Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul"

Átírás

1 2003. NOVEMBER A V Á R O S Hárommillió forint bûnmegelôzésre oldal A diákpolgármester három dologra koncentrál oldal Féltik a meglévô zöldterületeket..5. oldal Ha kell, túlórázik az ügyelet oldal Timi költô lesz és karikaturista oldal K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Megnyílt Szeged karácsonyi bevásárlóutcája Fehér tetô a pavilonok fölött Az év végén már jó hírekkel is szolgált a vezetés: kormánydöntés az M5-ös továbbépítésérôl A száz legnagyobb adózó a városházán Botka László polgármester ebben az évben már másodszorra hívta meg a legnagyobb helyi adót fizetô cégek képviselôit a városházára. Ezúttal már a körvonalazódó 2004-es esztendôrôl, a kitörési pontokról is beszámolhatott a menedzsereknek. Míg az év elején, januárban Botka László polgármester Szeged adóssághalmazáról tájékoztatta a mintegy száz nagy adófizetônek számító cég vezetôjét a Városházán, november 27-én, az idei második találkozón már arról adhatott számot, milyen irányba indult el az önkormányzat a választások óta eltelt több mint egy esztendô alatt. Ez kellemesebb feladat volt az elsônél: hiszen 2004-et már meghatározó esztendônek, az építkezések évének nevezhette el: jövôre csatlakozik az ország az unióhoz, s elôreláthatóan elkezdôdik az M5-ös autópálya hiányzó szakaszának beruházása. Botka hozzátette: ô is csak akkor lesz nyugodt, ha megjelennek az elsô útépítô gépek, de egy dolog azért biztos, kormánydöntés született a továbbépítésrôl. A javuló külsô körülmények, a sztráda ígérete, a fejlesztések elhatározott városi irányai perspektívát nyújtanak a helyi vállalatoknak, amelyekre a város a jövôben is számít. A száz legnagyobb adózó a helyi adóból befolyó több mint 5 milliárd forint felét utalja át az önkormányzat számlájára, ez egy 40 milliárd forintos költségvetés meghatározó tétele. Az eltelt egy év munkáját összefoglalva elhangzott: racionális gazdálkodással sikerült jelentôsen mérsékelni a hiányt, a város eladósodottságát, amellyel az ország nagyvárosai közül az év elején messze kiemelkedett. Az 5,6 milliárd forintos költségvetési hiányt 3,8, a 6,5 milliárdos hitelállományt 4,3 milliárd forintra csökkentette. A fô stratégiai célokat kijelölte a városvezetés, ezek közül is meghatározó a logisztikai központ, a 2004-ben már épülô nyugati elkerülô út, a Biopolisz és az E-Szeged konzorcium. A nyugati elkerülô út mielôbbi megépítése érdekében például a város ingyen bocsátotta földterületeit az állam rendelkezésére, hogy segítse a beruházást. Elkezdôdött 253 kilométernyi csatorna megépítése is az ISPA-forrásoknak köszönhetôen. Ezzel a hatalmas beruházással sikerült a várost teljes egészében csatornázni, ráadásul az összeg tartalmazza az utak helyreállítását, aszfaltozását is. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester a vagyongazdálkodásban elért eredményeket, Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester az élhetô városrészek, mint program elindulását emelte ki az elmúlt idôszak történései közül. Szentgyörgyi szerint jövôre 12 százalékkal több központi pénzzel gazdálkodhat Szeged. A találkozón részt vett cégvezetôk elégedetten nyugtázták a városvezetés beszámolóját, kérdést egyedül Rácz Zoltán, a Generali-Providencia Biztosító Rt. megyei igazgatója tett fel, aki az iránt érdeklôdött: van-e realitása a Tisza teherpályaudvar és a Nagyállomás környékén lévô terület esetleges logisztikai központtá alakításának. F. K. Nagy adózók és önkormányzati képviselôk A hó idén biztosan nem akadályozza a vásárlást, a nézelôdést. Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul az utca fölé. A karácsonyi bevásárlóutca pavilonjainak összeszerelését november 17-én kezdte el a Városkép Kft. Szélpál Gábor, a cég ügyvezetô igazgatója elmondta, hosszú szervezômunka árán sikerült elérni, hogy sátortetô boruljon az egymással szemben elhelyezkedô pavilonok közötti sétálóutca fölé. Így nem akadályozza majd esô, hó a közlekedést, nézelôdést, vásárlást. Egyeztetve a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, a mûemléki környezetbe illô fehér borítást kapott a tér középsô része. (Tavaly sokan sérelmezték, hogy vásári jellegû, a karácsonyhoz és a Belvároshoz méltatlan sárga csíkos ponyvával védték a kereskedôket és a vásárlókat Szeged legszebb terén.) A karácsonyi vásár december 1-jén, hétfôn kezdôdött a platánok alatt, s december 23-áig tart. Az ügyvezetô igazgató szerint megteltek a helyek, de azokat a kereskedôket sem utasították el, akik csak az utolsó pillanatban kapcsoltak. Idén 29 ezer 900 forintot kértek el egy négyzetméterért a három hétre, ez valamivel mérsékeltebb ár, mint az egy évvel ezelôtti 34 ezres négyzetméterár. Egy kereskedô minimum hat négyzetméterz vásárolt meg a nagy ünnep elôtti kirakodóvásárra. A Kárász utca felôli oldalon található faháznál a vendéglátásra berendezkedett vállalkozók kínálhatják étellel, itallal a szegedieket. S mivel nincs vásár forralt bor nélkül, e nedût is ígéri a szervezô, valamint azt, hogy a színpadi mûsorok mellett egész nap kellemes karácsonyi zene adja meg az ünnepvárás hangulatát. Fekete Klára Háromszázhuszonhét új munkahely A Szefo Szeged második legnagyobb foglalkoztatója Idén ünnepli alapításának ötvenedik évfordulóját a Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó Rt. A cég vezérigazgatója három évre szóló, hárommilliárd forint értékû megrendelésrôl írt alá szerzôdést egy olasz céggel, majd Kiss Péter kancelláriaminiszter felavatta a cég 700 millió forintos beruházását. Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó Rt. alapítása és fennállása ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget a közelmúltban. A rendezvény fôvédnöke, Botka László, Szeged polgármestere emléktáblát avatott a Szefo alapítója, Jáksó László tiszteletére. Ötven évvel ezelôtt egy 27 fôt foglalkoztató kis mûhely nyitotta meg kapuit. A fejlôdés azóta töretlen. A fonalfeldol- Politikusok és üzletemberek a gyárlátogatáson. gozó a jó minôségû, igényes termékekkel megtalálta a kitörési pontot. Ezt a folyamatot pedig Jáksó László indította el, aki hihetetlen aka- rással vetette bele magát a munkába. Ô volt az, aki ötven éve a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására megalapította a céget mond- ta el beszédében a polgármester. Botka hozzátette, Jáksó László heroikus teljesítményének köszönhetô, hogy ma itt lehetünk. Az emléktábla-avatás után a fonalfeldolgozó vezérigazgatója, Kiss Sándor három évre szóló, hárommilliárd forint értékû beruházásról írt alá megállapodást az olasz DAMA cég alelnökével, Andrea Dinivel. A szerzôdés alapján ezentúl a Szefo évente 180 ezer pulóvert és kardigánt exportál Olaszországba. A jövô év elején újabb két megállapodás aláírását tervezik a DAMÁval, amelyek a géppark és a technológia modernizálását szolgálják. Botka László elmondta, ez a megrendelés folyamatos létszámbôvítést biztosít a fonalfeldolgozónál. (Folytatás a 3. oldalon.)

2 2 Szegedi Tükör Együtt üléseztek Szeged és Temesvár városvezetôi Szakmai és emberi kapcsolatok A Szeged és Temesvár közti kapcsolatnak történelmi, kulturális hagyományai vannak. A szegedi és a temesvári polgármester kézfogása. A közelmúltban együtt ülésezett a szegedi közgyûlés küldöttsége, valamint romániai testvérvárosa, Temesvár képviselô-testülete. A Szeged és Temesvár közti kapcsolatnak történelmi, kulturális hagyományai vannak. A közös múlt és értékek miatt természetes volt a testvérvárosi kapcsolat kialakítása kezdte beszédét Botka László, Szeged polgármestere a temesvári közgyûlés elôtt. Szeged és Temesvár együttmûködése tavaly újult meg, amikor a Duna Körös Maros Tisza Eurorégió megalakulásának ötödik évfordulóján találkozott Szeged és Temesvár polgármestere. A városvezetôk ek- kor állapodtak meg, hogy a két képviselô-testület rendszeresen együtt ülésezik. Valamennyien büszkék lehetünk arra, hogy a két város között elindult a fejlôdési folyamat jelentette ki Botka László. Gheorge Ciuhandu, Temesvár polgármestere a jövô évi nemzetközi metszetkiállításra szóló meghívót nyújtott át Szeged polgármesterének, valamint továbbította a Temesvári Egyetem közgazdaságtudományi hallgatóinak javaslatát, mely szerint a helyi egyetemisták szeretnék felvenni a kapcsolatot a Szegedi Tudományegyetem hallgatóival. Botka László hangsúlyozta, a 2004-es esztendô két esemény miatt rendkívül fontos év Szeged történelmében. Május elsején hazánk csatlakozik az Európai Unióhoz, valamint ebben az évben lesz a nagy árvíz 125. évfordulója ben Szegeden ezért Újrakezdés néven fesztiválsorozatot rendeznek, amire a polgármester meghívta a temesvári kiállítókat, érdeklôdôket. A két város képviselôi fontosnak tartják a közös sportrendezvények szervezését. Gheorge Ciuhandu ezért Temesvár napjára invitálta a szegedieket. Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester a Szegedi Tudományegyetem két fontos projektjét ismertette. Húszhúsz közigazgatásban dolgozó szakember a határ menti együttmûködésben rejlô lehe- Az ellenzék is üdvözli a tárgyalásokat Fontos kérdés a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, hiszen hazánk uniós csatlakozása után évtizedekig azon múlik majd gazdasági fejlôdésünk, hogy hogyan aknázzuk ki a Duna Körös Maros Tisza Eurórégióban rejlô lehetôségeket fogalmazott Mécs László. Az MDF-es képviselô hozzátette, Szegednek törekednie kell arra, hogy régióközponttá váljon, úgy társadalmi, mint gazdasági értelemben. Mindebbôl az következik, hogy minél intenzívebb kapcsolatot kell ápolnunk nemcsak Temesvárral, hanem Újvidékkel is hangsúlyozta Mécs László. Ugyanazt tudom elmondani, mint szerintem bárki más: az ilyen találkozók alkalmával nemcsak a hivatalos szakmai programok tekintetében, de személyesen is közelebb kerülnek egymáshoz a két város vezetôi, képviselôi. A régió összefogásával ezen egy hoszszú távú kapcsolat, egy sikeres együttmûködés múlhat jelentette ki Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület önkormányzati képviselôje. tôségeket, valamint a projektkidolgozás módszereit sajátíthatja el. A városrehabilitációs csereprogramon pedig a két város szakemberei ismerhetik meg egymás elképzeléseit. Temesvár elsô embere hangsúlyozta, városukban nem mûködik megfelelôen a szociális, valamint az egészségügyi ellátórendszer, ezért a temesi megyeszékhely városvezetése érdekelt lenne egy, a kórházak vezetésével, menedzselésével kapcsolatos tapasztalatcserében. Valentin Moldovan tanácsos, a közterület-rendészeti bizottság elnöke a Szegeden mûködô Telpark rendszer felôl érdeklôdött. A közös díszközgyûlés végén érdekes javaslattal állt elô Temesvár polgármestere, aki azt javasolta, jövôre rendezzenek futballmeccset a két önkormányzat között. Az együttes ülés után a képviselôk ellátogattak a helyi Kereskedelmi és Agrárkamarába. A kamara elnöke, Emil Mateescu örömmel jegyezte meg, hogy a szegedi közgyûlés a legnagyobb delegáció, amit Magyarországról eddig fogadtak. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség temesvári szervezete pedig arra kérte a szegedieket, hogy mivel új irodába költöztek, amennyiben lehetôségeik engedik, nyújtsanak segítséget számítógépes berendezéseik felújításában. A vacsora elôtt a küldöttség megtekintette a helyi Csiky Gergely Színházban Eugen Ionescu A lecke címû egyfelvonásos drámáját. Az elôadást követôen felvetôdött, hogy ezt a színdarabot bizonyosan nagy érdeklôdéssel fogadná a szegedi közönség is. Másnap a Casa Faenza nevû autista gyermek-gondozó intézetet, illetve a temesvári repülôteret látogatták meg a képviselôk. Hazafelé megkoszorúzták a Temesvár melletti, az egykori II. világháborús hadifogolytábor helyén álló emlékmûvet, ahol elénekelték a magyar himnuszt. A. T. J. Jövôre kombinált bérlettel utazunk A távhô és a temetôi szolgáltatások kivételével mindegyik közszolgáltatás lakossági díja magasabb lesz jövôre. A különféle könnyítések-kompenzációk azonban rászorultsági alapon továbbra is járnak. A képviselôk közszolgáltatások díjemeléseirôl vitáztak legtöbbet, az összesen hét elôterjesztésben megfogalmazott csomagot együtt tárgyalta a közgyûlés. Szentgyörgyi Pál alpolgármester pánikkeltesnék nevezte az ellenzék elôzetes tájékoztatásait például a vízdíj emelkedésének mértékérôl. A leghosszabban a tömegközlekedési változtatásokról vitáztak. A városvezetés által támogatott B-változatot (mely szerint jövôre csak kombinált bérleteket forgalmaznak és így a közlekedôk többségének kevesebbe, kisebbségének többe kerül a bérlet) a Fideszfrakció támadta. Rákos Tibor országgyûlési képviselô is szót kapott, s elismerte, a tömegközlekedést igénybe vevôknek 60 százaléka jobban jár, de 40 százaléknyi közlekedô többet fog fizetni. A szocialisták Révész Mi- hály által ismertetett számításai szerint akik eddig csak buszbérletet vettek, jövôre mindössze két jegy árával fizetnek többet, akik csak trolibérletet, azoknak négy jegy árával emelkednek a költségeik. A közgyûlés a B-változatot szavazta meg. Éles vita volt az úgynevezett személyes gondoskodást nyújtó, vagy szociális ellátások térítési díjairól is. A szocialisták szerint a rászorultságot figyelembe veszik és a megemelt díjakért megemelt szolgáltatásokat is nyújtanak, a jobboldali képviselôk viszont jogosulatlannak bélyegezték az emeléseket. A szolgáltatások díjnövekedésének arányai a következôk: a vízdíjak 6,5 százalékkal emelkednek, a kéményseprôi szolgáltatások ára 9,1 százalékkal lesz magasabb, a parkolás óránkénti díja 5,9, az éves bérlet ára 8,9 százalékkal nô. A szemétszállítás havi díja lakásonként és havonta 949 forintról 1094-re emelkedik (így is a legolcsóbb a nagyvárosok között). Nem nô a temetôi szolgáltatások díja. Változatlan marad a lakossági távhô-díj, az intézményeké viszont 46,9 százalékkal nô. Balogh László az MDF-es képviselôk alapította Zöld Fórumról Mit találhatunk az epres joghurtban? Zöld Fórum néven civil szervezetet hozott létre öt MDF-es országgyûlési képviselô, köztük a szegedi Balogh László. A fórum célja, hogy a természet- és a környezetvédelem ügye mellett szólaljanak fel tagjai, s nemcsak civil szervezetként, hanem a parlamentben is. Valódi civil szervezet lesz az általunk létrehozott Zöld Fórum mondta Balogh László szegedi MDF-es országgyûlési képviselô, aki négy társával együtt megalapította a Zöld Fórumot. Az öt demokrata fórumos képviselô már korábban is sokat tett a környezet és a természet védelméért. Petkó András a Dunakör alapítótagjaként az elektromos hulladéktörvény kidolgozásában vett részt. Ez a törvény a használt akkumulátorok és számítógépek megsemmisítését szabályozza. Évente annyi mobiltelefon akkumulátor kerül hazánkban a szemétbe, hogy ha egymás után tennénk le ôket a földre, az óriás kígyó Gyôrtôl Miskolcig érne. A fórum nemcsak Magyarország, hanem az egész régió környezetvédelméért próbál meg tenni valamit. Elég, ha azt nézzük, hogy a Kárpátmedence egy gyûjtôhely. Nagyon sok folyó vize jut el ide. Ennek negatív hatását legutóbb 2001-ben érezhettük mi, szegediek is. Akkor Romániából több ezer hektoliter ciánszennyezett víz jött, ami évekre tönkretette a Tisza és mellékfolyóinak élôvilágát folytatta Balogh László. A Zöld Fórum lényege nem más, mint hogy az élhetôbb élet mellett kívánnak kiállni tagjai. A magyarok többségének fogalma sincs, mit eszik. Zöldségeink, gyümölcseink és állataink is tele vannak kemikáliákkal. A bioélelmiszereket kellene jobban népszerûsíteni vélte a szegedi képviselô. Hozzátette, az már nagy elôny lenne, ha a vásárlóknak legalább a fele megnézné, mi van az élelmiszer dobozára ráírva, mielôtt a kosarába tenné. Érdekesség, hogy a világ epertermése mindössze pár hétre fedezné csak az Egyesült Államokban gyártott joghurtok epres ízesítését. Akkor mi lehet a többi joghurtban, mert eper, az biztos nem tette fel a kérdést Balogh László. Magyarországnak élen kellene járnia a bioélelmiszerek elôállításában, hiszen az Európai Unióban nincs kvóta ezekre a termékekre. K. T.

3 Szegedi Tükör 3 Képviselôk a körzetek mindennapjairól A szegedi Városi Televízió Közérzet címû mûsorában egyéni választókerületek önkormányzati képviselôi tájékoztatták a nézôket. park a Franciahögyön, egymás után készülnek a garázsok, valamint nô a parkolók száma és tetszetôs a zöldfelület. Nemsokára nevet kap a két legújabb utca, és már az autóforgalom átszervezésén is gondolkodnak. A lakókkal fórumon vitatják meg, hogyan lenne célszerû átépíteni a Körtöltés utcát, és melyik kisutcákat zárnák le, hogy lassítsák a Rózsa utca felôl hömpölygô gépkocsiáradatot. A tervekben a 6-os troli vonalának átvezetése is szerepel a Jakab Lajos utcánál, ám, mivel ez már most is elég szûk, a kielégítô megoldásig még jó néhány egyeztetésre szükség lesz. Dorozsma A Szeged környékének meglehetôsen kevés ipari mûemléke közé tartozó dorozsmai szélmalomnak korszerûsíteni kellene a vitorláját, és már az újravakolásra is megérett foglalta össze a tennivalókat a 16. számú dorozsmai választókörzet építész végzettségû képviselôje, Tóth József (MSZP), majd hozzátette, hogy több irányból kínálkozik segítség. Helyi vállalkozók támogatnák a renoválást, a képviselô pedig további pénzösszeget szerezne a városrészi alapból. A helyi ifjúság régi vágya teljesülhetne, ha végre klubhelyiséghez juthatnának. Új szórakozóhelyüknek a korábbi mûvelôdési ház adna otthont, és a képviselô tervei szerint a fiatalok maguk üzemeltetnék, hiszen akkor valamennyi rendezvényük bevételét fel tudnák használni továbbiak szervezéséhez. A közlekedés javításáról szólva Tóth József kiemelte, hogy a mellékutcák autósait sebességkorlátozással lassítják, a buszjáratok vonalát pedig meghosszabbítják. A templom elôtti veszélyes keresztezôdés kiküszöbölésére már elkészült a tanulmányterv. Tarján A lakók összetétele az évtizedek során megváltozott ebben a régi téglablokkos és paneles városrészben, az utak és terek pedig hasonlóan elhasználódtak már okolta meg a nagy változtatásokat Révész Mihály (MSZP), a tarjáni 5. számú választókörzet képviselôje. Komfortosabbá teteti a közeljövôben a Víztorony tér környékét, ezáltal halkabb és biztonságosabb lenne a jármûforgalom, a gyalogosok újra örömüket lelnék a fás környezetben. Az autóút forgalmát nemsokára érezhetôen enyhíti a Bertalan hídig kinyúló új kerékpárút. A Hajlat utca kátyúzása el- Szôreg A szôregiek új büszkesége a nemrégiben felújított Rózsák tere. készült, az útkarbantartást a téglablokkos házak között folytatják, aztán következhet az Ûrhajós utca, ahol az új járda nemrég készült el. Az Olajbányász téri kispiac környéke is régóta vár már rendezésre, mely az átmenô forgalmat is biztonságosabbá tenné. Révész Mihály a panellakóknak igyekezett megoldást javasolni, amikor a távhôdíjhátralékosok figyelmét felhívta a hôszolgáltató által létrehozott alapítványra, melyhez a megoldás érdekében fordulhatnak az érintettek. Felsôváros Az új nevû József Attila Általános és Szakiskola együtt gondolkodik a környezetével dicsérte beszámolójában Pintér Ferenc (Centrum), a felsôvárosi 2. számú választókörzet képviselôje a lila iskola frissen beköltözött lakóit. Az intézményben ugyanis építôipari és kertészeti oktatás folyik, a szaktanárok diákjaikkal pedig a gyakorlati órák keretében vállalják a parkok, a padok és játszóterek karbantartását. A lakosság Felsôvároson is korosodik, az ott élôk egyre több idôt töltenek otthon, ezért igénylik a nyugalmas szabadidôparko- Háromszázhuszonhét új munkahely (Folytatás az 1. oldalról.) A Mary cipôgyárból nyolc embert vettek fel, de rajtuk kívül további ötven fô jelentkezését várják tette hozzá a polgármester. A megemlékezés és a szerzôdés megkötése után néhány nappal Kiss Péter kancelláriaminiszter felavatott a cégnél egy összesen 700 millió forint értékû beruházást. A pénzt 1998 óta ugyan folyamatosan költötték el a Szefónál, de az összeg jelentôs hányadát csak az utolsó két évben fordították japán kötôgépek, olasz vasaló- és német varrógépek vásárlására. Az új berendezéseknek köszönhetôen a néhai fonalmentô a kötöttáruban a világ élvonalához számító cégeknek szállít. A beruházás 80 százaléka saját erôbôl valósult meg, 20 százalék pedig a decentralizált rehabilitációs alapból, valamint a tulajdonosi körtôl származó forrás. (A tulajdonos a magyar állam az OFÁ-n, vagyis az Or- szágos Foglalkoztatási Közalapítványon keresztül.) A Szefo jelenleg 1220 dolgozót alkalmaz, közülük ezren megváltozott munkaképességûek. A barnamezôs beruházásnak köszönhetôen 327 új munkahelyet teremthetnek. Erre a keretre már 277 embert fel is vettek. A Szefo jelenleg már ezzel a létszámmal is Szeged második legnagyobb foglalkoztatójának számít a versenyszférában. Kiss Péter az avatáson hangsúlyozta: a szegedi cég nemcsak túlélte a könnyûipar válságát, hanem sikerült új irányba kitörnie. Az avatás után Botka László, Szeged polgármestere emléktárgyat adott át annak a két alapítónak, Jáksó Lászlónénak és Szakonyi Lászlónak, akik ötven évvel ezelôtt létrehozták a fonalmentôt. A 27 alapító közül ugyanis már csak ôk ketten élnek. A. T. J. Jövôre indul a könyvtár és a kultúrház felújítása, lépésrôl lépésre haladnak a lehetôségekhez mérten, és olyan színházterem kialakítását is tervezik, amelyben nagyobb közönséget is el tudnak helyezni. A közeli tér szépítésének gondolata még formálódik, a kivitelezôt már kiválasztották. Fábián József hangsúlyozta, hogy a Czékus utcánál meg kívánják hosszabbítani a buszvonalat. A Dobos utcában azonban elôbb csatornázni kell, a bekötések pedig tavasszal kezdôdnek. A legkisebbeknek játszóteret újítanak fel, a kamaszoknak a Jerney utcánál építenének sportolásra alkalmas pályát. Subasa városrész dinami- Télen a gyerekeket beengedkusan fejlôdik, tavasszal példá- nék a sportcsarnokba. ul a közvilágítást szereltetjük ígérte a dorozsmai 17. számú A csatornázás 2004-ben választókerület képviseletében Fábián József (SZDSZ), és sû- befejezôdik, az útépítést a rárûbben járnak majd a buszok. következô esztendôre terveza szilárd utak számát idén a zük sorolta a beruházásokat városrészek alapjából sikerült Virág András (SZDSZ), a 14. növelni a Maty-parton, a ter- számú alsóvárosi körzet képvivekben a Zöldfási út követke- selôje. Az Alföldi és a Tisza Lazik. Figyelmet fordítanak a jos utcában új burkolat készül, Sziksóstó tisztaságára. A fél- mert a kátyúzás már nem segít. kész benzinkút viszont magán- Szemmel láthatóan a Vadkerti tulajdon, gazdája csak hatósá- és a Vám tér is megújul. A közgi felszólítás nyomán takarítja. gyûlés ötmillió forintot szava- kat. A Vajda utcában nemrég átadott játszótér a legfiatalabbakat várja, a nagyobbak az ígéret szerint az iskola udvarán játszhatnak. A tanpályát és a mellette elterülô kiserdôt szerették volna rendezett közlekedési pályává alakítani, ám, mivel a terület magánkézben van, csak hatósági határozattal érhetik el, hogy a tulajdonos takarítsa. Hamarosan felépül a Csaba utcai új posta, melyhez az építési engedélyt már megszerezték, a munka tavasszal indul. A közeli zsákutcát a tervek szerint kitisztítják, és parkolóvá alakítják. Dorozsma Alsóváros zott meg az elsô lépéshez; a Vadkerti tér fôvállalkozóját pályáztatják. A terveket a lakók bírálják el, és várhatóan ligetes, játszóteres környezetet alakítanak ki maguknak. Az Alsóvárosi Általános Iskola Phare-támogatásra pályázik, az elnyert összegbôl és egytized önrészbôl tantermeket újítanának fel és számítógépeket vásárolnának. Az építési szabályzat módosításával a képviselô elérte, hogy e tradicionális városrészben továbbra sem épülhetnek magas társasházak, ezáltal nem válik zsúfolttá. A Szentháromság utca és Bécsi körút keresztezôdésében pedig körforgalom lesz, ezzel kívánják biztonságosabbá tenni Szeged egyik legveszélyesebb útkeresztezôdését. Északi városrész Nem minden panelház lakóközössége vállalhat nagy kiadásokat emlékeztetett Havránné Mohácsi Ildikó (MSZP), a 21. számú választókörzet képviselôje. Kisebb lépésenként viszont egyre többen pályáznak pénzt például a nyílászárók cseréjére, de a tetôszigetelésre is kérnek támogatást. Befejezéséhez közelít a lakó- A buszmegállók körül mindenképpen fékezni kell a jármûforgalmat erôsítette meg Iványi Aurél (MSZP), a szôregi 9. számú körzet képviselôje, majd hozzátette, hogy sebességkorlátozást vezetnek be az érintett szakaszon, és járdaszigeteket építtetnek. A közelmúltban vadlerakókat számoltak fel a környéken, és több mint 500 tonna hulladékot hordattak el. Az új kultúrházra 100 milliós nagyságrendû összeget tettek félre, és talán már az idén sikerül kiválasztani a tervezôjét. Az építkezéssel a rózsagyûjtemény sorsa is megoldódna. Iványi Aurél örömmel jegyezte meg, hogy nemsokára valóban hungarikum lesz a szôregi rózsatô, amelyben nem csekély érdeme van Újhelyi István országgyûlési képviselô hatékony lobbizásának. A csatornázás a Kavics, a Sarkantyú és a Nefelejcs utcában indul, és a munkálatokat már hetekre és utcákra lebontva megtervezték. Errôl a képviselô minden érdeklôdôt szívesen tájékoztat a fogadóóráján. Az aszfaltozással jól haladnak, már csak néhány utca vár a sorára az új osztásban, végül a Vágóhíd utca is szilárd burkolatot kap. A Rózsák terén még ebben az évben elkészül a földmunka és lefektetik az elektromos-vezetéket. Dombai Tünde Összefog az önkormányzat és a rendôrség Hárommillió forint bûnmegelôzésre Hárommillió forintot nyert pályázaton a Szeged és térsége bûnmegelôzési és közbiztonsági tanács a Belügyminisztériumtól. Az európai uniós követelményeknek megfelelô bûn- és baleset-megelôzési program kidolgozása és végrehajtása 4 millió 500 ezer forintba kerül. A közelmúltban megalakult a Szeged és térsége bûnmegelôzési és közbiztonsági tanács, amelynek kiemelt céljai közt szerepel a települések biztonságának fokozása, az ifjúsági bûnözés, a családon belüli erôszak, valamint a bûnismétlés megelôzése. Hosszú folyamat eredménye a Szeged és térsége bûnmegelôzési és közbiztonsági tanács megalakulása, hiszen az ötlet már 1995-ben Kovács Mihály rendôr alezredes. megfogalmazódott mondta Kovács Mihály rendôr alezredes, a Szegedi Rendôrkapitányság vezetôje, a tanács társelnöke. Az alakuló ülésen a tanács elnöke, Botka László Szeged polgármestere bemutatta a tanács delegált és felkért tagjait. A polgármester kijelentette, annak érdekében, hogy a fórumot operatív munka jellemezze, az volt a cél, hogy a testület ne legyen túl nagy létszámú. A bûnmegelôzési és köz- biztonsági tanács kiemelt céljai közt szerepel a települések biztonságának fokozása, az ifjúsági bûnözés, a családon belüli erôszak, valamint a bûnismétlés megelôzése. A Szeged és térsége bûnmegelôzési és közbiztonsági tanács hárommillió forintot nyert pályázaton a Belügyminisztériumtól. Az európai uniós követelményeknek megfelelô bûn- és balesetmegelôzési program kidolgozása és végrehajtása 4 millió 500 ezer forintba kerül. A hárommilliós támogatásból párhuzamosan több program is indítható az ifjúság és családvédelem, a drogok fogyasztása elleni küzdelem, valamint a közlekedés- és vagyonbiztonság erôsítését szolgáló társadalmi mozgalom keretében. A. T. J.

4 4 Szegedi Tükör A Környezetgazdálkodási Kht. amszterdami elismerése A szegedi fejlesztéseket díjazták Az ilyen típusú karcsú járgányok gyûjtik össze a hulladékot a kiskertes övezetek szûk utcáiban mondja Szabó Ferenc. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. vezetése olyan nemzetközi elismerést kapott, amelyet eddig nagyon kevés magyar cég vehetett át. A spanyol többségi tulajdonú Actualidad multinacionális cégcsoport által alapított 21. századi minôség és presztízs díjat szigorú szempontrendszer alapján ítélték oda azok a szakemberek, akik a szegedi céget méltónak találták az elismerésre. Az amszterdami ünnepélyes külsôségek között történt átadást megelôzôen a díjat odaítélô kuratórium a múltat, a jelent és a jövôt egyaránt mérlegre tette. Szabó Ferenc ügyvezetô igazgató szerint olyan uniós szakértôk javasolták ôket a magas kitüntetésre, akikkel együtt dolgoztak az európai uniós ISPAfejlesztéseken. A kuratórium a világ minden tájáról összesen húsz kiemelkedô vállalkozást tartott érdemesnek az elismerésre, közöttük Magyarország képviseletében a szegedi közhasznú társaságot. Az önkormányzati tulajdonú cég utolsó tíz esztendôben elért eredményei valóban figyelemre méltóak. Ez idô alatt a Környezetgazdálkodási Kht.-t teljesen átszervezték, s megteremtették a korszerû szolgáltatás valamennyi mûszaki feltételét foglalta össze a történteket Szabó Ferenc, aki éppen tíz éve áll a cég élén. Az eltelt egy évtizedben több mint egymilliárd forintot for- Nemzetközi díjat vett át Szabó Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. ügyvezetô igazgatója nemrégiben Amszterdamban. A céget uniós szakértôk javasolták az elismerésre. dítottak fejlesztésekre, aminek azért van különös jelentôsége, mert a magántulajdonba került vállalatok többsége sem szánt ennél nagyobb összeget a korszerûsítésre. Önkormányzati cégeknél még ritkább az ilyen nagyságrendû és ütemû fejlesztés. Az egymilliárd forintból lecserélték a jármûparkot, korszerûsítették a gyûjtôedényeket, teljes körû minôségbiztosítási rendszert vezettek be (elnyerték az ISO 9000-es és es minôségi tanúsítványokat). A fejlesztésekhez külsô forrásokat is sikerült igénybe venni: pályáztak, s jó projektekkel mások elôl hozták Szegedre. Míg 1995-ben a kukásautók átlagéletkora 13 év volt, ami azt jelentette, hogy húszéves matuzsálemek is gyûjtötték a szemetet Szegeden, ma a legkorszerûbb járgányok teljesítenek szolgálatot. A közel 150 millió forintos fejlesztés három év alatt megtérült, mivel nem kellett vagyonokat költeni az állandó javítgatásokra. A legújabb gépek szintén pályázaton nyert pénzekbôl a környezô településeken és Szeged kertvárosaiban a zöld zsákokban szelektíven gyûjtött hasznosítható hulladékot szedik össze. A jármûpark fejlesztése tovább folytatódik: tavaly is, idén is 33 új jármûvet vásároltak szintén pályázaton nyert pénzekbôl közel 90 millió forint értékben. Az idei év fontos fejlesztése olyan kisebb kukásautók beszerzése volt, amelyek a kiskertes övezetekben, például Baktóban és Sziksósfürdôn is dolgozhatnak: könnyedén elférnek a szûk utakon és jobb feltételekkel képesek kiszolgálni az ott élôket. A Környezetgazdálkodási Kht. a hulladékudvar hálózat folyamatos bôvítésével és népszerûsítésével arra biztatja a lakosságot, hogy ezekre a helyekre szállítsák a háztartásban feleslegessé vált lomokat, kacatot, és ne a vadlerakóhelyekre. E programnak köszönhetôen az utolsó három-négy esztendôben észrevehetôen csökkent a városkörnyéki zöldövezetekbe kikerülô lakossági eredetû hulladék mennyisége. A belvárosi korszerû ügyfélszolgálat kialakítása szintén a közelmúlt fejlesztései közé tartozik. Az itt található Zöld Pont iroda kiválóan alkalmas környezetvédelmi programok, elôadások, kiállítások rendezésére, elôsegítve a környezettudatos magatartás kialakítását az óvódás kortól kezdve. A társaság pályázatokon ed- dig több mint 4 milliárd forintot nyert el, melybôl 400 milliót már felhasznált, de még hátravan a legnagyobb falat, az ISPA-beruházás. Többmilliárdos uniós és hazai kormánytámogatással többek között a szelektív hulladékgyûjtés bôvítése, a hulladéklerakó szigetelése, az építésitörmelék-feldolgozó és komposztáló üzem építése valósul majd meg az elkövetkezô három évben, mely a cégvezetés számára az eddigi legnagyobb szakmai kihívást jelenti. A tíz év történései közé tartozik a Környezetgazdálkodási Kht. többszöri átalakítása, osztódása, egyesítése is, amelyek megviselték a céget és az embereket tette hozzá az igazgató, de szerencsére a végsô döntésekben mindig érvényesültek a szakmai szempontok. A cég olyan informatikai korszerûsítésen is átesett, amely folyamatosan figyelve a költségek alakulását, naprakész információkat biztosít a cégvezetés számára, elôsegítve a vezetôi döntéseket. Olyan belsô elszámolási rendszert valósítottak meg, amely a tulajdonos részére átláthatóvá teszi a cég gazdálkodását, biztosítja, hogy ellenôrizni lehessen a közterületek fenntartására és a városüzemeltetési feladatok ellátására rendelkezésre bocsátott önkormányzati források felhasználását. F. K. Fákat, cserjéket és hagymás növényeket telepítenek Tavaszra az egész város kizöldül Mintegy negyvenmillió forint értékben telepítenek fákat, cserjéket, kétnyári és hagymás növényeket Szegeden. A növényültetési program 2004 tavaszán is folytatódik. A közelmúltban Szegeden a Mikszáth Kálmán utcában tizenhét kôrisfát vágtak ki. Többen meglepôdve és felháborodottan érdeklôdtek ennek okáról. Megtudtuk, a fákat azért vágták ki, mert a nyári aszály miatt kiszáradtak. Helyükre 1,6 millió forintból szintén kôrisfákat ültettek. A munkálatok azonban ezzel nem fejezôdtek be. A szegedi városvezetés ugyanis nagyszabású növényültetési és fatelepítési programot kezdett el az ôsszel. Mint Kovács Jánostól, a Szegedi Közterületfenntartási Kht. igazgatóhelyettesétôl megtudtuk, az ôszi növényültetés azért megbízhatóbb, mint a tavaszi, mert akkor a hirtelen jött meleg miatt nem maradnak meg a növények akkor sem, ha locsolják azokat. Az ôszi fásítási programban kiemelten kezeljük az erdôtelepítést. Ennek keretében felújítjuk az újszegedi Borbála utcában található, leromlott egészségügyi állapotban lévô állományt magyarázta az igazgatóhelyettes. A szakemberek két területen, a Siha közben és a Tölgyes utcában új erdôterületet telepítenek. Mindkettôt a városi körtöltésen belül, lakótelepek mellett alakítják ki. Tovább folytatjuk az út menti sorfák és parki fák telepítését többek között a Csongrádi sugárúton, a Kukorica utcában, a Vértónál, illetve a Mátyás téren. Az ôszszel négyszáz út menti és parki díszfát ültetünk. A tavasszal esedékes munkálatokat is figyelembe véve összesen 4370 díszfa kerül Szeged közterületeire hangsúlyozta Kovács János. A közterületfenntartási kht. az elmúlt évek gyér cserjetelepítésével ellentétben mintegy 14 ezer díszcserje és 1100 örökzöld kiültetését tervezi a városi parkokban. Ilyenkor ôsszel minden évben hagyomány a kétnyári és hagymás növények ültetése. Idén megdupláztuk a hagymás növények számát, összesen 16 ezret ültettünk, kétnyáriból pedig 61 ezret. Ezt a számot azonban szeretnénk növelni, s ezzel elérni azt, hogy Szeged vezetô helyet foglaljon el a hagymás növények ültetése terén, mint tette ezt 1996 és 1998 között tette hozzá a közterületfenntartási kht. igazgatóhelyettese. A növénytelepítés költsége 40 millió forint. A szükséges összeget több különbözô forrásból teremtik elô: a zöld-, képviselôi és a fapótlási alapból, valamint a LIFE pályázati pénzbôl. A. T. J. A Gábor Dénesben tanul a megyeszékhely elsô diákja A diákpolgármester Dukai Ágnes, a Gábor Dénes Szakközépiskola és Gimnázium végzôs diákja lett novemberben Szeged új diákpolgármestere. A tisztséget hat év után élesztették fel az általános és középiskolások, akik alpolgármestereket és tanácsnokokat is választottak. Általános és középiskolai diákok foglalták el egy napra a szegedi városháza dísztermét, hogy hat év után elôször megválasszák Szeged diákpolgármesterét. A szavazás elôtt a diákok elfogadták a napirendet, valamint meghallgatták Botka László polgármester köszöntô szavait. A polgármester elmondta, partnerként kívánja kezelni a Szegedi Diákönkormányzatot és Szeged közgyûlése minden segítséget megad az ötleteik megvalósításához. A voksoláson végül elsöprô többséggel választották meg Dukai Ágnest, a Gábor Dénes 12-es diákját Szeged diákpolgármesterének. A végzôs lány a megszerezhetô 37 szavazatból 29-et kapott. A képviselôk alpolgármesternek Fodor Antalt, a piarista gimnázium tanulóját és Kmetovics Annát, az Alsóvárosi Általános Iskola végzôs iskolatitkárát választották meg. A diákpolgármester után tanácsnokokat is választottak az iskolák küldöttei. Diákjogi tanácsnok lett Katona Nóra, a Vörösmarty általános iskola diákja, a diáksport tanácsnoka Sipos Dávid a Széchenyi gimnáziumból, az oktatás és képzés tanácsnoka Molnár Dolly kôrösys tanuló lett, szabadidôs tanácsnokká Marton Krisztián gedulys diákot választották, a diákétkeztetés tanácsnoka Atkári László, a Tápai szakközépiskolás, a kommunikációs tanácsnok pedig Csanádi Nóra, a Tabán Általános Iskola tanulója lett. Ezután Újhelyi István szegedi országgyûlési képviselô tartott elôadást a kormányzati ifjúságpolitika törekvéseirôl, ami a kelleténél egy kicsit hosszabbra sikeredett. Ezt azon lehetett lemérni, hogy a jelenlévôk közül egyre többen kezdtek el rajzolgatni, bámészkodni. Ebbôl okulva Újhelyi gyorsan egy fórumszerû, közös együttgondolkodást kezdeményezett. A diákok hamar feléledtek, és jobbnál jobb ötletekkel látták el a frissen megválasztott szegedi diákpolgármestert és csapatát. G. Sz. L. Dukai Ágnest nem érdekli a nagy politika Három dologra koncentrál Szeged új diákpolgármestere legfontosabb feladatának az iskolák és a diákok közeledését, a kapcsolatteremtést tartja, szeretne minél több sport- és szabadidô-rendezvényt szervezni, pályaválasztási fórumokat tartana, valamint nagy álma egy diákkávéház létrehozása. Miért indultál el diákpolgármester-választáson? A Gábor Dénesben tanulok és az ottani diákönkormányzat elnökeként úgy döntöttem, elindulok a diákpolgármester-választáson. Bíztam benne, hogy megválasztanak, úgy éreztem, jó volt a programom, de arra nem számítottam, hogy ekkora lesz a különbség. Milyen ez a jó program? Melyek a legfontosabb pontjai? Három dolgot mindenképpen szeretnék megcsinálni: továbbtanulási fórumokat szeretnék szervezni az általános és a középiskolásoknak egyaránt, olyan kulturális és sportprogramokat szerveznék, amin kifejezetten a mi korosztályunk indulhatna, valamint szeretnék egy olyan kávé- vagy teaházat létrehozni, ahol a mi igényeinket és pénztárcánkat veszik figyelembe. S ki valójában Dukai Ágnes? Hogyan él az újdonsült diákpolgármester a szürke hétköznapokon? Tizenhárom éves koromig a Vajdaságban éltem, 1990-ben jöttünk át édesanyámmal. Az általános iskolát itt fejeztem be, majd egy évet jártam középiskolába Vásárhelyre. A második osztály felénél váltottam: azóta járok a Gábor Dénesbe, gimnáziumi szakra, egy fan- tasztikus osztályba. Nagyon jó a közösség, szerencsére az osztálytársaim hamar befogadtak. Egyenesen, nyíltan megmondom mindenkinek, amit gondolok róla és ugyanezt várom el a másik embertôl is. A politikában ez nem mindig kifizetôdô... Tudom, hogy diákpolgármesterként egy kicsit máshogy kell majd hozzáállnom a dolgokhoz, de bízom benne, hogy nem kell majd visszább vennem magamból. Végzôs vagy a gimiben. Mik a terveid, egyetem, fôiskola? A szegedi bölcsészkar szociológia szakára jelentkeztem. Ha ez nem jönne össze, akkor a nyíregyházi Táncmûvészeti Fôiskolára, vagy a tanárképzô ének-zene mûvelôdésszervezô szakára járnék szívesen. De bízom benne, hogy összejön a szociológus szak. Lesz-e folytatása a politikai karrierednek? Az egyetemi hallgatói önkormányzatban még el tudnám képzelni magam, de további politikai terveim nincsenek, nem értek hozzá és teljes mértékben hidegen is hagynak az országos politikai csatározások.

5 Szegedi Tükör 5 Mit szeretne megtudni a polgármestertôl? Makkosházán is beszámolt a polgármester Féltik a meglévô zöldterületeket Dózsa Ildikó Miért kell megfizetnünk a távfûtés emelkedô díját azok helyett, akiknek óriási kintlévôségeik vannak? A veszteségeket csak így tudja pótolni a hôszolgáltató cég? Gulyás László Olykor teljesen bedugul a városi közlekedés. Szerintem túl sok a sebességkorlátozó tábla. Igaz, hogy más városrészekben azt kérték, hogy csökkentsék a megengedett sebességet, nálunk azonban a túl alacsony sebesség okoz gondot. Tápai István Miért büdös idônként a víz a lakásokban? Ha ilyenkor megeresztem a csapokat, olyan színe van az ivóvíznek, mintha kátrányos lenne. Papp László Milyen elképzelései vannak a városnak arról, hogy segítsen a munkát keresô embereknek? Sok életerôs, középkorú ember van a városban, akik dolgozni szeretnének, de nem találnak állást maguknak. Makkosházán is sokan hallgatták a polgármestert, s kérdésekben sem volt hiány. Botka László polgármesteri programjának egyik sarkalatos pontja, hogy félévente személyesen igyekszik minden városrész lakójának beszámolni arról, miként alakul Szeged helyzete. Az utóbbi hetekben szinte minden másnap tartott lakossági fórumot a polgármester, így ellátogatott Makkosházára is. A polgármester beszámolójában fôként a városfejlesztési források elôteremtésének hátterérôl beszélt. Eredményként említette, hogy csökkent a költségvetés hiánya és a hitelállomány is. Jó néhány korábban privatizált cég visszakerült a város többségi tulajdonába, így teremtve meg a gazdaságosabb mûködés feltételeit. A 2004-es évet az újrakezdés évének nevezte, több okból is. Jövôre ugyanis olyan fejlesztések indulnak meg, melyek hosszú távon alapozzák meg a város jövôjét. Ilyen például a kórház-rekonstrukciós program, vagy csaknem az egész várost érintô szennyvízcsatorna-építési projekt. A problémák egy része szinte valamennyi városrészben elôfordul, de vannak egészen speciális ügyek is. Makkosházán például akad néhány igen hangos vendéglátóipari egység, ahol állítólag még éjfél után hangoskodnak a vendégek. A kapatosan hazafelé tartó mulatozók általában obszcén nótákat énekelgetnek, és nem érdekli ôket az sem, hogy fiatalkorúak is vannak a közelben panaszkodott az egyik szülô a polgármesteri fórumon. Botka László válaszában kitért arra, hogy a hivatal általános igazgatási irodáján foglalkoznak a zajszintméréssel, a bejelentéseket minden esetben kivizsgálják. A polgármesteri beszámolót követô kérdések egy része persze bármelyik városrészben elhangozhatott volna. Miért nem takarították el a havat idôben a tavalyi ítéletidô alatt? Miért szemetesek a közterületek, és miért kell olyan sokat fizetni a távfûtésért? A válaszokból egyér- telmûen kiderült, hogy a városvezetés kiemelten kezeli e problémák megoldását, ám a városlakók együttmûködése nélkül semmi sem oldható meg. Ha például a társasházak elôtt a lakók nem hajlandók eltakarítani a havat, ne számítsanak arra, hogy ezt más megteszi helyettük, ugyanis ez a munka a lakóközösség feladata. A fórumon részt vevôk tartanak attól, hogy rövidesen megkezdôdik egy bevásárlóközpont építése a városrészben, és ennek során sok zöldterületet számolnak fel. A polgármester elmondta, hogy a szerzôdést még az elôzô önkormányzati vezetés kötötte meg, ô csak annyit tehet, hogy megpróbálja a tulajdonost rávenni a környezet megóvására. Mások arra a nem túl kellemes illatfelhôre panaszkodtak, amely néha elárasztja a városrészt. Ezt a bûzt egyrészt egy sertésteleprôl hordja ide a szél, vagy a szemétszállító kocsik nyitott platójáról árad. A polgármester ígéretet tett arra, hogy ennek a problémának is utánanéz. Mindennap kincskeresés Szeptember óta a Kodály téren két iskola mûködik. A korábban is ismert suli mellett ugyanis megkezdte mûködését a Kincsesház Általános Iskola is, mely alapítványi formában segíti 29 gyermek fejlôdését. Nagyon örülünk, hogy az épületben egy alapítványi iskola is mûködik mondja Tóth Dezsô, a Kodály téri Általános Iskola igazgatója. Tanulási nehézséggel küszködô gyerekek nálunk is szép számban elôfordulnak, így tudjuk, hogy milyen értékes munkát végeznek itt mondja az igazgató. Budapesten négy Kincsesház iskola mûködik, a miénk az elsô vidéki fogad Farkas Anikó igazgató. A Kincsesház iskolák száma egyébként rövidesen bôvül, hiszen Hódmezôvásárhelyen bentlakásos intézmény megnyitását tervezik. Itt majdnem minden másként van, mint az átlagos iskolákban, hiszen más az órabeosztás, nincs házi feladat, és reggel nyolctól este négyig nálunk vannak a tanulók magyarázza Kiss Ilona igazgatóhelyettes. Valóban összesen négy osztályban igen kis létszám mellett foglalkoznak a fôként olvasászavarral, számolászavarral vagy túlmozgással küszködô gyerekek. Szeretnénk megtalálni azt a területet, amelyben tehetséges a gyerek, és azt fejleszteni teszi hozzá az igazgatóhelyettes. Máshol ugyanis azt a tantárgyat erôltetik a tanulóra, amelyben problémái vannak, mi viszont abban képezzük leginkább, amelyben tehetséges. Így az önbizalmára építve javulhat a gyengébbik tárgyakból is. Rengeteg türelem és idô kell ahhoz, hogy megszülessen az eredmény. A 16 pedagógus között van logopédus, pszichológus, fejlesztôpedagógus, és gyógypedagógus is. A gyerekeket speciális mozgásterápiával segítik a nagy feladatok elérésében. Nagy kincskereséseket rendeznek ugyanis, melyet a természetben tartanak, és segítségével játékosan ismerik meg a természettudományos ismerete- ket. Az iskolában nincs osztályozás, hanem zsetonokat kapnak, illetve vonnak el a teljesítmény értékeléseként. A zsetonokat aztán minden hónapban ajándékokra válthatják be a gyerekek. Általában a számukra értékes állatkák, CD-k, könyvek találnak gazdára minden hó végi értékelésen. Le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy a gyerek a tanár kedvéért dolgozik az iskolában magyarázza az igazgatónô. Ha sok zsetont gyûjtenek, azzal nemcsak a dicséretünket, hanem a zsetonokat is begyûjtik, és örömet szereznek maguknak. Az iskola iránt óriási az érdeklôdés, hiszen többen vannak várólistán, és vidékrôl is szeretnének többen beiratkozni. A távlati tervek között szerepel, hogy tandíjmentessé tegyék az oktatást. Az országos adatok szerint a részképesség-zavaros gyerekek aránya egyre nô, így óriási felelôsség hárul az ilyen speciális iskolákra a jövôben. Szincsok György Óra a Kincsesházban.

6 6 Szegedi Tükör Öregségi ellátásról, szociális otthonokról és vitás helyzetekrôl Ha kell, túlórázik az ügyelet Kitüntették az Egyesített Szociális Intézmény igazgatóját Az idôs rászorulók érdekeit védi Zsótér Antal tizenhat éve vezeti a szegedi Egyesített Szociális Intézményt. Fô feladata a beteg, idôs és önhibáján kívül gondozást igénylô emberek megsegítése, emellett tagja a nemrég megalakult idôsügyi tanácsnak is. Áldozatos munkájáért az idôsek világnapja alkalmából jutalmat vehetett át Botka László polgármestertôl. Legutóbb Rókuson, a Zákány utcában nyílt meg egy idôsotthon. A szegedi városházán minden hó- vont intézmények vezetôje összegezte tanap elsô szerdáján tartanak fogadó- pasztalatait a szociális otthonok hanguórát a nyugdíjasoknak. latáról, belsô szabályairól és a bejutás feltételeirôl. Meghallgatta egy nagymama Már az elsô nyugdíjas fogadóórán élénk eltartási szerzôdéssel kapcsolatos probérdeklôdés kísérte a szakemberek tájékoz- lémáját, és igyekezett hasznos tanácsot tatóját. A közös városházi ügyeleten Nagy adni annak az egyedülálló férfinak is, Mátét, a Megyei Társadalombiztosítási aki az otthonba kerülés költségeihez kérigazgatóság egykori vezetôjét legtöbben ne támogatást. a rokkantsági, valamint a méltányossági Marsi Mihályné, a Szegedi Nyugdíjas nyugdíjról faggatták. Az idôskorúakon Egyesület elnöke az üdülési csekkekkel kívül olyan kérdezô is felkereste, aki tud- foglalkozott. A hivatalos kereten túl ni szerette volna, mikor és hogyan mehet ugyanis a szegedi érdekképviselôk totáppénzrôl nyugdíjba. Egy még aktívan vábbi, más országos nyugdíjas szervezedolgozó középkorú asszony pedig a szol- teknél kimaradt helyekért is beadtak págálati idô beszámításáról tájékozódott. lyázatokat. Erôfeszítéseik sikerrel járaz idôseknek Zsótér Antal, az össze- tak, és még több mint háromszáz helyet osztottak ki. Ugyanakkor most is akadt 19 hibásan beadott, illetve létszámon felüli igény, amelyeket el kell utasítaniuk. Ottlétemkor egy szôregi asszony szomszédjával folytatott vitáját magyarázta elkeseredetten, egy belvárosi nagymama pedig egyetlen szûk szobát oszt meg népes családjával. Ilyen és más gondjaikkal Ambrózy Lászlóhoz, az önkormányzat nyugdíjas referenséhez fordultak kéréseikkel a látogatók. Egy rokkantnyugdíjas viszont éppenséggel fordítva, segítségét felajánlani jött el a fogadóórára. Sorstársai érdekében a jövôben szaktudását és tapasztalatát kívánja kamatoztatni. Dombai Tünde Harmincnyolc éve dolgozni ugyanabban a szakmában már maga ez is nagy teljesítmény. Ehhez még hozzájön az elhivatottság, a másokon segíteni akarás, így nem csoda, hogy folyamatosan elismerik az ember munkáját. Többek között ezért jutalmazták az idôsek napja alkalmából Zsótér Antalt, a szegedi Egyesített Szociális Intézmény igazgatóját. Zsótér Antal január 28-án született Sövényházán, vagyis a mai Ópusztaszeren. Általános iskolába szülôfalujában, középiskolába pedig Kisteleken járt. Miután elvégezte a szegedi ápolóképzôt, felvették a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára. Jogi szakoklevelet szerzett a pécsi tudományegyetem szociális és családvédelmi tanácsadói szakán. A szociális szakma minden egyes lépcsôfokát végigjárta. Három mûszakos ápolóként kezdett az ópusztaszeri pszichiátriai otthonban. Késôbb osztályvezetô ápoló lett, majd kinevezték intézményvezetô fôápolónak. Ópusztaszeren 1987-ig dolgozott, aztán pályázat útján a szegedi Egyesített Szociális Intézmény élére került. Munkája során beteg, idôs és önhibájukon kívül gondozást igénylô embereken segít. Mivel tagja vagyok a nemrég megalakult idôsügyi tanácsnak, így a Kálvária sugárúti otthon lakóin kívül a városban élô valamennyi nyugdíjas ügyével foglalkozhatok mondta. A február óta mûködô tanács képviseli a szegedi idôsek érdekeit. Ambrózy László, az önkormányzat nyugdíjasreferense hatvan nyugdíjasklub közel négyezer tagját tartja nyilván. Ügyeik intézésében Zsótér Antal is kiveszi részét. Az idén például 350 üdülési csekket osztottak szét, ebben Marsi Mihályné, az idôsügyi tanács másik tagja is sokat segített. A tanács véleményezi az idôsek életkörülményeit közvetlenül érintô helyi rendelettervezeteket és konzultációt kezdeményez a végrehajtás tapasztalatairól. A közel féléves mûködésük alatt sikerült elérniük, hogy méltányossági nyugdíjemelést kapjanak a kisnyugdíjasok. Emellett létrehoztak egy tanácsadó testületet, amely havonta ülésezik. A tanács felöleli a város idôseinek mindennemû gondjait, problémáit, segít a rászorulókon. Azt szeretnénk, hogy az idôsek ne kilátástalansággal, ne önfeladással, hanem aktivitással, cselekvô részvétellel élnék napjaikat tette hozzá Zsótér Antal. K. T. A szociális szakma ünnepe Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a szegedi önkormányzat negyedik alkalommal szervezett szociális hetet november 10. és 13. között. Az uniós csatlakozás elôestéjén a szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények munkatársai az aktuális szakmai kérdésekrôl folytattak eszmecserét. A bölcsôdei szakképzésen a magyar családszerkezet átalakulásáról tartottak elôadást, és az uniós kisgyermekellátásról is szó esett. A szociális szakmai napok keretében a Szegedi Tudományegyetem szociálismunkásképzésérôl tájékozódtak, és meghallgatták a minisztériumi elôadók beszámolóját a közelgô csatlakozást érintô kérdésekrôl, a szakma új irányairól. Ezek után az esélyegyenlôségrôl, a rehabilitációról és a civil szervezetek mûködésérôl tartott elôadások következtek. Az önkormányzat közgyûlése új kitüntetéssel ismerte el három szegedi szakember kiemelkedô szociális tevékenységét. A fogyatékosok évében a város címerével ellátott aranygyûrût és díszoklevelet vett át Fekete Albertné, a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének vezetôje, Stelczner Jenôné, a Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanok Nappali Melegedôje és a Népkonyha vezetôje és Sipka Józsefné, a dr. Waltner Károly Otthon dolgozója. D. T. Hajléktalanok és rászorulók támogatása A szegedi iroda felkészült a télre A szegedi önkormányzat szociális irodája felkészült a télre. A hajléktalanokat szálláshelyekkel és étkezéssel várják, a rászorulók átmeneti segélyt is igényelhetnek. Novkov Veszelinka, a szegedi önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodájának vezetôje tájékoztatást adott arról, hogy a hajléktalanok szervezett gondozására megnyílt a Moszkvai körút 3. szám alatti éjjeli menedékhely. Az önkormányzat októberben 600 ezer forinttal járult hozzá a szükséges elôkészületekhez. Az épületben november elejétôl április végéig ötven hajléktalannak biztosítanak éjszakai menedéket. Az Indóház tér 3. és a Bajai út 9. szám alatt mûködô átmeneti szállóban további idényjellegû férôhelyeket alakítottak ki. Az Indóház téren kilenc nô számára jut hely, a Bajai úti épület pedig tizenkét hellyel bôvült, így összesen több száz hajléktalanról tudnak gondoskodni. Attól függôen, hogy mennyire lesz zord a tél, és milyen igény mutatkozik a krízisnapokon, az Algyôi úti melegedô és népkonyha is a rászorulók rendelkezésére áll. A nyitvatartási idôt bôvíteni lehet, így délutánra vagy akár egész napra, azaz igény szerint még éjszakára is be tudják fogadni a hajléktalanokat. Bár csaknem valamennyien ismerik az ellátási rendszert teszi hozzá az irodavezetô, a szegedi hajléktalanok közül számosan mégsem kívánják igénybe venni a lehetôséget. Évek óta két szociális munkás járja a várost, és felajánlják a szállást és az egészségügyi ellátást a rászorulóknak, hogy legalább az éjszakákat emberhez méltó körülmények között tölthessék. A szociális irodában lakásfenntartási költségek támogatására, gyógyszerekre, vagy például a gyerekek ellátására egy-egy évben háromszor kérhetô szociális segély. A helyi rendelet alapján ez az összeg 2 ezer és 21 ezer 800 forint kö- zött állapítható meg. Novkov Veszelinka összegzése szerint a kérések nagy hulláma általában karácsony elôtt érkezik az irodához; az igénylôk több mint fele már visszatérô ügyfelük. A kéréseket az elôzmények és a rendelkezésre álló adatok ismeretében tizenhét ügyintézô bírálja el, akik az újabb kérelmezôk esetében környezettanulmányt is kötelesek végezni. Ezért az általános ügyintézési idô átlagosan harminc nap, de hosszabb is lehet, ha hiányosak a papírok. A Huszár utcai szociális irodában a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, gondosan mellékelve a tájékoztatón szereplô iratokat. T. D. Az idôskor ne az élet vége, hanem koronája legyen véli Zsótér Antal. Kitüntetést kaptak Azidôsek világnapja alkalmából kitüntetést, jutalmat vehetett át még: Szilágyi György, Marsi Mihályné, Turcsányi Imréné, Pázmány Mária, Majzik László, Szôke Mária, Borbély Gábor, Kovács Attila, Márkus Mihályné, Stein Vilmosné, Kôvágó Józsefné és Petô Gyuláné.

7 Szegedi Tükör 7 Több jazz a KREZA segítségével Azért jött létre a KREZA, hogy a jazz folyamatosan jelen legyen Szeged kulturális életében fogalmazott Kormos Tibor önkormányzati képviselô, a Kreatív Zenei Alapítvány kuratóriumának tagja. Az alapító cégek havi egy jazzkoncert megrendezésével kívánják kiszolgálni azokat a zenerajongókat, akik a Szegedi Jazz Napokon kívül is szeretnének ilyen hangversenyekre járni. A Kreatív Zenei Alapítvány még a nyáron jött létre a Lombard Pénzügyi és Lízing Rt., az Axelero-Tiszanet Rt. és a Tisza Volán Rt. vezetôinek közremûködésével. Domonkos András, Kurusa Árpád és dr. Szeri István civilben nagy jazzrajongók, így kötelességüknek érezték, hogy valamilyen módon segítsék az újjáéledô szegedi jazzéletet. Az alapítvány már pénzügyi támogatást nyújtott az októberi Szegedi Jazz Napok megrendezé- séhez, de ennél is fontosabbnak tartja, hogy minden hónapban legyenek jazzkoncertek a városban. A négy év kényszerszünet után feltámasztott Szegedi Jazz Napok tapasztalatai alátámasztották e törekvésük szükségességét, hiszen néhány világhírû elôadó fél ház elôtt lépett fel. Ez nem feltétlenül az elôadóknak szólt, hanem annak, hogy elszoktak az emberek az igényes jazzkoncertektôl fogalmaz Kormos Tibor, aki az alapítvány egyik kurátora. E törekvés elsô eredménye a november 20-án az Ifjúsági Házban rendezett Babos Romani Project koncertje. A nagy sikerû elôadást december 5-én a Balázs Elemér Group koncertje követi. Az alapítvány elsôsorban magyar elôadókat kíván támogatni, ezért a tervek szerint a jövô évi jazz napokon egy napot (amelyen kizárólag magyar muzsikusok koncerteznek) a KREZA fog támogatni. Az Újrakezdés fesztivál elôkészületei Európa Szegedre jön Jövô év márciusától ünnepi eseménysorozattal emlékezik meg Szeged a nagyvíz pusztításáról és a város újjászületésérôl ben lesz 125 éve, hogy a víz elvitte a várost. Az újrakezdés elsô gesztusai már akkor megtörténtek, a segélyakciók megkezdôdtek, amikor még a víz a volt az úr, s a teljes pusztulásból a mából visszanézve hihetetlen ütemben hamarosan újjászületett, s lett palotás város Szeged. A nagyvíz jövô évi évfordulója után pár héttel Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja lesz. Szeged számára szimbolikus jelentôségû a két idôpont március 12. és május 1. egymáshoz való közelsége: mintha a múlt és a jövô valóban összekapcsolódna 2004 tavaszán. A városatyák a méltó ünneplés tervét egyöntetûen elfogadták. Az Újrakezdés fesztivál nemzetközi találkozók, mûvészeti és közéleti események sorát jelenti szinte az egész jövô évben. A tervek szerint márciustól Szegedre jár Európa : eljönnek azoknak az országoknak a képviselôi, amelyeknek polgárai korabeli szegedi kifejezéssel könyöradományt küldtek a bajba jutott városnak, segítették az újjáépülését. A szabadtérire azokból a fôvárosokból hívnak mûvészeti produkciókat, amelyekrôl a nagykörút egyegy szakaszát nevezték el, hálából. Az európai összetartozást is jelképezô program ünnepi szuperprodukciója nemzetközi közremûködôi gárdá- A Bolero a Szegedi Kortárs Balett elôadásában. val készül: az Újvilág munkacímû két részes táncszínházi mû rendezô-koreográfusa szegedi mûvész lesz, Juronics Tamás, elôadói pedig a Szegedi Kortárs Balett mellett az európai országokból felkért mûvészek. A fesztivál ötlete éppen jövôre lesz tíz éves, az ötletgazda pedig egy jelenlegi önkormányzati képviselô, Kormos Tibor, aki most a Kulturális, Közmûvelôdési és Idegenforgalmi Bizottság elnökeként vállal részt az elôkészítô munkában. Pászti Ágnes kulturális tanácsnokkal együtt a városmarketing szempontjából is fontosnak tartják a fesztivál megrendezését. Egy uniós tag- Tehetségesnek lenni Szegeden ország egyik nagyvárosaként Szegednek a nemzetközi közeg versenyében kell helytállni, megmutatkozni, lehetôleg kihagyhatatlan helyként szerepelni. A szabadtérinknek minôségi programokkal kell bekerülni az európai nyári színházak vérkeringésébe. Bár az Újrakezdés fesztivál nemzetközi eseménysorozatot jelent, a város és lakói lesznek a fôszereplôk az európai országok képviselôinek társaságában. A fesztivál ötletének széleskörû támogatottságát jelzi, hogy számos civil szervezet, mûvészeti és közmûvelôdési intézmény, valamint magánszemély jelentkezett, munkát vállalna a sikeres megvalósításért. A Kép-Szín-Ház Alapítvány (a Grand Café) körül tömörülô fiatal alkotók kezdeményezték, bemutatnák az egykori és a mai Szegedet, szabadtéri, utcai kiállításon és egy ehhez csatlakozó pavilonban berendezett körpanoráma-fotón. A Móra Ferenc múzeum nagyszabású várostörténeti kiállításra készül. A Szegedi Egyetem szervezôi futóversenyt és tiszai regattát terveznek. Pinceszínház szárazföldi színielôadások mellett vízi virágkarnevált rendezne. A Szépmíves Céh kiállításokat tervez. A Dóm téren berendezik a Világvallások kertjét. Számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak Timi költô lesz és karikaturista Idôsebbek is elkezdték Több száz szegedi általános iskolás fejleszti tovább fizikai vagy szellemi képességeit a tanórákon kívül. Mészáros Tímea például tehetségesen ír és rajzol. Szeptember óta egy újabb sztereotípiával kell végleg leszámolnunk. Ekkor indult ugyanis az a számítógépes tanfolyam, amelyen nyugdíjas nénik és bácsik tanulják meg a legalapvetôbb programokat, bizonyítva ezzel gyermeknek és unokának, hogy az idôsektôl sem állnak távol a modern kor vívmányai. Alapfokú mûvészeti képzés két esztendô óta folyik a szegedi általános iskolákban. Ez az új oktatási forma azokban az intézményekben különösen eredményes, amelyekben a tehetséggondozásnak évtizedes hagyományai vannak. Mészáros Tímea még nem tudott írni, ezért óvodás korában a szüleinek mondta tollba naplóját. A petôfitelepi Hunyadi János Általános Iskolában Lantosné Schmidt Klára figyelt fel a tehetségére. Ô volt az elsô meghatározó tanítója és mentora három éven keresztül. Amint az önálló írás útjából elhárult az akadály, egyre-másra születtek versei és meséi. Klári néni fûzette kötetbe Timi remek írásait és rajzait. Az alkotásokat azóta is legfôbb bizalmasainak mutatja meg elôször. Klári néni nagyon törekedett arra, hogy összekovácsoljon bennünket. Rengeteget beszélgettünk, mindent megoszthattunk vele, és nem csak az iskolai gondjainkat meséli a kislány. Sajnos elment az iskolánkból, azóta testvérem zenetanárával beszélgetünk a versekrôl. Néhány hete járok csak a felsô tagozatba. Most Ördögh József az osztályfônököm, és nagyon kedvelem ôt. Magyart és éneket tanít, és az az igazán nagyszerû benne, hogy ért a nyelvünkön. Olyan érdekesen magyaráz el mindent, hogy van kedvünk megtanulni. Az önkormányzat segítségével tíz órában ingyen tanulhatjuk meg a számítástechnika alapjait mondta Barna Lajosné Olgi, az ötletgazda, akinek a kezdeményezésére szeptemberben elindult a tanfolyam. Hat nyugdíjas, három férfi és három nô három számítógépen hetente egyszer ismerkedik a modern kor vívmányaival. A legalapvetôbb dolgokkal kezdtük, hiszen nekünk az is nagy élmény volt, hogy be tudtuk kapcsolni a számítógépet, meg kellett tanulni, hogyan használjuk az egeret, hiszen egy fáradt, idôs kéznek teljesen szokatlan volt a szerkezet emlékezett vissza a kezdetekre a szervezô. Ma már ezzel nincs gond, a legutóbbi órán már a rajzolóprogramot próbálgatták az idôsek. Nagyon jól szórakozunk minden egyes órán. A tanárunk, Tatár Attila nagyon türelmes és jó elôadó, élmény, ahogy magyaráz tette hozzá Barna Lajosné, aki megjegyezte, elsôsorban az unokák miatt határozták el a Mészáros Tímea tehetségesen ír és rajzol. Timi feltûnôen gyorsan olvas és figyelemre méltóan értelmezi a szöveget mondja Intzédy Anna, aki negyedikben tanította. Rendkívüli a fantáziája, és ehhez megvan a kézügyessége is. Nem csupán történeteket ír és versel, hanem kiválóan rajzol. Pályamunkája az egyik szegedi trolin is látható. Timinek külön feladatokat adtunk az órákon rajzból és játékkészítésben. Rendszeresen indítjuk városi és megyei versenyeken, ahol mindig megállta a helyét olvasás, vers- és prózaíró kategóriában. Órák után is itt marad az iskolában, mert szolfézst tanul és zongorázik, ezenkívül énekkaros és balettre jár. A karácsonyi ünnepségen saját versével lép színpadra, és az énekkarral is készülnek. Szeret szerepelni. Az iskolai évkönyvben pedig olvasható Timi Ôszi táj címû kedvenc verse mutatja Simon Márta igazgató. Mészáros Tímea gimnáziumba megy tovább, és elképzelése szerint mellékállású költô és karikaturista szeretne lenni. A kérdésre, hogy fôállásban mit csinálna szívesen, csak csóválja a fejét, mondván, egyelôre még fogalma sincs arról, mibôl fog megélni Dombai Tünde társaival, hogy megtanulják kezelni a számítógépet. A gépterem egyelôre Barnáné lakásának a pincéjében van, de a tervek szerint hamarosan egy tágasabb, nagyobb helyre költözhetnek. Eddig is nagyon sokat segített nekünk az önkormányzati képviselônk, Szondi Ildikó. Már a kezdetekkor felkarolta a kezdeményezésünket, s ha minden igaz, akkor hamarosan sikerül megállapodni a Somogyi-könyvtárral arról, hogy egy nagyobb tágasabb helyre kerüljünk vázolta fel a közeljövôt Barna Lajosné. A tervek szerint a gépekhez hamarosan internetkapcsolatot is kiépítenek, s ezzel egy újabb nagy álma valósulhat meg a kisnyugdíjas közösségnek. Régóta szeretnénk már internetezni és ezni is. Bízunk benne, hogy hamarosan ezt is sikerül megtanulnunk. A társaim nagyon lelkesek, mindenkinek másoltattam kulcsot a pincéhez, így bármikor jöhetnek gyakorolni. Élnek is a lehetôséggel.

8 8 Szegedi Tükör Kerékpárút a Budapesti körúton Ajánlások kitüntetésekre Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata felkéri a szegedi társadalmi, gazdasági szervezeteket, intézményeket, szakmai szövetségeket, kamarákat, egyházakat, érdekképviseleti szerveket, hogy a személyi adatokat tartalmazó és a részletesen indokolt ajánlásokat december 31-ig juttassák el Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához (Széchenyi tér ) az alábbi kitüntetésekre: 1. Díszpolgári cím. 2. Pro Urbe-díj. 3. Szegedért Emlékérem. A kitüntetések átadására május 21-én, a város napján kerül sor. Bôvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sportirodáján kérhetô (Tel.: ). Megnyílt a téliesített SZUE Biciklizô óvodások és óvónôjük, akit Újhelyi István képviselô üdvözöl. Kerékpárút épült a szegedi Budapesti körút Csillag tér és József Attila sugárút közötti szakaszán, így teljessé vált a Rókustól Alsóvárosig futó, összefüggô bicikliút-hálózat. Biciklicsengôk csilingelése közepette vették birtokba a szeged-tarjáni Budapesti körúton most elkészült kerékpárutat az avatási ünnepségen részt vevô óvodások. Az ügye- sen egyensúlyozó apróságok gurultak végig elôször az új bicikliúton, amely a forgalomtól biztonságos távolságban, a körút külsô ívét szegélyezô fák alatt húzódik. Az avatáson, amelyen részt vett Újhelyi István országgyûlési képviselô, Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Révész Mihály önkormányzati képviselô is, elôször Beck Zoltán önkormányzati képviselô, tanácsnok sorolta föl a Csillag tér fejlôdésének legutóbbi állomásait. Botka László polgármester a 27 millió forintos kerékpárút elkészülte kapcsán arról beszélt, hogy a jelenlegi városvezetés kezdettôl kiemelt feladatának tekintette a bicikliseket szolgáló úthálózat fejlesztését. Az ütemezett terv szerint a közeljövôben Szentmihályra, a Csongrádi sugárúton és a Fô fasoron is megépül a bicikliút. Boldog gyerekek a Játszótéren Kokó (éppen autogramot oszt) minden megmozdulását nagy figyelem követte Szegeden. Felejthetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek az újszegedi sportcsarnokban a Játszótér elnevezésû országos akció szegedi állomása. Nagyon sokan látogattak el az eseményére, hogy sportoljanak, mozogjanak olyan hazai sztárokkal, mint Nyilasi Tibor egykori labdarúgó, Kovács Kokó István ökölvívó, Kökény Bea kézilabdázó, vagy a szegedi Kajdacsi Judit, Donkó Orsolya és Lékó Péter. A nap végén kipirosodott arcok, bágyadt tekintetek jelezték: az esemény elérte a célját. Mindenki elfáradt. A fedett medencét ünnepélyesen adták át november végén. Fölavatták az újszegedi Ligetfürdô sátorral fedett uszodáját. A légbefúvó berendezés és az öltözôk fölújítása 40 millió forintba került. A fedett uszoda egyaránt szolgálja a testmozgásra vágyókat, a sportolókat és az úszni tanuló gyerekeket. Az úszó- és a tanmedence fölött átívelô mûanyag fóliatetôt a folyamatosan befújt meleg levegô tartja a levegô- ben. A berendezés a szellôztetésrôl és a levegô forgatásáról is gondoskodik. A fölújítás terveinek készítésekor gondoltak a mozgáskorlátozottakra is: a medencék kerekes székkel is megközelíthetôk. A hajdani Szegedi Úszó Egyesület neve után máig SZUE néven emlegetett uszoda medencéi körül padokat és székeket helyeztek el, az oszlopokról reflektorok világítanak. A 64 x 24 méteres ponyva akár Celsius fokos hidegben is bent tartja a meleget. Az uszoda pénteki látogatóit vendégül látták a fedett fürdôzésre, a jövôben reggel 6 órától este 9-ig lubickolhatnak a SZUE-ba betérôk. A diákok, nyugdíjasok, családok, sérültek és csoportok kedvezményes jegyet válthatnak. A Közéleti Kávéház decemberi programajánlója 1. hétfô, 15 óra Szegedi Mûvészklub a Szegedi Bábszínházban (Tisza Lajos krt.50.) A BÁBSZÍNHÁZ PLAKÁTJAI. A tárlatot megnyítja Tandi Lajos újságíró. Dr. Kövér Béla emlékezete. Kövér Lászlóval, a Szegedi Bábszínház igazgatójával Dr. Majzik István ügyvezetô igazgató beszélget. A Szegedi Szépírás különszámának bemutatása. 1. hétfô, 17 óra Móra Ferenc Múzeum Díszterme. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS A SZAKEMBER SZEMÉVEL. Vendég: dr. Koppány György egyetemi tanár, az MTA doktora. Házigazda: dr. Wayer Péter jogász. 2. kedd, 18 óra Bartók Béla Mûvelôdési Központ Díszterme. BÉCSI ÚJÉVI KONCERT SZEGEDEN. Elôzetes a január 1. Nemzeti Színház beli elôadásról. Vendégek: Szabó F. Attila producer és Papdi Isvánné szervezô. Közremûködnek: a koncert szereplôi. Háziaszszony: Czenéné Vass Mária népmûvelô 3. szerda, 18 óra MTESZ Székház (Kígyó u. 6.) VILÁGJÁRÓ MAGYAROK. Szívet cseréljen, aki hazát cserél... Vendégek: nyugdíjas pedagógusok és tanítványaik. Házigazda: Kocsis István tanár 4. csütörtök, 18 óra Király König Péter Zeneiskola. BAROKK ZENE. Vendég: A Harmonia Consort. Közremûködnek: a Király König Ze- neiskola tanárai. Háziasszony: Beslin Anita, a Körzeti Rádió szerkesztôje. Az est bútorait a Hanza Zálogházak és Régiségkereskedés (Dugonics tér 11.) biztosítja. 5. péntek, 17 óra Somogyi Könyvtár. Nekünk sem 88! KARITATÍV SZERVEZETEK SZEGEDEN. Vendégek: a szervezetek képviselôi. Házigazdák: Vass Imre és Zoltán Csaba a Rádió 88 mûsorvezetôi 8. hétfô, 17 óra Somogyi Könyvtár. MIKULÁSFALVA - NAGYKARÁCSONY. Vendégek: Horváth Ágoston, Nagykarácsony polgármestere és Feketéné Szabó Erzsébet, a Mikulásház igazgatója. Házigazda: dr. Pleskó András tanár december 9. kedd, 18 óra MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Székháza (Somogyi u.7.) SZEGEDI VILÁGÚJDONSÁG A SZÉNANÁTHA KEZELÉSÉBEN FIZIKUS SZEMMEL. Vendég: Ignácz Ferenc fizikus, SZTE Optikai és Quantumelektronikai Tanszék. Házigazda: dr.wayer Péter jogász. 10. szerda, 18 óra MTESZ Székház (Kígyó u. 6.) HALLOTTAD HÍRÉT ATILLA KERÁLNAK? Az Ötágú Síp Kulturális Egyesület estje Atilla hún nagykirály halálának évében. Vendég: Bakay Kornél régész. Beszélgetôtárs: Horváth István Károlyné 11. csütörtök, óra Mille- niumi Kévéház Klubszoba (Dugonics tér 12.) KOLPING AKADÉMIA Optimális gyógyszerfogyasztás. Elôadó: dr. Novák Alexandra, gyógyszertárvezetô. Harmonikamuzsika. Elôadók: Vakok és Gyengénlátók Egyesülete. Beszéljünk a Médiáról. Elôadó: Kisimre Ferenc újságíró 11. csütörtök, 17 óra Ifjúsági Ház. Megnyító: dr. Gyulay Endre megyéspüspök. Deviáns ifjúsági szubkultúrák. Elôadó: Kothencz János. Gyermek és serdûlôkori droghasználat. Elôadó: dr. Pánffy Beáta gyermekgyógyász-pszichiáte fôorvos. Dr. Szôke Török Józsefné, a Totem Alkotómûhely munkáiból bemutatót tart. Zongorán közremûködik: Farkas Mátyás zongoramûvész. Házigazda: Pleskonics András tanár 11. csütörtök, 17 óra Szegedi Mûvészklub a Rókusi Mûvelôdési Házban (Kossuth Lajos sgt. 53.) Olasz Attila festômûvész kamaratárlata. Megnyítja: Tandi Lajos újságíró. Kondé Lajossal, a Dóm plébánosával Polner Zoltán költô beszélget. A Szegedi Szépírás III. évfolyam 12. számának bemutatás 12. péntek 9-12 óra Milleniumi Kávéház - Klubszoba (Dugonics tér 12.) KOLPING AKADÉMIA. Nagyszülôi felelôsség a megelôzés szempontjából. Elôadó: dr. Zöllei Magdolna gerontológus. Az örök ifjúság tit- ka. Elôadó: Korom István. Kortól független lelki-testi egészség. Elôadó: Császárné Benke Mária. Könyvbemutató: Drog, alkohol, nikotin. Vendég: Varga Istvánné Makai Rozália, a szerzô 12. péntek 17 óra Ifjúsági Ház. KOLPING AKADÉMIA. A Kincsesház bemutatkozása. Elôadó: dr. Kiss Attiláné igazgató. A fogyatékos emberek életlehetôségei. Elôadó: Kószó Mária. Bemutatkozik a Kálvária Nevelôotthon. Elôadó: Szálkai Erzsébet igazgató. Közremûködik: a SINOSZ Pantomim. Házigazda: Pleskonics András tanár 13. szombat 9-12 óra Milleniumi Kávéház. Szenvedélybetegségek idôskorban. Elôadó: Zelenay Károly pszichológus. Könyvbemutató. Vendég: Szabó Bogár Erszébet költô. Az idôskori vallásosság. Elôadó: dr. Laurinyecz Mihály teológiai tanár. 13. szombat 17 óra Százszorszép Gyermekház.A segítségadás lehetôségei a társadalom peremén élôk számára. Elôadók: Papp Istvánné a Humán Szolgáltató Központ vezetôje és Jenei Kornél az Indóház téri átmeneti szállás vezetôje. Közremûködnek: Fejes Katalin és csoportja (Fény és árnyjáték) és a SINOSZ Csoport. 15. hétfô, 18 óra Novotel Szálló. A DÉLMAGYARORSZÁG ESTJE. Vendég: Szetey András fôszerkesztô. Beszélgetôtárs: Szilágyi Árpád városvédô polgár. 16. kedd 18 óra Bartók Béla Mûvelôdési Ház díszterme. ISKOLA SZÜLETIK. Vendégek: Burgulya András zeneszerzô és Gárdián Gábor gordonka tanár, a Gordonkaiskola szerzôi. Közremûködnek: Gárdián Gábor és tanítványai gordonkán, Mészáros Zsófia, Szalai Szandra, Tornyai Gergely és még sokan mások. Zongorán kísér: Fliszár Vivien. Házigazda: Meszlényi László, a Zenemûvészeti Egyetem tanára. A Bartók Béla Mûvelôdési Ház rendezvénye 17. szerda 18 óra Nemzetiségek Háza (Osztrovszky u.) LENGYEL EST Vendégek: a lengyel önkormányzat képviselôi. Házigazda: dr. Karol Biernatzki elnök 18. csütörtök, 18 óra Ifjúsági Ház. RECEPTEK VERS ÉS DAL KÖZÖTT - könyvbemutató - Vendég: Kenéz Heka Etelka költô, énekmûvész, lovag. Közremûködnek: dr. Szalay István, dr. Makra László, dr.szabó László, Kohári Nándor rigmusmondók, Frank Sándor mesterszakács, Merényi Nikolett, Gyimesi Kálmán, Kónya Krisztina operaénekesek, Kiszely Zoltán színmûvész, Rogács Erzsébet versmondó. Zongorán kírsér: Nagy Imre Erik zongoramûvész. Házigazda: Pleskonics András tanár 19. péntek, Juhász Gyula Mûvelôdési Központ. 17 óra Kisterem: GYERTYAÖNTÔK. Vendégek: Nagy Andrea és Kátai József iparmûvésztanárok 19 óra Nagyterem: ADVENTI KONCERT. Házigazda: Szilágyi Árpád városvédô polgár. A kávéházi emlékgyûrût Takács Éva kapja. A lapot szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Vécsey Ágnes Kiadja a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó Kiadóigazgató: Pásztiné Mészáros Éva Alapító: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ISSN

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon 2006. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon Az idén befejezôdik a 2003 októbere óta folyó, nagyszabású csatornaépítési

Részletesebben

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére.

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére. XIV. évf. 2008. május www.kispest.hu 3. Környezetvédelem OLDAL Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján. 4. Kiserdő Együttműködést

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Szegedi Kistérségi. Megnyitotta kapuit a Napfényfürdô. Szegeden

Szegedi Kistérségi. Megnyitotta kapuit a Napfényfürdô. Szegeden Szegedi Kistérségi Megjelenik a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás településein II. évfolyam 4. szám 2010. április Algyô Bordány Deszk Dóc Domaszék Forr áskút Kübek há z a Röszk

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban kórház, FejleSztéSek tiba sándor, a Misek nonprofit kft. főigazgatója fejlesztésekben gondolkodik. a város 4. oldal

Részletesebben

Ez nemcsak pozíció, hanem feladat is mondja dr. Hanol János arra reflektálva,

Ez nemcsak pozíció, hanem feladat is mondja dr. Hanol János arra reflektálva, Ez nemcsak pozíció, hanem feladat is mondja dr. Hanol János arra reflektálva, hogy a Fidelitas kétévenkénti tisztújításán idén ősszel már ötödször szavaztak bizalmat számára a tagok. Jó napot, mi újság?

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek!

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek! Valami hülye találhatta ki ezt is : agyrém szabályok az alkalmi munkára Az alkalmi munkavállalást újraszabályozó áprilisi jogszabály az érintettek szerint több gondot hozott, mint segítséget... (7. o.)

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14.) 2011. november 24-én 17

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Megalakult a városi képviselő-testület

Megalakult a városi képviselő-testület XIX. évf. 37. szám 2010. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Sokan örültek a hétvégi lakossági elektronikus hulladékgyűjtő akciónak városunkban. (2.

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel XVII. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 2011. május 11. Panelfelújításban segít a helyhatóság A Zöld beruházási rendszer klímabarát otthon panelprogramon több társasház, lakásszövetkezet nyert pályázati

Részletesebben

Állami segítség a Mórakertnek

Állami segítség a Mórakertnek Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében III. évfolyam 7. szám, 2009. szeptember Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK XXV. év fo lyam 4. szám 2010. február 26. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű újság nyugdíjba készülő főszerkesztője, mert úgy gondolja, összeszokott, jól együttműködni tudó csapatot hagy maga után. 15. oldal

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben