BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK"

Átírás

1 BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A bántalmazás definíciója: Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Hazai és nemzetközi tapasztalatok, legfrissebb tudományos eredmények irodalmi áttekintése Meglévő hazai szabályozások (normatív dokumentumok) Jogszabályok: Módszertani levelek, szakmai kiadványok: Lehetséges módszerek, eljárások, megoldási módok (alternatívák) - Igénybevevők szerinti felosztásban A gyermek: A család Intézmények, szolgálatok, szervezetek Gyermek-egészségügyi szolgáltatók Közoktatás Nevelési Tanácsadó Családsegítő Szolgáltatás A gyermekvédelmi rendszer szereplőinek feladata Társadalmi és civil szervezetek Gyermekjóléti szolgálat Jogalkalmazók - hatóságok A jegyzői gyámhatóság feladata A városi gyámhivatal feladata: A rendőrség feladata: Bíróság, ügyészség Pártfogó felügyelet Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat Lehetséges módszerek, eljárások, megoldási módok (alternatívák) - Igénybevevők szerinti felosztásban A felnőtt A család Szolgáltatást nyújtók Egészségügyi szolgáltatók ( alap-, és szakellátás ) Szociális szolgáltatók Krízis-ellátás, Családok átmeneti otthonai Társadalmi szervezetek Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata Pártfogó Felügyelői Szolgálat Előnyök, hátrányok, feltételek elemzése Az irányelv alkalmazására vonatkozó javaslatok Javaslat a bántalmazás áldozatává vált gyermekkel való interjúkészítéshez: Javaslat a fizikai abúzus vizsgálatához: Javaslat bántalmazott felnőttel történő interjú felvételére Mellékletek BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

3 1. Bevezetés A munkacsoportban részt vett, és hozzáértésével, tapasztalatával, szakmai ismereteivel hozzájárult az irányelv elkészítéséhez: Boross Sándor (Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthon), Stark Julia (Főv. Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó - INO), Szőke András (E.Sz.T.E.R. Alapítvány), Virág György (Országos Kriminológiai intézet). 1.1 A bántalmazás definíciója: Bántalmazás: Bármely olyan magatartás, amely fizikai, lelki vagy szexuális sérelmet okoz, vagy annak veszélyével jár. Bántalmazásnak számít minden olyan korlátozó intézkedés, amelyet büntetésként alkalmaznak, továbbá kínzást, kegyetlen, megalázó bánásmódot jelent. A bántalmazás tipológiája áldozatok szerint: 1. gyermekbántalmazás 2. intim partner (házastárs/partner, volt házastárs/partner) sérelmére elkövetett bántalmazás az áldozat nemétől függetlenül 3. idősbántalmazás (idős személy, felmenő sérelmére elkövetett erőszak) 4. egyéb családtag sérelmére elkövetett bántalmazás 5. nem családtag, ismerős személy sérelmére elkövetett abúzus 6. idegen személy sérelmére elkövetett bántalmazás BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

4 Családon belüli erőszak: Családtaggal, közös háztartásban, vagy intézeti ellátásban együtt élő személyek közötti erőszaknak tekintendő a családtag, együtt élő személlyel szembeni bármely olyan magatartás, mely fizikai, pszichológiai vagy szexuális sérelmet okoz. Az ilyen magatartások közé tartoznak a fizikai agresszió cselekményei mint a pofon, a megütés, a rúgás, a megverés; a pszichikai bántalmazás mint a megfélemlítés, a folytonos lebecsülés vagy megalázás; az erőszakos közösülés vagy a szexuális kényszerítés más fajtája; és a különböző kontrolláló magatartások mint a családtagoktól és barátoktól való elszigetelés, a mozgás korlátozása, az információhoz vagy segítséghez való hozzájutás korlátozása. Gyermekbántalmazás: A gyermek bántalmazása és elhanyagolása magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, mely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. A gyermekbántalmazás a gyermek veszélyeztetettségének egyik megnyilvánulási formája, de a gyermek veszélyeztetettsége bántalmazás nélkül is megvalósulhat, így például a gyermek magatartása, a szülő egészségi állapota, anyagi körülménye, életvitele lehet veszélyeztető körülmény anélkül, hogy ez a gyermek bántalmazását is jelentené. A bántalmazás típusa szerint: fizikai erőszak (1), lelki bántalmazás (2), szexuális abúzus (3) és elhanyagolás (4) (1) Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet, vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.) (2) Az érzelmi, lelki bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó iskolai követelmények). Ide tartozik a BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

5 gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem- és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. (3) Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol a kapcsolat a kor és fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység e személy szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: - egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, - a gyermek kizsákmányolása gyermek prostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, vagy előadások, megnyilvánulások formájában. (4) Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. - Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

6 - Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. - Oktatási-, nevelési elhanyagolás, amely az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolását, vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, fejlesztési, egészségügyi szolgálatok igénybevételének elmulasztását jelenti. A gyermekbántalmazás különleges esetei Méhmagzatot károsító magatartás, amikor a várandós anya az erről való felvilágosítás ellenére - életmódjával magzata egészségét veszélyezteti, - így elsősorban a terhesség alatti drog és alkoholfogyasztás, a mértéktelen dohányzás, a prostitúció tartozhat ide. A várandós bántalmazása, a nem gondozott, titkolt terhesség is árthat a méhmagzatnak. Ebbe a csoportba sorolandó a újszülött megölése, amikor az anya (általában titkolt terhességet követően) közvetlenül a szülés után, illetve néhány órán belül az újszülött halálát okozza tevőlegesen, vagy magára hagyással. Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Ide kell sorolnunk még a gyermekek védelmére, gondozására, ellátására létrehozott ellátórendszeren belüli rossz bánásmódot (például oktatásban, egészségügyben, gyermekvédelmi ellátásban). Rendszer abúzusról beszélünk, ha a gyermekek védelmét szolgáló tevékenység, vagy rendszer nem létezik, vagy diszfunkcionálisan működik, ezzel hozzájárul a bántalmazás, elhanyagolás megelőzésének elmulasztásához, késedelmes elhárításához, vagy be nem avatkozásával a folyamatos károsodáshoz. Ebbe a körbe tartozik a gyermek tájékoztatásához és véleménynyilvánításhoz fűződő jogainak figyelmen kívül hagyása, vagy megtagadása, a szülőktől való indokolatlan elválasztás. BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

7 Idősbántalmazás: A nemzetközi dokumentumok és a kutatások alapján az idősbántalmazás esetén önálló bántalmazási formának minősül a rendszerbántalmazás, azaz amikor az idős személyek ellátására, a róluk való gondoskodásra hivatott szociális, egészségügyi szektor nem működik megfelelően. Ehhez a területhez tartozik, és az idősbántalmazás tekintetében a legsúlyosabb kockázati tényezőnek minősül a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés a kor alapján. Az ENSZ Társadalmi Fejlődésért felelős Bizottsága 5/2002/PC/2 sz. jelentése szerint az idősbántalmazások tipológiája a következő: - fizikai bántalmazás, - szexuális bántalmazás (egy másik idős, egy fiatalabb, vagy a gondozásra, felügyeletre kijelölt személy részéről), - lelki bántalmazás, verbális abúzus (így különösen a tisztelet hiánya, a magánszférához/magánélethez való jog megsértése, a kapcsolattartás jogának megsértése, az idős személy véleményének, kívánságainak figyelmen kívül hagyása), - pénzügyi, gazdasági kihasználás (például az idős személy tulajdonának, anyagi eszközeinek jogtalan használata, kihasználása, elvétele; a végrendeleti akarat erőszakos megváltoztatása; a saját jövedelem feletti rendelkezés jogának elvétele, korlátozása, - elhanyagolás/önelhanyagolás. A magyar joganyagban - gondozás elmulasztása tényállásaként - az idősbántalmazás fogalmát a Btk adja meg. Eszerint csak az elhanyagolás tekintetében szankcionált elkövetési forma az idősbántalmazás. Pszichiátriai beteg személy bántalmazása az egészségügyi ellátás során: A pszichiátriai beteg ellátása során alkalmazott korlátozó intézkedés hatálya alatt álló személy jogai csak annyiban korlátozhatóak, amennyiben azok gyakorlása meghiúsítja vagy veszélyeztetni a korlátozó intézkedés célját. A korlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának teljes időtartalma alatt az emberi méltósághoz való jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. Egyébként az 1 Aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

8 bántalmazásnak minősül. Minden esetben bántalmazásnak minősül a hálós ágy és az ahhoz hasonló, zárt szerkezetű, ketrecre emlékeztető, rácsos eszközök alkalmazása. 2. Kapcsolat a többi normatív szabályozóval - strukturális standardok (I.); - szolgáltatási standardok/irányelvek (II), ezen belül az otthoni vagy családi önálló életvitelt segítő szolgáltatások (11), támogató szolgáltatás (15), közösségi ellátások (16), rászorultak elérése (17), gyermekjóléti szolgáltatás (18), gyermekek napközbeni ellátása (19), gyermekek átmeneti gondozása (20), nevelőszülői, gyermekotthoni ellátás (21), TEGYESZ (22), információszolgáltatás (23), - igénybevevő szerinti protokollok: időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (25), fogyatékkal élő emberek és krónikus betegek részére nyújtott szolgáltatások (26), pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatások (27), szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások (28), hajléktalanok részére nyújtott szolgáltatások (29), bántalmazottak részére nyújtott szolgáltatások (30), családok, gyermekek segítése (31). - eredmény standardok (III.). 3. Hazai és nemzetközi tapasztalatok, legfrissebb tudományos eredmények irodalmi áttekintése Szerző / Kiadvány Kutatás / Publikáció témája WHO Violence Report, Az erőszak elterjedtsége nemzetközi adatok Kutatási eredmények A gyerekbántalmazásokat illetően a WHO becslése szerint 2000-ben év alatti gyereket öltek meg a világon. Leginkább csecsemők és az egészen fiatal gyerekek veszélyeztetettek: a 0-4 éves korcsoportban a gyilkossági arány kétszerese az 5-15 éves korcsoporténak. 2 A felnőttekkel gyerekkori bántalmazásukról készült különböző 2 KRUG, E. G. et al. - eds. (2002) 60. old. Általánosan elfogadott egyébként, hogy a halálos eredményű gyermekbántalmazások ténylegesen sokkal gyakoribbak, mint amit a hivatalos adatok jeleznek. Ezt szinte minden országban igazolták, ahol vizsgálták a gyerekhalálok okait. BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

9 Tjaden, P. - Thoennes, N. (2000): Full report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: Findings from the national violence against women survey (No. NCJ ) Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs. Családi erőszak kiterjedtsége nemzetközi felmérés (USA) felmérésekben a gyerekkori szexuális visszaélés aránya a férfiak körében 1% és 19% közé esett a, míg a nőknél 0,9% és 45% közé, annak függvényében, hogy mennyire szűken vagy szélesen határozták meg a szexuális abúzus fogalmát. Az 1980 óta végzett nemzetközi vizsgálatok publikált eredményei szerint a gyerekkori szexuális abúzus előfordulási arányának középértéke nők esetében 20%, férfiak esetében 5-10% között van. Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumához tartozó Közegészségügyi Központ (Centres for Disease Control and Prevention) adatai szerint a családi erőszak komoly és megelőzendő közegészségügyi probléma, amely több, mint 32 millió amerikait, vagyis az Egyesült Államok lakosságának több, mint 10%-át érinti. Brzank, P. Hellbernd, H. Maschewsky - Schneider, U. Kallishnig, G. (2005): Domestic violence against women and health care demands. Results of a female emergency department patient survey In: Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz Mar; 48(3): Családi erőszak kiterjedtsége nemzetközi felmérés (Németország) A családi erőszak áldozatává vált nők közegészségügyi ellátásának fejlesztési lehetőségeit vizsgáló német felmérés eredményei szerint a 16 év feletti nők 37%-a legalább egyszer átélt családi erőszakot. A berlini egyetemi kórház baleseti osztályán sérülései ellátását kérő 806 nő 1,5%-a kereste fel azért a kórházat, mert otthon bántalmazták, míg a válaszadók 5%-a számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben átélt családi erőszakot. Relevant international texts concerning violence against women. Steering Committee For Equality Between Women And Men CDEG (92) 4 ADD. REV [www.coe.int/t/e/integrated_project Családi erőszak kiterjedtsége nemzetközi felmérés (Anglia) A személyközi erőszak széles körben elterjedt Angliában és Walesben is, és hozzávetőleg a népesség egyharmadát (36%) érinti élete során valamikor. A 16 év feletti népességben minden huszadik nő válik súlyos szexuális támadás, minden ötödik nő és minden tizedik férfi BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

10 s/violence] Virág Gy.: Családi iszonyok, Budapest, OKRI-KJK Kerszöv, [Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) 2004-ben végzett családon belüli erőszak kutatása] Családi erőszak kiterjedtsége magyarországi adatok családi erőszak áldozatává, míg a felmérést megelőző egy év során a nők 13%-a és a férfiak 9%-a volt a családi erőszak valamely formájának sértettje. A vizsgált felnőtt (16-59 éves) populációban a legsúlyosabb abúzusok elszenvedőinek nagy többsége nő - a négy vagy több súlyos családon belüli bántalmazásról beszámolók 89%-a volt nő. Az áldozattá válási kockázat tekintetében a nők, a fiatalabbak, valamint az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élők rizikó faktora magasabb. A látenciát illetően elgondolkodtató, hogy a nő áldozatok 31%-a, míg a férfi áldozatok 63%-a az előző évben elszenvedett bántalmazást - a felmérésen kívül - senkinek nem mondta el. A legsúlyosabb családi erőszakokat elszenvedők között a nők 23%-a, a férfiaknak pedig csupán 8%-a hozta a rendőrség tudomására a történteket. A regisztrált bűnelkövetőknek átlagosan 5-6%-a (évente mintegy 7500 elkövető) valósítja meg a bűncselekményt a családon belül (hozzátartozója sérelmére). Minden negyedik ismertté vált személy elleni bűncselekmény valamely családtag ellen irányul, a súlyos testi sértések harmadát (30%), a befejezett és megkísérelt emberöléseknek pedig már majdnem a felét (43%) családon belül, hozzátartozó sérelmére követik el. Az elkövetők nagy része (83%) hasonlóan a többi bűncselekményhez - felnőtt férfi. A női elkövetők száma mind általában, mind a családon belüli cselekmények körében jelentősen alacsonyabb, mint a férfiaké, a valamilyen bűncselekményt elkövető nők között a cselekményüket a családon belül elkövetők aránya viszont rendre magasabb, mint a férfiak esetében. Az élet elleni bűncselekmények egyes kategóriáiban a tényleges elkövetői számok is közelítenek: a BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

11 Tóth O. (1999): Erőszak a családban TÁRKI, Társadalompolitikai Tanulmányok 12.sz. Tóth O. (2003): A családon belüli, partner elleni erőszak Századvég Kiadó 1. sz. jelenlegi vagy volt partner (házastárs/élettárs) sérelmére elkövetett emberölések esetében az évi átlag nyolcvan cselekmény közül ötvenet férfiak, harmincat nők követnek el. A családon belül a legtöbb erőszak (a családon belüli elkövetések 43%-a) a partner vagy a volt partner ellen irányul. Magas (21%), és sajnálatosan emelkedő tendenciájú a szülők által gyerekük sérelmére elkövetett erőszakcselekmények aránya. 3 A családon belül elkövetett legsúlyosabb életelleni cselekmények elsősorban a férfiak ellen irányulnak. Az emberölések kétharmadának (63%) áldozata férfi, egyharmadé nő. A kiskorú veszélyeztetése esetében is a legtöbb sértett (a sértettek 2/3-a) fiú. A gyerekverés széles körben elfogadott nevelési eszköz a mai magyar társadalomban. A megkérdezett felnőtt nők 5 %-át rendszeresen verték a szülei, 13 %-át pedig legalább egyszer brutálisan megverték. A mintában szereplő anyák 18%-a verte már meg nagyon a gyermekét. A megkérdezett nők 8%-ával fordult elő gyerekkorában, hogy egy felnőtt szexuálisan közeledett hozzá, és ugyancsak majd 8%-uk mondta, hogy férje/partnere erőszakkal kényszerítette szexuális életre. A magyar felnőtt lakosság 35%-a (vagyis minden harmadik felnőtt magyar) ismer legalább egy olyan nőt, akit partnere bántalmazott, és a bántalmazás gyakorisága az alacsony iskolázottságú, alacsony jövedelmű, illetve vidéki családokban magasabb. Morvai K.: Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog Budapest. Kossuth Kiadó feleségbántalmazás A magyar kutatások és publikációk sorában úttörő jellegű volt Morvai Krisztina feleségbántalmazással kapcsolatos könyve, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy a 3 Az ilyen szülők/nevelők döntő többsége vér szerinti gyermekét bántalmazza. BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

12 Seminar on the therapeutic treatment of men perpetrators of violence within the family (2004. nov , Strasbourg) Terápiás segítség a családi erőszak elkövetőjének családon belüli erőszak megkerülhetetlen témájává váljon a közgondolkodásnak. A módszertanilag inkább szociografikus monográfia publikálást követően jelentek meg az első valódi empirikus szociológiai vizsgálatok. - Portugáliában 1974-ig, mintegy 50 éven keresztül az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a családon belüli viszonyok kérdéseivel nem foglalkoztak. Ennek eredményeként történetileg, kulturálisan sokan és sok helyen a családi erőszakot a nők hibájaként, szégyeneként értékelik től van lehetősége a bántalmazott nőnek jogi védelmet kérni ben fogadták el az első nemzeti akciótervet a családi erőszak ellen, ami tartalmazta az elkövetőnek és az áldozatnak nyújtandó terápiás segítséget is - az önsegítő bántalmazói csoportokat erős kritika éri -pszichoterápiás programok vannak 4. Meglévő hazai szabályozások (normatív dokumentumok) Jogszabályok: CXXVI. törvény a családtámogatási rendszer átalakításáról évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról évi CXL. törvény a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

13 2004. évi CXI. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény kihirdetéséről évi LXVIII. törvény a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, május 20. napján Luxemburgban kelt európai Egyezmény kihirdetéséről évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról évi XXVII. törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény kihirdetéséről évi LXIII. törvény a föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 49. ülésszakán elfogadott 124. számú Egyezmény kihirdetéséről évi L. törvény a gyermekek és fiatalkorúak nem-ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 29. ülésszakán elfogadott 78. számú Egyezmény kihirdetéséről évi XLIX. törvény a gyermekek és fiatalkorúak nem-ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 29. ülésszakán elfogadott 78. számú Egyezmény kihirdetéséről évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről évi LXIX. törvény a szabálysértésekről évi XIX. törvény a büntetőeljárásról BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

14 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya évi XII. törvény az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről évi 14. törvényerejű rendelet a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról december 18-án, New Yorkban elfogadott egyezmény évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

15 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és intézkedések végrehajtásáról évi 18. törvényerejű rendelet a rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, évi szeptember hó 25. napján kelt Egyezmény módosítása tárgyában New Yorkban, évi december hó 7. napján kelt Jegyzőkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről évi 18. törvényerejű rendelet a kiskorú gyermek tartózkodási helyének kijelöléséhez szükséges gyámhatósági engedélyről 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 10/2004. (III. 30.) IM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

16 1/2004. (I. 5) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 5/1998. (III. 6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az azt módosító 46/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyerekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

17 51/1986. (XI. 26.) MT rendelet a kiskorúakról való állami gondoskodásról, valamint a szülő és a gyermek kapcsolattartásának szabályozásáról 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről 2034/2002. (II. 18.) Korm. határozat a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezményhez fűzött évi Fakultatív Jegyzőkönyv és a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezményhez fűzött évi Fakultatív Jegyzőkönyv aláírásáról 11/1987. Legf. Ü. Utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról Módszertani levelek, szakmai kiadványok: 1. sz. Módszertani levél. A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése. Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Budapest Papp K.(szerk.): Kézikönyv a Gyermekjóléti Szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásához és kezeléséhez. Budapest, Spronz J. Wirth J.: A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása. Egy kísérleti program tapasztalatai és eredményei. Ajánlások a családon belüli erőszak hatékony megelőzéséhez és kezeléséhez. NANE Egyesület HCM. Budapest NANE Egyesület: Miért marad? Feleség- és gyermekbántalmazás a családban. Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő foglalkozású szakemberek számára. NaNe-Daphne. Budapest, BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

18 Módszertani útmutató rendőröknek a családon belüli erőszak kezeléséhez (Országos Rendőrfőkapitányság) Budapest (www.police.hu) Rácsok B. (szerk.): Regionális Kríziskezelő Központok Szakmai Protokollja. Budapest (kézirat) BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

19 5. Lehetséges módszerek, eljárások, megoldási módok (alternatívák) - Igénybevevők szerinti felosztásban A) Bántalmazott gyermek esetén a gyermekvédelmi és a szociális ellátórendszer működése és kapcsolatai más szektorokkal: 2. Család Gyerek 1. Gyerek 3. A bántalmazást észlelő Intézmény, szervezet / személy jelzés hatós. elj. kezdeményezése 4. Gyerekjóléti szolgálat 5. Hatóság 5.1 A gyermek: A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak. A gyermek őt ért bántalmazás esetén segítségkéréssel fordulhat bármely intézményhez, szervezethez, vagy személyhez, akik gyermekekkel hivatásszerűen foglalkoznak. A gyermekeket erről a jogukról tájékoztatni kell a gyermekintézményekben. Az Országgyűlés november 29-én fogadta el A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005 évi CXXXV. törvényt. BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

20 A törvény célja a társadalmi szolidaritás és méltányosság elvei alapján a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. 5.2 A család A Családjogi törvény alapján a kiskorú gyermek szülői felügyelet, vagy gyámság alatt áll. A szülői felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek folyamatos szem előtt tartásával és annak megfelelően kell gyakorolni. A szülőknek biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában az őt érintő döntések előkészítése során a gyermek is véleményt nyilváníthasson. A gyermek véleményét korára, érettségére figyelemmel tekintetbe kell venni A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének nemcsak joga, de feladata, kötelessége is a gyermeket ért bántalmazás és a bántalmazás körülményeinek megszüntetése, a további abúzusok megelőzése és a gyermek segítése a bántalmazás feldolgozásában, valamint minden olyan lehetséges ellátás, szolgáltatás igénybevétele, amely a gyermek állapotának segítését célozza és a kialakult helyzetet megszünteti. 5.3 Intézmények, szolgálatok, szervezetek A Gyermekvédelmi törvény rögzíti a nem gyermekvédelmi alapfeladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó egyes szervek kötelező feladatát, jelzési és együttműködési kötelezettségét. A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyermekvédelmi törvény 17. -a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha a gyermek bántalmazását, elhanyagolását vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli. Ezek a szervek, személyek: az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, BAN.doc Létrehozás dátuma: / 59

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287.

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban 2007 Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. A tanulmányt készítette: PÉF: Andor Erika Alexandra, Botka Bianka, Gombos

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben