Tárgymutató. ágas (dendrites) vízhálózat áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgymutató. ágas (dendrites) vízhálózat 82 83 áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265"

Átírás

1 Tárgymutató aa-láva (blokk, táblás vagy rögös láva) abráziós barlang, fülke 284 abráziós ciklus 366 abráziós l. hullámveréses part abráziós partfal (kliff) 283, 300 abráziós színlõ (platform) , 300 abráziós torony (stack) 285 adhéziós fodrok 213 aerodinamikai emelõ hatás 213 aerodinamikus fodrok 230 akkréciós lapilli 132 akkumulációs homokmezõ 248 aklinális domborzat 67 alábukási (szubdukciós) öv 96, alcôves 53 alkalmazott geomorfológia 401 alterit 46 alveola 21, 50 annulusz (körsánc) 317, 320 anteklízis 74 antiklinális l. redõboltozat antiklinálisvölgy 74 antropikus (antropogén) hatás 397 antropocén 395 antropogén geomorfológia 397, 401 anyakõzet 16 Appalache-domborzat 73 arachnoid 315, 321 areális l. felületi vulkánosság arenit (arène) 44 arid ciklus 366 ariditási index arroyo 222 aszeizmikus kúszás l. tektonikus kúszás aszeizmikus (rengésmentes) hátság 293 atoll (korallgyûrû) Atterberg-féle határok Aufprallbrecher l. torlóhullám ágas (dendrites) vízhálózat áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265 árapály-öv 274 árapálysíkság áramlási félhold l. karéjbucka árok 65 árokrendszer átbukó hullám áthalmozott lösz 55 áthelyezõdési öv 332 átöröklött formák 38 backshore l. part mögötti öv backwash l. visszaáramlás backwearing l. párhuzamos lejtõhátrálás badland (felárkolt föld) 126 bajada 70, 382 balka 58 ballisztikus l. becsapódási fodrok barkán 357 barrankó barre l. sziklataraj Basin and Range province 77 bazaltorgonák l. oszlopos elválás bálnahátszikla 224 bárikus széltörvény 207 beach drift l. parti anyagsodródás beach rock l. parti konglomerátum becsapódási (ballisztikus) fodrok 228 belsõ hullámok 265 bifurkáló szélbarázdák 225 bigenetikus felszínfejlõdés 363 biokémiai ciklus 16 blokk l. rög blokkcsuszamlás (block slide) 170, 184, 344 blokkláva l. aa-láva bodden 280 bog burst l. lápkitörés bolson 382 bolygócsíra, bolygókezdemény 308 bolygótest 307 bornhardt l. szikladóm borvíz l. savanyúvíz Brandungsgassen, Brandungspfeiler 285 breccsalencse 337 butte l. tanúhegy

2 TÁRGYMUTATÓ 433 castle coppies l. sziklatorony catena l. kráterlánc celeritás 264 centrális hasadék 117 centripetális vízhálózat centrolabiális vulkán 117 chott (sott) 225 ciklon 353 combe l. sziklataraj continental rise l. kontinentális lábazat corestones l. magkövek cunami 265, , 297 csepperózió 348 csevice l. savanyúvíz csuszamlásgát 188, 190 csuszamlásnyelv, -halmaz 187 csuszamlásveszély , 400, csúszás 158, csúszási tükör 187 csúszópálya dagadókúp l. Pelée-dóm dagályhullám 274 dagálymagasság 274 dalmát típusú part 281 dambó 32 debris avalanche l. törmeléklavina debris slide l. törmelékcsúszás defláció 247, 355 deflációs lapos 247 deflációs medence deflected stream l. eltérített vízfolyás dekompressziós lökéshullám 332 deltatorkolat 346 dendrites l. ágas vízhálózat denudáció 373 derázió (lejtõmarás) 177, 189 derékszögû vízhálózat desert pavement l. maradéktakaró detrúzió 218 diagnosztikus tulajdonságok 377, 383 diatréma 112 differenciális erózió l. szelektív erózió differenciált elemzés 370 dinamikus egyensúly 85 dinamikus geomorfológia 385 dinamikus metastabilis egyensúly 386 diszkordáns felszínformák 42 disszipatív l. kis energiájú part 281 disszipatív rendszer 263 domborzatfordulat (geomorfológiai inverzió) 74, domborzatminõsítés 400 doppelte Einebnungsfläche l. kettõs elegyengetett felszín downwearing 372, 379 draa Dreikanter l. sarkos kavics duzzasztógát 426 dûnék dyke, dike l. telér earthflow 181 echódûne edafikus sivatag 201 efemer vízfolyás 201 effláció 217 effluxió 217 effúzió l. kiömlés egyenletes csúcsmagasság 373 egyszerû (gödör-)kráter 334 egyszerû kúp 112 elegyengetett felszín 367 elfolyósodás (likvefakció) 82, , 180 elgátolásos tó 190 elsivatagosodás (dezertifikáció) 203, 256 elsõdleges dûne 250 elsõdleges tönk (Primärrumpf) eltérített vízfolyás 85 elvetett vízfolyás 85 emelés 158, , environmental impact assessment l. környezeti hatások felmérése environmental management l. környezetgazdálkodás eolianit 213 eolikus folyamatok 199 epirogenezis 63 erg 226 eróziós-deráziós formák 189 eróziós l. elegyengetett felszín eusztatikus szintváltozások 66 exfoliáció l. hagymahéjas elválás exhaláció explózió l. robbanásos mûködés explóziós index (VEI) extraterresztrális sivatagok 206 extrúzió 217 éles kavics 219 érzékenység 388 fagy okozta aprózódás 20, 341 fagysivatag 201 fajlagos felület 19 fakula 336, 348 fall l. hullás fallal övezett síkság 334

3 434 TÁRGYMUTATÓ fantomkráter 338 fault scarp l. töréslépcsõ fazetta (vasalótalp) 69, 71, fekete füstölõk 295, 315 felnyomódásos szerkezet (push-up structures) felszínstabilitás 422 felszínsüllyedés felszín-újraképzõdés 313, 315, 323 felületi (areális) vulkánosság 117 fenékáramlás (soog) 277 feszültségterek fire fountain l. lávaszökõkút flank ridge l. peremi hát flatiron l. fazetta flexúra 65 flow slide l. földfolyásos csuszamlás fluidális l. folyási küszöb flumina 348 folyás 158, , folyási határ 155 folyási (fludiális) küszöb folyórehabilitáció 423 folyóvízi ciklus 366 folytonos törmelékterítõ 337 fonatos láva l. pahoehoe-láva formanemzedékek l. reliefgenerációk formatív események 388 forró foltok (hot spots) 98, 132 föld (a talajmechanikában) 163 földcsuszamlás , , földfolyásos csuszamlás 173 földnyelv (Nehrung) földpiramis 54 földtudományi természetvédelem 420 förde 280 föveny l. szegélyturzás freak waves l. rogue waves freatomagmás vulkánosság , , 132 freatopliniusi mûködés 108 free face l. sziklafal fröccskúp, -sánc 120 fumarola Fußfläche l. hegylábfelszín függõdûne Galapagosi-pajzsok 119 garat 185 garmada gázkitörések gejzír 129, geokémiai mélymállás 16, 44 geomorfológiai inverzió l. domborzatfordulat geomorfológiai szint 383 geomorfológiai veszélyforrások 399, geosztrofikus szél ghourd (csillagbucka) 240 glaciális ciklus 366 glacis glintlépcsõ 68 gombaszikla 54, 225 gödörkráter l. egyszerû kráter görbültség graben l. árok gradiens szél granule ripples l. megafodrok grara, graret gravitációs hullámok 265 gránitkõhalom (tor) 22, 48, 91 gránitmurva l. arenit grus l. arenit guyot 294 gyapjúzsákok l. gránitkõhalom gyûrûs vízhálózat gyûrûsánc 337 Haff l. lagúna hagymahéjas elválás (exfoliáció) 22, 90 halmazos csuszamlás 173 haloplanáció 383 haló 356 halpikkely-buckák (aklé-dûnemezõ) 239 hammada hasadékvölgy 291, 295 hasadékvulkán 117, 323 hasábos csuszamlás (slab slide) 170 Hawaii-kitörés 105, 131 Hawaii-pajzsok 119 haystack l. szénaboglya hábub 212 hálószerû (kazettás) dûnék 357 hálózatos csatorna 346 hegycsuszamlás 172, 184, 344 hegylábfelszín(-képõdés) hegyláblépcsõ (Piedmonttreppe) 372 hegyomlás 167, hepe 187 hepetó hideg lösz 55 hideg sivatag 201, 204 hidratáció 21, 25 26, 342 hidroklasztikus aprózódás 18 hidrolízis hiperkoncentrált folyás hogback l. rétegborda homokfolyás 182 homoklepel 248, 356 homoktakaró 227

4 TÁRGYMUTATÓ 435 homokutánpótlás homokverés 218, 252 homokvulkán 82 hordalékfogó (sabo-)gátak 185 horgas vazhálózat hornito 120 horszt l. sasbérc hosszú periódusú hullámok 265 hot spots l. forró foltok hó- és jégsivatag 201, 204 hullámbázis 266 hullámelhajlás (diffrakció) 269 hullámfodrok hullámmorajlás öve 271 hullámtörés (refrakció) 270 hullámtörés öve hullámveréses (abráziós) part hullás (fall) hupa 187 igazodás (adjustment) 387 impakt breccsa 333 impakt kráter impaktit 333 inaktív dûnemezõ 357 inflexiós (átfordulási) sáv 145 ingókõ 22, 225 ingressziós part l. süllyedõ part inkongruens oldódás 22 inszoláció 341 interlocking friction 153 intertidális öv l. árapályöv ionpotenciál 26 iszapcsúszás (mudslide) 171, 182 iszapfolyás l. sárfolyás iszapsíkság (marshföld) 290 iszapvulkán 82, 129 Izlandi-pajzsok 119 izosztázia 62 63, 318 izzófelhõ (nuée ardente) 109 íves chasma 318 íves törés 316 ívmögötti medence 297 jardang 127, 226, 355 jeges törmelékburok jet 332, 337 jégburok 348 jégkéreg 349 jégvulkanizmus , Jura-domborzat 73 juvenilis (fiatal) állapot jüan kakasfarok felhõ (cock s tail plume) 107 kaldera , 327 kaléma l. lógó kannelúra 49, 54 kapilláris hullámok 265 kapilláris kohézió 154 kaptárkõ 127 karbonátparadoxon 342 karéjbucka 243, 245, 357 karéjos (rotációs) csuszamlás l. suvadás karsztos ciklus 366 kazettás l. hálószerû dûne káoszterületek 315, 351 kárenyhítés (mitigation) 409 kerekasztal meza 355 keresztirányú hát (pressure ridge) 188 keresztvölgy 84 kettõs elegyengetett felszín kettõs gerincek 315, 323, 342 kettõs kráterek 336 kevír (kavír) 225 képlékenylemez-tektonika képlékenységi (plasztikussági) index 156 kéreg talajon 253 kéregtömbök kiemelése 316 khabra 225 kialudt vulkán 116 kicsapódó hullám kiegyenesedõ part 278, 282 kiemelkedõ part 281 kifutó hullám , 271 kimart területek 351 kimozdíthatóság elve 144 kiömlés (effúzió) 105, 107, 117 kis energiájú part 281 kivésett elegyengetett felszín (etchplain) kliff l. abráziós partfal klímamorfológiai övek kockázat-felmérés (risk assessment) 408 kockázatkezelés 415 kollúvium 143 komplex kráterek 334 kompressziós l. összenyomó lökéshullám kongruens oldódás 24 konkordáns felszínformák 42 konstruktív földrajz 402 kontinentális lábazat (continental rise) 293 kontinuum-törvény 137, 162 konvergencia 384 korallgyûrû l. atoll korona 315, korrelatív üledékek kozmikus kõrakás 341, 344 kozmogén izotópok 92

5 436 TÁRGYMUTATÓ köpenycsuszamlás 172, 344 körkörös l. többgyûrûs medence környezetgazdálkodás 404, 425 környezeti l. alkalmazott geomorfológia környezeti hatások felmérése 419 körsánc l. annulus kötélláva l. pahoehoe-láva központi csúcs 332 központi csúcsos kráter 334 központi gödrös kráter 334 központi gyûrûs kráter 334 központos (centrális) vulkán , kõbörc (monadnock) 365 kõerdõ 53 kõlavina 167, 182, 343 kõomlás 167 kõ-, kavicssivatag 354 kõzet (a talajmechanikában) 161 kõzetelõkészítés 31 kõzetmorfológia 28, kõzetterhelés l. rétegnyomás-csökkenés kõzettömb-csuszamlás (rock slide) , kraton 75 kráterlánc (catena) 336 krátermezõ 336 krátersánc 332 kriovulkanizmus l. jégvulkanizmus kriptodóm 121 kritikus nyírási sebesség 214 kueszta l. réteglépcsõ kúszás , , 343 kürtõ 103 kürtõkitöltés (neck) 126 küszöbértékek 86 labiális vulkán l. hasadékvulkán lacus ( tó ) 348 lagúna lahar 113, Land/Ocean Interaction Zone (LOICZ) projekt 262 landslide 169 lateral spreading l. szétterjedés laterit 44 latoszol 30 lánchegység 75, 316 lápkitörés (bog burst) 183 lávaalagút 120 lávacsatorna lávacseppkõ 120 lávadelta 120 lávadóm , 121, 324 lávadugó 121 lávagát 119 lávalepény (torta) 121 láva öntõforma 120 lávaránc 120 lávaszökõkút 105 lávatakaró 328 lávatajtéktû 120 lávatorlasz (tumulus) 120 lávatû 121 lebenyes kráter 351 lejtõcsuszamlás 172 lejtõmagasság 151 lejtõtörmelék leválás (topple) Lewis-féle modell 307 lépcsõvidék 69 liang 59 likvefakció l. elfolyósodás limán 281 lineáris vulkán l. hasadékvulkán lineáris képzõdmények 341 litofid kövek l. parti konglomerátum litosztatikus nyomás 61 longshore current l. part elõtti áramlás lógó (kaléma) 265 löszalagút, -híd, -kút 57 löszcirkusz, -torony, -piramis 58 löszdolina 58 löszmélyút 57 löszszakadék, -szurdok 58 lösszerû üledékek 57 lugasos vízhálózat maar , 112 madáritató 49 magkövek 46 magmakamra 103, 113 makatea 299 makrotidális part 274 makula 315, 336 mao 59 mangrove-part 290 mar de morros 47 mare ( tenger ) , 322, 327, 334 maradékgerinc , 355 maradéktakaró marschföld, marshföld l. iszapsíkság mart formák l. derázió mascon 319 maturus (érett) állapot málladéktakaró 16, 340, mállási front 46 mállási kérgek 31 másodlagos kráterek 336 medence (planitia) 334

6 TÁRGYMUTATÓ 437 megabarkánok 234 megablokkok 337 megadûne 246 megafodrok (granule ripples) megaoutflow 347 megaregolit 340 megszakított ciklus 365 meias laranjas 47 meleg lösz 55 meteorikus bombázás 340 meteorit meza 68, 224, 376 mezotidális part 275 méhsejtszerkezet 21 mélytengeri árok mélytengeri dombság 293 mélytengeri síkság 293 mélytengeri vályú (oceanic trough) 293 mérnökgeomorfológia 400 mikrotidális part 275 mitigation l. kárenyhítés moberg l. táblavulkán mofetta 128 monadnock l. kõbörc monitorozás 410 monogenetikus felszínfejlõdés 363 monoklinális domborzat 69 mont dérivé 74 morfodinamikai mutató 282, 287 morfotektonika l. tektonikus geomorfológia mudflow l. sárfolyás mudslide l. iszapcsúszás mulcsozás 253 mure 181 murvafodrok l. megafodrok mûködõ vulkánok , 116, nagy energiájú (reflektív) part 281 natural arch l. sziklaív nebkha 243, 245 neck l. kürtõkitöltés Nehrung l. földnyelv neogeomorfológia 397 nivációs gerincek 186 nova 315, 321 nuée ardente l. izzófelhõ nyomásgerinc nyomáskúp 333 nyugalmi rézsûszög 151, 153 oceanic trench l. mélytengeri árok oceanic trough l. mélytengeri vályú offset stream l. elvetett vízfolyás ogiva l. nyomásgerinc oldalbucka oldalgerinc 120 oldalkürtõ 116 oldódás 342 omlás 343 orbitoidális pálya 266 orogenezis 63 orogén öv 75 ortoklinális völgyek és gerincek 51 oszlopos (sokszöges) elválás 122 ovoid alakzatok 318 ovrág 58 oxidáció 342 óceánaljzat óceánközépi hátság 291, 295, 297 óriásbarázdák (graret) öbölzugturzás 288 örökségvédelem 421 összefogazódá 153 összenyomó (kompressziós) lökéshullám 332 összetett vulkán 114 pahoehoe-láva (fonatos vagy kötélláva) pajzsvulkán palacsintavulkán 324, 327 paleoszol 57 palimpszeszt 37, 335 pan panplain 366 parabolabucka parazitakúp, -kürtõ 103, 116 part elõtti áramlás (longshore current) part elõtti öv part elõtti zátony (longshore bar) part mögötti öv 271 parti anyagsodródás (beach drift) 277 parti dûne 251 parti karéjok (beach cusps) parti konglomerátum 300 parti kúp 120 parti szél 353 partomlás partvidék partvonal 261 patera párhuzamos lejtõhátrálás , 384 párhuzamos redõzet 316 párhuzamos vízhálózat párkány 316 párnaláva pediment

7 438 TÁRGYMUTATÓ pedimentáció l. hegylábfelszín-képzõdés pediplanáció, pediplén 376 Pelée-dóm (dagadókúp) 121 penepalimpszeszt 336 peneplén l. tönkfelszín peremi hát (flank ridge) peremi jégár 350 peremi kráter 334 periglaciális ciklus 366 Piedmonttreppe l. hegyláblépcsõ pikkely 65 pillow lava l. párnaláva pinacle l. sziklatû planációs l. elegyengetett felszín planetológiai fejlettségi fok planetozimál l. bolygócsíra planéz l. fazetta planitia l. medence plasztikus l. sodrási határ plasztikussági l. képlékenységi index plató 224 platóbazalt l. trapp platóperem 67 playa 225 pliniusi kitörés 106 plunging breaker l. átbukó hullám poláris jégsapka policiklusos felszín 365 poligenetikus felszín 383 poligonális szerkezet 351 porlavina 343 porördög 212, 354 pórusvíznyomás portakaró porvihar 353 pressure ridge l. keresztirányú hát process response 388 progresszív kúszás 176 pszeudokráter 327 pszeudotor 48 pull-apart basin l. széthúzásos medence push-up/pop-up structure l. felnyomódásos szerkezet puy l. kürtõkitöltés radiális l. sugaras vízhálózat rácsos vízhálózat rácsrendszer 316 rátolódásos vetõhálózat 316 redõboltozat (antiklinális) 65 redõteknõ (szinklinális) 65 reflektív l. nagy energiájú part reflexió l. visszaverõdés refrakció l. hullámtörés reg 222 regolit l. málladéktakaró rekesztõturzás (turzásgát) 288 relaxáció l. viszkózus ernyedés reliefgenerációk (formanemzedékek) 377, 383 repedésrendszer rezisztencia ( ellenállóképesség ) 388 részóceán 347 rétegborda 69 rétegcsuszamlás 172 réteglépcsõ 69 rétegnyomás-csökkenés 21, 341 rétegvulkán (sztratovulkán) rétegzett síkság 328 ria, riapart ridge-and-valley terrain 73, 373 riftesedés 76 rip currents l. szakítóáramlások ripplemark 228 risk assessment l. kockázat-felmérés ritmikus felszínfejlõdés 377 robbanásos mûködés , 117, 324, 328 rock slide l. kõzettömb-csuszamlás rogue/freak waves 366 roskadás 344 rög (blokk) 64 röghegység 75 rögös láva l. aa-láva rügyezés 123 sabo-gát l. hordalékfogó gát Sackung 183, salakkúp 109 Santa Ana 212 sarkos kavics 219, 355 sasbérc 64 savanyúvíz 128 sánczátony 298 sárfolyás 171, , 188, 344 sárgadinnyehéj mintázat 315, 324 sátorszikla (wigwam) 127 Schwallbrecher l. kicsapódó hullám scree l. lejtõtörmelék selftenger 292 sérülékenység (vulnerability) 408 shutter ridge l. völgyzáró hát sill l. teleptelér sivatagi máz (lakk) 31, 222 slab slide l. hasábos csuszamlás slope sagging l. Sackung sodorbucka sodrási határ 155 sokk-metamorfózis sokszöges l. oszlopos elválás soog l. fenékáramlás

8 TÁRGYMUTATÓ 439 sókristály-növekedéses aprózódás 20 21, 341 sós mocsár 290 spilling breaker l. kicsapódó hullám spire l. sziklatû stack l. sziklatorony, abráziós torony strand l. szegélyturzás Stromboli-kitörés , 131 Sturzbrecher l. átbukó hullám Sturzstrom l. kõlavina sugaras (radiális) vízhálózat sugársávok 337 sulcus 315 surf zone l. hullámmorajlás öve surge l. torlóár surging breaker l. torlóhullám Surtsey-típus 107 suvadás 170, süllyedõ part swash l. kifutó hullám swell l. aszeizmikus hátság szabálytalan vízhálózat szakadozott törmelékterítõ 337 szakítóáramlások (rip currents) , 286 szakodásfal 186 szaltáció l. ugráltatás szaprolit 16, szavanna -ciklus 366 száraz keresztvölgy 84 szárnyturzás 288 szebkha 225 szegélybucka 249 szegélyszakadás 187 szegélyturzás (strand) 288 szegélyzátony 298 szeizmit 82 szelektív (válogató) erózió 40 szeletes csuszamlás 172 szelj 181 szenilis (elaggott) állapot 365 szerir, szerrir 222 szélbarázda 247 széllyuk 247 szélsáv szélút 264 szélzászló , 356 szénaboglya (haystack) 123 széthúzásos (pull-apart) medence 79 szétterjedés , 184, szétterjedési öv 75, 98 szfinx-szikla 225, 355 szigetsor 297 szikladóm (bornhardt) 48, 90 91, 376, 379 sziklaeresz 185 sziklafal (fal) 147, 185 sziklagleccser 351 sziklaív, sziklahíd 53 54, 285 sziklakapu 285 sziklaomlás 167 sziklataraj 69 sziklatorony 48 sziklatû 68 szilikátok mállása 342 szineklízis 74 szinklinális l. redõteknõ szinklinálisvölgy szinlõ 80 szoffioni 128 szoláris köd szolfatára 128 szoliflukció l. talajfolyás szögletes vízhálózat szökõár szõnyegcsuszamlás 173 sztratovulkán l. rétegvulkán szubdukciós öv l. alábukási öv szubglaciális mûködés 109 szubpliniusi kitörés 105 szubtidális öv 274 szubvulkáni formák 103 szunnyadó vulkán 116 szuperrotáció 352 szupratidális öv 274 szurdik 58 Taal-típus 107 tafoni 21, 33 34, 48 tagolatlan part 278 tagolt part 278, 285 tajjuan 59 takaró 65 takír 225 talaj (a talajmechanikában) 163 talajfolyás talajjég 349 talapzatos l. lebenyes kráter talus l. lejtõtörmelék tanúhegyek 53, 68, 224 tapadási határ 156 táblavulkán 123 táblás láva l. aa-láva tájhelyreállítás (tájrehabilitáció) tektitek 337 tektogenezis 63 tektonikai denudáció 88 tektonikus geomorfológia 39, tektonikus-klimatikus körzetek 388 tektonikus kúszás 65, 71

9 440 TÁRGYMUTATÓ teleszeizmikus hullám 271 telér, teleptelér 82, 117 tenger alatti kanyon 293 tepui 53 teraszgyûrûs kráter l. peremi kráter tereplépcsõ 53 terra ( felföld ) 322 termálforrás 129 termális erózió 315 termoklasztikus aprózódás 18 tesszera tidal bore l. dagályhullám tidal creek l. árapálycsatorna tidal flat l. árapálysíkság típusos lösz 55 tomboló 289 topple l. leválás tor l. gránitkõhalom torlóár (surge) 107, 113 torlóhullám torta l. lávalepény többgyûrûs (körkörös) medence 335 tönkfelszín 365, tönklépcsõ 365 töréslépcsõ 69, 72 törésöv 65 törmelék (a talajmechanikában) 161 törmelékcirkuláció 344 törmelékcsúszás (debris slide) 171 törmelékfolyás 188 törmelékhalmaz 189 törmelékkúp, -lejtõ 185, 189 törmeléklavina (debris avalanche) transzfer törések 64 transzform vetõ transzkurrens vetõ transzláció 170 transzpresszió 62 transztenzió 62 tranziens jelenségek 329 tranziens (átmeneti) kráter 332 trapp (platóbazalt) trópusi tönkösödés tufagyûrû 111 tufakúp 111 turbidity current l. zagyár tumulus l. lávatorlasz turzásgát l. rekesztõturzás turzásháromszög 289, 300 turzáskampó 288 turzáskapu 288 tuya l. táblavulkán ugráltatás , ultrapliniusi kitörés ultrasurtsey-típus 107 uszálybucka , 356 ütközési küszöb 214 vakár 273 val perché 74 vasalótalp l. fazetta vasque l. madáritató vádi 222 vándordûne városgeomorfológia 413 VEI l. explóziós index ventifact l. sarkos kavics Vezúv-kitörés vihardagály 274 világos lerakódások 347 viszkózus ernyedés (relaxáció) 319, visszaáramlás (backwash) visszaverõdés (reflexió) 269 vízátvezetés vízhálózattípusok vízkiszökési szerkezetek 82 Vordüne l. parti dûne völgyzáró hát (shutter ridge) 70 vörös formáció 30 Vulcano-kitörés , 131 vulkánegyüttes 114 vulkánrom, -roncs, -maradék, -csonk 125 vulnerability l. sérülékenység water gap l. keresztvölgy watt 290 Wellenauflauf l. kifutó hullám wind gap l. száraz keresztvölgy zagyár (turbidity current) 182, Zurückverlegung l. párhuzamos lejtõhátrálás zsugorodási határ 155

Eolikus felszínformálás A szél felszínalakító tevékenysége

Eolikus felszínformálás A szél felszínalakító tevékenysége Eolikus felszínformálás A szél felszínalakító tevékenysége A földfelszín kb. 30 %-át a szél alakítja A defláció feltételei: éghajlati növényzeti földtani domborzati Összehasonlítható a vízerózióval hasonlóság:

Részletesebben

Z ÁLLÓVIZEK FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA

Z ÁLLÓVIZEK FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA Z ÁLLÓVIZEK FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA A tengerek és tavak partvonala mentén különleges morfológiai tulajdonságú sáv jelölhető ki, amelynek változó szélessége az állóvíz szintváltozásainak (pl. árapály) mértékétől

Részletesebben

ÉGHAJLATI MORFOLÓGIAI RÉGIÓK

ÉGHAJLATI MORFOLÓGIAI RÉGIÓK Geomorfológia 19. előadás ÉGHAJLATI MORFOLÓGIAI RÉGIÓK A Föld morfoklimatikus tartományai. Büdel, 1974, In: Borsy, 1993 A jégtakaróval borított területek folyamatai és formái Zárt jégtakaró nunatakok,

Részletesebben

G o e mo mo oló o g ló i g a 16. előadás A vul k nizm zm us fel f szí s na zí lakí k t í ó t tev t ékenysége

G o e mo mo oló o g ló i g a 16. előadás A vul k nizm zm us fel f szí s na zí lakí k t í ó t tev t ékenysége Geomorfológia 16. előadás A vulkanizmus felszínalakító tevékenysége Neptunisták és plutonisták A XVII. és XVIII. sz.-ban a vulkanológiai iskolák vitája A neptunisták a vulkánosság fő okát a tengerhez való

Részletesebben

Röviden a szél felszínalakító zerepéről- Bradák Balázs bradak.b@gmail.com ELTE TTK, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Röviden a szél felszínalakító zerepéről- Bradák Balázs bradak.b@gmail.com ELTE TTK, Földrajzi és Földtudományi Intézet olikus felszínformálás Röviden a szél felszínalakító zerepéről- Bradák Balázs bradak.b@gmail.com ELTE TTK, Földrajzi és Földtudományi Intézet A szél felszínformáló hatásáról általánosan szél által kialakított,

Részletesebben

Külső (exogén) erők A Föld külső geoszféráihoz (hidroszféra (víz), atmoszféra (levegő), bioszféra (élőlények élettere)) kapcsolódó erők.

Külső (exogén) erők A Föld külső geoszféráihoz (hidroszféra (víz), atmoszféra (levegő), bioszféra (élőlények élettere)) kapcsolódó erők. Külső (exogén) erők A Föld külső geoszféráihoz (hidroszféra (víz), atmoszféra (levegő), bioszféra (élőlények élettere)) kapcsolódó erők. A külső erők: az időjárási elemek (napsugárzás, hőmérséklet, szél,

Részletesebben

Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp p. 1993

Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp p. 1993 Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 832. p. 1993 Butzer, K.: A földfelszín formakincse. - Gondolat Kiadó, Bp. 519. p. 1986 Ajánlott irodalom: Jakucs L.: Általános

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

Arid és szemiarid területek folyamatai és morfológiája

Arid és szemiarid területek folyamatai és morfológiája Arid és szemiarid területek folyamatai és morfológiája Arid és szemiarid területek klimatikus morfológiája Változatos éghajlati, domborzati, hidrológiai, biológiai, talajtani adottságok. Legfontosabb két

Részletesebben

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu Belső energiaforrások a felszínfejlődéshez (és becsapódások) időbeli jellemzők térbeli eloszlás differenciáció

Részletesebben

Bradák Balázs MTA, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Bradák Balázs MTA, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Bradák Balázs MTA, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont A szél felszínformáló hatásáról általánosan A szél által kialakított, létrehozott eolikus formákat (Aiolasz, a szelek istene, gör.) a defláció

Részletesebben

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések FÖLDRAJZ 1 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Mélységi magmatizmus Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk.

Részletesebben

Bevezetés a földtörténetbe

Bevezetés a földtörténetbe Bevezetés a földtörténetbe 5. hét (hosszabbítás: még egy kicsit a lemeztektonikáról) İskörnyezet és ısföldrajz Japán, 2011. 03. 11.: Honshu keleti partjainál 8,9-es erısségő földrengés és cunami Japán,

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

A szél felszínalakító munkája. A szabadon mozgó futóhomok formái

A szél felszínalakító munkája. A szabadon mozgó futóhomok formái Geomorfológia 14. előadás A szél felszínalakító munkája A szabadon mozgó futóhomok formái 1. Hosszanti dűnék A Szahara homokformáinak 72 %-a; Rub-al Khali; Namíb-sivatag; Nagy-Homoksivatag Hosszuk 100

Részletesebben

A GEOMORFOLÓGIA RENDSZERE

A GEOMORFOLÓGIA RENDSZERE Geomorfológia 20. előadás A GEOMORFOLÓGIA RENDSZERE Domborzattípusok I. Síkság II. Völgy III. Medence IV. Hegy V. Hegység VI. Lépcső (réteglépcső) VII. Part VIII. Szigetek I. Síkság olyan csaknem vízszintes

Részletesebben

Földtani alapismeretek II.

Földtani alapismeretek II. Földtani alapismeretek II. A Földkérget alakító hatások és eredményük A földkérget alakító erők típusai Endogén erők Exogén erők Az erőhatások eredményei Kőzetképződés Felszíni formák és rétegződés alakulása

Részletesebben

Nedves közepes szélességek formacsoportjai

Nedves közepes szélességek formacsoportjai Nedves közepes szélességek formacsoportjai A sarkkör és a 43-45 földrajzi szélességek között helyezkedik el. Felszínfejlődés korábban: 1. Pleisztocén hideg periódus felszínfejlődése: fagy okozta aprózódás

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

Természetföldrajz: - vízföldrajz - éghajlattan - talajföldrajz - állat és növényföldrajz (biogeográfia) - felszínalaktan (geomorfológia)

Természetföldrajz: - vízföldrajz - éghajlattan - talajföldrajz - állat és növényföldrajz (biogeográfia) - felszínalaktan (geomorfológia) Földrajzi burok: 1. A földfelszín közelében a többi burok (talaj, levegı, víz) találkozási helye + az emberi társadalom és alkotása. Többdimenziós. 2. Az egymással kölcsönhatásban álló geoszférák érintkezési

Részletesebben

G o e mo mo oló o g ló i g a 9. előadás

G o e mo mo oló o g ló i g a 9. előadás Geomorfológia 9. előadás Folyóvízi eróziós és akkumlációs formák Akkumuláció - (lat. accumulatio = felhalmozódás) törmelékes, üledékes kőzetek felhalmozódása a szárazföldön, óceánokban, tengerekben, folyókban,

Részletesebben

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09.

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09. Vulkanológia Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: Harangi Szabolcs: oktatási segédanyagok saját kutatási anyagok

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul)

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Tantárgyi követelmény FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A Föld fejlődése és szerkezete. A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása.

Részletesebben

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Domborzat jellemzése A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Osztályozási rendszer elemei Domborzati jelleg Domborzati helyzet/fekvés Völgyforma Lejtőszakasz

Részletesebben

Előadók: dr. Berki Imre egyetemi docens dr.bidló András tanszékvezető egyetemi docens

Előadók: dr. Berki Imre egyetemi docens dr.bidló András tanszékvezető egyetemi docens A Kárpát-medence természeti földrajza Előadók: dr. Berki Imre egyetemi docens dr.bidló András tanszékvezető egyetemi docens Tantárgyi követelmények Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező Félév

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. 11. 18. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 9.A Tanít: Domján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 5

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 5 Sztanó Orsolya ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 5 Általános és Történeti Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat. 2. A kőzetciklus:

Részletesebben

A MOZGÓ JÉG FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA

A MOZGÓ JÉG FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA A MOZGÓ JÉG FELSZÍNALAKÍTÓ MUNKÁJA A jég jelentős és különleges felszínalakító tényező. Hatása jelenleg a szárazföldek felszínének kb. 10%-án érvényesül A jégtakarók mai kiterjedése nagyjából 15 millió

Részletesebben

Termföci terepgyak --- lejegyezte Glory és Kingu, bepötyögte Szabi (félreértések és -olvasások előfordulhatnak)

Termföci terepgyak --- lejegyezte Glory és Kingu, bepötyögte Szabi (félreértések és -olvasások előfordulhatnak) Termföci terepgyak --- lejegyezte Glory és Kingu, bepötyögte Szabi (félreértések és -olvasások előfordulhatnak) 1. nap Pákozd, Pogánykő Velencei-tó, nádas, 1-1,5 m mély poligenetikus képződmény, a holocén

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

Tektonika és vulkanizmus a Marson ELTE TTK, Marskutatás speciális kollégium

Tektonika és vulkanizmus a Marson ELTE TTK, Marskutatás speciális kollégium Tektonika és vulkanizmus a Marson ELTE TTK, Marskutatás speciális kollégium Kereszturi Ákos Collegium Budapest, ELTE Planetológiai Műhely, Magyar Csillagászati Egyesület kru@mcse.hu Belső szerkezet 30-100

Részletesebben

AP 091301 term_fo term_foŵldrajz.indd 1 ldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM 12/5/08 11:01:52 AM

AP 091301 term_fo term_foŵldrajz.indd 1 ldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM 12/5/08 11:01:52 AM AP 091301 term_foŵldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM E H 43. ábra A földrengés fészke (hipocentrum [H]) és központja (epicentrum [E]) Földrengések A rengések a mélyben születnek, de a felszínen pusztítanak.

Részletesebben

G o e mo mo oló o g ló i g a 17. előadás Szerkezeti ig eomorf eomorf ló o g ló i g a

G o e mo mo oló o g ló i g a 17. előadás Szerkezeti ig eomorf eomorf ló o g ló i g a Geomorfológia 17. előadás Szerkezeti geomorfológia A szerkezeti geomorfológia fogalma, részei Szerkezeti geomorfológia: a domborzat és a földtani felépítés közötti kapcsolatot vizsgálja Részei: 1. Kőzetmorfológia

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

Geomorfológiai indikátorok

Geomorfológiai indikátorok Geomorfológiai indikátorok A Tektonikus geomorfológia című könyv 2. fejezetének (Geomorphic Markers) feldolgozása, példákkal ( Douglas West Burbank, Robert S. Anderson: Tectonic geomorphology Wiley-Blackwell,

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

A lemeztektonika elmélete

A lemeztektonika elmélete (Tanulságos tudománytörténeti sztori!) A lemeztektonika elmélete XIX. században statikus Föld kép alig változó földfelszín nehezen magyarázhatók a geológia nagy-jelenségei 1912 Wegener elmélete: a világrészek

Részletesebben

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság)

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) 1) A hazai munkaerőpiac területi jellemzői (1989-től napjainkig) 2) A magyar ipar ágazati és területi átalakulása (1989-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Sztanó Orsolya & Csontos László ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat.

Részletesebben

Földtani alapismeretek

Földtani alapismeretek Földtani alapismeretek A Földkérget alakító hatások és eredményük A Föld felépítése és alakító hatásai A Föld folyamatai Atmoszféra Belső geoszférák A kéreg felépítése és folyamatai A mállás típusai a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 6-7

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 6-7 Sztanó Orsolya ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 6-7 Általános és Történeti Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat. 2. A kőzetciklus:

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

Légkör, éghajlat, külső erők felszínformái I.

Légkör, éghajlat, külső erők felszínformái I. Légkör, éghajlat, külső erők felszínformái I. Légkör Jelentőség: felszíni jellemzőt befolyásolja bolygó fejlődését tükrözi illó anyagok migrációját befolyásolja élet lehetősége szempontjából fontos Légkör

Részletesebben

A Mars fejlődéstörténete

A Mars fejlődéstörténete A Mars fejlődéstörténete Mars-kutatás speciális kollégium Kereszturi Ákos Collegium Budapest, Magyar Csillagászati Egyesület Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány kru@mcse.hu Felhasznált adatok

Részletesebben

Általános természeti földrajz I-II-III.

Általános természeti földrajz I-II-III. Tantárgy neve Általános természeti földrajz I-II-III. Tantárgy kódja FDB1407; FDB1408; FDB1409 Meghirdetés féléve 1-2 Kreditpont 4-3-1 Összóraszám (elm.+gyak.) 3+0, 2+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium

Részletesebben

A felszín a külső és belső erők harcának pillanatnyi állapotát tükrözi

A felszín a külső és belső erők harcának pillanatnyi állapotát tükrözi Geomorfológia 2. előadás Aprózódás és mállás (kémiai és fizikai mállás) A felszín a külső és belső erők harcának pillanatnyi állapotát tükrözi Amit a belső erők kiemelnek http://www.magyar-mernok.hu/files/tudor/vulk%c3%a1n.jpg

Részletesebben

Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás)

Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás) Hasonlóságok és eltérések a különböző égitestek fejlődéstörténetében (ismétlés, összefoglalás) A Naprendszer földrajza és geológiája kurzus ELTE TTK, 2012.05.15. Fejlődést befolyásoló általános tényezők

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 11

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 11 Sztanó Orsolya ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 11 Általános és Történeti Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat. 2. A kőzetciklus:

Részletesebben

Talajok osztályozása az új szabványok szerint

Talajok osztályozása az új szabványok szerint Talaj- és kőzetosztályozás Talajok osztályozása az új szabványok szerint :5 Geotechnikai vizsgálatok. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN ISO 14688-2:5 Geotechnikai vizsgálatok. 2. rész: Osztályozási

Részletesebben

GEOMORFOLÓGIAI FOGALOMGYŐJTEMÉNY

GEOMORFOLÓGIAI FOGALOMGYŐJTEMÉNY II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Gönczy Sándor Szalai Katalin GEOMORFOLÓGIAI FOGALOMGYŐJTEMÉNY Oktatási segédanyag a földrajz szakos hallgatók számára

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

A víz szerepe a Mars felszínfejlődésében

A víz szerepe a Mars felszínfejlődésében A víz szerepe a Mars felszínfejlődésében Marskutatás speciális kollégium Kereszturi Ákos Collegium Budapest, ELTE Természetföldrajzi Tanszék, Magyar Csillagászati Egyesület kru@mcse.hu A víz szerepei a

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 9

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 9 Sztanó Orsolya ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 9 Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat. 2. A kőzetciklus:

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Kőzettan (ga1c1053)

Kőzettan (ga1c1053) Kőzettan (ga1c1053) Szabó Csaba Litoszféra Fluidum Kutató Labor Földrajz- és Földtudományi Intézet és Központi Kutató és Műszer Centrum ELTE Pázmány Péter sétány 1/C Budapest, 1117 email: cszabo@elte.hu

Részletesebben

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos FOGALMAK Geoszférák gravitációs anomália: mágneses elhajlás (deklináció): rengéshullám: földkéreg: szárazföldi kőzetlemez: óceáni kőzetlemez: földköpeny: földmag: kőzetburok (litoszféra): a számított gravitációs

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

i R = 27 évszakok B = 0, 2 G földi

i R = 27 évszakok B = 0, 2 G földi A GÁZÓRIÁSOK Jupiter M j 350 M 10 3 M a = 5, 2 AU P = 11, 86 év Tengelyforgás: P R 10 óra i R = 3 nincsenek évszakok B = 4, 3 G 10 földi kiterjedt magnetoszféra Szaturnusz M S 3 M j a = 9, 5 AU P = 29,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉSZET FÖLDRAJZ

ÁLTALÁNOS TERMÉSZET FÖLDRAJZ ÁLTLÁNOS TERMÉSZET FÖLDRJZ Fejezetek az általános természetföldrajz köréből Szerkesztette: BORSY ZOLTÁN NEMZETI TNKÖNYVKIDÓ, BUDPEST TRTLOM ELŐSZÓ... 1. TERMÉSZETFÖLDRJZ TÁRGY, CÉLJI, TGOLÓDÁS, TUDOMÁNY-RENDSZERTNI

Részletesebben

Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Stefánia út 14, 2

Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Stefánia út 14, 2 A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2005 77 Víz alatti volt-e a mio pliocén vulkánosság a Snake-síksági vulkánvidéken (Idaho, USA)? Terepi megfigyelések, mint az őskörnyezeti rekonstrukció

Részletesebben

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia Kereszturi Ákos MTA CSFK Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz Gázbolygók Jupiter-típusú bolygók Jupiter, Szaturnusz,

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Dunántúli-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-középhegység Határai NY: a Keszthelyi-hegységet árkos süllyedékek választják el a Zalai-dombságtól. ÉNY: a Bakonyhoz tartozó, 5 10 km széles hegységelőtéri hordalékkúpsorokkal, hegylábfelszínekkel,

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

- 5: Lávafolyások. Tanszék. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 1. tematika

- 5: Lávafolyások. Tanszék. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 1. tematika Vulkanizmus - 5: Lávafolyások Dr. Harangi Szabolcs (2008) ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások

Részletesebben

Általános és történeti földtan. 2. hét. A magmás kızetek. A magmás kızetek képzıdése és fajtái

Általános és történeti földtan. 2. hét. A magmás kızetek. A magmás kızetek képzıdése és fajtái Általános és történeti földtan 2. hét A magmás kızetek A magmás kızetek képzıdése és fajtái A segédanyagot összeállították: Báldi Tamás, Nagymarosy András, Uhrin András A Föld belsı felépítése kontinentális

Részletesebben

Digitális domborzatmodell alkalmazása geomorfológiai vizsgálatokban a Velencei-hegység területén

Digitális domborzatmodell alkalmazása geomorfológiai vizsgálatokban a Velencei-hegység területén Földrajzi Értesítő 2001. L. évf. 1 4. füzet, pp. 73 84. Digitális domborzatmodell alkalmazása geomorfológiai vizsgálatokban a Velencei-hegység területén CSUTÁK MÁTÉ 1 BÓDIS KATALIN 2 Abstract Application

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra időpontja: óra. Iskola, osztály: általános iskola, 8. osztály

Tanítási tervezet. Az óra időpontja: óra. Iskola, osztály: általános iskola, 8. osztály Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2016.11.25. 5. óra Iskola, osztály: általános iskola, 8. osztály Iskola neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Tanít: Sebe Márton Témakör megnevezése: Afrika,

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

- 6: Robbanásos kitörések

- 6: Robbanásos kitörések Vulkanizmus - 6: Robbanásos kitörések Dr. Harangi Szabolcs (2008) ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus

Részletesebben

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében Juhász Ágoston tudományos

Részletesebben

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: szódabikarbóna, ecet, víz, ételfesték,

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága

Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága WANEK Ferenc Velünk élő tudomány a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 12. foruma Kolozsvár, 2013. november 22. d o m b o r z a t

Részletesebben

Geomorfológiai fogalomgyűjtemény

Geomorfológiai fogalomgyűjtemény A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jegyzettára Matematika és Természettudományi Tanszék Gönczy Sándor - Szalai Katalin Geomorfológiai fogalomgyűjtemény (oktatási segédanyag a földrajz szakos

Részletesebben

Felszínfejl. idő (proterozoikum) - Angara pajzs Óidő - süllyedés transzgresszió

Felszínfejl. idő (proterozoikum) - Angara pajzs Óidő - süllyedés transzgresszió Közép-Szibéria Felszínfejl nfejlődés A megfiatalodott ősi Közép-SzibK Szibéria Előid idő (proterozoikum) - Angara pajzs Óidő - süllyedés transzgresszió - kambrium: konglomerátum, homokkő, mészkő, dolomit

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

EOLIKUS HATÁSOK VIZSGÁLATA KŐZETEK FELSZÍNÉN A DÉL-PESTI SÍKSÁG PLEISZTOCÉNJÉBEN

EOLIKUS HATÁSOK VIZSGÁLATA KŐZETEK FELSZÍNÉN A DÉL-PESTI SÍKSÁG PLEISZTOCÉNJÉBEN EOLIKUS HATÁSOK VIZSGÁLATA KŐZETEK FELSZÍNÉN A DÉL-PESTI SÍKSÁG PLEISZTOCÉNJÉBEN SZABÓ DÓRA SZILVIA Alcím mintájának szerkesztése KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ Témavezető: Dr. Józsa Sándor Adjunktus

Részletesebben

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK foci:layout 1 4/15/11 10:39 AM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 11 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 foci:layout 1 4/15/11

Részletesebben

MÁZA-DÉL MIOCÉN (FELSZÍN)FEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

MÁZA-DÉL MIOCÉN (FELSZÍN)FEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA MÁZA-DÉL MIOCÉN (FELSZÍN)FEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA A terület felszínfejlődésének rekonstrukciója során 4 módszert alkalmaztunk: (1) litológiai alapon három fő üledékképződési periódust különítettünk

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Készítette: Ormándi Szilva Környezettan BSc Témavezető: Dr. Józsa Sándor egyetemi adjunktus 1 1.Cél Munkám célja: a felszínen keletkező kozmogén

Részletesebben

Permafrost 1830, Jakutszk ( m) ott alakul ki, ahol télen mélyebben fagy meg a föld, mint amennyi nyáron felenged

Permafrost 1830, Jakutszk ( m) ott alakul ki, ahol télen mélyebben fagy meg a föld, mint amennyi nyáron felenged Geomorfológia 5. előadás PERIGLACIÁLIS FELSZÍNFORMÁLÁS Fogalma: W. Łozinski 1906 Permafrost 1830, Jakutszk (116-140m) ott alakul ki, ahol télen mélyebben fagy meg a föld, mint amennyi nyáron felenged http://zateevo.ru/userfiles/image/mesta/vorkuta/vorkuta11.jpg

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó?

A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó? A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó? Kereszturi Ákos MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Asztrofizikai és Geokémiai Laboratórium

Részletesebben

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

Légköri áramlások, meteorológiai alapok Légköri áramlások, meteorológiai alapok Áramlástan Tanszék 2015. november 05. 2015. november 05. 1 / 39 Vázlat 1 2 3 4 5 2015. november 05. 2 / 39 és környezetvédelem i előrejelzések Globális Regionális

Részletesebben

FÓLIA HISTORICO- NATURALIA MUSEI MATRAENSIS (SUPPLEMENTUM I.) SAR-HEGY TANULMÁNYOK

FÓLIA HISTORICO- NATURALIA MUSEI MATRAENSIS (SUPPLEMENTUM I.) SAR-HEGY TANULMÁNYOK FÓLIA HISTORICO- NATURALIA MUSEI MATRAENSIS (SUPPLEMENTUM I.) SAR-HEGY TANULMÁNYOK 1985 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS ( SUPPLEMENTUM I. ) SAR-HEGY TANULMÁNYOK 1985 Szerkesztő: VARGA ANDRÁS

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

A Naprendszer kőzetbolygói

A Naprendszer kőzetbolygói A Naprendszer kőzetbolygói Az ún. belső bolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars) szerkezet: fém (főleg vas) mag + vastag szilikát köpeny szilárd felszín alakzatok: kanyonok/hasadékok, kráterek, hegyek, vulkánok

Részletesebben

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió TÁJ- KISALFÖLD Makrorégió Fekvése 5300km² MO-területén Határai: Nyugaton országhatár (folyt. Lajta-hg-ig) Keleten a Gerecse és Vértes előteréig húzódik Északon a Duna (folyt. Szlovák alf.) Délen a Rába

Részletesebben

TALAJTAN I. Cziráki László 1014.

TALAJTAN I. Cziráki László 1014. TALAJTAN I. Cziráki László 1014. A TALAJ FOGALMA A föld növények termesztésére alkalmas laza takarórétege Feltételesen megújuló erőforrás A talaj kialakulása Belső erők: Földrengés és vulkáni működés következtében

Részletesebben