12 hét Online Tréning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12 hét Online Tréning"

Átírás

1 12 hét Online Tréning 12. rész Edzéselmélet III. írta: Kozaróczy Tibor

2 2 Ahogy az előző részben már tárgyaltuk, vázizmaink működését az idegrendszer motoros részei irányítják. A közvetlen parancsokat a gerincvelő mellső szarvában illetve az agyidegi magvakban elhelyezkedő motoneuronok adják. Azt is említettük, hogy egy-egy motoneuron több izomrostot irányíthat és irányit, azaz egy motoneuronnak több beosztottja is van, azonban minden egyes izomrostnak csak egy főnöke lehet, azaz minden izomrostot csak egy motoneuron idegez be. A motoneuront és az általa beidegzett izomrostokat motoros egységeknek nevezzük! Vázizmaink munkába vonása motoros egységenként történik, minél több ilyen motoros egység aktiválódik, annál intenzívebb izom kontrakció jön létre és annál nagyobb erőkifejtés válik lehetővé. Az aktivált motoros egységek kiosztása az elvégzendő feladat természetével függ össze, ám az edzések hatására változik. Azaz fejleszthető! Edzett alanyok hatékonyabban voltak képesek aktiválni a négyfejű combizmaikat közvetlenül az után, hogy szubmaximális terheléssel kifárasztották azokat. Mindez azt sugallja, hogy erősebb idegrendszeri mozgósítás történik a kifáradás után, edzett egyének esetén. - Behn Az edzések hatására tehát egy tanulási folyamat zajlik le, melynek nyomán egyre hatékonyabban leszünk képesek munkába vonni izmainkat. Az edzés, mint olyan azonban itt és most egy túlzottan általános fogalom, ugyanis az eltérő edzés módszerek, technikák ilyetén hatása eltérő! De nézzük részletesen, hogy miről is van szó! Egy adott izom kontrakció erősségének növelésére három alapvető lehetőséget szokás kiemelni: 1. Fokozhatjuk az egyes izomrostok aktivációjának mértékét (a motoneuronok tüzelési frekvenciájának, azaz az akciós potenciálok frekvenciájának növelésével). 2. Fokozhatjuk az aktív, azaz bevont motoros egységek számát (besorozás vagy recruitement ). 3. Fokozhatjuk a szinkronizációt. Az izom motoros egységei az egyes mozgások során, aszinkron módon aktiválódnak, azaz az adott mozgásnak megfelelő sorrendben. Ez fontos az egyes mozgások rendezettsége miatt, ám csökkenti a pillanatnyi kontrakciós erőt. Minél inkább képesek vagyunk ezt szinkronba hozni, annál erőteljesebb kontrakciót érhetünk el. Ezt nevezzük szinkronizációnak. Csupán 6 hetes ellenállásos edzés nyomán is jelentős mértékben javuló szinkronizációt regisztráltak. (Érdekes azonban, hogy a kapcsolódó tanulmányok szerint a szinkronizáció jelentősége csekély, és sokkal inkább a szekvenciális hatékonyság javulása játszik szerepet az erőnövekedésben.) Először nézzük, hogyan is dönti el a szervezetünk, hogy mely motoros egységeket fogja munkába! Denny-Brown és Pennybacker 1938 amiotrófiás laterál szklerózisban szenvedő betegeket vizsgálva regisztrálta azt először, hogy specifikus mozgások mindig azonos motoros egységek aktivációjával indulnak. Később Henneman macskák izomzatának működésén keresztül vizsgálta részletesen a jelenséget. Ennek nyomán vált világossá, hogy az intenzívebb kontrakcióhoz egyre több és egyre nagyobb motoros egységek kerülnek bevonásra, pontosabban, hogy a besorozás egy meghatározott rend szerint történik a kisebb motoneuronoktól haladva a nagyobbak felé. Ez az un. méretelv, de szokás Henneman törvényeként is emlegetni. Minél kisebb a motoneuron, annál alacsonyabb ingerküszöbbel is

3 3 rendelkezik, így első körben e motoneuronok és az általuk beidegzett rostok aktiválódnak. A méretelv azóta az egyik leginkább alátámasztott neurofiziológiai alapelvé lett. A méretelvből következik az is, hogy a legkisebb motoros egységek egyben a legtöbbet használt motoros egységek is, így szükséges, hogy ők legyenek a leginkább ellenállóbbak a fáradtságnak is. Ez alapján beszélhetünk gyorsabb és lassabb motoros egységekről. A lassabb motoros egységeket kisebb és alacsonyabb ingerküszöbű motoneuron, alacsonyabb vezetési sebességű axon és elsősorban az aerob tevékenységre hangolt izomrostok jellemzik. A gyorsabb motoros egységeket nagyobb és magasabb ingerküszöbű motoneuron, gyorsabb vezetési sebességű axon és elsősorban robbanékony és anaerob tevékenységre hangolt izomrostok jellemzik. A motoneuron típusa tehát meghatározza a beidegzett izomrostok típusát is, és itt kapcsolhatjuk össze a méretelvet az izomrost típusokkal. Egy pici gyorstalapú a rosttípusokról a dolog megértéséhez! A vázizmokat felépítő rostok nem homogének, azok funkcionális és morfológiai különbségeket mutatnak. A mechanikai sajátosságok vizsgálata kimutatták, hogy vannak gyors kontrakciós és relaxációs sebességű rostok, ezek gyors és nagy erőkifejtésre képesek, ám nagy fáradékonyság jellemzi őket, ezt a típust II B típusú rostnak hívják. A másik szélsőségként pedig léteznek lassú kontrakciós és relaxációs idejű rostok, melyek alacsonyabb erőkifejtésre képesek, ám lényegesen jobban ellenállnak a fáradtságnak, ezek az I A típusú rostok. Emellett vannak a két szélsőség között átmeneti jellemzőkkel bíró rostok, un. II A típusú rostok. A további vizsgálatok a miozin láncok izoformái alapján a két szélsőség között több átmeneti típust is azonosítottak. A rostok mechanikai jellemzői mellé eltérő biokémiai és energetikai sajátossággal is bírnak. A II B típusú rostokban az anaerob glikolízis dominál, ezért kisebb mitokondriális és kapilláris sűrűséggel rendelkeznek, nagyobb mennyiségben vannak jelen az anaerob glikolízis enzimjei és jelentős glikogénraktárakkal rendelkeznek. Ezek a típusú rostok képesek a legnagyobb erejű kontrakció elérésére, és ezek a típusú rostok rendelkeznek a legnagyobb növekedési potenciállal! Ők a leginkább hipertrófiára képesek. Ezzel szemben az I A típusú rostok az aerob anyagcsere-utakra vannak hangolva. Ennek kielégítésére nagy kapilláris és mitokondrium sűrűség jellemzi őket, relatíve nagy oxigénraktárakkal (mioglobin) és kisebb glikogén raktárakkal rendelkeznek. Nagy a citrátkör, a béta-oxidáció és az elektron transzportlánc enzimeinek koncentrációja. Emellett lényegesen kisebb mértékben képesek hipertrófiára! A II A típusú rostok minden tekintetben átmenetet képeznek. A fentiekből, ami minket a jelen téma szempontjából érdekel, azaz az, hogy a II B típusú rostok az anaerob ATP termelésre vannak beállítva. Erősek, hamar kimerülnek, és nagyon tudnak nőni, és ahogy láttuk magas ingerküszöbbel rendelkező, nagyobb motoneuronok idegezik be őket. Az I A típusú rostokban az aerob anyagcsereút dominál, nem annyira erősek, de sokáig bírják és alacsonyabb ingerküszöbű, kisebb motoneuronok idegezik be őket. A II A típusú rostok pedig keverékek az egyes jellemzőket illetően.

4 4 A kérdés ezek után az, hogy hogyan vonhatjuk munkába a legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező rostokat is, azaz: Milyen módszerekkel maximalizálhatjuk a bevont rostok száma a méretelvnek megfelelően? Milyen lehetőségünk lehet a méretelv megkerülésére? A szakemberek többsége szerint a méretelv mind izometrikus, mind lassú, mind gyors mozgások esetén érvényes és meghatározza a besorozási sorrendet. (Enoka & Fuglevand 2001; Ivanova et al. 1997; Masakado et al. 1995; Desmedt & Godaux 1977). Néhány szakember és publikáció azonban a méretelvtől eltérő besorozási sorrend lehetséges jelenlétére hívja fel a figyelmet legalább két esetben. A gyors és hirtelen kontrakció alatt a gyors rostok szelektív kontrakcióját figyelték meg amennyiben az izom ellazult a mozdulat előtt, nagy erőkifejtést igényelt és minimális idejű volt (Grimby és Hannerz). Egy másik ilyen violáció az excentrikus kivitelezés esetén lehetséges (Nardone). Mielőtt ezt a két a méretelvre fittyet hányó lehetőséget tárgyalnánk, közelítsünk a méretelvnek megfelelően! A kérdés első körben tehát az, hogy hogyan maximalizálhatjuk a bevont motoros egységek számát, vagyis hogyan vehetjük rá a legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező motoros egységeinket a munkára. A módszerek, technikák csoportosítása sokféle és sokszínű lehet, én nem szeretnék semmilyen sémához ragaszkodni, nem törekszem teljes körűségre, mert ebben a témában ez csak egy rózsaszín ábránd lehetne. Egyszerűen csak megpróbálok olyan dolgokat elővenni, amelyek hasznosak lehetnek, egy olyan rendszerezésben, ami azt gondolom viszonylag könnyen áttekinthető. 1. Az agonista fokozott aktivációja 1/a. Maximális erőfeszítés módszere Zatsiorsky az erőfejlesztés módszereit vizsgálva négy típust definiált: 1. maximális erőfeszítés módszere: a lehetséges maximális nagy súly alkalmazása, 2. repetíciós erőfeszítés módszer: szubmaximális súly emelése a maximális ismétlésszámig (bukásig), 3. szubmaximális erőfeszítés módszere: szubmaximális súly emelése nem maximális ismétlésszámig (bukás elkerülése), 4. dinamikus erőfeszítés módszere: szubmaximális súly emelése, maximális sebességgel. Zatsiorsky tézisei szerint a maximális erőfeszítés módszere felsőbbrendűnek tekinthető az intramuszkuláris koordináció fejlesztésére, lévén maximális számú motoros egység aktiválódik, azaz a magas ingerküszöbű motoneuronok is aktiválódnak. Fleck and Kraemer is hasonló következtetésekre jut: A magas ingerküszöbbel rendelkező motoros egységek munkába vonása inkább nagy ellenállást (3-5 RM) igényel, mint könnyebb terhelést (12-15RM).

5 5 De rengeteg szakember idézhető még hasonló tézisekkel, és valójában az elmúlt 20 év a fentiek jegyében telt el, és a terület legnagyobb szaktekintélyei egyetértettek/egyetértenek a maximális erőfeszítés ilyetén előnyeiben. Két dolgot kell azonban kiemelnünk ezzel kapcsolatban. Egyrészt a módszernek korlátai vannak, másrészt a fenti tézisek messze nem egyértelműen helyesek. A módszer korlátainak oka, hogy rendkívül kimerítő a központi idegrendszerre és az ízületekre, ínakra nézve így bevethetősége korlátozott. Emellett az izomhipertrófiát tekintve kevéssé hatékony. Behm a Neuromuscular Implications and Applications of Resistance Training című publikációjában a következőképpen fogalmaz: A maximális erőfeszítés módszere az ellenállás magas intenzitása, ám alacsony volumene miatt nem okoz jelentős hipertrófiát. Amennyiben a módszert önmagában szemléljük és kizárólagossá tesszük akkor ez így is van, de valójában minden módszer korlátolt, ha kizárólagossá tesszük. Az izomnövekedés típusait tárgyalva láttuk azt, hogy a hipertrófia eltérő típusait eltérő módszerek stimulálják és láttuk a maximális (illetve ahhoz közeli) súly használatának szerepét a miofibrillumok számának növelésében. Az 1RM %-ának megfelelő súlyterhelés (ami általában 1-4 ismétlést tesz lehetővé) a legkevésbé sem haszontalan a hipertrófiát illetően, azonban annak elsősorban egy típusát illetően szolgáltathat számunkra előnyöket. Ez valóban, kevésbé látványos és gyors, mint a szarkoplazma hipertrófiája, ha azonban a cél a genetikailag lehetséges maximális izomtömeg felpakolása, akkor semmi esetre sem léphetünk át felette. Különösen azért, mert lehet egy további előnye is, méghozzá a fentiek szerint az intramuszkuláris koordináció fejlesztésében. Ez a fajta maximális, illetve ahhoz közeli terhelés (legalábbis a fenti szakemberek tézisei szerint) maximális számú motoros egységet von be a munkába, azaz a legmagasabb ingerküszöbű motoros egységek is munkába állnak, javul a szinkronizáció, azaz az ilyen típusú munka javítja a neurológiai hatékonyságot. Gyakorlatilag megtanítja a szervezetünk, hogy minél több motoros egységet legyen képes munkába állítani. Ez így remekül hangzik, de nem lenne nyugodt a lelkiismeretem, ha ennyivel lezárnám a témát, mert a dolog nem ilyen egyszerű és egyértelmű. A maximális erőfeszítés módszerének az intramuszkuláris koordináció fejlesztésében betöltött szerepét olyan szakemberek emelték ki és tették elméleteik részévé, mint Zatsiorsky, Kraemer, Hatfield, Brown, Newton, Fleck és sorolhatnánk még. Ennek ellenére és ezzel együtt az elmélet helyességét vitatják! Ami a terhelés nagyságát illeti Carpinelli egy meglehetősen részletes meta-analízist végzett a heavier-is-better, azaz a nehezebb-jobb elmélet megcáfolása érdekében. Tanulmányában 38 olyan publikációt idéz melyben a magasabb terhelés ilyetén felsőbbrendűségét hirdetik (többek között a fenti szakemberek is), ám a kapcsolódó irodalmak áttekintése után arra a következtetésre jut, hogy e publikációk csak feltételezésekre épülnek, és nincs mögöttük valós tapasztalati bizonyíték. Az empirikus kutatások áttekintése nyomán ugyanis egyetlen olyan tanulmányt talált mely bizonyítja, hogy a nagy súlyterhelés hatékonyabb az erőfejlesztés világában, miközben 20 olyat, mely hasonlóan hatékonynak találta a mérsékelt terheléssel végzett edzéseket! Carpinelli szerint a fenti szakemberek feltételezései csupán elméleti síkra épülnek, ám valójában ezek az elméleti agyalgatások a méretelv félreértelmezésével születtek. Ennek nyomán nem állhatják meg a helyüket, és ezért nem állnak és állhatnak mögöttük gyakorlati bizonyítékok sem:

6 6 A progresszív besorozás elve az alacsony küszöbértékű motoros egységektől a magasabb küszöbértékű rostok felé nem változik az alkalmazott ellenállás változásával (pl. 3 RM, 4 RM, 5 RM, 12 RM, 13 RM, 14 RM or 15 RM), mert a sorozat befejeztével az erőfeszítés mértéke azonos maximális. Így Fleck és Kraemer azon állítása, hogy a magasabb ingerküszöbbel rendelkező motoros egységek besorozásához nagy terhelés (3-5RM) szükséges és nem valósulhat meg alacsonyabb terhelésnél (12-15RM), a méretelv félreértelmezéséből fakad. Carpinelli szerint tehát a magasabb ingerküszöbű motoros egységek besorozása nem a súlyterhelés, hanem az erőfeszítés mértékétől függ, és az erőfeszítés hasonló mértékű egy kifáradásig végzett sorozat utolsó ismétlésében, akár 5 ismétléses, akár 12 ismétléses sorozatról legyen szó. Ezt a nézetet erősítette meg Behm 2002-es tanulmánya is, melynek során alkalmazott edzésprotokollok, három különböző terhelési szint ellenére (5, 10 és 20 RM) a motoros egységek hasonló aktivációs szintjét produkálták ( %). Kutatásunk nem erősítette meg azt a sokat emlegetett tézist, miszerint a maximális erőfeszítés módszere (súlyterhelés nagyobb, mint 6RM) nagyobb neurológiai adaptációt produkál Akit a téma részletesebben érdekel, annak javaslom Carpinelli The Size Principle And A Critical Analysis Of The Unsubstantiated Heavier-Is-Better Recommendation For Resistance Training című tanulmányát. Az igazság az, hogy nagyszerű lenne ezen a területen igazságot tenni, de nem gondolom, hogy ezen a bolygón ma bárki is képes lehetne erre. Rengetegen próbálnak és próbáltak ilyet művelni, nem csupán Carpinelli, de nemrégiben többek között Scott Abel is egy remek cikksorozatot írt a témáról, azonban ez sem kisebb mértékben állt elméleti agyalgatásból és ködös, legkevésbé sem egyértelmű következtetésekből. Véleményem szerint ez jelenleg egy olyan terület, ahol az empirikus kutatások (ez eddig alkalmazott eszközök miatt) többségükben nem adhatnak megfelelő támpontot. Ezért én nem vetném el a maximális erőfeszítés módszerének ilyetén felsőbbrendűségének mítoszát, különösen azért mert, ahogy láttuk a hipertrófiát illetően mindenképpen tehet olyat értünk, amire más nem képes. Gyorsan hozzáteszem azonban, hogy a módszer nem minden körülmények között és nem mindenki számára alkalmazható! A módszer korlátai, ahogy korábban kiemeltük az, hogy mind az idegrendszert, mint az ízületeket, ínakat jelentős terhelésnek teszi ki, így a módszer nem megfelelő beépítése esetén mind a kiégés, mind a sérülésveszély hatványozottan magas. A maximális erőfeszítés módszerének alkalmazhatósága, beépíthetősége legalább négy dolog függvénye: végzett gyakorlat, genetika, edzettségi szint. Először is nagyon fontos az, hogy a maximális erőfeszítés csak alapvető erőgyakorlatok esetén alkalmazható és semmi esetre sem az izolációs jellegű, egy ízületes mozgásoknál. Ez rendkívül evidens dolognak hangzik, de láttam én már két-három ismétléses Scott-pados bicepsz hajlításokat végző elvakult izomépítőket.

7 7 Másodsorban látnunk kell, hogy a strukturális felépítés, ízületek, ínak állapota alapjaiban határozza meg azt, hogy a módszer milyen mértékben építhető a programunkba. Nem vagyunk egyformák, vannak, akiknek olyan ízületei vannak, mint egy T-800-asnak és vannak, akik rendkívül sérülékeny ízületekkel születtek erre a bolygóra. Ez utóbbi csoport, ha túlzottan támaszkodni próbál a maximális erőfeszítés módszerére, akkor nagyobb és hatékonyabb izmok helyett, sokkal inkább sérüléseket és frusztráltságot nyerhet. Végül fontos, hogy semmilyen kezdő ne alkalmazza, ha hosszú sportpályafutást akar, különösen annak figyelembe vételével, hogy valójában szükségük sincs rá! Edzetlen egyének esetén ugyanis az idegrendszeri hatékonyság fejlődéshez és az erőszint növekedéséhez szükséges stimuláció a maximális terhelés egyharmadával is produkálható. Sőt Korobkov, Gerasimov és Vasiliev az edzések megkezdése után hasonló erőnövekedést regisztrált az alkalmazott terhelés nagyságától függetlenül. A regisztrált fejlődés nagyjából azonos volt az 1RM 20, 40, 60 és 80% megfelelő terhelése mellett. A terhelés nagysága a fejlődés előrehaladtával válik egyre meghatározóbb faktorrá, minél erősebbé válik az adott izom, annál magasabbá válik ez a fejlődéshez szükséges küszöb. (Hettinger; Verkhoshansky). Általánosságban azt mondanám, hogy testépítőként rövid periódusokra építsük be, illetve a konjugált periodizáció elveit alkalmazva rotáljuk a módszert. Hatefield szerint heti egy, maximálisan két gyakorlat esetén alkalmazzuk a módszert és 2-3 hetente változtassuk a testrészt/gyakorlatot. Ian King három hétben, Zatsiorsky 2-6 hétben és átlagosan 4 hétben jelöli meg az adaptációhoz szükséges időt, ennek alapján azt mondhatjuk, hogy 2-3, de maximálisan 4 hét legyen, amit eltöltünk ezzel a módszerrel egy adott gyakorlat esetén. Én optimálisan heti egy ilyen gyakorlatot mondanék, és nem tovább, mint 3 héten keresztül gyötörve azt. A terhelés nagyságát illetően fontos, hogy a maximális erőfeszítés nem feltétlenül az 1RM 100%-át jelenti és döntően ne is jelentse azt. A terhelés nagysága 3-5RM legyen, azaz akkora súlyterhelés, amivel 3-5 ismétlésre vagyunk képesek. Végül egy fontos pont lehet, hogy az ilyen határterhelések meghatározzák a sorozatok közötti pihenőidő hosszát is. A minimális pihenőidő meghatározására Poliquin az 1:20-30-as végrehajtás-pihenő arányt javasolja. Az ATP és kreatin-foszfát raktárak ugyan ennél rövidebb idő alatt visszatöltődnek, a rostok aktiválásáról gondoskodó idegrendszer regenerálódásához azonban hosszabb idő szükséges. 1/b. Repetíciós és szubmaximális erőfeszítés módszere Ahogy a korábbi részekben láttuk a szubmaximális terhelés különböző szintjei különböző mértékben stimulálják az izomnövekedés egyes típusait. A miofibrilláris hipertrófiára legalkalmasabbnak (a fenti határterhelések mellett) az 1RM 80%-a mutatkozik, azaz akkora súlyterhelés, amekkorával 5-8 ismétlésre vagyunk képesek, míg a szarkoplazma hipertrófiája a magasabb ismétlésszámok 8-15 vagy akár magasabb ismétlésszámok a legalkalmasabbak. A szubmaximális és repetíciós erőfeszítéses módszerek között a különbség, hogy a repetíciós erőfeszítés esetén maximális ismétlésszám a cél, azaz bukásig végezzük a gyakorlatot, míg a

8 8 szubmaximális erőfeszítés esetén nem nyomjuk/húzzuk bukásig a gyakorlatot. Azaz a sokszor felmerülő bukni vagy nem bukni kérdéshez jutunk el. Ez egy rendkívül vitatott terület. A nem bukás mögé olyan szakemberek sorakoztak, mint Chad Waterbury, Charles Staley Tudor Bompa, Per Tesch Ph.D: Elterjedt nézet az, hogy izombukással kell befejeznünk egy sorozatot, ahhoz, hogy maximálisan kiaknázzuk annak előnyeit. Ezt tükrözi a no pain-no gain! (fájdalom nélkül, nincs növekedés) frázisa is azonban semmilyen bizonyíték nem támasztja alá ezt a hipotézist. Sőt az sem teljesen tisztázott, hogy mit is jelent a teljes izombukás. Az elsődleges ok, amiért a fenti szakemberek bukás-ellenessé lettek, hogy a bukásig végzett sorozatok rendkívül kimerítőek az idegrendszer számára. Az idegrendszer regenerációja 5-6- szor annyi időt igényel, mint az izomzat regenerálódása, így a módszer túlzásba vitele lehetetlenné teszi a növekedéshez szükséges gyakoriság elérését. A másik oldalon olyan szakemberek állnak, mint Chalres Poliquin, aki szerint addig kell nyomnod a sorozatot, amíg a léped szétrobban. Ez összecseng Vladimir Zatsiorsky téziseivel is, aki azt, mondja, hogy a bevont és kifárasztott motoros egységek kapnak kellő fejlődési stimulust. Azzal együtt, hogy Ő sem definiálja, hogy mit is jelent a kifáradás. Valójában azonban Zatsiorsky ezt nem az izomhipertrófiára vonatkozóan említi, hanem a neurológiai adaptációt illetően. Elméletei szerint a szubmaximális és repetíciós erőfeszítéses módszerek hasonlóan képesek izomnövekedést serkenteni, azonban az intramuszkuláris koordinációt illetően eltérő hatással bírnak. Az izomhipertrófiát illetően Zatsiorsky a következőképp fogalmaz: Az izomhipertrófia energetikai hipotézise szerint a protein lebomlás és szintézis különbsége alapvetően két dologtól függ. Az egyik a fehérje-degradáció mértéke, a másik a mechanikai munka, amit elvégzünk. Ha az ismétlések száma nem maximális, akkor a mechanikai munka csökken valamelyest. Azonban ha nem sokkal tér el attól (pl 10 ismétlést végzünk a maximális 12 helyett), akkor a különbség nem kritikus. A maximális ismétlésszám egy kívánatos, de nem szükségszerű feltétele az izomhipertrófiájának. Az intramuszkuláris koordinációt illetően azonban már nem ennyire egyértelmű a helyzet. A szubmaximális erőfeszítés módszere során a méretelvből következően a motoros egységek kisebb száma kerül bevonásra és kifárasztásra, így a módszer kevéssé hatásos ebben a tekintetben. A repetíciós erőfeszítés módszernél, azaz ha a súlyt bukásig nyomjuk/húzzuk, akkor az utolsó ismétlések során a legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező rostok is munkába állnak. Amit ezzel kapcsolatban fontos látnunk az az, hogy az edzőterem nem egy túlélőtábor. Ez nem arról szól, hogy aki többször hány a sarokba, vagy veszíti eszméletét egy kemény guggoló sorozat után az lesz a testépítés alfahímje. A központi idegrendszer a főnök, ha Ő nem regenerálódott és nem pörög maximális fordulatszámon, akkor egyszerűen nem leszel képes maximális kapacitással edzeni, maximális számú motoros egységet besorozni és maximális tüzelési frekvenciát produkálni, és így növekedni!

9 9 A fentiekkel csupán odáig szerettem volna ragozni a dolgot, hogy világosan lássuk azt, hogy a bukásnak vannak előnyei és vannak hátrányai is. Mint ahogy semmi másról, erről sem beszélhetünk a fekete-vagy-fehér elv kizárólagossága mentén. Mi lehet a rendezőelv? Nos, van több is. Az első a végzett gyakorlat. Egyfelől egyes gyakorlatok hatása a központi idegrendszerre eltérő. Egy guggolás, vagy épp felhúzás lényegesen kimerítőbb, mint egy koncentrált bicepszhajlítás. Másfelől az egyes gyakorlatok eltérő biztonsági-szinttel rendelkeznek. A felhúzást bukásig végezve hatványozott a sérülésveszély, míg egy csigás keresztezés esetén nem jellemzően az. Végül rendező elv lehet a végrehajtás típusa is. A dinamikus erőfejlesztés módszerei, a ballisztikus kivitelezés vagy akár a plyometrikus gyakorlatok nem végezhetőek bukásig, ha a sportpályafutásunkat nem szeretnénk korlátolt időtávúvá tenni. Christian Thibaudeau ezt egy táblázatban foglalta össze és én azt gondolom remekül alkalmazható némi módosítással: Gyakorlat típusa Dinamikus és nagy technikai felkészültséget igénylő gyakorlatok (pl. olimpiai gyakorlatok, dinamikus erőfejlesztést célzó módszerek, ballisztikus gyakorlatok, plyometrikus/powermetrikus gyakorlatok) A kifáradással járó technikavesztés okán magas sérülésveszéllyel járó gyakorlatok (pl. felhúzás, jó reggelt gyakorlat, guggolás, kitörés, fellépések, álló nyomások, döntött evezés stb.) Egyéb többízületes alapgyakorlatok 1RM 80%-át meghaladó terhelés mellett (pl. fekve-, ülve nyomások, húzódzkodások, lehúzások stb.) Egyéb többízületes alapgyakorlatok 1RM 80%-át meg nem haladó terhelés mellett (pl. fekve-, ülve nyomások, húzódzkodások, lehúzások stb.) Egyízületes izolációs gyakorlatok (pl. bicepszhajlítások, tricepsz hajlítások, oldalemelések, lábnyújtások, lábhajlítások stb.) CNS igénybevétel magas Mikor fejezzük be a sorozatot Amint a mozgás sebessége csökken magas A bukás előtt 1-2 ismétléssel közepes alacsony alacsony Bukás alkalmanként Bukás akár minden edzésen Bukás akár minden sorozatban Általánosságban azt mondanám, hogy bukásra szükségünk, van és a fentiek szerint annál inkább, minél kevésbé tudjuk alkalmazni a maximális erőfeszítés módszerét. De a bukás rendkívül kimerítő a központi idegrendszerre nézve, így nem egy korlátlanul alkalmazható/alkalmazandó módszer. 1/c. Bilaterális deficit Amennyiben egy gyakorlatot csupán egyik karunkkal vagy épp lábunkkal végezünk el, akkor a jobb és bal végtagok által kifejthető erő összege nem azonos azzal, amit akkor tudunk produkálni, ha a két végtaggal egyszerre dolgozunk. Ez a bilaterális deficit, mely mind az alsó, mind a felső végtagok esetén felfedezhető, azonban érdekes módon a felső végtagok

10 10 esetén kisebb. A kapcsolódó felmérések szerint a deficit 13-25% lehet az alsó végtagok esetén, és 2%-20% a felső végtagok esetén (Secher; Taniguchi; Kawakami; Cresswell és Ovendal; Li; Zijdewind és Kernell; Van Dieen; Post). Ez a jelenség a hasznukra lehet, ha megfelelően alkalmazzuk. Az Iowa-i Állami Egyetem kutatói az egyszerre egy- illetve két kézzel végzett bicepsz gyakorlatokat vetették össze a maximális erőkifejtés mértéke és az izomrost aktiváció tükrében. A vizsgálat eredményei szerint a karokat elkülönítetten terhelve nem csupán az erőszint, pontosabban a teljesített ismétlés szám volt nagyobb, de az unilaterális tréning, mintegy 18 százalékkal fokozta a bicepsz izomrostjainak aktiválását! Egy az unilaterális tréning hormonális hatásait vizsgáló tanulmány során az alanyok 8 héten át heti 3 edzést végeztek, mely egylábas lábnyújtásból és egylábas lábtolásból állt. A vizsgálat eredményei szerint az unilaterális edzésnek nem volt akut hatása a vizsgált hormonszintekre (teljes- és szabad tesztoszteron, SHBG, növekedési hormon, kortizol, IGF-1) az edzést követő 90 percben. Ezzel szemben a IIx és IIa típusú izomrostok keresztmetszete jelentős mértékben növekedett. A teljes izomkeresztmetszet 5,4%-kal növekedett, miközben az 1 ismétléses maximum is jelentős emelkedést mutatott! Az unilaterális gyakorlatok tehát nem okoznak olyan anabolikus hormon csúcsot, mint a kétoldali társaik, de az izomépítésben való felsőbbrendű mivoltuk egyre inkább igazolást nyer. 2. Preferenciális toborzás A legmagasabb ingerküszöbbel rendelkező motoros egységek és izomrostok bevonására, a méretelv szerint maximalizálnunk kell a bevont motoros egységek számát. Ahogy pedig korábban említettük a szakemberek többsége szerint a méretelv mind izometrikus, mind lassú, mind gyors mozgások esetén érvényes és meghatározza a besorozási sorrendet, azonban néhány szakember lehetőséget lát a méretelv megkerülésére is. Amennyiben ez lehetséges, akkor a magasabb ingerküszöbbel rendelkező rostokat közvetlenül is munkába vonhatjuk, és nem kell végigjárni a ranglétrát. Robert U. Newton a következőképp fogalmaz: Talán specifikus edzéssel ez a preferenciális toborzás javítható, ami fokozhatja a maximális erőkifejtés képességét. Két olyan körülményt/módszert szokás kiemelni, ami képes lehet erre. Az egyik csoportot a robbanékony kivitelezésű mozdulatok jelenthetik. A gyors és hirtelen kontrakció alatt a gyors rostok szelektív kontrakcióját figyelték meg amennyiben az izom ellazult a mozdulat előtt. A másik ilyen speciális, a méretelvre fittyet hányó besorozási sorrend az excentrikus kivitelezés esetén lehetséges. 2/a. Robbanékony kivitelezés Fontos, hogy ne keverjük össze a kivitelezés tempóját illető robbanékony koncentrikus fázist, a kimondottan erre kiélezett gyakorlatokkal. Általánosságban a gyakorlatok tempója egy sokszínű kérdés, függ a végzett gyakorlat típusától, az alkalmazott technikától és céloktól. (Ez egy külön részt érdemelne, belekapni pedig nincs értelme, így mi ebben a részben nem foglalkozunk vele részletsebben.)

11 11 Amiről itt és most konkrétan szó van, az dinamikus erőfejlesztés. Azaz szubmaximális súly emelése az elérhető maximális sebességgel. Ez az edzésmódszer tehát az egyes gyakorlatok minél gyorsabb kivitelezésére irányul. A robbanékony kivitelezés produktív volta egy rendkívül kérdőjeles terület. Ahogy korábban említettük néhány (elsősorban nem humán) kutatás során a gyors és hirtelen kontrakció alatt a gyors rostok szelektív kontrakcióját figyelték meg. Ami kivitelezés a sebességet pontosabban annak maximalizálását illeti az utóbbi években rengeteg publikáció célozta, meglehetősen szélsőséges konklúziókkal. Bruce- Low és Smith egy meglehetősen részletes tanulmányban szedegette össze a téma fellelhető és releváns irodalmát, melynek végkövetkeztetései szerint: Kevés bizonyíték támasztja alá, hogy ez a kivitelezési technika hatékony a sportteljesítmény fokozásában, arra pedig egyáltalán nincs bizonyíték, hogy a hatékonyabb lenne, mint a biztonságosabb lassú súlyzós edzés. Valójában, néhány kutatás adatai szerint a lassú kivitelezési technika hatékonyabb az erő és teljesítmény fejlesztés területén. A probléma megint ott van, ahol mindig is szokott. Egyszerűsítünk és szélsőségeket gyártunk. Ha ezt tesszük, akkor valóban megtörténhet, hogy nem sok jót láthatunk ebben a módszerben, mert egyoldalú és rövid távú előnyöket szolgáltat. De szolgáltat! És ez a lényeg! A dinamikus erőfeszítés módszerét olyan szakemberek tették a módszereik alapkövévé, mint Louie Simmons a Westside atyja. A Westside-os erőemelők a maximális erőfeszítés módszerét helyettesítették a dinamikus erőfeszítés módszerével. A maximális erőfeszítés módszere, ahogy a fentiekben is taglaltuk, mind az ízületeket, mind az idegrendszert erőteljesen igénybe veszi, így a maximális erőfeszítéses edzések száma mindenképpen korlátozott, így kreálni kellett egy indirekt módszert az azonos erőfeszítés produkálására. Hogy miért ezen az úton indultak el, ahhoz Newton II. törvényét kell valahogy előkotornunk a hosszú távú memóriánk legmélyebb bugyraiból. Megint csak kanyarodjuk Zatsiorsky Az erőedzés elmélete és gyakorlata című könyvéhez: A jól ismert progresszív túlterhelés elve nem egyszerűen a progresszíven növekvő ellenállás alkalmazását jelenti egy adott időszakban, hanem a progresszíven növekvő izomfeszülést, mind az akaratlagos, mind az önkéntelen kontrakció során. Ez a terhelés vagy feszülés változás Newton II törvényével írható le, és egy nagyon fontos összefüggést jelent, minden erőfejlesztő programhoz. Newton II törvénye szerinte a test gyorsulása egyenesen arányos a testre ható, a gyorsulással azonos irányú erővel, és fordítottan arányos a test tömegével. Azaz Newton II. törvénye szerint F = m * a, az erő egyenlő a gyorsulás és a tömeg szorzatával! Az erő F = m * a, képletből látható, hogy több lehetőségünk is van azonos nagyságú erő produkálására: 1. F = M * a, ahol a tömeg/súly nagyobb, a gyorsulás kisebb, 2. F = m *A, ahol a tömeg kisebb, a gyorsulás nagyobb, 3. F = m * a, ahol mind a tömeg, mind a gyorsulás közepes. Ha ilyen módon szemléljük a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy a fejlődéshez szükségesen emelt, ám azonos izomfeszülést 3 különböző módon is elérhetünk. Ez azonban természetesen nem ilyen egyszerű. Egyrészt a gyakorlatot szemlélve is mást látunk. Kimondottan az erőedzés világában a testépítők, súlyemelők és erőemelők edzését szemlélve három eltérő alaptípust láthatunk (persze kiegészítőkkel és átmenetekkel), és e három eltérő edzés

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04.

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04. UEFA A licencmegújító továbbképzés A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság

Részletesebben

Energia források a vázizomban

Energia források a vázizomban Energia források a vázizomban útvonal sebesség mennyiség ATP/glükóz 1. direkt foszforiláció igen gyors igen limitált - 2. glikolízis gyors limitált 2-3 3. oxidatív foszforiláció lassú nem limitált 36 Izomtípusok

Részletesebben

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Saját gondolataim tapasztalataim a labdarúgó sportoló állóképességének fejlesztéséről: Kondicionális

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.03.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.03. Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet A KERESZTHÍD CIKLUSHOZ KAPCSOLÓDÓ ERŐKIEJTÉS egy kereszthíd ciklus során a miozin II fej elmozdulása: í ~10 nm 10 10 egy kereszthíd

Részletesebben

!"# A Bryan Haycock által kigondolt HST edzésmódszer az izomsejtek növekedésének. elôidézéséhez szükséges ingerlési módszerekre és a növekedést

!# A Bryan Haycock által kigondolt HST edzésmódszer az izomsejtek növekedésének. elôidézéséhez szükséges ingerlési módszerekre és a növekedést !"# A Bryan Haycock által kigondolt HST edzésmódszer az izomsejtek növekedésének elôidézéséhez szükséges ingerlési módszerekre és a növekedést létrehozó mechanizmusokra irányuló kutatások legújabb eredményeit

Részletesebben

Általános bemelegítés

Általános bemelegítés Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek

Részletesebben

Az izommőködéssel járó élettani jelenségek

Az izommőködéssel járó élettani jelenségek Az izommőködéssel járó élettani jelenségek Az izomszövet az egyetlen olyan szövet, amely hosszúságát változtatni tudja. Egy nem elhízott (non-obese) hölgyben az izomtömeg a testsúly 25-35 %-a, férfiben

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában

Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában A szomatomotoros szabályozási központok hierarchiája A hierarchikus jelleg az evolúciós adaptáció következménye

Részletesebben

Termékek. Az alacsony fekvőtámasz állvány kondieszköz a fekvőtámasz gyakorlatok kombinálásához,

Termékek. Az alacsony fekvőtámasz állvány kondieszköz a fekvőtámasz gyakorlatok kombinálásához, Termékek Alacsony fekvőtámasz állvány Az alacsony fekvőtámasz állvány kondieszköz a fekvőtámasz gyakorlatok kombinálásához, változatosabbá tételéhez nyújt segítséget. A saját testsúlyos edzés egyik legfontosabb

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (V. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. EVOLUTION in fitness. Kedves Vásárlónk!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. EVOLUTION in fitness. Kedves Vásárlónk! 1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EVOLUTION in fitness Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy cégünk, a Herky Sport Kft. által kifejlesztett terméket vásárolta meg, mely forradalmian új rendszerű, gazdaságos és sokoldalú

Részletesebben

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02.

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02. UEFA B licencmegújító továbbképzés A gyorsaságfejlesztés alapjai Siófok 2014. 12. 02. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Tömegnövelő edzésterv

Tömegnövelő edzésterv Tömegnövelő edzésterv Ajánlott: - azoknak, akik nagy izmokat szeretnének - azoknak, akik csupán feszesebb, tónusosabb testre vágynak - sportolóknak, akik szeretnék a sportági mozgásból eredő aránytalanságokat

Részletesebben

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP 1. feladat 5 pont Egyszerű feleletválasztás. Húzza alá a megfelelő választ! Csak egy helyes válasz létezik. A térd ízülete: egytengelyű

Részletesebben

Az alábbi felsorolásban a testépítéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak rövid magyarázata található abc sorrendben.

Az alábbi felsorolásban a testépítéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak rövid magyarázata található abc sorrendben. Testépítő lexikon Az alábbi felsorolásban a testépítéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak rövid magyarázata található abc sorrendben. Aerob edzés - hosszan tartó, alacsony vagy közepes intenzitású mozgásforma,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés LC-2 Izom LC1/3 Izom fasciculus LMM S-2 S-1 HMM rod Miozin molekula S-1 LMM HMM S-2 S-1 Izomrost H Band Z Disc csík I csík M Z-Szarkomér-Z Miofibrillum

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet G001 akaratunktól függetlenül működik; lassú,

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, helyből távolugrás, függeszkedés, fekve-nyomás és 2000 méteres futás) Állóképesség fogalma: egy adott fizikai pszichikai teljesítmény jellemző intenzitásának

Részletesebben

KARDIÓS ALAKFORMÁLÓ EDZÉS

KARDIÓS ALAKFORMÁLÓ EDZÉS KARDIÓS ALAKFORMÁLÓ EDZÉS KINEK AJÁNLJUK? Teljesen kezdőknek, akik jelentős túlsúlytól szeretnének megszabadulni, edzettségi szintjük alacsony, de formálni, alakítani, feszesíteni szeretnék az alakjukat.

Részletesebben

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév 2015. május 35. A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont alatti érték elégtelen)

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL (általános alapismeretek) Állóképesség: A szervezet azon képessége, amely lehetővé teszi a sportmozgás hosszú ideig, a teljesítmény

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Pontosan mit mutattak a HMB-vel kapcsolatos kutatások?

Pontosan mit mutattak a HMB-vel kapcsolatos kutatások? Mi a HMB? A HMB a Béta-hidroxi Béta-metilbutirát rövidítése. Az egyik esszenciális aminosav, a leucin metabolitja. Természetes táplálékkiegészítő, mely kis mennyiségben megtalálható bizonyos gyümölcsökben

Részletesebben

A kajakosokra jellemző sportág specifikus mozgás a sérülések szemszögéből

A kajakosokra jellemző sportág specifikus mozgás a sérülések szemszögéből A kajakosokra jellemző sportág specifikus mozgás a sérülések szemszögéből 1. rész A kajak egy csodálatos sportág, a világszínvonalú versenyeken való eredményes szerepléseinket megszámlálhatatlan remek,

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Biomechanikai vizsgálatok lehetősége a TF-en: Témavezető: Rácz Levente tudományos kutató TF Biomechanika Tanszék Új épület III. em. Tel: 487-92 92-62 MUSCLE LAB MOBIL LABOR Az emberi felső végtag mozgásmintáinak

Részletesebben

Versenyzés és az edzés. Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor

Versenyzés és az edzés. Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor Versenyzés és az edzés Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor VERSENY Fogalma Harsányi (2001) szerint: Sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági szabályok

Részletesebben

Sebesség növelő gyorsító futó edzések, sprint, VO2max

Sebesség növelő gyorsító futó edzések, sprint, VO2max Sebesség növelő gyorsító futó edzések, sprint, VO2max David Hirsh, angolról fordította Bozót Sebességnövelő edzések Miért? Mikor? Hogyan? Gyorsító edzésmunkára szükség van, ha futóteljesítményünk tökéletesítésére

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika: a mechanika törvényszerűségeinek alkalmazása élő szervezetekre, elsősorban az

Részletesebben

Rövidebb- és hosszabbtávú adaptáció a sportfelkészítés folyamatában

Rövidebb- és hosszabbtávú adaptáció a sportfelkészítés folyamatában Rövidebb- és hosszabbtávú adaptáció a sportfelkészítés folyamatában Dubecz József testnevelő tanár, szakedző ny. egyetemi docens, TF. A személyiség változásához célszerű alkalmazkodásokat kell elérni,

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Karatéban lényeges képességek-készségek, és fejlesztésük: II. A Gyorsaság és a speciális gyorserő. Vincze Virgil

Karatéban lényeges képességek-készségek, és fejlesztésük: II. A Gyorsaság és a speciális gyorserő. Vincze Virgil Karatéban lényeges képességek-készségek, és fejlesztésük: II. A Gyorsaság és a speciális gyorserő Vincze Virgil A gyorsaság képesség a mozgások lehető nagy sebességű végrehajtására, adott feltételek mellett.

Részletesebben

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Az ökölvívás nyílt mozgáskészségére utalva döntő szerepet kap a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság. Ezeket a tulajdonságokat a felkészülésnek is követnie kell.

Részletesebben

EDZÉSTERV TESTÉPÍTÉS ÉS ALAKFORMÁLÁS. Pongrácz István X7Z65I. 2014. december 29.

EDZÉSTERV TESTÉPÍTÉS ÉS ALAKFORMÁLÁS. Pongrácz István X7Z65I. 2014. december 29. EDZÉSTERV TESTÉPÍTÉS ÉS ALAKFORMÁLÁS Pongrácz István X7Z65I 2014. december 29. Tartalomjegyzék Fittségi állapot felmérése... 1 Fittségi cél... 2 Képességek... 2 Makrociklus... 3 Aktuális mezociklus (Február)...

Részletesebben

mnsx / az optimális fókusz monitorozása

mnsx / az optimális fókusz monitorozása mnsx / az optimális fókusz monitorozása A metabolikus energiatermelő rendszer működését az autonóm idegrendszer szabályozza. A szimpatikus, paraszimpatikus aktivitás változása jelentősen befolyásolja az

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire

A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire Pavlik Gábor 1, Bakács Tibor 2, Csajági Eszter 1, Kováts Tímea 1,3, Keglovits Klára 1, Kirschner Róbert 4 1 Testnevelési Egyetem, Egészségtud.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SPORT ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SPORT ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK SPORT ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Húzza alá a megfelelő választ! Csak egy helyes válasz létezik. 8 pont Az emberre jellemző életjelenség a mozgás, melynek fő végrehajtója a(z)

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

STEP UP BOARD Cikk szám: 1132 Használati utasítás és ajánlott gyakorlatok

STEP UP BOARD Cikk szám: 1132 Használati utasítás és ajánlott gyakorlatok STEP UP BOARD Cikk szám: 1132 Használati utasítás és ajánlott gyakorlatok Minden amire szüksége lehet egy tökeletes edzéshez! Az Aerobic Step az egyetlen tréningeszköz, amire szüksége lehet. Ideális cardovaszkuláris

Részletesebben

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem Sztreching Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet Elıad adó:füle MátyM tyás 2007.12.02. Érzékek megtapasztalása:/rela sa:/rela xáció/ Nyugalom

Részletesebben

Elektromiográfia. I. Háttér. II. Mérési elvek. III. Kísérletes célkitűzések

Elektromiográfia. I. Háttér. II. Mérési elvek. III. Kísérletes célkitűzések Elektromiográfia I. Háttér Az emberi test mozgatásáért a vázizomzat felelős. Az emberi szervezetben a harántcsíkolt izmok képesek mechanikai munkát végezni. Kontrakció akkor jön létre, ha az agyi vagy

Részletesebben

Mozgás, mozgásszabályozás

Mozgás, mozgásszabályozás Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon.

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Csípőforgás Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Hatás: Erősíti a derekat és a hátizmokat. 2. Nyak-hát nyújtó gyakorlat

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK

MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK MLSZ EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT - TOVÁBBKÉPZÉSI NAPOK 3. Előadás címe: A levegőellenállás tudománya a dinamikus erőfejlesztés szolgálatban Előadó: Orbán Zsolt titulus : Keiser Akadémia ügyvezető Kiértékelések és

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége

Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége A karate nem sport, hanem életforma! Írta: Dr. Dörgő Sándor Az idézett teória avagy bölcselet a Kyokushin Karatét gyakorlók körében igen

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK / 7 06. OKTÓBER. tétel Milyen módszerek, eszközök használatával igyekszik megőrizni edzés során és után a sportoló

Részletesebben

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP 1. feladat 4 pont Egyszerű feleletválasztás. Húzza alá a megfelelő választ! Csak egy helyes válasz létezik. A sportforma kialakításában

Részletesebben

Erősebb, gyorsabb, hatékonyabb gyorsabban

Erősebb, gyorsabb, hatékonyabb gyorsabban Erősebb, gyorsabb, hatékonyabb gyorsabban Felkészülés másképpen az utánpótlástól az élvonalig Kondicionális paraméterek Fűzy Gábor 2010. 11. Jelen hiányosságok Izomzati: Mély, ízületi stabilizálók optimális

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Korszerű bemelegítés a preventív teljesítményfokozáshoz

Korszerű bemelegítés a preventív teljesítményfokozáshoz Takács Kinga RMEDAKADÉMIA Trigger Point Performance Master Trainer Atlétika szakedző Korszerű bemelegítés a preventív teljesítményfokozáshoz izompólya ellazítás, dinamikus stretching. Korszerű bemelegítés

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia Szervezetünk tápanyagok felvételével, illetve azok lebontásával biztosítja a számára szükséges energiát. G001 Mint

Részletesebben

Neurobiológia - III. blokk Idegélettan # 12/4. A vázizomműködés gerincvelői kontrollja - II

Neurobiológia - III. blokk Idegélettan # 12/4. A vázizomműködés gerincvelői kontrollja - II Neurobiológia - III. blokk Idegélettan # 12/4 A vázizomműködés gerincvelői kontrollja - II Gamma-rostok aktiválódásának következménye γ aktiválódás hossznövekedés A gamma-aktiválódás következménye ugyanaz,

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével

Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével Bevezetés Az emberi vázizmok izomrostokból épülnek fel, melyeket kötıszövet kapcsol egybe. A vázizomzat mőködése a szomatikus motoros neuronok

Részletesebben

FITNESS A fitness kifejezés szótári jelentése:

FITNESS A fitness kifejezés szótári jelentése: FITNESS A fitness kifejezés szótári jelentése: 1. Alkalmasság LABDA NÉLKÜLI KOORDINÁCIÓ 2. Megfelelés 3. Rátermettség 4. Állóképesség A körülmény, amikor valaki fizikailag erős és egészséges (Oxford Dictionary)

Részletesebben

Az egyéni és a szociális kompetenciák szerepe a karrierindításban (avagy a sikeres pályakezdők titka a közszférában és a magánszektorban)

Az egyéni és a szociális kompetenciák szerepe a karrierindításban (avagy a sikeres pályakezdők titka a közszférában és a magánszektorban) A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program stratégiai szinten említi az emberi erőforrást, de az utánpótlás-politika még nem megfelelő. Jelentős változáson megy át a munkaerőpiac, nemcsak a munkavállalók

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések. Dr. Szakály Zsolt adjunktus

A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések. Dr. Szakály Zsolt adjunktus A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések Dr. Szakály Zsolt adjunktus Sajátos feladata a testnevelés tantárgynak a motoros tanulás, a motoros képességek fejlesztése, az egészséges testi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT)

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) ELŐZMÉNYEK A Nemzeti Együttműködés Programja szerint: felfutó rendszerben a közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes

Részletesebben

A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése

A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése A munkakörnyezet veszélyes környezetnek minősíthető, mivel a munkahelyeken olyan egészségkárosodások jöhetnek létre, amelyek másutt nem fordulnak elő.

Részletesebben

Adatszerkezetek. Nevezetes algoritmusok (Keresések, rendezések)

Adatszerkezetek. Nevezetes algoritmusok (Keresések, rendezések) Adatszerkezetek Nevezetes algoritmusok (Keresések, rendezések) Keresések A probléma általános megfogalmazása: Adott egy N elemű sorozat, keressük meg azt az elemet (határozzuk meg a helyét a sorozatban),

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés az edzés elméletébe 5. Kezdô edzésterv fényképes gyakorlatokkal 11. Minden a testépítôk étkezési titkairól 27

Tartalomjegyzék. Bevezetés az edzés elméletébe 5. Kezdô edzésterv fényképes gyakorlatokkal 11. Minden a testépítôk étkezési titkairól 27 Tartalomjegyzék Bevezetés az edzés elméletébe 5 Kezdô edzésterv fényképes gyakorlatokkal 11 Minden a testépítôk étkezési titkairól 27 Testépítô ételek elkészítése 36 Hét változatos étrend-minta 44 Fejezet,

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! LEG_TARINER.qxp 2007.08.03. 9:06 Page 1 L E G Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! T R A I N E R GYVC-008 A VIVAMAX Leg Trainerrel Ön otthonában, kényelmesen edzheti lábait és fenekét,

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben