Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus"

Átírás

1 Rezidens törzskt rzsképzés, 2013.június 17. Relaxáci ció,, egyszerű relaxáci ciós gyakorlatok dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

2 Stressz Stressz: olyan folyamat, amelyet a környezet k fenyegető eseményei váltanak ki, a szervezet válaszol v a környezet k eseményeire, miközben helyreáll llítja a belső egyensúlyi állapotot. Lehet patogén (kóros vagy káros) k ez a disstressz Lehet kellemes, ez az eustressz Az ember nemcsak kerüli, de keresi is a stresszt. Selye J. Stresszor: minden olyan inger, amely az addig működtetett m (problémamegold mamegoldó) ) munkamódokkal már m r nem dolgozható fel és s / vagy a következmk vetkezményei nem háríthatók k el komplex pszichológiai és s fizikai (fiziológiai) események

3 Stresszorok típusai traumatikus nagy súlys lyú események katasztrófák testi integritást érő súlyos támadt madások veszteség befolyásolhatatlannak ítélt események bejósolhatatlan helyzetek próbat batételek, telek, (énk( nképet befolyásolhatja) belső konfliktusok (ambivalens érzések) szokatlan új j ingerek, élethelyzetek, változv ltozások

4 Elméletek: letek: Selye János STRESSZ: a szervezet nem specifikus válasza v bármilyen b igénybev nybevételre. Stresszor: : dolog vagy helyzet, kellemes vagy kellemetlen; csupán n az számít, hogy milyen mértm rtékű újraalkalmazkodásra van szüks kség A szervezet védekezv dekezése: egyéni pszichofiziológiai válasz, amit az autonóm m idegrendszer és s az endokrin rendszer közvetít. t. Többféle averzív inger ugyanazt a választ v okozza Nem specifikus választriv lasztriász: sz: mellékvese megnagyobbodás csecsemőmirigy, mirigy, nyirokcsomó zsugorodás, s, gyomor és s bélrendszeri b fekélyek

5 Riasztási si (alarm) reakciók Tachicardia,, az agy és s izomzat számára több t vér v r jut Az izmokban vazodilatáci ció Belekben vasokonstrikció Légzés s felgyorsulása sa A lép l összehúzódik, több t vörösvv svértest kerül l a keringésbe, javítja az oxigén n ellátotts tottságot A pupillák k kitágulnak, fényre f érzékenyebbé válnak A vércukorszint v emelkedik

6 Alarm reakció Selye elmélete lete Általános adaptáci ciós s rendszer (GAS) fiziológiai változv ltozások, érzelmekkel hypothalamus: : szimpatikus hatás általános alkalmazkodó készség g a normál l szint alatt van a szervezet észleli a változv ltozást mobilizálja lja az erőit adrenalin/noradrenalin noradrenalin szekréci ció (mellékvese aktiváci ció) fight or flight harcolsz vagy menekülsz ( fight( or flight )

7 GAS 2. Rezisztencia szakasza ha stresszor folyamatosan fennáll ellenáll llás s a stresszorral szemben növekszikn megküzd zdés s a szituáci cióval hormonális változás: glükokortiodok és kortizol szintje emelkedik nő a véráramlv ramlás, glükóz z szint emelkedik általánosan stimulálja lja a viselkedés s válaszkv laszkészségét stresszor ismétl tlődése irreverzibilissé válik

8 GAS 3. Kimerülés s szakasza ha a a kortikoszteroidok a véráramban v ramban cirkulálnak, lnak, a további ACTH kiválaszt lasztást st már m r gátoljg tolják k (-feedback( feedback) adrenalin rendszer már m r nem tölti t be a szerepét kiürül a glükózrakt zraktár hipoglikémia feladja a harcot, összeomlás halál pszichofiziológiai (adaptáci ciós) betegségek gek (pl. asztma, gyomorfekély, keringési panaszok)

9 Selye János gondolaai Az indítékok elvesztése se a szellem legnagyobb tragédi diája. A természetes emberi ösztönök k kielégítésének meggátl tlása ugyanolyan veszélyes helyzetet teremt, mint bármely tevékenys kenységnek a kívánatos k időn és s mértm rtéken túli erőltet ltetése. Az az életszemlélet, let, hogy a munkánkkal nkkal megszerezzük mások jóindulatj indulatát, t, csaknem minden foglalkozásban alkalmazható.

10 Stressz helyzetre adott reakciók általános maladaptív típusai Viselkedéses ses válaszokv Agresszió elkerülés,, menekülés Érzelmi reakciók szorongás hangulati változv ltozás harag, agresszió Figyelmi,, gondolkodási munkamódok változv ltozása összpontosítás-,, tartós s figyelemzavar problémamegoldó funkciók k gátlg tlása, dezintegráci ció Komplex fiziológiai válaszmintv laszmintázatzat

11 a stresszállapot lehetséges kimenetelei kóros, átmeneti reakciók k (poszttraumás s stressz zavar, katasztrófa fa-szindróma) krízis zisállapotok testi, lelki betegségek gek

12 Stressz és s kontroll Ha az averzív esemény kontrollálhat lható,, nem alakul ki fekély, nincs stressz hatás s (Weiss( Weiss) Vizsgálatok: Ha a személy érzi, hogy uralja a környezetet k vagy rendelkezik olyan képessk pességgel, hogy az adott helyzetet, cselekvése kimenetét t be tudja jósolni: j csökken a stressz hatása Alacsonyabb beosztású munkakör r nagyobb szív- és érrendszeri kockázatot eredeményez (Marmot et al., 1991)

13 A státusz tusz szindróma ma jelentősége M. Marmot: : Status syndrome Angol közalkalmazottakat vizsgált. Eredmények: - nem az abszolút t anyagi helyzet, hanem a viszonylagos lemaradás s szerepe alapvető miatt - krónikus stressz ( félelem f a lemaradást stól, biztonság hiánya, továbbiakban alacsony társas t támogatt mogatás, ad absurdum munkanélk lküliség) Férfiak veszélyeztetettebbek, ennek okai: a hierarchiasorrendh negatív v változv ltozása A férfi f önértékelésének lényeges l eleme a státusz tusz

14 Stressz kérdk rdőív v Ingerlékenyebb vagyok és s többet t vitatkozomeddig Problémáim vannak a főnökeimmelf Zavar a változv ltozás s a munkakörülm lményeimben Idegesnek, ingerültnek érzem magam Apróságokon is dühbe d gurulok Nehezemre esik kiállni az igazamért Alvászavarom van Növekedett a határid ridőim im száma és s ez aggaszt Folyamatos megterhelésnek vagyok kitéve a munkahelyemen Nehezemre esik, hogy munkaköri felelőss sségem megnövekedett Hangulatzavarral küzdk zdök

15 Stressz kérdk rdőív v Jó kapcsolatban vagyok munkatársaimmal Túl l sokat túlórázom t és s ez fárasztf rasztó Aggódom, hogy biztos-e e a munkahelyem Munkahelyemen szaporábban ver a szívem Munkahelyemen fáj f j a fejem Munkahelyemen szédülök Munkahelyemen nehezen figyelek, gondolataim elkalandoznak A korábban elvégzett könnyk nnyű feladatok megoldás s nehezebb Munkahelyemen ízületi panaszokkal küzdk zdök, derékf kfájás, vállfájdalom, nyakfájás Munkahelyemen fáj f j a gyomrom, emészt sztési si zavaraim vannak Utóbbi egy évben gyakrabban voltam beteg, többt gyógyszert gyszert szedek

16 Stressz megküzd zdési módok m (coping( coping) A definíci ció problematikus: Nincs olyan viselkedés, s, amit ne lehetne megküzd zdésként értelmezni (kontextus határozza meg) Egyre inkább az egészs szséggel kapcsolatban jelenik meg és s nem a stresszel

17 Coping coping mint általános viselkedéses ses válaszv Állatpszichológia, etológia coping: : minden olyan viselkedéses ses válasz, v amely kontrollálni lni képes k az averzív környezeti hatásokat: Pl.: menekülés, támadt madás, passzív v módm coping mint vonás A stresszel szemben a személyek többnyire t állandó stratégi giákat, védekező manővereket dolgoznak ki, tanulnak meg a konfliktuskezelésre sre A helyzettől l függetlenekf

18 Coping stratégi giák k főf kategóri riái Cohen, Lazarus direkt cselekvéses ses válaszv 2. informáci ció-keresés: s: előre jelezze az eseményt 3. cselekvés s gátlg tlása 4. intrapszichikus,, csillapító coping 5. szociális hálóh mobilizálása, támogatt mogatás s keresése se (nők esetében gyakoribb)

19 Alapvető megküzd zdési módokm Carver, Schreier, Weintraub Problémaf mafókuszált közvetlen, nyílt akció A helyzet megváltoztat ltoztatására irányul legpozitívabb: kognitív átstrukturálás társas támasz: t a legkompetensebb személy keresése se Érzelemorientált lt (tompító) alkalmazkodás s növeln velése distressz érzését t csökkenti lehet negatív: beletörődés, tagadás spirituális irány nyú Elkerülés- orientált Viselkedéses ses felszabadítás s (feladás) Mentális felszabadítás s (figyelemelterelés) Alkohol, drog

20 Megküzd zdő viselkedés s céljaic 1. Káros környezeti k hatások mérsm rséklése, felépülés előseg segítése 2. Negatív v eseményekhez alkalmazkodás 3. Pozitív önértékelés s fenntartása 4. Érzelmi stabilitás s fenntartása, érzelmi stressz csökkent kkentése 5. Környezettel kielégítő kapcsolat fenntartása

21 Copingpotenciál Kognitív v természet szetű személyis lyiségtényezők, amelyek hozzájárulnak az egyén n megküzd zdési hatékonys konyságához: kontrollképess pesség tanult leleményess nyesség lelki edzettség optimizmus koherenciaérz rzés éntudatosság

22 A stressz válasz v két k t főf típusa 1. Epinefrin (adrenalin) kiválaszt lasztás s hatása: növekedik: vérnyomv rnyomás, respiráci ciós s ráta, r vércukorszint, éberség, fájdalom f küszk szöb csökken: : perisztaltika, emészt sztés 2. Glükokortikoid kiválaszt lasztás s hatás: immunhatás, metabolikus hatás, számos hatás s a kognitív v funkciókra kra

23 Pszichoneuroimmunológia Stressz hata sa ra... a nem specifikus immunva lasz fokozo dik: integrin,, a laktoferrin,, stb. szintje emelkedik a specifikus immunva lasz ga tlo dik limfocita k tu lmu kö dnek, tu l l sok lép l p ki az érfalon feleslegesen és így elterelo dik a figyelem a valo di ta mada sokro l állando felke szu ltse gi állapotban vannak immunrendszer állando ke szu ltse gben van

24 Pszichoneuroimmunológia 2. akut stressz - fokozza az immunaktivita st a kro nikus stressz sok esetben ta rsul az immunrendszer alulmu ko désével,, az NK sejtek sza ma, azon a kívuk vu l l az o o sszes típusu pusu T-sejt sza ma cso kken,, ezen belül l a helper és szupresszor sejtek aránya is cso kken az o o sszes T-sejthez képest k = immunszupressziót eredményez

25 A relaxáci ció fogalma, előzm zményei Relaxacion,, elengedni a rabot = elengedni magunkat, izmainkat, feloldani feszülts ltségeinket: ez valóban megszabadulm egszabadulás s az izomzati hipertóni niáktól, szorongásos sos gúzsbakötöttségtől, a tehetetlenség g lelki görcsg rcsösségétől. A relaxáci ció szabaddá válás s arra, hogy belső akadályokt lyoktól mentesen, valódi önmagunk lehessünk. Segít kiengedni a felgyülemlett lemlett lelki feszülts ltségeket; elengedni magunkat, izmainkat, testünket, segít t feloldani, amit feleslegesen megkötött ttünk (és s ez megszabadulással ssal jár). j Szabaddá válni (valamitől és s valamire) mindez benne van a szó jelentésében.

26 PASSZIV Hasi légzl gzés Forró kádfürdő,, tus, Masszázs, zs, testépítés Meditáci ció imádkoz dkozás Szính nház, mozi Zene Olvasás Relaxáci ciós s gyakorlatok Alvás Önszuggesztió Jóga A relaxáci ció lehetőségei AKTIV Tánc Egyéni sportok Hobbiűzés, horgász szás Kötetlen programok Kocogás, úszás, s, testgyakorlatok Kirándul ndulás, Bevásárl rlás Csapatjátékok Videojátékok Séta

27 A légzl gzésszámolás s technikája Helyezkedjen e valahol kényelmesen, k ahol nem zavarják, és s feküdj djön, vagy üljön n kényelmes k tartásban. Hunyja le a szemét és s kezdjen 51-től visszafelé számolni. Minden egyes számot igazítson a légzl gzéséhez a következk vetkező módon: Miután n kilélegezett, legezett, mondja azt magának gondolatban, hogy egyáltal ltalán n nem szüks kséges most azonnal belélegeznem, legeznem, nyugodtan pihenhetek néhány n ny másodpercet. Ezalatt a szünetid netidő alatt, amíg g a tüdők t pihennek, mondjon egy számot a belégz gzés és s a kilégz gzés alatt.

28 A mély m légzl gzés s technikája Üljön n egyenesen, kiemelt mellkassal és s laza vállakkal. v 2. Tegye egyik kezét t a hasára, hogy érezze annak emelkedését t a belégz gzéskor. 3. Orrán n vegyen levegőt t lassan és s mélyen. m Koncentráljon az érzésre, ahogy a levegő átjárja szervezetét. t. 4. Elősz ször r a hasa teljen meg levegővel vel majd a tüdejet 5. Összeszorított ajkai között k lassan engedje ki a levegőt. 6. Koncentráljon az érzésre, ahogy a levegő elhagyja ajkait. 7. A keze a hasán n jelzi, hogy a levegő elhagyta a testét. t. 8. Lélegezzen többszt bbször r lassan egymás s után. 9. Ha befejezte, üljön n még m g egy-két t percet nyugodtan a helyén.

29 A mély m légzl gzés s technikája 2. Miközben a légzl gzésszámolást gyakorolja, bizonyára elveszti néhányszor n nyszor a száml mlálás s fonalát. Ez normális dolog. Ha ez előfordul, folytassa egyszerűen en ott, ahol az utolsó számra emlékszik. Ha több t időt t szeretne szánni erre a gyakorlatra, kezdje magasabb számokon. Egy idő után n fel tudja becsülni magát, hogy a rendelkezésére álló idő alatt hol kezdje a számol molást. Ha befejezte a visszaszámol molást, visszatérhet a normális feszülts ltség állapotába, a mindennapokba, vagy áttérhet a többi relaxáci ciós s módszer m valamelyikére

30 2 perces relaxáci ció Irány nyítsa gondolatait magára és s a légzl gzésére Gondolatban vizsgálja végig v a testét Észlelje azokat a területeket, amelyek feszülnek Próbálja meg lazítani el ezeket a területeket Szabaduljon meg annyi feszülést stől, amennyi csak sikerül Körözzön n a fejével lassan óvatosan 1x-2x (ha fájdalmas f azonnal fejezze be) Körözzön n a vállaival v többszt bbször r előre re-hátra Lazítsa el teljesen összes izmát Gondoljon egy kellemes dologra néhány n ny másodpercrem Mélyen lélegezzen l legezzen és s lassan fújja f ki a levegőt.

31 Dekompressziós s szokásrend srend A dekompressziós s szokásrend srend olyan rituális, vagy rutinszerű tevékenys kenységekből áll, amelyek valamely stresszes esemény, vagy nap után feszülts ltségünk levezetésére szolgálnak. lnak. Ezek lehetnek magányos cselekvésform sformák: olvasás, s, pihentető hobbik, gyermekekkel való foglalkozás, beszélget lgetés s barátokkal. E szokásrendnek srendnek nem lehetnek részei r kemikáli liák, alkohol, vagy drogok.

32 Dekompressziós s lehetőségek Játékok: gyerekekkel hancúroz rozás, kártyk rtyázás, boltról boltra járás, j sokan gyerekesnek tartják Humor: segít t abban, hogy a korlátainkat ne hiányoss nyosságnak, hanem csak emberi mivoltunk egyik aspektusának tekintsük Érzelmi támasz: t magány és s elszigeteltség g a stressz két t legrombolóbb bb formája. Lelki támasz: t vannak, akik segítenek eligazodni a világban. Tradíci ciók és s rutinok

33 Progresszív v izom relaxáci ció 1. Edmund Jacobson (1908) az izom jobban ellazul, ha előtte megfeszített tettük A test összes izomzatát t sorban ellazítjuk, követjk vetjük k a változást bennük. Sorba veszi mind a 17 izomcsoportját. t. Figyeli azok lazulását, amit addig tart, amíg g lassan 5-ig5 számol. Figyelje a változv ltozásokat. A gyakorlat végzv gzéséhez helyezze magát t kényelembe, k lazítsa meg ruháit, ne keresztezze lábait, l karjait lazán ölében tartja.

34 Progresszív v izom gyakorlata Szorítsa ökölbe kezeit. Koncentráljon arra, mit érez, a feszülés hogyan húzódik h az alkarjába. Lazítson. Figyelje az izmokban a változást. 2. Fogja meg kezével a vállv llát, emelje fel vállaival v a kezét és s figyelje milyen változv ltozást érez a bicepszekben, felkarokban. Engedje el, és figyeljen a változv ltozásokra. 3. Emelje vállait v olyan magasra, amilyenre csak bírja. b Koncentráljon a feszülésre sre a vállaiban. v Lazítson, és s figyelje a változv ltozást. 4. Ráncolja arca izmait. Figyelje meg mely izmokban a legerősebb a feszülés, s, a szemei körül, k a szája körül? k Lazítson és s figyelje a változást. 5. Szorítsa össze szemhéját t erősen, majd lazítsa el. Figyeljen a feszülésre, sre, majd a lazulásra. 6. Szorítsa össze fogait. Figyeljen az állkapcsa, a szájk jkörüli izmok feszülésére, majd lazítson. Figyelje a változv ltozásokat.

35 Progresszív izomrelaxáci ció gyakorlata Szorítsa nyelvét t a szájpadl jpadlásához olyan erősen ahogyan csak bírja. b Figyelje a tónust t a szájában és s a garatjában, az arc és nyakizmokban. Lazítson, és s figyelje a változv ltozásokat. 8. Lassan hajtsa fejét t hátra h amennyire tudja. Figyelje a feszülést st a nyakában és s a háta h felső részén. Lazuljon el és s figyelje a változv ltozást. 9. Hajtsa előre a fejét, szorítsa az állát t a mellkasához. Figyeljen a feszülésre sre a nyakában, vállaiban v és s a felső mellkasában. Lazítson és s figyelje a változv ltozást. 10. DőljD ljön n előre a székében, domborítsa ki mellkasát, karjait emelje fel és s kulcsolja össze kezeit. Figyelje a feszülést st a vállaiban v és hátában. Lazítson és s figyelje a változv ltozást. 11. Vegyen mély m lélegzetet l legzetet és s tartsa bent a levegőt. Figyeljen a tónusra t a mellkasában és s hátában. h Lassan fújja f ki a levegőt és s közben k figyelje a változv ltozást. 12. Húzza H be hasát t annyira, amennyire csak tudja. Figyeljen a tónusváltozásra a hasizmokban és s a mellkasában. Lazítson és figyelje a változv ltozásokat.

36 Progresszív izomrelaxáci ció Feszítse meg hasizmait. Figyelje a változv ltozást. Lazítson. 14. Szorítsa össze a farpofákat. Figyeljen a feszülésre. sre. Lazítson és s figyelje a változást az izmokban. 15. Emelje fel a lábát l t a talajról. l. Feszítse a nagylábujj bujját t felfelé.. Figyelje a tónust t a lábszl bszár, comb és s csípő izmokban. Lazítson és s figyelje a változv ltozást. 16. Nyújtsa ki lábát l és s feszítve tartsa a levegőben. Figyelje a tónust t a vádlijában, a combizmokban, a csípőizmokban. Lazítson. Figyelje a változásokat. 17. Sarka a talajon, emelje a lábfejl bfejét és s szorítsa le az ujjait a föld f felé.. Figyelje a feszülést. st. Lazítson. Figyelje a változv ltozást. Miután n megtapasztalta mind a 17 izomcsoportjában a feszülést, st, most koncentráljon azokra, amelyek napközben a legtöbb gondot okozzák önnek. Ezeket az izmokat lazítsa el naponta többszt bbször r is. Leggyakrabban a rágóizmok, nyakizmok,és s a hasizmok szoktak feszülni. Vizsgálja át t testét t időről l időre, és állapítsa meg, hogy mely izomcsoportok a legfeszesebbek és s koncentráljon azokra, lazítsa el azokat naponta többször.

37 Relaxáci ció és s agyféltek ltekék az agyfa gyféltekék nyelve gondolkodásm smódja különbk nbözik, sajátos módon m ért egyet, vagy különbk nbözik különbözőségek működési csatájának nak következményei betegségek gek: - neurózisok - az érzelmi élet zavarai - magatartás s zavarok. A jobb agyfélteke döntd ntően az érzelmi folyamatokat gondozza,, a test az érzetek hordozója, az érzéseket a testünkkel érezzük k (pl( pl: globus, gastrointestinális zavarok stb.), szoros kapcsolat a testi folyamatokkal

38 Irányzatok, módszerek, m formák, technikák Történetileg a relaxáci ciós s terápi piák k a hipnózissal együtt a legősibb gyógym gymódok közék sorolhatók. Az Aszklepioszi görög orvoslás s rendszere ( inkub( inkubáció, imagináci ció, gyógy gyító álmodás ), a keleti kultúrák k meditáci ciói, i, a zen- buddhizmus, a keresztény aszkétikus manréza rítusa (αϛκεο =görög: g: gyakorlok, alakítok) stb. bizonyítja, hogy a jelentősebb humán n kultúrákban kban filozófiai, fiai, vallási és orvosi gyógy gyító szerepet töltt ltöttek ttek be. A jóga a ma ismert legrégebbi gebbi pszichofiziológiai relaxáci ció, nyomai fellelhetők k a legrégebbi gebbi indiai iratokban. Teljes rendszerét, filozófi fiáját, útját Patanjali gyűjt jtötte tte össze és álltotta rendszerbe.

39 A relaxáci ciós eljárások három h alapirány nya,i. aktív (muszkuláris) - Jacobson: a regionális (testtájak szerinti) - lazítás s (1) szakaszban a feszülts ltség és s ellazulás s közti k tudatosítást st célozza c (aktív v izomgyakorlatokkal) - globális lis (2) szakaszban a képzeleti k (képi) műveleteket m is bevonja az egész test lazításába - differenciálás s (3) szakaszban megtanítja tja a klienst az alapvető (szokványos) testhelyzetekben való spontán feszülts ltségmentesítésre. Simonton, Geesing, Solomon módszereiben autonóm immun- folyamatok taníthat thatóságára kísérletes k bizonyítékok vannak A szubdomináns ns féltekei szinkronizáci cióban az immuntört rténés s kedvezően en alakíthat tható,, elérhet rhető az ölősejt-aktivitás-növelés

40 A relaxáci ciós eljárások alapirány nya,ii. passzív (kognitív, mentális) relaxáci ció: Schultz, autogén-tr tréning (szó jelentése) a jóga j (testtartás, s, légzl gzés) s), hipnózis (elnehezülés és s melegérz rzés) élményeire épül, önszuggesztív mentális módszer. Jellemzői: - autokoncentráció (önmagunkra irányul nyuló figyelem em) - testi introspekció (monotematikus önmegfigyelés) - passzív, elfogadó,, megengedő önirányulás

41 A relaxáci ciós eljárások alapirány nya,iii. - integrált, eklektikus módszerek - a pszichoterápi piás s irányzat nyzatok kialakított tották saját relaxáci ciós s eljárásukat Pszichoanalízis zis:analitikus relaxáci ció, szómaanal maanalízis Humanisztikus pszichológia: Gendlin-féle le fókuszolás Kognitív v pszichológia: tünetkontroll t technikák, k, multiinervenciós irányul nyulással Viselkedéster sterápia: progresszív v relaxáci ció, biofeedback: fiziológiai alapért rtékhez viszonyított változást detektálja, légzl gzés, szív, GBR, bőrhőmérséklet, izomtónus, alpha hullám

42 Az autogén n tréning pszichofiziológi giája A relaxr elaxáció célja: -a a központi k idegrendszer áthangolása,, mivel a prefrontalis agykéreg modulálja lja az érzelmek, viselkedés, s, és s a test élettani működéseit m -pszichovegetatív működések rugalmasságának fokozása -a a vegetatív v tónus t befolyásol solásasa -kedvezőtlen, inadaptív szorongásszint sszint csökkent kkentése. Megvalósul sulás: s: -a vázizomzat, a retikuláris ris aktiváló rendszer és s a cortex közötti körkapcsolk rkapcsolási si rendszeren át -a a vegetatív v tónust nusért felelős reticularis hypothalamicus és limbicus rendszer ergotrop-trofotrop trofotrop működési oszcilláci ciójának kedvező behangolódása útján. Ergotrop (aktiváló) transzmitterek: noradrenalin, dopamin Trophotrop (gátl tló) transzmitterek: szerotonin, acetilkolin Relaxáci ció tehát t = tuningolás,, azaz áthangolás s a két k rendszer közöttk

43 formáci ció retikul uláris szerepe 1. A tudat éberségi szintjének nek szabályozása 2. Részvétel az emocionális magatartás s szervezésében a limbikus rendszerrel való kapcsolat révénr 3. Vegetatív és s hormonális aktiválás, ill. szabályoz lyozás s a hipotalamikus hipofizeális rendszeren át, amely stresszhelyzetekben lehetővé teszi az alkalmazkodást. 4. Motorikus készenlk szenléti állapot fenntartása a tónus t és s a tartási reflexek szabályoz lyozásával, melyben a kérgi k és s a szubcortikális extrapiramid ramidális központok, a kisagy és s a vesztibul tibuláris rendszer is részt r vesz

44 Autogén tréning alapgyakorlatai 1.Lazítás, nehezedés- izomzat passzív ellazulása (görcs rcsösség, elengedés s nehézs zségei stb.) 2. Melegedés- vérkeringés s szabályoz lyozása, a periféri riás kapilláris áramlás-növelés (érzelmi melegség, g, lelki rezonancia, empátia) 3. LégzL gzés (adás-kapás s viszonyának nak egyedi mintái) i) 4. szív v nyugalmi működésének m begyakorlása (fontos szívügyek területe) 5. hasi napfonat (plexus( solaris) ) gyakorlata - lelki értelemben a dolgok megemésztése 6. tiszta hűvös h s fej élményének nek gyakorlata (értelemvez( rtelemvezérelt relt cselekvések, sek, a mentális önuralom, szellemi értékekre irányul nyulás)

45 Pl. a nehezedés s gyakorlat folyamata jobb kar hívószó a jobb kar számára nehéz - érzékletes emlékek felidézése jobb kar nehéz izomállapot emléknyomait idézi ingere: az izomellazulás s fiziológiai állapota ezzel egyidejűleg az effektor központbk zpontból l a periféria ria felé impulzus bek bekövetkezik az izomrelaxáci ció. A verbális formula mondása, vagy gondolása közben k megélt testérz rzés feltételes teles reflexes kapcsolatba kerülnek. Ellazultság kellemes, jój közérzés s emocionális tényezt nyezői erősítik a reflexsor stabilitását. t..

46 Az autogén n tréning fiziológiai követk vetése EEG - legkifejezettebb változv ltozás s az alfa hullámtartom mtartományban észlelhető - a változás s nem az alfa hullámok frekvenciáját, hanem az amplitúdót t (=feszülts ltség) és s a többi t hullámf mféleséghez viszonyított előfordul fordulási arány nyát érinti, azaz az EEG összességében alfásodik. - a változás s maximuma időben az AT 8. percében van. - a változás s maximuma térben t a hátsh tsó, okcipitális kéregterületek felett van. Az AT-t t végzv gzők k esetében az EEG változv ltozás s mértm rtéke az alapállapothoz llapothoz képest k 160%-os, míg m g a kontrollcsoportnál csupán n 10%-os!! α orsók, majd alacsony feszülts ltségű, lassú β és θ aktivitás s közt k meredek, időnk nként nt tüskeszert skeszerű α burst-ök jelennek meg

47 EEG változv ltozások AT során Egészs szségeseknél éber realaxált lt állapotban: mérsékelten orsózó α aktivitás s láthatl tható okcipitalisan, és s alacsony ampitúdójú β aktivitás mindkét t féltekf ltekén vezérelt (magnetofon) AT során: az α teljesítm tmény, az amplitúdó és s stabilitás s nő, n, az α aktivitás s nagyobb területr letről l vezethető el AT során n a zaj eltűnik és s reguláris, ris, közös k aktivitás s alakul ki, mely önállóan végzett v AT-ben a legkifejezettebb. Tökéletes T figyelemkoncentráci cióval monoritmusos agyi aktivitás érhető el.(vargha, Somogyi)

48 Fiziológiai változv ltozások Az izomtónus csökkenése (EMG), a GBR-kilengés mérséklődése, tenzióesés, patella-reflex redukciója A perifériás vérerek tágulása a két kézben (és az arcon), megnövekedett bőrhőmérséklet, végtagok disztális részén A légzés perctérfogatának csökkenése, áttolódás a mellkasiról a hasi légzés felé Szívfrekvencia- és perctérfogat csökkenése jobb oxigénhasznosítással. Ingadozó EKG-leletek normalizálódása. Megzavart, illetve irritált gyomor- és bélmozgás normalizálódása. A gyomornyálkahártya vérátáramlásának fokozódása. A perifériás vérerek járulékos kitágulása. A béta-hullámok csökkentése, az alfa-téta-hullámok szaporodása az EEG-ben. (Sipos)

49 a relaxáci ció-meditáció modern sejt-hat hatásai 1. Relaxáci ciót t követk vetően en egészs szségesebben működőm fehérv rvérsejteket rsejteket találtak ltak A granulociták felkész szültségi állapota optimalizálódott, nyugodtabbak lettek a relaxálók-medit meditálók telomeráz enzim szintje magasabbnak bizonyult,, mint a nem meditálóké, aktívabb lett az enzimet kódolk doló gén n működésem se.. Az enzim lassítja a sejtek genetikai anyagának nak pusztulását, t, mert "újragyártja" rtja" a kromoszómák k végein v lévől és állandóan kopó a sejtek épségéért felelős s "védősapk sapkákat", kat", az úgynevezett telomérákat (E. Blackburn,, Nobel-díj,2009.)

50 Relaxáci ciós s hipnózis alkalmazása stressz esetén: vizsgázó főiskolás s hallgatókn knál mérsékelten szorongó, tenziós fejfájásban szenvedő betegnél Módszer: 4 marker megjelenését t mértm rték: L-szelektinL szelektin, αmβ2 integrin,, CD15s, laktoferrin Eredmények: a stressz hatására (a vizsgaidőszak szak megkezdésével) a hallgatókban mindegyik vizsgált aktiválódási marker sejtfelszíni megjelenése szignifikánsan nsan fokozódott, de különösen k a laktoferrint hordozó sejtek aránya nőtt n meg ötszörösére. re. A relaxáci ciós s hipnózis után n a hallgatókban a CD15s-t t kivéve ve a mindhárom másik m marker,, a betegekben csak a laktoferrin és s a CD15s esetében volt kimutatható szignifikáns ns csökken kkenés. Ezáltal bizonyított tották k a stressz és s a relaxáci ciós s hipnózis hatását t az immunrendszerre. (Keresztes és Rudisch)

51 Az autogén n tréning indikáci ciói - a nem kiegyensúlyozott vegetatív v szabályoz lyozás működészavaraiai - exogén (reaktív, aktuál-) ) neurózis, amelyben a testi vagy lelki zavarok főleg f aktuális külsk lső fizikai vagy pszichés hatásra vezethetők k vissza - vegetatív v neurózisok - pszichoszomatikus betegségek gek-hipertónia, pajzsmirigytúlműködés, sokizületi gyulladás, colitis, neurodermatitis, asztma - pszicho-dinamikai zavarok (elsősorban sorban a fóbiás, a depresszív és s a szorongásos sos neurózisok) - remisszióban levő endogén n pszich zichózisok isok (!!) - organikus idegrendszeri betegségek gek

52 Az AT indikáci ciók k tünetek t szerint - görcs-szindróma" pl. vaginizmus mus, beszédritmuszavaro dritmuszavarok - vazomotoros zavarok pl. pirulás, hideg végtagok, v izzadékonys konyság, labilis hiperth pertónia sztenokardiás panaszok - emésztőrendszer: obstipáci ció, kolitis,, IBS,pilorus görcsök - urogenitális zavarok: impotencia, ejaculáci ció precox, frigiditás, menstruáci ciós s görcsg rcsök, enurézis - alvászavarok - fejfájások - mozgászavarok: tremor, blefarospazmus - affektív v zavarok: anxietás,, lámpall mpaláz, z,disztímia,miko

53 Az autogén tréning kontraindikáci ciók - skizofrén n processzus - endogén n depresszió,, melyben a beteg képtelen k sikeres kooperáci cióra, és s ez fokozza a mindenre alkalmatlan vagyok" érzést, esetleg önvádlások forrása is lehet; - kényszer-neurózis súlyos s formái - hipochondriás neurózis és s hipochondriás s személyis lyiségfejlődés - hisztéri riás s személyis lyiségstruktúra, ra, mely hisztéri riás s reakciót, nagyrohamot, álomszerű,, ködös, k stuporózus állapotokat eredményezhet - szociopátia - súlyos szomatikus betegségek gek

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Vajon mi volt előbb? A hormonális egyensúly felborulása vagy

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

A SYNCOPÉK SZÍNTERE - A SZÍVBETEGSÉGEKTŐL A SZIMULÁLÁSIG. G. TÓTH KINGA Kézirat

A SYNCOPÉK SZÍNTERE - A SZÍVBETEGSÉGEKTŐL A SZIMULÁLÁSIG. G. TÓTH KINGA Kézirat A SYNCOPÉK SZÍNTERE - A SZÍVBETEGSÉGEKTŐL A SZIMULÁLÁSIG G. TÓTH KINGA Kézirat 2 Ájulás eszméletvesztés syncope. Mindegyik fogalom ugyanarra a klinikai tünetre vonatkozik, de megítélése a laikusok és az

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

ASHTON KÉZIKÖNYV BENZODIAZEPINEK: HOGYAN MŰKÖDNEK ÉS HOGYAN KELL LESZOKNI RÓLUK. Professor C Heather Ashton DN, FRCP Felülvizsgálva Augusztus, 2002

ASHTON KÉZIKÖNYV BENZODIAZEPINEK: HOGYAN MŰKÖDNEK ÉS HOGYAN KELL LESZOKNI RÓLUK. Professor C Heather Ashton DN, FRCP Felülvizsgálva Augusztus, 2002 ASHTON KÉZIKÖNYV BENZODIAZEPINEK: HOGYAN MŰKÖDNEK ÉS HOGYAN KELL LESZOKNI RÓLUK PROTOKOLL A BENZODIAZEPIN MEGVONÁS KEZELÉSÉRE Orvosi kutatási információ egy benzodiazepin megvonási klinikáról Professor

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR Ψ Szerkesztette: BARANYA ISTVÁN pszichológus 2011. 1 A Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Absztinencia: a szenvedélytől

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA A zenei teljesítményszorongás és a szociális fóbia kapcsolatának vizsgálata. Témavezető: Dr. Szabó Pál

Részletesebben

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája Munkamánia Azok az impulzusok, amelyek a munkavégző szerep megvalósítása során érik a személyt, hasonlóak lehetnek a vitaminfelvételhez, ami fontos a fizikai egészség szempontjából, azonban csak bizonyos

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

Végy egy mély levegőt és nyugodj meg!

Végy egy mély levegőt és nyugodj meg! Végy egy mély levegőt és nyugodj meg! Írta: dr.veress Dóra Mindig csak azt hallod, hogy a helyes légzés csökkenti a szorongást, de senki nem mondja meg, mit kell csinálni? Miért ne tanulhatnád meg te is,

Részletesebben

101 MÓDSZER A FIATALSÁG MEGŐRZÉSÉHEZ

101 MÓDSZER A FIATALSÁG MEGŐRZÉSÉHEZ 101 MÓDSZER A FIATALSÁG MEGŐRZÉSÉHEZ TARTALOM : BEVEZETÉS...5 1. FEJEZET...7 Természetes élelmiszerek fogyasztása...7 2. FEJEZET...13 Élénkítő gyakorlatok...13 3. FEJEZET...22 A természetes szépség...22

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996.

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. A könyv elsősorban családorvosok és háziorvosok számára készült, de a kötet iránt széleskörű nem szakmai érdeklődést

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona _bi_2010.dec. -Jacques Martel- 1 Jacques Martel Lelki eredetű betegségek lexikona A magyar fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jacques Martel: Le grand dictionnaire des malaises et des maladies

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. 9. Geriátria: Idoskori elváltozások, betegségek és kezelésük I SEMSEI IMRE

GERONTOLÓGIA. 9. Geriátria: Idoskori elváltozások, betegségek és kezelésük I SEMSEI IMRE GERONTOLÓGIA 9. Geriátria: Idoskori ások, betegségek kezelük I SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- Egzségtudományi Centrum Egzségügyi Kar AZ EMBERI TEST VÁLTOZÁSAI BELSO VÁLTOZÁSOK KÜLSO VÁLTOZÁSOK MEGJELENÉS

Részletesebben

A rendszeres testmozgás jótékony hatásai

A rendszeres testmozgás jótékony hatásai Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2014 A rendszeres testmozgás jótékony hatásai Rajtad múlik! - életmódprogramok az Enyingi kistérségben TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045 A rendszeres testmozgás jótékony

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin.

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin. PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 5. szám 2008. május Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. Veszélyes

Részletesebben

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK 1.1. A KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZEREI 1.1.1. Idegrendszeri

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

Relaxáció a kollégiumban. Roy Violetta

Relaxáció a kollégiumban. Roy Violetta Relaxáció a kollégiumban A fiatalok életében a feszültség mindig is jelen volt. A mai generáció azonban kétségkívül jobban ki van téve ennek az állapotnak. Telefonon keresztül, éjjel-nappal szolgálatban,

Részletesebben