ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről 2/2011. (01.27.) KT határozat: Neumann J.Ált.Isk. Pedagógiai Program módosítás 3/2011. (01.27.) KT határozat: Ki a.ny. Óvoda Pedagógiai Program módosítás 4/2011. (01.27.) KT határozat: Hitelátvállalás (Polg.hiv. épületében iroda) 1/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szemétszállításról szóló rendelet módosítása 2/2011. (I.27.) önk.rendelet: Helyi iparűzési adórendelet módosítása 3/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása 5/2011. (01.27.) KT határozat: Utcaelnevezés 4069/3 hrsz-ú utca (Cinke u.) 4/2011. (I.27.) önk.rendelet: Erdőkertes 50 éves emlékéről szóló rend.mód. 5/2011. (I.27.) önk.rendelet: Élelmezési térítési díjakról szóló rend. módosítása 6/2011. (I.27.) önk.rendelet: Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről rendelet 6/2011. (01.27.) KT határozat: Házasságkötő terem kijelölése Zárt ülés: 7/2011. (01.27.) KT határozat: Fellebbezés szemétdíj ügyben (Márkus Péter)

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Erdőkertes községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én 16 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László polgármester Bakos István képviselő Csatári János képviselő Gál Henrik képviselő Hányik Gábor képviselő Nagyné Gódor Csilla alpolgármester Az ülésről igazoltan távol maradt: Béri Eszter Hollósi Jánosné Pásztor Gyula Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Járosiné Suba Karolina Pallag Katalin Ladjánszki Csilla képviselő képviselő képviselő alpolgármester jegyző aljegyző óvodavezető faluházvezető iskolaigazgató-helyettes Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Pásztor László polgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot a mai ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés előtt kiosztásra került két anyagot, az egyik önkormányzati hatósági ügy, a másik egy rendeletalkotás, is tárgyaljuk az egyebek napirend keretében. Kérem, hogy szavazzunk a napirendek elfogadásáról.

3 2 >0<Egyszerű szavazás Igen 6 100,00% 66,67% Szavazott % 100,00% Távol 3 33,33% A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. Napirend: Nyílt ülés: 1. Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői 2. A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató 3. A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolin a intézményvezető 4. Hitelátvállalás évi szemétszállítási rendelet módosítása 6. Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 7. Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 8. A 4069/3 hrsz. út elnevezése 9. A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata 10. Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) 12. Egyebek Tisztelt Képviselőtársaim ebben az évben január elsején elhunyt Dániel Kornél. Dániel Kornél nekrológja a következő Erdőkertesi Naplóban megtalálható. Erdőkertesen több éven keresztül

4 3 volt az Ady Endre Művelődési ház vezetője és az önkormányzat kitüntetettje 2010-ben. Kérem, hogy egy perces felállással emlékezzünk rá. Napirend előtt: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. A legutóbbi Képviselő-testületi ülést december 16-án tartottuk. December 17-én Padisák Mihály díszpolgárunkkal találkoztam egyeztettem a részéről jövőbeni Erdőkertesi helytörténeti gyűjteménynek ajándékozandó anyagról. December 18-án vasárnap délután az Erdőkertesi Sway Táncegyesület karácsonyi rendezvényét nyitottam meg Veresegyházon. Vasárnap délután részt vettem a Pesti Magyar Színház által szervezett Pest megyei Polgármesteri találkozóján. December 20-án megbeszélésre került sor Pál Andreával kistérségünk civilszervezeteinek összefogásáról, illetőleg a kistérségnek a civilek részéről történő figyelemmel kíséréséről. Ugyanezen az estén részt vettem az általános iskola karácsonyi bemutatóján a Faluházban. December 22-én a Veresegyházi Rendőrőrsön vettem részt megbeszélésen, amely a magyar soros EU elnökségnek esetlegesen településeinket érintő közlekedési kérdéseit tárgyalta. Ugyanezen a napon a K&H képviselőivel tárgyaltam az önkormányzat számlavezetésének lehetőségéről. Ugyanezen a napon egyeztettem Takács Imre úrral a Családok Átmeneti Otthona fenntartójának vezetőjével az esetleges jövőbeni fejlesztésről. December 23-án este 18 órai kezdettel volt az Evangélikus templomban a már megszokott karácsonyi koncert. Január 4-én Vácott találkoztam Vogel Csabával, a DMRV Zrt vezérigazgatójával. Január 5-én kollégámmal, Thury Gáborral az UNISCHO Kft-nél jártunk, ahol bizományosi értékesítés keretében 100 db 60 l-es szemetes kukát átvettünk. Január 6-án a szennyvíz-csatorna beruházás indításával kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettem részt Gödöllőn Thury Gábor kollégámmal. Javasoltuk, hogy minden héten, csütörtökön Erdőkertesen legyen a kooperáció. Január 10-én volt a Polgárőrcsoport évnyitó megbeszélése. Január 11-én délelőtt találkoztam Hányik Gábor képviselőtársammal közösen Sághy Kata asszonnyal, településünk új evangélikus lelkészével. Délután a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének aktuális kérdéseiről egyeztettem Vallus Mariannal és Németh Istvánnal. Január 12- én találkoztam Bozsó Zoltán úrral, az új gödöllői rendőrkapitánnyal, egyeztettünk a további körzeti megbízotti státusz ügyében és meghívtam a márciusi képviselő-testületi ülésre a közbiztonsági beszámolóra. Január 13-án délelőtt a Nemzeti Közlekedési hatóságnál egyeztetésre került sor a vasútállomásnál létesítendő gyalogátkelő megvalósításáról. Előre láthatólag március hónapban megkezdődnek a munkálatok a gyalogátkelőhely kialakításához. Január 18-án egyeztető megbeszélést tartottam dr. Horváth Zoltán úrral településünk jelentős részének csapadékvíz elvezetését szolgáló árok jogi helyzetéről. Január 20-án Erdőkertesen találkoztam a Pesti Magyar Színház közönségszervezőivel és áttekintettük az együttműködés lehetőségeit. Ugyanezen a napon tájékozódó megbeszélésre került sor a geotermális energiának az Erdőkertesen történő hasznosításáról, illetőleg a pályázati önrész biztosításáról. Szintén ezen a napon egyeztettem Nagy László építésszel a Háromházi részen tervezett Coop üzlet terveiről. Január 21-én volt a Faluházban a Magyar Kultúra Napjának községi rendezvénye, amelyet megnyitottam. Január 25- én délelőtt az alpolgármesterekkel stratégiaalkotó megbeszélést tartottam a következő önkormányzati időszak ciklus tervéről. Ugyanezen a napon találkoztam Kássa Zoltán úrral az idei évi játszótéri fejlesztésekről. Este 18 órától volt az OMISZ Bizottság ülése. Január 26-án Keszei Zsolt talajmechanikussal találkoztunk és meghatározásra került a Kossuth Lajos utca és környékének talajvíz problémáit megszüntető drén csöves rendszer tervezési programjáról. Délután öt órától tartotta ülését a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. Ma délelőtt egyeztetésre került sor Juhász Gézával önkormányzatunk könyvvizsgálójával egy költségvetési szerv létrehozataláról, melyről a tisztelt Képviselő-társak részletes írásos tájékoztatást kapnak a közel jövőben. Délelőtt volt a szennyvíz-csatorna közmű kooperációja, ahogy az elmúlt hetekben

5 4 a jövőben is Erdőkertesen kerül megtartásra a mai napon a munkaterület átadására került sor. Délután 13 órától volt a kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat keretében a korai fejlesztés és gondozás intézményegységének megnyitója. Kérem a beszámoló elfogadását. (A beszámoló alatt megérkezett Hollósi Jánosné és Pásztor Gyula, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 1./ Napirendi pont: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői Részletes anyagot találtatok a beszámolókról. A napirendi pontot az OMISZ bizottság ülésén tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítés a részéről? Pásztor Gyula: Megtartottuk az év első szokásos ülését, amely abban különbözik a többitől, hogy ezen az ülésen számolnak be a kiscsoportok a munkájukról. A kiscsoportok elégedettek az önkormányzat támogatásával. A Sportkör vezetőit is meghívtam a bizottsági ülésre, hogy ismerjék meg egymást a civil szervezetek képviselőivel. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester asszony felvetette a bizottsági ülésen a kiscsoportoknak, hogy pályázzanak más forrásokra is. Ehhez szükséges a kiscsoportok bírósági bejegyzése, amelyhez segítséget kell nyújtanunk részükre mind a képviselőknek, mind a hivatalnak. Ugyanúgy segítséget kell nyújtanunk a pályázatok elkészítésében is. A bizottság tagjai egyhangúan elfogadásra javasolják a beszámolókat a Képviselő-testületnek. Gratulálok minden kiscsoport vezetőjének és köszönöm a csoportok munkáját. Tisztelt Képviselő-társaim a kérdés, hozzászólás van-e a beszámolókhoz? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a kiscsoportok beszámolóinak elfogadásáról.

6 5 >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 1/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben tevékenykedő társadalmi szervezetek által, a munkájukról és terveikről adott beszámolókat elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 2./ Napirend pont: A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató Az OMISZ bizottsági ülésen ezt az előterjesztést is tárgyalták. A testületi ülésen az intézmény képviseletében igazgató-helyettes asszony vesz részt. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Pásztor Gyula: A bizottság elfogadta a Pedagógiai program módosítását, csak kisebb nyelvtani pontosítások merültek fel, módosító javaslat nem érkezett. Kérdés, kiegészítés van-e Képviselő-társaim részéről? Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: Tanulószoba működik-e az iskolában? Ladjánszki Csilla: A tanulószoba a felső tagozaton működik. Önálló tanulási idő van, ezt követően irányított foglalkozás van a gyerekek részére, olvasásra, sakkozásra, internetezésre, sportolásra van lehetőség, péntekenként klubnapközi foglalkozásokon vehetnek részt. Csatári János:

7 6 Jelenleg hány gyerek jár iskolába? Hány tanár van? Ladjánszki Csilla: 425 tanuló jár iskolába és 42 tanár dolgozik az iskolában. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem, szavazzunk a Pedagógiai program módosításának elfogadásáról. Ideje:2010.dec.:16 17:02:37 Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 2/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Ladjánszki Csilla: Néhány szakmai sikerről szeretnék szólni, ami a településnek nagyon fontos. A félévi értekezleten dr. Takács István oktatási szakértő, szaktanácsadó elmondta, hogy látja a módszertani kultúra megújulását, a szemléletváltást a tantestületben. Szeretném kiemelni, hogy Erdőkertes Veresegyház térségében referencia iskolaként fog működni, Pest megyében 11 intézmény kapta meg ezt a címet. Szakmai konferencia volt nálunk 11 iskola részvételével, bevontak bennünket a szakmai munka alapján az Én iskolám programba. A Pest megyei Pedagógiai Híradóban is megjelentünk, mint referencia intézmény és a Köznevelésben is két oldalas cikkben foglalkoznak Erdőkertesi Neumann János Általános Iskolával. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Úgy gondolom, hogy jó folyamat indult el, de még nem vagyunk a végén a dicséret ellenére. A tartalmakra, az Erdőkertesen jelentkező igényekre, a mérési eredményekre kell odafigyelni továbbra is, még sok feladat van előttünk. Gál Henrik:

8 7 Az igazi eredmény az lesz, ha ismét elkezd növekedni a tanulók száma, nem visznek el gyerekeket más településre iskolába és a tanulók tudásának mérési eredményei is jobbak lesznek. Kopeczky Lajos alpolgármester: Ma délelőtt az oktatással kapcsolatos konferencián vettem részt. A pedagógusok a konferencián kiálltak amellett, hogy az iskolák a településeken maradjanak, az irányítás pedig az önkormányzatoknál. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az Oktatási Hivatal újra felállítja a tanfelügyeleti rendszert. (Megérkezett Béri Eszter, jelenlévő képviselők száma 9 fő) 3./ Napirend pont: A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető Az óvoda Pedagógiai programjának módosítását is tárgyalta az OMISZ bizottság, kérdezem Elnök urat kíván-e kiegészítést tenni. Pásztor Gyula: A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Mind az óvoda, mind az iskola jó irányba halad és örülök az iskola elismeréseinek. További kérdés, hozzászólás van-e? Kérem, szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Igen 9 100,00% 100,00%

9 8 3/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 4./ Napirendi pont: Hitelátvállalás A tegnapi Pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk. A hitelátvállalás a polgármesteri hivatal épületében lévő iroda helyiségek dr. Mihály Lászlótól történő megvásárlása miatt szükséges, melyről korábban a Képviselő-testület már határozott. Az iroda együttest két hitel terhelte, az egyik a Takarékszövetkezeté, a másik az MKB pénzintézeté. A Takarékszövetkezettel könnyebb volt a megegyezés a részletfizetésben. Ez a hitel előreláthatóan ebben az évben az évvégén letelik. Az MKB bank nem foglalkozik önkormányzatok hitelezésével. A tárgyalásokat követően arra a megállapodásra jutottunk, hogy a dr. Mihály László és gyermekei által felvett hitelt névátírjuk és kötelezettként az önkormányzat kerül be. A hitel várhatóan 10 év alatt kerül visszafizetésre. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, akkor kérem döntéseteket a határozati javaslatról. Ideje:2010.dec.:16 17:46:44 Igen 9 100,00% 100,00%

10 9 4/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja, az erdőkertesi 1/2 hrsz-ú ingatlan 16166/ részének (8%), természetben a Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő, mintegy 90 nm alapterületű irodahelyiség, az MKB Banknál lévő, K ügyiratszámú, Dr. Mihály Viktória és Mihály András nevén futó jelzálog alapú kölcsönt az eredeti feltételek szerint, és a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében kötelezettséget vállal, a megállapított havi részletek fizetésére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 5./ Napirendi pont: évi szemétszállítási rendelet módosítása A szemétszállítási rendelet módosítását a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Az üdülősök részére szemetes kuka használatát nem írjuk elő. Az üdülő tulajdonos is választhat, hogy a 60 l-es, vagy a 110 l-es szemétdíjat fizeti meg. Két féle zsákot alkalmazunk számukra. Narancssárga színű 60 l-es és a lila színű 110 l-es zsákot vezetünk be. A zsákot a polgármesteri hivatalban, Faluházban, szemétszállító autóban lehet megvásárolni, de a Coop és CBA üzletben is forgalmazni fogják. A kereskedelmi egységek 10 %-ot tennének rá az árra. A szemétszállítási díjban meghatározott mértéken felüli szemét alkalmilag történő elszállítására szolgáló zsákok ára így a kereskedelmi üzletekben zöld színű zsák esetében Ft helyett Ft lenne, a narancssárga zsák 40.- Ft helyett 45.-Ft, a lila esetében 50.- Ft helyett 55.- Ft lesz. Tehát az üdülő tulajdonosok is választhatnak, hogy 60 l-es vagy 110 l-es zsákot használnak, ha ezen felül van még elszállítandó szemét, akkor ők is a zöld színű zsákban helyezik el a többlet szemét mennyiséget. Azért választottuk ezeket a színeket, mert kereskedelmi forgalomban ezekkel nem találkoztunk és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény sem foglalja le valamilyen jellegű hulladék elhelyezésére szolgáló zsák számára. A 60 l-es kukákból hoztunk 100 db-ot. A hét két napján lehet cserélni a kukákat. A kukát be kell hozni, azt Ft + ÁFA árért átvesszük és az csökkenti a 60 l-es kuka árát, ami Ft +ÁFA áron vásárolható. Az ingatlantulajdonosoknak tájékoztató levelet készítettünk, amit kommunikációs szakember átnézett. Ez a tájékoztatás az Erdőkertesi Naplóban meg fog jelenni. Aki nem a rendeletben rögzített színű zsákokban teszi ki a szemetet, nem fogja az önkormányzat onnan elszállítani. Az ellenőrzés is be fog indulni, ellenőrizni fogjuk, hogy hová milyen szemétgyűjtő kerül ki. Ha van kérdés, hozzászólás arra válaszolni fogunk. Bakos István: Szelektív hulladék egy hétig volt az ingatlanunk előtt, kérdezem, hogy működik-e a szelektív hulladékgyűjtés és milyen zsákkal? A szelektív hulladékgyűjtésnél házhoz menő zsákos rendszer maradt, a szelektíven gyűjtött hulladékot a Zöldhíd társulás szállítja el a településről. Néha van benne hiba, kimaradnak időnként utcák, de a gyűjtés működik. Jelenleg nincs a szelektív gyűjtésnek formazsákja, ha kint van a zsák az ingatlan előtt, azt elviszik. A szelektív hulladékot ingyen viszik el a faluból, nem kell

11 10 érte fizetnünk. További kérdést, hozzászólást nem látok, kérem, szavazzunk a rendelet módosítás elfogadásáról. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I.28.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló a 17/2010. (XII.16.) sz. rendelettel módosított 12/2008.(12.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 6./ Napirendi pont: Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Helyi iparűzési adórendeletünket a törvényi szabályozás változása miatt kellett módosítani, hogy a helyi rendeletünk ne legyen ellentétes a központi jogszabállyal. Tisztelt Képviselő-társaim, szavazzunk a rendelet módosításáról.

12 11 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(I.31.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/2010.(I.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 7./ Napirendi pont: Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend előterjesztője Jegyző Asszony, átadom a szót az előterjesztés kiegészítésére. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az idei évtől a közfoglalkoztatás rendszere megváltozott. A munkaerőpiacra történő visszaterelést próbálja elérni. Az önkormányzatoknál december 31-én meg kellett szüntetni mindenkinek a közcélú foglalkoztatását. Átlagosan 25 embert foglalkoztattunk a legkülönbözőbb területeken. Január 26-ára sikerült a évi foglalkoztatásokra a szerződések aláírását elérni. Az új rendszerben összesen 45 fő 4 órás foglalkoztatását engedélyezték az önkormányzatnak, ez 15 fő alkalmazását jelenti 3-4 hónapos etapban. Ezen kívül 3 fő 8 órás foglalkoztatására kerülhet sor, őket 12 hónapig lehet foglalkoztatni ebben a formában. Ennek a közfoglalkoztatásnak közfeladatot, önkormányzati feladatot kell ellátnia. Mire a munkanélküli ellátásból pénzt fognak kapni, várhatóan február vége lesz. A Ft a családok számára a téli időszakban nagyon kevés. Ennek hatását érezzük, az átmeneti segélyek iránti kérelmek ugrásszerűen megnőtt, a tüzelő iránti kérelmek száma is emelkedett, az adósságkezelés iránti kérelmek, a lakásfenntartási kérelmek is növekedtek. Komoly bajban van egy olyan réteg, akik, ha ilyen munkát is, de tudtak rendszeresen dolgozni. Sajnos nem tudnak elhelyezkedni máshol. Ez a rendszer akkor lenne jó, ha lenne munkahely a közcélú foglalkoztatásból felszabadult munkavállalók részére. A 4 órás foglalkoztatásban a 15 fő február 1-én kezd nálunk, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek is. A helyi rendeletből kikerült a rendelkezésre állási támogatás, helyette a bérpótló juttatást vezettük be. A jogalkotó javaslatára beillesztettük a helyi rendeletbe, hogy a segélyezettnek a saját portáját és annak környékét rendben kell tartania, mert ellenkező esetben kizárja magát ebből a

13 12 juttatásból. A 2012-es évben ezt a juttatást csak akkor fogják kapni, ha a 2011-es évben legalább egy hónapos munkaviszonyt igazol. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szíveskedjetek az előterjesztést elfogadni. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009. (X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 8./ Napirendi pont: A 4069/3 hrsz. út elnevezése Az elmúlt ciklus utolsó testületi ülésén már volt a testület előtt előterjesztés utca elnevezésről, amit akkor levettünk a napirendről. Akkor két utcáról volt szó, erre az utcára javaslatként a Kostyinszki elnevezés merült fel. Most ennek az utcának az elnevezése azért szükséges, mert építkezések voltak az utcában, melyek befejeződtek. A használatbavételi engedélyhez szükséges az utca elnevezése, másrészt az utcában lakóktól is érkezett megkeresés, melyben kérték, hogy tartozzanak abba az utcanév tömbbe, amelynél a szomszédos utcákban madarakról van utca elnevezve. Több madár nevet soroltak fel, melyek közül a rigóra esett a választás, mert egyszerűbbnek, könnyebben használhatónak gondoltuk. Béri Eszter: a cinkék éve. A cinke szerepel a lakók által felsorolt madarak között. Javaslom, hogy a cinkéről nevezzük el az utcát.

14 13 El tudom fogadni ezt a módosító javaslatot. Amennyiben nincs más javaslat, először szavazzunk a módosító indítványról, a 4069/3 hrsz-ú út a Cinke elnevezést kapja. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% 5/2011. (01.27) KT határozat Erdőkertes község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4069/3 hrsz-ú utat, Cinke utcának nevezi el. Határidő : azonnal Felelős: jegyző 9./ Napirendi pont: A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata Az előterjesztésnek megfelelően a rendeletünkből kikerülne az öt évenkénti emlékülés megtartása, illetőleg az emlékérem kiadása. Amennyiben más javaslat nincsen, kérem szavazzunk a rendelet módosításáról.

15 14 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete Erdőkertes község 50. éves önállóságának emlékéről, a település falunapjáról szóló 9/2006.(07.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 10./ Napirendi pont: Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla alpolgármester A következő napirendi pontunk előadója Nagyné Gódor Csilla alpolgármester. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: A táblázatban két szám van, amihez nem tudunk hozzányúlni. Gondolom feltűnt a képviselőknek, hogy kevesebb lesz a térítési díj. Ennek oka, hogy az elmúlt évi kiadásokból kell számolni az ez évi normatíva összegét és elosztani az előző évi adagszámmal. Ebből számítódik az intézményi térítési díj, ennél magasabb nem lehet a személyi térítési díj. Emelkedett az étkezők száma, 2009-ben 19 fő volt, most 30 étkezőnk van. A többi díj százalékos arányban kerül kiszámításra. Az előterjesztéshez van-e hozzászólás, vélemény? Kérem, szavazzunk a rendeletmódosítás elfogadásáról.

16 15 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló 12/2002. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 11./ Napirendi pont: évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) Ehhez a napirendhez tájékoztató anyagot ígértem, de ennek összeállítása a február 10-i találkozásra várható. A költségvetési rendelet a folyamatában épül fel. A számításokhoz szükséges adatok január folyamán több fordulóban érkeznek. Ebben az évben várhatóan 12 millió forinttal lesz kevesebb az állami támogatás a költségvetésünkből. A fejlesztési terveknél az idei évben az a cél, hogy az elnyert pályázatokat valósítsuk meg. Ezek a pályázatok lezárultak, ezeknek következő fordulója nem lesz. Az egyik ilyen pályázat az ESZAK épületének a felújítása. Ennek a közbeszerzési eljárása a bontásnál tart, 8 cég kapta meg a lehetőséget, ebből két külsős, nem erdőkertesi vállalkozás volt. A pályázati anyagot ez a két külsős cég váltotta ki, erdőkertesi vállalkozás nem élt ezzel a lehetőséggel. A pályázatok bontásáról az összefoglalót még nem sikerült áttekintenem. A másik ilyen pályázati beruházás a park és környezete rekonstrukciója. A tervek megérkeztek, a közbeszerzési eljárás kiírása is megjelenik, a beruházás az idén megvalósulhat. Az idei év fejlesztései között a lehetőségeink keretében járdaépítéssel, a bölcsődei jellegű csoportnak szánt épület belső felújításával számolunk. Február közepén válik ismertté, hogy egyházi támogatás lesz-e a templom befejezéséhez, amennyiben lesz, akkor az önkormányzatnak rendbe kell tenni a templom környezetét, ami az épület körül a parkoló és járda építését jelenti. Mindent figyelembe véve az idén sem lesz csekély a felújítások aránya a költségvetésünkben. Távolabbra is tekintenünk kell, új pályázatok, új beruházások szükségesek, a Széchenyi terv megjelent. Ennek keretében megjelent pályázatok gazdasági társaságok számára kerültek kiírásra. Az idei évre várható pályázati lehetőség a csapadékvíz-elvezetésre, óvoda, iskola

17 16 építésre, geotermális energiára lesz az önkormányzatok számára is elérhető módon, továbbá intézményi szinten épület energetikai fejlesztésre. A lehetőségek feltérképezése folyik, kapcsolatban állunk pályázatíró cégekkel és a bizottsági tagok is segítenek a lehetőségek feltárásában. Az önkormányzatnak lényegesen kevesebb lesz a pályázati lehetősége a Széchenyi terv keretében. A tájékoztató írásos anyagát a következő ülésre elkészítem. Béri Eszter: Kérdezem, hogy az idei év tervei között szerepel-e a gördeszka pálya kialakítása a gyerekeknek, lesz-e erre pályázati lehetőség? Gördeszka pálya építés ügyében már egyeztettem, meg is néztünk kiépített pályákat. A mi esetünkben betonpályáról lenne szó, mivel ezt kültéren helyezzük el. A kialakításához kézilabda méretű terület szükséges valamint jelentős összegbe kerül az olyan pályának a létrehozása, ahol a későbbiek folyamán versenyeket is lehet tartani. Pályázati forrást eddig még nem találtunk, de folyamatosan nézzük a lehetőségeket. Területünk van rá, a szükséges tudás is a birtokunkban van. Foglalkozunk a sportöltöző bővítésével, mert erre pályázati kiírás várható. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Kérdezem, hogy az iskola sportcsarnokának tetőfelújításával és a lelátó megépítésével foglalkozunk-e ebben az évben, a pályázat erre is vonatkozik-e? Meg kell várnunk a pályázati kiírást, biztató, hogy ebben az évben a sportos jellegű beruházások pályázati támogatása kerül nagy valószínűséggel előtérbe. 12./ Napirendi pont: Egyebek Az egyebek napirendi pont keretében két előterjesztést kell megtárgyalnunk. Az egyik rendeletmódosítás, a másik fellebbezés, melyet zárt ülés keretében tárgyalunk. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Helyi rendelet alkotása a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Vargáné Rajna Ágnes jegyző: év végén jelent meg a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn túli házasságkötésért, illetve a házasságkötés hivatali házasságkötő termen kívüli helyszínén történő közreműködésért az önkormányzatok díjat számítsanak fel. A díj megállapítást az indokolja, hogy az anyakönyvvezetőknek ki kell adni a túlmunkáért a szabadidőt, viszont a szabadidőt nem tudják kivenni. A házasságkötés hivatali helyszíneként a Képviselő-testület a

18 17 Faluházat jelölte ki, azonban a polgármesteri hivatal épületének felújítása után a kisterem alkalmas a kisebb esküvők megtartására. Kérdezem Képviselő-társaimat, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Hollósi Jánosné: Ezt a díjazást az anyakönyvezető kapja meg, vagy az önkormányzat? Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A díjazást az önkormányzatnak fizetik be és ennek egy részét kapja meg az anyakönyvvezető. Amennyiben további kérdés nincs, kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. Ezt követően fogunk szavazni a házasságkötő terem kijelöléséről szóló határozati javaslatról. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2011. (I. 31.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A határozati javaslat elfogadására kérem a szavazatokat. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.dec.:16 18:15:54

19 18 Igen 9 100,00% 100,00% 6/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések illetve egyéb családi események ünnepélyes lebonyolítására február 1. napjától az alábbi hivatali helyiséget kijelöli: Erdőkertes, Fő tér 4. sz. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő és Tanácsterem. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Önkormányzati hatósági ügyet fogunk tárgyalni zárt ülés keretében. Megköszönöm a vendégeinknek a jelenlétet. (A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik) (A testületi ülés nyílt ülés keretében folytatódik) A következető testületi ülés február 10-e körül várható. Február 8-án lakossági fórumot tartunk a szennyvízcsatorna beruházás kivitelezésének indításáról. További megtárgyalásra váró észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. Kmf. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 10/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 52/2014. (VII. 02.)

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 40/2011. (07.28.) KT határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 5-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben