Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában"

Átírás

1 Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában Dr. Csákvári Judit stratégiai témafelelős TÁMOP / kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház,

2 VÁZLAT Széles körű, családra irányuló intervenció Nemzetközi fejődési trendek Módszeradaptáció

3 SZÉLES KÖRŰ INTERVENCIÓ A korai intervenció a családok széles körét érinti A nemzetközi gyakorlatban a jogosultság megállapítása során egy lépésről lépésre felépített döntéshozó algoritmust alkalmaznak A döntéshozatal folyamata során öt egymásra épülő kérdést vizsgálnak meg

4 SZÉLES KÖRŰ INTERVENCIÓ Diagnosztizált állapot - meglévő fogyatékosság, zavar Biológiai rizikó a fejlődési zavarra Környezeti rizikó családi társas környezet Meglévő fejlődési késés nincs nyilvánvaló fogyatékos állapot, de nehezített a fejlődés Aggodalmak, jelzések amik indokolják a beavatkozást

5 NEMZETKÖZI FEJŐDÉSI TRENDEK Rendszerszemlélet: Mivel a korai beavatkozás több funkciót és fejlődési területet érinthet, valamint gyermek és környezete csak egységben szemlélve érthető meg, ezért a rendszerszemléletű megközelítés a korai intervencióban is hasznos elméleti keret lehet A rendszerszemléletű perspektíva képes figyelembe venni azt a komplex és reciprok interakció mintázatot, ami a gyermekben meglévő nehézségek és erősségek a gyermek és környezete, valamint a felődésben jelen lévő rizikó és védőfaktorok között zajlik Ez utóbbi három jól elkülöníthető szinten működik:» a gyermek szociális és kognitív kompetenciái,» az interakciók családi mintázata és» a család erőforrásai

6 NEMZETKÖZI FEJŐDÉSI TRENDEK Családközpontú megközelítés: A családközpontúság egy szolgáltatásnyújtó filozófiának tekinthető, mely olyan értékek és hiedelmek mentén szerveződik, amelyek a szakember és család közötti interakció felvételt, a kapcsolódást támogatják Ez a megközelítés többféle módon megvalósulhat, de mindegyik közös eleme, hogy a családokkal méltósággal és tisztelettel foglalkozik személyre szabott, flexibilis és válaszkész a család által jelzett szükségletekre lehetővé teszi az információk megosztását, így a család alapos információk mentén tud döntéseket hozni. jellemzi a szülő-szakember együttműködés és partneri viszony, és a családtagok aktív bevonódása a szolgáltatások és támogatások mobilizálásába a szülői elköteleződésre és akív bevonódásra erőforrásként tekint célzottan elemzi és fejleszti is azokat a szülői készségeket, melyek a csecsemők és kisgyermekek szociális- és érzelmi kompetenciafejlődésének meghatározó faktorai (Powell,Dunlop, 2010)

7 HAZAI LEHETŐSÉGEK A már ismertetett szempontok mentén megvizsgált több, mint 20 módszer, megközelítés, eljárás közül négy került kiválasztásra, melyek a családban meglévő erősségek és védőfaktorokat, valamint a szülői kompetenciafejlesztést fókuszban tartva valósítják meg a korai intervenciót A módszerek jól illeszthető a szociális szakemberek feladatköréhez és jelenlegi gyakorlatához Új szemléleti és módszertani kiegészítésekkel biztosítják a koragyerekkori kompetenciafejlődés optimális megvalósulását

8 MÓDSZERADAPTÁCIÓ Strengthening Families - a protective factors framework - Családok erősítése védőfaktorok keretprogram (USA) Elternchance ist Kinderchance A szülők esélye a gyermekek esélye (Németország) Parents as Teachers (PAT) Szülők, mint tanárok, Mit Eltern lernen A szülőkkel tanulni (USA, német és svájci adaptáció) Center for Parent Information and Resources Szülői Információforrás Központ (USA)

9 MÓDSZERADAPTÁCIÓ Strengthening Families - a protective factors framework: Családok erősítése védőfaktorok keretprogram (USA) Tudományos kutatásokon alapul Célja: a családok erősítése, a gyermekek fejlődésének támogatása és a gyermekbántalmazás és elhanyagolás valószínűségének csökkentése. Kidolgozója: Center for the Study of Social Policy Elternchance ist Kinderchance: A szülők esélye a gyermekek esélye (Németország) Célja: az iskola előtti és iskolán kívüli humánpedagógiai szolgáltatások erejének minden gyerek jobb tanulási sikere érdekében való hasznosítása és a családoknak, mint a gyerekek tanulásbeli motorjainak, aktív bevonása Családok, Idősek, Nők és Fiatalok Minisztériuma (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) stratégiájának része Németországban

10 MÓDSZERADAPTÁCIÓ - Családok erősítése Strengthening Families - a protective factors framework: Családok erősítése védőfaktorok keretprogram (USA) A Családok erősítése program megalapításakor kijelölt öt védőfaktora keretként is szolgál a rendszerek, szakpolitikák és gyakorlatok szintjén helyileg, államilag és nemzetileg - bekövetkező változásokhoz Nemzeti szinten 42 állam és két Egyesült Államokhoz tartozó terület integrálta a Családok erősítése Programot a gyermek- és családszolgálati rendszerének egyes vonatkozásaiban, többen aktív résztvevője a Családok erősítése Program Nemzeti Hálózatának A védőfaktorok vizsgálata és megértése ugyanolyan fontos, mint a rizikófaktorok kutatása A védőfaktorokra olyan egyénekben, családokban, közösségekben vagy a nagyobb társadalomban meglévő körülményként vagy tulajdonságként tekintenek, amelyek egyaránt csökkentik a bántalmazás valószínűségét és növelik a pozitív és adaptív következmények valószínűségét még a rizikófaktorok megléte mellett is

11 MÓDSZERADAPTÁCIÓ - Családok erősítése Strengthening Families - a protective factors framework: Családok erősítése védőfaktorok keretprogram (USA) A Családok Erősítése öt, egymással összefüggő védőfaktorra koncentrál: Szülői reziliencia Szociális kapcsolatok Szülői és gyermeki fejlődéssel kapcsolatos tudás Szükséghelyzetekben való konkrét támogatás A gyermekek szociális és emocionális kompetenciája

12 MÓDSZERADAPTÁCIÓ - Családok erősítése Szülői reziliencia Stresszkezelés és működőképesség/jó helyzetkezelés kihívások és hányattatások esetén is. Szociális kapcsolatok Konstruktív, támogató emberekkel vagy intézményekkel való kapcsolat Szülői és gyermeki fejlődéssel kapcsolatos tudás A szülői jó gyakorlatok és a fejlődés szempontjából megfelelő gyermeki képességek és magatartási formák megértése Szükséghelyzetekben való konkrét támogatás A szülők, gyermekek és családok számára szükséges szolgáltatások azonosítása, elérése és átadása A gyermekek szociális és emocionális kompetenciája Biztos szülői és társas kapcsolatok kialakítása; érzelmek megtapasztalása, szabályozása és kifejezése

13 MÓDSZERADAPTÁCIÓ - Családok erősítése Strengthening Families - a protective factors framework: Családok erősítése védőfaktorok keretprogram (USA) Illeszkedés a szociális szféra, szociális szakember célkitűzéseihez, feladataihoz Rendszerszintű összefüggésekre figyel Erősségekre épít Rizikócsökkentést céloz Optimalizálni igyekszik a (fejlődési) környezetet A család szintjén megjelenő szükségletekre és igényekre reagál

14 MÓDSZERADAPTÁCIÓ - A szülők esélye a gyermekek esélye Elternchance ist Kinderchance: A szülők esélye a gyermekek esélye (Németország) Gyermeki esélyegyenlőség és korai otthoni ismeretszerzés kapcsolata Képességbeli és tanulási sikerek döntő előfeltételét a család teremti meg Széles értelemben vett tanulási kompetenciák fejlesztése koragyermekkortól kezdve Szülőkísérés, mint szakember feladat: a szülőket magabiztossá és érdekeltté tenni a gyermek fejlődési folyamataiban és az intézményi átmenetben szülők számára kompetens segítségnyújtás

15 MÓDSZERADAPTÁCIÓ - A szülők esélye a gyermekek esélye Elternchance ist Kinderchance: A szülők esélye a gyermekek esélye (Németország) Lehetséges szülőkísérő tevékenységek és kompetenciák: Szülői kompetenciák erősítése: szülők elérése, motiválása, a tanulás, ismeretszerzés fontosságának, egyéni fejlődésnek és a tanulási folyamatok ismeretének átadása Tanulási-oktatási lehetőségek megnyitása (bölcsődétől kezdve): a szülő- és családképzésben tanulási-oktatási kísérés és tanácsadás mellett akár kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése Intézményválasztás segítése: oktatási átmeneti döntés előtt álló szülők számára információnyújtás Együttműködés javítása: a szakemberek és a szülők közötti nevelői és oktatói partneri viszony, valamint a gyermeknevelő családok és az intézmények közötti együttműködés fejlesztése Innovatív családképzés létrehozása: a családok tanulási-oktatási támogatása érdekében a szülő- és családképzés új formáinak és tartalmainak kialakítása Hálózatépítés: egyéb szülő- és gyerekvonatkozású intézménnyel, fenntartóval és intézettel való együttműködés és területi vonatkozású hálózat kiépítése

16 MÓDSZERADAPTÁCIÓ - A szülők esélye a gyermekek esélye Elternchance ist Kinderchance: A szülők esélye a gyermekek esélye (Németország) Illeszkedés a szociális szféra, szociális szakember célkitűzéseihez, feladataihoz Szülőkísérő szemlélet a bölcsődei ellátásban a szülő esélye téma megjelenése: kompetens szülő kompetens gyerek sorrend Szülőkísérő szemlélet a szociális munkások körében a gyermek esélye téma megjelenése: koragyermekkor a gyermeki fejlődés és a szülő-gyerek interakció szempontjából Hazai aktualitás: óvodakezdés támogatása kötelező 3 éves óvodába lépés gördülékennyé tétele az intézményektől tartó vagy nehezebben illeszkedő családoknak

17 PERSPEKTÍVÁK Mindkét módszer adaptálása a haza környezetre Kapcsolatfelvétel Tapasztalatcsere Képzés További két módszer részletes megvizsgálása, adaptáció lehetőségének előkészítése

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

LVT. "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7)

LVT. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT Lemorzsolódással Veszélyeztetett Tanulók belső munkaanyag 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei (gyermek- és ifjúságvédelem) c. pályázati felhívás a) tevékenységéhez

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások

A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások 3 4 Biztos Kezdet Kötetek II. 5 A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások Biztos Kezdet Kötetek II. Budapest

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben