ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről 2/2011. (01.27.) KT határozat: Neumann J.Ált.Isk. Pedagógiai Program módosítás 3/2011. (01.27.) KT határozat: Ki a.ny. Óvoda Pedagógiai Program módosítás 4/2011. (01.27.) KT határozat: Hitelátvállalás (Polg.hiv. épületében iroda) 1/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szemétszállításról szóló rendelet módosítása 2/2011. (I.27.) önk.rendelet: Helyi iparűzési adórendelet módosítása 3/2011. (I.27.) önk.rendelet: Szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása 5/2011. (01.27.) KT határozat: Utcaelnevezés 4069/3 hrsz-ú utca (Cinke u.) 4/2011. (I.27.) önk.rendelet: Erdőkertes 50 éves emlékéről szóló rend.mód. 5/2011. (I.27.) önk.rendelet: Élelmezési térítési díjakról szóló rend. módosítása 6/2011. (I.27.) önk.rendelet: Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről rendelet 6/2011. (01.27.) KT határozat: Házasságkötő terem kijelölése Zárt ülés: 7/2011. (01.27.) KT határozat: Fellebbezés szemétdíj ügyben (Márkus Péter)

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Erdőkertes községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én 16 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László polgármester Bakos István képviselő Csatári János képviselő Gál Henrik képviselő Hányik Gábor képviselő Nagyné Gódor Csilla alpolgármester Az ülésről igazoltan távol maradt: Béri Eszter Hollósi Jánosné Pásztor Gyula Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Járosiné Suba Karolina Pallag Katalin Ladjánszki Csilla képviselő képviselő képviselő alpolgármester jegyző aljegyző óvodavezető faluházvezető iskolaigazgató-helyettes Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Pásztor László polgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot a mai ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés előtt kiosztásra került két anyagot, az egyik önkormányzati hatósági ügy, a másik egy rendeletalkotás, is tárgyaljuk az egyebek napirend keretében. Kérem, hogy szavazzunk a napirendek elfogadásáról.

3 2 >0<Egyszerű szavazás Igen 6 100,00% 66,67% Szavazott % 100,00% Távol 3 33,33% A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. Napirend: Nyílt ülés: 1. Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői 2. A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató 3. A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolin a intézményvezető 4. Hitelátvállalás évi szemétszállítási rendelet módosítása 6. Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 7. Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 8. A 4069/3 hrsz. út elnevezése 9. A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata 10. Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) 12. Egyebek Tisztelt Képviselőtársaim ebben az évben január elsején elhunyt Dániel Kornél. Dániel Kornél nekrológja a következő Erdőkertesi Naplóban megtalálható. Erdőkertesen több éven keresztül

4 3 volt az Ady Endre Művelődési ház vezetője és az önkormányzat kitüntetettje 2010-ben. Kérem, hogy egy perces felállással emlékezzünk rá. Napirend előtt: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. A legutóbbi Képviselő-testületi ülést december 16-án tartottuk. December 17-én Padisák Mihály díszpolgárunkkal találkoztam egyeztettem a részéről jövőbeni Erdőkertesi helytörténeti gyűjteménynek ajándékozandó anyagról. December 18-án vasárnap délután az Erdőkertesi Sway Táncegyesület karácsonyi rendezvényét nyitottam meg Veresegyházon. Vasárnap délután részt vettem a Pesti Magyar Színház által szervezett Pest megyei Polgármesteri találkozóján. December 20-án megbeszélésre került sor Pál Andreával kistérségünk civilszervezeteinek összefogásáról, illetőleg a kistérségnek a civilek részéről történő figyelemmel kíséréséről. Ugyanezen az estén részt vettem az általános iskola karácsonyi bemutatóján a Faluházban. December 22-én a Veresegyházi Rendőrőrsön vettem részt megbeszélésen, amely a magyar soros EU elnökségnek esetlegesen településeinket érintő közlekedési kérdéseit tárgyalta. Ugyanezen a napon a K&H képviselőivel tárgyaltam az önkormányzat számlavezetésének lehetőségéről. Ugyanezen a napon egyeztettem Takács Imre úrral a Családok Átmeneti Otthona fenntartójának vezetőjével az esetleges jövőbeni fejlesztésről. December 23-án este 18 órai kezdettel volt az Evangélikus templomban a már megszokott karácsonyi koncert. Január 4-én Vácott találkoztam Vogel Csabával, a DMRV Zrt vezérigazgatójával. Január 5-én kollégámmal, Thury Gáborral az UNISCHO Kft-nél jártunk, ahol bizományosi értékesítés keretében 100 db 60 l-es szemetes kukát átvettünk. Január 6-án a szennyvíz-csatorna beruházás indításával kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettem részt Gödöllőn Thury Gábor kollégámmal. Javasoltuk, hogy minden héten, csütörtökön Erdőkertesen legyen a kooperáció. Január 10-én volt a Polgárőrcsoport évnyitó megbeszélése. Január 11-én délelőtt találkoztam Hányik Gábor képviselőtársammal közösen Sághy Kata asszonnyal, településünk új evangélikus lelkészével. Délután a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének aktuális kérdéseiről egyeztettem Vallus Mariannal és Németh Istvánnal. Január 12- én találkoztam Bozsó Zoltán úrral, az új gödöllői rendőrkapitánnyal, egyeztettünk a további körzeti megbízotti státusz ügyében és meghívtam a márciusi képviselő-testületi ülésre a közbiztonsági beszámolóra. Január 13-án délelőtt a Nemzeti Közlekedési hatóságnál egyeztetésre került sor a vasútállomásnál létesítendő gyalogátkelő megvalósításáról. Előre láthatólag március hónapban megkezdődnek a munkálatok a gyalogátkelőhely kialakításához. Január 18-án egyeztető megbeszélést tartottam dr. Horváth Zoltán úrral településünk jelentős részének csapadékvíz elvezetését szolgáló árok jogi helyzetéről. Január 20-án Erdőkertesen találkoztam a Pesti Magyar Színház közönségszervezőivel és áttekintettük az együttműködés lehetőségeit. Ugyanezen a napon tájékozódó megbeszélésre került sor a geotermális energiának az Erdőkertesen történő hasznosításáról, illetőleg a pályázati önrész biztosításáról. Szintén ezen a napon egyeztettem Nagy László építésszel a Háromházi részen tervezett Coop üzlet terveiről. Január 21-én volt a Faluházban a Magyar Kultúra Napjának községi rendezvénye, amelyet megnyitottam. Január 25- én délelőtt az alpolgármesterekkel stratégiaalkotó megbeszélést tartottam a következő önkormányzati időszak ciklus tervéről. Ugyanezen a napon találkoztam Kássa Zoltán úrral az idei évi játszótéri fejlesztésekről. Este 18 órától volt az OMISZ Bizottság ülése. Január 26-án Keszei Zsolt talajmechanikussal találkoztunk és meghatározásra került a Kossuth Lajos utca és környékének talajvíz problémáit megszüntető drén csöves rendszer tervezési programjáról. Délután öt órától tartotta ülését a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. Ma délelőtt egyeztetésre került sor Juhász Gézával önkormányzatunk könyvvizsgálójával egy költségvetési szerv létrehozataláról, melyről a tisztelt Képviselő-társak részletes írásos tájékoztatást kapnak a közel jövőben. Délelőtt volt a szennyvíz-csatorna közmű kooperációja, ahogy az elmúlt hetekben

5 4 a jövőben is Erdőkertesen kerül megtartásra a mai napon a munkaterület átadására került sor. Délután 13 órától volt a kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat keretében a korai fejlesztés és gondozás intézményegységének megnyitója. Kérem a beszámoló elfogadását. (A beszámoló alatt megérkezett Hollósi Jánosné és Pásztor Gyula, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 1./ Napirendi pont: Társadalmi szervezetek beszámolója a 2010-es évről és a évi terveikről és a szervezetek képviselői Részletes anyagot találtatok a beszámolókról. A napirendi pontot az OMISZ bizottság ülésén tárgyalta. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítés a részéről? Pásztor Gyula: Megtartottuk az év első szokásos ülését, amely abban különbözik a többitől, hogy ezen az ülésen számolnak be a kiscsoportok a munkájukról. A kiscsoportok elégedettek az önkormányzat támogatásával. A Sportkör vezetőit is meghívtam a bizottsági ülésre, hogy ismerjék meg egymást a civil szervezetek képviselőivel. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester asszony felvetette a bizottsági ülésen a kiscsoportoknak, hogy pályázzanak más forrásokra is. Ehhez szükséges a kiscsoportok bírósági bejegyzése, amelyhez segítséget kell nyújtanunk részükre mind a képviselőknek, mind a hivatalnak. Ugyanúgy segítséget kell nyújtanunk a pályázatok elkészítésében is. A bizottság tagjai egyhangúan elfogadásra javasolják a beszámolókat a Képviselő-testületnek. Gratulálok minden kiscsoport vezetőjének és köszönöm a csoportok munkáját. Tisztelt Képviselő-társaim a kérdés, hozzászólás van-e a beszámolókhoz? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a kiscsoportok beszámolóinak elfogadásáról.

6 5 >0<Egyszerű szavazás Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 1/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben tevékenykedő társadalmi szervezetek által, a munkájukról és terveikről adott beszámolókat elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 2./ Napirend pont: A Neumann János Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Kiss László igazgató Az OMISZ bizottsági ülésen ezt az előterjesztést is tárgyalták. A testületi ülésen az intézmény képviseletében igazgató-helyettes asszony vesz részt. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Pásztor Gyula: A bizottság elfogadta a Pedagógiai program módosítását, csak kisebb nyelvtani pontosítások merültek fel, módosító javaslat nem érkezett. Kérdés, kiegészítés van-e Képviselő-társaim részéről? Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: Tanulószoba működik-e az iskolában? Ladjánszki Csilla: A tanulószoba a felső tagozaton működik. Önálló tanulási idő van, ezt követően irányított foglalkozás van a gyerekek részére, olvasásra, sakkozásra, internetezésre, sportolásra van lehetőség, péntekenként klubnapközi foglalkozásokon vehetnek részt. Csatári János:

7 6 Jelenleg hány gyerek jár iskolába? Hány tanár van? Ladjánszki Csilla: 425 tanuló jár iskolába és 42 tanár dolgozik az iskolában. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem, szavazzunk a Pedagógiai program módosításának elfogadásáról. Ideje:2010.dec.:16 17:02:37 Igen 8 100,00% 88,89% Szavazott % 88,89% Távol 1 11,11% 2/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Ladjánszki Csilla: Néhány szakmai sikerről szeretnék szólni, ami a településnek nagyon fontos. A félévi értekezleten dr. Takács István oktatási szakértő, szaktanácsadó elmondta, hogy látja a módszertani kultúra megújulását, a szemléletváltást a tantestületben. Szeretném kiemelni, hogy Erdőkertes Veresegyház térségében referencia iskolaként fog működni, Pest megyében 11 intézmény kapta meg ezt a címet. Szakmai konferencia volt nálunk 11 iskola részvételével, bevontak bennünket a szakmai munka alapján az Én iskolám programba. A Pest megyei Pedagógiai Híradóban is megjelentünk, mint referencia intézmény és a Köznevelésben is két oldalas cikkben foglalkoznak Erdőkertesi Neumann János Általános Iskolával. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Úgy gondolom, hogy jó folyamat indult el, de még nem vagyunk a végén a dicséret ellenére. A tartalmakra, az Erdőkertesen jelentkező igényekre, a mérési eredményekre kell odafigyelni továbbra is, még sok feladat van előttünk. Gál Henrik:

8 7 Az igazi eredmény az lesz, ha ismét elkezd növekedni a tanulók száma, nem visznek el gyerekeket más településre iskolába és a tanulók tudásának mérési eredményei is jobbak lesznek. Kopeczky Lajos alpolgármester: Ma délelőtt az oktatással kapcsolatos konferencián vettem részt. A pedagógusok a konferencián kiálltak amellett, hogy az iskolák a településeken maradjanak, az irányítás pedig az önkormányzatoknál. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az Oktatási Hivatal újra felállítja a tanfelügyeleti rendszert. (Megérkezett Béri Eszter, jelenlévő képviselők száma 9 fő) 3./ Napirend pont: A Ki akarok Nyílni Óvoda Pedagógiai programjának módosítása Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető Az óvoda Pedagógiai programjának módosítását is tárgyalta az OMISZ bizottság, kérdezem Elnök urat kíván-e kiegészítést tenni. Pásztor Gyula: A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Mind az óvoda, mind az iskola jó irányba halad és örülök az iskola elismeréseinek. További kérdés, hozzászólás van-e? Kérem, szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Igen 9 100,00% 100,00%

9 8 3/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak alapján elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 4./ Napirendi pont: Hitelátvállalás A tegnapi Pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk. A hitelátvállalás a polgármesteri hivatal épületében lévő iroda helyiségek dr. Mihály Lászlótól történő megvásárlása miatt szükséges, melyről korábban a Képviselő-testület már határozott. Az iroda együttest két hitel terhelte, az egyik a Takarékszövetkezeté, a másik az MKB pénzintézeté. A Takarékszövetkezettel könnyebb volt a megegyezés a részletfizetésben. Ez a hitel előreláthatóan ebben az évben az évvégén letelik. Az MKB bank nem foglalkozik önkormányzatok hitelezésével. A tárgyalásokat követően arra a megállapodásra jutottunk, hogy a dr. Mihály László és gyermekei által felvett hitelt névátírjuk és kötelezettként az önkormányzat kerül be. A hitel várhatóan 10 év alatt kerül visszafizetésre. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, akkor kérem döntéseteket a határozati javaslatról. Ideje:2010.dec.:16 17:46:44 Igen 9 100,00% 100,00%

10 9 4/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja, az erdőkertesi 1/2 hrsz-ú ingatlan 16166/ részének (8%), természetben a Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő, mintegy 90 nm alapterületű irodahelyiség, az MKB Banknál lévő, K ügyiratszámú, Dr. Mihály Viktória és Mihály András nevén futó jelzálog alapú kölcsönt az eredeti feltételek szerint, és a Polgármesteri Hivatal mindenkori költségvetésében kötelezettséget vállal, a megállapított havi részletek fizetésére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 5./ Napirendi pont: évi szemétszállítási rendelet módosítása A szemétszállítási rendelet módosítását a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Az üdülősök részére szemetes kuka használatát nem írjuk elő. Az üdülő tulajdonos is választhat, hogy a 60 l-es, vagy a 110 l-es szemétdíjat fizeti meg. Két féle zsákot alkalmazunk számukra. Narancssárga színű 60 l-es és a lila színű 110 l-es zsákot vezetünk be. A zsákot a polgármesteri hivatalban, Faluházban, szemétszállító autóban lehet megvásárolni, de a Coop és CBA üzletben is forgalmazni fogják. A kereskedelmi egységek 10 %-ot tennének rá az árra. A szemétszállítási díjban meghatározott mértéken felüli szemét alkalmilag történő elszállítására szolgáló zsákok ára így a kereskedelmi üzletekben zöld színű zsák esetében Ft helyett Ft lenne, a narancssárga zsák 40.- Ft helyett 45.-Ft, a lila esetében 50.- Ft helyett 55.- Ft lesz. Tehát az üdülő tulajdonosok is választhatnak, hogy 60 l-es vagy 110 l-es zsákot használnak, ha ezen felül van még elszállítandó szemét, akkor ők is a zöld színű zsákban helyezik el a többlet szemét mennyiséget. Azért választottuk ezeket a színeket, mert kereskedelmi forgalomban ezekkel nem találkoztunk és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény sem foglalja le valamilyen jellegű hulladék elhelyezésére szolgáló zsák számára. A 60 l-es kukákból hoztunk 100 db-ot. A hét két napján lehet cserélni a kukákat. A kukát be kell hozni, azt Ft + ÁFA árért átvesszük és az csökkenti a 60 l-es kuka árát, ami Ft +ÁFA áron vásárolható. Az ingatlantulajdonosoknak tájékoztató levelet készítettünk, amit kommunikációs szakember átnézett. Ez a tájékoztatás az Erdőkertesi Naplóban meg fog jelenni. Aki nem a rendeletben rögzített színű zsákokban teszi ki a szemetet, nem fogja az önkormányzat onnan elszállítani. Az ellenőrzés is be fog indulni, ellenőrizni fogjuk, hogy hová milyen szemétgyűjtő kerül ki. Ha van kérdés, hozzászólás arra válaszolni fogunk. Bakos István: Szelektív hulladék egy hétig volt az ingatlanunk előtt, kérdezem, hogy működik-e a szelektív hulladékgyűjtés és milyen zsákkal? A szelektív hulladékgyűjtésnél házhoz menő zsákos rendszer maradt, a szelektíven gyűjtött hulladékot a Zöldhíd társulás szállítja el a településről. Néha van benne hiba, kimaradnak időnként utcák, de a gyűjtés működik. Jelenleg nincs a szelektív gyűjtésnek formazsákja, ha kint van a zsák az ingatlan előtt, azt elviszik. A szelektív hulladékot ingyen viszik el a faluból, nem kell

11 10 érte fizetnünk. További kérdést, hozzászólást nem látok, kérem, szavazzunk a rendelet módosítás elfogadásáról. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(I.28.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló a 17/2010. (XII.16.) sz. rendelettel módosított 12/2008.(12.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 6./ Napirendi pont: Helyi iparűzési adórendelet módosítása törvényváltozás miatt Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Helyi iparűzési adórendeletünket a törvényi szabályozás változása miatt kellett módosítani, hogy a helyi rendeletünk ne legyen ellentétes a központi jogszabállyal. Tisztelt Képviselő-társaim, szavazzunk a rendelet módosításáról.

12 11 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(I.31.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/2010.(I.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 7./ Napirendi pont: Helyi szociális rendelet módosítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend előterjesztője Jegyző Asszony, átadom a szót az előterjesztés kiegészítésére. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az idei évtől a közfoglalkoztatás rendszere megváltozott. A munkaerőpiacra történő visszaterelést próbálja elérni. Az önkormányzatoknál december 31-én meg kellett szüntetni mindenkinek a közcélú foglalkoztatását. Átlagosan 25 embert foglalkoztattunk a legkülönbözőbb területeken. Január 26-ára sikerült a évi foglalkoztatásokra a szerződések aláírását elérni. Az új rendszerben összesen 45 fő 4 órás foglalkoztatását engedélyezték az önkormányzatnak, ez 15 fő alkalmazását jelenti 3-4 hónapos etapban. Ezen kívül 3 fő 8 órás foglalkoztatására kerülhet sor, őket 12 hónapig lehet foglalkoztatni ebben a formában. Ennek a közfoglalkoztatásnak közfeladatot, önkormányzati feladatot kell ellátnia. Mire a munkanélküli ellátásból pénzt fognak kapni, várhatóan február vége lesz. A Ft a családok számára a téli időszakban nagyon kevés. Ennek hatását érezzük, az átmeneti segélyek iránti kérelmek ugrásszerűen megnőtt, a tüzelő iránti kérelmek száma is emelkedett, az adósságkezelés iránti kérelmek, a lakásfenntartási kérelmek is növekedtek. Komoly bajban van egy olyan réteg, akik, ha ilyen munkát is, de tudtak rendszeresen dolgozni. Sajnos nem tudnak elhelyezkedni máshol. Ez a rendszer akkor lenne jó, ha lenne munkahely a közcélú foglalkoztatásból felszabadult munkavállalók részére. A 4 órás foglalkoztatásban a 15 fő február 1-én kezd nálunk, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek is. A helyi rendeletből kikerült a rendelkezésre állási támogatás, helyette a bérpótló juttatást vezettük be. A jogalkotó javaslatára beillesztettük a helyi rendeletbe, hogy a segélyezettnek a saját portáját és annak környékét rendben kell tartania, mert ellenkező esetben kizárja magát ebből a

13 12 juttatásból. A 2012-es évben ezt a juttatást csak akkor fogják kapni, ha a 2011-es évben legalább egy hónapos munkaviszonyt igazol. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szíveskedjetek az előterjesztést elfogadni. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009. (X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 8./ Napirendi pont: A 4069/3 hrsz. út elnevezése Az elmúlt ciklus utolsó testületi ülésén már volt a testület előtt előterjesztés utca elnevezésről, amit akkor levettünk a napirendről. Akkor két utcáról volt szó, erre az utcára javaslatként a Kostyinszki elnevezés merült fel. Most ennek az utcának az elnevezése azért szükséges, mert építkezések voltak az utcában, melyek befejeződtek. A használatbavételi engedélyhez szükséges az utca elnevezése, másrészt az utcában lakóktól is érkezett megkeresés, melyben kérték, hogy tartozzanak abba az utcanév tömbbe, amelynél a szomszédos utcákban madarakról van utca elnevezve. Több madár nevet soroltak fel, melyek közül a rigóra esett a választás, mert egyszerűbbnek, könnyebben használhatónak gondoltuk. Béri Eszter: a cinkék éve. A cinke szerepel a lakók által felsorolt madarak között. Javaslom, hogy a cinkéről nevezzük el az utcát.

14 13 El tudom fogadni ezt a módosító javaslatot. Amennyiben nincs más javaslat, először szavazzunk a módosító indítványról, a 4069/3 hrsz-ú út a Cinke elnevezést kapja. Igen 8 100,00% 88,89% Tartózkodik 1 0,00% 11,11% 5/2011. (01.27) KT határozat Erdőkertes község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4069/3 hrsz-ú utat, Cinke utcának nevezi el. Határidő : azonnal Felelős: jegyző 9./ Napirendi pont: A község 50 éves önállóságának emlékéről szóló rendelet felülvizsgálata Az előterjesztésnek megfelelően a rendeletünkből kikerülne az öt évenkénti emlékülés megtartása, illetőleg az emlékérem kiadása. Amennyiben más javaslat nincsen, kérem szavazzunk a rendelet módosításáról.

15 14 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete Erdőkertes község 50. éves önállóságának emlékéről, a település falunapjáról szóló 9/2006.(07.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 10./ Napirendi pont: Az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Nagyné Gódor Csilla alpolgármester A következő napirendi pontunk előadója Nagyné Gódor Csilla alpolgármester. Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: A táblázatban két szám van, amihez nem tudunk hozzányúlni. Gondolom feltűnt a képviselőknek, hogy kevesebb lesz a térítési díj. Ennek oka, hogy az elmúlt évi kiadásokból kell számolni az ez évi normatíva összegét és elosztani az előző évi adagszámmal. Ebből számítódik az intézményi térítési díj, ennél magasabb nem lehet a személyi térítési díj. Emelkedett az étkezők száma, 2009-ben 19 fő volt, most 30 étkezőnk van. A többi díj százalékos arányban kerül kiszámításra. Az előterjesztéshez van-e hozzászólás, vélemény? Kérem, szavazzunk a rendeletmódosítás elfogadásáról.

16 15 Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete az élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról szóló 12/2002. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 11./ Napirendi pont: évi fejlesztési tervek, a évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (tájékoztató anyag) Ehhez a napirendhez tájékoztató anyagot ígértem, de ennek összeállítása a február 10-i találkozásra várható. A költségvetési rendelet a folyamatában épül fel. A számításokhoz szükséges adatok január folyamán több fordulóban érkeznek. Ebben az évben várhatóan 12 millió forinttal lesz kevesebb az állami támogatás a költségvetésünkből. A fejlesztési terveknél az idei évben az a cél, hogy az elnyert pályázatokat valósítsuk meg. Ezek a pályázatok lezárultak, ezeknek következő fordulója nem lesz. Az egyik ilyen pályázat az ESZAK épületének a felújítása. Ennek a közbeszerzési eljárása a bontásnál tart, 8 cég kapta meg a lehetőséget, ebből két külsős, nem erdőkertesi vállalkozás volt. A pályázati anyagot ez a két külsős cég váltotta ki, erdőkertesi vállalkozás nem élt ezzel a lehetőséggel. A pályázatok bontásáról az összefoglalót még nem sikerült áttekintenem. A másik ilyen pályázati beruházás a park és környezete rekonstrukciója. A tervek megérkeztek, a közbeszerzési eljárás kiírása is megjelenik, a beruházás az idén megvalósulhat. Az idei év fejlesztései között a lehetőségeink keretében járdaépítéssel, a bölcsődei jellegű csoportnak szánt épület belső felújításával számolunk. Február közepén válik ismertté, hogy egyházi támogatás lesz-e a templom befejezéséhez, amennyiben lesz, akkor az önkormányzatnak rendbe kell tenni a templom környezetét, ami az épület körül a parkoló és járda építését jelenti. Mindent figyelembe véve az idén sem lesz csekély a felújítások aránya a költségvetésünkben. Távolabbra is tekintenünk kell, új pályázatok, új beruházások szükségesek, a Széchenyi terv megjelent. Ennek keretében megjelent pályázatok gazdasági társaságok számára kerültek kiírásra. Az idei évre várható pályázati lehetőség a csapadékvíz-elvezetésre, óvoda, iskola

17 16 építésre, geotermális energiára lesz az önkormányzatok számára is elérhető módon, továbbá intézményi szinten épület energetikai fejlesztésre. A lehetőségek feltérképezése folyik, kapcsolatban állunk pályázatíró cégekkel és a bizottsági tagok is segítenek a lehetőségek feltárásában. Az önkormányzatnak lényegesen kevesebb lesz a pályázati lehetősége a Széchenyi terv keretében. A tájékoztató írásos anyagát a következő ülésre elkészítem. Béri Eszter: Kérdezem, hogy az idei év tervei között szerepel-e a gördeszka pálya kialakítása a gyerekeknek, lesz-e erre pályázati lehetőség? Gördeszka pálya építés ügyében már egyeztettem, meg is néztünk kiépített pályákat. A mi esetünkben betonpályáról lenne szó, mivel ezt kültéren helyezzük el. A kialakításához kézilabda méretű terület szükséges valamint jelentős összegbe kerül az olyan pályának a létrehozása, ahol a későbbiek folyamán versenyeket is lehet tartani. Pályázati forrást eddig még nem találtunk, de folyamatosan nézzük a lehetőségeket. Területünk van rá, a szükséges tudás is a birtokunkban van. Foglalkozunk a sportöltöző bővítésével, mert erre pályázati kiírás várható. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Kérdezem, hogy az iskola sportcsarnokának tetőfelújításával és a lelátó megépítésével foglalkozunk-e ebben az évben, a pályázat erre is vonatkozik-e? Meg kell várnunk a pályázati kiírást, biztató, hogy ebben az évben a sportos jellegű beruházások pályázati támogatása kerül nagy valószínűséggel előtérbe. 12./ Napirendi pont: Egyebek Az egyebek napirendi pont keretében két előterjesztést kell megtárgyalnunk. Az egyik rendeletmódosítás, a másik fellebbezés, melyet zárt ülés keretében tárgyalunk. Átadom a szót Jegyző Asszonynak. Helyi rendelet alkotása a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Vargáné Rajna Ágnes jegyző: év végén jelent meg a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn túli házasságkötésért, illetve a házasságkötés hivatali házasságkötő termen kívüli helyszínén történő közreműködésért az önkormányzatok díjat számítsanak fel. A díj megállapítást az indokolja, hogy az anyakönyvvezetőknek ki kell adni a túlmunkáért a szabadidőt, viszont a szabadidőt nem tudják kivenni. A házasságkötés hivatali helyszíneként a Képviselő-testület a

18 17 Faluházat jelölte ki, azonban a polgármesteri hivatal épületének felújítása után a kisterem alkalmas a kisebb esküvők megtartására. Kérdezem Képviselő-társaimat, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Hollósi Jánosné: Ezt a díjazást az anyakönyvezető kapja meg, vagy az önkormányzat? Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A díjazást az önkormányzatnak fizetik be és ennek egy részét kapja meg az anyakönyvvezető. Amennyiben további kérdés nincs, kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. Ezt követően fogunk szavazni a házasságkötő terem kijelöléséről szóló határozati javaslatról. Igen 9 100,00% 100,00% Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2011. (I. 31.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) A határozati javaslat elfogadására kérem a szavazatokat. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.dec.:16 18:15:54

19 18 Igen 9 100,00% 100,00% 6/2011. (01.27.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések illetve egyéb családi események ünnepélyes lebonyolítására február 1. napjától az alábbi hivatali helyiséget kijelöli: Erdőkertes, Fő tér 4. sz. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő és Tanácsterem. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Önkormányzati hatósági ügyet fogunk tárgyalni zárt ülés keretében. Megköszönöm a vendégeinknek a jelenlétet. (A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik) (A testületi ülés nyílt ülés keretében folytatódik) A következető testületi ülés február 10-e körül várható. Február 8-án lakossági fórumot tartunk a szennyvízcsatorna beruházás kivitelezésének indításáról. További megtárgyalásra váró észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. Kmf. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 40/2011. (07.28.) KT határozat:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/79-11/201. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag)

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag) ,. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 06-án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Az ülésen tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző

Az ülésen tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző NÓRÁP ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth utca 48. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Önkormányzat képviselő-testülete 2010. november 29-én 18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben