E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-i ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/249-8/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 201 szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye Integrált Területi Programjának elfogadási folyamatáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 201 július 23-i rendkívüli ülésén tárgyalta a Veszprém megye Integrált Területi Programja 0 változat utómunkálatai tárgyú előterjesztést és a 45/201 (VII.23.) MÖK határozat szerinti döntéseket hozta meg. A MÖK határozat 6. pontjában a Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a Veszprém megye Integrált Területi Programja (ITP) elfogadását és a Felhívások mielőbbi megjelenését előmozdító nyilatkozatok, - szükségessé váló - pontosítás jellegű korrekciók megtételére, melyről a soron következő munkaülésen tájékoztatást adni köteles. Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlési döntésben előírt tájékoztatási kötelezettségnek kívánunk eleget tenni. A Közgyűlés rendkívüli ülése óta (201 július 23.) történt események: 1. A Közgyűlés Elnöke 201 július 24-én kelt 04/71-68/2015 számú levelével megküldte Oláh Gábor helyettes államtitkár úr részére Veszprém megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan a 45/201(VII.23.) MÖK határozatot és mellékleteit, mely tartalmazza: - a területi kiválasztási kritérium rendszer értékelési szempontjait - az éves fejlesztési keret véglegesítéséhez szükséges munkatáblázatokat - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 201 évi Felhívásainak tervezetével kapcsolatos észrevételeket A területi szereplők Irányító Hatósághoz beküldött észrevételeiről 201 augusztus 6-án a Nemzetgazdasági Minisztériumban a megyei vezetéssel személyes egyeztetésre került sor. Az egyeztetésről felvett emlékeztető az 1. számú mellékletben található. Mint ahogy erre időközben írásos megerősítést is kaptunk az Irányító Hatóság vezetőjétől, ahol azt az uniós jogszabályi környezet megengedi, minden esetben kezdeményezik a szakpolitikai felelős tárcáknál a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése javaslatainak beépítését. A TOP Felhívások végleges szövege szeptemberre várható. 3. Az Irányító Hatóságtól 201 augusztus 7-én érkezett elektronikus levélben az értékelési szempontrendszer átdolgozására kaptunk felkérést, melyre 201 augusztus 14-i beküldési határidőt jelöltek meg. Rendelkezésünkre bocsátottak egy mintaanyagot, illetve a regionális fejlesztési ügynökség bevonásának lehetőségére hívták fel ismét a figyelmet. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól érkezett visszajelzés szerint a területi értékelési szempontrendszer átdolgozását, kiegészítését kell megtennünk, melyben Közgyűlési felhatalmazás alapján, Elnök Úr saját hatáskörben járt el, az alábbiak szerint: Tekintettel a rendelkezésünkre álló idő rövidségére és a nyári szabadságolásokra, a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium ülését nem hívtuk össze, azonban a kollégium tagjait továbbra is be kívántuk vonni a megyei vélemény kialakításába, melyre az alábbiak szerint került sor: 2

3 - 201 augusztus 7-én (pénteken) a szakmai kollégium tagjainak továbbküldtük az NGM-től kapott feladatkiírást és a szakmai mintaanyagot azzal, hogy arról észrevételt augusztus 10. (hétfő) 12 óráig várunk, egyben jeleztük, hogy szerda délig munkaverziót fogunk kiküldeni, véleményezésre augusztus 12-én (szerdán) 10 órakor megküldtük a szakmai kollégium tagjainak a KDRFÜ és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egyeztetett álláspontját, munkaverzióként azzal, hogy a kiküldött munkaverzióról augusztus 1 (péntek) 10 óráig várunk visszajelzést - a szakmai kollégium tagjaitól a határidőre beérkezett - telefonos és írásos - visszajelzések beépültek az anyagba A megjelölt határidőin belül, 201 augusztus 14-én az átdolgozott dokumentum a Nemzetgazdasági Minisztériumnak felterjesztésre került, mely a számú mellékletében található. Az átdolgozás során érvényesített elveket az Irányító Hatóság felé az alábbiak szerint jeleztük: az IH megkeresésére figyelemmel, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség bevonásával, a területi értékelési szempontrendszert átdolgoztattuk, annak érdekében, hogy felhívás-specifikus értékelési szempontok markánsabban jelenjenek meg az anyagban. Veszprém megyének továbbra is az a célja, hogy az időarányos forráslekötést elősegítse, ezért a mellékelten megküldött anyagnál részletesebb kritériumrendszert felállítani nem tervezünk. A jövő évi felhívások értékelési szempontjainak kidolgozása során törekedni fogunk az idei évben szerzendő tapasztalatok figyelembe vételére, beépítésére. A 201 augusztus 12-i Kormányülésen megtörtént a megyei integrált területi programok elfogadása! A Kormány a 1562/201 (VIII.1) Kormányhatározatban (továbbiakban Kormányhatározat) döntött a TOP keretében megvalósuló integrált területi programok elfogadásáról. Ennek során Veszprém megye integrált területi programja is jóváhagyására került a Kormányhatározat 1. melléklete szerint feltételek mentén. A Kormányhatározat 1. melléklete rögzíti a megyei integrált területi programok megnevezését, a forráskeretet, a kapcsolódó tematikus célkitűzés adatait és az átdolgozás szempontjait. Veszprém megye ITP dokumentum tekintetében a Kormány döntése csak a TOP (országos) indikátorvállalások megyénkre történő lebontását érintette, és az alábbi - pontosítás jellegű változtatásokat kellet figyelembe vennünk: - A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha): ra vonatkozó részcél jó. A végső célhoz 76 ha-t 76,71-re kell módosítani. - Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2): a 2018-ra vonatkozó részcélt ről 15779,03-ra kell módosítani. A végső célérték jó. - Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km): A 2018-ra vonatkozó részcélt 13,6 km-ről 14,00-re kell módosítani, míg a végső cél értéke jó. - Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db): A 2018-ra vonatkozó részcél megfelelő. A végső célt 53-ról 54 db-ra kell módosítani. - Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység): A 2018-ra vonatkozó részcélt 13-ról 14-re kell emelni, míg a végső célt 65-ről 66-ra. 3

4 - A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő): A 2018-ra vonatkozó részcélt 485-ről 486-ra, míg a végső cél értékét 2426-ról 2427-re kell módosítani. (Valójában mindez az országos indikátorvállalás (TOP) és ennek valamennyi megyére leosztott bontásából adódó korrekciót jelenti, megyénk számára jelentősebb változtatást nem állapít meg a felterjesztett Veszprém megye ITP dokumentum esetében.) Veszprém megye TOP végrehajtásával kapcsolatos soron következő feladatait Oláh Gábor helyettes államtitkár úr az NGM/33506/16/2015 számú 201 augusztus 18-án kelt levelében ismerteti, mely a 3. számú mellékletben található. Az Irányító Hatóság vezetője mindezek elvégzésére a 201 augusztus 31-i határidőt jelölte meg, melyben Közgyűlési felhatalmazás alapján, Elnök Úr saját hatáskörben járt el, az alábbiak szerint: Az Irányító Hatóság 201 augusztus 19-én küldött a területi szereplők számára felkérést a - Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) által feltételekkel elfogadott - ITP-k átdolgozására, melynek teljesítése a KDRFÜ szakembereinek bevonásával történt. A KDRFÜ munkatársai a felmerülő kérdések és problémák tisztázása érdekében felvették a kapcsolatot az IH szakembereivel, akikkel történt egyeztetés szerint készítették el a szakmai javaslatot. Mindezekre figyelemmel, Veszprém megye vonatkozásában az elfogadott ITP véglegesítéséhez az alábbi változtatásokat kellett átvezetni: FORRÁSALLOKÁCIÓ: a kormányhatározat alapján 3 tizedesjegyig pontosítani kellett a szöveges részben, az ITP-ben szereplő ábrákban, valamint az ITP mellékletét képző Excel-táblákban is INDIKÁTOROK: az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorokat a kormányhatározat alapján pontosítani kellett az Excel-táblában, valamint a szöveges dokumentumba bekerült egy új ábra erre vonatkozóan a nem eredményességmérési keretbe tartozó indikátorokhoz rögzített korábbi vállalásokat törölni kellett ÜTEMEZÉS: a 201 IV. negyedévére tervezett kötelezettségvállalásokat legkorábban I. negyedévére kellett átütemezni amennyiben 1 intézkedésen belül több konstrukció van, és több felhívás is megjelenik, ott megtörtént a negyedévek elkülönítése (tehát egy negyedévben csak egy felhíváshoz/konstrukcióhoz kapcsolódik kötelezettségvállalás) a 6%-os teljesítménytartalékot minden területi szereplőnek 2019-re vagy későbbre kell beterveznie úgy, hogy min. 6%-nyi összeget tervezzenek 2019-re vagy utánra. Több lehet, csak kevesebb nem. Mivel több felhívásnál csak a 6% elkülönítése nem elég egy projekt benyújtására, így ezeknél ennél magasabb arányokat, keretet kellett 2019-re hagyni. 4

5 a 6%-os keret nem a dedikált kereten felül értendő, abban már benne van. Emiatt is fontos, hogy 2019-re vagy utánra legyen betervezve, hogy előre ne lehessen elkölteni. a 6%-ot nem szükséges minden konstrukcióra/felhívásra elkülöníteni, hanem elég intézkedés szintjén a paktumok ütemezését is a megadottak alapján módosítani kellett az IH a 2016-os Éves Fejlesztési keret (ÉFK) esetében is úgy számol, hogy I. negyedévét is még a 2016-os évhez veszik (meghirdetés szempontjából) az ütemezésben feltüntetett negyedév vagy félév tehát nem a felhívás pontos megjelenését jelenti, hanem már a döntéshozatalt (kötelezettségvállalást) a felsoroltak alapján a szöveges dokumentumban szereplő leírást, az ehhez kapcsolódó ábrákat, az ITP mellékletét képező Excel-tábla t, valamint (a júliusban elkészített) ÉFK táblát is módosítani kellett. 6. Az Irányító Hatóság vezetőjének - a Felkérés az NFK által feltételekkel elfogadott Integrált Területi Program átdolgozására tárgyú elektronikus levelében foglaltakra figyelemmel, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség bevonásával, - az Integrált Területi Program megadott szempontokra figyelemmel átdolgozott dokumentumai 201 augusztus 31-én megküldésre kerültek. A felterjesztésre került dokumentumokat előterjesztésünkhöz mellékeljük: - Veszprém megye Integrált Területi Programja a számú mellékletben, - a kapcsolódó Forrásallokáció, Indikátor vállalás és az Ütemezés az számú mellékletben, - a évekre vonatkozó ütemezés, az egyes intézkedéseken belüli konstrukciók és felhasználási módok szerinti alábontással, a 6. számú mellékletben találhatók. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a tájékoztató tudomásul vételét. Veszprém, 201 szeptember 9. Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke 5

6 Emlékeztető Veszprém Megye NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM RFP STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: NGM-33401/21/ Résztvevők a mellékelt jelenléti ív szerint. Általános tájékoztató. Dr. Kanzsalics Eszter főosztályvezető köszönti a megjelenteket és megnyitja az egyeztetést. Általánosan tájékoztatást ad a felhívások megjelentetésével kapcsolatosan, amely egy nagyon optimista becslés alapján talán szeptember végére várható, azonban ehhez még sok feltételt és határidőt teljesíteni szükséges (ezeket részletezi). Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a felhívások azon részeit, melyek módosítása szaktárca álláspontot igényel, az IH a szaktárcával fogja egyeztetni, de a szaktárca hozza majd meg a végleges döntést, nem az IH. Az IH minden területi szereplő észrevételét a tárcának továbbítani fogja. Felhívja a figyelmet a szaktárcákkal kapcsolatos egyeztetések szükségességére, a Miniszterelnökség általi 30 napos minőségbiztosításra, amellyel párhuzamosan folyik majd a felhívások paraméterezése. Szakterületenként egy felhívás fog megjelenni, amelynek lesz egy általános része, valamint a területi szereplők speciális igényeit kezelő különös részek. A felhívások indításához elvárás, hogy minden területi szereplő részéről beérkezzenek az audit szempontból is védhető értékelési szempontok. Általánosságban elmondható, hogy a területi szereplők által az eddig megküldött értékelési szempontok sajnos nagy auditkockázatot jelentenek, ezért a szempontrendszer átdolgozását kéri az IH, amelynek határidejét augusztus 14-ben jelöli meg. Kéri, hogy az új szempontok objektívek, átláthatóak, mérhetőek és pontosan lekövethetőek legyenek, valamint a felhívások tartalmához igazodjanak. Ehhez egy segédletet is összeállítottak a területi szereplők részére. Az értékelési szempontrendszerek objektív kialakítása alapkövetelmény. Jelzi, hogy megyénként átlagosan ezer észrevétel érkezett, amelyek feldolgozása folyamatos, a személyes egyeztetések alkalmával az IH szeretné a területi szereplő számára kardinális kérdéseket megvitatni/átbeszélni. Ezek közül, amelyek OP-t érintenek, azokra tud az IH választ adni, a szakmai koncepciót érintő kérdéseket a szaktárcák felé küldi meg döntésre - az augusztus 24-i héten. 3. Felhívástervezetekkel kapcsolatos kérdések. Óvoda-bölcsőde: Veszprém megye: Új építést szeretne ingatlankiváltás révén ugyanazon a helyrajzi számon. IH: Szaktárcával egyezteti a kérdést, de nem lát akadályt rá. Veszprém megye: Iskolák is kerüljenek be a fejlesztendő létesítmények közé. IH: Sajnos ez nem támogatható TOP-ból, mivel az EFOP-hoz tartozik. Ahova lehetett, ott az IH beengedte az iskolákat (energetikában, ahol önkormányzati tulajdonban van az épület) Az észrevételekből kiolvasott kérdésre adott válasz: Változtak a régiók besorolásai, jelenleg kevésbé fejlett régió Pest megye és Budapest kivételével az összes megye, tehát Veszprém megye is beletartozik ebbe a kategóriába. Foglalkoztatási paktum 1

7 IH: A korábban megküldött felhívástervezet helyettes államtitkár úr jelenlegi döntése értelmében koncepcionálisan megváltozott, azonban ez még módosulhat, mert jelenleg HÁT-ÁT egyeztetések vannak folyamatban. A korábbi százalékos megoszlás helyett az A főtevékenységre (paktum elem) 0%, míg a B főtevékenységre (képzés- és bértámogatás) a források 100%-a fordítható azzal, hogy a paktum elem megvalósítása továbbra is kötelezően megvalósítandó tevékenység. A kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek megvalósítása a változás értelmében nem támogatható. Kéri, hogy jelezzék az IH felé augusztus 14-ig írásban (elég formájában is) a változtatással kapcsolatos észrevételeket annak érdekében, hogy HÁT szintre el tudják juttatni ezeket és a lehető legtöbb információ birtokában születhessen meg a végleges döntés. Veszprém megye megjegyzés: A paktumba besorolható projektek kapcsán bizonytalanok. Megvizsgálják az IH jelzését. IH: A paktum nem népszerű intézkedés, ezért állt fenn ez a helyzet, a többi megye is lemondani akart róla. Veszprém megye: Tájékoztatást kér a foglalkoztatási paktummal kapcsolatosan. IH: A TOP 1, valamint a TOP 6.8 intézkedések célja a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozása, valamint a paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítása. A paktum elem egy fontos foglalkoztatáspolitikai eszköze lehet az érintett szereplőknek, tekintettel arra, hogy a paktum elem keretében van lehetőség arra, hogy a helyi szereplők egy közös fórumon vitathassák meg javaslataikat, helyzetelemzést, stratégiát készítve meghatározhatják a helyi foglalkoztatáspolitikai irányokat. A paktum elemen keresztül lehetőség van, hogy ezek a projektek a munkaerőpiac keresleti oldalát célozzák meg, azaz a Kormányhivatal a vállalkozások konkrét igényeire reagálva folytatják le a képzéseket és helyezik el az álláskeresőket. ITP: IH: ITP módosításnál több szempont is van, a 272/201 (XI. ) Korm. rendelet engedi, hogy minden ITP felülvizsgálata megtörténjen. Az IH tudja, hogy több esetben ez nagyléptékű is lehet. Átbeszélendő a forrásallokáció. Az adott év ÉFK-ját nem érintheti az ITP módosítása. Az intézkedések közötti forrásallokációt nem érintheti a módosítás. Nagy volumenű változás esetén 2016 év elején egyezethetünk. Veszprém megye: Kérdezi, hogy az ITP módosítására szükség lehet- e? ME: Balaton kapcsán, a kormánydöntést követően elképzelhető, hogy szükséges az átdolgozás. A döntést követően nagyobb adminisztrációs feladat várható. Egyéb. IH: Önerő és támogatási intenzitás projekt szinten dől el, jelezte, hogy milyen kategóriákban (jogcímeken) igényelhető támogatás. EU rendelet szabályozza a támogatási intenzitás számítás módját. A legtöbb prioritás esetén 100%-os, így nem szükséges az önerő. Ha a felhívási sablon tartalmazza az önerő mértékét, sablon szövegként értelmezendő, melyet a ME készített, ezen módosítani nem tud az IH, még akkor sem, ha ez nem pályázóbarát. Gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés esetén az dönti el az intenzitást, hogy a szereplő milyen projektet szeretne. Megyénként és projektenként változik a preferencia, ebben további iránymutatást nem tud adni, mivel az IH konkrét projektet nem lát. Veszprém megye: Az önkormányzatok gazdasági erejét mérve, sok önkormányzat nem fog pályázni, ha nem egyértelműek ezek a fogalmak, és ha nincs is meg a megfelelő gazdasági háttere a pályázáshoz. Javasolja a finomítást és módosítást. Dátum: Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-2

8

9 sz. melléklet Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztése Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztendő terület jelenlegi adottsága pont adható zöldmezős beruházás esetén. 1 pont adható hasznosítatlan barnamezős területen történő beruházás esetén. 2 pont adható működő iparterületen (a területen igazoltan működik, gazdasági tevékenységet végez a területen legalább két vállalkozás) történő beruházás esetén. 3 pont adható Ipari Parkban, Technológiai Parkban történő beruházás esetén. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több, de legfeljebb 5 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 8 pont adható, ha a fejlesztés 5-nél több, de legfeljebb 10 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 10 pont adható, ha a fejlesztés 10-nél több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá.

10 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés térségi összefogással valósul meg pont adható, ha a beruházás megvalósításában legfeljebb 1 település vesz részt. 1 pont adható, ha a beruházást konzorcium valósítja meg, melyben 2 település is érintett. 2 pont adható, ha a beruházást konzorcium valósítja meg, melyben 3-4 település is érintett. 3 pont adható, ha a beruházást konzorcium valósítja meg, melyben legalább 5 település is érintett. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 3.

11 1.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés hozzájárul a megyére jellemző idegenforgalmi szezonalitás csökkentéséhez. 2 pont adható, ha a beruházás keretében fejlesztett vonzerőhöz kapcsolódó attrakció/szolgáltatás mind a négy évszakban látogatható/nyitva tart. 0 pont adható, ha a beruházás keretében fejlesztett vonzerőhöz kapcsolódó attrakció/szolgáltatás nem mind a négy évszakban látogatható/tart nyitva. A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházás, illetve megújuló energiaforrások felhasználása valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházást, illetve megújuló energiaforrások felhasználásához kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházást, illetve megújuló energiaforrások felhasználásához kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Amennyiben a fejlesztés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén valósul meg, illeszkedik a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített célkitűzésekhez. 0-3 Kizárólag a BKÜ területén megvalósuló fejlesztések esetén releváns. 0 pont adható "nem" válasz esetén. 3 pont adható "igen" válasz esetén, amennyiben a fejlesztés illeszkedik a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített átfogó és stratégiai célokhoz, és ez az adatlapon részletesen bemutatásra került. Megjegyzés: a szempont kizárólag a BKÜ, mint földrajzi célterület szerinti forrásfelhasználási mód terhére megvalósuló fejlesztések közötti rangsor felállítása esetén alkalmazandó! Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. Tartózkodási idő: a tervezett beruházás (600 millió Ft igényelt támogatásig): - 2 órásnál rövidebb programot biztosít 0 pont - legalább 2, legfeljebb 4 órás programot biztosít: 2 pont - legalább 4 órás programot biztosít: 3 pont 3. A beruházások hozzájárulnak a térségbe látogató turisták tartózkodási idejének hosszabbításához. 0-3 a tervezett beruházás (600 millió Ft igényelt támogatás felett): - 2 órásnál rövidebb programot biztosít: 0 pont, - legalább 4, legfeljebb 6 órás programot biztosít: 2 pont, - legalább egy teljes nap eltöltésére alkalmas programot biztosít: 3 pont A szolgáltatások igénybevételének átlagos időtartamát az üzleti tervben kell bemutatni. A projekt keretében fenntartható, térségi összefoggással megvalósuló turisztikai attrakció/szolgáltatás fejlesztése valósul meg pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 1. 1 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 2 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 3. 4 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma legalább

12 1. 3. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés ösztönzi a település további turisztikai szereplőinek, illetve vállalkozásainak együttműködését pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több, de legfeljebb 5 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 8 pont adható, ha a fejlesztés 5-nél több, de legfeljebb 10 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 10 pont adható, ha a fejlesztés 10-nél több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 2 pont adható, ha a támogatást igénylő a fejlesztéshez kapcsolódóan együttműködik más, meglévő turisztikai attrakcióval vagy turisztikai szolgáltatóval (összesen legalább három attrakcióval és/vagy szolgáltatással). 0 pont adható, ha más, meglévő turisztikai attrakcióval vagy turisztikai szolgáltatóval (összesen legalább három attrakcióval és/vagy szolgáltatással) való együttműködés nem került bemutatásra.

13 1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása. 0 pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztést. 2 pont adható, ha a beruházás közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztést is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A beruházás legalább részben közösségi közlekedés által is igénybe vett útvonalat is megújít, korszerűsít. 0 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont, ha a fejlesztés nem érinti közösségi közlekedés útvonalát, 2 pont, ha a fejlesztés közösségi közlekedés útvonalát érinti, és ez az adatlapon bemutatásra került.

14 1.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a támogatást igénylő nem önkormányzati társulás. 1 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 2 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 3. 4 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 3.

15 1.1 Barnamezős területek rehabilitációja Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés eredményének fenntartása, megőrzése biztosított. 2 pont adható, ha a beruházás tartalmaz a barnamezős területen a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést is. 0 pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz a barnamezős területen a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 3.

16 1.2 Zöld város kialakítása Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. A fejlesztés a beavatkozási területen a meglévő zöldfelület arányának növekedését eredményezi pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. 0 pont nincs zöldfelület növekedés 1 pont 5 %-os növekedés kimutatható 2 pont 10 %-os zöldfelület növekedés kimutatható 3 pont 15 %-os zöldfelület növekedés kimutatható 4 pont 20 %-os zöldfelület növekedés kimutatható 5 pont 21 % fölötti zöldfelület növekedés kimutatható Számítás: benyújtáskori állapotfelmérés és tervezett kertészeti tervek által kimutatott változás alapján. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A beruházás hozzájárul a helyi erőforrások hatékony hasznosításához pont adható, ha a fejlesztés biztosítja a csapadékvíz közvetlen hasznosítását a fejlesztésre kerülő zöldterület önfenntartó-képességének fokozása érdekében. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem biztosítja a csapadékvíz közvetlen hasznosítását a fejlesztésre kerülő zöldterület önfenntartó-képességének fokozása érdekében. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A fejlesztés eredményének fenntartása, megőrzése biztosított. 2 pont adható, ha a beruházás tartalmaz a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést is. 0 pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést. 1. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 3.

17 1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Hozzájárulás a Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza indikátor célértékének teljesüléséhez. 0-3 A fejlesztéshez kapcsolódóan a Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza indikátor célértéke: m - 0 pont m - 1 pont m - 2 pont 2500 méter felett - 3 pont Igen - 2 pont Nem - 0 pont A beruházás gazdasági területfelhasználási terület védelmét is szolgálja. A projekt-előkészítő tanulmányban vagy annak mellékletében megadott információk alapján a rendezési tervben (a benyújtáskor hatályos szabályozási terv alapján) gazdasági terület-felhasználási besorolású terület is a fejlesztés által megvédett terület részét képezi, ahol működő gazdasági funkciójú épület található. A védendő területen az elmúlt 5 évben történt, igazolt, káresemények gyakorisága. 0-3 Min. 6 alkalommal történt káresemény - 3 pont Min. 4 alkalommal történt káresemény - 2 pont Min. 2 alkalommal történt káresemény - 1 pont Káresemény nem történt, vagy a dokumentációban nem került bemutatásra - 0 pont A káresemények bemutatására és igazolására a projekt-előkészítő tanulmányban és annak mellékleteiben van szükség, amely az értékelés alapja. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. 0 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. Igen - 2 pont Nem - 0 pont 3. A projekt által létrehozott, érintett infrastruktúra fenntarthatóságának biztosítása megfeleleően igazolásra került. A projekt előkészítő tanulmány vonatkozó pontjában a támogatást igénylő megfelelően figyelembe vette a beruházás várható karbantartási, pótlási költségeit és munkaigényét és megfelelően bemutatta, hogy a település renelkezik a fenntartáshoz szükséges személyi és műszaki állománnyal (pl. településüzemeltető vállalkozás gépállománya) valamint vállalta a felmerülő költségek önkormányzati költségvetésből való finanszírozását.

18 3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztések megvalósítása. Hozzájárulás A kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátor célértékének teljesüléséhez pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést. 4 pont adható, ha a beruházás közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést is tartalmaz. A fejlesztéshez kapcsolódóan a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátor célértéke: - 1 km alatt: 0 pont km között: 1 pont km között: 2 pont - 5 km felett: 3 pont A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához. 2 pont adható, amennyiben a fejlesztés a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódik, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont adható, amennyiben a fejlesztés nem a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül nem kapcsolódik, vagy ez az adatlapon nem került bemutatásra. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A beruházás nyomvonala mentén, vagy kerékpárosbarát településrész, település kialakítása esetén a fejlesztés területén elhelyezkedő gazdasági üzemek, vállalkozások száma A beruházás legalább részben közösségi közlekedés által is igénybe vett útvonalat is megújít, korszerűsít pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. Az érintett gazdasági üzemek, vállalkozások száma: 0 db: 0 pont 1-3 db: 1 pont 4-10 db: 2 pont db: 3 pont > 21 db: 4 pont Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a fejlesztéssel összefüggő területen, vagy közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, a fejlesztés által könnyebben elérhető vállalkozás. 0 pont, ha a fejlesztés nem érinti közösségi közlekedés útvonalát, 2 pont, ha a fejlesztés közösségi közlekedés útvonalát érinti, és ez bemutatásra került.

19 3.1 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználásása pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységeken túl nem valósul meg további, önállóan nem támogatható, választható tevékenység. 1 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységeken túl további 1, önállóan nem támogatható, választható tevékenység is megvalósul. 3 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységeken túl további legalább 2, önállóan nem támogatható, választható tevékenység is megvalósul. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés Veszprém megyei energetikai szakértő bevonásával valósul meg pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 1 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi. 0 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést nem Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi.

20 3.2 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 1. 1 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 2 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 3. 4 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés Veszprém megyei energetikai szakértő bevonásával valósul meg pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 1 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi. 0 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést nem Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi.

21 1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás a Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma indikátor célértékének teljesüléséhez. 0-1 A Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma indikátor célértéke: - legfeljebb 2 db: 0 pont - legalább 3 db: 1 pont Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a támogatást igénylő nem önkormányzati társulás. 1 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 2 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 3. 4 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés eredményeképp megvalósul a településen működő egészségügyi alapellátások, illetve azok jelentős részének egy épületbe történő integrálása. 0 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került lakos feletti települések esetében: 2 pont adható, ha a fejlesztés eredményeképp megvalósul legalább 3 különböző egészségügyi alapellátási funkció, illetve együttesen legalább 5 egészségügyi szolgáltató egy épületbe történő integrálása. 0 pont adható, amennyiben a fenti kritériumnak nem felel meg lakos alatti települések esetében: 2 pont adható, ha a fejlesztés eredményeképp megvalósul a településen működő egészségügyi alapellátási funkciók, illetve egészségügyi szolgáltatók egy épületbe történő integrálása. 0 pont adható, amennyiben a fenti kritériumnak nem felel meg.

22 1 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/201 Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a támogatást igénylő nem önkormányzati társulás. 1 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 2 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 3. 4 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználásása. 0 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás közül csak 1 fejlesztése valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás közül több fejlesztése is megvalósul a projekt keretében.

23 3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Hozzájárulás A helyreállított lakóegységek városi területeken indikátor célértékének teljesüléséhez. 0-5 A helyreállított lakóegységek városi területeken indikátor célértéke: 30 db felett - 5 pont db - 4 pont db - 3 pont db - 2 pont db - 1 pont legfeljebb 10 db - 0 pont A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. A felhívásban elvárt kötelező minimum vállalás 10 db lakóegység fejlesztése. A minimálisan elvárt számú vállalásnál nagyobb vállalás ér pontszámot a fenti bontás szerint. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A projekt tartalmaz akcióterületről integrált településrészre történő költöztetést is főnél több költöztetése tervezett - 3 pont Legalább 6 fő költöztetése tervezett - 2 pont Legalább 3 fő költöztetése tervezett - 1 pont 3 főnél kevesebb fő költöztetése tervezett, vagy költöztetés nem tervezett - 0 pont A felhívás alapján csak szegregátumokból való kiköltöztetés engedélyezett, ezért azon akcióterületek, amelyek szegregációval ceszélyeztetettek, azok ezen szempontnál nem kaphatnak pontot, azaz a szegregátumok fejlesztése előnyben részesülhet. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A beruházás kapcsolódik az akcióterület egyéb tervezett fejlesztéséhez. Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek megvalósításába bevont akcióterületi lakosság száma. 0-5 Igen - 2 pont Nem - 0 pont A projekt-előkészítő tanulmányban vagy a projekt adatlapon megadott információk alapján a közvetlen kapcsolódás bemutatásra került. 20 fő alatt 0 pont fő között 2 pont 100 fő felett 5 pont Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A projekt a felhívás támogatható tevékenységei között megfogalmazott (3.1.1 I. D. pont) foglalkoztatást elősegítő funkcióba tartozó tevékenységet is tervezett. 0 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. Igen - 2 pont Nem - 0 pont A projekt-előkészítő tanulmányban és a támogatási kérelem adatlapján bemutatott tervezett tevékenységek alapján.

24 1.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei foglalkoztatási együttműködések (paktumok) támogatása A területi szereplő által meghatározott kiválasztási kritériumokhoz (TKKR) való illeszkedést a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a területi szereplő egy nyilatkozatban szövegesen igazolja Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

25 1.2 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) helyi foglalkoztatási együttműködések Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Járási (vagy több járásra kiterjedő) szintű foglalkoztatási paktum/partnerség esetében a projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 (XI. 26.) Korm. Rendelet 3. sz mellékletben szereplő járások valamelyikében valósul meg. Települési (vagy több településre kiterjedő, de nem járási szinten szerveződő) foglalkoztatási paktum/partnerségek esetében a projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/201 (IV. 23.) Korm. rendelet sz mellékletében szereplő települések valamelyikében valósul meg ) Komplex programmal segítendő járások közé tartozik: 6 pont ) Fejlesztendő járások közé tartozik: 4 pont 3.) Kedvezményezett járásban valósul meg: 2 pont ) Egyik kategóriára sem terjed ki: 0 pont. Több járásra kiterjedő paktum/projekt esetében, a legmagasabb érintett kategória pontszáma adható. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján. 1.) Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések valamelyikére és társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések valamelyikére terjed ki: 6 pont ) Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések valamelyikére terjed ki: 4 pont. 3.) Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések valmelyikére terjed ki: 2 pont. ) Egyik kategóriára sem terjed ki: 0 pont. Több településre kiterjedő paktum/projekt esetében, a legmagasabb érintett kategória pontszáma adható. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. A projektjavaslat befektetés-ösztönzési tevékenységet tervez ) Amennyiben a projekt javaslat nem tervez befektetésösztöntési tevékenységet: 0 pont. ) Amennyiben a projektjavaslat kismértékben, vagy nem a legindokoltabb gazdasági ágazatokra vonatkozóan tervez befektetés-ösztönzési tevékenységet: 3 pont. 3.) Amennyiben a projektjavaslat széleskörű (területileg és releváns gazdasági ágazatonként is) befektetésösztönzési tevékenységet valósít meg: 5 pont. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján. 3. Önállóan nem támogatható, helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek is megvalósulnak a projektben. Munkaerőpiaci programok keretében foglalkoztatást elősegítő képzésben részt vevők száma ) Nem tervezi helyi termék - vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA elem megvalósítását: 0 pont. ) Tervezi helyi termék - vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA elem megvalósítását: 3 pont. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján. 0 fő: 0 pont fő: 3 pont 30 fő felett: 6 pont

26 1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához. 2 pont adható, amennyiben a fejlesztés a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódik, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont adható, amennyiben a fejlesztés nem a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül nem kapcsolódik, vagy ez az adatlapon nem került bemutatásra. A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználásása pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül legfeljebb 2 valósul meg a projekt keretében. 1 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül 3 valósul meg a projekt keretében. 2 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül 4 valósul meg a projekt keretében. 3 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül legalább 5 megvalósul a projekt keretében. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 1. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/201 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg. 0 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/201 Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. 0 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került.

27

28

29 sz. melléklet VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 0 Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) , Fax: +36 (88) Honlap:

30 Veszprém megye Integrált Területi Programja Cím Verzió 0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó határozat száma és dátuma: Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Veszprém megye Integrált Területi Programja [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] [dokumentum hivatkozási száma, dátuma] [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Veszprém megye ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: Veszprém Megyei Önkormányzat Dr. Imre László megyei jegyző Telefon: 88/ Mellék: 162 ITP felelős szervezet címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 2

31 Veszprém megye Integrált Területi Programja Tartalomjegyzék Bevezető A Területi Kiválasztási Kritériumok... 6 Az ITP célrendszere és integráltsága Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Az ITP forrásallokációja A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása TOP-1. prioritás TOP- prioritás TOP-3. prioritás TOP- prioritás TOP- prioritás Az ITP indikátorvállalásai Az ITP ütemezése Mellékletek

32 Veszprém megye Integrált Területi Programja Bevezető Az ITP alapadatai: a) az ITP megnevezése Veszprém megyei Integrált Területi Program b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Veszprém megye c) az ITP teljes 7 éves forráskerete 45,17 milliárd Ft A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az 1702/201 (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/201 (XI. ) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik. A Veszprém megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP fentiekhez való kapcsolódását a fejezet mutatja be részletesen. 4

33 Veszprém megye Integrált Területi Programja A Veszprém megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok 201 szeptember és február között elkészültek. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. A megyei területfejlesztési program, annak részeként a stratégiai program és az operatív program 201 szeptember 25-én került elfogadásra a 47/201 (IX. 2) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés valamint a társadalmi gazdasági hatásvizsgálat. A megyei önkormányzat az egész tervezési folyamat alatt hangsúlyt helyezett az érdemi partnerség biztosítására. A partnerség megalapozására 201 május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának segítése, a szereplők együttműködésének megteremtése volt. A Kollégium állandó tagja a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, Veszprém MJV önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács. A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetésével számos területi, elsősorban járási fórum is megrendezésre került az elmúlt években. Az ITP 0 elkészítése a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, illetve a Területfejlesztési Szakmai Kollégium is segítséget nyújtott. 5

34 Veszprém megye Integrált Területi Programja 1. A Területi Kiválasztási Kritériumok A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/201 (XI. ) Korm. rendelet - a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről keretében rögzítette. Eszerint: 5 (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő. 57. (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé. Az IH által meghatározott kritériumokat minden területi szereplő egyaránt figyelembe veszi. A kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani. 6

35 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: Sorszám I.1. I. I.3. I. I. I.6. I.7. Kritérium megnevezése Illeszkedés a TOP céljaihoz Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság Indíthatósága / előkészítettség Kockázatok Projekt komplexitása Hatás Fenntarthatóság Tartalmi magyarázat A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv. A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz. A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága. 7

36 Veszprém megye Integrált Területi Programja Veszprém megye az 1702/201 (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. IGEN / NEM II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. IGEN / NEM II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. IGEN / NEM 8

37 Veszprém megye Integrált Területi Programja A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat Alaphelyzet: A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában, valamint erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége. A Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során. A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához figyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését. 9

38 Veszprém megye Integrált Területi Programja Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A Veszprém megyei Területfejlesztési Programban, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az azokhoz kapcsolódó fejlesztési tématerületekhez. II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: Olyan terület ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek. A megyei Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja pedig A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb 10

39 Veszprém megye Integrált Területi Programja térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A kritérium illeszkedik az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez. (Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési tématerületek közül megemlíthető a területi integráció, területfejlesztés; befogadó és gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.) II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Koncepció három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek 11

40 Veszprém megye Integrált Területi Programja számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. és 3. átfogó cél Stratégiai Program 1. prioritástengely A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé). 12

41 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP célrendszere és integráltsága Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak. M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben M prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése M prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása ITP- Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása. ITP- Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése ITP- Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttérinfrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul. Az ITP- cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a 13

42 Veszprém megye Integrált Területi Programja foglalkoztatottak és családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP- megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik. A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP-3. cél ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az ITP- cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat. Az ITP- cél a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése a működési, fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is hozzájárul. Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső perifériáinak egy része itt található. A 290/201 Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is kedvezményezett térségekként nevesíti. Az önálló ITP-6. cél ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat. 14

43 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze. Az ITP célkitűzéseinek integráltsága Veszprém megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok szintjén is hangsúlyosan jelenik meg, hiszen az ITP-6. cél kifejezetten a megyén belüli hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrál. Ez a térség ráadásul egy megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria, kiemelt fejlesztése ezáltal szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Zala, Vas és Győr-Moson- Sopron kapcsolódó fejlesztéseihez. A területi aspektus ezen felül elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán erős az ITP-ben, mely számos intézkedés kapcsán határoz meg egy minimum arányt, melyet a megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél egyrészt a kevésbé fejlett területek, így a vidéki térségek vagy a hátrányos helyzetű 15

44 Veszprém megye Integrált Területi Programja járások fejlesztése, másrészt turizmus kapcsán a több megyét érintő BKÜ területének kiemelt támogatása. Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között. A TOP egyedi célkitűzései 1.A A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 1.B A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 1.C A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével 1.D Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által A Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal 3.A Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése A Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése B/B A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése A A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése C Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése Az ITP-1. cél az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához. Az ITP- cél több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a A, a 3.A és a A egyedi célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések megvalósulását. Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP B/B mellett az A és az C célkitűzéseihez is illeszkedik. 16

45 Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő ITP- cél közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is. Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő ITP- cél a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a A és a 3.B célokhoz egyaránt kapcsolódik. Az ITP-6. cél a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik. Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez 17

46 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez* Veszprém megyei ITP céljai A TOP egyedi célkitűzései 1.A 1.B 1.C 1.D A 3.A 3.B A B B A C A megyei területfejlesztési program prioritástengelyei M1 ITP-1 ITP-1 ITP-3 ITP-3 ITP-3 M2 ITP-4 ITP-5 ITP-5 M3 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 M4 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-3 ITP-3 ITP-3 *Megjegyzés: Az ITP-6. cél komplexitása révén a prioritástengelyek és az egyedi célkitűzések mindegyikéhez kapcsolódik. Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg: - Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen - Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé - Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé - Népesedési és közösségi fordulat - Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Veszprém megye Területfejlesztési Programjában, valamint az Integrált Területi Programjában meghatározott célok. A kapcsolódó tématerületek közé sorolhatók az alábbiak: - Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság; - Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság; - Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás; - Klíma- és környezetvédelem - Befogadó és gyarapodó társadalom; - Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése; - Területi integráció, területfejlesztés; - Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek. 18

47 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez a megyeszékhely Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg. 1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása Élhető, vonzó település megteremtése 3. A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése A fenti célok teljes mértékben összhangban állnak a Veszprém megyei ITP-ben meghatározott célokkal, így a as időszakban biztosítottan egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyeszékhely területén. Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez M1 M2 M3 M4 ITP-1 ITP-2 ITP-3 ITP-4 ITP-5 ITP-6 MJV ITP-1 MJV ITP-2 MJV ITP-3 MJV ITP-4 MJV ITP-5 19

48 Veszprém megye Integrált Területi Programja A hat szomszédos megye (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Fejér) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP intézkedéseihez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, így a területi ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok, illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének sem mondanak ellent. Somogy megye Területfejlesztési Programjának 7 prioritása közül a Veszprém megyei ITP célkitűzései elsősorban az alábbiakhoz járulnak hozzá. 3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés Zala megye Területfejlesztési Programja 7 prioritást határoz meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP célrendszere 6-hoz kapcsolódik. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése 3. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében Integrált környezetvédelmi programok a következő generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében 6. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése 7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése érdekében Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 7 prioritást határozott meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP elsősorban 5-höz kapcsolódik. 3. Turizmus Prioritás Energia-hatékonyság Prioritás Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás 6. Egészséges Környezet Prioritás 7. Közlekedés Fejlesztési Prioritás 20

49 Veszprém megye Integrált Területi Programja A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 6 prioritást rögzít, melyek közül a Veszprém megyei ITP 3-hoz, de különösképp a 6. prioritáshoz kapcsolódik. 3. A megye és települései elérhetőségének javítása A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja 6 prioritást határozott meg, a Veszprém megyei ITP ezek közül 5-höz egyértelműen kapcsolódik. megyei turisztikai program 3. stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás biztonságos környezet, gyógyuló tájak 6. otthon a XXI. században Fejér megye területfejlesztési programja 9 területi és 7 horizontális prioritást rögzít. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ezek közül elsősorban 5 5 területi és horizontális prioritáshoz kapcsolódnak. T3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése T Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések T A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása T7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével T8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása H1. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata H Társadalmi befogadás erősítése H3. Munkaerő piaci mobilitás támogatása H A természeti és épített környezet megóvása H Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns, 21

50 Veszprém megye Integrált Területi Programja hiszen az IKOP számos, a as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik. 8-as főút Várpalota elkerülő 83-as főút M1-Pápa között települések elkerülése és rekonstrukció 3. Az ITP forrásallokációja A közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/201 Korm. határozat melléklete Veszprém megye részére 45,17 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg. TOP-1. prioritás A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága 16,828 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján Veszprém megye a keret, illetve a prioritások közötti megosztás módosítását javasolta. A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 6,467 milliárd Ft, melynek teljes lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek elérése a feltárt igények alapján bizonytalan, ezért az 1.1. intézkedés keretösszegének 3,470 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 6,390 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP-1.2 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,034 milliárd Ft, melyet jelentősen meghaladó igényekről bír tudomással a megyei önkormányzat. Veszprém megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. Az országos turisztikai palettán a Balaton és Balaton-felvidék kiemelt célterület. A Bakony történeti helyeivel (várak, kastélyok, kúriák, egyházi és világi építészeti értékek) és természeti értékeivel potenciális turisztikai attrakciók helyszíne. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít. (A BKÜ 72 Veszprém megyei települést foglal magába.) Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye 22

51 Veszprém megye Integrált Területi Programja adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében. Az ITPt megalapozó felmérések alapján is jelentős a helyi, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő turisztikai fejlesztési igények nagysága. A fentiekből következően az 1. intézkedés keretösszegének 8,700 milliárd Ft-ra való emelését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretet 4,095 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 2,892 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. Az 1. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém várossal együtt) összesen 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban OP-arányosan legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma kb. 60%-kal emelkedne. Emellett a nagyobb városok jelzései szerint nincs számottevő várólista a bölcsődékben. Veszprém megyében az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztésére és létrehozására mutatkozik jelentős igény. A fentiek értelmében az 1. intézkedés keretösszegének 1,735 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 3,451 milliárd Ft-ban határozta meg. TOP- prioritás A TOP arányainak megfelelően a 1. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 8,358 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. TOP-3. prioritás A TOP 3. prioritása kapcsán 11,367 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3. intézkedésekre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 4,257 és 7,110 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. 23

52 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP- prioritás A TOP prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig rögzítik az egészséges társadalom megteremtése. A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.). Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ftos keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 3- as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet. TOP- prioritás A TOP prioritása kapcsán 5,073 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére, melyből az 1 intézkedésre 3,748 milliárd Ft, az és 3. intézkedésekre jutó forrás nagysága pedig 0,488 és 0,837 milliárd Ft. Az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosítja az intézkedések kereteit. Az intézkedésenként meghatározott változtatásokat az 1. és melléklet foglalja össze. 24

53 Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei TOP-keretösszeg intézkedések közötti megoszlása (a prioritás százalékában) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, TOP szerint Végleges arányok szerint A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret négy formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt fejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozóan. Veszprém megye az egyes intézkedések esetében a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a as programidőszak előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában. 25

54 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-1. prioritás TOP-1.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 1. prioritása a térségi és a helyi gazdaság fejlesztésére, a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben a foglalkoztatás bővítésére fókuszál. Ehhez kapcsolódva az ITP első célként az önkormányzati gazdasági területek fejlesztését és elérhetőségük javítását tűzi ki. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/201 Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.) Az ITP-t megalapozó felmérések szerint nincs kimagasló mennyiségű fejlesztési igény, több településen nincs önkormányzati többségi tulajdonban a fejleszteni kívánt terület, illetve a regionális támogatási térképben rögzített 35%-os intenzitáshoz szükséges önrész biztosítása sok esetben nehézségekbe ütközik. TOP-1. intézkedés A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területitermészeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fejlesztési forrás lehívására a Kormány 1334/201(VI.6.) Korm. határozata értelmében több Operatív Programon keresztül nyílik lehetőség. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el. A fennmaradó 80%-ot minden más, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszegként határozza meg Veszprém megye. A BKÜ részére elkülönített 20%-os arány természetesen csak egy minimumot jelent, hiszen a fennmaradó 80%-ból a megye többi településével együtt a BKÜ területén lévők is pályázhatnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat által javasolt forrásnövelést az IH az 26

55 Veszprém megye Integrált Területi Programja országos igények ismeretében nem hagyta jóvá. A megye egész területén hangsúlyos szerepet kap a turizmus, valamint a megye a hátrányos helyzetű területek számára különösen nem kívánja korlátozni a forráshoz jutás lehetőségét. A fentiek értelmében Veszprém megye nem tartja szükségesnek a BKÜ részére elkülönített 20%-os minimum emelését. TOP-1.3. intézkedés Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. TOP-1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. 27

56 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok aránya intézkedésenként (százalék) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Minden megyén belüli jogosult számára pályázható Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Minden megyén belüli jogosult számára pályázható Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület 28

MEGHÍVÓ 2015. július 23.

MEGHÍVÓ 2015. július 23. MEGHÍVÓ 201 július 2 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 201 július 23-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér Szent István terem

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. November 17. Miskolc Területi kiválasztási rendszer A 2014-2020 programozási időszakban

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában. Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés február 25.

A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában. Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés február 25. A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2016. február 25. A megyei önkormányzat feladata 19. A területi szereplő a) kidolgozza az

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/314-6/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN 2014-20 FORRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYES OP-K KÖZÖTT TOP: Terület-és településfejlesztési mrd Ft VEKOP: Versenyképes Közép- Magyarországi

Részletesebben

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 2014-2020-BAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér Telefon: (46) 517-700 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1959-4/2016. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/482-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI POLITIKA HAZAI VÉGREHAJTÁSA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI POLITIKA HAZAI VÉGREHAJTÁSA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI POLITIKA HAZAI VÉGREHAJTÁSA HORVÁTH CSILLA településfejlesztési programmenedzser, szakmai tanácsadó NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM RFP STRATÉGIAI, TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016. NOVEMBER

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI FEJLESZTÉSEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTA ÉS A TOP 2017-ES KIÍRÁSTERVEZETEI KAPOSVÁR NOVEMBER 18.

A SOMOGY MEGYEI FEJLESZTÉSEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTA ÉS A TOP 2017-ES KIÍRÁSTERVEZETEI KAPOSVÁR NOVEMBER 18. A SOMOGY MEGYEI FEJLESZTÉSEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTA ÉS A TOP 2017-ES KIÍRÁSTERVEZETEI KAPOSVÁR 2016. NOVEMBER 18. A tájékoztató tartalma A megyei területi tervezés állomásai, Somogy Megyei Integrált Területi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-ai ülésére Tárgy: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázataival

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

A PROJEKTÉRTÉKELÉS ÚJ RENDSZERE ÉS LEHETŐSÉGEI A AS IDŐSZAKBAN

A PROJEKTÉRTÉKELÉS ÚJ RENDSZERE ÉS LEHETŐSÉGEI A AS IDŐSZAKBAN A PROJEKTÉRTÉKELÉS ÚJ RENDSZERE ÉS LEHETŐSÉGEI A 2014 2020-AS IDŐSZAKBAN Hajcser Csaba főosztályvezető-helyettes Miniszterelnökség Projektértékelői Koordinációs Főosztály CÉLOK, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A rendszer

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 11/2017. (II. 14.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről A Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program + ITP Integrált Területi Program Európai uniós operatív programok 2014-2020 Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület és Településfejlesztési

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program + ITP Integrált Területi Program Európai uniós operatív programok 2014-2020 Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület és Településfejlesztési

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK

AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK 2014-2020-AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK ELŐADÓ: ZSUPPÁN ANDREA KÖZIGAZGATÁSI TANÁCSADÓ MINISZTERELNÖKSÉG 2016. NOVEMBER 17. A VÉGREHAJTÁS KERETEI

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Előzmények A Partnerségi Megállapodás (PM) tervezése az NGM koordinálásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-4/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 26-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 26-i rendkívüli ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/71-3/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 51-61/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN HORVÁTH CSILLA településfejlesztési programmenedzser NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Területi Programról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Területi Programról Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Területi Programról Megyei fórum a 2014-20-as időszak pályázati lehetőségeiről 2015. június 30. Almásfüzítő Petrik E., KEMÖH Előzmények 2030-ig szóló megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/107-2/2016 Sürgős minősítésű indítvány E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/207-2/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 26.

MEGHÍVÓ 2015. február 26. MEGHÍVÓ 2015. február 26. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 26-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AZ ELŐADÁS TARTALMA 1. A TOP STRATÉGIAI CÉLJA, HATÁSKÖRE, TERÜLETI FUNKCIÓJA 2. A TOP FORRÁSKERETE 3. A TOP PRIORITÁSTENGELYEI 4. A TOP VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/167-4/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A PROJEKTÉRTÉKELÉS ÚJ RENDSZERE ÉS LEHETŐSÉGEI A AS IDŐSZAKBAN

A PROJEKTÉRTÉKELÉS ÚJ RENDSZERE ÉS LEHETŐSÉGEI A AS IDŐSZAKBAN A PROJEKTÉRTÉKELÉS ÚJ RENDSZERE ÉS LEHETŐSÉGEI A 2014 2020-AS IDŐSZAKBAN Töklincz Piroska Főosztályvezető Miniszterelnökség Projektértékelői Koordinációs Főosztály CÉLOK, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Célok: - Transzparens

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/164-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben