Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1."

Átírás

1 Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Előterjesztő: dr. Pavlek Tünde jegyző Előterjesztést előkészítette: a Városi Gyámhivatal részéről: dr. Zsarnovszky Judit közigazgatási osztályvezető a Gyermekjóléti Szolgálat részéről: Kaszáné Nagy Zsófia tagintézmény-vezezető a jegyzői gyámhatóság részéről: dr. Deli Orsolya gyámügyi tanácsos Az előterjesztést tárgyalta : Nemzeti Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10) Kormányrendelet 10. mellékletében rögzített szempontrendszernek megfelelően átfogó értékelést készít. Ennek megfelelően elkészítettük a beszámolónkat, mely három részből áll: - SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ - Jegyzői Gyámhatóság - Városi Gyámhivatal. I. RÉSZ Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat évi szakmai munkájáról Siófok településen I. Személyi és tárgyi feltételek: január 1-től a Siófoki Integrált Oktatási Központ szervezeti egységében dolgozunk, a SIOK egyik tagintézményeként. Az elmúlt három évben sikerült beilleszkednünk az oktatási rendszerbe és helyzetünket megszilárdítani, így a tavalyi évben már komoly, stabil szakmai munka folyt intézményünkben. A Gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermek mindenekfelett álló érdeke a családjában történő nevelkedése, ahol ez nehézségekbe ütközik, ott a gyermeket és családját segítjük abban, hogy az alapvető gyermeki jogok érvényesülhessenek és a gyermek testileg, lelkileg, szellemileg, erkölcsileg egészségesen fejlődhessen. A törvény által előírt feladatköröket szervező, szolgáltató, gondozó ellátjuk, tevékenységeink minőségének folyamatos fejlesztésére törekedve. A gyermekjóléti szolgálatnál beleértve a kistérségben dolgozó családgondozókat is 9 fő dolgozott 2011-ben, közülük városunkban 4 fő látta el a gyermekjóléti munkát és 3 fő az ifjúságvédelmi feladatokat az oktatási, nevelési intézményekben. A családgondozóink végzettsége megfelel a 15/1998 (IV. 30) NM. rendeletben szabályozott képesítési előírásoknak, az ifjúságvédelmi felelősök pedagógus végzettséggel rendelkeznek. Siófok városában gyermekjóléti feladatokat ellátó munkatársaink 2011-ben: 1 fő szakmai vezető (2011.januárjában tagintézmény-vezetőváltás): - egészségügyi szakoktató, szociális szakigazgatás-szervező, gyermekjóléti alapellátás szakvizsgával; 3 fő családgondozó: - 2 fő szociálpedagógus, - 1 fő szociális munkás, jelenleg szociálpolitika szakon folytat tanulmányokat;

3 3 fő ifjúságvédelmi felelős: - 1 fő pedagógus szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus, család gyermek és ifjúságvédelmi pedagógus, - 2 fő általános iskolai tanító, jelenleg pedagógus szakvizsgához szükséges képzésben vesznek részt, egy fő mediátori végzettséggel is rendelkezik. Munkatársaink szakmailag jól felkészültek, szakmai fejlődésükre igényesek, mindez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a gyermekvédelem rendkívül nehéz, bonyolult és felelősségteljes terepén önálló döntéseket hozni tudó szakemberként dolgozhassanak. Siófokon az állandó lakosságszám január 1-jén fő, ebből 18 éven aluli fő (felnőtt lakosság 17,53 %-a kiskorú), előző évhez képest a gyermekek száma 23 fővel emelkedett es évben egy családgondozóra átlagban 32 gondozott gyermek, illetve 23 család jutott, ezen kívül 30 eseti ellátott. Ezen számok az előző évekhez hasonlóak. Tárgyi feltételek: A Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ a volt Városi Kollégium épületének első emeletén négy lakószobából kialakított irodában végzi munkáját, az egyik helyiséget interjúszobaként használva. Három számítógéppel, 3 nyomtatóval, 4 laptoppal (2011-ben 3 új laptop került megvásárlásra az ifjúságvédelmi felelősök részére), fénymásolóval, faxszal, két vezetékes telefonvonallal, 1 mobiltelefonnal rendelkezünk. Mindhárom irodahelyiségben biztosított az internet elérhetőség. A tagintézmény a város nyugati felében található. Az ifjúságvédelmi felelősök a SIOK iskolai és óvodai tagintézményeiben látják el feladataikat. II. A gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzett munka: E feladatkörünkben 280 esetben nyújtottunk információt, a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutásról, valamint 157 esetben segítettük a hivatalos ügyek intézését. A családokkal való kapcsolat során 275 alkalommal történt mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési, egészségügyi, valamint a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás. Kompetenciánkat meghaladó esetekben, 66 alkalommal segítettük a gyermeket, illetve szüleit a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés szolgáltatások igénybevételének lehetőségéhez, tájékoztatást adtunk mindezek céljáról és feltételeiről. Segítséget nyújtottunk a fenti szolgáltatást nyújtók közvetítésében: nevelési tanácsadó, pszichológus, szociális információ, jogi, drogtanácsadás, adósságkezelési tanácsadás stb. Az év során szociális váltsághelyzetben lévő várandós anyával két esetben találkoztunk. Örökbefogadással kapcsolatos feladatunk az év folyamán nem volt. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat feladata az is, hogy olyan szabadidős programokat szervezzünk, melyeket a szülők maguk rossz szociális helyzetük miatt nem tudnak a gyermekük számára biztosítani, továbbá olyan szabadidős tevékenységeket, melyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák. Prevenciós jellegű munkát családgondozóink 2011-ben nem szerveztek, az általunk gondozott hátrányos helyzetű gyermekeknek a városi és az iskolai szabadidős programokon való részvételt javasoltunk. A évi szabadidős programokat összegyűjtöttük és az azokon való részvételt szorgalmaztuk.

4 Az egyik ifjúságvédelmi felelős kolléganő a Balatonendrédi Általános Iskolában drogprevenciós, a Vak Bottyán János Általános Iskolában bűnmegelőzési prevenciós programot szervezett a rendőrség közreműködésével nyarán nem került sor hátrányos helyzetű gondozott gyermekek táboroztatására. III. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése E feladat ellátása során a gyermekjóléti szolgálat észlelő- és jelzőrendszert működtet azzal a céllal, hogy lehetővé váljon a gyermekeket veszélyeztető okok feltárása, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben történő felismerése. Ennek érdekében, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátók képviselői számára (gyermekvédelmi szakemberek) szakmaközi találkozókat (észlelő, jelzőrendszeri értekezletek) szerveztünk, 2011-ben 6 alkalommal a következő témákban: párkapcsolati erőszak hatása a családban élő felnőtt és gyermek áldozatokra (résztvevők száma: 49 fő); középiskolai jelzőrendszer hatékonyabb működtetése, a középiskolák jelzési kötelezettsége a veszélyeztetett kiskorúak esetében, az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettség (16 fő); fejtetvesség, tetvesedés, teendők (23 fő); fiatalkorúak, mint elkövetők és sértettek (45 fő); antiszociális személyiségfejlődés kezdetei gyermekkorban (39 fő); és a mese jótékony hatása az alulszocializált családok gyermekei számára (32 fő). A gyermekvédelmi szakemberek számára a legfőbb gyermekvédelmi szakmai ismereteket nyújtó, ismeretet bővítő lehetőség a jelzőrendszeri értekezlet. A gyermekjóléti szolgálatunkhoz a jelzőrendszer által küldött jelzések száma 249, ebből a legtöbbet a közoktatási intézmények küldték, jelzéseik száma 99 (jelzések 39,8%-a), a rendőrségi jelzések száma 38, a gyámhatóság pedig 71 esetben kereste meg a szolgálatot, állampolgár 7 esetben jelzett, a fennmaradó jelzések száma megoszlik a többi jelzőrendszeri tag között. A jelzőrendszeri tagokkal való szoros kapcsolatunkat jelzi, hogy a beszámolási időszakban 28 esetben tartottunk klasszikus esetmegbeszélést és 11 esetben esetkonferenciát a klienscsaládok részvételével. Minden év március 31-ig megtervezzük a Települési Tanácskozást az Önkormányzat Balaton termében. A jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeljük a jelzőrendszer évi működését, áttekintjük a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, működésük javítására javaslatokat fogalmazunk meg. A márciusi települési tanácskozáson elhangzott javaslat megvalósítására nem került sor elsősorban anyagi okok miatt. a segítő szakemberek (pedagógusok, ifjúságvédelmi felelősök, családgondozók), valamint a gyámhivatal munkatársainak mentálhigiénés védelme, szupervíziójuk szükségessége. - védőnők közös családlátogatásokat szeretnének a családgondozókkal, - védőnők több gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzést szeretnének, - védőnőknek igényük van az elektronikus úton történő kapcsolattartása, - a védőnők a gyermekjóléti szolgálatnál megjelenő problémás családokról jelzést szeretnének (amennyiben nem ők jeleznek), - társadalompolitikai javaslatok: munkahelyek teremtése, 4-6 órás munkalehetőség, munkabérek rendezése, - szülők pszichológiai ellátása nem megoldott (javasolt a klinikai szakpszichológus és a családterapeuta), - pedagógusoknak gyermekvédelemmel kapcsolatos tanfolyamokra, továbbképzésekre lenne szükségük, hogy a felmerülő problémákat felismerhessék, hatékonyan kezelhessék, - a gyermekjóléti szolgálattól érkezzen visszajelzés az iskolai és az óvodai tagintézményekbe.

5 IV. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése Veszélyeztetettség lehet az elhanyagolás, bántalmazás, anyagiak hiánya, szülő antiszociális, a gyermek deviáns viselkedése, szülő hiánya, átmeneti probléma a családban, helytelen bánásmód, életvezetés, nevelés és egyéb mulasztás. Ennek a kialakult helyzetnek a megszüntetésére irányuló családgondozás körében szolgálatunk családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében a szociális munka eszközeivel, módszereivel segítik a gyermeket és családját a veszélyeztető körülmények elhárításában. 127 gondozott (alapellátott 69 fő, védelembe vett 47 fő, vérszerinti családgondozás 10 fő és utógondozás 1 fő) kiskorú 93 családban él. A gondozásra szoruló kliensgyermekek száma 25 fővel növekedett az előző évhez képest (lásd 1. sz. táblázat). Eseti ellátásban, tanácsadás keretében történő ellátásban 123 (gondozási terv készítésére nem került sor, mivel a probléma e nélkül is kezelhető volt) kiskorút láttunk el. Míg 2010-ben 25 fő védelembe vett gyermeket gondoztunk, addig 2011-ben 47 gyermeket, ez előző évihez képest jelentős növekedést mutat. Védelembe vételre, illetve hatósági intézkedésre akkor kell javaslatot tennünk, ha a szolgálat előzetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyermeknek az alapellátás keretében történő segítését, de - a gyermek vagy a szülő megfelelő együttműködésének hiánya miatt - a veszélyeztető okokat megszüntetni nem sikerült, a gondozás nem vezetett eredményre. Másrészt 2011-től 50 órát elérő igazolatlan hiányzás esetén a gyermek védelembe vételére és az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére kerül sor. Védelembe vételi tárgyaláson és a védelembe vétel felülvizsgálati tárgyaláson 98 alkalommal vettünk részt, előző évihez képest 75 alkalommal többször került rá sor, mely a jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóságon történik. Itt vizsgáljuk meg az érintettekkel (elsősorban család, családgondozó, gyámhatóság munkatársa) közösen azt, hogy a gondozási tervben rögzítettek mennyiben valósultak meg, ki mit tett a veszélyeztető körülmények mérséklése, ill. megszüntetése érdekében. A gyámhatóság magatartási szabályokat ír/írhat elő a szülő és a gyermek számára. Itt kell megemlítenünk azt a megterhelő adminisztrációs kötelezettségünket, mely munkaidőnk jelentős részét kiteszi (egy gondozásba vett gyermek esetében 8 db adatlap összesen 30 oldal). A gyermekvédelmi törvény iszonyatosan nagy adminisztrációs terhet ró a gyermekjóléti szolgálatokra. Statisztikai adataink azt mutatják, hogy (lásd 2. sz. táblázat) a kezelt problémák típusa közül I. helyen anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) (150 esetben), II. helyen magatartás, teljesítményzavar (96 esetben), III. helyen családi konfliktus (75 esetben), IV. helyen a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség (65 esetben) áll. Két esetben szereztünk tudomást családon belüli (szülő és testvér általi) fizikai és lelki bántalmazásról. Szexuális bántalmazásról a tárgyévben nem volt tudomásunk ben a gyermekjóléti szolgálat 4 gyermek esetében tett javaslatot családjából történő kiemelésére magatartási (iskolakerülés, csavargás, kezelhetetlenség, öngyilkossági kísérlet, a gyermek szülői felügyelet alóli kibújása) problémák miatt, de egyik esetben sem került sor átmeneti nevelésbe vételre ben a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, illetve indokolt távolléte vagy akadályoztatása miatt helyettes szülőnél gyermek elhelyezésre nem került. Utógondozással kapcsolatos feladatunk egy gyermeknél volt, aki kikerült átmeneti nevelésből pszichológusunk segítségével (hazakerüléséig szőkésben volt), a gyámhivatal átmeneti nevelésének megszüntetését követen utógondozását rendelte el 1 évig.

6 A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 18 családdal tartottunk kapcsolatot, ez 29 gyermeket érint, ebből 10 gyermek esetében került sor vérszerinti családgondozásra. Pénteki napokon 13-tól 16 óráig igény szerint nyújtottunk kapcsolatügyeleti szolgáltatást. Ez olyan segítő szolgáltatás, mely a válást, vagy különválást követően a családon belüli konfliktusok kezelésében, enyhítésében, a szülők kapcsolatának rendezésében, a gyermek különélő szülőjével való kapcsolattartásban nyújt segítséget. A kapcsolattartáshoz semleges helyszínt és szakember felügyeletét biztosítjuk. Kapcsolatügyeletet 16 alkalommal tartottunk 3 családnak, mely 3 gyermeket érintett. V. Drogtanácsadás Az addiktológiai tanácsadást dr. Trábert Attila pszichiáter-addiktológus látja el Siófok, Batthyány u. 46. sz. alatt (családsegítő központ volt épülete), a szakember beszámolóját beillesztettük az éves szakmai beszámolónkba hez képest tovább nőtt a szolgáltatáshoz forduló kliensek száma. Az ellátottak legnagyobb része elterelés miatt jelentkezett, de emellett önkéntes segítségkérést is tapasztaltam. A növekvő esetszám lehetővé tette csoportterápia indítását, az év nagy részében alkalmanként két különböző csoporttal dolgoztunk. Az ellátás keretében több alkalommal családterápiára is lehetőség nyílt. A drogfogyasztók használati szokásairól elmondható, hogy az országos folyamatokat gyorsan követi, nagyvárosokra jellemző mintákat mutat. A marihuána dominanciája mellett az év során észlelhető volt a designer drogok emelkedő mértékű, és rendszeressé váló használata, terjed az intravénás fogyasztás. Klienseim életkora jellemzően év között van. Információim alapján a drogfogyasztás az iskolai színtereken is zajlik, gyakorlatilag minden középiskola érintett benne. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kezeltek döntő többsége, rendőrségi eljárás miatt kért segítséget, ami azt mutatja, hogy a városban és a kistérségben jelenleg nincs a drogfogyasztással kapcsolatban érzékenyen működő jelzőrendszer, hiányoznak az országban már sikeresen működő, a szerhasználókat elérő, megszólító alternatív programok (pl.: bulisegély, délutáni klubok, éjszakai sport stb.). Tovább ronthatja a helyzetet, hogy tudomásom szerint az iskolákban, nincs olyan érdemi prevenciós program, ami hosszútávon a helyzet javulását hozhatná. A fentiek megoldását célzó helyi kezdeményezésekről van információm, véleményem szerint városi, kistérségi támogatással ezek fejlődésnek indulhatnának. Egészségügyi oldalról sem jobb a helyzet. A városi pszichiátriai gondozó vezetője, dr. Fóti Magdolna arról számolt be, hogy drogfogyasztók csak elvétve kérnek segítséget a szakrendelőben, ugyanakkor ellátásunk kliensforgalma arányaiban megegyezik az országban található drogambulanciák forgalmával. Ezek az adatok egy jelenleg még rejtőzködő drogfogyasztó populációra utalnak. Stratégiai szempontból mindenképpen szükséges lenne, ezen szerhasználók elérése, erre a már fent említett programok adnának lehetőséget. Fejlődésként említeném, hogy a Közösségért Alapítvány egy 3 éves pályázat keretein belül lehetőséget kapott szenvedélybeteg közösségi ellátás működtetésére a dél-balatoni kistérségekben (Fonyód, Balatonföldvár, Siófok). A szolgáltatás kapacitása sajnos alacsony, jelenleg a három kistérségre 40 fő, támogatás esetén azonban könnyen bővíthető, a megfelelő szakmai háttér, rendelkezésre áll. Statisztikai adatok: Kliens szám Összes megjelenés/év Átlagos esetszám/alkalom 3 4 7

7 VI. Jogi tanácsadás Jogi tanácsadásra jelentős számú kliens jelentkezett be, de ezek 24%-a tanácsadáson az előre egyeztetett időpontban nem jelent meg, egy-két ember kivételével újabb időpontot sem kért. A bejelentkezettek 76%-a a megbeszéltek szerint megjelent, nagy többségük olyan ügyekben kért utólagos felvilágosítást, amely már korábban jogerősen lezárult vagy jogvesztő határidő miatt lejárt és befejezett ügyeket jelentett. A jogi tanácsadás ezen esetekben csak az eredmény vagy a lezárt ügy elmagyarázására szorítkozhatott. A megoldásra váró még le nem zárt ügyek a jogi tanácsadás ügyfélkörének kisebb hányadát jelentették 2011-ben, ezen esetekben az eljárás kapcsán szükséges intézkedések kerültek elmagyarázásra. A jogügyletek legnagyobb része vagyonjogi jellegű volt, ezen belül a házassági vagyonmegosztás képviseltette magát a legnagyobb arányban, illetve kisebb részben kölcsön visszafizetésére, végrehajtásra vonatkozó kérdések is felmerültek. A családjogi ügyekben kapcsolattartási probléma és tartásdíj utólagos megállapítása, emelése, pár esetben apaság megállapításával, házasságfelbontásával kapcsolatos kérdés is felmerült. Néhány ügyfél egy vagy több ügyben többször is volt jogi tanácsadáson, az itt kapott javaslatok alapján tudott eljárni az ügyében, legtöbbször sikerrel. Összes bejelentkezett Bejelentkezettből megjelent Megjelentből gyermeket érint Eset jellege Tanácsadás: 35 Ügyek típusonkénti megoszlása: Családikapcsolati Anyagi Gyermeknevelési Foglalkoztatással kapcsolatos (munkaügyi) Információhiány VII. Ifjúságvédelmi felelősök 2010/2011-es tanévének szakmai tevékenysége Munkájukat a Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ keretein belül 2009.január 1-jétől látják el. A SIOK intézményeiben 3 fő ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik pedagógus munkakörben, heti 40 óra munkaidőben. Szerepük összekötő a családok, az iskola és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények között, de nem családgondozói feladat. Munkájukat pedagógiai eszközökkel, segítő beszélgetésekkel, a lehetséges megoldásokat megkeresve, a megfelelő szakembert felkutatva, a családot hozzá irányítva végzik. A problémás gyerekekkel elbeszélgetnek, ha szükséges családot látogatnak, tájékoztatják a szülőket gyermekeik hiányzásairól, magatartásbeli problémáiról. A jelző szerepét töltik be, ha a probléma túlmutat lehetőségeiken.

8 Feladatuk a tanulók tájékoztatása jogaikról, kötelezettségeikről, valamint arról, hogy milyen problémával fordulhatnak hozzájuk, ill. az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Tájékoztatják az intézményekben dolgozókat és a velük kapcsolatban állókat, hogy mikor és hol találhatják meg őket. A fogadóórák és intézmény látogatások rendjét valamennyi intézményben jól látható helyen kifüggesztik. Ha szükséges családokat látogatnak egyedül, vagy az intézmények kapcsolattartóival, az osztályfőnökökkel, a csoportban dolgozó óvónőkkel, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, annak érdekében, hogy a veszélyeztető okokat feltárhassák. Szoros kapcsolatot ápolnak a gyermekekkel kapcsolatban álló szakemberekkel, a pszichológussal, fejlesztőpedagógussal. Pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető okok esetén írásbeli jelzéssel élnek a gyermekjóléti szolgálat felé. Ilyen lehet a bántalmazás vélelme, a súlyos elhanyagolás. Anyagi okokból veszélyeztetett gyermek esetében az állandó lakhely szerint illetékes települési önkormányzatnál a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását javasolják. A tanév kezdetén segítik a települési és kisebbségi önkormányzatok által - a tanév-kezdéshez - biztosított beiskolázási támogatás levásárlását, ill. az elszámolást az összeggel. Az igények, a rászorulók számának felmérése már az előző tanév végén megkezdődik. Az elszámolások minden évben sok gondot okoznak, mivel a leadott számlák az írásos tájékoztatás ellenére is gyakran hibás adatokkal vannak kitöltve, vagy nem megfelelő dolgokat vásárolnak a biztosított összegen. Az iskolai igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése fontos feladatuk, mivel a megváltozott törvény előírja, hogy a szülőket 10 óra hiányzás elérése előtt tájékoztatni kell tértivevényes levélben a hiányzásról, óra után a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot is értesíteni kell. Munkaköri feladatuk az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, jelzőrendszeri összejöveteleken, az éves települési tanácskozásokon /valamennyi településen/ való részvétel. Vezetik a nyilvántartott gyerekekről az adatlapot és a gyermekvédelmi naplót a naponta végzett feladatokról, eseményekről. Az iskolák félévi és év végi értekezleteire beszámolókkal készülnek. Részt vesznek az intézmények rendezvényein, a tanórán kívül szervezett eseményeken. Nyilvántartást vezetnek a 2H-s és 3H-s, valamint a veszélyeztetett gyermekekről. Adatokat szolgáltatnak különböző statisztikákhoz. Az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés adatait évente frissítik, elemzik. Adatokat gyűjtenek és szolgáltatnak valamennyi település éves Tanácskozásához. Ezek az adatok azonban nem csengenek össze a szolgálat statisztikai adataival, hiszen ők tárgy évben, az ifjúságvédelmi felelősök pedig tanévben tudnak az intézményekben végzett munkáról reális, a valóságnak megfelelő képet adni. A jelenlegi szakmai beszámoló a 2010/2011-es tanévhez kapcsolódó eseményeket, adatokat tartalmazza, a októberi statisztika adataival. A októberi statisztika adatai alapján: A SIOK siófoki óvodáiba beíratott gyermekek száma: 822 gyermek év végére 919 fő, a 850 óvodai férőhelyre 2H-s gyermekek száma: 173 fő

9 3H-s gyermekek száma: 40 fő A SIOK siófoki iskoláiba beíratott gyermekek száma: 1817 gyermek fő 2H-s gyermekek száma: 519 fő 3H-s gyermekek száma: 155 fő Az adatok folyamatos frissítésre szorulnak, mivel egyre több család kerül olyan helyzetbe, hogy szüksége van a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételére és ez magával hozza azt, hogy bekerül az úgynevezett 2H-s /hátrányos helyzetű/ gyermekek közé, ezzel emelve az összlétszámhoz viszonyított %-os arányt. A 3H- s gyermekek szüleinek nyilatkoztatása még mindig gondot okoz. Tapasztalataik szerint a veszélyeztetett gyermekek többsége is a 2 és 3H- s gyermekek közül kerül ki. Az elmúlt évek tapasztalata, melyet az adatok is alátámasztanak, hogy az óvodákban továbbra is kevesebb a probléma, mint az iskolákban. Ez abból is adódhat, hogy a magatartás problémák az óvodákban még nem jelentkeznek olyan nagy számban, mint az iskolákban. Az ifjúságvédelmi felelősök munkájának nagyobb részét az iskolákban előforduló esetek teszik ki. Szakmai munka a 2010/2011-es tanévben: A tanévben az alábbi problémákkal találkoztak: költözködés miatti hiányzások, elveszett gyerekek Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsághoz időpont kérése / vizsgálatra eljutás magatartásproblémák pótvizsgán/osztályozó vizsgán nem jelent meg magántanulósági kérelem igazolatlan vagy sok hiányzás egészségügyi problémák (higiénia, tetű stb.) verekedés lopás gyenge pszichikumú gyermek nem megfelelő otthoni körülmények rongálás fenyegetőzés, zsarolás megfélemlítés tanórát zavaró magatartás nem megfelelő tanulmányi eredmény drog családon belüli erőszak gondozatlan gyermek éhezés szülő-gyerek konfliktus Nevelési Tanácsadóba való eljutásban segítség bonyolult családi háttér feltérképezése térítési díj hátralékainak rendezése pszichésen magára hagyott gyermek nem együttműködő szülők a szülők alacsony igényszintje anyagi beilleszkedési problémák alkoholprobléma szülőnél alkoholprobléma gyermeknél agresszív gyermek

10 Családlátogatáson 258 alkalommal vettek részt. Tájékoztató jellegű információnyújtás 219 alkalommal történt, írásbeli jelzést 51-szer küldtek a gyermekjóléti szolgálat vagy más szakember felé. Ebből igazolatlan hiányzásokról 83 esetben tájékoztatták az érintetteket. Esetmegbeszélések/esetkonferenciák száma: 339, ez 143 gyermeket érintett. Preventív jellegű munkájuk során az helyi igényeknek megfelelő programokat szerveztek, ilyenek például: szervezési feladatokban való részvétel, ünnepkörökhöz, hagyományos intézményi programokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások gyakori problématípusukhoz kapcsolódó preventív tanórák illetve szülői tájékoztató alkalmak szervezése, megtartása november 28-án megszervezésre került az Esélyegyenlőségi Fórum, melynek vezetőjévé Balogh Gáborné ifjúságvédelmi felelős került megválasztásra. Továbbképzések, konferenciák: jelzőrendszeri előadások Gyermekjogi Konferencia, Pécs ELTE Pedagógus Szakvizsga Család-és gyermekvédelem modul 4 féléves képzését kezdte meg 2 gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Kapcsolataik: A gyermekekért folytatott munkájuk során jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzatok dolgozóival, a különböző gyermekvédelemben érintett szervezetek kapcsolattartóival, szakembereivel. Fontosnak tartják, hogy a jelzőrendszer valamennyi tagja mindig időben jelezzen és a problémák megoldását kölcsönösen figyelemmel kísérve tudjanak egy-egy gyermek sorsának alakulásáról, a megoldásról, a nyomon követés legyen minden érintett szakember szívügye. VIII. Egyéb tevékenységeink Kisebb méretű adományok (ruhanemű, cipő, játék, száraz élelmiszer) fogadására van lehetőségünk, a nagyobb méretű adományok - mint a bútoradományok - fogadása nem megoldott, mivel helyhiány miatt tárolásra nincs módunk. Egyik munkatársunk napi szakmai munkája mellett ellátja a szakkönyveket, szakfolyóiratokat tartalmazó könyvtárunk kezelését ben 1 főiskolai terephallgató töltötte gyakorlatát intézményünkben. Az előző évekhez hasonlóan ez évben is a Nágocsi Reménység Alapítvánnyal közösen megszerveztük a decemberi jótékonysági estet, ahol 3 rászorult helyi család részesült elsősorban pénzbeli támogatásban, mindhárom család a gyermekjóléti szolgálat által gondozott klienscsalád. A családok egyenként Ft anyagi támogatást kaptak, melyet a helyszínen vehettek át. Ezen kívül ezek a családok a karácsonyi ünnepek alatt az egyik vendéglő felajánlásaként 3 napon keresztül meleg ebédet kaptak. Egyre több családnak van szüksége esetenként tartós élelmiszer csomagra. Kríziscsomagot (liszt, száraz tészta, keksz) a Katolikus Karitásztól kaptunk és osztottuk ki a családok között. IX. Szakmai fejlődés, képzések Tagintézményünk rendelkezik képzési tervvel. Két családgondozó munkatársunk vett részt továbbképzésen, melynek címe: Az eltéphetetlen gyökér gyakorlati kapaszkodók elveszőfélben levő családok segítőinek (5 továbbképzési ponttal járó képzés). Az országos szakmai konferencia 2011-ben is Siófokon került megszervezésre, ezen munkatársaink részt vehettek. Szupervízióra az év során nem volt lehetőségünk.

11 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 1. sz. táblázat Megnevezés Gondozott gyermekek száma Alapellátásban történő (önkéntes) Védelembe vétel (kötelezett) Utógondozás Gondozási esetek összesen Gyermekjóléti szolgáltatások a kezelt probléma típusai szerint 2. sz. táblázat Probléma típusa Kezelt problémák %-os megoszlása Anyagi, megélhetéssel összefüggő 27, 5 25,2 16,8 13,5 14,4 19, 2 15,3 15,9 17,8 27,9 2. Gyermeknevelési 15, 2 11,8 9,2 14,0 11,1 14,0 9,6 11,4 13,9 11,0 3. Gyermekintézménybe való beilleszkedés 6,1 12,6 11,6 11,4 12,2 10,8 19,2 12, ,1 4. Magatartászavar, teljesítményzavar 13,7 15,7 15,5 15,6 18,1 13,5 15,0 14,9 20,6 15,1 5. Családi konfliktus 8,1 11,7 17,1 14,4 13,6 9,4 14,2 13,2 12,1 14,0 6. Szülő/család életvitele 16,1 10,1 12,6 11,9 11,6 13,0 8,0 12,9 6,7 6,8 7. Szülői elhanyagolás 4,8 5,6 6,5 4,9 5,9 6,9 5,0 7,9 4,1 5,2 8. Családon belüli bántalmazás 2,7 2,3 2,8 4,6 4,5 2,9 4,7 5,7 2,2 0,4 9. Fogyatékossá, retardáció 3,0 2,0 2,3 2,5 2,9 2,5 2,0 1,7 1,2 0,2 10. Szenvedélybetegség 2,8 3,0 5,6 7,2 5,7 7,8 7,0 4,2 5,4 0,7

12 II. Rész Beszámoló a jegyzői Gyámhatóság évi szakmai munkájáról A jegyzői gyámhatóság hatásköreit, feladatait a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 3. - a rögzíti. Siófok Város demográfiai mutatói: Siófok város lakossága december 31. napján fő. Ebből a 0-14 év közötti gyermekkorúak száma 3.221, míg a év közötti fiatalkorúak száma A kiskorúak száma összesen tehát A kiskorú gyermekek aránya összlakossághoz viszonyítottan 17.53%. A települési önkormányzat jegyzője a.) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, b.) külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját, c.) a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában, d.) felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, e.) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, f.) a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában helyezi el, g.) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, h.) közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint i.) közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában, j.) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről, valamint az ezen ellátásoknak felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, k.) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, l.) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat. A jegyzői gyámhatóságot év folyamán az anyakönyvvezető 20 alkalommal értesítette arról, hogy apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorút. A lefolytatott eljárások esetében a családi jogállás rendezésére a rendelkezésre álló 30 nap alatt 4 alkalommal teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételével került sor, 16 esetben Siófok Város Jegyzője a határidő lejártát követően a Városi Gyámhivatal tette át az ügyeket további intézkedés megtételére. A jegyzői gyámhatóság egyik legfontosabb feladata a gyermekvédelmi törvény szerint a településen élő veszélyeztetett gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése, illetve annak mérséklése. A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Ennek alapján a veszélyeztetettség okai lehetnek testi-, értelmi-, érzelmi vagy erkölcsi okok. A veszélyeztetettség

13 13 megszüntetése, illetve mérséklése érdekében fontos feladatot látnak el a jelzőrendszer tagjai. Ezek a szervek a gyermek valamilyen veszélyeztetettségének észlelése esetén a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve az önkormányzat jegyzője, mint gyámhatóság felé jelzéssel élhetnek. Ezen szervek az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos), személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (Családsegítő Szolgálat, Családsegítő Központ), közoktatási intézmények, nevelési-, oktatási intézmények, nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogói felügyelői szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. Védelembe vételi eljárásra hivatalból vagy a Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezésére indul eljárás. Amennyiben az eljárást nem a Gyermekjóléti Szolgálat indítja, abban az esetben is a Gyermekjóléti Szolgálatot meg kell keresni a javaslatuk kikérése végett. A jegyzőnek, mint I. fokú gyámhatóságnak a veszélyeztetettség mértékétől függően a következő döntési lehetőségei vannak: 1. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége nem áll fenn, a jegyző a védelembe vétel iránti kérelmet elutasítja, illetőleg a hivatalból indított eljárást megszünteti. 2. Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a gyermek és a szülője nyilatkozatban vállalják a Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést, és ennek alapján valószínűsíthető a gondozás eredményessége, a jegyző felhívja a Gyermekjóléti Szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra. 3. Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, és az, az alapellátás önkéntes igénybevételével sem szüntethető meg, de a gyermeket nem kell a családból kiemelni, a jegyző a gyermeket védelembe veszi. Amennyiben a gyermek védelembe vétel elrendelésére kerül sor, a jegyző megkeresi a Gyermekjóléti Szolgálatot, amely a gyermekre vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít. Az egyéni gondozási-nevelési terv alapján folyik a családgondozás. Amennyiben a családgondozás sikeres, úgy a későbbiekben sor kerülhet a védelembe vétel megszüntetésére. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét a védelembe vétel alatt megszüntetni nem sikerül, úgy a védelembe vétel további fenntartása indokolt. Ha a gyermek veszélyeztetettsége egy olyan súlyos szintet ér el, hogy a veszélyeztetettség a védelembe vétel keretein belül nem szüntethető meg, sor kerülhet a gyermek családból történő kiemelése is. A védelembe vétel felülvizsgálatára a gyámhatóság hivatalból évente egy alkalommal kerít sort, de ezen belül lehetőség van a családgondozó, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek kérelmére a védelembe vétel további felülvizsgálatára is évben a 0-14 év közötti, azaz gyermekkorúakra vonatkozóan 2 gyermeket érintő jelzés érkezett a rendőrségtől, mint szabálysértési hatóságtól. A védelembe vételi eljárás esetükben megszüntetésre került, a gyermekkorúakról a továbbiakban alapellátás keretein belül gondoskodik a gyermekjóléti szolgálat. A 0-14 éves korosztály tekintetében bűncselekmény elkövetése miatt 2 esetben a rendőrség élt jelzéssel a gyámhatóság felé. A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények 1 esetben zsarolás, 1 esetben lopás voltak. A gyámhatóság a fenti esetek közül mindkettőben az alapellátás igénybevételét rendelte el. Annak ellenére, hogy a gyermekkorú fiatalok által elkövetett szabálysértést és bűncselekményeket a gyámhatóság viszonylag enyhe súlyúnak ítélte, mindenképpen negatív ténynek értékelhető előfordulásuk, bár a jelzések száma az előző évhez képest csökken ezen korcsoporton belül. A éves korosztály tekintetében bűncselekmény elkövetése miatt a rendőrség 13 esetben élt jelzéssel a gyámhatóság felé.

14 14 A fiatalkorúak által elkövetett leggyakoribb bűncselekmények a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül is elsősorban a lopás. Előfordult garázdaság, kábítószerrel való visszaélés vétsége, iias állapotban történő közúti járművezetés, jogtalan elsajátítás vétsége. A gyámhatóság összesen 65 esetben eljárást indított. A 0-14 éves korosztályban 16 esetben került sor védelembe vételre, 10 esetben alapellátás elrendelésére. A éves közül 15 fiatalkorút vett a jegyző védelembe, és 3 esetben alapellátásban gondoskodik a gyermekjóléti szolgálat a fiatalkorúról. A év adatait értékelve megállapítható, hogy az elkövetett bűncselekmények nagy részét továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki, illetve megjelent a csoportosan elkövetett garázdaság bűntette is. Az elkövetett szabálysértéseknél és bűncselekménynél a jellemző elkövetési okok, illetve kockázati tényezők a következők voltak: a kortársak negatív befolyása, bűnelkövető családtag, a gyermek korábbi bűnelkövetése, a tanulói jogviszony hiánya, a szülők alacsony iskolázottsága december 31-i állapot szerint Siófok városban 33 gyermek áll védelembe vétel alatt. A védelembe vétel okai a következők voltak: 6 esetben szülő magatartása, 16 esetben a gyermeknek felróható magatartás (iskolai igazolatlan hiányzás, bűncselekmény lekövetése, 14 esetben környezeti ok. A évben 14 fő esetében került sor a védelembe vétel megszüntetésére: - 10 fő esetében eredményesség miatt, - 4 fő esetében nagykorúság elérése miatt. Az ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetésvégrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, b) a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében - ide nem értve a 4. (1) bekezdésének b) pontja szerinti személyt - a Kormány által kijelölt gyámhivatalt. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A gyermeknek a gondozási helyre viteléről a beutaló szerv gondoskodik. Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási, nevelési joga szünetel. A beutaló szerv döntése ellen fellebbezésnek helye nincs évben Siófok város területén 1 esetben kellett a kiskorút kiemelni a családból (az előző évekhez képest csökkenést mutat). Az ideiglenes hatályú elhelyezése az egyik legnehezebb gyermekvédelmi intézkedés, mivel a kiskorú kikerül eddigi családjából, egy új környezetbe kell beilleszkednie, és a szülők nevelési felügyeleti joga szünetel. Az ideiglenes hatályú elhelyezésre azért került sor, mert a 16 éves fiatal szülői felügyelet nélkül külföldre távozott. A határozat végrehajtásában a rendőrség segítségét kértük, mivel a gyermek pontos tartózkodási helye ismeretlen. Új jogintézményként szeptemberétől került bevezetésre a gyermekek igazolatlan iskolai hiányzásai esetén az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése.

15 15 A gyermek 10 igazolatlan hiányzását követően az oktatási intézmény igazgatója él jelzéssel a jegyzőt, a jegyző pedig a gyermekre tekintettel iskoláztatási támogatásra jogosult szülőt tájékoztatja annak következményeiről, ha az igazolatlan hiányzások száma eléri az ötvenet. Az ötven igazolatlan óra hiányzását követően a jegyző eljárást indít az iskoláztatási támogatás folyósításának határozatlan időre történő felfüggesztésére, valamint ha a gyermek nincs védelemben, a gyermek védelembe vételét is elrendeli. Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, a folyósítás felfüggesztésének idejére az iskoláztatási támogatás a MÁK-nál megnyitott családtámogatási folyószámlán gyűlik. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a jegyző által kirendelt eseti gondnok például a gyermekjóléti szolgálat családgondozója természetben havonta vásárolja meg a gyermek számára szükséges dolgokat (élelmiszer, ruha, gyógyszer, stb.). A folyósítás felfüggesztését három tanítási hónapot magába foglaló időszakonként felül kell vizsgálni. Amennyiben adott időszakban a gyermek egyetlen kötelező tanórát nem mulasztott, a folyósítás felfüggesztésének megszüntetéséről dönt a jegyző azzal, hogy a felfüggesztés ideje alatt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt összeget havonként eseti gondnok útján kapja meg természetben a gyermek. 10 tanórai mulasztásról 41 esetben érkezett jelzés évben. 15 esetben döntött a jegyző az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről, ebből 10 esetben volt szó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekről. Az adatok azt mutatják, hogy legtöbb esetben a évesek esetében érkezett jelzés az oktatási intézmény vezetőjétől. 6 esetben szüntette meg a jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ennek indoka 2 esetben a nagykorúság elérése, 1 esetben a gyermek magántanulóvá válása és 3 esetben a hiányzások megszűnése volt. A jegyzői gyámhatóság feladatkörei közé tartozik még a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában való közreműködés, mely a városi adóhivatal, illetve a Városi Kincstár közreműködésével történik. Siófok városban 21 esetben gyermektartás díj fizetésére kötelezett szülővel szemben folyik ilyen eljárás. Ezen eljárásokról elmondható, hogy csak a legritkább esetekben sikerül a hátralékokat behajtani, tekintettel arra, hogy az érintett személyek általában bejelentett munkaviszonnyal nem rendelkeznek, tulajdonukban ingó- ingatlanvagyon nem található, ezért a megelőlegezett gyermektartásdíj levonására jogszabályi lehetőség nincs. A jegyzői gyámhatósági feladatokat a városban egy személy látta el, munkaideje egy részében a lakásgazdálkodási feladatokkal együtt osztott munkakörben. Az év első részében egy államigazgatási főiskolai, majd egy jogtudományi egyetemi végzettséggel rendelkező kolléga látta el e feladatokat. A munkavégzés infrastrukturális feltételei megfelelőek, az ügyintéző önálló irodában, megfelelő körülmények között fogadhatja az ügyfeleket. A jegyzői gyámhatóságon évben 866 ügyiratot iktattak az ügyintéző részére. Az ügyintéző évben 161 határozatot hozott. Az érkezett ügyiratok és a meghozott döntések száma az előző évhez viszonyítva jelentősen megnövekedtek. A határozatok meghozatalát az ügy típusától függően sok esetben bizonyítási eljárás, tárgyalás előzi meg, mely során az érintett ügyfelek, gyermekvédelemmel foglalkozó szervek munkatársai, oktatási intézmények gyermekvédelemmel foglalkozó tagjai is meghallgatásra kerülnek. Ezen eljárási cselekmények végrehajtása feltétlenül szükséges a megalapozott döntés meghozatala végett. A szociális és gyermekvédelmi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat évben 4 személy látta el. Egy személy szociális felsőfokú végzettséggel, két személy egyéb felsőfokú képzettséggel, egy személy közgazdasági főiskolai végzettséggel rendelkezik.

16 évben a szociális és gyermekvédelmi ügyintézők részére 7163 ügyiratot iktattak, és a jelzett időszakban az ügyintézők összesen önkormányzati hatósági jogkörben 1145, míg államigazgatási jogkörben összesen 2435 határozatot hoztak. A munkavégzés infrastrukturális feltételei adottak, minden ügyintéző számítógéppel rendelkezik, és külön irodában fogadja az ügyfeleket. A fenti adatokból látható, hogy a gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézők a tavalyi évben is hatalmas mennyiségű ügyet intéztek, az ügyek száma a gazdasági válság hatására várhatóan tovább fog emelkedni. A szociális ellátások terén gyermekvédelmi támogatásokra az önkormányzat évben a következő összegeket költötte: - étkezési térítési díj átvállalásában 41 család részesült, amely 83 gyermeket érint, Ft összegben (közel Ft kevesebb az előző évhez képest); - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amely önkormányzati költségvetési kiadásokkal nem jár, 462 család részesült, amely 924 gyermeket jelent; - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban évben 241 család részesült, mely 872 gyermeket jelent. A kérelem elutasítására térítési díj megállapítása ügyében 31, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása ügyében 24 és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása ügyében 13 esetben került sor, melynek jellemző oka a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár túllépése és a vagyon viszony volt. A társadalmi és gazdasági változások nyomán egyre több ember kerül szociálisan hátrányos helyzetbe növekszik a munkanélküliség, emelkednek az élelmiszerárak, növekszik a lakásfenntartás költsége, ezzel szemben munkabérek és a nyugdíjak reálértéke csökken és mind több ember kényszerül arra, hogy az önkormányzattól anyagi segítséget kérjen. Az ügyintézők a rendelkezésre álló jogszabályi és anyagi lehetőségeken belül megpróbálnak segítséget nyújtani. Az egyes társadalmi rétegek lecsúszásával, elszegényedésével párhuzamosan a családban lévő konfliktusok is erősödnek. Az anyagi javak hiánya miatt feszültségek jelentkeznek a családban, mely kisugárzik a családban élő gyermekekre is. Ezen gyermekek tanulmányi eredménye magatartása sok esetben romlik és előfordul a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése is. Aggasztó tendencia, hogy egyre több erőszakos bűncselekményt követnek el fiatalkorúak, valamint többször előfordult visszaélés kábítószerrel bűncselekmény is. A takarékossági intézkedések miatt a segédletek, mintatárak beszerzése, szakmai tanácskozásokra, országos rendezvényekre eljutás korlátozott lehetőséggel biztosított, de a munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges rendezvényeken, szakmai programokon ott lehetünk. A gyermekvédelem területén egyre nagyobb problémát jelent az iskolaköteles korú gyermekek rendszeres iskolába járásáról való gondoskodás. Ennek okai egyrészt a tankötelezettség 18 évre emelése, másrészt a gyermek és a szülő sem érzékeli az iskolába járás, tanulás fontosságát, a magatartási szabályok, viselkedési normák betartását, elsajátítását. Egyre több kiskorú kerül kapcsolatba bűncselekményekkel, egyelőre inkább csak elkövetői oldalon. Aggasztó viszont az elkövetett bűncselekmények erőszakos jellege. A fiatalkorú éves korosztálynál egyre gyakoribb az erőszakosság és az agresszió, mint a javak megszerzésének, a tekintély kivívásának, a konfliktusok megoldásának eszköze. A szenvedélybetegség esetén nagy a látencia. Elsősorban a fiatal éves korosztály veszélyeztetett. A felvilágosító, ismeretterjesztő prevenció mellett fel kell készülni azonban, hogy a kiskorúak szenvedélybetegsége kezelése, gyógyítása érdekében is komoly lépéseket kell tenni a gyermekvédelmi rendszer és az egészségügyi intézményrendszer vonatkozásában, hogy az alkalmassá váljon a probléma orvoslására, a gyógyulás után pedig a gyermek társadalomba - iskola, család, munkahely stb. - történő zökkenőmentes beilleszkedésére.

17 17 III. Rész Beszámoló a Városi Gyámhivatal évi szakmai munkájáról Általános ismertető A gyámhivatal a 18 életév alatti kiskorúak és a 18. életévüket betöltött gondnokság alá helyezett személyek ügyeiben jár el, törvényes képviseletük biztosítása, valamint vagyoni érdekeik védelme érdekében. A gyámhivatal faladat- és hatásköre: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet értelmében: 4. A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában, b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről, i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, j) dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, l) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről, m) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, n) eljár az eredménytelen védelembe vételről szóló jegyzői értesítés alapján 5. A városi gyámhivatal a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 6. A városi gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,

18 18 c) hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, d) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait. 7. A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, c) elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, d) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. 8. (1) A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a gyermek örökbefogadásának felbontása, e) a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése, f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. (2) A városi gyámhivatal feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 9. A városi gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, d) dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá- a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságokról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, november 23-i hágai egyezmény és a tartási

19 19 ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását. 10. A városi gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, hivatásos gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 11. A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, e) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben, f) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 11/A. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (2b) bekezdésében, 53. (4c) bekezdésében és 54. (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört a városi gyámhivatal gyakorolja. 12. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú (külföldi) gyermek érdekében való intézkedésre kijelölt gyámhivatal [Gyvt ] feladatait a Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatala látja el. A gyámhivatal illetékessége: A gyámhivatal illetékességi területe Siófok város, valamint a kistérséghez tartozó települések: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Siójut, Nagyberény, Ságvár, Som, Nyim és Zamárdi. A gyámhivatal személyi feltételei: Siófok Város Gyámhivatal feladatainak ellátásához négy álláshely van biztosítva, melyből egy betöltetlen. A munkakör ellátásához szükséges képesítési előírásoknak megfelelően, mindegyik ügyintéző felsőfokú végzettséggel rendelkezi. A gyámhivatal tárgyi feltételei:

20 20 A gyámhivatali munka végzéséhez szükséges informatikai háttér biztosított, számítógépes munkaállomással minden ügyintéző rendelkezik. Az ügyfelek személyiségi jogainak védelme érdekében, de legfőképpen a gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügyek miatt, minden ügyintéző külön irodában került elhelyezésre. A gyámhivatali munka során elsődlegesen alkalmazott jogszabályok: évi XXXI. tv.: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, - 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, évi IV. tv Polgári törvénykönyv (Ptk.), évi IV. törvény: A házasságról, a családról és a gyámságról évi CXL. tv.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint. A gyámhivatal 2011 évi tevékenysége: A gyámhivatalba december 31-ig 595 iktatott beadvány érkezett, melyekhez 2063 alszám társult, így a teljes ügyiratforgalmi mutatószámunk 2658, mely összességében megközelíti a évi ügyiratforgalmi adatokat. Az I. fokú döntések száma : határozat 495, végzés 34. A határozatok közül államigazgatási úton megtámadott döntések száma 3, bírósági úton megtámadott döntés száma 1, helyben hagyott döntések száma 4. Ideiglenes elhelyezés 12 kiskorút érintően történt, 4 gyermek esetében harmadik személynél, 5 gyermek esetében nevelőszülőnél, 3 gyermek esetében gyermekotthonban. Családi jogállása 11 gyermeknek rendeződött az év során, 4 apai elismeréssel, 1 per útján, 6 képzelt apa megállapításával. Kapcsolattartást érintően 28 beadvány nyomán indult ügyben jártunk el, melyből 27-ben döntés született. A határozattal befejezett ügyek száma 19 volt,melyben 1 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 15 átmeneti nevelésbe vétel. 8 pedig egyezséget jóváhagyó döntés. A végrehajtás során tett intézkedéseink száma 5 volt. 3 figyelmeztetés, 2 végrehajtási bírság. Az év során 8 gyermeket vettünk átmeneti nevelésbe, 2 magatartási vagy beilleszkedési zavar,6 szülői elhanyagolás miatt, így év végén 33 gyermek volt illetékességi területünkön átmeneti nevelésben. Tartós nevelésbe vétel év során 1 volt. Utógondozás elrendelésére 3 esetben került sor, gyermekjóléti szolgálat családgondozója lett kijelölve. Utógondozói ellátás 2 fiatal felnőtt kérelmére indult, 1 nevelőszülőnél,1 gyerekotthonban. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem az év során nem érkezett gyámhivatalunkhoz.

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, vagy más hozzátartozónál vagy alkalmas

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. április 30-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. április 30-ei ülésére Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. április 30-ei ülésére

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben