A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.)"

Átírás

1 2 A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.) A kánont, mely az el nem bírált magán kinyilatkoztatások sajtótermékként való közlését tiltotta, hatályon kívül helyezték, mely az A.S.S dec. 29. számban látható. A Szent kongregáció nov. 15-én tette lehetővé az ilyen kiadványok kiadását. Mária Natália 1901-ben, Pozsony melletti faluban született, német anyanyelvű iparos családból. Misztikus találkozásai során magyarul, németül, szlovákul, máskor franciául beszélgetett. Pozsonyban, 17-éves korában lépett szerzetbe. Belgium, majd Csehszlovákia után 1936-ban került Magyarországra. Élete utolsó öt évében magyarul él és gondolkodik, s itt fogadta azon természetfeletti ajándékokat, melyek meghirdették Magyarország háborús és háború utáni sorsát. Magyarországon, Budapesten majd Kecskeméten élt, zárdában fogadta az engesztelésre felszólító üzeneteket. Már zárdába lépésekor a papokért ajánlotta életét, miután Jézus megosztotta vele szeretett papjaiért! érzett fájdalmát és örömeit. A nővér a kecskeméti Jópásztor-zárdában,lelki vezetője szerint- félelemmel és önmaga iránti bizalmatlansággal, szenvedések közepette élte át lelki élményeit. Társnői részéről is súlyos megpróbáltatások érték, s ezeket erős lélekkel tűrte. Nővértársai szerint az elviselt igazságtalanságokat, ők nem viselték volna el. A második világháború alatt, Natália szerzetes nővért bízta meg Jézus és a Szűzanya, ha nem térünk meg, nem vezeklünk a papság és a nép bűneiért, büntetés sújtja az országot. Az Üdvözítő látomásban közölte, hogy XI. Pius pápasága alatt bevezeti az Egyház (1954) a Boldogságos Szűz ünneplését, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét. Akkor azt is látta, hogy a Világ Győzedelmes Királynőjének egyetemes tisztelete Magyarországról indul el. A nővér soha nem találkozott Mindszenty József bíborossal, de üzenetei eljutottak hoz- zá, s azokra üzenetekkel illetve levélben válaszolt. Egyik alkalommal ezt üzente: Lányom, közöld József fiammal, hogy a lelkek megmentése szempontjából halaszthatatlan egy engesztelő rend létesítése. Kívánságomat sürgősen közöld vele, mert közel az idő, amikor már nem lesz módjában megtenni. (A közlés a közeli letartóztatásra utalt.) A világ eljövendő sorsa, Isten tervében Mária korszaka. Jézus így mondta: Szeplőtelen anyám ennek a korszaknak is mintegy második megváltója lesz. A második világháború folyamán Jézus Rómáért aggódott. Akarom, hogy áldott fiamnak, a pápának tudomására hozzák, ne hagyja el Vatikánt. Ha elhagyja, az ellenség azt nyomban romba dönti. Ha azonban helytartóm ott marad, megvédem Vatikánt. Az üzenetet átadták. A Szentatya nem távozott el a Vatikánból. A bombatalálat Castelgandolfót érte, ahová korábban szándékozott menni. Amikor a háború, s a velejáró szenvedés tombolt, Jézus így biztatta: Gyermekeim, kedves magyar gyermekeim! Ne féljetek, imádkozzatok! Szeretném minden magyar ház kapujára és minden oszlopra arany betűkkel felírni: Magyarország nem pusztul, csak tisztul! Magyarország a világ végezetéig él. Szeplőtelen Anyám veletek van és vigyáz rátok. Ezért szeressétek és az engesztelést vele együtt végezzétek őszén a Szűzanya fényességben érkezett, s a nővér megkérdezte: édes Szűzanya mit keresel a földön? A Szűzanya így szólt: Ez az ország az én örökségem. Szívemnek drága! Mindörökké tulajdonom!- Örökségemért jöttem. Birtokba kívánom venni, ami engem illet. Ez az ország soha el nem pusztul! Ez az ország mindörökké megmarad, Az egész világot nekem adta a mennyei Atya. De ezt az országot Szent István nekem adta, ez az én örökségem. Szívemnek drága kis népe! Itt sokan engesztelnek! Imádkozzatok, engeszteljetek, veletek vagyok! A leírt misztikus jelenések nem igazoltak, bár Natália nővér lelki vezetői által leírt szakvélemények az átélt lelki élmények őszinteségét elfogadták. Számunkra vigasztalást jelentenek. Gántiné Paulus Noémi

2 3 75 ÉVES AZ ÚJPESTI SZENT JÓZSEF TEMPLOM A 75 évvel ezelőtti ünnepről a korabeli tudósító a Katholikus Élet c. folyóiratban így írt: Templomszentelés: Augusztus hó 26-án nagy ünnepe volt Újpest katolikusának, azaz e város összlakosságának 67%-a, emlékezetes napra virradt. Az egyházi vezetők már régen látták és érezték azt, hogy ennyi sok hívőnek egy templom kevés, amit minden hívő is tud, ezért minden áldozatra kész, hogy Isten dicsőségére minél több templomot építsenek. Egy álom és minden hívő egységes vágya már beteljesült. Az egyháztanács Dr. Csík József apátplébános kezdeményezésére Tél-, Nap-, Katona József és Anonymus utcák közötti kis téren templomot építtetett. Aggházy Tibor főfelügyelő, egyháztanácsos, díjtalanul elkészítette a tervet s újpesti iparosok aránylag rövid idő alatt felépítették a templomot. A felszentelést az előbb említett napon Dr. Hanauer István megyéspüspök végezte, kit az egyháztanácsi tagok és hívők nagy lelkesedéssel fogadtak. A templomteret feldíszítették zászlókkal, diadalkapuval és sok-sok virággal. Ott voltak katolikus egyleteink s a katolikus élet vezető egyéniségei. A templomszentelési szertartás után a hívők bevonultak a templomba, de háromszor ennyien nem fértek be, és csak hangszórók útján hallgatták dr. Feldhoffer János mindenkit lekötő első szentbeszédjét, mely után a püspök pontifikálta az első szentmisét, végén pedig ő is beszédet intézett a hívőkhöz s elismerését fejezte ki a hívők nagy áldozatkészségéért. Mise után az egyháztanács tisztelgett a püspök úr előtt. A Szent Józsefről elnevezett templom élő lelkiismeretként áll és fogadja be ezentúl azokat, akik hitben megerősödött lélekkel akarják az új magyar feltámadást megélni. A templom építésére és berendezésére adakozók neveit jövő számunkban kezdjük közölni. A templom első lelkésze dr. Feldhoffer János hittanár. A jubileumi ünnepség szeptember 20-án, vasárnap 10,30h -kor lesz a Nap u. templomban. A szentmisét Dr. Udvardy György püspök atya mutatja be. Ünnepeljünk mi is és adjunk hálát Istennek Molnár István plébános atyával és a hívekkel! (Gerber A.) TEMPLOMUNK BÚCSÚJA Augusztus 20-án, első szent királyunk emléknapján igen szép számban gyűltünk össze templomunk búcsúját megünnepelni. A Szent István napi szentmise homíliáját Darvas Kozma József csíkszeredai főesperes atya mondta. Lelkesítő szavai, melyek mélységes hitről, igaz magyarságról és eltökélt optimizmusról tettek tanúbizonyságot, mindnyájunkat felráztak. A múlt dicső példáin nem elmerengeni kell, hanem belőlük erőt merítve a jelenkor feladataira összpontosítani, és ezzel nemzetünk újra a büszke európai népek sorába emelkedhet. A szentmisét követően kerti agapén vett részt a plébánia hívő serege, ahol vendég felvidéki gyerekek műsorát élvezhettük, könyveket vásárolhattunk, pár virsli, egy kis sütemény és pohár bor társaságában jókat beszélgethettünk egymással. Faragó István FELNŐTT KATEKÉZIS: Nyéky Kálmán: A víz szalad, a kő marad avagy bioetika az Egyház tanításában Kálmán atya vetítéses előadása nagyon is aktuális témát fejtegetett az abortusz által fél Magyarországnyi embert irtottak ki legálisan. Ebbe belegondolva kevés olyan család akadhat, amelyiket nem érinti ez a kérdés. Az eutanázia legalizálása nálunk eddig még várat magára, de ha így haladunk, nem sokáig. A klónozás érinti már mindennapi életünket is, kezdve az élelmiszerekkel és befejezve a sort az emberi klónozás Istent játszó cselekedetével. Kálmán atya szívügyének tekinti a családvédelmet és ezen belül azt, hogy bizonyítsa: a Katolikus Egyház tanítása semmilyen ellentétben nincs a modern tudomány által napjainkban felfedezett új eredményekkel. Sőt: ezek még jobban alátámasztják az Egyház maradinak tartott tanítását. Isten létének, törvényeinek semmibe vétele nem indokolható azzal, hogy a modern, művelt ember joga, hogy saját elképzeléseit Isten fölé helyezze. Az előadásról a honlapon és szórólapokon olvashatunk bővebben. Ajánlott irodalom: Ramón Lucas L. A bioetikáról mindenkinek Új Ember kiadó. Horváthné Kati

3 A Laudate Kórus idei tábora augusztus 7-9., Balatonföldvár nyár van, nyár, röpke lepke száll virágra, a Laudate kórus pedig Balatonföldvár-ra. Volt minden, ami klasszá tesz egy tábort: első este tábortűz, szalonnával, meleg lánggal, ének- és gitárszóval. Aztán kellemes fürdések, és valljuk be, nagy gyaloglások a Balatonban hiszen Balatonföldvár a tó déli partján van, ahol a víz sekély, ám melegebb, ezért baba-barátabb strandot kínál. Megnézhettünk két szép templomot is: a földvári Szent Kereszt templomot, és a kőröshegyi Ferences templomot. Ez utóbbiban orgonaszót hallgathattunk egy kedves ismerős orgonistának - Pócs Bélának - köszönhetően és itt a magunk örömére daloltunk egy kicsit (hiszen templom nem maradhat énekszó nélkül, ahol a Laudate dalos-lelkű kórustagjai megfordulnak). Persze a kóruslét szempontjából legfontosabb dolog sem hiányzott a programból: a szombat esti mise utáni koncert. Szívhez szóló mise, karakteres hangú kántorral, majd a koncert. Ez utóbbit mivel magam is részt vettem benne nem tudnám elfogulatlanul jellemezni, ezért nem teszem. Egy kellemes balatoni túra keretében tessék megkérdezni a balatonföldvári-akat! Gyimesi Orsi A KŐ A sannyasi a falu szélére ért, s letelepedett egy fa alá, hogy ott töltse az éjszakát, amikor futva közeledett hozzá a falu egyik lakója, és azt kiabálta: A kő! A kő! Add nekem azt a drágakövet!,,miféle követ? -- kérdezte a sannyasi. Múlt éjjel Siva isten jelent meg álmomban -- magyarázta az ember -, s azt mondta nekem: a sötétség beálltával egy sannyasira találok a falu szélén, aki egy értékes követ ajándékoz nekem, olyan értékeset, ami életem végéig gazdaggá tesz. Sannyasi beletúrt a zsákjába, és egy követ húzott elő. Valószínűleg erre gondolt - mondta, s odaadta az embernek a követ. Pár napja találtam egy erdei ösvényen. Természetesen a tiéd lehet. Az ember csodálkozva bámult a kőre. Gyémánt volt. Valószínűleg a világ legnagyobb gyémántja, hiszen akkor volt, mint egy gye- 4 rekfej. Az ember megragadta a gyémántot, s futott vele hazáig. Ám egész éjszaka nem tudott aludni, csak forgolódott az ágyában. Másnap kora reggel, éppen hogy felvirradt, felébresztette a sannyasit, és azt mondta neki: Add nekem azt a gazdagságot, ami lehetővé teszi számodra, hogy oly könnyű szívvel meg tudtál válni a gyémánttól! Micsoda gazdagság van a birtokunkban, ha képesek vagyunk lemondásra. A belső szabadság és belső béke értéke rendkívül fontos számunkra. A katolikus szakiskola utolsó évzáróján mondta el ezt a távol-keleti történetet a hittanár. Ha nem is könnyű szívvel, de meg tudtunk válni a gyémánttól, az Iskolánktól. Isten áldja továbbiakban is tanítványainkat! Gerber Alajos Hittanári diplomák Plébániánk közösségének alábbi tagjai június 27-én kapták meg kitartó, szorgalmas munkájuk elismeréseként hittanári diplomájukat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karának hittanár szakán. Frányó Apolka, Szvath Zsófia és Valkócziné Mihály Emese Mindhármuknak gratulálunk és kívánjuk, hogy megszerzett tudásukat kamatoztassák plébániánkon is Isten dicsőségére! Gerber A. MINISTRÁNSTÁBOR Az idei ministránstábor a Zala megyei Kehidakustányban volt július 27. és augusztus 1. között, a tavalyinál is magasabb részvétel mellett. Megérkezésünk után nem sokkal megtudtuk, hogy a település nemcsak a termálvízről, hanem a Deák-kúriáról is nevezetes, és ennek örömére ki is próbáltuk a közeli focipályát. A következő napokban néhány környékbeli nevezetességet is meglátogattunk, így a KisBalaton házat, majd biciklire pattanva a Kányavári-szigetet, ahol a Kis-Balaton különleges élővilágába és fontos szerepébe nyertünk bepillantást. A keszthelyi kastély múzeumában három kiállítást is megtekintettünk, de mindközül az utolsó, a modellvasút volt mindannyiunk szá-

4 5 mára a legemlékezetesebb. Keszthelyen meglátogattuk a balatoni strandot is, amely végül kellemes bemelegítésnek bizonyult a másnapi kehidakustányi élményfürdőben tett látogatásunkhoz képest, mely a polgármester úr jóvoltából kedvezményes áron valósulhatott meg. Így a táborban csúszdázásból nem volt hiány. A falusiak vendégszeretetét következő nap is megtapasztalhattuk, amikor az akadályversenyt követő záró szalonnasütésre váratlanul több tálca süteménnyel, palacsintával és gyümölccsel leptek meg bennünket. Szerdától kezdve minden nap szentmisén is tudtunk részt venni, pénteki látogatása alkalmával pedig László atya mutatott be szentmisét. Csépányi Gábor diakónusunk vezetésével is elmélkedtünk egy kicsit minden nap a papság évének kapcsán Vianney Szent János életéről, az arsi hívekkel kapcsolatos élményeiről, és hogy mi mennyiben vagyunk arsiak?. Végül szombaton a helyi buszközlekedés sajátosságainak köszönhetően egy váratlan túrával hosszabbodott táborunk. Este aztán templomunkban üres hassal ugyan, de élményekkel gazdagon, a hagyományoknak megfelelően közös szentmisével zártuk a tábort. Arnold Ákos LEÁNYTÁBOR Szécsény Az idén is sikerült megszervezni a plébániai leányok részére egy kis tábort, amelyben jó hangulattal töltöttünk együtt pár napot. A programot nagyrészt sikerült tartani, csak a strand maradt el az inkább kirándulásnak kedvező időjárás miatt. Megnéztük vezetéssel a szécsényi kastélyt, a hozzá tartozó kertet, a ferences kolostort. Voltunk Ipolytarnócon a tanösvényen és a 4D- s moziban, így kiokosodtunk az őslénytanban is. Megnéztük a hollókői várat és a falut, kézműves foglalkozáson kisebb remekműveket hoztunk létre, még ebédeltünk is egy jót a helyi vendéglőben. Hazafelé Salgótarjánban megnéztük a bányamúzeumot, amiben kellemesen csalódtam: sokkal több volt pár lerobbant csillénél. Lementünk a bányába és elszörnyülködtünk a korabeli bányászok munkakörülményein. Ez, azt hiszem, mindannyiunkat kárpótolt a meghiúsult strand miatt. Igyekeztünk lelkiekben is töltődni: a reggeli és esti imák, kiadós beszélgetés és a László atya által bemutatott szentmise is segíthette ebben a fiatalokat. Atyánkkal szalonnát sütöttünk a mise után és reméltük, baj nélkül hazaér a késői kiruccanásról. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik segítettek, hogy mindenünk meglegyen: első sorban Mócsai Évának és leányának, Viktóriának, akik nélkül nem is tudom, mit csináltam volna - valószínűleg semmit. Továbbá sok köszönet Éva férjének, Lajosnak, és az én férjuramnak, Jánosnak, akik a csomagokat szállították. A Karitász és a plébánia anyagi hozzájárulása is könnyített a kiadásainkon. Áldja meg Isten mindazokat, akik azon fáradoznak, hogy fiataljaink közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz. Horváthné Kati BABA-MAMA HÍREK Baba-mama klubunkba esetenként előadókat hívunk. Legutóbbi alkalommal egy gyermekpszichológus volt a vendégünk, aki sok érdekeset mesélt gyermekeink lelki világáról, mi pedig annál több kérdéssel árasztottuk el. Előadását egy jegyzettel szeretném feleleveníteni: Isten a szeretet, ha Őt szeretjük, és van vele szeretetkapcsolatunk, akkor a gyermekeinket is másképp szeretjük e szeretet-kapcsolat mintájára. Gyesen lévő anyukák sokszor elfáradnak, belefáradnak az egyhangúságba, és elkezdik hiányolni a "saját" életüket, az önmagukkal való foglalkozást. Igaz ez, de ha úgy közelítjük meg ezt a helyzetet, hogy ez a 2-3 év arra van, hogy a gyerekeinkért éljünk, akkor sokkal könnyebb és kevésbé hiányoznak a régi dolgok. Mindenben éljünk a másiknak. Minden cselekedetben a másik javát nézzem, a gyerekeimét, a férjemét, a családét. Másik felé fordulás legyen a cél és mindez szeretetből. Édesanyának a gyermek születésétől kezdve verbális kapcsolata van kisdedével, hiszen mindig beszél hozzá, pelenkázáskor, séta közben, fürdetéskor, játszáskor. Fontos, hogy több gyermek esetében mindegyikkel legyen egy külön személyes kapcsolat. Lényeges, a házastársak közötti kapcsolat minősége, mert a feszültséget a gyerek érzi meg elsőnek. Lényeges a szülők nevelési elveinek egyezése és a következetesség.

5 Gyermekkel való kapcsolatban kiemelte az 5 szeretetnyelvet (Ross Campbell Gary Chapman, GYEREKEKRE HANGOLVA, A GYEREKEK ÖT SZERETETNYELVE Harmat Kiadó, 2003 ) : 1. Testi érintés 2. Elismerő szavak 3. Minőségi idő 4. Ajándékozás 5. Szívességek Például a Testi érintés (ölelés, arcsimogatás): ha eleinte tudatosan is megtesszük (akinél esetleg ez nem elsődleges szeretetnyelv, azaz nem jön magától), később beléivódik és gyermekénél fantasztikus hatást ér el kettőjük kapcsolatában. Hiszti, düh, nyűgösség témájában: Fontos ennek levezetése. Hiszen mindig van valami mögöttes ok, amiért a gyermek hisztizik. Ez egy tudatbeszűkült állapot, ahol nem használ a szülő dühe és kiabálása. Próbáljunk meg nyugodtan, higgadtan reagálni, esetleg nem észrevenni. Lényeg, nem szabad engedni a gyerek szeszélyének. Ha nem kardinális dologról van szó, akkor lehet. Pl: gyermek szokása az étkezés utáni ima elmondása nem a helyén, hanem pl. az anya székén. Ha ilyenkor megelőzhetem a hisztit, hogy megengedem neki, bár már késő van és időhúzásnak tűnik, inkább engedjem meg. 4 féle szülői nevelést említett meg: 1. meleg-korlátozó 2. hideg-korlátozó 3. meleg-engedékeny 4. hideg-engedékeny Ideális: meleg-korlátozó. Egyértelműen rossz: hideg-engedékeny. Fontos a kisgyermeknél a helyes dicséret: azaz a tettének a helyességét kiemelni. Például: Ne csak úgy, hogy "ügyes vagy", hanem "ügyesen elpakoltad a játékaidat". Mert ebből tanulja meg, hogy akkor pozitív személy ő, ha pozitív dolgot tesz. Helyes viselkedését emeljük ki feltétlenül számára! Kisiskoláskorban: érdemes játékosan gyakorolnia progresszív relaxációt: ez a testrész megfeszítése, ellazítása játékosan, azaz: most legyél medve (vad, morgós erős), most legyél bárány (puha, gyengéd) stb.levezetésképp ezt a hisztinél is lehet később alkalmazni, ha már begyakorolták. Kistestvér születésénél: a nagyot bevonni a baba körüli teendőkbe, érezze, hogy ő is fontos, nincs háttérbe szorítva. A kisgyermek berögzült szokásait néha nehéz mindig betartani, alkalmazkodni hozzá. A hiszti elkerülése miatt, érdemes odafigyelni erre, ha egyszer-egyszer nem sikerült, lehet mondani, hogy "anya figyelmetlen volt, elfe- 6 lejtette, hogy te szoktad kinyitni az ajtót, te szoktad behozni az üdítőt stb.!" Napközben a házimunkát hagyjuk a gyerekek alvásidejére, vagy estére, és inkább a közös játékra helyezzük a hangsúlyt, mert ezzel kerülünk a gyermekhez a legközelebb. És neki erre van szüksége. Jó volt feleleveníteni az elhangzottakat! Szeretettel: Valkócziné Mihály Emese (három gyermek anyukája) Szeretettel és örömmel adunk hírt mindenkinek, hogy július 4-én megszületett második gyermekünk: MÁRFI DOROTTYA 49 cm-rel és 3420 g-mal. Köszönjük azoknak, akik imádkoztak értünk, és hálásak vagyunk a komatálakért is. Márfi Ferenc és Pimpa Isten éltesse a kis családot! (Szerk.) Az új Egyházközségi Képviselő Testület eskütétele szeptember 27-én, az esti szentmisén lesz, és ezt követően tartják alakuló ülésüket is. Új elnök választás, gondok megbeszélése, stb. Anyagi hírek: A templom külső megújítása Ft-ba került. Ehhez kaptunk: Önkormányzattól Ft. Névtelen adakozótól Ft. Hívektől 9 első vasárnap Ft. Összesen: Ft. A hiányzó egymilliót az aranytartalékból kellet kifizetni. Így a plébániai pénztárban aug. 31-én Ft. van! Kérjük a Kedves Testvérek kicsit fokozottabb támogatását, mert már a gáz és villanyszámlát is nehezen tudtuk kifizetni. Isten fizesse meg! Plébános Felnőtt Katekézis: 1. előadás: Időpont: szeptember 16. szerda 18 óra Előadó: Tercsi Zoltán atya Téma: Én vagyok az élet kenyere (Jn 6.48) avagy elmélkedés az Eucharisztiáról. (Utána közvetlenül imaóra a hittanteremben.) 2. előadás: Időpont: október 14. szerda 18 óra 30 perc Előadó: Dr. Faragó István Téma: Önmegvalósítás keresztény szemmel

6 7 HÁZASRANDI Szeretnél ismét randevúzni életed párjával? Emlékszel még, milyen volt az első találkátok? Ha visszaidézzük emlékeinket, amikor még felhőtlenül és nagyon szerelmesen kerestük a találkozás lehetőségeit, nem nehéz bevallani, ma is legalább annyira vágyunk arra, hogy időt töltsünk házastársunkkal, olyan időt, amit csak neki szentelünk. Annak érdekében, hogy házasságunk örömteli maradhasson, érdemes ezeket a randevúkat a meghittség mellett tartalmassá is tenni, mert ez a néhány óra képes elmélyíteni és gazdagabbá tenni kapcsolatunkat. Ehhez kínálunk jó alkalmakat a havonkénti rendszerességgel megrendezésre kerülő Házasrandi estjein. Ezeken az alkalmakon az Angliában és több más országban igen népszerű The Marriage Course (Házaskurzus) magyarra is lefordított anyagait használjuk. Legyen a párodé minden hónapban egy szombat este 19:30-21:30 óráig! Adj egy randevút házastársadnak, jöjjetek el következő alkalmunkra, és töltsetek el együtt egy kellemes estét a Plébánián! Első találkozás: október 17. Szilárd alapozás. November: A kommunikáció művészete Házigazda: Gerber Gábor egyetemi docens és Gerber Zsuzsa mentálhigiénés szakember, aki személyes tanácsadással is szívesen áll rendelkezésetekre. Előzetes asztalfoglalás szükséges! Részletes ismertető a szóró lapokon olvasható. Részvételi szándékotokat előzetesen jelezzétek: Minden érdeklődő párt szeretettel várunk! Lemezbemutató Orgonahangverseny lesz templomunkban szeptember 12-én, 19 órakor, az esti szentmise után. LENDVAI ISTVÁN GÁBOR és FARAGÓ ÁKOS művészi játékát hallgathatjuk. Műsorukon szerepel: J.S. Bach; C-M Widor; L. Boellmann; L.Vierne; C. Franck; Liszt F.;; művek. A koncert anyaga CD-n megvásárolható. KÜLÖNLEGES ÜNNEPI ESKÜVŐK TEMPLOMUNKBAN Augusztus 29-én. Képviselőtestületünk eddigi elnökének fia: GERBER BALÁZS és JUHÁSZ ANDREA Szűcs Balázs egyetemi lelkész előtt kötött szentségi házasságot az oltárnál. A szertartást követően szüleik: Dr. GERBER GÁBOR és ZSUZSA házasságuk 25. évfordulójára és nagyszüleik: Dr. GERBER ALAJOS és MÁRTA házasságuk 50. évfordulójára kaptak jubileumi áldást Dr. Visnyei Lajos kanonok atyától. Következő napon, 30-án, egykori elnökünk KERTÉSZ JÓZSEF ÉS ILONA ünnepelte házasságuk 60. évfordulóját Isten áldása és kegyelme legyen a továbbiakban is a szolgáló szeretettel tevékenykedő családokon! Plébániai hittanórák szeptember 14-től: 17h osztályosok, és 18 h oszt. (Mihály Péter) 19h Ifjúsági hittan (László atya) Kedd: 17:h Óvodások (Mihály Emese) Szerda: 17h oszt. (Mihály Péter) Péntek: 16h Elsőáldozók (Rovács Júlia) Hétfő: (A hittanórák rendje a plébániai és iskolai hirdetőtáblán olvasható) Laudate Kórus Hírei Szept. 6-án az esti szentmise után a Földváron tartott egyházzenei koncertet megismételjük. Szeretettel várunk-hívunk mindenkit. Elkészült kórusunk cd-je az elmúlt évek koncertfelvételeiből. 500 Ft-os áron megvásárolható. Szept. 19-én az esti szentmise után plébániánk zenélő együtteseinek (scola, gitáros, Laudate) közös évnyitó miséje lesz. Kérjük, imádkozzanak velünk, hogy Isten dicsőségére lehessünk Jakabné Kovács Márta kórusvezető

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 2011. december XIV. évf. 4. sz. A Kaszap István Alapítvány negyedéves ingyenes kiadványa Egész életemet engesztelésül felajánlom Jézus Szentséges Szívének a saját és a többi emberek rettenetes sok bűneiért!

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A templom függönye kettéhasadt

A templom függönye kettéhasadt AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2015. 04. 04. - XXV. ÉVF. 2. SZ. A templom függönye kettéhasadt Jézus nem csak azért jött közénk a földre, hogy kinyilatkoztassa Isten

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2006. augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk................ 2 Az összefogás

Részletesebben