Elköszönõ. A tartalomból HARMADIK OLDAL. Tizedszer is csillagszemû 6-7. Retrospektív 16. Szegedi gyökerek Fesztigyál 26. A karikák titka 32-33

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elköszönõ. A tartalomból HARMADIK OLDAL. Tizedszer is csillagszemû 6-7. Retrospektív 16. Szegedi gyökerek 18-19. Fesztigyál 26. A karikák titka 32-33"

Átírás

1

2 HARMADIK OLDAL A tartalomból Tizedszer is csillagszemû 6-7 Retrospektív 16 Szegedi gyökerek Fesztigyál 26 A karikák titka Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar hallgatóinak magazinja KIADJA AZ SZTE JGYPK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA Felelõs kiadó: Ament Balázs Fõszerkesztõ: Vörös Eszter Fõszerkesztõ-helyettes: Pauleczki Andrea Munkatársak: Döbör Ágota (psycho) Dévényi Dia (terítés) Fehér Mária, Ács György (grafika) Szuperák Attila ((arc)pirító) Tordai Gábor (miegymás) Pásztor Tamás (képregény) Szél Adrienn (test lélek harmónia) Kovács Andor (ösztönzõ) Tördelés, layout: Szakács László Színes oldalak: Ács György Korrektúra: Patik Krisztina Terjesztés: boci Fotók: internet Marketing: SZEPA Alapítvány 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. A megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség felelõsséget nem vállal! A szerkesztõség címe: 6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6. Telefon/fax: (62) Nyomda: E-Press Nyomda Kft. (62) Megjelenik 3000 példányban Az irodalmi rovatot a Fiatal Szegedi Írók Köre támogatja. Alapítva 1990-ben. Eng. szám: B/ISK/198/CS/1992 Elköszönõ Elõször is szeretnék elnézést kérni mindenkitõl, aki várta a Tû megjelenését, MI idõben elkészítettük a lapot. Néhányaknak viszont a tükörbe nézve nem tetszett, amit láttak, így hát összetörték a tükröt... Az iskolai évben a május-június a búcsú hónapjai. Bármennyire fáj, néha muszáj búcsút vennünk valakitõl vagy valamitõl. Az elválás fájdalma azonban idõvel enyhül, s csak a szép emlékek maradnak. Bár a búcsú mindig fájdalmas, kötelesség is egyben. Nehéz azonban a jövõbe tekinteni akkor, ha az elmúlással kell szembenéznünk. Nehéz tervekre, álmokra gondolni, ha eltölt a végtelen szomorúság, a fájdalom és a veszteség érzése. Persze, eszünkbe jut, hogy néhány dolgot meg kellett volna tennünk; többek között talán kimondani olyan szavakat, amelyek teljesen hétköznapiak, mégis nehezen tesszük meg. A Vajon jól csináltam-e? kérdésre a lelkiismeretünk adja meg a választ. De ha tiszta szívvel tudunk igennel felelni a Legjobb tudásom szerint cselekedtem-e? kérdésre, akkor talán az elõzõ dilemma is megoldódott. A magazintól búcsúzva és az elmúlt évek feladatait újragondolva nem érzem úgy, hogy bármit is megbántam volna. Igyekeztem magamtól és a szerkesztõség tagjaitól is a lehetõ legjobbat megkövetelni. Az értékelést az Olvasóra bízom, hiszen egyrészt az Olvasó véleménye szent, másrészt pedig nem lehet mindenki egyazon állásponton. Tudom, hogy senki, semmi sem lehet mindenkinek megfelelõ. Még nem született meg és sejtéseim szerint soha nem is fog megszületni az az ember, akit mindenki szeret. Nyilván én sem felelhettem meg minden elvárásnak. Lehet vagdalkozni jelzõkkel, lehet becsmérlõ megjegyzésekkel illetni a lapot és engem is. Csak mielõtt bármit kimondunk, nem árt átgondolni, hogy a másik mit miért tett... Néhányakkal ellentétben sosem vezetett hatalomvágy, nem volt dédelgetett álmom, hogy másoknak parancsolgassak. A fõiskolától és a laptól azt kaptam, amit szerettem volna: értékeket, barátságot, az alkotás örömét s nem utolsósorban szerelmet... Soha el nem felejtem, hiszen elkísérnek a továbbiakban is. Bízom abban, hogy az utánam jövõknek lesz elég kitartásuk és erejük megvalósítani azt, amit elterveztek, és évek múltán kellemes emlékeket fognak õrizgetni az itt eltöltött idõrõl. Sajnos az én emlékeim édes ízét megkeserítették az elmúlt hetek eseményei, de talán valamikor a feledés jótékony homályába borulnak majd... Minden hallgatónak rövid és UV-mentes vizsgaidõszakot és élményekben gazdag nyarat kívánok a szerkesztõség tagjainak nevében is! Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor közeledett a búcsú órája: Ó! - mondta a róka. Sírnom kell majd. Te vagy a hibás mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erõsködtél, hogy szelídítselek meg. Igaz, igaz - mondta a róka. Mégis sírni fogsz! - mondta a kis herceg. Igaz, igaz - mondta a róka. Akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem mondta a róka. A búza színe miatt. Majd hozzáfûzte: Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. (Antoine de Saint-Exupéry) 3

3 HOW ARE JUGYU? Nappali és levelezõ tagozatos hallgatók tájékoztatója 2006/2007. II. FÉLÉV Vizsgaidõszak: május 21-tõl június 29-ig. A vizsgára jelentkezés: május 14-tõl a weben a vagy címen. Aki a weben nem jelentkezik vizsgára, az a tanár által kinyomtatott listán sem jelenik meg, ezért nem vizsgázhat. A leckekönyvbe a webrõl kell bemásolni az e félévi felvett összes kurzust, abban a sorrendben, ahogy az ETR-ben megjelenik. Ha a vizsgára jelentkezéssel bármilyen problémak adódik, keressétek a Tanulmányi Osztályt, személyesen vagy telefonon a 62/ , 62/ vagy az ETRreferenst a 62/ számon. VÉGZÕS HALLGATÓK Vizsgaidõszak: május 21-tõl június 8-ig. Ballagás: május 19. a tanszékek és a HÖK szervezésében. 2006/2007-ES TANÉV II. félév Május 19.: Ballagás Május 21.: Kiváló tanárjelölt, kiváló tanítójelölt pályázatok beadási határideje Május 21.-JÚNIUS 8.: Vizsgaidõszak (utolsó évesek) Május 21.-JÚNIUS 29.: Vizsgaidõszak Június 4.-július 13.: Alkalmassági és gyakorlati felvételi vizsga, szakmai beszélgetés Június : Záróvizsgák Június 29.: Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje Július 7.-8.: Diplomaátadó ünnepség Augusztus : Engedélyes vizsgaidõszak Kérjük a végzõs hallgatókat, hogy a vizsgák befejezése után indexeiket haladéktalanul adják le a Tanulmányi Osztályon, mert a záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az utolsó félév lezárása. A leckekönyveket csak a Tanulmányi Osztály juttathatja el a záróvizsgára. Záróvizsgák: június 18-tól 29-ig. Záróvizsgája napját és helyét minden hallgató megtekintheti május közepétõl a Tanulmányi Osztályon az ügyfélfogadóban, illetve az illetékes tanszéken, külön értesítést errõla TO nem küld. A vizsga napján 8 órakor kell megjelenni a kijelölt teremben, személyi igazolvány mindenkinél legyen! A záróvizsgára bocsátás feltétele: a TVSZ. 19. pontjának eleget kell tenni, a hallgatónak a karral szemben minden tartozását rendeznie kell! a szakdolgozatot április 20- ig a Tanulmányi Osztályra le kell adni, a tanszéken meg kell védeni és a leckekönyvbe az érdemjegyet be kell íratni, ha nem a záróvizsgán védi a leckekönyvet június 8-án 12 óráig kell leadni a Tanulmányi Osztályon. A határidõ elmulasztása esetén a hallgató nem minõsül végzõsnek az adott szakon. Diplomát az kaphat, aki: a szakján (két szak esetén mindkét szakon) minden elõírt követelményt teljesített, az elõírt nyelvi követelmény teljesítését a Tanulmányi Osztályon igazolta, párhuzamos képzés esetén az elõvégzettséget igazoló diplomát bemutatta. Az egyik szakból záróvizsgázó hallgatók vizsgaidõszak szempontjából szakonként eltérõ elbírálásban részesülnek. A záróvizsgás szakon a végzõs, a másik szakon a normál vizsgaidõszak beosztás és szabályozás vonatkozik rájuk. Ennek értelmében az elõírt idõre meg kell szerezniük a végzõs szakon az abszolutóriumot (indexet a fentiek szerint le kell adni). A másik szakon a vizsgaidõszak ettõl függetlenül, a szokásos szabályok szerint zajlik. Mivel a hallgató önként vállalja ezt az eljárást, nem hivatkozhat felmentõ értelemben a másik szak kötelezettségeire. A záróvizsga befejezésekor (két szak esetén a második vizsga napján) meg kell jelenni a Tanulmányi Osztályon. Ekkor kapják meg a diplomaátadó ünnepségre szóló helyjegyet azok, akik a talár megrendelésének igazolását a vizsgaidõszak elején bemutatták. Akik nem kívánnak részt venni az ünnepélyes átadón, azoknak az okmányait a TO postázza, ezért saját névre megcímzett A/4-es borítékot kell beadni 440 Ft ajánlott küldeménynek megfelelõ postai bélyeggel ellátva. Diplomaátadó ünnepség: július 14-én és 15-én több turnusban a Belvárosi Moziban (Szeged, Deák Ferenc u. 14.). Az ünnepélyes átadón csak talárban vehetõ át a diploma. A talár ára Ft, mely összeget személyesen lehet befizetni április 11-tõl naponta óráig az SZTE JGYPK Tamási Áron Klub Boldogasszony sgt. 6. alagsori Hallgatói Boltban, ekkor kell kiválasztani a megfelelõ méretet is. ALSÓBB ÉVFOLYAMOK Vizsgaidõszak: május 18-tól június 29-ig. Utóvizsga idõszak: augusztus Ebben az idõszakban tantárgyanként egy ismételt vizsgát lehet tenni. Elsõ alkalmú vizsga letétele (tartós betegség, Erasmus miatt) csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével történhet. Évkihagyást külön kérvénnyel lehet kérni és mellékelni kell a leckekönyvet. A Tanulmányi Osztály félfogadási ideje: hétfõtõl csütörtökig: 8-15 óráig; pénteken: 8-11 óráig Telefonszám: (62) , Az ETR referens telefonszáma: (62) Címe: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Tanulmányi Osztály 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6 4

4 HOW ARE JUGYU? A választ a Tanulmányi Osztályon lehet átvenni vagy saját nevre megcímzett, postabélyeggel ellátott válaszboríték ellenében a TO postán elküldi. A szakdolgozati témát a képzési idõ felében kell kiválasztani, 6 féléves képzés esetén a 3. félévben, 8 féléves képzés esetén az 5. félévben. A témabejelentõ lap letölthetõ TO/aktualit.htm címen, a téma kiválasztása után alá kell íratni és szeptember 17-ig a Tanulmányi Osztályon le kell adni. Sikertelen vizsga ugyanabban a vizsgaidõszakban a TVSZ szerint ismételhetõ. Ha a leckekönyvben a nem teljesített kötelezõ kurzusok mellett hiányzik az oktatói bejegyzés, az nem teljesített kurzusnak minõsül. A nem teljesített tantárgyat vagy sikertelen vizsgát ismételt kurzusfelvétellel lehet teljesíteni abban a félévben, amikor az a tanszéken meghirdetésre kerül. Leckekönyvbe az érdemjegy beíratása a vizsga alkalmával történik és a hallgató kötelessége kérni a bejegyzést. Az utolsó vizsga napján, de legkésõbb augusztus 31-ig a leckekönyvet le Tájékoztató kell adni a Tanulmányi Osztályon. A költségtérítés befizetését igazoló csekkszelvényt szeptember 16-ig a tantárgyfelvételi idõszak végéig kell bemutatni. Ha az összeget a diákhitelbõl szeretnéd kiegyenlíteni az erre irányuló kérelem augusztus 31-ig érkezzen be a Tanulmányi Osztályra. A tanulmányok folytatására az jogosult, aki legalább 1 kreditpont értékû K vagy KV tantárgyat felvesz, leckekönyvét, és a költségtérítés befizetésének igazolását határidõre leadja. Aki ezeket a feltételeket nem teljesíti, bejelentkezésre vár státuszban marad (lásd a TVSZ rendelkezéseit). A 2007/2008. tanév I. félévében a szorgalmi idõszak szeptember 3-án kezdõdik. A kurzusfelvétel a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon a weben történik szeptember 16-ig a vagy címen. A 2007/2008. tanév I. félévének levelezõ tagozatos konzultációs beosztása az elõzõ félévhez hasonlóan a címre kattintva a Tanszék honlapján olvasható. Kérjük figyeljétek a Tanulmányi Osztály hirdetõtábláját és a vagy oldalakat, ahol az aktuális tájékoztatók továbbra is megtekinthetõk lesznek. Támogatóink: A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS FIZETÉSÉRÕL ÉS A TANDÍJMENTESSÉGRÕL Alattyányi István tanulmányi referens SZTE JGYPK HÖK A költségtérítés fizetésére kötelezettek szíveskedjenek a szakjuknak megfelelõ összeget szeptember 16-ig (a kurzusfelvételi idõszak végéig) befizetni és a befizetés igazolását (átutalás esetén is!) a Tanulmányi Osztályra eljuttatni. A költségtérítés összege (személyre szabottan) a Tanulmányi Osztály honlapján és a HSZI által kipostázott névre szóló csekken olvasható. Felhívom mindenki figyelmét, ha a költségtérítést a diákhitelbõl kívánja kiegyenlíteni, a kérelem augusztus 31-ig érkezzen be a Tanulmányi Osztályra. Az SZTE JGYTFK vonatkozó szabályzata értelmében a költségtérítés fizetése alól mentesség, illetve az összeg mérséklésére kedvezmény nem adható. A szabályzat megtekinthetõ a címen és a Tanulmányi Osztály hirdetõtábláján. Az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 36.. értelmében mentesül a költségtérítés fizetése alól, aki a december 1-je elõtt jogviszonyt létesítõ: a) az adott félév elsõ napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesül b) közismereti tanári vagy hittanárnevelõ szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezik, magyar állampolgárságú és a második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon tanulmányokat folytat. A mentesség az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott idõtartamban illeti meg (ld. rendelet ). (A mentesség csak a második szakképzettség megszerzéséig érvényes.) A fenti költségtérítés fizetése alóli mentességet a megfelelõ igazolás csatolásával írásban kell kérni. A Tanulmányi Osztályon személyesen kell leadni a kérelmet, amelyrõl elismervényt kapsz. A kérelmet az utolsó vizsga napján, de legkésõbb szeptember 16-ig kell leadni. A határidõ lejárta után a TO-nak reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az a) esetben a kérelmet minden félév megkezdésekor meg kell ismételni. Csatolni kell a kérvényhez a TB vagy kifizetõhely aktuális igazolását a támogatásról, fénymásolatot a gyermek anyakönyvi kivonatáról. A kérelem nyomtatvány letölthetõ a TO/aktualit.htm címen. A b) mentességrõl nyilatkozni kell a tanulmányok során minden tanév megkezdésekor a Tanulmányi Osztály által kiadott formanyomtatványon. Nyilatkozni kell arról, hogy a mentességre jogosító oklevélen kívül a kérelmezõnek nincs más, egyetemi vagy fõiskolai végzettséget tanúsító oklevele, valamint csatolni kell a már megszerzett oklevelének másolatát. Alattyányi István tanulmányi referens SZTE JGYPK HÖK 5

5 HOW ARE JUGYU? Három napos henehene AVAGY JUHÁSZ GYULA NAPOK 2007 Sem itt nem volt, sem ott nem volt, a Boldogasszony sugárúton is túl, élt egyszer nyolc mindenre elszánt, talpraesett juhászlegény. Történt egyszer aztán, hogy X. Juhászjáccint Csabi kihirdette: férjhez adná eladósorba került leányát s hozzácsapná még fele királyságát. A hír bejárta az egész birodalmat sõt eljutott egészen a harcos Spártáig. Még a szomszédos szemétlerakóban tengõdõ szexéhes hulladékok is tudomást szereztek ezen nagy szenzációról. Több se kellett a nyolc minden hájjal megkent deli juhásznak. Maguk köré gyûjtötték nyájuknak apraját-nagyját, szõkéjét-barnáját. S elindultak vala, hogy a háromnapos kõkemény próbatétel alatt bizonyosságot tegyenek rátermettségükrõl. Az elsõ napon összeterelték s bemutatták tüzes víztõl megkergült, ide-oda tekergõ nyájukat a méltóságos királyi zsûri elõtt. S ha már ott voltak, hát bemutatkoztak õk maguk is, majd elmesélték szeretett aranyszõrû bárányuk történetét. Mikor a Hold leváltotta Nap fivérét a szép szegedi égboltnak fövenyén, útnak indult a nyolc bátor juhászlegény s nyája, hogy az elsõ igazi nagy próbatételt, az éjszakai vetélkedõt kiállja. Nem is volt rest egyikük sem, hogy elõször a hatalmas Dómnak szent terén elkapja egy menetre kedvenc bárányát, majd a továbbiakban jeleskedjen sültburgonya-falásban, tejbegríznyelésben, majd pedig egy pokoli mixershow keretében elkészítse kedvenc koktélját. Ha kellett, táncra is perdültek vagy topmodelleket megszégyenítõ módon pózoltak a kamerának. A kõkemény próbatételek során igen erõsen megcsappant a tüzes víz készlet, aminek következtében a nyájak egyre hangosabban s ziláltabban bégették a juhász-indulót. Az indulatok levezetését biztosította a SZOTE Klubba beterelt, rockzenére kiéhezett tömeg, akikkel közelharcot vívhattak, hogy a kemény küzdelemben átizzadt gúnyájukat leadják a ruhatárba. A tolakodás-lökdösõdés odáig fajult, hogy minden nyájból kiszökkent egy-egy vállakozó kedvû birkalány, hogy egy szál bikiniben forró táncot lejtsen juhászával, s ezzel még jobban felfokozza a pogózástól felhevült hangulatot. 6

6 HOW ARE JUGYU? Másodszor kelt fel a nap, s a juhászjelöltek lelkesedése nem csillapodott. Ismét összeterelték másnaposan szédelgõ, fáradtságtól panaszosan bégetõ nyájaikat hogy elejét vegyék az új próbatételeknek. Vörös bika jóvoltából bizonyosságot tehettek, hogy mennyire tudják megõrizni 20 méter magasságból zuhanó tojásuk épségét. Ez a versenyszám annyira felcsigázta a nyájat, hogy térdepelve köszöntötte a villamost majd elõidézve zsenge báránykorának emlékeit eljátszotta a jól ismert népdalból az aranykapu szerepét a Kárász dûlõn csellengõk nagy örömére. Ezek után az adakozó kedvû járókelõket célozták meg a Széchenyi téren, hogy 1 aranyforinttal megrövidítsék vagyonukat, majd a Belvárosi hídon felsorakozó nyáj hangos bégetéssel hozta nyilvánosságra a Tisza másik oldaláról érkezõ titkos varázsmondatot. Este Gyulafirátót legbecsesebb fia, a magyar rapzene kiválósága, Sub Bass Monster gondoskodott a jó hangulatról. Elérkezett a harmadik nap, a végsõ összecsapás ideje. Ezúttal a kissé már megfáradt juhászlegényekre került a sor, hogy bizonyságot tegyenek erejükrõl és ügyességükrõl a Hattyas sori porondon. Itt aztán volt henehene! Röpködtek a nyilak meg a rönkök, csattogott a karikásostor és a bográcsban rotyogó pörkölt fenséges illata odavonzotta a királyi kancellária kiéhezett tagjait. Megjelent maga a királylány is egész fenséges valójával megdobogtatva a szerelmes juhászok szívét, akik addig-addig tanakodtak, hogy eldöntötték: feleségül kérik a szépséges királykisasszonykát. Egyesek szigorú és fegyelmezett katonaállamhoz méltóan, érzelmektõl mentesen próbálták elnyerni szívük választottjának kezét. Mások virágkoszorút fontak s vágyakozó érzésektõl átszellemülten verset szavaltak. Némely furfangos juhászlegények különleges jármûvekkel érkeztek a királylányhoz. Volt, ki csillogó-villogó Mercedessel vagányan begördülve, mások szemeteskukából lazán kiugorva próbálták bebizonyítani érdemüket a házasság szent intézményére. A fergeteges, össznépi zárómulatságra a JATE Klubban került sor, ahol öszszetódultak a nyájak, majd bölcs és hû juhászaik közremûködésével egy felejthetetlen színpadi show keretében adtak számot tánctudásukról. Hamarosan elérkezett a várva-várt pillanat, mikor Mára Krisz udvari hoppmester kihirdette az eredményt. Egyre feszültebb lett a hangulat, és a nyájak reménykedve emelték tekintetüket a színpad felé, ahol szeretett juhászaik a három nap kõkemény próbatételeitõl megviselten várták a nagy hírt. S íme lássatok csodát s halljátok a végsõ döntést: X. Juhászjáccint Csabit egy évre megfosztotta trónviselési jogától a fõ Gépszörny, Lacijuhász javára. Hajaj! Volt ám öröm s vigasság, de fõként henehene! Na de a többi nyáj se csüggedt ám! Eldalolták még utoljára a bûvös indulót. (a Felment az én rózsám.. kezdetût), majd addig ropták a táncot, míg be nem zárt a JATE. Itt a vége, fuss el véle, de ha nem hiszed utána is járhatsz! Sápi spártai Izabella A 2007-es, 10 Juhász Gyula Napok Legyél Te a Csillagszemû Juhász! vetélkedõ végsõ sorrendje és Mára Krisz kulturális referens kommentárja 1. LACI JUHÁSZ ÉS A GÉPSZÖRNYEK A legjobb képességekkel megáldott csillagszemû-jelölt, aki végül is bizonyította, hogy alkalmas erre a posztra. Nagyon kellett egy jó csapat mögé, akik a nehéz pillanatokban sokat segítettek. Igazi egységes birkatársadalomként szolgálták juhászukat. 2. ROBI JUHÁSZ ÉS AZ ÜVEGTIGRIS 33 1/3 Az Üvegtigrisbõl jól ismert Sanyi a király szegedi hasonmása, és a csapat is ehhez illeszkedett. kicsit több rutin, és most õ lenne a csillagszemû 3. PETI JUHÁSZ ÉS A SPÁRTAIAK A legzseniálisabb csapat, Tinódi Lantos Sebestyénnel, korhû jelmezben, csatakiáltással, minden ami kell! 4. GÁBOR JUHÁSZ ÉS A SZITTYA PANNÓNIA A tavalyi francia juhászunk idén tanító-magyaros csoptársaival érkezett, megnyerte a Red Bull Gravitációra Tojó Versenyt, a Jugyu Miss Bikini versenyt, épphogy nem lett dobogós, csapatszinten zseniális, a legsportszerûbb és legszimpatikusabb juhász. 5. MÁTÉ JUHÁSZ ÉS A MÉDINCSÁJNA Csoki utódai, csapatszinten legalábbis biztosan, Máté hangja nem bírta három napot, de a 40 liter kiskunhalasi bor elfogyott. 6. SÜNI JUHÁSZ ÉS A SÜNDÖRGÕK Régi motoros, 4. Jugyu Napok, utolsó nagy összeállás. 7. TOMI JUHÁSZ ÉS A DETOX UNITED Kis létszám, nagy lelkesedés, a mottó: Elsõk leszünk vagy hetedikek... bejött nekik! :-) 8. PETI JUHÁSZ ÉS A SZEXÉHES HULLADÉK Csoki igazi utódai, egy karakán-neohippi juhásszal, minden feladatot lesz*rtak: Figy Krisz, ezt inkább most nem csináljuk meg, jó? A lánykérést is majdnem így hagyták ki, és az övék lett a legjobb. Õrzik a hagyományokat... :-) 7

7 HOW ARE JUGYU? Jugyus sporteredmények 17. SZARVASÛZÕK Idõpontja: április 14. (szombat) 10 óra, táv: 75 km, Egerbõl a Bükk-fennsíkon át Miskolcra. A versenyben 8 szegedi egyetemi-fõiskolás futócsapat vett részt: ÁOK, GYTK, JGYPK, USC Szeged (Sportközpont), ETSZK, TTK, SZTE, SZTE-BME (4 hallgatónõ és 8 férfi hallgató alkotta a 12 fõs csapatot). I. kategóriás futócsapatok (a csapat minden tagja ugyanannak az intézménynek a nappali vagy levelezõ tagozatos hallgatója) eredményei: 2. helyezett: JGYPK Pajzán majális 9. helyezett: USC Szeged (Sportközpont) Z mint Zeged 18. helyezett: ÁOK Zsírszalonna 25. helyezett: TTK Hokyzó fotel II. kategóriás futócsapatok (több intézmény hallgatóiból összeállított csapatok) eredményei: 8. helyezett: ETSZK Megvolt Görög Zita A versenyen induló futócsapatok száma 95, értékelhetõ eredményt 84 csapat ért el. MAGYAR EGYETEMI FÕISKOLAI ORSZÁGOS TORNÁSZBAJNOKSÁG Szeged, május 5-6. Nõi csapat: 1. Szegedi Tudományegyetem 184,30 2. Semmelweis Egyetem Budapest 183,70 3. Nyíregyházi Fõiskola 176,80 Nõi egyéni összetett: 1. Péntek Tünde Szeged 83,50 2. Gál Kitti Szombathely 79,80 3. Kiss Júlia Budapest 79,40 A SZEGEDI CSAPAT TAGJAI: Hankó Adrienn, Kis Brigitta, Andó Csilla, Kurucz Erika, Péntek Tünde, Berszán Izabella Edzõ: Cziberéné Nohel Gizella A fiúk között Kiss Péter egyedüli szegedi indulóként az összetettben 8. helyezést ért el. A rendezvény színvonalát Berki Krisztián Európa-bajnok tornász részvétele emelte. I. SZTE AIRSOFT TAKTIKAI CSAPATBAJNOKSÁG Április 19-én rendezték meg a Juhász Gyula Napok keretén belül az elsõ Egyetemi Airsoft taktikai csapatbajnokságot. Tizenkét csapat ugrott egymásnak a kieséses viadalon. Az AK fegyverekkel zajló ütközetben az a csapat jutott tovább, amelyik két alkalommal kiiktatta az ellenfél összes tagját. A verseny végeredménye: 1. SZUPER AK-47; 2. a-pro-ság; 3. FEAR A gyõztes csapat tagjai: Kárpáti Roland, Nagy Norbert, Rigó Péter és Szuperák Attila 10 dolog, amit tudni érdemes a törlesztésérõl Amíg kapod a Diákhitelt, addig nem kell sokat foglalkozni vele. Viszont a törlesztésre már oda kell figyelned. 1. Nem küldenek felszólítást, magadtól kell elkezdened törleszteni. 2. Kérdezd meg a TO-n, hogy mikor jár le a hallgatói jogviszonyod, és jelentsd be a Diákhitel Központnak. 3. Azt is jelentsd be, ha megváltozott a levelezési címed. 4. A hallgatói jogviszonyod megszûnését követõ 4. hónap elsõ napjától kell elkezdened törleszteni. Pl. ha júniusban szûnt meg a hallgatói jogviszonyod, akkor október 1-tõl kell törlesztened. 5. Törleszteni csak banki átutalással lehet. Minden hónap legelején utalj, úgy, hogy a befizetésed legkésõbb ötödikéig beérkezzen. 6. Akkor is kell törlesztened, ha nem dolgozol! 7. A törlesztés kezdetén fizetendõ kötelezõ minimális törlesztõrészlet összege a honlapon található. 8. Nincs elõre rögzített futamidõ! Csak tõled függ, hogy mennyi idõ alatt fizeted vissza a hiteled. 9. Bármikor elõtörleszthetsz! Az önköltségi elven, üzleti haszon nélkül mûködõ diákhitelezési rendszer nem bünteti az elõtörlesztést. 10. A törlesztõrészlet összege évente változhat! Minden év decemberében kapsz egy levelet arról, hogy mennyit kell minimálisan fizetned a következõ évben. A törlesztés pontos részleteit (pl. bankszámlaszám, nyom tatványok stb.) megtalálod a oldal Ügyfeleinknek szóló részében. X 8

8 HOW ARE JUGYU? XXVIII. OTDK-n szereplõ hallgatók névjegyzéke SZTE JGYPK, SZEGED ÁRILIS HÓ 1. Kéri Enikõ, László Márta: Környezeti hatások és stressz-mediált magatartásváltozások Konzulens: dr. Gálfi Márta, dr. Kocsis Julianna, Nagyéri György Szekció: Biológia 2. Kéri Enikõ, Ocskó Tímea: Környezeti terhelések és csontbetegségek növekvõ kockázata Konzulens: dr. Gálfi Márta, dr. Kocsis Julianna, dr. Valkusz Zsuzsanna, dr. Hegedûs Béla, Nagyéri György Szekció: Biológia Helyezés: Különdíj 3. Hegedûs Krisztián: Eróziós vizsgálatok egy homokkõ-szurdokban a Medves-vidéken. Konzulens: dr. Karancsi Zoltán Szekció: Fizika, Földtudomány és Matematika Helyezés: II. 4. Márta Angelika: A homokháti kistérésg tanyavilágának változásai az elmúlt 16 évben. Konzulens: Balogh András Szekció: Fizika, Földtudomány és Matematika 5. Vizvári Gergely: 3D szkenner Konzulens: dr. Csallner András Erik Szekció: Számítástechnika Helyezés: III. + Különdíj 6. László Márta, Kéri Enikõ: Környezetszennyezés és viselkedésmodell jelentõsége a gyógypedagógia munkában Konzulens: dr. Gálfi Márta, dr. Varga Imre, dr. Kocsis Julianna Szekció: Tantárgypedagógia Helyezés: különdíj 7. Szabó Diána: A sérült gyerekek helyzete és lehetõségeik Nagykátán Konzulens: dr. Varga Imre Szekció: Tantárgypedagógia 8. Gudmon Emese: A mesék birodalmában. Az olvasóvá nevelés lehetõségei az alsó tagozaton Konzulens: dr. Galgóczi Lászlóné Szekció: Tantárgypedagógia Helyezés: II. 9. Muck Péter: Tömegközlekedési eszközök elõnyben részesitési rendszere és modellezése Konzulens: dr. Pitrik József PhD. Szekció: Tantárgypedagógia Helyezés: Dicséret 10. Faragó Antal Gáborné: Új módszer a paprika hajtatásában Konzulens: dr. Hegedûs Antal PhD. Szekció: Agrártudományi 11. Fehér Adrienn: Metabolikus szindróma megelõzési lehetõségei testnevelés és rekreációs mozgástevékenységben Konzulens: dr. László Ferenc Szekció: Testnevelés- és sporttudományi 12. Fehér Csilla, Gyurik Tímea: A billaterális transzfer hatás vizsgálata a kislabda hajításban Konzulens: dr. Szatmári Zoltán Szekció: Testnevelés- és sporttudományi 13. Görgög Gabriella: Egmont Konzulens: dr. Harmat Mátra Szekció: Humán 14. Beke András: A spontán kérdés válasz prozódiája... Konzulens: dr. Nagy János Szekció: Humán Helyezés: I. 15. Bartóki Liliána: Földi lét és égi szerelem Konzulens: Magonyné dr. Varga Emõke Szekció: Humán Helyezés: II. 16. Hevér Lóránt: Nem és nyelvhasználat Konzulens: Juhász Valéria Szekció: Humán 17. Lattenstein Dániel Konzulens: Kiss Gábor Ferenc Szekció: Humán Helyezés: III. 18. Molnár Diána Konzulens: dr. Rácz Lajos Szekció: Társadlomtud. 19. Devosa Iván, Guti János: Az egészség erdeje Konzulens: dr. Benkõ Zsuzsanna Szekció: Pedagógia 20. Géczi Tímea: Tanulói közérzetmérés Konzulens: dr. Ormándi János Szekció: Pedagógia Helyezés: III. 21. Modok Anna: ARTéria Konzulens: Bajnai Zsolt, Barátné dr. Hajdú Ágnes Szekció: Pedagógia 22. Sági Ferenc: Médiafogyasztás tendenciái Konzulens: Málovics György Szekció: Pedagógia Helyezés: I. 23. Szalai Fruzsina: Bécstõl Budapestig: CORVINA Konzulens: dr. Viskolcz Noémi Szekció: Pedagógia Helyezés: III. 24. Horváth Anikó: A kiskõrösi idõsek... Konzulens: dr. Újvári Edit Szekció: Pedagógia Helyezés: III. 25. Báló Péter: Pozsonyi klarisszák.. Konzulens: dr. Viskolcz Noémi Szekció: Pedagógia 9

9 LAPZÁRTA UTÁN Egy új és egy régi rendszer? EGY ÚJ ÉS EGY RÉGI HÖK ÚJ EMBEREK ÉRKEZTEK A JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁBA. EZZEL EGYÜTT ÚJ VÉLEMÉNYEK, ÚJ CÉLOK, ÚJ TÖREKVÉSEK, ÚJ GONDOLATOK KERÜLTEK BE A BOLDOGASSZONY SUGÁRÚTI ÉPÜLET HÖK IRODÁJÁBA. MENNYIRE VÁLTOZIK MEG A HÖK, A BENNE MÁR ÉVEK ÓTA TEVÉKENYKEDÕ EMBEREK, A RENDEZVÉNYEK, A HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET? EGYÁLTALÁN SZÜKSÉG VAN ARRA, HOGY VALAMI IS VÁLTOZZON? MENNYIRE VOLT JÓ AZ EDDIGI RENDSZER? Jelenleg tizenegy fõs a testület; az a testület, ami az elkövetkezõ évre csapatként állt össze annak érdekében, hogy segítsék egymást, társaikat és leginkább minket, a kar falai és épületei között ingázó, olykor rohanó és fejvesztve érdeklõdõ hallgatókat. Határozott célokkal, elképzelésekkel, tenni akarással és motiváltsággal kezdenek neki az új idõszaknak. Mindenki igyekszik a tõle telhetõ maximumot nyújtani annak érdekében, hogy a csapat értünk legyen, és semmiben ne szenvedjünk hiányt, ami az itt töltött éveink alatt felmerülhet. Legyen az akár idõben kiutalt járandóságok, akár problémáink idõben történõ megoldása, vagy akár egy jól sikerült buli, egy érdekes és komoly rendezvény, egy felolvasóest vagy épp egy szakest. Annak érdekében, hogy mindannyian megismerjétek azokat az embereket, akik a jövõben a Hallgatói Önkormányzat tagjaiként értünk fognak dolgozni, keressétek a oldalt. Itt mindenkit megismerhettek, valamint minden aktuális információról tudomást szerezhettek. Váljatok Ti is rendszeres látogatókká és biztos, hogy könynyebb és izgalmasabb lesz az életetek a JUGYU-n. Nem fogtok lekésni semmilyen pályázatról és nem fogtok kimaradni a bulikból sem májustól egy évre a következõ hallgatók az alábbi tisztségeket töltik be a Hallgatói Önkormányzatban: Ament Balázs (elnök) Jenei Emese (általános alelnök) Rácz Beáta (gazdasági alelnök) Alattyányi István (tanulmányi tanácsadó koordinátor) Mára Krisztián (kulturális referens) Barka Nikolett (sportreferens) Mazula Zoltán (tanácstag) Terjék Miklós (tanácstag) Tábi Dezsõ (tanácstag) Visontai Dóra (tanácstag) Amint látjátok, a korábbihoz képest történtek változások, de vannak, akik megmaradtak korábbi pozíciójuknál. Az új HÖK-elnök, Ament Balázs a kezdõk lelkesedésével, a tapasztaltak bölcsességével ugrott fejest ebbe a feladatkörbe, ami nagyon sokrétû és folyamatos naprakészséget igényel. A vele készült interjúban olvashatjátok elképzeléseit, terveit, véleményét az aktuális és a jövõbeni Hallgatói Önkormányzatról. Fontos megemlíteni, hogy új gazdasági alelnökkel lett gazdagabb a csapat, akit szinte mindenki ismer a karon. Rácz Bea vette át a pénzügyek feletti ellenõrzést. Õ felelõs a pályázatokért, a lakhatási és szociális támogatásokért, az ösztöndíjakért. Ígérete és céljai szerint mindenki idõben meg fogja kapni a pénzét, és fogadóidejében bárkinek segít pénzügyi problémái megoldásában. Azt hiszem, biztosak lehetünk benne, hogy a pénzügyekkel nem lesznek problémák, hiszen a lehetõ legjobb kézbe kerültek. Lázár Attila, a kar és a HÖK minden eddigi legsokoldalúbb és legtöbb újítást bevezetõ sportreferense immár tovább lépett és átadta a stafétabotot a következõ generációnak, akit jelen esetben Barka Nikolett képvisel. Attila a továbbiakban kari tanácstagként vesz részt a HÖK és a kar életében. Niki pedig teljes gõzzel hajt az új feladatok, a rendezvények és a kikapcsolódás biztosítására. Emellett az újonnan érkezõ hallgatók biztosítják a frissességet, a megújulást. Azt is fontosnak tartják, hogy a hagyományokat is ápolják és továbbadják, hiszen a JUGYU híres a hagyományairól, gondoljunk csak a Juhász Gyula Napokra vagy a sportprogramokra. A jelenlegi csapat célja, hogy bármikor bárki feltehesse kérdéseit, értékelhetõ és helytálló választ tudjanak rá adni. Útba tudjanak igazítani bárkit, segíteni tudják azokat, akik elbizonytalanodtak vagy épp megbotlottak akár az életben, akár a tanulmányaik során. Olyan rendezvényeket szerveznek továbbra is Nekünk, amik komolyak vagy épp fergetegesek, ahol jól érezhetjük magunkat és ahol akár tanulhatunk is. Ezt szeretnék még jobban csinálni, és ehhez sok sikert kívánok Nekik! Ha úgy érzed, hogy a segítségükre van szükséged, menj be a HÖK-re, ott mindig van valaki, aki segít. Hiszen õk is hallgatók, õk is ismerik a problémákat, a nehézségeket, és nekik is jól esik, ha egy idegen helyzetben segít valaki, aki gyakorlottabb, és akinek bíznak a tudásában, segítõkészségében. A legfontosabb, hogy a hallgatóért vagyunk, hogy egymásért vagyunk, ahogy a leköszönt HÖK-elnök, Nagy Zoltán Péter mondta. És látogasd a oldalt. K.M.J. Az SZTE JGYPK HÖK irodájának új nyitva tartása: Hétfõtõl csütörtökig 9-15 óráig Pénteken 9-13 óráig 10

Kedves Olvasónk! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR

Kedves Olvasónk! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR BEKÖSZÖNTÛ Kedves Olvasónk! Ismét itt a nyár. Jön a meleg, vele együtt az izzasztó vizsgák, a felpezsdítõ nyaralás, a jobbnál jobb ajánlatokkal kecsegtetõ fesztiválok, a végeláthatatlan bulik, amihez ugyebár

Részletesebben

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2011 MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina A tehetség sokszínű! Az e havi lapszámunk témája

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok. CIV. évfolyam, 6. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Az érintettek a Farkas P.-ügyrõl Ezúttal a hangfelvételekben és cikkekben szereplõ személyeket, és a legilletékesebb

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Légy a szerencséd kovácsa! A szerencse mindenkinek más

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

elõadó edupress nagyító

elõadó edupress nagyító tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 10 OKTÓBER XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BESOROZÁS BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Rövid hírek AKKREDITÁCIÓ. Szeptember 27-én a Magyar

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Egy hordó Kárpi Sör a tét TARTALOM. Aláírták a megállapodást az iskola átvételéről. Új lehetőségek a város előtt. Boros sikerek, sikeres borok

Egy hordó Kárpi Sör a tét TARTALOM. Aláírták a megállapodást az iskola átvételéről. Új lehetőségek a város előtt. Boros sikerek, sikeres borok XXIV. évfolyam, 2012 6. június TARTALOM Aláírták a megállapodást az iskola átvételéről 3. Új lehetőségek a város előtt 4. Boros sikerek, sikeres borok 5. Élet a töltésen túl 8. Gyereknap cukorkaesővel

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

MA GYELŐ. 2009. december A MAGYAR FIZIKUSHALLGATÓK EGYESÜLETÉNEK HAVILAPJA

MA GYELŐ. 2009. december A MAGYAR FIZIKUSHALLGATÓK EGYESÜLETÉNEK HAVILAPJA F 2009. december MA GYELŐ A MAGYAR FIZIKUSHALLGATÓK EGYESÜLETÉNEK HAVILAPJA Örömmel jelentem, hogy a Mafihe rendes éves közgyűlését, nem meglepő módon, idén is sikerült abszolválni, aminek eredményeképp

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 06 JÚNIUS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Ízek útján BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia OTDK-s büszkeségeink A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM MÁJUS DÖNTÉS. ÁVF-NAP Állásbörze Interjú dr. Papp Ottóval

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM MÁJUS DÖNTÉS. ÁVF-NAP Állásbörze Interjú dr. Papp Ottóval IKSZIKSZÍ 2009 MÁJUS XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁM AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA DÖNTÉS ÁVF-NAP Állásbörze Interjú dr. Papp Ottóval BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta Támogatóink, szponzoraink 2 IKSZIKSZÍ

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Mert mindig kell egy csapat!

Mert mindig kell egy csapat! Újra itt van. DIÁKÉLET 2014/1. Új év új kihívások! Hosszú-hosszú éveken keresztül élt az ÉVISZ-ben, és színesítette a diákok mindennapjait az iskolaújság. A Diákélet néhány éve csendes álmát alussza, s

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM 16. Láthatár. Tanterem. Portré. Láthatár. Diákszemmel. Szülői szemmel. Lélekjelenlét. Tanterem. Láthatár.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM 16. Láthatár. Tanterem. Portré. Láthatár. Diákszemmel. Szülői szemmel. Lélekjelenlét. Tanterem. Láthatár. 1. Láthatár 4. Tankönyvhelyzet: a bőség zavara Tanterem Az Iskola másként program konstruktív kritikai megközelítésben Birta-Székely Noémi írása 2. 5. Portré Káosz jellemzi a román nyelv oktatását Jánossy

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben