ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ"

Átírás

1 Február 23-án fogadta el a Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat évi költségvetését Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetésünkben a bevételi oldalon egyelőre hiányzik Ft Ft működési és Ft fejlesztési hiány van, amelynek fedezetéül kiegészítő támogatást terveztünk be. Ehhez az eredményhez is csak fájdalmas módon tudtunk eljutni, hiszen több fejlesztésről le kellett mondanunk vagy azt el kellett odáznunk, csak azokat a bérrel kapcsolatos költségeket tudtuk vállalni, amit jogszabály ír elő, így a köztisztviselőkön kívül megszűnt a kafetéria amely éves viszonylatban 20 M Ft kiadást jelentett az Önkormányzatnak, de nem tudtunk jutalmat sem tervezni a munkatársainknak. A hiány szinte minden költségvetési egységnél mutatkozik, amely elsősorban a feladatfinanszírozás elégtelenségéből adódik. Az önkormányzati törvény szerint meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat az állam a feladatfinanszírozás keretében támogatja, figyelembe véve a takarékos gazdálkodást, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM március ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Elfogadta a Képviselő-testület a költségvetést 2015 még nem a hátradőlés éve lesz Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve, Annyi éjen által, mint kisértet, Bolygott lelkünk a világban érted. Petőf i Sándor: A szabadsághoz Megszünt végre hosszu bujdosásod, Sírba esett, ki neked sírt ásott, Bevezettünk, s uralkodás végett Elfoglaltad a királyi széket. saját bevételeit, illetve a helyi önkormányzat tényleges saját bevételeit. Azonban a csupán néhány éve működő finanszírozási forma még nem teljesen fedezi a szükséges költségeket, reméljük, hogy az ígéreteknek megfelelően a hiányosságok év közben korrigálásra kerülnek, illetve néhány éven belül valóban valós módon teljesül a feladatfinanszírozás rendszere. Az is igaz azonban, hogy az önkormányzati törvényben önként vállalt feladatokat minden önkormányzat csak a saját bevételei terhére folytathatja, a fejlesztések pedig jellemző módon pályázati forrásból kell, hogy megvalósuljanak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény így határozza ezt meg: 13. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprőipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; FOLYTATÁS A 2. OLDALON > > De, szabadság, mért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtül félted? Kerestünk mi égen-földön téged Egyetlenegy igaz istenséget, Te vagy örök, a többi mind bálvány, Mely leroskad, egy ideig állván. S mégis mégis számkivetve voltál, Mint a gyilkos Kain bujdokoltál, Szent nevedet bitóra szögezték, Érkezésedet hóhérok lesték. Te vagy a mi törvényes királyunk, Trónusodnál ünnepelve állunk, Körülötted miljom s miljom fáklya, Meggyúlt szíveink lobogó lángja. Oh tekints ránk, fönséges szabadság! Vess reánk egy éltető pillantást, Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, Szaporodjék szemed sugarától. Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót, Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, S lesz sereged ezer és ezernyi, Kész meghalni vagy diadalt nyerni! S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, Feljövünk a sírbul éjféltájban, S győztes ellenségednek megint kell Küzdeni... kisértő lelkeinkkel!

2 2 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ március Elfogadta a Képviselő-testület a költségvetést 2015 még nem a hátradőlés éve lesz >> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. A 10. (2) így fogalmaz: Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A költségvetési rendeletünkben forrást biztosítottunk a jelentősen átalakuló települési szociális juttatásokra, de ezekből a forrásokból kell biztosítanunk a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt is. Új szociális rendeletet alkotott a Képviselő-testület ez külön is bemutatásra kerül itt az újságban is, amely azok számára nyújt szükséges mértékű támogatást, akik olyan élethelyzetben vannak, hogy nem tudnak munkát vállalni, vagy rendkívüli esemény, pl. elemi kár hozta őket nehéz helyzetbe. Elsősorban azonban a szociális keretből a minél nagyobb mértékű közfoglalkoztatás önerejét szeretnénk biztosítani élni szeretnénk a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által felkínált minden lehetőséggel, hiszen fontosnak tartjuk, hogy minél több ember saját munkája által biztosítsa önmaga és családja számára a szükséges anyagiakat. Azt is azonban világosan kell látnia mindenkinek, hogy a közfoglalkoztatás egyfajta helyettesítő az Önkormányzat számára is hasznos tevékenység minden érintett számára, amelyet az abban résztvevőnek egy stabilabb, több jövedelmet biztosító munkahely megtalálásáig biztosítunk. A karbantartásokat és a saját erőből megvalósuló kisebb fejlesztéseket itt-ott visszafogva, de a szokásos léptékben terveztük be, így folytatjuk a járdafelújítást és építést, a belterületi utak kátyúzását, elvégezzük az intézményekben a szükséges karbantartásokat, felújításokat. Idén több beruházás fejeződik be pályázati forrás igénybevételével ivóvízminőség-javító program, épületenergetikai beruházás, hulladéklerakó rekultiváció, de újabbak is fognak indulni, hiszen pályázati forrást nyertünk a települési kamerarendszer bővítésére, az iskolánál és az önkormányzati konyhánál napelemek felszerelésére fog sor kerülni elektromos áram termelésére. A közeljövőben várható annak a belügyminiszteri rendeletnek a megjelenése, amely az adósságrendezésben részt nem vett települések támogatását hivatott biztosítani olyan fejlesztésekhez, amelyek a feladataink ellátását fogják szolgálni. Költségvetésünkben továbbra is biztosítottuk az első lakáshoz jutók támogatását, a Bursa Hungarica és az Újkígyósért Közalapítványon keresztül kifizetett felsőoktatási ösztöndíjakat, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szervezetén keresztül az újszülöttek szüleinek átadott babautalványhoz szükséges forrást is. A civil szervezetek és a sportegyesületek támogatását megváltoztattuk. A civil szervezetek pályázati úton juthatnak hozzá támogatáshoz, amellyel kapcsolatosan rendeletet alkottunk, és a tavalyi támogatás mértékének megfelelő, 3 M Ft összeget tartalmazó keretet hoztunk létre. Elsősorban olyan rendezvények, programok megvalósulását támogatjuk, amely kapcsolódik a város által szervezett programokhoz, vagy önállóan valósít meg közösségteremtő rendezvényeket, vagy más módon járul hozzá Újkígyós fejlődéséhez. A négy nagy sportegyesület foci, két kézilabda, kick-box támogatását az első félévre szavazta meg a Képviselő-testület. Szorgalmazzuk az egyesületek további működésével kapcsolatos új utak közös megtalálását, illetve közösen fogunk fellépni a helyi vállalkozások hatékony, Újkígyós sportéletét támogató bevonására. A szokásostól eltérő, ezért számunkra rendkívüli kiadással is számolunk, hiszen várhatóan májustól ha szükséges decemberig a lakossági szemétszállítási díjhoz kb. 14 M Ft-tal kell hozzájárulni, mindaddig, amíg az állam megállapítja a hatósági szolgáltatási díjat, illetve amíg elindul az új hulladékszállítási rendszer a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) szervezésében. Nehéz költségvetési évnek nézünk elébe, de továbbra is az intézmények magas szintű biztonságos működése és a fejlesztések ésszerű folytatása a cél. Ahhoz, hogy a hiányt le tudjuk küzdeni így év végéig minden tervünket meg tudjuk valósítani, szükség lesz a későbben megállapítandó évi pénzmaradványra, az idei évben esedékes helyi adók pontos megfizetésére, a korábbi évektől fennálló több mint 50 M Ft helyi adó kintlévőségből minél több beszedésére, az előző évek gyakorlatát követve a támogatók bőkezű befizetéseire, a bevételek más módon történő növelésére, valamint fegyelmezett, visszafogott gazdálkodásra, szükség esetén további intézkedések meghozatalára a kiadások csökkentésére. Ehhez kérjük minden újkígyósi polgár megértését és támogatását, hiszen közös céljaink megvalósítása, kisvárosunk kiegyensúlyozott működése és fejlődése csak mindannyiunk együttműködésével valósulhat meg továbbra is. Szebellédi Zoltán polgármester

3 2015. MÁrciuS ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ HATÁROZATOK 3 Elfogadták a Primcom Kft. beszámolóját Újkígyós Város Önkormányzat képviselő-testülete február 23-án megtartott ülésén 8 igen szavazattal elfogadta a Primcom Kft. szélessávú informatikai hálózat működtetéséről szóló tájékoztatóját. Elfogadták a Petőf i Sándor Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolóját úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének az intézmény működéséről szóló évi szakmai beszámolóját elfogadja. A beszámoló magában foglalta a művelődési ház által megrendezésre került Újkígyós újratelepítésének 200. évfordulója alkalmából megvalósult programsorozatot, valamint az egyéb évben lebonyolított szakköröket, könyvtári programokat és képzéseket is. Elfogadták az Önkormányzati konyha beszámolóját 8 szavazattal elfogadta az Önkormányzati konyha élelmezésvezetőjének évi szakmai beszámolóját. Forgalmi rend változásról döntöttek Újkígyós város közlekedési rendjének szabályozása keretében a Petőfi utca teljes szakaszán a várakozási tilalmat feloldja, és megállni tilos táblát helyez el 20 m kiegészítő táblával a Petőfi utca Cz. Kiss Rendezvényház előtti szakaszon, továbbá a Gyulai út szám közötti útszakaszon a forgalom mindkét irányból történő áthaladási lehetőségének biztosítása érdekében a Jókai utca és Iskola utca közé eső szakaszon az egyirányú forgalomkorlátozást feloldja. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Tiszteletdíjról történő lemondást fogadtak el 8 igen szavazattal Oláh Timót képviselő 1 havi tiszteletdíjáról történő lemondását elfogadta a Rákóczi Szövetség támogatására. Megbízta a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a lemondással kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg. Elfogadták az önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést Nyolc igen szavazattal Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2014. (VI. 25.), 136/2014. (X. 31.), 1/2015. (I. 26.), 6/2015. (I. 26.), 7/2015. (I. 26.), 8/2015. (II. 05.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Pályázatban való részvételről döntöttek 8 igen szavazattal kinyilatkozta azon szándékát, hogy részt kíván venni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által koordinált SZOC-FP-15-KOZ számú, A szociális földprogramok megvalósításának támogatására című pályázatban. Eredménytelennek nyilvánították a pályázatot a július 28-án kelt bírálóbizottsági javaslattal ellentétben az Újkígyós Város Önkormányzata KEOP /N kódjelű Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 76. (1) bekezdés c) pontja alapján (egyik ajánlattevő sem vagy az öszszességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot) eredménytelennek nyilvánítja. Jóváhagyták az új közbeszerzési eljárás dokumentációját és ajánlattételi felhívását Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP /N/ kódjelű Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázat építés-kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó új közbeszerzési eljárás dokumentációját és ajánlattételi felhívását 8 igen szavazattal jóváhagyta. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a dokumentáció és az ajánlattételi felhívás legalább három ajánlattevő részére történő megküldésével, továbbá azzal, hogy az eljárás lefolytatása után az eljárás nyertesének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési bírálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. A Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ felhívása: Olyan családokat, egyedülálló felnőtteket keresünk, akik nevelőszülőként, a jogszabályban meghatározott illetmény ellenében meleg otthonukba fogadnák azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik nem nevelkedhetnek a saját családjukban. Személyes tájékoztató: március 24-én (kedden) 17-órától Újkígyóson, a Petőfi Sándor Művelődési Ház Konferencia termében. Várjuk a személyes találkozást minden érdeklődő családdal! A nevelőszülővé válás feltételeiről a Központ munkatársai készséggel nyújtanak felvilágosítást munkanapokon, az alábbi elérhetőségeken: ( hétfő-csütörtök: óráig, péntek: óráig. Telefonszámok: (66) ; (20)

4 4 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ március Immár második alkalommal került megrendezésre Újkígyóson a Kolbászgyúró és szárazkolbász verseny a Felföldi István Tornateremben február 14-én, szombaton a Benkó Húsbolt Kft. Benkó Pál, az Újkígyósi Gazdakör Gedó Pál és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. Az érdeklődés a tavalyinál fokozottabb volt, hiszen az idén már 35 csapat nevezett a versenyre. Már kora reggeltől nagy volt a készülődés, a csapatok az asztalok díszítésén munkálkodtak. 9-től látványdisznóvágást láthattak az érdeklődők az iskola udvarán a Benkó Húsbolt Kft. jóvoltából. Az igazi verseny 11 órától, a hivatalos megnyitó után indult nagy erőkkel, és délután 3-ra minden csapat leadta a zsűrizésre szánt kolbászkarikát, nem kis feladat elé állítva ezzel a zsűri tagjait. A verseny igazi jó hangulatban telt, szépen díszített asztalok, szellemes csapatnevek várták a látogatókat, és ha Újkígyós lakosságának egészsége azon múlna, amennyit koccintottak az egészségre ezen a napon, akkor a betegség messze elkerülné kis városkánkat az idén. Úgy legyen! A vendégek másik kellemes meglepetésben is részesülhettek, hiszen a Benkó Húsbolt Kft. Benkó Pál és munkatársai jóvoltából egész nap ínycsiklandozó finomságokat (hurka, kolbász, cigányka) kóstolhattak a rendezvényen ingyenesen. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel Újkígyóson nagyszabású zenésztalálkozót szerveznek a valaha zenével foglalkozó kígyósiak március 21-én (szombaton) a Soproni Sörözőben. Kérjük Önöket, hogy aki még szeretne zenészként, fellépőként részt venni ezen a tavaszköszöntő esten, részvételi szándékát jelezze Gedó Mihálynál (telefon: 30/ ) vagy a művelődési házban (telefon: 66/ , A tervezett program: 11 óra: 1956 óta elhunyt kollegáink sírjának megkoszorúzása 16 óra: Kapunyitás 17 óra: Fellépni kívánók hangszeres összehangolása (dobot, szintetizátort tudunk biztosítani) 19 óra: Ünnepélyes megnyitó - Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere; A Szabadkígyóson és Újkígyóson zenével foglalkozók névsorának felsorolása 20 óra: Vacsora élőzenével (Gedó Kvartett, Oláh trió, Labos és Tóth) Egész este: a jelentkezett zenészek fellépése. Jegyvételi lehetőség a Soproni Sörözőben Zsótérné Skoperda Katalinnál és a 06-30/ számon március 18-ig. Vacsora: 2000 Ft/fő (marhapörkölt) Tombola: 100 Ft/db Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Jövőre veletek ugyanitt A különdíjas Új nemzedék csapat: Bánfi Viktória, Nagy Zalán, Nagy László és Oláh Márk A kolbászgyúró verseny eredménye: I. Reménységek csapata (Benkó Húsbolt Kft.): Balogh József, Makoviczki Csaba, Makoviczki Ákos, ifj. Szőke László II. Benkó Fiúk: Borbély János, Fodor István, Krausz János III. Fiatal Gazdák: Marossy Gábor, Katona László, Horváth Zsolt Különdíjak: - Benkó Növendékek: Krausz Tamás, Fodor Panka, Borbély János, Borbély László - Új nemzedék (Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete): Bánfi Viktória Rebeka, Nagy Zalán, Nagy László, Oláh Márk - Ricsajok: Gedó Edina, Horváth Edina, Horváth Magdolna - Összegyúrunk ( Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesület): Bánszki Jánosné, Sütő Balázsné, Szőke László, Csatlós Imre, Csatlós Imréné - Sógorok meg egy barát: Harangozó Balázs, Dócs Gábor, Erdélyi Róbert, Pete Csaba, Szabadkai Tibor - Four Górék: Szebellédi Zoltán, dr. Csatlós László, Domokos Zoltán, Varga Ferenc - Zimándújfalu (Arad megye): Kurilla János, Kurilla Anna, Sebestyén János, Angard József Balogh József, Makoviczki Csaba, Makoviczki Ákos, Masa Miklós a jól megérdemelt jutalommal

5 2015. március ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 5 A szárazkolbász verseny (15 nevezés, közönségszavazat 246 leadott érvényes szavazat alapján) eredménye: I. Fodor István II. Sütő Balázsné III. Knyihár Mihály (Békéscsaba) Különdíj: Turovszki Krisztián, Gedó Edina, Máté András, Marottyi Csaba, Forgács János Gratulálunk a győztes csapatoknak, és minden nevező csapatnak, egyéni versenyzőnek tisztelettel köszönjük a nevezéseket. Hálásan köszönjük továbbá a rendezvény főtámogatóinak: Benkó Pálnak (Benkó Húsbolt Kft.), Gedó Pálnak (Gazdakör), Erdélyi Istvánnak (Gallicoop Zrt.), Dr. Marossy Lászlónak (NAT-SER Kft.) és Zsótér Lászlónak az önzetlen, nagymértékű támogatást, a támogatóinknak: Varga Lászlónak (Reál ABC), Bánfi Balázsnak (B.B. ABC), Bánfi Péterné Jucikának (Sarki Fűszeres), Szebellédi Zoltánnak, Sütő Balázsné Marikának ( Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesület) és az Újkígyósi Polgárőrségnek a fölajánlott ajándékcsomagokat. Ahogy mondani szokás: nélkülük a rendezvény nem jöhetett volna létre! Jó szívvel köszönjük kedves látogatóinknak, hogy megtisztelték rendezvényünket. Kérjük, tegyék ezt máskor is, kövessék figyelemmel programjainkat a művelődési ház Facebook-oldalán és az ujkigyos.hu-n! Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó művelődési ház vezető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola rendszergazda munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Békés megye, 5661 Újkígyós, Petőfi utca 45. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Üzemeltetői-, hálózatfelügyeleti-, rendszer felügyeleti feladatok ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, rendszergazdai, informatikai vagy műszaki szakképzettség, Magyar állampolgárság Büntetlen előélet Cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Az álláshely betöltésénél előnyt jelent, ha a pályázó hasonló területen szerzett szakmai tapasztalatot. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz Végzettségeket igazoló dokumentumok másolata Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban március 20. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: március 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korcsokné Erdős Zsuzsanna nyújt, a telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola címére történő megküldésével (5661 Újkígyós, Petőfi utca 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/491/2015, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda. vagy Elektronikus úton Korcsokné Erdős Zsuzsanna Igazgató Asszony részére a címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: március 18. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: február 28. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

6 6 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ március A március 1-jétől bevezetésre került települési támogatásról A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. A települési önkormányzatoknak február 28-áig rendeletet kellett alkotni a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználása ellenőrzésének szabályairól. Ennek megfelelően önkormányzatunk február 23-ai ülésén megalkotta a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletét, melyben szabályozásra került a kérelem benyújtásának módja és a szociális ellátásokra való jogosultság feltételei, az egyes ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályai. A rendelet rögzíti, hogy az eljárás megindítása történhet az önkormányzati hivatalnál formanyomtatványon előterjesztett kérelemre (mely a rendelet mellékletét képezi) vagy hivatalból. A kérelmet a rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani. A képviselő-testület települési támogatás körében a következő települési támogatási formákat határozta meg Eseti települési támogatás: - települési létfenntartási támogatás, - települési temetési támogatás, - települési támogatás elemi kár elhárításához; Rendszeres települési támogatás: - települési lakásfenntartási támogatás, - települési ápolási támogatás. 1. Települési létfenntartási támogatás Települési létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben Ft) 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át nem haladja meg, és a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályokat teljesíti (lásd később). Az előzőekben említett jövedelemhatártól naptári évenként egy alkalommal el lehet térni, és naptári évenként maximum négy alkalommal adható. Az egy alkalommal adható támogatás minimális összege Ft, maximum Ft lehet. A települési létfenntartási támogatásra különösen akkor jogosult, ha: a) a rászoruló hosszabb időtartamon át átmenetileg semmilyen ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem rendelkezik, és b) nincs olyan közeli hozzátartozója, aki a napi létfenntartását biztosítani tudná, és c) alkalmi munkavállalási lehetősége egészségi állapota vagy egyéb körülmények folytán (pl. elemi kár, téli időszak) korlátozott. Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek kell tekinteni az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át el nem érő egy főre jutó jövedelmet. 2. Települési temetési támogatás A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem. A temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartását akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonatot és a jövedelemigazolásokat. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (2015. évben Ft) mértékének a) 15%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a között van; b) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a között van; c) 30%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el. d) A temetési költségek enyhítésére az önkormányzati segély összegét ezer forintra felkerekítve kell megállapítani. Nem állapítható meg temetési költségek enyhítésére települési temetési támogatás, amennyiben a kérelmező a meghalt személy eltemettetését tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésben vállalta. 3. Települési támogatás elemi kár elhárításához Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, aki a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elemi kárnak minősül például a tűz, robbanás, vihar, egyéb elemi kár stb. A támogatás összege elemi káronként legfeljebb Ft lehet, melyből - a kérelmező szociális helyzetét figyelembe véve - legfeljebb 50% visszatérítendő támogatásként nyújtható. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha: a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és b) a kérelmezőnek nincs saját vagy a családja tulajdonában lévő lakhatását lehetővé tevő ingatlana. 4. Települési lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a villanyáram, a vízdíj és a szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. A lakásfenntartási támogatás elsősorban a villamosenergia szolgáltató, majd a vízszolgáltató, azt követően a szemétszállítást végző szolgáltató számlájára kerül átutalásra. A kifizetés módjáról a határozatban kell tájékoztatni a jogosultat. Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (A lakásfenntartási támogatás összegének kiszámítása bonyolult képlet alapján történik.)

7 2015. március ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 7 A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át; minimum Ft, maximum Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. A települési lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától december 31. napjáig kerül megállapításra. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amenynyiben a kérelmező vagy valamelyik családtagja munkanélküli, és semmilyen jövedelemben nem részesül, a munkaügyi kirendeltséggel való együttműködésről igazolást kell benyújtani. A képviselő-testület a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg: a) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott (vagy tulajdonában lévő) lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. b) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy által életvitelszerűen lakott (vagy tulajdonában lévő) lakást vagy házat abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a lakás, vagy lakóház állagának megóvása érdekében az adott helyzetben elvárható karbantartási munkák elvégzésre kerülnek (pl. omló vakolat kijavítása, tetőcserepek lehullásának megakadályozása, festés, mázolás, tisztasági meszelés megfelelő időben való elvégzése). c) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy által életvitelszerűen lakott (vagy tulajdonában lévő) lakás vagy ház udvarát, kertjét, az ingatlannal határos közterületet abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha: az udvaron és az ingatlan előtti közterületen a fű rendszeresen nyírva van, a fűfélék magassága nem haladja meg a 20 cm-t, ha van gyomnövény, nem éri el a virágzási időt, a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek, a háziállatok tartására olyan kialakított hely áll rendelkezésre, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a tisztasága is megfelelő, továbbá az állatok takarmánya a takarmány jellegének megfelelő formában van tárolva, és a keletkezett trágya és trágyalé kezelése a higiéniai szempontoknak megfelel, a rágcsálók elszaporodásának megakadályozása érdekében szükség szerint a rágcsálóirtást elvégzik, nincs az ingatlanon felhalmozott háztartási vagy egyéb hulladék, a tüzelőnek való rendezett formában van felhalmozva, amennyiben a lakóház komfortnélküli (nincs WC), akkor a higiéniai és esztétikai szempontoknak is megfelelő árnyékszék van, téli időszakban a járda ingatlan előtti szakasza állandóan jég- és hómentes, a ház előtti csapadékvíz-elvezetésre árok van kialakítva, mely tiszta, szemétés törmelékmentes, a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre. 5. Települési ápolási támogatás Települési ápolási támogatásra jogosult az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását a) folyamatos, legalább 180 napot meghaladó munkaviszonyának, keresőtevékenységének, foglalkozásának megszüntetése révén tudja biztosítani, és b) állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Újkígyóson van, és életvitelszerűen is itt tartózkodik, c) személyesen önmaga gondoskodik a tartósan beteg személy ápolásáról, d) az ápolásra szoruló betegnek nincsen más olyan hozzátartozója, aki ellátását, gondozását, ápolását biztosítani tudja, vagy az együtt élő hozzátartozó az ápolást egészségi állapotára tekintettel nem tudja ellátni, és azt háziorvosi igazolással bizonyítja, és e) a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett. A kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha: a)a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem: aa) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy ab) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg; b) amennyiben az ápolt személy közös lakcímen él az ápolóval, a jövedelemszámításnál az ápolt jövedelmét is figyelembe kell venni. Különös méltánylást érdemlő esetben el lehet térni oly módon, hogy a 180 napos folyamatos keresőtevékenység vizsgálata a kérelem benyújtását megelőző 5 évben vizsgálandó. A települési ápolási támogatás havi öszszege Ft, melyet a kérelem benyújtását követő naptól december 31. napjáig kell megállapítani. Nem állapítható meg ápolási díj, ha a tartósan gondozásra szoruló személy tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött. Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző évi egy alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente, vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt. Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha: a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, c) az ápolt személy meghalt, d) az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, e) az ápolást végző vagy az ápolt személy Újkígyós közigazgatási területéről elköltözött. A lakosság a települési támogatásra vonatkozó kérelmét a hivatal 6. számú irodájában munkaidőben nyújthatja be. Kérdés esetén készséggel állunk a lakosság rendelkezésére. A rendelet teljes szövege megtekinthető a honlapon, illetve a hivatal titkárságán. Máténé Kiss Mária aljegyző

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben