ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ"

Átírás

1 Február 23-án fogadta el a Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat évi költségvetését Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetésünkben a bevételi oldalon egyelőre hiányzik Ft Ft működési és Ft fejlesztési hiány van, amelynek fedezetéül kiegészítő támogatást terveztünk be. Ehhez az eredményhez is csak fájdalmas módon tudtunk eljutni, hiszen több fejlesztésről le kellett mondanunk vagy azt el kellett odáznunk, csak azokat a bérrel kapcsolatos költségeket tudtuk vállalni, amit jogszabály ír elő, így a köztisztviselőkön kívül megszűnt a kafetéria amely éves viszonylatban 20 M Ft kiadást jelentett az Önkormányzatnak, de nem tudtunk jutalmat sem tervezni a munkatársainknak. A hiány szinte minden költségvetési egységnél mutatkozik, amely elsősorban a feladatfinanszírozás elégtelenségéből adódik. Az önkormányzati törvény szerint meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat az állam a feladatfinanszírozás keretében támogatja, figyelembe véve a takarékos gazdálkodást, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM március ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Elfogadta a Képviselő-testület a költségvetést 2015 még nem a hátradőlés éve lesz Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve, Annyi éjen által, mint kisértet, Bolygott lelkünk a világban érted. Petőf i Sándor: A szabadsághoz Megszünt végre hosszu bujdosásod, Sírba esett, ki neked sírt ásott, Bevezettünk, s uralkodás végett Elfoglaltad a királyi széket. saját bevételeit, illetve a helyi önkormányzat tényleges saját bevételeit. Azonban a csupán néhány éve működő finanszírozási forma még nem teljesen fedezi a szükséges költségeket, reméljük, hogy az ígéreteknek megfelelően a hiányosságok év közben korrigálásra kerülnek, illetve néhány éven belül valóban valós módon teljesül a feladatfinanszírozás rendszere. Az is igaz azonban, hogy az önkormányzati törvényben önként vállalt feladatokat minden önkormányzat csak a saját bevételei terhére folytathatja, a fejlesztések pedig jellemző módon pályázati forrásból kell, hogy megvalósuljanak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény így határozza ezt meg: 13. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprőipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; FOLYTATÁS A 2. OLDALON > > De, szabadság, mért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtül félted? Kerestünk mi égen-földön téged Egyetlenegy igaz istenséget, Te vagy örök, a többi mind bálvány, Mely leroskad, egy ideig állván. S mégis mégis számkivetve voltál, Mint a gyilkos Kain bujdokoltál, Szent nevedet bitóra szögezték, Érkezésedet hóhérok lesték. Te vagy a mi törvényes királyunk, Trónusodnál ünnepelve állunk, Körülötted miljom s miljom fáklya, Meggyúlt szíveink lobogó lángja. Oh tekints ránk, fönséges szabadság! Vess reánk egy éltető pillantást, Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, Szaporodjék szemed sugarától. Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót, Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, S lesz sereged ezer és ezernyi, Kész meghalni vagy diadalt nyerni! S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, Feljövünk a sírbul éjféltájban, S győztes ellenségednek megint kell Küzdeni... kisértő lelkeinkkel!

2 2 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ március Elfogadta a Képviselő-testület a költségvetést 2015 még nem a hátradőlés éve lesz >> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. A 10. (2) így fogalmaz: Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A költségvetési rendeletünkben forrást biztosítottunk a jelentősen átalakuló települési szociális juttatásokra, de ezekből a forrásokból kell biztosítanunk a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt is. Új szociális rendeletet alkotott a Képviselő-testület ez külön is bemutatásra kerül itt az újságban is, amely azok számára nyújt szükséges mértékű támogatást, akik olyan élethelyzetben vannak, hogy nem tudnak munkát vállalni, vagy rendkívüli esemény, pl. elemi kár hozta őket nehéz helyzetbe. Elsősorban azonban a szociális keretből a minél nagyobb mértékű közfoglalkoztatás önerejét szeretnénk biztosítani élni szeretnénk a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által felkínált minden lehetőséggel, hiszen fontosnak tartjuk, hogy minél több ember saját munkája által biztosítsa önmaga és családja számára a szükséges anyagiakat. Azt is azonban világosan kell látnia mindenkinek, hogy a közfoglalkoztatás egyfajta helyettesítő az Önkormányzat számára is hasznos tevékenység minden érintett számára, amelyet az abban résztvevőnek egy stabilabb, több jövedelmet biztosító munkahely megtalálásáig biztosítunk. A karbantartásokat és a saját erőből megvalósuló kisebb fejlesztéseket itt-ott visszafogva, de a szokásos léptékben terveztük be, így folytatjuk a járdafelújítást és építést, a belterületi utak kátyúzását, elvégezzük az intézményekben a szükséges karbantartásokat, felújításokat. Idén több beruházás fejeződik be pályázati forrás igénybevételével ivóvízminőség-javító program, épületenergetikai beruházás, hulladéklerakó rekultiváció, de újabbak is fognak indulni, hiszen pályázati forrást nyertünk a települési kamerarendszer bővítésére, az iskolánál és az önkormányzati konyhánál napelemek felszerelésére fog sor kerülni elektromos áram termelésére. A közeljövőben várható annak a belügyminiszteri rendeletnek a megjelenése, amely az adósságrendezésben részt nem vett települések támogatását hivatott biztosítani olyan fejlesztésekhez, amelyek a feladataink ellátását fogják szolgálni. Költségvetésünkben továbbra is biztosítottuk az első lakáshoz jutók támogatását, a Bursa Hungarica és az Újkígyósért Közalapítványon keresztül kifizetett felsőoktatási ösztöndíjakat, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Szervezetén keresztül az újszülöttek szüleinek átadott babautalványhoz szükséges forrást is. A civil szervezetek és a sportegyesületek támogatását megváltoztattuk. A civil szervezetek pályázati úton juthatnak hozzá támogatáshoz, amellyel kapcsolatosan rendeletet alkottunk, és a tavalyi támogatás mértékének megfelelő, 3 M Ft összeget tartalmazó keretet hoztunk létre. Elsősorban olyan rendezvények, programok megvalósulását támogatjuk, amely kapcsolódik a város által szervezett programokhoz, vagy önállóan valósít meg közösségteremtő rendezvényeket, vagy más módon járul hozzá Újkígyós fejlődéséhez. A négy nagy sportegyesület foci, két kézilabda, kick-box támogatását az első félévre szavazta meg a Képviselő-testület. Szorgalmazzuk az egyesületek további működésével kapcsolatos új utak közös megtalálását, illetve közösen fogunk fellépni a helyi vállalkozások hatékony, Újkígyós sportéletét támogató bevonására. A szokásostól eltérő, ezért számunkra rendkívüli kiadással is számolunk, hiszen várhatóan májustól ha szükséges decemberig a lakossági szemétszállítási díjhoz kb. 14 M Ft-tal kell hozzájárulni, mindaddig, amíg az állam megállapítja a hatósági szolgáltatási díjat, illetve amíg elindul az új hulladékszállítási rendszer a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) szervezésében. Nehéz költségvetési évnek nézünk elébe, de továbbra is az intézmények magas szintű biztonságos működése és a fejlesztések ésszerű folytatása a cél. Ahhoz, hogy a hiányt le tudjuk küzdeni így év végéig minden tervünket meg tudjuk valósítani, szükség lesz a későbben megállapítandó évi pénzmaradványra, az idei évben esedékes helyi adók pontos megfizetésére, a korábbi évektől fennálló több mint 50 M Ft helyi adó kintlévőségből minél több beszedésére, az előző évek gyakorlatát követve a támogatók bőkezű befizetéseire, a bevételek más módon történő növelésére, valamint fegyelmezett, visszafogott gazdálkodásra, szükség esetén további intézkedések meghozatalára a kiadások csökkentésére. Ehhez kérjük minden újkígyósi polgár megértését és támogatását, hiszen közös céljaink megvalósítása, kisvárosunk kiegyensúlyozott működése és fejlődése csak mindannyiunk együttműködésével valósulhat meg továbbra is. Szebellédi Zoltán polgármester

3 2015. MÁrciuS ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ HATÁROZATOK 3 Elfogadták a Primcom Kft. beszámolóját Újkígyós Város Önkormányzat képviselő-testülete február 23-án megtartott ülésén 8 igen szavazattal elfogadta a Primcom Kft. szélessávú informatikai hálózat működtetéséről szóló tájékoztatóját. Elfogadták a Petőf i Sándor Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolóját úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének az intézmény működéséről szóló évi szakmai beszámolóját elfogadja. A beszámoló magában foglalta a művelődési ház által megrendezésre került Újkígyós újratelepítésének 200. évfordulója alkalmából megvalósult programsorozatot, valamint az egyéb évben lebonyolított szakköröket, könyvtári programokat és képzéseket is. Elfogadták az Önkormányzati konyha beszámolóját 8 szavazattal elfogadta az Önkormányzati konyha élelmezésvezetőjének évi szakmai beszámolóját. Forgalmi rend változásról döntöttek Újkígyós város közlekedési rendjének szabályozása keretében a Petőfi utca teljes szakaszán a várakozási tilalmat feloldja, és megállni tilos táblát helyez el 20 m kiegészítő táblával a Petőfi utca Cz. Kiss Rendezvényház előtti szakaszon, továbbá a Gyulai út szám közötti útszakaszon a forgalom mindkét irányból történő áthaladási lehetőségének biztosítása érdekében a Jókai utca és Iskola utca közé eső szakaszon az egyirányú forgalomkorlátozást feloldja. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Tiszteletdíjról történő lemondást fogadtak el 8 igen szavazattal Oláh Timót képviselő 1 havi tiszteletdíjáról történő lemondását elfogadta a Rákóczi Szövetség támogatására. Megbízta a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a lemondással kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg. Elfogadták az önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést Nyolc igen szavazattal Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2014. (VI. 25.), 136/2014. (X. 31.), 1/2015. (I. 26.), 6/2015. (I. 26.), 7/2015. (I. 26.), 8/2015. (II. 05.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Pályázatban való részvételről döntöttek 8 igen szavazattal kinyilatkozta azon szándékát, hogy részt kíván venni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által koordinált SZOC-FP-15-KOZ számú, A szociális földprogramok megvalósításának támogatására című pályázatban. Eredménytelennek nyilvánították a pályázatot a július 28-án kelt bírálóbizottsági javaslattal ellentétben az Újkígyós Város Önkormányzata KEOP /N kódjelű Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 76. (1) bekezdés c) pontja alapján (egyik ajánlattevő sem vagy az öszszességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot) eredménytelennek nyilvánítja. Jóváhagyták az új közbeszerzési eljárás dokumentációját és ajánlattételi felhívását Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP /N/ kódjelű Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázat építés-kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó új közbeszerzési eljárás dokumentációját és ajánlattételi felhívását 8 igen szavazattal jóváhagyta. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a dokumentáció és az ajánlattételi felhívás legalább három ajánlattevő részére történő megküldésével, továbbá azzal, hogy az eljárás lefolytatása után az eljárás nyertesének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési bírálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. A Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ felhívása: Olyan családokat, egyedülálló felnőtteket keresünk, akik nevelőszülőként, a jogszabályban meghatározott illetmény ellenében meleg otthonukba fogadnák azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik nem nevelkedhetnek a saját családjukban. Személyes tájékoztató: március 24-én (kedden) 17-órától Újkígyóson, a Petőfi Sándor Művelődési Ház Konferencia termében. Várjuk a személyes találkozást minden érdeklődő családdal! A nevelőszülővé válás feltételeiről a Központ munkatársai készséggel nyújtanak felvilágosítást munkanapokon, az alábbi elérhetőségeken: ( hétfő-csütörtök: óráig, péntek: óráig. Telefonszámok: (66) ; (20)

4 4 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ március Immár második alkalommal került megrendezésre Újkígyóson a Kolbászgyúró és szárazkolbász verseny a Felföldi István Tornateremben február 14-én, szombaton a Benkó Húsbolt Kft. Benkó Pál, az Újkígyósi Gazdakör Gedó Pál és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. Az érdeklődés a tavalyinál fokozottabb volt, hiszen az idén már 35 csapat nevezett a versenyre. Már kora reggeltől nagy volt a készülődés, a csapatok az asztalok díszítésén munkálkodtak. 9-től látványdisznóvágást láthattak az érdeklődők az iskola udvarán a Benkó Húsbolt Kft. jóvoltából. Az igazi verseny 11 órától, a hivatalos megnyitó után indult nagy erőkkel, és délután 3-ra minden csapat leadta a zsűrizésre szánt kolbászkarikát, nem kis feladat elé állítva ezzel a zsűri tagjait. A verseny igazi jó hangulatban telt, szépen díszített asztalok, szellemes csapatnevek várták a látogatókat, és ha Újkígyós lakosságának egészsége azon múlna, amennyit koccintottak az egészségre ezen a napon, akkor a betegség messze elkerülné kis városkánkat az idén. Úgy legyen! A vendégek másik kellemes meglepetésben is részesülhettek, hiszen a Benkó Húsbolt Kft. Benkó Pál és munkatársai jóvoltából egész nap ínycsiklandozó finomságokat (hurka, kolbász, cigányka) kóstolhattak a rendezvényen ingyenesen. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel Újkígyóson nagyszabású zenésztalálkozót szerveznek a valaha zenével foglalkozó kígyósiak március 21-én (szombaton) a Soproni Sörözőben. Kérjük Önöket, hogy aki még szeretne zenészként, fellépőként részt venni ezen a tavaszköszöntő esten, részvételi szándékát jelezze Gedó Mihálynál (telefon: 30/ ) vagy a művelődési házban (telefon: 66/ , A tervezett program: 11 óra: 1956 óta elhunyt kollegáink sírjának megkoszorúzása 16 óra: Kapunyitás 17 óra: Fellépni kívánók hangszeres összehangolása (dobot, szintetizátort tudunk biztosítani) 19 óra: Ünnepélyes megnyitó - Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere; A Szabadkígyóson és Újkígyóson zenével foglalkozók névsorának felsorolása 20 óra: Vacsora élőzenével (Gedó Kvartett, Oláh trió, Labos és Tóth) Egész este: a jelentkezett zenészek fellépése. Jegyvételi lehetőség a Soproni Sörözőben Zsótérné Skoperda Katalinnál és a 06-30/ számon március 18-ig. Vacsora: 2000 Ft/fő (marhapörkölt) Tombola: 100 Ft/db Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Jövőre veletek ugyanitt A különdíjas Új nemzedék csapat: Bánfi Viktória, Nagy Zalán, Nagy László és Oláh Márk A kolbászgyúró verseny eredménye: I. Reménységek csapata (Benkó Húsbolt Kft.): Balogh József, Makoviczki Csaba, Makoviczki Ákos, ifj. Szőke László II. Benkó Fiúk: Borbély János, Fodor István, Krausz János III. Fiatal Gazdák: Marossy Gábor, Katona László, Horváth Zsolt Különdíjak: - Benkó Növendékek: Krausz Tamás, Fodor Panka, Borbély János, Borbély László - Új nemzedék (Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete): Bánfi Viktória Rebeka, Nagy Zalán, Nagy László, Oláh Márk - Ricsajok: Gedó Edina, Horváth Edina, Horváth Magdolna - Összegyúrunk ( Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesület): Bánszki Jánosné, Sütő Balázsné, Szőke László, Csatlós Imre, Csatlós Imréné - Sógorok meg egy barát: Harangozó Balázs, Dócs Gábor, Erdélyi Róbert, Pete Csaba, Szabadkai Tibor - Four Górék: Szebellédi Zoltán, dr. Csatlós László, Domokos Zoltán, Varga Ferenc - Zimándújfalu (Arad megye): Kurilla János, Kurilla Anna, Sebestyén János, Angard József Balogh József, Makoviczki Csaba, Makoviczki Ákos, Masa Miklós a jól megérdemelt jutalommal

5 2015. március ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 5 A szárazkolbász verseny (15 nevezés, közönségszavazat 246 leadott érvényes szavazat alapján) eredménye: I. Fodor István II. Sütő Balázsné III. Knyihár Mihály (Békéscsaba) Különdíj: Turovszki Krisztián, Gedó Edina, Máté András, Marottyi Csaba, Forgács János Gratulálunk a győztes csapatoknak, és minden nevező csapatnak, egyéni versenyzőnek tisztelettel köszönjük a nevezéseket. Hálásan köszönjük továbbá a rendezvény főtámogatóinak: Benkó Pálnak (Benkó Húsbolt Kft.), Gedó Pálnak (Gazdakör), Erdélyi Istvánnak (Gallicoop Zrt.), Dr. Marossy Lászlónak (NAT-SER Kft.) és Zsótér Lászlónak az önzetlen, nagymértékű támogatást, a támogatóinknak: Varga Lászlónak (Reál ABC), Bánfi Balázsnak (B.B. ABC), Bánfi Péterné Jucikának (Sarki Fűszeres), Szebellédi Zoltánnak, Sütő Balázsné Marikának ( Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesület) és az Újkígyósi Polgárőrségnek a fölajánlott ajándékcsomagokat. Ahogy mondani szokás: nélkülük a rendezvény nem jöhetett volna létre! Jó szívvel köszönjük kedves látogatóinknak, hogy megtisztelték rendezvényünket. Kérjük, tegyék ezt máskor is, kövessék figyelemmel programjainkat a művelődési ház Facebook-oldalán és az ujkigyos.hu-n! Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó művelődési ház vezető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola rendszergazda munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Békés megye, 5661 Újkígyós, Petőfi utca 45. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Üzemeltetői-, hálózatfelügyeleti-, rendszer felügyeleti feladatok ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, rendszergazdai, informatikai vagy műszaki szakképzettség, Magyar állampolgárság Büntetlen előélet Cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Az álláshely betöltésénél előnyt jelent, ha a pályázó hasonló területen szerzett szakmai tapasztalatot. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz Végzettségeket igazoló dokumentumok másolata Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban március 20. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: március 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korcsokné Erdős Zsuzsanna nyújt, a telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola címére történő megküldésével (5661 Újkígyós, Petőfi utca 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/491/2015, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda. vagy Elektronikus úton Korcsokné Erdős Zsuzsanna Igazgató Asszony részére a címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: március 18. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: február 28. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

6 6 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ március A március 1-jétől bevezetésre került települési támogatásról A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. A települési önkormányzatoknak február 28-áig rendeletet kellett alkotni a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználása ellenőrzésének szabályairól. Ennek megfelelően önkormányzatunk február 23-ai ülésén megalkotta a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletét, melyben szabályozásra került a kérelem benyújtásának módja és a szociális ellátásokra való jogosultság feltételei, az egyes ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályai. A rendelet rögzíti, hogy az eljárás megindítása történhet az önkormányzati hivatalnál formanyomtatványon előterjesztett kérelemre (mely a rendelet mellékletét képezi) vagy hivatalból. A kérelmet a rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani. A képviselő-testület települési támogatás körében a következő települési támogatási formákat határozta meg Eseti települési támogatás: - települési létfenntartási támogatás, - települési temetési támogatás, - települési támogatás elemi kár elhárításához; Rendszeres települési támogatás: - települési lakásfenntartási támogatás, - települési ápolási támogatás. 1. Települési létfenntartási támogatás Települési létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben Ft) 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át nem haladja meg, és a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályokat teljesíti (lásd később). Az előzőekben említett jövedelemhatártól naptári évenként egy alkalommal el lehet térni, és naptári évenként maximum négy alkalommal adható. Az egy alkalommal adható támogatás minimális összege Ft, maximum Ft lehet. A települési létfenntartási támogatásra különösen akkor jogosult, ha: a) a rászoruló hosszabb időtartamon át átmenetileg semmilyen ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem rendelkezik, és b) nincs olyan közeli hozzátartozója, aki a napi létfenntartását biztosítani tudná, és c) alkalmi munkavállalási lehetősége egészségi állapota vagy egyéb körülmények folytán (pl. elemi kár, téli időszak) korlátozott. Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek kell tekinteni az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át el nem érő egy főre jutó jövedelmet. 2. Települési temetési támogatás A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem. A temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartását akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonatot és a jövedelemigazolásokat. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (2015. évben Ft) mértékének a) 15%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a között van; b) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a között van; c) 30%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el. d) A temetési költségek enyhítésére az önkormányzati segély összegét ezer forintra felkerekítve kell megállapítani. Nem állapítható meg temetési költségek enyhítésére települési temetési támogatás, amennyiben a kérelmező a meghalt személy eltemettetését tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésben vállalta. 3. Települési támogatás elemi kár elhárításához Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, aki a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elemi kárnak minősül például a tűz, robbanás, vihar, egyéb elemi kár stb. A támogatás összege elemi káronként legfeljebb Ft lehet, melyből - a kérelmező szociális helyzetét figyelembe véve - legfeljebb 50% visszatérítendő támogatásként nyújtható. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha: a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és b) a kérelmezőnek nincs saját vagy a családja tulajdonában lévő lakhatását lehetővé tevő ingatlana. 4. Települési lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a villanyáram, a vízdíj és a szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. A lakásfenntartási támogatás elsősorban a villamosenergia szolgáltató, majd a vízszolgáltató, azt követően a szemétszállítást végző szolgáltató számlájára kerül átutalásra. A kifizetés módjáról a határozatban kell tájékoztatni a jogosultat. Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (A lakásfenntartási támogatás összegének kiszámítása bonyolult képlet alapján történik.)

7 2015. március ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 7 A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át; minimum Ft, maximum Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. A települési lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától december 31. napjáig kerül megállapításra. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amenynyiben a kérelmező vagy valamelyik családtagja munkanélküli, és semmilyen jövedelemben nem részesül, a munkaügyi kirendeltséggel való együttműködésről igazolást kell benyújtani. A képviselő-testület a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg: a) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott (vagy tulajdonában lévő) lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. b) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy által életvitelszerűen lakott (vagy tulajdonában lévő) lakást vagy házat abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a lakás, vagy lakóház állagának megóvása érdekében az adott helyzetben elvárható karbantartási munkák elvégzésre kerülnek (pl. omló vakolat kijavítása, tetőcserepek lehullásának megakadályozása, festés, mázolás, tisztasági meszelés megfelelő időben való elvégzése). c) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy által életvitelszerűen lakott (vagy tulajdonában lévő) lakás vagy ház udvarát, kertjét, az ingatlannal határos közterületet abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha: az udvaron és az ingatlan előtti közterületen a fű rendszeresen nyírva van, a fűfélék magassága nem haladja meg a 20 cm-t, ha van gyomnövény, nem éri el a virágzási időt, a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek, a háziállatok tartására olyan kialakított hely áll rendelkezésre, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a tisztasága is megfelelő, továbbá az állatok takarmánya a takarmány jellegének megfelelő formában van tárolva, és a keletkezett trágya és trágyalé kezelése a higiéniai szempontoknak megfelel, a rágcsálók elszaporodásának megakadályozása érdekében szükség szerint a rágcsálóirtást elvégzik, nincs az ingatlanon felhalmozott háztartási vagy egyéb hulladék, a tüzelőnek való rendezett formában van felhalmozva, amennyiben a lakóház komfortnélküli (nincs WC), akkor a higiéniai és esztétikai szempontoknak is megfelelő árnyékszék van, téli időszakban a járda ingatlan előtti szakasza állandóan jég- és hómentes, a ház előtti csapadékvíz-elvezetésre árok van kialakítva, mely tiszta, szemétés törmelékmentes, a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre. 5. Települési ápolási támogatás Települési ápolási támogatásra jogosult az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását a) folyamatos, legalább 180 napot meghaladó munkaviszonyának, keresőtevékenységének, foglalkozásának megszüntetése révén tudja biztosítani, és b) állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Újkígyóson van, és életvitelszerűen is itt tartózkodik, c) személyesen önmaga gondoskodik a tartósan beteg személy ápolásáról, d) az ápolásra szoruló betegnek nincsen más olyan hozzátartozója, aki ellátását, gondozását, ápolását biztosítani tudja, vagy az együtt élő hozzátartozó az ápolást egészségi állapotára tekintettel nem tudja ellátni, és azt háziorvosi igazolással bizonyítja, és e) a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett. A kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha: a)a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem: aa) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy ab) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg; b) amennyiben az ápolt személy közös lakcímen él az ápolóval, a jövedelemszámításnál az ápolt jövedelmét is figyelembe kell venni. Különös méltánylást érdemlő esetben el lehet térni oly módon, hogy a 180 napos folyamatos keresőtevékenység vizsgálata a kérelem benyújtását megelőző 5 évben vizsgálandó. A települési ápolási támogatás havi öszszege Ft, melyet a kérelem benyújtását követő naptól december 31. napjáig kell megállapítani. Nem állapítható meg ápolási díj, ha a tartósan gondozásra szoruló személy tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött. Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző évi egy alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente, vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt. Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha: a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, c) az ápolt személy meghalt, d) az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, e) az ápolást végző vagy az ápolt személy Újkígyós közigazgatási területéről elköltözött. A lakosság a települési támogatásra vonatkozó kérelmét a hivatal 6. számú irodájában munkaidőben nyújthatja be. Kérdés esetén készséggel állunk a lakosság rendelkezésére. A rendelet teljes szövege megtekinthető a honlapon, illetve a hivatal titkárságán. Máténé Kiss Mária aljegyző

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Újkígyósi Önkormányzati Értesítő SAJTÓNYILATKOZAT KAMPÁNY VAGY RÁGALOM avagy a rágalmazás kampányban megengedhető-e? 2010. február 18-án dr. Karsai József, Újkígyós város egyéni országgyűlési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben