Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak"

Átírás

1 Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével foglalkozó tudomány: részei természetföldrajz, társadalomföldrajz. Földrajztudomány A természeti és a társadalmi környezet kölcsönhatásának terméke. Az égitestekkel (csillagokkal) foglalkozó tudomány. Csillagászattudomány. Világmindenség (végtelen és tágul). 14 milliárd évvel ezelőtt egy végtelenül pici és forró pontból igen gyorsan alakult ki az anyag a tér az idő az energia azaz a Világmindenség km/s A mi saját csillagrendszerünk. Saját fénnyel rendelkező égitest, fúziós folyamattal termelnek energiát. A Nap és a gravitációs erőterébe tartozó égitestek összessége átmérője 2 fényév. Csillagászati egység Nap és Föld közepes távolsága 150 millió km. Bolygó Meteor Meteorit Geocentrikus világkép Heliocentrikus világkép Napfogyatkozás Nap Föld Hold Holdfogyatkozás Holdfázisok Kötött tengelyforgás Műhold Térkép Méretarány Kisebb, saját fénnyel nem rendelkező égitest. A világűrben száguldó szikladarabok. A Föld felszínére hulló meteor. Föld van a világmindenség középpontjában (Ptolemaios). Nap van a világmindenség középpontjában. Nap van a világmindenség középpontjában. Legközelebbi csillag, a Földi élet alapja. A Naprendszer 3. bolygója az emberiség lakóhelye. A Föld égi kísérője, mérete jóval kisebb a Földénél. Teleholdkor a Föld árnyéka eltakarja a Holdat (ritka jelenség időtartama 1-2 óra). 27 nap alatt a Hold megvilágított és árnyékos részét más módon látjuk. Fázisai: Újhold, Első negyed Telehold, Utolsó negyed). Keringési idő és a forgási idő azonos pl. Hold. Ember által a világűrbe juttatott mesterséges égitestek, katonai-, meteorológiai, távközlési műholdak. A Föld felszínének arányosan kisebbített síkban kiterített felülnézeti rajza. A kicsinyítés mértéke (arányszám, Szintvonal Földrajzi észak Mágneses észak Mágneses deklináció Térképi észak Terepi észak Tájolás Álláspont GPS Abszolút magasság Relatív magasság Földrajzi fokhálózat Szélesség Hosszúság Tengelyferdeség Helyi idő Zónaidő vonalas aránymérték). Azonos magasságú pontokat összekötő görbe vonal. A Föld forgástengelyének É-i és D-i döféspontja. Az iránytű által mutatott északi irány. A földrajzi és a mágneses észak közé bezárt szög. A térkép felső kerete mutatja. A valóságos északi irány. A térképi észak megfeleltetése a terepi északkal. Az a pont a térképen, ahol a valóságban tartózkodom. Globális műholdas helymeghatározó rendszer Két pont magasságkülönbsége. Tengerszinttől mért magasság. A tájékozódás eszköze, szélességi és hosszúsági körökből álló a Föld felszínére vetített koordináta rendszer. Egyenlítőtől É-ra és D-re mért szögtávolság. Kezdő délkörtől (London) K-e és Nyra mért szögtávolság. Föld tengelye ferde, 66,5 fokos szöget zár be a keringés síkjával. Nap járása által kijelölt idő, helyről helyre változik. Időzónában mért egységesített idő (Földön 24 időzóna van). 1 nap Föld forgási ideje (23 óra 56 perc). 1 év Föld keringési ideje (365 nap 5 óra 48 perc). Cirkumpolaritás Napéjegyenlőség Terminátor Precesszió Precesszió Geoid Geológia Geoszférák Geotermikus gradiens A sarkvidékeken legalább az év egy napján nem kel fel, vagy nem nyugszik le a Nap. Szept. 23-án és márc. 21-én az egész Földön 12 órás a nappal és 12 órás az éjszaka. Az éjszakai és a nappali féltekét elválasztó keskeny vonal. A Föld tengelyének billegése (kúppalást mentén) A Föld tengelyének billegése (kúppalást mentén) A Föld valódi alakja, nem szabályos gömb (a Föld kerülete kb Km). A Föld kőzeteivel, szerkezetével történetével foglalkozó tudomány. A Földön az anyag fajsúly szerint rendeződött: - atmoszféra, - hidroszféra, - földkéreg, - földköpeny, - földmag. Földbelseji felmelegedési lépcső. Lefelé haladva 100 méterenként 3 fokkal nő a hőmérséklet.

2 Kőzet Érc Litoszféra Kőzetburok Magma Láva Párnaláva Wegener-elmélet Globális lemeztektonika Vulkanizmus Csatornás vulkán Forró pontos vulkán Hasadékvulkán Kaldera Gejzír Földrengés Epicentrum Hipocentrum Hátság Gyűrődés Redő Vetődés Rög Hegy Ősmasszívum Röghegység Lánchegység Földkéreg nagytömegű szilárd ásványtársulása. Fémtartalmú ásványtársulás. Kőzetburok. A Föld szilárd közetekből álló része, kéreg+felső köpeny szilárd része ( km vastag). Föld belsejében lévő izzó kőzetolvadék. A felszínre került izzó kőzetolvadék. Tengeralatti vulkanizmus képződménye, a bazaltos láva a vízzel érintkezve gyorsan megszilárdul, gömbölyű formát vesz fel. Kontinensek vándorolnak, alapja a Globális lemeztektonikának. A Föld kőzetburoklemezeit nagy magmaáramlások mozgatják, ezek a folyamatok a kéregszerkezetet alakítják ki. A magma felszíni tevékenysége, szakaszai törmelékszórás lávaömlés Ütköző lemezeknél alakul ki, az alábukó és beolvadó kőzetlemez anyaga riolit és andezitláva vulkanikus csatornán (kürtő) keresztül kerül a felszínre. Magmaáramlás átégeti a kőzetburkot, felszínen bazaltos vulkáni működés. Távolodó közetlemezeknél kialakuló hasadékvölgyből feltörő bazaltos láva alakítja ki. Felrobbant vulkáni kráter. Utóvulkáni működés, forróvizes szökőforrás. Belső erők hatására a kőzetburokban feszültség halmozódik fel, mely hirtelen kioltódva rengéshullámokat gerjeszt. Földrengés rengésközpontja a felszínen. Földrengések kipattanási helye a mélyben, rengésfészek. Távolodó kőzetlemezeknél kialakuló tengeralatti hegységek. Belső erők hatására képlékeny kőzetek redőkbe préselődnek és kiemelkednek. Gyűrődéses forma: álló redő, ferde redő, fekvő redő. Belső erők hatására kemény kőzetek összetöredeznek, az egyes rögök elmozdulnak. Törésvonalak által határolt kőzettömeg, vetődéses forma: kiemel rög, lépcsős vidék, vetődéses árok. Lejtőkkel határolt zárt térszíni kiemelkedés. A szárazföldek legidősebb, legvastagabb darabjai, (földtörténeti ősidő). Vetődéssel keletkezett régi lekopott hegységek (Óidő). Gyűrődéssel keletkezett fiatal Síkság Alföld Fennsík Mélyföld Földtörténeti korbeosztás Pangea Thetys Légkör Atmoszféra Időjárás Meteorológia Éghajlat Klimatológia Globális felmelegedés Troposzféra Sztratoszféra Üvegházhatás Ózon-pajzs Albedo Izoterma Közép-hőmérséklet Hőingás Szél Izobár Defláció magashegységek (Újidő III. időszak). Vízszintes kiterjedésű terület, típusai: alföld, fennsík, mélyföld m-ig terjedő síkság. 200 m feletti síkság. 0 m alatti síkság. A Föld 4,7 milliárd éves égitest. Ezt az időszakot a tudomány nagy korszakokra tagolja: ősidő, óidő, középidő, újidő. Az óidőben kialakuló szuperkontinens, feldarabolódásával alakultak ki a mai kontinensek. A Pangea feldarabolódásakor a Közpidőben kialakuló őstenger. A Földet körülvevő gázburok. Légkör. A levegő állapotának (napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, szél) gyors fizikai változása. Időjárással foglalkozó tudomány. Nagyobb térség időjárási rendszere. Az éghajlattal foglalkozó tudomány. A Föld légkörének átlaghőmérséklete lassan emelkedik. Az alsólégkör legalsó és legfontosabb (10 Km-es része). Az alsó légkör felső (10-50 km-ig terjedő) része. A légkör a Napsugárzást átengedi a felszín által kibocsátott meleget csapdába ejti. A troposzférában lévő O 3 réteg, megvéd bennünket a káros UV sugaraktól. A felszín fényvisszaverő képessége. Azonos hőmérsékletű pontokat összekötő görbe vonal. Adott időszak hőmérsékleti értékeinek átlaga. Adott időszakban mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet közti különbség. A felszínnel párhuzamos irányú légáramlás. Azonos légnyomású pontokat összekötő görbe vonal. A szél kimélyíti a felszínt pl. sivatagoázis. Ciklon Alacsony nyomású több 1000 km - es légköri képződmény, csapadékot szállít (hidegfront, melegfront). Anticiklon Monszun Főn Hurrikán Magas nyomású légköri képződmény napos derült időjárást okoz. Évszakos irányváltást mutató szél, nyáron óceán felől szárazföld felé fúj és csapadékot szállít, télen szárazföld felől óceán felé fúj, csapadékot nem szállít. Hegységeken átkelő meleg száraz bukószél. Trópusi viharciklon Amerikában.

3 Tájfun Trópusi viharciklon Ázsiába. Tornádó Mérsékelt övi forgószél, km-es szélsebességgel. Páratartalom Harmatpont Hulló csapadék Felhő Cirrus Kumulusz Sztratusz Kumulonimbusz Eső Zápor Zivatar Köd Harmat Dér Zuzmara Szmog Emisszió Hidroszféra Világtenger Óceán Beltenger Peremtenger Self Strand Tengeráramlás Tengerjárás Apály Dagály Tagolt part Tagolatlan part Épülő lapos turzásos part A levegőben lévő vízgőz mennyisége. Az a hőmérséklet ahol a levegő páratartalma 100%. Nagyobb magasságban felhőben keletkező és leeső csapadék: eső, hó stb. A légköri párából kialakuló képződmények, szilárd és cseppfolyós vizet is tartalmaznak. Pehelyfelhő. Gomolyfelhő. Rétegfelhő. A talajfelszín közelében kialakuló felhő. Hulló csapadék forma. Intenzív eső. Intenzív eső melyet villámlás és mennydörgés kísér. A talajfelszín közelében kialakuló felhő. Talajmenti 0 felett képződő cseppfolyós csapadék. 0 alatt képződős szilárd talajmenti csapadék. 0 alatt intenzíven képződős talajmenti csapadék. Nagyváros szennyezett levegőjében képződő füstköd. Káros anyag kibocsátás a légkörbe. A Föld vízburka. A felszín 70 %-át borító vízanyag. Óriási méretű átlagosan 5 Km mély sós vízzel telt medencék. Zárt öböllel rendelkező tengerek. Nyitott öböllel rendelkező tengerek. Szárazföld peremén lévő sekély tenger. Szárazföld és tengervíz találkozása. Tartósan fújó szelek által mozgatott hideg vagy meleg vizet szállító képződmények az óceánokban tengerekben. Naponta kétszer süllyed és emelkedik a Világtenger szintje (Hold vonzása). Tengervíz szintjének a csökkenése. Tengervíz szintjének a növekedése. Szigetekkel félszigetekkel szabdalt partvidék. Egyenes lefutású part. A hullámzás a hordalékot (turzás) kimossa és a lapos partot építi. Pusztuló magaspart Abrázió Folyó Vízgyűjtő terület Vízhozam Vízjárás Árvíz Delta torkolat Tölcsér torkolat Tó Eutrofizáció Mocsár Talajvíz Belvíz Artézi víz A hullámzás a magas partot alámossa a part beomlik a tengerbe (abrázió). Hullámverés, a partnak csapódó hullám pusztítja a partot. Szárazföldön lejtős mederben lefolyó víz. Az a terület ahonnan egy folyó az összes lefolyó vizet összegyűjti. Vízválasztók határolják. A folyómeder keresztmetszetén egységnyi idő alatt átfolyó vízmennyiség (m 3 /s). A mederben lévő víz mennyiségének változása A folyó medréből kilépő víz. Folyó végződése, hordalékot lerakja és kerülgeti, ágakra bomlik. Folyók kiszélesedő végződése, a hordalék a torkolatból elszállítódik. Szárazföldi állóvíz. A vízi növényzet elburjánzása, tavakat feltölti, a tavak elmocsarasodnak. Sekély állóvíz, amelyet a vízszint alatt már ellepett a növényzet, de felületén még helyenként csillog a víz. A talajban lévő víz, csapadékból pótlódik, erősen szennyezett. A felszínen összegyűlő talajvíz, káros. 2 vízzáró réteg között rétegnyomásal rendelkező mélységi víz (kiváló ivóvíz). Termál víz Magasabb hőmérséklettel (min. 20 C ) rendelkező mélységi víz (gyógyvíz is lehet). Belföldi jégtakaró Gleccser Firn Moréna Fjord Lavina Földrajzi övezetesség Szoláris éghajlati öv Horizontális övezetesség Vertikális övezetesség Külső erő A hideg övben a szárazföldeket borító több Km vastag jégpáncél. Magas hegységekben lassan mozgó jégfolyam. Hóból összefagyott jéganyag. A jég által szállított kőzettörmelék. U-alakú gleccservölgy, melyet később elöntött a tenger, ma keskeny mély tengeröblök. Magas hegységben gyorsan lezúduló hótömeg. A Föld gömb alakja miatt a felszínre jutó napenergia mennyiség (hőmérséklet) az Egyenlítőtől a sarkvidékek felé haladva csökken, ezért az éghajlat, a növényzet, a talaj és a felszínformák is övezetesen változnak Nap által kijelöl éghajlati öv. Vízszintes É-D-i irányú övezetesség. Függőleges (hegyvidéki) övezetesség. A szél, a víz a jég építő és pusztító munkát végez, a felszín formakincsét alakítják ki, energiaforrásuk a Nap.

4 Aprózódás Mállás Tönkösödés Sztyepp Pampa Préri Tundra Tajga Mangrove Esőerdő Talaj Laterit Terra rossa Podzol Permafroszt Csernozdrjom Humusz Oázis Fiumara Vádi Karsztosodás Karr Dolina Polje Sztalagmit Sztalagtit Karsztvíz TÁRSADALOMFÖLDRAJZ FOGALOM Társadalom Centrum Periféria Föld népességszáma Nagyrasszok Rasszizmus Ország Természetes szaporodás Külső erő: kifagyás vagy hőingás hatására a kőzetek feldarabolódnak. Külső erő, víz hatására a kőzetek kémiai szerkezete megváltozik. A felszín intenzív lepusztulása. Füves puszta Ázsiában. Füves puszta D-Amerikában. Füves puszta É-Amerikában. Hideg öv növényzete (moha zuzmó ). Fenyőerdő rengeteg pl. Szibériában. Tengerparti mocsárerdő. Egyenlítői klíma többszintes örökzöld erdősége. A földfelszín legfelső termékeny laza rétege. Trópusi vörösföld Mediterrán vörösföld. Szürke színű erdőtalaj a fenyőerdők alatt. Tundratalaj, a talaj alsó rétege fagyott a felső réteg nyáron felenged és elmocsarasodik. Kiváló mezőségi fekete föld (löszön). A talaj szervesanyag tartalma sötét színű vegyület. Sivatagi vízlelőhely. Szélsőséges vízjárású mediterrán folyó. Időszakos sivatagi folyóvíz. A mészkő és a csapadékvíz reakciójából származó folyamatok összessége. A mészkő felszínén lévő csapadékvíz által mélyített barázdák. Kisebb kerekded karsztos berogyás a felszínen. Nagyobb méretű karsztos medence. Függőcseppkő. Állócseppkő. A mészkő repedéseiben üregeiben lévő résvíz. MEGHATÁROZÁS Adott helyen élő embercsoport, mely a létfenntartása érdekében szerveződik. Fejlett, gazdag, vezető ország vagy térség. Szegény, fejletlen, alávetett ország vagy térség. 6,5 milliárd fő Emberfajták: europid, mongolid, negrid, ausztralid, teljesen egyenértékűek. Fajgyűlölet. Országhatárokkal rendelkező önálló (szuverén) földrajzi egység. Az élveszületések számából kivonjuk a halálozások számát (értéke lehet + vagy -). Népességrobbanás Keveréknépek Korfa Kereső Eltartott Népsűrűség Föld átlagos népsűrűsége Migráció Foglalkozási átrétegződés Háború Etnikai és vallási konfliktus Terrorizmus Település Tanya Farm Falu Város Urbanizáció Dezurbanizáció Gettó City Agglomeráció Infrastruktúra Pénz Valuta A népesség nagymértékű növekedése. A nagyrasszok keveredéséből kialakult embertípusok (Latin-Amerika). -mesztic=indián+fehér -mulatt=néger+fehér -zambó=indián+néger Egy adott társadalom korösszetételét (nemek arányát is) ábrázoló diagram. Aktív dolgozó réteg mely jövedelemmel rendelkezik. Inaktív rétegek, gyermekek, öregek, munkanélküliek, akik nem dolgoznak. Egy négyzetkilométerre eső lélekszám 40 fő/km 2 A népesség vándorlása. Az emberek a falvakból a városokba költöznek és a mezőgazdaság helyett az iparban és a szolgáltatásokban helyezkednek el. Országok népcsoportok közötti fegyveres konfliktus, mely jelentős emberi és anyagi áldozattal jár együtt. Különböző népcsoportok, vallási csoportok ellenséges módon viszonyulnak egymáshoz. Fanatikus elkövetők politikai vagy gazdasági célból valós vagy vélt sérelmeiket gyakran ártatlan polgári személyeken torolják meg. Adott embercsoprt lakó-, munka- és rekreációs (pihenés, szórakozás) helyének térbeli egysége. Szórványtelepülés, elsősorban mezőgazdaság jellegű. Fejlett tőkés mezőgazdasági nagyüzem és szórványtelepülés is. Kisebb méretű, elsősorban mezőgazdasági jellegű csoportos központi szerepkör nélküli település. Nagyobb méretű, központi szerepkörrel rendelkező, ipari, szolgáltatási közigazgatási funkciókat ellátó csoportos településtípus. A népesség a falvakból a városokba költözik Városodás=városok számának növekedése. Városiasodás= városi életmód terjedése. Az urbanizáció ellentéte, az emberek a városokból kiköltöznek a város környéki falvakba. Nagyvárosi nyomortelep. Városmag, városközpont. Településegyüttes vagy várostömörülés, általában több város összenövéséből alakulnak ki. Emberi létesítmények összessége. Általános fizető, értékmérő, értékmegőrző és forgalmi eszköz. Saját ország pénzneme Magyarország = HUF

5 Deviza Profit Tőke Külföldi ország pénzneme USA = USA $ Nyereség, haszon. Hosszabb időre befektetethető pénz, egyéb anyagi és szellemi javak. Szocialista tervgazdálkodás világgazdaságban általános termelési mód. Állami tulajdonú cégek kevésbé hatékony termelés a szocialista országokban, a piaci viszonyok figyelmen kívül hagyásával. Részvény Bank Tőzsde Működő tőke Bankhitel Kamat THM Adó Részvénytársaság által kibocsátott értékpapír Pénzügyi tranzakciókat (hitel, folyószámla vezetés, befektetés stb.) végző cég. Olyan piac ahol értékpapírokkal, részvényekkel kereskednek a piaci viszonyok alapján Befektetett pénzösszeg, mely magánál nagyobb értéket termel. Pénz kölcsönadása természetesen profitért valamilyen fedezet ellenében. (jelzáloghitel, személyi kölcsön stb.). A hitel ára. Teljes hiteldíj mutató. Az államnak kötelezően fizetett pénzbeni juttatás Szocialista piacgazdálkodás Rendszerváltás Privatizáció Hiány-gazdálkodás Teljes foglalkoztatás Kínában a szocialista és a tőkés gazdálkodás elemeit vegyítik, erős állami felügyelet mellett piacgazdálkodás 1990-ben a szocialista társadalmi -gazdasági viszonyokból átmenet a tőkés viszonyokba (csendes forradalom) diktatúra demokrácia, egypártrendszer többpártrendszer, tervgazdálkodás piacgazdálkodás, Állami tulajdon magán kézbe adása Szocialista országokban a modern termelés feltételei hiányoztak ez ellátási hiányosságokhoz vezetett Szocialista országokban mindenkinek volt munkahelye, attól függetlenül hogy valóban hasznos munkát folytatott-e.. Vám PPP GDP Infláció Integráció ENSZ NATO A külkereskedelem után szedett állami adó. Vásárlóerő paritás: figyelembe veszi egy adott országban a termékek, szolgáltatások árait, így az életminőségről árnyaltabb képet fest. Bruttó Hazai Termék: adott: ország által egy év alatt megtermelt termékek és szolgáltatások piaci összértéke. Gazdasági fejlettség mérésre használják. Pénz értékének romlása. Országok, cégek közötti együttműködés. Egyesült Nemzetek Szervezete, a Föld országait tömörítő komplex integráció A tőkés országok katonai integrációja. Munkanélküliség Globalizáció Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság Agrárgazdaság A tőkés országokban a felesleges munkaerő nem tud elhelyezkedni, az 1-2%-os kisebb munkanélküliség ösztönzi az embereket a jobb munkára és a továbbképzésre, de a nagyobb arányú munkanélküliség káros Világméretűvé válás. A gazdasági tevékenység a hatékonyabb termelés miatt specializálódott, ágazatokra, ágakra bomlott: - mezőgazdaság - ipar - szolgáltatások A gazdasági élet egyik alapága élelmiszereket és ipari alapanyagokat termel, fő ágazatai: növénytermesztés, állattenyésztés. A mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripar együttese. EFTA LAFTA NAFTA OPEC OECD EU Gazdasági csoda Multinacionális cég Transznacionális cég Földrajzi munkamegosztás Gazdasági élet Világgazdaság Tőkés piacgazdálkodás Európai Szabadkereskedelmi Társulás Latin Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás Olajtermelő Országok Közössége Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Európai Unió, Európai országok komplex integrációja Gyors gazdasági fellendülés, fejlődés. Többnemzetiségű óriási méretű vállalat. Nemzetközi óriáscég. A hatékonyabb termelés érdekében a termelés specializálódik ( területi munkamegosztás, ágazati munkamegosztás). A termelő tevékenységek összessége. Az egész Földre kiterjedő gazdasági rendszer. Magán tulajdonban lévő cégek fejlett árutermelése a kereslet és kínálat alapján, célja a profit. A Ipar Szolgáltatások T+K szektor Idegenforgalom Közlekedés Kereskedelem Automatizálás Miniatürizálás A gazdasági élet egyik alapága kitermeli és feldolgozza a természet nyersanyagait. Energiát, alapanyagot termelő eszközöket és fogyasztási cikkeket állít elő, ágazatai: pl. bányászat, kohászat, gépgyártás, vegyipar. A gazdasági élet egyik alapága. Valamely más ágazatnak vagy az egyénnek igényeit elégíti ki, nem hoz létre kézzelfogható terméket. ( nemtermelő ágazat de igen fontos) Oktatás-kutatás-fejlesztés, ma már önálló ágazatként szokás említeni. Szolgáltatás, a népesség szezonális mozgása rekreációs (pihenés, szórakozás) célból. Szolgáltatás, termékek, személyek információ továbbítása, szállítása. Szolgáltatás, nyersanyag, termék, munkaerő cseréje meghatározott feltételekkel. Emberi beavatkozástól mentes termelés (pl. ipari robotok). Termékek méretcsökkenése a nyersanyagtakarékosság jegyében.

6 Erőforrás Komplex kikötőipar Bányászat Energetika Kohászat Olyan kedvező természeti (ásványkincs) vagy társalmi tényező (tőke), melyet a gazdasági élet különféle ágazatai használhatnak. Az olcsó szállítási lehetőség miatt sok iparág pl. kohászat, gépgyártás, vegyipar előszeretettel települ a kikötőkbe. Kitermelő ipar, ásványkincseket termel ki. Elsődleges energiahordozókból (kőolaj, vízenergia stb.), másodlagos energiát hő, elektromosság) előállító gazdasági ágazat. Feldolgozó ágazat, ércekből fémet állít elő. Polderezés Technopolisz program Nomadizmus Égető talajváltó gazdálkodás Párizs, Mo.-Budapest). Hollandiában a tengertől területeket gátolnak el,azt kiszárítják és termőre fordítják. Japánban (és a világon több helyen is) megépítették a jövő városait melyben a modern technikát ötvözik az egészséges környezettel és a hagyományokkal (zöld építészet) stb. Legeltető állattenyésztés melyben a pásztor az állataival együtt vándorol. Trópusi klíma primitív földművelése őserdő felégetése után 2-3 évig földművelés, majd a talaj kimerülésével a tevékenységet más területen folytatják. Gépgyártás Vegyipar Energiahordozó Megújuló energiahordozó Feldolgozó ágazat, termelő eszközöket, közlekedési eszközöket, háztartási és egyéb gépeket előállító komplex ágazat. Feldolgozó ágazat vegyipari folyamatok segítségével gyárt alapanyagot és fogyasztási cikkeket (pl. olajfinomítás, gyógyszergyártás). Energiatartalmú ásványkincs vagy természeti jelenség. (megújuló v. nem megújuló) Kimeríthetetlen készletekkel rendelkező energiahordozók: Nap-, szél, vízgeotermikus-energia, biomassza. Belterjes gazdálkodás Külterjes gazdálkodás TSZ Szövetkezeti mozgalom Intenzív földhasznosítással általában kisebb földterületen nagyobb terméshozamot ér el. Kevésbé intenzív földhasznosítással alacsonyabb termésátlagot a jóval nagyobb terület művelése ellensúlyozza. Termelő szövetkezet (közösségi tulajdonban lévő mezőgazdasági termelési egység a szoc. országokban, A parasztok magántulajdonuk (föld) megtartása mellett összefogtak a termelésben és az értékesítésben (Dánia). Nem megújuló energiahordozó Rabló-gazdálkodás Véges készletek rendelkező energiahordozók egy részük hamarosan elfogy: szén, kőolaj, hasadó anyagok. Átgondolatlan csak a rövid távú anyagi érdekeket szem előtt tartó gazdálkodás, mely jelentős környezeti kárral jár pl. tarvágás Startup Alpesi tehenészkedés Szupertanker Bartel kereskedelem Induló cég, vállalkozás Szilicium-völgy). A dús hegyi legelőkön folytatott tejelő szarvasmarha tenyésztés. Óriási méretű olajszállító tartályhajó (Japán). Adott termékér nem pénzel, hanem másik termékkel, áruval fizetnek. Környezetszennyezés Környezet-védelem Világmodell Globális probléma Fenntartható fejlődés A környezetet károsító emberi tevékenység. A környezetszennyezést megelőző valamint a károkat helyreállító tevékenység. A világ társadalmi-gazdasági folyamatait bemutató és a jövőre vonatkozó modellek. Az egész Földre kiterjedő negatív jelenség pl. környezetszennyezés, szegénység stb. Hosszú távra tervező környezetbarát termelési mód. Hungaricum Posztindusztriális társdalom Fogyasztói társdalom Információs gazdaság Speciális magyar termék, mely külföldön jó áron értékesíthető pl. tokaji aszú, kalocsai paprika stb. Iparon túli társdalom melyben már a szolgáltatások szerepe a döntő. Korunk társadalmában a fogyasztás, pénz megkeresése és elköltése központi szerepet tölt be. Korunkban a gazdasági élet elképzelhetetlen korszerű információkezelés, információáramlás nélkül. Ennek központi eleme a számítógép és az Internet. Globalizáció Világméretűvé válás. Gazdasági csoda Gyors gazdasági fejlődés. Különleges gazdasági övezet Kínában tengerparti nagyvárosokban állami ellenőrzés mellett külföldi tőkével és technológiával helyi olcsó munkaerővel piacgazdálkodás folyik. Iparvidék Iparágak adott helyen történő tömörülése pl. Ruhr-vidék. Apartheid Faji megkülönböztetésen alapuló rendszer, melyben a fehér kisebbség elnyomta a néger többséget (DAK). Kasztrendszer Alá- és fölérendeltségi viszonyok konzerválása születési előjogok alapján (India). Ellenpólus elmélet Adott főváros túlzottan nagy,ezért vidéki városok fejlesztésével próbálják annak túlzott növekedését mérsékelni (Fro.-

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen.

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen. 1. Az elsı feladatban képeket fogtok látni. Feladatotok az lesz, hogy felismerjétek mit ábrázolnak a képek. Akinél elıször villan fel a lámpa az mondhatja a választ. Jó válasz esetén egy pontot kaphattok,

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul)

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Tantárgyi követelmény FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A Föld fejlődése és szerkezete. A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása.

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18 FÖLDRAJZ Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a természeti

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az

Részletesebben

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára TANMENERTJAVASLAT a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014.

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések FÖLDRAJZ 1 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Mélységi magmatizmus Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk.

Részletesebben

1. feladatsor megoldása

1. feladatsor megoldása megoldása 1. feladat I. Atlasz használata nélkül a) 1. Popocatépetl A: Mexikóváros 2. Vezúv B: Róma 3. Fuji C: Tokió 6 pont b) rétegvulkán/sztratovulkán c) közeledő/ütköző 2. feladat a) városok folyók

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta 1. FELADAT Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 3. minta 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható Milyen mozgásokat végez a Nap? Jelölje az állítások előtt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Belső energiaforrások a felszínfejlődéshez (és becsapódások) időbeli jellemzők térbeli eloszlás differenciáció

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos FOGALMAK Geoszférák gravitációs anomália: mágneses elhajlás (deklináció): rengéshullám: földkéreg: szárazföldi kőzetlemez: óceáni kőzetlemez: földköpeny: földmag: kőzetburok (litoszféra): a számított gravitációs

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELDTOK 2004 z írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait,

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. rész 1. FELADAT a) 1. Genfi- (tó)

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 6. sz. melléklet Földrajz Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK foldrajz 7:Layout 1 4/15/11 11:06 AM Page 1 Dr. Hári Ferencné KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK Témazáró feladatlapok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 13 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 7:Layout 1 4/15/11

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

II. Gyakorlatok a térképen

II. Gyakorlatok a térképen II. Gyakorlatok a térképen 1. Mérd meg lakóhelyed és az egyik szomszédos megye székhelye közötti távolságot légvonalban vonalas aránymértékkel és méretaránnyal! Vonalas aránymértékkel: km, méretaránnyal:..km

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. D 2. A 3. B 4.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Földrajz 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) Föld-típusú bolygó

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL 9. évfolyam belker tagozat (2012/13.tanév) I. TÉRKÉPÉSZET ÉS CSILLAGÁSZAT 1 A térképi ábrázolás 2. Mérések a térképen 3. Naprendszer helye, a Nap 4. Naprendszer bolygói 5. Föld mint égitest, a Föld mozgásai

Részletesebben

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK VÍZBUROK A földfelszín 71%-át víz borítja! Arday-Nagy-Sáriné: Földrajz 9.; OFI, Bp., 2015 Kereszty-Nagy-Nemerkényi-Neumann-Sárfalvi: Lakóhelyünk, a Föld; NTK, Bp., 2013 Jónás-Kovács-Szőllösy-Vízvári: Földrajz

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A földtörténet bizonyítékai Ősmaradványok (fosszíliák) Vezérkövületek Lenyomatok Földtörténeti idők: - Ősidő - Óidő - Középidő: - Triász - Jura - Kréta - Újidő: - Harmadidőszak

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Vándortábor

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2003. június 27. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2003. június 27. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2003. június 27. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. Felsőőrről: 2; Bük Lendváról: 4; Zalakaros Eszékről: 1; Harkány Kassáról: 5; Miskolctapolca Nagyváradról: 3; Hajdúszoboszló Megjegyzés:

Részletesebben