B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről. Doma Lajos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos."

Átírás

1 B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1

2 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013-es évben végzett tevékenységéről szól. Feladatainkat a szociális és gyermekvédelmi törvény, a végrehajtási rendeletek és az önkormányzati rendelet alapján végezzük. Munkánk során az egyéni esetkezelés, pár- és család konzultáció, csoportfoglalkozás és a konfliktus kezelés módszereit alkalmazzuk. A családokkal folytatott munka során ismereteket szerzünk a családot jellemző körülményekről, tágabb családról. Meghatározzuk a család életében fennálló problémákat, melyek között rangsort állítunk. A családtagok és a társintézmények munkatársainak bevonásával meghatározzuk az elérendő célt és a cél eléréséhez megvalósítandó feladatokat. A megoldási javaslatok során mérlegeljük a kliensek képességeit és ennek birtokában olyan megoldásokat preferálunk, melyek elérhetőek, megvalósíthatóak számukra, vagy ezeket készség, képesség fejlesztés útján érjük el. I. A település demográfiai mutatói Az intézmény ellátási területe Pécs város közigazgatási területével azonos. Intézményünk négy területi egységgel biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény központja a Kertvárosi Egység Pécs, Anikó u. 5. Telephelyek: Meszesi Egység: Pécs, Hársfa u Belvárosi Egység: Pécs, Megye u. 22. Uránvárosi Egység: Pécs, Dr. Dombay u. 3. ( től Pécs, Tüzér u. 7.) Az alábbi táblázat Pécs város lakosságát (Népszámlálás 2011), az intézmény által gondozott felnőttek és gyermekek számát tartalmazza. Városrész Lakosságszám Ellátott felnőttek száma Gondozott gyermekek száma Meszes Belváros Kertváros Uránváros Összesen

3 II. Családsegítés A családsegítés szociális alapszolgáltatás, mely 2000 főt meghaladó lakosságszámú településeken kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Igénybevétele önkéntes alapon és ingyenesen történik. A szolgáltatás célja három részre tagozódik (időbeli tagozódás szerint): Megelőzés, prevenció: célja, a problémák kialakulásának megelőzése, illetve azok időben történő felfedezése. Azért, hogy ez cél megvalósulhasson, a családsegítő szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet, mellyel éves szinten, megbeszéléseket tart intézményi szinten, illetve családgondozói szinten napi kapcsolatot tartanak a munkatársak a jelzőrendszeri tagokkal. Jelzőrendszeri tagok: 1. Jegyzők 2. Szociális, egészségügyi szolgáltató intézmények 3. Gyermekjóléti szolgálat 4. Pártfogó felügyelői szolgálat 5. Jogi segítségnyújtói szolgálat (1-5-ig jelzési kötelezettséggel terheltek) 6. Társadalmi szervezetek 7. Egyházak 8. Magánszemélyek (6-8-ig jelzésük önkéntes alapú) Minél hatékonyabb a prevenció, annál kevésbé alakulnak ki a problémák, melyekkel a szolgálat tovább foglalkozik. Szociális és mentálhigiénés problémák: Ezek a gyűjtő problémák, amelyekkel az ügyfelek felkeresik szolgálatunkat. Túlnyomó többségben a családon belüli kapcsolati, életviteli, illetve bántalmazással és időskori elhanyagolással összefüggésben kell a gondozó tevékenységet folytatni, melyeknél lelki-mentális megerősítést is végeznek a családgondozó munkatársaink, pszichológusaink. Szükség esetén, további, problémáknak megfelelő ellátás igénybevételéhez segítjük a rászorulókat. A szociális és mentálhigiénés problémák élesen nem különíthetők el, és ha az egyik jelen van, 3

4 akkor a másik is. Például egy tartós munkanélkülinél függetlenül attól, hogy egyedül, vagy családban él a szociális, úgymint megélhetési problémák depresszív, esetenként agresszív, frusztrációval járhatnak mely a családi kapcsolati viszonyokban is megmutatkoznak. Ezekben az ügyekben az egyéni és a csoportos esetkezelés módszereinek alkalmazásával az egyén/család életvezetési képességeinek helyreállítása, szinten tartása, és javítása a cél. Minél hatékonyabban működik az első két szint, annál kevesebb, hirtelen jelentkező, akut problémával kell szembesülni. Krízishelyzet megszüntetése: akut krízisekkel, ahol azonnali beavatkozás, segítés szükséges, az alábbi eset-típusoknál kell közreműködnünk. Élelmiszer, étkezési, illetve éhezési problémákra krízis élelmiszer csomag áll rendelkezésünkre (korlátozott mennyiségben). Pszichés problémákkal kapcsolatban, a szakellátó intézménybe (pszichiátriára) mentővel tudunk ügyfelet beszállíttatni. Szuicid, (öngyilkossági) krízis jelentkezése során a családgondozó krízisoldás után pszichológusunkhoz, illetve szintén szakellátásba delegálást alkalmaz. Családi kapcsolati kríziseknél elegendőnek bizonyul a családgondozó, vagy az intézményünkben tevékenykedő pszichológus segítsége. A szolgáltatás célja a kezelt problémák szerint szintén három fő-csoportba sorolható: Klasszikus családgondozás: Az általános segítő szolgáltatás keretében tájékoztatást adunk a pénzbeli, természetbeni ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról, valamint szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk Adósságkezelési szolgáltatás keretében: Az adósságterhekkel és lakhatási problémával küzdők számára nyújtunk komplex szolgáltatást, mely tanácsadásból, és támogatásból áll. o Az adósságkezelési tanácsadást bárki igénybe veheti, ha segítséget igényel a háztartás kiadási struktúrájának átalakításához, a családi gazdálkodás elemzéséhez, ésszerű fogyasztási szokások kialakításához. 4

5 o Az adósságcsökkentési támogatást, mely vissza nem térítendő állami támogatás, az igényelheti, aki megfelel a törvényi feltételeknek. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás két részre oszlik: a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre. Az utóbbi akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Jelen esetben szolgálatunkkal. A szolgáltatás kiterjed az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre. 1. Ellátási terület jellemzői Intézményünk négy fő ellátási területre tagolható; két kisebb: Belváros, Uránváros; lakosságszáma: fő, illetve két nagyobb Meszes és Kertváros; lakosságszáma: fő. A meszesi terület sajátossága, hogy igen tagolt, egymástól elkülönülő településrészek alkotják. Több szegregátum található a településrészen (György-telep, Rücker akna, István akna, Pécsbányatelep, Somogy bányatelep stb.). A szegregátumokban élő emberek helyzete halmozottan hátrányos helyzetű. Pécs városában a meszesi területen a legmagasabb a komfort nélküli lakások száma is. A kertvárosi területen a legnagyobb a lélekszám, illetve a népsűrűség a panel-társasházak nagy száma miatt. Urávárosi és belvárosi területen kisebb szegregált területek mellet jelen vannak a magas komfortfokozatú lakóövezetek, lakosságot tekintve, jól szituált lakosokkal. A szolgáltatás számokban: Igénybevevők jellemzői: Az igénybevevők száma a 2013-as évben 3154 fő, az előző évhez viszonyítva 17%- al csökkent intézményi szinten, azonban területi egységenként jelentős eltérések mutatkoznak. Míg Belváros területén 20%-al csökkent (627 fő) az igénybevevő felnőttek száma, addig Uránváros területén 5%-al nőtt (605 fő), 2012-es évhez képest. Kertváros területén 30%-os csökkenés (744 fő), Meszes ellátási körzetében 5

6 közel 15%-os emelkedés (1178 fő) volt tapasztalható. Összesen en keresték fel a szolgálatot, közel fele új ügyfélként jelentkezett. 629-en rendelkeztek munkával, en pedig álláskeresők voltak, a többiek az inaktív kategóriába tartoztak. 1. Családgondozás A családsegítőnél jelentkezett új ügyfelek többsége nem spontán érkezik, hanem valamely hatóság jelzi. Leggyakoribb a rendőrségi jelzés. A bíróságok számára környezettanulmányokat készítünk. A környezettanulmány felvételekor mély interjút készítünk. Meszesi területen, a családgondozók eseteinek számát nagymértékben megnövelte a nyár során végzett szegregátumok kérdőívezése, és a lakásosztállyal közösen indított lakhatási jogcím rendező program. Ezen programok során számos háztartás került a látószögünkben. Gondozott családok száma: Adósságkezelés A tavalyi évhez képest 10%-al csökkent az ügyfelek száma. Ez annak köszönhető, hogy a szociális törvény módosítását követően két adósságkezelési program között két évnek kell eltelnie. Így sok jelentkezővel csak egy találkozás történik, melyben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy hány hónap elteltével van lehetősége újra bekerülni a programba, ugyanis a tanácsadást nem kívánják igénybe venni az érintettek, csak a vissza nem térítendő pénzbeli támogatást. A jogszabály módosítás célja az volt, hogy csökkentse a rosszhiszemű igénybevevők számát, akik gyakorlatilag fizetési hajlandóságuk tekintetében számítanak a támogatás rendszeres igénylésére tól, két igénylés közt minimum két évet kell várni. Ezért, az újonnan jelentkezők száma 60%-al csökkent. 332 fő először kereste fel a szolgálatot adósságával kapcsolatban, ezen ügyfelek 50% - még az adott évben megkapta a támogatást, beleértve az előgondozás fázisát is. Ők azok, akik első ízben vettek részt a programban, a többiek, másodszor, harmadszor, de 12 kérelmező már negyedszer jelentkezett a programba ban 304 ügyfél adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmét adták le munkatársaink elbírálásra, mely 10%-al több az előző éves adatnál. 6

7 3. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal Az aktív korú nem foglalkoztatottak közül, aki munkára kész állapotban van, és van reális esélye az elhelyezkedésre, Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatást kap, és a munkaügyi szervekkel kell együttműködnie. Aki egészségi állapota miatt nem alkalmas a munkavállalásra, vagy 5 éven belül eléri a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, annak már nem kötelező az együttműködés a munkaügyi központtal (illetve 14 év alatti gyermeket nevel, akinek az ellátását, csak ő tudja megoldani - de ez Pécsen nem jellemző). Ezek a kliensek a családsegítő szolgálattal kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy az ellátásra jogosulttá váljanak. Az együttműködés során az ügyfél a munkaerő piacra való beilleszkedést segítő programban vesz részt, melynek keretén belül az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban részesül. A munka során azt tapasztaltuk, hogy számos olyan probléma fordul elő (szenvedélybetegség, egészségkárosodás, alacsony iskolai végzettség, rokkantság, pszichiátriai betegség, magatartás zavar, motivációs probléma, szakképzetlenség), amely megakadályozza a munkaerő piacra való beilleszkedést. Elsődleges cél a szinten tartás, majd távoli célként, a munka világába történő re-integráció. Ebből kifolyólag nem mindenki, és főleg nem azonnal, vagy direkt módon vezethető vissza a munkavégzésbe. Ennek ellenére Belváros és Kertváros területén 8-8%-os az elhelyezkedés a munkaerő-piacon, a Meszesi területen 12%-os, Uránvárosban 13%-os, a rendszeres szociális segélyben részesülők körében. Ebben a közfoglalkoztatás, és a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés egyaránt benne van. Gondozott kliensek száma:

8 CSALÁDSEGÍTÉS Iskolai végzettség szerinti megoszlás Iskolai végzettség Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Tanköteles kornál fiatalabb Ált. iskola 8 oszt. kevesebb Ált. isk. 8 oszt Ált. isk. 10 oszt Bef. szakmunkásképző, szakiskola Bef. szakközépiskola Bef. gimnázium Felsőfokú iskola Összesen: Családi összetétel szerinti megoszlás Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Házastárs/élettárs+gyermek Házastárs/élettárs Egy szülő+gyermek Egyedül élő Egyéb Összes A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái /halmozott/ Probléma típusa Belváros Kertváros Meszes Uránváros Életviteli Családi-kapcsolati Családon belüli bántalmazás Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodással kapcs Ügyintézés Információ kérés Egyéb: jogi, szenvedélybetegség Összesen: Esetkezelés jellege szerinti megoszlás /halmozott/ Esetkezelés jellege Belváros Kertváros Meszes Uránváros Szociális, mentális Pszichológiai Jogi Összesen: CSOPORTOS Szociális-és mentálhigiénés 14 1 csop/45 fő 5 1 csop 13 résztveveő Pszichológiai tréning, terápia 12 Családkonzultáció 21 9 Egyéb csoport Összesen: EGYÉB SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG Szolgáltatások közvetítése, nyújtása Dologi javak közvetítése, nyújtása Adósságkezelési tanácsadás Beilleszkedési program Mediáció, konfliktuskezelés Összesen:

9 Családgondozás Igénybe vevők száma Ebből új Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Ebből régi Esetkezelések száma Rendszeres szociális segélyezettek Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Igénybe vevők száma Ebből új Ebből régi Esetkezelések száma Adósságkezelés Igénybe vevők száma Ebből új Ebből régi Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Esetkezelések száma Leadott Kérelmek száma Megállapító határozatok száma Megszüntető határozatok száma Elutasított kérelem Határozatok megoszlása szolgáltatók szerint gáz víz áram szemét lakbér Pétáv Programban részvétel száma 1X X X X X 9

10 III. Gyermekjóléti szolgáltatás A 2013-as évben több törvényi változás is történt, ami a gyermekvédelmi rendszert, így a gyermekjóléti szolgáltatást is érintette. A járások megalakulásával, a közigazgatási rendszer ismét átalakult, így a gyermekvédelmi rendszerben alkalmazható hatósági intézkedésekre vonatkozó hatáskörök változtak, mondhatni centralizálás zajlott le. A helyi települések jegyzői hatásköre csökkent, a Járási Gyámhivatalok feladatköre pedig bővült. A hatósági intézkedésekre vonatkozó változásokat a későbbi fejezetben részletezzük. A változások ellenére maga a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatai nem változtak, így a korábbi évekhez hasonlóan elmondható, hogy a családokkal folytatott családgondozói munka során elsődleges szempont klienseink, vagyis a családban élő gyermek/ek, érdekeinek szem előtt tartása. Feladatunk a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesítése mellett annak elősegítése, hogy a gyermekek családjuk körében nevelkedjenek, megfelelő testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük, családjuk körében biztosított legyen. Feladatunk továbbá az alapellátás keretein belül a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, megszűntetése. 1. Igénybevevők jellemzői 2013-ban Pécs településen 2384 gyermeket, 1321 családban gondozott Központunk. Ez a szám közel megegyező a 2012-es évben gondozott gyermekek számával, csupán 4%-os csökkenés tapasztalható 2013-ban. A családokkal történő kapcsolatfelvétel legtöbbször a jelzőrendszer által küldött jelzések alapján történt ban 916 új ügyfél került gondozásba, az új ügyfelek 44%-ával, jelzőrendszer által küldött jelzés alapján kerültünk kapcsolatba. Az általunk gondozott családokban továbbra is a vezető probléma anyagi jellegű, ez az ügyfelek több mint 25%-át (602 gyermek) érintette, ezt követően a gyermeknevelési problémákkal kellett foglakozniuk a családgondozóknak, ez a probléma az összesen felmerülő problémák 20%-át (477 gyermek) tette ki. A szülők, család életvitele a problémák 14%-ban (346 gyermek) mutatkozott meg, mely problémát követte a családi konfliktusok, mely a gondozott gyermekek 9%-át (222 gyermek) érintette. A gyermekintézménybe való beilleszkedési zavar, illetve a magatartás-, teljesítmény zavar majdnem egyenlő arányban mutatkozott meg a gyermekek több mint 8%-ánál. Szülői elhanyagolás 163 gyermeket érintett, 54 10

11 gyermeket ért családon belüli bántalmazás és 51 gyermek családjában okozott komoly problémát a szenvedélybetegség, elsősorban az alkoholizmus. 2. A családgondozói tevékenység A veszélyeztetettség felderítésének egyik feltétele a lakóterületen élő népesség életkörülményeiről, problémáiról való ismeretek birtoklása. Ezek a lakóterületen élő gyermekek problémáit, lehetőségeit, szocializációját meghatározó tényezők, melyek ismeretében meghatározható a cselekvési terv, mely a gyermekek egészséges fejlődését biztosító beavatkozási mód meghatározását segíti elő. Alapellátásban 1506 gyermeket gondoztunk 2013-ban. A gyermekekkel/családjaikkal havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot, szükség esetén gyakrabban. A családokkal legtöbbször a jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések alapján kerültünk kapcsolatba. A legtöbb jelzést a helyi hatóságoktól kaptuk (Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal), melynek aránya az összes beérkező jelzés 37% volt. Kiemelkedően magas a közoktatási intézmények által küldött jelzések száma 24%, melyek többnyire az iskolai hiányzásokhoz kapcsolódó jelzési kötelezettségből áll Átmeneti gondozás Amennyiben a gyermek családjában lakhatási, ellátási, gondozási krízishelyzet lép fel, mely előreláthatóan rövid ideig tart, a gyermek illetve családja ellátásáról a családok átmeneti otthona, vagy a gyermekek átmeneti otthona gondoskodik. Az elmúlt évben 96 gyermek (48 családból) került az átmeneti gondozásba. A gyermekek és családjaik gondozását ez alatt az időszak alatt is a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A gondozás célja, hogy a család a legrövidebb idő alatt képessé váljon lakhatását önállóan megoldani. 3. Hatósági eljárások A gyermekvédelmi törvény változásai alapján a jogalkotó, egy hatóság hatáskörébe helyezte a hatósági intézkedéseket. Így a törvényi változás következtében a Területi Szociális Központok helyett a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának hatáskörébe kerültek a védelembe vételi eljárások 11

12 lebonyolítása. A védelembe vételi eljáráson kívül az ideiglenes hatályú elhelyezés is kikerült a jegyzői hatáskörből, ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy korábban az egyes egységek az illetékes Területi Szociális Központok felé továbbították először az ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó javaslataikat, majd a törvényi változást követően a Járási Gyámhivatal felé történt a javaslattétel továbbítása. A gyámhivatal jelentős túlterheltsége, időnként érezhetővé vált a különböző eljárások lefolytatásban Védelembe vétel Amennyiben alapellátásban nem kezelhető a családban fennálló probléma, a gyermekek gondozását védelembe vétel keretei között folytatjuk, mely során gyámhatóság kötelezte a szülőket/gyermekeket kötelezettségeik teljesítésére. A hatóság által jóváhagyott gondozási-nevelési terv teljesítésében a családgondozók nyújtanak segítséget a családoknak. A tárgyévben 492 gyermeket gondoztunk védelembe vétel keretei között ban 132 gyermek védelembe vételére került sor, 61 gyermek esetében pedig megszüntetésre került a védelembe vétel. 299 gyermek esetében beszélhetünk több éve fennálló védelembe vételről. Védelembe vétel során heti rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a családokkal Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermekek ellátását, gondozását súlyosan veszélyeztető körülmények fennállása esetén, mely megoldása a gyermek saját családjában nem kezelhető és a gyermek, sürgős elhelyezésére van szükség, javaslatot teszünk az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A tárgyévben 41 gyermek elhelyezése vált szükségessé, mely jelentősen meghaladja a tárgyévet megelőző időszakot, 2012-ben 28 gyermeket érintett ez a hatósági intézkedés. Az elhelyezett gyermekek családjában súlyos krízishelyzet lépett fel, mely indokolta az elhelyezést. Az elhelyezett gyermekek egy jelentős hányada újszülött, akik fogadására a szülők nem készültek fel, titkolt terhességből születtek, a szülők körülményei és szülői magatartása indokolta az elhelyezést. 12

13 3.3. Átmeneti nevelésbe vétel Amennyiben a gyermek családjában fennálló veszélyeztető körülmények alapellátásban és védelembe vétel mellett nem szüntethetők meg, a gyermek átmeneti nevelésbe vételére kerül sor. A tárgyévben 47 gyermek esetében tettünk javaslatot átmeneti nevelésbe vételre, melynek indoka a szülő együttműködésének hiánya a veszélyeztetés megszüntetésére. A gyermekek hazagondozása céljából tovább folytatódik a szülőkkel a segítő kapcsolat. A gondozás célja, hogy a gyermekek vérszerinti családja alkalmassá váljon a gyermek nevelésére. Figyelemmel kísérjük a szülők és a gyermek kapcsolattartását és a család körülményeinek változását. Átmeneti nevelt gyermekek száma: 325 gyermek, ebből 278 gyermek több éve szakellátásban él ban 20 gyermek került átmeneti nevelésből vissza a családjába (2012 évben 15 gyermek), kiknek utógondozása jelenleg is folyamatban van ban 4 gyermek került tartós nevelésbe, melynek oka a szülők és a gyermek kapcsolattartásának tartós hiánya, illetve a szülők eltűnése. 4. Gyermekjóléti Központ speciális feladatai 4.1.Utcai szociális munka Az utcai és lakótelepi szociális munka egyik része az iskolából igazolatlanul hiányzó diákok felkutatása és az utcákon, köztereken szabadidejüket töltő fiatalok megismerése és segítése, programokba bevonása. A gyerekek számára rendszeresen szervezünk prevenciós és klub foglakozásokat, melyek feladatkörünk másik meghatározó tényezője évben márciustól, novemberig heti több alkalommal kerestünk fel utcai csoportosulásokat. A Belvárosi és a Kertvárosi Rendőrőrssel együttműködve, heti két alkalommal végeztünk esti és napközbeni járőrtevékenységet a Belváros és Kertváros egész területén. Havi két alkalommal szombat éjszaka óra között, éjszakai járőrözésen vettünk részt, szintén a Pécsi Rendőrkapitányság munkatársaival. A járőrökkel folytatott felkereső munka során 3 alkalommal éltünk jelzéssel az illetékes gyermekjóléti családgondozója felé. Egy fiatalkorú fiú és barátnője szakellátásból szökött meg, a lánnyal kapcsolatban felmerült a prostitúció gyanúja. Egy másik fiatalkorú fiúról - aki a járőrök elmondása szerint rendszeresen 13

14 kéreget a belvárosban igazoltatása közben derült ki, hogy nincsenek személyazonosító okmányai. Az utcai felkereső munkasorán, 2013-ban is végeztünk kérdőíves vizsgálatot, mely a fiatalok szabadidős tevékenységeit, iskolai problémáit vette górcső alá. A felkeresések során a gyerekek nyitottak, érdeklődőek voltak és szívesen beszéltek esetleges nehézségeikről, tanácsot is szívesen elfogadtak. A napközbeni és esti járőrtevékenység is hasznos volt, mivel a fiatalok a rendőrök segítő információi által megismerték az aktuális rendeleteket és egyéb őket érintő törvényi szabályozásokat Kórházi szociális munka A kórházi szociális munkások jelzőrendszeri tagként vesznek részt a gyermekvédelmi rendszerben. A klinikán kezelt gyermekek esetében, amennyiben szociális-, gyermekvédelmi probléma merül fel, az illetékes kezelőorvos vagy ápoló személyzet jelzéssel él a kórházi szociális munkás felé, aki a probléma megismerése után kapcsolatba lép az illetékes Intézményekkel, szakemberekkel ban összesen 353 gyermek ügyében 441 esetben kellet intézkedni. Ez az adat tartalmazza a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáról, valamint a Gyermekgyógyászati Klinikáról érkező eseteket is. A legtöbb esetben újszülött gyermek ügyében kellet környezettanulmányt kérni védőnőktől, a gyermek hazaadhatósága miatt. Gyakoriak a pszichés okokra visszavezethető kamaszkori problémák, melyek hátterében szinte mindig gyermekkori-, családi traumák húzódnak meg. Az elmúlt évben sajnos több súlyosan bántalmazott gyermek is bekerült a gyermekklinikára, ezért hatósági intézkedés kezdeményezésére került sor ban egy gyermeket helyzetek az életmentő inkubátorba Kapcsolattartási ügyelet A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása. Gyermekvédelmi közvetítő eljárást Intézményünk munkaidőben előre egyeztetett időpontban nyújt. Tárgyi eszközök: A pécsi telephelyeinken a korábbi évek alatt kialakításra kerültek a kapcsolattartási helységek. Itt a kisgyermekes családok számára játékokkal megfelelően ellátott 14

15 szobákat biztosítunk. A kiskamasz és kamasz gyermekek kapcsolattartására elsősorban társasjátékok állnak rendelkezésre továbbá az Anikó úti központban páros helyzetet igénylő játékok is rendelkezésre állnak. Intézményünk egységei udvara, sajnos kapcsolattartásra alkalmas eszközökkel nem rendelkezik, a szabad levegőn, sportszerek biztosításával segítjük a kapcsolattartásokat. Személyi feltételek: A gyermekvédelmi közvetítői eljárás lefolytatására 10 mediátor végzettségű kolléga áll rendelkezésre, a feladat személyi feltételei biztosítottak. A kapcsolattatásokat munkaidőben családgondozó kollégák, hétvégén erre önként jelentkező kapcsolattartó kollégák biztosítják. Gyermekvédelmi közvetítői eljárás( mediáció): 2013-ban 24 közvetítői eljárásra kaptunk felkérést, amelyből 21 végződött egyezség megkötésével. Kapcsolattartás: Az elmúlt évtől kezdődően a kapcsolatügyeletre hétvégi időpontban is szabályoztak kapcsolattartásokat. A pécsi telephelyeken szombaton 9-13 óra között álltunk az ügyfelek rendelkezésére. A táblázatban csak a megvalósult kapcsolattartásokat és alkalmakat tüntettük fel. Telephely szakmai tevékenység száma szolgáltatásban részesülők száma Kertváros 8 1 Uránváros 55 5 Összesen: 63 6 Intézményünk munkaidőben továbbra is együttműködött a kapcsolattartások helyszíneként a nevelőszülői hálózattal, elősegítve a vér szerinti szülő és gyermek között megvalósuló találkozásokat. 4.4.Készenléti ügyelet Telefonon történő segítségnyújtás, munkaidőn túl és hétvégén. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került megszervezésre évben 7 esetben került sor információ nyújtására. Előforduló 15

16 problémák: gyermek eltűnése; életviteli problémák, gyermekelhelyezés, tartásdíj, kapcsolattartás, iskolai bántalmazás, gyermek magatartási problémája. A kliensek problémáikkal kapcsolatosan tájékoztatást kaptak, hogy személyesen hova forduljanak problémáikkal. GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Gondozási tevékenység Alapellátás Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Védelembe vétel Ebből új Ebből lezárt Ideiglenes h. elhely Átmeneti nev vétel Ebből új Utógond Tartós nevelt 4-4 Összesen gyermek Családok száma Új ügyek a tárgyévben Kapcs.felv. módja Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Önkéntes (gyermek) Szülővel közös Gyjsz.kezdeményezte Jelzőrendszer Hatóság által kötelezett Gyámhatóság kezdeményezte Összesen: Jelzőrendszer által küldött jelzések Megnevezés Jelzések száma Belváros Kertváros Meszes Uránváros Össz: Egészségügyi szolgáltató/védőnő Személyes gond. szociális szolg Napközbeni kisgyerm. ellátást nyújt Menekülteket befogadó áll Átmeneti gondozást nyújtó Közoktatási int Rendőrség Ügyészség/Bíróság Pártfogó felügyelet Társadalmi szerv./egyház, alapítvány Állampolgári bejelentés Önkormányzat/jegyző/gyámhivatal Munkaügyi hatóság Összesen:

17 Probléma típusonként ellátott gyermekek száma (vezető probléma szerint) Megnevezés Gyermekek száma Belváros Kertváros Meszes Uránváros Össz: Anyagi(megélhetési, lakhatási) Gyermeknevelési Gyermekintézménybe beilleszkedési Magatartás-,teljesítményzavar Családi konfliktus Szülők, család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegség Összesen: Szakmai tevékenység adatai (halmozott adat) Megnevezés Szakmai tevékenység Belváros Kertváros Meszes Uránváros Össz: Információ nyújtás Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Első védelembe vételi tárgyaláson részvétel Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel átmeneti nevelt gyermek ügyében Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel védelembe vett gyermek ügyében Elhelyezési tárgyaláson részvétel Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Fejlesztő pedagógusi ellátás Konfliktus kezelés Szakmaközi megbeszélés Esetkonferencia Örökbefogadással kapcs. intézkedés Adományozás Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása Összesen: Bántalmazott elhanyagolt gyermekek Megnevezés/bántalmazó Egység Bántalmazott Elhanyagolt Gyermekek száma fizikai lelki szexuális fizikai lelki Családon belül szülő Belváros Kertváros Meszes Urán össz Testvér Belváros Kertváros 2 2 Meszes Urán 1 össz hozzátartozó Belváros Kertváros 2 7 Meszes Urán 1 össz Összesen:

18 Családon kívül gyermek Belváros Kertváros 6 Meszes Urán 1 össz felnőtt Belváros Kertváros Meszes Urán össz intézmény Belváros Kertváros Meszes Urán össz Összesen: Szabálysértést/bűncselekményt elkövető gyermekek Megnevezés Egység nem gond. alapell. védelembe v. Össz: Szabálysértés gyermekkorú Belváros Kertváros Meszes Urán Össz: Fiatalkorú Belváros Kertváros Meszes Urán össz: Összesen: Bűncselekmény gyermekkorú Belváros Kertváros 2 Meszes Urán Össz: Fiatalkorú Belváros Kertváros 12 2 Meszes Urán össz: Összesen: ebből tulajdon ell. Átmeneti gondozásban részesülő gyermek és családja Belváros Kertváros Meszes Uránváros Összesen Gyermekek száma Ebből védelembe vétel családjaik száma

19 IV. Módszertani tevékenység 2013-as évben módszertani feladatellátás nem volt. 1. Tematikus megyei műhely A évi tematikus műhely a korábbi évekhez hasonlóan, az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által akkreditált, pontértéke 20 pont M /2012. A műhelyek során az előadók törekedtek arra, hogy az elméleti ismeretek közvetítésén túl, a gyakorlati megközelítés is hangsúlyt kapjon. A résztvevő kollégák rendkívül aktív részesei voltak valamennyi műhelynek, a témáktól függően, konkrét esetek megbeszélésére is lehetőség adódott. A két műhely résztvevőinek száma: A csoport: 21 fő, B csoport: 23 fő 7. Főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati oktatásának koordinálása Intézményünk a 2013-as évben is biztosította a szakmai oktatás lehetőségét a hozzánk forduló hallgatók számára. Szakmailag jól képzett, több éves gyakorlattal rendelkező munkatársaink fogadták a hallgatókat. V. Kapcsolat a jelzőrendszeri tagokkal Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart a jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagokkal. A munkakapcsolat javítása céljából rendszeresen szakmaközi megbeszéléseket tartunk (évente min. 6 alkalom). A jelzőrendszeri tagok közül a jelzések küldése tekintetében a közoktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatók/védőnők és a rendőrség a legaktívabb, tőlük érkezik a legtöbb esetjelzés. A jelzőrendszer és Központunk együttműködésének értékelése minden év március 31-ig, a jelzőrendszeri tagok részvételével megtörténik, az együttműködés javítására vonatkozó javaslatok alapján folytatjuk a közös munkát. 19

20 VI. Prevenció 1. Felnőtt programok 1.1. Közösségfejlesztés: A Meszesi Egység két családgondozója közösségfejlesztő munkát végez Rückeraknán. A nyári szünidőben több alkalommal is játszóházat tartottunk Rücker-aknán. Az ott élőknek így nem kellett egy program miatt beutazniuk a városba. A területre sikerült kijutatnunk egy amatőr színészekből álló bábszínházat. A gyermekeket elvittük a saját költségünkön az állatkertbe. A felnőtt lakosság számára több fórumot is rendeztünk Nyugdíjas klub: Kertvárosi Egységünkben önsegítő csoportként működik ez a mára önfenntartóvá vált kis közösség. Szerveződésének alapja, hogy a többnyire egyedülálló, idős csoporttagok a foglalkozások során kis segítséggel meg tudják adni egymásnak azt a pszichés támogatást, amely a mentális egészségük megőrzéséhez elengedhetetlen Filmklubok: több egységünk szervez különböző célcsoportok számára rendszeresen filmklubokat, amelyek a közös szórakozás élményén túl különböző élethelyzetekből fakadó nehézségek és megoldásuk irányában gazdagítják a csoporttagok pszicho-szociális eszközkészletét Álláskereső klub: a szolgálatunkkal kapcsolatban álló álláskereső ügyfelek támogatását nyílt csoport formájában szerveztük meg, ennek keretében a szolgáltatás igénybevevői meghatározott keretek között használhatják Szolgálatunk eszközeit (telefon, számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés) és személyre szabott tanácsadásban részesülnek a hatékonyabb munkakeresés elősegítése érdekében Megoldás Klub : a rendszeres szociális segélyezettek számára. Ez egy innovatív projekt a pénzügyi kultúra fejlesztésére. Ügyfeleink átfogó képet kapnak a pénz, a bankok világáról, és a háztartásvezetésről. Tapasztalataink alapján a legalapvetőbb ügyintézési képességekkel és készségekkel sem rendelkeznek. A Hivatal teljesen életidegen és negatív érzelmi viszonyokkal társul. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a csoporttagok ügyintézésben jártassak legyenek. 20

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben