Tárgymutató. ágas (dendrites) vízhálózat áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgymutató. ágas (dendrites) vízhálózat 82 83 áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265"

Átírás

1 Tárgymutató aa-láva (blokk, táblás vagy rögös láva) abráziós barlang, fülke 284 abráziós ciklus 366 abráziós l. hullámveréses part abráziós partfal (kliff) 283, 300 abráziós színlõ (platform) , 300 abráziós torony (stack) 285 adhéziós fodrok 213 aerodinamikai emelõ hatás 213 aerodinamikus fodrok 230 akkréciós lapilli 132 akkumulációs homokmezõ 248 aklinális domborzat 67 alábukási (szubdukciós) öv 96, alcôves 53 alkalmazott geomorfológia 401 alterit 46 alveola 21, 50 annulusz (körsánc) 317, 320 anteklízis 74 antiklinális l. redõboltozat antiklinálisvölgy 74 antropikus (antropogén) hatás 397 antropocén 395 antropogén geomorfológia 397, 401 anyakõzet 16 Appalache-domborzat 73 arachnoid 315, 321 areális l. felületi vulkánosság arenit (arène) 44 arid ciklus 366 ariditási index arroyo 222 aszeizmikus kúszás l. tektonikus kúszás aszeizmikus (rengésmentes) hátság 293 atoll (korallgyûrû) Atterberg-féle határok Aufprallbrecher l. torlóhullám ágas (dendrites) vízhálózat áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265 árapály-öv 274 árapálysíkság áramlási félhold l. karéjbucka árok 65 árokrendszer átbukó hullám áthalmozott lösz 55 áthelyezõdési öv 332 átöröklött formák 38 backshore l. part mögötti öv backwash l. visszaáramlás backwearing l. párhuzamos lejtõhátrálás badland (felárkolt föld) 126 bajada 70, 382 balka 58 ballisztikus l. becsapódási fodrok barkán 357 barrankó barre l. sziklataraj Basin and Range province 77 bazaltorgonák l. oszlopos elválás bálnahátszikla 224 bárikus széltörvény 207 beach drift l. parti anyagsodródás beach rock l. parti konglomerátum becsapódási (ballisztikus) fodrok 228 belsõ hullámok 265 bifurkáló szélbarázdák 225 bigenetikus felszínfejlõdés 363 biokémiai ciklus 16 blokk l. rög blokkcsuszamlás (block slide) 170, 184, 344 blokkláva l. aa-láva bodden 280 bog burst l. lápkitörés bolson 382 bolygócsíra, bolygókezdemény 308 bolygótest 307 bornhardt l. szikladóm borvíz l. savanyúvíz Brandungsgassen, Brandungspfeiler 285 breccsalencse 337 butte l. tanúhegy

2 TÁRGYMUTATÓ 433 castle coppies l. sziklatorony catena l. kráterlánc celeritás 264 centrális hasadék 117 centripetális vízhálózat centrolabiális vulkán 117 chott (sott) 225 ciklon 353 combe l. sziklataraj continental rise l. kontinentális lábazat corestones l. magkövek cunami 265, , 297 csepperózió 348 csevice l. savanyúvíz csuszamlásgát 188, 190 csuszamlásnyelv, -halmaz 187 csuszamlásveszély , 400, csúszás 158, csúszási tükör 187 csúszópálya dagadókúp l. Pelée-dóm dagályhullám 274 dagálymagasság 274 dalmát típusú part 281 dambó 32 debris avalanche l. törmeléklavina debris slide l. törmelékcsúszás defláció 247, 355 deflációs lapos 247 deflációs medence deflected stream l. eltérített vízfolyás dekompressziós lökéshullám 332 deltatorkolat 346 dendrites l. ágas vízhálózat denudáció 373 derázió (lejtõmarás) 177, 189 derékszögû vízhálózat desert pavement l. maradéktakaró detrúzió 218 diagnosztikus tulajdonságok 377, 383 diatréma 112 differenciális erózió l. szelektív erózió differenciált elemzés 370 dinamikus egyensúly 85 dinamikus geomorfológia 385 dinamikus metastabilis egyensúly 386 diszkordáns felszínformák 42 disszipatív l. kis energiájú part 281 disszipatív rendszer 263 domborzatfordulat (geomorfológiai inverzió) 74, domborzatminõsítés 400 doppelte Einebnungsfläche l. kettõs elegyengetett felszín downwearing 372, 379 draa Dreikanter l. sarkos kavics duzzasztógát 426 dûnék dyke, dike l. telér earthflow 181 echódûne edafikus sivatag 201 efemer vízfolyás 201 effláció 217 effluxió 217 effúzió l. kiömlés egyenletes csúcsmagasság 373 egyszerû (gödör-)kráter 334 egyszerû kúp 112 elegyengetett felszín 367 elfolyósodás (likvefakció) 82, , 180 elgátolásos tó 190 elsivatagosodás (dezertifikáció) 203, 256 elsõdleges dûne 250 elsõdleges tönk (Primärrumpf) eltérített vízfolyás 85 elvetett vízfolyás 85 emelés 158, , environmental impact assessment l. környezeti hatások felmérése environmental management l. környezetgazdálkodás eolianit 213 eolikus folyamatok 199 epirogenezis 63 erg 226 eróziós-deráziós formák 189 eróziós l. elegyengetett felszín eusztatikus szintváltozások 66 exfoliáció l. hagymahéjas elválás exhaláció explózió l. robbanásos mûködés explóziós index (VEI) extraterresztrális sivatagok 206 extrúzió 217 éles kavics 219 érzékenység 388 fagy okozta aprózódás 20, 341 fagysivatag 201 fajlagos felület 19 fakula 336, 348 fall l. hullás fallal övezett síkság 334

3 434 TÁRGYMUTATÓ fantomkráter 338 fault scarp l. töréslépcsõ fazetta (vasalótalp) 69, 71, fekete füstölõk 295, 315 felnyomódásos szerkezet (push-up structures) felszínstabilitás 422 felszínsüllyedés felszín-újraképzõdés 313, 315, 323 felületi (areális) vulkánosság 117 fenékáramlás (soog) 277 feszültségterek fire fountain l. lávaszökõkút flank ridge l. peremi hát flatiron l. fazetta flexúra 65 flow slide l. földfolyásos csuszamlás fluidális l. folyási küszöb flumina 348 folyás 158, , folyási határ 155 folyási (fludiális) küszöb folyórehabilitáció 423 folyóvízi ciklus 366 folytonos törmelékterítõ 337 fonatos láva l. pahoehoe-láva formanemzedékek l. reliefgenerációk formatív események 388 forró foltok (hot spots) 98, 132 föld (a talajmechanikában) 163 földcsuszamlás , , földfolyásos csuszamlás 173 földnyelv (Nehrung) földpiramis 54 földtudományi természetvédelem 420 förde 280 föveny l. szegélyturzás freak waves l. rogue waves freatomagmás vulkánosság , , 132 freatopliniusi mûködés 108 free face l. sziklafal fröccskúp, -sánc 120 fumarola Fußfläche l. hegylábfelszín függõdûne Galapagosi-pajzsok 119 garat 185 garmada gázkitörések gejzír 129, geokémiai mélymállás 16, 44 geomorfológiai inverzió l. domborzatfordulat geomorfológiai szint 383 geomorfológiai veszélyforrások 399, geosztrofikus szél ghourd (csillagbucka) 240 glaciális ciklus 366 glacis glintlépcsõ 68 gombaszikla 54, 225 gödörkráter l. egyszerû kráter görbültség graben l. árok gradiens szél granule ripples l. megafodrok grara, graret gravitációs hullámok 265 gránitkõhalom (tor) 22, 48, 91 gránitmurva l. arenit grus l. arenit guyot 294 gyapjúzsákok l. gránitkõhalom gyûrûs vízhálózat gyûrûsánc 337 Haff l. lagúna hagymahéjas elválás (exfoliáció) 22, 90 halmazos csuszamlás 173 haloplanáció 383 haló 356 halpikkely-buckák (aklé-dûnemezõ) 239 hammada hasadékvölgy 291, 295 hasadékvulkán 117, 323 hasábos csuszamlás (slab slide) 170 Hawaii-kitörés 105, 131 Hawaii-pajzsok 119 haystack l. szénaboglya hábub 212 hálószerû (kazettás) dûnék 357 hálózatos csatorna 346 hegycsuszamlás 172, 184, 344 hegylábfelszín(-képõdés) hegyláblépcsõ (Piedmonttreppe) 372 hegyomlás 167, hepe 187 hepetó hideg lösz 55 hideg sivatag 201, 204 hidratáció 21, 25 26, 342 hidroklasztikus aprózódás 18 hidrolízis hiperkoncentrált folyás hogback l. rétegborda homokfolyás 182 homoklepel 248, 356 homoktakaró 227

4 TÁRGYMUTATÓ 435 homokutánpótlás homokverés 218, 252 homokvulkán 82 hordalékfogó (sabo-)gátak 185 horgas vazhálózat hornito 120 horszt l. sasbérc hosszú periódusú hullámok 265 hot spots l. forró foltok hó- és jégsivatag 201, 204 hullámbázis 266 hullámelhajlás (diffrakció) 269 hullámfodrok hullámmorajlás öve 271 hullámtörés (refrakció) 270 hullámtörés öve hullámveréses (abráziós) part hullás (fall) hupa 187 igazodás (adjustment) 387 impakt breccsa 333 impakt kráter impaktit 333 inaktív dûnemezõ 357 inflexiós (átfordulási) sáv 145 ingókõ 22, 225 ingressziós part l. süllyedõ part inkongruens oldódás 22 inszoláció 341 interlocking friction 153 intertidális öv l. árapályöv ionpotenciál 26 iszapcsúszás (mudslide) 171, 182 iszapfolyás l. sárfolyás iszapsíkság (marshföld) 290 iszapvulkán 82, 129 Izlandi-pajzsok 119 izosztázia 62 63, 318 izzófelhõ (nuée ardente) 109 íves chasma 318 íves törés 316 ívmögötti medence 297 jardang 127, 226, 355 jeges törmelékburok jet 332, 337 jégburok 348 jégkéreg 349 jégvulkanizmus , Jura-domborzat 73 juvenilis (fiatal) állapot jüan kakasfarok felhõ (cock s tail plume) 107 kaldera , 327 kaléma l. lógó kannelúra 49, 54 kapilláris hullámok 265 kapilláris kohézió 154 kaptárkõ 127 karbonátparadoxon 342 karéjbucka 243, 245, 357 karéjos (rotációs) csuszamlás l. suvadás karsztos ciklus 366 kazettás l. hálószerû dûne káoszterületek 315, 351 kárenyhítés (mitigation) 409 kerekasztal meza 355 keresztirányú hát (pressure ridge) 188 keresztvölgy 84 kettõs elegyengetett felszín kettõs gerincek 315, 323, 342 kettõs kráterek 336 kevír (kavír) 225 képlékenylemez-tektonika képlékenységi (plasztikussági) index 156 kéreg talajon 253 kéregtömbök kiemelése 316 khabra 225 kialudt vulkán 116 kicsapódó hullám kiegyenesedõ part 278, 282 kiemelkedõ part 281 kifutó hullám , 271 kimart területek 351 kimozdíthatóság elve 144 kiömlés (effúzió) 105, 107, 117 kis energiájú part 281 kivésett elegyengetett felszín (etchplain) kliff l. abráziós partfal klímamorfológiai övek kockázat-felmérés (risk assessment) 408 kockázatkezelés 415 kollúvium 143 komplex kráterek 334 kompressziós l. összenyomó lökéshullám kongruens oldódás 24 konkordáns felszínformák 42 konstruktív földrajz 402 kontinentális lábazat (continental rise) 293 kontinuum-törvény 137, 162 konvergencia 384 korallgyûrû l. atoll korona 315, korrelatív üledékek kozmikus kõrakás 341, 344 kozmogén izotópok 92

5 436 TÁRGYMUTATÓ köpenycsuszamlás 172, 344 körkörös l. többgyûrûs medence környezetgazdálkodás 404, 425 környezeti l. alkalmazott geomorfológia környezeti hatások felmérése 419 körsánc l. annulus kötélláva l. pahoehoe-láva központi csúcs 332 központi csúcsos kráter 334 központi gödrös kráter 334 központi gyûrûs kráter 334 központos (centrális) vulkán , kõbörc (monadnock) 365 kõerdõ 53 kõlavina 167, 182, 343 kõomlás 167 kõ-, kavicssivatag 354 kõzet (a talajmechanikában) 161 kõzetelõkészítés 31 kõzetmorfológia 28, kõzetterhelés l. rétegnyomás-csökkenés kõzettömb-csuszamlás (rock slide) , kraton 75 kráterlánc (catena) 336 krátermezõ 336 krátersánc 332 kriovulkanizmus l. jégvulkanizmus kriptodóm 121 kritikus nyírási sebesség 214 kueszta l. réteglépcsõ kúszás , , 343 kürtõ 103 kürtõkitöltés (neck) 126 küszöbértékek 86 labiális vulkán l. hasadékvulkán lacus ( tó ) 348 lagúna lahar 113, Land/Ocean Interaction Zone (LOICZ) projekt 262 landslide 169 lateral spreading l. szétterjedés laterit 44 latoszol 30 lánchegység 75, 316 lápkitörés (bog burst) 183 lávaalagút 120 lávacsatorna lávacseppkõ 120 lávadelta 120 lávadóm , 121, 324 lávadugó 121 lávagát 119 lávalepény (torta) 121 láva öntõforma 120 lávaránc 120 lávaszökõkút 105 lávatakaró 328 lávatajtéktû 120 lávatorlasz (tumulus) 120 lávatû 121 lebenyes kráter 351 lejtõcsuszamlás 172 lejtõmagasság 151 lejtõtörmelék leválás (topple) Lewis-féle modell 307 lépcsõvidék 69 liang 59 likvefakció l. elfolyósodás limán 281 lineáris vulkán l. hasadékvulkán lineáris képzõdmények 341 litofid kövek l. parti konglomerátum litosztatikus nyomás 61 longshore current l. part elõtti áramlás lógó (kaléma) 265 löszalagút, -híd, -kút 57 löszcirkusz, -torony, -piramis 58 löszdolina 58 löszmélyút 57 löszszakadék, -szurdok 58 lösszerû üledékek 57 lugasos vízhálózat maar , 112 madáritató 49 magkövek 46 magmakamra 103, 113 makatea 299 makrotidális part 274 makula 315, 336 mao 59 mangrove-part 290 mar de morros 47 mare ( tenger ) , 322, 327, 334 maradékgerinc , 355 maradéktakaró marschföld, marshföld l. iszapsíkság mart formák l. derázió mascon 319 maturus (érett) állapot málladéktakaró 16, 340, mállási front 46 mállási kérgek 31 másodlagos kráterek 336 medence (planitia) 334

6 TÁRGYMUTATÓ 437 megabarkánok 234 megablokkok 337 megadûne 246 megafodrok (granule ripples) megaoutflow 347 megaregolit 340 megszakított ciklus 365 meias laranjas 47 meleg lösz 55 meteorikus bombázás 340 meteorit meza 68, 224, 376 mezotidális part 275 méhsejtszerkezet 21 mélytengeri árok mélytengeri dombság 293 mélytengeri síkság 293 mélytengeri vályú (oceanic trough) 293 mérnökgeomorfológia 400 mikrotidális part 275 mitigation l. kárenyhítés moberg l. táblavulkán mofetta 128 monadnock l. kõbörc monitorozás 410 monogenetikus felszínfejlõdés 363 monoklinális domborzat 69 mont dérivé 74 morfodinamikai mutató 282, 287 morfotektonika l. tektonikus geomorfológia mudflow l. sárfolyás mudslide l. iszapcsúszás mulcsozás 253 mure 181 murvafodrok l. megafodrok mûködõ vulkánok , 116, nagy energiájú (reflektív) part 281 natural arch l. sziklaív nebkha 243, 245 neck l. kürtõkitöltés Nehrung l. földnyelv neogeomorfológia 397 nivációs gerincek 186 nova 315, 321 nuée ardente l. izzófelhõ nyomásgerinc nyomáskúp 333 nyugalmi rézsûszög 151, 153 oceanic trench l. mélytengeri árok oceanic trough l. mélytengeri vályú offset stream l. elvetett vízfolyás ogiva l. nyomásgerinc oldalbucka oldalgerinc 120 oldalkürtõ 116 oldódás 342 omlás 343 orbitoidális pálya 266 orogenezis 63 orogén öv 75 ortoklinális völgyek és gerincek 51 oszlopos (sokszöges) elválás 122 ovoid alakzatok 318 ovrág 58 oxidáció 342 óceánaljzat óceánközépi hátság 291, 295, 297 óriásbarázdák (graret) öbölzugturzás 288 örökségvédelem 421 összefogazódá 153 összenyomó (kompressziós) lökéshullám 332 összetett vulkán 114 pahoehoe-láva (fonatos vagy kötélláva) pajzsvulkán palacsintavulkán 324, 327 paleoszol 57 palimpszeszt 37, 335 pan panplain 366 parabolabucka parazitakúp, -kürtõ 103, 116 part elõtti áramlás (longshore current) part elõtti öv part elõtti zátony (longshore bar) part mögötti öv 271 parti anyagsodródás (beach drift) 277 parti dûne 251 parti karéjok (beach cusps) parti konglomerátum 300 parti kúp 120 parti szél 353 partomlás partvidék partvonal 261 patera párhuzamos lejtõhátrálás , 384 párhuzamos redõzet 316 párhuzamos vízhálózat párkány 316 párnaláva pediment

7 438 TÁRGYMUTATÓ pedimentáció l. hegylábfelszín-képzõdés pediplanáció, pediplén 376 Pelée-dóm (dagadókúp) 121 penepalimpszeszt 336 peneplén l. tönkfelszín peremi hát (flank ridge) peremi jégár 350 peremi kráter 334 periglaciális ciklus 366 Piedmonttreppe l. hegyláblépcsõ pikkely 65 pillow lava l. párnaláva pinacle l. sziklatû planációs l. elegyengetett felszín planetológiai fejlettségi fok planetozimál l. bolygócsíra planéz l. fazetta planitia l. medence plasztikus l. sodrási határ plasztikussági l. képlékenységi index plató 224 platóbazalt l. trapp platóperem 67 playa 225 pliniusi kitörés 106 plunging breaker l. átbukó hullám poláris jégsapka policiklusos felszín 365 poligenetikus felszín 383 poligonális szerkezet 351 porlavina 343 porördög 212, 354 pórusvíznyomás portakaró porvihar 353 pressure ridge l. keresztirányú hát process response 388 progresszív kúszás 176 pszeudokráter 327 pszeudotor 48 pull-apart basin l. széthúzásos medence push-up/pop-up structure l. felnyomódásos szerkezet puy l. kürtõkitöltés radiális l. sugaras vízhálózat rácsos vízhálózat rácsrendszer 316 rátolódásos vetõhálózat 316 redõboltozat (antiklinális) 65 redõteknõ (szinklinális) 65 reflektív l. nagy energiájú part reflexió l. visszaverõdés refrakció l. hullámtörés reg 222 regolit l. málladéktakaró rekesztõturzás (turzásgát) 288 relaxáció l. viszkózus ernyedés reliefgenerációk (formanemzedékek) 377, 383 repedésrendszer rezisztencia ( ellenállóképesség ) 388 részóceán 347 rétegborda 69 rétegcsuszamlás 172 réteglépcsõ 69 rétegnyomás-csökkenés 21, 341 rétegvulkán (sztratovulkán) rétegzett síkság 328 ria, riapart ridge-and-valley terrain 73, 373 riftesedés 76 rip currents l. szakítóáramlások ripplemark 228 risk assessment l. kockázat-felmérés ritmikus felszínfejlõdés 377 robbanásos mûködés , 117, 324, 328 rock slide l. kõzettömb-csuszamlás rogue/freak waves 366 roskadás 344 rög (blokk) 64 röghegység 75 rögös láva l. aa-láva rügyezés 123 sabo-gát l. hordalékfogó gát Sackung 183, salakkúp 109 Santa Ana 212 sarkos kavics 219, 355 sasbérc 64 savanyúvíz 128 sánczátony 298 sárfolyás 171, , 188, 344 sárgadinnyehéj mintázat 315, 324 sátorszikla (wigwam) 127 Schwallbrecher l. kicsapódó hullám scree l. lejtõtörmelék selftenger 292 sérülékenység (vulnerability) 408 shutter ridge l. völgyzáró hát sill l. teleptelér sivatagi máz (lakk) 31, 222 slab slide l. hasábos csuszamlás slope sagging l. Sackung sodorbucka sodrási határ 155 sokk-metamorfózis sokszöges l. oszlopos elválás soog l. fenékáramlás

8 TÁRGYMUTATÓ 439 sókristály-növekedéses aprózódás 20 21, 341 sós mocsár 290 spilling breaker l. kicsapódó hullám spire l. sziklatû stack l. sziklatorony, abráziós torony strand l. szegélyturzás Stromboli-kitörés , 131 Sturzbrecher l. átbukó hullám Sturzstrom l. kõlavina sugaras (radiális) vízhálózat sugársávok 337 sulcus 315 surf zone l. hullámmorajlás öve surge l. torlóár surging breaker l. torlóhullám Surtsey-típus 107 suvadás 170, süllyedõ part swash l. kifutó hullám swell l. aszeizmikus hátság szabálytalan vízhálózat szakadozott törmelékterítõ 337 szakítóáramlások (rip currents) , 286 szakodásfal 186 szaltáció l. ugráltatás szaprolit 16, szavanna -ciklus 366 száraz keresztvölgy 84 szárnyturzás 288 szebkha 225 szegélybucka 249 szegélyszakadás 187 szegélyturzás (strand) 288 szegélyzátony 298 szeizmit 82 szelektív (válogató) erózió 40 szeletes csuszamlás 172 szelj 181 szenilis (elaggott) állapot 365 szerir, szerrir 222 szélbarázda 247 széllyuk 247 szélsáv szélút 264 szélzászló , 356 szénaboglya (haystack) 123 széthúzásos (pull-apart) medence 79 szétterjedés , 184, szétterjedési öv 75, 98 szfinx-szikla 225, 355 szigetsor 297 szikladóm (bornhardt) 48, 90 91, 376, 379 sziklaeresz 185 sziklafal (fal) 147, 185 sziklagleccser 351 sziklaív, sziklahíd 53 54, 285 sziklakapu 285 sziklaomlás 167 sziklataraj 69 sziklatorony 48 sziklatû 68 szilikátok mállása 342 szineklízis 74 szinklinális l. redõteknõ szinklinálisvölgy szinlõ 80 szoffioni 128 szoláris köd szolfatára 128 szoliflukció l. talajfolyás szögletes vízhálózat szökõár szõnyegcsuszamlás 173 sztratovulkán l. rétegvulkán szubdukciós öv l. alábukási öv szubglaciális mûködés 109 szubpliniusi kitörés 105 szubtidális öv 274 szubvulkáni formák 103 szunnyadó vulkán 116 szuperrotáció 352 szupratidális öv 274 szurdik 58 Taal-típus 107 tafoni 21, 33 34, 48 tagolatlan part 278 tagolt part 278, 285 tajjuan 59 takaró 65 takír 225 talaj (a talajmechanikában) 163 talajfolyás talajjég 349 talapzatos l. lebenyes kráter talus l. lejtõtörmelék tanúhegyek 53, 68, 224 tapadási határ 156 táblavulkán 123 táblás láva l. aa-láva tájhelyreállítás (tájrehabilitáció) tektitek 337 tektogenezis 63 tektonikai denudáció 88 tektonikus geomorfológia 39, tektonikus-klimatikus körzetek 388 tektonikus kúszás 65, 71

9 440 TÁRGYMUTATÓ teleszeizmikus hullám 271 telér, teleptelér 82, 117 tenger alatti kanyon 293 tepui 53 teraszgyûrûs kráter l. peremi kráter tereplépcsõ 53 terra ( felföld ) 322 termálforrás 129 termális erózió 315 termoklasztikus aprózódás 18 tesszera tidal bore l. dagályhullám tidal creek l. árapálycsatorna tidal flat l. árapálysíkság típusos lösz 55 tomboló 289 topple l. leválás tor l. gránitkõhalom torlóár (surge) 107, 113 torlóhullám torta l. lávalepény többgyûrûs (körkörös) medence 335 tönkfelszín 365, tönklépcsõ 365 töréslépcsõ 69, 72 törésöv 65 törmelék (a talajmechanikában) 161 törmelékcirkuláció 344 törmelékcsúszás (debris slide) 171 törmelékfolyás 188 törmelékhalmaz 189 törmelékkúp, -lejtõ 185, 189 törmeléklavina (debris avalanche) transzfer törések 64 transzform vetõ transzkurrens vetõ transzláció 170 transzpresszió 62 transztenzió 62 tranziens jelenségek 329 tranziens (átmeneti) kráter 332 trapp (platóbazalt) trópusi tönkösödés tufagyûrû 111 tufakúp 111 turbidity current l. zagyár tumulus l. lávatorlasz turzásgát l. rekesztõturzás turzásháromszög 289, 300 turzáskampó 288 turzáskapu 288 tuya l. táblavulkán ugráltatás , ultrapliniusi kitörés ultrasurtsey-típus 107 uszálybucka , 356 ütközési küszöb 214 vakár 273 val perché 74 vasalótalp l. fazetta vasque l. madáritató vádi 222 vándordûne városgeomorfológia 413 VEI l. explóziós index ventifact l. sarkos kavics Vezúv-kitörés vihardagály 274 világos lerakódások 347 viszkózus ernyedés (relaxáció) 319, visszaáramlás (backwash) visszaverõdés (reflexió) 269 vízátvezetés vízhálózattípusok vízkiszökési szerkezetek 82 Vordüne l. parti dûne völgyzáró hát (shutter ridge) 70 vörös formáció 30 Vulcano-kitörés , 131 vulkánegyüttes 114 vulkánrom, -roncs, -maradék, -csonk 125 vulnerability l. sérülékenység water gap l. keresztvölgy watt 290 Wellenauflauf l. kifutó hullám wind gap l. száraz keresztvölgy zagyár (turbidity current) 182, Zurückverlegung l. párhuzamos lejtõhátrálás zsugorodási határ 155

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Belső energiaforrások a felszínfejlődéshez (és becsapódások) időbeli jellemzők térbeli eloszlás differenciáció

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09.

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09. Vulkanológia Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: Harangi Szabolcs: oktatási segédanyagok saját kutatási anyagok

Részletesebben

AP 091301 term_fo term_foŵldrajz.indd 1 ldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM 12/5/08 11:01:52 AM

AP 091301 term_fo term_foŵldrajz.indd 1 ldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM 12/5/08 11:01:52 AM AP 091301 term_foŵldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM E H 43. ábra A földrengés fészke (hipocentrum [H]) és központja (epicentrum [E]) Földrengések A rengések a mélyben születnek, de a felszínen pusztítanak.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Tektonika és vulkanizmus a Marson ELTE TTK, Marskutatás speciális kollégium

Tektonika és vulkanizmus a Marson ELTE TTK, Marskutatás speciális kollégium Tektonika és vulkanizmus a Marson ELTE TTK, Marskutatás speciális kollégium Kereszturi Ákos Collegium Budapest, ELTE Planetológiai Műhely, Magyar Csillagászati Egyesület kru@mcse.hu Belső szerkezet 30-100

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás)

Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás) Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás) A Naprendszer földrajza és geológiája kurzus ELTE TTK, 2012.05.15. Fejlődést befolyásoló általános tényezők

Részletesebben

A lemeztektonika elmélete

A lemeztektonika elmélete (Tanulságos tudománytörténeti sztori!) A lemeztektonika elmélete XIX. században statikus Föld kép alig változó földfelszín nehezen magyarázhatók a geológia nagy-jelenségei 1912 Wegener elmélete: a világrészek

Részletesebben

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz,

Részletesebben

GEOMORFOLÓGIAI FOGALOMGYŐJTEMÉNY

GEOMORFOLÓGIAI FOGALOMGYŐJTEMÉNY II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Gönczy Sándor Szalai Katalin GEOMORFOLÓGIAI FOGALOMGYŐJTEMÉNY Oktatási segédanyag a földrajz szakos hallgatók számára

Részletesebben

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos FOGALMAK Geoszférák gravitációs anomália: mágneses elhajlás (deklináció): rengéshullám: földkéreg: szárazföldi kőzetlemez: óceáni kőzetlemez: földköpeny: földmag: kőzetburok (litoszféra): a számított gravitációs

Részletesebben

Dunántúli-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-középhegység Határai NY: a Keszthelyi-hegységet árkos süllyedékek választják el a Zalai-dombságtól. ÉNY: a Bakonyhoz tartozó, 5 10 km széles hegységelőtéri hordalékkúpsorokkal, hegylábfelszínekkel,

Részletesebben

Digitális domborzatmodell alkalmazása geomorfológiai vizsgálatokban a Velencei-hegység területén

Digitális domborzatmodell alkalmazása geomorfológiai vizsgálatokban a Velencei-hegység területén Földrajzi Értesítő 2001. L. évf. 1 4. füzet, pp. 73 84. Digitális domborzatmodell alkalmazása geomorfológiai vizsgálatokban a Velencei-hegység területén CSUTÁK MÁTÉ 1 BÓDIS KATALIN 2 Abstract Application

Részletesebben

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében Juhász Ágoston tudományos

Részletesebben

TANMENET Földrajz 9. osztály

TANMENET Földrajz 9. osztály TANMENET Földrajz 9. osztály 2012-2013-as tanév Miskolci Magister Gimnázium 1 Új anyag feldolgozására: 60 óra Összefoglalásra: 9 óra Ellenőrzésre, helyi adottságokra: 5 óra Összesen: 74 óra HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN

Részletesebben

A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó?

A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó? A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó? Kereszturi Ákos MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Asztrofizikai és Geokémiai Laboratórium

Részletesebben

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

FÓLIA HISTORICO- NATURALIA MUSEI MATRAENSIS (SUPPLEMENTUM I.) SAR-HEGY TANULMÁNYOK

FÓLIA HISTORICO- NATURALIA MUSEI MATRAENSIS (SUPPLEMENTUM I.) SAR-HEGY TANULMÁNYOK FÓLIA HISTORICO- NATURALIA MUSEI MATRAENSIS (SUPPLEMENTUM I.) SAR-HEGY TANULMÁNYOK 1985 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS ( SUPPLEMENTUM I. ) SAR-HEGY TANULMÁNYOK 1985 Szerkesztő: VARGA ANDRÁS

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

A TAPOLCAI-MEDENCE TANÚHEGYEINEK GEOMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL

A TAPOLCAI-MEDENCE TANÚHEGYEINEK GEOMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL A TAPOLCAI-MEDENCE TANÚHEGYEINEK GEOMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL SZAKDOLGOZAT A FÖLDTUDOMÁNY ALAPSZAK GEOGRÁFUS SZAKIRÁNYÁN KAPRONCAI MELINDA Témavezet: Dr. Karátson Dávid

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM FÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY 2013-2014

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM FÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY 2013-2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM FÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY 2013-2014 1 Új anyag feldolgozására: 60 óra Összefoglalásra: 8 óra Ellenőrzésre : 6 óra Összesen: 74 óra HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN 1. óra A Föld a világegyetemben

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

Dunántúli középhegység. (3 középtáj, többféle dombsági és khg-i tájtípus)

Dunántúli középhegység. (3 középtáj, többféle dombsági és khg-i tájtípus) Dunántúli középhegység (3 középtáj, többféle dombsági és khg-i tájtípus) Uralkodóan karbonátos kőzetű alacsony középhegységek és hegységbeli, hegységelőtéri dombságaik BAKONY-VIDÉK Keszthelyi-hegység (Tátika-csoport,

Részletesebben

Földrajztanár Szakterületi ismeretek:

Földrajztanár Szakterületi ismeretek: Földrajztanár A szakképzettség oklevélben szereplő, magyar nyelvű megjelölése: okleveles földrajztanár; angol nyelvű megjelölése: teacher of geography. A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú

Részletesebben

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék, Eger OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Dobos

Részletesebben

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév A Nyugat-magyarországi peremvidék Enyhén-erősebben metamorfizálódottkőzetekből

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET VÁZLATOK XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET A valós forró éghajlati övezet az északi és déli szélesség 30 o -a között helyezkedik el. - az évi középhőmérséklet mindenütt meghaladja

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A Nyugat-Mecsek és környezete tektonikus geomorfológiai elemzése

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A Nyugat-Mecsek és környezete tektonikus geomorfológiai elemzése PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Természeti földrajz és földtan Doktori Program A Nyugat-Mecsek és környezete tektonikus geomorfológiai elemzése Doktori értekezés Készítette: Sebe Krisztina

Részletesebben

Geomorfológiai térképezés

Geomorfológiai térképezés Geomorfológiai térképezés Dr. Varga, Gábor, PTE TTK Földrajzi Intézet Természetföldrajz és Geoinformatika Tanszék Dr. Fábián, Szabolcs Ákos, PTE TTK Földrajzi Intézet Természetföldrajz

Részletesebben

3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak 3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak TÉMAKÖR 1. Térképészet a térképi ábrázolás tevékenységek a térképen és a térképpel az űrtérképezés Az 1. témakörhöz tartozó egyedi

Részletesebben

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 A KARSZTBAUXITOK JELENTŐSÉGE A PALEODOMBORZATI ÉS PALEOGEODINAMIKAI REKONSTRUKCIÓBAN Mindszenty Andrea (ELTE) valamint: D Argenio,B., Carannante, G., Simone,L., Di Stefano,P.,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. Calcutta / Kalkutta

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; Telefon: 381-2107 Fax: 381-2108 Szakmai beszámoló

Részletesebben

Változatos (felosztása is ), átmeneti

Változatos (felosztása is ), átmeneti Dunántúli dombság Változatos (felosztása is ), átmeneti Talajkörzetek alapján elkülönített tájtípusok 1 részben szubmediterrán hatás alatt álló, zárt erdejű, erdőgazdasági, bányászati és idegenforgalmi

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

Földön innen Földön túl

Földön innen Földön túl foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 1 Lovizer Ferencné Földön innen Földön túl ok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 2 A Föld

Részletesebben

Marsi felszínalaktan

Marsi felszínalaktan EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZ TANSZÉKCSOPORT Természetföldrajzi Tanszék Kereszturi Ákos Sik András Marsi felszínalaktan A víz és a szél felszínformáló munkája Tudományos diákköri dolgozat (Csillagászat

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 201-213. FELSZÍNFORMÁK ÉS BARLANGOK AZ ÉSZAK-NIGÉRIAI GRÁNITOKBAN SZENTES GYÖRGY

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 201-213. FELSZÍNFORMÁK ÉS BARLANGOK AZ ÉSZAK-NIGÉRIAI GRÁNITOKBAN SZENTES GYÖRGY KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 201-213. FELSZÍNFORMÁK ÉS BARLANGOK AZ ÉSZAK-NIGÉRIAI GRÁNITOKBAN SZENTES GYÖRGY Alte Frankfurter Str. 22b, 61118 Bad Vilbel, Germany szentesg@aol.com Abstract:

Részletesebben

AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA EGY BÜKKALJAI MINTATERÜLET ALAPJÁN. Dobos Anna 1.

AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA EGY BÜKKALJAI MINTATERÜLET ALAPJÁN. Dobos Anna 1. AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA EGY BÜKKALJAI MINTATERÜLET ALAPJÁN Dobos Anna 1 Bevezetés A Környezetvédelmi Világszervezet (IUCN) 1993-ban, a Genfi Konferencián,

Részletesebben

Extraterresztikus testek Meteorit Primitív meteoritok Differenciált meteoritok Kondritok CAI CI kondritok Kondrumok Akondritok Kő-vasmeteorit

Extraterresztikus testek Meteorit Primitív meteoritok Differenciált meteoritok Kondritok CAI CI kondritok Kondrumok Akondritok Kő-vasmeteorit Extraterresztikus testek Meteorit: Földön kívüli ( extraterresztikus ) anyagból származó szilárd kőzettest, ami behatol a Föld légkörébe és a földfelszínbe csapódik. Primitív meteoritok: olyan meteoritok,

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

2011. Március 26. Raisz Péter

2011. Március 26. Raisz Péter Általános földtan 2011. Március 26. Raisz Péter Tartalom Ásvány, kőzet fogalma A Föld szerkezeti felépítés (övezetek, elemek) Lemeztektonika fogalma, kőzetlemezek mozgása Hegységképződés Külső felszínformálás

Részletesebben

Elektromágneses módszer (magnetotellurika), impedancia tenzor: A felszínen mért elektromos (E) és mágneses (H) térkomponensek kapcsolata.

Elektromágneses módszer (magnetotellurika), impedancia tenzor: A felszínen mért elektromos (E) és mágneses (H) térkomponensek kapcsolata. Page 2 Elektromágneses módszer (magnetotellurika), impedancia tenzor: E x Z xxzxy Hx E y Z yxzyy Hy Z Z Z xx yx Zxy Z yy A mérés sematikus ábrája A felszínen mért elektromos (E) és mágneses (H) térkomponensek

Részletesebben

FELSZÍNI FORMAKINCS ÉS RECENS TÖRMELÉKKÉPZŐDÉS RIOLITTUFA FELSZÍNEN. Dobos Anna

FELSZÍNI FORMAKINCS ÉS RECENS TÖRMELÉKKÉPZŐDÉS RIOLITTUFA FELSZÍNEN. Dobos Anna FELSZÍNI FORMAKINCS ÉS RECENS TÖRMELÉKKÉPZŐDÉS RIOLITTUFA FELSZÍNEN Abstract Dobos Anna Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék The study area, the Hegyes-kő hill is situated 10 kilometers

Részletesebben

Vulkanizmus utáni felszínalakulás Leányfalu környékén (Visegrádi-hegység)

Vulkanizmus utáni felszínalakulás Leányfalu környékén (Visegrádi-hegység) A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 261 Vulkanizmus utáni felszínalakulás Leányfalu környékén (Visegrádi-hegység) Geomorphic evolution of the Leányfalu area, after the Miocene volcanism

Részletesebben

Üledékképződés az óceánokban

Üledékképződés az óceánokban Üledékképződés az óceánokban ma és a földtörténeti múltban 180 Mév Haas János Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óceáni üledékek kutatásának története Glomar Challenger kutatóhajó 170 ezer m fúrás 97 ezer

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2015. április 8-9. A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata Bodor Petra 1, Erőss Anita 1, Mádlné Szőnyi Judit 1, Kovács

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Két lábbal a földön. A talaj környezeti funkciói, helye a bioszférában. Dr. KOÓS Sándor. Két lábbal a földön

Két lábbal a földön. A talaj környezeti funkciói, helye a bioszférában. Dr. KOÓS Sándor. Két lábbal a földön Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Két lábbal a földön A talaj környezeti funkciói, helye a bioszférában Dr. KOÓS Sándor Föld Napja a REX Állatszigeten

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS BALATONBOGLÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS BALATONBOGLÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS BALATONBOGLÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Balaton területrendezési terve az általános érvényű előírásoknak és a szakági jogszabályoknak megfelelve az övezeteket részletező térképmellékleteken

Részletesebben

TERMÉSZETI KÖRNYEZET

TERMÉSZETI KÖRNYEZET TERMÉSZETI KÖRNYEZET Geofizika Geodinamika A lemeztektonikai elmélet egyik legfontosabb hazai alkalmazása volt a Pannon (Kárpát)-medence kialakulásának magyarázata. Eszerint a medence az alpi orogénen

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Javaslat magyar bolygótudományi. létrehozására*

Javaslat magyar bolygótudományi. létrehozására* Javaslat magyar bolygótudományi szaknyelvi norma létrehozására* Hargitai Henrik Kereszturi Ákos ELTE TTK Természetföldrajz Tanszék Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Ûrkutató Csoport, Planetológiai Kör Bevezetés

Részletesebben

A földrajzi tájak bemutatása

A földrajzi tájak bemutatása A földrajzi tájak bemutatása A tájcsoportok jellemzésének szempontjai: A tájak földrajzi elhelyezkedése A tájak geológiája, kőzetei, felszíni formái, makro- és mezoklimatikus viszonyai, hidrológiai viszonyai,

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

Földtani alapismeretek I.

Földtani alapismeretek I. Földtani alapismeretek I. A Föld felépítése és anyagai A Föld felépítése A Föld folyamatai Atmoszféra KÜLSŐ GEOSZFÉRÁK ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA SZTRATOSZFÉRA IONOSZFÉRA TERMOSZFÉRA EXOSZFÉRA HIDROSZFÉRA

Részletesebben

Magyarország földana és természeti földrajza

Magyarország földana és természeti földrajza Magyarország földana és természeti földrajza Dávid János főiskolai docens Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakmódszertani Tanszék Új tanulmányi épület 126-os szoba, 82/505-844 titkárság: 127-es szoba,

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

4. előadás Vulkáni hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék

4. előadás Vulkáni hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék Nyersanyagok és energiaforrások Földtudományi BSc kurzus 4. előadás Vulkáni hidrotermális rendszerek ásványi nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék Hidrotermális rendszerek Egy

Részletesebben

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából Dr SZABÓ Imre SZABÓ Attila GEOSZABÓ Bt IMRE Sándor TRELLEBORG Kft XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- visszahúzódását követően. Kovács István Péter

Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- visszahúzódását követően. Kovács István Péter Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- Mecsek déli előterében, a Pannonbeltó visszahúzódását követően Kovács István Péter 2015 MODERN GEOGRÁFIA SOROZAT 2015/1. A PTE TTK Földtudományok

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK HELYI TANTERV FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK A kiemelt képzés céljai nem különböznek a földünk és környezetünk műveltségi terület általános céljaitól. Különösen fontos feladatnak tekinti

Részletesebben

VESZÉLYES LÉGKÖRI JELENSÉGEK KÜLÖNBÖZŐ METEOROLÓGIAI SKÁLÁKON TASNÁDI PÉTER ÉS FEJŐS ÁDÁM ELTE TTK METEOROLÓGIA TANSZÉK 2013

VESZÉLYES LÉGKÖRI JELENSÉGEK KÜLÖNBÖZŐ METEOROLÓGIAI SKÁLÁKON TASNÁDI PÉTER ÉS FEJŐS ÁDÁM ELTE TTK METEOROLÓGIA TANSZÉK 2013 VESZÉLYES LÉGKÖRI JELENSÉGEK KÜLÖNBÖZŐ METEOROLÓGIAI SKÁLÁKON TASNÁDI PÉTER ÉS FEJŐS ÁDÁM ELTE TTK METEOROLÓGIA TANSZÉK 2013 VÁZLAT Veszélyes és extrém jelenségek A veszélyes definíciója Az extrém és ritka

Részletesebben

Ez további 5 nk-nak megfelelő mész feloldására elegendő keveredési vonal

Ez további 5 nk-nak megfelelő mész feloldására elegendő keveredési vonal BARLANGFÖLDTAN Főbb érintett témakörök A víz útja a karsztban A korrózió, különös tekintettel a keveredési korrózió jelentősége a karsztok fejlődésében A karsztok k tipizálása, A és B típusú karsztok k

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

137. évfolyam, 1. szám

137. évfolyam, 1. szám 137. évfolyam, 1. szám 2013 Földrajzi Közlemények A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata Geographical Review Geographische Mitteilungen Bulletin Géographique Bollettino Geografico Географические

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

Recens karsztosodás Magyarországon

Recens karsztosodás Magyarországon A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Recens karsztosodás Magyarországon Veress Márton egyetemi tanár, dékán NYME Természettudományi Kar vmarton@ttk.nyme.hu A tanulmány

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

19. VÁLTOZAT A B C D A B C D

19. VÁLTOZAT A B C D A B C D 9. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki, melyik jellemző nem igaz Ukrajna közlekedés-földrajzi elhelyezkedésére: A Ukrajna területén tranzitútvonalak haladnak át B komp közlekedik Illicsivszk

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Sugárvédelmi Nívódíj pályázat A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Manga László 1, Nagy Gábor 2 1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks 2 SOMOS Környezetvédelmi

Részletesebben

Beszámoló dolgozat. Játszópatak. Márton László Attila belsõépítész. 2. év - 2004

Beszámoló dolgozat. Játszópatak. Márton László Attila belsõépítész. 2. év - 2004 MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 2005. JANUÁR 8. Beszámoló dolgozat Játszópatak belsõépítész 2. év - 2004 5 2003 Beszámoló dolgozat JÁTSZÓPATAK TERVEZÉSE Az idei programban leírtakkal ellentétben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100 MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE 1:500000 méretarányú országos gravitációs térképet először Szabó Zoltán készített 1978-ban, majd Szabó Zoltán és Sárhidai Attila 1984-ben. 1996-ban Kovácsvölgyi

Részletesebben