MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?"

Átírás

1 MÉLY LEVEGÔT! A Magyar Narancs tandíjmellékletét Bogár Zsolt szerkesztette. Az illusztrációkat Kasza László, a címlapfotót Vörös Csaba készítette. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?

2 Fotó: Kasza László Mennyibe kerül az egyetem, és hogy lehet kifizetni a tandíjat? Nehezített pálya Még ha a népakarat megkönyörül is a tandíjon, egyelôre nehezen mérhetôk fel a többéves stúdium (BSc/BA, illetve MSc/MA) anyagi vonzatai. A Narancs szerette volna megismerni több vidéki és pesti egyetem tandíj- és ösztöndíjpolitikáját, de próbálkozásunk csak részeredményeket szült. n A felsôoktatási törvény értelmében azok az egyetemisták és fôiskolások, akik az államilag finanszírozott képzésben (áfk) 2007-ben, vagy azután kezdik meg a tanulmányaikat, a harmadik szemesztertôl kötelesek képzési hozzájárulást fizetni. A tandíjat fokozatosan, felmenô rendszerben terjesztik ki az összes hallgatóra (nagyjából a beiratkozottak fele költségtérítésesként már eddig is fizetett). A kimenô évfolyamok még megússzák, de esetükben a tanulmányi ösztöndíjban sem jelenik meg a többletforrás. A tandíj irányadó összegének kiszámítását a törvény precízen leírja (125/a/2. bek); itt most csak azt rögzítenénk, hogy a képlet változó eleme a mindenkori tárgyévhez képest a két évvel korábbi bruttó havi átlagkereset. Mintha csak a törvényhozó ezzel is arra szeretett volna utalni, hogy a tandíj a születésétôl fogva menynyire szociálisan érzékeny valami a piszkos munkát pedig rálôcsölte az egyetemekre és fôiskolákra, melyek belátásuk szerint ötven százalékkal lefelé és felfelé is eltérhetnek az irányadó összegtôl. Mivel a képlet alapján 2008-ban az alapképzésben forintot, mesterképzésben pedig forintot kellene fizetni, azt lehet mondani, hogy próbaüzemben ôk is visszafogottak voltak, hiszen a 2007-re kijött kulcsértékeket prolongálták egy évvel késôbbre. Az áfk-s tandíj végül a Magyar Rektori Konferencia javaslatára lett egységes: alapképzésben 105 ezret kell majd a es tanévre fizetni, mesterképzésben (ami csak két évvel késôbb indul) pedig 150 ezret. Mivel ezt már nagyjából a nyáron lehetett tudni, a Narancs arra lett volna kíváncsi, hogy két hónappal a jelentkezési lapok kitöltése elôtt mennyit árulnak el az iskolák a további terveikbôl. Csak azért, hogy a jövôre érettségizôk számolhassanak, mennyi tanulmányi járadék jár 2009 ôszén a tanulmányi szolgáltatónak. Nem reprezentatív felmérésünkbe a megkeresésünkre reagáló egyetemeket, a Miskolci Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, valamint a budapesti Corvinust vettük be. Az elôbbi kettô a tandíjpolitikáról csak annyit közölt, hogy ben tartják magukat a rektori konferencia ajánlatához ( alaptandíj ), a késôbbiekre nézve viszont még nincsenek kidolgozott elképzeléseik. A Corvinus rektora volt az egyetlen, aki már most jelezte, hogy 2009/10-tôl a gazdaság- és társadalomtudományi szakok csaknem mindegyikénél a lehetséges mértékû 50 százalékos emelést tervezik, míg a többi szakon a tájépítészet kivételével (plusz 30 százalék) maradna az alaptarifa. A kiadások zöme persze nem a tandíj, hanem a napi megélhetés biztosítása. Úgyhogy az a helyes, ha a bevételi lehetôségek elôtt a kiadási oldalt egészében nézzük végig. Elsô pontunk legyen a lakhatás Miskolcon közel kétezer kollégiumi hely jut hétszer annyi beiratkozott hallgatóra tudtunk meg egy jellemzô arányszámot Hircsu Ákostól, az egyetemi hallgatói önkormányzat alelnökétôl. A koleszdíjak hat- és tizenhatezer forint, az albérletárak húsz- és harmincezer forint közé esnek, az étkezésre ezer forint kalkulálható havonta ez attól is függ, hogy az illetô milyen gyakran jár haza, és milyen a családi háttere. A helyközi közlekedésre kifizetett összegek egyénenként változnak (átlag: 5000 Ft/hó), a miskolci diákbérlet ára 2007 ôszén 2200 forint volt. Ehhez még hozzájön a tankönyv- és jegyzetköltség (6000 Ft/hó). Mindezt összeadva egy miskolci egyetemista havi költsége 2007-es árakon ezer forint között van, és akkor igazából nem költött egy fillért sem magára: kultúrára, sportra, szórakozásra, öltözködésre, utazásra, iskolán kívüli képzésre, telefonra stb. A pécsi megélhetési költségek nagyságrendileg ugyanitt járnak: a tandíjellenes megmozdulásokra készített összesítés az alsó nívóját 41 ezerre, a felsôt 66 ezerre taksálta. A fôvárosban átlagosan tizenöt-húsz százalék- BEVÁLT ZSEBPÉNZ Diákhitelt 2001 óta közel negyedmillióan vettek fel, és azt lehet mondani, hogy az elmúlt hat évben stabil, sikeres intézménnyé forrta ki magát. A Diákhitel Központ (DK) felmérése szerint a hallgatók 26 százaléka nem tudta volna befejezni a tanulmányait, ha nincs ez a segítség. Bár a neve banki szolgáltatásra utal, a szabad felhasználású hitelek között ez páratlan konstrukció a DK nem nyereségorientált, a kamatból nem tesz szert profitra, a mûködtetésen és a független értékbecslô által meghatározott kockázati céltartalék képzésén kívül minden erôforrását a diákok támogatására fordítja. Nincs hitelbírálat, így azt bárki, aki felsôfokú tanulmányokba kezd és 40 évnél fiatalabb, igénybe veheti. A legmagasabb igényelhetô összeg az áfk-s hallgatóknak 30 ezer, az önköltséges képzésben részt vevôknek pedig 40 ezer forint/hó, az elôtörlesztés (szemben számos kereskedelmi bankkal) szintén ingyenes. Az ügyfelek száma tehát gyakorlatilag tetszés szerint nôhet, de az egy fô által igényelhetô hitelkeret maximált (és az elmúlt két év minimálbérátlagához van kötve), hogy bárki számára visszafizethetô legyen. Erre azért is szükség van, mert a diákhitelrendszer nem állami pénzbôl, hanem a törlesztésekbôl biztosítja a likviditását, illetve azt, hogy a mûködését további kötvénykibocsátással, kedvezô kamatozású hitel felvételével refinanszírozni tudja. Az állam csak teljes körû garanciát vállal, ennek köszönhetôen mûködhet a DK nonprofit módon. A diákhitel változó kamatozású, de a piacon a legkedvezôbb törlesztôkamatot kínálja (most 9,5 százalék). A törlesztés egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után, hanem a hallgatói jogviszony megszûnésével indul el, amikor az ügyfél dolgozni kezd, így a tôke és a kamattartozás rendezése valóban nem jelent nagy gondot. Arra, hogy mindez jól mûködik, az elôtörlesztés magas aránya a bizonyíték. A DK-nak jelenleg 85 ezer törlesztô ügyfele van, re azzal számolnak, hogy ez a szám meghaladja a 90 ezret. kal magasabbak a primer megélhetési költségek (elsôsorban az albérlet, a helyi közlekedés és az étkezés miatt). Vagyis nem kalkulál túl vastagon, aki szerint a 2008/2009-es tanévben vidéken havonta ötven hetven, Pesten pedig hatvanöt nyolcvanötezer forintot simán elköltenek a megélhetésükre a felsôoktatásban tanulók tandíj nélkül. A felsôoktatási törvény ugyanakkor azt is megszabja, hogy kiket lehet kivonni a tandíj-kötelezettség körébôl, ezzel is csökkentve a kiadásukat. Nem kell fizetniük a hátrányos helyzetûeknek, a gyesen vagy gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévôknek, valamint kiemelkedô tanulmányi teljesítményük alapján a hallgatók 15 százalékának. A teljesítményalapú mentességnek persze megvan az inverze is: ha az áfk-s hallgató nem szerzi meg az ajánlott tantervben elôírt kreditmennyiség 50 százalékát, tanulmányait a következô tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E legfeljebb 15 százaléknyi hallgató helyére jól tanuló költségtérítéses hallgatók léphetnek. A tandíjfizetôk köre tehát nyitott alulról is (a költségtérítésesek államilag finanszírozottá válhatnak) meg felülrôl is (a legjobbak felmentést kaphatnak a tandíj alól), és ez a jellege ösztönzôként hathat. Avval együtt persze, hogy még a haszonélvezôi számára sem oldja meg teljesen a stúdium finanszírozását. A hallgatók bevételei Az egyetemisták eddig is négy forrásból fedezhették a kiadásaikat: az iskolai juttatásokból, a szülôi (családi) apanázsból, diákhitelbôl és diákmunkából. Ami az ösztöndíjakat illeti, a vonatkozó kormányrendelet (51/2007.) értelmében a hallgatói normatíva százalékát tanulmányi (valamint pályázati úton kiosztott intézményi szakmai, tudományos és közéleti), százalékát pedig szociális támogatásra kell költeni. A tandíjbefizetések egyelôre hiányoznak a költségvetésbôl, viszont az intézményeknek már át kellett állniuk az új ösztöndíjrendszerre, melynek fô jellemzôje, hogy elsôsorban a rászorultakat veszi védelmébe. Miskolcon például korábban a hallgatói normatíva keretösszegének 74 százalékát tudták tanulmányi ösztöndíjakra fordítani, ami most 63-ra csökkent. Ez hosszabb távon növekedni fog, ahogy felmenô rendszerben bejön a tandíj, amelynek legalább harmadát, legfeljebb felét a tanulmányi ösztöndíj alapjának a bôvítésére kell fordítani. Ennek összege most is karonként változó. Miskolcon , Pécsett (az egészségtudományi karon), a Corvinuson pedig Ft a legmagasabb tanulmányi ösztöndíj. Az átlag ezer forint körül van: az ennél húsz százalékkal magasabb summa már kiugró. (A két egymást követô féléven át 55 kreditpont teljesítése után járó köztársasági ösztöndíj 2007 ôszén forint volt, ezt ebbe nem számoltuk bele.) Szociális támogatást (alaptámogatás, rendkívüli és szociális támogatás) kérelemre kaphatnak a rászorultak (hátrányos helyzetûek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, fogyatékkal élôk), és az egyetem mérlegelheti azt is, hogy a legrosszabb helyzetben lévôknek tandíjmentességet ad. Alaptámogatást egyszeri alkalommal, amolyan beiratkozási segélyként lehet igénybe venni, mértéke az alapképzésben megegyezik a mindenkori egy fôre jutó hallgatói normatíva felével ( ban Ft), mesterképzésben a 75 százalékával. A rendszeres havi szociális ösztöndíj összege a rászorult- (Folytatás a következô oldalon) II PEDELLUS december 20. MAGYAR NARANCS

3 (Folytatás az elôzô oldalról) ság fokától függôen a hallgatói normatíva 20, illetve 10 százaléka ( ban , illetve Ft), az egyetemi önkormányzatok egyedi esetekben (családi tragédiák, életviszonyok jelentôs rosszabbodása ) rendkívüli támogatást is adhatnak. Szintén a rászorulókat segíti az állam és a hallgató lakóhelyének önkormányzata által közösen fizetett Bursa Hungarica ösztöndíj, ez legkevesebb forint havonta. Egyes egyetemeken szociális alapú magánösztöndíjak is elérhetôk, ezek közül a legnagyobb a Demján Sándor-ösztöndíj: egy éven át havi 20 ezer forinttal segíti a legrászorultabb közgazdász-, mérnök- és orvostanhallgatót. A legreménytelenebb szociális helyzetben lévô hallgató tehát akár ezer forintra is szert tehet egy hónapban (ha nagyon szorgalmas, ez a köztársasági ösztöndíjjal akár ezer fölé is mehet). Ez azonban inkább csak elvi lehetôség. Az viszont kijelenthetô, hogy a hátrányos helyzetûek az állami, iskolai és önkormányzati ösztöndíj-lehetôségeket kiaknázva és élve a havi 30 ezer forintos diákhitellel, finanszírozni tudják a stúdiumukat. Aki stabilan gyenge négyes, és szociálisan a diákság jobb státuszú százalékához tartozik, vagyis legfeljebb tíz-tizenötezret húz havonta az egyetemrôl, annak a legalapvetôbb költségei legalább felét vagy a családja fedezi, vagy ô is alkalmi munkát vállal az egyetem mellett (mégpedig úgy, hogy a diákhitelt már felvette). Az európai felsôoktatási térnek persze megvan az az elônye, hogy diákmunkából és családi támogatásból a jobb családi körülmények közül érkezôk akár Nyugat- Európában is finanszírozhatják az tanulmányokat. Mert ott azért nem két-három, hanem euró a diákmunka órabére. Minôségi követelmények A jövôt azaz a tandíj két vagy több év múlva várható nagyságát firtató körkérdésünkre azonban vajmi csekély mennyiségû információt sikerült begyûjtenünk. Az egyetemek, fôiskolák még nem döntöttek, vagy ha döntöttek is, talán nem akartak riogatni. De mint minden szolgáltatásnál vagy árunál (és majdnem egyszerûen üzletet írtunk), a siker az ár helyes kialakításán múlhat. Ha az intézmény a tandíjat túl alacsonyra kalibrálja, kevesebb bevételre tesz szert, ha túl magasra, elriasztja a jelentkezôket, és a kisebb hallgatói létszám miatt kevesebb állami támogatást kap. Ráadásul a tandíj csak az egyik eleme annak a többismeretlenes egyenletnek, amely végül kiadja egy-egy intézmény finanszírozását és már csak ezért is kockázatos minden rá vonatkozó becslés. Idén ugyanis olyat tett az oktatási kormányzat, amit nem szokott: több évre elôre megmondta, hogy mennyit szán a felsôoktatás állami támogatására. A 2007-es 214 milliárd a várható infláció ütemét követve 2010-re felkúszik 241 milliárdra. Még ennél is nagyobb újdonság, hogy a köztes években az elosztás belsô arányai bizonyos teljesítménymutatók alapján módosulhatnak. Az állami támogatás az új rendszerben három fô elembôl áll: a fenntartói normatívaként aposztrofálható alaptámogatás fix, míg a források nagyobb részének (mintegy százalék) változóak a paraméterei: a hallgatói létszám mellett a minôségi mutatók is számítanak. Amikor az intézmények január elsejével finanszírozási megállapodást kötnek az állammal, meghatározzák azt is, hogy három év alatt mit szeretnének elérni; a célkitûzéseiket öt területen (oktatás, kutatás, gazdálkodás, irányítás-szervezeti hatékonyság, nemzetközi és regionális kapcsolatok) szabadon és kötelezôen választott indikátorokkal definiálják. Ha teljesítik a mutatókat, a rendszer jutalmazza, ha nem, bünteti ôket (kevesebb támogatást ad). Az egyetemek a rendszertôl számos okból fáztak. Tartottak attól, hogy esetleges hirtelen államháztartási szempontok a fejlesztési célokat és a sarokszámokat állami garancia nélkül agyoncsaphatják. Fôként azonban azért ijedtek meg, mert a versenyhelyzet miatt valamelyik ujjukat meg kell harapni, ha kevésbé népszerû szakok, karok miatt nem akarják a pénzüket kockáztatni. Ugyanakkor az, hogy a saját teljesítményük mérésére nagy befolyásuk van, feltétlenül nekik kedvez. Ami a lényeg írta megkeresésünkre Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem rektora, az elôzetes várakozásoktól eltérôen a felsôoktatási intézmények finanszírozási kondícióiban nem okoz lényeges változást a megállapodás. Az alaptámogatás annyi lesz, amennyit az OKM egyébként is adott volna olyan kiadásokra, mint pl. a ppp támogatás (épületrekonstrukcióra, infrastrukturális fejlesztésekre B. Zs.). A változó támogatás összegének sem a meghatározó paraméterei, sem pedig formái (képzési és tudományos normatíva, speciális programok) nem módosulnak. Az általunk»választott«teljesítménymutatók beépítése a rendszerbe inkább csak erkölcsi ösztönzést jelent a teljesítésre, attól a vállveregetésen vagy az ejnye-ejnyén kívül semmi sem függ. A tandíj, ha korlátozottan is, de piacosítja a felsôoktatást: bevallott célja, hogy a diákokból fogyasztót csináljon, akik a pénzükért kikövetelik maguknak a minôségi oktatást; végsô esetben pedig a lábukkal szavazhatnak. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, legelôször is megbízható információra van szükségük (mielôtt iskolát választanak), és számtalan visszacsatolási lehetôségre (ha már bent vannak). A felelôsség persze nem csak az övék, hiszen a felsôoktatást alapvetôen mégiscsak az állam finanszírozza. De az biztos: ha a teljesítmény értékelésére szolgáló büntetô vagy ösztönzô mechanizmusok nem mûködnek majd megbízhatóan, akkor a tandíjjal csak a reform egyik, a kevésbé fontos fele születik meg. Bogár Zsolt Tandíj: pró és kontra Befektetési alapok Szükséges-e, igazságos-e, hatékony-e? Folyik a lamentálás a tandíj szükségességérôl, amely úgy mellesleg tizenegy éve Magyarországon is létezô intézmény. Szeptembertôl azonban az eddig mentesülôkre is kiterjed. Elôrelépés vagy istencsapása? n Az elméleti alapkérdés az volna, hogy az egyénnek és a társadalomnak egyaránt hasznot hozó felsôoktatás költségein milyen arányban osztozzanak a felek. Mennyi pénzre van szükség, hogy a teljesítmény javuljon, és a finanszírozók pénzügyileg se roppanjanak bele, miközben ügyeljenek arra is, hogy a létrehozott szisztéma ne az elit újratermelôdését szolgálja, s a felsôoktatást a fenntarthatóság, a minôség és az igazságosság jellemezze? Az egyértelmû, hogy diplomások képzése hasznot hoz a társadalomnak: a megfelelô színvonalon képzettek magasabb hozzáadott értéket állítanak elô, több adót fizetnek, és felelôsebben vesznek részt a közügyekben stb. Persze az, hogy valamibôl a társadalom profitál, nem zárja ki az egyéni szerepvállalást, hiszen a kenyér sincs ingyen, pedig a jóllakott ember jobban teljesít. Arról nem is beszélve, hogy a felsôfokú végzettség mindenekelôtt az egyénnek jelent hatalmas egzisztenciális elônyt: az OECDországok között Magyarországon a legnagyobbak a jövedelemkülönbségek a diplomások és nem diplomások között (a férfiak 2,5-szer, a nôk 1,9-szer többet keresnek, mint a középfokú végzettségûek). Ezzel az egyetemisták is tisztában vannak, hiszen csaknem a felük most is megfizeti Fotó: Kasza László a költségtérítéses rendszerben taníttatása majdnem teljes összegét ami évente 160 ezer és 2,5 millió forint között változhat, a képzés típusa szerint. Ennek ellenére máig sokan kardoskodnak a tisztán közpénzbôl finanszírozandó felsôoktatás mellett, mondván, hogy a diplomások direkt és indirekt módon is sokkal többet adóznak, mert magasabb a jövedelmük, többet fogyasztanak, és a vállalkozási kedvük is nagyobb. Egyebek mellett ezzel érvel a tandíj kérdését népszavazáson megmérettetô Fidesz és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is. Ilyenkor az egyéni hasznok és a költségtérítéses hallgatók elfelejtôdnek. A felsôoktatásról is elmondható, hogy akkor alakult ki a finanszírozási rendszere, amikor az adófizetôk számához képest még viszonylag kevesen vettek benne részt. A rendszerváltás óta viszont több mint megháromszorozódott az egy korosztályon belüli hallgatók aránya. Ezt már nem tudta követni a költségvetés, és erre reflektált brutális módon a lényegében önköltségi térítés bevezetése 1996-ban. A felsôoktatás azonban nemcsak önmagához képest van alulfinanszírozva, hanem nemzetközi összehasonlításban is: a GDP egy százalékából részesül, míg a csúcstartó Egyesült Államokban az arány 2,7 százalék. Elméletileg az állami hozzájárulás drasztikus növelése sem elképzelhetetlen, de a gyakorlatban ez aligha kivitelezhetô. Ezért az intézményi és képzési struktúrák átalakításán kívül elkerülhetetlen további magánforrások bevonása. Bevételi oldalon a tandíj önmagában nem fog lényegi változást hozni. A es tanévben a becslések szerint 2,4 milliárd, a második évben 7,5 milliárd, a harmadikban 12,3 milliárd forint üti az egyetemek markát (az intézmények ennek százalékát fordíthatják fejlesztésre). Ez a rendszer teljes beérése után is a képzésre fordított közpénznek csupán pár százalékát éri el összehasonlításképpen: a felsôoktatás 2008-ban 226 milliárd forint költségvetési támogatást kap. A fenntarthatóságot ezért az OKM-ben is inkább a felsôoktatás finanszírozásának teljes átalakításától várják, amiben a tandíj csak az egyik elem. Elméletben a tandíjnak egyértelmû a fogyasztói szemléletre gyakorolt hatása: ha valamiért fizetünk, akkor minôséget várunk el, tehát tandíj esetén jobb egyetemet választunk, vagy a választott intézménytôl jobb oktatást követelünk meg; a rosszak bezárnak, illetve megjavulnak. Kétségtelen, hogy a felsôoktatási intézmények különbözô nemzetközi rangsorolásában rendre szinte kizárólag a magas tandíjat szedô egyetemek szerepelnek jól. Csakhogy Magyarországon a régóta létezô költségtérítésnek hívott tandíj ellenére sem tapasztalható általános minôségjavulás. Ebbôl következik, hogy önmagában a vevôi szuverenitás nem elég, ha a másik oldalon hiányzik a szolgáltatói szemlélet; hiába fizetjük meg a jegy árában a személyszállítás költségeinek jó részét, attól még nem lesznek a vonatok pontosak és tiszták. Márpedig a felsôoktatásban a szervezet, valamint a mûködés korszerûsítésére tett kísérletek eddig nem vezettek átütô eredményre, amiben az oktatók ellenállása és az Alkotmánybíróság döntése is szerepet játszott, mivel az egyetem autonómiája elleni támadásnak véltek minden erre irányuló törekvést. Az ellenzék ettôl akár most is joggal lehetne bizalmatlan a megjövendölt minôségjavulással szemben, bár javítaná az érvelés hitelességét, ha mutatnának valamiféle elképzelést a felsôoktatás átalakítására vonatkozóan. Másfelôl a V

4 tandíjnak annyi haszna azért mindenképp lehet, hogy a hallgatók jobban megnézik, milyen szakmát választanak, illetve nem nyúlik a végtelenségig az egyetemen eltöltött idô. A karrierdöntések meghozatalához persze nem ártana, ha eleve objektív információk állnának rendelkezésre az adott intézményben szerezhetô diploma értékérôl, és differenciált mutatók alapján mérnék egy kar vagy szak minôségét. Egyelôre ugyanis a szóbeszéd (presztízs, divat) a fô iránytû. És akkor még nem szóltunk az igazságosságról. Jelenleg az érettségin és a felvételi vizsgán eldôl, hogy valaki jelentôs összegû költségtérítést fizet, vagy semmit, tehát egy adott pillanat teljesítménye hatalmas különbséget keletkeztet. Holott nem túl életszerû, hogy a költségtérítést fizetôk mind gazdag hülyék, míg az államilag támogatottak egytôl egyig szegény sorsú zsenik. Mostantól viszont a legrosszabbul teljesítôk (akik kevesebb mint 30 kreditpontot szereznek) kiesnek az államilag támogatott képzésbôl, és a helyükre költségtérítéses hallgatók kerülnek. Ez kicsit kisimítja a különbségeket, mégis sokan keveslik: hiába tanul valaki jól a költségtérítéses szakokon, csak akkor kerülhet át, ha megvan a gyengébben teljesítô párja a helyzete tehát nem csak tôle függ. Mindenesetre az értékelés évente esedékes, ami a korábbinál igazságosabb besorolást tesz lehetôvé, és vérmérséklet kérdése, hogy érdemes-e egy nem zöldmezôs jogalkotástól többet várni. Mennyit dolgozik a hallgató? Ideális rendszerben mindenki tandíjfizetésre kötelezett, melyet a tanulmányi eredményeitôl függô ösztöndíj kompenzál (a legjobbaknál akár túlkompenzál). Mivel nem fordulhatna elô, hogy bárki a családi körülményei miatt elessen a diplomaszerzéstôl, a rászorulóknak halasztott fizetést és szociális támogatást kell biztosítani. Az biztos, hogy a képzési hozzájárulás bevezetése a teljesítményösztönzés területén komoly elôrelépést Tizenhat tonna, pár kiló Vidéken már most is gondot okoz a hallgatók munkavállalási kedvének a kielégítése, pedig a diákok alig harminc-negyven százaléka vállal rendszeresen munkát. Körkép a Narancsban, kéteurós ajánlatokkal. n Bár a magyar jog szülôi engedéllyel akár 15 éves kortól lehetôvé teszi a nappali tagozatosok munkavállalását, a munkaadókat pedig járulékfizetési kedvezményekkel is kecsegteti, nálunk a nyugat-európai országokkal ellentétben nem akkora divat tanulás mellett dolgozni. A KSH tavalyi év végi felmérése szerint Magyarországon a 240 ezer nappalis egyetemista és fôiskolás mindössze tizede dolgozik rendszeresen vagy alkalmanként, Németországban ez az arány kétharmad, Angliában 50, az USA-ban pedig százalék. Ennek az adatnak némileg ellentmond, hogy a diákmunkára szervezôdött iskolaszövetkezeteknek ezer nappali tagozatos, felsôoktatási intézményben tanuló tagja van, és hogy a feketemunka arányára nincsenek semmilyen becslések. A szövetkezetek a piacon nehezen megkerülhetôk: ôk tartják kezükben a szórólapozást, a nagy áruházláncok kisegítô munkáit, a gyorséttermi melókat, a hoszteszkedést. A diákhitel bevezetése óta számuk a hét évvel ezelôtti 250-rôl a harmadára csökkent: négyen tevékenykednek országos hatáskörrel, a maradék regionális és jelent. A tandíj visszaforgatott százalékából emelkednek az ösztöndíjak, a legrosszabbul teljesítôk csak a költségtérítéses képzésben folytathatják tanulmányaikat, a legjobb 15 százalék afféle progresszív jutalmazásként pedig eleve mentességet kap. Mivel ösztöndíj csak a valóban jó tanulókat segíti (3,5-es tanulmányi átlag alatt egyáltalán nem jár), aki nem esik bele a felsô sávba, annál sorsdöntô lehet, hogy a tandíjat ki tudja-e fizetni az otthonról kapott apanázsból. Megbocsáthatatlan módon a szegényebb családok gyerekeit legtöbbször már az egyenlôtlenségeket újratermelô közoktatás megrostálja, de attól még a szerencsés kivételeknél nem kellene ezt a felsôoktatásban befejezni. A törvény szerint a hátrányos helyzetûeknek nem kell tandíjat fizetniük, de ez a korábban is rendszeres szociális juttatásban részesülôket jelenti, akik a hallgatók néhány százalékát teszik ki. Halasztott fizetési lehetôséget viszont nem kínál. A tapasztalat szerint a kevésbé tehetôs szülô hamar lebeszéli a mégoly tehetséges gyerekét is a továbbtanulásról, ha úgy véli, a tandíjat nem fogja kompenzálni a támogatás. A HÖOK is arra hivatkozik, hogy idén 24 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsôoktatási intézményekbe, mint tavaly, mert elrettentette ôket a tandíj. Ennek valószínûleg összetettebb okai vannak, de mégis kézenfekvô lenne, ha a diákhitel jelenlegi havi 30 ezer forintos maximumát megemelnék, hogy legalább ne romoljon tovább a helyzet. Csakhogy ez nem pusztán jogszabály-módosításon múlik: a hitelösszeg emelése a törlesztôrészlet növekedését is magával húzza, ami a rendszer stabilitását tekintve növeli a kockázatokat. Ha a hitelrendszer egyensúlya borul, akkor az állami garancia miatt a költségvetés fizet. És már ugyanott vagyunk, mintha nem lenne tandíj. Mindettôl függetlenül tény, hogy az anyagi okokból kimaradók száma jóval kisebb, mint a diákhitel és a költségtérítéses képzés bevezetése elôtti idôkben. Összességében a tandíjnak mégis lehet olyan hatása, hogy a közepesen tehetséges, közepesen szorgalmas és rossz anyagi háttérrel rendelkezôk egy része ezentúl nem nyer bebocsáttatást a felsôoktatás világába. A végeredmény azon múlik, hogy az így okozott esetleges kárt felülmúlja-e a remélt haszon. Mészáros Bálint helyi szervezet. Többen úgy vélik, a tandíj bevezetésével újból eljött az idejük. Az egyetemisták közül a legkönnyebb helyzetben a fôvárosiak vannak. Itt, ha valaki nem különösebben válogatós, a nyári nagyobb rohamot leszámítva mindig könnyen talál munkát. A 24 éves múltra visszatekintô Meló-Diák Universitas, amely 35 ezer tagjával a legnagyobb diákszövetkezet, a karácsony elôtti csúcsidôszakban több mint 400 lehetôséget kínál, de konkurenseinél is ajánlat közül lehet válogatni (egy ajánlatra általában több diákot is várnak). Átlagosan forint között lehet keresni óránként, de teljesítménybérezés vagy programozói, tolmácsolási feladatok esetén akár 1800 forintra is felmegy az összeg. Az utóbbi négy-öt évben, elsôsorban a diákhitel megjelenése óta, visszaesést tapasztalunk a felsôoktatásban tanulók érdeklôdésében mondta a Narancsnak Lénárt Szabolcs a budapesti Student Diákszövetkezettôl. Vertetics Ádám, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdaság-tudományi karának HÖK-elnöke úgy látja, hogy az elsô évben a kemény vizsgák tartják távol a hallgatókat, akik aztán már a leendô szakmájukban gyûjtenének tapasztalatot. Becslése szerint a felsôbb évfolyamokon a nappalisok százaléka dolgozik, de a munkák javarészt az egyetemi karrieriroda által közvetített szakmai gyakorlatot jelentik. Éhen haltam volna, ha nem vállalok munkát meséli Zsuzsanna, aki negyedéves a Miskolci Egyetemen. Volt már éjszakai árufeltöltô egy áruházban, hosztesz és titkárnô, áruhitelügyintézô a karácsonyi szezonban, most moderátorként dolgozik egy kutatócégnél mindezt folyamatosan a nappali tagozatos tanulmányok mellett. A 12 százalékos munkanélküliséggel küszködô megyében a diákok lehetôségei meglehetôsen siralmasak. A végzôs közgázosokon és mûszakisokon kívül akiknek leginkább a miskolci Boschnál vannak esélyeik a nappalisoknak jobbára válogatás nélkül be kell érniük a négy iskolaszövetkezet ajánlataival, ami szövetkezetenként jelenleg 4 10 hirdetést takar, fôként könnyû fizikai munkakörökbe, hipermarketekbe vagy szalagmunkára. Az egyetem 8500 nappalis diákja közül a HÖK-elnök, Hircsu Ákos becslése szerint négyezren dolgoznak. A keresetek a fôvároshoz viszonyítva százalékkal alacsonyabbak, az iskolaszövetkezetek munkáinak többsége nem rugaszkodik el a 377 forintos minimál órabértôl. Például hoszteszmunkára Budapesten , Miskolcon csak 550 forintot fizetnek. Pesten négyórai irodai munkával lehet annyit keresni, amit Miskolcon nyolc órában, ruhabolti eladóként, takarítással és áruhordással egybekötve számolt be a tapasztalatairól Kati, aki levelezôn tanul közgazdaságtant, és dolgozott már mindkét városban. Pécsen, amely csaknem 20 ezer nappalissal az ország legnagyobb egyetemének ad otthont, szintén nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A pécsi központú iskolaszövetkezetek, az Állás-Pont és az Újmelóra vezetôi egyöntetûen sokszoros túljelentkezésrôl számoltak be, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az országos szervezetekkel ellentétben ôk nem szerzôdtek nagy áruházláncokkal, inkább a helyi közép- és nagyvállalatokra specializálódtak. Pécsen és környékén jelenleg fôként árufeltöltôi, bolti kisegítô és pénztárosi feladatokat tudnak adni, mûszaktól függôen 377 és 470 forint közötti órabérrel. Balázs, aki dolgozott már a Tescóban, és a sörgyárban is cipelt rekeszeket, azt vallja, ha az ember több iskolaszövetkezetnél regisztrál, rendszeresen a nyakukra jár, megnyeri a témavezetôk bizalmát, nem válogat, és elfogadja, hogy ki fogják zsákmányolni (például azt, hogy a sörgyárban nincs túlórafelár, a Tescónál meg ki sem fizetik a túlórát), akkor könnyen talál munkát pedig ôt nem is a megélhetési kényszer hajtja, csak extrákra, szórakozásra gyûjt. A MediaMarktban és a McDonald sban megkereshetô 500 forintos órabér már nyerônek számít, ezekbe nehéz bekerülni mondja. A hoszteszek Pécsen maximum 600 forintot kapnak egy órára, jellemzôen étel- és italkóstoltatásért. Részmunkaidôs állásra vagy munkaközvetítôkön keresztül meghirdetett helyekre nappalis diáknak kevés az esélye, a végzôsöknek viszont az egyetemi karrierprogramok szakmai, gyakornoki lehetôséget teremtenek ben nyertünk egy EU-s pályázatot, melybôl hatvan diák három hónapos praktikumát A BIZTONSÁG ÁRA A nappali tagozatos diákok munkaközvetítésére szakosodott iskolaszövetkezeteket a nyolcvanas-kilencvenes években a különbözô egyetemek végzôs hallgatói hozták létre. A munkát vállaló diákoknak mint szövetkezeti tagoknak részjegyet kell vásárolniuk forint értékben, amelyet elsô fizetésükbôl vonnak le, és visszakapják, amint kilépnek a szövetkezetbôl többnyire akkor, amikor befejezik a tanulmányaikat. A munkaadókkal a szövetkezet szerzôdik le, a diák tôle kapja a fizetését. A szervezetek vezetôi szerint ez biztosítja a rugalmasságot (akkor dolgozik a diák, amikor ô akar), illetve azt, hogy a bért akkor is idôben kifizessék, ha a cég nem vagy csak késve utal. A biztonságnak persze ára van. A szövetkezet által a munkáltatónak kiszámlázott óradíj kétharmadát, de gyakran csupán a felét látja a diák, és jogsértés esetén kizárólag a szövetkezettel szemben tehet panaszt a felügyelôbizottságnál vagy a munkaügyi bíróságon. A munkákat akviráló és a cégekkel kapcsolatban álló témavezetôkkel azonban nem árt jóban lenni. A régi és megbízható diák-munkavállalók hamarabb értesülnek a tuti ajánlatokról, ôk sokszor már pontosan tudják, a hét melyik napján, hány órakor osztja ki egy adott vállalat a feladatokat. Egyre jellemzôbb az iskolaszövetkezetek specializálódása, a piac felosztása egymás között. Ha egyszer kiléptél a Rébuszból, a McDonald s-nál már biztos nem kapsz munkát. tudtuk támogatni, akik a 30 fogadó cég valamelyikénél erre az idôre ösztöndíjat kaptak. De népszerûek voltak azok a helyek is, ahol a gyakornoki munkát nem tudtuk pénzzel honorálni számolt be a Narancsnak Kalapos Judit, a PTE OIG Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda munkatársa. A 6 százaléknál alacsonyabb munkanélküliségi rátájú Csongrád megyében a diákoknak is könnyebb munkához jutniuk, mint Miskolcon vagy Pécsett. A Szegedi Tudományegyetem 15 ezer nappali tagozatos hallgatója közül becslések szerint 30 százalék dolgozik a tanulmányai mellett, az iskolaszövetkezetekben (Meló-Diák, Fürge Diák, Dolgos Hangya) viszonylag kiegyensúlyozott a kereslet és a kínálat. Török Márk, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke úgy véli, nem a mennyiséggel, hanem az ajánlatok minôségével van baj Szegeden. Szerinte a lehetôségeket a hallgatói munkaprogram, az intézményen belüli foglalkoztatás irányába kellene tágítani, amely a minimálbér alatt már 2004 óta adó- és járulékmentes. A fele-fele arányban hallgatói és egyetemi tulajdonban levô Universitas- Szeged Kht.-nál büfék, klubok üzemeltetésében, rendezvények szervezésében egyelôre diák dolgozik rendszeresen, százan várnak munkára, és ugyanannyian a tanszékeken látnak el honlapfejlesztôi, könyvtárosi, ruhatárosi munkákat. A HÖK-elnök elmondása szerint a kht.-nál az egységes hallgatói órabér 420 forint. Ennyit kap Gábor is, aki tördelôi és grafikai feladatokat lát el, amibôl egy hónapban ezret tud összehozni. A Miskolcról származó diáknak elsôsorban albérletre kell a pénz, de az iskolaszövetkezetektôl már szülôvárosában elment a kedve, mert mint mondja, nagyon sokat levesznek az órabérbôl. Lausek Esther Fotó: Kasza László VI PEDELLUS december 20. MAGYAR NARANCS VII

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre HATÁROZAT az Egri Főegyházmegye által fenntartott Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola köznevelési intézményben igénybe vehető alapfokú művészetoktatási vagy szakképzési szolgáltatások intézményi

Részletesebben

Ha további kérdései vannak a témával kapcsolatban, kérjük, keresse fel a www.ezert.hu honlapot, vagy hívja helyi hívás díjáért a 06 40 33 44 55-ös

Ha további kérdései vannak a témával kapcsolatban, kérjük, keresse fel a www.ezert.hu honlapot, vagy hívja helyi hívás díjáért a 06 40 33 44 55-ös Ha további kérdései vannak a témával kapcsolatban, kérjük, keresse fel a www.ezert.hu honlapot, vagy hívja helyi hívás díjáért a 06 40 33 44 55-ös számon tájékoztató vonalunkat, ahol még részletesebben

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

Felsőoktatás finanszírozás nemzetközi tendenciák

Felsőoktatás finanszírozás nemzetközi tendenciák TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Felsőoktatás finanszírozás nemzetközi tendenciák A szervezetfejlesztés irányai és lehetőségei a magyar felsőoktatásban Szolnoki Főiskola, 2013. december 12. Dr. Temesi

Részletesebben

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak Január 11. Az idén is magas ponthatárok várhatóak http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?view=ck&tid=97&nid=104679 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem a legjobb és legszínvonalasabb

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Szabadság és Reform Intézet

Szabadság és Reform Intézet Felsőoktatási PPP-k edina.berlinger@uni-corvinus.hu Szabadság és Reform Intézet Befektetés vagy Kifektetés? A magyar felsőoktatás jövője c. konferencia Téves eszmék a felsőoktatásban 1. Túl sok a diplomás.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2012/2013-As tanévben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2012/2013-As tanévben TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2012/2013-As tanévben a: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában hatálya: 2012.

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben a: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában hatálya: 2013.

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Kutatásunkban azt kívántuk feltárni, hogy mi jellemzi a kollégista egyetemi hallgatók életvilágát, szabadidő eltöltési szokásait, kortársi szocializációját,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04.

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04. A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö Z O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E I B E N I G É N Y B E V E T T S Z O L G Á L T A T Á S O K É R T F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 160/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A vezetői munka értékelése

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők!

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők! Tisztelt Szülők! Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy gyermekük számára továbbtanulási céllal valamely ünket választották. Iskolánk iránti töretlen és növekvő népszerűségét jelzi, hogy a tavalyi 600

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között!

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! 2015. május A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak,

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL"

AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL" Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) Az Ifjúsági Garancia Rendszer alapja az Európai Tanács 2013. április 22-i ajánlása, mely szerint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma http://www.nepszava.hu/default.asp?ccenter=onlinecikk.asp&articleid=1280582 Tízzel nőtt a felsőoktatási intézményekbe felvettek által elért átlagpontszám

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Továbbtanulás jogi kérdései

Továbbtanulás jogi kérdései Továbbtanulás jogi kérdései Jogszabályok, intézményi szabályzatok Törvények, kormányrendeletek A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben