FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ"

Átírás

1 FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2012

2 Szakmai szerkesztı: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Csókay László A szerkesztıbizottság tagjai: Frey Stefánia Pleyerné Lobogós Judit Juhász Andrea Összeállította: Lövei Mária Felelıs szerkesztık: Fıpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Felelıs kiadó: Sárik Zoltán igazgató

3 Tartalom 1. Elıszó Minisztériumok, fıvárosi közintézmények BRFK, kerületi rendırkapitányságok Jogvédelem, jogi tanácsadás: hivatalok és civil szervezetek Nemzeti és etnikai kisebbségeket segítı intézmények Családvédelmi és szociális intézmények Kerületi polgármesteri hivatalok szociálpolitikával foglalkozó részlegei Kerületi gyámhivatalok Kerületi jegyzıi hatáskörő gyámhatóságok Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálatok Szakértıi, rehabilitációs bizottságok Budapest Fıváros Kormányhivatala Népegészségügyi Intézetei kerületi vezetı védınık Pedagógiai intézmények és szakmai szolgálatok Oktatás nevelés Tehetséggondozás, tehetségpont Pedagógiai szakmai szolgáltatók Kollégiumok Közös igazgatású kollégiumok Pályaválasztás, munkába állás, Ifjúsági irodák, pontok Átmeneti Otthonok, anyaotthonok, szociális ügyeket intézı hajléktalan- ellátó intézmények Gyermekek átmeneti otthonai Családok átmeneti otthonai Anyaotthonok Szociális ügyeket intézı hajléktalanellátó intézmények Gyermekvédelmi szakellátás Budapest Fıváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

4 9.2. Civil nevelıszülıi hálózat Gyermekotthonok, speciális gyermekotthonok Fıvárosi fenntartású vidéki gyermekotthonok Speciális gyermekotthonok Utógondozó Otthon Gyógypedagógiai intézmények gyermekotthonai Nemzeti Erıforrás Minisztérium által fenntartott gyermekintézmények Betegségek Szenvedélybetegségeket ellátó intézmények AIDS-, hepatitis-szőrés, ill. segítı intézmények, HIV és Hepatitis szőrıállomások Tőcsere Programok Tinédzserambulanciák Pszichiátriai gondozók (felnıtt) Közösségi és nappali ellátás felnıtt pszichiátriai betegek számára Gyermekpszichiátriai ellátás Civil szervezetek a beteg gyermekekért Gyermekalapítványok Segélytelefonok, Lelkisegély-szolgálatok Mellékletek Koordiánciós Irodák, elérhetıségek Bőnmegelızési célú szervezetek és programok a fıvárosban

5 1. Elıszó A gyermek- és ifjúságvédelmi munka feladata a gyermekek családban történı nevelkedésének támogatása, elısegítése, a családjukat valamely okból átmenetileg vagy tartósan nélkülözni kényszerülı gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. A gyermekvédelmi feladatok megvalósításában számos szakterület érintett, a munka a szakemberektıl széles körő tájékozottságot és nagyfokú együttmőködést kíván. A Fıvárosi Önkormányzatnak törvényi kötelezettsége részt venni a kerületeket, illetve a különbözı szakterületeket érintı gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység összehangolásában, fejlesztésében. Ennek keretében rendszeresen szervezünk különféle szakmai eseményeket a fıvárosi gyermekvédelemben, illetve az ahhoz kapcsolódó területeken dolgozók számára a szakmai párbeszéd elmélyítésére, az együttmőködés különbözı formáinak erısítésére, és készítünk a tájékozódást segítı kiadványokat. Ebbe a sorba illeszkedik a Fıvárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kalauz címő kiadvány is, amely immár negyedik alkalommal jelenik meg. A Kalauzban a fıvárosi gyermek- és ifjúságvédelem területén mőködı intézmények elérhetıségét és feladatait győjtöttük össze azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljunk a gyors és szakszerő ügyintézéshez, szükség szerinti segítségnyújtáshoz. Reméljük, hogy kiadványunkat haszonnal forgatják majd a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, a különbözı szakterületeken gyermekekkel, fiatalokkal dolgozó szakemberek és a szülık is. Az összeállítás munkálataiban Budapest Fıváros Önkormányzatának Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fıosztálya és a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai vettek részt. Az adatgyőjtést 2012 februárjában zártuk le. Az internetes megjelenés lehetıvé teszi az adatok folyamatos frissítését, melyhez a Kedves Olvasó közremőködésére is számítunk. Kérjük, hogy észrevételét, javaslatát a címre szíveskedjék eljuttatni. 5

6 2. Minisztériumok, fıvárosi közintézmények Emberi Erıforrások Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Egészségügyért Felelıs Államtitkárság 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Akadémia u.7. központi szám: , fax: ügyfélszolgálat: , , fax: H-Cs: és 12-15, P: és Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelıs Államtitkárság 1054 Budapest, Akadémia u. 3. ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Akadémia u.3. központi szám: ügyfélszolgálat: H - Cs: 9-15 P: Családpolitikai Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. tel./fax: Ifjúságügyi Fıosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. tel./fax:

7 Gyermekvédelmi és Gyámügyi Fıosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. tel./fax: Fogyatékossági Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u 3. tel./fax: Esélyegyenlıségi Fıosztály 1054 Budapest, Alkotmány u Oktatásért Felelıs Államtitkárság 1055 Budapest, Szalay u ügyfélszolgálat: Budapest, Szalay u (bejárat a Honvéd és a Szalay utca sarok felıl) ügyfélszolgálat: (felsıoktatási szakterület), (közoktatási szakterület), fax: H-Cs: 9-12 és 13-16, P: 9-12 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/a , fax: H-Cs: , P: Budapest Fıváros Kormányhivatalának Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Ceglédi ügyfélszolgálat: 2700 Cegléd, Rákóczi út 14. 7

8 Országos Egészségbiztosítási Pénztár , / , fax:53/ H, K, Cs: , Sz: , P: 8-12 Cegléd: H-Cs: 8-15, P: 8-12 Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság 1139 Budapest, Váci út , 80/ H, K, Cs: , Sz: ügyelet: , P: Budapest Fıváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 1081 Budapest, Fiumei út 19/a , fax: H: 8-18, K: 8-12, Sz-Cs: 8-15, P: 8-13 Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala 1052 Budapest, Városház u Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fıosztály Gyermek-és Ifjúságvédelmi Osztály Oktatási Osztály Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztály Szociálpolitikai Osztály Egészségügyi Osztály 8

9 Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármesteri Hivatala Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u Budapest Fıváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala 1056 Budapest, Váci utca (1364 Budapest, Pf.: 234) Ügyfélfogadás elızetes bejelentkezés alapján: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út , fax: Ügyfélfogadás idıpont-egyeztetés alapján történik. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u , fax: Foglalkoztatási Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér , fax:

10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budapest, Budafoki út , fax: H, Cs: 8:30-13, K: 13-18, Sz: szünnap (csak diákok fogadása ), P: (internetes idıpontfoglalás szükséges) Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u

11 3. BRFK, kerületi rendırkapitányságok Budapesti Rendır-fıkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. központi tel: , segélyhívó: 107, 112, sms vonal hallássérülteknek: 20/ Telefontanú: 80/ Budapesti Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztály 1094 Budapest, Páva u. 32/a Budapesti Rendır-fıkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály 1087 Budapest, Tolnai Lajos u I. kerületi Rendırkapitányság 1013 Budapest, Pauler u Budapest Pf. 1. tel./fax: II. kerületi Rendırkapitányság 1024 Budapest, Rómer F. u tel./fax:

12 III. kerületi Rendırkapitányság 1036 Budapest, Tímár u. 9/a. zöld szám: 80/ Rendırırs Békásmegyer: IV. kerületi Rendırkapitányság 1042 Budapest, Árpád út , fax: Rendırırs Káposztásmegyer: V. kerületi Rendırkapitányság 1055 Budapest, Szalay u , fax: VI. kerületi Rendırkapitányság 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 4. tel./fax: VII. kerületi Rendırkapitányság 1071 Budapest, Dózsa György út VIII. kerületi Rendırkapitányság 1084 Budapest, Víg u , fax: Rendırırs Keleti Pályaudvar:

13 IX. kerületi Rendırkapitányság 1096 Budapest, Haller u , fax: X. Kerületi Rendırkapitányság 1102 Budapest, Harmat u , ügyelet: , fax: XI. kerületi Rendırkapitányság 1113 Budapest, Bocskai út Rendırırs İrmezı: XII. kerületi Rendırkapitányság 1122 Budapest, Maros u , , fax: XIII. kerületi Rendırkapitányság 1135 Budapest, Szabolcs u Rendırırs Újlipótváros: XIV. kerületi Rendırkapitányság 1143 Budapest, Stefánia u zöld szám:80/ , Rendırırs Alsórákos:

14 XV. kerületi Rendırkapitányság 1152 Budapest, Széchenyi tér 5. zöld szám: 80/ , XVI. kerületi Rendırkapitányság 1163 Budapest, Veres Péter út XVII. kerületi Rendırkapitányság 1173 Budapest, Ferihegyi út XVIII. kerületi Rendırkapitányság 1183 Budapest, Üllıi u , fax: XIX. kerületi Rendırkapitányság 1192 Budapest, Ady E. u , fax: XX-XXIII. kerületi Rendırkapitányság 1204 Budapest, Török Flóris u , fax: Rendırırs Soroksár:

15 XXI. kerületi Rendırkapitányság 1211 Budapest, Szent Imre tér XXII. kerületi Rendırkapitányság 1221 Budapest, Városház tér , ügyelet:

16 4. Jogvédelem, jogi tanácsadás: hivatalok és civil szervezetek Alapvetı Jogok Biztosának Hivatala Alapvetı jogok biztosa: Dr. Szabó Máté A jövı nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes biztos: Dr. Fülöp Sándor A nemzetiségi jogokért felelıs helyettes biztos: Dr. Kállai Ernı 1051 Budapest, Nádor u , fax: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnök: Dr. Péterfalvi Attila 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: , fax: Egyenlı Bánásmód Hatóság 1024 Budapest, Margit krt Budapest Fıváros Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 1088 Budapest, Szentkirályi u Tevékenységek: mediáció, jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés és kárenyhítés, pártfogó felügyelıi tevékenység, bőnmegelızés és jóvátétel. 16

17 Jogi Segítségnyújtó Osztály 1116 Budapest, Hauszmann A. u H: 9-13, Sz: 13-18, Cs: Állandó kihelyezett ügyfélfogadás: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. V. em. K: 8-12 Áldozatsegítı Osztály 1116 Budapest, Hauszmann A. u , fax: H: 9-13, K: , Sz: , Cs: 9-13 Fiatalkorú Bőnelkövetık Pártfogó Felügyelıi Osztálya 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. IV. em /1120 H K - Cs: 9-16 P: 9-13 Felnıttkorú Bőnelkövetık Pártfogó Felügyelıi Osztálya 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. II. em /1151 H K - Cs: 9-16 P: 9-13 Bőnmegelızési és Jóvátételi Osztály 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. II. em /1300 Koordinációs Osztály 1088 Budapest, Szentkirályi /

18 Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató 1088 Budapest, Szentkirályi u

19 5. Nemzeti és etnikai kisebbségeket segítı intézmények Fıvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1097 Budapest, Lónyai u , Fıvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1081 Budapest, Szilágyi u Fıvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Vécsey u Fıvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1089 Budapest, Bíró Lajos u , Fıvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u

20 Fıvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Román Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1054 Budapest, Akadémia u Fıvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1055 Budapest, Falk M. u Roma Polgárjogi Alapítvány 1078 Budapest, Nefelejcs. u , Romaversitas Alapítvány 1066 Budapest, Teréz krt Phralipe Független Cigány Szervezet 1084 Budapest, Tavaszmezı u Roma Parlament 1084 Budapest, Tavaszmezı u

21 6. Családvédelmi és szociális intézmények 6.1. Kerületi polgármesteri hivatalok szociálpolitikával foglalkozó részlegei I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1014 Budapest, Kapisztrán tér , fax: H: 14-18, Sz: , P: 8-12 II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d , fax: H: , Sz: , P: III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Fıosztály 1033 Budapest, Fı tér , H: 9-18, K: , Sz: , Cs: , P: IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Fıosztály 1042 Budapest, Király u H: 14-18, K, Cs: 8-12, Sz:10-17, P:

22 V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1051 Budapest, Erzsébet tér , H: , Sz: , P: VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u /2153 H: , Sz: , P: 8-12 VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 1076 Budapest, Garay u ; , H: , Sz: , P: 8-12 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u Szociális Iroda 1082 Budapest, Baross u /31 H: , Sz: , P:

23 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda 1092 Budapest, Bakáts tér Szociálpolitikai Csoport 1092 Budapest, Üllıi út , fax: H: , Sz: 8-16, P: 8-12 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 1102 Budapest, Szent László tér H: , Sz: 8-16, P: XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Budapest, Bocskai út Szociális Osztály 1113 Budapest, Zsombolyai u , fax: központi szám: H-Cs: 8-18, P: 8-16 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út , , fax:

24 H: , Sz: 8-16, P: 8-12 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 1139 Budapest, Béke tér H: , Sz: , P: XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Osztály 1145 Budapest, Pétervárad u , H: , Sz: , P: XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 1153 Budapest, Bocskai u , fax: Szociálpolitikai Csoport 1153 Budapest, Bocskai u H: , Sz: , P: XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 1163 Budapest, Havashalom u H: , Sz: , P:

25 XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Szociális Iroda 1173 Budapest, Pesti út H: 13-18, Sz: 8-16, P: 8-12 XVIII. kerület Pestszentlırinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 1184 Budapest, Üllıi út , H: , Sz: 8-16, P: 8-12 XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1195 Budapest, Városháza tér , fax: H: 14-18, Sz: , P: 8-12 XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1201 Budapest, Kossuth tér H: , Sz: , P: XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 1211 Budapest, Szent Imre tér

26 H: , Sz: , P: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda 1221 Budapest, Anna utca 15/b H: , Sz: 8-12 és 14-18, P: 8-12 Nagytétényi telephely 1225 Budapest, Nagytétényi út , , fax: /18 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út H: 14-18, Sz: , P:

27 6.2. Kerületi gyámhivatalok A gyámhivatal a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok során ellátja és intézi: - a kiskorúak és cselekvıképességükben érintett nagykorú személyek (gondnokoltak) ügyeit, - ellátja a kapcsolattartással; - a kiskorúak házasságkötésének engedélyezésével; - az örökbefogadással, családba fogadással; - a családjogi helyzet rendezésével; - a tartásdíj állam általi megelılegezésével; - az otthonteremtési támogatással; - a családból történı kiemeléssel; - az utógondozással és utógondozói ellátással; - a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos ügyeket. I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1014 Budapest, Kapisztrán tér II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1024 Budapest, Frankel Leó u III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1035 Budapest, Váradi S. u. 15/a IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1042 Budapest, Király u V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1051 Budapest, Erzsébet tér

28 VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1067 Budapest, Eötvös u VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1076 Budapest, Garay u VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1082 Budapest, Baross u , IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1091 Budapest, Üllıi út , /314 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1106 Budapest, Bánya u. 35. levél cím: 1106 Budapest, Szent László tér XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1113 Budapest, Zsombolyai u XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1126 Budapest, Böszörményi út , XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1139 Budapest, Béke tér

29 XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1145 Budapest, Pétervárad u XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1153 Budapest, Bácska u XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1163 Budapest, Havashalom u XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1173 Budapest, Egészségház u XVIII. kerület Pestszentlırinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1183 Budapest, Városház u XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1195 Budapest, Városház tér XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1201 Budapest, Vörösmarty u XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1211 Budapest, Völgy u. 8. levélcím: 1211 Budapest, Szent Imre tér ,

30 Budafok- Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1221 Budapest, Anna u /126 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal 1239 Budapest, Hısök tere

31 6.3. Kerületi jegyzıi hatáskörő gyámhatóságok Jegyzıi hatáskörő gyámhatóság feladatköre: - dönt a veszélyeztetett gyermekek védelembe vételérıl és a védelembe vétel megszüntetésérıl; - dönt a veszélyhelyzetben lévı gyermek családból történı azonnali kiemelésérıl; - környezettanulmányt készít bírósági/társhatósági stb. megkeresésekre; - ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki; - teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel. I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1014 Budapest, Kapisztrán tér II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi Osztály 1033 Budapest, Fı tér IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Gyermekvédelmi Csoport 1042 Budapest, Király u , /146 V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1051 Budapest, Erzsébet tér

32 VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1067 Budapest, Eötvös u /2153 VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhatósági Csoport 1076 Budapest, Garay u VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi Iroda 1082 Budapest, Baross u IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi csoport 1092 Budapest, Üllıi út /353 X. kerület Kıbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda - Egészségügyi és Szociális Osztály Gyámügyi Csoport 1106 Budapest, Szent László tér , XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály Jegyzıi Gyámhatóság 1113 Budapest, Zsombolyai u XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Hatósági Csoport 1126 Budapest, Böszörményi út

33 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 1139 Budapest, Béke tér XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámügyi Csoport 1145 Budapest, Pétervárad u XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Csoport 1153 Budapest, Bácska u XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1163 Budapest, Havashalom u XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi Csoport 1173 Budapest, Pesti út XVIII. kerület Pestszentlırinc- Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyám-és Gyermekvédelmi Csoport 1184 Budapest, Üllıi út XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1195 Budapest, Városház tér

34 XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 1201 Budapest, Kossuth tér XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Iroda 1211 Budapest, Szent Imre tér /139 Budafok- Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda Jegyzıi Gyámhatóság 1221 Budapest, Nagytétényi út /15, /115 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út ,

35 6.4. Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálatok Családsegítı szolgálat: - tájékoztatást ad, tanácsadást tart életvezetési, mentálhigiénés, jogi, foglalkoztatási problémák, konfliktusok esetén; - adósságkezelést végez közüzemi díjhátralékkal rendelkezık részére. Gyermekjóléti szolgálat: - tájékoztatást, tanácsadást tart gyermekes családoknak életvezetési, mentálhigiénés, jogi, iskolai problémák, konfliktusok esetén - meghallgatja a gyermek panaszát, tájékoztatja a gyermeket jogairól és segíti azok érvényesülését; - javaslatot tesz gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására; - ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat; - támogatást nyújt szociális válsághelyzetben lévı várandós anyák számára; - elısegíti a családi konfliktusok megoldását fıként gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetén; - szabadidıs programokat szervez. I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1012 Budapest, Attila út , H: 9-17, K: , Sz: , Cs: 9-17, P: 9-13 gyermekjóléti: családsegítı: Budapest Fıváros II. kerületi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ 1027 Budapest, Horváth u tel/fax: H-Cs: 14-18, K, Sz: 10-18, P:

36 Gyermekjóléti Központ Mobil: Készenléti tel.: (hétfıtıl péntekig: este 18 óra reggel 8 óra, szombat-vasárnap, 0-24 óra között hívható) Családsegítı Szolgálat Mobil: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Budapest, Váradi u , Gyermekjóléti Központ készenléti tel.: , Telephely 1039 Budapest, Kelta u H: 13-18, K, Sz, Cs: 9-18, P.: 9-12 IV. kerület Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Családsegítı Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 1042 Budapest, Deák F. u. 93. Újpest SZEI Családsegítı Szolgálat , fax: H-Cs: 8-19, P:

37 Újpest SZEI Gyermekjóléti Központ , fax: Készenléti tel.: (krízis esetén, nyitvatartási idın túl hívható) H-CS: 9-19, P: nincs ügyfélfogadás Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Belvárosi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 1056 Budapest, Havas u. 2. (bejárat a Molnár u. felıl) , H, Sz: 8-18, K, Cs: 8-16, P: 8-14 Budapest Fıváros VI. kerület Önkormányzata Terézvárosi Családsegítı Szolgálat 1061 Budapest, Hegedő u. 7. tel./fax: , H: 14-19, K, Sz: 8-19, Cs: 8-20, P: Budapest Fıváros VI. kerület Önkormányzata Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 1068 Budapest, Király u , , mobil:

38 H-Cs: 8-18, P: 8-14 Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - Hetedhét Gyermekjóléti Központ 1076 Budapest, Alpár u , fax: , mobil: Készenléti tel.: (krízis esetén, nyitvatartási idın kívül hívható) H: 13-18, K-Cs: 8-18, P: Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Esély Családsegítı Szolgálat 1071 Budapest, Dózsa György út 70. (bejárat a Peterdy u. felıl) tel./fax: , H: 9-18, K: 9-18, Sz: 14-18, Cs: 9-18, P: 9-13 Józsefvárosi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ 1089 Budapest, Kıris u , fax: Készenléti tel: (nyitvatartási idın túl hívható) H: , K: , Sz: 12-18, Cs: , P:

GYÓGYPEDAGÓGIA. Kerület Intézmény Igazgató Telefon/fax E-mail. Gronskiné Apor Ilona. 391-4830 fax: 200-3677

GYÓGYPEDAGÓGIA. Kerület Intézmény Igazgató Telefon/fax E-mail. Gronskiné Apor Ilona. 391-4830 fax: 200-3677 INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2011. január 17. GYÓGYPEDAGÓGIA II. Kerület Intézmény Igazgató Telefon/fax E-mail III. IV. Palotás Gábor Általános Iskola Ötvös J. u. 7. 1021 Újlaki Általános Iskola Ürömi u. 64.

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2007 11 21 i állapot GYÓGYPEDAGÓGIA. Gronskiné Apor Ilona. 391 4830 fax: 200 3677. Tamás Lídia

INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2007 11 21 i állapot GYÓGYPEDAGÓGIA. Gronskiné Apor Ilona. 391 4830 fax: 200 3677. Tamás Lídia INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2007 11 21 i állapot GYÓGYPEDAGÓGIA II. Palotás Gábor Általános Iskola Ötvös J. u. 7. 1021 Újlaki Általános Iskola Ürömi u. 64. 1023 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti ok I. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási II. Vezető: Madár Csaba szakmai vezető: Dukay Tibor Családsegítő

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) Kérem a II. éveseket, hogy kifejezetten a gyermekjóléti szolgálatnál keressenek majd helyet, és ne a családsegítő szolgálatnál. A IV. évesek az Összefüggő

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok feladatellátási helyei

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok feladatellátási helyei A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok feladatellátási helyei Megye Tankerület OM azonosító Intézmény neve Helység Utca

Részletesebben

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő)

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő) Sorszám: Azonosító száma Ált.Iskola neve Ált. Iskola címe Szóbeli felvételi vizsga: 2016. február 22-én (hétfő) 8 óra 15 perc 1. 71618711867 Kosztolányi Dezső Gimnázium 1012 Budapest, Attila u. 135. 2.

Részletesebben

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43.

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43. 1. melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratához Megye Tan OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / ház Irányító- Székhely Helység Utca / ház I. 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos

Részletesebben

Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA

Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA Budapest, 2014.április 10. Készítette: Bátky Edit FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT létrejötte A 15/2014. EMMI

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei 1. melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratához Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei

Részletesebben

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28.

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28. 01 kerület 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Batthyány utca 8. 1015 x Batthyány utca 8. 1015 01 kerület 039432 I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Lisznyai utca 40-42. 1016 x

Részletesebben

III. kerület Huszti út 20. Áruházláncok. III. kerület Flórián tér 7-9. Bevásárló központok

III. kerület Huszti út 20. Áruházláncok. III. kerület Flórián tér 7-9. Bevásárló központok Kerület Cím Intézmény I. kerület 1011 Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények I. kerület Könyvtár Attila út 93. Közkönyvtárak I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Közkönyvtárak I. kerület Könyvtár Budavári

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín 1. oldal 2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1 08.00-11.00 Bp. XV. Vasutastelep utca 1 08.30-10.00 Bp. XII. Istenhegyi

Részletesebben

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín 2016. szeptember BRFK 1. oldal Nap Időpont Helyszín 1 02.00-05.00 Bp. XVIII. Gyömrői út 1 07.00-08.30 Bp. IX. Soroksári út 1 07.00-08.30 Bp. X. Ker. Vaspálya u. 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1

Részletesebben

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII.

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII. 2016. december hónapban tervezett sebességellenőrző, valamint a változtatható helyzetű KKEP eszközzel végrehajtható egyéb jogsértést dokumentáló tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.30-10.30 Bp. XXII.

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ELLATASIFORMACSOPORT NEV. Budapest audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Budapest Hercegprímás u

ELLATASIFORMACSOPORT NEV. Budapest audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Budapest Hercegprímás u audiológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Járóbeteg szakellátás 1106 Maglódi út 89-91. audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Hercegprímás u. 14-16. audiológia Betegápoló

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

17/2010 (III.30.) OKM rendelet 17-18. szerinti igénylés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása. Önkormányzati fenntartók

17/2010 (III.30.) OKM rendelet 17-18. szerinti igénylés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása. Önkormányzati fenntartók i fenntartók címe neve om 1 Aba Nagyközség Aba 8127 Rákóczi u. 12. Aba Sámuel Általános Iskola 030113 Aba 3 3 750 000 2 Abony Város Abony 2740 Kossuth tér 1 Pingvines Óvoda 032795 Abony 1 1 625 000 3 Abony

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2007. (VI.22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett szállító 1. helyen végzett szállító pontszáma 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról F.M. Közgyőlése 172/2009. (V.21.) K.h.sz. határozata a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról A Megyei Közgyőlés az önkormányzat fenntartásában mőködı

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 06.45-09.15 Bp. II. Árpád F. útja 1 07.00-09.00 Bp. XIX. Zalaegerszeg utca 1 08.00-10.30 Bp. IV. ker. Fóti

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A beküldő általános iskola neve 72158134093 Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola 72171009410 Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12.

Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12. Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12. OM azonosító Intézmény neve Intézmény cím irányítószám Intézmény cím utca/hsz. 035424 Hunfalvy János

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Az Alapító Okirat 1. mellékletében szereplő köznevelési intézmények és azok feladatellátási helyei: Okirat száma: 1490/2016. 1. melléklet Megye Tankerület OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / házszám

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu

Fritz Zsuzsa Budapest Révay u. 16. 1065 311-9214 354-1082 info@balinthaz.hu www.balinthaz.hu INTÉZMÉNY VEZETİ VÁROS CIM IRSZ TEL TEL2 FAX E-mail Weblap Ady Endre Mővelıdési Dr. Oláh Zsigmond Budapest Tavasz u. 4. 1043 231-6000 231-6003 369-5351 ady@adymk.hu www.adymk.hu Albertfalvi Közösségi Csuhainé

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti XIV. Tankerülete 1145 Budapest XIV. kerüle, Pétervárad utca 2. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti XIV. Tankerülete 1145 Budapest XIV. kerüle, Pétervárad utca 2. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2014 KLIK Budapesti XIV. Tankerülete 1145 Budapest XIV. kerüle, Pétervárad utca 2. Fenntartói azonosító: 39011654-199000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Budapest XIV. Kerületi

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok. Budapest 35218 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 1013 Budapest Attila út 43. 1/3757736

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok. Budapest 35218 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 1013 Budapest Attila út 43. 1/3757736 Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosító A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Intézmény neve Intézmén y cím Intézmény irányítósz cím város ám Intézmény cím utca/hsz. Az intézmény

Részletesebben

1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23.

1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. Aga 1. Aga 2. Bakonyoszlop 1. Bakonyoszlop 2. Bakonyoszlop 3. Balatonboglár 1. Balatonboglár 2. Balatonboglár 3. Béke 1. Béke 2. Béke 3. Aga i Egysége Aga a Utógondozó Általános Iskola, Diákotthon, és

Részletesebben

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik.

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik. Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik. - Azonnal értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot a 112, vagy 107 tárcsázásával (a hívószámok bárhonnan ingyenesen hívhatóak). - A kerületi rendőrkapitányságok

Részletesebben

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók Ágazat Szekció JNSZMKH Népegészségügyi Szakig. 1. Szerve, Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Részletesebben

Intézmény cím város irányítószám. Budapest, Pf.:110) Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Intézmény cím város irányítószám. Budapest, Pf.:110) Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Régió az intézmény székhelyéne k címe szerint Budapest 035357 Budapesti Egyetemi Katolikus 1015 Budapest Szabó Ilonka u. 2-4. 1/2148063 és Kollégium Budapest 035307 Kodály Zoltán Magyar 1015 Budapest Toldy

Részletesebben

2010. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2010. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Csatlós Barbara triatlon XXI. Katona József Általános Iskola 2. Barabás Alexandra karate IX. Weöres Sándor Általános Iskola és 3. Jakus Gábor kick-boksz XXIII. Török Flóris Általános

Részletesebben

2011. Diákranglista - egyesületi végeredmény. Egyesül et. Hely. Pont. Vác Városi. Evezős. Budapes ti. Evezős. Regatta Club - Külker Evezos Klub

2011. Diákranglista - egyesületi végeredmény. Egyesül et. Hely. Pont. Vác Városi. Evezős. Budapes ti. Evezős. Regatta Club - Külker Evezos Klub Hely Egyesül et Pont 1 Vác Városi 1454 2 Szegedi Vízisport Egyesüle 856 3 Mosonm agyaróvá ri 657 4 Csongrá di Vízügyi 642 5 Budapes ti 632 6 Kalocsai Sport Egyesüle 531 7 Danubius Nemzeti Hajós 498 8 Csepel

Részletesebben

Budapest Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 1074

Budapest Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 1074 A vizsgát hirdető intézményre vonatkozó adatok Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosító Intézmény neve Intézmény cím irányítószám Budapest 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor 1013

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

2009. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2009. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Balázs Otília tájékozódási futás XI. Budai Ciszterci Szent Imre 8 osztályos 2. Borza Ágnes úszás II. Fillér utcai Általános Iskola 3. Czegle Fanni szinkronúszás XI. Kelenvölgyi Általános

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Ssz. Megye Település Cím Intézmény Nyitva tartás, Megjegyzés 1 Budapest Budapest Budapest, I. kerület Battyány tér 5-6. Áruházláncok SZ: 08:18:00 V:

Ssz. Megye Település Cím Intézmény Nyitva tartás, Megjegyzés 1 Budapest Budapest Budapest, I. kerület Battyány tér 5-6. Áruházláncok SZ: 08:18:00 V: Ssz. Megye Település Cím Intézmény Nyitva tartás, Megjegyzés 1 Budapest Budapest Budapest, I. kerület Battyány tér 5-6. Áruházláncok SZ: 08:18:00 V: 08:17:00 2 Budapest Budapest Budapest, I. kerület Hattyú

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. www.kigyk.eu; 06/27-358-490

Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. www.kigyk.eu; 06/27-358-490 Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. www.kigyk.eu; 06/27-358-490 Vadaskert a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. www.vadaskertalapitvany.hu; info@vadasnet.hu

Részletesebben

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosít ó A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Intézmény neve Intézmény cím irányítószám Intézmény cím város Intézmény cím utca/hsz. Budapest

Részletesebben

1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1021 Budapest, Hárshegyi út 9. 1021 Budapest, Hárshegyi út 9.

1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1186 Budapest, Tövishát u. 2/A. 1021 Budapest, Hárshegyi út 9. 1021 Budapest, Hárshegyi út 9. Aga 1. Aga 2. Béke 1. Béke 2. Béke 3. Béke 4. Bokréta Bokréta 1. Bokréta 3. Bokréta 4. Bokréta 6. Bokréta 7. Budapest Főváros Önkormányzata Aga a Budapest Főváros Önkormányzata Aga a Otthona Budapest Főváros

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

A főváros területén található melegedőhelyek:

A főváros területén található melegedőhelyek: A főváros területén található melegedőhelyek: Cím Intézmény Nyitva tartás, Megjegyzés Budapest, I. kerület Battyány tér 5-6. SZ: 08:18:00 V: 08:17:00 Budapest, I. kerület Hattyú u. 14. Hattyúház bevásárló

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége Versenybírósága Kőbányai DSE bajnoki műsora 2015.04.14. - 2015.06.30.

Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége Versenybírósága Kőbányai DSE bajnoki műsora 2015.04.14. - 2015.06.30. 2015. április 15. - szerda Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége Versenybírósága 19:00 Zsíros Akadémia Kőbánya Diósdi KK NB-0222 2015. április 18. - szombat Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Budapest KRUPP DÉLI ABC I.KRISZTINA 1013 Budapest KRISZTINA KRT. 37. Budapest CBA HORVÁTH-KERT 1013 Budapest ALAGÚT U. 5. Budapest CBA-BUDAVÁR 1014 Budapest TÁRNOK U. 22-24.

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték 26/2010. (XII.29.) BM utasítás 14-15.pont Adatszolgáltató: BRFK Hivatala Adományozó megnevezése és székhelye Az adomány leírása Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték Az

Részletesebben