ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről 2/2011. (01.27.) KT határozat: Neumann J.Ált.Isk. Pedagógiai Program módosítás 3/2011. (01.27.) KT határozat: Ki a.ny. Óvoda Pedagógiai Program módosítás 4/2011. (01.27.) KT határozat: Hitelátvállalás (Polg.hiv. épületében iroda) 1/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szemétszállításról szóló rendelet módosítása 2/2011. (I.27.) önk.rendelet: Helyi iparűzési adórendelet módosítása 3/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása 5/2011. (01.27.) KT határozat: Utcaelnevezés 4069/3 hrsz-ú utca (Cinke u.) 4/2011. (I.27.) önk.rendelet: Erdőkertes 50 éves emlékéről szóló rend.mód. 5/2011. (I.27.) önk.rendelet: Élelmezési térítési díjakról szóló rend. módosítása 6/2011. (I.27.) önk.rendelet: Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről rendelet 6/2011. (01.27.) KT határozat: Házasságkötő terem kijelölése Zárt ülés: 7/2011. (01.27.) KT határozat: Fellebbezés szemétdíj ügyben (Márkus Péter)

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Erdőkertes községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én 16 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László polgármester Bakos István képviselő Csatári János képviselő Gál Henrik képviselő Hányik Gábor képviselő Nagyné Gódor Csilla alpolgármester Az ülésről igazoltan távol maradt: Béri Eszter Hollósi Jánosné Pásztor Gyula Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Járosiné Suba Karolina Pallag Katalin Ladjánszki Csilla képviselő képviselő képviselő alpolgármester jegyző aljegyző óvodavezető faluházvezető iskolaigazgató-helyettes Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Pásztor László polgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot a mai ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés előtt kiosztásra került két anyagot, az egyik önkormányzati hatósági ügy, a másik egy rendeletalkotás, is tárgyaljuk az egyebek napirend keretében. Kérem, hogy szavazzunk a napirendek elfogadásáról.

3 2 >0<Egyszerű szavazás Igen 6 100,00% 66,67% Szavazott % 100,00% Távol 3 33,33% A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. Napirend: Nyílt ülés: 1. Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői 2. A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató 3. A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolin a intézményvezető 4. Hitelátvállalás évi szemétszállítási rendelet módosítása 6. Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 7. Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 8. A 4069/3 hrsz. út elnevezése 9. A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata 10. Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) 12. Egyebek Tisztelt Képviselőtársaim ebben az évben január elsején elhunyt Dániel Kornél. Dániel Kornél nekrológja a következő Erdőkertesi Naplóban megtalálható. Erdőkertesen több éven keresztül

4 3 volt az Ady Endre Művelődési ház vezetője és az önkormányzat kitüntetettje 2010-ben. Kérem, hogy egy perces felállással emlékezzünk rá. Napirend előtt: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. A legutóbbi Képviselő-testületi ülést december 16-án tartottuk. December 17-én Padisák Mihály díszpolgárunkkal találkoztam egyeztettem a részéről jövőbeni Erdőkertesi helytörténeti gyűjteménynek ajándékozandó anyagról. December 18-án vasárnap délután az Erdőkertesi Sway Táncegyesület karácsonyi rendezvényét nyitottam meg Veresegyházon. Vasárnap délután részt vettem a Pesti Magyar Színház által szervezett Pest megyei Polgármesteri találkozóján. December 20-án megbeszélésre került sor Pál Andreával kistérségünk civilszervezeteinek összefogásáról, illetőleg a kistérségnek a civilek részéről történő figyelemmel kíséréséről. Ugyanezen az estén részt vettem az általános iskola karácsonyi bemutatóján a Faluházban. December 22-én a Veresegyházi Rendőrőrsön vettem részt megbeszélésen, amely a magyar soros EU elnökségnek esetlegesen településeinket érintő közlekedési kérdéseit tárgyalta. Ugyanezen a napon a K&H képviselőivel tárgyaltam az önkormányzat számlavezetésének lehetőségéről. Ugyanezen a napon egyeztettem Takács Imre úrral a Családok Átmeneti Otthona fenntartójának vezetőjével az esetleges jövőbeni fejlesztésről. December 23-án este 18 órai kezdettel volt az Evangélikus templomban a már megszokott karácsonyi koncert. Január 4-én Vácott találkoztam Vogel Csabával, a DMRV Zrt vezérigazgatójával. Január 5-én kollégámmal, Thury Gáborral az UNISCHO Kft-nél jártunk, ahol bizományosi értékesítés keretében 100 db 60 l-es szemetes kukát átvettünk. Január 6-án a szennyvíz-csatorna beruházás indításával kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettem részt Gödöllőn Thury Gábor kollégámmal. Javasoltuk, hogy minden héten, csütörtökön Erdőkertesen legyen a kooperáció. Január 10-én volt a Polgárőrcsoport évnyitó megbeszélése. Január 11-én délelőtt találkoztam Hányik Gábor képviselőtársammal közösen Sághy Kata asszonnyal, településünk új evangélikus lelkészével. Délután a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének aktuális kérdéseiről egyeztettem Vallus Mariannal és Németh Istvánnal. Január 12- én találkoztam Bozsó Zoltán úrral, az új gödöllői rendőrkapitánnyal, egyeztettünk a további körzeti megbízotti státusz ügyében és meghívtam a márciusi képviselő-testületi ülésre a közbiztonsági beszámolóra. Január 13-án délelőtt a Nemzeti Közlekedési hatóságnál egyeztetésre került sor a vasútállomásnál létesítendő gyalogátkelő megvalósításáról. Előre láthatólag március hónapban megkezdődnek a munkálatok a gyalogátkelőhely kialakításához. Január 18-án egyeztető megbeszélést tartottam dr. Horváth Zoltán úrral településünk jelentős részének csapadékvíz elvezetését szolgáló árok jogi helyzetéről. Január 20-án Erdőkertesen találkoztam a Pesti Magyar Színház közönségszervezőivel és áttekintettük az együttműködés lehetőségeit. Ugyanezen a napon tájékozódó megbeszélésre került sor a geotermális energiának az Erdőkertesen történő hasznosításáról, illetőleg a pályázati önrész biztosításáról. Szintén ezen a napon egyeztettem Nagy László építésszel a Háromházi részen tervezett Coop üzlet terveiről. Január 21-én volt a Faluházban a Magyar Kultúra Napjának községi rendezvénye, amelyet megnyitottam. Január 25- én délelőtt az alpolgármesterekkel stratégiaalkotó megbeszélést tartottam a következő önkormányzati időszak ciklus tervéről. Ugyanezen a napon találkoztam Kássa Zoltán úrral az idei évi játszótéri fejlesztésekről. Este 18 órától volt az OMISZ Bizottság ülése. Január 26-án Keszei Zsolt talajmechanikussal találkoztunk és meghatározásra került a Kossuth Lajos utca és környékének talajvíz problémáit megszüntető drén csöves rendszer tervezési programjáról. Délután öt órától tartotta ülését a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. Ma délelőtt egyeztetésre került sor Juhász Gézával önkormányzatunk könyvvizsgálójával egy költségvetési szerv létrehozataláról, melyről a tisztelt Képviselő-társak részletes írásos tájékoztatást kapnak a közel jövőben. Délelőtt volt a szennyvíz-csatorna közmű kooperációja, ahogy az elmúlt hetekben

5 4 a jövőben is Erdőkertesen kerül megtartásra a mai napon a munkaterület átadására került sor. Délután 13 órától volt a kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat keretében a korai fejlesztés és gondozás intézményegységének megnyitója. Kérem a beszámoló elfogadását. (A beszámoló alatt megérkezett Hollósi Jánosné és Pásztor Gyula, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 1./ Napirendi pont: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői Részletes anyagot találtatok a beszámolókról. A napirendi pontot az OMISZ bizottság ülésén tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítés a részéről? Pásztor Gyula: Megtartottuk az év első szokásos ülését, amely abban különbözik a többitől, hogy ezen az ülésen számolnak be a kiscsoportok a munkájukról. A kiscsoportok elégedettek az önkormányzat támogatásával. A Sportkör vezetőit is meghívtam a bizottsági ülésre, hogy ismerjék meg egymást a civil szervezetek képviselőivel. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester asszony felvetette a bizottsági ülésen a kiscsoportoknak, hogy pályázzanak más forrásokra is. Ehhez szükséges a kiscsoportok bírósági bejegyzése, amelyhez segítséget kell nyújtanunk részükre mind a képviselőknek, mind a hivatalnak. Ugyanúgy segítséget kell nyújtanunk a pályázatok elkészítésében is. A bizottság tagjai egyhangúan elfogadásra javasolják a beszámolókat a Képviselő-testületnek. Gratulálok minden kiscsoport vezetőjének és köszönöm a csoportok munkáját. Tisztelt Képviselő-társaim a kérdés, hozzászólás van-e a beszámolókhoz? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a kiscsoportok beszámolóinak elfogadásáról.

6 5 >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 1/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben tevékenykedő társadalmi szervezetek által, a munkájukról és terveikről adott beszámolókat elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 2./ Napirend pont: A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató Az OMISZ bizottsági ülésen ezt az előterjesztést is tárgyalták. A testületi ülésen az intézmény képviseletében igazgató-helyettes asszony vesz részt. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Pásztor Gyula: A bizottság elfogadta a Pedagógiai program módosítását, csak kisebb nyelvtani pontosítások merültek fel, módosító javaslat nem érkezett. Kérdés, kiegészítés van-e Képviselő-társaim részéről? Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: Tanulószoba működik-e az iskolában? Ladjánszki Csilla: A tanulószoba a felső tagozaton működik. Önálló tanulási idő van, ezt követően irányított foglalkozás van a gyerekek részére, olvasásra, sakkozásra, internetezésre, sportolásra van lehetőség, péntekenként klubnapközi foglalkozásokon vehetnek részt. Csatári János:

7 6 Jelenleg hány gyerek jár iskolába? Hány tanár van? Ladjánszki Csilla: 425 tanuló jár iskolába és 42 tanár dolgozik az iskolában. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem, szavazzunk a Pedagógiai program módosításának elfogadásáról. Ideje:2010.dec.:16 17:02:37 Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 2/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Ladjánszki Csilla: Néhány szakmai sikerről szeretnék szólni, ami a településnek nagyon fontos. A félévi értekezleten dr. Takács István oktatási szakértő, szaktanácsadó elmondta, hogy látja a módszertani kultúra megújulását, a szemléletváltást a tantestületben. Szeretném kiemelni, hogy Erdőkertes Veresegyház térségében referencia iskolaként fog működni, Pest megyében 11 intézmény kapta meg ezt a címet. Szakmai konferencia volt nálunk 11 iskola részvételével, bevontak bennünket a szakmai munka alapján az Én iskolám programba. A Pest megyei Pedagógiai Híradóban is megjelentünk, mint referencia intézmény és a Köznevelésben is két oldalas cikkben foglalkoznak Erdőkertesi Neumann János Általános Iskolával. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Úgy gondolom, hogy jó folyamat indult el, de még nem vagyunk a végén a dicséret ellenére. A tartalmakra, az Erdőkertesen jelentkező igényekre, a mérési eredményekre kell odafigyelni továbbra is, még sok feladat van előttünk. Gál Henrik:

8 7 Az igazi eredmény az lesz, ha ismét elkezd növekedni a tanulók száma, nem visznek el gyerekeket más településre iskolába és a tanulók tudásának mérési eredményei is jobbak lesznek. Kopeczky Lajos alpolgármester: Ma délelőtt az oktatással kapcsolatos konferencián vettem részt. A pedagógusok a konferencián kiálltak amellett, hogy az iskolák a településeken maradjanak, az irányítás pedig az önkormányzatoknál. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az Oktatási Hivatal újra felállítja a tanfelügyeleti rendszert. (Megérkezett Béri Eszter, jelenlévő képviselők száma 9 fő) 3./ Napirend pont: A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető Az óvoda Pedagógiai programjának módosítását is tárgyalta az OMISZ bizottság, kérdezem Elnök urat kíván-e kiegészítést tenni. Pásztor Gyula: A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Mind az óvoda, mind az iskola jó irányba halad és örülök az iskola elismeréseinek. További kérdés, hozzászólás van-e? Kérem, szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Igen 9 100,00% 100,00%

9 8 3/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 4./ Napirendi pont: Hitelátvállalás A tegnapi Pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk. A hitelátvállalás a polgármesteri hivatal épületében lévő iroda helyiségek dr. Mihály Lászlótól történő megvásárlása miatt szükséges, melyről korábban a Képviselő-testület már határozott. Az iroda együttest két hitel terhelte, az egyik a Takarékszövetkezeté, a másik az MKB pénzintézeté. A Takarékszövetkezettel könnyebb volt a megegyezés a részletfizetésben. Ez a hitel előreláthatóan ebben az évben az évvégén letelik. Az MKB bank nem foglalkozik önkormányzatok hitelezésével. A tárgyalásokat követően arra a megállapodásra jutottunk, hogy a dr. Mihály László és gyermekei által felvett hitelt névátírjuk és kötelezettként az önkormányzat kerül be. A hitel várhatóan 10 év alatt kerül visszafizetésre. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, akkor kérem döntéseteket a határozati javaslatról. Ideje:2010.dec.:16 17:46:44 Igen 9 100,00% 100,00%

10 9 4/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja, az erdőkertesi 1/2 hrsz-ú ingatlan 16166/ részének (8%), természetben a Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő, mintegy 90 nm alapterületű irodahelyiség, az MKB Banknál lévő, K ügyiratszámú, Dr. Mihály Viktória és Mihály András nevén futó jelzálog alapú kölcsönt az eredeti feltételek szerint, és a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében kötelezettséget vállal, a megállapított havi részletek fizetésére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 5./ Napirendi pont: évi szemétszállítási rendelet módosítása A szemétszállítási rendelet módosítását a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Az üdülősök részére szemetes kuka használatát nem írjuk elő. Az üdülő tulajdonos is választhat, hogy a 60 l-es, vagy a 110 l-es szemétdíjat fizeti meg. Két féle zsákot alkalmazunk számukra. Narancssárga színű 60 l-es és a lila színű 110 l-es zsákot vezetünk be. A zsákot a polgármesteri hivatalban, Faluházban, szemétszállító autóban lehet megvásárolni, de a Coop és CBA üzletben is forgalmazni fogják. A kereskedelmi egységek 10 %-ot tennének rá az árra. A szemétszállítási díjban meghatározott mértéken felüli szemét alkalmilag történő elszállítására szolgáló zsákok ára így a kereskedelmi üzletekben zöld színű zsák esetében Ft helyett Ft lenne, a narancssárga zsák 40.- Ft helyett 45.-Ft, a lila esetében 50.- Ft helyett 55.- Ft lesz. Tehát az üdülő tulajdonosok is választhatnak, hogy 60 l-es vagy 110 l-es zsákot használnak, ha ezen felül van még elszállítandó szemét, akkor ők is a zöld színű zsákban helyezik el a többlet szemét mennyiséget. Azért választottuk ezeket a színeket, mert kereskedelmi forgalomban ezekkel nem találkoztunk és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény sem foglalja le valamilyen jellegű hulladék elhelyezésére szolgáló zsák számára. A 60 l-es kukákból hoztunk 100 db-ot. A hét két napján lehet cserélni a kukákat. A kukát be kell hozni, azt Ft + ÁFA árért átvesszük és az csökkenti a 60 l-es kuka árát, ami Ft +ÁFA áron vásárolható. Az ingatlantulajdonosoknak tájékoztató levelet készítettünk, amit kommunikációs szakember átnézett. Ez a tájékoztatás az Erdőkertesi Naplóban meg fog jelenni. Aki nem a rendeletben rögzített színű zsákokban teszi ki a szemetet, nem fogja az önkormányzat onnan elszállítani. Az ellenőrzés is be fog indulni, ellenőrizni fogjuk, hogy hová milyen szemétgyűjtő kerül ki. Ha van kérdés, hozzászólás arra válaszolni fogunk. Bakos István: Szelektív hulladék egy hétig volt az ingatlanunk előtt, kérdezem, hogy működik-e a szelektív hulladékgyűjtés és milyen zsákkal? A szelektív hulladékgyűjtésnél házhoz menő zsákos rendszer maradt, a szelektíven gyűjtött hulladékot a Zöldhíd társulás szállítja el a településről. Néha van benne hiba, kimaradnak időnként utcák, de a gyűjtés működik. Jelenleg nincs a szelektív gyűjtésnek formazsákja, ha kint van a zsák az ingatlan előtt, azt elviszik. A szelektív hulladékot ingyen viszik el a faluból, nem kell

11 10 érte fizetnünk. További kérdést, hozzászólást nem látok, kérem, szavazzunk a rendelet módosítás elfogadásáról. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I.28.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló a 17/2010. (XII.16.) sz. rendelettel módosított 12/2008.(12.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 6./ Napirendi pont: Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Helyi iparűzési adórendeletünket a törvényi szabályozás változása miatt kellett módosítani, hogy a helyi rendeletünk ne legyen ellentétes a központi jogszabállyal. Tisztelt Képviselő-társaim, szavazzunk a rendelet módosításáról.

12 11 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(I.31.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/2010.(I.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 7./ Napirendi pont: Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend előterjesztője Jegyző Asszony, átadom a szót az előterjesztés kiegészítésére. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az idei évtől a közfoglalkoztatás rendszere megváltozott. A munkaerőpiacra történő visszaterelést próbálja elérni. Az önkormányzatoknál december 31-én meg kellett szüntetni mindenkinek a közcélú foglalkoztatását. Átlagosan 25 embert foglalkoztattunk a legkülönbözőbb területeken. Január 26-ára sikerült a évi foglalkoztatásokra a szerződések aláírását elérni. Az új rendszerben összesen 45 fő 4 órás foglalkoztatását engedélyezték az önkormányzatnak, ez 15 fő alkalmazását jelenti 3-4 hónapos etapban. Ezen kívül 3 fő 8 órás foglalkoztatására kerülhet sor, őket 12 hónapig lehet foglalkoztatni ebben a formában. Ennek a közfoglalkoztatásnak közfeladatot, önkormányzati feladatot kell ellátnia. Mire a munkanélküli ellátásból pénzt fognak kapni, várhatóan február vége lesz. A Ft a családok számára a téli időszakban nagyon kevés. Ennek hatását érezzük, az átmeneti segélyek iránti kérelmek ugrásszerűen megnőtt, a tüzelő iránti kérelmek száma is emelkedett, az adósságkezelés iránti kérelmek, a lakásfenntartási kérelmek is növekedtek. Komoly bajban van egy olyan réteg, akik, ha ilyen munkát is, de tudtak rendszeresen dolgozni. Sajnos nem tudnak elhelyezkedni máshol. Ez a rendszer akkor lenne jó, ha lenne munkahely a közcélú foglalkoztatásból felszabadult munkavállalók részére. A 4 órás foglalkoztatásban a 15 fő február 1-én kezd nálunk, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek is. A helyi rendeletből kikerült a rendelkezésre állási támogatás, helyette a bérpótló juttatást vezettük be. A jogalkotó javaslatára beillesztettük a helyi rendeletbe, hogy a segélyezettnek a saját portáját és annak környékét rendben kell tartania, mert ellenkező esetben kizárja magát ebből a

13 12 juttatásból. A 2012-es évben ezt a juttatást csak akkor fogják kapni, ha a 2011-es évben legalább egy hónapos munkaviszonyt igazol. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szíveskedjetek az előterjesztést elfogadni. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009. (X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 8./ Napirendi pont: A 4069/3 hrsz. út elnevezése Az elmúlt ciklus utolsó testületi ülésén már volt a testület előtt előterjesztés utca elnevezésről, amit akkor levettünk a napirendről. Akkor két utcáról volt szó, erre az utcára javaslatként a Kostyinszki elnevezés merült fel. Most ennek az utcának az elnevezése azért szükséges, mert építkezések voltak az utcában, melyek befejeződtek. A használatbavételi engedélyhez szükséges az utca elnevezése, másrészt az utcában lakóktól is érkezett megkeresés, melyben kérték, hogy tartozzanak abba az utcanév tömbbe, amelynél a szomszédos utcákban madarakról van utca elnevezve. Több madár nevet soroltak fel, melyek közül a rigóra esett a választás, mert egyszerűbbnek, könnyebben használhatónak gondoltuk. Béri Eszter: a cinkék éve. A cinke szerepel a lakók által felsorolt madarak között. Javaslom, hogy a cinkéről nevezzük el az utcát.

14 13 El tudom fogadni ezt a módosító javaslatot. Amennyiben nincs más javaslat, először szavazzunk a módosító indítványról, a 4069/3 hrsz-ú út a Cinke elnevezést kapja. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% 5/2011. (01.27) KT határozat Erdőkertes község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4069/3 hrsz-ú utat, Cinke utcának nevezi el. Határidő : azonnal Felelős: jegyző 9./ Napirendi pont: A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata Az előterjesztésnek megfelelően a rendeletünkből kikerülne az öt évenkénti emlékülés megtartása, illetőleg az emlékérem kiadása. Amennyiben más javaslat nincsen, kérem szavazzunk a rendelet módosításáról.

15 14 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete Erdőkertes község 50. éves önállóságának emlékéről, a település falunapjáról szóló 9/2006.(07.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 10./ Napirendi pont: Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla alpolgármester A következő napirendi pontunk előadója Nagyné Gódor Csilla alpolgármester. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: A táblázatban két szám van, amihez nem tudunk hozzányúlni. Gondolom feltűnt a képviselőknek, hogy kevesebb lesz a térítési díj. Ennek oka, hogy az elmúlt évi kiadásokból kell számolni az ez évi normatíva összegét és elosztani az előző évi adagszámmal. Ebből számítódik az intézményi térítési díj, ennél magasabb nem lehet a személyi térítési díj. Emelkedett az étkezők száma, 2009-ben 19 fő volt, most 30 étkezőnk van. A többi díj százalékos arányban kerül kiszámításra. Az előterjesztéshez van-e hozzászólás, vélemény? Kérem, szavazzunk a rendeletmódosítás elfogadásáról.

16 15 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló 12/2002. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 11./ Napirendi pont: évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) Ehhez a napirendhez tájékoztató anyagot ígértem, de ennek összeállítása a február 10-i találkozásra várható. A költségvetési rendelet a folyamatában épül fel. A számításokhoz szükséges adatok január folyamán több fordulóban érkeznek. Ebben az évben várhatóan 12 millió forinttal lesz kevesebb az állami támogatás a költségvetésünkből. A fejlesztési terveknél az idei évben az a cél, hogy az elnyert pályázatokat valósítsuk meg. Ezek a pályázatok lezárultak, ezeknek következő fordulója nem lesz. Az egyik ilyen pályázat az ESZAK épületének a felújítása. Ennek a közbeszerzési eljárása a bontásnál tart, 8 cég kapta meg a lehetőséget, ebből két külsős, nem erdőkertesi vállalkozás volt. A pályázati anyagot ez a két külsős cég váltotta ki, erdőkertesi vállalkozás nem élt ezzel a lehetőséggel. A pályázatok bontásáról az összefoglalót még nem sikerült áttekintenem. A másik ilyen pályázati beruházás a park és környezete rekonstrukciója. A tervek megérkeztek, a közbeszerzési eljárás kiírása is megjelenik, a beruházás az idén megvalósulhat. Az idei év fejlesztései között a lehetőségeink keretében járdaépítéssel, a bölcsődei jellegű csoportnak szánt épület belső felújításával számolunk. Február közepén válik ismertté, hogy egyházi támogatás lesz-e a templom befejezéséhez, amennyiben lesz, akkor az önkormányzatnak rendbe kell tenni a templom környezetét, ami az épület körül a parkoló és járda építését jelenti. Mindent figyelembe véve az idén sem lesz csekély a felújítások aránya a költségvetésünkben. Távolabbra is tekintenünk kell, új pályázatok, új beruházások szükségesek, a Széchenyi terv megjelent. Ennek keretében megjelent pályázatok gazdasági társaságok számára kerültek kiírásra. Az idei évre várható pályázati lehetőség a csapadékvíz-elvezetésre, óvoda, iskola

17 16 építésre, geotermális energiára lesz az önkormányzatok számára is elérhető módon, továbbá intézményi szinten épület energetikai fejlesztésre. A lehetőségek feltérképezése folyik, kapcsolatban állunk pályázatíró cégekkel és a bizottsági tagok is segítenek a lehetőségek feltárásában. Az önkormányzatnak lényegesen kevesebb lesz a pályázati lehetősége a Széchenyi terv keretében. A tájékoztató írásos anyagát a következő ülésre elkészítem. Béri Eszter: Kérdezem, hogy az idei év tervei között szerepel-e a gördeszka pálya kialakítása a gyerekeknek, lesz-e erre pályázati lehetőség? Gördeszka pálya építés ügyében már egyeztettem, meg is néztünk kiépített pályákat. A mi esetünkben betonpályáról lenne szó, mivel ezt kültéren helyezzük el. A kialakításához kézilabda méretű terület szükséges valamint jelentős összegbe kerül az olyan pályának a létrehozása, ahol a későbbiek folyamán versenyeket is lehet tartani. Pályázati forrást eddig még nem találtunk, de folyamatosan nézzük a lehetőségeket. Területünk van rá, a szükséges tudás is a birtokunkban van. Foglalkozunk a sportöltöző bővítésével, mert erre pályázati kiírás várható. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Kérdezem, hogy az iskola sportcsarnokának tetőfelújításával és a lelátó megépítésével foglalkozunk-e ebben az évben, a pályázat erre is vonatkozik-e? Meg kell várnunk a pályázati kiírást, biztató, hogy ebben az évben a sportos jellegű beruházások pályázati támogatása kerül nagy valószínűséggel előtérbe. 12./ Napirendi pont: Egyebek Az egyebek napirendi pont keretében két előterjesztést kell megtárgyalnunk. Az egyik rendeletmódosítás, a másik fellebbezés, melyet zárt ülés keretében tárgyalunk. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Helyi rendelet alkotása a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Vargáné Rajna Ágnes jegyző: év végén jelent meg a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn túli házasságkötésért, illetve a házasságkötés hivatali házasságkötő termen kívüli helyszínén történő közreműködésért az önkormányzatok díjat számítsanak fel. A díj megállapítást az indokolja, hogy az anyakönyvvezetőknek ki kell adni a túlmunkáért a szabadidőt, viszont a szabadidőt nem tudják kivenni. A házasságkötés hivatali helyszíneként a Képviselő-testület a

18 17 Faluházat jelölte ki, azonban a polgármesteri hivatal épületének felújítása után a kisterem alkalmas a kisebb esküvők megtartására. Kérdezem Képviselő-társaimat, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Hollósi Jánosné: Ezt a díjazást az anyakönyvezető kapja meg, vagy az önkormányzat? Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A díjazást az önkormányzatnak fizetik be és ennek egy részét kapja meg az anyakönyvvezető. Amennyiben további kérdés nincs, kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. Ezt követően fogunk szavazni a házasságkötő terem kijelöléséről szóló határozati javaslatról. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2011. (I. 31.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A határozati javaslat elfogadására kérem a szavazatokat. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.dec.:16 18:15:54

19 18 Igen 9 100,00% 100,00% 6/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések illetve egyéb családi események ünnepélyes lebonyolítására február 1. napjától az alábbi hivatali helyiséget kijelöli: Erdőkertes, Fő tér 4. sz. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő és Tanácsterem. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Önkormányzati hatósági ügyet fogunk tárgyalni zárt ülés keretében. Megköszönöm a vendégeinknek a jelenlétet. (A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik) (A testületi ülés nyílt ülés keretében folytatódik) A következető testületi ülés február 10-e körül várható. Február 8-án lakossági fórumot tartunk a szennyvízcsatorna beruházás kivitelezésének indításáról. További megtárgyalásra váró észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. Kmf. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 40/2011. (07.28.) KT határozat:

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. DAOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben