JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június"

Átírás

1 JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 829. Vizsgálat-azonosító szám: V0296 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Horváth Margit osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Baloghné Sebestyén Éva számvevő dr. Burján Margit számvevő tanácsos, főtanácsadó Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dede Katalin számvevő tanácsos Eötvös Magdolna számvevő Kocsis Ferencné számvevő Krüzselyi Attila számvevő Szilas István számvevő tanácsos Maklári Ferencné számvevő tanácsos, főtanácsadó Tóth Árpád számvevő tanácsos Patai Tamás számvevő tanácsos Zagyi Judit számvevő Záhonyiné Horváth Ildikó számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Vélemény a Magyar Köztársaság és évi költségvetési 0034 törvényjavaslatáról Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról 0241 Jelentés a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0314 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A fejezet feladatellátása, a szervezeti és működési feltételek és a költségvetési források összhangja A külső szabályozási környezet alakulása A feladatrendszer változásainak hatása a szervezeti, működési feltételekre A feladatellátás és a költségvetési források alakulásának összhangja A szakmai feladatellátás súlypontjai, azok feltételrendszere Az euro-atlanti feladatok ellátása Alapítványok közreműködése az alapfeladatok ellátásában A nemzetpolitikai feladatok ellátása A határon túli magyarok támogatása A külképviseleti hálózat alakulása, működtetése, kontrollkörnyezete A külképviseletekkel kapcsolatos ingatlangazdálkodási tevékenység A feladatellátást támogató kontrollok Az ellenőrzési tevékenység A szakmai informatikai rendszerek A gazdálkodás monitoring rendszere Az előző vizsgálataink javaslatai alapján megtett intézkedések 74 MELLÉKLETEK 1. számú A Külügyminisztérium észrevétele 2. számú A Külügyminisztérium fejezethez tartozó címek, alcímek változása ( ) 3. számú A KüM fejezet és intézményei jellemző költségvetési és létszámadatai FÜGGELÉKEK 1. számú A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás 2. számú A külképviseletek helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai 1

5 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény ÁK Állandó Képviselet Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁSZ Állami Számvevőszék ÁÜSZ Állandó Ügyeleti Szolgálat BÁH BM Bevándorlási Hivatal Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BM Belügyminisztérium EFO Ellenőrzési Főosztály EMTE Erdélyi Magyar Tudományegyetem EO Ellenőrzési Osztály EÖKK Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány EPEFO Európai Politikai Együttműködési Főosztály EU Európai Unió EÜH Európai Ügyek Hivatala FB Felügyelő Bizottság GBF Gazdálkodási és Bérszámfejtési Főosztály GFO Gazdálkodási Főosztály GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium HTMH Határon Túli Magyarok Hivatala IBSZ Informatikai Biztonsági Szabályzat ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet IKÁT Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság IM Igazságügyi Minisztérium ITDH Magyar Befektetetési és Kereskedelemfejlesztési ZRt. KE Köztársasági Elnökség KIR Konzuli Információs Rendszer Központ A KüM külképviseletek nélküli szervezeti egységeinek öszszefoglaló neve KSZF Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Ktv. A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. törvény KüM Külügyminisztérium KüM-RFT TNM A regionális fejlesztésekért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter KVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság MANNA a Központ gazdálkodását támogató informatika rendszer 3

7 ME MeH MeHVM MK MKB NATO NEFE NFH NK NKÖM NÜI NYEU Miniszterelnökség fejezet Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Magyar Köztársaság MKB Bank Nyrt., jogelőd a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Észak-atlanti Szerződés Szervezete nemzetközi fejlesztési együttműködés Nemzeti Fejlesztési Hivatal Nagykövetség Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzetpolitikai Ügyek Irodája Nyugat-európai Unió OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete OGY Országgyűlés OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OM Oktatási Minisztérium PKE Partiumi Keresztény Egyetem (Románia) PM Pénzügyminisztérium Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvény SZA Szülőföld Alap Szatv. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény ( kedvezménytörvény ) szja személyi jövedelemadó SzMSz Szervezeti és Működési Szabályzat TLA Teleki László Alapítvány UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete VKH Védett Külügyi Hálózat VOIP adatkommunikációs vonalon kialakított hangszolgáltatások VPN Virtuális Magánhálózat 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Diplomáciai képviselet feladatai Ellenőrzési nyomvonal FEUVE Konzuli feladatok Szakdiplomata A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, IV. 18-án aláírt nemzetközi szerződés 1 szerint (3. cikk): a küldő állam képviselete a fogadó államban; a küldő állam, valamint a küldő állam polgárai érdekeinek védelmezése a fogadó államban; tájékozódás minden megengedett módon a fogadó államban levő viszonyokról és fejleményekről és ezekről jelentés a küldő állam kormányának, valamint az érintett államok között a gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztése. A költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, táblázatba foglalt vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszere a hatályos szabályozás szerint tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A feladatokat külön szabályozza a konzuli kapcsolatokról Bécsben, IV. 24-én elfogadott egyezmény 2 (5. cikk): a konzuli cselekmények (közjegyzői, hatósági beleértve a vízumozási tevékenység), a konzuli ügyek (érdekvédelem, segítség és támogatás nyújtása a küldő állam természetes és jogi személyei részére), továbbá mint diplomáciai képviseletnek tájékozódás minden megengedett módon a fogadó állam kereskedelmi, gazdasági, kulturális és tudományos életének viszonyairól és alakulásáról, ezekről jelentéstétel a küldő állam kormányainak, valamint a kereskedelmi, gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása. A konzuli feladatok súlypontjai időtől és földrajzi helytől függően változnak. Például az utazás és munkavállalás könnyebbé válásával (adminisztratív kötöttségek megszűnése, olcsóbb utazási lehetőségek) az érdekvédelem szerepe növekszik, másutt a gazdasági és egyéb kapcsolatok előmozdítása válik hangsúlyosabbá 3. A tartós külszolgálatról szóló 31/2002. (III. 1.) Korm. rendelet szerint a szakdiplomata a közigazgatási szervtől határozott időre egy külszolgálat időtartamára a KüM állo- 1 Kihirdetése az évi 22. számú törvényerejű rendelettel történt. 2 Az évi 13. számú törvényerejű rendelet hirdette ki. 3 Románia január 1-jei uniós csatlakozásával összefüggésben a kolozsvári főkonzulátuson a vízumkiadási tevékenység csökkenő szerepe miatt a kiküldöttek száma 45%-kal (5 fő), a helyi alkalmazottaké 27%-kal (4 fő) csökkent. 5

9 6 mányába áthelyezett, speciális szakismeretekkel rendelkező köztisztviselő. A jogszabályt felváltó, a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet meghatározása szerint a szakdiplomata az a köztisztviselő, akit központi közigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladatnak a Magyar Köztársaság külképviseletén történő ellátására, meghatározott időre helyez át a KüM-be.

10 JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Magyar Köztársaság (MK) külpolitikájának irányelveit a kormányprogramok fogalmazzák meg. Közös jellemzőjük, hogy a rendszerváltozás után nemzeti konszenzussal elfogadott külpolitikai törekvések három fő irányát, az euroatlanti integrációt, a regionális stabilitást biztosító jószomszédi politikát, valamint a határon túli magyarság támogatását magába foglaló nemzetpolitikát az egyes kormányprogramokban meglévő hangsúlyeltolódásokkal képviselik. A külpolitika megvalósításában részt vevő szervezetek és intézmények közül a Külügyminisztérium (KüM) szerepe kiemelt. A külügyminiszter feladatait és hatáskörét rögzítő kormányrendelet szerint a miniszter képviseli az MK kül- és biztonságpolitikáját más államokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban. Koordinálja Magyarország és egyes nemzetközi szervezetek, így az Európai Unió (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) közötti kapcsolatokat, a csatlakozási folyamat egészét, az euro-atlanti integrációs politika érvényesülését. Irányítja a külképviseleteket, külföldön gondoskodik az ország, annak állampolgárai és szervezetei jogai és érdekei védelméről. Közreműködik a határon túli magyarokra vonatkozó kormányzati feladatok végrehajtásában. Szervezi és irányítja a gazdaságdiplomáciai tevékenységet től a kormányváltások érintették a KüM feladatrendszerét. Ez a feladatok mellett egyes intézmények, illetve a kapcsolódó előirányzatok többszöri átcsoportosítását is jelentette. A miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításaival összefüggésben változott a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) és ezzel összhangban az ügyrendek is módosultak. A változtatások alapvetően három területet érintettek. A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes feladatok ellátását végző Határon Túli Magyarok Hivatalát (HTMH) és az általa kezelt előirányzatokat többször rendezték át a KüM, illetve a Miniszterelnökség (ME) fejezet között 4. 4 A HTMH 1998-tól július 13-áig a KüM fejezethez tartozott, ezt követően az ME fejezethez, majd december 16-ától ismét a KüM-be, majd június 28-ától újra az ME fejezethez került től önálló intézményként megszűnt, a feladatot átvette a MeH. 7

11 BEVEZETÉS A külgazdaság-politikai, gazdaságdiplomáciai és befektetés-ösztönzési feladatokat és december 14-e között a KüM, majd ezt követően a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) látta el. Az Unióból érkező előcsatlakozási eszközökkel és egyéb forrásokkal, illetve a közösségi politikák összehangolásával kapcsolatos feladatokat december 23-ától a KüM-től átvette az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter 5. A fejezet számára az elmúlt évben az MK évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény ,1 M Ft eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amelyhez ,7 M Ft költségvetési támogatást biztosított (a bevételi előirányzata 9042,2 M Ft volt) 6. A fejezet működésének átfogó ellenőrzését utoljára ban végeztük. Jelen ellenőrzésünk a negyedik átfogó ellenőrzés 1990-től számítva. Az ellenőrzés során a gazdálkodás szabályszerűségének értékelésénél támaszkodtunk az éves költségvetések végrehajtására vonatkozó jelentéseink megállapításaira. A KüM Központi Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2003., és évi beszámolóit az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a financial audit módszerével felülvizsgálta, ennek keretében elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy a beszámolókat a számviteli törvényben foglaltak és az annak végrehajtására kiadott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint készítették el. A beszámolók a vagyoni, pénzügyi helyzetről megbízható és valós képet adtak. A KüM fejezet Központi Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok szervezeti, működési és gazdálkodási szabályozottsága megfelelő volt, az intézmény éves gazdálkodása és a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása összhangban volt a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal. Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5), valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak képezték. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a fejezetnél a feladatok ellátása, annak szervezeti és működési feltételei, költségvetési forrásai összhangban voltak-e; előtt ezt a feladatot az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, illetve politikai államtitkár látta el. 6 A 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat a KüM fejezet évi előirányzatait módosította. Ennek során a HTMH cím a kapcsolódó előirányzatokkal átkerült az ME fejezethez (-7488,9 M Ft), ugyanakkor az EU utazási költségtérítések előirányzat (+400 M Ft) az ME fejezettől új alcímként a KüM fejezethez került. Így a KüM fejezet kiadási előirányzata ,0 M Ft, a támogatási előirányzata , 8 M Ft, a bevételi előirányzata pedig 9 390,2 M Ft lett. 8

12 BEVEZETÉS a szakmai feladatellátás súlyponti területein a működtetés feltételrendszere hozzájárult-e a források hatékony felhasználásához; a külképviseletek megnyitásánál, bezárásánál, működtetésénél érvényesítettek-e kritérium rendszereket; a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok ellátásában szabályosan és eredményesen működött-e a pályázatitámogatási rendszer; megfelelően segítette-e a szakmai feladatok ellátását a minisztérium belső kontroll környezete, hasznosították-e a korábbi ellenőrzéseink megállapításait, javaslatait. Az átfogó ellenőrzés keretében rendszerszemléletben tekintettük át a KüM fejezet feladat-rendszerének alakulását. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai feladatellátás súlypontjaira. Az átfogó ellenőrzés a és a közötti időszakra terjedt ki, ezen belül hangsúlyozottan az utolsó két év feladatellátására, illetve a évi kormányváltást követő, a KüM szervezetét és erőforrásait érintő intézkedések előkészítettségére, végrehajtására koncentráltunk. Az ellenőrzés a KüM címet és a fejezeti kezelésű előirányzatokat fogta át. Helyszíni ellenőrzés keretében a fejezet költségvetési szerveit és a kiválasztott külképviseleteket (Brüsszel a bilaterális, valamint az EU-képviselet és a NATOképviselet, Lisszabon, Ljubljana) vizsgáltuk. 7 Az átfogó ellenőrzés során megkezdtük a KüM és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címek évi beszámolója megbízhatóságának ellenőrzését, amit 2007-ben, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése keretében fejezünk be. Utóellenőrzés keretében értékeltük a évi átfogó, továbbá a közötti időszak éves költségvetésének megalapozottságára és annak végrehajtására irányuló ÁSZ ellenőrzéseink ajánlásainak, megállapításainak hasznosulását. A jelentés-tervezetet egyeztettük a külügyminiszterrel, aki észrevételt nem tett. (1. sz. melléklet) 7 A külképviseletek kiválasztásánál szempont volt a minisztérium feladatellátásában kiemelt terület (multilaterális képviseletek Brüsszelben), az utóellenőrzés (Lisszabon), a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok miatt fontos országban található nagykövetség vizsgálata (Ljubljana). 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A külügyminiszter és a minisztérium alapfeladata az MK külpolitikájának megvalósítása volt a kormányzati munkamegosztás keretei között és a kormányprogramok által kijelölt, változó hangsúlyú prioritások (az euro-atlanti integráció, a regionális stabilitást biztosító jószomszédi politika, valamint a határon túli magyarság támogatását magába foglaló nemzetpolitika) érvényesítésével. A KüM-ben a Kormány által elfogadott, a kormányprogramokban lefektetett elvek, cselekvési irányok és az operatív feladatok közötti koherenciát biztosító külpolitikai stratégia 8 nem készült el, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a feladat- és hatáskör át- és visszarendezések és a kormányprogramok nem mindig voltak összhangban. Szerkezetében és tartalmában II. félévében megújult a statútum, viszont a szabályozás alapvető problémája, hogy míg a külügyminiszter a Kormány külpolitikáért felelős tagja, a külpolitika fontos, kiemelt területei (nemzetpolitika, külgazdaság) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (MeHVM), illetve a gazdasági és közlekedési miniszter felelősségi körébe tartoznak, a feladatmegosztás tisztázása nélkül. A KüM feladatellátására lényegesen kiható jogszabály-alkotási folyamatokból hiányoztak a hatástanulmányok. Ez különösen a háttérintézményi struktúrára hatott ki. Intézmények megszűntetését, alapítását, összevonását tartalmi értékelés és indoklás nélkül rendeltek el. A KüM-ben a szabályozási kontrollok ellensúlyozták a feladatrendszer gyakori változásainak kockázatát. A szakmai és funkcionális szervezeti egységek a költségvetési alcímek elkülönültségétől függetlenül egységes szervezetként működtették a minisztériumot, amelynek struktúrája a feladatok növekedése miatt 2004-ig összetettebb, bonyolultabb lett. Azt követően a külgazdaság felügyeletének átadása, az uniós feladatok átrendeződése miatt csökkent a főosztályok és a vezetői szintek száma. A évi kormányváltás után tovább egyszerűsödött a minisztérium szervezete (2002-ben 53, év végén 26 főosztály), a vezetők aránya (17-18%) viszont nem változott. 8 A nemzetközi tapasztalatok alapján a külpolitikai stratégia szerepe eltérő. Rögzítheti csupán az adott ország külpolitikájának elveit, de a külpolitika komplex eszközrendszerén belül a relációk szerint különböző súlypontok kialakítására, a meglévő erőforrások hozzárendelésében fontos iránymutatások meghatározására is szolgálhat. A KüM-től kapott tájékoztatás szerint a stratégia elkészítése 2007-ben várható. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A létszám, a vezetők és a főosztályok számának alakulása a Központban és között Létszám összesen (fő) Vezetők száma (fő) Főosztályok száma A KüM szervezetét és működését meghatározó SzMSz, annak módosításai késésekkel követték a jogszabályi változásokat. Az SzMSz módosításaival összhangban az ügyrendek is módosultak. A változások könnyebb áttekintése érdekében 2003-tól évente egységes SzMSz-t adtak ki. A KüM feladatait meghatározó jogszabályok, illetve az éves költségvetési törvények a feladatváltozásokkal összhangban biztosították a tevékenységek ellátásához a költségvetési forrásokat. A KüM az érintett tárcák felelős vezetőivel az előirányzatok, források átadás-átvételét megalapozott, részletes megállapodásokban rendezte. A fejezeti költségvetés kiadásainak átlagosan 80%-át költségvetési támogatás fedezte. Az ellenőrzött időszakban 269 Mrd Ft-ot használtak fel a fejezet intézményeinek feladatellátásához. A fejezethez tartozó intézmények összes létszáma a helyi alkalmazottak 9 nélkül 1,8-2 ezer fő között alakult. A KüM létszámán belül folyamatosan nőtt a külképviseleteken foglalkoztatottak aránya. A kiküldöttek száma a Központ létszámát 2002-ben 12%- kal, 2006-ban viszont már 59%-kal haladta meg. 9 A külképviseletek munkáját növekvő számú, 2006-ra közel 800 fő helyi alkalmazott is segítette. 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK fő A létszám alakulása a KüM alcímeinél és között Külképviseletek igazgatás alcím Központi Igazgatás alcím évek A konzuli tevékenységből (vízumkiadási díj) származó saját bevétel (évente Mrd Ft) a schengeni vízumdíjakkal való harmonizáció, valamint a mentességet élvezők körének növekedése miatt 2003-tól jelentősen, évenként 10-30%-kal csökkent. A fejezeti költségvetés teljesítésében a módosított előirányzatok számottevő része, átlagosan 1/6-a (2002-ben 1/5-e) maradványként jelentkezett, ebben közrejátszott a határon túli támogatásoknál a lebonyolító szervek előfinanszírozása miatt az elszámolatlan támogatási tételek (2006. június 30-án 5 Mrd Ft) magas aránya. A kormányzati takarékossági intézkedések következtében 2002-től a módosított kiadási előirányzatokként rendelkezésre álló források (az ellenőrzött időszakban összesen 331 Mrd Ft) mintegy 2%-át kitevő, összesen közel 7 Mrd Ft előirányzat-csökkentésre került sor. A KüM fejezet feladatrendszerén belül a külképviseleti hálózat működtetése igényelte a legtöbb erőforrást. A külképviseletek kiadásai évente Mrd Ft-ot, a kiadási főösszeg 56-70%-át 10 tették ki. Az év közben felmerült többletigényeket pótelőirányzatokkal biztosították, a jellemző likviditási problémák (a külképviseletek által bérelt ingatlanok bérleti díj fizetési határideje megelőzte a működést biztosító ellátmány utalását) mellett. A külképviseleteknél a költségek 2/3-át a kiküldöttek személyéhez kapcsolódó kiadások jelentet- 10 A Külképviseletek Igazgatása alcím kiadásai a fejezet eredeti kiadási előirányzatának 2002-ben 63,1%-át, 2003-ban 69,1%-át, 2004-ben 65,0%-át, 2005-ben 55,5%-át, ban 66,9%-át tették ki. Az összegek reálértékének megítélésénél figyelembe kell venni az árfolyamok változását, amely a kiadások 4/5-ét érintette. A forint között a dollárhoz képest 37,8%-kal, az euróhoz viszonyítva pedig 6,5%-kal erősödött a PM tervezetési körirata szerint. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ték, ezért a KüM-ben a további megtakarítások elsősorban a külképviseleteknél a humán erőforrások hatékonyabb felhasználására alapozhatók. A KüM alapfeladatait szolgálta a fejezet költségvetési előirányzatainak 80-98%-a. Az alapfeladatokra fordított fejezeti kezelésű előirányzatok közel felét tették ki a nemzetközi tagdíjak, illetve az európai uniós befizetések, valamint az állami protokoll kiadásai 11, amelyek alakulására, felhasználására a KüMnek nem volt befolyása 12. A szakmai feladatellátáson belül az euro-atlanti feladatok tartalma, forrásigénye, támogatása az uniós csatlakozásunkkal összhangban változott. A feladatok ellátása szempontjából kedvező, hogy 2006-tól a KüM az uniós integrációs folyamatok fő koordinátora. A minisztérium működtette az Európa Tanács munkabizottságaiban képviselendő magyar álláspont kialakítását végző Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot. A schengeni követelményekre való felkészülésre ban mintegy 1,6 Mrd Ft-ot fordítottak konzuli oktatásra, a külképviseleteken előírt biztonsági beruházásokra, informatikai fejlesztésekre. Az új tagállamok beilleszkedését segítő Schengen Alapból uniós forrásként 2007-ben az informatikai rendszerhez való kapcsolódáshoz szükséges eszközökre további 1 Mrd Ft-ot használhat fel a KüM. A csatlakozás előkészítésében, az uniós feladatok ellátásában kiemelt szerepe volt az EU Állandó Képviseletnek (EU ÁK), amelynek működtetési költsége 2005-ben 2,4 Mrd Ft volt, a Külképviselet alcím 8%-át tette ki. A KüM a nem kormányzati szintű szomszédságpolitika elmélyítésével, illetve a két-és többoldalú magyar kisebbségpolitika tudományos megalapozásával kapcsolatos feladatokat végző négy közalapítványt és egy alapítványt támogatott 13 évente növekvő összeggel, összesen mintegy 1,6 Mrd Ft-tal. A támogatások közel felét (47%-át) a kisebbségpolitikával foglalkozó (köz)alapítványok kapták. A támogatások hozzájárultak a kiemelt területeken jelentős kutatói bázisok létrejöttéhez, a kisebbségpolitika irányainak meghatározásában pedig kormányzati szinten hasznosultak. A Teleki Intézet működésének támogatására létrehozott alapítvány (Teleki László Alapítvány, TLA) esetében ugyanakkor a gazdálkodási, működési folyamatokat az alapító Kormány és az alapítói jogot gyakorlók (1999-től a KüM) nem felügyelték megfelelően. Nem gondoskodtak a kuratórium és az FB működésének folyamatosságáról, holott a kuratóriumot legfőbb döntéshozói jogkörrel ruházták fel. A törzsvagyon mértékét nem határozták meg, az alapítvány működtetésének költségei rendre (2002-ben mintegy 30%-kal) meghalad- 11 Együttes összegük között évente 3-4,6 Mrd Ft volt, melyből a protokoll kiadás évente 0,5-0,9 Mrd Ft-ot tett ki. 12 Az Állami Protokoll 2005-től a köztársasági elnöki protokoll nélkül, csak kormányfői protokoll előirányzat módosítása minden évben jelentős volt, %-kal növelték az eredetei előirányzatot, indoklás szerint az előre nem jelzett, váratlan diplomáciai események miatt. 13 Esély a Stabilitásra Közalapítvány, EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány, Demokrácia Központ Közalapítvány, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, TLA. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ták az előírt (10%-os) mértéket, a saját kft. gazdálkodásáról az alapítói jogot gyakorlónak nem számoltak be. A működési, gazdálkodási szabályzatok késve készültek el, az alapítvány egy saját alapítású gazdasági társaságon keresztül végzett, a közhasznú tevékenységéhez kevésbé illeszkedő, ám nyereséges ingatlan-üzemeltetési és hasznosítási tevékenységgel párhuzamosan nem nőtt a cél szerinti feladatok ellátása, holott a kft. a bevételéből (és a pályázatokból) közel az állami támogatásnak megfelelő összeggel segítette az intézet működését. A 2002-től tervezett közalapítvánnyá történő átalakítás elmaradása hátráltatta az alapítvány és szervezetei gazdálkodása átláthatóságát. A Kormány január 1-jével a TLA- t megszűntette, tevékenységét beépítette az újonnan alapított Külügyi Intézet feladatkörébe. Az átalakítás kimutatható megtakarítással nem járt. A határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok összkormányzati ellátása szempontjából kiemelt jelentősége volt a HTMH-nak és a rajta keresztül lebonyolított támogatásoknak. A vizsgált időszakban a HTMH felváltva tartozott a KüM, illetve az ME fejezethez, a szakmai feladatellátásban azonban megtartotta az önállóságát. Kizárólagosan a határon túli magyarok támogatását szolgáló előirányzatok összege a KüM-nél a évi közel 6 Mrd Ft-ról 2006-ra 9 Mrd Ft-ra emelkedett. A nemzetpolitikai feladatok között meghatározó volt a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben ( kedvezménytörvény ) foglalt Magyar Igazolvány kiadásához a konzuli hálózat fejlesztése, a személyi, technikai háttér biztosítása. A törvényi célkitűzések közel 900 ezer igazolvány kiadásával teljesültek. A kedvezménytörvény -hez kapcsolódó előirányzatok a határon túli magyarok oktatását és nevelését, illetve a szülőföldön maradás programjait támogatták. A támogatásokat pályázatok útján, illetve egyedi szerződéssel, közvetlenül a HTMH révén, továbbá hazai, illetve határon túli civil szervezetek közvetítésével juttatták el az érintettekhez. A törvényben meghatározott oktatási támogatásokat szabályozottan, ellenőrzötten folyósították. Az országonként differenciáltan érvényesülő támogatások felhasználása eredményességének megállapításához nem alakítottak ki nyilvántartási és értékelési rendszert. A 2005-ben létrehozott Szülőföld Alap (SZA) kiterjesztette a határon túli magyarok támogatása alanyi és tárgyi körét az önkormányzatokra és a vállalkozásokra. Az Alap létrehozásával a hazai (köz)alapítványok közvetítő szerepe 14 megszűnt, feladataik, forrásaik integrálódtak. Az SZA támogatási előirányzata ban 1,5 Mrd Ft volt. A forrásainak felhasználásához kialakított pályázati rendszer (három kollégiumhoz tartozó hét-hét régióval és a hosszú pályázati és elbírálási határidőkkel) túlbonyolított volt. Ez 2005-ben több mint 30%-os maradványképződéshez vezetett. 14 Az Új Kézfogás Közalapítvány helyett a MeH többségi tulajdonosi részesedésével működő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. végzi a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozás ösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok összehangolását. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A klasszikus diplomáciai alapfeladatok végrehajtásában a külképviseleteké a meghatározó szerep. A külképviseleti hálózat a nagykövetségi rangú helyi képviseletekből és a (fő)konzulátusokból 15 áll 16. Az ellenőrzött időszakban a külképviseletek száma között mozgott. A külképviseleti hálózatot, annak működését a KüM a vizsgált időszakban kétszer (2003-ban, 2005-ben) részletesen felülvizsgálta, az annak eredményeként megfogalmazott javaslatokat hasznosították. A külképviseleti hálózatot az ellenőrzött időszak előtt kialakított stabil struktúra jellemezte. A külpolitika súlypontjainak változásával összhangban álló, kormányhatározatban elrendelt megnyitások, bezárások, összevonások a missziók 1/10-ét érintették. A diplomáciai tevékenység során az ágazati ( ezeken belül például a külgazdasági ) feladatok előtérbe kerülésével a külképviseletek mintegy 60%-ánál működtek a szaktárcák irányítása alá tartozó szakdiplomaták 17, a kormányprogramokban nevesített egyes fontos ázsiai relációkban viszont nem voltak szakdiplomaták. A KüM az érintett minisztériumokkal a szakdiplomatákkal kapcsolatos feladat- és jogkörök megosztását, a finanszírozási feltételeket 3 tárca 18 kivételével együttes utasításban rendezte. A külképviseleteken a szakmai feladatok összehangolása nagymértékben személyfüggő volt, jellemző módon nem készültek el a szakdiplomaták munkaköri leírásai sem. A KüM-nek a diplomaták negyedét kitevő szakdiplomaták esetében korlátozott volt a befolyása a kiválasztásra, a feladat-meghatározásra. A szakdiplomatát nélkülöző képviseleteknél a gazdasági, kereskedelmi, tudományos-technológiai kapcsolatok építését a KüM által kiküldött diplomaták látták el. Az ágazati feladatokért felelős szaktárcák és a KüM együttműködését e tekintetben nem szabályozták, az információk visszacsatolása esetleges volt. A KüM ingatlanállományának legnagyobb részét a külképviseletek által bérelt vagy a Magyar Állam tulajdonában, a KüM vagyonkezelésében lévő ingatlanok tették ki. A KüM ben készített átfogó helyzetfelmérése szerint az épületek mérete, reprezentatív jellege csak részben igazodott az állomáshelyek sajátosságaihoz. Azok egy része nem felelt meg a külpolitikai, biztonsági, gazdasági és műszaki szempontoknak. A tárca ingatlangazdálkodási programjában megfogalmazott célok 19 a költségvetési források szűkössége mi- 15 Sajátos helyzete van a tajpei (Tajvan) és a ramallahi (Palesztin Nemzeti Hatóság) képviseletnek. 16 Megoszlásuk aránya a külképviseleti hálózaton belül 4:1. 17 A szakdiplomaták létszáma december 1-jén 150 fő volt, amely a külképviseleteken foglalkoztatott diplomaták létszámának mintegy ¼-ét tette ki. 18 IRM, EüM, MeH. 19 Az ingatlangazdálkodási koncepció célja a magyar külkapcsolatok alakításában közreműködő szakapparátus számára megfelelő infrastrukturális háttér kialakítása volt. Az ágazati programot döntés-előkészítő tanulmánnyal, az ingatlanállomány helyzetfelmérésével alapozták meg, abban figyelembe vették az EU-csatlakozás következtében várható minőségfejlesztési követelményeket is. A helyzetfelmérés során áttekintették az ingatlanok biztonsági, diplomáciai, gazdaságossági és műszaki szempontok szerinti alkalmasságát, továbbá a tulajdonszerzés gazdaságosságának megállapítása érdekében szakvéleményt készíttettek az adott város ingatlanpiacáról. A pénzügyi 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK att korlátozottan valósultak meg. A külképviseleti hálózatnál jelentős beruházást, ingatlanvagyon-bővülést az EU ÁK épületének megvásárlása és felújítása képezte (13 millió ). Az ingatlangazdálkodási program szerint a leromlott állapotú épületek szükséges felújítása évi 1,6 Mrd Ft igényéhez képest a rendelkezésre álló keret évi 1 Mrd Ft körül alakult. Évente külképviseleten került sor épület rekonstrukciós, részleges felújítási, karbantartási munkák elvégzésére. A szükséges felújítások, karbantartások elmaradása hosszú távon többletkiadásként jelentkezik. A KÜM-nél a belső kontrollok 20 keretében a belső ellenőrzés, a FEUVE követelményeknek megfelelő, szabályszerű működése, a szakmai informatikai rendszerek (VKH 21, KIR 22 ) kiépítése és a gazdálkodás monitoringja segítette a feladatok megfelelő ellátását. A belső ellenőrzés működtetése a funkcionális függetlenség biztosításával történt. A KüM ellenőrzési tevékenységében kockázati tényező az ellenőrzési feladatokhoz képest csökkenő ellenőri létszám. Az ellenőrök száma 2006-ra 14-ről 5 főre csökkent. A FEUVE működtetése hozzájárult a források szabályszerű felhasználásához. A fejezet 2002-ben elfogadott, 2005-ig érvényes informatikai stratégiával 23 rendelkezett. Elmaradt a KüM nyílt rendszereire vonatkozóan az informatikai eszközökön kezelt (adat)bázisok védelmi igényeinek meghatározása, továbbá nem rendelkeztek azok teljes körű, naprakész nyilvántartásával. A Kormányzati Gerinchálózathoz kapcsolódóan létrehozott VKH hozzájárult a gyorsabb és költségtakarékosabb információ-tároláshoz és továbbításhoz. A KüM-nél a 2000-től működtetett KIR biztosítja a konzuli bevételek zártkörű elszámolásának lehetőségét, közvetlen számítógépes kapcsolatot jelent a külképviseletek és a minisztérium között, alkalmas az összes vízum- és konzuli ügy kezelésére. A számviteli feladatok döntő részét integrált költségvetési, pénzügyi nyilvántartó rendszerrel végezték, amely biztosította a külképviseleteken folyó gazdálkodás egyes elemei (például az ellátmány előlegek manuális vezetése) kivételével a folyamatos, zárt rendszerű elszámolást a KüM-ben. tervezésnél figyelembe vették a bérlemények biztonsági követelményeinek megteremtéséhez, illetve az eredeti állapot visszaállításához szükséges beruházásokat. 20 Az INTOSAI 2004 októberében elfogadott irányelvei a belső kontroll elemeit (kontrollkörnyezet, kockázatértékelés, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring) a hatályos hazai szabályozáshoz képest szemléletében és terjedelmében bővebben határozzák meg. A hazai szabályozás a kontrollelemek közül a belső ellenőrzést és a FEUVE-t nevesíti, a szervezet egészének működéséhez képest csak a gazdálkodásra koncentrál. 21 Védett Külügyi Hálózat 22 Konzuli Információs Rendszer 23 A helyszíni vizsgálat időszakában elkezdődött az informatikai stratégia elkészítésére kiírandó pályázat előkészítése. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A KüM fejezetnél az előző, évi átfogó ellenőrzés során, továbbá az éves költségvetések megalapozottsága és a végrehajtásuk ellenőrzése, valamint az államháztartáson kívüli állami feladatellátás témavizsgálata keretében a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére tett javaslatainkat többnyire eredményesen hasznosították. Elkészült és fontos beruházásokhoz, felújításokhoz nyújtott támpontot az ingatlangazdálkodási program. A Berlini Nagykövetség épületének kihasználtságát javították, viszont a nem költségvetésből származó maradványt a Kormány elvonta, szűkítve ezzel a KüM-nél az ingatlangazdálkodás forrásellátottságát. Javult a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szabályozottsága. Az ellenőrzési létszám külső szakértők bevonása nélkül azonban nem biztosítja a feladatok ellátását. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak intézkedjen a külképviseleteken folyó, több minisztérium felelősségi körébe tartozó külkapcsolati szakmai tevékenységek összehangolt szabályozása érdekében. a külügyminiszternek: 1. készítsen a Kormány 24 által meghatározott külpolitikai prioritások középtávú végrehajtására, konkrét feladatokra, fejlesztésekre lebontott az érintett tárcákkal egyeztetett intézkedési tervet; 2. intézkedjen annak érdekében, hogy a KüM-nek a külképviseleteken folyó gazdálkodását is zárt rendszert biztosító, egységes informatikai rendszer(ek) támogassák; 3. gondoskodjon a KüM nyílt informatikai rendszerein kezelt adat(bázis)ok biztonsági osztályba sorolásáról, azok teljes körű, naprakész nyilvántartásáról. 24 A Miniszterelnöki Hivataltól kapott tájékoztatás szerint a Kormány I. félévi munkatervében szerepel az új magyar kormányzati külpolitikai stratégiáról szóló előterjesztés. 17

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

1. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló évi XC. törvény módosítása

1. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló évi XC. törvény módosítása 2015. évi törvény a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1. A nemzetközi fejlesztési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0314 2003. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-18-45/2002-2003.

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Az ÁSZ feladata, hatásköre 2 Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Fejezeti kezelésű előirányzat 2/1/a

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22.

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22. Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján Előadó: dr. Gál Nóra, osztályvezető, Jogi támogató osztály Bevezető gondolatok 2 Magyarországon 21

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15.

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15. A belső kontrollrendszer és s a belső ellenőrz rzés kapcsolódási si pontjai a gyakorlatban Görgényi GáborG A belső ellenőrz rzés s helye a belső kontrollrendszerben 2 A belső ellenőrz rzés s feladatai

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szervek belső kontrollrendszere Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád Salamon Ildikó felügyeleti

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

T/1301. számú. törvényjavaslat. a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról

T/1301. számú. törvényjavaslat. a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1301. számú törvényjavaslat a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról Előadó: dr. Szilvásy György Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2006.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben