ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről 2/2011. (01.27.) KT határozat: Neumann J.Ált.Isk. Pedagógiai Program módosítás 3/2011. (01.27.) KT határozat: Ki a.ny. Óvoda Pedagógiai Program módosítás 4/2011. (01.27.) KT határozat: Hitelátvállalás (Polg.hiv. épületében iroda) 1/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szemétszállításról szóló rendelet módosítása 2/2011. (I.27.) önk.rendelet: Helyi iparűzési adórendelet módosítása 3/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása 5/2011. (01.27.) KT határozat: Utcaelnevezés 4069/3 hrsz-ú utca (Cinke u.) 4/2011. (I.27.) önk.rendelet: Erdőkertes 50 éves emlékéről szóló rend.mód. 5/2011. (I.27.) önk.rendelet: Élelmezési térítési díjakról szóló rend. módosítása 6/2011. (I.27.) önk.rendelet: Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről rendelet 6/2011. (01.27.) KT határozat: Házasságkötő terem kijelölése Zárt ülés: 7/2011. (01.27.) KT határozat: Fellebbezés szemétdíj ügyben (Márkus Péter)

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Erdőkertes községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én 16 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László polgármester Bakos István képviselő Csatári János képviselő Gál Henrik képviselő Hányik Gábor képviselő Nagyné Gódor Csilla alpolgármester Az ülésről igazoltan távol maradt: Béri Eszter Hollósi Jánosné Pásztor Gyula Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Járosiné Suba Karolina Pallag Katalin Ladjánszki Csilla képviselő képviselő képviselő alpolgármester jegyző aljegyző óvodavezető faluházvezető iskolaigazgató-helyettes Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Pásztor László polgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot a mai ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés előtt kiosztásra került két anyagot, az egyik önkormányzati hatósági ügy, a másik egy rendeletalkotás, is tárgyaljuk az egyebek napirend keretében. Kérem, hogy szavazzunk a napirendek elfogadásáról.

3 2 >0<Egyszerű szavazás Igen 6 100,00% 66,67% Szavazott % 100,00% Távol 3 33,33% A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. Napirend: Nyílt ülés: 1. Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői 2. A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató 3. A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolin a intézményvezető 4. Hitelátvállalás évi szemétszállítási rendelet módosítása 6. Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 7. Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 8. A 4069/3 hrsz. út elnevezése 9. A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata 10. Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) 12. Egyebek Tisztelt Képviselőtársaim ebben az évben január elsején elhunyt Dániel Kornél. Dániel Kornél nekrológja a következő Erdőkertesi Naplóban megtalálható. Erdőkertesen több éven keresztül

4 3 volt az Ady Endre Művelődési ház vezetője és az önkormányzat kitüntetettje 2010-ben. Kérem, hogy egy perces felállással emlékezzünk rá. Napirend előtt: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. A legutóbbi Képviselő-testületi ülést december 16-án tartottuk. December 17-én Padisák Mihály díszpolgárunkkal találkoztam egyeztettem a részéről jövőbeni Erdőkertesi helytörténeti gyűjteménynek ajándékozandó anyagról. December 18-án vasárnap délután az Erdőkertesi Sway Táncegyesület karácsonyi rendezvényét nyitottam meg Veresegyházon. Vasárnap délután részt vettem a Pesti Magyar Színház által szervezett Pest megyei Polgármesteri találkozóján. December 20-án megbeszélésre került sor Pál Andreával kistérségünk civilszervezeteinek összefogásáról, illetőleg a kistérségnek a civilek részéről történő figyelemmel kíséréséről. Ugyanezen az estén részt vettem az általános iskola karácsonyi bemutatóján a Faluházban. December 22-én a Veresegyházi Rendőrőrsön vettem részt megbeszélésen, amely a magyar soros EU elnökségnek esetlegesen településeinket érintő közlekedési kérdéseit tárgyalta. Ugyanezen a napon a K&H képviselőivel tárgyaltam az önkormányzat számlavezetésének lehetőségéről. Ugyanezen a napon egyeztettem Takács Imre úrral a Családok Átmeneti Otthona fenntartójának vezetőjével az esetleges jövőbeni fejlesztésről. December 23-án este 18 órai kezdettel volt az Evangélikus templomban a már megszokott karácsonyi koncert. Január 4-én Vácott találkoztam Vogel Csabával, a DMRV Zrt vezérigazgatójával. Január 5-én kollégámmal, Thury Gáborral az UNISCHO Kft-nél jártunk, ahol bizományosi értékesítés keretében 100 db 60 l-es szemetes kukát átvettünk. Január 6-án a szennyvíz-csatorna beruházás indításával kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettem részt Gödöllőn Thury Gábor kollégámmal. Javasoltuk, hogy minden héten, csütörtökön Erdőkertesen legyen a kooperáció. Január 10-én volt a Polgárőrcsoport évnyitó megbeszélése. Január 11-én délelőtt találkoztam Hányik Gábor képviselőtársammal közösen Sághy Kata asszonnyal, településünk új evangélikus lelkészével. Délután a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének aktuális kérdéseiről egyeztettem Vallus Mariannal és Németh Istvánnal. Január 12- én találkoztam Bozsó Zoltán úrral, az új gödöllői rendőrkapitánnyal, egyeztettünk a további körzeti megbízotti státusz ügyében és meghívtam a márciusi képviselő-testületi ülésre a közbiztonsági beszámolóra. Január 13-án délelőtt a Nemzeti Közlekedési hatóságnál egyeztetésre került sor a vasútállomásnál létesítendő gyalogátkelő megvalósításáról. Előre láthatólag március hónapban megkezdődnek a munkálatok a gyalogátkelőhely kialakításához. Január 18-án egyeztető megbeszélést tartottam dr. Horváth Zoltán úrral településünk jelentős részének csapadékvíz elvezetését szolgáló árok jogi helyzetéről. Január 20-án Erdőkertesen találkoztam a Pesti Magyar Színház közönségszervezőivel és áttekintettük az együttműködés lehetőségeit. Ugyanezen a napon tájékozódó megbeszélésre került sor a geotermális energiának az Erdőkertesen történő hasznosításáról, illetőleg a pályázati önrész biztosításáról. Szintén ezen a napon egyeztettem Nagy László építésszel a Háromházi részen tervezett Coop üzlet terveiről. Január 21-én volt a Faluházban a Magyar Kultúra Napjának községi rendezvénye, amelyet megnyitottam. Január 25- én délelőtt az alpolgármesterekkel stratégiaalkotó megbeszélést tartottam a következő önkormányzati időszak ciklus tervéről. Ugyanezen a napon találkoztam Kássa Zoltán úrral az idei évi játszótéri fejlesztésekről. Este 18 órától volt az OMISZ Bizottság ülése. Január 26-án Keszei Zsolt talajmechanikussal találkoztunk és meghatározásra került a Kossuth Lajos utca és környékének talajvíz problémáit megszüntető drén csöves rendszer tervezési programjáról. Délután öt órától tartotta ülését a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. Ma délelőtt egyeztetésre került sor Juhász Gézával önkormányzatunk könyvvizsgálójával egy költségvetési szerv létrehozataláról, melyről a tisztelt Képviselő-társak részletes írásos tájékoztatást kapnak a közel jövőben. Délelőtt volt a szennyvíz-csatorna közmű kooperációja, ahogy az elmúlt hetekben

5 4 a jövőben is Erdőkertesen kerül megtartásra a mai napon a munkaterület átadására került sor. Délután 13 órától volt a kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat keretében a korai fejlesztés és gondozás intézményegységének megnyitója. Kérem a beszámoló elfogadását. (A beszámoló alatt megérkezett Hollósi Jánosné és Pásztor Gyula, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 1./ Napirendi pont: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői Részletes anyagot találtatok a beszámolókról. A napirendi pontot az OMISZ bizottság ülésén tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítés a részéről? Pásztor Gyula: Megtartottuk az év első szokásos ülését, amely abban különbözik a többitől, hogy ezen az ülésen számolnak be a kiscsoportok a munkájukról. A kiscsoportok elégedettek az önkormányzat támogatásával. A Sportkör vezetőit is meghívtam a bizottsági ülésre, hogy ismerjék meg egymást a civil szervezetek képviselőivel. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester asszony felvetette a bizottsági ülésen a kiscsoportoknak, hogy pályázzanak más forrásokra is. Ehhez szükséges a kiscsoportok bírósági bejegyzése, amelyhez segítséget kell nyújtanunk részükre mind a képviselőknek, mind a hivatalnak. Ugyanúgy segítséget kell nyújtanunk a pályázatok elkészítésében is. A bizottság tagjai egyhangúan elfogadásra javasolják a beszámolókat a Képviselő-testületnek. Gratulálok minden kiscsoport vezetőjének és köszönöm a csoportok munkáját. Tisztelt Képviselő-társaim a kérdés, hozzászólás van-e a beszámolókhoz? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a kiscsoportok beszámolóinak elfogadásáról.

6 5 >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 1/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben tevékenykedő társadalmi szervezetek által, a munkájukról és terveikről adott beszámolókat elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 2./ Napirend pont: A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató Az OMISZ bizottsági ülésen ezt az előterjesztést is tárgyalták. A testületi ülésen az intézmény képviseletében igazgató-helyettes asszony vesz részt. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Pásztor Gyula: A bizottság elfogadta a Pedagógiai program módosítását, csak kisebb nyelvtani pontosítások merültek fel, módosító javaslat nem érkezett. Kérdés, kiegészítés van-e Képviselő-társaim részéről? Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: Tanulószoba működik-e az iskolában? Ladjánszki Csilla: A tanulószoba a felső tagozaton működik. Önálló tanulási idő van, ezt követően irányított foglalkozás van a gyerekek részére, olvasásra, sakkozásra, internetezésre, sportolásra van lehetőség, péntekenként klubnapközi foglalkozásokon vehetnek részt. Csatári János:

7 6 Jelenleg hány gyerek jár iskolába? Hány tanár van? Ladjánszki Csilla: 425 tanuló jár iskolába és 42 tanár dolgozik az iskolában. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem, szavazzunk a Pedagógiai program módosításának elfogadásáról. Ideje:2010.dec.:16 17:02:37 Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 2/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Ladjánszki Csilla: Néhány szakmai sikerről szeretnék szólni, ami a településnek nagyon fontos. A félévi értekezleten dr. Takács István oktatási szakértő, szaktanácsadó elmondta, hogy látja a módszertani kultúra megújulását, a szemléletváltást a tantestületben. Szeretném kiemelni, hogy Erdőkertes Veresegyház térségében referencia iskolaként fog működni, Pest megyében 11 intézmény kapta meg ezt a címet. Szakmai konferencia volt nálunk 11 iskola részvételével, bevontak bennünket a szakmai munka alapján az Én iskolám programba. A Pest megyei Pedagógiai Híradóban is megjelentünk, mint referencia intézmény és a Köznevelésben is két oldalas cikkben foglalkoznak Erdőkertesi Neumann János Általános Iskolával. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Úgy gondolom, hogy jó folyamat indult el, de még nem vagyunk a végén a dicséret ellenére. A tartalmakra, az Erdőkertesen jelentkező igényekre, a mérési eredményekre kell odafigyelni továbbra is, még sok feladat van előttünk. Gál Henrik:

8 7 Az igazi eredmény az lesz, ha ismét elkezd növekedni a tanulók száma, nem visznek el gyerekeket más településre iskolába és a tanulók tudásának mérési eredményei is jobbak lesznek. Kopeczky Lajos alpolgármester: Ma délelőtt az oktatással kapcsolatos konferencián vettem részt. A pedagógusok a konferencián kiálltak amellett, hogy az iskolák a településeken maradjanak, az irányítás pedig az önkormányzatoknál. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az Oktatási Hivatal újra felállítja a tanfelügyeleti rendszert. (Megérkezett Béri Eszter, jelenlévő képviselők száma 9 fő) 3./ Napirend pont: A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető Az óvoda Pedagógiai programjának módosítását is tárgyalta az OMISZ bizottság, kérdezem Elnök urat kíván-e kiegészítést tenni. Pásztor Gyula: A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Mind az óvoda, mind az iskola jó irányba halad és örülök az iskola elismeréseinek. További kérdés, hozzászólás van-e? Kérem, szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Igen 9 100,00% 100,00%

9 8 3/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 4./ Napirendi pont: Hitelátvállalás A tegnapi Pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk. A hitelátvállalás a polgármesteri hivatal épületében lévő iroda helyiségek dr. Mihály Lászlótól történő megvásárlása miatt szükséges, melyről korábban a Képviselő-testület már határozott. Az iroda együttest két hitel terhelte, az egyik a Takarékszövetkezeté, a másik az MKB pénzintézeté. A Takarékszövetkezettel könnyebb volt a megegyezés a részletfizetésben. Ez a hitel előreláthatóan ebben az évben az évvégén letelik. Az MKB bank nem foglalkozik önkormányzatok hitelezésével. A tárgyalásokat követően arra a megállapodásra jutottunk, hogy a dr. Mihály László és gyermekei által felvett hitelt névátírjuk és kötelezettként az önkormányzat kerül be. A hitel várhatóan 10 év alatt kerül visszafizetésre. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, akkor kérem döntéseteket a határozati javaslatról. Ideje:2010.dec.:16 17:46:44 Igen 9 100,00% 100,00%

10 9 4/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja, az erdőkertesi 1/2 hrsz-ú ingatlan 16166/ részének (8%), természetben a Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő, mintegy 90 nm alapterületű irodahelyiség, az MKB Banknál lévő, K ügyiratszámú, Dr. Mihály Viktória és Mihály András nevén futó jelzálog alapú kölcsönt az eredeti feltételek szerint, és a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében kötelezettséget vállal, a megállapított havi részletek fizetésére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 5./ Napirendi pont: évi szemétszállítási rendelet módosítása A szemétszállítási rendelet módosítását a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Az üdülősök részére szemetes kuka használatát nem írjuk elő. Az üdülő tulajdonos is választhat, hogy a 60 l-es, vagy a 110 l-es szemétdíjat fizeti meg. Két féle zsákot alkalmazunk számukra. Narancssárga színű 60 l-es és a lila színű 110 l-es zsákot vezetünk be. A zsákot a polgármesteri hivatalban, Faluházban, szemétszállító autóban lehet megvásárolni, de a Coop és CBA üzletben is forgalmazni fogják. A kereskedelmi egységek 10 %-ot tennének rá az árra. A szemétszállítási díjban meghatározott mértéken felüli szemét alkalmilag történő elszállítására szolgáló zsákok ára így a kereskedelmi üzletekben zöld színű zsák esetében Ft helyett Ft lenne, a narancssárga zsák 40.- Ft helyett 45.-Ft, a lila esetében 50.- Ft helyett 55.- Ft lesz. Tehát az üdülő tulajdonosok is választhatnak, hogy 60 l-es vagy 110 l-es zsákot használnak, ha ezen felül van még elszállítandó szemét, akkor ők is a zöld színű zsákban helyezik el a többlet szemét mennyiséget. Azért választottuk ezeket a színeket, mert kereskedelmi forgalomban ezekkel nem találkoztunk és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény sem foglalja le valamilyen jellegű hulladék elhelyezésére szolgáló zsák számára. A 60 l-es kukákból hoztunk 100 db-ot. A hét két napján lehet cserélni a kukákat. A kukát be kell hozni, azt Ft + ÁFA árért átvesszük és az csökkenti a 60 l-es kuka árát, ami Ft +ÁFA áron vásárolható. Az ingatlantulajdonosoknak tájékoztató levelet készítettünk, amit kommunikációs szakember átnézett. Ez a tájékoztatás az Erdőkertesi Naplóban meg fog jelenni. Aki nem a rendeletben rögzített színű zsákokban teszi ki a szemetet, nem fogja az önkormányzat onnan elszállítani. Az ellenőrzés is be fog indulni, ellenőrizni fogjuk, hogy hová milyen szemétgyűjtő kerül ki. Ha van kérdés, hozzászólás arra válaszolni fogunk. Bakos István: Szelektív hulladék egy hétig volt az ingatlanunk előtt, kérdezem, hogy működik-e a szelektív hulladékgyűjtés és milyen zsákkal? A szelektív hulladékgyűjtésnél házhoz menő zsákos rendszer maradt, a szelektíven gyűjtött hulladékot a Zöldhíd társulás szállítja el a településről. Néha van benne hiba, kimaradnak időnként utcák, de a gyűjtés működik. Jelenleg nincs a szelektív gyűjtésnek formazsákja, ha kint van a zsák az ingatlan előtt, azt elviszik. A szelektív hulladékot ingyen viszik el a faluból, nem kell

11 10 érte fizetnünk. További kérdést, hozzászólást nem látok, kérem, szavazzunk a rendelet módosítás elfogadásáról. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I.28.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló a 17/2010. (XII.16.) sz. rendelettel módosított 12/2008.(12.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 6./ Napirendi pont: Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Helyi iparűzési adórendeletünket a törvényi szabályozás változása miatt kellett módosítani, hogy a helyi rendeletünk ne legyen ellentétes a központi jogszabállyal. Tisztelt Képviselő-társaim, szavazzunk a rendelet módosításáról.

12 11 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(I.31.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/2010.(I.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 7./ Napirendi pont: Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend előterjesztője Jegyző Asszony, átadom a szót az előterjesztés kiegészítésére. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az idei évtől a közfoglalkoztatás rendszere megváltozott. A munkaerőpiacra történő visszaterelést próbálja elérni. Az önkormányzatoknál december 31-én meg kellett szüntetni mindenkinek a közcélú foglalkoztatását. Átlagosan 25 embert foglalkoztattunk a legkülönbözőbb területeken. Január 26-ára sikerült a évi foglalkoztatásokra a szerződések aláírását elérni. Az új rendszerben összesen 45 fő 4 órás foglalkoztatását engedélyezték az önkormányzatnak, ez 15 fő alkalmazását jelenti 3-4 hónapos etapban. Ezen kívül 3 fő 8 órás foglalkoztatására kerülhet sor, őket 12 hónapig lehet foglalkoztatni ebben a formában. Ennek a közfoglalkoztatásnak közfeladatot, önkormányzati feladatot kell ellátnia. Mire a munkanélküli ellátásból pénzt fognak kapni, várhatóan február vége lesz. A Ft a családok számára a téli időszakban nagyon kevés. Ennek hatását érezzük, az átmeneti segélyek iránti kérelmek ugrásszerűen megnőtt, a tüzelő iránti kérelmek száma is emelkedett, az adósságkezelés iránti kérelmek, a lakásfenntartási kérelmek is növekedtek. Komoly bajban van egy olyan réteg, akik, ha ilyen munkát is, de tudtak rendszeresen dolgozni. Sajnos nem tudnak elhelyezkedni máshol. Ez a rendszer akkor lenne jó, ha lenne munkahely a közcélú foglalkoztatásból felszabadult munkavállalók részére. A 4 órás foglalkoztatásban a 15 fő február 1-én kezd nálunk, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek is. A helyi rendeletből kikerült a rendelkezésre állási támogatás, helyette a bérpótló juttatást vezettük be. A jogalkotó javaslatára beillesztettük a helyi rendeletbe, hogy a segélyezettnek a saját portáját és annak környékét rendben kell tartania, mert ellenkező esetben kizárja magát ebből a

13 12 juttatásból. A 2012-es évben ezt a juttatást csak akkor fogják kapni, ha a 2011-es évben legalább egy hónapos munkaviszonyt igazol. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szíveskedjetek az előterjesztést elfogadni. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009. (X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 8./ Napirendi pont: A 4069/3 hrsz. út elnevezése Az elmúlt ciklus utolsó testületi ülésén már volt a testület előtt előterjesztés utca elnevezésről, amit akkor levettünk a napirendről. Akkor két utcáról volt szó, erre az utcára javaslatként a Kostyinszki elnevezés merült fel. Most ennek az utcának az elnevezése azért szükséges, mert építkezések voltak az utcában, melyek befejeződtek. A használatbavételi engedélyhez szükséges az utca elnevezése, másrészt az utcában lakóktól is érkezett megkeresés, melyben kérték, hogy tartozzanak abba az utcanév tömbbe, amelynél a szomszédos utcákban madarakról van utca elnevezve. Több madár nevet soroltak fel, melyek közül a rigóra esett a választás, mert egyszerűbbnek, könnyebben használhatónak gondoltuk. Béri Eszter: a cinkék éve. A cinke szerepel a lakók által felsorolt madarak között. Javaslom, hogy a cinkéről nevezzük el az utcát.

14 13 El tudom fogadni ezt a módosító javaslatot. Amennyiben nincs más javaslat, először szavazzunk a módosító indítványról, a 4069/3 hrsz-ú út a Cinke elnevezést kapja. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% 5/2011. (01.27) KT határozat Erdőkertes község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4069/3 hrsz-ú utat, Cinke utcának nevezi el. Határidő : azonnal Felelős: jegyző 9./ Napirendi pont: A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata Az előterjesztésnek megfelelően a rendeletünkből kikerülne az öt évenkénti emlékülés megtartása, illetőleg az emlékérem kiadása. Amennyiben más javaslat nincsen, kérem szavazzunk a rendelet módosításáról.

15 14 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete Erdőkertes község 50. éves önállóságának emlékéről, a település falunapjáról szóló 9/2006.(07.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 10./ Napirendi pont: Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla alpolgármester A következő napirendi pontunk előadója Nagyné Gódor Csilla alpolgármester. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: A táblázatban két szám van, amihez nem tudunk hozzányúlni. Gondolom feltűnt a képviselőknek, hogy kevesebb lesz a térítési díj. Ennek oka, hogy az elmúlt évi kiadásokból kell számolni az ez évi normatíva összegét és elosztani az előző évi adagszámmal. Ebből számítódik az intézményi térítési díj, ennél magasabb nem lehet a személyi térítési díj. Emelkedett az étkezők száma, 2009-ben 19 fő volt, most 30 étkezőnk van. A többi díj százalékos arányban kerül kiszámításra. Az előterjesztéshez van-e hozzászólás, vélemény? Kérem, szavazzunk a rendeletmódosítás elfogadásáról.

16 15 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló 12/2002. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 11./ Napirendi pont: évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) Ehhez a napirendhez tájékoztató anyagot ígértem, de ennek összeállítása a február 10-i találkozásra várható. A költségvetési rendelet a folyamatában épül fel. A számításokhoz szükséges adatok január folyamán több fordulóban érkeznek. Ebben az évben várhatóan 12 millió forinttal lesz kevesebb az állami támogatás a költségvetésünkből. A fejlesztési terveknél az idei évben az a cél, hogy az elnyert pályázatokat valósítsuk meg. Ezek a pályázatok lezárultak, ezeknek következő fordulója nem lesz. Az egyik ilyen pályázat az ESZAK épületének a felújítása. Ennek a közbeszerzési eljárása a bontásnál tart, 8 cég kapta meg a lehetőséget, ebből két külsős, nem erdőkertesi vállalkozás volt. A pályázati anyagot ez a két külsős cég váltotta ki, erdőkertesi vállalkozás nem élt ezzel a lehetőséggel. A pályázatok bontásáról az összefoglalót még nem sikerült áttekintenem. A másik ilyen pályázati beruházás a park és környezete rekonstrukciója. A tervek megérkeztek, a közbeszerzési eljárás kiírása is megjelenik, a beruházás az idén megvalósulhat. Az idei év fejlesztései között a lehetőségeink keretében járdaépítéssel, a bölcsődei jellegű csoportnak szánt épület belső felújításával számolunk. Február közepén válik ismertté, hogy egyházi támogatás lesz-e a templom befejezéséhez, amennyiben lesz, akkor az önkormányzatnak rendbe kell tenni a templom környezetét, ami az épület körül a parkoló és járda építését jelenti. Mindent figyelembe véve az idén sem lesz csekély a felújítások aránya a költségvetésünkben. Távolabbra is tekintenünk kell, új pályázatok, új beruházások szükségesek, a Széchenyi terv megjelent. Ennek keretében megjelent pályázatok gazdasági társaságok számára kerültek kiírásra. Az idei évre várható pályázati lehetőség a csapadékvíz-elvezetésre, óvoda, iskola

17 16 építésre, geotermális energiára lesz az önkormányzatok számára is elérhető módon, továbbá intézményi szinten épület energetikai fejlesztésre. A lehetőségek feltérképezése folyik, kapcsolatban állunk pályázatíró cégekkel és a bizottsági tagok is segítenek a lehetőségek feltárásában. Az önkormányzatnak lényegesen kevesebb lesz a pályázati lehetősége a Széchenyi terv keretében. A tájékoztató írásos anyagát a következő ülésre elkészítem. Béri Eszter: Kérdezem, hogy az idei év tervei között szerepel-e a gördeszka pálya kialakítása a gyerekeknek, lesz-e erre pályázati lehetőség? Gördeszka pálya építés ügyében már egyeztettem, meg is néztünk kiépített pályákat. A mi esetünkben betonpályáról lenne szó, mivel ezt kültéren helyezzük el. A kialakításához kézilabda méretű terület szükséges valamint jelentős összegbe kerül az olyan pályának a létrehozása, ahol a későbbiek folyamán versenyeket is lehet tartani. Pályázati forrást eddig még nem találtunk, de folyamatosan nézzük a lehetőségeket. Területünk van rá, a szükséges tudás is a birtokunkban van. Foglalkozunk a sportöltöző bővítésével, mert erre pályázati kiírás várható. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Kérdezem, hogy az iskola sportcsarnokának tetőfelújításával és a lelátó megépítésével foglalkozunk-e ebben az évben, a pályázat erre is vonatkozik-e? Meg kell várnunk a pályázati kiírást, biztató, hogy ebben az évben a sportos jellegű beruházások pályázati támogatása kerül nagy valószínűséggel előtérbe. 12./ Napirendi pont: Egyebek Az egyebek napirendi pont keretében két előterjesztést kell megtárgyalnunk. Az egyik rendeletmódosítás, a másik fellebbezés, melyet zárt ülés keretében tárgyalunk. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Helyi rendelet alkotása a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Vargáné Rajna Ágnes jegyző: év végén jelent meg a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn túli házasságkötésért, illetve a házasságkötés hivatali házasságkötő termen kívüli helyszínén történő közreműködésért az önkormányzatok díjat számítsanak fel. A díj megállapítást az indokolja, hogy az anyakönyvvezetőknek ki kell adni a túlmunkáért a szabadidőt, viszont a szabadidőt nem tudják kivenni. A házasságkötés hivatali helyszíneként a Képviselő-testület a

18 17 Faluházat jelölte ki, azonban a polgármesteri hivatal épületének felújítása után a kisterem alkalmas a kisebb esküvők megtartására. Kérdezem Képviselő-társaimat, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Hollósi Jánosné: Ezt a díjazást az anyakönyvezető kapja meg, vagy az önkormányzat? Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A díjazást az önkormányzatnak fizetik be és ennek egy részét kapja meg az anyakönyvvezető. Amennyiben további kérdés nincs, kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. Ezt követően fogunk szavazni a házasságkötő terem kijelöléséről szóló határozati javaslatról. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2011. (I. 31.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A határozati javaslat elfogadására kérem a szavazatokat. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.dec.:16 18:15:54

19 18 Igen 9 100,00% 100,00% 6/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések illetve egyéb családi események ünnepélyes lebonyolítására február 1. napjától az alábbi hivatali helyiséget kijelöli: Erdőkertes, Fő tér 4. sz. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő és Tanácsterem. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Önkormányzati hatósági ügyet fogunk tárgyalni zárt ülés keretében. Megköszönöm a vendégeinknek a jelenlétet. (A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik) (A testületi ülés nyílt ülés keretében folytatódik) A következető testületi ülés február 10-e körül várható. Február 8-án lakossági fórumot tartunk a szennyvízcsatorna beruházás kivitelezésének indításáról. További megtárgyalásra váró észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. Kmf. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben