I. Passzív bankműveletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Passzív bankműveletek"

Átírás

1 Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet évi gazdasági tevékenységéről, a takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A évi éves beszámoló elfogadása. I. Passzív bankműveletek Az igazgatóság a évre elfogadott üzletpolitikai elveiben elemezte a várható gazdasági folyamatokat, ennek alapján összesen millió forintos betétállomány növekedéssel számolt, s az év végére 9,2 9,25 milliárd Ft körüli összes betétállományt tervezett a bankoktól felvett refinanszírozási tételeket nem számítva. Természetesen az év elején, a tervek készítésekor nem számolhatott az igazgatóság a deviza hitelek előtörlesztésének egész gazdaságra gyakorolt hatásával. Az általános gazdasági, valamint az országot érintő pénzügyi válság miatt egy igen szerény növekedési tervet tűzött ki a Takarék maga elé. Ennek az óvatosságnak tudható be, hogy a terv minden negatív körülmény dacára szinte forint-fillére megvalósult, mivel a december 31-i ügyfél betét állományunk 9,249 Mrd forintot tett ki. A betétállományon belül a látra szóló forrásoknak a év végi záró értékét 1,9 milliárd Ft körüli értékre vártuk, mely elvárás ugyancsak teljesült, december 31-én 1,91 Mr forintot tett ki. Azért fontos kiemelni, hogy a záró állomány mértékéről beszélünk, mivel tapasztalataink szerint minden év decemberében jelentősen nő, majd januárban a jelentős adófizetési kötelezettség miatt megcsappan az állomány. Ezért tervünkben az utolsó negyedévre átlagosan 1,7 Mrd forint átlagos állományt vártunk, mely teljesült is, csaknem elérte az 1,8 Mrd-os értéket. Megállapíthatjuk, hogy a világválság dacára, ha kis mértékben is, de ismét növekedett a látraszóló állományunk A látraszóló könyves betétek állománya már évek óta csökken, a év végi 51,8 millió forintos állomány év végére 38,9 millió forintra, 2009 év végére 33,5 millió forintra, majd 2010 év végére 26 M Ft-ra, 2011-re pedig 24 M ft-ra csökkent. Ez a jelenség nem lep meg bennünket, ma már egyre kevesebben veszik igénybe ezt a hagyománytisztelő megtakarítási formát. Az összeg mértéke nem is indokolná, hogy részletesen említést tegyünk róla, de a számok mögött egy nagyon fontos jelenség szinte kézzel fogható hatását figyelhetjük meg. Rendkívül gyorsan szűnnek meg a hagyományos megtakarítási formák, átadva helyüket a korszerű, általában számlához kötött, ezért számtalan elektronikus szolgáltatással igénybe vehető konstrukcióknak. Mindezeken túl, a látraszóló állomány változásának egy másik üzenete is van számunkra, mely üzenetet folyamatosan értékeljük, és jelző számként használjuk. A látra szóló állománynak az összes betéthez viszonyított állománya mutatja meg azt, hogy mennyire tudunk korszerű szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinknek a számlavezetés területén. Ennek az üzletágnak a jutalék vonzatával később foglalkozunk, és már előre jelezzük, hogy maga a jutalék tömege nem ad pontos képet a szolgáltatásaink elfogadottságáról. Ugyanis a díjak folyamatosan csökkennek, még ha ezzel az ügyfelek nem is értenek mindig együtt. Viszont! A látra szóló betét állománynak a teljes betét állományhoz viszonyított aránya nagy biztonsággal mutatja meg azt, hogy az ügyfelek hajlandók-e használni a szolgáltatásainkat (beszedések, bankkártya, stb), vagy pedig azonnal, a hó elején elviszik készpénzben a fizetésüket. Természetesen ezt a hatást is torzítja a pénzügyi válság. A jellemző ügyfélkörünknek, a mikró

2 2 és kisvállalkozásoknak, valamint a lakosságnak kevesebb pénz áll rendelkezésére a napi költségeik kifizetésére, azaz a folyó kifizetésekre, a vállalkozás folyamatos működtetésére, mint a válság előtt. A látra szóló betéteknek az összbetét-állományhoz viszonyított aránya a két évvel korábbi 21,3 %-ról évben 17,25 %-ra csökkent, majd 2010-re 19,67 %-ra, 201-ben pedig 20,66 %-ra növekedett. Kívánatos lenne a látra szóló állomány növelése, de a jelen gazdasági helyzetben a korábbi arány megtartását, enyhe növelését is sikernek értékeljük. Ezt az állományi adatot annak tükrében is vizsgálhatjuk, hogy igen jelentős aktivitást tudunk felmutatni a Széchenyi kártya, valamint a Gazda Kártya üzletágban, melyek folyószámla jellegű termékek. A folyószámla jellegű termékek pedig azt eredményezik, hogy az ügyfélnek nincs a számláján látra szóló állomány. Tehát ezt a sajátosságot is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ügyfeleinknek versenyképes szolgáltatást tudunk nyújtani. A legfontosabb betétek mellett néhány milliós tételt tettek ki az okirati számlákon éppen lekötetlenül álló tételek, valamint START számla állománya. Az okirati betétek üzletileg gyakorlatilag kivezetésre kerültek, 2011-ben már nem is lehetett bennük betétet elhelyezni. A Start számla pedig még dacára a kedvező adózási lehetőségeknek nem lett népszerű termék (240db, 29,6 M Ft év végi állomány). A lekötött betétek tekintetében jelentős, úgynevezett átstruktúrálódást figyelhetünk meg. A korábban igen népszerű fix kamatozású, 16 napos, egy, kettő vagy három hónapra lekötött számlabetétek állománya tette ki a lakossági betéteink túlnyomó többségét, ezen belül pedig évekig a három hónapos betétekben találhattuk az állomány 60 %-át. A 2010 elején a 60 napos betétek állománya volt a döntő, mivel a gyorsan mozgó kamatszint miatt a viszonylag gyorsan átárazódó betétet kellett a legnagyobb kamatszinttel kínálni év második negyedévétől, második negyedévéig, amikor megnyugodtak a piaci kamatok, ismét a hosszabb lekötést preferáltuk a kamatpolitikánkban, a félévtől pedig, amikor a kamatok jelentősebb növekedésnek indultak, még tovább kívántuk a futamidőket nyújtani. Ezért az év végén már a 180 napos betéti lekötési lehetőséget akcióztuk. Üzleti tervünkben 5,4 Mrd forint állományt vártunk a év végére ebben lekötési formában (2010-ben 5,1 Mrd Ft volt az állomány, mely tervet nem sikerült teljesíteni, hiszen felértékelődött az akciósan hirdetett 180 napos lekötés jelentősége). A pénzpiaci szabályozókba vetett bizalom fontos mutatószáma az irányadó kamatokhoz kötött termékek iránti érdeklődés. A 2006 év végi kamatadó bevezetés idején születtek meg a BUBOR értékéhez kötött kamatozású termékek. A bevezetésekor lekötött betétek (2006. szeptember) lejáratakor (2008. augusztus, szeptember) újabb, három éves konstrukciót hoztunk létre, mely betétek kamatozása a BUBOR értékéhez van kötve. A pénzpiaci mozgások indokolttá tennék ezen termékek sikerét, de az ügyfelek mégsem könnyen barátkoznak meg olyan termékekkel, amelyek esetében olyan bűnös és visszataszító szavakat kell megtanulni, mint Bubor, kamatperódus, kamatfelár, stb, stb. Az egy, illetve két-három évre lekötött könyves takarékbetéteknél is megfigyelhető a hagyománytisztelő konstrukciók térvesztése, azaz az összbetét állományon belüli súlyának további csökkenése év végén pedig csupán 285 millió forintot tartottunk nyilván ebben a konstrukcióban, mely egy év alatt megfelelőződött. Tervünkben az állomány stagnálásával számoltunk, de a valóság felülírta elképzeléseinket, még a kamatok tőkésítésével együtt is csökkenés következett be. Ez a jelenség ismételten hangsúlyozza azt a tényt, hogy a

3 3 takarékszövetkezetekre egykor oly jellemző betéti konstrukciók, a könyves betétek gyors ütemben adják át helyüket a számlához köthető termékeknek. Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a 2011 végére várt 9,2 9,3 milliárd forintnyi betétállományt elértük, bár nem minden esetben azoknak a konstrukcióknak a segítségével, melyektől vártuk. Betétek megoszlása lekötési formák és futamidő tekintetében. Betétek Látraszóló könyves betétek Látraszóló bankszámlák Látraszóló okirati betétek Lekötött könyves betétek Lekötött betétek Lekötött okirati betétek év év év év Látraszóló könyves betétek Látraszóló bankszámlák Látraszóló okirati betétek Lekötött könyves betétek Lekötött betétek Lekötött okirati betétek 0 0 Összesen

4 4 Betétek lejárat szerinti megoszlása év év év év év Látraszóló Éven belül esedékes éven belül, éven túl esedékes éven túl esedékes Az ügyvezetés a takarékszövetkezet betétpolitikáját az üzletpolitikai elvekben foglaltaknak megfelelően, a bankközi kamatok és a kereskedelmi bankok lakossági betétkamatainak változását figyelembe véve alakította ki, s a betéti kamatokat 2011-ben folyamatosan a pénzpiaci helyzetnek megfelelően módosította. Az akciók döntő többségükben 90 naposak voltak, 180 napos akciók az év utolsó napjaiban kerültek meghirdetésre a már ismert piaci okok miatt. Nem módosította viszont a Kamatfelár betét, valamint a Kamatfelár+ betét konstrukciót, mely a évben bevezetett forrásadó miatt augusztusban lekötött betétek megfogását célozta meg. Ezen betéteknél az alapkamat változása határozta meg a fizetendő hozamot. A betét kamat a negyedéves BUBOR mértékét 0,2-0,5 %-kal haladja meg. Összességében megállapítható, hogy a évi üzletpolitikai elvekben meghatározott, a passzív üzletágra vonatkozó célkitűzéseket a takarékszövetkezet teljesítette, miközben az egyes elemek között arányeltolódás volt tapasztalható, mely arányok megfeleltek a pénzpiaci általános trendjeinek.

5 5 II. Aktív bankműveletek A kereskedelmi bankok, beleértve a takarékszövetkezeteket is, a hitelezés területén 2011-ben is folytatták válság stratégiájukat, melynek legfőbb jellemzője az ügyfelek iránti bizalmatlanság. Ez a bizalmatlanság kiterjedt mind az új ügyfelekre, mind a megingás legkisebb jelét mutató régi ügyfelekre is. A hitel adósok a Forrás Takarékszövetkezet jellemző ügyfélkörében legalábbis nagyon sokat vártak a Kormánynak az adósokat megsegítő intézkedéseitől. Az intézkedések megszülettek, melyek jelentősen megmozgatták a deviza árfolyamokat, így a deviza alapú hitelek refinanszírozási lehetőségeit. Évek óta először valamilyen szintű piaci újra strukturálódást is megfigyelhettünk, egyes bankok kissé csökkentették paci részesedésüket. Részben saját akaratból, részben a likviditási helyzetük miatt. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy igen erős piaci versenyben kell megállni a helyünket. A bankok a személyi kölcsönök szegmensben elsősorban a hitelkártya termékekkel erősítettek, mely termék kockázata magasabb, mint az általunk kínált, kezesekkel biztosított személyi kölcsönöké. Az elmúlt egy évben viszont szigorítások lassították a hitelkártya kihelyezések térnyerését, ismét teret adva a hagyományos személyi kölcsönöknek. Nyomtalanul tűnt el viszont a piacról a deviza hitelezés, mind a lakosság, mind a mikro és kisvállalkozások tekintetében. A hitelek kamatszintjéről, kamatfeláráról elmondható, hogy annak mértékét a takarékszövetkezet 2011-ben egyáltalán nem változtatta a futó hitelek tekintetében, kamatváltozásra csak és kizárólag a jegybanki alapkamat, valamint az ezzel együtt mozgó Bubor értékének változása miatt került sor. Érvényes ez a korábbi években többször átárazott Lombard hitel termékekre is. Elmondható viszont, hogy az új hitelek folyósítása esetén igen ritkán tudunk engedni egyedi ügyfélkérelemre a kamatokból, ezért általánosságban némi kamatszint emelkedésről beszélhetünk. Emlékeztetőül, a válság kirobbanásakor a lakossági hitelek kamatait jelentősen, átlagosan 1,5 %-kal emeltük, valamint a vállalkozói hitelek kamatmarzsát vizsgáltuk át különböző ügyfélcsoportokra bontva. Azóta ezt a szintet tartjuk, bár nyilvánvaló módon egyedi megállapodások időnként előfordulnak olyan esetben, amikor valamely egyéb üzleti kapcsolat ezt indokolja. Mindezeken túl természetesen minden naptári negyedévben változtak az egyes pénzpiaci instrumentumokhoz kötött termékek kamatai, tehát a vállalkozói hiteleink döntő többsége. Jelenleg az egy és három hónapos BUBOR és a jegybanki alapkamat mértékét használjuk a forint hiteleink esetében. A deviza hiteleknél a refinanszírozó által alkalmazott indikátorokat használjuk mi is. A évi üzletpolitikában az igazgatóság azzal számolt, hogy az értékvesztéssel nem csökkentett bruttó hitelállomány az év végére 6,8 milliárd forintra emelkedik, amely az előző évhez képest egy szerény, 4 %-os növekedést jelentett volna. Ezzel szemben a hitelállomány még ennél is alacsonyabb mértékben, 6,63 Mrd forintra (1,4%) növekedett, azaz gyakorlatilag stagnált. Fontos megjegyezni, hogy a felügyeleti szervek többször tartották fontosnak felhívni a figyelmünket arra, hogy az átlagot meghaladó hitel/betét aránnyal dolgozunk. A válság miatt különösen fontosnak tartottuk ezen az ajánlásoknak a figyelembevételét, ezért év közben az ügyvezetés is az állomány szinten tartását szorgalmazta. További növekedésre azért sem volt

6 6 lehetőség, mivel a Forrás Takarékszövetkezet tőke helyzete erre nem adott lehetőséget, a folyamatosan szigorodó tőke elvárások korlátozzák a mozgásterünket. Az állományon belül a vállalkozói hitelek állománya Mrd forint (2010-ben 3,952 milliárd forint), míg a lakossági kölcsönök állománya 2,615 Mrd forint (2010-ben 2,585 milliárd forint) volt. Ismét érdemes hosszabb időtávon áttekinteni az adatokat. Jól látható ugyanis, hogy a Forrás Takarékszövetkezet milyen utat járt be az elmúlt fél évtizedben, amikor a tipikus lakossági pénzintézetből egy jellemzően vállalkozófinanszírozó pénzintézetté vált. Továbbá megfigyelhetjük azt is, hogy hatott erre a portfolióra a válság. Az összes hitelállományon belül a vállalkozói hitelek aránya 2005-ben az előző évi 38,5 %-hoz képest már 41,9 %-ra, nőtt, 2006-ban pedig a takarékszövetkezet történetében először fordult elő, hogy e hitelek állománya meghaladta a lakossági, személyi kölcsönök állományát. Az összhiteleink 51,6 %-át ( 2,428 milliárd forint ) ugyanis már ez az ügyfélkör adta ben már a bruttó hitelek 60,61 %-a volt vállalkozó hitel, míg a megképzett értékvesztés értéke ezen állomány után 55,95 % volt. Ugyanakkor a lakossági hitelek 39,39 %-ot tettek ki (bruttó hiteleket tekintve), a megképzett értékvesztés pedig a teljes állományunk 44,05 %-át. Talán zavarba ejtő a sok szám, de mindenesetre elgondolkodtató, hogy a pénzügyi válság mennyire megviselte a lakossági ügyfeleinket, miközben úgy gondoltuk, hogy mi ezen a területen kevésbé fogjuk megérezni a krízist. Mindezt a vélekedést arra alapoztuk, hogy nem vettünk részt a lakossági hitelek területén jellemző alacsony kezdő részletű lakás hitelek folyósításában, a szabad felhasználású hitelek területén is az átlagot meghaladó elvárásaink voltak. A évre tervezett kb M Ft értékvesztés mértékét nem tudtuk tartani. A hitelek után elszámolt értékvesztés 155,9 millió forintot tett ki olyan módon, hogy 105,417 M Ft felszabadulás mellett (tehát megtérülő hitelek) 236,2 M Ft képzésre volt szükség. (A különbözet pedig a deviza hitelek után megképzett értékvesztés állományának a devizaárfolyamok alakulása miatti növekedése.) Ez a mérték jól mutatja a válság mélységét, mely nagyon komoly terheket ró az ügyfeleinkre, ezért ránk is. A számok értelmezéséhez érdemes visszaidézni a évi adatokat (az utolsó válságmentes évet), amikor a teljes képzés megközelítette a 189 millió forintot, a megtérülő hitelek utána felszabadítás pedig a 106 millió forintot. A nagyobb hitel aktivitás mellett is lényegesen magasabb volt a felszabaduló hitelek aránya. Sajnos 2011-ben a végrehajtások, megállapodások, átütemezések eredményessége lényegesen alacsonyabb volt, mit a válság előtt években. A évre vonatkozó üzletpolitikában a hitelállomány ütemezett, jól átgondolt, óvatos növelését terveztük. A számok értelmezéséhez ismét érdemes néhány évet visszatekintenünk. A bruttó hitel - betét arányunk 2007 végére az előző évi 72,1 %-ról 76,5 %-ra nőtt, mely a nettó hiteleket tekintve 71,636 %-nak felelt meg. Ez az arány 2008-ban már elérte a 75,527 %- ot, tehát meglehetősen magas volt. Ez az érték meg sem közelíti a bankok által természetesnek tekintett %-ot, de mint tudjuk, a év végén kezdődő gazdasági és pénzügyi válság egyik oka pont az országunkban működő bankoknál kialakult igen magas hitel betét arány ben ez az arány számottevően nem változott, 2010 év végére 73,19 %-ra csökkent, majd a 2011-i évben 71,65 % lett. Fontos hangsúlyozni, hogy a bruttó hitel/betét állományt mutatják ezek a számok. A nettó hitelállomány alapján számított érték lényegesen jobban csökkent (63 %-ra), tekintettel a részletesen tárgyalt, megképzett értékvesztésre. Ugyanis talán nem mindenki számára egyértelmű a bruttó hitelállományt csökkentve az értékvesztéssel, kapjuk meg a nettó hitelállományt.

7 ben sem talált magára a faktoring finanszírozásunk. Mint tudjuk, 2008-ig igen jelentős szerepet játszott ez a hitelezési forma az életünkben, kiemelkedő jövedelmezőséget biztosítva mind jutalék, mind kamatbevétel oldalon. A drasztikusan megnövekedő vevői- fizetési kockázatok miatt a hitelbiztosító és hitelminősítő cégek jelentősen lerontották a hazai vállalkozások kockázati besorolását, ezzel gyakorlatilag lenullázva a mikro és kisvállalkozások kockázatvállalási szintjét. Ezért a faktoring továbbra is minimális szinten található meg a portfoliónkban, a jövedelemre gyakorolt hatása egyelőre kimutathatatlan. De reményre adhat okot, hogy az év végén megkeresett bennünket az Atradius Zrt, hogy újra biztosítaná a faktoring forgalmunkat. Gyors tárgyalás után éve elején meg is kötöttünk a keretszerződést, melynek természetesen csak a évben lesz hatása a gazdálkodásunkra. A lakossági és a vállalkozói hitelek alakulása Vállalkozói hitelek (m Ft) CHF alapú 427, ,731 JPY alapú 134, ,404 egyéb forint hitel 1 905, ,253 Gazdakártya 121, ,690 Széchenyi-kártya 995, ,072 Folyószámla hitel 367, ,332

8 8 Lakossági hitelek alakulása (m Ft) EUR alapú 96, ,895 JPY alapú 23,963 27,065 CHF alapú 558, ,983 egyéb forint hitel 1557, ,041 lombard hitel 145,56 84,228 lakáscélú forint hitel 203, ,909 A takarékszövetkezet jövedelmezőségére döntő hatást gyakorló ügyfélkövetelések arányának növelése csak akkor lehet sikeres, ha a hitelek minősítése, s ezen túl az értékvesztés lényegesen nem romlik. Az általunk évek óta alkalmazott kölcsönkonstrukcióknak a tapasztalati adatok alapján kiszámítható kockázata van. Ezt a reális kockázatot kell olymódon beépíteni a kamatokba és a kezelési költségbe, hogy a konstrukciók versenyképessége lehetőség szerint megmaradjon és a takarékszövetkezet jövedelmezősége is javuljon. Az alábbi táblázat részlegesen mutatja be az értékvesztés változását, több évre visszamenőleg. A válság éveinek számai jól mutatják azt a folyamatot, melyet több pontban is érintettünk. Kétségtelen tény, hogy stratégiai fontosságú az értékvesztés kérdése, a hitelezési aktivitás fokozása csak az értékvesztés növekedésének korlátok között tartása mellett valósulhat meg.

9 9 Értékvesztés alakulása minősítési kategóriánként Minősítési kategória Hitel Faktoring Zálog Összesen Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen: Értékvesztés Minősítési kategória Hitel Faktoring Zálog Összesen Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen: Arányszámok Értékvesztés megoszlás 2010 Értékvesztés megoszlás 2011 Változás Problémamentes 0,00% 0,00% 0,00% Külön figyelendő 2,76% 2,55% -0,21% Átlag alatti 7,66% 7,50% -0,15% Kétes 57,49% 50,83% -6,66% Rossz 32,09% 39,11% 7,02% Összesen: 100,00% 100,00% Megnevezés Hitel Megoszlás Hitel Megoszlás Elt. +,- Problémamentes-A ,81% ,97% -3,84% Külön figyelendő-b ,67% ,17% 0,50% Átlag alatti-c ,35% ,04% 0,69% Kétes-D ,23% ,99% 0,75% Rossz-E ,94% ,83% 1,89% Mindösszesen: ,00% ,00% Minősített állomány ,19% ,03% 3,84% A hitelezéssel kapcsolatban fontos megemlíteni egy igen jelentős területet, melynek hatása akár évekig érezhető lesz. Ez a témakör a Kormánynak azon intézkedéseit öleli fel, melyek a lakosság eladósodottságát hivatott kezelni. A évben a rögzített árfolyamon történő, deviza alapú hitelek végtörlesztése okozott jelentős terhet. Ugyan a lehetséges mértéknél alacsonyabb volt az előtörlesztés, mégis 16 millió forintos azonnali veszteséget okozott számunkra. Ráadásul több esetben úgy mérsékeltünk a veszteséget, hogy az ügyfélnek egyedi, kisebb veszteséggel járó megoldást ajánlottunk. Ezek a ráfordítások természetesen más

10 10 sorokon jelennek meg a mérlegünkben (Pl jelentős kamatengedmény és piaci áron történő átváltás esetén a kamat kiesés formájában). Nyilvánvaló módon az ilyen jellegű ráfordításokat nem tudjuk a tervekhez hasonlítani, mivel ezekkel a tényezőkkel nem számoltunk előre. Ezek a kiadások az egész bankszektor számára váratlanul, tervezhetetlenül jöttek. Egészében elmondhatjuk talán, hogy a nehézségek ellenére a hitelezésünk minimális lemaradással, de teljesítette a kitűzött terveket, a hitelezés jövedelmezőségére vonatkozó elvárásainkat előre nem látható okok miatt nem tudtuk teljes mértékben teljesíteni. III. A takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzete ben a takarékszövetkezet összes kamat és kamat jellegű bevételét 1080 M Ft-ra vártuk. A várakozást kissé meghaladva, ez az érték 1080,8 M Ft-ot tett ki. A magasabb értékeknek az oka nyilvánvaló. Mint már korábban is említettük, a betét állományunk a tervnek megfelelően növekedett, a kamatszint pedig emelkedett. Mivel a hitel állományunk a tervezettnél kisebb növekedést mutatott fel, ezért a pénzeszközök a biztonságos eszközökbe vándoroltak egyúttal növelve is a likviditásunkat. A hitelezés kamatbevételét (kamatok és kamat jellegű bevételek) 805 M Ft-ra prognosztizáltuk, míg a tény szám 856,9 M Ft-ot, azaz a tervnél magasabb értéket ért el. Ami nem meglepő, ha a korábban kifejtett tényezőkre, azaz a növekedő kamatszintre, valamint a kissé bővülő bruttó hitelállományra gondolunk. Az elmúlt évtizedben az ügyfél akvizíciós tevékenységünknek köszönhetően folyamatosan növekedett a végzett szolgáltatások jutalék bevétele 2008-ig. Akkor viszont egy törés következett be, 2009-ben nem emelkedett ez a bevételi formánk, 2010-ben pedig minimális mértékben emelkedett csupán. A válság miatt nem terveztünk jelentős növekedést, a évre sem. A tervünkben ezért 121 M Ft-os jutalék jellegű bevétellel számoltunk. A tény adatok viszont meghaladták a várakozásainkat, és 138,9 M Ft-ot tudtunk ebben az üzletágban bevételként elkönyvelni. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy szolgáltatásaink díját nem emeltük, továbbá a faktoring tevékenységünk továbbra is alapjáraton üzemel, miközben néhány éve még a Giro forgalmunk csaknem negyedét adták a nálunk faktoráló cégek. Az üzletpolitikában, üzleti tervünkben 1150 millió forint közeli összes bevétellel számoltunk, a tényleges 1219,6 millió forintos érték tehát a terv túlteljesítését jelzi. Természetesen ez csak a bevétel, de az eredményes működés alapját a kiadások és bevételek különbsége adja. Nézzük tehát a kiadásainkat! Az ügyfeleink által nálunk elhelyezett különböző betétek után fizetett kamat-, és kamatjellegű ráfordításaink összesen 474,1 millió forintot tettek ki, amely összeg a tervezett millió forintos tervet meghaladja. Talán nem bizonyul magyarázatra ennek az oka, hiszen a hitelek taglalásakor többször utaltunk rá. Ennek a növekedésnek a fő oka az általános, tervezettnél magasabb kamatszint, miközben a betéti állományunkat is tudtuk a terveknek megfelelően növelni. A takarékszövetkezet banktevékenységből származó kamatkülönbözeténél ismételten érdemes néhány éves távlatot áttekinteni. Bár talán unalmas lehet több év száraz számait bogarászni, érdeklődésünket éberen tarthatja az a tény, hogy ilyen mély válság az ember életében csak

11 11 egyszer történik. Legalábbis reméljük. A évi 549,7 millió forintot némiképp meghaladóan alakult ez a tétel 2008-ban, amikor 564,1 millió forint lett a különbség. Majd az első teljes válságos évben ez az érték lezuhant 481,2 millió forintra, majd 2010-ben 535,9 M forintot ért el. Majd a piac egy teljes átárazódáson esett túl, azaz a megnövekedett kockázatokat minden pénzintézet kénytelen volt a termékeibe árazni. A kamatkülönbözet a évben 606,6 M Ft-ra növekedett. Tehát nem elég a vállalkozói rétegnek az a csapás, melyet a kereslet visszaesése okozott, a pénzintézeteknek, így nekünk is emelni kellett a kamatrést. És ezt nem az ügyfélkörünk gondjainak tetézése miatt tettük, hanem saját létünk, működőképességünk érdekében. Ezzel a kamatrés szinttel tudtuk csak egyensúlyban tartani a jövedelmezőségünket, ahogy azt majd hamarosan be is mutatjuk. Működési költségekre, azaz általános igazgatási költségekre és egyéb ráfordításokra összességében M Ft-ot terveztünk az évre. A tényszámok alapján köszönhetően a rendkívüli költségtakarékosságnak sikerült ezeket a kiadásokat 414 M szinten tartani. Számítástechnikai költségekre 33,58 M forintot tervezünk, míg a tényszám 32,785 e Ft lett. Marketing költségünket 6 M Ft-ra terveztük, míg ténylegesen M forintot költöttünk. Szakértői díjaknál nem tudtunk takarékoskodni, a tervezett 13,3 M helyett 16,9 M Ft-ot költöttünk el. Mint látható, ennél a költségnél léptük át legjobban a tervezett, keret, a többi költség esetén a terveknek megfelelően költöttünk. A szakértői díjaknál meg kell említeni, hogy ezen a soron tartjuk nyilván a jogi képviselőknek kifizetett díjakat, és a megnövekedett végrehajtási feladatok miatt egyre több feladat hárul jogászokra. Sajnos ez a tendencia folytatódik, továbbra sem tudjuk mérsékelni ilyen irányú kiadásainkat. Egyéb igazgatási költségekre 210 M Ft-ot terveztünk, viszont a tényleges érték elérte a 221 M Ft-ot. A tétel elemzésénél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a évre jelentősen csökkenő zálogházi tevékenységet terveztünk, viszont nagy örömünkre újabb, megbízható partner finanszírozását kezdhettük meg. A zálogházaknak kifizetett csaknem 21 M Ft nem csak a költség oldalon keletkezik, hanem ennek a tevékenységnek a bevétel oldala jelentős tétel. A zálogházi jutalékot nem számítva a költségterv kis mértékű túllépését állapíthatjuk meg ebben a szegmensben. Mint már több alkalommal érintettük, az értékvesztés állománynövekedése stratégiai fontosságú kérdés. A évre nettó 100 millió forinttal kalkuláltunk, de a megképzett értékvesztés, valamint az értékvesztés visszaírásának különbözeteként sajnos meghaladta a 155 millió forintot. Ezen összeg több tényező eredője, melyet a hiteleknél számszerűsítettük is A bankadó összegét a múlt évi szintre, 11,3 millió forintra terveztük, mely megegyezik az előző évi mértékkel. A évben korrigálhattuk a végtörlesztéssel kapcsolatos ráfordítások egy részével, ezért ezen azt ágon 6,2 M Ft tényleges megfizetésre kényszerültünk re igen szerény millió forint adózás előtti eredményt terveztünk. Az imént felsorolt tényezők hatásaként, Takarékszövetkezetünk végül 20,8 millió forint ad adózás előtti eredményt realizált. Bár a takarékszövetkezet adózás előtti eredménye elmaradt a tervezettől, jelentős eredménynek értékeljük, hogy minden szükséges értékvesztést megképeztünk, kifizettük a

12 12 többlet adóterheket, mégsem váltunk veszteségessé, ahogy a hazai bankok egy jelentős része. Mindehhez természetesen szükség volt az igen jelentős költség megszorításokra, valamint a kollégák áldozatkész hozzáállására. A takarékszövetkezet 2011-ben a kötelező jegybanki tartalékképzési kötelezettségének mindvégig eleget tett. A takarékszövetkezet stabilan gazdálkodott, likviditási problémája nem volt, tőkemegfelelési, valamint fizetőképességi mutatója egész évben meghaladta a törvényben előírt mértéket. IV. A takarékszövetkezet szervezetére vonatkozó változások. A munkavégzés személyi feltételei A takarékszövetkezet növekedésével párhuzamosan évről-évre változik a munkavállalók létszáma, illetve köre ben megszűnt Végi Katalin kolléganőnk munkaviszonya, aki családi okokból Budapestre költözött. Valamint nyugdíjba vonult Szabó Sándorné kolléganőnk, akinek ezúton is tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk. Székesfehérvárról Fehér Gyöngyi Anita kolléganőnk munkaviszonya szűnt meg 2011-ben, valamint Bencsura Barnabás várpalotai fiókvezető helyezkedett el másik hitelintézetnél. Miklósné Csapó Andrea balatonkenesei kollégánk munkaviszonya a III. negyedévben szűnt meg. Új kollégánk Szöllő János, aki Végi Katalint váltotta a kockázatkezelői munkakörben. Fiókban került Valkó András, Vadovszky Krisztián és Csörgő Tamás. A központi hitelezésre felvett munkatársunk Balogh Botond. A munkavégzés tárgyi feltételei A múlt évben legfontosabb változás az életünkben az új várpalotai kirendeltség megnyitása volt. Sajnos a kivitelező csődje és erkölcstelen magatartása miatt néhány izgalmas napot éltünk át a fiókban, de a kedélyek megnyugvása után egy jó helyen lévő, korszerű, tetszetős fiókot tudhatunk magunkénak. A korábbi fiók ingatlan értékesítésére nem került sor, azt a nyomott árak miatt jelenleg bérbe adjuk. Jelentős egyéb eszköz beszerzésre gépkocsi, drágább informatikai eszköz, ATM, stb év során nem került sor ben a takarékszövetkezet összesen millió forintot számot el értékcsökkenésként, az előző évi 26,961 millió forintot helyett. Talán van, aki emlékszik arra, hogy bizonyos években ez a szám megközelítette a 40 M ft-ot. Ebből is látszik, hogy gyors amortizáció mellett nagyon visszaesett az eszköz beszerzésünk, melynek oka természetesen a gazdasági válság által kikényszerített takarékosság. Bizonyos eszközök esetében a következő időszakban elengedhetetlen lesz némi megújítás.

13 13 Az igazgatóság működése A takarékszövetkezet igazgatósága a hatályos szövetkezeti törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény reá vonatkozó előírásainak betartásával működik. Az igazgatóság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ügyvezetés biztosította. Az igazgatóság 2011-ben összesen 4 alkalommal ülésezett és 111 határozatot hozott. Ülésein a takarékszövetkezet működésére irányadó szabályzatok módosítása, a Közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása, a takarékszövetkezet üzletpolitikájának elfogadása, a likviditási terv jóváhagyása, hitelkérelmek elbírálása, a takarékszövetkezetnél tartott helyszínen kívüli felügyeleti témavizsgálat tapasztalatainak megvitatása és intézkedési terv elfogadása, a belső ellenőr munkájáról szóló beszámoló elfogadása és ezen kívül még számtalan vegyes ügy szerepelt. Az igazgatóság tavaly egy alkalommal hívta össze a takarékszövetkezet legfőbb testületi szervét, a Közgyűlést és eleget tett a szövetkezeti törvényben előírt beszámolási kötelezettségének Veszprém április 20. A takarékszövetkezet igazgatósága

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 469 BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére Cikkünkben először bemutatjuk a hazai jelzálog-portfólió fő

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április BESZÁ MOLO a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 II. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS, A BANKSZEKTOR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 5 III.

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. február (101 120. o.) HEGEDÜS JÓZSEF VÁRHEGYI ÉVA A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. augusztus az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Nyerő Kombináció Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei 6. oldal Pilotprojekt Rajkán 8. oldal A hazai pálya

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER Éves Jelentés 2011 Tartalom 4. TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 4 3. Szabályozói környezet

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

A MAGYAR KORMÁNY BANKOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEINEK ÉS RENDELETEINEK GAZDASÁGI HATÁSAI

A MAGYAR KORMÁNY BANKOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEINEK ÉS RENDELETEINEK GAZDASÁGI HATÁSAI Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 21 37. A MAGYAR KORMÁNY BANKOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEINEK ÉS RENDELETEINEK GAZDASÁGI HATÁSAI BOZSIK SÁNDOR Összefoglaló: A 2010 májusában hivatalba

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben