FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ"

Átírás

1 FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2012

2 Szakmai szerkesztı: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Csókay László A szerkesztıbizottság tagjai: Frey Stefánia Pleyerné Lobogós Judit Juhász Andrea Összeállította: Lövei Mária Felelıs szerkesztık: Fıpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Felelıs kiadó: Sárik Zoltán igazgató

3 Tartalom 1. Elıszó Minisztériumok, fıvárosi közintézmények BRFK, kerületi rendırkapitányságok Jogvédelem, jogi tanácsadás: hivatalok és civil szervezetek Nemzeti és etnikai kisebbségeket segítı intézmények Családvédelmi és szociális intézmények Kerületi polgármesteri hivatalok szociálpolitikával foglalkozó részlegei Kerületi gyámhivatalok Kerületi jegyzıi hatáskörő gyámhatóságok Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálatok Szakértıi, rehabilitációs bizottságok Budapest Fıváros Kormányhivatala Népegészségügyi Intézetei kerületi vezetı védınık Pedagógiai intézmények és szakmai szolgálatok Oktatás nevelés Tehetséggondozás, tehetségpont Pedagógiai szakmai szolgáltatók Kollégiumok Közös igazgatású kollégiumok Pályaválasztás, munkába állás, Ifjúsági irodák, pontok Átmeneti Otthonok, anyaotthonok, szociális ügyeket intézı hajléktalan- ellátó intézmények Gyermekek átmeneti otthonai Családok átmeneti otthonai Anyaotthonok Szociális ügyeket intézı hajléktalanellátó intézmények Gyermekvédelmi szakellátás Budapest Fıváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

4 9.2. Civil nevelıszülıi hálózat Gyermekotthonok, speciális gyermekotthonok Fıvárosi fenntartású vidéki gyermekotthonok Speciális gyermekotthonok Utógondozó Otthon Gyógypedagógiai intézmények gyermekotthonai Nemzeti Erıforrás Minisztérium által fenntartott gyermekintézmények Betegségek Szenvedélybetegségeket ellátó intézmények AIDS-, hepatitis-szőrés, ill. segítı intézmények, HIV és Hepatitis szőrıállomások Tőcsere Programok Tinédzserambulanciák Pszichiátriai gondozók (felnıtt) Közösségi és nappali ellátás felnıtt pszichiátriai betegek számára Gyermekpszichiátriai ellátás Civil szervezetek a beteg gyermekekért Gyermekalapítványok Segélytelefonok, Lelkisegély-szolgálatok Mellékletek Koordiánciós Irodák, elérhetıségek Bőnmegelızési célú szervezetek és programok a fıvárosban

5 1. Elıszó A gyermek- és ifjúságvédelmi munka feladata a gyermekek családban történı nevelkedésének támogatása, elısegítése, a családjukat valamely okból átmenetileg vagy tartósan nélkülözni kényszerülı gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. A gyermekvédelmi feladatok megvalósításában számos szakterület érintett, a munka a szakemberektıl széles körő tájékozottságot és nagyfokú együttmőködést kíván. A Fıvárosi Önkormányzatnak törvényi kötelezettsége részt venni a kerületeket, illetve a különbözı szakterületeket érintı gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység összehangolásában, fejlesztésében. Ennek keretében rendszeresen szervezünk különféle szakmai eseményeket a fıvárosi gyermekvédelemben, illetve az ahhoz kapcsolódó területeken dolgozók számára a szakmai párbeszéd elmélyítésére, az együttmőködés különbözı formáinak erısítésére, és készítünk a tájékozódást segítı kiadványokat. Ebbe a sorba illeszkedik a Fıvárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kalauz címő kiadvány is, amely immár negyedik alkalommal jelenik meg. A Kalauzban a fıvárosi gyermek- és ifjúságvédelem területén mőködı intézmények elérhetıségét és feladatait győjtöttük össze azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljunk a gyors és szakszerő ügyintézéshez, szükség szerinti segítségnyújtáshoz. Reméljük, hogy kiadványunkat haszonnal forgatják majd a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, a különbözı szakterületeken gyermekekkel, fiatalokkal dolgozó szakemberek és a szülık is. Az összeállítás munkálataiban Budapest Fıváros Önkormányzatának Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fıosztálya és a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai vettek részt. Az adatgyőjtést 2012 februárjában zártuk le. Az internetes megjelenés lehetıvé teszi az adatok folyamatos frissítését, melyhez a Kedves Olvasó közremőködésére is számítunk. Kérjük, hogy észrevételét, javaslatát a címre szíveskedjék eljuttatni. 5

6 2. Minisztériumok, fıvárosi közintézmények Emberi Erıforrások Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Egészségügyért Felelıs Államtitkárság 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Akadémia u.7. központi szám: , fax: ügyfélszolgálat: , , fax: H-Cs: és 12-15, P: és Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelıs Államtitkárság 1054 Budapest, Akadémia u. 3. ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Akadémia u.3. központi szám: ügyfélszolgálat: H - Cs: 9-15 P: Családpolitikai Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. tel./fax: Ifjúságügyi Fıosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. tel./fax:

7 Gyermekvédelmi és Gyámügyi Fıosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. tel./fax: Fogyatékossági Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u 3. tel./fax: Esélyegyenlıségi Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u Oktatásért Felelıs Államtitkárság 1055 Budapest, Szalay u ügyfélszolgálat: Budapest, Szalay u (bejárat a Honvéd és a Szalay utca sarok felıl) ügyfélszolgálat: (felsıoktatási szakterület), (közoktatási szakterület), fax: H-Cs: 9-12 és 13-16, P: 9-12 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/a , fax: H-Cs: , P: Budapest Fıváros Kormányhivatalának Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Ceglédi ügyfélszolgálat: 2700 Cegléd, Rákóczi út 14. 7

8 Országos Egészségbiztosítási Pénztár , / , fax:53/ H, K, Cs: , Sz: , P: 8-12 Cegléd: H-Cs: 8-15, P: 8-12 Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság 1139 Budapest, Váci út , 80/ H, K, Cs: , Sz: ügyelet: , P: Budapest Fıváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 1081 Budapest, Fiumei út 19/a , fax: H: 8-18, K: 8-12, Sz-Cs: 8-15, P: 8-13 Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fıosztály Gyermek-és Ifjúságvédelmi Osztály Oktatási Osztály Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztály Szociálpolitikai Osztály Egészségügyi Osztály 8

9 Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u Budapest Fıváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala 1056 Budapest, Váci utca (1364 Budapest, Pf.: 234) Ügyfélfogadás elızetes bejelentkezés alapján: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út , fax: Ügyfélfogadás idıpont-egyeztetés alapján történik. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u , fax: Foglalkoztatási Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér , fax:

10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budapest, Budafoki út , fax: H, Cs: 8:30-13, K: 13-18, Sz: szünnap (csak diákok fogadása ), P: (internetes idıpontfoglalás szükséges) Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u

11 3. BRFK, kerületi rendırkapitányságok Budapesti Rendır-fıkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. központi tel: , segélyhívó: 107, 112, sms vonal hallássérülteknek: 20/ Telefontanú: 80/ Budapesti Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztály 1094 Budapest, Páva u. 32/a Budapesti Rendır-fıkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály 1087 Budapest, Tolnai Lajos u I. kerületi Rendırkapitányság 1013 Budapest, Pauler u Budapest Pf. 1. tel./fax: II. kerületi Rendırkapitányság 1024 Budapest, Rómer F. u tel./fax:

12 III. kerületi Rendırkapitányság 1036 Budapest, Tímár u. 9/a. zöld szám: 80/ Rendırırs Békásmegyer: IV. kerületi Rendırkapitányság 1042 Budapest, Árpád út , fax: Rendırırs Káposztásmegyer: V. kerületi Rendırkapitányság 1055 Budapest, Szalay u , fax: VI. kerületi Rendırkapitányság 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 4. tel./fax: VII. kerületi Rendırkapitányság 1071 Budapest, Dózsa György út VIII. kerületi Rendırkapitányság 1084 Budapest, Víg u , fax: Rendırırs Keleti Pályaudvar:

13 IX. kerületi Rendırkapitányság 1096 Budapest, Haller u , fax: X. Kerületi Rendırkapitányság 1102 Budapest, Harmat u , ügyelet: , fax: XI. kerületi Rendırkapitányság 1113 Budapest, Bocskai út Rendırırs İrmezı: XII. kerületi Rendırkapitányság 1122 Budapest, Maros u , , fax: XIII. kerületi Rendırkapitányság 1135 Budapest, Szabolcs u Rendırırs Újlipótváros: XIV. kerületi Rendırkapitányság 1143 Budapest, Stefánia u zöld szám:80/ , Rendırırs Alsórákos:

14 XV. kerületi Rendırkapitányság 1152 Budapest, Széchenyi tér 5. zöld szám: 80/ , XVI. kerületi Rendırkapitányság 1163 Budapest, Veres Péter út XVII. kerületi Rendırkapitányság 1173 Budapest, Ferihegyi út XVIII. kerületi Rendırkapitányság 1183 Budapest, Üllıi u , fax: XIX. kerületi Rendırkapitányság 1192 Budapest, Ady E. u , fax: XX-XXIII. kerületi Rendırkapitányság 1204 Budapest, Török Flóris u , fax: Rendırırs Soroksár:

15 XXI. kerületi Rendırkapitányság 1211 Budapest, Szent Imre tér XXII. kerületi Rendırkapitányság 1221 Budapest, Városház tér , ügyelet:

16 4. Jogvédelem, jogi tanácsadás: hivatalok és civil szervezetek Alapvetı Jogok Biztosának Hivatala Alapvetı jogok biztosa: Dr. Szabó Máté A jövı nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes biztos: Dr. Fülöp Sándor A nemzetiségi jogokért felelıs helyettes biztos: Dr. Kállai Ernı 1051 Budapest, Nádor u , fax: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnök: Dr. Péterfalvi Attila 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: , fax: Egyenlı Bánásmód Hatóság 1024 Budapest, Margit krt Budapest Fıváros Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 1088 Budapest, Szentkirályi u Tevékenységek: mediáció, jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés és kárenyhítés, pártfogó felügyelıi tevékenység, bőnmegelızés és jóvátétel. 16

17 Jogi Segítségnyújtó Osztály 1116 Budapest, Hauszmann A. u H: 9-13, Sz: 13-18, Cs: Állandó kihelyezett ügyfélfogadás: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. V. em. K: 8-12 Áldozatsegítı Osztály 1116 Budapest, Hauszmann A. u , fax: H: 9-13, K: , Sz: , Cs: 9-13 Fiatalkorú Bőnelkövetık Pártfogó Felügyelıi Osztálya 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. IV. em /1120 H K - Cs: 9-16 P: 9-13 Felnıttkorú Bőnelkövetık Pártfogó Felügyelıi Osztálya 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. II. em /1151 H K - Cs: 9-16 P: 9-13 Bőnmegelızési és Jóvátételi Osztály 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. II. em /1300 Koordinációs Osztály 1088 Budapest, Szentkirályi /

18 Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató 1088 Budapest, Szentkirályi u

19 5. Nemzeti és etnikai kisebbségeket segítı intézmények Fıvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1097 Budapest, Lónyai u , Fıvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1081 Budapest, Szilágyi u Fıvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Vécsey u Fıvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1089 Budapest, Bíró Lajos u , Fıvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u

20 Fıvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Román Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1055 Budapest, Falk M. u Roma Polgárjogi Alapítvány 1078 Budapest, Nefelejcs. u , Romaversitas Alapítvány 1066 Budapest, Teréz krt Phralipe Független Cigány Szervezet 1084 Budapest, Tavaszmezı u Roma Parlament 1084 Budapest, Tavaszmezı u

21 6. Családvédelmi és szociális intézmények 6.1. Kerületi polgármesteri hivatalok szociálpolitikával foglalkozó részlegei I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1014 Budapest, Kapisztrán tér , fax: H: 14-18, Sz: , P: 8-12 II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d , fax: H: , Sz: , P: III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Fıosztály 1033 Budapest, Fı tér , H: 9-18, K: , Sz: , Cs: , P: IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Fıosztály 1042 Budapest, Király u H: 14-18, K, Cs: 8-12, Sz:10-17, P:

22 V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1051 Budapest, Erzsébet tér , H: , Sz: , P: VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u /2153 H: , Sz: , P: 8-12 VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 1076 Budapest, Garay u ; , H: , Sz: , P: 8-12 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u Szociális Iroda 1082 Budapest, Baross u /31 H: , Sz: , P:

23 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda 1092 Budapest, Bakáts tér Szociálpolitikai Csoport 1092 Budapest, Üllıi út , fax: H: , Sz: 8-16, P: 8-12 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 1102 Budapest, Szent László tér H: , Sz: 8-16, P: XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Budapest, Bocskai út Szociális Osztály 1113 Budapest, Zsombolyai u , fax: központi szám: H-Cs: 8-18, P: 8-16 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út , , fax:

24 H: , Sz: 8-16, P: 8-12 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 1139 Budapest, Béke tér H: , Sz: , P: XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Osztály 1145 Budapest, Pétervárad u , H: , Sz: , P: XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 1153 Budapest, Bocskai u , fax: Szociálpolitikai Csoport 1153 Budapest, Bocskai u H: , Sz: , P: XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 1163 Budapest, Havashalom u H: , Sz: , P:

25 XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Szociális Iroda 1173 Budapest, Pesti út H: 13-18, Sz: 8-16, P: 8-12 XVIII. kerület Pestszentlırinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 1184 Budapest, Üllıi út , H: , Sz: 8-16, P: 8-12 XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1195 Budapest, Városháza tér , fax: H: 14-18, Sz: , P: 8-12 XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1201 Budapest, Kossuth tér H: , Sz: , P: XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 1211 Budapest, Szent Imre tér

26 H: , Sz: , P: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda 1221 Budapest, Anna utca 15/b H: , Sz: 8-12 és 14-18, P: 8-12 Nagytétényi telephely 1225 Budapest, Nagytétényi út , , fax: /18 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út H: 14-18, Sz: , P:

27 6.2. Kerületi gyámhivatalok A gyámhivatal a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok során ellátja és intézi: - a kiskorúak és cselekvıképességükben érintett nagykorú személyek (gondnokoltak) ügyeit, - ellátja a kapcsolattartással; - a kiskorúak házasságkötésének engedélyezésével; - az örökbefogadással, családba fogadással; - a családjogi helyzet rendezésével; - a tartásdíj állam általi megelılegezésével; - az otthonteremtési támogatással; - a családból történı kiemeléssel; - az utógondozással és utógondozói ellátással; - a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos ügyeket. I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1014 Budapest, Kapisztrán tér II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1024 Budapest, Frankel Leó u III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1035 Budapest, Váradi S. u. 15/a IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1042 Budapest, Király u V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1051 Budapest, Erzsébet tér

28 VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1067 Budapest, Eötvös u VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1076 Budapest, Garay u VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1082 Budapest, Baross u , IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1091 Budapest, Üllıi út , /314 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1106 Budapest, Bánya u. 35. levél cím: 1106 Budapest, Szent László tér XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1113 Budapest, Zsombolyai u XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1126 Budapest, Böszörményi út , XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1139 Budapest, Béke tér

29 XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1145 Budapest, Pétervárad u XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1153 Budapest, Bácska u XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1163 Budapest, Havashalom u XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1173 Budapest, Egészségház u XVIII. kerület Pestszentlırinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1183 Budapest, Városház u XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1195 Budapest, Városház tér XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1201 Budapest, Vörösmarty u XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1211 Budapest, Völgy u. 8. levélcím: 1211 Budapest, Szent Imre tér ,

30 Budafok- Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1221 Budapest, Anna u /126 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1239 Budapest, Hısök tere

31 6.3. Kerületi jegyzıi hatáskörő gyámhatóságok Jegyzıi hatáskörő gyámhatóság feladatköre: - dönt a veszélyeztetett gyermekek védelembe vételérıl és a védelembe vétel megszüntetésérıl; - dönt a veszélyhelyzetben lévı gyermek családból történı azonnali kiemelésérıl; - környezettanulmányt készít bírósági/társhatósági stb. megkeresésekre; - ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki; - teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel. I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1014 Budapest, Kapisztrán tér II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi Osztály 1033 Budapest, Fı tér IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Gyermekvédelmi Csoport 1042 Budapest, Király u , /146 V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1051 Budapest, Erzsébet tér

32 VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u /2153 VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhatósági Csoport 1076 Budapest, Garay u VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi Iroda 1082 Budapest, Baross u IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi csoport 1092 Budapest, Üllıi út /353 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda - Egészségügyi és Szociális Osztály Gyámügyi Csoport 1106 Budapest, Szent László tér , XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály Jegyzıi Gyámhatóság 1113 Budapest, Zsombolyai u XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Hatósági Csoport 1126 Budapest, Böszörményi út

33 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 1139 Budapest, Béke tér XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámügyi Csoport 1145 Budapest, Pétervárad u XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Csoport 1153 Budapest, Bácska u XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1163 Budapest, Havashalom u XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi Csoport 1173 Budapest, Pesti út XVIII. kerület Pestszentlırinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyám-és Gyermekvédelmi Csoport 1184 Budapest, Üllıi út XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1195 Budapest, Városház tér

34 XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1201 Budapest, Kossuth tér XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Iroda 1211 Budapest, Szent Imre tér /139 Budafok- Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda Jegyzıi Gyámhatóság 1221 Budapest, Nagytétényi út /15, /115 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út ,

35 6.4. Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálatok Családsegítı szolgálat: - tájékoztatást ad, tanácsadást tart életvezetési, mentálhigiénés, jogi, foglalkoztatási problémák, konfliktusok esetén; - adósságkezelést végez közüzemi díjhátralékkal rendelkezık részére. Gyermekjóléti szolgálat: - tájékoztatást, tanácsadást tart gyermekes családoknak életvezetési, mentálhigiénés, jogi, iskolai problémák, konfliktusok esetén - meghallgatja a gyermek panaszát, tájékoztatja a gyermeket jogairól és segíti azok érvényesülését; - javaslatot tesz gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására; - ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat; - támogatást nyújt szociális válsághelyzetben lévı várandós anyák számára; - elısegíti a családi konfliktusok megoldását fıként gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetén; - szabadidıs programokat szervez. I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1012 Budapest, Attila út , H: 9-17, K: , Sz: , Cs: 9-17, P: 9-13 gyermekjóléti: családsegítı: Budapest Fıváros II. kerületi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ 1027 Budapest, Horváth u tel/fax: H-Cs: 14-18, K, Sz: 10-18, P:

36 Gyermekjóléti Központ Mobil: Készenléti tel.: (hétfıtıl péntekig: este 18 óra reggel 8 óra, szombat-vasárnap, 0-24 óra között hívható) Családsegítı Szolgálat Mobil: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Budapest, Váradi u , Gyermekjóléti Központ készenléti tel.: , Telephely 1039 Budapest, Kelta u H: 13-18, K, Sz, Cs: 9-18, P.: 9-12 IV. kerület Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Családsegítı Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 1042 Budapest, Deák F. u. 93. Újpest SZEI Családsegítı Szolgálat , fax: H-Cs: 8-19, P:

37 Újpest SZEI Gyermekjóléti Központ , fax: Készenléti tel.: (krízis esetén, nyitvatartási idın túl hívható) H-CS: 9-19, P: nincs ügyfélfogadás Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Belvárosi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1056 Budapest, Havas u. 2. (bejárat a Molnár u. felıl) , H, Sz: 8-18, K, Cs: 8-16, P: 8-14 Budapest Fıváros VI. kerület Önkormányzata Terézvárosi Családsegítı Szolgálat 1061 Budapest, Hegedő u. 7. tel./fax: , H: 14-19, K, Sz: 8-19, Cs: 8-20, P: Budapest Fıváros VI. kerület Önkormányzata Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 1068 Budapest, Király u , , mobil:

38 H-Cs: 8-18, P: 8-14 Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - Hetedhét Gyermekjóléti Központ 1076 Budapest, Alpár u , fax: , mobil: Készenléti tel.: (krízis esetén, nyitvatartási idın kívül hívható) H: 13-18, K-Cs: 8-18, P: Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Esély Családsegítı Szolgálat 1071 Budapest, Dózsa György út 70. (bejárat a Peterdy u. felıl) tel./fax: , H: 9-18, K: 9-18, Sz: 14-18, Cs: 9-18, P: 9-13 Józsefvárosi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ 1089 Budapest, Kıris u , fax: Készenléti tel: (nyitvatartási idın túl hívható) H: , K: , Sz: 12-18, Cs: , P:

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett szállító 1. helyen végzett szállító pontszáma 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE ADÓIGAZGATÁSI ÜGYEK 1. Célellenőrzés lefolytatása a közlekedőképességében akadályozott személyek

Részletesebben

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti ok I. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási II. Vezető: Madár Csaba szakmai vezető: Dukay Tibor Családsegítő

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2014. január 03. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység megkezdésének

Részletesebben

1. FEJEZET. Függelék: Érdekes emberek Fontos címlisták és jogi szabályok

1. FEJEZET. Függelék: Érdekes emberek Fontos címlisták és jogi szabályok 5. 1. FEJEZET Függelék: Érdekes emberek Fontos címlisták és jogi szabályok Érdekes emberek Halassy Olivér Sportoló, vízilabdázó, úszó, többszörös olimpiai bajnok, mozgássérült, fiatalon balesetben elvesztette

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE 2008. Fővárosi esélyegyenlőség módszertani füzetek sorozat KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik Váltó-sáv Alapítvány Budapest, 2012. 1 Tartalomjegyzék Közép-Magyarországi Régió

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

1. Ügyeletek telefonszámai Debrecenben... 2. 2. Egyéb szakrendelések Debrecenben... 3. 3. Magánrendelések Debrecenben... 4

1. Ügyeletek telefonszámai Debrecenben... 2. 2. Egyéb szakrendelések Debrecenben... 3. 3. Magánrendelések Debrecenben... 4 Tartalomjegyzék 1. Ügyeletek telefonszámai Debrecenben... 2 2. Egyéb szakrendelések Debrecenben... 3 3. Magánrendelések Debrecenben... 4 4. Családsegítı Szolgálatok... 5 5. Szeretetszolgálatok... 9 6.

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

BUDAPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

BUDAPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK BUDAPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Ssz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E mail 1. Batthyány Lajos 1015 Budapest Batthyány u. 8. 2016282 szakacs.agnes@batthisk.sulinet.hu 2. Budavári 1014 Budapest

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek GYERMEKEK ÓBUDÁJA Információs füzet gyermekes családoknak a III. kerületi intézményekrôl, a városrész kulturális, szabadidôs és egyéb programjairól, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Szolgáltatási térkép Veszprém

Szolgáltatási térkép Veszprém Szolgáltatási térkép Veszprém (készült a TÁMOP 5.3.6. komplex telepprogram pályázathoz) TKKI SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 1 Tartalom Szolgáltatási térkép Veszprém... 1 VESZPRÉM... 4 I. Helyzetelemzés... 4 1. Veszprém

Részletesebben

Budapest műemlék középületei

Budapest műemlék középületei törzsszám helység cím név helyrajzi szám 15037 Budapest 1 Hess András tér 2. Domonkosok egykori kolostorának maradványai 6536 15036 Budapest 1 Hess András tér 1., Szentháromság tér 5. egykori jezsuita

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 21., csütörtök Tartalomjegyzék 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

PRAKTIKUS ISMERETEK SZABADULÁSKOR

PRAKTIKUS ISMERETEK SZABADULÁSKOR ÁTVÁLTÓ Reintegrációs program fogvatartottaknak/szabadultaknak PRAKTIKUS ISMERETEK SZABADULÁSKOR Szerkesztették: A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai Budapest, 2014. TÁMOP-5.6.1.A-11/1-2011-0002 Cím: 1085

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program . 2. számú melléklet 1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program (Ft) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben