Megváltozott családok, megváltozott gyermekek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megváltozott családok, megváltozott gyermekek?"

Átírás

1 Megváltozott családok, megváltozott gyermekek? Pszichológusi munkám során gyakran panaszolják pedagógus kollégák, hogy a tanulók között egyre több nehezen nevelhető, tiszteletlenül viselkedő gyermekkel és fiatallal találkoznak, akik az egymás közti konfliktusaikat egyre durvábban kezelik, egyre agresszívabbak. A felnőttekkel, de a lányokkal szembeni udvariasság is mintha kiment volna a divatból. Általánosan tapasztalható a tanulóknál az a tendencia, hogy a tanuláshoz való affinitásuk gyengül, a szorgalmas tanulók gyakran gúnyolódás tárgyai, jó tanulósággal nem lehet menőzni. Csodálatot inkább az ügyeskedők váltanak ki a társaikból, sajnos az efféle munkamorál dicsérete ugye nem csak gyermekeinknél tapasztalható? A pszichológusi rendelésen a kétségbeesett szülők is hasonló nevelési nehézségeikről számolnak be. Gyakori, hogy azért kérik a segítségemet, mert nem bírnak gyermekeikkel, és nem, vagy alig tudják rávenni őket az otthoni tanulásra. A gyermekek követelőzővé váltak, ám a kötelességeik teljesítése helyett inkább a tévét nézik, vagy számítógépeznek. Egyre több gyermek szülei számára szinte megközelíthetetlenné válik, és gyakran valamilyen szenvedélybetegség rabjaként kerül egyre reménytelenebb helyzetbe. A szülők gyakran a pedagógust, a pedagógusok gyakran a szülőket hibáztatják, ha egy gyermek iskolai vagy otthoni magatartása már tűrhetetlenné válik. A szülőket többnyire csak az első komolyabb iskolai kudarc szembesíti gyermekük problémásságával. A korábbi, az óvodapedagógusok által észlelt és jelzett aggasztó tüneteket a legtöbb szülő sajnos nem veszi komolyan, abban bízva, hogy gyermeke a problémákat majd kinövi. Néha az idő tényleg megold bizonyos fejlődéssel járó zökkenőket, de az érzelmi elhanyagoltság, vagy a családok diszharmonikus működéséből adódó személyiség- és viselkedészavarokat nem oldja meg. Az iskoláskorú gyermekek magatartási és beilleszkedési zavarainak megjavítása többnyire nem kecsegtet látványos és gyors változással, inkább időigényes, a pszichológus szaktudásán túl a gyermek vagy a serdülő környezetében élők őszinte segíteni akarását és összefogását igénylő munka. Ez időnként nem mentes az esetleges hibás nevelési módszerekkel és az elfojtott motivációikkal való konfrontálódás fájdalmas felismerésétől, de a változás sikeréhez ez a szembesülés elkerülhetetlen. Ha ez nem történik meg, a pszichológus munkája önmagában kevés lehet a gyermek fejlődésében bekövetkezett elakadások megszüntetésére. Az egymásra mutogatás helyett a megoldhatatlannak látszó problémák leküzdéséhez arra lenne szükség, hogy keressük és ismerjük fel a gyermek magatartászavarait előhívó és fenntartó okokat, majd közös erővel küzdjünk azért, hogy ezek az okok megszűnjenek vagy legalább csökkenjenek. Csak így várhatunk javulást, vagy teljes gyógyulást. Valójában mi a pedagógusok tapasztalata az iskolát kezdő gyermekekkel kapcsolatban? A pedagógusok az iskolakezdésnél joggal számítanak arra, hogy életkori sajátosságaik mellett, és azzal együtt is, az iskolát elkezdő gyermekek kellően iskolaérettek és szocializáltak. Megfigyeléseik szerint a tanulók jó részénél nincs meg ez az érettség, vagy hiányos. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyermekek kellő testi fejlettségük esetenként túltápláltságuk mellett részképességeikben gyakran fejletlenek, szociálisan is gyakran éretlenek. Iskolapszichológusi felméréseim során hasonló tapasztalatokat szereztem. Vizsgálati eredményeim azt az általánosan is érzékelhető pedagógusi tapasztalatot erősítik meg, hogy az iskolát kezdő gyermekek részképességeiben egyre nagyobb számban mutatkozik meg különböző mértékű lemaradás, diszharmónia. Ez a tendencia azért is aggasztó, mivel a mozgás, az érzékelés, a beszédkészség, a fantázia, a figyelem és a tapasztalatokon alapuló gondolkodás kellő fejlettsége nélkül nehezen képzelhető el eredményes tanulás. A tanulók közül sokan nem kellően motiváltak; problémamegoldásuk és konfliktuskezelésük, valamint önkontroll funkcióik tekintetében fejlettségük elmarad az életkoruknak megfelelő

2 elvárható szinttől. Önbizalmuk csekély, kudarctűrő képességük gyenge, gyakran érzelmileg is éretlenek. Ezekre a problémákra azért is időben oda kell figyelni, mert ha az átlagtól eltérő fejlettségű, az ún. részképesség-zavaros, vagy az érzelmileg elhanyagolt gyermek nem kap elég figyelmet és segítséget, ennek következményeit, hátrányát folyamatosan cipeli tovább. Ezek a megoldatlan hiányosságok egyre nagyobb kudarcokat, tanulási, majd később alkalmazkodási és magatartási zavarokat okoznak. Az elszenvedett sérülések talaján, illetve ezek következtében súlyos személyiségzavarok, szorongásos zavarok, depresszió alakulhat ki, valamint a különféle szenvedélybetegségbe történő menekülés, esetenként öngyilkosság is bekövetkezhet. Társadalmi szinten ezekkel a kérdésekkel és a problémákkal a pedagógusok szembesülnek először. Munkájuk során gyermekeink fejlettségi állapotát, annak hiányosságait ők tapasztalják meg először. Jelzéseikre oda kell figyelni, ezek akár vészjelzésnek is felfoghatók. Ha a gyermekek viselkedése megváltozott, mi az oka, milyen okok vannak a kétségtelenül érzékelhető negatív változások hátterében? Közhelynek számít, hogy az utóbbi néhány évtized társadalmi változásai, a felgyorsult életritmus, a teljesítményközpontúság következtében nevelési céljaink diffúzzá váltak, értékrendünkben zavar támadt, alapvető és tradicionális emberi értékek kérdőjeleződtek meg. A kétségtelenül kedvezőtlen társadalmi változásokon túl a kialakult bajok okának kutatása során a pszichológusok és a szociológusok figyelme egyre inkább a családok életkörülményeire és kapcsolati rendszerének vizsgálatára irányult. Annál is inkább, mivel a család, mint elsődleges szocializációs csoport, egyik legfontosabb feladata, hogy a benne nevelkedő gyermekek számára átadja az alapvető és legfontosabb ismereteket, az emberi együttélés szabályait, valamint elsajátítassa velük a legalapvetőbb társadalmi szokásokat. A családban készülnek fel a gyermekek az iskolára. A gyermekek születésüktől az iskolakezdésig többnyire saját családjukban nevelkednek. Ez az együttélési forma az utóbbi évtizedekig jól bevált, mint a társadalom legkisebb egysége. A házasságkötéssel jogilag is elismert egyik leggyakrabban választott együttélési forma évezredek óta. A legkedvezőbb hely a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából a teljes család, ahol a gyermekek a legkedvezőbben fejlődhetnek, ahol a szülő gyermek kapcsolatban szerzett minták, tapasztalatok alakítják és befolyásolják személyiségüket. A családterapeuták és a szociológusok szerint is világszerte ismert az a jelenség, hogy a hagyományos családok a felgyorsult gazdasági és társadalmi változásokhoz igen nagy nehézségek árán tudnak igazodni. Felmerül a kérdés, hogy a változások következtében a hagyományos, tradicionális családnak megvan-e még a létjogosultsága? Mint ahogy azt Komlósi is leírta, szerencsére nincs szükség ennek az életformának a megszüntetésére, csupán az átalakulása szükséges. Annál is inkább, mivel a teljes családon kívül nem alkalmas egyetlen szociális struktúra sem gyermekeink gondozására, nevelésére. A statisztikák szerinti lesújtó hazai mentálhigiénés állapotok, valamint az előbbiekben is leírt problémák ismeretében felmerül a kérdés, hogy ha a család legfontosabb funkciói ősidők óta nem változtak, vajon a mai családok többsége képes-e ezeket a funkciókat biztosítani? Caplan szerint a családokban a következő funkciók működése szükséges a családtagok mentális egészsége érdekében: összegyűjti és terjeszti a világra vonatkozó információkat;

3 visszajelentő, útmutató rendszerként működik; a világról alkotott kép, életfilozófia forrása; a problémák megoldásában eligazít, közbenjár; gyakorlati és konkrét segítségforrás; a pihenés és a regenerálódás helye; referencia- és kontrollcsoportként hat; az identitás forrása; az érzelmi teherbírást fokozza. Sajnálatos, de a családok nagy részében ezek a támogató funkciók nem, vagy csak nagyon hiányosan működnek. Elég például, ha a világra vonatkozó információk szerzésével kapcsolatosan vizsgálódunk. A gyermekek világhoz történő jobb alkalmazkodását aligha segítik elő a napjainkban eluralkodó, a média által nyújtott szennyműsorok, amelyekkel vagy túl korán, vagy túl egyoldalúan találkoznak a gyermekek. Gyakran megdöbbenek kis vagy kissé nagyobb klienseimmel történő beszélgetéseim során, amikor elmesélik, hogy este nyolc óra után milyen filmeket néznek otthonaikban. Nem ritkán horror- vagy szexfilmeket, esetenként pornográf csatornákat fedeznek fel saját gyermekszobai tv-készülékükön. Ugyanis egy magára valamit is adó gondos szülő a saját tévét is biztosítja gyermekének. Gyakran szüleik tudtával, vagy kellő kontroll hiányában, amíg szüleik az igazak álmát alusszák. Sajnálatos jelenség, hogy a sorozatokat és a kibeszélő show-kat a munkából hazaérkező szülők általában gyermekeikkel együtt nézik, ezért az iskolában történtek meghallgatására már nem marad idő. A családtagok ügyes-bajos dolgainak és a napi szinten felmerülő problémáknak a megbeszélése helyett is inkább a kék doboz által sugárzott reklámok és az akciófilmek tartják bűvkörükben az elfáradt családtagokat. Ily módon nem működik a család második támogató funkciója, a visszajelentés funkciója sem. Az anya vagy az apa meseolvasása helyett is általában a tévé mondja, ill. a magnó meséli a mesét. Élő beszéd hiányában gyermekeink pedig nem tanulnak meg szépen beszélni, helyesen artikulálni. Ez kommunikációs nehézségekhez vezet, aminek következményei az iskolai szóbeli számonkérés során kifejezési nehézségekben nyilvánulnak meg. Ha otthonaikban a gyermekek egy részénél a szülői felelősség és a kellő kontroll hiánya miatt szenvednek el a gyermekek olyan traumás és feldolgozhatatlan élményeket, ismereteket, szenvednek el hiányosságokat, amelyek kis gondossággal megelőzhetők lennének, addig még a szülők felvilágosítása, felelősségérzetük felkeltése társadalmi méretekben is szükséges lenne. Ilyen célokra kellene felhasználni a médiát, különös tekintettel a pszichológiai kultúra terjesztésére. Az életfilozófia forrásaként szolgáló stabil értékek és attitűdök átadása is zavart szenved a zavaros életritmussal élő értékrendi zavarokkal küzdő szülők és nagyszülők családjában. Ha a szülő nem kongruens, ha nem mutat gyermekének példát, a nevelői hatás visszájára fordul, a szülői tekintély alapjaiban rendül meg. Sajnos a kialakult véleményt a gyermekek a többi felnőttre is hajlamosak átvinni, ezáltal a pedagógusok hatékonyságát is csökkentik. A csalódott serdülő nyíltan is lázad, a szülők keltette indulatokat gyakran az iskolában a tanárain, az iskolán kívül más felnőtteken próbálja megtorolni. Ha ott is csupán retorzió a reagálás, és nem látjuk meg a figyelemfelkeltő, zavaró magatartás mögött a segélykérő gyermeket, akkor nem érjük el célunkat, a büntetések eredménytelenek lesznek. Fontos támogató funkciója a családnak a nyugodt pihenés és a regenerálódás biztosítása, ahol a családtagok igazán elengedhetik magukat, a biztonságérzet és egymás kölcsönös tekintetbevételének miliőjében. Ha a szülők diszharmonikus házasságban, meg nem értésben, egymással állandó veszekedésben élnek, a gyermekek e támogatástól is elesve feszültek,

4 fáradékonyak és dekoncentráltak lesznek. Az ilyen családban élő gyermekek örökös stresszt élnek meg, aminek hátrányai iskolai teljesítményromlásukon lemérhetők. Fontos, hogy a feszült családi háttérben élő gyermekeknek, vagy akár a szülőknek is, segítséget, ha szükséges szakember segítségét ajánljuk fel. Tapasztalataim szerint a szülők elfoglaltságainak növekedésével egyre kevesebb idő jut a közös játékokra, közös programokra. Pedig ez a külön tévénél és a mobiltelefonnál is fontosabb lenne a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából. A nemi szerepek elsajátításában is nehézségei támadhatnak a gyermekeknek, ha csupán egy menedzser típusú anyaképpel, vagy egy munkahelyét, tekintélyét vesztett apaképpel azonosulhat. A támogató funkcióknak a működése feltételezi a család stabilitását. A család stabilitása gyakran instabillá válik, mint azt a válási statisztikák is mutatják. Ilyenkor a biztonságérzetükben megrendült, válófélben lévő szüleik által gyakran eszközként használt gyermekek esetében nem lehet csodálkozni, ha labilisakká, alulmotiváltakká válnak, tanulmányi eredményeik romlása mellett viselkedésük megváltozik. Figyeljünk jobban rájuk! Az új házasságok, élettársi közösségek létrejöttével az új családtagokhoz történő, szüleik által gyakran türelmetlenül elvárt alkalmazkodás gyakran pszichés erőiket meghaladó mértékben veszi őket igénybe. Ilyenkor a fokozott figyelem, a türelmes, szeretetteljes, empátiás, megengedő légkör sokat segíthet a gyermek pszichés stabilitásának visszaállítása szempontjából, az új családi közösség működését és stabilizálódását ezzel elősegítve. Nem túl ritka, és a gyermeknek nagyon megterhelő, ha a diszharmonikus családban az egyik szülő a gyermekkel szövetkezik házastársával szemben. Mint egy koalíció kapcsolódnak, a gyermeket eszközül használva. Előfordul, hogy a gyermek pszichoszomatikus betegsége segíti a szülők házasságát összetartani. Ilyenkor fontos, hogy megfelelő családterápiás képzettségű szakember segítségével oldják meg az igazi házastársi problémákat, ezzel válik a gyermek betegsége feleslegessé. A családok egy részében a gyermekek a gyakorlati és konkrét segítséget sem kapják meg szüleiktől. Pedig egyes nehéz életszakaszokban a gyermekek is fokozottan szorulnának rá szüleik feltétel nélküli szeretetére, elfogadására, baj esetén a segítségükre. Az iskolakezdés a gyermekek számára nagy próbatétel, a szülők számára is sok stresszel jár. Tény, hogy a legtöbb szülő gyermeke teljesítményét, beilleszkedésének sikerét ill. kudarcát saját kudarc- vagy sikerélményeként éli meg, s ez sok feszültség forrása. Mivel köztudottan az iskolák zömében az életkori sajátosságokra egyáltalán nincsenek tekintettel, a kisiskolások jó részének a mai értelmetlenül felgyorsított tanulási tempó miatt az iskolai követelmények teljesítése gyakran túlzott megterhelést okoz. A részképességeikben egyenetlenebbül fejlődő, egyébként okos és értelmes gyermekek szorongását csökkentené, ha a tanulási zavar megállapítása után a család és pedagógusai is méltányosabbak lennének teljesítménye értékelése során, kellő türelemmel és empátiával segítenék az egyébként is nehéz, és a társaihoz képest hátrányosabb helyzetű gyermekeket. Ezzel sokat tennének a tanulási zavart mutató gyermekek pszichés stabilitásának megőrzéséért. Sajnálatos, hogy a részképességzavart mutató kisgyermekek szülei közül néhányan a szakember segítő szándékát személyes sértésként megélve, gyermekük érdekeit is figyelmen kívül hagyva visszautasítják a felkínált segítséget, gyermekük vizsgálatát, terápiáját. Ezek a gyermekek segítség nélkül maradva gyakran kerülnek peremhelyzetbe, kilátásuk sem marad a hátrányos helyzetükből történő kilábalásra. Gyakori, hogy másodlagos magatartászavarokat mutatva deviáns irányba fejlődik tovább személyiségük, gyakrabban válnak szenvedélybeteggé.

5 Tapasztalataim szerint a családokban a gyermekek viselkedésének kontrollja, a jutalmazó, valamint a büntető funkciók is gyakran hibásak, ezáltal nem érik el céljukat. Gyakran valami félreértelmezett szülői jóságból, kíméletből a túlzott engedékenység, a követelmények hiánya, vagy a következetlenség jellemző, ami a gyermekek fejlődésében nagy károkat okoz. Önbizalomhiányt, önállótlanságot, visszahúzódást alakítanak ki ezzel gyermekeikben. Később a szülők maguk szenvednek az elért nevelési eredményeiktől, gyermekeik lustaságára és követelőző életmódjára panaszkodva. Az aránytalanul súlyos, gyakran fizikai bántalmazásban vagy lelki terrorban megnyilvánuló bántalmazások súlyos és maradandó károsító hatásai a gyermek személyiségére közismertek, de még mindig sajnálatosan gyakran fordulnak elő. A pedagógus vagy a gyermek környezetében élő felnőttnek, amennyiben az arra utaló jeleket felismeri, kötelessége, hogy segítsen, megfelelő intézkedések megtételével, melyre a gyermek védelme érdekében szükség van. A magára hagyott, bántalmazott, megalázott gyermek nem tud az iskolai követelményeknek képességei szerint megfelelni, nehéz helyzetében minden segítséget meg kell adni neki. Itt szeretném a pedagógusok figyelmét felhívni, hogy az iskolában kiközösített gyermekek segítését az osztály bevonása nélkül meg kell tenni, ezzel sokat segíthetnek a mobbingáldozatok lelki egészségének visszaállításáért. A pszichológusi terápiás órákon gyakran felmerül az önértékelési zavaros gyermekek problémái kapcsán a testvérféltékenység problémája. Sajnos a szülők nagy része ezekben a konfliktushelyzetekben helytelen megoldást talál, a szülők egy része nem kellően tájékozott. A gyakran igazságtalanul elmarasztalt gyermek önbizalmában sérül, önértékelése csorbát szenved, a frusztrációra agresszióval, vagy ha ezt letörik, később önmaga felé fordított agresszióval válaszol. Ilyenkor is sokat segíthet a kellő időben történő felismerés és a szakember segítsége. Az egyik, ha nem a legfontosabb a család védőfunkciói közül az érzelmi teherbírás fokozása, elősegítése. A kritikus, krízisként megélt helyzetek a gyermekek, a fiatalok életében nagy energiákat vonnak el a tanulástól. Fontos, hogy a család erősítse a gyermeket, hogy énerejét erősítve tudjon harcolni negatív érzelmei, szorongásai, bűntudata, depressziója ellen. Ha a család kellően szolidáris a krízisben lévő családtaggal, akkor annak frusztrációtűrését növelve érettebb módon tud megküzdeni a krízissel. Nagyon nehéz helyzetbe kerül az a gyermek, akinek a családja ezt a védelmet nem biztosítja, szeretetével és együttérzésével nem erősíti meg. Megemlítendő még, hogy azok a gyermekek és fiatalok, akiknek családjában a szülők értékrendje nagyon eltér a külső társadalmi környezettől, például deviáns felnőtt van a családban, ott a gyermekeknek mindig konfrontálódni kell szülei értékrendjével, hogy környezetük befogadja őket. Természetesen ezt a család általában nem jól viseli, megvonhatja a támogatását, és ezzel a konfliktushelyzettel veszélyezteti a gyermek belső biztonságát. Ha ezeket a tényezőket figyelembe vesszük belátható, hogy a gyermekek megváltozása következményként kezelhető. A társadalmi környezet, a családok, a szülők elveinek és életmódbeli változásának köszönhetően a gyermekek pszichés, mentális, fizikális állapotában is észlelhetők változások. Ilyenformán a keletkezett nehézségek leküzdéséhez is hasonlóképpen a családokban és a társadalmi környezetben kell és szükséges jó irányú változásokat, konszenzusokat elérni.

6 Nincsenek az úgynevezett megváltozott gyermekek könnyű helyzetben. Meggyőződésem, hogy a gyermekek az iskolában, környezetükben és a családban is érzékelhetően hálásan fognak reagálni arra, ha egyre nagyobb figyelmet, segítő gondoskodást, szeretetet és biztonságot, stabilabb értékrendet, valamint példamutatást tapasztalnak. Buda Lászlóné klinikai gyermekpszichológus Felhasznált irodalom: Komlósi Piroska: A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. A család helyzete a társadalomban. In: Közösségi mentálhigiéné. Szerk.: Gerevich J. 2. kiadás. Bp., Animula, 1997

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén Oktatás, gyermeknevelés: A kérdőívben a megkérdezettek közül nyolcvanöt fő a mintában résztvevő kétszázegy gyermekes család 42%-a jelezte, hogy oktatási területen tapasztalt mindennapi életében problémákat.

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL A protokollt az SOS-Gyermakfalu Magyarországi Alapítványa készítette a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze

Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze Balázs Bernadett Dr.Pethő Ágnes 2011.08.26.ORFMMT XXX. Vándorgyűlés JAON KFT Gyermekrehabilitáció Nyíregyháza Cheneau korzett 1970. óta

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD Horváth-Szabó Katalin A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD BELSŐ VILÁGA emmelwei g -etern lentálhigi ' né Intézet Párbeszéd (Dialógu ) lapítván TARTALOM ELŐSZÓ 11 1. FEJEZET A család és a házasság pszichológiai funkciói.

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Hátrányos helyzet és agresszió

Hátrányos helyzet és agresszió , Budapest Hátrányos helyzet és agresszió Buda Mariann Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet buda.mariann@arts.unideb.hu AGRESSZIÓ ÉS ERŐSZAK Ne feledjük! Őszi Pedagógiai Napok Az agresszió

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Bálint Éva - Urbanics Ildikó

Bálint Éva - Urbanics Ildikó Bálint Éva - Urbanics Ildikó Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012. Szombathely Ha nem tudom, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy

Részletesebben