Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus"

Átírás

1 Rezidens törzskt rzsképzés, 2013.június 17. Relaxáci ció,, egyszerű relaxáci ciós gyakorlatok dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

2 Stressz Stressz: olyan folyamat, amelyet a környezet k fenyegető eseményei váltanak ki, a szervezet válaszol v a környezet k eseményeire, miközben helyreáll llítja a belső egyensúlyi állapotot. Lehet patogén (kóros vagy káros) k ez a disstressz Lehet kellemes, ez az eustressz Az ember nemcsak kerüli, de keresi is a stresszt. Selye J. Stresszor: minden olyan inger, amely az addig működtetett m (problémamegold mamegoldó) ) munkamódokkal már m r nem dolgozható fel és s / vagy a következmk vetkezményei nem háríthatók k el komplex pszichológiai és s fizikai (fiziológiai) események

3 Stresszorok típusai traumatikus nagy súlys lyú események katasztrófák testi integritást érő súlyos támadt madások veszteség befolyásolhatatlannak ítélt események bejósolhatatlan helyzetek próbat batételek, telek, (énk( nképet befolyásolhatja) belső konfliktusok (ambivalens érzések) szokatlan új j ingerek, élethelyzetek, változv ltozások

4 Elméletek: letek: Selye János STRESSZ: a szervezet nem specifikus válasza v bármilyen b igénybev nybevételre. Stresszor: : dolog vagy helyzet, kellemes vagy kellemetlen; csupán n az számít, hogy milyen mértm rtékű újraalkalmazkodásra van szüks kség A szervezet védekezv dekezése: egyéni pszichofiziológiai válasz, amit az autonóm m idegrendszer és s az endokrin rendszer közvetít. t. Többféle averzív inger ugyanazt a választ v okozza Nem specifikus választriv lasztriász: sz: mellékvese megnagyobbodás csecsemőmirigy, mirigy, nyirokcsomó zsugorodás, s, gyomor és s bélrendszeri b fekélyek

5 Riasztási si (alarm) reakciók Tachicardia,, az agy és s izomzat számára több t vér v r jut Az izmokban vazodilatáci ció Belekben vasokonstrikció Légzés s felgyorsulása sa A lép l összehúzódik, több t vörösvv svértest kerül l a keringésbe, javítja az oxigén n ellátotts tottságot A pupillák k kitágulnak, fényre f érzékenyebbé válnak A vércukorszint v emelkedik

6 Alarm reakció Selye elmélete lete Általános adaptáci ciós s rendszer (GAS) fiziológiai változv ltozások, érzelmekkel hypothalamus: : szimpatikus hatás általános alkalmazkodó készség g a normál l szint alatt van a szervezet észleli a változv ltozást mobilizálja lja az erőit adrenalin/noradrenalin noradrenalin szekréci ció (mellékvese aktiváci ció) fight or flight harcolsz vagy menekülsz ( fight( or flight )

7 GAS 2. Rezisztencia szakasza ha stresszor folyamatosan fennáll ellenáll llás s a stresszorral szemben növekszikn megküzd zdés s a szituáci cióval hormonális változás: glükokortiodok és kortizol szintje emelkedik nő a véráramlv ramlás, glükóz z szint emelkedik általánosan stimulálja lja a viselkedés s válaszkv laszkészségét stresszor ismétl tlődése irreverzibilissé válik

8 GAS 3. Kimerülés s szakasza ha a a kortikoszteroidok a véráramban v ramban cirkulálnak, lnak, a további ACTH kiválaszt lasztást st már m r gátoljg tolják k (-feedback( feedback) adrenalin rendszer már m r nem tölti t be a szerepét kiürül a glükózrakt zraktár hipoglikémia feladja a harcot, összeomlás halál pszichofiziológiai (adaptáci ciós) betegségek gek (pl. asztma, gyomorfekély, keringési panaszok)

9 Selye János gondolaai Az indítékok elvesztése se a szellem legnagyobb tragédi diája. A természetes emberi ösztönök k kielégítésének meggátl tlása ugyanolyan veszélyes helyzetet teremt, mint bármely tevékenys kenységnek a kívánatos k időn és s mértm rtéken túli erőltet ltetése. Az az életszemlélet, let, hogy a munkánkkal nkkal megszerezzük mások jóindulatj indulatát, t, csaknem minden foglalkozásban alkalmazható.

10 Stressz helyzetre adott reakciók általános maladaptív típusai Viselkedéses ses válaszokv Agresszió elkerülés,, menekülés Érzelmi reakciók szorongás hangulati változv ltozás harag, agresszió Figyelmi,, gondolkodási munkamódok változv ltozása összpontosítás-,, tartós s figyelemzavar problémamegoldó funkciók k gátlg tlása, dezintegráci ció Komplex fiziológiai válaszmintv laszmintázatzat

11 a stresszállapot lehetséges kimenetelei kóros, átmeneti reakciók k (poszttraumás s stressz zavar, katasztrófa fa-szindróma) krízis zisállapotok testi, lelki betegségek gek

12 Stressz és s kontroll Ha az averzív esemény kontrollálhat lható,, nem alakul ki fekély, nincs stressz hatás s (Weiss( Weiss) Vizsgálatok: Ha a személy érzi, hogy uralja a környezetet k vagy rendelkezik olyan képessk pességgel, hogy az adott helyzetet, cselekvése kimenetét t be tudja jósolni: j csökken a stressz hatása Alacsonyabb beosztású munkakör r nagyobb szív- és érrendszeri kockázatot eredeményez (Marmot et al., 1991)

13 A státusz tusz szindróma ma jelentősége M. Marmot: : Status syndrome Angol közalkalmazottakat vizsgált. Eredmények: - nem az abszolút t anyagi helyzet, hanem a viszonylagos lemaradás s szerepe alapvető miatt - krónikus stressz ( félelem f a lemaradást stól, biztonság hiánya, továbbiakban alacsony társas t támogatt mogatás, ad absurdum munkanélk lküliség) Férfiak veszélyeztetettebbek, ennek okai: a hierarchiasorrendh negatív v változv ltozása A férfi f önértékelésének lényeges l eleme a státusz tusz

14 Stressz kérdk rdőív v Ingerlékenyebb vagyok és s többet t vitatkozomeddig Problémáim vannak a főnökeimmelf Zavar a változv ltozás s a munkakörülm lményeimben Idegesnek, ingerültnek érzem magam Apróságokon is dühbe d gurulok Nehezemre esik kiállni az igazamért Alvászavarom van Növekedett a határid ridőim im száma és s ez aggaszt Folyamatos megterhelésnek vagyok kitéve a munkahelyemen Nehezemre esik, hogy munkaköri felelőss sségem megnövekedett Hangulatzavarral küzdk zdök

15 Stressz kérdk rdőív v Jó kapcsolatban vagyok munkatársaimmal Túl l sokat túlórázom t és s ez fárasztf rasztó Aggódom, hogy biztos-e e a munkahelyem Munkahelyemen szaporábban ver a szívem Munkahelyemen fáj f j a fejem Munkahelyemen szédülök Munkahelyemen nehezen figyelek, gondolataim elkalandoznak A korábban elvégzett könnyk nnyű feladatok megoldás s nehezebb Munkahelyemen ízületi panaszokkal küzdk zdök, derékf kfájás, vállfájdalom, nyakfájás Munkahelyemen fáj f j a gyomrom, emészt sztési si zavaraim vannak Utóbbi egy évben gyakrabban voltam beteg, többt gyógyszert gyszert szedek

16 Stressz megküzd zdési módok m (coping( coping) A definíci ció problematikus: Nincs olyan viselkedés, s, amit ne lehetne megküzd zdésként értelmezni (kontextus határozza meg) Egyre inkább az egészs szséggel kapcsolatban jelenik meg és s nem a stresszel

17 Coping coping mint általános viselkedéses ses válaszv Állatpszichológia, etológia coping: : minden olyan viselkedéses ses válasz, v amely kontrollálni lni képes k az averzív környezeti hatásokat: Pl.: menekülés, támadt madás, passzív v módm coping mint vonás A stresszel szemben a személyek többnyire t állandó stratégi giákat, védekező manővereket dolgoznak ki, tanulnak meg a konfliktuskezelésre sre A helyzettől l függetlenekf

18 Coping stratégi giák k főf kategóri riái Cohen, Lazarus direkt cselekvéses ses válaszv 2. informáci ció-keresés: s: előre jelezze az eseményt 3. cselekvés s gátlg tlása 4. intrapszichikus,, csillapító coping 5. szociális hálóh mobilizálása, támogatt mogatás s keresése se (nők esetében gyakoribb)

19 Alapvető megküzd zdési módokm Carver, Schreier, Weintraub Problémaf mafókuszált közvetlen, nyílt akció A helyzet megváltoztat ltoztatására irányul legpozitívabb: kognitív átstrukturálás társas támasz: t a legkompetensebb személy keresése se Érzelemorientált lt (tompító) alkalmazkodás s növeln velése distressz érzését t csökkenti lehet negatív: beletörődés, tagadás spirituális irány nyú Elkerülés- orientált Viselkedéses ses felszabadítás s (feladás) Mentális felszabadítás s (figyelemelterelés) Alkohol, drog

20 Megküzd zdő viselkedés s céljaic 1. Káros környezeti k hatások mérsm rséklése, felépülés előseg segítése 2. Negatív v eseményekhez alkalmazkodás 3. Pozitív önértékelés s fenntartása 4. Érzelmi stabilitás s fenntartása, érzelmi stressz csökkent kkentése 5. Környezettel kielégítő kapcsolat fenntartása

21 Copingpotenciál Kognitív v természet szetű személyis lyiségtényezők, amelyek hozzájárulnak az egyén n megküzd zdési hatékonys konyságához: kontrollképess pesség tanult leleményess nyesség lelki edzettség optimizmus koherenciaérz rzés éntudatosság

22 A stressz válasz v két k t főf típusa 1. Epinefrin (adrenalin) kiválaszt lasztás s hatása: növekedik: vérnyomv rnyomás, respiráci ciós s ráta, r vércukorszint, éberség, fájdalom f küszk szöb csökken: : perisztaltika, emészt sztés 2. Glükokortikoid kiválaszt lasztás s hatás: immunhatás, metabolikus hatás, számos hatás s a kognitív v funkciókra kra

23 Pszichoneuroimmunológia Stressz hata sa ra... a nem specifikus immunva lasz fokozo dik: integrin,, a laktoferrin,, stb. szintje emelkedik a specifikus immunva lasz ga tlo dik limfocita k tu lmu kö dnek, tu l l sok lép l p ki az érfalon feleslegesen és így elterelo dik a figyelem a valo di ta mada sokro l állando felke szu ltse gi állapotban vannak immunrendszer állando ke szu ltse gben van

24 Pszichoneuroimmunológia 2. akut stressz - fokozza az immunaktivita st a kro nikus stressz sok esetben ta rsul az immunrendszer alulmu ko désével,, az NK sejtek sza ma, azon a kívuk vu l l az o o sszes típusu pusu T-sejt sza ma cso kken,, ezen belül l a helper és szupresszor sejtek aránya is cso kken az o o sszes T-sejthez képest k = immunszupressziót eredményez

25 A relaxáci ció fogalma, előzm zményei Relaxacion,, elengedni a rabot = elengedni magunkat, izmainkat, feloldani feszülts ltségeinket: ez valóban megszabadulm egszabadulás s az izomzati hipertóni niáktól, szorongásos sos gúzsbakötöttségtől, a tehetetlenség g lelki görcsg rcsösségétől. A relaxáci ció szabaddá válás s arra, hogy belső akadályokt lyoktól mentesen, valódi önmagunk lehessünk. Segít kiengedni a felgyülemlett lemlett lelki feszülts ltségeket; elengedni magunkat, izmainkat, testünket, segít t feloldani, amit feleslegesen megkötött ttünk (és s ez megszabadulással ssal jár). j Szabaddá válni (valamitől és s valamire) mindez benne van a szó jelentésében.

26 PASSZIV Hasi légzl gzés Forró kádfürdő,, tus, Masszázs, zs, testépítés Meditáci ció imádkoz dkozás Szính nház, mozi Zene Olvasás Relaxáci ciós s gyakorlatok Alvás Önszuggesztió Jóga A relaxáci ció lehetőségei AKTIV Tánc Egyéni sportok Hobbiűzés, horgász szás Kötetlen programok Kocogás, úszás, s, testgyakorlatok Kirándul ndulás, Bevásárl rlás Csapatjátékok Videojátékok Séta

27 A légzl gzésszámolás s technikája Helyezkedjen e valahol kényelmesen, k ahol nem zavarják, és s feküdj djön, vagy üljön n kényelmes k tartásban. Hunyja le a szemét és s kezdjen 51-től visszafelé számolni. Minden egyes számot igazítson a légzl gzéséhez a következk vetkező módon: Miután n kilélegezett, legezett, mondja azt magának gondolatban, hogy egyáltal ltalán n nem szüks kséges most azonnal belélegeznem, legeznem, nyugodtan pihenhetek néhány n ny másodpercet. Ezalatt a szünetid netidő alatt, amíg g a tüdők t pihennek, mondjon egy számot a belégz gzés és s a kilégz gzés alatt.

28 A mély m légzl gzés s technikája Üljön n egyenesen, kiemelt mellkassal és s laza vállakkal. v 2. Tegye egyik kezét t a hasára, hogy érezze annak emelkedését t a belégz gzéskor. 3. Orrán n vegyen levegőt t lassan és s mélyen. m Koncentráljon az érzésre, ahogy a levegő átjárja szervezetét. t. 4. Elősz ször r a hasa teljen meg levegővel vel majd a tüdejet 5. Összeszorított ajkai között k lassan engedje ki a levegőt. 6. Koncentráljon az érzésre, ahogy a levegő elhagyja ajkait. 7. A keze a hasán n jelzi, hogy a levegő elhagyta a testét. t. 8. Lélegezzen többszt bbször r lassan egymás s után. 9. Ha befejezte, üljön n még m g egy-két t percet nyugodtan a helyén.

29 A mély m légzl gzés s technikája 2. Miközben a légzl gzésszámolást gyakorolja, bizonyára elveszti néhányszor n nyszor a száml mlálás s fonalát. Ez normális dolog. Ha ez előfordul, folytassa egyszerűen en ott, ahol az utolsó számra emlékszik. Ha több t időt t szeretne szánni erre a gyakorlatra, kezdje magasabb számokon. Egy idő után n fel tudja becsülni magát, hogy a rendelkezésére álló idő alatt hol kezdje a számol molást. Ha befejezte a visszaszámol molást, visszatérhet a normális feszülts ltség állapotába, a mindennapokba, vagy áttérhet a többi relaxáci ciós s módszer m valamelyikére

30 2 perces relaxáci ció Irány nyítsa gondolatait magára és s a légzl gzésére Gondolatban vizsgálja végig v a testét Észlelje azokat a területeket, amelyek feszülnek Próbálja meg lazítani el ezeket a területeket Szabaduljon meg annyi feszülést stől, amennyi csak sikerül Körözzön n a fejével lassan óvatosan 1x-2x (ha fájdalmas f azonnal fejezze be) Körözzön n a vállaival v többszt bbször r előre re-hátra Lazítsa el teljesen összes izmát Gondoljon egy kellemes dologra néhány n ny másodpercrem Mélyen lélegezzen l legezzen és s lassan fújja f ki a levegőt.

31 Dekompressziós s szokásrend srend A dekompressziós s szokásrend srend olyan rituális, vagy rutinszerű tevékenys kenységekből áll, amelyek valamely stresszes esemény, vagy nap után feszülts ltségünk levezetésére szolgálnak. lnak. Ezek lehetnek magányos cselekvésform sformák: olvasás, s, pihentető hobbik, gyermekekkel való foglalkozás, beszélget lgetés s barátokkal. E szokásrendnek srendnek nem lehetnek részei r kemikáli liák, alkohol, vagy drogok.

32 Dekompressziós s lehetőségek Játékok: gyerekekkel hancúroz rozás, kártyk rtyázás, boltról boltra járás, j sokan gyerekesnek tartják Humor: segít t abban, hogy a korlátainkat ne hiányoss nyosságnak, hanem csak emberi mivoltunk egyik aspektusának tekintsük Érzelmi támasz: t magány és s elszigeteltség g a stressz két t legrombolóbb bb formája. Lelki támasz: t vannak, akik segítenek eligazodni a világban. Tradíci ciók és s rutinok

33 Progresszív v izom relaxáci ció 1. Edmund Jacobson (1908) az izom jobban ellazul, ha előtte megfeszített tettük A test összes izomzatát t sorban ellazítjuk, követjk vetjük k a változást bennük. Sorba veszi mind a 17 izomcsoportját. t. Figyeli azok lazulását, amit addig tart, amíg g lassan 5-ig5 számol. Figyelje a változv ltozásokat. A gyakorlat végzv gzéséhez helyezze magát t kényelembe, k lazítsa meg ruháit, ne keresztezze lábait, l karjait lazán ölében tartja.

34 Progresszív v izom gyakorlata Szorítsa ökölbe kezeit. Koncentráljon arra, mit érez, a feszülés hogyan húzódik h az alkarjába. Lazítson. Figyelje az izmokban a változást. 2. Fogja meg kezével a vállv llát, emelje fel vállaival v a kezét és s figyelje milyen változv ltozást érez a bicepszekben, felkarokban. Engedje el, és figyeljen a változv ltozásokra. 3. Emelje vállait v olyan magasra, amilyenre csak bírja. b Koncentráljon a feszülésre sre a vállaiban. v Lazítson, és s figyelje a változv ltozást. 4. Ráncolja arca izmait. Figyelje meg mely izmokban a legerősebb a feszülés, s, a szemei körül, k a szája körül? k Lazítson és s figyelje a változást. 5. Szorítsa össze szemhéját t erősen, majd lazítsa el. Figyeljen a feszülésre, sre, majd a lazulásra. 6. Szorítsa össze fogait. Figyeljen az állkapcsa, a szájk jkörüli izmok feszülésére, majd lazítson. Figyelje a változv ltozásokat.

35 Progresszív izomrelaxáci ció gyakorlata Szorítsa nyelvét t a szájpadl jpadlásához olyan erősen ahogyan csak bírja. b Figyelje a tónust t a szájában és s a garatjában, az arc és nyakizmokban. Lazítson, és s figyelje a változv ltozásokat. 8. Lassan hajtsa fejét t hátra h amennyire tudja. Figyelje a feszülést st a nyakában és s a háta h felső részén. Lazuljon el és s figyelje a változv ltozást. 9. Hajtsa előre a fejét, szorítsa az állát t a mellkasához. Figyeljen a feszülésre sre a nyakában, vállaiban v és s a felső mellkasában. Lazítson és s figyelje a változv ltozást. 10. DőljD ljön n előre a székében, domborítsa ki mellkasát, karjait emelje fel és s kulcsolja össze kezeit. Figyelje a feszülést st a vállaiban v és hátában. Lazítson és s figyelje a változv ltozást. 11. Vegyen mély m lélegzetet l legzetet és s tartsa bent a levegőt. Figyeljen a tónusra t a mellkasában és s hátában. h Lassan fújja f ki a levegőt és s közben k figyelje a változv ltozást. 12. Húzza H be hasát t annyira, amennyire csak tudja. Figyeljen a tónusváltozásra a hasizmokban és s a mellkasában. Lazítson és figyelje a változv ltozásokat.

36 Progresszív izomrelaxáci ció Feszítse meg hasizmait. Figyelje a változv ltozást. Lazítson. 14. Szorítsa össze a farpofákat. Figyeljen a feszülésre. sre. Lazítson és s figyelje a változást az izmokban. 15. Emelje fel a lábát l t a talajról. l. Feszítse a nagylábujj bujját t felfelé.. Figyelje a tónust t a lábszl bszár, comb és s csípő izmokban. Lazítson és s figyelje a változv ltozást. 16. Nyújtsa ki lábát l és s feszítve tartsa a levegőben. Figyelje a tónust t a vádlijában, a combizmokban, a csípőizmokban. Lazítson. Figyelje a változásokat. 17. Sarka a talajon, emelje a lábfejl bfejét és s szorítsa le az ujjait a föld f felé.. Figyelje a feszülést. st. Lazítson. Figyelje a változv ltozást. Miután n megtapasztalta mind a 17 izomcsoportjában a feszülést, st, most koncentráljon azokra, amelyek napközben a legtöbb gondot okozzák önnek. Ezeket az izmokat lazítsa el naponta többszt bbször r is. Leggyakrabban a rágóizmok, nyakizmok,és s a hasizmok szoktak feszülni. Vizsgálja át t testét t időről l időre, és állapítsa meg, hogy mely izomcsoportok a legfeszesebbek és s koncentráljon azokra, lazítsa el azokat naponta többször.

37 Relaxáci ció és s agyféltek ltekék az agyfa gyféltekék nyelve gondolkodásm smódja különbk nbözik, sajátos módon m ért egyet, vagy különbk nbözik különbözőségek működési csatájának nak következményei betegségek gek: - neurózisok - az érzelmi élet zavarai - magatartás s zavarok. A jobb agyfélteke döntd ntően az érzelmi folyamatokat gondozza,, a test az érzetek hordozója, az érzéseket a testünkkel érezzük k (pl( pl: globus, gastrointestinális zavarok stb.), szoros kapcsolat a testi folyamatokkal

38 Irányzatok, módszerek, m formák, technikák Történetileg a relaxáci ciós s terápi piák k a hipnózissal együtt a legősibb gyógym gymódok közék sorolhatók. Az Aszklepioszi görög orvoslás s rendszere ( inkub( inkubáció, imagináci ció, gyógy gyító álmodás ), a keleti kultúrák k meditáci ciói, i, a zen- buddhizmus, a keresztény aszkétikus manréza rítusa (αϛκεο =görög: g: gyakorlok, alakítok) stb. bizonyítja, hogy a jelentősebb humán n kultúrákban kban filozófiai, fiai, vallási és orvosi gyógy gyító szerepet töltt ltöttek ttek be. A jóga a ma ismert legrégebbi gebbi pszichofiziológiai relaxáci ció, nyomai fellelhetők k a legrégebbi gebbi indiai iratokban. Teljes rendszerét, filozófi fiáját, útját Patanjali gyűjt jtötte tte össze és álltotta rendszerbe.

39 A relaxáci ciós eljárások három h alapirány nya,i. aktív (muszkuláris) - Jacobson: a regionális (testtájak szerinti) - lazítás s (1) szakaszban a feszülts ltség és s ellazulás s közti k tudatosítást st célozza c (aktív v izomgyakorlatokkal) - globális lis (2) szakaszban a képzeleti k (képi) műveleteket m is bevonja az egész test lazításába - differenciálás s (3) szakaszban megtanítja tja a klienst az alapvető (szokványos) testhelyzetekben való spontán feszülts ltségmentesítésre. Simonton, Geesing, Solomon módszereiben autonóm immun- folyamatok taníthat thatóságára kísérletes k bizonyítékok vannak A szubdomináns ns féltekei szinkronizáci cióban az immuntört rténés s kedvezően en alakíthat tható,, elérhet rhető az ölősejt-aktivitás-növelés

40 A relaxáci ciós eljárások alapirány nya,ii. passzív (kognitív, mentális) relaxáci ció: Schultz, autogén-tr tréning (szó jelentése) a jóga j (testtartás, s, légzl gzés) s), hipnózis (elnehezülés és s melegérz rzés) élményeire épül, önszuggesztív mentális módszer. Jellemzői: - autokoncentráció (önmagunkra irányul nyuló figyelem em) - testi introspekció (monotematikus önmegfigyelés) - passzív, elfogadó,, megengedő önirányulás

41 A relaxáci ciós eljárások alapirány nya,iii. - integrált, eklektikus módszerek - a pszichoterápi piás s irányzat nyzatok kialakított tották saját relaxáci ciós s eljárásukat Pszichoanalízis zis:analitikus relaxáci ció, szómaanal maanalízis Humanisztikus pszichológia: Gendlin-féle le fókuszolás Kognitív v pszichológia: tünetkontroll t technikák, k, multiinervenciós irányul nyulással Viselkedéster sterápia: progresszív v relaxáci ció, biofeedback: fiziológiai alapért rtékhez viszonyított változást detektálja, légzl gzés, szív, GBR, bőrhőmérséklet, izomtónus, alpha hullám

42 Az autogén n tréning pszichofiziológi giája A relaxr elaxáció célja: -a a központi k idegrendszer áthangolása,, mivel a prefrontalis agykéreg modulálja lja az érzelmek, viselkedés, s, és s a test élettani működéseit m -pszichovegetatív működések rugalmasságának fokozása -a a vegetatív v tónus t befolyásol solásasa -kedvezőtlen, inadaptív szorongásszint sszint csökkent kkentése. Megvalósul sulás: s: -a vázizomzat, a retikuláris ris aktiváló rendszer és s a cortex közötti körkapcsolk rkapcsolási si rendszeren át -a a vegetatív v tónust nusért felelős reticularis hypothalamicus és limbicus rendszer ergotrop-trofotrop trofotrop működési oszcilláci ciójának kedvező behangolódása útján. Ergotrop (aktiváló) transzmitterek: noradrenalin, dopamin Trophotrop (gátl tló) transzmitterek: szerotonin, acetilkolin Relaxáci ció tehát t = tuningolás,, azaz áthangolás s a két k rendszer közöttk

43 formáci ció retikul uláris szerepe 1. A tudat éberségi szintjének nek szabályozása 2. Részvétel az emocionális magatartás s szervezésében a limbikus rendszerrel való kapcsolat révénr 3. Vegetatív és s hormonális aktiválás, ill. szabályoz lyozás s a hipotalamikus hipofizeális rendszeren át, amely stresszhelyzetekben lehetővé teszi az alkalmazkodást. 4. Motorikus készenlk szenléti állapot fenntartása a tónus t és s a tartási reflexek szabályoz lyozásával, melyben a kérgi k és s a szubcortikális extrapiramid ramidális központok, a kisagy és s a vesztibul tibuláris rendszer is részt r vesz

44 Autogén tréning alapgyakorlatai 1.Lazítás, nehezedés- izomzat passzív ellazulása (görcs rcsösség, elengedés s nehézs zségei stb.) 2. Melegedés- vérkeringés s szabályoz lyozása, a periféri riás kapilláris áramlás-növelés (érzelmi melegség, g, lelki rezonancia, empátia) 3. LégzL gzés (adás-kapás s viszonyának nak egyedi mintái) i) 4. szív v nyugalmi működésének m begyakorlása (fontos szívügyek területe) 5. hasi napfonat (plexus( solaris) ) gyakorlata - lelki értelemben a dolgok megemésztése 6. tiszta hűvös h s fej élményének nek gyakorlata (értelemvez( rtelemvezérelt relt cselekvések, sek, a mentális önuralom, szellemi értékekre irányul nyulás)

45 Pl. a nehezedés s gyakorlat folyamata jobb kar hívószó a jobb kar számára nehéz - érzékletes emlékek felidézése jobb kar nehéz izomállapot emléknyomait idézi ingere: az izomellazulás s fiziológiai állapota ezzel egyidejűleg az effektor központbk zpontból l a periféria ria felé impulzus bek bekövetkezik az izomrelaxáci ció. A verbális formula mondása, vagy gondolása közben k megélt testérz rzés feltételes teles reflexes kapcsolatba kerülnek. Ellazultság kellemes, jój közérzés s emocionális tényezt nyezői erősítik a reflexsor stabilitását. t..

46 Az autogén n tréning fiziológiai követk vetése EEG - legkifejezettebb változv ltozás s az alfa hullámtartom mtartományban észlelhető - a változás s nem az alfa hullámok frekvenciáját, hanem az amplitúdót t (=feszülts ltség) és s a többi t hullámf mféleséghez viszonyított előfordul fordulási arány nyát érinti, azaz az EEG összességében alfásodik. - a változás s maximuma időben az AT 8. percében van. - a változás s maximuma térben t a hátsh tsó, okcipitális kéregterületek felett van. Az AT-t t végzv gzők k esetében az EEG változv ltozás s mértm rtéke az alapállapothoz llapothoz képest k 160%-os, míg m g a kontrollcsoportnál csupán n 10%-os!! α orsók, majd alacsony feszülts ltségű, lassú β és θ aktivitás s közt k meredek, időnk nként nt tüskeszert skeszerű α burst-ök jelennek meg

47 EEG változv ltozások AT során Egészs szségeseknél éber realaxált lt állapotban: mérsékelten orsózó α aktivitás s láthatl tható okcipitalisan, és s alacsony ampitúdójú β aktivitás mindkét t féltekf ltekén vezérelt (magnetofon) AT során: az α teljesítm tmény, az amplitúdó és s stabilitás s nő, n, az α aktivitás s nagyobb területr letről l vezethető el AT során n a zaj eltűnik és s reguláris, ris, közös k aktivitás s alakul ki, mely önállóan végzett v AT-ben a legkifejezettebb. Tökéletes T figyelemkoncentráci cióval monoritmusos agyi aktivitás érhető el.(vargha, Somogyi)

48 Fiziológiai változv ltozások Az izomtónus csökkenése (EMG), a GBR-kilengés mérséklődése, tenzióesés, patella-reflex redukciója A perifériás vérerek tágulása a két kézben (és az arcon), megnövekedett bőrhőmérséklet, végtagok disztális részén A légzés perctérfogatának csökkenése, áttolódás a mellkasiról a hasi légzés felé Szívfrekvencia- és perctérfogat csökkenése jobb oxigénhasznosítással. Ingadozó EKG-leletek normalizálódása. Megzavart, illetve irritált gyomor- és bélmozgás normalizálódása. A gyomornyálkahártya vérátáramlásának fokozódása. A perifériás vérerek járulékos kitágulása. A béta-hullámok csökkentése, az alfa-téta-hullámok szaporodása az EEG-ben. (Sipos)

49 a relaxáci ció-meditáció modern sejt-hat hatásai 1. Relaxáci ciót t követk vetően en egészs szségesebben működőm fehérv rvérsejteket rsejteket találtak ltak A granulociták felkész szültségi állapota optimalizálódott, nyugodtabbak lettek a relaxálók-medit meditálók telomeráz enzim szintje magasabbnak bizonyult,, mint a nem meditálóké, aktívabb lett az enzimet kódolk doló gén n működésem se.. Az enzim lassítja a sejtek genetikai anyagának nak pusztulását, t, mert "újragyártja" rtja" a kromoszómák k végein v lévől és állandóan kopó a sejtek épségéért felelős s "védősapk sapkákat", kat", az úgynevezett telomérákat (E. Blackburn,, Nobel-díj,2009.)

50 Relaxáci ciós s hipnózis alkalmazása stressz esetén: vizsgázó főiskolás s hallgatókn knál mérsékelten szorongó, tenziós fejfájásban szenvedő betegnél Módszer: 4 marker megjelenését t mértm rték: L-szelektinL szelektin, αmβ2 integrin,, CD15s, laktoferrin Eredmények: a stressz hatására (a vizsgaidőszak szak megkezdésével) a hallgatókban mindegyik vizsgált aktiválódási marker sejtfelszíni megjelenése szignifikánsan nsan fokozódott, de különösen k a laktoferrint hordozó sejtek aránya nőtt n meg ötszörösére. re. A relaxáci ciós s hipnózis után n a hallgatókban a CD15s-t t kivéve ve a mindhárom másik m marker,, a betegekben csak a laktoferrin és s a CD15s esetében volt kimutatható szignifikáns ns csökken kkenés. Ezáltal bizonyított tották k a stressz és s a relaxáci ciós s hipnózis hatását t az immunrendszerre. (Keresztes és Rudisch)

51 Az autogén n tréning indikáci ciói - a nem kiegyensúlyozott vegetatív v szabályoz lyozás működészavaraiai - exogén (reaktív, aktuál-) ) neurózis, amelyben a testi vagy lelki zavarok főleg f aktuális külsk lső fizikai vagy pszichés hatásra vezethetők k vissza - vegetatív v neurózisok - pszichoszomatikus betegségek gek-hipertónia, pajzsmirigytúlműködés, sokizületi gyulladás, colitis, neurodermatitis, asztma - pszicho-dinamikai zavarok (elsősorban sorban a fóbiás, a depresszív és s a szorongásos sos neurózisok) - remisszióban levő endogén n pszich zichózisok isok (!!) - organikus idegrendszeri betegségek gek

52 Az AT indikáci ciók k tünetek t szerint - görcs-szindróma" pl. vaginizmus mus, beszédritmuszavaro dritmuszavarok - vazomotoros zavarok pl. pirulás, hideg végtagok, v izzadékonys konyság, labilis hiperth pertónia sztenokardiás panaszok - emésztőrendszer: obstipáci ció, kolitis,, IBS,pilorus görcsök - urogenitális zavarok: impotencia, ejaculáci ció precox, frigiditás, menstruáci ciós s görcsg rcsök, enurézis - alvászavarok - fejfájások - mozgászavarok: tremor, blefarospazmus - affektív v zavarok: anxietás,, lámpall mpaláz, z,disztímia,miko

53 Az autogén tréning kontraindikáci ciók - skizofrén n processzus - endogén n depresszió,, melyben a beteg képtelen k sikeres kooperáci cióra, és s ez fokozza a mindenre alkalmatlan vagyok" érzést, esetleg önvádlások forrása is lehet; - kényszer-neurózis súlyos s formái - hipochondriás neurózis és s hipochondriás s személyis lyiségfejlődés - hisztéri riás s személyis lyiségstruktúra, ra, mely hisztéri riás s reakciót, nagyrohamot, álomszerű,, ködös, k stuporózus állapotokat eredményezhet - szociopátia - súlyos szomatikus betegségek gek

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak IX. ea. A munkanélk lküliség és s a munkavégz gzés s dinamikája,

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

A stressz. Készítette: Szabó Gergely Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet PhD

A stressz. Készítette: Szabó Gergely Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet PhD A stressz Készítette: Szabó Gergely Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet PhD Stressz-elméletek 1. Latin strictus (szoros) szóból származik Igénybevételt jelent Fogalma: A szervezet nem specifikus reakciója

Részletesebben

A kardiovaszkuláris ris megbetegedések legfontosabb rizikófaktorai: A nem, a genetika, az életkor

A kardiovaszkuláris ris megbetegedések legfontosabb rizikófaktorai: A nem, a genetika, az életkor A kardiovaszkuláris ris megbetegedések legfontosabb rizikófaktorai: A nem, a genetika, az életkor - nem lehet befolyásolni. Magas vérnyomv rnyomás, magas vérzsv rzsírszint, rszint, magas vércukorszint,

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK

Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK Daganatos betegek pszichoterápi piás megsegítése A A Damoklész kardja szindróma pszichológiai kezelése Riskó Ágnes Országos Onkológiai Intézet Klinikai szakpszichológusok szinten tartó továbbk bbképz pzése

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében A Békés B s Megyei KönyvtK nyvtár és s Humán Szolgáltat ltató Centrum modellkísérleti programja Békéscsaba Előadó: Kovács Ágnes Budapest, 2009. június j 19.

Részletesebben

Érezd jól j l magad a

Érezd jól j l magad a Érezd jól j l magad a bırödben Tippek a lelki egészs szség g megırz rzéséhez Vassné Dr Figula Erika PhD szakpszichológus, fıiskolai f tanár Lelki egészs szség Pozitív életérzéssel járój egyensúly és s

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

A pulzusmérő és s GPS használat latának lehetőségei az edzés során Tartalom: Edzés s pulzusmérővel Edzéspulzus zónákz Edzéspulzus meghatároz rozása Erőteljess teljességi övezetek Pulzus megnyugvási teszt

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne

A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne A konfliktus -Csepeli György -Buda BélaB -Eric Berne A konfliktus fogalma A konfliktus a latin confictus szóból származik, ami fegyveres összeütközést jelent, de a mindennapi szóhaszn használatban az emberi

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

A szerhasználat jelei, felismerése, se, jellegzetességei. gei. - Labos Rita. Békéscsaba, 2013. április 26.

A szerhasználat jelei, felismerése, se, jellegzetességei. gei. - Labos Rita. Békéscsaba, 2013. április 26. A szerhasználat jelei, felismerése, se, jellegzetességei gei Előad adó: Szilágyi - Labos Rita szakvizsgázott zott szociális munkás Békéscsaba, 2013. április 26. A drogfogyasztó személy felismerésének vágya

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

A FIZIOTERÁPIA SZEREPE A

A FIZIOTERÁPIA SZEREPE A A FIZIOTERÁPIA SZEREPE A NŐGYÓGYÁSZATI REHABILITÁCI CIÓBAN Készítette: NárainN rainé Raffai Ágnes Osztályvezet lyvezető ápoló, fizioterápi piás s asszisztens A fizioterápi piáról általában Természet energiáit

Részletesebben

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható.

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A flexicurity közös k s alapelvei felé: több és s jobb munkahelyet rugalmasság és s biztonság révén Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A munkaerőpiac jellemzői Gyors

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

Menedzserek a munkapszichológus szemszögéből, különös tekintettel a

Menedzserek a munkapszichológus szemszögéből, különös tekintettel a Menedzserek a munkapszichológus szemszögéből, különös tekintettel a munkahelyi stresszre Juhász Ágnes pszichológus ajuhasz@ccsint.com Országos Foglalkozás-egészségügyi Fórum 2007.09.07. Vázlat Menedzserek

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest Tudatelmélet let és s idegen nyelv elsajátítás valódi kapcsolat vagy városi v legenda? Ivády Rozália BME-KTT Takács Boglárka ELTE-PPK A legenda A kérdés megjelenik: egy kérdőív utóélete Első lépés: Az

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

és adatfeldolgozó rendszer

és adatfeldolgozó rendszer Közös s adatbázis és adatfeldolgozó rendszer 2009. május m 7. Édes Marianna KSH VállalkozV llalkozás-statisztikai statisztikai főosztály Vázlat Előzm zmények SBS adat-el előállítás Nemzeti száml mlák A

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 1 A PTSD aktualitása Háborús

Részletesebben

Relaxáció. Tisljár-Szabó Eszter. DE NK Magatartástudományi Intézet

Relaxáció. Tisljár-Szabó Eszter. DE NK Magatartástudományi Intézet Relaxáció Tisljár-Szabó Eszter DE NK Magatartástudományi Intézet Ne stresszeljen! Lazítson! De mi az a stressz? Külső nyomás, szorongató körülmények? Maga a stresszor? (pl. munkahelyi konfliktus) A stresszorra

Részletesebben

2.1 testhelyzet 2.2 testhelyzet 2.3 testhelyzet

2.1 testhelyzet 2.2 testhelyzet 2.3 testhelyzet gyakran gondolják úgy, hogy izmaikat teljesen ellazították, pedig maradt még feszültség a testükben. A mai felgyorsult világban az embereket számtalan stressz és aggodalom éri, ezért még az alvás során

Részletesebben

Szerepek a pedagógia. gia

Szerepek a pedagógia. gia Szerepek a pedagógia gia világában 1. A pedagógus gus (a tanár)szerep A kezdő pedagógus gus 2009.10.26. 1 A jój pedagógus gus a jó tanár Milyen legyen? Ki mondja meg? S ha nem felel meg ezeknek a kitételeknek?

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

NTP_HTAR. Tehergépj. TECH_08_D4_NTP projekt. Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő. CEU Konferenciaközpont, Budapest

NTP_HTAR. Tehergépj. TECH_08_D4_NTP projekt. Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő. CEU Konferenciaközpont, Budapest pjármű balesetek vizsgálata korlátozott látási körülmk lmények közöttk TECH_08_D4_NTP projekt Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő Haszongépj pjárművek észlelhetősége korlátozott látási

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Építmények energetikai követelményei

Építmények energetikai követelményei Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes

gia alapjai I. NYME- SEK Ágnes A gyógyító pedagógia gia alapjai I. NYME- SEK 2009.06.28. Némethné Tóth Ágnes 1 A gyógypedag gypedagógia gia helye a neveléstudom studományban NEVELÉSTUDOMÁNY (PEDAGÓGIA) gyógypedagógia 2009.06.28. Némethné

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Közösségi mentálhigiéne

Közösségi mentálhigiéne Közösségi mentálhigiéne A folyóparton egy vidám társaság mulat önfeledten; esznek, isznak,beszélgetnek. Egyszer csak segélykiáltást hallanak a folyó felől. A folyóban valaki fuldoklik. A társaság egyetlen

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

A terhelés igénybevétel koncepció

A terhelés igénybevétel koncepció A terhelés igénybevétel koncepció Dinamikus és statikus izommunka. Erőkifejtés. A fizikai munka és a szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai: megterhelés, igénybevétel, stressz. Az emberi munkatevékenység

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Organikus és geriátriai pszichiátriai kórképek

Organikus és geriátriai pszichiátriai kórképek Organikus és geriátriai pszichiátriai kórkk rképek Hidasi Zoltán Mitől l organikus? Neurológia Pszichiátria Organikus pszichoszindróma Organikus (mentális) zavar Funkcionális (mentális) zavar Neuropszichiátria

Részletesebben

SZSÉGÜGYI GYI OUTSOURCING KONFERENCIA SZERVEZETFEJLESZTÉS S MIKRO ÉS S MAKROSZINTEN 2009) (2000 2009) Rita, Ecseki Adrienn.

SZSÉGÜGYI GYI OUTSOURCING KONFERENCIA SZERVEZETFEJLESZTÉS S MIKRO ÉS S MAKROSZINTEN 2009) (2000 2009) Rita, Ecseki Adrienn. XI. EGÉSZS SZSÉGÜGYI GYI OUTSOURCING KONFERENCIA SZERVEZETFEJLESZTÉS S MIKRO ÉS S MAKROSZINTEN Szakmai átrendeződés s az aktív fekvőbeteg szakellátáson son belül (2000 2009) 2009) Dózsa Csaba,, Kövi K

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika. Viselkedés-kardiológia

Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika. Viselkedés-kardiológia Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika Viselkedés-kardiológia A viselkedés-kardiológia fő területei Egészség magatartás Érzelmek Mentális beállítódás Stressz kezelés Szociális kapcsolatok

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語 ORVOSI KÉZIKÖNYV Magyar ハンガリー 語 Az orvosnak Nem értem a japán orvosi kifejezéseket, ezért ezt a kézikönyvet használva szeretném leírni a tüneteim. Személyes Adatok Mai dátum Év Hónap Nap Név Keresztnév

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

ciós s rendszerek Vállalati informáci rendszerek (Informatikai rendszerek típusai) VIR legfontosabb jellemzői informáci mogatják

ciós s rendszerek Vállalati informáci rendszerek (Informatikai rendszerek típusai) VIR legfontosabb jellemzői informáci mogatják Vállalati informáci ciós rendszerek (Informatikai rendszerek típusai) 2009. Február r 4. Vállalati informáci ek olyan általános célúc rendszerek, amelyek nyomon követik és s ellenőrzik a vállalatok v belső

Részletesebben

Intelligens kommunális villamos fogyasztásmérés lehetőségének vizsgálata kutatás fejlesztés s keretében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nél Dr. Dán András 1, Dr. Vajta László 2, Kálmán Viktor 2,

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Műtét utáni gyakorlatok

Műtét utáni gyakorlatok Műtét utáni gyakorlatok 1. Korai, műtét utáni fekvőgyakorlatok Ezek a gyakorlatok igen fontosak a lábak keringési rendszerének beindítása és a vérrög kialakulásának elkerülése céljából. Emellett segíti

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

időszakra vonatkozó új j EMVA rendelet- tervezet erdészeti

időszakra vonatkozó új j EMVA rendelet- tervezet erdészeti A 2014-2020. 2020. közötti k időszakra vonatkozó új j EMVA rendelet- tervezet erdészeti intézked zkedései Decsák k Tamás Vidékfejleszt kfejlesztési si Minisztérium Erdészeti, Halászati és s Vadászati FőosztF

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 6.

WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 6. WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 6. 2008 Boronyák Mária 4. A szálloda min. tízft zféle / hatféle / terápi piás és masszá,, ill. egyébb relaxáci ciós s szolgáltat ltatást kínál. l. A masszá szó görög g eredetű:

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek 2.

Logisztikai információs rendszerek 2. Logisztikai információs rendszerek 2. 1 Informatika elhelyezkedése a vállalati rendszerben BPR MFG/PRO ERP MFG/PRO Üzleti kommunikáció Logisztika informatika Logisztikai folyamat Technológia Építmény (raktár,

Részletesebben