B u d a p e s t,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B u d a p e s t, 2 0 1 0"

Átírás

1

2 B u d a p e s t,

3 Tartalomjegyzék Bevezető... 7 ok Egészségügy szakmacsoport Szociális szolgáltatások szakmacsoport Oktatás szakmacsoport Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport x Szép Szakma A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ingyenes szakképzési tájékoztató kiadványa. Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Felelős szerkesztő: Kovács Zsuzsanna PPTO osztályvezető Szerkesztőbizottság: Csernainé Centeri Ildikó pedagógiai asszisztens, Árkosiné Gáspár Mária, Málnási Gábor, Stevanyik László, Udvorka Tiborné pályaválasztási tanácsadók, Hajdú Endre, Gebauer Ferenc pszichológusok Nyelvi lektor: Vajda Zsófia pedagógiai szakértő Szakmai lektor: Zádory Tibor műszaki szakképző iskolák szakreferense Kiadvány koordináció: Mosonyi Darinka csoportvezető Hirdetésszervezés: Kelédiné Mázik Ildikó pedagógiai szakértő Grafika: InStar Interactive Kft. Nyomda: Pauker Nyomdaipari Kft. Kiadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 1088 Budapest, Vas u Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A könyvben szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon iskoláknak, melyek hozzájárultak a könyv elkészítéséhez, valamint azon partnereinknek, akik anyagi támogatásukkal lehetővé tették a kiadvány létrejöttét. MFPI, Budapest, 2010 Gépészet szakmacsoport Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport Informatika szakmacsoport Vegyipar szakmacsoport Építészet szakmacsoport Könnyűipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Nyomdaipar szakmacsoport Közlekedés szakmacsoport Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Közgazdaság szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Egyéb szoltáltatások szakmacsoport Mezőgazdaság szakmacsoport Élelmiszeripar szakmacsoport Fogalomtár Iskolajegyzék Szakmalista Jelentkezési lap tanácsadásra

4 Bevezető

5 Kedves Olvasó! A Szakképzési törvény évi módosítása után szükségessé vált a fővárosi szakképzési rendszer átalakítása is, s ennek eredménye képpen szeptember 1-től a Fővárosi Önkormányzat 12 Térségi Integrált Szakképző Központot (TISZK-eket) hozott létre. A TISZK-ekbe szervezett szakképzés elősegíti az erő for rások koncentrációját, segít a kapacitások jobb kihasználásá ban, lehetőséget biztosít a diákok számára tanulmányaik későb bi beszámítá sá ra, megkönnyíti az iskolák közötti átjárhatóságot. A fővárosi TISZK-ek sikeresen pályáztak európai uniós források ra, így a szerve ze ti struktúra fejlesztésére ill. gyakorlati képző helyek építésére, felújítására. A szakma tanulása és a szakképzés támogatása kiemelten fontos feladat, hiszen az EU normái szerint az egyes pozíciók betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges, ezért a munkaadók is szigorúbb kiválasztási rendszert alkalmaznak, hogy a legjobban képzett szakembereket vehessék fel munkatársnak. A munkaerőpiacon hatalmas hátránnyal indul az, aki nem rendelkezik szakképzettséggel. Ennek szellemében végzi több évtizedes támogató tevékenységét Intézetünk, kiemelten fontos feladatként tűzve ki az iskolaválasztás és pályaorientáció segítését tanácsadói szolgáltatásaival, önismereti felmérésekkel és interneten elérhető adatbázisával, melyek segítségével a tanulók elsajátíthatják a pályaválasztáshoz szükséges legfontosabb ismereteket. Ez a könyv is azért jött tehát létre, immár második, bővített kiadásban, hogy segítsen eligazodni a szakképzés és szakmaismeret összetett rendszerében: világossá tegye a szervezeti és képzési folyamatokat és tájékoztatást nyújtson a 200 legkelendőbb szakma követelményeiről és tartalmáról. Hogy a kép teljes lehessen, és hogy az érdeklődők tájékoztatást kapjanak a változásokról is, a és szakmacso portok leírásait folyamatosan közzétesszük honlapunkon (www.fppti.hu). Reméljük, hogy ezzel a kiadvánnyal és az interneten elérhető információkkal hozzásegíthetjük az érdeklődőket, hogy a számukra legmegfelelőbb szakmát találják meg és ezáltal egy tartalmas, sikerélményekkel teli életutat járhassanak be. Sárik Zoltán igazgató Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 9

6 Átalakuló szakképzés Útmutató a szakmaválasztáshoz A Fővárosi Önkormányzat élve a évi szakképzési törvény adta lehetőségekkel, a es tanévtől kezdődően átalakította szakképzését. Ettől a tanévtől a fővárosi iskolák azonos vagy hasonló szakmacsoportban tanító iskolái sokkal szorosabban kezdtek együttműködni. Ennek célja az volt, hogy a szakértelem, a tárgyi és anyagi eszközök összeadódjanak és elérjük, hogy a tanulók az iskola végeztével olyan szaktudással a tarsolyukban lépjenek ki az iskola kapuján, amellyel megállják helyüket a munkaerőpiacon. Miért volt szükség az átalakulásra? A régi rendszer alkalmas volt ugyan arra, hogy egy-egy iskolában egy-egy szakképzés egy-egy részlete a lehető legmagasabb szintű legyen, néhány korszerű eszköz birtokában, egyes iskolában ugyan nagyon magas színvonalú volt az oktatás, de egészében, az egész szakmát átfogó korszerű eszközpark, korszerű tárgyi eszközök beszerzése külön-külön egyik iskolának sem állt módjában. A szakképzési törvény módosítása lehetővé tette, hogy változtassunk a feltételeken, hogy segítsünk az iskoláknak uniós és hazai forrásokhoz, a tanulóknak piacképes, korszerű szaktudáshoz jutni. A Fővárosi Önkormányzat főleg összehasonlítva más önkormányzatokkal abban a szerencsés helyzetben van, hogy sok, azonos profilú, hasonló szakmacsoportban oktató iskolája van, ezért viszonylag egynemű integrált központokat (Térségi Integrált Szakképző Központokat, ún. TISZK-eket) tudott létrehozni, nem kellett egy iskolacsoportba kényszerítenie például az ápolónő- és a géplakatos-tanulókat. Az új törvény értelmében Magyarország minden középfokú szakképzést nyújtó Intézményének valamilyen központhoz kellett csatlakoznia hasonlóan a felsőoktatás néhány éve már megvalósult integrációjához ha fejlesztési forrásokhoz akart jutni. Egyedül a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő iskoláknak volt lehetőségük arra, hogy nagyobb nehézségek nélkül meg tudják oldani az integráció feladatát. Hogy néz ki ma a szakképzési hálózat a fővárosban? A körülbelül 70 szakközépiskola 12 integrált központba tömörült, melyek közösen pályázhatnak fejlesztési forrásokra. A központhoz tartozó iskolák között biztosított az átjárhatóság, szakmai képzésük programja azonos, így a tanulók a központban felvételi nélkül folytathatják tanulmányaikat, nincs szükségük különbözeti szakmai vizsgára, ha a központ egyik iskolájából a másikba iratkoznának át. Tekintettel arra, hogy egy-egy ilyen iskola-bokorban van nyelvi előkészítő, szakiskola, szakmai alapképzés, felzárkóztató oktatás, szakképzés, és felsőfokú szakképzés is, úgy gondoljuk, ha egy 14 éves gyerek szakirányt (és nem szakmát!) választ, akkor egy-egy ilyen szakképző központban biztosan szakmát szerezhet. Az iskola-bokorban a képzés egyes moduljai beszámíthatók a többi iskolában is, a központ felnőttképzésében minden végzett növendék részt vehet. Mivel az egyes modulok az adott TISZK minden iskolájában beszámítanak a képzésbe, ennek következtében rövidülhetnek a képzési idők. Az iskola-bokrok iskolái megtartják önállóságukat, a tanulók a szakmai alapképzést a bokor egyik iskolájában, a szakképzést pedig a bokor központjában szerezhetik meg. A felsőfokú szakképzés ezekben az iskolákban éppúgy ingyenes, mint a szakmai alapképzés és az érettségi. Az, hogy a szakmai kamarák, a nagyobb munkáltatók egyenesen a központtal tartják a kapcsolatot, lehetőséget teremt arra, hogy a munkaerőpiac igényeit a képzés a lehető leggyorsabban, mozgékonyan kövesse. Mód van a TISZK-en belül át- és továbbképzésre is, ha az élet úgy kívánja. Azzal, hogy szakmát a valóságban csak az utolsó egy vagy két évben választanak a tanulók, lényegesen közelebb kerül a pályaválasztás a szakképzés megszerzéséhez, így a valódi piacképes szaktudáshoz. Célunk a pályakezdő munkanélküliség csökkentése, a szakképzés utáni pályaelhagyás megakadályozása. Az előző rendszer másik nehézségét ugyanis, hogy a tanulók 14 évesen választottak szakmát, de a végzettséget csak 20 éves korukban szerezték meg, szintén segít kiküszöbölni az új rendszer azzal, hogy csak pályaorientációs választásra kényszerülnek a nyolcadikosok. Az első négy évben szakirányú alapozást és érettségit szereznek (ahogy ez az 1997-es törvénymódosítás óta így van), de az eddig működő rendszerrel ellentétben csak akkor, 18 évesen, az akkori piaci keresletet figyelembe véve kell szakmát választaniuk. Várunk tehát minden nyolcadikos diákot az alapképzést nyújtó iskoláinkban! A megfelelő szakma kiválasztása nem könnyű dolog. Mi, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai hivatásunknak tekintjük, hogy segítsük a fiatalokat pályaválasztási döntésük meghozatalában. Hosszú évek tapasztalatai alapján szeretnénk néhány jó tanácsot adni, melyek megkönnyítik a szakmaválasztást: Ismerjük meg magunkat. Nézzünk reálisan szembe képességeinkkel, gyűjtsük össze, hogy melyek az erős pontjaink, és melyek azok, melyek fejlesztésre szorulnak. Igyekezzünk minél több információt szerezni a munkaerőpiacról. Mely szakmákra van leginkább kereslet, milyen előrejelzéseket mutatnak a szakemberek? Nagyon hasznos weboldalak segítik munkánkat: Ha megtetszett valamelyik szakma, próbáljunk meg sok infor má ciót gyűjteni róla. Olvassunk tájékoztatókat ( pl. ezt a könyvet), vagy érdeklődjünk a területen dolgozó ismerőseinknél. Válasszuk ki a megfelelő képzőintézményt. Beszélgessünk olyan emberekkel, akik ott végeztek, menjünk el az iskola nyílt napjára, látogassunk el a honlapjukra, vegyünk részt iskolaválasztási börzéken, ismerjük meg minél jobban azt a helyet, amelyiktől azt várjuk, hogy felkészítsen bennünket a munkaerő-piaci helytállásra. Már az oktatás ideje alatt is próbáljunk meg gyakornokként elhelyezkedni, akár nyári munkára is, azon a területen, ahol dolgozni szeretnénk. Így sokkal nagyobb betekintést kapunk arról, hogy mi is vár ránk a jövőben. Ha mindez nagyon nehéznek tűnik, és úgy érzi, hogy segítségre szorul, akkor keressen meg bennünket, az MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztályán! Jelentkezzen be internetes KOM-PASSZ programunkba a webol da lunkon, vagy kérjen egy időpontot a következő elérhetőségeken: telefon: /219 - személyesen: 1088 Budapest, Vas u Jó olvasást, sikeres szakmaválasztást kívánnak az MFPI PPTO MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály munkatársai! Ifi István Fővárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztályvezető 10 11

7 Áttekintés az iskolarendszerről A gimnáziumi képzés formái * a nyelvi előkészítő évfolyam a évfolyam valamelyikén szervezhető ** a két tanítási nyelvű képzésben a tantárgyak 35%-ában az oktatás idegen nyelven történik: négyéves képzésben kezdettől, ötéves képzésben a 10. évfolyamtól

8 A szakiskolai, szakközépiskolai képzés formái és felépítése * a két tanítási nyelvű képzésben a tantárgyak 35%-ában az oktatás idegen nyelven történik: négyéves képzésben kezdettől, ötéves képzésben a 10. évfolyamtól

9 ok

10 Lorem ipsum dolor sit ametőű Egészségügy szakmacsoport SZAKMÁK Általános asszisztens Ápolási asszisztens Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló Fogászati asszisztens Fogtechnikus Gyógymasszőr Gyógyszertári asszisztens Mentőápoló Radiográfus Rehabilitációs tevékenység terapeuta Sportmasszőr Egészségügy szakmacsoport 19 19

11 Általános asszisztens Ápolási asszisztens Egészségügy Egészségügy Egészségügy szakmacsoport 2 év Iskolarendszerű nappali - Alap-szakképesítés: Egészségügyi asszisztens - Egyéb elágazások: Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens - Ráépülések: Audiológiai szakasszisztens, EEG szakasszisztens, Egészségügyi operátor, Fizioterápiás szakasszisztens, Gyógyszerkiadó szakasszisztens, Hallásakusztikus, Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, Klinikai fogászati higiénikus, Szemészeti szakasszisztens Az általános asszisztensek a fekvő- és járóbeteg-ellátó egészségügyi intézményekben asszisztensi feladatokat végezhetnek. Az asszisztensek a második legnépesebb foglalkozáscsoport az egészségügyön belül. Egészségügyi intézményekben, kórházakban, rendelőintézetekben helyezkedhetnek el, rendelkeznek a legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. Az asszisztensi szakmákban elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben várhatóan bővülnek. Humán TISZK - szakmai kompetencia - elméleti és gyakorlati ismeret - személyes kompetencia - felelősségtudat - társas kompetencia - empátiás készség - módszer-kompetencia - helyzetfelismerés Az általános asszisztens jellemző feladata a beteg fogadása, irányítása, megnyug ta tása és felvilágosítása. Betegségek diagnosztizálásában, a beteg embe rek gyógyításában az orvos segítőtársa. Tájékoztatja a betegeket és taná csot ad. Vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyez, koordinál. Doku mentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket. Orvosi utasításra önállóan végez kompetenciakörének megfelelő ellátási, vizsgálati, gondozási, rehabilitációs feladatokat. Feladata a vizsgáló eljárásokban való közreműködés, egészségnevelés. Munkája során egészségfejlesztő tevékenységet is végez. Rokon szakképesítések: Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló, Mentőápoló Az érettségi megszerzése után emelt szintű szakképesítések megszerzésére nyílik lehetőség. Dolgozhat az ápolási-gondozási csoport tagjaként kórházi betegosztályon, szociális otthonokban, ápolási otthonokban, rehabilitációs intézetekben, a házibeteg-ellátás területén, személyes gondoskodást végző intézetekben. A megváltozott egészségügyi ellátási rendszerben a gazdaságos gyógyítás, ezen belül a többlépcsős ápolás teszi szükségessé az ápolási asszisztens munkáját. Humán tiszk állóképesség segítőkészség megbízhatóság empatikus készség határozottság helyzetfelismerés figyelem, összpontosítás pontosság kézügyesség együttműködő készség Az ápolási asszisztens, amint a neve is jelzi, az ápoló munkáját segíti. Ő is az egészségügyi team tagja, feladata az alapvető ápolási, gondozási műveletek ellátása. Különböző életkorú betegek és egészséges emberek higiénés, illetve mozgásterápiájában segít, részt vesz a biztonságos környezet megteremtésében. Az otthoni betegellátásban háztartási feladatokat is szervez. Olyan embereknek javasolt, akik éreznek magukban erőt, hogy segítsenek a rászorultakon. Jó kommunikációs készséggel kell rendelkeznie, hiszen gyakran kell a betegeket felvidítania, sokszor igénylik a beszélgetést. Fontos a jó szervezőkészség, a betegeknél egy megnyugtató napi rutin kialakítása. Fizikai erőnlétet is igényel a munka, mivel a betegeket gyakran kell mozgatni. Nem könnyű, de nagyon hálás és szép feladat, hiszen az ápolási asszisztens embertársain segít. Egészségügy szakmacsoport 20 21

12 Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló Egészségügy Egészségügy - 3 év - 3 év Egészségügy szakmacsoport - Ráépülés: Diabetológiai szakápoló, Epidemiológiai szakápoló, Felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló, Foglalkozásegészségügyi szakápoló, Geriátriai szakápoló, Hospice szakápoló, Körzeti közösségi szakápoló, Légzőszervi szakápoló, Nefrológiai szakápoló, Onkológiai szakápoló, Pszichiátriai szakápoló, Sürgősségi szakápoló - Rokon szakképesítések: Csecsemő- és gyermekápoló, Mentőápoló - Felsőoktatás: az orvos- és egészségtudomány képzési területen (okleveles ápoló, gyógytornász, védőnő stb.) lehet diplomát szerezni. Fekvőbeteg szakellátásban: kórházak, klinikák, ápolási intézetek fekvőbeteg osztályain. Járó beteg szakellátásban: szakorvosi rendelőintézetben, szakambulancián, otthoni szakápolásban. Egészségügyi alapellátásban: háziorvosi ellátásban, foglalkozás egészségügyi szolgálatnál. Szociális szolgáltatás területen: házi segítségnyújtásban, idősek klubjában, gondozási központban, lakóotthonban. A szakma iránti keresletet a kórházi állomány csökkenése befolyásolja, de jó ápolókra a jövőben is lesz igény itthon és külföldön. Éppen ezért fontos az idegennyelv-tudás. Várhatóan Budapesten, kisebb mértékben Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén-megyében növekszik meg a kereslet szakképzett ápolókra. Humán TISZK - elkötelezettség - problémamegoldás - hivatástudat - kapcsolatteremtő készség - empátia - segítőkészség - kiegyensúlyozottság - szervezőkészség - határozottság - meggyőző képesség - figyelem, összpontosítás Az ápolók hivatástudattal és empatikus készséggel végzik feladatukat. Képesek egészséges és beteg emberek gondozására, a beteg emberek ápolására a korszerű egészségügyi - lélektani, pedagógiai elvek alapján. Rendszeresen együttműködnek az orvosokkal, ápolótársakkal, a betegek hozzátartozóival vagy a szociális gondozóhálózattal. Általában többműszakos munkarendben dolgoznak. Munkájuk fokozott érzelmi megterheléssel jár, amelyért azonban a betegek hálája kárpótlást nyújt. Segítenek a betegnek, családoknak, és közösségeknek abban, hogy megőrizzék, illetve visszanyerjék egészségüket, megelőzzék a betegségeket. Fontos, hogy a betegekkel, idősekkel kedvesen és türelmesen foglalkozzanak, hiszen ezzel is hozzájárulnak gyógyulásukhoz. - Ráépülés: Gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló - Rokon szakképesítések: Ápoló, Ápolási asszisztens, Mentőápoló - Felsőoktatás: az orvos- és egészségtudomány képzési területen (Okleveles ápoló, Gyógytornász, Védőnő, Mentőtiszt, Szülésznő stb.) lehet diplomát szerezni. Jellemzően a kórházak gyermekosztályain dolgoznak. Találkozhatunk velük a gyermekkórházak, klinikák csecsemő- és gyermekosztályain, valamint újszülött-koraszülött részlegeken, szakambulanciákon, gyermekorvosi rendelőkben, családi környezetben. A jövőben erősödő magán egészségügyi ellátórendszernek szüksége lesz képzett szakápolókra, így gyermekápolókra is. Az elhelyezkedési lehetőségek biztatóak, egyre több szakemberre lesz szükség. Humán TISZK állóképesség döntésképesség megbízhatóság kezdeményezőkészség elővigyázatosság motiváló készség határozottság irányítói készség helyzetfelismerés kapcsolatteremtő készség A csecsemő- és gyermekápolók a kórház fontos, a kis betegekkel állandó kapcsolatban álló személyzetét jelentik. Feladatuk az újszülöttek, a koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek gondozása, ápolása a korszerű egészségügyi szakmai, valamint lélektani, pedagógiai elvek alapján. Fontos a gyermekek szeretete, a velük való megfelelő bánásmód, a szülőkkel való együttérzés, és természetesen, a nagyfokú felelősségtudat. Tudniuk kell kapcsolatot kialakítani a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal is. A gyermekek számára biztonságot kell adniuk, segíteniük kell fizikai és szellemi fejlődésüket, gondoskodniuk kell arról, hogy kórházi körülmények között is jól érezzék magukat. Figyelemmel kell kísérniük a kicsik testi-lelki fejlődésének folyamatát, biztosítaniuk kell az ezekhez szükséges feltételeket. Egészségnevelési és egészségügyi felvilágosító tevékenységet is kell végezniük, ezért fontos a jó kommunikációs készség és a pedagógiai érzék. Egészségügy szakmacsoport 22 23

13 Fogászati asszisztens Fogtechnikus Egészségügy Egészségügy 2 év - iskolarendszerű, nappali 1,5 év - iskolarendszerű, levelező - 3 év - Nappali tagozat, felnőttképzés (esti tagozat) - Alap-szakképesítés: Egészségügyi asszisztens - Egyéb elágazások: Általános asszisztens, Gyógyszertári asszisztens - Ráépülések: Audiológiai szakasszisztens, EEG szakasszisztens, Egészségügyi operátor, Fizioterápiás szakasszisztens, Gyógyszerkiadó szakasszisztens, Hallásakusztikus, Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, Klinikai fogászati higiénikus, Szemészeti szakasszisztens Részszakképesítés: Fülilleszték-készítő Felsőoktatás: Fogorvosképzés, Egészségügyi Főiskola A magas szakmai szinten készített fogpótlásokra nagy a kereslet. Az elhelyezkedés magánlaboratóriumokban, praxislaborokban vagy a fogtechnikus által működtetett, saját laboratóriumokban lehetséges. Egészségügy szakmacsoport Felnőtt- és gyermekfogászati szakellátásban, fogászati asszisztensi munkakörben lehet elhelyezkedni. A munkaerőpiacon keresett szakma. A fogászati aszszisztensek karrierje gyakran nem a szervezet hierarchiájában való emelkedéssel, hanem az anyagi megbecsülés növekedésével mutatható ki. A kisebb praxisokban, a fogászati asszisztencián kívül más szakterületekhez (például szájhigiéniához) is értő szakemberek gyakran kapcsolt munkakörben vannak. Az anyagi megbecsültség az évek számával emelkedik, hiszen ebben a szakmában kimondottan nagy szerepe van a sokéves tapasztalatnak. Humán TISZK - szakmai kompetencia - kézügyesség - személyes kompetencia - felelősségtudat - társas kompetencia - állóképesség - módszer-kompetencia - figyelem-összpontosítás Fogorvos mellett, annak irányításával végzi előkészítő, segítő tevékenységét, ellátja az asszisztenciát. Jellemző feladata a beteg fogadása, irányítása, megnyugtatása és felvilágosítása, továbbá a fogászati beavatkozásokban való közreműködés, egészségnevelés. Feladatai között a legfontosabbak a kezelésekhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése, az orvos munkájának figyelemmel kísérése, a kezelés során a szájüreg tisztán tartása, a kezelt felülethez való hozzájutás biztosítása. Részt vesz a beteg fogászati tervének kidolgozásában (lejegyzi az orvos által mondottakat), önálló vizsgálatokat végez (röntgenfelvétel készítése stb.), biztosítja a beteg számára a szükséges higiéniás eszközöket (szájöblítő, törölköző). Az asszisztensek munkájában alapvető követelmény a sterilitás biztosítása. A szakemberek vékony, erős anyagú gumikesztyűt, arcukon orvosi maszkot, gyakran védőszemüveget, testükön az orvosétól általában eltérő színű orvosi köpenyt hordanak, nagyobb műtétek esetén izzadságot felszívó betéttel ellátott műtőssapkát is viselnek. A szakmában dolgozókkal szemben elvárás lesz a modern fogászati berendezések ismerete, kezelése. Szükségessé válik a speciális röntgengép-kezelési ismeret is, valamint a számítógép-ismeret is előnyt jelent a jövőben. Szines TISZK / Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola eredményorientáltság kézügyesség jó kommunikáció precizitás élethosszig tartó tanulás udvarias magatartás türelem tűrőképesség A fogtechnikus csoportmunkában a fogorvossal és az asszisztenciával dolgozik együtt. A fogtechnikai laboratóriumban kivehető, rögzített és kombinált fogpótlásokat, restauratív protetikai és fogszabályozó készülékeket készít, illetve javításokat végez. Fontos, hogy megfelelő anatómiai ismeretekkel rendelkezzenek, folyamatosan bővítsék szakmai tudásukat, hiszen egyre több új lehetőség nyílik a magasabb szintű, minőségi munka végzésére. A szakmát kiválóan művelő magyar fogtechnikusokat világviszonylatban is elismert szakembereknek tartják. Feladatait munkavédelmi és ergonómiai szabályok, a szakmai etika elvei szerint végzi. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit, innovációs tevékenységet, önképzést folytat, publikál. Szükség esetén részt vesz a fogápolás, helyes foghigiénia propagálásában, egészségügyi felvilágosító munkát végez. Egészségügy szakmacsoport 24 25

14 Gyógymasszőr Gyógyszertári asszisztens Egészségügy Egészségügy Egészségügy szakmacsoport 26 2 év - iskolarendszerű, nappali Alap-szakképesítés: Masszőr Egyéb elágazás: Sportmasszőr Felsőoktatás: Gyógytornász diploma megszerzése az Orvos- és Egészségtudomány képzési területen. Dolgozhatnak egészségügyi intézményekben, gyógyfürdő-kórházakban, gyógy für dőkben, fitness, illetve wellness centrumokban, szállodákban. A szak ma iránti keresletet az egyre inkább piaci alapú igény határozza meg. Az elmúlt pár évben megfigyelhető volt a wellness szolgáltatást nyújtó helyek forgalmának ugrásszerű emelkedése és emellett a személyes, egészséggel, testi és lelki jólléttel kapcsolatos szolgáltatások iránti igény növekedése, így a masszőri szolgáltatásé is. A közeljövőben várható igénynövekedés a masszőrök iránt, főleg a turisztikai régiók wellness szolgáltatói körében és az irodai masszőrök körében is. A szakmában elhelyezkedni kívánók elhelyezkedési lehetőségei a jövőben bővülnek. Humán TISZK - szakmai kompetencia - elméleti és gyakorlati ismeret - személyes kompetencia - kézügyesség - társas kompetencia - kapcsolatteremtő-készség - módszer-kompetencia - szakszerű munkavégzés Szakorvos, szakmai irányítása, felügyelete mellett végzi munkáját a betegek/páciensek gyógyulása és rehabilitációja érdekében. Feladata gyógy masszázskezelés, frissítő, relaxációs masszázs végzése. Munkaterületén előfordul a hidro- és balneoterápiás kezelés alkalmazása is. Munkája során sokat kell kommunikálnia a pácienssel, gyakran elsősegélynyújtásban kell részesítenie, de ezek mellett alkalom adtán adminisztrációs feladatokat is ellát. 2 év - iskolarendszerű, nappali 1,5 év - iskolarendszerű, levelező Alap-szakképesítés: Egészségügyi asszisztens Egyéb elágazások: Általános asszisztens, Fogászati asszisztens Ráépülések: Audiológiai szakasszisztens, EEG szakasszisztens, Egészségügyi operátor, Fizioterápiás szakasszisztens, Gyógyszerkiadó szakasszisztens, Hallásakusztikus, Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, Klinikai fogászati higiénikus, Szemészeti szakasszisztens Intézeti gyógyszertárak, közforgalmú gyógyszertárak, gyógyszergyártó, gyógy szer el látó, gyógyszerforgalmazó asszisztenseként helyezkedhet el. A mun ka erő pia con jó elhelyezkedési lehetőségek várják. A karrier lehetősége meglehetősen korláto zott a patikákon belül gyógyszertári asszisztensként. Elő relépést a szakasszisztens sé válás jelent (plusz egy év képzéssel), amely pozíció száma így a szakma ke re set tsé ge várhatóan, a jogszabályi változásokat követve növekedni fog a la bo ráns ana li tikus szakmákon belül. A gyógyszertári asszisztensi szakma jelenleg (az országos eltéréseket figyelembe véve) a keresett és megbízható egzisztenciát jelentő szak mák közé tartozik, így biztonságérzetet, megbecsültséget és megélhetést nyújt. Humán TISZK - szakmai kompetencia - elméleti és gyakorlati ismeret - személyes kompetencia - megbízhatóság, precizitás - társas kompetencia - kapcsolatteremtő-készség - módszer-kompetencia - módszeres munkavégzés Gyógyszerkészítési műveletek megfelelő végzésével, ügyviteli feladatok ellátásával, egészségügyi felvilágosító tevékenységgel a gyógyszertári asszisztens a gyógyszerész munkáját segíti a gyógyszertárakban, gyógyszerraktárakban és a gyógynövény-kereskedelemben. A gyógyszerellátás valamennyi területén gyógyszerész irányítása és ellenőrzése mellett gyógyszer-gazdálkodási teendőket, szakmai és gazdasági, illetve ügyviteli teendőket lát el. Feladata gyógyszerek készítése orvosi vény előírása szerint, csomagolása, adagolása, dokumentálása. A gyógyszertári asszisztensek feladatai gyógyszer- és helyben készülő készítmények, keverékek készítésénél a befejező fázis elvégzése, kúpöntés, tablettaformázás, gyógyszerek és egyéb forgalmazott termékek kiadása, pénztárhasználat, alapanyagok utántöltése, raktárellenőrzés, anyagmozgatás, gyógyszerek átvétele, rendelés leadása. A gyógyszertári munkánál kötelező a munkaruha viselete. Ez általában fehér köpenyt, alkalmasint fehér nadrágot és a labormunkához hajlekötőt, kesztyűt és néha maszkot jelent. Minden gyógyszertár más, máshol és máshogy rendezik el a különböző gyógyszereket és készítményeket, így a hatékony munkavégzés alapja a megfelelő szaktudáson túl a helyi gyakorlat megszerzése. Egészségügy szakmacsoport 27

15 Mentőápoló Radiográfus Egészségügy Egészségügy - Részszakképesítés: Betegkísérő - Rokon szakképesítések: Ápoló, Ápolási asszisztens, Csecsemő- és gyermekápoló - Felsőoktatás: az orvos- és egészségtudomány képzési területen (pl.: Okleveles ápoló, Mentőorvos, Mentőtiszt stb.) lehet diplomát szerezni. Mentésekhez kivonuló mentőegység tagjaként: eset-kocsin, rohamkocsin, mentőhelikopteren. Mentőállomásokon: mentésirányító csoport tagjaként, valamint szolgálatvezetőként. A sürgősségi ellátás egyéb területén: orvosi ügyeleti szolgálat ápolójaként, vagy kórházak sürgősségi felvételi osztályain ápolóként dolgozhat. Néhány éven belül hiány keletkezhet mentőápolókból. Mind a létszámra, mind a szakma tartalmára és kereteire (például állami vagy magán foglakoztatás) hatással lesznek az egészségügyben zajló változások. A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben várhatóan bővülnek. Az előrejelzések szerint a mentőápolók száma 2015-re a maihoz képest 11%-kal magasabb lesz; ez évente körülbelül 160 fő új munkavállalónak biztosít foglalkoztatási lehetőséget. - Ráépülés: CT, MRI szakasszisztens, Intervenciós szakasszisztens, Nukleáris medicina szakasszisztens, Sugárterápiás szakasszisztens, Szonográfus szakasszisztens - Rokon szakképesítés: Diagnosztikai technológus - Felsőoktatás: Az orvos és egészségtudomány képzési területen van diplomaszerzési lehetőség. Radiológiai asszisztensként kórházakban, klinikákon, szakrendeléseken dolgozhat (pl. csontsűrűség vizsgáló laboratóriumokban, fogászati röntgen és intenzív osztályokon, ultrahangvizsgálókban). A képalkotó diagnosztikai asszisztensi munka iránti kereslet növekedni fog, ugyanis a képi diagnosztika rendkívül dinamikusan fejlődő ágazata az orvostudománynak. Folyamatosan szükség van olyan jól képzett szakemberekre, akik a legújabb technológiák kezelésében is járatosak és ezzel támogatják az orvos munkáját. A legfontosabb páciensek az idős, beteg emberek és a legkülönfélébb szűrővizsgálatokra érkező egyéb páciensek. Fontos szerepük van a radiográfusoknak a különböző műtéteknél is. Elhelyezkedési lehetőségeik a jövőben várhatóan bővülni fognak. Egészségügy szakmacsoport Humán TISZK önfegyelem szervezőkészség felelősségtudat kreativitás önállóság segítőkészség állóképesség kapcsolatteremtő képesség megbízhatóság meggyőzőképesség empátiakészség együttműködő képesség helyzetfelismerés A mentőápolókat elsősorban mentőállomásokon foglalkoztatják, de alkalmazzák kórházakban, klinikákon, szanatóriumokban, illetve egyéb (pl. magán betegszállító intézményekben) egészségügyi intézményekben is. Mentőautóval kórházba, haza vagy másik kórházba szállítja a beteget, miközben szükség esetén életmentő beavatkozásokat is végez. Együttműködik a mentőtiszttel, ill. mentőorvossal, baleseteknél önállóan is végzi feladatait. Képes a sürgősségi ellátást igénylő, hirtelen kialakuló kórfolyamatokat ellátni és ezzel a balesetet szenvedettek életét megmenteni. A szakma ellátására az egész ország területén szükség van, az elkövetkező években bővülni fognak az elhelyezkedési lehetőségek. Elsősorban Budapesten várható jelentős keresletnövekedés. Humán TISZK állóképesség logikus gondolkodás testi ügyesség szervezőkészség erős fizikum helyzetfelismerés kézügyesség határozottság figyelem- összpontosítás meggyőzőképesség A radiográfus felelősséggel, hivatástudattal és empátiás készséggel végzi munkáját. Elkészíti és előhívja a röntgenfelvételeket, és digitális képfeldolgozást végez. Olyan korszerű röntgendiagnosztikai eljárásokat alkalmaz, mint pl. komputeres felvételek, fogászati felvételek, ultrahangos vizsgálatok előkészítése. Folyamatosan tájékoztatja a betegeket a vizsgálat menetéről és meggyőzi őket az együttműködés fontosságáról. Ehhez türelemre, jó kommunikációs készségre van szükség. A beteg emberek igénylik a kedvességet és az odafigyelést. Hálásak a megnyugtató, figyelmes bánásmódért. A radiográfus csapatmunkában dolgozik az orvossal, fontos a jó légkör kialakításának képessége. Egészségügy szakmacsoport 28 29

16 Rehabilitációs tevékenység terapeuta Sportmasszőr Egészségügy Egészségügy - 3 év A szakközépiskolai alapozás után (a beszámítás a képzési időből 1 év 1/13 évfolyam), 1 év 2 év - iskolarendszerű, nappali Egészségügy szakmacsoport - Részszakképesítés: Gyógyfoglalkoztató - Ráépülés: Gyógyúszás foglalkoztató - Felsőoktatás: az orvos- és egészségtudomány képzési területen (pl. Okleveles ápoló, Gyógytornász, Védőnő stb.) lehet diplomát szerezni. Alkalmazási területei: egészségügy, szociális ellátás, oktatás. Kórházak különböző osztályain, házi szakápolói szolgálatban, fogyatékosok intézményeiben, állami nevelőintézetekben, idősgondozást ellátó intézetekben helyezkedhet el. A szakma fontosságát tükrözi társadalmi megbecsülése, nagy a kereslet a jól képzett szakemberekre a munkaerő-piacon. Elismert tagjai a rehabilitációs csoportnak, tevékenységüket velük együttműködve, mégis önállóan végzik. Humán TISZK önállóság szervezőkészség önfegyelem döntésképesség felelősségtudat segítőkészség állóképesség meggyőzőképesség körültekintés együttműködés empátiakészség A rehabilitációs tevékenység terapeuta az orvosi és az átfogó rehabilitáció egyes területein a rehabilitációs team tagjaként az orvos általános szakmai irányítása mellett önállóan is képes dolgozni. Helyreállító tevékenységet végez, segíti a fizikai vagy lelki károsodás következtében tevékenységükben átmenetileg vagy véglegesen korlátozott embereket. Hozzájárul a kiesett és megmaradt lelki, illetve mozgásszervi funkciók lehető legmagasabb szintű helyreállításához és használatuk előmozdításához. Fontos cél, hogy biztosítsa a beteg számára a maximális önellátás képességének kifej lesztését. Alap-szakképesítés: Masszőr Egyéb elágazás: Gyógymasszőr Felsőoktatás: gyógytornász diploma megszerzése az orvos- és egészségtudomány képzési területen. Fitness klubok, szabadidő központok, sportegyesületek, idegenforgalmi sport centrumok, wellness hotelek, stb. A szakma művelői iránt folyamatosan van kereslet a munkaerőpiacon. Dolgozhatnak sportcentrumokban, egészségügyi intézményekben, gyógy für dő-kórházakban, gyógyfürdőkben, fitness, illetve wellness centrumokban, szállodákban. A munkaerőpiacon jó elhelyezkedési lehetőségek várják. Egyre keresettebbek az alternatív, egészségmegőrző masszázstechnikákat ismerő szakemberek, a sportolókat is időnként ellátásban kell részesítenie az egyesületeknek Humán TISZK - jó kézügyesség - tűrőképesség - kommunikáció - élethosszig tartó tanulás - kitűnő fizikai állapot - eredményorientáltság - udvarias viselkedés - precizitás A sportmasszőr gyógymasszázst, sport- és frissítő masszázst végez egészségügyi intézményekben, gyógyfürdőkben, szállodákban, egyesületeknél. Szakorvos szakmai irányítása mellett tevékenykedve segítik az orvos mun káját a betegek gyógyulása és rehabilitációja és a sportsérülések meg előzése érdekében. Jellemző feladatai sportmasszázs kezelések, frissí tő, kondicionáló masszázs végzése, testedzés-karbantartás. A sport masszőrnek, kellemes társaságnak is kell lennie amellett, hogy szakmailag felkészültnek, és erős teherbírásúnak. A pácienssel való kommunikáció nélkülözhetetlen alapja az idegen nyelv, elsősorban az angol és a német nyelv ismerete. A gyakorlat és a technikákban való elmélyülés új technikák elsajátítása növelheti a szakmai és anyagi megbecsülést, így fokozott sikerélményt nyújthat. Kezeket igénybe vevő szakma, ezért csak kitűnő egészségű fiataloknak ajánlott. A képzés főbb tananyagai: anatómia, élettani alapismeretek, fizikai gyógymódok, sportegészségtan, masszázselmélet, fizioterápia, első segély nyújtás, kommunikáció beteggel, sterilezés, a testi és lelki egészség fenntartása. Egészségügy szakmacsoport 30 31

17 Egészségügy Szociális szolgáltatások szakmacsoport SZAKMÁK Ifjúságsegítő Kisgyermekgondozó, -nevelő Pszichiátriai gondozó Rehabilitációs nevelő, segítő Szenvedélybeteg-gondozó Szociális asszisztens Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó, szervező Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Szociális Egészségügy szolgáltatások szakmacsoport 33 33

18 Ifjúságsegítő Kisgyermekgondozó, -nevelő Szociális szolgáltatások Szociális szolgáltatások 2 év Csak iskolarendszerben tanulható Rokon szakképesítés: Szociális segítő Felsőoktatás: Művelődésszervező, Szociológia, Pszichológia, Andragógia szakok Az elhelyezkedési lehetőségek igen sokrétűek: dolgozhat családsegítőkben, karitatív szervezeteknél, művelődési házakban, tanácsadó intézeteknél, oktatási intézetekben. A társadalmi-gazdasági helyzet egyre inkább igényli a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve átmenetileg krízishelyzetbe kerülő fiatalok számára segítséget nyújtó szakemberek megjelenését és működését. Európai uniós pénzügyi források is rendelkezésre állnak segítői hálózatok kiépítésére. Abszolút TISZK / Schola Europa Akadémia - Alap-szakképesítés: Gyermekgondozó-nevelő - Részszakképesítés: Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Házi időszakos gyermekgondozó - Egyéb elágazás: Gyermekotthoni asszisztens - Felsőoktatás: A pedagógusképzés, valamint az orvos és egészségtudomány, képzési területen van diplomaszerzési lehetőség Dolgozhat bölcsődék, gyermekotthonok csoportjaiban, családi napközikben, házi gyermekgondozói szolgálatban, és családban is. A kisgyermekek ellátását biztosító intézményekben (bölcsődékben, gyermekotthonokban, házi gyermekgondozó szolgálatban) egyre emelkedő igény mutatkozik a gondozói-nevelői szakképzettséggel rendelkezőkre. A GYES/GYED idejének tervezett rövidítése miatt. a bölcsődei ellátást egyre több fiatal szülő akarja majd igénybe venni. Szociális szolgáltatások szakmacsoport érzelmi stabilitás, segítőkészség - kiegyensúlyozottság kapcsolatteremtő készség döntésképesség stressztűrő képesség hatékony kérdezés készsége tolerancia konfliktuskezelési készség Az ifjúságsegítő feladata a fiatalok érdekvédelme, a helyi társadalom és közösségek támogatása, a szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítés, a veszélyeztetett fiatalok segítése tanácsadással. Sokrétű ismeretekkel és kompetenciákkal kell rendelkeznie. Sajnos korunkban egyre inkább megjelennek az alkoholra, drogfogyasztásra és egyéb okokra visszavezethető önpusztító jelenségek, melyek leküzdéséhez szükség van képzett szakemberekre. Az ifjúságsegítő információkat gyűjt, elemez és használ az ifjúságot érintő kérdésekről, épp ezért szükséges, hogy biztosan használja az információs forrásokat, eszközöket, illetve adatbázisokat. Ismernie kell az iskolarendszerű és azon kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, a pályaválasztást és elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat. Felvilágosítást ad a különböző támogatási ellátásokról, azok igénybevételének módjairól. Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkavállalás feltételeiről, a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról, az egészségügyi ellátásokról, a szenvedélybetegségekkel összefüggő megelőzési és kezelési szolgáltatásokról, segítő- és krízisellátó helyekről, elérhetőségükről. Ismeri a hazai és uniós pályázati lehetőségeket, mobilitási programokat, ezeket ajánlja, illetve részt vesz a pályázatok megírásában, lebonyolításában. Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket szem előtt tartva oldja meg problémáikat. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Humán TISZK türelmesség kiegyensúlyozottság állóképesség térérzékelés érzelmi stabilitás helyzetfelismerés kézügyesség empátiás készség testi erő problémamegoldás A gyermekgondozó-nevelő szakképesítés egyik elágazásaként választható a kisgyermekgondozó, -nevelő végzettség megszerzése. A munkához szükség van gyermekszeretetre és együtt érző képességre. Munkájához ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelési módszereit. Ezek birtokában képes ellátásukat megtervezni, elvégezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra. Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatokat is teljesít, amelynek során szakszerű egészségügyi ellátást biztosít, és törekszik a fejlődéshez szükséges inger-gazdag környezet kialakítására. Figyelemmel kíséri és segíti a gyermeket játéktevékenységében, kapcsolatrendszerének megőrzésében, valamint új kapcsolatainak kialakításában. Gyermekfelügyelőként segíti a kicsiket a közösségbe történő beilleszkedésben. Szociális szolgáltatások szakmacsoport 34 35

19 Pszichiátriai gondozó Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális szolgáltatások Szociális szolgáltatások - 13 hónap - esti tagozat 13 hónap esti tagozat Szociális szolgáltatások szakmacsoport Alap-szakképesítés: Szociális szakgondozó Egyéb elágazások: Gerontológiai gondozó, Szenvedélybeteg-gondozó, Szociális gondozó, szervező Elsősorban kórházak, klinikák pszhichiátriai, pszichoterápiás, mentálhigiénés osztályain, gondozókban, egészségközpontokban, rendelőkben (államimagán), szociális otthonokban helyezkedhet el. Csillagszóró TISZK / Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye elhivatottság stressztűrő készség érzelmi stabilitás tolerancia felelősségtudat állóképesség empátia döntésképesség A pszichiátriai gondozó munkája sok felelősséggel jár, kitartás, emberszeretet kell hozzá. Területi ellátási kötelezettséggel dolgozik, foglalkozik a gondozott betegek egészségügyi és életviteli problémáinak megoldásával. A gondozás intézetben, a beteg családi és lakókörnyezetében, saját életterében, illetve az otthonában történik. A gondozási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében szorosan együttműködik a betegellátás minden fontos résztvevőjével, így a pszichiátriai kórházi osztály, háziorvosi szolgálat, szakrendelések, családgondozó, gyermekjóléti szolgálatok, szociális otthonok, és egyéb szociális szolgáltatások, polgármesteri hivatalok, különféle hatóságok, civil szerveztek munkatársaival. Segítséget nyújt a beteg állapotának megfelelő egészséges élettér kialakításában, a környezeti higiéné biztosításában. Támogatja a szolgáltatásba bekerülőt az új helyzet elfogadásában, segíti társadalmi beilleszkedését, elszigetelődésének megakadályozását. Alap-szakképesítés: Szociális segítő Egyéb elágazások: Szociális asszisztens, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Ráépülések: Foglalkoztatás-szervező, Mentálhigiénés asszisztens, Szociokulturális animátor. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás területén, fogyatékosok, pszichi átriai betegek, szenvedélybetegek nappali közösségi és bentlakásos intézményében, nappali melegedőben, idősek otthonában, ill. idősek klubjában, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményében foglalkoztathatóak a rehabilitációs nevelő, segítő OKJ-s képesítéssel rendelkező munkavállalók. Csillagszóró TISZK / Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye kiegyensúlyozottság kapcsolatteremtő képesség helyzetfelismerés empátiás készség döntésképesség türelem elkötelezettség tolerancia A rehabilitációs nevelő, segítő szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg. Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának, és a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélyt nyújt. Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg. Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának prevenciós, egészség-megőrző/fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységeiben és ilyen munkajellegű foglalkozásokat szervez. Szociális szolgáltatások szakmacsoport 36 37

20 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális asszisztens Szociális szolgáltatások Szociális szolgáltatások 13 hónap esti tagozat Szociális szolgáltatások szakmacsoport - Alap-szakképesítés: Szociális szakgondozó - Egyéb elágazások: Gerontológiai gondozó, Pszichiátriai gondozó, Szociális gondozó, szervező A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás területén, szociális konyhákon, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek nappali közösségi és bentlakásos intézményében, nappali melegedőben, idősek otthonában, illetve idősek klubjában, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményében foglalkoztathatóak a szenvedélybeteg-gondozó OKJ-s képesítéssel rendelkező munkavállalók. Csillagszóró TISZK / Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye kiegyensúlyozottság kapcsolatteremtő képesség helyzetfelismerés türelem döntésképesség empátiás készség problémamegoldó képesség érzelmi stabilitás A szenvedélybeteg-gondozó felismeri a szenvedélybetegségek tüneteit, a szenvedélyszerű szerhasználat személyiségszerkezetre és viselkedésre gyakorolt hatását. Törekszik arra, hogy megértse a szenvedélybetegségek kialakulásának összefüggéseit, azok értelmi, fizikai és szociális okait. Ismeri a szenvedélybetegekkel kapcsolatos társadalmi előítéleteket, megbélyegzéseket, a szenvedélybetegek elszigeteltségét. Felismeri a kábítószereket, drogokat, azok hatásmechanizmusait és veszélyeit. Feltárja a szenvedélybeteg sajátos szükségleteit, közreműködik a gondozási, ápolási folyamat megtervezésében, megvalósításában, részt vesz az esetmenedzselési folyamatokban. Alkalmazza a szenvedélybetegek aktuális állapotának megfelelően előírt terápiás módszereket. Az orvos utasításainak megfelelően adja be a gyógyszereket, és figyel az esetlegesen jelentkező mellékhatásokra. - Alap-szakképesítés: Szociális segítő - Egyéb elágazások: Rehabilitációs nevelő, segítő, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző - Ráépülés: Foglalkoztatás-szervező, Mentálhigiénés asszisztens, Szociokulturális animátor - Rokon szakképesítések: Ifjúságsegítő, Szociális gondozó, szervező - Felsőoktatás: a társadalomtudomány képzési területen van lehetőség diplomaszerzésre. Szociális és gyermekjóléti valamint gyermekvédelmi intézményekben, szakosított szociális ellátások intézményeiben, önkormányzatok szociális ellátó részlegeiben és civil szervezeteknél helyezkedhetnek el. Dolgozhatnak szociális, egészségügyi, közművelődési intézményekben. A szakma iránti kereslet a következő években várhatóan növekedni fog, az elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben bővülnek. A jelenleginél 7%-kal többen dolgoznak majd ezen a területen, ez évente körülbelül 530 fő új munkavállalónak biztosít lehetőséget. Várhatóan Budapesten és valamivel kisebb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lesz legnagyobb a létszámnövekedés. Humán TISZK kiegyensúlyozottság döntésképesség megbízhatóság konfliktuskezelő-megoldó tolerancia készség felelősségtudat empatikus készség figyelem, összpontosítás kapcsolatteremtő készség elkötelezettség problémaelemző készség A szociális asszisztens szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segítséget nyújt tartós nehézségekkel küzdő egyéneknek és családoknak. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat igénylők problémáinak megoldása érdekében, felsőfokú végzettségű szakember irányításával (pl. szociális munkás) gyakorlati segítő tevékenységet végez. Részt vesz a szociális szükségletek és igények feltárásában és a hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek megfogalmazásában. Munkája során felvilágosító és megelőző tevékenységet végez, és segítséget nyújt ügyfeleinek problémáik megoldásában. Együttműködik szakemberekkel, jóléti intézményekkel és civil szervezetekkel. A problémák megértéséhez együtt érző képességre van szüksége. Az ügyfelekről dokumentációt készít. Életvezetési tanácsokkal segíti a hozzá fordulókat. Szociális szolgáltatások szakmacsoport 38 39

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009 1852-06/5. Milyen szükségletek kielégítésében és hogyan vehet részt a házi gondozói szolgálat? Elemezze az alábbi esetben szereplő adatokat a szolgáltatások megszervezése szempontjából! K. község 3157

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben