FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ"

Átírás

1 FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2012

2 Szakmai szerkesztı: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Csókay László A szerkesztıbizottság tagjai: Frey Stefánia Pleyerné Lobogós Judit Juhász Andrea Összeállította: Lövei Mária Felelıs szerkesztık: Fıpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Felelıs kiadó: Sárik Zoltán igazgató

3 Tartalom 1. Elıszó Minisztériumok, fıvárosi közintézmények BRFK, kerületi rendırkapitányságok Jogvédelem, jogi tanácsadás: hivatalok és civil szervezetek Nemzeti és etnikai kisebbségeket segítı intézmények Családvédelmi és szociális intézmények Kerületi polgármesteri hivatalok szociálpolitikával foglalkozó részlegei Kerületi gyámhivatalok Kerületi jegyzıi hatáskörő gyámhatóságok Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálatok Szakértıi, rehabilitációs bizottságok Budapest Fıváros Kormányhivatala Népegészségügyi Intézetei kerületi vezetı védınık Pedagógiai intézmények és szakmai szolgálatok Oktatás nevelés Tehetséggondozás, tehetségpont Pedagógiai szakmai szolgáltatók Kollégiumok Közös igazgatású kollégiumok Pályaválasztás, munkába állás, Ifjúsági irodák, pontok Átmeneti Otthonok, anyaotthonok, szociális ügyeket intézı hajléktalan- ellátó intézmények Gyermekek átmeneti otthonai Családok átmeneti otthonai Anyaotthonok Szociális ügyeket intézı hajléktalanellátó intézmények Gyermekvédelmi szakellátás Budapest Fıváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

4 9.2. Civil nevelıszülıi hálózat Gyermekotthonok, speciális gyermekotthonok Fıvárosi fenntartású vidéki gyermekotthonok Speciális gyermekotthonok Utógondozó Otthon Gyógypedagógiai intézmények gyermekotthonai Nemzeti Erıforrás Minisztérium által fenntartott gyermekintézmények Betegségek Szenvedélybetegségeket ellátó intézmények AIDS-, hepatitis-szőrés, ill. segítı intézmények, HIV és Hepatitis szőrıállomások Tőcsere Programok Tinédzserambulanciák Pszichiátriai gondozók (felnıtt) Közösségi és nappali ellátás felnıtt pszichiátriai betegek számára Gyermekpszichiátriai ellátás Civil szervezetek a beteg gyermekekért Gyermekalapítványok Segélytelefonok, Lelkisegély-szolgálatok Mellékletek Koordiánciós Irodák, elérhetıségek Bőnmegelızési célú szervezetek és programok a fıvárosban

5 1. Elıszó A gyermek- és ifjúságvédelmi munka feladata a gyermekek családban történı nevelkedésének támogatása, elısegítése, a családjukat valamely okból átmenetileg vagy tartósan nélkülözni kényszerülı gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. A gyermekvédelmi feladatok megvalósításában számos szakterület érintett, a munka a szakemberektıl széles körő tájékozottságot és nagyfokú együttmőködést kíván. A Fıvárosi Önkormányzatnak törvényi kötelezettsége részt venni a kerületeket, illetve a különbözı szakterületeket érintı gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység összehangolásában, fejlesztésében. Ennek keretében rendszeresen szervezünk különféle szakmai eseményeket a fıvárosi gyermekvédelemben, illetve az ahhoz kapcsolódó területeken dolgozók számára a szakmai párbeszéd elmélyítésére, az együttmőködés különbözı formáinak erısítésére, és készítünk a tájékozódást segítı kiadványokat. Ebbe a sorba illeszkedik a Fıvárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kalauz címő kiadvány is, amely immár negyedik alkalommal jelenik meg. A Kalauzban a fıvárosi gyermek- és ifjúságvédelem területén mőködı intézmények elérhetıségét és feladatait győjtöttük össze azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljunk a gyors és szakszerő ügyintézéshez, szükség szerinti segítségnyújtáshoz. Reméljük, hogy kiadványunkat haszonnal forgatják majd a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, a különbözı szakterületeken gyermekekkel, fiatalokkal dolgozó szakemberek és a szülık is. Az összeállítás munkálataiban Budapest Fıváros Önkormányzatának Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fıosztálya és a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai vettek részt. Az adatgyőjtést 2012 februárjában zártuk le. Az internetes megjelenés lehetıvé teszi az adatok folyamatos frissítését, melyhez a Kedves Olvasó közremőködésére is számítunk. Kérjük, hogy észrevételét, javaslatát a címre szíveskedjék eljuttatni. 5

6 2. Minisztériumok, fıvárosi közintézmények Emberi Erıforrások Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Egészségügyért Felelıs Államtitkárság 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Akadémia u.7. központi szám: , fax: ügyfélszolgálat: , , fax: H-Cs: és 12-15, P: és Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelıs Államtitkárság 1054 Budapest, Akadémia u. 3. ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Akadémia u.3. központi szám: ügyfélszolgálat: H - Cs: 9-15 P: Családpolitikai Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. tel./fax: Ifjúságügyi Fıosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. tel./fax:

7 Gyermekvédelmi és Gyámügyi Fıosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. tel./fax: Fogyatékossági Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u 3. tel./fax: Esélyegyenlıségi Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u Oktatásért Felelıs Államtitkárság 1055 Budapest, Szalay u ügyfélszolgálat: Budapest, Szalay u (bejárat a Honvéd és a Szalay utca sarok felıl) ügyfélszolgálat: (felsıoktatási szakterület), (közoktatási szakterület), fax: H-Cs: 9-12 és 13-16, P: 9-12 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/a , fax: H-Cs: , P: Budapest Fıváros Kormányhivatalának Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Ceglédi ügyfélszolgálat: 2700 Cegléd, Rákóczi út 14. 7

8 Országos Egészségbiztosítási Pénztár , / , fax:53/ H, K, Cs: , Sz: , P: 8-12 Cegléd: H-Cs: 8-15, P: 8-12 Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság 1139 Budapest, Váci út , 80/ H, K, Cs: , Sz: ügyelet: , P: Budapest Fıváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 1081 Budapest, Fiumei út 19/a , fax: H: 8-18, K: 8-12, Sz-Cs: 8-15, P: 8-13 Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fıosztály Gyermek-és Ifjúságvédelmi Osztály Oktatási Osztály Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztály Szociálpolitikai Osztály Egészségügyi Osztály 8

9 Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u Budapest Fıváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala 1056 Budapest, Váci utca (1364 Budapest, Pf.: 234) Ügyfélfogadás elızetes bejelentkezés alapján: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út , fax: Ügyfélfogadás idıpont-egyeztetés alapján történik. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u , fax: Foglalkoztatási Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér , fax:

10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budapest, Budafoki út , fax: H, Cs: 8:30-13, K: 13-18, Sz: szünnap (csak diákok fogadása ), P: (internetes idıpontfoglalás szükséges) Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u

11 3. BRFK, kerületi rendırkapitányságok Budapesti Rendır-fıkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. központi tel: , segélyhívó: 107, 112, sms vonal hallássérülteknek: 20/ Telefontanú: 80/ Budapesti Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztály 1094 Budapest, Páva u. 32/a Budapesti Rendır-fıkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály 1087 Budapest, Tolnai Lajos u I. kerületi Rendırkapitányság 1013 Budapest, Pauler u Budapest Pf. 1. tel./fax: II. kerületi Rendırkapitányság 1024 Budapest, Rómer F. u tel./fax:

12 III. kerületi Rendırkapitányság 1036 Budapest, Tímár u. 9/a. zöld szám: 80/ Rendırırs Békásmegyer: IV. kerületi Rendırkapitányság 1042 Budapest, Árpád út , fax: Rendırırs Káposztásmegyer: V. kerületi Rendırkapitányság 1055 Budapest, Szalay u , fax: VI. kerületi Rendırkapitányság 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 4. tel./fax: VII. kerületi Rendırkapitányság 1071 Budapest, Dózsa György út VIII. kerületi Rendırkapitányság 1084 Budapest, Víg u , fax: Rendırırs Keleti Pályaudvar:

13 IX. kerületi Rendırkapitányság 1096 Budapest, Haller u , fax: X. Kerületi Rendırkapitányság 1102 Budapest, Harmat u , ügyelet: , fax: XI. kerületi Rendırkapitányság 1113 Budapest, Bocskai út Rendırırs İrmezı: XII. kerületi Rendırkapitányság 1122 Budapest, Maros u , , fax: XIII. kerületi Rendırkapitányság 1135 Budapest, Szabolcs u Rendırırs Újlipótváros: XIV. kerületi Rendırkapitányság 1143 Budapest, Stefánia u zöld szám:80/ , Rendırırs Alsórákos:

14 XV. kerületi Rendırkapitányság 1152 Budapest, Széchenyi tér 5. zöld szám: 80/ , XVI. kerületi Rendırkapitányság 1163 Budapest, Veres Péter út XVII. kerületi Rendırkapitányság 1173 Budapest, Ferihegyi út XVIII. kerületi Rendırkapitányság 1183 Budapest, Üllıi u , fax: XIX. kerületi Rendırkapitányság 1192 Budapest, Ady E. u , fax: XX-XXIII. kerületi Rendırkapitányság 1204 Budapest, Török Flóris u , fax: Rendırırs Soroksár:

15 XXI. kerületi Rendırkapitányság 1211 Budapest, Szent Imre tér XXII. kerületi Rendırkapitányság 1221 Budapest, Városház tér , ügyelet:

16 4. Jogvédelem, jogi tanácsadás: hivatalok és civil szervezetek Alapvetı Jogok Biztosának Hivatala Alapvetı jogok biztosa: Dr. Szabó Máté A jövı nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes biztos: Dr. Fülöp Sándor A nemzetiségi jogokért felelıs helyettes biztos: Dr. Kállai Ernı 1051 Budapest, Nádor u , fax: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnök: Dr. Péterfalvi Attila 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: , fax: Egyenlı Bánásmód Hatóság 1024 Budapest, Margit krt Budapest Fıváros Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 1088 Budapest, Szentkirályi u Tevékenységek: mediáció, jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés és kárenyhítés, pártfogó felügyelıi tevékenység, bőnmegelızés és jóvátétel. 16

17 Jogi Segítségnyújtó Osztály 1116 Budapest, Hauszmann A. u H: 9-13, Sz: 13-18, Cs: Állandó kihelyezett ügyfélfogadás: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. V. em. K: 8-12 Áldozatsegítı Osztály 1116 Budapest, Hauszmann A. u , fax: H: 9-13, K: , Sz: , Cs: 9-13 Fiatalkorú Bőnelkövetık Pártfogó Felügyelıi Osztálya 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. IV. em /1120 H K - Cs: 9-16 P: 9-13 Felnıttkorú Bőnelkövetık Pártfogó Felügyelıi Osztálya 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. II. em /1151 H K - Cs: 9-16 P: 9-13 Bőnmegelızési és Jóvátételi Osztály 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. II. em /1300 Koordinációs Osztály 1088 Budapest, Szentkirályi /

18 Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató 1088 Budapest, Szentkirályi u

19 5. Nemzeti és etnikai kisebbségeket segítı intézmények Fıvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1097 Budapest, Lónyai u , Fıvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1081 Budapest, Szilágyi u Fıvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Vécsey u Fıvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1089 Budapest, Bíró Lajos u , Fıvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u

20 Fıvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Román Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1055 Budapest, Falk M. u Roma Polgárjogi Alapítvány 1078 Budapest, Nefelejcs. u , Romaversitas Alapítvány 1066 Budapest, Teréz krt Phralipe Független Cigány Szervezet 1084 Budapest, Tavaszmezı u Roma Parlament 1084 Budapest, Tavaszmezı u

21 6. Családvédelmi és szociális intézmények 6.1. Kerületi polgármesteri hivatalok szociálpolitikával foglalkozó részlegei I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1014 Budapest, Kapisztrán tér , fax: H: 14-18, Sz: , P: 8-12 II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d , fax: H: , Sz: , P: III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Fıosztály 1033 Budapest, Fı tér , H: 9-18, K: , Sz: , Cs: , P: IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Fıosztály 1042 Budapest, Király u H: 14-18, K, Cs: 8-12, Sz:10-17, P:

22 V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1051 Budapest, Erzsébet tér , H: , Sz: , P: VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u /2153 H: , Sz: , P: 8-12 VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 1076 Budapest, Garay u ; , H: , Sz: , P: 8-12 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u Szociális Iroda 1082 Budapest, Baross u /31 H: , Sz: , P:

23 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda 1092 Budapest, Bakáts tér Szociálpolitikai Csoport 1092 Budapest, Üllıi út , fax: H: , Sz: 8-16, P: 8-12 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 1102 Budapest, Szent László tér H: , Sz: 8-16, P: XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Budapest, Bocskai út Szociális Osztály 1113 Budapest, Zsombolyai u , fax: központi szám: H-Cs: 8-18, P: 8-16 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út , , fax:

24 H: , Sz: 8-16, P: 8-12 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 1139 Budapest, Béke tér H: , Sz: , P: XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Osztály 1145 Budapest, Pétervárad u , H: , Sz: , P: XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 1153 Budapest, Bocskai u , fax: Szociálpolitikai Csoport 1153 Budapest, Bocskai u H: , Sz: , P: XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 1163 Budapest, Havashalom u H: , Sz: , P:

25 XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Szociális Iroda 1173 Budapest, Pesti út H: 13-18, Sz: 8-16, P: 8-12 XVIII. kerület Pestszentlırinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 1184 Budapest, Üllıi út , H: , Sz: 8-16, P: 8-12 XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1195 Budapest, Városháza tér , fax: H: 14-18, Sz: , P: 8-12 XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1201 Budapest, Kossuth tér H: , Sz: , P: XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 1211 Budapest, Szent Imre tér

26 H: , Sz: , P: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda 1221 Budapest, Anna utca 15/b H: , Sz: 8-12 és 14-18, P: 8-12 Nagytétényi telephely 1225 Budapest, Nagytétényi út , , fax: /18 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út H: 14-18, Sz: , P:

27 6.2. Kerületi gyámhivatalok A gyámhivatal a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok során ellátja és intézi: - a kiskorúak és cselekvıképességükben érintett nagykorú személyek (gondnokoltak) ügyeit, - ellátja a kapcsolattartással; - a kiskorúak házasságkötésének engedélyezésével; - az örökbefogadással, családba fogadással; - a családjogi helyzet rendezésével; - a tartásdíj állam általi megelılegezésével; - az otthonteremtési támogatással; - a családból történı kiemeléssel; - az utógondozással és utógondozói ellátással; - a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos ügyeket. I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1014 Budapest, Kapisztrán tér II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1024 Budapest, Frankel Leó u III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1035 Budapest, Váradi S. u. 15/a IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1042 Budapest, Király u V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1051 Budapest, Erzsébet tér

28 VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1067 Budapest, Eötvös u VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1076 Budapest, Garay u VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1082 Budapest, Baross u , IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1091 Budapest, Üllıi út , /314 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1106 Budapest, Bánya u. 35. levél cím: 1106 Budapest, Szent László tér XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1113 Budapest, Zsombolyai u XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1126 Budapest, Böszörményi út , XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1139 Budapest, Béke tér

29 XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1145 Budapest, Pétervárad u XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1153 Budapest, Bácska u XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1163 Budapest, Havashalom u XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1173 Budapest, Egészségház u XVIII. kerület Pestszentlırinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1183 Budapest, Városház u XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1195 Budapest, Városház tér XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1201 Budapest, Vörösmarty u XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1211 Budapest, Völgy u. 8. levélcím: 1211 Budapest, Szent Imre tér ,

30 Budafok- Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1221 Budapest, Anna u /126 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1239 Budapest, Hısök tere

31 6.3. Kerületi jegyzıi hatáskörő gyámhatóságok Jegyzıi hatáskörő gyámhatóság feladatköre: - dönt a veszélyeztetett gyermekek védelembe vételérıl és a védelembe vétel megszüntetésérıl; - dönt a veszélyhelyzetben lévı gyermek családból történı azonnali kiemelésérıl; - környezettanulmányt készít bírósági/társhatósági stb. megkeresésekre; - ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki; - teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel. I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1014 Budapest, Kapisztrán tér II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi Osztály 1033 Budapest, Fı tér IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Gyermekvédelmi Csoport 1042 Budapest, Király u , /146 V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1051 Budapest, Erzsébet tér

32 VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u /2153 VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhatósági Csoport 1076 Budapest, Garay u VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi Iroda 1082 Budapest, Baross u IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi csoport 1092 Budapest, Üllıi út /353 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda - Egészségügyi és Szociális Osztály Gyámügyi Csoport 1106 Budapest, Szent László tér , XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály Jegyzıi Gyámhatóság 1113 Budapest, Zsombolyai u XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Hatósági Csoport 1126 Budapest, Böszörményi út

33 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 1139 Budapest, Béke tér XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámügyi Csoport 1145 Budapest, Pétervárad u XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Csoport 1153 Budapest, Bácska u XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1163 Budapest, Havashalom u XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi Csoport 1173 Budapest, Pesti út XVIII. kerület Pestszentlırinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyám-és Gyermekvédelmi Csoport 1184 Budapest, Üllıi út XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1195 Budapest, Városház tér

34 XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1201 Budapest, Kossuth tér XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Iroda 1211 Budapest, Szent Imre tér /139 Budafok- Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda Jegyzıi Gyámhatóság 1221 Budapest, Nagytétényi út /15, /115 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út ,

35 6.4. Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálatok Családsegítı szolgálat: - tájékoztatást ad, tanácsadást tart életvezetési, mentálhigiénés, jogi, foglalkoztatási problémák, konfliktusok esetén; - adósságkezelést végez közüzemi díjhátralékkal rendelkezık részére. Gyermekjóléti szolgálat: - tájékoztatást, tanácsadást tart gyermekes családoknak életvezetési, mentálhigiénés, jogi, iskolai problémák, konfliktusok esetén - meghallgatja a gyermek panaszát, tájékoztatja a gyermeket jogairól és segíti azok érvényesülését; - javaslatot tesz gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására; - ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat; - támogatást nyújt szociális válsághelyzetben lévı várandós anyák számára; - elısegíti a családi konfliktusok megoldását fıként gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetén; - szabadidıs programokat szervez. I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1012 Budapest, Attila út , H: 9-17, K: , Sz: , Cs: 9-17, P: 9-13 gyermekjóléti: családsegítı: Budapest Fıváros II. kerületi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ 1027 Budapest, Horváth u tel/fax: H-Cs: 14-18, K, Sz: 10-18, P:

36 Gyermekjóléti Központ Mobil: Készenléti tel.: (hétfıtıl péntekig: este 18 óra reggel 8 óra, szombat-vasárnap, 0-24 óra között hívható) Családsegítı Szolgálat Mobil: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Budapest, Váradi u , Gyermekjóléti Központ készenléti tel.: , Telephely 1039 Budapest, Kelta u H: 13-18, K, Sz, Cs: 9-18, P.: 9-12 IV. kerület Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Családsegítı Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 1042 Budapest, Deák F. u. 93. Újpest SZEI Családsegítı Szolgálat , fax: H-Cs: 8-19, P:

37 Újpest SZEI Gyermekjóléti Központ , fax: Készenléti tel.: (krízis esetén, nyitvatartási idın túl hívható) H-CS: 9-19, P: nincs ügyfélfogadás Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Belvárosi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1056 Budapest, Havas u. 2. (bejárat a Molnár u. felıl) , H, Sz: 8-18, K, Cs: 8-16, P: 8-14 Budapest Fıváros VI. kerület Önkormányzata Terézvárosi Családsegítı Szolgálat 1061 Budapest, Hegedő u. 7. tel./fax: , H: 14-19, K, Sz: 8-19, Cs: 8-20, P: Budapest Fıváros VI. kerület Önkormányzata Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 1068 Budapest, Király u , , mobil:

38 H-Cs: 8-18, P: 8-14 Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - Hetedhét Gyermekjóléti Központ 1076 Budapest, Alpár u , fax: , mobil: Készenléti tel.: (krízis esetén, nyitvatartási idın kívül hívható) H: 13-18, K-Cs: 8-18, P: Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Esély Családsegítı Szolgálat 1071 Budapest, Dózsa György út 70. (bejárat a Peterdy u. felıl) tel./fax: , H: 9-18, K: 9-18, Sz: 14-18, Cs: 9-18, P: 9-13 Józsefvárosi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ 1089 Budapest, Kıris u , fax: Készenléti tel: (nyitvatartási idın túl hívható) H: , K: , Sz: 12-18, Cs: , P:

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti ok I. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási II. Vezető: Madár Csaba szakmai vezető: Dukay Tibor Családsegítő

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA

Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA Budapest, 2014.április 10. Készítette: Bátky Edit FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT létrejötte A 15/2014. EMMI

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43.

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43. 1. melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratához Megye Tan OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / ház Irányító- Székhely Helység Utca / ház I. 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) Kérem a II. éveseket, hogy kifejezetten a gyermekjóléti szolgálatnál keressenek majd helyet, és ne a családsegítő szolgálatnál. A IV. évesek az Összefüggő

Részletesebben

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28.

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28. 01 kerület 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Batthyány utca 8. 1015 x Batthyány utca 8. 1015 01 kerület 039432 I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Lisznyai utca 40-42. 1016 x

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei 1. melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratához Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett szállító 1. helyen végzett szállító pontszáma 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu INTÉZMÉNY VEZETİ VÁROS CIM IRSZ TEL TEL2 FAX E-mail Weblap Ady Endre Mővelıdési Dr. Oláh Zsigmond Budapest Tavasz u. 4. 1043 231-6000 231-6003 369-5351 ady@adymk.hu www.adymk.hu Albertfalvi Közösségi Csuhainé

Részletesebben

Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12.

Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12. Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12. OM azonosító Intézmény neve Intézmény cím irányítószám Intézmény cím utca/hsz. 035424 Hunfalvy János

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok. Budapest 35218 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 1013 Budapest Attila út 43. 1/3757736

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok. Budapest 35218 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 1013 Budapest Attila út 43. 1/3757736 Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosító A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Intézmény neve Intézmén y cím Intézmény irányítósz cím város ám Intézmény cím utca/hsz. Az intézmény

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23.

1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. Aga 1. Aga 2. Bakonyoszlop 1. Bakonyoszlop 2. Bakonyoszlop 3. Balatonboglár 1. Balatonboglár 2. Balatonboglár 3. Béke 1. Béke 2. Béke 3. Aga i Egysége Aga a Utógondozó Általános Iskola, Diákotthon, és

Részletesebben

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosít ó A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Intézmény neve Intézmény cím irányítószám Intézmény cím város Intézmény cím utca/hsz. Budapest

Részletesebben

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték 26/2010. (XII.29.) BM utasítás 14-15.pont Adatszolgáltató: BRFK Hivatala Adományozó megnevezése és székhelye Az adomány leírása Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték Az

Részletesebben

Intézmény cím város irányítószám. Budapest, Pf.:110) Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Intézmény cím város irányítószám. Budapest, Pf.:110) Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Régió az intézmény székhelyéne k címe szerint Budapest 035357 Budapesti Egyetemi Katolikus 1015 Budapest Szabó Ilonka u. 2-4. 1/2148063 és Kollégium Budapest 035307 Kodály Zoltán Magyar 1015 Budapest Toldy

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. www.kigyk.eu; 06/27-358-490

Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. www.kigyk.eu; 06/27-358-490 Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. www.kigyk.eu; 06/27-358-490 Vadaskert a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. www.vadaskertalapitvany.hu; info@vadasnet.hu

Részletesebben

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosító Intézmény neve Intézmény cím irányítószám

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat 1. 1. Forráskút Község Általános és Alapfokú Művészeti 040226 68 807 68 807 2. 2. Balassagyarmat Város Szondi György és Szakiskola 032308 315 597 315 597 3. 3. Pécs Megyei Jogú Város Éltes Mátyás Általános,

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola Alternatív Közgazdasági Gimnázium Altisz Alapítványi Gimnázium Szakközépiskola

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

bluepoint@tonline.hu 06/1-215- 7833 (9.ker)Tel: 06/30-609- 7009(8.ker) Tel: 06/1-454- 0876(békás) joachimagi@freemail.hu, joachimagi@gmail.

bluepoint@tonline.hu 06/1-215- 7833 (9.ker)Tel: 06/30-609- 7009(8.ker) Tel: 06/1-454- 0876(békás) joachimagi@freemail.hu, joachimagi@gmail. civil szervezetek: Kék Pont Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesülete Nagycsaládosok Egyesülete Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület M.o.-i Szegények és Romák Érdekvéd.-i Kinek és Milyen segítséget nyújtanak?

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Budapest allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Budapest Maglódi út 89-91.

Budapest allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Budapest Maglódi út 89-91. allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Maglódi út 89-91. allergológia és klinikai immunológia Betegápoló Irgalmas Rend Fekvőbeteg szakellátás

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei

Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei 1./ Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Vezetı: dr. Helik Ferenc 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. Telefon: (1) 329-7017 Fax: (1)

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 25/a. 2600 Vác, Deákvári fasor 2. 06/27-501-401. 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 25/a. 2600 Vác, Deákvári fasor 2. 06/27-501-401. 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. DIFFERENCIÁLT ÉS ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLATI HELYEK (Ezek mellett más intézményekbe is lehet menni gyakorlatra, és megfelelnek a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, illetve a közoktatási intézmények is.)

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112. Posta 8.00-19.00 ZÁRVA

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Összesített elégedettségi átlag (fő) A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDJÁNAK Nyírteleki Általános Iskola, 4461 KIALAKÍTÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Nyitva tartás Kapható Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112.

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft F.6. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 160.370 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti tér 19 463 2014.08.08 BE47 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 781 2014.10.17

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról 1/7 Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2012. december 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról (módosításokkal

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Légpisztoly 20 lövés, Leány: 1. Ludányi Fanni 00 XIV.Szent Korona ÁI 73 72 145 2. Erdős Rita 02 XXI. Jedlik Ányos Gim. 70 69 139

Légpisztoly 20 lövés, Leány: 1. Ludányi Fanni 00 XIV.Szent Korona ÁI 73 72 145 2. Erdős Rita 02 XXI. Jedlik Ányos Gim. 70 69 139 Budapesti Diákolimpia 2014. Időpont:2014. 10. 04. ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK Nyiltirányzékú légpuska 20 lövés, Leány: 1. Kozma Nikolett 01 XIII. Ady Endre Gim 82 82 164 2. Jaksa Katinka 01 XVIII. Darus, Két Tanny.

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400

Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400 Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400 IDEIGLENES MEGELİZİ TÁVOLTARTÁS ELRENDELÉSE ESETÉN IGÉNYBE VEHETİ SZÁLLÁSHELYEK CSONGRÁD

Részletesebben

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 09.00-11.00 Bp. XI. ker. Nagyszőlős u. szombat 09.00-13.00 Bp. XV. Ker. Régi Fóti út 10.00-12.00 M1

Részletesebben