PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ"

Átírás

1 PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium és a Rehabilitációs Szakmai Kollégium ajánlása (2002) összeállitotta: dr. Somfay Attila A pulmonológiai rehabilitáció (PR) gyökerei a 19. század végéig nyúlnak vissza és a múlt század közepéig terjedı elsı idıszakban fıleg a tbc miatt légzésrokkanttá váltak számára készült gyakorlatokat foglalták össze. Ezt követıen, a COPD-vel kapcsolatos ismeretek és terápiás eljárások bıvülésével elıbb Észak-Amerikában, majd számos európai országban a krónikus légúti obstrukcióban szenvedık kezelésének és gondozásának szerves részévé vált (1). Hazánkban Újpesten az 1930-as években kezdtek foglalkozni tbc-s betegek rehabilitációjával, az ötvenes években a Tüdıgyógyász Társaságnak külön rehabilitációs szekciója is mőködött és a 70-es évektıl több könyv, könyvfejezet és közlemény foglalkozott a légzésrehabilitációval és a légzıtornával (2-7). 1. Definíció Általános megközelítésben Charles G. Eustace a rehabilitációt mások életét teljessé tevı törekvésként határozza meg (8). Ennek a folyamatnak a legfontosabb komponense az önsegítés, vagyis a függıségérzet megszüntetése az önellátás képességének kiteljesítésével. A legnagyobb hátrány a rokkant számára ugyanis nem feltétlenül a keresıképesség elvesztése, hanem az unalom, az apátia és a kétségbeesés, melyben az önbecsülés és személyes méltóság tudata elvész ben az American College of Chest Physicians fogalmazta meg a ma is érvényes modern szemléletü definiciót, amit az American Thoracic Society (ATS) is átvett (9): a PR olyan szuverén orvosi gyakorlat, melyben egyedileg alkalmazott multidiszciplináris programot alkalmaznak, ami a pontos diagnózis, terápia, érzelmi támogatás és ismeretátadás együttesén keresztül stabilizálja vagy megfordítja a tüdıbetegségek patofiziológiai és patopszihológiai manifesztációit és megkísérli a beteg visszatérését az elérhetı legjobb funkcionális állapotba. Az ATS két szempontot emel ki: a) a légzéskárosodás tüneteinek és kórélettani komplikációinak javítása, b) megtanítani a beteget saját mindennapi életének optimális kivitelezésére. Mindezek az alábbi logikai sorrend szerint valósíthatók meg: 1) beteg kiválasztása, 2) szükségleteinek meghatározása, 3) célok megjelölése, 4) alkalmazandó módszerek, 5) javulás mértékének felmérése, 6) nyomonkövetés. További két alapelvet érdemes még kiemelni az ATS állásfoglalásából (10):

2 2 - a PR elsı lépéseként a tüdıbetegségekben jártas orvos feladata a komplex állapotfelmérés és a kezelési stratégia körvonalazása - a speciális programok akár helyszínenként is eltérhetnek egymástól. Ahová sok beteget utalnak, ott a nagy, multidiszciplináris team a megfelelı, míg más helyeken hasonló szolgáltatást nyújthat kevesebb szakember is, ha azok magasan kvalifikáltak és gyakorlottak a beteg észlelésében és kezelésében. A WHO 1980-ban foglalta össze a krónikus betegségek következményeit (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps ICIDH), majd 1999-ben új megközelítésekkel egészítette ki (10, 11). E szerint a megromlott egészségi állapotnak 3 fontos összetevıje van: Károsodás csökkent vagy kóros anatómiai, élattani vagy pszihés szerkezet vagy funkció (pl. kóros légzésfunkciós érték), Tevékenység csökkenése (korábbi nevén: Fogyatékosság) az aktivitási szint csökkenésére utal, melyet terheléses vizsgálatokkal vagy a napi tevékenységet felmérı kérdıívekkel vizsgálhatunk, Részvétel korlátozottsága (korábbi nevén: Rokkantság) ennek megítélése, legalább is részben, életminıségi tesztekkel történik. Ez a megközelítés már tartalmazza azt a szemléletváltozást, ami az értékelésben az elmúlt évtizedben bekövetkezett: a légzésélettan aranykorában, az es években (A.Cournand, P.Macklem, J.Comroe és mások) a funkcionális paraméterek nyomonkövetése állt elıtérben, míg napjainkban az életminıségi tesztek térnyerése figyelhetı meg. 1. táblázat A tüdıbetegségek következményei Társbántalom Perifériás izomdiszfunkció Légzıizom diszfunkció Táplálkozási zavarok Kardiovaszkuláris diszfunkció Csontrendszeri bántalmak Érzékszervi zavarok Pszihoszociális zavarok Patológia Dekondicionálódás, steroid myopathia, malnutritio, csökkent izomtömeg, hypoxaemia, sav-bázis- és elektrolit eltérések Hyperinflatio mechanikai következményei, rekeszfáradás, malnutritio, hypoxaemia, sav-bázis- és elektrolit zavarok Obesitás, cachexia, csökkent zsírmentes testtömeg Dekondicionálódás, cor pulmonale Osteoporosis, kyphoscoliosis Gyógyszermellékhatások (steroid, vízhajtó, antibiotikum) Félelem, depressio, pánik, függıség, cognitiv funkció csökkenése, alvászavar, szexuális diszfunkció

3 3 A PR csökkenti a krónikus tüdıbetegek tüneteit, javítja a funkcionális állapotot és az életminıséget olyan esetekben is, ahol a tüdı szerkezete irreverzibilisan károsodott. A PR hatékonysága azon alapul, hogy légzésrokkantak csökkent teljesítménye többnyire nem csupán a tüdıbetegségbıl, hanem a társbántalmakból is adódnak, melyeket ha felismerünk, sikeresen kezelhetık (1.táblázat). Például COPD-ben a légúti obstrukció éshyperinflatio mértéke nem változik jelentısen a PR során, de a dekondicionáltság megfordulása és a jobb mozgáskoordináció eredményeként a beteg többet tud sétálni kevesebb fulladásérzettel. 2. Betegek kiválasztása és állapotfelmérés Bár számos, evidencián alapuló vizsgálat és metaanalízis igazolta a PR hatékonyságát (12-16), továbbra sem eldöntött, hogyan tudjuk a legeredményesebben kiválasztani azokat, akik számára elınyös a PR. Mivel a betegek igénye egymástól eltérı, a komplex programoknak ehhez rugalmasan alkalmazkodniuk kell. Az ATS legújabb összefoglalója szerint (17) a PR azoknak a súlyos légzéskárosodottoknak indikált, akik az optimális gyógyszeres kezelés ellenére fulladnak, csökkent a terhelési toleranciájuk vagy aktivitásukban korlátozottak. Az ideális jelölt az a mérsékelt vagy súlyos tüdıbetegség miatt funkcionálisan limitált egyén, aki a standard gyógyszeres terápia mellet egyensúlyban van, nincs más súlyos betegsége, képes és hajlandó is tanulni a betegségérıl és kellıen motivált, hogy idıt és fáradtságot szenteljen a komplex programban való részvételre (18). A PR elsıdlegesen a súlyos légzéskárosodottak domináns hányadát képezı COPD-sek számára készült. Az itt szerzett tapasztalatok azonban más betegségekben is alklamazhatók: -asthma bronchiale (jelentıs irreverzibilis komponenssel) -cisztás fibrózis -intersticiális tüdıbetegség -mellkasfali betegség (pl. kyphoscoliosis, Bechterew) -neuromuszkuláris betegségek válogatott esetei (pl. n.phrenicus paralysis) -perioperatív állapotok (mellkasi, hasi) -tüdıtranszplantáció elıtt és után -volumen redukciós mütét elıtt és után. Hazánkban jelentıs indikációs terület még a restriktív ventilációs zavart okozó posttbc-s sy (heges residuumokkal rendelkezık, a légmellkezelés, a thoracoplastica és a mellhártyagyulladás kárvallotjai). Intersticiális tüdıbetegségben a terhelés-indukált hypoxaemia és pulmonális hypertonia gyakoribb elıfordulására gondolni kell. A kontraindikációk - dementia, dekompenzált cor pulmonale, súlyos szívelégtelenség, súlyos mozgásszervi betegség - lényegesen ritkábbak és több esetben egyéni mérlegelés tárgya lehet (pl. szuboptimálisan kezelt ISZB, kardiális dekompenzáció, ízületi betegség,

4 4 gyenge motiváció). A motiváció hiánya mögött eltérı okok lehetnek (pl.félelem, aggodalom, depressio) és sokszor maga a PR szünteti meg vagy csökkenti. A betegválogatás elsı lépése a funkcióvesztés mértékének enyhe, mérséklet, súlyos megállapítása és az indikáció-kontraindikáció mérlegelése. A spirometria nemcsak a COPD diagnózisához és súlyossági fokozatának megállapításához nélkülözhetetlen, hanem a potenciálisan veszélyeztetettek korai szürésére is alkalmas. A Lung Health Study (19) kimutatta, hogy a középkorú (átlag 48.4 év), több mint 10 éve dohányzó (napi 1.5 doboz), javarészt még tünetmentes betegekben már enyhe légúti obstrukció igazolható (FEV 1 /FVC:63.5%). A PR egyik fontos komponense, a dohányzásról leszoktatás eredményesebbé tehetı, ha még a korai stádiumban a dohányfüstre érzékenyek (a dohányzók kb. 15%-a) szembesülnek a kezdıdı irreverzibilis funkcióromlás tényével. Jelenleg a hazai alapellátásban spirometriás vizsgálat csak elvétve történik, így a tüdıgondozókban könnyen megvalósítható szőrés fontos szerepet játszhatna a kb. fél millió hazai COPD-s korai identifikálásában. A spirometria mellett az állapotfelmérés fontos része a fizikális vizsgálat, a mellkas rtg és a vérgázanalízis, továbbá a több területet érintı anamnesisfelvétel, amivel az otthoni és munkahelyi napi aktivitásigények rögzíthetık. Célszerü, ha a beteg élettársa vagy családtagja is részt vesz legalább a beszélgetés egy részében. Mivel a dinamikus tréning a PR alapeleme, felmérı terheléses vizsgálat okvetlen szükséges. Kerékpár vagy futószınyeg ergometriával tisztázható a terhelés-indukált hypoxaemia, ISZB és ritmuszavar, ami a program összeállításakor figyelembe veendı. Ergometria hiányában a 6 perces sétateszttel is tájékozódhatunk a terhelési toleranciáról és a terhelési alatti respirációról pulsoximeterrel. 3. Terápiás lehetıségek Csak a bizonyítottan hatékony, a terhelhetıséget és az életminıséget mérhetıen javító, a relapszusok gyakoriságát csökkentı beavatkozásokat említjük itt. A PR keretében történı betegoktatásnak a COPD gyógyszeres kezelése, az inhalációs technikák, a dohányzásról való leszoktatás és a tartós oxigénkezelés is szerves részét képezi, de ezek részletezésétıl itt eltekintünk Légzıtorna és mellkasi fizioterápia A PR multidiszciplináris megközelítésének két alapvetı eleme. A légzıgyakorlatok célja a helyes légzési technika elsajátításával a légzıizmok és a légzési segédizmok mőküdésének koordinálása és optimalizálása, hatékonyságuk növelése, ezáltal a dyspnoe csökkentése. A fizioterápia a váladékürítést és a mellkasi mobilitást segíti.

5 Kontrollált lélegeztetési technikák Az 1950-es évek derekán közölte A.Barrach és W.F.Miller (20, 21) a ma is használt 3 alapvetı légzıgyakoltatot: az ajakcsücsörítéssel történı kilégzést, az elırehajló testhelyzetben végzett légzést és a kontrollált hasi légzést. Eredményesen alkalmazható COPD mellett krónikus asthma, bronchiectasia és cisztás fibrózis esetén is. A légzıtorna célja a rekeszizom helyzetének és müködésének javítása, a légcsapdák csökkentésével a légzésszám redukálása és a légzési ciklus (T i /T tot ) optimalizálása, légzési munka csökkentése, ezeken keresztül a fulladás és szorongás csökkentése Kilégzés ajakfékkel (PLB) Belégzés orron át néhány másodperc alatt, majd lassú, 4-6 másodperces kilégzés csücsörített ajakkal. A PLB során nincs orron át történı kilégzés, mivel a lágyszájpad megemelkedik és elzárja a nasopharynx bemenetét. Bármely dyspnoeval és tachypnoeval járó állapotban alkalmazható, terhelés alatt és után is, néhány beteg ösztönösen is végzi. Kedvezı hatása részben a lassúb, mélyebb légzéssel, részben a megnövekedett kilégzési légúti nyomással magyarázható. Csökken a percventiláció, a kilégzési áramlási ellenállás és a dinamikus légúti collapsus. Oesophageális szondával mért szimultán hasi és pleurális nyomásváltozások vizsgálata során igazolták, hogy a PLB alkalmazásakor a rekeszizom tehermentesítıdik, munkáját a bordaközi izmok veszik át (22). A kedvezı hatások nem csak a fulladás mérséklıdésében, hanem a javuló gázcserében is (PaO 2 nı, PaCO 2 csökken) is megmutatkoznak Elıredılés Ülı és álló helyzetben, vagy séta közben a felsıtest elıre dıl o -kal a függıleges tengelytıl. Hasonló hatású a Trendelenburg helyzetben, háton fekve történı légzés. Javul a rekeszizom mechanikája, mivel a lelapult helyzetbıl feljebb kerül és fıleg a hátsó izomrostok nyugalmi hossza megnı, ezáltal nagyobb erıt képesek kifejteni a kontrakció során. A percventiláció 20%-kal csökken, a vérgázértékek stabilizálódnak (23,24). A karbafont helyzet ülés vagy séta közben további elınyökkel jár, mivel néhány belégzési segédizom (mm.latissimus dorsi, pectoralis maior et minor) munkája hatékonyabb lesz. Hasi paradox légzést mutató hyperinflált betegeknél figyelték meg a legnagyobb dyspnoe csökkenést a módszer alkalmazásakor Diaphragmaticus légzés A rekeszizom dysfunctio jelei: nyaki segédizmok használata, fıleg a mellkas felsı részének kitágulása a mellkas alsó és a has felsı részének paradox behúzódásával. Ilyen esetben hatásos a rekeszi légzés, ami mindig tudatos tevékenység, automatizmus nem alakul ki. Technikája a következı:

6 6 a) bronchodilatator belégzése és hörgıtoilette elızze meg, b) háton fekvı helyzet, esetleg Trendelenburg helyzetben a beteg a domináns kezét a has felsı, a másikat a mellkas felsı részére helyezi, így ellenırzi belégzéskor a has megemelkedését, ugyanakkor minimalizálja a mellkasi kitérést. (A Trendelenburg helyzet súlyos kardiális dekompenzációban kerülendı). c) lassú belégzés orron át, lassú kilégzés ajakfékkel, tudatosan koncentrálva a rekeszizom kontrakcióra és a hasfal emelkedésére belégzéskor, ez utóbbi segíti az alsó bordák emelkedését is, d) kilégzéskor a beteg segíti a hasfali kontrakciót a tenyerével, ezáltal a rekesz a fej irányába tolódik; 3-4 kg súly hasra helyezése segíti a folyamatot, e) egy idı után ülve, majd késıbb állva is végezhetı, elırehajolva. Elméletileg a diaphragmatikus légzés a mellkasfal regionális helyzetváltozását eredményezi, nagyobb intrapleurális nyomásváltozások lesznek a bázisokon, mint a csúcsokon. Így a belégzett levegı a rugalmasabb bázisokba jut, javítva a ventiláció-perfúzió arányt Mellkasi fizioterápia A retineált váladék eltávolítását segíti, így csökkentve a légúti ellenállást és a légzési munkát. Akut exacerbációban és postoperatív szakban gyakran alkalmazzák. Fıleg bronchiectasiában és cisztás fibrózisban bizonyított a hatása Poszturális drenázs: célzott testhelyzetben a nehézségi erı segíti elı a váladék kiürülését a különbözı tüdıterületekbıl, mivel a nagy légutak a függıleges helyzethez közelítenek Mellkas ütögetése, rázása, vibrációja: váladék fellazítása a célja, az optimális frekvencia Hz, a hatás a nagy légutakra korlátozódik, mivel a levegı és a parenchyma felfogja az erıket. Zárt ujjakkal, harang alakú tenyérrel, laza csuklóval végzett mechanikus percussio ( a klopfolás ) eredményesebb Flutter és PEP maszk: ellenállással szemben kilégzés csökkenti a légúti collapsust és serkenti a collateralis ventilációt, expectoratio javul Irányított köhögés: a nyugalmi légzésnél mélyebb belégzés után akaratlagosan végezve a gyors légáramlás nyíró ereje eltávolítja a váladékot a nyálkahártyáról Forszírozott kilégzési technikák: 1-2 hirtelen gyors lehelés nyitott gégebemenettel. A köhögésnél kevésbé fárasztó és ritkábban provokál brochospasmust, kisebb mértékő a dinamikus légúti compressio. A mellkasi fizioterápia kiegészítéseként megemlíthetık a köpetürítést serkentı aerosol technikák. Mivel a nagy mennyiségő légúti váladéktermelıdés nem jellemzı COPD-ben, inkább bronchiectásiában és cisztás fibrózisban szenvedıknél jön szóba alkalmazása. A mukokinetikumok (pl. hypertoniás sóoldat, NAC) légúti irritánsok is lehetnek: az indukált

7 7 köhögés és bronchospasmus miatt aerosolként kellı óvatossággal alkalmazhatók obstruktív tüdıbetegségben Terheléses tréning A PR fı eleme, kontrollált vizsgálatok alapján a két legerısebb evidencia egyike a hatékonyságot illetıen (2.táblázat)(53). Az effort dyspnoe a COPD leggyakoribb tünete, ezért a betegek kerülik a fizikai aktivitást. Az ülı életmódhoz adaptált betegben idıvel progresszív dekondicionáltság alakul ki: egyre kisebb terhelés vált ki fulladást, lényegében változatlan légzésmechanika mellett is. A lefelé gyürüzı spirál megfordítása a PR legfontosabb célja. Ez dinamikus kondicionáló tréninggel lehetséges, ami fiziológiai és pszihológiai változásokat idéz elı: a végtagizomzat oxidatív funkciója javul és a kontrollált környezetben megkezdett tréning eredményeként a beteg a dyspnoe kellemetlen érzésével szemben deszenzibilizálódik. A vázizom diszfunkció az utóbbi években került a COPD miatt terhelési intolerancia vizsgálatának elıterébe. Az eddigi eredményekrıl az ATS és az ERS közös összefoglaló tanulmányt közölt (25). A vázizomzat kóros müködésére COPD-ben az alábbi kórélettani változások utalnak a fizikai terhelés során (26): 2.táblázat COPD-s betegek rehabilitációjában alkalmazott módszerek hatásossága Komponens/Paraméter Ajánlás Evidencia Alsó végtag tréning Javítja a terhelhetıséget és javasolt a PRben A Felsı végtag tréning Állóképességi és erıfejlesztı tréning javítja a B karok funkcióját, javasolt a PR-ben Légzıizom tréning Nincs tudományos bizonyíték rutinszerü B alkalmazásának hatásosságáról, válogatott esetekben (csökkent légzıizom erı, dyspnoe) eredményes Pszihoszociális, magatartási Rövid távon, önmagában nem bizonyított a C és nevelési tényezık hatása; hosszabb távon eredményes lehet; szakvélemény támogatja alkalmazását Dyspnoe PR csökkenti a fulladásérzetet A Életminıség PR javítja az életminıséget B Szolgáltatás igénylése PR csökkenti a kórházi felvételek és a B kórházban töltött napok számát Túlélés PR javítja a túlélést C

8 8 A: jól tervezett és kivitelezett, kontrollált vizsgálatokon alapuló evidencia, szignifikáns eredményekkel; B: egyedi megfigyeléseken vagy kevésbé konzisztens eredményeket tartalmazó kontrollált vizsgálatokon alapuló evidencia; C: szakértıi vélemény 1. Alacsony laktát küszöb néhány betegnél már könnyü séta vagy a kerékpárergométeren ellenállás nélküli pedálozás alatt is kialakulhat, a tejsav pufferolása többlet CO 2 -t eredményez, s ez növeli a ventilációs igényt, ami a terhelés korai megszakításához vezet. 2. Intramuszkuláris ph kifejezett csökkenése MR vizsgálatokkal igazolták, korai izomfáradást okoz. 3. Aerob enzimek csökkent aktivitása az izomban a citrátkörön és az oxidatív foszforiláción keresztül történı ATP regeneráció lassul. 4. Oxigénfogyasztás (V O 2 ) kinetikája lassú a kóros intramuszkuláris bioenergetika miatt terhelés elején nagyobb oxigéndeficit alakul ki. 5. Izomtömeg kisebb túlsúlyos betegekben is megfigyelték, a zsírmentes testtömeg jól korrelál a terhelési toleranciával. 6. Terheléssel szembeni intolerancia megmarad tüdıátültetés után is: bár a légzésfunkció normalizálódik, az aerob kapacitás (V O 2 peak) még tréning után is csak 50% körüli; immunsuppressiv terápia is közrejátszhat benne. Mindez a tüdıfunkciótól független vázizom diszfunkció mellett szól, melynek több oka lehet (3.táblázat).

9 9 3.táblázat A kóros izomfunkció kialakulása COPD-ben Diszfunkció Patomechanizmus, Aetiologia Dekondicionálódás aeorob enzimek koncentrációja és a mitochondrium denzitás csökken, izomrostkapilláris arány csökken, izomrost összetétel megváltozik Myopathia Krónikus hypoxaemia, steroid kezelés, gyulladás miatti oxidatív stress (NO) Malnutritio Elégtelen kalóriabevitel, szorongás, depressio, magasabb nyugalmi energiaigény (béta agonisták, légzési munka), gyulladásos mediátorok miatt hypermetabolismus Alacsony anabolikus hormonszint (IGF-1, testosteron) az IGF-1 a növekedési hormon (GH) fı mediátora, a GH és a testosteron stimulálja az izomnövekedést A terápiában az anabolikus hormonpótlás és a diéta jelenleg intenzív klinikai kutatás tárgya, a legtöbb pozitív eredmény a terheléses tréningrıl áll rendelkezésre. Mivel a légzésfunkció nem mutat szoros korrelációt a VO 2 -vel, továbbá a terhelés alatti komplikációk sem láthatók elıre a nyugalmi paraméterekbıl, tünet határolt terheléses vizsgálat indokolt a programba kerülés elött. Azok a betegek jönnek szóba elsıdlegesen a bevonáskor, akikben a FEV 1 <50% (vagy <1.5 L). Ennél enyhébb obstrukció esetén ritka az effort dyspnoe COPD-ben. A másik végen nincs limitáció, mivel még a hypercapniás COPD-s is profitálhat a tréningbıl (27). A terheléses tréningnek két formáját alkalmazzák tüdıbetegségben: az állóképesség fejlesztıt (endurance) és az erıfejlesztıt. Az elıbbi során nagyobb izomcsoportok közepes intenzitású, hosszabb ideig tartó, míg az utóbbiban kisebb izomtömeg nagyon intenzív, rövid ideig tartó edzését végzik. Mindkét forma javítja a terhelhetıséget, a tüneteket és az életminıséget. A program összeállításánál célszerü figyelembe venni, hogy a tréninghatás izomcsoport-specifikus (kocogás nem javítja a felsı végtag funkcióját) Állóképességi tréning Alsó végtag terhelése A helyváltotatás képességének megırzése és javítása elsıdleges cél, ezért a leggyakrabban alkalmazott tréningforma. Kerékpárergométeren, futószınyegen, folyosón, lépcsın vagy szabad terepen végezhetı. Fiziológiás tréninghatás többnyire csak a laktátküszöb feletti intenzitás esetén várható, ezért a maximális kapacitás 60-90%-nál végzett edzés a leghatékonyabb (28-30). Az idıtartam alkalmanként perc, heti 3-5 ismétléssel. Mivel a

10 10 maximális kapacitás 60% feletti intenzitás fenntartása súlyos COPD-ben nehéz, un. intervallum tréning is alkalmazható: 2-3 perc intenzív mozgás és nyugalom (vagy alacsonyabb intenzitás) váltakozása. A javulás mértéke súlyos betegekben hasonló a folyamatos állóképességi tréningéhez (31,32). Kerékpárergométeren, a maximális kapacitás 60%-án végzett tréning 6-8 hét után jelentıs javulást eredményezett: a maximális teljesítmény kb. 30%-kal, a terhelés idıtartama pedig kb. 70%-kal nıtt (28,29,33,34). Hasonló eredményt figyeltek meg futószınyegen végzett sétaedzéssel (35-37) vagy kombinált, kerékpár és futószınyeg programmal (38). A 6 perces sétatávolság 10-25%-kal nıtt (33,36). Ezzel szemben az otthon végzett dinamikus tréningprogramok csak kis teljesítmény-javulást eredményeztek (39,40), ami a tréningek lazább kontrolljával magyarázható Felsı végtag terhelése A felsı végtagi izomzat fontos szerepet játszik a napi aktivitásban és a COPD-s betegek gyakran akadályozottak ezek kivitelezésében. Ennek több oka lehet (41-43): a) a betegség elırehaladásával a rekeszizom ereje csökken, a vállöv és a törzs felsı részének izmai a belégzésben és a testtartásban is részt vesznek, b) a karok rögzítésével a beteg magasabb ventilációt tud elérni, ugyanakkor ez akadályozza a mozgás kivitelezésében c) a légzés, az oxigénfogyasztás, a szívfrekvencia, a vérnyomás és a tejsav termelés nagyobb a kar, mint a láb terhelésekor, ennek oka a karizmok alacsonyabb mechanikai hatékonysága, mivel több statikus komponens van a törzs és a váll stabilizálása miatt. A karok stabilizálása nélkül végzett gyakorlatok nagyobb terhet rónak a rekeszizomra és légzési asynchroniát okoznak. Ezért a kartámasszal végzett edzés kar ergometria során elınyösebb. Ugyanakkor a támasz nélküli, nehézségi erıvel szemben végzett edzés során kifejezettebb a V O 2 - és V E -csökkenés, hatékonyabb az adaptáció a napi aktivitáshoz fontos mozgásformákhoz (44,45). A felsıvégtagi tréning nemcsak a karok állóképességét, hanem a belégzésben résztvevı légzési segédizmok erejét is növeli, vagyis a karedzés egyúttal légzıizom tréning is (46) Erıfejlesztı tréning Súlyzókkal végzett végtagmozgások növelik az izomerıt, ami az idıs betegekben különösen fontos az életminıség megırzése szempontjából (elesés következményei). Az egyszer felemelhetı maximális súly 80%-val végzett 8 ismétlés, 3 sorozatban, hetente 3x növelte az izomerıt és izomtömeget 12 hét után egészségesekben, emelkedett a capillárisizomrost arány, az oxidativ enzimszint és az aerob kapacitás is (47). Idıs egyénekben is biztonságos és javítja a fizikai teljesítıképességet (48). Tüdıbetegségben külön elınye, hogy a beteg számára kisebb légzési igénybevételt jelent, mint a nagyobb oxigénigényü dinamikus tréning, ezér a dyspnoe kisebb. COPD-s betegekben végzett súlyzós gyakorlatok után

11 11 nemcsak az izomerı, hanem az állóképesség és az életminıség javulása is megfigyelhetı (49,50) Légzıizom tréning COPD-ben különösen a belégzı izmok funkciója károsodott, ami hozzájárul a dyspnoe, a terhelési limitáció és a hypercapnia kialakulásához (51-53). A diaphragma celluláris (I típusú, oxidatív rostok aránya megnı) és szubcelluláris (mitochondriumok száma megnı) adaptációja spontán is megfigyelhetı, s tovább növelhetı a belégzı izmok terhelésével. Bár még nem eldöntött, melyik módszer a leghatásosabb, a belégzési maximális nyomás (PImax) 30%-a feletti tréning intenzitás, napi perc idıtartamban hatásosnak bizonyult (54). Legelterjedtebb formája a belégzési ellenállás megnövelés (Müller manıver). Fıleg azokban a betegekben igazolt a kapacitás növelı hatása, akikben terhelésre légzési limitáció (kimerüt légzési rezerv) lép fel (56). 4. Diéta Régi megfigyelés, hogy súlyvesztés és cachexia fıleg az emphysemás típusban (pink puffer) gyakori, de csak a közelmúltban igazolták, hogy a 25 kg/m 2 testtömeg index önmagában is prognosztikus tényezı a COPD morbiditásban és mortalitásban (57,58). Jelentısen hozzájárul az izomgyengeséghez és a korai fáradáshoz. Gyakoriságát 20% (stabil betegek) és 70% (akut légzési elégtelenség) között becsülik. Az alultápláltság okai: - az étkezés során megváltozik a légzés, csökken az artériás oxigénszaturáció - telt gyomor csökkentheti az FRC-t és fokozhatja a dyspnoet - szorongás és depressio csökkenti az étvágyat Az energiaháztartás egyensúlyzavarának másik oka, a megnövekedett nyugalmi energiafogyasztás (REE). A hypermetabolizmus részben a nagyobb légzési munkára, részben a szisztémás gyulladásos állapotra (magas cytokin szint a vérben) vezethetı vissza, de hormonális (magasabb noradrenalin szint) és gyógyszerelési (béta agonisták növelik az REE-t) tényezık is elısegítik kialakulását. A gyakran alkalmazott glycocorticoidok növelik a fehérje lebontást, ami hozzájárul az izomtömeg csökkenéséhez is. A táplálékkiegészítésben a zsírok elıtérbe helyezése a szénhidrátokkal szemben a kisebb CO 2 terhelés miatt logikusnak tünne, de a terhelési tolerancia javulás nem egyértelmő (59,60). A zsírdús diéta lassítja a gyomorürülést és nagyobb deszaturációval jár (62), ezért inkább a szénhidrát dominancia preferált. A kisebb ventilációs terhelés miatt elınyösebb a plusz kalóriabevitel elaprózása több kisebb részletre és a diéta kombinálása terheléses tréninggel, mert ekkor nem csupán a testsúly (0.4 kg/hét), hanem azon belül az izomtömeg nı meg jelentısen. Az izomtömeg növekedés nagyobb légzıizom erıvel járt, s ehhez a túlélés emelkedése társult (58). Anabolikus steroiddal kombinálva még nagyobb az izomerı javulás (61).

12 12 tartalmazza. A leggyakoribb panaszok esetén alkalmazható táplálkozási stratégiákat a 4. táblázat 5. Dohányzásról leszoktatás Ideális esetben a programba kerülés feltétele a cigarettázás abbahagyása. Célszerőbbnek tőnik a még dohányzók bevonása is, mivel a PR gyakorlata is hozzájárulhat a sikeres leszokáshoz. Az egészségnevelésben részletesen ki kell térni a pszihés és farmakológiai függıség megszüntetésének módszereire (nikotin pótlás tapasszal vagy rágógumival, bupropion). 4. táblázat Tünetek és diétás lehetıségek Panasz Gyakoriság (%) Javaslat Anorexia 73 elöbb a kalóridús étel fogyasztása, kedvenc étel kiválasztása, gyakori étkezés, nassolás, evés forszírozása, több kalóriadús komponens (margarin, vaj, majonéz, öntetek) Korai jóllakottság 87 elöbb a kalóriadús vagy hideg étel fogyasztása, kevés folyadék étkezés alatt (evés után 1 órával az ivás), Dyspnoe 73 pihenés, hörgıtágító, hörgıtoilette evés elött, lassabb étkezés, légzés ajakfékkel a falatok között, egyik kar támasztott helyzetben, desaturatio esetén oxigén supplementatio Fáradtság 60 pihenés evés elött, legyen mindig kész étel hozzáférhetı, pihent állapotban többet enni Puffadás 80 elöbb a hörgıtágítás, hogy kevesebb legyen a levegınyelés; kevesebb, gyakoribb étkezés; puffasztó ételek kerülése; lassú étkezés Székrekedés 50 mozgás a tolerálhatóságig, rostdús ételek, elegendı folyadék Gyenge fogazat 30 puha, kalóriadús ételek 6./Pszihoszociális támogatás Mivel a normális napi aktivitás jelentısen korlátozott, gyakori a depressio, a szorongás és a félelem. A komplex kezelési és életvezetési útmutatások is sokszor riasztónak tünhetnek a beteg számára. A pánik csak fokozhatja a dyspnoet, ami egy ördögi kırhöz vezet. Ennek

13 13 leghatásosabb kontrollja a részletes betegoktatás, melynek célja az adaptív magatartási és életvezetési minták elsajátítása és megtartása. Ez is kiemeli a PR multdiszciplináris jellegét. A pszihés distress kezelésében a csoportos megbeszélés, pszihoterápia és terheléses tréning kombinálása a legeredményesebb. A testi tünetek fatális félreértelmezése a pánik egyik forrása, ami a betegoktatással csökkenthetı (63). A relaxációs tréning, melynek során a beteg megtanulja ellazítani a különbözı izomcsoportokat, szintén javíthatja a fulladás érzetet (64). A dinamikus tréning során kialakuló fiziológiás válasz (csökkent légzési kényszer) mellett a dyspnoe-val szembeni deszenzibilizáció a legfontosabb tünetjavító komponens (2. táblázat). Az enyhe kognitív funkciózavar nem csak a hypoxiával függhet össze; az életkor, az alvás alatti légzészavarok és az iskolázottság is meghatározója. A szociális funkció beszőkülése a családi kapcsolatok és az életvezetés megváltozásában manifesztálódik. Ezért is fontos a családtag vagy gondozó bevonása az oktatási programokba, minél több írásos információ, prospektus kiadása. Nem ritka azonban, hogy a beteg a kelleténél jobban igényli a környezeti támogatást; ekkor az autonómia növelése kerül elıtérbe. Rögzült magatartási minták megváltoztatása nem csupán elhatározás kérdése. Apró, realisztikus, könnyen elérhetı célok kitüzése segít ebben. Napló vezetésével az önkontroll is sikeresebb lehet. A szociális támogatás valamennyi krónikus betegségben kulcsfontosságú. Ennek biztosításában a civil szervezetek szerepe nélkülözhetetlen. Az asztmások után a COPD-s betegek önsegítı társadalmi szervezetét is létre kell hozni. 7. Betegoktatás Információátadásra alapul, de nem merül ki azzal. A team valamennyi oktatója részérıl egy egészségnevelı, interaktív tevékenység a PR egész idıszaka alatt, melybe alkalmanként a családtagokat is be kell vonni. A leggyakoribb témák: - a légzırendszer anatómiája és élettana - a tüdıbetegségek kórélettana - a léguti átjárhatóság biztosítása - légzési technikák - energia konzerválás, napi tevékenység egyszerősítése - gyógyszerek - inhaláció technikája - oxigén kezelés - terhelés kedvezı hatása - tünetek kezelése - pszichés tényezık (félelem, pánik kontroll) - környezeti ártalmak kerülése - dohányzásról leszoktatás

14 14 - táplálkozás - utazás, szexualitás 8.Speciális szempontok A PR költséghatékonyság szempontjából is eredményes. Kontrollált vizsgálatok igazolták, hogy csökkenti a hospitalizációt (36), javítja az életminıséget (65), nagyobb mértékben áll vissza az önellátás képessége, a munkaképesség és kevesebben kerülnek ápolási otthonokba (66). A compliance javulásával megnyújtja az élettartamot a tartós oxigénkezelésre szorulókban. A mostanában itthon is gyakrabban emlegetett tüdıtranszplantáció és a volumen csökkentı mütétek indikációjában, illetve a terápiás hatás megítélésében is nélkülözhetetlen. Tüdıgondozó hálózatunk kitünı terepe lehet a PR-nak. Légzıtorna végzésére alkalmas helység, egyszerőbb szobakerékpár, szívfrekvencia-monitor és mobilis pulzoximéter elégséges az induláshoz. A tüdıgyógyász szakorvos mellett gyógytornász, tüdıbetegek ápolásában jártas nıvér, asszisztens alkotja a szőkebb rehabilitációs csapatot, melyet a csoportos megbeszéléseken meghívott szakemberek (pl. diétetikus, pszichológus) egészítenek ki. A PR mind kórházi, mind ambuláns formában hatásos, de az utóbbi gazdaságosabb. A költséghatékonyságot és napjaink hazai realitását tartottuk szem elıtt akkor, amikor az összeállításban a széles terápiás arzenálból kiemeltük a bizonyítottan hatékony eljárásokat (2. táblázat). Ha a helyi adottságok lehetıvé teszik, egyéb terápiás kiegészítések (pl. elektro-, foto-, hidro-, termo-és balneoterápia, kötıszöveti masszázs) is beépíthetık. Ehhez hasonlóan a PR egyéb területei (pl. szociális-, foglalkozási-, munkahelyi rehabilitáció) is kapcsolódnak az alapprogramhoz. Saját tapasztalatok alapján ajánlható indulásként, hogy a kórházi idıszakban, a célzott állapotfelmérést követıen megkezdett rehabilitáció ambulánsan folytatható a tüdıgondozóban. Heti 3 alkalommal végzett, alkalmanként 45 perces állóképességi tréning, kiegészülve csoportos oktatással illetve légzıtornával, fizioterápiával, diétás tanácsadással, sz.e. pszihoterápiával, már 6-8 hét után eredményes lehet. Az egyértelmü szubjektív állapotjavulás mellett mérhetı fiziológiai adaptáció (pl.laktát küszöb emelkedés) is bekövetkezik. Tartós oxigénkezelésre szorulók illetve terhelésre deszaturálódók számára is hatásos, ha tréning alatt biztosított az oxigénpótlás. A 6 hetes program után a tréning otthon folytatható, de szükség esetén továbbra is igénybe vehetı lenne a tüdıgondozói kapacitás, ha a finanszírozás ezt lehetıvé teszi. A hazai PR keretébe tágabban jól illeszkedhetne a spirometriás szőrések bevezetése a év feletti dohányosok körében (67). A 3 millió dohányosból prognosztizált kb. 500 ezres COPD-s populációval számolva, ez a költséghatékony, preventív beavatkozás lehetıséget nyújthatna arra, hogy az országos tüdıgondozói hálózatban nyilvántartott kb. 10%-os arány megsokszorozódjon. Mivel az effort dyspnoe és az orvoshoz fordulás többnyire csak

15 15 FEV 1 <50% alatt jelentkezik, a preklinikai fázisban történı kiemelés mind az egyén, mind a társadalom számára elınyös (pl. a dohányzásról leszoktatás hatásossága jobb lehet) és a késöbbi rehabilitáció is könnyebben megvalósítható. A jelenlegi egészségügyi adminisztráció prioritásaiban mind a prevenció, mind a rehabiliáció szerepel, ami a szakmai munka számára a korábbinál optimálisabb feltételeket biztosíthat ezen a területen. A PR témakörébe illeszkedı, de itt nem részletezett vagy említett egyéb fontos terülekrıl ( részletes mellkasi fizioterápia, gyermekkori PR, dohányzásról leszoktatás, PR hatékonyságának mérési lehetıségei, otthoni oxigén kezelés, PR ritka kórállapotokban, pl: neuromusculáris betegségek, tracheostomia) is indokolt a részletes szakmai irányelvek kidolgozása, amit a közeljövıben tervezünk. 9. Gyakorlati útmutató COPD-ben A kórházi körülmények közötti elindulás javasolt, ami optimális esetben folyamatosan folytatható a tüdıgondozóban. a. Betegkiválasztás: a gyógyszeres kezelés mellett is panaszokkal rendelkezı, közepessúlyos obstrukcióval rendelkezı (FEV 1 <60%), stabil állapotú betegek. b. Állapotfelmérés: anamnézis (dohányzás, foglalkozás, napi aktivitás, a dyspnoe-t kiváltó helyzet, megterhelés tisztázásával a speciális igény felmérése), gyógyszerek, fizikális vizsgálat, Rtg, EKG, légzésfunkció (FVC, FEV 1, FEV 1 /FVC, TLC, RV, RV/TLC, DLCO, DLCO/VA), vérgáz. c. Terhelési tolerancia megítélése: tünethatárolt progresszív terhelés kerékpár vagy futószınyeg ergométeren (spiroergometria, terheléses EKG), vagy a 6 perces sétatávolság teszttel. Minimálisan rögzítendı adatok: szívfrekvencia, vérnyomás, pulzoximetriás szaturáció (SpO 2 ), terhelés-végi fulladás és lábfáradás tüneti skálája (Borg 1-10 pont), maximális intenzitás (watt vagy méter). d. Napi aktivitás és életminıség felmérése kérdıívekkel. e. Dinamikus kondicionáló tréning szobakerékpáron vagz futószınyegen heti 3-5 alkalommal, alkalmanként 45 percig. Az optimális intenzitás az anaerob küszöb (AT) feletti szívfrekvencia (HR) tartomány (vagy az AT hiányában a HR peak 80%-a). Az elsı héten fokozatosan emelhetı az idı és az intenzitás (intervallum tréning is beiktatható), de törekedni kell a megfelelı idıtartam és célintenzitás mielıbbi elérésére. A HR szívfrekvencia monitorral (pl. Polar óra) mérhetı. Ha nincs lehetıség HR monitorozásra, vagy az nem megbízható, az intenzitás becslése a Borg-skála alapján történhet. A tréninglapon rögzítjük 10 percenként a pulzust, 15 percenként a vérnyomást. f. A dinamikus tréning elıtt 10 perces légzési gyakorlatok (ajakfékes légzés, diaphragmatikus légzés), melyet a beteg próbál alkalmazni a dinamikus tréning alatt is.

16 16 g. A d. és e. gyógytornász irányítása mellett történik, mellette segít és betanul pulmonológiai nıvér vagy asszisztens. h. A felmérı terhelés során deszaturálódó (SpO 2 <90%) betegben pulzoximetriás monitorozás szükséges a dinamikus tréning során, nazális oxigénpótlást hozzáférhetıvé kell tenni. i. Az optimális létszám 6-8 (maximum 10) fı csoportonként. j. A tréningek elıtt legalább hetente betegoktatás egy adott témában (legfontosabb az inhalációs technikák ismertetése és ellenırzése). k. A gyógytornász külön dokumentációban értékeli a beteget és rögzíti a lényeges változásokat ( pl. légzési minta, mellkasi fixáció). l. A 6-8 hetes rehabilitáció után megismételt légzésfunkció, progresszív terhelés, napi aktivitást és életminıséget értékelı tesztek a fiziológiás és pszihés adaptáció objektív megítélését teszik lehetıvé.

17 17 Tréninglap Adatok CPX Név:... Max.telj.: Kor:.év Megsz.ind.:... Súly: kg Percventiláció:.. Magasság: cm Foglalkozás:... VO 2 : ph:. Diagnózis:.. PO 2 : PCO2: Légzésfunkció:. SpO2:... Dátum Pulzus Vérnyomás R R 5

18 18 Irodalom 1. Hodgkin JE, Balchum OJ, Kass I et al. Chronic obstructive airway diseases: Current concepts in diagnosis and comprehensive care. JAMA 1975; 232: Lakatos M, Levendel L. Légzésrehabilitáció. Akadémiai Kiadó, 1976, Budapest 3. Pataki G. Légzésrehabilitáció. In: Katona, Siegler (szerk.): Orvosi rehabilitáció. Medicina, 1999, Budapest, pp: Lengyel L. Légzıtorna Légzésszabályozás. Medicina, 1986, Budapest. 5. Kardos K. Légzıszervi betegek rehabilitációja. In: Magyar P, Hutás I, Vastag E. (szerk.): Pulmonológia, Medicina, 1998, Budapest, pp: Apor P. Tréningprogramok a krónikus obstruktív tüdıbetegségekben. Med Thor 1999; 52: Borka P, Apor P. Modern mellkas fizioterápia cisztás fibrózisban. Med Thor 2001; 54: Eustace CG. Rehabilitation: an evolving concept. JAMA 1966; 195: World Health Organization. International classification of impairments, disabilities and handicaps. WHO, Geneva, Towards a common language for functioning and disablement: ICIDH-2. WHO, Geneva, Donner CF, Muir JF. Rehabilitation and Chronic Care Scientific Group of the European Respiratory Society: ERS Task Force position paper selection criteria and programmes of pulmonary rehabilitation in COPD patients. Eur Respir J 1997; 10: Lacasse Y, Wong E, Guyatt GH et al. Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 1996; 348: Sacks HS, Berrier J, Reitman D et al. Meta-analysis of randomized controlled trials. N Eng J Med 1987; 316: Guyatt GH, Townsend M, Berman LB et al. Quality of life in patients with chronic airflow limitation. Br J Dis Chest 1987; 81: Lacasse Y, Guyatt GH, Goldstein RS. Is there really a controversy surrounding the effectiveness of respiratory rehabilitation? Chest 1998; 114: ACCP/AACVPR Pulmonary Rehabilitation Guideline Panel. Pulmonary rehabilitation evidence-based guidelines. J Cardiopulm Rehabil 1997; 17: Pulmonary rehabilitation 1999: the official statement of the American Thoracic Society, adopted by the ATS Board of Directors, November Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Ries AL, What pulmonary rehab can do for your patients. J Respir Dis 1995; 16:R16-R Anthonisen NR, Connett JE, Kiley et al. Effects of smoking intervention and the use of an inhaled anticholinegic bronchodilator on the rate of decline of FEV 1: the Lung Health Study. JAMA 1994; 272: Barrach AL. Breathing exercises in pulmonary emphysema and allied chronic respiratory disease. Arch Phys Med Rehab 1955; 36: Miller WF. A physiologic evaluation of the effects of diaphragmatic breathing training in patients with chronic pulmonary emphysema. Am J Med 1954; 17: Roa J, Epstein S, Breslin E. et al. Work of breathing and ventilatory muscle recruitment during pursed lip breathing in patients with chronic airway obstruction. Am Rev Respir Dis 1991; 141:A Barach AL, Beck GJ. The ventilatory effects of the head-down position in pulmonary emphysema. Am J Med 1954; 16: Erwin WS, Zolov D, Bickerman HA. The effect of posture on respiratory function in patients with obstructive pulmonary emphysema. Am Rev Respir Dis 1966; 94: American Thoracic Society/European Respiratory Society. Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159:S1-S Patessio A. Exercise training in lung disease. In: Pulmonary rehabilitation. Donner CF, Decramer M (eds), ERS Journals, 2000, pp Foster S, Lopez D, Thomas HM. Pulmonary rehabilitation in COPD patients with elevated PaCO 2. Am Rev Respir Dis 1988; 138: Casaburi R, Patessio A, Ioli F et al. Reductions in exercise lactic acidosis and ventilation as a result of exercise training in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1991; 143: Maltais F, Leblanc P, Simard C et al. Skeletal muscle adaptation to endurance training in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: Maltais F, Leblanc P, Jobin J. et al. Intensity of training and physiologic adaptation in patients with chronic obstructive pulmonaru disease. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: Coppolse R, Schols AMWJ, Akkermans M et al. Physiological effects of interval versus endurance training in patients with severe COPD: a randomized clinical trial. Eur Respir J 1999; 14: Gosselink R, Troosters T, Decramer M. Exercise training in COPD patients: interval training versus endurance training. Eur Respir J 1998; 12: 2s. 33. Maltais F, Simard AA, Simard C et al. Oxydative capacity of the skeletal muscle and lactic acid kinetics during exercise in normal subjects and in patients with COPD. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153:

19 Vallet G, Ahmaidi S, Serres I. Et al. Comparison of two training programmes in chronic airway limitation patients: standardized versus individualized protocols. Eur Respir J 1997; 10: Goldstein RS, Gort EH, Stubbing D et al. Randomized controlled trial of respiratory rehabilitation. Lancet 1994; 344: Ries AL, Kaplan RM, Limberg TM et al. Effects of pulmonary rehabilitation on physiological and psychosocial outcomes in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 1995; 122: Punzal PA, Ries AL, Kaplan RM et al. Maximum intensity exercise training in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1991; 100: O Donnell DE, McGuire MA, Samis L et al. The impact of exercise reconditioning on breathlessness in severe chronic airflow limitation. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: Wijkstra PJ, Van der Mark TW, Kraan J et al. Long-term effects of home rehabilitation on physical performance in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153: Wedzicha JA, Bestall JC, Garrod R et al. Randomized controlled trial of pulmonary rehabilitation in severe chronic obstructive pulmonary disease patients, stratified with the MRC dyspnoea scale. Eur Respir J 1998;11: Celli BR, Rassulo J, Make BJ. Dyssynchronous breathing during arm but not leg exercise in patients withj chronic airflow obstruction. N Eng J Med 1986; 314: Banzett R, Topulos G, Leith GE et al. Bracing arms increases the capacity for sustained hyperpnoea. Am Rev Respir Dis 1983; 133: Toner MM, Sawka MN, Levine L et al. Cardiosrespiratory responses to exercise distributed between upper and lower body. J Appl Physiol 1983; 54: Martinez FJ, Vogel PD, DuPont DN et al. Supported arm exercise vs. unsupported arm exerfcise in rahabilitation of patients with chronic airflow obstruction. Chest 1993; 103: Couser J, Martinez F, Celli B. Pulmonary rehabilitation that includes arm exercise reduces metabolic and ventilatory requirements for simple arm elevation. Chest 1993; 103: Epstein S, Celli B, Martinez F. et al. Arm training reduces the VO 2 and V E cost of unsupported arm exercise and elevation in chronic obstructive pulmonary disease. J Cardiopulm Rehabil 1997; 17: Frontera WR, Meredith CN, O Reilly KP et al. Strength training and determinants of VO 2max in older men. J Appl Physiol 1990; 68: Fiatarone MA, O Neill EF, Doyle Ryan N et al. Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. N Eng J Med 1994; 330: Simpson K, Killian KJ, McCartney N et al. Randomised controlled study of weightlifting exercise in patients with chronic airflow limitation. Thorax 1992; 47: Clark CJ, Cochrane JE, Mackay E. Low intensity peripheral muscle conditioning improves exercise tolerance and breathlessness in COPD. Eur Respir J 1996; 9: Gosselink R, Troosters T, Decramer M. Peripheral muscle weakness contributes to exercise limitation in COPD. Am J Respir Crit Care Med 1996; 143: Begin P, Grassino A. Inspiratory muscle dysfunction and chronic hypercapnia in chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1991; 143: Killian KJ, Jones NL. Respiratory muscles and dyspnoea. Clin Chest Med 1988; 9: Villafranca C, Borzone G, Leiva A et al. Effect of inspiratory muscle training with intermediate load on inspiratory power output in COPD. Eur Respir J 1998; 11: ACCP/AACVPR Pulmonary Rehabilitation Guidelines Panel. Pulmonary rehabilitation. Joint ACCP/AACVPR evidence-based guidelines. Chest 1997; 112: Lisboa C, Villafranca C, Leiva A et al. Inspiratory muscle training in chronic airflow limitation: effect on exercise performance. Eur Respir J 1997; 10: Wilson DO, Rogers RM, Wright E et al. Body weight in chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1989; 139: Schols AMWJ, Slagen J, Volovics L et al. Weight loss is a reversible factor in the prognosis of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: Efthimiou J, Mounsey PJ, Benson DN et al. Effect of carbohydrate-rich versus fat-rich loads on gasexchange and walking performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1992; 47: Dorlac GR, Westerman JH. Effect of prolonged low carbohydrate diet on exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149:A Schols AMWJ, Soeters PB, Mostert R et al. Physiological effects of nutritional support and anabolic steroids in COPD patients: a placebo controlled randomized trial. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: Schols AMWJ, Mostert R, Cobben N et al. Transcutaneous oxygen saturation and carbon dioxide tension during meals in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1991; 100: Porzelius J, Vest M, Nochomovitz M. Respiratory function, cognitions, and panic in chronic obstructive pulmonary disease. Behav Res Ther 1992; 30:75.

20 Gift AG, Moore T, Soeken K. Relaxation to reduce dyspnea and anxiety in COPD patients. Nurs Res 1992; 41: Toevs CD, Kaplan RM, Atkins CJ. The costs and effects of behavioral programs in chronic obstructive pulmonary disease. Med Care 1984; 22: Haas A, Cardon H. Rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. A 5-year study of 252 male patients. Med Clin North Am 1969; 53:S293-S Ferguson TF, Enright PL, Buist S et al. Office spirometry for lung health assessment in adults. A consensus statement from the National Lung Health Education Program. Chest 2000; 117:

PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ COPD-BEN

PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ COPD-BEN medicus universalis XXXVIII/3. 2005. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, TÜDÔGYÓGYÁSZATI TANSZÉK PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ COPD-BEN eredeti közlemény DR. SOMFAY ATTILA A krónikus obstruktív tüdôbetegség (COPD)

Részletesebben

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A Oxigén, vagy sűrített levegő szuplementációval végzett intervallum tréning hatása a dinamikus hyperinflációra nem hypoxias krónikus obstruktív légzőszervi betegek rehabilitációjában Varga J, Pogány B,

Részletesebben

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban Dr. Alföldi Ibolya Bp. XV.ker. TG 2014. 09. 12. Gordon Snider (1989): Chronic obstructive pulmonary disease a definition and implications

Részletesebben

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Csósza Györgyi Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Nógrádgárdony, 2012.02.10-11. Pulmonalis hypertonia CTEPH CTEPH - Incidencia

Részletesebben

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal . A DOKUMENTUM CÉLJA Az intenzív osztályokon ápolt betegek lélegeztetési idejének optimalizálása. 2. A DOKUMENTUM HATÁLYA Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet valamennyi

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK PhD kurzus Prof. Dr. Magyar Pál Pulmonológiai Klinika GYORS REVERZIBILITÁS TESZT Milyen gyógyszerrel végezzük? 400 µg β2 agonista vagy 800 µg antikolinerg szer,

Részletesebben

LÉGZÕRENDSZER. (Management of stable chronic obstructive pulmonary disease COPD) European Respiratory Society. Megjegyzések

LÉGZÕRENDSZER. (Management of stable chronic obstructive pulmonary disease COPD) European Respiratory Society. Megjegyzések A stabil krónikus obstruktív tüdôbetegség (COPD) kezelése (Management of stable chronic obstructive pulmonary disease COPD) European Respiratory Society A stabil COPD kezelése A kezelés céljai A tünetek

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Energia források a vázizomban

Energia források a vázizomban Energia források a vázizomban útvonal sebesség mennyiség ATP/glükóz 1. direkt foszforiláció igen gyors igen limitált - 2. glikolízis gyors limitált 2-3 3. oxidatív foszforiláció lassú nem limitált 36 Izomtípusok

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Pulmonológiai rehabilitáció. Dr. Szilasi Mária 2008.

Pulmonológiai rehabilitáció. Dr. Szilasi Mária 2008. Pulmonológiai rehabilitáció Dr. Szilasi Mária 2008. Definíció I. Általános megközelítésben Charles G. Eustace a rehabilitációt mások életét teljessé tevő törekvésként határozza meg. Ennek a folyamatnak

Részletesebben

Obes betegek gyógytornája

Obes betegek gyógytornája Obes betegek gyógytornája Testsúly csökkentő program a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Krómer Andrea 2010.10. 1 Team munka és jelentősége BETEG, ÉS CSALÁDJA Diéta+torna=sikeres zsírszövet vesztés Fontos az

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

ASZTMÁS-E A GYERMEK. Dr. Kovács Lajos. Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest

ASZTMÁS-E A GYERMEK. Dr. Kovács Lajos. Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest ASZTMÁS-E A GYERMEK Dr. Kovács Lajos Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest ASZTMA BRONCHIALE Az asztma bronchiale a légutak krónikus gyulladása, ami az esetek többségében atópiás egyéneken

Részletesebben

Egy interdiszciplináris betegség: a COPD

Egy interdiszciplináris betegség: a COPD Egy interdiszciplináris betegség: a COPD Böszörményi Nagy György Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest Balatonfüred 2008. szeptember 20. krónikus obstruktiv tüdőbetegség chronic obstructive

Részletesebben

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes Légzés 4. Légzésszabályozás Jenes Ágnes Spontán légzés: - idegi szabályzás - automatikus (híd, nyúltvelı) - akaratlagos (agykéreg) A légzés leáll, ha a gerincvelıt a n. phrenicus eredése felett átvágjuk.

Részletesebben

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András A gyógytestnevelés a testnevelés alapértéke Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András Szakvezető tanár,

Részletesebben

Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa

Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa TERÁPIA Dr. Halász Adrien Ph.D. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa Cél: az életminıség javítása! CF gyógyszeres kezelése Sérült funkciók normalizálása Emésztés Táplálkozás szomatikus fejlıdés Légzés

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Malnutríciós ördögi kör szepszisben Súlyos szövıdmények pl.pneumonia Csökkent táplálkozás és energiafelvétel Tovább csökkenı

Részletesebben

SERDÜLİKORI ASZTMA BRONCHIALE. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika, Budapest

SERDÜLİKORI ASZTMA BRONCHIALE. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika, Budapest SERDÜLİKORI ASZTMA BRONCHIALE Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika, Budapest AZ ASZTMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK Genetikai faktorok Környezeti tényezık életmód, allergének,

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Saját gondolataim tapasztalataim a labdarúgó sportoló állóképességének fejlesztéséről: Kondicionális

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A A MUNKAÉLETTAN ALAPJAI A munka felosztása Fizikai munka Könnyő Közepes Nehéz Szellemi munka: Idegi szellemi tevékenység útján jön létre Megismerés folyamatai Érzelmi folyamtok Akarati folyamatok Fizikai

Részletesebben

Sportorvosi aktualiások

Sportorvosi aktualiások Sportorvosi aktualiások 2015 MASZ gyakorlati tájékoztató és konzultáció Dr. Kiss-Polauf Marianna Miről lesz szó? Kötelező szűrővizsgálatok Call Center Kiemelt edzők eü. ellátása Sportalkalmassági vizsgálatok

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes:

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes: A tengerszint feletti magasság Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK TTIK Embertani Tanszék, 2011 Stressz faktorok Sugárzás: kozmikus és UV Alacsony hımérséklet: az Egyenlítınél 5000 m

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26.

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Légzőrendszerre ható gyógyszerjel gyszerjelöltek ltek hatásoss sossága Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Tudományos

Részletesebben

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél Célkitőzések A kritikus állapotú gyermek felismerése, vizsgálata (és kezelése) Szentirmai Csaba SE AITK, SE I. Gyermekklinika A kritikus állapotú gyermek felismerése A keringési- és a légzési jeleinek

Részletesebben

KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK. Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest

KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK. Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest KRÓNIKUS ALLERGIÁS PULMONOLÓGIAI KÓRKÉPEK Dr. Kovács Lajos SE. I. Gyermekklinika Budapest ALLERGIÁS REAKCIÓ TÍPUSAI ASZTMA BRONCHIALE AZ ASZTMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK Genetikai

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé A sebészi beavatkozások helye és indikációja a horkoló és alvási apnoes betegek terápiájában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet, Horkolás Terápia Ambulancia Medios Orvosi Centrum Az OSAS kezelésének

Részletesebben

Definíciók. Rohamokban jelentkezı, spontán vagy gyógyszerre reverzibilis diffúz hörgıgörcs által kiváltott nehézlégzés.

Definíciók. Rohamokban jelentkezı, spontán vagy gyógyszerre reverzibilis diffúz hörgıgörcs által kiváltott nehézlégzés. Asthma bronchiale Definíciók Rohamokban jelentkezı, spontán vagy gyógyszerre reverzibilis diffúz hörgıgörcs által kiváltott nehézlégzés. Olyan tünet-együttes, melyet mind spontán, mind kezelésre jelentısen

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház Miben más mint a többi? 1. Tekintettel kell lenni a betegség

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság rehabilitációjában ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet Pettyán Ilona, Béresné Lutter Mária 1954 1955 1956 1957 1958

Részletesebben

FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek. Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17.

FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek. Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17. FELNŐTTKOR CISZTÁS FIBRÓZISBAN Nem nagyra nőtt gyerek Dr. Kelemen Krisztina Csillebérci Családi Találkozó 2014. 05. 17. ÁTADÁS ÁTVÉTEL: KRITIKUS IDŐSZAK Miért? Beteg: Tizenéves, serdülő, fiatal felnőtt

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

"Emeljük a szintet 2. Képzési Nap. Labdarúgók állóképességének fejlesztése gyakorlati teszteken keresztül, a továbblépés.

Emeljük a szintet 2. Képzési Nap. Labdarúgók állóképességének fejlesztése gyakorlati teszteken keresztül, a továbblépés. "Emeljük a szintet 2. Képzési Nap Labdarúgók állóképességének fejlesztése gyakorlati teszteken keresztül, a továbblépés Sáfár Sándor Szakaszos Tartós Ciklikus mozgás. 140-160 ütés/perc munkapulzus. Állóképességi

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja 2014-ben felülvizsgált TERVEZET 2014.11.06 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség,

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori krónikus obstruktív légzőszervi betegségek (COPD) háziorvosi ellátása

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori krónikus obstruktív légzőszervi betegségek (COPD) háziorvosi ellátása Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori krónikus obstruktív légzőszervi betegségek (COPD) háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek Dr. Bella Zsolt Ph.D., Dr. Kollár Edit Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt

Részletesebben

1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése 36. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez 43 A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. Az eljárásrend tárgyát képező

Részletesebben

A COPD DIAGNOSZTIKÁJA

A COPD DIAGNOSZTIKÁJA medicus universalis XXXVIII/3. 2005. SEMMELWEIS EGYETEM, PULMONOLÓGIAI KLINIKA A COPD DIAGNOSZTIKÁJA eredeti közlemény DR. MAGYAR PÁL A krónikus obstructiv tüdôbetegség (Chronic Obstructive Lung Disease;

Részletesebben

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013.

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013. Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Esetismertetés a múlt hétről 73 éves férfi, pénteken este kocsmából kisétálva autó ütötte el. Felvételkor GCS 13 ( aztán

Részletesebben

A tengerszint feletti magasság. Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011

A tengerszint feletti magasság. Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011 A tengerszint feletti magasság Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011 Stressz faktorok Sugárzás: kozmikus és UV Alacsony hőmérséklet: az Egyenlítőnél 5000 m magasságban

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVIII. Vándorgyűlése Kaposvár, 2009. augusztus 27-29. A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning alkalmazása a neurorehabilitációban

Részletesebben

Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben

Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben Gyógyhatásvizsgálatok barlangi klímatérben 1 DR. MUNKÁCSI ADRIEN, 2 JUHÁSZ ELEONÓRA, 3 LUKÁCS ANDREA, 4 DR. LÉNÁRT LÁSZLÓ, 5 DR. BARKAI LÁSZLÓ 1 B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Légzőszervi

Részletesebben

A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia?

A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia? A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia? Szabó Attila Semmelweis Egyetem, Bókay Gyermekklinika Bókay Délután 2012.05.03. Szavazás IGEN NEM Gyermekkori hipertónia leggyakoribb

Részletesebben

Újabb ismeretek COPD-ben

Újabb ismeretek COPD-ben Újabb ismeretek COPD-ben Somfay Attila SZTE Tüdőgyógyászati Tanszék MTT Továbbképzés 2016. január 29. Epidemiológia Korai diagnosztika Fenotipizálás Terápia Epidemiológia Korai diagnosztika Fenotipizálás

Részletesebben

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

Elso elemzés Example Anorexia

Elso elemzés Example Anorexia 50 KHz R 739 Xc 62 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:11 dátuma: Név: Example Anorexia Születési dátum: 05.02.1981 Keresztnév: Kor:: 24 Év Neme: no Magasság: 1,65 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2009. július 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2009. július 16. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

célja diagnózis. lyosság Légúti provocatios vizsgálatok

célja diagnózis. lyosság Légúti provocatios vizsgálatok Légzésfunkciós s vizsgálatok Légzésfunkciós s vizsgálatok célja Diagnózis megerısítése, se, diff. diagnózis. Funkcionális status, súlyosss lyosság megítélése. A betegség g nyomon követk vetése. Therapia

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt

Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt Sportolók maximális és szubmaximális spiroergometriás terhelése Dr. Komka Zsolt Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Semmelweis Egyetem Kardiológiai

Részletesebben

VI. Budapesti AMEGA Fórum, 2015. október 10.

VI. Budapesti AMEGA Fórum, 2015. október 10. Az Indiso egészségügyi száraz sóterápia alkalmazásának tapasztalatai a légzésrehabilitációs fekvőbeteg ellátásban Várdi Katalin osztályvezető főorvos, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet VI. Budapesti AMEGA

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük!

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük! <Cég neve> Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Üdvözöljük! Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 1994. Európa Tanácsi rendelet 1996 óta mőködik székhelye Bilbao

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban Készítette: Kun Judit dietetikus Bodrogi Sándorné minıségügyi vezetı Dr. Csernai Katalin Kft. Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Szolgálat Motiváció

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret és a korosztályos válogatottak részére)

TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret és a korosztályos válogatottak részére) TRIATLON SPORTÁGI FELMÉRÉSEK (Az olimpiai keret a korosztályos válogatottak rzére) dr. Szakály Zsolt Kzítette: Dr. Szakály Zsolt A vizsgálatokhoz szükséges tárgyi feltételek: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Biomechanikai vizsgálatok lehetősége a TF-en: Témavezető: Rácz Levente tudományos kutató TF Biomechanika Tanszék Új épület III. em. Tel: 487-92 92-62 MUSCLE LAB MOBIL LABOR Az emberi felső végtag mozgásmintáinak

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Volumen redukció állóképességi tréninggel COPD-ben

Volumen redukció állóképességi tréninggel COPD-ben Volumen redukció állóképességi tréninggel COPD-ben Somfay Attila SZTE Tüdőgyógyászati Tanszék, Deszk ORFMMT 32. Vándorgyűlése Miskolc, 2013. augusztus 29. Az effort dyspnoe komponensei after Jones & Killian,

Részletesebben