AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató"

Átírás

1 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fıvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. Folyószámla-hitelkeret A Hitelkeret meghatározása, Ügyfélminısítés Ügyfélminısítés a Bankkal szerzıdéses kapcsolatban még nem álló Ügyfelek esetén: Ügyfélminısítés a Bankkal már szerzıdéses kapcsolatban álló Ügyfelek esetén:hiba! A könyvjelzı nem létezik. 2.3 Ügyfélminısítés életbiztosítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeret (Kombi Folyószámla-hitelkeret) esetén: Ügyfélminısítés Önkéntes Nyugdíjpénztári Megtakarítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeret (Kombi Folyószámla-hitelkeret) esetén: A Hitelkeret mértékét a Bank különbözı Ügyfélminısítési technikák alapján állapítja meg A Hitelkeret célja, mértéke és felhasználása A Hitelkeret szabad felhasználású, célja: A Hitelkeret minimális és maximális összege: Életbiztosítással kapcsolatos rendelkezések Kombi Folyószámla-hitelkeret esetén A biztosítással szemben támasztott követelmények: Nyugdíjpénztári megtakarítással kapcsolatos rendelkezések Kombi Folyószámla-hitelkeret esetén Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A Hitelkeret futamideje A Folyószámla-hitelkeret igénylıi, szereplıi Szerzıdéskötés, a Hitelkeret szerzıdés hatálybalépése A Hitelkeret törlesztése A Hitelkeret módosítása oldal

3 1. Folyószámla-hitelkeret Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) Ügyfeleinek Folyószámla-hitelkeretet kínál az alábbi feltételekkel. Az Folyószámla-hitelkeret egyszerő és gyors lehetıség az Ügyfeleink átmeneti pénzügyi nehézségeinek megoldására. A Folyószámla-hitelkeret segítségével Ön könnyen áthidalhatja az esetleges nem várt kiadások miatt felmerülı átmeneti pénzhiányt. Folyószámla-hitelkeret típusai: Folyószámla-hitelkeret (a Banktól egyidejőleg igényelt jelzálog alapú kölcsön esetén) Kombi Folyószámla-hitelkeret. (továbbiakban együttesen: Hitelkeret). 2. A Hitelkeret meghatározása, Ügyfélminısítés A Bank a Hitelkeret összegét komplex ügyfélminısítés alapján határozza meg, amely során figyelembe veszi különösen az Ügyfél fizetıképességét, fizetıkészségét, esetleges fennálló vagy fennállt fizetési kötelezettségeit, a kötelezettségek teljesítésének problémamentességét. A Bank a Hitelkeret tényleges mértékét amennyiben a Hitelkeret életbiztosítással, illetve önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással kombinált a kapcsolódó pénzügyi termékek, míg ha a Hitelkeret jelzálogalapú kölcsönnel egyidejőleg kerül igényelésre, akkor a kölcsönösszeg figyelembe vételével határozza meg. 2.1 Ügyfélminısítés jelzálogalapú kölcsönnel egyidejőleg igényelt Hitelkeret esetén: Amennyiben az Ügyfél a Banktól jelzálog alapú kölcsönt igényel és ezzel egyidejőleg, a kölcsön kezdeti költségeinek fedezetére folyószámla-hitelkeretet is igényel a Hitelkeret összege a kölcsönösszeghez mérten kerül meghatározásra. 2.2 Ügyfélminısítés életbiztosítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeret (Kombi Folyószámla-hitelkeret) esetén: Amennyiben az Ügyfél rendelkezik a Bank szabályainak megfelelı életbiztosítással, amely az Kombi Folyószámlahitelkeret fedezeteként felhasználható, a Bank a fedezetként bevont életbiztosítás alapján is meghatározhatja a Hitelkeret összegét. 2.3 Ügyfélminısítés Önkéntes Nyugdíjpénztári Megtakarítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeret (Kombi Folyószámla-hitelkeret) esetén: Amennyiben az Ügyfél rendelkezik a Bank szabályainak megfelelı önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással, amely az Kombi Folyószámla-hitelkeret fedezeteként felhasználható, a Bank a fedezetként bevont megtakarítás alapján is meghatározhatja a Hitelkeret összegét. 2.4 A Hitelkeret mértékét a Bank különbözı Ügyfélminısítési technikák alapján állapítja meg. Ügyfélminısítési technikák: az Ügyfél által a Banktól egyidejőleg igényelt jelzálog alapú kölcsön alapján; életbiztosítási termék alapján (Az a Bankkal szerzıdéses jogviszonyban álló partnercég termékének Bankra történı engedményezése esetén); önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás alapján (a Bankkal szerzıdéses jogviszonyban álló partnercég termékének tagi lekötése esetén). Amennyiben az Ügyfél különbözı típusú ügyfélminısítési technikákat jelöl meg, a Bank a Hitelkeret összegét minden esetben - az Ügyfél igényeinek szempontjából - legkedvezıbb minısítés alapján határozza meg, feltéve, hogy a bírálathoz szükséges dokumentáció a Bank rendelkezésére áll a bírálat idıpontjában. 3. A Hitelkeret célja, mértéke és felhasználása A Hitelkerettel az Ügyfél a Magánszámlájához kapcsolódó hitelkerete mértékéig szabadon költhet - a számla terhére érkezett fizetési megbízásokat az azonnali beszedési megbízás kivételével a Bank azonnal teljesíti -, 3. oldal

4 hitelkerete folyamatosan rendelkezésére áll, az Ügyfél dönti el, hogy mikor, mennyi hitelt vesz igénybe a hitelkeretbıl, és csak a tényleges igénybevett összeg után fizeti a kamatot. Az ügyfél a jogszabály alapján befogadott azonnali beszedési megbízás sorba állításának idıtartama alatt a hitelkeret összege feletti rendelkezésre nem jogosult. A Hitelkeret az engedélyezett futamidın belül többször igénybe vehetı és visszatölthetı, az Ügyfél igényeinek megfelelıen. 3.1 A Hitelkeret szabad felhasználású, célja: a fizetıképes számlatulajdonosok átmeneti fedezethiányának áthidalása; bármikor, külön intézkedés nélkül igénybe vehetı készpénzfelvételre, átutalásra vagy vásárlásra; a Banktól igényelt jelzálog alapú kölcsön felvételéhez kapcsolódó kezdeti költségek (értékbecslési díj, közjegyzıi munkadíj, földhivatali ügyintézés költségei) fedezetére. 3.2 A Hitelkeret minimális és maximális összege: A Hitelkeret maximális összege az alkalmazott Ügyfélminısítési technikától függ. Minısítés Minimális összeg Maximális hitelkeret Amennyiben az Ügyfél a Banktól jelzálog alapú kölcsönt igényel és ezzel egyidejőleg, a kölcsön kezdeti költségeinek fedezetére folyószámla-hitelkeretet is igényel, az igényelhetı hitelkeret összege: amennyiben a jelzálog alapú hitel összege nem haladja meg a ,- Ft-ot;: amennyiben a jelzálog alapú hitel összege meghaladja a ,- Ft-ot, de nem haladja meg a ,- Ft-ot: amennyiben a jelzálog alapú hitel összege meghaladja a ,- Ft-ot: Életbiztosítás fedezete vagy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft pénzügyi termékenként Az Ügyfél a Bankkal szemben fennálló kitettsége nem haladhatja meg az ,- Ft-ot. A Bank a kitettség alatt érti a jelzáloghitel, folyószámla-hitelkeret, Kombi folyószámla-hitelkeret tartozások együttes összegét, függetlenül az Ügyfél szerzıdés(ek)ben betöltött szerepétıl (adós, kezes, zálogkötelezett). A Hitelkeret összegét a Bank mindig tízezer forintra - lefelé - kerekítve állapítja meg. A Hitelkeret csak forintban igényelhetı. 4. Életbiztosítással kapcsolatos rendelkezések Kombi Folyószámlahitelkeret esetén 4.1 A Bank partnerbiztosítókkal közösen, olyan speciális hitelkonstrukciót dolgozott ki, amely ötvözi a Hitelkeret és az életbiztosítás nyújtotta elınyöket. A partner-biztosítótársaságok életbiztosítási termékeirıl, amelyek az alábbiakban ismertetett konstrukcióban a Folyószámla-hitelkeret fedezeteként felhasználhatók, hitelértékesítı munkatársainktól vagy a Bank honlapján tájékozódhat. Ebben a hitelkonstrukcióban Ön az életbiztosítás rendszeres vagy egyszeri díjának fizetésével az életbiztosításban helyezte el a Kombi Folyószámla-hitelkeret fedezetét, a biztosító befekteti és kamatoztatja a befizetett biztosítási díjat. 4.2 A biztosítással szemben támasztott követelmények: A biztosítási kötvény szerzıdıje a Banknál a Hitelkeret Igénylıje. A Bankot követı kedvezményezett lehet a kölcsönigénylı által tetszılegesen megjelölt személy (akár kiskorú is). 4. oldal

5 A devizában nyilvántartott biztosítási összeget a Bank a biztosítás fedezetként való bevonásakor forintértékre számítja, és az így kapott összeget - az árfolyamkockázatokra figyelemmel veszi figyelembe. Devizában szolgáltató biztosítás esetén a biztosító szolgáltatásakor a Biztosító által devizában utalt összeget a Bank a mindenkori aktuális deviza vételi árfolyamán számítja át, és veszi figyelembe törlesztésként. (a Bank mindenkori aktuális napi devizaárfolyamait megtekintheti a vagy honlapokon). A záradékolt életbiztosítás a Kombi Folyószámla-hitelkeret fedezetéül szolgál úgy, hogy a biztosító által a Banknak, mint kedvezményezettnek fizetett biztosítási összegek a hitelkeret tartozás megfizetésére szolgálnak. A Bankkal történı Kombi Folyószámla-hitelkeret megkötésének feltétele, hogy a megfelelıen záradékolt biztosításról a Biztosító visszaigazolása a Bank rendelkezésére álljon. Az életbiztosítás fedezete mellett nyújtott Kombi Folyószámla-hitelkeret összege a fedezet figyelembevételével és a Bank szabályainak megfelelıen kerül meghatározásra. A Bank a Kombi Folyószámla-hitelkeret késedelme esetén, illetve a Kombi Folyószámla-hitelkeret felmondásakor, továbbá, ha a Hitelkeret Igénylı a Kombi Folyószámla-hitelkeret szerzıdésbıl eredı bármely feltételét megszegi, kezdeményezheti a biztosítás részleges, illetve teljes visszavásárlását. A záradék hatálya alatt az elsı számú kedvezményezett - a Bank vagy mindenkori jogutódja - írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges: a Bank kedvezményezettként történı jelölésének megváltoztatása, törlése, kötvénykölcsön igénylése; a díjmentesítés; az Életbiztosítás rendszeres vagy egyszeri (eseti) díjainak részleges visszavásárlása, a Szerzıdés teljes visszavásárlása vagy a szerzıdı általi felmondása; az Életbiztosítás újabb kölcsönnel való terhelése; a szerzıdı személyének megváltoztatása; az Életbiztosítás egyéb feltételeinek a kedvezményezett Bankot hátrányosan érintı megváltoztatása. A Kombi Folyószámla-hitelkeret szerzıdés érvényessége alatt a Biztosító adatokat szolgáltathat a Banknak a biztosítási szerzıdésben meghatározott, biztosítási titkot képezı adatokról, míg a Bank a Biztosítónak adatokat szolgáltathat a létrejött szerzıdésben meghatározott, banktitkot képezı adatokról. A Bank az életbiztosítás mellett nyújtott Kombi Folyószámla-hitelkeretet felmondhatja akkor is, ha: az Ügyfél a biztosítás díját nem a szerzıdésének megfelelıen teljesíti, az Ügyfél biztosítási szerzıdését a Biztosító felmondja, a Biztosító bármely oknál fogva a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesül. Milyen egyéb, a fentiekben nem említett elınyökkel jár ennek a konstrukciónak a választása: A Hitelkeret Igénylı halálakor az örökösök mentesülhetnek a Folyószámla-hitelkeret visszafizetésének terhe alól, mert ilyenkor a tartozást vagy annak egy részét a Biztosító fizeti meg a Banknak. (Amennyiben a haláleset, - mint biztosítási esemény - kapcsán valamely, kizárási vagy mentesülési ok miatt a Biztosító nem mentesül a szolgáltatás alól, várhatóan az örökösök részérıl nem szükséges további törlesztı részlet megfizetése. A kizárási vagy mentesülési okok a Biztosító biztosítási feltételeiben vannak meghatározva.) A hatályos évi CXVII.- személyi jövedelemadóról szóló - törvény szerint a biztosítás után adókedvezmény vehetı igénybe. Az Ügyfél az átlagosnál magasabb hozamot érhet el a biztosítási konstrukció lehetıségeinek köszönhetıen. 5. Nyugdíjpénztári megtakarítással kapcsolatos rendelkezések Kombi Folyószámla-hitelkeret esetén 5.1 A Bank a Nyugdíjpénztárakkal közösen speciális hitelkonstrukciót dolgozott ki, amely ötvözi a bankkölcsön és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás nyújtotta elınyöket. Az Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja az alábbiakban ismertetett konstrukcióban megtakarítását a Kombi Folyószámla-hitelkeret fedezeteként használhatja fel. A nyugdíjpénztári tagságról hitelértékesítı munkatársainktól vagy a Bank honlapján tájékozódhat. 5. oldal

6 5.2 Ebben a konstrukcióban az Ügyfél, mint önkéntes nyugdíjpénztári tag a 10 éves várakozási idı letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számláján lévı összeg 50%-át hitelfedezetként ajánlhatja fel. Az átmeneti pénzügyi nehézségek megoldhatóak az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott Kombi Folyószámla-hitelkerettel, amely ráadásul szabadon felhasználható. A konstrukció elınye az, hogy a számlaegyenlegen lévı megtakarítás továbbra is hozamot biztosít. Az önkéntes nyugdíjpénztár befekteti és kamatoztatja az Ügyfél megtakarítását, ráadásul adófizetési kötelezettség sem keletkezik. A 10 éves önkéntes nyugdíjpénztári tagságot követıen a nyugdíjpénztári tagnak ugyan lehetısége van arra, hogy rendelkezzen egyéni számláján lévı megtakarításáról, mégis az elıbbiek okán és a nyugdíjas évekre gondolva célszerő a teljes megtakarítást változatlan feltételek mellett a pénztárban hagynia, nem tanácsos azt egy esetleges likviditási probléma miatt feláldoznia. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással szemben támasztott követelmények: Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás szerzıdıje a Banknál Hitelkeret Igénylı lesz. A Bankot követı kedvezményezett lehet a kölcsönigénylı által tetszılegesen megjelölt személy (akár kiskorú is). A megtakarítás nem lehet tagi kölcsönnel terhelt. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott Kombi Folyószámla-hitelkeret összege a fedezet figyelembevételével és a Bank szabályainak megfelelıen kerül meghatározásra. A Kombi Folyószámla-hitelkeretnek megfelelı összegben a Nyugdíjpénztár a Bank javára tagi lekötést vezet fel az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlára, amely a Bank javára szóló zálogjogot jelent. A megtakarítás elsıszámú kedvezményezettje a kölcsön mindenkori tıketartozásának és járulékainak erejéig, de maximum a tagi lekötés értékéig, a Bank lesz. A szolgáltatások teljesítése a Bank javára történik a fennálló tartozás, de legfeljebb a tagi lekötés erejéig. A tagi lekötés hatálya alatt a megtakarítás szerzıdı fél általi megszüntetésére csak a Bank írásos hozzájárulásával kerülhet sor. A Hitelkeret Igénylı lemond arról a jogáról, hogy a szerzıdés futamideje alatt, tagi lekötés kétszereséig, nyugdíjszolgáltatást vegyen igénybe. A Hitelkeret Igénylı - a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében - csak a tagi lekötés kétszeresét meghaladó megtakarítás tekintetében rendelkezhet szabadon. Egy ilyen tartalmú tagi lekötés azt jelenti, hogy a lekötött megtakarítás a Kombi Folyószámla-hitelkeret fedezetéül szolgál. A Bankkal való Kombi Folyószámla-hitelkeret szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a fentieknek megfelelıen a lekötést igazoló nyilatkozat a Bank rendelkezésére álljon. A Kombi Folyószámla-hitelkeret futamideje alatt: az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításra vonatkozóan a Bank kedvezményezettsége nem törölhetı, nem változtatható; a tagi lekötés feloldása nem kérelmezhetı; tagi kölcsön nem igényelhetı; az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számla újabb kölcsönnel nem terhelhetı, kizárólag, a Bank egyedi az adott ügyletre vonatkozó engedélyével. A Bank értesíti a Nyugdíjpénztárt az alábbi esetekben: amennyiben a Kombi Folyószámla-hitelkeretet a Bank felmondja; ha egy adott ügylet esetében bármilyen oknál fogva a Hitelkeret Igénylıvel szembeni követelése csökkent vagy megszőnt; ha a Hitelkeret Igénylı (Szerzıdı) futamidı alatti elhalálozásáról tudomást szerez. A Nyugdíjpénztár értesíti a Bankot az alábbi esetben: ha a Hitelkeret Igénylı (szerzıdı) futamidı alatti elhalálozásáról tudomást szerez. A Bank a hitelkeret késedelme esetén, illetve a szerzıdés felmondásakor, továbbá, ha a szerzıdı a szerzıdés bármely feltételét megszegi, kezdeményezheti a tagi lekötés feloldását. A Bank a megtakarítással kombinált Folyószámla-hitelkeretet felmondhatja akkor is, ha: az Ügyfél szerzıdését az Önkéntes Nyugdíjpénztár felmondja; az Önkéntes Nyugdíjpénztár bármely oknál fogva a szolgáltatás teljesítése alól mentesül. 6. oldal

7 6. Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A Bank által alkalmazott kamatok, költségek, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját és esedékességét a Bank mindenkor érvényes vonatkozó Üzletszabályzatai, mértékét és az elszámolás pénznemét (forint) a Bank mindenkori Hirdetményei tartalmazzák. 7. A Hitelkeret futamideje A Hitelkeret futamideje két év, melyet problémamentesség esetén a Bank automatikusan (külön értesítés nélkül) meghosszabbíthat újabb két évre. Amennyiben a Hitelkeret fedezete életbiztosítás a futamidı minden esetben megegyezik az adott megtakarítás tartamával, illetve díjfizetési tartamával. Amennyiben a pénzügyi terméknek nincs lejárata (tartam nélküli, élethosszig tartó), vagy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás a Bank a futamidıt 10 évnek tekinti, melyet problémamentesség esetén automatikusan (külön értesítés nélkül) meghosszabbíthat újabb 10 évre. 8. A Folyószámla-hitelkeret igénylıi, szereplıi Hitelkeretet igényelhet minden 18. életévét betöltött cselekvıképes, devizabelföldi természetes személy, aki rendelkezik állandó magyarországi lakhellyel és telefonos elérhetıséggel, és nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR, korábban BAR). Amennyiben az Ügyfél Adósa, illetve Adóstársa egy a Banknál fennálló kölcsönügyletnek, nem lehet lejárt és meg nem fizetett tartozása, valamint a kölcsönügylet futamideje alatt soha nem állhatott fenn 30 napnál hosszabb késedelme. Az Ügyfél életkorával szemben támasztott követelmény folyószámla-hitelkeret esetében amennyiben annak fedezeteként életbiztosítás, illetve önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás nem kerül bevonásra, hogy az Ügyfél a folyószámla-hitelkeret lejáratának évében maximum 70. életévét töltheti be. Amennyiben az Ügyfél ennél idısebb a Bank kezdeményezheti készfizetı kezes bevonását, illetve a hiteldöntéstıl függıen pótfedezet (életbiztosítás) bevonását kérheti. Életbiztosítás, illetve önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitelkeret esetében a Bank életkori korlátot nem határoz meg. 9. Szerzıdéskötés, a Hitelkeret szerzıdés hatálybalépése A Bank a Hitelkeret szolgáltatást külön hitelkeret szerzıdés alapján nyújtja. A szerzıdéskötés feltétele a pozitívan elbírált hitelkérelem, valamint a hitelkeret szerzıdés teljes bizonyítóerejő magánokiratba való foglalása. Amennyiben a Hitelkeretet a Bank életbiztosítás, vagy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtja (ún. Kombi Folyószámla-hitelkeret), a szerzıdéskötés további feltétele a Bank szabályainak megfelelı kedvezményezetti, vagy tagi lekötési nyilatkozat. Kombi Folyószámla-hitelkeret esetén pénzügyi termékenként külön-külön hitelkeret szerzıdés kerül megkötésre. Az Ügyfél a 209k. számú nyomtatvány (Folyószámla-hitelkeret Igénylı Kérelem) és Folyószámla-hitelkeret szerzıdés kitöltésével és aláírásával igazolja a szerzıdési szándékát. A Bank ezt követıen az Ügyfél, Számlatulajdonos szerzıdésben rögzített adatainak ellenırzése és a Folyószámla-hitelkeret nyújtás kockázatának felmérése végett utólagos hitelvizsgálatot végez. A Folyószámla-hitelkeret szerzıdés hatálybalépésének feltétele, hogy a Bank az utólagos hitelvizsgálat alapján a Hitelkeret ügyletet a Bank által kialakított bírálati szempontok alapján megfelelınek minısítse. A Bank a szerzıdés jóváhagyásáról, illetve elutasításáról írásbeli értesítést küld az Ügyfél részére. 10. A Hitelkeret törlesztése Az igénybe vett Hitelkeret törlesztése (feltöltése) a bankszámlára érkezı jóváírásokkal automatikusan történik, nincs meghatározott törlesztırészlet vagy visszafizetési ütemezés. A Magánszámlára érkezı jóváírások azonnal az Ügyfél fennálló hitelkeret tartozásának törlesztésére fordítódnak függetlenül attól, hogy e jóváírás a Magánszámlán átutalással vagy készpénzbefizetéssel valósult meg. A hiteltörlesztés összegével a Hitelkeret azonnal feltöltıdik, és így ismételten az Ügyfél rendelkezésére áll. A kamat megfizetése utólag, a következı hónap elsı naptári napján esedékes. Amennyiben a kamatra nincs elegendı fedezet az Ügyfél Magánszámláján (hitelkeret terhére sem), a Bank a tartozás után késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben egyidejőleg több típusú, élı Hitelkeret Szerzıdése kapcsolódik ugyanazon Magánszámlához, a beszedési sorrend mindig a mindenkori hatályos vonatkozó Üzletszabályzat alapján kerül meghatározásra. 7. oldal

8 11. A Hitelkeret módosítása A Hitelkeret futamidı alatti módosítására a mindenkori vonatkozó Üzletszabályzat és Folyószámla-hitelkeret Szerzıdés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben fenti tájékoztatóval kapcsolatban további kérdése merülne fel, hitelértékesítı munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. A választott életbiztosítással, illetve önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással kapcsolatban a Biztosító illetve az Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatánál. Tisztelettel: AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 8. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek)

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) B./ Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó speciális elıírások 1.2. Széchenyi Forgóeszközhitel igényléséhez

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Lakás-takarékpénztár) Általános Szerzõdési Feltételek (Üzletszabályzat) A) A lakás-elõtakarékossági szerzõdés

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben