CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS"

Átírás

1 Aranyos Zsolt CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS Aki különbséget tud tenni arcul-legyintés és ökölcsapás között, az már tudja, mi a gyermekek elleni erőszak. Henry Kempe Magyarországon is tartja magát a nézet: az én házam az én váram, a saját otthonom falai között azt teszek, amit akarok. Egy édesapa a lánygyermekét eleinte zaklatta, majd két éven át használta a szexuális igényei kielégítésére. Kérdésemre, hogy egyáltalán hogyan jutott eszébe ilyent tenni, azt felelte: az ember a kisszéket is azért készíti, hogy ráüljön. (forrás: lelkititkaink.hu) Európa 11 országában szigorúan tilos a gyerekek mindenfajta testi fenyítése. Nálunk nem. Magyarországon évente gyermek hal meg bántalmazás következtében. Azoknak a számát pedig felbecsülni sem tudjuk, akiknek életre szóló sérülést okoz a fizikai és lelki bántalmazás. Szerencsére egyre kevesebben tagadják, hogy a nők és a gyerekek ellen irányuló erőszak súlyos társadalmi probléma. Sajnos a magyar társadalom reakciója egyáltalán nem áll arányban ennek a problémának a súlyosságával. Ez nem csak az áldozatok védelmét és az elkövetőkkel szembeni fellépést szolgáló jogalkotás és joggyakorlat terén mutatkozik meg, hanem az illetékesek, a közvélemény, de még a szakemberek tájékozatlanságában, illetve a rendelkezésre álló tájékoztatás előítéletes voltában is. A társadalom fellépése mindenfajta erőszakkal szemben csak akkor tud hathatós lenni, ha a megtett lépések bár fedik egymást időben és térben- egy a probléma természetéből adódó elsőbbségi sorrendet követnek:

2 - Az áldozatok hatékony és körültekintő ellátása és védelme. - Az elkövetőkkel szembeni határozott fellépés. - Az erőszak össztársadalmi megelőzése. - Az elkövetőkkel való foglalkozás. "A nevelés feladata nem az, hogy a gyermek valamennyi agresszióját leállítsa, hanem az, hogy azokat antiszociális irányból proszociális irányba fordítsa..." (Ranschburg, J) Erőszak vagy bántalmazás? A családon belüli (nők és gyerekek) elleni vagy partnerkapcsolati erőszak összefüggésében erőszak alatt minden olyan hatalmi visszaélést értünk, amely érzelmi, testi, verbális, szexuális, gazdasági vagy szociális kényszer révén próbálja befolyásolni, korlátozni vagy megtörni mások akaratát. Az erőszak tehát szisztematikus magatartás, a mások feletti uralkodásra, illetve mások ellenőrzésére irányuló stratégia. Az ennek során előforduló agresszívkitörések ilyen módon alapvetően különböznek a bármely kapcsolatban előforduló perpatvaroktól és összetűzésektől. A szisztematikus erőszak létrejöttének alapvető eleme nem az agresszivitás, hanem a hatalom egyenlőtlen megoszlása. A köznyelvben az erőszak, erőszakosság, agresszió, illetve agresszivitás eléggé összemosódó fogalmak. Ezért fontos tudni, hogy az erőszak nem ugyanaz, mint az agresszivitás. Az agresszivitás olyan alkalmi, szélsőséges és váratlan helyzetekben megnyilvánuló, ám kontrollálható magatartás, amelynek célja mindig az adott körülményektől függ. Szolgálhat akár támadássokkal szembeni védekezésre (verbális és fizikális), illetve valamilyen értékmagának az életnek, az utódok, a lakóhely- megóvására is. Krebs (1981-ben) német gyermekekkel végzett longitudinális vizsgálatot. Azt találta, hogy az óvodában (már) agresszív gyermek 8 éves korában, de 18 évesen is egyképpen durva és kegyetlen volt, míg az óvodában szelíd és alkalmazkodó, nem agresszív gyermek hasonlóképp nem volt agresszióra provokálható 8, de 18 éves korában sem. Megállapítása szerint a korai (kisgyermekkori) szocializáció során eldől, kiből lesz agresszív felnőtt. Akit arra szocializálnak, az agresszív viselkedésmintát továbbviszi felnőttkorában is. Ahogyan a gyermek növekszik, az erőszakos viselkedést kedveli is, sőt igazságosnak ítéli más ember(ek) megbüntetését, fontosnak tartja a társadalomban a büntetés elvének gyakorlati - 2 -

3 érvényesítését. Hermann (2003) szerint az agresszióra szocializált gyermekből hiányzik az irgalom, a szánalom és a gyengékkel való együttérzés készsége, viszont fokozott az erőkultusz és az érzelmi hidegség (könyörtelenség). Nem nehéz ebben a jellemzésben felismernünk jelenünk ifjúságának sajátos mentalitását! Bandura, amerikai viselkedéskutató bizonyította be kísérleteivel, hogy nincs ab ovo támadó agresszivitás az emberben, hanem azt (el)tanuljuk,. lemásoljuk. Utánozzuk a "vágyott", azaz sikeresnek tűnő (jutalomértékű) viselkedést, az agresszívat is, ha általa erősnek, többnek érezzük magunkat. Kisiskolás gyerekekkel nézetett agresszív jeleneteket (viselkedést) ábrázoló filmet, majd követte (rejtett megfigyeléssel) ezeknek a gyermekeknek a viselkedését a film megtekintése után. Jellemzőnek találta a durva viselkedési aktusok szaporodását a gyermekek közt, ami több órán át fennmaradt. Mási k kísérletében felnőttek in vivo (élőben, közvetlenül) megvertek egy játékbabát óvodások szeme láttára. Utána nem volt következmény, senki sem kérte számon rajtuk az agressziót. Az óvodások - e jelenetet követő - egész napi viselkedését videón rögzítették és elemezték. Az agresszív viselkedés gyakoribbá vált, a gyermekek verekedősek lettek. Amikor pedig ugyan ezt a kísérletet a verekedős felnőtt elismerésével (ügyességét dicsérve) valósították meg, az óvodások rendkívül agresszívvá váltak. Ha viszont a felnőttet elmarasztalták, megszidták, akkor a gyermekek nem utánozták a fenti gyakorisággal a verekedős viselkedést. (A mesékben is van agresszív cselekmény, de a "rossz mindig elnyeri méltó büntetését", ezért erkölcsileg nevelő hatásúak.) A családon belüli erőszak az erőszaknak az a formája, amely a személyes kapcsolatok terén jeleni meg. Ez irányulhat bárki ellen, aki az elkövetővel közeli vagy bensőséges kapcsolatban áll vagy állt. Az erőszakot a partnerek bármelyike elkövetheti, de a gyakorlatban kb. 90%-ban férfiak követnek el erőszakos cselekményeket a családon belül nők és gyermekek terhére. Nők A nők által gyakorolt erőszaknak nem a partner feletti uralom a célja. A bántalmazó nők szinte majdnem mindig felhagynak az erőszakkal, amikor véget ér a viszony. A nők szinte soha nem erőszakosak olyan férfival, aki nem akar velük kapcsolatra lépni

4 Férfiak A férfiak által gyakorolt erőszaknak a partner feletti uralom a célja. A kapcsolat lezárásával nem szűnik meg a zaklatás, sokszor a megtorlás lesz az erőszakos cselekmény. A féri erőszak olyan esetekben is előfordul, amikor a férfi csak úgy gondolja, hogy a kiszemelt nőnek járnia kellene vele. Partnergyilkosságok A családon belüli erőszak legkirívóbb megnyilvánulásának tekintik. Az elkövetők kb. 10%-a nő. Ezeknek a nőknek csaknem a 90 %-a azonban sok éven át szenvedett szisztematikus bántalmazástól, amelyről a tétlen környezet gyakran tudott is. Ezzel szemben a partnergyilkosságokat elkövetők csaknem 90%-át kitevő férfiak áldozatainak több mint 80%- a azért halt meg, mert el akart válni. Válási szándékukat éppen kinyilvánító nők ráadásul az esetek 90%-ában korábban, gyakran több alkalommal is feljelentést tettek bántalmazás miatt későbbi gyilkosuk ellen. Gyermekbántalmazás Gyermekbántalmazás a szülők részéről Martin I 1983-ban cinikusan hangzó módon érdekes munkamegosztásnak nevezi, miszerint A férfiakat a nők bántalmazóiként írják le, míg a nők tradicionálisan a gyermeket bántalmazásáért felelősek. Ezáltal, természetesen, ő is elismerte, hogy a bántalmazás egy jelentős részében férfiak az elkövetők, a nőket viszont gyakran hibáztatják azért, hogy eltűrik, hogy a gyereküket bántsák, illetve azért, hogy a gyerekek szemtanúi lehetnek az ő bántalmazásuknak. Különböző kutatásokat végeztek és 1985-ben Giles-Slim azt találta, hogy a megvert nők 56%- a maga is verte gyerekét, partnereik közül pedig 63% tett ezt. De a vizsgálat azt is kimutatta, hogy a bántalmazó férfiak hatszor gyakrabban bántalmazták gyerekeiket is, mint a bántalmazott nők

5 Gelles és Steimetz egy híres, 1980-as kutatása az egyetlen, amely (nem klinikai adatok felhasználásával) a kölcsönhatás vizsgálatára is irányult. A reprezentatív adatok szerint a bántalmazott nők családjában kétszeres a gyermekbántalamzás mértéke a nem erőszakos családokhoz képest, és minél intenzívebb a partnerbántalmazás, annál durvább a gyerekeké is, ami persze nem meglepő eredmény. A kutatások eredményei alapján a gyermekbántalmazás típusa (fizikai, szexuális, érzelmi) és a szülő mentális betegsége közötti összefüggés szerint, azoknak az eseteknek a 31%-ában, ahol a gyermekeket érzelmi abúzus érte a szülő mentálisan terhelt volt. A szexuális bántalmazások 71%-ánál a szülő ún. gyenge pszichés állapotban volt, az anya pedig 86%-ban a depresszió vagy szorongás tüneteit mutatta. A gyermekvédelmi rendszer látókörébe került gyermekek között szignifikánsan magasabb azoknak az aránya (az esetek 43%-a), akik ún. halmozottan problémás családban éltek, a legmagasabb pedig azoknak a gyerekeknek a száma volt, akiknek a családjában a szülő mentális vagy alkoholproblémája családon belüli erőszakkal együtt jelentkezett. Hiába szervezzük meg és vezetjük be a megelőzés leghatékonyabb módszereit (jogszabályokat, szolgáltatásokat, tanfolyamokat, tréningeket és más felülről lefelé irányuló megközelítési módokat), az erőszak akár családon belül, vagy azon kívül soha nem lesz eredményesen megelőzhető, csak akkor, ha a társadalomban működő közösségek megerősödnek, ha emberi kapcsolat-hálózatok jönnek létre a közösség normáinak befolyásolására, illetve ezen keresztül a közösség életvezetésének alakítására. Meggyőződésem tehát, hogy a családon belüli erőszak megelőzése szorosan összefügg a közösségépítéssel. (Ranschburg Jenő: Erőszak a családban; Társadalmi Bűnmegelőzés Magyarországon; internetes forrás.) Érzelmi bántalmazás Szemben a fizikai vagy szexuális abúzussal inkább a verbális vagy nonverbális üzenetről szól, amit a gyerek szülője, gondozója küld a gyereknek visszajelzésként saját magáról. Ha ez azt tartalmazza, hogy nem fontos, nem szerethető, nem jó és nincs rá szükség, akkor a gyerek ezzel az érzéssel nő fel, és ennek hatása rombolóbb bármi másnál. A non verbális, - 5 -

6 meta-kommunikatív üzenetek, a testbeszéd, a gesztusok még a szavaknál is többet árthatnak, mert önkéntelenek, nagyon is beszédesek. További károkat okozhat a gyereknek és persze a felnőtteknek is, ha a verbális és nonverbális üzenetek között nincs összhang. Az érzelmi bántalmazás Garbarino által meghatározott ötféle formája: visszautasítás, semmibe vétel, megfélemlítés, izoláció, megvesztegetés Ezek megnyilvánulási formái lehetnek: a gyermek érzelmi elutasítása (simogatás, puszi megtagadása) szóban vagy testbeszéddel, következetlen, kiszámíthatatlan viselkedés, gyakori és szándékos megalázása a gyermeknek, bűntudat vagy szégyenérzet keltése a gyerekben, elvárni a gyerektől, hogy mások szükségleteit a saját szükségletei elé helyezze, a gyerek bezárása kicsi vagy sötét helyre, illetve egyedül hagyása hosszabb időre, szóbeli bántalmazás, szidalmazás, a gyerek fenyegetése elhagyással, otthagyással, intézetbe való eltávolítással, azt mondani a gyermeknek, hogy kár, hogy megszületett Fizikai bántalmazás Ha az illető a társát (párját) lökdösi, megüti, megpofozza, fojtogatja, a haját húzza, ököllel veri, belerúg, megharapja, rázza, megégeti, fegyverrel megvágja (késsel, zsilettpengével) lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal fenyegeti vagy bántja a nőt/férfit. A fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet vagy gondatlanság (különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset), amely a gyermek fizikai sérüléséhez, halálához vezet, vagy vezethet, és amely a szülő vagy más olyan, gondozási, nevelési feladatot gyakorló - 6 -

7 személy felelősségi körébe tartozik, akiben a gyerek bízik, illetve akivel alá-fölérendeltségi viszonyban van. A fizikai bántalmazás lehet egyszeri és lehet ismételt esemény. Valószínűsítő tényezők a fizikai bántalmazásra: Volt már bántalmazás a családban egy korábbi időpontban a szülők között. A gyerek bizonytalan a sérülés keletkezésének elmondásában. A gyerek ellentmondásosan meséli a történetet. A gyerek fél/riadt, amikor a sérülésről kérdezik. A gyerek ellentmondásos, vagy konfliktusos helyzetben van a szülővel. A szülő korábban már követett el bántalmazást. Sok problémával küzd a család. A szülőknek/gondozóknak fegyelmezési problémáik vannak. A gyerek viselkedése megváltozik, a tanulmányi eredménye romlik. Sérülések, melyek minden kétséget kizáróan bántalmazásra utalnak: ujjhegy és különösen több ujjhegy zúzódása, felnőtt harapásának nyomai, cigaretta okozta égés, csatos öv, zsinór, ostorcsapás nyoma, roncsolt ínszalagok, véraláfutások a testen, melyek eredete nem magyarázható/igazolható, retina bevérzése. A testi erőszak figyelmeztető jelei: Azok az emberek, akik testi erőszaknak vannak kitéve: gyakori sérüléseiket balesetekkel magyarázzák sűrűn hiányoznak a munkából, az iskolából, vagy egyéb helyekről, magyarázat nélkül olyan ruhákba öltözködnek, ami elrejti a zúzódásokat és a sebeket (pl. hosszú ujjú ruha nyáron, napszemüveg belső térben) - 7 -

8 Szexuális bántalmazás Ha olyan szexuális tevékenységre kényszeríti az áldozatot, amit az nem akar, ha a szexszel fájdalmat okoz, vagy megalázza, ha megerőszakolja, bántalmazza intim testrészeit, vagy ha kényszeríti, hogy másokkal közösüljön. Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás, megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészek bántalmazása, másokkal való közösülésre, prostitúcióra kényszerítés, fogamzásgátlás akadályozás, terhességre, abortuszra kényszerítés. A szexuális erőszak valójában a fizikai erőszak egyik részterülete, ám a leggyakrabban külön tárgyalja őket a szakirodalom. A szexuális erőszak három nagy részterületre osztható fel: 1. Erőszak, fenyegetés használata ahhoz, hogy a partnert-családtagot szexuális aktusra kényszerítse. 2. Szexuális aktusra kényszerítése olyan személynek, aki természetétől fogva szexuális viszony létesítésére képtelen (gyermek, kóros elmeállapotú), vagy védekezésre illetve akaratnyilvánításra képtelen állapotban van (drogok vagy alkohol hatása alatt áll, személyi szabadságában korlátozott, megkötözött stb.). 3. Erőszakos szexuális együttlét. Az erőszakos szexuális aktus mozgatórugója sohasem maga a szexualitás, vágy, hanem a bántalmazó által a partner akaratának megtörése, korlátozása, az alacsonyabb-rendűség érzékeltetése, személy tárgyként való kezelésének bizonyítása. A szexuális bántalmazás körébe tartozik minden olyan cselekmény, amelynek során valamely szexuális aktivitásba bevonnak egy gyermeket, ha a gyerek életkoránál, fejlettségénél fogva nem tekinthető felkészültnek, érettnek erre, illetve, ha ez a magatartás ellenkezik az adott ország törvényeivel, az elfogadott társadalmi normákkal. A szexuális visszaélés megvalósulhat gyermek és felnőtt, gyerek és gyerek között, ha a gyerek kora és fejlettsége alapján feltételezhetően bizalmi vagy hatalmi viszonyban van a bántalmazottal, és e cselekmény az elkövető igényeinek kielégítésére irányul. WHO World report on Violence and Health, Geneva, 2002, p

9 A családtag általi szexuális bántalmazást incesztusnak nevezzük, a nem családtag (más gyerek, rokon, idegen, gondozó, nevelő, családi barát stb.) által elkövetett bántalmazást a nemzetközi szakirodalom molesztálásként tartja számon. A szexuális bántalmazás formái: - Erőszakos közösülés - Pedofília - Incesztus/vérfertőzés A szexuális bántalmazás kockázati tényezői: A lányok nagyobb veszélynek vannak kitéve, de a fiúk is veszélyetetettek. A fiúk és a lányok esetében egyaránt nagyobb a valószínűsége annak, hogy ismerős követi el a cselekményt. Az apák, nevelőapák és a 18 éven aluli lányuk közötti incesztus valószínűsége 4-5%, amin magyar gyerekek esetében azt jelenti, hogy kb. 50 ezer érintett lánygyermek él közöttünk. A szexuális abúzus elkövetője többnyire férfi. A lányok esetében 92-99%, míg a fiúk esetében 65-68% a férfi ekövetők aránya. Az elkövetők 20-50%-a maga is fiatalkorú. (Ebbe beletartoznak a testvérek, unokatestvérek, iskolatársak, udvarlók, ismerősök is.) A szexuális visszaélések komoly megrázkódtatást okoznak az áldozatnak. Azokban az országokban, ahol jelzési kötelezettsége van, a szakembereknek (rendőrök, egészségügyiek, tanárok, szociális munkások stb), többségük elmulasztja a bejelentést. A legtöbb gyerek a barátaihoz, illetve a felnőttek közül leginkább az édesanyjához fordul segítségért (ha egyáltalán fordul valakihez). Egyre több adat lát napvilágot a kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolásról. Leginkább dél-kelet-ázsiai és a kelet-európai térségben, a könnyebben és olcsóbban megközelíthető gyerekek kihasználása van túlsúlyban. Ha a gyerekek beszámolnak őket ért szexuális bántalmazásról, minden esetben azt komolyan kell venni! A legtöbb szexuális erőszakot felnőtt rokon vagy ismerős követi el

10 Iskolai erőszak Az iskolai erőszak olyan akció, amely a diákok egymás közötti, a diákok tanárokkal vagy más iskolai alkalmazottakkal, a tanárok tanulókkal (helyenként szülőkkel) szembeni erőszakos viselkedésében nyilvánul meg. Az iskola világában a verbális, a fizikai, a szexuális és a lélektani erőszak számos formában felfedezhető. Erőszak formái: a) A gyerek-gyerek elleni erőszak (zsarolás, kényszerítés, érzelmi bántalmazás, fizikai bántalmazás stb.) b) Bullying: olyan agresszív viselkedési forma (erőszakoskodás, zaklatás, terrorizálás) amely ismétlődő jelleggel irányul a gyenge, egyedül lévő gyerekre. c) Iskolai zaklatás: agresszív, támadó viselkedés, amikor a tanulót egy vagy több társa ismétlődően és hosszú időn keresztül zaklatja. d) Viktimációs veszélyeztetettség: olyan viselkedési formák, amelyek potenciálisan veszéllyel járó, kellemetlenséget, megaláztatást hozó, áldozattá-sértetté válást okozó negatív cselekedetek, vagy azokkal való fenyegetettség. e) Beavatás, csicskáztatás. f) Szegregáció, kirekesztés (fogyatékkal élő és kisebbségi csoportokhoz tartozó gyerek kirekesztése) g) Felnőtt-gyerek közötti erőszak: a felnőttek és gyerekek közötti erőszak két alapvető formája, ha a felnőtt követ el erőszakot a gyerek ellen, valamint, ha a gyerek teszi ugyanezt a felnőttel. A társadalom, az iskola szerepe A világon (nemzetközi fórumokon) és Magyarországon is az lenne a legmeghatározóbb, ha különféle erőfeszítések egymást erősítő hatásúak lennének. Az ilyen erőfeszítések akkor igazán eredményesek, ha az egyén, család, közösség és a társadalmi környezet is egyaránt erőfeszítéseket tenne. Ha nincsenek segítő, védő faktorok, akkor a gyerekek bántalmazásának valószínűsége megnő. Ha viszont vannak lehetőségek, akkor a gyerekek és családjaik

11 megerősítésének és ellenálló képességüknek növelése jelentősen javul. A család támogatásának, gondozásának megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy a gyerek és szülő érdeke nem minden esetben esik egybe. Ezért a köztük lévő ellentétek feloldására is nagy hangsúlyt kell fektetni. A bántalmazás alapvetően hatalmi kérdés, ezért a család komplex megközelítése és a belső struktúrák ismerete és figyelembe vétele, illetve a nemek egyenlőtlen helyzete mind meghatározó jelentőséggel bír. A politikai ellenállás, illetve tények tudomásul nem vétele, nem fogadható el. A család- és gyermekvédelem hasonlóan más szociális ágakhoz állandó forráshiánnyal küzd, amit legtöbben a politikusok, döntéshozók számlájára és a szektor gyenge érdekérvényesítő képességének rovására írnak. Segítségnyújtás a bántalmazottnak/bántalmazottaknak Azonnaliság vagy időbeni beavatkozás a hosszan tartó viszonyban. Térbeli körülhatároltság (érintettek köre... ) Érdeklődés, érzelmi odafordulás, elfogadás, támasznyújtás, biztonság adása. Elkötelezettség (kliens megismerése), információ. A verbalizáció megindítása. Az emberek közötti interakciók lefolyásának végiggondolása. Ép részek mozgósítása, családi, közösségi... A jelzőrendszer működtetése, szomszédsági kapcsolatok erősítése. Egyidejű kapcsolatteremtés a környezettel, (támasztó, adó, önbecsülést nyújtó) A családi intim szférában a szeretet tartóssága, összetartó ereje (amelyet nem lehet törvényekkel szabályozni) Szembesítés az áldozattá válás okaival. Foglalkozás a bántalmazóval is

12 Együttműködés: Állami és civil szervezetek szakembereivel, régiós krízishálózat szakembereivel, a szociális és gyermekvédelmi rendszer intézményeivel, szakembereivel, igazságügyi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálataival, védőnői szolgálattal, oktatási-, egészségügyi intézmények szakembereivel, rendőrség, határőrség, polgárőrség szakembereivel, segítő intézményeivel, civil szervezetek, segélyszolgálatok segítőivel, egyházi, karitatív segélyszervezet dolgozóival, menedékhelyeivel, és mindenkivel, aki tenni tud és akar is tenni valamit! A segítség útja: A jelzési kötelezettség betartása (hatóságok, intézmények, civil szervezetek, szakemberek megtalálása, érdemi együttműködése, team munka...) A magunk kudarcai okának másikba való látásának mellőzése (önvizsgálat, önismeret) Távoltartási és egyéb rendelkezések. Konfliktusfeloldás (Mediáció): A családtagok és generációk közötti őszinte, hiteles párbeszéddel, rendszerint saját érdekeink kompromisszumával, a másik elismerésével, a kiérdemelt bizalom helyreállításával... Az ENSZ Gyermekjogi Szervezetének (UNICEF) meghatározása szerint a gyermekbántalmazás olyan személyközi erőszak, ami egy 18 éve aluli gyereknek fizikai és lelki sérüléseket okoz. Ide sorolandó a gyermekszegénység, a gyermekmunka, a

13 kizsákmányolás, a megfelelő egészségügyi ellátás és oktatás hiánya, valamint az állam, a szülők és más személyek részéről megnyilvánuló negligencia, elhanyagolás. Néhány éve egy lefolytatott nemzetközi kutatás szerint 47 országban 20 olyan potenciális vagy elhanyagoló jelenséget soroltak fel, amelyekről el kellett dönteniük a megkérdezetteknek, hogy bántalmazásnak tekintik-e. Legmagasabb arányban a gyerekekkel szexuálisan visszaélő felnőttet minősítették bántalmazónak (95%), míg például a fizikai fenyítés csak az országok 75%-ban került megjelölésre

14 Felhasznált irodalom Bagdy Emőke: előadás február 19-én, a Biztonságos és egészséges iskola című konferencián Ranschburg J O6.l. Garbarino, I. - Garbarino, A.C.: A kőbölcső, mint olyan, avagy a gyermekek érzelmi bántalmazása. In: Gyermekbántalmazás I., VJTKF, Esztergom, 1997 Garbarino, I. - Garbarino, A.C.: Emotional Maltreament of Children. National Committee to Prevent Child Abuse, Chicago, 1994 Giles-Slim, I.: A longitudinal study of battered children of battered wives. Family Relations, Vol. 34., 1985 Herczog M. -Neményi E. - Rácz A.: A gyermekek szexuális bántalmazásáról. ECPAT- UNICEF, Budapest, 2001 Herczog M. -Neményi E. - Rácz A.: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről, Csagyi könyvek, Budapest, 2002 Herczog Mária: Gyermekbántalmazás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2007 Hiatt, S. - Miyoshi, T.J. - Fryer, G.E. - Myyoshi, P. - Krugmaqn, R.: World Perspectives on Child Abuse: The Third International Resource Book, Elsevier Ltd., 1998 Lloyd de Mause: A gyermekkor története (részletek) In: Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József kiadó, Budapest, 1999 Szil Péter: Miért bántalamz? Miért bántalmazhat? Habeas Corpus Munkacsoport. Budapest, 2005 Young, L.: Wednesday's Children. McGrow Hill, NewYork, Sorsunk-Jövőnk weboldal: csaladon_beluli_eroszak_felismerese

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Szülő támogató programok Európában. Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23.

Szülő támogató programok Európában. Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23. Szülő támogató programok Európában Dr.(habil) Herczog Mária C.Sc. Értjük egymást? Budapest, 2013. november 23. A szülőség támogatása A szüleinket és a nagyszüleinket nem okolhatjuk azért, hogy félreérthető

Részletesebben

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER A GYERMEKVÉDELEMBEN

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok, gyermekbántalmaz ntalmazás Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok - jogszabályok Egyezmény a gyermek jogairól l az ENSZ KözgyK zgyűlés 44/25 határozata New York 1989. november 20. 1991.évi LXIV.

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN Munkaanyag Összeállította: Varga Bea Kristóf Pál Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. Kedves Kollégák! Válogatásunk

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni ábrák családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 23. december 1. 24. február 29. 24. A kampányt megelőző, a kampány-időszak, valamint az azt követő

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Szex és párkapcsolatok. Szószedet

Szex és párkapcsolatok. Szószedet Szex és párkapcsolatok Szószedet Tartalom Barátság és párkapcsolatok 3 Testrészek 4 Szexualitás 6 Szex és önkielégítés 8 Biztonságos szex ésfogamzásgátlás 10 Erőszak 12 2 Barátság és párkapcsolat Barát

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Back up the children Állj mellette!

Back up the children Állj mellette! Back up the children Állj mellette! A traumatizált gyermekek támogatásának alapjai Segédanyag az oktatófilmhez Nemzetközi projekt az Európai Unió Fundamental támogatásával, amely a poszttraumás stressz-zavar

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 131/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Fiatal- és Gyermekkorúak bűnmegelőzési

Részletesebben

Gettósodás, mint szociális probléma

Gettósodás, mint szociális probléma Gettósodás, mint szociális probléma Michal Vašečka Workshop Területi és etnikai különbségek formái Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon Ostrava, 2012. május 3-4. Gettó Wacquant a gettó jelenséget

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9.

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9. Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben Dr Kovács Zsuzsanna 2014 május 9 Kiskorú veszélyeztetése 2012 évi C törvény a Büntető törvénykönyvről XX fejezet 208

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz A gyermekbántalmazás specifikumai Dr. Krivácsy Péter OMSz Kérdések - Önök szerint Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel? Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old.

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old. The challenge of reforming with child Anghel, protection R., Dima, in Eastern G in: Psychosocial Europe: The Intervention, cases of Hungary 22 (2013) and Romani 239-49 Kisgyerekek elhagyása Európában (Baby

Részletesebben

Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen

Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen 2. kiadás, 2016. március Kiadó: NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület, 2016 Postacím: 1447 Budapest, Pf. 502 A kiadvány az EGT/Norvég

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

A deviáns veszélyeztetettség prognosztikai skálája (módosított)

A deviáns veszélyeztetettség prognosztikai skálája (módosított) Popper Péter - Hegedős T. A. Feuer - Lajti Glauber: A deviáns veszélyeztetettség prognosztikai skálája (módosított) Illyés Sándor (szerk): 1988. Veszélyeztetettség és iskola, Tankönyvkiadó, Budapest c.

Részletesebben

A PREVENCIÓ FONTOSSÁGA AZ ISKOLÁKBAN. A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK, EMBERKERESKEDELEM és PROSTITÚCIÓ ELLENI KÜZDELEMBEN

A PREVENCIÓ FONTOSSÁGA AZ ISKOLÁKBAN. A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK, EMBERKERESKEDELEM és PROSTITÚCIÓ ELLENI KÜZDELEMBEN A PREVENCIÓ FONTOSSÁGA AZ ISKOLÁKBAN A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK, EMBERKERESKEDELEM és PROSTITÚCIÓ ELLENI KÜZDELEMBEN A PREVENCIÓ FONTOSSÁGA AZ ISKOLÁKBAN A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK, EMBERKERESKEDELEM és PROSTITÚCIÓ

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Érzelmi abúzus (Garbarino szerint)

Érzelmi abúzus (Garbarino szerint) Gyermekek csecsemőotthonban Dr. Kardos Ilona Érzelmi abúzus (Garbarino szerint) 1 Elutasítás Csecsemőkor: a szülő elutasítja a csecsemő attachment igényét Óvodás: a szülő kizárja a gyermeket a családi

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

NE BÁNTS, VILÁG! Fordulópont 41 61. (Iskolai alapú prevenciós programok) PÁLL MELINDA

NE BÁNTS, VILÁG! Fordulópont 41 61. (Iskolai alapú prevenciós programok) PÁLL MELINDA PÁLL MELINDA NE BÁNTS, VILÁG! (Iskolai alapú prevenciós programok) Iskolai alapú prevenciós programok erõs várat jelenthetnek gyermekeink nevelésében. A pedagógusoknak nem feladatuk, hogy az egyre szélesebb

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Az online kortárs bántalmazás (online bullying) magyarországi jellemzői, kockázati tényezők a 11-18 évesek körében

Az online kortárs bántalmazás (online bullying) magyarországi jellemzői, kockázati tényezők a 11-18 évesek körében Az online kortárs bántalmazás (online bullying) magyarországi jellemzői, kockázati tényezők a 11-18 évesek körében Mit jelent az online kortárs bántalmazás (online bullying)? A bullying angol kifejezés,

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Tartalom. Források...58

Tartalom. Források...58 Tartalom I. RÉSZ ELMÉLETI ALAPOK: KRIMINÁLPOLITIKA, BŰNMEGELŐZÉS ÉS HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS Szerk.: Borbíró Andrea...13 Bevezetés...15 1. Társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika...19

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is.

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is. Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel biológiai, társadalmi,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

Hátrányos helyzet és agresszió

Hátrányos helyzet és agresszió , Budapest Hátrányos helyzet és agresszió Buda Mariann Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet buda.mariann@arts.unideb.hu AGRESSZIÓ ÉS ERŐSZAK Ne feledjük! Őszi Pedagógiai Napok Az agresszió

Részletesebben

A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem

A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem Tájékoztató az idegenforgalomban dolgozók számára A turizmusnak közös, örömteli pillanatokat kell nyújtania a népek és

Részletesebben

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor Terhességmegszakítás Dr. Timmermann Gábor Megszülettünk hirtelen Egyikünk se kérte Kérve kérünk szép jelen Meg ne büntess érte. (Devecseri Gábor) Terhességmegszakítás Művi vetélés = abortus arteficialis

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények Testi fenyítés az iskolában Kutatási eredmények 2012. március 12. és 18. között arról kérdeztük a Varázsbetű Hírlevél olvasóinak véleményét, hogy szerintük elfogadható, vagy éppen kívánatos lenne-e az

Részletesebben

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Rajnai Eszter Mészáros Attila A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Lektorálta: Sajgál Rózsa A kiadvány megjelenését a Norvég Civil Alap támogatta.

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Az elsődleges prevenciót szolgáló resztoratív eljárások

Az elsődleges prevenciót szolgáló resztoratív eljárások Az elsődleges prevenciót szolgáló resztoratív eljárások Negrea Vidia Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország International Institute for Restorative Practices Alkalmazások Magyarországon gon

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben