Tisztelt Olvasók! október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október"

Átírás

1 MIújság Független közéleti és kulturális lap I. évfolyam 8. szám Nándorfehérvár július 22. (Kard és kereszt) Tisztelt Olvasók! Talán soha nem esett még ennyire nehezemre az írás! Hogy miért? Azért, mert nemcsak az országban, hanem községünk életében is olyan sok szokatlan, nyugtalanító közéleti esemény történt az elmúlt hetekben, napokban, amelyekről egyelőre még nálam sokkal okosabb emberek sem mindig tudnak reális képet, értékelést adni. Ezért engedjék meg, hogy ezt most én se tegyem meg. Persze mint mindenki, a magam módján én is igyekszem feldolgozni a napi történéseket: kicsit ösztönösen, kicsit a tapasztalataim, kicsit a tanulmányaim, kicsit a logikám, kicsit a hallomásaim, kicsit az elképzeléseim, kicsit a vágyaim szerint, és értékelem a dolgok állását. De a nyilvánosság előtt, jelen pillanatban, nem szeretnék állást foglalni senki és semmi mellett, de ellenében sem. Mint ahogy Önöknek, nekem is meg kell még rágnom a történteket Akkor most miről beszéljünk, mi az, ami aktuális?! Nos, aktuális, napjainkban is nagyon aktuális, a fentiekkel összefüggésben is, hogy milyen szabályok szerint élünk, hogy milyen szabályok irányítják életünket Így hát szerintem ebben a hónapban hozzuk szóba az írott és íratlan szabályokat! Na persze, erről sem könnyű beszélni, de legalább van elméleti és gyakorlati tapasztalatunk a témával kapcsolatban Én például gyermekként ösztönösen utáltam a Ki nevet a végén című társasjátékot, mert érzelmileg nagyon megviselt. Nem az, hogy nyertem vagy veszítettem, hanem az, hogy nevetnem kellett, ha győztem gyermekként így értelmeztem a játékot, amely nevetés a vesztesnek nagyon rosszul esett, és nyertesként én sem éreztem magam jól. Persze felnőttként ma már tudom, hogy a játék elnevezése volt szerencsétlen, de maga a játék nem volt rossz. Azért, mert a többi társasjátékhoz hasonlóan az együttműködésre, a szabályok betartására, a küzdésre biztatott. Arra, hogy van valami, amiben jó, vagy a legjobb lehetek. Az emberek játéka, akárcsak az emlősök kölykeinek játéka, olyan viselkedési mintákat tartalmaz, amelyek a felnőttkori viselkedésben egységes viselkedési láncolatot alkotnak. Bebizonyosodott, hogy egyes fajoknál néhány ilyen játéktípus a későbbi társas viselkedésre is kihat. (S. Millar: Játékpszichológia) Mit is akarok ezzel mondani? Kicsi gyermek korunkban a játék az életünk középpontja. A játékon keresztül tanuljuk meg a világot. Minden játék adott szabályok betartásával működik. Ha már nagyobbak vagyunk, egyre bonyolultabbak lesznek játékaink, s velük együtt a betartandó szabályok. Felnőttként pedig abból élünk, amit addigi életünkben megtanultunk. Vagyis, ha gyermekként nem tanítanak meg bennünket arra, hogyan kell a szabályokat megérteni, betartani és alkalmazni, akkor felnőttkorunkban sem tartjuk tiszteletben ezeket! gondolom én. Márpedig az említett szabálytartás közösségi életünk elengedhetetlen része. Ebből a szempontból tulajdonképpen mindegy, hogy szűkebb családi életünkről, szomszédainkkal való együttélésünkről, a napi közlekedésről, szórakozásról, hagyományainkról vagy politikáról van szó. Meggyőződésem ugyanis, hogy mindezek egymással összefüggő dolgok, mint ahogy összefüggnek azzal is, hogyan dolgozzuk fel, hogyan próbáljuk megoldani egyéni vagy közösségi problémáinkat. Tovább haladva ezen a gondolatmeneten pedig egy egyén, egy közösség, egy nemzet kulturáltságára jellemző, hogy mindezt hogyan teszi. Én azt kívánom valamennyiünknek kicsiben és nagyban, hogy legalább a jövőben egyezményes játékszabályainkat betartva, békésen(!), kompromisszumokat kötve igyekezzünk megoldást találni azokra a kérdésekre, amelyek egyébként értelmetlenül önmagunk ellen fordítanak bennünket! POÓR MARA Gondoltál már rá, hogy délben Miért kondul meg a harang? Törökverőnk kezeiben Egykor sűrűn forgott a kard. Ötszázötven éve történt Híres Nándorfehérvárát Sokan védték akkor önként. Török látta ennek kárát. Hős Hunyadink vitéz módra Futamította meg őket. Példájával elől járva Vezette a várvédőket. Derék János törökverő vitéz volt, de nem volt büszke. Kardja markolatjára ő a rózsafüzért fűzte. Szűz Mária szent nevében Indult a csatába bátran. Kereszttel a kezeiben Megy egy barát a nyomában. A ferences szerzetesben Méltó társra lelt Hunyadi. Maga harci vértezetben, Habitusban Kapisztráni. A két János együtt küzdött Közös cél vezette őket. Csatamező vérben fürdött. Védték a kereszténységet. Csata hőse még Dugovics Títusz, aki birokra kelt Ostromló törökökkel. S ő is Örök nyugalomra lelt Midőn magával rántotta Támadóját a mélységbe, Ifjú életét áldozva Édes hazánk védelmére. Így adtak ők példát nekünk, Hogy ki bátor, halni is mer Isten velünk. Ki ellenünk? Előre a fegyverekkel! Gondolj tehát most már arra, Délben miért szól a harang. Kereszténység védbástyája Kis hazánk ezt mondja a hang. Őrizd meg hát szívedben E nagyszerű nap emlékét. És mutasd meg életedben Édes hazánk szeretetét! Maglód, július 22 Darázs Istvánné

2 2 KULTÚRA KÖZÉLET MIújság Naplótöredék (Részlet a maglódi K. J ban lejegyzett visszaemlékezéseiből.) október 23-án napsütéses, meleg időben délutános műszakba mentem. A Keleti előtt csoportosulások, nagy tömegek alakultak. Tiszti iskolások és tisztek igyekeztek csillapítani a tömeget. Délután 2-kor elkezdtem melózni. A műhelyből ki lehetett látni a Thököly útra: 6 óra tájban már hömpölygött rajta a tömeg. Emberekkel megrakott autók ruszkik haza! skandálással mentek, a lárma egyre erősödött. Kimentem a Rákóczi útra: zsúfolt az egész, hullámzik az embertömeg. Senki nem tud semmit. Lementem a Körútig, sőt tovább. Valahol lőnek, hallani a lövéseket. A villamosok alig tudnak közlekedni. A villamoson láttam az ipari iskolából ismerős Homolya Jenőt. A csendes és szolid srác szinte tüzelt a szavakkal. Csak néztem! Sikerült elérni a es vonatot. A vonaton maglódiakkal is találkoztam. V.G. a Fővárosi Villamos Műveknél melózott. Elmondta, hogy kivezényelték őket a Sztálin szoborhoz. A tömeg le akarta dönteni és ők biztosították a világítást. Amikor ő eljött, még állt a szobor. Mások is elmondták, miket láttak. A rádió zenét, időnként közleményeket közvetített. Azt hiszem, este elhangzott a Gerő beszéd ellenforradalom van, de a párt és a fegyveres testületek a helyükön vannak, stb. Másnap már járt a vonat, a délivel én is bementen, ám csak Rákoshegyig ment. Leszálltam és gyalog indultam Pest felé. Rákoson rengeteg ember jött az úton hazafalé, gyalog. Vonat nincs. Többen szóltak, hogy ne menjek, a Zalkán oroszok lövik a tömeget, sok a halott! A sínek mellett mentünk. A Fehér út felöl, a műszergyárból lövéseket adtak le a sínek felé, így lehúzódtunk a sörgyár felé. A Zalkán nem volt semmi. Illetve pont megjelent egy szovjet páncélkocsi géppuskással, de a tömeg nem sokat törődött vele. Az idő elment, esemény semmi, visszafordultam. Egy maglódi csapattal gyalog jöttünk haza, már sötétben. Az időjárás is rosszra fordult, szinte a tragikus események hatására. Kihirdették a statáriumot, a rádió elfogott ellenforradalmárokról beszélt. ( ) Egyik nap estefelé egy részeg fiatalokból álló csoporttal találkoztam, a Himnuszt énekelték. Később újra láttam őket, a tanácsháza előtt. A körzeti rendőrrel beszélgettek, nevetgéltek. Az oda kitett zászlóból a népköztársaság címere már ki volt vágva. Másnap egy platós Csepel tehergépkocsi érkezett Monorról a tanácsházára. Sorkatonák, rendőrök és civilek voltak rajta egy golyószóróval. Gyorsan híre ment a faluban, hogy a zászlócsonkító fiúkat szedik össze Gattyán J. segítségével. Egyik este röpcédulát szórtak szét az utcán egy autóról. Egyre inkább kommunistaés szovjetellenessé vált a hangulat. A Szabad Kossuth rádió győzelmi mámorban ünnepelt. Egy esti műsor emlékezetes maradt számomra, pártok vezetői nyilatkoztak. Akkor este beszélt hosszan Mindszenthy is. Egy vasárnap reggel azzal keltettek, hogy az oroszok általános támadást indítottak. Nagy Imre felhívását a Szabad Európa rádióban hallgattuk. Maglódon nem folytak harcok A vonatok összevissza jártak. Kezdtünk bejárni a munkahelyre. Letartóztatásokról, lövöldözésekről beszéltek. A budapesti pártház elleni ostrom is beszéd tárgya volt. A bestiálisan kivégzett kiskatonák között egy maglódi felismerte Bata Ferit. Feri kb. velem egyidős, az iskolában csendes, zárkózott volt. Haverjai nem voltak. Apja, a púpos kisbíró, igen szigorúan nevelte gyerekeit. Ő Csepelen volt ipari tanuló, majd a kék ÁVÓ-hoz vonultatták be. 56 őszén leszerelés előtt állt. A Köztársaság téri pártházhoz vezényelték. S. L. apját a felkelők azért nyírták ki, mert börtönőr volt. Az 56-os események után a faluból többen is disszidáltak. Valakit bebörtönöztek és volt, aki harc közben esett el Fél évszázados emlékek (Kissé szubjektív, olykor csapongó eszmefuttatás egy osztálytalálkozó ürügyén) A számok érdekes egybeesése jegyében tartottuk rendhagyó találkozónkat az 50 esztendős nyaralói iskolaépületben mi, 56 éves, tanulmányainkat 1956-ban megkezdő öregdiákok szeptember 16-án. Az emlékezés első mondata a hála és köszönet szavaiból állt öszsze, hiszen Sereg Gyuszi bácsi nélkül mi itt, ebben az épületben nem találkozhattunk volna. Az ő lelkes, odaadó szervezőmunkája nyomán nőtt ki a földből a mi iskolánk, amit elsőként vehettünk birtokba kis hátitáskáinkkal, nehéz, fából készült tolltartóinkkal és a szép, új, színes könyveinkkel. Köszönetünket koszorúval fejeztük ki Gyuszi bácsinak, aki már az égi tantestületből tekintett le ránk. De köszönet illeti Sereg Jutka nénit, aki hála Istennek velünk ünnepelhetett. S velünk lehetett egykori elsős osztályfőnökünk, Lujzi néni is. Nagy örömmel köszöntöttük őt is ennyi idő távlatából, s megállapíthattuk, hogy kedves, biztató vonásai ugyanazok, mint 50 esztendeje. Érdekesek és mozgalmasak ezek az emlékek 1956 nevezetes esztendő a magyar történelemben. Mi, akkori 6 évesek nem értettük, hogyan lehet az, hogy éppen csak megismertük egymást, alig hogy iskolások lettünk, máris bezárt az iskola! Miért? Mi lesz most? Mi történt? Aztán hallottuk a híreket, hogy Budapesten tankok vannak, lőnek, bejöttek az oroszok, romokban állnak az épületek. Nem járnak a vonatok, később hangos kiabálás a maglódi temető felől, ahol orosz katonák állomásoztak. A felnőttek arcán aggodalom, félelem és féltés. Közeli volt még a háború emléke Mi, gyermekek pedig elbizonytalanodtunk, s ez a bizonytalanság sokáig tartott, mert az akkori események évtizedekig nem kerültek a helyükre, mi is így tanultuk meg: ellenforradalom, népfelkelés stb Aztán novemberben normalizálódott a helyzet. Már a fővárosba is utazhattunk igaz, egy alkalommal Rákosnál rálőttek a vonatunkra, de azért beértünk, és magam is meggyőződhettem, hogy a házak valóban romokban vannak, a lerombolt házfalról lóg a szőnyeg, és látni az egykori szoba szétlőtt bútorzatát. Félelmetes és megrázó látvány volt. Sok, nagyon sok volt az áldozat, és számuk csak növekedett az elkövetkezendő időkben az ún. megtorlás következtében. S a rádió! Alaposan megismerhettük Beethoven Egmont-nyitányát, hisz naponta többször is felhangzott akkoriban. Mindszenty bíboros úr, Nagy Imre és Kádár János pedig napi szereplői voltak a híradásoknak. Később emlékek, szív küldi műsor a disszidenseknek és az itthoniaknak. Szabad Európa rádió és a dal, amely a hazájukat elhagyók himnuszává vált: Oly távol, messze van hazám Később a külföldre távozott ismerősök képeslapjai, levelei. Emlékek, múlt, immár történelem. Mindezek felidéződnek bennünk az ilyen találkozások alkalmával. 50 esztendő Ahány akkori kisdiák, annyi sors. Néhányan már nem lehettek köztünk, rájuk mécsesek lángjaival emlékeztünk. Mi, jelenlévők pedig beszámolhattunk egymásnak életünk alakulásáról, felelevenítettük diákéletünk epizódjait. Előkerültek régi fényképek,

3 MIújság POSTABONTÓ 3 emlékkönyvek, s újra kis nebulók lehettünk néhány órára abban a tanteremben, ahol elsősök voltunk. Csak a szépre emlékezem, tartja a mondás, és hála Istennek, abból volt több. Gondoskodtak róla szüleink, tanítóink, akik nem csak a betűvetés, olvasás, számolás tudományára tanítottak meg, de a szünetekben játszottak is velünk annak idején. Jó visszaidézni azokat az időket. Azonban egy másik latin mondás szerint: Az idők változnak, és bennük mi is. Igen, hisz már gyermekeink is felnőttek, és unokáink is koptatják azóta az iskola padjait. Nekik és a mindenkori diákoknak e helyről kívánjuk, hogy szeressék egymást, a tanulást, nevelőiket, és önfeledt, vidám, békés napokat töltsenek együtt. S ahogy felettük is múlik majd az idő, fogadják meg a költő, Ady Endre szavait: Bár zord a harc, megéri a világ Ha az ember az marad, ami volt: Nemes, küzdő, szabadlelkű diák! Az 56 éves öregdiákok nevében Akkor: Váradi Marika Most: Darázs Marika néni Tisztelt Szerkesztõség! A saját portámon azt teszek, amit szeretnék, mert én vagyok numer a király, nume, numer a király s nekem ne dumálj! Idézem a Romániából áttelepült jó szomszédom állandó, jellegzetes szavait (itt jelzem, hogy nem általánosítok, nem mindenki ilyen, aki onnan jött, tehát tisztelet a kivételnek). A jó szomszédi iszony tökéletesen működött mindaddig, míg a pénz össze nem keveredett az érzelemmel. Egyik nap a feleség arra kért, hogy segítsek neki, mert segélyt szeretne igényelni. Elgondolkodtam, 3 autó mellett vajon miért van rá szüksége? Majd idő elteltével a férj kért meg, hogy építkezne, és a kert végébe plusz még medencét szeretne, kölcsönt akar felvenni, vállaljam érte a kezességet. De amikor a 7 jegyű számot kimondta, újra elgondolkodtam hiszen állítása szerint több embert foglalkoztató vállalkozó, és nem vállaltam a kezességet. Tehát nem teljesítettem egyikük kérését sem. Ettől a naptól kezdődtek a bonyodalmak. Ahol csak tud, igyekszik bosszantani, bántani! Felsorolok néhányat ezek közül, bizonyítván, hogy milyen rendkívül találékony ezen a területen: Az égetési tilalom ellenére állandóan füstöl, az autógumitól kezdve a zöld szőlőlevélig mindent. Legfőképpen akkor, ha kiteregetem a ruhákat. A virágaimat lepermetezte, kutyái állandóan a kertben landoltak. Minden lépésemet figyeli, és ha elmegyek itthonról, mindig meglep valami bosszankodnivalóval, mire hazaérek. Lefényképez, videóz, ijesztget. Majd jött az autófényezés, amelyhez semmilyen feltételt nem volt hajlandó teljesíteni. Hetekig be kellett zárkózni emiatt, mert egy autó befújása 3 hétig tartott. Ha kimentem az udvarra, fújt, ha bementem, abbahagyta. Az önkormányzattól segítséget kaptam ez ügyben, de a viszálykodásnak nincs vége! A legújabb kitalációja, hogy megöltem 4 kutyáját, gyilkos és a falu k..ja vagyok. Ez felháborító! A saját udvarán lévő kútba konténerbe való szennyanyagokat dobál. Nem törődik azzal, hogy a földben az erek nincsenek lezárva és továbbszállítják a szennyanyagokat a környező kutak vizébe. Ebben a tevékenységében még partnerre is talált! Régi maglódi lakos vagyok! Ilyen provokatív jellemű emberrel, aki az emberi mivoltából így ki tud vetkőzni, még nem találkoztam! Örökösen arra hivatkozik, hogy mehetek bárhová, hiszen se a rendőrség, se a bíróság nem tesz semmit, mert engem megvéd az a gyülekezet, ahová járok. S különben is félnek tőlem az emberek, és senki nem fog ellenem tanúskodni! Nagyon el vagyok keseredve, nem tudom, mitévő legyek! Már azon is gondolkodtam, hogy elköltözöm innen, de miért én, aki 25 éve élek itt, a faluban?! Álljunk meg egy pillanatra! Magyarország, mint anyaország, otthont és munkalehetőséget nyújtott számára! De nem királyi koronát! Egy elkeseredett lakó a Kölcsey utcából Balkáni állapotok! Tisztelt Olvasók! Új rovatot indítunk POSTABONTÓ címmel, ahová továbbra is várjuk közérdekű észrevételeiket, hozzászólásaikat, leveleiket! Nyolc éve költöztünk Maglódra, egy csendes, nyugalmas környezetbe, amely az utóbbi időben teljesen megváltozott. Az egyik szomszédunk sajátos életfelfogásához lehetetlenség alkalmazkodni. Életveszélyes fenyegetései, miszerint megöl, megver, elvágom a torkodat ez vonatkozik az egész családra. Sértegetései: rablók, gyilkosok, g, k röpköd utánunk az utcán. Ezt teszi fiatalkorú fia is. Ha kocsival közlekedünk, követ minket. A házunk előtt megálló gépkocsikat és személyeket lefotózza vagy videózza. Az utcán hangos fékcsikorgással közlekedik, olyan porfelhőt kavarva, hogy nem látni perceken keresztül. A legfelháborítóbb az, hogy a lányomat és a vejemet zaklatja. De ez még mind semmi, a család tagjainak a munkahelyén is megjelenik, és ott bemutatkozik. Állandóan hangos, obszcén megjegyzéseit hallgathatjuk a nyitott ablakon át. Nem volt még ilyen szomszédom, aki a háztetőre felmászik, és onnan figyel Hosszan sorolhatnám még a jogszabályba ütköző cselekményeit: engedély nélküli építkezés, ingatlanunk állandó figyelése, telefonos zaklatás, de nem teszem. Mindenesetre felháborítónak tartom, hogy egy ember büntetlenül terrorizálhatja a környezetét, tönkreteheti más emberek, családok életét! Szerintem ésszerűbb volna egymásra figyelve, a törvények betartásával békességben és nyugalomban élni! Egy lakó a Kölcsey utcából

4 4 AZ ÉLET MÓDJA MIújság Miért október elsõ vasárnapjára esik a maglódi búcsú? Azért, mert a maglódi katolikus templomot éppen 70 évvel ezelőtt, augusztus 8-án Szt. Domonkos ünnepén Rózsafüzér királynője tiszteletére szentelték. Rózsafüzér királynője napja október 7-én van, s mivel ez a nap nem mindig vasárnapra esik, ezért az akkori kerületi esperes október első vasárnapját jelölte ki ünnepnek. Azok a régi búcsúk De szépek is voltak! A maglódi búcsú a Rózsafüzér királynéja ünnepéhez kapcsolódik. A római katolikus templom a század elején az öreg faluban, a Luther utcában állt. A búcsú a patak partján, a Kruti kocsmától kezdve a régi katolikus templomig húzódott. A sátrak két sorban, a hinták a nagyobb területen helyezkedtek el. Így volt ez 1936-ig. Ezután a búcsú a piactérre költözött, ahová a mai központi iskola tornaterme került. Ahol az udvar és a járda van, oda rakták U alakban a sátrakat és a forgó hintákat. Mi, gyerekek örömmel vettük a törökméz, a medvecukor, a puszedli édességeket A mézeskalács szívet, tükörrel a közepén. A színes olvasót kereszttel, amelyet a nyakunkba akaszthattunk. Két fillérbe került az újságpapírba csomagolt zsákbamacska. A fiúk a festett, különböző szövegekkel díszített fakanalat vették meg, amellyel a lányokat ütögethették. Ezért aztán volt sírás, nevetés, futkározás, volt mozgás! A körhinta forgását, működését több gyerek részvételével, munkájával biztosították. Így aztán, ingyen ülhettünk fel a hintára. Mivel a búcsúsok gépkocsi helyett lovas kocsival közlekedtek, pár cső kukorica ellenében is élvezhettük a hintázás örömeit. A régi falusi életnek nagy ünnepe volt a búcsú. Az emberek egész nyáron át keményen dolgoztak, az ősz közeledtével jólesett egy kis lazítás, ezért is várták annyira ezt a napot. Előtte alaposan kitakarítottak. Kimeszelték a házat, lemázolták a szoba agyagos földjét, és nem maradhatott el az utcasöprés sem. Szinte minden portán volt baromfi, így az ünnepi ebéd is eszerint alakult. Húsleves, csirkepörkölt nokedlival, túrós-mákos rétes, szalagos fánk. Saját termelésű bor, pálinka. Gyenes Zsuzsanna Búcsújáró hintások élete Maglódon kb. 15 búcsús, hintás, mutatványos, cirkuszos család él. Ahogy manapság nevezik őket, ők a vidámpark-vállalkozók. Közülük Tóbiás Reginát kerestem meg, s arra kértem, avasson be egy kicsit abba, hogy milyen is ennek az érdekes, zárt, nagyon összetartó közösségnek az élete. Büszkén meséli, hogy a híres Donner-dinasztiából származik, már az üknagyanyja is mutatványos volt. Gyermekkorában artistaként, lábzsonglőrként dolgozott szülei utazó cirkuszában egészen addig, míg férjhez nem ment egy búcsúshoz. Ebbe a színes, de nagyon kemény szakmába kívülről nem lehet bejutni, csak beleszületni lehet. Ám ha valaki egyszer megízlelte a mutatványosélet ízét, megtapasztalta a búcsútér színes, zsibongó, harsány kavalkádját, kiszállni már sohasem tud belőle. Idős szülei manapság már nem lépnek porondra, de elkísérik a fiatalokat, s egy gyermekhorgászattal, körhintával dolgoznak. A családban van egy felfújható óriáscsúszda, és most készült el a dodzsem. Két fiuk tovább viszi az ipart, ők is búcsúsok lesznek, s így száll apáról fiúra, fiúról unokára ez a családi hagyomány. A fiatalok az állandó utazás, az életmód miatt csak saját köreikből választanak párt maguknak. Nászajándékba egy-egy hintát stb. kapnak, s akkor már önállóan, új családi vállalkozásba kezdhetnek. Arra a felvetésemre, hogy vidám élet ez, állandó buli, Regina azt válaszolja, hogy nagyon nehéz buli. Nagyon nehézzé tették az utazási rendszert. Ma már nem úgy van, mint régen volt, hogy leálltak egy faluban, felállították a sátrat, és jöhetett a közönség Kemény előírásoknak kell megfelelni, állandó engedélyeztetés, vizsgáztatás folyik, komoly biztosításokat kell kötni. Nyolc, kilenc hónapig ki sem szállnak a lakókocsiból, ez a mozgó otthonuk. Egy szűk tér, amely egyszerre szoba, konyha, fürdőszoba nincs. A fürdőkád helyett csak lavórban lehet mosakodni, ha van víz, mert előfordul, hogy az sincs, meg villany se. A közeli vagy távoli rokonokból álló családok szövetséget kötnek egymással, és mindig együtt, az ország ugyanazon területeit járják be. Tóbiásék inkább a Pest környéki búcsúkban hintáztatják meg az embereket. Hiába laknak Maglódon, néhány napig Dabas, Sári, Gomba, Páty és a többi település is az otthonuk. Ugyan nincs búcsúnaptáruk, de az évek alatt ez az útvonal alakult ki, és ezt mások tiszteletben tartják ugyanúgy, mint ahogy ők is elkerülik a többiek territóriumát. Papír nélkül is nagyon erős törvény ez, megszegni tilos, hiszen egymás tiszteletben tartása, egymás segítése, az egymásrautaltság életük alappillére. A mindennapok tele vannak bizonytalansággal, esetlegességgel. Számtalan rajtuk kívül álló körülmény határozza meg a bevételt, a megélhetőséget, ezért nagyon fontosak saját törvényeik, melyek irányítják életüket. Inárcs, Kakucs, Tápióság az utóbbi hetek útvonala, s október első vasárnapján itt lesznek Maglódon. Ezen a napon csak maglódi búcsúsok vannak a kőhíd mögötti búcsútéren, a Frölich Ferencék, Jankovicsék, Tóbiásék Nem rossz ez az állandó utazás? kérdezem Reginát. Nem mosolyog, sőt az a rossz, ha itthon vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy jön a tél, a semmittevés, s csak tavasszal indulunk el. Ha kisüt a nap, már röpülnék a placcra, ahol ott van mindenki, rokonok, barátok. És bármi is történik, kölcsönösen segítünk egymásnak Ezt nem is lehet elmondani, hogy milyen érzés Ez a szabadság! Poór Mara

5 MIújság STAFÉTABOT 5 Lelked csendjében halld meg hát Mint zenél egy tiszta mozdulat Kertész Ferenc 3. danos fekete öves karatemester, harcművész már gyermekkorában elkötelezte magát a mozgás, a sport mellett. Volt honnan ihletet merítenie, hiszen a családban mindig is nagy hagyománya volt ennek az életfelfogásnak. Nagybátyját, Kertész Tónit a Maglódi Sport Klub elnökeként ismerhettük. Édesapja pedig, id. Kertész Ferenc a háború utáni évek Magyarországának neves, sikeres ökölvívója, bajnoka volt. Nem esett hát messze az alma a fájától, hiszen a fiú követte az apai mintát, és 1984 körül ő is felhúzta a bokszkesztyűt. Érezte, hogy nem a kertészetben, hanem a ringben van a helye, hiába végezte el a család unszolására a kertészeti szakközépiskolát. S hogy mennyire a küzdést tartotta mindig is lételemének, bizonyítja az is, hogy a boksz kedvéért otthagyta jól fizető állását, amely következtében akkoriban nehéz egzisztenciális helyzetbe került. De nem törődött vele, örült, hogy végre rendszeresen tud edzésekre járni. Sportpályafutásának következő megállója a kickbox volt, amelyben már komoly rangot vívott ki magának tanította is, de még ez sem volt az igazi, mígnem 1990 körül rátalált a karatéra, s azonnal tudta, ez az, amit keresett. Nem bánta, hogy kevesebb fokozata lesz, újra felkötötte a fehér övet, s elölről kezdett mindent. Mi a karate lényege, miért szeretted meg ennyire? faggatom a mestert. Sokan azt mondják, hogy a karate sport, pedig a karate sokkal több annál: életszemlélet, életfilozófia. Hiszen nem a verseny, a győzelem vagy a vereség számít. A karate megmutatja, hogyan old meg az életedben felmerülő problémákat, hogyan viszonyulj az embertársaidhoz, a világhoz, ahhoz, ami körülötted van. Megtapasztalhatod, mennyire tudod a súrlódásokat kezelni, illetve hogy mennyire van súrlódás. A harc csak melléktermék, egy eszköz, amellyel dolgozunk válaszol a külsőleg vékony, ám belülről végtelen nyugalmú, sziklaszilárdnak tűnő fiatalember, majd így folytatja: Az ember minél többet tud meg a harcról, annál kevésbé akar harcolni A harcművészet tele van paradoxonnal, mindig ellentmondásba ütköző dolgokkal találkozunk. De ettől jó, hisz az élet is ilyen, és annál jobban ismered az életet, minél jobban ismered mindegyik végletét. Mit jelent a kara-te? Azt jelenti, hogy üres kéz. De ezt nem úgy kell érteni, hogy üres, mint egy üres pohár. Ez az üresség inkább a szándékra utal, a lelkiállapotodra, hogy úgy tudsz odaállni, hogy nincs benned se gyűlölet, se félelem, se öröm Egy olyan állapot, amelyben látsz Mert ha te el vagy foglalva mindenfélével, akkor a finom rezdüléseket sokszor még a nem finomakat is nem veszed észre. De ha ez tiszta benned, akkor fogékony vagy, tudsz egyet lépni előre. És ha mindennap magadhoz képest előre tudsz lépni, akkor jó helyen vagy. S ez a folyamat egy életen át tart. Ez egy út. A karaténak sok stílusa van, te melyiket csinálod? Okinawa goju-ryut. A nemzetközi szervezetünk a Karate-do International, ahová tartozunk. Nagymesterünk az egész világon ismert, s így a föld legtávolabbi részéről is csatlakoztak hozzánk, mert szeretnének tőlünk tanulni. S ez nagyszerű dolog, hogy Maglódon te úgy edzel, hogy a világ másik szögletén elismert ember lesz belőled. Itt szeretném megköszönni Tabányi Pálnak és Bácskai Istvánnak a lehetőséget, hogy rendszeresen birtokba vehetjük a tornacsarnokot. Tavaly nyáron Gödöllőn volt egy nemzetközi edzőtáborunk, ahová még Dél-Afrikából, Okinawából, Ausztráliából, Ausztriából is jöttek Kik azok, akik jöhetnek hozzád tanulni itt, Maglódon? Bárki, aki normális! Fiatal, öreg, beteg, egyéb baja van, jöhet edzésre Ne csodálkozz! Nézd, ha sport, akkor ugye benyomod a stoppert, aztán ha tudod teljesíteni a távot, jöhetsz, ha nem, akkor semmi keresnivalód nincs itt, válassz magadnak más elfoglaltságot. Ám a karatéban egészen másról beszélünk Itt arról van szó, hogy te ott, ahol magadban tartasz, tudsz-e tanulni valamit, amitől holnap más leszel, egy kicsit jobban érzed magad, egy kicsit jobb ember leszel. És ez technikailag is így van. Eddig összekeverted kezed, lábad, most már legalább szét tudod választani És lehet, hogy ez más szemében bénának hat, vagy csúnyának, vagy rossznak, de ezt tegnap még nem tudtad, de ma már igen És ha szívbeteg vagy, akkor nem fogod körbefutni háromszor a házat, mert akkor infarktust kapsz Te akkor más gyakorlatokat csinálsz az edzéseken. Bárki bármilyen korban, egészségi állapotban van, jöhet. Hogy zajlanak az edzések? Minden edzés egy kicsit más is, meg nem is. Ha éppen katazunk ez egy alapgyakorlat, akkor azt mondják, hogy az életben így nem harcolunk Persze hogy nem, de ezek a gyakorlatok alkalmassá tesznek arra, hogy megtapasztald, miként működik a tested a kisujjadtól a hajad szála végéig. Hogy össze tudd koordinálni a végtagjaidat, a mozgásodat az érzéseiddel, az akaratoddal. Később már a mozgáshoz kapsz magyarázatot is, s így függ össze a mozgás az életeddel. Országszerte tiszteletnek örvendő, elismert, komoly harcművész vagy. Itt Maglódon, ahol élsz, vajon hogy vélekednek rólad az emberek? Engem általában félre szoktak ismerni. Azt hiszik, hogy tartózkodó vagyok, pedig nem. Mindenkihez normálisan viszonyulok, de ha nem érdekel valaki, akkor csak azért, hogy jópofa legyek, nem fogom megkérdezni, hogy van. Vagy érdekel és kérdezek, vagy nem érdekel és nem kérdezek. Kertész Ferenc nagyon karakteres ember. Gyermekkorában is mindig valamilyen harcos sportot űzött, de nem volt verekedős. Manapság lovagol, íjászkodik, vív, és nagyon szereti a zenét, főleg az operát. Felnőttként házat épített, mellé egy dojót, egy edzőtermet, ahol magántanítványaival is foglalkozhat. Pesten több helyen tanít, és tanít Ecseren, na és persze Maglódon. Az igazi mester és tanítvány kapcsolat mindig nagyon különleges, mi alapján választod ki őket? Most a magántanítványra gondolsz? Ez nehéz dolog Ha valaki nagyon szeretne, és én is úgy látom, hogy ő valóban alkalmas arra, hogy megértse a karate lényegét, akkor elfogadom. De csak néhány emberről lehet szó. A Stafétabot rovat következő riportalanyának kit ajánlasz? Erdős Zsoltot, a Magyar Teremlabdarúgó-válogatott gyúróját, aki nagyon ambiciózusan, nagyon jól csinálja a dolgát. Tisztelt Olvasók! A következő lapszámban tehát Erdős Zsoltot szólaltatom meg. Poór Mara

6 6 TARKA OLDALAK MIújság Bubik-dombormû Zalavári Béla felkérésére az elhunyt művész családjának jóváhagyásával Babos László szobrászművész elkészítette a december elején átadásra kerülő Mag-ház színháztermének névadójáról, Bubik Istvánról megmintázott bronz domborművét, mely a színházterem bejárata mellett lesz elhelyezve. A művet hamarosan az alkotó Babos László, a színész öccse, Bubik György és Zalavári Béla jelenlétében öntik bronzba a budapesti Hős utcai Művésztelepen. Felhívás Mag-ház Tisztelt Maglódiak! A Mag-ház Kulturális Központ építése lassan befejeződik. Az építés azonban nem csak tárgyiasult formában jelenik meg, hiszen a falak ereje nem csak a téglában, a habarcsban, a cserépben, a vasban, a fában van. A falakkal a szellemünk, lelkünk épülése is együtt jár. Azt szeretnénk, ha Ön is hozzájárulna ehhez a szellemi építkezéshez, és november közepéig eljuttatna hozzánk a régi művelődési házba valamit, amely Maglódról szól. Lehet ez egy szó, egy mondat, egy vers, egy tárgy, egy rajz, egy festmény, bármi, amely Önnek Maglódot jelenti! A beküldött értékes alkotásokat díjazzuk, és kiállítjuk az új Mag-házban. Poór Mara a Mag-ház Kultutális Közalapítvány elnöke Felhívás Értelem Odüsszeája Gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket várunk egy olyan csapatba, ahol a kreativitás, a kreativitás fejlesztése a legfőbb szempont. Aki szeretne részt venni AZ ÉRTELEM ODÜSSZEÁJA PROGRAMBAN, mihamarabb jelentkezzen személyesen vagy telefonon a művelődési házban ( )! Mi is ez a program? Dr. Sam Micklus találta ki 1978-ban az Egyesült Államokban. Célja az volt, hogy egy olyan képességfejlesztő programot dolgozzon ki, amelyben mindenki megtalálja a maga érdeklődési területét, ezen keresztül azt a problémát, amelynek megoldásához kreativitását kell használnia. A program hamar népszerűségre tett szert, mára már az USA tagállamain kívül jelen van Európa több mint tíz, a világ majdnem ötven országában. Minden hónapban szín-játszó-ház a mûvelõdési házban! A szín-játszó-ház októberi programja a közlekedéshez kapcsolódik. Címe: KRESZ ABC avagy Játsszunk közlekedést! A szín-játszó-ház foglalkozása olyan közlekedési szituációkat dolgoz fel a színház és a dráma eszközeivel, amelyek leggyakrabban érintik a gyermekeket. Mindezt játékosan, a gyermeki lélekhez közel álló két figura, a jó és a rossz bohóc Karika (Poór Mara) és Béci (Zalavári Béla) vetélkedésén keresztül, sok humorral. Helyszín: művelődési ház Időpont: 13. (péntek) óra A FOGLALKOZÁS INGYENES! Együttműködő partner a Maglódi Rendőrőrs. Micsoda cirkusz! Kellemes szombat délutáni programnak ígérkezett a cirkuszi előadás, mely a nyaralósi sportcsarnokban került megrendezésre. Az egész család alig várta a napot, amikor a plakátokon beígért állatokat, bohócokat és egyéb csuda dolgokat megtekinthetjük. Az élményre, amit kaptunk, nem voltam felkészülve! Tán még soha életemben nem láttam ennyire színvonaltalan, borzasztó előadást! Kicsit késve kezdődött a műsor, ami igazából nem is lett volna gond. Sajnos, míg várakoztunk, általam csak tamtamzenének nevezett borzadály szólt az amúgy is torz hangszórókból teljes hangerővel, ami egyáltalán nem gyerekfülnek való. Az előadók eléggé amatőrök és szerintem tehetségtelenek voltak, és sajnos, többször éreztem, hogy a gyerekeket ostobának nézik. Több olyan eleme volt az előadásnak, melynek lényege nem a mutatvány, hanem az időhúzás volt. Na, de szerencsére(?) voltak állatok is. Először egy óriáspiton került elő egy apró, lelakatolt dobozból, és három leányzó táncszerű léptekkel bűvölte a kígyót. Aztán egy kismajom is felbukkant, aki, szegénykém, eléggé meg volt rémülve. Szépen megsétáltatták a közönség előtt, kicsit hintázott egy karikán, és ennyi. Többségében olyan műsorszámokat láthattunk, amit kis gyakorlással bárki el tud sajátítani, sőt némely mutatványt még a gyerekek is meg tudják tenni. Ez még hagyján lett volna! Az ember kicsit rossz szájízzel, egy gyenge minőségű műsort látva ment volna haza. Sajnos, a hab a tortán még csak ezután következett. Egy kislány jött be labdát pattogtatva. Ez eddig szép és jó, csakhogy utána jött egy irtózatos boszorkány, akinek a láttán több gyerek sírva fakadt, úgy megijedtek tőle. Ezután a boszorkány elkapta a színpadon álló kislányt. Ekkor jött a képbe a nagy csinnadrattával megígért pókember, aki inkább groteszk volt, mint hős. Alakra eléggé meghízott, és a gúnyája is ócskának tűnt. A boszorkány és a pókember elkezdtek kardozni egymással, majd amikor kikardozták magukat, előkerültek a műanyag, rózsaszín bunkósbotok is! A sokknak még nincs vége! A következő műsorszámok bűvészmutatványok voltak, de olyan amatőr előadásban, hogy aki eddig nem értette, hogyan csinálják, most megtanulhatta! Ráadásul milyen bűvészmutatványok voltak: szétvágták a hölgyet, egy másik leány fejére dobozt húztak és késeket szúrtak bele. Az utolsó számban gorillát ígértek, és úgy lett bekonferálva, hogy több gyerek már előre félt. Mikor megjelent egy borzalmas jelmezbe öltözött ember, páran sírva is fakadtak. Ez a gorilla aztán szétszórt egy csomag pufit a gyerekek fejére mi is kaptunk belőle, sajna, és idétlenül táncolt. Persze a közönség többségét óvodások, vagy még fiatalabb korú gyerekek tették ki. Kérdem én, ez építő jellegű a számukra? A gyerekeinket ilyenekkel butítják, ahelyett, hogy értelmes, színvonalas műsorokat mutatnának nekik? A cirkusz számomra nem erről szól. A cirkusz valami gyönyörű, varázslattal teli, színes csodavilág. Ez még a közelébe sem érhetett! Nem tudom, ki engedte be ezeket az embereket Maglódra, és tudta-e vajon, hogy milyen színvonalú műsort produkálnak, de ez a valami csupán egy csalogató marketingköntösbe bújtatott amatőr fesztivál volt. Lejegyezte: HegedÛsné Németh Viktória

7 MIújság HIRDETÉS 7 30 ÉV A MAGLÓDI LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN SZARVAS CUKRÁSZDA Maglód Fõ út 15. s Tel: Október 10.-én megnyitjuk felújított cukrászdánkat. Friss uzsonnasüteményekkel Bővített cukrászsütemény választékkal A nyitás napján minden süteményből Kettőt fizet háromat kap!!!! Várjuk kedves vendégeinket! LEGYEN ÖN IS MESTER!!!! MESTERKÉPZÉS MOST 80% TÁMOGATÁSSAL!!! A Pest Megyei Oktatási és Szakképzési Kht. a Regionális Fejlesztési Operatív Program Régióspecifikus szakmai képzések támogatása című intézkedés keretében az alábbi mestervizsga tanfolyamokat kínálja akár 80%-os támogatással a következő szakmákban: Ács-állványozó mester, autóvillamossági szerelő mester, autószerelő mester, bádogos és épületbádogos mester, cukrász mester, esztergályos mester, fényező-mázoló mester(autófényező), fodrász mester, gázvezeték és készülékszerelő mester, karosszérialakatos mester, kozmetikus mester, kőműves mester, szakács mester, szerkezetlakatos mester, villanyszerelő mester, gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező mester, szobafestő-mázoló és tapétázó mester Jelentkezők köre: 1. Alkalmazottak; 2. Önfoglalkoztatók; 3.Vállalkozások A támogatás nem használható fel az esetleges pótvizsgákra. Bővebb felvilágosítás: Pest Megyei Oktatási és Szakképzési KHT Budapest, Váci u. 40. IV. em. Szabóné Zéman Mária szakképzési vezető; telefon: ; 30/ ANNA GYÓGYSZERTÁR 2234 Maglód Katona J.u.25. Telefon/Fax: Nyitvatartás: Hétfő péntek Szombat Bankkártya elfogadás és egészségpénztári kártyás fizetés (Patika Ep., K&h Ep., OTP Ep., Winterthur Ep., MKB Ep., Tempo Ep.,stb.) Gyógyszereken kívül gyógyhatású készítmények, homeopátiás szerek széles választékát ajánljuk. Egy csepp figyelem! mozgalom keretén belül vércukor mérést végzünk. Az épületben a gyógyszertáron kívül működnek szakrendelések: Tb ellátás keretén belül: Belgyógyászat: Szerda (Dr. Únyi Zsuzsanna) Nőgyógyászat: Kedd (Dr. Urbancsek Árpád) Reumatológia: Hétfő (Dr. Nagy Kázmér) Gyermekorvosi 2. körzet Dr. Kenyeres Gizella Hétfő 14 18; Kedd 8 10; Szerda 8 12; Csütörtök: 14 18; Péntek: 8 12 páros hét; páratlan hét Magánrendeléssel: Bőrgyógyászat: Csütörtök (Dr. Pámer Zsuzsanna)

8 8 TARKA OLDALAK MIújság Megkezdõdött az iskola! Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a reggeli órákban az iskolák környékén kialakult forgalmi akadályok elkerülése érdekében a KRESZ szabályainak megfelelően parkoljanak, ill. álljanak le a járműveikkel, amíg a gyermek kiszáll. Tanúsítsanak fokozott figyelmet a balesetek elkerülése érdekében. Amennyiben olyan információ jut a tudomásukra, hogy az iskolában vagy annak környékén a diákok egymás sérelmére követnek el jogsértő cselekményt (lopás, zsarolás, testi sértés stb.), abban az esetben kérem, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák a rendőrséget, hogy megfelelő intézkedést foganatosíthassunk a megelőzés érdekében. dr. Nagy Géza r. alezredes őrsparancsnok Szüreti mulatság Immár hagyományosan, a NŐK KLUBJA szervezésében idén is megrendezésre került a MAGLÓDI SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL. Nem sokkal dél után indult a színpompás menet a falu központjából, lovasokkal, szekerekkel, szlovák és erdélyi népviseletbe öltözött menyecskékkel, a Göndör zenekar táncra buzdító muzsikája mellett. A település különböző pontjain már kisebb-nagyobb csoportok, finom falatok és egy kis frissítő várta a résztvevőket, akik egyre emelkedő hangulatban tánccal, zenével hálálták meg a szíves invitálást, este pedig az iskola tornatermében folytatódott a jó hangulatú mulatság egészen hajnalig. Továbbra is az idõskorúak figyelmébe! Ismételten felhívom az időskorúak, illetőleg családtagjaik figyelmét az alábbi nagyon fontos dolgokra: Idegeneket ne engedjen be a lakásába, mert könnyen bűncselekmény áldozata lehet. Ismeretlen víz-, gáz-, villanyóra-leolvasót, ill. más indokkal érkezőt ne engedjen be a lakásába, legyen bizalmatlan, és tegyen bejelentést a rendőrségen a 107-es, 112-es ingyenesen hívható, ill. a 06 29/ es telefonszámon. Készpénzt ne adjon át ismeretlen személynek, kérje is azt bármilyen indokkal. Ha idegeneket vagy idegen gépkocsit lát a lakása környékén, tegyen bejelentést a rendőrségen, hogy ellenőrizhessük a személyeket, ill. a járművet. Ha mégis ismeretlen személyt engedne be a lakásába, akkor ne hagyja magára egy pillanatig sem, mert kihasználja a helyzetet, és így könnyen bűncselekmény áldozata lehet. Maglódi Rendôrök FELHÍVÁS! Idén utoljára lesz VÉRADÁS! Aki szeretne vért adni, s ezzel segíteni rászoruló embertársainak, jöjjön október 11-én, szerdán a művelődési házba délelőtt 9 és 12 óra között! A személyi igazolványát és a tb-kártyáját ne felejtse otthon! A Mûvelôdési Ház októberi programjai Október 2-án hétfőn 8 óratól pályaválasztási tanácsadó az általános iskola végzősei számára Október 6-án pénteken 17 órakor az ARADI VÉRTANÚK NAPJA Zenés irodalmi összeállítás Október 13-án pénteken órakor a Művelődési Ház és a Maglódi Rendőrőrs közösközlekedésbiztonsági NAPJA gyerekeknek KRESZ ABC című bohócműsor Közreműködik: Poór Mara és Zalavári Béla KRESZ TOTÓ-k, ügyességi vetélkedők A belépés ingyenes! Október 13-án pénteken 17 órakor IDŐSEK VILÁGNAPJA, vacsora és nótaműsor Október 17-én kedden BABABÖRZE Várjuk olyan anyukák jelentkezését, akik megunt, kinőtt gyermekruhákat szeretnének eladni, csereberélni. Október 23-án hétfőn AZ 1956-OS FORRADALOM 50 ÉVES ÉVFODULÓJA óra Lélekharang megkondítása, Tabányi Pál polgármester ünnepi beszéde óra Ünnepi műsor a Művelődési Házban óra Mozifilm vetítése: Mészáros Márta Temetetlen halott című filmjének bemutatása A Művelődési Ház októberben induló alábbi tanfolyamaira továbbra is jelentkezőket vár: Feng-shui, Etka-jóga, Hastánc, Színjátszóstúdió gyerekeknek, felnőtteknek, Kézművesfoglalkozás, Aerobik, Jazzbalett, Társastánc Az Etka-jóga már rendszeresen csütörtökönként óráig tart. Színjátszó: péntekenkét 15, illetve 17 órától, foglalkozásvezető: Poór Mara. A hastánc oktatója október 7-én kor egyeztetési megbeszélést tart a Művelődési Házban a tanfolyamra igen szép számban jelentkező hölgyek részére. ZALAVÁRI BÉLA műv. ház. igazgató

9 MIújság HIRDETÉS 9 M ÁRIA Pat ika ELKÖLTÖZTÜNK!!! A postával szemben, új címünk: Maglód, Fő u. 18. Tel: Nyitva tartás: h-p 8-18h sz 8-12h Gyógyszerkészítmények Kötszerek Gyógyászati segédeszközök Gyógyteák Gyógytermékek Tanácsadás Homeopátiás gyógyszerek Monokészítmények és komplex szerek Homeopátiás beteggondozás, tanácsadás ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: Testsúly, testmagasság, testtömegindex Testzsírindex és vérnyomásmárés Egészségpénztár kártya elfogadó hely AUTÓS ISKOL A A Monori START Gépjárművezetőiskola személygépkocsi-, segédmotor-, nagymotor-vezetői tanfolyamot indít Maglódon, a nyaralói általános iskolában 5-én 17 órától! Jelentkezni lehet BÉKÉSI IMRE oktatónál: Maglód, Katona József u. 60., tel./fax: 06/ (este után), 06/ , illetve IFJ. BÉKÉSI IMRE oktatónál: Maglód, Katona József u. 60., tel.: 06/ , 06/ és a helyszínen. INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI TANFOLYAM Minden foglalkozás helyben! Részletfizetési kedvezmény! TANKÖNYVET BIZTOSÍTUNK! Vezetés háztól házig! OKÉV-szám: DR. DIAN TAMÁS MAGÁN ÁLLATORVOS Rendelõ, lakás: Maglód, Bem u. 14. Tel.: 29/ , 06.20/ Mûtétek, gyógykezelés, veszettség elleni oltás, védõoltások, ambuláns kezelés, szaktanácsadás, útlevél, mikrochip-behelyezés. Beépített szekrények, konyha-, szoba fürdőszobabútorok és egyéb kisbútorok készítését vállalom. SZABÓ JÁNOS bútorasztalos Maglód, Bajcsy- Zsilinszky u 80. Telefon: , 06 30/ Nyitva: óráig, Telefon: Maglód, Kossuth u Kínálatunkból: Zsalukő 10-40cm-ig, Beton pillérelem, Ytong, Porotherm, Budatherm falazók, Gerenda, Béléstest, Tetőfólia kíváló kiváló Víz-és Hőszigetelőanyagok, Altek cserép és kiegészítői Csemperagasztó, fugázó, élvédő, Aljzatkiegyenlítő, Falazóhabarcs, Cementesztrih, Alapvakolat, Hőszigetelő alapvakolat, Vékonyvakolat, Nemesvakolat, Lábazati díszvakolat, Javítóvakolat-vizes lábazatokra és falakra, Gipszkarton és kiegészítők, Utólagos hőszigetelő rendszer, Térkövek, Geotextília, Cement, Mész, Mészhidrát, Stukatur gipsz, modell gipsz, Gipszkarton ragasztó, Glett, Polisztirol homlokzati, terhelhető HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK, YTONG FŰRÉSZGÉP BÉRELHETŐ. A MINDENNAPOK MEGOLDÁSA CBA Falusi Abc Maglód fő u. 2. Havonta 2x10 napos akciók! (kérem figyeljék színes akciós újságainkat!) Kedvező árak, szakszerű kedves kiszolgálás! Az új parkolóban kényelmes parkolási lehetőség Egyéb szolgáltatásaink: Bankkártyával való fizetés Újdonság -telefonkártya feltöltés Ajándékcsomag készítés Ingyenes házhoz szállítás (helyben 6000 ft felett, településen kívül 8000 ft feletti vásárlás esetén) Multipont beváltás (OTP kártya) Nyitva tartás: H: 06-16h K-P: 06-18h Sz: 06-13h V: zárva Tel: 29/ Üzletvezető: Falusi Tóthné

10 10 MAGLÓDI IFJAK MIújság Közlekedj okosan! Budapesti barátaim gyakran megkérdezik, hogy miért szeretek Maglódon lakni. Régen gondolkodás nélkül azt válaszoltam rá, hogy csendes, tiszta, jó a levegő, és közel van a fővároshoz. Mára a fele sem igaz. A növekvő forgalom némileg eltorzította, illetve erősen át fogja alakítani a madárfüttyös, idilli állapotot. Egy példát szeretnék megemlíteni, amelyből a tanulságokat mindenki levonhatja: az elszántak és a zöldek azért demonstrálnak, és akadályozzák az M0-s körgyűrű északi részének az építését, mert a Békásmegyeri lakótelep és Budakalász között tervezett nyomvonal a lakótelephez 550 méter távolságra lenne. Aki nem érti, hogy miért hoztam fel ezt a példát, az fáradjon ki Maglód határába. Nem saccolok többet, mint 200 métert a maglódi házak és a majdani út között. Megjegyzem, Ecsernél még ennyi sincs. Sokan örülnek a gyűrűnek, mert azt mondják, hogy az út fogja idehozni a lehetőségeket és a pénzt. Akik ezen érvek mellett vannak, biztos, hogy nem a nyomvonal szájában laknak. Azért megkérdezném, hogy mennyire lelkesednek a gyűrűért azok, akiknek a kertjük végében fognak dübörögni az autók és a kamionok. Mintha elmaradt volna a felháborodottság és a tiltakozás. De most már mindegy, az építkezés elkezdődött. Azt hiszem, ezt jól elsimították az illetékesek nem úgy, mint az aszfaltot az úttesten, hiszen a maglódi utcáknak kb. a fele aszfaltos, ami jócskán kevesebb, mint Gyömrőn. Persze lehet azzal takarózni, hogy Gyömrő már város. Ahol meg nincs aszfalt, ott a helyzet siralmas. Jó néhány utca elejére kitenném a csak gyalogos forgalom táblát, mert autóval végigmenni (pl. a Wekerle, Andrássy utca) egyenlő a tengelytöréssel. Aki meg nem akar lyukakat látni, az betömi, de nem akármivel. Maglódon háztartási hulladékkal, sittel, fél téglákkal, falevéllel és a levágott fűvel betömködött kátyúzás dívik. Azt hiszem, ez az elmebaj és a szükség csimborasszója. De valakinek már megjött az esze, mert a mostanában leaszfaltozott utcáknál az aszfaltszőnyeg mellé már a szegély is dukál. A régebben leaszfaltozott utcák szinte mindegyikénél lecsaltak egy keveset. Ez ott látszik, ahol azóta újraaszfaltoztak, és az előző rétegből mindkét szélen kikandikál centi. Olyan keskenyre csinálták az utakat, hogy két autó nehezen tud elmenni egymás mellett, aminek következtében az út széle kikezdi az autógumikat, és ez fordítva is igaz. Szóval, aki félti az autóját, az inkább menjen a helyi járattal már ha sikerül egyet elcsípni. Az idétlen menetrend nem igazodik sem vonathoz, sem buszhoz. Se reggel, se délután. Így a járat átlag utaslétszáma 3 fő. Persze esős időben előfordult már, hogy tömve volt iskolásokkal, akik inkább csengetés előtt fél órával bemennek a suliba, mintsem kutyagoljanak az esőben. A diákok és a nyugdíjasok ingyen utazhatnak rajta, ez jó. Mondjuk a két korosztály képviselőin kívül más nem használja a buszt. Nem tartom szerencsésnek, hogy a busz az út nagy részét a főúton teszi meg, ahol a Volán is legalább olyan sűrűn jár ó, igen. A tömegközlekedés gyöngyszeme a Monor Budapest járat. Sokszor azt hiszem, hogy 1980-at írunk, vagy ez nem is Magyarország, hanem a Balkán. Aki rendszeres elszenvedője, az tudja, hogy miről beszélek, aki meg nem, annak álljon itt néhány érv, amiért mi, buszozók szívleljük a sárga buszt: késik (minimum 10 percet), kimarad (gyakran), elakad a 2 centis hóban, árokba borul (ilyen is volt már). Ha esik az eső, a hó, akkor sincs gond. Nem kell ide mint Ecseren, ugye? Ha már a buszon vagyunk, akkor azért szeretjük, mert sikerült felküzdeni magunkat. Fellélegzünk, ha nem az egysoros műbőr üléses jön (főleg nyáron érdekes). A buszvezetők udvariasak, és mindig kapsz a pénzedért jegyet (néha nem). Ha a busz befut az Örsre, köszönetet mondunk az úristennek, mert egészben beért a tragacs (a negatív rekord 2 óra 23 perc!), de már megint sikerült elkésni. Tudom, ez mind a Volán hibája, de muszáj volt megemlítenem, mert sokakat haragra gerjeszt ez a téma. Ha valaki biztosra akar menni, induljon el gyalog, mert előbb célba ér, mintsem megvárja a kék buszt, amit az Auchan beígért feltéve, ha tud hol közlekedni! Ugyanis számos utca úgy lett kialakítva, hogy nincs járda. Ha van, akkor télen a hó miatt, az év többi szakában a behajló fák és bokrok miatt járhatatlan. Esernyővel és babakocsival képtelenség haladni. Ismét mondom: már ha egyáltalán van járdának nevezett gyalogösvény. De nagy szükség volt a díszkővel kirakott járdára és parkolóhelyre a központban Azt hiszem, az ilyen apró-cseprő bibikre mondják: ha nem lenne, ki kéne találni! Mint a nem létező körforgalmat, amit csak suttogva merek kimondani. Valkai Nikolett SIPI Barkács és csavarbolt A Maglódi üzletházban. Fő út 8-10 Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig Sz.: 8-12-ig Tel: Szegletvasak, szeglemezek, oszloptartók, barkácsgépek, sodronykötelek, csavarok, szúnyoghálók, ragasztók, kötő és tömítőanyagok, szegek, műanyagtiplik, fatiplik, kőművesszerszámok, ácsszerszámok, zárak lakatok, kertiszerszámok, barkácsszerszámok, fókcsuszka, bútorcsavarok, függönycsipeszek, függönygörgők, élfóliák Kiváló minőségü barkácslécek: szegélylécek, pipalécek, takarólécek Megrendelésre: Bosch, Makita, gépek is. BORSZŐLŐ ÉS BOROSHORDÓK ELADÓK TELEFON: Még mindig!!! Dr. LACZKÓ PÁL állatorvos Dózsa György út 7. Beteg jelentés egész nap Szaktanácsadás Rendelési idő: 16-19h Tel.: 06 29/

11 MIújság MAGLÓDI IFJAK 11 Cooper után szabadon Cooper teszt. Emlékszem, nagyobb lelki válságokat okozott nekem ez a két szó, mint mondjuk az, hogy fizika témazáró, vagy hogy szerves kémia. Mindhárom szókapcsolat még az általános iskolás éveimhez kapcsolható, és furamód jobban ódzkodtam a lábaimat mozgatni, mint az agyamat. Merthogy a Cooper teszt, bizony, futást jelent. Tizenkét percnyi loholást. Loholást az idő és a minél jobb eredmény után: minden évben egy-két testnevelésóránk arról szólt, hogy lebaktattunk a sportpályára, és a megadott tizenkét perc alatt próbált mindenki minél nagyobb távolságot kiizzadni magából. Ami engem illet, az izzadással nem volt gond, ám a nagy távolságok rendre elmaradtak. Nem voltam soha egy Update Norbi, hogy mást ne mondjak. És érdekes, valóban sok múlik azon, hogy ki mit gondol, ki mit hisz el magáról. Az első ledöbbenés akkor ért, amikor középiskolában, életemben először, fel tudtam mászni a kötélre. Fogalmam sincs, mi változott meg, de azelőtt egyszer sem sikerült. A második eset pedig, ami a sportos életvitel ÖLTÖZTESSE OTTHONÁT SAJÁT ÍZLÉSE ÉS ELKÉPZELÉSE SZERINT! OTthoN SZAlON Bolt: Maglód, Fő u (Üzletház) VÁLLALJUK: FÜGGÖNYÖK SÖTÉTÍTŐK DRAP ÉRIÁK VARRÁSÁT, A(B)LAKRA IGAZÍTÁSÁT DÍSZP ÁRNÁK ÁGYTAKARÓK TERÍTŐK KONYHAI RUHANAM ŰK KÉSZÍTÉSÉT ÜZLE TÜNKB EN LAKÁSTEXTÍLIÁK, KIEGÉSZÍTŐK IS KAP HATÓK, KARNISOK M EGRENDELHETŐK. felé terelt, a magasugráshoz köthető. Messze nem voltam a legmagasabb a gimnáziumi csoportban, mégis én ugrottam a legnagyobbat. Ami pedig ezután jött, az bármelyik közhelyes amerikai film mottója is lehetne: elkezdtem hinni önmagamban Szép lassan megértettem, hogy a saját határaimat én magam húzom meg, és én magam vagyok az is, aki azokat tágítani tudja. Okulva a cooperi kínszenvedéseken, úgy döntöttem, csakis önmagamnak fogok elszámolni. Nem akartam a sportot és a testmozgást formális keretek közé szorítani, nem igazoltam le egy egyesülethez sem, ehelyett a magam kedvéért, és kizárólag a saját kondíciómat szem előtt tartva, futni kezdtem. Egészen más íze van a futásnak, ha az embert nem kötelezik rá. Először csak egy-két kilométert kocogtam le, majd ahogy észrevétlenül felnőttem a feladathoz, a kocogásból futás lett, a távolság pedig hat és fél kilométerre nőtt. Megfogalmazhatatlan varázsa van annak a fél órának, amikor esténként a már csendes, nyugodt faluban, a hűvös levegőben szelem a mérföldeket. Az embert akarva-akaratlanul is megérinti a miliő, ami körülveszi őt az Árpád vezér út fölött összehajló fák, a vasútállomásról hazafelé tartó emberek, az ismerősök, akik rám köszönnek, az este illata, és a falu meghittsége. Csak futok, és közben tudom, hogy nem Cooper miatt, hanem s z a b a - d o n. F u t o k, mert jólesik. Élvezem a testem, élvezem az erőt, amivel mozgatom azt, és élvezem az életet is, ami mindezt lehetővé teszi. Elszáll ilyenkor minden aggódás, stressz és borús hangulat nincs energiám ilyen ostobaságokra figyelni. Figyelek a légzésemre, a testtartásomra, a lépéseim ütemére és az izmaim munkájára. Fél óra erejéig eltűnik minden, és csak a futás marad. Az utolsó méterekre mozgósítok minden tartalékot, majd végül, leülve és levegő után kapkodva, átjár a testem végtelen nyugalma és a jóleső gondolat, hogy igen: ma is megtettem, ma is legyőztem önmagam. Az ember észre sem veszi, de csakúgy, mint a munkája, a kutyája vagy a szerettei, a tulajdon teste is odafigyelést, törődést igényel. Tudják, nem mindegy, hogy ép testben ép lélek vagy ép testben épp hogy élek. Előbbit tanácsolom. Hosszú Szabolcs NYITVATARTÁS: HÉTFŐ-P ÉNTEK: 9-17-IG SZOM B AT: 9-12-IG KeDD, VASÁRNAP : SZÜNNAP Telefon: 06/ Szalonunkban segítünk a tervezésben és a kivitelezésben. Hozott anyagból is dolgozunk!

12 12 RENDORSÉGI HÍREK MIújság Kb. 180 cm magas. normál testalkatú, fehérbőrű, a fejtetőn kopaszodó barna hajú, hosszúkás arcú, körüli férfi. 2. Kb. 180 cm magas. erős testalkatú, év közötti férfi. Feltehetőleg egy bordó színű, sárga tankú Simson Star típusú smkpval közlekedik. A bukósisakja szintén bordó, sárga csíkkal a közeépén. Rendôrségi hírek A képen látható személyekkel kapcsolatban bármely információ esetén jelentkezzen a maglódi rendőrörsön vagy hívja a 107, 112 ingyen hívható illetőleg a 29/ es telefonszámot! án a maglódi járőr a Maglód, Kálvin u. és Luther u. kereszteződésénél közlekedési ellenőrzés során intézkedés alá vonta H. P. maglódi lakost, és az intézkedés során megállapítást nyert, hogy nevezett személyt a Monor V. B. a járművezetéstől határozattal eltiltotta, ezért nevezett őrizetbe vételére került sor a bíróság elé állításáig án Sz. É. K. maglódi lakos bejelentette, hogy fia, H.A. szintén maglódi lakos eltűnt, és ismeretlen helyen tartózkodik, ezért felkutatására intézkedtünk, körözést rendeltünk el jén a maglódi járőr Maglód, Bajcsy Zs. u.-ban közlekedési ellenőrzés során intézkedés alá vonta B. I. gyömrői lakost, s mivel az intézkedés során megállapítást nyert, hogy nevezettet a Monor V. B. a járművezetéstől határozattal eltiltotta, ezért gyorsított eljárás keretében nevezett a bíróság elé lett állítva :30 és :00 óra közötti időben a Maglód, Bem utcában lezártan parkoló tgk.-t és a rakterében lévő smkp-t, ismeretlen tettes eddig ismeretlen körülmények között eltulajdonította :00 és :30 közötti időben Maglód, Jókai utcában ismeretlen elkövető egy épülő családi házba ablakbefeszítés módszerével behatolt, és onnan 2 db gázkazánt, míg a szemközti telekről 1 db utánfutót tulajdonított el én a maglódi járőr Maglód, Fő úton közlekedési ellenőrzés során intézkedés alá vonta J. M. helyi lakost, akit a Monori Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya a járművezetéstől már több alkalommal eltiltott, ezért ellene ismételten szabálysértési eljárást kezdeményeztünk, őrizetbe vételétől családi körülményei miatt tekintettünk el án Maglód, Semmelweis utcában ismeretlen elkövető az ott parkoló tgk. ablakát betörte, és abból egy irattárcát tulajdonított el, a benne lévő iratokkal együtt én B. M. maglódi lakos bejelentést tett ismeretlen elkövető ellen, mivel ismeretlen módszerrel a családi háza ablakát megrongálta. Amennyiben a fenti bűncselekményekkel, az eltulajdonított tárgyakkal vagy az ismeretlen elkövetőkkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, továbbá gyanús körülményt észlelnek lakókörnyezetükben (ismeretlen személyek, gépjárművek, stb.), kérem, hogy hívják a Maglódi Rendőrőrsöt (06 29/ , 112, ill. a 107 segélyhívó számot vagy a 06 80/ telefontanú vonalat). dr. Nagy Géza r. alezredes őrsparancsnok Továbbra is várjuk kedves olvasóink leveleit, hozzászólásait, észrevételeit, cikkeit és hirdetéseit az alábbi elérhetőségeken: MI újság Független közéleti és kulturális lap Kiadja: Z.B.Z. Kulturális Bt. Szerkeszti: Poór Mara Nyomda: G. Horváth Éva Megjelenik: minden hónap 1-jén Telefon: 06.30/ Postacím: Maglód, pf. 27. Lapzárta: minden hónap 22-én

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

2 Tápiógyörgye 2008 július

2 Tápiógyörgye 2008 július 2 Tápiógyörgye 2008 július #$ % & ' ( ' ) $ % & ), &-./ $ 0 '' 1' 2 3 ) 1 1 4 0 5)) 6 7 - # - # 7#.&- #% - 8 9 ) % - % % &:; ' % 8% 9 $ ' %'% ')# -# ' < = ) #% ' #' '# % & $ #) > $% # #% ## #5 # $ 6 %

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

2011. szeptember 16., péntek - Edit

2011. szeptember 16., péntek - Edit 22 C 2011. szeptember 16., péntek - Edit Keresés az archívumban... Kezdőoldal Helyi Kultúra Sport Kék hírek Közérdekű Működő város Ország Világ Galéria Videó Apróhirdetés Gépek százai repkednek Pogányban

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Szavazzatok ránk, nyerjünk együtt. Hajrá 11. b. 11b ódája

Szavazzatok ránk, nyerjünk együtt. Hajrá 11. b. 11b ódája Pár szó rólunk. A 11.b egységesen úgy döntött, hogy az egész osztályt nevezi a diáknapon és nem állít fel igazgató jelöltet, mert több jelöltünket is elutasították. Így maga az osztály szeretné felvenni

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

1 von 3 19.06.2008 10:58

1 von 3 19.06.2008 10:58 Transindex -- Multikult -- A FAL EGY NAGY KÉPERNYO http://multikult.transindex.ro/?cikk=7306&nyomtat=1 Kassay Réka A FAL EGY NAGY KÉPERNYO Tigrisszörny a Mátyás-házon: esti mozizás a kolozsvári utcákon

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012.

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012. 2012 Január Nyitva tartás Nyitva tartás Dr Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Érvényes: 2012 február 1-től visszavonásig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Részletesebben

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Lehet, hogy nem lesz egy Munkácsy belőled, de fess ha örömet szerez, lehet,hogy nem leszel Pablo Neruda,

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt Versenyszabályzat Farkasokkal Kocogó http://www.medveotthon.hu/ Rendezvény időpont: 2015. október 4. (vasárnap) Rajt Futás 11:00-tól 3,5 km (7-14 év) 11:30-tól 3,5 km (15-30 év) 12:00-tól 3,5 km (31 év

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

bemutatja, 2015.06.26-28. Rakamaz - Tokaj

bemutatja, 2015.06.26-28. Rakamaz - Tokaj A bemutatja, 2015.06.26-28. Rakamaz - Tokaj SZERVEZŐK: Zempléni Zenit Alapítvány H-3910 Tokaj, Bodrogpart 5. Magyar Kajak-Kenu Szövetség H-1138 Budapest, Latorca u. 2. +36 30 609 0101 www.kajakkenusport.hu

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek

KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek Játssz! Tapasztalj! Közlekedj! KRESZ-SULI játékos közlekedés oktatás (alap program) A program tartalmazza a mobil KRESZ-park kialakításához szükséges felszereléseket:

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és

Részletesebben

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2.

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. osztály I. BEMELEGÍTŐ KVÍZ Kaptok egy 3 kérdésből álló kvízt. Karikázzátok be

Részletesebben

Erasmus beszámoló Würzburg 2007 Készítette: Vass Melinda

Erasmus beszámoló Würzburg 2007 Készítette: Vass Melinda Erasmus beszámoló Würzburg 2007 Készítette: Vass Melinda 1 Utazás: Legjobb és legkényelmesebb, ha ki tud valaki vinni kocsival, de ha ez nem jön össze, akkor a vonatot tudom ajánlani. Minden reggel indul

Részletesebben