A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.)"

Átírás

1 2 A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.) A kánont, mely az el nem bírált magán kinyilatkoztatások sajtótermékként való közlését tiltotta, hatályon kívül helyezték, mely az A.S.S dec. 29. számban látható. A Szent kongregáció nov. 15-én tette lehetővé az ilyen kiadványok kiadását. Mária Natália 1901-ben, Pozsony melletti faluban született, német anyanyelvű iparos családból. Misztikus találkozásai során magyarul, németül, szlovákul, máskor franciául beszélgetett. Pozsonyban, 17-éves korában lépett szerzetbe. Belgium, majd Csehszlovákia után 1936-ban került Magyarországra. Élete utolsó öt évében magyarul él és gondolkodik, s itt fogadta azon természetfeletti ajándékokat, melyek meghirdették Magyarország háborús és háború utáni sorsát. Magyarországon, Budapesten majd Kecskeméten élt, zárdában fogadta az engesztelésre felszólító üzeneteket. Már zárdába lépésekor a papokért ajánlotta életét, miután Jézus megosztotta vele szeretett papjaiért! érzett fájdalmát és örömeit. A nővér a kecskeméti Jópásztor-zárdában,lelki vezetője szerint- félelemmel és önmaga iránti bizalmatlansággal, szenvedések közepette élte át lelki élményeit. Társnői részéről is súlyos megpróbáltatások érték, s ezeket erős lélekkel tűrte. Nővértársai szerint az elviselt igazságtalanságokat, ők nem viselték volna el. A második világháború alatt, Natália szerzetes nővért bízta meg Jézus és a Szűzanya, ha nem térünk meg, nem vezeklünk a papság és a nép bűneiért, büntetés sújtja az országot. Az Üdvözítő látomásban közölte, hogy XI. Pius pápasága alatt bevezeti az Egyház (1954) a Boldogságos Szűz ünneplését, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét. Akkor azt is látta, hogy a Világ Győzedelmes Királynőjének egyetemes tisztelete Magyarországról indul el. A nővér soha nem találkozott Mindszenty József bíborossal, de üzenetei eljutottak hoz- zá, s azokra üzenetekkel illetve levélben válaszolt. Egyik alkalommal ezt üzente: Lányom, közöld József fiammal, hogy a lelkek megmentése szempontjából halaszthatatlan egy engesztelő rend létesítése. Kívánságomat sürgősen közöld vele, mert közel az idő, amikor már nem lesz módjában megtenni. (A közlés a közeli letartóztatásra utalt.) A világ eljövendő sorsa, Isten tervében Mária korszaka. Jézus így mondta: Szeplőtelen anyám ennek a korszaknak is mintegy második megváltója lesz. A második világháború folyamán Jézus Rómáért aggódott. Akarom, hogy áldott fiamnak, a pápának tudomására hozzák, ne hagyja el Vatikánt. Ha elhagyja, az ellenség azt nyomban romba dönti. Ha azonban helytartóm ott marad, megvédem Vatikánt. Az üzenetet átadták. A Szentatya nem távozott el a Vatikánból. A bombatalálat Castelgandolfót érte, ahová korábban szándékozott menni. Amikor a háború, s a velejáró szenvedés tombolt, Jézus így biztatta: Gyermekeim, kedves magyar gyermekeim! Ne féljetek, imádkozzatok! Szeretném minden magyar ház kapujára és minden oszlopra arany betűkkel felírni: Magyarország nem pusztul, csak tisztul! Magyarország a világ végezetéig él. Szeplőtelen Anyám veletek van és vigyáz rátok. Ezért szeressétek és az engesztelést vele együtt végezzétek őszén a Szűzanya fényességben érkezett, s a nővér megkérdezte: édes Szűzanya mit keresel a földön? A Szűzanya így szólt: Ez az ország az én örökségem. Szívemnek drága! Mindörökké tulajdonom!- Örökségemért jöttem. Birtokba kívánom venni, ami engem illet. Ez az ország soha el nem pusztul! Ez az ország mindörökké megmarad, Az egész világot nekem adta a mennyei Atya. De ezt az országot Szent István nekem adta, ez az én örökségem. Szívemnek drága kis népe! Itt sokan engesztelnek! Imádkozzatok, engeszteljetek, veletek vagyok! A leírt misztikus jelenések nem igazoltak, bár Natália nővér lelki vezetői által leírt szakvélemények az átélt lelki élmények őszinteségét elfogadták. Számunkra vigasztalást jelentenek. Gántiné Paulus Noémi

2 3 75 ÉVES AZ ÚJPESTI SZENT JÓZSEF TEMPLOM A 75 évvel ezelőtti ünnepről a korabeli tudósító a Katholikus Élet c. folyóiratban így írt: Templomszentelés: Augusztus hó 26-án nagy ünnepe volt Újpest katolikusának, azaz e város összlakosságának 67%-a, emlékezetes napra virradt. Az egyházi vezetők már régen látták és érezték azt, hogy ennyi sok hívőnek egy templom kevés, amit minden hívő is tud, ezért minden áldozatra kész, hogy Isten dicsőségére minél több templomot építsenek. Egy álom és minden hívő egységes vágya már beteljesült. Az egyháztanács Dr. Csík József apátplébános kezdeményezésére Tél-, Nap-, Katona József és Anonymus utcák közötti kis téren templomot építtetett. Aggházy Tibor főfelügyelő, egyháztanácsos, díjtalanul elkészítette a tervet s újpesti iparosok aránylag rövid idő alatt felépítették a templomot. A felszentelést az előbb említett napon Dr. Hanauer István megyéspüspök végezte, kit az egyháztanácsi tagok és hívők nagy lelkesedéssel fogadtak. A templomteret feldíszítették zászlókkal, diadalkapuval és sok-sok virággal. Ott voltak katolikus egyleteink s a katolikus élet vezető egyéniségei. A templomszentelési szertartás után a hívők bevonultak a templomba, de háromszor ennyien nem fértek be, és csak hangszórók útján hallgatták dr. Feldhoffer János mindenkit lekötő első szentbeszédjét, mely után a püspök pontifikálta az első szentmisét, végén pedig ő is beszédet intézett a hívőkhöz s elismerését fejezte ki a hívők nagy áldozatkészségéért. Mise után az egyháztanács tisztelgett a püspök úr előtt. A Szent Józsefről elnevezett templom élő lelkiismeretként áll és fogadja be ezentúl azokat, akik hitben megerősödött lélekkel akarják az új magyar feltámadást megélni. A templom építésére és berendezésére adakozók neveit jövő számunkban kezdjük közölni. A templom első lelkésze dr. Feldhoffer János hittanár. A jubileumi ünnepség szeptember 20-án, vasárnap 10,30h -kor lesz a Nap u. templomban. A szentmisét Dr. Udvardy György püspök atya mutatja be. Ünnepeljünk mi is és adjunk hálát Istennek Molnár István plébános atyával és a hívekkel! (Gerber A.) TEMPLOMUNK BÚCSÚJA Augusztus 20-án, első szent királyunk emléknapján igen szép számban gyűltünk össze templomunk búcsúját megünnepelni. A Szent István napi szentmise homíliáját Darvas Kozma József csíkszeredai főesperes atya mondta. Lelkesítő szavai, melyek mélységes hitről, igaz magyarságról és eltökélt optimizmusról tettek tanúbizonyságot, mindnyájunkat felráztak. A múlt dicső példáin nem elmerengeni kell, hanem belőlük erőt merítve a jelenkor feladataira összpontosítani, és ezzel nemzetünk újra a büszke európai népek sorába emelkedhet. A szentmisét követően kerti agapén vett részt a plébánia hívő serege, ahol vendég felvidéki gyerekek műsorát élvezhettük, könyveket vásárolhattunk, pár virsli, egy kis sütemény és pohár bor társaságában jókat beszélgethettünk egymással. Faragó István FELNŐTT KATEKÉZIS: Nyéky Kálmán: A víz szalad, a kő marad avagy bioetika az Egyház tanításában Kálmán atya vetítéses előadása nagyon is aktuális témát fejtegetett az abortusz által fél Magyarországnyi embert irtottak ki legálisan. Ebbe belegondolva kevés olyan család akadhat, amelyiket nem érinti ez a kérdés. Az eutanázia legalizálása nálunk eddig még várat magára, de ha így haladunk, nem sokáig. A klónozás érinti már mindennapi életünket is, kezdve az élelmiszerekkel és befejezve a sort az emberi klónozás Istent játszó cselekedetével. Kálmán atya szívügyének tekinti a családvédelmet és ezen belül azt, hogy bizonyítsa: a Katolikus Egyház tanítása semmilyen ellentétben nincs a modern tudomány által napjainkban felfedezett új eredményekkel. Sőt: ezek még jobban alátámasztják az Egyház maradinak tartott tanítását. Isten létének, törvényeinek semmibe vétele nem indokolható azzal, hogy a modern, művelt ember joga, hogy saját elképzeléseit Isten fölé helyezze. Az előadásról a honlapon és szórólapokon olvashatunk bővebben. Ajánlott irodalom: Ramón Lucas L. A bioetikáról mindenkinek Új Ember kiadó. Horváthné Kati

3 A Laudate Kórus idei tábora augusztus 7-9., Balatonföldvár nyár van, nyár, röpke lepke száll virágra, a Laudate kórus pedig Balatonföldvár-ra. Volt minden, ami klasszá tesz egy tábort: első este tábortűz, szalonnával, meleg lánggal, ének- és gitárszóval. Aztán kellemes fürdések, és valljuk be, nagy gyaloglások a Balatonban hiszen Balatonföldvár a tó déli partján van, ahol a víz sekély, ám melegebb, ezért baba-barátabb strandot kínál. Megnézhettünk két szép templomot is: a földvári Szent Kereszt templomot, és a kőröshegyi Ferences templomot. Ez utóbbiban orgonaszót hallgathattunk egy kedves ismerős orgonistának - Pócs Bélának - köszönhetően és itt a magunk örömére daloltunk egy kicsit (hiszen templom nem maradhat énekszó nélkül, ahol a Laudate dalos-lelkű kórustagjai megfordulnak). Persze a kóruslét szempontjából legfontosabb dolog sem hiányzott a programból: a szombat esti mise utáni koncert. Szívhez szóló mise, karakteres hangú kántorral, majd a koncert. Ez utóbbit mivel magam is részt vettem benne nem tudnám elfogulatlanul jellemezni, ezért nem teszem. Egy kellemes balatoni túra keretében tessék megkérdezni a balatonföldvári-akat! Gyimesi Orsi A KŐ A sannyasi a falu szélére ért, s letelepedett egy fa alá, hogy ott töltse az éjszakát, amikor futva közeledett hozzá a falu egyik lakója, és azt kiabálta: A kő! A kő! Add nekem azt a drágakövet!,,miféle követ? -- kérdezte a sannyasi. Múlt éjjel Siva isten jelent meg álmomban -- magyarázta az ember -, s azt mondta nekem: a sötétség beálltával egy sannyasira találok a falu szélén, aki egy értékes követ ajándékoz nekem, olyan értékeset, ami életem végéig gazdaggá tesz. Sannyasi beletúrt a zsákjába, és egy követ húzott elő. Valószínűleg erre gondolt - mondta, s odaadta az embernek a követ. Pár napja találtam egy erdei ösvényen. Természetesen a tiéd lehet. Az ember csodálkozva bámult a kőre. Gyémánt volt. Valószínűleg a világ legnagyobb gyémántja, hiszen akkor volt, mint egy gye- 4 rekfej. Az ember megragadta a gyémántot, s futott vele hazáig. Ám egész éjszaka nem tudott aludni, csak forgolódott az ágyában. Másnap kora reggel, éppen hogy felvirradt, felébresztette a sannyasit, és azt mondta neki: Add nekem azt a gazdagságot, ami lehetővé teszi számodra, hogy oly könnyű szívvel meg tudtál válni a gyémánttól! Micsoda gazdagság van a birtokunkban, ha képesek vagyunk lemondásra. A belső szabadság és belső béke értéke rendkívül fontos számunkra. A katolikus szakiskola utolsó évzáróján mondta el ezt a távol-keleti történetet a hittanár. Ha nem is könnyű szívvel, de meg tudtunk válni a gyémánttól, az Iskolánktól. Isten áldja továbbiakban is tanítványainkat! Gerber Alajos Hittanári diplomák Plébániánk közösségének alábbi tagjai június 27-én kapták meg kitartó, szorgalmas munkájuk elismeréseként hittanári diplomájukat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karának hittanár szakán. Frányó Apolka, Szvath Zsófia és Valkócziné Mihály Emese Mindhármuknak gratulálunk és kívánjuk, hogy megszerzett tudásukat kamatoztassák plébániánkon is Isten dicsőségére! Gerber A. MINISTRÁNSTÁBOR Az idei ministránstábor a Zala megyei Kehidakustányban volt július 27. és augusztus 1. között, a tavalyinál is magasabb részvétel mellett. Megérkezésünk után nem sokkal megtudtuk, hogy a település nemcsak a termálvízről, hanem a Deák-kúriáról is nevezetes, és ennek örömére ki is próbáltuk a közeli focipályát. A következő napokban néhány környékbeli nevezetességet is meglátogattunk, így a KisBalaton házat, majd biciklire pattanva a Kányavári-szigetet, ahol a Kis-Balaton különleges élővilágába és fontos szerepébe nyertünk bepillantást. A keszthelyi kastély múzeumában három kiállítást is megtekintettünk, de mindközül az utolsó, a modellvasút volt mindannyiunk szá-

4 5 mára a legemlékezetesebb. Keszthelyen meglátogattuk a balatoni strandot is, amely végül kellemes bemelegítésnek bizonyult a másnapi kehidakustányi élményfürdőben tett látogatásunkhoz képest, mely a polgármester úr jóvoltából kedvezményes áron valósulhatott meg. Így a táborban csúszdázásból nem volt hiány. A falusiak vendégszeretetét következő nap is megtapasztalhattuk, amikor az akadályversenyt követő záró szalonnasütésre váratlanul több tálca süteménnyel, palacsintával és gyümölccsel leptek meg bennünket. Szerdától kezdve minden nap szentmisén is tudtunk részt venni, pénteki látogatása alkalmával pedig László atya mutatott be szentmisét. Csépányi Gábor diakónusunk vezetésével is elmélkedtünk egy kicsit minden nap a papság évének kapcsán Vianney Szent János életéről, az arsi hívekkel kapcsolatos élményeiről, és hogy mi mennyiben vagyunk arsiak?. Végül szombaton a helyi buszközlekedés sajátosságainak köszönhetően egy váratlan túrával hosszabbodott táborunk. Este aztán templomunkban üres hassal ugyan, de élményekkel gazdagon, a hagyományoknak megfelelően közös szentmisével zártuk a tábort. Arnold Ákos LEÁNYTÁBOR Szécsény Az idén is sikerült megszervezni a plébániai leányok részére egy kis tábort, amelyben jó hangulattal töltöttünk együtt pár napot. A programot nagyrészt sikerült tartani, csak a strand maradt el az inkább kirándulásnak kedvező időjárás miatt. Megnéztük vezetéssel a szécsényi kastélyt, a hozzá tartozó kertet, a ferences kolostort. Voltunk Ipolytarnócon a tanösvényen és a 4D- s moziban, így kiokosodtunk az őslénytanban is. Megnéztük a hollókői várat és a falut, kézműves foglalkozáson kisebb remekműveket hoztunk létre, még ebédeltünk is egy jót a helyi vendéglőben. Hazafelé Salgótarjánban megnéztük a bányamúzeumot, amiben kellemesen csalódtam: sokkal több volt pár lerobbant csillénél. Lementünk a bányába és elszörnyülködtünk a korabeli bányászok munkakörülményein. Ez, azt hiszem, mindannyiunkat kárpótolt a meghiúsult strand miatt. Igyekeztünk lelkiekben is töltődni: a reggeli és esti imák, kiadós beszélgetés és a László atya által bemutatott szentmise is segíthette ebben a fiatalokat. Atyánkkal szalonnát sütöttünk a mise után és reméltük, baj nélkül hazaér a késői kiruccanásról. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik segítettek, hogy mindenünk meglegyen: első sorban Mócsai Évának és leányának, Viktóriának, akik nélkül nem is tudom, mit csináltam volna - valószínűleg semmit. Továbbá sok köszönet Éva férjének, Lajosnak, és az én férjuramnak, Jánosnak, akik a csomagokat szállították. A Karitász és a plébánia anyagi hozzájárulása is könnyített a kiadásainkon. Áldja meg Isten mindazokat, akik azon fáradoznak, hogy fiataljaink közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz. Horváthné Kati BABA-MAMA HÍREK Baba-mama klubunkba esetenként előadókat hívunk. Legutóbbi alkalommal egy gyermekpszichológus volt a vendégünk, aki sok érdekeset mesélt gyermekeink lelki világáról, mi pedig annál több kérdéssel árasztottuk el. Előadását egy jegyzettel szeretném feleleveníteni: Isten a szeretet, ha Őt szeretjük, és van vele szeretetkapcsolatunk, akkor a gyermekeinket is másképp szeretjük e szeretet-kapcsolat mintájára. Gyesen lévő anyukák sokszor elfáradnak, belefáradnak az egyhangúságba, és elkezdik hiányolni a "saját" életüket, az önmagukkal való foglalkozást. Igaz ez, de ha úgy közelítjük meg ezt a helyzetet, hogy ez a 2-3 év arra van, hogy a gyerekeinkért éljünk, akkor sokkal könnyebb és kevésbé hiányoznak a régi dolgok. Mindenben éljünk a másiknak. Minden cselekedetben a másik javát nézzem, a gyerekeimét, a férjemét, a családét. Másik felé fordulás legyen a cél és mindez szeretetből. Édesanyának a gyermek születésétől kezdve verbális kapcsolata van kisdedével, hiszen mindig beszél hozzá, pelenkázáskor, séta közben, fürdetéskor, játszáskor. Fontos, hogy több gyermek esetében mindegyikkel legyen egy külön személyes kapcsolat. Lényeges, a házastársak közötti kapcsolat minősége, mert a feszültséget a gyerek érzi meg elsőnek. Lényeges a szülők nevelési elveinek egyezése és a következetesség.

5 Gyermekkel való kapcsolatban kiemelte az 5 szeretetnyelvet (Ross Campbell Gary Chapman, GYEREKEKRE HANGOLVA, A GYEREKEK ÖT SZERETETNYELVE Harmat Kiadó, 2003 ) : 1. Testi érintés 2. Elismerő szavak 3. Minőségi idő 4. Ajándékozás 5. Szívességek Például a Testi érintés (ölelés, arcsimogatás): ha eleinte tudatosan is megtesszük (akinél esetleg ez nem elsődleges szeretetnyelv, azaz nem jön magától), később beléivódik és gyermekénél fantasztikus hatást ér el kettőjük kapcsolatában. Hiszti, düh, nyűgösség témájában: Fontos ennek levezetése. Hiszen mindig van valami mögöttes ok, amiért a gyermek hisztizik. Ez egy tudatbeszűkült állapot, ahol nem használ a szülő dühe és kiabálása. Próbáljunk meg nyugodtan, higgadtan reagálni, esetleg nem észrevenni. Lényeg, nem szabad engedni a gyerek szeszélyének. Ha nem kardinális dologról van szó, akkor lehet. Pl: gyermek szokása az étkezés utáni ima elmondása nem a helyén, hanem pl. az anya székén. Ha ilyenkor megelőzhetem a hisztit, hogy megengedem neki, bár már késő van és időhúzásnak tűnik, inkább engedjem meg. 4 féle szülői nevelést említett meg: 1. meleg-korlátozó 2. hideg-korlátozó 3. meleg-engedékeny 4. hideg-engedékeny Ideális: meleg-korlátozó. Egyértelműen rossz: hideg-engedékeny. Fontos a kisgyermeknél a helyes dicséret: azaz a tettének a helyességét kiemelni. Például: Ne csak úgy, hogy "ügyes vagy", hanem "ügyesen elpakoltad a játékaidat". Mert ebből tanulja meg, hogy akkor pozitív személy ő, ha pozitív dolgot tesz. Helyes viselkedését emeljük ki feltétlenül számára! Kisiskoláskorban: érdemes játékosan gyakorolnia progresszív relaxációt: ez a testrész megfeszítése, ellazítása játékosan, azaz: most legyél medve (vad, morgós erős), most legyél bárány (puha, gyengéd) stb.levezetésképp ezt a hisztinél is lehet később alkalmazni, ha már begyakorolták. Kistestvér születésénél: a nagyot bevonni a baba körüli teendőkbe, érezze, hogy ő is fontos, nincs háttérbe szorítva. A kisgyermek berögzült szokásait néha nehéz mindig betartani, alkalmazkodni hozzá. A hiszti elkerülése miatt, érdemes odafigyelni erre, ha egyszer-egyszer nem sikerült, lehet mondani, hogy "anya figyelmetlen volt, elfe- 6 lejtette, hogy te szoktad kinyitni az ajtót, te szoktad behozni az üdítőt stb.!" Napközben a házimunkát hagyjuk a gyerekek alvásidejére, vagy estére, és inkább a közös játékra helyezzük a hangsúlyt, mert ezzel kerülünk a gyermekhez a legközelebb. És neki erre van szüksége. Jó volt feleleveníteni az elhangzottakat! Szeretettel: Valkócziné Mihály Emese (három gyermek anyukája) Szeretettel és örömmel adunk hírt mindenkinek, hogy július 4-én megszületett második gyermekünk: MÁRFI DOROTTYA 49 cm-rel és 3420 g-mal. Köszönjük azoknak, akik imádkoztak értünk, és hálásak vagyunk a komatálakért is. Márfi Ferenc és Pimpa Isten éltesse a kis családot! (Szerk.) Az új Egyházközségi Képviselő Testület eskütétele szeptember 27-én, az esti szentmisén lesz, és ezt követően tartják alakuló ülésüket is. Új elnök választás, gondok megbeszélése, stb. Anyagi hírek: A templom külső megújítása Ft-ba került. Ehhez kaptunk: Önkormányzattól Ft. Névtelen adakozótól Ft. Hívektől 9 első vasárnap Ft. Összesen: Ft. A hiányzó egymilliót az aranytartalékból kellet kifizetni. Így a plébániai pénztárban aug. 31-én Ft. van! Kérjük a Kedves Testvérek kicsit fokozottabb támogatását, mert már a gáz és villanyszámlát is nehezen tudtuk kifizetni. Isten fizesse meg! Plébános Felnőtt Katekézis: 1. előadás: Időpont: szeptember 16. szerda 18 óra Előadó: Tercsi Zoltán atya Téma: Én vagyok az élet kenyere (Jn 6.48) avagy elmélkedés az Eucharisztiáról. (Utána közvetlenül imaóra a hittanteremben.) 2. előadás: Időpont: október 14. szerda 18 óra 30 perc Előadó: Dr. Faragó István Téma: Önmegvalósítás keresztény szemmel

6 7 HÁZASRANDI Szeretnél ismét randevúzni életed párjával? Emlékszel még, milyen volt az első találkátok? Ha visszaidézzük emlékeinket, amikor még felhőtlenül és nagyon szerelmesen kerestük a találkozás lehetőségeit, nem nehéz bevallani, ma is legalább annyira vágyunk arra, hogy időt töltsünk házastársunkkal, olyan időt, amit csak neki szentelünk. Annak érdekében, hogy házasságunk örömteli maradhasson, érdemes ezeket a randevúkat a meghittség mellett tartalmassá is tenni, mert ez a néhány óra képes elmélyíteni és gazdagabbá tenni kapcsolatunkat. Ehhez kínálunk jó alkalmakat a havonkénti rendszerességgel megrendezésre kerülő Házasrandi estjein. Ezeken az alkalmakon az Angliában és több más országban igen népszerű The Marriage Course (Házaskurzus) magyarra is lefordított anyagait használjuk. Legyen a párodé minden hónapban egy szombat este 19:30-21:30 óráig! Adj egy randevút házastársadnak, jöjjetek el következő alkalmunkra, és töltsetek el együtt egy kellemes estét a Plébánián! Első találkozás: október 17. Szilárd alapozás. November: A kommunikáció művészete Házigazda: Gerber Gábor egyetemi docens és Gerber Zsuzsa mentálhigiénés szakember, aki személyes tanácsadással is szívesen áll rendelkezésetekre. Előzetes asztalfoglalás szükséges! Részletes ismertető a szóró lapokon olvasható. Részvételi szándékotokat előzetesen jelezzétek: Minden érdeklődő párt szeretettel várunk! Lemezbemutató Orgonahangverseny lesz templomunkban szeptember 12-én, 19 órakor, az esti szentmise után. LENDVAI ISTVÁN GÁBOR és FARAGÓ ÁKOS művészi játékát hallgathatjuk. Műsorukon szerepel: J.S. Bach; C-M Widor; L. Boellmann; L.Vierne; C. Franck; Liszt F.;; művek. A koncert anyaga CD-n megvásárolható. KÜLÖNLEGES ÜNNEPI ESKÜVŐK TEMPLOMUNKBAN Augusztus 29-én. Képviselőtestületünk eddigi elnökének fia: GERBER BALÁZS és JUHÁSZ ANDREA Szűcs Balázs egyetemi lelkész előtt kötött szentségi házasságot az oltárnál. A szertartást követően szüleik: Dr. GERBER GÁBOR és ZSUZSA házasságuk 25. évfordulójára és nagyszüleik: Dr. GERBER ALAJOS és MÁRTA házasságuk 50. évfordulójára kaptak jubileumi áldást Dr. Visnyei Lajos kanonok atyától. Következő napon, 30-án, egykori elnökünk KERTÉSZ JÓZSEF ÉS ILONA ünnepelte házasságuk 60. évfordulóját Isten áldása és kegyelme legyen a továbbiakban is a szolgáló szeretettel tevékenykedő családokon! Plébániai hittanórák szeptember 14-től: 17h osztályosok, és 18 h oszt. (Mihály Péter) 19h Ifjúsági hittan (László atya) Kedd: 17:h Óvodások (Mihály Emese) Szerda: 17h oszt. (Mihály Péter) Péntek: 16h Elsőáldozók (Rovács Júlia) Hétfő: (A hittanórák rendje a plébániai és iskolai hirdetőtáblán olvasható) Laudate Kórus Hírei Szept. 6-án az esti szentmise után a Földváron tartott egyházzenei koncertet megismételjük. Szeretettel várunk-hívunk mindenkit. Elkészült kórusunk cd-je az elmúlt évek koncertfelvételeiből. 500 Ft-os áron megvásárolható. Szept. 19-én az esti szentmise után plébániánk zenélő együtteseinek (scola, gitáros, Laudate) közös évnyitó miséje lesz. Kérjük, imádkozzanak velünk, hogy Isten dicsőségére lehessünk Jakabné Kovács Márta kórusvezető

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet.

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet. II. évfolyam 1. szám - 2016 január Tartalom: Télapó ünnepség Kreatív ajándékozás Életmód klub Advent Önkormányzat hírei Szépkorú köszöntése Kitüntetés Napelempark épül Szociális alapú tűzifa osztása Válts

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben