Megváltozott családok, megváltozott gyermekek?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megváltozott családok, megváltozott gyermekek?"

Átírás

1 Megváltozott családok, megváltozott gyermekek? Pszichológusi munkám során gyakran panaszolják pedagógus kollégák, hogy a tanulók között egyre több nehezen nevelhető, tiszteletlenül viselkedő gyermekkel és fiatallal találkoznak, akik az egymás közti konfliktusaikat egyre durvábban kezelik, egyre agresszívabbak. A felnőttekkel, de a lányokkal szembeni udvariasság is mintha kiment volna a divatból. Általánosan tapasztalható a tanulóknál az a tendencia, hogy a tanuláshoz való affinitásuk gyengül, a szorgalmas tanulók gyakran gúnyolódás tárgyai, jó tanulósággal nem lehet menőzni. Csodálatot inkább az ügyeskedők váltanak ki a társaikból, sajnos az efféle munkamorál dicsérete ugye nem csak gyermekeinknél tapasztalható? A pszichológusi rendelésen a kétségbeesett szülők is hasonló nevelési nehézségeikről számolnak be. Gyakori, hogy azért kérik a segítségemet, mert nem bírnak gyermekeikkel, és nem, vagy alig tudják rávenni őket az otthoni tanulásra. A gyermekek követelőzővé váltak, ám a kötelességeik teljesítése helyett inkább a tévét nézik, vagy számítógépeznek. Egyre több gyermek szülei számára szinte megközelíthetetlenné válik, és gyakran valamilyen szenvedélybetegség rabjaként kerül egyre reménytelenebb helyzetbe. A szülők gyakran a pedagógust, a pedagógusok gyakran a szülőket hibáztatják, ha egy gyermek iskolai vagy otthoni magatartása már tűrhetetlenné válik. A szülőket többnyire csak az első komolyabb iskolai kudarc szembesíti gyermekük problémásságával. A korábbi, az óvodapedagógusok által észlelt és jelzett aggasztó tüneteket a legtöbb szülő sajnos nem veszi komolyan, abban bízva, hogy gyermeke a problémákat majd kinövi. Néha az idő tényleg megold bizonyos fejlődéssel járó zökkenőket, de az érzelmi elhanyagoltság, vagy a családok diszharmonikus működéséből adódó személyiség- és viselkedészavarokat nem oldja meg. Az iskoláskorú gyermekek magatartási és beilleszkedési zavarainak megjavítása többnyire nem kecsegtet látványos és gyors változással, inkább időigényes, a pszichológus szaktudásán túl a gyermek vagy a serdülő környezetében élők őszinte segíteni akarását és összefogását igénylő munka. Ez időnként nem mentes az esetleges hibás nevelési módszerekkel és az elfojtott motivációikkal való konfrontálódás fájdalmas felismerésétől, de a változás sikeréhez ez a szembesülés elkerülhetetlen. Ha ez nem történik meg, a pszichológus munkája önmagában kevés lehet a gyermek fejlődésében bekövetkezett elakadások megszüntetésére. Az egymásra mutogatás helyett a megoldhatatlannak látszó problémák leküzdéséhez arra lenne szükség, hogy keressük és ismerjük fel a gyermek magatartászavarait előhívó és fenntartó okokat, majd közös erővel küzdjünk azért, hogy ezek az okok megszűnjenek vagy legalább csökkenjenek. Csak így várhatunk javulást, vagy teljes gyógyulást. Valójában mi a pedagógusok tapasztalata az iskolát kezdő gyermekekkel kapcsolatban? A pedagógusok az iskolakezdésnél joggal számítanak arra, hogy életkori sajátosságaik mellett, és azzal együtt is, az iskolát elkezdő gyermekek kellően iskolaérettek és szocializáltak. Megfigyeléseik szerint a tanulók jó részénél nincs meg ez az érettség, vagy hiányos. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyermekek kellő testi fejlettségük esetenként túltápláltságuk mellett részképességeikben gyakran fejletlenek, szociálisan is gyakran éretlenek. Iskolapszichológusi felméréseim során hasonló tapasztalatokat szereztem. Vizsgálati eredményeim azt az általánosan is érzékelhető pedagógusi tapasztalatot erősítik meg, hogy az iskolát kezdő gyermekek részképességeiben egyre nagyobb számban mutatkozik meg különböző mértékű lemaradás, diszharmónia. Ez a tendencia azért is aggasztó, mivel a mozgás, az érzékelés, a beszédkészség, a fantázia, a figyelem és a tapasztalatokon alapuló gondolkodás kellő fejlettsége nélkül nehezen képzelhető el eredményes tanulás. A tanulók közül sokan nem kellően motiváltak; problémamegoldásuk és konfliktuskezelésük, valamint önkontroll funkcióik tekintetében fejlettségük elmarad az életkoruknak megfelelő

2 elvárható szinttől. Önbizalmuk csekély, kudarctűrő képességük gyenge, gyakran érzelmileg is éretlenek. Ezekre a problémákra azért is időben oda kell figyelni, mert ha az átlagtól eltérő fejlettségű, az ún. részképesség-zavaros, vagy az érzelmileg elhanyagolt gyermek nem kap elég figyelmet és segítséget, ennek következményeit, hátrányát folyamatosan cipeli tovább. Ezek a megoldatlan hiányosságok egyre nagyobb kudarcokat, tanulási, majd később alkalmazkodási és magatartási zavarokat okoznak. Az elszenvedett sérülések talaján, illetve ezek következtében súlyos személyiségzavarok, szorongásos zavarok, depresszió alakulhat ki, valamint a különféle szenvedélybetegségbe történő menekülés, esetenként öngyilkosság is bekövetkezhet. Társadalmi szinten ezekkel a kérdésekkel és a problémákkal a pedagógusok szembesülnek először. Munkájuk során gyermekeink fejlettségi állapotát, annak hiányosságait ők tapasztalják meg először. Jelzéseikre oda kell figyelni, ezek akár vészjelzésnek is felfoghatók. Ha a gyermekek viselkedése megváltozott, mi az oka, milyen okok vannak a kétségtelenül érzékelhető negatív változások hátterében? Közhelynek számít, hogy az utóbbi néhány évtized társadalmi változásai, a felgyorsult életritmus, a teljesítményközpontúság következtében nevelési céljaink diffúzzá váltak, értékrendünkben zavar támadt, alapvető és tradicionális emberi értékek kérdőjeleződtek meg. A kétségtelenül kedvezőtlen társadalmi változásokon túl a kialakult bajok okának kutatása során a pszichológusok és a szociológusok figyelme egyre inkább a családok életkörülményeire és kapcsolati rendszerének vizsgálatára irányult. Annál is inkább, mivel a család, mint elsődleges szocializációs csoport, egyik legfontosabb feladata, hogy a benne nevelkedő gyermekek számára átadja az alapvető és legfontosabb ismereteket, az emberi együttélés szabályait, valamint elsajátítassa velük a legalapvetőbb társadalmi szokásokat. A családban készülnek fel a gyermekek az iskolára. A gyermekek születésüktől az iskolakezdésig többnyire saját családjukban nevelkednek. Ez az együttélési forma az utóbbi évtizedekig jól bevált, mint a társadalom legkisebb egysége. A házasságkötéssel jogilag is elismert egyik leggyakrabban választott együttélési forma évezredek óta. A legkedvezőbb hely a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából a teljes család, ahol a gyermekek a legkedvezőbben fejlődhetnek, ahol a szülő gyermek kapcsolatban szerzett minták, tapasztalatok alakítják és befolyásolják személyiségüket. A családterapeuták és a szociológusok szerint is világszerte ismert az a jelenség, hogy a hagyományos családok a felgyorsult gazdasági és társadalmi változásokhoz igen nagy nehézségek árán tudnak igazodni. Felmerül a kérdés, hogy a változások következtében a hagyományos, tradicionális családnak megvan-e még a létjogosultsága? Mint ahogy azt Komlósi is leírta, szerencsére nincs szükség ennek az életformának a megszüntetésére, csupán az átalakulása szükséges. Annál is inkább, mivel a teljes családon kívül nem alkalmas egyetlen szociális struktúra sem gyermekeink gondozására, nevelésére. A statisztikák szerinti lesújtó hazai mentálhigiénés állapotok, valamint az előbbiekben is leírt problémák ismeretében felmerül a kérdés, hogy ha a család legfontosabb funkciói ősidők óta nem változtak, vajon a mai családok többsége képes-e ezeket a funkciókat biztosítani? Caplan szerint a családokban a következő funkciók működése szükséges a családtagok mentális egészsége érdekében: összegyűjti és terjeszti a világra vonatkozó információkat;

3 visszajelentő, útmutató rendszerként működik; a világról alkotott kép, életfilozófia forrása; a problémák megoldásában eligazít, közbenjár; gyakorlati és konkrét segítségforrás; a pihenés és a regenerálódás helye; referencia- és kontrollcsoportként hat; az identitás forrása; az érzelmi teherbírást fokozza. Sajnálatos, de a családok nagy részében ezek a támogató funkciók nem, vagy csak nagyon hiányosan működnek. Elég például, ha a világra vonatkozó információk szerzésével kapcsolatosan vizsgálódunk. A gyermekek világhoz történő jobb alkalmazkodását aligha segítik elő a napjainkban eluralkodó, a média által nyújtott szennyműsorok, amelyekkel vagy túl korán, vagy túl egyoldalúan találkoznak a gyermekek. Gyakran megdöbbenek kis vagy kissé nagyobb klienseimmel történő beszélgetéseim során, amikor elmesélik, hogy este nyolc óra után milyen filmeket néznek otthonaikban. Nem ritkán horror- vagy szexfilmeket, esetenként pornográf csatornákat fedeznek fel saját gyermekszobai tv-készülékükön. Ugyanis egy magára valamit is adó gondos szülő a saját tévét is biztosítja gyermekének. Gyakran szüleik tudtával, vagy kellő kontroll hiányában, amíg szüleik az igazak álmát alusszák. Sajnálatos jelenség, hogy a sorozatokat és a kibeszélő show-kat a munkából hazaérkező szülők általában gyermekeikkel együtt nézik, ezért az iskolában történtek meghallgatására már nem marad idő. A családtagok ügyes-bajos dolgainak és a napi szinten felmerülő problémáknak a megbeszélése helyett is inkább a kék doboz által sugárzott reklámok és az akciófilmek tartják bűvkörükben az elfáradt családtagokat. Ily módon nem működik a család második támogató funkciója, a visszajelentés funkciója sem. Az anya vagy az apa meseolvasása helyett is általában a tévé mondja, ill. a magnó meséli a mesét. Élő beszéd hiányában gyermekeink pedig nem tanulnak meg szépen beszélni, helyesen artikulálni. Ez kommunikációs nehézségekhez vezet, aminek következményei az iskolai szóbeli számonkérés során kifejezési nehézségekben nyilvánulnak meg. Ha otthonaikban a gyermekek egy részénél a szülői felelősség és a kellő kontroll hiánya miatt szenvednek el a gyermekek olyan traumás és feldolgozhatatlan élményeket, ismereteket, szenvednek el hiányosságokat, amelyek kis gondossággal megelőzhetők lennének, addig még a szülők felvilágosítása, felelősségérzetük felkeltése társadalmi méretekben is szükséges lenne. Ilyen célokra kellene felhasználni a médiát, különös tekintettel a pszichológiai kultúra terjesztésére. Az életfilozófia forrásaként szolgáló stabil értékek és attitűdök átadása is zavart szenved a zavaros életritmussal élő értékrendi zavarokkal küzdő szülők és nagyszülők családjában. Ha a szülő nem kongruens, ha nem mutat gyermekének példát, a nevelői hatás visszájára fordul, a szülői tekintély alapjaiban rendül meg. Sajnos a kialakult véleményt a gyermekek a többi felnőttre is hajlamosak átvinni, ezáltal a pedagógusok hatékonyságát is csökkentik. A csalódott serdülő nyíltan is lázad, a szülők keltette indulatokat gyakran az iskolában a tanárain, az iskolán kívül más felnőtteken próbálja megtorolni. Ha ott is csupán retorzió a reagálás, és nem látjuk meg a figyelemfelkeltő, zavaró magatartás mögött a segélykérő gyermeket, akkor nem érjük el célunkat, a büntetések eredménytelenek lesznek. Fontos támogató funkciója a családnak a nyugodt pihenés és a regenerálódás biztosítása, ahol a családtagok igazán elengedhetik magukat, a biztonságérzet és egymás kölcsönös tekintetbevételének miliőjében. Ha a szülők diszharmonikus házasságban, meg nem értésben, egymással állandó veszekedésben élnek, a gyermekek e támogatástól is elesve feszültek,

4 fáradékonyak és dekoncentráltak lesznek. Az ilyen családban élő gyermekek örökös stresszt élnek meg, aminek hátrányai iskolai teljesítményromlásukon lemérhetők. Fontos, hogy a feszült családi háttérben élő gyermekeknek, vagy akár a szülőknek is, segítséget, ha szükséges szakember segítségét ajánljuk fel. Tapasztalataim szerint a szülők elfoglaltságainak növekedésével egyre kevesebb idő jut a közös játékokra, közös programokra. Pedig ez a külön tévénél és a mobiltelefonnál is fontosabb lenne a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából. A nemi szerepek elsajátításában is nehézségei támadhatnak a gyermekeknek, ha csupán egy menedzser típusú anyaképpel, vagy egy munkahelyét, tekintélyét vesztett apaképpel azonosulhat. A támogató funkcióknak a működése feltételezi a család stabilitását. A család stabilitása gyakran instabillá válik, mint azt a válási statisztikák is mutatják. Ilyenkor a biztonságérzetükben megrendült, válófélben lévő szüleik által gyakran eszközként használt gyermekek esetében nem lehet csodálkozni, ha labilisakká, alulmotiváltakká válnak, tanulmányi eredményeik romlása mellett viselkedésük megváltozik. Figyeljünk jobban rájuk! Az új házasságok, élettársi közösségek létrejöttével az új családtagokhoz történő, szüleik által gyakran türelmetlenül elvárt alkalmazkodás gyakran pszichés erőiket meghaladó mértékben veszi őket igénybe. Ilyenkor a fokozott figyelem, a türelmes, szeretetteljes, empátiás, megengedő légkör sokat segíthet a gyermek pszichés stabilitásának visszaállítása szempontjából, az új családi közösség működését és stabilizálódását ezzel elősegítve. Nem túl ritka, és a gyermeknek nagyon megterhelő, ha a diszharmonikus családban az egyik szülő a gyermekkel szövetkezik házastársával szemben. Mint egy koalíció kapcsolódnak, a gyermeket eszközül használva. Előfordul, hogy a gyermek pszichoszomatikus betegsége segíti a szülők házasságát összetartani. Ilyenkor fontos, hogy megfelelő családterápiás képzettségű szakember segítségével oldják meg az igazi házastársi problémákat, ezzel válik a gyermek betegsége feleslegessé. A családok egy részében a gyermekek a gyakorlati és konkrét segítséget sem kapják meg szüleiktől. Pedig egyes nehéz életszakaszokban a gyermekek is fokozottan szorulnának rá szüleik feltétel nélküli szeretetére, elfogadására, baj esetén a segítségükre. Az iskolakezdés a gyermekek számára nagy próbatétel, a szülők számára is sok stresszel jár. Tény, hogy a legtöbb szülő gyermeke teljesítményét, beilleszkedésének sikerét ill. kudarcát saját kudarc- vagy sikerélményeként éli meg, s ez sok feszültség forrása. Mivel köztudottan az iskolák zömében az életkori sajátosságokra egyáltalán nincsenek tekintettel, a kisiskolások jó részének a mai értelmetlenül felgyorsított tanulási tempó miatt az iskolai követelmények teljesítése gyakran túlzott megterhelést okoz. A részképességeikben egyenetlenebbül fejlődő, egyébként okos és értelmes gyermekek szorongását csökkentené, ha a tanulási zavar megállapítása után a család és pedagógusai is méltányosabbak lennének teljesítménye értékelése során, kellő türelemmel és empátiával segítenék az egyébként is nehéz, és a társaihoz képest hátrányosabb helyzetű gyermekeket. Ezzel sokat tennének a tanulási zavart mutató gyermekek pszichés stabilitásának megőrzéséért. Sajnálatos, hogy a részképességzavart mutató kisgyermekek szülei közül néhányan a szakember segítő szándékát személyes sértésként megélve, gyermekük érdekeit is figyelmen kívül hagyva visszautasítják a felkínált segítséget, gyermekük vizsgálatát, terápiáját. Ezek a gyermekek segítség nélkül maradva gyakran kerülnek peremhelyzetbe, kilátásuk sem marad a hátrányos helyzetükből történő kilábalásra. Gyakori, hogy másodlagos magatartászavarokat mutatva deviáns irányba fejlődik tovább személyiségük, gyakrabban válnak szenvedélybeteggé.

5 Tapasztalataim szerint a családokban a gyermekek viselkedésének kontrollja, a jutalmazó, valamint a büntető funkciók is gyakran hibásak, ezáltal nem érik el céljukat. Gyakran valami félreértelmezett szülői jóságból, kíméletből a túlzott engedékenység, a követelmények hiánya, vagy a következetlenség jellemző, ami a gyermekek fejlődésében nagy károkat okoz. Önbizalomhiányt, önállótlanságot, visszahúzódást alakítanak ki ezzel gyermekeikben. Később a szülők maguk szenvednek az elért nevelési eredményeiktől, gyermekeik lustaságára és követelőző életmódjára panaszkodva. Az aránytalanul súlyos, gyakran fizikai bántalmazásban vagy lelki terrorban megnyilvánuló bántalmazások súlyos és maradandó károsító hatásai a gyermek személyiségére közismertek, de még mindig sajnálatosan gyakran fordulnak elő. A pedagógus vagy a gyermek környezetében élő felnőttnek, amennyiben az arra utaló jeleket felismeri, kötelessége, hogy segítsen, megfelelő intézkedések megtételével, melyre a gyermek védelme érdekében szükség van. A magára hagyott, bántalmazott, megalázott gyermek nem tud az iskolai követelményeknek képességei szerint megfelelni, nehéz helyzetében minden segítséget meg kell adni neki. Itt szeretném a pedagógusok figyelmét felhívni, hogy az iskolában kiközösített gyermekek segítését az osztály bevonása nélkül meg kell tenni, ezzel sokat segíthetnek a mobbingáldozatok lelki egészségének visszaállításáért. A pszichológusi terápiás órákon gyakran felmerül az önértékelési zavaros gyermekek problémái kapcsán a testvérféltékenység problémája. Sajnos a szülők nagy része ezekben a konfliktushelyzetekben helytelen megoldást talál, a szülők egy része nem kellően tájékozott. A gyakran igazságtalanul elmarasztalt gyermek önbizalmában sérül, önértékelése csorbát szenved, a frusztrációra agresszióval, vagy ha ezt letörik, később önmaga felé fordított agresszióval válaszol. Ilyenkor is sokat segíthet a kellő időben történő felismerés és a szakember segítsége. Az egyik, ha nem a legfontosabb a család védőfunkciói közül az érzelmi teherbírás fokozása, elősegítése. A kritikus, krízisként megélt helyzetek a gyermekek, a fiatalok életében nagy energiákat vonnak el a tanulástól. Fontos, hogy a család erősítse a gyermeket, hogy énerejét erősítve tudjon harcolni negatív érzelmei, szorongásai, bűntudata, depressziója ellen. Ha a család kellően szolidáris a krízisben lévő családtaggal, akkor annak frusztrációtűrését növelve érettebb módon tud megküzdeni a krízissel. Nagyon nehéz helyzetbe kerül az a gyermek, akinek a családja ezt a védelmet nem biztosítja, szeretetével és együttérzésével nem erősíti meg. Megemlítendő még, hogy azok a gyermekek és fiatalok, akiknek családjában a szülők értékrendje nagyon eltér a külső társadalmi környezettől, például deviáns felnőtt van a családban, ott a gyermekeknek mindig konfrontálódni kell szülei értékrendjével, hogy környezetük befogadja őket. Természetesen ezt a család általában nem jól viseli, megvonhatja a támogatását, és ezzel a konfliktushelyzettel veszélyezteti a gyermek belső biztonságát. Ha ezeket a tényezőket figyelembe vesszük belátható, hogy a gyermekek megváltozása következményként kezelhető. A társadalmi környezet, a családok, a szülők elveinek és életmódbeli változásának köszönhetően a gyermekek pszichés, mentális, fizikális állapotában is észlelhetők változások. Ilyenformán a keletkezett nehézségek leküzdéséhez is hasonlóképpen a családokban és a társadalmi környezetben kell és szükséges jó irányú változásokat, konszenzusokat elérni.

6 Nincsenek az úgynevezett megváltozott gyermekek könnyű helyzetben. Meggyőződésem, hogy a gyermekek az iskolában, környezetükben és a családban is érzékelhetően hálásan fognak reagálni arra, ha egyre nagyobb figyelmet, segítő gondoskodást, szeretetet és biztonságot, stabilabb értékrendet, valamint példamutatást tapasztalnak. Buda Lászlóné klinikai gyermekpszichológus Felhasznált irodalom: Komlósi Piroska: A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. A család helyzete a társadalomban. In: Közösségi mentálhigiéné. Szerk.: Gerevich J. 2. kiadás. Bp., Animula, 1997

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

A szenvedélybetegség kialakulásának rizikófaktorai Összeállította: Petró Viktória 2007. ADELANTE ALAPÍTVÁNY Vázlat BIO-PSZICHO-SZOCIÁLIS SZOCIÁLIS HÁTTÉR Cirkuláris okság( kauzalitás helyett) 1. Biológiai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9.

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9. A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei D R. B A L C S Ó K I S T V Á N L É L E K K E L A V I D É K É R T T U D O M Á N Y É S V I D É K F E J L E S Z T É S A H

Részletesebben

A hiperaktivitásról hiperaktivitás fogalmát, ismertető jegyeit, tüneteit hiperaktivitás hiperaktivitás

A hiperaktivitásról hiperaktivitás fogalmát, ismertető jegyeit, tüneteit hiperaktivitás hiperaktivitás A hiperaktivitásról Óvodapedagógusként munkám során nagyon sokféle természetű gyermekkel találkozom. Minden csoportban előfordulnak olyan gyerekek, akikre azt mondják az óvó nénik, hogy ha minden gyerek

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

UEFA A A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN

UEFA A A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN A labdarúgás megnövekedett teljesítmény kényszere és gyors változása jelentős terhet rak a résztvevőkre, játékosokra és edzőkre egyaránt. A feszültség feldolgozása,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs A kiégés jelensége szakdolgozók körében Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs Burnout - kiégés - szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület!

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményünk 2013. 01. 01. től kezdte meg működését. 2012 évben a családsegítő gyermekjóléti szolgáltatás étkeztetési és

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Közösségi mentálhigiéne

Közösségi mentálhigiéne Közösségi mentálhigiéne A folyóparton egy vidám társaság mulat önfeledten; esznek, isznak,beszélgetnek. Egyszer csak segélykiáltást hallanak a folyó felől. A folyóban valaki fuldoklik. A társaság egyetlen

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03.

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03. NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. pedagógia:

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Osztályfőnöki tevékenység

Osztályfőnöki tevékenység Osztályfőnöki tevékenység 9-14. évfolyam Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, melynek jellege

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Ikt.szám: 3981-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálata

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Mozgásszervi betegségek lelki okai. Dr Lipcsei Gabriella 2015.04.25.

Mozgásszervi betegségek lelki okai. Dr Lipcsei Gabriella 2015.04.25. Mozgásszervi betegségek lelki okai Dr Lipcsei Gabriella 2015.04.25. 1 Pszichoszomatikus tünetek Szomatopszichés tünetek Tudatalatti vágyak, félelmek, emlékek rejtőznek magatartást, érzéseket befolyásolják

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

Sématerápia BPD koncepciója. Biztonságos kötődés szükséglete 2012.11.19. BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek

Sématerápia BPD koncepciója. Biztonságos kötődés szükséglete 2012.11.19. BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek Csoportterápiák speciális betegcsoportok esetén: borderline személyiségzavar Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek

Részletesebben

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hazai újsághírek Leütötte orvosát egy beteg a pécsi kórházban Három

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben