MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?"

Átírás

1 MÉLY LEVEGÔT! A Magyar Narancs tandíjmellékletét Bogár Zsolt szerkesztette. Az illusztrációkat Kasza László, a címlapfotót Vörös Csaba készítette. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?

2 Fotó: Kasza László Mennyibe kerül az egyetem, és hogy lehet kifizetni a tandíjat? Nehezített pálya Még ha a népakarat megkönyörül is a tandíjon, egyelôre nehezen mérhetôk fel a többéves stúdium (BSc/BA, illetve MSc/MA) anyagi vonzatai. A Narancs szerette volna megismerni több vidéki és pesti egyetem tandíj- és ösztöndíjpolitikáját, de próbálkozásunk csak részeredményeket szült. n A felsôoktatási törvény értelmében azok az egyetemisták és fôiskolások, akik az államilag finanszírozott képzésben (áfk) 2007-ben, vagy azután kezdik meg a tanulmányaikat, a harmadik szemesztertôl kötelesek képzési hozzájárulást fizetni. A tandíjat fokozatosan, felmenô rendszerben terjesztik ki az összes hallgatóra (nagyjából a beiratkozottak fele költségtérítésesként már eddig is fizetett). A kimenô évfolyamok még megússzák, de esetükben a tanulmányi ösztöndíjban sem jelenik meg a többletforrás. A tandíj irányadó összegének kiszámítását a törvény precízen leírja (125/a/2. bek); itt most csak azt rögzítenénk, hogy a képlet változó eleme a mindenkori tárgyévhez képest a két évvel korábbi bruttó havi átlagkereset. Mintha csak a törvényhozó ezzel is arra szeretett volna utalni, hogy a tandíj a születésétôl fogva menynyire szociálisan érzékeny valami a piszkos munkát pedig rálôcsölte az egyetemekre és fôiskolákra, melyek belátásuk szerint ötven százalékkal lefelé és felfelé is eltérhetnek az irányadó összegtôl. Mivel a képlet alapján 2008-ban az alapképzésben forintot, mesterképzésben pedig forintot kellene fizetni, azt lehet mondani, hogy próbaüzemben ôk is visszafogottak voltak, hiszen a 2007-re kijött kulcsértékeket prolongálták egy évvel késôbbre. Az áfk-s tandíj végül a Magyar Rektori Konferencia javaslatára lett egységes: alapképzésben 105 ezret kell majd a es tanévre fizetni, mesterképzésben (ami csak két évvel késôbb indul) pedig 150 ezret. Mivel ezt már nagyjából a nyáron lehetett tudni, a Narancs arra lett volna kíváncsi, hogy két hónappal a jelentkezési lapok kitöltése elôtt mennyit árulnak el az iskolák a további terveikbôl. Csak azért, hogy a jövôre érettségizôk számolhassanak, mennyi tanulmányi járadék jár 2009 ôszén a tanulmányi szolgáltatónak. Nem reprezentatív felmérésünkbe a megkeresésünkre reagáló egyetemeket, a Miskolci Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, valamint a budapesti Corvinust vettük be. Az elôbbi kettô a tandíjpolitikáról csak annyit közölt, hogy ben tartják magukat a rektori konferencia ajánlatához ( alaptandíj ), a késôbbiekre nézve viszont még nincsenek kidolgozott elképzeléseik. A Corvinus rektora volt az egyetlen, aki már most jelezte, hogy 2009/10-tôl a gazdaság- és társadalomtudományi szakok csaknem mindegyikénél a lehetséges mértékû 50 százalékos emelést tervezik, míg a többi szakon a tájépítészet kivételével (plusz 30 százalék) maradna az alaptarifa. A kiadások zöme persze nem a tandíj, hanem a napi megélhetés biztosítása. Úgyhogy az a helyes, ha a bevételi lehetôségek elôtt a kiadási oldalt egészében nézzük végig. Elsô pontunk legyen a lakhatás Miskolcon közel kétezer kollégiumi hely jut hétszer annyi beiratkozott hallgatóra tudtunk meg egy jellemzô arányszámot Hircsu Ákostól, az egyetemi hallgatói önkormányzat alelnökétôl. A koleszdíjak hat- és tizenhatezer forint, az albérletárak húsz- és harmincezer forint közé esnek, az étkezésre ezer forint kalkulálható havonta ez attól is függ, hogy az illetô milyen gyakran jár haza, és milyen a családi háttere. A helyközi közlekedésre kifizetett összegek egyénenként változnak (átlag: 5000 Ft/hó), a miskolci diákbérlet ára 2007 ôszén 2200 forint volt. Ehhez még hozzájön a tankönyv- és jegyzetköltség (6000 Ft/hó). Mindezt összeadva egy miskolci egyetemista havi költsége 2007-es árakon ezer forint között van, és akkor igazából nem költött egy fillért sem magára: kultúrára, sportra, szórakozásra, öltözködésre, utazásra, iskolán kívüli képzésre, telefonra stb. A pécsi megélhetési költségek nagyságrendileg ugyanitt járnak: a tandíjellenes megmozdulásokra készített összesítés az alsó nívóját 41 ezerre, a felsôt 66 ezerre taksálta. A fôvárosban átlagosan tizenöt-húsz százalék- BEVÁLT ZSEBPÉNZ Diákhitelt 2001 óta közel negyedmillióan vettek fel, és azt lehet mondani, hogy az elmúlt hat évben stabil, sikeres intézménnyé forrta ki magát. A Diákhitel Központ (DK) felmérése szerint a hallgatók 26 százaléka nem tudta volna befejezni a tanulmányait, ha nincs ez a segítség. Bár a neve banki szolgáltatásra utal, a szabad felhasználású hitelek között ez páratlan konstrukció a DK nem nyereségorientált, a kamatból nem tesz szert profitra, a mûködtetésen és a független értékbecslô által meghatározott kockázati céltartalék képzésén kívül minden erôforrását a diákok támogatására fordítja. Nincs hitelbírálat, így azt bárki, aki felsôfokú tanulmányokba kezd és 40 évnél fiatalabb, igénybe veheti. A legmagasabb igényelhetô összeg az áfk-s hallgatóknak 30 ezer, az önköltséges képzésben részt vevôknek pedig 40 ezer forint/hó, az elôtörlesztés (szemben számos kereskedelmi bankkal) szintén ingyenes. Az ügyfelek száma tehát gyakorlatilag tetszés szerint nôhet, de az egy fô által igényelhetô hitelkeret maximált (és az elmúlt két év minimálbérátlagához van kötve), hogy bárki számára visszafizethetô legyen. Erre azért is szükség van, mert a diákhitelrendszer nem állami pénzbôl, hanem a törlesztésekbôl biztosítja a likviditását, illetve azt, hogy a mûködését további kötvénykibocsátással, kedvezô kamatozású hitel felvételével refinanszírozni tudja. Az állam csak teljes körû garanciát vállal, ennek köszönhetôen mûködhet a DK nonprofit módon. A diákhitel változó kamatozású, de a piacon a legkedvezôbb törlesztôkamatot kínálja (most 9,5 százalék). A törlesztés egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után, hanem a hallgatói jogviszony megszûnésével indul el, amikor az ügyfél dolgozni kezd, így a tôke és a kamattartozás rendezése valóban nem jelent nagy gondot. Arra, hogy mindez jól mûködik, az elôtörlesztés magas aránya a bizonyíték. A DK-nak jelenleg 85 ezer törlesztô ügyfele van, re azzal számolnak, hogy ez a szám meghaladja a 90 ezret. kal magasabbak a primer megélhetési költségek (elsôsorban az albérlet, a helyi közlekedés és az étkezés miatt). Vagyis nem kalkulál túl vastagon, aki szerint a 2008/2009-es tanévben vidéken havonta ötven hetven, Pesten pedig hatvanöt nyolcvanötezer forintot simán elköltenek a megélhetésükre a felsôoktatásban tanulók tandíj nélkül. A felsôoktatási törvény ugyanakkor azt is megszabja, hogy kiket lehet kivonni a tandíj-kötelezettség körébôl, ezzel is csökkentve a kiadásukat. Nem kell fizetniük a hátrányos helyzetûeknek, a gyesen vagy gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévôknek, valamint kiemelkedô tanulmányi teljesítményük alapján a hallgatók 15 százalékának. A teljesítményalapú mentességnek persze megvan az inverze is: ha az áfk-s hallgató nem szerzi meg az ajánlott tantervben elôírt kreditmennyiség 50 százalékát, tanulmányait a következô tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E legfeljebb 15 százaléknyi hallgató helyére jól tanuló költségtérítéses hallgatók léphetnek. A tandíjfizetôk köre tehát nyitott alulról is (a költségtérítésesek államilag finanszírozottá válhatnak) meg felülrôl is (a legjobbak felmentést kaphatnak a tandíj alól), és ez a jellege ösztönzôként hathat. Avval együtt persze, hogy még a haszonélvezôi számára sem oldja meg teljesen a stúdium finanszírozását. A hallgatók bevételei Az egyetemisták eddig is négy forrásból fedezhették a kiadásaikat: az iskolai juttatásokból, a szülôi (családi) apanázsból, diákhitelbôl és diákmunkából. Ami az ösztöndíjakat illeti, a vonatkozó kormányrendelet (51/2007.) értelmében a hallgatói normatíva százalékát tanulmányi (valamint pályázati úton kiosztott intézményi szakmai, tudományos és közéleti), százalékát pedig szociális támogatásra kell költeni. A tandíjbefizetések egyelôre hiányoznak a költségvetésbôl, viszont az intézményeknek már át kellett állniuk az új ösztöndíjrendszerre, melynek fô jellemzôje, hogy elsôsorban a rászorultakat veszi védelmébe. Miskolcon például korábban a hallgatói normatíva keretösszegének 74 százalékát tudták tanulmányi ösztöndíjakra fordítani, ami most 63-ra csökkent. Ez hosszabb távon növekedni fog, ahogy felmenô rendszerben bejön a tandíj, amelynek legalább harmadát, legfeljebb felét a tanulmányi ösztöndíj alapjának a bôvítésére kell fordítani. Ennek összege most is karonként változó. Miskolcon , Pécsett (az egészségtudományi karon), a Corvinuson pedig Ft a legmagasabb tanulmányi ösztöndíj. Az átlag ezer forint körül van: az ennél húsz százalékkal magasabb summa már kiugró. (A két egymást követô féléven át 55 kreditpont teljesítése után járó köztársasági ösztöndíj 2007 ôszén forint volt, ezt ebbe nem számoltuk bele.) Szociális támogatást (alaptámogatás, rendkívüli és szociális támogatás) kérelemre kaphatnak a rászorultak (hátrányos helyzetûek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, fogyatékkal élôk), és az egyetem mérlegelheti azt is, hogy a legrosszabb helyzetben lévôknek tandíjmentességet ad. Alaptámogatást egyszeri alkalommal, amolyan beiratkozási segélyként lehet igénybe venni, mértéke az alapképzésben megegyezik a mindenkori egy fôre jutó hallgatói normatíva felével ( ban Ft), mesterképzésben a 75 százalékával. A rendszeres havi szociális ösztöndíj összege a rászorult- (Folytatás a következô oldalon) II PEDELLUS december 20. MAGYAR NARANCS

3 (Folytatás az elôzô oldalról) ság fokától függôen a hallgatói normatíva 20, illetve 10 százaléka ( ban , illetve Ft), az egyetemi önkormányzatok egyedi esetekben (családi tragédiák, életviszonyok jelentôs rosszabbodása ) rendkívüli támogatást is adhatnak. Szintén a rászorulókat segíti az állam és a hallgató lakóhelyének önkormányzata által közösen fizetett Bursa Hungarica ösztöndíj, ez legkevesebb forint havonta. Egyes egyetemeken szociális alapú magánösztöndíjak is elérhetôk, ezek közül a legnagyobb a Demján Sándor-ösztöndíj: egy éven át havi 20 ezer forinttal segíti a legrászorultabb közgazdász-, mérnök- és orvostanhallgatót. A legreménytelenebb szociális helyzetben lévô hallgató tehát akár ezer forintra is szert tehet egy hónapban (ha nagyon szorgalmas, ez a köztársasági ösztöndíjjal akár ezer fölé is mehet). Ez azonban inkább csak elvi lehetôség. Az viszont kijelenthetô, hogy a hátrányos helyzetûek az állami, iskolai és önkormányzati ösztöndíj-lehetôségeket kiaknázva és élve a havi 30 ezer forintos diákhitellel, finanszírozni tudják a stúdiumukat. Aki stabilan gyenge négyes, és szociálisan a diákság jobb státuszú százalékához tartozik, vagyis legfeljebb tíz-tizenötezret húz havonta az egyetemrôl, annak a legalapvetôbb költségei legalább felét vagy a családja fedezi, vagy ô is alkalmi munkát vállal az egyetem mellett (mégpedig úgy, hogy a diákhitelt már felvette). Az európai felsôoktatási térnek persze megvan az az elônye, hogy diákmunkából és családi támogatásból a jobb családi körülmények közül érkezôk akár Nyugat- Európában is finanszírozhatják az tanulmányokat. Mert ott azért nem két-három, hanem euró a diákmunka órabére. Minôségi követelmények A jövôt azaz a tandíj két vagy több év múlva várható nagyságát firtató körkérdésünkre azonban vajmi csekély mennyiségû információt sikerült begyûjtenünk. Az egyetemek, fôiskolák még nem döntöttek, vagy ha döntöttek is, talán nem akartak riogatni. De mint minden szolgáltatásnál vagy árunál (és majdnem egyszerûen üzletet írtunk), a siker az ár helyes kialakításán múlhat. Ha az intézmény a tandíjat túl alacsonyra kalibrálja, kevesebb bevételre tesz szert, ha túl magasra, elriasztja a jelentkezôket, és a kisebb hallgatói létszám miatt kevesebb állami támogatást kap. Ráadásul a tandíj csak az egyik eleme annak a többismeretlenes egyenletnek, amely végül kiadja egy-egy intézmény finanszírozását és már csak ezért is kockázatos minden rá vonatkozó becslés. Idén ugyanis olyat tett az oktatási kormányzat, amit nem szokott: több évre elôre megmondta, hogy mennyit szán a felsôoktatás állami támogatására. A 2007-es 214 milliárd a várható infláció ütemét követve 2010-re felkúszik 241 milliárdra. Még ennél is nagyobb újdonság, hogy a köztes években az elosztás belsô arányai bizonyos teljesítménymutatók alapján módosulhatnak. Az állami támogatás az új rendszerben három fô elembôl áll: a fenntartói normatívaként aposztrofálható alaptámogatás fix, míg a források nagyobb részének (mintegy százalék) változóak a paraméterei: a hallgatói létszám mellett a minôségi mutatók is számítanak. Amikor az intézmények január elsejével finanszírozási megállapodást kötnek az állammal, meghatározzák azt is, hogy három év alatt mit szeretnének elérni; a célkitûzéseiket öt területen (oktatás, kutatás, gazdálkodás, irányítás-szervezeti hatékonyság, nemzetközi és regionális kapcsolatok) szabadon és kötelezôen választott indikátorokkal definiálják. Ha teljesítik a mutatókat, a rendszer jutalmazza, ha nem, bünteti ôket (kevesebb támogatást ad). Az egyetemek a rendszertôl számos okból fáztak. Tartottak attól, hogy esetleges hirtelen államháztartási szempontok a fejlesztési célokat és a sarokszámokat állami garancia nélkül agyoncsaphatják. Fôként azonban azért ijedtek meg, mert a versenyhelyzet miatt valamelyik ujjukat meg kell harapni, ha kevésbé népszerû szakok, karok miatt nem akarják a pénzüket kockáztatni. Ugyanakkor az, hogy a saját teljesítményük mérésére nagy befolyásuk van, feltétlenül nekik kedvez. Ami a lényeg írta megkeresésünkre Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem rektora, az elôzetes várakozásoktól eltérôen a felsôoktatási intézmények finanszírozási kondícióiban nem okoz lényeges változást a megállapodás. Az alaptámogatás annyi lesz, amennyit az OKM egyébként is adott volna olyan kiadásokra, mint pl. a ppp támogatás (épületrekonstrukcióra, infrastrukturális fejlesztésekre B. Zs.). A változó támogatás összegének sem a meghatározó paraméterei, sem pedig formái (képzési és tudományos normatíva, speciális programok) nem módosulnak. Az általunk»választott«teljesítménymutatók beépítése a rendszerbe inkább csak erkölcsi ösztönzést jelent a teljesítésre, attól a vállveregetésen vagy az ejnye-ejnyén kívül semmi sem függ. A tandíj, ha korlátozottan is, de piacosítja a felsôoktatást: bevallott célja, hogy a diákokból fogyasztót csináljon, akik a pénzükért kikövetelik maguknak a minôségi oktatást; végsô esetben pedig a lábukkal szavazhatnak. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, legelôször is megbízható információra van szükségük (mielôtt iskolát választanak), és számtalan visszacsatolási lehetôségre (ha már bent vannak). A felelôsség persze nem csak az övék, hiszen a felsôoktatást alapvetôen mégiscsak az állam finanszírozza. De az biztos: ha a teljesítmény értékelésére szolgáló büntetô vagy ösztönzô mechanizmusok nem mûködnek majd megbízhatóan, akkor a tandíjjal csak a reform egyik, a kevésbé fontos fele születik meg. Bogár Zsolt Tandíj: pró és kontra Befektetési alapok Szükséges-e, igazságos-e, hatékony-e? Folyik a lamentálás a tandíj szükségességérôl, amely úgy mellesleg tizenegy éve Magyarországon is létezô intézmény. Szeptembertôl azonban az eddig mentesülôkre is kiterjed. Elôrelépés vagy istencsapása? n Az elméleti alapkérdés az volna, hogy az egyénnek és a társadalomnak egyaránt hasznot hozó felsôoktatás költségein milyen arányban osztozzanak a felek. Mennyi pénzre van szükség, hogy a teljesítmény javuljon, és a finanszírozók pénzügyileg se roppanjanak bele, miközben ügyeljenek arra is, hogy a létrehozott szisztéma ne az elit újratermelôdését szolgálja, s a felsôoktatást a fenntarthatóság, a minôség és az igazságosság jellemezze? Az egyértelmû, hogy diplomások képzése hasznot hoz a társadalomnak: a megfelelô színvonalon képzettek magasabb hozzáadott értéket állítanak elô, több adót fizetnek, és felelôsebben vesznek részt a közügyekben stb. Persze az, hogy valamibôl a társadalom profitál, nem zárja ki az egyéni szerepvállalást, hiszen a kenyér sincs ingyen, pedig a jóllakott ember jobban teljesít. Arról nem is beszélve, hogy a felsôfokú végzettség mindenekelôtt az egyénnek jelent hatalmas egzisztenciális elônyt: az OECDországok között Magyarországon a legnagyobbak a jövedelemkülönbségek a diplomások és nem diplomások között (a férfiak 2,5-szer, a nôk 1,9-szer többet keresnek, mint a középfokú végzettségûek). Ezzel az egyetemisták is tisztában vannak, hiszen csaknem a felük most is megfizeti Fotó: Kasza László a költségtérítéses rendszerben taníttatása majdnem teljes összegét ami évente 160 ezer és 2,5 millió forint között változhat, a képzés típusa szerint. Ennek ellenére máig sokan kardoskodnak a tisztán közpénzbôl finanszírozandó felsôoktatás mellett, mondván, hogy a diplomások direkt és indirekt módon is sokkal többet adóznak, mert magasabb a jövedelmük, többet fogyasztanak, és a vállalkozási kedvük is nagyobb. Egyebek mellett ezzel érvel a tandíj kérdését népszavazáson megmérettetô Fidesz és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is. Ilyenkor az egyéni hasznok és a költségtérítéses hallgatók elfelejtôdnek. A felsôoktatásról is elmondható, hogy akkor alakult ki a finanszírozási rendszere, amikor az adófizetôk számához képest még viszonylag kevesen vettek benne részt. A rendszerváltás óta viszont több mint megháromszorozódott az egy korosztályon belüli hallgatók aránya. Ezt már nem tudta követni a költségvetés, és erre reflektált brutális módon a lényegében önköltségi térítés bevezetése 1996-ban. A felsôoktatás azonban nemcsak önmagához képest van alulfinanszírozva, hanem nemzetközi összehasonlításban is: a GDP egy százalékából részesül, míg a csúcstartó Egyesült Államokban az arány 2,7 százalék. Elméletileg az állami hozzájárulás drasztikus növelése sem elképzelhetetlen, de a gyakorlatban ez aligha kivitelezhetô. Ezért az intézményi és képzési struktúrák átalakításán kívül elkerülhetetlen további magánforrások bevonása. Bevételi oldalon a tandíj önmagában nem fog lényegi változást hozni. A es tanévben a becslések szerint 2,4 milliárd, a második évben 7,5 milliárd, a harmadikban 12,3 milliárd forint üti az egyetemek markát (az intézmények ennek százalékát fordíthatják fejlesztésre). Ez a rendszer teljes beérése után is a képzésre fordított közpénznek csupán pár százalékát éri el összehasonlításképpen: a felsôoktatás 2008-ban 226 milliárd forint költségvetési támogatást kap. A fenntarthatóságot ezért az OKM-ben is inkább a felsôoktatás finanszírozásának teljes átalakításától várják, amiben a tandíj csak az egyik elem. Elméletben a tandíjnak egyértelmû a fogyasztói szemléletre gyakorolt hatása: ha valamiért fizetünk, akkor minôséget várunk el, tehát tandíj esetén jobb egyetemet választunk, vagy a választott intézménytôl jobb oktatást követelünk meg; a rosszak bezárnak, illetve megjavulnak. Kétségtelen, hogy a felsôoktatási intézmények különbözô nemzetközi rangsorolásában rendre szinte kizárólag a magas tandíjat szedô egyetemek szerepelnek jól. Csakhogy Magyarországon a régóta létezô költségtérítésnek hívott tandíj ellenére sem tapasztalható általános minôségjavulás. Ebbôl következik, hogy önmagában a vevôi szuverenitás nem elég, ha a másik oldalon hiányzik a szolgáltatói szemlélet; hiába fizetjük meg a jegy árában a személyszállítás költségeinek jó részét, attól még nem lesznek a vonatok pontosak és tiszták. Márpedig a felsôoktatásban a szervezet, valamint a mûködés korszerûsítésére tett kísérletek eddig nem vezettek átütô eredményre, amiben az oktatók ellenállása és az Alkotmánybíróság döntése is szerepet játszott, mivel az egyetem autonómiája elleni támadásnak véltek minden erre irányuló törekvést. Az ellenzék ettôl akár most is joggal lehetne bizalmatlan a megjövendölt minôségjavulással szemben, bár javítaná az érvelés hitelességét, ha mutatnának valamiféle elképzelést a felsôoktatás átalakítására vonatkozóan. Másfelôl a V

4 tandíjnak annyi haszna azért mindenképp lehet, hogy a hallgatók jobban megnézik, milyen szakmát választanak, illetve nem nyúlik a végtelenségig az egyetemen eltöltött idô. A karrierdöntések meghozatalához persze nem ártana, ha eleve objektív információk állnának rendelkezésre az adott intézményben szerezhetô diploma értékérôl, és differenciált mutatók alapján mérnék egy kar vagy szak minôségét. Egyelôre ugyanis a szóbeszéd (presztízs, divat) a fô iránytû. És akkor még nem szóltunk az igazságosságról. Jelenleg az érettségin és a felvételi vizsgán eldôl, hogy valaki jelentôs összegû költségtérítést fizet, vagy semmit, tehát egy adott pillanat teljesítménye hatalmas különbséget keletkeztet. Holott nem túl életszerû, hogy a költségtérítést fizetôk mind gazdag hülyék, míg az államilag támogatottak egytôl egyig szegény sorsú zsenik. Mostantól viszont a legrosszabbul teljesítôk (akik kevesebb mint 30 kreditpontot szereznek) kiesnek az államilag támogatott képzésbôl, és a helyükre költségtérítéses hallgatók kerülnek. Ez kicsit kisimítja a különbségeket, mégis sokan keveslik: hiába tanul valaki jól a költségtérítéses szakokon, csak akkor kerülhet át, ha megvan a gyengébben teljesítô párja a helyzete tehát nem csak tôle függ. Mindenesetre az értékelés évente esedékes, ami a korábbinál igazságosabb besorolást tesz lehetôvé, és vérmérséklet kérdése, hogy érdemes-e egy nem zöldmezôs jogalkotástól többet várni. Mennyit dolgozik a hallgató? Ideális rendszerben mindenki tandíjfizetésre kötelezett, melyet a tanulmányi eredményeitôl függô ösztöndíj kompenzál (a legjobbaknál akár túlkompenzál). Mivel nem fordulhatna elô, hogy bárki a családi körülményei miatt elessen a diplomaszerzéstôl, a rászorulóknak halasztott fizetést és szociális támogatást kell biztosítani. Az biztos, hogy a képzési hozzájárulás bevezetése a teljesítményösztönzés területén komoly elôrelépést Tizenhat tonna, pár kiló Vidéken már most is gondot okoz a hallgatók munkavállalási kedvének a kielégítése, pedig a diákok alig harminc-negyven százaléka vállal rendszeresen munkát. Körkép a Narancsban, kéteurós ajánlatokkal. n Bár a magyar jog szülôi engedéllyel akár 15 éves kortól lehetôvé teszi a nappali tagozatosok munkavállalását, a munkaadókat pedig járulékfizetési kedvezményekkel is kecsegteti, nálunk a nyugat-európai országokkal ellentétben nem akkora divat tanulás mellett dolgozni. A KSH tavalyi év végi felmérése szerint Magyarországon a 240 ezer nappalis egyetemista és fôiskolás mindössze tizede dolgozik rendszeresen vagy alkalmanként, Németországban ez az arány kétharmad, Angliában 50, az USA-ban pedig százalék. Ennek az adatnak némileg ellentmond, hogy a diákmunkára szervezôdött iskolaszövetkezeteknek ezer nappali tagozatos, felsôoktatási intézményben tanuló tagja van, és hogy a feketemunka arányára nincsenek semmilyen becslések. A szövetkezetek a piacon nehezen megkerülhetôk: ôk tartják kezükben a szórólapozást, a nagy áruházláncok kisegítô munkáit, a gyorséttermi melókat, a hoszteszkedést. A diákhitel bevezetése óta számuk a hét évvel ezelôtti 250-rôl a harmadára csökkent: négyen tevékenykednek országos hatáskörrel, a maradék regionális és jelent. A tandíj visszaforgatott százalékából emelkednek az ösztöndíjak, a legrosszabbul teljesítôk csak a költségtérítéses képzésben folytathatják tanulmányaikat, a legjobb 15 százalék afféle progresszív jutalmazásként pedig eleve mentességet kap. Mivel ösztöndíj csak a valóban jó tanulókat segíti (3,5-es tanulmányi átlag alatt egyáltalán nem jár), aki nem esik bele a felsô sávba, annál sorsdöntô lehet, hogy a tandíjat ki tudja-e fizetni az otthonról kapott apanázsból. Megbocsáthatatlan módon a szegényebb családok gyerekeit legtöbbször már az egyenlôtlenségeket újratermelô közoktatás megrostálja, de attól még a szerencsés kivételeknél nem kellene ezt a felsôoktatásban befejezni. A törvény szerint a hátrányos helyzetûeknek nem kell tandíjat fizetniük, de ez a korábban is rendszeres szociális juttatásban részesülôket jelenti, akik a hallgatók néhány százalékát teszik ki. Halasztott fizetési lehetôséget viszont nem kínál. A tapasztalat szerint a kevésbé tehetôs szülô hamar lebeszéli a mégoly tehetséges gyerekét is a továbbtanulásról, ha úgy véli, a tandíjat nem fogja kompenzálni a támogatás. A HÖOK is arra hivatkozik, hogy idén 24 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsôoktatási intézményekbe, mint tavaly, mert elrettentette ôket a tandíj. Ennek valószínûleg összetettebb okai vannak, de mégis kézenfekvô lenne, ha a diákhitel jelenlegi havi 30 ezer forintos maximumát megemelnék, hogy legalább ne romoljon tovább a helyzet. Csakhogy ez nem pusztán jogszabály-módosításon múlik: a hitelösszeg emelése a törlesztôrészlet növekedését is magával húzza, ami a rendszer stabilitását tekintve növeli a kockázatokat. Ha a hitelrendszer egyensúlya borul, akkor az állami garancia miatt a költségvetés fizet. És már ugyanott vagyunk, mintha nem lenne tandíj. Mindettôl függetlenül tény, hogy az anyagi okokból kimaradók száma jóval kisebb, mint a diákhitel és a költségtérítéses képzés bevezetése elôtti idôkben. Összességében a tandíjnak mégis lehet olyan hatása, hogy a közepesen tehetséges, közepesen szorgalmas és rossz anyagi háttérrel rendelkezôk egy része ezentúl nem nyer bebocsáttatást a felsôoktatás világába. A végeredmény azon múlik, hogy az így okozott esetleges kárt felülmúlja-e a remélt haszon. Mészáros Bálint helyi szervezet. Többen úgy vélik, a tandíj bevezetésével újból eljött az idejük. Az egyetemisták közül a legkönnyebb helyzetben a fôvárosiak vannak. Itt, ha valaki nem különösebben válogatós, a nyári nagyobb rohamot leszámítva mindig könnyen talál munkát. A 24 éves múltra visszatekintô Meló-Diák Universitas, amely 35 ezer tagjával a legnagyobb diákszövetkezet, a karácsony elôtti csúcsidôszakban több mint 400 lehetôséget kínál, de konkurenseinél is ajánlat közül lehet válogatni (egy ajánlatra általában több diákot is várnak). Átlagosan forint között lehet keresni óránként, de teljesítménybérezés vagy programozói, tolmácsolási feladatok esetén akár 1800 forintra is felmegy az összeg. Az utóbbi négy-öt évben, elsôsorban a diákhitel megjelenése óta, visszaesést tapasztalunk a felsôoktatásban tanulók érdeklôdésében mondta a Narancsnak Lénárt Szabolcs a budapesti Student Diákszövetkezettôl. Vertetics Ádám, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdaság-tudományi karának HÖK-elnöke úgy látja, hogy az elsô évben a kemény vizsgák tartják távol a hallgatókat, akik aztán már a leendô szakmájukban gyûjtenének tapasztalatot. Becslése szerint a felsôbb évfolyamokon a nappalisok százaléka dolgozik, de a munkák javarészt az egyetemi karrieriroda által közvetített szakmai gyakorlatot jelentik. Éhen haltam volna, ha nem vállalok munkát meséli Zsuzsanna, aki negyedéves a Miskolci Egyetemen. Volt már éjszakai árufeltöltô egy áruházban, hosztesz és titkárnô, áruhitelügyintézô a karácsonyi szezonban, most moderátorként dolgozik egy kutatócégnél mindezt folyamatosan a nappali tagozatos tanulmányok mellett. A 12 százalékos munkanélküliséggel küszködô megyében a diákok lehetôségei meglehetôsen siralmasak. A végzôs közgázosokon és mûszakisokon kívül akiknek leginkább a miskolci Boschnál vannak esélyeik a nappalisoknak jobbára válogatás nélkül be kell érniük a négy iskolaszövetkezet ajánlataival, ami szövetkezetenként jelenleg 4 10 hirdetést takar, fôként könnyû fizikai munkakörökbe, hipermarketekbe vagy szalagmunkára. Az egyetem 8500 nappalis diákja közül a HÖK-elnök, Hircsu Ákos becslése szerint négyezren dolgoznak. A keresetek a fôvároshoz viszonyítva százalékkal alacsonyabbak, az iskolaszövetkezetek munkáinak többsége nem rugaszkodik el a 377 forintos minimál órabértôl. Például hoszteszmunkára Budapesten , Miskolcon csak 550 forintot fizetnek. Pesten négyórai irodai munkával lehet annyit keresni, amit Miskolcon nyolc órában, ruhabolti eladóként, takarítással és áruhordással egybekötve számolt be a tapasztalatairól Kati, aki levelezôn tanul közgazdaságtant, és dolgozott már mindkét városban. Pécsen, amely csaknem 20 ezer nappalissal az ország legnagyobb egyetemének ad otthont, szintén nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A pécsi központú iskolaszövetkezetek, az Állás-Pont és az Újmelóra vezetôi egyöntetûen sokszoros túljelentkezésrôl számoltak be, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az országos szervezetekkel ellentétben ôk nem szerzôdtek nagy áruházláncokkal, inkább a helyi közép- és nagyvállalatokra specializálódtak. Pécsen és környékén jelenleg fôként árufeltöltôi, bolti kisegítô és pénztárosi feladatokat tudnak adni, mûszaktól függôen 377 és 470 forint közötti órabérrel. Balázs, aki dolgozott már a Tescóban, és a sörgyárban is cipelt rekeszeket, azt vallja, ha az ember több iskolaszövetkezetnél regisztrál, rendszeresen a nyakukra jár, megnyeri a témavezetôk bizalmát, nem válogat, és elfogadja, hogy ki fogják zsákmányolni (például azt, hogy a sörgyárban nincs túlórafelár, a Tescónál meg ki sem fizetik a túlórát), akkor könnyen talál munkát pedig ôt nem is a megélhetési kényszer hajtja, csak extrákra, szórakozásra gyûjt. A MediaMarktban és a McDonald sban megkereshetô 500 forintos órabér már nyerônek számít, ezekbe nehéz bekerülni mondja. A hoszteszek Pécsen maximum 600 forintot kapnak egy órára, jellemzôen étel- és italkóstoltatásért. Részmunkaidôs állásra vagy munkaközvetítôkön keresztül meghirdetett helyekre nappalis diáknak kevés az esélye, a végzôsöknek viszont az egyetemi karrierprogramok szakmai, gyakornoki lehetôséget teremtenek ben nyertünk egy EU-s pályázatot, melybôl hatvan diák három hónapos praktikumát A BIZTONSÁG ÁRA A nappali tagozatos diákok munkaközvetítésére szakosodott iskolaszövetkezeteket a nyolcvanas-kilencvenes években a különbözô egyetemek végzôs hallgatói hozták létre. A munkát vállaló diákoknak mint szövetkezeti tagoknak részjegyet kell vásárolniuk forint értékben, amelyet elsô fizetésükbôl vonnak le, és visszakapják, amint kilépnek a szövetkezetbôl többnyire akkor, amikor befejezik a tanulmányaikat. A munkaadókkal a szövetkezet szerzôdik le, a diák tôle kapja a fizetését. A szervezetek vezetôi szerint ez biztosítja a rugalmasságot (akkor dolgozik a diák, amikor ô akar), illetve azt, hogy a bért akkor is idôben kifizessék, ha a cég nem vagy csak késve utal. A biztonságnak persze ára van. A szövetkezet által a munkáltatónak kiszámlázott óradíj kétharmadát, de gyakran csupán a felét látja a diák, és jogsértés esetén kizárólag a szövetkezettel szemben tehet panaszt a felügyelôbizottságnál vagy a munkaügyi bíróságon. A munkákat akviráló és a cégekkel kapcsolatban álló témavezetôkkel azonban nem árt jóban lenni. A régi és megbízható diák-munkavállalók hamarabb értesülnek a tuti ajánlatokról, ôk sokszor már pontosan tudják, a hét melyik napján, hány órakor osztja ki egy adott vállalat a feladatokat. Egyre jellemzôbb az iskolaszövetkezetek specializálódása, a piac felosztása egymás között. Ha egyszer kiléptél a Rébuszból, a McDonald s-nál már biztos nem kapsz munkát. tudtuk támogatni, akik a 30 fogadó cég valamelyikénél erre az idôre ösztöndíjat kaptak. De népszerûek voltak azok a helyek is, ahol a gyakornoki munkát nem tudtuk pénzzel honorálni számolt be a Narancsnak Kalapos Judit, a PTE OIG Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda munkatársa. A 6 százaléknál alacsonyabb munkanélküliségi rátájú Csongrád megyében a diákoknak is könnyebb munkához jutniuk, mint Miskolcon vagy Pécsett. A Szegedi Tudományegyetem 15 ezer nappali tagozatos hallgatója közül becslések szerint 30 százalék dolgozik a tanulmányai mellett, az iskolaszövetkezetekben (Meló-Diák, Fürge Diák, Dolgos Hangya) viszonylag kiegyensúlyozott a kereslet és a kínálat. Török Márk, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke úgy véli, nem a mennyiséggel, hanem az ajánlatok minôségével van baj Szegeden. Szerinte a lehetôségeket a hallgatói munkaprogram, az intézményen belüli foglalkoztatás irányába kellene tágítani, amely a minimálbér alatt már 2004 óta adó- és járulékmentes. A fele-fele arányban hallgatói és egyetemi tulajdonban levô Universitas- Szeged Kht.-nál büfék, klubok üzemeltetésében, rendezvények szervezésében egyelôre diák dolgozik rendszeresen, százan várnak munkára, és ugyanannyian a tanszékeken látnak el honlapfejlesztôi, könyvtárosi, ruhatárosi munkákat. A HÖK-elnök elmondása szerint a kht.-nál az egységes hallgatói órabér 420 forint. Ennyit kap Gábor is, aki tördelôi és grafikai feladatokat lát el, amibôl egy hónapban ezret tud összehozni. A Miskolcról származó diáknak elsôsorban albérletre kell a pénz, de az iskolaszövetkezetektôl már szülôvárosában elment a kedve, mert mint mondja, nagyon sokat levesznek az órabérbôl. Lausek Esther Fotó: Kasza László VI PEDELLUS december 20. MAGYAR NARANCS VII

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i hitelrendszer Magyarországon 2005/2006. tanév A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsôoktatásban való részvételre, függetlenül

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 2002 Tizennégy cigányszervezet csatlakozott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet a 2002- es országgyûlési választásokon való együttmûködésrôl

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben

Vágóképek rögzítve 2008

Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Nincs mese, ha egyszer ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a szegénységben vagy annak közelében élõ gyerekes

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

HATÁRHELYZETEK. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerkesztő. Szarka László Kötél Emőke

HATÁRHELYZETEK. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerkesztő. Szarka László Kötél Emőke HATÁRHELYZETEK HATÁRHELYZETEK Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején Szerkesztő Szarka László Kötél Emőke Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest 2008 A kötet

Részletesebben

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE Kutatási jelentés (javított változat) 2011. augusztus 30. Kutatásvezető: Scharle Ágota Készítette:

Részletesebben

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR A kétciklusú képzés kezdetei A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás keretében készültek. Gábor

Részletesebben

NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok -

NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok - NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok - 2014. MÁJUS 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK OLDALSZÁM Bevezető 3 1. Oktatás 1.1. Középfokú oktatás 4 1.2. Felsőfokú oktatás 7 2.

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. április 1., kedd. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. április 1., kedd. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. április 1., kedd Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 2 II. Hazai pénzügyi hírek... 2 Biztosítói hírek... 2 Mindent a keresztértékesítésért?... 2 Tőkeduplázás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai EduLingua 1/1 (2015) 29 Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai Tukacs Tamás Nyíregyházi Főiskola A Nyíregyházi Főiskola anglisztika alapszakos, illetve

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. LXII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2006. MÁRCIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN MIÉRT TÜNTETTÜNK STRASBOURGBAN? Micsoda fölséges égiháború A külön lábak együttes

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Sajtószemle 2011. 37. hét

Sajtószemle 2011. 37. hét Sajtószemle 2011. 37. hét Bezárattak egy boltot, mert alkoholt adott el fiataloknak Tíz napra bezáratott egy szolnoki élelmiszerüzletet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége,

Részletesebben

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések Az adósságcsapda és a mélyszegénység c.

Részletesebben

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR MINDENT a jelentkezésről A ZENE ÉS AZ EGYETEM Puskás Péter www.felvi.hu Pontszámítás 2007 Tippek a jelentkezési

Részletesebben