I. Passzív bankműveletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Passzív bankműveletek"

Átírás

1 Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet évi gazdasági tevékenységéről, a takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A évi éves beszámoló elfogadása. I. Passzív bankműveletek Az igazgatóság a évre elfogadott üzletpolitikai elveiben elemezte a várható gazdasági folyamatokat, ennek alapján összesen millió forintos betétállomány növekedéssel számolt, s az év végére 9,2 9,25 milliárd Ft körüli összes betétállományt tervezett a bankoktól felvett refinanszírozási tételeket nem számítva. Természetesen az év elején, a tervek készítésekor nem számolhatott az igazgatóság a deviza hitelek előtörlesztésének egész gazdaságra gyakorolt hatásával. Az általános gazdasági, valamint az országot érintő pénzügyi válság miatt egy igen szerény növekedési tervet tűzött ki a Takarék maga elé. Ennek az óvatosságnak tudható be, hogy a terv minden negatív körülmény dacára szinte forint-fillére megvalósult, mivel a december 31-i ügyfél betét állományunk 9,249 Mrd forintot tett ki. A betétállományon belül a látra szóló forrásoknak a év végi záró értékét 1,9 milliárd Ft körüli értékre vártuk, mely elvárás ugyancsak teljesült, december 31-én 1,91 Mr forintot tett ki. Azért fontos kiemelni, hogy a záró állomány mértékéről beszélünk, mivel tapasztalataink szerint minden év decemberében jelentősen nő, majd januárban a jelentős adófizetési kötelezettség miatt megcsappan az állomány. Ezért tervünkben az utolsó negyedévre átlagosan 1,7 Mrd forint átlagos állományt vártunk, mely teljesült is, csaknem elérte az 1,8 Mrd-os értéket. Megállapíthatjuk, hogy a világválság dacára, ha kis mértékben is, de ismét növekedett a látraszóló állományunk A látraszóló könyves betétek állománya már évek óta csökken, a év végi 51,8 millió forintos állomány év végére 38,9 millió forintra, 2009 év végére 33,5 millió forintra, majd 2010 év végére 26 M Ft-ra, 2011-re pedig 24 M ft-ra csökkent. Ez a jelenség nem lep meg bennünket, ma már egyre kevesebben veszik igénybe ezt a hagyománytisztelő megtakarítási formát. Az összeg mértéke nem is indokolná, hogy részletesen említést tegyünk róla, de a számok mögött egy nagyon fontos jelenség szinte kézzel fogható hatását figyelhetjük meg. Rendkívül gyorsan szűnnek meg a hagyományos megtakarítási formák, átadva helyüket a korszerű, általában számlához kötött, ezért számtalan elektronikus szolgáltatással igénybe vehető konstrukcióknak. Mindezeken túl, a látraszóló állomány változásának egy másik üzenete is van számunkra, mely üzenetet folyamatosan értékeljük, és jelző számként használjuk. A látra szóló állománynak az összes betéthez viszonyított állománya mutatja meg azt, hogy mennyire tudunk korszerű szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinknek a számlavezetés területén. Ennek az üzletágnak a jutalék vonzatával később foglalkozunk, és már előre jelezzük, hogy maga a jutalék tömege nem ad pontos képet a szolgáltatásaink elfogadottságáról. Ugyanis a díjak folyamatosan csökkennek, még ha ezzel az ügyfelek nem is értenek mindig együtt. Viszont! A látra szóló betét állománynak a teljes betét állományhoz viszonyított aránya nagy biztonsággal mutatja meg azt, hogy az ügyfelek hajlandók-e használni a szolgáltatásainkat (beszedések, bankkártya, stb), vagy pedig azonnal, a hó elején elviszik készpénzben a fizetésüket. Természetesen ezt a hatást is torzítja a pénzügyi válság. A jellemző ügyfélkörünknek, a mikró

2 2 és kisvállalkozásoknak, valamint a lakosságnak kevesebb pénz áll rendelkezésére a napi költségeik kifizetésére, azaz a folyó kifizetésekre, a vállalkozás folyamatos működtetésére, mint a válság előtt. A látra szóló betéteknek az összbetét-állományhoz viszonyított aránya a két évvel korábbi 21,3 %-ról évben 17,25 %-ra csökkent, majd 2010-re 19,67 %-ra, 201-ben pedig 20,66 %-ra növekedett. Kívánatos lenne a látra szóló állomány növelése, de a jelen gazdasági helyzetben a korábbi arány megtartását, enyhe növelését is sikernek értékeljük. Ezt az állományi adatot annak tükrében is vizsgálhatjuk, hogy igen jelentős aktivitást tudunk felmutatni a Széchenyi kártya, valamint a Gazda Kártya üzletágban, melyek folyószámla jellegű termékek. A folyószámla jellegű termékek pedig azt eredményezik, hogy az ügyfélnek nincs a számláján látra szóló állomány. Tehát ezt a sajátosságot is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ügyfeleinknek versenyképes szolgáltatást tudunk nyújtani. A legfontosabb betétek mellett néhány milliós tételt tettek ki az okirati számlákon éppen lekötetlenül álló tételek, valamint START számla állománya. Az okirati betétek üzletileg gyakorlatilag kivezetésre kerültek, 2011-ben már nem is lehetett bennük betétet elhelyezni. A Start számla pedig még dacára a kedvező adózási lehetőségeknek nem lett népszerű termék (240db, 29,6 M Ft év végi állomány). A lekötött betétek tekintetében jelentős, úgynevezett átstruktúrálódást figyelhetünk meg. A korábban igen népszerű fix kamatozású, 16 napos, egy, kettő vagy három hónapra lekötött számlabetétek állománya tette ki a lakossági betéteink túlnyomó többségét, ezen belül pedig évekig a három hónapos betétekben találhattuk az állomány 60 %-át. A 2010 elején a 60 napos betétek állománya volt a döntő, mivel a gyorsan mozgó kamatszint miatt a viszonylag gyorsan átárazódó betétet kellett a legnagyobb kamatszinttel kínálni év második negyedévétől, második negyedévéig, amikor megnyugodtak a piaci kamatok, ismét a hosszabb lekötést preferáltuk a kamatpolitikánkban, a félévtől pedig, amikor a kamatok jelentősebb növekedésnek indultak, még tovább kívántuk a futamidőket nyújtani. Ezért az év végén már a 180 napos betéti lekötési lehetőséget akcióztuk. Üzleti tervünkben 5,4 Mrd forint állományt vártunk a év végére ebben lekötési formában (2010-ben 5,1 Mrd Ft volt az állomány, mely tervet nem sikerült teljesíteni, hiszen felértékelődött az akciósan hirdetett 180 napos lekötés jelentősége). A pénzpiaci szabályozókba vetett bizalom fontos mutatószáma az irányadó kamatokhoz kötött termékek iránti érdeklődés. A 2006 év végi kamatadó bevezetés idején születtek meg a BUBOR értékéhez kötött kamatozású termékek. A bevezetésekor lekötött betétek (2006. szeptember) lejáratakor (2008. augusztus, szeptember) újabb, három éves konstrukciót hoztunk létre, mely betétek kamatozása a BUBOR értékéhez van kötve. A pénzpiaci mozgások indokolttá tennék ezen termékek sikerét, de az ügyfelek mégsem könnyen barátkoznak meg olyan termékekkel, amelyek esetében olyan bűnös és visszataszító szavakat kell megtanulni, mint Bubor, kamatperódus, kamatfelár, stb, stb. Az egy, illetve két-három évre lekötött könyves takarékbetéteknél is megfigyelhető a hagyománytisztelő konstrukciók térvesztése, azaz az összbetét állományon belüli súlyának további csökkenése év végén pedig csupán 285 millió forintot tartottunk nyilván ebben a konstrukcióban, mely egy év alatt megfelelőződött. Tervünkben az állomány stagnálásával számoltunk, de a valóság felülírta elképzeléseinket, még a kamatok tőkésítésével együtt is csökkenés következett be. Ez a jelenség ismételten hangsúlyozza azt a tényt, hogy a

3 3 takarékszövetkezetekre egykor oly jellemző betéti konstrukciók, a könyves betétek gyors ütemben adják át helyüket a számlához köthető termékeknek. Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a 2011 végére várt 9,2 9,3 milliárd forintnyi betétállományt elértük, bár nem minden esetben azoknak a konstrukcióknak a segítségével, melyektől vártuk. Betétek megoszlása lekötési formák és futamidő tekintetében. Betétek Látraszóló könyves betétek Látraszóló bankszámlák Látraszóló okirati betétek Lekötött könyves betétek Lekötött betétek Lekötött okirati betétek év év év év Látraszóló könyves betétek Látraszóló bankszámlák Látraszóló okirati betétek Lekötött könyves betétek Lekötött betétek Lekötött okirati betétek 0 0 Összesen

4 4 Betétek lejárat szerinti megoszlása év év év év év Látraszóló Éven belül esedékes éven belül, éven túl esedékes éven túl esedékes Az ügyvezetés a takarékszövetkezet betétpolitikáját az üzletpolitikai elvekben foglaltaknak megfelelően, a bankközi kamatok és a kereskedelmi bankok lakossági betétkamatainak változását figyelembe véve alakította ki, s a betéti kamatokat 2011-ben folyamatosan a pénzpiaci helyzetnek megfelelően módosította. Az akciók döntő többségükben 90 naposak voltak, 180 napos akciók az év utolsó napjaiban kerültek meghirdetésre a már ismert piaci okok miatt. Nem módosította viszont a Kamatfelár betét, valamint a Kamatfelár+ betét konstrukciót, mely a évben bevezetett forrásadó miatt augusztusban lekötött betétek megfogását célozta meg. Ezen betéteknél az alapkamat változása határozta meg a fizetendő hozamot. A betét kamat a negyedéves BUBOR mértékét 0,2-0,5 %-kal haladja meg. Összességében megállapítható, hogy a évi üzletpolitikai elvekben meghatározott, a passzív üzletágra vonatkozó célkitűzéseket a takarékszövetkezet teljesítette, miközben az egyes elemek között arányeltolódás volt tapasztalható, mely arányok megfeleltek a pénzpiaci általános trendjeinek.

5 5 II. Aktív bankműveletek A kereskedelmi bankok, beleértve a takarékszövetkezeteket is, a hitelezés területén 2011-ben is folytatták válság stratégiájukat, melynek legfőbb jellemzője az ügyfelek iránti bizalmatlanság. Ez a bizalmatlanság kiterjedt mind az új ügyfelekre, mind a megingás legkisebb jelét mutató régi ügyfelekre is. A hitel adósok a Forrás Takarékszövetkezet jellemző ügyfélkörében legalábbis nagyon sokat vártak a Kormánynak az adósokat megsegítő intézkedéseitől. Az intézkedések megszülettek, melyek jelentősen megmozgatták a deviza árfolyamokat, így a deviza alapú hitelek refinanszírozási lehetőségeit. Évek óta először valamilyen szintű piaci újra strukturálódást is megfigyelhettünk, egyes bankok kissé csökkentették paci részesedésüket. Részben saját akaratból, részben a likviditási helyzetük miatt. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy igen erős piaci versenyben kell megállni a helyünket. A bankok a személyi kölcsönök szegmensben elsősorban a hitelkártya termékekkel erősítettek, mely termék kockázata magasabb, mint az általunk kínált, kezesekkel biztosított személyi kölcsönöké. Az elmúlt egy évben viszont szigorítások lassították a hitelkártya kihelyezések térnyerését, ismét teret adva a hagyományos személyi kölcsönöknek. Nyomtalanul tűnt el viszont a piacról a deviza hitelezés, mind a lakosság, mind a mikro és kisvállalkozások tekintetében. A hitelek kamatszintjéről, kamatfeláráról elmondható, hogy annak mértékét a takarékszövetkezet 2011-ben egyáltalán nem változtatta a futó hitelek tekintetében, kamatváltozásra csak és kizárólag a jegybanki alapkamat, valamint az ezzel együtt mozgó Bubor értékének változása miatt került sor. Érvényes ez a korábbi években többször átárazott Lombard hitel termékekre is. Elmondható viszont, hogy az új hitelek folyósítása esetén igen ritkán tudunk engedni egyedi ügyfélkérelemre a kamatokból, ezért általánosságban némi kamatszint emelkedésről beszélhetünk. Emlékeztetőül, a válság kirobbanásakor a lakossági hitelek kamatait jelentősen, átlagosan 1,5 %-kal emeltük, valamint a vállalkozói hitelek kamatmarzsát vizsgáltuk át különböző ügyfélcsoportokra bontva. Azóta ezt a szintet tartjuk, bár nyilvánvaló módon egyedi megállapodások időnként előfordulnak olyan esetben, amikor valamely egyéb üzleti kapcsolat ezt indokolja. Mindezeken túl természetesen minden naptári negyedévben változtak az egyes pénzpiaci instrumentumokhoz kötött termékek kamatai, tehát a vállalkozói hiteleink döntő többsége. Jelenleg az egy és három hónapos BUBOR és a jegybanki alapkamat mértékét használjuk a forint hiteleink esetében. A deviza hiteleknél a refinanszírozó által alkalmazott indikátorokat használjuk mi is. A évi üzletpolitikában az igazgatóság azzal számolt, hogy az értékvesztéssel nem csökkentett bruttó hitelállomány az év végére 6,8 milliárd forintra emelkedik, amely az előző évhez képest egy szerény, 4 %-os növekedést jelentett volna. Ezzel szemben a hitelállomány még ennél is alacsonyabb mértékben, 6,63 Mrd forintra (1,4%) növekedett, azaz gyakorlatilag stagnált. Fontos megjegyezni, hogy a felügyeleti szervek többször tartották fontosnak felhívni a figyelmünket arra, hogy az átlagot meghaladó hitel/betét aránnyal dolgozunk. A válság miatt különösen fontosnak tartottuk ezen az ajánlásoknak a figyelembevételét, ezért év közben az ügyvezetés is az állomány szinten tartását szorgalmazta. További növekedésre azért sem volt

6 6 lehetőség, mivel a Forrás Takarékszövetkezet tőke helyzete erre nem adott lehetőséget, a folyamatosan szigorodó tőke elvárások korlátozzák a mozgásterünket. Az állományon belül a vállalkozói hitelek állománya Mrd forint (2010-ben 3,952 milliárd forint), míg a lakossági kölcsönök állománya 2,615 Mrd forint (2010-ben 2,585 milliárd forint) volt. Ismét érdemes hosszabb időtávon áttekinteni az adatokat. Jól látható ugyanis, hogy a Forrás Takarékszövetkezet milyen utat járt be az elmúlt fél évtizedben, amikor a tipikus lakossági pénzintézetből egy jellemzően vállalkozófinanszírozó pénzintézetté vált. Továbbá megfigyelhetjük azt is, hogy hatott erre a portfolióra a válság. Az összes hitelállományon belül a vállalkozói hitelek aránya 2005-ben az előző évi 38,5 %-hoz képest már 41,9 %-ra, nőtt, 2006-ban pedig a takarékszövetkezet történetében először fordult elő, hogy e hitelek állománya meghaladta a lakossági, személyi kölcsönök állományát. Az összhiteleink 51,6 %-át ( 2,428 milliárd forint ) ugyanis már ez az ügyfélkör adta ben már a bruttó hitelek 60,61 %-a volt vállalkozó hitel, míg a megképzett értékvesztés értéke ezen állomány után 55,95 % volt. Ugyanakkor a lakossági hitelek 39,39 %-ot tettek ki (bruttó hiteleket tekintve), a megképzett értékvesztés pedig a teljes állományunk 44,05 %-át. Talán zavarba ejtő a sok szám, de mindenesetre elgondolkodtató, hogy a pénzügyi válság mennyire megviselte a lakossági ügyfeleinket, miközben úgy gondoltuk, hogy mi ezen a területen kevésbé fogjuk megérezni a krízist. Mindezt a vélekedést arra alapoztuk, hogy nem vettünk részt a lakossági hitelek területén jellemző alacsony kezdő részletű lakás hitelek folyósításában, a szabad felhasználású hitelek területén is az átlagot meghaladó elvárásaink voltak. A évre tervezett kb M Ft értékvesztés mértékét nem tudtuk tartani. A hitelek után elszámolt értékvesztés 155,9 millió forintot tett ki olyan módon, hogy 105,417 M Ft felszabadulás mellett (tehát megtérülő hitelek) 236,2 M Ft képzésre volt szükség. (A különbözet pedig a deviza hitelek után megképzett értékvesztés állományának a devizaárfolyamok alakulása miatti növekedése.) Ez a mérték jól mutatja a válság mélységét, mely nagyon komoly terheket ró az ügyfeleinkre, ezért ránk is. A számok értelmezéséhez érdemes visszaidézni a évi adatokat (az utolsó válságmentes évet), amikor a teljes képzés megközelítette a 189 millió forintot, a megtérülő hitelek utána felszabadítás pedig a 106 millió forintot. A nagyobb hitel aktivitás mellett is lényegesen magasabb volt a felszabaduló hitelek aránya. Sajnos 2011-ben a végrehajtások, megállapodások, átütemezések eredményessége lényegesen alacsonyabb volt, mit a válság előtt években. A évre vonatkozó üzletpolitikában a hitelállomány ütemezett, jól átgondolt, óvatos növelését terveztük. A számok értelmezéséhez ismét érdemes néhány évet visszatekintenünk. A bruttó hitel - betét arányunk 2007 végére az előző évi 72,1 %-ról 76,5 %-ra nőtt, mely a nettó hiteleket tekintve 71,636 %-nak felelt meg. Ez az arány 2008-ban már elérte a 75,527 %- ot, tehát meglehetősen magas volt. Ez az érték meg sem közelíti a bankok által természetesnek tekintett %-ot, de mint tudjuk, a év végén kezdődő gazdasági és pénzügyi válság egyik oka pont az országunkban működő bankoknál kialakult igen magas hitel betét arány ben ez az arány számottevően nem változott, 2010 év végére 73,19 %-ra csökkent, majd a 2011-i évben 71,65 % lett. Fontos hangsúlyozni, hogy a bruttó hitel/betét állományt mutatják ezek a számok. A nettó hitelállomány alapján számított érték lényegesen jobban csökkent (63 %-ra), tekintettel a részletesen tárgyalt, megképzett értékvesztésre. Ugyanis talán nem mindenki számára egyértelmű a bruttó hitelállományt csökkentve az értékvesztéssel, kapjuk meg a nettó hitelállományt.

7 ben sem talált magára a faktoring finanszírozásunk. Mint tudjuk, 2008-ig igen jelentős szerepet játszott ez a hitelezési forma az életünkben, kiemelkedő jövedelmezőséget biztosítva mind jutalék, mind kamatbevétel oldalon. A drasztikusan megnövekedő vevői- fizetési kockázatok miatt a hitelbiztosító és hitelminősítő cégek jelentősen lerontották a hazai vállalkozások kockázati besorolását, ezzel gyakorlatilag lenullázva a mikro és kisvállalkozások kockázatvállalási szintjét. Ezért a faktoring továbbra is minimális szinten található meg a portfoliónkban, a jövedelemre gyakorolt hatása egyelőre kimutathatatlan. De reményre adhat okot, hogy az év végén megkeresett bennünket az Atradius Zrt, hogy újra biztosítaná a faktoring forgalmunkat. Gyors tárgyalás után éve elején meg is kötöttünk a keretszerződést, melynek természetesen csak a évben lesz hatása a gazdálkodásunkra. A lakossági és a vállalkozói hitelek alakulása Vállalkozói hitelek (m Ft) CHF alapú 427, ,731 JPY alapú 134, ,404 egyéb forint hitel 1 905, ,253 Gazdakártya 121, ,690 Széchenyi-kártya 995, ,072 Folyószámla hitel 367, ,332

8 8 Lakossági hitelek alakulása (m Ft) EUR alapú 96, ,895 JPY alapú 23,963 27,065 CHF alapú 558, ,983 egyéb forint hitel 1557, ,041 lombard hitel 145,56 84,228 lakáscélú forint hitel 203, ,909 A takarékszövetkezet jövedelmezőségére döntő hatást gyakorló ügyfélkövetelések arányának növelése csak akkor lehet sikeres, ha a hitelek minősítése, s ezen túl az értékvesztés lényegesen nem romlik. Az általunk évek óta alkalmazott kölcsönkonstrukcióknak a tapasztalati adatok alapján kiszámítható kockázata van. Ezt a reális kockázatot kell olymódon beépíteni a kamatokba és a kezelési költségbe, hogy a konstrukciók versenyképessége lehetőség szerint megmaradjon és a takarékszövetkezet jövedelmezősége is javuljon. Az alábbi táblázat részlegesen mutatja be az értékvesztés változását, több évre visszamenőleg. A válság éveinek számai jól mutatják azt a folyamatot, melyet több pontban is érintettünk. Kétségtelen tény, hogy stratégiai fontosságú az értékvesztés kérdése, a hitelezési aktivitás fokozása csak az értékvesztés növekedésének korlátok között tartása mellett valósulhat meg.

9 9 Értékvesztés alakulása minősítési kategóriánként Minősítési kategória Hitel Faktoring Zálog Összesen Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen: Értékvesztés Minősítési kategória Hitel Faktoring Zálog Összesen Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen: Arányszámok Értékvesztés megoszlás 2010 Értékvesztés megoszlás 2011 Változás Problémamentes 0,00% 0,00% 0,00% Külön figyelendő 2,76% 2,55% -0,21% Átlag alatti 7,66% 7,50% -0,15% Kétes 57,49% 50,83% -6,66% Rossz 32,09% 39,11% 7,02% Összesen: 100,00% 100,00% Megnevezés Hitel Megoszlás Hitel Megoszlás Elt. +,- Problémamentes-A ,81% ,97% -3,84% Külön figyelendő-b ,67% ,17% 0,50% Átlag alatti-c ,35% ,04% 0,69% Kétes-D ,23% ,99% 0,75% Rossz-E ,94% ,83% 1,89% Mindösszesen: ,00% ,00% Minősített állomány ,19% ,03% 3,84% A hitelezéssel kapcsolatban fontos megemlíteni egy igen jelentős területet, melynek hatása akár évekig érezhető lesz. Ez a témakör a Kormánynak azon intézkedéseit öleli fel, melyek a lakosság eladósodottságát hivatott kezelni. A évben a rögzített árfolyamon történő, deviza alapú hitelek végtörlesztése okozott jelentős terhet. Ugyan a lehetséges mértéknél alacsonyabb volt az előtörlesztés, mégis 16 millió forintos azonnali veszteséget okozott számunkra. Ráadásul több esetben úgy mérsékeltünk a veszteséget, hogy az ügyfélnek egyedi, kisebb veszteséggel járó megoldást ajánlottunk. Ezek a ráfordítások természetesen más

10 10 sorokon jelennek meg a mérlegünkben (Pl jelentős kamatengedmény és piaci áron történő átváltás esetén a kamat kiesés formájában). Nyilvánvaló módon az ilyen jellegű ráfordításokat nem tudjuk a tervekhez hasonlítani, mivel ezekkel a tényezőkkel nem számoltunk előre. Ezek a kiadások az egész bankszektor számára váratlanul, tervezhetetlenül jöttek. Egészében elmondhatjuk talán, hogy a nehézségek ellenére a hitelezésünk minimális lemaradással, de teljesítette a kitűzött terveket, a hitelezés jövedelmezőségére vonatkozó elvárásainkat előre nem látható okok miatt nem tudtuk teljes mértékben teljesíteni. III. A takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzete ben a takarékszövetkezet összes kamat és kamat jellegű bevételét 1080 M Ft-ra vártuk. A várakozást kissé meghaladva, ez az érték 1080,8 M Ft-ot tett ki. A magasabb értékeknek az oka nyilvánvaló. Mint már korábban is említettük, a betét állományunk a tervnek megfelelően növekedett, a kamatszint pedig emelkedett. Mivel a hitel állományunk a tervezettnél kisebb növekedést mutatott fel, ezért a pénzeszközök a biztonságos eszközökbe vándoroltak egyúttal növelve is a likviditásunkat. A hitelezés kamatbevételét (kamatok és kamat jellegű bevételek) 805 M Ft-ra prognosztizáltuk, míg a tény szám 856,9 M Ft-ot, azaz a tervnél magasabb értéket ért el. Ami nem meglepő, ha a korábban kifejtett tényezőkre, azaz a növekedő kamatszintre, valamint a kissé bővülő bruttó hitelállományra gondolunk. Az elmúlt évtizedben az ügyfél akvizíciós tevékenységünknek köszönhetően folyamatosan növekedett a végzett szolgáltatások jutalék bevétele 2008-ig. Akkor viszont egy törés következett be, 2009-ben nem emelkedett ez a bevételi formánk, 2010-ben pedig minimális mértékben emelkedett csupán. A válság miatt nem terveztünk jelentős növekedést, a évre sem. A tervünkben ezért 121 M Ft-os jutalék jellegű bevétellel számoltunk. A tény adatok viszont meghaladták a várakozásainkat, és 138,9 M Ft-ot tudtunk ebben az üzletágban bevételként elkönyvelni. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy szolgáltatásaink díját nem emeltük, továbbá a faktoring tevékenységünk továbbra is alapjáraton üzemel, miközben néhány éve még a Giro forgalmunk csaknem negyedét adták a nálunk faktoráló cégek. Az üzletpolitikában, üzleti tervünkben 1150 millió forint közeli összes bevétellel számoltunk, a tényleges 1219,6 millió forintos érték tehát a terv túlteljesítését jelzi. Természetesen ez csak a bevétel, de az eredményes működés alapját a kiadások és bevételek különbsége adja. Nézzük tehát a kiadásainkat! Az ügyfeleink által nálunk elhelyezett különböző betétek után fizetett kamat-, és kamatjellegű ráfordításaink összesen 474,1 millió forintot tettek ki, amely összeg a tervezett millió forintos tervet meghaladja. Talán nem bizonyul magyarázatra ennek az oka, hiszen a hitelek taglalásakor többször utaltunk rá. Ennek a növekedésnek a fő oka az általános, tervezettnél magasabb kamatszint, miközben a betéti állományunkat is tudtuk a terveknek megfelelően növelni. A takarékszövetkezet banktevékenységből származó kamatkülönbözeténél ismételten érdemes néhány éves távlatot áttekinteni. Bár talán unalmas lehet több év száraz számait bogarászni, érdeklődésünket éberen tarthatja az a tény, hogy ilyen mély válság az ember életében csak

11 11 egyszer történik. Legalábbis reméljük. A évi 549,7 millió forintot némiképp meghaladóan alakult ez a tétel 2008-ban, amikor 564,1 millió forint lett a különbség. Majd az első teljes válságos évben ez az érték lezuhant 481,2 millió forintra, majd 2010-ben 535,9 M forintot ért el. Majd a piac egy teljes átárazódáson esett túl, azaz a megnövekedett kockázatokat minden pénzintézet kénytelen volt a termékeibe árazni. A kamatkülönbözet a évben 606,6 M Ft-ra növekedett. Tehát nem elég a vállalkozói rétegnek az a csapás, melyet a kereslet visszaesése okozott, a pénzintézeteknek, így nekünk is emelni kellett a kamatrést. És ezt nem az ügyfélkörünk gondjainak tetézése miatt tettük, hanem saját létünk, működőképességünk érdekében. Ezzel a kamatrés szinttel tudtuk csak egyensúlyban tartani a jövedelmezőségünket, ahogy azt majd hamarosan be is mutatjuk. Működési költségekre, azaz általános igazgatási költségekre és egyéb ráfordításokra összességében M Ft-ot terveztünk az évre. A tényszámok alapján köszönhetően a rendkívüli költségtakarékosságnak sikerült ezeket a kiadásokat 414 M szinten tartani. Számítástechnikai költségekre 33,58 M forintot tervezünk, míg a tényszám 32,785 e Ft lett. Marketing költségünket 6 M Ft-ra terveztük, míg ténylegesen M forintot költöttünk. Szakértői díjaknál nem tudtunk takarékoskodni, a tervezett 13,3 M helyett 16,9 M Ft-ot költöttünk el. Mint látható, ennél a költségnél léptük át legjobban a tervezett, keret, a többi költség esetén a terveknek megfelelően költöttünk. A szakértői díjaknál meg kell említeni, hogy ezen a soron tartjuk nyilván a jogi képviselőknek kifizetett díjakat, és a megnövekedett végrehajtási feladatok miatt egyre több feladat hárul jogászokra. Sajnos ez a tendencia folytatódik, továbbra sem tudjuk mérsékelni ilyen irányú kiadásainkat. Egyéb igazgatási költségekre 210 M Ft-ot terveztünk, viszont a tényleges érték elérte a 221 M Ft-ot. A tétel elemzésénél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a évre jelentősen csökkenő zálogházi tevékenységet terveztünk, viszont nagy örömünkre újabb, megbízható partner finanszírozását kezdhettük meg. A zálogházaknak kifizetett csaknem 21 M Ft nem csak a költség oldalon keletkezik, hanem ennek a tevékenységnek a bevétel oldala jelentős tétel. A zálogházi jutalékot nem számítva a költségterv kis mértékű túllépését állapíthatjuk meg ebben a szegmensben. Mint már több alkalommal érintettük, az értékvesztés állománynövekedése stratégiai fontosságú kérdés. A évre nettó 100 millió forinttal kalkuláltunk, de a megképzett értékvesztés, valamint az értékvesztés visszaírásának különbözeteként sajnos meghaladta a 155 millió forintot. Ezen összeg több tényező eredője, melyet a hiteleknél számszerűsítettük is A bankadó összegét a múlt évi szintre, 11,3 millió forintra terveztük, mely megegyezik az előző évi mértékkel. A évben korrigálhattuk a végtörlesztéssel kapcsolatos ráfordítások egy részével, ezért ezen azt ágon 6,2 M Ft tényleges megfizetésre kényszerültünk re igen szerény millió forint adózás előtti eredményt terveztünk. Az imént felsorolt tényezők hatásaként, Takarékszövetkezetünk végül 20,8 millió forint ad adózás előtti eredményt realizált. Bár a takarékszövetkezet adózás előtti eredménye elmaradt a tervezettől, jelentős eredménynek értékeljük, hogy minden szükséges értékvesztést megképeztünk, kifizettük a

12 12 többlet adóterheket, mégsem váltunk veszteségessé, ahogy a hazai bankok egy jelentős része. Mindehhez természetesen szükség volt az igen jelentős költség megszorításokra, valamint a kollégák áldozatkész hozzáállására. A takarékszövetkezet 2011-ben a kötelező jegybanki tartalékképzési kötelezettségének mindvégig eleget tett. A takarékszövetkezet stabilan gazdálkodott, likviditási problémája nem volt, tőkemegfelelési, valamint fizetőképességi mutatója egész évben meghaladta a törvényben előírt mértéket. IV. A takarékszövetkezet szervezetére vonatkozó változások. A munkavégzés személyi feltételei A takarékszövetkezet növekedésével párhuzamosan évről-évre változik a munkavállalók létszáma, illetve köre ben megszűnt Végi Katalin kolléganőnk munkaviszonya, aki családi okokból Budapestre költözött. Valamint nyugdíjba vonult Szabó Sándorné kolléganőnk, akinek ezúton is tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk. Székesfehérvárról Fehér Gyöngyi Anita kolléganőnk munkaviszonya szűnt meg 2011-ben, valamint Bencsura Barnabás várpalotai fiókvezető helyezkedett el másik hitelintézetnél. Miklósné Csapó Andrea balatonkenesei kollégánk munkaviszonya a III. negyedévben szűnt meg. Új kollégánk Szöllő János, aki Végi Katalint váltotta a kockázatkezelői munkakörben. Fiókban került Valkó András, Vadovszky Krisztián és Csörgő Tamás. A központi hitelezésre felvett munkatársunk Balogh Botond. A munkavégzés tárgyi feltételei A múlt évben legfontosabb változás az életünkben az új várpalotai kirendeltség megnyitása volt. Sajnos a kivitelező csődje és erkölcstelen magatartása miatt néhány izgalmas napot éltünk át a fiókban, de a kedélyek megnyugvása után egy jó helyen lévő, korszerű, tetszetős fiókot tudhatunk magunkénak. A korábbi fiók ingatlan értékesítésére nem került sor, azt a nyomott árak miatt jelenleg bérbe adjuk. Jelentős egyéb eszköz beszerzésre gépkocsi, drágább informatikai eszköz, ATM, stb év során nem került sor ben a takarékszövetkezet összesen millió forintot számot el értékcsökkenésként, az előző évi 26,961 millió forintot helyett. Talán van, aki emlékszik arra, hogy bizonyos években ez a szám megközelítette a 40 M ft-ot. Ebből is látszik, hogy gyors amortizáció mellett nagyon visszaesett az eszköz beszerzésünk, melynek oka természetesen a gazdasági válság által kikényszerített takarékosság. Bizonyos eszközök esetében a következő időszakban elengedhetetlen lesz némi megújítás.

13 13 Az igazgatóság működése A takarékszövetkezet igazgatósága a hatályos szövetkezeti törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény reá vonatkozó előírásainak betartásával működik. Az igazgatóság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ügyvezetés biztosította. Az igazgatóság 2011-ben összesen 4 alkalommal ülésezett és 111 határozatot hozott. Ülésein a takarékszövetkezet működésére irányadó szabályzatok módosítása, a Közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása, a takarékszövetkezet üzletpolitikájának elfogadása, a likviditási terv jóváhagyása, hitelkérelmek elbírálása, a takarékszövetkezetnél tartott helyszínen kívüli felügyeleti témavizsgálat tapasztalatainak megvitatása és intézkedési terv elfogadása, a belső ellenőr munkájáról szóló beszámoló elfogadása és ezen kívül még számtalan vegyes ügy szerepelt. Az igazgatóság tavaly egy alkalommal hívta össze a takarékszövetkezet legfőbb testületi szervét, a Közgyűlést és eleget tett a szövetkezeti törvényben előírt beszámolási kötelezettségének Veszprém április 20. A takarékszövetkezet igazgatósága

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2012 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2012-es üzleti évben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült. Az ágazatok többsége visszaesett,

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Meghirdetés: 2015. július 1. napján Hatályos: 2015. július 15. napjától A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet értesíti tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. július 15-től egyes betéti

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15.812

Részletesebben

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet KSH: 10046319-6512-122-19 Cg.: 19-02-000338 Forrás Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Somogy Takarék Szövetkezet éves üzletpolitikai céljaihoz alapot az egyesüléskor elfogadott stratégiai

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos Ikt: 10340/2015 Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.15% 0.15%

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét Összeghatár Kamat* Lekötési idő 1 hónap

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01.-től minden meglévő betétre H I R D E T M É N Y E K Érvényes: 2014. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2014. október 01-től minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig) Jelen hirdetmény nem minősül ajánlattételnek.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% Kamat: legalább 25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok részére évi mindenkori

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15,606

Részletesebben

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes: 2012. április 04..-től (visszavonásig vagy módosításig)

H I R D E T M É N Y E K. Érvényes: 2012. április 04..-től (visszavonásig vagy módosításig) H I R D E T M É N Y E K Érvényes: 2012. április 04..-től (visszavonásig vagy módosításig) Jelen hirdetmény nem minősül ajánlattételnek. Csupán a tájékoztatás célját szolgálja. A Takarékszövetkezetnek jogában

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1. 1. NEM FORGALMAZHATÓ HITELTERMÉKEK Építési és ingatlanvásárlási hitelek, törlesztési támogatással (lakáscélú betét utáni külön-kölcsön) Kamat Kezelési költség 26% 1% 2. Új családi ház építési, és lakásvásárlási

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben kamatcsökkentés történt

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága Ü Z L E T I J E L E N T É S a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Gazdálkodásunkról Tranzakciós illeték fizetési kötelezettség bevezetésével

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től L-3/2014/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től I.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet 2014-ben 1 központtal és 11 kirendeltséggel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl A HBW Express Takarékszövetkezet 2006-os üzleti évének legfontosabb célkitőzése az üzleti állományok megfontolt növelése és a jövedelmezıség javítása volt. Ahogy a

Részletesebben