A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.)"

Átírás

1 2 A VILÁG GYŐZEDELMES KIRÁLYNŐJE (könyv Natália szerzetes nővér életéről és misztikus élményeiről.) A kánont, mely az el nem bírált magán kinyilatkoztatások sajtótermékként való közlését tiltotta, hatályon kívül helyezték, mely az A.S.S dec. 29. számban látható. A Szent kongregáció nov. 15-én tette lehetővé az ilyen kiadványok kiadását. Mária Natália 1901-ben, Pozsony melletti faluban született, német anyanyelvű iparos családból. Misztikus találkozásai során magyarul, németül, szlovákul, máskor franciául beszélgetett. Pozsonyban, 17-éves korában lépett szerzetbe. Belgium, majd Csehszlovákia után 1936-ban került Magyarországra. Élete utolsó öt évében magyarul él és gondolkodik, s itt fogadta azon természetfeletti ajándékokat, melyek meghirdették Magyarország háborús és háború utáni sorsát. Magyarországon, Budapesten majd Kecskeméten élt, zárdában fogadta az engesztelésre felszólító üzeneteket. Már zárdába lépésekor a papokért ajánlotta életét, miután Jézus megosztotta vele szeretett papjaiért! érzett fájdalmát és örömeit. A nővér a kecskeméti Jópásztor-zárdában,lelki vezetője szerint- félelemmel és önmaga iránti bizalmatlansággal, szenvedések közepette élte át lelki élményeit. Társnői részéről is súlyos megpróbáltatások érték, s ezeket erős lélekkel tűrte. Nővértársai szerint az elviselt igazságtalanságokat, ők nem viselték volna el. A második világháború alatt, Natália szerzetes nővért bízta meg Jézus és a Szűzanya, ha nem térünk meg, nem vezeklünk a papság és a nép bűneiért, büntetés sújtja az országot. Az Üdvözítő látomásban közölte, hogy XI. Pius pápasága alatt bevezeti az Egyház (1954) a Boldogságos Szűz ünneplését, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét. Akkor azt is látta, hogy a Világ Győzedelmes Királynőjének egyetemes tisztelete Magyarországról indul el. A nővér soha nem találkozott Mindszenty József bíborossal, de üzenetei eljutottak hoz- zá, s azokra üzenetekkel illetve levélben válaszolt. Egyik alkalommal ezt üzente: Lányom, közöld József fiammal, hogy a lelkek megmentése szempontjából halaszthatatlan egy engesztelő rend létesítése. Kívánságomat sürgősen közöld vele, mert közel az idő, amikor már nem lesz módjában megtenni. (A közlés a közeli letartóztatásra utalt.) A világ eljövendő sorsa, Isten tervében Mária korszaka. Jézus így mondta: Szeplőtelen anyám ennek a korszaknak is mintegy második megváltója lesz. A második világháború folyamán Jézus Rómáért aggódott. Akarom, hogy áldott fiamnak, a pápának tudomására hozzák, ne hagyja el Vatikánt. Ha elhagyja, az ellenség azt nyomban romba dönti. Ha azonban helytartóm ott marad, megvédem Vatikánt. Az üzenetet átadták. A Szentatya nem távozott el a Vatikánból. A bombatalálat Castelgandolfót érte, ahová korábban szándékozott menni. Amikor a háború, s a velejáró szenvedés tombolt, Jézus így biztatta: Gyermekeim, kedves magyar gyermekeim! Ne féljetek, imádkozzatok! Szeretném minden magyar ház kapujára és minden oszlopra arany betűkkel felírni: Magyarország nem pusztul, csak tisztul! Magyarország a világ végezetéig él. Szeplőtelen Anyám veletek van és vigyáz rátok. Ezért szeressétek és az engesztelést vele együtt végezzétek őszén a Szűzanya fényességben érkezett, s a nővér megkérdezte: édes Szűzanya mit keresel a földön? A Szűzanya így szólt: Ez az ország az én örökségem. Szívemnek drága! Mindörökké tulajdonom!- Örökségemért jöttem. Birtokba kívánom venni, ami engem illet. Ez az ország soha el nem pusztul! Ez az ország mindörökké megmarad, Az egész világot nekem adta a mennyei Atya. De ezt az országot Szent István nekem adta, ez az én örökségem. Szívemnek drága kis népe! Itt sokan engesztelnek! Imádkozzatok, engeszteljetek, veletek vagyok! A leírt misztikus jelenések nem igazoltak, bár Natália nővér lelki vezetői által leírt szakvélemények az átélt lelki élmények őszinteségét elfogadták. Számunkra vigasztalást jelentenek. Gántiné Paulus Noémi

2 3 75 ÉVES AZ ÚJPESTI SZENT JÓZSEF TEMPLOM A 75 évvel ezelőtti ünnepről a korabeli tudósító a Katholikus Élet c. folyóiratban így írt: Templomszentelés: Augusztus hó 26-án nagy ünnepe volt Újpest katolikusának, azaz e város összlakosságának 67%-a, emlékezetes napra virradt. Az egyházi vezetők már régen látták és érezték azt, hogy ennyi sok hívőnek egy templom kevés, amit minden hívő is tud, ezért minden áldozatra kész, hogy Isten dicsőségére minél több templomot építsenek. Egy álom és minden hívő egységes vágya már beteljesült. Az egyháztanács Dr. Csík József apátplébános kezdeményezésére Tél-, Nap-, Katona József és Anonymus utcák közötti kis téren templomot építtetett. Aggházy Tibor főfelügyelő, egyháztanácsos, díjtalanul elkészítette a tervet s újpesti iparosok aránylag rövid idő alatt felépítették a templomot. A felszentelést az előbb említett napon Dr. Hanauer István megyéspüspök végezte, kit az egyháztanácsi tagok és hívők nagy lelkesedéssel fogadtak. A templomteret feldíszítették zászlókkal, diadalkapuval és sok-sok virággal. Ott voltak katolikus egyleteink s a katolikus élet vezető egyéniségei. A templomszentelési szertartás után a hívők bevonultak a templomba, de háromszor ennyien nem fértek be, és csak hangszórók útján hallgatták dr. Feldhoffer János mindenkit lekötő első szentbeszédjét, mely után a püspök pontifikálta az első szentmisét, végén pedig ő is beszédet intézett a hívőkhöz s elismerését fejezte ki a hívők nagy áldozatkészségéért. Mise után az egyháztanács tisztelgett a püspök úr előtt. A Szent Józsefről elnevezett templom élő lelkiismeretként áll és fogadja be ezentúl azokat, akik hitben megerősödött lélekkel akarják az új magyar feltámadást megélni. A templom építésére és berendezésére adakozók neveit jövő számunkban kezdjük közölni. A templom első lelkésze dr. Feldhoffer János hittanár. A jubileumi ünnepség szeptember 20-án, vasárnap 10,30h -kor lesz a Nap u. templomban. A szentmisét Dr. Udvardy György püspök atya mutatja be. Ünnepeljünk mi is és adjunk hálát Istennek Molnár István plébános atyával és a hívekkel! (Gerber A.) TEMPLOMUNK BÚCSÚJA Augusztus 20-án, első szent királyunk emléknapján igen szép számban gyűltünk össze templomunk búcsúját megünnepelni. A Szent István napi szentmise homíliáját Darvas Kozma József csíkszeredai főesperes atya mondta. Lelkesítő szavai, melyek mélységes hitről, igaz magyarságról és eltökélt optimizmusról tettek tanúbizonyságot, mindnyájunkat felráztak. A múlt dicső példáin nem elmerengeni kell, hanem belőlük erőt merítve a jelenkor feladataira összpontosítani, és ezzel nemzetünk újra a büszke európai népek sorába emelkedhet. A szentmisét követően kerti agapén vett részt a plébánia hívő serege, ahol vendég felvidéki gyerekek műsorát élvezhettük, könyveket vásárolhattunk, pár virsli, egy kis sütemény és pohár bor társaságában jókat beszélgethettünk egymással. Faragó István FELNŐTT KATEKÉZIS: Nyéky Kálmán: A víz szalad, a kő marad avagy bioetika az Egyház tanításában Kálmán atya vetítéses előadása nagyon is aktuális témát fejtegetett az abortusz által fél Magyarországnyi embert irtottak ki legálisan. Ebbe belegondolva kevés olyan család akadhat, amelyiket nem érinti ez a kérdés. Az eutanázia legalizálása nálunk eddig még várat magára, de ha így haladunk, nem sokáig. A klónozás érinti már mindennapi életünket is, kezdve az élelmiszerekkel és befejezve a sort az emberi klónozás Istent játszó cselekedetével. Kálmán atya szívügyének tekinti a családvédelmet és ezen belül azt, hogy bizonyítsa: a Katolikus Egyház tanítása semmilyen ellentétben nincs a modern tudomány által napjainkban felfedezett új eredményekkel. Sőt: ezek még jobban alátámasztják az Egyház maradinak tartott tanítását. Isten létének, törvényeinek semmibe vétele nem indokolható azzal, hogy a modern, művelt ember joga, hogy saját elképzeléseit Isten fölé helyezze. Az előadásról a honlapon és szórólapokon olvashatunk bővebben. Ajánlott irodalom: Ramón Lucas L. A bioetikáról mindenkinek Új Ember kiadó. Horváthné Kati

3 A Laudate Kórus idei tábora augusztus 7-9., Balatonföldvár nyár van, nyár, röpke lepke száll virágra, a Laudate kórus pedig Balatonföldvár-ra. Volt minden, ami klasszá tesz egy tábort: első este tábortűz, szalonnával, meleg lánggal, ének- és gitárszóval. Aztán kellemes fürdések, és valljuk be, nagy gyaloglások a Balatonban hiszen Balatonföldvár a tó déli partján van, ahol a víz sekély, ám melegebb, ezért baba-barátabb strandot kínál. Megnézhettünk két szép templomot is: a földvári Szent Kereszt templomot, és a kőröshegyi Ferences templomot. Ez utóbbiban orgonaszót hallgathattunk egy kedves ismerős orgonistának - Pócs Bélának - köszönhetően és itt a magunk örömére daloltunk egy kicsit (hiszen templom nem maradhat énekszó nélkül, ahol a Laudate dalos-lelkű kórustagjai megfordulnak). Persze a kóruslét szempontjából legfontosabb dolog sem hiányzott a programból: a szombat esti mise utáni koncert. Szívhez szóló mise, karakteres hangú kántorral, majd a koncert. Ez utóbbit mivel magam is részt vettem benne nem tudnám elfogulatlanul jellemezni, ezért nem teszem. Egy kellemes balatoni túra keretében tessék megkérdezni a balatonföldvári-akat! Gyimesi Orsi A KŐ A sannyasi a falu szélére ért, s letelepedett egy fa alá, hogy ott töltse az éjszakát, amikor futva közeledett hozzá a falu egyik lakója, és azt kiabálta: A kő! A kő! Add nekem azt a drágakövet!,,miféle követ? -- kérdezte a sannyasi. Múlt éjjel Siva isten jelent meg álmomban -- magyarázta az ember -, s azt mondta nekem: a sötétség beálltával egy sannyasira találok a falu szélén, aki egy értékes követ ajándékoz nekem, olyan értékeset, ami életem végéig gazdaggá tesz. Sannyasi beletúrt a zsákjába, és egy követ húzott elő. Valószínűleg erre gondolt - mondta, s odaadta az embernek a követ. Pár napja találtam egy erdei ösvényen. Természetesen a tiéd lehet. Az ember csodálkozva bámult a kőre. Gyémánt volt. Valószínűleg a világ legnagyobb gyémántja, hiszen akkor volt, mint egy gye- 4 rekfej. Az ember megragadta a gyémántot, s futott vele hazáig. Ám egész éjszaka nem tudott aludni, csak forgolódott az ágyában. Másnap kora reggel, éppen hogy felvirradt, felébresztette a sannyasit, és azt mondta neki: Add nekem azt a gazdagságot, ami lehetővé teszi számodra, hogy oly könnyű szívvel meg tudtál válni a gyémánttól! Micsoda gazdagság van a birtokunkban, ha képesek vagyunk lemondásra. A belső szabadság és belső béke értéke rendkívül fontos számunkra. A katolikus szakiskola utolsó évzáróján mondta el ezt a távol-keleti történetet a hittanár. Ha nem is könnyű szívvel, de meg tudtunk válni a gyémánttól, az Iskolánktól. Isten áldja továbbiakban is tanítványainkat! Gerber Alajos Hittanári diplomák Plébániánk közösségének alábbi tagjai június 27-én kapták meg kitartó, szorgalmas munkájuk elismeréseként hittanári diplomájukat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karának hittanár szakán. Frányó Apolka, Szvath Zsófia és Valkócziné Mihály Emese Mindhármuknak gratulálunk és kívánjuk, hogy megszerzett tudásukat kamatoztassák plébániánkon is Isten dicsőségére! Gerber A. MINISTRÁNSTÁBOR Az idei ministránstábor a Zala megyei Kehidakustányban volt július 27. és augusztus 1. között, a tavalyinál is magasabb részvétel mellett. Megérkezésünk után nem sokkal megtudtuk, hogy a település nemcsak a termálvízről, hanem a Deák-kúriáról is nevezetes, és ennek örömére ki is próbáltuk a közeli focipályát. A következő napokban néhány környékbeli nevezetességet is meglátogattunk, így a KisBalaton házat, majd biciklire pattanva a Kányavári-szigetet, ahol a Kis-Balaton különleges élővilágába és fontos szerepébe nyertünk bepillantást. A keszthelyi kastély múzeumában három kiállítást is megtekintettünk, de mindközül az utolsó, a modellvasút volt mindannyiunk szá-

4 5 mára a legemlékezetesebb. Keszthelyen meglátogattuk a balatoni strandot is, amely végül kellemes bemelegítésnek bizonyult a másnapi kehidakustányi élményfürdőben tett látogatásunkhoz képest, mely a polgármester úr jóvoltából kedvezményes áron valósulhatott meg. Így a táborban csúszdázásból nem volt hiány. A falusiak vendégszeretetét következő nap is megtapasztalhattuk, amikor az akadályversenyt követő záró szalonnasütésre váratlanul több tálca süteménnyel, palacsintával és gyümölccsel leptek meg bennünket. Szerdától kezdve minden nap szentmisén is tudtunk részt venni, pénteki látogatása alkalmával pedig László atya mutatott be szentmisét. Csépányi Gábor diakónusunk vezetésével is elmélkedtünk egy kicsit minden nap a papság évének kapcsán Vianney Szent János életéről, az arsi hívekkel kapcsolatos élményeiről, és hogy mi mennyiben vagyunk arsiak?. Végül szombaton a helyi buszközlekedés sajátosságainak köszönhetően egy váratlan túrával hosszabbodott táborunk. Este aztán templomunkban üres hassal ugyan, de élményekkel gazdagon, a hagyományoknak megfelelően közös szentmisével zártuk a tábort. Arnold Ákos LEÁNYTÁBOR Szécsény Az idén is sikerült megszervezni a plébániai leányok részére egy kis tábort, amelyben jó hangulattal töltöttünk együtt pár napot. A programot nagyrészt sikerült tartani, csak a strand maradt el az inkább kirándulásnak kedvező időjárás miatt. Megnéztük vezetéssel a szécsényi kastélyt, a hozzá tartozó kertet, a ferences kolostort. Voltunk Ipolytarnócon a tanösvényen és a 4D- s moziban, így kiokosodtunk az őslénytanban is. Megnéztük a hollókői várat és a falut, kézműves foglalkozáson kisebb remekműveket hoztunk létre, még ebédeltünk is egy jót a helyi vendéglőben. Hazafelé Salgótarjánban megnéztük a bányamúzeumot, amiben kellemesen csalódtam: sokkal több volt pár lerobbant csillénél. Lementünk a bányába és elszörnyülködtünk a korabeli bányászok munkakörülményein. Ez, azt hiszem, mindannyiunkat kárpótolt a meghiúsult strand miatt. Igyekeztünk lelkiekben is töltődni: a reggeli és esti imák, kiadós beszélgetés és a László atya által bemutatott szentmise is segíthette ebben a fiatalokat. Atyánkkal szalonnát sütöttünk a mise után és reméltük, baj nélkül hazaér a késői kiruccanásról. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik segítettek, hogy mindenünk meglegyen: első sorban Mócsai Évának és leányának, Viktóriának, akik nélkül nem is tudom, mit csináltam volna - valószínűleg semmit. Továbbá sok köszönet Éva férjének, Lajosnak, és az én férjuramnak, Jánosnak, akik a csomagokat szállították. A Karitász és a plébánia anyagi hozzájárulása is könnyített a kiadásainkon. Áldja meg Isten mindazokat, akik azon fáradoznak, hogy fiataljaink közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz. Horváthné Kati BABA-MAMA HÍREK Baba-mama klubunkba esetenként előadókat hívunk. Legutóbbi alkalommal egy gyermekpszichológus volt a vendégünk, aki sok érdekeset mesélt gyermekeink lelki világáról, mi pedig annál több kérdéssel árasztottuk el. Előadását egy jegyzettel szeretném feleleveníteni: Isten a szeretet, ha Őt szeretjük, és van vele szeretetkapcsolatunk, akkor a gyermekeinket is másképp szeretjük e szeretet-kapcsolat mintájára. Gyesen lévő anyukák sokszor elfáradnak, belefáradnak az egyhangúságba, és elkezdik hiányolni a "saját" életüket, az önmagukkal való foglalkozást. Igaz ez, de ha úgy közelítjük meg ezt a helyzetet, hogy ez a 2-3 év arra van, hogy a gyerekeinkért éljünk, akkor sokkal könnyebb és kevésbé hiányoznak a régi dolgok. Mindenben éljünk a másiknak. Minden cselekedetben a másik javát nézzem, a gyerekeimét, a férjemét, a családét. Másik felé fordulás legyen a cél és mindez szeretetből. Édesanyának a gyermek születésétől kezdve verbális kapcsolata van kisdedével, hiszen mindig beszél hozzá, pelenkázáskor, séta közben, fürdetéskor, játszáskor. Fontos, hogy több gyermek esetében mindegyikkel legyen egy külön személyes kapcsolat. Lényeges, a házastársak közötti kapcsolat minősége, mert a feszültséget a gyerek érzi meg elsőnek. Lényeges a szülők nevelési elveinek egyezése és a következetesség.

5 Gyermekkel való kapcsolatban kiemelte az 5 szeretetnyelvet (Ross Campbell Gary Chapman, GYEREKEKRE HANGOLVA, A GYEREKEK ÖT SZERETETNYELVE Harmat Kiadó, 2003 ) : 1. Testi érintés 2. Elismerő szavak 3. Minőségi idő 4. Ajándékozás 5. Szívességek Például a Testi érintés (ölelés, arcsimogatás): ha eleinte tudatosan is megtesszük (akinél esetleg ez nem elsődleges szeretetnyelv, azaz nem jön magától), később beléivódik és gyermekénél fantasztikus hatást ér el kettőjük kapcsolatában. Hiszti, düh, nyűgösség témájában: Fontos ennek levezetése. Hiszen mindig van valami mögöttes ok, amiért a gyermek hisztizik. Ez egy tudatbeszűkült állapot, ahol nem használ a szülő dühe és kiabálása. Próbáljunk meg nyugodtan, higgadtan reagálni, esetleg nem észrevenni. Lényeg, nem szabad engedni a gyerek szeszélyének. Ha nem kardinális dologról van szó, akkor lehet. Pl: gyermek szokása az étkezés utáni ima elmondása nem a helyén, hanem pl. az anya székén. Ha ilyenkor megelőzhetem a hisztit, hogy megengedem neki, bár már késő van és időhúzásnak tűnik, inkább engedjem meg. 4 féle szülői nevelést említett meg: 1. meleg-korlátozó 2. hideg-korlátozó 3. meleg-engedékeny 4. hideg-engedékeny Ideális: meleg-korlátozó. Egyértelműen rossz: hideg-engedékeny. Fontos a kisgyermeknél a helyes dicséret: azaz a tettének a helyességét kiemelni. Például: Ne csak úgy, hogy "ügyes vagy", hanem "ügyesen elpakoltad a játékaidat". Mert ebből tanulja meg, hogy akkor pozitív személy ő, ha pozitív dolgot tesz. Helyes viselkedését emeljük ki feltétlenül számára! Kisiskoláskorban: érdemes játékosan gyakorolnia progresszív relaxációt: ez a testrész megfeszítése, ellazítása játékosan, azaz: most legyél medve (vad, morgós erős), most legyél bárány (puha, gyengéd) stb.levezetésképp ezt a hisztinél is lehet később alkalmazni, ha már begyakorolták. Kistestvér születésénél: a nagyot bevonni a baba körüli teendőkbe, érezze, hogy ő is fontos, nincs háttérbe szorítva. A kisgyermek berögzült szokásait néha nehéz mindig betartani, alkalmazkodni hozzá. A hiszti elkerülése miatt, érdemes odafigyelni erre, ha egyszer-egyszer nem sikerült, lehet mondani, hogy "anya figyelmetlen volt, elfe- 6 lejtette, hogy te szoktad kinyitni az ajtót, te szoktad behozni az üdítőt stb.!" Napközben a házimunkát hagyjuk a gyerekek alvásidejére, vagy estére, és inkább a közös játékra helyezzük a hangsúlyt, mert ezzel kerülünk a gyermekhez a legközelebb. És neki erre van szüksége. Jó volt feleleveníteni az elhangzottakat! Szeretettel: Valkócziné Mihály Emese (három gyermek anyukája) Szeretettel és örömmel adunk hírt mindenkinek, hogy július 4-én megszületett második gyermekünk: MÁRFI DOROTTYA 49 cm-rel és 3420 g-mal. Köszönjük azoknak, akik imádkoztak értünk, és hálásak vagyunk a komatálakért is. Márfi Ferenc és Pimpa Isten éltesse a kis családot! (Szerk.) Az új Egyházközségi Képviselő Testület eskütétele szeptember 27-én, az esti szentmisén lesz, és ezt követően tartják alakuló ülésüket is. Új elnök választás, gondok megbeszélése, stb. Anyagi hírek: A templom külső megújítása Ft-ba került. Ehhez kaptunk: Önkormányzattól Ft. Névtelen adakozótól Ft. Hívektől 9 első vasárnap Ft. Összesen: Ft. A hiányzó egymilliót az aranytartalékból kellet kifizetni. Így a plébániai pénztárban aug. 31-én Ft. van! Kérjük a Kedves Testvérek kicsit fokozottabb támogatását, mert már a gáz és villanyszámlát is nehezen tudtuk kifizetni. Isten fizesse meg! Plébános Felnőtt Katekézis: 1. előadás: Időpont: szeptember 16. szerda 18 óra Előadó: Tercsi Zoltán atya Téma: Én vagyok az élet kenyere (Jn 6.48) avagy elmélkedés az Eucharisztiáról. (Utána közvetlenül imaóra a hittanteremben.) 2. előadás: Időpont: október 14. szerda 18 óra 30 perc Előadó: Dr. Faragó István Téma: Önmegvalósítás keresztény szemmel

6 7 HÁZASRANDI Szeretnél ismét randevúzni életed párjával? Emlékszel még, milyen volt az első találkátok? Ha visszaidézzük emlékeinket, amikor még felhőtlenül és nagyon szerelmesen kerestük a találkozás lehetőségeit, nem nehéz bevallani, ma is legalább annyira vágyunk arra, hogy időt töltsünk házastársunkkal, olyan időt, amit csak neki szentelünk. Annak érdekében, hogy házasságunk örömteli maradhasson, érdemes ezeket a randevúkat a meghittség mellett tartalmassá is tenni, mert ez a néhány óra képes elmélyíteni és gazdagabbá tenni kapcsolatunkat. Ehhez kínálunk jó alkalmakat a havonkénti rendszerességgel megrendezésre kerülő Házasrandi estjein. Ezeken az alkalmakon az Angliában és több más országban igen népszerű The Marriage Course (Házaskurzus) magyarra is lefordított anyagait használjuk. Legyen a párodé minden hónapban egy szombat este 19:30-21:30 óráig! Adj egy randevút házastársadnak, jöjjetek el következő alkalmunkra, és töltsetek el együtt egy kellemes estét a Plébánián! Első találkozás: október 17. Szilárd alapozás. November: A kommunikáció művészete Házigazda: Gerber Gábor egyetemi docens és Gerber Zsuzsa mentálhigiénés szakember, aki személyes tanácsadással is szívesen áll rendelkezésetekre. Előzetes asztalfoglalás szükséges! Részletes ismertető a szóró lapokon olvasható. Részvételi szándékotokat előzetesen jelezzétek: Minden érdeklődő párt szeretettel várunk! Lemezbemutató Orgonahangverseny lesz templomunkban szeptember 12-én, 19 órakor, az esti szentmise után. LENDVAI ISTVÁN GÁBOR és FARAGÓ ÁKOS művészi játékát hallgathatjuk. Műsorukon szerepel: J.S. Bach; C-M Widor; L. Boellmann; L.Vierne; C. Franck; Liszt F.;; művek. A koncert anyaga CD-n megvásárolható. KÜLÖNLEGES ÜNNEPI ESKÜVŐK TEMPLOMUNKBAN Augusztus 29-én. Képviselőtestületünk eddigi elnökének fia: GERBER BALÁZS és JUHÁSZ ANDREA Szűcs Balázs egyetemi lelkész előtt kötött szentségi házasságot az oltárnál. A szertartást követően szüleik: Dr. GERBER GÁBOR és ZSUZSA házasságuk 25. évfordulójára és nagyszüleik: Dr. GERBER ALAJOS és MÁRTA házasságuk 50. évfordulójára kaptak jubileumi áldást Dr. Visnyei Lajos kanonok atyától. Következő napon, 30-án, egykori elnökünk KERTÉSZ JÓZSEF ÉS ILONA ünnepelte házasságuk 60. évfordulóját Isten áldása és kegyelme legyen a továbbiakban is a szolgáló szeretettel tevékenykedő családokon! Plébániai hittanórák szeptember 14-től: 17h osztályosok, és 18 h oszt. (Mihály Péter) 19h Ifjúsági hittan (László atya) Kedd: 17:h Óvodások (Mihály Emese) Szerda: 17h oszt. (Mihály Péter) Péntek: 16h Elsőáldozók (Rovács Júlia) Hétfő: (A hittanórák rendje a plébániai és iskolai hirdetőtáblán olvasható) Laudate Kórus Hírei Szept. 6-án az esti szentmise után a Földváron tartott egyházzenei koncertet megismételjük. Szeretettel várunk-hívunk mindenkit. Elkészült kórusunk cd-je az elmúlt évek koncertfelvételeiből. 500 Ft-os áron megvásárolható. Szept. 19-én az esti szentmise után plébániánk zenélő együtteseinek (scola, gitáros, Laudate) közös évnyitó miséje lesz. Kérjük, imádkozzanak velünk, hogy Isten dicsőségére lehessünk Jakabné Kovács Márta kórusvezető

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Az igazi ajándék, egy darabka magamból

Az igazi ajándék, egy darabka magamból Az igazi ajándék, egy darabka magamból Kérdések Linzenbold József plébánoshoz, pappá szentelésének 20. évfordulóján. Aki a kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 1. Szüleid és családod hitre neveltek. Hogyan

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 5/26/2013 Elektronikus változat VIII/21 Írta: Bense Balázs A Húsvéti ünnepkör szerves része a Szentlélek eljövetelének ünnepe, a Pünkösd, valamint

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT. Emlékszel még a Tüskevárra?

ÁRAJÁNLAT. Emlékszel még a Tüskevárra? ÁRAJÁNLAT Emlékszel még a Tüskevárra? Ahol Tutajos és Bütyök a nyári szünetben az öreg Matula bácsi mellett megtanulják, mit jelent a berekbéli élet, és ettől örökre megváltozik az életük! A Szécsény melletti

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta 2011 11.. július 17.. vasárnap Részletes program: 11.00-13.00 Érkezés, táborhely elfoglalása 13.30-14.30 Ebéd: Sárgaborsó krémleves Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV SZEPTEMBER 1 5. Évnyitó istentisztelet (aug. 30.) Évkezdet szept. 7 1 Szülői értekezlet szept. 9.17.30 Éves eszközigény leadása

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

Iskolánk régen és ma

Iskolánk régen és ma Jézus a Főtéren Iskolánk régen és ma volt. A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. május

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. május Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. május Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja 2015. május hónapra

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben