12 hét Online Tréning

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12 hét Online Tréning"

Átírás

1 12 hét Online Tréning 12. rész Edzéselmélet III. írta: Kozaróczy Tibor

2 2 Ahogy az előző részben már tárgyaltuk, vázizmaink működését az idegrendszer motoros részei irányítják. A közvetlen parancsokat a gerincvelő mellső szarvában illetve az agyidegi magvakban elhelyezkedő motoneuronok adják. Azt is említettük, hogy egy-egy motoneuron több izomrostot irányíthat és irányit, azaz egy motoneuronnak több beosztottja is van, azonban minden egyes izomrostnak csak egy főnöke lehet, azaz minden izomrostot csak egy motoneuron idegez be. A motoneuront és az általa beidegzett izomrostokat motoros egységeknek nevezzük! Vázizmaink munkába vonása motoros egységenként történik, minél több ilyen motoros egység aktiválódik, annál intenzívebb izom kontrakció jön létre és annál nagyobb erőkifejtés válik lehetővé. Az aktivált motoros egységek kiosztása az elvégzendő feladat természetével függ össze, ám az edzések hatására változik. Azaz fejleszthető! Edzett alanyok hatékonyabban voltak képesek aktiválni a négyfejű combizmaikat közvetlenül az után, hogy szubmaximális terheléssel kifárasztották azokat. Mindez azt sugallja, hogy erősebb idegrendszeri mozgósítás történik a kifáradás után, edzett egyének esetén. - Behn Az edzések hatására tehát egy tanulási folyamat zajlik le, melynek nyomán egyre hatékonyabban leszünk képesek munkába vonni izmainkat. Az edzés, mint olyan azonban itt és most egy túlzottan általános fogalom, ugyanis az eltérő edzés módszerek, technikák ilyetén hatása eltérő! De nézzük részletesen, hogy miről is van szó! Egy adott izom kontrakció erősségének növelésére három alapvető lehetőséget szokás kiemelni: 1. Fokozhatjuk az egyes izomrostok aktivációjának mértékét (a motoneuronok tüzelési frekvenciájának, azaz az akciós potenciálok frekvenciájának növelésével). 2. Fokozhatjuk az aktív, azaz bevont motoros egységek számát (besorozás vagy recruitement ). 3. Fokozhatjuk a szinkronizációt. Az izom motoros egységei az egyes mozgások során, aszinkron módon aktiválódnak, azaz az adott mozgásnak megfelelő sorrendben. Ez fontos az egyes mozgások rendezettsége miatt, ám csökkenti a pillanatnyi kontrakciós erőt. Minél inkább képesek vagyunk ezt szinkronba hozni, annál erőteljesebb kontrakciót érhetünk el. Ezt nevezzük szinkronizációnak. Csupán 6 hetes ellenállásos edzés nyomán is jelentős mértékben javuló szinkronizációt regisztráltak. (Érdekes azonban, hogy a kapcsolódó tanulmányok szerint a szinkronizáció jelentősége csekély, és sokkal inkább a szekvenciális hatékonyság javulása játszik szerepet az erőnövekedésben.) Először nézzük, hogyan is dönti el a szervezetünk, hogy mely motoros egységeket fogja munkába! Denny-Brown és Pennybacker 1938 amiotrófiás laterál szklerózisban szenvedő betegeket vizsgálva regisztrálta azt először, hogy specifikus mozgások mindig azonos motoros egységek aktivációjával indulnak. Később Henneman macskák izomzatának működésén keresztül vizsgálta részletesen a jelenséget. Ennek nyomán vált világossá, hogy az intenzívebb kontrakcióhoz egyre több és egyre nagyobb motoros egységek kerülnek bevonásra, pontosabban, hogy a besorozás egy meghatározott rend szerint történik a kisebb motoneuronoktól haladva a nagyobbak felé. Ez az un. méretelv, de szokás Henneman törvényeként is emlegetni. Minél kisebb a motoneuron, annál alacsonyabb ingerküszöbbel is

3 3 rendelkezik, így első körben e motoneuronok és az általuk beidegzett rostok aktiválódnak. A méretelv azóta az egyik leginkább alátámasztott neurofiziológiai alapelvé lett. A méretelvből következik az is, hogy a legkisebb motoros egységek egyben a legtöbbet használt motoros egységek is, így szükséges, hogy ők legyenek a leginkább ellenállóbbak a fáradtságnak is. Ez alapján beszélhetünk gyorsabb és lassabb motoros egységekről. A lassabb motoros egységeket kisebb és alacsonyabb ingerküszöbű motoneuron, alacsonyabb vezetési sebességű axon és elsősorban az aerob tevékenységre hangolt izomrostok jellemzik. A gyorsabb motoros egységeket nagyobb és magasabb ingerküszöbű motoneuron, gyorsabb vezetési sebességű axon és elsősorban robbanékony és anaerob tevékenységre hangolt izomrostok jellemzik. A motoneuron típusa tehát meghatározza a beidegzett izomrostok típusát is, és itt kapcsolhatjuk össze a méretelvet az izomrost típusokkal. Egy pici gyorstalapú a rosttípusokról a dolog megértéséhez! A vázizmokat felépítő rostok nem homogének, azok funkcionális és morfológiai különbségeket mutatnak. A mechanikai sajátosságok vizsgálata kimutatták, hogy vannak gyors kontrakciós és relaxációs sebességű rostok, ezek gyors és nagy erőkifejtésre képesek, ám nagy fáradékonyság jellemzi őket, ezt a típust II B típusú rostnak hívják. A másik szélsőségként pedig léteznek lassú kontrakciós és relaxációs idejű rostok, melyek alacsonyabb erőkifejtésre képesek, ám lényegesen jobban ellenállnak a fáradtságnak, ezek az I A típusú rostok. Emellett vannak a két szélsőség között átmeneti jellemzőkkel bíró rostok, un. II A típusú rostok. A további vizsgálatok a miozin láncok izoformái alapján a két szélsőség között több átmeneti típust is azonosítottak. A rostok mechanikai jellemzői mellé eltérő biokémiai és energetikai sajátossággal is bírnak. A II B típusú rostokban az anaerob glikolízis dominál, ezért kisebb mitokondriális és kapilláris sűrűséggel rendelkeznek, nagyobb mennyiségben vannak jelen az anaerob glikolízis enzimjei és jelentős glikogénraktárakkal rendelkeznek. Ezek a típusú rostok képesek a legnagyobb erejű kontrakció elérésére, és ezek a típusú rostok rendelkeznek a legnagyobb növekedési potenciállal! Ők a leginkább hipertrófiára képesek. Ezzel szemben az I A típusú rostok az aerob anyagcsere-utakra vannak hangolva. Ennek kielégítésére nagy kapilláris és mitokondrium sűrűség jellemzi őket, relatíve nagy oxigénraktárakkal (mioglobin) és kisebb glikogén raktárakkal rendelkeznek. Nagy a citrátkör, a béta-oxidáció és az elektron transzportlánc enzimeinek koncentrációja. Emellett lényegesen kisebb mértékben képesek hipertrófiára! A II A típusú rostok minden tekintetben átmenetet képeznek. A fentiekből, ami minket a jelen téma szempontjából érdekel, azaz az, hogy a II B típusú rostok az anaerob ATP termelésre vannak beállítva. Erősek, hamar kimerülnek, és nagyon tudnak nőni, és ahogy láttuk magas ingerküszöbbel rendelkező, nagyobb motoneuronok idegezik be őket. Az I A típusú rostokban az aerob anyagcsereút dominál, nem annyira erősek, de sokáig bírják és alacsonyabb ingerküszöbű, kisebb motoneuronok idegezik be őket. A II A típusú rostok pedig keverékek az egyes jellemzőket illetően.

4 4 A kérdés ezek után az, hogy hogyan vonhatjuk munkába a legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező rostokat is, azaz: Milyen módszerekkel maximalizálhatjuk a bevont rostok száma a méretelvnek megfelelően? Milyen lehetőségünk lehet a méretelv megkerülésére? A szakemberek többsége szerint a méretelv mind izometrikus, mind lassú, mind gyors mozgások esetén érvényes és meghatározza a besorozási sorrendet. (Enoka & Fuglevand 2001; Ivanova et al. 1997; Masakado et al. 1995; Desmedt & Godaux 1977). Néhány szakember és publikáció azonban a méretelvtől eltérő besorozási sorrend lehetséges jelenlétére hívja fel a figyelmet legalább két esetben. A gyors és hirtelen kontrakció alatt a gyors rostok szelektív kontrakcióját figyelték meg amennyiben az izom ellazult a mozdulat előtt, nagy erőkifejtést igényelt és minimális idejű volt (Grimby és Hannerz). Egy másik ilyen violáció az excentrikus kivitelezés esetén lehetséges (Nardone). Mielőtt ezt a két a méretelvre fittyet hányó lehetőséget tárgyalnánk, közelítsünk a méretelvnek megfelelően! A kérdés első körben tehát az, hogy hogyan maximalizálhatjuk a bevont motoros egységek számát, vagyis hogyan vehetjük rá a legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező motoros egységeinket a munkára. A módszerek, technikák csoportosítása sokféle és sokszínű lehet, én nem szeretnék semmilyen sémához ragaszkodni, nem törekszem teljes körűségre, mert ebben a témában ez csak egy rózsaszín ábránd lehetne. Egyszerűen csak megpróbálok olyan dolgokat elővenni, amelyek hasznosak lehetnek, egy olyan rendszerezésben, ami azt gondolom viszonylag könnyen áttekinthető. 1. Az agonista fokozott aktivációja 1/a. Maximális erőfeszítés módszere Zatsiorsky az erőfejlesztés módszereit vizsgálva négy típust definiált: 1. maximális erőfeszítés módszere: a lehetséges maximális nagy súly alkalmazása, 2. repetíciós erőfeszítés módszer: szubmaximális súly emelése a maximális ismétlésszámig (bukásig), 3. szubmaximális erőfeszítés módszere: szubmaximális súly emelése nem maximális ismétlésszámig (bukás elkerülése), 4. dinamikus erőfeszítés módszere: szubmaximális súly emelése, maximális sebességgel. Zatsiorsky tézisei szerint a maximális erőfeszítés módszere felsőbbrendűnek tekinthető az intramuszkuláris koordináció fejlesztésére, lévén maximális számú motoros egység aktiválódik, azaz a magas ingerküszöbű motoneuronok is aktiválódnak. Fleck and Kraemer is hasonló következtetésekre jut: A magas ingerküszöbbel rendelkező motoros egységek munkába vonása inkább nagy ellenállást (3-5 RM) igényel, mint könnyebb terhelést (12-15RM).

5 5 De rengeteg szakember idézhető még hasonló tézisekkel, és valójában az elmúlt 20 év a fentiek jegyében telt el, és a terület legnagyobb szaktekintélyei egyetértettek/egyetértenek a maximális erőfeszítés ilyetén előnyeiben. Két dolgot kell azonban kiemelnünk ezzel kapcsolatban. Egyrészt a módszernek korlátai vannak, másrészt a fenti tézisek messze nem egyértelműen helyesek. A módszer korlátainak oka, hogy rendkívül kimerítő a központi idegrendszerre és az ízületekre, ínakra nézve így bevethetősége korlátozott. Emellett az izomhipertrófiát tekintve kevéssé hatékony. Behm a Neuromuscular Implications and Applications of Resistance Training című publikációjában a következőképpen fogalmaz: A maximális erőfeszítés módszere az ellenállás magas intenzitása, ám alacsony volumene miatt nem okoz jelentős hipertrófiát. Amennyiben a módszert önmagában szemléljük és kizárólagossá tesszük akkor ez így is van, de valójában minden módszer korlátolt, ha kizárólagossá tesszük. Az izomnövekedés típusait tárgyalva láttuk azt, hogy a hipertrófia eltérő típusait eltérő módszerek stimulálják és láttuk a maximális (illetve ahhoz közeli) súly használatának szerepét a miofibrillumok számának növelésében. Az 1RM %-ának megfelelő súlyterhelés (ami általában 1-4 ismétlést tesz lehetővé) a legkevésbé sem haszontalan a hipertrófiát illetően, azonban annak elsősorban egy típusát illetően szolgáltathat számunkra előnyöket. Ez valóban, kevésbé látványos és gyors, mint a szarkoplazma hipertrófiája, ha azonban a cél a genetikailag lehetséges maximális izomtömeg felpakolása, akkor semmi esetre sem léphetünk át felette. Különösen azért, mert lehet egy további előnye is, méghozzá a fentiek szerint az intramuszkuláris koordináció fejlesztésében. Ez a fajta maximális, illetve ahhoz közeli terhelés (legalábbis a fenti szakemberek tézisei szerint) maximális számú motoros egységet von be a munkába, azaz a legmagasabb ingerküszöbű motoros egységek is munkába állnak, javul a szinkronizáció, azaz az ilyen típusú munka javítja a neurológiai hatékonyságot. Gyakorlatilag megtanítja a szervezetünk, hogy minél több motoros egységet legyen képes munkába állítani. Ez így remekül hangzik, de nem lenne nyugodt a lelkiismeretem, ha ennyivel lezárnám a témát, mert a dolog nem ilyen egyszerű és egyértelmű. A maximális erőfeszítés módszerének az intramuszkuláris koordináció fejlesztésében betöltött szerepét olyan szakemberek emelték ki és tették elméleteik részévé, mint Zatsiorsky, Kraemer, Hatfield, Brown, Newton, Fleck és sorolhatnánk még. Ennek ellenére és ezzel együtt az elmélet helyességét vitatják! Ami a terhelés nagyságát illeti Carpinelli egy meglehetősen részletes meta-analízist végzett a heavier-is-better, azaz a nehezebb-jobb elmélet megcáfolása érdekében. Tanulmányában 38 olyan publikációt idéz melyben a magasabb terhelés ilyetén felsőbbrendűségét hirdetik (többek között a fenti szakemberek is), ám a kapcsolódó irodalmak áttekintése után arra a következtetésre jut, hogy e publikációk csak feltételezésekre épülnek, és nincs mögöttük valós tapasztalati bizonyíték. Az empirikus kutatások áttekintése nyomán ugyanis egyetlen olyan tanulmányt talált mely bizonyítja, hogy a nagy súlyterhelés hatékonyabb az erőfejlesztés világában, miközben 20 olyat, mely hasonlóan hatékonynak találta a mérsékelt terheléssel végzett edzéseket! Carpinelli szerint a fenti szakemberek feltételezései csupán elméleti síkra épülnek, ám valójában ezek az elméleti agyalgatások a méretelv félreértelmezésével születtek. Ennek nyomán nem állhatják meg a helyüket, és ezért nem állnak és állhatnak mögöttük gyakorlati bizonyítékok sem:

6 6 A progresszív besorozás elve az alacsony küszöbértékű motoros egységektől a magasabb küszöbértékű rostok felé nem változik az alkalmazott ellenállás változásával (pl. 3 RM, 4 RM, 5 RM, 12 RM, 13 RM, 14 RM or 15 RM), mert a sorozat befejeztével az erőfeszítés mértéke azonos maximális. Így Fleck és Kraemer azon állítása, hogy a magasabb ingerküszöbbel rendelkező motoros egységek besorozásához nagy terhelés (3-5RM) szükséges és nem valósulhat meg alacsonyabb terhelésnél (12-15RM), a méretelv félreértelmezéséből fakad. Carpinelli szerint tehát a magasabb ingerküszöbű motoros egységek besorozása nem a súlyterhelés, hanem az erőfeszítés mértékétől függ, és az erőfeszítés hasonló mértékű egy kifáradásig végzett sorozat utolsó ismétlésében, akár 5 ismétléses, akár 12 ismétléses sorozatról legyen szó. Ezt a nézetet erősítette meg Behm 2002-es tanulmánya is, melynek során alkalmazott edzésprotokollok, három különböző terhelési szint ellenére (5, 10 és 20 RM) a motoros egységek hasonló aktivációs szintjét produkálták ( %). Kutatásunk nem erősítette meg azt a sokat emlegetett tézist, miszerint a maximális erőfeszítés módszere (súlyterhelés nagyobb, mint 6RM) nagyobb neurológiai adaptációt produkál Akit a téma részletesebben érdekel, annak javaslom Carpinelli The Size Principle And A Critical Analysis Of The Unsubstantiated Heavier-Is-Better Recommendation For Resistance Training című tanulmányát. Az igazság az, hogy nagyszerű lenne ezen a területen igazságot tenni, de nem gondolom, hogy ezen a bolygón ma bárki is képes lehetne erre. Rengetegen próbálnak és próbáltak ilyet művelni, nem csupán Carpinelli, de nemrégiben többek között Scott Abel is egy remek cikksorozatot írt a témáról, azonban ez sem kisebb mértékben állt elméleti agyalgatásból és ködös, legkevésbé sem egyértelmű következtetésekből. Véleményem szerint ez jelenleg egy olyan terület, ahol az empirikus kutatások (ez eddig alkalmazott eszközök miatt) többségükben nem adhatnak megfelelő támpontot. Ezért én nem vetném el a maximális erőfeszítés módszerének ilyetén felsőbbrendűségének mítoszát, különösen azért mert, ahogy láttuk a hipertrófiát illetően mindenképpen tehet olyat értünk, amire más nem képes. Gyorsan hozzáteszem azonban, hogy a módszer nem minden körülmények között és nem mindenki számára alkalmazható! A módszer korlátai, ahogy korábban kiemeltük az, hogy mind az idegrendszert, mint az ízületeket, ínakat jelentős terhelésnek teszi ki, így a módszer nem megfelelő beépítése esetén mind a kiégés, mind a sérülésveszély hatványozottan magas. A maximális erőfeszítés módszerének alkalmazhatósága, beépíthetősége legalább négy dolog függvénye: végzett gyakorlat, genetika, edzettségi szint. Először is nagyon fontos az, hogy a maximális erőfeszítés csak alapvető erőgyakorlatok esetén alkalmazható és semmi esetre sem az izolációs jellegű, egy ízületes mozgásoknál. Ez rendkívül evidens dolognak hangzik, de láttam én már két-három ismétléses Scott-pados bicepsz hajlításokat végző elvakult izomépítőket.

7 7 Másodsorban látnunk kell, hogy a strukturális felépítés, ízületek, ínak állapota alapjaiban határozza meg azt, hogy a módszer milyen mértékben építhető a programunkba. Nem vagyunk egyformák, vannak, akiknek olyan ízületei vannak, mint egy T-800-asnak és vannak, akik rendkívül sérülékeny ízületekkel születtek erre a bolygóra. Ez utóbbi csoport, ha túlzottan támaszkodni próbál a maximális erőfeszítés módszerére, akkor nagyobb és hatékonyabb izmok helyett, sokkal inkább sérüléseket és frusztráltságot nyerhet. Végül fontos, hogy semmilyen kezdő ne alkalmazza, ha hosszú sportpályafutást akar, különösen annak figyelembe vételével, hogy valójában szükségük sincs rá! Edzetlen egyének esetén ugyanis az idegrendszeri hatékonyság fejlődéshez és az erőszint növekedéséhez szükséges stimuláció a maximális terhelés egyharmadával is produkálható. Sőt Korobkov, Gerasimov és Vasiliev az edzések megkezdése után hasonló erőnövekedést regisztrált az alkalmazott terhelés nagyságától függetlenül. A regisztrált fejlődés nagyjából azonos volt az 1RM 20, 40, 60 és 80% megfelelő terhelése mellett. A terhelés nagysága a fejlődés előrehaladtával válik egyre meghatározóbb faktorrá, minél erősebbé válik az adott izom, annál magasabbá válik ez a fejlődéshez szükséges küszöb. (Hettinger; Verkhoshansky). Általánosságban azt mondanám, hogy testépítőként rövid periódusokra építsük be, illetve a konjugált periodizáció elveit alkalmazva rotáljuk a módszert. Hatefield szerint heti egy, maximálisan két gyakorlat esetén alkalmazzuk a módszert és 2-3 hetente változtassuk a testrészt/gyakorlatot. Ian King három hétben, Zatsiorsky 2-6 hétben és átlagosan 4 hétben jelöli meg az adaptációhoz szükséges időt, ennek alapján azt mondhatjuk, hogy 2-3, de maximálisan 4 hét legyen, amit eltöltünk ezzel a módszerrel egy adott gyakorlat esetén. Én optimálisan heti egy ilyen gyakorlatot mondanék, és nem tovább, mint 3 héten keresztül gyötörve azt. A terhelés nagyságát illetően fontos, hogy a maximális erőfeszítés nem feltétlenül az 1RM 100%-át jelenti és döntően ne is jelentse azt. A terhelés nagysága 3-5RM legyen, azaz akkora súlyterhelés, amivel 3-5 ismétlésre vagyunk képesek. Végül egy fontos pont lehet, hogy az ilyen határterhelések meghatározzák a sorozatok közötti pihenőidő hosszát is. A minimális pihenőidő meghatározására Poliquin az 1:20-30-as végrehajtás-pihenő arányt javasolja. Az ATP és kreatin-foszfát raktárak ugyan ennél rövidebb idő alatt visszatöltődnek, a rostok aktiválásáról gondoskodó idegrendszer regenerálódásához azonban hosszabb idő szükséges. 1/b. Repetíciós és szubmaximális erőfeszítés módszere Ahogy a korábbi részekben láttuk a szubmaximális terhelés különböző szintjei különböző mértékben stimulálják az izomnövekedés egyes típusait. A miofibrilláris hipertrófiára legalkalmasabbnak (a fenti határterhelések mellett) az 1RM 80%-a mutatkozik, azaz akkora súlyterhelés, amekkorával 5-8 ismétlésre vagyunk képesek, míg a szarkoplazma hipertrófiája a magasabb ismétlésszámok 8-15 vagy akár magasabb ismétlésszámok a legalkalmasabbak. A szubmaximális és repetíciós erőfeszítéses módszerek között a különbség, hogy a repetíciós erőfeszítés esetén maximális ismétlésszám a cél, azaz bukásig végezzük a gyakorlatot, míg a

8 8 szubmaximális erőfeszítés esetén nem nyomjuk/húzzuk bukásig a gyakorlatot. Azaz a sokszor felmerülő bukni vagy nem bukni kérdéshez jutunk el. Ez egy rendkívül vitatott terület. A nem bukás mögé olyan szakemberek sorakoztak, mint Chad Waterbury, Charles Staley Tudor Bompa, Per Tesch Ph.D: Elterjedt nézet az, hogy izombukással kell befejeznünk egy sorozatot, ahhoz, hogy maximálisan kiaknázzuk annak előnyeit. Ezt tükrözi a no pain-no gain! (fájdalom nélkül, nincs növekedés) frázisa is azonban semmilyen bizonyíték nem támasztja alá ezt a hipotézist. Sőt az sem teljesen tisztázott, hogy mit is jelent a teljes izombukás. Az elsődleges ok, amiért a fenti szakemberek bukás-ellenessé lettek, hogy a bukásig végzett sorozatok rendkívül kimerítőek az idegrendszer számára. Az idegrendszer regenerációja 5-6- szor annyi időt igényel, mint az izomzat regenerálódása, így a módszer túlzásba vitele lehetetlenné teszi a növekedéshez szükséges gyakoriság elérését. A másik oldalon olyan szakemberek állnak, mint Chalres Poliquin, aki szerint addig kell nyomnod a sorozatot, amíg a léped szétrobban. Ez összecseng Vladimir Zatsiorsky téziseivel is, aki azt, mondja, hogy a bevont és kifárasztott motoros egységek kapnak kellő fejlődési stimulust. Azzal együtt, hogy Ő sem definiálja, hogy mit is jelent a kifáradás. Valójában azonban Zatsiorsky ezt nem az izomhipertrófiára vonatkozóan említi, hanem a neurológiai adaptációt illetően. Elméletei szerint a szubmaximális és repetíciós erőfeszítéses módszerek hasonlóan képesek izomnövekedést serkenteni, azonban az intramuszkuláris koordinációt illetően eltérő hatással bírnak. Az izomhipertrófiát illetően Zatsiorsky a következőképp fogalmaz: Az izomhipertrófia energetikai hipotézise szerint a protein lebomlás és szintézis különbsége alapvetően két dologtól függ. Az egyik a fehérje-degradáció mértéke, a másik a mechanikai munka, amit elvégzünk. Ha az ismétlések száma nem maximális, akkor a mechanikai munka csökken valamelyest. Azonban ha nem sokkal tér el attól (pl 10 ismétlést végzünk a maximális 12 helyett), akkor a különbség nem kritikus. A maximális ismétlésszám egy kívánatos, de nem szükségszerű feltétele az izomhipertrófiájának. Az intramuszkuláris koordinációt illetően azonban már nem ennyire egyértelmű a helyzet. A szubmaximális erőfeszítés módszere során a méretelvből következően a motoros egységek kisebb száma kerül bevonásra és kifárasztásra, így a módszer kevéssé hatásos ebben a tekintetben. A repetíciós erőfeszítés módszernél, azaz ha a súlyt bukásig nyomjuk/húzzuk, akkor az utolsó ismétlések során a legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező rostok is munkába állnak. Amit ezzel kapcsolatban fontos látnunk az az, hogy az edzőterem nem egy túlélőtábor. Ez nem arról szól, hogy aki többször hány a sarokba, vagy veszíti eszméletét egy kemény guggoló sorozat után az lesz a testépítés alfahímje. A központi idegrendszer a főnök, ha Ő nem regenerálódott és nem pörög maximális fordulatszámon, akkor egyszerűen nem leszel képes maximális kapacitással edzeni, maximális számú motoros egységet besorozni és maximális tüzelési frekvenciát produkálni, és így növekedni!

9 9 A fentiekkel csupán odáig szerettem volna ragozni a dolgot, hogy világosan lássuk azt, hogy a bukásnak vannak előnyei és vannak hátrányai is. Mint ahogy semmi másról, erről sem beszélhetünk a fekete-vagy-fehér elv kizárólagossága mentén. Mi lehet a rendezőelv? Nos, van több is. Az első a végzett gyakorlat. Egyfelől egyes gyakorlatok hatása a központi idegrendszerre eltérő. Egy guggolás, vagy épp felhúzás lényegesen kimerítőbb, mint egy koncentrált bicepszhajlítás. Másfelől az egyes gyakorlatok eltérő biztonsági-szinttel rendelkeznek. A felhúzást bukásig végezve hatványozott a sérülésveszély, míg egy csigás keresztezés esetén nem jellemzően az. Végül rendező elv lehet a végrehajtás típusa is. A dinamikus erőfejlesztés módszerei, a ballisztikus kivitelezés vagy akár a plyometrikus gyakorlatok nem végezhetőek bukásig, ha a sportpályafutásunkat nem szeretnénk korlátolt időtávúvá tenni. Christian Thibaudeau ezt egy táblázatban foglalta össze és én azt gondolom remekül alkalmazható némi módosítással: Gyakorlat típusa Dinamikus és nagy technikai felkészültséget igénylő gyakorlatok (pl. olimpiai gyakorlatok, dinamikus erőfejlesztést célzó módszerek, ballisztikus gyakorlatok, plyometrikus/powermetrikus gyakorlatok) A kifáradással járó technikavesztés okán magas sérülésveszéllyel járó gyakorlatok (pl. felhúzás, jó reggelt gyakorlat, guggolás, kitörés, fellépések, álló nyomások, döntött evezés stb.) Egyéb többízületes alapgyakorlatok 1RM 80%-át meghaladó terhelés mellett (pl. fekve-, ülve nyomások, húzódzkodások, lehúzások stb.) Egyéb többízületes alapgyakorlatok 1RM 80%-át meg nem haladó terhelés mellett (pl. fekve-, ülve nyomások, húzódzkodások, lehúzások stb.) Egyízületes izolációs gyakorlatok (pl. bicepszhajlítások, tricepsz hajlítások, oldalemelések, lábnyújtások, lábhajlítások stb.) CNS igénybevétel magas Mikor fejezzük be a sorozatot Amint a mozgás sebessége csökken magas A bukás előtt 1-2 ismétléssel közepes alacsony alacsony Bukás alkalmanként Bukás akár minden edzésen Bukás akár minden sorozatban Általánosságban azt mondanám, hogy bukásra szükségünk, van és a fentiek szerint annál inkább, minél kevésbé tudjuk alkalmazni a maximális erőfeszítés módszerét. De a bukás rendkívül kimerítő a központi idegrendszerre nézve, így nem egy korlátlanul alkalmazható/alkalmazandó módszer. 1/c. Bilaterális deficit Amennyiben egy gyakorlatot csupán egyik karunkkal vagy épp lábunkkal végezünk el, akkor a jobb és bal végtagok által kifejthető erő összege nem azonos azzal, amit akkor tudunk produkálni, ha a két végtaggal egyszerre dolgozunk. Ez a bilaterális deficit, mely mind az alsó, mind a felső végtagok esetén felfedezhető, azonban érdekes módon a felső végtagok

10 10 esetén kisebb. A kapcsolódó felmérések szerint a deficit 13-25% lehet az alsó végtagok esetén, és 2%-20% a felső végtagok esetén (Secher; Taniguchi; Kawakami; Cresswell és Ovendal; Li; Zijdewind és Kernell; Van Dieen; Post). Ez a jelenség a hasznukra lehet, ha megfelelően alkalmazzuk. Az Iowa-i Állami Egyetem kutatói az egyszerre egy- illetve két kézzel végzett bicepsz gyakorlatokat vetették össze a maximális erőkifejtés mértéke és az izomrost aktiváció tükrében. A vizsgálat eredményei szerint a karokat elkülönítetten terhelve nem csupán az erőszint, pontosabban a teljesített ismétlés szám volt nagyobb, de az unilaterális tréning, mintegy 18 százalékkal fokozta a bicepsz izomrostjainak aktiválását! Egy az unilaterális tréning hormonális hatásait vizsgáló tanulmány során az alanyok 8 héten át heti 3 edzést végeztek, mely egylábas lábnyújtásból és egylábas lábtolásból állt. A vizsgálat eredményei szerint az unilaterális edzésnek nem volt akut hatása a vizsgált hormonszintekre (teljes- és szabad tesztoszteron, SHBG, növekedési hormon, kortizol, IGF-1) az edzést követő 90 percben. Ezzel szemben a IIx és IIa típusú izomrostok keresztmetszete jelentős mértékben növekedett. A teljes izomkeresztmetszet 5,4%-kal növekedett, miközben az 1 ismétléses maximum is jelentős emelkedést mutatott! Az unilaterális gyakorlatok tehát nem okoznak olyan anabolikus hormon csúcsot, mint a kétoldali társaik, de az izomépítésben való felsőbbrendű mivoltuk egyre inkább igazolást nyer. 2. Preferenciális toborzás A legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező motoros egységek és izomrostok bevonására, a méretelv szerint maximalizálnunk kell a bevont motoros egységek számát. Ahogy pedig korábban említettük a szakemberek többsége szerint a méretelv mind izometrikus, mind lassú, mind gyors mozgások esetén érvényes és meghatározza a besorozási sorrendet, azonban néhány szakember lehetőséget lát a méretelv megkerülésére is. Amennyiben ez lehetséges, akkor a magasabb ingerküszöbbel rendelkező rostokat közvetlenül is munkába vonhatjuk, és nem kell végigjárni a ranglétrát. Robert U. Newton a következőképp fogalmaz: Talán specifikus edzéssel ez a preferenciális toborzás javítható, ami fokozhatja a maximális erőkifejtés képességét. Két olyan körülményt/módszert szokás kiemelni, ami képes lehet erre. Az egyik csoportot a robbanékony kivitelezésű mozdulatok jelenthetik. A gyors és hirtelen kontrakció alatt a gyors rostok szelektív kontrakcióját figyelték meg amennyiben az izom ellazult a mozdulat előtt. A másik ilyen speciális, a méretelvre fittyet hányó besorozási sorrend az excentrikus kivitelezés esetén lehetséges. 2/a. Robbanékony kivitelezés Fontos, hogy ne keverjük össze a kivitelezés tempóját illető robbanékony koncentrikus fázist, a kimondottan erre kiélezett gyakorlatokkal. Általánosságban a gyakorlatok tempója egy sokszínű kérdés, függ a végzett gyakorlat típusától, az alkalmazott technikától és céloktól. (Ez egy külön részt érdemelne, belekapni pedig nincs értelme, így mi ebben a részben nem foglalkozunk vele részletsebben.)

11 11 Amiről itt és most konkrétan szó van, az dinamikus erőfejlesztés. Azaz szubmaximális súly emelése az elérhető maximális sebességgel. Ez az edzésmódszer tehát az egyes gyakorlatok minél gyorsabb kivitelezésére irányul. A robbanékony kivitelezés produktív volta egy rendkívül kérdőjeles terület. Ahogy korábban említettük néhány (elsősorban nem humán) kutatás során a gyors és hirtelen kontrakció alatt a gyors rostok szelektív kontrakcióját figyelték meg. Ami kivitelezés a sebességet pontosabban annak maximalizálását illeti az utóbbi években rengeteg publikáció célozta, meglehetősen szélsőséges konklúziókkal. Bruce- Low és Smith egy meglehetősen részletes tanulmányban szedegette össze a téma fellelhető és releváns irodalmát, melynek végkövetkeztetései szerint: Kevés bizonyíték támasztja alá, hogy ez a kivitelezési technika hatékony a sportteljesítmény fokozásában, arra pedig egyáltalán nincs bizonyíték, hogy a hatékonyabb lenne, mint a biztonságosabb lassú súlyzós edzés. Valójában, néhány kutatás adatai szerint a lassú kivitelezési technika hatékonyabb az erő és teljesítmény fejlesztés területén. A probléma megint ott van, ahol mindig is szokott. Egyszerűsítünk és szélsőségeket gyártunk. Ha ezt tesszük, akkor valóban megtörténhet, hogy nem sok jót láthatunk ebben a módszerben, mert egyoldalú és rövid távú előnyöket szolgáltat. De szolgáltat! És ez a lényeg! A dinamikus erőfeszítés módszerét olyan szakemberek tették a módszereik alapkövévé, mint Louie Simmons a Westside atyja. A Westside-os erőemelők a maximális erőfeszítés módszerét helyettesítették a dinamikus erőfeszítés módszerével. A maximális erőfeszítés módszere, ahogy a fentiekben is taglaltuk, mind az ízületeket, mind az idegrendszert erőteljesen igénybe veszi, így a maximális erőfeszítéses edzések száma mindenképpen korlátozott, így kreálni kellett egy indirekt módszert az azonos erőfeszítés produkálására. Hogy miért ezen az úton indultak el, ahhoz Newton II. törvényét kell valahogy előkotornunk a hosszú távú memóriánk legmélyebb bugyraiból. Megint csak kanyarodjuk Zatsiorsky Az erőedzés elmélete és gyakorlata című könyvéhez: A jól ismert progresszív túlterhelés elve nem egyszerűen a progresszíven növekvő ellenállás alkalmazását jelenti egy adott időszakban, hanem a progresszíven növekvő izomfeszülést, mind az akaratlagos, mind az önkéntelen kontrakció során. Ez a terhelés vagy feszülés változás Newton II törvényével írható le, és egy nagyon fontos összefüggést jelent, minden erőfejlesztő programhoz. Newton II törvénye szerinte a test gyorsulása egyenesen arányos a testre ható, a gyorsulással azonos irányú erővel, és fordítottan arányos a test tömegével. Azaz Newton II. törvénye szerint F = m * a, az erő egyenlő a gyorsulás és a tömeg szorzatával! Az erő F = m * a, képletből látható, hogy több lehetőségünk is van azonos nagyságú erő produkálására: 1. F = M * a, ahol a tömeg/súly nagyobb, a gyorsulás kisebb, 2. F = m *A, ahol a tömeg kisebb, a gyorsulás nagyobb, 3. F = m * a, ahol mind a tömeg, mind a gyorsulás közepes. Ha ilyen módon szemléljük a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy a fejlődéshez szükségesen emelt, ám azonos izomfeszülést 3 különböző módon is elérhetünk. Ez azonban természetesen nem ilyen egyszerű. Egyrészt a gyakorlatot szemlélve is mást látunk. Kimondottan az erőedzés világában a testépítők, súlyemelők és erőemelők edzését szemlélve három eltérő alaptípust láthatunk (persze kiegészítőkkel és átmenetekkel), és e három eltérő edzés

Általános bemelegítés

Általános bemelegítés Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek

Részletesebben

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, helyből távolugrás, függeszkedés, fekve-nyomás és 2000 méteres futás) Állóképesség fogalma: egy adott fizikai pszichikai teljesítmény jellemző intenzitásának

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Versenyzés és az edzés. Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor

Versenyzés és az edzés. Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor Versenyzés és az edzés Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor VERSENY Fogalma Harsányi (2001) szerint: Sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági szabályok

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet G001 akaratunktól függetlenül működik; lassú,

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

Karatéban lényeges képességek-készségek, és fejlesztésük: II. A Gyorsaság és a speciális gyorserő. Vincze Virgil

Karatéban lényeges képességek-készségek, és fejlesztésük: II. A Gyorsaság és a speciális gyorserő. Vincze Virgil Karatéban lényeges képességek-készségek, és fejlesztésük: II. A Gyorsaság és a speciális gyorserő Vincze Virgil A gyorsaság képesség a mozgások lehető nagy sebességű végrehajtására, adott feltételek mellett.

Részletesebben

Korszerű bemelegítés a preventív teljesítményfokozáshoz

Korszerű bemelegítés a preventív teljesítményfokozáshoz Takács Kinga RMEDAKADÉMIA Trigger Point Performance Master Trainer Atlétika szakedző Korszerű bemelegítés a preventív teljesítményfokozáshoz izompólya ellazítás, dinamikus stretching. Korszerű bemelegítés

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével

Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével Bevezetés Az emberi vázizmok izomrostokból épülnek fel, melyeket kötıszövet kapcsol egybe. A vázizomzat mőködése a szomatikus motoros neuronok

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Szervezetünk tápanyagok felvételével, illetve azok lebontásával biztosítja a számára szükséges energiát. G001 Mint

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

Pontosan mit mutattak a HMB-vel kapcsolatos kutatások?

Pontosan mit mutattak a HMB-vel kapcsolatos kutatások? Mi a HMB? A HMB a Béta-hidroxi Béta-metilbutirát rövidítése. Az egyik esszenciális aminosav, a leucin metabolitja. Természetes táplálékkiegészítő, mely kis mennyiségben megtalálható bizonyos gyümölcsökben

Részletesebben

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL (általános alapismeretek) Állóképesség: A szervezet azon képessége, amely lehetővé teszi a sportmozgás hosszú ideig, a teljesítmény

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

A karate edzés során fellépő terheléspihenés összefüggésének elméleti ismertetése, Elfáradási tünetek jellemzői és ennek használata az edzői munkában

A karate edzés során fellépő terheléspihenés összefüggésének elméleti ismertetése, Elfáradási tünetek jellemzői és ennek használata az edzői munkában Vincze Virgil A karate edzés során fellépő terheléspihenés összefüggésének elméleti ismertetése, Elfáradási tünetek jellemzői és ennek használata az edzői munkában Az Edzés mint alapfogalom: Az edzés a

Részletesebben

A mozgatórendszer biomechanikája. Az előadás diáinak magyarázó szövege

A mozgatórendszer biomechanikája. Az előadás diáinak magyarázó szövege A mozgatórendszer biomechanikája Az előadás diáinak magyarázó szövege 1. dia: A vázizom biomechanikája 2. dia: A mozgatórendszer aktív és passzív szervei vannak, amelyek egységben működve hozzák létre

Részletesebben

A kondicionális felkészítés jelentősége az U9-es korosztályban

A kondicionális felkészítés jelentősége az U9-es korosztályban A kondicionális felkészítés jelentősége az U9-es korosztályban Dr. Sáfár Sándor PhD. Sporttudományi szakember MLSZ, Erőnléti - Rehabilitációs és Módszertani Központ Kondicionális Emocionális Koordinációs

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság JANUÁR, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

Vibrációs trénerek összehasonlítása 2014. Kyokei VibroFit Home. 5-15 Hz / 99 fokozat. 5-14Hz / 60 fokozat

Vibrációs trénerek összehasonlítása 2014. Kyokei VibroFit Home. 5-15 Hz / 99 fokozat. 5-14Hz / 60 fokozat Flabelos FL-3000 Kyokei ubodyfit Gym Kyokei CrazyFit Insport Lilly Insport Lotos Insport Katrina Mozgások hintázó mozgás (~billegés ~ vertikális hinta, ~oszcilláció) -frekvencia igen igen igen igen igen

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

Vegyen részt életmódváltó programunkban!

Vegyen részt életmódváltó programunkban! Vegyen részt életmódváltó programunkban! Európai Szociális Alap Életmód váltás Ha életmódot kívánunk váltani, első lépésben meg kell tanulnunk az egészséges életmód alapjait: hogyan kell változtatni mindennapi

Részletesebben

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez Tisztelt Sporttársak! Az alábbi edzésterv olyan céllal készült, hogy útmutatást adjon Nektek az MKSZ JAB és a BKSZ JAB követelmény rendszerében előírt fizikai felmérési szint teljesítéséhez szükséges felkészüléshez.

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Obes betegek gyógytornája

Obes betegek gyógytornája Obes betegek gyógytornája Testsúly csökkentő program a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Krómer Andrea 2010.10. 1 Team munka és jelentősége BETEG, ÉS CSALÁDJA Diéta+torna=sikeres zsírszövet vesztés Fontos az

Részletesebben

6 hetes futó edzésterv 1. hét 2. edzés. Csak egy módon indulhatunk el egy cél felé: ha ott kezdjük, ahol most vagyunk.

6 hetes futó edzésterv 1. hét 2. edzés. Csak egy módon indulhatunk el egy cél felé: ha ott kezdjük, ahol most vagyunk. Csak egy módon indulhatunk el egy cél felé: ha ott kezdjük, ahol most vagyunk. 1 FONTOS INFÓK OLVASD EL! Először is üdvözöllek a Szupernő futói körében. Tök jó, hogy itt vagy velünk, remélem sok boldog

Részletesebben

A 4 FEJES EMOTION RF4

A 4 FEJES EMOTION RF4 EURÓPÁBAN ELSÔKÉNT MAGYARORSZÁGON A RÁDIÓFREKVENCIÁS CSÚCSKÉSZÜLÉK A 4 FEJES TÖBB PÓLUS, KOMBINÁLT ERÔTÉR, FOKOZOTT HATÉKONYSÁG 1 Innováció A multipoláris rádiófrekvenciás technológia a legújabb tudományos

Részletesebben

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D.

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D. A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás Dr. Bejek Zoltán Ph.D. Fogyatékosság Valamely természetes adottság veleszületett vagy szerzett hiánya: Mozgásszervi Érzékszervi Értelmi Belszervi

Részletesebben

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve 2012. év Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Az U23 korú válogatott: Név, születési év Magát Krisztina 1989.

Részletesebben

6 hetes futó edzésterv 2. hét 1. edzés. Csak egy módon indulhatunk el egy cél felé: ha ott kezdjük, ahol most vagyunk.

6 hetes futó edzésterv 2. hét 1. edzés. Csak egy módon indulhatunk el egy cél felé: ha ott kezdjük, ahol most vagyunk. Csak egy módon indulhatunk el egy cél felé: ha ott kezdjük, ahol most vagyunk. 1 FONTOS INFÓK OLVASD EL! Először is üdvözöllek a Szupernő futói körében. Tök jó, hogy itt vagy velünk, remélem sok boldog

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Sportorvosi aktualiások

Sportorvosi aktualiások Sportorvosi aktualiások 2015 MASZ gyakorlati tájékoztató és konzultáció Dr. Kiss-Polauf Marianna Miről lesz szó? Kötelező szűrővizsgálatok Call Center Kiemelt edzők eü. ellátása Sportalkalmassági vizsgálatok

Részletesebben

MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK 3. Korosztályos kondícionális felkészítés. Kasper István Erőnléti edző

MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK 3. Korosztályos kondícionális felkészítés. Kasper István Erőnléti edző MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK 3. Korosztályos kondícionális felkészítés Kasper István Erőnléti edző Korosztályonkénti sajátosságok Három kulcskérdése van a képességfejlesztésnek: a játékosok

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

EGÉSZSÉGESEBB ÉLET A POWER PLATE GÉPEKKEL

EGÉSZSÉGESEBB ÉLET A POWER PLATE GÉPEKKEL EGÉSZSÉGESEBB ÉLET A POWER PLATE GÉPEKKEL BEVEZETÉS Minél gyorsabb és stresszesebb életünk, annál inkább keressük a hasznos és praktikus megoldásokat az egészségünk megôrzéséhez. Sajnos nagyon kevesen

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Izom energetika. Szentesi Péter

Izom energetika. Szentesi Péter Izom energetika Szentesi Péter A harántcsíkolt izom struktúrája a kontraktilis fehérjék Izom LC-2 LC1/3 LMM = light meromiosin Izom fasciculus LMM S-2 S-1 HMM rod Miozin molekula S-1 HMM = heavy meromiosin

Részletesebben

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász LÁGYRÉSZ SÉRÜLÉSEK S SEK KEZELÉSE KÜLÖNBK NBÖZŐ GYÓGYTORNA GYTORNA MÓDSZEREKKEL Bély Zsófia gyógytornász Lágyrészek bőralatti kötőszövet inak ínhüvelyek íntapadások szalagok bursák tágabb értelemben ide

Részletesebben

Testnevelés és sport 3. Sportélettani alapismeretek

Testnevelés és sport 3. Sportélettani alapismeretek Testnevelés és sport 3 Sportélettani alapismeretek A félév végi jegy kialakítása: A gyakorlati jegy és az elméleti dolgozat érdemjegyének átlaga adja a félév végi osztályzatot. A félévi eredmény elégtelen,

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Vibro Trainer Az alakformáló fitness gép

Vibro Trainer Az alakformáló fitness gép Vibro Trainer Az alakformáló fitness gép Vibro Trainer Vibrációs testedzés Egy különleges, programozható teljes testvibráció alkalmazására kifejlesztett készülék segítségével különböző testhelyzetekben

Részletesebben

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés Rögbi Évfolyam: 9-10. osztályosok Korosztály: junior II. Cél 1. A versenysport és élsporthoz szükséges testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés. 2. Terhelési összetevők

Részletesebben

1. Fizikai képzés 6-10 éveseknek

1. Fizikai képzés 6-10 éveseknek IV fejezet _Kepzesi foglalkozasok:layout 1 2010/07/19 du. 02:53 Page 193 KÉPZÉS 6-10 ÉVESEKNEK 1. Fizikai képzés 6-10 éveseknek 1.1. Általános megjegyzések Ezen korosztályú gyerekek fizikai jellemzői fogják

Részletesebben

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez Hogyan használja ezt a kézikönyvet? Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez A Totalgym 1000 edzőprogramja jó módszer a tökéletes alak kidolgozására és megőrzésére. Ezt az edzőgépet használhatja sportolás

Részletesebben

Dávid Peak Man - az óriás! induló edzésterve

Dávid Peak Man - az óriás! induló edzésterve Dávid Peak Man - az óriás! induló edzésterve 4+1 napos zsírégető edzésterv Hétfő: Mell-Bicepsz-Has 5 perc gyaloglás 5-6km/h sebességgel.gimnasztika,minden izomcsoport átmozgatása. Mell: Triszettben! Fekvenyomás

Részletesebben

nem minden esetben az optimum!

nem minden esetben az optimum! Edzés s mennyiség és s minség Thor S. Nilsen A maximumm nem minden esetben az optimum! Coaches Conference 2006 1 Mennyit lehet edzeni? Coaches Conference 2006 2 A világbajnokok 650-1500 órát edzenek évente!

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

Rólunk. Sportágspecifikus tréningek. Filozófiánk

Rólunk. Sportágspecifikus tréningek. Filozófiánk PureSp_8oldalas.indd 1 Rólunk Szakértő csapatunk mögött a világ leginnovatívabb márkái sorakoztak fel, melyek már a hazai környezetben is elérhetőek. A PureSports értékteremtő munkájához, nélkülözhetetlen

Részletesebben

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában.

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Új technológia a kajak-kenu sportban: ArguStress Sport-Pro Kayak - Általános cél Folyamatosan

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

2013.10.02. Fogalma Harsányi (2001) szerint: Sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági szabályok szerinti vetélkedése.

2013.10.02. Fogalma Harsányi (2001) szerint: Sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági szabályok szerinti vetélkedése. A stressz oka Versenyzés és az Egyén és stressz Vezetői ismeretek VERSENY Fogalma Harsányi (2001) szerint: Sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági szabályok szerinti vetélkedése.

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt

Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Semmelweis Egyetem Kardiológiai

Részletesebben

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MIÉRT KEISER? MERT A LEGJOBBAK IS EZT HASZNÁLJÁK!

MIÉRT KEISER? MERT A LEGJOBBAK IS EZT HASZNÁLJÁK! MIÉRT KEISER? MERT A LEGJOBBAK IS EZT HASZNÁLJÁK! INFINITY SOROZAT Számtalan mozgáslehetőség minimális helyen A Keiser INFINITY sorozatába tartozó kábeles edzőtermi berendezések, a gyakorlatok lehető legszélesebb

Részletesebben

Edzőkonferencia beszámoló, Tallin 2013. Edzői Fórum, Esztergom, 2013. november 16-17. Lőrincz Attila

Edzőkonferencia beszámoló, Tallin 2013. Edzői Fórum, Esztergom, 2013. november 16-17. Lőrincz Attila Edzőkonferencia beszámoló, Tallin 2013. Edzői Fórum, Esztergom, 2013. november 16-17. Lőrincz Attila Benyomások Jó körülmények felkészült házigazdák Kevés előadáson kívül kiállított stand Kialakult körök

Részletesebben

2012. 6. 12. MIXED MARTIAL ARTS OF SZOMBATHELY EDZÉSEK OTTHONRA

2012. 6. 12. MIXED MARTIAL ARTS OF SZOMBATHELY EDZÉSEK OTTHONRA 2012. 6. 12. MIXED MARTIAL ARTS OF SZOMBATHELY EDZÉSEK OTTHONRA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Étkezés:... 4 Kúra:... 4 Edzés, erősítő gyakorlatok... 5 Fogás, markolat erősítése:... 5 Hasfal erősítése:...

Részletesebben

A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer

A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer www.unicef.hu Az izomtan (myologia) az izmokkal foglalkozó tudományág. Az izmok sajátosságai, az összehúzódási képesség (contractilitas), a rugalmasság (elasticitas),

Részletesebben

4. előadás Idegrendszer motoros működése

4. előadás Idegrendszer motoros működése 4. előadás Idegrendszer motoros működése Szomatomotoros funkciók: Elemi reflex Testtartás Helyváltoztatás Létfenntartó működések (légzési, táplálkozási mozgások) Szexuális aktus egyes részei Emóciók Intellektuális

Részletesebben

Fiatal sportolók edzésvezetése

Fiatal sportolók edzésvezetése Fiatal sportolók edzésvezetése Magyar Evezs Szövetség Edzi Fórum November 2006 Hosszútávú edzésfolyamat Edzés a gyzelemre Edzés a versenyzésre Edzés az edzésre Tanulunk edzeni Alapok 6-9 9-12 12-16 16-18

Részletesebben

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus A blepharospasmus jellemzője a szemrést záró izomzat (m. orbicularis oculi) tartós vagy intermittáló, kétoldali akaratlan kontrakciója.

Részletesebben

Gyakorlatok leírása. Felmérő felkészítő foglalkozás felkészítés (Pit bull) Pit bull felkészítő program

Gyakorlatok leírása. Felmérő felkészítő foglalkozás felkészítés (Pit bull) Pit bull felkészítő program Felmérő felkészítő foglalkozás felkészítés (Pit bull) Pit bull felkészítő program Ez a program arra lett tervezve, hogy egy szilárd erőnlétet építsen fel a pit bullra. A jelentkező választhat a 90, 60

Részletesebben

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC.

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC. Az általános európai musculoskeletális egészség javítása Javaslatokat tartalmazó Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A holisztikus CrossFit

A holisztikus CrossFit CrossFit Változatos, sokoldalú, kiegyensúlyozott, intenzív, rövid, személyre szabható, diagnosztikus, kevés eszközzel/szinte bárhol/szabadban/csoportosan végezhető. A holisztikus CrossFit A felsorolt más

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely

Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely Előadó: Gyulai Gergely gyulai@tf.hu Semmelweis Egyetem TS Kar Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely Irodalom: Dr. Metzing Miklós: Gimnasztika jegyzet (TFTI) Dr. Derzsy Béla: A gimnasztika alapjai

Részletesebben

Kutatási jelentés. Hajólengések modellkísérleti vizsgálata. című kutatói pályázat eredményeiről.

Kutatási jelentés. Hajólengések modellkísérleti vizsgálata. című kutatói pályázat eredményeiről. Kutatási jelentés a Hajólengések modellkísérleti vizsgálata című kutatói pályázat eredményeiről. Ösztöndíjas: Hargitai László Csaba A kutatási ösztöndíj időtartama: 2010.05.01 2010.08.31 Budapest, 2010.08.31

Részletesebben

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta Csigolyatörések gyógytornája Készítette: Tihanyi Renáta Traumás csigolyatörések A fizioterápiás kezelés függ: cervikális, thorakális, v. lumbalis szakasz érintett gerincvelő sérülésével,v. sérülése nélkül

Részletesebben

Motoros képességek (Valamely meghatározott mozgásos cselekvés végrehajtásának feltételei)

Motoros képességek (Valamely meghatározott mozgásos cselekvés végrehajtásának feltételei) Motoros képességek (Valamely meghatározott mozgásos cselekvés végrehajtásának feltételei) Kondicionális képességek (fizikai képességek) Koordinációs képességek Ízületi hajlékonyság Motoros képességek Kondícionális

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

Minta Miklós. Fusion Vital Program riport

Minta Miklós. Fusion Vital Program riport Minta Miklós Fusion Vital Program riport BEVEZETŐ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA Profil Minta Miklós A felmérés kezdő időpontja 04.05.2012 A kérdőív eredményei Úgy gondolom, hogy a testmozgásom elegendő ahhoz,

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A TESTEDZÉS ANYAGCSERÉJE. A testedzés egy olyan fiziológiás tevékenység, amelyben a biokémiai

A TESTEDZÉS ANYAGCSERÉJE. A testedzés egy olyan fiziológiás tevékenység, amelyben a biokémiai 1 A TESTEDZÉS ANYAGCSERÉJE A testedzés egy olyan fiziológiás tevékenység, amelyben a biokémiai szabályozási mechanizmusok megmagyarázhatnak régen ismert élettani jelenségeket. Így meg lehet kísérelni választ

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt: ipn-quadcore.co.uk

Részletesebben

8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest

8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest 72 8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest A Google tartalmi hálózata alatt azoknak a honlapoknak az összességét értjük, ahol az AdWords hirdetések megjelennek,

Részletesebben

FELSŐ MOTONEURONT ÉRINTŐ KÓRFOLYAMAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT ALSÓ MOTONEURON KÁROSODÁS NEUROFIZIOLÓGIAI JELEI

FELSŐ MOTONEURONT ÉRINTŐ KÓRFOLYAMAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT ALSÓ MOTONEURON KÁROSODÁS NEUROFIZIOLÓGIAI JELEI FELSŐ MOTONEURONT ÉRINTŐ KÓRFOLYAMAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT ALSÓ MOTONEURON KÁROSODÁS NEUROFIZIOLÓGIAI JELEI Lukács Miklós Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Ph.D. tézis 2009. 1 A Ph.D. tézis

Részletesebben

2. Power Plate működése

2. Power Plate működése 2. Power Plate működése The FitStop Package Includes: One Power Plate my7 or pro7 the latest and most advanced devices, featuring touch screen technology, video coaching, hundreds of exercises and pre-programmed

Részletesebben

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Dr. Merkli Hajnalka Neuromuscularis Továbbképzés PTE Neurológiai Klinika Pécs 2006 ALS Történelem: 1869, Lou Gehrig Definíci ció:

Részletesebben

Terhelés. Terhelés- alkalmazkodásedzettség- Terhelés. Stressz-elmélet. Az intenzitás 2011.09.20. Terhelési összetevők

Terhelés. Terhelés- alkalmazkodásedzettség- Terhelés. Stressz-elmélet. Az intenzitás 2011.09.20. Terhelési összetevők Terhelés Terhelés- alkalmazkodásedzettség- teljesítmény Dr. Szakály Zsolt Ph.D. Egyetemi docens NyME-AK A környezetben (természeti-társadalmi) élő embert szakadatlanul különféle hatások - INGEREK- érik.

Részletesebben

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ A Tőzsdejáték az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által közösen működtetett a tőzsdei kereskedést egyszerűsített körülmények közt bemutató,

Részletesebben

A pulzusmérő és s GPS használat latának lehetőségei az edzés során Tartalom: Edzés s pulzusmérővel Edzéspulzus zónákz Edzéspulzus meghatároz rozása Erőteljess teljességi övezetek Pulzus megnyugvási teszt

Részletesebben