Tárgymutató. ágas (dendrites) vízhálózat áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgymutató. ágas (dendrites) vízhálózat 82 83 áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265"

Átírás

1 Tárgymutató aa-láva (blokk, táblás vagy rögös láva) abráziós barlang, fülke 284 abráziós ciklus 366 abráziós l. hullámveréses part abráziós partfal (kliff) 283, 300 abráziós színlõ (platform) , 300 abráziós torony (stack) 285 adhéziós fodrok 213 aerodinamikai emelõ hatás 213 aerodinamikus fodrok 230 akkréciós lapilli 132 akkumulációs homokmezõ 248 aklinális domborzat 67 alábukási (szubdukciós) öv 96, alcôves 53 alkalmazott geomorfológia 401 alterit 46 alveola 21, 50 annulusz (körsánc) 317, 320 anteklízis 74 antiklinális l. redõboltozat antiklinálisvölgy 74 antropikus (antropogén) hatás 397 antropocén 395 antropogén geomorfológia 397, 401 anyakõzet 16 Appalache-domborzat 73 arachnoid 315, 321 areális l. felületi vulkánosság arenit (arène) 44 arid ciklus 366 ariditási index arroyo 222 aszeizmikus kúszás l. tektonikus kúszás aszeizmikus (rengésmentes) hátság 293 atoll (korallgyûrû) Atterberg-féle határok Aufprallbrecher l. torlóhullám ágas (dendrites) vízhálózat áradásos csatorna 346 árapálycsatorna 290 árapályfûtés 310 árapály-hullámok 265 árapály-öv 274 árapálysíkság áramlási félhold l. karéjbucka árok 65 árokrendszer átbukó hullám áthalmozott lösz 55 áthelyezõdési öv 332 átöröklött formák 38 backshore l. part mögötti öv backwash l. visszaáramlás backwearing l. párhuzamos lejtõhátrálás badland (felárkolt föld) 126 bajada 70, 382 balka 58 ballisztikus l. becsapódási fodrok barkán 357 barrankó barre l. sziklataraj Basin and Range province 77 bazaltorgonák l. oszlopos elválás bálnahátszikla 224 bárikus széltörvény 207 beach drift l. parti anyagsodródás beach rock l. parti konglomerátum becsapódási (ballisztikus) fodrok 228 belsõ hullámok 265 bifurkáló szélbarázdák 225 bigenetikus felszínfejlõdés 363 biokémiai ciklus 16 blokk l. rög blokkcsuszamlás (block slide) 170, 184, 344 blokkláva l. aa-láva bodden 280 bog burst l. lápkitörés bolson 382 bolygócsíra, bolygókezdemény 308 bolygótest 307 bornhardt l. szikladóm borvíz l. savanyúvíz Brandungsgassen, Brandungspfeiler 285 breccsalencse 337 butte l. tanúhegy

2 TÁRGYMUTATÓ 433 castle coppies l. sziklatorony catena l. kráterlánc celeritás 264 centrális hasadék 117 centripetális vízhálózat centrolabiális vulkán 117 chott (sott) 225 ciklon 353 combe l. sziklataraj continental rise l. kontinentális lábazat corestones l. magkövek cunami 265, , 297 csepperózió 348 csevice l. savanyúvíz csuszamlásgát 188, 190 csuszamlásnyelv, -halmaz 187 csuszamlásveszély , 400, csúszás 158, csúszási tükör 187 csúszópálya dagadókúp l. Pelée-dóm dagályhullám 274 dagálymagasság 274 dalmát típusú part 281 dambó 32 debris avalanche l. törmeléklavina debris slide l. törmelékcsúszás defláció 247, 355 deflációs lapos 247 deflációs medence deflected stream l. eltérített vízfolyás dekompressziós lökéshullám 332 deltatorkolat 346 dendrites l. ágas vízhálózat denudáció 373 derázió (lejtõmarás) 177, 189 derékszögû vízhálózat desert pavement l. maradéktakaró detrúzió 218 diagnosztikus tulajdonságok 377, 383 diatréma 112 differenciális erózió l. szelektív erózió differenciált elemzés 370 dinamikus egyensúly 85 dinamikus geomorfológia 385 dinamikus metastabilis egyensúly 386 diszkordáns felszínformák 42 disszipatív l. kis energiájú part 281 disszipatív rendszer 263 domborzatfordulat (geomorfológiai inverzió) 74, domborzatminõsítés 400 doppelte Einebnungsfläche l. kettõs elegyengetett felszín downwearing 372, 379 draa Dreikanter l. sarkos kavics duzzasztógát 426 dûnék dyke, dike l. telér earthflow 181 echódûne edafikus sivatag 201 efemer vízfolyás 201 effláció 217 effluxió 217 effúzió l. kiömlés egyenletes csúcsmagasság 373 egyszerû (gödör-)kráter 334 egyszerû kúp 112 elegyengetett felszín 367 elfolyósodás (likvefakció) 82, , 180 elgátolásos tó 190 elsivatagosodás (dezertifikáció) 203, 256 elsõdleges dûne 250 elsõdleges tönk (Primärrumpf) eltérített vízfolyás 85 elvetett vízfolyás 85 emelés 158, , environmental impact assessment l. környezeti hatások felmérése environmental management l. környezetgazdálkodás eolianit 213 eolikus folyamatok 199 epirogenezis 63 erg 226 eróziós-deráziós formák 189 eróziós l. elegyengetett felszín eusztatikus szintváltozások 66 exfoliáció l. hagymahéjas elválás exhaláció explózió l. robbanásos mûködés explóziós index (VEI) extraterresztrális sivatagok 206 extrúzió 217 éles kavics 219 érzékenység 388 fagy okozta aprózódás 20, 341 fagysivatag 201 fajlagos felület 19 fakula 336, 348 fall l. hullás fallal övezett síkság 334

3 434 TÁRGYMUTATÓ fantomkráter 338 fault scarp l. töréslépcsõ fazetta (vasalótalp) 69, 71, fekete füstölõk 295, 315 felnyomódásos szerkezet (push-up structures) felszínstabilitás 422 felszínsüllyedés felszín-újraképzõdés 313, 315, 323 felületi (areális) vulkánosság 117 fenékáramlás (soog) 277 feszültségterek fire fountain l. lávaszökõkút flank ridge l. peremi hát flatiron l. fazetta flexúra 65 flow slide l. földfolyásos csuszamlás fluidális l. folyási küszöb flumina 348 folyás 158, , folyási határ 155 folyási (fludiális) küszöb folyórehabilitáció 423 folyóvízi ciklus 366 folytonos törmelékterítõ 337 fonatos láva l. pahoehoe-láva formanemzedékek l. reliefgenerációk formatív események 388 forró foltok (hot spots) 98, 132 föld (a talajmechanikában) 163 földcsuszamlás , , földfolyásos csuszamlás 173 földnyelv (Nehrung) földpiramis 54 földtudományi természetvédelem 420 förde 280 föveny l. szegélyturzás freak waves l. rogue waves freatomagmás vulkánosság , , 132 freatopliniusi mûködés 108 free face l. sziklafal fröccskúp, -sánc 120 fumarola Fußfläche l. hegylábfelszín függõdûne Galapagosi-pajzsok 119 garat 185 garmada gázkitörések gejzír 129, geokémiai mélymállás 16, 44 geomorfológiai inverzió l. domborzatfordulat geomorfológiai szint 383 geomorfológiai veszélyforrások 399, geosztrofikus szél ghourd (csillagbucka) 240 glaciális ciklus 366 glacis glintlépcsõ 68 gombaszikla 54, 225 gödörkráter l. egyszerû kráter görbültség graben l. árok gradiens szél granule ripples l. megafodrok grara, graret gravitációs hullámok 265 gránitkõhalom (tor) 22, 48, 91 gránitmurva l. arenit grus l. arenit guyot 294 gyapjúzsákok l. gránitkõhalom gyûrûs vízhálózat gyûrûsánc 337 Haff l. lagúna hagymahéjas elválás (exfoliáció) 22, 90 halmazos csuszamlás 173 haloplanáció 383 haló 356 halpikkely-buckák (aklé-dûnemezõ) 239 hammada hasadékvölgy 291, 295 hasadékvulkán 117, 323 hasábos csuszamlás (slab slide) 170 Hawaii-kitörés 105, 131 Hawaii-pajzsok 119 haystack l. szénaboglya hábub 212 hálószerû (kazettás) dûnék 357 hálózatos csatorna 346 hegycsuszamlás 172, 184, 344 hegylábfelszín(-képõdés) hegyláblépcsõ (Piedmonttreppe) 372 hegyomlás 167, hepe 187 hepetó hideg lösz 55 hideg sivatag 201, 204 hidratáció 21, 25 26, 342 hidroklasztikus aprózódás 18 hidrolízis hiperkoncentrált folyás hogback l. rétegborda homokfolyás 182 homoklepel 248, 356 homoktakaró 227

4 TÁRGYMUTATÓ 435 homokutánpótlás homokverés 218, 252 homokvulkán 82 hordalékfogó (sabo-)gátak 185 horgas vazhálózat hornito 120 horszt l. sasbérc hosszú periódusú hullámok 265 hot spots l. forró foltok hó- és jégsivatag 201, 204 hullámbázis 266 hullámelhajlás (diffrakció) 269 hullámfodrok hullámmorajlás öve 271 hullámtörés (refrakció) 270 hullámtörés öve hullámveréses (abráziós) part hullás (fall) hupa 187 igazodás (adjustment) 387 impakt breccsa 333 impakt kráter impaktit 333 inaktív dûnemezõ 357 inflexiós (átfordulási) sáv 145 ingókõ 22, 225 ingressziós part l. süllyedõ part inkongruens oldódás 22 inszoláció 341 interlocking friction 153 intertidális öv l. árapályöv ionpotenciál 26 iszapcsúszás (mudslide) 171, 182 iszapfolyás l. sárfolyás iszapsíkság (marshföld) 290 iszapvulkán 82, 129 Izlandi-pajzsok 119 izosztázia 62 63, 318 izzófelhõ (nuée ardente) 109 íves chasma 318 íves törés 316 ívmögötti medence 297 jardang 127, 226, 355 jeges törmelékburok jet 332, 337 jégburok 348 jégkéreg 349 jégvulkanizmus , Jura-domborzat 73 juvenilis (fiatal) állapot jüan kakasfarok felhõ (cock s tail plume) 107 kaldera , 327 kaléma l. lógó kannelúra 49, 54 kapilláris hullámok 265 kapilláris kohézió 154 kaptárkõ 127 karbonátparadoxon 342 karéjbucka 243, 245, 357 karéjos (rotációs) csuszamlás l. suvadás karsztos ciklus 366 kazettás l. hálószerû dûne káoszterületek 315, 351 kárenyhítés (mitigation) 409 kerekasztal meza 355 keresztirányú hát (pressure ridge) 188 keresztvölgy 84 kettõs elegyengetett felszín kettõs gerincek 315, 323, 342 kettõs kráterek 336 kevír (kavír) 225 képlékenylemez-tektonika képlékenységi (plasztikussági) index 156 kéreg talajon 253 kéregtömbök kiemelése 316 khabra 225 kialudt vulkán 116 kicsapódó hullám kiegyenesedõ part 278, 282 kiemelkedõ part 281 kifutó hullám , 271 kimart területek 351 kimozdíthatóság elve 144 kiömlés (effúzió) 105, 107, 117 kis energiájú part 281 kivésett elegyengetett felszín (etchplain) kliff l. abráziós partfal klímamorfológiai övek kockázat-felmérés (risk assessment) 408 kockázatkezelés 415 kollúvium 143 komplex kráterek 334 kompressziós l. összenyomó lökéshullám kongruens oldódás 24 konkordáns felszínformák 42 konstruktív földrajz 402 kontinentális lábazat (continental rise) 293 kontinuum-törvény 137, 162 konvergencia 384 korallgyûrû l. atoll korona 315, korrelatív üledékek kozmikus kõrakás 341, 344 kozmogén izotópok 92

5 436 TÁRGYMUTATÓ köpenycsuszamlás 172, 344 körkörös l. többgyûrûs medence környezetgazdálkodás 404, 425 környezeti l. alkalmazott geomorfológia környezeti hatások felmérése 419 körsánc l. annulus kötélláva l. pahoehoe-láva központi csúcs 332 központi csúcsos kráter 334 központi gödrös kráter 334 központi gyûrûs kráter 334 központos (centrális) vulkán , kõbörc (monadnock) 365 kõerdõ 53 kõlavina 167, 182, 343 kõomlás 167 kõ-, kavicssivatag 354 kõzet (a talajmechanikában) 161 kõzetelõkészítés 31 kõzetmorfológia 28, kõzetterhelés l. rétegnyomás-csökkenés kõzettömb-csuszamlás (rock slide) , kraton 75 kráterlánc (catena) 336 krátermezõ 336 krátersánc 332 kriovulkanizmus l. jégvulkanizmus kriptodóm 121 kritikus nyírási sebesség 214 kueszta l. réteglépcsõ kúszás , , 343 kürtõ 103 kürtõkitöltés (neck) 126 küszöbértékek 86 labiális vulkán l. hasadékvulkán lacus ( tó ) 348 lagúna lahar 113, Land/Ocean Interaction Zone (LOICZ) projekt 262 landslide 169 lateral spreading l. szétterjedés laterit 44 latoszol 30 lánchegység 75, 316 lápkitörés (bog burst) 183 lávaalagút 120 lávacsatorna lávacseppkõ 120 lávadelta 120 lávadóm , 121, 324 lávadugó 121 lávagát 119 lávalepény (torta) 121 láva öntõforma 120 lávaránc 120 lávaszökõkút 105 lávatakaró 328 lávatajtéktû 120 lávatorlasz (tumulus) 120 lávatû 121 lebenyes kráter 351 lejtõcsuszamlás 172 lejtõmagasság 151 lejtõtörmelék leválás (topple) Lewis-féle modell 307 lépcsõvidék 69 liang 59 likvefakció l. elfolyósodás limán 281 lineáris vulkán l. hasadékvulkán lineáris képzõdmények 341 litofid kövek l. parti konglomerátum litosztatikus nyomás 61 longshore current l. part elõtti áramlás lógó (kaléma) 265 löszalagút, -híd, -kút 57 löszcirkusz, -torony, -piramis 58 löszdolina 58 löszmélyút 57 löszszakadék, -szurdok 58 lösszerû üledékek 57 lugasos vízhálózat maar , 112 madáritató 49 magkövek 46 magmakamra 103, 113 makatea 299 makrotidális part 274 makula 315, 336 mao 59 mangrove-part 290 mar de morros 47 mare ( tenger ) , 322, 327, 334 maradékgerinc , 355 maradéktakaró marschföld, marshföld l. iszapsíkság mart formák l. derázió mascon 319 maturus (érett) állapot málladéktakaró 16, 340, mállási front 46 mállási kérgek 31 másodlagos kráterek 336 medence (planitia) 334

6 TÁRGYMUTATÓ 437 megabarkánok 234 megablokkok 337 megadûne 246 megafodrok (granule ripples) megaoutflow 347 megaregolit 340 megszakított ciklus 365 meias laranjas 47 meleg lösz 55 meteorikus bombázás 340 meteorit meza 68, 224, 376 mezotidális part 275 méhsejtszerkezet 21 mélytengeri árok mélytengeri dombság 293 mélytengeri síkság 293 mélytengeri vályú (oceanic trough) 293 mérnökgeomorfológia 400 mikrotidális part 275 mitigation l. kárenyhítés moberg l. táblavulkán mofetta 128 monadnock l. kõbörc monitorozás 410 monogenetikus felszínfejlõdés 363 monoklinális domborzat 69 mont dérivé 74 morfodinamikai mutató 282, 287 morfotektonika l. tektonikus geomorfológia mudflow l. sárfolyás mudslide l. iszapcsúszás mulcsozás 253 mure 181 murvafodrok l. megafodrok mûködõ vulkánok , 116, nagy energiájú (reflektív) part 281 natural arch l. sziklaív nebkha 243, 245 neck l. kürtõkitöltés Nehrung l. földnyelv neogeomorfológia 397 nivációs gerincek 186 nova 315, 321 nuée ardente l. izzófelhõ nyomásgerinc nyomáskúp 333 nyugalmi rézsûszög 151, 153 oceanic trench l. mélytengeri árok oceanic trough l. mélytengeri vályú offset stream l. elvetett vízfolyás ogiva l. nyomásgerinc oldalbucka oldalgerinc 120 oldalkürtõ 116 oldódás 342 omlás 343 orbitoidális pálya 266 orogenezis 63 orogén öv 75 ortoklinális völgyek és gerincek 51 oszlopos (sokszöges) elválás 122 ovoid alakzatok 318 ovrág 58 oxidáció 342 óceánaljzat óceánközépi hátság 291, 295, 297 óriásbarázdák (graret) öbölzugturzás 288 örökségvédelem 421 összefogazódá 153 összenyomó (kompressziós) lökéshullám 332 összetett vulkán 114 pahoehoe-láva (fonatos vagy kötélláva) pajzsvulkán palacsintavulkán 324, 327 paleoszol 57 palimpszeszt 37, 335 pan panplain 366 parabolabucka parazitakúp, -kürtõ 103, 116 part elõtti áramlás (longshore current) part elõtti öv part elõtti zátony (longshore bar) part mögötti öv 271 parti anyagsodródás (beach drift) 277 parti dûne 251 parti karéjok (beach cusps) parti konglomerátum 300 parti kúp 120 parti szél 353 partomlás partvidék partvonal 261 patera párhuzamos lejtõhátrálás , 384 párhuzamos redõzet 316 párhuzamos vízhálózat párkány 316 párnaláva pediment

7 438 TÁRGYMUTATÓ pedimentáció l. hegylábfelszín-képzõdés pediplanáció, pediplén 376 Pelée-dóm (dagadókúp) 121 penepalimpszeszt 336 peneplén l. tönkfelszín peremi hát (flank ridge) peremi jégár 350 peremi kráter 334 periglaciális ciklus 366 Piedmonttreppe l. hegyláblépcsõ pikkely 65 pillow lava l. párnaláva pinacle l. sziklatû planációs l. elegyengetett felszín planetológiai fejlettségi fok planetozimál l. bolygócsíra planéz l. fazetta planitia l. medence plasztikus l. sodrási határ plasztikussági l. képlékenységi index plató 224 platóbazalt l. trapp platóperem 67 playa 225 pliniusi kitörés 106 plunging breaker l. átbukó hullám poláris jégsapka policiklusos felszín 365 poligenetikus felszín 383 poligonális szerkezet 351 porlavina 343 porördög 212, 354 pórusvíznyomás portakaró porvihar 353 pressure ridge l. keresztirányú hát process response 388 progresszív kúszás 176 pszeudokráter 327 pszeudotor 48 pull-apart basin l. széthúzásos medence push-up/pop-up structure l. felnyomódásos szerkezet puy l. kürtõkitöltés radiális l. sugaras vízhálózat rácsos vízhálózat rácsrendszer 316 rátolódásos vetõhálózat 316 redõboltozat (antiklinális) 65 redõteknõ (szinklinális) 65 reflektív l. nagy energiájú part reflexió l. visszaverõdés refrakció l. hullámtörés reg 222 regolit l. málladéktakaró rekesztõturzás (turzásgát) 288 relaxáció l. viszkózus ernyedés reliefgenerációk (formanemzedékek) 377, 383 repedésrendszer rezisztencia ( ellenállóképesség ) 388 részóceán 347 rétegborda 69 rétegcsuszamlás 172 réteglépcsõ 69 rétegnyomás-csökkenés 21, 341 rétegvulkán (sztratovulkán) rétegzett síkság 328 ria, riapart ridge-and-valley terrain 73, 373 riftesedés 76 rip currents l. szakítóáramlások ripplemark 228 risk assessment l. kockázat-felmérés ritmikus felszínfejlõdés 377 robbanásos mûködés , 117, 324, 328 rock slide l. kõzettömb-csuszamlás rogue/freak waves 366 roskadás 344 rög (blokk) 64 röghegység 75 rögös láva l. aa-láva rügyezés 123 sabo-gát l. hordalékfogó gát Sackung 183, salakkúp 109 Santa Ana 212 sarkos kavics 219, 355 sasbérc 64 savanyúvíz 128 sánczátony 298 sárfolyás 171, , 188, 344 sárgadinnyehéj mintázat 315, 324 sátorszikla (wigwam) 127 Schwallbrecher l. kicsapódó hullám scree l. lejtõtörmelék selftenger 292 sérülékenység (vulnerability) 408 shutter ridge l. völgyzáró hát sill l. teleptelér sivatagi máz (lakk) 31, 222 slab slide l. hasábos csuszamlás slope sagging l. Sackung sodorbucka sodrási határ 155 sokk-metamorfózis sokszöges l. oszlopos elválás soog l. fenékáramlás

8 TÁRGYMUTATÓ 439 sókristály-növekedéses aprózódás 20 21, 341 sós mocsár 290 spilling breaker l. kicsapódó hullám spire l. sziklatû stack l. sziklatorony, abráziós torony strand l. szegélyturzás Stromboli-kitörés , 131 Sturzbrecher l. átbukó hullám Sturzstrom l. kõlavina sugaras (radiális) vízhálózat sugársávok 337 sulcus 315 surf zone l. hullámmorajlás öve surge l. torlóár surging breaker l. torlóhullám Surtsey-típus 107 suvadás 170, süllyedõ part swash l. kifutó hullám swell l. aszeizmikus hátság szabálytalan vízhálózat szakadozott törmelékterítõ 337 szakítóáramlások (rip currents) , 286 szakodásfal 186 szaltáció l. ugráltatás szaprolit 16, szavanna -ciklus 366 száraz keresztvölgy 84 szárnyturzás 288 szebkha 225 szegélybucka 249 szegélyszakadás 187 szegélyturzás (strand) 288 szegélyzátony 298 szeizmit 82 szelektív (válogató) erózió 40 szeletes csuszamlás 172 szelj 181 szenilis (elaggott) állapot 365 szerir, szerrir 222 szélbarázda 247 széllyuk 247 szélsáv szélút 264 szélzászló , 356 szénaboglya (haystack) 123 széthúzásos (pull-apart) medence 79 szétterjedés , 184, szétterjedési öv 75, 98 szfinx-szikla 225, 355 szigetsor 297 szikladóm (bornhardt) 48, 90 91, 376, 379 sziklaeresz 185 sziklafal (fal) 147, 185 sziklagleccser 351 sziklaív, sziklahíd 53 54, 285 sziklakapu 285 sziklaomlás 167 sziklataraj 69 sziklatorony 48 sziklatû 68 szilikátok mállása 342 szineklízis 74 szinklinális l. redõteknõ szinklinálisvölgy szinlõ 80 szoffioni 128 szoláris köd szolfatára 128 szoliflukció l. talajfolyás szögletes vízhálózat szökõár szõnyegcsuszamlás 173 sztratovulkán l. rétegvulkán szubdukciós öv l. alábukási öv szubglaciális mûködés 109 szubpliniusi kitörés 105 szubtidális öv 274 szubvulkáni formák 103 szunnyadó vulkán 116 szuperrotáció 352 szupratidális öv 274 szurdik 58 Taal-típus 107 tafoni 21, 33 34, 48 tagolatlan part 278 tagolt part 278, 285 tajjuan 59 takaró 65 takír 225 talaj (a talajmechanikában) 163 talajfolyás talajjég 349 talapzatos l. lebenyes kráter talus l. lejtõtörmelék tanúhegyek 53, 68, 224 tapadási határ 156 táblavulkán 123 táblás láva l. aa-láva tájhelyreállítás (tájrehabilitáció) tektitek 337 tektogenezis 63 tektonikai denudáció 88 tektonikus geomorfológia 39, tektonikus-klimatikus körzetek 388 tektonikus kúszás 65, 71

9 440 TÁRGYMUTATÓ teleszeizmikus hullám 271 telér, teleptelér 82, 117 tenger alatti kanyon 293 tepui 53 teraszgyûrûs kráter l. peremi kráter tereplépcsõ 53 terra ( felföld ) 322 termálforrás 129 termális erózió 315 termoklasztikus aprózódás 18 tesszera tidal bore l. dagályhullám tidal creek l. árapálycsatorna tidal flat l. árapálysíkság típusos lösz 55 tomboló 289 topple l. leválás tor l. gránitkõhalom torlóár (surge) 107, 113 torlóhullám torta l. lávalepény többgyûrûs (körkörös) medence 335 tönkfelszín 365, tönklépcsõ 365 töréslépcsõ 69, 72 törésöv 65 törmelék (a talajmechanikában) 161 törmelékcirkuláció 344 törmelékcsúszás (debris slide) 171 törmelékfolyás 188 törmelékhalmaz 189 törmelékkúp, -lejtõ 185, 189 törmeléklavina (debris avalanche) transzfer törések 64 transzform vetõ transzkurrens vetõ transzláció 170 transzpresszió 62 transztenzió 62 tranziens jelenségek 329 tranziens (átmeneti) kráter 332 trapp (platóbazalt) trópusi tönkösödés tufagyûrû 111 tufakúp 111 turbidity current l. zagyár tumulus l. lávatorlasz turzásgát l. rekesztõturzás turzásháromszög 289, 300 turzáskampó 288 turzáskapu 288 tuya l. táblavulkán ugráltatás , ultrapliniusi kitörés ultrasurtsey-típus 107 uszálybucka , 356 ütközési küszöb 214 vakár 273 val perché 74 vasalótalp l. fazetta vasque l. madáritató vádi 222 vándordûne városgeomorfológia 413 VEI l. explóziós index ventifact l. sarkos kavics Vezúv-kitörés vihardagály 274 világos lerakódások 347 viszkózus ernyedés (relaxáció) 319, visszaáramlás (backwash) visszaverõdés (reflexió) 269 vízátvezetés vízhálózattípusok vízkiszökési szerkezetek 82 Vordüne l. parti dûne völgyzáró hát (shutter ridge) 70 vörös formáció 30 Vulcano-kitörés , 131 vulkánegyüttes 114 vulkánrom, -roncs, -maradék, -csonk 125 vulnerability l. sérülékenység water gap l. keresztvölgy watt 290 Wellenauflauf l. kifutó hullám wind gap l. száraz keresztvölgy zagyár (turbidity current) 182, Zurückverlegung l. párhuzamos lejtõhátrálás zsugorodási határ 155

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

Martonné Dr. Erd s Katalin

Martonné Dr. Erd s Katalin EGY SZAKMAI ÉLETÚT EREDMÉNYEI ÉS SZÍNHELYEI Tiszteletkötet Martonné Dr. Erd s Katalin egyetemi docens 60. születésnapjára Szerkeszt : Dr. Csorba Péter Debrecen 2006. június A kötet elkészítéséhez anyagi

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata

A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata Adsumus IX. 121 Fodor emőke A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata A Kárpátok mentén zajló vulkanizmus záróakkordja a Persányi-hegységben két bazaltos összetételű magmabenyomulás volt

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (1:500 000) Szerkesztette: HAAS János, BUDAI Tamás Írta: HAAS János, BUDAI Tamás, CSONTOS László,

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

Környezeti monitoring vizsgálatok az Ipoly vízgyűjtőjén (célkitűzések és általános tájékoztatás)

Környezeti monitoring vizsgálatok az Ipoly vízgyűjtőjén (célkitűzések és általános tájékoztatás) Tájökológiai Lapok 8 (3): 535 561. (2010) 535 Környezeti monitoring vizsgálatok az Ipoly vízgyűjtőjén (célkitűzések és általános tájékoztatás) Verrasztó Zoltán Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Izlandon 2010. március 20-a éjjelén

Izlandon 2010. március 20-a éjjelén Történelemformáló nagy vulkánkitörések Az emberiség és a vulkánok az évszázadokban Izlandon 2010. március 20-a éjjelén kitört az Eyjafjallajökull tûzhányó. Kezdetben nem sok figyelmet kapott a vulkáni

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Mésztartalomhoz köthető felszínfejlődés a Kőszegi-hegységben

Mésztartalomhoz köthető felszínfejlődés a Kőszegi-hegységben Földrajzi Értesítő XLVII. évf. 1998. 4. füzet, pp. 495 514. Mésztartalomhoz köthető felszínfejlődés a Kőszegi-hegységben VERESS MÁRTON SZABÓ LEVENTE ZENTAI ZOLTÁN 1 Bevezetés A Kőszegi-hegység a Kőszeg

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez

Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez Natur-Kulinarium - Régiók kertjei és kultúrtájai kínálta új élménylehetőségek turisztikai és

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira

A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira EMLA Alapítvány a Kö rnyezeti Oktatás Támogatására EMLA Kö rnyezeti

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben