Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát"

Átírás

1 Áramot és üzemanyagot a földekrõl Alternatívok és alternatívák az energiatermelésben Hagyományos vagy alternatív üzemanyagra alapozza-e a jövõt a világ energiatermelése és autógyártása? teszik fel mind többen a kérdést annak hallatán, hogy elõrejelzések szerint nagyjából 40 éven belül a Föld fosszilis energiakészletei kimerülhetnek. Így lesz-e vagy sem, még csak találgatni lehet. Az viszont bizonyos, hogy a szigorú brüsszeli verdikt szerint a következõ években jelentõsen növelni kell a megújuló energiaforrások felhasználását az Európai Unió tagállamaiban. Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát már jó ideje azzal igyekeznek alátámasztani szakértõk, hogy az alternatív üzemanyagok elterjedésével könnyûszerrel mérsékelhetõ az olajimportõr országok függõsége az olajtermelõktõl. Legújabban pedig a magas költségeivel bajlódó mezõgazdaság lehetséges mentõöveként értelmezik az úgynevezett bio-hajtóanyagokat, amelyek elõállításához szükséges olajos-magvas növények egyszerûen megtermelhetõk a földeken. A megújuló energiaforrások természetesen a nem foszilis energiaforrásokat jelentik, vagyis a nap-, a szél-, a vízienergiát, a geotermikus energiát, a biomasszából elõállítható energiát, az árapály-energiát, és persze a szerves anyagok bomlásakor felszabaduló gázokból, biogázokból származó energiát. A megújuló energiaforrások felhasználási aránya az Európai Unióban jelenleg 6 százalék körül van, amit egy évtizeden belül szeretnének megduplázni. Magyarország számára a Kyotóban aláírt Klímaváltozási Keretegyezmény és az Európai Unió direktívái miatt ugyancsak elkerülhetetlen a megújuló energiaforrások hasznosításának növelése. Természetesen kizárólag piaci alapon nem terjeszthetõ széles körben a környezetbarát energiatermelés, ezért az EU támogatására számíthatnak a tagországok. Cserébe az Európai Parlament azt várja, hogy az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások aránya a jelenlegi 6 százalékról re 12 százalékra növekedjék. Várakozások szerint Magyarország számára ez a mai, jó indulattal is 3,6 százalékosnak mondott arány legfeljebb megduplázását jelentheti. Brüsszel a megújuló villamos-energia arányát ugyanakkor a jelenlegi EU-átlagnak számító 13,9 százalékról 22,1 százalékra kívánja növelni. Tagállamokra lebontva persze sokkal változatosabb a kép, hiszen a kitûzött célok például Ausztria esetében 78 százalékot, Svédországnál 60 százalékot, Németországnál pedig 12,5 százalékot jelentenek, vagyis ilyen arányban kell részesednie a megújuló energiaforrásból termelt villamos áramnak a tényleges forgalomból Kincses Kalendárium 78 a 2005-ös esztendõre

2 Ahol biodízelt is lehet tankolni az említett országokban. Magyarországon mintegy 0,5 százalékos volt az arány az évtized elején, így a legoptimistább jóslatok szerint még az 5 százalékos határt sem érhetjük el 2010-re. Ausztriában ezzel szemben a kormány kiemelt szerepet szán a megújuló energia elõállításának. Ha a nagyravágyó terv megvalósul, 8 10 éven belül a magyar határ-közeli Burgenland teljes áramszükségletét sikerül ezen a módon kielégíteni. Ausztria Németország, a Benelux-államok és Franciaország mellett a biomasszafelhasználás terén szintén vezetõ szerepet játszik az unióban, míg közvetlen nyugati szomszédunk a biodízel-elõállításban világviszonylatban is a legjobban jeleskedik. Hazánk a nap- és a szélenergia hasznosítása terén meglehetõsen le van maradva még a leggyengébben teljesítõ régi uniós tagországok mögött is. Bár termálvíz-bõségünk a világon az egyik legnagyobb, a geotermikus energia hasznosítása mégis kezdetleges, kísérleti stádiumban van. Magyarországon a megújuló energiaforrások közül a legnagyobb arányt (több mint 80 százalékot) az áramtermelés alapanyaga, a biomassza képviseli, ezen belül a legnagyobb részesedés a tûzifáé, illetve az energiaerdõé. A biomassza áramtermelésre való hasznosítása hosszabb távon bizonyosan sikerrel kecsegtet, máris egy sor városi távfûtõmûben és nagyobb erõmûben álltak át legalább részben a fabázisú energiatermelésre. Különösen nagy az elõrelépés az energetikai növénytermesztés területén, amit tovább gyorsíthat az ország uniós csatlakozása utáni mezõgazdasági helyzet. Mint ismeretes, számítanunk kell rá, hogy bizonyos növényi kultúrák termesztését belátható idõn belül korlátoznunk kell. A termõterületeinek egy részét ki kell vonni a termelés alól, de a kialakuló éles piaci verseny miatt amúgy is lesznek parlagon hagyott földek. Ezek a területek pedig alkalmasak lehetnének energetikai növénytermesztésre. Elsõsorban az energiafû-félék jöhetnek szóba, de hasonlóan jó az esély az olyan olajtartalmú magvak (napraforgó és repce) termesztésére, amelyekbõl a gázolaj kiváltására alkalmas biodízel állítható elõ. Újabban a bioetanol, illetve etilalkohol elõállítására használható gabona, krumpli, kukorica és répa nagy mennyiségû termesztése is feladattá vált. Ez annál is inkább fontos, mert az Európai Parlament bioüzemanyagok alkalmazását elõmozdító irányelvei szerint 2005 végére el kell érni, hogy az uniós tagországokban az alternatív üzemanyagok aránya meghaladja a 2, 2010-re pedig az 5 százalékot. Csak kevesen tudják, hogy ezen a téren a miénk az úttörõszerep, a világon elsõként Magyarországon kezdõdtek a biodízel-elõállítással kapcsolatos kutatások, s ennek részét képezte a szaktárca elõzõ vezetésének a valóságtól elrugaszkodott, gigantomániás terve egy országos biodízel-program végrehajtására. Az elképzelésbõl azonban nem lett semmi, és az egyetlen, teljesen felépült hazai biodízel-üzem is kénytelen volt bezárni három héttel a próbaüzem megindulása után Kunhegyesen. Ennek ellenére Magyarországon olajegyenérték- Kincses Kalendárium 79 a 2005-ös esztendõre

3 Hibridhajtású (benzin áram) autó motortere ben számolva a biomassza alapú energia-elõállítás még mindig prioritást élvez, hiszen az összes megújuló energiaforrás jó százalékát ez teszi ki. Az elsõ tapasztalatok alapján elmondható: a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az energiaszektorra. Változás, hogy most már nem a biodízel, hanem a bioetanol elõállításának elterjesztése a legfontosabb célkitûzés. E célra a szeszgyárak kapacitásfeleslegei rendelkezésre állnak, a bekeverés az üzemanyagba (benzinbe) pedig majdnem rutinfeladat. A megújuló energia-elõállításnak természetesen vannak kritikusai, sõt ellenzõi is. Egyes autógyári szakemberek például még mindig ódzkodnak a biodízel, illetve a bioetanol alkalmazásától. Azt mondják, ha a biodízel elõnyeit (például a biológiai lebonthatóságot, a kisebb széndioxid-kibocsátást) összevetjük a hátrányokkal (a mûtrágyázással megnövelt talaj- és talajvízterheléssel), akkor nem sok minden marad, ami a biodízel, mint alternatív tüzelõanyag létjogosultságát igazolja. (Már csak azért sem, mert hasonló költségráfordítással számos olyan mûszaki megoldás fejleszthetõ ki, amelyekkel jelentõsebb mértékben volna csökkenthetõ a motorok széndioxid-kibocsátása.) A tamáskodók szerint a növényi alapú olajokat elsõsorban kémiai termékek bekeveréséhez vagy egyszerû hidraulika-olajként, illetve zsírzásra (például láncfûrészeknél) kellene felhasználni. A hagyományos dízelolajhoz kevert biodízel ennek ellenére természetesen problémamentesen felhasználható az autókban, amennyiben a bekevert bio üzemanyag mennyisége nem haladja meg az 5 százalékot. A nagyobb mértékû keverés azonban komoly kockázatokkal jár. Mivel a biodízel feloldja a hagyományos olajlerakódást a tankban és az adagolórendszerben, a nem filléres tüzelõanyag-szûrõt ajánlatos minden második tankolás után cserélni. Veszélyt jelenthet a motorra, hogy a vezetékek bioanyaggal szemben nem védett tömítései tönkre mehetnek, ezért használat elõtt nem hagyható el ezek teljes cseréje sem. Az autók lakkozott felületeire szintén veszélyt jelent a biodízel erõs oldószer-hatása. Emellett még mindig vitatottak a biodízel kenõtulajdonságai is, bár az már bizonyos, hogy a porlasztó mûködésére a legfõbb kockázatot az új üzemanyagfajta gyantásodása jelenti. Ezért az alkatrészgyártók a mai napig nem vállalnak jótállást azokra a befecskendezõ-rendszerekre, amelyeket nagyobb arányban kevert biodízeles tüzelõanyaggal mûködtetnek. Sajnos a biodízel minõségingadozása is megoldatlan (fõként a kelet-európai országokban), így használatuk során kiszámíthatatlan mûszaki problémák keletkezhetnek a motorban. Különösen környezetvédõk hajlanak arra az álláspontra, hogy az energiafelhasználás Kincses Kalendárium 80 a 2005-ös esztendõre

4 és a környezetterhelés minimalizálása érdekében akár a használt étolaj is lehetne megújuló energiaforrás. Több uniós tagországban már megvalósult az étkezési olaj szervezett begyûjtése, nálunk azonban a háztartások döntõ részében még a csatornába (a tisztítatlan szennyvízzel pedig a folyókba) kerül ez a veszélyes hulladék. Számítások szerint egyetlen gramm olaj 3,6 négyzetméteres, vagyis egy négyszögöl méretû vízfelületen terül szét, az élõvíz oxigénellátását rontva. Ez az anyag összegyûjtve és feldolgozva a biodízelhez hasonlóan alkalmas volna jármûvek hajtására, vagy lítiummal kezelve jó minõségû kenõzsírrá alakítható. A megújuló energiaforrások egyik legfontosabb alkalmazási területe már ma is az autóipar. Sajnos az alternatív hajtásokkal kapcsolatos kutatásokat meglehetõsen lelassította, hogy a fejlesztéseknél jó ideig szempont volt: a kõolajkészletek kifogyása után is mûködtethetõk maradjanak a mai autók. Minden valószínûség szerint az olajlobbi akaratát tükrözõ nézet mindaddig fenn fog maradni, amíg az olajtársaságok más módon nem látják biztosítottnak saját profitjukat. Sajnos az olajkitermelésben és -finomításban, vagyis a jó öreg olajzabáló robbanómotorok gyártásának folytatásában érdekelt multik keze még mindig nagyon messzire elér. Szakértõk becslése szerint vélhetõen már eddig is sok korszakos, az autó- és energiaipart forradalmasító találmány napvilágot láthatott volna, ha azok színre lépése és sorozatgyártása egybe esett volna az olajkartellek céljaival. Egyelõre azonban csupán annyi történt, hogy a vízhajtású motorok és más hihetetlen ötlet kiagyalóira, az alternatív fejlesztõkre szinte kivétel nélkül sikerült rányomni az õrültség bélyegét. Az biztos, hogy a következõ 20 évben még gyártásban maradnak a mostani motorkoncepciók, de azután a benzineseket idõközben felváltó dízeleket végleg nyugdíjba küldik azok a legmodernebb technikát képviselõ hidrogénmotorok, amelyek tüzelõanyagát már napenergiával állítják elõ. Akadnak kutatók, akik még egy közbensõ koncepcióval, a tüzelõanyag-cellás motorokkal is számolnak, noha azok hatásfoka kevésbé jó, mint napjaink egyre kifinomultabb belsõégésû erõforrásoké. Az elsõ üzemanyagcellás erõforrások sorozatgyártásának megindítása napjainkban esedékes, számos próbálkozás is mutatja, hogy a legnagyobb autógyártók, ha részben külön utakon is járnak, de a célokat tekintve egyféleképpen képzelik el a jövõt. Sajnos azonban még mindig gondot jelent annak megválaszolása, hogy a jövõ igazán korszerû, takarékos és környezetbarát motorjainak mûködéséhez hogyan és milyen nagyüzemi körülmények között állítsunk elõ üzemanyagot. Aföld népességrobbanás elõtt áll, ezért a mérnököknek már nemcsak szakmai, hanem erkölcsi kötelességük is az atmoszféra védelmében olyan mûszaki megoldásokon dolgozni, amelyekkel ellensúlyozható a majdani drasztikus energiafelhasználás káros hatása. Ha nem javul jelentõsen a légszennyezés értéke, akkor technológiai ugrásnak kell bekövetkeznie, és a jövõ hírnökeként megszülethet a dízel-hidrogénmotor. Azonban tudni kell: az alternatívhajtás csak abban az esetben használható széles körben, ha sikerül gazdaságosan elõállítani a hidrogént, sõt megoldódik a biztonságos tárolása, szállítása, a megbízható kúthálózat. De a következõ évben még biztosan egyeduralkodó marad a mostani koncepció, ám azután a dízelt valószínûleg megállíthatatlanul leváltják a mezõgazdaságban elõállított hidrogénnel hajtott motorok. Varjú Frigyes Kincses Kalendárium 81 a 2005-ös esztendõre

5 SZÁZKILENCVEN MILLIÁRD VIDÉKFEJLESZTÉSRE Hogyan lehet pénzhez jutni? ANemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) alapján között 192 milliárd forintot ennek 80 százaléka uniós pénz használhat fel hazánk a vidéken élõk életminõségének és gazdálkodási feltételeinek javítására. A gazdák az NVT keretében között hét jogcímen jelentkezhetnek 192 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatásra, amelynek 20 százalékát hazai forrásokból kell fedezni, a többit az unió adja. Idén 53 milliárd forint, 2005-ben 64 milliárd, 2006-ban pedig 70 milliárd forint áll a gazdálkodók rendelkezésre. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) az NVT terhére mintegy 5 milliárd forintot átcsoportosított. A támogatások segítik a termelõk gazdasági életképességének, pénzügyi és piaci helyzetének javítását, a mezõgazdasági tevékenységek fenntartását, fejlesztését, ezáltal kiegészítõ jövedelem és munkahely teremtését, a környezet állapotának megõrzését, javítását, illetve a termõhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakítását szolgálják a pénzek. Beruházásoknál önrész szükséges a sikeres pályázathoz, és a támogatást utólag fizetik a közösségi keretbõl. Az FVM felhívta a gazdálkodók figyelmét, hogy a nyári betakarítás után idõben és szakszerûen végezzék el a tarlóhántást, a talajok lezárását és a tarlóápolást, mivel egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez is teljesíteni kell a Helyes mezõgazdasági és környezeti állapot, illetve a Helyes gazdálkodási gyakorlat feltételrendszerét meghatározó 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet elõírásait. A rendelet ugyanis az egyszerûsített területalapú támogatásoknál, illetve az AVOP-ban és az NVT-ben foglalt egyes támogatások igénybevételének elõfeltételeként határozza meg a minimális gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények betartását. A pályázati jogcímek között kiemelt helyen szerepel az agrár-környezetgazdálkodási feladatok megvalósítása. Támogatást kérhetnek a Helyes gazdálkodási gyakorlat szabályait megfelelõen alkalmazó, ezen felül a különbözõ célprogramok feltételeit megvalósító gazdálkodók. Az NVT-ben helyet kaptak a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programban támogatott tevékenységek, és új lehetõségekkel is bõvültek. A szántóföldekre, a gyepes területekre, az ültetvényekre, a vizes élõhelyekre és a veszélyeztetett haszonállatfajták extenzív tartására kidolgozott célprogramok magukba foglalják valamennyi földhasználati módot. Külön szerepelnek az úgynevezett érzékeny természeti területek programjai, amelyek speciális természetvédelmi célokat is szolgálnak. Kincses Kalendárium 82 a 2005-ös esztendõre

6 BOHANEK MIKLÓS FELVÉTELE A kedvezõtlen adottságú területek támogatására elnyert pénz kompenzációt jelent a gyenge minõségû területeken gazdálkodóknak. Mivel viszonylag magas az elhagyott, illetve meg nem mûvelt földek aránya, a Helyes gazdálkodási gyakorlat elõírásainak megfelelõ mezõgazdasági tevékenységek támogatása hozzájárul ahhoz, hogy megszûnjön az áldatlan állapot. Támogatás igényelhetõ a környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai elõírások teljesítéséhez. Az elnyert pénzt a haszonállattartás körülményeinek javítására, korszerû ólak építésére és olyan beruházásokra lehet fordítani, melyek megfelelnek az unió által elõírt környezetvédelmi (trágyakezelés és -elhelyezés) követelményeknek. Pályázni lehet mezõgazdasági területek erdõsítésére. Három elembõl áll a támogatás. Magába foglalja a telepítés költségeit, az újonnan telepített erdõk ápolásának, védelmének és a szükséges pótlásnak a költségeit, valamint tartalmazza a jövedelempótló támogatást az erdõtelepítés miatt kiesõ jövedelem kompenzálására. Ez utóbbi új elem, mivel a hazai támogatásban korábban nem ellentételezték a mezõgazdasági jövedelem-kiesést. A úgynevezett mikro-gazdálkodóknak (fõfoglalkozású õstermelõk és egyéni vállalkozók) lehetõségük nyílik arra, hogy pályázat útján öt éven keresztül évente 1000 euró (körülbelül 250 ezer forint) támogatáshoz jussanak. A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása jogcímén azok juthatnak a gazdaság fejlesztésére szabadon felhasználható forráshoz, akik elsõsorban saját szükségletre termelnek, ugyanakkor árujuk egy részét a piacon értékesítik, és megvan az adottságuk az árutermelésre való átálláshoz. A pályázóknak ötéves üzleti tervet kell készíteniük, amelyben bemutatják vállalkozásuk jövõbeni fejlesztését és gazdasági életképességét. A termelõi csoportok létrehozásának és mûködtetésének támogatása is az NVT része. A támogatás kifizetése a termelõi cso- Kincses Kalendárium 83 a 2005-ös esztendõre

7 port elismeréséhez kötött, az összeget a csoport elõzõ évi termelési árbevétele alapján számítják ki. A zöldség-, gyümölcs- és dohányágazatot az uniós jogi szabályozás kizárja ebbõl a formából, mert piaci támogatásokon keresztül juthatnak pénzhez. Úgynevezett technikai segítségnyújtás címén is lehet támogatást kapni, amely az NVT eredményes végrehajtását szolgálja. Az 55 évnél idõsebb gazdálkodók tõl pályázhatnak korai nyugdíjazásuk támogatására. Ennek feltétele, hogy legalább 3 hektár földjüket átadják egy másik gazdálkodónak, aki lehet családtag is, vagy felajánlják területüket a Nemzeti Földalapnak. Atámogatásra jelentkezhetnek mindazok, akik betöltötték 55. életévüket, de legfeljebb a nyugdíjjogosultságuk eléréséig tehetik meg (a korhatár szerinti öregségi, elõrehozott öregségi, rokkantsági nyugdíjellátást nem kapnak), és igazolják, hogy legalább tíz éven keresztül gazdálkodtak a saját birtokukon (ide számítva a fõállású alkalmazottként végzett mezõgazdasági tevékenység idejét is), gazdaságvezetõként eltöltöttek legalább öt évet. Legfeljebb egy hektár (kertészetnél 0,1 ha) önellátást szolgáló terület megtartása mellett (amelyre termelési támogatás nem adható) a földjét átadó nem állhat újból munkába a mezõgazdaságban, illetve nem lehet árutermelõ önfoglalkoztató. A korai nyugdíjazási támogatás idõtartama a gazdaság átadójánál nem haladhatja meg a 15 évet, és a támogatás nem nyúlhat át 75. életévén. Az átadó segítõ családtag alkalmazottjánál jogosultsági feltétel, hogy minden mezõgazdasági árutermeléssel felhagy, nem érte el az öregségi nyugdíj alsó korhatárát, de 55 évesnél nem fiatalabb, tagja a társadalombiztosításnak. Kitétel, hogy az elõzõ négy évben munkaidejének legalább felében kisegítõként, vagy alkalmi munkavállalóként alkalmazottként mezõgazdasági munkát végzett. Az átadó gazdaságban a korai nyugdíjazást megelõzõ öt évben legalább két évnek megfelelõ, teljes munkaidõre átszámított munkavégzést kell igazolnia. A gazdaságok átvevõjének megfelelõ szakismerettel és szakmai alkalmassággal, valamint alapszintû szakmai (mezõgazdasági) végzettséggel és két éves mezõgazdasági gyakorlattal, vagy közép- vagy felsõfokú mezõgazdasági végzettséggel és egy éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Feltétel, hogy a gazdálkodást legalább öt évre kell vállalnia, és a gazdaság átvételekor a 40. életévét nem töltötte be. Vállalnia kell, hogy a vétel vagy ajándékozás útján szerzett földet legalább tíz évig nem adja el. Az átvevõ nem gazdálkodó személy vagy szervezet is lehet, ha nem mezõgazdasági célú, de a táj jellegét megõrzõ, környezetvédõ, vagy erdészeti tevékenységet végez. A korai nyugdíj összegének megállapítása az átadott gazdaság méretétõl függ. A nyilvántartott gazdaságok számán alapuló szakértõi becslések és elõzetes számítások szerint a közel 37 ezer gazdaságvezetõ (mezõgazdasági egyéni vállalkozó, fõállású õstermelõ) mintegy 25 százaléka felel meg a jogosultság feltételeinek. Tehát úgy tízezren lehetnek azok, akik a korai nyugdíjazás kedvezményével élhetnek. A támogatás összegére és az eljárás menetére vonatkozó részletes szabályozást várhatóan 2005-ben dolgozzák ki. Pintér Csilla Kincses Kalendárium 84 a 2005-ös esztendõre

8 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK Adóból van elég Az ország uniós csatlakozása bizonyos szempontból megrázó élménnyel járt minden magyar adófizetõ polgárra. Mióta ugyanis hazánk belépett az elitklubba, teljesen átláthatóvá váltak számunkra a korábban gyakran csak elrettentõ példaként emlegetett biztosítási, jövedelmi és adóviszonyok. Kiderült: a valóság egészen más, fõként, hogy immár elvileg bármelyikünk eldöntheti, hol kívánja leélni hátralévõ életét. Hol érdemes munkát vállalni és milyenek a szomszédos országok adózási feltételei? Mi lesz, ha nyaralás alatt baleset ér bennünket, netán még a vakbelünket is ki kell operálni? Néhány a kérdések közül, melyek ma mind többeket hoznak lázba azok közül, akik hosszabb-rövidebb utat terveznek valamelyik uniós tagállamban. A szabad munkaerõ-vándorlás magasztos eszméi egy ideig persze még csak papíron léteznek az újonnan csatlakozott európai uniós polgárok számára. Ennek ellenére azon keveseknek, akiknek mégis sikerül munkát vállalniuk Európa boldogabbik felén, nem árt pontosan tisztában lenniük az egészségügyi ellátás részleteivel. Elõször is alapvetõen befolyásolja az ellátás minõségét, hogy valamennyi uniós tagország kizárólag saját belsõ jogszabályait alkalmazza a társadalombiztosítási ellátások és a járulékfizetés mértékének megállapításakor, mivel a közösség ezen a területen nem ír elõ jogharmonizációs kötelezettséget. Ebbõl következõen minden munkavállaló abban az országban fizet tbjárulékot, ahol dolgozik, ahol jövedelemhez jut. Magyarán: ha valaki Spanyolországban vagy Németországban tölt be állást, vagy vállalkozása ott folytat keresõ tevékenységet, akkor az említett országokban tekinthetõ biztosítottnak. Ez alól nincs kivétel akkor sem, ha a lakóhelye továbbra is Magyarországon van. Ugyancsak fontos szem elõtt tartani, hogy ha valaki egyszerre több tagállamban dolgozik (mert például fuvarozó), akkor is csak egyetlen országban kell biztosítási jogviszonnyal rendelkeznie. Egyébként az ilyen különleges esetekben alapvetõen a lakóhely szerinti országban írják elõ a járulékfizetési kötelezettséget az érintett számára (már ha abban az államban is végez munkát). Ha viszont a keresõ tevékenységet olyan országokban végzi a munkavállaló vagy vállalkozó, ahol nincs lakása, akkor a munkáltató vagy a vállalkozás székhelye szerinti országban kell fenntartani a biztosítási jogviszonyt. A fentiekbõl következõen a biztosítottak mindig a munkavégzés szerinti tagállamban vehetik igénybe a szociális és társadalombiztosítási ellátást, és ez vonatkozik a velük egy háztartásban élõ családtagokra is. A nyugdíjasok természetesen kivételt képeznek, mivel õk abban az országban, ahol éppen élnek, teljes körû egészségügyi ellátásra jogosultak. (Ez a szabály Kincses Kalendárium 85 a 2005-ös esztendõre

9 vonatkozik például a nálunk letelepedõ német nyugdíjasokra vagy a külföldön dolgozó gyerekeihez kiköltözõ, korábban csak Magyarországon járulékot fizetõ nyugdíjba vonult magyarokra is.) Ilyen esetben minden ellátási költséget a nyugdíjat folyósító állam áll, ehhez azonban a biztosítottnak rendelkeznie kell az E111- es számú uniós formanyomtatvánnyal (ami nálunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban szerezhetõ be). Azok a munkavállalók, akik kiküldetésben dolgoznak, a lakóhelyük szerinti országban (saját hazájukban) és a munkavégzés szerinti államban is jogosultak egészségügyi ellátásra, de biztosítottak a kiküldõ államban maradnak. (Nekik az E128-as formanyomtatványra van szükségük a szolgáltatások igénybe vételéhez.) Az ingázó, nem stabilan külföldön dolgozó munkavállalók helyzete speciális, míg õk valamennyi, munkavégzéssel érintett tagországban jogosultak a teljes szociális és egészségügyi ellátásra, addig családtagjaik csupán sürgõsségi ellátást vehetnek igénybe a munkavégzés helyszínén. Nem változott ugyanakkor a magyar állampolgárok külföldi gyógykezelésének szabálya: a határon túl végzett egészségügyi beavatkozások költségeit igazolt és indokolt esetben ezen túl is az OEP vállalja át. Ami a turistaforgalmat illeti, Magyarország uniós csatlakozása óta alapvetõen megváltoztak a feltételek, természetesen számunkra kedvezõ irányba. Vagyis ma már a magyar állampolgárok minden EUtagállamban nemcsak ingyenes sürgõsségi ellátásra jogosultak, de hosszabb kint tartózkodásuk során a betegek a megfelelõ formanyomtatvány (E111) kitöltése után igénybe vehetik a szükséges egészségügyi és szociális ellátásokat is. Az uniós tagság alapvetõen megváltoztatta a magyar vám- és adójog-szabályokat is. Az ország csatlakozása óta az áfát mindig abban az országban kell megfizetni, ahol az árut vásároljuk. Vége tehát az áfa-visszaigénylés idõszakának, amikor jelentõs nyereséggel tudtunk bevásárolni egy-egy ausztriai vagy németországi kiruccanás alkalmával. (Még szerencse, hogy az uniós belsõ határok megszûntével a magánforgalomban a vámok megszûntek.) Más a helyzet persze az autóvásárlással. Ha májustól külföldön vásárol valaki haszonjármûvet, akkor az ott fizetett áfát idehaza visszaigényelheti és nincs szükség az (itthoni és a külföldi) áfa-különbözet megfizetésére sem. Májustól viszont minden behozott új autóra továbbra is 25 százalékos áfát kell fizetni: ha a behozatali árban már benne van az eladó ország áfája, Magyarországon csak az áfakülönbözetet kell befizetni a költségvetésbe (miután a magyar áfa az egyik legmagasabb Európában, ez értelemszerûen ráfizetést jelent). Ugyanez a szabály vonatkozik az értékesítés céljából, szervezett körülmények között behozott használt autókra is. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy az adók mértéke szempontjából melyik országot választjuk használt autó beszerzésére. A magyarországi 25 százalékos áfával szemben ugyanis vannak olyan országok, melyekben a miénknél sokkal kedvezõbb feltételek mellett juthatunk kocsihoz. Egyébként azt is ajánlatos meggondolnunk, hogy külföldön munkát vállalva melyik országban adózzunk. Sajnos rajtunk kívül nincs másik tagállama az uniónak, ahol a magyarországi, durván évi bruttó 1,5 millió forintos átlagfizetést a legmagasabb, vagyis 40 százalék körüli adóteher terhelné. Persze vannak országok, ahol 48, sõt 52 százalékos szja-kulcs is létezik, ám ez az elvonás csak Kincses Kalendárium 86 a 2005-ös esztendõre

10 minimálisan 10 millió forintnál magasabb éves jövedelem felett lép életbe. (Ebbõl a szempontból a mi adórendszerünkhöz Belgium áll a legközelebb, de ott is csak 7,5 millió forintnak megfelelõ jövedelem után vetnek ki 50 százalékos szja-t.) Csehországban 32 százalékos a legmagasabb adókulcs, ám ez a sáv is csupán évi 2,6 millió forintos fizetés után lép életbe. Lengyelországban 40 a csúcsadó, évi 4,1 milliós jövedelem mellett, míg északi szomszédunknál, Szlovákiában jövedelemhatártól függetlenül egységesen 19 százalékos az adóteher. Jellemzõ, hogy Görögországban a magyar átlagjövedelem nem is adózna, hiszen ott az elsõ adósáv csak 2,5 millió forintos jövedelem után lép életbe, de még Olaszországban is csupán 23 százalékos az alsó adókulcs amihez viszont minimum 3,7 milliós éves jövedelem tartozik. Különösen érdekes, hogy Spanyolországban nem éri el a 30 százalékos adóterhet az évi 11 millió forintos fizetés, és Ausztriában is csak a 12,7 milliós határt átlépve esnénk a legmagasabb, 50 százalékos sávba. Ami igazán ellentmondásos, az a svéd gyakorlat. Nálunk az anyagi helyzetünk jellemzésére és az élcelõdés szándékával még mindig sokan emlegetjük, hogy etiópiai béreket kapunk svéd adóterhelés mellett. Hát a valóság sajnos erre rácáfol, hiszen Svédországban a legmagasabb adósáv 25 százalékos, s ebbe a sávba az évi 12 millió forintnál kevesebb jövedelmek még nem is tartoznak bele! Varjú Frigyes Betegen határok nélkül Aszociális-egészségügyi ellátás az Európai Unió minden tagországában önálló nemzeti feladat, ahol az a biztosító gondoskodik a betegrõl, amelyiknél az a járulékot fizeti. Minden állam szabadon dönti el, hogy milyen rendszert mûködtet, milyen feltételek mellett, milyen ellátást nyújt, illetve hogy mindezért állampolgárainak mennyi járulékot kell fizetniük. Az viszont már jól mûködõ gyakorlat, hogy egy EU-polgár az unió bármely részén sürgõs esetben orvoshoz fordulhat; ilyen esetben a kórházi kezelés költségét a beteg otthoni biztosítója fizeti. Nem mindegy azonban, hogy épp átutazóban vagy állandó jelleggel tartózkodunk az uniós államban. Átmenetileg turistaként sürgõsségi betegellátást kaphatunk ugyanolyan feltételekkel, mint az adott ország állampolgárai. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárunk (OEP) mindazokat a szolgáltatásokat kifizeti, amelyeket az EUtagállam biztosítója áll a polgárai számára; ezeket tehát mi is térítésmentesen kapjuk külföldön. Azokért az ellátásokért viszont, amelyekért a helyi polgároknak maguknak is fizetniük kell, nekünk is benyújtják a számlát. A kiutazás elõtt a megyei egészségbiztosítási pénztáraknál ki kell váltani az E111- es formanyomtatványt, ami tulajdonképpen külföldre szóló egészségbiztosítást jelent, és a tagállamok biztosítói, orvosai mindenhol elfogadják. Fontos tudni, hogy ha nincs E111-es nyomtatványunk, úgy az orvosi vizit és a kórházi kezelés költségét nekünk kell fizetnünk. Ugyanakkor a papír megléte ahogy fentebb említettük nem garancia Kincses Kalendárium 87 a 2005-ös esztendõre

11 a teljes ingyenes ellátásra; például az osztrák és a német kórházakban mind az ottani, mind a külhoni betegektõl úgynevezett ápolási díjat (napi nyolc-tíz eurót) kérnek. Az Európai Tanács 2002 márciusában egységes elektronikus egészségügyi kártya kialakításáról döntött. A kártya fõ funkciója, hogy fokozatosan felváltsa a jogosultságot igazoló nyomtatványokat nálunk az E111- est, emellett minden tagország biztosítottja számára leegyszerûsíti a külföldön igénybe vett orvosi ellátás elszámolását. A leendõ kártya gyakorlatilag az elsõ egységes külalakú, uniós szinten használható EU-okmány. Magyarországon a tervek szerint január 1-jéig vezetik be, fokozatosan. Más a helyzet, ha munkát vállalunk valamely EU-tagállam területén, ebben az esetben ugyanis annak az uniós országnak a szabályai vonatkoznak ránk, ahol dolgozunk. Ott kell biztosítást fizetnünk, és ott válunk jogosulttá az egészségügyi ellátásokra. Ez vonatkozik továbbá az anyaság, gyermeknevelés, rokkantság, munkanélküliség, öregség, hátramaradottak, halál esetén az adott tagállam által nyújtott ellátásokra is. A magyar munkáltatójuk által külhoni munkavégzésre kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is idehaza dolgoznának, de az érintett uniós tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátást. Az OEP a magyar állampolgárnak azokat az ellátásokat fizeti ki, amelyeket az adott tagállam biztosítója saját polgárai számára is megtérít. Az uniós szintén meghirdetett azonos elbírálás elvébõl az következik, hogy azokért az ellátásokért, amelyekért az ottaniaknak zsebbe kell nyúlniuk, a magyar dolgozóknak is automatikusan fizetniük kell. Teljes körû ellátásra számíthatnak azok a magyarok, akik a csatlakozást követõen úgy döntenek, hogy egy másik uniós állam területén kívánják hosszabb-rövidebb ideig folytatni életüket. Két lehetõségük adódik. Ha honfitársunk továbbra is Magyarországon biztosított, a magyar állam terhére a külföldi lakóhelyén is igénybe veheti az egészségügyi ellátásokat ennek feltétele az E106-os nyomtatvány beszerzése az OEP nemzetközi és európai integrációs fõosztályán. A másik változat szerint az áttelepülõ az új országban fizeti a járulékot, így az ellátást is ott veheti ingyen igénybe. Ugyancsak teljes körû ellátásra jogosultak azok a magyar nyugdíjasok, akik úgy döntenek, hogy áttelepülnek valamely uniós országba. Nekik a kiutazás elõtt az E121-es formanyomtatványt kell kiváltaniuk a lakóhely szerint illetékes megyei egészségügyi pénztárnál. Szijjártó Gabriella Nincs receptünk a gyógyszerkiváltásra Az itthon felírt gyógyszereket bármely tagállamban kiválthatjuk, de az ottani teljes árat kell fizetnünk értük. Az sem biztos, hogy megkapjuk a keresett patikaszert, mert ugyan a gyógyszerek törzskönyvezését egységesítették, de ez nem jelenti azt, hogy mindenütt mindent forgalmaznak majd. Ha kint élünk és ott kötöttünk biztosítást, akkor az ottani kedvezményekre leszünk jogosultak. Lényegesen nem változik a gyógyhatású hatóanyagok szabályozása sem, bár elnevezésük tradicionális, természetes alapanyagú gyógyszerre módosul, és árusításuk feltétele, hogy alapanyagukat legalább tizenöt éve ismerjék és használják Európában. Kincses Kalendárium 88 a 2005-ös esztendõre

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Magyar Energetikai TársasT. VIII.. rendezvény

Magyar Energetikai TársasT. VIII.. rendezvény Magyar Energetikai TársasT rsaság ENERGIA MŰHELY M VIII.. rendezvény ny 2013. február r 5. Elvonások és s támogatt mogatások szerepe az energetikában Dr. Lakatos MáriaM 1 TARTALOM 1. A JELENLEGI HELYZET

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

ALTERNATÍV V ENERGIÁK ALTERNATÍV V ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK NAK LEHETŐSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZATI NYZATI SZFÉRÁBAN ZÖLD ENERGIA KONFERENCIA 2011-10 10-26. Juhász János J villamosmérn rnök CÉGÜNK TEVÉKENYS KENYSÉGI KÖREK Alternatív

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A MEGÚJUL JULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA OTKA Workshop ME, GázmG zmérnöki Tanszék 2004. november 4. készült a OTKA T046224 kutatási projekt

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben