IX. CSALÁDBARÁT KON ERENCIA. ( élre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IX. CSALÁDBARÁT KON ERENCIA. ( élre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit?"

Átírás

1 IX. CSALÁDBARÁT KON ERENCIA ( élre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit?

2 IX. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA (Félre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit? A korai interakciók jelentõsége és hatásai a mindennapokra

3 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Dr. Csehák Judit miniszter Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI Oktatási Minisztérium Lilly Hungária Kft. Boiron Képviselet Philips Magyarország Kft. TUDOMÁNYOS SZERVEZÕBIZOTTSÁG Dr. Németh Tünde gyermekgyógyász, pszichoterapeuta Dr. Doffek János szülész-nõgyógyász Dr. Éva Hédervári Heller gyermek- és ifjúsági analitikus TAGOK Bürger Nóra egészségügyi szervezõ Jobbágy Mária mentálhigiénikus szervezetfejlesztõ Tárnoki Erzsébet pszichoanalitikus A KONFERENCIA RENDEZÕI Országos Gyermekegészségügyi Intézet Magyar Tudományos Akadémia Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Horváth Katalinnak (Budapest) és Pawel Zawitkowskinak (Varsó), akik hozzájárultak, hogy a fotóikat a konferencia kiadványában térítésmentesen megjelentessük.

4 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? Beköszöntõ Örömmel és tisztelettel köszöntöm a IX. Családbarát Konferencia kötet Olvasóját! Ez évben ünnepli programunk 10 éves évfordulóját, melynek méltó megemlékezését jelenti, hogy a MTA Pszichológiai Intézetének külföldön is ismert, elismert szakemberei a társrendezõ partnereink. Sikerült megteremteni a lehetõséget, hogy olyan külföldi elõadók érkezzenek hozzánk, akik a csecsemõkutatás és terápiás munkában nemzetközileg is kiemelt helyet foglalnak el. A kerekasztal munkájában a hazai e témával foglalkozó Mûhelyek bemutatkozása és reflexiói teszik teljessé a gondolatfûzért. Az idei téma a csecsemõ-szülõ terápián keresztül a korai interakciók jelentõségére és ezeknek a mindennapi életben megjelenõ hatásaira helyezi a fókuszt. Áttekintést kapunk a csecsemõkutatás mai eredményeirõl és ezek gyakorlati felhasználási lehetõségeirõl az egészségügyben és az ezzel a korosztállyal foglalkozó intézmények bölcsõde, családsegítõ, pszichológiai rendelések keretein belül. A csecsemõkutatás új megfigyelései a pszichológiai és fejlõdéslélektani ismereteink átgondolását indokolják, hiszen az elmúlt években a csecsemõkutatás eredményei forradalmi változásokat indítottak el, amelyek jelentõsen hatottak a szakemberek pszichoanalitikusok, pszichológusok, pszichiáterek, gyermekgyógyászok és a csecsemõkkel foglalkozó szakdolgozók munkájára. Korábban a tudományos gondolkodás a csecsemõt csak a testi szükségleteinek kiszolgáltatott lényként kezelte. A mai ismeretek birtokában világossá vált, hogy intenzív párbeszéd szükséges a gyógyításban, kutatásban és a társtudományokban dolgozó szakemberek között. A csecsemõk viselkedésérõl kapott új ismeretek integrálása a mindennapi egészséges életet támogató pozitív viselkedésminták kialakításában nélkülözhetetlen nemcsak a nevelõi, hanem a gyógyító munka során is. Védõnõk, gyermekorvosok sokszor találkoznak az ún. csecsemõkori pszichoszomatikus betegségekkel, úgy mint például az irreguláris légzés, az excesszív sírás, a finom és a nagy motorium-, a figyelem-, az érzelmi kifejezés-, az evés- és az alvás zavaraival, de az eddigi tanulmányaink során elsajátított módszerek nem elégségesek a probléma definitív megoldására. Gyermekgyógyászok, védõnõk mondhatni külön priviléguma, hogy a családot, a családtagok kommunikációját saját otthonukban láthatják. A környezet, az így látott, tapasztalt interakciók sok támpontot jelentenek. Munkánk során egyre gyakrabban tapasztalunk mind a várandósság, mind a szülés, mind a post partum periódusban elõnytelen feltételeket a gyermek életének az indulásához (egyedülálló anya, nem várt gyermek, az anya és az apa kora gyerekkori problémáinak a hatása, párkapcsolati, szociális és önértékelési problémák, valamint az intuitív szülõi viselkedés hiányát. Fontos felfigyelni ezekre a jelekre akár a kórházban, akár a rendelõben, akár a családok otthonában, vagy amikor gyermekközösségben találkozunk klienseinkkel. A különbözõ rizikófaktorok fi- Családbarát Program 3

5 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a gyelembevétele és a korrekciójának a megteremtése a korai idõszakban kiemelt jelentõségû, a késõbbi megbetegedések megelõzését jelenti, azaz preventív szerepe van. A fentiek nemcsak egy új szemlélet, hanem egy új szakmai terület kialakulását jelzik a pszichológián, a gyógyításon és a pedagógián belül is. Ezekben az esetekben, ahogy gyermekgyógyászként, pszichológusként, pedagógusként megszoktuk, a gyermek nem létezik önmagában, így a gyerek és a szülõ egyszerre kliensünk. A terápiás módszerekben a pszichoanalitikusan orientált terápián kívül az itt és mostban alkalmazott, a szülõi kompetenciát megerõsítõ, pozitív visszajelzésen alapuló interakcionális terápia került elõtérbe. Ezen módszerek megismerése, megtanulása hozzásegít a csecsemõ- és kisdedkori pszichoszomatikus betegségek definitív gyógyításához, mely a késõbbi életkor egészséges pszichés fejlõdése szempontjából védõfaktorként értendõ, azaz egy kiemelkedõen fontos preventív módszer. A konferencián külön elõadás foglalkozik a pszichotikus anyák és gyerekeik együttápolásának tapasztalataival, eredményeivel. Ez az interdiszciplináris a szülész, a gyermekorvos és a pszichiáter közt kialakítandó, a segítõ foglalkozásúakat is bevonó, valódi team-munka lehetõséget teremt a korai anya-gyerek kommunikáció kialakítására, fenntartására, az anya kompetenciájának a megerõsítésére, mely visszahat a gyermekre és megteremti az egészséges fejlõdés feltételeit a hátrányos indulás után. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a regulációs, viselkedési zavarok elõfordulása 10-30%-ra tehetõ a csecsemõkorban. Ez a figyelemfelhívóan magas statisztikai szám is indokolja, hogy szükség van a minél szélesebb körû hazai együttgondolkodásra. Ehhez ajánlom gondolatébresztõnek konferenciánk elõadóinak elõadásanyagait. Dr. Németh Tünde Fotók: Horváth Katalin 4 Családbarát Program

6 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? A konferencia programja Megnyitó A IX. Családbarát Konferencia résztvevõinek köszöntése Dr. Somogyvári Zsolt: A korai interakciók jelentõsége a koraszülöttek ellátása során Moderátor: Dr. Erõs Erika Dr. Martin Dornes: A pszichoanalízis és a csecsemõkutatás emberképe Dr. Hans Peter Hartmann: A kórházi pszichiátriai anya-gyermek kezelés Ebédszünet Moderátor: Dr. Németh Tünde Dr. Gergely György: A szülõi érzelem-tükrözés szociális biofeedback elmélete: A normális és patológiás érzelmi fejlõdés interaktív mechanizmusai Dr. Éva Hédervári-Heller: Ambuláns szülõ csecsemõ-konzultáció és terápiás kezelés Dr. Boncz Imre: A szülõ csecsemõ-konzultáció OEP finanszírozási lehetõségei Dr. Frigyes Júlia, Molnár Judit, Lénárd Kata, Koller Éva, Halász Anna: Kerekasztal-beszélgetés a csecsemõ-szülõ terápia eredményeirõl, hazai szakemberek és szakmai mûhelyek képviselõivel A konferencia zárása Családbarát Program 5

7 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a éves a Családbarát Program Dr. Németh Tünde Gyermekgyógyász, pszichoterapeuta a Családbarát program vezetõje Sajnos az egészség minden javak között az, amelyre, az ember a legkevesebb figyelmet fordítja. Mercier BEVEZETÉS A z egészségügyi tevékenységek kuratív és preventív beavatkozásokra oszthatók, amelyek közül napjainkban a gyógyító orvoslás túlsúlya jellemzõ. Gyakorlatilag a jelen idõszakban az orvoslás jelentõsebb része az Engel által a 70-es években leírt úgynevezett biomedikális modell szerint történik, ahol a betegség és az egészség relációjában a betegségen van a hangsúly. Tünetorientáltan gyógyít, szinte részekre bontja a klienst. Így nincs lehetõség az adott személyi és tárgyi környezetben, az orvos-beteg viszonyában minden esetben a problémák közös megoldására. A gyógyítást a biopszichoszociális modellbe helyezve és ezt a gyakorlatban megvalósítva lehetõség nyílik a partneri viszony kialakítására, közösen dolgozni szakembernek és kliensnek a végsõ cél, az egészség eléréséért. A gyerekgyógyászat az a terület, amelyben a mindennapi gyakorlati munka hivatalos részét is képezi a megelõzés. A preventív medicinának egyik általánosan megfogalmazott célja a POZITÍV VISELKE- DÉSMINTÁK kialakítása, az egészséges fejlõdés biztosítása annak érdekében, hogy megelõzzük a deviáns viselkedésformák kialakulását (pl. drog, alkohol, dohányzás, játékszenvedélybetegség, beilleszkedési zavarok stb.), valamint a kapcsolati zavarok okozta pszichoszomatikus betegségeket (colitis ulcerosa, ekcéma, asztma, krupp egy része stb.) Ez, mondhatjuk, a megelõzési programok kiinduló, nulladik lépcsõfoka, mely megfelelõen alkalmazva még korábban ad lehetõséget a betegségek kiiktatására mint, a szûrõvizsgálat. Fontos, hogy az egészség, az egészséges fejlõdés és a megelõzés lehetõsége a graduális és posztgraduális képzésben a megfelelõ helyüket, terüket és súlyukat megtalálják, hisz ez az alapja a gyakorlati munkának. A megszerzett tapasztalatok alapján alakul a lehetõség a megfelelõ szakmai protokollok kialakításához, mely a helyi és az adott egyén szükségleteit is figyelembe véve a minõségi ellátás alapját adja. A megvalósítás részben interdiszciplináris feladat (orvosi, jogi, közgazdasági, szervezetfejlesztési stb.), részben az egészségügy feladata. Jelentõs lehetõségek várnak kialakításra a lakóhelyi közösségekben. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, a klienseinket is meg kell nyerni, fontos tudatosítani egyéni felelõsségüket, döntési lehetõségeiket s mindezek érvényesü- 6 Családbarát Program

8 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? léséhez megfelelõ információt kell szolgáltatni a gyakorlati munka során, a személyes találkozáskor, valamint az írott sajtó, a média és az oktatás segítségével. A fentiek gyakorlatba való átültetése SZEMLÉLETVÁLTÁST igényel mind a kliensek, mind a lakóközösségek, mind az egészségügyi dolgozók részérõl, az általuk megfogalmazott igények mentén. További nehézségeket jelent, hogy a prevenciós munka hatékonyságát, az általa indukált pszichoszociális változásokat nehéz objektíven mérni. A JELEN Az elmúlt években több, a Családbarát program szemléletét, gyakorlatát követõ, a helyi sajátságokat, erõforrásokat figyelembe vevõ rendelés, szolgáltatás indult útjára. A szakma és a klienseink részére kilencedik alkalommal ad lehetõséget az évente megrendezésre kerülõ interdiszciplináris konferencia-sorozat az eszmecserére. A team-ünk részére fontos külsõ megjelenés volt, mikor az OEFK megalakulása után a Prevenciós Fõosztály részeként az intézetünk homlokzatán is megjelent a Családbarát program. Ez évben az OGYEI alapító okiratában pont Üzemelteti a Periconcepcionális Prevenciós Program (Optimális Családtervezés), valamint a Pre-Periconcepcionális Prevenciós Program (Családbarát Program) meglévõ és mûködõ rendszereit, amelyeket továbbfejleszt a prevenciós módszerek gyakorlati oktatását lehetõvé tevõ országos rendszerekké megerõsít bennünket abban, hogy programunk jövõje és a szélesebb ismertsége, elterjedése további fejlõdésre ösztönöz majd. MI IS A CSALÁDBARÁT PROGRAM? A Családbarát program a kétgenerációs primer prevenció egyik alappillére, valamint egészségügyi minõségfejlesztési részprogram. A Családbarát program az egészségügyi tevékenységek között egy új utat képvisel, mely az egészséget és a megelõzést állította a középpontba. Célja az egészségnek és az egészségmegõrzésnek, a prevenciónak megfelelõ teret biztosítani az egészségügyi és a szociális ellátásban, segíteni a család õsi támogató rendszerének a visszaállítását. Az ember nem osztható testre és lélekre, ez egyszerre üzemel bennünk és ez a szinergizmus egy minõségileg más dimenziót jelent. Ennek vetületében a mai teljesítmény-orientált társadalomban célunk az életminõség rehabilitálása, az, hogy a prevenciós munka során elterjedjen a lakosság körében az egészség (testi-lelki egészség) megõrzésének az igénye. Ehhez részben meg kell ismertetnünk mindezen értékeket, valamint a meglévõ és felkeltett igényeket ki kell tudnunk elégíteni. Mindehhez feltétel, hogy az egészségügyben olyan szemlélet valósuljon meg, amely az egészséget állítja a központba. Ennek alapja nem más, mint a tudományok eredményeit felhasználó õsi emberközpontú gyógyítás. Családbarát Program 7

9 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a A Családbarát Program 1993-ban a Szent Rókus Kórházból indult útjára az 1987-ben végzett Pest megyei csecsemõhalálozási felmérés és a pszichoszomatikus szakrendelés tapasztalatai alapján. Az elsõ szakasz a secunder prevenció területén a gyerekosztályon az Ágyszínház (önkéntes, elõzetesen képzett animátorok játékos beszélgetõ programja) és a Mozgás- és kreatív terápiával (gyógytornászok által vezetett általános terápia) kezdõdött. Ezen foglalkozások fõ célja a kórházban fekvõ beteg gyerekek egészséges énjének erõsítése volt. A Gyermekvilág Alapítvánnyal közösen készítettünk 4 db ismeretterjesztõ videokazettát: Ágyszínház gyermekeknek I. Ágyszínház gyermekeknek II. Bábok, bábjátékok Ágyszínház, bábszínház, melyek a gyermekek számára bemutatják a vizsgálatokat és a kórházat, valamint mesékkel, bábjátékkal adnak a nehéz percekben is tartalmas, az életkornak megfelelõ elfoglaltságot a kis betegeknek. A gégészeti osztályon a mûtétre váró gyermekek és családjuk pszichés elõkészítésével segítettük a szövõdmények csökkentését, az ápolási idõ rövidülését, a mûtét okozta traumatizációt. A 90-es évek közepén kiemelkedõ volt a reumatológiai osztály életmódprogramja, valamint a neurológiai szakrendelés strocke prevenciós programja. Ebben az idõben, az országban egyedülálló volt az osztálytól függetlenül mûködõ Családterápiás rendelés. A szülészeti osztályon elindított speciális várandós gondozási program, valamint a terület és a kórház szoros együtt dolgozásával jött létre a kétgenerációs primer prevenciós program. A tapasztalatok azt mutatták, hogy ha a hatékonyságot szeretnénk fokozni, akkor e maroknyi csapatnak jól körülhatárolt, szûkebb területen kell dolgoznia. Így választottuk ki az egészségügynek azon területét, ahol a természetes fiziológiás folyamatok a betegellátási rendszerbe, a kórházi szférába integrálódtak. A kétgenerációs primer prevenciós program hivatott a várandósságot, a szülést és az újszülött-indítást, azaz az élet természetes folyamatait támogatni. Házi Nagyszülõk Civil Óvodai Bölcsödei gyerekápolás klubja programok program játszócsoport, fogyatékos csoport CSALÁDBARÁT PROGRAM Gyerek osztály Gégészet Rheuma Ideg- Családterápiás Szül. Újszül. Sekunder prev.gyerekek életmód szakrendelés rendelés Kétgenerációs Ágyszínház mûtéti program Stroke primer prev. Mozgás és kreatív ter.elõkészítése program program Kórház-terület 8 Családbarát Program

10 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? Ezen az egészséget központba állító programokat kórházi szinten kiemelkedõen támogatta és összefogta az Egészségmegõrzõ Kórházak Nemzeti Hálózata. 1. A PROGRAM SZÜLETÉSE A gyerekgyógyászati tevékenységem során jelentõs igény mutatkozott a pszichoszomatikus betegségek ellátására. Az ezen a területen végzett munka rámutatott arra, hogy bár az élet eseményei alapvetõen biológiailag meghatározottak, jelentõs befolyásoló tényezõ a szülõk elõtörténete, azaz a GYÖKEREK, valamint a kulturális és társadalmi szféra, azaz a KÖRNYEZET. A pszichoszomatikus betegségek jelentõs részében a negatív viselkedésminták generációról generációra történõ ismétlõdése következik be. A korrekció: a magatartásminták átalakítása. Ennek lehetõségei részben társadalmilag meghatározottak (jogalkotás, szakmai irányítás, civil szervezetek stb.), részben a már kialakult tünetek terápiás kezelését, részben pedig életvezetési tanácsokat (támogató-kapcsolat, információközlés, perinatális pszichoprofilaxis) jelentenek. Ez vetette fel a kétgenerációs primer prevenciós tevékenység elindítását. Az egészséges életre nevelés lehetõségei, az élet minõségi feltételeinek javítása a várandós korban kezdõdõ, hatékony primer prevenciós tevékenységgel biztosítható. Ugyanis ebben az életszakaszban, életciklus váltásakor legfogékonyabb a szülõpár saját problémáinak a megoldására, lezárására, ezek után gyermekét önálló egyéniségként elfogadva, az életminõség-javítás igényének beépítésére, átélésére, szemléletváltásra. A kétgenerációs primer prevenciós programmal olyan pozitív viselkedésmintákat segítünk beépülni a család kommunikációs rendszerébe, amelyre támaszkodva a mentálhigiénés, egészségnevelõ és egészségmegõrzõ programok hatékonyabban valósulhatnak meg. A magzati kor, a családok alakulása meghatározó az egyén és a társadalom számára. A család a legfontosabb elsõdleges csoport a társadalomban, komplex mûködési egység. Mintákat, értékeket ad a következõ generációnak, személyiség-formáló hatású. A várandós gondozás szülészeti alternatív formái tovább emelhetik az igen magas színvonalú várandósgondozás szintjét. Fontos lenne, hogy megfelelõ szakmai elismerést kapjon ez a tervezet az egészségügyi biztosítási rendszeren belül, kód és pontszám formájában is megjelenjen. Hiszen a kialakuló betegségek gyógykezelése, a rehabilitáció költségesebb, mint a megelõzés. 2. ELMÉLETI ALAPJA, A MEGKAPASZKODÁSI ÖSZTÖN ÉS A PSZICHOIMMUNOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI 3. AZ 1993-TÓL INDULT CSALÁDBARÁT ELLÁTÁS ALAPELVEI emberközpontúság holisztikus szemlélet Családbarát Program 9

11 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a paritásos viszony rendszerszemlélet azonos információ a szakembernek és a kliensnek támogató kapcsolat kliensek aktív részvétele a prevenciós és gyógyító folyamatban 4. A PROGRAM SZÍNTEREI KRONOLÓGIAI SORRENDBEN magzati életkor, korai anya-gyerek-apa kapcsolat várandósgondozás (terület, kórház) védõnõ-gyerekorvos-anyacsoportok, szoptató klub gyerekintézmények,bölcsõde-óvoda-iskola 5. GYAKORLAT, RÉSZPROGRAMOK: Speciális várandósgondozás szülõi hivatásra felkészítõ kurzus, melyet Demcsákné prof. dr. Kelen Ilona dolgozott ki, kórházi és további egészségügyi adaptálását a családbarát team végezte. Maga a kurzus: zárt csoportokban 12+1 alkalommal szülõk és 4-5 állandó szakember szülész, gyermekorvos, védõnõ, pszichológus, gyógytornász találkozása, rejtett tematika szerinti filmek megtekintése és megbeszélése, speciális érintéses relaxáció és megbeszélése, saját élmények mobilizálása és verbális úton való átépítése, gyakorlati ismeretek, információk, szülésre felkészítõ légzõgyakorlatok, kismamatorna. A Ferenczi Sándor, Hermann Imre, Kelen Ilona, Németh Tünde, Gondos Anna által kialakított gyakorlati program a kétgenerációs prevenciós megelõzést teszti lehetõvé. Biztosítja a leendõ szülõk számára, hogy traumatikus élményeiket feldolgozzák, önmagukat megerõsítsék, igényeiket, szükségleteiket definiálják. Ezáltal képessé válnak születendõ gyermekükre figyelni, és elfogadni õt kompetens embernek. Ezzel lehetõséget teremtenek egy testileg-lelkileg egészséges generáció indításához megvalósítva a primer prevenciót. Jelentõsnek tartjuk, hogy a várandóssággal, a szüléssel, és a gyerekek életindításával egyaránt foglalkozzunk mind a leendõ édesanya, mind a leendõ édesapa és a tágabb család vetületében. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a csoportos forma sok laterális megnyilvánulásra, támogató kapcsolat kialakítására ad lehetõséget. A rohanó technikalizált egészségügyben ez a csoportos forma bizonyos szinten kielégíti a kliensek által elvárt individuális odafigyelést. Amikor kidolgoztuk a szülõi hivatásra felkészítõ kurzust, Veldman, Brazelton, Stern új utat nyitó munkássága és a kísérletes bizonyítékok még nem álltak rendelkezésre. Így az elmúlt idõben felértékelõdött a módszerünk azáltal, hogy ezek a bizonyítékok megszülettek. Szoptatási szakrendelés cél a szoptatás segítése, a szoptatást nehezítõ organikus történések, valamint a negatív lelki események terápiás oldásával. 10 Családbarát Program

12 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? Csecsemõ szülõ-konzultáció 1998-tól alakult ki a Frankfurti Goethe Egyetem Orvosi Pszichológiai Munkacsoportjával és a Kasseli Nevelési Tanácsadó Korai Fejlesztési Munkacsoportjával egy szakmai kapcsolat, mely a gyerekgyógyászati, pszichoterápiás képzésre és az itthoni csecsemõterápiás kezdeményezéseinkre építette rá azt a speciális szubdiszciplináris tudást, melynek alapján mûködik rendelésünk. Az elért eredmények által mind szakmai, mind közvetlenül a családok részérõl egyre több megkereséssel találkozunk. Kisgyermekes klub a családtervezési programban és a szülõi hivatásra felkészítõ kurzuson résztvevõ családok a már megszületett gyerekkel jönnek, ahol ismert szakemberekkel találkoznak. Bölcsõdei játszócsoport a családbarát programban résztvevõ és a III ker. Módszertani Bölcsõde irányításával a kerületben mûködõ játszócsoportok vonzáskörzetébe tartozó családok részére a családbarát program korcsoport szerinti folytatólagos támogatását, a szocializáció segítését jelenti a minõségbiztosítási protokollnak is megfelelõen mûködõ bölcsõdei játszócsoport. A program kidolgozója, Tárnoki Erzsébet a IV. Családbarát Konferencián a következõképpen beszélt munkájáról: A bölcsõdében az egyik alternatív lehetõség a játszócsoport. Ez a bölcsõde épületében, de külön bejárattal kialakított rész. Ide azokkal a kisgyermekeikkel jönnek, fõleg a mamák, akiket nem írattak közösségbe. A délelõtt folyamán a korosztálynak kialakított játékeszközökkel, esztétikus bútorokkal berendezett helyiségekben az önfeledt játékon túl sok információt kaphatnak a mamák és a szakemberek is a kisgyermekekrõl. A délelõtt folyamán, a játékon keresztül természetes élethelyzetben lehet megfigyelni a kisgyermekek mozgását, viselkedését, az anya és gyermeke kapcsolatát, a beszédfejlõdést, önállóságot. Többrõl van itt szó, mint együttjátszásról. Ebédet is kapnak a kicsik, a mamák segítik az ebédeltetést, utána minden kisgyermek a jól megszokott otthoni ágyában alhat. Az étkezések megfigyelése is sok információt ad a szakembernek, ami azonnal átadható a szülõnek, õ is lássa, amit én látok. Pre- és Perinatális Prevenciós Program a középiskolások számára kialakított, a Szülészeti-Nõgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság által az iskolákban megkezdett programhoz csatlakoztunk. További terveinkben szerepel a program kiterjesztése az azonos információ érdekében a szülõk iskolájával és a pedagógusoknak szervezett projecttel. Pszichoszomatikus szakrendelés Veszteség ambulancia Elsõsorban az abortusz, a spontán abortusz, a perinatális periódusban, illetve a késõbbi idõkben gyermeküket elvesztett családok terápiás kezelésével foglalkozunk. Oktatás a medikusok, az egészségügyi dolgozók graduális és posztgraduális képzése, 0 16 éves korú gyerekek szüleinek a támogatása, óvónõk, pedagógusok képzése. Családbarát Program 11

13 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a Konferenciák, mûhelymunka Családbarát Mûhely, tudományos találkozók szervezése. A Családbarát Konferenciák tematikáját évrõl évre programunk és a szakmai aktualitások tükrében állítottam össze. Média írott és vizuális médián keresztül információ és minta átadása, valamint szemléletformálás Kiadványaink Családbarát Konferencia kiadványai, Szülõi hivatásra felkészítõ programfüzet, konferenciák demonstrációs anyaga (A szülés és a születés élménye, veszteség témakörben: Tükör Gyász, A Szeretet Hídján) Ismeretterjesztõ videokazetták Okosan szeress! 1994 a szülõk számára az orvosi vizsgálat, a kórházba kerülés nehéz pillanatain kívül, a csecsemõ- és kisdedkori gondozást mutatja be. Az itt látható napirend a késõbbiekben egy rendezett életritmust, azaz az egészséges életmód alapja. A szeretet burkai 1997 a kazetta készítésével az volt a célunk, hogy a leendõ szülõket megerõsítsük abban, hogy a várandósság, a szülés egy természetes folyamat, melynek mind az öröm, mind a félelem, szorongás velejárója. A várandósság egy életciklusváltás idõszaka, ennek az élet-periódusnak kiemelt jelentõséget ad, hogy lehetõséget biztosít generációs negatív viselkedésminták leállítására, tudatos újraélésére. Az egészségügyön belüli változás létrehozására 1995-ben kommunikációs tréninget szerveztünk a Szent Rókus Kórház Szülészeti és Újszülött Osztályán. A célmegvalósító és teamépítõ tréning összegzõ tanulmánya kiemelte a hiányosságokat: Az egészségügyi piacgazdálkodás kialakulatlansága A demokratikus kontroll hiányosságai A döntéshozók nem használják ki az osztályon dolgozók, szakmailag sorsdöntõ igényeit évben egy egyéves részletes programot építettük fel idõhatárokra és személyekre bontott felelõsséggel. A program lefutása után érdekes volt az igények megfogalmazása. Kliens Kórház Szakember emberszámba vegyenek mûködjön idõm legyen rá információt kapjunk el legyen látva pihent legyek Mi történik velem? ne legyen mûhiba pontosan tudjam a beosztását Ki foglalkozik velem? kommunikáció 12 Családbarát Program

14 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? Miután minden prevenciós program megvalósítása drága, megtérülése nem érzékelhetõ, kimutatható, számszerûsíthetõ közvetlenül, fontos végiggondolni, megtervezni a primer prevenció területén is a szakmai célkitûzéseket és feladatokat, valamint a meglévõ kezdeményezéseket bekapcsolni a feladatok megvalósításába. Az eddigi tapasztalatok alapján feltételezhetõ, hogy ez egy hosszú távú program kialakítása mentén valósítható meg hatékonyan. Ezen program kidolgozásában összehangoltan kell megjelenni az egészségügy szakmai irányításának, az OEP és az ÁNTSZ képviselõinek, a társadalom-orvostan kutató mûhelyeinek, a felsõ és középszintû szakmai képzés képviselõinek (Orvosi Egyetem, védõnõ-, szülésznõ-, szociális munkás képzés stb.), az országos egészségnevelõ és szervezõ központoknak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a programban résztvevõ családoknak és szakemebereknek, köztük is kiemelve a kezdetektõl a mai napig programunkban dolgozó kollegákat, név szerint: Boros Mónika, Dr. Doffek János, Horváth Katalin, Szemenyei Betti, Tárnoki Erzsébet, Varga József. Elmondhatjuk, hogy a családbarát ellátás nem a XX. század találmánya, hanem az õsi emberközpontú gyógyítás rehabilitálását jelenti az új tudományos eredmények felhasználásával. A családbarát ellátás mint rendszerszemléletû, emberközpontú gyógyítás, olyan gyökeres szemléletváltást jelent az egészségügyben, melynek gyors megvalósítása illuzórikus, miközben megvalósulása elengedhetetlen. EDDIGI CSALÁDBARÁT KONFERENCIÁK TÉMÁI I.1995 A rooming-in különbözõ vetületei Magyarországon II.1996 III.1997 IV.1998 A korai hazaadás lehetõségei hazánkban Másság Ki? Mikor? Hogyan? mondja meg A primer prevenció és minõségfejlesztés az egészségügyben V.1999 Várandósgondozás és az örökbeadás-örökbefogadás kérdései Gyász a szeretetben és a családban VI.2000 VII.2001 VIII.2002 IX.2003 Köszöntés helyett búcsú Veszteségeink és a perinatális gyász Tükör A szülés és a születés élménye A család mint egység, mint érték (Félre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit? Családbarát Program 13

15 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a A korai interakciók jelentõsége a koraszülöttellátás során Dr. Somogyvári Zsolt az Orvostudományok Kandidátusa Az újszülött-anya kapcsolat szülés utáni kialakulásának támogatása döntõen határozza meg a késõbbi lelki fejlõdést. A kérdés különös jelentõséggel bír a valamilyen ok miatt pathológiás körülmények között született újszülöttek esetén. Amerikai adatok szerint, a zavartalan várandós szakot és a normális lefolyású szülést követõen, minden tizedik újszülött azaz 10% igényel valamilyen szintû intervenciót, ami miatt a normális szomatikus és pszichés adaptáció zavart szenvedhet. (AHA-AAP: Textbook of Neonat.Resuscit. 4. kiadás, 2000). A megzavart anya-újszülött interakciók gyakoriságát növeli és a kérdés aktualitását fokozza, a magyarországi magas koraszülési frekvencia. A szülészeti erõfeszítések ellenére változatlanul kb. minden tizenkettedik újszülött (8%) idõ elõtt (koraszülött) vagy kis súllyal látja meg a napvilágot. A neonatális intenzív osztályok fejlõdésével egyre kisebb súllyal maradnak életben az életképesség határán született, az élettani paraméterek éretlenségével és labilitásával jellemezhetõ koraszülöttek. Az életképesség határa világszerte folyamatosan csökken, és mára már a hétre, illetve g körül született koraszülöttek túlélése sem ritkaság. (1.sz. táblázat) 1.sz. Táblázat Igen kissúlyú újszülöttek túlélési adatainak összehasonlítása Az amerikai Neonatális Intenzív Centrumok (NIC) összesített adatai (NICHD): Lemons J.A., Bauer C.R., Pediatrics 2001,107: hét 25% hazament g 25% hazament 24. hét 50% hazament g 64% hazament g 88% hazament Debreceni Neonatológiai Klinika adatai (Balla Gy. Perinat. Párbeszéd, :221): 500g alatti 10% hazament g 58% hazament g 93% hazament Semmelweis Egyetem I. sz. Nõi Klinika 2002-es adatai, amelyek közelítõleg reprezentálják az országos összesített adatokat is (szóbeli közlés): 500 g alatti 0% hazament g 41% hazament g 92% hazament 14 Családbarát Program

16 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? A neonatológiai intenzív ellátás technikai és tudományos fejlõdésével, az elmúlt két évtizedben Magyarországon is ugrásszerûen javultak a kissúlyú koraszülöttek túlélési esélyei, valamint a várható késõbbi életminõségük. A hazai javuló adatok azonban egy-egy kivételtõl eltekintve elmaradnak a nyugati centrumok eredményeitõl. Az adatok összevetése érzékelteti, hogy a magyarországi átlag kb. egy kategóriával marad el a hazai statisztikában kiugró helyet elfoglaló debreceni centrumtól, és kb. 2 kategóriával az amerikai eredményektõl. Ugyanakkor az igen kissúlyúak túlélési arányában, a 80-as 90-es évek adataihoz képest minden hazai centrumban örömteli javulás figyelhetõ meg. A magzat és az újszülött fiziológiás fejlõdésének egyik legfontosabb tényezõje a relatív környezeti állandóság. Ezt a stabilitást biztosítja egyrészt az anyai szervezet mint a magzat makrokörnyezete, másrészt tökéletes biológiai inkubátorként az uterus mint a magzat mikrokörnyezete. A jóval idõ elõtt született, igen kissúlyú koraszülöttek neurológiai fejlõdésük egyik legintenzívebb periódusát az intenzív osztály inkubátorában (mikrokörnyezet), illetve a technikai erõfeszítések ellenére is, rendkívül barátságtalan neonatális intenzív osztály feltételei között (makrokörnyezet) élik meg. A magzat jól-létét tehát az anyai szervezet-uterus egység biztosítja. Az idõ elõtt született koraszülött életkörülményeit viszont az anyai szervezetet pótolni próbáló intenzív osztály és az inkubátor egység befolyásolja. A két rendszer jellemzõit foglaljuk össze a 2. táblázatban. 2. táblázat Mikro-és makrokörnyezeti jellemzõk a magzati és a koraszülötti lét során Uterus Anyai szervezet Inkubátor NICU Biológ-élettani jól regulált, élettani kiegyenlítõ afiziológiás, ki sem alakult vagy stabilitás mechanizmusok, meleg, tápláló, beszûkült szabályozó fészekszerû környezet mechanizmusok Fizikai környezet lágy, védõ folyadékréteg barátságtalan Zaj dobüregben folyadék, csontvezetés, a folyadék- légvezetés: a beszédfrekvencia-tartomány vezetés szûrõhatásai: alacsony frekvenciájú, erõsen irritáló, fájdalmat okozó hatása monoton zajok domináns érzékelése Fény-hõ 38ºC anyai testhõmérséklet direkt sugárzó fény és hõ a magzati cornealis hõmérséklet szemkárosító hatású (sugárzó hõforrás) szerepe a fejlõdésben alacsonyabb cornealis hõmérséklet, 36-37ºC az inkubátorban: folyamatos hõháztartási deficit Vibráció lágy vestibularis stimulusok inkubátormotor, magas frekvenciájú lélegeztetés? Mágneses térerõ Háttérsugárzás + anyai erõtér elektromos eszközök Ápolási ingerek anyai testi és verbalis kontaktus pozitív és negatív érintések Családbarát Program 15

17 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a NEGATÍV HATÁSÚ INTERAKCIÓK: BARÁTSÁGTALAN KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 1. Külön is említést érdemel a zaj szerepe az ápolás során. A zaj átlagos szintje az inkubátorban db, amihez hozzáadódik az intenzív osztály háttérzaja, a beszéd, az esetleges kiabálás, az osztályon szóló rádió, TV, magnó jelentõs hangingere, amely légvezetés esetén jóval meghaladja a felnõtteknél ismert fájdalomküszöböt. A zaj lehetséges káros szerepét támasztja alá a folyadékvezetés és a légvezetés eltérõ fizikai tulajdonságai. A magzatvíz szûrõ funkciójának hiánya az inkubátorban fokozott stressznek teszi ki a koraszülöttet. (Long JG, at al: Pediatrics, : , Philbin MK at al: J.Perinatol : , Thomas KA et al: J Perinatol, 2000, 20:S94-S99) A megfelelõ idõben és hangerõvel alkalmazott zene élettani hatását a szívfrekvencia variabilitásának vizsgálatával végezték (Reed SF et al. Dev. Psychobiol., 1999, 35: ). A zenei stílustól függõen például Mozart mûveinek hallgatása során a koraszülöttek szívfrekvencia-variabilitása nem változott. Sztravinszkij zenéje azonban szignifikáns variabilitás változást, és emellett nyugtalanságot, stresszreakciót váltott ki a babáknál. A koraszülötteknél alkalmazott zeneterápia a fent említett fokozott zajártalom-veszélye azaz az igen magas háttérzaj és a magzatvíz védõrétegének hiánya miatt inkább stresszt okozó ingerként, mint védõfaktorként kezelendõ. 2. A mágneses tér közvetlen károsító hatásait nem ismerjük. Ugyanakkor gondolni kell arra, hogy a koraszülött környezetében lévõ elektromos eszközök térereje összeadódva esetleg kiszámíthatatlan életteni hatásokat okozhat. Átlagos NIC ápolás feltételei között az elektromos eszközök (inkubátorok, pumpák, monitorok) összesített térereje, Macnab mérései szerint 50cm-en belül 104 Tesla-val nagyobb térerõt jelentettek, szemben a fél méteren kívül elhelyezett eszközök térerejéhez képest. Tehát érdemes törekedni arra, hogy az intenzív ellátás eszközeit ne az inkubátor tetején és közvetlen környezetében egy csoportban helyezzük el. Fotók: Pawel Zawitkowski 16 Családbarát Program

18 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? 3. A kissúlyú koraszülöttek durva mozgatása komoly károsodások, például koponyaûri vérzés kiváltója lehet. Elsõsorban a test hirtelen gyorsulását, lassulását okozó helyzetváltozások jelentenek veszélyt, például a fürdetés alatt a nem kellõ óvatossággal végrehajtott forgatások, vagy a koraszülöttek osztályon, házon belüli vagy kórházak közötti szállítása során, a helytelenül megválasztott mozgatási sebesség. 4. A túl erõs megvilágítás szemkárosítást és krónikus stresszt okoz. Ennek egyik oka, hogy a fényenergia jelentõs része a csukott szemhéjakon is könnyen átjut, a másik, hogy a 28. hét elõtt hiányzik a pupillareflex védõ hatása (Fielder AR, Reynolds JD, Sem Perinat, : ). NEGATÍV HATÁSÚ INTERAKCIÓK AZ ÁPOLÁSI-GYÓGYÍTÁSI MUNKA SORÁN A barátságtalan környezeti feltételekhez hasonlóan a negatív érintések, azaz a gyógyítási, ápolási, gondozási munka során stresszt okozó ingerek, szintén nem elhanyagolható szerepet játszanak az igen kis súlyúak túlélésében, neurológiai fejlõdésében és a késõbbi életminõség alakulásában. Baker és munkatársai, 1995-ben felmérték a szokványos intenzív kezelés alatti beavatkozások számát. Azt találták, hogy az 54 intenzív ellátásban részesülõ koraszülöttnél összesen beavatkozás történt. Ezek 56%-a vérvétel volt, amely az egyébként igen érzékeny sarok megszúrását és a vér levételét jelentette. Más szerzõk egy hasonló vizsgálat során azt észlelték, hogy a 24 órás ápolás során átlagosan 200-szor nyúltak hozzá terápiás célból az igen kissúlyú koraszülötthöz. (Murdock D. Arch.Dis Child, : ). Az ilyen típusú vizsgálatokat végzõknek az is feltûnt, hogy sokszor maguk az ápolást végzõk tevékenységükkel okoznak hypoxiás epizódokat (Long JG, Lucey JF, Philip AG, Pediatrics, : ). Az is ismert, hogy a rutin ápolási beavatkozások a stressz hormonokat emelik (Lagercranc et al Early Human Develop, :61-65). Családbarát Program 17

19 I X. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a A synaptogenesis rendkívül intenzív szakaszában elszenvedett ismétlõdõ fájdalmak idegrendszeri roncsoló hatását kiemelt érdeklõdéssel vizsgálják. A krónikus fájdalom során kialakuló neuron-pusztulás már igazolt irodalmi adat (Anand KJS et al Physiology and Behavioral, 1999, 66(4): Anand KJS Nature Medicine, 2000, 6: Anand KJS, Scalzo FM Biology of Neonate, 2000, 77: Bhutta AT, Anand KJS, Trends in Neuroscience 2001, 24: ). A koraszülöttek fájdalmának megszûntetése a kutatási eredményekre alapozottan ma már külön ellátási protokoll részét képezi ( Consensus Statement for Prevention and Management of Pain - International Evidence Based Group for Neonatal Pain: Arch. Pediatr. Adoles. Med., 2001, 155: ). Ennek megfelelõen a) fel kell ismernünk a lehetséges fájdalmat, b) kerülni kell a szükségtelen beavatkozásokat, c) folyamatosan detektálni kell a fájdalmat, amely során a viselkedést, a környezeti tényezõket ugyanúgy értékelni kell, mint ahogy d) a farmakológiai mérések elvégzése is nélkülözhetetlen. Az akut, az epizódikus, a gyulladásos fájdalmak, a környezeti stresszorok, sõt az ápolásból származó egyéb káros ingerek kikapcsolása ugyanis a normális neurológiai és pszichológiai fejlõdés alapfeltétele. A koraszülötteket fenyegetõ barátságtalan környezeti tényezõket összefoglalhatjuk tehát úgy is, hogy az afiziológiás extrauterin élethez való alkalmazkodás, illetve a magzati feltételekhez képest extrém környezetbe való beletörõdés a végsõkig kihasználja az amúgy is szegényes élettani kompenzációs mechanizmusokat (só-,víz,-hõháztartás stb). Ehhez társulnak azok a környezeti stresszorok (zaj, fény, hõ, vibráció, mágneses térerõ), valamint az ápolás, gyógyítás során elszenvedett fájdalmak, amelyek maradandó funkciózavarokat okoznak, meghatározva többek közt a koraszülött és a szülõk, valamint az ápolási-gondozási feladatot ellátó személyek közötti interakciókat is. POZITÍV HATÁSÚ INTERAKCIÓK Mivel a túltechnicizált gyógyítás afiziológiás környezeti feltételei döntõen befolyásolják a korai élettani és pszichés fejlõdést, ezért az ápolásban résztvevõknek maximálisan törekedni kell a környezet káros ingereinek lehetõség szerinti kiiktatására. Az idegrendszeri fejlõdés legintenzívebb fázisában nélkülözhetetlen továbbá, hogy az ápolás és gyógyítás eszközeit mindig a koraszülött pillanatnyi állapotának figyelembe vételével, individualizáltan alkalmazzuk. Másképpen fogalmazva: ne szigorúan protokoll-alapú, hanem igény szerinti ápolást-gyógyítást végezzünk. Ennek a törekvésnek része az is, hogy mindent kövessünk el az akut és krónikus fájdalom, valamint a környezeti stresszt okozó ingerek kiiktatására, amely törekvéseket a Békét az inkubátorban! jelmondatban tömöríthetjük. Az ápolás békéjét részben a környezeti ingerek kikapcsolásával, részben tudatosan alkalmazott békítési módszerekkel pl. a vérvétel elõtt adott, kellemes ingert okozó néhány ml 12%-os succrose oldat itatásával is biztosíthatjuk. 18 Családbarát Program

20 ( F é l r e ) é r t j ü k - e a c s e c s e m õ j e l z é s e i t? A stresszoldás egyik leghatásosabb módszere lehet a pozitív hatású érintés. Ez alatt olyan tudatosan, és az újszülött pillanatnyi állapotát, igényeit figyelembe vevõ tactilis ingereket értünk, amely segíti a túlfáradt koraszülött megnyugvását, másrészt facilitálja a neurológiai, pszichológiai fejlõdést. A koraszülött és a szülõ illetve a koraszülött és a gyógyítást, gondozást, fejlesztést végzõ személyek között tudatosan felépített interakciók már egyre több helyen bevonulnak az intenzív ellátás napi rutineljárásai közé. A pozitív hatású érintések alapvetõen három csoportba oszthatók: 1. Legegyszerûbb lehetõség a bõr-bõr kontaktus megfelelõ alkalmazása, amit a kellõ idõpontban és megfelelõ módon kell végrehajtani (Franck LS Neonatal Network, 2002, 21(5):37-41). Ez jelentheti az éber állapotban lévõ baba egyszerû simogatását, az elalvásra készülõ vagy elfáradt koraszülött kezének, lábának megfogását, vagy a nyugtalanul alvó baba feje mellé, néhány centiméterre benyújtott és nyugalmat sugárzó szülõi kezet is. 2. A Kenguru módszer alkalmazásakor a koraszülöttet egy egyszerû, rugalmas anyagú, széles pólya segítségével, folyamatosan a szülõ mellkasfalának bõrén tartják. A szülõ vagy más rokon így közvetlen testi védelmet nyújt a babának, helyettesítve az inkubátort, sõt folyamatosan érzékelve a koraszülött vitális funkcióit. A legideálisabb módon lát el on-line monitorfunkciókat, a hét minden napján, 24 órás szolgálatban. Az igen szegény, fejlõdõ országokban egyedüli lehetõségként alkalmazott, az intenzív terápiát helyettesítõ ún. kenguru módszer tanulságai, túlélési eredményei (Charpak N, Pediatrics, 1999, 94: ) egyértelmûen alátámasztják azokat az elképzeléseket, hogy a módszer módosított változatát a modern intenzív terápia kiegészítõ részeként, a stresszoldás lehetõségeként kell használni. 3. A korai szoptatás hatásai közismertek, sõt a nem táplálási célú szoptatás õsi módszere stresszoldó és fájdalomcsillapító funkcióként is egyre inkább terjed a koraszülöttek intenzív osztályos ápolása során. A pozitív hatású érintések tudatos alkalmazásával nemcsak a kissúlyú koraszülött és a szülõ közötti interakciók fejlõdését segíthetjük elõ, hanem kifejezetten javíthatjuk a szülõ mentálhigiénés állapotát azzal, hogy oldjuk benne a gyermeke fájdalma miatt érzett tehetetlen szorongást is (Frank L, Cox S, Winter AA, Arch Dis Child megjelenés alatt). KORAI INTERAKCIÓN ALAPULÓ KOMPLEX NEONATÁLIS INTENZÍV ELLÁTÁSI RENDSZER A koraszülött pillanatnyi állapotát, viselkedését és aktuális fejlõdésneurológiai státusát figyelembe vevõ, igény szerinti ápolás egyik ismert ápolási-oktatási rendszere a H. Als által, 1984-ben bevezetett, ún. Early Developmental Care. A NIDCAP betûszóval (Newborn Individualised Developmental Care and Assessment Program) is ismertté vált módszerrel Családbarát Program 19

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A VÁRANDÓSOK FELKÉSZÍTÉSE A SZOPTATÁSRA

A VÁRANDÓSOK FELKÉSZÍTÉSE A SZOPTATÁSRA A VÁRANDÓSOK FELKÉSZÍTÉSE A SZOPTATÁSRA Gitidiszné Gyetván Krisztina Védőnő, IBCLC 2015. 03.26 Dr Várady Erzsébet Neonatologus,IBCLC TÁJÉKOZTASSUNK MINDEN VÁRANDÓS ANYÁT A SZOPTATÁS ELŐNYEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása Szerkezet Kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások Általában a várandós partnere vagy szülés körüli segítője (dúla, édesanya, testvér, barátnő stb) is jelen

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Várandós gondozás védőnői ellátás Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Várandós gondozás védőnői ellátás Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Várandós gondozás védőnői ellátás Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő 18/2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi,

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, képek Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltató-rendszerhez Értelmi fogyatékos gyermek családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Koraszülött és újszülött szállítás. Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika

Koraszülött és újszülött szállítás. Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika Koraszülött és újszülött szállítás Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika Mozgó Intenzív Osztály mnicu Összetétele: Nagy gyakorlatú intenzíves szakasszisztens Neonatológiában jártas orvos Mentőgépkocsivezető

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Dr. Scheuring Noémi Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. Tudományos

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

Otthonszülés a kórházban

Otthonszülés a kórházban Otthonszülés a kórházban Dr. Bálint Sándor Szent Imre Kórház (bs@map.elte.hu) 2011. január 28. A szavakon túl Otthonszülés a kórházban ( előadás 1996.febr.9.) - vita a szakmában, sajtóban és az előadáson

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

,([~. számú előterjesztés

,([~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,([~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 51/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők fejlődésének nyomonkövetése Dr Szabó Éva Dr Nagy Beáta Bakó Adél EJK Non profit Kft DE Népegészségügyi Tanszék Gyermekrehabilitáció Kell-e kezelni

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

Haptonómia: az affektív kontaktus tudománya Az anya-gyerek kontaktus kontinuitásáról

Haptonómia: az affektív kontaktus tudománya Az anya-gyerek kontaktus kontinuitásáról Haptonómia: az affektív kontaktus tudománya Az anya-gyerek kontaktus kontinuitásáról Andrek Andrea pszichológus, haptoterapeuta andrekandrea@yahoo.com Kapcsolataink gyökere Anyai/apai érzelmek gyökere

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek. Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17.

FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek. Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17. FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17. ÁTADÁS ÁTVÉTEL: KRITIKUS IDŐSZAK Miért? Beteg: Tizenéves, serdülő, fiatal felnőtt

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

2322-06 Gondozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2322-06 Gondozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat 30 éves, először szült nő érett, 6 napos újszülöttjével otthonába távozik. Az anyának kétoldali mastitise van, kezelés alatt áll. A szoptatási képtelenség miatt az újszülöttnek mesterséges táplálásra

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

A bababarát kórházban alkalmazott eljárások és hatásaik

A bababarát kórházban alkalmazott eljárások és hatásaik A bababarát kórházban alkalmazott eljárások és hatásaik 1. A bababarát kórház írásos szoptatási irányelvekkel rendelkezik, amelyeket rendszeresen ismertetnek az egészségügyi dolgozókkal. A kórházi gyakorlat

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban Az orvoslás szemléleti modelljei Alapvető pszichés funkciók gyakorlati orvosi vonatkozásai Túry Ferenc Semmelweis Egyetem Magatartástudományi

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv tvány Gyermek hospice Sister Frances Dominica 1982. Helen House 2004. Douglas House

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában dr. Gál János SE AITK A rosszul értelmezett szó: sürgősség Azonnali mentőhívás: Csillapíthatatlan vérzés esetén Ha csont törik Ha beteg fullad( nem

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az újszülöttek ellátása Széll András

Az újszülöttek ellátása Széll András Az újszülöttek ellátása Széll András Peter Cerny Alapítvány Az újszülöttellátás célja A cardiorespiratoricus adaptatio elősegítése Az adaptatiót zavaró tényezők kiküszöbölése A megzavart adaptatio élettani

Részletesebben

A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4.

A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4. A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4. A PROJEKT KÉPZÉSEI KÉPZÉSFEJLESZTÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE A védőnői és háziorvosi ellátással kapcsolatban a minőségi munkavégzés iránti igény

Részletesebben

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás TÉNYEK - EREDMÉNYEK JAVASLATOK a vörösiszap-katasztrófa nyomán CSÉPE VALÉRIA ADÁNYI LÁSZLÓ V. KOMLÓSI ANNAMÁRIA Forrás: ABC News Az alkalmazkodási

Részletesebben