Megváltozott családok, megváltozott gyermekek?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megváltozott családok, megváltozott gyermekek?"

Átírás

1 Megváltozott családok, megváltozott gyermekek? Pszichológusi munkám során gyakran panaszolják pedagógus kollégák, hogy a tanulók között egyre több nehezen nevelhető, tiszteletlenül viselkedő gyermekkel és fiatallal találkoznak, akik az egymás közti konfliktusaikat egyre durvábban kezelik, egyre agresszívabbak. A felnőttekkel, de a lányokkal szembeni udvariasság is mintha kiment volna a divatból. Általánosan tapasztalható a tanulóknál az a tendencia, hogy a tanuláshoz való affinitásuk gyengül, a szorgalmas tanulók gyakran gúnyolódás tárgyai, jó tanulósággal nem lehet menőzni. Csodálatot inkább az ügyeskedők váltanak ki a társaikból, sajnos az efféle munkamorál dicsérete ugye nem csak gyermekeinknél tapasztalható? A pszichológusi rendelésen a kétségbeesett szülők is hasonló nevelési nehézségeikről számolnak be. Gyakori, hogy azért kérik a segítségemet, mert nem bírnak gyermekeikkel, és nem, vagy alig tudják rávenni őket az otthoni tanulásra. A gyermekek követelőzővé váltak, ám a kötelességeik teljesítése helyett inkább a tévét nézik, vagy számítógépeznek. Egyre több gyermek szülei számára szinte megközelíthetetlenné válik, és gyakran valamilyen szenvedélybetegség rabjaként kerül egyre reménytelenebb helyzetbe. A szülők gyakran a pedagógust, a pedagógusok gyakran a szülőket hibáztatják, ha egy gyermek iskolai vagy otthoni magatartása már tűrhetetlenné válik. A szülőket többnyire csak az első komolyabb iskolai kudarc szembesíti gyermekük problémásságával. A korábbi, az óvodapedagógusok által észlelt és jelzett aggasztó tüneteket a legtöbb szülő sajnos nem veszi komolyan, abban bízva, hogy gyermeke a problémákat majd kinövi. Néha az idő tényleg megold bizonyos fejlődéssel járó zökkenőket, de az érzelmi elhanyagoltság, vagy a családok diszharmonikus működéséből adódó személyiség- és viselkedészavarokat nem oldja meg. Az iskoláskorú gyermekek magatartási és beilleszkedési zavarainak megjavítása többnyire nem kecsegtet látványos és gyors változással, inkább időigényes, a pszichológus szaktudásán túl a gyermek vagy a serdülő környezetében élők őszinte segíteni akarását és összefogását igénylő munka. Ez időnként nem mentes az esetleges hibás nevelési módszerekkel és az elfojtott motivációikkal való konfrontálódás fájdalmas felismerésétől, de a változás sikeréhez ez a szembesülés elkerülhetetlen. Ha ez nem történik meg, a pszichológus munkája önmagában kevés lehet a gyermek fejlődésében bekövetkezett elakadások megszüntetésére. Az egymásra mutogatás helyett a megoldhatatlannak látszó problémák leküzdéséhez arra lenne szükség, hogy keressük és ismerjük fel a gyermek magatartászavarait előhívó és fenntartó okokat, majd közös erővel küzdjünk azért, hogy ezek az okok megszűnjenek vagy legalább csökkenjenek. Csak így várhatunk javulást, vagy teljes gyógyulást. Valójában mi a pedagógusok tapasztalata az iskolát kezdő gyermekekkel kapcsolatban? A pedagógusok az iskolakezdésnél joggal számítanak arra, hogy életkori sajátosságaik mellett, és azzal együtt is, az iskolát elkezdő gyermekek kellően iskolaérettek és szocializáltak. Megfigyeléseik szerint a tanulók jó részénél nincs meg ez az érettség, vagy hiányos. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyermekek kellő testi fejlettségük esetenként túltápláltságuk mellett részképességeikben gyakran fejletlenek, szociálisan is gyakran éretlenek. Iskolapszichológusi felméréseim során hasonló tapasztalatokat szereztem. Vizsgálati eredményeim azt az általánosan is érzékelhető pedagógusi tapasztalatot erősítik meg, hogy az iskolát kezdő gyermekek részképességeiben egyre nagyobb számban mutatkozik meg különböző mértékű lemaradás, diszharmónia. Ez a tendencia azért is aggasztó, mivel a mozgás, az érzékelés, a beszédkészség, a fantázia, a figyelem és a tapasztalatokon alapuló gondolkodás kellő fejlettsége nélkül nehezen képzelhető el eredményes tanulás. A tanulók közül sokan nem kellően motiváltak; problémamegoldásuk és konfliktuskezelésük, valamint önkontroll funkcióik tekintetében fejlettségük elmarad az életkoruknak megfelelő

2 elvárható szinttől. Önbizalmuk csekély, kudarctűrő képességük gyenge, gyakran érzelmileg is éretlenek. Ezekre a problémákra azért is időben oda kell figyelni, mert ha az átlagtól eltérő fejlettségű, az ún. részképesség-zavaros, vagy az érzelmileg elhanyagolt gyermek nem kap elég figyelmet és segítséget, ennek következményeit, hátrányát folyamatosan cipeli tovább. Ezek a megoldatlan hiányosságok egyre nagyobb kudarcokat, tanulási, majd később alkalmazkodási és magatartási zavarokat okoznak. Az elszenvedett sérülések talaján, illetve ezek következtében súlyos személyiségzavarok, szorongásos zavarok, depresszió alakulhat ki, valamint a különféle szenvedélybetegségbe történő menekülés, esetenként öngyilkosság is bekövetkezhet. Társadalmi szinten ezekkel a kérdésekkel és a problémákkal a pedagógusok szembesülnek először. Munkájuk során gyermekeink fejlettségi állapotát, annak hiányosságait ők tapasztalják meg először. Jelzéseikre oda kell figyelni, ezek akár vészjelzésnek is felfoghatók. Ha a gyermekek viselkedése megváltozott, mi az oka, milyen okok vannak a kétségtelenül érzékelhető negatív változások hátterében? Közhelynek számít, hogy az utóbbi néhány évtized társadalmi változásai, a felgyorsult életritmus, a teljesítményközpontúság következtében nevelési céljaink diffúzzá váltak, értékrendünkben zavar támadt, alapvető és tradicionális emberi értékek kérdőjeleződtek meg. A kétségtelenül kedvezőtlen társadalmi változásokon túl a kialakult bajok okának kutatása során a pszichológusok és a szociológusok figyelme egyre inkább a családok életkörülményeire és kapcsolati rendszerének vizsgálatára irányult. Annál is inkább, mivel a család, mint elsődleges szocializációs csoport, egyik legfontosabb feladata, hogy a benne nevelkedő gyermekek számára átadja az alapvető és legfontosabb ismereteket, az emberi együttélés szabályait, valamint elsajátítassa velük a legalapvetőbb társadalmi szokásokat. A családban készülnek fel a gyermekek az iskolára. A gyermekek születésüktől az iskolakezdésig többnyire saját családjukban nevelkednek. Ez az együttélési forma az utóbbi évtizedekig jól bevált, mint a társadalom legkisebb egysége. A házasságkötéssel jogilag is elismert egyik leggyakrabban választott együttélési forma évezredek óta. A legkedvezőbb hely a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából a teljes család, ahol a gyermekek a legkedvezőbben fejlődhetnek, ahol a szülő gyermek kapcsolatban szerzett minták, tapasztalatok alakítják és befolyásolják személyiségüket. A családterapeuták és a szociológusok szerint is világszerte ismert az a jelenség, hogy a hagyományos családok a felgyorsult gazdasági és társadalmi változásokhoz igen nagy nehézségek árán tudnak igazodni. Felmerül a kérdés, hogy a változások következtében a hagyományos, tradicionális családnak megvan-e még a létjogosultsága? Mint ahogy azt Komlósi is leírta, szerencsére nincs szükség ennek az életformának a megszüntetésére, csupán az átalakulása szükséges. Annál is inkább, mivel a teljes családon kívül nem alkalmas egyetlen szociális struktúra sem gyermekeink gondozására, nevelésére. A statisztikák szerinti lesújtó hazai mentálhigiénés állapotok, valamint az előbbiekben is leírt problémák ismeretében felmerül a kérdés, hogy ha a család legfontosabb funkciói ősidők óta nem változtak, vajon a mai családok többsége képes-e ezeket a funkciókat biztosítani? Caplan szerint a családokban a következő funkciók működése szükséges a családtagok mentális egészsége érdekében: összegyűjti és terjeszti a világra vonatkozó információkat;

3 visszajelentő, útmutató rendszerként működik; a világról alkotott kép, életfilozófia forrása; a problémák megoldásában eligazít, közbenjár; gyakorlati és konkrét segítségforrás; a pihenés és a regenerálódás helye; referencia- és kontrollcsoportként hat; az identitás forrása; az érzelmi teherbírást fokozza. Sajnálatos, de a családok nagy részében ezek a támogató funkciók nem, vagy csak nagyon hiányosan működnek. Elég például, ha a világra vonatkozó információk szerzésével kapcsolatosan vizsgálódunk. A gyermekek világhoz történő jobb alkalmazkodását aligha segítik elő a napjainkban eluralkodó, a média által nyújtott szennyműsorok, amelyekkel vagy túl korán, vagy túl egyoldalúan találkoznak a gyermekek. Gyakran megdöbbenek kis vagy kissé nagyobb klienseimmel történő beszélgetéseim során, amikor elmesélik, hogy este nyolc óra után milyen filmeket néznek otthonaikban. Nem ritkán horror- vagy szexfilmeket, esetenként pornográf csatornákat fedeznek fel saját gyermekszobai tv-készülékükön. Ugyanis egy magára valamit is adó gondos szülő a saját tévét is biztosítja gyermekének. Gyakran szüleik tudtával, vagy kellő kontroll hiányában, amíg szüleik az igazak álmát alusszák. Sajnálatos jelenség, hogy a sorozatokat és a kibeszélő show-kat a munkából hazaérkező szülők általában gyermekeikkel együtt nézik, ezért az iskolában történtek meghallgatására már nem marad idő. A családtagok ügyes-bajos dolgainak és a napi szinten felmerülő problémáknak a megbeszélése helyett is inkább a kék doboz által sugárzott reklámok és az akciófilmek tartják bűvkörükben az elfáradt családtagokat. Ily módon nem működik a család második támogató funkciója, a visszajelentés funkciója sem. Az anya vagy az apa meseolvasása helyett is általában a tévé mondja, ill. a magnó meséli a mesét. Élő beszéd hiányában gyermekeink pedig nem tanulnak meg szépen beszélni, helyesen artikulálni. Ez kommunikációs nehézségekhez vezet, aminek következményei az iskolai szóbeli számonkérés során kifejezési nehézségekben nyilvánulnak meg. Ha otthonaikban a gyermekek egy részénél a szülői felelősség és a kellő kontroll hiánya miatt szenvednek el a gyermekek olyan traumás és feldolgozhatatlan élményeket, ismereteket, szenvednek el hiányosságokat, amelyek kis gondossággal megelőzhetők lennének, addig még a szülők felvilágosítása, felelősségérzetük felkeltése társadalmi méretekben is szükséges lenne. Ilyen célokra kellene felhasználni a médiát, különös tekintettel a pszichológiai kultúra terjesztésére. Az életfilozófia forrásaként szolgáló stabil értékek és attitűdök átadása is zavart szenved a zavaros életritmussal élő értékrendi zavarokkal küzdő szülők és nagyszülők családjában. Ha a szülő nem kongruens, ha nem mutat gyermekének példát, a nevelői hatás visszájára fordul, a szülői tekintély alapjaiban rendül meg. Sajnos a kialakult véleményt a gyermekek a többi felnőttre is hajlamosak átvinni, ezáltal a pedagógusok hatékonyságát is csökkentik. A csalódott serdülő nyíltan is lázad, a szülők keltette indulatokat gyakran az iskolában a tanárain, az iskolán kívül más felnőtteken próbálja megtorolni. Ha ott is csupán retorzió a reagálás, és nem látjuk meg a figyelemfelkeltő, zavaró magatartás mögött a segélykérő gyermeket, akkor nem érjük el célunkat, a büntetések eredménytelenek lesznek. Fontos támogató funkciója a családnak a nyugodt pihenés és a regenerálódás biztosítása, ahol a családtagok igazán elengedhetik magukat, a biztonságérzet és egymás kölcsönös tekintetbevételének miliőjében. Ha a szülők diszharmonikus házasságban, meg nem értésben, egymással állandó veszekedésben élnek, a gyermekek e támogatástól is elesve feszültek,

4 fáradékonyak és dekoncentráltak lesznek. Az ilyen családban élő gyermekek örökös stresszt élnek meg, aminek hátrányai iskolai teljesítményromlásukon lemérhetők. Fontos, hogy a feszült családi háttérben élő gyermekeknek, vagy akár a szülőknek is, segítséget, ha szükséges szakember segítségét ajánljuk fel. Tapasztalataim szerint a szülők elfoglaltságainak növekedésével egyre kevesebb idő jut a közös játékokra, közös programokra. Pedig ez a külön tévénél és a mobiltelefonnál is fontosabb lenne a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából. A nemi szerepek elsajátításában is nehézségei támadhatnak a gyermekeknek, ha csupán egy menedzser típusú anyaképpel, vagy egy munkahelyét, tekintélyét vesztett apaképpel azonosulhat. A támogató funkcióknak a működése feltételezi a család stabilitását. A család stabilitása gyakran instabillá válik, mint azt a válási statisztikák is mutatják. Ilyenkor a biztonságérzetükben megrendült, válófélben lévő szüleik által gyakran eszközként használt gyermekek esetében nem lehet csodálkozni, ha labilisakká, alulmotiváltakká válnak, tanulmányi eredményeik romlása mellett viselkedésük megváltozik. Figyeljünk jobban rájuk! Az új házasságok, élettársi közösségek létrejöttével az új családtagokhoz történő, szüleik által gyakran türelmetlenül elvárt alkalmazkodás gyakran pszichés erőiket meghaladó mértékben veszi őket igénybe. Ilyenkor a fokozott figyelem, a türelmes, szeretetteljes, empátiás, megengedő légkör sokat segíthet a gyermek pszichés stabilitásának visszaállítása szempontjából, az új családi közösség működését és stabilizálódását ezzel elősegítve. Nem túl ritka, és a gyermeknek nagyon megterhelő, ha a diszharmonikus családban az egyik szülő a gyermekkel szövetkezik házastársával szemben. Mint egy koalíció kapcsolódnak, a gyermeket eszközül használva. Előfordul, hogy a gyermek pszichoszomatikus betegsége segíti a szülők házasságát összetartani. Ilyenkor fontos, hogy megfelelő családterápiás képzettségű szakember segítségével oldják meg az igazi házastársi problémákat, ezzel válik a gyermek betegsége feleslegessé. A családok egy részében a gyermekek a gyakorlati és konkrét segítséget sem kapják meg szüleiktől. Pedig egyes nehéz életszakaszokban a gyermekek is fokozottan szorulnának rá szüleik feltétel nélküli szeretetére, elfogadására, baj esetén a segítségükre. Az iskolakezdés a gyermekek számára nagy próbatétel, a szülők számára is sok stresszel jár. Tény, hogy a legtöbb szülő gyermeke teljesítményét, beilleszkedésének sikerét ill. kudarcát saját kudarc- vagy sikerélményeként éli meg, s ez sok feszültség forrása. Mivel köztudottan az iskolák zömében az életkori sajátosságokra egyáltalán nincsenek tekintettel, a kisiskolások jó részének a mai értelmetlenül felgyorsított tanulási tempó miatt az iskolai követelmények teljesítése gyakran túlzott megterhelést okoz. A részképességeikben egyenetlenebbül fejlődő, egyébként okos és értelmes gyermekek szorongását csökkentené, ha a tanulási zavar megállapítása után a család és pedagógusai is méltányosabbak lennének teljesítménye értékelése során, kellő türelemmel és empátiával segítenék az egyébként is nehéz, és a társaihoz képest hátrányosabb helyzetű gyermekeket. Ezzel sokat tennének a tanulási zavart mutató gyermekek pszichés stabilitásának megőrzéséért. Sajnálatos, hogy a részképességzavart mutató kisgyermekek szülei közül néhányan a szakember segítő szándékát személyes sértésként megélve, gyermekük érdekeit is figyelmen kívül hagyva visszautasítják a felkínált segítséget, gyermekük vizsgálatát, terápiáját. Ezek a gyermekek segítség nélkül maradva gyakran kerülnek peremhelyzetbe, kilátásuk sem marad a hátrányos helyzetükből történő kilábalásra. Gyakori, hogy másodlagos magatartászavarokat mutatva deviáns irányba fejlődik tovább személyiségük, gyakrabban válnak szenvedélybeteggé.

5 Tapasztalataim szerint a családokban a gyermekek viselkedésének kontrollja, a jutalmazó, valamint a büntető funkciók is gyakran hibásak, ezáltal nem érik el céljukat. Gyakran valami félreértelmezett szülői jóságból, kíméletből a túlzott engedékenység, a követelmények hiánya, vagy a következetlenség jellemző, ami a gyermekek fejlődésében nagy károkat okoz. Önbizalomhiányt, önállótlanságot, visszahúzódást alakítanak ki ezzel gyermekeikben. Később a szülők maguk szenvednek az elért nevelési eredményeiktől, gyermekeik lustaságára és követelőző életmódjára panaszkodva. Az aránytalanul súlyos, gyakran fizikai bántalmazásban vagy lelki terrorban megnyilvánuló bántalmazások súlyos és maradandó károsító hatásai a gyermek személyiségére közismertek, de még mindig sajnálatosan gyakran fordulnak elő. A pedagógus vagy a gyermek környezetében élő felnőttnek, amennyiben az arra utaló jeleket felismeri, kötelessége, hogy segítsen, megfelelő intézkedések megtételével, melyre a gyermek védelme érdekében szükség van. A magára hagyott, bántalmazott, megalázott gyermek nem tud az iskolai követelményeknek képességei szerint megfelelni, nehéz helyzetében minden segítséget meg kell adni neki. Itt szeretném a pedagógusok figyelmét felhívni, hogy az iskolában kiközösített gyermekek segítését az osztály bevonása nélkül meg kell tenni, ezzel sokat segíthetnek a mobbingáldozatok lelki egészségének visszaállításáért. A pszichológusi terápiás órákon gyakran felmerül az önértékelési zavaros gyermekek problémái kapcsán a testvérféltékenység problémája. Sajnos a szülők nagy része ezekben a konfliktushelyzetekben helytelen megoldást talál, a szülők egy része nem kellően tájékozott. A gyakran igazságtalanul elmarasztalt gyermek önbizalmában sérül, önértékelése csorbát szenved, a frusztrációra agresszióval, vagy ha ezt letörik, később önmaga felé fordított agresszióval válaszol. Ilyenkor is sokat segíthet a kellő időben történő felismerés és a szakember segítsége. Az egyik, ha nem a legfontosabb a család védőfunkciói közül az érzelmi teherbírás fokozása, elősegítése. A kritikus, krízisként megélt helyzetek a gyermekek, a fiatalok életében nagy energiákat vonnak el a tanulástól. Fontos, hogy a család erősítse a gyermeket, hogy énerejét erősítve tudjon harcolni negatív érzelmei, szorongásai, bűntudata, depressziója ellen. Ha a család kellően szolidáris a krízisben lévő családtaggal, akkor annak frusztrációtűrését növelve érettebb módon tud megküzdeni a krízissel. Nagyon nehéz helyzetbe kerül az a gyermek, akinek a családja ezt a védelmet nem biztosítja, szeretetével és együttérzésével nem erősíti meg. Megemlítendő még, hogy azok a gyermekek és fiatalok, akiknek családjában a szülők értékrendje nagyon eltér a külső társadalmi környezettől, például deviáns felnőtt van a családban, ott a gyermekeknek mindig konfrontálódni kell szülei értékrendjével, hogy környezetük befogadja őket. Természetesen ezt a család általában nem jól viseli, megvonhatja a támogatását, és ezzel a konfliktushelyzettel veszélyezteti a gyermek belső biztonságát. Ha ezeket a tényezőket figyelembe vesszük belátható, hogy a gyermekek megváltozása következményként kezelhető. A társadalmi környezet, a családok, a szülők elveinek és életmódbeli változásának köszönhetően a gyermekek pszichés, mentális, fizikális állapotában is észlelhetők változások. Ilyenformán a keletkezett nehézségek leküzdéséhez is hasonlóképpen a családokban és a társadalmi környezetben kell és szükséges jó irányú változásokat, konszenzusokat elérni.

6 Nincsenek az úgynevezett megváltozott gyermekek könnyű helyzetben. Meggyőződésem, hogy a gyermekek az iskolában, környezetükben és a családban is érzékelhetően hálásan fognak reagálni arra, ha egyre nagyobb figyelmet, segítő gondoskodást, szeretetet és biztonságot, stabilabb értékrendet, valamint példamutatást tapasztalnak. Buda Lászlóné klinikai gyermekpszichológus Felhasznált irodalom: Komlósi Piroska: A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. A család helyzete a társadalomban. In: Közösségi mentálhigiéné. Szerk.: Gerevich J. 2. kiadás. Bp., Animula, 1997

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Készítette Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest 1. Aminek nem volna szabad megtörténnie... 2. Mi a hiperaktivitás? 3.

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája Munkamánia Azok az impulzusok, amelyek a munkavégző szerep megvalósítása során érik a személyt, hasonlóak lehetnek a vitaminfelvételhez, ami fontos a fizikai egészség szempontjából, azonban csak bizonyos

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei Szilágyi István Az agresszió jelen van a mindennapi életünk majdnem minden területén: az óvodában, az iskolában, az utcán, a sportpályán, a munkahelyen és még sorolhatnánk. Azt tapasztaljuk, hogy az agresszió

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

A szakmai és hatalmi tekintély

A szakmai és hatalmi tekintély 1 Dömötör László A szakmai és hatalmi tekintély Nem tudsz megtanítani senkit, csak ahhoz tudod elvezetni, hogy saját magát felfedezze. (Galilei) A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben