TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas"

Átírás

1 TARJANI INFORMÁCIÓS LAP 2015/04 II. ÉVFOLYAM 4. szám, február 26. FOTÓ: AZ ELSŐ SZÁZ NAP SZÓLJON BELE A VÁROS ÜGYEIBE! Salgótarján Polgármesteri Hivatala társadalmasítási kezdeményezést indít, melynek célja, hogy előmozdítsa a város lakóit érintő kérdések, közös ügyek minél szélesebb körben történő egyeztetését és megvitatását. A hivatal a címre várja a véleményeket, észrevételeket és a témajavaslatokat közös ügyeinkről, a városról. A felvetett témáktól függően újabb konzultációs lehetőségek nyílnak akár az interneten, akár személyes találkozók, fórumok keretében. Az Ön javaslatai és ötletei is hozzájárulhatnak Salgótarján fejlődéséhez! Minden beérkezett levelet elolvasnak a polgármesteri hivatal szakemberei, s azokat bizalmasan kezelik. A hivatal kéri a levélírókat, hogy személyes vonatkozású vagy hivatalos jellegű megkeresést a megadott címen ne kezdeményezzenek! Sok-sok munkával, fontos döntések meghozatalával, tárgyalások és egyeztetések sorozatával telt el a tavaly októberben hivatalba lépett polgármester és a városi önkormányzat tevékenységének első száz napja. Dóra Ottó polgármestert arra kértük, hogy röviden összegezze a legfontosabb történéseket és ossza meg személyes tapasztalatait az elmúlt időszakról a Tarjáni Városlakó olvasóival. A városvezető egyebek között a tömegközlekedésben és a parkolási rendben bekövetkezett változásokról, a felsőoktatás újraindításáról, a munkahelyteremtésről és a hulladékgazdálkodás fejlesztéséről is összegezte az első száz nap történéseit. 3. oldal MEGMOZGATJÁK SALGÓTARJÁNT Immáron negyedik alkalommal rendezik meg Salgótarjánban a sportos egészségnapot. A Tarjáni Szabadidősport Klub által szervezett, két napon át tartó program alighanem Nógrád megye egyik legtöbb mozgásra, kikapcsolódásra vágyó embert megmozgató eseménye március 7-én és 8-án reggel 8-tól délután fél ötig bizonyára minden korábbinál többen kapcsolódnak a sportos egészségnaphoz, melyen helye van kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek és felnőtteknek, nőknek és férfiaknak egyaránt. A rendezvény egyik főtámogatója Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. 7. oldal ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A város közgyűlése kilenc igen szavazattal, hat ellenszavazat mellett elfogadta Salgótarján évi költségvetését. Dóra Ottó polgármester kijelentette: a most elfogadott költségvetés mellett a város működése ebben az évben is biztosított, a nagy ellátási feladatokra a szükséges források rendelkezésre állnak. Hozzátette: a városvezetés akkor is elkötelezett marad az önkormányzati szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett, ha a költségvetés bevételi oldala kockázatokkal terhelt. 5. oldal SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK A kormány döntése alapján március 1-jétől jelentős mértékben átalakul az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere, így jelentős mértékben növekszik az önkormányzat felelőssége a helyi közösség szociális biztonságának megtartásában, a rászorulók részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításában. 2. oldal TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas énekes koncertjével megkezdődik a Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1988 óta minden évben megrendezi a programsorozatot, mely azért jött létre, hogy egyfajta ráhangolója legyen az 1984 óta megrendezésre kerülő Nemzetközi Dixieland Fesztiválnak. 6. oldal ÚJ ELNÖK A STÉCÉNÉL Az egykor szebb napokat megélt klub körül kialakult bizonytalan helyzetben összehívták az SBTC taggyűlését, melyen személyi kérdésekben döntöttek. A Stécé Kávéházban megtartott rendezvényen Babják János vállalkozót választották az egyesület elnökének, és megválasztották az elnökhelyettest, valamint a patinás múltú klub kilenctagú elnökségét is. 7. oldal

2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK március 1-jétől az önkormányzat által megállapított ellátások TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK VÁLTOZÁSÁRÓL Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátásokban bekövetkező változások Rendkívüli települési támogatás A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik (villanyáram, vízfogyasztás és csatornahasználat, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, szemétszállítás díja, lakbér, tüzelőanyag) viseléséhez nyújtott természetbeni hozzájárulás. A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás A szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás. Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az alábbi, március 1-je előtt megállapított ellátások esetén a támogatás a jogosultság végéig vagy annak megszüntetéséig fennáll Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás és adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Méltányossági közgyógyellátás március 1-jétől a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala által megállapított, meglévő és új ellátások A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban azon túl, hogy a támogatást március 1-jétől a járási hivatal állapítja meg változás nem történt. A támogatás összege Ft. A rendszeres szociális segély március 1-jétől megszűnik. Ezen támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. A jegyző felülvizsgálta a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot. Ennek megfelelően azok a személyek, akik egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra válnak jogosulttá. Azok a jogosultak, akik a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre amennyiben vállalták a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. Azoknak a személyeknek, akik az együttműködési kötelezettséget nem vállalták, az ellátást meg kellett szüntetni. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó támogatásokra vonatkozó kérelmet Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Hatósági Irodája földszinti ügyfélfogadásán, a járási hatáskörbe tartozó támogatásokra vonatkozó kérelmet pedig a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának földszinti ügyfélfogadásán, ügyfélfogadási időben kell benyújtani. Az ügyfélfogadási idő hétfőn óráig és óráig, szerdán óráig és óráig, pénteken óráig tart. Ügyfélfogadási időn kívül a Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablaka is fogadja a járási hatáskörbe tartozó ellátások iránti kérelmeket. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Tóthné dr. Kerekes Andrea Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője Dr. Handó Beatrix Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának hivatalvezetője 2 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

3 AZ ELSŐ SZÁZ NAP Sok-sok munkával, fontos döntések meghozatalával, tárgyalások és egyeztetések sorozatával telt el a tavaly októberben hivatalba lépett polgármester és a városi önkormányzat tevékenységének első száz napja. Dóra Ottó polgármestert arra kértük, hogy röviden összegezze a legfontosabb történéseket és ossza meg személyes tapasztalatait az elmúlt időszakról a Tarjáni Városlakó olvasóival. PARKOLÁS Választási ígéretünknek megfelelően önkormányzatunk első, október végi ülésén eltörölte a városban érvényben lévő parkolási rendeletet, és a 2011 előtti állapotokat állította vissza a fizetős parkolók tekintetében: ezáltal csak a szűken vett belvárosban maradt fizetős a parkolás január elsejétől a belváros fizetős parkolóiban jelentősen csökkentettük az éves parkolóbérletek árát is. A korábbi, évi 200 ezer forintos bérleti díjat negyven százalékkal, évi 120 ezer forintra mérsékeltük, és megszüntettünk minden, általunk indokolatlannak ítélt kedvezményt is. TÖMEGKÖZLEKEDÉS A választási kampány során ígéretet tettünk a helyi tömegközlekedés észszerű javítására, a lakossági igényeknek megfelelő átszervezésére. A Volán vezetőivel is gyorsan tárgyalóasztalhoz ültünk, ennek eredményeként pedig örömmel nyugtázhatom, hogy alig három hónap leforgása alatt tíz százalékkal bővült a járatok száma, egyes területek menetrendjében pedig a távolsági buszjáratokhoz igazodott a helyi járatú menetrend. Ennek a bővítési folyamatnak közel sincs vége, sőt más területen is egyeztetünk a Volánnal. Az önkormányzat a rendelkezésünkre álló uniós forrás felhasználásával akár közös fejlesztésbe is kezdhetne a közlekedési társasággal, ha annak mindkét fél részére elfogadhatóak a feltételei. MUNKAHELYTEREMTÉS Megválasztásomat követően megkerestem a városban működő legjelentősebb vállalkozások vezetőit, akikkel megbeszéléseket folytattam a munkahelyteremtéssel öszszefüggő fejlesztési elképzeléseikről. Mint megtudtam, ilyen egyeztetésre az elmúlt években nem volt példa, ezért mindenütt örömmel üdvözölték, hogy önkormányzatunk lehetőségeinknek megfelelően partner kíván lenni a város gazdasági életének fellendítésében, ezáltal az itt élők életminőségének javításában. Három cég jelentős bővítést valósít meg a közeljövőben, mely által új munkahelyek teremtődnek a városban. Eddig két tucatnál több tárgyaláson vagyunk túl, közöttük nem csupán már működő, hanem a városban beruházni szándékozó társasággal is érdemi, reményekre jogosító megbeszéléseket folytattunk. FELSŐOKTATÁS Rajtunk kívül álló okok miatt késedelmesen, de nem későn kezdtünk tárgyalásokat a salgótarjáni felsőoktatás újraindításáról. Miután ennek megvalósítására az Óbudai Egyetem zöld jelzést kapott a kormánytól, azonnal fogadtuk az intézmény vezetőit, akikkel megállapodtunk a legfontosabb kérdésekben. Ennek megfelelően 2016 szeptemberében indul a négy féléves felsőfokú szakképzés, amely adott esetben főiskolai képzésben folytatható négy elismert félévet ad a hallgatónak szeptemberétől a főiskolai képzés is megkezdődhet a városban műszaki és informatikai szakterületen reményeink szerint helyi és Nógrád megyei fiatalokkal és szintén a megyéhez kötődő és itt élő oktatók, tanárok vezetésével. Az egyeztetések napi szinten folyamatosak az egyetem illetékeseivel. ÚTHÁLÓZAT A választási kampány során a TESCO melletti körforgalom gyors helyreállítását is ígértük. Ennek megoldására hivatalba lépésem után nyomban megtettem a szükséges intézkedéseket, ám gyorsan kiderült, hogy bonyolult szakhatósági és eljárási rend nehezíti az érintett útszakasz rendbehozatalát. Mára kiderült: a hiba elhárítása annak teljes költségeivel együtt a TESCO feladata, ezért a társaság vezérigazgatóját felszólítottam a probléma mielőbbi megoldására. Ha ez késedelmet szenved, bírósági úton szerzünk érvényt kérelmünknek. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás elnökeként és polgármesterként is örömmel tájékoztathatom a városlakókat, hogy a térség két sikeres pályázat eredményeként másfél milliárd forintot nyert a hulladékgazdálkodás fejlesztésére, melyből jelentős forrás jut Salgótarjánnak. A programok keretében a szelektív hulladékgyűjtés korszerűsítése valósul meg, illetve a hulladékgyűjtés technológiája és folyamata korszerűsödik: konténerek, kukák, egyéb eszközök cseréjére és bővítésére kerül sor. Ide tartozik, hogy a salgótarjáni hulladéklerakó fejlesztésére 2,5 milliárd forintos forrás áll rendelkezésünkre. Ebből technológiai beruházást kívánunk megvalósítani, melynek során lehetőség lesz a hulladék szétválasztására, feldolgozására és újrahasznosítására is. Ez a korszerűsítés egyben új munkahelyeket is teremt majd. IFJÚSÁG A kampány során megfogalmaztuk, hogy a város jövője szempontjából nagyon fontos a fiatalok megtartása. Ennek része a már említett felsőfokú képzés, és az önkormányzat személyes részvétele ebben a folyamatban. Magam nettó 50 ezer, Dániel Zoltán és Fekete Zsolt alpolgármesterek havi nettó ezer forintot ajánlottak fel az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíjalapba. A baloldali összefogás és a Fidesz- KDNP frakciók tagjai, valamint a Jobbik képviselője tiszteletdíjuk fentiekhez arányosított részét szintén felajánlották e nemes cél támogatására, melynek köszönhetően a korábbinál több olyan diák kap támogatást, akik felsőfokú tanulmányaik befejezése után Salgótarjánban állhatnak munkába. DIGITÁLIS VÁROS Egy kormányhatározat alapján Salgótarján Nyíregyházával együtt része annak az országos mintaprojektnek, mely e-közigazgatás teljes korszerűsítését jelenti, és előnyt jelent a lakosságnak, a vállalkozóknak és a hivatalnak egyaránt. A digitális város lényege az információs és kommunikációs technológiák által nyújtott új lehetőségek kiaknázása a közigazgatásban, így például az iratkezelésben, az önkormányzati adó- és ingatlan-nyilvántartási rendszer területén is. Az új technológiák lehetővé teszik a város hatékonyabb működését, a hivatali rendszerek és szolgáltatások egymáshoz kapcsolását, az ügyfélközpontú önkormányzat kialakítását, ezáltal a városlakók életminőségének javítását. SIKERES PÁLYÁZATOK Önkormányzatunk 200 millió forint pályázati forrást nyert a városi kerékpárút továbbépítésére. E nyomsáv terveink szerint a Városi Sportcsarnoktól a Beszterce-lakótelepig viszi tovább a már meglévő kerékpáros úthálózatot. Ugyancsak pályázati támogatással valósulhat meg a Kodály Zoltán Tagiskola tetőszerkezetén a napelemes rendszer kialakítása. Az alternatív energia felhasználásával jelentős megtakarítás keletkezik a jövőben az intézmény közüzemi költségeiben. Bár az eredeti pályázati kiírás a program 100 százalékos támogatásáról szólt, egy módosítás következtében a támogatás mértéke csökkent, így a megvalósításhoz önkormányzatunk közel 12,5 millió forint önrésszel járul hozzá. INTERJÚ 2015 / 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 3

4 NAPJAINK ADOMÁNYHÁLÓ: NAGYCSALÁDOSOK A RÁSZORULÓKÉRT A Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete Adományháló elnevezésű programjának lebonyolításához ingyenes használatba kapta a Tanács úti, volt szociális bolt helyiségét. A civil szervezet az elmúlt fél évben közel 49 család otthonát rendezte be, valamint családsegítő szolgálatokkal együttműködve több, mint 100 családhoz juttatta el adományait. Az adományozók manapság is nagy számban keresik fel őket a már nem használt, de még használható ruháik, bútoraik, műszaki cikkeik, egyéb tárgyaik felajánlásával. Az egyesület munkája jelenleg saját ingatlanukban folyik, ahol nincs lehetőség a bútorok és egyéb tárgyak megfelelő elhelyezésére, tárolására, továbbá ezzel egyidejűleg az egyesületi munka végzésére. A Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete ezért levelében fordult a városi önkormányzathoz, kérve, hogy a jól működő Adományháló program további bonyolításához egy jelenleg használaton kívüli, de frekventált helyen lévő m 2 közötti helyiséget biztosítson számukra. Támogatva a szervezet programját, erre megfelelő helyiségnek a Salgótarján, Tanács út 9/A szám alatti, 108 m 2 nagyságú, volt szociális boltnak helyet adó ingatlan mutatkozott mely május 1-jétől üresen áll. A helyiséget az egyesület megtekintette és alkalmasnak találta az Adományháló program bonyolításához. Mivel a Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete hozzájárul a lakosság alapvető szükségletekkel, közszolgáltatásokkal történő ellátásához, a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítható az ingyenes helyiséghasználat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért úgy határozott, hogy március 1-jétől február 29-ig ingyenes használatba adja az ingatlant. A megállapodás szerint a közüzemi költségeket a civil szervezet fizeti. HÉTKÖZNAPI HŐSEINK ESR 112 segélyhívó rendszert népszerűsítő rajzpályázatra készített gyermekrajzok kiállítása látható a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon. A Nemzeti Infokommunikációs Zrt. az ESR 112 projekt keretében Hétköznapi hőseink címmel általános iskolai tanulók részére rajzpályázatot hirdetett. A kiírásra Nógrád megyéből több alkotás érkezett, melyek készítői a rendőrök, a tűzoltók és a mentők segítő tevékenységét ábrázolták különböző technikákkal. A gyermekek a pályázatnak köszönhetően az Egységes Segélyhívó Rendszert amely éjjel-nappal ingyenesen hívható könnyebben megismerhették és megjegyezhették. A rajzpályázat további célja a segélyhívószám népszerűsítésén túl az volt, hogy felhívja a figyelmet a mentők, a tűzoltók és a rendőrök fontos szerepére a segítségnyújtásban, valamint tudatosítsa, hogy segélyhívószámot csak vész esetén szabad felhívni. A pályaműveket a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon, Salgótarján, Rákóczi út 40. szám alatti épület földszinti ügyfél várótermében a hivatali munkaidőben bárki megtekintheti. MADÁRFIGYELÉS WEBKAMERÁVAL A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) munkatársai webkamerát helyeztek el egy madáretetőnél a Salgótarján közigazgatási területén található Rónafaluban, a Medves-fennsík peremén, több mint 500 méteres tengerszint feletti magasságban. A madáretető életét az interneten keresztül kísérhetik figyelemmel azok az állatbarátok, akiknek otthonuk környékén nincs lehetőségük a madáretetésre. A Medvesi Fotós Maraton 31 válogatott fotóját felvonultató kiállítás tekinthető meg március 6-ig a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban. A Medvesi Fotós Maratont Drexler Szilárd és Komka Péter ötletének nyomán 2014-ben másodszor rendezte meg a Novohrad-Nógrád Geopark és a A szakemberek a korábbi években 16 madárfajt figyeltek meg itt, közöttük a viszonylag ritkának számító hamvas küllőt és közép fakopáncsot. A kamerát, amely a téli időszakban funkció nélkül lenne, tavasztól őszig a fehér gólyák fészkeinél használják, a magyar szlovák határon átnyúló Madárvédelem és -kutatás határok nélkül projekt keretében. A madáretető képe az MME honlapjáról érhető el. CSODÁS FOTÓK EGY FELEJTHETETLEN MARATONRÓL Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány, akikhez a Füleki Vármúzeum is csatlakozott. Az októberi monstre fotózáson több mint 300 fotós alkotott 48 órán keresztül Salgótarján közelében a Karancs-Medves vidékén és felvidéki területeken. A résztvevők több tízezer felvételt készítettek, ennek köszönhetően a rendezvény közösségi oldalán tízezrek figyeltek fel a térségre. A tárlat megnyitóján került sor a Medvesi Fotós Maraton 2014 fotópályázatának eredményhirdetésére. A díjazottak, felnőtt kategória: 1. Filius Balázs, 2. Mádi József, 3. Puskás János. Ifjúsági kategória: 1. Agócs Dániel, 2. Ifj. Ádám Sándor, 3. (megosztott) Legát Franciska és Tóth Gergely. Közönségdíj: Villányi Edina. Novohrad-Nógrád Geopark különdíja: Bakos Béla Márk. Ifjúsági különdíj: Tóth Gergely. Legjobb analóg fotó különdíj: Gyetvai Zoltán. Tarjáni Városlakó Magazin különdíja: Gyetvai Zoltán. Várak, Kastélyok Magyarországon és Pazirik Kft. különdíja: Berendi Tibor. Salgótarján Megyei Jogú Város különdíja: Arany Róbert. A 31 válogatott fotót felvonultató összeállítást a tervek szerint Füleken, Ipolytarnócon és Szegeden is bemutatják az érdeklődő közönségnek. NEMZETISÉGI ÜGYFÉLFOGADÁS Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Salgótarján, Mérleg út 2., II. emelet 206. szám alatti irodában tartja ügyfélfogadását az alábbi időpontokban: hétfő, kedd, szerda 8 13, csütörtök 8 12, péntek 8 11 óráig. A nemzetiségi önkormányzat ügyfélfogadási időben és azon kívül a 06-20/ as telefonszámon érhető el. BERENDI TIBOR: A FELKELŐ NAP VÁRA 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

5 Lezárul a városközponti fejlesztések első szakasza Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében, közel 1,5 milliárd forintból, jelentős fejlesztéseket hajtott végre a városközpontban. A fejlesztések első szakasza március 31-én lezárul. A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Programjának keretében valósul meg. A projekt részét képezi az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja, 238 felszíni parkoló kivitelezése, a Salgó Vagyon Kft. gazdasági szolgáltató terének kialakítása, a Múzeum tér rekonstrukciója, illetve az úgynevezett soft elemek megvalósítása. A fejlesztések 2012 késő őszén indultak, és 2015 márciusában fejeződnek be. A projekt megvalósítására az Európai Unió és a Magyar Állam 1,11 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, mely összeg a teljes beruházási költség több mint 74%-a. A projekt összköltsége közel 1,5 milliárd forint. A Múzeum téri felújítás magába foglalta a térburkolat teljes cseréjét a vízszigetelési munkákkal együtt; a meglévő támfalak javítását, magasítását; a felszín alatti közművek teljes felújítását (csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos rendszer felújítása); köz- és díszvilágítás kialakítását; a parkolók térkövezését; az utak felújítását, a lépcsőburkolatok felújítását; az akadálymentesítést; a virágvályúk javítását, cseréjét; a zöldfelületek felújítását; az utcabútorok cseréjét. Az Apolló Moziban egy háromszintes, új funkciókkal is ellátott épület került kialakításra, amely kulturális, közösségi és szórakoztató centrumként funkcionál a jövőben. Az emeleten a 3D-s filmek vetítésekre alkalmas 106 fős régi moziterem mellett létrejött egy 71 fő befogadására alkalmas Art Mozi terem és egy többcélú kulturális tér galériával. Az alagsorban élőzenés tér, drámapedagógiai műhely, zenei próbaterem és kiszolgáló helyiségek épültek. Az épület földszintjén került elhelyezésre a mozibejárat, valamint ide költözik majd a Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda. A városközpont több pontján 238 felszíni parkoló is megépítésre került. A projekt kötelező eleme volt az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó soft elemek megvalósítása. A soft elemek a közösségfejlesztést, a szabadidő hasznos eltöltését, a helyi kötődés megerősítését, továbbá a helyi környezettudatosság elterjesztését szolgálták. A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében végrehajtott fejlesztések eredményeként a városközpont szebbé, élhetőbbé, funkcionálisan gazdagabbá vált. A fejlesztési munka azonban nem fejeződött be, hiszen az önkormányzat folyamatosan a as programozási időszak tervein dolgozik, amelyek Salgótarján további fejlődését eredményezik. Európai Regionális Fejlesztési Alap BEFEKTETÉS A JÖVŐBE ELFOGADTÁK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT február 19-i ülésén a városi önkormányzat képviselői kilenc igen szavazattal, hat ellenszavazat mellett elfogadták Salgótarján évi költségvetését. Az éves büdzsé 7,9 milliárd forint kiadási, 6,5 milliárd forint bevételi főösszeget és 1,4 milliárd forint hitelt foglal magában. Dóra Ottó polgármester kijelentette, hogy a most elfogadott költségvetés mellett a város működése ebben az évben is biztosított, a nagy ellátási feladatokra a szükséges források rendelkezésre állnak. Hozzátette: a városvezetés akkor is elkötelezett marad az önkormányzati szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett, ha a költségvetés bevételi oldala kockázatokkal terhelt. A polgármester a vita közben felidézte: az önkormányzat 600 millió forintot igényelt a kormányzattól működőképessége megőrzésére, de csak az összeg mintegy tizedét kapta meg annak ellenére, hogy a Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár is jogosnak tartotta az igényt. A város egyébként a korábbi években is hasonló nagyságrendű kormányzati támogatást kapott: 2011-ben több mint 700 millió forintot, 2012-ben majdnem 1,3 milliárdot, 2013-ban pedig 1,1 milliárdot. A vita során elhangzott: a költségvetéssel kapcsolatos anomáliákat az a szerkezet okozza, amely a mostani kormány döntései alapján az egész önkormányzati rendszert sújtja. Ez kiszolgáltatottá teszi az önkormányzatokat és veszélyezteti a működésüket. Salgótarjánban például 5 milliárd forintba kerülnek a kötelezően ellátandó feladatok, azonban ehhez a kabinet mindössze 2,2 milliárd normatív támogatást biztosít. Azok a hátrányos helyzetű települések, amelyeknek nincs jelentős bevételük, ezért függnek erősen a kormánytól. Dóra Ottó bejelentette: egyeztetéseket folytat Becsó Zsolttal, a térség országgyűlési képviselőjével és a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, hogy közösen tegyenek lépéseket a kormányzat felé. A cél, hogy a város megkapja a működéshez szükséges finanszírozást és olyan rendszer alakuljon ki a támogatási rendszerben, amelyben az önkormányzatok szakmai paraméterek alapján, kiszámítható módon juthatnak hozzá a nekik járó normatív támogatásokhoz. SZANÁLJÁK A BEFALAZOTT LAKÁSOKAT Csökkent az önkormányzati lakások száma, a falazott épületeket pedig folyamatosan szanálják. A bérlakásokban idén sor kerül az ivóvíz-mellékmérők cseréjére. A tavalyi év elején darab önkormányzati tulajdonú lakás, valamint 28 db önkormányzati, de magántulajdonú lakást tartottak nyilván Salgótarjánban. Az esztendő végére az önkormányzati lakásállomány 1037 db-ra csökkent, a magántulajdonú lakásüzemeltetésben változás nem történt, az 28 maradt december 31-ig a lakásállomány 21 elbontott lakással és 2 lakásértékesítéssel csökkent, összesen 23 db lakás került ki a Salgó Vagyon Kft. által kezelt állományból. A legutóbbi statisztika szerint az 1037 önkormányzati lakásból 571 lakás bérbeadott, 219 lakás üres, 247 lakás pedig falazott. Utóbbiakat folyamatos ütemezés mellett a városi közgyűlés jóváhagyásával szanálják a jövőben. A lefalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek: a lakások (lakóépületek) műszaki állapota ugyanis nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése februári ülésén úgy döntött, hogy január 1. napjától az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező és hátralékot fel nem halmozó bérlők által használt önkormányzati tulajdonú lakásokban az ivóvíz-mellékmérők cseréjét az önkormányzat saját költségén elvégezteti, melyhez a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat évi költségvetése biztosítja. ÖNKORMÁNYZAT 2015 / 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 5

6 KULTÚRA SZABADIDŐ FOTÓ: ZENTHESZINHAZ.HU ÖRÜLJÜNK EGYÜTT A TARJÁNI TAVASZNAK! Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas énekes koncertjével megkezdődik a Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál, mely május 31-ig tart. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1988 óta minden évben megrendezi a programsorozatot, mely azért jött létre, hogy egyfajta ráhangolója, előjátéka legyen az 1984 óta megrendezésre kerülő Nemzetközi Dixieland Fesztiválnak. A szervezők három hónap alatt színvonalas és értékes kulturális eseményeket, színes, műfajában változatos, szabadtéri és színháztermi produkciókat színházi előadásokat, koncerteket, táncszínházi vendégjátékot, rangos képzőművészeti eseményeket, irodalmi programokat kínálnak. A fesztivál szereplői között találkozhatunk helyi művészekkel a zene, a tánc és a színjátszás területén, akik ékes bizonyítékai a városban magas szinten zajló kulturális, művészeti életnek. A három hónap alatt közel 40 színvonalas programból válogat városunk és környékének lakossága. 31. NEMZETKÖZI DIXIELAND FESZTIVÁL A Tarjáni Tavasz kiemelkedő zenei eseménye a 31. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. Városunkban minden év májusában a tradicionális jazz-zenéé a főszerep, ahol közel 100 muzsikus találkozik egymással és közönségével. A fesztivál szabadtéri, színháztermi és templomi koncertjei olyan minőséget képviselnek, amelyek a világ bármely zenei színpadán megállják helyüket. A dixieland programjaihoz kapcsolódóan a VII. Tarjáni Tavaszi Borfesztivál a Tarján Borház szervezésében mutatja be az ország legjobb rozé borait. A zenei kínálathoz tartozik a Tankcsapda koncert, a Nemzeti Énekkar fellépése és a Völgyvárosi Orgonaszó húsvéti zenés áhitat is. Április végén a Tarjáni Gyermektáborban tehetséges fiataloknak szervezik meg az II. Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábort. A tervek szerint a tábor résztvevői koncertet adnak a dixieland fesztivál nyitónapján. SZÍNHÁZI PROGRAMOK A színházi produkciók között a Zenthe Ferenc Színház két, felnőtteknek szóló premierje lesz látható: Printer 1965-ben írt darabja a Hazatérés, valamint Moliére Képzelt beteg című vígjátéka. Az Új Színház A vörös bestia című bohózatát parádés szereposztásban láthatják a nézők, a Veszprémi Színház Adáshiba című színműve az egymásra figyelés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az abszurd humort játszó L art Pour L art Társulat egyedülálló produkcióikkal új színt hoztak a hazai humor és színjátszás palettájára A postás, aki megeszi a leveleket című vadonatúj előadásukkal. A táncművészet is helyet kap a Tarjáni Tavaszban, a Tánc Világnapi Gálán a Nógrád Táncegyüttes műsorát tekinthetik meg a hagyományoknak megfelelően. Salgótarjánba látogat a világhírű Virsky Ukrán Állami Népi Együttes, akik kreatív koreográfiájukkal lenyűgöző látványt ígérnek, és nem maradhat el a 4. alkalommal megrendezésre kerülő Palócföldi Táncháztalálkozó sem. FOTÓ: NOGRADTANC.HU KIÁLLÍTÁSOK, IRODALMI ESTEK Az eseménysorozat fontos részét képezik a kiállítások. A művelődési központban elsőként Puszta Patrícia fiatal képzőművész mutatkozik be a szeretet témakörében, és az érdeklődők válogatást láthatnak a nagysikerű Medvesi Fotós Maraton évi fotóiból, valamint a 30. Nemzetközi Dixieland Fesztivál képeiből. A gyermeknaphoz kötődően a kicsik szemszögéből elevenedik meg a Múltunk és jelenünk, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarjáni Városi Köre szervezésében, az ötvenéves Nógrád Megyei Fotóklub szervezésében pedig Gyermekarcok címmel tekinthetnek meg kiállítást. A Salgótarjáni Tavaszi Tárlatot 1979 óta rendezi meg a Dornyay Béla Múzeum. Az idei tárlat a hagyományoknak megfelelően a megelőző két évben készült képzőművészeti alkotásokat mutatja be. Az eseményekhez kapcsolódva az előző Tavaszi Tárlat nagydíjasa, Kalocsai Enikő kamarakiállítását tekinthetik meg a kiállítás látogatói. A Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztiválon az irodalom, költészet is fontos helyet kap. Az Irodalmi Kávéház három alkalommal kínál tartalmas programot. Így megemlékeznek a Költészet Napjáról, a Zenthe Ferenc Emléknap és Emlékfutás pedig családi programokkal, színjátszó csoportok, szólisták bemutatkozásával várja a közönséget. GYERMEKPROGRAMOK A gyermekprogramok is gazdag kínálatot nyújtanak. A Jókai Színház Móka Miki kalandjait mutatja be, a Zenthe Ferenc Színház premierje a győztes szolgalegények kalandos történetét dolgozza fel. A Budapest Táncszínház a méltán világhírű művet A 80 nap alatt a Föld körül című táncjátékot mutatja be. A gyermeknapi kavalkád új helyszínen, kellemes környezetben, a Városi Sportcentrumban várja számos sport- és ügyességi versennyel, családi vetélkedővel a legkisebbeket. A Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál szervezőinek célja, hogy a programokkal olyan magas színvonalú kulturális és művészeti értéket közvetítsenek, amelyek népszerűek, és műfajaiban, helyszíneiben sokoldalú kínálatot, közösségi élményt biztosítanak a különböző korosztályú közönség számára. Örüljünk hát együtt a Tarjáni Tavasznak! FOTÓ: DOZVALD ÁKOS 6 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

7 FOTÓ: AJTAI PÉTER DÜBÖRÖG AZ ÉLET A KÖTELEK KÖZÖTT Egymást követik az események a honi ökölvívásban. A bokszot kedvelő salgótarjáni szurkolók örömére egyre-másra szállítják a jó eredményeket, a kedvező híreket Botos Tibor tanítványai Oláh Gergő győzelme Első hely a fővárosból Az elmúlt hetekben két rangos versenyen léptek kötelek közé a Salgótarjáni Boksz SE tehetséges öklözői. A fővárosban rendezett Énekes István-emlékversenyen mely az 1997-es és 1998-as születésűek első idei hazai seregszemléje volt Oláh Gergő kiválóan teljesített és a +91 kg-osok mezőnyében első helyezést ért el. Nem sikerült ellenben Szőrös Márk fellépése: a 2014-es esztendő legeredményesebb salgótarjáni sportolójának választott öklöző a debreceni 59. Bocskai István nemzetközi emlékversenyen nem jutott a legjobb négy közé, így egy nyert és egy veszített meccsel a háta mögött ezúttal nem állhatott fel a dobogóra. Csapattalálkozó Salgótarjánban március 7-én rangos ökölvívó-esemény helyszíne lesz Salgótarján. Ezen a napon a Madách Imre Gimnázium tornatermében mérkőzik meg egymással a Nógrád megyei öklözőket is soraiban tudó Észak-Magyarország válogatott Délkelet-Szlovákia legjobbjaival. A találkozó 13 órakor kezdődik. Második az SBSE Napvilágot látott a Magyar Ökölvívó Szövetség 2014-es ranglista összesítése, melyben a klubok között 69 egyesület rangsorában a Salgótarjáni BSE a 25. helyen végzett. Kiváló eredmény ez, de ennél is értékesebb az utánpótlás ranglistán a serdülő, junior és ifjúsági korosztály összesítésében elfoglalt salgótarjáni helyezés. Botos Tibor tanítványai a 62 rangsorolt klub között a második helyen zártak. BABJÁK JÁNOS LETT AZ SBTC ELNÖKE Mint korábbi lapszámunkban beszámoltunk róla, a klub körül kialakult bizonytalan helyzetben összehívták az SBTC taggyűlését, melyen fontos személyi kérdésekben döntöttek. A Stécé Kávéházban rendezett összejövetelen a százhét regisztrált tagból hetvenen jelentek meg, így az előző taggyűléssel szemben a mostani határozatképesnek bizonyult. A jelenlévők egyperces néma felállással adóztak a közelmúltban elhunyt Pájer Zoltán emlékének: a sportember hetven éven át szolgálta a fekete-fehér színeket. Ezt követően megkezdődött az érdemi munka. Elsőként a minősített többségre, a testületből való viszszahívásra vonatkozóan módosították az egyesület alapszabályát, majd kiegészítették azt a tagsági viszonyt érintő követelménnyel. Mivel a korábbi támogató, a Puebla Kft. hátat fordított az SBTC -nek, a taggyűlés visszahívta az elnökségből a befektető által delegált tagokat, mely új vezetőség megválasztását tette szükségessé. A választást előkészítő bizottság nevében Ferencz Gyula, az SBTC egykori kiváló labdarúgója tájékoztatta a jelenlévőket munkájukról, tapasztalataikról és a jelöltek személyéről. Mint elmondta: az elnök, elnökhelyettes és a kilenc tagú elnökség tagjainak megválasztására olyan szimpatizánsok kerülhettek szóba, akik a felkérésre vállalták is a jelölést. A szavazáson Babják János vállalkozót, az utánpótlás szakág eddigi vezetőjét választották meg az SBTC elnökének. Az elnökhelyettes újra Földi Ferenc lett. Az elnökség tagjai: dr. Bartha Csaba, Dániel Zoltán, Ferencz Gyula, dr. Palásthy Tamás, dr. Rafael Károly, Répás Béla, Simon Attila, Végh Zsolt és Vida Károly lettek. A választást követően Babják János elnök megköszönte a tagság bizalmát. Mint elmondta: az új egyesületi vezetés mindent elkövet a nagy múltú klub fennmaradásáért, sikeres szerepléséért, azért, hogy 2020-ban a Stécé közössége együtt ünnepelhesse a klub alapításának századik évfordulóját. A taggyűlés végén Saxinger Csaba vállalkozó, az egyesület tagjaként százezer forintos támogatást ajánlott fel az SBTC-nek. BABJÁK JÁNOS, AZ SBTC ELNÖKE SPORT SPORTOS EGÉSZSÉGNAPOT RENDEZNEK SALGÓTARJÁNBAN Immáron negyedik alkalommal rendezik meg Salgótarjánban a sportos egészségnapot. A Tarjáni Szabadidősport Klub által szervezett, két napon át tartó program alighanem Nógrád megye egyik legtöbb mozgásra, kikapcsolódásra vágyó embert megmozgató eseménye március 7-én és 8-án reggel 8-tól délután fél ötig bizonyára minden korábbinál többen kapcsolódnak a sportos egészségnaphoz, melyen helye van kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek és felnőtteknek, nőknek és férfiaknak egyaránt. A rendezvény egyik főtámogatója Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Március 7-én, szombaton a Városi Sportcsarnok küzdőterén, amolyan kedvcsinálóként Béres Alexandra fitness-világbajnok ráhangoló súlykontrolljával kezdődik a program, majd egymást követik a mozgásra csalogató bemutatók és gyakorlatok: rúdakrobatika, step kondi, modern tánc, kangoo, függönytánc, gerincgimnasztika, közös pilates nyújtással, cross fit és természetesen zumba várja az érdeklődőket. Lesz WALKenergie program is, melynek fő eleme a futópad, ami nem elektromos, hanem mechanikus. Ebből kifolyólag FOTÓ ARCHÍV: KUN LÁSZLÓ lehetővé teszi a valódi gyaloglás, futás szimulálását, vagy azt, hogy bemelegítő gyakorlatokat végezzenek rajta. A futópadon végezhető gyakorlatokat úgy találták ki, hogy minden korosztály megbirkózzon azokkal. A nagytermi tréningekkel párhuzamosan a sportcsarnok négy kisebb termében is rendeznek programokat. Lesz a tornának, jógának, pilatesnek szentelt terem, de külön találhatóak majd a különböző terápiás, maszszázs, reflexológiás programok és mozgásbemutatók, valamint az egészségügyi szűrések és tanácsadások is. 9 órakor indul a 15 kilométeres vezetett túra, délután 2-kor pedig a Beszterce-lakótelepi Általános Iskolában kézilabda minitornát rendeznek. A rendezvényt Dóra Ottó polgármester nyitja meg, a szombati nap műsorvezetője Kéári István lesz. Március 8-án, vasárnap 10 órától a Tóstrandon futóversenyt tartanak, 11 órától országúti kerékpározáson lehet részt venni az SHKE szervezésében. A PSZF tornatermében ezen a napon 9 órakor nyílt bemutató kezdődik, majd amatőr kosárlabdatornára kerül sor / 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 7

8 MOZAIK Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének FELHÍVÁSA bírósági ülnökök jelölésére Értesítem a város és az érintett települések lakosságát, hogy a Köztársasági Elnök az idei ülnökválasztást március 7. és április 30. közötti időtartamra tűzte ki. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ülnököket választhat: a Salgótarjáni Járásbíróságra a Balassagyarmati Törvényszékhez a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. Jelölésre jogosultak: a) A Salgótarjáni Járásbíróság ülnökei esetében a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, egyesületek, kivéve a pártokat. b) A Balassagyarmati Törvényszék ülnökei esetében szintén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek, kivéve a pártokat. c) A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökei esetében szintén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek, kivéve a pártokat; de elsősorban a bíróság illetékességi területén működő munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei. d) A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökei vonatkozásában a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei. Jelölt lehet: minden 30. életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen elő életű, és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. A jelölt nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. Jelöléshez szükséges dokumentumok: A jelölő állampolgár, települési önkormányzat, vagy egyesület által kitöltött és aláírt Bírósági ülnökké jelölés elnevezésű nyomtatvány. A jelölt írásbeli nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét a megválasztására jogosult képviselő-testület felé. Ennek hiányában a jelölt nem választható ülnökké. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által megválasztandó bírósági ülnökökre vonatkozó jelölést március 25. napjáig Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában lehet megtenni. A jelöléssel kapcsolatos információk kérhetőek telefonon (tel: 06-32/ ), illetve a jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat átvehető, és a jelöléshez szükséges dokumentumok leadhatók munkaidőben Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodájának (Salgótarján, Múzeum tér 1.) I. emelet 105. sz. helyiségében. Az ülnökválasztással kapcsolatos dokumentumok beszerezhetők és további tájékoztatás kérhető valamennyi önkormányzat polgármesteri hivatalánál, vagy közös önkormányzati hivatalánál. Ugyancsak a polgármesteri hivatalokban és közös önkormányzati hivatalokban tekinthető meg az ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató. A fenti nyomtatványok Salgótarján város honlapjáról, a internetes oldalról is letölthetők. Salgótarján, február 24. Dóra Ottó polgármester További programok: PROGRAMAJÁNLÓ SALGÓTARJÁN A József Attila Művelődési és Konferencia Központ jegypénztárának nyitvatartási ideje március 1-jétől megváltozik! Az intézmény jegypénztára februárban még a szokásos időpontban, óráig tart nyitva március 1-jétől a vásárlók igényeinek megfelelően a hétköznapi nyitva tartás órára módosul. PROGRAMOK Március 1., Tarjáni Tavasz nyitókoncert: Rúzsa Magdi. MINDEN JEGY ELKELT! HAMAROSAN! március 20., L Art Pour L Art: A postás, aki megeszi a leveleket. Március 20-án a L art Pour L art szerepel Salgótarjánban. Az abszurd humort játszó társulat 1986-ban alakult. Egyedülálló produkciójukkal új színt hoztak a hazai humor és színjátszás palettájára. Alkotóműhelyükben sok eredeti ötlet, poén született, melyek országunk kulturális hétköznapjaiban kisebbfajta művészi forradalmat indítottak el. Jegyek a Művelődési Központ pénztárában kaphatók. Jegyinformáció: 06-32/ , (József Attila Művelődési és Konferencia Központ) HAMAROSAN! Április 30., Nemzetközi Dixieland Fesztivál: Budapest Bár koncert. Ebben az évben a Dixieland Fesztivál részeként lép fel városunkban a Budapest Bár. A zenekar az utóbbi évek egyik legeredetibb és legérdekesebb zenei vállalkozásába fogott, amikor 2007-ben Farkas Róbert zenekara köré gyűjtötte a magyar rockzene kultikus alakjait. Filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel cigányzene kíséretében, újrahangolva a sokak által ismert dallamokat, vagy akár a rég elfeledett kincseket. Az április 30-i salgótarjáni koncertjükre jegyek már vásárolhatók a Művelődési Központ jegypénztárában. Fellép: Farkas Róbert, Farkas Mihály, Farkas Richárd, Ökrös Károly, Kisvári Ferenc, valamint az énekesek. Jegyinformáció: 06-32/ , (József Attila Művelődési és Konferencia Központ) ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ (József Attila Művelődési és Konferencia Központ) Március 9 13., Zenthe Ferenc Színház/Harold Pinter: Hazatérés (PREMIER) A Székfoglaló bérlet keretén belül láthatja a közönség Harold Pinter: Hazatérés című tragikomédiáját Salgótarjánban. A szereplők között testközelből láthatják majd Mikó Istvánt, Csernák Jánost, Máté Krisztiánt, Albert Pétert, Erdélyi Gábort és K. Müller Zsófiát. A darab kamara-előadás, így a közönség a színpadon lehet tanúja négy férfi az idős apa, két felnőtt fia és idős testvére történetének, akik évek óta élnek egyedül londoni házukban. Hozzájuk toppan be váratlanul az Amerikában élő harmadik fivér, fiatal feleségével A Hazatérés egyszerre mulatságos, borzalmas, szentimentális, vicces és fájdalmas, amin sírni és persze nevetni is kell. A darabot Gyuriska János rendezte. A kamara-előadásra jegyek kaphatók a József Attila Művelődési és Konferencia Központ jegypénztárában! Jegyinformáció: 06-32/ , KORCSOLYAPÁLYA SALGÓTARJÁN FŐ TERÉN! Korcsolyapálya Salgótarján Fő terén március 8-ig! Nyitva tartás: hétfő-csütörtök , péntek-szombat , vasárnap Péntek esténként jégdisco! TARJÁNI VÁROSLAKÓ információs lap. Kiadja: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Vaskor István Nyomdai munkák: Nógrád Infó Bt Salgótarján, Fő tér 1. Ercsényiné Bódi Éva engedélyével 8 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK XXV. év fo lyam 4. szám 2010. február 26. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Macskák elõször a Zichy udvarban

Macskák elõször a Zichy udvarban Forgalomkorlátozások Belsõ-Óbudán A fizetõ parkolóhelyek kialakítása második ütemben folytatódik, ezért ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek a kerület szívében. 7 XIX. évfolyam 15. szám Megjelenik kéthetente

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15.

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15. Magyar Termék Nagydíj a hévízi Carbonának 5. oldal Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz 2. oldal monitor 2009. szeptember 9. közéleti lap xvii/15. www.monitormagazin.hu Becsengettek 8. oldal A város

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Felröppent a hír, hogy

Felröppent a hír, hogy obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 1 XIII. évfolyam 5. szám 2007. március 1. Testületi ülés Zajos éjszakai repülés Szép Kaszás kosaras este A képviselõ-testület február 27-én tartotta Számos módosítást

Részletesebben

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel XVII. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 2011. május 11. Panelfelújításban segít a helyhatóság A Zöld beruházási rendszer klímabarát otthon panelprogramon több társasház, lakásszövetkezet nyert pályázati

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. Magyar gulág: Bûntetlenek voltak, de másként gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselõi 2. oldal 2 Kanizsa Fõhajtás 2013.

Részletesebben

Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret

Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret Ingyenes városi lap XXV. évfolyam, 7. szám 2015. április 9. Ülésezett a közgyűlés 2 3. oldal Örömzene határok nélkül 11. oldal Mesélő múzeum 12. oldal Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. március Ára: 200 Ft 25. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünk Az 1848-as forradalom 166. évfordulójára emlékeztek Jászfényszarun. Az ünnepség március 14-én 17 órakor kezdődött

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12.

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Új Kőbányai XXIII/7. 2013. július A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Boldog születésnapot, Bill! 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Dr. Bodnár Attila

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben