d.) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: gázcsap, vízelzáró csap) és egyéb közérdekű létesítmény (pl.: közvilágítási lámpaoszlop) köré;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "d.) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: gázcsap, vízelzáró csap) és egyéb közérdekű létesítmény (pl.: közvilágítási lámpaoszlop) köré;"

Átírás

1 magazin Rendőrkézen Őrségben a polgárok É vértékelő közgyűlést tartott a Polgárőrség, amelynek keretében az egyesület elnöke, Simon István beszámolt a tavalyi év tevékenységeiről. polgárőrök 6404 órányi szolgálatot teljesítettek 2013-ban, gépkocsival km-t tettek meg. z előző évhez képest jelentősen csökkent szolgálati óráik száma, mert a törvényi változások miatt több városi rendezvényt nem biztosíthattak. Járőrszolgálatot 357 polgárőr teljesített tavaly. Fogtak el tolvajokat, szabálysértőket figyelmeztettek, rendőri intézkedést kértek, kóbor kutyákat je- lentettek be. Szolgálatot teljesítettek a piacon, biztosították a sportrendezvényeket, az önkormányzati kifizetéseket, a Halottak Napját és a különböző rendezvényeket. Idén szeretnék növelni a polgárőrök létszámát, amihez várják az érdeklődők jelentkezését. belépési szándékot bármelyik polgárőrnél lehet jelezni. Terveik között szerepel a járőrszolgálat folyamatos fenntartása, minőségi javítása, a rendőrséggel közös szolgálatok számának növelése, valamint a polgárőrök szakmai képzése a jogszabályismeret és a gyakorlati végrehajtás, tökéletesítés terén. ERIK MNIKŰR Szeretettel várom meglévő és leendő ügyfeleimet a Mesterek Házában. Telefon: 06-20/ Bóz Erika manikűrös S ikeres hónapot zártak a rendőrkapitányság munkatársai a bűnügyi felderítések terén. Többnyire lopás, garázdaság, betörés miatt kellett intézkedniük, ám igazán nagy fogásokról is hírt adhatunk ezúttal. Simon István elnök tárgyjutalomban részesíti Sándor József polgárőrt Polgárőr telefonügyelet 06-20/ / Sittgyűjtés z illegális szemétlerakások megakadályozása és a lakosságra háruló anyagi terhek könnyítése érdekében az önkormányzat úgy határozott, április 1-től összegyűjti az építési törmeléket újrahasznosítás céljából. Jelenleg a sitt 6000 Ft/tonna áron adható le a nyíregyházi hulladékgyűjtőben, ami igencsak megterheli a családi kasszát. Áprilisban a lakosság ingyenesen helyezheti el az erre a célra kijelölt helyen az építésből származó, ve- 1% szélyes anyagokat nem tartalmazó bontási, építési hulladékot, melyből a későbbiek során útalap készül a település azon részeire, ahol nincs szilárd útburkolat. részletekről következő számunkban olvashatnak bővebben. kedélyeket borzoló trafikrablás elkövetője és felbujtója is rendőrkézre került, ráadásként a házkutatás során kábítószergyanús anyagot is találtak náluk. 19 éves feltételezett elkövetőt egy 30 év körüli férfi bujtotta fel. z országos adatok szerint az utóbbi fél évben 230 trafik ellen követtek el támadást. Naponta átlagosan 8 9, dohányboltokkal összefüggő bűncselekmény történik az országban. Szintén kiemelkedő jelentőségű eredmény az a 7,6 kg-nyi, az előzetes adatok szerint ópium tartalmú anyag, amelyet a 27 éves L. Krisztián gépkocsijában találtak meg. nyomozók feltételezik, hogy a tiszavasvári fiatalembernél lévő nyolc csomagnyi kábítószer egy nagyobb droghálózathoz köthető. Városunkban sajnos napi szintű problémát jelent a kábító- és tudatmódosító szerek használata, terjesztése. fogyasztók és terjesztők a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből kerülnek ki, a legszegényebbek és a leggazdagabbak egyaránt megtalálhatóak közöttük. rendőrkapitányság, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, valamint szociális, egészségügyi, pedagógiai szakemberek ös szefogásával közös küzdelem indul a helyi drogés kábítószer fogyasztók, illetve terjesztők ellen. Kérjük, segítse adója 1%-ával a Tiszavasvári Városért lapítványt. Számlaszám: Városi Közéleti Havilap XXV. évfolyam 2. szám február 10. Lapunk következő száma március 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: március 1-e, szombat. M int ahogy azt már megszokhattuk, hóeséskor mindig kitör egyfajta hisztéria a hóeltakarítás minősége miatt. Legutóbb sem volt ez másként, hiszen néhány napon keresztül elég rendesen kaptunk az égi áldásból. városban felgyülemlett hómennyiséget azonban nem mindenki ítélte vészesnek, így sokan nem is takarították el az utakról, járdákról. Egyfajta káosz van a fejekben annak megítélésében, kinek is a feladata az utak síktalanítása. helyi közutak vonatkozásában az önkormányzat a Városi Kincstárt bízta meg ezzel a feladattal. Kincstár három helybeli alvállalkozóval (Losonczi és Losonczi Kft., Tiszamelléki Mélyépítő Kft., Hüse Mihályné vállalkozó) kötött szerződést a munkálatok elvégzésére. Több esetben merült fel munkájuk minőségével vagy éppen hiányával kapcsolatban kifogás. Kincstárnál jelenleg 10 közfoglalkoztatott dolgozik, a buszmegállók, közterületek takarítását ennyien végzik jelenleg. Újabb közfoglalkoztatottakkal történő szerződéskötésre legközelebb csak márciusban lesz lehetőség, akkor 35-en kapnak munkát. Kincstár további 108 személy foglalkoztatását tervezi ebben a formában. Esetükben a tényleges munkába állás a közfoglalkoztatotti pályázatok kiírásának függvénye. képviselő-testület legutóbbi ülésén a síktalanítással kapcsolatban felmerült problémákkal is foglalkozott. hatékonyabb, eredményesebb munka elérése érdekében dr. Fülöp Erik polgármester kérte a Városi Kincstár vezetőjét, hogy az alvállalkozókkal szemben legyenek határozottak, a leszerződött munka maradéktalan és S.O.S. LKLOID Hóhelyzet kifogástalan elvégzését minden esetben kérjék számon. Újabb havazás esetén a Kincstár fogadjon fel hómunkásokat, biztosítsa számukra a szükséges eszközöket, és teremtse meg a feltételrendszerét annak, hogy intenzív havazás esetén telefonos ügyelet segítségével tehessenek bejelentéseket a lakosok, illetve az ügyeleten szükség esetén jelentkezhessenek a hóeltakarítási munkálatokra. síktalanítás azonban nem kizárólag önkormányzati feladat. lakosságnak szintén van ezen a téren kötelezettsége. z érvényben lévő rendelet szerint: az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok (járda hiányában egy méter széles területsáv), lépcsők, síkosság mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója folyamatosan köteles gondoskodni (ez természetesen az üzletekre is vonatkozik). a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani, hogy sem a gyalogos-, és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza, és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen. hórakást tilos elhelyezni: a.) útkereszteződésben; b.) útburkolati jeleken; c.) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, d.) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: gázcsap, vízelzáró csap) és egyéb közérdekű létesítmény (pl.: közvilágítási lámpaoszlop) köré; e.) kapubejárat elé, annak szélességében. síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagok használhatók (homok, salak, zeolit). Konyhasó használata zöld területen és közvetlen környékén tilos. havat, jeget a háztető közterület felé eső oldaláról csak olyan időszakban szabad letisztítani, amikor a forgalom csökken. tisztítás idején a járdát le kell zárni és a járókelőket figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére. Kérjük Önöket, hogy mások és saját biztonságuk érdekében tartsák be az alapvető közösségi együttélés szabályait és felelős, példaértékű magatartásukkal segítsék a felnövekvő nemzedéket is a társadalmi normák elsajátításában. Nincs szociális temetés z Országgyűlés szeptemberben úgy módosította a temetkezésről szóló törvényt, hogy január 1-jétől az elhunytak hozzátartozói szociális temetést kérhetnek az önkormányzattól. IMPRESSZUM Városi Közéleti Havilap 8. Városi Közéleti Havilap. lapítás éve: lapító: Tiszavasvári Város Önkormányzata. Felelős kiadó: Bundáné Badics Ildikó jegyző. Székhely: Tiszavasvári, Városháza tér 4. Telefon: 06-42/ fax: 06-42/ Felelős szerkesztő: leváné Siteri Éva, mobil: / Szerkeszti: szerkesztő bizottság. Szerkesztőség: Tiszavasvári, Városháza tér 4. Telefon: 06-42/ fax: 06-42/ Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal Pénztárában H.-Cs.: P.: lakossági apróhirdetés 10 szóig ingyenes. Nyomdai előkészítés és tördelés: szerkesztőség Készült: Gőz Nyomdaipari BT. Tiszavasvári, Polgári u. 2. Telefon: 06-42/ Tel/fax: 06-42/ Felelős vezető: Dampf László Terjeszti: Tiszavasvári Önkormányzata. Lapzárta minden hónap elsején. Megjelenés minden hónap 10-éig. BPHF 296sza/1989 ISSN szabályozás alapján a fenntartó minden köztemetőben köteles külön parcellát kijelölni a koporsós vagy urnás szociális temetésre. Ennek megfelelően a tiszavasvári képviselő-testület tavaly év végén módosította önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezési tevékenységről, melyben arról született döntés, hogy a városi temetőben szociális temetkezésre szolgáló parcellát jelölnek ki, eleget téve ezzel a törvényi elvárásoknak. Időközben a Parlament decemberi döntésével 2015-re z lkaloida Vegyészeti Gyár jövőjével kapcsolatosan dr. Fülöp Erik Polgármester levelet intézett Orbán Viktor Miniszterelnökhöz és dr. Czomba Sándor Foglalkoztatáspolitikai államtitkárhoz január utolsó hetében. Miniszterelnöknek írt levél szövegét a 3. oldalon olvashatják. Nem akarnak szülni Példaértékű az a szemléletformálás, amelyet a védőnők értek el a halmozottan hátrányos helyzetben élő nők körében a városban. z önkormányzat a tavalyi évben egy kihagyhatatlan egészségügyi ajánlat elfogadásával élt, melynek keretében több száz nem kívánt terhesség ellen védelmet nyújtó spirált vásároltak azzal a szándékkal, hogy azok a sokgyermekes nők, akik nem szeretnének többé szülni, ingyen hozzájuthassanak a biztonságos, egészséget nem károsító védelemhez. védőnői szolgálat felvilágosító, ismeretterjesztő munkájának eredményeképpen a közelmúltban több mint harminc, nehéz körülmények között élő, 5-10 gyermeket nevelő asszony élt a lehetőséggel saját elhatározásából. z egészségmegőrző, születésszabályozó kampány tovább folytatódik a városban. Választhatunk z idei választás eredményeképpen sok minden megváltozik a parlamentben: 386 képviselő helyett csak 199 lesz, közülük 106-an egyéni választókerületből, 93-an pedig az országos listákról juthatnak be. Újdonság, hogy az idei választás csak egyfordulós lesz, azaz április 6-án minden eldől. Részletek a 2. oldalon Díjazták a vállalkozót Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KBY JÁNOS VÁLLLKOZÓI DÍJT és EMLÉKLPOT adományozott MÉSZÁROS ISTVÁN részére, aki a TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. telephely- és technikai fejlesztésével a tiszavasvári lakosok számára munkahelyet teremtett. Hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez, mivel az egyetlen olyan ipari-szolgáltató vállalkozás az országban, amely akkreditált kalibráló, akkreditált vizsgáló és hitelesítő laborral rendelkezik. Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki VERES CSB halasztotta a szociális temetés bevezetését, a törvényt az Országgyűlés kivételes sürgős eljárásban fogadta el. helyi rendelet módosítását a testületnek ezért hatályon kívül kellett helyeznie ahhoz, hogy összhangban álljon a magasabb szintű jogszabály előírásaival. Így tehát idén nem vehető igénybe a szociális temetkezés, a közköltséges lehetőség azonban továbbra is megmarad. Gyermekbántalmazás Írásunk az 5. oldalon olvasható vállalkozónak, aki a városban kihelyezésre kerülő információs táblákat ingyen készítette el, immáron nem első alkalommal. Önzetlen segítségét és nagylelkű felajánlását köszönjük.

2 önkormányzati hírek képviselő-testület januári döntései képviselő-testület január 13-án rendkívüli ülést tartott, ahol: módosították a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló önkormányzati rendeletet. elfogadták a helyi közutak síktalanítása tárgyában létrejött szerződés módosítását, melynek értelmében megemelték a hóeltakarítási és síktalanítási díjakat. elfogadták a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés díjainak megemelését. kinyilvánították, hogy igénybe kívánják venni az állam által történő adósságállomány-átvállalást. elfogadták, hogy a Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Bölcsőde gazdasági, pénzügyi számviteli feladatait március 1-től a Városi Kincstár látja el. képviselő-testület január 30-án ülésezett, ahol: módosították a évi költségvetésről szóló rendeletet. nem fogadták el a évi költségvetést, mert az további kimunkálást igényel, a soron Közfoglalkoztatottak adóbevallása Tájékoztatjuk Önöket, hogy február 12-én 8 14 óráig kihelyezett ügyféltalálkozó keretében a NV Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei dóigazgatóság munkatársai a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében segítséget nyújtanak a évben közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak számára a személyi jövedelemadó bevallások kitöltésében. z önkormányzat korábban bruttó 2,5 millió forintot különített el arra a célra, hogy a térfigyelő kamera rendszer telepítése megvalósulhasson a városban. Ennek eredményeképpen biztosított a folyamatos hatósági kontroll és jelenlét. Ez az intézkedés a közbiztonság terén kimutatható pozitív eredményt hoz, elsősorban a lakosság biztonságérzetének növekedése terén, másodsorban növeli a felderítési arányszámokat. térfigyelő rendszer kialakításánál a maximális biztonságot és jogszerűséget ezen belül is kiemelten az adatvédelmi szabályok betartását egyaránt figyelembe vették. 2 Új elnök egyeztet kábítószer ügyben Dr. Fülöp Erik polgármester január 22-én tájékoztatta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) résztvevőit, hogy az elnöki feladatokat a jövőben Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka, a Szociális-, Gyermekjóléti- és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetője látja el. városban kialakult, egyre súlyosabb kábítószerekkel kapcsolatos események miatt gyors és hatékony intézkedésekre van szükség, melyet kizárólag együttes munkával érhetnek el a fórum résztvevői, akik között éppúgy jelen vannak az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények képviselői, mint a biztonsági szervek, médiumok munkatársai. Figyelnek a kamerák Ezek az elvárások még a szakmai szabályokat is megelőzték. Ma már 7 kamera figyeli folyamatosan az eseményeket és három megfigyelő központ teljesít 24 órás szolgálatot a városban. rendszer újabb taggal bővül hamarosan, így már 8-ra emelkedik a kihelyezett kamerák száma. rendszer felépítése biztosítja a későbbiekben történő szakaszos bővítéseket úgy, hogy a korábban telepített rendszer központi és külső elemei csere nélkül továbbra is felhasználhatók lesznek. z önkormányzat folyamatosan bővíteni kívánja a térfigyelő eszközparkot, fokozott figyelmet fordítva a bűnügyileg fertőzött területekre. következő testületi ülésen tárgyalják ismét. elrendelték, hogy a Tiszavasvári, Vörösvári út 36/a; 38; szám alatti, 065/18; 065/17; 065/14; 065/11 hrsz-ú ingatlanok illetve Tiszavasvári, Madách u. végén lévő 2575 hrsz-ú ingatlan és környezete falusias lakóterület övezeti besorolása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetté módosuljon. elfogadták dr. Rojkó Lászlónak, a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. elfogadták a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Városi Televízió évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, felhatalmazták a polgármestert, hogy kösse meg az egyesülettel a tárgyévi költségvetési rendeletben jóváhagyott öszszeg szerinti aktualizált Támogatási szerződést. határoztak Lázár István, a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója közalkalmazotti kinevezésének jóváhagyásáról. javasolták a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezetőjének, Halász Lászlónak, illetve a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának, Szabó Zoltánnak az újabb ciklusra történő megbízását. határoztak arról, hogy a központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárására irányuló ajánlattételi felhívást elfogadják. eredményesnek ítélték a Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást és nyertesnek nyilvánították a Hungaro Support Kft-t. Egyúttal felkérték a polgármestert a nettó Ft értékű szerződés megkötésére. eredményesnek nyilvánították a Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti Fülemüle óvoda részére gyermekjátékok beszerzése és szállítása tárgyban kiírt közbeszerzési pályázatot, melynek nyertese az lex Fémbútor Kft. testület felkérte a polgármestert a bruttó ,- Ft összegű szállítási szerződés megkötésére. határoztak a Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról. Vomáztak város nyertes belvízpályázatának előkészületi munkálatai a csatornarendszer vomázásával kezdődtek. vomázás a csőgörényezéshez hasonlatos eljárás, csak nagyüzemi változatban. z eldugult, gyökérzettel benőtt zárt csapadékvíz elvezető rendszert egy speciális berendezés segítségével takarítják ki a szakemberek. csatornázási projektet elnyert vállalkozó egy alvállalkozó bevonásával végzi ezt a munkálatot, átvállalva a teljes költséget, így a városnak a vomázásért nem kell fizetnie. közemúltban a Vasvári Pál utca- Deák elfogadták a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint az Önkormányzat közötti, a támogató szolgáltatás finanszírozására vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt finanszírozási szerződést. határoztak az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Combo C 1,3 D típusú, JXX-634 frsz-ú gépjármű értékesítéséről és felkérték a polgármestert, hogy az értékesítést megelőzően legalább három autókereskedésben az autó felértékeltetéséről gondoskodjon és a kapott ajánlatokat terjessze a testület elé. jóváhagyták a Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári állományra vonatkozó leltározási ütemtervét. döntöttek arról, hogy a Képviselő-testület biztosítja a Vasvári Pál Múzeum részére a Tiszavasvári, dy E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház földszintjén, az épület utcafronti részén található 9 db irodát a Nyíri Mezőség története az őskortól a középkorig című régészeti tárlat kivitelezése céljából. felkérték a Városi Kincstár intézményvezetőjét, hogy Palló Sándornak a Városi Kincstárral szemben perköltség cí- Ferenc utca, a Pethe Ferenc utca Dózsa György utca és a befogadó árok, valamint az kormány a korábbi kétfordulós választási rendszert egyfordulós választási rendszerré alakította, amelyben megtalálhatók az egyéni választókerületi és listás rendszer elemei is. magyarországi lakhellyel rendelkező választópolgárok az országgyűlési választáson két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az országgyűlési egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, másrészt egy másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. z országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el. Választhatunk der János köztársasági elnök zok, akik kérték a helyi választási irodától, hogy nem- Á2014. április 6-ra írta ki a parlamenti választások időpontját. zetiségi választóként vehessenek részt a választáson, nem Ez a jogszabályok szerint a lehető legkorábbi időpont. pártlistára, hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak. nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe. választás napjának kitűzése után a választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat a közigazgatási és igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már tudható, melyek a legfontosabb határidők. Február 7. után kell a mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Február 15-én indul a hivatalos kampány. mén fennálló összesen bruttó ,- Ft összegű tartozására vonatkozó részletfizetési kérelméhez ne járuljon hozzá. tájékoztatást kaptak a háziorvosok által használt, önkormányzati tulajdonban lévő rendelők rezsiköltségei számítási módjának, számlázásának, megfizetésének ellenőrzéséről. elrendelték a Losonczi Sándor és társai által benyújtott kezdeményezés kapcsán, hogy a Tiszavasvári, 3188 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi, gazdasági szolgáltató terület övezetre vonatkozó építménymagassági korlátozása maximum 15 méterre módosuljon, és az útkorrekció lekerüljön az ingatlanról. elrendelték a TISZMG KFT által benyújtott kezdeményezés kapcsán, hogy a Tiszavasvári, Nyíregyházi út alatti, 0138/1hrsz-ú - GKSZ-4 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású terület - építménymagassága maximum 25 méterre módosuljon technológiai berendezések vonatkozásában. határoztak a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról. rany János utca Kossuth utca Nép utca túlterhelt csatornáit tisztították meg. Március 3-ig ajánlóíveken gyűjthetik a választókerületben lakó polgároktól az ajánlásokat az indulni kívánó képviselők. Március 4-ig lehet bejelenteni az országos listákat, ilyet az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Március 22-ig kell felvetetniük magukat a névjegyzékbe a nem magyarországi lakóhelylyel rendelkező magyar állampolgároknak. Március 29-ig kell jelentkezniük a külképviseleti névjegyzékbe a nagykövetségeken a külföldön tartózkodó választópolgároknak. Április 4-ig átkérheti magát más településre az, aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával. Április 5-én éjfélig meg kell érkeznie a külhoni választópolgárok szavazatainak.

3 krónika MINISZTERELNÖKSÉG Orbán Viktor Miniszterelnök részére S.O.S. lkaloida Életet az éveknek z élet mindig, minden pillanatban szolgál tanulsággal annak, aki odafigyel az apró részletekre és kellőképpen megnyitja szívét, elméjét a megtanulhatók irányába. Januárban, a sűrű hivatali programok közepette is sikerült időt szánnia dr. Fülöp Erik polgármesternek arra, hogy 90. születésnapján személyesen köszöntse Wundele Ferencné Pethe Juliannát, akit mindenki csak Jutka néninek hív. törékeny, apró termetű idős aszszonyt meghatotta az a figyelmesség, amellyel körbevették a jeles napon. Minden meglepettsége ellenére olyan bölcs mondatokkal hálálta meg a feléje irányuló kedvességet, melyet nem árt az embernek mélyen elraktároznia a tudatában. z élet mulandó, a folytonos fejlődés egyszer megreked és viszsza-irányt vesz. z évek száma növekszik, a test elhasználódik, a fizikai erő hanyatlik, de az elme és a lélek szerencsés esetben képes meghazudtolni Csak egy város? Huszonnyolc esztendő emberi léptékkel mérve, nem kis idő. Egy település életében azonban elenyészőnek tűnhet, hiszen jóval több adatik meg számára a létezésből. Tiszavasvári mai nevét 1952-ben kapta, városi jogot 1986-ban szerzett. z elmúlt évtizedek alatt sok vihart, nehézséget megélt mind a település, mind az itt élő lakosság. Ezen a vidéken sosem volt egyszerű az élet, az ország peremén néha bizony nehéz talpon állva maradni és állni a tépázó viharok támadásait. Volt, hogy fejlődtünk, volt, hogy pusztultunk, és a stagnálás is ismerős a helyieknek. felsőbb, időnként az alsóbb szintű politikai csatározások rengeteg kárt okoztak már ennek a szép kis városnak. Emiatt sajnos az idő múlását. Ilyenkor érti meg az ember, mit is jelent az, hogy az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Szociális Otthonban élő Jutka néni már leginkább csak az álmaiból él. Emlékezik fiatalságára, sikeres házasságára, Olaszországban élő egyetlen lányára, unokájára, 90 esztendő bújára, bajára, áldásaira. Hálát ad Istennek a hosszú és szép életért, de azt mondja, túl sokat nem szeretne már belőle, mert az fájna. Ő már eleget élt, most a fiatalokon a sor. De ne csak létezzenek, hanem valóban ÉLJENEK is, mert az idő véges. hosszú élet titkát keresők számára Jutka néni azt tanácsolja, szerényen éljenek, tiszteljenek másokat, bízzanak az emberekben és mutassanak mértékletességet az élet minden területén, s ha a Jóisten is úgy akarja, egy hosszú és tartalmas élet végén egyszerűen csak álomra hajthatják fejüket. Szépen, csendesen, méltóságteljesen S.É. sokan kényszerültek elhagyni otthonaikat. Mi, akik itt maradtunk és kitartunk, csak mi tudjuk igazán, hogy Tiszavasvári nem csupán egy város. Számunkra ez a hazánk szíve. Ha nem futamodunk meg, és nem kételkedünk abban, hogy egy gondolatokkal teli, elkötelezett emberekből álló kis csoport megváltoztathatja a világot, akkor Tiszavasvári kiállja az idő próbáját és gyermekeink, unokáink számára egy olyan várost hagyhatunk örökségül, ami jó érzéssel tölti meg a szíveket. Bárhol járok is a világban, amikor egy hosszú út után megpillantom a polgári úti Keleti-híd tartópilléreit, sötétben és világosban egyaránt azt üzenik: hazaértél! Tiszavasvári nem csak egy város Tiszavasvári Mazsorett Egyesület Tiszavasvári Mazsorett Egyesület ezúton szeretné megköszönni azon személyek támogatását, akik személyi jövedelem adójuk 1%-át az Egyesületnek ajánlották fel. Kérjük a kedves lakosokat, hogy amennyiben tehetik, személyi jövedelem adójuk 1%-át az idei évben is Egyesületünk részére ajánlják fel, hogy munkánkat még sikeresebben és színvonalasabban végezhessük! z anyagi támogatást előre is köszönjük! TME adószáma: Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tiszavasvári Város képviseletében szeretném Önt tájékoztatni arról a sajnálatos eseményről, hogy a városunkban 87 éve működő lkaloida Vegyészeti Gyár jelenlegi cégvezetője, Harin Mehta és dr. Simon József vezető jogtanácsos levélben értesített bennünket a teljes gyógyszer alapanyaggyártás, - beleértve a morfint és származékait január 1-ével kezdődő megszüntetéséről. levélben azt a magyarázatot kaptuk, hogy a döntés indoka nem más, mint a világpiacon kialakult versenyhelyzet, amely miatt a társaság által előállított termékek jövedelmezősége folyamatos veszteséget okozott a ZRT. számára. tulajdonos, valamint az igazgatóság és a cég vezetése számos intézkedést tett a veszteségek felszámolására, a piacon kialakult értékesítési ár azonban nem fedezte a termékek előállítási költségét, csak jelentős veszteséggel került értékesítésre, így nem látnak más kiutat, minthogy leállítják a gyártást. tájékoztatást követően azonnal felvettem a kapcsolatot a gyár vezetőségével és kértem, részletesen tájékoztassanak arról, hogy az alapanyaggyártás megszüntetése várhatóan mikor következik be ténylegesen, a jelenleg készleten lévő gyógyszeralapanyagok teljes felhasználása mikorra valósul meg, és az alapanyaggyártás megszüntetésének milyen kihatásai lesznek az lkaloida ZRT. jövőjére nézve. Harin Mehta cégvezető úr rendkívüli szociális érzékenységről tett tanúbizonyságot, biztosított arról, hogy körültekintően és a lehető leghumánusabban járnak el, ugyanakkor konkrétumokkal nem tudott szolgálni a felvetett kérdésekre. Válaszában annyit közölt csupán, hogy végleges döntés nem született még az ügyben, a menedzsment várhatóan hónap alatt dolgozza ki stratégiáját. tiszavasvári munka-erőpiaci helyzetkép már-már félelmet ébreszt mindenkiben, hiszen a közelmúltban építette le több száz dolgozóját a közeli tiszaújvárosi JBIL, ahol nagyon sok helybeli dolgozott. rról is hallottunk, hogy a debreceni TEV-ban nagy gondok vannak, és elbocsátások várhatóak, ami szintén jelentős számban érintené a városban élő családokat. Még egy ilyen nagy létszámot érintő munkaerőmozgást nem bír el a város, valóban foglalkoztatási katasztrófa alakulhat ki, ezért nem tétlenkedhetünk, megoldást kell találnunk záros határidőn belül, hiszen emberi sorsok, egész családok léte függ attól, hogyan kezeljük a kialakult helyzetet. Sokan látunk reményt arra, hogy állami segítségnyújtással, esetleg új befektető idecsábításával elkerülhető lesz a katasztrófa. Nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy nagyon kell küzdenünk, mert a város léte egybeforrott a gyárral az elmúlt évszázadban. Ehhez a küzdelemhez kérjük az Ön segítségét, személyes közbenjárását, konstruktív hozzáállását. Sajnos az lkaloida privatizációja a 90-es években elkezdődött, és a 2000-es évek elején a kisebbségi részvény tulajdonát is eladta a Magyar Állam, így 100%-ig külföldi tulajdonba került a cég, jelen helyzetben elkerülhetetlennek tűnik az állami beavatkozás. tiszavasvári emberek számára az lkaloida egyfajta nemzeti kincs, elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a Kabay János által 1927-ben alapított örökségünket hibás üzleti és politikai csatározások miatt elveszítsük. gyárat emberfeletti munkával, korszerű tudással és hittel, gyakorlatilag a semmiből hozták létre Kelet-Magyarország szegény vidékén, ahol az ipari tevékenységnek egyáltalán nem voltak hagyományai. Évtizedeken át a gyár gyártmányszerkezete jelentősen bővült, majd a rendszerváltozás kezdetétől pénzügyi helyzete folyamatosan romlott. Ez arra vezethető vissza, hogy először megszüntették a növényvédőszer-gyártó üzletágat, amivel egy több évtizedes ipari kultúrát számoltak fel. glifozát üzletágat pedig eladták az amerikai konkurenciának, az lkaloida legjelentősebb vetélytársának, a Monsanto cégnek 1994-ben, valószínűleg az 1996-ra betervezett lkaloida-privatizáció vételi árának lenyomása érdekében. szakszerűtlen, pazarló vállalati vezérkar, az állami privatizációs szervezet felelős vezetőinek segédletével, a kényszerű privatizáció zsákutcájába juttatta az lkaloida Vegyészeti Gyárat. Ennek a szövevényes és szégyenletes privatizációnak a körülményei még ma is alig ismertek: 1993-ban 33 millió amerikai dollár vételárral nyert a Milan Panic alapította, merikában bejegyzett ICN cég az lkaloida privatizációs pályázatán. z amerikai-szerb cég azonban már az első 4 millió dolláros részletet sem tudta kifizetni. Fedezet nélküli csekkjét a Magyar Nemzeti Bank nem fogadta el, a privatizáció ekkor kudarcba fulladt. Ezt a visszás tényt azonban 1996-ban a privatizációs tender elbírálásánál már nem vették figyelembe. z 1996-os privatizációs szerződésben végül is egy olyan magyar cég, amely az előző években millió dolláros árbevételeket ért el és országba exportált rendszeresen, áron alul, sajnos mindössze 11 millió dollárért kelt el. z lkaloida elvesztéséért és a volt dolgozók teljes ellehetetlenítéséért nem a szláv kötődésű amerikai befektető, Milan Panic okolható elsődlegesen, hanem sokkal inkább az lkaloida és az Állami Vagyonügynökség privatizációt nyélbe ütő, illetve megtűrő vezetői. privatizációt követően a gyár 1998-ban 1,2 milliárd, 1999-ben 5,2 milliárd, 2000-ben pedig 2,6 milliárd forintos veszteséget produkált. cég 2001-ben 20 millió forintos alaptőkéjű Kft.-vé alakult, ezzel egy időben a dolgozókkal korábban 10 százalékos árfolyamértéken megvetetett 1000 forintos dolgozói részvényeket 3 forintra értékelték le. z lkaloida privatizációjával Tiszavasvári és a környékbeli falvak sorsa megpecsételődött. z ICN a privatizációs szerződésben három évig vállalt létszámmegtartási kötelezettségét betartotta ugyan, de a termék- és piacfejlesztésre vonatkozókat nem, így a mintegy 1300 ember legnagyobb részét 1999 és 2001 között elbocsátották, melynek következtében kilátástalan helyzetbe kerültek családjaikkal együtt. legmagasabban képzett műszaki értelmiségiek szerencsésebb tagjai ma nyugat-európai gyógyszergyárakban dolgoznak, mások elköltöztek Tiszavasváriból. Sokan Budapestre járnak dolgozni, vállalva a napi négy órás ingázás embert próbáló terhét. Nem csak feladatunk, de erkölcsi kötelességünk is, hogy a privatizációval tönkretett, egykor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legjelentősebb vállalataként aposztrofált lkaloidát megmentsük mind a jelen, mind az utókor számára. Polgármesterként és magánemberként egyaránt szívemen viselem mind az lkaloida, mind Tiszavasvári sorsát, és minden tőlem telhetőt megteszek az itt élő emberek jelenéért, jövőjéért, amelyben természetesen a Tiszavasvári Önkormányzat is messzemenőkig támogat, hiszen az itt élők sorsa egybeforrott úgy a várossal, mint a gyárral. z események alakulásáról természetesen folyamatosan tájékoztatjuk Miniszterelnök Urat és bízunk abban, hogy számíthatunk segítőkészségére. Tisztelettel kérem Önt, Miniszterelnök Úr, hogy miniszterelnöki esküjéhez híven, a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítse tisztségéből eredő feladatát és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne válhasson az enyészet martalékává az oly sok küzdelem árán felépített, világhírnévnek is örvendő, nagy múltú nemzeti kincsünk, az lkaloida Vegyészeti Gyár. Tisztelettel: Dr. Fülöp Erik polgármester 3

4 oktatás, nevelés januárban születtek Orosz Ádám Orosz Balázs Ábri Máté Csanádi Viktória Balogh Bence Áron Vadász Zselyke Lara Kiss Gergő Csikós Botond Balogh Sándor Rikárdó Vadász József Rézmüves Stella Bartha Réka Szőllősi-Olajos Málna Horváth Bence Rómeó Balogh Rikárdó Lakatos Ferenc Zsolt Bancsók Eugénia Diána Pente Kiara lexandra Horváth ttila Roland Áncsán Áron Krisfóf Lakatos Bence januárban elhunytak Nagy Miklós ( ) Kóka József Kis Istvánné sz. Balogh Mária Nácsa Ferencné sz. Kuik Jolán Szabó Zoltán Fekete Tibor Varga Gyuláné sz. Gulyás Irén Pethe László Szabó Miklósné sz. Fehér Piroska Csecskedi Dezső Bak Lajosné sz. Gáll Julianna Bató Csaba Szabó Juliánna januárban házasságot kötöttek Cziczer Viola Tóth Lajos Kóti nna lexandra Rostás ndrás SZERETEM KÖNYVTÁRM VI.! Találkozás Berg Judittal és mesehőseivel Egy kislánnyal több Sajnálatos módon egy technikai hiba következtében a decemberi lapszámból kimaradt egy kicsi lány, aki november utolsó napján látta meg a napvilágot. Ezúton is gratulálunk a családnak és jó egészséget kívánunk Kék Lorettának. a tiszavasvári Városi Könyvtárban február 25-én (kedden) 14 óra programra a belépés díjtalan! Bővebb információ: 42/ Itt a farsang áll a bál FRSNGI JÁTSZÓHÁZ a VÁROSI KÖNYVTÁRBN február 28-án (pénteken) FRSNGI ÁLRC, SZEMÜVEG, KISZEBÁB-készítés, KISZEBÁB-ÉGETÉS, FRSNGI FÁNK Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 4 Diákújságíróink írták Varázsvilág Tanoda Karácsony közös karácsonyi ünnepséget december 18-án rendeztük meg. Már hetekkel előtte készültünk, szabadidős foglalkozásokon készítettük a tanoda és a fenyőfa díszítéséhez szükséges dekorációt. Nagy segítségünkre volt ebben Erika néni (Bodai ntalné), Balogh Csaba gondnok, Rostás János pedagógiai asszisztens, Kerekes ttila szakmai vezető, ntal Józsefné projektmenedzser, valamint Nagy Dóra és Makula Dávid önkéntesek. Dávid hozta a gitárját és munka közben gyakoroltuk a karácsonyi dalokat. Segíthetünk? Keressenek minket, amen nyiben: hivatalos ügyeik intézésében segítségre szorulnak, családtámogatási-, nyugdíj-, egészségkárosodási-, valamint szociális ellátást szeretnének igényelni, vagy csak az ellátásokkal kapcsolatos információk érdeklik, Elérkezett az ünneplés napja. Bár még nem volt karácsony, de a mi Tanodánkban gyorsan karácsonyi hangulat keletkezett. pedagógusok közül sajnos nem mindenki tudott ott lenni, de köszönjük, Kere kes né Lévai Erika igazgatónőnek, Gombásné Veres Zsuzsa és Birkné Lázár Erzsébet tanárnőknek, hogy velünk ünnepeltek. Ildikó néni ünnepi köszöntője után, a tanodai hiányzások és teljesítmények havi értékelése és jutalmazása következett, majd kis csoportokban mehettünk ki és így raktuk fel a díszeket a fára. Izgatottan anyagi problémáik, közüzemi díjhátralékaik, hitelhátralékaik vannak, lelki-mentális, életvezetési, gyermeknevelési tanácsokra lenne szükségük, tájékoztatást, információt, tanácsot szeretnének kérni bármilyen ügyben, pszichológiai, jogi, állás keresési tanácsadásra van szükségük. néztük meg a saját magunk készítette díszekkel felöltöztetett karácsonyfát. Csillagszórógyújtás közben megszólalt a gitár hangja is a háttérben és közösen énekeltük a karácsonyi dalokat. Ezután elfogyasztottuk a pizzát, a diós és mákos beiglit és az üdítőt. Közben beszélgettünk. Mielőtt hazamentünk, még kaptunk egy kis karácsonyi csomagot, amiben szaloncukor is volt. Köszönjük ezt a szerény, de bensőséges ünnepséget a szervezőknek. Tanoda újságírói: Balogh János, Lakatos Péter, Lakatos Zorán, Vadász Gyula 8. b Szolgáltatásaink ingyenesek. CSLÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLT 4440 Tiszavasvári Hősök u. 38. Telefonszám: 06-42/ Ügyfélfogadás: H. P.: 8 12 Előre egyeztetett időpont esetén délután is. dósságkezelési tanácsadás: Sz.: NŐNPI ÜNNEPSÉG Időpont: március 7. (péntek) órától Helyszín: Találkozások Háza Tiszavasvári Műsor: Ünnepi köszöntő: Juhász Ferenc országgyűlési képviselő Fellépő: Kökény ttila TOMBOL kultúra Gyermekbántalmazás Miért jó a Tanodában? lig néhány napja adta hírül a média, milyen brutális módon kellett meghalnia a tápiószelei Kirának, aki mindössze 2 éves volt. gyermeket a nyilvánvaló sérülések ellenére a bíróság az édesanyának és élettársának ítélte. z édesapa minden lehetséges fórumon jelezte, hogy gyermekét bántalmazzák, de mindez senkinek sem volt fontos. Mígnem a kicsi lány belehalt nevelőapja támadásába. Ilyen és ehhez hasonló szörnyűségekről gyakorta hallunk, hisz a gyermekbántalmazás ma is része az életnek. Évente mintegy 30 gyermek hal meg Magyarországon bántalmazás vagy elhanyagolás miatt. gyermekbántalmazás társadalmi probléma, megelőzésében a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek kiemelt szerepe van. Vélhetően nem az esetszámok növekedtek meg az utóbbi években, sokkal inkább arról van szó, hogy a korábban rejtve maradt esetek ma már többnyire felszínre kerülnek. Mivel a társadalmi érzékenység erős ezirányban, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése hatékonyabbnak bizonyul. gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/ vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. gyermekbántalmazás elleni küzdelem kiemelt jelentőségű a városi gyermekjóléti szolgálat számára. Sajnos a rossz finanszírozási rendszer megnehezíti ezt az egyébként is igen nehéz munkát, hiszen az egy családgondozóra jutó 45 családban összesen akár gyermek is él. tavalyi esztendőben a városban 20 gyermek védelembe vételére került sor. Nácsáné dr. Kalán Eszter a Szociális-, Gyermekjóléti- és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetője hibás gyakorlatnak tartja, hogy jelenleg a szülők jogait tekintik elsődlegesnek, és még a sokadik figyelmeztetés, intézkedés után is kapnak újabb esélyt, szemben a gyermekek érdekeivel. Ezen a gyakorlaton mielőbb változtatni szükséges. Minden esetben a gyermekekkel kell foglalkozni, az ő érdekeiket kell szem előtt tartani, hiszen a szülők beidegződésén változtatni már nem igazán lehetséges. z intézményvezető körültekintő, minden körülményre kiterjedő figyelmet kér munkatársaitól. Úgy véli, inkább aggódjanak túl egy-két esetet, minthogy egyszer belefussanak egy szörnyű, visszafordíthatatlan tragédiába. Bizonyított tény, hogy a bántalmazott gyermekek jelentős része felnőttként maga is bántalmazóvá válik, így adva tovább a hibás mintát. háziorvosokon, házi gyermekorvosokon, védőnőkön is múlik, hogy e kóros folyamat megszakadjon és így az időben megtett lépésekkel nemcsak az adott gyermek életét, de több generációét is jobbá tehetjük. gyermekbántalmazás megelőzése össztársadalmi feladat. mennyiben ilyen esetekkel találkozik, vagy csupán a gyanú merül fel Önben, haladéktalanul kérjen segítséget a gyermekvédelmi szolgálattól, rendőrségtől, háziorvostól, mert az esetek többségében kiskorú ellen elkövetett bűncselekményről van szó, amely nem maradhat büntetlenül. Előzzük meg! Mindenkit szeretettel várunk. tél beálltával fokozatosan alkalmazkodni kell a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel a ködös, havas, esős időjárásra. BELÉPÉS INGYENES! Rajzpályázat z erdő és lakói Kedves Gyerekek! Vasvári Pál Közhasznú lapítvány és a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egysége rajzpályázatot hirdet óvodás, általános- és középiskolás gyerekek részére z erdő és lakói témakörben. pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek /4-es és /3-as méretben. z alkotásokat 5 cm-es paszpartúrával kérjük benyújtani. művek beadási határideje: április 4. képeket a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységébe várjuk! Minden alkotó kedvű gyereknek jó munkát kívánnak a szervezők! Télen a legtöbb problémát többnyire a változó tapadó képességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét a megváltozott körülményekre, s legyen önmaga is tisztában azzal, hogy a téli közlekedési viszonyok más járművezetői magatartást követelnek. Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott a biztonságos téli közlekedéshez elengedhetetlen a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző koccanások, és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket! Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint a kerékpárosokra! Balesetmentes közlekedést kívánunk! Tiszavasvári Rendőrkapitányság Báli meghívó Váci Mihály Gimnázium szülői munkaközössége és tantestülete jótékonysági bált szervez, melyre szeretettel várja Önt is. Időpont: március 1. Belépőjegy ára: 4000 Ft, mely megvásárolható a gimnázium titkárságán. Helyszín: a Szakközépiskola ebédlője március 1-jén iskolánk tanulói számára egy új lehetőség nyílt, a Társadalmi Megújulás Operatív Program. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben Nekem is van esélyem Tanoda TÁMOP C kódszámú nyertes pályázat keretein belül. Ezzel a támogatással tudjuk biztosítani 60 fő halmozottan hátrányos, 7. és 8. osztályos tanuló számára március 1-től, a változatos szabadidős programot, valamint a továbbtanulásra való felkészítést. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából és angol nyelvből külön órákra járhatnak, ahol szakos pedagógusok készítik fel őket arra, hogy érettségit adó középiskolában, vagy minőségi szakképzést biztosító intézményben tudjanak majd helytállni. Hét hónap elteltével megkértük a résztvevő diákokat, hogy írják le, miért szeretnek a Tanodában lenni. Részletek, a tanodás gyerekek írásaiból tanoda számomra nagyon fontos, mert mikor idejövök, akkor nagyon jól érzem magamat és sokat tanulunk. zt szeretném, hogy legyek jó tanuló és az életben legyek valami. tanoda azért jó, hogy fel tudnak készíteni a tanárok arra, hogy meglegyen az érettségim. tanodában sokat lehet játszani is, de leginkább tanulni jó. Számomra a tanoda nagyon fontos, mert sokat el lehet érni az életben a tanulással. tanodában lehet: pingpongozni, malmozni, ezt a tanárok tanították meg velünk. z az igazság, nagyon szeretek a tanodában lenni. (Balogh János 8.b osztály) Tanoda azért jó, mert segítenek felkészülni a tanultakra. Tanodában jobb tanulni, mint otthon, mert otthon zavarnak. Tanodában többet tudok kihozni magamból. Tanodában sosem unatkozom, mert tanulok és játszok. Tanoda sok sikert hozott az életemben. Tanoda jó dolog. (Vadász Miklós 8.b osztály) zért jó a Tanoda, mert ha tovább megyünk tanulni, többet fogunk tudni. Jobban felkészítenek minket a pedagógusok. Itt jobban megtanulok, és megjegyzek mindent, mint otthon. Tanoda azért jó, mert felkészít minket az érettségire. Tanodában jobban érzem magam, mint az iskolában. Mindig van valami program, ami miatt nem unatkozom. Tanodában szerzett legjobb élményem a tanulás. (Ábri Ildikó Hajnalka 7.b osztály) a legjobb élményeket. Jó, mert sokat tanulok, felkészítenek a pedagógusok. Nyugodtan tudok itt tanulni. Felkészítenek minket az érettségire. Mert ha jól dolgozom, megajándékoznak érte. Mert itt minden tantárgyból korrepetálnak minket. Itt tudok bizonyítani a másik osztálynak. Itt együtt lehetünk a 7. osztályosokkal. Segítünk egymásnak. Lehet pingpongozni. zért jó, mert sokat nevetünk a barátaimmal. tanodában sokat beszélünk angolul. zért is jó, mert jutalmaznak mindent. tanoda azért is jó, mert mínusz és plusz pontokat kapunk. zért is jó a tanoda, mert szabadfoglalkozásokon süthetünk, vagy főzhetünk. Egy kicsit ki lehet kapcsolódni a társakkal. zért is jó a tanoda, mert van külön felkészítő tanárunk. Jó, mert kedveljük a tanárainkat. (Ábri Brigitta 7.b osztály) ntal Józsefné projektmenedzser zért, mert otthoniasan érzem magamat. Itt vannak a barátaim. Tanodában szerzem Képzelet szárnyán a mesék (b)irodalmában J anuár 15-én Bajzáth Mária meseterapeuta, mesepedagógus volt könyvtárunk vendége, aki délelőtt a képzelet szárnyán a Mesék (b)irodalmába kalauzolta el a foglalkozás résztvevőit. hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. sok mesét hallgató gyermek későbbiekben is jó értő - és élvező olvasóvá lesz. mesepedagógia lényege a mesélésen keresztül történő nevelés, a mesék segítségével történő tudásátadás. naponta ismétlődő mesélés kapcsán, a közös játék, a mozgás, a mondókázás, a gyerekek, szülők és pedagógusok számára egyaránt örömet jelent. Ennek a módszernek a szem és fültanúi lehettünk a foglalkozáson. mesebeli utazáson többször bújtunk mások, ismert és kevésbé ismert mesehősök bőrébe, meggyőződhettünk a közös mesélés, a közös mondókázás szuggesztív erejéről. Bajzáth Mária a gyerekeket és felnőtteket egyaránt elvarázsolta a mese erejével. TELSE csoport tagjainak tartott foglalkozás mindan nyiunk számára felejthetetlen élmény marad. Bajzáth Mária a Meseterápia Központ munkatársa, Boldizsár Ildikó meseterapeuta tanítványa és munkatársa a mindennapokban a felsőoktatási intézményben történő tanítás mellett a mesepedagógiát, a mesélést terápiás céllal is végzi. Hiszi és vallja, hogy a mesének gyógyító ereje van. Rendezvényünk a Könyvmolyképző vagy korszerű Tudástár projekt keretében valósult meg. Kulcsár Lászlóné 5

5 oktatás, nevelés januárban születtek Orosz Ádám Orosz Balázs Ábri Máté Csanádi Viktória Balogh Bence Áron Vadász Zselyke Lara Kiss Gergő Csikós Botond Balogh Sándor Rikárdó Vadász József Rézmüves Stella Bartha Réka Szőllősi-Olajos Málna Horváth Bence Rómeó Balogh Rikárdó Lakatos Ferenc Zsolt Bancsók Eugénia Diána Pente Kiara lexandra Horváth ttila Roland Áncsán Áron Krisfóf Lakatos Bence januárban elhunytak Nagy Miklós ( ) Kóka József Kis Istvánné sz. Balogh Mária Nácsa Ferencné sz. Kuik Jolán Szabó Zoltán Fekete Tibor Varga Gyuláné sz. Gulyás Irén Pethe László Szabó Miklósné sz. Fehér Piroska Csecskedi Dezső Bak Lajosné sz. Gáll Julianna Bató Csaba Szabó Juliánna januárban házasságot kötöttek Cziczer Viola Tóth Lajos Kóti nna lexandra Rostás ndrás SZERETEM KÖNYVTÁRM VI.! Találkozás Berg Judittal és mesehőseivel Egy kislánnyal több Sajnálatos módon egy technikai hiba következtében a decemberi lapszámból kimaradt egy kicsi lány, aki november utolsó napján látta meg a napvilágot. Ezúton is gratulálunk a családnak és jó egészséget kívánunk Kék Lorettának. a tiszavasvári Városi Könyvtárban február 25-én (kedden) 14 óra programra a belépés díjtalan! Bővebb információ: 42/ Itt a farsang áll a bál FRSNGI JÁTSZÓHÁZ a VÁROSI KÖNYVTÁRBN február 28-án (pénteken) FRSNGI ÁLRC, SZEMÜVEG, KISZEBÁB-készítés, KISZEBÁB-ÉGETÉS, FRSNGI FÁNK Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 4 Diákújságíróink írták Varázsvilág Tanoda Karácsony közös karácsonyi ünnepséget december 18-án rendeztük meg. Már hetekkel előtte készültünk, szabadidős foglalkozásokon készítettük a tanoda és a fenyőfa díszítéséhez szükséges dekorációt. Nagy segítségünkre volt ebben Erika néni (Bodai ntalné), Balogh Csaba gondnok, Rostás János pedagógiai asszisztens, Kerekes ttila szakmai vezető, ntal Józsefné projektmenedzser, valamint Nagy Dóra és Makula Dávid önkéntesek. Dávid hozta a gitárját és munka közben gyakoroltuk a karácsonyi dalokat. Segíthetünk? Keressenek minket, amen nyiben: hivatalos ügyeik intézésében segítségre szorulnak, családtámogatási-, nyugdíj-, egészségkárosodási-, valamint szociális ellátást szeretnének igényelni, vagy csak az ellátásokkal kapcsolatos információk érdeklik, Elérkezett az ünneplés napja. Bár még nem volt karácsony, de a mi Tanodánkban gyorsan karácsonyi hangulat keletkezett. pedagógusok közül sajnos nem mindenki tudott ott lenni, de köszönjük, Kere kes né Lévai Erika igazgatónőnek, Gombásné Veres Zsuzsa és Birkné Lázár Erzsébet tanárnőknek, hogy velünk ünnepeltek. Ildikó néni ünnepi köszöntője után, a tanodai hiányzások és teljesítmények havi értékelése és jutalmazása következett, majd kis csoportokban mehettünk ki és így raktuk fel a díszeket a fára. Izgatottan anyagi problémáik, közüzemi díjhátralékaik, hitelhátralékaik vannak, lelki-mentális, életvezetési, gyermeknevelési tanácsokra lenne szükségük, tájékoztatást, információt, tanácsot szeretnének kérni bármilyen ügyben, pszichológiai, jogi, állás keresési tanácsadásra van szükségük. néztük meg a saját magunk készítette díszekkel felöltöztetett karácsonyfát. Csillagszórógyújtás közben megszólalt a gitár hangja is a háttérben és közösen énekeltük a karácsonyi dalokat. Ezután elfogyasztottuk a pizzát, a diós és mákos beiglit és az üdítőt. Közben beszélgettünk. Mielőtt hazamentünk, még kaptunk egy kis karácsonyi csomagot, amiben szaloncukor is volt. Köszönjük ezt a szerény, de bensőséges ünnepséget a szervezőknek. Tanoda újságírói: Balogh János, Lakatos Péter, Lakatos Zorán, Vadász Gyula 8. b Szolgáltatásaink ingyenesek. CSLÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLT 4440 Tiszavasvári Hősök u. 38. Telefonszám: 06-42/ Ügyfélfogadás: H. P.: 8 12 Előre egyeztetett időpont esetén délután is. dósságkezelési tanácsadás: Sz.: NŐNPI ÜNNEPSÉG Időpont: március 7. (péntek) órától Helyszín: Találkozások Háza Tiszavasvári Műsor: Ünnepi köszöntő: Juhász Ferenc országgyűlési képviselő Fellépő: Kökény ttila TOMBOL kultúra Gyermekbántalmazás Miért jó a Tanodában? lig néhány napja adta hírül a média, milyen brutális módon kellett meghalnia a tápiószelei Kirának, aki mindössze 2 éves volt. gyermeket a nyilvánvaló sérülések ellenére a bíróság az édesanyának és élettársának ítélte. z édesapa minden lehetséges fórumon jelezte, hogy gyermekét bántalmazzák, de mindez senkinek sem volt fontos. Mígnem a kicsi lány belehalt nevelőapja támadásába. Ilyen és ehhez hasonló szörnyűségekről gyakorta hallunk, hisz a gyermekbántalmazás ma is része az életnek. Évente mintegy 30 gyermek hal meg Magyarországon bántalmazás vagy elhanyagolás miatt. gyermekbántalmazás társadalmi probléma, megelőzésében a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek kiemelt szerepe van. Vélhetően nem az esetszámok növekedtek meg az utóbbi években, sokkal inkább arról van szó, hogy a korábban rejtve maradt esetek ma már többnyire felszínre kerülnek. Mivel a társadalmi érzékenység erős ezirányban, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése hatékonyabbnak bizonyul. gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/ vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. gyermekbántalmazás elleni küzdelem kiemelt jelentőségű a városi gyermekjóléti szolgálat számára. Sajnos a rossz finanszírozási rendszer megnehezíti ezt az egyébként is igen nehéz munkát, hiszen az egy családgondozóra jutó 45 családban összesen akár gyermek is él. tavalyi esztendőben a városban 20 gyermek védelembe vételére került sor. Nácsáné dr. Kalán Eszter a Szociális-, Gyermekjóléti- és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetője hibás gyakorlatnak tartja, hogy jelenleg a szülők jogait tekintik elsődlegesnek, és még a sokadik figyelmeztetés, intézkedés után is kapnak újabb esélyt, szemben a gyermekek érdekeivel. Ezen a gyakorlaton mielőbb változtatni szükséges. Minden esetben a gyermekekkel kell foglalkozni, az ő érdekeiket kell szem előtt tartani, hiszen a szülők beidegződésén változtatni már nem igazán lehetséges. z intézményvezető körültekintő, minden körülményre kiterjedő figyelmet kér munkatársaitól. Úgy véli, inkább aggódjanak túl egy-két esetet, minthogy egyszer belefussanak egy szörnyű, visszafordíthatatlan tragédiába. Bizonyított tény, hogy a bántalmazott gyermekek jelentős része felnőttként maga is bántalmazóvá válik, így adva tovább a hibás mintát. háziorvosokon, házi gyermekorvosokon, védőnőkön is múlik, hogy e kóros folyamat megszakadjon és így az időben megtett lépésekkel nemcsak az adott gyermek életét, de több generációét is jobbá tehetjük. gyermekbántalmazás megelőzése össztársadalmi feladat. mennyiben ilyen esetekkel találkozik, vagy csupán a gyanú merül fel Önben, haladéktalanul kérjen segítséget a gyermekvédelmi szolgálattól, rendőrségtől, háziorvostól, mert az esetek többségében kiskorú ellen elkövetett bűncselekményről van szó, amely nem maradhat büntetlenül. Előzzük meg! Mindenkit szeretettel várunk. tél beálltával fokozatosan alkalmazkodni kell a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel a ködös, havas, esős időjárásra. BELÉPÉS INGYENES! Rajzpályázat z erdő és lakói Kedves Gyerekek! Vasvári Pál Közhasznú lapítvány és a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egysége rajzpályázatot hirdet óvodás, általános- és középiskolás gyerekek részére z erdő és lakói témakörben. pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek /4-es és /3-as méretben. z alkotásokat 5 cm-es paszpartúrával kérjük benyújtani. művek beadási határideje: április 4. képeket a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységébe várjuk! Minden alkotó kedvű gyereknek jó munkát kívánnak a szervezők! Télen a legtöbb problémát többnyire a változó tapadó képességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét a megváltozott körülményekre, s legyen önmaga is tisztában azzal, hogy a téli közlekedési viszonyok más járművezetői magatartást követelnek. Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott a biztonságos téli közlekedéshez elengedhetetlen a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző koccanások, és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket! Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint a kerékpárosokra! Balesetmentes közlekedést kívánunk! Tiszavasvári Rendőrkapitányság Báli meghívó Váci Mihály Gimnázium szülői munkaközössége és tantestülete jótékonysági bált szervez, melyre szeretettel várja Önt is. Időpont: március 1. Belépőjegy ára: 4000 Ft, mely megvásárolható a gimnázium titkárságán. Helyszín: a Szakközépiskola ebédlője március 1-jén iskolánk tanulói számára egy új lehetőség nyílt, a Társadalmi Megújulás Operatív Program. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben Nekem is van esélyem Tanoda TÁMOP C kódszámú nyertes pályázat keretein belül. Ezzel a támogatással tudjuk biztosítani 60 fő halmozottan hátrányos, 7. és 8. osztályos tanuló számára március 1-től, a változatos szabadidős programot, valamint a továbbtanulásra való felkészítést. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából és angol nyelvből külön órákra járhatnak, ahol szakos pedagógusok készítik fel őket arra, hogy érettségit adó középiskolában, vagy minőségi szakképzést biztosító intézményben tudjanak majd helytállni. Hét hónap elteltével megkértük a résztvevő diákokat, hogy írják le, miért szeretnek a Tanodában lenni. Részletek, a tanodás gyerekek írásaiból tanoda számomra nagyon fontos, mert mikor idejövök, akkor nagyon jól érzem magamat és sokat tanulunk. zt szeretném, hogy legyek jó tanuló és az életben legyek valami. tanoda azért jó, hogy fel tudnak készíteni a tanárok arra, hogy meglegyen az érettségim. tanodában sokat lehet játszani is, de leginkább tanulni jó. Számomra a tanoda nagyon fontos, mert sokat el lehet érni az életben a tanulással. tanodában lehet: pingpongozni, malmozni, ezt a tanárok tanították meg velünk. z az igazság, nagyon szeretek a tanodában lenni. (Balogh János 8.b osztály) Tanoda azért jó, mert segítenek felkészülni a tanultakra. Tanodában jobb tanulni, mint otthon, mert otthon zavarnak. Tanodában többet tudok kihozni magamból. Tanodában sosem unatkozom, mert tanulok és játszok. Tanoda sok sikert hozott az életemben. Tanoda jó dolog. (Vadász Miklós 8.b osztály) zért jó a Tanoda, mert ha tovább megyünk tanulni, többet fogunk tudni. Jobban felkészítenek minket a pedagógusok. Itt jobban megtanulok, és megjegyzek mindent, mint otthon. Tanoda azért jó, mert felkészít minket az érettségire. Tanodában jobban érzem magam, mint az iskolában. Mindig van valami program, ami miatt nem unatkozom. Tanodában szerzett legjobb élményem a tanulás. (Ábri Ildikó Hajnalka 7.b osztály) a legjobb élményeket. Jó, mert sokat tanulok, felkészítenek a pedagógusok. Nyugodtan tudok itt tanulni. Felkészítenek minket az érettségire. Mert ha jól dolgozom, megajándékoznak érte. Mert itt minden tantárgyból korrepetálnak minket. Itt tudok bizonyítani a másik osztálynak. Itt együtt lehetünk a 7. osztályosokkal. Segítünk egymásnak. Lehet pingpongozni. zért jó, mert sokat nevetünk a barátaimmal. tanodában sokat beszélünk angolul. zért is jó, mert jutalmaznak mindent. tanoda azért is jó, mert mínusz és plusz pontokat kapunk. zért is jó a tanoda, mert szabadfoglalkozásokon süthetünk, vagy főzhetünk. Egy kicsit ki lehet kapcsolódni a társakkal. zért is jó a tanoda, mert van külön felkészítő tanárunk. Jó, mert kedveljük a tanárainkat. (Ábri Brigitta 7.b osztály) ntal Józsefné projektmenedzser zért, mert otthoniasan érzem magamat. Itt vannak a barátaim. Tanodában szerzem Képzelet szárnyán a mesék (b)irodalmában J anuár 15-én Bajzáth Mária meseterapeuta, mesepedagógus volt könyvtárunk vendége, aki délelőtt a képzelet szárnyán a Mesék (b)irodalmába kalauzolta el a foglalkozás résztvevőit. hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. sok mesét hallgató gyermek későbbiekben is jó értő - és élvező olvasóvá lesz. mesepedagógia lényege a mesélésen keresztül történő nevelés, a mesék segítségével történő tudásátadás. naponta ismétlődő mesélés kapcsán, a közös játék, a mozgás, a mondókázás, a gyerekek, szülők és pedagógusok számára egyaránt örömet jelent. Ennek a módszernek a szem és fültanúi lehettünk a foglalkozáson. mesebeli utazáson többször bújtunk mások, ismert és kevésbé ismert mesehősök bőrébe, meggyőződhettünk a közös mesélés, a közös mondókázás szuggesztív erejéről. Bajzáth Mária a gyerekeket és felnőtteket egyaránt elvarázsolta a mese erejével. TELSE csoport tagjainak tartott foglalkozás mindan nyiunk számára felejthetetlen élmény marad. Bajzáth Mária a Meseterápia Központ munkatársa, Boldizsár Ildikó meseterapeuta tanítványa és munkatársa a mindennapokban a felsőoktatási intézményben történő tanítás mellett a mesepedagógiát, a mesélést terápiás céllal is végzi. Hiszi és vallja, hogy a mesének gyógyító ereje van. Rendezvényünk a Könyvmolyképző vagy korszerű Tudástár projekt keretében valósult meg. Kulcsár Lászlóné 5

6 6 mozaik próhirdetés Fóliasátrakba keresek gyakorlott, tapasztalt, megbízható kertészt. Telefon: 06-30/ Trabant személygépkocsi eladó, 2 éves friss műszakival. Telefon: 06-30/ HUCK utazó ágy eladó. Telefon: 06-30/ Tiszavasváriban a Krúdy Gyula utcában első emeleti lakás eladó. Érdeklődni 17 óra után lehet a 06-30/ as telefonszámon. Állatorvosi rendelő nyílt a Piac téren! Rendelési idő: hétfő óra szerda óra péntek óra Dr. Magyar Károly György LKOSSÁGI HITELEK! Állami támogatott lakáshitelek, használt lakásvásárlásra dósságrendező hitel Szabad felhasználású hitelek Összeg 10 évre 15 évre 20 évre 1 MFt MFt MFt Felújításra korszerűsítésre támogatott hitelek! Lakástakarék LTP ingyenes számlanyitással! Használt lakások értékesítése! Vállalkozói hitelek, Nemzeti Dohány, jelzálog és lombard! Fél szoc pol. használt lakásra állami támogatott hitellel! Tiszavasvári, Kossuth u. 11., az órás mellett. Pócsikné Tel.: 70/ , óráig. Időpont egyeztetéssel minden nap! Igazolványkép készítés l Szemvizsgálat, szem nyo más mérés, szürke- és zöldhályog kiszűrése. l Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat. l Monitorvédő szemüvegek dioptriás elkészítése. Fényre sötétedő és multifokális szemüvegek 20 50% kedvezménnyel Részletekről érdeklődjön üzletünkben. Egészségpénztári és SZÉP kártyák elfogadása. Szemvizsgálatra időpontegyeztetés a 42/ es telefonszámon Molnár Zoltán Optometrista-látszerész Tiszavasvári, Bocskai u. 3. T OKJ-s tanfolyamok: Emelőgépkezelő (kivéve targonca) Földmunka- rakodó- és szállítógépkezelő Targoncavezető PÁLYÁZTI FELHÍVÁS Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága pályázatot hirdet CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGTÁSÁR pályázat célja: Olyan bejegyzett alapítványok és egyesületek támogatása, melyek Tiszavasváriban tartandó nyilvános kulturális, sport, egészségügyi és ifjúsági programot és/vagy rendezvényt kívánnak megvalósítani. Lehetséges pályázók köre: Bíróság által bejegyzett alapítványok és egyesületek pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, cím) a pályázó által megvalósítani kívánt részletes programtervet és annak költségvetési tervét, mikor kívánja a rendezvényt megvalósítani, mekkora összegre kíván pályázni, ingyenes vagy belépőjegy vásárlásához kötött programról van-e szó Pályázati feltételek: legalább egy éves aktív működés igazolása, bejegyzett szervezeti formában való működés igazolása pályázat benyújtási határideje: február 28. (péntek) támogatás minimális összege Ft, maximális összege Ft pályázott pénzösszeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az Önkormányzat. Szociális és Humán Bizottság a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első bizottsági ülésen bírálja el a pályázatokat. pályázatokat postai úton a Szociális és Humán Bizottságnak címezve, Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalába (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kell benyújtani zárt borítékban. borítékon fel kell tüntetni a Pályázat civil szervezetek támogatására megjegyzést. NGEL & SPÉCI BT. kkreditált Felnőttképzési Intézmény Részletfizetés, Jogsihitel a Tiszavasvári Takarékszövetkezetnél! Járművezetőképző tanfolyamok: B és T kategória Oktatók: Dankó Ferenc elmélet, B gyakorlat tel: 06-30/ István Zoltán B gyakorlat tel: 06-20/ Kórik Sándor B gyakorlat tel: 06-30/ Nagy Sándor elmélet T gyakorlat tel: 06-30/ Iskolavezető: Oleár László tel: 06-30/ Gyakorlási lehetőség ahogy a vizsgán: ÉRINTŐKÉPERNYŐS számítógépen Jelentkezni, érdeklődni a helyszinen, és az oktatóknál lehet Tanfolyamokat igény szerint indítunk a Találkozások Házában! Jelentkezni: Oleár Lászlónál tel.: 06-30/ Nyílvántartási szám: kkreditációs szám: L-2868 Dr. Partizer Éva ügyvéd Cégalapítás, módosítás, megszűntetés Követelések érvényesítése, adósság behajtás Házassági bontóperekben jogi képviselet ellátása Ingatlan adásvétel, ajándékozás, bérlet Okiratszerkesztés Jogi tanácsadás Jogi képviselet Tel.: 06-20/

7 lkaloida Lombik Horgász Egyesület hírei Tisztelt Horgásztársak! Sok változást hozott az új esztendő. legfontosabb változás, hogy az állami horgászjegy érvényessége január 31-ig kitolódik minden évben. ddig a napig nem is lehet újat kiváltani! Ennek megfelelően a fogási naplót sem kell korábban leadni. leadási határidő: február 28. Kérjük, hogy aki még nem adta le a fogási naplóját, az személyesen vigye be a Kukac. Ponty.Hu horgászboltba a nyilvántartás vezetése végett! horgászbolt jelenlegi nyitva tartása: péntek 9-12 óráig, ELHUNYT Bató Csaba a LOMBIK SE NB III-as labdarúgó csapatának kapusa. z egykori igazolt játékos, aki sok szép pillanatot szerzett a városi futball szerelmeseinek, 48 esztendős korában, váratlanul távozott közülünk. szombat 9-12 óráig. hogy az idő tavaszodik, úgy fog emelkedni a nyitvatartási idő. ki nem adja le határidőig (február 28) a fogási naplóját vagy hibásan tölti ki, ezentúl kétszeres áron válthatja csak ki az új állami horgászjegyet! Mindenki új állami horgászjegyet kap az idén. megnövekedett adminisztrációs terhek miatt hosszabb várakozásra kell számítani. Kérjük a Tisztelt Horgásztársak türelmét és megértését! MEGHÍVÓ FEBRUÁR 22-ÉN TRTNDÓ ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 8.30 kezdettel (határozatképtelenség esetén 9.00 újra összehívásra kerül, mely időpontban a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz). közgyűlés napirendi pontjai: 1. vezetőség beszámolója a 2013-as évről. 2. Támogatási rendszer változása. 3. Tájékoztató a Kacsás horgásztó üzemeltetési változásáról évi munkaterv ismertetése. 5. Egyéb szervezeti és működési kérdések További friss információ az egyesület honlapján (www.tv-horgasz.info), valamint a Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján kifüggesztve. közgyűlésen való részvétel nem csak jog, hanem kötelesség is! Fejes László Ádám H.E. elnök T öbb Olvasónktól is kaptunk levelet, melyben azt kérték, indítsunk egy sorozatot a városban található veszélyes közlekedési helyekről, illetve a biztonságos közlekedést megnehezítő jelenségekről. Egyik Olvasónk leveléből idézünk: Városunkban nagyon sok helyen megnőttek az úttest széléhez, sarkokra ültetett cserjék, fák, bokrok, akadályozva a közlekedők kilátását, elbújtatva azt, amit látni kellene. Ilyenekkel találkozhatunk például az Árpád utca Bajcsy utca sarkánál, a Pethe Ferenc utca-dózsa György utca találkozásánál, a Pethe Ferenc utca-józsef ttila utcai saroknál, a Kinizsi sport, szabadidő Önök kérték Önök írták SJTÓKÖZLEMÉNY utcában (már-már az úttesten vannak a növények) és a Zrínyi utcában is elburjánzott a növényzet. gyalogos átkelőknél az érkező gyalogost eltakaró reklámtáblák vannak elhelyezve. Nem sok helyre, de kellene még egy két tükör a be nem látható kereszteződésekbe. kerékpáros-gyalogos-gépjármű elsőbbségi viszonyokat rendezni kellene. z úttest űrszelvényébe belógó villanyoszlopot el kell távolíttatni. felvetett kérdéseket ajánljuk az érintettek szíves figyelmébe, ugyanakkor kérjük Önöket, hasonló anomáliákra hívják fel Önök is a figyelmet. városban zajló közlekedés nem mindig egyszerű. Szép számmal Tiszavasvári Pampuch tanya lovas-turisztikai fejlesztése november 30. Tiszavasváriban működő Pampuch Kft ban azzal a céllal jött létre, hogy Tiszavasváriban és vonzáskörzetében minőségi lovas-turisztikai szolgáltatást nyújtson. Ezt szem előtt tartva az elmúlt időszakban a Pampuch-tanyán jelentős fejlesztési források bevonásával térségi szinten is kiemelkedő fejlesztések valósultak meg ben a cég pályázatot nyújtott be az ÉOP-2.1.1/H-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírásra, amelyen Ft támogatást nyert egy Ft értékű projekt megvalósításához. PMPUCH TNY Tiszavasvári, Fehértói út 0190 hrsz. fejlesztés keretein belül őshonos állatok tartására alkalmas istálló és a lovassportot népszerűsítő lovas-pálya került megépítésre, kiegészítő szolgáltatásként egy szauna került beszerzésre és beépítésre valamint munka quad és 2 db tenyészló került beszerzésre. tanya szolgáltatásinak népszerűsítéséhez szükséges marketing hátteret szintén pályázati forrásból kívánta a cég megteremteni honlap készítéssel és kiadványok előállításával és terjesztésével. projekt megvalósítására rendelkezésre álló időn belül sikerült azt eredményesen lezárni, a projekt menedzselésében a Tiszatér Társulás volt a Pampuch Kft. segítségére. akadnak olyan helyek, útszakaszok, amikor meglehetősen veszélyes helyzetekbe kerülhetünk. Szeretnénk ezekre a helyekre folyamatosan felhívni a városban közlekedők figyelmét, természetesen ezúttal is az Önök segítségét kérve. Ha van tudomásuk ilyen útszakaszokról, helyekről, rosszul kihelyezett reklámtáblákról, hiányzó útjelző táblákról, veszélyes, beláthatatlan utakról, a beláthatóságot veszélyeztető növényzetről, kérjük, osszák meg velünk információikat! Várjuk a konkrét címeket, fotókat, esetleges javaslataikat. Elérhetőségeinket megtalálják a Hírmondó utolsó oldalán elhelyezett impresszumban. TLÁLKOZZUNK KÖNYVTÁRBN! Gyertek, gyertek, gyerekek! Én veletek nevetek! BB-MM KLUB a tiszavasvári VÁROSI KÖNYVTÁRBN február 19. (szerda) 10 órától Vendég: LULU BOHÓC farsangi versek dalok mondókák Minden gyerek ajándékot kap! ÉrtékESÍTÉSI PRTNER llianz Hungária Zrt. 7

8 magazin Rendőrkézen Őrségben a polgárok É vértékelő közgyűlést tartott a Polgárőrség, amelynek keretében az egyesület elnöke, Simon István beszámolt a tavalyi év tevékenységeiről. polgárőrök 6404 órányi szolgálatot teljesítettek 2013-ban, gépkocsival km-t tettek meg. z előző évhez képest jelentősen csökkent szolgálati óráik száma, mert a törvényi változások miatt több városi rendezvényt nem biztosíthattak. Járőrszolgálatot 357 polgárőr teljesített tavaly. Fogtak el tolvajokat, szabálysértőket figyelmeztettek, rendőri intézkedést kértek, kóbor kutyákat je- lentettek be. Szolgálatot teljesítettek a piacon, biztosították a sportrendezvényeket, az önkormányzati kifizetéseket, a Halottak Napját és a különböző rendezvényeket. Idén szeretnék növelni a polgárőrök létszámát, amihez várják az érdeklődők jelentkezését. belépési szándékot bármelyik polgárőrnél lehet jelezni. Terveik között szerepel a járőrszolgálat folyamatos fenntartása, minőségi javítása, a rendőrséggel közös szolgálatok számának növelése, valamint a polgárőrök szakmai képzése a jogszabályismeret és a gyakorlati végrehajtás, tökéletesítés terén. ERIK MNIKŰR Szeretettel várom meglévő és leendő ügyfeleimet a Mesterek Házában. Telefon: 06-20/ Bóz Erika manikűrös S ikeres hónapot zártak a rendőrkapitányság munkatársai a bűnügyi felderítések terén. Többnyire lopás, garázdaság, betörés miatt kellett intézkedniük, ám igazán nagy fogásokról is hírt adhatunk ezúttal. Simon István elnök tárgyjutalomban részesíti Sándor József polgárőrt Polgárőr telefonügyelet 06-20/ / Sittgyűjtés z illegális szemétlerakások megakadályozása és a lakosságra háruló anyagi terhek könnyítése érdekében az önkormányzat úgy határozott, április 1-től összegyűjti az építési törmeléket újrahasznosítás céljából. Jelenleg a sitt 6000 Ft/tonna áron adható le a nyíregyházi hulladékgyűjtőben, ami igencsak megterheli a családi kasszát. Áprilisban a lakosság ingyenesen helyezheti el az erre a célra kijelölt helyen az építésből származó, ve- 1% szélyes anyagokat nem tartalmazó bontási, építési hulladékot, melyből a későbbiek során útalap készül a település azon részeire, ahol nincs szilárd útburkolat. részletekről következő számunkban olvashatnak bővebben. kedélyeket borzoló trafikrablás elkövetője és felbujtója is rendőrkézre került, ráadásként a házkutatás során kábítószergyanús anyagot is találtak náluk. 19 éves feltételezett elkövetőt egy 30 év körüli férfi bujtotta fel. z országos adatok szerint az utóbbi fél évben 230 trafik ellen követtek el támadást. Naponta átlagosan 8 9, dohányboltokkal összefüggő bűncselekmény történik az országban. Szintén kiemelkedő jelentőségű eredmény az a 7,6 kg-nyi, az előzetes adatok szerint ópium tartalmú anyag, amelyet a 27 éves L. Krisztián gépkocsijában találtak meg. nyomozók feltételezik, hogy a tiszavasvári fiatalembernél lévő nyolc csomagnyi kábítószer egy nagyobb droghálózathoz köthető. Városunkban sajnos napi szintű problémát jelent a kábító- és tudatmódosító szerek használata, terjesztése. fogyasztók és terjesztők a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből kerülnek ki, a legszegényebbek és a leggazdagabbak egyaránt megtalálhatóak közöttük. rendőrkapitányság, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, valamint szociális, egészségügyi, pedagógiai szakemberek ös szefogásával közös küzdelem indul a helyi drogés kábítószer fogyasztók, illetve terjesztők ellen. Kérjük, segítse adója 1%-ával a Tiszavasvári Városért lapítványt. Számlaszám: Városi Közéleti Havilap XXV. évfolyam 2. szám február 10. Lapunk következő száma március 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: március 1-e, szombat. M int ahogy azt már megszokhattuk, hóeséskor mindig kitör egyfajta hisztéria a hóeltakarítás minősége miatt. Legutóbb sem volt ez másként, hiszen néhány napon keresztül elég rendesen kaptunk az égi áldásból. városban felgyülemlett hómennyiséget azonban nem mindenki ítélte vészesnek, így sokan nem is takarították el az utakról, járdákról. Egyfajta káosz van a fejekben annak megítélésében, kinek is a feladata az utak síktalanítása. helyi közutak vonatkozásában az önkormányzat a Városi Kincstárt bízta meg ezzel a feladattal. Kincstár három helybeli alvállalkozóval (Losonczi és Losonczi Kft., Tiszamelléki Mélyépítő Kft., Hüse Mihályné vállalkozó) kötött szerződést a munkálatok elvégzésére. Több esetben merült fel munkájuk minőségével vagy éppen hiányával kapcsolatban kifogás. Kincstárnál jelenleg 10 közfoglalkoztatott dolgozik, a buszmegállók, közterületek takarítását ennyien végzik jelenleg. Újabb közfoglalkoztatottakkal történő szerződéskötésre legközelebb csak márciusban lesz lehetőség, akkor 35-en kapnak munkát. Kincstár további 108 személy foglalkoztatását tervezi ebben a formában. Esetükben a tényleges munkába állás a közfoglalkoztatotti pályázatok kiírásának függvénye. képviselő-testület legutóbbi ülésén a síktalanítással kapcsolatban felmerült problémákkal is foglalkozott. hatékonyabb, eredményesebb munka elérése érdekében dr. Fülöp Erik polgármester kérte a Városi Kincstár vezetőjét, hogy az alvállalkozókkal szemben legyenek határozottak, a leszerződött munka maradéktalan és S.O.S. LKLOID Hóhelyzet kifogástalan elvégzését minden esetben kérjék számon. Újabb havazás esetén a Kincstár fogadjon fel hómunkásokat, biztosítsa számukra a szükséges eszközöket, és teremtse meg a feltételrendszerét annak, hogy intenzív havazás esetén telefonos ügyelet segítségével tehessenek bejelentéseket a lakosok, illetve az ügyeleten szükség esetén jelentkezhessenek a hóeltakarítási munkálatokra. síktalanítás azonban nem kizárólag önkormányzati feladat. lakosságnak szintén van ezen a téren kötelezettsége. z érvényben lévő rendelet szerint: az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok (járda hiányában egy méter széles területsáv), lépcsők, síkosság mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója folyamatosan köteles gondoskodni (ez természetesen az üzletekre is vonatkozik). a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani, hogy sem a gyalogos-, és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza, és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen. hórakást tilos elhelyezni: a.) útkereszteződésben; b.) útburkolati jeleken; c.) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, d.) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: gázcsap, vízelzáró csap) és egyéb közérdekű létesítmény (pl.: közvilágítási lámpaoszlop) köré; e.) kapubejárat elé, annak szélességében. síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagok használhatók (homok, salak, zeolit). Konyhasó használata zöld területen és közvetlen környékén tilos. havat, jeget a háztető közterület felé eső oldaláról csak olyan időszakban szabad letisztítani, amikor a forgalom csökken. tisztítás idején a járdát le kell zárni és a járókelőket figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére. Kérjük Önöket, hogy mások és saját biztonságuk érdekében tartsák be az alapvető közösségi együttélés szabályait és felelős, példaértékű magatartásukkal segítsék a felnövekvő nemzedéket is a társadalmi normák elsajátításában. Nincs szociális temetés z Országgyűlés szeptemberben úgy módosította a temetkezésről szóló törvényt, hogy január 1-jétől az elhunytak hozzátartozói szociális temetést kérhetnek az önkormányzattól. IMPRESSZUM Városi Közéleti Havilap 8. Városi Közéleti Havilap. lapítás éve: lapító: Tiszavasvári Város Önkormányzata. Felelős kiadó: Bundáné Badics Ildikó jegyző. Székhely: Tiszavasvári, Városháza tér 4. Telefon: 06-42/ fax: 06-42/ Felelős szerkesztő: leváné Siteri Éva, mobil: / Szerkeszti: szerkesztő bizottság. Szerkesztőség: Tiszavasvári, Városháza tér 4. Telefon: 06-42/ fax: 06-42/ Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal Pénztárában H.-Cs.: P.: lakossági apróhirdetés 10 szóig ingyenes. Nyomdai előkészítés és tördelés: szerkesztőség Készült: Gőz Nyomdaipari BT. Tiszavasvári, Polgári u. 2. Telefon: 06-42/ Tel/fax: 06-42/ Felelős vezető: Dampf László Terjeszti: Tiszavasvári Önkormányzata. Lapzárta minden hónap elsején. Megjelenés minden hónap 10-éig. BPHF 296sza/1989 ISSN szabályozás alapján a fenntartó minden köztemetőben köteles külön parcellát kijelölni a koporsós vagy urnás szociális temetésre. Ennek megfelelően a tiszavasvári képviselő-testület tavaly év végén módosította önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezési tevékenységről, melyben arról született döntés, hogy a városi temetőben szociális temetkezésre szolgáló parcellát jelölnek ki, eleget téve ezzel a törvényi elvárásoknak. Időközben a Parlament decemberi döntésével 2015-re z lkaloida Vegyészeti Gyár jövőjével kapcsolatosan dr. Fülöp Erik Polgármester levelet intézett Orbán Viktor Miniszterelnökhöz és dr. Czomba Sándor Foglalkoztatáspolitikai államtitkárhoz január utolsó hetében. Miniszterelnöknek írt levél szövegét a 3. oldalon olvashatják. Nem akarnak szülni Példaértékű az a szemléletformálás, amelyet a védőnők értek el a halmozottan hátrányos helyzetben élő nők körében a városban. z önkormányzat a tavalyi évben egy kihagyhatatlan egészségügyi ajánlat elfogadásával élt, melynek keretében több száz nem kívánt terhesség ellen védelmet nyújtó spirált vásároltak azzal a szándékkal, hogy azok a sokgyermekes nők, akik nem szeretnének többé szülni, ingyen hozzájuthassanak a biztonságos, egészséget nem károsító védelemhez. védőnői szolgálat felvilágosító, ismeretterjesztő munkájának eredményeképpen a közelmúltban több mint harminc, nehéz körülmények között élő, 5-10 gyermeket nevelő asszony élt a lehetőséggel saját elhatározásából. z egészségmegőrző, születésszabályozó kampány tovább folytatódik a városban. Választhatunk z idei választás eredményeképpen sok minden megváltozik a parlamentben: 386 képviselő helyett csak 199 lesz, közülük 106-an egyéni választókerületből, 93-an pedig az országos listákról juthatnak be. Újdonság, hogy az idei választás csak egyfordulós lesz, azaz április 6-án minden eldől. Részletek a 2. oldalon Díjazták a vállalkozót Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KBY JÁNOS VÁLLLKOZÓI DÍJT és EMLÉKLPOT adományozott MÉSZÁROS ISTVÁN részére, aki a TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. telephely- és technikai fejlesztésével a tiszavasvári lakosok számára munkahelyet teremtett. Hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez, mivel az egyetlen olyan ipari-szolgáltató vállalkozás az országban, amely akkreditált kalibráló, akkreditált vizsgáló és hitelesítő laborral rendelkezik. Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki VERES CSB halasztotta a szociális temetés bevezetését, a törvényt az Országgyűlés kivételes sürgős eljárásban fogadta el. helyi rendelet módosítását a testületnek ezért hatályon kívül kellett helyeznie ahhoz, hogy összhangban álljon a magasabb szintű jogszabály előírásaival. Így tehát idén nem vehető igénybe a szociális temetkezés, a közköltséges lehetőség azonban továbbra is megmarad. Gyermekbántalmazás Írásunk az 5. oldalon olvasható vállalkozónak, aki a városban kihelyezésre kerülő információs táblákat ingyen készítette el, immáron nem első alkalommal. Önzetlen segítségét és nagylelkű felajánlását köszönjük.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 51/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

A HAJDÚRING KÖZÉRDEKŰ, KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (4026 Debrecen, Mester u. 1.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (az 1997. évi CLVI. törvény alapján) 2009.

A HAJDÚRING KÖZÉRDEKŰ, KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (4026 Debrecen, Mester u. 1.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (az 1997. évi CLVI. törvény alapján) 2009. A HAJDÚRING KÖZÉRDEKŰ, KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (4026 Debrecen, Mester u. 1.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (az 1997. évi CLVI. törvény alapján) 2009. év TARTALOM: 1.) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2.) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én tartandó rendes testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: A fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 22.-i nyílt üléséről 1. 79/ (X. 22.) Kt. határozat Magyarlak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010.

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Sonkád Község Önkormányzata Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Jegyzőkönyv Készült: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án 10.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés c)

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 2013 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát:

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben