Az URBACT program. Alapozó tanulmány. RegGov gyorsított eljárású hálózat. A fenntartható integrált városrészfejlesztés regionális irányítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az URBACT program. Alapozó tanulmány. RegGov gyorsított eljárású hálózat. A fenntartható integrált városrészfejlesztés regionális irányítása"

Átírás

1 Az URBACT program RegGov gyorsított eljárású hálózat A fenntartható integrált városrészfejlesztés regionális irányítása Alapozó tanulmány

2 Tartalomjegyzék Bevezetés, 3. oldal A. Jó vezetés az Integrált Városrészfejlesztésben, 5. oldal B. A RegGov hálózat partnervárosai és partnerrégiói, 11. oldal B.1 Bevezetés 11. oldal B.2 A vezető partner: Duisburg Németország, 13. oldal B.3 1. Projekt partner: Belovo Bulgária, 21. oldal B.4 2. Projekt partner: Nyíregyháza Magyarország, 29. oldal B.5 3. Projekt partner: Ruda Slaska Lengyelország, 37. oldal B.6 4. Projekt partner: Södertälje Svédország, 47. oldal B.7 5. Projekt partner: Kőbánya Magyarország, 53. oldal B.8 6. Projekt partner: Halandri Görögország, 61. oldal B.9 7. Projekt partner: Nijmegen Hollandia, 67. oldal B Projekt partner: Szatmárnémeti Románia, 73. oldal B Projekt partner: Siracusa Olaszország, 85. oldal C. Következtetések és Munkaprogram, 93. oldal C.1 Felmérő látogatások eredményei és Fejlesztési fázis, 93. oldal C.2 Következtetések és a Munkaprogram eredményei, 99.oldal C.3 Munkaprogram, 102. oldal C.4 Eredmények, 103. oldal Megjelenési adatok, 107.oldal 3

3 4

4 A. Jó vezetés az Integrált Városrészfejlesztésben Az európai városi irányelv felfejlesztése Az Európai Struktúrális Alap jelenlegi támogatási periódusának kezdetével, fontos változás történt a városi irányelv ésszerűsítéséért való felelősség megszervezésében: Felfejlesztették a városi irányelvet, és annak európai támogatását. A as programidőszakra, az URBAN program úgynevezett Acquis Urban vezérelveit beépítették az összetartás és regionális versenyképesség és foglalkozás céljai közé. Az összetartás irányelv vezérelvei kiegészítés, évente többszöri programok, partnerség és megosztott vezetés vonatkoznak a három alapra. A megosztott vezetés elve azt jelenti, hogy a szubszidiaritás elveivel egyezően, ezen alapok kezelése a tagállamok felelősségei közé tartozik, amelyek kijelölik a Irányító Hatóságot, ami felelős a programszervezésért, a véghezvitelért, és minden egyes Cselekvési Program lépéseinek felügyeletéért. Minden tagállam beazonosítja a tematikus és területi fontossági sorrendet, a fejlődési egyenlőtlenségek, gyenge pontok és lehetőségek analízise alapján. Ahol lehetséges, ezekben a fontossági sorrendekben szerepelnek a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó tevékenységek. Az Alapok tevékenysége a tagállamokban Cselekvési Programok formájában jelenik meg, amiben benne áll a kiválasztott fontossági sorrend megindoklása, információ a fontossági tengelyekről [beleértve a városi tengelyt] és azok konkrét céljairól, és egy következtetni engedő pénzügyi kimutatás. Az ERDF által finanszírozott Cselekvési Programokban lehet információ a fenntartható városfejlesztéshez való hozzáállásról, a városok listájáról, amelyeket kiválasztottak, hogy foglalkozzanak a városi problémákkal, és a városi hatóságokhoz való delegálás intézésével. Ez új alkalmat teremt az európai városok és régiók számára, de ugyanakkor nagy kihívást jelent vezetési szempontból: minden európai régió és tagállam kifejlesztette saját Cselekvési Programjait, amik, az Európai Bizottsággal való konzultálás és megegyezés után, az Európai Strukturális Alap stratégiai felhasználásának alapját képezik. A legtöbben megtalálható egy erős fenntartható városfejlesztési stratégia és annak eszközei, amik az elmúlt évek és évtizedek alatt ebben a témában Európa-szerte megszerzett tapasztalatok alapjaira épülnek. A vezérelvek a partnerségi munka, és az integrált fejlesztési és újjászervezési stratégiák kidolgozása és megvalósítása. Az Integrált Városi Újjászervezés Kihívása Az a kihívás az integrált városi újjászervezésben, hogy úgy kell összekötni a versenyképesség előmozdítását a szociális beszámítással, hogy az fellendítse az európai lakosok természetes és fizikai környezetének, és lakókörülményeinek minőségét. Ez az életminőség fő meghatározója a városiasodott részekben, valamint meghatározó tényező az üzlet odavonzásában. Különösen fontos hangsúly van a városközpontok és közterek fizikai újjászervezésén. Ebben benne van zöldterületek kialakítása, amiből sok városiasodott részen általában kevés van, és az elhanyagolt épületek és területek renoválása. Továbbá, a kiadások egy jelentős része környezetbarát tömegközlekedési rendszerek fejlesztésére van szánva. Ez nem csak azt jelenti, hogy lépéseket kell tenni a tömegközlekedési rendszer hatékonyabbá tételére, hanem szorgalmazni kell a bicikliutakat, és a városi közlekedés egyéb környezetbarát formáit. Szintén kapható anyagi támogatás, hatásos energia és vízkezelő rendszerek kifejlesztéséhez, zajcsökkentéshez, és a megújítható energia szélesebbkörű felhasználásának támogatásához. Mialatt próbáltak megbirkózni ezzel az összetett feladattal, az európai városok újjászervezése különböző változási hullámokon és újra-értelmezésen ment át az elmúlt évtizedekben és években. A városi újjászervezés (gyakran úgy is mondják, hogy nyomornegyed felszámolás ) eredetileg a meglévő épületek és szerkezetek lerombolását, és teljesen új területek kiépítését jelentette. A városfejlesztés és újjászervezés ezen fázisa miatt, sok európai városban alakultak ki nagy, egyforma szerkezetű, gyakran előregyártott lakótelepek, amik ma különböző szempontokból jelentenek fő problémát. Az 1970-es években egyre inkább felismerték a már meglévő szerkezetek értékét az európai városokban. Ezek közé tartoztak a fizikai szerkezetek, épületek, valamint a lakókörnyezetek szociális szerkezetei is. Ez vezetett a városi újjászervezés odafigyelőbb és megóvó stratégiáihoz, nagyobb figyelmet fordítva a meglévő épületek és szerkezetek modernizálására és óvatos fejlesztésére. Továbbá, nagyobb figyelmet fordítottak az európai városok fizikai és kulturális örökségének értékére, ezt használva fel kezdőpontnak egy új jövő kialakításához, és megfelelő területek tervezéséhez. A városi megújításnak még ebben a fejlesztésében és nagyon odafigyeltek a fizikai mértékekre, még mindig figyelmen kívül hagyva a városrészek fenntartható fejlesztésének és újjáélesztésének egyéb, fontos elemeit. Az eredmények azután megmutatták, hogy az ilyen, pusztán fizikai jellegű újjászervezési kezdeményezések korlátolt eredménnyel jártak. Ezek főleg a többszörös hátrányos helyzetű városrészekben nem alkalmazkodtak a helyi lakosság szükségleteihez. Nem hasznosították, és nem aktiválták az ilyen területekből eredő lehetőségeket, sem a területeken aktív főszereplőket. 5

5 Nagyon gyakran az volt az egyik eredmény, hogy a fizikai fejlesztések ismét vandalizmus áldozatává váltak, és a területek nem fejlődtek a környező városi társadalom és gazdaság integrált és független részévé. Ezen megfigyelés alapján, további változás ment végbe a városi újjászervezés feladatának általános megértésében. Az első fázisban a munkahelyteremtés elemeit építették be az ilyen stratégiákba: hátrányos helyzetű helyi lakosokat alkalmaztak és tanítottak be a szükséges modernizációs és építési munkálatok elvégzésére. Bár ez nem mindig egyszerű a szabad munkaerőpiac meglévő szabályozásának keretein belül, Európában sok Helyi munka, helyi embereknek nevű programot valósítottak meg. Ezek további értéket adtak a helyi embereknek, és az integrált városi újjászervezési kezdeményezéseknek köszönhetően lehetőséget kaptak a helyi, és a regionális munkaerőpiacba való beilleszkedéshez. A további fejlesztési és városi újjászervezési stratégiák során rájöttek a helyi gazdaság fontosságára és kulcsszerepére a fenntartható városfejlesztés sikerében. A gazdasági változás, valamint az ipari és kereskedelmi szerkezetek általános átszervezésének folyamatával egyre jobban elismertekké váltak a kis- és középvállalatok, a városok és lakónegyedek gazdasági jövőjeként. Ezért lett a városi újjászervezés másik fő témája az ilyen kisméretű gazdasági szerkezetek megalakítása és támogatása. Sok esetben ez azt jelentette, és jelenti még most is, hogy elismerték az erős etnikai gazdaságban rejlő lehetőségeket és esélyeket, amik segíthetnek a hátrányos helyzetű városrészek újjáélesztésében. Ugyanakkor, szintén segíthetnek bevonni az etnikai kisebbségeket a városi társadalomba. Az ERDF támogatás, gyakran az ESF támogatással együtt, számtalan innovációs megoldást eredményezett ezeken a területeken szerte Európában, sokan közülük az URBAN I és az URBAN II Közösségi Kezdeményezések keretein belül. Ez a fejlődés a monostruktúrális fejlesztési programoktól az integrált és átfogó újjászervezési stratégiákig lényeges új lehetőségeket teremtett az európai városokban történő városfejlesztés és újjászervezés előrelendítéséhez. Ugyanakkor, kemény kihívást jelentett a helyi szervezőknek, valamint a regionális és nemzeti kormánynak is. Az Európa-szintű ösztönzés segített abban, hogy a legtöbb európai országban kialakítsák ezt az új városi irányelvhez való hozzáállást. Kiegészítő ösztönzésként belefoglalták ezeket a választási lehetőségeket a Regionális Cselekvési Programokba. minden lehetséges helyi forrás és lehetőség használva és aktiválva legyen, valóban hozzájárulva a társadalmi kohézió és versenyképesség összekapcsolásához az ilyen városfejlesztéssel és újjászervezési programokkal. Ez leginkább a további kiegészítő elemekre vonatkozik, amiket bele kell foglalni: A városi irányelv környezeti szempontjai és a helyi integrált hozzáállásban lévő lehetőségek, amik városi és regionális szinten hozzájárulhatnak a környezet fejlesztéséhez; Integrálás főként a bevándorlóké és etnikai kisebbségeké ennek általában az európai városok hátrányos helyzetű részeiben kell megtörténnie, ahol az esetek legnagyobb zömében, ezek az újonnan érkezettek először otthonra találnak; Egyre jobban elismerik a kulturális fejlesztést, mint a városfejlesztés forrását és lehetőségét a multikulturális városi társadalom kulturális értékeinek felhasználása, kezdő pontja lehet összetartó és versenyképes városrészek és közösségek kialakításának, beleértve új turisztikai látnivalók, mikro-vállalkozások és munkalehetőségek megteremtését; A városi irányelv egyik viszonylag új kihívása a demográfiai változás de a várostervezők és politikusok fontos feladata olyan fenntarthatóan vonzó lakónegyedeket kifejleszteni, és olyan szociális és technikai infrastruktúrát alkalmazni, amik alkalmazkodnak a jövő városi társadalmának változó szükségleteihez. Ezeket proaktív módon kell belefoglalni az integrált városfejlesztési stratégiákba. Végül, az irányítás, mindegyik integrált fejlesztési és újjászervezési program fő témája. A legtöbb URBAN I és URBAN II program bebizonyította, hogy az ilyenfajta innovatív hozzáállásnak olyan hasznos, pozitív hatása lehet, ami messze meghaladja a lakókörnyezetben elért azonnali fejlődést. Azok több esetben is teszt területként szolgáltak az új helyi eljárások bevezetéséhez, és új együttműködési formák és irányítás kipróbálásához. Ezek több esetben vezettek helyi szinten a városi problémákkal és jövőbeni városi irányelv kihívásaival való megbirkózás fejlettebb képességéhez Európa városaiban és régióiban. 6 6 Az Integrált Városi Újjászervezési Stratégiák Fő Elemei Míg az ilyen integrált hozzáállás fő alkotóelemei az ilyenfajta stratégiák fizikai, szociális és gazdasági részei, addig az átfogó irányelv bevezetésének egyre több olyan eleme volt, amiket be kellett számítani, hogy

6 Az irányítás kihívása: Partneri együttműködés Már említettük, hogy a városrészek sikeres és fenntartható újjászervezése, egyre inkább a partneri együttműködésen múlik. Sok érv szól az ilyen partneri együttműködés kialakítása mellett, hogy hatásosan használják fel a befektetett forrásokat, és fenntartható eredményeket érjenek el: Egyfelől, egyre kevesebb és kevesebb anyagi eszköz áll rendelkezésre városfejlesztésre és újjászervezésre. Sok európai városban sürgősen szükség van további források aktiválására, a nehéz kihívások és súlyos befektetési szükségletek fényében. Másfelől, a partneri együttműködés nem csak a további tőke aktiválását és bevonását jelenti a tevékenységbe, hanem a további szakértelmét és gyakorlatét is. Ez akkor a legértékesebb, ha a nyilvános politikai szakértelem társul vállalkozói szakértelemmel a magánszférából, és helyi szakértelemmel a helyi közösségből (az újjászervezésre kijelölt környék lakói és helyi érdekeltségű személyek). Végül, segíthet főleg a helyi lakosok tervezésbe és kivitelezésbe való bevonása kialakítani a tulajdonjog és felelősség erősebb érzését az újonnan véghezvitt fejlesztések későbbi használói között, motiválva őket a fejlesztésekre való vigyázásra, és a későbbi javításokban való aktív részvételre. Az ilyen partneri együttműködési tervek kezdeti fázisában erős figyelmet fordítottak az úgynevezett Nyilvános Magán Partneri Együttműködés -re. Akkoriban főleg azért, mert szükséges volt további pénzügyi forrásokat fellelni a nyilvános újjászervezési kezdeményezésekhez. Az első hullámban sok sikeres partneri együttműködési tervet valósítottak meg, valamint programokat és stratégiákat, amiket európai támogatással együtt finanszíroztak. Ezeknél mindig bizonyítani kellett, hogy a magánszektor is aktívan részt fog venni az ilyen tevékenységekben. Később rájöttek, hogy nem mindig ez a nyilvános-magán elem volt a partneri együttműködésben a legfontosabb probléma és ok, hogy legyőzzék az egyszemélyes megvalósítás korlátait. Egyfelől rájöttek, hogy a nyilvánosnyilvános-partneri együttműködé-sek már komoly kihívást jelentenek, mert minden kormányzati szinten (nemzeti, regionális, valamint helyi szinten) nehéz volt elérni a különböző részlegek közötti kooperációt és együttműködés kialakítását a közpénzek felhasználásával. Így, abban a fázisban az egyik hangsúlyt az összes fontos közigazgatási részleg stratégiai együttműködésére fordították. Ez a harc a mai napig folyik, és még nem végződött megfelelő eredménnyel Európa minden régiójában és városában. Továbbá, egyre inkább rájöttek, hogy a lakosok és a különböző célcsoportokat képviselő non-profit szervezetek a legfontosabb forrásai a helyi irányelveknek és a sikeres projekt megvalósításnak. Így, a jelenlegi állás szerint, ahol az Acquis Urban -t felfejlesztették, a figyelem nem csak a Nyilvános-Magán- Partneri Együttműködéseken van, hanem egyértelműen elfordult az átfogó Helyi Partneri Együttműködés felé, ahol mindenkinek, aki hozzá tud járulni egy újjászervezési vagy fejlesztési stratégia sikeréhez, aktívan részt kell venni. Az ilyen sikeres helyi partneri együttműködések helyi és regionális szinten nem alakulnak ki csak úgy egyszerűen, hanem stratégiai fejlesztési hozzáállás kell. A sikerüknek több előfeltétele van: Már a tevékenységek megkezdésekor kialakulnak a sikeres és fenntartható partneri együttműködések. Azok a stratégiák, amelyeket egyszerű nyilvános tevékenységként kezdtek, amibe a későbbiek során engedték be a többi partnert, a legtöbb esetben nem voltak sikeresek. Az olyan példák megmutatták, hogy nagyon lényeges minden olyan partnert már a kezdetektől bevonni, akikre a későbbi megvalósítás során szükség lehet. Csak akkor lehet egy partner elkötelezett munkatárs, és akkor lesz motiválva, hogy saját erőforrásait is befektesse a stratégia sikerébe, ha részese volt a stratégia meghatározásának és a későbbi tevékenységek megtervezésének. Az átfogó partneri együttműködés egy másik fő eleme a közös célok és feladatok közös, és nagyon részletes meghatározása. Az integrált hozzáállás természetéből adódik, hogy általában nagyon összetett céljai vannak. Annak érdekében, hogy megegyezzenek a konkrét célokban, fel kell azokat osztani részletes tevékenységi célokra gyakran szétválasztva a célpontokat és az emberekre irányuló célokat [képzés, foglalkoztatás, képességnövelés, stb.], helyekre irányulókat [nagyobb vonzás, újjászervezett lakáskészletek, több kereskedelmi tevékenység], és az eljárásokra irányulókat [fejlettebb együttműködés, megosztott felelősség, demokratikusabb és alapvető eljárások, stb.]. Ebből a szempontból, a hagyományos PPP-kifejezés [Nyilvános-Magán-Partneri Együttműködés] új értelmezést kaphat abban az értelemben, hogy mindegyik stratégiának meg kellene határoznia (minden partnerrel közösen), hogy milyen azonnali, középtávú és hosszútávú hatást akar elérni az Embereken, a Helyen és az Eljárásokon. Amikor közösen, részletesen meghatározzák a közös célokat, amiket el akarnak érni, elengedhetetlen minden partnerrel olyan megbízható megegyezést kötni, amiben részletezik mindegyik partner hozzájárulását és felelősségét. A brit városi irányelvek esetében már a korai stádiumban bevezették a Partneri Együttműködési Nyilatkozatot, ami sok esetben, általánosságban fejezte ki az elkötelezettséget. Az elmúlt években a tendencia arra hajlott, hogy az ilyenfajta elkötelezettséget és felelősséget formálisabb és megbízhatóbb módon dokumentálják, például az összes partner közötti szerződéssel. Ez szólhat a partnerek közötti formális vízszintes egyezményről regionális vagy helyi szinten, de gyakran olyan egyezményeknél használják, amik támogatják a nemzeti [társ-finanszírozó] kormányok szintjei és a városok közötti vertikális együttműködést. Ez nagyon gyakori a holland vagy az olasz városi irányelvek esetében. 7

7 8 Az egyik legalapvetőbb szabály, és a sikeres partneri együttműködés előfeltétele, hogy minden egyes résztvevő partnernek mindenképpen nyerő helyzetet kell kialakítani. Csak akkor lehet minden partnerrel elérni hosszantartó együttműködést, hasznos hozzájárulást és elkötelezettséget, ha minden partner látja, hogy van eredménye saját szervezésének és céljaiknak, ha látják, hogy a partneri együttműködés saját szándékaik és céljaik eléréséhez is hozzájárul. Gyakran még fontosabb, hogy az együttműködés, hasznos hozzájárulás és elkötelezettség végig meg is maradjon a városfejlesztési és újjászervezési integrált stratégiák és programok megvalósításának teljes időszaka alatt. Az Integrált Városi Újjászervezés Vertikális Együttműködési Kihívása Már említettük, hogy az ilyenfajta partneri együttműködésnek főleg egy nagyon erős, horizontális dimenziója van. Minden érdekelt partnert aktiválni kell minden idevágó irányelv szinten. A partnereket be kell vonni a közös munkába, és együtt kell nekik működni. A városi vezetés mai formájában, a vertikális partneri együttműködés és kapcsolat eleme egyformán fontos új kihívásokat jelent, de több szempontból lehetőségeket is: Mivel egyre nagyobb figyelem fordul a városrészekre koncentráló kezdeményezésekre és programokra, az európai városok politikai és közigazgatási rendszereinek ki kell fejleszteniük a városrészek partneri együttműködésének új formáit. Főként a Nyugat-európai országokban már rájöttek, hogy az ilyenfajta együttműködést csak úgy lehet sikeresen elérni, ha megszervezik a helyi közösségeket és városrészeket, és azok képzett segítséget kapnak ahhoz, hogy hozzájáruljanak a helyi partneri együttműködéshez. Ez a Városrész Igazgatás különböző formáinak kifejlődéséhez vezetett, főleg a hatványozottan hátrányos helyzetű városrészek átfogó újjászervezésének esetében. A legtöbb európai régióban és városban, egyaránt elengedhetetlen a városok és azok regionális hatóságai közötti jó együttműködés, a városi irányelvek keretében. Németországban, ahol a Länder fontos szerepet játszik a városi irányelvekben, nagy hagyománya van az ilyen bízó együttműködésnek a regionális minisztériumok és a helyi hatóságok között. Felfejlesztették az Acquis Urban -t és megalakították a Irányító Hatóságokat regionális szinten, hogy kezeljék az Európai Struktúrális Alapokat. A régiók és városaik közötti, városi irányelvekben való jó együttműködés ezen jellemzője, fontos téma lett az Európai Unió összes tagállamában. Ezért, új formái jelennek meg az ilyen együttműködésnek a legtöbb tagállamban, olyan kezdeményezésekkel, mint a Régiók a Gazdasági Változásért vagy az URBACT II-Hálózatok a Gyorsított Címkével, amik elengedhetetlen támogatást nyújtanak. Vezetik a résztvevő régiókat és városokat ebben a feladatban, és általános tanulságokat vonnak le, amiből egész Európában tanulhatnak. A regionális szintnek, mint fontos partnernek a megerősödése a városi irányelvekben természetesen nem csökkenti a nemzeti hatóságok és minisztériumok felelősségét, hogy megtalálják a városaikkal való vertikális együttműködés jó formáit. A holland, német és brit városi irányelvek már sok éve azt mutatják, hogy milyen fontos további értékeket jelenthet az ilyen vertikális együttműködés. Az elmúlt években, az olyan közösségi kezdeményezések, mint az URBAN I és az URBAN II, a nemzeti kormányok és városaik közötti vertikális együttműködés újonnan kialakított sikeres formáihoz vezettek, az olyan országokban, mint Spanyolország, vagy Olaszország. Ezáltal, ezek az országok fontos új lökést kaptak egy nagyobb cél eléréséhez, hogy megoldják problémáikat és a kihívásokat ezzel az újfajta partneri együttműködéssel, nemzeti, regionális és helyi szinten. Természetesen, fontos eleme a sikernek a beszéd a városi irányelvekben való vertikális együttműködésről, és az európai szinten való partneri együttműködésről. Itt, mint sok tagállam és városainak együttműködése esetében, figyelembe lehet venni a szubszidiaritás elvét, de ugyanakkor, engedni kell az erők sikeres egyesülését. A vertikális együttműködés ezen szálának, természetesen, jelentős anyagi vonzása van, és a városi irányelvek egyik fő anyagi forrása a tagállamokban, az Európai Strukturális Alap. A vertikális együttműködés ugyanolyan fontos eleme a szakértelem és jó gyakorlat átadása. A Hatványozottan Hátrányos Helyzetű Városrészek Integrált Újjászervezésének Különleges Kihívása Minden európai város közös problémája a városokon belüli szociális polarizáció, és a szociális, környezeti és gazdasági problémák felhalmozódása a hátrányos helyzetű városrészekben. Ezek a városrészek olyan nagyvárosokban is megtalálhatók, mint London, Bécs, vagy Párizs, gazdasági sikereik és növekedésük ellenére. Más régiókban szélesebb szerkezeti problémák részei. Az volt az URBAN I és II közösségi kezdeményezések és UPPk lényege, hogy megbirkózzanak ezekkel a problémákkal. Ennek a közösségi kezdeményezésnek a két fázisa után, ezeket a próbálkozásokat felfejlesztették a tagállamok és régióik Cselekvési Programjába. Ehhez széleskörben felhasználták az úgynevezett Acquis Urban -t az egész Európai Unióban, és további új tapasztalatot adtak különböző irányelvek kontextusában. Most ezek az erőfeszítések régen szerzett gyakorlatra épülhetnek, és főleg a következő tapasztalatokat kell figyelembe venniük: A városrészekre alapuló integrált programok megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy csak a nagyon átfogó programok adják meg a fenntartható fejlődés és eredményesség esélyét. A [hatványozottan] hátrányos helyzetű városrészek összetett helyzetével nem lehet sikeresen megbirkózni, ha különböző megközelítésre osztják fel őket, amik a politikai vagy közigazgatási felelősségek mesterséges vonalait követik. Ez azt jelenti, hogy a sikeres programok a hátrányos helyzetű városrészek újjáélesztéséért és annak a

8 lehetőségéért, hogy [vissza-] integrálják őket a környező városba és régióba, mindig működni fognak partneri együttműködésben. Ebben benne van nem csak minden potenciális partner, aki hivatalosan felelős a szóban forgó irányelvért, hanem minden olyan potenciális partner is, aki hozzá tud járulni a fenntartható megoldások kidolgozásához és megvalósításához. A hátrányos helyzetű városrészeknek nincs szükségük rövidtávú, vagy alkalmi megoldásokra, hanem hosszútávú stratégiákra, mint ahogy a sok URBAN I és URBAN II program bebizonyította, szerte Európában. Ezek legalább egy ötéves, megbízható, operációs keretet adtak. Sok URBAN I és II program tapasztalata egyformán megmutatta, hogy a programterület megtervezése nagyon lényeges a lehetséges siker és eredmények eléréséhez. A formálisan kijelölt területek határain belül, nem csak városaink legproblematikusabb területeit és részeit kell megjelölni. Elengedhetetlennek látszik, hogy az olyan programterületekben szintén benne vannak olyan lehetséges területek, amiket az új növekedés és fejlesztés kezdőpontjainak lehetne használni. Nagyon szorosan kapcsolódik a közelmúlt tapasztalatainak utolsó következtetéshez egy másik megfigyelés. Sok esetben, a hátrányos helyzetű városrészek újjászervezése, még az integrált újjászervezés is, továbbra is bizonyos megbélyegzési tendenciákat hordoz magában. Alacsony szintű gazdasági lehetőségeket dolgoznak ki és vezetnek be a hátrányos helyzetű városrészekben, míg a város többi részében fejlettebb gazdasági lehetőségeket fejlesztenek ki és valósítanak meg. Ez rosszminőségű munkalehetőségeket teremt a hátrányos helyzetű városrészekben, valamint nagyon korlátolt esélyt a növekedésre, a függetlenné válásra, valamint a városi, és regionális életbe és fejlődésbe való valódi integráció elérésére. Ezért, a modernebb hozzáállás megpróbál szisztematikus kapcsolatot létesíteni regionális és a várost átfogó növekedési lehetőséggel, és a hátrányos helyzetű városrészek újjászervezésével. A hátrányos helyzetű városrészek így részeseivé válnak az átfogó fejlesztésnek a növekvő versenyképesség elérése céljából, összekötve ezt a szociális kohézió elérésének céljával. új tagállamok városainak, hogy a hátrányos helyzetű városrészek érdekes területek lehetnek magánbefektetőknek és a magántőkének. A korábbi hozzáállást, ami a többi területet vette figyelembe magánbefektetésre és ítélte versenyképesnek, a hátrányos helyzetű városrészeket pedig kizárólag a közszféra felelősségének vette (aminek csak folyamatos támogatás és segítség kell), leküzdötték. Ez főként a sok URBAN I és II program hatására sikerült, így most már mindenféle típusú városrészt egyre inkább figyelembe vesznek, és egyformán fejlesztik a lehetőségeiket és adottságaikat. Városi szinten egyértelművé vált, hogy az ilyen területfüggő hozzáállást bele kell kombinálni egy szélesebb stratégiai keretbe. Főleg a holland példák mutatták meg, hogy a hátrányos helyzetű városrészek sikeres [vissza-] integrálását legjobban úgy lehet városi szinten elérni, hogy egyszerre és rendszerezetten összefognak minden, az egész városra kiható stratégiát a területfüggő, és a célcsoportokra irányuló stratégiákkal. Regionális szinten, főleg Németországban, Hollandiában, de Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban is azt mutatták a tapasztalatok, hogy a különböző városok és régiók programterületei közötti hálózat kialakítása pozitív hatással lehet az egyéni helyi programokra és stratégiákra. Ezt, különböző országokban, megegyező internetes programokkal támogatták a szisztematikus tapasztalatcsere és terjesztés érdekében, valamint továbbképzési programokat szerveztek az integrált helyi stratégiák és programok megvalósításában résztvevők számára. Az elmúlt évtizedekben, transznacionális és európai hálózatok lényeges mértékben hozzájárultak az Európát átfogó szakértelem és innováció kialakításához és terjesztéséhez. Ebbe tartoznak a korai formák, mint a Quartiers en Crise -hálózat, ami különálló cserét és tanulmányi lehetőséget kínált szakemberek, politikusok és lakosok számára. További hálózatok a rendkívül sikeres nemzeti URBAN I és II hálózat Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban, valamint a német-osztrák hálózatok, és a mostani, folyamatban lévő tevékenységek, amiket az URBACT Program támogat. Ugyanakkor, ez azt jelenti, és ez nagyon fontos főleg az 9

9 10

10 B. A RegGov Hálózat Partnervárosai és Régiói B.1 Bevezetés Az URBACT II Program már előre meglátott olyan programszintű innovációt az újonnan megkövetelt hálózati tevékenységek elemein keresztül, ami biztosítja a helyi irányelvekre való jobb hatást, mint amit sok URBACT I hálózatban el tudtak érni. Ezt főként az olyan elemek kötelező bevezetésével tudták elérni minden résztvevő városban, mint a Helyi Tevékenységi terv és a Helyi Segélycsoport. A felelős Irányító Hatóságok strukturált beintegrálása a RegGov hálózatba további lehetőségét kínálja annak, hogy a hálózati tevékenységeket ne csak szisztematikusan beintegrálják a szélesebb helyi vitákba és döntéshozatalba, de jobb esélyük legyen arra, hogy valódi integrált projektekhez vezessenek, amiket részben a Strukturális Alapokból finanszíroznak. Annak érdekében, hogy ezek az újonnan megszerzett lehetőségek minden partnervárosban gyakorlati eredményekhez vezessenek valódi hatással a helyi irányelvekre és projektekre, a következő elemek váltak a RegGov hálózat Fejlesztési Fázisának részévé: A Fejlesztési Fázis során, minden egyes partnervárosba kétnapos ismeretgyűjtő látogatásra utazott a vezető szakértő. A kimondottan struktúrát munka megbeszéléseken kritikusan megvitatták minden egyes város szándékait és terveit. A városok egy gyakorlott európai szakembertől kaptak olyan tanácsot, amit bele lehetett dolgozni a helyi munkatervbe, reális esélyt teremtve arra, hogy a munkatervet végre tudják hajtani a RegGov hálózat élettartama alatt, és annak valódi és reális hatása legyen. Ezeken a találkozókon a munka megbeszélésekbe bevontak olyan kulcsembereket, egyesületeket és szervezeteket, akiknek a támogatása elengedhetetlen lesz a helyi hatóságok céljainak eléréséhez, és a Helyi Akcióterv sikeréhez. Ezeken a találkozókon megbeszélték a helyi hatóságok terveit az összes lehetséges partnerrel, kiegészítve az ő ötleteikkel, helyismeretükkel, és szakértelmükkel. Mindegyik partnerrel tisztázták, hogy ők konkrétan hogyan fognak hozzájárulni a tervek sikeréhez: a helyi segélycsoportokban való aktív részvételükkel. Továbbá, minden résztvevő városba történt ismeretgyűjtő látogatás része volt a polgármesterrel, és/vagy a felelős helyettes polgármesterrel történő találkozás. Ennek az volt a célja, hogy biztosítsák, hogy csak olyan területeket és terveket vettek bele a RegGov munkatervbe, amikbe a helyi politikusok készen állnak és hajlandóak valódi forrásokat fektetni az elkövetkező években. Biztosítani kell, hogy a hálózat nem gyárt a fiókba szánt integrált terveket, hanem igazán megvalósíthatóakat, erős politikai akarattal a hátuk mögött. Ezen felül, minden egyes ismeretgyűjtő látogatás során megtárgyalták és érvényesítették ezt a tervezést, és sok esetben változtattak rajta struktúrát viták során a felelős Irányító Hatóságok képviselőivel, hogy biztosítsák, hogy ezek a Helyi Akciótervek össze vannak hangolva a Regionális Cselekvési Programmal, valamint a Irányító Hatóságok céljaival a következő évekre. Ez nem jelenti a Cselekvési Programból származó finanszírozás automatikus elérését, hanem azt jelenti, hogy a jó minőségű integrált terveknek valódi esélye lesz a későbbiek során az anyagi támogatásra. Hálózati szinten a részletes célok és munkaterv közös kifejlesztését a RegGov hálózat Fejlesztési Fázisához, két szeminárium segítette, amit minden partnernek megszerveztek a Fejlesztési Fázis során: A hálózat Fejlesztési Fázisa finanszírozásának elfogadása után nem sokkal, a partnerek találkoztak egy kétnapos szemináriumon, amit a svéd partner, Södertälje szervezett. Ez a szeminárium egyesítette először az eredeti öt partnert (akik közösen adták be finanszírozási támogatási kérvényüket), azzal az öt partnerrel, akiket a Fejlesztési Fázis első néhány hetében találtak. Ennek a szemináriumnak a fő célja az volt, hogy minden partnert személyesen megismerjenek, és együtt megtervezzék és megszervezzék az összes tevékenység tartalmát és szervezését, amit a hálózat Fejlesztési Fázisának során kell végrehajtani. A Fejlesztési Fázis végén egy másik szemináriumot szerveztek. Ezt az egynapos szemináriumot Düsseldorfban tartották, és főként a közös költségvetés és közigazgatás tervezésére koncentráltak, valamint a hálózat munkaprogramjának végső döntéshozatalára. Ennek a munkának az eredményeit bemutatjuk ebben a fejezetben. Az eredmények, a RegGov partnerek közötti személyes és távoli együttműködések és közös munka első sikeres termékei. Ezeknek a partner leírásoknak a fő részét a partnerek írták a Városi Dosszié részeként. A maradék munka, amit a Vezető Partnernek és Vezető Szakértőnek kellett elvégezni, az volt, hogy: ellenőrizzék a tartalmat, nyílt kérdéseket vitassanak meg az ismeretgyűjtő látogatás során, és javaslatokat tegyenek a hálózat szemszögéből, és aztán végezzék el a szerkesztést, és alakítsák a Városi Dossziékat a partnerekről szóló összefüggő bemutatóvá ehhez a fejezethez, ami az összes RegGov partner első közösen kifejlesztett terméke. 11

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek.

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek. Harc a tartós munkanélküliség ellen Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Európai Bizottság A fordítás az Oktatási Minisztérium megbízásából az eredeti angol nyelvű

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Eredmények és tapasztalatok A projekt az Európai Unió

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Regionális stratégiák és a népesség elöregedése Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Martin Ferry, Európai Politikák Kutatóközpontja, Strathclyde-i Egyetem Richard Baker, Age Concern England.

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség 2014 Az Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu

A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A kiadvány az MNVH LEADER szakosztály megbízásából, a TRANSLEADER projekt keretein belül készült. www.transleader.webnode.hu

Részletesebben