Adj innom! Arany Viktor: február xxiv. évf. II. szám. Kedves nyíracsádi lányok és nők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adj innom! Arany Viktor: 2015. február xxiv. évf. II. szám. Kedves nyíracsádi lányok és nők!"

Átírás

1 2015. február xxiv. évf. II. szám Adj innom! János evangéliumából a Samáriai asszony története adta az idei ökumenikus imahét fő témáját. A Krisztushívők egységét szolgáló alkalmakat Nyíracsádon február 9. és 12. között tartották a történelmi felekezetek. A 2015-ös imahét anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el. Mai rohanó világunkban különösen nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy néha megálljunk, pihenjünk, magunkba forduljunk és imádkozzunk. Helyet kell kapnia minden nap életünkben az imádságnak, és természetes, magától értetődő dolognak kellene lennie, hogy Isten házát látogatjuk - emelte ki Tapasztó János római katolikus kanonok az idei imahét első napján prédikációjában a református templomban. Az ökumenikus alkalom végén minden felekezet képviselői áldást mondtak a gyülekezetre. Ezt követően minden egyházi vezető kapott egy-egy kézzel készített, különböző formájú és színű kerámia bögrét, melyből a vizet (Folytatás a második oldalon) Arany Viktor: Tiltakoztam, miért vagy más, távol éreztelek tőlem. Rájöttem, az vagy, mi hiányzik belőlem. Kedves nyíracsádi lányok és nők! Nőnap alkalmából szívből köszöntök minden kedves nyíracsádi leányt és nőt. Férfitársaimnak pedig azt kívánom, járjon át mindenkit a fenti versike felismerésének érzése. Vegyük tudomásul, fogadjuk el, örüljünk annak, hogy csak VE- LÜK lányainkkal, asszonyainkkal, édesanyáinkkal a NŐKKEL teljes a mi életünk. A Jóisten is arra teremtett bennünket, hogy egyek legyünk, s ebben a szent egységben, egymást kiegészítve alkossunk családot az ő gyönyörűségére. Dr. Nagy János polgármester

2 2 Acsádi Krónika egy nagy ezüst tálba öntötték. Ezzel szimbolizálva, hogy bár különbözőek vagyunk, az élővíz, amelyet kapunk és tovább adunk, ugyanaz. Kedden a baptista imaházban Tóth Elek parókus hirdetett igét. Négy tételre hívta fel a gyülekezet figyelmét, amit Krisztustól tanulhatunk. Embertársaink erősségeit kell látnunk, legyen szó házastársról, barátról, ellenségről vagy épp egy másik közösségről, felekezetről. Jellemző a mai gondolkodásmódra, hogy ahelyett, hogy ezekből az erősségekből tanulnánk, beépítenénk ezeket saját életünkbe is, irigységet vagy ellenszenvet támasztunk szívünkben a másikkal szemben. Ezen kell változtatni. Tóth Elek parókus elmondta, hogy Krisztus a tapintatos segítségnyújtásra is tanít minket. Sokszor úgy ér célt a segítségünk, ha először mi kérünk attól, aki a támogatásunkra szorul. Az igehirdető elmondta, mindenkit a hibáival együtt kell szeretni, mert az esetleges negatív tulajdonságokat az azokra adott pozitív válaszok tudják átformálni. A parókus igehirdetésében kiemelte, hogy a keresztyén embernek mindig a szeretetet kell szem előtt tartani, nem pedig az aktuális társadalmi mintákat követni. Az alkalom végén Büte Kálmánné saját versével tett bizonyságot hitéről. Szerdán Bacsó János baptista lelkipásztor hirdette Isten igéjét a római katolikus templomban. A lelkész prédikációjában a találkozások fontosságáról beszélt. Mint mondta, a lelki épüléshez és fejlődéshez elengedhetetlen a Teremtővel való rendszeres találkozás otthon, a mindennapokban és a gyülekezet közösségében, a templomban. A lelkipásztor arról is beszélt, hogy mai rohanó világunkban sokan sokféle módon keresik a békességet, de igazi békét csak Isten tud adni. A szerda esti alkalmon Horváth Blanka és Vrancsik Evelin verssel szolgált az ünneplő gyülekezet előtt. Az ökumenikus imahét záró alkalmán a görög katolikus templomban Komor Csaba református lelkipásztor végezte az igei szolgálatot. Prédikációjában felhívta a gyülekezet figyelmét arra, hogy nem mindegy, miből nyerünk erőt a mindennapokhoz, mit iszunk. Sokan nyúlnak olyan italokhoz, amelyek első látásra úgy tűnik, gyorsan és sok erőt adnak, mint az alkohol vagy az energiaital. A lelkipásztor kiemelte, az élővíznél semmi sem ad több és hosszabban tartó energiát. A víz pedig magát a Bibliát, és benne az igét jelenti, amit Isten kínál nekünk. Komor Csaba az imahét záró napján a gyülekezet szívére helyezte, hogy az Isten segítsége mellett egymásra is szükségünk van a boldoguláshoz. A felekezetek között időnként jelentkező feszültségek és nyilvánvaló különbözőségek ellenére csak akkor juthatunk előrébb, ha összefogunk, és segítjük egymást, és elfogadjuk egymás segítségét. Az ökumenikus imahét alkalmain a Nyíracsádi Népdalkör énekelt. A négy nap alatt minden résztvevő szívében több irányból is megvilágítást kapott a vezérige, az Adj innom (Jn 4,7), és talán egész évre való útmutatást jelenthettek a különböző felekezetek igehirdetőinek prédikációi. Az Úr áldását és a Szentlélek munkáját jól mutatta az igehirdetők gondolatainak összecsengései és egymás felvetéseire adott válaszai estéről estére. Regélő

3 3 Acsádi Krónika Batyuval érkeztek, jókedvvel távoztak A kiváló minősítésű együttes A vendégeket a házigazdák nevében Márton Attila műfebruár első hétvégéjén több mint kétszázan ropták az Eördögh Forgó Néptánc Együttes hagyomá- vészeti vezető köszöntötte, majd dr. Nagy János polgármester nyitotta meg a bált. Az együttes műsorral kedvesnyos jótékonysági bálján. kedett a vendégeknek. Először az utánpótlás csoport Idén is sokan várták az Eördögh Forgó Néptánc Együt- szatmári táncokat mutatott be, majd a felnőtt csoport az tes jótékonysági estjét, melynek a hagyományokhoz hí- októberben kiváló minősítéssel jutalmazott, szerkesztett ven február első hétvégéjén a helyi művelődési ház adott műsorból a farsangi alakoskodást mutatta be. A műsort köotthont. A táncos mulatság bevételét idén is a tájegysé- vetően hajnalig ropták a táncot, amit szinte csak a tombogeknek megfelelő, igen költséges fellépő ruhák tárának lasorsolás idejére hagytak abba. Tavaly egy élő tyúk volt bővítésére szánják. Adakozó kedvben most sem volt hi- az est különlegessége, idén pedig az a hatalmas torta, ány, hisz zsúfolásig megtelt a táncterem, a batyukból amit Lakatos Bettina sütött, s ajánlott fel az együttesnek. KGYZE pedig előkerültek az otthonról hozott finomságok is. Alakoskodtak a farsang jegyében Népes az utánpótlás csoport is Kiürült a batyu, megtelt az asztal Csaknem kétszázan ropták

4 4 Acsádi Krónika A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következők: - aktív korúak ellátása, - időskorúak járadéka, - ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), - közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg. Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg. AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK: 1. Aktív korúak ellátása (Jogszabályi háttér: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), /C., az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134., 134/B. ) Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a ( Ft) ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1- jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, ahonnan azt továbbítják a járási hivatalok részére. Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként változni fognak A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani. A támogatás havi összege hez hasonlóan Ft A rendszeres szociális segély nevű ellátás március 1-jétől megszűnik. A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. Az új rendszer bevezetésének lépései a következők: - A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző január 1. és február 28. között felülvizsgálja. - A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél március 1-jétől milyen ellátásra lesz jogosult. - Automatikusan az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják. - Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre. - Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni. Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik. Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma évben Ft.) Ha az EGYT-re jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az EGYT összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. (Ebben az esetben az EGYT maximuma Ft.) A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%- ának szorzatával. (2015. február 28-

5 Acsádi Krónika ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: Ft.) Az Szt február 28-ig hatályos 37/A. (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható - kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket - ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni. 2. Lakásfenntartási támogatás (Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C. (1)- (2) bekezdés) A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára február 28- án lehet benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul: - Ha az ellátásra való jogosultságot december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra. - Ha a hatóság január 1 -jét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak február 28-ig lehet biztosítani. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. 3. Méltányossági közgyógyellátás (Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C. (3) bekezdés) A méltányossági közgyógyellátás szabályai március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára február 28-án lehet benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben: - Ha az ellátásra való jogosultságot március 1-jét megelőzően megállapították, vagy - Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás február 28-án folyamatban van. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. 4. Méltányossági ápolási díj Az ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. A méltányossági ápolási díj szabályai március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően biztosíthatóak március 1-jét követően települési támogatás formájában. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. 5. Önkormányzati segély (Jogszabályi háttér: Szt. 45. ) Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 5 élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel: Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb február 28-áig kell megalkotnia. Nyíracsád Község Önkormányzata anyagi helyzetét figyelembe véve a jövőben is törekedni fog a szociálisan rászorulók támogatására. Nagyné Jobbágy Piroska

6 6 Acsádi Krónika Már két ízben is tartottunk ikonfestő kurzust Nyíracsádon a görögkatolikus egyház szervezésében, a Kossuth utcai közösségi házban: 2013 és 2014 nyarán. Többen is jelezték, akik ezekbe a táborokba nem jutottak el, hogy nyári elfoglaltságuk miatt szívesebben vennének részt téli ikonfestő kurzuson. Így került sor a 3. Nyíracsádi ikonfestő tábor megszervezésére 2015 januárjában. Egy kicsit féltünk az új szituációtól: Milyen idő lesz januárban? Vajon a nyáron 2 napig tartó ikondeszkaalapozási munkálatok, a lassabb száradás miatt most hogy alakulnak? Nem fogunk fázni? És ha nagy hó lesz, hogy jövünk haza? - aggodalmaskodtak azok a jelentkezők, akik az ország távoli részeiről tervezték jövetelüket Nyíracsádra. Ne féljetek - ment a nyugtató válasz. Lesz fűtés, és az utakat errefelé is takarítják télen. Így aztán érkeztek ikonfestők Zalaegerszegről, hogy a legtávolabbit említsem elsőnek. Aztán Győrből, Esztergomból, Budapestről, Nyíregyházáról, Pócspetriből. Mellettük hét helyi ikonfestő is részt vett a kurzuson. Közülük hatan már az előző táborok alkalmával is festettek Tarzíciusz testvér irányításával, de volt olyan is, aki életében most először készített ikont. Teljesült szívünk kívánsága Az évközben is működő acsádi ikonfestő kör tagjai közül még többen is bejelentkeztek, de néhány embernél az influenza közbeszólt, emiatt nagy szomorkodások közepette otthon, ágyban fekve, gyógyulással töltötték azt az időt, amit a táborban tanulással terveztek eltölteni. Hétfőn, a tábor első napján szent liturgián vettünk részt, ahol Tóth Elek atya a Szentlélek segítségét kérte, vezesse az ikonfestők kezeinek munkáját. Ezen a napon így szólt az áldozási vers: Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kívánságait. (Zsolt 36.4) Minden napot szent liturgiával kezdtünk a görögkatolikus templomban, majd visszatérve a terembe elmondtuk az ikonfestő imáját, gyertyát gyújtottunk, mesterünk elméleti bevezetője után az ikonfestés hangulatához illő zenét kapcsoltunk, és elkezdtünk festeni. A tábornak helyet adó, és azt támogató Nyíracsádi Görögkatolikus Egyházközségnek köszönhetően szép, tágas, világos teremben festhettünk. A távolról jövők is ebben az épület együttesben kaptak szállást. Mostani táborunkat is Tarzíciusz testvér, kárpátaljai ikonfestő mester vezette, akitől az ikonfestés technikáján kívül is sokat tanulunk az ikonokról, azok teológiai hátteréről. Ebben az évben, Athosz-hegyi csodatévő Szűzanya ikonokat festettünk. Minden ikonfajtának, amit prototípusként ajánlott a mester, megismertük a történetét. Milyen csoda fűződik hozzájuk, és az eredetiek hogyan kerültek az athoszi szent hegyre. Képzeletben azokban a kolostorokban jártunk, ahová nők nem is tehetik be a lábukat. Mesterünk irányítása alatt a tábor végére teljesült szívünk kívánsága : elkészültek a mi ikonjaink is. Természetesen mindnyájan a több száz éve őrzött, ősi ikonfestési szabályok szerint festettünk, mégis, ahányan voltunk, annyiféle ikon született. Amikor a tábor utolsó napján, a szenteléskor egymás mellé kerültek alkotásaink, akkor tűnt fel, mennyire különböznek egymástól, még az azonos prototípus alapján festett ikonok is. Mindegyikről leolvasható az ikon alkotójának technikai tudása, egyéni hozzáállása, imádságos lelkülete, ízlése, ezért a különbözőség nyarán is szeretnénk megszervezni az acsádi ikonfestő tábort, ami előreláthatólag augusztus első hetében lesz, ahol haladó és kezdő ikonfestőket is szívesen látunk. Vereb Csabáné

7 Acsádi Krónika Angolosok délelőttje Január végén, a Szent Piroska programhét keretében ismét bemutatkoztak iskolánk angolos csoportjai. Versekkel, mondókákkal, rövid jelenetekkel, bábjátékkal kedveskedtek a szülőkből és diákokból álló közönségnek. Versmondó verseny A Szent Piroska hét alkalmából rendeztünk versmondó versenyt az iskola alsó tagozatos diákjai számára. A téma szabadon választható volt, mindenki a kedvenc versét adhatta elő. A tehetségek már most, ilyen fiatal korban megmutatkoznak. A győztesek örömmel vették át az oklevelet és a jutalomkönyvet. Helyezések: 1-2. évfolyam: 1. Széll Nóra, 2. Simon Ábel, Bálega Fanni, 3.Géczi Attila, Kubicza Bianka 3-4. évfolyam: 1.Kerti Borbála, Horváth Blanka, 2. Szemán Bettina, Pünkösd Bettina, 3.Veres Noémi, Géczi Fanni, Asztalos Csilla Pósán Ferencné Virágos anyanyelvi siker Nyíracsádi győzelem született az országos anyanyelvi versenyen 7 Váraljai Virág, a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola tanulója lett a győztese a Ne felejtsek! elnevezésű anyanyelvi verseny országos döntőjének. A megmérettetésnek Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró szervezésében február 7-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adott otthont. A versenyre Székesfehérvártól Nyíregyházáig az ország legkülönbözőbb iskoláiból érkeztek diákok, akiknek anyanyelvi, szövegértési és szövegalkotási feladatok megoldásával kellett bizonyítani felkészültségüket. Virág a 7. évfolyam versenyzői közül állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Felkészítő tanár: Kedves Györgyné Zilahi Enikő. Váraljai Virág a hetedik évfolyam győztese Noéról rajzoltak A debreceni Szent József Gimnázium Noé bárkája címmel hirdetett rajzpályázatot. A versenyre több mint száz alkotás érkezett, melyek közül tizenkettőt díjaztak. Természetesen Káli Anna tanárnő diákjai sem maradhattak ki a megmérettetésből, legnagyobb örömükre pedig a díjazottak között is szerepelt a nevük. Pálóczi Fanni második osztályos tanuló, valamint Pintye Gabriella ötödik osztályos tanuló 3. helyezést ért el, Szabó Viktória 5. osztályos tanuló munkáját különdíjjal jutalmazták. KGYZE

8 8 Acsádi Krónika Tegyünk többet egészségünkért! Dr. Széll Ibolyával, a vámospércsi rendelő neurológusával töltöttünk el egy kellemes délutánt február 9-én a művelődési ház nagytermében. Találkozásunk fő témája: Az elhízás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás káros hatásai idegrendszerünkre. Az idegrendszer szorosan összefonódva az érhálózattal egész szervezetünket behálózza. Ezek a betegségek, ha nem időben kerülnek felismerésre, vagy ha a betegek nincsenek rendszeres orvosi kontroll alatt, súlyosan károsítják az érrendszert. Ha károsodik az érrendszer, akkor károsodik az idegek működése, és ezáltal károsodik minden szervünk működése is. Előadónk az életből, a munkája során tapasztalt esetekből hozott példákat, hogy milyen fontos a megelőzés, illetve a betegségek korai felismerése, állapotunk megőr- zésében, az agyi katasztrófák elkerülése érdekében. Hangsúlyozta, hogyha az agyi katasztrófa bekövetkezett, bizony keveset tud tenni az orvostudomány a károsodásmentes gyógyulásért, ezért a megelőzésen van a hangsúly. Fontos az egészséges életmód, mely magába foglalja az egészséges táplálkozást és a rendszeres testmozgást, különösen a rendszeres, napi séta fontosságára hívta fel a figyelmünket. Az előadás után személyes beszélgetésre is lehetőség nyílt az előadóval, így vendégeink az egyéni problémáikra is választ kaphattak. Jól éreztük magunkat, és újabb megerősítést kaptunk arra, hogy soha sem késő életmódunkon változtatni. Következő előadónk Dr. Nagy Edit belgyógyász szakorvos lesz, én / szerda / órától a művelődési házban. Mindenkit szeretettel várunk. Grézné Fekete Erzsébet védőnő Dr. Széll Ibolya neurulógus Egy köbméter háztartásonként A település csaknem kétharmadának jutott a szociális tűzifából Településünk önkormányzata 13 millió forintot nyert a szociális célú tűzifa vásárlási program keretében, mely 722 köbméter tűzifa megvásárlásához volt elegendő. A támogatás felhasználásának feltételeit, a Belügyminisztérium vonatkozó rendeletéhez igazodva, helyi rendeletben szabályozták. A képviselő-testület döntése alapján háztartásonként 1 köbméter tűzfát kaptak a rászorultak. A fát december és január hónapban az önkormányzat saját költségén szállította ki az érintett háztartásokhoz. KGYZE OLVASÓI SAROK Üde amariliszek a szürke télben Nemes Józsefné Annuska csodálatos amariliszeit osztotta meg az Acsádi Krónika olvasóival. Nagyon örültünk a fotónak. A gyönyörű virágok üde színfoltot jelenthetnek az enyhe időjárás ellenére is sokszor szürke égboltú hétköznapokon.

9 Acsádi Krónika Farsang az oviban Óvodánkban idén február 6-án délelőtt került sor a farsangi mulatságra. A gyerekek az óvó nénik segítségével már hetekkel korábban megkezdték a felkészülést. Csodaszép díszeket készítettek, amik nem csak a csoportszobákat ékesítették, hanem jutott belőlük az öltözőkbe, a folyosókra, az ajtókra, az ablakokba is. Az ünneppel kapcsolatos verseket, mondókákat, dalokat tanultak, hallgattak cd-ről. Még a legapróbbak is nagynagy örömmel színezgették az álarcokat. Nekik különösen izgalmas volt ez az időszak, hiszen életük első ovis-farsangjára készültek! A nagy nap reggelén mintha mindenki jobban igyekezett volna az óvodába, hogy minél hamarabb magára ölthesse a jelmezét. Tele lett az ovi hercegnőkkel, kalózokkal és kalózlányokkal, indiánokkal, pillangókkal, bohócokkal, de láthattunk mindenféle állatot is a kisegértől kezdve a cicán keresztül egészen az oroszlánig. Volt, aki már kimaszkírozva érkezett, legtöbben már a tízóraijukat is maskarában fogyasztották el. Pedig az igazi mulatság csak ezután kezdődött! Az óvó nénik jobbnál-jobb, viccesebbnél-viccesebb játékokat találtak ki a gyerkőcöknek, hogy még vidámabban teljen a délelőtt. Volt itt lufikergetés fakanállal, székfoglaló-játék, zoknipárosítás, szörpivó-verseny és még sok egyéb kacagtató elfoglaltság. 9 A nap meglepetése pedig egy vetítés volt, ahol a gyerekek megnézhették a Tücsök és az egérke lakodalma című mesét az óvó nénik előadásában. Izgatottan figyelték, hogy vajon melyik szerepben melyik óvó nénit vélik felfedezni, és volt nagy kacagás is! Az idei farsangot -a hagyományokhoz híven-a szakács nénik által sütött, ínycsiklandozó illatú fánk elfogyasztásával zártuk. Nagyon hamar elröpült a délelőtt, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezték magukat. Szemánné Lakatos Erika óvodatitkár Maszkabál az iskolában A húsvét előtti nagyböjtöt megelőző péntek reggeltől estig a mulatságról szólt településünk általános iskolásainak. Farsangi mulatságot rendeztek a művelődési házban, ahol a diákok nem az iskolapadban, hanem a színpadon bizonyíthattak. Délelőtt az alsó tagozatos osztályok mutatták be jelmezes produkcióikat, délután pedig a felső tagozatosok foglalták el a színpadot. Az eredményhirdetéskor senki sem távozott üres kézzel, a tombolán is értékes ajándékok találtak gazdára.

10 10 Acsádi Krónika AUTÓBUSZ MENETREND 2015 Nyíracsád főtér IND. Debrecen autóbusz áll. érk. Debrecen autóbusz áll. IND. nyíracsád főtér érk. 04:15 mindennap 05:10 04:35 munkanap 05:30 04:45 munkaszüneti napokon 05:40 05:00 munkaszüneti napok 05:55 kivételével naponta 05:35 mindennap 06:30 06:15 iskolai előadási 07:10 napokon 06:35 mindennap 07:30 07:50 mindennap 08:45 07:59 munkanap 09:00 09:35 szabad és munkaszüneti 10:30 napokon 10:14 mindennap 11:15 12:05 mindennap 13:00 12:40 munkanap 13:35 13:00 szabadnapokon 13:55 13:30 munkanap 14:25 13:45 a hetek utolsó iskolai előadási 14:40 napján 14:05 mindennap 15:00 15:10 szabad 16:05 és munkaszüneti napokon 15:20 szabad és munkaszüneti napok 16:15 kivételével naponta 15:54 munkanap 16:50 16:10 iskolai előadási napokon 17:05 16:20 munkaszüneti napokon 17:15 16:40 iskolai előadási napokon 17:35 16:45 szabad 17:40 és munkaszüneti napokon 17:30 munkanap 18:25 18:01 hetek első munkanapját 18:56 megelőző napokon 18:15 mindennap 19:10 20:15 mindennap 21:10 05:25 munkanap 06:10 06:25 munkanap 07:20 06:50 mindennap 07:45 07:30 munkanap 08:25 08:40 mindennap 09:35 08:55 mindennap 10:14 09:50 mindennap 10:45 10:50 mindennap 11:45 11:50 mindennap 12:45 12:30 munkanap 13:25 12:45 a hetek utolsó iskolai 12:40 előadási napján 13:10 mindennap 14:05 13:50 munkaszüneti napok 14:45 kivételével naponta 14:20 iskolai előadási napokon 15:15 14:25 szabad 15:20 és munkaszüneti napokon 14:50 iskolai előadási napokon 15:45 15:20 mindennap 16:15 16:10 iskolai előadási napokon 17:05 16:20 szabadnapokon 17:15 16:25 hetek első munkanapját 17:20 megelőző napokon 16:30 munkanap 17:25 17:00 munkanap 17:55 17:30 munkaszüneti napokon 18:25 és iskolai előadási napokon 17:55 mindennap 18:50 18:30 iskolai előadási napokon 19:25 18:50 hetek első munkanapját 19:45 megelőző napokon 19:10 mindennap 20:05 20:20 mindennap 21:15 21:25 munkaszüneti napokon 22:20 22:40 mindennap 23:25

11 Acsádi Krónika Nyíracsád, Balkányi részen a köves út mellett a település határában 2,5 hektár meggyes és vegyes erdő terület ELADÓ. Érdeklődni: Nemes József Nyíracsád, Kassai u. 21. Eladó ház 4262 Nyíracsád, Buzita 40. szám alatt. Érdeklődni: Eladó kb. 5 hektár nyár, és 6 hektár vörös tölgyerdő. Érdeklődni: A tulajdonos címe megtalálható a hirdetés feladás helyszínén. Nyíracsád, Buzita 32. szám alatt lévő régi ház, a Kék-Túra vendégház szomszédságában eladó. Ugyanitt 1 hold termőföld eladó. Érdeklődni: Nyíracsád, Rákóczi u. 19. Telefon: 52/ Négyajtós, üveges, tölgy, tálalószekrény, 33 m2 kültéri járólap eladó. Ingyen elvihető egy 2 éves fiú kutya. Érdeklődni: 06-70/ / Nyíracsád, Kossuth u szám alatt lakóház, telekkel eladó. Érdeklődni: 52/ / / / Nyíracsád, Munkácsy u. 13. szám alatt lévő házas ingatlan eladó. Érdeklődni: 06-30/ / Nyíracsádon háromszobás, tetőteres, pincés, családi ház melléképületekkel sürgősen eladó. Érdeklődni: 52/ / HIRDETÉSEK SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! FELHÍVÁS! PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? Ha gyermeke tanulási problémára vagy viselkedési rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 11 Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) , Weboldal: A hozzánk forduló emberek közül többen jelezték, hogy ha hamarabb tudomást szereztek volna az alapítvány létezéséről, gyorsabban pontot tehettek volna ügyük végére. Minden információt bizalmasan kezelünk! Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, és nem hisszük el, hogy Téged már hiába várunk. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Zilahi Jánosné (Szőke Mária) halálának 1. évfordulóján. Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Szerető családja Kedves szülők és hozzátartozók! A Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány nevében köszönjük, hogy az előző évben adójuk 1 %-val támogatták alapítványunk célkitűzéseit. A kapott összeget óvodai játék vásárlására szeretnénk elkölteni. Ebben az évben is számítunk Önökre! Kérjük, hogy adójuk 1 %-val segítsék további munkánkat! Adószámunk: Tisztelettel: A Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány kuratóriuma és az óvoda dolgozói.

12 12 Acsádi Krónika Színes volt a jelmezek palettája, korhű a berendezés, fergeteges a hangulat a retró farsangon Időutazás zenével, tánccal A szervezők nagyon vigyáztak arra, hogy a zene mellett a helyi művelődési ház nagytermének berendezése, dekorációja is a 60-as, 70-es, 80-as évekbe repítse január utolsó szombatján a hatodik retró farsangra érkező vendégeket. A harmincas, negyvenes, ötvenes éveiket taposó bálozók otthon érezték magukat a bakelit lemezek, az írógép, a Budapest rádió és a Kékes tv társaságában, a fiatalabbak pedig megnézhették, milyen lehetett anya vagy nagyi nappalija, konyhája, kamrája valamikor. A buli hangulatára sem volt panasz, hisz a táncparkettet csak a tombolasorsolás idejére hagyták üresen. A nyíracsádi retró farsang parádés hangulatának híre az évek alatt településünk határain túlra is eljutott, idén már egyre többen hozták el barátaikat, ismerőseiket hozzánk, sőt az esztári művelődési ház vezetői is nálunk idézték ifjabb korukat. Nyerő párosok A Belépés csak jelmezben felhívást minden résztvevő komolyan vette. Voltak, akik parádés maskarába bújtak a farsang éjszakájára, és voltak, akik saját ifjúkorukat idézték a szekrény mélyéről előkotort ruhákkal. A jelmezesek versenyében idén a párosok taroltak. Első helyen Seherezádé végzett, aki magával hozta a dzsint is, második lett a fáraó, aki szintén párjával érkezett, míg a harmadik helyen egy tüneményes egérpáros, Mickey és Minney végzett. A párosok mellett egész éjjel ropta a táncot az apáca, a boszorkány, a bohóc, a rendőr, a matróz, a titkárnő, a fűszoknyás hawai lány, a műtősfiú és még megannyi ötletes jelmezbe bújt bálozó. A fáradhatatlan résztvevőknek köszönhetően hajnalig tartott a hatodik retró farsang Nyíracsádon. Kedves Györgyné Zilahi Enikő A nyerő párosok Vidám társaság Az esztári vendégek Nyíracsád község közéleti lapja Lapkiadó: Nyíracsád Község Önkormányzata, 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. Tel./fax: (52) Szerkesztő: Kedves Györgyné Zilahi Enikő, Nyomdai előkészületek, nyomtatás: Kaligráf 2000 Bt. Debrecen Felelős: Badarné Futó-Tóth Andrea ISSN (Nyomtatott) ISSN (Online)

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Könyvtári közlemények Február 10-én Családi mesedélután sorozat indult. A nagy sikerre való tekintettel havonta egy alkalom helyett kétszer is lesz. 7. oldal Új tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-én

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

SPORTÜNNEP FERGETEGES HANGULATBAN

SPORTÜNNEP FERGETEGES HANGULATBAN XXVII. évfolyam, 2015 3. március TARTALOM Megduplázódott a szelektív hulladék 3. Útlezárás, belvízelvezetés 3. Változott a szociális segélyezés rendszere 4. Kerékpárokat lehet regisztrálni Vadkerten 5.

Részletesebben

MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap

MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2015. április Ünnepi hét volt József nádor tiszteletére Az alapítókra emlékeztünk Tartalom Kerítésmagasságúra... Ebek veszettség elleni oltása Rendcsinálás

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2012 évi tevékenységéről Készítette: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat 1. Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Tisztelet a lányoknak, az asszonyoknak!

Tisztelet a lányoknak, az asszonyoknak! Mozaik Parádi XXI. évfolyam, 1. szám Parád Önkormányzatának független lapja 2015. március 2 Változnak a támogatások A szociális ellátások rendszere március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. 6 Hangverseny

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Tévhitek továbbélése 12.-13. oldal Kultúrák ütközésében 14.-15. oldal. Szavazz az Év Európai Fájára! 21. oldal

Tévhitek továbbélése 12.-13. oldal Kultúrák ütközésében 14.-15. oldal. Szavazz az Év Európai Fájára! 21. oldal Velence Város Önkormányzatának kiadványa 23. évfolyam 2. szám 2015. Február Ökopark Velencén 5. oldal Tévhitek továbbélése 12.-13. oldal Kultúrák ütközésében 14.-15. oldal Farsangoltunk 16.-17. oldal Szavazz

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben