Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája Onco Update, 2007 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotók fontos szerepet játszanak a csontmetasztázis kimutatásában, ezáltal a terápia megválasztásában. A pontos adatgyûjtés, a kezelés elôtti státus meghatározása, a terápia hatékonyságának értékelése és a kezelés utáni értékelés a betegellátásban tevékenykedô orvos felelôssége. Ezeknek az adatoknak a pontossága nagyban függ a radiológus szakértelmétôl és tapasztalatától, ezért a naprakész irodalmi tájékozottság elengedhetetlenül fontos. A csontszken alapján a csont státusáról jól tájékozódhatunk, a hagyományos röntgenvizsgálattal elemezhetjük az elváltozást és a digitális rétegképalkotók segítségével pontosan értékelhetjük azokat. A teljes testrôl információval szolgáló PET-CT funkcionális képalkotás, amelynek népszerûsége a metasztázisok felfedezésében és a kezelés hatékonyságának megítélésében egyre növekszik. Az összehasonlító felmérések többsége szerint az MRI a legpontosabb módszer csontmetasztázis esetén. Jelen közlemény azokat az utóbbi években megjelent cikkeket demonstrálja, amelyek a csontmetasztázis korszerû radiológiai diagnosztikájának klinikai jelentôségére utalnak. Radiological diagnostics in bone metastases Imaging plays a crucial role in defining bone metastases, and thus, therapy planning. We are responsible for accurate data collection, pre-treatment evaluation, evaluation of therapy response and post-treatment evaluation. Precision highly depends on the expertise and experience of the evaluating radiologist, and therefore, being familiar with the latest literature is essential. The bone status can be detected well by bone scan, analysed by conventional X-ray examination and by the cross sectional digital imaging modalities. The whole body PET/CT functional imaging is becoming increasingly popular in the metastatic workup of patients and for monitoring response to therapy. MRI has been found to be the most accurate method for bone metastasis in most comparative evaluations in the literature. This article is a review of the latest papers focusing on the clinical significance of the imaging results in bone metastasis diagnostics. csontmetasztázis, csontszken, röntgenvizsgálat, CT, MRI, PET, PET-CT bone metastasis, bone scan, X-ray examination, CT, MRI, PET, PET/CT DR. GÔDÉNY MÁRIA (levelezô szerzô/correspondent): Országos Onkológiai Intézet, Radiológia Osztály/Department of Radiology, National Institute of Oncology; H-1122 Budapest, Ráth György u DR. BODOKY GYÖRGY: Fôvárosi Szent László Kórház, Onkológia Osztály/Department of Oncology, Szent László Hospital; Budapest 166 Érkezett: augusztus 7. Elfogadva: szeptember 9.

2 A csontmetasztázisok huszonötször gyakoribbak, mint a primer csonttumorok. Az Egyesült Államokban évente olyan ember hal meg, akinek csontmetasztázisa volt 1, erre vonatkozó pontos magyar adat nem ismert. A csontmetasztázisok 70%-át emlô- és prosztatarák okozza, a többit egyéb tumorok, tüdô-, vastagbél-, pajzsmirigy-, vese-, gyomor-, uterus-, hólyag- stb. daganatok 1. A szolid tumorok kezdeti csontmetasztázisai a visceralis áttétekhez viszonyítva relatíve jobb prognózisúak. A metasztázisok leggyakrabban az aktív, jól erezett haemopoeticus vörös csontvelôben tapadnak meg, amely felnôtteknél döntôen az axiális csontvázban (gerinc, medence), a koponyacsontokban, a humerus és a femur proximalis részeiben található 1. Több primer malignus folyamat is a vörös csontvelôbôl ered, a leukaemiák mindegyik formája, a myeloma multiplex, a histiocytás lymphoma és a Ewing-szarkóma is 2. Csontmetasztázis négy különbözô módon alakul ki: A pulmonalis típusnál (34%) a csont a primer kapillárisfilter. A cava típusú áttétnél (25%) a csont másodlagos, a porta típusú (7%) metasztázisnál a csont a negyedik kapillárisszûrô. A spinális típusú áttétképzésnél a csigolyát övezô vénás plexusok jelentik a primer kapillárisfiltert 1. A csontmetasztázisban aktiválódott osteoclast, osteoblast, rákos és gyulladásos sejtek vannak jelen. Számos egyéb faktor is közrejátszik az áttét keletkezésében, így a megnövekedett vascularisatio a vörös csontvelô bizonyos területeiben, valamint a tumorsejtek által produkált, adhéziót fokozó molekulák jelenléte, amelyek a daganatos sejteket a csontmátrixhoz és a velôstromához kötik 3. A CSONTMETASZTÁZISOK FORMÁI A radiológiai morfológia szerint az osteolyticus csontmetasztázisok többnyire emlô- és tüdôdaganat-eredetûek. Osteoblasticus áttétet elsôsorban prosztata-, lymphoma és kezelt emlôrák okoz. Kevert típusú áttétet ad az emlôcarcinomák körülbelül 15%-a, a cervix-, a colon- és a pajzsmirigyrák 1. Osteoblasticus metasztázis Osteoblasticus metasztázist bármelyik carcinoma okozhat, leggyakrabban a prosztatarák. A tüdôrák, fôleg kissejtes formája, valamint a tüdô adenocarcinomája, a pancreas malignus carcinoidja, a colonés a húgyhólyagrák, a lymphomák és a leukaemiák csontáttétei is lehetnek scleroticusak. Gyermekeknél a cerebellaris medulloblastoma okoz osteoblasticus metasztázist. Emlôrákban fôleg a kezelés után mutat a csontáttét scleroticus morfológiát. A korábban scleroticus területen megjelenô osteolysis a malignus elváltozás recidívájára utal. Osteoblasticus metasztázisnál lágyrész-invázió ritkán fordul elô. A koponyaboltozat osteoblasticus áttéte extrém ritka, még prosztatacarcinoma kiterjedt, scleroticus áttétjénél sem látjuk. Scleroticus áttétnél a patológiás fractura ritkább, mint lyticusnál. A scleroticus laesio többnyire körülírt, diffúz formája ritka. Amennyiben periostealis csontképzôdéssel jár, a csont kiszélesedik. A scleroticus csonteltérés azonban nemcsak metasztatikus eredetû lehet, hanem gyulladásos, posztoperatív, idiopathicus is. Osteopoikilosis, myelofibrosis, leukaemia, lymphoma, sclerosis tuberosa, Paget-kór, krónikus osteomyelitis, tárolási betegségek szintén járhatnak osteoblastos reakcióval. Osteolyticus metasztázis Osteolyticus csontmetasztázist bármely extracranialis malignus tumor okozhat. Tüdôcarcinoma, emlôrák, vese- és pajzsmirigy-carcinoma, valamint melanoma gyakrabban okoz lyticus, mint scleroticus metasztázist. Gyermekkorban leggyakoribb oka a neuroblastoma. A tisztán osteolyticus metasztázis nem okoz reaktív csontsclerosist. Ha sclerosis is van, akkor a folyamatot kevert metasztázisnak hívjuk. A laesio akár szoliter, akár multiplex, egyaránt tumorembolia következménye, amely a spongiosában tapad meg, a csontcortex érintettsége ritkábban fordul elô, mint scleroticus áttétnél. Progresszió kapcsán a kompakt csontállomány is destruált lesz, ami patológiás fracturához vezethet. A porc ellenáll a tumor terjedésének, emiatt az intervertebralis porckorongok és az ízületek rendszerint kimaradnak a folyamatból. A metasztázis gyakran beterjed a csigolyatalpakba és -ívekbe, ez segít abban, hogy a multiplex myelomától elkülöníthessük, mivel myelomában a talpak ritkábban vesznek részt a folyamatban. (Jacobson által leírt pedicle sign.) Vese- és pajzsmirigy-carcinoma speciális formája a blow out metasztázis, amely expanzív, körülhatárolt és trabeculált. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

3 A metasztatikus neuroblastoma, a leukaemiához hasonlóan, kiterjedt, infiltratív jellegû, molyrágott, ezekben az esetekben csontdestrukció és periostealis csontújraképzôdés egyaránt megfigyelhetô. Ha metasztatikus betegségben a radiomorfológiát és a klinikai képet összevetjük, megállapítható, hogy az osteolyticus jelek klinikai progresszióval, a scleroticus jelek klinikai remisszióval függnek öszsze. A csontállomány vesztése vagy osteoclasttevékenység vagy metasztatikus tumorsejtek direkt destrukciója révén alakul ki. Az osteoclastok feloldják a csont ásványianyag- és organikusmátrix-részét egyaránt. A csontdestrukció képe a folyamat agresszivitásától is függ. A benignusan viselkedô elváltozásnál cisztaszerû felritkulás figyelhetô meg. Agresszív tumornövekedéskor viszont diffúz, infiltratív jelek és a csontelváltozást kísérô kóros lágy rész látható. Az éles kontúr lassan növekvô laesióra, a széles, elmosódott széli zóna agresszív laesióra utal, de pusztán e jelek alapján nem lehet elkülöníteni a malignus és a benignus tumort. Számos egyéb elváltozás is járhat osteolyticus destrukcióval: akut osteomyelitis, cisztás lymphangiomatosis, haemangiomatosis, primer szisztémás amyloidosis, reticulosis, diabetes stb. A Hodgkin-lymphoma csontmanifesztációja mindig másodlagos, generalizált kórkép következménye. Non-Hodgkin-lymphoma csontérintettsége lehet primer vagy szekunder. A felnôttkori leukaemia kevesebb csontelváltozással jár, mint a gyermekkori. A felnôttkori leukaemiás csonteltérések leginkább krónikus lymphaticus leukaemia következményei, akut leukaemiánál csontelváltozás ritkán fordul elô. K ÉPALKOTÓ VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Izotópvizsgálatok Csontszcintigráfia A csont vizsgálatára a hagyományos csontszcintigráfia értékes és gazdaságos módszer, amely kiegészíthetô csontvelô-szcintigráfiával és izotóppal jelzett monoklonális antitest alkalmazásával 4 6. A csontszken nem magát a tumort ábrázolja, hanem a laesio osteogeneticus, helyreállító affinitását. Azt az osteoblasticus tevékenységet mutatja, amelyet a szervezet a tumor hatására fejt ki. A magas anaplaszticitású tumorok és a myeloma multiplex esetében a vizsgálat álnegatív is lehet, mivel nem stimulálják eléggé az osteoblast-tevékenységet. A röntgenvizsgálathoz viszonyítva a csontszcintigráfia sokkal érzékenyebb, de specifitása alacsonyabb 1. A csontszcintigráfia klasszikus jelzôanyaga a 99m Tc-jelzett difoszfonát, amely osteoblast-tevékenységnél halmozódik. Azokban a metasztázisokban, ahol dominálóan lyticus az elváltozás, az osteoblast hiánya miatt gyenge lehet a halmozás vagy akár hiányzik is 3. A metasztázisok körülbelül 5%- ánál a röntgenfelvételen egyértelmû destruktív laesio ellenére a csontszken negatív, mivel a laesión belüli osteogenesis nem nagyobb, mint a környezô normális csontban. Generalizált csontmetasztázisnál a csont-háttér aktivitás aránya igen magas (superscan fenomen), mivel az intenzív csonthalmozás miatt a háttér rádióaktivitástól mentes. Ezt a jelet hyperparathyreoidismusban is láthatjuk. Egy másik jellegzetesség prosztatacarcinoma kiterjedt csontmetasztázisánál látható: az úgynevezett fej nélküli szken (headless fenomen), amelynek oka, hogy az osteoblasticus metasztázis a koponyacsontokat igen ritkán érinti. A csontszken értékelésekor problémát jelent, hogy a radiofarmakon halmozódása nem specifikus, a foszfonát nemcsak a malignus daganatokban halmozódik, hanem benignus elváltozásokban és nem tumoros laesiókban is 7. A benignus és malignus elváltozást tapasztalt szakember sem tudja mindig elkülöníteni. Álpozitivitást leggyakrabban degeneratív elváltozás, gyulladásos folyamat, trauma, Paget-kór okoz. Myeloma multiplexben és neuoroblastoma metasztázisában a csontszcintigráfia szenzitivitása alacsony 2. A myelomás betegek felénél az osteolyticus csontdestrukció ellenére a csontszken negatív 3. Problémát jelent az is, hogy a korai csontmetasztázis, a lassan növekvô, reaktív elváltozással nem járó áttét csontszcintigráfiával elnézhetô 3. Agresszív metasztázis esetén, amely a csontvelôt teljesen elfoglalja vagy olyan metasztázisban, amely elzárja a vérellátást, vagy amelyik reaktív csontképzés nélküli, továbbá amikor a diffúz elváltozás szimmetrikusan helyezkedik el, a csontszken álnegatív lehet 2. A csontmetasztázis kezelésének monitorozásakor a korai vizsgálat félrevezetô lehet, mert az intenzív osteoblastválaszt a sikeres terápia váltja ki, nem a tumor relapsusa (ez az úgynevezett flair fenomén) 3. A konvencionális gamma-kamera folyamatosan 168 Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

4 visszaszorul és a jobb felbontást biztosító SPECT (single photon emmission computer tomography) válik rutinná. A SPECT-CT növeli a módszer pontosságát, a csontmetasztázis kimutatásának biztonságát, a benignus-malignus elkülönítését és javítja az elváltozás lokalizációjának meghatározását 3, összehasonlítva a külön végzett csontszcintigráfiával és CT-vel 8, 9. Csontvelô-szcintigráfia A csontvelô-szcintigráfia a reticuloendothelialis sejtek phagocytatulajdonságát jeleníti meg. A csontvelô megítélésére izotóppal jelzett granulocytaantigén-ellenes monoklonális antitest is alkalmas 1, 10. A csontvelô-szcintigráfia a velôrôl és a környezô csontról egyaránt információt nyújt, de az anatómiai elhelyezkedésrôl kevésbé tájékoztat. A dominánsan osteolyticus metasztázisoknál a csontvelô-szcintigráfia a csontszkennél jobb lehet, például kissejtes tüdôdaganatban, emlôrák egyes eseteiben. A csontvelô-szcintigráfiának korlátja, hogy nem mutatja ki azt a metasztázist, ami olyan csontban helyezkedik el, amelynek nincs aktív haematopoeticus velôállománya 1. Hagyományos röntgenvizsgálat Csontmetasztázis kimutatására a konvencionális röntgen kevésbé érzékeny, mint a csontszken, de specifitása magasabb 11. Röntgenfelvételen az osteolyticus elváltozás csak akkor látható, ha a csontállomány 30-50%-a már eltûnt. Az osteoplasticus metasztázis jobban elkülönül, fôleg, ha környezete mészszegény. Amennyiben periostealis csontképzôdéssel jár, a csont kiszélesedése is kimutatható. A szcintigráfia és a vele korreláló röntgenvizsgálat 90% körülire növeli a csontmetasztázis diagnosztikus pontosságát 1. Komputertomográfia A komputertomográfia (CT) szenzitivitása és specificitása a hagyományos röntgenénél magasabb. A nagy felbontású, teljestest-szeletinformációval szolgáló CT a csont- és lágyrész-struktúra komplex ábrázolását teszi lehetôvé. CT-vel a csontvelô tumoros infiltrációja kvantitatíve is elemezhetô. A tumoros csontvelô denzitása 15 HU-nél magasabb, de ez az érték nem specifikus metasztázisra, mivel a nem tumoros kóros eltérés is magasabb denzitással járhat. Mindezek mellett a CT a vezérelt mintavétel kiváló eszköze 1. A multidetektoros CT (MDCT) jobb felbontása, multiplanáris képalkotása tovább javítja a diagnosztikus biztonságot. A CT a csont corticalisának, gerendázatának értékelésére és apró meszesedés kimutatására alkalmasabb, mint a mágneses rezonanciás vizsgálat, de kevésbé alkalmas a csontvelôben megjelenô, csontstruktúra-elváltozással még nem járó metasztázis korai megjelenítésére 3. Mágneses rezonanciás vizsgálat A mágneses rezonanciás vizsgálat (MRI) csontértékelése számos tényezôn alapszik. Függ a csontlaesio anatómiai elhelyezkedésétôl, a csontvelô összetételétôl ez utóbbi életkorfüggô, de további fontos tényezô az MR-vizsgálati technika, a primer tumor típusa és a tumor proliferációjának jellemzôi. A csontvelôben megjelenô metasztázis megnöveli a T1 relaxációs idôt, amely a képeken jelintenzitás-csökkenéssel jár, valamint megnyújtja a T2 relaxációs idôt, ezáltal növeli a T2-jelintenzitást. A malignus tumorok többsége a csontvelôben a T1- súlyozott jelintenzitás csökkenésével járnak, mivel nagyobb a víztartalmuk és kiszorítják a zsíros csontvelôt. Azokban az esetekben, ha a tumor vízgazdag, T2-súlyozottan magas jelintenzitású, amennyiben sejtgazdag, közepes jelintenzitású. A dominálóan osteoplasticus folyamatnál vagy a csont regenerációjakor csökken a T2 relaxációs idô, ami a T2-súlyozott képeken az elváltozás jelintenzitás-csökkenésével jár. A csontmetasztázis vizsgálatában a T1-súlyozott spinecho-szekvencia jelenti az alapot, amelyet ki kell egészíteni T2-súlyozott méréssel és zsírszuppressziós technikával, például STIR-szekvenciával. A STIR-jelmenet hasonló, mint a T2-súlyozott mérésé, de a kóros elváltozás és a normális szövet közötti kontraszt nagyobb 1. A fáziseltolt gradiensechoképalkotás kontrasztanyaggal vagy a nélkül nagyon érzékeny csontáttét kimutatására. MR-kontrasztanyag nem szükséges rutinszerûen, amennyiben használjuk, zsírelnyomásos mérést célszerû alkalmazni. Bizonyos esetben azonban segít a kontrasztanyag a viszonyok megítélésében, így a tumor és a mûtét utáni hegesedés elkülönítésében vagy az intraspinalis terjedés pontosításában 1. A zsírelnyomásos szekvenciák elnyomják a sárga M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

5 csontvelô magas jelét és kiemelik a patológiás csontvelôt, az elváltozás T1 és T2 relaxációjának megnyúlása szerint. A csontvelô összetétele, jellegzetességei befolyásolják az MR-jelmenetet. A vörös csontvelô mintegy 40% vizet, 40% zsírt és 20% proteint, a sárga csontvelô körülbelül 15% vizet, 80% zsírt és 5% proteint tartalmaz. Ezek az összetevôk, valamint az ásványianyag-tartalom alakítja ki a normális csontvelô MR-képét. A zsír, mint a legnagyobb összetevô, felelôs a csontvelô jelintenzitásáért, a rövid T1 relaxációs idôért, a T1-súlyozott képek magas jelintenzitásáért. A T2-súlyozott spinechoméréssel a zsír T2 relaxációja hosszabb, ezért a normális zsíros csontvelô közepes jelintenzitású. A napjainkban alkalmazott gyors T2-súlyozott (fast spin echo és turbo spin echo) méréseken a zsíros csontvelô zsírszuppresszió alkalmazása nélkül magas jelintenzitású, így nem különül el a tumoros szerkezettôl. A csontvelô értékelésekor figyelembe kell vennünk, hogy újszülöttnél az összes velôtér vörös csontvelôt tartalmaz, amely a születés után folyamatosan alakul át sárga csontvelôvé. Ez a folyamat a periféria felôl indul a centrális régiók felé. Az epiphysis már az élet korai szakaszában átalakul sárga velôvé. A felnôttkori csontvelômegoszlás 24 év után alakul ki, teljes kifejlôdésekor (40 év után) a perifériás vázrendszer sárga csontvelôt tartalmaz, amely T1- súlyozottan homogén, magas jelintenzitású, ezen belül az epiphysis vonala heges, sötét vonalként ábrázolódik. A csontvázrendszer centrális részében (gerinc, medence, bordák, koponyacsontok) a vörös és a sárga velô keveredik, emiatt a T1-súlyozott jelintenzitás alacsonyabb, mint tiszta zsírnál, de magasabb, mint a vörös velônél. A vörös csontvelôben a protein és a víz több, mint a zsír, így jelintenzitása a hosszabb T1 relaxációs idô eredményeként alacsonyabb. A csontvelô T2 relaxációs ideje a víztartalomtól függôen változó. Az ásványi anyag mivel nem tartalmaz mobilis protont, ami jelet produkálna nem vesz részt a csontvelô jeladásában. Tehát az életkor elôrehaladtával mind a T1, mind a T2 relaxációs idô progresszív csökkenése látható, amit a csontvelô megnövekedett zsírtartalma határoz meg. Nôknél inkább látható ez a jelenség, mivel az ásványianyag-vesztés gyorsabb és a zsíros csontvelô domináló lesz. A csontvelô kóros elváltozása kiszorítja a zsíros csontvelôt és megváltoztatja az MR-jeleket. Tumor, gyulladás, trauma, tárolási, vérellátási, beidegzési rendellenesség a csontvelô hasonló jelintenzitás-változásával jár. Tehát a jelmenet nem specifikus daganatra. A különbözô eredetû elváltozásokban az a közös, hogy a csontvelô víztartalma megnôtt, és az oedema a velôben fokális vagy diffúz terjedésnél homogén módon T1-súlyozottan alacsony, T2-súlyozottan magas jelintenzitású. Csontvelô-konverzió esetén haemopoeticus aktív csontvelô jelenik meg a zsíros csontvelô helyén, akár malignus tumor miatt, akár a kezelés következményeként. A haemopoeticus szigetek T1-súlyozottan alacsony jelintenzitásúak, T2-súlyozottan és STIR-szekvenciával magas jelintenzitást mutatnak, tehát a szigetek a metasztázishoz hasonló jelmenettel, fokális elrendezôdésükkel, egyenetlen szélükkel metasztázist utánoznak. Az MR-morfológia alapján az ökörszemtünet (bulls eyes sign) és a halo jel segíthet az állásfoglalásban. Az elôbbinél a T1-súlyozottan alacsony jelintenzitású területen belül T1-súlyozottan magas jelû góc helyezkedik el, ez nagy biztonsággal benignitás mellett szól, azaz haemopoeticus sziget mellett, amelynek centrumában zsíros velô van. Amennyiben a T2-súlyozott képeken gyûrû alakú, magas jelintenzitást látunk egy alacsony jelintenzitású elváltozás mentén, malignus csontelváltozásra kell gondolnunk. Az alacsony jelintenzitású terület osteoblasticus, scleroticus csont, míg a körkörös magas jelintenzitású halo jel oedemás szövetre utal. Ha a körkörös oedema hiányzik, az osteoblasticus metasztázist a scleroticus csontszigettôl nem könnyû elkülöníteni 1. Az értékelésben problémát jelenthet, ha a tumor osteoporosisban jelentkezik, és ilyen körülmények között kell a csigolyafractura eredetérôl nyilatkozni. Az MR-vizsgálatok körülbelül 10-30%-ánál találunk csonthaemangiomát, leggyakrabban a csigolyákban. A haemangiomák 60%-a a gerincben helyezkedik el. Jellegzetességük, hogy mind T1-, mind T2-súlyozottan magas jelintenzitásúak a bennük lévô zsírszövet miatt. Differenciáldiagnosztikus nehézséget jelent, ha a haemangioma nem tartalmaz zsírt. Csontmetasztázis kimutatására az MR szenzitivitása és specificitása a csontszcintigráfiáénál magasabb 2. Az irodalomban az MR-vizsgálatot tartják általánosságban a legérzékenyebb és legpontosabb, csontmetasztázist vizsgáló módszernek (accuracy: %) és a metasztázis komplikációinak vizsgálatára is a legalkalmasabbnak 1. A gerinc és a medence vizsgálatában az MR szenzitívebb, mint a csontszken, de a bordák és a koponyabázis értéke- 170 Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

6 lésében kevésbé érzékeny, mivel ezek a csontok görbülete miatt síkban történô leképzéssel nehezen elemezhetôk 3. Kezdetben a teljes test MR-csontvelôvizsgálatát szekvenciális technikával végezték, öt különbözô régióban. A mozgó vizsgálati asztal bevezetésével könnyebbé és gyorsabbá vált a vizsgálat, gyors gradiensecho T1-súlyozott és turbo STIR-szekvenciát alkalmazva lehetôvé vált a teljes test megítélése egy órán belül 12. További fejlôdés eredményeként, a paralell képalkotói technika (PAT) kombinációjával teljesebb és flexibilis vizsgálati protokoll alakítható ki Az irodalomban több közlemény hasonlítja össze a teljestest-mr, a csontszcintigráfia és az FDG-PET- CT képességét a tumorstádium meghatározására. Az MR nemcsak a csont-, hanem a májmetasztázis kimutatásában is fölötte áll a PET-CT-nek 1, 13. Pozitronemmissziós tomográfia A kombinált PET-CT additív és szinergista módon növeli a PET és a CT pontosságát, az anatómiai és a funkcionális információt együtt nyújtja 1. Az irodalomban különbözô PET-jelölôanyagokat (tracerek) analizálnak, és a PET-et összehasonlítják a konvencionális képalkotó módszerekkel, fôleg csontszkennel és CT-vel. A CT, mint a PET-CT része, javítja az elváltozás pontos lokalizálását és csökkenti a PET álpozitivitását. A PET-tel pozitív csontvizsgálatok közül CT-eltérés csak 50%-ban mutatható ki, tehát a CT kevésbé érzékeny, de specifitása magasabb, mint a PET-é 16. A klinikai gyakorlatban az aktivitás mértékének szemikvantitatív paraméterét (standard uptake value, SUV) széles körben alkalmazzák, de pontos szerepe az irodalomban még nincs meghatározva. A SUV meghatározása hasznos lehet a kezelés megtervezésében, a prognózis elôrevetítésében, mivel 30-40%-os csökkenése a kemoterápia hatékonyságára utal 3, 17. Fluorodeoxi-glükóz-PET-CT Az onkológiában leggyakrabban a cukoranyagcsere jelzésére szolgáló 18 FDG (fluorodeoxi-glükóz) -PET-et használják, amely nem tumorspecifikus, gyulladásban is halmozódik. Az FDG-PET halmozása azon alapszik, hogy a malignus tumorok cukoranyagcseréje magasabb, mint a normális szöveteké. Az FDG-PET elônye, hogy az izotópot közvetlenül a tumorsejtek veszik fel, teljestest-információval szolgál és a tumor agresszivitására is utalhat. A tumor hypoxiája a glikolítikus folyamatok aktivációja révén növeli meg az FDG-halmozás mértékét. Az FDG szerepe a benignus és a malignus csontelváltozások elkülönítésében korlátozott. Osteolyticus metasztázisban az FDG-halmozás általában magasabb, mivel magasabb a glikolítikus aktivitás is. A scleroticus metasztázis relatíve sejtszegény, ezért kevesebb aktív (viable) tumorszövetet tartalmaz, FDG-halmozása alacsonyabb. Az FDG-PET- CT a csontszcintigráfiához viszonyítva magasabb szenzitivitású és jobb felbontást nyújt, ezenkívül a környezô lágyrész-szövetekrôl is informál 3, 7, 18. Emlôcarcinomában különbözô FDG-felvételek láthatók, attól függôen, hogy a metasztázis scleroticus, litikus vagy kevert típusú. Prosztatacarcinomában az FDG-PET alacsonyabb szenzitivitású, mint a csontszken 19. Malignus lymphoma, myeloma multiplex esetében, úgy tûnik, az FDG-PET jobb, mint a csontszken, a csontvelôben zajló elváltozást már a korai stádiumban kimutatja. A nem kezelt, PET-pozitív metasztázisok többsége CT-vel osteolyticus. Ugyanakkor kezelés után a tünetek szétválhatnak, és a CT pozitivitása mellett PET-negativitás alakulhat ki. Ezekben az esetekben a kezelés közvetlen hatására a metasztatikus elváltozások többnyire blasticussá válnak. 18 F-fluorid-PET-CT A 18 F-fluorid nem csontspecifikus tracer, elôször 1962-ben írták le, mint csontképalkotó anyagot. Ismert, hogy a 18 F-fluorid regionális clearance-e metasztatikus laesióban háromszor magasabb (plazmából a csontba), mint benignus csontelváltozásban. Emlôcarcinománál a regionális fluoridclearance öt-tízszeresére növekedhet, akár lyticus, akár scleroticus a metasztázis. A gamma-kamera megjelenésével a 18 F-fluoridot a 99m Tc-mal jelzett difoszfonát váltotta fel. A PET- CT alkalmazásakor újra bevezették a 18 F-fluoridot klinikai és kutatási céllal. Bár még kevés vizsgálat bizonyítja, de úgy tûnik, hogy a 18 F-fluorid-PET szenzitívebb, mint a csontszcintigráfia. Vesesejtes és pajzsmirigyrákban a 18 F-fluorid-PET-CT az FDG- PET-CT negatív esetekben is kimutatja a csontáttétet. Problémát jelent, hogy a 18 F-fluorid-PET túl érzékeny, és már kisfokú degeneratív elváltozás esetén is álpozitív eredmény ad. A 18 F-fluorid olcsóbb, mint az FDG-PET, és a szerzôk azt jósolják, hogy néhány év múlva kiszorítja a csontszcintigráfiát 3, 20. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

7 18 F-kolin-PET-CT Prosztatarákban az FDG-PET-CT csak válogatott betegcsoportban, többnyire agresszív daganatok és recidív folyamatok esetében lehet hatékony. Az egyéb radiofarmakonok közül elsôdlegesen a 18 F-kolin és egyéb kolinvegyületek alkalmazhatók. A malignus sejtek kolinszintje emelkedett és a kolin a sejtbe transzportálódva a foszfolipidszintézisbe lép be. Multi tracer imaging Számos szerzô azt ajánlja, hogy az FDG-PET és a 18 F- fluorid-pet kombinálva kerüljön alkalmazásra. Ez a szimultán alkalmazás (two-in-one PET method) a klinikai gyakorlatban eddig még nem terjedt el 3. A KÉPALKOTÓK KOMPLEX ALKALMAZÁSA A képalkotók feladata, hogy a metasztázist minél korábban felfedezzék, annak érdekében, hogy a terápia gyors elkezdésével növeljék a beteg túlélési esélyét. A csontáttét vizsgálata multimodális algoritmusban történik, amely magában foglalja a szcintigráfiát, a hagyományos röntgenvizsgálatot, a CT-t, a PET-CT-t és az MR-vizsgálatot. Rutinszerûen csontizotóp-vizsgálat készül, amely teljestest-információval szolgáló, érzékeny, de alacsony fajlagosságú módszer. A hagyományos röntgenvizsgálat korlátja, hogy kis szenzitivitású, de nagy a fajlagossága, így jól kiegészíti a csontszkent. A szcintigráfia és a vele korreláló röntgenvizsgálat 90% körüli diagnosztikus pontosságot nyújt. Bizonyos tumorok esetében a csontvelôszcintigráfia eredményesebb lehet a csontszkennél, dominálóan osteolyticus metasztázisoknál, fôleg kissejtes tüdôdaganatban és emlôrákban 1. Azokban az esetekben, amikor az izotópvizsgálat pozitív és/vagy metasztázisra gyanús klinikai kép mellett a röntgenfelvétel negatív, tovább kell lépni a digitális rétegképalkotók felé. A CT tájékoztat az elváltozás osteolyticus vagy -blasticus jellegérôl, mérhetô a csontvelô denzitása, kimutatja a csontot destruáló kóros lágy részt, és a környezettel való összefüggésben mutatja a folyamatot. A módszer szenzitivitása alacsonyabb, mint a csontszken, a PET vagy az MR érzékenysége, de fajlagossága magas és jó kiegészítô morfológiai információval szolgál. A csontvelô megítélésére az MR a legalkalmasabb módszer, jobb, mint a csontszcintigráfia, a CT és a PET-CT. MR-vizsgálat alkalmával a csontvelô közvetlenül látható. Az MR-képen a csontvelô kóros elváltozására T1-súlyozottan alacsony, T2- súlyozottan és STIR-szekvenciával magas jelintenzitás a jellemzô. Az MR-vizsgálat az axiális csontvázrendszer értékelésére a leghatékonyabb, problémás lehet azonban a lapos csontokban, a koponyaboltozatban és a bordákban lévô metasztázisok kimutatása. A vörös csontvelô fiziológiás variációi, a vörös és kevert csontvelô értékelése a gyakorlott radiológust is próbára teheti, hiszen el kell különíteni a metasztázist a vörös csontvelôtôl. Ilyen esetben az ökörszem és a halo jel lehet segítségünkre. A teljestest-mr-vizsgálat számos elônnyel rendelkezik a csontszcintigráfiával szemben. Mozgó asztalos MR-rel a vizsgálati idô háromnegyed-egy óra, szemben a szcintigráfiával, amikor az izotópinjekció után kettô-négy óráig tart a vizsgálat. MR-rel olyan laesiók is megtalálhatók, amelyek szcintigráfiával nem láthatók. Korai metasztázis is kimutatható, ellentétben a szcintigráfiával, ahol csak az a laesio ábrázolódik, amely már a csont metabolikus elváltozásával jár. Az MR-nek az is nagy elônye, hogy nem okoz ionizálósugár-terhelést, továbbá fölülmúlja a szcintigráfiát a benignus és malignus laesiók elkülönítésében, és a csont értékelése mellett kimutatja a környezetbe terjedô metasztázisokat. A teljestest-mr myeloma multiplexben is magas szenzitivitású azáltal, hogy az öszszes, infiltrációra szóba jövô helyet értékeli, akkor is eredményes, ha a csontinfiltráció diffúz (ez egyéb módszerekkel nehézséget jelent az értékelésben) 13. Összességében megállapítható, hogy a teljestest- MR nagyon ígéretes módszer onkológiai betegek esetében a szolid tumorok és a metasztázisok kimutatásában egyaránt 2. Megbízható és relatíve gyors, pontos technika csontmetasztázis kimutatására. Az MR alkalmas a terápia hatékonyságának megállapítására, a beteg követésére is 21, 22. A technika fejlôdésével, az új jelfogó antennák, tekercsek, multiplex csatornák, mérési módszerek fejlesztésével rövidül a vizsgálati idô, és a vizsgálat menete is egyszerûsödik. Az irodalomban erôsödik az a vélemény, hogy a teljestest-mr lesz az a képalkotó módszer, amelyet majd metasztáziskereséskor elsô lépésként alkalmazunk 2, 15. PET-vizsgálat során különbözô jelölôanyagokat lehet alkalmazni, a keresendô tumor és a klinikai kérdés szerint. A CT, bár önmagában nem eléggé 172 Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

8 érzékeny, csökkenti a PET-CT álpozitivitását, mivel specificitása magasabb, mint a PET-é. Ezenkívül fontos kiegészítô információkkal szolgál, és javítja az elváltozás helyének meghatározását 16. A PET-CT többnyire hatékonyabb a csontmetasztázis kimutatására, mint a csontszcintigráfia, mivel a degeneratív vázrendszeri elváltozásoknál nem halmoz. Magas szintû evidencián alapul, hogy prosztatarák metasztázisának kimutatásában az FDG-PET- CT alacsonyabb szenzitivitású, mint a csontszken. Prosztatarák preoperatív stádiummeghatározásában, a távoli metasztázisok kimutatásában a 18 F- kolin-pet-ct a hatékony 3. A 18 F-fluorid-PET-CT a konvencionális csontszcintigráfiánál érzékenyebb módszer, és kevésbé aktív anyagcseréjû daganat esetében hatékonyabb, mint az FDG-PET-CT, például vesesejtes és pajzsmirigyrákban. Figyelembe véve az új technikai lehetôségeket, úgy tûnik, hogy a 18 F-fluorid-PET- CT idôvel kiszorítja a csontszkent. A PET-CT kiváló módszer a terápia hatékonyságának megítélésére: hatékony kezelés eredményeként az izotópfelvétel csökken, aminek mértékét a standard uptake value (SUV) változása fejezi ki. A különbözô PETjelölôanyagok továbbra is a kutatás tárgyát képezik. Ugyanakkor a módszer gazdaságossága rövid és hosszú távú hatékonysága a klinikai döntés függvényében további vizsgálatokat igényel 3. A szerzôk megjegyzése Ez a referáló cikk az Onco Update, 2007-ben megjelent, Csontmetasztázisok képalkotása címû fejezetének átdolgozott formája, amely az aktuális klinikai kérdésekbe illeszti be a legújabb képalkotói közléseket. Az Onco Update kiadványok célkitûzése, hogy az elôzô év szakirodalmának részletes feldolgozásával frissítse és folyamatosan naprakészen tartsa az onkológiai betegségek diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó szakemberek ismereteit. Az Onco Update jegyzet 2004 óta évente jelenik meg, és radiológiai vonatkozású fejezetei idôrôl idôre olvashatók a Magyar Radiológia hasábjain is. Köszönetnyilvánítás Az Onco Update kiadványok létrehozásához a Janssen-Cilag és a Novartis gyógyszergyáraknak tartozunk köszönettel. Irodalom 1. Ghanem N, Uhl M, Brink I, Schafer O, Kelly T, Moser E, et al. Diagnostic value of MRI in comparison to scintigraphy, PET, MS-CT and PET/CT for the detection of metastases of bone. European Journal of Radiology 2005;55: Frat A, Agildere M, Gencoglu A, Cakir B, Akin O, Akcali Z, et al. Value of whole-body turbo short tau inversion recovery magnetic resonance imaging with panoramic table for detecting bone metastases: comparison with 99MTc-methylene diphosphonate scintigraphy. Comput Assist Tomogr 2006;30: Fogelman I, Cook G, Israel O, Van der Wall HJ. Positron emission tomography and bone metastases. Sem Nucl Med 2004;11: Lee JE, Park SS, Han W, Kim SW, Shin HJ, Choe KJ, et al. The clinical use of staging bone scan in patients with breast carcinoma: reevaluation by the 2003 American Joint Committee on Cancer staging system. Cancer 2005;104: Ayyathurai R, Mahapatra R, Rajasundaram R, Srinivasan V, Archard NP, Toussi H. A study on staging bone scans in newly diagnosed prostate cancer. Urol Int 2006;76: Erturan S, Yaman M, Aydin G, Uzel I, Musellim B, Kaynak K. The role of whole-body bone scanning and clinical factors in detecting bone metastases in patients with non-small cell lung cancer. Chest 2005;127: Liu FY, Chang JT, Wang HM, Liao CT, Kang CJ, Ng SH, et al. [18F] fluorodeoxyglucose positron emission tomography is more sensitive than skeletal scintigraphy for detecting bone metastasis in endemic nasopharyngeal carcinoma at initial staging. J Clin Oncol 2006;24: Bybel B, Brunken RC, DiFilippo FP, Neumann DR, Wu G, Cerqueira MD; SPECT/CT Imaging. Clinical utility of an emerging technology. RadioGraphics 2008;28: Utsunomiya D, Shiraishi S, Imuta M, Tomiguchi S, Kawanaka K, Morishita S, et al. Added value of SPECT/CT fusion in assessing suspected bone metastasis: comparison with scintigraphy alone and nonfused scintigraphy and CT. Radiology 2006;238: Shen L, Bui C, Mansberg R, Nguyen D, Lipinski A. Occult bony metastatic disease demonstrated on labeled leukocyte scintigraphy. Clinical Nuclear Medicine 2005;30: Miller TT. Bone tumors and tumorlike conditions: analysis with conventional radiography. Radiology 2008;246: Brauck K, Zenge MO, Vogt FM, Quick HH, Stock F, Trarbach T, et al. Feasibility of whole-body MR with T2- and T1- weighted real-time steady-state free precession sequences during continuous table movement to depict metastases. Radiology 2008;246: Schmidt GP, Schoenberg SO, Reiser MF, Baur-Melnyk A. Whole-body MR imaging of bone marrow. European Journal of Radiology 2005;55: Eustace S, Tello R, DeCarvalho V, Carey J, Melhem E, Yucel EK. A comparison of whole-body turbo-stir MR imaging and M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

9 planar 99m TC-methylene diphosphonate scintigraphy in the examination of patients with suspected skeletal metastases. AM J Roentgenol 1997;169: Ladd SC, Ladd ME. Perspectives for preventive screening with total body MRI. Eur Radiol 2007;17(11). 16. Nakamoto Y, Cohade C, Tatsumi M, Hammoud D, Wahl RL. CT appearance of bone metastases detected with FDG PET as part of the same PET/CT examination. Radiology 2005; 237: Tateishi U, Gamez C, Dawood S, Yeung HWD, Cristofanilli M, Macapinlac HA. Bone metastases in patients with metastatic breast cancer: Morphologic and metabolic monitoring of response to systemic therapy with integrated PET/CT. Radiology 2008;247: Aydin A, Yu JQ, Zhuang H, Alavi A. Detection of bone marrow metastases by FDG-PET and missed by bone scintigraphy in widespread melanoma. Clin Nucl Med 2005;30: Langsteger W, Heinisch M, Fogelman I. The role of fluorodeoxyglucose, 18F-dihydroxyphenylalanine, 18F-choline, and 18F-fluoride in bone imaging with emphasis on prostate and breast. J Semin Nucl Med 2006;36: Even-Sapir E, Metser U, Mishani E, Lievshitz G, Lerman H, Leibovitch IJ. The detection of bone metastases in patients with high-risk prostate cancer: 99mTc-MDP planar bone scintigraphy, single- and multi-field-of-view SPECT, 18F-fluoride PET, and 18F-fluoride PET/CT. Nucl Med 2006;47: Tombal B, Rezazadeh A, Therasse P, Van Cangh PJ, Vande Berg B, Lecouvet FE. Magnetic resonance imaging of the axial skeleton enables objective measurement of tumor response on prostate cancer bone metastases. Prostate 2005; 65: Schmidt GP, Schoenberg SO, Schmid R, Stahl R, Tiling R, Becker CR, et al. Screening for bone metastases: whole-body MRI using a 32-channel system versus dual-modality PET-CT. Eur Radiol 2007;17(4): ÁLLÁS A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza pályázatot hirdet szakvizsgázott vagy szakvizsga elôtt álló orvosok részére a radiológiai osztályra. Munkaköri feladatok: Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelô munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Pályázati feltétel: Orvosi diploma. A pályázathoz csatolandók: személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata, a mûködési nyilvántartásról másolat, hozzájárulási nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személlyel történô közléséhez. Pályázati határidô: A megjelenéstôl számított 15 nap. Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását követôen azonnal betölthetôk. Elsô és ráépített szakvizsga megszerzése támogatott. Bérezés Kjt. alapján. Szükség esetén orvos-nôvér szállón elhelyezés biztosított. A pályázatok benyújtása: Dr. Muth Lajos fôigazgató-fôorvos, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, 7100 Szekszárd, Béri Balog Ádám u Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Dr. Gôdény Mária, Országos Onkológiai Intézet A képalkotók egyre növekvô alkalmazása és a technológia fejlôdése lehetôvé

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. a normál funkció kiesése: pl. aktivitás hiány a pajzsmirigyben megváltozott perfuzió/metabolizmus a tumor

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Hibrid módszerek m a nukleáris medicinában: SPECT/CT, PET/CT Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Képalkotó módszerek Protonszám = rendszám Protonszám + neutronszám = tömegszám

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei

A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei Onco Update, 2006 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotó vizsgálatok fontos szerepet játszanak a fejnyak daganatok kiterjedésének meghatározásában,

Részletesebben

Képalkotó vizsgálómódszerek az onkológiában. dr Jakab Zsuzsa

Képalkotó vizsgálómódszerek az onkológiában. dr Jakab Zsuzsa Képalkotó vizsgálómódszerek az onkológiában dr Jakab Zsuzsa Onkoradio-diagnosztika Speciális terület a radiológián belül, onkoteam Tumor morfológiai prognosztikai faktorok meghatározása: méret,invázió

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Dr. Weninger Csaba PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ Pécs Indikáció Mellékvese vizsgálata Endokrin

Részletesebben

Intracranialis tumorok. Vörös Erika Szegedi Tudományegyetem Radiologiai Klinika SZEGED

Intracranialis tumorok. Vörös Erika Szegedi Tudományegyetem Radiologiai Klinika SZEGED Intracranialis tumorok Vörös Erika Szegedi Tudományegyetem Radiologiai Klinika SZEGED AGYTUMOROK GYAKORISÁGA USA-ban: 4,5/100 000 beteg/év. Magyarországon: ~ 450 új eset/év AZ AGYTUMOROK MEGOSZLÁSA Az

Részletesebben

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai Imre Marianna Bevezetés Gerinc anatómiája Radiológiai i i vizsgálati isor Gerinctumorok Összefoglalás Gerinc anatómiája 31 pár gerinc ideg 8 cervicalis 12 thoracalis

Részletesebben

MESENCHYMALIS TUMOROK

MESENCHYMALIS TUMOROK MESENCHYMALIS TUMOROK Dr. SZEKANECZ ÉVA M.D.,Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2014. (Handout) BEVEZETÉS a malignus tumorok 0.5-1%-a bármely életkorban, de gyerekekben gyakoribb (7%) 4. lágyrész sarcomák

Részletesebben

csontszcintigráfia - technika nukleáris medicina - 2 normál fiatal indikációk - egésztest vizsgálatok - kollimátorok Dr.

csontszcintigráfia - technika nukleáris medicina - 2 normál fiatal indikációk - egésztest vizsgálatok - kollimátorok Dr. nukleáris medicina - 2 - egésztest vizsgálatok - kollimátorok Dr. Szabados Lajos PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. csontszcintigráfia - technika Elızetes beszélgetés : volt-e a betegnek csonttörése vagy

Részletesebben

Általános bírálat: Részletes bírálat:

Általános bírálat: Részletes bírálat: Bírálat Gődény Mária Multiparametrikus MR vizsgálat prognosztikai és prediktív faktorokat meghatározó szerepe fej-nyaki tumoroknál, valamint a kismedence főbb daganat csoportjaiban című doktori értekezéséről.

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Tumorokban nem specifikus módon dúsuló radiofarmakonok -

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A cikk első részét

Részletesebben

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Riesz Péter dr. Nyírády Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Az elmúlt

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát Hematológiai és gyulladásos vizsgálatok 2009.03.05. 1 2 Ga-67 citrát/klorid Ga-67: Sarcoidosis Elıállítás: ciklotron termék (cink 20MeV proton besugárzással) Hatás mechanizmus: véráramba jutva a citrát

Részletesebben

NEURORADIOLÓGIA III. gerinc, gerincvelő. Csomor Angéla Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika SZEGED

NEURORADIOLÓGIA III. gerinc, gerincvelő. Csomor Angéla Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika SZEGED NEURORADIOLÓGIA III. gerinc, gerincvelő Csomor Angéla Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika SZEGED A GERINC ÉS A GERINCVELŐ BETEGSÉGEI I. Nem-tumoros betegségek fejlődési rendellenességek vascularis

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

emissziós leképezés fajtái nukleáris medicina - 1 leképezés Gamma-kamera PET PET-CT

emissziós leképezés fajtái nukleáris medicina - 1 leképezés Gamma-kamera PET PET-CT nukleáris medicina - 1 - statikus vizsgálatok: pajzsmirigy, máj, lép, vese - képkijelzés, paletta, simítás - kollimátorok - egésztest vizsgálatok Dr. Szabados Lajos PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. emissziós

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink

PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink 230 Eredeti közlemény PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink Sinkó Dániel, Landherr László Uzsoki utcai

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

II./3.10.: Csontáttétek kezelése

II./3.10.: Csontáttétek kezelése II./3.10.: Csontáttétek kezelése Szentmártoni Gyöngyvér, Tóth Andrea, Dank Magdolna Ebben a fejezetben a csontáttétek kezelésének lehetőségeit tekintjük át, érintve az epidemiológia, etiológia és a tünetek,

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok MR-ALAPTANFOLYAM 2011 SZEGED Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok Martos János Országos Idegtudományi Intézet Az agy MR vizsgálata A gerinc MR vizsgálata Felix Bloch Edward Mills

Részletesebben

A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól

A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól Összefoglaló közlemény 23 A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól Madaras Balázs, Horváth Zsolt, Láng

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához *

A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához * A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához * Szakmai ajánlás Gôdény Mária, Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest A képalkotó technika

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

A daganatok korszerû képalkotó diagnosztikájáról

A daganatok korszerû képalkotó diagnosztikájáról MOTESZ magazin A daganatok korszerû képalkotó diagnosztikájáról Dr. Godény Mária Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1 Összefoglalás A képalkotói technika rohamos fejlõdésével egyre pontosabbá váltak

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A tüdôrák radiológiai diagnosztikája Irodalmi áttekintés Onco Update, 2005 Balázs György Irodalmi áttekintésünkben a 2004-ben megjelentek mellett néhány fontosabb, 2003-ban megjelent

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft.

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. PET-CT gyermekkorban Györke Tamás SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. Szerv } Szövet Funkció In vivo NM specifikus anyag +radioaktív izotóp = radiopharmakon kívülről

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Többes malignus tumoros eseteink elemzése Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Szövettanilag bizonyított tumoros betegség Különböző szövettani típus Azonos vagy különböző szervek

Részletesebben

A daganatstádium-meghatározás elméleti alapjai

A daganatstádium-meghatározás elméleti alapjai TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A daganatstádium-meghatározás elméleti alapjai A képalkotó vizsgálatok jelentôsége daganatos betegségekben Gôdény Mária A tumorok stádiumokba sorolásának célja az, hogy a terápiaválasztás

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok:

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok: A FLAVIN 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában A harmadik évezred kihívásai a tudományos természetgyógyászat kérdéseit, eredményeit sem hagyták érintetlenül. Őszinte büszkeséggel adunk

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai Áttekintés Biofizika és orvostechnika alapjai Magátalakulások közben keletkező sugárzással alkotunk képet Képalkotás 3 A szervek működéséről, azaz a funkcióról nyújt információt Nukleáris képalkotás Szerkesztette:

Részletesebben

Hibrid technikák, SPECT-CT,PET-CT, Dabasi Gabriella SE-TK/2014.Kötelező Szintentartó Radiológia január. 20.

Hibrid technikák, SPECT-CT,PET-CT, Dabasi Gabriella SE-TK/2014.Kötelező Szintentartó Radiológia január. 20. Hibrid technikák, SPECT-CT,PET-CT, Dabasi Gabriella SE-TK/2014.Kötelező Szintentartó Radiológia 2014. január. 20. A NUKLEÁRIS MEDICINA, DEFINICIÓ : Nyílt radioaktív izotópokkal végzett orvosi - diagnosztikai

Részletesebben

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban MR-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban Szabó Éva, Bidlek Mária, Gôdény Mária BEVEZETÉS Az Országos Onkológiai Intézetben, 2002. január 1. és 2005. május

Részletesebben

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április SONOCYSTOGRAPHIA Kis Éva Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, 2016. április 21-22. MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KONTRASZTANYAGOS UH VIZSGÁLATOKRA GYERMEKEKNÉL? Gyermekeknél az UH vizsgálat legtöbbször pontosabb

Részletesebben

CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK

CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK Agyi elváltozások: Lágyulás Vérzés CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK Éreredetű okai: Fejlődési eredetű érelváltozások aneurysmák vaszkuláris malformációk

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban

Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban Galuska László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS A TÁRSSZAKMÁK HALADÁSA A molekuláris képalkotás és terápia korábban izotópdiagnosztika, nukleáris medicina több mint

Részletesebben

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás Nukleáris Medicina Dr. Györke Tamás Definíció A Nukleáris Medicina nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikus, therápiás és kutatási tevékenység NM Diagnosztika Terápia In vivo In vitro Egy fotonos

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A tumoros betegségek

Részletesebben

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás Az itt közölt számok a Szakmai Kollégium és az országos szakfelügyelet által szervezett évi adatgyűjtésen, a nukleáris medicinai intézmények által megadott adatokon alapulnak. Az adatok nem tartalmazzák

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

Pajzsmirigy physiologia

Pajzsmirigy physiologia A nukleáris medicina önálló leképező eszközei endokrinológiában Gamma-kamera és (SPECT-ek) A többes (többfunkciós) izotóp jelölés lehetősége Statikus leképezések a Nukleáris medicinában ( Pm, máj, vese

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 18 F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában Németh Zsuzsanna dr. 1 Boér Katalin dr. 1 Kásler Miklós dr. 2 Borbély Katalin dr. 2 1 Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja

Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja 12 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2007/1 Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja Mark Davies és Forgács Sándor, az MRT új tiszteletbeli tagjai a 23.Magyar Radiologus Kongresszus

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben

Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben Prof. Dr. Gődény Mária, Országos Onkológiai Intézet A képalkotók kiemelkedő fontosságú szerepet játszanak a betegség

Részletesebben

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYDÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EGT Franciaország Németország

Részletesebben

Újszülöttkori izotópdiagnosztika 2011 SE I. Gyermekklinika Dr. Bártfai Katalin Rövid történeti áttekintés A radioaktivitás felfedezése: Bequerel 1885 Radioaktív anyagok nyomjelzőként való Felhasználása:

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása Sréter Lídia A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az ismeretlen kiindulású daganat fogalmát, definícióját, és komplex képet alkothasson

Részletesebben

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban Doktori tézisek Dr. Kajáry Kornélia Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Konzulens: Hivatalos bírálók: Szigorlati bizottság

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben