MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?"

Átírás

1 MÉLY LEVEGÔT! A Magyar Narancs tandíjmellékletét Bogár Zsolt szerkesztette. Az illusztrációkat Kasza László, a címlapfotót Vörös Csaba készítette. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?

2 Fotó: Kasza László Mennyibe kerül az egyetem, és hogy lehet kifizetni a tandíjat? Nehezített pálya Még ha a népakarat megkönyörül is a tandíjon, egyelôre nehezen mérhetôk fel a többéves stúdium (BSc/BA, illetve MSc/MA) anyagi vonzatai. A Narancs szerette volna megismerni több vidéki és pesti egyetem tandíj- és ösztöndíjpolitikáját, de próbálkozásunk csak részeredményeket szült. n A felsôoktatási törvény értelmében azok az egyetemisták és fôiskolások, akik az államilag finanszírozott képzésben (áfk) 2007-ben, vagy azután kezdik meg a tanulmányaikat, a harmadik szemesztertôl kötelesek képzési hozzájárulást fizetni. A tandíjat fokozatosan, felmenô rendszerben terjesztik ki az összes hallgatóra (nagyjából a beiratkozottak fele költségtérítésesként már eddig is fizetett). A kimenô évfolyamok még megússzák, de esetükben a tanulmányi ösztöndíjban sem jelenik meg a többletforrás. A tandíj irányadó összegének kiszámítását a törvény precízen leírja (125/a/2. bek); itt most csak azt rögzítenénk, hogy a képlet változó eleme a mindenkori tárgyévhez képest a két évvel korábbi bruttó havi átlagkereset. Mintha csak a törvényhozó ezzel is arra szeretett volna utalni, hogy a tandíj a születésétôl fogva menynyire szociálisan érzékeny valami a piszkos munkát pedig rálôcsölte az egyetemekre és fôiskolákra, melyek belátásuk szerint ötven százalékkal lefelé és felfelé is eltérhetnek az irányadó összegtôl. Mivel a képlet alapján 2008-ban az alapképzésben forintot, mesterképzésben pedig forintot kellene fizetni, azt lehet mondani, hogy próbaüzemben ôk is visszafogottak voltak, hiszen a 2007-re kijött kulcsértékeket prolongálták egy évvel késôbbre. Az áfk-s tandíj végül a Magyar Rektori Konferencia javaslatára lett egységes: alapképzésben 105 ezret kell majd a es tanévre fizetni, mesterképzésben (ami csak két évvel késôbb indul) pedig 150 ezret. Mivel ezt már nagyjából a nyáron lehetett tudni, a Narancs arra lett volna kíváncsi, hogy két hónappal a jelentkezési lapok kitöltése elôtt mennyit árulnak el az iskolák a további terveikbôl. Csak azért, hogy a jövôre érettségizôk számolhassanak, mennyi tanulmányi járadék jár 2009 ôszén a tanulmányi szolgáltatónak. Nem reprezentatív felmérésünkbe a megkeresésünkre reagáló egyetemeket, a Miskolci Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, valamint a budapesti Corvinust vettük be. Az elôbbi kettô a tandíjpolitikáról csak annyit közölt, hogy ben tartják magukat a rektori konferencia ajánlatához ( alaptandíj ), a késôbbiekre nézve viszont még nincsenek kidolgozott elképzeléseik. A Corvinus rektora volt az egyetlen, aki már most jelezte, hogy 2009/10-tôl a gazdaság- és társadalomtudományi szakok csaknem mindegyikénél a lehetséges mértékû 50 százalékos emelést tervezik, míg a többi szakon a tájépítészet kivételével (plusz 30 százalék) maradna az alaptarifa. A kiadások zöme persze nem a tandíj, hanem a napi megélhetés biztosítása. Úgyhogy az a helyes, ha a bevételi lehetôségek elôtt a kiadási oldalt egészében nézzük végig. Elsô pontunk legyen a lakhatás Miskolcon közel kétezer kollégiumi hely jut hétszer annyi beiratkozott hallgatóra tudtunk meg egy jellemzô arányszámot Hircsu Ákostól, az egyetemi hallgatói önkormányzat alelnökétôl. A koleszdíjak hat- és tizenhatezer forint, az albérletárak húsz- és harmincezer forint közé esnek, az étkezésre ezer forint kalkulálható havonta ez attól is függ, hogy az illetô milyen gyakran jár haza, és milyen a családi háttere. A helyközi közlekedésre kifizetett összegek egyénenként változnak (átlag: 5000 Ft/hó), a miskolci diákbérlet ára 2007 ôszén 2200 forint volt. Ehhez még hozzájön a tankönyv- és jegyzetköltség (6000 Ft/hó). Mindezt összeadva egy miskolci egyetemista havi költsége 2007-es árakon ezer forint között van, és akkor igazából nem költött egy fillért sem magára: kultúrára, sportra, szórakozásra, öltözködésre, utazásra, iskolán kívüli képzésre, telefonra stb. A pécsi megélhetési költségek nagyságrendileg ugyanitt járnak: a tandíjellenes megmozdulásokra készített összesítés az alsó nívóját 41 ezerre, a felsôt 66 ezerre taksálta. A fôvárosban átlagosan tizenöt-húsz százalék- BEVÁLT ZSEBPÉNZ Diákhitelt 2001 óta közel negyedmillióan vettek fel, és azt lehet mondani, hogy az elmúlt hat évben stabil, sikeres intézménnyé forrta ki magát. A Diákhitel Központ (DK) felmérése szerint a hallgatók 26 százaléka nem tudta volna befejezni a tanulmányait, ha nincs ez a segítség. Bár a neve banki szolgáltatásra utal, a szabad felhasználású hitelek között ez páratlan konstrukció a DK nem nyereségorientált, a kamatból nem tesz szert profitra, a mûködtetésen és a független értékbecslô által meghatározott kockázati céltartalék képzésén kívül minden erôforrását a diákok támogatására fordítja. Nincs hitelbírálat, így azt bárki, aki felsôfokú tanulmányokba kezd és 40 évnél fiatalabb, igénybe veheti. A legmagasabb igényelhetô összeg az áfk-s hallgatóknak 30 ezer, az önköltséges képzésben részt vevôknek pedig 40 ezer forint/hó, az elôtörlesztés (szemben számos kereskedelmi bankkal) szintén ingyenes. Az ügyfelek száma tehát gyakorlatilag tetszés szerint nôhet, de az egy fô által igényelhetô hitelkeret maximált (és az elmúlt két év minimálbérátlagához van kötve), hogy bárki számára visszafizethetô legyen. Erre azért is szükség van, mert a diákhitelrendszer nem állami pénzbôl, hanem a törlesztésekbôl biztosítja a likviditását, illetve azt, hogy a mûködését további kötvénykibocsátással, kedvezô kamatozású hitel felvételével refinanszírozni tudja. Az állam csak teljes körû garanciát vállal, ennek köszönhetôen mûködhet a DK nonprofit módon. A diákhitel változó kamatozású, de a piacon a legkedvezôbb törlesztôkamatot kínálja (most 9,5 százalék). A törlesztés egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után, hanem a hallgatói jogviszony megszûnésével indul el, amikor az ügyfél dolgozni kezd, így a tôke és a kamattartozás rendezése valóban nem jelent nagy gondot. Arra, hogy mindez jól mûködik, az elôtörlesztés magas aránya a bizonyíték. A DK-nak jelenleg 85 ezer törlesztô ügyfele van, re azzal számolnak, hogy ez a szám meghaladja a 90 ezret. kal magasabbak a primer megélhetési költségek (elsôsorban az albérlet, a helyi közlekedés és az étkezés miatt). Vagyis nem kalkulál túl vastagon, aki szerint a 2008/2009-es tanévben vidéken havonta ötven hetven, Pesten pedig hatvanöt nyolcvanötezer forintot simán elköltenek a megélhetésükre a felsôoktatásban tanulók tandíj nélkül. A felsôoktatási törvény ugyanakkor azt is megszabja, hogy kiket lehet kivonni a tandíj-kötelezettség körébôl, ezzel is csökkentve a kiadásukat. Nem kell fizetniük a hátrányos helyzetûeknek, a gyesen vagy gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévôknek, valamint kiemelkedô tanulmányi teljesítményük alapján a hallgatók 15 százalékának. A teljesítményalapú mentességnek persze megvan az inverze is: ha az áfk-s hallgató nem szerzi meg az ajánlott tantervben elôírt kreditmennyiség 50 százalékát, tanulmányait a következô tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E legfeljebb 15 százaléknyi hallgató helyére jól tanuló költségtérítéses hallgatók léphetnek. A tandíjfizetôk köre tehát nyitott alulról is (a költségtérítésesek államilag finanszírozottá válhatnak) meg felülrôl is (a legjobbak felmentést kaphatnak a tandíj alól), és ez a jellege ösztönzôként hathat. Avval együtt persze, hogy még a haszonélvezôi számára sem oldja meg teljesen a stúdium finanszírozását. A hallgatók bevételei Az egyetemisták eddig is négy forrásból fedezhették a kiadásaikat: az iskolai juttatásokból, a szülôi (családi) apanázsból, diákhitelbôl és diákmunkából. Ami az ösztöndíjakat illeti, a vonatkozó kormányrendelet (51/2007.) értelmében a hallgatói normatíva százalékát tanulmányi (valamint pályázati úton kiosztott intézményi szakmai, tudományos és közéleti), százalékát pedig szociális támogatásra kell költeni. A tandíjbefizetések egyelôre hiányoznak a költségvetésbôl, viszont az intézményeknek már át kellett állniuk az új ösztöndíjrendszerre, melynek fô jellemzôje, hogy elsôsorban a rászorultakat veszi védelmébe. Miskolcon például korábban a hallgatói normatíva keretösszegének 74 százalékát tudták tanulmányi ösztöndíjakra fordítani, ami most 63-ra csökkent. Ez hosszabb távon növekedni fog, ahogy felmenô rendszerben bejön a tandíj, amelynek legalább harmadát, legfeljebb felét a tanulmányi ösztöndíj alapjának a bôvítésére kell fordítani. Ennek összege most is karonként változó. Miskolcon , Pécsett (az egészségtudományi karon), a Corvinuson pedig Ft a legmagasabb tanulmányi ösztöndíj. Az átlag ezer forint körül van: az ennél húsz százalékkal magasabb summa már kiugró. (A két egymást követô féléven át 55 kreditpont teljesítése után járó köztársasági ösztöndíj 2007 ôszén forint volt, ezt ebbe nem számoltuk bele.) Szociális támogatást (alaptámogatás, rendkívüli és szociális támogatás) kérelemre kaphatnak a rászorultak (hátrányos helyzetûek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, fogyatékkal élôk), és az egyetem mérlegelheti azt is, hogy a legrosszabb helyzetben lévôknek tandíjmentességet ad. Alaptámogatást egyszeri alkalommal, amolyan beiratkozási segélyként lehet igénybe venni, mértéke az alapképzésben megegyezik a mindenkori egy fôre jutó hallgatói normatíva felével ( ban Ft), mesterképzésben a 75 százalékával. A rendszeres havi szociális ösztöndíj összege a rászorult- (Folytatás a következô oldalon) II PEDELLUS december 20. MAGYAR NARANCS

3 (Folytatás az elôzô oldalról) ság fokától függôen a hallgatói normatíva 20, illetve 10 százaléka ( ban , illetve Ft), az egyetemi önkormányzatok egyedi esetekben (családi tragédiák, életviszonyok jelentôs rosszabbodása ) rendkívüli támogatást is adhatnak. Szintén a rászorulókat segíti az állam és a hallgató lakóhelyének önkormányzata által közösen fizetett Bursa Hungarica ösztöndíj, ez legkevesebb forint havonta. Egyes egyetemeken szociális alapú magánösztöndíjak is elérhetôk, ezek közül a legnagyobb a Demján Sándor-ösztöndíj: egy éven át havi 20 ezer forinttal segíti a legrászorultabb közgazdász-, mérnök- és orvostanhallgatót. A legreménytelenebb szociális helyzetben lévô hallgató tehát akár ezer forintra is szert tehet egy hónapban (ha nagyon szorgalmas, ez a köztársasági ösztöndíjjal akár ezer fölé is mehet). Ez azonban inkább csak elvi lehetôség. Az viszont kijelenthetô, hogy a hátrányos helyzetûek az állami, iskolai és önkormányzati ösztöndíj-lehetôségeket kiaknázva és élve a havi 30 ezer forintos diákhitellel, finanszírozni tudják a stúdiumukat. Aki stabilan gyenge négyes, és szociálisan a diákság jobb státuszú százalékához tartozik, vagyis legfeljebb tíz-tizenötezret húz havonta az egyetemrôl, annak a legalapvetôbb költségei legalább felét vagy a családja fedezi, vagy ô is alkalmi munkát vállal az egyetem mellett (mégpedig úgy, hogy a diákhitelt már felvette). Az európai felsôoktatási térnek persze megvan az az elônye, hogy diákmunkából és családi támogatásból a jobb családi körülmények közül érkezôk akár Nyugat- Európában is finanszírozhatják az tanulmányokat. Mert ott azért nem két-három, hanem euró a diákmunka órabére. Minôségi követelmények A jövôt azaz a tandíj két vagy több év múlva várható nagyságát firtató körkérdésünkre azonban vajmi csekély mennyiségû információt sikerült begyûjtenünk. Az egyetemek, fôiskolák még nem döntöttek, vagy ha döntöttek is, talán nem akartak riogatni. De mint minden szolgáltatásnál vagy árunál (és majdnem egyszerûen üzletet írtunk), a siker az ár helyes kialakításán múlhat. Ha az intézmény a tandíjat túl alacsonyra kalibrálja, kevesebb bevételre tesz szert, ha túl magasra, elriasztja a jelentkezôket, és a kisebb hallgatói létszám miatt kevesebb állami támogatást kap. Ráadásul a tandíj csak az egyik eleme annak a többismeretlenes egyenletnek, amely végül kiadja egy-egy intézmény finanszírozását és már csak ezért is kockázatos minden rá vonatkozó becslés. Idén ugyanis olyat tett az oktatási kormányzat, amit nem szokott: több évre elôre megmondta, hogy mennyit szán a felsôoktatás állami támogatására. A 2007-es 214 milliárd a várható infláció ütemét követve 2010-re felkúszik 241 milliárdra. Még ennél is nagyobb újdonság, hogy a köztes években az elosztás belsô arányai bizonyos teljesítménymutatók alapján módosulhatnak. Az állami támogatás az új rendszerben három fô elembôl áll: a fenntartói normatívaként aposztrofálható alaptámogatás fix, míg a források nagyobb részének (mintegy százalék) változóak a paraméterei: a hallgatói létszám mellett a minôségi mutatók is számítanak. Amikor az intézmények január elsejével finanszírozási megállapodást kötnek az állammal, meghatározzák azt is, hogy három év alatt mit szeretnének elérni; a célkitûzéseiket öt területen (oktatás, kutatás, gazdálkodás, irányítás-szervezeti hatékonyság, nemzetközi és regionális kapcsolatok) szabadon és kötelezôen választott indikátorokkal definiálják. Ha teljesítik a mutatókat, a rendszer jutalmazza, ha nem, bünteti ôket (kevesebb támogatást ad). Az egyetemek a rendszertôl számos okból fáztak. Tartottak attól, hogy esetleges hirtelen államháztartási szempontok a fejlesztési célokat és a sarokszámokat állami garancia nélkül agyoncsaphatják. Fôként azonban azért ijedtek meg, mert a versenyhelyzet miatt valamelyik ujjukat meg kell harapni, ha kevésbé népszerû szakok, karok miatt nem akarják a pénzüket kockáztatni. Ugyanakkor az, hogy a saját teljesítményük mérésére nagy befolyásuk van, feltétlenül nekik kedvez. Ami a lényeg írta megkeresésünkre Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem rektora, az elôzetes várakozásoktól eltérôen a felsôoktatási intézmények finanszírozási kondícióiban nem okoz lényeges változást a megállapodás. Az alaptámogatás annyi lesz, amennyit az OKM egyébként is adott volna olyan kiadásokra, mint pl. a ppp támogatás (épületrekonstrukcióra, infrastrukturális fejlesztésekre B. Zs.). A változó támogatás összegének sem a meghatározó paraméterei, sem pedig formái (képzési és tudományos normatíva, speciális programok) nem módosulnak. Az általunk»választott«teljesítménymutatók beépítése a rendszerbe inkább csak erkölcsi ösztönzést jelent a teljesítésre, attól a vállveregetésen vagy az ejnye-ejnyén kívül semmi sem függ. A tandíj, ha korlátozottan is, de piacosítja a felsôoktatást: bevallott célja, hogy a diákokból fogyasztót csináljon, akik a pénzükért kikövetelik maguknak a minôségi oktatást; végsô esetben pedig a lábukkal szavazhatnak. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, legelôször is megbízható információra van szükségük (mielôtt iskolát választanak), és számtalan visszacsatolási lehetôségre (ha már bent vannak). A felelôsség persze nem csak az övék, hiszen a felsôoktatást alapvetôen mégiscsak az állam finanszírozza. De az biztos: ha a teljesítmény értékelésére szolgáló büntetô vagy ösztönzô mechanizmusok nem mûködnek majd megbízhatóan, akkor a tandíjjal csak a reform egyik, a kevésbé fontos fele születik meg. Bogár Zsolt Tandíj: pró és kontra Befektetési alapok Szükséges-e, igazságos-e, hatékony-e? Folyik a lamentálás a tandíj szükségességérôl, amely úgy mellesleg tizenegy éve Magyarországon is létezô intézmény. Szeptembertôl azonban az eddig mentesülôkre is kiterjed. Elôrelépés vagy istencsapása? n Az elméleti alapkérdés az volna, hogy az egyénnek és a társadalomnak egyaránt hasznot hozó felsôoktatás költségein milyen arányban osztozzanak a felek. Mennyi pénzre van szükség, hogy a teljesítmény javuljon, és a finanszírozók pénzügyileg se roppanjanak bele, miközben ügyeljenek arra is, hogy a létrehozott szisztéma ne az elit újratermelôdését szolgálja, s a felsôoktatást a fenntarthatóság, a minôség és az igazságosság jellemezze? Az egyértelmû, hogy diplomások képzése hasznot hoz a társadalomnak: a megfelelô színvonalon képzettek magasabb hozzáadott értéket állítanak elô, több adót fizetnek, és felelôsebben vesznek részt a közügyekben stb. Persze az, hogy valamibôl a társadalom profitál, nem zárja ki az egyéni szerepvállalást, hiszen a kenyér sincs ingyen, pedig a jóllakott ember jobban teljesít. Arról nem is beszélve, hogy a felsôfokú végzettség mindenekelôtt az egyénnek jelent hatalmas egzisztenciális elônyt: az OECDországok között Magyarországon a legnagyobbak a jövedelemkülönbségek a diplomások és nem diplomások között (a férfiak 2,5-szer, a nôk 1,9-szer többet keresnek, mint a középfokú végzettségûek). Ezzel az egyetemisták is tisztában vannak, hiszen csaknem a felük most is megfizeti Fotó: Kasza László a költségtérítéses rendszerben taníttatása majdnem teljes összegét ami évente 160 ezer és 2,5 millió forint között változhat, a képzés típusa szerint. Ennek ellenére máig sokan kardoskodnak a tisztán közpénzbôl finanszírozandó felsôoktatás mellett, mondván, hogy a diplomások direkt és indirekt módon is sokkal többet adóznak, mert magasabb a jövedelmük, többet fogyasztanak, és a vállalkozási kedvük is nagyobb. Egyebek mellett ezzel érvel a tandíj kérdését népszavazáson megmérettetô Fidesz és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is. Ilyenkor az egyéni hasznok és a költségtérítéses hallgatók elfelejtôdnek. A felsôoktatásról is elmondható, hogy akkor alakult ki a finanszírozási rendszere, amikor az adófizetôk számához képest még viszonylag kevesen vettek benne részt. A rendszerváltás óta viszont több mint megháromszorozódott az egy korosztályon belüli hallgatók aránya. Ezt már nem tudta követni a költségvetés, és erre reflektált brutális módon a lényegében önköltségi térítés bevezetése 1996-ban. A felsôoktatás azonban nemcsak önmagához képest van alulfinanszírozva, hanem nemzetközi összehasonlításban is: a GDP egy százalékából részesül, míg a csúcstartó Egyesült Államokban az arány 2,7 százalék. Elméletileg az állami hozzájárulás drasztikus növelése sem elképzelhetetlen, de a gyakorlatban ez aligha kivitelezhetô. Ezért az intézményi és képzési struktúrák átalakításán kívül elkerülhetetlen további magánforrások bevonása. Bevételi oldalon a tandíj önmagában nem fog lényegi változást hozni. A es tanévben a becslések szerint 2,4 milliárd, a második évben 7,5 milliárd, a harmadikban 12,3 milliárd forint üti az egyetemek markát (az intézmények ennek százalékát fordíthatják fejlesztésre). Ez a rendszer teljes beérése után is a képzésre fordított közpénznek csupán pár százalékát éri el összehasonlításképpen: a felsôoktatás 2008-ban 226 milliárd forint költségvetési támogatást kap. A fenntarthatóságot ezért az OKM-ben is inkább a felsôoktatás finanszírozásának teljes átalakításától várják, amiben a tandíj csak az egyik elem. Elméletben a tandíjnak egyértelmû a fogyasztói szemléletre gyakorolt hatása: ha valamiért fizetünk, akkor minôséget várunk el, tehát tandíj esetén jobb egyetemet választunk, vagy a választott intézménytôl jobb oktatást követelünk meg; a rosszak bezárnak, illetve megjavulnak. Kétségtelen, hogy a felsôoktatási intézmények különbözô nemzetközi rangsorolásában rendre szinte kizárólag a magas tandíjat szedô egyetemek szerepelnek jól. Csakhogy Magyarországon a régóta létezô költségtérítésnek hívott tandíj ellenére sem tapasztalható általános minôségjavulás. Ebbôl következik, hogy önmagában a vevôi szuverenitás nem elég, ha a másik oldalon hiányzik a szolgáltatói szemlélet; hiába fizetjük meg a jegy árában a személyszállítás költségeinek jó részét, attól még nem lesznek a vonatok pontosak és tiszták. Márpedig a felsôoktatásban a szervezet, valamint a mûködés korszerûsítésére tett kísérletek eddig nem vezettek átütô eredményre, amiben az oktatók ellenállása és az Alkotmánybíróság döntése is szerepet játszott, mivel az egyetem autonómiája elleni támadásnak véltek minden erre irányuló törekvést. Az ellenzék ettôl akár most is joggal lehetne bizalmatlan a megjövendölt minôségjavulással szemben, bár javítaná az érvelés hitelességét, ha mutatnának valamiféle elképzelést a felsôoktatás átalakítására vonatkozóan. Másfelôl a V

4 tandíjnak annyi haszna azért mindenképp lehet, hogy a hallgatók jobban megnézik, milyen szakmát választanak, illetve nem nyúlik a végtelenségig az egyetemen eltöltött idô. A karrierdöntések meghozatalához persze nem ártana, ha eleve objektív információk állnának rendelkezésre az adott intézményben szerezhetô diploma értékérôl, és differenciált mutatók alapján mérnék egy kar vagy szak minôségét. Egyelôre ugyanis a szóbeszéd (presztízs, divat) a fô iránytû. És akkor még nem szóltunk az igazságosságról. Jelenleg az érettségin és a felvételi vizsgán eldôl, hogy valaki jelentôs összegû költségtérítést fizet, vagy semmit, tehát egy adott pillanat teljesítménye hatalmas különbséget keletkeztet. Holott nem túl életszerû, hogy a költségtérítést fizetôk mind gazdag hülyék, míg az államilag támogatottak egytôl egyig szegény sorsú zsenik. Mostantól viszont a legrosszabbul teljesítôk (akik kevesebb mint 30 kreditpontot szereznek) kiesnek az államilag támogatott képzésbôl, és a helyükre költségtérítéses hallgatók kerülnek. Ez kicsit kisimítja a különbségeket, mégis sokan keveslik: hiába tanul valaki jól a költségtérítéses szakokon, csak akkor kerülhet át, ha megvan a gyengébben teljesítô párja a helyzete tehát nem csak tôle függ. Mindenesetre az értékelés évente esedékes, ami a korábbinál igazságosabb besorolást tesz lehetôvé, és vérmérséklet kérdése, hogy érdemes-e egy nem zöldmezôs jogalkotástól többet várni. Mennyit dolgozik a hallgató? Ideális rendszerben mindenki tandíjfizetésre kötelezett, melyet a tanulmányi eredményeitôl függô ösztöndíj kompenzál (a legjobbaknál akár túlkompenzál). Mivel nem fordulhatna elô, hogy bárki a családi körülményei miatt elessen a diplomaszerzéstôl, a rászorulóknak halasztott fizetést és szociális támogatást kell biztosítani. Az biztos, hogy a képzési hozzájárulás bevezetése a teljesítményösztönzés területén komoly elôrelépést Tizenhat tonna, pár kiló Vidéken már most is gondot okoz a hallgatók munkavállalási kedvének a kielégítése, pedig a diákok alig harminc-negyven százaléka vállal rendszeresen munkát. Körkép a Narancsban, kéteurós ajánlatokkal. n Bár a magyar jog szülôi engedéllyel akár 15 éves kortól lehetôvé teszi a nappali tagozatosok munkavállalását, a munkaadókat pedig járulékfizetési kedvezményekkel is kecsegteti, nálunk a nyugat-európai országokkal ellentétben nem akkora divat tanulás mellett dolgozni. A KSH tavalyi év végi felmérése szerint Magyarországon a 240 ezer nappalis egyetemista és fôiskolás mindössze tizede dolgozik rendszeresen vagy alkalmanként, Németországban ez az arány kétharmad, Angliában 50, az USA-ban pedig százalék. Ennek az adatnak némileg ellentmond, hogy a diákmunkára szervezôdött iskolaszövetkezeteknek ezer nappali tagozatos, felsôoktatási intézményben tanuló tagja van, és hogy a feketemunka arányára nincsenek semmilyen becslések. A szövetkezetek a piacon nehezen megkerülhetôk: ôk tartják kezükben a szórólapozást, a nagy áruházláncok kisegítô munkáit, a gyorséttermi melókat, a hoszteszkedést. A diákhitel bevezetése óta számuk a hét évvel ezelôtti 250-rôl a harmadára csökkent: négyen tevékenykednek országos hatáskörrel, a maradék regionális és jelent. A tandíj visszaforgatott százalékából emelkednek az ösztöndíjak, a legrosszabbul teljesítôk csak a költségtérítéses képzésben folytathatják tanulmányaikat, a legjobb 15 százalék afféle progresszív jutalmazásként pedig eleve mentességet kap. Mivel ösztöndíj csak a valóban jó tanulókat segíti (3,5-es tanulmányi átlag alatt egyáltalán nem jár), aki nem esik bele a felsô sávba, annál sorsdöntô lehet, hogy a tandíjat ki tudja-e fizetni az otthonról kapott apanázsból. Megbocsáthatatlan módon a szegényebb családok gyerekeit legtöbbször már az egyenlôtlenségeket újratermelô közoktatás megrostálja, de attól még a szerencsés kivételeknél nem kellene ezt a felsôoktatásban befejezni. A törvény szerint a hátrányos helyzetûeknek nem kell tandíjat fizetniük, de ez a korábban is rendszeres szociális juttatásban részesülôket jelenti, akik a hallgatók néhány százalékát teszik ki. Halasztott fizetési lehetôséget viszont nem kínál. A tapasztalat szerint a kevésbé tehetôs szülô hamar lebeszéli a mégoly tehetséges gyerekét is a továbbtanulásról, ha úgy véli, a tandíjat nem fogja kompenzálni a támogatás. A HÖOK is arra hivatkozik, hogy idén 24 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsôoktatási intézményekbe, mint tavaly, mert elrettentette ôket a tandíj. Ennek valószínûleg összetettebb okai vannak, de mégis kézenfekvô lenne, ha a diákhitel jelenlegi havi 30 ezer forintos maximumát megemelnék, hogy legalább ne romoljon tovább a helyzet. Csakhogy ez nem pusztán jogszabály-módosításon múlik: a hitelösszeg emelése a törlesztôrészlet növekedését is magával húzza, ami a rendszer stabilitását tekintve növeli a kockázatokat. Ha a hitelrendszer egyensúlya borul, akkor az állami garancia miatt a költségvetés fizet. És már ugyanott vagyunk, mintha nem lenne tandíj. Mindettôl függetlenül tény, hogy az anyagi okokból kimaradók száma jóval kisebb, mint a diákhitel és a költségtérítéses képzés bevezetése elôtti idôkben. Összességében a tandíjnak mégis lehet olyan hatása, hogy a közepesen tehetséges, közepesen szorgalmas és rossz anyagi háttérrel rendelkezôk egy része ezentúl nem nyer bebocsáttatást a felsôoktatás világába. A végeredmény azon múlik, hogy az így okozott esetleges kárt felülmúlja-e a remélt haszon. Mészáros Bálint helyi szervezet. Többen úgy vélik, a tandíj bevezetésével újból eljött az idejük. Az egyetemisták közül a legkönnyebb helyzetben a fôvárosiak vannak. Itt, ha valaki nem különösebben válogatós, a nyári nagyobb rohamot leszámítva mindig könnyen talál munkát. A 24 éves múltra visszatekintô Meló-Diák Universitas, amely 35 ezer tagjával a legnagyobb diákszövetkezet, a karácsony elôtti csúcsidôszakban több mint 400 lehetôséget kínál, de konkurenseinél is ajánlat közül lehet válogatni (egy ajánlatra általában több diákot is várnak). Átlagosan forint között lehet keresni óránként, de teljesítménybérezés vagy programozói, tolmácsolási feladatok esetén akár 1800 forintra is felmegy az összeg. Az utóbbi négy-öt évben, elsôsorban a diákhitel megjelenése óta, visszaesést tapasztalunk a felsôoktatásban tanulók érdeklôdésében mondta a Narancsnak Lénárt Szabolcs a budapesti Student Diákszövetkezettôl. Vertetics Ádám, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdaság-tudományi karának HÖK-elnöke úgy látja, hogy az elsô évben a kemény vizsgák tartják távol a hallgatókat, akik aztán már a leendô szakmájukban gyûjtenének tapasztalatot. Becslése szerint a felsôbb évfolyamokon a nappalisok százaléka dolgozik, de a munkák javarészt az egyetemi karrieriroda által közvetített szakmai gyakorlatot jelentik. Éhen haltam volna, ha nem vállalok munkát meséli Zsuzsanna, aki negyedéves a Miskolci Egyetemen. Volt már éjszakai árufeltöltô egy áruházban, hosztesz és titkárnô, áruhitelügyintézô a karácsonyi szezonban, most moderátorként dolgozik egy kutatócégnél mindezt folyamatosan a nappali tagozatos tanulmányok mellett. A 12 százalékos munkanélküliséggel küszködô megyében a diákok lehetôségei meglehetôsen siralmasak. A végzôs közgázosokon és mûszakisokon kívül akiknek leginkább a miskolci Boschnál vannak esélyeik a nappalisoknak jobbára válogatás nélkül be kell érniük a négy iskolaszövetkezet ajánlataival, ami szövetkezetenként jelenleg 4 10 hirdetést takar, fôként könnyû fizikai munkakörökbe, hipermarketekbe vagy szalagmunkára. Az egyetem 8500 nappalis diákja közül a HÖK-elnök, Hircsu Ákos becslése szerint négyezren dolgoznak. A keresetek a fôvároshoz viszonyítva százalékkal alacsonyabbak, az iskolaszövetkezetek munkáinak többsége nem rugaszkodik el a 377 forintos minimál órabértôl. Például hoszteszmunkára Budapesten , Miskolcon csak 550 forintot fizetnek. Pesten négyórai irodai munkával lehet annyit keresni, amit Miskolcon nyolc órában, ruhabolti eladóként, takarítással és áruhordással egybekötve számolt be a tapasztalatairól Kati, aki levelezôn tanul közgazdaságtant, és dolgozott már mindkét városban. Pécsen, amely csaknem 20 ezer nappalissal az ország legnagyobb egyetemének ad otthont, szintén nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A pécsi központú iskolaszövetkezetek, az Állás-Pont és az Újmelóra vezetôi egyöntetûen sokszoros túljelentkezésrôl számoltak be, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az országos szervezetekkel ellentétben ôk nem szerzôdtek nagy áruházláncokkal, inkább a helyi közép- és nagyvállalatokra specializálódtak. Pécsen és környékén jelenleg fôként árufeltöltôi, bolti kisegítô és pénztárosi feladatokat tudnak adni, mûszaktól függôen 377 és 470 forint közötti órabérrel. Balázs, aki dolgozott már a Tescóban, és a sörgyárban is cipelt rekeszeket, azt vallja, ha az ember több iskolaszövetkezetnél regisztrál, rendszeresen a nyakukra jár, megnyeri a témavezetôk bizalmát, nem válogat, és elfogadja, hogy ki fogják zsákmányolni (például azt, hogy a sörgyárban nincs túlórafelár, a Tescónál meg ki sem fizetik a túlórát), akkor könnyen talál munkát pedig ôt nem is a megélhetési kényszer hajtja, csak extrákra, szórakozásra gyûjt. A MediaMarktban és a McDonald sban megkereshetô 500 forintos órabér már nyerônek számít, ezekbe nehéz bekerülni mondja. A hoszteszek Pécsen maximum 600 forintot kapnak egy órára, jellemzôen étel- és italkóstoltatásért. Részmunkaidôs állásra vagy munkaközvetítôkön keresztül meghirdetett helyekre nappalis diáknak kevés az esélye, a végzôsöknek viszont az egyetemi karrierprogramok szakmai, gyakornoki lehetôséget teremtenek ben nyertünk egy EU-s pályázatot, melybôl hatvan diák három hónapos praktikumát A BIZTONSÁG ÁRA A nappali tagozatos diákok munkaközvetítésére szakosodott iskolaszövetkezeteket a nyolcvanas-kilencvenes években a különbözô egyetemek végzôs hallgatói hozták létre. A munkát vállaló diákoknak mint szövetkezeti tagoknak részjegyet kell vásárolniuk forint értékben, amelyet elsô fizetésükbôl vonnak le, és visszakapják, amint kilépnek a szövetkezetbôl többnyire akkor, amikor befejezik a tanulmányaikat. A munkaadókkal a szövetkezet szerzôdik le, a diák tôle kapja a fizetését. A szervezetek vezetôi szerint ez biztosítja a rugalmasságot (akkor dolgozik a diák, amikor ô akar), illetve azt, hogy a bért akkor is idôben kifizessék, ha a cég nem vagy csak késve utal. A biztonságnak persze ára van. A szövetkezet által a munkáltatónak kiszámlázott óradíj kétharmadát, de gyakran csupán a felét látja a diák, és jogsértés esetén kizárólag a szövetkezettel szemben tehet panaszt a felügyelôbizottságnál vagy a munkaügyi bíróságon. A munkákat akviráló és a cégekkel kapcsolatban álló témavezetôkkel azonban nem árt jóban lenni. A régi és megbízható diák-munkavállalók hamarabb értesülnek a tuti ajánlatokról, ôk sokszor már pontosan tudják, a hét melyik napján, hány órakor osztja ki egy adott vállalat a feladatokat. Egyre jellemzôbb az iskolaszövetkezetek specializálódása, a piac felosztása egymás között. Ha egyszer kiléptél a Rébuszból, a McDonald s-nál már biztos nem kapsz munkát. tudtuk támogatni, akik a 30 fogadó cég valamelyikénél erre az idôre ösztöndíjat kaptak. De népszerûek voltak azok a helyek is, ahol a gyakornoki munkát nem tudtuk pénzzel honorálni számolt be a Narancsnak Kalapos Judit, a PTE OIG Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda munkatársa. A 6 százaléknál alacsonyabb munkanélküliségi rátájú Csongrád megyében a diákoknak is könnyebb munkához jutniuk, mint Miskolcon vagy Pécsett. A Szegedi Tudományegyetem 15 ezer nappali tagozatos hallgatója közül becslések szerint 30 százalék dolgozik a tanulmányai mellett, az iskolaszövetkezetekben (Meló-Diák, Fürge Diák, Dolgos Hangya) viszonylag kiegyensúlyozott a kereslet és a kínálat. Török Márk, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke úgy véli, nem a mennyiséggel, hanem az ajánlatok minôségével van baj Szegeden. Szerinte a lehetôségeket a hallgatói munkaprogram, az intézményen belüli foglalkoztatás irányába kellene tágítani, amely a minimálbér alatt már 2004 óta adó- és járulékmentes. A fele-fele arányban hallgatói és egyetemi tulajdonban levô Universitas- Szeged Kht.-nál büfék, klubok üzemeltetésében, rendezvények szervezésében egyelôre diák dolgozik rendszeresen, százan várnak munkára, és ugyanannyian a tanszékeken látnak el honlapfejlesztôi, könyvtárosi, ruhatárosi munkákat. A HÖK-elnök elmondása szerint a kht.-nál az egységes hallgatói órabér 420 forint. Ennyit kap Gábor is, aki tördelôi és grafikai feladatokat lát el, amibôl egy hónapban ezret tud összehozni. A Miskolcról származó diáknak elsôsorban albérletre kell a pénz, de az iskolaszövetkezetektôl már szülôvárosában elment a kedve, mert mint mondja, nagyon sokat levesznek az órabérbôl. Lausek Esther Fotó: Kasza László VI PEDELLUS december 20. MAGYAR NARANCS VII

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetése Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklet

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2?

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? Az új diákhitel nem népszerű a diákok között. Ennek oka részben a hitelektől való általános félelem. Ha részletesen utánaszámolunk a konstrukciónak, akkor sem rózsásabb

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Részidős hallgatók az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében: trendek és magyarázatok 1

Részidős hallgatók az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében: trendek és magyarázatok 1 Részidős hallgatók az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében: trendek és magyarázatok 1 Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem, Debrecen tozser.zoltan@arts.unideb.hu Ebben a tanulmányban

Részletesebben

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI Ahhoz, hogy valaki járni tudjon, először meg kell tanulnia felállni; ez a felállás, a megkapaszkodás programja jelentette

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

DIÁKJÓLÉTI KISOKOS. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Írta: Nagy Adrienn, László Vanda, Papp Gergő Szerkesztette: Papp Gergő

DIÁKJÓLÉTI KISOKOS. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Írta: Nagy Adrienn, László Vanda, Papp Gergő Szerkesztette: Papp Gergő DIÁKJÓLÉTI KISOKOS Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Írta: Nagy Adrienn, László Vanda, Papp Gergő Szerkesztette: Papp Gergő Tartalomjegyzék Szervezet... 3 Mi az a DJB?... 3 Mik a

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK:

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: európai integrációs intézmények, Magyarországra telepített uniós szervezetek, regionális tanácsok és ügynökségek, önkormányzatok,tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézmények munkatársaiként.

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének 49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok

Részletesebben

Van, amiben nem különbözünk

Van, amiben nem különbözünk Van, amiben nem különbözünk Diákhitel - a tudásba történő befektetés A felsőoktatásba belépve olyan kiadásokkal is szembesülhetsz, amelyekkel középiskolásként eddig nem találkozhattál. Érdemes alaposan

Részletesebben

TANÉV ELEJI TÁJÉKOZTATÓ 2015/16

TANÉV ELEJI TÁJÉKOZTATÓ 2015/16 TANÉV ELEJI TÁJÉKOZTATÓ 2015/16 1. Hallgatói ügyintézés 1) A hallgatói ügyintézés a Tanulmányi Titkárságon történik, (eddigi megszokott helyén) a nyitvatartási időben. Hétfő 14.00-16.00 között Kedd 8.00-16.00

Részletesebben

Szabadság és Reform Intézet

Szabadság és Reform Intézet Felsőoktatási PPP-k edina.berlinger@uni-corvinus.hu Szabadság és Reform Intézet Befektetés vagy Kifektetés? A magyar felsőoktatás jövője c. konferencia Téves eszmék a felsőoktatásban 1. Túl sok a diplomás.

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/1. sz. melléklete Kollégiumi Pályázati Űrlap Pécsi Tudományegyetem Kar Beküldési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEK A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben