TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas"

Átírás

1 TARJANI INFORMÁCIÓS LAP 2015/04 II. ÉVFOLYAM 4. szám, február 26. FOTÓ: AZ ELSŐ SZÁZ NAP SZÓLJON BELE A VÁROS ÜGYEIBE! Salgótarján Polgármesteri Hivatala társadalmasítási kezdeményezést indít, melynek célja, hogy előmozdítsa a város lakóit érintő kérdések, közös ügyek minél szélesebb körben történő egyeztetését és megvitatását. A hivatal a címre várja a véleményeket, észrevételeket és a témajavaslatokat közös ügyeinkről, a városról. A felvetett témáktól függően újabb konzultációs lehetőségek nyílnak akár az interneten, akár személyes találkozók, fórumok keretében. Az Ön javaslatai és ötletei is hozzájárulhatnak Salgótarján fejlődéséhez! Minden beérkezett levelet elolvasnak a polgármesteri hivatal szakemberei, s azokat bizalmasan kezelik. A hivatal kéri a levélírókat, hogy személyes vonatkozású vagy hivatalos jellegű megkeresést a megadott címen ne kezdeményezzenek! Sok-sok munkával, fontos döntések meghozatalával, tárgyalások és egyeztetések sorozatával telt el a tavaly októberben hivatalba lépett polgármester és a városi önkormányzat tevékenységének első száz napja. Dóra Ottó polgármestert arra kértük, hogy röviden összegezze a legfontosabb történéseket és ossza meg személyes tapasztalatait az elmúlt időszakról a Tarjáni Városlakó olvasóival. A városvezető egyebek között a tömegközlekedésben és a parkolási rendben bekövetkezett változásokról, a felsőoktatás újraindításáról, a munkahelyteremtésről és a hulladékgazdálkodás fejlesztéséről is összegezte az első száz nap történéseit. 3. oldal MEGMOZGATJÁK SALGÓTARJÁNT Immáron negyedik alkalommal rendezik meg Salgótarjánban a sportos egészségnapot. A Tarjáni Szabadidősport Klub által szervezett, két napon át tartó program alighanem Nógrád megye egyik legtöbb mozgásra, kikapcsolódásra vágyó embert megmozgató eseménye március 7-én és 8-án reggel 8-tól délután fél ötig bizonyára minden korábbinál többen kapcsolódnak a sportos egészségnaphoz, melyen helye van kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek és felnőtteknek, nőknek és férfiaknak egyaránt. A rendezvény egyik főtámogatója Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. 7. oldal ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A város közgyűlése kilenc igen szavazattal, hat ellenszavazat mellett elfogadta Salgótarján évi költségvetését. Dóra Ottó polgármester kijelentette: a most elfogadott költségvetés mellett a város működése ebben az évben is biztosított, a nagy ellátási feladatokra a szükséges források rendelkezésre állnak. Hozzátette: a városvezetés akkor is elkötelezett marad az önkormányzati szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett, ha a költségvetés bevételi oldala kockázatokkal terhelt. 5. oldal SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK A kormány döntése alapján március 1-jétől jelentős mértékben átalakul az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere, így jelentős mértékben növekszik az önkormányzat felelőssége a helyi közösség szociális biztonságának megtartásában, a rászorulók részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításában. 2. oldal TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas énekes koncertjével megkezdődik a Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1988 óta minden évben megrendezi a programsorozatot, mely azért jött létre, hogy egyfajta ráhangolója legyen az 1984 óta megrendezésre kerülő Nemzetközi Dixieland Fesztiválnak. 6. oldal ÚJ ELNÖK A STÉCÉNÉL Az egykor szebb napokat megélt klub körül kialakult bizonytalan helyzetben összehívták az SBTC taggyűlését, melyen személyi kérdésekben döntöttek. A Stécé Kávéházban megtartott rendezvényen Babják János vállalkozót választották az egyesület elnökének, és megválasztották az elnökhelyettest, valamint a patinás múltú klub kilenctagú elnökségét is. 7. oldal

2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK március 1-jétől az önkormányzat által megállapított ellátások TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK VÁLTOZÁSÁRÓL Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátásokban bekövetkező változások Rendkívüli települési támogatás A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik (villanyáram, vízfogyasztás és csatornahasználat, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, szemétszállítás díja, lakbér, tüzelőanyag) viseléséhez nyújtott természetbeni hozzájárulás. A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás A szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás. Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az alábbi, március 1-je előtt megállapított ellátások esetén a támogatás a jogosultság végéig vagy annak megszüntetéséig fennáll Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás és adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Méltányossági közgyógyellátás március 1-jétől a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala által megállapított, meglévő és új ellátások A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban azon túl, hogy a támogatást március 1-jétől a járási hivatal állapítja meg változás nem történt. A támogatás összege Ft. A rendszeres szociális segély március 1-jétől megszűnik. Ezen támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. A jegyző felülvizsgálta a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot. Ennek megfelelően azok a személyek, akik egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra válnak jogosulttá. Azok a jogosultak, akik a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre amennyiben vállalták a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. Azoknak a személyeknek, akik az együttműködési kötelezettséget nem vállalták, az ellátást meg kellett szüntetni. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó támogatásokra vonatkozó kérelmet Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Hatósági Irodája földszinti ügyfélfogadásán, a járási hatáskörbe tartozó támogatásokra vonatkozó kérelmet pedig a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának földszinti ügyfélfogadásán, ügyfélfogadási időben kell benyújtani. Az ügyfélfogadási idő hétfőn óráig és óráig, szerdán óráig és óráig, pénteken óráig tart. Ügyfélfogadási időn kívül a Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablaka is fogadja a járási hatáskörbe tartozó ellátások iránti kérelmeket. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Tóthné dr. Kerekes Andrea Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője Dr. Handó Beatrix Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának hivatalvezetője 2 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

3 AZ ELSŐ SZÁZ NAP Sok-sok munkával, fontos döntések meghozatalával, tárgyalások és egyeztetések sorozatával telt el a tavaly októberben hivatalba lépett polgármester és a városi önkormányzat tevékenységének első száz napja. Dóra Ottó polgármestert arra kértük, hogy röviden összegezze a legfontosabb történéseket és ossza meg személyes tapasztalatait az elmúlt időszakról a Tarjáni Városlakó olvasóival. PARKOLÁS Választási ígéretünknek megfelelően önkormányzatunk első, október végi ülésén eltörölte a városban érvényben lévő parkolási rendeletet, és a 2011 előtti állapotokat állította vissza a fizetős parkolók tekintetében: ezáltal csak a szűken vett belvárosban maradt fizetős a parkolás január elsejétől a belváros fizetős parkolóiban jelentősen csökkentettük az éves parkolóbérletek árát is. A korábbi, évi 200 ezer forintos bérleti díjat negyven százalékkal, évi 120 ezer forintra mérsékeltük, és megszüntettünk minden, általunk indokolatlannak ítélt kedvezményt is. TÖMEGKÖZLEKEDÉS A választási kampány során ígéretet tettünk a helyi tömegközlekedés észszerű javítására, a lakossági igényeknek megfelelő átszervezésére. A Volán vezetőivel is gyorsan tárgyalóasztalhoz ültünk, ennek eredményeként pedig örömmel nyugtázhatom, hogy alig három hónap leforgása alatt tíz százalékkal bővült a járatok száma, egyes területek menetrendjében pedig a távolsági buszjáratokhoz igazodott a helyi járatú menetrend. Ennek a bővítési folyamatnak közel sincs vége, sőt más területen is egyeztetünk a Volánnal. Az önkormányzat a rendelkezésünkre álló uniós forrás felhasználásával akár közös fejlesztésbe is kezdhetne a közlekedési társasággal, ha annak mindkét fél részére elfogadhatóak a feltételei. MUNKAHELYTEREMTÉS Megválasztásomat követően megkerestem a városban működő legjelentősebb vállalkozások vezetőit, akikkel megbeszéléseket folytattam a munkahelyteremtéssel öszszefüggő fejlesztési elképzeléseikről. Mint megtudtam, ilyen egyeztetésre az elmúlt években nem volt példa, ezért mindenütt örömmel üdvözölték, hogy önkormányzatunk lehetőségeinknek megfelelően partner kíván lenni a város gazdasági életének fellendítésében, ezáltal az itt élők életminőségének javításában. Három cég jelentős bővítést valósít meg a közeljövőben, mely által új munkahelyek teremtődnek a városban. Eddig két tucatnál több tárgyaláson vagyunk túl, közöttük nem csupán már működő, hanem a városban beruházni szándékozó társasággal is érdemi, reményekre jogosító megbeszéléseket folytattunk. FELSŐOKTATÁS Rajtunk kívül álló okok miatt késedelmesen, de nem későn kezdtünk tárgyalásokat a salgótarjáni felsőoktatás újraindításáról. Miután ennek megvalósítására az Óbudai Egyetem zöld jelzést kapott a kormánytól, azonnal fogadtuk az intézmény vezetőit, akikkel megállapodtunk a legfontosabb kérdésekben. Ennek megfelelően 2016 szeptemberében indul a négy féléves felsőfokú szakképzés, amely adott esetben főiskolai képzésben folytatható négy elismert félévet ad a hallgatónak szeptemberétől a főiskolai képzés is megkezdődhet a városban műszaki és informatikai szakterületen reményeink szerint helyi és Nógrád megyei fiatalokkal és szintén a megyéhez kötődő és itt élő oktatók, tanárok vezetésével. Az egyeztetések napi szinten folyamatosak az egyetem illetékeseivel. ÚTHÁLÓZAT A választási kampány során a TESCO melletti körforgalom gyors helyreállítását is ígértük. Ennek megoldására hivatalba lépésem után nyomban megtettem a szükséges intézkedéseket, ám gyorsan kiderült, hogy bonyolult szakhatósági és eljárási rend nehezíti az érintett útszakasz rendbehozatalát. Mára kiderült: a hiba elhárítása annak teljes költségeivel együtt a TESCO feladata, ezért a társaság vezérigazgatóját felszólítottam a probléma mielőbbi megoldására. Ha ez késedelmet szenved, bírósági úton szerzünk érvényt kérelmünknek. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás elnökeként és polgármesterként is örömmel tájékoztathatom a városlakókat, hogy a térség két sikeres pályázat eredményeként másfél milliárd forintot nyert a hulladékgazdálkodás fejlesztésére, melyből jelentős forrás jut Salgótarjánnak. A programok keretében a szelektív hulladékgyűjtés korszerűsítése valósul meg, illetve a hulladékgyűjtés technológiája és folyamata korszerűsödik: konténerek, kukák, egyéb eszközök cseréjére és bővítésére kerül sor. Ide tartozik, hogy a salgótarjáni hulladéklerakó fejlesztésére 2,5 milliárd forintos forrás áll rendelkezésünkre. Ebből technológiai beruházást kívánunk megvalósítani, melynek során lehetőség lesz a hulladék szétválasztására, feldolgozására és újrahasznosítására is. Ez a korszerűsítés egyben új munkahelyeket is teremt majd. IFJÚSÁG A kampány során megfogalmaztuk, hogy a város jövője szempontjából nagyon fontos a fiatalok megtartása. Ennek része a már említett felsőfokú képzés, és az önkormányzat személyes részvétele ebben a folyamatban. Magam nettó 50 ezer, Dániel Zoltán és Fekete Zsolt alpolgármesterek havi nettó ezer forintot ajánlottak fel az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíjalapba. A baloldali összefogás és a Fidesz- KDNP frakciók tagjai, valamint a Jobbik képviselője tiszteletdíjuk fentiekhez arányosított részét szintén felajánlották e nemes cél támogatására, melynek köszönhetően a korábbinál több olyan diák kap támogatást, akik felsőfokú tanulmányaik befejezése után Salgótarjánban állhatnak munkába. DIGITÁLIS VÁROS Egy kormányhatározat alapján Salgótarján Nyíregyházával együtt része annak az országos mintaprojektnek, mely e-közigazgatás teljes korszerűsítését jelenti, és előnyt jelent a lakosságnak, a vállalkozóknak és a hivatalnak egyaránt. A digitális város lényege az információs és kommunikációs technológiák által nyújtott új lehetőségek kiaknázása a közigazgatásban, így például az iratkezelésben, az önkormányzati adó- és ingatlan-nyilvántartási rendszer területén is. Az új technológiák lehetővé teszik a város hatékonyabb működését, a hivatali rendszerek és szolgáltatások egymáshoz kapcsolását, az ügyfélközpontú önkormányzat kialakítását, ezáltal a városlakók életminőségének javítását. SIKERES PÁLYÁZATOK Önkormányzatunk 200 millió forint pályázati forrást nyert a városi kerékpárút továbbépítésére. E nyomsáv terveink szerint a Városi Sportcsarnoktól a Beszterce-lakótelepig viszi tovább a már meglévő kerékpáros úthálózatot. Ugyancsak pályázati támogatással valósulhat meg a Kodály Zoltán Tagiskola tetőszerkezetén a napelemes rendszer kialakítása. Az alternatív energia felhasználásával jelentős megtakarítás keletkezik a jövőben az intézmény közüzemi költségeiben. Bár az eredeti pályázati kiírás a program 100 százalékos támogatásáról szólt, egy módosítás következtében a támogatás mértéke csökkent, így a megvalósításhoz önkormányzatunk közel 12,5 millió forint önrésszel járul hozzá. INTERJÚ 2015 / 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 3

4 NAPJAINK ADOMÁNYHÁLÓ: NAGYCSALÁDOSOK A RÁSZORULÓKÉRT A Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete Adományháló elnevezésű programjának lebonyolításához ingyenes használatba kapta a Tanács úti, volt szociális bolt helyiségét. A civil szervezet az elmúlt fél évben közel 49 család otthonát rendezte be, valamint családsegítő szolgálatokkal együttműködve több, mint 100 családhoz juttatta el adományait. Az adományozók manapság is nagy számban keresik fel őket a már nem használt, de még használható ruháik, bútoraik, műszaki cikkeik, egyéb tárgyaik felajánlásával. Az egyesület munkája jelenleg saját ingatlanukban folyik, ahol nincs lehetőség a bútorok és egyéb tárgyak megfelelő elhelyezésére, tárolására, továbbá ezzel egyidejűleg az egyesületi munka végzésére. A Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete ezért levelében fordult a városi önkormányzathoz, kérve, hogy a jól működő Adományháló program további bonyolításához egy jelenleg használaton kívüli, de frekventált helyen lévő m 2 közötti helyiséget biztosítson számukra. Támogatva a szervezet programját, erre megfelelő helyiségnek a Salgótarján, Tanács út 9/A szám alatti, 108 m 2 nagyságú, volt szociális boltnak helyet adó ingatlan mutatkozott mely május 1-jétől üresen áll. A helyiséget az egyesület megtekintette és alkalmasnak találta az Adományháló program bonyolításához. Mivel a Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete hozzájárul a lakosság alapvető szükségletekkel, közszolgáltatásokkal történő ellátásához, a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítható az ingyenes helyiséghasználat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért úgy határozott, hogy március 1-jétől február 29-ig ingyenes használatba adja az ingatlant. A megállapodás szerint a közüzemi költségeket a civil szervezet fizeti. HÉTKÖZNAPI HŐSEINK ESR 112 segélyhívó rendszert népszerűsítő rajzpályázatra készített gyermekrajzok kiállítása látható a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon. A Nemzeti Infokommunikációs Zrt. az ESR 112 projekt keretében Hétköznapi hőseink címmel általános iskolai tanulók részére rajzpályázatot hirdetett. A kiírásra Nógrád megyéből több alkotás érkezett, melyek készítői a rendőrök, a tűzoltók és a mentők segítő tevékenységét ábrázolták különböző technikákkal. A gyermekek a pályázatnak köszönhetően az Egységes Segélyhívó Rendszert amely éjjel-nappal ingyenesen hívható könnyebben megismerhették és megjegyezhették. A rajzpályázat további célja a segélyhívószám népszerűsítésén túl az volt, hogy felhívja a figyelmet a mentők, a tűzoltók és a rendőrök fontos szerepére a segítségnyújtásban, valamint tudatosítsa, hogy segélyhívószámot csak vész esetén szabad felhívni. A pályaműveket a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon, Salgótarján, Rákóczi út 40. szám alatti épület földszinti ügyfél várótermében a hivatali munkaidőben bárki megtekintheti. MADÁRFIGYELÉS WEBKAMERÁVAL A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) munkatársai webkamerát helyeztek el egy madáretetőnél a Salgótarján közigazgatási területén található Rónafaluban, a Medves-fennsík peremén, több mint 500 méteres tengerszint feletti magasságban. A madáretető életét az interneten keresztül kísérhetik figyelemmel azok az állatbarátok, akiknek otthonuk környékén nincs lehetőségük a madáretetésre. A Medvesi Fotós Maraton 31 válogatott fotóját felvonultató kiállítás tekinthető meg március 6-ig a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban. A Medvesi Fotós Maratont Drexler Szilárd és Komka Péter ötletének nyomán 2014-ben másodszor rendezte meg a Novohrad-Nógrád Geopark és a A szakemberek a korábbi években 16 madárfajt figyeltek meg itt, közöttük a viszonylag ritkának számító hamvas küllőt és közép fakopáncsot. A kamerát, amely a téli időszakban funkció nélkül lenne, tavasztól őszig a fehér gólyák fészkeinél használják, a magyar szlovák határon átnyúló Madárvédelem és -kutatás határok nélkül projekt keretében. A madáretető képe az MME honlapjáról érhető el. CSODÁS FOTÓK EGY FELEJTHETETLEN MARATONRÓL Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány, akikhez a Füleki Vármúzeum is csatlakozott. Az októberi monstre fotózáson több mint 300 fotós alkotott 48 órán keresztül Salgótarján közelében a Karancs-Medves vidékén és felvidéki területeken. A résztvevők több tízezer felvételt készítettek, ennek köszönhetően a rendezvény közösségi oldalán tízezrek figyeltek fel a térségre. A tárlat megnyitóján került sor a Medvesi Fotós Maraton 2014 fotópályázatának eredményhirdetésére. A díjazottak, felnőtt kategória: 1. Filius Balázs, 2. Mádi József, 3. Puskás János. Ifjúsági kategória: 1. Agócs Dániel, 2. Ifj. Ádám Sándor, 3. (megosztott) Legát Franciska és Tóth Gergely. Közönségdíj: Villányi Edina. Novohrad-Nógrád Geopark különdíja: Bakos Béla Márk. Ifjúsági különdíj: Tóth Gergely. Legjobb analóg fotó különdíj: Gyetvai Zoltán. Tarjáni Városlakó Magazin különdíja: Gyetvai Zoltán. Várak, Kastélyok Magyarországon és Pazirik Kft. különdíja: Berendi Tibor. Salgótarján Megyei Jogú Város különdíja: Arany Róbert. A 31 válogatott fotót felvonultató összeállítást a tervek szerint Füleken, Ipolytarnócon és Szegeden is bemutatják az érdeklődő közönségnek. NEMZETISÉGI ÜGYFÉLFOGADÁS Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Salgótarján, Mérleg út 2., II. emelet 206. szám alatti irodában tartja ügyfélfogadását az alábbi időpontokban: hétfő, kedd, szerda 8 13, csütörtök 8 12, péntek 8 11 óráig. A nemzetiségi önkormányzat ügyfélfogadási időben és azon kívül a 06-20/ as telefonszámon érhető el. BERENDI TIBOR: A FELKELŐ NAP VÁRA 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

5 Lezárul a városközponti fejlesztések első szakasza Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében, közel 1,5 milliárd forintból, jelentős fejlesztéseket hajtott végre a városközpontban. A fejlesztések első szakasza március 31-én lezárul. A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Programjának keretében valósul meg. A projekt részét képezi az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja, 238 felszíni parkoló kivitelezése, a Salgó Vagyon Kft. gazdasági szolgáltató terének kialakítása, a Múzeum tér rekonstrukciója, illetve az úgynevezett soft elemek megvalósítása. A fejlesztések 2012 késő őszén indultak, és 2015 márciusában fejeződnek be. A projekt megvalósítására az Európai Unió és a Magyar Állam 1,11 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, mely összeg a teljes beruházási költség több mint 74%-a. A projekt összköltsége közel 1,5 milliárd forint. A Múzeum téri felújítás magába foglalta a térburkolat teljes cseréjét a vízszigetelési munkákkal együtt; a meglévő támfalak javítását, magasítását; a felszín alatti közművek teljes felújítását (csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos rendszer felújítása); köz- és díszvilágítás kialakítását; a parkolók térkövezését; az utak felújítását, a lépcsőburkolatok felújítását; az akadálymentesítést; a virágvályúk javítását, cseréjét; a zöldfelületek felújítását; az utcabútorok cseréjét. Az Apolló Moziban egy háromszintes, új funkciókkal is ellátott épület került kialakításra, amely kulturális, közösségi és szórakoztató centrumként funkcionál a jövőben. Az emeleten a 3D-s filmek vetítésekre alkalmas 106 fős régi moziterem mellett létrejött egy 71 fő befogadására alkalmas Art Mozi terem és egy többcélú kulturális tér galériával. Az alagsorban élőzenés tér, drámapedagógiai műhely, zenei próbaterem és kiszolgáló helyiségek épültek. Az épület földszintjén került elhelyezésre a mozibejárat, valamint ide költözik majd a Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda. A városközpont több pontján 238 felszíni parkoló is megépítésre került. A projekt kötelező eleme volt az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó soft elemek megvalósítása. A soft elemek a közösségfejlesztést, a szabadidő hasznos eltöltését, a helyi kötődés megerősítését, továbbá a helyi környezettudatosság elterjesztését szolgálták. A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében végrehajtott fejlesztések eredményeként a városközpont szebbé, élhetőbbé, funkcionálisan gazdagabbá vált. A fejlesztési munka azonban nem fejeződött be, hiszen az önkormányzat folyamatosan a as programozási időszak tervein dolgozik, amelyek Salgótarján további fejlődését eredményezik. Európai Regionális Fejlesztési Alap BEFEKTETÉS A JÖVŐBE ELFOGADTÁK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT február 19-i ülésén a városi önkormányzat képviselői kilenc igen szavazattal, hat ellenszavazat mellett elfogadták Salgótarján évi költségvetését. Az éves büdzsé 7,9 milliárd forint kiadási, 6,5 milliárd forint bevételi főösszeget és 1,4 milliárd forint hitelt foglal magában. Dóra Ottó polgármester kijelentette, hogy a most elfogadott költségvetés mellett a város működése ebben az évben is biztosított, a nagy ellátási feladatokra a szükséges források rendelkezésre állnak. Hozzátette: a városvezetés akkor is elkötelezett marad az önkormányzati szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett, ha a költségvetés bevételi oldala kockázatokkal terhelt. A polgármester a vita közben felidézte: az önkormányzat 600 millió forintot igényelt a kormányzattól működőképessége megőrzésére, de csak az összeg mintegy tizedét kapta meg annak ellenére, hogy a Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár is jogosnak tartotta az igényt. A város egyébként a korábbi években is hasonló nagyságrendű kormányzati támogatást kapott: 2011-ben több mint 700 millió forintot, 2012-ben majdnem 1,3 milliárdot, 2013-ban pedig 1,1 milliárdot. A vita során elhangzott: a költségvetéssel kapcsolatos anomáliákat az a szerkezet okozza, amely a mostani kormány döntései alapján az egész önkormányzati rendszert sújtja. Ez kiszolgáltatottá teszi az önkormányzatokat és veszélyezteti a működésüket. Salgótarjánban például 5 milliárd forintba kerülnek a kötelezően ellátandó feladatok, azonban ehhez a kabinet mindössze 2,2 milliárd normatív támogatást biztosít. Azok a hátrányos helyzetű települések, amelyeknek nincs jelentős bevételük, ezért függnek erősen a kormánytól. Dóra Ottó bejelentette: egyeztetéseket folytat Becsó Zsolttal, a térség országgyűlési képviselőjével és a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, hogy közösen tegyenek lépéseket a kormányzat felé. A cél, hogy a város megkapja a működéshez szükséges finanszírozást és olyan rendszer alakuljon ki a támogatási rendszerben, amelyben az önkormányzatok szakmai paraméterek alapján, kiszámítható módon juthatnak hozzá a nekik járó normatív támogatásokhoz. SZANÁLJÁK A BEFALAZOTT LAKÁSOKAT Csökkent az önkormányzati lakások száma, a falazott épületeket pedig folyamatosan szanálják. A bérlakásokban idén sor kerül az ivóvíz-mellékmérők cseréjére. A tavalyi év elején darab önkormányzati tulajdonú lakás, valamint 28 db önkormányzati, de magántulajdonú lakást tartottak nyilván Salgótarjánban. Az esztendő végére az önkormányzati lakásállomány 1037 db-ra csökkent, a magántulajdonú lakásüzemeltetésben változás nem történt, az 28 maradt december 31-ig a lakásállomány 21 elbontott lakással és 2 lakásértékesítéssel csökkent, összesen 23 db lakás került ki a Salgó Vagyon Kft. által kezelt állományból. A legutóbbi statisztika szerint az 1037 önkormányzati lakásból 571 lakás bérbeadott, 219 lakás üres, 247 lakás pedig falazott. Utóbbiakat folyamatos ütemezés mellett a városi közgyűlés jóváhagyásával szanálják a jövőben. A lefalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek: a lakások (lakóépületek) műszaki állapota ugyanis nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése februári ülésén úgy döntött, hogy január 1. napjától az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező és hátralékot fel nem halmozó bérlők által használt önkormányzati tulajdonú lakásokban az ivóvíz-mellékmérők cseréjét az önkormányzat saját költségén elvégezteti, melyhez a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat évi költségvetése biztosítja. ÖNKORMÁNYZAT 2015 / 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 5

6 KULTÚRA SZABADIDŐ FOTÓ: ZENTHESZINHAZ.HU ÖRÜLJÜNK EGYÜTT A TARJÁNI TAVASZNAK! Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas énekes koncertjével megkezdődik a Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál, mely május 31-ig tart. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1988 óta minden évben megrendezi a programsorozatot, mely azért jött létre, hogy egyfajta ráhangolója, előjátéka legyen az 1984 óta megrendezésre kerülő Nemzetközi Dixieland Fesztiválnak. A szervezők három hónap alatt színvonalas és értékes kulturális eseményeket, színes, műfajában változatos, szabadtéri és színháztermi produkciókat színházi előadásokat, koncerteket, táncszínházi vendégjátékot, rangos képzőművészeti eseményeket, irodalmi programokat kínálnak. A fesztivál szereplői között találkozhatunk helyi művészekkel a zene, a tánc és a színjátszás területén, akik ékes bizonyítékai a városban magas szinten zajló kulturális, művészeti életnek. A három hónap alatt közel 40 színvonalas programból válogat városunk és környékének lakossága. 31. NEMZETKÖZI DIXIELAND FESZTIVÁL A Tarjáni Tavasz kiemelkedő zenei eseménye a 31. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. Városunkban minden év májusában a tradicionális jazz-zenéé a főszerep, ahol közel 100 muzsikus találkozik egymással és közönségével. A fesztivál szabadtéri, színháztermi és templomi koncertjei olyan minőséget képviselnek, amelyek a világ bármely zenei színpadán megállják helyüket. A dixieland programjaihoz kapcsolódóan a VII. Tarjáni Tavaszi Borfesztivál a Tarján Borház szervezésében mutatja be az ország legjobb rozé borait. A zenei kínálathoz tartozik a Tankcsapda koncert, a Nemzeti Énekkar fellépése és a Völgyvárosi Orgonaszó húsvéti zenés áhitat is. Április végén a Tarjáni Gyermektáborban tehetséges fiataloknak szervezik meg az II. Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábort. A tervek szerint a tábor résztvevői koncertet adnak a dixieland fesztivál nyitónapján. SZÍNHÁZI PROGRAMOK A színházi produkciók között a Zenthe Ferenc Színház két, felnőtteknek szóló premierje lesz látható: Printer 1965-ben írt darabja a Hazatérés, valamint Moliére Képzelt beteg című vígjátéka. Az Új Színház A vörös bestia című bohózatát parádés szereposztásban láthatják a nézők, a Veszprémi Színház Adáshiba című színműve az egymásra figyelés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az abszurd humort játszó L art Pour L art Társulat egyedülálló produkcióikkal új színt hoztak a hazai humor és színjátszás palettájára A postás, aki megeszi a leveleket című vadonatúj előadásukkal. A táncművészet is helyet kap a Tarjáni Tavaszban, a Tánc Világnapi Gálán a Nógrád Táncegyüttes műsorát tekinthetik meg a hagyományoknak megfelelően. Salgótarjánba látogat a világhírű Virsky Ukrán Állami Népi Együttes, akik kreatív koreográfiájukkal lenyűgöző látványt ígérnek, és nem maradhat el a 4. alkalommal megrendezésre kerülő Palócföldi Táncháztalálkozó sem. FOTÓ: NOGRADTANC.HU KIÁLLÍTÁSOK, IRODALMI ESTEK Az eseménysorozat fontos részét képezik a kiállítások. A művelődési központban elsőként Puszta Patrícia fiatal képzőművész mutatkozik be a szeretet témakörében, és az érdeklődők válogatást láthatnak a nagysikerű Medvesi Fotós Maraton évi fotóiból, valamint a 30. Nemzetközi Dixieland Fesztivál képeiből. A gyermeknaphoz kötődően a kicsik szemszögéből elevenedik meg a Múltunk és jelenünk, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarjáni Városi Köre szervezésében, az ötvenéves Nógrád Megyei Fotóklub szervezésében pedig Gyermekarcok címmel tekinthetnek meg kiállítást. A Salgótarjáni Tavaszi Tárlatot 1979 óta rendezi meg a Dornyay Béla Múzeum. Az idei tárlat a hagyományoknak megfelelően a megelőző két évben készült képzőművészeti alkotásokat mutatja be. Az eseményekhez kapcsolódva az előző Tavaszi Tárlat nagydíjasa, Kalocsai Enikő kamarakiállítását tekinthetik meg a kiállítás látogatói. A Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztiválon az irodalom, költészet is fontos helyet kap. Az Irodalmi Kávéház három alkalommal kínál tartalmas programot. Így megemlékeznek a Költészet Napjáról, a Zenthe Ferenc Emléknap és Emlékfutás pedig családi programokkal, színjátszó csoportok, szólisták bemutatkozásával várja a közönséget. GYERMEKPROGRAMOK A gyermekprogramok is gazdag kínálatot nyújtanak. A Jókai Színház Móka Miki kalandjait mutatja be, a Zenthe Ferenc Színház premierje a győztes szolgalegények kalandos történetét dolgozza fel. A Budapest Táncszínház a méltán világhírű művet A 80 nap alatt a Föld körül című táncjátékot mutatja be. A gyermeknapi kavalkád új helyszínen, kellemes környezetben, a Városi Sportcentrumban várja számos sport- és ügyességi versennyel, családi vetélkedővel a legkisebbeket. A Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál szervezőinek célja, hogy a programokkal olyan magas színvonalú kulturális és művészeti értéket közvetítsenek, amelyek népszerűek, és műfajaiban, helyszíneiben sokoldalú kínálatot, közösségi élményt biztosítanak a különböző korosztályú közönség számára. Örüljünk hát együtt a Tarjáni Tavasznak! FOTÓ: DOZVALD ÁKOS 6 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

7 FOTÓ: AJTAI PÉTER DÜBÖRÖG AZ ÉLET A KÖTELEK KÖZÖTT Egymást követik az események a honi ökölvívásban. A bokszot kedvelő salgótarjáni szurkolók örömére egyre-másra szállítják a jó eredményeket, a kedvező híreket Botos Tibor tanítványai Oláh Gergő győzelme Első hely a fővárosból Az elmúlt hetekben két rangos versenyen léptek kötelek közé a Salgótarjáni Boksz SE tehetséges öklözői. A fővárosban rendezett Énekes István-emlékversenyen mely az 1997-es és 1998-as születésűek első idei hazai seregszemléje volt Oláh Gergő kiválóan teljesített és a +91 kg-osok mezőnyében első helyezést ért el. Nem sikerült ellenben Szőrös Márk fellépése: a 2014-es esztendő legeredményesebb salgótarjáni sportolójának választott öklöző a debreceni 59. Bocskai István nemzetközi emlékversenyen nem jutott a legjobb négy közé, így egy nyert és egy veszített meccsel a háta mögött ezúttal nem állhatott fel a dobogóra. Csapattalálkozó Salgótarjánban március 7-én rangos ökölvívó-esemény helyszíne lesz Salgótarján. Ezen a napon a Madách Imre Gimnázium tornatermében mérkőzik meg egymással a Nógrád megyei öklözőket is soraiban tudó Észak-Magyarország válogatott Délkelet-Szlovákia legjobbjaival. A találkozó 13 órakor kezdődik. Második az SBSE Napvilágot látott a Magyar Ökölvívó Szövetség 2014-es ranglista összesítése, melyben a klubok között 69 egyesület rangsorában a Salgótarjáni BSE a 25. helyen végzett. Kiváló eredmény ez, de ennél is értékesebb az utánpótlás ranglistán a serdülő, junior és ifjúsági korosztály összesítésében elfoglalt salgótarjáni helyezés. Botos Tibor tanítványai a 62 rangsorolt klub között a második helyen zártak. BABJÁK JÁNOS LETT AZ SBTC ELNÖKE Mint korábbi lapszámunkban beszámoltunk róla, a klub körül kialakult bizonytalan helyzetben összehívták az SBTC taggyűlését, melyen fontos személyi kérdésekben döntöttek. A Stécé Kávéházban rendezett összejövetelen a százhét regisztrált tagból hetvenen jelentek meg, így az előző taggyűléssel szemben a mostani határozatképesnek bizonyult. A jelenlévők egyperces néma felállással adóztak a közelmúltban elhunyt Pájer Zoltán emlékének: a sportember hetven éven át szolgálta a fekete-fehér színeket. Ezt követően megkezdődött az érdemi munka. Elsőként a minősített többségre, a testületből való viszszahívásra vonatkozóan módosították az egyesület alapszabályát, majd kiegészítették azt a tagsági viszonyt érintő követelménnyel. Mivel a korábbi támogató, a Puebla Kft. hátat fordított az SBTC -nek, a taggyűlés visszahívta az elnökségből a befektető által delegált tagokat, mely új vezetőség megválasztását tette szükségessé. A választást előkészítő bizottság nevében Ferencz Gyula, az SBTC egykori kiváló labdarúgója tájékoztatta a jelenlévőket munkájukról, tapasztalataikról és a jelöltek személyéről. Mint elmondta: az elnök, elnökhelyettes és a kilenc tagú elnökség tagjainak megválasztására olyan szimpatizánsok kerülhettek szóba, akik a felkérésre vállalták is a jelölést. A szavazáson Babják János vállalkozót, az utánpótlás szakág eddigi vezetőjét választották meg az SBTC elnökének. Az elnökhelyettes újra Földi Ferenc lett. Az elnökség tagjai: dr. Bartha Csaba, Dániel Zoltán, Ferencz Gyula, dr. Palásthy Tamás, dr. Rafael Károly, Répás Béla, Simon Attila, Végh Zsolt és Vida Károly lettek. A választást követően Babják János elnök megköszönte a tagság bizalmát. Mint elmondta: az új egyesületi vezetés mindent elkövet a nagy múltú klub fennmaradásáért, sikeres szerepléséért, azért, hogy 2020-ban a Stécé közössége együtt ünnepelhesse a klub alapításának századik évfordulóját. A taggyűlés végén Saxinger Csaba vállalkozó, az egyesület tagjaként százezer forintos támogatást ajánlott fel az SBTC-nek. BABJÁK JÁNOS, AZ SBTC ELNÖKE SPORT SPORTOS EGÉSZSÉGNAPOT RENDEZNEK SALGÓTARJÁNBAN Immáron negyedik alkalommal rendezik meg Salgótarjánban a sportos egészségnapot. A Tarjáni Szabadidősport Klub által szervezett, két napon át tartó program alighanem Nógrád megye egyik legtöbb mozgásra, kikapcsolódásra vágyó embert megmozgató eseménye március 7-én és 8-án reggel 8-tól délután fél ötig bizonyára minden korábbinál többen kapcsolódnak a sportos egészségnaphoz, melyen helye van kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek és felnőtteknek, nőknek és férfiaknak egyaránt. A rendezvény egyik főtámogatója Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Március 7-én, szombaton a Városi Sportcsarnok küzdőterén, amolyan kedvcsinálóként Béres Alexandra fitness-világbajnok ráhangoló súlykontrolljával kezdődik a program, majd egymást követik a mozgásra csalogató bemutatók és gyakorlatok: rúdakrobatika, step kondi, modern tánc, kangoo, függönytánc, gerincgimnasztika, közös pilates nyújtással, cross fit és természetesen zumba várja az érdeklődőket. Lesz WALKenergie program is, melynek fő eleme a futópad, ami nem elektromos, hanem mechanikus. Ebből kifolyólag FOTÓ ARCHÍV: KUN LÁSZLÓ lehetővé teszi a valódi gyaloglás, futás szimulálását, vagy azt, hogy bemelegítő gyakorlatokat végezzenek rajta. A futópadon végezhető gyakorlatokat úgy találták ki, hogy minden korosztály megbirkózzon azokkal. A nagytermi tréningekkel párhuzamosan a sportcsarnok négy kisebb termében is rendeznek programokat. Lesz a tornának, jógának, pilatesnek szentelt terem, de külön találhatóak majd a különböző terápiás, maszszázs, reflexológiás programok és mozgásbemutatók, valamint az egészségügyi szűrések és tanácsadások is. 9 órakor indul a 15 kilométeres vezetett túra, délután 2-kor pedig a Beszterce-lakótelepi Általános Iskolában kézilabda minitornát rendeznek. A rendezvényt Dóra Ottó polgármester nyitja meg, a szombati nap műsorvezetője Kéári István lesz. Március 8-án, vasárnap 10 órától a Tóstrandon futóversenyt tartanak, 11 órától országúti kerékpározáson lehet részt venni az SHKE szervezésében. A PSZF tornatermében ezen a napon 9 órakor nyílt bemutató kezdődik, majd amatőr kosárlabdatornára kerül sor / 4 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 7

8 MOZAIK Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének FELHÍVÁSA bírósági ülnökök jelölésére Értesítem a város és az érintett települések lakosságát, hogy a Köztársasági Elnök az idei ülnökválasztást március 7. és április 30. közötti időtartamra tűzte ki. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ülnököket választhat: a Salgótarjáni Járásbíróságra a Balassagyarmati Törvényszékhez a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. Jelölésre jogosultak: a) A Salgótarjáni Járásbíróság ülnökei esetében a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, egyesületek, kivéve a pártokat. b) A Balassagyarmati Törvényszék ülnökei esetében szintén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek, kivéve a pártokat. c) A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökei esetében szintén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek, kivéve a pártokat; de elsősorban a bíróság illetékességi területén működő munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei. d) A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökei vonatkozásában a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei. Jelölt lehet: minden 30. életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen elő életű, és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. A jelölt nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. Jelöléshez szükséges dokumentumok: A jelölő állampolgár, települési önkormányzat, vagy egyesület által kitöltött és aláírt Bírósági ülnökké jelölés elnevezésű nyomtatvány. A jelölt írásbeli nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét a megválasztására jogosult képviselő-testület felé. Ennek hiányában a jelölt nem választható ülnökké. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által megválasztandó bírósági ülnökökre vonatkozó jelölést március 25. napjáig Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában lehet megtenni. A jelöléssel kapcsolatos információk kérhetőek telefonon (tel: 06-32/ ), illetve a jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat átvehető, és a jelöléshez szükséges dokumentumok leadhatók munkaidőben Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodájának (Salgótarján, Múzeum tér 1.) I. emelet 105. sz. helyiségében. Az ülnökválasztással kapcsolatos dokumentumok beszerezhetők és további tájékoztatás kérhető valamennyi önkormányzat polgármesteri hivatalánál, vagy közös önkormányzati hivatalánál. Ugyancsak a polgármesteri hivatalokban és közös önkormányzati hivatalokban tekinthető meg az ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató. A fenti nyomtatványok Salgótarján város honlapjáról, a internetes oldalról is letölthetők. Salgótarján, február 24. Dóra Ottó polgármester További programok: PROGRAMAJÁNLÓ SALGÓTARJÁN A József Attila Művelődési és Konferencia Központ jegypénztárának nyitvatartási ideje március 1-jétől megváltozik! Az intézmény jegypénztára februárban még a szokásos időpontban, óráig tart nyitva március 1-jétől a vásárlók igényeinek megfelelően a hétköznapi nyitva tartás órára módosul. PROGRAMOK Március 1., Tarjáni Tavasz nyitókoncert: Rúzsa Magdi. MINDEN JEGY ELKELT! HAMAROSAN! március 20., L Art Pour L Art: A postás, aki megeszi a leveleket. Március 20-án a L art Pour L art szerepel Salgótarjánban. Az abszurd humort játszó társulat 1986-ban alakult. Egyedülálló produkciójukkal új színt hoztak a hazai humor és színjátszás palettájára. Alkotóműhelyükben sok eredeti ötlet, poén született, melyek országunk kulturális hétköznapjaiban kisebbfajta művészi forradalmat indítottak el. Jegyek a Művelődési Központ pénztárában kaphatók. Jegyinformáció: 06-32/ , (József Attila Művelődési és Konferencia Központ) HAMAROSAN! Április 30., Nemzetközi Dixieland Fesztivál: Budapest Bár koncert. Ebben az évben a Dixieland Fesztivál részeként lép fel városunkban a Budapest Bár. A zenekar az utóbbi évek egyik legeredetibb és legérdekesebb zenei vállalkozásába fogott, amikor 2007-ben Farkas Róbert zenekara köré gyűjtötte a magyar rockzene kultikus alakjait. Filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel cigányzene kíséretében, újrahangolva a sokak által ismert dallamokat, vagy akár a rég elfeledett kincseket. Az április 30-i salgótarjáni koncertjükre jegyek már vásárolhatók a Művelődési Központ jegypénztárában. Fellép: Farkas Róbert, Farkas Mihály, Farkas Richárd, Ökrös Károly, Kisvári Ferenc, valamint az énekesek. Jegyinformáció: 06-32/ , (József Attila Művelődési és Konferencia Központ) ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ (József Attila Művelődési és Konferencia Központ) Március 9 13., Zenthe Ferenc Színház/Harold Pinter: Hazatérés (PREMIER) A Székfoglaló bérlet keretén belül láthatja a közönség Harold Pinter: Hazatérés című tragikomédiáját Salgótarjánban. A szereplők között testközelből láthatják majd Mikó Istvánt, Csernák Jánost, Máté Krisztiánt, Albert Pétert, Erdélyi Gábort és K. Müller Zsófiát. A darab kamara-előadás, így a közönség a színpadon lehet tanúja négy férfi az idős apa, két felnőtt fia és idős testvére történetének, akik évek óta élnek egyedül londoni házukban. Hozzájuk toppan be váratlanul az Amerikában élő harmadik fivér, fiatal feleségével A Hazatérés egyszerre mulatságos, borzalmas, szentimentális, vicces és fájdalmas, amin sírni és persze nevetni is kell. A darabot Gyuriska János rendezte. A kamara-előadásra jegyek kaphatók a József Attila Művelődési és Konferencia Központ jegypénztárában! Jegyinformáció: 06-32/ , KORCSOLYAPÁLYA SALGÓTARJÁN FŐ TERÉN! Korcsolyapálya Salgótarján Fő terén március 8-ig! Nyitva tartás: hétfő-csütörtök , péntek-szombat , vasárnap Péntek esténként jégdisco! TARJÁNI VÁROSLAKÓ információs lap. Kiadja: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Vaskor István Nyomdai munkák: Nógrád Infó Bt Salgótarján, Fő tér 1. Ercsényiné Bódi Éva engedélyével 8 TARJÁNI VÁROSLAKÓ 2015 / 4

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/422-1/2015/I. Tárgy: Bírósági ülnökök választása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: Jelöltek listája Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom.

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom. Szociális és Egészségügyi Osztály 872-23-53 Némethné Révész Andrea pénzügyi osztályvezető asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 20.047/2015. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében

pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében J a v a s l a t pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2011.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat. a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat. a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 20700/2015 Javaslat a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriumi

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből:

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből: I n d o k o l á s A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás nyomán az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 14414/2015 J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben