Elköszönõ. A tartalomból HARMADIK OLDAL. Tizedszer is csillagszemû 6-7. Retrospektív 16. Szegedi gyökerek Fesztigyál 26. A karikák titka 32-33

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elköszönõ. A tartalomból HARMADIK OLDAL. Tizedszer is csillagszemû 6-7. Retrospektív 16. Szegedi gyökerek 18-19. Fesztigyál 26. A karikák titka 32-33"

Átírás

1

2 HARMADIK OLDAL A tartalomból Tizedszer is csillagszemû 6-7 Retrospektív 16 Szegedi gyökerek Fesztigyál 26 A karikák titka Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar hallgatóinak magazinja KIADJA AZ SZTE JGYPK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA Felelõs kiadó: Ament Balázs Fõszerkesztõ: Vörös Eszter Fõszerkesztõ-helyettes: Pauleczki Andrea Munkatársak: Döbör Ágota (psycho) Dévényi Dia (terítés) Fehér Mária, Ács György (grafika) Szuperák Attila ((arc)pirító) Tordai Gábor (miegymás) Pásztor Tamás (képregény) Szél Adrienn (test lélek harmónia) Kovács Andor (ösztönzõ) Tördelés, layout: Szakács László Színes oldalak: Ács György Korrektúra: Patik Krisztina Terjesztés: boci Fotók: internet Marketing: SZEPA Alapítvány 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. A megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség felelõsséget nem vállal! A szerkesztõség címe: 6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6. Telefon/fax: (62) Nyomda: E-Press Nyomda Kft. (62) Megjelenik 3000 példányban Az irodalmi rovatot a Fiatal Szegedi Írók Köre támogatja. Alapítva 1990-ben. Eng. szám: B/ISK/198/CS/1992 Elköszönõ Elõször is szeretnék elnézést kérni mindenkitõl, aki várta a Tû megjelenését, MI idõben elkészítettük a lapot. Néhányaknak viszont a tükörbe nézve nem tetszett, amit láttak, így hát összetörték a tükröt... Az iskolai évben a május-június a búcsú hónapjai. Bármennyire fáj, néha muszáj búcsút vennünk valakitõl vagy valamitõl. Az elválás fájdalma azonban idõvel enyhül, s csak a szép emlékek maradnak. Bár a búcsú mindig fájdalmas, kötelesség is egyben. Nehéz azonban a jövõbe tekinteni akkor, ha az elmúlással kell szembenéznünk. Nehéz tervekre, álmokra gondolni, ha eltölt a végtelen szomorúság, a fájdalom és a veszteség érzése. Persze, eszünkbe jut, hogy néhány dolgot meg kellett volna tennünk; többek között talán kimondani olyan szavakat, amelyek teljesen hétköznapiak, mégis nehezen tesszük meg. A Vajon jól csináltam-e? kérdésre a lelkiismeretünk adja meg a választ. De ha tiszta szívvel tudunk igennel felelni a Legjobb tudásom szerint cselekedtem-e? kérdésre, akkor talán az elõzõ dilemma is megoldódott. A magazintól búcsúzva és az elmúlt évek feladatait újragondolva nem érzem úgy, hogy bármit is megbántam volna. Igyekeztem magamtól és a szerkesztõség tagjaitól is a lehetõ legjobbat megkövetelni. Az értékelést az Olvasóra bízom, hiszen egyrészt az Olvasó véleménye szent, másrészt pedig nem lehet mindenki egyazon állásponton. Tudom, hogy senki, semmi sem lehet mindenkinek megfelelõ. Még nem született meg és sejtéseim szerint soha nem is fog megszületni az az ember, akit mindenki szeret. Nyilván én sem felelhettem meg minden elvárásnak. Lehet vagdalkozni jelzõkkel, lehet becsmérlõ megjegyzésekkel illetni a lapot és engem is. Csak mielõtt bármit kimondunk, nem árt átgondolni, hogy a másik mit miért tett... Néhányakkal ellentétben sosem vezetett hatalomvágy, nem volt dédelgetett álmom, hogy másoknak parancsolgassak. A fõiskolától és a laptól azt kaptam, amit szerettem volna: értékeket, barátságot, az alkotás örömét s nem utolsósorban szerelmet... Soha el nem felejtem, hiszen elkísérnek a továbbiakban is. Bízom abban, hogy az utánam jövõknek lesz elég kitartásuk és erejük megvalósítani azt, amit elterveztek, és évek múltán kellemes emlékeket fognak õrizgetni az itt eltöltött idõrõl. Sajnos az én emlékeim édes ízét megkeserítették az elmúlt hetek eseményei, de talán valamikor a feledés jótékony homályába borulnak majd... Minden hallgatónak rövid és UV-mentes vizsgaidõszakot és élményekben gazdag nyarat kívánok a szerkesztõség tagjainak nevében is! Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor közeledett a búcsú órája: Ó! - mondta a róka. Sírnom kell majd. Te vagy a hibás mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erõsködtél, hogy szelídítselek meg. Igaz, igaz - mondta a róka. Mégis sírni fogsz! - mondta a kis herceg. Igaz, igaz - mondta a róka. Akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem mondta a róka. A búza színe miatt. Majd hozzáfûzte: Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. (Antoine de Saint-Exupéry) 3

3 HOW ARE JUGYU? Nappali és levelezõ tagozatos hallgatók tájékoztatója 2006/2007. II. FÉLÉV Vizsgaidõszak: május 21-tõl június 29-ig. A vizsgára jelentkezés: május 14-tõl a weben a vagy címen. Aki a weben nem jelentkezik vizsgára, az a tanár által kinyomtatott listán sem jelenik meg, ezért nem vizsgázhat. A leckekönyvbe a webrõl kell bemásolni az e félévi felvett összes kurzust, abban a sorrendben, ahogy az ETR-ben megjelenik. Ha a vizsgára jelentkezéssel bármilyen problémak adódik, keressétek a Tanulmányi Osztályt, személyesen vagy telefonon a 62/ , 62/ vagy az ETRreferenst a 62/ számon. VÉGZÕS HALLGATÓK Vizsgaidõszak: május 21-tõl június 8-ig. Ballagás: május 19. a tanszékek és a HÖK szervezésében. 2006/2007-ES TANÉV II. félév Május 19.: Ballagás Május 21.: Kiváló tanárjelölt, kiváló tanítójelölt pályázatok beadási határideje Május 21.-JÚNIUS 8.: Vizsgaidõszak (utolsó évesek) Május 21.-JÚNIUS 29.: Vizsgaidõszak Június 4.-július 13.: Alkalmassági és gyakorlati felvételi vizsga, szakmai beszélgetés Június : Záróvizsgák Június 29.: Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje Július 7.-8.: Diplomaátadó ünnepség Augusztus : Engedélyes vizsgaidõszak Kérjük a végzõs hallgatókat, hogy a vizsgák befejezése után indexeiket haladéktalanul adják le a Tanulmányi Osztályon, mert a záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az utolsó félév lezárása. A leckekönyveket csak a Tanulmányi Osztály juttathatja el a záróvizsgára. Záróvizsgák: június 18-tól 29-ig. Záróvizsgája napját és helyét minden hallgató megtekintheti május közepétõl a Tanulmányi Osztályon az ügyfélfogadóban, illetve az illetékes tanszéken, külön értesítést errõla TO nem küld. A vizsga napján 8 órakor kell megjelenni a kijelölt teremben, személyi igazolvány mindenkinél legyen! A záróvizsgára bocsátás feltétele: a TVSZ. 19. pontjának eleget kell tenni, a hallgatónak a karral szemben minden tartozását rendeznie kell! a szakdolgozatot április 20- ig a Tanulmányi Osztályra le kell adni, a tanszéken meg kell védeni és a leckekönyvbe az érdemjegyet be kell íratni, ha nem a záróvizsgán védi a leckekönyvet június 8-án 12 óráig kell leadni a Tanulmányi Osztályon. A határidõ elmulasztása esetén a hallgató nem minõsül végzõsnek az adott szakon. Diplomát az kaphat, aki: a szakján (két szak esetén mindkét szakon) minden elõírt követelményt teljesített, az elõírt nyelvi követelmény teljesítését a Tanulmányi Osztályon igazolta, párhuzamos képzés esetén az elõvégzettséget igazoló diplomát bemutatta. Az egyik szakból záróvizsgázó hallgatók vizsgaidõszak szempontjából szakonként eltérõ elbírálásban részesülnek. A záróvizsgás szakon a végzõs, a másik szakon a normál vizsgaidõszak beosztás és szabályozás vonatkozik rájuk. Ennek értelmében az elõírt idõre meg kell szerezniük a végzõs szakon az abszolutóriumot (indexet a fentiek szerint le kell adni). A másik szakon a vizsgaidõszak ettõl függetlenül, a szokásos szabályok szerint zajlik. Mivel a hallgató önként vállalja ezt az eljárást, nem hivatkozhat felmentõ értelemben a másik szak kötelezettségeire. A záróvizsga befejezésekor (két szak esetén a második vizsga napján) meg kell jelenni a Tanulmányi Osztályon. Ekkor kapják meg a diplomaátadó ünnepségre szóló helyjegyet azok, akik a talár megrendelésének igazolását a vizsgaidõszak elején bemutatták. Akik nem kívánnak részt venni az ünnepélyes átadón, azoknak az okmányait a TO postázza, ezért saját névre megcímzett A/4-es borítékot kell beadni 440 Ft ajánlott küldeménynek megfelelõ postai bélyeggel ellátva. Diplomaátadó ünnepség: július 14-én és 15-én több turnusban a Belvárosi Moziban (Szeged, Deák Ferenc u. 14.). Az ünnepélyes átadón csak talárban vehetõ át a diploma. A talár ára Ft, mely összeget személyesen lehet befizetni április 11-tõl naponta óráig az SZTE JGYPK Tamási Áron Klub Boldogasszony sgt. 6. alagsori Hallgatói Boltban, ekkor kell kiválasztani a megfelelõ méretet is. ALSÓBB ÉVFOLYAMOK Vizsgaidõszak: május 18-tól június 29-ig. Utóvizsga idõszak: augusztus Ebben az idõszakban tantárgyanként egy ismételt vizsgát lehet tenni. Elsõ alkalmú vizsga letétele (tartós betegség, Erasmus miatt) csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével történhet. Évkihagyást külön kérvénnyel lehet kérni és mellékelni kell a leckekönyvet. A Tanulmányi Osztály félfogadási ideje: hétfõtõl csütörtökig: 8-15 óráig; pénteken: 8-11 óráig Telefonszám: (62) , Az ETR referens telefonszáma: (62) Címe: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Tanulmányi Osztály 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6 4

4 HOW ARE JUGYU? A választ a Tanulmányi Osztályon lehet átvenni vagy saját nevre megcímzett, postabélyeggel ellátott válaszboríték ellenében a TO postán elküldi. A szakdolgozati témát a képzési idõ felében kell kiválasztani, 6 féléves képzés esetén a 3. félévben, 8 féléves képzés esetén az 5. félévben. A témabejelentõ lap letölthetõ TO/aktualit.htm címen, a téma kiválasztása után alá kell íratni és szeptember 17-ig a Tanulmányi Osztályon le kell adni. Sikertelen vizsga ugyanabban a vizsgaidõszakban a TVSZ szerint ismételhetõ. Ha a leckekönyvben a nem teljesített kötelezõ kurzusok mellett hiányzik az oktatói bejegyzés, az nem teljesített kurzusnak minõsül. A nem teljesített tantárgyat vagy sikertelen vizsgát ismételt kurzusfelvétellel lehet teljesíteni abban a félévben, amikor az a tanszéken meghirdetésre kerül. Leckekönyvbe az érdemjegy beíratása a vizsga alkalmával történik és a hallgató kötelessége kérni a bejegyzést. Az utolsó vizsga napján, de legkésõbb augusztus 31-ig a leckekönyvet le Tájékoztató kell adni a Tanulmányi Osztályon. A költségtérítés befizetését igazoló csekkszelvényt szeptember 16-ig a tantárgyfelvételi idõszak végéig kell bemutatni. Ha az összeget a diákhitelbõl szeretnéd kiegyenlíteni az erre irányuló kérelem augusztus 31-ig érkezzen be a Tanulmányi Osztályra. A tanulmányok folytatására az jogosult, aki legalább 1 kreditpont értékû K vagy KV tantárgyat felvesz, leckekönyvét, és a költségtérítés befizetésének igazolását határidõre leadja. Aki ezeket a feltételeket nem teljesíti, bejelentkezésre vár státuszban marad (lásd a TVSZ rendelkezéseit). A 2007/2008. tanév I. félévében a szorgalmi idõszak szeptember 3-án kezdõdik. A kurzusfelvétel a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon a weben történik szeptember 16-ig a vagy címen. A 2007/2008. tanév I. félévének levelezõ tagozatos konzultációs beosztása az elõzõ félévhez hasonlóan a címre kattintva a Tanszék honlapján olvasható. Kérjük figyeljétek a Tanulmányi Osztály hirdetõtábláját és a vagy oldalakat, ahol az aktuális tájékoztatók továbbra is megtekinthetõk lesznek. Támogatóink: A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS FIZETÉSÉRÕL ÉS A TANDÍJMENTESSÉGRÕL Alattyányi István tanulmányi referens SZTE JGYPK HÖK A költségtérítés fizetésére kötelezettek szíveskedjenek a szakjuknak megfelelõ összeget szeptember 16-ig (a kurzusfelvételi idõszak végéig) befizetni és a befizetés igazolását (átutalás esetén is!) a Tanulmányi Osztályra eljuttatni. A költségtérítés összege (személyre szabottan) a Tanulmányi Osztály honlapján és a HSZI által kipostázott névre szóló csekken olvasható. Felhívom mindenki figyelmét, ha a költségtérítést a diákhitelbõl kívánja kiegyenlíteni, a kérelem augusztus 31-ig érkezzen be a Tanulmányi Osztályra. Az SZTE JGYTFK vonatkozó szabályzata értelmében a költségtérítés fizetése alól mentesség, illetve az összeg mérséklésére kedvezmény nem adható. A szabályzat megtekinthetõ a címen és a Tanulmányi Osztály hirdetõtábláján. Az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 36.. értelmében mentesül a költségtérítés fizetése alól, aki a december 1-je elõtt jogviszonyt létesítõ: a) az adott félév elsõ napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesül b) közismereti tanári vagy hittanárnevelõ szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezik, magyar állampolgárságú és a második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon tanulmányokat folytat. A mentesség az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott idõtartamban illeti meg (ld. rendelet ). (A mentesség csak a második szakképzettség megszerzéséig érvényes.) A fenti költségtérítés fizetése alóli mentességet a megfelelõ igazolás csatolásával írásban kell kérni. A Tanulmányi Osztályon személyesen kell leadni a kérelmet, amelyrõl elismervényt kapsz. A kérelmet az utolsó vizsga napján, de legkésõbb szeptember 16-ig kell leadni. A határidõ lejárta után a TO-nak reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az a) esetben a kérelmet minden félév megkezdésekor meg kell ismételni. Csatolni kell a kérvényhez a TB vagy kifizetõhely aktuális igazolását a támogatásról, fénymásolatot a gyermek anyakönyvi kivonatáról. A kérelem nyomtatvány letölthetõ a TO/aktualit.htm címen. A b) mentességrõl nyilatkozni kell a tanulmányok során minden tanév megkezdésekor a Tanulmányi Osztály által kiadott formanyomtatványon. Nyilatkozni kell arról, hogy a mentességre jogosító oklevélen kívül a kérelmezõnek nincs más, egyetemi vagy fõiskolai végzettséget tanúsító oklevele, valamint csatolni kell a már megszerzett oklevelének másolatát. Alattyányi István tanulmányi referens SZTE JGYPK HÖK 5

5 HOW ARE JUGYU? Három napos henehene AVAGY JUHÁSZ GYULA NAPOK 2007 Sem itt nem volt, sem ott nem volt, a Boldogasszony sugárúton is túl, élt egyszer nyolc mindenre elszánt, talpraesett juhászlegény. Történt egyszer aztán, hogy X. Juhászjáccint Csabi kihirdette: férjhez adná eladósorba került leányát s hozzácsapná még fele királyságát. A hír bejárta az egész birodalmat sõt eljutott egészen a harcos Spártáig. Még a szomszédos szemétlerakóban tengõdõ szexéhes hulladékok is tudomást szereztek ezen nagy szenzációról. Több se kellett a nyolc minden hájjal megkent deli juhásznak. Maguk köré gyûjtötték nyájuknak apraját-nagyját, szõkéjét-barnáját. S elindultak vala, hogy a háromnapos kõkemény próbatétel alatt bizonyosságot tegyenek rátermettségükrõl. Az elsõ napon összeterelték s bemutatták tüzes víztõl megkergült, ide-oda tekergõ nyájukat a méltóságos királyi zsûri elõtt. S ha már ott voltak, hát bemutatkoztak õk maguk is, majd elmesélték szeretett aranyszõrû bárányuk történetét. Mikor a Hold leváltotta Nap fivérét a szép szegedi égboltnak fövenyén, útnak indult a nyolc bátor juhászlegény s nyája, hogy az elsõ igazi nagy próbatételt, az éjszakai vetélkedõt kiállja. Nem is volt rest egyikük sem, hogy elõször a hatalmas Dómnak szent terén elkapja egy menetre kedvenc bárányát, majd a továbbiakban jeleskedjen sültburgonya-falásban, tejbegríznyelésben, majd pedig egy pokoli mixershow keretében elkészítse kedvenc koktélját. Ha kellett, táncra is perdültek vagy topmodelleket megszégyenítõ módon pózoltak a kamerának. A kõkemény próbatételek során igen erõsen megcsappant a tüzes víz készlet, aminek következtében a nyájak egyre hangosabban s ziláltabban bégették a juhász-indulót. Az indulatok levezetését biztosította a SZOTE Klubba beterelt, rockzenére kiéhezett tömeg, akikkel közelharcot vívhattak, hogy a kemény küzdelemben átizzadt gúnyájukat leadják a ruhatárba. A tolakodás-lökdösõdés odáig fajult, hogy minden nyájból kiszökkent egy-egy vállakozó kedvû birkalány, hogy egy szál bikiniben forró táncot lejtsen juhászával, s ezzel még jobban felfokozza a pogózástól felhevült hangulatot. 6

6 HOW ARE JUGYU? Másodszor kelt fel a nap, s a juhászjelöltek lelkesedése nem csillapodott. Ismét összeterelték másnaposan szédelgõ, fáradtságtól panaszosan bégetõ nyájaikat hogy elejét vegyék az új próbatételeknek. Vörös bika jóvoltából bizonyosságot tehettek, hogy mennyire tudják megõrizni 20 méter magasságból zuhanó tojásuk épségét. Ez a versenyszám annyira felcsigázta a nyájat, hogy térdepelve köszöntötte a villamost majd elõidézve zsenge báránykorának emlékeit eljátszotta a jól ismert népdalból az aranykapu szerepét a Kárász dûlõn csellengõk nagy örömére. Ezek után az adakozó kedvû járókelõket célozták meg a Széchenyi téren, hogy 1 aranyforinttal megrövidítsék vagyonukat, majd a Belvárosi hídon felsorakozó nyáj hangos bégetéssel hozta nyilvánosságra a Tisza másik oldaláról érkezõ titkos varázsmondatot. Este Gyulafirátót legbecsesebb fia, a magyar rapzene kiválósága, Sub Bass Monster gondoskodott a jó hangulatról. Elérkezett a harmadik nap, a végsõ összecsapás ideje. Ezúttal a kissé már megfáradt juhászlegényekre került a sor, hogy bizonyságot tegyenek erejükrõl és ügyességükrõl a Hattyas sori porondon. Itt aztán volt henehene! Röpködtek a nyilak meg a rönkök, csattogott a karikásostor és a bográcsban rotyogó pörkölt fenséges illata odavonzotta a királyi kancellária kiéhezett tagjait. Megjelent maga a királylány is egész fenséges valójával megdobogtatva a szerelmes juhászok szívét, akik addig-addig tanakodtak, hogy eldöntötték: feleségül kérik a szépséges királykisasszonykát. Egyesek szigorú és fegyelmezett katonaállamhoz méltóan, érzelmektõl mentesen próbálták elnyerni szívük választottjának kezét. Mások virágkoszorút fontak s vágyakozó érzésektõl átszellemülten verset szavaltak. Némely furfangos juhászlegények különleges jármûvekkel érkeztek a királylányhoz. Volt, ki csillogó-villogó Mercedessel vagányan begördülve, mások szemeteskukából lazán kiugorva próbálták bebizonyítani érdemüket a házasság szent intézményére. A fergeteges, össznépi zárómulatságra a JATE Klubban került sor, ahol öszszetódultak a nyájak, majd bölcs és hû juhászaik közremûködésével egy felejthetetlen színpadi show keretében adtak számot tánctudásukról. Hamarosan elérkezett a várva-várt pillanat, mikor Mára Krisz udvari hoppmester kihirdette az eredményt. Egyre feszültebb lett a hangulat, és a nyájak reménykedve emelték tekintetüket a színpad felé, ahol szeretett juhászaik a három nap kõkemény próbatételeitõl megviselten várták a nagy hírt. S íme lássatok csodát s halljátok a végsõ döntést: X. Juhászjáccint Csabit egy évre megfosztotta trónviselési jogától a fõ Gépszörny, Lacijuhász javára. Hajaj! Volt ám öröm s vigasság, de fõként henehene! Na de a többi nyáj se csüggedt ám! Eldalolták még utoljára a bûvös indulót. (a Felment az én rózsám.. kezdetût), majd addig ropták a táncot, míg be nem zárt a JATE. Itt a vége, fuss el véle, de ha nem hiszed utána is járhatsz! Sápi spártai Izabella A 2007-es, 10 Juhász Gyula Napok Legyél Te a Csillagszemû Juhász! vetélkedõ végsõ sorrendje és Mára Krisz kulturális referens kommentárja 1. LACI JUHÁSZ ÉS A GÉPSZÖRNYEK A legjobb képességekkel megáldott csillagszemû-jelölt, aki végül is bizonyította, hogy alkalmas erre a posztra. Nagyon kellett egy jó csapat mögé, akik a nehéz pillanatokban sokat segítettek. Igazi egységes birkatársadalomként szolgálták juhászukat. 2. ROBI JUHÁSZ ÉS AZ ÜVEGTIGRIS 33 1/3 Az Üvegtigrisbõl jól ismert Sanyi a király szegedi hasonmása, és a csapat is ehhez illeszkedett. kicsit több rutin, és most õ lenne a csillagszemû 3. PETI JUHÁSZ ÉS A SPÁRTAIAK A legzseniálisabb csapat, Tinódi Lantos Sebestyénnel, korhû jelmezben, csatakiáltással, minden ami kell! 4. GÁBOR JUHÁSZ ÉS A SZITTYA PANNÓNIA A tavalyi francia juhászunk idén tanító-magyaros csoptársaival érkezett, megnyerte a Red Bull Gravitációra Tojó Versenyt, a Jugyu Miss Bikini versenyt, épphogy nem lett dobogós, csapatszinten zseniális, a legsportszerûbb és legszimpatikusabb juhász. 5. MÁTÉ JUHÁSZ ÉS A MÉDINCSÁJNA Csoki utódai, csapatszinten legalábbis biztosan, Máté hangja nem bírta három napot, de a 40 liter kiskunhalasi bor elfogyott. 6. SÜNI JUHÁSZ ÉS A SÜNDÖRGÕK Régi motoros, 4. Jugyu Napok, utolsó nagy összeállás. 7. TOMI JUHÁSZ ÉS A DETOX UNITED Kis létszám, nagy lelkesedés, a mottó: Elsõk leszünk vagy hetedikek... bejött nekik! :-) 8. PETI JUHÁSZ ÉS A SZEXÉHES HULLADÉK Csoki igazi utódai, egy karakán-neohippi juhásszal, minden feladatot lesz*rtak: Figy Krisz, ezt inkább most nem csináljuk meg, jó? A lánykérést is majdnem így hagyták ki, és az övék lett a legjobb. Õrzik a hagyományokat... :-) 7

7 HOW ARE JUGYU? Jugyus sporteredmények 17. SZARVASÛZÕK Idõpontja: április 14. (szombat) 10 óra, táv: 75 km, Egerbõl a Bükk-fennsíkon át Miskolcra. A versenyben 8 szegedi egyetemi-fõiskolás futócsapat vett részt: ÁOK, GYTK, JGYPK, USC Szeged (Sportközpont), ETSZK, TTK, SZTE, SZTE-BME (4 hallgatónõ és 8 férfi hallgató alkotta a 12 fõs csapatot). I. kategóriás futócsapatok (a csapat minden tagja ugyanannak az intézménynek a nappali vagy levelezõ tagozatos hallgatója) eredményei: 2. helyezett: JGYPK Pajzán majális 9. helyezett: USC Szeged (Sportközpont) Z mint Zeged 18. helyezett: ÁOK Zsírszalonna 25. helyezett: TTK Hokyzó fotel II. kategóriás futócsapatok (több intézmény hallgatóiból összeállított csapatok) eredményei: 8. helyezett: ETSZK Megvolt Görög Zita A versenyen induló futócsapatok száma 95, értékelhetõ eredményt 84 csapat ért el. MAGYAR EGYETEMI FÕISKOLAI ORSZÁGOS TORNÁSZBAJNOKSÁG Szeged, május 5-6. Nõi csapat: 1. Szegedi Tudományegyetem 184,30 2. Semmelweis Egyetem Budapest 183,70 3. Nyíregyházi Fõiskola 176,80 Nõi egyéni összetett: 1. Péntek Tünde Szeged 83,50 2. Gál Kitti Szombathely 79,80 3. Kiss Júlia Budapest 79,40 A SZEGEDI CSAPAT TAGJAI: Hankó Adrienn, Kis Brigitta, Andó Csilla, Kurucz Erika, Péntek Tünde, Berszán Izabella Edzõ: Cziberéné Nohel Gizella A fiúk között Kiss Péter egyedüli szegedi indulóként az összetettben 8. helyezést ért el. A rendezvény színvonalát Berki Krisztián Európa-bajnok tornász részvétele emelte. I. SZTE AIRSOFT TAKTIKAI CSAPATBAJNOKSÁG Április 19-én rendezték meg a Juhász Gyula Napok keretén belül az elsõ Egyetemi Airsoft taktikai csapatbajnokságot. Tizenkét csapat ugrott egymásnak a kieséses viadalon. Az AK fegyverekkel zajló ütközetben az a csapat jutott tovább, amelyik két alkalommal kiiktatta az ellenfél összes tagját. A verseny végeredménye: 1. SZUPER AK-47; 2. a-pro-ság; 3. FEAR A gyõztes csapat tagjai: Kárpáti Roland, Nagy Norbert, Rigó Péter és Szuperák Attila 10 dolog, amit tudni érdemes a törlesztésérõl Amíg kapod a Diákhitelt, addig nem kell sokat foglalkozni vele. Viszont a törlesztésre már oda kell figyelned. 1. Nem küldenek felszólítást, magadtól kell elkezdened törleszteni. 2. Kérdezd meg a TO-n, hogy mikor jár le a hallgatói jogviszonyod, és jelentsd be a Diákhitel Központnak. 3. Azt is jelentsd be, ha megváltozott a levelezési címed. 4. A hallgatói jogviszonyod megszûnését követõ 4. hónap elsõ napjától kell elkezdened törleszteni. Pl. ha júniusban szûnt meg a hallgatói jogviszonyod, akkor október 1-tõl kell törlesztened. 5. Törleszteni csak banki átutalással lehet. Minden hónap legelején utalj, úgy, hogy a befizetésed legkésõbb ötödikéig beérkezzen. 6. Akkor is kell törlesztened, ha nem dolgozol! 7. A törlesztés kezdetén fizetendõ kötelezõ minimális törlesztõrészlet összege a honlapon található. 8. Nincs elõre rögzített futamidõ! Csak tõled függ, hogy mennyi idõ alatt fizeted vissza a hiteled. 9. Bármikor elõtörleszthetsz! Az önköltségi elven, üzleti haszon nélkül mûködõ diákhitelezési rendszer nem bünteti az elõtörlesztést. 10. A törlesztõrészlet összege évente változhat! Minden év decemberében kapsz egy levelet arról, hogy mennyit kell minimálisan fizetned a következõ évben. A törlesztés pontos részleteit (pl. bankszámlaszám, nyom tatványok stb.) megtalálod a oldal Ügyfeleinknek szóló részében. X 8

8 HOW ARE JUGYU? XXVIII. OTDK-n szereplõ hallgatók névjegyzéke SZTE JGYPK, SZEGED ÁRILIS HÓ 1. Kéri Enikõ, László Márta: Környezeti hatások és stressz-mediált magatartásváltozások Konzulens: dr. Gálfi Márta, dr. Kocsis Julianna, Nagyéri György Szekció: Biológia 2. Kéri Enikõ, Ocskó Tímea: Környezeti terhelések és csontbetegségek növekvõ kockázata Konzulens: dr. Gálfi Márta, dr. Kocsis Julianna, dr. Valkusz Zsuzsanna, dr. Hegedûs Béla, Nagyéri György Szekció: Biológia Helyezés: Különdíj 3. Hegedûs Krisztián: Eróziós vizsgálatok egy homokkõ-szurdokban a Medves-vidéken. Konzulens: dr. Karancsi Zoltán Szekció: Fizika, Földtudomány és Matematika Helyezés: II. 4. Márta Angelika: A homokháti kistérésg tanyavilágának változásai az elmúlt 16 évben. Konzulens: Balogh András Szekció: Fizika, Földtudomány és Matematika 5. Vizvári Gergely: 3D szkenner Konzulens: dr. Csallner András Erik Szekció: Számítástechnika Helyezés: III. + Különdíj 6. László Márta, Kéri Enikõ: Környezetszennyezés és viselkedésmodell jelentõsége a gyógypedagógia munkában Konzulens: dr. Gálfi Márta, dr. Varga Imre, dr. Kocsis Julianna Szekció: Tantárgypedagógia Helyezés: különdíj 7. Szabó Diána: A sérült gyerekek helyzete és lehetõségeik Nagykátán Konzulens: dr. Varga Imre Szekció: Tantárgypedagógia 8. Gudmon Emese: A mesék birodalmában. Az olvasóvá nevelés lehetõségei az alsó tagozaton Konzulens: dr. Galgóczi Lászlóné Szekció: Tantárgypedagógia Helyezés: II. 9. Muck Péter: Tömegközlekedési eszközök elõnyben részesitési rendszere és modellezése Konzulens: dr. Pitrik József PhD. Szekció: Tantárgypedagógia Helyezés: Dicséret 10. Faragó Antal Gáborné: Új módszer a paprika hajtatásában Konzulens: dr. Hegedûs Antal PhD. Szekció: Agrártudományi 11. Fehér Adrienn: Metabolikus szindróma megelõzési lehetõségei testnevelés és rekreációs mozgástevékenységben Konzulens: dr. László Ferenc Szekció: Testnevelés- és sporttudományi 12. Fehér Csilla, Gyurik Tímea: A billaterális transzfer hatás vizsgálata a kislabda hajításban Konzulens: dr. Szatmári Zoltán Szekció: Testnevelés- és sporttudományi 13. Görgög Gabriella: Egmont Konzulens: dr. Harmat Mátra Szekció: Humán 14. Beke András: A spontán kérdés válasz prozódiája... Konzulens: dr. Nagy János Szekció: Humán Helyezés: I. 15. Bartóki Liliána: Földi lét és égi szerelem Konzulens: Magonyné dr. Varga Emõke Szekció: Humán Helyezés: II. 16. Hevér Lóránt: Nem és nyelvhasználat Konzulens: Juhász Valéria Szekció: Humán 17. Lattenstein Dániel Konzulens: Kiss Gábor Ferenc Szekció: Humán Helyezés: III. 18. Molnár Diána Konzulens: dr. Rácz Lajos Szekció: Társadlomtud. 19. Devosa Iván, Guti János: Az egészség erdeje Konzulens: dr. Benkõ Zsuzsanna Szekció: Pedagógia 20. Géczi Tímea: Tanulói közérzetmérés Konzulens: dr. Ormándi János Szekció: Pedagógia Helyezés: III. 21. Modok Anna: ARTéria Konzulens: Bajnai Zsolt, Barátné dr. Hajdú Ágnes Szekció: Pedagógia 22. Sági Ferenc: Médiafogyasztás tendenciái Konzulens: Málovics György Szekció: Pedagógia Helyezés: I. 23. Szalai Fruzsina: Bécstõl Budapestig: CORVINA Konzulens: dr. Viskolcz Noémi Szekció: Pedagógia Helyezés: III. 24. Horváth Anikó: A kiskõrösi idõsek... Konzulens: dr. Újvári Edit Szekció: Pedagógia Helyezés: III. 25. Báló Péter: Pozsonyi klarisszák.. Konzulens: dr. Viskolcz Noémi Szekció: Pedagógia 9

9 LAPZÁRTA UTÁN Egy új és egy régi rendszer? EGY ÚJ ÉS EGY RÉGI HÖK ÚJ EMBEREK ÉRKEZTEK A JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁBA. EZZEL EGYÜTT ÚJ VÉLEMÉNYEK, ÚJ CÉLOK, ÚJ TÖREKVÉSEK, ÚJ GONDOLATOK KERÜLTEK BE A BOLDOGASSZONY SUGÁRÚTI ÉPÜLET HÖK IRODÁJÁBA. MENNYIRE VÁLTOZIK MEG A HÖK, A BENNE MÁR ÉVEK ÓTA TEVÉKENYKEDÕ EMBEREK, A RENDEZVÉNYEK, A HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET? EGYÁLTALÁN SZÜKSÉG VAN ARRA, HOGY VALAMI IS VÁLTOZZON? MENNYIRE VOLT JÓ AZ EDDIGI RENDSZER? Jelenleg tizenegy fõs a testület; az a testület, ami az elkövetkezõ évre csapatként állt össze annak érdekében, hogy segítsék egymást, társaikat és leginkább minket, a kar falai és épületei között ingázó, olykor rohanó és fejvesztve érdeklõdõ hallgatókat. Határozott célokkal, elképzelésekkel, tenni akarással és motiváltsággal kezdenek neki az új idõszaknak. Mindenki igyekszik a tõle telhetõ maximumot nyújtani annak érdekében, hogy a csapat értünk legyen, és semmiben ne szenvedjünk hiányt, ami az itt töltött éveink alatt felmerülhet. Legyen az akár idõben kiutalt járandóságok, akár problémáink idõben történõ megoldása, vagy akár egy jól sikerült buli, egy érdekes és komoly rendezvény, egy felolvasóest vagy épp egy szakest. Annak érdekében, hogy mindannyian megismerjétek azokat az embereket, akik a jövõben a Hallgatói Önkormányzat tagjaiként értünk fognak dolgozni, keressétek a oldalt. Itt mindenkit megismerhettek, valamint minden aktuális információról tudomást szerezhettek. Váljatok Ti is rendszeres látogatókká és biztos, hogy könynyebb és izgalmasabb lesz az életetek a JUGYU-n. Nem fogtok lekésni semmilyen pályázatról és nem fogtok kimaradni a bulikból sem májustól egy évre a következõ hallgatók az alábbi tisztségeket töltik be a Hallgatói Önkormányzatban: Ament Balázs (elnök) Jenei Emese (általános alelnök) Rácz Beáta (gazdasági alelnök) Alattyányi István (tanulmányi tanácsadó koordinátor) Mára Krisztián (kulturális referens) Barka Nikolett (sportreferens) Mazula Zoltán (tanácstag) Terjék Miklós (tanácstag) Tábi Dezsõ (tanácstag) Visontai Dóra (tanácstag) Amint látjátok, a korábbihoz képest történtek változások, de vannak, akik megmaradtak korábbi pozíciójuknál. Az új HÖK-elnök, Ament Balázs a kezdõk lelkesedésével, a tapasztaltak bölcsességével ugrott fejest ebbe a feladatkörbe, ami nagyon sokrétû és folyamatos naprakészséget igényel. A vele készült interjúban olvashatjátok elképzeléseit, terveit, véleményét az aktuális és a jövõbeni Hallgatói Önkormányzatról. Fontos megemlíteni, hogy új gazdasági alelnökkel lett gazdagabb a csapat, akit szinte mindenki ismer a karon. Rácz Bea vette át a pénzügyek feletti ellenõrzést. Õ felelõs a pályázatokért, a lakhatási és szociális támogatásokért, az ösztöndíjakért. Ígérete és céljai szerint mindenki idõben meg fogja kapni a pénzét, és fogadóidejében bárkinek segít pénzügyi problémái megoldásában. Azt hiszem, biztosak lehetünk benne, hogy a pénzügyekkel nem lesznek problémák, hiszen a lehetõ legjobb kézbe kerültek. Lázár Attila, a kar és a HÖK minden eddigi legsokoldalúbb és legtöbb újítást bevezetõ sportreferense immár tovább lépett és átadta a stafétabotot a következõ generációnak, akit jelen esetben Barka Nikolett képvisel. Attila a továbbiakban kari tanácstagként vesz részt a HÖK és a kar életében. Niki pedig teljes gõzzel hajt az új feladatok, a rendezvények és a kikapcsolódás biztosítására. Emellett az újonnan érkezõ hallgatók biztosítják a frissességet, a megújulást. Azt is fontosnak tartják, hogy a hagyományokat is ápolják és továbbadják, hiszen a JUGYU híres a hagyományairól, gondoljunk csak a Juhász Gyula Napokra vagy a sportprogramokra. A jelenlegi csapat célja, hogy bármikor bárki feltehesse kérdéseit, értékelhetõ és helytálló választ tudjanak rá adni. Útba tudjanak igazítani bárkit, segíteni tudják azokat, akik elbizonytalanodtak vagy épp megbotlottak akár az életben, akár a tanulmányaik során. Olyan rendezvényeket szerveznek továbbra is Nekünk, amik komolyak vagy épp fergetegesek, ahol jól érezhetjük magunkat és ahol akár tanulhatunk is. Ezt szeretnék még jobban csinálni, és ehhez sok sikert kívánok Nekik! Ha úgy érzed, hogy a segítségükre van szükséged, menj be a HÖK-re, ott mindig van valaki, aki segít. Hiszen õk is hallgatók, õk is ismerik a problémákat, a nehézségeket, és nekik is jól esik, ha egy idegen helyzetben segít valaki, aki gyakorlottabb, és akinek bíznak a tudásában, segítõkészségében. A legfontosabb, hogy a hallgatóért vagyunk, hogy egymásért vagyunk, ahogy a leköszönt HÖK-elnök, Nagy Zoltán Péter mondta. És látogasd a oldalt. K.M.J. Az SZTE JGYPK HÖK irodájának új nyitva tartása: Hétfõtõl csütörtökig 9-15 óráig Pénteken 9-13 óráig 10

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév II. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév II. félév Ikt.sz.: X-121-8-TO/2015. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Hol találom a Továbbképzés titkárságát és kit keressek kérdésem esetén?

Hol találom a Továbbképzés titkárságát és kit keressek kérdésem esetén? GY.I.K. Általános tudnivalók Hol találom a Továbbképzés titkárságát és kit keressek kérdésem esetén? Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Budapest,

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. TEOLÓGIA SZAK FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Melyik tagozatra adja be jelentkezését? nappali levelező Amennyiben mindkettőt megjelöli,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál Építs hidat magad felé - tréning diákoknak aula Filmvetítés - Modern

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2.

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. NEMZETKÖZI ISKOLASPORT SZÖVETSÉG (I. S. F.) BULLETIN N O 1 Székesfehérvár Magyarország, 2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

ÁOTK Kari kiegészítés

ÁOTK Kari kiegészítés A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT ÁOTK Kari kiegészítés Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról

Részletesebben

Én az Ulm-i kintlétemmel kapcsolatban fogok neked egy kis ízelítőt bemutatni, illetve megpróbállak jó tanácsokkal ellátni.

Én az Ulm-i kintlétemmel kapcsolatban fogok neked egy kis ízelítőt bemutatni, illetve megpróbállak jó tanácsokkal ellátni. Kedves Leendő Erasmusos Diák! Én az Ulm-i kintlétemmel kapcsolatban fogok neked egy kis ízelítőt bemutatni, illetve megpróbállak jó tanácsokkal ellátni. 2006 március-tól 2006 juniusíg tanultam a Fachhochschule

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

Hallgatói Külügyi Testület

Hallgatói Külügyi Testület BME Hallgatói Külügyi Testület A sikerhez vezető út HKT a nemzetközisgben relik Oldal 2 Hallgatói Külügyi Testület (BME HKT) A HKT a Műegyetemen működő nemzetközi tevékenységekkel foglalkozó diákszervezetek

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015.02.02. 2015. A felvételi eljárásról Határidők I. Hivatalos kiegészítés: 2015. január 31. Jelentkezési határidő: 2015. február 15. E-felvételi hitelesítés: 2015.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Tantárgyak felvételének, leadásának ellenőrzése, mentése

Tantárgyak felvételének, leadásának ellenőrzése, mentése III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.6. Az e-leckekönyvről szóló szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2010. február 8-i ülésén, 38.a/2009/10. számú határozatával támogatta az E-leckekönyvről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Szakmai eszmecsere az osztrák testvérvárosban a turisztikai egyesület tagjaival A hatékony turisztikai munkához pénz kell,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ösztöndíj Megújítása, 2009-2010-es tanév Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ország kódja Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki!! Korábbi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYI OSZTÁLY

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYI OSZTÁLY Telefon: +36 62 559 577/ 1121 mellék Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 77 IRM Fax: (33) 11 62 SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYI OSZTÁLY 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben