CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS"

Átírás

1 Aranyos Zsolt CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS Aki különbséget tud tenni arcul-legyintés és ökölcsapás között, az már tudja, mi a gyermekek elleni erőszak. Henry Kempe Magyarországon is tartja magát a nézet: az én házam az én váram, a saját otthonom falai között azt teszek, amit akarok. Egy édesapa a lánygyermekét eleinte zaklatta, majd két éven át használta a szexuális igényei kielégítésére. Kérdésemre, hogy egyáltalán hogyan jutott eszébe ilyent tenni, azt felelte: az ember a kisszéket is azért készíti, hogy ráüljön. (forrás: lelkititkaink.hu) Európa 11 országában szigorúan tilos a gyerekek mindenfajta testi fenyítése. Nálunk nem. Magyarországon évente gyermek hal meg bántalmazás következtében. Azoknak a számát pedig felbecsülni sem tudjuk, akiknek életre szóló sérülést okoz a fizikai és lelki bántalmazás. Szerencsére egyre kevesebben tagadják, hogy a nők és a gyerekek ellen irányuló erőszak súlyos társadalmi probléma. Sajnos a magyar társadalom reakciója egyáltalán nem áll arányban ennek a problémának a súlyosságával. Ez nem csak az áldozatok védelmét és az elkövetőkkel szembeni fellépést szolgáló jogalkotás és joggyakorlat terén mutatkozik meg, hanem az illetékesek, a közvélemény, de még a szakemberek tájékozatlanságában, illetve a rendelkezésre álló tájékoztatás előítéletes voltában is. A társadalom fellépése mindenfajta erőszakkal szemben csak akkor tud hathatós lenni, ha a megtett lépések bár fedik egymást időben és térben- egy a probléma természetéből adódó elsőbbségi sorrendet követnek:

2 - Az áldozatok hatékony és körültekintő ellátása és védelme. - Az elkövetőkkel szembeni határozott fellépés. - Az erőszak össztársadalmi megelőzése. - Az elkövetőkkel való foglalkozás. "A nevelés feladata nem az, hogy a gyermek valamennyi agresszióját leállítsa, hanem az, hogy azokat antiszociális irányból proszociális irányba fordítsa..." (Ranschburg, J) Erőszak vagy bántalmazás? A családon belüli (nők és gyerekek) elleni vagy partnerkapcsolati erőszak összefüggésében erőszak alatt minden olyan hatalmi visszaélést értünk, amely érzelmi, testi, verbális, szexuális, gazdasági vagy szociális kényszer révén próbálja befolyásolni, korlátozni vagy megtörni mások akaratát. Az erőszak tehát szisztematikus magatartás, a mások feletti uralkodásra, illetve mások ellenőrzésére irányuló stratégia. Az ennek során előforduló agresszívkitörések ilyen módon alapvetően különböznek a bármely kapcsolatban előforduló perpatvaroktól és összetűzésektől. A szisztematikus erőszak létrejöttének alapvető eleme nem az agresszivitás, hanem a hatalom egyenlőtlen megoszlása. A köznyelvben az erőszak, erőszakosság, agresszió, illetve agresszivitás eléggé összemosódó fogalmak. Ezért fontos tudni, hogy az erőszak nem ugyanaz, mint az agresszivitás. Az agresszivitás olyan alkalmi, szélsőséges és váratlan helyzetekben megnyilvánuló, ám kontrollálható magatartás, amelynek célja mindig az adott körülményektől függ. Szolgálhat akár támadássokkal szembeni védekezésre (verbális és fizikális), illetve valamilyen értékmagának az életnek, az utódok, a lakóhely- megóvására is. Krebs (1981-ben) német gyermekekkel végzett longitudinális vizsgálatot. Azt találta, hogy az óvodában (már) agresszív gyermek 8 éves korában, de 18 évesen is egyképpen durva és kegyetlen volt, míg az óvodában szelíd és alkalmazkodó, nem agresszív gyermek hasonlóképp nem volt agresszióra provokálható 8, de 18 éves korában sem. Megállapítása szerint a korai (kisgyermekkori) szocializáció során eldől, kiből lesz agresszív felnőtt. Akit arra szocializálnak, az agresszív viselkedésmintát továbbviszi felnőttkorában is. Ahogyan a gyermek növekszik, az erőszakos viselkedést kedveli is, sőt igazságosnak ítéli más ember(ek) megbüntetését, fontosnak tartja a társadalomban a büntetés elvének gyakorlati - 2 -

3 érvényesítését. Hermann (2003) szerint az agresszióra szocializált gyermekből hiányzik az irgalom, a szánalom és a gyengékkel való együttérzés készsége, viszont fokozott az erőkultusz és az érzelmi hidegség (könyörtelenség). Nem nehéz ebben a jellemzésben felismernünk jelenünk ifjúságának sajátos mentalitását! Bandura, amerikai viselkedéskutató bizonyította be kísérleteivel, hogy nincs ab ovo támadó agresszivitás az emberben, hanem azt (el)tanuljuk,. lemásoljuk. Utánozzuk a "vágyott", azaz sikeresnek tűnő (jutalomértékű) viselkedést, az agresszívat is, ha általa erősnek, többnek érezzük magunkat. Kisiskolás gyerekekkel nézetett agresszív jeleneteket (viselkedést) ábrázoló filmet, majd követte (rejtett megfigyeléssel) ezeknek a gyermekeknek a viselkedését a film megtekintése után. Jellemzőnek találta a durva viselkedési aktusok szaporodását a gyermekek közt, ami több órán át fennmaradt. Mási k kísérletében felnőttek in vivo (élőben, közvetlenül) megvertek egy játékbabát óvodások szeme láttára. Utána nem volt következmény, senki sem kérte számon rajtuk az agressziót. Az óvodások - e jelenetet követő - egész napi viselkedését videón rögzítették és elemezték. Az agresszív viselkedés gyakoribbá vált, a gyermekek verekedősek lettek. Amikor pedig ugyan ezt a kísérletet a verekedős felnőtt elismerésével (ügyességét dicsérve) valósították meg, az óvodások rendkívül agresszívvá váltak. Ha viszont a felnőttet elmarasztalták, megszidták, akkor a gyermekek nem utánozták a fenti gyakorisággal a verekedős viselkedést. (A mesékben is van agresszív cselekmény, de a "rossz mindig elnyeri méltó büntetését", ezért erkölcsileg nevelő hatásúak.) A családon belüli erőszak az erőszaknak az a formája, amely a személyes kapcsolatok terén jeleni meg. Ez irányulhat bárki ellen, aki az elkövetővel közeli vagy bensőséges kapcsolatban áll vagy állt. Az erőszakot a partnerek bármelyike elkövetheti, de a gyakorlatban kb. 90%-ban férfiak követnek el erőszakos cselekményeket a családon belül nők és gyermekek terhére. Nők A nők által gyakorolt erőszaknak nem a partner feletti uralom a célja. A bántalmazó nők szinte majdnem mindig felhagynak az erőszakkal, amikor véget ér a viszony. A nők szinte soha nem erőszakosak olyan férfival, aki nem akar velük kapcsolatra lépni

4 Férfiak A férfiak által gyakorolt erőszaknak a partner feletti uralom a célja. A kapcsolat lezárásával nem szűnik meg a zaklatás, sokszor a megtorlás lesz az erőszakos cselekmény. A féri erőszak olyan esetekben is előfordul, amikor a férfi csak úgy gondolja, hogy a kiszemelt nőnek járnia kellene vele. Partnergyilkosságok A családon belüli erőszak legkirívóbb megnyilvánulásának tekintik. Az elkövetők kb. 10%-a nő. Ezeknek a nőknek csaknem a 90 %-a azonban sok éven át szenvedett szisztematikus bántalmazástól, amelyről a tétlen környezet gyakran tudott is. Ezzel szemben a partnergyilkosságokat elkövetők csaknem 90%-át kitevő férfiak áldozatainak több mint 80%- a azért halt meg, mert el akart válni. Válási szándékukat éppen kinyilvánító nők ráadásul az esetek 90%-ában korábban, gyakran több alkalommal is feljelentést tettek bántalmazás miatt későbbi gyilkosuk ellen. Gyermekbántalmazás Gyermekbántalmazás a szülők részéről Martin I 1983-ban cinikusan hangzó módon érdekes munkamegosztásnak nevezi, miszerint A férfiakat a nők bántalmazóiként írják le, míg a nők tradicionálisan a gyermeket bántalmazásáért felelősek. Ezáltal, természetesen, ő is elismerte, hogy a bántalmazás egy jelentős részében férfiak az elkövetők, a nőket viszont gyakran hibáztatják azért, hogy eltűrik, hogy a gyereküket bántsák, illetve azért, hogy a gyerekek szemtanúi lehetnek az ő bántalmazásuknak. Különböző kutatásokat végeztek és 1985-ben Giles-Slim azt találta, hogy a megvert nők 56%- a maga is verte gyerekét, partnereik közül pedig 63% tett ezt. De a vizsgálat azt is kimutatta, hogy a bántalmazó férfiak hatszor gyakrabban bántalmazták gyerekeiket is, mint a bántalmazott nők

5 Gelles és Steimetz egy híres, 1980-as kutatása az egyetlen, amely (nem klinikai adatok felhasználásával) a kölcsönhatás vizsgálatára is irányult. A reprezentatív adatok szerint a bántalmazott nők családjában kétszeres a gyermekbántalamzás mértéke a nem erőszakos családokhoz képest, és minél intenzívebb a partnerbántalmazás, annál durvább a gyerekeké is, ami persze nem meglepő eredmény. A kutatások eredményei alapján a gyermekbántalmazás típusa (fizikai, szexuális, érzelmi) és a szülő mentális betegsége közötti összefüggés szerint, azoknak az eseteknek a 31%-ában, ahol a gyermekeket érzelmi abúzus érte a szülő mentálisan terhelt volt. A szexuális bántalmazások 71%-ánál a szülő ún. gyenge pszichés állapotban volt, az anya pedig 86%-ban a depresszió vagy szorongás tüneteit mutatta. A gyermekvédelmi rendszer látókörébe került gyermekek között szignifikánsan magasabb azoknak az aránya (az esetek 43%-a), akik ún. halmozottan problémás családban éltek, a legmagasabb pedig azoknak a gyerekeknek a száma volt, akiknek a családjában a szülő mentális vagy alkoholproblémája családon belüli erőszakkal együtt jelentkezett. Hiába szervezzük meg és vezetjük be a megelőzés leghatékonyabb módszereit (jogszabályokat, szolgáltatásokat, tanfolyamokat, tréningeket és más felülről lefelé irányuló megközelítési módokat), az erőszak akár családon belül, vagy azon kívül soha nem lesz eredményesen megelőzhető, csak akkor, ha a társadalomban működő közösségek megerősödnek, ha emberi kapcsolat-hálózatok jönnek létre a közösség normáinak befolyásolására, illetve ezen keresztül a közösség életvezetésének alakítására. Meggyőződésem tehát, hogy a családon belüli erőszak megelőzése szorosan összefügg a közösségépítéssel. (Ranschburg Jenő: Erőszak a családban; Társadalmi Bűnmegelőzés Magyarországon; internetes forrás.) Érzelmi bántalmazás Szemben a fizikai vagy szexuális abúzussal inkább a verbális vagy nonverbális üzenetről szól, amit a gyerek szülője, gondozója küld a gyereknek visszajelzésként saját magáról. Ha ez azt tartalmazza, hogy nem fontos, nem szerethető, nem jó és nincs rá szükség, akkor a gyerek ezzel az érzéssel nő fel, és ennek hatása rombolóbb bármi másnál. A non verbális, - 5 -

6 meta-kommunikatív üzenetek, a testbeszéd, a gesztusok még a szavaknál is többet árthatnak, mert önkéntelenek, nagyon is beszédesek. További károkat okozhat a gyereknek és persze a felnőtteknek is, ha a verbális és nonverbális üzenetek között nincs összhang. Az érzelmi bántalmazás Garbarino által meghatározott ötféle formája: visszautasítás, semmibe vétel, megfélemlítés, izoláció, megvesztegetés Ezek megnyilvánulási formái lehetnek: a gyermek érzelmi elutasítása (simogatás, puszi megtagadása) szóban vagy testbeszéddel, következetlen, kiszámíthatatlan viselkedés, gyakori és szándékos megalázása a gyermeknek, bűntudat vagy szégyenérzet keltése a gyerekben, elvárni a gyerektől, hogy mások szükségleteit a saját szükségletei elé helyezze, a gyerek bezárása kicsi vagy sötét helyre, illetve egyedül hagyása hosszabb időre, szóbeli bántalmazás, szidalmazás, a gyerek fenyegetése elhagyással, otthagyással, intézetbe való eltávolítással, azt mondani a gyermeknek, hogy kár, hogy megszületett Fizikai bántalmazás Ha az illető a társát (párját) lökdösi, megüti, megpofozza, fojtogatja, a haját húzza, ököllel veri, belerúg, megharapja, rázza, megégeti, fegyverrel megvágja (késsel, zsilettpengével) lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal fenyegeti vagy bántja a nőt/férfit. A fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet vagy gondatlanság (különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset), amely a gyermek fizikai sérüléséhez, halálához vezet, vagy vezethet, és amely a szülő vagy más olyan, gondozási, nevelési feladatot gyakorló - 6 -

7 személy felelősségi körébe tartozik, akiben a gyerek bízik, illetve akivel alá-fölérendeltségi viszonyban van. A fizikai bántalmazás lehet egyszeri és lehet ismételt esemény. Valószínűsítő tényezők a fizikai bántalmazásra: Volt már bántalmazás a családban egy korábbi időpontban a szülők között. A gyerek bizonytalan a sérülés keletkezésének elmondásában. A gyerek ellentmondásosan meséli a történetet. A gyerek fél/riadt, amikor a sérülésről kérdezik. A gyerek ellentmondásos, vagy konfliktusos helyzetben van a szülővel. A szülő korábban már követett el bántalmazást. Sok problémával küzd a család. A szülőknek/gondozóknak fegyelmezési problémáik vannak. A gyerek viselkedése megváltozik, a tanulmányi eredménye romlik. Sérülések, melyek minden kétséget kizáróan bántalmazásra utalnak: ujjhegy és különösen több ujjhegy zúzódása, felnőtt harapásának nyomai, cigaretta okozta égés, csatos öv, zsinór, ostorcsapás nyoma, roncsolt ínszalagok, véraláfutások a testen, melyek eredete nem magyarázható/igazolható, retina bevérzése. A testi erőszak figyelmeztető jelei: Azok az emberek, akik testi erőszaknak vannak kitéve: gyakori sérüléseiket balesetekkel magyarázzák sűrűn hiányoznak a munkából, az iskolából, vagy egyéb helyekről, magyarázat nélkül olyan ruhákba öltözködnek, ami elrejti a zúzódásokat és a sebeket (pl. hosszú ujjú ruha nyáron, napszemüveg belső térben) - 7 -

8 Szexuális bántalmazás Ha olyan szexuális tevékenységre kényszeríti az áldozatot, amit az nem akar, ha a szexszel fájdalmat okoz, vagy megalázza, ha megerőszakolja, bántalmazza intim testrészeit, vagy ha kényszeríti, hogy másokkal közösüljön. Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás, megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészek bántalmazása, másokkal való közösülésre, prostitúcióra kényszerítés, fogamzásgátlás akadályozás, terhességre, abortuszra kényszerítés. A szexuális erőszak valójában a fizikai erőszak egyik részterülete, ám a leggyakrabban külön tárgyalja őket a szakirodalom. A szexuális erőszak három nagy részterületre osztható fel: 1. Erőszak, fenyegetés használata ahhoz, hogy a partnert-családtagot szexuális aktusra kényszerítse. 2. Szexuális aktusra kényszerítése olyan személynek, aki természetétől fogva szexuális viszony létesítésére képtelen (gyermek, kóros elmeállapotú), vagy védekezésre illetve akaratnyilvánításra képtelen állapotban van (drogok vagy alkohol hatása alatt áll, személyi szabadságában korlátozott, megkötözött stb.). 3. Erőszakos szexuális együttlét. Az erőszakos szexuális aktus mozgatórugója sohasem maga a szexualitás, vágy, hanem a bántalmazó által a partner akaratának megtörése, korlátozása, az alacsonyabb-rendűség érzékeltetése, személy tárgyként való kezelésének bizonyítása. A szexuális bántalmazás körébe tartozik minden olyan cselekmény, amelynek során valamely szexuális aktivitásba bevonnak egy gyermeket, ha a gyerek életkoránál, fejlettségénél fogva nem tekinthető felkészültnek, érettnek erre, illetve, ha ez a magatartás ellenkezik az adott ország törvényeivel, az elfogadott társadalmi normákkal. A szexuális visszaélés megvalósulhat gyermek és felnőtt, gyerek és gyerek között, ha a gyerek kora és fejlettsége alapján feltételezhetően bizalmi vagy hatalmi viszonyban van a bántalmazottal, és e cselekmény az elkövető igényeinek kielégítésére irányul. WHO World report on Violence and Health, Geneva, 2002, p

9 A családtag általi szexuális bántalmazást incesztusnak nevezzük, a nem családtag (más gyerek, rokon, idegen, gondozó, nevelő, családi barát stb.) által elkövetett bántalmazást a nemzetközi szakirodalom molesztálásként tartja számon. A szexuális bántalmazás formái: - Erőszakos közösülés - Pedofília - Incesztus/vérfertőzés A szexuális bántalmazás kockázati tényezői: A lányok nagyobb veszélynek vannak kitéve, de a fiúk is veszélyetetettek. A fiúk és a lányok esetében egyaránt nagyobb a valószínűsége annak, hogy ismerős követi el a cselekményt. Az apák, nevelőapák és a 18 éven aluli lányuk közötti incesztus valószínűsége 4-5%, amin magyar gyerekek esetében azt jelenti, hogy kb. 50 ezer érintett lánygyermek él közöttünk. A szexuális abúzus elkövetője többnyire férfi. A lányok esetében 92-99%, míg a fiúk esetében 65-68% a férfi ekövetők aránya. Az elkövetők 20-50%-a maga is fiatalkorú. (Ebbe beletartoznak a testvérek, unokatestvérek, iskolatársak, udvarlók, ismerősök is.) A szexuális visszaélések komoly megrázkódtatást okoznak az áldozatnak. Azokban az országokban, ahol jelzési kötelezettsége van, a szakembereknek (rendőrök, egészségügyiek, tanárok, szociális munkások stb), többségük elmulasztja a bejelentést. A legtöbb gyerek a barátaihoz, illetve a felnőttek közül leginkább az édesanyjához fordul segítségért (ha egyáltalán fordul valakihez). Egyre több adat lát napvilágot a kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolásról. Leginkább dél-kelet-ázsiai és a kelet-európai térségben, a könnyebben és olcsóbban megközelíthető gyerekek kihasználása van túlsúlyban. Ha a gyerekek beszámolnak őket ért szexuális bántalmazásról, minden esetben azt komolyan kell venni! A legtöbb szexuális erőszakot felnőtt rokon vagy ismerős követi el

10 Iskolai erőszak Az iskolai erőszak olyan akció, amely a diákok egymás közötti, a diákok tanárokkal vagy más iskolai alkalmazottakkal, a tanárok tanulókkal (helyenként szülőkkel) szembeni erőszakos viselkedésében nyilvánul meg. Az iskola világában a verbális, a fizikai, a szexuális és a lélektani erőszak számos formában felfedezhető. Erőszak formái: a) A gyerek-gyerek elleni erőszak (zsarolás, kényszerítés, érzelmi bántalmazás, fizikai bántalmazás stb.) b) Bullying: olyan agresszív viselkedési forma (erőszakoskodás, zaklatás, terrorizálás) amely ismétlődő jelleggel irányul a gyenge, egyedül lévő gyerekre. c) Iskolai zaklatás: agresszív, támadó viselkedés, amikor a tanulót egy vagy több társa ismétlődően és hosszú időn keresztül zaklatja. d) Viktimációs veszélyeztetettség: olyan viselkedési formák, amelyek potenciálisan veszéllyel járó, kellemetlenséget, megaláztatást hozó, áldozattá-sértetté válást okozó negatív cselekedetek, vagy azokkal való fenyegetettség. e) Beavatás, csicskáztatás. f) Szegregáció, kirekesztés (fogyatékkal élő és kisebbségi csoportokhoz tartozó gyerek kirekesztése) g) Felnőtt-gyerek közötti erőszak: a felnőttek és gyerekek közötti erőszak két alapvető formája, ha a felnőtt követ el erőszakot a gyerek ellen, valamint, ha a gyerek teszi ugyanezt a felnőttel. A társadalom, az iskola szerepe A világon (nemzetközi fórumokon) és Magyarországon is az lenne a legmeghatározóbb, ha különféle erőfeszítések egymást erősítő hatásúak lennének. Az ilyen erőfeszítések akkor igazán eredményesek, ha az egyén, család, közösség és a társadalmi környezet is egyaránt erőfeszítéseket tenne. Ha nincsenek segítő, védő faktorok, akkor a gyerekek bántalmazásának valószínűsége megnő. Ha viszont vannak lehetőségek, akkor a gyerekek és családjaik

11 megerősítésének és ellenálló képességüknek növelése jelentősen javul. A család támogatásának, gondozásának megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy a gyerek és szülő érdeke nem minden esetben esik egybe. Ezért a köztük lévő ellentétek feloldására is nagy hangsúlyt kell fektetni. A bántalmazás alapvetően hatalmi kérdés, ezért a család komplex megközelítése és a belső struktúrák ismerete és figyelembe vétele, illetve a nemek egyenlőtlen helyzete mind meghatározó jelentőséggel bír. A politikai ellenállás, illetve tények tudomásul nem vétele, nem fogadható el. A család- és gyermekvédelem hasonlóan más szociális ágakhoz állandó forráshiánnyal küzd, amit legtöbben a politikusok, döntéshozók számlájára és a szektor gyenge érdekérvényesítő képességének rovására írnak. Segítségnyújtás a bántalmazottnak/bántalmazottaknak Azonnaliság vagy időbeni beavatkozás a hosszan tartó viszonyban. Térbeli körülhatároltság (érintettek köre... ) Érdeklődés, érzelmi odafordulás, elfogadás, támasznyújtás, biztonság adása. Elkötelezettség (kliens megismerése), információ. A verbalizáció megindítása. Az emberek közötti interakciók lefolyásának végiggondolása. Ép részek mozgósítása, családi, közösségi... A jelzőrendszer működtetése, szomszédsági kapcsolatok erősítése. Egyidejű kapcsolatteremtés a környezettel, (támasztó, adó, önbecsülést nyújtó) A családi intim szférában a szeretet tartóssága, összetartó ereje (amelyet nem lehet törvényekkel szabályozni) Szembesítés az áldozattá válás okaival. Foglalkozás a bántalmazóval is

12 Együttműködés: Állami és civil szervezetek szakembereivel, régiós krízishálózat szakembereivel, a szociális és gyermekvédelmi rendszer intézményeivel, szakembereivel, igazságügyi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálataival, védőnői szolgálattal, oktatási-, egészségügyi intézmények szakembereivel, rendőrség, határőrség, polgárőrség szakembereivel, segítő intézményeivel, civil szervezetek, segélyszolgálatok segítőivel, egyházi, karitatív segélyszervezet dolgozóival, menedékhelyeivel, és mindenkivel, aki tenni tud és akar is tenni valamit! A segítség útja: A jelzési kötelezettség betartása (hatóságok, intézmények, civil szervezetek, szakemberek megtalálása, érdemi együttműködése, team munka...) A magunk kudarcai okának másikba való látásának mellőzése (önvizsgálat, önismeret) Távoltartási és egyéb rendelkezések. Konfliktusfeloldás (Mediáció): A családtagok és generációk közötti őszinte, hiteles párbeszéddel, rendszerint saját érdekeink kompromisszumával, a másik elismerésével, a kiérdemelt bizalom helyreállításával... Az ENSZ Gyermekjogi Szervezetének (UNICEF) meghatározása szerint a gyermekbántalmazás olyan személyközi erőszak, ami egy 18 éve aluli gyereknek fizikai és lelki sérüléseket okoz. Ide sorolandó a gyermekszegénység, a gyermekmunka, a

13 kizsákmányolás, a megfelelő egészségügyi ellátás és oktatás hiánya, valamint az állam, a szülők és más személyek részéről megnyilvánuló negligencia, elhanyagolás. Néhány éve egy lefolytatott nemzetközi kutatás szerint 47 országban 20 olyan potenciális vagy elhanyagoló jelenséget soroltak fel, amelyekről el kellett dönteniük a megkérdezetteknek, hogy bántalmazásnak tekintik-e. Legmagasabb arányban a gyerekekkel szexuálisan visszaélő felnőttet minősítették bántalmazónak (95%), míg például a fizikai fenyítés csak az országok 75%-ban került megjelölésre

14 Felhasznált irodalom Bagdy Emőke: előadás február 19-én, a Biztonságos és egészséges iskola című konferencián Ranschburg J O6.l. Garbarino, I. - Garbarino, A.C.: A kőbölcső, mint olyan, avagy a gyermekek érzelmi bántalmazása. In: Gyermekbántalmazás I., VJTKF, Esztergom, 1997 Garbarino, I. - Garbarino, A.C.: Emotional Maltreament of Children. National Committee to Prevent Child Abuse, Chicago, 1994 Giles-Slim, I.: A longitudinal study of battered children of battered wives. Family Relations, Vol. 34., 1985 Herczog M. -Neményi E. - Rácz A.: A gyermekek szexuális bántalmazásáról. ECPAT- UNICEF, Budapest, 2001 Herczog M. -Neményi E. - Rácz A.: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről, Csagyi könyvek, Budapest, 2002 Herczog Mária: Gyermekbántalmazás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2007 Hiatt, S. - Miyoshi, T.J. - Fryer, G.E. - Myyoshi, P. - Krugmaqn, R.: World Perspectives on Child Abuse: The Third International Resource Book, Elsevier Ltd., 1998 Lloyd de Mause: A gyermekkor története (részletek) In: Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József kiadó, Budapest, 1999 Szil Péter: Miért bántalamz? Miért bántalmazhat? Habeas Corpus Munkacsoport. Budapest, 2005 Young, L.: Wednesday's Children. McGrow Hill, NewYork, Sorsunk-Jövőnk weboldal: csaladon_beluli_eroszak_felismerese

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER A GYERMEKVÉDELEMBEN

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok, gyermekbántalmaz ntalmazás Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok - jogszabályok Egyezmény a gyermek jogairól l az ENSZ KözgyK zgyűlés 44/25 határozata New York 1989. november 20. 1991.évi LXIV.

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9.

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9. Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben Dr Kovács Zsuzsanna 2014 május 9 Kiskorú veszélyeztetése 2012 évi C törvény a Büntető törvénykönyvről XX fejezet 208

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Szülő támogató programok Európában. Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23.

Szülő támogató programok Európában. Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23. Szülő támogató programok Európában Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23. A szülőség támogatása A szüleinket és a nagyszüleinket nem okolhatjuk azért, hogy félreérthető

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 131/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Fiatal- és Gyermekkorúak bűnmegelőzési

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni ábrák családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 23. december 1. 24. február 29. 24. A kampányt megelőző, a kampány-időszak, valamint az azt követő

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz A gyermekbántalmazás specifikumai Dr. Krivácsy Péter OMSz Kérdések - Önök szerint Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel? Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?

Részletesebben

Az elhanyagolás testi gyanújelei

Az elhanyagolás testi gyanújelei Az elhanyagolás testi gyanújelei alultápláltság, leromlott fizikai-lelki állapot, erősen kiszáradt, vagy lehűlt állapotban kórházba, rendelésre kerülő gyermek a kórházba rövid időn belül, leromlott állapotban

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2007. OKTÓBER Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Több hazai szervezet közösen "Partnerség a családon belüli erőszak

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU P-05 PROTOKOLL A CIVIL SZERVEZETEK, ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

A partnerbántalmazás a nők elleni erőszak egy fajtája Bevezető

A partnerbántalmazás a nők elleni erőszak egy fajtája Bevezető Kuszing Gábor 2006. 1. A partnerbántalmazás a nők elleni erőszak egy fajtája Bevezető Ez az esszé általános bevezetés a partnerbántalmazás és a nők elleni erőszak területére az ezekkel a témákkal most

Részletesebben

Miért lettél ilyen? A bántalmazás hatása a személyiségfejlődésre. 2012 május Sasvári Emese

Miért lettél ilyen? A bántalmazás hatása a személyiségfejlődésre. 2012 május Sasvári Emese Miért lettél ilyen? A bántalmazás hatása a személyiségfejlődésre 2012 május Sasvári Emese A bántalmazásról általában gyermekbántalmazás: minden olyan erőszakos behatolás, mellyel egy gyereket elnyomnak,

Részletesebben

... Tartalomjegyzék... Előszó.......................................... 7 Az erőszak avagy bántalmazás.................... 13 A nők elleni erőszak.............................. 15 A családon belüli erőszak:

Részletesebben

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A KUTATÁS KERETEI A KUTATÁS MÓDSZERE Kvantitatív online kérdőíves empirikus vizsgálat 55 item Témakörök: a használat gyakorisága, időtartama,

Részletesebben

Bántalmazott gyermekek

Bántalmazott gyermekek Bántalmazott gyermekek Léder Rózsa Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest 25 éves az Iskolapszichológia 2011.09.06. Gyermekbántalmazási formák Fizikai Lelki - érzelmi Szexuális abúzus

Részletesebben

A családon belüli erőszak általános ismertetése

A családon belüli erőszak általános ismertetése Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Beadandó feladat Civilbiztonság és Vidékbiztonság c. tárgyhoz. (Előadó: dr. Szilágyi Tivadar) A családon belüli erőszak általános ismertetése KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 51/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete HuiiajKíSt Főváros X, kerület Kőbányai _,,. w,..... _,. QukiTmóuviíiU Kcpvísció'-testületülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője ik/wh!íl TXXM. * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. / 7 7 IPPLICEP

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu P-02 PROTOKOLL A SZOCIÁLIS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 4 FELADAT,

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelem A(z) Belfast Boys Model iskola elsődleges felelősséggel tartozik a ránk bízott gyermekek gondozásáért, jólétéért és biztonságáért,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS. mélypont. Fordulópont 41 67. szégyenkezve, keserûen, dühösen, elkeseredetten, csalódottan, beletörõdõen. Egy kutatás összegezése

GYERMEKBÁNTALMAZÁS. mélypont. Fordulópont 41 67. szégyenkezve, keserûen, dühösen, elkeseredetten, csalódottan, beletörõdõen. Egy kutatás összegezése szégyenkezve, keserûen, dühösen, elkeseredetten, csalódottan, beletörõdõen GYERMEKBÁNTALMAZÁS Egy kutatás összegezése Az elmúlt évek során számtalan esetben találkoztunk kétségbeesett szülõkkel és tehetetlennek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében

Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében A pedagógusok nem csupán munkavégző állampolgárok, feladatuk ennél sokkal kiterjedtebb: nevelési, valamint

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

CSEHÁK HAJNALKA DRÁVUCZ MARGIT

CSEHÁK HAJNALKA DRÁVUCZ MARGIT CSEHÁK HAJNALKA DRÁVUCZ MARGIT ZAKLATOTT GYERMEKEK Szexuális abúzust átélt gyermekek a szakellátás lakásotthonaiban A szexuális abúzust dependens, éretlen gyermekek és serdülõk olyan szexuális tevékenységbe

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

NŐK ELLENI ERŐSZAK az adatok tükrében FRA-népesség-bűnügyi statisztikák (2015)

NŐK ELLENI ERŐSZAK az adatok tükrében FRA-népesség-bűnügyi statisztikák (2015) NŐK ELLENI ERŐSZAK az adatok tükrében FRA-népesség-bűnügyi statisztikák (2015) Wirth Judit Winkler Zsuzsanna (forrás megadásával idézhető) info@nane.hu Az adatok forrásai Európai Alapjogi Ügynökség (FRA),

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014-2

Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014-2 Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014-2 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. október 15 A második fordulós pályázatok

Részletesebben

Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma. Tematikai egység. 7. osztály

Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma. Tematikai egység. 7. osztály Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma Erkölcstan 7. évfolyam 1 36 ek 7. osztály Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? A nyelv és nyelvhasználat, valamint

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA KRÍZISINTERVENCIÓ

SZOCIÁLIS MUNKA KRÍZISINTERVENCIÓ SZOCIÁLIS MUNKA KRÍZISINTERVENCIÓ Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ELŐADÁS TARTALMA: 1. Segítségnyújtás szociális munka 2. Krízis krízisintervenció 3. Kit tekintünk áldozatnak 4. A gyermek mint áldozat

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Módszertani füzet. A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére

Módszertani füzet. A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére 2004. 2 Készítette: dr. Katonáné dr. Pehr Erika főosztályvezető-helyettes,

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló a Bántalmazott gyerekek az iskolában című műhelyfoglalkozásról

Összefoglaló beszámoló a Bántalmazott gyerekek az iskolában című műhelyfoglalkozásról Összefoglaló beszámoló a Bántalmazott gyerekek az iskolában című műhelyfoglalkozásról A foglalkozást tartotta: Gyarmati Katalin, Horváth Éva A foglalkozás első részében a résztvevőkkel együtt összeszedtük,

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD elnöki főtanácsadó egyetemi docens Networkshop, 2013. március 26., Sopron A Gyermek jogairól szóló Egyezmény [...]

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés. 2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés. 2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hazai újsághírek Leütötte orvosát egy beteg a pécsi kórházban Három

Részletesebben

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület!

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményünk 2013. 01. 01. től kezdte meg működését. 2012 évben a családsegítő gyermekjóléti szolgáltatás étkeztetési és

Részletesebben

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben