Vonjuk ki magunkat a statisztikák alól!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vonjuk ki magunkat a statisztikák alól!"

Átírás

1 2. FEJEZET Vonjuk ki magunkat a statisztikák alól! Stephen Jay Gould a zoológia professzora, az evolúció elméletének szakértôje volt a Harvard Egyetemen. Nemzedéke egyik legnagyobb hatású tudósának tartották, sokan második Darwinnak nevezték, mert Charles Darwinnál is részletesebben számolt be a fajok evolúciójáról ben, negyvenéves korában megtudta, hogy hasi mezoteliómája van ezt a ritka és súlyos rákot az azbesztnek tulajdonítják. A mûtét után kérdéssel fordult a kezelôorvosához: Milyen cikkeket érdemes elolvasnom a mezoteliómáról? Az onkológus egészen addig rendkívül ôszintén beszélt Goulddal, de most így válaszolt: Ezzel a témával kapcsolatban nem sok említésre méltót talál az orvosi szakirodalomban. Ám egy Gould-kaliberû tudóst semmi nem tarthat vissza attól, hogy tájékozódjon egy ôt érintô témakörben; az ô szavaival élve ez olyan lenne, mintha szüzességet javasolnánk a homo sapiensnek, a világ legérzékibb fôemlôsének. A kórházból egyenesen az orvostudományi tanszék könyvtárába sietett, és belevetette magát a legfrissebb orvosi szaklapokba. Egy órával késôbb halálra váltan értette meg, hogy miért adott a kezelôorvos ilyen kitérô választ. A tudományos vizsgálatok kétséget sem hagytak afelôl, hogy a mezotelióma gyógyíthatatlan, a betegek átlagosan nyolc hónapig élnek a diagnózist követôen. Gould pánikba esett, mint a ragadozó karmai közé került állat.

2 24 A RÁK ELLEN Fizikailag és szellemileg lefagyott, vagy tizenöt perc is eltelt, mire magához tért. Végül felülkerekedett tudósi énje, és kirángatta a kétségbeesésbôl. Hiszen természeti jelenségek tanulmányozásával és számszerûsítésével töltötte az életét. Ebbôl azt a tanulságot biztosan levonhatta, hogy a természetben nem létezik olyan aranyszabály, amely mindenre érvényes. A természet lényege a változatosság. A természetben az átlagos fogalma absztrakció, törvény, amelyet az emberi elme igyekszik ráerôltetni az egyedi esetek sokféleségére. A minden más egyedtôl különbözô Gould mint egyed számára az volt a kérdés, hogy ô az átlagot körülvevô változatok mely tartományában helyezkedik el. Úgy okoskodott, hogy ha a betegek átlagosan nyolc hónapig maradnak életben, akkor a mezoteliómában szenvedôk fele nyolc hónapnál rövidebb ideig él. A betegek másik fele azonban nyolc hónapnál tovább. Most már csak az a kérdés, hogy ô melyik részhez tartozik. Fiatal, nem dohányzik, jó egészségnek örvend (leszámítva a rákot), a daganatát korai stádiumban diagnosztizálták, és a lehetô legjobb kezelésre számíthat. Megkönnyebbülten állapította meg, hogy okkal hiheti: az ígéretesebb csoportba tartozik. Eddig jó. Ekkor eszébe jutott egy sokkal fontosabb kérdés. Az egyes betegek túlélési idejét ábrázoló görbék az úgynevezett túlélési görbék egyformán aszimmetrikusak: az esetek fele mindenképpen a görbe bal oldalán helyezkedik el, 0 és 8 hónap között. A görbe másik, jobb oldali része azonban nyilvánvalóan meghaladja a 8 hónapot, és a görbének vagy ahogy a statisztikában nevezik, az eloszlásnak mindig hosszú farka van, amely meglehetôsen hosszú idôtartamnál érhet véget. Gould idegesen keresgélte a szaklapokban a mezotelióma teljes túlélési görbéjét. Amikor végre megtalálta, amit keresett, észrevette, hogy az eloszlás farka akár éveket is jelölhet. Vagyis hiába nyolc hónap az átlag, a farok végén néhány ember hosszú évekig élt ezzel a betegséggel.

3 V ONJUK KI MAGUNKAT A STATISZTIKÁK ALÓL! 25 Gould arra gondolt, miért ne tartozhatna ô maga is a hosszú farok végén jelzettekhez, és megkönnyebbülten sóhajtott. 8 hónapnál hosszabb ideig élôk 1. ábra. A mezotelióma Gould által látott túlélési görbéje A kutakodás eredménye újra életet öntött belé, és a benne munkálkodó biológus rájött egy harmadik, az elsô kettôhöz hasonlóan fontos dologra: az általa vizsgált túlélési görbe olyan betegekre vonatkozott, akiket tíz húsz évvel korábban kezeltek. Az akkor elérhetô kezelést kapták, a kor körülményeinek megfelelôen. Az onkológia területén két tényezô folyamatosan változik: a hagyományos kezelés, illetve az azzal kapcsolatos nézetek, hogy mit tehetünk mi magunk a kezelés hatásainak fokozásáért. Ha a körülmények változnak, a túlélési görbe is módosul. Az új kezeléssel és egy kis szerencsével ô talán egy magasabb átlagot és hosszabb farkat mutató új görbe része lesz, és a hosszú farok talán olyan messzire nyúlik el, hogy akár végelgyengülésben is meghalhat. * * Stephen Jay Gould The Median Isn t the Message (Nem az átlag a lényeg) címû izgalmas írásában foglalkozik a rákkal kapcsolatos statisztikákkal; az esszé a oldalon olvasható (http://www.cancerguide.org/median_ not_msg.html). Hálával tartozom Steve Dunn-nak és weboldalának, amiért a széles közvélemény számára is hozzáférhetôvé tette ezt az információt.

4 26 A RÁK ELLEN Stephen Jay Gould húsz évvel késôbb hunyt el egy másik betegségben. Elég ideje volt ahhoz, hogy megvalósítsa korának egyik legcsodálatraméltóbb tudományos pályafutását. Halála elôtt két évvel még tanúja lehetett fômûve, a The Structure of Evolutionary Theory (Az evolúcióelmélet szerkezete) kiadásának. Harmincszor annyi ideig élt, mint amennyit az onkológusok jósoltak neki. A nagy biológus szavaiból az a tanulság, hogy a statisztika csupán információ, nem halálos ítélet. Ha valaki rákos, és küzdeni akar a sorsa ellen, igyekezzen a görbe hosszú farkán elhelyezkedni. Senki nem tudja pontosan megjósolni a rák alakulását. David Spiegel, a Stanford Egyetem professzora harminc éve szervez lelki segélyt nyújtó csoportokat áttétes mellrákban szenvedô nôk számára. Amikor a Harvardon onkológusok elôtt tartott elôadást (ennek írott változata megjelent a The New England Journal of Medicine-ben), igyekezett megmagyarázni a tanácstalanságát: A rák zavarba ejtô betegség. Vannak olyan pácienseink, akiknél nyolc évvel ezelôtt diagnosztizáltak agyi áttétet (ez a mellrák gyakori, súlyos szövôdménye), mégis jól vannak. Hogy mi ennek az oka? Senki sem tudja. A kemoterápia egyik megoldatlan rejtélye, hogy néha nyomtalanul eltûnik a daganat, és szinte egyáltalán nincs hatással a beteg további életére. Továbbra is nehéz arra rátapintani, hogy mi a kapcsolat a szervezet ellenállása és a betegség elôrehaladása között. 1 Mindannyian hallottunk csodával határos gyógyulásokról, olyanokról, akiknek csak néhány hónapot jósoltak, mégis évekig, sôt évtizedekig éltek még. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek ritka esetek halljuk a figyelmeztetést. Vagy azzal érvelnek, hogy ezek a betegek talán nem is rákban szenvedtek, valószínûleg téves volt a diagnózis. A dolgok tisztázása érdekében a nyolcvanas években a rotterdami Erasmus Egyetem két kutatója szisztematikusan megvizsgálta azokat az eseteket, amikor a diagnózis megkérdôjelezhetetlennek bizonyult, mégis spontán javulásra került sor. Legnagyobb meglepetésükre Hollandia általuk vizsgált aprócska

5 V ONJUK KI MAGUNKAT A STATISZTIKÁK ALÓL! 27 régiójában 18 hónap alatt hét ilyen, megkérdôjelezhetetlen és megmagyarázhatatlan esetre bukkantak. 2 Nyilvánvaló, hogy sokkal több eset létezik, mint amennyirôl beszélnek. Vannak olyan programok, például a kaliforniai Commonweal Centerben, ahol a résztvevô betegek megpróbálnak a rák fölébe kerekedni, megtanulnak nagyobb harmóniában élni a testükkel és a múltjukkal, jóga és meditáció segítségével keresik a lelki békét, olyan ételeket fogyasztanak, amelyek támogatják a gyógyulást, és kerülik a rák terjedését elôsegítôket. A kórtörténetek alapján kétszer-háromszor annyi ideig élnek, mint az ugyanolyan rákban szenvedô, a betegség ugyanolyan stádiumában élô átlagos betegek. * Amikor a Pittsburghi Egyetemen dolgozó onkológus barátomnak meséltem ezekrôl a számokról, ellenkezett: Ezek nem hétköznapi betegek. Képzettebbek, motiváltabbak, és az egészségi állapotuk is jobb. Semmit nem bizonyít, hogy tovább élnek. Tévedett. Való igaz, ezek az eredmények nem illeszkednek a randomizált (véletlenszerûen kiválasztott) kettôs vakvizsgálatok ** hitelességébe, mégis azt jelzik, hogy néhány ember kilóg a statisztikából. Akik tájékozódnak a betegségükrôl, odafigyelnek a testükre és a lelkükre, és megkapják az egészségi állapotuk javításához szükséges kezelést, mozgósíthatják testük életfunkcióit a rák leküzdése érdekében. Dr. Dean Ornish, a San Franciscó-i Kalifornia Egyetem orvostudományi karának professzora, az integrált gyógyítás fontos úttörôje, azóta hivatalosabb bizonyítékkal szolgált ben tette közzé egy minden addigitól különbözô onkológiai vizsgálat eredményeit. 4 A szövettani vizsgálattal is megerôsített prosztata- * Ez nem tudományos vizsgálat eredménye, hanem a programban részt vevô betegek kórtörténetébôl derül ki. 3 ** Kettôs vak: sem a vizsgáló, sem a vizsgált nem tudja, hogy az összehasonlítandó módszer (illetve szer) melyikét végzi (illetve kapja). A szaklektor

6 28 A RÁK ELLEN rák korai szakaszában járó 93 beteg a kezelôorvosa felügyelete mellett úgy döntött, hogy nem veti alá magát a mûtétnek, hanem folyamatosan ellenôrzi a daganat alakulását. Ennek érdekében rendszeresen mérik a vérben a daganat által kiválasztott antigén, a PSA (prosztataspecifikus antigén) szintjét. Ha a PSA szintje emelkedik, akkor a rákos sejtek osztódnak, és a daganat növekszik. Mivel e 93 beteg a megfigyelési idôszakban minden hagyományos orvosi kezelést elutasított, remekül értékelhették rajtuk a természetes módszerek hatását. Sorshúzással két csoportra osztották ôket (hárman végül is nem vettek részt a vizsgálatban), hogy az elsô pillanattól kezdve szigorúan összehasonlíthatók legyenek. A kontrollcsoport felügyelet alatt maradt, náluk csak a PSA-szintet mérték rendszeresen. A másik csoport számára Dean Ornish mindenre kiterjedô fizikai és lelki egészségmegôrzô programot dolgozott ki. Ezek a férfiak egy éven keresztül vegetáriánus étrendet követtek étkezéskiegészítôkkel (antioxidáns E- és C-vitamin, szelénium, napi 1 gramm omega-3 zsírsav), testmozgást végeztek (heti hat napon át napi 30 perc séta), gondoskodtak a stresszoldásról (jóga, légzôgyakorlatok, mentális imagináció és progresszív relaxáció), és heti egy óra támogató csoportfoglalkozáson vettek részt a program többi betegével együtt. Mindez gyökeres életmódváltást jelentett, különösen a streszszes életet élô cégvezetôk vagy a sokféle feladatot ellátó családfôk számára. E módszereket sokáig furcsának, irracionálisnak és babonaságnak tartották. Ám tizenkét hónap elteltével az eredmények magukért beszéltek. Az életmódján nem változtató és csupán rendszeres ellenôrzésre járó 49 beteg közül 6-nak az állapota súlyosbodott: eltávolították a prosztatájukat, majd kemoterápiát és sugárkezelést kaptak. Ezzel szemben a fizikai és lelki egészségmegôrzô programban részt vevô 41 beteg közül egy sem kényszerült ilyen kezelésre. Az elsô csoportban 6%-kal emelkedett a daganat növekedését mérô PSA átlagos szintje, és ez az adat nem tartalmazza azt a

7 V ONJUK KI MAGUNKAT A STATISZTIKÁK ALÓL! 29 6 beteget, akiknél a betegség súlyosbodása folytán fel kellett függeszteni a vizsgálatot (az ô PSA-szintjük még aggasztóbb volt, és jelentôsen emelte volna az átlagot). Az elsô csoport eredményei azt sejtették, hogy a daganatok lassan, de biztosan növekednek. Az életmódot váltó második csoport PSA-szintje átlagosan 4%-kal csökkent, azaz a betegek többségénél némileg visszahúzódott a daganat. Ám ennél is bámulatra méltóbb volt az életmódot váltó férfiak testében lezajlott változás. Amikor tipikus rákos prosztatasejteket fecskendeztek a vérükbe (a sejtek a különbözô kemoterápiás anyagok teszteléséhez használt LNCaP-vonalból, vagyis humán prosztataráksejt-vonalból származtak), a vérük hétszer hatásosabban gátolta a rákos sejtek növekedését, mint a változatlan életmódot folytató férfiaké. Az életmódváltás és a rákos sejtek fejlôdésének megakadályozása közti összefüggésre az a legékesebb bizonyíték, hogy minél pontosabban alkalmazták a betegek a mindennapjaikban Ornish tanácsait, annál aktívabban lépett fel a vérük a rákos sejtekkel szemben! Vagyis a rákkal kapcsolatos túlélési statisztikák nem tesznek különbséget azok között, akik pusztán passzívan elfogadják az orvosi ítéletet, és azok között, akik mozgósítják természetes védekezôrendszereiket. Ugyanahhoz az átlaghoz tartoznak azok, akik nem szoknak le a dohányzásról, továbbra is érintkeznek egyéb rákkeltô anyagokkal, a tipikus nyugati étrendet követik amely, mint látni fogjuk, a rák melegágya, túlzott stresszel és érzelmeik hibás kezelésével támadják meg immunvédekezésüket, és testedzés híján elhagyják magukat. És azok is ehhez az átlaghoz tartoznak, akik sokkal tovább élnek. Méghozzá valószínûleg azért élhetnek tovább, mert a hagyományos kezelések mellett valamiképpen természetes védekezôrendszerüket is életre hívják. Harmóniát találtak a következô egyszerû négyesben: a rákkeltô anyagok eltávolítása a szervezetbôl (méregtelenítés),

8 30 A RÁK ELLEN rákellenes diéta, megfelelô fizikai aktivitás és az érzelmi béke keresése. A természetes módszer önmagában nem gyógyít ki a rákból. De a sorsszerûségben sem szabad hinnünk. Stephen Jay Gouldhoz hasonlóan mi is értelmezhetjük a statisztikákat, és igyekezhetünk a görbe jobb oldali hosszú farkánál elhelyezkedni. E cél eléréséhez az a legjobb módszer, ha megtanuljuk használni testünk erôforrásait, hogy tartalmasabb és hosszabb életet élhessünk. Nem mindenki követi tudatos döntés folyományaként ezt az utat. Elôfordul, hogy a betegség mutatja meg a helyes irányt. A kínai nyelv a veszély és a lehetôség karakterének kombinációjával fejezi ki írásban a válság szót. A rák oly mértékben fenyegetô, hogy elvakít; teremtô erejét már nehezen ismerjük fel. Betegségemnek köszönhetôen sok szempontból jobbra fordult az életem, és ezt nem is képzeltem volna, amikor még azt hittem, a halálos ítéletemet mondták ki. Nem sokkal a diagnózis megszületése után kezdôdött

9 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 167 Az emberek nem akarnak megváltozni Valóban készek vagyunk segíteni magunkon? Egyszer elôadást tartottam egy konferencián a nyugati étkezési szokások második világháború óta tapasztalható romlásáról, és beszélgettem egy orvoskollégámmal. Hangsúlyoztam, hogy sürgôsen változtatnunk kell a szokásainkon. Talán igazad van, David, de az emberek nem akarnak megváltozni felelte. Hiába beszélsz nekik. Azt szeretik, ha lenyelhetnek egy pirulát, és többet nem kell semmivel foglalkozniuk. Nem tudom, igaza van-e. Annyit tudok, hogy nálam nem ez a helyzet. Szeretném hinni, hogy nem vagyok egyedül az álláspontommal. Az biztos, hogy az intézmények nehezen változnak. Amikor befejezôdött az egyetem onkológiai központjában a legutóbbi szûrôvizsgálatom, bementem az épület bejárata melletti, hangulatos üvegtetô alatt álló büfébe. Nyolcféle teából választhattam: volt ott Darjeeling, Earl Grey, kamilla- és többféle gyümölcsízû gyógytea. Egy kórházi büféhez képest ez hatalmas választéknak számít, de zöld teával nem szolgálhattak. FÜGGELÉK A 8. FEJEZETHEZ: A RÁK ELLEN HATÓ ÉTELEK A MINDENNAPI ÉLETBEN Változtassunk az étrenden A rák ellen ható étrend elsôsorban zöldségekbôl (és fôzelékekbôl), kiegészítôként pedig olíva- (illetve repce- vagy lenmag-) olajból vagy biovajból, fokhagymából, fûszernövényekbôl és fûszerekbôl áll. Hús és tojás is fogyasztható, de nem ezek jelentik az elsôdleges összetevôt. Elsôsorban az íz kedvéért fogyasszuk csak ôket. * Ez az átlagos nyugati étrend szöges ellentéte (Nyugaton a jókora szelet hús dominál, köretként egy kevés zöldséggel). * A World Cancer Research Fund (Rákkutatási Világalap) 2007-es jelentése legfeljebb heti 500 g vörös húst javasol. 66

10 168 A RÁK ELLEN 16. ábra Az ajánlott élelmiszerek listája ZÖLD TEA Polifenolokban, így a daganat növekedéséhez és áttétek kialakulásához szükséges véredényképzôdést csökkentô katekinekben (különösen epigallokatekin-3-gallátban, EGCG-ben) gazdag. Egyben hatásos antioxidáns és méregtelenítô (aktiválja a máj azon enzimjeit, amelyek kiürítik a szervezetbôl a méreganyagokat), ezenkívül elôsegíti a sejtek öngyilkosságát (apoptózis). A laboratóriumban felerôsíti a sugárterápia rákos sejtekre gyakorolt hatását. Jó tudni, hogy a fekete tea erjesztéssel készül, ami elpusztítja a polifenolok nagy részét. Az oolong teát is erjesztik, de az erjesztési folyamata valahol a zöld tea és a fekete tea között helyez-

11 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 169 kedik el. A koffeinmentes zöld teában ugyanannyi polifenol van, mint a koffeinesben. A japán zöld tea (Sencha, Gyokuro, Matcha stb.) még több EGCG-t tartalmaz, mint a kínai zöld tea. A zöld teából csak akkor ázik ki a katekin, ha 5 8 percig (lehetôség szerint 10 percig) áztatják. Felhasználási javaslat: Áztassunk 2 gramm zöld teát 10 percig a teáskannában, és egy órán belül igyuk meg. Napi hat csészével fogyasszunk belôle. Ne tegyük el késôbbre, mert egy-két óra alatt eltûnnek belôle az értékes polifenolok. Jó tudni: Egyesek érzékenyek a zöld teában található koffeinre, és ha délután 4 óra után isszák, nem tudnak aludni. Ôk fogyaszszanak koffeinmentes zöld teát. KURKUMA ÉS CURRY A kurkuma (a sárga curry sárgaságát adó alkotórész) a ma ismert leghatásosabb természetes gyulladásgátló. Serkenti a rákos sejtek apoptózisát, és gátolja az angiogenezist. A laboratóriumban felerôsíti a kemoterápia hatását, és csökkenti a daganatok növekedését. Jó tudni: A test akkor szívja fel a kurkumát, ha fekete borssal (nem másféle borssal) keverjük össze. Ideális esetben olajban (lehetôleg olíva-, repce- vagy lenmagolajban) is fel kell oldani. Az üzletben vásárolt currykeverék csak 20% kurkumát tartalmaz. Jobban tesszük tehát, ha inkább tiszta kurkumát vásárolunk. Felhasználási javaslat: Keverjünk össze 1 /4 teáskanál kurkumaport, 1 /2 teáskanál olívaolajat és egy nagyobb csipet fekete borsot. Ízesítsük vele a zöldségeket, a leveseket és a salátaönteteket. Néhány csepp agávésziruppal megszüntethetjük az enyhén kesernyés ízt. GYÖMBÉR A gyömbérgyökér is erôs gyulladásgátló és antioxidáns (hatásosabb, mint például az E-vitamin). A rákos sejtek ellen lép fel, ezenkívül az új véredények képzôdését is visszafogja. A gyömbér-

12 170 A RÁK ELLEN fôzet a kemoterápia és a sugárterápia következtében fellépô émelygést is enyhíti Felhasználási javaslat: A wokban vagy serpenyôben párolódó zöldségkeverékhez adjunk reszelt gyömbért. Vagy pácoljunk gyümölcsöket zöldcitrom- (más néven lime-) lében és reszelt gyömbérben (aki édesebben szereti, adhat hozzá egy kis agávészirupot). Fôzetként: egy kis darab gyömbért vágjunk darabokra, és percig áztassuk forrásban lévô vízben. Hidegen és melegen is fogyasztható. KERESZTES VIRÁGZATÚ ZÖLDSÉGEK A káposztafélék (fejes és vörös káposzta, kelbimbó, kínai kel, bordás és leveles kel, brokkoli, karfiol, karalábé stb.) szulforafant és indo-3-karbinolt (I3C-t) tartalmaznak: ezek a molekulák hatásosan lépnek fel a rákkal szemben. A szulforafan és az I3C képes egyes rákkeltô anyagok méregtelenítésére. Megakadályozzák, hogy a rákot megelôzô állapotban lévô sejtek rosszindulatú daganattá fejlôdjenek. Serkentik a rákos sejtek öngyilkosságát, és gátolják az angiogenezist Jó tudni: A káposztát és a brokkolit ne fôzzük forrásban lévô vízben. A forrástól elpusztulhat a szulforafan és az I3C. Felhasználási javaslat: Lefedve, rövid ideig pároljuk, vagy egy kis olívaolajjal hirtelen süssük ki wokban. FOKHAGYMA, HAGYMA, PÓRÉHAGYMA, MOGYORÓHAGYMA, METÉLÔHAGYMA (SNIDLING) A fokhagyma az egyik legôsibb gyógynövény (i. e bôl származó sumer kôtáblákon is találtak már fokhagymás receptet). Louis Pasteur 1858-ban figyelt fel antibakteriális tulajdonságaira. Az elsô világháborúban, majd az orosz katonák a második világháborúban sebkötözéskor használták a fertôzések megelôzése érdekében. Amikor nem állt rendelkezésre elég antibiotikum, olyan nagy mennyiségben használták, hogy ráragadt az orosz penicillin gúnynév.

13 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 171 A hagymafélék (Alliaceae) családjának kénes összetevôi csökkentik a túlsütött húsban és a dohányfogyasztáskor keletkezô nitrozaminok és n-nitrozo-vegyületek rákkeltô hatását. A vastagbél-, a mell-, a tüdô-, a prosztatarák és a leukémia esetében serkentik az apoptózist (sejthalált). Epidemiológiai vizsgálatok szerint a sok fokhagymát fogyasztók vese- és prosztatarákja visszahúzódik. 72 Ezenkívül a család valamennyi tagja hozzájárul a vércukorszint szabályozásához, ami csökkenti az inzulin- és IGF-kiválasztást, vagyis a rákos sejtek növekedését. Jó tudni: Ha a fokhagymagerezdet kinyomjuk, felszabadulnak a fokhagyma aktív molekulái, és ha feloldjuk egy kis olajban, könnyebben felszívódnak. Felhasználási javaslat: A feldarabolt fokhagymát és hagymát egy kis olívaolajon megpiríthatjuk, párolt vagy sült zöldségeket, curryt vagy kurkumát adhatunk hozzá. Nyersen is fogyaszthatjuk, salátába keverve vagy többmagvas kenyérbôl és biovajjal (vagy olívaolajjal) készült szendvicsen. KAROTENOIDOKBAN GAZDAG ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK Idetartozik a sárgarépa, a jamgyökér, a batáta (édesburgonya), a sütôtök, az úritök, a hokkaido tök * egyes változatai, a paradicsom, a datolya- vagy kakiszilva, a sárgabarack, a cékla és valamennyi élénk színû, narancssárga, piros, sárga, zöld gyümölcs és zöldség. A-vitamint és likopént tartalmaznak, amelyek bizonyítottan képesek különféle rákos sejtek, köztük különösen agreszszív fajták (például az agyban képzôdô glióma) növekedésének megakadályozására. A lutein, a likopén, a fitoén és a cantaxantin serkenti az immunsejtek növekedését, és alkalmasabbá teszi ôket a daganatos sejtek megtámadására. Agresszívabbá teszik az NK-sejteket. * Gesztenyetök néven néha már Magyarországon is kapható. A szerkesztô

14 172 A RÁK ELLEN Egy vizsgálat során hat éven át figyelték a mellrákos betegeket, és kiderült, hogy aki karotenoidokban gazdag ételeket fogyaszt, tovább él, mint azok, akik nem fogyasztanak elég ilyen élelmiszert. 73 PARADICSOM ÉS PARADICSOMSZÓSZ Ha a prosztatarákban szenvedô férfiak legalább heti két étkezés mellé paradicsomszószt fogyasztanak, a paradicsomban lévô likopénnek köszönhetôen bizonyítottan tovább élnek. 74 Jó tudni: A paradicsomban lévô likopén csak a fôzés során szabadul fel. Az olívaolaj gyorsítja a felszívódását. Felhasználási javaslat: Használjunk olívaolajat tartalmazó, hozzáadott cukor nélkül készült dobozos paradicsomszószt. Otthon is elkészíthetjük: kis lángon, egy kevés olívaolajjal serpenyôben fôzzük meg a paradicsomot. Adjunk hozzá hagymát, fokhagymát, tofut vagy omega-3 zsírsavakban gazdag tojást, római köményt, kurkumát, borsot stb. SZÓJA A szója izoflavonjai (például a genisztein, a daidzein és a glicitein) megakadályozzák, hogy a nemi hormonok (mint az ösztrogén és a tesztoszteron) serkentsék a rákos sejteket. Az angiogenezist is gátolják. A kamaszkoruk óta szóját fogyasztó ázsiai nôk körében sokkal ritkábban fordul elô mellrák. Ha mégis kialakul a betegség, a daganat általában kevésbé agresszív, és nagyobb a túlélési arány. Jó tudni: A tabletta formájában árusított izoflavonos étrendkiegészítôket összefüggésbe hozták a mellrák egyes típusainak súlyosbodásával, az ételben fogyasztott szóját azonban nem. További jó tanács: A szóját ma a világ számos pontján génkezelt magokból termesztik. Nem tudjuk, hogy e génkezelt növények hogyan hatnak a rák növekedésére. Ebben a bizonytalan helyzetben tanácsos nem génkezelt bioszóját vásárolni.

15 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 173 A SZÓJA ÉS A TAXOL EGYÜTTES HATÁSA Úgy tûnik, a szójában lévô genisztein megzavarhatja a Taxolt. Amíg az embereken végzett vizsgálatokból bizonyosságot nem szerzünk, a Taxollal kísért kemoterápia alatt inkább ne fogyaszszunk szójaalapú élelmiszereket. (A kezelés elôtt néhány nappal függesszük fel a szójafogyasztást, és csak néhány nappal a kezelést követôen kezdjük újra.) Felhasználási javaslat: A hagyományos tejtermékek helyett reggelizzünk szójatejet vagy szójajoghurtot. A szójababot és a mungóbabot a feles borsóhoz hasonlóan megfôzhetjük, vagy csíra formájában fogyaszthatjuk. Együnk tofut, tempeh-t és misót is. A tofu nyersen, fôve és sülve is fogyasztható; átveszi a többi összetevô hagyma, fokhagyma, curry stb. és a wokban vagy serpenyôben vele együtt készülô szószainak ízét. Levesekhez is adhatjuk. A húsok helyettesítésére alkalmas teljes fehérjék kitûnô forrása. GOMBÁK A shiitake, a maitake (bokrostapló), az enoki (téli fülôke), a portobello (óriás/nagy barnakalapos csiperke), a cremini (a portobello kisebb változata), a laskagomba, az ördögszekér laskagomba és a lepketapló poliszacharidokat és lentiniánt tartalmaznak, amelyek serkentik az immunsejtek szaporodását és aktivitását. Ezeket a gombákat gyakran használják Japánban a kemoterápia kiegészítéseként, az immunrendszer támogatása érdekében (valószínûleg a maitake és a lepketapló hatnak legerôsebben az immunrendszerre). Felhasználási javaslat: Levesben, zöldség- vagy csirkeerôlevesekben, grillezve vagy más zöldségekkel együtt wokban sütve. FÛSZERNÖVÉNYEK ÉS FÛSZEREK A fôzéshez használt fûszernövények, például a rozmaring, a kakukkfû, az oregánó (szurokfû), a bazsalikom és a menta azért

16 174 A RÁK ELLEN olyan illatosak, mert gazdagok a terpéncsaládhoz tartozó illóolajokban. Serkentik a rákos sejtek apoptózisát, és gátolják a rákos sejtek szomszédos szövetek elfoglalásához szükséges enzimjeinek termelôdését, így lassítják terjeszkedésüket. A rozmaringban lévô karnoszol hatásos antioxidáns és gyulladáscsökkentô. Bizonyítottan erôsíti a kemoterápia egyes válfajainak hatását. A petrezselyemben és a zellerben található apigenin nevû gyulladáscsökkentô anyag serkenti az apoptózist, és a Glivechez hasonló mechanizmussal gátolja az angiogenezist. ALGA Az alga vagy tengeri moszat Ázsiában elôszeretettel fogyasztott változatai olyan molekulákat tartalmaznak, amelyek lassítják a rák növekedését, különösen a mell-, a prosztata-, a bôr- és a vastagbélrák esetében. A barna alga antiösztrogén hatása meghosszabbítja a menstruációs ciklust. A kombu és wakame algában lévô fukoidan apoptózisra készteti a rákos sejteket, és serkenti az immunsejteket, így a természetes ölôsejteket is Abarnaalgák a fukoxantin nevû összetevônek köszönhetik színüket. A fukoxantin a karotenoidok közé tartozik (a paradicsomban lévô likopén is e család tagja), de még a likopénnél is hatásosabban gátolja a prosztatarák sejtjeinek növekedését. A legismertebb ehetô algák a nori, a kombu, a wakame, az arame és a dulse. * A nori azon rendkívül ritka zöldségfajok közé tartozik, amelyek hosszú láncokban tartalmaznak omega-3 zsírsavakat márpedig ezek hatnak legerôteljesebben a gyulladás ellen, és nélkülözhetetlenek a neuronok megfelelô mûködéséhez. * Az algákról bôvebben lásd a weboldalt A szerkesztô.

17 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 175 Mindennapi felhasználása: az algát adhatjuk levesekhez és salátákhoz vagy hüvelyesekhez, például babhoz és lencséhez (a kombu különösen nevezetes arról, hogy lerövidíti a fôzelékek fôzési idejét, és könnyebben emészthetôvé teszi ôket). OMEGA-3 ZSÍRSAVAK A zsíros halakban (vagy a jó minôségû, tisztított halolajjal készült táplálkozáskiegészítôkben) található hosszú omega-3 láncok csökkentik a gyulladást. Sejtkultúrákban egy sor daganat (tüdô-, mell-, vastagbél-, prosztata-, vese- stb.) sejtjeinek növekedését gátolják. Lassítják a daganatok áttéteinek kialakulását is. Embereken végzett vizsgálatok sora bizonyítja, hogy aki legalább hetente kétszer eszik halat, kisebb valószínûséggel betegszik meg bizonyos ráktípusokban , * Jó tudni: Minél nagyobb a hal (például a tonhal, de különösen a macskacápa és a kardhal), annál magasabban helyezkedik el a táplálékláncban, és annál több benne az óceán mélyét szennyezô higany, PCB és dioxin. Ha zsíros halat akarunk fogyasztani, válaszszunk kisebb halakat, például szardellát, kisebb makrélát és szardíniát (a dobozos szardínia is megfelel, ha nem omega-6 zsírsavakban gazdag napraforgóolajban, hanem olívaolajban tartósították). A lazacból is hozzájuthatunk az omega-3 zsírsavakhoz, és a szenynyezettségi szintje is elfogadható. A fagyasztott halban a tárolás során fokozatosan csökken az omega-3 zsírsavak mennyisége. A lenmag rövid láncú, növényi omega-3 zsírsavakban és lignanban gazdag. Ezek a fitoösztrogének csillapítják a hormonok * Két fontos, 2006-ban publikált cikk kétségbe vonta, hogy a megnövekedett halfogyasztás csökkenti a rák kockázatát Ezeket az elemzéseket azonban vitatják. Többek között azért, mert nem vettek figyelembe néhány nemrégiben végzett, kiterjedt vizsgálatot, például a 475 ezer résztvevôvel lefolytatott európai EPIC-vizsgálatot, amely határozottan megerôsítette, hogy a gyakoribb halfogyasztás védelmet nyújt a betegséggel szemben. 87

18 176 A RÁK ELLEN ráknövekedést serkentô káros hatását. A Duke Egyetemen nemrégiben végzett vizsgálat alapján napi 30 g ôrölt lenmag 30 40%- kal lassítja a már kialakult prosztatadaganat növekedését. Felhasználási javaslat: Kávédarálóban daráljuk le a lenmagot, és keverjük össze biotejjel vagy szójatejjel (illetve bio- vagy szójajoghurttal). Ezt a port a reggeli gabonapehelyhez is adhatjuk. Vagy keverjük gyümölcssalátába, hogy az diós ízt kapjon. Az ôrölt lenmagot helyettesíthetjük az egyszerûbben használható lenmagolajjal is (bár abban kevesebb a lignan). Az oxidáció (és az avas szag) elkerülése érdekében mindenképpen tartsuk az olajat hûtôben, fényálló üvegben. Lehetôleg ne tároljuk három hónapnál tovább. SZELÉNBEN GAZDAG ÉLELMISZEREK A szelén a talaj oligoeleme *. A biotermesztésû zöldség és gabona is nagy mennyiségû szelént tartalmaz. (Az intenzív megmûvelés elpusztítja a föld szeléntartalmát, ezért az Európában termesztett zöldségben és gabonában kevés a szelén. 88 )Ezazásványahalban, a kagylófélékben, a szárnyasaprólékban és a belsôségekben is fellelhetô. A szelén serkenti az immunsejteket, és különösen az NK-sejteket (egy vizsgálat szerint akár 81%-kal is 89 ). A test antioxidáns mechanizmusait is felerôsíti. D-VITAMIN Amikor a bôrsejteket közvetlen napfény éri, D-vitamint termelnek. Az Egyenlítôtôl távolabb élôk bôrében kevesebb, sokszor elégtelen mennyiségû D-vitamin képzôdik. Az északi szélességi fokokon élô gyermekeknek ezért javasoltak napi egy kanál tôkehalmájolajat ** * Más néven nyomelem vagy mikroelem. Elnevezése arra utal, hogy a szervezetünkben rendkívül kis mennyiségben fordul elô, jelenléte mégis fontos, mert egészségünk és a betegségre való hajlamunk függ tôle. A tíz nyomelem, amely rendkívül csekély mennyiségben, nyomokban az életünkhöz nélkülözhetetlen, a következô: arzén, bór, fluor, jód, kobalt, réz, mangán, szelén, szilícium és cink. A szaklektor ** Magyarországon csukamájolaj néven vált közismertté. A szaklektor

19 A RÁK ELLEN HATÓ ÉLELMISZEREK 177 az angolkór megelôzése érdekében. Nemrégiben derült ki a Creighton Egyetem 2007-ben közzétett vizsgálatából, hogy a nagy mennyiségû D-vitamin jelentôsen csökkenti egyes ráktípusok kockázatát (a 25 hydroxvitam D napi 1000 IU-s adagja több mint 75%-kal). 90 A Kanadai Rákkutató Szövetség az ôszi és téli hónapokban napi 1000 IU D-vitamin szedését javasolja a kanadaiaknak (Kanada korlátozott mértékben jut napfényhez), és egész évben tanácsolja a D-vitamint a 65 év felettieknek és azoknak, akik életmódjukból következôen vagy vallási okokból keveset tartózkodnak anapon. 91 Ha déltájban húsz percet töltünk a napon, testünk egész felülete IU D-vitamint kap (ugyanakkor ne feledkezzünk el arról sem, hogy a túlzásba vitt napozás bôrrákot okozhat). A következô élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb D-vitamint: tôkehalmájolaj (1460 IU egy evôkanálban), lazac (360 IU 100 g- ban), makréla (345 IU 100 g-ban), szardínia (270 IU 100 g-ban) és angolna (200 IU 100 g-ban). Egy pohárnyi D-vitaminnal dúsított tejben csak 98 IU, egy tojásban 25 IU, 100 g borjúmájban 20 IU van. PROBIOTIKUMOK A belekben általában barátságos baktériumok is élnek, amelyek segítik az emésztést és megkönnyítik a rendszeres bélmozgást. Az immunrendszer stabilizálásában is fontos szerepet játszanak. A leggyakoribb ilyen baktériumok a lactobacillus acidophilus és a lactobacillus bifidus. Bizonyított tény, hogy e probiotikumok gátolják a vastagbélrákos sejtek növekedését. Mivel megkönnyítik a bélmozgást, csökken a vastagbélrák kockázata, ugyanis a belek rövidebb ideig érintkeznek az élelmiszerekben lévô rákkeltô anyagokkal. Vagyis a probiotikumok a méregtelenítésben is szerepet játszanak. 92

20 178 A RÁK ELLEN A biojoghurtban és -kefirben nagy mennyiségû probiotikum található. A szójajoghurtot általában probiotikummal is dúsítják. Ezek az értékes baktériumok a savanyú káposztában és a koreai nemzeti ételnek számító kimcsiben, a fûszeres-csípôs savanyított kínai kelben is fellelhetôk. Végül egyes élelmiszerek prebiotikumok, vagyis a probiotikus baktériumok növekedését serkentô fruktózok polimerjeit tartalmazzák. Ilyen a fokhagyma, a hagyma, a paradicsom, a spárga, a banán és a búza. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK Az eper, a málna, a kék áfonya, a szeder és a vörös áfonya ellagicsavat és nagy mennyiségû polifenolt tartalmaz. Serkentik azokat a mechanizmusokat, amelyek megsemmisítik a rákkeltô anyagokat és gátolják az angiogenezist. Az antocianidinek és a proantocianidinek a rákos sejtek apoptózisát is gyorsítják. Felhasználási javaslat: Reggelire keverjünk gyümölcsöt a szójatejbe és a többmagvas gabonapehelybe, amely a megszokott reggeli gabonapelyhekkel, például a Corn Flakesszel szemben nem emeli meg a vér cukor-, inzulin- és IGF-szintjét. Ezeknél a gyümölcsöknél a fagyasztás sem árt a rák ellen ható molekuláknak, ezért télen friss gyümölcs helyett fagyasztottat is ehetünk. CITRUSFÉLÉK A narancsban, a mandarinban, a citromban és a grépfrútban gyulladásgátló flavonoidok találhatók. Elôsegítik, hogy a máj méregtelenítse a rákkeltô anyagokat. Azt is bebizonyították, hogy a mandarin héjában lévô flavonidok a tengeritin és a nobiletin behatolnak a rosszindulatú agydaganat sejtjeibe, apoptózisra késztetik ôket, és megakadályozzák, hogy nagy számban továbbterjedjenek a szomszédos szövetekben. (Ha a héjat is elfogyasztjuk, biomandarint vásároljunk.) 93 94

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

13 természetes zsírégető

13 természetes zsírégető 13 természetes zsírégető Tartalomjegyzék A zsírégető ételekről általában... 2 Cayenne bors... 2 C-vitamin (aszkorbinsav)... 3 Citrom... 4 CLA... 4 Fahéj... 5 Fehérje... 5 Fogyasztó teakeverék... 5 Guarana...

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

GILLER AKUPUNKTÚRA. Diétás napló. GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12

GILLER AKUPUNKTÚRA. Diétás napló. GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12 GILLER AKUPUNKTÚRA Diétás napló GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 1 2013.02.27. 0:26:12 GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd 2 2013.02.27. 0:26:12 GillerAkupunktura_DIETASNAPLO_3V_210X120mm_5mmkifuto.indd

Részletesebben

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com ANTIPASTI Olasz előételek házilag Hazavinni & kipróbálni marche-restaurants.com (Töltött gomba) Funghi ripieni 200 g óriás csiperke, barna vagy fehér 10 g petrezselyemzöld 1 friss tojás 25 g zsemlemorzsa

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl.

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl. Fűszerek Ánizs Általános használata: főzelékek (sárgarépa, tök, cékla, vöröskáposzta), vadételek mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére,

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

4 hetes reform diétás étrend

4 hetes reform diétás étrend 4 hetes reform diétás étrend A 4 hetes reform diétás étrend változatos és egészséges ételeket tartalmaz. Ha szeretnél egészségesen étkezni a mindennapokban, de eddig nem tudtad, hogyan láss hozzá, most

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek 1. Figuactiv Levesek és Shake-ek Ajánlott napi fogyasztás: A diéta program során a kívánt eredmény elérése érdekében a napi 3 fő étkezésünk közül kettőt Figuactiv Levesre és/vagy Shake-re kell cserélnünk.

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

Elixír az izületek védelmére

Elixír az izületek védelmére Elixír az izületek védelmére Glükozamin Segíti az ízületi porcok és kötőszövetek épülését Eredmeny mar 1 7 nap utan Porcképző szulfátok Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás Collagén peptid Elősegíti

Részletesebben

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..)

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) A képek alapján próbáljátok felismerni az adott gyógynövényt, azonosítsátok be a hatását, és hogy a növény melyik

Részletesebben

2010. Vitaminok kézi- könyve. www.egeszsegeletmod.hu. Lőrincz Balázs 2010.03.20.

2010. Vitaminok kézi- könyve. www.egeszsegeletmod.hu. Lőrincz Balázs 2010.03.20. 2010. Vitaminok kézi- könyve Lőrincz Balázs www.egeszsegeletmod.hu 2010.03.20. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A vitamin retinol... 3 C vitamin aszkorbinsav... 3 D vitamin kalciferol... 4 E vitamin tokoferol...

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a Mit tehetünk az egészségünkért egy kiváló víz segítségével? Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy Egy átlagos emberi

Részletesebben

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY C- ÉS E-VITAMINNAL, SZELÉNNEL, KOENZIM Q10- ZEL, VITABERRY NÖVÉNYI KIVONATTAL ÉS REDIVIVO LIKOPINNEL RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK 7000 ORAC EGYETLEN

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

betegek kiegészítő terápiájáról

betegek kiegészítő terápiájáról 7 legfontosabb tudnivaló a daganatos betegek kiegészítő terápiájáról Szerző: Dr. Dóda Ildikó Orvos-természetgyógyász http://vitaldepowebaruhaz.hu 1 / 6 oldal Évek óta foglalkozom a daganatos betegek kiegészítő

Részletesebben

Az olajoknál ismét összeáll a nagy hármas. Olivaolaj, lenmagolaj és kókuszolaj. Mind a 3-al süthettek.

Az olajoknál ismét összeáll a nagy hármas. Olivaolaj, lenmagolaj és kókuszolaj. Mind a 3-al süthettek. AB vércsoport Az AB vércsoportúak ugyan kevesen vannak, de annál különlegesebbek. Ezt nem csak azért mondom, mert én is AB vércsoportú vagyok, hanem mert így a szöveg is passzolni fog a bejegyzés 300-as

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

2009. június 20. Mixtay Zsuzsanna

2009. június 20. Mixtay Zsuzsanna 2009. június 20. Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered. (Hippokratesz Hippokratesz) Mixtay Zsuzsanna Miről lesz szó 1 Egészség betegség A makrobiotika Egészséges szervezet normál

Részletesebben

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből TIENS KARDI Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal A világ legtisztább vizeiből Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal Ez

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

Tisztít, táplál, életfunkciókat normalizál

Tisztít, táplál, életfunkciókat normalizál FLAVON GREEN Tisztít, táplál, életfunkciókat normalizál A Flavon Green-t minden felnőtt embernek ajánljuk, különösen ha hiányzik az étrendjéből, a nyers zöldségek bevitele (a zeller allergén tulajdonsága

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 Szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok, melyeket élelmiszerek, táplálék kiegészítők, vitamin készítmények révén kaphatja meg a testünk. Ha

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Miért alakulhat ki a magas húgysavszint?

Miért alakulhat ki a magas húgysavszint? Tisztelt Hölgyem, Uram! Kezelőorvosa Önnél emelkedett szérum húgysavszintet állapított meg. Ez az állapot köszvényhez, vesekőképződéshez vezethet. Az elmúlt években egyre több tapasztalati megfigyelés

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Miért szükséges a szervezet lúgosítása?

Miért szükséges a szervezet lúgosítása? Webfirkasz.hu >> Miért szükséges a szervezet lúgosítása? Szervezet lúgosítása megfelelő táplálkozással kivitelezhető A szervezet lúgosítása, savtalanítása egy nagyfokú méregtelenítéssel jár együtt. Mint

Részletesebben

Megfázás ellen : éljen a természet. Nagyanyáink receptjei alapján!!!

Megfázás ellen : éljen a természet. Nagyanyáink receptjei alapján!!! Megfázás ellen : éljen a természet Nagyanyáink receptjei alapján!!! Torma A frissen lereszelt torma kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben lévő dugulást is képes enyhíteni. A tormában lévő izotiocianát

Részletesebben

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk?

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? Téma 1: Egészséges test 1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? 2. Mik az egészséges ember jellemzői? A, egészséges csontok, izmok B, elvékonyodott haj, töredezett körmök C, Betegség

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS, IMMUNRENDSZER, ÉTREND- KIEGÉSZÍTŐK

TÁPLÁLKOZÁS, IMMUNRENDSZER, ÉTREND- KIEGÉSZÍTŐK TÁPLÁLKOZÁS, IMMUNRENDSZER, ÉTREND- KIEGÉSZÍTŐK Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. Április 18. Prof. Dr. Figler Mária (Intézetvezető, tudományos és minőségügyi dékánhelyettes, egyetemi tanár PTE

Részletesebben

http://teherbeeses.hu Írta: Szabó Renáta

http://teherbeeses.hu Írta: Szabó Renáta Írta: Szabó Renáta Vitamin szükséglet terhesség előtt és a terhesség időszakában A terhességi állapot a nők többségénél egy nagyon boldog időszak szokott lenni. Mindemelett aggódással teli időszak is,

Részletesebben

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21.

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21. A menza-rendelet Ruis Zsuzsanna dietetikus 2015. május 21. 37/2014. (IV. 30.)EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlásokról Érvénybe lépés: 2015. január 1. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. A

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

Minőségi, prémium alapanyagokból és korszerű gyártási technológiával készült étrend-kiegészítő termékcsalád Amerikából.

Minőségi, prémium alapanyagokból és korszerű gyártási technológiával készült étrend-kiegészítő termékcsalád Amerikából. K A T A L Ó G U S Minőségi, prémium alapanyagokból és korszerű gyártási technológiával készült étrend-kiegészítő termékcsalád Amerikából. Miért a Nature s Bounty? Mert A Nature s Bounty több mint 30 éve

Részletesebben

Tartalom. iii. bevezetés 6. első rész Hagyd el! 8

Tartalom. iii. bevezetés 6. első rész Hagyd el! 8 Tartalom bevezetés 6 első rész Hagyd el! 8 1. fejezet elkészülni, vigyázz, rajt! 10 Mielő tt elkezded 12 Belső indítékaid feltárása 13 Felkészültél? 16 Az egészséges testsúly piramisa 18 A Hagyd el! szakasz

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 8

MagyarOK A2+ munkalapok 8 1. Hogyan éljünk egészségesen? kártyák a sport csökkenti a stresszt a sport oldja a stresszt a sporttól alacsonyabb lesz a vérnyomás a sport csökkenti a vérnyomást a szabadban sportol a friss levegőn sportol

Részletesebben

Itt az ősz, változékony időjárás, az urológiai problémák melegágya!

Itt az ősz, változékony időjárás, az urológiai problémák melegágya! Itt az ősz, változékony időjárás, az urológiai problémák melegágya! Vizelési panaszai vannak? Húgyúti fertőzéssel küzd? Deréktáji és alhasi fájdalom már a mindennapjait képezi? Vagy csupán prosztataszűrésen

Részletesebben

A rák életet menthet. Dr. Borodi Judit. Balatonfüred 2013. szeptember 13.

A rák életet menthet. Dr. Borodi Judit. Balatonfüred 2013. szeptember 13. A rák életet menthet Dr. Borodi Judit Balatonfüred 2013. szeptember 13. Amiről szó lesz I. Gondolatok egészségről, betegségről - Valóban életmentő lehet a rák én is megtapasztaltam II. Segítsünk a testünknek

Részletesebben

ÖSSZETEVŐK KALÓRIAMEGOSZLÁS

ÖSSZETEVŐK KALÓRIAMEGOSZLÁS PRÉRIFARMOK ALBERTA TARTOMÁNYBAN a c a n a. h u TELJES ÉRTÉKŰ KUTYAELEDEL AZ ÖSSZES FAJTA RÉSZÉRE GYÁRUNK ALBERTA TARTOMÁNY SZÍVÉBEN HELYEZKEDIK EL. HATALMAS KITERJEDÉSŰ ÉS TER- MÉKENY PRÉRI, SZÁMOS MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

RECEPTEK A NIKKEN ÉTRENDI PROGRAM ELSŐ HETÉRE

RECEPTEK A NIKKEN ÉTRENDI PROGRAM ELSŐ HETÉRE RECEPTEK A NIKKEN ÉTRENDI PROGRAM ELSŐ HETÉRE A következő ízletes ételek receptjeit súlyleadási programja sikerének elősegítésére állítottuk össze. Az itt bemutatott ételek a Complete Balance shake-italt

Részletesebben

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve,

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, Gulyás Judit Régiós Képviselő Ganoderma gyógygomba Pecsétviaszgomba Dombóvár Tolna-, Somogy- Gyógygomba A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, a lélekerő-gomba, kulcs a jó

Részletesebben

ÖSSZETEVŐK. homoktövis, cikóriagyökér, csalán, vörös málna levele, máriatövis, borsmentalevél, körömvirágszirom,

ÖSSZETEVŐK. homoktövis, cikóriagyökér, csalán, vörös málna levele, máriatövis, borsmentalevél, körömvirágszirom, A FANTASZTIKUS SZIKLÁS-HEGYSÉG NYUGAT-KANADÁBAN a c a n a. h u TELJES ÉRTÉKŰ SZÁRAZELEDEL KISTESTŰ KÖLYÖKKUTYÁK SZÁMÁRA (9 kg felnőtt súly alatt) A KISTESTŰ KÖLYKÖK NAGYON GYORSAN ELÉRIK A FELNŐTT KORT,

Részletesebben

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes Amit az Omega 3-ról tudni érdemes November 2012 POLARIS 5 Chemin du Quilourin - Moulin du Pont, 29170 PLEUVEN France Tel. + 33 298 548 420 Fax. + 33 298 548 451 www. polaris.fr Merüljünk el az Omega 3

Részletesebben

Dr. Dejan Kupnik Baleseti sürgõsségi betegellátási Központ /Maribor, Szlovénia, Európa (okleveles JMÉ oktató) - 2002. december 20.

Dr. Dejan Kupnik Baleseti sürgõsségi betegellátási Központ /Maribor, Szlovénia, Európa (okleveles JMÉ oktató) - 2002. december 20. Dr. Dejan Kupnik Baleseti sürgõsségi betegellátási Központ /Maribor, Szlovénia, Európa (okleveles JMÉ oktató) - 2002. december 20. Bevezetés Az emberiség történetében a vegetariánus életmód sokak világos

Részletesebben

A katalógus megtekin!ető i#.

A katalógus megtekin!ető i#. Termékkatalógus A katalógus megtekin!ető i#. Megtekin!ető i#. Ta$alomjegyzék Chi-Lee, Csák Norris...1. oldal Tűzköpő, Pusztapaszta... 2. oldal Macskajaj, Füst az üstben...3. oldal Tüzes vörös chili lekvár,

Részletesebben

Hormonális betegségek, fogamzásgátlás

Hormonális betegségek, fogamzásgátlás Hormonális betegségek, fogamzásgátlás A hormonháztartásunk A hormonháztartásunkat és annak működését úgy képzeljük el, mint egy jól szervezett gazdasági vállalatot, igazgatóval, vezetőséggel, középvezetőkkel,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949

ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949 ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Alapítva: 1949 Egészségre vonatkozó állítás Fogyasztó Kormányzat Hatóságok Gazdasági szereplők Tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokról

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj.

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj. Alapanyagcsere igény: 1600 kcal 180cm / 74kg Beviteli irányértékek: Kilokalória: 1600 Szénhidrát 195g (49%) Fehérje 140g (35%) Zsír 28g (16%) Szélsőértékek (+/- 5%): Szénhidrát: 185g / 205g Fehérje: 133g

Részletesebben

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK VIZSGÁLATA

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK VIZSGÁLATA ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK VIZSGÁLATA Minta megnevezése Fotó /nem BiYo-Product Kalcium + Magnézium + Cink rágótabletta ásványi anyagokkal, vitaminnal és édesítőszerrel Vitaking kálcium - magnézium - cink tabletta

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Sárgabarackmag és a B17 vitamin. Törökország tavalyi sárgabarack magbél fogyasztása megközelíti a 20 tonnát.

Sárgabarackmag és a B17 vitamin. Törökország tavalyi sárgabarack magbél fogyasztása megközelíti a 20 tonnát. Üdvözöljük! Tisztelt Érdeklõdõ! Minden betegséget könnyebb és egyszerûbb megelõzni, mint azt gyógyítani! Célunk, hogy lehetõséget adjunk a rákos betegségek megelõzéséhez. Ha Ön azoknak az embereknek hisz,

Részletesebben

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK A megterített asytal nyújtotta örömöt mindannyian élvezhetjük kortól és társadalmi helyzettől függetlenül, minden nap, a Föld bármelyik résyén az élet többi szépségével együtt. HIDEG ELÖÉTELEK 100 g Sajttál

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag ANTOCIÁNOK FLAVÁNOK TANNINOK TANNINOK monomerek < 7 monomer > 7 monomer HOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK KÖZÉPHOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK ÚJBOROK HÉJON ÁZTATÁS POLISZACHARIDOK

Részletesebben

Baby Bullet táplálási kézikönyv Segítség a bevásárláshoz

Baby Bullet táplálási kézikönyv Segítség a bevásárláshoz Baby Bullet táplálási kézikönyv Segítség a bevásárláshoz Bio bevásárló lista A jelentős mennyiségű növényvédő szer elkerüléséhez ajánlott az alábbi ételek bio változatát megvásárolni. Ajánlott minden ételből

Részletesebben

Étvágygerjesztő italok 3 cl Zwack Unicum 40% Jägermeister 35% Kosher Szilvapálinka 40% 300,- Kosher Barackpálinka 40% Kalinka Vodka 37,5% Tequila 38% Martini 16% 160,- 5 cl 500,- 640,- 640,- 260,- 550,-

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

A Paleo jó neked. Szakácskönyv 115 paleo recepttel. Kalmár Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A Paleo jó neked. Szakácskönyv 115 paleo recepttel. Kalmár Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A Paleo jó neked Szakácskönyv 115 paleo recepttel Kalmár Erzsébet 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Bevezető Üdvözlök minden kedves olvasót, aki az első megjelent szakácskönyvemet lapozgatja. Pár

Részletesebben

2007. Őszi szám. Szerkesztik: a 4. osztály tanulói Kiadja: a Fekete István Tagiskola Zichyújfalu ~ 1 ~

2007. Őszi szám. Szerkesztik: a 4. osztály tanulói Kiadja: a Fekete István Tagiskola Zichyújfalu ~ 1 ~ 2007. Őszi szám Szerkesztik: a 4. osztály tanulói Kiadja: a Fekete István Tagiskola Zichyújfalu ~ 1 ~ Tartalom Vers az őszről 2 Testünk gázolaja 3 Jótékony vitaminok...4 Természetlesen..5 Közeleg a téli

Részletesebben

NATUR KRÉMEK RECEPTEKKEL. Bio szeretetből

NATUR KRÉMEK RECEPTEKKEL. Bio szeretetből NATUR KRÉMEK RECEPTEKKEL Bio szeretetből A csonthéjban rejlenek az egészséges magok. Natur krémek, mint energiacsomagok Ellenállhatatlan ízek, extra adag egészség. A dió és mogyorófélékből készült krémek

Részletesebben

Gabonafélék és abból készült alapanyagok

Gabonafélék és abból készült alapanyagok Gabonafélék, gabonatermékek Zöldségek, gyümölcsök Zsiradékok Tejtermékek Tojás Húsok, halak Tésztafélék Fűszerek, fűszerkeverékek Egyéb alapanyagok Gabonafélék és abból készült alapanyagok A gabonafélék

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

Új Étrend-kiegészítők, vitaminok

Új Étrend-kiegészítők, vitaminok Új Étrend-kiegészítők, vitaminok Étrend-kiegészítők, vitaminok Az átlagos napi táplálkozás nem képes fedezni minden olyan tápanyag bevitelét, melyekre szervezetünknek szüksége van! Egészségünk megóvása

Részletesebben

Tartalom. 1. fejezet Mi az alli? 1. 2. fejezet A diéta összefoglalója 15. 3. fejezet Étrendtervek 29. 4. fejezet Receptek 59

Tartalom. 1. fejezet Mi az alli? 1. 2. fejezet A diéta összefoglalója 15. 3. fejezet Étrendtervek 29. 4. fejezet Receptek 59 Tartalom 1. fejezet Mi az alli? 1 2. fejezet A diéta összefoglalója 15 3. fejezet Étrendtervek 29 4. fejezet Receptek 59 Hideg és meleg reggelik 63 Levesek 77 Szendvicsek és könnyû ebédek 91 Saláták fõételként

Részletesebben

Összességében a magyar lakosság élelmiszerfogyasztói magatartásában két paradox helyzet alakult ki, nevezetesen az elmúlt évtizedben mind az

Összességében a magyar lakosság élelmiszerfogyasztói magatartásában két paradox helyzet alakult ki, nevezetesen az elmúlt évtizedben mind az É T E L E D A Z É L E T E D Az 2006. év végi élelmiszerbotrányok jelentősen befolyásolták a magyar lakosságot az élelmiszerkockázatok megítélése terén. Ugyanakkor a valódi kockázatok felismerésében, az

Részletesebben

Egészségre vonatkozó állítások aktualitásai/ gyakorlati alkalmazása. Dr. Horacsek Márta OGYÉI - OÉTI

Egészségre vonatkozó állítások aktualitásai/ gyakorlati alkalmazása. Dr. Horacsek Márta OGYÉI - OÉTI Egészségre vonatkozó állítások aktualitásai/ gyakorlati alkalmazása Dr. Horacsek Márta OGYÉI - OÉTI minden kereskedelmi kommunikációban szereplő tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítás esetén

Részletesebben

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS Kedves Fogyasztó! A magyar lakosság egy fôre jutó nyúlhúsfogyasztása messze elmarad a nagy konyhakultúrájú országokétól.

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 3. szám, 2011. március

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 3. szám, 2011. március Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Krill olaj, a leghatásosabb omega-3 forrás. Előadó: Dr Deák Sándor belgyógyász Szarvas

Krill olaj, a leghatásosabb omega-3 forrás. Előadó: Dr Deák Sándor belgyógyász Szarvas Krill olaj, a leghatásosabb omega-3 forrás Előadó: Dr Deák Sándor belgyógyász Szarvas MI IS A KRILL? A Krill egy apró, garnéla szerű rák. Ezek alkotják a föld legnagyobb biomassza állományát, a becsült

Részletesebben

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona.

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona. A ZÓNA-DIÉTA Mi a Zóna-diéta? A Zóna-diéta Dr. Barry Sears amerikai biokémikus tudományos felismerésein alapul. Ennek az elsőként 1995-ben bemutatott táplálkozási stratégiának az az alapelve, hogy minden

Részletesebben

Ezt a bámulatos kenőanyagot májad állítja elő, ez a hihetetlen szerved, mely több, mint 500 különféle feladatot tud ellátni!

Ezt a bámulatos kenőanyagot májad állítja elő, ez a hihetetlen szerved, mely több, mint 500 különféle feladatot tud ellátni! Kaptam, tovaküldöm. KORUNK MUMUSA A KOLESZTERIN!!! MI IS AZ A KOLESZTERIN ÉS IGAZ E, HOGY KÜZDENI KELL ELLENE? HA MAGAS ÉRTÉKEN ÁLL" AZONNAL LE KELL NYOMNI, VAGY BELE KELL HALNI??? Dr. Bieler föltette

Részletesebben

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással ELŐÉTELEK Kis vitamin salátatál (paradicsom, paprika, uborka, fejes saláta, kapros joghurtos öntet, reszelt sajt) Hortobágyi palacsinta (1db) (magyar különlegeség-palacsinta hússal töltve, paprikás szósszal)

Részletesebben

A TERHESSÉG ALATT. Tanácsok és ételreceptek. Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. Izdajo omogočil Spar Slovenija

A TERHESSÉG ALATT. Tanácsok és ételreceptek. Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. Izdajo omogočil Spar Slovenija Tanácsok és ételreceptek Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. Izdajo omogočil Spar Slovenija MURAVIDÉKI RÁK ELLENES EGYESÜLET Szerző: Prim. mag. Branislava Belović, dr. med., spec. Kiadó: Muravidéki

Részletesebben

AMIT AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐKRŐL TUDNI ÉRDEMES! Az étrend-kiegészítő egyre nagyobb népszerűségnek és fogyasztótábornak örvendő termékcsoport.

AMIT AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐKRŐL TUDNI ÉRDEMES! Az étrend-kiegészítő egyre nagyobb népszerűségnek és fogyasztótábornak örvendő termékcsoport. AMIT AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐKRŐL TUDNI ÉRDEMES! Az étrend-kiegészítő egyre nagyobb népszerűségnek és fogyasztótábornak örvendő termékcsoport. Mik is azok az étrend-kiegészítők? Az étrend-kiegészítő alig 20

Részletesebben