Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 5. szám május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő kerestetik 5. oldal Játszóterek és játszóeszközök 6. oldal Csodatoll speciális fogyasztóknak 7. oldal Hiába van a panaszkönyv? 10. oldal Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? 2. oldal Fogyasztóvédelem határok nélkül Az Európai Fogyasztói Központ bemutatkozása A Nemzetgazdasági Minisz té rium 2010-ben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NFH) jelölte ki a határon átnyúló fogyasztóvédelemben fontos szerepet betöltő Európai Fogyasztó Központ (EFK) magyarországi szervezetének január 1-től történő működtetésére. Ennek megfelelően az Európai Fogyasztói Központ január 1-től az NFH szervezetében végzi tevékenységét a fogyasztók védelme érdekében. Az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET). Az Európai Unió, különböző jogi hagyományú országokból álló, azonban mára már belső határok nélküli egységes többek között gazdasági térség, amely azt is jelenti, hogy egy adott tagállamban letelepedett vállalkozás az uniós jogharmonizáció eredményeképpen, lényegében saját országához hasonló jogi keretek között bármely másik tagországban végezhet kereskedelmi és gazdasági tevékenységet. Emellett, a belső határok megszűnésének és az utazási korlátozások eltörlésének köszönhetően a személyek és áruk szabad mozgásának elve alapján a magyar fogyasztók is lényegében szintén szabadon utazhatnak és vásárolhatnak az Európai Unión belül. Azonban előfordulhat, hogy a külföldi kereskedő olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amely nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek (nem érkezik meg, vagy hibás a termék, stb.), amely fogyasztói panaszt, fogyasztói jogvitát eredményez. Rendszerint ilyenkor szembesülünk azzal a nehézséggel, hogy adott esetben nyelvtudás és jogi ismeretek hiányában hogyan, milyen módon rendezhetjük a felmerült jogvitánkat a más tagállamban letelepedett kereskedővel. Ilyenkor nyújt segítséget az Európai Fogyasz tói Központ, amelynek elsődleges feladata a határon átnyúló (amikor a fogyasztó lakóhelye és a kereskedő székhelye különböző országban, valamely uniós tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában található), egyedi fogyasztói panaszok és jogviták rendezésében való közreműködés. Az EFK a segítségnyújtása során egy egyeztetést kezdeményez a fogyasztó és a vállalkozás közötti megállapodás, egyezség létrehozása, és ily módon egy esetlegesen hosszan tartó pereskedés megelőzése érdekében. A magyar fogyasztók növekvő utazási kedve és az internetes vásárlások növekvő népszerűsége, valamint a fogyasztói tudatosság növelése folytán, nélkülözhetetlen, hogy a magyar fogyasztók tisztában legyenek azzal, hogy külföldi vállalkozással szembeni panaszuk esetén is van hatékony és gyors segítség. A magyar fogyasztók által külföldi vállalkozásokkal szemben az EFK-hoz benyújtott panaszok többsége a tapasztalatok szerint az internetes vásárlásokkal, a légi közlekedésben résztvevő utasok jogaival, a fogyasztókat megillető szavatossági jogokkal, a mobiltelefonokra letölthető tartalmakkal (emelt díjas szolgáltatások) és az üdülési jogokkal kapcsolatos kérdéseket érintenek. Fogyasztói észrevételek mentén Utasbarát szolgáltatások a MÁV-nál Vonattal utazni kényelmes, gyors, és olcsóbb, mint autóval vagy repülővel, de valamivel drágább, mint autóbusszal. Tehát az utas - a fogyasztó - egyre jobban megnézi, hol mit kap a pénzéért. Pontos, kiszámítható, valóban kényelmes szolgáltatást vár. És ha nem kapja meg? Milyen módon szerezhet érvényt igazának, kik és hol orvosolják panaszát? Van-e ügyfélszolgálat, ahol - az egyéb kereskedelmi helyekhez, áruházakhoz hasonlóan - meghallgatják az utasok reklamációit, kezelik a beérkező panaszokat? Mit tesznek a közösségi közlekedés színvonalának emeléséért? A Társadalmi Unió országos fogyasztóvédelmi irodáihoz érkezett észrevételek mentén a panaszkezelésről, a MÁV utasbarát szolgáltatásairól, fejlesztéseiről, idényjellegű akcióiról Szabó Anett, a MÁV-START Zrt. szóvivője adott tájékoztatást. Foly ta tás az 5. ol da lon - A MÁV Sellye-Szentlőrinc közti vonatjáratain utazók jelezték, hogy a kocsikat magasított, kb. 70 cm-es peron mellé állítják Szentlőrinc állomáson, ami sok utasnak kellemetlenséget okoz. Többen bejelentést tettek a MÁV START Panasz irodánál - Állomásainkon a személyszállító vonataink érkező és induló vágánykiosztása az állomás helyi technológiai sajátossága, ami az adott időintervallumban a pályaudvaron tartózkodó érkező, valamint induló vonatok számának figyelembevételével kerül kijelölésre. Az írásos észrevételeket kivizsgáljuk, továbbítjuk az illetékeseknek, majd megválaszoljuk. A személyesen tett, de le nem jegyzett kifogásokat a személyes ügyfélszolgálaton szolgálatot teljesítő kolléga vagy eseménykönyvi jelentés formájában jelzi a vezetők felé. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket utasaink Foly ta tás a 3. ol da lon Folytatjuk a sorozatot Sikeres rendezvény a megvádolt fogyasztókért A TU-MUOSZ fogyasztóvédelmi újságíró klubjának egyik legeredményesebb rendezvénysorozata volt a csalhat-e a villanyóra? címmel szervezett kerekasztal-beszélgetés. Információáramlást és komoly sajtóvisszhangot váltott ki, számos felületen elindította a téma nyilvánosságát: közszolgálati és kereskedelmi rádiók és tévéműsorok tudósítottak, kértek interjút a meghívott szakértőktől, továbbá bloggerek terjesztették az elhangzott tudnivalókat webes fórumaikon. Megvalósult a panaszosok egymás közötti párbeszéde, valamint szakértőkkel történő találkozása. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a bajba jutottak számára kapaszkodót, bátorítást, és igény szerint konkrét segítséget is nyújtott a programsorozat. A résztvevők érintett panaszosok, MÚOSZ tag újságírók és szakértők - klubtaggá váltak, és rendszeresen tájékoztatást ad- Mindannyian szeretnénk az EU területén biztonságos termékeket vásárolni, legyen szó akár babakocsiról, egy pár új cipőről vagy más árucikkről. Jó hír, hogy csökken az uniós piacot elérő veszélyes termékek száma, mivel felgyorsult azok azonosítása és eltávolítása. A mai napon közzétett évi RAPEX-jelentés arról számol be, hogy a nem élelmiszer jellegű termékek európai uniós riasztási rendszere (rapid alert system for non-food dangerous products RAPEX) növekvő hatékonyságának köszönhetően 2010-ben rekordmennyiségű, szám szerint 2244 veszélyes termék betiltására, piacról való kivonására vagy a fogyasztóktól történő visszahívására került sor (ez 2009 hez képest 13 % os növekedést jelent). Az uniós tagállamok fokozták erőfeszítéseiket, és az európai vállalatok is komolyabban veszik a rájuk háruló felelősséget a fogyasztási cikkek biztonságosságának terén: a kifejezetten vállalatok számára létrehozott riasztási rendszer (GPSD Business nak ügyekről, ezzel is segítséget adva azok számára, akik hasonló helyzetbe kerülnek. Áprilisban két panaszos résztvevő K. Andrea és N. Ottó tájékoztatott bírósági perének eredményéről. Mindketten megnyerték a pert. Elmondták, hogy ilyen perekben alperesként részt venni komoly, lelki, anyagi és fizikális megterhelést jelent, ezért is tartották nagyon hasznosnak, hogy volt egy hely ahol tanácsot, szakértői segítséget, és a hasonló cipőben járó fogyasztóktól sorstársi bátorítást kaphattak. Megköszönték a Tár sadalmi Unió jogi tanácsadójától, valamint a klubunktól kapott segítséget. K. Andrea ígéretet tett, hogy amint az ítélet jogerőre emelkedik az A Kont roll számára interjút ad, és betekintést nyújt ügyének részleteibe. Pest megyéből telefonon kereste meg klubunkat N. Péter, aki hasonló témában kért tanácsot. Foly ta tás az 5. ol da lon Egy megnyugtató RAPEX - jelentés Még nagyobb biztonság az egységes EU piacon Application) alkalmazása például feltűnő módon (200 % kal) megnőtt. Kulcsfon tosságú célkitűzésként került a figyelem fókuszába a biztonsági szempontok korai érvényesítése ( safety at source ) amely az előállító létesítmény szintjéhez (azaz a tervezéshez és a gyártáshoz) nyúlik vissza. Az együttműködés a nemzetközi partnerekkel köztük elsősorban Kínával egyre jobban elmélyül. John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos elmondta: a biztonsági szempontok korai érvényesítése a kulcs a termékek biztonságosságához, főként a globalizáció által meghatározott új világban. A vállalatoknak már a tervezés legkorábbi szakaszában ki kell zárniuk a biztonságot érintő kockázatokat, a gyártóknak, pedig gondoskodniuk kell az előállítási folyamat minőségéről, és ellenőrizniük kell a futószalagot elhagyó végterméket. A partnerségekbe fektetett munka gyümölcse mind Európában, mind az Unió beszállítói közé tartozó országokban köztük Kínában Foly ta tás az 5. ol da lon Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tő en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám Fogyasztói érdek, vagy ellenőrizetlen üzlet? Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? A 2008-ban kitört gazdasági válság óta csökkent a bankok hitelezési hajlandósága, emiatt egyre többen kerülnek súlyos pénzügyi helyzetbe. Ezzel egy időben gomba módra elszaporodtak az olyan cégek, amelyek a pénzzavarral küzdő embereket gyors megoldással kecsegtetik. Nagy példányszámú, országos terjesztésű napilapokban olvashatók mind a mai napig hirdetéseik, amelyekben milliós összegeket kínálnak néhányezer forintos havi törlesztés ellenében. Nem hitelképes? Nehezen teljesíthetők a banki feltételek? Nyugdíjasoknak és BAR-listásoknak is! Nagyítóval olvasható ugyan a hirdetés legalján, hogy tevékenységük fogyasztói csoportok szervezésére irányul, azonban ez az információ általában nem sokat mond a rászorulóknak. Vonzó ajánlat a rászorultaknak. Csábító ajánlataik célközönsége azokból kerül ki, akiknek gyorsan pénzre lenne szükségük, de a bankok nemigen adnának hitelt nekik: jövedelemigazolást felmutatni nem tudó munkanélküliek, diákok, nyugdíjasok, pénzzavarba került vállalkozók, szorult anyagi helyzetbe került emberek. Valamint a bankok feketelistáján, a BARlistán szereplő rossz adósok, akik a banknak több mint 90 napja tartoznak a mindenkori minimálbérnél nagyobb összeggel. Erre a listára elég könnyen felkerülhet az ember, például azért, mert nem vagy késve fizeti a lakáshitelt, az árukölcsönt, a diákhitelt, vagy a hitelkártyatörlesztést. Ezért aztán akkor sem kaphat bankkölcsönt, ha történetesen hitelképes. Így aztán utolsó szalmaszálként kapaszkodnak a bajbajutottak az újságokban közzétett hirdetések feladóiba, hiszen, könnyen és gyorsan elérhető kölcsönpénzzel kecsegtetnek Mi szükséges a szerződéshez Telefonon hívtam a hirdetésben szereplő számot pénteken ötkor. Géphang felelt, hogy pénteki napokon csak négyig vannak nyitva. bár a hirdetésükben 18 óra szerepelt. Újabb telefon hétfőn reggel fél kilenckor. Választhatok a telefonos menüből, miszerint hirdetés után érdeklődő vagyok. Hosszas csengetés után sem veszik fel, végül egy másik menüpontról elérhető adminisztrátortól kérek segítséget, aki készségesen kapcsol egy illetékes ügyintézőt. Aki aztán nevem, telefonom elkérése után azonnal be tud jönni most reggel az irodába? személyes találkozóra invitált. De előbb még mivel nyugdíjasként fordultam hozzájuk megkérdezte, mennyi a nyugdíjam. A belvárosi, elegáns irodában recepciós hölgyek fogadtak. Rajtam kívül egy pár várakozott. A falon egy papír arról tájékoztat, hogy videofelvételt készítenek a szerződéskötést megelőző beszélgetésről. De a személyiségi jogokat tiszteletben tartják nyugtat meg egy másik felirat. Húsz perc sem telt el, végeztem; az ügyintéző fiatalember egy számoszlopokkal, futamidőkkel teleírt papírlapot tolt elém, és sietve elmondta, ha történetesen egymillió forintra lenne szükségem gyorsan, lakás felújításhoz, akkor a szerződéskötéshez, a regisztrációs díjjal és kéthavi törlesztő részlettel együtt kereken forintot kell befizetnem, nem gond ugye ezt az összeget befizetnem majd a pénztárukba kérdezett rá a szemem közé nézve. Kiderült, hogy a szerződéskötés és a hozzá szükséges összeg befizetése előtt hitel elbírálásra van szükség, ez az ügymenet. A szerződést azonban még ebben a hónapban meg kell kötni tette hozzá sürgetően különben csak júliusban lesz pénz! Ez bizony fogyasztói csoport Az információktól kissé szédelegve mivel névjegyet kérésemre sem adott egy cetlire írt telefonszámmal távoztam azzal, hogy már másnap vigyem be személyes irataimat személyi és lakcímkártya, adóazonosító és nyugdíjpapír - az elbíráláshoz. Fülemben csengett még kioktatása, miszerint felelőtlenség személyi nélkül járkálni. Merthogy az első találkozáskor nem mutattam be igazolványt. Tény, hogy a hirdetésük alján, mákszemnyi betűkkel szerepel az, hogy tevékenységük fogyasztói csoportok szervezésére irányul, de erről a megbeszélésünk során, még utalásszerűen sem hangzott el egy szó sem. Hazafelé menet pedig, azon morfondíroztam, vajon miből telik a cégnek a méregdrága belvárosi iroda fenntartására és alkalmazottai, meg a nagy példányszámú lapokban rendszeresen megjelenő hirdetéseik finanszírozására Miben is áll a fogyasztói csoport lényege? Fogyasztói csoport elsőként Németországban jött létre a II. Világháború után, amikor néhány család összefogott, és minden évben befizették egy közös kasszába egy lakás árának rájuk eső részét, ezt követően pedig, kisorsolták, hogy az adott évben melyik családnak veszik meg közösen a lakást. Aki már rendelkezett lakással, szintén tovább fizette a részleteket, így a végén mindenki sikeresen lakáshoz jutott, csak a beköltözés időpontja volt kérdéses. Hogyan működik itt és most nálunk ez a konstrukció? Bonyolultan és sok rejtett buktatóval. De nézzük a részleteket: a csoportos vásárlás működésének alapelve, hogy csoportba szervezett fogyasztók, az általuk választott és hónapokban megállapított részletfizetés-időtartam - a futamidő - minden hónapjában, az általuk megvásárolni kívánt termék éppen aktuális árának vagy értékének egy hónapra eső hányadát fizetik meg. Az ily módon keletkezett pénzalapból történnek a vásárlások a jogosultságot szerzett tagok részére. A fogyasztói csoport tagjai lényegében egymásnak adnak kölcsönt. Az a csoporttag, aki nagyobb összegű előtörlesztést vállal, máris előnyhöz jut mások kárára. Az is előfordulhat, hogy kizárólag sorsolás alapján dől el, hogy ki kapja meg az igényelt lehetőséget. Tehát akinek kedvez a szerencse, az azonnal hozzájut a vásárlói joghoz, akinek nem, annak akár több évig várnia kell a sorára. Akár szerencsével jár egy tag, akár nem, tovább kell fizetnie a számára meghatározott törlesztést egészen addig, amíg a csoport minden tagja hozzá nem jut az általa megszerezni kívánt áruhoz vagy szolgáltatáshoz. Tudni kell, ha valaki kéthavi törlesztési díj befizetésével adós marad, akár minden külön értesítés nélkül kizárhatják a csoportból, s a befizetett összegnek csak töredékét kapja vissza, azt is csak a futamidő végén, és kamatok nélkül. Jellemző történet a budakeszi fogyasztóvédelmi klub egyik áprilisi panaszosától: Hitelt reklámoz, a szerződésben ingóság megszerzésére való jog szerepel, majd elveszi a pénzünket és nem ad semmit! Az ingyenes apróhirdetések lapozgatása közben találtam rá a következő hirdetésre: hitelek nyugdíjasoknak, bárlistásoknak is jövedelemigazolással. Bár nem volt szándékomban hitelt felvenni, mégis felkeltette az érdeklődésemet és felhívtam a megadott telefonszámot. Az ügyintéző, akiről később kiderült, hogy üzletkötő, megadta a saját és a cég nevét, és mivel az ajánlat egyszerűségével, gyorsaságával és a kedvező összegű törlesztő részletek ígéretével nagyon kecsegtető volt, személyes találkozót beszéltünk meg. Igyekeztem körültekintő lenni, a céginformációs rendszerben, és az APEH honlapján is utánanéztem az 1st Kft-nek. Mivel ezeken az oldalakon minden rendben találtam úgy gondoltam nyugodtan köthetek szerződést a céggel. Az első megbeszéléskor általános tájékoztatást kaptam az üzletkötőtől. Ez a megbeszélés rövid volt és célratörő. Az üzletkötő elmondta, hogy hónap utolsó napján van zárási időszak, eddig be kell fizetni a regisztrációs díjat, illetve az első havi részletet. Kérdéseimre kitérő válaszokat adott, mind a Kft-vel, mind a pénzfelvétel módjával kapcsolatosan, így nyitva hagytam a szerződés lehetőségét és gondolkodási időt kértem. A következő hónapban úgy alakult a helyzet, hogy mégis szükségem lett volna a hitel öszszegére, így március 31.- én, előre megbeszélt időpontban megjelentem, hogy a szerződést megkössem. Az üzletkötő kezembe nyomta az Általános szerződési feltételek nyomtatványt elolvasásra majd már írta is volna a nyugtákat. Több kérdést is feltettem, de a szóbeli tájékoztatás, ahogy most már látom kizárólag a megtévesztésre irányult. Nem vagyok tájékozott a pénzügyi szolgáltatók világában, de a fogyasztói csoport kifejezés értelmezésére egyértelműen rákérdeztem. Az üzletkötő válasza a következő volt semmilyen fogyasztói csoport nem létezik!. Az olvasottak a Kft. megbízottaira vonatkoznak. Tájékoztatást kértem továbbá A fogyasztói csoportok és a tagok jogi helyzete. A fogyasztói csoportokat szervező cégekkel kapcsolatban számos probléma adódhat. Ezek a vállalkozások általában nem rendelkeznek a reklámjaikban feltüntetett összegekkel, nincs kellő tőkéjük a működésükhöz. Semmiféle kapcsolatban nem állnak bankokkal sem, amelyek rendelkeznének ezekkel az öszszegekkel. Maga a csoportszervező vállalkozás pedig, nem bank, vagy biztosító, ezért semmilyen pénzügyi szolgáltatást nem végezhet, hitelt sem nyújthat. Kizárólag a fogyasztói csoportok szervezését és működtetését végzi. Ezért nem vonatkoznak rájuk azok a törvények, jogszabályok és etikai kódexek sem, amelyek a bankok tevékenységét szabályozzák, és ez által a banki hitelügylet szerződő feleinek védelmet, garanciát, biztonságot nyújtanak. Ha történetesen a fogyasztói csoportokba befizetett pénzeknek nyoma vész, egyetlen hatóság, sem a bíróság nem tudja kártalanítani a tagokat, s ha a céget, amellyel szerződést kötöttünk, netán valamiért felszámolják, vagy csődöt jelent a szerződésünk szerinti tíz vagy akár tizenöt éves futamidő lejárta előtt, semmilyen biztosítékunk nincs arra, hogy valaha is viszontlátjuk befizetéseiket. A fogyasztói csoportokat szervező cégek hirdetései, reklámjai előnyösnek tűnnek, hiszen kezes és jövedelemigazolás nélkül igényelhető pénzhez jutási lehetőséget kínálnak, holott nem nyújtanak kölcsönt, hanem, ahogy az egyik cégnél fogalmaztak: alternatív finanszírozási lehetőséget kínálnak. A hirdetéseikben sugalltakkal ellentétben a fogyasztói csoport tagja nem készpénzhez jut, hanem a szerződésben szereplő áru vagy szolgáltatás tulajdonjogához, vásárlói jogához. Előfordulhat, hogy a delikvens hosszú évekig csak befizet, de nem jut a kívánt dologhoz, csak a futamidő végén. A szerződés 30 napon túli felmondása esetén csak a befizetett havi részletet/részletekre és csak a szerződésben rögzített futamidő végén tarthatunk igényt, de lehet, hogy csak 15 év múlva, ráadásul a kamatok nélkül kapjuk. A hatóságok panasz esetén sem tudnak érdemben fellépni Újabb fogyasztói csoport az interneten arról, mennyi az előtörlesztés szokásos ideje, a válasz: 12 hónapot szoktak vállalni. Jeleztem továbbá, hogy a szerződés feltételei csak rám, mint szerződéskötőre vonatkoznak, mire ő megnyugtatott, hogy a Kft-re vonatkozó részt az összegek befizetése után megkapom. Mivel az üzletkötő biztosított róla, hogy a hitelbírálaton átmentem, a feltételeknek megfelelek, és az összeg kifizetése két héten belül megtörténik, a 12 havi előtörlesztést elvállaltam, a szerződést aláírtuk és az összeget befizettem. Az összeg átadása után ért az első csalódás, a nyugtákon kívül egyéb a szerződésre vonatkozó anyagot nem kaptam. Megbeszélésünk szerint egy hét múlva én érdeklődtem telefonon az üzletkötőnél, aki minősíthetetlen hangon közölte, vagy megemelem az előtörlesztési futamot 60 hónapra, vagy nem kapok hitelt és elvesztem a befizetett 53,300.-Ft-ot (ami a fele fizetésem!). Más lehetőségem nincs! Próbáltam panaszommal megkeresni a cég ügyvezetőjét, ami nem volt egyszerű, mert a székhelyen nem tartózkodik sem ő, sem irodavezető. Bár a a fogyasztói csoportokat szervező cégek ellen, és a fogyasztóvédők sem biztathatják a panaszosokat semmi jóval. A fogyasztói csoportok szervezésére és működtetésére külön, hatályos jogszabály jelenleg nem vonatkozik, bár évek óta léteznek ez irányú kezdeményezések. A Pénzügyi Szolgáltatások Állami Felügyeletéhez hiába fordulunk panaszunkkal, mert a fogyasztói csoportok nem pénzügyi intézmények, ezért nem tartoznak a PSZÁF hatáskörébe. Pereskedhetünk, de bírósági eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha pénzünket a futamidő végén sem kapjuk meg. És könnyen lehet, hogy a cég addigra megszűnik, csődbe megy, fizetésképtelenné válik. Csak a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja ezeknek a cégek tevékenységét, de jogosultsága csupán odáig terjed, hogy eljárást indíthat, megbírságolhatja, betilthatja a fogyasztót megtévesztő reklámjaikat. Kis ügyeskedéssel a cégek, átfogalmazott reklámjaikkal ugyanott folytathatják, ahol abbahagyták. Az a jelenség is gondot okoz, hogy egyes fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások átadják tevékenységüket vagy megszűnnek, majd nem ritkán ugyanazok közreműködésével - új néven, de a korábbi módon zavartalanul folytatják tevékenységüket. Ha mindenképpen a fogyasztói csoport konstrukcióját választjuk, a belépés előtt alaposan tanulmányozzuk át az adott cég részvételi szabályzatát! Maga a Cég (az egyik a sok közül) is segít nekünk abban, hogyan előzzük meg azt, hogy csőbe húzzanak, íme: Vegyük figyelembe, hogy elsősorban írásban kötünk szerződést és mind a két félnek kötelessége a tőle elvárható módon elolvasni és megérteni a leírtakat. Amennyiben Ön nem ért egyet a leírtakkal, vagy nem érti, akkor nem kell szerződést kötni! Ha bonyolult a megfogalmazás, akkor jogász segítségét kell kérni az ügyben, még mielőtt belevágnának! Szádvári Lídia kollegák nem adták meg az elérhetőségét, mégis sikerült telefonon elérnem. Beszélgetésünk során először is közölte, ők nem adnak hitelt, ingóságot értékesítenek, majd miután meghallgatott, ígéretet tett, hogy intézkedik ügyemben. Ezt két hét múlva meg is tette írásban: várjak nyugodtan a soromra. Fel szerettem volna venni Ft-ot, ha hatvan hónap előtörlesztést vállaltam volna, kézhez kaptam volna Ft-ot, ha egyáltalán megkapom, a futamidő végéig befizetendő, közel 1,5 millió! Az még csak hab a tortán, hogy a szerződést 25 évre szerettem volna megkötni, melynek reklámozott havi törlesztése Ft, mint kiderült csak az első hónapban utána Ft, és hogy az üzletkötő a törlesztőrészleteket 15 évre számolta ki április 29-én felmondtam a szerződést, és most futok a pénzem után. Megjegyzés: A panaszos neve, elérhetősége irodánknál megtalálható. A cikk hez neve elhallgatását kéri. Fekete Csaba Fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó vezető

3 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám 3 Utasbarát szolgáltatások a MÁV-nál Folytatás az 1. oldalról az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: Levél: MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálat 1426 Buda pest, pf. 56. Telefon: MÁV- DIREKT 06 (40) Külföld ről hívható telefonszám: +36 (1) Faxon: 06 (1) eszre ve mav-start.hu - Zalaegerszeg-Budapest között nem lehet megváltani a jegyet elővételben nevezetesen a visszaútra szóló jegy csak Buda pes ten vásárolható meg, egy előre kiválasztott járatra. A problémát tovább fokozza az, ha az utas lekési a kiválasztott járatot, akkor a következő vonatra már nem használható fel, tehát vissza kell váltani a jegyet - Elővételi lehetőséget minden pénztárunkban biztosítunk utasainknak így a zalaegerszegiben is, ahol minden nap tól ig tart nyitva a pénztár. A konkrét esetet részletesen kellene ismerni, ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy miért nem tudott a visszaútra jegyet váltani az utas. A hatályos jogszabályok szerint a meghatározott vonatra váltott jegy vagyis valamennyi belföldi InterCity, illetve belföldön is közlekedő Euro City járatra váltott pót- és helyjegy, pótjegy, helyjegy - csakis a rajta feltüntetett vonaton érvényes. Az ilyen jegy a vonat indulását megelőző 1 óráig váltható vissza. - Többen vetik fel, hogy néhány vonalon korszerűtlenek, igénytelenek a személyvonatok, nem megfelelő a műszaki állapotuk, főként a mellékhelyiségek kifogásolhatók. A vasút korszerűsítése mellett milyen ütemben zajlik a szerelvények modernizálása, esetleges felújítása? - Az utasok pozitív visszajelzései alapján a jövőben is folytatni kívánjuk megkezdett m o t o r v o n a t p r o g r a m j á t, amelynek keretében az utóbbi évek beszerzéseinek eredményeképpen több mint 100 darab korszerű, alacsonypadlós, valamennyi utaselvárásnak megfelelő motorvonattal gazdagodott a járműflotta, amelyek nagyrészt Budapest elővárosának térségében teljesítenek szolgálatot. 10 darab Talent, 31 darab Desiro és 60 darab Flirt motorvonat közlekedik az utasok nagy megelégedésére. Ezekkel a járművekkel megvalósult a Bu dapest-tatabánya- Komárom-Győr, a Budapest- Székesfehérvár, a Budapest- Pusztaszabolcs-Dunaújváros, a Budapest-Gö döl lő-hatvan, valamint a Buda pest-esztergom vasútvonalon a járműpark jelentős részének korszerűsítése. A fejlesztéseknél a fenntartható fejlődés érdekében előtérbe helyezzük a környezet védelmét, így a járműbeszerzéseknél fontos szempont az energiatakarékos jármű (visszatápláló fékezés lehetősége). A MÁVcsoport jövőbeni járműstratégiájának kialakítása jelenleg folyamatban van, ennek létrejötte után lehet a tervekről és azok megvalósítási ütemezéséről további tájékoztatást adni. - A minőségi vonatként emlegetett InterCity járatokon kevésbé tolerálják az utazók a hiányosságokat... Van-e alapkövetelmény ún. minősítő rendszer amitől az egyes szolgáltatások minőségi kategóriásnak minősülnek, azaz magasabb díjazásért, mindig ugyanazt a minőséget nyújtják a fogyasztónak? - A MÁV-START Zrt. működésének kiemelt célja, hogy szolgáltatásainak színvonalát az utasok igényeinek megfelelve a lehetőségei szerint - folyamatosan emelje. Ennek a folyamatnak a részeként a személyszállító vasúttársaság ban kezdte el a minőségirányítási rendszerének kiépítését és működtetését, majd 2010-ben folytatódott a szervezet minőségpolitikájának felülvizsgálata januárjában végezte el a TÜV Rheinland Kft. a vállalat felügyeleti, kibővítő auditját, amely során a MÁV-START Zrt. megfelelt a szabvány követelményeinek, így az auditorok a személyszállító vasúttársaság egészére érvényes minőségügyi tanúsítvány kiállítását javasolták. A minőségpolitikai célok megvalósítása részben az elfogadott minőségirányítási stratégia által, részben, pedig az utasok igényeinek folyamatos megismerése és a visszajelzésekhez kapcsolódó munkavállalói képzések révén, hosszú távon biztosított. A minőségirányítási rendszer megfelelő alkalmazása lehetővé teszi, hogy a MÁV-START Zrt. a vasutat választó utasok elvárásainak egyre jobban megfeleljen. További előnyként a szabvány által megkövetelt szempontok betartásával átláthatóbbá, könnyebben szabályozhatóvá és hatékonyabbá válik a társaság működése is. - Milyen kedvezmények vannak, - lesznek a nyári szünetben, a fesztiválok idején? - Kizárólag a nagy tömegeket vonzó rendezvényekhez utazási kedvezmény formájában ad támogatást a MÁV- START Zrt. a rendezvény szervezőjével kötött megállapodások alapján. Azokat a rendezvényeket részesítjük előnyben, amelyeknél a várható látogatószám kiemelkedő nagyságrendű és az ország minden tájáról érkeznek résztvevők. Emellett fontos kitétel, ha a rendezvény célja elsősorban a sporthoz, a kultúrához és az utazáshoz kapcsolódik. Az aktuális rendezvényekre nyújtott kedvezmények, utazási ajánlatok a MÁV- START Zrt. honlapján elérhetők. A legutóbbi rendezvény, amelyre az utasok 50% alkalmi menettérti kedvezményt vehettek igénybe a WINK maraton, amely május 14-én, Siófokon került megrendezésre. - A 21. században elvárás a kényelmes info-kommunikációs szolgáltatások bevezetése. Sokan igénybe is veszik, köztük, pl. a reklámozott telefonos jegyrendelést, ami azonban többször túlterhelt a népszerű szolgáltatás bevezetése óta rendelkezésre áll-e több telefonvonal erre a célra? - A telefonos szolgálat túlterheltsége általában ünnepnapok előtt történő jegyelővétel vásárlás során jellemző, azonban utasaink számára az utazás kezdetét megelőzően 60 nap áll rendelkezésre, hogy mentjegyeiket akár telefonon, akár Interneten keresztül megváltsák. Természetesen, a hívások számának növekedését a telefonos kollégák leterheltségét az utasok megfelelő kiszolgálás érdekében a vasúttársaság folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén több munkatárs szolgálatba helyezésével áll utasai rendelkezésére. A legfrissebb, áprilisi statisztikát megnézve megállapítható, hogy telefonos jegyrendelés menüpontba érkező hívások 90%-át 30 másodpercen belül a kollégák felvették és az észrevételeket kezelték. A Call Center telekommunikációs rendszere megfelelően tudja a hívásokat egyidejűleg kezelni ahhoz, hogy ne találkozzanak foglalt jelzéssel a telefonálók. Jelenleg a pénztárak többsége még nem gépesített, ez a jövőben fejlesztésre szorul. A tervek szerint öt lépcsőben kerül fejlesztésre a rendszer: az infokommunikációs hálózat bővítésével, a pénztárak gépesítésével, a fedélzeti jegyellenőrző és jegykiadó gépek cseréjével/bővítésével, a nemzetközi menetjegyek kiadásának gépesítésével és további jegykiadó automaták beszerzésével. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy utasok számára biztosítsuk a legkorszerűbb és időkímélő jegyvásárlási lehetőségeket. Erre szolgál az internetes jegyértékesítési rendszer, amely 2010 áprilisától már számla kiállítására is képes, és amelyben a belföldi viszonylatokon felül októbertől nemzetközi menetjegyek (elsősorban kirándulójegyek) is megvásárolhatók. A rendszer fejlesztése folyamatos. - Volt, aki a telefonos ügyintézés során megrendelt helyjegyéhez a jegykérő kódot nem kapta meg SMS-ben, ahogy a szabály előírná. Ekkor felhívta telefonon az ügyintézőt, aki közölte, hogy nincs a nevére jegyrendelés Lehetséges ez? Milyen felkészítéseket kapnak a MÁV frontvonalban teljesítő munkatársai, hogy a modern kommunikációs eszközöket alkalmazni tudják? - A fent leírt panaszhoz hasonlóval nem találkoztunk. Vélelmezzük, hogy nem az ügyintéző hibázhatott, hanem a számítógépes szoftverrel történhetett valami (például egy sajnálatosan hétköznapi jelenség: lefagyott a számítógép). Hogy pontosan mi történt, azt csak a konkrét adatok ismeretében áll módunkban kivizsgálni. - Vannak-e újdonságok, utasokat vonzó fejlesztések, vagy idényjellegű szolgáltatáscsomagok, amikért baráti közösségek, természetkedvelők leteszik az autó slusszkulcsát, és a vonatot választják? - A 2010/2011. évi megújult menetrendi kínálat további hat mellékvonal megnyitásával, egyes viszonylatokban több vonat közlekedtetésével, az ütemes menetrend bővítésével, menetidő csökkentéssel növeli a 2011-es évben a szolgáltatás minőségét. Új Inter- City vonatpár közlekedik Budapest és Szombathely viszonylatában, ezen kívül a térségben új gyorsvonatpár közlekedik Győr és Szombathely között. Menetidő-csökkenéssel javult a személyszállítási szolgáltatás a Budapest és Eger között közlekedő sebesvonatok többségénél, illetve a Baja és a Szekszárd felől Budapestre közlekedő Gemenc InterCity-k esetében is. A nemzetközi közlekedésben bővültek az eljutási lehetőségek: a railjet vonat pénteki és szombati napokon, Münchenen át Frankfurtba közlekedik, vasárnaponként, pedig vissza. Csehország délkeleti része és Lengyelország újból elérhetővé vált a közvetlen nappali forgalomban, az újra bevezetett Moravia EuroCity-nek köszönhetően. A Hargita Inter- City a menetrendváltástól Budapest és Marosvásárhely között mindkét irányba közvetlen kocsikat továbbít, újabb átszállás nélküli eljutási lehetőséget kínálva Marosvásárhelyre. A Balatonhoz utazók teljes körű kiszolgálása érdekében május elsejétől ismét elérhető a pénztárakban a Balaton Mix jegy, a MÁV-START Zrt. és a Balatoni Hajózási Zrt. közös ajánlata. A megújult jegy lehetővé teszi az érvénytartamán belül (a fajtától függően) az egy vagy két szabadon választott napon a Balaton körüli vonatok és a menetrend szerinti, balatoni hajójáratok korlátlan számú igénybevételét díjmentes kerékpár szállítási lehetőséggel. A jegy - alkalmazkodva az utazók igényeihez - felnőtt, gyermek, és családi változatban kapható. A személyszállító vasúttársaság a tóhoz utazók számára további 50 százalékos menettérti kedvezményt is biztosít, a megvásárolt Balaton Mix jegy típusától függően 50 km feletti távolság esetén vagy akár kilométer korlátozás nélkül. A mobilkommunikációs eszközök rohamos terjedésével, elsősorban az InterCity járatokon egyre többen vannak azon utasok, akik laptoppal, illetve WI- FI igénybevételére alkalmas eszközzel utaznak. Így az utasigények alapján szükség lenne 230 V-os csatlakozóra minden InterCity kocsiba, valamint fedélzeti vezeték nélküli Internet elérésére. Döntés született 2011-re egy próbaüzem jellegű szolgáltatás bevezetéséről. Első körben tíz darab 3G Inter City kocsin indul el a szolgáltatás, amelyet a jövőbeni tapasztalatok alapján az új InterCity járművek beszerzésekor lehet tovább bővíteni. A próbaüzemi szolgáltatás a kör InterCity vonalán (Budapest- Miskolc és Budapest-Debrecen- Nyíregy há za) lesz elérhető. Idén 20 éves hálózatunkon az InterCity szolgáltatás. Az évfordulóhoz kapcsolódó 20 év a Kényelem jegyében! akció keretében bélyegzések gyűjtésére van lehetőség július 31.-ig IC pót- és helyjegy, pótjegy, helyjegy vásárlás alkalmával az erre a célra rendszeresített Bélyegzési lapon. 20 darab bélyegzést követően a következő felár díjmentesen kapható meg. Interneten történő jegyvásárlás során a rendszer automatikusan számlálja a vásárlásokat, külön bélyegzésre nincs szükség. Magyarországon is egyre többen választják a kerékpározást, és egyre több a biciklik vonaton történő szállítása. A évi nyári menetrendi időszaktól álltak forgalomba azok a kerékpárszállító szerelvények, amelyek poggyászkocsik átalakításával és felújításával segítették elő a Balaton partjára történő kerékpáros utazást. Az idei szezonban ezek a kocsik a Balaton déli partján, további hasonlóan nagy befogadó képességű kerékpárszállító kocsik, pedig a Balaton északi partján közlekednek. A szállítási lehetőségek bővültek Sopron, Pécs és Szeged irányába is. Eddigiekhez hasonlóan az idei évben is támogatunk különböző kerékpáros rendezvényeket. De idén azokra is gondoltunk, akik egyénileg, saját szabadidejükben sportolnak és Magyarország három hagyományosan kerékpárbarát tájegységére való utazást támogatjuk kedvező egységáras kerékpárjegyekkel. A szezonális kerékpárjegy előnye, hogy az akcióban megjelölt hónapokban az ország bármely területéről igénybe vehető egységesen 400 Ft-ért, továbbá az érvényesség napján az érintett vasútvonalakon korlátlan le- és felszállási lehetőséget biztosít a vonatra. - Végül arra a kérdésre, hogy hogyan veszi ki részét a MÁV a társadalmi felelősségvállalásból, milyen közcélú ügy támogatásában, programok megvalósulásában vesz részt a vállalat Hackl Mónika társasági kommunikációs osztályvezető válaszolt lapunknak - Állami vállalatként különösen fontosnak tartjuk, sőt hangsúlyosan kötelességünk, hogy a társadalmi és környezetvédelmi ügyekben felelősen szerepet vállaljunk. Ez a szerepvállalás természetesen rendkívül sok programban megnyilvánulhat, ezek körét folyamatosan bővítjük, most essen szó a legfontosabbakról. CSR tevékenységünkben központi szerepet játszik a társadalmi párbeszéd kialakítása és fenntartása, CSR politikánkat ezen inputok mentén határozzuk meg. Magyarország legnagyobb munkaadójaként munkavállalóink körében konkrét akciók keretében terjesztjük az önkéntes kultúrát, a felelős állampolgár eszméjét. Támoga tási politikánkat most helyezzük új alapokra, hogy a vállalat profiljával összhangban és a társadalmi igények mentén hitelesen tudjuk támogatni a különböző szervezetek munkáját. Környe zetvédelem területén nem elégszünk meg annyival, hogy a vasút eleve fenntarthatóbb alternatívát nyújt a közúti közlekedéssel szemben, működésünket folyamatosan igyekszünk környezet barátabbá tenni. Társadalmi felelősségvállalásunkról, pedig immár negyedik éve jelentés formájában tájékoztatjuk érintettjeinket. Vajda Márta

4 4 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám Új szabályozási modell kiszámíthatóbb költségek Új irányok a távhőszolgáltatásban A távhőszolgáltatás (vélt és valós) jellemzői A távfűtés drága, pazarló és elavult fűtési forma, a szocializmus egyik ránk maradt öröksége. Általánosnak mondható vélemény ez a távfűtéssel kapcsolatban. De vajon valóban ennyire rászolgált rosszhírére ez a fűtési rendszer? Technikai szempontból vizsgálva a hazai távhőszolgáltatás rendszere, a távhőtermelő- és elosztórendszerek nem nevezhetőek korszerűtlennek. Ennyiben tehát nem a valós képet támasztja alá a közhiedelem. Örömmel tölthetne el bennünket ez a technikai felkészültség, mégsem valószínű, hogy sok lakásban ez a lakók első gondolata a havi rezsiköltség láttán. Az egyik ok valójában, ami felelős ezért a negatív vélekedésért, az a távfűtést használó, jellemzően panelházak korszerűtlen állapota. Amennyiben egy épület energiagazdálkodása pazarló, a szabályozhatóság nem megoldott és a szigetelés sem megfelelő, akkor az - fűtési rendszertől függetlenül - drága és pazarló energiafelhasználást eredményez. A távfűtést használó épületek szerkezeti adottságai mellett egy másik tényező is rejlik a magas árak hátterében. Egyfajta negatív spirált alakított ki ugyanis az a tendencia, hogy tekintettel a magas költségekre, egyre több ház választotta a távfűtési rendszerről való leválást, ezzel tovább növelve a továbbra is a hálózathoz kapcsolódó lakóközösségek költségeit. Mivel a távhőszolgáltatáshoz változatlan mértékű fix költségek is kapcsolódnak, így ezeket kevesebb fogyasztó között kell felosztani, és ez végső soron még több leváláshoz vezet. Árverseny az energiapiacon - cél a versenyképesség A távhőszolgáltatás szempontjából a hosszú távú fennmaradás érdekében, a jelen körülmények között a legkedvezőbb lehetőség, ha az árak terén is képes lesz versenyképességét biztosítania az alternatív fűtési technológiákkal szemben. Ezt a célt szolgálta a távhőt terhelő ÁFA teher 5%-ra történő leszállítása és a kapcsolt hőtermelés támogatása is (utóbbi a megtermelt villamos energia kötelező átvételét jelenti a piacinál magasabb hatósági áron). Ezen próbálkozások ellenére is fennmaradtak azonban bizonyos anomáliák a távhőpiac tekintetében. A távhőszolgáltatás helyi közüzemi szolgáltatás. Ennek okán, az egyes településeken alkalmazott díjak az eddigi árrendszerben esetenként jelentős eltéréseket mutattak. Egy átlagos méretű, azaz 135 légköbméter nagyságú lakásra számítva, az éves távhőköltség a Ft/ év + ÁFA országos átlaga % között mozgott. A lakossági távhő árát igen nagymértékben befolyásolta az, hogy ki, miből és mennyiért állította elő a felhasználásra kerülő távhőt, kihatással volt az árra a településen érvényesülő tulajdonosi szerkezet, és hogy a megtermelt távhő hány lépcsőfokon keresztül tudott eljutni a fogyasztókhoz. Az eddig fennálló rendszerben azok a települések juthattak árelőnyhöz, ahol a távhőt termelő erőmű a szolgáltató tulajdonában volt. A tulajdonviszonyok okozta eltérések mellett, a távfűtésre vonatkozó szabályozás és az ebben résztvevő egyes hatóságok rendszere is rendkívül széttagoltnak volt mondható. A különböző hatáskörök a Magyar Energia Hivatal, a települések jegyzői és képviselő-testületei között oszlottak meg. Az Energia Hivatal feladatai közé tartozott többek között a távhőtermelő létesítmény létesítésére vonatkozó engedély kiadása, illetve módosítása, valamint annak ellenőrzése, hogy a távhőtermelő a jogszabályban és az engedélyben foglaltaknak megfelelően jár-e el. Szintén az Energia Hivatal látta el az ármegállapítással összefüggő, a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott egyes feladatokat. A területileg illetékes önkormányzat jegyzője - a távhőszolgáltatással kapcsolatos hatáskörének keretében - többek között kiadta, módosította vagy visszavonta az illetékességi területén a távhőtermelő létesítmény létesítési és működési engedélyét minden olyan esetben, amely nem a MEH engedélyezési hatáskörébe tartozott, s jóváhagyta a távhőszolgáltató által kidolgozott üzletszabályzatot. Ellenőrizte az engedélyezési hatáskörébe tartozó, illetékességi területén működő távhőtermelők és távhőszolgáltatók tevékenységét az ellátás biztonsága, a működés hatékonysága és a működési engedélyben előírt feltételek, valamint az üzletszabályzatban foglaltak betartása szempontjából. Az önkormányzatok képviselőtestületei, pedig rendeletben határozták meg a távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, így a távhőszolgáltatásban érvényesülő díjszabást is. Új szabályozási modell kiszámíthatóbb költségek A áprilistól érvényesülő új szabályozás egységes keretet ad a távfűtésben alkalmazható áraknak. A bevezetésre került új modellben a vezetékes energiahordozókhoz hasonlóan központi szabályozás alá esik ezen túl a távfűtés is, így az eddigiekhez képest áttekinthetőbbé és egyszerűbbé válik az árképzés rendszere. Jogalkotói szándék volt, hogy a változtatásoknak köszönhetően csökkenjen a lakosság kiszolgáltatottsága, szabályozhatóbbá váljék a közüzemi költségek változása, és összességében kiszámíthatóbbá tehessék a távhőszolgáltatást. Az újfajta szabályozást indokolja az a tény is, hogy ezzel a megoldással a jogalkotó kiemelkedő társadalmi érdeket szolgálhat, tekintettel arra, hogy hazánkban jelenleg közel háztartás ellátását biztosítja a távfűtés április 15-étől tehát, a távhőszolgáltatás díját, valamint a távhőszolgáltatónak értékesített hő árát az energiapolitikáért felelős miniszter (jelenleg a nemzeti fejlesztési miniszter) állapítja meg rendeletében, az Energia Hivatal árelőkészítő tevékenységét követően. A gázszolgáltatáshoz hasonlóan az alkalmazható hatósági árak a szolgáltatásért kiszabható maximumot jelentik, ezektől az értékektől csak lefelé van lehetőség az eltérésre. Emellett ugyancsak hatályban maradnak a helyi sajátosságokat tükröző önkormányzati rendeleti áralkalmazási feltételek is, valamint a távhőszolgáltatás csatlakozási díját továbbra is az önkormányzatok határozzák meg. A konkrét árakat tekintve, az első miniszteri rendelet megjelenéséig alkalmazható árakat a jogszabály a március 31-ei színvonalon befagyasztotta Ágh Zsuzsanna dr. NFH Mire kell figyelnünk? Ezernyi a buktató Lakáseladás, lakásvétel Ma nagyon nehéz elfogadható áron lakást eladni. Az elfogadható persze mást jelent a vevőnek és mást az eladónak. Mégis kelnek el otthonok, olyanok is, amibe sokan be se tennék a lábukat. Mitől függ tehát eladási akciónk sikere? Melyek a legnagyobb hibák, amelyeket elkövethetünk lakáseladáskor? 1. Túl magasra vagy alacsonyra tett eladási ár. A magas ár jelentősen lecsökkenti az érdeklődők számát. Az alacsony ár meggyorsítja az értékesítést, de szűkíti a mozgásteret az alku során, és csökkenti az értékesítés eredményét. Az eladók általában túlárazzák lakásukat, mert nem a piac által elfogadott értéket szeretnék a lakásért megkapni. 2. Rossz megbízási szerződés kötése az ingatlanközvetítővel Alaposan olvassa át a megbízási szerződést, különösen figyeljen arra, hogy milyen esetekben jár díj a közvetítőnek, és arra, hogy ha nem elégedett, hogyan szállhat ki az együttműködésből! 3. Nem készíti fel a lakást az eladásra Rend, tisztaság, világosság, otthonosság. Ezt keresik a lakásvásárlók. A lim-lomok, kosz, sötétség, zsúfoltság taszítják a vevőket. 4. Kevés szöveg, rossz fotó a hirdetésben A rossz fotók töredékére csökkenthetik a hirdetés hatékonyságát. Ennek az ellenkezője is igaz, miszerint a jó fotók többszörösére növelhetik az érdeklődők számát. 5. Az érdeklődő elriasztása Úgy fogadja az érdeklődőket, mintha vendégek lennének! Ha nem tudja elérni, hogy visszajöjjenek, akkor minden eddigi munkája hiábavaló volt. 6. Saját pozíciója gyengítése az alku során Vevőként sokszor tapasztalom, hogy az eladók a személyes találkozáskor, már alacsonyabb árat mondanak, mint a hirdetésben. Anélkül, hogy én bármilyen megjegyzést tettem volna az árra. Ön ne tegye ezt, ezzel csak a saját mozgásterét csökkenti! A hirdetésben már tett egy ajánlatot, most a vevőn a sor. Bogaras eladók, finnyás vevők A fenti jó tanácsok már évek óta keringenek az interneten, mégis könnyebb ezeket elolvasni és bólogatni rá, mint a valóságban is betartani. Jómagam éveken keresztül kerestem lakást a magam számára és rengeteg koszos, lomos, bogaras otthonban voltam, olyan lakásokban, amelyeket nem is lehet lakásnak nevezni. Volt, ahol macskák leselkedtek rám az előszoba szekrény tetejéről, hogy rám ugorjanak és olyanok is, amelyeknél úgy éreztem, valójában nem is akarják eladni a tulajdonosok otthonukat de akkor miért hirdetnek. Egy háromgyermekes család nem (?) tudja megoldani, hogy ne száradó ruhák garmadájával fogadják az érdeklődőt, hogy ne gyerekjátékok tucatjait kelljen kerülgetni a szoba közepén. Az is megesik, hogy nagyon koszos lakásban arra kérik a tulajdonosok a vendéget, hogy vegye le a szandálját, pedig még cipővel sem nagyon van kedve belépni az embernek. (Profi ingatlanosnál mindig van műanyag lábvédő, amivel be lehet lépni valakinek a lakásába. Ez különösen akkor fontos és jogos, ha mászó kisbaba van a háznál.) Mit tanácsol az ügyvéd? Bár a vevő hozza az ügyvédet, mindig vigyünk magunkkal saját ügyvédet is! Ellenkező esetben teljesen kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. (Jogi végzettség esetén is!) Mire kell leginkább figyelnünk, ha mégsem telik arra, hogy szakemberrel érkezzünk a szerződéskötésre? Dr. Gál Péter ügyvéd szerint, mindig gyanús, ha túl rövid a szerződés. A vevő számára értelmetlenül hosszúnak tűnő, több oldalas szerződésnek minden betűje számíthat. És minden oldalt mindenkinek alá kell írni, és le kell pecsételni! Figyeljünk rá, hogy elegendő eredeti példány álljon rendelkezésre. Különösen ügyeljünk rá, hogy az eladó személyesen jelenjen meg a szerződéskötéskor. Ha beteg, menjünk el az eladóhoz az otthonába, vagy a kórházba és győződjünk meg róla személyesen, hogy valóban el akarja adni ingatlanát és annyiért, amennyiben megállapodtunk. Ha gyámoltról van szó, kérjük el a gyámsági határozatot, menjünk el az adott önkormányzat gyámhivatalába és érdeklődjünk név szerint a személy felől! Csak a hivatalosan kirendelt gyámmal egyezkedjünk, helyettesével, rokonával nem Ha akár az eladó, akár a vevő részéről külföldi állampolgár vesz részt a szerződéskötésben, mindenképpen fogadjunk nyelveket beszélő ügyvédet! Nagyon fontos, hogy friss és hiteles legyen a tulajdoni lap! Nélküle nincs értelme senkivel sem tárgyalni. A népszerű sztárügyvéd azt is kiemelte: jelentősége van annak is, hogy milyen határidőt szabunk meg a kiköltözésre, illetve ha ezt a határidőt nem tartjuk be. Ha ingóságok maradnak a lakásban, érdemes azokat külön venni a szerződésben, annál is inkább, mert ha az adásvétel részét képezik, más adózási szabályok vonatkoznak rá. Nagyon fontos, hogy a pénz átvételénél, megszámolásánál mindkét fél részéről többen legyenek jelen, akik átszámolják ugyancsak a pénzt és jelenlétükkel nyomatékot adnak, mint tanúk, a kifizetésnek. Magyarországon lehet készpénzben és átutalással is fizetni, egyes országokban más szabályok mérvadók. Arra is ügyeljünk, hogy az adott ingatlanon tényleg van-e víz, villany, gáz. És bekötött, működő! Nem elég, ha látjuk a villanykapcsolót, gáztűz helyet, hűtőt. Ha évek óta nem lakják az ingatlant, lehet, hogy régen nem élnek a vezetékek, sőt lehet, hogy soha nem is volt ott saját villany, víz és gázbekötés.(vagy esetleg feketén volt megbuhe rálva.) A csatorna sem mindenütt természetes, még Budapesten sem. Előfordulhat, hogy egy kis zsákutcába nem tud bejönni a szemeteskocsi, mert nem tud megfordulni. És minden egyes alkalommal ki kell cipelnünk a kukát az utca végére! Mindez súlyos százezrekbe (milliókba) kerülhet pluszmínusz! Telekvásárlás esetén mindig győződjünk meg róla, hogy egyáltalán lehet-e arra építeni. Persze az építési engedély sokszor szubjektív, megfoghatatlan valami, pláne itt Magyarországon, de próbáljunk utánanézni a dolognak. Elek Lenke

5 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám 5 Az Európai Fogyasztói Központ bemutatkozása Folytatás az 1. oldalról Milyen egyéb más tevékenységeket végez az Európai Fogyasztói Központ? Amennyiben az EFK közreműködése nem vezetne eredményre, az EFK felvilágosítást nyújt a fogyasztóknak az alternatív vitarendezési (békéltető testületi) eljárásokról és az egyedi fogyasztói jogviták rendezésének bírósági eljáráson kívüli egyéb lehetőségeiről. A fogyasztó kérése esetén továbbítja a fogyasztói panaszt a kompetens alternatív vitarendező (békéltető) testület részére. Hasznos ötleteket és jó tanácsokat ad a különböző, határon átnyúló ügyletek, kereskedelmi gyakorlatok tartalmáról, jellegéről, továbbá azok előnyeiről és kockázatairól is. Tájékoztatást ad a fogyasztók részére a nemzeti és az európai uniós jogszabályok tartalmáról, az uniós intézmények elérhetőségéről. Tájékoztatást ad a fogyasztók részére a fogyasztói jogok tartalmáról. A hazai és európai uniós jogalkotás keretében a jogszabálytervezetek véleményezésében való közreműködése során képviseli a fogyasztóvédelmi szempontokat. Szakmai együttműködést kezdeményez és tart fenn más európai uniós, a fogyasztók tájékoztatását és érdekeinek védelmét szolgáló más hálózatokkal (pld: SOLVIT, Europe Direct stb.). Melyek az Európai Fogyasztói Központhoz fordulás előfeltételei? Amennyiben egy magyar fogyasztónak egy másik uniós tagállamban, illetve Izlandon vagy Norvégiában letelepedett vállalkozással szemben keletkezik panasza egy határon átnyúló vásárlással kapcsolatban, a fogyasztónak meg kell kísérelnie (pld: en vagy postai úton bejelentett reklamáció útján) azt közvetlenül az érintett vállalkozással rendezni. Amennyiben a vállalkozás nem válaszol a reklamációra, illetve a fogyasztó nem fogadja el a vállalkozás válaszát, a fogyasztó panaszát a kereskedővel való előzetes kapcsolatfelvétel megtörténtét igazoló, valamint a szerződéssel kapcsolatos dokumentációk (megrendelés, visszaigazolás, szerződés, a fizetést igazoló bankszámlakivonat, beszállókártya, illetve más egyéb, az ügy megítéléshez szükséges és a fogyasztó igényének alátámasztására alkalmas bármely irat, stb.) benyújtásával együtt - személyesen az ügyfélszolgálati irodában (1088. Budapest, Jó zsef kör út 6.), en valamint a www. magyarefk.hu oldalon elérhető online formanyomtatvány kitöltésével (a legördülő menüben magyar nyelvű kitöltés is választható) nyújthatja be. A központ telefonon, a es számon is elérhető. Fontos tudni, hogy amenynyiben a bepanaszolt vállalkozás székhelye vagy telephelye nem az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában található, hanem például egy nem uniós tag európai országban, az Egyesült Államokban, Kínában vagy valamelyik egzotikus szigeten lévő adóparadicsomban, ilyen esetekben az EFK, sajnálatosan nem tud érdemi segítséget nyújtani a sérelmet szenvedett fogyasztónak, hanem kizárólag a fogyasztó általános tájékoztatására van lehetősége. E mellett az EFK nem működik közre kizárólag belföldi érintettségű (tehát amikor a fogyasztó és a vállalkozás is magyar illetőségű) panaszok esetén sem, az ilyen tárgyú panaszokkal továbbra is a fogyasztóvédelemben érintett magyar közigazgatási hatóságok (NFH, PSZÁF, NMHH, stb.) foglalkoznak. Tanulságok az ingatlanpiac mindkét oldaláról Bérlő és vevő kerestetik! A legnagyobb hiány manapság bérlőkből és vevőkből van. Óriási harc dúl már az érdeklődőkért is, akik kegyetlenül alkudnak. Ugyanakkor és itt lép be Murphy törvénye ha mi szeretünk bele egy lakásba, s a tulajdonos rájön, hogy tényleg meg akarjuk venni ingatlanát, nem enged az árból. Ez a kettősség jellemzi ma az ingatlanpiacot. Ha el akarunk adni, megtehetjük, hogy újságokban vagy az interneten hirdetünk, illetve közvetítőhöz fordulunk. Nem árt vezetni egy füzetet és nyitni egy dossziét, mert egy idő után már elfelejthetjük, hogy melyik ügynökkel mire, és milyen árra szerződtünk és milyen feltételek mellett. Akad, aki szerint, ha eladtuk, rendben van csak értesítsük őt. Mások kikötik, hogy mi árulhatjuk, amennyiért akarjuk, de másik ingatlanosnak nem mondhatunk alacsonyabb árat, mert akkor nem fair a verseny. Ebben pedig, még igazuk is van. Ahány ingatlanközvetítő, annyiféle stílus. Van, aki lelkes és tisztelettudó, más lusta és miután megkötöttük a szerződést, fél évig nem is jelentkezik. Van, akiről kiderül, hogy tulajdonképpen multilevel ügynök és így szerez újabb embereket a piramisláncba, de olyan is akad, akinek Hogyan történik a panasz kezelése? A magyar fogyasztó által egy uniós tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában letelepedett vállalkozással szemben benyújtott panaszt az Európai Fogyasztói Központ magyarországi szervezete a vállalkozás székhelye szerinti tagállamban működő fogyasztói központhoz továbbítja, amely a panasz megoldása és a jogvita rendezése érdekében közvetlenül felveszi a kapcsolatot a vállalkozással a fogyasztó igényével, kérésével összhangban. A magyar és a külföldi fogyasztói központ folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és a magyar központ rendszeresen tájékoztatja a fogyasztót ügyének állásáról. Amennyiben az EFK-k közreműködésének köszönhetően vállalkozás a fogyasztó számára is elfogadható módon rendezi a fogyasztó igényét és panaszát (ennek tényleges megtörténtét a fogyasztónak is meg kell erősítenie), a fogyasztói központok közreműködése sikerrel, azaz a panasz megoldódásával zárul. Ha a vállalkozás nem rendezi a fogyasztó panaszát, illetve a fogyasztó továbbra sem elégedett a panasz rendezésének módjával és a külföldi vállalkozás megtett intézkedéseivel, a fogyasztónak a jogvita megszüntetése érdekében lehetősége van a vállalkozással szemben bírósági eljáráson kívüli alternatív vitarendezési (békéltető testületi) eljárást kezdeményeznie vagy végső esetben önállóan bírósághoz fordulni. Milyen előnyei vannak az Európai Fogyasztói Központ közreműködésének? Ingyenes; Szakszerű; Informá lis, egyszerű; Gyors; Sok esetben eredményes; Permegelőző hatású. egy időre belefolyunk az életébe, mindent tudunk róla öt perc alatt, csak éppen a lakásunkkal nem foglalkozik. Van olyan tulajdonos, aki nem örül annak, ha kétszer megnézzük a lakást másik odaköltözendő rokonnal, családtaggal, másik meg éppen repes tőle, bízik abban, hogy sikerül végre eladni az ingatlanát. Volt olyan lakás, amelyet háromszor néztünk meg, de egyre idegesebb volt az eladó, így aztán mi sem forszíroztuk tovább az ügyet. Hálistennek, mert találtunk egy jobbat a szomszéd házban. De olyan érdeklődővel is találkoztam már, igaz, nem magyarral, aki benézett (akart volna, pontosabban) a fehérneműs szekrényembe és lemérte a franciaágyat, majd miután zsebre akarta tenni a mérőszalagot, közölte, hogy keskeny az ágy. (Hiába mondtam, hogy nem eladó - mármint a bútor.) Olyan is akadt, aki szememre hányta, hogy hol, milyen újságban és website-on mit olvasott ugyanarról az ingatlanról, meglepődött, amikor nem engedtem az erős alkunak, és megsértődött, amikor közöltem, hogy amikor ő ráér feljönni, akkor én sajnos külföldön leszek. Nem árt előre megállapodni az ingatlanossal, hogy ki mutatja meg a lakást. Én, aki mindent tudok róla, mert 30 éve lakom ott, és ez az egy eladó ingatlanom van, vagy ő, akinek vagy 20 lakással kell tisztában lenni? Nagyon sok függ az ingatlanközvetítő sárm jától, profizmusától, optimizmusától. Eddig összesen két olyan ingatlanossal találkoztam, aki tényleg lelkesen tudta dicsérni az otthonunkat és kiválóan ecsetelte az előnyeit. Ami viszont követhetetlen: egy kiváló ügynök felveszi a lakást, majd odaküld egy embert egy másik kollégával, aki ügyetlenül téblábol és azt se tudja hol van. Akkor minek is? Mindez tehát lutri kérdése is. Ha magunk hirdetünk, ügyesen fogalmazzuk meg a szöveget. Kezdjük a lényegessel, de legyen benne egyéni jelző, ne csupa közhely. Ne állandó unalmas jelzőkkel ecseteljük otthonunk erényeit, hanem térjünk el a sémától. Érdemes ráfigyelni, hogy olykor a kerületi lapok hatékonyabbak, mint az internet, az idősebb korosztály ugyanis nem használ netet, viszont boldogan elolvassa az ingyenes sajtótermékeket. Érdemes kiemelni a hirdetést és hosszú szöveget írni. Ez már önmagában felhívja ránk a figyelmet. Elek Lenke Hol találhatók további hasznos információk az Európai Fogyasztói Központról? Az EFK fontos célkitűzése, hogy segítse a fogyasztók eligazodását a különböző fogyasztóvédelmi területeken és ily módon növelje a fogyasztói tudatosságot, bővítse a fogyasztók ismereteit. Ennek érdekében az EFK új, folyamatosan bővülő és a oldalon elérhető honlapján a központ feladatainak és működésének részletes bemutatása mellett hasznos tudnivalók és információk találhatók az egyes kereskedelmi és szolgáltatási szektorok fogyasztóvédelmi kérdéseiről is. Bízunk benne, hogy a honlapunkon hozzáférhető információk hozzájárulhatnak a határon átnyúló fogyasztói panaszok csökkenéséhez és ez által a magyar fogyasztók határon átnyúló ügyletekbe vetett bizalmának növeléséhez. Készítette: dr. Kriesch Attila Az Európai Fogyasztói Központ igazgatója kezd beérni. Mindez azt jelenti, hogy folytathatjuk a döntő fontosságú feladatok végrehajtását. RAPEX, az egyre hatékonyabb rendszer A RAPEX bevezetésekor (azaz 2004-ben, amikor a tagállamok az általános termékbiztonságról szóló irányelvet nemzeti jogrendszereikbe átültették) 468 bejelentés érkezett; 2010-re ez a szám 2244-re emelkedett. A megnövekedett kapacitás és hatékonyság az alábbiaknak tulajdonítható: - a nemzeti hatóságok aktívabbak a termékbiztonsággal kapcsolatos szabályok végrehajtása terén, amit többek között egyedi projekteken keresztül végeznek; - a források elosztása hatékonyabb; - a vállalatokban jobban tudatosulnak kötelezettségeik; - a harmadik országokkal köztük főként Kínával folytatott együttműködés fokozódik; - az Európai Bizottság koordinálja a hálózatépítést és a képzést. - A jövőben a figyelem főként a bejelentések minőségére és hasznavehetőségére összpontosul majd. A származási országok tekintetében megfigyelhető, hogy a RAPEX-rendszeren keresztül érkező bejelentések száma a kínai termékek esetében 2009 és 2010 között enyhén (2 %-kal, 60-ról 58 % ra) csökkent. A bejelentésekben szereplő termékek 17 % a származott európai országból, 15 %-a más államokból, és 10 % uk eredete volt ismeretlen. A rendszerben minden tagállam részt vesz A RAPEX munkájához új veszélyes termékek felkutatásával és bejelentésével, illetve a Sikeres rendezvény a megvádolt fogyasztókért Még nagyobb biztonság az egységes EU piacon Folytatás az 1. oldalról kapott információ szerinti nyomon követési eljárás biztosításával valamennyi uniós ország hozzájárult ben a részt vevő országok fele még aktívabbá vált. A legtöbb bejelentés a következő országokból érkezett: Németor szág (204), Bulgária (192), Ma gyarország (191), Ciprus (178) és Görögország (159). A fenti államokból jelzett esetek a súlyos kockázatot jelentő termékekről szóló, a rendszeren keresztül küldött összes bejelentés 47 %-át teszik ki. Sajnos, a gyermekjátékok is! A leggyakrabban bejelentett termékek körében első helyen a ruházati cikkek és textíliák szerepelnek (625 bejelentés, indok: fulladásveszély és irritációs kockázat), a második helyen, pedig a játékok állnak (488 bejelentés főként fulladás kockázata miatt). Ezt követik a gépjárművek (175 bejelentés sérülésveszély miatt), amelyek 2010-ben a súlyos kockázatot jelentő termékekkel kapcsolatos bejelentéseknek öszszesen 66 %-át tették ki. A leggyakrabban bejelentett termékkategóriák között a 4. helyen az elektromos készülékek állnak (158 bejelentés elektromos áramütés kockázata miatt). A bukósisakokra irányuló uniós piacfelügyeleti ellenőrzés eredményei 2010-ben a piac-felügyeleti hatóságok 11 országban végeztek különleges ellenőrzést szabadidős tevékenységekhez (alpesi síelés, snowboardozás, kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás és lovaglás) használatos bukósisakok biztonságosságával kapcsolatban. Több mint 367 sisakot vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági Folytatás az 1. oldalról Első körben megküldtük a rendezvényeink után készült bővebb összegzéseket, és javasoltuk, amennyiben ezen felül jogi vagy műszaki szakértői tanácsra van szüksége, keresse meg a Társadalmi Unió jogászát. Nyertes per birtokában K. Tamás mégis elkeseredésének adott hangot. Tette ezt mindazon fogyasztók érdekében, akik valamilyen okok miatt nem tudják elérni panaszuk orvoslását, pedig jogos lenne az ő esetükben is. Véleménye szerint a kisfogyasztó valóban kiszolgáltatott egy nagyszolgáltató hatalmaskodó, szankcionáló magatartásával szemben. Tűrhetetlennek tartja, ahogyan az önhibájukon kívül ebbe az ügykörbe került fogyasztókkal bánnak. Behívják őket egyeztetésre, az egyeztetés alapja a bűnös vételezés elismerése, és választás a büntetési összeg kifizetési körülményeiben. Számon lehet-e kérni ezt a módszert a szolgáltatón? Perelhető-e a szolgáltató, az okozott kellemetlenségekért, anyagi, erkölcsi károkért, lelki sérülésekért kérdezi. Többen javasolták, hogy érdemes további fórumokat szervezni, ahol tárgyalásban jártas szakemberekkel a fenti kérdéseket is tovább gondolhatjuk. Felmerült az igény arra, hogy vonjunk be olyan szakembereket, akik az ügyek érzelemmentes, tárgyilagos képviseletében vehetnek részt. Ugyanis sokan nem rendelkeznek tárgyalástechnikai ismeretekkel, így képtelenek higgadtan viselkedni egy jelentős erkölcsi és anyagi terhet rájuk rovó ügyben. Folytatjuk a sorozatot a közeljövőben a TU-MÚOSZ Fogyasztóvédelmi Újságíró Klub a MÚOSZ Nonprofit és fogyasztóvédelmi szakosztálylyal együttműködésben mediátorokat, coachokat hív meg, akik bemutatják közvetítői szerepüket, lehetőségeiket és eredményeiket az olyan kényes ügyek megoldásában, ahol a hétköznapi ember érintettségéből adódóan képtelen higgadtan és hatékonyan helytállni. Azt tervezzük, hogy néhány alapvető lépést meg is tanulhatnak a résztvevők a téthelyzetben való eredményes viselkedésről. Dr. Mérő Éva Klubvezető jogszabályoknak. A címkézésre és a használati utasításra vonatkozó követelmények tekintetében a minta 63 %-a maradt fenn a rostán. Ami konkrétan a biztonsági paramétereket illeti, 40 sisakot (amelyeket piac-felügyeleti szakértők nem megfelelőnek minősítettek) vetettek teljes laboratóriumi vizsgálat alá, amely magában foglalta a látótér, az ütéscsillapítási képesség, valamint a sisakot rögzítő rendszer ellenőrzését. Az eredmények azt mutatták, hogy a tesztelt modellek közel fele egy vagy több paraméter tekintetében nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. Az ellenőrzés (amelyet a felügyeleti hatóságok uniós hálózata, a PROSAFE koordinált) elsősorban azzal a céllal történt, hogy csökkentse a nem biztonságos bukósisakok mennyiségét az EU piacán. Az akció azt is lehetővé tette a részt vevő országok számára, hogy tapasztalatot szerezzenek a piacfelügyelet eredményességének növelése és a biztonsági szabályok betartatása érdekében végzett együttműködés terén. A nemzeti hatóságok tovább fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy biztosítsák a vonatkozó biztonságossági előírások érvényesülését, valamint a gazdasági szereplők és a fogyasztók tájékoztatását és képzését. E.L.

6 6 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám Szemünk fényének biztonságáért Játszóterek és játszóeszközök Minden gyermek kedvenc programja a játék a játszótéren. Az otthoni játékok is fontosak számukra, de igazán a szabad levegőn, és nem utolsósorban a gyermektársaságban érzik jól magukat. Tagadhatatlan, hogy ez a szülők döntő többségének is fontos időtöltés, hiszen itt ők is kollegák közé kerülnek, ki lehet cserélni a gyermekek fejlődésével, problémáikkal kapcsolatos tapasztalatokat. A játszótér az együttjátszás lehetőségétől, a gyermekek számára érdekes, máshol nem található hintáktól, csúszdáktól, egyéb stabilan épített játékoktól válik azzá. Minden szülő számára alapvetően fontos, hogy ezek az eszközök biztonságosak legyenek, a baleset lehetősége kizárható legyen. Az Európai Unió és a magyar kormány a gyermek-játszóterek és játszótéri eszközök biztonságát új szabványokban és rendeletekben szabályozta. Két év óta, csak szabványos játszótéri eszköz lehet használatban. Az új szabványok logikus elvárásai több ezer gyermekbaleset értékelése nyomán alakultak ki. A fenntartók kötelezettsége a szabványok alapelveinek ismerete, amely hozzájárulhat a baleseti források felismeréséhez, a meglévő játszóterek, játszótéri eszközök hiányosságainak saját erőből történő felméréséhez, a javítások, felújítások tervezéséhez, a tér kultúrált, ésszerű kialakításához, az új játszótéri eszközök kiválasztásához és a költségek reális becsléséhez. A veszélyforrások és az elvárások viszonylagos részletes ismertetésének az is a célja, hogy a szülők ismerjék meg ezeket, és amennyiben gyanújuk támad egy eszköz balesetveszélyességére, akkor haladéktalanul riasszák a játszótér üzemeltetőjét. E sorok írója, mint gyakorló nagyszülő, (de ez vonatkozik a szülők többségére), azokat a játszótereket szeretem használni, amelyeket körbe kerítettek. A gyermekek döntő többsége nem helyben ülő, hanem mozgékonyak, kíváncsiak a világra, és ha nincs fizikai korlát, el is csavarognak. A játszótéri eszközök elhelyezésénél gondolni kell arra is, hogy legyen egy nagyobb felület, ahol a gyerekek csoportosan játszhassanak, vagy sportolhassanak. A biztonságos játszóterek elemei A játszótéri eszközök úgynevezett esési terekkel rendelkeznek; ez azt jelenti, hogy az adott játék 1,5-2 méteres körzetében más eszköz része, vagy fa, kerítés, szegély, pad, stb. nem helyezhető el, nem tartható meg. (Egyes esetekben az úgynevezett szabad sáv ennél nagyobb is lehet, például hinták esetén, akár 4 méterre is megnőhet.) A célszerű elrendezéskor a gyermekek mozgási irányait is figyelembe kell venni, például szokásos útvonaluk ne keresztezze a hinta, csúszda esési terét. Az esési terek vetületét, az esési felületeket ütéscsillapító tulajdonságú burkolattal kell ellátni, ami a leeséskor elszenvedett sérülések kockázatát csökkenti. Tapasztalatok szerint 100 cm-es esés-magasságig a gondosan karbantartott füves talaj megfelelő ütéscsillapító tulajdonságú, míg a 100 cm esésmagasság felett, minden esetben kötelező ütéscsillapító burkolat kialakítása. Az ütéscsillapító talajok közül a szabvány megengedi: idegen anyagtól mentes homok (szemcsenagyság: 0,2-2 mm közötti, vastagság: 50 cm), gyöngykavics (szemcsenagyság: 2-8 mm, vastagság: 50 cm), penészedésre nem hajlamos (például trópusi) fakéreg, őrölt fakéreg (szemcsenagyság: 5-30 mm, vastagság: 50 cm), vagy ütéscsillapító szintetikus lap (általában gumilap) felhasználását. A játszótéri eszközök kialakítása, minősítése A játszótéri eszközök anyagára a biztonságra vonatkozó szabványok időálló és sérülésmentes anyagok alkalmazását írják elő (például megfelelően kezelt fa, műanyag, felületkezelt fém). A legelterjedtebbek a fa felhasználásával készült játszótéri eszközök, ugyanakkor nem minden fa alkalmas erre. A száradás során fellépő esetleges repedések elkerülése céljából bél nélküli, vagy rétegelt/ragasztott fa használata ajánlott. Az importból származó játszótéri eszközök esetén a használatba vétel során számos probléma lehetséges, mivel az előírások az egyes országokban eltérhetnek egymástól. A játszótéri eszközöket forgalomba hozatal előtt tanúsíttatni kell. A tanúsításra kijelölt szervezetek vannak. A jogszabályi előírás értelmében kizárólag érvényes tanúsítvánnyal rendelkező, játszótéri eszközöket lehet telepíteni. A leggyakoribb veszélyforrások A játszótéri eszközök tervezése és gyártása során az alábbi veszélyforrásokra vannak figyelemmel, és ezekre a helyszíni vizsgálódások során is ügyelnek az erre kijelölt szervezetek: beszorulási helyek, fej-, nyak-, ujj- és egész test ruházat beakadási helyek (kis V alakú nyílások, ahová például a kapucni zsinór beakadhat és fulladást okozhat), nyírási helyek (mozgó eszközök, például mérleghinta forgó részénél a burkolat hiánya, tipikus eset a mókuskerék forgó része és a tartószerkezete közötti rés), leesési helyek (csúszda, vár), nem megfelelő méretű és ütéscsillapító tulajdonságú burkolat. A játszótér játékainak azonos, de egymástól különböző veszélyforrásai is vannak. Érdemes és fontos ezeket ismerni, hogy jobban odafigyeljünk, jobban vigyázzunk szemünk fényére a gyermekre. Ezért játékokként sorolom fel ezeket. A hinta az állvány állapota nem megfelelő (a fém rozsdás, a fa repedt, a csapágy kopott), a lánc kiakadhat, nincs biztonságosan rögzítve, a láncszemek mérete nem megfelelő, a gyermek ujja beszorulhat, a lengő hinta magával ránthatja a gyermeket, a fej beszorulásának helyei (általában a hinta ülőrészén), a hinta esési tere nem megfelelő, Kötelező előírások is vannak a hinták biztonságosságára, így például két alátámasztás között kettőnél több hinta ülőke nem lehet. A hintaülőke élének ütéselnyelő tulajdonságúnak kell lennie, a hintaülőkék alja és az esési felület közötti távolság minimum 35 cm (ne szorulhasson be a gyerek lába). Mindenki rémálma, hogy a gyereket elcsapja a lengő hinta. Fontos tehát a korlát telepítése (célszerűen a hinta lengésével párhuzamos oldalon, mivel a gyerek általában oldalra nem néz). Ez ugyan nem kötelező, hanem csak ajánlás, éppen ezért, az olyan játszótéren, ahol korlát nélküli hinta működik, egy pillanatra se tévesszük szem elől a gyanútlan apróságokat. Ugyancsak hasznos lehet a szabványos, az életkornak megfelelő ülés alkalmazása (baba, illetve gyermekülés), az ülőkéket egy állványon belül nem ajánlott kombinálni. Az ütéscsillapító talaj általánosságban kötelező. Mérleghinták, a libikókák az állvány, rudazat állapota nem megfelelő (a fém rozsdás, a fa repedt), a forgó résznél nyírási hely van (ujjat, vagy a kart becsípheti), a láb a rúd alá szorulhat (min. 23 cm távolság a talajtól). Kötelező előírás, hogy az ülőke legnagyobb megengedett magassága 1 m. és a gyermeknek csillapított felületre kelljen lelépnie (például földbe ásott gumiabroncsra). Csúszdák az állvány, rudazat állapota nem megfelelő (a fém rozsdás, a fa repedt), a csúszdatest kialakítása nem megfelelő (oldalfal, dőlésszög, elhasználódás), a létra utáni, úgynevezett leülő résznél a korlát, a mellvéd nem elég magas vagy alatta ki lehet esni. A veszély csökkentésére kötelező előírások vannak, így a csúszási pálya átlagos dőlésszöge nem lehet nagyobb 40 -nál, a csúszdatestet megfelelőn rögzíteni kell, a létrafokokat megfelelő távolságban kell rögzíteni elfordulás ellen is biztosítva. 1 m felett az ütéscsillapítás kötelező (kivétel: terepcsúszda, ha a csúszó felület mellett nincs veszélyes tárgy, kemény felület.) Mászókák Fém mászókák veszélyforrása lehet, ha nem elég szélesek a rúdtávolságok, akkor fej- és nyak és kéz, ujj beszorulási helyek lehetnek, balesetet okozhat a nem megfelelő rögzítés, a korrózió (a rozsda) felsértheti a kezet, és ettől előbb-utóbb összeomolhat a szerkezet. A köteles mászókák veszélyforrása a fej- és nyak beszorulási helyek, amennyiben kicsik a rések, és ha nincs megfelelő ütéscsillapító felület, valamint ha a rögzítés nem elégséges. Bajt okozhat az elhasználódott kötélzet (egyszer csak a súly alatt elszakad), valamint a szabadon lógó hosszú kötélvégek fulladásveszély idézhetnek elő. Minimum 16 mm vastag kötelet szabad csak felhasználni. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a napsugárzás a műanyagköteleket erősen rongálhatja. A rugós játékok veszélyforrása az ujjak becsípődése a rögzítési pontoknál. Kötelező a stabil rögzítés. Ütéscsillapításként 1 m feletti ülőkék esetén kötelező, ez alatt a füves talaj is elfogadható. A várak és babaházak veszélyforrás-áttekintésénél figyelni kell, hogy ne legyenek fej és nyak beszorulási helyek, kiálló csavarok, repedt fafelület, szerkezeti részek, pontatlan rögzítés. Ha egy eszközön belül az állófelületek közötti függőleges távolság nagyobb, mint 1 méter, legyen biztosítva az ütéscsillapítás. Tudnunk kell, jól jegyezzük meg Ezek a rendelkezések nem öncélúak, maradéktalan betartásuk egyértelműen gyermekeink biztonságát, egészséges fejlődését szolgálja. Végrehajtásuk a felelősen gondolkodó szülők, önkormányzatok számára társadalmi kötelezettség. A hazánkban található több ezer játszótér, több tízezer játszótéri eszköz rövid időn belüli felújítása, korszerűsítése csak az érintett közösségek, fenntartók és szülők összefogásával, helyi szponzorok segítségével remélhető. A játszótéri eszköz tulajdonosa, üzemeltetője (óvoda, iskola, önkormányzat, lakótelep fenntartója) köteles karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat. Az ellenőrzés eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítani. A játszótéri eszköz balesetveszélyessé válása esetén a tulajdonos, illetve üzemeltető köteles haladéktalanul intézkedni a használat megakadályozása, majd a játszótéri eszköz szükséges kijavítása, illetve lebontása érdekében. A biztonságosság megtartását nem elég csak a külső szervezetektől várni. Kétség telen, hogy elsődleges feladatuk a játszóterek tulajdonosainak, üzemeltetőinek van, hiszen bármi baleset történik ezeken, akár büntetőjogilag is vizsgálják, megtörténtek-e az előírásoknak megfelelő intézkedések (tanúsítványok, ellenőrzések). Ugyanakkor a szülőknek, nagyszülőknek is van feladatuk. A játszótér nem jelent abszolút biztonságot, a gyerekre folyamatosan oda kell figyelni, nem traccsparti helyszín ez, hanem a kicsinyek társas együttlétének színtere. Ha nem vigyázunk rájuk, könnyen magukban és másik gyerekben kárt tehetnek, akár rossz szándék nélkül is. Szűcs András

7 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám 7 Akár gyógyfürdő nagyhatalommá lehetnénk Vendégbarát fürdőkultúra európai színvonalon Magyarország a rejtett vizek országa mondja beszélgetőpartnerem, Mezősi Csilla, a Turizmus Zrt. egészségturizmus szakértője. Valóban, némi túlzással azt szokták mondani, hogy hazánk bármely pontján fúrnánk le a földbe, gyógyvízre, vagy termálvízre bukkannánk. Ezt a lehetőséget igyekszünk is évszázadok óta kihasználni. Mezősi Csilla: - Az, hogy hazánk rendkívül gazdag gyógyvizekben, hogy a fürdőparadicsom rangra is igényt tarthatna, egy dolog, - mondja a szakértő - termál és gyógyvíz készleteink alapján Európa országai között rendkívül kedvező helyzetben vagyunk, a világon pedig, ilyen szempontból az ötödik helyet foglaljuk el. Az ország területén 135 elismert gyógyhatású termálvíz tör a felszínre. - Ezt az egyedülálló, rendkívüli természeti kincset, valamint az ezekhez kapcsolódó gyógyászati szolgáltatásokat vajon sikerül-e értékükön kezelni, megfelelő módon hasznosítani? Mezősi Csilla: - A turizmuson belül egyre nagyobb rangja van a gyógyturizmusnak, az 1300 termál kút, a 350 termálfürdő, a 65 gyógyfürdőnek nyilvánított létesítmény sokféle szolgáltatásával valóban sok lehetőséget kínál mind a hazai, mind pedig, a külföldi vendégeknek. Ennek ellenére nem lehetünk teljes mértékben elégedettek, még annak ellenére sem, hogy az utóbbi öt évben a növekszik vendégszám, 60 százalékban külföldiek, 40 százalékban hazai vendégek látogatják népszerű wellness és gyógyszállóinkat, fürdőinket. Mind a fürdők földrajzi elhelyezkedése, mind pedig, a sokféle gyógyvízkincs, a jódostól, a brómoson át, a kloridosig, a szénsavasig és kénesig, igazi ajándék a természettől. Mégis az a tapasztalat, hogy önmagában mindez kevés. A vendégek nem csak fürödni akarnak, életérzést, különleges feltöltődést, komplex élménycsomagot várnak el a mai, modern világ szolgáltatóitól. - Vagyis ez azt jelenti, hogy a szolgáltatói csomagnak sok mindent kell tartalmaznia. Mezősi Csilla: - Pontosan így van. A gyógyfürdők kínálatának természetes velejárója a fitness és wellness programok, a kényeztető masszázsok, a különleges szaunák. De a mai értékrend más, a 60-as évek gyógyfürdői már nem elégítik ki a fürdővendégek igényét egészséges és izgalmas környezetre vágynak. A gyógyfürdőpiacon, csakúgy, mint a gyógy-túrizmus területén, óriási verseny alakult ki. Csak a valóban vendégcsalogató szolgáltatások versenyképesek, az egészségtudatos helyi specialitások, a fürdőkúrákon túl is érdekes időtöltés. A gyógyturizmus mai fogyasztói, akár belföldiek, akár külhoniak, maximális ellátást igényelnek, kényelmes, egészséges körülményeket, megfelelő színvonalú infrastruktúrát. A fürdőkultúra nem csak a medencét jelenti a benne lévő gyógyvízzel, ennél sokkal többet. Hatékony vonzerő-fejlesztésekre van szükség, amibe beletartozik a fürdőknek, mint létesítményeknek a modern külleme, biztonsága, esztétikus látványa, de a modern víztisztítási technológia is, a megújuló energia alkalmazása, gépészeti-technológiai fejlesztések a legmodernebb berendezésekkel, az uniós elvárások szerint. De a technológiai háttér mellett a fürdők arculatának is a megcélzott vendégkörhöz kell igazodnia. - A gyógyüdülőhelyi feltételekről meglehetősen sok szó esik manapság. Tulajdon képpen mi minden értendő ezeken? Mezősi Csilla: - A vendég nem ül egész nap a medencében, bármilyen kellemes is a víz. Két fürdés között is szeretné jól érezni magát, hasznosan és kellemesen tölteni az idejét. Ezért van szükség színvonalas kulturális programokra, kirándulásokra, kerékpártúrákra, többgenerációs élménykínálatra, történelmi helyszínek meglátogatására, gyermekfoglalkozásokra, kiállítások megtekintésére, sporteseményekre. A lehetőségek tárháza bőséges, az egészségturizmushoz kapcsolódó helyszínek ma még sok helyen sok kívánnivalót hagynak maguk után. Hiányoznak a kapcsolódó szolgáltatások, az ivókúrára való lehetőség, a gyógykozmetikumok, gasztronómiai különlegességek, olyan speciális, innovatív szolgáltatások, melyek helyi értékeknek is tekinthetők, amelyek csak ránk jellemzőek, csak itt találhatók, és vonzerejük garantált. - A fürdőkultúra fejlesztése részben állami feladat, másrészt a tulajdonosok, a szolgáltatók felelőssége, és érdeke. Mezősi Csilla: Sokféle állami fejlesztés van forgalomban, tervek, programok, és pályázati lehetőségek, melyekkel ösztönzik a helyi érdekeltségeket. Az egészségturizmus, mint fogalom nem túl régi, viszont jövője beláthatatlan, mindenképpen érdemes invesztálni legeladhatóbb, marketing szempontból legtöbb lehetőséget kínáló részébe, a fürdőkultúrába. Korunk nagy kihívása az egészség megőrzése, illetve viszszaszerzése, nem véletlenül kerül egyre inkább előtérbe az egészségturizmus egész Európában. Az EU Parlament elfogadta a határon átnyúló egészségcsomag törvényt, ami az ambuláns betegek mobilitását nagyban megkönnyíti, a határok átjárása nem okoz gondot, a vendégek nyilvánvalóan a legkedvezőbb helyszíneket választják Igaz, hogy az egészségbiztosító csak részben finanszírozza a gyógykúrákat, de ezt ugyanolyan mértékben igényelhetik, mintha hazájukban vennék igénybe. Bár az önrész nagyobb, mi olcsóbbak vagyunk, mint például Német ország, Franciaország, vagy Olaszország. A hagyományos gyógyítás mellett, egyre inkább természetes gyógyforrásokhoz, gyógyerőkhöz (gyógybarlang, jó levegő, mofetta, gyógyiszap, gyógynövény) kapcsolódó elemekkel gazdagodik a prevenció és rekreáció is. A piacképes egészségügyi szolgáltatásnak tartozéka a hagyományos gyógyellátás, és az új, gyógyfürdőkben kínált komplex egészségügyi szolgáltatás is. A fürdők tehát, a jövőben mindenképpen kulcsszerepet játszanak az egészség megőrzésében, illetve természetes úton történő megtartásában, vagy visszanyerésében. Hogy a magyar fürdőkultúra még inkább közkinccsé váljon, ahhoz a gyógyító szakembereknek is alaposan fel kell készülniük, hiszen számos mozgásszervi, idegrendszeri, bőr, nőgyógyászati problémával keresik fel őket a vendégek. A fürdőterápia nem véletlenül tartja magát évszázadok óta, hiszen a legkellemesebb gyógymód, ami ellazít, relaxál, kikapcsol. És, ha mindez párosul a balneoterápia mai, modern eszközeivel, lehetőségeivel, a komplex csomagban nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal, akkor az egykori luxus időtöltésből valódi népszokás lesz, az egészséges életmód jegyében. (leopold) Egy feltaláló, akit nem az anyagi haszonszerzés vezet Csodatoll speciális fogyasztóknak -Hogy fogod azt a tollat? - hányszor elhangzik otthon, és később az óvodában, iskolában, ha a gyerek írni, rajzolni próbál. Pedig, ahogy kiváló pszichológusunk, dr. Vekerdy Tamás mondja, a helytelen ceruza és tollfogásra nem kell figyelmeztetni a gyereket, sem az iskolában, sem otthon. Többféle okból. Egyrészt, mert az óvodások, és iskolások kézfeje még nem érett a szabályos, háromujjas tollfogásra, másrészt, mert nem is lehet az üzletekben a gyerek kezéhez igazán alkalmazkodó tollat kapni, harmadsorban pedig, mert szakemberek szerte a világon bebizonyították, hogy a későbbiek szempontjából nincs jelentősége a szülők és pedagógusok által rossznak minősített tollhasználatnak. Újabban azonban egy csodatollról terjednek a hírek, aminek megalkotása egy fiatal magyar mérnök, Bagó Ákos nevéhez fűződik. Sok évvel ezelőtt, amikor Bíró László, jeles hazánkfia feltalálta a golyóstollat, joggal gondolhattuk, hogy toll ügyben megtettük a magunkét, az egész világ megelégedésére. Most viszont egy késői utód, a fiatal, ambiciózus mérnök megint toll-találmányával feszegeti a világhírnév határait. Bagó Ákos, a Kecskeméten született, Tiszakécskén nevelkedett mérnök, nem csak a különleges formákhoz, a szép tárgyakhoz vonzódott kora gyermekéveitől, hanem az elesettekhez, a hátrányos helyzetűekhez is. Talán gyógypedagógus édesanyja, a szerény környezet, ami empátiára nevelte, indította el a későbbi pályaválasztás felé. Így lett rehabilitációs szakmérnök, bár a Budapesti Műszaki Egyetem formatervező szakán végzett eredetileg. És bár sokfelé járt a világban, Finnországban ösztöndíjas is volt, tehát a klasszikus és modern formák tanulmányozására, gyakorlására sokféle módja kínálkozott, most mégis azt mondja: a huszadik szék, és a negyvenedik asztal, vagy szekrény megtervezésénél egy idő után jobban izgatott, hogy miként tudnék segíteni a betegség, fogyatékosság miatt hátránnyal élőknek. Ezért született meg az UO toll, ami szaknyelven új oppozíciót jelent. De kipróbálói, használói csak csodatollnak nevezik. Bár a formatervezést nem hagyta abba, elvégezte a rehabilitációs mérnöki szakot is, és néhány éve létrehozta azt a tollat, amely ma már a piacon is keresett, kapható a szakboltokban. Hogy mit tud ez a toll? - az egyébként szerény feltalálónak tesszük fel a kérdést. - Mindent, amit a kisgyerek iskolakezdéskor még nem tud Ma már a gyerekek nem ceruzával kezdenek írni, azonnal tollal, de, ahogy a fent idézett pszichológus is mondja, kezük még nem alkalmas, nem áll rá a helyes tollhasználatra, a háromujjas fogásra, nincsenek kifejlődve az izmaik még a megfelelő íróeszköz használathoz. Ez a toll sokat segít rajtuk. De valójában nem nekik szánta kitalálója, hanem egy speciális csoportnak, olyan fogyasztóknak, akik valamilyen betegség, születési rendellenesség folytán képtelenek a tollhasználatra, ennek következtében arra is, hogy írásban fejezzék ki magukat. Tehát egy rehabilitációs céleszközről van szó. Ez a toll, a konstrukciója folytán, az ujjakat, és a kezet a helyes tollfogásra készteti, az írást a csukló irányítja, így a kéz nem fárad el, nem rándul görcsbe. Az írás elsajátításához mindenkinek jó segítőtárs lehet, de ezen túl, a sérültek helyzetét könnyíti meg jó néhány betegségcsoportban. A diszlexiások, díszgráfiások számára is áldás, mivel lassúbb írásra készteti őket, így van idejük kiküszöbölni az egyébként gyakori hibákat, betűkihagyásokat. De balkezesek, izomsorvadásban szenvedők, stroke betegek, akik betegségük következtében elveszítették íráskészségüket, akik kézremegéssel küszködnek, ugyancsak eredményesen használhatják. Ebbe a célcsoportba még több termék is belefér, - mondja Bagó Ákos, aki szerényen csak jó ötletnek nevezi a sokat tudó tollat, nem találmánynak, mert nem védette le. Egyébként egyszerű, de tetszetős, formatervezett tollról van szó, ami színes, speciális kiképzésű, és itthon, magyar anyagból, magyar közreműködők munkája nyomán készül, tehát munkaalkalmat is ad megváltozott munkaképességű embereknek, csak a tollbetét import, és cserélni időnként csak azt kell. Kedvező ára és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben született kedvező teszteredménye után nagy az érdeklődés iránta, iskolák, fogyatékosokat nevelő intézmények, szociális foglalkoztatók szerzik be hasznos segédeszközként. A toll kitalálója azt tervezi, hogy készségfejlesztő ceruzát, és gyermekjátékokat is piacra dob a közeljövőben, hiszen a toll sikere egyértelmű bizonyíték rá, hogy szükség van ezekre a speciális, sokak számára könnyebb boldogulást jelentő eszközökre. Bagó Ákos díjait, elismeréseit szinte felsorolni is lehetetlen. Mindenesetre az egyik legfrissebb: A jövő fiatal vállalkozója is szerepel a sorban. De a 30 éves tehetséges fiatalember már a jelennek bizonyít példaértékű munkájával, és a jövőben még sokat hallunk majd róla itthon és külföldön is. Saját bevallása szerint egy fogyasztói visszajelzés jelenti a legnagyobb kitüntetést számára, amit egy olyan beteg írt megköszönve a tollat, aki agyvérzés következtében elveszítette íráskészségét, de az UO toll segítségével visszanyerte. (leopold)

8 8 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai A klub beszámolókat a lap lehetőségéhez igazítva, rövidítve közöljük. Április 04-én, 11-én, 18-án és 26-án este tartottuk meg a klubnapokat, ismételten a fő áldozatos munkát végző civilszervezeti vezetővel, aktívával ültünk össze a tevékenységünk részletes megbeszélésére, s áttekintettük a feladatokat. Ehhez hozzájárult az első hétfői napon megtartott egészségügyi civil fórum melynek mi adtunk otthont, s közel hatvan civil szervezeti képviselő vett részt e rendezvényen. A korábban elhangzottak alapján a fogyasztóvédelem lehetséges civil feladatai önálló napirendi pontként szerepelt, valamint az A Kontroll című lap, szélesebb nyilvánosságot és további terjesztési lehetőséget kapott. A 11-ei klubfoglalkozásokon ismét megjelent az Esélyegyenlőségi Iroda munkatársa is aki a klub tagjaival elbeszélgetett az aktuális problémákról. - D.Z. panaszosunk elmondta, hogy a METRO Áruházban húsvét előtt vásárolt, most sok tételt, mert a hozzátartozóknak is segített. A kapott nyomtatott számla alapján próbálták a költségeket elosztani, ami csak nehézségek árán sikerült mivel a számlán olyan számok illetve rövidítések szerepeltek, melyeket nem lehetett beazonosítani. Íme, egy gyöngyszem cs.rö. kar,fpá magyarul: csemege rövid karaj füstölt pácban, a család körülbelül egy órát töltött az ehhez hasonló találós játék megfejtésével. Az információs pultnál a legközelebbi alkalommal szóvá tették az esetet, melyre azt a választ kapták, hogy az áru rendszer kódolásának nevesítése csak így oldható meg. - L. Gyné panaszosunk, az egyik civil szervezet vezetője elmondta, hogy mind a vezetékes, mind a mobil telefonjára több utazási, vásárlási, banki ajánlatot kap, ezek száma az utóbbi időben elérte a zaklatás szintjét. Mivel e panaszok nem egyediek, több szolgáltatónál is érdeklődtünk az ezekhez hasonló esetekről. Elmondták, hogy több olyan akció van, amikor például az ajándékutalvány, vagy kisebb nyereményt kísérő nyomtatvány alján nagyon kicsi, apró betűkkel ott van a figyelmeztető szöveg, ha valaki nem akarja, hogy nevét-számát kiadják, akkor egy kis kockába tegyen x - jelet. Ebből az a tanulság, ha kell, nagyítóval olvassuk el az aláírni kívánt nyomtatvány utolsó bekezdéseit, s éljünk azzal a jogunkkal, hogy jelöljük be, ne keressenek fel bennünket különböző ajánlatokat tévők. - J.A. panaszosunk elmondta, hogy tanácsunkra a megyei fogyasztóvédelmi hatóságot felkereste egy ruházati kiskereskedelmi boltban vásárolt öltöny miatt, amely minősége silány volt, egykét alkalom után varrása felfeslett, s a kereskedelmi egység nem volt hajlandó kicserélni. Dicsérte a hatóságot, hogy ügye 10 napon belül megoldódott, mégpedig úgy hogy az öltöny árát visszafizették, mivel nem tudtak helyette mást adni. Ebből az a tanulság, hogy nem kell szégyenkeznünk azért, hogy hatósághoz fordulunk, bátran kell élni vele. Gyarmati Norbert A fogyasztóvédelmi Klub és Az Érd-Százhalombattai fogyasztóvédelmi klub április havi programja a húsvéti bevásárlás tapasztalatainak megbeszélésével bővült. Ezúttal nem próbavásárlásról, hanem a korábbi évek vásárlási rendellenességeinek kontrollálásáról, illetve az élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi hatóság által kiemelten ellenőrzött termékek helyi minőség megítéléséről volt szó. - A hitelezéssel és kereskedelmi finanszírozással is foglalkozó érdi pénzintézet egyik szolgáltatása, hogy naprakészen, az ügyfél számára SMS-ben is közli a számla egyenleget. Tekintettel arra, hogy ez egy országos automatizmus, emberi mulasztás vagy hiba nem befolyásolhatja. K. Zoltán százhalombattai ügyfél a napi vállalkozói gazdálkodásában minden esetben a jelzett egyenleggel számol, ezért volt meglepetés a számára, hogy az általa megőrzött értesítés ellenére az ATM megtagadta a pénzfelvételt. A banki látogatás alkalmával derült ki, hogy a korábbi felhasználás 8 nappal azelőtti pénzfelvétel egyenlegét a bank folyamatosan helytelenül közölte. Javukra írható, hogy az alkalmazott 2 napig keresve a hibát az ügyfélnek adott igazat, és elnézést kért. - Bizonyára a pénzátváltási szabályok kellően rugalmasak, mert amikor az euró és a forint napi árfolyamát veheti alapul a sok évtizedes múltú magyar nyomdaipari termékforgalmazó nagykereskedelmi cég, a napi árfolyamtól teszi függővé a termék árát, ezzel megvalósítva azt a kiskereskedelemben szinte sehol nem tapasztalhatót, hogy az áruért minden nap más árat kér. Így eshet meg, hogy egy kiló fekete festék éppúgy lehet 2800 vagy 3150 Ft, egyetlen éjszaka múltával, és viszont. Csak színezi a történetet, hogy 1 kg-os kiszerelésű termék ugyan van, de azt csak külföldön forgalmazza, magyar vásárló kizárólag 2,5 kg-ost választhatja. J-né Szabó Éva Tanácsadó iroda vezetője Április hónapban két alkalommal is tartottunk klubnapot. A hónap elején, 8-án, amikor vendégül láttuk a szomszédságunkban lévő Sümeg Csabrendek TU Fogyasztó vé delmi iroda vezetőjét, azzal a szándékkal, hogy lehetőség szerint megállapodjunk egy közös tájékoztató program szervezésében együttműködve a Veszprémi Nemzeti Fogyasz tóvédelmi hivatallal. - A második összejövetelünkön (4. 22-én) pedig a G. G-né több mind fél éves problémáját elemeztük és közösen levontuk belőle a tanulságokat. Mint ahogy ígértem, végig követtük az ügyet, de sajnálatos módon, a szolgáltató cég megszűnésével sajnos nincsenek már kötelezettségei sem. Így hát csak egy lehetősége marad a vásárlónak, mégpedig az, hogy jogi útra terelje a problémáját bármennyire is Ő (a vevő) ezt nem akarta. - Ebben a hónapban panaszunk nem volt és bíztunk benne, hogy a húsvéti ünnepek után sem lesznek. Amennyiben előfordulna mégis, hogy nem tudják megoldani gondjaikat, problémájukat, szívesen állunk rendelkezésükre minden elérhetési formában (online, telefon, , személyesen) és továbbra is segítünk eligazodni a törvény bonyolult ösvényein. Fodor Gyula Meglehetősen változatos problémákkal jelentkeztek áprilisban a budapesti fogyasztók. - A klasszikus panaszok közé tartozott K.Z. problémája, aki olyan mosógépet vásárolt, amelynek hangját már egy napos korában a földszinttől az ötödik emeletig az egész házban lehetett hallani, pedig nem egy régi, lestrapált berendezésről van szó. A károsultat nagyon nehéz volt rábeszélni, hogy első körben az eladónál reklamáljon, ne a szervizt, vagy a gyártót keresgélje. Ebben az esetben a jogszabály nem ismeretéről van szó, s ebbe a csapdába sajnos sokan beleesnek. Hogy azóta, mi történt a mosógéppel, sajnos nem tudom, a panaszos nem hagyott címet és telefonszámot, viszont nem is jelentkezett, így remélhető, hogy a dolog rendeződött. - Korábbi lapszámunkban megígértem, hogy beszámolok a varázsgömb működéséről, mely a mosógépbe téve mindenféle szer nélkül tisztára mossa a ruhát. Ez egy darabig így is volt. Ámde kitört a tavasz, a fekete, sötétkék, barna, és egyéb sötét színű ruhákat felváltották a világosabb holmik, amelyek bizony már nem lettek tiszták, illetve nem is látszottak annak. Mentségemre legyen, hogy a TV-ben hirdetett 12 ezer forinttal szemben egy árubemutatón 2500 forintért vettem a csoda gömböt. Ráadásul szereztem néhány vidám percet a klubtagoknak, akiknek elsőként meséltem el kalandomat a varázseszközzel. - Tavaly a székesfehérvári fogyasztóvédelmi konferenciára meghívtam a szomszédos Match üzlet vezetőjét, akivel az óta is jó barátságban vagyok. A minap a következővel fogadott: jó, hogy megjött a hatóság, van kinek panaszkodnom. Már a harmadik terméket árazom, át, mert a kollégák képtelenek jó árat ráragasztani. Megnéztem, valamennyi terméknél magasabb árat tüntettek fel, holott ezek akciós élelmiszerek voltak. Amikor olyan nagy a munkanélküliség, miként létezik, hogy egy bolt vezetője nem talál megbízható embereket? Persze, ezt már csak magamban gondoltam. - N.K.val az élen egész kis küldöttség panaszkodott a dohányzást szigorító törvényre. A dolog érdekessége, hogy az egyik felük dohányos volt, a másik nem. A panasz oka, pedig az, hogy valóban tiszták lettek a busz és villamosmegállók, ámde 5 méterrel odébb, ahol már lehet füstölni, bokáig ér a csikk. Ha tiltó táblára jut az adóforintokból, miért nem tudnak a megállóktól kicsit távolabb hamutartókat elhelyezni? Igazuk lehet, ez kevesebbe kerülne, mint a parkrongálás. Medvegy Magdolna Áprilisban is megtartottuk klubfoglalkozásainkat, melynek témája a húsvét volt. Elhatároztuk, hogy környezetünkben minél több embernek nyújtunk információt, hogy vásárláskor mire figyeljenek. Felhívtuk a figyelmet a sonkák minőségbeli különbségére, a csoki figuráknál kitértünk arra, nem mindegy, hogy kakaómaszszából, vagy csokoládéból készül. Persze tudjuk, hogy ez nagyban függ az emberek pénztárcájától is, ki mit tud megvenni. - Az ünnep utáni tapasztalatunk, hogy egyes áruházak másnaptól fél áron adták a megmaradt készleteket, míg mások közel egy hét elteltével is az ünnep előtti áron kínálták a nyuszikat és tojásokat. Kérdés, hogy az utóbbiaknál a jövő évi ünnepkor nem lesz-e sok lejárt szavatosságú csokoládé? Azt ugyanis nem gondoljuk, hogy húsvét után egy héttel, tömegével vennék még az ünnepi figurákat. - Szintén a tatabányai CBAban történt az ünnepek előtt, hogy KONTROLL csoportunk észrevette: ugyanaz a sör kétféle áron van feltüntetve két különböző polcon. Észrevé teleztük a hibát, és azonnal javították, elnézést kértek a tévedésért. - A tatai SPAR üzletre tett panaszt V Józsefné, aki elmondta, fóliázott baromfi húst vásárolt, és otthon felbontás után érezte, hogy büdös. Azt tanácsoltuk, a számlával együtt vigye vissza az üzletbe, ki kell cserélniük. Valóban így is történt, az üzlet vezetője nem értette, mitől lehet, hiszen szavatossági időn belül volt a hús. Valószínűsítette, hogy tároláskor nem megfelelően lett hűtve, és ígéretet tett, hogy felülvizsgáltatja a hűtőpultokat. KONTROLL csoportunk tagjai továbbra is nyitott szemmel járnak, és az említésre érdemes problémákat a következő számban jelezni fogjuk. Váliné Hohl Klára A Szőlőtő Egyesület titkára A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda április hónapban klubfoglalkozásait 5-én és 19-én tartotta meg. Április 5-én, kedden a klubfoglalkozás témájaként az üzleten kívüli kereskedelem szerepelt. A klubtagok vendégként részt vettek egy üzleten kívüli kereskedelemmel foglalkozó cég üzleti célú előadásán, rendezvényén, ami a megyeszékhelyen került megrendezésre. Az előadás után a tagok a klubvezető aktív részvételével megvitatták és összegezték a tapasztaltakat. Ennek eredményeként az apróbb hiányosságoktól eltekintve az elhangzottakat, valamint az előadók rábeszélési stílusát, akaratosságát stb. az üzleten kívüli kereskedelemmel szemben támasztott előírásoknak megfelelőnek találták. A felvetett hiányosságokról tájékoztatták az előadás/rendezvény szervezőjét. - Az április 19-i, keddi klubösszejövetel témáját D.-né Anikó vetette fel, amikor megemlített egy nemrégen nyilvánosságra került panaszt. Az ügy egy kelet-magyarországi panaszos és a területileg illetékes egyik áramszolgáltató közötti elszámolási problémával kapcsolatos. A panaszos éves elszámolása utáni kért és kapott részletfizetési kedvezményt. A részszámlák kiegyenlítésekor az egyikkel 90 napnál tovább tartozott, ezért kikapcsolták az áramszolgáltatásból. A panaszos elismerte ugyan, hogy az egyik részszámla kiegyenlítésekor csúszott, de tagadta, hogy ez meghaladta volna a 90 napot. Az ügy hátterében a csekkbefizetés és annak szolgáltatóhoz történő megérkezése állhat, mivel a szolgáltatók még mindig nem a csekk feladásának dátumát, hanem annak beérkezési időpontját veszik figyelembe. Csekk fize tés kor fontos odafigyelni arra, hogy a csekk feladása a beérkezési dátum előtt legalább 6-8 munkanappal korábban történjen! Detki Sándorné, A ceglédi fogyasztóvédelmi klub tagsága két témát dolgozott fel április hónapban. Az első a felvágottakról szólt, ugyanis az élelmiszeripar termékei közül főleg ezek tele vannak olyan adalékanyagokkal, amelyeknek semmi köze sincs sertéshez, marhához, birkához, szárnyashoz, avagy halhoz. - Igen érdekes információ, hogy a felvágottaknak, például a párizsinak mindössze 6-8%- ban kell tartalmaznia húst. A párizsi többnyire húsmaradványokat tartalmaz, például csont mellettieket és többnyire bőrt. Olyat, ami magában eladhatatlan volna. Eme termékek között meglehetősen nagy árkülönbözeteket tapasztalhatunk, aminek oka az azokban lévő szójafehérjék arányától függ. S mindezeket összeaprítva formákba öntik és nem friss fűszerekkel ízesítik, mivel az hamarabb kiteszi az árut romlási folyamatnak. A fűszernormák a steril, biztonságos és megfelelő illúziót keltő ízfokozókat preferálják. Természetes és mesterséges színezékeket is használnak. A hús színét például kárminsavval állítják elő. - Természetesen húsvét előtt a téma a csoki nyúl és a csoki tojás volt. A statisztikai adatok szerint évről-évre nő a minőség iránti kereslet. Tavaly ugyananynyi fogyott ezen árukból, mint az azt megelőző évben. Hazánkban 2,8 milliárd forintot fordítottunk eme termékekre, amelyek összsúlya 890 tonna volt. Kizárólag a csokoládéból készültekben található különféle mennyiségű kakaóvaj. A fehér csoki abból 35-45%-ot, a tejcsokoládé 25-35%-ot, míg az étcsokoládé 55-75%-ot tartalmaz kakaóvajból, akad olyan termék is, amiben ebből a drága masszából % található. Magyarországon az első csoki figurákat 1934-ben Stühmer Frigyes cukrász üzemében állították elő. Természetesen a régi hagyományaikhoz híven most is tartottunk vetélkedőt mindkét előadás anyagából. A díjak aktuálisan csoki nyuszik ból és csokoládétojásokból álltak. - A tanácsadás során SJ örömmel adott értesítést arról, hogy a Beck Reisen Irodától visszakapta a még törvényes határidőben visszaigényelt előleget. - D-né panaszolta, hogy a piacon sóskát vásárolt és otthon vette észre, hogy a kofa az árut egy festékes zacskóba tette. A piac már bezárt, ám a főzeléknek valót kidobta a szemétbe. - K úr is jó hírrel szolgált, ugyanis a T Mobil üzletében vásárolt számítógép töltője meghibásodott. Az apró problémát azonnal megoldották az üzletben és még egy csatalakozó aljzatot is kicseréltek ingyenesen, a korábban ott vásárolt terméken. - Z-né pedig köszönetet mondott a segítségért, hogy sikerült elintéznie gyermeke lábbelijének cseréjét a cipőboltban. Kőhalmi Dezső - P.N. Máv-os panasza: Húsvétkor készült utazni a testvérével, vonattal körülbelül 300 km-re, Budapestről Nyíregy házára. Tudta, ilyenkor mindig sokan utaznak, időben kell jegyet foglalni. Utazás előtt egy héttel pontosították, mikor, melyik vonatot választják, majd meg is rendelték a 2 db menettérti vonatjegyet és 4 db intercity pótjegyet. A következő héten változások történtek az utazás időpontjait illetően, így alakult, hogy az első rendelésből csak 1 db helyjegyre és a menetjegyekre lett volna szükségünk. Hogy ne foglalják, más elöl és nekik se legyen bonyolult a jegyátvétel, úgy döntöttek, hogy egy kódszám alatt csoportosítsák a szükséges rendelést. A hölgy, aki jelentkezett, nagyon hamar megértette a dolgot, de sikerült neki az első rendelésem teljes tartalmát törölni. Kérte a főnökét, aki ugyanazt a konklúziót vonta le, mint a hölgy, hogy nincs jegy és az eredeti foglalás eltűnt. Sajnos a rendszerükben előfordul ilyen hiba. Panaszt tettek, de erre is az volt a válasz, hogy megpróbálja felvenni, mert ezt sem mindig engedi a rendszer. Amit hibának tartott náluk, az a segítőkészség teljes hiánya, a hiba el nem ismerése! Az eset után 10 perccel egy másik kollegájuknak sikerült számunkra helyet foglalnia egy vonatra melynek útvonala nem azonos ez előzőével, de a végállomása azonos az én úti célommal. - L.Zs. A City Bankkal kötött 0 Forintos szerződést. Az ügyintéző elfelejtette elmondani szerződéskötéskor, hogy amennyiben havonta legalább Ft-ot nem tesznek a számlára, 3500 Ft-ot terhelnek büntetésként rá. Amikor ezt elolvasta otthon, rögtön jelezte a bank felé írásban és telefonon, valamint az ügyintézőnél személyesen, hogy ilyen feltételekkel nem kéri a szolgáltatást. Ekkor elmondta az ügyintéző, hogy nem lehet megszüntetni a számlát 6 hónapon belül, csak 6000 Ft kifizetésével. A teljes körű tájékoztatás hiányát látta a panaszos és most vagy 3500 Ft-ot Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

9 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám 9 A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai fizet havonta bírságként, vagy 6000 ft-ot a szerződés felbontásáért. Ezt jelenti a 0 Ft-os szerződés? Pál Istvánné - N.J. Jászfelsőszentgyörgyi lakos, lakásának ablakára redőnyöket szereltetett. Csábítóan hangzott számára, hogy a szerelő nem számolja fel az áfát-t és így nem is ad ki semmilyen bizonylatot számára. Azonban a redőny két ablakon hamarosan meghibásodott. A csábítás tehát visszaütött, hiszen N.J. hiába hívta a szerelőt a redőnyök megjavítására nem volt hajlandó a javításokat elvégezni. - K.J. Befizetett egy repülőútra. A járat Rómából indult volna Tunéziába, de a jegyvásárlásnál nem tájékoztatták arról, hogy a légitársaság gépei, amelyek egyikére jegyet váltott a megadott napon nem közlekednek Tunézia felé. Szerencsét len sé gére a bőröndjét feladta, amely világkörüli útra indult, és csak négy nap múlva kapta vissza megsérülten. Panaszosunk az éjszakát egy padon töltötte. Véleményünk szerint több szempontból is megsértették fogyasztói jogait. Először is félre tájékoztatták, a római csatlakozás helyszínén nem kapott ellátást és a jegy árát is azonnal vissza kellett volna kapnia, de ennek szintén nem tettek eleget. K.J. részletesen elmondta, hogy a magyar utazási irodánál és a külföldinél is próbálkozott ahol az ügyintézési határidőt 60 napban határozták meg, ellentmondva a szabályzatban szereplő 7 napnak. Utazás előtt ajánlatos alaposan tájékozódni jogainkról, és az útra kellőképpen felkészülni, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, ahol a határokon átnyúló kereskedelemben előforduló tisztességtelen magatartások és a fogyasztók félrevezetésének problémáival találkozhatunk. Lipták Zoltán - T.K. Műszaki nagyáruházban vásárolt televíziót, amely egy hónapos használat után meghibásodott. T.K a tanúsító szelvény birtokában visszavitte a televíziót az áruházba. Ott azonban kérték tőle a kifizetést bizonyító számlát, amelyet panaszosunk elveszített. Tájékoztattuk panaszosunkat a jogairól, az adott helyzetben, de a jövőt illető eljárásárairól is. A tőlünk kapott információkat felhasználva sikerült elérni, hogy kicserélték a televízió készüléket. - P.I. unokájának arany fülbevalót vásárolt karácsonyi ajándékként. Átadáskor kiderült, hogy a két fülbevaló nem egyforma. Visszavitte az üzletbe a fülbevalót, ahol arra hivatkoztak, hogy a fülbevaló már használt, a második hivatkozás az akciós árra vonatkozott. Hossza dalmas vita után panaszosunk kapott ugyanabban az árban egy hasonló fülbevalót, azonban ehhez már nem adtak bizonylatot. Otthon az újbóli próbánál derült ki, hogy a kapott csere fülbevaló szintén hibás. Ezt azonban bizonylat hiányában már végképp nem cserélték ki. Tanácsot tudtunk csak adni, azt, hogy bizonylat nélkül semmit ne vásároljon, s hogy a termék vásárlásáról bizonylatot kell adni, ez az adóhatóság asztala, P.I ott tehet panaszt. Lipták Zoltánné Április hónapban két alkalommal tartottunk klubfoglalkozást, a hónap az esélyegyenlősé jegyében telt. - Egyik klubtagunk felnőtt kislányáról kiderült, hogy lisztérzé keny lett. Ez az esemény ráirányította figyelmünket erre a témára. Kiderült, hogy közülünk is több családot érint valamilyen táplálék allergia, cukorbetegség, laktózérzékenység. Ezek a betegségek komoly anyagi terheket rónak a családokra, mert a gluténmntes, laktózmentes, cukormentes élelmiszerek ára többszöröse a normál élelmiszerekének, például 1 kg glutén mentes liszt 1100 Ft. - Továbbá aki valamilyen táplálékallergiában szenved, nem tud részt venni közétkeztetésben, ez különösen a gyerekeknél jelent nagy hátrányt a szülők számára is. Összegyűjtöttük, hogy milyen lehetőségek vannak a hátrányok csökkentésére. Például milyen állami támogatások vannak? Beszerzési források, hol lehet olcsóbban hozzájutni az adott termékekhez. Tanai Tamásné Pécsi Fogyasztóvédelmi Klu bunk 2011-ben is a megszokott helyen üzemel az Origó-Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt, ahol az eddigi szolgáltatásokkal, konferencia terem bérbeadással, hírlapárusítással, internetkávézó üzemeltetésével. Hétköznapokon 8-16:30 óráig várjuk az érdeklődőket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó-Házban személyesen, rádióműsorainkban, mely már a Kiskö zösségi rádió címszó alatt inter neten is hallható. (Origó-Ház Rádió FM 87,8MHz) Minden fórumunkon, interneten telefonon (06-72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. - J.M.Zs. pécsi lakos tette az alábbi bejelentést. Pécs, Bánomi úton lévő nagy értékű családi házuk elé szándékozik az EON egy körülbelül 9m3 térmértékű trafóházat építeni, mely ingatlanuk értékét jelentősen korlátozná. A tervezett trafóház a bejelentő és szomszédja kilátását teljes mértékben elvonná, minden nap az ablakon kinézve, 60 millió forint értékű ingatlanából a trafóházra látna rá. Ezt megakadályozandó az általuk elképzelhető minden fórumon petíciót nyújtottak be, de sajnos mindezt eredménytelenül. A terület közelében van még néhány szabad, üres önkormányzati tulajdonban lévő terület, ami véleményük szerint kiválóan megfelelne trafóház építés céljára, de nem hallgatta meg őket senki. Minden ellenkezés ellenére meg fog épülni a trafóház és ha a lakók szabotálják, az EON Rendőrséggel és markológéppel történő betemetés ígéretével válaszolt a felháborodott lakóknak. Utcarendezési tervet is hiába kérték, minden szinten próbálkoztak már. A bejelentést követően Klubunk vezetője felvette a kapcsolatot az EON több munkatársával és egyeztetések sora kezdődött. Jelen pillanatban még folyamatban van az ügy az Önkormányzat és az EON képviselőivel folynak a további tárgyalások. Megpróbáltunk segíteni a kompromisszumos megállapodásban. Elértük, hogy kissé arrébb kerüljön megvalósításra a trafóház, és cm-re a talajba süllyeszszék. Ha mindkét fél elfogadhatónak tartja ezt a megoldást, abban az esetben mégis megelégedettebben tűrnék el a trafóház létrejöttét. A konklúziója azért megvan az egész ügynek, jó lenne mindenkor mielőtt ilyen mértékű fejlesztéseket terveznek a szolgáltatók, a lakosokkal is egyeztetni, hogy mi a véleményük és mit tartanak megvalósítható lehetőségnek, hiszen mégiscsak ők élnek ott. - A másik panasz szintén szolgáltató mamutcég elleni bejelentés volt. Az IOH Kft. pécsi gazdasági társaság a T-Homenál 20 éve előfizető volt és évek óta 5 vezetékes telefon fővonallal rendelkezett. Mivel a hűséget semmiféle módon nem tolerálták és a díjak szinte megegyeztek a mobiltelefonálás díjaival, a cégvezető úgy döntött, szolgáltatót vált és a jóval kedvezőbb díjszabást ígérő UPC szolgáltató mellett döntöttek. Az átállást azonban a régi szolgáltató rendkívüli módon megnehezítette azáltal, hogy az 5 fővonalból a 3 kiemeltet nem engedte átvenni. Klubunk felvette a kapcsolatot mindkét szolgáltatóval és a UPC aktív közreműködésével sikerült kideríteni, egy mondvacsinált ürüggyel, jelszó probléma miatt nem akarták engedni a számátvitelt. Végül fellépésünk hatására pozitívan zárult az ügy és az előfizető mind az 5 számot tovább használhatja Kis Varga István A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke Törökbálinton városi majálison vett részt Ny. Levente 10 éves gyermek. Mivel a kisváros biztonságosnak mondható, a szü lők napközben elengedték a kisfiút az osztálytársaival a rendezvényre. Mikor a nap végén a gyermek hazaért, elmesélte, hogy 2 üveg Bacardi Breezer alkoholos üdítőt ivott meg. A szülők megdöbbenve vették tudomásul, hogy a mozgóbüfében a 10 éveskiskorú számára alkoholos italt adtak. A szülők jelezték a rendezvény szervezői nél elégedetlenségüket az eset miatt. - Törökbálint-Budaörs és Száz halombatta üzletláncaiban egymáshoz hasonló fogyasztóvé delmi problémákkal találkoztak a hónapban a vásárlók: - Százhalombattán, a hónap végén, a csütörtökön kezdődő akcióban a meghirdetett termékekre az áruházban azt válaszolták, hogy még nem érkezett meg. A következő napon pedig már elfogyott a termék. - Budaörsön a Baumaxban nagyon olcsón vanília virágot hirdettek. Sajnos a vásárlók bármikor keresték, nem kaptak, a termék nagyon gyorsan elfogyott. - Apróság, de bosszantó, hogy amikor a százhalombattai Spar Áruházban H. Krisztina segítséget kért, mert beszorult a bevásárlókocsiba a betétként behelyezett 100 Ftos, az eladók csak annyit válaszoltak, hogy oldja meg, ahogy tudja!. Kár, mert egy kis udvariassággal mindnyájunk hangulata jobb lehetne! Schmidt Mónika - Egyre gyakoribb, nevezhetni sláger, hogy különböző árubemutatókon nagy értékű áruféleségeket reklámoznak jó áron. Egy ilyen program során Ft értékű masszázsfotelt reklámoztak, amit a vásárló Ft-ért vásárolhatott meg. A meglepetés akkor következett be, amikor a vevő arról értesült, hogy egy áruházlánc ugyanilyen fotelt hirdetett Ft áron. Ráadásul panaszosunk nem csak a hatalmas árkülönbözettel vált károsulttá, hanem azzal is, hogy a leírásban rögzítettek ellenére sem melegítő funkciót nem lát el, sem a masszázsfunkció nem működik. - K. Tiborné egy téli csizmát vásárolt a Deichmann-ban február hónapban, és az első használat után a csizma teljesen beázott, talpa levált. Az üzlet azzal utasította el az ügyfelet, hogy nem vízálló a csizma, és mivel a talpleválás a rendeltetésszerű használatnak köszönhető, ezért őket nem terheli felelősség. - N.K. hasonló problémával fordult hozzánk, aki szintén cipőt vásárolt és az első esős napon történt használat után az teljes mértékben tönkrement, használhatatlanná vált. A vevő hozzánk fordult panasza orvoslása érdekében, s a közel Ft értékű cipő árát a közreműködésünk eredményeként a vevő visszakapta. - B.J. érdekes reklámról adott tájékoztatást. Az egyik üzletben a kis dobozos tejfölt 82 Ft áron írták ki, majd másnap akció keretében 115 Ft-áron reklámozták. Fekécs Imre Április hónapban tartott klub foglakozásainkon a húsvéti ünneppel kapcsolatos főképpen az ünnep csokoládé és húsipari termékeire koncentráltan, felhívtuk a figyelmet az akciók valódiságának alapos mérlegelésére. Minden család máshogy, mással készül a húsvétra. ám a csoki tojás, csoki nyuszi és a sonka minden háztartásban általános kellék az ünnepek idején. Éppen ezért nem árt alaposan szétnézni, hogy ezeket a termékeket hol és mennyiért veszszük meg. Mi is tartottunk egy ellenőrző körutat a piacon, s olyan akciós termékekre vadásztunk amelyek valójában nem is akciósak. Sajnos már az első pékségben találtunk rá példát, hogy az értékcsökkentettként feltüntetett 150 grammos burgonyás pogácsa, amit 200 Ft-os áron kínáltak tulajdonképpen megegyezik azzal az 500 grammos pogácsával, amit 600 Ft-ét adtak a pult túloldalán. Valójában, az akciósnak mondott 150 grammos pogácsáért 20 forinttal többet kasszíroztak a nem akciósnál. Az akciós terméket ugyanis láthatóan újracsomagolták lehagyva róla a szavatossági időt az összetevőket és minden fontos információt. Az ilyen és ehhez hasonló turpisságokra hívtuk fel klubtagjaink figyelmét, remélve hogy az idei húsvét problémamentesen zajlik le. Klubtagjainkat megkérdeztük, milyen egyéb, húsvéttal kapcsolatos problémákkal találkoztak már. Legtöbben a locsoló kölni használhatatlan pumpáját vagy az elviselhetetlenül büdös kölnit említették, amitől bizony az ember lányának az az érzése támad mikor a fejére öntik, hogy ettől kihullik a haja. Mindezek mellet tazért reméljük minden kedves klubtagunknak kellemesen telt el ez az ünnep is. Ráczné Szabó Györgyi Tanácsadó iroda vezetője - P.V. webáruházból rendelt mobiltelefont, de kipróbálást követően mégsem felelt meg az elvárásainak és vissza szeretné kérni az árát az eladótól. Tájékoztattuk a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltakról, miszerint a fogyasztó a vásárlási szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban három hónap elteltéig gyakorolhatja. - T. Á. online szerette volna megvásárolni külföldi utazásához a buszjegyét, az online rendelését követően azonban észrevette, hogy téves időpontot választott ki. Mit tehet ebben a helyzetben? Vissszavonhatja-e megrendelését? Tájékoztattuk arról, hogy a Kormányrendelet 1. (4) rendelkezései nem alkalmazhatók az olyan szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján az értékesítő e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy időszakban nyújtja. Emiatt tehát panaszosunk nem élhet a nyolc napos elállási lehetőséggel az interneten történt jegyvásárlásával kapcsolatban. A győri TU Klub működéséről, elérhetőségeiről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket és a Kontroll újságot kihelyezzük a Győr-Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Széchenyi Egyetem, a Nyugat-Magyar országi Egyetem Apáczai Kara, a Megyei Rendelőintézet, Petz Aladár Megyei Kórház épületében, valamint a vasútállomás és a helyközi buszmegálló várótermeibe is, ahol napközben kiemelten nagy személyforgalom van. Török Antal A TU Fo gyasz tó vé del mi Klu bok cí mei, el ér he tő sé ge a 11. ol da lon ol vas ha tók A KONT ROLL, or szá gos fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi új ság (Meg je le nik min den hó utol só hét főjén) Főszer kesz tő: Sza bó Mik lós Tör de lőszer kesz tő: Jován Lász ló Fo tó ro vat-ve ze tő: Bud Lász ló Szer kesz tő sé gi tit kár: Var ga Sándorné Lap igaz ga tó: Szé che nyi Lász ló Ki ad ja: a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val a Tár sa dal mi Unió. Cím: 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Ked ves Ol va sónk! Mi ko mo lyan ves szük az Ön fo gyasz tó ként szer zett ta pasz ta la ta it, pa na sza it és javas la ta it. Kér jük, for dul jon hoz zánk le ve lé vel és szá mít hat az ér de mi vá lasz ra. A Kont roll szer kesz tői

10 10 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám Csak a tájékozatlan fogyasztó védtelen A jelzálogjogról Kinek kell tájékoztatást adni a jelzálogjog törlésével kapcsolatban? Milyen módon kell a jelzálogjogot töröltetni? A bank törölteti azt, vagy a földhivatalt kell felkeresni? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel azokban a személyekben, akik a pénzintézettől felvett hitelt teljes egészében visszafizették és az ingatlanukra bejegyzett jelzálogjogot töröltetni szeretnék. Vajon az adóst minden esetben tájékoztatják a hitel visszafizetését követően a törléssel kapcsolatos teendőkről? Véleményünk szerint az a személy, aki rendelkezik annyi tőkével, hogy hiteltartozását rendezze, nem kap a pénzintézetektől ez ügyben tájékoztatást és nem minden hitelt felvevő egyén fejében fordul meg azonnal az ingatlan terhelésének ténye, s a törlés elmulasztásának esetleges következménye. Mielőtt egy történet bemutatására kerülne sor, tekintsük át a témával kapcsolatos hasznos információkat és fogalmakat. A zálogjog célja az, hogy a hitelező az általa nyújtott szolgáltatást (például kölcsönt) feltétlenül visszakapja, illetve a szolgáltatásáért később járó ellenszolgáltatást megkapja. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a zálogjogosult a zálogtárgyból kereshet kielégítést. Jelzálogjog esetén a jogosult nem birtokolhatja a zálogtárgyat, az a zálogkötelezett birtokában marad úgy, hogy valamilyen jelet kap a zálogjog fennállásának bizonyítására. (Például ingatlan esetében a tulajdoni lapon jelzik mindezt.) A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésénél a jelzálogjogot az egész ingatlanra, vagy ha az több személy tulajdona, a zálogkötelezett egész tulajdoni illetőségére jegyzik be. A bejegyzésben fel kell tüntetni azt is, ki a jelzálogjog jogosultja, és az így biztosított követelés összegét; ezt bel-, vagy külföldi pénznemben kell meghatározni. Ha a jelzálogjoggal biztosított követelés kamatozó, akkor a bejegyzésben a kamatot is meg kell határozni. (Például Ft és járulékai.) E fogalmi áttekintést követően olvassák el a következő történetet: 1986-ban egy házaspár úgy döntött, hogy családi házának építése során hitelt vesz fel. A hitel egy részét a férj munkahelyén vették fel kamatmentes kölcsön formájában, Ft összegben. A kölcsön másik részének, forintnak a felvételére az egyik banknál került sor. A hitelfelvételt követően 1987-ben mindkét hitelt folyósító szerv javára bejegyezték a jelzálogjogot az addigra már felépült ingatlanra. A család a hitelek törlesztő részletét rendszeresen fizette és 1998-ban, valamint ben sor került a kétféle hitel teljes összegének rendezésére. A hitel visszafizetését követően az adóst senki nem tájékoztatta a további teendőkről őszén érkezett egy levél a férj munkahelyének jogutódjától, hogy a jelzálogjogot töröltetni kell és ők egy kérelem, valamint Ft ellenében az ügyet intézik. Időközben a férj elhunyt és az örökösök kérelemmel fordultak a jogutód céghez, hogy a jelzálogjogot töröltessék. A család 2011 márciusában a Körzeti Földhivataltól ismét kapott egy levelet, miszerint a korábbi években kölcsönt adó bank javára a jelzálogjog még mindig be van jegyezve. A levélben tárgyilagosan felszólították a tulajdonosokat, hogy amennyiben a hitelt visszafizették, akkor töröltessék a jelzálogjogot. A bank által kiadott igazolás és a földhivatal számára befizettet Ft ellenében tehermentessé válhat tehát az ingatlan. Ez alapján az örökösök írásbeli kérelemmel fordultak a pénzintézethez, a törlési engedélyt kiadása érdekében. A bank egyik ügyintézője az ügy rövid felvázolását követően közölte, hogy nem szükséges a kérelem, hanem a földhivatal által küldött levél a mérvadó. A beszélgetés végén pedig elmondta, hogy majd a pénzintézet fogja töröltetni a jelzálogjogot az ingatlanról, mert így díjmentes. De hát, miként is működik a jelzálogjog törlése? E szerint: ha éppen egy jó szándékú ügyintézővel kerülünk kapcsolatba, akkor a bank törölteti díjmentesen. Ha egy kevésbé segítőkész ügyintézőhöz kerül az ügyünk, akkor viszont írásbeli kérelem alapján , illetve kétszer Ftba kerül mindez? Másrészt: nem a hitelintézetnek kellene egy teljes körű tájékoztatást adni a kölcsön visszafizetése során a jelzálogjog törlésével kapcsolatban? Ennek felvetése, véleményünk szerint, azért is indokolt, mert azok a személyek, akik rendelkeznek annyi tőkével, hogy hitelüket rendezzék, a kölcsön lejártát követően elsőként nem az ingatlan tehermentesítésére gondolnak. Amennyiben ez a későbbiekben sem jut az eszükbe, vagy nem rendelkeznek megfelelő információkkal ezzel kapcsolatban, akkor a földhivatal által küldött levélen nagyon meg lepődnek. Előfordulhat, hogy már régen elfeledkeztek az ügyről és egy adás-vételi folyamat kapcsán szembesülnek azzal, hogy az ingatlan még mindig jelzálogjoggal terhelt. Ez további bonyodalmakat eredményez, hiszen senki nem akar majd olyan ingatlant vásárolni, ahol a jelzálogjog be van jegyezve. A valóságban pedig, a bejegyzett jelzálogjog a hitel visszafizetése miatt már tulajdonképpen nem is érvényesíthető. Tájékozódjanak, kérdezzenek, saját ügyeik intézésében legyenek talpraesettek, mert ellenkező esetben nehéz helyzetbe kerülhetnek. Az újságcikk témáját elemezve, összegzésként úgy fogalmaznánk, hogy csak a tájékozatlan ügyfél marad védtelen! Iván Enikő és Kiss Zsigmond A szerkesztőség kérdése: Ha a pénzintézetnek van gondja az ingatlanfeljegyzésre, vajon nem kötelessége-e ennek feloldása akkor, amikor a pénzét, kamatostul visszakapja? Akadályokat a vevőnek Hiába van a panaszkönyv? A hét közbeni vagy hétvégi bevásárlások nem csak a különböző élelmiszerek beszerzése miatt lehetnek fontosak és hasznosak, hanem azért is, mert közben rendkívül sok kisebb vagy éppen nagyobb problémára tudunk odafigyelni. A legutóbbi, hétvégi bevásárlásom alatt feltűnt, hogy egy középkorú pár dühöng az egyik pesterzsébeti élelmiszer-áruház bejáratánál. Hatalmas hátizsákot cipeltek magukkal, amibe később akarták elhelyezni a vásárolt árucikkeket. A fém bevásárlókocsit maguk előtt tolták, majd panaszkodni kezdtek. A P. házaspár leginkább azt kifogásolta, hogy a beléptető korlát mögött sem lehet elférni, mert az elmúlt napokban az áruház vezetői a korlát mellé közvetlenül termékbemutató kosarakat helyeztek el. A férfi arról beszélt, hogy a panaszkönyvbe is felvéste a panaszát még hetekkel ezelőtt, de az észrevételével az óta sem foglalkozott senki. Mivel nem hagyta szó nélkül a dolgot és rákérdezett a bejelentésével kapcsolatos ügyintézésre, ezért néhány hét múlva az áruház vezetőitől kapott egy levelet. A vezetők azzal indokolták a termékbemutató kosarak korlát melletti elhelyezését, hogy szükségük van a helyre is. A panaszos mindenekelőtt azt Leginkább a kiszolgáltatottság érzésétől. A következőkben néhány szolgáltató által produkált példával illusztráljuk, mitől is lesz keserű a szánk íze. A vízszolgáltató Szentendrén fordult elő egy 3 gyermekes családdal, hogy hónapokon keresztül nem jöttek a szolgáltatótól leolvasni a vízfogyasztást. Az átlagos fogyasztás után küldték meg a befizetési csekkeket, amelyet jogkövető fogyasztóink természetesen befizettek. Majd jött az óraleolvasó, amelynek eredményeként horribilis számla képződött. Az ördög bizony nem aludt, a mérőóra után, még a földben, keletkezett egy hajszálrepedés, és ezen bizony sok víz elfolyt észrevehetetlenül. A vízművek ragaszkodik a teljes összeg kifizetéséhez (a csatorna használattal azaz nem használattal- kapcsolatosan még lehet egyezkedni) arra hivatkozva, hogy a fogyasztónak kötelessége figyelemmel kísérni az óra működését. Ez viszont nem életszerű, senki sem olvassa le naponta vagy hetente a vízfogyasztást. A fogyasztó nem hajlandó fizetni, mivel, ha a szolgáltató a szerződésben foglaltaknak megfelelően leolvasta volna havonta a fogyasztást, akkor a hibára hamarabb fény derül. A szolgáltató sem enged, marad tehát első ütemben a békéltető testületi eljárás, ha ez nem jelent megoldás, akkor a bírósági döntés tesz pontot az ügy végére. Idő, ki tudja mennyi? Költség (ügyvéd, illeték, stb.) ki tudja mennyi? S a három gyermekes család izgalma, mert nekik nagyon is nagy pénzről van szó. A hírközlési szolgáltató Lássunk egy hírközlési anomáliát! A fogyasztónak feltűnt, kifogásolta, hogy senki sem volt kíváncsi arra, elférnek-e a vevők a bejáratnál. Amikor az eladók a kristályvizet viszik és kirakják a termékeket, percekig várakozniuk kell az üzletbe újonnan belépő vásárlóknak, mivel az emberek nem tudnak bejutni az eladótérbe. A vevő az újságírónak megmutatta, hogy szerinte a hűtőpultok közelében több hely lenne arra, hogy az üzlet vezetői bemutatóteret alakítsanak ki. De hiába volt az újabb javaslata, ismét csak nem sokat foglalkoztak az ügyfél mondanivalójával. Pedig neki valóban igaza volt, mert a bejáratnál elhelyezett bemutatókosarak szűkítették a teret. Megfigyelhető volt, amikor néhány testes ember egymás mellé állt és más vásárlók el sem fértek mellettük, az újonnan érkezőknek ismételten várakozniuk kellett. Mindenesetre célszerű lenne, ha a jövőben figyelembe vennék a vevők igényeit, hogy kényelmesen szeretnének elférni az üzletekben. Ezáltal megelőzhetők lennének a vásárlói kosarakkal való ütközések, tolongások. A kényelmes kiszolgálás az eladók és az üzlet érdeke is lenne. Hosszú távon elkerülhetők lennének a viták, és mindenki számára átlátható lenne a tér. Vagy mégsem ez a cél? Ilonka Mária Gyógyít, de méregrága Fokhagyma arany áron Nem fogyasztóbarát történetek Mitől is rosszkedvű a polgár? hogy a T-Home számla, amely az Internet-, a kábeltévé- és a telefonszolgáltatást egy számlán érkeztet, egyre magasabb összegű, pedig nem vették gyakrabban igénybe a szolgáltatást. Egyszer azután megszűnt a televízió-szolgáltatás. A magyarázatot hamar megkapta a fogyasztó, ugyanis számlahátraléka volt. Kiderült, hogy egy korábbi havi számla végöszszege meghaladta a fogyasztó által megjelölt pénzintézeti átutalási limitet, ezért az OTP megtagadta az utalást a szolgáltatónak. Erről a fogyasztó nem szerzett tudomást, csodálkozott, hogy miért kap sárgacsekkes befizetési felszólítást, tévedésnek vélte az ügyet, hiszen átutalással intézi a befizetéseket. Mit sem tudva erről az egy esetről, több hónapon keresztül rendben fizetett. A szolgáltató nem kísérelte meg újból tisztázni az ügyet, leghatékonyabb eszköznek azt tartotta, hogy felfüggeszti a szolgáltatást, és még felszámít 500 forintot felszólítási díjként. A szolgáltató nem mérlegelte azt sem, hogy amúgy megbízható fogyasztóval van dolga, hiszen előtte és utána rendben történt a díjfizetés. Fontos volt a nevelési szándék érvényesítése. Érdekes módon, azért viszont még elnézést se kért a szolgáltató, hogy az Internet és a telefon rendszeresen elérhetetlen, és ekkor a mobiltelefonon kell hívni a 1412-es ügyfélszolgálati számot, amely amúgy egyébként jelentős összegbe kerül (különösen hoszszú az automata menü-sor kényszerű olykor nehezen megérthető mondatok végighallgatása). A kezelőszemélyzet általában azt mondja, hogy központilag nem észlelik a hibát, szerintük a vonal rendben van, de felveszik a hibajelzést. Érdekes módon, másnap reggelre meggyógyul magától a rendszer. Ami a számla-emelkedést illeti, kiderült, hogy az évekkel ezelőtt megkötött szerződés szerinti kedvezmények megszűntek, ezáltal mindenért többet kellett fizetni. Az ügyfélszolgálaton elmondták, hogy lehetőség van a csomagokat módosítani, újabb hűségnyilatkozatokkal olcsóbbá lehet tenni a végszámlát. Kár, hogy a szolgáltató erről érthetően nem hívja fel a fogyasztója figyelmét. Mindenesetre sajátságosan egyoldalú a partneri rendszer a szolgáltató részéről. Ezt a bosszantást ki okozta? A 4-es metró építése a megállóhelyek környékén ugyancsak megkeserítette már az ott lakók életét. A Baross térre különösen igaz ez, a korábban néhány hónaposként jelzett forgalomelterelés többévesre sikeredett, majd kiderült, hogy nem építik tovább a Bosnyák térig a metrót. Így az itteniek érzékenysége még inkább erős. Például, olyan jelenségre, hogy a Thököly útnak a Dózsa György út és Baross tér közötti szakaszára kitették a megállni tilos táblát május 9-14-e közötti időtartamra, mivelhogy útfelújítás lesz. Két napja egy kapavágás nem történt. Miért van ez a félrevezetés, hiszen sokaknak komoly gondot okoz a parkolás ezen a környéken. A tilosban parkolókat megbüntetik, de az utat nem javítják. Ez hitelvesztést eredményez. Miért nem lehet pontosan felmérni a helyzetet, és a korlátozást akkor érvényesíteni, amikor arra ténylegesen is szükség van. Vagy a korlátozás végét jelző időpont is csak megközelítőleg igaz, lehet ebből akár több év is? Szűcs András A fokhagyma népszerűsége az elmúlt években semmit sem csökkent, viszont az ára egyre magasabb. Ettől függetlenül, aki teheti, vásárol, még ha nem is akkora mennyiséget, mint korábban. A növényről számos legenda kering. A gyógynövény-könyvek szerint az első fokhagyma utáni lázadást az ókori Egyiptomban, a piramisépítkezéseken résztvevő szabad emberek robbantották ki. Egyip tomban a raktárgazdálkodás volt az alapja mindennek. Az alapvető élelmiszereket nem pénzért osztották, hiszen a pénz csak jóval később jelent meg ebben a társadalmi berendezkedésben. Így az élelmiszereket raktárakban tartották. A történészek megemlékeznek arról, hogy a jó egészség megőrzésének alapfeltételeként, a piramison dolgozóknak naponta osztottak ki fokhagymát. Amikor ezt egyszer elmulasztották, a munkások fellázadtak, és követelték a fáraó írnokaitól a foghagymát. Később, a római katonák, akik meghódították Pannónia területét, azt vallották, hogy napi három gerezd fokhagyma elegendő a jó erőnlét fenntartásához. Több ezer évvel ezelőtt még nem ismerték a manapság nagyon hatékonynak tartott vitaminkészítményeket. Mindent természetes forrásból nyertek, így érthető, ha nagyra becsülték a fokhagymát. Mai tudásunk alapján azt mondhatjuk, hogy a fokhagyma antibakteriális és antimiko tikus (gombaellenes) hatása révén légúti megbetegedések és a Candida albicans okozta fertőzések kezelésében használatos. Továbbá tágítja az ereket is. Rendszeres, kúraszerű alkalmazása csökkenti a vér káros LDL-koleszterin-szintjét, antioxidánsként serkenti az immunrendszert, csökkenti a mell kasi fertőzéseket, véralvadásgátló- és vérnyomáscsökkentő. További hatásai közé sorolandó még az antibiotikus (antibakteriális), nyálkaoldó hatás. A népi gyógyászatban meghűléses betegségeket is gyógyítanak vele. E növény egyszerre tisztítja a hörgőket, az orrot és enyhíti a torokfájást. A fokhagymaolaj bizonyítottan elpusztítja a náthát leggyakrabban okozó vírusokat, de a herpeszvírus két fajtájára, és más vírusokra, gombákra, baktériumokra is végzetes hatással van. A legismertebb tipp, amit gyakran emlegetnek, hogy egy gerezd fokhagymát nyomjunk bele egy pohárnyi tejbe, forraljuk 1-2 percig, majd vegyük le a tűzről, és addig igyuk meg, amíg meleg. Furcsa, de nagyon hatásos. Mostanában a fokhagymát (a magyar mellett, immár a kínait is) a piacokon fejenként forintért árulják, vagy kilónkénti áron, több mint 2000 forintért. Fél kilós, őrölt kiszerelésben az ára 800-tól 1200 forintig terjed. Ez az alapvető konyhanövény egyre drágább, a termelők kevésbé, viszont a zöldségkereskedők egyre nagyobb hasznot húznak abból, hogy az emberek szeretik és keresik a fokhagymát. A hipermarketekben gyakran árulnak másodosztályú fokhagymát, amelyből arra lehet következtetni, hogy a vásárlók nem veszik meg méregdrágán, hanem megvárják, amíg másodosztályúvá zsugorodik a termék, mert akkor olcsóbban jutnak hozzá. Ilonka Mária

11 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám 11 Tanulságos kézimunka történelem fiataloknak is Iskolai mintakendők a Textilmúzeumban Újabb időszakos tárlattal várja a látogatókat az óbudai Textilmúzeum. Április 14-én Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter nyitotta meg az Iskolakendők a kézimunka-oktatás remekei a században című kiállítást. A nép- és polgári iskolák kézimunka vizsga-remekein a különböző hímzések, öltések, illetve horgolástechnikák elsajátításáról adtak számot a korabeli tanulók. A kiállított anyag főként Szilágyi Julianna iparművész gyűjtéséből származik, ugyanakkor az Iparművészeti- és a Palóc Múzeum kölcsönözött kézimunkái is láthatók. A kiállított tárgyak úgynevezett iskolai mintakendők. A különböző mintagyűjtemények textilen történő megjelenítését képezik a mintakendők, ezek iskolai változatai a gyakorlati tanulmányok során jöttek létre. A gyapjú-kongré alapra általában keresztszemes hímzéssel (esetenként lapos öltéssel, színes gyapjúfonalakkal) vitték fel a különböző jeleket és motívumokat. Az iskolai mintakendők felső részén az ABC díszes betűi találhatók több sorban elhelyezve, majd a számok 0-9-ig. Esetenként a római számok is a kendőre kerültek. A kendő középső felületén a minták, országonként változó motívumkincsek kaptak helyet (például páva, szarvas, koszorúk, virágok, egyházi jelenetek grafikái, stb.). A kendő alsó részén készítőjének monogramja és az alkotás létrehozásának évszáma is gyakran fellelhető. Természetesen vannak ettől eltérő tartalmú iskolai mintakendők is (pl. csak betűk és motívumok, vagy kizárólag díszítő motívumok, stb.). Az iskolakendőket lebélelték, az igényesebb lányok bekeretezve megőrizték. A horgolási mintacsíkok is a mintakendőkhöz sorolandók. Az apácazárdákban, leány-nevelőintézetekben és polgári iskolákban tanított csipkekészítés fortélyait a növendékek otthonaikban is továbbadták. A horgolótűvel létrehozott kézimunkák elkészítése egyszerűbb volt a kötött csipkékénél. Az alkotásokat kötények, ingujjak, vállkendők, ágyneműk (például lepedő, párnavég) díszítésére használták. A mintakendők rövid története A mintakendők históriája több évszázados múltra tekint vissza. A legkorábbi darabokat Közel- Keleten, a Turfán-oázis templomának ásatásai során találták (indával díszített alkotások). A Kr.u. 850 körüli időkből származó, az akkor ismeretlen okból készült mintakendőket követően 1589-ből származik a pontosan meghatározható idejű első emlék. A 17. századtól egyre több ilyen kendő maradt fenn a gyűjteményekben. Akkortájt a kézimunka-oktatás családokon belül folyt, az iskolai oktatásba csak hosszú folyamat révén került be. Ennek kezdetei a középkori kolostorokban, a leánynövendékeknek folyó kézimunka tanításban lelhetők fel. A főúri kastélyokban, nemes házaknál elsajátított tudást a lányok saját közösségeikben is kamatoztatták. Hazánkban Mária Terézia rendelete alapján vált az oktatás részévé a varrás, horgolás, hímzés. Kötelező tantárgyként 1762-ben két árvaházban indult meg a kézimunka-tanítás. Jóval később a felső népiskolákban (1868), majd a polgári iskolákban (1869) vezették be, 1905-től pedig a népiskolák kötelező tantárgyává vált. A kiadott tanmenet csak a főbb irányokat határozta meg, a tanítónők egyéni oktatási törekvéseiket érvényesíthették. Az alapanyagok (pl. pamut, len, gyapjú, hernyóselyem) és a feldolgozási eljárások szemléltetése is fontos követelmény volt. A főként Németországból beszerzett szemléltetőeszközöket a tantermek falán helyezték el. Az osztályközösségekre külön kézimunkázási módszertant dolgoztak ki, miután az egyéni oktatás gyakorlata erre nem volt alkalmas. Az Iskolakendők a kézimunka-oktatás remekei a században című kiállítás létrejöttét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap és a Textilmúzeum Alapítvány támogatta. Az időszakos kiállítás április 14-től augusztus 19-ig tekinthető meg az óbudai Textilmúzeumban (Bp. III., Lajos u. 138., tel ). Kiállítás-vezetés és kiegészítő foglalkozásként hímzésoktatás szombatonként 10-től 14 óráig vehető igénybe június végéig (érdeklődés a jelzett telefonon). Megújult a Textilnyomás története kiállítás Az állandó kiállítások közül megújult a Textilnyomás történetét feldolgozó bemutató. A pintadérától a digitális textilnyomtatásig mottóval kialakított kiállításon, többek között a textilmintázás kezdeti eszközei, a kékfestő mintázás tárgyai, a különböző nyomóberendezések és mintázó-szerszám készítő technikák láthatók. Az említett pintadéra égetett agyagból készített, magasnyomásra alkalmas mintázó-szerszám. Eredetileg a tetováló-mesterek használták mintakincsük többszöri alkalmazásakor. Később, a kezdeti időkben a textilmintázásnál is előtérbe kerültek a kézi festésű textíliák helyett. A több évszázados fejlődés során a mintázószerszámok közül a vésett nyomóhengerek, majd a mintázat helyén áteresztő szitaszövetet tartalmazó keretes sablonok (az ún. sziták) kerültek előtérbe. Mintegy ötven éve a hengeres sablonok terjedtek el, amelyek finom perforálású és vékonyfalú nikkelcsövek (csak a minta helyén eresztik át a belsejükbe továbbított nyomópépet). A négyszínnyomás elvű (nyomdatechnikai nyomatkép előállítással egyező, döntően az összeadó színkeverést kihasználó) digitális nyomtatással általában közvetlen a textilfelületen alakítják ki a színes mintázatokat. Ennél a megoldásnál egyáltalán nincs szükség a költséges nyomószerszámokra, mert a textil-színezéktinta az elektronikusan vezért sornyomtató fúvókákból kerül a textilanyagra. Az érdeklődők különböző textilanyagokon tanulmányozhatják a különböző nyomási eljárásokat, különleges technológiákat. A speciális kémiai textilmintázó eljárások közé tartozó, egy régebb óta ismert és napjainkban újra felfedezett különleges eljárással, az ún. devoré nyomással létre hozott áttört hatású textilanyagok is szemügyre vehetők. Ez egy olyan szelektíven ható maratásos eljárás, amely a részleges szálasanyag-roncsolással alakítja ki a csipkeszerű hatást, az egyébként egységes szerkezetű szöveten. A kelme fonalai különleges felépítéssel és összetétellel rendelkeznek. Pl. a poliészter magfonal köré cellulózalapú (pamut, viszkóz, stb.) burkolószálakat visznek fel a fonalgyártás során. Az így kialakított szövetre nyomási eljárással - az egyik szálasanyagra (nevezetesen a burkoló szálakra) később ható - roncsoló pépet hordanak fel, a mintázatnak megfelelő figurális elrendezéssel. A nyomást követő hőkezelés során fejti ki hatását a roncsolószer. Ezzel a részleges alapanyag roncsolással olyan kelmeváltozat alakul ki, amelynél vázszerkezetként csak a vékonyabb szintetikus magfonal-rendszer marad meg az áttörten mintás felületeken. Így jön létre a kívánt részeken az eredeti alapszövet szerkezeténél levegősebb (áttört hatású), könnyed, vékonyabb kelmeszerkezet. Az újabb műtárgyakon kívül a magyarázó szövegek is megújultak és bővültek. Az érdeklődőknek főként az iskolásoknak erre a célra készített CD- ROM is rendelkezésre áll. A Pintadérától a digitális textilnyomtatásig c. összeállításban számos magyarázó ábra, kép és leírás alapján ismerhető meg a textilnyomás története, fejlődése és a jellegzetes eljárások. Az anyag végén feladatok megoldásával lehet meggyőződni a kiállításon látottak és a magyarázatok megfelelő elsajátításáról. Ismét a régi szlogen: Jöjjön ki Óbudára, s tekintse meg a Textilmúzeum időszakos kiállítását és állandó bemutatóit a Goldberger dédház barokk épületében a Lajos utca 138. sz. alatt. Kutasi Csaba textil-mérnök A TU fo gyasz tó vé del mi ta nács adó iro dák és klu bok TU-MUOSZ Új ság írói klub és iro da Dr. Mé rő Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-1064 Bu da pest, Vö rös mar ty u. 47/a. Bu da ke szi Fe ke te Csa ba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iro da és klub: H-2092 Bu da ke szi, Fő u Ta nács adás: hét főn, szer dán, pén te ken: órá ig, ked den és csü tör tö kön 9-14 órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Bu da pest Medvegy Mag dol na Tel: (+36 30) Iro da: H-1112 Bu da pest, Cir mos u. 8. Ta nács adás: ked den és csötörtökön órá ig Klub: H-1119 Bu da pest, Ete le út 38/a fsz.4. Klub nap: pá rat lan hé ten szer dán órá ig Ceg léd Kő hal mi De zső Tel: (+36 30) Iro da: H-2700 Ceg léd, Rá kó czi út 37/a Ta nács adás: hét főn és ked den órá ig Klub: Kos suth Mû ve lő dé si Köz pont és könyv tár H-2700 Ceg léd, Kos suth tér 5. Klub nap: a hó nap el ső és utol só előt ti szom ba ton órá ig. Csabrendek - Sü meg Ta nai Tamásné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8474 Csab rendek, Rá kó czi út 14/a. Ta nács adás: a hét min den nap ján órá ig Klub nap: min den má so dik csütörtö kön órá ig Deb re cen Klub- és iro da ve ze tő: Ráczné Sza bó Györ gyi He lyet te se: Zenkovics Zoltánné El ér he tő ség: 4031 Deb re cen, Ist ván u. 51. Tel.: 52/ Mo bil: 06-20/ Ta nács adás: pá rat lan hé ten hét főn órá ig Klub nap: pá ros hé ten hét főn órá ig Győr Iroda- és klubvezető: Török Antal Tel/Fax: (+36 96) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-9024 Győr, Kálvária u Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: a hónap első és utolsó szerdán ugyanakkor, ugyanott. Jász be rény Lipták Zol tán Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5100 Jász be rény, If jú ság út 24. Ta nács adás: hét főn és szer dán 9-11 órá ig Klub nap: szer dán órá ig Nyír egy há za Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-4400 Nyír egy há za, Re ze da u. 79/a. Ta nács adás: hét fő től-pén te kig órá ig, de idő pont egyez te tés sel szük ség sze rint. Klub nap: min den ked den órá ig Pécs-Ba ra nya Kiss Var ga Ist ván Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-7629 Pécs, Kom lói út (Origó-Ház) Ta nács adás és klub nap: hét fő től-pén te kig 8-17 órá ig Száz ha lom bat ta - Érd Kis tér sé gi Fo gyasz tó vé del mi Klub J-né Sza bó Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2440 Száz ha lom bat ta, Csenterics út 4. Ta nács adás: hét főn: órá ig Klub nap: min den má so dik ked den órá ig. Szé kes fe hér vár Detki Sán dorné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-8000 Szé kes fe hér vár, Ősz ut ca 6. Ta nács adás: ked den ig és szer dán ig Klub nap: a pá ros hé ten ked den órá ig Szol nok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5000 Szol nok, Saj tó u. 10.I.3. Ta nács adás: ked den és szer dán órá ig Klub nap: két he ten ként egyez te tés sze rint Szombathely Iroda és Klubvezető: Gyarmati Norbert Tel: (+36 94) mobil: (+36 30) Iroda és Klub: H-9700 Szombathely, Bem József u. 9. Tanácsadás: minden hétfőn óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Ta pol ca Fo dor Gyu la Tel: (+36 20) Ta nács adás: min den hét főn órá ig. Klub nap: min den pá ros hé ten pén te ken órá ig Iro da és klub: H-8300 Ta pol ca, Fő tér 10. (Köny ves bolt) Ta ta Hohl Klá ra Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2890 Ta ta, Ka zinc bar ci ka út 4/c Ta nács adás: szer dán órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Tö rök bá lint - Bu da örs Kistér sé gi Schmidt Mó ni ka Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-2045 Tö rök bá lint, De ák Fe renc u. 51. Ta nács adás: ked den órá ig il let ve te le fo nos be je lent ke zés alap ján. Klub nap: pá ros hé ten csü tör tö kön órá ig Za la eger szeg Fekécs Im re Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8900 Za la eger szeg, Kert u. 8. Ta nács adás: hét főn és pén te ken órá ig Klub nap: hét fő től-pén te kig 9-12 órá ig

12 12 A KONTROLL VIII. évf. 5. szám A forró levegő mesterei: a modern hajszárítók Minden egyre gyorsul, egyre több tevékenységet akarunk elvégezni egyre rövidebb idő alatt. Eleinte minden gépesítés a komfortunk növelésének érdekében történt, majd valahogy rájöttünk, hogy, azáltal mi magunk is egyre gyorsabbá válhatunk, ha a legegyszerűbb hétköznapi dolgokat sem bízzuk a természetes folyamatokra. Ezért mindenben, egyfajta gépi rásegítést alkalmazunk. Mostani témánk is pontosan egy ilyen, főleg a hölgyek szempontjából fontos tevékenység gépesítésén keresztül mutatja be az egyik segítő eszközpalettát. A hajszárítási tevékenység segédeszközeit, a hajszárítókat fogjuk közelebbről megvizsgálni és megismerkedni az adott lehetőségekkel és a gépcsodákkal. A hajszárítás művelete látszólag egyszerű folyamat, s nincs benne semmi különös. Csak meleg levegővel fuvatjuk a hajunkat és kész Ez így van, de ahhoz, hogy megfelelő ismeretet kapjunk a hajszárító berendezésekről, tisztában kell lenni a részletekkel és az alapokkal is. Először is arra az egyszerű kérdésre kell válaszolnunk, hogy miként történik a hajszárítás folyamata és miért van rá szükség, mi benne a lényeg? Egyfelől a szárítás hatékonyságának növelése, a haj szárítási idejének lerövidítése volt a cél. Később már hajviseleti, divatmegfontolás is szerepet játszott, az úgynevezett beszárítás művelete által, amivel a hajnak tartást és formát lehet adni. A különböző fodrászati technikák, trükkök elterjedésével, a frizura, mint divatelem fontossá válásával, a modern hajszárítók komfortosabb modelljei már különböző hajformázó feltétekkel is bővíthetővé váltak. Mit jelent a szárítás? Gépi segédlet nélkül is megszáradna a hajunk, mint minden vizes felület, hiszen a víz elpárolog. Az idő megtakarításának érdekében, azonban ezt a párolgási folyamatot kell meggyorsítani. Ezt kétféle módon lehet elérni: vagy a levegőt mozgatjuk nagyobb sebességgel, vagy magasabb hőmérsékletű légteret választunk. A harmadik megoldás a kettő kombinációja lenne. A meleg levegő nagy sebességű mozgatása. Szélben, és főleg a nyári melegben sokkal gyorsabban szárad a hajunk is. Ezt mindenki tapasztalta, már a vízparton, a nyaraláskor. A humor eszközével élve azt is mondhatnák, hogy a legegészségesebb megoldás lenne a nyári melegben a szabad levegőn futva hajat szárítani. Így mindkét feltétel teljesülne. Praktikus okokból egyszerűbb és jobban megoldható a haj meleg levegővel való fúvatása. Így ez a meleg szél megteszi a hatását rövid idő alatt. Azonban a meleg levegő nemcsak a párolgási hatás növelésére szolgál, hanem a megfázás elkerülésére is. Szárítás, vagy túlhevítés Fizikai tény, hogy a párolgás hőelvonással jár. Minél gyorsabban mozgatjuk a levegőt, fúvatjuk hajunkat, annál nagyobb a párolgás és a hőelvonás. Ha csak szobahőmérsékletű levegővel szárítjuk a hajunkat, akkor rögtön érezzük, hogy fejbőrünk és fejünk kezd lehűlni és kellemetlen fázó érzetet kelt, huzamosabb idő alatt meg is fázhatunk. A párolgáshő ellensúlyozására is szolgál a meleg levegő. Azonban nem csak a lehűlt fejbőr lehet egészségtelen, hanem a túlhevített is. Sajnos sokan, és sokszor a fodrászatokban is, néha összekeverik a hajszárítót, a festékeltávolításra használt hőlég-fúvó berendezéssel. Nem használják rendeltetésszerűen a hajszárító levegőhőmérséklet szabályzóját, pedig ma már minden készülék rendelkezik, légszállítás-mennyiség fokozatkapcsolóval, szabályzóelemmel, valamint hőmérsékletszabályzó kezelőszervvel. Általában mindkét szabályzó 1-6 állású fokozatkapcsoló, s a meleg levegő szabályzójának az egyik állapota a fűtést kapcsolja ki, a hideg szárításhoz. Néhány magánfelhasználó, olyan mindent bele alapon gondolkodik és mind a fordulatszámot, mind a hőmérsékletet maximális fokozatra állítva, mint egy sugárhajtóművet használja a készülékét és szárítja a haját a forró tornádóv a l. Hatásos, gyors és látványos is az eredmény, de ettől függetlenül helytelen és értelmetlen is! Nemcsak energiafelhasználás, hanem egészségügyi szempontból is, mert a túlhevített fejbőrfelület és vele együtt a hajhagymák is károsodnak. Ez hajhulláshoz, a hajhagymák időleges, vagy visszafordíthatatlan pusztulásához vezethet. A kellemes hőmérséklet szabályzásának legegyszerűbb módja a haj és a hajszárító fúvókája közötti távolság megfelelő változtatása. A divat is közbeszól Olyan különleges frizuráknál, ahol folyamatos szárítással kell létrehozni a formát, természetesen nem lehet süvöltő szelet létrehozni, mivel összeborzolódna a gondosan felépített műalkotás. Itt sajnos a légáram csökkentése és a hőmérséklet drasztikus növelése a járható út. Ilyen esetekben a szépség oltárán kell feláldozni az egészséget. Csodálatos hajkölteménynek születnek a mesterfodrászok kezei alatt, de ezzel együtt nem túl tanácsos az ilyen módszerek gyakori alkalmazása. Pláne a napjainkban, már kereskedelmi forgalomban is kapható nagy fűtőteljesítményű 1,5-3kW-os hajszárítókkal kell nagyon vigyázni, mert nemcsak a rosszul megkomponált frizura, hanem a leperzselt fejbőr sem túl esztétikus. A különleges frizurák esetén a haj beszárításoknál kimondottan forró levegőre van szükség. Ezáltal lehet tartást, formát adni a hajszálaknak. Minél magasabb a hőmérséklet, annál megfelelőbb az eredmény. Ez azonban nem a szárításról, hanem inkább a hajszobrászatról szól. Ennek a tevékenységnek a végpontja a hajsütővas. Amennyiben ilyen megoldásokat kell választani és ez az intelem főleg a hölgyekre vonatkozik, törekedni kell a forró levegőnek a fejfelületi érintőirányú fúvatására! Tehát, soha ne merőlegesen a fejbőrt hevítsük a beszárításkor, hanem a hajat! Ez egyébként más esetekre is vonatkozik, kivéve a még teljesen vizes hajtő esetén. És most nézzük meg magukat a hajszárító eszközöket! Jelen esetben természetesen csakis a kézi, nyitott terű, hajszárítókról van szó, nem pedig a burás, zárt terű és egyéb különleges, eszközökről. Az első elektromechanikus hajszárítók megjelenése óta, azok működési elve semmit sem változott ben, Alexandre F. Godefoy franciaországi szalonjában jelent meg először az elektromos Ionizációs hajszárítók hajszárító, mint a porszívó továbbfejlesztett változata. Azonban a témánk tárgyát képező, kézi gépek csak az 1920-as években jelentek meg és terjedtek el. Minden hajszárító egy villamos motorból áll, mely egy turbinalapátot hajt meg. Ez a két egység gondoskodik a légszállításról, illetve fúvatásról. A másik fontos elem a fűtőegység, mely nem más, mint egy hőálló kerettestre megfelelő módon feltekercselt ellenálláshuzal. Az így kialakított fűtőspirálon áthajtott áram felhevíti, izzásba hozza a fűtőszálat. A fűtőszálak között átfújt levegő felmelegszik, és úgy távozik. Az alapfelépítés tulajdonképpen ennyi. A többi elem, már csak az erre épült extrák. A motorfordulatszámot és a fűtőteljesítményt szabályzó kezelőelemek is ilyenek például. Mivel hálózati feszültségről működő és forgó, mozgó elemeket tartalmazó készülékről van szó, ezért nagyon fontos az üzemeltetési biztonságról beszélni. A napjainkban kereskedelmi forgalomban kapható, az előírásoknak, tanúsítványoknak, szabványoknak megfelelő hajszárítók mindegyike rendelkezik egy úgynevezett, túlhevülés elleni védelemmel. A túlhevülés védelmet egy bimetálos, vagy ikerfémes, megszakító-kapcsoló látja el. Feladata a kifúvatott levegő hőmérsékletének figyelése. Amikor a hőmérséklet egy bizonyos, gyárilag beállított érték fölé emelkedik, akkor a védelem egyszerűen megszakítja a készülék tápfeszültségét és az azonnal leáll. Az egészségünkről, de a biztonságunkról is szó van A hajszárító kifúvató nyílását meleg-levegős üzemben soha nem szabad letakarni, mivel a fűtőszál teljesítménye úgy van kiszámítva, hogy az átfújt levegő egyben hűti is azt, illetve átveszi a keletkezett hő egy részét. A légáram megszűnésével a hő leadása nem tud létrejönni, így a fűtőszál úgy felizzana, hogy elégne, vagy rosszabb esetben a készülék más környező alkatrészeit gyújtaná be és tüzet okozna. Ennek elkerülése érdekében van a biztonsági hő-kapcsoló a készülékekbe építve. A túlmelegedés azonban nem csak szándékosan, a totális letakarással jöhet létre, hanem a kifúvatott meleg levegő áramlásának kismértékű akadályozásával is. Például, ha valaki túl közel helyezi a fejbőréhez a kifúvató-nyílást. Ha nem lenne védelem, akkor lehet, hogy lángszóróvá is válna a kis készülék, leperzselve a felhasználó hajzatát. Bizonyára, már sokunkkal előfordult, hogy hajszárítás közben, egyszer csak megszűnt a készülék működése, mintha kikapcsoltuk volna, noha minden kapcsolóelem a megfelelő üzemállapotban volt. Valószínűleg közel helyeztük a fejünkhöz a kifúvató nyílást, megakadályozva a légáramlást. Néhány perc elteltével, a bimetál és a készülék is lehűl, s az üzemképesség is helyreáll. Soha ne vásároljunk kétes eredetű, piacokon árusított, ellenőrizetlen, bevizsgálás nélküli készüléket, mert lehet, hogy testi épségünkkel fizetünk a látszólag alacsony vételárért! A másik biztonságtechnikai szempont a hajszárító-turbinakerék elzártságának kérdése. A hajszárító a kifújt levegőt be is szívja valahol. Általában a kifúvatással ellenkező oldalon. Ma már a gyártók nagyon vigyáznak, és törekednek a megfelelő mechanikus védelemről, a hajszálak beszívása, bekapása ellen, a különleges kialakítású védőrácsok alkalmazásával és a jobb elhelyezéssel. Régebben forgalomban voltak és tán még ma is ritkán előfordulnak az oldalsó szívófelülettel rendelkező hajszárítók. Rövidebb haj esetén még túl nagy gondot természetesen nem jelent, de ma már kerülik az ilyen megoldásokat a gyártók. Ettől függetlenül, akinek hosszú haja van, és ez itt főleg a hölgyekre vonatkozik, fokozottan kell figyelnie a hajszálak szívó-oldaltól való távoltartására! Ugyanis nagyon kellemetlen, amikor a hajat beszívja a készülék és felcsavarja a turbinára valamint a motortengelyre és néhány szálat még ki is tép. Ráadásul a haj a fűtőspirálra is rágabalyodhat, miáltal az ott összeég. Ilyen esetben azonnal ki kell kapcsolni a készüléket és nem szabad megvárni a hő-védelem beavatkozását. A hálózatról is le kell választani a készüléket. Utána a hajat meg kell próbálni kiszabadítani. Ha lehetetlen a készüléktől való szabadulás, akkor csak a haj levágása segíthet, vagy, egy éppen rendelkezésre álló szakember. Ez azonban már szélsőséges eset. A mai készülékeknél azért, nem ilyen vészes a helyzet, de bármi előfordulhat Milyen készülékekkel találkozhatunk? A mai hajszárítók nagyjából közel azonosak. Egy-két szolgáltatás, esetleg felszereltség tekintetében vannak különbségek ugyan, de a lényeges differencia nem itt van. Két fő alapkategória létezik. Az általános háztartási célú és a professzionális, fodrász hajszárítók. A két kategória szereplői között a különbség csak a teherbírás és tartósság, az élettartam tekintetében tér el. Ez érthető is, hiszen az általános háztartási célú készülék nincs kitéve olyan igénybevételnek, mint egy munkaeszközként, minden nap, több üzemórát működő készülék. Éppen ebből ered a két kategória közötti többszörös árkülönbség. A hajszárítókat manapság inkább három, egymástól eltérő, különböző szempontú kategóriába lehetne sorolni. Az első halmazba az úgynevezett egyszerű hajszárítók tartoznak. Ezek a legegyszerűbb hő-és légáram szabályzós készülékek. A másik csoportot az úgynevezett diffúzoros hajszárítók alkotják, melyek tulajdonképpen nem különböznek az általános készülékektől, csak olyan kialakításúak, hogy különböző hajformázó feltétek, diffúzorok csatlakoztathatók a kifúvató nyílásukra. Ezek a gépek sokkal jobban bírják a túlmelegedést is és ezért hő-védelmük is magasabb hőmérsékleti értéken aktivizálódik, mivel a diffúzorfejek nagyon nagy ellenállást képeznek a kifúvatott levegő útjában. Ezért a fűtőegység jobban felhevül, és a kiáramló levegő hőmérséklete is magasabb lehet. Ilyenkor a hőmérséklet szabályzóelemét egy-két fokozattal lejjebb kell kapcsolni. Számos típusú, fajtájú, kivitelű diffúzor és feltét létezik a különböző frizuraformákhoz. Általá ban a haj dúsabb hatásának elérésére használják, mivel a hajszálaknak a hajtőnél való kiegyenesedve történő szárítása megemeli a hajzatot, így annak dús hatást kölcsönöz. A harmadik halmazt az úgynevezett ionizációs készülékek alkotják. Az ilyen hajszárítóknál a levegőt nemcsak a fűtőegységen, hanem egy ionizáló modulon is keresztülvezetik. Az ionizáló egység magasfeszültség segítségével működik, mely a hálózati feszültség megemelésével történik a belső elektronikus alkatrészek által. A pontos működésre, most nem térek ki, mivel nagyon terjedelmes lenne annak ismertetése. Annyit azonban érdemes tudni, hogy az ionizáló készülékeket nagyon sok helyen alkalmazzák. A lakótér levegőjének ionizálására is. A hajszárítókban viszont kettős szerepük van. Az ionizáló iongenerátor milliónyi negatív iont állít elő, melyek kedvezően hatnak a hajzat megfelelő nedvességtartalmának megőrzésére. A hidratált haj erősebb, élettelibb hatást kelt, mivel regenerálódik. Ez által lágyabb és simább is lesz a felszíne, s így könnyebben is fésülhető. Másfelől esztétikai szempontból is szebb, mert fényesebb és dúsabb hatást kelt. A fénytelen, töredezett, felborzosodott felszínű hajszálak mind a dehidratáció áldozatai. Az ilyen hajzat nemcsak, hogy nem esztétikus, de még nehezen is fésülhető, mert a szálak egymáshoz tapadnak, összegcsomósodnak. Az ionizációs egység másik szerepe az energia és szárítási hatásfoknövelésben van, ugyanis kb. fele idő alatt, harmad annyi hőmennyiség felhasználásával lehet a hajat megszárítani. Így nemcsak időt, hanem villamos energiát is megtakaríthatunk. Tulajdonképpen nagyon ötletes megoldás és tényleg látványos a hatása is. Egyéb, fontos szempontok A kategóriáktól függetlenül vannak még bizonyos szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni a hajszárító vásárlása előtt. Az egyik ilyen a motor működési élettartama. Néhány gyártó ezt közli is. A másik a zajszint, melyet db-ben adnak meg. Igaz, ez a paraméter a nem szakemberek számára nem jelent túl sokat, de egy csendesebbnek tűnő hajszárító paraméterét leolvasva, már lehet viszonyítani. Nem utolsó szempont a teljesítményfelvétel sem. Valamint a felhasználás szempontjából a tömeg és a méretparaméterek. Hiszen nem mindegy, hogy a készüléket kimondottan otthoni használatra, vagy pedig gyakori utazások esetére szánjuk, amikor a kis súly és a méret is döntő lehet. Mindenesetre nem árt kipróbálni a mintadarab készüléket a vásárlás előtt, még az üzletben. Igaz, még akkor sem lehetünk teljes mértékben biztosak, hogy az adott hajszárító megfelelő lesz-e számunkra, de a már elsőre sem tetsző, esetlegesen kellemetlen sajátságokat ki tudjuk szűrni, s így tovább válogathatunk a termékek között, a legjobb vásárlás reményében. Azért a körültekintő vásárlást, a legtöbb esetben siker koronázza, de természetesen lehetnek olyan zavaró problémák, melyek csak a valós használat közben derülnek ki. Ha már a vásárlásnál tartunk, akkor mégis milyen árakkal kell számolnunk? Nincs értelme az árakat a kategóriák szerint meghatározni, hiszen azok nagy szórással rendelkeznek, és számos, az adott készüléktől független tényező módosíthatja. Éppen ezért csak egy átlagos ársávot lehet meghatározni, mely az Forintos tartományon belül helyezkedik el. Vannak dolgok, melyek alapjaikban is változnak, fejlődnek az idővel a feltalálásuk óta, de vannak olyanok is, amelyek nem. Ilyenek a hajszárítók is, ugyanis a változás legfeljebb csak a régi alapelvhez kapcsolódó új fejlesztésekben nyilvánul meg. A párologás ősi, természet alkotta elvét valósítják meg, egyelőre még a modern hajszárítók is. Ez azonban nem zárja ki egy eddig még nem ismert, átütő erejű effektus, hatásmechanizmus felfedezését, miáltal teljesen új alapokra kerülhet a hajszárítás művelete is. Addig azonban a jelen lehetőségek közt kell eligazodnunk és a számunkra megfelelő készüléket kiválasztani. Balogh Dezső Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Kiránduljon Bécsbe! Budapest - Bécs, távolsági vonatok. Odaúti menetrendek. Kiránduljon Bécsbe! MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.

Kiránduljon Bécsbe! Budapest - Bécs, távolsági vonatok. Odaúti menetrendek. Kiránduljon Bécsbe! MÁV-csoport (https://www.mavcsoport. Budapest - Bécs, távolsági vonatok [1]A császárváros az év minden szakában kényelmesen érhető el az óránként-kétóránként légkondícionált kocsikkal közlekedő railjet [2] és EuroNight vonatokkal. Akár a

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Kedvező pénzügyi megoldásainkkal részletre is vásárolhatsz áruházainkban. Néhány perces ügyintézést követően, pozitív hitelbírálat esetén a kiválasztott árut azonnal haza is viheted.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány S10 S12 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Cegléd Szolnok S50 Z50 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1)

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Önkormányzat neve: címe:...... telefon:...... fax:.. e-mail cím:...... honlap cím:...... ügyintéző:...... kitöltés időpontja:...... I/ Településre

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt. Azoknál a tranzakcióknál,

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint 1300 állomás

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz.

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. Ha belföldi kirándulást tervez, nem kell otthon hagynia kerékpárját! Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. BALATON-PART

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. szeptember 1-jét l 47401-1/2014/START Jó ajánlatokban utazunk

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31, cégjegyzék száma: 0110042582) a továbbiakban,

Részletesebben

E-DiscountGroup Partneri tájékoztató

E-DiscountGroup Partneri tájékoztató E-DiscountGroup Partneri tájékoztató Mi az E-DiscountGroup? Ahhoz, hogy erre választ adhassunk, azt írjuk körül elsőként, hogy mi nem. Ismer nagy kedvezménnyel terméket/szolgáltatást (összességében: ajánlatokat)

Részletesebben

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Telefonos ügyfélszolgálat Internetes ügyfélszolgálat E-számla, e-fizetés Csoportos beszedési megbízás Tartalom 01 Telefonos ügyfélszolgálat

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Hirdessen, reklámozzon néhány forintért!

Hirdessen, reklámozzon néhány forintért! Hirdessen, reklámozzon néhány forintért! Új csatorna nyitásával, új lehetőségek nyílnak a vásárlók felé Egy ismert, országos kiskereskedelmi lánc a saját vásárlóinak kínált kedvezményes, belföldi utazási

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY EZZEL A NYOMTATVÁNNYAL A LÉGITÁRSASÁGOKNÁL ÉS/VAGY AZ ILLETÉKES NEMZETI SZERVEKNÉL LEHET PANASZT BENYÚJTANI. Visszautasított beszállás, alacsonyabb osztályon

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.......................................................................................... 2 2. NEGYEDÉVES EGYENLEGKÖZLÉS......................................................................

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése 38 38A 238 278 279 280 938 Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése Új, korszerű, égszínkék, alacsonypadlós buszok Új, közvetlen járatok Sűrűbb közlekedés éjjel-nappal 2014. augusztus 23-ától átalakul

Részletesebben

Bar-listás? Nyugdíjas és pénzre van szüksége? Nem kap hitelt?

Bar-listás? Nyugdíjas és pénzre van szüksége? Nem kap hitelt? Bar-listás? Nyugdíjas és pénzre van szüksége? Nem kap hitelt? 1 A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatója a fogyasztói csoportokról 2 3 Kérdezzen mielőtt dönt! A bankok elutasítják? BAR lista nem akadály!

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BARANYACREDIT ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. január 1-től Góg Gábor Igazgatóság elnöke Tartalomjegyzék Preambulum 3 1. A panasz 3 2. A panaszos 3 3. A panaszügyintézést ellátó személy meghatározása

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Nonprofit Kft Energetikai audit szolgáltatása. Budapest, június 30.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Nonprofit Kft Energetikai audit szolgáltatása. Budapest, június 30. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Nonprofit Kft Energetikai audit szolgáltatása Budapest, 2016. június 30. Az energetikai audit szolgáltatást ajánljuk az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről 1 Tulajdonosi összetétel A GYSEV Zrt. magyar-osztrák tulajdonú vasúttársaság. A jelenlegi

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Nyíregyháza 2013. 1. Ügyfélszolgálat Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság felnőttképzési tevékenységének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei 84 1. számú Függelék A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei Társaság székhelye HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített név: HAJDÚ VOLÁN Zrt.) cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben