Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 12. 15. -i testületi ülésről:"

Átírás

1 Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: 340/2011.(XII.15.) számú határozat Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a napirendre tett javaslatot. 341/2011.(XII.15.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 342/2011.(XII.15.) számú határozat az önkormányzat árverésen gyakorolható elővásárlási jogának érvényesítéséről elhatározza, hogy a Szava János József Szijjártó Erika törvényes képviselője, mint adós ellen a Báta Fő u szám alatti, Tul.lap/tkvi betét:475, 406. helyrajzi számú ingatlan 12/12 hányadára kitűzött árverésen az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

2 343/2011.(XII.15.) számú határozat az önkormányzat árverésen gyakorolható elővásárlási jogának érvényesítéséről elhatározza, hogy a Sallai Lőrincné (Budi Márta) adós ellen, Báta, Széchenyi u. 13. szám alatti, Tul.lap/tkvi betét: 394, 915. helyrajzi számú ingatlan 1/3 hányadára kitűzött árverésen az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. 344/2011.(XII.15.) számú határozat Imrő Mónika a Bátai Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelméről elhatározza, hogy a Bátai Szolgáltató Kft. által üzemeltetett, Vágóhíd u. 17. szám alatti Vendégház bérleti díjától vendégforgalom hiányában eltekint, azzal a feltétellel, amennyiben a Vendégházban lesz forgalom a bruttó bevételből a közüzemi díjak levonása után, a megmaradt rész 50 %-a az önkormányzatot illeti meg. Az ügyvezető az iránti kérelmét, miszerint egy fő alkalmazottat felvesz adminisztrációs feladatok ellátására, a képviselő-testület nem támogatja.

3 345/2011.(XII.15.) számú határozat a köztisztviselői teljesítményértékeléshez szükséges kiemelt célok meghatározása, évre a bátai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben a évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául, az alábbi célokat határozza meg: 1) Önkormányzat és intézményei zavartalan működtetése, az ehhez biztosított pénzeszközök hatékony felhasználása. 2) Az önkormányzati épületek tekintetében tervszerű karbantartás kialakítása. 3) Közszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő biztosítása. A közigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete. A Hivatal ügyintézésében erősödjön tovább a szolgáltatói jelleg és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei, az ügyfelek pontos, gyors és teljes körű tájékoztatására. 4) Folyamatos önképzés, részvétel a színvonalas szakmai munkát elősegítő képzéseken. 5) Ügyfélbarát közigazgatás, gyors, hatékony ügyintézés. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 6) Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Törekedni kell arra, hogy a feladatellátáshoz minden igénybe vehető és bevonható forrást felderítsen a Hivatal. 7) A jegyző hatásköreinek 2012-ben bekövetkező átadásátvétel előkészítése és zökkenőmentes lebonyolítása a járási hivatal részére. 8) Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. Civil szervezetek működését segítő tevékenység, a helyi civilszervezeteknek továbbra is segítséget kell nyújtani a pályázataik elkészítésében. 9) Az önkormányzati nagyrendezvények maga színvonalú szervezéséhez hozzájárulni. 10) Az új önkormányzati törvényből adódó átszervezések, feladat átadás-átvétel szakszerű lebonyolításának végrehajtása., Dr. Bálint József jegyző Határidő: január december 31.

4 346/2011.(XII.15.) számú határozat a évi Iskolatej programban való részvételről elhatározza, hogy a évben is csatlakozik az Iskolatej programhoz. 347/2011.(XII.15.) számú határozat a 216/2011.(VII.27.) számú határozat módosításáról Báta Községi Önkormányzat a számú pályázati támogatási kérelmére az MVH iratazonosító számú döntése alapján IKSZT pályázati támogatásban részesült, a beruházás költségelőirányzatát Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, és elhatározza, hogy az IKSZT pályázat megvalósítása érdekében a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a pályázat önerejének finanszírozására hosszú távú, 10 évre szóló Ft összegű fejlesztési hitelt igényel a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel szerződés aláírására. Az Önkormányzat (mint a Bátai Szolgáltató Kft. egyedüli tagja) a hitel fedezeteként és biztosítékaként a Bátai Szolgáltató Kft. tulajdonában álló az ingatlan-nyilvántartásban 772/A/1 hrsz-on szereplő Irodaház épületét ajánlja fel. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV. tv. 88. ) korlátozás alá.

5 348/2011.(XII.15.) számú határozat Zsinkó Ilona védetté nyilvánítás megszüntetésére irányuló kérelméről Zsinkó Ilona Báta Fő u szám alatti lakos kérelmének megtárgyalását elnapolja, mindaddig, amíg a tulajdonában álló Báta Fő u. 80. számú, hrsz-ú ingatlan védetté nyilvánításának megszüntetéséhez, a szükséges szakhatósági véleményeket beszerzi. Felelős: Dr. Bálint József jegyző Határidő: Folyamatos 349/2011.(XII.15.) számú határozat az önkormányzati tulajdonú konyhakert megművelésre beérkezett árajánlatokról felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú konyhakert művelésére beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet válassza ki. 350/2011.(XII.15.) számú határozat Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető kérelméről Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető kérelmében a döntést elnapolja a évi költségvetés tárgyalásáig. 351/2011.(XII.15.) számú határozat a szociális rászorultság alapján igényelhető fa árának meghatározásáról a szociális rászorultság alapján igényelhető fa árát bruttó 3000 Ft/e.m3-ben, a vásárolható fa mennyiségét pedig 2 e.m3-ben határozza meg.

6 352/2011.(XII.15.) számú határozat az orvosi rendelőhöz tartozó lakásrész bérleti díjának megállapításáról a Dobó K. u. 1. számú orvosi rendelőhöz tartozó lakásrész egy helységének bérleti díját bruttó Ft/hó+rezsi díjban állapítja meg. 353/2011.(XII.15.) számú határozat Sallai Lőrinc Fő u szám alatti lakos részletfizetési kérelméről Sallai Lőrinc Báta Fő u szám alatti lakos részletfizetési kérelmét elutasítja, és amennyiben az Ft vételárat nem fizeti meg az önkormányzat az adásvételtől visszalép.

7 354/2011.(XII.15.) számú határozatddop-5.1.5/b-11 számú pályázatról Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 273/2011 (X.5.) számú DDOP-5.1.5/B-11. számú pályázatról szóló önkormányzati határozatát az alábbiak szerint egészíti ki Báta Községi Önkormányzat elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Dél-Dunántúli Operatív Program terhére DDOP 5.1.5/B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése címmel kiírt pályázati kiírásra Projekt címe: Báta Észak- Nyugati községrész belterületi csapadékvíz hálózat kiépítés I. ütem és Hajmás Patak mederrendezése Megvalósítás helyszínei: Báta, Zrínyi utca (786/1 hrsz), Fürst S utca (1911, 1866, 1867, 1901 hrsz), Sallai utca (1883, 1842 hrsz), Bem utca (1833 hrsz), Rózsa utca (1927, 1936/3 hrsz), Hajmás patak teljes szakasza (770, 1530, 1529, 1499, 1497/2, 1422 hrsz) Projekt konstrukció száma: DDOP 5.1.5/B-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése. A projekt költségvetése költségbecslés az elszámolható költségek alapján: ,- Ft: azaz: Kettőszázkilencmillió-hétszázkilencezer-ötszázötvenhat forint. A Dél-Dunántúli Operatív Program támogatása terhére benyújtott és igényelt összeg az összes költség 95 %-a: évre: ,- Ft, évre: ,- Ft. Összesen: ,- Ft Önkormányzati Önrész a költség 5 %-a: amely a 2012 évre: ,- Ft évre: ,-Ft. összesen: ,- Ft, amelyet az önkormányzat a és a 2013 évi évi fejlesztési forrása (folyószámla hitelkerete) terhére biztosítja. Az önkormányzat a támogatás elnyerése esetén az önrész összegét a költségvetésben elkülöníti. A Báta Községi önkormányzat elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a és a évi EU Önerő Alap támogatására az önerő kiegészítésre.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben