Olajozottan. A létesítménygazdálkodás elsõ három éve a MOL Rt.-nél. Cégprofil. A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olajozottan. A létesítménygazdálkodás elsõ három éve a MOL Rt.-nél. Cégprofil. A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság"

Átírás

1 A létesítménygazdálkodás elsõ három éve a MOL Rt.-nél Olajozottan A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Ingatlan és Infrastruktúra Menedzsment szervezete hároméves stratégiájának elfogadásával egy idõben 2000 szeptemberében megnevezését Létesítménygazdálkodásra változtatta. A három év elteltével ideje számot adni a végzett munkáról. Az elfogadott stratégiai terv tartalmazott-e érdemi változtatásokat a tevékenységben? Sikerült-e a megfogalmazott célokat megvalósítani? És talán a legfontosabb: ha sikerült a megvalósítás, akkor ez jelent-e a MOL Rt. és ezzel együtt részvényesei számára értéknövekedést? letállomány is hatalmas hazai viszonylatban. Az ország 642 településén van a MOL Rt. tulajdonában ingatlan. A ingatlan eszközök nettó könyvszerinti értéke meghaladja a 215 milliárd forintot, amely szám szerint mintegy 5900 db önálló helyrajzi számon szereplő telket, 2900 db épületet és db építményt jelent. Az ingatlanok nagyon sokfélék: van, ahol egy felhagyott fúráspont jelent egy tételt, és van, ahol egy több száz hektáros kőolaj-finomító. Települések, ahol MOL Rt.-tulajdonú ingatlanok találhatók A MOL Rt október 1-jén alakult meg az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztből, valamint még kilenc vállalatból, amelyek között volt kutató-, termelő-, kőolaj-finomító és termékelőállító, szállító- és kereskedelmi vállalat. A cégek helye, szervezete, működése és nem utolsósorban ingatlanvagyona annak kezelése szempontjából nagyon heterogén volt. A megalakulás utáni tizedik év eredményei szerint a MOL Rt. Magyarország egyik legnagyobb vállalata. Ezt jól mutatja, hogy a évi árbevétele a legnagyobb, adózás előtti eredménye második legnagyobb volt, míg alkalmazotti létszáma és exportbevétele szerint az ötödik helyen áll Magyarországon. Nem csak a pénzügyi és létszámmutatók tekintélyesek: a létesítménygazdálkodás tárgyát jelentő ingatlan- és épü- A létesítménygazdálkodás kialakítása, helye és tevékenysége A létesítménygazdálkodási szervezet létrehozása, a hozzárendelt feladatok, a szervezet helye és működése még ma is igen különböző nemcsak Magyarországon, de az egész világon. Sok tényező játszik szerepet a Létesítménygazdálkodás kialakításában. Elsősorban a cég alaptevékenysége, szervezeti felépítése és stratégiai céljai határozzák meg. A Létesítménygazdálkodás létrehozását a nemzetközi felmérések szerint (Designing The Facility Management Organization IFMA Foundation 2001) a vál- 18 Facility Management 2004/1.

2 lalathoz tartozó létesítmények száma vagy mérete, a gyors szervezeti növekedés, valamint a tervezett építkezések indokolják legtöbbször. A MOL Rt ben hozta létre a Társasági Szolgáltatások Szervezetet, amely a fő üzletágak tehermentesítését, a kiszolgálást célozta meg. Nem utolsósorban azzal, hogy az összevont központi szolgáltatások az egységesség, a méret és a központi tervezés, valamint ellenőrzés révén hozzáadott értéket, ezáltal hatékonyságnövekedést, költségcsökkenést eredményeznek. A társasági szolgáltatásokhoz a beszerzés-készletezés, a beruházás-kivitelezés, az infrastruktúraüzemeltetés, az IT-szolgáltatás és a távközlés szervezetek tartoztak. A Társasági Szolgáltatások Szervezet közvetlenül az ügyvezető vezérigazgatóhoz volt rendelve. Jelenleg a pénzügyi vezérigazgató-helyetteshez tartozik a szervezet. Az elmúlt hat évben nemcsak a társasági szolgáltatások helye, de az azt alkotó szervezetek is változtak: a beszerzés és beruházás változatlanul meghatározó részei a szervezetnek, az infrastruktúra-üzemeltetés Létesítménygazdálkodássá változott, és létrejött a raktár- és készletmenedzsment, az IT a társasági szolgáltatásoktól különálló szervezetként működik, míg a távközlést kiszervezték. Az ingatlan- és infrastruktúraüzemeltetés létrehozása Bábeczki Sándorné és Treffler Tamás nevéhez fűződik. Úttörő munkát végeztek, amikor egy addig sohasem volt szervezetet hoztak létre a tíz alapító vállalat teljesen különböző üzemeltetési szervezeteiből, kialakítva a működés rendjét, megkeresve az alkalmas munkatársakat, és elfogadtatva tevékenységüket a belső vevőkkel, akik persze a főtevékenységük zavartalan működését féltették az új szolgáltatási formától. A létesítménygazdálkodási szervezethez rendelt feladatok igen széles skálán helyezkednek el a különböző cégeknél. A benchmark adatok alapján elmondhatjuk, hogy a MOL Rt.-nél a best practice szerinti legfontosabb tevékenységek a Létesítménygazdálkodáshoz kerültek. A MOL Rt. Létesítménygazdálkodási szervezetének fõbb funkciói: épület-karbantartás, üzemeltetés, vagyonvédelem, portaszolgálat, irodaellátás, műszaki terveztetés, szállítás, építészeti terveztetés, ingatlangazdálkodás, terület-karbantartás, építéskivitelezések irányítása, postaszolgálat, étkeztetés, helyiséggazdálkodás, irattározás, gépkocsipark-kezelés. A már idézett IFMA-felmérés szerinti húsz, leggyakrabban a létesítménygazdálkodáshoz rendelt tevékenység közül csak a beszerzés, utaztatás, telekommunikáció, környezetvédelem és a számítástechnikai szolgáltatások hiányoznak, amelyeket a MOL Rt.-nél érthető okokból önálló szervezetek látnak el. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi gyakorlat szerinti tevékenységek háromnegyed része a Létesítménygazdálkodás kompetenciájába tartozik. A létesítménygazdálkodáshoz kerültek a főtevékenység(ek)et kiszolgáló tehát nem technológiai ingatlanok. Elsősorban az irodaépületek, raktárak, kulturális és sportlétesítmények, szállodák, garázsok, lakások, felhagyott telephelyek, üres telkek. Ez számokban 159 településen 15 milliárd forint nettó könyvszerinti értékű ingatlant jelent, amely több mint 10 milliárd értékű épületből, 3,8 milliárd értékű építményből (közművek, utak stb.) és 1 milliárd értékű földterületből áll össze. A szervezet felállítása után, a felsorolt igen sokféle feladat lehető legkorszerűbb és leghatékonyabb irányítása érdekében döntötte el a MOL Rt ben, hogy átfogó stratégiai tervet dolgoztat ki. Ennek a stratégiának a kidolgozása és megvalósítása volt Barts J. Balázs legfontosabb feladata, amikor a Hungária Szálloda- Ingatlankezelő Rt.-től a MOL Rt.-hez került. Létesítménygazdálkodási stratégia ben a létesítménygazdálkodási stratégia elkészítésénél elsődleges szempont a maximális tőkefelszabadítás és működési költségcsökkentés volt, azzal, hogy az alaptevékenységek minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása nem sérülhet. A stratégia összeállításának első és a későbbiekre is meghatározó fontosságú döntése az volt, hogy a Létesítménygazdálkodás munkatársai arra törekedtek, hogy minden résztevékenységet elemezzenek, és lehetőség szerint megújítsanak. Ennek megfelelően az alábbiak szerint dolgozták ki a stratégiát úgy, hogy mindenütt először a pontos célt definiálták, majd a tevékenység és érintett eszközök elemzése következett, végül a nemzetközi tapasztalatok alapján a lehető legjobbnak vélt megoldásokat dolgozták ki. Ingatlan-nyilvántartás és -gazdálkodás Az elődvállalatok sok évtizedes működése és a MOL Rt. megalakulása meghatározta az ingatlanportfóliót, amely funkció, méret, állag és érték tekintetében a lehető legváltozatosabb képet mutatta a felmérés során. Ezért a tőkefelszabadítás mellett a másik legfontosabb feladatnak az ingatlanállomány lehetőség szerinti megtisztítása bizonyult. A használat, bérbeadás, eladás Fõbb ingatlan-nyilvántartási feladatok 1. Ingatlanvagyon-leltár felvétele MOLING rendszer fejlesztése Rendezések elvégzése Épületek mûszaki állapotának felmérése Felhasználóbarát kezelhetõség Jogszabályok követése Adó- és értékbizonyítványok beszerzése Kiterjesztés MOL-csoportra Tulajdonjogi problémák feltárása Teljes körû értékbecslés készíttetése Kiterjesztés vagyonértékû, Rendezési tervek készíttetése Aktualizált vagyonérték meghatározása korlátozást jelentõ jogokra Földterületek átminõsítése Térinformatikai fejlesztés Mezõgazdasági termelésbõl MOLING-NYÍR-SAP-CAFM való kivonások kompatibilitás Hiányzó engedélyek beszerzése Földhivatali on-line kapcsolat Facility Management 2004/1. 19

3 lehetőségek közül a vállalat számára legelőnyösebb megoldás megtalálása igen komplex, a vállalati középtávú stratégiát figyelembe vevő elemzést igényel minden ingatlan esetében. Ennek megfelelően alakult ki az ingatlan-nyilvántartás stratégiai célja: teljes körű, központi vagyonleltár elkészítése, amely aktuális, releváns adatokat tartalmaz, széles körben, szabályozottan hozzáférhető, egyszerűen és gyorsan kezelhető. Az ingatlanvagyon-leltár felvétele volt az első lépés és mindennek az alapja. Erre a célra az ingatlan-nyilvántartás vezetője, Rák Magdolna irányításával kifejlesztették a MOLING elnevezésű rendszert. A MOLING olyan térinformatikai támogatású infor- nok csoportosítását az alábbiak szerint: a) használat (stratégiailag fontos alaptevékenységhez kötődő alaptevékenységhez nem kötődő nem használt), b) funkció (beépítetlen kitermelés logisztika technológiai adminisztratív utak, közterületek egyéb), c) műszaki állapot (újszerű elfogadható felújítandó bontandó), d) értékesíthetőség (azonnal értékesíthető feltételekkel értékesíthető jelenleg nem értékesíthető). Ez a csoportosítás sok meglepetést tartogatott még a társaságot jól ismerő szakértők számára is. Az, hogy az épületeknek és építményeknek csak mintegy 20 százaléka szorul felújításra, a vártnál jobb eredmény volt, de hogy vonásával. A teljes körű egyedi, klasszikus ingatlanértékelés az ingatlanok nagy száma és szétszórt földrajzi elhelyezkedése miatt olyan jelentős költséget és olyan hosszú időt vett volna igénybe, amelyet nem lehetett gazdaságilag indokolni. Másrészt a forgalmi alapú ingatlanértékelések csak tényleges ingatlanpiaci feltételek mellett használhatóak. Márpedig a MOL Rt. ingatlanvagyonának jelentős része olyan ingatlanokból áll, amelyeknél az ingatlanpiac léte megkérdőjelezhető vagy az ingatlan funkciója (kultúrház, öltözőépület stb.), vagy az ingatlan elhelyezkedése, fekvése miatt. Az alkalmazott egyszerűsített vagyonértékelési módszer (EVE) az ingatlanok funkciója, műszaki állapota, ség esetén az ingatlanok tulajdonjogi, birtokjogi, telekkönyvi rendezése. Ez évente esetben válik szükségessé. Hasonló nagyságrendű feladat az ingatlanok ilyen jellegű felkészítése a tervezett értékesítésre. Kiemelt jelentőségű, de jelentős adminisztrációt kívánó tevékenység a szolgalmi jogi feladatok elvégzése. A MOL Rt. idegen tulajdonú ingatlanokon épült létesítményei főként vezetékek, közel 15 ezer km (gázszállító, olajvezeték, termékvezeték, hírközlő vezeték stb.) és több mint 6500 bányászati kút, fúráspont. A rendezésekkel kapcsolatban felülvizsgálatok, kérelmek, fellebbezések, perek, a több mint 40 ezer tulajdonos megkeresése az ingatlan-nyilvántartók feladata. Fõbb ingatlangazdálkodási feladatok 2.. Egységes ingatlanportfólió-kezelés Ingatlankarrier-tervezés Adminisztratív és kiszolgálóépületek rendezése Egyes technológiai ingatlanok értékesítése és visszabérlése Minden ingatlannak az FM-szervezethez rendelése Ingatlan adás-vételek központosítása Terhelések központosítása Aktív és független ingatlanmonitoring Kármentesítés központi kezelése Jelenlegi használat Használat időhorizontja Változásprognosztizáció Funkciómódosítások tervezése Hasznosítási terv Jelenlegi elhelyezések racionalizálása Korszerű irodaépületek bérlése Felszabaduló irodaépületek értékesítése Új székházba költözés Tőkefelszabadítás Pénzügyi konstrukciók Kereskedelmi egységek Kiszolgáló technológiák matikai rendszer, amelynek célja a társaság tulajdonában levő ingatlanok földhivatali nyilvántartási adatainak tárolása. Az ingatlanok geometriáját rajzokon is meg lehet jeleníteni. Tárolja az épületek általános műszaki adatait, állapotfelvételét is, szoros kapcsolatban áll a meglevő, ingatlanokkal kapcsolatos egyéb elektronikus nyilvántartásokkal. E vagyonleltár alapján már el lehetett végezni az ingatla- azonnal csak az ingatlanok 1 százaléka értékesíthető és feltételekkel is csak kevesebb mint 10 százaléka, az viszont csalódást okozott. Az ingatlanok áttekintése után fontos feladat volt, hogy egy folyamatosan aktuális vagyonértékkel rendelkezzünk. Ennek érdekében, az aktuális vagyonérték meghatározásához számítógéppel támogatott egyszerűsített vagyonértékelési módszert vezetett be a MOL Rt. külső szakértők be- avultsága és egy, a MOL Rt. számára kidolgozott országos értéktérkép alapján folyamatosan aktualizálja az ingatlanértékeket, és veti össze a könyv szerinti értékkel. Ez a rendszer fontos adatokat tud szolgáltatni az ingatlangazdálkodási döntésekhez. Egyedi, forgalmi alapú ingatlanértékelést az értékesítések előtt végeztetünk a kijelölt ingatlanoknál. Az ingatlan-nyilvántartás feladatai közé tartozik szük- Ingatlangazdálkodás Az ingatlan-nyilvántartáson alapul és ahhoz szorosan kapcsolódik az ingatlangazdálkodás. Ennek a stratégiában megfogalmazott célja: olyan átlátható, optimális méretű és összetételű ingatlanportfólió létrehozása, amely biztosítja a stratégiailag fontos ingatlanokat, de a lekötött tőkét felszabadítja. A társaság ingatlanjainak nagyobbik része jelenleg még nem a Létesítménygazdálko- 20 Facility Management 2004/1.

4 dás kezelésében van. A társaságszintű egységes ingatlankezelés távlati célként az öszszes ingatlan átvételét jelölte meg. Komoly eredményt jelent, hogy ma már a MOL Rt.- ben a Létesítménygazdálkodás és ezen belül az ingatlangazdálkodás szervezet végzi az összes ingatlan adás-vételt és bérletiszerződés-kötést. Egyetlen kivétel a töltőállomások számára az ingatlanok kiválasztása, amely olyan speciális ismereteket igényel, hogy ez a Lakossági Szolgáltatások Divízió kompetenciája. Az ingatlanok használatának, műszaki állapotának folyamatos felülvizsgálata megvalósult. A független, aktív ingatlanmonitoring bevezetése jelenleg folyik, amely elősegíti a nem megfelelően hasznosított ingatlanok kiszűrését, azonosítását, egyben alapja lesz az átgondolt ingatlankarriertervezésnek. Kiemelt feladatként kezeli az ingatlangazdálkodás az adminisztratív épületeket. A feladat lényege megint csak a társaság megalakulásának körülményeiből adódik. Az elődvállalatok önálló székházai az országban szétszórtan helyezkednek el. A MOL Rt. még ma is 108 irodaházban folytat adminisztratív tevékenységet, pedig ha csak Budapestet ragadjuk ki, akkor a évi helyzethez képest nagy előrelépés, hogy öttel csökkentettük a különálló irodaházak számát, és reményeink szerint ebben az évben újabb hárommal tizenkettőre csökkentjük. A változó szervezet és létszámadatok függvényében elő kell készülnünk a megmaradó irodaházak összevonására, esetleg új központi székház igénybevételére. Gondos elemzést igényel még, hogy mi a MOL Rt. számára előnyösebb megoldás: a saját fejlesztés, vagy a bérlet. Ezek az elképzelések természetesen feltételezik a meglévő irodaépületek hasznosításának kidolgozását és előkészítését is óta több mint ezer ingatlant jelölt ki értékesítésre az ingatlangazdálkodás. Szembesülnünk kellett, hogy ezen ingatlanoknak csak mintegy egyharmada forgalomképes. A környezetvédelmi felmérés szerint 12 százalékuk szennyezett, ahol a MOL Rt. határozott döntése szerint csak a szenynyezettség teljes megszüntetése után lehet értékesíteni az ingatlanokat. A környezeti kármentesítés sok esetben olyan jelentős költséggel jár, ami az értékesítés rentabilitását kérdőjelezi meg. Az értékesíthetőségre való kijelölést jelentős mértékben befolyásolja a társaság alaptevékenységének rövid és hosszú távú stratégiája, amely egyes esetekben az értékesíthetőség visszavonását eredményezheti. A kitűzött célok elérése érdekében a legkorszerűbb informatikai eszközöket alkalmazza a Létesítménygazdálkodás. Az eladásra szánt ingatlanok adatai a hagyományos hirdetések mellett felkerülnek a MOL internetes honlapjára is, kihasználva azt az előnyt, hogy igény szerint, a piaci körülményekre gyorsan reagálva lehet változtatni a kínált ingatlanokat, továbbá több, színes képet, akár jelentős mennyiségű szöveget is közre lehet adni ilyen módon az ingatlanról. Az ingatlan webcíme: Az elsők között szerveztünk Magyarországon elektronikus ingatlanaukciót. Az elmúlt három évben a Dr. Gégény Andrea által vezetett ingatlangazdálkodás szervezet több mint 2,5 milliárd forint értékben adott el ingatlanokat. A jelenleg nem eladható ingatlanok bérbeadásából származó éves bevétel már meghaladja a 800 millió forintot. A stratégia megvalósítása során szembesülnünk kellett azzal, hogy az önálló ingatlanalap létrehozása a megemelt alaptőke-előírások miatt realitását vesztette, valamint azzal is, hogy a MOL Rt. számára az Fõbb üzemeltetési feladatok 3. Átalakulás FM-szervezetté Adminisztratív épületek korszerû használata Technológiai épületek üzemeltetése az FM szervezésében Üzemeltetett portfólió megtisztítása Eszközellátás átvétele Gondnoki tevékenység kiszervezése Munkahelyi standardok bevezetése CAFM bevezetése Új árpolitika Belsõ transzfer megszüntetése Szervezethez rendelt munkatársak Flexibilis bérleti rendszer Otthon végezhetõ munka Nagyteres irodák Osztott munkahelyek Épület-karbantartás Közmûvek Utak, burkolt felületek Melegkonyhás éttermek Kulturális létesítmények Oktatási létesítmények Sportlétesítmények Egyéb létesítmények üzemeltetésének megszüntetése, kiszervezése Dokumentációs, telekommunikációs berendezések Irodai bútorok Demonstrációs eszközök Elektromos berendezések Mûvészeti alkotások Szolgáltatások Bérelt eszközök alkalmazása Facility Management 2004/1. 21

5 Külsõ vállalkozókkal (out-tasking) Kiszervezés útján (outsourcing) Belsõ szervezettel A létesítménygazdálkodás mûködési formája. Forrás: Designing The Facility Management Organization IFMA Foundation 2001 ingatlanok eladása és visszabérlése nem gazdaságos az egyéb finanszírozási lehetőségekkel összehasonlítva. Épületüzemeltetés Alapvető tevékenysége a szervezetnek az Ingatlan és Infrastruktúra Menedzsment megalapítása óta az üzemeltetés, amely épületekre, építményekre és földterületekre vonatkozik. A vállalat ingatlanvagyonából 375 telket, 727 épületet (kb. 400 ezer négyzetméter bruttó épületterület) és közel (Ft/m 2 /év) Európai összehasonlító átlagérték 1600 építményt üzemeltet ma a létesítménygazdálkodás. Az üzemeltetés stratégiájában megfogalmazott cél: tervezhető, teljes körű szolgáltatást nyújtó helyiséggazdálkodás bevezetése, amely az elfoglalt alapterületek és üzemeltetési költségek csökkentése mellett a munkakörülmények javítását eredményezi. Sokféle, összetett feladatot, működési modellváltást kellett megoldani, új munkamódszereket megvalósítani úgy, hogy eközben a MOL Rt. dolgozói zavartalanul végezhessék napi munkájukat, és főként hogy a nyújtott szolgáltatások színvonala érezhetően növekedjen. Kiemelt helyen szerepelt a gondnoki tevékenység kiszervezése. Ez következett a vállalat stratégiájából és a stratégiaalkotás idején érzékelhető nemzetközi tendenciákból. A kiszolgáló- és egyéb épületek karbantartási és üzemeltetési tevékenységénél 1997 óta csak a tervezést, az irányítást és az ellenőrzést végezték saját alkalmazottak, a tényleges tevékenységet külső cégektől, részben erre a célra alakult leányvállalatoktól vette igénybe a MOL Rt. További kiszervezésre már csak a napi gondnoki feladatokat ellátó munkatársaknál lehetett gondolni. Nagyon fontos szempont volt az üzemeltetési stratégia újragondolásánál, hogy az outsourcing ne legyen öncélú. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatták, hogy a cégek elsöprő többsége az out-tasking Költségfelmérés MOL Rt Karbantartások összesen: % Építészeti karbantartás % Gépészeti karbantartás % Elektromos karbantartás % Környezetvédelem % Egyéb karbantartás % Külsõ terület karbantartása % Takarítás % Energiaköltségek összesen: % Földgáz % Elektromos energia % Víz % Vagyonvédelem % LG-irányítás % LG mindösszesen: % Forrás: European Benchmarks Research Report # 22 IFMA 2001 szolgáltatási formát választja a létesítménygazdálkodási tevékenységeknél, tehát több külső szolgáltatóval végezteti az üzemeltetést és karbantartást, de a tevékenységek irányítását belső munkatársaival végezteti. A körültekintő előkészítés érdekében meghatároztuk, hogy milyen lépéseket kell elvégeznünk a kiszervezésről való döntés előtt. Az előkészítést az üzemeltetési szervezet vezetője, Bábeczki Sándorné irányította. 1. Költségfelmérés Fel kellett mérni a működésünk pontos költségeit, hogy megfelelő adatbázisunk legyen a megváltoztatandó tevékenységek költséghatékonyságának méréséhez. Ezt a felmérést elvégeztük, és összehasonlítottuk a MOL Rt. adatait az európai benchmark adatokkal. Az eredményt a 4. táblázat szemlélteti. Megállapítottuk, hogy a költségek megtakarítása tekintetében túlzottan vérmes reményeink nem lehetnek, hiszen már a kiindulás is igen takarékos karbantartást és üzemeltetést mutatott. 2. Eszközleltár Létre kellett hozni egy teljes körű, naprakész és a kellő adatokat tartalmazó korszerű, elektronikus eszközleltárt, hogy tisztában legyünk, mit fogunk a szolgáltatónak átadni. Ennek a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie, hogy működési folyamataink irányításához is segítséget adjon. A nagyvállalati működés alapvető informatikai eleme ma már a termelésirányítási informatikai rendszer megléte. Ez a rendszer a MOL Rt.-nél az SAP. Működési folyamataink informatikai leképezésének nagy része ebben a rendszerben valósul meg. Vannak azonban olyan folyamatok, amelyeket hatékonyabban lehet egy különálló, saját rend- 22 Facility Management 2004/1.

6 szerben megvalósítani, amely rendszer interfészeken keresztül tartja a kapcsolatot az SAPvel. Az ingatlanüzemeltetés irányítását és eszközleltárát a MOL-CAFM rendszerben valósítottuk meg a Graphisoft Rt.- vel és az Axis Kft.-vel közösen. A MOL-CAFM rendszer funkcionalitását a lehető legkomplexebben határoztuk meg: a) telkek, épületek, építmények adatainak nyilvántartása; b) épületek elektronikus rajzai (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, képek); c) helyiség- és elhelyezési információk, költözésmenedzsment; d) karbantartás tervezés; e) karbantartási események kezelése, helpdesk szolgáltatás; f) szerződés-nyilvántartás; g) költségbontás; h) költségtervezés és figyelés. A rendszer fejlesztését a MOL Rt. részéről Csányi János irányította, aki ezt megelőzően széles körű tapasztalatot szerzett az ilyen jellegű szoftverek fejlesztésében, felhasználásában. A fejlesztés egy évnél is tovább tartott, de közben már megkezdődött az ingatlanok felmérése végére 396 ezer négyzetméter épület teljes felmérése és dokumentálása történt meg. Rögzítették a berendezést, a bútorzatot és nem utolsósorban a használók személyét és szervezeti hierarchiáját is. CAFM-grafika 3. Szolgáltatási standardok Pontosan definiálni kellett, hogy milyen szolgáltatásokat kívánunk igénybe venni. Azt, hogy mi a szolgáltatások tárgya, az eszközleltárunk már tartalmazza, de hogy milyen tevékenységekre szerződünk, azoknak mi a tartalma és színvonala, mi az árképzés módja és alapja, még meg kellett határozni. A standardizálás a folyamatok szabályozása, a tevékenység mérése, ellenőrzése területén egyre fontosabb szerepet kap. Sajnos Magyarországon ez a folyamat éppen csak megindult, de elmondhatjuk, hogy Európában sem sokkal jobb a helyzet, hiszen az EU-szabványok kialakítása még csak most kezdődött el. Ezért kénytelenek voltunk saját magunk megalkotni az átlátható, mérhető működésünkhöz szükséges standardokat: a) üzemeltetési és karbantartási tevékenységekre (52 db) vonatkozó standardok, SLA-k; b) hibabejelentések és kezelésük folyamata, dokumentálása; c) elektronikus műszaki dokumentálás; d) felmérési standardok (épület, bútor, több szinten); e) területstandardok. M Ft A szerzõdéskonszolidáció utáni költségcsökkenés A standardokat tartalmazó mintegy 2500 oldalas dokumentum megalkotása közel egy évet vett igénybe, de ennek segítségével elérhetővé vált, hogy az érintettek pontosan tudják feladatukat. Természetesen a napi munka során a standardokat folyamatosan finomítjuk, a felvetődő kérdések alapján pontosítjuk, kiegészítjük de mindig van egy olyan dokumentum, amit követni kell. 4. Szerzõdéskonszolidáció A MOL Rt ig több mint 250 szolgáltatói szerződéssel biztosította a Létesítménygazdálkodás kezelésében lévő épületek és külső területek üzemeltetését és karbantartását. A Létesítménygazdálkodás vezetése eldöntötte, hogy a szolgáltatói szerződések számát radikálisan, 5-10 db-ra csökkenti a kiszervezés előtt, hogy az ebben rejlő hatékonysági tartalékokat saját magunk tárjuk fel. A feltöltött eszközleltár és szolgáltatási standardok lehetővé tették a szolgáltatások újbóli, teljes körű versenyeztetését. Az országos, nyilvános pályázatra 113 vállalkozó jelentkezett. A többfordulós pályázat 2002 novemberétől 2003 júniusáig tartott. Az előminősítések után 24-en kaptak felkérést az ajánlattételre, és a pontos követelmények megismerése után 15 ajánlat érkezett. A short listre került 6 ajánlattevővel részletesen egyeztettük a feladatokat és elvárásokat. Végül a tender eredményeképpen a budapesti és dunántúli létesítmények üzemeltetését és karbantartását a Maszer Rt., az alföldieket pedig a Trammel Crow Wallis Rt. nyerte el. A két szolgáltató július 1. és október 1. között átvette a több mint 2500 objektumot, és október 1-től teljeskörűen végzik tevékenységüket. Kiszervezés A fentiekben ismertetett 4 lépés után megalapozottan lehetett dönteni a gondnoki tevékenység kiszervezéséről. Az üzemeltetői tender részeként opcionális ajánlatot kértünk a pályázóktól a 34 fős gondnoki létszám átvételére. A pályázat befejezésével egy időben úgy döntött a MOL Rt. vezetése, hogy megalapozottnak tartja a kiszervezés végrehajtását, így a két szolgáltató az épületüzemeltetést irányító gondnokokat a tevékenység kezdetekor átvette. Úgy gondoljuk most, a kiszervezés végrehajtása után fél évvel, hogy megvalósítottuk céljainkat. A kiszervezés nem vált öncélúvá, hanem az üzemeltetett épületek optimalizá- Facility Management 2004/1. 23

7 lását, a munkakörülményeknek és szolgáltatások minőségének lényeges javítását, valamint a létesítménygazdálkodási szolgáltatások minél teljesebb körben való bevezetését szolgálta. A kiszervezéshez szükségszerűen kapcsolódott a belső kommunikáció megújítása is. A jobb szolgáltatás érdekében elektronikus helpdesket vezettünk be, ahol a munkatársak nemcsak a bejelentést tehetik meg, hanem nyomon követhetik a bejelentés-hibajavítás folyamatát is. A feladat nagyságrendjére jellemző, hogy az igény- és hibabejelentések száma a helpdesk szolgálatokon keresztül a október január időszak 4 hónapja alatt közel 3 ezer db volt. Meg kell említenünk, hogy az ingatlangazdálkodáson és épületüzemeltetésen túl a többi, Létesítménygazdálkodáshoz tartozó tevékenység megújítását is tartalmazta a stratégiánk. Szállítás A MOL Rt ben megalkotta car policy -ét, amely a személygépjármű-flotta standardizálását és üzemeltetésének kiszervezését határozta meg. A kiszervezés során a saját tulajdonú, igen sokféle személygépkocsit a Létesítménygazdálkodás a nyertes üzemeltetőnek eladta, és fokozatosan a standardban meghatározott típusú és kategóriájú személygépkocsira cserélte le. A hároméves szerződés lejártakor a költségek csökkentése érdekében újabb üzemeltetési tendert írt ki a Létesítménygazdálkodás. A tender eredményeképpen két üzemeltetővel a Leaseplan Hungária Rt.-vel és az MKB-Euroleasing Autopark Rt.- vel jött létre szerződés. A megváltoztatott szerződés időtartam (5 év) és maga a tender mintegy 23 százalékos költség megtakarítást eredményezett. Ezen túlmenően szükségessé vált a car policy felülvizsgálata is, mert a MOL Rt. személygépkocsi-flottája 2003 elején már 753 db bérelt gépjárműből állt. Új car policyt dolgoztunk ki és vezettünk be, amelynek leglényegesebb eleme a személyhez rendelt személygépkocsik számának csökkentése 295 db-ra, valamint a magánhasználat korlátozása havi ezer km-ben. Ezzel párhuzamosan bevezettük a kulcsos gépkocsik rendszerét, amelybe 159 db személygépkocsi tartozik. Mindezen intézkedésekkel újabb 25 százalékos költségcsökkentést sikerült elérnünk. Könyvtár A könyvtár feladata a szakirodalmi könyvek és periodikák gyűjtése, kezelése és kölcsönzése (évi 75 ezer), a helyben olvasás biztosítása, elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés (évi 25 ezer), elektronikus és nyomtatott folyóiratok megrendelése, reprográfiai tevékenységek. A 3 év alatt az eredeti 7 könyvtárat 2 központi könyvtárba vonta össze Kaposi Józsefné vezetésével a szervezet. Fontos stratégiai feladat volt az elektronikus formátumú dokumentumok arányának növelése, az információkhoz való a számítógépes hálózaton keresztül történő hozzáférés megteremtése, illetve a nyomtatott dokumentumok esetén a vonalkódos rendszer bevezetése. HelpDesk Igazgatás A MOL Rt.-ben az igazgatás szervezet irányítja a postabontás, iratkezelés, irattárolás, valamint titokvédelmi tevékenységet. A feladat volumenére jellemző, hogy az 5 évnél régebbi, jogszabályok szerint kötelezően tárolt iratmennyiség 40 ezer fm-t tesz ki. Ezt 2001-ben még 22 helyszínen, több mint 50 ingatlanban 6700 négyzetméteren tárolták. Jelenleg a projekt eredményeként kialakítottunk 5 regionális irattárat, a többit felszámoltuk. A másik igen lényeges stratégiai lépés volt a dokumentumok elektronikus archiválása, amely 2003-ban kezdődött ig 12 ezer fm iratot digitalizáltunk. Ez nemcsak az irattárak területének csökkentését eredményezi, hanem megoldja az elektronikus keresést is. Ezen projektek és egyben az irattári szervezet vezetője Baracsi Imre. Fõ Informatikai segítség a feladatok ellátásában A Létesítménygazdálkodás a MOL Rt.-ben az informatika által nyújtott lehetőségek széles skáláját használja a napi feladatok ellátására és a távlati célok megvalósítására. Fontos eszköz ez a belső vevőkkel való kapcsolattartásban és az elégedettségmérésben is. A belső számítógépes hálózaton lévő portálon és honlapon keresztül a Létesítménygazdálkodás alábbi szolgálta- A Létesítménygazdálkodás szervezet létszámának változása Facility Management 2004/1.

8 Irodai mutatószámok 5. tásai érhetők el, a szervezetekre és az általuk végzett tevékenységekre vonatkozó információkon túl: a) épületüzemeltetési hibabejelentés, b) épületekre vonatkozó műszaki és grafikus adatok, c) szervezetek elhelyezkedése, d) MOLING ingatlan-nyilvántartási rendszer, e) földhivatalai adatok, f) gépkocsi-hibabejelentés, g) kulcsos gépkocsiigénylés, h) tárgyalók foglalása, i) elektronikus irattári szolgáltatások, j) elektronikus könyvtári szolgáltatások, k) nyomtatványok, igénylés, szerződésminták, l) eladó ingatlanok aktuális listája. Eredmények A legfontosabb kérdés, hogy a három év alatt végrehajtott akcióink milyen gazdasági eredményeket hoztak a MOL Rt.- nek. Az eredmény egyrészt a Mértékegység Egy m 2 irodára jutó mûködési költség Ft/m , , ,9 Irodák kihasználtsága % Egy fõre esõ irodaterület m 2 /létszám 19,2 22,4 22,3 Elégedettségi mutató alakulása 2. felesleges ingatlanok eladásakor jelentkező tőkefelszabadításból, illetve az ingatlanhasznosítások bérleti bevételéből áll, amit az ingatlangazdálkodásnál említettünk, másrészt a működési költségek csökkenéséből tevődik össze. A működési költségek változása részben a létesítménygazdálkodás személyi költségeivel, részben az üzemeltetésre és karbantartásra fordított költségekkel mérhető. A Létesítménygazdálkodás alkalmazotti létszámának változását az 1. számú grafikon szemlélteti. Látható, hogy 6 év alatt a Létesítménygazdálkodás szervezet létszáma a harmadára csökkent, miközben az ellátott feladatok volumene növekedett. A személyi jellegű, valamint üzemeltetésre és karbantartásra fordított költségek egy év alatt, 2003 során 20 százalékkal csökkentek. A másik nagyon fontos tényező a Létesítménygazdálkodás megítélése, hiszen a költségcsökkentés könnyen eredményezheti a szolgáltatások színvonalának csökkenését, a belső vevők elégedetlenségét. A szervezet a működési modellváltási stratégiája megvalósítása kezdetekor, 2000-ben és 2003-ban is végzett belső elégedettségi vizsgálatot, amely eredményét a 2. grafikon szemlélteti. Azt reméljük a fentiek alapján, hogy a tevékenység racionalizálását célzó akcióink végrehajtása a költségcsökkenéssel egy időben a Létesítménygazdálkodás szervezet elismertségének növekedésével is járt. Hogyan tovább? A as időszakban a Létesítménygazdálkodásnak sikerült alapvető céljait megvalósítania úgy, hogy a tervek néhány elemét törölni kellett a megváltozott körülmények miatt, illetve egy-két feladat befejezése 2004-re tolódott. A év nagy feladatokat tartogat úgy a Létesítménygazdálkodás, mint a MOL Rt. többi szervezete számára. A szlovák Slovnafttal az integráció egyéves előkészítés után, január 1-jén megtörtént. Ettől az időponttól a MOL Rt. nemzetközi vállalattá vált a kifejezés legteljesebb értelmében. A TVK Rt.-vel történő egyesülés még ez év folyamán várható, és most kezdtük meg a horvát INA-val (amelyben jelenleg 25 százalékos a MOL Rt. tulajdonrésze) történő együttműködés kibővítésének vizsgálatát. Feladatunk most, hogy a MOL Csoporton belül megvalósítsuk mindazt, amit a MOL Rt.- n belül az elmúlt 3 évben elértünk, felhasználva a csoport tagjainál felhalmozódott eddigi tapasztalatokat is. Eltérő vállalati ingatlangazdálkodási rendszereket, működési módokat, folyamatokat kell egységessé tenni, azonos mérési módszereket bevezetni. Annál is nagyobb a kihívás, mert a csoport tagjai nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is megtalálhatók, ahol az eltérő műszaki, szabályozási környezeten túlmenően a nyelvi különbözőségek is jelentős, áthidalandó problémát jelentenek. Emellett azonban tovább kell folytatnunk a tevékenységeink fejlesztését, hiszen szeretnénk piacvezető pozíciót betölteni a létesítménygazdálkodás területén is. Céljaink között szerepel például üzemeltetési tevékenységünk kiterjesztése azokra a technológiai jellegű épületekre, amelyeknél az épületüzemeltetés elválasztható a technológiai berendezések üzemeltetésétől és karbantartásától. Megvizsgáljuk, hogy ezekben a létesítményekben alkalmazhatók-e a kialakított egységes, standardokon alapuló szolgáltatások. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az elsősorban költségcsökkentésre fokuszáló projektek után az adminisztratív munkahelyeken a munkakörülmények színvonalát emeljük. A harmadik évezred elején az alkotó, kreatív munkatársak megtartásában, új munkatársak alkalmazásában egyre nagyobb szerepet játszanak az inspiráló, minőséget sugárzó munkakörülmények. Ennek érdekében új, minőségi létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat tervezünk bevezetni: az új munkavégzési módszereknek megfelelően új munkahelytípusok kialakításával, korszerű területgazdálkodási módszerek meghonosításával és a belső felhasználók magasabb szintű kiszolgálásával. Barts J. Balázs, Csányi János Facility Management 2004/1. 25

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Marktstudie 30.06.2010 30.06.2010 1 1 TARTALOM I. Rész

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

ingatlan-gazdaságtani előadások facility management október 14.

ingatlan-gazdaságtani előadások facility management október 14. ingatlan-gazdaságtani előadások facility management 2008. október 14. facility management (FM) definíciók 1. 1. a munkahelyi környezet teljes vertikumát átfogó irányítást jelent, középpontjában az ember

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

MÁV Térinformatikai Rendszer. Vágási József

MÁV Térinformatikai Rendszer. Vágási József MÁV Térinformatikai Rendszer Vágási József MÁV Zrt. MTR (2007 2016) MÚLT A MÁV Zrt. egyik kiemelt stratégiai célkitűzés volt, egy hatékony működés megvalósítást biztosító Ingatlan és Pálya műszaki nyilvántartó

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

GINOP

GINOP VERSENYKÉPES VÁLLALATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK EMELT SZINTŰ DIGITALIZÁLÁSA GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Szóbeli vizsga. Ingatlankezelő Szakképzés Ingatlankezelő feladatai szakmai követelménymodul. 2. vizsgafeladat

Szóbeli vizsga. Ingatlankezelő Szakképzés Ingatlankezelő feladatai szakmai követelménymodul. 2. vizsgafeladat Szóbeli vizsga Ingatlankezelő Szakképzés 392-06 Ingatlankezelő feladatai szakmai követelménymodul 2. vizsgafeladat . Mutassa be az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok számviteli

Részletesebben

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok Előadó: Sipos Géza Quadro Byte Zrt. rövid bemutatása 2007. 2006. 2005... 1990. 1989. A négy alapító informatikus minimál tőkével és kölcsönkapott géppel

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Ingatlan vagyongazdálkodás

Ingatlan vagyongazdálkodás A létesítménygazdálkodás célja, a vállalati ingatlanok, infrastruktúra, gépek és berendezések optimális hasznosítása, költséghatékony üzemeltetése és értékének megőrzése. Ingatlan vagyongazdálkodás Nyilvántartások:

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Nagy tapasztalatú ingatlanbefektetési szakértők Nagy múltú márka - Megalakult a. Biggeorge s-nv Rt. Az Értékteremtő Ingatlanfejlesztő

Nagy tapasztalatú ingatlanbefektetési szakértők Nagy múltú márka - Megalakult a. Biggeorge s-nv Rt. Az Értékteremtő Ingatlanfejlesztő Nagy tapasztalatú ingatlanbefektetési szakértők Nagy múltú márka - Megalakult a Biggeorge s-nv Rt. Az Értékteremtő Ingatlanfejlesztő Sajtótájékoztató 2005. május 18. Tulajdonosok és cégkapcsolatok NV Vagyonkezelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Ingatlanértékelés ll. Feladat Kovács Zsombor PBTO0G

Ingatlanértékelés ll. Feladat Kovács Zsombor PBTO0G Ingatlanértékelés ll. Feladat Kovács Zsombor PBTO0G Hozamráta meghatározása: A hozamráták illetve a bérbeadások diagramja 2015-től az elmúlt 10 évre nézve. A Cushman tavalyi adatai szerint a Váci úton

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

TIOP /2F/ jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása

TIOP /2F/ jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Létesítményüzemeltetés a gyakorlatban Korszerű létesítménygazdálkodási eszközök

Létesítményüzemeltetés a gyakorlatban Korszerű létesítménygazdálkodási eszközök Létesítményüzemeltetés a gyakorlatban Korszerű létesítménygazdálkodási eszközök Makay Gábor makay.gabor@hungarocad.hu 2012 HungaroCAD Informatikai Kft. HungaroCAD Informatikai Kft. 1022 Budapest, Bogár

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Tel.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-29/2016. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítésre történő kijelölésére

Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítésre történő kijelölésére Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szopkó Tibor ingatlangazdálkodási igazgatóhelyettes dr. Augusztin Eszter jogi előadó Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítésre

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t Garázsterületek és garázsok értékesítésére Összeállította: Molnár Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt!

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig Ingatlanhasznosítás Önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ingatlanok hasznosítása bérlet, értékesítés, illetve haszonbérlet

Részletesebben

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant Probléma Menedzsment és a mérhetőség Suba Péter, Service Delivery Consultant Bemutatkozás Getronics - Informatikai outsourcing világcég - 27000 alkalmazott - Számos világcég informatikai infrastruktúrájának

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Gyarmati Dezső uszoda felújítási munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás kivitelezésének megkezdését követően felmerült műszaki szükségességű szerződéses változtatások Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ; Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29.

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29. PIAC_13-1-2013-0117 Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése Szakmai fórum 2016. február 29. A LEXPERT Nemzetközi Határozatkereső projekt célja Egy olyan új alkalmazás létrehozása, amely - naprakészen

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben