JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június"

Átírás

1 JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 829. Vizsgálat-azonosító szám: V0296 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Horváth Margit osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Baloghné Sebestyén Éva számvevő dr. Burján Margit számvevő tanácsos, főtanácsadó Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dede Katalin számvevő tanácsos Eötvös Magdolna számvevő Kocsis Ferencné számvevő Krüzselyi Attila számvevő Szilas István számvevő tanácsos Maklári Ferencné számvevő tanácsos, főtanácsadó Tóth Árpád számvevő tanácsos Patai Tamás számvevő tanácsos Zagyi Judit számvevő Záhonyiné Horváth Ildikó számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Vélemény a Magyar Köztársaság és évi költségvetési 0034 törvényjavaslatáról Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról 0241 Jelentés a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0314 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A fejezet feladatellátása, a szervezeti és működési feltételek és a költségvetési források összhangja A külső szabályozási környezet alakulása A feladatrendszer változásainak hatása a szervezeti, működési feltételekre A feladatellátás és a költségvetési források alakulásának összhangja A szakmai feladatellátás súlypontjai, azok feltételrendszere Az euro-atlanti feladatok ellátása Alapítványok közreműködése az alapfeladatok ellátásában A nemzetpolitikai feladatok ellátása A határon túli magyarok támogatása A külképviseleti hálózat alakulása, működtetése, kontrollkörnyezete A külképviseletekkel kapcsolatos ingatlangazdálkodási tevékenység A feladatellátást támogató kontrollok Az ellenőrzési tevékenység A szakmai informatikai rendszerek A gazdálkodás monitoring rendszere Az előző vizsgálataink javaslatai alapján megtett intézkedések 74 MELLÉKLETEK 1. számú A Külügyminisztérium észrevétele 2. számú A Külügyminisztérium fejezethez tartozó címek, alcímek változása ( ) 3. számú A KüM fejezet és intézményei jellemző költségvetési és létszámadatai FÜGGELÉKEK 1. számú A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás 2. számú A külképviseletek helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai 1

5 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény ÁK Állandó Képviselet Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁSZ Állami Számvevőszék ÁÜSZ Állandó Ügyeleti Szolgálat BÁH BM Bevándorlási Hivatal Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BM Belügyminisztérium EFO Ellenőrzési Főosztály EMTE Erdélyi Magyar Tudományegyetem EO Ellenőrzési Osztály EÖKK Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány EPEFO Európai Politikai Együttműködési Főosztály EU Európai Unió EÜH Európai Ügyek Hivatala FB Felügyelő Bizottság GBF Gazdálkodási és Bérszámfejtési Főosztály GFO Gazdálkodási Főosztály GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium HTMH Határon Túli Magyarok Hivatala IBSZ Informatikai Biztonsági Szabályzat ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet IKÁT Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság IM Igazságügyi Minisztérium ITDH Magyar Befektetetési és Kereskedelemfejlesztési ZRt. KE Köztársasági Elnökség KIR Konzuli Információs Rendszer Központ A KüM külképviseletek nélküli szervezeti egységeinek öszszefoglaló neve KSZF Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Ktv. A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. törvény KüM Külügyminisztérium KüM-RFT TNM A regionális fejlesztésekért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter KVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság MANNA a Központ gazdálkodását támogató informatika rendszer 3

7 ME MeH MeHVM MK MKB NATO NEFE NFH NK NKÖM NÜI NYEU Miniszterelnökség fejezet Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Magyar Köztársaság MKB Bank Nyrt., jogelőd a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Észak-atlanti Szerződés Szervezete nemzetközi fejlesztési együttműködés Nemzeti Fejlesztési Hivatal Nagykövetség Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzetpolitikai Ügyek Irodája Nyugat-európai Unió OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete OGY Országgyűlés OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium OM Oktatási Minisztérium PKE Partiumi Keresztény Egyetem (Románia) PM Pénzügyminisztérium Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvény SZA Szülőföld Alap Szatv. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény ( kedvezménytörvény ) szja személyi jövedelemadó SzMSz Szervezeti és Működési Szabályzat TLA Teleki László Alapítvány UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete VKH Védett Külügyi Hálózat VOIP adatkommunikációs vonalon kialakított hangszolgáltatások VPN Virtuális Magánhálózat 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Diplomáciai képviselet feladatai Ellenőrzési nyomvonal FEUVE Konzuli feladatok Szakdiplomata A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, IV. 18-án aláírt nemzetközi szerződés 1 szerint (3. cikk): a küldő állam képviselete a fogadó államban; a küldő állam, valamint a küldő állam polgárai érdekeinek védelmezése a fogadó államban; tájékozódás minden megengedett módon a fogadó államban levő viszonyokról és fejleményekről és ezekről jelentés a küldő állam kormányának, valamint az érintett államok között a gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztése. A költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, táblázatba foglalt vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszere a hatályos szabályozás szerint tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A feladatokat külön szabályozza a konzuli kapcsolatokról Bécsben, IV. 24-én elfogadott egyezmény 2 (5. cikk): a konzuli cselekmények (közjegyzői, hatósági beleértve a vízumozási tevékenység), a konzuli ügyek (érdekvédelem, segítség és támogatás nyújtása a küldő állam természetes és jogi személyei részére), továbbá mint diplomáciai képviseletnek tájékozódás minden megengedett módon a fogadó állam kereskedelmi, gazdasági, kulturális és tudományos életének viszonyairól és alakulásáról, ezekről jelentéstétel a küldő állam kormányainak, valamint a kereskedelmi, gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása. A konzuli feladatok súlypontjai időtől és földrajzi helytől függően változnak. Például az utazás és munkavállalás könnyebbé válásával (adminisztratív kötöttségek megszűnése, olcsóbb utazási lehetőségek) az érdekvédelem szerepe növekszik, másutt a gazdasági és egyéb kapcsolatok előmozdítása válik hangsúlyosabbá 3. A tartós külszolgálatról szóló 31/2002. (III. 1.) Korm. rendelet szerint a szakdiplomata a közigazgatási szervtől határozott időre egy külszolgálat időtartamára a KüM állo- 1 Kihirdetése az évi 22. számú törvényerejű rendelettel történt. 2 Az évi 13. számú törvényerejű rendelet hirdette ki. 3 Románia január 1-jei uniós csatlakozásával összefüggésben a kolozsvári főkonzulátuson a vízumkiadási tevékenység csökkenő szerepe miatt a kiküldöttek száma 45%-kal (5 fő), a helyi alkalmazottaké 27%-kal (4 fő) csökkent. 5

9 6 mányába áthelyezett, speciális szakismeretekkel rendelkező köztisztviselő. A jogszabályt felváltó, a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet meghatározása szerint a szakdiplomata az a köztisztviselő, akit központi közigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladatnak a Magyar Köztársaság külképviseletén történő ellátására, meghatározott időre helyez át a KüM-be.

10 JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Magyar Köztársaság (MK) külpolitikájának irányelveit a kormányprogramok fogalmazzák meg. Közös jellemzőjük, hogy a rendszerváltozás után nemzeti konszenzussal elfogadott külpolitikai törekvések három fő irányát, az euroatlanti integrációt, a regionális stabilitást biztosító jószomszédi politikát, valamint a határon túli magyarság támogatását magába foglaló nemzetpolitikát az egyes kormányprogramokban meglévő hangsúlyeltolódásokkal képviselik. A külpolitika megvalósításában részt vevő szervezetek és intézmények közül a Külügyminisztérium (KüM) szerepe kiemelt. A külügyminiszter feladatait és hatáskörét rögzítő kormányrendelet szerint a miniszter képviseli az MK kül- és biztonságpolitikáját más államokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban. Koordinálja Magyarország és egyes nemzetközi szervezetek, így az Európai Unió (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) közötti kapcsolatokat, a csatlakozási folyamat egészét, az euro-atlanti integrációs politika érvényesülését. Irányítja a külképviseleteket, külföldön gondoskodik az ország, annak állampolgárai és szervezetei jogai és érdekei védelméről. Közreműködik a határon túli magyarokra vonatkozó kormányzati feladatok végrehajtásában. Szervezi és irányítja a gazdaságdiplomáciai tevékenységet től a kormányváltások érintették a KüM feladatrendszerét. Ez a feladatok mellett egyes intézmények, illetve a kapcsolódó előirányzatok többszöri átcsoportosítását is jelentette. A miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításaival összefüggésben változott a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) és ezzel összhangban az ügyrendek is módosultak. A változtatások alapvetően három területet érintettek. A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes feladatok ellátását végző Határon Túli Magyarok Hivatalát (HTMH) és az általa kezelt előirányzatokat többször rendezték át a KüM, illetve a Miniszterelnökség (ME) fejezet között 4. 4 A HTMH 1998-tól július 13-áig a KüM fejezethez tartozott, ezt követően az ME fejezethez, majd december 16-ától ismét a KüM-be, majd június 28-ától újra az ME fejezethez került től önálló intézményként megszűnt, a feladatot átvette a MeH. 7

11 BEVEZETÉS A külgazdaság-politikai, gazdaságdiplomáciai és befektetés-ösztönzési feladatokat és december 14-e között a KüM, majd ezt követően a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) látta el. Az Unióból érkező előcsatlakozási eszközökkel és egyéb forrásokkal, illetve a közösségi politikák összehangolásával kapcsolatos feladatokat december 23-ától a KüM-től átvette az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter 5. A fejezet számára az elmúlt évben az MK évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény ,1 M Ft eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amelyhez ,7 M Ft költségvetési támogatást biztosított (a bevételi előirányzata 9042,2 M Ft volt) 6. A fejezet működésének átfogó ellenőrzését utoljára ban végeztük. Jelen ellenőrzésünk a negyedik átfogó ellenőrzés 1990-től számítva. Az ellenőrzés során a gazdálkodás szabályszerűségének értékelésénél támaszkodtunk az éves költségvetések végrehajtására vonatkozó jelentéseink megállapításaira. A KüM Központi Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2003., és évi beszámolóit az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a financial audit módszerével felülvizsgálta, ennek keretében elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy a beszámolókat a számviteli törvényben foglaltak és az annak végrehajtására kiadott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint készítették el. A beszámolók a vagyoni, pénzügyi helyzetről megbízható és valós képet adtak. A KüM fejezet Központi Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok szervezeti, működési és gazdálkodási szabályozottsága megfelelő volt, az intézmény éves gazdálkodása és a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása összhangban volt a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal. Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5), valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak képezték. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a fejezetnél a feladatok ellátása, annak szervezeti és működési feltételei, költségvetési forrásai összhangban voltak-e; előtt ezt a feladatot az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, illetve politikai államtitkár látta el. 6 A 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat a KüM fejezet évi előirányzatait módosította. Ennek során a HTMH cím a kapcsolódó előirányzatokkal átkerült az ME fejezethez (-7488,9 M Ft), ugyanakkor az EU utazási költségtérítések előirányzat (+400 M Ft) az ME fejezettől új alcímként a KüM fejezethez került. Így a KüM fejezet kiadási előirányzata ,0 M Ft, a támogatási előirányzata , 8 M Ft, a bevételi előirányzata pedig 9 390,2 M Ft lett. 8

12 BEVEZETÉS a szakmai feladatellátás súlyponti területein a működtetés feltételrendszere hozzájárult-e a források hatékony felhasználásához; a külképviseletek megnyitásánál, bezárásánál, működtetésénél érvényesítettek-e kritérium rendszereket; a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok ellátásában szabályosan és eredményesen működött-e a pályázatitámogatási rendszer; megfelelően segítette-e a szakmai feladatok ellátását a minisztérium belső kontroll környezete, hasznosították-e a korábbi ellenőrzéseink megállapításait, javaslatait. Az átfogó ellenőrzés keretében rendszerszemléletben tekintettük át a KüM fejezet feladat-rendszerének alakulását. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai feladatellátás súlypontjaira. Az átfogó ellenőrzés a és a közötti időszakra terjedt ki, ezen belül hangsúlyozottan az utolsó két év feladatellátására, illetve a évi kormányváltást követő, a KüM szervezetét és erőforrásait érintő intézkedések előkészítettségére, végrehajtására koncentráltunk. Az ellenőrzés a KüM címet és a fejezeti kezelésű előirányzatokat fogta át. Helyszíni ellenőrzés keretében a fejezet költségvetési szerveit és a kiválasztott külképviseleteket (Brüsszel a bilaterális, valamint az EU-képviselet és a NATOképviselet, Lisszabon, Ljubljana) vizsgáltuk. 7 Az átfogó ellenőrzés során megkezdtük a KüM és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címek évi beszámolója megbízhatóságának ellenőrzését, amit 2007-ben, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése keretében fejezünk be. Utóellenőrzés keretében értékeltük a évi átfogó, továbbá a közötti időszak éves költségvetésének megalapozottságára és annak végrehajtására irányuló ÁSZ ellenőrzéseink ajánlásainak, megállapításainak hasznosulását. A jelentés-tervezetet egyeztettük a külügyminiszterrel, aki észrevételt nem tett. (1. sz. melléklet) 7 A külképviseletek kiválasztásánál szempont volt a minisztérium feladatellátásában kiemelt terület (multilaterális képviseletek Brüsszelben), az utóellenőrzés (Lisszabon), a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok miatt fontos országban található nagykövetség vizsgálata (Ljubljana). 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A külügyminiszter és a minisztérium alapfeladata az MK külpolitikájának megvalósítása volt a kormányzati munkamegosztás keretei között és a kormányprogramok által kijelölt, változó hangsúlyú prioritások (az euro-atlanti integráció, a regionális stabilitást biztosító jószomszédi politika, valamint a határon túli magyarság támogatását magába foglaló nemzetpolitika) érvényesítésével. A KüM-ben a Kormány által elfogadott, a kormányprogramokban lefektetett elvek, cselekvési irányok és az operatív feladatok közötti koherenciát biztosító külpolitikai stratégia 8 nem készült el, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a feladat- és hatáskör át- és visszarendezések és a kormányprogramok nem mindig voltak összhangban. Szerkezetében és tartalmában II. félévében megújult a statútum, viszont a szabályozás alapvető problémája, hogy míg a külügyminiszter a Kormány külpolitikáért felelős tagja, a külpolitika fontos, kiemelt területei (nemzetpolitika, külgazdaság) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (MeHVM), illetve a gazdasági és közlekedési miniszter felelősségi körébe tartoznak, a feladatmegosztás tisztázása nélkül. A KüM feladatellátására lényegesen kiható jogszabály-alkotási folyamatokból hiányoztak a hatástanulmányok. Ez különösen a háttérintézményi struktúrára hatott ki. Intézmények megszűntetését, alapítását, összevonását tartalmi értékelés és indoklás nélkül rendeltek el. A KüM-ben a szabályozási kontrollok ellensúlyozták a feladatrendszer gyakori változásainak kockázatát. A szakmai és funkcionális szervezeti egységek a költségvetési alcímek elkülönültségétől függetlenül egységes szervezetként működtették a minisztériumot, amelynek struktúrája a feladatok növekedése miatt 2004-ig összetettebb, bonyolultabb lett. Azt követően a külgazdaság felügyeletének átadása, az uniós feladatok átrendeződése miatt csökkent a főosztályok és a vezetői szintek száma. A évi kormányváltás után tovább egyszerűsödött a minisztérium szervezete (2002-ben 53, év végén 26 főosztály), a vezetők aránya (17-18%) viszont nem változott. 8 A nemzetközi tapasztalatok alapján a külpolitikai stratégia szerepe eltérő. Rögzítheti csupán az adott ország külpolitikájának elveit, de a külpolitika komplex eszközrendszerén belül a relációk szerint különböző súlypontok kialakítására, a meglévő erőforrások hozzárendelésében fontos iránymutatások meghatározására is szolgálhat. A KüM-től kapott tájékoztatás szerint a stratégia elkészítése 2007-ben várható. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A létszám, a vezetők és a főosztályok számának alakulása a Központban és között Létszám összesen (fő) Vezetők száma (fő) Főosztályok száma A KüM szervezetét és működését meghatározó SzMSz, annak módosításai késésekkel követték a jogszabályi változásokat. Az SzMSz módosításaival összhangban az ügyrendek is módosultak. A változások könnyebb áttekintése érdekében 2003-tól évente egységes SzMSz-t adtak ki. A KüM feladatait meghatározó jogszabályok, illetve az éves költségvetési törvények a feladatváltozásokkal összhangban biztosították a tevékenységek ellátásához a költségvetési forrásokat. A KüM az érintett tárcák felelős vezetőivel az előirányzatok, források átadás-átvételét megalapozott, részletes megállapodásokban rendezte. A fejezeti költségvetés kiadásainak átlagosan 80%-át költségvetési támogatás fedezte. Az ellenőrzött időszakban 269 Mrd Ft-ot használtak fel a fejezet intézményeinek feladatellátásához. A fejezethez tartozó intézmények összes létszáma a helyi alkalmazottak 9 nélkül 1,8-2 ezer fő között alakult. A KüM létszámán belül folyamatosan nőtt a külképviseleteken foglalkoztatottak aránya. A kiküldöttek száma a Központ létszámát 2002-ben 12%- kal, 2006-ban viszont már 59%-kal haladta meg. 9 A külképviseletek munkáját növekvő számú, 2006-ra közel 800 fő helyi alkalmazott is segítette. 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK fő A létszám alakulása a KüM alcímeinél és között Külképviseletek igazgatás alcím Központi Igazgatás alcím évek A konzuli tevékenységből (vízumkiadási díj) származó saját bevétel (évente Mrd Ft) a schengeni vízumdíjakkal való harmonizáció, valamint a mentességet élvezők körének növekedése miatt 2003-tól jelentősen, évenként 10-30%-kal csökkent. A fejezeti költségvetés teljesítésében a módosított előirányzatok számottevő része, átlagosan 1/6-a (2002-ben 1/5-e) maradványként jelentkezett, ebben közrejátszott a határon túli támogatásoknál a lebonyolító szervek előfinanszírozása miatt az elszámolatlan támogatási tételek (2006. június 30-án 5 Mrd Ft) magas aránya. A kormányzati takarékossági intézkedések következtében 2002-től a módosított kiadási előirányzatokként rendelkezésre álló források (az ellenőrzött időszakban összesen 331 Mrd Ft) mintegy 2%-át kitevő, összesen közel 7 Mrd Ft előirányzat-csökkentésre került sor. A KüM fejezet feladatrendszerén belül a külképviseleti hálózat működtetése igényelte a legtöbb erőforrást. A külképviseletek kiadásai évente Mrd Ft-ot, a kiadási főösszeg 56-70%-át 10 tették ki. Az év közben felmerült többletigényeket pótelőirányzatokkal biztosították, a jellemző likviditási problémák (a külképviseletek által bérelt ingatlanok bérleti díj fizetési határideje megelőzte a működést biztosító ellátmány utalását) mellett. A külképviseleteknél a költségek 2/3-át a kiküldöttek személyéhez kapcsolódó kiadások jelentet- 10 A Külképviseletek Igazgatása alcím kiadásai a fejezet eredeti kiadási előirányzatának 2002-ben 63,1%-át, 2003-ban 69,1%-át, 2004-ben 65,0%-át, 2005-ben 55,5%-át, ban 66,9%-át tették ki. Az összegek reálértékének megítélésénél figyelembe kell venni az árfolyamok változását, amely a kiadások 4/5-ét érintette. A forint között a dollárhoz képest 37,8%-kal, az euróhoz viszonyítva pedig 6,5%-kal erősödött a PM tervezetési körirata szerint. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ték, ezért a KüM-ben a további megtakarítások elsősorban a külképviseleteknél a humán erőforrások hatékonyabb felhasználására alapozhatók. A KüM alapfeladatait szolgálta a fejezet költségvetési előirányzatainak 80-98%-a. Az alapfeladatokra fordított fejezeti kezelésű előirányzatok közel felét tették ki a nemzetközi tagdíjak, illetve az európai uniós befizetések, valamint az állami protokoll kiadásai 11, amelyek alakulására, felhasználására a KüMnek nem volt befolyása 12. A szakmai feladatellátáson belül az euro-atlanti feladatok tartalma, forrásigénye, támogatása az uniós csatlakozásunkkal összhangban változott. A feladatok ellátása szempontjából kedvező, hogy 2006-tól a KüM az uniós integrációs folyamatok fő koordinátora. A minisztérium működtette az Európa Tanács munkabizottságaiban képviselendő magyar álláspont kialakítását végző Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot. A schengeni követelményekre való felkészülésre ban mintegy 1,6 Mrd Ft-ot fordítottak konzuli oktatásra, a külképviseleteken előírt biztonsági beruházásokra, informatikai fejlesztésekre. Az új tagállamok beilleszkedését segítő Schengen Alapból uniós forrásként 2007-ben az informatikai rendszerhez való kapcsolódáshoz szükséges eszközökre további 1 Mrd Ft-ot használhat fel a KüM. A csatlakozás előkészítésében, az uniós feladatok ellátásában kiemelt szerepe volt az EU Állandó Képviseletnek (EU ÁK), amelynek működtetési költsége 2005-ben 2,4 Mrd Ft volt, a Külképviselet alcím 8%-át tette ki. A KüM a nem kormányzati szintű szomszédságpolitika elmélyítésével, illetve a két-és többoldalú magyar kisebbségpolitika tudományos megalapozásával kapcsolatos feladatokat végző négy közalapítványt és egy alapítványt támogatott 13 évente növekvő összeggel, összesen mintegy 1,6 Mrd Ft-tal. A támogatások közel felét (47%-át) a kisebbségpolitikával foglalkozó (köz)alapítványok kapták. A támogatások hozzájárultak a kiemelt területeken jelentős kutatói bázisok létrejöttéhez, a kisebbségpolitika irányainak meghatározásában pedig kormányzati szinten hasznosultak. A Teleki Intézet működésének támogatására létrehozott alapítvány (Teleki László Alapítvány, TLA) esetében ugyanakkor a gazdálkodási, működési folyamatokat az alapító Kormány és az alapítói jogot gyakorlók (1999-től a KüM) nem felügyelték megfelelően. Nem gondoskodtak a kuratórium és az FB működésének folyamatosságáról, holott a kuratóriumot legfőbb döntéshozói jogkörrel ruházták fel. A törzsvagyon mértékét nem határozták meg, az alapítvány működtetésének költségei rendre (2002-ben mintegy 30%-kal) meghalad- 11 Együttes összegük között évente 3-4,6 Mrd Ft volt, melyből a protokoll kiadás évente 0,5-0,9 Mrd Ft-ot tett ki. 12 Az Állami Protokoll 2005-től a köztársasági elnöki protokoll nélkül, csak kormányfői protokoll előirányzat módosítása minden évben jelentős volt, %-kal növelték az eredetei előirányzatot, indoklás szerint az előre nem jelzett, váratlan diplomáciai események miatt. 13 Esély a Stabilitásra Közalapítvány, EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány, Demokrácia Központ Közalapítvány, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, TLA. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ták az előírt (10%-os) mértéket, a saját kft. gazdálkodásáról az alapítói jogot gyakorlónak nem számoltak be. A működési, gazdálkodási szabályzatok késve készültek el, az alapítvány egy saját alapítású gazdasági társaságon keresztül végzett, a közhasznú tevékenységéhez kevésbé illeszkedő, ám nyereséges ingatlan-üzemeltetési és hasznosítási tevékenységgel párhuzamosan nem nőtt a cél szerinti feladatok ellátása, holott a kft. a bevételéből (és a pályázatokból) közel az állami támogatásnak megfelelő összeggel segítette az intézet működését. A 2002-től tervezett közalapítvánnyá történő átalakítás elmaradása hátráltatta az alapítvány és szervezetei gazdálkodása átláthatóságát. A Kormány január 1-jével a TLA- t megszűntette, tevékenységét beépítette az újonnan alapított Külügyi Intézet feladatkörébe. Az átalakítás kimutatható megtakarítással nem járt. A határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok összkormányzati ellátása szempontjából kiemelt jelentősége volt a HTMH-nak és a rajta keresztül lebonyolított támogatásoknak. A vizsgált időszakban a HTMH felváltva tartozott a KüM, illetve az ME fejezethez, a szakmai feladatellátásban azonban megtartotta az önállóságát. Kizárólagosan a határon túli magyarok támogatását szolgáló előirányzatok összege a KüM-nél a évi közel 6 Mrd Ft-ról 2006-ra 9 Mrd Ft-ra emelkedett. A nemzetpolitikai feladatok között meghatározó volt a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben ( kedvezménytörvény ) foglalt Magyar Igazolvány kiadásához a konzuli hálózat fejlesztése, a személyi, technikai háttér biztosítása. A törvényi célkitűzések közel 900 ezer igazolvány kiadásával teljesültek. A kedvezménytörvény -hez kapcsolódó előirányzatok a határon túli magyarok oktatását és nevelését, illetve a szülőföldön maradás programjait támogatták. A támogatásokat pályázatok útján, illetve egyedi szerződéssel, közvetlenül a HTMH révén, továbbá hazai, illetve határon túli civil szervezetek közvetítésével juttatták el az érintettekhez. A törvényben meghatározott oktatási támogatásokat szabályozottan, ellenőrzötten folyósították. Az országonként differenciáltan érvényesülő támogatások felhasználása eredményességének megállapításához nem alakítottak ki nyilvántartási és értékelési rendszert. A 2005-ben létrehozott Szülőföld Alap (SZA) kiterjesztette a határon túli magyarok támogatása alanyi és tárgyi körét az önkormányzatokra és a vállalkozásokra. Az Alap létrehozásával a hazai (köz)alapítványok közvetítő szerepe 14 megszűnt, feladataik, forrásaik integrálódtak. Az SZA támogatási előirányzata ban 1,5 Mrd Ft volt. A forrásainak felhasználásához kialakított pályázati rendszer (három kollégiumhoz tartozó hét-hét régióval és a hosszú pályázati és elbírálási határidőkkel) túlbonyolított volt. Ez 2005-ben több mint 30%-os maradványképződéshez vezetett. 14 Az Új Kézfogás Közalapítvány helyett a MeH többségi tulajdonosi részesedésével működő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. végzi a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozás ösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok összehangolását. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A klasszikus diplomáciai alapfeladatok végrehajtásában a külképviseleteké a meghatározó szerep. A külképviseleti hálózat a nagykövetségi rangú helyi képviseletekből és a (fő)konzulátusokból 15 áll 16. Az ellenőrzött időszakban a külképviseletek száma között mozgott. A külképviseleti hálózatot, annak működését a KüM a vizsgált időszakban kétszer (2003-ban, 2005-ben) részletesen felülvizsgálta, az annak eredményeként megfogalmazott javaslatokat hasznosították. A külképviseleti hálózatot az ellenőrzött időszak előtt kialakított stabil struktúra jellemezte. A külpolitika súlypontjainak változásával összhangban álló, kormányhatározatban elrendelt megnyitások, bezárások, összevonások a missziók 1/10-ét érintették. A diplomáciai tevékenység során az ágazati ( ezeken belül például a külgazdasági ) feladatok előtérbe kerülésével a külképviseletek mintegy 60%-ánál működtek a szaktárcák irányítása alá tartozó szakdiplomaták 17, a kormányprogramokban nevesített egyes fontos ázsiai relációkban viszont nem voltak szakdiplomaták. A KüM az érintett minisztériumokkal a szakdiplomatákkal kapcsolatos feladat- és jogkörök megosztását, a finanszírozási feltételeket 3 tárca 18 kivételével együttes utasításban rendezte. A külképviseleteken a szakmai feladatok összehangolása nagymértékben személyfüggő volt, jellemző módon nem készültek el a szakdiplomaták munkaköri leírásai sem. A KüM-nek a diplomaták negyedét kitevő szakdiplomaták esetében korlátozott volt a befolyása a kiválasztásra, a feladat-meghatározásra. A szakdiplomatát nélkülöző képviseleteknél a gazdasági, kereskedelmi, tudományos-technológiai kapcsolatok építését a KüM által kiküldött diplomaták látták el. Az ágazati feladatokért felelős szaktárcák és a KüM együttműködését e tekintetben nem szabályozták, az információk visszacsatolása esetleges volt. A KüM ingatlanállományának legnagyobb részét a külképviseletek által bérelt vagy a Magyar Állam tulajdonában, a KüM vagyonkezelésében lévő ingatlanok tették ki. A KüM ben készített átfogó helyzetfelmérése szerint az épületek mérete, reprezentatív jellege csak részben igazodott az állomáshelyek sajátosságaihoz. Azok egy része nem felelt meg a külpolitikai, biztonsági, gazdasági és műszaki szempontoknak. A tárca ingatlangazdálkodási programjában megfogalmazott célok 19 a költségvetési források szűkössége mi- 15 Sajátos helyzete van a tajpei (Tajvan) és a ramallahi (Palesztin Nemzeti Hatóság) képviseletnek. 16 Megoszlásuk aránya a külképviseleti hálózaton belül 4:1. 17 A szakdiplomaták létszáma december 1-jén 150 fő volt, amely a külképviseleteken foglalkoztatott diplomaták létszámának mintegy ¼-ét tette ki. 18 IRM, EüM, MeH. 19 Az ingatlangazdálkodási koncepció célja a magyar külkapcsolatok alakításában közreműködő szakapparátus számára megfelelő infrastrukturális háttér kialakítása volt. Az ágazati programot döntés-előkészítő tanulmánnyal, az ingatlanállomány helyzetfelmérésével alapozták meg, abban figyelembe vették az EU-csatlakozás következtében várható minőségfejlesztési követelményeket is. A helyzetfelmérés során áttekintették az ingatlanok biztonsági, diplomáciai, gazdaságossági és műszaki szempontok szerinti alkalmasságát, továbbá a tulajdonszerzés gazdaságosságának megállapítása érdekében szakvéleményt készíttettek az adott város ingatlanpiacáról. A pénzügyi 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK att korlátozottan valósultak meg. A külképviseleti hálózatnál jelentős beruházást, ingatlanvagyon-bővülést az EU ÁK épületének megvásárlása és felújítása képezte (13 millió ). Az ingatlangazdálkodási program szerint a leromlott állapotú épületek szükséges felújítása évi 1,6 Mrd Ft igényéhez képest a rendelkezésre álló keret évi 1 Mrd Ft körül alakult. Évente külképviseleten került sor épület rekonstrukciós, részleges felújítási, karbantartási munkák elvégzésére. A szükséges felújítások, karbantartások elmaradása hosszú távon többletkiadásként jelentkezik. A KÜM-nél a belső kontrollok 20 keretében a belső ellenőrzés, a FEUVE követelményeknek megfelelő, szabályszerű működése, a szakmai informatikai rendszerek (VKH 21, KIR 22 ) kiépítése és a gazdálkodás monitoringja segítette a feladatok megfelelő ellátását. A belső ellenőrzés működtetése a funkcionális függetlenség biztosításával történt. A KüM ellenőrzési tevékenységében kockázati tényező az ellenőrzési feladatokhoz képest csökkenő ellenőri létszám. Az ellenőrök száma 2006-ra 14-ről 5 főre csökkent. A FEUVE működtetése hozzájárult a források szabályszerű felhasználásához. A fejezet 2002-ben elfogadott, 2005-ig érvényes informatikai stratégiával 23 rendelkezett. Elmaradt a KüM nyílt rendszereire vonatkozóan az informatikai eszközökön kezelt (adat)bázisok védelmi igényeinek meghatározása, továbbá nem rendelkeztek azok teljes körű, naprakész nyilvántartásával. A Kormányzati Gerinchálózathoz kapcsolódóan létrehozott VKH hozzájárult a gyorsabb és költségtakarékosabb információ-tároláshoz és továbbításhoz. A KüM-nél a 2000-től működtetett KIR biztosítja a konzuli bevételek zártkörű elszámolásának lehetőségét, közvetlen számítógépes kapcsolatot jelent a külképviseletek és a minisztérium között, alkalmas az összes vízum- és konzuli ügy kezelésére. A számviteli feladatok döntő részét integrált költségvetési, pénzügyi nyilvántartó rendszerrel végezték, amely biztosította a külképviseleteken folyó gazdálkodás egyes elemei (például az ellátmány előlegek manuális vezetése) kivételével a folyamatos, zárt rendszerű elszámolást a KüM-ben. tervezésnél figyelembe vették a bérlemények biztonsági követelményeinek megteremtéséhez, illetve az eredeti állapot visszaállításához szükséges beruházásokat. 20 Az INTOSAI 2004 októberében elfogadott irányelvei a belső kontroll elemeit (kontrollkörnyezet, kockázatértékelés, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring) a hatályos hazai szabályozáshoz képest szemléletében és terjedelmében bővebben határozzák meg. A hazai szabályozás a kontrollelemek közül a belső ellenőrzést és a FEUVE-t nevesíti, a szervezet egészének működéséhez képest csak a gazdálkodásra koncentrál. 21 Védett Külügyi Hálózat 22 Konzuli Információs Rendszer 23 A helyszíni vizsgálat időszakában elkezdődött az informatikai stratégia elkészítésére kiírandó pályázat előkészítése. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A KüM fejezetnél az előző, évi átfogó ellenőrzés során, továbbá az éves költségvetések megalapozottsága és a végrehajtásuk ellenőrzése, valamint az államháztartáson kívüli állami feladatellátás témavizsgálata keretében a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére tett javaslatainkat többnyire eredményesen hasznosították. Elkészült és fontos beruházásokhoz, felújításokhoz nyújtott támpontot az ingatlangazdálkodási program. A Berlini Nagykövetség épületének kihasználtságát javították, viszont a nem költségvetésből származó maradványt a Kormány elvonta, szűkítve ezzel a KüM-nél az ingatlangazdálkodás forrásellátottságát. Javult a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szabályozottsága. Az ellenőrzési létszám külső szakértők bevonása nélkül azonban nem biztosítja a feladatok ellátását. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak intézkedjen a külképviseleteken folyó, több minisztérium felelősségi körébe tartozó külkapcsolati szakmai tevékenységek összehangolt szabályozása érdekében. a külügyminiszternek: 1. készítsen a Kormány 24 által meghatározott külpolitikai prioritások középtávú végrehajtására, konkrét feladatokra, fejlesztésekre lebontott az érintett tárcákkal egyeztetett intézkedési tervet; 2. intézkedjen annak érdekében, hogy a KüM-nek a külképviseleteken folyó gazdálkodását is zárt rendszert biztosító, egységes informatikai rendszer(ek) támogassák; 3. gondoskodjon a KüM nyílt informatikai rendszerein kezelt adat(bázis)ok biztonsági osztályba sorolásáról, azok teljes körű, naprakész nyilvántartásáról. 24 A Miniszterelnöki Hivataltól kapott tájékoztatás szerint a Kormány I. félévi munkatervében szerepel az új magyar kormányzati külpolitikai stratégiáról szóló előterjesztés. 17

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0314 2003. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-18-45/2002-2003.

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december

KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december 1. A központi államigazgatási szervek köre. A központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok. Az állami vezetők. [Ksztv. 1. (2) bekezdés, 5.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

JELENTÉS. a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről. 0612 2006. június

JELENTÉS. a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről. 0612 2006. június JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 0612 2006. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-14-62/2005-2006.

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Külügyminisztérium átadás-átvételi jegyzőkönyv

Külügyminisztérium átadás-átvételi jegyzőkönyv Külügyminisztérium átadás-átvételi jegyzőkönyv 1. számú melléklet A Külügyminisztérium hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata A KÜLÜGYMINISZTER 13/2009. (XI.20.) KüM utasítása a Külügyminisztérium

Részletesebben

2005. évi II. törvény

2005. évi II. törvény Az Országgyűlés 2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról[1] - a szomszédos államokban élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTER. 13/2009. (XI.20.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A KÜLÜGYMINISZTER. 13/2009. (XI.20.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A KÜLÜGYMINISZTER 13/2009. (XI.20.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. -ának (1) bekezdése, valamint a központi államigazgatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Tárgy: Jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi belső

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

...évi...törvény. a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

...évi...törvény. a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról ...évi...törvény a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról 1. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció 1. A társadalmi szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és integrációjának segítése A hazai civil szféra érdekkifejező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére TERVEZET GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/77/3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 17., hétfő Tartalomjegyzék 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől. Témafelelős: Gyovainé U-32231-2/2011.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől. Témafelelős: Gyovainé U-32231-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Témafelelős: Gyovainé U-32231-2/2011. Tárgy: Szentes Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési terve Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! T(2.08`4- /1 4 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II.

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER./MeH/2007. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 61/2010.(04.29.) Öh. számú határozata A 2009. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Szlovén Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Szlovén Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15156 ellenőrzéséről Országos Szlovén Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0700-064/2015. Témaszám: 1734 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. Az oktatási és kulturális ágazat irányítási rendszerének, működésének ellenőrzéséről. 1106 2011. május

JELENTÉS. Az oktatási és kulturális ágazat irányítási rendszerének, működésének ellenőrzéséről. 1106 2011. május JELENTÉS Az oktatási és kulturális ágazat irányítási rendszerének, működésének ellenőrzéséről 1106 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Civil monitoring - módszertani javaslatok a célzottabb forrásfelhasználáshoz

Civil monitoring - módszertani javaslatok a célzottabb forrásfelhasználáshoz Civil monitoring - módszertani javaslatok a célzottabb forrásfelhasználáshoz Civil szervezetek Civil tv. (2011. évi CLXXV. tv.): Egyesület Speciális formák: sportszövetség, vallási tevékenységet végző

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : 3232-900, 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: 3232-953 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Szlovák Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Szlovák Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15159 ellenőrzéséről Országos Szlovák Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0699-063/2015. Témaszám: 1733 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete 4 5 6 7 M FELDTOK számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeteknél a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat biztosítja,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására 4. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 37-7 /2015. ikt.sz. JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS elfogadására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március

Részletesebben