Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház"

Átírás

1 Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa október II. évf szám Böjte atya: a betevő falat mindenkinek jár magyar kenyér az egyik legfinomabb ez is kiderült a magyaror- helyi lelkész segédletével megáldja. z alapvető emberi jogok közé szági és erdélyi pékek-cukrászok székelyudvarhelyi szakmai talál- kerüljön be a betevő falat is kérte a közkedvelt ferences rendi kozóján, ahol a kenyér világnapja tiszteletére Soprontól Brassóig szerzetes, mire a pékek úgy válaszoltak: a boltjaikban megmaradt számos vállalkozás hozott mindennapit, hogy azokat Böjte atya két kenyeret eljuttatják a dévai alapítvány legközelebbi házához. (7. oldal) Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház Elkezdődött a sportterem építése Szabó Gergő nyerte a 21. Hargita Ralit földdel tették egyenlővé azt az istállót, mely a székelyudvarhelyi növényvédelmi központ területén rég lebontását várta. Környezetszennyező gócpontnak minősítették, ezért lebontották, a beruházás második fázisában helyét egy vállalkozói inkubátorház veszi majd át. O któber 16-án a Viaduct Kft. képviselői és a helyi sajtó jelenlétében Bunta Levente polgármester aláírta a szerződést a sportterem építésére. munkálatok lejbe kerülnek, melyből idénre lejt különítettek el a helyi költségvetésből. polgármester elmondta, 24 hónap alatt kell befejeznie a megbízott cégnek a munkálatokat, és természetesen minőségi munkát vár el tőlük. (3. oldal) kétszeres romániai ralibajnok, Szabó Gergő állhatott a dobogó legmagasabb fokára a nyolc év kihagyás után újból megszervezett 21. Seroussi Hargita Ralin. Mint az esemény neve is jelzi, kőkemény szponzorok nélkül nincs rendezvény a támogatók sorából nem maradt ki a polgármesteri hivatal sem. (3. oldal) (8. oldal)

2 NPIRENDEN múzeum gondozásába kerültek a várfalak Városi költségvetést igazítottak, a múzeum gondozásába adták a Székely-támadt vár falait és bástyáit, kiutaltak egy megüresedett csereháti bérlakást, és pályázatot hirdettek az SK által tavasszal visszautasított 80 ezer lejes támogatás újbóli szétosztására számos döntést hozott októberi rendes havi ülésén Székelyudvarhely önkormányzati testülete. polgármester elsőként egy alapfokon megnyert perről tájékoztatta a testületet, ám ügyvédek részéről kérdésként felmerült, hogy a várost a polgármester képviselheti-e a perben ezért kérte Bunta Levente a testületet, hogy hatalmazzák fel erre őt. Kérésének az ülés végén a tanács eleget is tett, rövid szakbizottsági ülésen vitatták meg a témát, majd megtörtént a meghatalmazás, azzal a bővítéssel és kitéttel, hogy a polgármester minden perben képviselheti a várost, de köteles háromhavonta jelentést adni a történésekről. z ülés első napirendi pontja a város idei költségvetésének a kiigazításáról szólt. Karda Emese gazdasági igazgató részletezte: különböző pénzügyi minisztériumi és igazgatósági rendeletekkel a város egymillió lejt kapott személyzeti költségek fedezésére. z összeg java része, 945 ezer lej a városi kórházhoz jut, illetve kap belőle a Benedek Elek Líceum, a Tamási Áron Gimnázium és az Eötvös József Szakközépiskola is. Ugyanakkor a Kós Károly Szakközépiskola jelezte, hogy nem elég a kifizetési kerete bizonyos munkálatok kifizetéséhez itt is besegítettek, illetve a fejlesztési minisztériumtól is kaptak pénzt az országos hőszigetelési program keretén belül. z említett átcsoportosítások, összegek miatt volt szükség a város költségvetésének a kiigazítására. Következő lépésként a Márton Áron téren egy két négyzetméteres területnek az ingyenes bérbeadásáról határoztak. Mint Tikosi László Fotó: L. Cs. műszaki igazgató magyarázta, az Electrica Rt. tudatta, hogy a téren elvégzett munkálataik során villanyelosztókat és oszlopokat helyeztek ki magánterületre, például a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium épületének a homlokzatára hogy ezeket gondozni tudják, szükséges volt egy formai lépés: ezen pontokat városi területté kellett nyilvánítani. z ülésen megszületett a sokak által várt intézkedés is: a Haáz Rezső Múzeum vezetősége a polgármesterrel való egyeztetés után határozattervezet formájában kérte, hogy a Székely Támadt-vár falait adják át a múzeum gondozásába, hogy felújításukra pályázhassanak. Miklós Zoltán, a múzeum igazgatója ezúttal is pontosított: a várfal magában foglalja a bástyákat is, igaz, a négyből csak egy áll, a Telegdy, mely 206 négyzetméteres, és igencsak romos állapotban várja sorsa jobbra fordulását. Most már az ügy mellé lehet állni tudatta mindenkivel Miklós Zoltán, majd azt tette hozzá: gondolom, varázslót, boszorkányt nem adnak a vár mellé, a probléma nem fog magától megoldódni. Mindezzel arra utalt az igazgató, hogy a továbbiakban is várja a város és az önkormányzat támogatását, segítségét a témában. testület nem tárgyalt túl sokat várügyben, vélhetően mindenki számára ismerős már a történet szavaztak, és a múzeumé lett a várfal. z ülés újabb mozzanataként egy megüresedett csereháti ifjúsági lakást adtak új bérlőnek: a Kiss Gergely 22/11 szám alá Csíki László költözhet be háromtagú családjával. Egy új napirendi ponttal toldották meg a testület munkáját: a polgármesteri hivatal részéről Farkas György közölte, hogy mivel az SK év elején nem tartott igényt a neki megjelölt 80 ezer lejes támogatásra, az összeget újból megpályáztatják az eljárás, a pályázati dokumentáció ugyanaz, mint korábban, az érdeklődőknek a polgármesteri hivatalban szolgálnak részletesebb információkkal. kormány 600/2009-es határozata értelmében az Európai Unió intervenciós tartalékaiból élelmiszertámogatásban részesülnek a többszörösen hátrányos helyzetű személyek. Ide tartoznak a 416/2001-es törvény értelmében szociális segélyben részesülők, a 72/2002-es törvény értelmében munkanélküli segélyben részesülők, a kisnyugdíjasok, akiknek az összesített nyugdíja nem éri el a 400 lejt, az I. és II. fokú fogyatékkal élők, valamint a speciális törvények kedvezményezettjei, ha az összesített jövedelmük nem éri el a 400 lejt. z 2 Uniós élelmiszerosztás Újabb élelmiszersegély-csomag érkezett városunkba, melyet a polgármesteri hivatal irányításával októ ber 15-étől kezdődően osztottak ki az érintetteknek. Fotó: L. Cs. érintettek az élelmiszertámogatást a városi strand területén vehették át. Tudni kell, hogy a jogosultak névjegyzékét Hargita Megye Tanácsa állítja össze, a lista megtekinthető a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. z élelmiszertámogatás átvételekor fel kellett mutatni jó tudni, hisz lesz még hasonló segélyosztás a személyazonossági igazolványt, és át kellett adni a jogosultságot igazoló irat másolatát (nyugdíjszelvényt, munkanélküli igazolványt, fogyatékossági bizonylatot). Fűtéstámogatás 70/2011-es sürgősségi kormányrendelet alapján fűtéspótlékban részesülnek november és március között azon gázzal, villanyárammal vagy fával fűtő családok, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 615 lejt. z említett sürgősségi kormányrendelet alapján fűtéspótlékban részesülnek azon távfűtésben részesülő családok, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 786 lejt, az egyedül élő személyek esetében az 1082 lejt. formanyomtatványok október 23-ától vehetők át a következő módon: a tömbházban lakók esetében a lakástulajdonosi társulásoknál; a gáz- és villanyfűtéses magánházak lakói a polgármesteri hivatalban; a fával fűtők a polgármesteri hivatalban. formanyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról (www.varoshaza.ro) is. saját felelősségre kitöltött formanyomtatványt személyesen kell leadni október 23. és november 14. között: a távfűtésben részesülők a lakástulajdonosi társulásoknál, ahol a közköltséget fizetik; a gázzal és villannyal fűtők a lakástulajdonosi társulásoknál, ahol a közköltséget fizetik, akik nem tartoznak lakástulajdonosi társuláshoz, a polgármesteri hivatal 7-es számú irodájában; a fával fűtők a polgármesteri hivatal 7-es számú irodájában. gázzal vagy villannyal fűtők esetében a formanyomtatványt a gáz- vagy villanyszerződés címzettje nevében kell kitölteni (ez alól kivételt csak az albérletben lakók képeznek) és csatolni kell egy gáz-, illetve villanyszámlát. hiányosan kitöltött kérésekre nem tudják jóváhagyni a fűtéstámogatást. kéréssel egy időben a következő igazoló iratokat is le kell tenni: minden családtag személyazonossági igazolványának a másolatát, akinek még nincs, a születési bizonyítvány másolatát; bírósági végzést örökbe fogadott gyerek, gyerekelhelyezés vagy gyámkinevezés esetén; a jövedelmet igazoló iratokat: fizetésigazolást (tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, ha nem részesül ételjegyben, akkor azt), nyugdíjszelvényt, munkanélküli segélyről szelvényt, gyereknevelésről szelvényt vagy végzés másolatát ezek hiányában jövedelmet vagy annak hiányát igazoló iratot a pénzügyi igazgatóságról vagy kézzel írott nyilatkozat, az alkalmi jövedelmekről, szükség esetén egyéb iratokat; gázzal fűtők esetében egy gázszámlát, villannyal fűtők esetében villanyszámlát. kérés kitöltését ajánlott a 11-es oldallal kezdeni. mennyiben a család használatában van az itt feltüntetett javak közül (nem fontos, hogy a nevén legyen, elég, ha a család használja) az illető személy vagy család nem jogosult fűtéspótlékra. földterületek nagyságát és az állatok számát a megfelelő négyzetben kell feltüntetni. Ez utólag kerül kiértékelésre. z egyszer megítélt támogatás a fűtésszezon végéig érvényes, nem kell minden hónapban újra kérvényezni. bban az esetben, ha a jogosultsági állapot változik (nő vagy csökken az egy főre eső jövedelem, változik a család összetétele), ezt közölni kell a változástól számított 5 napon belül. közlés egy újabb formanyomtatvány kitöltésével és leadásával történik, a fent ismertetett módon. törvény kötelezi a polgármesteri hivatalokat az utólagos, szúrópróbaszerű ellenőrzésre. Ha valaki adathamisítást követ el, vissza kell fizetnie a jogtalanul kapott támogatást, ugyanakkor büntetőeljárást is indítanak ellene. Bővebb információért forduljon a polgármesteri hivatal szociális osztályához (földszint 7-es iroda) vagy honlapon, sajtószoba mellékponton is talál információkat október

3 KTUÁLIS Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház földdel tették egyenlővé azt az istállót, mely a székelyudvarhelyi növényvédelmi központ területén rég lebontását várta. Környezetszenynyező gócpontnak minősítették, ezért lebontották, a beruházás második fázisában helyét egy vállalkozói inkubátorház veszi majd át. Elkezdődött a székelyudvarhelyi vállalkozói inkubátorház kivitelezésének az első szakasza. II. Rákóczi Ferenc utcai növényvédelmi központ régi épülete, istállója eltűnt, a hely pedig új szerepet kap. megyei tanács a szennyező és használaton kívüli ipartelepek rehabilitációja és új tevékenységekre való előkészítése címszó alatt pályázott. Első lépésként a szennyezett ipartelepet tehermentesítik, vagyis lebontják az építményt és javítják a talaj minőségét. Noha a növényvédelmi állomás istállója rég használaton kívüli, a benne tárolt mérgező anyagok jelenleg is szennyezési gócpontot jelentenek. Egy következő szakaszban majd felépítik azt az innovatív gazdaságfejlesztési központot, a Hargita Business Centert, mely vállalkozói inkubátorházként a térség gazdasági-társadalmi fejlesztésében, az üzleti környezet javításában fog fontos szerepet betölteni. bontást megelőzően közszereplők népes serege jelent meg a helyszínen. Belevágunk a régi projektbe, szüksége van erre a városnak és a térségnek. létesítmény jó szolgálatot tett, ám épüljön a jövő, legyen a vállalkozónak infrastruktúra mondta Birtalan József, a megyei tanács alelnöke, majd azzal folytatta: senkit se zavarjon, ha itt munkahelyek teremtődnek, és a térség erősebb lesz. Ez a beruházás kell, jár Udvarhelynek. Székelyudvarhely polgármestere, Bunta Levente bízik abban, hogy a város jó szolgálatára a beruházás mindkét pillére megvalósul. Még annyi év után is vegyszerektől bűzlik ez a hely, a talaj is szennyezett az itt tárolt és használt vegyszerek miatt. Ezt a komoly környezeti problémát rendezni kell. nnakidején ntal Istvánnal együtt álmodtuk meg mindezt. Megyeitanács-elnökként mondtam azt, hogy vegyük át ezeket a létesítményeket a minisztériumtól, mert jobb gazdái leszünk emlékezett vissza Bunta Levente, majd azt közölte: válságban ezek a legjobb válaszok a problémáinkra, nemcsak nézni kell, ahogyan a fiatalok munkát keresnek, ahogyan a vállalkozók kínlódnak, segíteni is kell őket. Miután az inkubátorház megépül, be kell szőni a közösség szövetei közé, és az önkormányzatra alapozva egy olyan csapatot kell megbízni a működtetésével, mely hatékony munkát tud kifejteni mindezzel a polgármester azt is megelőlegezte, hogy az önkormányzat partner lesz a vállalkozói inkubátorház működtetésében. z elöljárók bejelentését követő napokban munkába lendültek a szennyezett ipartelep tehermentesítésével, vagyis az építmények lebontásával, majd a szennyezett talaj minőségének javításával megbízott vállalkozások, az Eco Fire Sistems Kft. és a Pikanore Kft. hatvan napot kaptak a munkálatra, ami december hetedikén telik ki. teljes beruházásra, a második fázis teljesítésére egy év a határidő. 9,4 millió lejes projekt tehát jövő év végén érhet véget. munkálatok lejbe kerülnek, melyből idénre lejt különítettek el a helyi költségvetésből. polgármester elmondta, 24 hónap alatt kell befejeznie a megbízott cégnek a munkálatokat, és természetesen minőségi munkát vár el tőlük. tájékoztatón az is kiderült, hogy az új létesítmény elsősorban a birkózók otthonául fog szolgálni, de a labdarúgóknak, atlétáknak is kulturált átöltözési, tisztálkodási lehetőséget biztosítana. z új létesítménybe tervezett birkózóterem 18 méter hosszú és 10 méter széles lesz, de az épületben több öltöző, zuhanyzó, illetve a sporteseményekre kilátogatók számára mellékhelyiség is helyet kap. z egykori lelátó alapjait is felhasználják majd október Elkezdődött a sportterem építése Október 16-án a Viaduct Kft. képviselői és a helyi sajtó jelenlétében Bunta Levente polgármester aláírta a szerződést a sportterem építésére. Fotó: L. Cs. az építkezés során, a modern kinézetűre tervezett, saját hőközponttal rendelkező sportterem nemcsak az udvarhelyi teremsportot szolgálná ki. Néhány technikai adat: a beépített felület 634,18 négyzetméter, a hasznos felület 544,48 négyzetméter, a kivitelezési szerződés értéke áfástól lej. beruházás kivitelezője a székelyudvarhelyi Viaduct Kft., a főtervező a szintén udvarhelyi House Design Kft., az épületgépészeti munkákat pedig az udvarhelyi Euro K&D Kft. végzi el. projekt finanszírozása a helyi költségvetésből történik: a as évben lejt szánnak erre a célra a munkálatok tervezett időtartama 24 hónap. Tavaly kezdődtek el a munkálatok Székelyudvarhely szennyvíztisztító állomásánál, ahol a polgármesteri hivatal 3,5 millió eurós nyertes pályázatából egy teljesen új telep épül. Közművesítés a Szászok táborában kormányalapokból az Országos Befektetési Társaságon (CNI) keresztül érkező pénzből a hetvenes évek óta működő, és oly sokszor gondot okozó telep helyett egy új, korszerű Móricz Zsigmond és Szászok tábora utcák lakóinak közösségi összefogásaként, összepótoltak 300 ezer lejt, és rácsatlakoztak a városi vízhálózatra. polgármesteri hivatal 35 ezer lejjel, az qua Nova Hargita Kft. pedig a rákötési díj elengedésével segített. lakók fel is avatták a munkálatokat, mely eseményre a polgármesteri hivatal illetékeseit és a vízszolgáltató képviselőjét is elhívták. beruházás szinte mérföldkőként is emlegethető a város életében, hisz jó példa arra, hogy a lakók saját erejükből is tudnak fejlődni. közművesítés tehát nem csak azért nagy pillanat a két említett utca lakóinak az életében, mert végre rácsatlakozhattak a város víz- és csatornahálózatára, és ez által élhetőbbé vált közel nyolcvan család mindennapja, hanem mert a beruházás szinte teljesen az ott élők összefogásán múlott. Korábban a vízhiányt mindenki a maga módján próbálta megoldani, a lakók először kutakat ástak, ám azok idővel kiszáradtak, a helyzet pedig az év elejére odáig romlott, hogy kénytelenek voltak esővizet gyűjteni, illetve autókkal hordani az ivóvizet. Ekkor határozták el, hogy változtatnak ezen áldatlan állapoton. Kencse Lurcza lbert, a beruházás egyik kezdeményezője tudatta a helyszínen, hogy a két és fél kilométeres szakasz kiépítése a nyár elején kezdődött el egy helyi szakcéget bíztak meg a munkálatokkal. z utcákban élő hetvenöt család úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a sorsuk alakítását. Hatástanulmányt készíttettünk, majd felkerestük a kivitelezőt, ekkor derült ki, családonként 6-7 ezer lejes pótlással el tudnánk készíteni a hálózatot, amire azután rácsatlakozhatunk részletezte Kencse Lurcza lbert, majd azt is tudatta, közben felkeresték a polgármesteri hivatalt és a vízszolgáltatót is, amelyek jelezték, lehetőségeikhez mérten támogatják a beruházást. Ide tartozik, hogy az új magánház-övezetek közművesítése egy klasszikus probléma ha a település olyan térségéről van szó, sokszor éveket kell várni a beruházásra. Bunta Levente dicsérte a lakókat kezdeményezésükért és ezen lépésükért, majd azt közölte, a városvezetés igyekszik élhetőbbé tenni a folyamatosan bővülő magánháznegyed lakóinak az életét. lakók rögtön éltek is a lehetőséggel, és azt kérték az elöljárótól, hogy mivel a beruházást a szolgáltató át kell vegye, vagyis papíron a városé lesz a kialakított hálózat, találják meg annak a módját, hogy hosszú távon csökkentsék a lakók terheit. Ugyanakkor itt jelezték a lakók, hogy az áramszolgáltatóval megfeneklettek a tárgyalásaik, jól jönne a térségben egy új villanyhálózat. rövid avatón az is elhangzott, hogy a polgármesteri hivatal az elkövetkezőkben járdákat építtet az említett utcákban, avagy két-három éven belül akár aszfalt is kerülhet a Móricz Zsigmond és Szent János utcák közötti útszakaszra. Végezetül az utca lakói kürtöskaláccsal, teával kínálták a hivatal és a média képviselőit. Épül az új szennyvíztisztító állomás szennyvíztisztító üzem épül. Jövőre a régi szennyvíztisztító állomás mellett már egy teljesen új, modern és automata, számítógép-vezérléses állomás fog állni és üzemelni. 3

4 Elkészült a Templom utcai híd KTUÁLIS TERRE pályázat: újabb találkozó a tizenkét partnerrel Áll már a Templom utcai híd, sőt környékével együtt aszfaltburkolatot is kapott. beruházás kivitelezője a híd megépítésével egyidőben mege rő sítette a Fehér-patak medrét, illetve támfalakat is kialakított. híd alatti patakmedret kikövezték, majd dróthálóval kötötték össze, hogy ne moshassa el a talajt a víz. z átkelő mindkét oldalára korlátokat szereltek, és járda is helyet kapott rajta. Ugyanakkor modernizálták a híd utáni utca egy részét is, az úttest mindkét oldalán esővíz-elvezető árkot alakítottak ki, melyet egy szakaszon be is födtek. tervek szerint a Templom utcai munkálatok a jövő évben folytatódnak: 500 méternyi utcarészt modernizálnak majd. beruházás összértéke meghaladja az egymillió lejt. beruházás kivitelezője ezúttal is helyi cég. Felújították a padokat Többen aggódva jelezték a polgármesteri hivatal illetékeseinek, hogy a Szejkefürdő irányába tartó kerékpárút mentén elhelyezett padokról eltűntek a deszkák ellopták azokat, közölték a szemfüles lakók. Mint megtudtuk, szó sincs lopásról, a padok deszkázata azért tűnt el, mert egy helyi cég leszerelte azokat. padok felújításra szorultak, a deszkákat elvitték, lefestették, megszépítették, majd vissza is tették a helyükre. Sőt idetartozik, hogy a szépítési munkálat a Borvízek útja mentén található fapadokra is kiterjedt. z előző városvezetés kampánymunkája miatt harmadszorra kellett javításokat végezni az Emlékezés Parkjában. Veszélyessé vált a járókelőkre a faállványzat, ezért a polgármesteri hivatal szakemberei az elmúlt napokban felújították, kicseréltek a megromlott részeket. Galac megyei árvízkárosultakat segítettük Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala október elején hívta fel azon személyek figyelmét, akik segíteni szeretnék a Galac megyei árvízkárosultakon, hogy adományaikat bevihetik a polgármesteri hivatal Tamási Áron utca 42. szám alatt található telephelyére. felhívásban az is állt, hogy lehetőség szerint tartós élelmiszereket, valamint megfelelően csomagolt és minőségi ruhaneműt várnak. Most rajtunk a sor, hogy segítségünket kifejezzük embertársainkkal szemben! szólt a felhívás, az ily módon összegyűjtött adományokat pedig eljuttatták a az árvízkárosultakhoz ben megnyert TERRE pályázaton belül Székelyudvarhely kilenc országból érkezett partnerrel tanácskozott az ausztriai Eisenstadt városban. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának műszaki igazgatósága október 26-ára hirdetett őszi lombtalanítást. Kérték a székelyudvarhelyi lakosokat, hogy az említett időpontban déli 12 óráig a tömbházak körül, valamint a kertekből összegyűjtött zöld hulladékot (ágak, száraz növényi részek, levél stb.), szíveskedjenek kitenni a kapu elé, illetve a tömbházakhoz tartozó hulladékgyűjtők mellé. z őszi lombtalanítás során összegyűjtött hulladék elszállításának költségét a köztisztasági munkálatokat végző vállalat és a polgármesteri hivatal biztosította. Noha az akció már lejárt, nem mellékes információ, hogy ha lombtalanításról van szó, elektromos és elektronikai hulladékot, veszélyesnek számító hulladékot, építkezési törmeléket, állati eredetű hulladékot nem szállítanak el a lombtalanítás nem ugyanaz, mint a lomtalanítás, amikor a padláson, lakásban összegyűjtött, feleslegessé vált kacatokat szállítják el. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 2011 szeptemberében részt vett egy pályázási folyamatban a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési lapnál, amelyet az együttműködő felek közösen nyertek meg. Székelyudvarhely kilenc országból tizenkét partnerrel dolgozik együtt: Olaszország, Magyarország, usztria, Szlovénia, Bulgária, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és lbánia különböző szervezeteivel. pályázat futamideje alatt több egyeztető találkozót szerveznek meg, az elsőt ez év márciusában Riminiben tartották. pályázat aláírása utáni második találkozón a as időszak lehetőségeiről, valamint a pályázat lebonyolításának következő lépéseiről esett szó. tanácskozáson elhangzott, hogy a pályázat következő lépése Székelyudvarhely megújulóenergia-potenciáljának (pl. különböző eredetű biomassza, nap-, szél- és vízenergia felhasználása) felmérése, ezen belül ennek gyakorlati módozatainak megfogalmazása. találkozó eredményeként megfogalmazódott, hogy úgy kell felhasználni a megújuló energiaforrásokat, hogy közben ne tegyük tönkre a természetet. TERRE pályázat teljes költségvetése euro, ami az Európai Regionális Fejlesztési laptól kapott összegből, valamint a romániai Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumtól kapott összegből és a 2 százalékos önrész összegéből tevődik össze. pályázat célként tűzi ki, hogy megtapasztaljuk és megbizonyosodjunk arról, hogy a helyi, megújuló energiaforrások bölcs és integrált felhasználása (különböző eredetű biomassza, nap-, szél- és vízenergia) hatásos eszköze lehet a megújuló és fenntartható helyi fejlesztéseknek. Emellett közintézmények, cégek és helyi közösségek összefogása révén a helyi erőforrások megfelelő felhasználásával akár új munkahelyeket is létre lehet hozni. pályázat nagy szerepet játszik a Székelyudvarhelyen megépülő, a fűtés költségeinek jelentős csökkenését eredményező hőerőmű megépítésében, valamint más, alternatív energiaforrások (pl. napenergia) feltérképezésében. Városunk polgármestere fontosnak tartja, hogy Székelyudvarhely az energia felhasználása terén is jól gazdálkodó energiavárosként legyen nyilvántartva. Ennek fontos lépcsőiként említhetjük a Tábor-negyedi kazánház napkollektorokkal történő korszerűsítését, mely 600 családnak biztosít meleg vizet, vagy a Bethlen-negyedi 1,5 megawatt teljesítményű biomasszát használó kazánt, valamint a közvilágítás és hőerőmű programjainkat. Egy család számára az egyik legnagyobb kiadás az energiaszámlák kifizetése, ezért évek óta, tudatosan dolgozunk ezek csökkentésén. Őszi lombtalanítás Árubörze z Elan-Trió Kft. az október 11-én megszervezett termékbörzén kívánt teret és időt teremteni arra, hogy a székelyföldi vegyes- és élelmiszerüzleteket működtető partnerei személyesen találkozni tudjanak a termelőkkel, beszállítókkal. termékbörzére több mint félszáz magyarországi, valamint romániai kis- és nagytermelőt, forgalmazót, és 350 helyi partnercéget hívtak meg. rendezvénynyel hagyományt szeretnének teremteni, és a kialakult kapcsolatokat is igyekeznek erősíteni október

5 ESEMÉNY 164 éve, október 6-án történt, hogy a szabadságharc bukását követően a honvédseregek tisztjeit, tábornokait radon kivégezték. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala Emlékezzünk együtt az aradi mártírokra! felhívással a Vasszékely szobránál szervezett ünnepséget október 6-án, vasárnap 12 órakor. magyar himnusz eléneklésével vette kezdetét Székelyudvarhelyen a megemlékezés, melyet a Vasszékely-szobornál tartanak évről-évre az aradi vértanúk tiszteletére. Zenei kíséretet a Gergely János karnagy vezette Udvarhelyszéki Fúvószenekar szolgáltatott. Felségsértés címen ítélték halálra a szabadságharc azon honvédtisztjeit és tábornokait, akik Világosnál a túlerővel szemben letették fegyvereiket. z orosz seregek előtt tisztességgel helytálló, a Habsburg megtorlásnak áldozatául eső katonák a magyar nemzet felemelkedésében hittek mindvégig. Úgy érezték, a forradalmat, a szabadságharcot nem árnyékolhatja be a bukás, a hiábavaló harcba vezérelt Kigyúltak a szolidaritás lángjai október 11-én, pénteken délután 6 órától. Gyere el, gyújts te is egy gyertyát, és adakozz a helyszínen a szegény családok megsegítésére! így szólt a Caritas legújabb felhívása. Székelyudvarhelyen a Bethlen negyedi parkban, vagyis a Dávid Ferenc téren idén is többen kapcsolódtak be az akcióba. Immáron néhány éve megszervezi az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási akcióját a Gyulafehérvári Caritas. z eseményre október 11-én került sor Erdély több településén, köztük városunkban is. rendezvény keretében gyertyával világítanak meg egy-egy közteret, a helyszínen begyűlt adományokból pedig élelmiszercsomagokat vásárolnak a hátrányos helyzetű családok számára. tavaly lej gyűlt össze, amelyből mintegy 600 családnak vagy idős személynek tette szebbé a karácsonyát az együttérző közösség. Idén egyelőre csak az udvarhelyi számokat tudjuk Székelyudvarhelyen a Dávid Ferenc téren két óra alatt 700 gyertya égett el, és közel 3000 lej gyűlt össze. z idősek világnapja alkalmából ingyenes előadással és ajándékcsomagokkal várták a szépkorúakat Székelyudvarhelyen. művelődési házban megtartott rendezvényt olyan nagy érdeklődés övezte, hogy a Nyírő József regényéből adaptált népi vígjáték két teltházat is összehozott. Ingyenes ünnepi előadással és ajándékcsomaggal kedveskedett az udvarhelyi nyugdíjasoknak a város polgármesteri hivatala. z idősek világnapja alkalmából a művelődési házban megtartott ünnepségre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a 17 órára tervezett előadást két órával később, egy újabb telt ház előtt meg kellett ismételni. z ünnepségen elsőként Elekes Gyula, a művelődési ház igazgatója köszöntötte a nagy számban megjelent nyugdíjasokat. Ha nem figyelünk oda öregjeinkre, hogy kellemes környezetben élhessék nyugdíjas éveiket, akkor október magyar szabadságharc hőseire emlékeztek megannyi magyar katona halála, ezért vállalták inkább a fegyverletételt az orosz fölénnyel szemben. Legyenek a szent emlékű vértanúk áldottak poraikban, hangzottak Kossuth Lajos szavai Gidó Csaba történész, önkormányzati képviselő tolmácsolásában. z európai népek szabadságvágyának, törekvéseinek legkiemelkedőbb momentuma a magyar szabadságharc és forradalom volt, nem hiába vettek részt benne lengyelek, örmények, horvátok, szerbek, németek a magyar zászló alatt. Október 6-át emlékezetessé teszi a hős aradi vértanúk áldozatvállalása, akik mellett nem felejtendő el Batthyányi Lajos első miniszterelnök sem, avagy Kazinczy Lajos ezredes, valamint több száz tiszt és polgári személy, magyarok, székelyek, lengyelek. Méltóságteljessé vált az ünnep Sarkadi Zoltán szavalatával, aki dy Endre Október 6. című versét tolmácsolta, végül a jelenlévők koszorút helyeztek el a szobornál a hősök emlékére. megemlékezést a székely himnusz zárta. Egymillió csillag a szegényekért téren elhangzott, hogy a szolidaritás fényei azoknak adnak reménysugarat, akiknek nem elég erős a hangja, de nem is saját hibájukból kerültek hátrányba. z eseményen felszólalt a a szombatfalvi Szent György egyházközség plébánosa, László ttila is, aki az esemény fontosságát hangsúlyozta: szerinte egyetlen gyertyafény üzenete nem más, mint az, hogy a sötétség legyőzhető. Szépkorúak köszöntése évek múltán mi leszünk azok, akik kellemetlen meglepetésben részesülnek mondta Elekes Gyula. Bunta Levente polgármester nagybetűs ünnepnek nevezte az idősek világnapját, mint mondta, a városnak hálát kell éreznie idős polgárai iránt, a városháza pedig ezt a hálát próbálja tolmácsolni. köszöntőbeszédeket követően a Tomcsa Sándor Színház művésze, Kulcsár-Székely ttila lépett színpadra, hogy bemutassa Nyírő József Halhatatlan élet című regényéből adaptált, azonos címet viselő egyszemélyes népi vígjátékát. darab az idén alakult és a szórványmagyarság sorsát szívügyének tekintő udvarhelyi Végvár Egyesület első színpadi produkciója, ősbemutatója október 4-én volt a Fehér megyei Tűrben. vígjátékot Kulcsár-Székely ttila aki egyben a Végvár Egyesület elnöke is szerkesztette és adta elő. Fáklyás felvonulás Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a művelődési ház ünnepi megemlékezést szervezett az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére. művelődési ház előtéri galériájában megnyitották az Épített örökség másként című tárlatot, melyet a fotópályázatra beküldött alkotásokból állítottak össze, majd másnap, szintén a művelődési házban, a kiállítóteremben a Hargitai szalon képzőművészeti kiállítás megnyitójára várták az érdeklődőket. székelyudvarhelyi megemlékezés, ünnepség részeként október Balázs Ferenc születésének századik és halálának negyvenedik évfordulóját tartotta az idén nyolcvanöt éves székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar ezen események tükrében más hangsúlyt kapott az október 4. és 6. között immáron kilencedik alkalommal megrendezett Balázs Ferenc Nemzetközi Kórusfesztivál. fesztiválra nyolc Kárpát-medencei kórus jött el, mintegy háromszáz szereplőssé duzzadt az esemény, mely háromnapos és egyben hármas ünnep is volt. Első mozzanatként október negyedikén az alapító Orbán Balázs utca 39. szám alatti lakóházán elhelyezett emléktáblát avatták, majd a Városháza Szent István termében a kórus emlékkönyvét mutatták be a kötet a kórus turnéi, kiszállásai alatt rögzített emlékekből, beszámolókból állt össze. Balázs Ferenc Nemzetközi Kórusfesztiválra a művelődési házban került sor. Orosz Pál József, a vegyeskar karnagya tevékenységük fontosságáról tartott előadást, majd húsz új kórustag tette le ünnepélyes esküjét. nagyterem színpadán vonultak fel a házigazdák és a meghívott 23-án a Wass lbert műveiből öszszeállított Mustármag című előadást tekinthették meg az érdeklődők a művelődési házban, majd az előadást követően a művelődési háztól az üldözöttek és áldozatok emlékművéhez vonultak fáklyákkal a kezükben az emlékezők, ahol megkoszorúzták az emlékművet. magyarok számára a huszadik század egyik legmeghatározóbb napja volt október 23., mely bebizonyította, hogy az embert nem lehet megfosztani szabadságvágyától hangzott el a ferencesek temploma melletti emlékműnél. 85 éves a Balázs Ferenc Vegyeskar kórusok: Szlovákiából a galántai Kodály Zoltán Daloskör (karnagyuk Jalsovszky Mónika), Magyarországról a Felsőgallai Népdalkör és Tatabánya vegyeskarának Madrigál Kórusa (karnagyuk Saltzer Géza), Tokaj Város Vegyeskara (karnagyuk Pásztor Erzsébet), Szerbiából a temerini Juventus Énekkar (karnagyuk Csernák Zsuzsanna), illetve Szováta Város Vegyeskara (karnagyuk Fülöp Judit). nagy ünnep méltó megkoronázásaként a művelődési ház előcsarnokában emlékkiállítást is szerveztek, illetve a Balázs Ferenc Vegyeskar új tablóját is kiállították. Szintén a fesztivál részeként a meghívott kórusok Székelyudvarhely templomaiban is felléptek. Szintén a témához tartozó hír, hogy Hargita Megye Tanácsának jóvoltából a Balázs Ferenc Vegyeskar immáron új székely ruhákban léphetett színre támogatásból kibővítették, megújították ruházatukat. 5

6 Sikeres, és főként hasznos rendezvénysorozaton vannak túl az őszi vásár szervezői. Orosz-Pál Levente főszervező szerint látogatottsági rekordot döntöttek: az eseménysorozatra nemzetközi kiállítás és vásár, gazdasági konferencia és üzletemberek találkozója, székely termékek fesztiválja, borfesztivál, Príma Rádió születésnap több mint húszezren voltak kíváncsiak. vásárt megelőző konferencián több mint nyolcvan vállalkozó volt jelen, s mint elmondták, az eddigi Őszi vásár több mint húszezer látogatóval leghasznosabb agytágítón vannak túl, köszönhető ez főként az előadóknak és a témaválasztásnak. z érdeklődők olyan információkat tudhattak meg hitelezésről, a helyi termékek értékesítéséről, gazdasági jövőképről, stb. amelyek igencsak aktuálisak, hasznosak. háromnapos vásár részeként negyedik alkalommal szervezték meg a Székely Termékek Fesztiválját, melynek megnyitóján Orosz- Pál Levente főszervező úgy fogalmazott: a sok nehézség ellenére jobb időket élünk, mint 21 évvel ezelőtt, amikor László János vásáralapító elgondolta, hogy a nemzetközi vásár és a köréje csoportosuló rendezvények valamilyen összefogás eredményeképpen kell, hogy megvalósuljanak. Ma elmondható, hogy ez megvalósult, hiszen a rendezvénysorozat sikeréért összefogott a városi és a megyei önkormányzat, a helyi termelők, a gazdák, a kereskedők. Székely Termékek Fesztiváljának társszervezői feladatait ellátó megyei tanács részéről mbrus Sándor tanácsos köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy Hargita Megye Tanácsa fő zászlóvivője a Székelyföldön előállított termékek népszerűsítési folyamatának, s ugyanakkor úgy gondolják, hogy Székelyudvarhely és Udvarhelyszék húzóerőt képvisel megyénk gazdasági életében, a székelytermék-fesztivál, illetve az ezt befogadó rangidős őszi vásár pedig hű képet mutat a térség gazdasági potenciáljáról, legyen szó akár a mezőgazdaság, akár az ipar vagy más gazdasági terület vonatkozásáról. Látogatottak voltak a szórakoztató rendezvények is: Baricz Gergőre és zenekarára sokan voltak kíváncsiak a Borzontról indult énekes éjfélbe nyúlóan dedikált rajongóinak. mesemondó versenyre több mint ötven gyermek nevezett be, így minden bizonnyal jövőre ötödik alkalommal is megszervezik. Sokan megkóstolták a tíz lejért mért szentpáli halászlevelet, vagy az ugyanennyiért vesztegetett, szarvasi szakácsok által elkészített, halhúsból készült paprikás kolbászt, de a büfések is alig győzték a kiszolgálást. KTUÁLIS Rekordot döntött a polgármesteri hivatal társszervezésében október elején megszervezett huszonegyedik székelyudvarhelyi nemzetközi kiállítás és vásár, melyen egyfajta pozitív üzenetként az is elhangzott, hogy tart a válság, de már látni az alagút végét. Orosz-Pál a rendezvény végén köszönetet mondott a főtámogató megyei tanácsnak, a társszervező székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnak, s örömmel konstatálta, hogy alig tudtuk bezárni a vásárt, olyan sok volt az érdeklődő. kiállítók, vásárosok is elégedettek voltak: nemcsak nézelődő akadt, hanem vásárló is. Tart még a gazdasági válság, de az őszi vásár is bebizonyította: van kicsi előrelépés, van remény! nyilatkozta elégedetten Orosz-Pál. Október 19. és november 4. között Eötvös József Emléknapokat szervezett az író-politikus nevét viselő székelyudvarhelyi szakközépiskola. közel kéthetes rendezvénysorozat egy tudományos emlékkonferenciát, egy kiállítást, illetve számos előadást és iskolai, valamint iskolák közötti vetélkedőt foglalt magába. Ugyanakkor a virágkötészettől a bútorfestésen keresztül a hulladékhasznosításig, számos szórakoztató és nevelő jellegű esemény is várta a diákokat. fő cél persze az volt, hogy mindenki megismerje a névadó életútját és megvalósításait. Október 19-én kezdődtek az Eötvös József Emléknapok: megkoszorúzták az iskola névadójának a szobrát, a várban darabont őrségváltás volt, majd Kápolnási Zsolt történész, az iskola tanára és az emléknapok egyik szervezője mondott rövid beszédet. Ezt követően az iskola dísztermében az Eötvös József Tudományos Emlékkonferencia zajlott, ahol Szász Zoltán, az iskola tanára az Eötvös-korszakról beszél, majd Nagy Róbert, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának egyetemi adjunktusa magyar állam gazdasági szerepe az oktatási intézmények fejlesztésében a dualizmus korában címmel tartott előadást. Dr. Majdán János, a bajai Eötvös József Főiskola professzora Eötvös két miniszterségének az összehasonlítását ejtette meg, majd dr. Demeter ttila 200 éve született Eötvös Józsefre emlékeztek filozófus, egyetemi docens Eötvös József nemzetiségi nézetei az Uralkodó eszmékben címmel értekezett. Dr. ntal Sándor, a BBTE docense a regényíró Eötvös Józsefet ismertette, dr. Egyed Emese irodalomtörténész pedig Eötvös drámafordításairól szólt a jelenlévőknek. konferencián dr. Veliky János történész Eötvös koreszméi címmel tartott előadást, majd Szabó K. ttila nyugdíjas pedagógus Eötvös iskolapolitikájáról beszélt. Sztanáné dr. Babits Edit a székelykeresztúri tanítóképző os bajai befogadását ismertetette, Zepeczaner Jenő nyugdíjas muzeológus pedig Népiskolák a Székelyföldön címmel tartott előadást. Október 20-án délben a művelődési házban Eötvös József és a népoktatás címmel nyílt kiállítás, illetve bemutatták az Eötvös József emléknaptárt is. kiállításon, mely a bajai és az udvarhelyi, Eötvös József nevét viselő iskolák közös szervezésében valósult meg, megismerkedhettünk Eötvös életútjával, székelyföldi megvalósításaival, és ízelítőt kaphattunk az udvarhelyi Eötvös-kultuszról is. kiállítás időtartama alatt egy 19. századi népiskolai osztályterem volt látogatható a szakközépiskolában. több mint kéthetes Eötvös-napok alatt számos rendezvény, vetélkedő, előadás zajlott az iskolában és azon kívül is, az utolsó nap pedig, november negyedikén a gálaműsort a művelődési házban tartották, ahol a Role zenekar játszott, majd a Boróka Néptánccsoport mutatta be műsorát, végül pedig Kilyén Ilka marosvásárhelyi színművésznő pódiumműsorát tekinthették meg az ünneplők. Dr. Pál Gyula nevét vette fel a nyugdíjasok vegyeskara z alapító, dr. Pál Gyula nevét vette fel a Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár harminc éven keresztül név nélkül tevékenykedő vegyeskórusa. z ünnepség részeként gesztenyefa-örökbefogadó ceremóniát is tartottak, melyet a régi Stúdió Mozi nagytermében jubileumi ünnepség követett. székelyudvarhelyi Nyugdíjas Önsegélyező Pénztár vegyes kórusát fiatal nyugdíjasként dr. Pál Gyula alapította ezelőtt harminc évvel. 80-as években Finta Béla akkori elnöknek köszönhetően a NYÖP aktív szerepet vállalt a város kulturális életében: szimfonikus, népi és könnyűzenei zenekart működtetett. Kiderült viszont, hogy sokan tudnak és szeretnek énekelni is, ezért dr. Pál Gyula irányításával létrejött egy negyventagú vegyes kórus is, mely azóta működik. z évek során a kórusnak négy karnagya volt: Gyarmathy Gizella, Mészáros Ildikó, Hadnagy Kamilla és Nagy Ildikó, illetve a kórust ma László Judit vezeti. Nem volt neve, mindenki a nyugdíjas klub kórusaként ismerte mondta László Judit, hozzátéve, hogy reperotárjukban az alapító szerzeményei is szerepelnek, az egyik legismertebb, és a kórus által rendszeresen előadott dal a Küküllőről, az udvarhelyi sétatérről és annak gesztenyefáiról szól ez adta a névadó ünnepség alapötletét is. kórus, mely idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, október 14-én a városi parkban tartott ünnepséget: itt és ekkor vették fel az alapító nevét, illetve egy további ötletet is megvalósítottak. Megtetszett a Fogadj örökbe egy fát akció, innen az ötlet, hogy a kórus is örökbefogadott egy fát. választás a gát mellet egy gesztenyefára esett. polgármesteri hivatal segítségével egy terméskövet helyeztek el és lepleztek le a fa tövében, rajta réztáblával és egy Pál Gyula idézettel, mely magyarázatot ad a Küküllő, a sétatéri park és a gesztenyefa közötti kapcsolatra. hivatalos örökbefogadási ceremónián a gesztenyefa körüli kis térnek is nevet adtak az is a kórusalapító nevét viseli. Sőt, ekkor hangzott el, hogy az ötlet tovább bővíthető, hisz a városi park sétányait és tereit is el lehetne nevezni udvarhelyi jeles emberekről. névadást és örökbefogadást jubileumi ünnepség követte a régi Stúdió Mozi nagytermében. NYÖP-kórus eseményeit Székelyudvarhely polgármesteri hivatala és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont támogatta október

7 ESEMÉNY Böjte atya: a betevő falat ki kell jusson mindenkinek magyar kenyér az egyik legfi nomabb ez is kiderült a magyarországi és erdélyi pékek-cukrászok székelyudvarhelyi szakmai találkozóján, ahol a kenyér világnapja tiszteletére Soprontól Brassóig számos vállalkozás hozott mindennapit, hogy azokat Böjte atya két helyi lelkész segédletével megáldja. z alapvető emberi jogok közé kerüljön be a betevő falat is kérte a közkedvelt ferences rendi szerzetes, mire a pékek úgy válaszoltak: a boltjaikban megmaradt kenyeret eljuttatják a dévai alapítvány legközelebbi házához. képzések, konferenciák, kiállítások és tanfolyamok szervezésére szakosodott PanGastRo Egyesület, valamint a Brutarul- Cofetarul és a Gastromedia szaklapok találkozóra hívták Székelyudvarhelyen a Szent István teremben a magyarországi és erdélyi pékeket, cukrászokat az eseményt a kenyér világnapja tiszteletére az október 16-ához legközelebb eső hétvégére időzítették. Váradi János, az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a kiemelt meghívottak és a szakmai előadók neveit sorolta. z esemény két fővédnöke Kelemen ttila politikus, a Román Mezőgazdasági és Erdészeti kadémia tiszteletbeli tagja, a román parlament mezőgazdasági bizottságának az alelnöke és Bunta Levente polgármester volt. találkozón tiszteletét tette dr. Csige Sándor Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a dévai Szent Ferenc lapítvány elnöke. szakma részéről Ilonka Boldizsár, a Pék Világszövetség (UIBC) alelnöke és Pataki János, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének az elnöke, valamint Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke jött el vagyis mondhatni mindenki itt volt, aki Soprontól Brassóig a magyar pékés cukrásziparban számít. Értelemszerűen a találkozón számos vállalkozás is képviseltette magát, a Szent István terem előcsarnokában többen be is mutatták egyfajta ízelítőként termékeik egy részét. szakmai találkozó megnyitóján Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere arról beszélt, hogy egy ilyen pillanat kiváló alkalom a pék és cukrász szakmának, hogy kibeszélje ügyes-bajos dolgait. kenyér, mely szorgos pékek többnyire éjjeli munkája nyomán kerül asztalunkra, a legfontosabb életünkben, és a búza is, melyet talán még Ázsiából hoztunk magunkkal mondta a polgármester, majd arról beszélt, hogy noha évezredek óta használjuk a búzát, nem tudunk mindent róla, ma is laboratóriumokban kutatják, hogyan lehet tökéletesíteni, hogyan lehet jobbat, többet kihozni belőle. magyar kenyér az egyik legfinomabb emelte ki Bunta, aki azt is tudatta: jó házigazdái leszünk a rendezvénynek. Vigyék hírét a pityókás kenyerünknek, melyre büszkék vagyunk, akárcsak a süteményeinkre. találkozó másik fővédnöke, Ilonka Boldizsár a Pék Világszövetség nevében azt tudatta: volt itt már korábban is zsűrizni, és megerősítheti, hogy az itteni kenyér valóban világhírű. Fontos nekünk a kenyér. ki a kenyeret kínálja, életet kínál. Nem véletlen, hogy a himnuszban is benne van a búza és a kenyér mondta Ilonka Boldizsár, majd arról szólt, hogy október 16. a kenyér világnapja ekkor mindenki a kenyeret ünnepli. jelenlegi találkozó összefogás is, beszéljünk a kenyérről, adjuk át egymásnak a tapasztalatainkat, osszuk meg a technikákat, innovációkat, tanuljunk egymástól tudatta Ilonka Boldizsár. Szeretettel hajoljunk le egymáshoz Böjte atya aki, mint elhangzott, Erdélyben, és immáron nemcsak itt, egy intézmény gyerekei tanácsára egy közismert és ide találó viccel indította ünnepi beszédét: Coca-Cola képviselői kérték Ferenc pápát, hogy a termékük nevét is foglalják be valahogyan a Miatyánkba. pápa nem tett eleget a kérésnek, mire az üdítősök azt kérdezték: pékek mennyit fizettek, hogy bekerüljön az imába az a sor, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma?. Szent ntalt kenyérrel is ábrázolják, még nem volt szent, amikor a tanítás szerint frissen sült kenyeret osztott a szegényeknek ezen cselekedetnek Böjte atya szerint mindössze annyi az üzenete, hogy szeretettel hajoljunk le egymáshoz. közkedvelt és méltán népszerű szerzetes egyfajta ébresztőként néhány aktualitásra is rávilágított: Ferenc pápa rendbe teszi a dolgokat, nemcsak imádkozni kell, hanem úgy is élni, úgy is érezni. kenyérnyújtó kéz az, ami hitelesíti a kereszténységet. z ad erőt: él az Isten. Érdemes az egyházainknak elgondolkodni, bennük van-e ez a szeretetteljes kenyéradó kéz? mondta Böjte atya, majd arról is említést tett, hogy Déván Szent ntal oltára folyamatosan kenyeret terem a gyerekeknek, és mindez Kolozsváron is hasonlóképpen van. Nem kell torta, kolbász mindenkinek, de a betevő falat ki kell jusson mindenkinek üzente Böjte atya, aki arról is beszélt, hogy hozzápiszkált ő is a kenyérkészítéshez. Egyszer kirándultak a gyerekekkel, és kérte a szakácsukat, hogy készítsen sajtos, húsos, szalonnás cipót uzsonnának. Olyan finomra sikerült az egyszerű étek, hogy továbbgondolta ötletét: sok iskolában problémás a tízórai előteremtése, a pékek viszont készíthetnének az iskolás gyerekeknek Ferenc-cipót. z alapvető emberi jogok közé kerüljön be a betevő falat is kérte Böjte atya, aki mellett két helyi lelkész is áldást kért a mindennapi kenyerünkre. Bekő István a református egyház részéről arról beszélt, hogy részben ő is pék: lelki kenyeret ad, lelki asztalon mindazoknak, akik éheznek, szomjaznak rá. Bekő Isten áldását kérte mindazokra, akik előteremtik a kenyeret, illetve azokra is, akik elfogyasztják azt. Rüsz Domokos az unitárius egyház részéről kenyérmadárról, szülőföld-szeretetről beszélt, majd arra kérte ő is az Urat, hogy adja meg nekünk a mindennapi kenyerünket. kenyéráldás alatt az Erdélyi Magyar Fehérasztal Lovagrend képviselői álltak díszőrséget, a kenyérszentelést követően pedig Böjte atya alapítványának a szovátai és csíksomlyói központjából a gyerekek rövid dalos műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. szervezők köszönték Böjte atyának és gyerekeinek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a találkozót. Mint elhangzott, a szerzetes két évtized alatt több mint ötezer gyereket terelt a helyes úton megérdemlik hát a pékek, cukrászok támogatását is. Váradi János főszervező jött is az ötlettel: a jelenlévő pékipari vállalkozóknak, ha megmarad a boltjaikban kenyér, vigyék be azt az alapítvány legközelebbi házába, ily módon is támogatva Böjte atya áldásos tevékenységét. Így a pékszakma emberségből is jelesre vizsgázna tette hozzá Váradi, kezdeményezését pedig tapssal fogadták el a jelenlévők. helyszínen megszentelt kenyerek mellett minden résztvevő vitt magával a saját termékeiből egy csomagot, melyet átadtak Böjte atyának és a napokban húsz éves évfordulóját ünneplő dévai Szent Ferenc lapítványnak. Szakmai konferencia találkozó ünnepi és kenyéráldásos pillanatait szakmai konferencia követte. Terítékre került a Magyar Pékszövetség és a Cukrász Ipartestület szakmai nyitása a határon túli pékek irányába, az előadók beszéltek törvénykezési nehézségekről és törvény adta lehetőségekről is, illetve a szakmai továbbképzés fontosságát is hangsúlyozták, illetve nem utolsósorban a pék- és cukrászvilág gazdasági környezetének a kiértékelését is megejtették. napot a Küküllő Szállodában összmagyar pék- és cukrászbál zárta, melyen az erdélyi konyha ízei és zamatai mellett a méltán híres székely pálinka is jó segítségül, méltó keretül szolgált a kötetlenebb kapcsolatépítéshez október 7

8 Szabó Gergő nyerte a 21. Seroussi Hargita Ralit Ferencz Csaba főszervező mint az eseményt megelőző sajtótájékoztatóján tudatta csapatával a nulláról indult: el kellett érniük, hogy a Hargita Rali újból felkerüljön az országos rali-naptárba. Nem volt könnyű dolguk, hisz egy 50 ezer eurós költségvetésű rendezvény tető alá hozása nem kis feladat. Ám sikerült nekik, a szék vállalkozásai, szervezetei, intézményei derekasan hozzájárultak a Hargita Rali újjászületéséhez. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, egy ilyen esemény csak és kizárólag a rali-rajongóknak szól, ám tudni kell, hogy a térségnek is jó reklámot és turisztikai lehetőséget jelent. 21. Hargita Ralira negyvenkét páros iratkozott. versenycsapatok az udvarhelyi Kossuth Lajos utcában állították fel szervizparkjaikat rég nem látott ilyet Udvarhely, a városközpont igazi versenyautó-műhellyé alakult. z első nap versenymentes volt: bemutatkoztak a csapatok, a nézelődők körbejárhatták istállóikat és megcsodálhatták a soklovas erőgépeket. rali tulajdonképpen két nap zajlott: első nap, mint ilyenkor szokásos, fi nom hangolás, sha ke down volt Zetela kán, majd szá mos időmérő szakasz következett: Homoródszentmárton és Homo ródalmás között, Homoródfürdő és Homoródkeményfalva között, a Gyepes, Kerekerdő és Székelyudvarhely távon, a Máréfalvi patak felső végétől Kápolnásig, Szentegyháza és a Madarasi Hargita között utóbbinál a visszautat Udvarhelyig Ivón és Zetelakán keresztül tették meg az autók. Talán sokak számára a negyedik szakasz volt a legizgalmasabb: Udvarhelyen a belvárosi unitárius templom elől indultak egyes számolások szerint a Bethlen Gábor utcában közel ötezren követték végig a futamot. rali zárópillanata a városközpontban volt, itt derült ki, hogy az összesítés szerint a Hargita Rali idei bajnoka Szabó Gergő lett. ESEMÉNY kétszeres romániai ralibajnok, Szabó Gergő állhatott a dobogó legmagasabb fokára a nyolc év kihagyás után újból megszervezett 21. Seroussi Hargita Ralin. Mint az esemény neve is jelzi, kőkemény szponzorok nélkül nincs rendezvény a támogatók sorából nem maradt ki a polgármesteri hivatal sem. Hargita Rali végeredménye (72,01 km): 1. Szabó/Borbély (Mitsubishi Lancer Evo X) 48:54.3, 2. Keleti/Csomortáni (Mitsubishi Lancer Evo X) +38.3, 3. Gîrtofan/Hard (Skoda Fabia S2000) +1:09.3, 4. Soós István/Soós János (Subaru Impreza N11) +3:56.1, 5. Daniel Ungur/nton vram (Subaru Impreza R4) +3:57.7, 6. Juhos Zoltán/Bakó Loránd (Mitsubishi Lancer Evo X) +4:30.3 Tizenöt éves a Tomcsa Sándor Színház DráMa6, vagyis a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín- ház által szervezett kortárs színháztalálkozó idén születésnapi ünnepség is volt, hisz fennállásának tizenötödik évét ünnepelte a társulat. DráMa utolsó napján, a születésnapos szombaton egy visszatekintő könyvvel is előrukkoltak, melyben közel minden benne van, amit az elmúlt másfél évtizedükről tudni kell. kiadvány a 100 színdarab címet kapta, amit tördelése miatt akár 100 szín, 100 darabnak, 100 színdarabnak is olvashatunk a tomcsások utánaszámoltak, közel ennyi produkció futott le a társulat színpadán. könyvbemutatón Köllő Katalin színházkritikus visszatérő vendégként beszélt a színházról és legújabb kiadványáról. Ünnep van, a kortárs magyar dráma ünnepe és a Tomcsa Sándor Színházé is, hisz tizenöt évesek lettek, mely alkalomra egy tetszetős kiadványt hoztak létre. Szép, izgalmas dolgok vannak benne, minden előadás, melyet az elmúlt tizenöt évben játszottak mondta Köllő, majd Tomcsát idézve a felelősségről beszélt. Hisz felelősség volt annakidején az alapítás, az, hogy vállalták az alapítók, hogy egy új erdélyi magyar színházat hoznak létre, mely lépés által az erdélyi magyar kulturális intézmények sora is gyarapodott. felelősség a közönségé is, színház közönség nélkül nem igazán létezik, legfeljebb öncélúan. Ugyanakkor a létrehozó feladata támogatni, hogy ott igényes munka történhessen, ne csak szórakoztatás mondta a színházkritikus, majd arról beszélt, hogy egy színház feladata a szórakoztatáson túl az is, hogy képet adjon az aktuális problémákról, esetleges bajokról, tabutémákról, hisz ha ezeket színpadon viszontlátjuk, elgondolkodunk. z utóbbi hat-hét év alatt azt tapasztaltam, hogy ez a színház igényes produkciókat hoz létre, melyek nemcsak szórakoztatnak, hanem arra is képesek, hogy ha nem is kapunk válaszokat az előadáson hazamenve elgondolkodjunk mondta Köllő Katalin. színházkritikus a DráMáról is szólt: olyan találkozó, mely nagyon hiányzott, az egyetlen olyan fesztivál, mely a kortárs drámával foglalkozik. kortárs dráma felelőssége, hogy a kortárs problémákra hívja fel a figyelmet. találkozóra pedig olyan előadásokat hoznak el, melyeket az udvarhelyi közönség nem láthat, mert utaznia kellene tudatta Köllő. visszatekintő könyvről szólva a kritikus elmondta, hogy le lehet a segítségével tapogatni a színház arculatát, azt, hogy miként változott az évek során. Rendre igényesebb darabválasztások voltak, és olyan rendezőket hívtak el, akik színvonalas produkciókat hoztak létre. Fincziski ndrea szerint a kamaszkorig jutott el ez a színház, és a kamasz végre kezdi eldönteni, hogy mivé akar válni, és kap is ehhez szabadságot. Szerintem tizenöt év színházban már több, mint kamaszkor. Felelősséggel folytassátok ezt a munkát. Legyen energiátok kérte Köllő Katalin színházkritikus. Ha születésnap, akkor ajándékok is. Nagy Pál igazgató sorsolt, és szerencsés bérleteseiket wellnesshétvégével ajándékozták meg a lépésnek üzenete is volt: érdemes bérletet váltani. 100 színdarab kiadvány a jegypénztárnál szerezhető be, mindenkinek ajánlják, hisz egyfajta helyi színházi időutazás az első, Nem élhetek muzsikaszó című nélkül előadástól napjainkig. Felhívás székelyudvarhelyi városi önkormányzat által fenntartott Székelyföldi Filharmónia az igényes szóra- koztatás jelszava alatt újabb zenei kavalkádra hívta a nagyérdeműt: október 23. és 27. között a Városháza Szent István Termében, illetve utolsó nap a régi Stúdió Mozi nagytermében fesztiváloztak. Bodurian Ágota, a filharmónia művészeti titkára arról tájékoztatott, hogy az Őszi Zenei Kavalkád fesztivál legújabb kiadása a változatosság jegyében zajlott: vonós, fúvós, billentyűs és zenekari kamaramuzsika szólalt meg neves művészek előadásában. Bodurian ramtól, a filharmónia vezetőjétől tudjuk, hogy igyekeztek ezúttal is kavalkád-jelleget kölcsönözni a rendezvénynek, így nemcsak az előadók nemzeti hovatartozása volt színes, hanem a koncertek jellege is más-más volt.. Nabioulin, aki a moszkvai zeneakadémia tanára, ittléte alatt mesterkurzust is tartott a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola kiemelkedő képességű zongorista diákjainak. Ugyanakkor az előadókról szólva érdemes megemlíteni, hogy Line Ildikó, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenymestere erdélyi származású hegedűművész, számos díj és kitüntetés birtokosa, és először játszott Székelyudvarhelyen. Corpus Harsonakvartett is nemzetközi elismerésnek örvendő, számos díjjal büszkélkedő együttes aki ott volt előadásukon, nem bánta meg, hogy szakított rájuk időt. fesztivál első napján Serban Valentin hegedűművész és Liliana Iacobescu zongorista G. Tartini, W.. Mozart, Sz. Prokofjev és Gershwin műveket játszottak a Városháza Szent István Termében, majd 24-én a Remember Enescu kamaraegyüttes, 25-én lexei Nabioulin zongorista, 26-án a Corpus Harsonakvartett lépett fel, 27-én pedig a filharmónia termében vonószenekari hangverseny volt, ahol szólistaként Line Ildikó játszott. Mára már közismert mind a turisták, mind a vállalkozók körében a Tourinfo iroda négynyelvű (ingyenes szórású) turisztikai kalauza, ami évente példányban jelenik meg, már 6. éve. Tartalmazza Székelyudvarhely és környéke látnivalóit, sportolási, kulturális, hagyományőrző és szabadidős programjait. Ugyanakkor teret kapnak a katalógusban a helybéli szálláshelyek, éttermek, utazási irodák, Darabonttallér-elfogadóhelyek, térképek, amik mind hasznos információval látják el az ide érkező, ám helyismerettel nem rendelkező turistákat. Ismét folyik az adatok gyűjtése és feldolgozása, annak érdekében, hogy a jövő évi kiadványunk még színesebb, még tájékoztatóbb legyen. Ezúton is szeretnénk felhívni mindazok fi gyelmét, akik rendelkeznek hivatalos engedéllyel, érdekeltek a vendéglátásban és a megjelenő katalógusunkban benne szeretnének lenni az ajánlatukkal, vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal Bethlen Gábor utca 43. szám alatt, illetve a es telefonon, munkanapokon 8 16 óra között. megjelenési helyek száma korlátozott, jelentkezési határidő november 25. Székelyföldi Filharmónia őszi zenei fesztiválja 14. Restaurátor Továbbképző Konferencia Haáz Rezső Múzeum október között szervezte meg Székelyudvarhelyen a 14. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferenciát, melynek témája a könyv szerkezeti, restaurálási sajátosságai, esettanulmányok és régészeti tárgyak védelme, restaurálása volt. Mint Károlyi Zita restaurátor tájékoztatott, tizennegyedik alkalommal nyílt újra lehetőség a restaurátorok továbbképző konferenciájának megszervezésére. Ez a folyamatosság hozzájárul a szakmai változások megismeréséhez, a képességek fejlesztéséhez, melyek elengedhetetlenül szükségesek, hogy a legmegfelelőbb kezelést lehessen alkalmazni a munka során. z egyhetes program keretén belül tartalmas és érdekes előadások meghallgatására került sor a szakma neves képviselőinek tolmácsolásában. konferencia utolsó két napján egy szakmai kirándulást szerveztek, melynek keretén belül más civilizációs térséghez és etnikumhoz tartozó kulturális örökség megtekintése volt a cél: Segesvár és környéke Miklóstelke, pold, Jakabfalva, Lesses, Nagysink, Gyergyószentmiklós és Karácsonkő október

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok!

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok! Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. szeptember II. évf. 9. szám Székelyudvarhelyen dőlt el, ki a legerősebb magyar Ha Szent Mihály-napi vásár, akkor hagyományőrzés

Részletesebben

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére.

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére. XIV. évf. 2008. május www.kispest.hu 3. Környezetvédelem OLDAL Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján. 4. Kiserdő Együttműködést

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Megalakult a városi képviselő-testület

Megalakult a városi képviselő-testület XIX. évf. 37. szám 2010. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Sokan örültek a hétvégi lakossági elektronikus hulladékgyűjtő akciónak városunkban. (2.

Részletesebben

Utazás a kihívások és őrültségek világában

Utazás a kihívások és őrültségek világában 2012. május 8., kedd KÖZÉLETI NAPILAP I. (XXIV.) évf., 85. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Rendhagyó kiállítással készülnek 2 Remekeltek a kis színészek 5 A NextGen előfizetői is nézhetik a

Részletesebben

2012. február 21., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 35. (6202.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Vidéken nem jó betegnek lenni

2012. február 21., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 35. (6202.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Vidéken nem jó betegnek lenni 2012. február 21., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 35. (6202.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Büntetik a feltöltött rendszerről leválókat 2 5 Vidéken nem jó betegnek lenni 7 Nagyböjtben a lényeges

Részletesebben

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Mérföldkôhöz ért az alföldvíz zrt. Az elsôk között kapott mûködési engedélyt a cég

Mérföldkôhöz ért az alföldvíz zrt. Az elsôk között kapott mûködési engedélyt a cég XXIII. évfolyam, 19. szám 2013. október 24. Ülésezett a közgyűlés 3. oldal A magyar hal napja 6. oldal Az őszi könyvtári napok rendezvényei 9. oldal Kós Károly szellemében Konferencia a kisebbségi létrôl

Részletesebben

Elindult az Új Csepeli Konzultáció!

Elindult az Új Csepeli Konzultáció! 2013. október 31. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 20. szám ÚJ KONZULTÁCIÓ Elindult az Új Csepeli Konzultáció! MONDJON VÉLEMÉNYT ÖN IS! 2013. OKTÓBER 30. NOVEMBER 17. Új sportlétesítmény

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától,

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától, Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. augusztus 25. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 15. szám Tisztelt Tolna Megyei

Részletesebben

Tűzoltással kezdik a munkát

Tűzoltással kezdik a munkát 2012. június 18., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP I. (XXIV.) évf., 112. (6279.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Székely kaput festenek az önkéntesek 2 Hogy minden motoros élje túl 5 3 Legyen újból udvarhelyi

Részletesebben

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP VII. évfolyam 2. szám Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Megyei elismerés a sajtónak

Megyei elismerés a sajtónak Megyei Itthon, Tolnában Napló 2009. március TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3 szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban A láthatatlan Gemenc Szép idõben, különleges

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon 2006. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon Az idén befejezôdik a 2003 októbere óta folyó, nagyszabású csatornaépítési

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben