Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája Onco Update, 2007 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotók fontos szerepet játszanak a csontmetasztázis kimutatásában, ezáltal a terápia megválasztásában. A pontos adatgyûjtés, a kezelés elôtti státus meghatározása, a terápia hatékonyságának értékelése és a kezelés utáni értékelés a betegellátásban tevékenykedô orvos felelôssége. Ezeknek az adatoknak a pontossága nagyban függ a radiológus szakértelmétôl és tapasztalatától, ezért a naprakész irodalmi tájékozottság elengedhetetlenül fontos. A csontszken alapján a csont státusáról jól tájékozódhatunk, a hagyományos röntgenvizsgálattal elemezhetjük az elváltozást és a digitális rétegképalkotók segítségével pontosan értékelhetjük azokat. A teljes testrôl információval szolgáló PET-CT funkcionális képalkotás, amelynek népszerûsége a metasztázisok felfedezésében és a kezelés hatékonyságának megítélésében egyre növekszik. Az összehasonlító felmérések többsége szerint az MRI a legpontosabb módszer csontmetasztázis esetén. Jelen közlemény azokat az utóbbi években megjelent cikkeket demonstrálja, amelyek a csontmetasztázis korszerû radiológiai diagnosztikájának klinikai jelentôségére utalnak. Radiological diagnostics in bone metastases Imaging plays a crucial role in defining bone metastases, and thus, therapy planning. We are responsible for accurate data collection, pre-treatment evaluation, evaluation of therapy response and post-treatment evaluation. Precision highly depends on the expertise and experience of the evaluating radiologist, and therefore, being familiar with the latest literature is essential. The bone status can be detected well by bone scan, analysed by conventional X-ray examination and by the cross sectional digital imaging modalities. The whole body PET/CT functional imaging is becoming increasingly popular in the metastatic workup of patients and for monitoring response to therapy. MRI has been found to be the most accurate method for bone metastasis in most comparative evaluations in the literature. This article is a review of the latest papers focusing on the clinical significance of the imaging results in bone metastasis diagnostics. csontmetasztázis, csontszken, röntgenvizsgálat, CT, MRI, PET, PET-CT bone metastasis, bone scan, X-ray examination, CT, MRI, PET, PET/CT DR. GÔDÉNY MÁRIA (levelezô szerzô/correspondent): Országos Onkológiai Intézet, Radiológia Osztály/Department of Radiology, National Institute of Oncology; H-1122 Budapest, Ráth György u DR. BODOKY GYÖRGY: Fôvárosi Szent László Kórház, Onkológia Osztály/Department of Oncology, Szent László Hospital; Budapest 166 Érkezett: augusztus 7. Elfogadva: szeptember 9.

2 A csontmetasztázisok huszonötször gyakoribbak, mint a primer csonttumorok. Az Egyesült Államokban évente olyan ember hal meg, akinek csontmetasztázisa volt 1, erre vonatkozó pontos magyar adat nem ismert. A csontmetasztázisok 70%-át emlô- és prosztatarák okozza, a többit egyéb tumorok, tüdô-, vastagbél-, pajzsmirigy-, vese-, gyomor-, uterus-, hólyag- stb. daganatok 1. A szolid tumorok kezdeti csontmetasztázisai a visceralis áttétekhez viszonyítva relatíve jobb prognózisúak. A metasztázisok leggyakrabban az aktív, jól erezett haemopoeticus vörös csontvelôben tapadnak meg, amely felnôtteknél döntôen az axiális csontvázban (gerinc, medence), a koponyacsontokban, a humerus és a femur proximalis részeiben található 1. Több primer malignus folyamat is a vörös csontvelôbôl ered, a leukaemiák mindegyik formája, a myeloma multiplex, a histiocytás lymphoma és a Ewing-szarkóma is 2. Csontmetasztázis négy különbözô módon alakul ki: A pulmonalis típusnál (34%) a csont a primer kapillárisfilter. A cava típusú áttétnél (25%) a csont másodlagos, a porta típusú (7%) metasztázisnál a csont a negyedik kapillárisszûrô. A spinális típusú áttétképzésnél a csigolyát övezô vénás plexusok jelentik a primer kapillárisfiltert 1. A csontmetasztázisban aktiválódott osteoclast, osteoblast, rákos és gyulladásos sejtek vannak jelen. Számos egyéb faktor is közrejátszik az áttét keletkezésében, így a megnövekedett vascularisatio a vörös csontvelô bizonyos területeiben, valamint a tumorsejtek által produkált, adhéziót fokozó molekulák jelenléte, amelyek a daganatos sejteket a csontmátrixhoz és a velôstromához kötik 3. A CSONTMETASZTÁZISOK FORMÁI A radiológiai morfológia szerint az osteolyticus csontmetasztázisok többnyire emlô- és tüdôdaganat-eredetûek. Osteoblasticus áttétet elsôsorban prosztata-, lymphoma és kezelt emlôrák okoz. Kevert típusú áttétet ad az emlôcarcinomák körülbelül 15%-a, a cervix-, a colon- és a pajzsmirigyrák 1. Osteoblasticus metasztázis Osteoblasticus metasztázist bármelyik carcinoma okozhat, leggyakrabban a prosztatarák. A tüdôrák, fôleg kissejtes formája, valamint a tüdô adenocarcinomája, a pancreas malignus carcinoidja, a colonés a húgyhólyagrák, a lymphomák és a leukaemiák csontáttétei is lehetnek scleroticusak. Gyermekeknél a cerebellaris medulloblastoma okoz osteoblasticus metasztázist. Emlôrákban fôleg a kezelés után mutat a csontáttét scleroticus morfológiát. A korábban scleroticus területen megjelenô osteolysis a malignus elváltozás recidívájára utal. Osteoblasticus metasztázisnál lágyrész-invázió ritkán fordul elô. A koponyaboltozat osteoblasticus áttéte extrém ritka, még prosztatacarcinoma kiterjedt, scleroticus áttétjénél sem látjuk. Scleroticus áttétnél a patológiás fractura ritkább, mint lyticusnál. A scleroticus laesio többnyire körülírt, diffúz formája ritka. Amennyiben periostealis csontképzôdéssel jár, a csont kiszélesedik. A scleroticus csonteltérés azonban nemcsak metasztatikus eredetû lehet, hanem gyulladásos, posztoperatív, idiopathicus is. Osteopoikilosis, myelofibrosis, leukaemia, lymphoma, sclerosis tuberosa, Paget-kór, krónikus osteomyelitis, tárolási betegségek szintén járhatnak osteoblastos reakcióval. Osteolyticus metasztázis Osteolyticus csontmetasztázist bármely extracranialis malignus tumor okozhat. Tüdôcarcinoma, emlôrák, vese- és pajzsmirigy-carcinoma, valamint melanoma gyakrabban okoz lyticus, mint scleroticus metasztázist. Gyermekkorban leggyakoribb oka a neuroblastoma. A tisztán osteolyticus metasztázis nem okoz reaktív csontsclerosist. Ha sclerosis is van, akkor a folyamatot kevert metasztázisnak hívjuk. A laesio akár szoliter, akár multiplex, egyaránt tumorembolia következménye, amely a spongiosában tapad meg, a csontcortex érintettsége ritkábban fordul elô, mint scleroticus áttétnél. Progresszió kapcsán a kompakt csontállomány is destruált lesz, ami patológiás fracturához vezethet. A porc ellenáll a tumor terjedésének, emiatt az intervertebralis porckorongok és az ízületek rendszerint kimaradnak a folyamatból. A metasztázis gyakran beterjed a csigolyatalpakba és -ívekbe, ez segít abban, hogy a multiplex myelomától elkülöníthessük, mivel myelomában a talpak ritkábban vesznek részt a folyamatban. (Jacobson által leírt pedicle sign.) Vese- és pajzsmirigy-carcinoma speciális formája a blow out metasztázis, amely expanzív, körülhatárolt és trabeculált. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

3 A metasztatikus neuroblastoma, a leukaemiához hasonlóan, kiterjedt, infiltratív jellegû, molyrágott, ezekben az esetekben csontdestrukció és periostealis csontújraképzôdés egyaránt megfigyelhetô. Ha metasztatikus betegségben a radiomorfológiát és a klinikai képet összevetjük, megállapítható, hogy az osteolyticus jelek klinikai progresszióval, a scleroticus jelek klinikai remisszióval függnek öszsze. A csontállomány vesztése vagy osteoclasttevékenység vagy metasztatikus tumorsejtek direkt destrukciója révén alakul ki. Az osteoclastok feloldják a csont ásványianyag- és organikusmátrix-részét egyaránt. A csontdestrukció képe a folyamat agresszivitásától is függ. A benignusan viselkedô elváltozásnál cisztaszerû felritkulás figyelhetô meg. Agresszív tumornövekedéskor viszont diffúz, infiltratív jelek és a csontelváltozást kísérô kóros lágy rész látható. Az éles kontúr lassan növekvô laesióra, a széles, elmosódott széli zóna agresszív laesióra utal, de pusztán e jelek alapján nem lehet elkülöníteni a malignus és a benignus tumort. Számos egyéb elváltozás is járhat osteolyticus destrukcióval: akut osteomyelitis, cisztás lymphangiomatosis, haemangiomatosis, primer szisztémás amyloidosis, reticulosis, diabetes stb. A Hodgkin-lymphoma csontmanifesztációja mindig másodlagos, generalizált kórkép következménye. Non-Hodgkin-lymphoma csontérintettsége lehet primer vagy szekunder. A felnôttkori leukaemia kevesebb csontelváltozással jár, mint a gyermekkori. A felnôttkori leukaemiás csonteltérések leginkább krónikus lymphaticus leukaemia következményei, akut leukaemiánál csontelváltozás ritkán fordul elô. K ÉPALKOTÓ VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Izotópvizsgálatok Csontszcintigráfia A csont vizsgálatára a hagyományos csontszcintigráfia értékes és gazdaságos módszer, amely kiegészíthetô csontvelô-szcintigráfiával és izotóppal jelzett monoklonális antitest alkalmazásával 4 6. A csontszken nem magát a tumort ábrázolja, hanem a laesio osteogeneticus, helyreállító affinitását. Azt az osteoblasticus tevékenységet mutatja, amelyet a szervezet a tumor hatására fejt ki. A magas anaplaszticitású tumorok és a myeloma multiplex esetében a vizsgálat álnegatív is lehet, mivel nem stimulálják eléggé az osteoblast-tevékenységet. A röntgenvizsgálathoz viszonyítva a csontszcintigráfia sokkal érzékenyebb, de specifitása alacsonyabb 1. A csontszcintigráfia klasszikus jelzôanyaga a 99m Tc-jelzett difoszfonát, amely osteoblast-tevékenységnél halmozódik. Azokban a metasztázisokban, ahol dominálóan lyticus az elváltozás, az osteoblast hiánya miatt gyenge lehet a halmozás vagy akár hiányzik is 3. A metasztázisok körülbelül 5%- ánál a röntgenfelvételen egyértelmû destruktív laesio ellenére a csontszken negatív, mivel a laesión belüli osteogenesis nem nagyobb, mint a környezô normális csontban. Generalizált csontmetasztázisnál a csont-háttér aktivitás aránya igen magas (superscan fenomen), mivel az intenzív csonthalmozás miatt a háttér rádióaktivitástól mentes. Ezt a jelet hyperparathyreoidismusban is láthatjuk. Egy másik jellegzetesség prosztatacarcinoma kiterjedt csontmetasztázisánál látható: az úgynevezett fej nélküli szken (headless fenomen), amelynek oka, hogy az osteoblasticus metasztázis a koponyacsontokat igen ritkán érinti. A csontszken értékelésekor problémát jelent, hogy a radiofarmakon halmozódása nem specifikus, a foszfonát nemcsak a malignus daganatokban halmozódik, hanem benignus elváltozásokban és nem tumoros laesiókban is 7. A benignus és malignus elváltozást tapasztalt szakember sem tudja mindig elkülöníteni. Álpozitivitást leggyakrabban degeneratív elváltozás, gyulladásos folyamat, trauma, Paget-kór okoz. Myeloma multiplexben és neuoroblastoma metasztázisában a csontszcintigráfia szenzitivitása alacsony 2. A myelomás betegek felénél az osteolyticus csontdestrukció ellenére a csontszken negatív 3. Problémát jelent az is, hogy a korai csontmetasztázis, a lassan növekvô, reaktív elváltozással nem járó áttét csontszcintigráfiával elnézhetô 3. Agresszív metasztázis esetén, amely a csontvelôt teljesen elfoglalja vagy olyan metasztázisban, amely elzárja a vérellátást, vagy amelyik reaktív csontképzés nélküli, továbbá amikor a diffúz elváltozás szimmetrikusan helyezkedik el, a csontszken álnegatív lehet 2. A csontmetasztázis kezelésének monitorozásakor a korai vizsgálat félrevezetô lehet, mert az intenzív osteoblastválaszt a sikeres terápia váltja ki, nem a tumor relapsusa (ez az úgynevezett flair fenomén) 3. A konvencionális gamma-kamera folyamatosan 168 Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

4 visszaszorul és a jobb felbontást biztosító SPECT (single photon emmission computer tomography) válik rutinná. A SPECT-CT növeli a módszer pontosságát, a csontmetasztázis kimutatásának biztonságát, a benignus-malignus elkülönítését és javítja az elváltozás lokalizációjának meghatározását 3, összehasonlítva a külön végzett csontszcintigráfiával és CT-vel 8, 9. Csontvelô-szcintigráfia A csontvelô-szcintigráfia a reticuloendothelialis sejtek phagocytatulajdonságát jeleníti meg. A csontvelô megítélésére izotóppal jelzett granulocytaantigén-ellenes monoklonális antitest is alkalmas 1, 10. A csontvelô-szcintigráfia a velôrôl és a környezô csontról egyaránt információt nyújt, de az anatómiai elhelyezkedésrôl kevésbé tájékoztat. A dominánsan osteolyticus metasztázisoknál a csontvelô-szcintigráfia a csontszkennél jobb lehet, például kissejtes tüdôdaganatban, emlôrák egyes eseteiben. A csontvelô-szcintigráfiának korlátja, hogy nem mutatja ki azt a metasztázist, ami olyan csontban helyezkedik el, amelynek nincs aktív haematopoeticus velôállománya 1. Hagyományos röntgenvizsgálat Csontmetasztázis kimutatására a konvencionális röntgen kevésbé érzékeny, mint a csontszken, de specifitása magasabb 11. Röntgenfelvételen az osteolyticus elváltozás csak akkor látható, ha a csontállomány 30-50%-a már eltûnt. Az osteoplasticus metasztázis jobban elkülönül, fôleg, ha környezete mészszegény. Amennyiben periostealis csontképzôdéssel jár, a csont kiszélesedése is kimutatható. A szcintigráfia és a vele korreláló röntgenvizsgálat 90% körülire növeli a csontmetasztázis diagnosztikus pontosságát 1. Komputertomográfia A komputertomográfia (CT) szenzitivitása és specificitása a hagyományos röntgenénél magasabb. A nagy felbontású, teljestest-szeletinformációval szolgáló CT a csont- és lágyrész-struktúra komplex ábrázolását teszi lehetôvé. CT-vel a csontvelô tumoros infiltrációja kvantitatíve is elemezhetô. A tumoros csontvelô denzitása 15 HU-nél magasabb, de ez az érték nem specifikus metasztázisra, mivel a nem tumoros kóros eltérés is magasabb denzitással járhat. Mindezek mellett a CT a vezérelt mintavétel kiváló eszköze 1. A multidetektoros CT (MDCT) jobb felbontása, multiplanáris képalkotása tovább javítja a diagnosztikus biztonságot. A CT a csont corticalisának, gerendázatának értékelésére és apró meszesedés kimutatására alkalmasabb, mint a mágneses rezonanciás vizsgálat, de kevésbé alkalmas a csontvelôben megjelenô, csontstruktúra-elváltozással még nem járó metasztázis korai megjelenítésére 3. Mágneses rezonanciás vizsgálat A mágneses rezonanciás vizsgálat (MRI) csontértékelése számos tényezôn alapszik. Függ a csontlaesio anatómiai elhelyezkedésétôl, a csontvelô összetételétôl ez utóbbi életkorfüggô, de további fontos tényezô az MR-vizsgálati technika, a primer tumor típusa és a tumor proliferációjának jellemzôi. A csontvelôben megjelenô metasztázis megnöveli a T1 relaxációs idôt, amely a képeken jelintenzitás-csökkenéssel jár, valamint megnyújtja a T2 relaxációs idôt, ezáltal növeli a T2-jelintenzitást. A malignus tumorok többsége a csontvelôben a T1- súlyozott jelintenzitás csökkenésével járnak, mivel nagyobb a víztartalmuk és kiszorítják a zsíros csontvelôt. Azokban az esetekben, ha a tumor vízgazdag, T2-súlyozottan magas jelintenzitású, amennyiben sejtgazdag, közepes jelintenzitású. A dominálóan osteoplasticus folyamatnál vagy a csont regenerációjakor csökken a T2 relaxációs idô, ami a T2-súlyozott képeken az elváltozás jelintenzitás-csökkenésével jár. A csontmetasztázis vizsgálatában a T1-súlyozott spinecho-szekvencia jelenti az alapot, amelyet ki kell egészíteni T2-súlyozott méréssel és zsírszuppressziós technikával, például STIR-szekvenciával. A STIR-jelmenet hasonló, mint a T2-súlyozott mérésé, de a kóros elváltozás és a normális szövet közötti kontraszt nagyobb 1. A fáziseltolt gradiensechoképalkotás kontrasztanyaggal vagy a nélkül nagyon érzékeny csontáttét kimutatására. MR-kontrasztanyag nem szükséges rutinszerûen, amennyiben használjuk, zsírelnyomásos mérést célszerû alkalmazni. Bizonyos esetben azonban segít a kontrasztanyag a viszonyok megítélésében, így a tumor és a mûtét utáni hegesedés elkülönítésében vagy az intraspinalis terjedés pontosításában 1. A zsírelnyomásos szekvenciák elnyomják a sárga M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

5 csontvelô magas jelét és kiemelik a patológiás csontvelôt, az elváltozás T1 és T2 relaxációjának megnyúlása szerint. A csontvelô összetétele, jellegzetességei befolyásolják az MR-jelmenetet. A vörös csontvelô mintegy 40% vizet, 40% zsírt és 20% proteint, a sárga csontvelô körülbelül 15% vizet, 80% zsírt és 5% proteint tartalmaz. Ezek az összetevôk, valamint az ásványianyag-tartalom alakítja ki a normális csontvelô MR-képét. A zsír, mint a legnagyobb összetevô, felelôs a csontvelô jelintenzitásáért, a rövid T1 relaxációs idôért, a T1-súlyozott képek magas jelintenzitásáért. A T2-súlyozott spinechoméréssel a zsír T2 relaxációja hosszabb, ezért a normális zsíros csontvelô közepes jelintenzitású. A napjainkban alkalmazott gyors T2-súlyozott (fast spin echo és turbo spin echo) méréseken a zsíros csontvelô zsírszuppresszió alkalmazása nélkül magas jelintenzitású, így nem különül el a tumoros szerkezettôl. A csontvelô értékelésekor figyelembe kell vennünk, hogy újszülöttnél az összes velôtér vörös csontvelôt tartalmaz, amely a születés után folyamatosan alakul át sárga csontvelôvé. Ez a folyamat a periféria felôl indul a centrális régiók felé. Az epiphysis már az élet korai szakaszában átalakul sárga velôvé. A felnôttkori csontvelômegoszlás 24 év után alakul ki, teljes kifejlôdésekor (40 év után) a perifériás vázrendszer sárga csontvelôt tartalmaz, amely T1- súlyozottan homogén, magas jelintenzitású, ezen belül az epiphysis vonala heges, sötét vonalként ábrázolódik. A csontvázrendszer centrális részében (gerinc, medence, bordák, koponyacsontok) a vörös és a sárga velô keveredik, emiatt a T1-súlyozott jelintenzitás alacsonyabb, mint tiszta zsírnál, de magasabb, mint a vörös velônél. A vörös csontvelôben a protein és a víz több, mint a zsír, így jelintenzitása a hosszabb T1 relaxációs idô eredményeként alacsonyabb. A csontvelô T2 relaxációs ideje a víztartalomtól függôen változó. Az ásványi anyag mivel nem tartalmaz mobilis protont, ami jelet produkálna nem vesz részt a csontvelô jeladásában. Tehát az életkor elôrehaladtával mind a T1, mind a T2 relaxációs idô progresszív csökkenése látható, amit a csontvelô megnövekedett zsírtartalma határoz meg. Nôknél inkább látható ez a jelenség, mivel az ásványianyag-vesztés gyorsabb és a zsíros csontvelô domináló lesz. A csontvelô kóros elváltozása kiszorítja a zsíros csontvelôt és megváltoztatja az MR-jeleket. Tumor, gyulladás, trauma, tárolási, vérellátási, beidegzési rendellenesség a csontvelô hasonló jelintenzitás-változásával jár. Tehát a jelmenet nem specifikus daganatra. A különbözô eredetû elváltozásokban az a közös, hogy a csontvelô víztartalma megnôtt, és az oedema a velôben fokális vagy diffúz terjedésnél homogén módon T1-súlyozottan alacsony, T2-súlyozottan magas jelintenzitású. Csontvelô-konverzió esetén haemopoeticus aktív csontvelô jelenik meg a zsíros csontvelô helyén, akár malignus tumor miatt, akár a kezelés következményeként. A haemopoeticus szigetek T1-súlyozottan alacsony jelintenzitásúak, T2-súlyozottan és STIR-szekvenciával magas jelintenzitást mutatnak, tehát a szigetek a metasztázishoz hasonló jelmenettel, fokális elrendezôdésükkel, egyenetlen szélükkel metasztázist utánoznak. Az MR-morfológia alapján az ökörszemtünet (bulls eyes sign) és a halo jel segíthet az állásfoglalásban. Az elôbbinél a T1-súlyozottan alacsony jelintenzitású területen belül T1-súlyozottan magas jelû góc helyezkedik el, ez nagy biztonsággal benignitás mellett szól, azaz haemopoeticus sziget mellett, amelynek centrumában zsíros velô van. Amennyiben a T2-súlyozott képeken gyûrû alakú, magas jelintenzitást látunk egy alacsony jelintenzitású elváltozás mentén, malignus csontelváltozásra kell gondolnunk. Az alacsony jelintenzitású terület osteoblasticus, scleroticus csont, míg a körkörös magas jelintenzitású halo jel oedemás szövetre utal. Ha a körkörös oedema hiányzik, az osteoblasticus metasztázist a scleroticus csontszigettôl nem könnyû elkülöníteni 1. Az értékelésben problémát jelenthet, ha a tumor osteoporosisban jelentkezik, és ilyen körülmények között kell a csigolyafractura eredetérôl nyilatkozni. Az MR-vizsgálatok körülbelül 10-30%-ánál találunk csonthaemangiomát, leggyakrabban a csigolyákban. A haemangiomák 60%-a a gerincben helyezkedik el. Jellegzetességük, hogy mind T1-, mind T2-súlyozottan magas jelintenzitásúak a bennük lévô zsírszövet miatt. Differenciáldiagnosztikus nehézséget jelent, ha a haemangioma nem tartalmaz zsírt. Csontmetasztázis kimutatására az MR szenzitivitása és specificitása a csontszcintigráfiáénál magasabb 2. Az irodalomban az MR-vizsgálatot tartják általánosságban a legérzékenyebb és legpontosabb, csontmetasztázist vizsgáló módszernek (accuracy: %) és a metasztázis komplikációinak vizsgálatára is a legalkalmasabbnak 1. A gerinc és a medence vizsgálatában az MR szenzitívebb, mint a csontszken, de a bordák és a koponyabázis értéke- 170 Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

6 lésében kevésbé érzékeny, mivel ezek a csontok görbülete miatt síkban történô leképzéssel nehezen elemezhetôk 3. Kezdetben a teljes test MR-csontvelôvizsgálatát szekvenciális technikával végezték, öt különbözô régióban. A mozgó vizsgálati asztal bevezetésével könnyebbé és gyorsabbá vált a vizsgálat, gyors gradiensecho T1-súlyozott és turbo STIR-szekvenciát alkalmazva lehetôvé vált a teljes test megítélése egy órán belül 12. További fejlôdés eredményeként, a paralell képalkotói technika (PAT) kombinációjával teljesebb és flexibilis vizsgálati protokoll alakítható ki Az irodalomban több közlemény hasonlítja össze a teljestest-mr, a csontszcintigráfia és az FDG-PET- CT képességét a tumorstádium meghatározására. Az MR nemcsak a csont-, hanem a májmetasztázis kimutatásában is fölötte áll a PET-CT-nek 1, 13. Pozitronemmissziós tomográfia A kombinált PET-CT additív és szinergista módon növeli a PET és a CT pontosságát, az anatómiai és a funkcionális információt együtt nyújtja 1. Az irodalomban különbözô PET-jelölôanyagokat (tracerek) analizálnak, és a PET-et összehasonlítják a konvencionális képalkotó módszerekkel, fôleg csontszkennel és CT-vel. A CT, mint a PET-CT része, javítja az elváltozás pontos lokalizálását és csökkenti a PET álpozitivitását. A PET-tel pozitív csontvizsgálatok közül CT-eltérés csak 50%-ban mutatható ki, tehát a CT kevésbé érzékeny, de specifitása magasabb, mint a PET-é 16. A klinikai gyakorlatban az aktivitás mértékének szemikvantitatív paraméterét (standard uptake value, SUV) széles körben alkalmazzák, de pontos szerepe az irodalomban még nincs meghatározva. A SUV meghatározása hasznos lehet a kezelés megtervezésében, a prognózis elôrevetítésében, mivel 30-40%-os csökkenése a kemoterápia hatékonyságára utal 3, 17. Fluorodeoxi-glükóz-PET-CT Az onkológiában leggyakrabban a cukoranyagcsere jelzésére szolgáló 18 FDG (fluorodeoxi-glükóz) -PET-et használják, amely nem tumorspecifikus, gyulladásban is halmozódik. Az FDG-PET halmozása azon alapszik, hogy a malignus tumorok cukoranyagcseréje magasabb, mint a normális szöveteké. Az FDG-PET elônye, hogy az izotópot közvetlenül a tumorsejtek veszik fel, teljestest-információval szolgál és a tumor agresszivitására is utalhat. A tumor hypoxiája a glikolítikus folyamatok aktivációja révén növeli meg az FDG-halmozás mértékét. Az FDG szerepe a benignus és a malignus csontelváltozások elkülönítésében korlátozott. Osteolyticus metasztázisban az FDG-halmozás általában magasabb, mivel magasabb a glikolítikus aktivitás is. A scleroticus metasztázis relatíve sejtszegény, ezért kevesebb aktív (viable) tumorszövetet tartalmaz, FDG-halmozása alacsonyabb. Az FDG-PET- CT a csontszcintigráfiához viszonyítva magasabb szenzitivitású és jobb felbontást nyújt, ezenkívül a környezô lágyrész-szövetekrôl is informál 3, 7, 18. Emlôcarcinomában különbözô FDG-felvételek láthatók, attól függôen, hogy a metasztázis scleroticus, litikus vagy kevert típusú. Prosztatacarcinomában az FDG-PET alacsonyabb szenzitivitású, mint a csontszken 19. Malignus lymphoma, myeloma multiplex esetében, úgy tûnik, az FDG-PET jobb, mint a csontszken, a csontvelôben zajló elváltozást már a korai stádiumban kimutatja. A nem kezelt, PET-pozitív metasztázisok többsége CT-vel osteolyticus. Ugyanakkor kezelés után a tünetek szétválhatnak, és a CT pozitivitása mellett PET-negativitás alakulhat ki. Ezekben az esetekben a kezelés közvetlen hatására a metasztatikus elváltozások többnyire blasticussá válnak. 18 F-fluorid-PET-CT A 18 F-fluorid nem csontspecifikus tracer, elôször 1962-ben írták le, mint csontképalkotó anyagot. Ismert, hogy a 18 F-fluorid regionális clearance-e metasztatikus laesióban háromszor magasabb (plazmából a csontba), mint benignus csontelváltozásban. Emlôcarcinománál a regionális fluoridclearance öt-tízszeresére növekedhet, akár lyticus, akár scleroticus a metasztázis. A gamma-kamera megjelenésével a 18 F-fluoridot a 99m Tc-mal jelzett difoszfonát váltotta fel. A PET- CT alkalmazásakor újra bevezették a 18 F-fluoridot klinikai és kutatási céllal. Bár még kevés vizsgálat bizonyítja, de úgy tûnik, hogy a 18 F-fluorid-PET szenzitívebb, mint a csontszcintigráfia. Vesesejtes és pajzsmirigyrákban a 18 F-fluorid-PET-CT az FDG- PET-CT negatív esetekben is kimutatja a csontáttétet. Problémát jelent, hogy a 18 F-fluorid-PET túl érzékeny, és már kisfokú degeneratív elváltozás esetén is álpozitív eredmény ad. A 18 F-fluorid olcsóbb, mint az FDG-PET, és a szerzôk azt jósolják, hogy néhány év múlva kiszorítja a csontszcintigráfiát 3, 20. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

7 18 F-kolin-PET-CT Prosztatarákban az FDG-PET-CT csak válogatott betegcsoportban, többnyire agresszív daganatok és recidív folyamatok esetében lehet hatékony. Az egyéb radiofarmakonok közül elsôdlegesen a 18 F-kolin és egyéb kolinvegyületek alkalmazhatók. A malignus sejtek kolinszintje emelkedett és a kolin a sejtbe transzportálódva a foszfolipidszintézisbe lép be. Multi tracer imaging Számos szerzô azt ajánlja, hogy az FDG-PET és a 18 F- fluorid-pet kombinálva kerüljön alkalmazásra. Ez a szimultán alkalmazás (two-in-one PET method) a klinikai gyakorlatban eddig még nem terjedt el 3. A KÉPALKOTÓK KOMPLEX ALKALMAZÁSA A képalkotók feladata, hogy a metasztázist minél korábban felfedezzék, annak érdekében, hogy a terápia gyors elkezdésével növeljék a beteg túlélési esélyét. A csontáttét vizsgálata multimodális algoritmusban történik, amely magában foglalja a szcintigráfiát, a hagyományos röntgenvizsgálatot, a CT-t, a PET-CT-t és az MR-vizsgálatot. Rutinszerûen csontizotóp-vizsgálat készül, amely teljestest-információval szolgáló, érzékeny, de alacsony fajlagosságú módszer. A hagyományos röntgenvizsgálat korlátja, hogy kis szenzitivitású, de nagy a fajlagossága, így jól kiegészíti a csontszkent. A szcintigráfia és a vele korreláló röntgenvizsgálat 90% körüli diagnosztikus pontosságot nyújt. Bizonyos tumorok esetében a csontvelôszcintigráfia eredményesebb lehet a csontszkennél, dominálóan osteolyticus metasztázisoknál, fôleg kissejtes tüdôdaganatban és emlôrákban 1. Azokban az esetekben, amikor az izotópvizsgálat pozitív és/vagy metasztázisra gyanús klinikai kép mellett a röntgenfelvétel negatív, tovább kell lépni a digitális rétegképalkotók felé. A CT tájékoztat az elváltozás osteolyticus vagy -blasticus jellegérôl, mérhetô a csontvelô denzitása, kimutatja a csontot destruáló kóros lágy részt, és a környezettel való összefüggésben mutatja a folyamatot. A módszer szenzitivitása alacsonyabb, mint a csontszken, a PET vagy az MR érzékenysége, de fajlagossága magas és jó kiegészítô morfológiai információval szolgál. A csontvelô megítélésére az MR a legalkalmasabb módszer, jobb, mint a csontszcintigráfia, a CT és a PET-CT. MR-vizsgálat alkalmával a csontvelô közvetlenül látható. Az MR-képen a csontvelô kóros elváltozására T1-súlyozottan alacsony, T2- súlyozottan és STIR-szekvenciával magas jelintenzitás a jellemzô. Az MR-vizsgálat az axiális csontvázrendszer értékelésére a leghatékonyabb, problémás lehet azonban a lapos csontokban, a koponyaboltozatban és a bordákban lévô metasztázisok kimutatása. A vörös csontvelô fiziológiás variációi, a vörös és kevert csontvelô értékelése a gyakorlott radiológust is próbára teheti, hiszen el kell különíteni a metasztázist a vörös csontvelôtôl. Ilyen esetben az ökörszem és a halo jel lehet segítségünkre. A teljestest-mr-vizsgálat számos elônnyel rendelkezik a csontszcintigráfiával szemben. Mozgó asztalos MR-rel a vizsgálati idô háromnegyed-egy óra, szemben a szcintigráfiával, amikor az izotópinjekció után kettô-négy óráig tart a vizsgálat. MR-rel olyan laesiók is megtalálhatók, amelyek szcintigráfiával nem láthatók. Korai metasztázis is kimutatható, ellentétben a szcintigráfiával, ahol csak az a laesio ábrázolódik, amely már a csont metabolikus elváltozásával jár. Az MR-nek az is nagy elônye, hogy nem okoz ionizálósugár-terhelést, továbbá fölülmúlja a szcintigráfiát a benignus és malignus laesiók elkülönítésében, és a csont értékelése mellett kimutatja a környezetbe terjedô metasztázisokat. A teljestest-mr myeloma multiplexben is magas szenzitivitású azáltal, hogy az öszszes, infiltrációra szóba jövô helyet értékeli, akkor is eredményes, ha a csontinfiltráció diffúz (ez egyéb módszerekkel nehézséget jelent az értékelésben) 13. Összességében megállapítható, hogy a teljestest- MR nagyon ígéretes módszer onkológiai betegek esetében a szolid tumorok és a metasztázisok kimutatásában egyaránt 2. Megbízható és relatíve gyors, pontos technika csontmetasztázis kimutatására. Az MR alkalmas a terápia hatékonyságának megállapítására, a beteg követésére is 21, 22. A technika fejlôdésével, az új jelfogó antennák, tekercsek, multiplex csatornák, mérési módszerek fejlesztésével rövidül a vizsgálati idô, és a vizsgálat menete is egyszerûsödik. Az irodalomban erôsödik az a vélemény, hogy a teljestest-mr lesz az a képalkotó módszer, amelyet majd metasztáziskereséskor elsô lépésként alkalmazunk 2, 15. PET-vizsgálat során különbözô jelölôanyagokat lehet alkalmazni, a keresendô tumor és a klinikai kérdés szerint. A CT, bár önmagában nem eléggé 172 Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

8 érzékeny, csökkenti a PET-CT álpozitivitását, mivel specificitása magasabb, mint a PET-é. Ezenkívül fontos kiegészítô információkkal szolgál, és javítja az elváltozás helyének meghatározását 16. A PET-CT többnyire hatékonyabb a csontmetasztázis kimutatására, mint a csontszcintigráfia, mivel a degeneratív vázrendszeri elváltozásoknál nem halmoz. Magas szintû evidencián alapul, hogy prosztatarák metasztázisának kimutatásában az FDG-PET- CT alacsonyabb szenzitivitású, mint a csontszken. Prosztatarák preoperatív stádiummeghatározásában, a távoli metasztázisok kimutatásában a 18 F- kolin-pet-ct a hatékony 3. A 18 F-fluorid-PET-CT a konvencionális csontszcintigráfiánál érzékenyebb módszer, és kevésbé aktív anyagcseréjû daganat esetében hatékonyabb, mint az FDG-PET-CT, például vesesejtes és pajzsmirigyrákban. Figyelembe véve az új technikai lehetôségeket, úgy tûnik, hogy a 18 F-fluorid-PET- CT idôvel kiszorítja a csontszkent. A PET-CT kiváló módszer a terápia hatékonyságának megítélésére: hatékony kezelés eredményeként az izotópfelvétel csökken, aminek mértékét a standard uptake value (SUV) változása fejezi ki. A különbözô PETjelölôanyagok továbbra is a kutatás tárgyát képezik. Ugyanakkor a módszer gazdaságossága rövid és hosszú távú hatékonysága a klinikai döntés függvényében további vizsgálatokat igényel 3. A szerzôk megjegyzése Ez a referáló cikk az Onco Update, 2007-ben megjelent, Csontmetasztázisok képalkotása címû fejezetének átdolgozott formája, amely az aktuális klinikai kérdésekbe illeszti be a legújabb képalkotói közléseket. Az Onco Update kiadványok célkitûzése, hogy az elôzô év szakirodalmának részletes feldolgozásával frissítse és folyamatosan naprakészen tartsa az onkológiai betegségek diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó szakemberek ismereteit. Az Onco Update jegyzet 2004 óta évente jelenik meg, és radiológiai vonatkozású fejezetei idôrôl idôre olvashatók a Magyar Radiológia hasábjain is. Köszönetnyilvánítás Az Onco Update kiadványok létrehozásához a Janssen-Cilag és a Novartis gyógyszergyáraknak tartozunk köszönettel. Irodalom 1. Ghanem N, Uhl M, Brink I, Schafer O, Kelly T, Moser E, et al. Diagnostic value of MRI in comparison to scintigraphy, PET, MS-CT and PET/CT for the detection of metastases of bone. European Journal of Radiology 2005;55: Frat A, Agildere M, Gencoglu A, Cakir B, Akin O, Akcali Z, et al. Value of whole-body turbo short tau inversion recovery magnetic resonance imaging with panoramic table for detecting bone metastases: comparison with 99MTc-methylene diphosphonate scintigraphy. Comput Assist Tomogr 2006;30: Fogelman I, Cook G, Israel O, Van der Wall HJ. Positron emission tomography and bone metastases. Sem Nucl Med 2004;11: Lee JE, Park SS, Han W, Kim SW, Shin HJ, Choe KJ, et al. The clinical use of staging bone scan in patients with breast carcinoma: reevaluation by the 2003 American Joint Committee on Cancer staging system. Cancer 2005;104: Ayyathurai R, Mahapatra R, Rajasundaram R, Srinivasan V, Archard NP, Toussi H. A study on staging bone scans in newly diagnosed prostate cancer. Urol Int 2006;76: Erturan S, Yaman M, Aydin G, Uzel I, Musellim B, Kaynak K. The role of whole-body bone scanning and clinical factors in detecting bone metastases in patients with non-small cell lung cancer. Chest 2005;127: Liu FY, Chang JT, Wang HM, Liao CT, Kang CJ, Ng SH, et al. [18F] fluorodeoxyglucose positron emission tomography is more sensitive than skeletal scintigraphy for detecting bone metastasis in endemic nasopharyngeal carcinoma at initial staging. J Clin Oncol 2006;24: Bybel B, Brunken RC, DiFilippo FP, Neumann DR, Wu G, Cerqueira MD; SPECT/CT Imaging. Clinical utility of an emerging technology. RadioGraphics 2008;28: Utsunomiya D, Shiraishi S, Imuta M, Tomiguchi S, Kawanaka K, Morishita S, et al. Added value of SPECT/CT fusion in assessing suspected bone metastasis: comparison with scintigraphy alone and nonfused scintigraphy and CT. Radiology 2006;238: Shen L, Bui C, Mansberg R, Nguyen D, Lipinski A. Occult bony metastatic disease demonstrated on labeled leukocyte scintigraphy. Clinical Nuclear Medicine 2005;30: Miller TT. Bone tumors and tumorlike conditions: analysis with conventional radiography. Radiology 2008;246: Brauck K, Zenge MO, Vogt FM, Quick HH, Stock F, Trarbach T, et al. Feasibility of whole-body MR with T2- and T1- weighted real-time steady-state free precession sequences during continuous table movement to depict metastases. Radiology 2008;246: Schmidt GP, Schoenberg SO, Reiser MF, Baur-Melnyk A. Whole-body MR imaging of bone marrow. European Journal of Radiology 2005;55: Eustace S, Tello R, DeCarvalho V, Carey J, Melhem E, Yucel EK. A comparison of whole-body turbo-stir MR imaging and M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

9 planar 99m TC-methylene diphosphonate scintigraphy in the examination of patients with suspected skeletal metastases. AM J Roentgenol 1997;169: Ladd SC, Ladd ME. Perspectives for preventive screening with total body MRI. Eur Radiol 2007;17(11). 16. Nakamoto Y, Cohade C, Tatsumi M, Hammoud D, Wahl RL. CT appearance of bone metastases detected with FDG PET as part of the same PET/CT examination. Radiology 2005; 237: Tateishi U, Gamez C, Dawood S, Yeung HWD, Cristofanilli M, Macapinlac HA. Bone metastases in patients with metastatic breast cancer: Morphologic and metabolic monitoring of response to systemic therapy with integrated PET/CT. Radiology 2008;247: Aydin A, Yu JQ, Zhuang H, Alavi A. Detection of bone marrow metastases by FDG-PET and missed by bone scintigraphy in widespread melanoma. Clin Nucl Med 2005;30: Langsteger W, Heinisch M, Fogelman I. The role of fluorodeoxyglucose, 18F-dihydroxyphenylalanine, 18F-choline, and 18F-fluoride in bone imaging with emphasis on prostate and breast. J Semin Nucl Med 2006;36: Even-Sapir E, Metser U, Mishani E, Lievshitz G, Lerman H, Leibovitch IJ. The detection of bone metastases in patients with high-risk prostate cancer: 99mTc-MDP planar bone scintigraphy, single- and multi-field-of-view SPECT, 18F-fluoride PET, and 18F-fluoride PET/CT. Nucl Med 2006;47: Tombal B, Rezazadeh A, Therasse P, Van Cangh PJ, Vande Berg B, Lecouvet FE. Magnetic resonance imaging of the axial skeleton enables objective measurement of tumor response on prostate cancer bone metastases. Prostate 2005; 65: Schmidt GP, Schoenberg SO, Schmid R, Stahl R, Tiling R, Becker CR, et al. Screening for bone metastases: whole-body MRI using a 32-channel system versus dual-modality PET-CT. Eur Radiol 2007;17(4): ÁLLÁS A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza pályázatot hirdet szakvizsgázott vagy szakvizsga elôtt álló orvosok részére a radiológiai osztályra. Munkaköri feladatok: Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelô munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Pályázati feltétel: Orvosi diploma. A pályázathoz csatolandók: személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata, a mûködési nyilvántartásról másolat, hozzájárulási nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személlyel történô közléséhez. Pályázati határidô: A megjelenéstôl számított 15 nap. Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását követôen azonnal betölthetôk. Elsô és ráépített szakvizsga megszerzése támogatott. Bérezés Kjt. alapján. Szükség esetén orvos-nôvér szállón elhelyezés biztosított. A pályázatok benyújtása: Dr. Muth Lajos fôigazgató-fôorvos, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, 7100 Szekszárd, Béri Balog Ádám u Gôdény Mária: Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai Imre Marianna Bevezetés Gerinc anatómiája Radiológiai i i vizsgálati isor Gerinctumorok Összefoglalás Gerinc anatómiája 31 pár gerinc ideg 8 cervicalis 12 thoracalis

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A cikk első részét

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

II./3.10.: Csontáttétek kezelése

II./3.10.: Csontáttétek kezelése II./3.10.: Csontáttétek kezelése Szentmártoni Gyöngyvér, Tóth Andrea, Dank Magdolna Ebben a fejezetben a csontáttétek kezelésének lehetőségeit tekintjük át, érintve az epidemiológia, etiológia és a tünetek,

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás Nukleáris Medicina Dr. Györke Tamás Definíció A Nukleáris Medicina nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikus, therápiás és kutatási tevékenység NM Diagnosztika Terápia In vivo In vitro Egy fotonos

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A tumoros betegségek

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok:

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok: A FLAVIN 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában A harmadik évezred kihívásai a tudományos természetgyógyászat kérdéseit, eredményeit sem hagyták érintetlenül. Őszinte büszkeséggel adunk

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Többes malignus tumoros eseteink elemzése Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Szövettanilag bizonyított tumoros betegség Különböző szövettani típus Azonos vagy különböző szervek

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA Az ellenanyagok orvos-biológiai alkalmazása PhD kurzus előadás Semmelweis Egyetem 2012.04.03. Szilvási István ANTIGÉN - ANTITEST és a nukleáris medicina Diagnosztika

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok

Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok Tumor gyanú esetén elsı választásként ajánlható TM Tumor TM Tumor TM Máj (primer) AFP; CEA Prostata PSA; fpsa Here AFP; hcg Hólyag TPA;

Részletesebben

2013.11.05. A gerincoszlop és gerincvelő daganatai. Anatómia. Vizsgálati módszerek. Vizsgálati protokoll. Pathologia. Esetek

2013.11.05. A gerincoszlop és gerincvelő daganatai. Anatómia. Vizsgálati módszerek. Vizsgálati protokoll. Pathologia. Esetek A gerincoszlop és gerincvelő daganatai Várallyay Péter OITI Anatómia Vizsgálati módszerek Vizsgálati protokoll Pathologia Esetek Anatómia - CT Anatómia - CT C2/3 C3/4 C5/6 C6/7 Anatómia - CT Anatómia -

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Mi, radiológusok duplán szolgálunk

Mi, radiológusok duplán szolgálunk Mi, radiológusok duplán szolgálunk Interjú Dr. Gődény Mária professzorral Nincs olyan fázisa az onkológiai diagnosztikus és terápiás algoritmusnak, amelyben ne lennének jelen a modern képalkotó eljárások

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26.

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26. Veres Gergő radiográfus (BSc) Debrecen 2012. 09.06 A HCC előfordulása és a halálozási arány nőtt az elmúlt 10 évben Tanulmányok kimutatták, hogy cirrhosisban szenvedő betegek 2-6 %-ánál a HCC a halálok

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek BI568 / 20141103 BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen különös feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014.

Részletesebben

CSONTSZCINTIGRÁFIA AZ ONKOLÓGIÁBAN - MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

CSONTSZCINTIGRÁFIA AZ ONKOLÓGIÁBAN - MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1 CSONTSZCINTIGRÁFIA AZ ONKOLÓGIÁBAN - MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (EANM Bone scintigraphy procedures guidelines for tumour imaging) Bombardieri E, Aktolun C, Baum RP., Bishof-Delaloye A, Buscombe J, Chatal J,

Részletesebben

A képalkotó eljárások lehetıségei daganatoknál

A képalkotó eljárások lehetıségei daganatoknál 1 of 8 11/30/2008 5:19 PM Magyar Tudomány, 2005/10 1193. o. Onkológia 2005 - betegellátás Gıdény Mária PhD, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet - godony.maria @ oncol.hu A képalkotó

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

19.00 20.00 Vacsora a kurzus hallgatói és elõadói részére a Hotel Lövér éttermében

19.00 20.00 Vacsora a kurzus hallgatói és elõadói részére a Hotel Lövér éttermében 2013. október 3 6. Október 3. csütörtök 9.00 20.00 Érkezés, regisztráció a Hotel Lövérben 9.00 Kiállítási terület kiépítése a Hotel Lövérben 10.00 18.00 Musculoskeletalis (MSK) továbbképzõ tanfolyam A

Részletesebben

Csépány Tünde 2014. Október 03.

Csépány Tünde 2014. Október 03. Csépány Tünde 2014. Október 03. » 33 éves nő, subacut» Sürgető vizelési inger» Spinalis laesióra gyanús panasz» Előzmény nincs » 51 éves nő, subacut» Járásképtelen, kezei ügyetlenek, lábai érzéketlenek,

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék 2012. október 2. DEFINÍCIÓ Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt :

Részletesebben

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT)

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása A TRT 8 témában (mellkas, has, eml, mozgásszerv, idegrendszer, fej-nyak régió, intervenció, gyermekradiológia) a négy egyetemi

Részletesebben

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós Kávészünet-17 2015. május 15 17. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. tudományos konferencia A pattanás S. Péter Bátor Tábor Jack Andarka 3 hete

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék. SZERVEK, SZÖVETEK, SEJTEK,MOLEKULÁK működésének in vivo vizsgálata. Hol van ami működik? Dabasi Gabriella 2012.10.02. HEVESY GYÖRGY ( 1885

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok Szívizom perfúzió (vérellátás) vizsgálata MPS ( Myocardialis Perfusios Szcintigráfia ) Kamrafunkció vizsgálata first pass, MUGA Infarctus kimutatás

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Újdonságok és új lehetőségek a SPECT/CT klinikai alkalmazásában

Újdonságok és új lehetőségek a SPECT/CT klinikai alkalmazásában Összefoglaló közlemény 17 Újdonságok és új lehetőségek a SPECT/CT klinikai alkalmazásában Zámbó Katalin, Schmidt Erzsébet, Szabó Zsuzsanna, Sarkadi Margit, Dérczy Katalin, Szekeres Sarolta Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Beregszász, 1966-1969, arany érem Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, 1969-1975, summa cum laude Honosítás: 1978. 05. 24.

Beregszász, 1966-1969, arany érem Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, 1969-1975, summa cum laude Honosítás: 1978. 05. 24. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Dr. med. habil. Borbély Katalin, egyetemi magántanár Születési dátum: 1952. 12. 27. Születési hely: Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna (volt Szovjetúnió) 1978-ban

Részletesebben

Az onkoterápia mellékhatásainak reumatológiai vonatkozásai. Mangel László

Az onkoterápia mellékhatásainak reumatológiai vonatkozásai. Mangel László Az onkoterápia mellékhatásainak reumatológiai vonatkozásai Mangel László Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás Intézet Reumatológia és rehabilitáció határterületei OFTEX továbbképzés, 2011 október 14-15.,

Részletesebben

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ Helyszín: Lotus Therme Hotel & Spa 10.00 18.00 MUSKULOSCELETÁLIS ÉS NEURORADIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM: 10.00 12.30 VÉGTAGI CSONTSÉRÜLÉSEK, ÍN- ÉS

Részletesebben

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Röntgenvizsgálat célja Diagnosztika/tervezés Műtét közben ellenőrzés Követéses vizsgálat Felvételi

Részletesebben

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata Onco Update 2005 Forrai Gábor, Bodoky György Radiological diagnostics of the pancreas neoplasms Onco Update 2005 A szerzôk a pancreasdaganatok

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA Nagy Helga, Tarjányi Szilvia, Dénes Zoltán OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztálya Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs

Részletesebben

Petri Klára, Horváth Anikó, Molnár Zsuzsa, Várady Erika, Schneider Tamás, Rosta András, Gôdény Mária

Petri Klára, Horváth Anikó, Molnár Zsuzsa, Várady Erika, Schneider Tamás, Rosta András, Gôdény Mária TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Képalkotó vizsgálatok a malignus lymphomák diagnosztikájában és követésében Petri Klára, Horváth Anikó, Molnár Zsuzsa, Várady Erika, Schneider Tamás, Rosta András, Gôdény Mária Mai ismereteink

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Programvezető: Dr. Horn Péter akadémikus Témavezető: Dr. Repa Imre, Ph.D egyetemi tanár A

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

PET/CT alkalmazása nem-kissejtes tüdődaganatos betegek sugárkezeléséhez

PET/CT alkalmazása nem-kissejtes tüdődaganatos betegek sugárkezeléséhez 274 Eredeti közlemény PET/CT alkalmazása nem-kissejtes tüdődaganatos betegek sugárkezeléséhez Lőcsei Zoltán 1, Hideghéty Katalin 2, Farkas Róbert 1, Bellyei Szabolcs 1, Sárosi Veronika 3, Sebestyén Klára

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

A gerinc radiológiája

A gerinc radiológiája A gerincoszlop radiológiai vizsgálata Arany Tóth Attila SZIE, ÁOTK, Sebészeti Klinika A gerincoszlop radiológiai vizsgálata komplex anatómia kis terület csigolyák: 7 nyak-,13 hát-, 7 ágyékcsigolya megfelelı

Részletesebben

Dr. Fedorcsák Imre OITI

Dr. Fedorcsák Imre OITI Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest A laboratóriumi vizsgálatok szerepe a hypercalcaemiák differenciál-diagnosztikájában és a betegségek nyomonkövetésében Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének kongresszusa 2007. augusztus

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

II./2.2.: Daganatos betegségek kórisméjének folyamata

II./2.2.: Daganatos betegségek kórisméjének folyamata II./2.2.: Daganatos betegségek kórisméjének folyamata Pápai Zsuzsa A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatos betegek kivizsgálása során alkalmazható vizsgálómódszereket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Az AIDS musculoskeletalis manifesztációi

Az AIDS musculoskeletalis manifesztációi 2005/2 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 79 Az AIDS musculoskeletalis manifesztációi HIV fertõzéshez és AIDS-betegséghez társuló musculoskeletalis eltérések I. rész. Fertõzéses eredetû musculoskeletalis állapotok

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében 216 Összefoglaló közlemény Új lehetőségek, MRI-iomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékeléséen Horváth Katalin 1, Gődény Mária 1,2 1 Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest;

Részletesebben

TUMOR LEKÉPEZÉSE 67 Ga-CITRÁT SZCINTIGRÁFIÁVAL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

TUMOR LEKÉPEZÉSE 67 Ga-CITRÁT SZCINTIGRÁFIÁVAL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ TUMOR LEKÉPEZÉSE 67 Ga-CITRÁT SZCINTIGRÁFIÁVAL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (EANM 67 Ga scintigraphy procedure guidelines for tumour imaging ) Bombardieri E, Aktolun C, Baum RP., Bishof-Delaloye A, Buscombe J,

Részletesebben

A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai

A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai O NCO U PDATE, 2008 Forrai Gábor, Bodoky György Gynecological malignancies: review of the radiological diagnostics

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Javaslat az onkológiai locoregionalis elektrohyperthermia végzésére

Javaslat az onkológiai locoregionalis elektrohyperthermia végzésére SUGÁRTERÁPIÁS ÉS ONKOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM TITKÁR: PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS ELNÖK: DR.SZŰCS MIKLÓS ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET BÁCS-KISKUN MEGYEI KH 1122 BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 7-9. ONKORADIOLÓGIAI

Részletesebben

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN

NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN Pajzsmirigy daganatok diagnosztikája és molekuláris patológiája Dako workshop Budapest, 2012. december 07. NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN Dr.Sinkovics István Országos Onkológiai

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok

III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a carcinoid (neuroendokrin) daganatok tüneteinek, a betegség diagnosztikájának valamint a

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

A pajzsmirigybetegségek diagnosztikája

A pajzsmirigybetegségek diagnosztikája A pajzsmirigybetegségek diagnosztikája A pajzsmirigy szabályozása A pajzsmirigy élettana T 4 felezési idő: 1 hét T 3 felezési idő: 1 nap, csak 15 20% a pajzsmirigyben Dejodináz [T 4 T 3 (3,5,3 )] 1-es

Részletesebben

Lehetıségek. Kiegészítı vizsgálati eljárások a sebészetben. Radiográfia. Radiológia. Biztonságos radiográfia 2012.12.15.

Lehetıségek. Kiegészítı vizsgálati eljárások a sebészetben. Radiográfia. Radiológia. Biztonságos radiográfia 2012.12.15. Lehetıségek Kiegészítı vizsgálati eljárások a sebészetben SZIE ÁOTK Dr. Wirth Kata Dr. Izing Simon Dr. Szabó Ferenc 2012 Radiográfia Ultrahangvizsgálat Endoszkópia Labordiagnosztika CT vizsgálat Szcintigráfia

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Dr. Árkosy Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/150-031/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unger Tamás ügyvezetı által képviselt Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervezı Kft. (Budapest)

Részletesebben

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása.

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kerekasztal moderátor Péter Ilona Dako Workshop A Frank Diagnosztika Kft. és az Országos Onkológiai Intézet szervezésében

Részletesebben

I. Az orvosi termográfia története

I. Az orvosi termográfia története I. Az orvosi termográfia története A hőmérséklet objektív mérését több évszázada használjuk különböző hőmérőkkel. Az első higanyos hőmérő kitalálója D. G. Farenheit holland tudós. Ezt a hőmérőt a XVIII.

Részletesebben