Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát"

Átírás

1 Áramot és üzemanyagot a földekrõl Alternatívok és alternatívák az energiatermelésben Hagyományos vagy alternatív üzemanyagra alapozza-e a jövõt a világ energiatermelése és autógyártása? teszik fel mind többen a kérdést annak hallatán, hogy elõrejelzések szerint nagyjából 40 éven belül a Föld fosszilis energiakészletei kimerülhetnek. Így lesz-e vagy sem, még csak találgatni lehet. Az viszont bizonyos, hogy a szigorú brüsszeli verdikt szerint a következõ években jelentõsen növelni kell a megújuló energiaforrások felhasználását az Európai Unió tagállamaiban. Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát már jó ideje azzal igyekeznek alátámasztani szakértõk, hogy az alternatív üzemanyagok elterjedésével könnyûszerrel mérsékelhetõ az olajimportõr országok függõsége az olajtermelõktõl. Legújabban pedig a magas költségeivel bajlódó mezõgazdaság lehetséges mentõöveként értelmezik az úgynevezett bio-hajtóanyagokat, amelyek elõállításához szükséges olajos-magvas növények egyszerûen megtermelhetõk a földeken. A megújuló energiaforrások természetesen a nem foszilis energiaforrásokat jelentik, vagyis a nap-, a szél-, a vízienergiát, a geotermikus energiát, a biomasszából elõállítható energiát, az árapály-energiát, és persze a szerves anyagok bomlásakor felszabaduló gázokból, biogázokból származó energiát. A megújuló energiaforrások felhasználási aránya az Európai Unióban jelenleg 6 százalék körül van, amit egy évtizeden belül szeretnének megduplázni. Magyarország számára a Kyotóban aláírt Klímaváltozási Keretegyezmény és az Európai Unió direktívái miatt ugyancsak elkerülhetetlen a megújuló energiaforrások hasznosításának növelése. Természetesen kizárólag piaci alapon nem terjeszthetõ széles körben a környezetbarát energiatermelés, ezért az EU támogatására számíthatnak a tagországok. Cserébe az Európai Parlament azt várja, hogy az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások aránya a jelenlegi 6 százalékról re 12 százalékra növekedjék. Várakozások szerint Magyarország számára ez a mai, jó indulattal is 3,6 százalékosnak mondott arány legfeljebb megduplázását jelentheti. Brüsszel a megújuló villamos-energia arányát ugyanakkor a jelenlegi EU-átlagnak számító 13,9 százalékról 22,1 százalékra kívánja növelni. Tagállamokra lebontva persze sokkal változatosabb a kép, hiszen a kitûzött célok például Ausztria esetében 78 százalékot, Svédországnál 60 százalékot, Németországnál pedig 12,5 százalékot jelentenek, vagyis ilyen arányban kell részesednie a megújuló energiaforrásból termelt villamos áramnak a tényleges forgalomból Kincses Kalendárium 78 a 2005-ös esztendõre

2 Ahol biodízelt is lehet tankolni az említett országokban. Magyarországon mintegy 0,5 százalékos volt az arány az évtized elején, így a legoptimistább jóslatok szerint még az 5 százalékos határt sem érhetjük el 2010-re. Ausztriában ezzel szemben a kormány kiemelt szerepet szán a megújuló energia elõállításának. Ha a nagyravágyó terv megvalósul, 8 10 éven belül a magyar határ-közeli Burgenland teljes áramszükségletét sikerül ezen a módon kielégíteni. Ausztria Németország, a Benelux-államok és Franciaország mellett a biomasszafelhasználás terén szintén vezetõ szerepet játszik az unióban, míg közvetlen nyugati szomszédunk a biodízel-elõállításban világviszonylatban is a legjobban jeleskedik. Hazánk a nap- és a szélenergia hasznosítása terén meglehetõsen le van maradva még a leggyengébben teljesítõ régi uniós tagországok mögött is. Bár termálvíz-bõségünk a világon az egyik legnagyobb, a geotermikus energia hasznosítása mégis kezdetleges, kísérleti stádiumban van. Magyarországon a megújuló energiaforrások közül a legnagyobb arányt (több mint 80 százalékot) az áramtermelés alapanyaga, a biomassza képviseli, ezen belül a legnagyobb részesedés a tûzifáé, illetve az energiaerdõé. A biomassza áramtermelésre való hasznosítása hosszabb távon bizonyosan sikerrel kecsegtet, máris egy sor városi távfûtõmûben és nagyobb erõmûben álltak át legalább részben a fabázisú energiatermelésre. Különösen nagy az elõrelépés az energetikai növénytermesztés területén, amit tovább gyorsíthat az ország uniós csatlakozása utáni mezõgazdasági helyzet. Mint ismeretes, számítanunk kell rá, hogy bizonyos növényi kultúrák termesztését belátható idõn belül korlátoznunk kell. A termõterületeinek egy részét ki kell vonni a termelés alól, de a kialakuló éles piaci verseny miatt amúgy is lesznek parlagon hagyott földek. Ezek a területek pedig alkalmasak lehetnének energetikai növénytermesztésre. Elsõsorban az energiafû-félék jöhetnek szóba, de hasonlóan jó az esély az olyan olajtartalmú magvak (napraforgó és repce) termesztésére, amelyekbõl a gázolaj kiváltására alkalmas biodízel állítható elõ. Újabban a bioetanol, illetve etilalkohol elõállítására használható gabona, krumpli, kukorica és répa nagy mennyiségû termesztése is feladattá vált. Ez annál is inkább fontos, mert az Európai Parlament bioüzemanyagok alkalmazását elõmozdító irányelvei szerint 2005 végére el kell érni, hogy az uniós tagországokban az alternatív üzemanyagok aránya meghaladja a 2, 2010-re pedig az 5 százalékot. Csak kevesen tudják, hogy ezen a téren a miénk az úttörõszerep, a világon elsõként Magyarországon kezdõdtek a biodízel-elõállítással kapcsolatos kutatások, s ennek részét képezte a szaktárca elõzõ vezetésének a valóságtól elrugaszkodott, gigantomániás terve egy országos biodízel-program végrehajtására. Az elképzelésbõl azonban nem lett semmi, és az egyetlen, teljesen felépült hazai biodízel-üzem is kénytelen volt bezárni három héttel a próbaüzem megindulása után Kunhegyesen. Ennek ellenére Magyarországon olajegyenérték- Kincses Kalendárium 79 a 2005-ös esztendõre

3 Hibridhajtású (benzin áram) autó motortere ben számolva a biomassza alapú energia-elõállítás még mindig prioritást élvez, hiszen az összes megújuló energiaforrás jó százalékát ez teszi ki. Az elsõ tapasztalatok alapján elmondható: a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az energiaszektorra. Változás, hogy most már nem a biodízel, hanem a bioetanol elõállításának elterjesztése a legfontosabb célkitûzés. E célra a szeszgyárak kapacitásfeleslegei rendelkezésre állnak, a bekeverés az üzemanyagba (benzinbe) pedig majdnem rutinfeladat. A megújuló energia-elõállításnak természetesen vannak kritikusai, sõt ellenzõi is. Egyes autógyári szakemberek például még mindig ódzkodnak a biodízel, illetve a bioetanol alkalmazásától. Azt mondják, ha a biodízel elõnyeit (például a biológiai lebonthatóságot, a kisebb széndioxid-kibocsátást) összevetjük a hátrányokkal (a mûtrágyázással megnövelt talaj- és talajvízterheléssel), akkor nem sok minden marad, ami a biodízel, mint alternatív tüzelõanyag létjogosultságát igazolja. (Már csak azért sem, mert hasonló költségráfordítással számos olyan mûszaki megoldás fejleszthetõ ki, amelyekkel jelentõsebb mértékben volna csökkenthetõ a motorok széndioxid-kibocsátása.) A tamáskodók szerint a növényi alapú olajokat elsõsorban kémiai termékek bekeveréséhez vagy egyszerû hidraulika-olajként, illetve zsírzásra (például láncfûrészeknél) kellene felhasználni. A hagyományos dízelolajhoz kevert biodízel ennek ellenére természetesen problémamentesen felhasználható az autókban, amennyiben a bekevert bio üzemanyag mennyisége nem haladja meg az 5 százalékot. A nagyobb mértékû keverés azonban komoly kockázatokkal jár. Mivel a biodízel feloldja a hagyományos olajlerakódást a tankban és az adagolórendszerben, a nem filléres tüzelõanyag-szûrõt ajánlatos minden második tankolás után cserélni. Veszélyt jelenthet a motorra, hogy a vezetékek bioanyaggal szemben nem védett tömítései tönkre mehetnek, ezért használat elõtt nem hagyható el ezek teljes cseréje sem. Az autók lakkozott felületeire szintén veszélyt jelent a biodízel erõs oldószer-hatása. Emellett még mindig vitatottak a biodízel kenõtulajdonságai is, bár az már bizonyos, hogy a porlasztó mûködésére a legfõbb kockázatot az új üzemanyagfajta gyantásodása jelenti. Ezért az alkatrészgyártók a mai napig nem vállalnak jótállást azokra a befecskendezõ-rendszerekre, amelyeket nagyobb arányban kevert biodízeles tüzelõanyaggal mûködtetnek. Sajnos a biodízel minõségingadozása is megoldatlan (fõként a kelet-európai országokban), így használatuk során kiszámíthatatlan mûszaki problémák keletkezhetnek a motorban. Különösen környezetvédõk hajlanak arra az álláspontra, hogy az energiafelhasználás Kincses Kalendárium 80 a 2005-ös esztendõre

4 és a környezetterhelés minimalizálása érdekében akár a használt étolaj is lehetne megújuló energiaforrás. Több uniós tagországban már megvalósult az étkezési olaj szervezett begyûjtése, nálunk azonban a háztartások döntõ részében még a csatornába (a tisztítatlan szennyvízzel pedig a folyókba) kerül ez a veszélyes hulladék. Számítások szerint egyetlen gramm olaj 3,6 négyzetméteres, vagyis egy négyszögöl méretû vízfelületen terül szét, az élõvíz oxigénellátását rontva. Ez az anyag összegyûjtve és feldolgozva a biodízelhez hasonlóan alkalmas volna jármûvek hajtására, vagy lítiummal kezelve jó minõségû kenõzsírrá alakítható. A megújuló energiaforrások egyik legfontosabb alkalmazási területe már ma is az autóipar. Sajnos az alternatív hajtásokkal kapcsolatos kutatásokat meglehetõsen lelassította, hogy a fejlesztéseknél jó ideig szempont volt: a kõolajkészletek kifogyása után is mûködtethetõk maradjanak a mai autók. Minden valószínûség szerint az olajlobbi akaratát tükrözõ nézet mindaddig fenn fog maradni, amíg az olajtársaságok más módon nem látják biztosítottnak saját profitjukat. Sajnos az olajkitermelésben és -finomításban, vagyis a jó öreg olajzabáló robbanómotorok gyártásának folytatásában érdekelt multik keze még mindig nagyon messzire elér. Szakértõk becslése szerint vélhetõen már eddig is sok korszakos, az autó- és energiaipart forradalmasító találmány napvilágot láthatott volna, ha azok színre lépése és sorozatgyártása egybe esett volna az olajkartellek céljaival. Egyelõre azonban csupán annyi történt, hogy a vízhajtású motorok és más hihetetlen ötlet kiagyalóira, az alternatív fejlesztõkre szinte kivétel nélkül sikerült rányomni az õrültség bélyegét. Az biztos, hogy a következõ 20 évben még gyártásban maradnak a mostani motorkoncepciók, de azután a benzineseket idõközben felváltó dízeleket végleg nyugdíjba küldik azok a legmodernebb technikát képviselõ hidrogénmotorok, amelyek tüzelõanyagát már napenergiával állítják elõ. Akadnak kutatók, akik még egy közbensõ koncepcióval, a tüzelõanyag-cellás motorokkal is számolnak, noha azok hatásfoka kevésbé jó, mint napjaink egyre kifinomultabb belsõégésû erõforrásoké. Az elsõ üzemanyagcellás erõforrások sorozatgyártásának megindítása napjainkban esedékes, számos próbálkozás is mutatja, hogy a legnagyobb autógyártók, ha részben külön utakon is járnak, de a célokat tekintve egyféleképpen képzelik el a jövõt. Sajnos azonban még mindig gondot jelent annak megválaszolása, hogy a jövõ igazán korszerû, takarékos és környezetbarát motorjainak mûködéséhez hogyan és milyen nagyüzemi körülmények között állítsunk elõ üzemanyagot. Aföld népességrobbanás elõtt áll, ezért a mérnököknek már nemcsak szakmai, hanem erkölcsi kötelességük is az atmoszféra védelmében olyan mûszaki megoldásokon dolgozni, amelyekkel ellensúlyozható a majdani drasztikus energiafelhasználás káros hatása. Ha nem javul jelentõsen a légszennyezés értéke, akkor technológiai ugrásnak kell bekövetkeznie, és a jövõ hírnökeként megszülethet a dízel-hidrogénmotor. Azonban tudni kell: az alternatívhajtás csak abban az esetben használható széles körben, ha sikerül gazdaságosan elõállítani a hidrogént, sõt megoldódik a biztonságos tárolása, szállítása, a megbízható kúthálózat. De a következõ évben még biztosan egyeduralkodó marad a mostani koncepció, ám azután a dízelt valószínûleg megállíthatatlanul leváltják a mezõgazdaságban elõállított hidrogénnel hajtott motorok. Varjú Frigyes Kincses Kalendárium 81 a 2005-ös esztendõre

5 SZÁZKILENCVEN MILLIÁRD VIDÉKFEJLESZTÉSRE Hogyan lehet pénzhez jutni? ANemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) alapján között 192 milliárd forintot ennek 80 százaléka uniós pénz használhat fel hazánk a vidéken élõk életminõségének és gazdálkodási feltételeinek javítására. A gazdák az NVT keretében között hét jogcímen jelentkezhetnek 192 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatásra, amelynek 20 százalékát hazai forrásokból kell fedezni, a többit az unió adja. Idén 53 milliárd forint, 2005-ben 64 milliárd, 2006-ban pedig 70 milliárd forint áll a gazdálkodók rendelkezésre. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) az NVT terhére mintegy 5 milliárd forintot átcsoportosított. A támogatások segítik a termelõk gazdasági életképességének, pénzügyi és piaci helyzetének javítását, a mezõgazdasági tevékenységek fenntartását, fejlesztését, ezáltal kiegészítõ jövedelem és munkahely teremtését, a környezet állapotának megõrzését, javítását, illetve a termõhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakítását szolgálják a pénzek. Beruházásoknál önrész szükséges a sikeres pályázathoz, és a támogatást utólag fizetik a közösségi keretbõl. Az FVM felhívta a gazdálkodók figyelmét, hogy a nyári betakarítás után idõben és szakszerûen végezzék el a tarlóhántást, a talajok lezárását és a tarlóápolást, mivel egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez is teljesíteni kell a Helyes mezõgazdasági és környezeti állapot, illetve a Helyes gazdálkodási gyakorlat feltételrendszerét meghatározó 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet elõírásait. A rendelet ugyanis az egyszerûsített területalapú támogatásoknál, illetve az AVOP-ban és az NVT-ben foglalt egyes támogatások igénybevételének elõfeltételeként határozza meg a minimális gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények betartását. A pályázati jogcímek között kiemelt helyen szerepel az agrár-környezetgazdálkodási feladatok megvalósítása. Támogatást kérhetnek a Helyes gazdálkodási gyakorlat szabályait megfelelõen alkalmazó, ezen felül a különbözõ célprogramok feltételeit megvalósító gazdálkodók. Az NVT-ben helyet kaptak a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programban támogatott tevékenységek, és új lehetõségekkel is bõvültek. A szántóföldekre, a gyepes területekre, az ültetvényekre, a vizes élõhelyekre és a veszélyeztetett haszonállatfajták extenzív tartására kidolgozott célprogramok magukba foglalják valamennyi földhasználati módot. Külön szerepelnek az úgynevezett érzékeny természeti területek programjai, amelyek speciális természetvédelmi célokat is szolgálnak. Kincses Kalendárium 82 a 2005-ös esztendõre

6 BOHANEK MIKLÓS FELVÉTELE A kedvezõtlen adottságú területek támogatására elnyert pénz kompenzációt jelent a gyenge minõségû területeken gazdálkodóknak. Mivel viszonylag magas az elhagyott, illetve meg nem mûvelt földek aránya, a Helyes gazdálkodási gyakorlat elõírásainak megfelelõ mezõgazdasági tevékenységek támogatása hozzájárul ahhoz, hogy megszûnjön az áldatlan állapot. Támogatás igényelhetõ a környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai elõírások teljesítéséhez. Az elnyert pénzt a haszonállattartás körülményeinek javítására, korszerû ólak építésére és olyan beruházásokra lehet fordítani, melyek megfelelnek az unió által elõírt környezetvédelmi (trágyakezelés és -elhelyezés) követelményeknek. Pályázni lehet mezõgazdasági területek erdõsítésére. Három elembõl áll a támogatás. Magába foglalja a telepítés költségeit, az újonnan telepített erdõk ápolásának, védelmének és a szükséges pótlásnak a költségeit, valamint tartalmazza a jövedelempótló támogatást az erdõtelepítés miatt kiesõ jövedelem kompenzálására. Ez utóbbi új elem, mivel a hazai támogatásban korábban nem ellentételezték a mezõgazdasági jövedelem-kiesést. A úgynevezett mikro-gazdálkodóknak (fõfoglalkozású õstermelõk és egyéni vállalkozók) lehetõségük nyílik arra, hogy pályázat útján öt éven keresztül évente 1000 euró (körülbelül 250 ezer forint) támogatáshoz jussanak. A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása jogcímén azok juthatnak a gazdaság fejlesztésére szabadon felhasználható forráshoz, akik elsõsorban saját szükségletre termelnek, ugyanakkor árujuk egy részét a piacon értékesítik, és megvan az adottságuk az árutermelésre való átálláshoz. A pályázóknak ötéves üzleti tervet kell készíteniük, amelyben bemutatják vállalkozásuk jövõbeni fejlesztését és gazdasági életképességét. A termelõi csoportok létrehozásának és mûködtetésének támogatása is az NVT része. A támogatás kifizetése a termelõi cso- Kincses Kalendárium 83 a 2005-ös esztendõre

7 port elismeréséhez kötött, az összeget a csoport elõzõ évi termelési árbevétele alapján számítják ki. A zöldség-, gyümölcs- és dohányágazatot az uniós jogi szabályozás kizárja ebbõl a formából, mert piaci támogatásokon keresztül juthatnak pénzhez. Úgynevezett technikai segítségnyújtás címén is lehet támogatást kapni, amely az NVT eredményes végrehajtását szolgálja. Az 55 évnél idõsebb gazdálkodók tõl pályázhatnak korai nyugdíjazásuk támogatására. Ennek feltétele, hogy legalább 3 hektár földjüket átadják egy másik gazdálkodónak, aki lehet családtag is, vagy felajánlják területüket a Nemzeti Földalapnak. Atámogatásra jelentkezhetnek mindazok, akik betöltötték 55. életévüket, de legfeljebb a nyugdíjjogosultságuk eléréséig tehetik meg (a korhatár szerinti öregségi, elõrehozott öregségi, rokkantsági nyugdíjellátást nem kapnak), és igazolják, hogy legalább tíz éven keresztül gazdálkodtak a saját birtokukon (ide számítva a fõállású alkalmazottként végzett mezõgazdasági tevékenység idejét is), gazdaságvezetõként eltöltöttek legalább öt évet. Legfeljebb egy hektár (kertészetnél 0,1 ha) önellátást szolgáló terület megtartása mellett (amelyre termelési támogatás nem adható) a földjét átadó nem állhat újból munkába a mezõgazdaságban, illetve nem lehet árutermelõ önfoglalkoztató. A korai nyugdíjazási támogatás idõtartama a gazdaság átadójánál nem haladhatja meg a 15 évet, és a támogatás nem nyúlhat át 75. életévén. Az átadó segítõ családtag alkalmazottjánál jogosultsági feltétel, hogy minden mezõgazdasági árutermeléssel felhagy, nem érte el az öregségi nyugdíj alsó korhatárát, de 55 évesnél nem fiatalabb, tagja a társadalombiztosításnak. Kitétel, hogy az elõzõ négy évben munkaidejének legalább felében kisegítõként, vagy alkalmi munkavállalóként alkalmazottként mezõgazdasági munkát végzett. Az átadó gazdaságban a korai nyugdíjazást megelõzõ öt évben legalább két évnek megfelelõ, teljes munkaidõre átszámított munkavégzést kell igazolnia. A gazdaságok átvevõjének megfelelõ szakismerettel és szakmai alkalmassággal, valamint alapszintû szakmai (mezõgazdasági) végzettséggel és két éves mezõgazdasági gyakorlattal, vagy közép- vagy felsõfokú mezõgazdasági végzettséggel és egy éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Feltétel, hogy a gazdálkodást legalább öt évre kell vállalnia, és a gazdaság átvételekor a 40. életévét nem töltötte be. Vállalnia kell, hogy a vétel vagy ajándékozás útján szerzett földet legalább tíz évig nem adja el. Az átvevõ nem gazdálkodó személy vagy szervezet is lehet, ha nem mezõgazdasági célú, de a táj jellegét megõrzõ, környezetvédõ, vagy erdészeti tevékenységet végez. A korai nyugdíj összegének megállapítása az átadott gazdaság méretétõl függ. A nyilvántartott gazdaságok számán alapuló szakértõi becslések és elõzetes számítások szerint a közel 37 ezer gazdaságvezetõ (mezõgazdasági egyéni vállalkozó, fõállású õstermelõ) mintegy 25 százaléka felel meg a jogosultság feltételeinek. Tehát úgy tízezren lehetnek azok, akik a korai nyugdíjazás kedvezményével élhetnek. A támogatás összegére és az eljárás menetére vonatkozó részletes szabályozást várhatóan 2005-ben dolgozzák ki. Pintér Csilla Kincses Kalendárium 84 a 2005-ös esztendõre

8 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK Adóból van elég Az ország uniós csatlakozása bizonyos szempontból megrázó élménnyel járt minden magyar adófizetõ polgárra. Mióta ugyanis hazánk belépett az elitklubba, teljesen átláthatóvá váltak számunkra a korábban gyakran csak elrettentõ példaként emlegetett biztosítási, jövedelmi és adóviszonyok. Kiderült: a valóság egészen más, fõként, hogy immár elvileg bármelyikünk eldöntheti, hol kívánja leélni hátralévõ életét. Hol érdemes munkát vállalni és milyenek a szomszédos országok adózási feltételei? Mi lesz, ha nyaralás alatt baleset ér bennünket, netán még a vakbelünket is ki kell operálni? Néhány a kérdések közül, melyek ma mind többeket hoznak lázba azok közül, akik hosszabb-rövidebb utat terveznek valamelyik uniós tagállamban. A szabad munkaerõ-vándorlás magasztos eszméi egy ideig persze még csak papíron léteznek az újonnan csatlakozott európai uniós polgárok számára. Ennek ellenére azon keveseknek, akiknek mégis sikerül munkát vállalniuk Európa boldogabbik felén, nem árt pontosan tisztában lenniük az egészségügyi ellátás részleteivel. Elõször is alapvetõen befolyásolja az ellátás minõségét, hogy valamennyi uniós tagország kizárólag saját belsõ jogszabályait alkalmazza a társadalombiztosítási ellátások és a járulékfizetés mértékének megállapításakor, mivel a közösség ezen a területen nem ír elõ jogharmonizációs kötelezettséget. Ebbõl következõen minden munkavállaló abban az országban fizet tbjárulékot, ahol dolgozik, ahol jövedelemhez jut. Magyarán: ha valaki Spanyolországban vagy Németországban tölt be állást, vagy vállalkozása ott folytat keresõ tevékenységet, akkor az említett országokban tekinthetõ biztosítottnak. Ez alól nincs kivétel akkor sem, ha a lakóhelye továbbra is Magyarországon van. Ugyancsak fontos szem elõtt tartani, hogy ha valaki egyszerre több tagállamban dolgozik (mert például fuvarozó), akkor is csak egyetlen országban kell biztosítási jogviszonnyal rendelkeznie. Egyébként az ilyen különleges esetekben alapvetõen a lakóhely szerinti országban írják elõ a járulékfizetési kötelezettséget az érintett számára (már ha abban az államban is végez munkát). Ha viszont a keresõ tevékenységet olyan országokban végzi a munkavállaló vagy vállalkozó, ahol nincs lakása, akkor a munkáltató vagy a vállalkozás székhelye szerinti országban kell fenntartani a biztosítási jogviszonyt. A fentiekbõl következõen a biztosítottak mindig a munkavégzés szerinti tagállamban vehetik igénybe a szociális és társadalombiztosítási ellátást, és ez vonatkozik a velük egy háztartásban élõ családtagokra is. A nyugdíjasok természetesen kivételt képeznek, mivel õk abban az országban, ahol éppen élnek, teljes körû egészségügyi ellátásra jogosultak. (Ez a szabály Kincses Kalendárium 85 a 2005-ös esztendõre

9 vonatkozik például a nálunk letelepedõ német nyugdíjasokra vagy a külföldön dolgozó gyerekeihez kiköltözõ, korábban csak Magyarországon járulékot fizetõ nyugdíjba vonult magyarokra is.) Ilyen esetben minden ellátási költséget a nyugdíjat folyósító állam áll, ehhez azonban a biztosítottnak rendelkeznie kell az E111- es számú uniós formanyomtatvánnyal (ami nálunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban szerezhetõ be). Azok a munkavállalók, akik kiküldetésben dolgoznak, a lakóhelyük szerinti országban (saját hazájukban) és a munkavégzés szerinti államban is jogosultak egészségügyi ellátásra, de biztosítottak a kiküldõ államban maradnak. (Nekik az E128-as formanyomtatványra van szükségük a szolgáltatások igénybe vételéhez.) Az ingázó, nem stabilan külföldön dolgozó munkavállalók helyzete speciális, míg õk valamennyi, munkavégzéssel érintett tagországban jogosultak a teljes szociális és egészségügyi ellátásra, addig családtagjaik csupán sürgõsségi ellátást vehetnek igénybe a munkavégzés helyszínén. Nem változott ugyanakkor a magyar állampolgárok külföldi gyógykezelésének szabálya: a határon túl végzett egészségügyi beavatkozások költségeit igazolt és indokolt esetben ezen túl is az OEP vállalja át. Ami a turistaforgalmat illeti, Magyarország uniós csatlakozása óta alapvetõen megváltoztak a feltételek, természetesen számunkra kedvezõ irányba. Vagyis ma már a magyar állampolgárok minden EUtagállamban nemcsak ingyenes sürgõsségi ellátásra jogosultak, de hosszabb kint tartózkodásuk során a betegek a megfelelõ formanyomtatvány (E111) kitöltése után igénybe vehetik a szükséges egészségügyi és szociális ellátásokat is. Az uniós tagság alapvetõen megváltoztatta a magyar vám- és adójog-szabályokat is. Az ország csatlakozása óta az áfát mindig abban az országban kell megfizetni, ahol az árut vásároljuk. Vége tehát az áfa-visszaigénylés idõszakának, amikor jelentõs nyereséggel tudtunk bevásárolni egy-egy ausztriai vagy németországi kiruccanás alkalmával. (Még szerencse, hogy az uniós belsõ határok megszûntével a magánforgalomban a vámok megszûntek.) Más a helyzet persze az autóvásárlással. Ha májustól külföldön vásárol valaki haszonjármûvet, akkor az ott fizetett áfát idehaza visszaigényelheti és nincs szükség az (itthoni és a külföldi) áfa-különbözet megfizetésére sem. Májustól viszont minden behozott új autóra továbbra is 25 százalékos áfát kell fizetni: ha a behozatali árban már benne van az eladó ország áfája, Magyarországon csak az áfakülönbözetet kell befizetni a költségvetésbe (miután a magyar áfa az egyik legmagasabb Európában, ez értelemszerûen ráfizetést jelent). Ugyanez a szabály vonatkozik az értékesítés céljából, szervezett körülmények között behozott használt autókra is. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy az adók mértéke szempontjából melyik országot választjuk használt autó beszerzésére. A magyarországi 25 százalékos áfával szemben ugyanis vannak olyan országok, melyekben a miénknél sokkal kedvezõbb feltételek mellett juthatunk kocsihoz. Egyébként azt is ajánlatos meggondolnunk, hogy külföldön munkát vállalva melyik országban adózzunk. Sajnos rajtunk kívül nincs másik tagállama az uniónak, ahol a magyarországi, durván évi bruttó 1,5 millió forintos átlagfizetést a legmagasabb, vagyis 40 százalék körüli adóteher terhelné. Persze vannak országok, ahol 48, sõt 52 százalékos szja-kulcs is létezik, ám ez az elvonás csak Kincses Kalendárium 86 a 2005-ös esztendõre

10 minimálisan 10 millió forintnál magasabb éves jövedelem felett lép életbe. (Ebbõl a szempontból a mi adórendszerünkhöz Belgium áll a legközelebb, de ott is csak 7,5 millió forintnak megfelelõ jövedelem után vetnek ki 50 százalékos szja-t.) Csehországban 32 százalékos a legmagasabb adókulcs, ám ez a sáv is csupán évi 2,6 millió forintos fizetés után lép életbe. Lengyelországban 40 a csúcsadó, évi 4,1 milliós jövedelem mellett, míg északi szomszédunknál, Szlovákiában jövedelemhatártól függetlenül egységesen 19 százalékos az adóteher. Jellemzõ, hogy Görögországban a magyar átlagjövedelem nem is adózna, hiszen ott az elsõ adósáv csak 2,5 millió forintos jövedelem után lép életbe, de még Olaszországban is csupán 23 százalékos az alsó adókulcs amihez viszont minimum 3,7 milliós éves jövedelem tartozik. Különösen érdekes, hogy Spanyolországban nem éri el a 30 százalékos adóterhet az évi 11 millió forintos fizetés, és Ausztriában is csak a 12,7 milliós határt átlépve esnénk a legmagasabb, 50 százalékos sávba. Ami igazán ellentmondásos, az a svéd gyakorlat. Nálunk az anyagi helyzetünk jellemzésére és az élcelõdés szándékával még mindig sokan emlegetjük, hogy etiópiai béreket kapunk svéd adóterhelés mellett. Hát a valóság sajnos erre rácáfol, hiszen Svédországban a legmagasabb adósáv 25 százalékos, s ebbe a sávba az évi 12 millió forintnál kevesebb jövedelmek még nem is tartoznak bele! Varjú Frigyes Betegen határok nélkül Aszociális-egészségügyi ellátás az Európai Unió minden tagországában önálló nemzeti feladat, ahol az a biztosító gondoskodik a betegrõl, amelyiknél az a járulékot fizeti. Minden állam szabadon dönti el, hogy milyen rendszert mûködtet, milyen feltételek mellett, milyen ellátást nyújt, illetve hogy mindezért állampolgárainak mennyi járulékot kell fizetniük. Az viszont már jól mûködõ gyakorlat, hogy egy EU-polgár az unió bármely részén sürgõs esetben orvoshoz fordulhat; ilyen esetben a kórházi kezelés költségét a beteg otthoni biztosítója fizeti. Nem mindegy azonban, hogy épp átutazóban vagy állandó jelleggel tartózkodunk az uniós államban. Átmenetileg turistaként sürgõsségi betegellátást kaphatunk ugyanolyan feltételekkel, mint az adott ország állampolgárai. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárunk (OEP) mindazokat a szolgáltatásokat kifizeti, amelyeket az EUtagállam biztosítója áll a polgárai számára; ezeket tehát mi is térítésmentesen kapjuk külföldön. Azokért az ellátásokért viszont, amelyekért a helyi polgároknak maguknak is fizetniük kell, nekünk is benyújtják a számlát. A kiutazás elõtt a megyei egészségbiztosítási pénztáraknál ki kell váltani az E111- es formanyomtatványt, ami tulajdonképpen külföldre szóló egészségbiztosítást jelent, és a tagállamok biztosítói, orvosai mindenhol elfogadják. Fontos tudni, hogy ha nincs E111-es nyomtatványunk, úgy az orvosi vizit és a kórházi kezelés költségét nekünk kell fizetnünk. Ugyanakkor a papír megléte ahogy fentebb említettük nem garancia Kincses Kalendárium 87 a 2005-ös esztendõre

11 a teljes ingyenes ellátásra; például az osztrák és a német kórházakban mind az ottani, mind a külhoni betegektõl úgynevezett ápolási díjat (napi nyolc-tíz eurót) kérnek. Az Európai Tanács 2002 márciusában egységes elektronikus egészségügyi kártya kialakításáról döntött. A kártya fõ funkciója, hogy fokozatosan felváltsa a jogosultságot igazoló nyomtatványokat nálunk az E111- est, emellett minden tagország biztosítottja számára leegyszerûsíti a külföldön igénybe vett orvosi ellátás elszámolását. A leendõ kártya gyakorlatilag az elsõ egységes külalakú, uniós szinten használható EU-okmány. Magyarországon a tervek szerint január 1-jéig vezetik be, fokozatosan. Más a helyzet, ha munkát vállalunk valamely EU-tagállam területén, ebben az esetben ugyanis annak az uniós országnak a szabályai vonatkoznak ránk, ahol dolgozunk. Ott kell biztosítást fizetnünk, és ott válunk jogosulttá az egészségügyi ellátásokra. Ez vonatkozik továbbá az anyaság, gyermeknevelés, rokkantság, munkanélküliség, öregség, hátramaradottak, halál esetén az adott tagállam által nyújtott ellátásokra is. A magyar munkáltatójuk által külhoni munkavégzésre kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is idehaza dolgoznának, de az érintett uniós tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátást. Az OEP a magyar állampolgárnak azokat az ellátásokat fizeti ki, amelyeket az adott tagállam biztosítója saját polgárai számára is megtérít. Az uniós szintén meghirdetett azonos elbírálás elvébõl az következik, hogy azokért az ellátásokért, amelyekért az ottaniaknak zsebbe kell nyúlniuk, a magyar dolgozóknak is automatikusan fizetniük kell. Teljes körû ellátásra számíthatnak azok a magyarok, akik a csatlakozást követõen úgy döntenek, hogy egy másik uniós állam területén kívánják hosszabb-rövidebb ideig folytatni életüket. Két lehetõségük adódik. Ha honfitársunk továbbra is Magyarországon biztosított, a magyar állam terhére a külföldi lakóhelyén is igénybe veheti az egészségügyi ellátásokat ennek feltétele az E106-os nyomtatvány beszerzése az OEP nemzetközi és európai integrációs fõosztályán. A másik változat szerint az áttelepülõ az új országban fizeti a járulékot, így az ellátást is ott veheti ingyen igénybe. Ugyancsak teljes körû ellátásra jogosultak azok a magyar nyugdíjasok, akik úgy döntenek, hogy áttelepülnek valamely uniós országba. Nekik a kiutazás elõtt az E121-es formanyomtatványt kell kiváltaniuk a lakóhely szerint illetékes megyei egészségügyi pénztárnál. Szijjártó Gabriella Nincs receptünk a gyógyszerkiváltásra Az itthon felírt gyógyszereket bármely tagállamban kiválthatjuk, de az ottani teljes árat kell fizetnünk értük. Az sem biztos, hogy megkapjuk a keresett patikaszert, mert ugyan a gyógyszerek törzskönyvezését egységesítették, de ez nem jelenti azt, hogy mindenütt mindent forgalmaznak majd. Ha kint élünk és ott kötöttünk biztosítást, akkor az ottani kedvezményekre leszünk jogosultak. Lényegesen nem változik a gyógyhatású hatóanyagok szabályozása sem, bár elnevezésük tradicionális, természetes alapanyagú gyógyszerre módosul, és árusításuk feltétele, hogy alapanyagukat legalább tizenöt éve ismerjék és használják Európában. Kincses Kalendárium 88 a 2005-ös esztendõre

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? Bevezetés 2 I. Sürgôs/szükséges ellátás 3 II. Teljes ellátás 6 III. Gyógykezelési célú utazás 8 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? 10 1 Bevezetés A z Európai Unió akcióprogramokra épülô közös szociálpolitikája

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J978-1999-ig szerkesztette.

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA ORSZÁGGYŰLÉSI K ÖNYVTÁR - KÉPV ISELŐI KUTATÓSZOLGÁLAT A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ELEKHÁZY NÓRA 2008. OKTÓBER A Képviselői Kutatószolgálat információs szolgáltatásai:

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. augusztus 2. évfolyam 8. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. augusztus 2. évfolyam 8. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. augusztus 2. évfolyam 8. szám Rossz hírek az építőiparból Az első féléves adatok szerint Heves megyében a tavalyi teljesítmény

Részletesebben

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) napi WWW.NAPI.HU 2008. DECEMBER 15., HÉTFŐ, XVIII. ÉVFOLYAM 242. (4820.) SZÁM SZERKESZTI: DOMOKOS LÁSZLÓ (DOMOKOSLASZLO@NAPI.HU), F. SZABÓ EMESE (EFSZABO@NAPI.HU) I innováció EL KELL IGAZÍTANI A VÁLLALKOZÓKAT

Részletesebben