Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak"

Átírás

1 Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével foglalkozó tudomány: részei természetföldrajz, társadalomföldrajz. Földrajztudomány A természeti és a társadalmi környezet kölcsönhatásának terméke. Az égitestekkel (csillagokkal) foglalkozó tudomány. Csillagászattudomány. Világmindenség (végtelen és tágul). 14 milliárd évvel ezelőtt egy végtelenül pici és forró pontból igen gyorsan alakult ki az anyag a tér az idő az energia azaz a Világmindenség km/s A mi saját csillagrendszerünk. Saját fénnyel rendelkező égitest, fúziós folyamattal termelnek energiát. A Nap és a gravitációs erőterébe tartozó égitestek összessége átmérője 2 fényév. Csillagászati egység Nap és Föld közepes távolsága 150 millió km. Bolygó Meteor Meteorit Geocentrikus világkép Heliocentrikus világkép Napfogyatkozás Nap Föld Hold Holdfogyatkozás Holdfázisok Kötött tengelyforgás Műhold Térkép Méretarány Kisebb, saját fénnyel nem rendelkező égitest. A világűrben száguldó szikladarabok. A Föld felszínére hulló meteor. Föld van a világmindenség középpontjában (Ptolemaios). Nap van a világmindenség középpontjában. Nap van a világmindenség középpontjában. Legközelebbi csillag, a Földi élet alapja. A Naprendszer 3. bolygója az emberiség lakóhelye. A Föld égi kísérője, mérete jóval kisebb a Földénél. Teleholdkor a Föld árnyéka eltakarja a Holdat (ritka jelenség időtartama 1-2 óra). 27 nap alatt a Hold megvilágított és árnyékos részét más módon látjuk. Fázisai: Újhold, Első negyed Telehold, Utolsó negyed). Keringési idő és a forgási idő azonos pl. Hold. Ember által a világűrbe juttatott mesterséges égitestek, katonai-, meteorológiai, távközlési műholdak. A Föld felszínének arányosan kisebbített síkban kiterített felülnézeti rajza. A kicsinyítés mértéke (arányszám, Szintvonal Földrajzi észak Mágneses észak Mágneses deklináció Térképi észak Terepi észak Tájolás Álláspont GPS Abszolút magasság Relatív magasság Földrajzi fokhálózat Szélesség Hosszúság Tengelyferdeség Helyi idő Zónaidő vonalas aránymérték). Azonos magasságú pontokat összekötő görbe vonal. A Föld forgástengelyének É-i és D-i döféspontja. Az iránytű által mutatott északi irány. A földrajzi és a mágneses észak közé bezárt szög. A térkép felső kerete mutatja. A valóságos északi irány. A térképi észak megfeleltetése a terepi északkal. Az a pont a térképen, ahol a valóságban tartózkodom. Globális műholdas helymeghatározó rendszer Két pont magasságkülönbsége. Tengerszinttől mért magasság. A tájékozódás eszköze, szélességi és hosszúsági körökből álló a Föld felszínére vetített koordináta rendszer. Egyenlítőtől É-ra és D-re mért szögtávolság. Kezdő délkörtől (London) K-e és Nyra mért szögtávolság. Föld tengelye ferde, 66,5 fokos szöget zár be a keringés síkjával. Nap járása által kijelölt idő, helyről helyre változik. Időzónában mért egységesített idő (Földön 24 időzóna van). 1 nap Föld forgási ideje (23 óra 56 perc). 1 év Föld keringési ideje (365 nap 5 óra 48 perc). Cirkumpolaritás Napéjegyenlőség Terminátor Precesszió Precesszió Geoid Geológia Geoszférák Geotermikus gradiens A sarkvidékeken legalább az év egy napján nem kel fel, vagy nem nyugszik le a Nap. Szept. 23-án és márc. 21-én az egész Földön 12 órás a nappal és 12 órás az éjszaka. Az éjszakai és a nappali féltekét elválasztó keskeny vonal. A Föld tengelyének billegése (kúppalást mentén) A Föld tengelyének billegése (kúppalást mentén) A Föld valódi alakja, nem szabályos gömb (a Föld kerülete kb Km). A Föld kőzeteivel, szerkezetével történetével foglalkozó tudomány. A Földön az anyag fajsúly szerint rendeződött: - atmoszféra, - hidroszféra, - földkéreg, - földköpeny, - földmag. Földbelseji felmelegedési lépcső. Lefelé haladva 100 méterenként 3 fokkal nő a hőmérséklet.

2 Kőzet Érc Litoszféra Kőzetburok Magma Láva Párnaláva Wegener-elmélet Globális lemeztektonika Vulkanizmus Csatornás vulkán Forró pontos vulkán Hasadékvulkán Kaldera Gejzír Földrengés Epicentrum Hipocentrum Hátság Gyűrődés Redő Vetődés Rög Hegy Ősmasszívum Röghegység Lánchegység Földkéreg nagytömegű szilárd ásványtársulása. Fémtartalmú ásványtársulás. Kőzetburok. A Föld szilárd közetekből álló része, kéreg+felső köpeny szilárd része ( km vastag). Föld belsejében lévő izzó kőzetolvadék. A felszínre került izzó kőzetolvadék. Tengeralatti vulkanizmus képződménye, a bazaltos láva a vízzel érintkezve gyorsan megszilárdul, gömbölyű formát vesz fel. Kontinensek vándorolnak, alapja a Globális lemeztektonikának. A Föld kőzetburoklemezeit nagy magmaáramlások mozgatják, ezek a folyamatok a kéregszerkezetet alakítják ki. A magma felszíni tevékenysége, szakaszai törmelékszórás lávaömlés Ütköző lemezeknél alakul ki, az alábukó és beolvadó kőzetlemez anyaga riolit és andezitláva vulkanikus csatornán (kürtő) keresztül kerül a felszínre. Magmaáramlás átégeti a kőzetburkot, felszínen bazaltos vulkáni működés. Távolodó közetlemezeknél kialakuló hasadékvölgyből feltörő bazaltos láva alakítja ki. Felrobbant vulkáni kráter. Utóvulkáni működés, forróvizes szökőforrás. Belső erők hatására a kőzetburokban feszültség halmozódik fel, mely hirtelen kioltódva rengéshullámokat gerjeszt. Földrengés rengésközpontja a felszínen. Földrengések kipattanási helye a mélyben, rengésfészek. Távolodó kőzetlemezeknél kialakuló tengeralatti hegységek. Belső erők hatására képlékeny kőzetek redőkbe préselődnek és kiemelkednek. Gyűrődéses forma: álló redő, ferde redő, fekvő redő. Belső erők hatására kemény kőzetek összetöredeznek, az egyes rögök elmozdulnak. Törésvonalak által határolt kőzettömeg, vetődéses forma: kiemel rög, lépcsős vidék, vetődéses árok. Lejtőkkel határolt zárt térszíni kiemelkedés. A szárazföldek legidősebb, legvastagabb darabjai, (földtörténeti ősidő). Vetődéssel keletkezett régi lekopott hegységek (Óidő). Gyűrődéssel keletkezett fiatal Síkság Alföld Fennsík Mélyföld Földtörténeti korbeosztás Pangea Thetys Légkör Atmoszféra Időjárás Meteorológia Éghajlat Klimatológia Globális felmelegedés Troposzféra Sztratoszféra Üvegházhatás Ózon-pajzs Albedo Izoterma Közép-hőmérséklet Hőingás Szél Izobár Defláció magashegységek (Újidő III. időszak). Vízszintes kiterjedésű terület, típusai: alföld, fennsík, mélyföld m-ig terjedő síkság. 200 m feletti síkság. 0 m alatti síkság. A Föld 4,7 milliárd éves égitest. Ezt az időszakot a tudomány nagy korszakokra tagolja: ősidő, óidő, középidő, újidő. Az óidőben kialakuló szuperkontinens, feldarabolódásával alakultak ki a mai kontinensek. A Pangea feldarabolódásakor a Közpidőben kialakuló őstenger. A Földet körülvevő gázburok. Légkör. A levegő állapotának (napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, szél) gyors fizikai változása. Időjárással foglalkozó tudomány. Nagyobb térség időjárási rendszere. Az éghajlattal foglalkozó tudomány. A Föld légkörének átlaghőmérséklete lassan emelkedik. Az alsólégkör legalsó és legfontosabb (10 Km-es része). Az alsó légkör felső (10-50 km-ig terjedő) része. A légkör a Napsugárzást átengedi a felszín által kibocsátott meleget csapdába ejti. A troposzférában lévő O 3 réteg, megvéd bennünket a káros UV sugaraktól. A felszín fényvisszaverő képessége. Azonos hőmérsékletű pontokat összekötő görbe vonal. Adott időszak hőmérsékleti értékeinek átlaga. Adott időszakban mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet közti különbség. A felszínnel párhuzamos irányú légáramlás. Azonos légnyomású pontokat összekötő görbe vonal. A szél kimélyíti a felszínt pl. sivatagoázis. Ciklon Alacsony nyomású több 1000 km - es légköri képződmény, csapadékot szállít (hidegfront, melegfront). Anticiklon Monszun Főn Hurrikán Magas nyomású légköri képződmény napos derült időjárást okoz. Évszakos irányváltást mutató szél, nyáron óceán felől szárazföld felé fúj és csapadékot szállít, télen szárazföld felől óceán felé fúj, csapadékot nem szállít. Hegységeken átkelő meleg száraz bukószél. Trópusi viharciklon Amerikában.

3 Tájfun Trópusi viharciklon Ázsiába. Tornádó Mérsékelt övi forgószél, km-es szélsebességgel. Páratartalom Harmatpont Hulló csapadék Felhő Cirrus Kumulusz Sztratusz Kumulonimbusz Eső Zápor Zivatar Köd Harmat Dér Zuzmara Szmog Emisszió Hidroszféra Világtenger Óceán Beltenger Peremtenger Self Strand Tengeráramlás Tengerjárás Apály Dagály Tagolt part Tagolatlan part Épülő lapos turzásos part A levegőben lévő vízgőz mennyisége. Az a hőmérséklet ahol a levegő páratartalma 100%. Nagyobb magasságban felhőben keletkező és leeső csapadék: eső, hó stb. A légköri párából kialakuló képződmények, szilárd és cseppfolyós vizet is tartalmaznak. Pehelyfelhő. Gomolyfelhő. Rétegfelhő. A talajfelszín közelében kialakuló felhő. Hulló csapadék forma. Intenzív eső. Intenzív eső melyet villámlás és mennydörgés kísér. A talajfelszín közelében kialakuló felhő. Talajmenti 0 felett képződő cseppfolyós csapadék. 0 alatt képződős szilárd talajmenti csapadék. 0 alatt intenzíven képződős talajmenti csapadék. Nagyváros szennyezett levegőjében képződő füstköd. Káros anyag kibocsátás a légkörbe. A Föld vízburka. A felszín 70 %-át borító vízanyag. Óriási méretű átlagosan 5 Km mély sós vízzel telt medencék. Zárt öböllel rendelkező tengerek. Nyitott öböllel rendelkező tengerek. Szárazföld peremén lévő sekély tenger. Szárazföld és tengervíz találkozása. Tartósan fújó szelek által mozgatott hideg vagy meleg vizet szállító képződmények az óceánokban tengerekben. Naponta kétszer süllyed és emelkedik a Világtenger szintje (Hold vonzása). Tengervíz szintjének a csökkenése. Tengervíz szintjének a növekedése. Szigetekkel félszigetekkel szabdalt partvidék. Egyenes lefutású part. A hullámzás a hordalékot (turzás) kimossa és a lapos partot építi. Pusztuló magaspart Abrázió Folyó Vízgyűjtő terület Vízhozam Vízjárás Árvíz Delta torkolat Tölcsér torkolat Tó Eutrofizáció Mocsár Talajvíz Belvíz Artézi víz A hullámzás a magas partot alámossa a part beomlik a tengerbe (abrázió). Hullámverés, a partnak csapódó hullám pusztítja a partot. Szárazföldön lejtős mederben lefolyó víz. Az a terület ahonnan egy folyó az összes lefolyó vizet összegyűjti. Vízválasztók határolják. A folyómeder keresztmetszetén egységnyi idő alatt átfolyó vízmennyiség (m 3 /s). A mederben lévő víz mennyiségének változása A folyó medréből kilépő víz. Folyó végződése, hordalékot lerakja és kerülgeti, ágakra bomlik. Folyók kiszélesedő végződése, a hordalék a torkolatból elszállítódik. Szárazföldi állóvíz. A vízi növényzet elburjánzása, tavakat feltölti, a tavak elmocsarasodnak. Sekély állóvíz, amelyet a vízszint alatt már ellepett a növényzet, de felületén még helyenként csillog a víz. A talajban lévő víz, csapadékból pótlódik, erősen szennyezett. A felszínen összegyűlő talajvíz, káros. 2 vízzáró réteg között rétegnyomásal rendelkező mélységi víz (kiváló ivóvíz). Termál víz Magasabb hőmérséklettel (min. 20 C ) rendelkező mélységi víz (gyógyvíz is lehet). Belföldi jégtakaró Gleccser Firn Moréna Fjord Lavina Földrajzi övezetesség Szoláris éghajlati öv Horizontális övezetesség Vertikális övezetesség Külső erő A hideg övben a szárazföldeket borító több Km vastag jégpáncél. Magas hegységekben lassan mozgó jégfolyam. Hóból összefagyott jéganyag. A jég által szállított kőzettörmelék. U-alakú gleccservölgy, melyet később elöntött a tenger, ma keskeny mély tengeröblök. Magas hegységben gyorsan lezúduló hótömeg. A Föld gömb alakja miatt a felszínre jutó napenergia mennyiség (hőmérséklet) az Egyenlítőtől a sarkvidékek felé haladva csökken, ezért az éghajlat, a növényzet, a talaj és a felszínformák is övezetesen változnak Nap által kijelöl éghajlati öv. Vízszintes É-D-i irányú övezetesség. Függőleges (hegyvidéki) övezetesség. A szél, a víz a jég építő és pusztító munkát végez, a felszín formakincsét alakítják ki, energiaforrásuk a Nap.

4 Aprózódás Mállás Tönkösödés Sztyepp Pampa Préri Tundra Tajga Mangrove Esőerdő Talaj Laterit Terra rossa Podzol Permafroszt Csernozdrjom Humusz Oázis Fiumara Vádi Karsztosodás Karr Dolina Polje Sztalagmit Sztalagtit Karsztvíz TÁRSADALOMFÖLDRAJZ FOGALOM Társadalom Centrum Periféria Föld népességszáma Nagyrasszok Rasszizmus Ország Természetes szaporodás Külső erő: kifagyás vagy hőingás hatására a kőzetek feldarabolódnak. Külső erő, víz hatására a kőzetek kémiai szerkezete megváltozik. A felszín intenzív lepusztulása. Füves puszta Ázsiában. Füves puszta D-Amerikában. Füves puszta É-Amerikában. Hideg öv növényzete (moha zuzmó ). Fenyőerdő rengeteg pl. Szibériában. Tengerparti mocsárerdő. Egyenlítői klíma többszintes örökzöld erdősége. A földfelszín legfelső termékeny laza rétege. Trópusi vörösföld Mediterrán vörösföld. Szürke színű erdőtalaj a fenyőerdők alatt. Tundratalaj, a talaj alsó rétege fagyott a felső réteg nyáron felenged és elmocsarasodik. Kiváló mezőségi fekete föld (löszön). A talaj szervesanyag tartalma sötét színű vegyület. Sivatagi vízlelőhely. Szélsőséges vízjárású mediterrán folyó. Időszakos sivatagi folyóvíz. A mészkő és a csapadékvíz reakciójából származó folyamatok összessége. A mészkő felszínén lévő csapadékvíz által mélyített barázdák. Kisebb kerekded karsztos berogyás a felszínen. Nagyobb méretű karsztos medence. Függőcseppkő. Állócseppkő. A mészkő repedéseiben üregeiben lévő résvíz. MEGHATÁROZÁS Adott helyen élő embercsoport, mely a létfenntartása érdekében szerveződik. Fejlett, gazdag, vezető ország vagy térség. Szegény, fejletlen, alávetett ország vagy térség. 6,5 milliárd fő Emberfajták: europid, mongolid, negrid, ausztralid, teljesen egyenértékűek. Fajgyűlölet. Országhatárokkal rendelkező önálló (szuverén) földrajzi egység. Az élveszületések számából kivonjuk a halálozások számát (értéke lehet + vagy -). Népességrobbanás Keveréknépek Korfa Kereső Eltartott Népsűrűség Föld átlagos népsűrűsége Migráció Foglalkozási átrétegződés Háború Etnikai és vallási konfliktus Terrorizmus Település Tanya Farm Falu Város Urbanizáció Dezurbanizáció Gettó City Agglomeráció Infrastruktúra Pénz Valuta A népesség nagymértékű növekedése. A nagyrasszok keveredéséből kialakult embertípusok (Latin-Amerika). -mesztic=indián+fehér -mulatt=néger+fehér -zambó=indián+néger Egy adott társadalom korösszetételét (nemek arányát is) ábrázoló diagram. Aktív dolgozó réteg mely jövedelemmel rendelkezik. Inaktív rétegek, gyermekek, öregek, munkanélküliek, akik nem dolgoznak. Egy négyzetkilométerre eső lélekszám 40 fő/km 2 A népesség vándorlása. Az emberek a falvakból a városokba költöznek és a mezőgazdaság helyett az iparban és a szolgáltatásokban helyezkednek el. Országok népcsoportok közötti fegyveres konfliktus, mely jelentős emberi és anyagi áldozattal jár együtt. Különböző népcsoportok, vallási csoportok ellenséges módon viszonyulnak egymáshoz. Fanatikus elkövetők politikai vagy gazdasági célból valós vagy vélt sérelmeiket gyakran ártatlan polgári személyeken torolják meg. Adott embercsoprt lakó-, munka- és rekreációs (pihenés, szórakozás) helyének térbeli egysége. Szórványtelepülés, elsősorban mezőgazdaság jellegű. Fejlett tőkés mezőgazdasági nagyüzem és szórványtelepülés is. Kisebb méretű, elsősorban mezőgazdasági jellegű csoportos központi szerepkör nélküli település. Nagyobb méretű, központi szerepkörrel rendelkező, ipari, szolgáltatási közigazgatási funkciókat ellátó csoportos településtípus. A népesség a falvakból a városokba költözik Városodás=városok számának növekedése. Városiasodás= városi életmód terjedése. Az urbanizáció ellentéte, az emberek a városokból kiköltöznek a város környéki falvakba. Nagyvárosi nyomortelep. Városmag, városközpont. Településegyüttes vagy várostömörülés, általában több város összenövéséből alakulnak ki. Emberi létesítmények összessége. Általános fizető, értékmérő, értékmegőrző és forgalmi eszköz. Saját ország pénzneme Magyarország = HUF

5 Deviza Profit Tőke Külföldi ország pénzneme USA = USA $ Nyereség, haszon. Hosszabb időre befektetethető pénz, egyéb anyagi és szellemi javak. Szocialista tervgazdálkodás világgazdaságban általános termelési mód. Állami tulajdonú cégek kevésbé hatékony termelés a szocialista országokban, a piaci viszonyok figyelmen kívül hagyásával. Részvény Bank Tőzsde Működő tőke Bankhitel Kamat THM Adó Részvénytársaság által kibocsátott értékpapír Pénzügyi tranzakciókat (hitel, folyószámla vezetés, befektetés stb.) végző cég. Olyan piac ahol értékpapírokkal, részvényekkel kereskednek a piaci viszonyok alapján Befektetett pénzösszeg, mely magánál nagyobb értéket termel. Pénz kölcsönadása természetesen profitért valamilyen fedezet ellenében. (jelzáloghitel, személyi kölcsön stb.). A hitel ára. Teljes hiteldíj mutató. Az államnak kötelezően fizetett pénzbeni juttatás Szocialista piacgazdálkodás Rendszerváltás Privatizáció Hiány-gazdálkodás Teljes foglalkoztatás Kínában a szocialista és a tőkés gazdálkodás elemeit vegyítik, erős állami felügyelet mellett piacgazdálkodás 1990-ben a szocialista társadalmi -gazdasági viszonyokból átmenet a tőkés viszonyokba (csendes forradalom) diktatúra demokrácia, egypártrendszer többpártrendszer, tervgazdálkodás piacgazdálkodás, Állami tulajdon magán kézbe adása Szocialista országokban a modern termelés feltételei hiányoztak ez ellátási hiányosságokhoz vezetett Szocialista országokban mindenkinek volt munkahelye, attól függetlenül hogy valóban hasznos munkát folytatott-e.. Vám PPP GDP Infláció Integráció ENSZ NATO A külkereskedelem után szedett állami adó. Vásárlóerő paritás: figyelembe veszi egy adott országban a termékek, szolgáltatások árait, így az életminőségről árnyaltabb képet fest. Bruttó Hazai Termék: adott: ország által egy év alatt megtermelt termékek és szolgáltatások piaci összértéke. Gazdasági fejlettség mérésre használják. Pénz értékének romlása. Országok, cégek közötti együttműködés. Egyesült Nemzetek Szervezete, a Föld országait tömörítő komplex integráció A tőkés országok katonai integrációja. Munkanélküliség Globalizáció Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság Agrárgazdaság A tőkés országokban a felesleges munkaerő nem tud elhelyezkedni, az 1-2%-os kisebb munkanélküliség ösztönzi az embereket a jobb munkára és a továbbképzésre, de a nagyobb arányú munkanélküliség káros Világméretűvé válás. A gazdasági tevékenység a hatékonyabb termelés miatt specializálódott, ágazatokra, ágakra bomlott: - mezőgazdaság - ipar - szolgáltatások A gazdasági élet egyik alapága élelmiszereket és ipari alapanyagokat termel, fő ágazatai: növénytermesztés, állattenyésztés. A mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripar együttese. EFTA LAFTA NAFTA OPEC OECD EU Gazdasági csoda Multinacionális cég Transznacionális cég Földrajzi munkamegosztás Gazdasági élet Világgazdaság Tőkés piacgazdálkodás Európai Szabadkereskedelmi Társulás Latin Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás Olajtermelő Országok Közössége Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Európai Unió, Európai országok komplex integrációja Gyors gazdasági fellendülés, fejlődés. Többnemzetiségű óriási méretű vállalat. Nemzetközi óriáscég. A hatékonyabb termelés érdekében a termelés specializálódik ( területi munkamegosztás, ágazati munkamegosztás). A termelő tevékenységek összessége. Az egész Földre kiterjedő gazdasági rendszer. Magán tulajdonban lévő cégek fejlett árutermelése a kereslet és kínálat alapján, célja a profit. A Ipar Szolgáltatások T+K szektor Idegenforgalom Közlekedés Kereskedelem Automatizálás Miniatürizálás A gazdasági élet egyik alapága kitermeli és feldolgozza a természet nyersanyagait. Energiát, alapanyagot termelő eszközöket és fogyasztási cikkeket állít elő, ágazatai: pl. bányászat, kohászat, gépgyártás, vegyipar. A gazdasági élet egyik alapága. Valamely más ágazatnak vagy az egyénnek igényeit elégíti ki, nem hoz létre kézzelfogható terméket. ( nemtermelő ágazat de igen fontos) Oktatás-kutatás-fejlesztés, ma már önálló ágazatként szokás említeni. Szolgáltatás, a népesség szezonális mozgása rekreációs (pihenés, szórakozás) célból. Szolgáltatás, termékek, személyek információ továbbítása, szállítása. Szolgáltatás, nyersanyag, termék, munkaerő cseréje meghatározott feltételekkel. Emberi beavatkozástól mentes termelés (pl. ipari robotok). Termékek méretcsökkenése a nyersanyagtakarékosság jegyében.

6 Erőforrás Komplex kikötőipar Bányászat Energetika Kohászat Olyan kedvező természeti (ásványkincs) vagy társalmi tényező (tőke), melyet a gazdasági élet különféle ágazatai használhatnak. Az olcsó szállítási lehetőség miatt sok iparág pl. kohászat, gépgyártás, vegyipar előszeretettel települ a kikötőkbe. Kitermelő ipar, ásványkincseket termel ki. Elsődleges energiahordozókból (kőolaj, vízenergia stb.), másodlagos energiát hő, elektromosság) előállító gazdasági ágazat. Feldolgozó ágazat, ércekből fémet állít elő. Polderezés Technopolisz program Nomadizmus Égető talajváltó gazdálkodás Párizs, Mo.-Budapest). Hollandiában a tengertől területeket gátolnak el,azt kiszárítják és termőre fordítják. Japánban (és a világon több helyen is) megépítették a jövő városait melyben a modern technikát ötvözik az egészséges környezettel és a hagyományokkal (zöld építészet) stb. Legeltető állattenyésztés melyben a pásztor az állataival együtt vándorol. Trópusi klíma primitív földművelése őserdő felégetése után 2-3 évig földművelés, majd a talaj kimerülésével a tevékenységet más területen folytatják. Gépgyártás Vegyipar Energiahordozó Megújuló energiahordozó Feldolgozó ágazat, termelő eszközöket, közlekedési eszközöket, háztartási és egyéb gépeket előállító komplex ágazat. Feldolgozó ágazat vegyipari folyamatok segítségével gyárt alapanyagot és fogyasztási cikkeket (pl. olajfinomítás, gyógyszergyártás). Energiatartalmú ásványkincs vagy természeti jelenség. (megújuló v. nem megújuló) Kimeríthetetlen készletekkel rendelkező energiahordozók: Nap-, szél, vízgeotermikus-energia, biomassza. Belterjes gazdálkodás Külterjes gazdálkodás TSZ Szövetkezeti mozgalom Intenzív földhasznosítással általában kisebb földterületen nagyobb terméshozamot ér el. Kevésbé intenzív földhasznosítással alacsonyabb termésátlagot a jóval nagyobb terület művelése ellensúlyozza. Termelő szövetkezet (közösségi tulajdonban lévő mezőgazdasági termelési egység a szoc. országokban, A parasztok magántulajdonuk (föld) megtartása mellett összefogtak a termelésben és az értékesítésben (Dánia). Nem megújuló energiahordozó Rabló-gazdálkodás Véges készletek rendelkező energiahordozók egy részük hamarosan elfogy: szén, kőolaj, hasadó anyagok. Átgondolatlan csak a rövid távú anyagi érdekeket szem előtt tartó gazdálkodás, mely jelentős környezeti kárral jár pl. tarvágás Startup Alpesi tehenészkedés Szupertanker Bartel kereskedelem Induló cég, vállalkozás Szilicium-völgy). A dús hegyi legelőkön folytatott tejelő szarvasmarha tenyésztés. Óriási méretű olajszállító tartályhajó (Japán). Adott termékér nem pénzel, hanem másik termékkel, áruval fizetnek. Környezetszennyezés Környezet-védelem Világmodell Globális probléma Fenntartható fejlődés A környezetet károsító emberi tevékenység. A környezetszennyezést megelőző valamint a károkat helyreállító tevékenység. A világ társadalmi-gazdasági folyamatait bemutató és a jövőre vonatkozó modellek. Az egész Földre kiterjedő negatív jelenség pl. környezetszennyezés, szegénység stb. Hosszú távra tervező környezetbarát termelési mód. Hungaricum Posztindusztriális társdalom Fogyasztói társdalom Információs gazdaság Speciális magyar termék, mely külföldön jó áron értékesíthető pl. tokaji aszú, kalocsai paprika stb. Iparon túli társdalom melyben már a szolgáltatások szerepe a döntő. Korunk társadalmában a fogyasztás, pénz megkeresése és elköltése központi szerepet tölt be. Korunkban a gazdasági élet elképzelhetetlen korszerű információkezelés, információáramlás nélkül. Ennek központi eleme a számítógép és az Internet. Globalizáció Világméretűvé válás. Gazdasági csoda Gyors gazdasági fejlődés. Különleges gazdasági övezet Kínában tengerparti nagyvárosokban állami ellenőrzés mellett külföldi tőkével és technológiával helyi olcsó munkaerővel piacgazdálkodás folyik. Iparvidék Iparágak adott helyen történő tömörülése pl. Ruhr-vidék. Apartheid Faji megkülönböztetésen alapuló rendszer, melyben a fehér kisebbség elnyomta a néger többséget (DAK). Kasztrendszer Alá- és fölérendeltségi viszonyok konzerválása születési előjogok alapján (India). Ellenpólus elmélet Adott főváros túlzottan nagy,ezért vidéki városok fejlesztésével próbálják annak túlzott növekedését mérsékelni (Fro.-

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS 1. A globalizáció kialakulása és hatásai GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS Napjaink kulcsfogalma a globalizáció, amely a nemzetállami határok elmosódását jelenti az élet szinte minden területén. A közlekedés

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve

A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve 2009. A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. Tartalom Előzmények... 4 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között... 4 Az esélyegyenlőség jogszabályi

Részletesebben

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society Földtan a társadalomért 2015. június Miért fontos a geológia? A geológia a Föld felépítésével, szerkezetével és történetével foglalkozó tudomány. Ez a szakma tárja fel és kutatja a társadalom és az ipar

Részletesebben

VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI KAR GAZDASÁGTAN TANSZÉK A kiadvány megjelenését a Sapientia Alapítvány támogatta. VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Teknős László teknos.laszlo@gmail.com

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai II.

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai II. 15 Kaiser Ferenc A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai II. Kétrészes tanulmányának a Nemzet és Biztonság októberi számában közölt elsõ részében a szerzõ a túlnépesedés problémáját vizsgálta.

Részletesebben

FOGALMAK A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉMAKÖRBŐL

FOGALMAK A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉMAKÖRBŐL 1. TERMELÉS az anyagi javak előállításának folyamata 2. TERMELŐERŐ termelőeszköz + az ember a maga szaktudásával 3. HUMÁN (emberi) ERŐFORRÁS az ember a szaktudásával, képzettségével, tapasztalatával, alkalmazkodó-

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben