JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június"

Átírás

1 JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 829. Vizsgálat-azonosító szám: V0296 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Horváth Margit osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Baloghné Sebestyén Éva számvevő dr. Burján Margit számvevő tanácsos, főtanácsadó Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dede Katalin számvevő tanácsos Eötvös Magdolna számvevő Kocsis Ferencné számvevő Krüzselyi Attila számvevő Szilas István számvevő tanácsos Maklári Ferencné számvevő tanácsos, főtanácsadó Tóth Árpád számvevő tanácsos Patai Tamás számvevő tanácsos Zagyi Judit számvevő Záhonyiné Horváth Ildikó számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Vélemény a Magyar Köztársaság és évi költségvetési 0034 törvényjavaslatáról Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról 0241 Jelentés a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0314 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A fejezet feladatellátása, a szervezeti és működési feltételek és a költségvetési források összhangja A külső szabályozási környezet alakulása A feladatrendszer változásainak hatása a szervezeti, működési feltételekre A feladatellátás és a költségvetési források alakulásának összhangja A szakmai feladatellátás súlypontjai, azok feltételrendszere Az euro-atlanti feladatok ellátása Alapítványok közreműködése az alapfeladatok ellátásában A nemzetpolitikai feladatok ellátása A határon túli magyarok támogatása A külképviseleti hálózat alakulása, működtetése, kontrollkörnyezete A külképviseletekkel kapcsolatos ingatlangazdálkodási tevékenység A feladatellátást támogató kontrollok Az ellenőrzési tevékenység A szakmai informatikai rendszerek A gazdálkodás monitoring rendszere Az előző vizsgálataink javaslatai alapján megtett intézkedések 74 MELLÉKLETEK 1. számú A Külügyminisztérium észrevétele 2. számú A Külügyminisztérium fejezethez tartozó címek, alcímek változása ( ) 3. számú A KüM fejezet és intézményei jellemző költségvetési és létszámadatai FÜGGELÉKEK 1. számú A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás 2. számú A külképviseletek helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai 1

5 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény ÁK Állandó Képviselet Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁSZ Állami Számvevőszék ÁÜSZ Állandó Ügyeleti Szolgálat BÁH BM Bevándorlási Hivatal Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BM Belügyminisztérium EFO Ellenőrzési Főosztály EMTE Erdélyi Magyar Tudományegyetem EO Ellenőrzési Osztály EÖKK Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány EPEFO Európai Politikai Együttműködési Főosztály EU Európai Unió EÜH Európai Ügyek Hivatala FB Felügyelő Bizottság GBF Gazdálkodási és Bérszámfejtési Főosztály GFO Gazdálkodási Főosztály GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium HTMH Határon Túli Magyarok Hivatala IBSZ Informatikai Biztonsági Szabályzat ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet IKÁT Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság IM Igazságügyi Minisztérium ITDH Magyar Befektetetési és Kereskedelemfejlesztési ZRt. KE Köztársasági Elnökség KIR Konzuli Információs Rendszer Központ A KüM külképviseletek nélküli szervezeti egységeinek öszszefoglaló neve KSZF Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Ktv. A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. törvény KüM Külügyminisztérium KüM-RFT TNM A regionális fejlesztésekért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter KVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság MANNA a Központ gazdálkodását támogató informatika rendszer 3

7 ME MeH MeHVM MK MKB NATO NEFE NFH NK NKÖM NÜI NYEU Miniszterelnökség fejezet Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Magyar Köztársaság MKB Bank Nyrt., jogelőd a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Észak-atlanti Szerződés Szervezete nemzetközi fejlesztési együttműködés Nemzeti Fejlesztési Hivatal Nagykövetség Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzetpolitikai Ügyek Irodája Nyugat-európai Unió OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete OGY Országgyűlés OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OM Oktatási Minisztérium PKE Partiumi Keresztény Egyetem (Románia) PM Pénzügyminisztérium Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvény SZA Szülőföld Alap Szatv. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény ( kedvezménytörvény ) szja személyi jövedelemadó SzMSz Szervezeti és Működési Szabályzat TLA Teleki László Alapítvány UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete VKH Védett Külügyi Hálózat VOIP adatkommunikációs vonalon kialakított hangszolgáltatások VPN Virtuális Magánhálózat 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Diplomáciai képviselet feladatai Ellenőrzési nyomvonal FEUVE Konzuli feladatok Szakdiplomata A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, IV. 18-án aláírt nemzetközi szerződés 1 szerint (3. cikk): a küldő állam képviselete a fogadó államban; a küldő állam, valamint a küldő állam polgárai érdekeinek védelmezése a fogadó államban; tájékozódás minden megengedett módon a fogadó államban levő viszonyokról és fejleményekről és ezekről jelentés a küldő állam kormányának, valamint az érintett államok között a gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztése. A költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, táblázatba foglalt vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszere a hatályos szabályozás szerint tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A feladatokat külön szabályozza a konzuli kapcsolatokról Bécsben, IV. 24-én elfogadott egyezmény 2 (5. cikk): a konzuli cselekmények (közjegyzői, hatósági beleértve a vízumozási tevékenység), a konzuli ügyek (érdekvédelem, segítség és támogatás nyújtása a küldő állam természetes és jogi személyei részére), továbbá mint diplomáciai képviseletnek tájékozódás minden megengedett módon a fogadó állam kereskedelmi, gazdasági, kulturális és tudományos életének viszonyairól és alakulásáról, ezekről jelentéstétel a küldő állam kormányainak, valamint a kereskedelmi, gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása. A konzuli feladatok súlypontjai időtől és földrajzi helytől függően változnak. Például az utazás és munkavállalás könnyebbé válásával (adminisztratív kötöttségek megszűnése, olcsóbb utazási lehetőségek) az érdekvédelem szerepe növekszik, másutt a gazdasági és egyéb kapcsolatok előmozdítása válik hangsúlyosabbá 3. A tartós külszolgálatról szóló 31/2002. (III. 1.) Korm. rendelet szerint a szakdiplomata a közigazgatási szervtől határozott időre egy külszolgálat időtartamára a KüM állo- 1 Kihirdetése az évi 22. számú törvényerejű rendelettel történt. 2 Az évi 13. számú törvényerejű rendelet hirdette ki. 3 Románia január 1-jei uniós csatlakozásával összefüggésben a kolozsvári főkonzulátuson a vízumkiadási tevékenység csökkenő szerepe miatt a kiküldöttek száma 45%-kal (5 fő), a helyi alkalmazottaké 27%-kal (4 fő) csökkent. 5

9 6 mányába áthelyezett, speciális szakismeretekkel rendelkező köztisztviselő. A jogszabályt felváltó, a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet meghatározása szerint a szakdiplomata az a köztisztviselő, akit központi közigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladatnak a Magyar Köztársaság külképviseletén történő ellátására, meghatározott időre helyez át a KüM-be.

10 JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Magyar Köztársaság (MK) külpolitikájának irányelveit a kormányprogramok fogalmazzák meg. Közös jellemzőjük, hogy a rendszerváltozás után nemzeti konszenzussal elfogadott külpolitikai törekvések három fő irányát, az euroatlanti integrációt, a regionális stabilitást biztosító jószomszédi politikát, valamint a határon túli magyarság támogatását magába foglaló nemzetpolitikát az egyes kormányprogramokban meglévő hangsúlyeltolódásokkal képviselik. A külpolitika megvalósításában részt vevő szervezetek és intézmények közül a Külügyminisztérium (KüM) szerepe kiemelt. A külügyminiszter feladatait és hatáskörét rögzítő kormányrendelet szerint a miniszter képviseli az MK kül- és biztonságpolitikáját más államokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban. Koordinálja Magyarország és egyes nemzetközi szervezetek, így az Európai Unió (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) közötti kapcsolatokat, a csatlakozási folyamat egészét, az euro-atlanti integrációs politika érvényesülését. Irányítja a külképviseleteket, külföldön gondoskodik az ország, annak állampolgárai és szervezetei jogai és érdekei védelméről. Közreműködik a határon túli magyarokra vonatkozó kormányzati feladatok végrehajtásában. Szervezi és irányítja a gazdaságdiplomáciai tevékenységet től a kormányváltások érintették a KüM feladatrendszerét. Ez a feladatok mellett egyes intézmények, illetve a kapcsolódó előirányzatok többszöri átcsoportosítását is jelentette. A miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításaival összefüggésben változott a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) és ezzel összhangban az ügyrendek is módosultak. A változtatások alapvetően három területet érintettek. A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes feladatok ellátását végző Határon Túli Magyarok Hivatalát (HTMH) és az általa kezelt előirányzatokat többször rendezték át a KüM, illetve a Miniszterelnökség (ME) fejezet között 4. 4 A HTMH 1998-tól július 13-áig a KüM fejezethez tartozott, ezt követően az ME fejezethez, majd december 16-ától ismét a KüM-be, majd június 28-ától újra az ME fejezethez került től önálló intézményként megszűnt, a feladatot átvette a MeH. 7

11 BEVEZETÉS A külgazdaság-politikai, gazdaságdiplomáciai és befektetés-ösztönzési feladatokat és december 14-e között a KüM, majd ezt követően a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) látta el. Az Unióból érkező előcsatlakozási eszközökkel és egyéb forrásokkal, illetve a közösségi politikák összehangolásával kapcsolatos feladatokat december 23-ától a KüM-től átvette az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter 5. A fejezet számára az elmúlt évben az MK évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény ,1 M Ft eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amelyhez ,7 M Ft költségvetési támogatást biztosított (a bevételi előirányzata 9042,2 M Ft volt) 6. A fejezet működésének átfogó ellenőrzését utoljára ban végeztük. Jelen ellenőrzésünk a negyedik átfogó ellenőrzés 1990-től számítva. Az ellenőrzés során a gazdálkodás szabályszerűségének értékelésénél támaszkodtunk az éves költségvetések végrehajtására vonatkozó jelentéseink megállapításaira. A KüM Központi Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2003., és évi beszámolóit az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a financial audit módszerével felülvizsgálta, ennek keretében elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy a beszámolókat a számviteli törvényben foglaltak és az annak végrehajtására kiadott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint készítették el. A beszámolók a vagyoni, pénzügyi helyzetről megbízható és valós képet adtak. A KüM fejezet Központi Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok szervezeti, működési és gazdálkodási szabályozottsága megfelelő volt, az intézmény éves gazdálkodása és a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása összhangban volt a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal. Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5), valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak képezték. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a fejezetnél a feladatok ellátása, annak szervezeti és működési feltételei, költségvetési forrásai összhangban voltak-e; előtt ezt a feladatot az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, illetve politikai államtitkár látta el. 6 A 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat a KüM fejezet évi előirányzatait módosította. Ennek során a HTMH cím a kapcsolódó előirányzatokkal átkerült az ME fejezethez (-7488,9 M Ft), ugyanakkor az EU utazási költségtérítések előirányzat (+400 M Ft) az ME fejezettől új alcímként a KüM fejezethez került. Így a KüM fejezet kiadási előirányzata ,0 M Ft, a támogatási előirányzata , 8 M Ft, a bevételi előirányzata pedig 9 390,2 M Ft lett. 8

12 BEVEZETÉS a szakmai feladatellátás súlyponti területein a működtetés feltételrendszere hozzájárult-e a források hatékony felhasználásához; a külképviseletek megnyitásánál, bezárásánál, működtetésénél érvényesítettek-e kritérium rendszereket; a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok ellátásában szabályosan és eredményesen működött-e a pályázatitámogatási rendszer; megfelelően segítette-e a szakmai feladatok ellátását a minisztérium belső kontroll környezete, hasznosították-e a korábbi ellenőrzéseink megállapításait, javaslatait. Az átfogó ellenőrzés keretében rendszerszemléletben tekintettük át a KüM fejezet feladat-rendszerének alakulását. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai feladatellátás súlypontjaira. Az átfogó ellenőrzés a és a közötti időszakra terjedt ki, ezen belül hangsúlyozottan az utolsó két év feladatellátására, illetve a évi kormányváltást követő, a KüM szervezetét és erőforrásait érintő intézkedések előkészítettségére, végrehajtására koncentráltunk. Az ellenőrzés a KüM címet és a fejezeti kezelésű előirányzatokat fogta át. Helyszíni ellenőrzés keretében a fejezet költségvetési szerveit és a kiválasztott külképviseleteket (Brüsszel a bilaterális, valamint az EU-képviselet és a NATOképviselet, Lisszabon, Ljubljana) vizsgáltuk. 7 Az átfogó ellenőrzés során megkezdtük a KüM és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címek évi beszámolója megbízhatóságának ellenőrzését, amit 2007-ben, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése keretében fejezünk be. Utóellenőrzés keretében értékeltük a évi átfogó, továbbá a közötti időszak éves költségvetésének megalapozottságára és annak végrehajtására irányuló ÁSZ ellenőrzéseink ajánlásainak, megállapításainak hasznosulását. A jelentés-tervezetet egyeztettük a külügyminiszterrel, aki észrevételt nem tett. (1. sz. melléklet) 7 A külképviseletek kiválasztásánál szempont volt a minisztérium feladatellátásában kiemelt terület (multilaterális képviseletek Brüsszelben), az utóellenőrzés (Lisszabon), a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok miatt fontos országban található nagykövetség vizsgálata (Ljubljana). 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A külügyminiszter és a minisztérium alapfeladata az MK külpolitikájának megvalósítása volt a kormányzati munkamegosztás keretei között és a kormányprogramok által kijelölt, változó hangsúlyú prioritások (az euro-atlanti integráció, a regionális stabilitást biztosító jószomszédi politika, valamint a határon túli magyarság támogatását magába foglaló nemzetpolitika) érvényesítésével. A KüM-ben a Kormány által elfogadott, a kormányprogramokban lefektetett elvek, cselekvési irányok és az operatív feladatok közötti koherenciát biztosító külpolitikai stratégia 8 nem készült el, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a feladat- és hatáskör át- és visszarendezések és a kormányprogramok nem mindig voltak összhangban. Szerkezetében és tartalmában II. félévében megújult a statútum, viszont a szabályozás alapvető problémája, hogy míg a külügyminiszter a Kormány külpolitikáért felelős tagja, a külpolitika fontos, kiemelt területei (nemzetpolitika, külgazdaság) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (MeHVM), illetve a gazdasági és közlekedési miniszter felelősségi körébe tartoznak, a feladatmegosztás tisztázása nélkül. A KüM feladatellátására lényegesen kiható jogszabály-alkotási folyamatokból hiányoztak a hatástanulmányok. Ez különösen a háttérintézményi struktúrára hatott ki. Intézmények megszűntetését, alapítását, összevonását tartalmi értékelés és indoklás nélkül rendeltek el. A KüM-ben a szabályozási kontrollok ellensúlyozták a feladatrendszer gyakori változásainak kockázatát. A szakmai és funkcionális szervezeti egységek a költségvetési alcímek elkülönültségétől függetlenül egységes szervezetként működtették a minisztériumot, amelynek struktúrája a feladatok növekedése miatt 2004-ig összetettebb, bonyolultabb lett. Azt követően a külgazdaság felügyeletének átadása, az uniós feladatok átrendeződése miatt csökkent a főosztályok és a vezetői szintek száma. A évi kormányváltás után tovább egyszerűsödött a minisztérium szervezete (2002-ben 53, év végén 26 főosztály), a vezetők aránya (17-18%) viszont nem változott. 8 A nemzetközi tapasztalatok alapján a külpolitikai stratégia szerepe eltérő. Rögzítheti csupán az adott ország külpolitikájának elveit, de a külpolitika komplex eszközrendszerén belül a relációk szerint különböző súlypontok kialakítására, a meglévő erőforrások hozzárendelésében fontos iránymutatások meghatározására is szolgálhat. A KüM-től kapott tájékoztatás szerint a stratégia elkészítése 2007-ben várható. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A létszám, a vezetők és a főosztályok számának alakulása a Központban és között Létszám összesen (fő) Vezetők száma (fő) Főosztályok száma A KüM szervezetét és működését meghatározó SzMSz, annak módosításai késésekkel követték a jogszabályi változásokat. Az SzMSz módosításaival összhangban az ügyrendek is módosultak. A változások könnyebb áttekintése érdekében 2003-tól évente egységes SzMSz-t adtak ki. A KüM feladatait meghatározó jogszabályok, illetve az éves költségvetési törvények a feladatváltozásokkal összhangban biztosították a tevékenységek ellátásához a költségvetési forrásokat. A KüM az érintett tárcák felelős vezetőivel az előirányzatok, források átadás-átvételét megalapozott, részletes megállapodásokban rendezte. A fejezeti költségvetés kiadásainak átlagosan 80%-át költségvetési támogatás fedezte. Az ellenőrzött időszakban 269 Mrd Ft-ot használtak fel a fejezet intézményeinek feladatellátásához. A fejezethez tartozó intézmények összes létszáma a helyi alkalmazottak 9 nélkül 1,8-2 ezer fő között alakult. A KüM létszámán belül folyamatosan nőtt a külképviseleteken foglalkoztatottak aránya. A kiküldöttek száma a Központ létszámát 2002-ben 12%- kal, 2006-ban viszont már 59%-kal haladta meg. 9 A külképviseletek munkáját növekvő számú, 2006-ra közel 800 fő helyi alkalmazott is segítette. 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK fő A létszám alakulása a KüM alcímeinél és között Külképviseletek igazgatás alcím Központi Igazgatás alcím évek A konzuli tevékenységből (vízumkiadási díj) származó saját bevétel (évente Mrd Ft) a schengeni vízumdíjakkal való harmonizáció, valamint a mentességet élvezők körének növekedése miatt 2003-tól jelentősen, évenként 10-30%-kal csökkent. A fejezeti költségvetés teljesítésében a módosított előirányzatok számottevő része, átlagosan 1/6-a (2002-ben 1/5-e) maradványként jelentkezett, ebben közrejátszott a határon túli támogatásoknál a lebonyolító szervek előfinanszírozása miatt az elszámolatlan támogatási tételek (2006. június 30-án 5 Mrd Ft) magas aránya. A kormányzati takarékossági intézkedések következtében 2002-től a módosított kiadási előirányzatokként rendelkezésre álló források (az ellenőrzött időszakban összesen 331 Mrd Ft) mintegy 2%-át kitevő, összesen közel 7 Mrd Ft előirányzat-csökkentésre került sor. A KüM fejezet feladatrendszerén belül a külképviseleti hálózat működtetése igényelte a legtöbb erőforrást. A külképviseletek kiadásai évente Mrd Ft-ot, a kiadási főösszeg 56-70%-át 10 tették ki. Az év közben felmerült többletigényeket pótelőirányzatokkal biztosították, a jellemző likviditási problémák (a külképviseletek által bérelt ingatlanok bérleti díj fizetési határideje megelőzte a működést biztosító ellátmány utalását) mellett. A külképviseleteknél a költségek 2/3-át a kiküldöttek személyéhez kapcsolódó kiadások jelentet- 10 A Külképviseletek Igazgatása alcím kiadásai a fejezet eredeti kiadási előirányzatának 2002-ben 63,1%-át, 2003-ban 69,1%-át, 2004-ben 65,0%-át, 2005-ben 55,5%-át, ban 66,9%-át tették ki. Az összegek reálértékének megítélésénél figyelembe kell venni az árfolyamok változását, amely a kiadások 4/5-ét érintette. A forint között a dollárhoz képest 37,8%-kal, az euróhoz viszonyítva pedig 6,5%-kal erősödött a PM tervezetési körirata szerint. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ték, ezért a KüM-ben a további megtakarítások elsősorban a külképviseleteknél a humán erőforrások hatékonyabb felhasználására alapozhatók. A KüM alapfeladatait szolgálta a fejezet költségvetési előirányzatainak 80-98%-a. Az alapfeladatokra fordított fejezeti kezelésű előirányzatok közel felét tették ki a nemzetközi tagdíjak, illetve az európai uniós befizetések, valamint az állami protokoll kiadásai 11, amelyek alakulására, felhasználására a KüMnek nem volt befolyása 12. A szakmai feladatellátáson belül az euro-atlanti feladatok tartalma, forrásigénye, támogatása az uniós csatlakozásunkkal összhangban változott. A feladatok ellátása szempontjából kedvező, hogy 2006-tól a KüM az uniós integrációs folyamatok fő koordinátora. A minisztérium működtette az Európa Tanács munkabizottságaiban képviselendő magyar álláspont kialakítását végző Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot. A schengeni követelményekre való felkészülésre ban mintegy 1,6 Mrd Ft-ot fordítottak konzuli oktatásra, a külképviseleteken előírt biztonsági beruházásokra, informatikai fejlesztésekre. Az új tagállamok beilleszkedését segítő Schengen Alapból uniós forrásként 2007-ben az informatikai rendszerhez való kapcsolódáshoz szükséges eszközökre további 1 Mrd Ft-ot használhat fel a KüM. A csatlakozás előkészítésében, az uniós feladatok ellátásában kiemelt szerepe volt az EU Állandó Képviseletnek (EU ÁK), amelynek működtetési költsége 2005-ben 2,4 Mrd Ft volt, a Külképviselet alcím 8%-át tette ki. A KüM a nem kormányzati szintű szomszédságpolitika elmélyítésével, illetve a két-és többoldalú magyar kisebbségpolitika tudományos megalapozásával kapcsolatos feladatokat végző négy közalapítványt és egy alapítványt támogatott 13 évente növekvő összeggel, összesen mintegy 1,6 Mrd Ft-tal. A támogatások közel felét (47%-át) a kisebbségpolitikával foglalkozó (köz)alapítványok kapták. A támogatások hozzájárultak a kiemelt területeken jelentős kutatói bázisok létrejöttéhez, a kisebbségpolitika irányainak meghatározásában pedig kormányzati szinten hasznosultak. A Teleki Intézet működésének támogatására létrehozott alapítvány (Teleki László Alapítvány, TLA) esetében ugyanakkor a gazdálkodási, működési folyamatokat az alapító Kormány és az alapítói jogot gyakorlók (1999-től a KüM) nem felügyelték megfelelően. Nem gondoskodtak a kuratórium és az FB működésének folyamatosságáról, holott a kuratóriumot legfőbb döntéshozói jogkörrel ruházták fel. A törzsvagyon mértékét nem határozták meg, az alapítvány működtetésének költségei rendre (2002-ben mintegy 30%-kal) meghalad- 11 Együttes összegük között évente 3-4,6 Mrd Ft volt, melyből a protokoll kiadás évente 0,5-0,9 Mrd Ft-ot tett ki. 12 Az Állami Protokoll 2005-től a köztársasági elnöki protokoll nélkül, csak kormányfői protokoll előirányzat módosítása minden évben jelentős volt, %-kal növelték az eredetei előirányzatot, indoklás szerint az előre nem jelzett, váratlan diplomáciai események miatt. 13 Esély a Stabilitásra Közalapítvány, EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány, Demokrácia Központ Közalapítvány, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, TLA. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ták az előírt (10%-os) mértéket, a saját kft. gazdálkodásáról az alapítói jogot gyakorlónak nem számoltak be. A működési, gazdálkodási szabályzatok késve készültek el, az alapítvány egy saját alapítású gazdasági társaságon keresztül végzett, a közhasznú tevékenységéhez kevésbé illeszkedő, ám nyereséges ingatlan-üzemeltetési és hasznosítási tevékenységgel párhuzamosan nem nőtt a cél szerinti feladatok ellátása, holott a kft. a bevételéből (és a pályázatokból) közel az állami támogatásnak megfelelő összeggel segítette az intézet működését. A 2002-től tervezett közalapítvánnyá történő átalakítás elmaradása hátráltatta az alapítvány és szervezetei gazdálkodása átláthatóságát. A Kormány január 1-jével a TLA- t megszűntette, tevékenységét beépítette az újonnan alapított Külügyi Intézet feladatkörébe. Az átalakítás kimutatható megtakarítással nem járt. A határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok összkormányzati ellátása szempontjából kiemelt jelentősége volt a HTMH-nak és a rajta keresztül lebonyolított támogatásoknak. A vizsgált időszakban a HTMH felváltva tartozott a KüM, illetve az ME fejezethez, a szakmai feladatellátásban azonban megtartotta az önállóságát. Kizárólagosan a határon túli magyarok támogatását szolgáló előirányzatok összege a KüM-nél a évi közel 6 Mrd Ft-ról 2006-ra 9 Mrd Ft-ra emelkedett. A nemzetpolitikai feladatok között meghatározó volt a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben ( kedvezménytörvény ) foglalt Magyar Igazolvány kiadásához a konzuli hálózat fejlesztése, a személyi, technikai háttér biztosítása. A törvényi célkitűzések közel 900 ezer igazolvány kiadásával teljesültek. A kedvezménytörvény -hez kapcsolódó előirányzatok a határon túli magyarok oktatását és nevelését, illetve a szülőföldön maradás programjait támogatták. A támogatásokat pályázatok útján, illetve egyedi szerződéssel, közvetlenül a HTMH révén, továbbá hazai, illetve határon túli civil szervezetek közvetítésével juttatták el az érintettekhez. A törvényben meghatározott oktatási támogatásokat szabályozottan, ellenőrzötten folyósították. Az országonként differenciáltan érvényesülő támogatások felhasználása eredményességének megállapításához nem alakítottak ki nyilvántartási és értékelési rendszert. A 2005-ben létrehozott Szülőföld Alap (SZA) kiterjesztette a határon túli magyarok támogatása alanyi és tárgyi körét az önkormányzatokra és a vállalkozásokra. Az Alap létrehozásával a hazai (köz)alapítványok közvetítő szerepe 14 megszűnt, feladataik, forrásaik integrálódtak. Az SZA támogatási előirányzata ban 1,5 Mrd Ft volt. A forrásainak felhasználásához kialakított pályázati rendszer (három kollégiumhoz tartozó hét-hét régióval és a hosszú pályázati és elbírálási határidőkkel) túlbonyolított volt. Ez 2005-ben több mint 30%-os maradványképződéshez vezetett. 14 Az Új Kézfogás Közalapítvány helyett a MeH többségi tulajdonosi részesedésével működő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. végzi a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozás ösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok összehangolását. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A klasszikus diplomáciai alapfeladatok végrehajtásában a külképviseleteké a meghatározó szerep. A külképviseleti hálózat a nagykövetségi rangú helyi képviseletekből és a (fő)konzulátusokból 15 áll 16. Az ellenőrzött időszakban a külképviseletek száma között mozgott. A külképviseleti hálózatot, annak működését a KüM a vizsgált időszakban kétszer (2003-ban, 2005-ben) részletesen felülvizsgálta, az annak eredményeként megfogalmazott javaslatokat hasznosították. A külképviseleti hálózatot az ellenőrzött időszak előtt kialakított stabil struktúra jellemezte. A külpolitika súlypontjainak változásával összhangban álló, kormányhatározatban elrendelt megnyitások, bezárások, összevonások a missziók 1/10-ét érintették. A diplomáciai tevékenység során az ágazati ( ezeken belül például a külgazdasági ) feladatok előtérbe kerülésével a külképviseletek mintegy 60%-ánál működtek a szaktárcák irányítása alá tartozó szakdiplomaták 17, a kormányprogramokban nevesített egyes fontos ázsiai relációkban viszont nem voltak szakdiplomaták. A KüM az érintett minisztériumokkal a szakdiplomatákkal kapcsolatos feladat- és jogkörök megosztását, a finanszírozási feltételeket 3 tárca 18 kivételével együttes utasításban rendezte. A külképviseleteken a szakmai feladatok összehangolása nagymértékben személyfüggő volt, jellemző módon nem készültek el a szakdiplomaták munkaköri leírásai sem. A KüM-nek a diplomaták negyedét kitevő szakdiplomaták esetében korlátozott volt a befolyása a kiválasztásra, a feladat-meghatározásra. A szakdiplomatát nélkülöző képviseleteknél a gazdasági, kereskedelmi, tudományos-technológiai kapcsolatok építését a KüM által kiküldött diplomaták látták el. Az ágazati feladatokért felelős szaktárcák és a KüM együttműködését e tekintetben nem szabályozták, az információk visszacsatolása esetleges volt. A KüM ingatlanállományának legnagyobb részét a külképviseletek által bérelt vagy a Magyar Állam tulajdonában, a KüM vagyonkezelésében lévő ingatlanok tették ki. A KüM ben készített átfogó helyzetfelmérése szerint az épületek mérete, reprezentatív jellege csak részben igazodott az állomáshelyek sajátosságaihoz. Azok egy része nem felelt meg a külpolitikai, biztonsági, gazdasági és műszaki szempontoknak. A tárca ingatlangazdálkodási programjában megfogalmazott célok 19 a költségvetési források szűkössége mi- 15 Sajátos helyzete van a tajpei (Tajvan) és a ramallahi (Palesztin Nemzeti Hatóság) képviseletnek. 16 Megoszlásuk aránya a külképviseleti hálózaton belül 4:1. 17 A szakdiplomaták létszáma december 1-jén 150 fő volt, amely a külképviseleteken foglalkoztatott diplomaták létszámának mintegy ¼-ét tette ki. 18 IRM, EüM, MeH. 19 Az ingatlangazdálkodási koncepció célja a magyar külkapcsolatok alakításában közreműködő szakapparátus számára megfelelő infrastrukturális háttér kialakítása volt. Az ágazati programot döntés-előkészítő tanulmánnyal, az ingatlanállomány helyzetfelmérésével alapozták meg, abban figyelembe vették az EU-csatlakozás következtében várható minőségfejlesztési követelményeket is. A helyzetfelmérés során áttekintették az ingatlanok biztonsági, diplomáciai, gazdaságossági és műszaki szempontok szerinti alkalmasságát, továbbá a tulajdonszerzés gazdaságosságának megállapítása érdekében szakvéleményt készíttettek az adott város ingatlanpiacáról. A pénzügyi 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK att korlátozottan valósultak meg. A külképviseleti hálózatnál jelentős beruházást, ingatlanvagyon-bővülést az EU ÁK épületének megvásárlása és felújítása képezte (13 millió ). Az ingatlangazdálkodási program szerint a leromlott állapotú épületek szükséges felújítása évi 1,6 Mrd Ft igényéhez képest a rendelkezésre álló keret évi 1 Mrd Ft körül alakult. Évente külképviseleten került sor épület rekonstrukciós, részleges felújítási, karbantartási munkák elvégzésére. A szükséges felújítások, karbantartások elmaradása hosszú távon többletkiadásként jelentkezik. A KÜM-nél a belső kontrollok 20 keretében a belső ellenőrzés, a FEUVE követelményeknek megfelelő, szabályszerű működése, a szakmai informatikai rendszerek (VKH 21, KIR 22 ) kiépítése és a gazdálkodás monitoringja segítette a feladatok megfelelő ellátását. A belső ellenőrzés működtetése a funkcionális függetlenség biztosításával történt. A KüM ellenőrzési tevékenységében kockázati tényező az ellenőrzési feladatokhoz képest csökkenő ellenőri létszám. Az ellenőrök száma 2006-ra 14-ről 5 főre csökkent. A FEUVE működtetése hozzájárult a források szabályszerű felhasználásához. A fejezet 2002-ben elfogadott, 2005-ig érvényes informatikai stratégiával 23 rendelkezett. Elmaradt a KüM nyílt rendszereire vonatkozóan az informatikai eszközökön kezelt (adat)bázisok védelmi igényeinek meghatározása, továbbá nem rendelkeztek azok teljes körű, naprakész nyilvántartásával. A Kormányzati Gerinchálózathoz kapcsolódóan létrehozott VKH hozzájárult a gyorsabb és költségtakarékosabb információ-tároláshoz és továbbításhoz. A KüM-nél a 2000-től működtetett KIR biztosítja a konzuli bevételek zártkörű elszámolásának lehetőségét, közvetlen számítógépes kapcsolatot jelent a külképviseletek és a minisztérium között, alkalmas az összes vízum- és konzuli ügy kezelésére. A számviteli feladatok döntő részét integrált költségvetési, pénzügyi nyilvántartó rendszerrel végezték, amely biztosította a külképviseleteken folyó gazdálkodás egyes elemei (például az ellátmány előlegek manuális vezetése) kivételével a folyamatos, zárt rendszerű elszámolást a KüM-ben. tervezésnél figyelembe vették a bérlemények biztonsági követelményeinek megteremtéséhez, illetve az eredeti állapot visszaállításához szükséges beruházásokat. 20 Az INTOSAI 2004 októberében elfogadott irányelvei a belső kontroll elemeit (kontrollkörnyezet, kockázatértékelés, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring) a hatályos hazai szabályozáshoz képest szemléletében és terjedelmében bővebben határozzák meg. A hazai szabályozás a kontrollelemek közül a belső ellenőrzést és a FEUVE-t nevesíti, a szervezet egészének működéséhez képest csak a gazdálkodásra koncentrál. 21 Védett Külügyi Hálózat 22 Konzuli Információs Rendszer 23 A helyszíni vizsgálat időszakában elkezdődött az informatikai stratégia elkészítésére kiírandó pályázat előkészítése. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A KüM fejezetnél az előző, évi átfogó ellenőrzés során, továbbá az éves költségvetések megalapozottsága és a végrehajtásuk ellenőrzése, valamint az államháztartáson kívüli állami feladatellátás témavizsgálata keretében a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére tett javaslatainkat többnyire eredményesen hasznosították. Elkészült és fontos beruházásokhoz, felújításokhoz nyújtott támpontot az ingatlangazdálkodási program. A Berlini Nagykövetség épületének kihasználtságát javították, viszont a nem költségvetésből származó maradványt a Kormány elvonta, szűkítve ezzel a KüM-nél az ingatlangazdálkodás forrásellátottságát. Javult a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szabályozottsága. Az ellenőrzési létszám külső szakértők bevonása nélkül azonban nem biztosítja a feladatok ellátását. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak intézkedjen a külképviseleteken folyó, több minisztérium felelősségi körébe tartozó külkapcsolati szakmai tevékenységek összehangolt szabályozása érdekében. a külügyminiszternek: 1. készítsen a Kormány 24 által meghatározott külpolitikai prioritások középtávú végrehajtására, konkrét feladatokra, fejlesztésekre lebontott az érintett tárcákkal egyeztetett intézkedési tervet; 2. intézkedjen annak érdekében, hogy a KüM-nek a külképviseleteken folyó gazdálkodását is zárt rendszert biztosító, egységes informatikai rendszer(ek) támogassák; 3. gondoskodjon a KüM nyílt informatikai rendszerein kezelt adat(bázis)ok biztonsági osztályba sorolásáról, azok teljes körű, naprakész nyilvántartásáról. 24 A Miniszterelnöki Hivataltól kapott tájékoztatás szerint a Kormány I. félévi munkatervében szerepel az új magyar kormányzati külpolitikai stratégiáról szóló előterjesztés. 17

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA Bárdi Nándor, Misovicz Tibor A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA A jelen tanulmány célja a határon túli magyarok támogatására vonatkozó tapasztalatok öszszegezése, a célok és a feladatok

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben