Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64700/2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64700/2008."

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64700/2008. CÍM: Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Meghívottak: Sas Gyula Építész Sopron, Csengery u

2 Előadó: Kuslits Tibor Tisztelt Közgyűlés, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közlekedési Operatív Program keretén belül a Nyugat dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.-nél kiemelt projektként regisztráltatta Sopron, Kőszegi úti vasúti különszintű kereszteződés aluljáróval történő kiváltása című projektjét. A tervezési munka során kiderült, hogy a megvalósítás területigénye a területre hatályos szabályozási terv hatályát érinti, az akkori szabályozási előírások nem tették lehetővé a terv engedélyeztetését. A szabályozási terv módosításának időigénye miatt a fejlesztést kizáró előírások adott telkekre vonatkozó hatályon kívül ezése jelentett azonnali megoldást, melyet a Közgyűlés a 34/2007. (X. 29.) rendeletével hagyott jóvá. A szabályozási terv módosításának tervezési munkái az aluljáró megvalósíthatóságának érdekében természetesen azonnal elkezdődtek, mára pedig a véleményezési eljárása lezárult, így a tervezet előterjeszthetővé vált. A rendezés alá vont terület: 6497/2, 6497/5-11, 6497/14-15, 5799/4, 6575, 6498 rajzi számú ingatlanok területe. A módosítás célja tehát a Kőszegi út és a vasúti pályák jelenlegi, szintbeli kereszteződésének különszintű csomóponttá alakításának lehetővé tétele, egy kétszintű csomópont, a vasút alatt átvezetendő közút kialakítása volt, melynek alapja a közúti pálya süllyesztésére elkészült előzetes tervek. A módosítás ennek lehetővé tételére korlátozódik és a korábbi rendezés alapvető, elvi döntéseit nem érinti. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjen. Az előterjesztett rendelet elfogadásához az SZMSZ 53. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges. Sopron, november 24. Dr. Fodor Tamás polgármester

3 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának./2008. (...) rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet módosításáról (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. (2) bekezdése ébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket alakítani, továbbá építményeket tervezni, építeni, felújítani, reállítani, átalakítani, korszerűsíteni, rendeltetését megváltoztatni, lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, valamint a jelen rendeletben előírtaknak megfelelően szabad. 1. (2) A R. 1. (3) bekezdése ébe a következő rendelkezés lép: (3) Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel együtt alkalmazandó: 1. melléklet (Szabályozási terv) 2. melléklet (Településszerkezeti tervlap) 3. melléklet (Táj- és természetvédelem alatt álló emlékek és területek jegyzéke) 4. melléklet (Helyi védelem alatt álló építmények jegyzéke) 5. melléklet (A régészeti lelőek és régészeti érdekű területek jegyzéke) 6. melléklet (A Lőverek területén, valamint a Kőszegi úti aluljáró által érintett területen ültetésre ajánlott növények jegyzéke) 7. melléklet (Villa sor és Vadas Jenő terepmetszetek) 2. A R. 2. (2) bekezdés g) pontja ébe a következő rendelkezés lép: (2) g) K kialakult Beépítettség: az érintett és szomszédos telektömbök beépített telkein jellemző beépítettségéhez igazodó mértékű, az önkormányzati tervtanács szakvéleményének figyelembe vételével megítélendő.

4 Építménymagasság: az érintett és szomszédos telektömbök beépített telkein jellemző építménymagasságokhoz igazodó mértékű, főépítészi szakvélemény figyelembe vételével megítélendő. Teleknagyság: a rendelet elfogadásának időpontjában érvényes nyilvántartási adatok szerinti, melynek a közterületek tervezett korrekciója miatti változása a beépíthetőséget nem érinti. 3. A R. 7. (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: (1) g) közlekedési csomópont térségében (Köu-CSP) jelentkező műtárgyak vonatkozásában. 4. (1) A R. 13. (4) bekezdése ébe a következő rendelkezés lép: (4) Övezeti előírások: Az építési Lk1 SZ 40/30 Lk2 K 30/55 12 K/K/K 7,5 K(12/30/36) elezkedése szabadonálló kialakult előkert kialakult kialakult oldalkert 3,0 m kialakult hátsókert 6,0 m 6,0 m legnagyobb 40% 30% beépítettség Beépíthetősé g zöldfelület 30% 55% Épület Legnagyobb 12,0 m 7,5 m építménymagasság Az építési homlokvonala kialakult kialakult, v. 12,0 m mélység kialakult kialakult, v. 30,0 m kialakult kialakult, v. 360 m 2 Lk3 SZ, O 25/70 Lk4 SZ 25/70 7,5 20/30/60 0 7,5 20/30/60 0 elezkedése szabadonálló szabadonálló oldalhatáron álló előkert kialakult kialakult oldalkert 4,0 m 3,0 m hátsókert 6,0 m 6,0 m Beépíthetősé legnagyobb 25% 25%

5 g beépítettség zöldfelület 70% 70% Épület Legnagyobb 7,5 m 7,5 m építménymagass ág 20,0 m 20,0 m homlokvonala mélység 30,0 m 30,0 m 600 m m 2 Lk5 Z/SZ 30/55 Lk6 K 40/30 Lk7 Z 40/30 7,5 10/30/ /25/40 0 7,5 10/30/3 00 Az építési Elezkedése zártsorú kialakult zártsorú szabadonálló előkert kialakult kialakult - oldalkert kialakult kialakult - hátsókert 6,0 m 6,0 m 7,5 m Beépíthetőség Legnagyob 30% 40% 40% b beépítettség zöldfelület 55% 30% 30% Épület Legnagyob 7,5 m 10,0 m 7,5 m b építménymagasság 10,0 m 12,0 m 10,0 m homlokvonal a Mélység 30,0 m 25,0 m 30,0 m Telekméret 300 m m m 2 Lk8 SZ 40/30 Lk9 K 30/55 7,5 K/K/K 7,5 12/25/40 0 Az építési elezkedése szabadonálló kialakult előkert kialakult kialakult oldalkert 3,0 m 3,0 m hátsókert 6,0 m 6,0 m Beépíthetősé legnagyobb 40% 30% g beépítettség zöldfelület 30% 55% Épület Legnagyobb 7,5 m 7,5 m építmény magasság homlokvonala kialakult 12,0 m mélység kialakult 25,0 m kialakult 400 m 2

6 Lk10 IKR 30/55 Lk11 IKR 30/55 Lk12 Z 40/30 7,5 15/25/3 00 7,5 15/25/ ,0 -/- /3000 Az építési elezkedés ikerházas ikerházas zártsorú e előkert kialakult kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult 3,0 m hátsókert 7,5 m 6,0 m 6,0 m Beépíthet legnagyobb 30% 30% 40% ő-ség beépítettség zöldfelület 55% 55% 30% Épület legnagyobb 7,5 m 7,5 m 10,0 m építmény magasság homlok- 15,0 m 15,0 m - kialakíthat vonala ó mélység 25,0 m 25,0 m m m m 2 Az építési Elez -kedése Lk13 O/IK 30/55 Lk14 Z/IKR 30/55 Lk15 HZ 30/55 R 7,5 15/25/4 00 7,5 15/25/4 00 7,5 10/30/3 00 oldalhatáron álló zártsorú hézagosan zártsorú ikerházas ikerházas előkert kialakult kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult kialakult hátsóker 6,0 m 6,0 m 7,5 m t Beépíth Legnagyobb 30% 30% 30% ető-ség beépítettség 55% 55% 55% zöldfelület Épület Legnagyobb építménymagassá g 7,5 m 7,5 m 7,5 m Legkise bb telekmé ret homlokvo nala 15,0 m 15,0 m 10,0 m mélység 25,0 m 25,0 m 30,0 m Telekméret 400 m m m 2 Lk16 IKR 30/55 Lk17 SZ/O 30/55 Lk18 O/IKR 30/55

7 7,5 12/K/- 7,5 14/30/ 450 7,5 12/25/ 300 Az építési Elezkedése ikerházas Szabadonálló oldalhatáron álló oldalhatáron álló ikerházas előkert kialakult kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult kialakult hátsókert 7,5 m 6,0 m 6,0 m legnagyobb 30% 30% 30% beépítettség Beépíthetős ég zöldfelület 55% 55% 55% Épület Legnagyob 7,5 m 7,5 m 7,5 m b építménymagasság Az építési homlokvona la 12,0 m 14,0 m 12,0 m mélység kialakult 30,0 m 25,0 m m m 2 Lk19 IKR/S 30/55 Lk20 O 30/55 Lk21 SZ 25/65 Z 7,5 12/25/ 7,5 12/25/ 7, 25/30/ Elezkedé ikerházas oldalhatáron álló szabadonálló se szabadonálló előkert kialakult kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult 3,0 m hátsókert 6,0 m 6,0 m 6,0 m Beépíthetősé legnagyobb 30% 30% 25% g beépítettség zöldfelület 55% 55% 65% Épület legnagyobb építménymagasság 7,5 m 7,5 m 7,5 m homlokvonala 12,0 m 12,0 m 25,0 m mélység 25,0 m 25,0 m 30,0 m 300 m m m 2 Lk22 SZ 30/60 12,0 900 Az építési elezkedése szabadonálló előkert 5,00 oldalkert 3,00 hátsókert 6,0 m Beépíthetőség Legnagyobb beépítettség 30% zöldfelület 60% Épület legnagyobb építménymagasság 12,0 m homlokvonala 25,0 m mélység 30,0 m 900 m 2

8 (2) A R a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az Lk7*, Lk10*, Lk15*, Lk16* kisvárosias lakóterületen az aluljáró átadásától számított 5 éven belül a telek zöldfelületének minden megkezdett 150 m 2 -e után egy darab fa ültetendő, a 6. számú melléklet szerint. 5. (1) A R. 14. (1) bekezdése ébe a következő rendelkezés lép: (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, nagy keretes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elezésére szolgál. A kertvárosias lakóterületen elezhető: - legfeljebb egy négylakásos lakóház - a i lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és vendéglátó épület - 10 szobánál többet nem tartalmazó szállás szolgáltató épület, - egyházi, nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális épület, - a főfunkciót kiegészítő funkciójú épületként egy darab tároló (gépkocsi, szerszám) épület, - a lakóépület mellet egy kiszolgáló épület a fenti funkciók kiszolgálására. (2) A R. 14. (3) bekezdése ébe a következő rendelkezés lép: (3) Övezeti előírások: Az építési elezkedés e SZ 10/75 SZ 40/30 O/S 40/30 Lke2 Lke3 Z 7,5 K/K/K 7,5 K/K/K 7,5 12/25/ 400 szabadonálló szabadonálló oldalhatáron álló szabadonálló Lke1 előkert 5,0 m 5,0 m 5,0 m oldalkert kialakult 3,0 m 6,0 m hátsókert 6,0 m 6,0 m 6,0 m Beépíthetőség legnagyobb 10% 40% 40% beépítettség zöldfelület 75% 30% 30% Épület legnagyobb építménymagasság 7,5 m 7,5 m 7,5 m homlokvonala kialakult kialakult 12,0 m

9 mélység kialakult kialakult 25,0 m kialakult kialakult 400 m 2 Egyéb Az intézményi épületben annak működéséhez A beépítés módja elvi építési engedély szerint kapcsolódó két db lakás Lke4 O/SZ 30/55 Lke5 SZ 20/65 7,5 12/30/3 7,5 -/-/ Az építési elezkedés oldalhatáron álló szabadonálló e szabadonálló előkert 5,0 m 5,0 m oldalkert 4,0 m 3,0 m hátsókert 6,0 m 6,0 m Beépíthetőség legnagyobb 30% 20% beépítettség zöldfelület 55% 65% Épület legnagyobb építménymagasság 7,5 m 7,5 m homlokvonala 12,0 m - mélység 30,0 m m m 2 Egyéb A beépítés módja elvi építési engedély szerint Lke6 K 20/65 Lke7 K 20/65 Az építési elezkedés e 7,5 16/30/6 00 7,5 -/-/900 kialakult kialakult előkert kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult hátsókert 7,5 m 6,0 m Beépíthetőség legnagyobb 20% 20% beépítettség zöldfelület 65% 65% Épület legnagyobb építménymagasság 7,5 m 7,5 m Egyéb: homlokvonala 16,0 m - mélység 30,0 m m m 2 Az Lke6* lakóterületen az aluljáró átadásától számított 5 - éven belül a telek zöldfelületének minden megkezdett 150 m 2 -e után egy darab fa ültetendő, a 6. számú melléklet szerint. Lke8 SZ 15/70 Lke9 SZ 20/65 Lke10 SZ 20/65 7,5 18/30/ 7,5 18/30/9 7, 16/30/ Az építési Elezke szabadonálló szabadonálló szabadonálló

10 Beépíthetős ég -dése előkert kialakult kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult kialakult hátsókert 6,0 m 6,0 m 6,0 m legnagyob b beépítettsé g 15% 20% 20% zöldfelület 70% 65% 65% Épület legnagyob b építménymagasság 7,5 m 7,5 m 7,5 m Az építési Beépíthetősé g homlokvonala 18,0 m 18,0 m 16,0 m mélység 30,0 m 30,0 m 30,0 m 900 m m m 2 Lke11 IKR/S 20/65 Lke12 O* 25/65 Lke13 SZ 30/60 Z 7,5 -/-/800 7,5 -/- /900 7,5 18/30/7 00 Elezkedése ikerházas v. oldalhatáron álló szabadonálló szabadonálló előkert kialakult kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult kialakult hátsókert 6,0 m 6,0 m 6,0 m legnagyob b beépítettség 20% 25% 30% zöldfelület 65% 65% 60% Épület legnagyob b építménymagasság 7,5 m 7,5 m 7,5 m homlokvonala ,0 m mélység ,0 m telekmére t 800 m m m 2 Egyéb *a kialakult beépítéshez képest IKR, SZ is lehet Legfeljebb 1 db 6 lakásos lakóépület építhető. Lakóiségek ablakai a vasút irányába, a vasúttól m távolságban nem tájolhatók 6. (1) A R. 18. (3) bekezdése ébe a következő rendelkezés lép: (3) Övezeti előírások: Vk1 SZ 50/20 Vk2 SZ 25/60 Vk3 SZ 25/60

11 Az építési Elezkedése Beépíthetőség legnagyob b beépítettsé g 10,5 -/- /3000 9,5 K/K/K 7,5 K/K/K szabadonálló szabadonálló szabadonálló előkert - kialakult kialakult oldalkert kialakult kialakult kialakult hátsókert 6,0 m kialakult kialakult 50% 25% 25% zöldfelület 20% 60% 60% Épület legnagyob b építménymagasság 10,5 m 9,5 m 7,5 m homlokvon al - kialakult kialakult mélység - kialakult kialakult telekmére 2 kialakult kialakult 3000 m t Kizárólagos használat oktatási intézmény oktatási, szociális létesítmény Az építési Vk4 Z 40/30 10,5 -/-/3000 elezkedése zártsorú előkert 10,0 m, vagy ha az ennél szélesebb területsáv, akkor a gázvezeték védőterületének határa oldalkert - hátsókert 10,5 m legnagyobb beépítettség 40% Beépíthetősé g zöldfelület 30% Épület legnagyobb építménymagasság 10,5 m homlokvonal - mélység m 2 Kizárólagos használat - Egyéb Az egy telken, vagy a szomszédos telkeken álló épületeket formailag zártsorúvá kell tenni. A Vk4* jelű övezetben szabadonálló beépítés engedélyezhető Vk5 SZ 10/75 Az építési elezkedése szabadonálló előkert kialakult oldalkert kialakult 9,5 K/K/K

12 hátsókert kialakult Beépíthetőség legnagyobb beépítettség 10% zöldfelület 75% Épület legnagyobb építmény- magasság 9,5 m homlokvonal kialakult mélység kialakult kialakult (2) A R a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Vk4* jelű központi vegyes terület egyedi előírásai az alábbiak: a)az építési engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell az erre tervezési jogosultsággal rendelkező tervező által kötelezően készített kertépítészeti tervet a teljes ingatlanra, melynek tartalma a következő: állapotfelmérési színrajz a terepviszonyok, a meglévő épületek, építmények, burkolatok valamint a meglévő fás szárú növényzet feltüntetésével, ez utóbbiak egészségi állapotának és intézkedési javaslatának (kivágás, nyírás, megtartás, védelem stb.) feltüntetésével és indoklásával, kitűzési terv, mely tartalmazza a tervezett épületek, építmények, burkolatok kottázott rajzát, anyagminőségét, színét, kertberendezési tárgyakat, növénykiültetési terv, melyben a tervezett növények e, példányszáma szerepel fajmegjelöléssel illetve a gyepesítésre tervezett felületek feltüntetése, műszaki leírás, növényjegyzék a szaporítóanyag minőség és a példányszám feltüntetésével, terület-kimutatás. b)a használatbavételi engedély csak abban az esetben adható ki, ha építtető a jóváhagyott kertépítészeti terv szerinti növénykiültetést elvégezte. c)az övezet területén a legkisebb zöldfelület kialakítása során minimális követelmény, hogy a zöldfelület területének minden megkezdett 50 m 2 -ére: legalább 1 db nagy vagy közepes lombkoronát növesztő lombhullató fa, legalább 25 db közepes vagy nagy termetű lombhullató vagy örökzöld cserje, illetve a további felületeket gyep vagy talajtakaró növényzet fedje. Az ingatlan meglévő növényzete a fentiek számításánál figyelembe vehető. 7. A R a ébe a következő rendelkezés lép: 21. Zöldterület az 1. mellékletben jelölt közpark terület. Zöldterülettel kapcsolatos előírások:

13 a) A közparkok területén, a melléképítmények közül a terület rendeltetésszerű használatát biztosító kerti építmények ezhetők el. b) A Zkp jelű övezetben épület nem építhető. c) A Zkp1 jelű övezetben a területet kiszolgáló szociális és vendéglátó épület építhető. Megengedett legnagyobb beépíthetőség 2%, legnagyobb építménymagasság 3,0 m, az építési határai a telekhatároktól 10,0 m. d) A Zkp2 jelű övezetben a terület legfeljebb 10%-ának beépítésével, a telekhatároktól legalább 10,0 m távolságban, egy templom épület építhető. Megengedett legnagyobb építménymagasság 12,0 m. e) A Zkp-3 jelű övezetben a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, tornapálya pihenő), vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges létesítmények ezhetők el. Az övezetre vonatkozó előírások: 1. Övezeti előírás: zöldfelület: 75% Legnagyobb beépítettség: 2% Beépítési mód: Szabadon álló Legnagyobb építménymagasság: 3 m 2. Közpark területére zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó részletes kertépítészeti tervet kell készíteni és a növényzet telepítését ez alapján kell eszközölni figyelembe véve a a 6. számú mellékletben található ajánlott növényfajok jegyzékét. 3. Az övezet zöldterületének minden megkezdett 50 m 2 -ére: legalább 1 db nagy vagy közepes lombkoronát növesztő lombhullató fa, legalább 25 db közepes vagy nagy termetű lombhullató vagy örökzöld cserje illetve a további felületeket gyep vagy talajtakaró növényzet fedje. Az ingatlan meglévő növényzete a fentiek számításánál figyelembe vehető. f) A lakótelkek be nem épített és le nem burkolt területeit - az övezeti előírásokban legkisebb zöldfelület -et - kertszerűen kell kialakítani és fenntartani. g) A közpark létesítését és intézmények zöldterületét a panoráma kilátás védelme figyelembevételével kertészeti terv alapján kell megvalósítani. h) A zöldterületeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Ettől eltérő ideiglenes használatra (előadás, vásár, majális, stb.) szóló engedélyt a polgármesteri Hivatal jegyzője adja azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező köteles biztosítani a zöldterület megóvását és az esetleg keletkező kárt megtéríteni, a használat során keletkezett szennyeződést eltakarítani. i) Zöldterületeken, illetve azok sétaútjain járművel közlekedni és ott parkírozni, a gépjárműveket javítani és tisztítani tilos. j) Közparkokban és zöldterületeken közművet építeni, rongálással járó közműkarbantartást végezni csak a jegyző előzetes engedélyével lehet. Kivitelező köteles az eredeti állapotot visszaállítani. 8. A R a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

14 (14) A Kőszegi úti aluljáró által érintett területek közlekedési terület területfelhasználási kategóriába sorolt részeire vonatkozó egyedi előírások: a) 2 méternél magasabb támfal tájba illesztése céljából kötelező min. a támfal hosszának 75%-ában a támfal aljába ültetett kúszó-kapaszkodó vagy a támfal tetejéhez ültetett leomló hajtású fás szárú növényzet ültetése (ld. 6. sz. melléklet a javasolt növényfajokról) b) Az 1/3 hajlásszögnél meredekebb rézsűk felületét a rézsű védelme és tájba illesztése céljából teljes egészében fás szárú talajtakaró növényzettel kell beültetni. c) A közlekedési felület zöldterületének minden megkezdett 100 m 2 -ére: legalább 1 db nagy vagy közepes lombkoronát növesztő lombhullató fa, legalább 25 db közepes vagy nagy termetű lombhullató vagy örökzöld cserje illetve a további felületeket gyep vagy talajtakaró növényzet fedje. Az ingatlan meglévő növényzete a fentiek számításánál figyelembe vehető. 9. A R a ébe a következő rendelkezés lép: 27. (1) Az 1. mellékletben jelölt hulladéklerakó 500 m-es védőtávolságán belül, a hulladéklerakó megszűnte előtt épület nem ezhető el. (2) A Felsőbüki Nagy Pál úton az aluljáró műszaki átadásától számítva a Felsőbüki Nagy Pál utat tehermentesítő gyűjtőút műszaki átadásáig a térségben megnövekedett közúti forgalom miatt 30 km/h sebességkorlátozást kell elrendelni. 10. A R. 1. számú melléklete ébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A R. 5. számú melléklete ébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A R. 6. számú melléklete ébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 11. Záró rendelkezés (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) rendelet 6497/2,

15 6497/5-11, 6497/14-15, 5799/4, 6575, 6498 hrsz-ú területre vonatkozó hatályon kívül ezésről szóló 34/2007. (X. 29.) rendelete hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József polgármester jegyző 2. melléklet A régészeti lelőek és régészeti érdekű területek jegyzéke Régészeti lelőek: 1. lelő Honvéd Főreáliskola (ma az Egyetem területe) 47 római sír 2. lelő Szt. János kápolna környéke Római sírok a Lőverekben 3. lelő Várisi, Felső útnál a játszótérnél égetéses római temetkezés. 4. lelő Rákóczi-Nevelőintézet, Honvéd Főreáliskola Sportpályája, a ma Vasutas Sportpálya a Lokomotív Szálloda mögött, római szarkofágok, temetkezések, faragott sírkövek, Borostyánok. 5. lelő Római Borostyánkő út az erdőben a tornapálya (sétány) és a gyermekjátszótér között. 6. lelő Borostyánkő út és mellékútjai (lelőazonosító: 52439, hrsz: 6497/3)

16 Régészeti érdekű terület: Hrsz: 6526, 6522/2, 6521, , 6522/2, 6526, melléklet A Lőverek területén, valamint a Kőszegi úti aluljáró által érintett területen ültetésre ajánlott növények jegyzéke A Lőverek területén ültetésre ajánlott növények: Gyümölcsfajok és fajták házi alma házi körte házi szilva birs házi berkenye kerti dió mogyoró naspolya szelídgesztenye Díszfák aranyeső bibircses nyír liliomfa madárberkenye tiszafa Díszcserjék boglárkacserje borostyán érdeslevelű gyöngyvirágcserje havasszépe hóbogyó hortenzia iszalag fajok japán birs jerikói lonc jezsámen karcsú gyöngyvirágcserje közönséges orgona labdarózsa lila akác magyal mahóniák nyári orgona puszpáng pünkösdi rózsa rózsafajok rózsalonc trombitafolyondár tűztövis vérpiros ribiszke Sövényalkotók csepleszmeggy cseregalagonya csíkos kecskerágó egybibés galagonya

17 gyertyán húsos som kislevelű hárs kökény mezei juhar mezei szil orgona széleslevelű fagyal tiszafa varjútövis benge vesszős fagyal vörösgyűrűsom Kőszegi úti aluljáró által érintett területen ültetésre ajánlott növények Fák Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Betula pendula Carpinus betulus Celtis occidentalis Corylus colurna Cupressocyparis leylandii Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Fraxinus ornus Koelreuteria paniculata Liliodendron tulipifera Magnolia kobus Platanus acerifolia Quercus cerris Quercus petraea Sophora japonica Sorbus aria Sorbus borbásii Thuja plicata Tilia cordata Tilia plathyphyllos Tilia tomentosa Mezei juhar Korai juhar Hegyi juhar Bibircses nyír Gyertyán Nyugati ostorfa Törökmogyoró Leyland-ciprus Bükk Magas kőris Virágos kőris Csörgőfa Tulipánfa Japán liliomfa Platán Cser Kocsánytalan tölgy Japánakác Lisztes berkenye Borbás-berkenye Óriás életfa Kislevelű hárs Nagylevelű hárs Ezüst hárs Gyümölcsfák a Vk és a Köu területeken kerülendők! Cserjék (közepes vagy nagy termetű)

18 Buddleia davidii Buxus sempervirens Chaenomeles sp. Cornus mas Cornus sanguinea Cotinus coggygria Deutzia sp. Forsythia intermedia Hibiscus syriacus Hydrangea sp. Ilex aquifolium Kerria japonica 'Pleniflora' Kolkwitzia amabilis Laburnum anagyroides Lonicera caprifolium Mahonia sp. Paeonia suffruticosa Philadelphus sp. Prunus laurocerasus Pyracantha sp. Rhododendron sp. Ribes sanguineum Rosa sp. Spiraea vanhouttei Symphoricarpos sp. Syringa vulgaris Viburnum opulus 'Roseum' Weigela florida Nyáriorgona Puszpáng Japánbirs Húsos som Veresgyűrű Cserszömörce Gyöngyvirágcserje Hibrid aranycserje Mályvacserje Hortenzia Magyal Boglárkacserje Kínailonc Aranyeső Jerikói lonc Mahónia Fás bazsarózsa Jezsámen Babérmeggy Tűztövis Havasszépe Vérvörös ribiszke Kerti rózsák Köz. gyöngyvessző Hóbogyó Orgona Labdarózsa Rózsalonc Talajtakaró cserjék Juniperus sp. Pinus mugo Cotoneaster sp. Euonymus fortunei Hypericum sp. Lavandula angustifolia Lonicera nitida Salvia sp. Santolina sp. Vinca sp. Caryopteris clandonensis Kúszóborókák Törpefenyő Madárbirsek Kecskerágó Orbáncfüvek Levendula Mirtuszlonc Zsályák Cipruskák Meténgek Kékszakáll

19 Jasminum nudiflorum Potentilla sp. Prunus tenella Rosa sp. Symphoricarpos sp. Téli jázmin Cserjés pimpó Törpe mandula Rózsák Hóbogyó Leomló hajtású (ámpolna) cserjék Caryopteris clandonensis Cotoneaster sp. Euonymus fortunei Hypericum sp. Jasminum nudiflorum Juniperus sp. Lavandula angustifolia Lonicera nitida Parthenocissus quinquefolia Pinus mugo Potentilla sp. Prunus tenella Reynoutria aubertii Rosa sp. Salvia sp. Santolina sp. Symphoricarpos sp. Vinca sp. Kékszakáll Madárbirsek Kecskerágó Orbáncfüvek Téli jázmin Kúszóborókák Levendula Mirtuszlonc Vadszőlő Törpefenyő Cserjés pimpó Törpe mandula Tatár iszalag Rózsák Zsályák Cipruskák Hóbogyó Meténgek Kúszó-kapaszkodó cserjék Campsis radicans Clematis sp. Hedera helix Lonicera sp. Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' Reynoutria aubertii Wisteria sinensis Trombitafolyondár Iszalag Borostyán Kúszólonc Vadszőlő Tatár iszalag Lilaakác

latin név magyar név darab méret Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16

latin név magyar név darab méret Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16 2. MELLÉKLET NÖVÉNYLISTA I. II. világháborús emlékmű környezete Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16 Cornus alba 'Spaethii' 'Spaethii' fehér som 8 KONT40/60 Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér zöldfelületeinek módosított növénykiültetési terve Előadó: Ottó Péter, polgármester

Részletesebben

A rendelet preambulumában a 48. (1) bekezdése, a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 1. -a szövegrész hatályát veszti.

A rendelet preambulumában a 48. (1) bekezdése, a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 1. -a szövegrész hatályát veszti. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 23/2008. (IX. 26.) ÖT. sz. rendelet módosítására 1. A rendelet

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

FŐKERT NONPROFIT ZRT. FŐKERT NONPROFIT ZRT. TERMESZTŐTELEP Kiskereskedelmi faiskolai árjegyzék Elérhetőségünk: 1106 Budapest, Keresztúri út 130. Tel.: 262-3166, Fax: 264-2570 Kedves Vásárlónk! Örömmel ajánljuk figyelmébe új,

Részletesebben

DÍSZCSERJÉK STRÄUCHER SHRUBS Recnfhybrb A növény megnevezése

DÍSZCSERJÉK STRÄUCHER SHRUBS Recnfhybrb A növény megnevezése DÍSZCSERJÉK 229 ACER TATARICUM Tatár juhar 230 ACER GINNALA Tûzvörös juhar C2 60/80 480 1,6 C2 60/80 552 1,8 ACER PALMATUM Japán juhar 231 - - DISSECTUM C18 60/80 14 400 48,0 232 - - DISSECTUM ATROPURPUREUM

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI ZÖLD NYÍREGYHÁZA A kezdetek Nyíregyháza újkori történetéből Első írásos említése Nyír falu néven 1219. évben 1748. évre a hajdan nevezetes hajdúközség majdnem kihalt, puszta,

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ALAPADATOK, TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK Kemeneshőgyész község Veszprém megye északnyugati részén, a Marcal-folyó mentén fekszik. A település nyugati-északnyugati irányban

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK Acer campestre SUH. kont. 8 l. 150/200 1.800 Ft Acer n. Kelly s Gold 12/14 kont. 45 l. PF. 4.800 Ft Acer platanoides kont. 12 l. 200/250 2.400 Ft Acer saccharinum

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília

Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília A Bem József Általános Iskola bemutatása Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília Mivel iskolánk, a rendkívül forgalmas Hungária krt. melletti lakótelepen található, a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület április 4-i ülésére.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület április 4-i ülésére. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4-i ülésére. Tárgy: Budapest Főváros Kormányhivatal Állami Főépítészének módosítási javaslatai a 2/2012.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete. Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete. Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./. (...)

Részletesebben

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. 21/2001. (07.16.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely, Ipoly utca és környéke helyi építési szabályzatáról. Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése, az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben