B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről. Doma Lajos.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos."

Átírás

1 B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1

2 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013-es évben végzett tevékenységéről szól. Feladatainkat a szociális és gyermekvédelmi törvény, a végrehajtási rendeletek és az önkormányzati rendelet alapján végezzük. Munkánk során az egyéni esetkezelés, pár- és család konzultáció, csoportfoglalkozás és a konfliktus kezelés módszereit alkalmazzuk. A családokkal folytatott munka során ismereteket szerzünk a családot jellemző körülményekről, tágabb családról. Meghatározzuk a család életében fennálló problémákat, melyek között rangsort állítunk. A családtagok és a társintézmények munkatársainak bevonásával meghatározzuk az elérendő célt és a cél eléréséhez megvalósítandó feladatokat. A megoldási javaslatok során mérlegeljük a kliensek képességeit és ennek birtokában olyan megoldásokat preferálunk, melyek elérhetőek, megvalósíthatóak számukra, vagy ezeket készség, képesség fejlesztés útján érjük el. I. A település demográfiai mutatói Az intézmény ellátási területe Pécs város közigazgatási területével azonos. Intézményünk négy területi egységgel biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény központja a Kertvárosi Egység Pécs, Anikó u. 5. Telephelyek: Meszesi Egység: Pécs, Hársfa u Belvárosi Egység: Pécs, Megye u. 22. Uránvárosi Egység: Pécs, Dr. Dombay u. 3. ( től Pécs, Tüzér u. 7.) Az alábbi táblázat Pécs város lakosságát (Népszámlálás 2011), az intézmény által gondozott felnőttek és gyermekek számát tartalmazza. Városrész Lakosságszám Ellátott felnőttek száma Gondozott gyermekek száma Meszes Belváros Kertváros Uránváros Összesen

3 II. Családsegítés A családsegítés szociális alapszolgáltatás, mely 2000 főt meghaladó lakosságszámú településeken kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Igénybevétele önkéntes alapon és ingyenesen történik. A szolgáltatás célja három részre tagozódik (időbeli tagozódás szerint): Megelőzés, prevenció: célja, a problémák kialakulásának megelőzése, illetve azok időben történő felfedezése. Azért, hogy ez cél megvalósulhasson, a családsegítő szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet, mellyel éves szinten, megbeszéléseket tart intézményi szinten, illetve családgondozói szinten napi kapcsolatot tartanak a munkatársak a jelzőrendszeri tagokkal. Jelzőrendszeri tagok: 1. Jegyzők 2. Szociális, egészségügyi szolgáltató intézmények 3. Gyermekjóléti szolgálat 4. Pártfogó felügyelői szolgálat 5. Jogi segítségnyújtói szolgálat (1-5-ig jelzési kötelezettséggel terheltek) 6. Társadalmi szervezetek 7. Egyházak 8. Magánszemélyek (6-8-ig jelzésük önkéntes alapú) Minél hatékonyabb a prevenció, annál kevésbé alakulnak ki a problémák, melyekkel a szolgálat tovább foglalkozik. Szociális és mentálhigiénés problémák: Ezek a gyűjtő problémák, amelyekkel az ügyfelek felkeresik szolgálatunkat. Túlnyomó többségben a családon belüli kapcsolati, életviteli, illetve bántalmazással és időskori elhanyagolással összefüggésben kell a gondozó tevékenységet folytatni, melyeknél lelki-mentális megerősítést is végeznek a családgondozó munkatársaink, pszichológusaink. Szükség esetén, további, problémáknak megfelelő ellátás igénybevételéhez segítjük a rászorulókat. A szociális és mentálhigiénés problémák élesen nem különíthetők el, és ha az egyik jelen van, 3

4 akkor a másik is. Például egy tartós munkanélkülinél függetlenül attól, hogy egyedül, vagy családban él a szociális, úgymint megélhetési problémák depresszív, esetenként agresszív, frusztrációval járhatnak mely a családi kapcsolati viszonyokban is megmutatkoznak. Ezekben az ügyekben az egyéni és a csoportos esetkezelés módszereinek alkalmazásával az egyén/család életvezetési képességeinek helyreállítása, szinten tartása, és javítása a cél. Minél hatékonyabban működik az első két szint, annál kevesebb, hirtelen jelentkező, akut problémával kell szembesülni. Krízishelyzet megszüntetése: akut krízisekkel, ahol azonnali beavatkozás, segítés szükséges, az alábbi eset-típusoknál kell közreműködnünk. Élelmiszer, étkezési, illetve éhezési problémákra krízis élelmiszer csomag áll rendelkezésünkre (korlátozott mennyiségben). Pszichés problémákkal kapcsolatban, a szakellátó intézménybe (pszichiátriára) mentővel tudunk ügyfelet beszállíttatni. Szuicid, (öngyilkossági) krízis jelentkezése során a családgondozó krízisoldás után pszichológusunkhoz, illetve szintén szakellátásba delegálást alkalmaz. Családi kapcsolati kríziseknél elegendőnek bizonyul a családgondozó, vagy az intézményünkben tevékenykedő pszichológus segítsége. A szolgáltatás célja a kezelt problémák szerint szintén három fő-csoportba sorolható: Klasszikus családgondozás: Az általános segítő szolgáltatás keretében tájékoztatást adunk a pénzbeli, természetbeni ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról, valamint szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk Adósságkezelési szolgáltatás keretében: Az adósságterhekkel és lakhatási problémával küzdők számára nyújtunk komplex szolgáltatást, mely tanácsadásból, és támogatásból áll. o Az adósságkezelési tanácsadást bárki igénybe veheti, ha segítséget igényel a háztartás kiadási struktúrájának átalakításához, a családi gazdálkodás elemzéséhez, ésszerű fogyasztási szokások kialakításához. 4

5 o Az adósságcsökkentési támogatást, mely vissza nem térítendő állami támogatás, az igényelheti, aki megfelel a törvényi feltételeknek. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás két részre oszlik: a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre. Az utóbbi akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Jelen esetben szolgálatunkkal. A szolgáltatás kiterjed az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre. 1. Ellátási terület jellemzői Intézményünk négy fő ellátási területre tagolható; két kisebb: Belváros, Uránváros; lakosságszáma: fő, illetve két nagyobb Meszes és Kertváros; lakosságszáma: fő. A meszesi terület sajátossága, hogy igen tagolt, egymástól elkülönülő településrészek alkotják. Több szegregátum található a településrészen (György-telep, Rücker akna, István akna, Pécsbányatelep, Somogy bányatelep stb.). A szegregátumokban élő emberek helyzete halmozottan hátrányos helyzetű. Pécs városában a meszesi területen a legmagasabb a komfort nélküli lakások száma is. A kertvárosi területen a legnagyobb a lélekszám, illetve a népsűrűség a panel-társasházak nagy száma miatt. Urávárosi és belvárosi területen kisebb szegregált területek mellet jelen vannak a magas komfortfokozatú lakóövezetek, lakosságot tekintve, jól szituált lakosokkal. A szolgáltatás számokban: Igénybevevők jellemzői: Az igénybevevők száma a 2013-as évben 3154 fő, az előző évhez viszonyítva 17%- al csökkent intézményi szinten, azonban területi egységenként jelentős eltérések mutatkoznak. Míg Belváros területén 20%-al csökkent (627 fő) az igénybevevő felnőttek száma, addig Uránváros területén 5%-al nőtt (605 fő), 2012-es évhez képest. Kertváros területén 30%-os csökkenés (744 fő), Meszes ellátási körzetében 5

6 közel 15%-os emelkedés (1178 fő) volt tapasztalható. Összesen en keresték fel a szolgálatot, közel fele új ügyfélként jelentkezett. 629-en rendelkeztek munkával, en pedig álláskeresők voltak, a többiek az inaktív kategóriába tartoztak. 1. Családgondozás A családsegítőnél jelentkezett új ügyfelek többsége nem spontán érkezik, hanem valamely hatóság jelzi. Leggyakoribb a rendőrségi jelzés. A bíróságok számára környezettanulmányokat készítünk. A környezettanulmány felvételekor mély interjút készítünk. Meszesi területen, a családgondozók eseteinek számát nagymértékben megnövelte a nyár során végzett szegregátumok kérdőívezése, és a lakásosztállyal közösen indított lakhatási jogcím rendező program. Ezen programok során számos háztartás került a látószögünkben. Gondozott családok száma: Adósságkezelés A tavalyi évhez képest 10%-al csökkent az ügyfelek száma. Ez annak köszönhető, hogy a szociális törvény módosítását követően két adósságkezelési program között két évnek kell eltelnie. Így sok jelentkezővel csak egy találkozás történik, melyben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy hány hónap elteltével van lehetősége újra bekerülni a programba, ugyanis a tanácsadást nem kívánják igénybe venni az érintettek, csak a vissza nem térítendő pénzbeli támogatást. A jogszabály módosítás célja az volt, hogy csökkentse a rosszhiszemű igénybevevők számát, akik gyakorlatilag fizetési hajlandóságuk tekintetében számítanak a támogatás rendszeres igénylésére tól, két igénylés közt minimum két évet kell várni. Ezért, az újonnan jelentkezők száma 60%-al csökkent. 332 fő először kereste fel a szolgálatot adósságával kapcsolatban, ezen ügyfelek 50% - még az adott évben megkapta a támogatást, beleértve az előgondozás fázisát is. Ők azok, akik első ízben vettek részt a programban, a többiek, másodszor, harmadszor, de 12 kérelmező már negyedszer jelentkezett a programba ban 304 ügyfél adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmét adták le munkatársaink elbírálásra, mely 10%-al több az előző éves adatnál. 6

7 3. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal Az aktív korú nem foglalkoztatottak közül, aki munkára kész állapotban van, és van reális esélye az elhelyezkedésre, Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatást kap, és a munkaügyi szervekkel kell együttműködnie. Aki egészségi állapota miatt nem alkalmas a munkavállalásra, vagy 5 éven belül eléri a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, annak már nem kötelező az együttműködés a munkaügyi központtal (illetve 14 év alatti gyermeket nevel, akinek az ellátását, csak ő tudja megoldani - de ez Pécsen nem jellemző). Ezek a kliensek a családsegítő szolgálattal kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy az ellátásra jogosulttá váljanak. Az együttműködés során az ügyfél a munkaerő piacra való beilleszkedést segítő programban vesz részt, melynek keretén belül az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban részesül. A munka során azt tapasztaltuk, hogy számos olyan probléma fordul elő (szenvedélybetegség, egészségkárosodás, alacsony iskolai végzettség, rokkantság, pszichiátriai betegség, magatartás zavar, motivációs probléma, szakképzetlenség), amely megakadályozza a munkaerő piacra való beilleszkedést. Elsődleges cél a szinten tartás, majd távoli célként, a munka világába történő re-integráció. Ebből kifolyólag nem mindenki, és főleg nem azonnal, vagy direkt módon vezethető vissza a munkavégzésbe. Ennek ellenére Belváros és Kertváros területén 8-8%-os az elhelyezkedés a munkaerő-piacon, a Meszesi területen 12%-os, Uránvárosban 13%-os, a rendszeres szociális segélyben részesülők körében. Ebben a közfoglalkoztatás, és a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés egyaránt benne van. Gondozott kliensek száma:

8 CSALÁDSEGÍTÉS Iskolai végzettség szerinti megoszlás Iskolai végzettség Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Tanköteles kornál fiatalabb Ált. iskola 8 oszt. kevesebb Ált. isk. 8 oszt Ált. isk. 10 oszt Bef. szakmunkásképző, szakiskola Bef. szakközépiskola Bef. gimnázium Felsőfokú iskola Összesen: Családi összetétel szerinti megoszlás Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Házastárs/élettárs+gyermek Házastárs/élettárs Egy szülő+gyermek Egyedül élő Egyéb Összes A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái /halmozott/ Probléma típusa Belváros Kertváros Meszes Uránváros Életviteli Családi-kapcsolati Családon belüli bántalmazás Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodással kapcs Ügyintézés Információ kérés Egyéb: jogi, szenvedélybetegség Összesen: Esetkezelés jellege szerinti megoszlás /halmozott/ Esetkezelés jellege Belváros Kertváros Meszes Uránváros Szociális, mentális Pszichológiai Jogi Összesen: CSOPORTOS Szociális-és mentálhigiénés 14 1 csop/45 fő 5 1 csop 13 résztveveő Pszichológiai tréning, terápia 12 Családkonzultáció 21 9 Egyéb csoport Összesen: EGYÉB SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG Szolgáltatások közvetítése, nyújtása Dologi javak közvetítése, nyújtása Adósságkezelési tanácsadás Beilleszkedési program Mediáció, konfliktuskezelés Összesen:

9 Családgondozás Igénybe vevők száma Ebből új Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Ebből régi Esetkezelések száma Rendszeres szociális segélyezettek Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Igénybe vevők száma Ebből új Ebből régi Esetkezelések száma Adósságkezelés Igénybe vevők száma Ebből új Ebből régi Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Esetkezelések száma Leadott Kérelmek száma Megállapító határozatok száma Megszüntető határozatok száma Elutasított kérelem Határozatok megoszlása szolgáltatók szerint gáz víz áram szemét lakbér Pétáv Programban részvétel száma 1X X X X X 9

10 III. Gyermekjóléti szolgáltatás A 2013-as évben több törvényi változás is történt, ami a gyermekvédelmi rendszert, így a gyermekjóléti szolgáltatást is érintette. A járások megalakulásával, a közigazgatási rendszer ismét átalakult, így a gyermekvédelmi rendszerben alkalmazható hatósági intézkedésekre vonatkozó hatáskörök változtak, mondhatni centralizálás zajlott le. A helyi települések jegyzői hatásköre csökkent, a Járási Gyámhivatalok feladatköre pedig bővült. A hatósági intézkedésekre vonatkozó változásokat a későbbi fejezetben részletezzük. A változások ellenére maga a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatai nem változtak, így a korábbi évekhez hasonlóan elmondható, hogy a családokkal folytatott családgondozói munka során elsődleges szempont klienseink, vagyis a családban élő gyermek/ek, érdekeinek szem előtt tartása. Feladatunk a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesítése mellett annak elősegítése, hogy a gyermekek családjuk körében nevelkedjenek, megfelelő testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük, családjuk körében biztosított legyen. Feladatunk továbbá az alapellátás keretein belül a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, megszűntetése. 1. Igénybevevők jellemzői 2013-ban Pécs településen 2384 gyermeket, 1321 családban gondozott Központunk. Ez a szám közel megegyező a 2012-es évben gondozott gyermekek számával, csupán 4%-os csökkenés tapasztalható 2013-ban. A családokkal történő kapcsolatfelvétel legtöbbször a jelzőrendszer által küldött jelzések alapján történt ban 916 új ügyfél került gondozásba, az új ügyfelek 44%-ával, jelzőrendszer által küldött jelzés alapján kerültünk kapcsolatba. Az általunk gondozott családokban továbbra is a vezető probléma anyagi jellegű, ez az ügyfelek több mint 25%-át (602 gyermek) érintette, ezt követően a gyermeknevelési problémákkal kellett foglakozniuk a családgondozóknak, ez a probléma az összesen felmerülő problémák 20%-át (477 gyermek) tette ki. A szülők, család életvitele a problémák 14%-ban (346 gyermek) mutatkozott meg, mely problémát követte a családi konfliktusok, mely a gondozott gyermekek 9%-át (222 gyermek) érintette. A gyermekintézménybe való beilleszkedési zavar, illetve a magatartás-, teljesítmény zavar majdnem egyenlő arányban mutatkozott meg a gyermekek több mint 8%-ánál. Szülői elhanyagolás 163 gyermeket érintett, 54 10

11 gyermeket ért családon belüli bántalmazás és 51 gyermek családjában okozott komoly problémát a szenvedélybetegség, elsősorban az alkoholizmus. 2. A családgondozói tevékenység A veszélyeztetettség felderítésének egyik feltétele a lakóterületen élő népesség életkörülményeiről, problémáiról való ismeretek birtoklása. Ezek a lakóterületen élő gyermekek problémáit, lehetőségeit, szocializációját meghatározó tényezők, melyek ismeretében meghatározható a cselekvési terv, mely a gyermekek egészséges fejlődését biztosító beavatkozási mód meghatározását segíti elő. Alapellátásban 1506 gyermeket gondoztunk 2013-ban. A gyermekekkel/családjaikkal havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot, szükség esetén gyakrabban. A családokkal legtöbbször a jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések alapján kerültünk kapcsolatba. A legtöbb jelzést a helyi hatóságoktól kaptuk (Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal), melynek aránya az összes beérkező jelzés 37% volt. Kiemelkedően magas a közoktatási intézmények által küldött jelzések száma 24%, melyek többnyire az iskolai hiányzásokhoz kapcsolódó jelzési kötelezettségből áll Átmeneti gondozás Amennyiben a gyermek családjában lakhatási, ellátási, gondozási krízishelyzet lép fel, mely előreláthatóan rövid ideig tart, a gyermek illetve családja ellátásáról a családok átmeneti otthona, vagy a gyermekek átmeneti otthona gondoskodik. Az elmúlt évben 96 gyermek (48 családból) került az átmeneti gondozásba. A gyermekek és családjaik gondozását ez alatt az időszak alatt is a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A gondozás célja, hogy a család a legrövidebb idő alatt képessé váljon lakhatását önállóan megoldani. 3. Hatósági eljárások A gyermekvédelmi törvény változásai alapján a jogalkotó, egy hatóság hatáskörébe helyezte a hatósági intézkedéseket. Így a törvényi változás következtében a Területi Szociális Központok helyett a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának hatáskörébe kerültek a védelembe vételi eljárások 11

12 lebonyolítása. A védelembe vételi eljáráson kívül az ideiglenes hatályú elhelyezés is kikerült a jegyzői hatáskörből, ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy korábban az egyes egységek az illetékes Területi Szociális Központok felé továbbították először az ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó javaslataikat, majd a törvényi változást követően a Járási Gyámhivatal felé történt a javaslattétel továbbítása. A gyámhivatal jelentős túlterheltsége, időnként érezhetővé vált a különböző eljárások lefolytatásban Védelembe vétel Amennyiben alapellátásban nem kezelhető a családban fennálló probléma, a gyermekek gondozását védelembe vétel keretei között folytatjuk, mely során gyámhatóság kötelezte a szülőket/gyermekeket kötelezettségeik teljesítésére. A hatóság által jóváhagyott gondozási-nevelési terv teljesítésében a családgondozók nyújtanak segítséget a családoknak. A tárgyévben 492 gyermeket gondoztunk védelembe vétel keretei között ban 132 gyermek védelembe vételére került sor, 61 gyermek esetében pedig megszüntetésre került a védelembe vétel. 299 gyermek esetében beszélhetünk több éve fennálló védelembe vételről. Védelembe vétel során heti rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a családokkal Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermekek ellátását, gondozását súlyosan veszélyeztető körülmények fennállása esetén, mely megoldása a gyermek saját családjában nem kezelhető és a gyermek, sürgős elhelyezésére van szükség, javaslatot teszünk az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A tárgyévben 41 gyermek elhelyezése vált szükségessé, mely jelentősen meghaladja a tárgyévet megelőző időszakot, 2012-ben 28 gyermeket érintett ez a hatósági intézkedés. Az elhelyezett gyermekek családjában súlyos krízishelyzet lépett fel, mely indokolta az elhelyezést. Az elhelyezett gyermekek egy jelentős hányada újszülött, akik fogadására a szülők nem készültek fel, titkolt terhességből születtek, a szülők körülményei és szülői magatartása indokolta az elhelyezést. 12

13 3.3. Átmeneti nevelésbe vétel Amennyiben a gyermek családjában fennálló veszélyeztető körülmények alapellátásban és védelembe vétel mellett nem szüntethetők meg, a gyermek átmeneti nevelésbe vételére kerül sor. A tárgyévben 47 gyermek esetében tettünk javaslatot átmeneti nevelésbe vételre, melynek indoka a szülő együttműködésének hiánya a veszélyeztetés megszüntetésére. A gyermekek hazagondozása céljából tovább folytatódik a szülőkkel a segítő kapcsolat. A gondozás célja, hogy a gyermekek vérszerinti családja alkalmassá váljon a gyermek nevelésére. Figyelemmel kísérjük a szülők és a gyermek kapcsolattartását és a család körülményeinek változását. Átmeneti nevelt gyermekek száma: 325 gyermek, ebből 278 gyermek több éve szakellátásban él ban 20 gyermek került átmeneti nevelésből vissza a családjába (2012 évben 15 gyermek), kiknek utógondozása jelenleg is folyamatban van ban 4 gyermek került tartós nevelésbe, melynek oka a szülők és a gyermek kapcsolattartásának tartós hiánya, illetve a szülők eltűnése. 4. Gyermekjóléti Központ speciális feladatai 4.1.Utcai szociális munka Az utcai és lakótelepi szociális munka egyik része az iskolából igazolatlanul hiányzó diákok felkutatása és az utcákon, köztereken szabadidejüket töltő fiatalok megismerése és segítése, programokba bevonása. A gyerekek számára rendszeresen szervezünk prevenciós és klub foglakozásokat, melyek feladatkörünk másik meghatározó tényezője évben márciustól, novemberig heti több alkalommal kerestünk fel utcai csoportosulásokat. A Belvárosi és a Kertvárosi Rendőrőrssel együttműködve, heti két alkalommal végeztünk esti és napközbeni járőrtevékenységet a Belváros és Kertváros egész területén. Havi két alkalommal szombat éjszaka óra között, éjszakai járőrözésen vettünk részt, szintén a Pécsi Rendőrkapitányság munkatársaival. A járőrökkel folytatott felkereső munka során 3 alkalommal éltünk jelzéssel az illetékes gyermekjóléti családgondozója felé. Egy fiatalkorú fiú és barátnője szakellátásból szökött meg, a lánnyal kapcsolatban felmerült a prostitúció gyanúja. Egy másik fiatalkorú fiúról - aki a járőrök elmondása szerint rendszeresen 13

14 kéreget a belvárosban igazoltatása közben derült ki, hogy nincsenek személyazonosító okmányai. Az utcai felkereső munkasorán, 2013-ban is végeztünk kérdőíves vizsgálatot, mely a fiatalok szabadidős tevékenységeit, iskolai problémáit vette górcső alá. A felkeresések során a gyerekek nyitottak, érdeklődőek voltak és szívesen beszéltek esetleges nehézségeikről, tanácsot is szívesen elfogadtak. A napközbeni és esti járőrtevékenység is hasznos volt, mivel a fiatalok a rendőrök segítő információi által megismerték az aktuális rendeleteket és egyéb őket érintő törvényi szabályozásokat Kórházi szociális munka A kórházi szociális munkások jelzőrendszeri tagként vesznek részt a gyermekvédelmi rendszerben. A klinikán kezelt gyermekek esetében, amennyiben szociális-, gyermekvédelmi probléma merül fel, az illetékes kezelőorvos vagy ápoló személyzet jelzéssel él a kórházi szociális munkás felé, aki a probléma megismerése után kapcsolatba lép az illetékes Intézményekkel, szakemberekkel ban összesen 353 gyermek ügyében 441 esetben kellet intézkedni. Ez az adat tartalmazza a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáról, valamint a Gyermekgyógyászati Klinikáról érkező eseteket is. A legtöbb esetben újszülött gyermek ügyében kellet környezettanulmányt kérni védőnőktől, a gyermek hazaadhatósága miatt. Gyakoriak a pszichés okokra visszavezethető kamaszkori problémák, melyek hátterében szinte mindig gyermekkori-, családi traumák húzódnak meg. Az elmúlt évben sajnos több súlyosan bántalmazott gyermek is bekerült a gyermekklinikára, ezért hatósági intézkedés kezdeményezésére került sor ban egy gyermeket helyzetek az életmentő inkubátorba Kapcsolattartási ügyelet A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása. Gyermekvédelmi közvetítő eljárást Intézményünk munkaidőben előre egyeztetett időpontban nyújt. Tárgyi eszközök: A pécsi telephelyeinken a korábbi évek alatt kialakításra kerültek a kapcsolattartási helységek. Itt a kisgyermekes családok számára játékokkal megfelelően ellátott 14

15 szobákat biztosítunk. A kiskamasz és kamasz gyermekek kapcsolattartására elsősorban társasjátékok állnak rendelkezésre továbbá az Anikó úti központban páros helyzetet igénylő játékok is rendelkezésre állnak. Intézményünk egységei udvara, sajnos kapcsolattartásra alkalmas eszközökkel nem rendelkezik, a szabad levegőn, sportszerek biztosításával segítjük a kapcsolattartásokat. Személyi feltételek: A gyermekvédelmi közvetítői eljárás lefolytatására 10 mediátor végzettségű kolléga áll rendelkezésre, a feladat személyi feltételei biztosítottak. A kapcsolattatásokat munkaidőben családgondozó kollégák, hétvégén erre önként jelentkező kapcsolattartó kollégák biztosítják. Gyermekvédelmi közvetítői eljárás( mediáció): 2013-ban 24 közvetítői eljárásra kaptunk felkérést, amelyből 21 végződött egyezség megkötésével. Kapcsolattartás: Az elmúlt évtől kezdődően a kapcsolatügyeletre hétvégi időpontban is szabályoztak kapcsolattartásokat. A pécsi telephelyeken szombaton 9-13 óra között álltunk az ügyfelek rendelkezésére. A táblázatban csak a megvalósult kapcsolattartásokat és alkalmakat tüntettük fel. Telephely szakmai tevékenység száma szolgáltatásban részesülők száma Kertváros 8 1 Uránváros 55 5 Összesen: 63 6 Intézményünk munkaidőben továbbra is együttműködött a kapcsolattartások helyszíneként a nevelőszülői hálózattal, elősegítve a vér szerinti szülő és gyermek között megvalósuló találkozásokat. 4.4.Készenléti ügyelet Telefonon történő segítségnyújtás, munkaidőn túl és hétvégén. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került megszervezésre évben 7 esetben került sor információ nyújtására. Előforduló 15

16 problémák: gyermek eltűnése; életviteli problémák, gyermekelhelyezés, tartásdíj, kapcsolattartás, iskolai bántalmazás, gyermek magatartási problémája. A kliensek problémáikkal kapcsolatosan tájékoztatást kaptak, hogy személyesen hova forduljanak problémáikkal. GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Gondozási tevékenység Alapellátás Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Védelembe vétel Ebből új Ebből lezárt Ideiglenes h. elhely Átmeneti nev vétel Ebből új Utógond Tartós nevelt 4-4 Összesen gyermek Családok száma Új ügyek a tárgyévben Kapcs.felv. módja Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Önkéntes (gyermek) Szülővel közös Gyjsz.kezdeményezte Jelzőrendszer Hatóság által kötelezett Gyámhatóság kezdeményezte Összesen: Jelzőrendszer által küldött jelzések Megnevezés Jelzések száma Belváros Kertváros Meszes Uránváros Össz: Egészségügyi szolgáltató/védőnő Személyes gond. szociális szolg Napközbeni kisgyerm. ellátást nyújt Menekülteket befogadó áll Átmeneti gondozást nyújtó Közoktatási int Rendőrség Ügyészség/Bíróság Pártfogó felügyelet Társadalmi szerv./egyház, alapítvány Állampolgári bejelentés Önkormányzat/jegyző/gyámhivatal Munkaügyi hatóság Összesen:

17 Probléma típusonként ellátott gyermekek száma (vezető probléma szerint) Megnevezés Gyermekek száma Belváros Kertváros Meszes Uránváros Össz: Anyagi(megélhetési, lakhatási) Gyermeknevelési Gyermekintézménybe beilleszkedési Magatartás-,teljesítményzavar Családi konfliktus Szülők, család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegség Összesen: Szakmai tevékenység adatai (halmozott adat) Megnevezés Szakmai tevékenység Belváros Kertváros Meszes Uránváros Össz: Információ nyújtás Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Első védelembe vételi tárgyaláson részvétel Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel átmeneti nevelt gyermek ügyében Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel védelembe vett gyermek ügyében Elhelyezési tárgyaláson részvétel Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Fejlesztő pedagógusi ellátás Konfliktus kezelés Szakmaközi megbeszélés Esetkonferencia Örökbefogadással kapcs. intézkedés Adományozás Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása Összesen: Bántalmazott elhanyagolt gyermekek Megnevezés/bántalmazó Egység Bántalmazott Elhanyagolt Gyermekek száma fizikai lelki szexuális fizikai lelki Családon belül szülő Belváros Kertváros Meszes Urán össz Testvér Belváros Kertváros 2 2 Meszes Urán 1 össz hozzátartozó Belváros Kertváros 2 7 Meszes Urán 1 össz Összesen:

18 Családon kívül gyermek Belváros Kertváros 6 Meszes Urán 1 össz felnőtt Belváros Kertváros Meszes Urán össz intézmény Belváros Kertváros Meszes Urán össz Összesen: Szabálysértést/bűncselekményt elkövető gyermekek Megnevezés Egység nem gond. alapell. védelembe v. Össz: Szabálysértés gyermekkorú Belváros Kertváros Meszes Urán Össz: Fiatalkorú Belváros Kertváros Meszes Urán össz: Összesen: Bűncselekmény gyermekkorú Belváros Kertváros 2 Meszes Urán Össz: Fiatalkorú Belváros Kertváros 12 2 Meszes Urán össz: Összesen: ebből tulajdon ell. Átmeneti gondozásban részesülő gyermek és családja Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Gyermekek száma Ebből védelembe vétel családjaik száma

19 IV. Módszertani tevékenység 2013-as évben módszertani feladatellátás nem volt. 1. Tematikus megyei műhely A évi tematikus műhely a korábbi évekhez hasonlóan, az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által akkreditált, pontértéke 20 pont M /2012. A műhelyek során az előadók törekedtek arra, hogy az elméleti ismeretek közvetítésén túl, a gyakorlati megközelítés is hangsúlyt kapjon. A résztvevő kollégák rendkívül aktív részesei voltak valamennyi műhelynek, a témáktól függően, konkrét esetek megbeszélésére is lehetőség adódott. A két műhely résztvevőinek száma: A csoport: 21 fő, B csoport: 23 fő 7. Főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati oktatásának koordinálása Intézményünk a 2013-as évben is biztosította a szakmai oktatás lehetőségét a hozzánk forduló hallgatók számára. Szakmailag jól képzett, több éves gyakorlattal rendelkező munkatársaink fogadták a hallgatókat. V. Kapcsolat a jelzőrendszeri tagokkal Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart a jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagokkal. A munkakapcsolat javítása céljából rendszeresen szakmaközi megbeszéléseket tartunk (évente min. 6 alkalom). A jelzőrendszeri tagok közül a jelzések küldése tekintetében a közoktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatók/védőnők és a rendőrség a legaktívabb, tőlük érkezik a legtöbb esetjelzés. A jelzőrendszer és Központunk együttműködésének értékelése minden év március 31-ig, a jelzőrendszeri tagok részvételével megtörténik, az együttműködés javítására vonatkozó javaslatok alapján folytatjuk a közös munkát. 19

20 VI. Prevenció 1. Felnőtt programok 1.1. Közösségfejlesztés: A Meszesi Egység két családgondozója közösségfejlesztő munkát végez Rückeraknán. A nyári szünidőben több alkalommal is játszóházat tartottunk Rücker-aknán. Az ott élőknek így nem kellett egy program miatt beutazniuk a városba. A területre sikerült kijutatnunk egy amatőr színészekből álló bábszínházat. A gyermekeket elvittük a saját költségünkön az állatkertbe. A felnőtt lakosság számára több fórumot is rendeztünk Nyugdíjas klub: Kertvárosi Egységünkben önsegítő csoportként működik ez a mára önfenntartóvá vált kis közösség. Szerveződésének alapja, hogy a többnyire egyedülálló, idős csoporttagok a foglalkozások során kis segítséggel meg tudják adni egymásnak azt a pszichés támogatást, amely a mentális egészségük megőrzéséhez elengedhetetlen Filmklubok: több egységünk szervez különböző célcsoportok számára rendszeresen filmklubokat, amelyek a közös szórakozás élményén túl különböző élethelyzetekből fakadó nehézségek és megoldásuk irányában gazdagítják a csoporttagok pszicho-szociális eszközkészletét Álláskereső klub: a szolgálatunkkal kapcsolatban álló álláskereső ügyfelek támogatását nyílt csoport formájában szerveztük meg, ennek keretében a szolgáltatás igénybevevői meghatározott keretek között használhatják Szolgálatunk eszközeit (telefon, számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés) és személyre szabott tanácsadásban részesülnek a hatékonyabb munkakeresés elősegítése érdekében Megoldás Klub : a rendszeres szociális segélyezettek számára. Ez egy innovatív projekt a pénzügyi kultúra fejlesztésére. Ügyfeleink átfogó képet kapnak a pénz, a bankok világáról, és a háztartásvezetésről. Tapasztalataink alapján a legalapvetőbb ügyintézési képességekkel és készségekkel sem rendelkeznek. A Hivatal teljesen életidegen és negatív érzelmi viszonyokkal társul. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a csoporttagok ügyintézésben jártassak legyenek. 20

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben