Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására"

Átírás

1 Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására

2 Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására

3 A kiadvány öt különböző nyelven jelent meg a Daphne projekt keretében, az Európai Bizottság támogatásával. Az olasz, portugál, görög és spanyol nyelvű kiadásokat írásban igényelheti, közvetlenül a partner szervezetektől. A kiadványban leírtak a szerzők nézeteit tükrözik. Az Európai Bizottság nem tehető felelőssé a kiadványban foglalt információk bárminemű felhasználásáért. Copyright AIAS Bologna onlus, az együttműködés nevében, Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A kiadvány szövegéért felelős munkacsoport: Melissa Filippini és Evert Jan Hoogerwerf (AIAS) Susana Lució és Ana Rodrigues (Fenacerci) Cristina Díaz és Ana Royo Salas (DFA) Georgina Fyca (Disability Now) Látványterv: Miranda Di Pietro Illusztrációk: Sara H. AIAS BOLOGNA ONLUS, Via Ferrara 32, Bologna, Italy. FENACERCI, Rua Augusto Macedo 2A, Lisboa, Portugal. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN, José Luis Pomarón 9, Zaragoza, Spain. DISABILITY NOW, 3rd Septevriou 30, Thessaloniki, Greece.

4 Tartalomjegyzék Bevezetés 5. oldal lll Miért született ez a kiadvány? lll Kiknek szól ez a kiadvány? lll Hogyan hasznosítható a kiadvány? 1. A családon belüli erőszak 7. oldal lll A családon belüli erőszak definíciói lll A gyermekbántalmazás különböző típusai lll Az erőszak a gyermek alapvető jogainak megsértése lll Családon belüli erőszak és a fogyatékkal élő gyermekek lll Az erőszak fogyatékossággal összefüggésbe hozható formái 2. A probléma megértése 11. oldal lll A bántalmazásra vonatkozó elméletek lll Hogyan ismerhető fel a gyermekbántalmazás? lll A fogyatékosságra összpontosítva 3. Megelőzés 17. oldal lll A megelőzés definíciója és szintjei lll A megelőzés formái lll A megelőzési stratégiák sarokpontjai Források 22. oldal Az olvasóhoz További információk Bibliográfia I. Függelék 23. oldal Rizikófaktorok Védőfaktorok Ii. Függelék 24. oldal A gyermekbántalmazás - indikátorok

5

6 lll Miért született ez a kiadvány? lll Kiknek szól ez a kiadvány? lll Hogyan hasznosítható a kiadvány? BEVEZETÉS Miért született ez a kiadvány? A családon belüli erőszak világméretű probléma, mely a népesség valamennyi csoportját érinti. Minden társadalmi, gazdasági, vallási, kulturális és etnikai csoporton belül megtalálható. Elismerten jelentős társadalmi probléma, és szerencsére az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul a családon belüli erőszak áldozataira, különösen akkor, ha az érintettek gyermekek. Mindazonáltal keveset tudunk a fogyatékkal élő gyermekek elleni erőszakról. A fogyatékkal élő gyermekek bántalmazása még a tabuként kezelt problémák között is tabunak számít, valószínűleg azért, mert a fogyatékosság és az erőszak közötti összefüggést érzelmi szempontból nagyon nehéz feldolgozni. A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokban előforduló erőszakot nehéz nyomon követni és megelőzni. Túl kevés hiteles klinikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy világos képet kapjunk a fogyatékkal élő gyermekeket érintő, családon belüli bántalmazás eseteiről. Ami azonban rendelkezésre áll, azt mutatja, hogy egyes csoportok magasabb kockázatnak vannak kitéve. Az áldozatoknak okozott sérelmeken kívül a gyermekbántalmazás problémájának jelentős társadalmi összefüggései is vannak. A társadalomnak, mint egésznek, felelősséget kell vállalnia a probléma különböző szinteken - az egyén és a család szintjétől a közösségeken át az intézményekig történő megelőzésében. Ha ez igaz valamennyi gyermekre, még inkább igaz a fogyatékkal élő gyermekekre, hiszen ők általában sokkal sérülékenyebbek. Annak érdekében, hogy ez a megosztott felelősség megvalósulhasson, a probléma súlyát és természetét meg kell ismerni, meg kell határozni, és meg kell érteni. A kiadvány célja a fogyatékkal élő gyermekek ellen elkövetett családon belüli erőszak témája jelentőségének megfelelően a társadalmi tudatosság növelése. Fontos cél továbbá, hogy az olvasókat korrekt módon tájékoztassa a téma összetettségéről, anélkül, hogy a családokat megbélyegezné, és bűnözőknek nevezné. Ezt úgy éri el, hogy definíciókon, magyarázó modelleken és indikátorokon keresztül bemutatja a fogyatékkal élő gyermekek ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatos fontos fogalmakat és ismereteket. Végezetül, a kiadvány a megelőző stratégiák kifejlesztéséhez szükséges sarokpontok meghatározásával kívánja segíteni a megelőzést. A szöveg konkrét példákkal mutatja be a kulcsfontosságú fogalmakat. Kiknek szól a kiadvány? Annak ellenére, hogy a bántalmazás témaköre az egész társadalmat érinti, és a közintézményeknek különös felelőssége van a kérdésben, a szerzők úgy gondolják, hogy az értelmi fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokat képviselő helyi szervezeteknek, szociális szerveződéseknek és a fogyatékossággal foglalkozó egyéb nem-kormányzati szerveknek fontos és különös szerepe van a fogyatékkal élő gyermekek ellen elkövetett erőszak meghatározása, megértése, elemzése és megelőzése terén. Ezért ez a kiadvány elsősorban, de nem kizárólag nekik készült. Ezek a szervezetek specifikusan tudnak hozzájárulni a gyermekbántalmazás elleni harchoz, hiszen közvetlen, napi kapcsolatban állnak a családokkal és a gyermekekkel, ezáltal lehetővé válik számukra, hogy feltérképezzék a családi kapcsolatokat, a gyermeket körülvevő belső és külső környezetet, a pszichológiai és érzelmi hátteret, a gondozás és a segítség minőségét, valamint a támogatást előíró és védelmet biztosító jogszabályok és rendelkezések betartását. Ezek közül a szervezetek közül számos első kézből tud példákat a bántalmazásra, de kevés dolgozott ki szisztematikus megelőzési és beavatkozási tervet.

7 lll Bevezetés Növelni kell tehát képességüket az odafigyelésre, a kockázatot jelentő helyzetek felismerésére és a bántalmazás megelőzésére, természetesen a családokat támogató intézményes hálózattal szoros együttműködésben. A kiadvány valójában azt mondja ki, hogy csak a közös nyelvet beszélő és közös célokért küzdő koordinált és integrált hálózatok remélhetik, hogy sikeresek lesznek a megelőzésben. Hogyan hasznosítható a kiadvány? A kiadvány célja, hogy a fogyatékkal élő gyermekek bántalmazásának kérdése a fogyatékosokkal kapcsolatos területen működő szervezetek programjában első helyre kerüljön. Ösztönöznie és támogatnia kell a szervezeteken belül tevékenykedőket, hogy mind a szervezeten belül, mind pedig azon kívül ráirányítsák a figyelmet a témára. A kiadvány értékes vitaindító és a vitát irányító eszköz lehet. A kiadvány ezen kívül sarokpontokat is kínál a megelőzési stratégiák kidolgozásához. A fogyatékkal élő gyermekek elleni erőszak megelőzésében a miértek és hogyanok megismerése azt jelenti, hogy lefektetjük a hatékony beavatkozás alapjait, megakadályozva, hogy a drámai szituációk erőszakos cselekményekké fajuljanak. A kiadványt különböző társadalmi és kulturális környezetben tevékenykedő európai szervezetek képviselői készítették. Ennek ellenére a szerzők hiszik, hogy a kiadványban leírtak mindenütt érvényesek, még akkor is, ha minden intézkedés helyi társadalmi, kulturális és intézményi egyeztetést igényel.

8 lll A családon belüli erőszak definíciói lll A gyermekbántalmazás különböző típusai lll Az erőszak a gyermek alapvető jogainak megsértése lll Családon belüli erőszak és fogyatékkal élő gyermekek lll Az erőszak fogyatékossággal összefüggésbe hozható formái A családon belüli erőszak 1 fejezet A családon belüli erőszak definíciói A családon belüli vagy otthoni erőszak olyan szándékosan okozott sérülés, megfélemlítés vagy kényszer, mely otthoni környezetben, bizalmi kapcsolatban fordul elő. Érintheti a család valamennyi tagját, férfiakat, nőket és gyerekeket, elkövetőként és áldozatként egyaránt. A gyermekbántalmazás olyan sérülés (vagy sérülés veszélye) melyet egy szülő, gondviselő, vagy bármely más olyan személy okoz, aki a gyermek biztonságáért felel. Ezért a gyermekek ellen elkövetett családon belüli erőszak magában foglalja a családon kívül állók, például bébiszitterek és nevelők által elkövetett erőszakot, sőt a bentlakásos intézményekben élő gyermekek ellen elkövetett erőszakot is. A szerzők számára az otthoni jelzőnek nemcsak fizikai (otthon, család), hanem érzelmi jelentése is van: az otthon a legintimebb és legbiztonságosabb közeg az életben, amit egy gyermek megtalálni remél. A családon belüli erőszakot ezért, a gyermekek szempontjából legalábbis, sokkal nehezebb kezelni, mint az élet bármely más területén jelentkező erőszakot. A gyermekbántalmazás különböző típusai A WHO, vagyis az ENSZ Egészségügyi Világszervezete a gyermekbántalmazás öt altípusát különbözteti meg: A fizikai bántalmazás a gyermeknek okozott olyan tényleges vagy potenciális sérülés, mely valamely cselekmény vagy cselekmény hiányának következménye, és amelyet szülő vagy olyan személy követ el, aki felelős a gyermekért, illetve bizalmi vagy hatalmi viszonyban áll vele. A fizikai bántalmazás lehet egyszeri, illetve ismétlődő jellegű. A szexuális bántalmazás a gyermek szexuális tevékenységbe történő bevonását jelenti, melyet a gyermek nem képes teljes mértékben megérteni, amihez nem tudja annak teljes tudatában beleegyezését adni, vagy amelyre nem érett, és ezért nem tudja hozzájárulását adni, illetve amely sérti a jogi normákat és a társadalmi tabukat. A szexuális bántalmazás egy gyermek és egy felnőtt vagy egy gyermek és egy olyan másik gyermek közötti szexuális tevékenységet jelent, aki koránál és fejlettségénél fogva felelős a gyermekért, illetve bizalmi vagy hatalmi viszonyban van vele, és a tevékenység a másik személynek örömet okoz, illetve szükségletei kielégítését szolgálja.

9 1. A Mentális Zavarok Statisztikai és Diagnosztikai Kézikönyvének negyedik kiadása (Amerikai Pszichiátriai Társaság, 1994) szerint a Münchausen szindróma by proxy (MSbP) is a gyermekbántalmazás, illetve az elhanyagolás egyik formája. Ez egy pszichiátriai betegség, mely egy személyt, tipikusan az anyát, arra készteti, hogy egy betegség valódi vagy látszólagos tüneteit idézze elő szándékosan a gyermekén. Ez a pszichiátriai betegség leggyakrabban születéstől nyolc éves korig érinti a gyermekeket. Az MSbP-ben szenvedő szülők vagy csak egyszerűen eltúlozzák gyermekeik tüneteit, vagy maguk találnak ki, illetve idéznek elő tüneteket különböző beavatkozásokkal, mint amilyen például a mérgezés, a fojtogatás, az éheztetés vagy a gyermek vérének megfertőzése. A gyermeket ezzel szükségtelen teszteknek, vizsgálatoknak, vagy más invazív kezelésnek teszik ki. A szexuális bántalmazás magában foglalja, de nem kizárólagosan, a gyermek felbujtását vagy kényszerítését valamilyen törvénytelen szexuális tevékenységre; a gyermek kizsákmányolás céljából történő kihasználását prostitúció vagy egyéb törvénytelen szexuális tevékenység formájában; a gyermek kizsákmányolás céljából történő kihasználását pornográf előadásokban és kiadványokban. Az elhanyagolás illetve hanyag bánásmód olyan, a gondviselő részéről elkövetett hanyagság vagy mulasztás, ami a gyermek fejlődését annak minden körülményében érinti: egészség, nevelés, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos életkörülmények, a család vagy a gondviselők ésszerű mértékben elérhető anyagi körülményeinek megfelelően, és a gyermek egészségében, fizikai, mentális, érzelmi, morális és társadalmi fejlődésében kárt okoz, vagy nagy valószínűséggel kárt okoz. Ide tartozik az is, ha elmulasztják, hogy - amennyire csak lehetséges - vigyázzanak a gyermekre és megóvják a sérülésektől. Az érzelmi bántalmazás magában foglalja a gyermek fejlődésének megfelelő, és támogató környezet kialakításának hiányát, beleértve az elsődleges minta hiányát is, melynek segítségével a gyermek stabil és sokrétű érzelmi és szociális képességeket tud kialakítani, a saját személyes adottságaival összhangban, abban a környezetben, ahol él. Az érzelmi bántalmazás jelenthet továbbá olyan, a gyermekkel szemben elkövetett cselekedeteket is, melyek sérülést okoznak, vagy nagy valószínűséggel sérülést okozhatnak a gyermek egészsége vagy fizikai, mentális, lelki, erkölcsi ill. szociális fejlődésében. Ezek a cselekedetek, érthető módon, a szülő vagy a gyermekkel felelősségen, bizalmi vagy hatalmi viszonyon alapuló kapcsolatban álló személy ellenőrzése alatt állnak. Az érzelmi bántalmazás lehet a gyermek mozgásszabadságának korlátozása, a gyermek ócsárlása, rossz hírbe hozása, bűnbakká tétele, fenyegetése, ijesztgetése, kiközösítése, nevetségessé tétele és az ellenséges vagy visszautasító viselkedés egyéb, nem fizikai formája.(1) A kereskedelmi és egyéb célú kizsákmányolás a gyermek olyan felhasználását jelenti munka vagy egyéb tevékenység során, mely mások hasznát szolgálja. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a gyermekmunkát és a gyermekprostitúciót. Ezek a tevékenységek a gyermek fizikai vagy mentális egészségét, neveltetési, erkölcsi illetve szociális-érzelmi fejlődését befolyásolják hátrányosan. Az erőszak a gyermek alapvető jogainak megsértése Az erőszak kifejezés széles jelentéskörrel bír, mely számos verbális és nem verbális cselekedetet és szándékot ölel fel. A témakör bárminemű megértéshez arra van szükség, hogy az erőszakra mindenekelőtt úgy tekintsünk, mint a gyermek jogainak megsértésére. A Gyermek Jogairól szóló, 1990-ben hatályba lépett ENSZ Egyezmény 19. cikke kimondja, hogy: Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen formájától mindaddig, amíg szüleinek vagy valamelyik szülőjének, illetőleg törvényes képviselőjének vagy képviselőinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél elhelyezték, felügyelete alatt áll. Ezek a védelmi intézkedések szükség szerint olyan hatékony eljárásokat foglalnak magukban, amelyek a gyermek és gondviselői számára szükséges szociális programok létrehozását teszik lehetővé, továbbá a fentebb leírt rossz bánásmód eseteiben hozzájárulnak a cselekmény felismeréséhez, bejelentéséhez, a jelentés illetékes helyre juttatásához, vizsgálatához, kezeléséhez és az esetek figyelemmel kíséréséhez; szükség szerint magukban foglalják a bírói beavatkozással kapcsolatos eljárást is. Ez egy nagyon erőteljes tartalmú cikk, mely egyben felhívás és zsinórmérték is az irányelvek kidolgozásánál.

10 Családon belüli erőszak és fogyatékkal élő gyermekek Nagyon nehéz megbízható kutatási adatokat találni a fogyatékkal élő gyermekek ellen elkövetett erőszakról. Ha mégis rendelkezésre állnak ilyen adatok - főleg amerikai forrásokból - nehéz ezeket összehasonlítani, mivel sok változót tartalmaznak. Ilyen változó a kutatott népesség, a fogyatékosság osztályozása, a kulturális és jogi háttér, a problémával szembeni általános hozzáállás, stb. Habár annak érdekében, hogy hiteles helyi adatokat gyűjtsünk a fogyatékkal élő gyermekek elleni erőszak kiterjedtségéről és következményeiről elengedhetetlen, hogy egy átfogó tanulmány készüljön a fogyatékkal élő gyermekek ellen elkövetett bántalmazásról minden egyes európai országban külön-külön, elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy kijelenthessük, a fogyatékkal élő gyermekek nagyobb kockázatnak vannak kitéve a családon belüli erőszak terén, mint nem fogyatékos társaik.(2) Elisa Down szindrómával él. 44 évesen kerül először kapcsolatba a szociális gondozói hálózaton keresztül egy gyógypedagógussal, Mariával. A találkozás alkalmával Maríát megdöbbenti Elisa magába forduló és félénk természete. Mindazonáltal ezzel éles ellentétben áll viselkedése édesapja iránt. Ahogy megöleli és megcsókolja apját, gátlásnak semmi jelét nem mutatja. Egy szabadtéri rekreációs foglalkozás alkalmával, egy évvel Elisa anyjának halála után, Elisa bevallja, hogy tinédzserkorában szexuális kapcsolata volt az apjával. A Maria és Elisa között zajló beszélgetések során további részletekre derül fény. Maria nem erőlteti, hogy Elisa egyszerre mesélje el az egész történetet, így marad idő Elisa és a maga számára is arra, hogy feldolgozza az Elisa fiatalkori emlékeinek rekonstruálása során feltörő érzelmeket. Elisa elmondja, hogy Maria az első ember, aki megtudja a történteket. Lassan Maria számára is világossá válik, hogy mi Elisa alvásproblémájának oka: Elisa fél az éjszakától, hiszen az apja éjszakánként használta ki. Nyilvánvalóan fizikai erőszakot nem alkalmazott az apja, hiszen Elisa nem mutat dühöt, megbánást vagy undort. Ugyanakkor meggyőződése, hogy tiltott dolgot csinált. Látszatra édesanyja és bátyjai nem tudták, mi történik. Maria, a gyógypedagógus nagyon nehezen kezeli a helyzetet. Felkeresi a felettesét, és közösen döntenek arról, hogy pszichológus segítségét kérik Elisa és Maria számára is. Ha az erőszak áldozata gyermek, ez különféle következményekkel jár. A gyermekeket érintő kockázati szintek és a gyermekek erőszakra adott válaszreakciói folytonosságot mutatnak. Egyesek nagyon rugalmasan, míg mások igen nehezen kezelik a problémát. Ugyanez igaz a fogyatékkal élő gyermekekre is. A családon belüli erőszakkal összefüggésbe hozható gyermekkori problémákat három alapvető csoportba lehet osztani: viselkedési, szociális és érzelmi problémák (pl.: engedetlenség, ellenséges magatartás, düh, félelem, szorongás, depresszió, gyenge testvéri és szociális kapcsolatok) kognitív és magatartási problémák (pl.: alacsonyabb kognitív funkciók, gyenge iskolai teljesítmény, erőszakot provokáló viselkedés, konfliktuskezelési képességek hiánya) hosszú távú problémák (pl.: súlyosabb fokú felnőttkori depresszió és traumás tünetek) 2. Néhány kutató kimutatta, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek esetében 3,7-szer valószínűbb az elhanyagolás előfordulása, 3,8-szor nagyobb valószínűséggel bántalmazzák őket fizikailag vagy érzelmileg, illetve 4-szer valószínűbb, hogy szexuális visszaélés áldozatai lesznek (Sullivan és Kuntson 2000/a). Más kutatók kiemelik, hogy a mentális fogyatékkal élő gyermekek esetében magasabb a kockázat, hogy az erőszak bármely formájának áldozatává válnak, mint a fizikai fogyatékkal élők esetében. A hozzáférhető szakirodalomról rövid tájékoztatást nyújt a teljes projekt jelentés, mely a it/daphne honlapon olvasható. Általánosságban véve, minél fiatalabb a gyermek, annál pusztítóbb a visszaélés hatása, amely annak a ténynek is köszönhető, hogy az erőszaknak kitettség hosszú ideig fennállhat, mielőtt fény derülne rá. Ráadásul a gyengébb együttműködési képességgel, valamint a szocializációra és kommunikációra kevés lehetőséggel rendelkező gyermekeket sokkal valószínűbben érintik ezek a problémák, mint az erős együttműködési képességgel és támogató szociális kapcsolatokkal rendelkező gyermekeket. Ennek következtében az erőszak áldozatainak támogatása során figyelembe kell venni a fogyatékosság típusát és hogy ez a fogyatékosság hogyan hozható összefüggésbe a személyes és egyéb környezeti tényezőkkel, ideértve azt is, hogy rendelkezésre állnak-e képzett szakemberek. (Elisa) Az erőszak és a fogyatékosság közötti kapcsolat kétféle irányban is működik. Nemcsak, hogy a fogyatékkal élő gyermekek esnek nagyobb eséllyel áldozatul az erőszaknak, de az erőszak is alapvető kiváltó oka lehet az értelmi és más fogyatékosságnak. (3) Az értelmi fogyatékkal élő gyermekek által megtapasztalt erőszakos cselekmények magas száma részben abból adódik, hogy az erőszak gyakran fogyatékosságot okoz, de részben a társadalomnak a fogyatékosságra adott válaszából is, mely gyakran növeli az erőszak kockázatát. 3. Sobsey (2002) felveti, hogy a neurológiai eredetű fogyatékosság, mely a megrázott gyermek szindrómából ered, csak a kórházból való távozás után egy évvel vagy még több idő elteltével mutatkozik meg. Bonier és társszerzői (1995), kimutatták, hogy az extrém stressz milyen módon képes olyan biokémiai változásokat előidézni, melyek mind az agy szerkezetét, mind annak funkcióit károsítják.

11 Az erőszak fogyatékossággal összefüggésbe hozható formái Vannak az erőszaknak olyan specifikus formái, melyek jellemzően a fogyatékkal élő gyermekeket érik, de ezeket nehéz nyomon követni és felismerni. Tommaso 13 éves kisfiú, aki Little szindrómával él, amit súlyos mentális fogyatékosság és súlyos látáscsökkenés is nehezít. Nem tud beszélni és járni. Az édesapja képtelen elfogadni fogyatékosságát, és irreális elvárásokat támaszt fia fejlődési lehetőségeivel kapcsolatban. Az otthoni ápolást végző gondozók szerint az édesapa kényszeríti őket, hogy naponta többször is vizuális, auditív és érintési ingerekkel stimulálják fiút, melyekre Tommaso sírással válaszol. Az apa egy matracon vonszolja, hogy ott mászásra késztesse. Mivel a kisfiú mozgásra képtelen, az erőltetés következtében nyakcsigolyája is elkopott. Amikor Tomasso meglátja az apját, összerezzen. A családok szintjén a fogyatékosság tényének figyelmen kívül hagyása, vagy a szülők részéről a rehabilitációval kapcsolatban támasztott irreális elvárások a terápiával szembeni ellenállást válthatnak ki a gyermekből. (Tommaso) A nem megfelelően alkalmazott gyógyszeres kezelés, vagy a szükséges egészségügyi ellátás elutasítása (pl. fogászati kezelés) szintén értelmezhető az erőszak egy formájaként. A várandósság során tanúsított anyai magatartás, mint a drog vagy alkohol fogyasztás, a magzati élet elleni erőszak, mely súlyos fogyatékosságot okozhat. Vannak az erőszaknak specifikus, fogyatékossággal összefüggésbe hozható formái, melyeket összetett és egymással szorosan összefüggő egyéni, társadalmi illetve kulturális meggyőződések okoznak, és amelyek különböző szinteken jelennek meg. Ezek olyan viselkedésbeli megnyilatkozások, melyeket kulturális meghatározottságuk és széleskörű elfogadottságuk miatt különösen nehéz feltárni és megváltoztatni. Néhány példa erre a korai beavatkozás hiánya, mely az autonómia és függetlenség kialakítását célozza, ideértve az asszisztenciás módszerek alkalmazásának hiányát is, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek szexuális identitásának megtagadása és az önmeghatározás és önérvényesítés lehetőségének, a kommunikációs csatornák meglétének, illetve a fogyatékkal élő kamaszok és felnőttek privát szférája tiszteletben tartásának hiánya. A fogyatékossággal és a mássággal szemben tanúsított negatív hozzáállást nagyon sok ember nyílt diszkriminációval mutatja ki. A megszégyenítés, a félelem a fizikai érintkezéstől és a megvetés mind-mind az erőszak egyes formái, melyeknek a fogyatékkal élő gyermekek áldozatai. Sok fogyatékkal élő ember állítja, hogy az egyenlő esélyek hiánya durva hatással van az életükre. Az akadályok, melyekkel a fogyatékkal élő embereknek szembe kell nézniük, ha élni kívánnak lehetőségeikkel, mind fizikai, mind mentális jellegűek. 10

12 lll A bántalmazásra vonatkozó elméletek lll Hogyan ismerhető fel a gyermekbántalmazás? lll A fogyatékosságra összpontosítva A PROBLÉMA MEGÉRTÉSE 2 fejezet A bántalmazásra vonatkozó elméletek George 1964-ben született. Három nappal születése után gyermekbénulást kapott, azóta mozgáskorlátozott, és csak kerekesszékkel tud közlekedni. Világrajövetele előtt néhány évvel szülei Athénba költöztek. Édesapja farmer volt, édesanyja háztartásbeli. Édesapja egy rendkívül hagyománytisztelő családból származott, ahol a nőknek nem engedték meg, hogy dolgozzanak, otthon kellett maradniuk a gyermekeikkel. Felnőttként George felfedte, hogy érzelmi és fizikai erőszakot szenvedett el apja részéről. Az apja rendszeresen inzultálta, olyan szavakat használva, mint semmirekellő vagy nyomorék. Az édesanyja épp ellenkezőleg, nagyon odaadó és gondoskodó volt, sajnos azonban férje ellenőrzése alatt állt, és önállóan semmilyen döntést nem tudott hozni. George családja erősen patriarchális modellt követett, mely még napjainkban is létezik Görögország egyes részein. Számos ok-okozati elmélet született a gyermekbántalmazás jelenségére. Az első magyarázó modellek közvetlen ok-okozati összefüggést feltételeztek az egyének pszichológiai jellemzői, illetve a társadalmi-gazdasági tényezők és az erőszak előfordulása között. Az évek során a vita különböző modellek kifejlesztéséhez vezetett, melyek elismerik, hogy a sokrétű okozati tényezők kölcsönösen függnek egymástól, illetve egymással kölcsönhatásban állnak. A fogyatékkal élő gyermekek bántalmazása összetett probléma. Nem lehet egyetlen tényezőt megnevezni kiváltó okként, illetve nincs az az egyetlen leírás, mely az összes olyan családra jellemző volna, ahol az erőszak áldozata gyermek. Az ökológiai modell Az ökológiai modell segíthet megérteni az erőszak okait és kifejlődését. Ez a modell megtárgyalja azokat a tényezőket, melyek hozzájárulnak a bántalmazás bekövetkeztéhez, ideértve a társadalmikulturális tényezőket, a szülő és/vagy a gyermek jellemvonásait, valamint az erőszakot előidéző helyzeteket, melyek katalizátorként működnek a bántalmazás vonatkozásában. Ez az elmélet tekintetbe veszi az erőszakra hajlamosító tényezőket (egyéni, családi, társadalmi, kulturális), a konfliktuskezelési elemeket (szociális gondozói hálózat), és a kitörési faktorokat (életciklus különböző eseményei, az események érzékelése és értelmezése, és ezen, a családok és szülők életére hatást gyakorló események kihangsúlyozásának erőssége). (George) 11

13 Leonor 1988-ban született, és általános fejlődési visszamaradásban, valamint epilepsziában szenved. Édesapja büntetett előéletű mesterember. Tudomásunk szerint édesanyja prostituált. Kilenc gyermekéből három elhanyagolás következtében halt meg. Édesapja erősen ivott, és gyakran verte a család tagjait. Amikor Leonor öt éves volt, édesanyja elhagyta a családot. Néhány gyermekét magával vitte, Leonort azonban nem. A kórházi adatok szerint Leonornál fizikai és szexuális bántalmazás jeleit találták. Leonor bizonyos időszakokban apai nagybátyjánál és nagynénjénél élt, ahol szintén fizikai erőszaknak és szexuális zaklatásnak volt kitéve. A gyermek alapvető szükségleteit is figyelmen kívül hagyták. Tíz éves korában egy intézményben helyezték el. Azóta állapota stabilabb. Leonor tele van szeretettel és nagyon barátkozó. Most barátja is van, és nagyon jól kijön másokkal. Abel 1985-ben született. Féloldali paralízise van a bal oldalon, értelmi képesség korlátozott, epilepsziás és személyiségzavarral küzd. Az édesanyjának, Antoniának, nehéz gyermekkora volt. Igen alacsony iskolai végzettségű, viszonya a szüleivel problematikus. A szülők ugyanis nem tudták elfogadni, hogy Antonia házasság nélkül élt együtt egy férfival. Amikor kiderült, hogy várandós, az élettársa elhagyta, mert nem akart szembenézni az új szituációval. Az apa soha nem ismerte el Abelt gyermekeként, és soha nem találkozott vele. Abel születése után Antonia visszaköltözött a szüleihez, de rendszeresen a szüleire és drog- és alkoholfüggő bátyjára hagyta a kisfiút. Napokig távol maradt, mindenféle magyarázat nélkül. Abel ötödik születésnapja előtt a fiút karsérüléssel vitték elsősegélyre. Az orvosok jelentették az esetet a rendőrségnek és a gyermekvédelemnek, akik megállapították, hogy Abel bántalmazás áldozata lett. Az ökológia modell elismeri, hogy bizonyos gyermeki tulajdonságok szerepet játszhatnak a bántalmazásban, különösen olyan családok és környezet esetén, melyek már eleve veszélyeztetettek, de elmozdulást jelent arról az álláspontról, hogy a fogyatékosság önmagában véve is kockázati tényező a bántalmazás tekintetében. (Leonor) Rizikófaktorok Mivel egyetlen különösebb okot sem tártak még fel egyértelműen, mely magyarázatot adna a fogyatékkal élő gyermekek ellen elkövetett erőszakra, a kutatók számos kockázati tényezőt határoztak meg, melyek rendszerint összefüggésbe hozhatók a bántalmazással. A kockázati tényezők az erőszak előfordulásának nagy valószínűségét feltételezik. A rizikófaktorok több szinten fordulnak elő, a biológiai és egyéni szinten fellépőktől a társadalmi szinten bekövetkező tényezőkig. Önmagában egyetlen kockázati tényező sem elegendő ahhoz, hogy előre jelezze, valaki áldozattá vagy elkövetővé válik-e. Azonban minél nagyobb a fogyatékossággal összefüggésbe hozható rizikófaktorok száma, annál nagyobb a bántalmazás valószínűsége. (Abel) Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen tényezők megléte minden esetben bántalmazáshoz vezet. A gyermekbántalmazással összefüggésbe hozható kockázati tényezőket négy csoportba sorolhatjuk: a szülők vagy gondviselők, a családi tényezők, a gyermekben rejlő tényezők, és a környezeti tényezők. A rizikófaktorok teljes listáját lásd az 1. számú mellékletben. A gyermekekben rejlő tényezők nem azt jelentik, hogy a gyermek felelős a bántalmazásért. Bizonyos tényezők ugyanakkor sokkal sebezhetőbbé tehetnek egyes gyermekeket a bántalmazással szemben, aszerint, hogy ezek hogyan függnek össze a fent említett többi tényezővel. (4) 4. Sullivan és Knutson (2000/b) az általuk vizsgált populációban azt találták, hogy a többi csoporttal összevetve a bántalmazott fogyatékkal élő gyermekek vannak kitéve a legtöbb további családi stressz tényezőnek. Általában véve a fogyatékkal élő gyermekek bántalmazása fiatalabb korban fordul elő. Ezen kívül, lényeges összefüggés van az elkövetők családon belüli státusza és a bántalmazás típusa között. A legközelebbi hozzátartozók tehetők felelőssé az elhanyagolás, a fizikai és érzelmi bántalmazás legtöbb esetéért, míg a szexuális zaklatást jelentősen több esetben követi el családon kívül álló személy. Sobsey (1997) rámutat, hogy a fogyatékkal élő gyermekeket gyakran megfosztják emberi mivoltuktól: a potenciális áldozatok deperszonalizációja pedig kulcsfontosságú tényező az erőszakkal kapcsolatos gátlások levetkőzésében. A társadalmi és szakmai hozzáállás és magatartás közvetítheti az ilyen lekicsinylő értékrendet, ami a gyermeket veszélybe sodorhatja. Sobsey (1994) kifejti, hogy az újszülött osztályokon az azonnali orvosi beavatkozás megzavarhatja a szülő és a fogyatékos gyermek közötti kapcsolat és interakció kialakításának lehetőségét, és ezzel veszélyezteti a gyermek és szülei közötti szeretet és kötődés létrejöttét, ami növeli az erőszak veszélyét. 12

14 Védőfaktorok Egy szituáció elemzése és összegzése esetén, mind a rizikó- mind pedig a védőfaktorokat figyelembe kell venni. A védőfaktorok azok az erősségek és erőforrások, melyek a rizikófaktorok ellenében közvetítő szerepet játszanak, vagy lökhárítóként szolgálnak, elősegítve a bántalmazás negatív hatásainak rugalmasabb kezelését. Általánosságban véve a kutatások kimutatták, hogy a támogató, érzelmileg kielégítő kapcsolatok a családi vagy baráti kötelékekkel kiegészítve segíthetnek minimálisra csökkenteni a gyermekek elleni szülői bántalmazás esélyét, különösen a stresszes élethelyzetekben. Másrészt, a látszólag kiegyensúlyozott családi és társadalmigazdasági helyzet lecsökkentheti a külső megfigyelők, úgymint barátok, rokonok, szociális munkások figyelmét és éberségét. (Maria) Maria 1969-ben született. Két éves volt, amikor Little szindrómát diagnosztizáltak nála. A szülei tehetős családból származtak, és nagyobb vagyont örököltek. Boldogan éltek, jól beilleszkedtek a közösségbe és társadalmilag elismertek voltak. Amikor Maria 6 éves volt, az apja hirtelen meghalt. Az édesanyja viselkedése Maria irányában teljesen megváltozott. Az anya a kislányt hibáztatta az apa haláláért, és Maria fogyatékosságában látta az apa halálának okát. Inni kezdett, és rendszeresen napokra magára hagyta Mariát, aki az ágyból sem tudott egyedül felkelni, és így táplálékhoz sem jutott. Maria 15 éves kora után szereztek tudomást a barátok és a család arról, hogy mi zajlik náluk. Addig mindenki úgy hitte, hogy az anya megfelelően gondját viseli Mariának. Ahogy a rizikófaktorok, a gyermekbántalmazással összefüggésbe hozható védőfaktorok is különböző csoportokba sorolhatók: szülők illetve gondviselők, a családi tényezők, a gyermekben rejlő tényezők és a környezeti tényezők. A rizikófaktorok teljes listáját lásd az 1. számú mellékletben. Hogyan ismerhető fel a gyermekbántalmazás? A gyermekbántalmazás jeleinek és tüneteinek felismerése nehéz, a fogyatékkal élő gyermekek esetében pedig még nehezebb. Ők gyakran képtelenek szavakkal kifejezni, hogy bántalmazás érte őket, vagy nem értik, hogy ami velünk történt, az rossz. A fogyatékkal élő gyermekek bántalmazására utaló figyelmeztető jeleket gyakran félreértik, félreértelmezik, vagy figyelmen kívül hagyják. (Teresa) Teresát rendkívül fiatal korában A bántalmazás felderítése magas fokú éberséget gyermekbénulás támadta meg, de családja segítségével sikerült felépülnie a és a figyelmeztető jelek egész sorának felismerését feltételezi. Ezek az alábbiak lehetnek: betegségből, habár komoly fizikai problémái maradtak. Sérülései ellenére normális gyermekeknél észlelhető fizikai jelek, melyek fizikai sérülésekben, a higiénia, a táplálkozás gyermekkora volt. A szülei és nővérei és a megjelenés terén érhetők tetten szeretetétől övezve nőtt fel, és az iskolában is jól teljesített. Sajnos Teresa édesapja megbetegedett, gyermekek viselkedésén észlelhető jelek, melyek viselkedésbeli tulajdonságokra és személyiségjegyekre utalnak apja néhány évvel később meghalt, és a család anyagi helyzete ezért egyre többet vigyázott rá nagynénje és nagybátyja. Az szülőknél tapasztalható jelek, melyek a viselkedésben, nyelvhasználatban és magatartás- a család megélhetését. Teresa két nővérének is igen fiatalon megromlott, ezért az anya dolgozni kényszerült, hogy biztosítsa ban észlelhetők munkába kellett állnia. Mivel azonban Teresa nagyon jó tanuló volt, ő folytatta az iskolát. Nagyon magába forduló lett, de A bántalmazás lehetséges jeleinek felsorolását lásd a 2. számú mellékletben. mivel felelősségteljes volt, senki nem gyanakodott arra, hogy valamilyen kellemetlen dolog történt vele. Az idő múlásával a szomorúság kezdte egyre inkább hatalmába keríteni. A családja úgy gondolta, hogy ez fogyatékossága miatt van. 13

15 A fogyatékosságra összpontosítva A fogyatékosság önmagában nem oka a bántalmazásnak, de kétségtelenül növeli annak kockázatát. Az ökológiai modell szerint a rizikó- és védőfaktorok statisztikailag nem értelmezhető adatokat képviselnek, de dinamikus kölcsönhatásban állnak a kitörési faktorokkal (pl.: egy hirtelen életesemény, mely magas fokú alkalmazkodást kíván meg), és katalizátorként működhetnek a bántalmazás bekövetkezésében. Ez olyan, mint amikor egy kényes egyensúly megbomlik. A fogyatékkal élő gyermekeknek speciális igényeik vannak. Napi rendszerességgel ellátni ezeket a szükségleteket stresszes helyzetekhez, a túl sok stressz pedig bántalmazáshoz vezethet. Fogyatékkal élő gyermek szülőjének lenni különlegesen nagy együttműködési készséget és a számtalan új és esetlegesen kedvezőtlen szituációhoz való alkalmazkodásra való képességet követel. Egy fogyatékkal élő gyermek születése olyan traumát jelent, mely a mind az elvárások, mind pedig a jövőbeni kilátások alapvető újragondolását kívánja meg. A szülőknek erősnek kell maradniuk, egyrészt hogy szembe tudjanak nézni a sokkal, másrészt, hogy új életet tudjanak kezdeni. Gondoskodni a gyermekről és a család többi tagjáról, ugyanakkor eljárni dolgozni, sok esetben összeegyeztethetetlenné válik. Ennek következtében, akik a gondozást nagyobbrészt végzik a legtöbb esetben a nők - otthagyják a munkahelyüket, mely a család elszegényedéséhez vezet, és a házaspárt eltávolítja egymástól azáltal, hogy két teljesen más, elkülönült, speciális szerep jelenik meg a családban. Egyikőjük élettere az otthon, feladata pedig a gyermek gondozására, ellátására koncentrálódik, míg a másik fél élete az otthonon kívül zajlik, és a megélhetés biztosítására összpontosul. Mindkét szerep eltérő prioritásokat követel, és másfajta stresszhelyzeteket idéz elő, amit nem mindig könnyű kezelni. Egy másik nagyon fontos változás, hogy aktiválódik egy formális hálózat, mely szociális Teresa 19 éves korában végérvényesen elhatározta, hogy elköltözik és egészségügyi ellátásokat foglal magában, valamint létrejön egy informális háló, otthonról, és egy másik városba megy. 29 évesen azonban úgy döntött, hogy mely a rokonokat és a barátokat tömöríti. visszaköltözik. Csatlakozott egy fogyatékkal élőket segítő szervezethez, hogy biztonságban van a gyermek. A megfelelő Minél szilárdabb ez az alap, annál nagyobb új barátokat és munkát találjon. Itt kapcsolatok mind fizikai jellegű, mind pedig találkozott olyanokkal, akiknek elmondhatta, hogy mi történt pszichológiai erőforrásokkal képesek támogatni a családot, lehetőséget biztosítva így vele gyermekkorában. Teresát 4 és 14 éves kora között nagybátyja szexuálisan zaklatta, mely mélyen hatott személyiségére. A szexuális zaklatás arra az időre, amíg a kislány gipszben éréséhez és fenntartásához. a megfelelő gondoskodás és életminőség el- volt, abbamaradt, utána azonban folytatódott. Teresa ekkor Ezekben az esetekben, mind a szülők képességei, melyek a különböző szituációkkal való döntött úgy, hogy elköltözik otthonról. Teresa szomorúságát, szorongását, magába fordulását és a többi tünetet családja a szembenézéshez szükségesek, mind pozitív fogyatékossága miatt érzett bánatnak tulajdonította. Mindezeket valójában a szexuális zaklatás elszenvedése okozta, melyre segítség későn jön, és a szülőkkel való kom- elvárásaik megerősödnek. Amennyiben a senki sem gyanakodott. A fogyatékosság elrejtette viselkedésének okait, és elfedte azokat a jeleket, melyek más esetben talán lesz sikeres. (Andreas) munikáció gyenge, a beavatkozás kevésbé egyértelműek lettek volna. Egy családtag fogyatékossága rizikófaktort jelent, mely más faktorokkal kölcsönhatásba kerül. A rizikófaktorok súlya egy szituációban nem abszolút mértékű, a védőfaktorok 14

16 ellensúlyozzák azokat. Az eredmény a tényezők, jellemzők, belső mechanizmusok és eljárások bonyolult hálóját adja, melyet nem mindig könnyű azonosítani és megérteni. Feltérképezésük segíthet a magas kockázatú helyzetek felismerésében, de nem szabad, hogy egyszerű és lineáris következtetésekhez vezessen. A bántalmazás különböző típusainak indikátorai a gyermekek ellen elkövetett erőszak észlelését sokkal pontosabbá és objektívebbé tehetik, annak ellenére, hogy néhány indikátor specifikus betegségek és fogyatékosságok tünete is lehet (pl.: hiperaktivitás, viselkedési zavar stb.) A bántalmazás felderítése gyakran hosszú ideig tartó folyamat, különösen fogyatékosság esetén. A fogyatékkal élő gyermek megfigyelését huzamosabb ideig kell folytatni, mind a családi, mind a családon kívüli környezetben. Csak a különböző időpontokban és összefüggésekben összegyűjtött adatok elemzése után jelenthető ki, hogy a családban bántalmazást követtek vagy követnek el. Andreas 1990-ben sárgasággal és végtagmerevséggel született. Egy évvel Andreas születése előtt szülei visszatértek Görögországba, azonban az új közösségbe való beilleszkedés nehézségekkel járt. Andreas születésekor édesanyja pszichológiai problémákkal küzdött. Amikor Andreas 15 éves volt, a szülei elváltak, és az apa-gyermek kapcsolat megszakadt. Andreas sem rehabilitációban, sem iskolai oktatásban nem részesült. Egyedül nővére gondoskodott róla. Egészségügyi ellátás hiányában egyre gyengébb és gyengébb lett, így az orvosok úgy döntöttek, jelentik esetét a szociális gondozói hálózatnak. Egy szociális gondozó elkezdte látogatni a családot, az anya azonban rendszeresen kitért a találkozások elől. Mindig elutasította a szociális gondozó részéről felajánlott segítséget, így Andreas állapota nem javult. Végül a bíróság döntése alapján Andreast és nővérét kivonták az anya felügyelete alól, és egy intézmény gondjaira bízták őket. 15

17 16

18 lll A megelőzés definíciója és szintjei lll A megelőzés formái lll A megelőzési stratégiák sarokpontjai Megelőzés 3 fejezet A megelőzés definíciója és szintjei Nehéz a megelőzés átfogó definícióját megadni. A megelőzést rendszerint a beavatkozás időpontja, a célcsoport és az alapvető célok összefüggésében definiálják. (!) Az aragóniai térségben működő Közösségfejlesztési Egyesület, a Zaragozai Egyetem, a Szociális Minisztérium és a Szociális Szolgáltatások Aragóniai Intézete elindítottak egy programot a sérülékeny helyzetek felismerésére és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére óta különböző területeken dolgoznak a megelőzés érdekében (iskola, szabadidő, szociális szolgáltatások). A szakembereket informálják saját, megelőzésben és felismerésben betöltött szerepükről, és ösztönzik őket az ilyen szerepvállalásra. Erősítik továbbá a különböző intézmények részéről megvalósított, együttes cselekvést. Általában három szintet lehet megkülönböztetni: Elsődleges szint: megelőzés, melynek célja az erőszak bekövetkezésének megakadályozása olyan témák kijelölésével, melyek az egész lakosságot érintik. Ez folyamatos odafigyelést igényel. A megelőzés elsődleges szintje megváltoztathatja, illetve erősítheti a társadalmi megismerési folyamatokat, úgymint a problémakezelést, morális gondolkodást, alternatív megoldások kialakítását és az agresszióról és fizikai büntetésről kialakult normatív felfogástól és tévhitektől való elmozdulást. Példák a kiadvány témája szempontjából releváns elsődleges szintű megelőzésre: Megfelelő jogi szabályozás Hatékony szociális szolgáltatások Közösségi tudatformálás Közösségi képzési programok szülők és gyermekek számára Emberi jogi nevelés, ideértve a Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény megismertetését (!) Másodlagos szint: specifikus csoportokat célzó megelőzés Példák a kiadvány témája szempontjából releváns másodlagos megelőzésre: A kockázatnak kitett családok és gyermekek születés utáni és azt követő, folyamatos figyelemmel kísérése Tudatmódosító szerek használatát kezelő programok Közösségi alapú és családközpontú támogatás, segítség és hálózatok Magzati élet védelme, újszülött és kora gyermekkori egészségmegőrzés a terhesgondozás javításával és a korai kötődés kialakulásának elősegítésével A jó szülői gyakorlat támogatása Iskolai erőszak-megelőző programok Személyi biztonság és önvédelem oktatóprogramok gyermekeknek 17

19 (!) 1965 óta a Görög Gyermekegészségügyi Intézet, mely egy személyiségi jogokat védő szervezet, különböző részlegei (Szociális Pszichiátriai, Családi Kapcsolatok, Oktatás stb.) a megelőzés, a közegészségügy, a kutatás és az oktatás előmozdításán dolgoznak. Az intézmény szakembergárdája összetett, a szociális munkásoktól a pszichológusokon, jogászokon, orvosokon át egészen a pszichiáterekig mindenféle szakember dolgozik itt. A célcsoport is széleskörű: szakemberek, szervezetek, közösségek, családok és gyermekek. Harmadlagos szint: megelőzés, melynek célja a probléma bekövetkezését követően a hatások kiküszöbölése, és a megismétlődés megakadályozása: Az erőszak korai felismerése Megfelelő interdiszciplináris szolgáltatások, melyek biztosítják az áldozatok/családok számára az orvosi segítséget, gondozást, tanácsadást, irányítást és támogatást. Biztonságos és bátorító közösségi/iskolai környezetbe történő reintegráció Hatékonyabb gyermekvédelmi törvények és gyermekbarát bíróságok (!) A megelőző tevékenységek különböző síkon folyhatnak: egyén, család, közösség, valamint regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. A megelőzés másodlagos szintje, mely a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra összpontosít, igen összetett, hiszen az elemzendő családi és családon kívüli minták is összetettek. A megelőzési stratégiákat gondosan kell kiválasztani, és a kezdeményező céljához, eljárásmódjához és forrásaihoz igazítani, valamint a lehető leghamarabb el kell érni, hogy ezek a megelőzési stratégiák a többi szereplő megelőzési és cselekvési stratégiáival összehangoltan működhessenek. A megfelelő megelőzési stratégia alkalmazása különböző természetű, fontos és hosszú távú, továbbá tartós eredményekhez vezet, mind a (lehetséges) áldozatok, mind az egész társadalom számára. Mindenfajta szociálpolitikai költségelemzésnek figyelembe kell ezt vennie. A megelőzés formái Közösségi tudatformálás A közösségi tudat formálása lehetőséget ad, hogy elérjük a közösség különböző csoportjait, ideértve a szülőket, a jövendőbeli szülőket, a gyermekeket és a közösség egyéb tagjait. A közoktatás képes egy sor célkitűzést elérni az erőszak kiterjedtsége, okai és következményei tekintetében, így különösen: az érzékenység növelését, az ismeretek elmélyítését, a kérdéshez való hozzáállás és a viselkedésmegváltoztatását. (!) A média viszonylag kevésbé direkt módon közvetíti a megelőzési stratégiákat, így az üzenet könnyebben eljut jelentős számú emberhez. A médián keresztül a közösségek be tudják mutatni az egészséges szülői gyakorlatot, a gyermekvédelmi szakértői munkát és a feltételezett erőszak leírásának szakmai előírásait. Családsegítő központok A családsegítő központok célja, melyet sokszor az érintettek bevonásával érnek el, a közösség tagjainak igényeivel összhangban álló specifikus szolgáltatások kifejlesztése. A családokra összpontosító beavatkozás célja a szülők nevelési stílusának és gyakorlatának megváltoztatása (a rossz szülői módszerek alkalmazásának csökkentése), és a családon belüli kapcsolatok erősítése (közelség, érzelmi összetartozás, kommunikációs képességek), melyek hatásosan képesek csökkenteni az antiszociális viselkedés és az erőszak előfordulását. A családsegítő központok a következő szolgáltatásokat nyújthatják: szülői tréningek, Toppanj be központok, családlátogatás, szakmai képzés, droghasználat megelőzése, erőszak megelőzése, speciális szükségletekkel rendelkező gyermekek részére szóló programok, mentálhigiénés vagy családi tanácsadás, gyermekvédelem, művelődési programok, átmeneti gondozás és válságkezelő megoldások, segítség alapvető anyagi szükségletek kielégítéséhez és otthonteremtés. (!) A Görög Ombudsmani Hivatal egy független hatóság, mely öt osztályból áll (Emberi Jogok Osztálya, Egészségügyi és Szociális Jóléti Osztály, Életminőség Osztály, Állam és Állampolgár Kapcsolata Osztály, Gyermekjogvédelmi Osztály) óta a Gyermekjogvédelmi Osztályon dolgozó szakemberek ellátogatnak az iskolákba, ahol a görög jogi szabályozást, valamint a Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény szabályait ismertető kiadványokat osztanak szét, és találkozókat szerveznek a gyerekeknek a számukra ismert környezetben, hogy tudatosítsák bennük saját szükségleteiket, és ösztönözzék őket arra, hogy ezt bátran ki is fejezzék. A szülők és szakemberek tudatos fellépését célzó programok a következő fázist jelentik majd. 18

20 (!) A Cerci Estremoz egy portugál intézmény, mely a Fenacerci nevű portugál szervezet része. Ez az intézmény kidolgozott egy Korai Intervenciós Programot 0-6 éves gyermekek és családjaik számára. A program célja, hogy képessé tegye a szülőket arra, hogy megbirkózzanak gyermekük fogyatékosságával, és ehhez hálózati munkát biztosít. Megtörténik a rizikófaktorok feltárása és amennyire lehetséges a családok közreműködésével történő kezelése, azért, hogy ezek ne válhassanak az erőszakot előidéző tényezőkké. Családlátogatási programok E program keretében szakképzett személy látogatja meg a szülőket és a gyermekeket otthonukban, hogy információval lássa el őket, segítséget nyújtson, fejlessze a szülők nevelési képességeit. Ez segít a biztonságos otthoni környezet kialakításában, és a közösségi szolgáltatásokhoz való csatlakozás elősegítésében. Legalább egyszer meg kellene látogatni a családokat a gyermek kétéves koráig, de a programot a várandósság ideje alatt is meg lehetne kezdeni, illetve a gyermek kétéves kora után is lehetne folytatni. A hosszú távú programok általában sokkal hatékonyabbak, mint a rövid távúak. (!) A programokat célszerű kiegészíteni nappali ellátással, segítség és/vagy útmutatás céljából szervezett szülői találkozókkal, személyszállítással és más szolgáltatásokkal is. Szülői tréningek és a szülőket (kortársakat) segítő klubok A szülőket nem szabad magukra hagyni gyermekük gondozásában. A szülőkkel való munka a következő területeket foglalja magában: a fogyatékosság elfogadása a szülők részéről, a szülői kötődés és a jó szülői modell erősítése. A Szülői Tréning Programok tipikusan azt a célt szolgálják, hogy erősítsék a családi védő faktorokat. Ezen programok olyan területeket érintenek, mint a gyermeknek az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztése, a pozitív szerep és interakció kialakítása a szülők és a gyermekek között, valamint a közösségi szolgáltatások és támogatás kialakítása és hozzáférhetővé tétele.(!) A szülőket (kortársakat) segítő klubok kiváló lehetőséget biztosíthatnak a kommunikációra, valamint a tapasztalat- és információcserére. Képességek alapján kialakított tantervek A helyi közösségekben működő iskolák és szociális szolgáltató szervezetek a gyermekek képességeihez igazított tantervet tudnak kialakítani, hogy megtanítsák a gyermekeknek, hogyan lehetnek nagyobb biztonságban otthon, és hogyan védhetik meg magukat. Ezek olyan általános kérdéseket is tárgyalhatnak, mint az asszertív viselkedés, a szexuális nevelés, a döntéshozatalhoz és a kommunikációhoz szükséges képességek, melyeket a gyermekek a mindennapi helyzetekben alkalmazhatnak. A programok legtöbbje a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélésre koncentrál, megtanítva őket arra, hogyan kell megkülönböztetni a megfelelő érintést a nem megfelelőtől. Átmeneti gondozás és válságkezelő programok Az átmeneti gondozás segítséget nyújt és gondoskodik a fogyatékkal, krónikus vagy végső stádiumú betegséggel élő veszélyeztetett, vagy bántalmazott gyermekeknek. Ezek a gondozási szolgáltatások vészhelyzetekre is tervezhetők. A válságkezelő programok gyermekeknek szólnak, abban az esetben, ha a család súlyos válsághelyzetbe kerül. Ugyanakkor különböző támogató szolgáltatásokat is nyújtanak a családoknak, beleértve a más programokról szóló beszámolókat, tanácsadást, esetkezelést, étkezést, szállítást, szociális tevékenységeket, szállás és orvosi ellátás biztosítását, személygondozást és segítséget a mindennapi élet tevékenységeiben.(!) Mind az átmeneti gondozás, mind a válságkezelő programok más családtagok, barátok, szomszédok, közösségi rekreációs programok, a gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek gondozói és a gondozási központok, az otthoni egészségügyi ellátást, valamint a közösségi szociális szolgáltatást végzők, az átmeneti gondozást végző és válságkezelő egyéb szervezetek bevonásával is létrejöhetnek. (!) Az AIAS Bologna 2000-ben megnyitott egy központot, ahová fogyatékkal élő gyermekek és szüleik járnak játszani. Nevelők és zeneterápiával foglalkozó szakemberek vezetik a résztvevők igényeihez igazított foglalkozásokat, míg a szülők megfigyelhetik és felismerhetik, mely tevékenységek a legvonzóbbak és a leginkább fejlesztő jellegűek gyermekeik számára, ugyanakkor melyek erősítik a gyermekek kommunikációs képességét. Ez a központ a szülők számára is találkozási helyként szolgál, ahol szembesülhetnek problémáikkal és megvitathatják azokat. A szülők itt hasznos információkhoz juthatnak, és támogatást kaphatnak szülői képességeik fejlesztéséhez. (!) A zaragozai Családi Találkozóhelyet a Városi Tanács és az Aragóniai Kormány koordinálja, más nemzeti szervezetekkel és intézményekkel közösen. Azokat a gyerekeket segíti, akiknek a családja krízishelyzetben van például a szülők szakítása, válása, vagy éppen zajló bontópere miatt. Másrészt azokat a családokat is támogatja, ahol a szülők és a gyermekek között diszfunkcionális kapcsolat áll fenn. A gyermek támogatását egy sokrétű szakmai csoport végzi, mely nemcsak az Igazságügyi Osztállyal, de a szülőkkel is együttműködik, hogy fejlessze a szülők nevelési képességeit és a köztük lévő kommunikációt. 19

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelem A(z) Belfast Boys Model iskola elsődleges felelősséggel tartozik a ránk bízott gyermekek gondozásáért, jólétéért és biztonságáért,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER A GYERMEKVÉDELEMBEN

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok, gyermekbántalmaz ntalmazás Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok - jogszabályok Egyezmény a gyermek jogairól l az ENSZ KözgyK zgyűlés 44/25 határozata New York 1989. november 20. 1991.évi LXIV.

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz A gyermekbántalmazás specifikumai Dr. Krivácsy Péter OMSz Kérdések - Önök szerint Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel? Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében Maradj velünk királylány A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében dr. Bodonovich Jenő Média- és Hírközlési Biztos Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat VII. Nemzetközi Médiakonferencia

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2011. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-pszichiátriai

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században BEVEZETŐ "Minden emberi

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben