Vonjuk ki magunkat a statisztikák alól!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vonjuk ki magunkat a statisztikák alól!"

Átírás

1 2. FEJEZET Vonjuk ki magunkat a statisztikák alól! Stephen Jay Gould a zoológia professzora, az evolúció elméletének szakértôje volt a Harvard Egyetemen. Nemzedéke egyik legnagyobb hatású tudósának tartották, sokan második Darwinnak nevezték, mert Charles Darwinnál is részletesebben számolt be a fajok evolúciójáról ben, negyvenéves korában megtudta, hogy hasi mezoteliómája van ezt a ritka és súlyos rákot az azbesztnek tulajdonítják. A mûtét után kérdéssel fordult a kezelôorvosához: Milyen cikkeket érdemes elolvasnom a mezoteliómáról? Az onkológus egészen addig rendkívül ôszintén beszélt Goulddal, de most így válaszolt: Ezzel a témával kapcsolatban nem sok említésre méltót talál az orvosi szakirodalomban. Ám egy Gould-kaliberû tudóst semmi nem tarthat vissza attól, hogy tájékozódjon egy ôt érintô témakörben; az ô szavaival élve ez olyan lenne, mintha szüzességet javasolnánk a homo sapiensnek, a világ legérzékibb fôemlôsének. A kórházból egyenesen az orvostudományi tanszék könyvtárába sietett, és belevetette magát a legfrissebb orvosi szaklapokba. Egy órával késôbb halálra váltan értette meg, hogy miért adott a kezelôorvos ilyen kitérô választ. A tudományos vizsgálatok kétséget sem hagytak afelôl, hogy a mezotelióma gyógyíthatatlan, a betegek átlagosan nyolc hónapig élnek a diagnózist követôen. Gould pánikba esett, mint a ragadozó karmai közé került állat.

2 24 A RÁK ELLEN Fizikailag és szellemileg lefagyott, vagy tizenöt perc is eltelt, mire magához tért. Végül felülkerekedett tudósi énje, és kirángatta a kétségbeesésbôl. Hiszen természeti jelenségek tanulmányozásával és számszerûsítésével töltötte az életét. Ebbôl azt a tanulságot biztosan levonhatta, hogy a természetben nem létezik olyan aranyszabály, amely mindenre érvényes. A természet lényege a változatosság. A természetben az átlagos fogalma absztrakció, törvény, amelyet az emberi elme igyekszik ráerôltetni az egyedi esetek sokféleségére. A minden más egyedtôl különbözô Gould mint egyed számára az volt a kérdés, hogy ô az átlagot körülvevô változatok mely tartományában helyezkedik el. Úgy okoskodott, hogy ha a betegek átlagosan nyolc hónapig maradnak életben, akkor a mezoteliómában szenvedôk fele nyolc hónapnál rövidebb ideig él. A betegek másik fele azonban nyolc hónapnál tovább. Most már csak az a kérdés, hogy ô melyik részhez tartozik. Fiatal, nem dohányzik, jó egészségnek örvend (leszámítva a rákot), a daganatát korai stádiumban diagnosztizálták, és a lehetô legjobb kezelésre számíthat. Megkönnyebbülten állapította meg, hogy okkal hiheti: az ígéretesebb csoportba tartozik. Eddig jó. Ekkor eszébe jutott egy sokkal fontosabb kérdés. Az egyes betegek túlélési idejét ábrázoló görbék az úgynevezett túlélési görbék egyformán aszimmetrikusak: az esetek fele mindenképpen a görbe bal oldalán helyezkedik el, 0 és 8 hónap között. A görbe másik, jobb oldali része azonban nyilvánvalóan meghaladja a 8 hónapot, és a görbének vagy ahogy a statisztikában nevezik, az eloszlásnak mindig hosszú farka van, amely meglehetôsen hosszú idôtartamnál érhet véget. Gould idegesen keresgélte a szaklapokban a mezotelióma teljes túlélési görbéjét. Amikor végre megtalálta, amit keresett, észrevette, hogy az eloszlás farka akár éveket is jelölhet. Vagyis hiába nyolc hónap az átlag, a farok végén néhány ember hosszú évekig élt ezzel a betegséggel.

3 V ONJUK KI MAGUNKAT A STATISZTIKÁK ALÓL! 25 Gould arra gondolt, miért ne tartozhatna ô maga is a hosszú farok végén jelzettekhez, és megkönnyebbülten sóhajtott. 8 hónapnál hosszabb ideig élôk 1. ábra. A mezotelióma Gould által látott túlélési görbéje A kutakodás eredménye újra életet öntött belé, és a benne munkálkodó biológus rájött egy harmadik, az elsô kettôhöz hasonlóan fontos dologra: az általa vizsgált túlélési görbe olyan betegekre vonatkozott, akiket tíz húsz évvel korábban kezeltek. Az akkor elérhetô kezelést kapták, a kor körülményeinek megfelelôen. Az onkológia területén két tényezô folyamatosan változik: a hagyományos kezelés, illetve az azzal kapcsolatos nézetek, hogy mit tehetünk mi magunk a kezelés hatásainak fokozásáért. Ha a körülmények változnak, a túlélési görbe is módosul. Az új kezeléssel és egy kis szerencsével ô talán egy magasabb átlagot és hosszabb farkat mutató új görbe része lesz, és a hosszú farok talán olyan messzire nyúlik el, hogy akár végelgyengülésben is meghalhat. * * Stephen Jay Gould The Median Isn t the Message (Nem az átlag a lényeg) címû izgalmas írásában foglalkozik a rákkal kapcsolatos statisztikákkal; az esszé a oldalon olvasható (http://www.cancerguide.org/median_ not_msg.html). Hálával tartozom Steve Dunn-nak és weboldalának, amiért a széles közvélemény számára is hozzáférhetôvé tette ezt az információt.

4 26 A RÁK ELLEN Stephen Jay Gould húsz évvel késôbb hunyt el egy másik betegségben. Elég ideje volt ahhoz, hogy megvalósítsa korának egyik legcsodálatraméltóbb tudományos pályafutását. Halála elôtt két évvel még tanúja lehetett fômûve, a The Structure of Evolutionary Theory (Az evolúcióelmélet szerkezete) kiadásának. Harmincszor annyi ideig élt, mint amennyit az onkológusok jósoltak neki. A nagy biológus szavaiból az a tanulság, hogy a statisztika csupán információ, nem halálos ítélet. Ha valaki rákos, és küzdeni akar a sorsa ellen, igyekezzen a görbe hosszú farkán elhelyezkedni. Senki nem tudja pontosan megjósolni a rák alakulását. David Spiegel, a Stanford Egyetem professzora harminc éve szervez lelki segélyt nyújtó csoportokat áttétes mellrákban szenvedô nôk számára. Amikor a Harvardon onkológusok elôtt tartott elôadást (ennek írott változata megjelent a The New England Journal of Medicine-ben), igyekezett megmagyarázni a tanácstalanságát: A rák zavarba ejtô betegség. Vannak olyan pácienseink, akiknél nyolc évvel ezelôtt diagnosztizáltak agyi áttétet (ez a mellrák gyakori, súlyos szövôdménye), mégis jól vannak. Hogy mi ennek az oka? Senki sem tudja. A kemoterápia egyik megoldatlan rejtélye, hogy néha nyomtalanul eltûnik a daganat, és szinte egyáltalán nincs hatással a beteg további életére. Továbbra is nehéz arra rátapintani, hogy mi a kapcsolat a szervezet ellenállása és a betegség elôrehaladása között. 1 Mindannyian hallottunk csodával határos gyógyulásokról, olyanokról, akiknek csak néhány hónapot jósoltak, mégis évekig, sôt évtizedekig éltek még. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek ritka esetek halljuk a figyelmeztetést. Vagy azzal érvelnek, hogy ezek a betegek talán nem is rákban szenvedtek, valószínûleg téves volt a diagnózis. A dolgok tisztázása érdekében a nyolcvanas években a rotterdami Erasmus Egyetem két kutatója szisztematikusan megvizsgálta azokat az eseteket, amikor a diagnózis megkérdôjelezhetetlennek bizonyult, mégis spontán javulásra került sor. Legnagyobb meglepetésükre Hollandia általuk vizsgált aprócska

5 V ONJUK KI MAGUNKAT A STATISZTIKÁK ALÓL! 27 régiójában 18 hónap alatt hét ilyen, megkérdôjelezhetetlen és megmagyarázhatatlan esetre bukkantak. 2 Nyilvánvaló, hogy sokkal több eset létezik, mint amennyirôl beszélnek. Vannak olyan programok, például a kaliforniai Commonweal Centerben, ahol a résztvevô betegek megpróbálnak a rák fölébe kerekedni, megtanulnak nagyobb harmóniában élni a testükkel és a múltjukkal, jóga és meditáció segítségével keresik a lelki békét, olyan ételeket fogyasztanak, amelyek támogatják a gyógyulást, és kerülik a rák terjedését elôsegítôket. A kórtörténetek alapján kétszer-háromszor annyi ideig élnek, mint az ugyanolyan rákban szenvedô, a betegség ugyanolyan stádiumában élô átlagos betegek. * Amikor a Pittsburghi Egyetemen dolgozó onkológus barátomnak meséltem ezekrôl a számokról, ellenkezett: Ezek nem hétköznapi betegek. Képzettebbek, motiváltabbak, és az egészségi állapotuk is jobb. Semmit nem bizonyít, hogy tovább élnek. Tévedett. Való igaz, ezek az eredmények nem illeszkednek a randomizált (véletlenszerûen kiválasztott) kettôs vakvizsgálatok ** hitelességébe, mégis azt jelzik, hogy néhány ember kilóg a statisztikából. Akik tájékozódnak a betegségükrôl, odafigyelnek a testükre és a lelkükre, és megkapják az egészségi állapotuk javításához szükséges kezelést, mozgósíthatják testük életfunkcióit a rák leküzdése érdekében. Dr. Dean Ornish, a San Franciscó-i Kalifornia Egyetem orvostudományi karának professzora, az integrált gyógyítás fontos úttörôje, azóta hivatalosabb bizonyítékkal szolgált ben tette közzé egy minden addigitól különbözô onkológiai vizsgálat eredményeit. 4 A szövettani vizsgálattal is megerôsített prosztata- * Ez nem tudományos vizsgálat eredménye, hanem a programban részt vevô betegek kórtörténetébôl derül ki. 3 ** Kettôs vak: sem a vizsgáló, sem a vizsgált nem tudja, hogy az összehasonlítandó módszer (illetve szer) melyikét végzi (illetve kapja). A szaklektor

6 28 A RÁK ELLEN rák korai szakaszában járó 93 beteg a kezelôorvosa felügyelete mellett úgy döntött, hogy nem veti alá magát a mûtétnek, hanem folyamatosan ellenôrzi a daganat alakulását. Ennek érdekében rendszeresen mérik a vérben a daganat által kiválasztott antigén, a PSA (prosztataspecifikus antigén) szintjét. Ha a PSA szintje emelkedik, akkor a rákos sejtek osztódnak, és a daganat növekszik. Mivel e 93 beteg a megfigyelési idôszakban minden hagyományos orvosi kezelést elutasított, remekül értékelhették rajtuk a természetes módszerek hatását. Sorshúzással két csoportra osztották ôket (hárman végül is nem vettek részt a vizsgálatban), hogy az elsô pillanattól kezdve szigorúan összehasonlíthatók legyenek. A kontrollcsoport felügyelet alatt maradt, náluk csak a PSA-szintet mérték rendszeresen. A másik csoport számára Dean Ornish mindenre kiterjedô fizikai és lelki egészségmegôrzô programot dolgozott ki. Ezek a férfiak egy éven keresztül vegetáriánus étrendet követtek étkezéskiegészítôkkel (antioxidáns E- és C-vitamin, szelénium, napi 1 gramm omega-3 zsírsav), testmozgást végeztek (heti hat napon át napi 30 perc séta), gondoskodtak a stresszoldásról (jóga, légzôgyakorlatok, mentális imagináció és progresszív relaxáció), és heti egy óra támogató csoportfoglalkozáson vettek részt a program többi betegével együtt. Mindez gyökeres életmódváltást jelentett, különösen a streszszes életet élô cégvezetôk vagy a sokféle feladatot ellátó családfôk számára. E módszereket sokáig furcsának, irracionálisnak és babonaságnak tartották. Ám tizenkét hónap elteltével az eredmények magukért beszéltek. Az életmódján nem változtató és csupán rendszeres ellenôrzésre járó 49 beteg közül 6-nak az állapota súlyosbodott: eltávolították a prosztatájukat, majd kemoterápiát és sugárkezelést kaptak. Ezzel szemben a fizikai és lelki egészségmegôrzô programban részt vevô 41 beteg közül egy sem kényszerült ilyen kezelésre. Az elsô csoportban 6%-kal emelkedett a daganat növekedését mérô PSA átlagos szintje, és ez az adat nem tartalmazza azt a

7 V ONJUK KI MAGUNKAT A STATISZTIKÁK ALÓL! 29 6 beteget, akiknél a betegség súlyosbodása folytán fel kellett függeszteni a vizsgálatot (az ô PSA-szintjük még aggasztóbb volt, és jelentôsen emelte volna az átlagot). Az elsô csoport eredményei azt sejtették, hogy a daganatok lassan, de biztosan növekednek. Az életmódot váltó második csoport PSA-szintje átlagosan 4%-kal csökkent, azaz a betegek többségénél némileg visszahúzódott a daganat. Ám ennél is bámulatra méltóbb volt az életmódot váltó férfiak testében lezajlott változás. Amikor tipikus rákos prosztatasejteket fecskendeztek a vérükbe (a sejtek a különbözô kemoterápiás anyagok teszteléséhez használt LNCaP-vonalból, vagyis humán prosztataráksejt-vonalból származtak), a vérük hétszer hatásosabban gátolta a rákos sejtek növekedését, mint a változatlan életmódot folytató férfiaké. Az életmódváltás és a rákos sejtek fejlôdésének megakadályozása közti összefüggésre az a legékesebb bizonyíték, hogy minél pontosabban alkalmazták a betegek a mindennapjaikban Ornish tanácsait, annál aktívabban lépett fel a vérük a rákos sejtekkel szemben! Vagyis a rákkal kapcsolatos túlélési statisztikák nem tesznek különbséget azok között, akik pusztán passzívan elfogadják az orvosi ítéletet, és azok között, akik mozgósítják természetes védekezôrendszereiket. Ugyanahhoz az átlaghoz tartoznak azok, akik nem szoknak le a dohányzásról, továbbra is érintkeznek egyéb rákkeltô anyagokkal, a tipikus nyugati étrendet követik amely, mint látni fogjuk, a rák melegágya, túlzott stresszel és érzelmeik hibás kezelésével támadják meg immunvédekezésüket, és testedzés híján elhagyják magukat. És azok is ehhez az átlaghoz tartoznak, akik sokkal tovább élnek. Méghozzá valószínûleg azért élhetnek tovább, mert a hagyományos kezelések mellett valamiképpen természetes védekezôrendszerüket is életre hívják. Harmóniát találtak a következô egyszerû négyesben: a rákkeltô anyagok eltávolítása a szervezetbôl (méregtelenítés),

8 30 A RÁK ELLEN rákellenes diéta, megfelelô fizikai aktivitás és az érzelmi béke keresése. A természetes módszer önmagában nem gyógyít ki a rákból. De a sorsszerûségben sem szabad hinnünk. Stephen Jay Gouldhoz hasonlóan mi is értelmezhetjük a statisztikákat, és igyekezhetünk a görbe jobb oldali hosszú farkánál elhelyezkedni. E cél eléréséhez az a legjobb módszer, ha megtanuljuk használni testünk erôforrásait, hogy tartalmasabb és hosszabb életet élhessünk. Nem mindenki követi tudatos döntés folyományaként ezt az utat. Elôfordul, hogy a betegség mutatja meg a helyes irányt. A kínai nyelv a veszély és a lehetôség karakterének kombinációjával fejezi ki írásban a válság szót. A rák oly mértékben fenyegetô, hogy elvakít; teremtô erejét már nehezen ismerjük fel. Betegségemnek köszönhetôen sok szempontból jobbra fordult az életem, és ezt nem is képzeltem volna, amikor még azt hittem, a halálos ítéletemet mondták ki. Nem sokkal a diagnózis megszületése után kezdôdött

9 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 167 Az emberek nem akarnak megváltozni Valóban készek vagyunk segíteni magunkon? Egyszer elôadást tartottam egy konferencián a nyugati étkezési szokások második világháború óta tapasztalható romlásáról, és beszélgettem egy orvoskollégámmal. Hangsúlyoztam, hogy sürgôsen változtatnunk kell a szokásainkon. Talán igazad van, David, de az emberek nem akarnak megváltozni felelte. Hiába beszélsz nekik. Azt szeretik, ha lenyelhetnek egy pirulát, és többet nem kell semmivel foglalkozniuk. Nem tudom, igaza van-e. Annyit tudok, hogy nálam nem ez a helyzet. Szeretném hinni, hogy nem vagyok egyedül az álláspontommal. Az biztos, hogy az intézmények nehezen változnak. Amikor befejezôdött az egyetem onkológiai központjában a legutóbbi szûrôvizsgálatom, bementem az épület bejárata melletti, hangulatos üvegtetô alatt álló büfébe. Nyolcféle teából választhattam: volt ott Darjeeling, Earl Grey, kamilla- és többféle gyümölcsízû gyógytea. Egy kórházi büféhez képest ez hatalmas választéknak számít, de zöld teával nem szolgálhattak. FÜGGELÉK A 8. FEJEZETHEZ: A RÁK ELLEN HATÓ ÉTELEK A MINDENNAPI ÉLETBEN Változtassunk az étrenden A rák ellen ható étrend elsôsorban zöldségekbôl (és fôzelékekbôl), kiegészítôként pedig olíva- (illetve repce- vagy lenmag-) olajból vagy biovajból, fokhagymából, fûszernövényekbôl és fûszerekbôl áll. Hús és tojás is fogyasztható, de nem ezek jelentik az elsôdleges összetevôt. Elsôsorban az íz kedvéért fogyasszuk csak ôket. * Ez az átlagos nyugati étrend szöges ellentéte (Nyugaton a jókora szelet hús dominál, köretként egy kevés zöldséggel). * A World Cancer Research Fund (Rákkutatási Világalap) 2007-es jelentése legfeljebb heti 500 g vörös húst javasol. 66

10 168 A RÁK ELLEN 16. ábra Az ajánlott élelmiszerek listája ZÖLD TEA Polifenolokban, így a daganat növekedéséhez és áttétek kialakulásához szükséges véredényképzôdést csökkentô katekinekben (különösen epigallokatekin-3-gallátban, EGCG-ben) gazdag. Egyben hatásos antioxidáns és méregtelenítô (aktiválja a máj azon enzimjeit, amelyek kiürítik a szervezetbôl a méreganyagokat), ezenkívül elôsegíti a sejtek öngyilkosságát (apoptózis). A laboratóriumban felerôsíti a sugárterápia rákos sejtekre gyakorolt hatását. Jó tudni, hogy a fekete tea erjesztéssel készül, ami elpusztítja a polifenolok nagy részét. Az oolong teát is erjesztik, de az erjesztési folyamata valahol a zöld tea és a fekete tea között helyez-

11 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 169 kedik el. A koffeinmentes zöld teában ugyanannyi polifenol van, mint a koffeinesben. A japán zöld tea (Sencha, Gyokuro, Matcha stb.) még több EGCG-t tartalmaz, mint a kínai zöld tea. A zöld teából csak akkor ázik ki a katekin, ha 5 8 percig (lehetôség szerint 10 percig) áztatják. Felhasználási javaslat: Áztassunk 2 gramm zöld teát 10 percig a teáskannában, és egy órán belül igyuk meg. Napi hat csészével fogyasszunk belôle. Ne tegyük el késôbbre, mert egy-két óra alatt eltûnnek belôle az értékes polifenolok. Jó tudni: Egyesek érzékenyek a zöld teában található koffeinre, és ha délután 4 óra után isszák, nem tudnak aludni. Ôk fogyaszszanak koffeinmentes zöld teát. KURKUMA ÉS CURRY A kurkuma (a sárga curry sárgaságát adó alkotórész) a ma ismert leghatásosabb természetes gyulladásgátló. Serkenti a rákos sejtek apoptózisát, és gátolja az angiogenezist. A laboratóriumban felerôsíti a kemoterápia hatását, és csökkenti a daganatok növekedését. Jó tudni: A test akkor szívja fel a kurkumát, ha fekete borssal (nem másféle borssal) keverjük össze. Ideális esetben olajban (lehetôleg olíva-, repce- vagy lenmagolajban) is fel kell oldani. Az üzletben vásárolt currykeverék csak 20% kurkumát tartalmaz. Jobban tesszük tehát, ha inkább tiszta kurkumát vásárolunk. Felhasználási javaslat: Keverjünk össze 1 /4 teáskanál kurkumaport, 1 /2 teáskanál olívaolajat és egy nagyobb csipet fekete borsot. Ízesítsük vele a zöldségeket, a leveseket és a salátaönteteket. Néhány csepp agávésziruppal megszüntethetjük az enyhén kesernyés ízt. GYÖMBÉR A gyömbérgyökér is erôs gyulladásgátló és antioxidáns (hatásosabb, mint például az E-vitamin). A rákos sejtek ellen lép fel, ezenkívül az új véredények képzôdését is visszafogja. A gyömbér-

12 170 A RÁK ELLEN fôzet a kemoterápia és a sugárterápia következtében fellépô émelygést is enyhíti Felhasználási javaslat: A wokban vagy serpenyôben párolódó zöldségkeverékhez adjunk reszelt gyömbért. Vagy pácoljunk gyümölcsöket zöldcitrom- (más néven lime-) lében és reszelt gyömbérben (aki édesebben szereti, adhat hozzá egy kis agávészirupot). Fôzetként: egy kis darab gyömbért vágjunk darabokra, és percig áztassuk forrásban lévô vízben. Hidegen és melegen is fogyasztható. KERESZTES VIRÁGZATÚ ZÖLDSÉGEK A káposztafélék (fejes és vörös káposzta, kelbimbó, kínai kel, bordás és leveles kel, brokkoli, karfiol, karalábé stb.) szulforafant és indo-3-karbinolt (I3C-t) tartalmaznak: ezek a molekulák hatásosan lépnek fel a rákkal szemben. A szulforafan és az I3C képes egyes rákkeltô anyagok méregtelenítésére. Megakadályozzák, hogy a rákot megelôzô állapotban lévô sejtek rosszindulatú daganattá fejlôdjenek. Serkentik a rákos sejtek öngyilkosságát, és gátolják az angiogenezist Jó tudni: A káposztát és a brokkolit ne fôzzük forrásban lévô vízben. A forrástól elpusztulhat a szulforafan és az I3C. Felhasználási javaslat: Lefedve, rövid ideig pároljuk, vagy egy kis olívaolajjal hirtelen süssük ki wokban. FOKHAGYMA, HAGYMA, PÓRÉHAGYMA, MOGYORÓHAGYMA, METÉLÔHAGYMA (SNIDLING) A fokhagyma az egyik legôsibb gyógynövény (i. e bôl származó sumer kôtáblákon is találtak már fokhagymás receptet). Louis Pasteur 1858-ban figyelt fel antibakteriális tulajdonságaira. Az elsô világháborúban, majd az orosz katonák a második világháborúban sebkötözéskor használták a fertôzések megelôzése érdekében. Amikor nem állt rendelkezésre elég antibiotikum, olyan nagy mennyiségben használták, hogy ráragadt az orosz penicillin gúnynév.

13 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 171 A hagymafélék (Alliaceae) családjának kénes összetevôi csökkentik a túlsütött húsban és a dohányfogyasztáskor keletkezô nitrozaminok és n-nitrozo-vegyületek rákkeltô hatását. A vastagbél-, a mell-, a tüdô-, a prosztatarák és a leukémia esetében serkentik az apoptózist (sejthalált). Epidemiológiai vizsgálatok szerint a sok fokhagymát fogyasztók vese- és prosztatarákja visszahúzódik. 72 Ezenkívül a család valamennyi tagja hozzájárul a vércukorszint szabályozásához, ami csökkenti az inzulin- és IGF-kiválasztást, vagyis a rákos sejtek növekedését. Jó tudni: Ha a fokhagymagerezdet kinyomjuk, felszabadulnak a fokhagyma aktív molekulái, és ha feloldjuk egy kis olajban, könnyebben felszívódnak. Felhasználási javaslat: A feldarabolt fokhagymát és hagymát egy kis olívaolajon megpiríthatjuk, párolt vagy sült zöldségeket, curryt vagy kurkumát adhatunk hozzá. Nyersen is fogyaszthatjuk, salátába keverve vagy többmagvas kenyérbôl és biovajjal (vagy olívaolajjal) készült szendvicsen. KAROTENOIDOKBAN GAZDAG ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK Idetartozik a sárgarépa, a jamgyökér, a batáta (édesburgonya), a sütôtök, az úritök, a hokkaido tök * egyes változatai, a paradicsom, a datolya- vagy kakiszilva, a sárgabarack, a cékla és valamennyi élénk színû, narancssárga, piros, sárga, zöld gyümölcs és zöldség. A-vitamint és likopént tartalmaznak, amelyek bizonyítottan képesek különféle rákos sejtek, köztük különösen agreszszív fajták (például az agyban képzôdô glióma) növekedésének megakadályozására. A lutein, a likopén, a fitoén és a cantaxantin serkenti az immunsejtek növekedését, és alkalmasabbá teszi ôket a daganatos sejtek megtámadására. Agresszívabbá teszik az NK-sejteket. * Gesztenyetök néven néha már Magyarországon is kapható. A szerkesztô

14 172 A RÁK ELLEN Egy vizsgálat során hat éven át figyelték a mellrákos betegeket, és kiderült, hogy aki karotenoidokban gazdag ételeket fogyaszt, tovább él, mint azok, akik nem fogyasztanak elég ilyen élelmiszert. 73 PARADICSOM ÉS PARADICSOMSZÓSZ Ha a prosztatarákban szenvedô férfiak legalább heti két étkezés mellé paradicsomszószt fogyasztanak, a paradicsomban lévô likopénnek köszönhetôen bizonyítottan tovább élnek. 74 Jó tudni: A paradicsomban lévô likopén csak a fôzés során szabadul fel. Az olívaolaj gyorsítja a felszívódását. Felhasználási javaslat: Használjunk olívaolajat tartalmazó, hozzáadott cukor nélkül készült dobozos paradicsomszószt. Otthon is elkészíthetjük: kis lángon, egy kevés olívaolajjal serpenyôben fôzzük meg a paradicsomot. Adjunk hozzá hagymát, fokhagymát, tofut vagy omega-3 zsírsavakban gazdag tojást, római köményt, kurkumát, borsot stb. SZÓJA A szója izoflavonjai (például a genisztein, a daidzein és a glicitein) megakadályozzák, hogy a nemi hormonok (mint az ösztrogén és a tesztoszteron) serkentsék a rákos sejteket. Az angiogenezist is gátolják. A kamaszkoruk óta szóját fogyasztó ázsiai nôk körében sokkal ritkábban fordul elô mellrák. Ha mégis kialakul a betegség, a daganat általában kevésbé agresszív, és nagyobb a túlélési arány. Jó tudni: A tabletta formájában árusított izoflavonos étrendkiegészítôket összefüggésbe hozták a mellrák egyes típusainak súlyosbodásával, az ételben fogyasztott szóját azonban nem. További jó tanács: A szóját ma a világ számos pontján génkezelt magokból termesztik. Nem tudjuk, hogy e génkezelt növények hogyan hatnak a rák növekedésére. Ebben a bizonytalan helyzetben tanácsos nem génkezelt bioszóját vásárolni.

15 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 173 A SZÓJA ÉS A TAXOL EGYÜTTES HATÁSA Úgy tûnik, a szójában lévô genisztein megzavarhatja a Taxolt. Amíg az embereken végzett vizsgálatokból bizonyosságot nem szerzünk, a Taxollal kísért kemoterápia alatt inkább ne fogyaszszunk szójaalapú élelmiszereket. (A kezelés elôtt néhány nappal függesszük fel a szójafogyasztást, és csak néhány nappal a kezelést követôen kezdjük újra.) Felhasználási javaslat: A hagyományos tejtermékek helyett reggelizzünk szójatejet vagy szójajoghurtot. A szójababot és a mungóbabot a feles borsóhoz hasonlóan megfôzhetjük, vagy csíra formájában fogyaszthatjuk. Együnk tofut, tempeh-t és misót is. A tofu nyersen, fôve és sülve is fogyasztható; átveszi a többi összetevô hagyma, fokhagyma, curry stb. és a wokban vagy serpenyôben vele együtt készülô szószainak ízét. Levesekhez is adhatjuk. A húsok helyettesítésére alkalmas teljes fehérjék kitûnô forrása. GOMBÁK A shiitake, a maitake (bokrostapló), az enoki (téli fülôke), a portobello (óriás/nagy barnakalapos csiperke), a cremini (a portobello kisebb változata), a laskagomba, az ördögszekér laskagomba és a lepketapló poliszacharidokat és lentiniánt tartalmaznak, amelyek serkentik az immunsejtek szaporodását és aktivitását. Ezeket a gombákat gyakran használják Japánban a kemoterápia kiegészítéseként, az immunrendszer támogatása érdekében (valószínûleg a maitake és a lepketapló hatnak legerôsebben az immunrendszerre). Felhasználási javaslat: Levesben, zöldség- vagy csirkeerôlevesekben, grillezve vagy más zöldségekkel együtt wokban sütve. FÛSZERNÖVÉNYEK ÉS FÛSZEREK A fôzéshez használt fûszernövények, például a rozmaring, a kakukkfû, az oregánó (szurokfû), a bazsalikom és a menta azért

16 174 A RÁK ELLEN olyan illatosak, mert gazdagok a terpéncsaládhoz tartozó illóolajokban. Serkentik a rákos sejtek apoptózisát, és gátolják a rákos sejtek szomszédos szövetek elfoglalásához szükséges enzimjeinek termelôdését, így lassítják terjeszkedésüket. A rozmaringban lévô karnoszol hatásos antioxidáns és gyulladáscsökkentô. Bizonyítottan erôsíti a kemoterápia egyes válfajainak hatását. A petrezselyemben és a zellerben található apigenin nevû gyulladáscsökkentô anyag serkenti az apoptózist, és a Glivechez hasonló mechanizmussal gátolja az angiogenezist. ALGA Az alga vagy tengeri moszat Ázsiában elôszeretettel fogyasztott változatai olyan molekulákat tartalmaznak, amelyek lassítják a rák növekedését, különösen a mell-, a prosztata-, a bôr- és a vastagbélrák esetében. A barna alga antiösztrogén hatása meghosszabbítja a menstruációs ciklust. A kombu és wakame algában lévô fukoidan apoptózisra készteti a rákos sejteket, és serkenti az immunsejteket, így a természetes ölôsejteket is Abarnaalgák a fukoxantin nevû összetevônek köszönhetik színüket. A fukoxantin a karotenoidok közé tartozik (a paradicsomban lévô likopén is e család tagja), de még a likopénnél is hatásosabban gátolja a prosztatarák sejtjeinek növekedését. A legismertebb ehetô algák a nori, a kombu, a wakame, az arame és a dulse. * A nori azon rendkívül ritka zöldségfajok közé tartozik, amelyek hosszú láncokban tartalmaznak omega-3 zsírsavakat márpedig ezek hatnak legerôteljesebben a gyulladás ellen, és nélkülözhetetlenek a neuronok megfelelô mûködéséhez. * Az algákról bôvebben lásd a weboldalt A szerkesztô.

17 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 175 Mindennapi felhasználása: az algát adhatjuk levesekhez és salátákhoz vagy hüvelyesekhez, például babhoz és lencséhez (a kombu különösen nevezetes arról, hogy lerövidíti a fôzelékek fôzési idejét, és könnyebben emészthetôvé teszi ôket). OMEGA-3 ZSÍRSAVAK A zsíros halakban (vagy a jó minôségû, tisztított halolajjal készült táplálkozáskiegészítôkben) található hosszú omega-3 láncok csökkentik a gyulladást. Sejtkultúrákban egy sor daganat (tüdô-, mell-, vastagbél-, prosztata-, vese- stb.) sejtjeinek növekedését gátolják. Lassítják a daganatok áttéteinek kialakulását is. Embereken végzett vizsgálatok sora bizonyítja, hogy aki legalább hetente kétszer eszik halat, kisebb valószínûséggel betegszik meg bizonyos ráktípusokban , * Jó tudni: Minél nagyobb a hal (például a tonhal, de különösen a macskacápa és a kardhal), annál magasabban helyezkedik el a táplálékláncban, és annál több benne az óceán mélyét szennyezô higany, PCB és dioxin. Ha zsíros halat akarunk fogyasztani, válaszszunk kisebb halakat, például szardellát, kisebb makrélát és szardíniát (a dobozos szardínia is megfelel, ha nem omega-6 zsírsavakban gazdag napraforgóolajban, hanem olívaolajban tartósították). A lazacból is hozzájuthatunk az omega-3 zsírsavakhoz, és a szenynyezettségi szintje is elfogadható. A fagyasztott halban a tárolás során fokozatosan csökken az omega-3 zsírsavak mennyisége. A lenmag rövid láncú, növényi omega-3 zsírsavakban és lignanban gazdag. Ezek a fitoösztrogének csillapítják a hormonok * Két fontos, 2006-ban publikált cikk kétségbe vonta, hogy a megnövekedett halfogyasztás csökkenti a rák kockázatát Ezeket az elemzéseket azonban vitatják. Többek között azért, mert nem vettek figyelembe néhány nemrégiben végzett, kiterjedt vizsgálatot, például a 475 ezer résztvevôvel lefolytatott európai EPIC-vizsgálatot, amely határozottan megerôsítette, hogy a gyakoribb halfogyasztás védelmet nyújt a betegséggel szemben. 87

18 176 A RÁK ELLEN ráknövekedést serkentô káros hatását. A Duke Egyetemen nemrégiben végzett vizsgálat alapján napi 30 g ôrölt lenmag 30 40%- kal lassítja a már kialakult prosztatadaganat növekedését. Felhasználási javaslat: Kávédarálóban daráljuk le a lenmagot, és keverjük össze biotejjel vagy szójatejjel (illetve bio- vagy szójajoghurttal). Ezt a port a reggeli gabonapehelyhez is adhatjuk. Vagy keverjük gyümölcssalátába, hogy az diós ízt kapjon. Az ôrölt lenmagot helyettesíthetjük az egyszerûbben használható lenmagolajjal is (bár abban kevesebb a lignan). Az oxidáció (és az avas szag) elkerülése érdekében mindenképpen tartsuk az olajat hûtôben, fényálló üvegben. Lehetôleg ne tároljuk három hónapnál tovább. SZELÉNBEN GAZDAG ÉLELMISZEREK A szelén a talaj oligoeleme *. A biotermesztésû zöldség és gabona is nagy mennyiségû szelént tartalmaz. (Az intenzív megmûvelés elpusztítja a föld szeléntartalmát, ezért az Európában termesztett zöldségben és gabonában kevés a szelén. 88 )Ezazásványahalban, a kagylófélékben, a szárnyasaprólékban és a belsôségekben is fellelhetô. A szelén serkenti az immunsejteket, és különösen az NK-sejteket (egy vizsgálat szerint akár 81%-kal is 89 ). A test antioxidáns mechanizmusait is felerôsíti. D-VITAMIN Amikor a bôrsejteket közvetlen napfény éri, D-vitamint termelnek. Az Egyenlítôtôl távolabb élôk bôrében kevesebb, sokszor elégtelen mennyiségû D-vitamin képzôdik. Az északi szélességi fokokon élô gyermekeknek ezért javasoltak napi egy kanál tôkehalmájolajat ** * Más néven nyomelem vagy mikroelem. Elnevezése arra utal, hogy a szervezetünkben rendkívül kis mennyiségben fordul elô, jelenléte mégis fontos, mert egészségünk és a betegségre való hajlamunk függ tôle. A tíz nyomelem, amely rendkívül csekély mennyiségben, nyomokban az életünkhöz nélkülözhetetlen, a következô: arzén, bór, fluor, jód, kobalt, réz, mangán, szelén, szilícium és cink. A szaklektor ** Magyarországon csukamájolaj néven vált közismertté. A szaklektor

19 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 177 az angolkór megelôzése érdekében. Nemrégiben derült ki a Creighton Egyetem 2007-ben közzétett vizsgálatából, hogy a nagy mennyiségû D-vitamin jelentôsen csökkenti egyes ráktípusok kockázatát (a 25 hydroxvitam D napi 1000 IU-s adagja több mint 75%-kal). 90 A Kanadai Rákkutató Szövetség az ôszi és téli hónapokban napi 1000 IU D-vitamin szedését javasolja a kanadaiaknak (Kanada korlátozott mértékben jut napfényhez), és egész évben tanácsolja a D-vitamint a 65 év felettieknek és azoknak, akik életmódjukból következôen vagy vallási okokból keveset tartózkodnak anapon. 91 Ha déltájban húsz percet töltünk a napon, testünk egész felülete IU D-vitamint kap (ugyanakkor ne feledkezzünk el arról sem, hogy a túlzásba vitt napozás bôrrákot okozhat). A következô élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb D-vitamint: tôkehalmájolaj (1460 IU egy evôkanálban), lazac (360 IU 100 g- ban), makréla (345 IU 100 g-ban), szardínia (270 IU 100 g-ban) és angolna (200 IU 100 g-ban). Egy pohárnyi D-vitaminnal dúsított tejben csak 98 IU, egy tojásban 25 IU, 100 g borjúmájban 20 IU van. PROBIOTIKUMOK A belekben általában barátságos baktériumok is élnek, amelyek segítik az emésztést és megkönnyítik a rendszeres bélmozgást. Az immunrendszer stabilizálásában is fontos szerepet játszanak. A leggyakoribb ilyen baktériumok a lactobacillus acidophilus és a lactobacillus bifidus. Bizonyított tény, hogy e probiotikumok gátolják a vastagbélrákos sejtek növekedését. Mivel megkönnyítik a bélmozgást, csökken a vastagbélrák kockázata, ugyanis a belek rövidebb ideig érintkeznek az élelmiszerekben lévô rákkeltô anyagokkal. Vagyis a probiotikumok a méregtelenítésben is szerepet játszanak. 92

20 178 A RÁK ELLEN A biojoghurtban és -kefirben nagy mennyiségû probiotikum található. A szójajoghurtot általában probiotikummal is dúsítják. Ezek az értékes baktériumok a savanyú káposztában és a koreai nemzeti ételnek számító kimcsiben, a fûszeres-csípôs savanyított kínai kelben is fellelhetôk. Végül egyes élelmiszerek prebiotikumok, vagyis a probiotikus baktériumok növekedését serkentô fruktózok polimerjeit tartalmazzák. Ilyen a fokhagyma, a hagyma, a paradicsom, a spárga, a banán és a búza. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK Az eper, a málna, a kék áfonya, a szeder és a vörös áfonya ellagicsavat és nagy mennyiségû polifenolt tartalmaz. Serkentik azokat a mechanizmusokat, amelyek megsemmisítik a rákkeltô anyagokat és gátolják az angiogenezist. Az antocianidinek és a proantocianidinek a rákos sejtek apoptózisát is gyorsítják. Felhasználási javaslat: Reggelire keverjünk gyümölcsöt a szójatejbe és a többmagvas gabonapehelybe, amely a megszokott reggeli gabonapelyhekkel, például a Corn Flakesszel szemben nem emeli meg a vér cukor-, inzulin- és IGF-szintjét. Ezeknél a gyümölcsöknél a fagyasztás sem árt a rák ellen ható molekuláknak, ezért télen friss gyümölcs helyett fagyasztottat is ehetünk. CITRUSFÉLÉK A narancsban, a mandarinban, a citromban és a grépfrútban gyulladásgátló flavonoidok találhatók. Elôsegítik, hogy a máj méregtelenítse a rákkeltô anyagokat. Azt is bebizonyították, hogy a mandarin héjában lévô flavonidok a tengeritin és a nobiletin behatolnak a rosszindulatú agydaganat sejtjeibe, apoptózisra késztetik ôket, és megakadályozzák, hogy nagy számban továbbterjedjenek a szomszédos szövetekben. (Ha a héjat is elfogyasztjuk, biomandarint vásároljunk.) 93 94

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN VÉDŐNŐ XXI. évfolyam 1. szám melléklete Szerző: Helik Gabriella Szerkesztő: Csordás Ágnes EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN GYERMEKKORBAN MEGELŐZHETŐ FELNŐTTKORI MEGBETEGEDÉSEK Impresszum A kiadvány a

Részletesebben

A fiatalság forrása bennünk van. Éljen egészségesen! Egy csepp figyelem Interjú Erős Antóniával ANTI-AGING. grillezzünk? eddzünk a vízben?

A fiatalság forrása bennünk van. Éljen egészségesen! Egy csepp figyelem Interjú Erős Antóniával ANTI-AGING. grillezzünk? eddzünk a vízben? 2009. május Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! Hogyan grillezzünk? eddzünk a vízben? test-őr Éljen könnyebben! terítéken A joghurt és a kefir Egy csepp figyelem Interjú Erős Antóniával ANTI-AGING

Részletesebben

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft.

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft. Döntő bizonyíték... DÖNTŐ BIZONYÍTÉK áll rendelkezésünkre, hogy eredményesen vegyük fel a küzdelmet a betegségekkel, és elérjük a lehető legjobb egészséget a helyes táplálkozás és életmód segítségével

Részletesebben

Shigeru Tanaka MANJU. Az effektív mikroorganizmusok (EM) antioxidánsainak gyógyító erejéről

Shigeru Tanaka MANJU. Az effektív mikroorganizmusok (EM) antioxidánsainak gyógyító erejéről Shigeru Tanaka MANJU Az effektív mikroorganizmusok (EM) antioxidánsainak gyógyító erejéről 1 A könyvben ismertetett tanulmányokat és ismereteket a szerző legjobb tudása és lelkiismerete szerint adta közre.

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK

ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK Lajos Atya és Szabó György (a füvesember) tanácsaiból és egyéb hasznosságok HADD TERJEDJEN A JÓ, - VETNI KELL, BÁRKI IS ARAT. Minden rét és mező, valamennyi hegyoldal és lankás mind

Részletesebben

Vigyázz az Egészségedre

Vigyázz az Egészségedre Őrizd meg életed legnagyobb kincsét, az egészséget Egy rövid tanulmány különböző forrásokból Dr. Pusztai Árpád világszerte ismert biokémikus, akinek már a neve hallatán is valósággal kileli a hideg a géntechnológiában

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Gyógyhír VII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus magazin z SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Hôguta Nyári veszélyek Tegyünk a parlagfû ellen! Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában A szerző és a kiadó nagy gondot fordított a könyvben foglaltak pontosságára, de mégsem tudjuk vállalni

Részletesebben

Merre tovább, Energy? Ott voltunk a konferencián. Karácsonyi receptek 2012/12 2013/1. Beszélgetés Marosi Zoltánnal. Ismertetjük a szakmai előadásokat

Merre tovább, Energy? Ott voltunk a konferencián. Karácsonyi receptek 2012/12 2013/1. Beszélgetés Marosi Zoltánnal. Ismertetjük a szakmai előadásokat 2012/12 2013/1 www.energy.sk Merre tovább, Energy? Beszélgetés Marosi Zoltánnal Ott voltunk a konferencián Ismertetjük a szakmai előadásokat Karácsonyi receptek Mindenki másképp csinálja... 2012. december-2013.

Részletesebben

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok Dr. Prokisch József Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok 2010 Sorozatszerkesztő: Dr. Prokisch József egyetemi docens Debreceni Egyetem, Bio- és Környezetenergetikai Tanszék NanoFood laboratórium

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír I. évfolyam 5. szám 2006. május Kebelbarát melltartók Medicina kertben, cserépben Diéta vesebetegeknek Munka mindhalálig? magazin Figyelem élethosszig a cukorbetegség A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóiparai és Idegenforgalmi Kar. A vegán konyha hatása a magyar vendéglátásban

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóiparai és Idegenforgalmi Kar. A vegán konyha hatása a magyar vendéglátásban Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóiparai és Idegenforgalmi Kar A vegán konyha hatása a magyar vendéglátásban Konzulens: Balog-Siposné Szőcze Anikó Szakoktató Készítette: Vidi Sándor

Részletesebben

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek IV. évfolyam 12. szám 2009. december magazin egy csepp figyelem Interjú erôs Antóniával influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

A KÍNA TANULMÁNY. T. Colin Campbell, Ph. D. és Thomas M. Campbell II.

A KÍNA TANULMÁNY. T. Colin Campbell, Ph. D. és Thomas M. Campbell II. A KÍNA TANULMÁNY A valaha elvégzett legátfogóbb táplálkozástudományi vizsgálat eredményei és annak megdöbbentő következtetései a táplálkozással, fogyókúrával és a hosszú távú egészséggel kapcsolatban T.

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 1. szám 2012.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 1. szám 2012. III. évf. 1. szám 2012. február RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Kergessük el a rákot Illyés András Tünetmentes állapot tüdőrákban

Részletesebben

MI VAN A TÁNYÉRON? Egészséges táplálkozást támogató programfüzet

MI VAN A TÁNYÉRON? Egészséges táplálkozást támogató programfüzet MI VAN A TÁNYÉRON? Egészséges táplálkozást támogató programfüzet 1 Az első tanári órához Kedves Pedagógusok! Az egészséges táplálkozás biztosítása nagyon fontos a gyermekek számára, hiszen szervezetük

Részletesebben

magazin A böjt csodája A limfóma világnapok háziasszonya Interjú Csákvári-Sarnyai Eszterrel Napozás elôtt bôrvizit Mellékletünk: tavaszi könyvajánló

magazin A böjt csodája A limfóma világnapok háziasszonya Interjú Csákvári-Sarnyai Eszterrel Napozás elôtt bôrvizit Mellékletünk: tavaszi könyvajánló v. évfolyam 4. szám 2010. április magazin böjt csodája limfóma világnapok háziasszonya Interjú Csákvári-Sarnyai Eszterrel Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk önnek: Napozás elôtt bôrvizit Mellékletünk:

Részletesebben

AZ AMERIKAI TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZÖVETSÉG ÉS A KANADAI DIÉTASPECIALISTÁK ÁLLÁSFOGLALÁSA (nyersfordítás)

AZ AMERIKAI TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZÖVETSÉG ÉS A KANADAI DIÉTASPECIALISTÁK ÁLLÁSFOGLALÁSA (nyersfordítás) AZ AMERIKAI TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZÖVETSÉG ÉS A KANADAI DIÉTASPECIALISTÁK ÁLLÁSFOGLALÁSA (nyersfordítás) American Dietetic Association and Dietitians of Canada Ez az Amerikai Táplálkozástudományi Szövetség

Részletesebben

egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról

egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 2 egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page

Részletesebben

magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Fogyókúra: egészséges választás Kullancsok és kórságok Tavaszi megújulás csírákkal

magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Fogyókúra: egészséges választás Kullancsok és kórságok Tavaszi megújulás csírákkal III. évfolyam 4. szám 2008. április magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Tavaszi megújulás csírákkal Kullancsok és kórságok Fogyókúra: egészséges választás Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

A halott orvosok nem hazudnak

A halott orvosok nem hazudnak Dr. Joel D. Wallach előadása: A halott orvosok nem hazudnak http://rejtelyekszigete.blogger.hu/2012/09/07/dr-joel-d-wallach-a-halott-orvosok-nem-hazudnak Dr. Joel D. Wallach Dr. Wallach egy igen népszerű

Részletesebben

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl)

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl) VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E (fordítás angol nyelvrıl) Kiadta a Worldwithoutcancer Organisation UK. ( A Világ Rák Nélkül alapítvány, Egyesült Királyság ) Kérdéseivel forduljon a kiadóhoz

Részletesebben

Dr. Joel D. Wallach előadása Dr. Wallach egy igen népszerű orvos Amerikában, akit 1991-ben Nobel-díjra jelöltek. (Egy moszkvai előadás szövege lett

Dr. Joel D. Wallach előadása Dr. Wallach egy igen népszerű orvos Amerikában, akit 1991-ben Nobel-díjra jelöltek. (Egy moszkvai előadás szövege lett Dr. Joel D. Wallach előadása Dr. Wallach egy igen népszerű orvos Amerikában, akit 1991-ben Nobel-díjra jelöltek. (Egy moszkvai előadás szövege lett felvéve, a fordító megőrizte az előadó sajátos szóhasználatát.)

Részletesebben

Varga Gábor RÁK, DIABÉTESZ ÉS MÁS BETEGSÉGEK APIGENIN- ÉS GYÓGYGOMBAKIVONATOK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

Varga Gábor RÁK, DIABÉTESZ ÉS MÁS BETEGSÉGEK APIGENIN- ÉS GYÓGYGOMBAKIVONATOK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN Varga Gábor RÁK, DIABÉTESZ ÉS MÁS BETEGSÉGEK APIGENIN- ÉS GYÓGYGOMBAKIVONATOK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN Varga Gábor RÁK, DIABÉTESZ ÉS MÁS BETEGSÉGEK APIGENIN- ÉS GYÓGYGOMBAKIVONATOK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

A klimaxszal járó lelki problémák

A klimaxszal járó lelki problémák 2010/10 www.energyklub.hu Egész napos továbbképzés négy kiváló előadóval Daróczi Zoltán tanácsadónk reflektorfényben A klimaxszal járó lelki problémák Dr. Vojtěch Togner cikke 2010. október e havi AJÁNLATUNK

Részletesebben