Olajozottan. A létesítménygazdálkodás elsõ három éve a MOL Rt.-nél. Cégprofil. A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olajozottan. A létesítménygazdálkodás elsõ három éve a MOL Rt.-nél. Cégprofil. A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság"

Átírás

1 A létesítménygazdálkodás elsõ három éve a MOL Rt.-nél Olajozottan A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Ingatlan és Infrastruktúra Menedzsment szervezete hároméves stratégiájának elfogadásával egy idõben 2000 szeptemberében megnevezését Létesítménygazdálkodásra változtatta. A három év elteltével ideje számot adni a végzett munkáról. Az elfogadott stratégiai terv tartalmazott-e érdemi változtatásokat a tevékenységben? Sikerült-e a megfogalmazott célokat megvalósítani? És talán a legfontosabb: ha sikerült a megvalósítás, akkor ez jelent-e a MOL Rt. és ezzel együtt részvényesei számára értéknövekedést? letállomány is hatalmas hazai viszonylatban. Az ország 642 településén van a MOL Rt. tulajdonában ingatlan. A ingatlan eszközök nettó könyvszerinti értéke meghaladja a 215 milliárd forintot, amely szám szerint mintegy 5900 db önálló helyrajzi számon szereplő telket, 2900 db épületet és db építményt jelent. Az ingatlanok nagyon sokfélék: van, ahol egy felhagyott fúráspont jelent egy tételt, és van, ahol egy több száz hektáros kőolaj-finomító. Települések, ahol MOL Rt.-tulajdonú ingatlanok találhatók A MOL Rt október 1-jén alakult meg az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztből, valamint még kilenc vállalatból, amelyek között volt kutató-, termelő-, kőolaj-finomító és termékelőállító, szállító- és kereskedelmi vállalat. A cégek helye, szervezete, működése és nem utolsósorban ingatlanvagyona annak kezelése szempontjából nagyon heterogén volt. A megalakulás utáni tizedik év eredményei szerint a MOL Rt. Magyarország egyik legnagyobb vállalata. Ezt jól mutatja, hogy a évi árbevétele a legnagyobb, adózás előtti eredménye második legnagyobb volt, míg alkalmazotti létszáma és exportbevétele szerint az ötödik helyen áll Magyarországon. Nem csak a pénzügyi és létszámmutatók tekintélyesek: a létesítménygazdálkodás tárgyát jelentő ingatlan- és épü- A létesítménygazdálkodás kialakítása, helye és tevékenysége A létesítménygazdálkodási szervezet létrehozása, a hozzárendelt feladatok, a szervezet helye és működése még ma is igen különböző nemcsak Magyarországon, de az egész világon. Sok tényező játszik szerepet a Létesítménygazdálkodás kialakításában. Elsősorban a cég alaptevékenysége, szervezeti felépítése és stratégiai céljai határozzák meg. A Létesítménygazdálkodás létrehozását a nemzetközi felmérések szerint (Designing The Facility Management Organization IFMA Foundation 2001) a vál- 18 Facility Management 2004/1.

2 lalathoz tartozó létesítmények száma vagy mérete, a gyors szervezeti növekedés, valamint a tervezett építkezések indokolják legtöbbször. A MOL Rt ben hozta létre a Társasági Szolgáltatások Szervezetet, amely a fő üzletágak tehermentesítését, a kiszolgálást célozta meg. Nem utolsósorban azzal, hogy az összevont központi szolgáltatások az egységesség, a méret és a központi tervezés, valamint ellenőrzés révén hozzáadott értéket, ezáltal hatékonyságnövekedést, költségcsökkenést eredményeznek. A társasági szolgáltatásokhoz a beszerzés-készletezés, a beruházás-kivitelezés, az infrastruktúraüzemeltetés, az IT-szolgáltatás és a távközlés szervezetek tartoztak. A Társasági Szolgáltatások Szervezet közvetlenül az ügyvezető vezérigazgatóhoz volt rendelve. Jelenleg a pénzügyi vezérigazgató-helyetteshez tartozik a szervezet. Az elmúlt hat évben nemcsak a társasági szolgáltatások helye, de az azt alkotó szervezetek is változtak: a beszerzés és beruházás változatlanul meghatározó részei a szervezetnek, az infrastruktúra-üzemeltetés Létesítménygazdálkodássá változott, és létrejött a raktár- és készletmenedzsment, az IT a társasági szolgáltatásoktól különálló szervezetként működik, míg a távközlést kiszervezték. Az ingatlan- és infrastruktúraüzemeltetés létrehozása Bábeczki Sándorné és Treffler Tamás nevéhez fűződik. Úttörő munkát végeztek, amikor egy addig sohasem volt szervezetet hoztak létre a tíz alapító vállalat teljesen különböző üzemeltetési szervezeteiből, kialakítva a működés rendjét, megkeresve az alkalmas munkatársakat, és elfogadtatva tevékenységüket a belső vevőkkel, akik persze a főtevékenységük zavartalan működését féltették az új szolgáltatási formától. A létesítménygazdálkodási szervezethez rendelt feladatok igen széles skálán helyezkednek el a különböző cégeknél. A benchmark adatok alapján elmondhatjuk, hogy a MOL Rt.-nél a best practice szerinti legfontosabb tevékenységek a Létesítménygazdálkodáshoz kerültek. A MOL Rt. Létesítménygazdálkodási szervezetének fõbb funkciói: épület-karbantartás, üzemeltetés, vagyonvédelem, portaszolgálat, irodaellátás, műszaki terveztetés, szállítás, építészeti terveztetés, ingatlangazdálkodás, terület-karbantartás, építéskivitelezések irányítása, postaszolgálat, étkeztetés, helyiséggazdálkodás, irattározás, gépkocsipark-kezelés. A már idézett IFMA-felmérés szerinti húsz, leggyakrabban a létesítménygazdálkodáshoz rendelt tevékenység közül csak a beszerzés, utaztatás, telekommunikáció, környezetvédelem és a számítástechnikai szolgáltatások hiányoznak, amelyeket a MOL Rt.-nél érthető okokból önálló szervezetek látnak el. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi gyakorlat szerinti tevékenységek háromnegyed része a Létesítménygazdálkodás kompetenciájába tartozik. A létesítménygazdálkodáshoz kerültek a főtevékenység(ek)et kiszolgáló tehát nem technológiai ingatlanok. Elsősorban az irodaépületek, raktárak, kulturális és sportlétesítmények, szállodák, garázsok, lakások, felhagyott telephelyek, üres telkek. Ez számokban 159 településen 15 milliárd forint nettó könyvszerinti értékű ingatlant jelent, amely több mint 10 milliárd értékű épületből, 3,8 milliárd értékű építményből (közművek, utak stb.) és 1 milliárd értékű földterületből áll össze. A szervezet felállítása után, a felsorolt igen sokféle feladat lehető legkorszerűbb és leghatékonyabb irányítása érdekében döntötte el a MOL Rt ben, hogy átfogó stratégiai tervet dolgoztat ki. Ennek a stratégiának a kidolgozása és megvalósítása volt Barts J. Balázs legfontosabb feladata, amikor a Hungária Szálloda- Ingatlankezelő Rt.-től a MOL Rt.-hez került. Létesítménygazdálkodási stratégia ben a létesítménygazdálkodási stratégia elkészítésénél elsődleges szempont a maximális tőkefelszabadítás és működési költségcsökkentés volt, azzal, hogy az alaptevékenységek minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása nem sérülhet. A stratégia összeállításának első és a későbbiekre is meghatározó fontosságú döntése az volt, hogy a Létesítménygazdálkodás munkatársai arra törekedtek, hogy minden résztevékenységet elemezzenek, és lehetőség szerint megújítsanak. Ennek megfelelően az alábbiak szerint dolgozták ki a stratégiát úgy, hogy mindenütt először a pontos célt definiálták, majd a tevékenység és érintett eszközök elemzése következett, végül a nemzetközi tapasztalatok alapján a lehető legjobbnak vélt megoldásokat dolgozták ki. Ingatlan-nyilvántartás és -gazdálkodás Az elődvállalatok sok évtizedes működése és a MOL Rt. megalakulása meghatározta az ingatlanportfóliót, amely funkció, méret, állag és érték tekintetében a lehető legváltozatosabb képet mutatta a felmérés során. Ezért a tőkefelszabadítás mellett a másik legfontosabb feladatnak az ingatlanállomány lehetőség szerinti megtisztítása bizonyult. A használat, bérbeadás, eladás Fõbb ingatlan-nyilvántartási feladatok 1. Ingatlanvagyon-leltár felvétele MOLING rendszer fejlesztése Rendezések elvégzése Épületek mûszaki állapotának felmérése Felhasználóbarát kezelhetõség Jogszabályok követése Adó- és értékbizonyítványok beszerzése Kiterjesztés MOL-csoportra Tulajdonjogi problémák feltárása Teljes körû értékbecslés készíttetése Kiterjesztés vagyonértékû, Rendezési tervek készíttetése Aktualizált vagyonérték meghatározása korlátozást jelentõ jogokra Földterületek átminõsítése Térinformatikai fejlesztés Mezõgazdasági termelésbõl MOLING-NYÍR-SAP-CAFM való kivonások kompatibilitás Hiányzó engedélyek beszerzése Földhivatali on-line kapcsolat Facility Management 2004/1. 19

3 lehetőségek közül a vállalat számára legelőnyösebb megoldás megtalálása igen komplex, a vállalati középtávú stratégiát figyelembe vevő elemzést igényel minden ingatlan esetében. Ennek megfelelően alakult ki az ingatlan-nyilvántartás stratégiai célja: teljes körű, központi vagyonleltár elkészítése, amely aktuális, releváns adatokat tartalmaz, széles körben, szabályozottan hozzáférhető, egyszerűen és gyorsan kezelhető. Az ingatlanvagyon-leltár felvétele volt az első lépés és mindennek az alapja. Erre a célra az ingatlan-nyilvántartás vezetője, Rák Magdolna irányításával kifejlesztették a MOLING elnevezésű rendszert. A MOLING olyan térinformatikai támogatású infor- nok csoportosítását az alábbiak szerint: a) használat (stratégiailag fontos alaptevékenységhez kötődő alaptevékenységhez nem kötődő nem használt), b) funkció (beépítetlen kitermelés logisztika technológiai adminisztratív utak, közterületek egyéb), c) műszaki állapot (újszerű elfogadható felújítandó bontandó), d) értékesíthetőség (azonnal értékesíthető feltételekkel értékesíthető jelenleg nem értékesíthető). Ez a csoportosítás sok meglepetést tartogatott még a társaságot jól ismerő szakértők számára is. Az, hogy az épületeknek és építményeknek csak mintegy 20 százaléka szorul felújításra, a vártnál jobb eredmény volt, de hogy vonásával. A teljes körű egyedi, klasszikus ingatlanértékelés az ingatlanok nagy száma és szétszórt földrajzi elhelyezkedése miatt olyan jelentős költséget és olyan hosszú időt vett volna igénybe, amelyet nem lehetett gazdaságilag indokolni. Másrészt a forgalmi alapú ingatlanértékelések csak tényleges ingatlanpiaci feltételek mellett használhatóak. Márpedig a MOL Rt. ingatlanvagyonának jelentős része olyan ingatlanokból áll, amelyeknél az ingatlanpiac léte megkérdőjelezhető vagy az ingatlan funkciója (kultúrház, öltözőépület stb.), vagy az ingatlan elhelyezkedése, fekvése miatt. Az alkalmazott egyszerűsített vagyonértékelési módszer (EVE) az ingatlanok funkciója, műszaki állapota, ség esetén az ingatlanok tulajdonjogi, birtokjogi, telekkönyvi rendezése. Ez évente esetben válik szükségessé. Hasonló nagyságrendű feladat az ingatlanok ilyen jellegű felkészítése a tervezett értékesítésre. Kiemelt jelentőségű, de jelentős adminisztrációt kívánó tevékenység a szolgalmi jogi feladatok elvégzése. A MOL Rt. idegen tulajdonú ingatlanokon épült létesítményei főként vezetékek, közel 15 ezer km (gázszállító, olajvezeték, termékvezeték, hírközlő vezeték stb.) és több mint 6500 bányászati kút, fúráspont. A rendezésekkel kapcsolatban felülvizsgálatok, kérelmek, fellebbezések, perek, a több mint 40 ezer tulajdonos megkeresése az ingatlan-nyilvántartók feladata. Fõbb ingatlangazdálkodási feladatok 2.. Egységes ingatlanportfólió-kezelés Ingatlankarrier-tervezés Adminisztratív és kiszolgálóépületek rendezése Egyes technológiai ingatlanok értékesítése és visszabérlése Minden ingatlannak az FM-szervezethez rendelése Ingatlan adás-vételek központosítása Terhelések központosítása Aktív és független ingatlanmonitoring Kármentesítés központi kezelése Jelenlegi használat Használat időhorizontja Változásprognosztizáció Funkciómódosítások tervezése Hasznosítási terv Jelenlegi elhelyezések racionalizálása Korszerű irodaépületek bérlése Felszabaduló irodaépületek értékesítése Új székházba költözés Tőkefelszabadítás Pénzügyi konstrukciók Kereskedelmi egységek Kiszolgáló technológiák matikai rendszer, amelynek célja a társaság tulajdonában levő ingatlanok földhivatali nyilvántartási adatainak tárolása. Az ingatlanok geometriáját rajzokon is meg lehet jeleníteni. Tárolja az épületek általános műszaki adatait, állapotfelvételét is, szoros kapcsolatban áll a meglevő, ingatlanokkal kapcsolatos egyéb elektronikus nyilvántartásokkal. E vagyonleltár alapján már el lehetett végezni az ingatla- azonnal csak az ingatlanok 1 százaléka értékesíthető és feltételekkel is csak kevesebb mint 10 százaléka, az viszont csalódást okozott. Az ingatlanok áttekintése után fontos feladat volt, hogy egy folyamatosan aktuális vagyonértékkel rendelkezzünk. Ennek érdekében, az aktuális vagyonérték meghatározásához számítógéppel támogatott egyszerűsített vagyonértékelési módszert vezetett be a MOL Rt. külső szakértők be- avultsága és egy, a MOL Rt. számára kidolgozott országos értéktérkép alapján folyamatosan aktualizálja az ingatlanértékeket, és veti össze a könyv szerinti értékkel. Ez a rendszer fontos adatokat tud szolgáltatni az ingatlangazdálkodási döntésekhez. Egyedi, forgalmi alapú ingatlanértékelést az értékesítések előtt végeztetünk a kijelölt ingatlanoknál. Az ingatlan-nyilvántartás feladatai közé tartozik szük- Ingatlangazdálkodás Az ingatlan-nyilvántartáson alapul és ahhoz szorosan kapcsolódik az ingatlangazdálkodás. Ennek a stratégiában megfogalmazott célja: olyan átlátható, optimális méretű és összetételű ingatlanportfólió létrehozása, amely biztosítja a stratégiailag fontos ingatlanokat, de a lekötött tőkét felszabadítja. A társaság ingatlanjainak nagyobbik része jelenleg még nem a Létesítménygazdálko- 20 Facility Management 2004/1.

4 dás kezelésében van. A társaságszintű egységes ingatlankezelés távlati célként az öszszes ingatlan átvételét jelölte meg. Komoly eredményt jelent, hogy ma már a MOL Rt.- ben a Létesítménygazdálkodás és ezen belül az ingatlangazdálkodás szervezet végzi az összes ingatlan adás-vételt és bérletiszerződés-kötést. Egyetlen kivétel a töltőállomások számára az ingatlanok kiválasztása, amely olyan speciális ismereteket igényel, hogy ez a Lakossági Szolgáltatások Divízió kompetenciája. Az ingatlanok használatának, műszaki állapotának folyamatos felülvizsgálata megvalósult. A független, aktív ingatlanmonitoring bevezetése jelenleg folyik, amely elősegíti a nem megfelelően hasznosított ingatlanok kiszűrését, azonosítását, egyben alapja lesz az átgondolt ingatlankarriertervezésnek. Kiemelt feladatként kezeli az ingatlangazdálkodás az adminisztratív épületeket. A feladat lényege megint csak a társaság megalakulásának körülményeiből adódik. Az elődvállalatok önálló székházai az országban szétszórtan helyezkednek el. A MOL Rt. még ma is 108 irodaházban folytat adminisztratív tevékenységet, pedig ha csak Budapestet ragadjuk ki, akkor a évi helyzethez képest nagy előrelépés, hogy öttel csökkentettük a különálló irodaházak számát, és reményeink szerint ebben az évben újabb hárommal tizenkettőre csökkentjük. A változó szervezet és létszámadatok függvényében elő kell készülnünk a megmaradó irodaházak összevonására, esetleg új központi székház igénybevételére. Gondos elemzést igényel még, hogy mi a MOL Rt. számára előnyösebb megoldás: a saját fejlesztés, vagy a bérlet. Ezek az elképzelések természetesen feltételezik a meglévő irodaépületek hasznosításának kidolgozását és előkészítését is óta több mint ezer ingatlant jelölt ki értékesítésre az ingatlangazdálkodás. Szembesülnünk kellett, hogy ezen ingatlanoknak csak mintegy egyharmada forgalomképes. A környezetvédelmi felmérés szerint 12 százalékuk szennyezett, ahol a MOL Rt. határozott döntése szerint csak a szenynyezettség teljes megszüntetése után lehet értékesíteni az ingatlanokat. A környezeti kármentesítés sok esetben olyan jelentős költséggel jár, ami az értékesítés rentabilitását kérdőjelezi meg. Az értékesíthetőségre való kijelölést jelentős mértékben befolyásolja a társaság alaptevékenységének rövid és hosszú távú stratégiája, amely egyes esetekben az értékesíthetőség visszavonását eredményezheti. A kitűzött célok elérése érdekében a legkorszerűbb informatikai eszközöket alkalmazza a Létesítménygazdálkodás. Az eladásra szánt ingatlanok adatai a hagyományos hirdetések mellett felkerülnek a MOL internetes honlapjára is, kihasználva azt az előnyt, hogy igény szerint, a piaci körülményekre gyorsan reagálva lehet változtatni a kínált ingatlanokat, továbbá több, színes képet, akár jelentős mennyiségű szöveget is közre lehet adni ilyen módon az ingatlanról. Az ingatlan webcíme: Az elsők között szerveztünk Magyarországon elektronikus ingatlanaukciót. Az elmúlt három évben a Dr. Gégény Andrea által vezetett ingatlangazdálkodás szervezet több mint 2,5 milliárd forint értékben adott el ingatlanokat. A jelenleg nem eladható ingatlanok bérbeadásából származó éves bevétel már meghaladja a 800 millió forintot. A stratégia megvalósítása során szembesülnünk kellett azzal, hogy az önálló ingatlanalap létrehozása a megemelt alaptőke-előírások miatt realitását vesztette, valamint azzal is, hogy a MOL Rt. számára az Fõbb üzemeltetési feladatok 3. Átalakulás FM-szervezetté Adminisztratív épületek korszerû használata Technológiai épületek üzemeltetése az FM szervezésében Üzemeltetett portfólió megtisztítása Eszközellátás átvétele Gondnoki tevékenység kiszervezése Munkahelyi standardok bevezetése CAFM bevezetése Új árpolitika Belsõ transzfer megszüntetése Szervezethez rendelt munkatársak Flexibilis bérleti rendszer Otthon végezhetõ munka Nagyteres irodák Osztott munkahelyek Épület-karbantartás Közmûvek Utak, burkolt felületek Melegkonyhás éttermek Kulturális létesítmények Oktatási létesítmények Sportlétesítmények Egyéb létesítmények üzemeltetésének megszüntetése, kiszervezése Dokumentációs, telekommunikációs berendezések Irodai bútorok Demonstrációs eszközök Elektromos berendezések Mûvészeti alkotások Szolgáltatások Bérelt eszközök alkalmazása Facility Management 2004/1. 21

5 Külsõ vállalkozókkal (out-tasking) Kiszervezés útján (outsourcing) Belsõ szervezettel A létesítménygazdálkodás mûködési formája. Forrás: Designing The Facility Management Organization IFMA Foundation 2001 ingatlanok eladása és visszabérlése nem gazdaságos az egyéb finanszírozási lehetőségekkel összehasonlítva. Épületüzemeltetés Alapvető tevékenysége a szervezetnek az Ingatlan és Infrastruktúra Menedzsment megalapítása óta az üzemeltetés, amely épületekre, építményekre és földterületekre vonatkozik. A vállalat ingatlanvagyonából 375 telket, 727 épületet (kb. 400 ezer négyzetméter bruttó épületterület) és közel (Ft/m 2 /év) Európai összehasonlító átlagérték 1600 építményt üzemeltet ma a létesítménygazdálkodás. Az üzemeltetés stratégiájában megfogalmazott cél: tervezhető, teljes körű szolgáltatást nyújtó helyiséggazdálkodás bevezetése, amely az elfoglalt alapterületek és üzemeltetési költségek csökkentése mellett a munkakörülmények javítását eredményezi. Sokféle, összetett feladatot, működési modellváltást kellett megoldani, új munkamódszereket megvalósítani úgy, hogy eközben a MOL Rt. dolgozói zavartalanul végezhessék napi munkájukat, és főként hogy a nyújtott szolgáltatások színvonala érezhetően növekedjen. Kiemelt helyen szerepelt a gondnoki tevékenység kiszervezése. Ez következett a vállalat stratégiájából és a stratégiaalkotás idején érzékelhető nemzetközi tendenciákból. A kiszolgáló- és egyéb épületek karbantartási és üzemeltetési tevékenységénél 1997 óta csak a tervezést, az irányítást és az ellenőrzést végezték saját alkalmazottak, a tényleges tevékenységet külső cégektől, részben erre a célra alakult leányvállalatoktól vette igénybe a MOL Rt. További kiszervezésre már csak a napi gondnoki feladatokat ellátó munkatársaknál lehetett gondolni. Nagyon fontos szempont volt az üzemeltetési stratégia újragondolásánál, hogy az outsourcing ne legyen öncélú. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatták, hogy a cégek elsöprő többsége az out-tasking Költségfelmérés MOL Rt Karbantartások összesen: % Építészeti karbantartás % Gépészeti karbantartás % Elektromos karbantartás % Környezetvédelem % Egyéb karbantartás % Külsõ terület karbantartása % Takarítás % Energiaköltségek összesen: % Földgáz % Elektromos energia % Víz % Vagyonvédelem % LG-irányítás % LG mindösszesen: % Forrás: European Benchmarks Research Report # 22 IFMA 2001 szolgáltatási formát választja a létesítménygazdálkodási tevékenységeknél, tehát több külső szolgáltatóval végezteti az üzemeltetést és karbantartást, de a tevékenységek irányítását belső munkatársaival végezteti. A körültekintő előkészítés érdekében meghatároztuk, hogy milyen lépéseket kell elvégeznünk a kiszervezésről való döntés előtt. Az előkészítést az üzemeltetési szervezet vezetője, Bábeczki Sándorné irányította. 1. Költségfelmérés Fel kellett mérni a működésünk pontos költségeit, hogy megfelelő adatbázisunk legyen a megváltoztatandó tevékenységek költséghatékonyságának méréséhez. Ezt a felmérést elvégeztük, és összehasonlítottuk a MOL Rt. adatait az európai benchmark adatokkal. Az eredményt a 4. táblázat szemlélteti. Megállapítottuk, hogy a költségek megtakarítása tekintetében túlzottan vérmes reményeink nem lehetnek, hiszen már a kiindulás is igen takarékos karbantartást és üzemeltetést mutatott. 2. Eszközleltár Létre kellett hozni egy teljes körű, naprakész és a kellő adatokat tartalmazó korszerű, elektronikus eszközleltárt, hogy tisztában legyünk, mit fogunk a szolgáltatónak átadni. Ennek a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie, hogy működési folyamataink irányításához is segítséget adjon. A nagyvállalati működés alapvető informatikai eleme ma már a termelésirányítási informatikai rendszer megléte. Ez a rendszer a MOL Rt.-nél az SAP. Működési folyamataink informatikai leképezésének nagy része ebben a rendszerben valósul meg. Vannak azonban olyan folyamatok, amelyeket hatékonyabban lehet egy különálló, saját rend- 22 Facility Management 2004/1.

6 szerben megvalósítani, amely rendszer interfészeken keresztül tartja a kapcsolatot az SAPvel. Az ingatlanüzemeltetés irányítását és eszközleltárát a MOL-CAFM rendszerben valósítottuk meg a Graphisoft Rt.- vel és az Axis Kft.-vel közösen. A MOL-CAFM rendszer funkcionalitását a lehető legkomplexebben határoztuk meg: a) telkek, épületek, építmények adatainak nyilvántartása; b) épületek elektronikus rajzai (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, képek); c) helyiség- és elhelyezési információk, költözésmenedzsment; d) karbantartás tervezés; e) karbantartási események kezelése, helpdesk szolgáltatás; f) szerződés-nyilvántartás; g) költségbontás; h) költségtervezés és figyelés. A rendszer fejlesztését a MOL Rt. részéről Csányi János irányította, aki ezt megelőzően széles körű tapasztalatot szerzett az ilyen jellegű szoftverek fejlesztésében, felhasználásában. A fejlesztés egy évnél is tovább tartott, de közben már megkezdődött az ingatlanok felmérése végére 396 ezer négyzetméter épület teljes felmérése és dokumentálása történt meg. Rögzítették a berendezést, a bútorzatot és nem utolsósorban a használók személyét és szervezeti hierarchiáját is. CAFM-grafika 3. Szolgáltatási standardok Pontosan definiálni kellett, hogy milyen szolgáltatásokat kívánunk igénybe venni. Azt, hogy mi a szolgáltatások tárgya, az eszközleltárunk már tartalmazza, de hogy milyen tevékenységekre szerződünk, azoknak mi a tartalma és színvonala, mi az árképzés módja és alapja, még meg kellett határozni. A standardizálás a folyamatok szabályozása, a tevékenység mérése, ellenőrzése területén egyre fontosabb szerepet kap. Sajnos Magyarországon ez a folyamat éppen csak megindult, de elmondhatjuk, hogy Európában sem sokkal jobb a helyzet, hiszen az EU-szabványok kialakítása még csak most kezdődött el. Ezért kénytelenek voltunk saját magunk megalkotni az átlátható, mérhető működésünkhöz szükséges standardokat: a) üzemeltetési és karbantartási tevékenységekre (52 db) vonatkozó standardok, SLA-k; b) hibabejelentések és kezelésük folyamata, dokumentálása; c) elektronikus műszaki dokumentálás; d) felmérési standardok (épület, bútor, több szinten); e) területstandardok. M Ft A szerzõdéskonszolidáció utáni költségcsökkenés A standardokat tartalmazó mintegy 2500 oldalas dokumentum megalkotása közel egy évet vett igénybe, de ennek segítségével elérhetővé vált, hogy az érintettek pontosan tudják feladatukat. Természetesen a napi munka során a standardokat folyamatosan finomítjuk, a felvetődő kérdések alapján pontosítjuk, kiegészítjük de mindig van egy olyan dokumentum, amit követni kell. 4. Szerzõdéskonszolidáció A MOL Rt ig több mint 250 szolgáltatói szerződéssel biztosította a Létesítménygazdálkodás kezelésében lévő épületek és külső területek üzemeltetését és karbantartását. A Létesítménygazdálkodás vezetése eldöntötte, hogy a szolgáltatói szerződések számát radikálisan, 5-10 db-ra csökkenti a kiszervezés előtt, hogy az ebben rejlő hatékonysági tartalékokat saját magunk tárjuk fel. A feltöltött eszközleltár és szolgáltatási standardok lehetővé tették a szolgáltatások újbóli, teljes körű versenyeztetését. Az országos, nyilvános pályázatra 113 vállalkozó jelentkezett. A többfordulós pályázat 2002 novemberétől 2003 júniusáig tartott. Az előminősítések után 24-en kaptak felkérést az ajánlattételre, és a pontos követelmények megismerése után 15 ajánlat érkezett. A short listre került 6 ajánlattevővel részletesen egyeztettük a feladatokat és elvárásokat. Végül a tender eredményeképpen a budapesti és dunántúli létesítmények üzemeltetését és karbantartását a Maszer Rt., az alföldieket pedig a Trammel Crow Wallis Rt. nyerte el. A két szolgáltató július 1. és október 1. között átvette a több mint 2500 objektumot, és október 1-től teljeskörűen végzik tevékenységüket. Kiszervezés A fentiekben ismertetett 4 lépés után megalapozottan lehetett dönteni a gondnoki tevékenység kiszervezéséről. Az üzemeltetői tender részeként opcionális ajánlatot kértünk a pályázóktól a 34 fős gondnoki létszám átvételére. A pályázat befejezésével egy időben úgy döntött a MOL Rt. vezetése, hogy megalapozottnak tartja a kiszervezés végrehajtását, így a két szolgáltató az épületüzemeltetést irányító gondnokokat a tevékenység kezdetekor átvette. Úgy gondoljuk most, a kiszervezés végrehajtása után fél évvel, hogy megvalósítottuk céljainkat. A kiszervezés nem vált öncélúvá, hanem az üzemeltetett épületek optimalizá- Facility Management 2004/1. 23

7 lását, a munkakörülményeknek és szolgáltatások minőségének lényeges javítását, valamint a létesítménygazdálkodási szolgáltatások minél teljesebb körben való bevezetését szolgálta. A kiszervezéshez szükségszerűen kapcsolódott a belső kommunikáció megújítása is. A jobb szolgáltatás érdekében elektronikus helpdesket vezettünk be, ahol a munkatársak nemcsak a bejelentést tehetik meg, hanem nyomon követhetik a bejelentés-hibajavítás folyamatát is. A feladat nagyságrendjére jellemző, hogy az igény- és hibabejelentések száma a helpdesk szolgálatokon keresztül a október január időszak 4 hónapja alatt közel 3 ezer db volt. Meg kell említenünk, hogy az ingatlangazdálkodáson és épületüzemeltetésen túl a többi, Létesítménygazdálkodáshoz tartozó tevékenység megújítását is tartalmazta a stratégiánk. Szállítás A MOL Rt ben megalkotta car policy -ét, amely a személygépjármű-flotta standardizálását és üzemeltetésének kiszervezését határozta meg. A kiszervezés során a saját tulajdonú, igen sokféle személygépkocsit a Létesítménygazdálkodás a nyertes üzemeltetőnek eladta, és fokozatosan a standardban meghatározott típusú és kategóriájú személygépkocsira cserélte le. A hároméves szerződés lejártakor a költségek csökkentése érdekében újabb üzemeltetési tendert írt ki a Létesítménygazdálkodás. A tender eredményeképpen két üzemeltetővel a Leaseplan Hungária Rt.-vel és az MKB-Euroleasing Autopark Rt.- vel jött létre szerződés. A megváltoztatott szerződés időtartam (5 év) és maga a tender mintegy 23 százalékos költség megtakarítást eredményezett. Ezen túlmenően szükségessé vált a car policy felülvizsgálata is, mert a MOL Rt. személygépkocsi-flottája 2003 elején már 753 db bérelt gépjárműből állt. Új car policyt dolgoztunk ki és vezettünk be, amelynek leglényegesebb eleme a személyhez rendelt személygépkocsik számának csökkentése 295 db-ra, valamint a magánhasználat korlátozása havi ezer km-ben. Ezzel párhuzamosan bevezettük a kulcsos gépkocsik rendszerét, amelybe 159 db személygépkocsi tartozik. Mindezen intézkedésekkel újabb 25 százalékos költségcsökkentést sikerült elérnünk. Könyvtár A könyvtár feladata a szakirodalmi könyvek és periodikák gyűjtése, kezelése és kölcsönzése (évi 75 ezer), a helyben olvasás biztosítása, elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés (évi 25 ezer), elektronikus és nyomtatott folyóiratok megrendelése, reprográfiai tevékenységek. A 3 év alatt az eredeti 7 könyvtárat 2 központi könyvtárba vonta össze Kaposi Józsefné vezetésével a szervezet. Fontos stratégiai feladat volt az elektronikus formátumú dokumentumok arányának növelése, az információkhoz való a számítógépes hálózaton keresztül történő hozzáférés megteremtése, illetve a nyomtatott dokumentumok esetén a vonalkódos rendszer bevezetése. HelpDesk Igazgatás A MOL Rt.-ben az igazgatás szervezet irányítja a postabontás, iratkezelés, irattárolás, valamint titokvédelmi tevékenységet. A feladat volumenére jellemző, hogy az 5 évnél régebbi, jogszabályok szerint kötelezően tárolt iratmennyiség 40 ezer fm-t tesz ki. Ezt 2001-ben még 22 helyszínen, több mint 50 ingatlanban 6700 négyzetméteren tárolták. Jelenleg a projekt eredményeként kialakítottunk 5 regionális irattárat, a többit felszámoltuk. A másik igen lényeges stratégiai lépés volt a dokumentumok elektronikus archiválása, amely 2003-ban kezdődött ig 12 ezer fm iratot digitalizáltunk. Ez nemcsak az irattárak területének csökkentését eredményezi, hanem megoldja az elektronikus keresést is. Ezen projektek és egyben az irattári szervezet vezetője Baracsi Imre. Fõ Informatikai segítség a feladatok ellátásában A Létesítménygazdálkodás a MOL Rt.-ben az informatika által nyújtott lehetőségek széles skáláját használja a napi feladatok ellátására és a távlati célok megvalósítására. Fontos eszköz ez a belső vevőkkel való kapcsolattartásban és az elégedettségmérésben is. A belső számítógépes hálózaton lévő portálon és honlapon keresztül a Létesítménygazdálkodás alábbi szolgálta- A Létesítménygazdálkodás szervezet létszámának változása Facility Management 2004/1.

8 Irodai mutatószámok 5. tásai érhetők el, a szervezetekre és az általuk végzett tevékenységekre vonatkozó információkon túl: a) épületüzemeltetési hibabejelentés, b) épületekre vonatkozó műszaki és grafikus adatok, c) szervezetek elhelyezkedése, d) MOLING ingatlan-nyilvántartási rendszer, e) földhivatalai adatok, f) gépkocsi-hibabejelentés, g) kulcsos gépkocsiigénylés, h) tárgyalók foglalása, i) elektronikus irattári szolgáltatások, j) elektronikus könyvtári szolgáltatások, k) nyomtatványok, igénylés, szerződésminták, l) eladó ingatlanok aktuális listája. Eredmények A legfontosabb kérdés, hogy a három év alatt végrehajtott akcióink milyen gazdasági eredményeket hoztak a MOL Rt.- nek. Az eredmény egyrészt a Mértékegység Egy m 2 irodára jutó mûködési költség Ft/m , , ,9 Irodák kihasználtsága % Egy fõre esõ irodaterület m 2 /létszám 19,2 22,4 22,3 Elégedettségi mutató alakulása 2. felesleges ingatlanok eladásakor jelentkező tőkefelszabadításból, illetve az ingatlanhasznosítások bérleti bevételéből áll, amit az ingatlangazdálkodásnál említettünk, másrészt a működési költségek csökkenéséből tevődik össze. A működési költségek változása részben a létesítménygazdálkodás személyi költségeivel, részben az üzemeltetésre és karbantartásra fordított költségekkel mérhető. A Létesítménygazdálkodás alkalmazotti létszámának változását az 1. számú grafikon szemlélteti. Látható, hogy 6 év alatt a Létesítménygazdálkodás szervezet létszáma a harmadára csökkent, miközben az ellátott feladatok volumene növekedett. A személyi jellegű, valamint üzemeltetésre és karbantartásra fordított költségek egy év alatt, 2003 során 20 százalékkal csökkentek. A másik nagyon fontos tényező a Létesítménygazdálkodás megítélése, hiszen a költségcsökkentés könnyen eredményezheti a szolgáltatások színvonalának csökkenését, a belső vevők elégedetlenségét. A szervezet a működési modellváltási stratégiája megvalósítása kezdetekor, 2000-ben és 2003-ban is végzett belső elégedettségi vizsgálatot, amely eredményét a 2. grafikon szemlélteti. Azt reméljük a fentiek alapján, hogy a tevékenység racionalizálását célzó akcióink végrehajtása a költségcsökkenéssel egy időben a Létesítménygazdálkodás szervezet elismertségének növekedésével is járt. Hogyan tovább? A as időszakban a Létesítménygazdálkodásnak sikerült alapvető céljait megvalósítania úgy, hogy a tervek néhány elemét törölni kellett a megváltozott körülmények miatt, illetve egy-két feladat befejezése 2004-re tolódott. A év nagy feladatokat tartogat úgy a Létesítménygazdálkodás, mint a MOL Rt. többi szervezete számára. A szlovák Slovnafttal az integráció egyéves előkészítés után, január 1-jén megtörtént. Ettől az időponttól a MOL Rt. nemzetközi vállalattá vált a kifejezés legteljesebb értelmében. A TVK Rt.-vel történő egyesülés még ez év folyamán várható, és most kezdtük meg a horvát INA-val (amelyben jelenleg 25 százalékos a MOL Rt. tulajdonrésze) történő együttműködés kibővítésének vizsgálatát. Feladatunk most, hogy a MOL Csoporton belül megvalósítsuk mindazt, amit a MOL Rt.- n belül az elmúlt 3 évben elértünk, felhasználva a csoport tagjainál felhalmozódott eddigi tapasztalatokat is. Eltérő vállalati ingatlangazdálkodási rendszereket, működési módokat, folyamatokat kell egységessé tenni, azonos mérési módszereket bevezetni. Annál is nagyobb a kihívás, mert a csoport tagjai nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is megtalálhatók, ahol az eltérő műszaki, szabályozási környezeten túlmenően a nyelvi különbözőségek is jelentős, áthidalandó problémát jelentenek. Emellett azonban tovább kell folytatnunk a tevékenységeink fejlesztését, hiszen szeretnénk piacvezető pozíciót betölteni a létesítménygazdálkodás területén is. Céljaink között szerepel például üzemeltetési tevékenységünk kiterjesztése azokra a technológiai jellegű épületekre, amelyeknél az épületüzemeltetés elválasztható a technológiai berendezések üzemeltetésétől és karbantartásától. Megvizsgáljuk, hogy ezekben a létesítményekben alkalmazhatók-e a kialakított egységes, standardokon alapuló szolgáltatások. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az elsősorban költségcsökkentésre fokuszáló projektek után az adminisztratív munkahelyeken a munkakörülmények színvonalát emeljük. A harmadik évezred elején az alkotó, kreatív munkatársak megtartásában, új munkatársak alkalmazásában egyre nagyobb szerepet játszanak az inspiráló, minőséget sugárzó munkakörülmények. Ennek érdekében új, minőségi létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat tervezünk bevezetni: az új munkavégzési módszereknek megfelelően új munkahelytípusok kialakításával, korszerű területgazdálkodási módszerek meghonosításával és a belső felhasználók magasabb szintű kiszolgálásával. Barts J. Balázs, Csányi János Facility Management 2004/1. 25

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Marktstudie 30.06.2010 30.06.2010 1 1 TARTALOM I. Rész

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza

Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok. Előadó: Sipos Géza Kórházi étkeztetésben informatikai eredmények, célok Előadó: Sipos Géza Quadro Byte Zrt. rövid bemutatása 2007. 2006. 2005... 1990. 1989. A négy alapító informatikus minimál tőkével és kölcsönkapott géppel

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Ingatlan vagyongazdálkodás

Ingatlan vagyongazdálkodás A létesítménygazdálkodás célja, a vállalati ingatlanok, infrastruktúra, gépek és berendezések optimális hasznosítása, költséghatékony üzemeltetése és értékének megőrzése. Ingatlan vagyongazdálkodás Nyilvántartások:

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Nagy tapasztalatú ingatlanbefektetési szakértők Nagy múltú márka - Megalakult a. Biggeorge s-nv Rt. Az Értékteremtő Ingatlanfejlesztő

Nagy tapasztalatú ingatlanbefektetési szakértők Nagy múltú márka - Megalakult a. Biggeorge s-nv Rt. Az Értékteremtő Ingatlanfejlesztő Nagy tapasztalatú ingatlanbefektetési szakértők Nagy múltú márka - Megalakult a Biggeorge s-nv Rt. Az Értékteremtő Ingatlanfejlesztő Sajtótájékoztató 2005. május 18. Tulajdonosok és cégkapcsolatok NV Vagyonkezelő

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Létesítményüzemeltetés a gyakorlatban Korszerű létesítménygazdálkodási eszközök

Létesítményüzemeltetés a gyakorlatban Korszerű létesítménygazdálkodási eszközök Létesítményüzemeltetés a gyakorlatban Korszerű létesítménygazdálkodási eszközök Makay Gábor makay.gabor@hungarocad.hu 2012 HungaroCAD Informatikai Kft. HungaroCAD Informatikai Kft. 1022 Budapest, Bogár

Részletesebben

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t Garázsterületek és garázsok értékesítésére Összeállította: Molnár Zoltán

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Az állami vagyonnyilvántartás tartalma, sajátosságai és a jelenlegi fejlesztéseink - Nyilvántartási feladatok az Országleltár tükrében

Az állami vagyonnyilvántartás tartalma, sajátosságai és a jelenlegi fejlesztéseink - Nyilvántartási feladatok az Országleltár tükrében Az állami vagyonnyilvántartás tartalma, sajátosságai és a jelenlegi fejlesztéseink - Nyilvántartási feladatok az Országleltár tükrében A nyilvántartás Az MNV Zrt. 2008-as megalakulása óta működő nyilvántartásának

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig Ingatlanhasznosítás Önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ingatlanok hasznosítása bérlet, értékesítés, illetve haszonbérlet

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA Az információs technológiák költség-haszon elemzése, gazdaságossági számítások (TCO ROI VOI NPV IRR PI) Szent István Egyetem 1 Az információ drága, de hülyének lenni

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt!

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 1 Vezetői összefoglaló 3 2 Bevezetés 10 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 4 Az egységköltség-alapú elszámolás kialakításának intézményi feltételei 14 4.1 A támogatott képzési piac és

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai ESETTANULMÁNY NY ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai Szaniszló Zsolt ICO Hungary Zrt. Sasfi Imre XAPT Hungary Kft. Várható erőforrás allokációs igények /

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, új

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben