Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés"

Átírás

1 Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve: Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Intézmény székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. PIR törzsszám: Honlapjának címe: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. Szakmai működésünkre 2007ben is jellemző volt, hogy kis létszámmal végeztünk az átlagosnál több feladatot. A gyűjteményhez kötődő munkák mellett 2007 folyamán 11 időszaki kiállítást nyitottunk, köztük az év végi, három szintet felölelő gyűjteményi kiállítást, mellyel kapcsolatban új gyűjteményi katalógus kiadását, illetve új honlap elindítását terveztük. Néray Katalin igazgatónő szeptemberi váratlan halála miatt a múzeum működtetése és a kiállítási program zavartalan lebonyolítása vált legfontosabb feladatunkká; a katalógus kiadását és az új honlap beindítását 2008ra kellett halasztanunk. Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, feldolgozás. 2007ben összesen 46 millió Ftot (bruttó) költöttünk műtárgyvásárlásra első felében zajlott azoknak a műtárgyaknak a kifizetése, melyekre a kötelezettségvállalás 2006ban született. Ez 19 művet érintett, mintegy 31,9 millió Ft, illetve 50 ezer (bruttó) értékben. Ebből 3 millió Ftot az NKA Képzőművészeti, illetve 1 millió Ftot az NKA Fotóművészeti Kollégiumainál pályázattal nyertünk el; további 750 ezer Ftot kaptunk az OKM 2006os műtárgyvásárlási keretéből. Az 50 ezer eurót (kb ezer Ft) az aacheni Ludwig Stiftung utalta át múzeumunknak műtárgyvásárlásra, további mintegy 4 millió forinttal egyenértékű eurót pedig közvetlenül fizetett ki a múzeum által megjelölt műtárgyért végén az újabb pályázatokkal (NKA, OKM, illetve Ludwig Stiftung) párhuzamosan indítottuk el az aktuális vásárlásokat. Az NKA és az OKM 2007es pályázatain 2 millió, ill. 500 ezer Ftot nyertünk, mely 4 mű részbeni megvásárlását fedezte. A Ludwig Stiftung a 2007es vásárlási keretből közvetlenül a művészeknek fizetett ki mintegy 52 ezer (kb. 13,5 millió Ft) összeget (2007 vége 2008 eleje), 5 különböző műalkotásért. Múzeumunk 2007 végén (bruttó) 14.1 millió Forintot fizetett ki összesen 12 műtárgyért. A gyűjteményi és kiállítási osztály tagjai az év során a gyűjteményi kiállítással és katalógussal kapcsolatban végeztek kutatásokat, illetve pontosították a műtárgyakra vonatkozó adatokat. A műtárgyakról leírásokat készítettek (év végéig több mint 100 műleírás, illetve művész életrajz készült el a katalógus és a web részére); restaurátoruk állapotfelmérést, tisztítást, kisebb számban restaurálást is végzett. Év végén amikor több év után sor került a raktári sínek kerekeinek garanciális cseréjére megkezdtük a műtárgyraktárak revízióját,

2 melyet folytatunk 2008ban is. Az úgynevezett tárgyraktárba a korábbinál teherbíróbb polcrendszert rendeltünk; a páratartalom és hőmérséklet az eddiginél pontosabb ellenőrzésére mérőműszereket vásároltunk. A gyűjteményből 2007ben is számos művet kölcsönöztünk hazai és nemzetközi kiállításokra, bár az ún. főműveket tekintettel az év végi gyűjteményi kiállításra idén visszatartottuk. A hagyományos nyilvántartás mellett az egyelőre nem akkreditált MuseumPlus számítógépes program szolgálja mind a belső hálózaton belüli, mind pedig az internetes hozzáférést a műtárgy adatbázishoz, melynek karbantartása és fejlesztése a Nemzeti Galériával együttműködve történt. Ugyancsak a katalógussal (illetve a műtárgykölcsönzésekkel) összefüggésben került sor számos mű újbóli fényképezésére, digitális és analóg technikával párhuzamosan. A katalógushoz kb. 170 diát szkenneltettünk be nyomdai minőségben. Különböző magyar és külföldi kiadványokhoz (kiállítási katalógusok, szakkönyvek, könyvek) bocsátottunk rendelkezésre fényképeket, elsősorban műtárgy reprodukciókat. Az adattári egységek (kiállítási és egyéb dokumentáció, video és hangfelvételek) digitalizálása nem teljes körű; itt is elsősorban a honlapra szánt anyagok feldolgozását kezdtük meg. Könyvtár. A múzeumi könyvtári állomány 2007ben mintegy 1000 kötettel gyarapodott, csere és vásárlás útján. A könyvtár részére 2007 végén vásároltuk meg a HunTéka könyvtári adatbázis rendszert, mely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagyobb hazai és nemzetközi könyvtári hálózatokhoz csatlakozzunk. A hetente 26 órában nyitva tartó könyvtár a látogatókon túl szolgáltatásaival segítette a kutatók, illetve gyakornokok munkáját is. Könyvtárunkban rendszeresen kutatnak a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói (ELTE BTK, PPKE BTK, MKE, PTE Művészeti Kar). 2007ben három gyakornok dolgozott a múzeum könyvtárában, egyikük az amerikai Yale Egyetemmel történő együttműködés keretében. Fogadtunk egy lengyel kutatónőt, aki a magyar avantgárd témájában gyűjtött anyagot. Kiállítások és publikációk. A 2005ben megnyitott harmadik emeleti állandó kiállítás látogatható volt egész évben. A második emeleten az év elején rövid ideig együtt volt látható a Frac Loire kortárs gyűjteménye és vele egy időben egy válogatás a Ludwig Múzeum anyagából, mely érdekes kontextusba helyezte a magyar, illetve kortárs francia művészetet. Az év során további 10, összesen tehát tizenegy időszaki kiállítás nyílt, átlag hathetes időtartammal. Az év közben bemutatott kiállításokat a négy muzeológuskurátoron kívül részben az igazgató, illetve megbízott szakmai igazgató helyettes, illetve a kommunikációs osztály vezetője rendezték. Év elején zártuk Birkás Ákos 2006ban nyílt kiállítását, és mutattuk be az ebből az alkalomból megjelent életmű katalógust. A Határátlépések című kiállítás a Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg és a Ludwig Múzeum közös kutatómunkájának az eredményeként jött létre, és neves keleteurópai művészek műveit mutatta be. A kiállítás katalógusát a partnerintézménnyel közösen adtuk ki. A rangos Essl művészeti díjat 2007ben második alkalommal ítélték oda középkeleteurópai képzőművészeti hallgatóknak. Az osztrák díjalapítókkal első ízben dolgoztunk együtt, a legfiatalabb generációnak kínálva bemutatkozási lehetőséget. A Párbeszédek és állásfoglalások című kiállítás a DZ Bank AG fotográfiai gyűjteményéből válogatott, bemutatva a kortárs fotográfia legkiválóbb nemzetközi képviselőit. A kiállításhoz kétnyelvű, reprezentatív album jelent meg. Kiemelt fontossággal bírt Marcel Breuer Design és építészet című vándorkiállítása, melyet a Vitra Design Museumtól vettünk át, és amelyet mind az NKA, mind számos szponzor támogatott. A pécsi születésű, a 20. század egyik legnagyobb hatású modernista építészének és bútortervezőjének első nagyszabású kiállítását rendezhettük meg Magyarországon. A gazdag és szemléletes anyagot magyar vonatkozású dokumentációval is kiegészítettük. A kiállítás számottevő érdeklődést keltett, és nagy hiányt pótolt a magyar Bauhaus és 2

3 nemzetközi visszhangjának bemutatása területén. A Vitra által kiadott monográfiából fordított szövegekből tanulmánykötetet adtunk ki. Csi Peng kínai fotóművész májustól június közepéig az artist in residence program részese volt az aacheni Ludwig Alapítvány jóvoltából, melyet egy múzeumban megrendezett akcióval ( kínai piac ) zárt. A nyár elején nyitottuk Fehér László retrospektív kiállítását. Néray Katalin utolsó kurátori munkájának a gyümölcseként a kiállítás folyamatában mutatta be Fehér három évtizedes pályájának sajátos ikonográfiáját és képalkotási módszerét. Az életmű katalógust az Alexandra Kiadóval közösen jelentettük meg. A költségeket nagyrészt szponzorok fedezték. Az éves STRABAG Festészeti Díj alkalmából négy fiatal művész festményeit állítottuk ki. Katarzyna Kozyra A művészetben az álmok valóra válnak című, mintegy 30 videómunkát bemutató nagyszabású kiállítása a nőiesség sztereotípiáit és kliséit tárta a néző elé, multimediális eszközökkel és megközelítésben. A kiállítás a wrocławi BWA Galéria közreműködésével jött létre. Támogatta a Lengyel Intézet és a varsói Magyar Intézet, kiknek segítségével meghívhattuk a kiállítás kurátorát és a művészt is. A kiállítás megvalósítását az NKA 900 E Fttal támogatta. A Németországban kiadott Kozyra kötethez teljes magyar nyelvű fordítást jelentettünk meg. Kim Levin Jegyzetek és útvonalak című kiállítása igazi kuriózum volt, amely a neves amerikai műkritikusnak és kurátornak feljegyzéseiből, széljegyzeteiből, meghívóiból és összegyűjtött promóciós anyagaiból készült installációját mutatta be. Kim Levin a megnyitó alkalmából találkozott a főleg szakmai érdeklődőkkel. Az év végén, nehéz körülmények között, feszített munkatempóban rendeztük meg a régóta tervezett, 123: Fókuszban a gyűjtemény című, három emeletet átfogó gyűjteményi kiállításunkat. Itt a múzeum másfél évtizedes történetre visszatekintő gyűjteményének nagyobbik felét (kb. 300 művet, 3 szinten, mintegy 3000 m2en) új elrendezésben, tematikai, műfaji és kronológiai szempontokat egyaránt szem előtt tartva tártuk a közönség elé, egyúttal hommaget állítva az intézményt a kezdetektől haláláig irányító Néray Katalinnak is. A gyűjteményi kiállítás sorozatot a Minden Mozi című válogatás zárta le 2008 elején. Timár Katalin muzeológuskurátor 2007 elején elnyerte a velencei magyar pavilon kurátori megbízását. Mint ismeretes, a pavilon Arany Oroszlán díjat nyert; az itt bemutatott Andreas Fogarasi művek egyikét múzeumunk ajándékként kapja majd meg. Infrastruktúra, információ, PR. Múzeumunk egyedülálló módon 2007ben is minden nap este 8 óráig, és minden hónap utolsó szombatján este 10 óráig tartott nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére számítva. A hosszú nyitvatartás anyagi fedezetét elsősorban a Concorde Zrt. támogatása adta. A múzeumba érkező látogatók a Művészetek Palotája infrastruktúráját (garázs, ruhatár, stb.) használva érkeznek meg a múzeumba. Idegen nyelvet beszélő pénztárosunk és informátorunk segítették a látogatók eligazítását. Kiállításainkra helyben kültéri molinókon és beltéri plakátokon, a sajtóban rendszeres, célzott hirdetésekkel igyekeztünk felhívni a figyelmet. Negyedévente részletes programfüzetet adtunk ki a múzeumban megrendezett eseményekről. Szóróanyagainkat eljuttattuk oktatási intézményekhez és turisztikai irodákba egyaránt. Rendszeresen tartottunk ingyenes, magyar és angol nyelvű tárlatvezetéseket (csütörtök, szombat). Különleges szolgáltatásként alkalmanként képzőművészek (kiállító művészek, pl. Fehér László, Katarzyna Kozyra, ill. más meghívottak) is tartottak nagysikerű tárlatvezetést vagy előadást. Az időszaki kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyarangol kiállítási füzetet kaptak. A kiadványtípus két éves múltra tekint vissza, és mostanra a kortárs művészetre vonatkozó informatív sorozattá bővült (2007ben hatféle füzet, kb példányban). A múzeum népszerűsítését, a látogatószám növelését szolgálta a lumú 1010ig (tánczeneképzőművészet) program minden hónap utolsó szombatján, melynek kettős célja a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek 3

4 beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra. A programban felléptek többek között a kortárs tánc legjelesebb képviselői is, az MKB Bank támogatásával. 2007ben is számos ötlettel igyekeztünk a múzeumot otthonosabbá tenni. Időszaki kiállításaink kiadványait a kiállítótérben is meg lehet vásárolni. Az ún. Olló térben a hétvégén gyerekekkel érkező látogatók leülhetnek, olvashatnak, a gyerekek rajzolhatnak, játszhatnak a múzeum műtárgyaihoz kapcsolódó játékokkal. Hétvégeken vetítettük a MOME gyerekek részére készített animációs filmjeit. A múzeum speciális helyzeténél fogva nem rendelkezik saját bolttal és kávézóval. A Művészetek Palotája 2007ben lehetővé tette a kávézóban a vezeték nélküli internethasználatot. A múzeumi könyvtár látogatói két számítógépen internetezhetnek. Múzeumpedagógia. A múzeumpedagógiai program 2007ben is a múzeum állandó illetve időszaki kiállításaira épült. A népszerű Breuer Marcell kiállításhoz ismeretterjesztő jellegű, de kiállításvezetőként is használható munkafüzetet adtunk ki, a 2006os múzeumpedagógiai nívódíjjal elnyert összegből. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében rendeztük meg nagy érdeklődés mellett a Pláza vagy alkotóműhely című interaktív eseménynapot. A pedagógusok számára ped.kedd címmel indítottunk sorozatot, melynek célja a kortárs művészettel kapcsolatos ismeretek bővítése és az iskolások múzeumunkba szoktatása a tanárokon keresztül. A múzeumpedagógiai programok közül új kezdeményezés volt a lumi mesék (mesedélelőtt a legkisebbek számára). További múzeumpedagógiai programjaink (kis.műhely, szervezett iskolai csoportok fogadása) az elmúlt évekhez hasonlóan, bár kisebb létszámmal működtek. A Művészetek Palotájával együttműködve a Kicsinyek zenés délelőttje keretein belül nyújtottunk kreatív múzeumi foglalkozást a gyermekek számára. Felnőtteknek indítottuk a Félkörben sorozatot, melynek célja egyegy műtárgyról való elmélyült eszmecsere. A legnépszerűbb eseménysorozat talán a 1010ig keretein belül megrendezett IsIs randevú volt, ahol felkért művészek beszéltek munkásságukról, a múzeum gyűjteményében található művükről Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések: A megtett intézkedések hatásának értékelése. Múzeumunk számára a legfájdalmasabb esemény Néray Katalin igazgatónő szeptember 5i halála, mely következtében ettől az időponttól egy átmeneti helyzet vette kezdetét. Ez időszak alatt a gazdasági igazgató az érvényes SZMSZ szerint az igazgató általános helyetteseként lett az intézmény hivatalos képviselője, 1. számú vezetője, míg a szakmai vezetést az 1. sz. vezető által megbízott szakmai igazgatóhelyettes látta el egészen az új igazgató 2008.mácius 1i kinevezéséig. A féléves működési struktúra tehát nem egy tudatos korszerűsítési igényből, hanem a tényleges rendkívüli helyzetből illetve az SZMSZből adódott év elején sajnos a többi múzeumhoz hasonlóan mintegy 10%os (6 fő) létszámleépítést határozott el a felügyeleti szerv, melyet végrehajtottunk. Ezáltal a 2006ban megkapott 8 fős létszámfejlesztés pozitív hatása nagyrészt elveszett végén a felügyeleti szerv kezdeményezte az Alapító Okirat módosítását, de az eljárás 2007ben nem fejeződött be, az új Alapító Okirat 2008 februárjától lépett életbe. Az intézményeket érintő jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása. 4

5 A megjelent jogszabályokat nem követte a gesztorszervezet tényleges működésének elindítása, így a korábbi önálló működést folytathatta az intézmény. A létszámleépítés miatti többletkiadásokat (pl. végkielégítések kifizetése) a költségvetésből pótlólag megigényeltük, ami az eredeti költségvetési előirányzatokat növelte. Növelte eredeti előirányzatainkat a 13. havi illetmény kifizetésének jogszabályilag változtatott ütemezése, és ezáltal a évi 13. havi fizetés felének már a tárgyévben történő havi kifizetése, amely módosította személyi előirányzatainkat 5

6 2. Az előirányzatok alakulása KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 2007/2006 Index % Kiadások összesen: ,2 Működési kiadások összesen: ,5 ebből személyi juttatások járulékok dologi kiadások ,7 105,1 101,8 Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházási kiadások központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozási kiadások évi tényleges maradvány évi előírt maradvány ,3 95, évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás (felügyeleti szervtől) Működési bevételek Átvett pénzeszközök működési célra (támogatásértékű működési bevétellel) felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap sor) Átlagos statisztikai állományi létszám 64 (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) ,3 98,5 129,6 220, ,0 102,1 90,6 90,6 6

7 Átlagosan be volt töltve az engedélyezett 58 státusz, de év végén üres álláshelyként jelentkezett az akkor már megpályáztatott, de február 29ig be nem töltött igazgatói álláshely A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. A évi kiadási előirányzat 3,2 %al haladta meg a évit. Ebből a működési kiadások 3,5%al, és ezen belül a személyi juttatások 4,7%al, a járulékok 5,1%al, a dologi kiadások 1,8%al nőttek. Az intézményi beruházási kiadások 4,7%al csökkentek az előző évhez képest, mivel egy részük kifizetése a évi pénzmaradványból 2008ban történt meg. Előbbi számok mutatják, hogy az éves inflációs rátát is figyelembe véve reálértéken csökkent összkiadásunk. Az engedélyezett létszám 9,4%al csökkent a központilag elrendelt létszámleépítés miatt. A létszámleépítés következtében történt kifizetések (végkielégítés, felmentési időre járó illetmények) növelték a évi kiadásainkat, és megnehezítették az egyébként is feszített tempójú munkavégzést. A bevételek összesen 1,3%al nőttek, ugyanakkor a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1,5%al csökkent A működési bevételeket 29,6%al sikerült növelni. Átvett pénzeszközök működési célra 20,4%al nőttek. Egyéb bevételeink, amelyek használt tárgyi eszközeink eladásából származnak bár meredek dinamikát mutatnak, továbbra is csekély értéket jelentenek az összbevételen belül, ezért nem relevánsak. Az előző évről származó pénzmaradványt maradéktalanul felhasználtuk. A 2007 évben kialakult pénzmaradvány jelentősen meghaladta a tervezettet az alábbiak miatt: Az előző évi pénzmaradvány tartalékolásán túl 5 millió Ftot decemberben megkaptunk az NKAtól 2008.évi Maurer Dóra kiállításhoz kapcsolódó támogatásként. Ezen felül technikai okokból egy külföldre indított műtárgy vásárlási közel 13 millió Ftos ellenérték csak 2008 januárjában volt átutalható. Előbbi 2 tétel következtében a év végi pénzmaradvány 66,7%al nőtt az előző évhez képest. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek nem voltak 2007 végén. 2007ben 11 időszaki kiállítást nyílt, tehát a fő teljesítménymutató közel azonosan alakult, mint az előző évben, miközben a kiadások reálértéken kisebb mértékben, a költségvetési támogatás pedig nominálisan is ezer Ft értékkel csökkent. Minden tervezett munkatervben rögzített időszaki és állandó kiállítás megvalósult. (Ezt a teljesítményt igazgatónőnk halála következtében kialakult rendkívüli helyzetben érte el az intézmény.) Az éves dologi költségek alacsonyabban tartását segítette, hogy egy időszaki kiállítást a saját műtárgyaikból rendeztünk meg Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása: 7

8 Az év folyamán elhunyt igazgatónőnk tervezte, de halála miatt meghiúsult annak a szervezeti változásnak a végrehajtása, amely a szakmai igazgatóhelyettesi pozíció és a Gyűjteményi kiállítási osztály vezetésének szétválasztását eredményezte volna. A halála után kialakult átmeneti helyzetben nem a szervezet átalakítására, hanem a kialakult szervezeti értékek, stabilitás, működőképesség megőrzésére, a gyűjtemény gyarapítására helyeztük a hangsúlyt, a hosszú távú koncepció kialakítással megvárva az új igazgatót. A konkrét, meghatározott évi feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatokat illetve támogatási összegeket felhasználtuk, azokkal határidőre elszámoltunk a juttató felé Létszám és bérgazdálkodás A 6 fős létszámleépítés érzékenyen érintett bennünket, mivel a 2006ban végre az intézmény megnövekedett szakmai feladataihoz és fejlődéséhez szükséges létszámot foglalkoztattuk, és a megszorítás (valamint igazgatónőnk halála) miatt elsősorban a vezetőknél túlhajtott munkatempóra, sok nem fizetett túlórára kényszerültünk. A tervezett 58 fős teljes munkaidőre számított státuszból 48 fő teljes munkaidős, míg 15 fő állományi létszám mellett 10 fő számított létszámot tettek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak. A létszámleépítés elsősorban a múzeum szakmát kiszolgáló, segítő munkaköröknél történt: teremőr, műszaki szakemberek, kiállítás építő személyében évben mint a többi közalkalmazott központi béremelést és előirányzatot nem kaptunk. Csak a 3 évenkénti kötelező besorolási kategória változás miatti béremeléssel érintettek körében volt béremelés, valamint személyi jellegű előirányzatainkat növelte a 13. havi fizetés kifizetési rendjének (előrehozásának) jogszabályi változása. A jutalomelőirányzattal szemben, amely az éves rendszeres személyi bér 3,545 %a volt az éves tényleges jutalom összességében és átlagosan 2 havi illetménynek megfelelő összeg lett az alábbiak szerint: teljesítményhez kötött jutalom: ezer Ft, normatív jutalom ezer Ft, ami az éves rendszeres személyi juttatások 6,09 %a. A munkaidőn túli szakmai programok rendezésével összefüggésben megnövekedett túlórák, valamint a hosszított nyitvatartási idő miatti teremőrigény költségeit nagyrészt szponzori forrásokból sikerült fedeznünk. A múzeumban fizetett pótlékok: Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb feltételtől függő pótlék ezer Ft ezer Ft 464 ezer Ft Év végével betöltetlen álláshelyként az igazgatónk szeptemberi halála után még be nem töltött igazgatói álláshely mutatkozott, mivel az igazgatói pályázatot csak december végén hirdették meg. Más tartósan üres álláshelyünk nem volt. 8

9 A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása A dologi kiadások nagyobb részét hagyományosan a múzeum szakmai alapfeladataira fordítjuk. Az állandó kiállítás mellett, 11 időszaki kiállítást (ezen belül egyet a saját gyűjteményünkből) rendeztünk. Kiadványokat, katalógusokat adtunk ki az egyes időszaki kiállításokhoz. Emellett marketing és reklám kiadásokra is az anyagi lehetőségeink szerint megpróbáltuk a lehető legtöbbet fordítani, hiszen nagy hátrányt jelent jelenleg az, hogy a IVes metró építés miatti a 2es villamos útvonala megszakad. A kortárs művészet rajongói között jelentős célcsoportot képviselnek a külföldi turisták, akiket a jelenlegi megközelítési lehetőségek nem segítenek. Örömteli, rendkívül pozitív tény, hogy 2007ben a műtárgyvásárlásaink 46 millió Ftot (bruttó) tettek ki a dologi kiadásokból. (Részletesebben lásd a gyűjteménygyarapítás címszónál.) A múzeum épület fenntartási, működtetési rezsi költségeinek zömét a minisztérium és a Művészetek Palotája beruházója közötti PPP szerződés alapján a MŰPA finanszírozza, így a dologi kiadásaink zömét közvetlenül a szakmai működésre tudjuk fordítani. Az előírt befizetési kötelezettséget múzeumunk mind az OKM, mind a hatóságok felé maradéktalanul teljesítette A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása: A múzeum a PPP szerződés keretében megvalósult MŰPA alig 3 éves épületben dolgozik, és a használatában álló tárgyi eszközök zömét is a PPP szerződés keretében bocsátották rendelkezésre. Központi beruházás és felújítás a költségvetésünkben nem szerepelt. Az intézményi beruházás eredeti előirányzata ezer Ft volt. Módosított előirányzat ezer Ft. A ezer Ft többlet előirányzatból ezer Ftot már 2007ben kifizettünk elsősorban a kiállítások kapcsán az eredetileg tervezettnél több projektor, plazma tv vásárlására, másrészt néhány elavult számítástechnikai eszközünket ki kellett cserélnünk. A évi módosított előirányzatunkból ezer Ft összeg a pénzmaradványunkba került, amiből kisebb beruházások mellett a 2007ben megrendelt, (kötelezettségvállalás) de csak elején leszállításra kerülő kisbuszt fizetjük ki. A kisbusz vásárlásával a műtárgy szállítási költségeink csökkenését, a szakmai kollégák kiállításokra történő utazását, valamint a tervezett múzeumpedagógiai eseményeknél esetlegesen gyerekek utaztatását szeretnénk megvalósítani. Valamennyi évi beszerzés nem ideértve a évi pénzmaradványból történő vásárlást műszaki teljesítése megvalósult, az eszközök üzembe helyezése megtörtént A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. Az intézményi működési bevételek az eredetileg tervezett ezer Ftal szemben ezer Ft összegű lett. A mintegy 33%al történő túlteljesítés a saját (jegy és kiadvány) bevételek szerényebb növekedése mellett elsősorban a visszatérített beszerzési ÁFA bevételek megnövekedéséből származott. 9

10 A kiadványokból származó tényleges bevételünk ezer Ft volt, az eredeti előirányzatban szereplő 2 millió Ftal szemben, a terven felüli növekedés elsősorban a nagy népszerűségű Breuer katalógusok eladásából származott. A látogatóink száma kis mértékben növekedett ugyan, de a belépőjegy bevételünkben ez kevéssé mutatkozik meg, mivel elsősorban a kedvezményes vagy ingyenes jegyet (diákok, családok) váltók alkotják a célközönségünket. Az eredeti tervünk ezer Ft jegybevételt irányzott elő, mellyel szemben ezer Ft jegybevételt realizáltunk. A külföldi látogatóink számát jelentősen nem tudtuk bővíteni 2007ben annak ellenére, hogy a hotelekben, közlekedési járműveken is reklámot folytattunk mivel a 4.es metró építése miatti közlekedési problémák (a 2es villamos járata a Vámház térnél megszakadt) nem kedveznek a turista látogatóknak. A marketing és reklám munkára ez évben is nagy erőfeszítéseket, és jelentős kiadásokat fordítottunk, amelyet tovább kell növelnünk, hogy a kortárs művészet egyre nagyobb köröket hódítson meg. Még 2007ben is jellemzőnek tekinthető a MŰPA első éveiben megmutatkozó tendencia, miszerint a magyar közönség jelentős hányada nagy érdeklődéssel megtekinti az új épületet, a múzeumot, de elsősorban az ingyenes állandó kiállítást kívánták megnézni. A évi összes látogatói létszám fő, míg a évi fő volt, ami nagyon szerény növekedést jelez. Bár minden marketing eszközt felhasználtunk a látogatottságunk növelésére tudomásul kellett vennünk, hogy jelenleg a látogatói szám szinten tartása, kis növelése is jelentős eredmény. A turisták számára ugyanis nagyon nehéz a megközelítésünk, természetszerűleg inkább a kényelmesen megközelíthető és patinás városnegyedekben (Vár és Hősök tere) lévő múzeumokat keresik fel, a hazai célcsoportunk nagysága pedig jelenleg nagyon behatárolt, csak hosszú távú nagyon céltudatos kiállítási és marketing munkával bővíthető. A fizető látogatók számának emelkedése viszont kedvezőbb képet mutat, és reméljük, ez tendenciává válik. A 2005ben fő, 2006ben fő után 2007ben fő volt a fizető látogató, ami 24%os növekedést jelent. Az ingyenes látogatók száma a évi fővel szemben 2007ben fő volt. Látogatóink több mint 80 %a magyar látogató, akik számára a kiállításaink mellett változatos programkínálatot állítottunk össze. Célunk a visszatérő látogatók számának növelése, és a kortárs művészet megszerettetése a közönséggel. A korábbi években látogatóink főleg fiatal, felsőoktatásban tanuló diákok, művészek voltak, 2005 óta a célközönségünk körét folyamatosan bővítjük. Felméréseink igazolják, hogy a 3045 év közötti látogatók aránya növekszik. A látogatószám növelése érdekében kezdtük meg 2006ban a minden hónap utolsó szombatján megrendezett, nívódíjas lumú 10től 10ig (tánczeneképzőművészet) sorozatot, melynek kettős célja egyfelől a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra. 2007ben nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a látogatók kiállításainkat jobban megismerjék és hosszútávon visszatérő látogatóink legyenek, ennek érdekében az időszaki kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyarangol kiállítási füzetet kapnak. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tárlatvezetések számának és minőségének növelését. Ingyenes tárlatvezetéseket tartunk minden csütörtökön és szombaton. Extra szolgáltatásként alkalmanként ismert képzőművészek, a kiállító művészek is tartanak tárlatvezetést. 10

11 Múzeumunk minden nap este 8 óráig, és minden hónap utolsó szombatján este 10 óráig tart nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére is számítva. Támogatásértékű bevételek Az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételeket befolyásoló főbb külső tényezőknek az NKA által kiírt pályázati lehetőségeket és az OKM által preferált célokat tekinthetjük. Az NKAtól a műtárgyvásárlás már említett 4 millió Ftos támogatásán túl, az időszaki kiállítások támogatásra további ezer Ftot sikerült elnyernie a múzeumnak. 10 millió Ftot kaptunk a Breuer kiállításunk dologi költségeinek (kiállítás bérleti díja, szállítási költségek, stb.) finanszírozására és 900 ezer Ftal támogatták Katarzyna Kozyra lengyel művész kiállítását. Már 2007ben átutalta az NKA azt az 5 millió Ftot, amely a 2008 ban megrendezésre kerülő Maurer Dóra kiállításra elnyert támogatás 50%a, amit pénzmaradványként átvittünk 2008ra. A Képző és Iparművészeti Lektorátuson keresztül a korábbiakban már említetten az OKMtől 750 ezer Ftot nyertünk el műtárgyvásárlásra. A magánszemélyek felajánlott 1%os adójából 128 ezer Ftot kaptunk. Múzeumpedagógiai nívódíjként, ( Lumu 1010ig programra) kapott intézményünk 800 ezer Ftot, az OKM finanszírozásában a Hungarofest Khtn keresztül. Nemzetközi támogatásként, a Moqndrian Alapítványtól ezer Ft támogatást kaptunk a Breuer kiállítás lebonyolításához. A nemzetközi Ludwig Alapítványtól kaptunk a már említett műtárgyvásárlásokra, 50 ezer Eurót, azaz ezer Ftot. A Ludwig Múzeum Baráti Körén keresztül ezer Ftot kaptunk 2007ben, mely alapvetően a Concorde Befektetési Alapok hosszú nyitva tartást támogató adományából, valamint a Strabag kiállítást támogató Strabag támogatásból és más elsődlegesen a Baráti Kör számára fizetett adományokból származott A bevételek tervezettől való elmaradásának okai. A bevételek a tervezettől nem maradtak el Behajthatatlan követelések Intézményünknek nem volt behajthatatlan követelése 2007ben Előirányzatmaradvány A évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei. A évi ezer Ft előirányzat maradványt dologi kiadások áthúzódó kötelezettségvállalásaira fordítottuk első negyedévében. Főbb felhasználási jogcímek: 11

12 műtárgyvásárlásra: ezer Ft, katalógus és programfüzet nyomdaköltsége: ezer Ft katalógusvásárlás: ezer Ft különféle szolgáltatások: ezer Ft A évi előirányzatmaradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.): A évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele Az előirányzat maradvány összességében ezer Ft lett. Ebből kiadási megtakarítás ezer Ft, bevételi többlet pedig 65 ezer Ft volt. A kiadási megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány volt. Egyrészt terveinknek megfelelően előirányoztuk a ezer Ft előző évi maradvány összeget. E fölött ezer Ftal teljesítettük túl a maradványt, mivel 5 millió Ft ot az NKA átutalt 2007 decemberében, a IV. negyedévében megrendezendő Maurer Dóra kiállításra elnyert összegből, valamint egy külföldről vásárolt műtárgy összegét adminisztrációs okok miatt (időben nem kaptuk meg a helyes bankszámlaszámot) csak elején tudtuk átutalni. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból önrevízió alapján elvonásra ajánlott összeg 30 ezer Ft, amely a évi szabályok alapján a bevételeink után az OKM részére befizetendő 5% os hányad, melyet március 27én átutaltunk. A 65 ezer Ftos bevételi többlet utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között. A kiadási megtakarítások összetétele A évi személyi juttatások előirányzatának maradványáról: Az ezer Ft személyi juttatás maradvány összegben egyrészt elhunyt igazgatónőnk hagyatéki végzés hiányában 2007ben még át nem utalható, utolsó nettó illetmény összege szerepel, másrészt egyéb visszamaradt személyi jellegű kifizetéseket tartalmaz. A dologi kiadási előirányzat (összesen ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei: műtárgyvásárlásra: ezer Ft, WEB fejlesztésre ezer Ft NKAs pályázati összeg (Maurer Dóra kiállítás dologi költségeire) e Ft Anyag, készletbeszerzés, kis értékű tárgyi eszközök: e Ft Hirdetés, reklám költség: ezer Ft Különféle szolgáltatások: ezer Ft A beruházási kiadási előirányzat (összesen: ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei: mikrobusz vásárlás: e Ft egyéb tárgyi eszközök: 808 e Ft évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány felhasználás ütemezése: március 31ig felhasználtunk ezer Ftot, a kötelezettségvállalásaink kifizetésére. Várhatóan június 30ig kifizetjük az 5 millió Ft NKA támogatáson felüli 9 12

13 796 ezer Ft előirányzat maradvány összeget. Az 5 millió Ftot nevesítetten a november január 18ig tartó Maurer Dóra kiállításra kaptuk támogatásként, így annak felhasználása IV. negyedévében várható csak évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok alakulása: A 65 ezer Ftos bevételi többlet utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között. A Kvtv. 52. (4) bekezdésében előírt előirányzatmaradvány képzési kötelezettség teljesítése, az eltérés okainak bemutatása. Az előírt 26,6 millió Ftos maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk, illetve fentiekben kifejtettek szerint maradványunk 17,7 millió Ftal több lett a tervezettnél. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása. Az intézményi vagyon állományváltozását alapvetően a beruházásként 2007ben aktívált eszközök értéke adja. Nem rendelkezik kiadható helységekkel A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Nincs kiszervezett tevékenység, szervezet Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében: Az intézmény alá nem tartozik semmilyen szervezet, alapítvány társaság A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma. Múzeumunknál nincs lakásépítési támogatás Az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok Múzeumunknál nem vett részt EUs programban, illetve nem kapott ilyen támogatást. 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése. Múzeumunk a kiállítási munkatervet maradéktalanul megvalósítva, a költségvetési előirányzatokat betartva kiegyensúlyozottan gazdálkodott a rendelkezésére álló költségvetési összegekkel. A bevételi előirányzatunkat túlteljesítettük. A növekedés jelentős része a saját bevételek és folyó bevételek összegében történt, aminek egyik forrása a beszerzési ÁFA visszatérítés is. 13

14 A személyi kiadások növekedését elsősorban a 13. havi jövedelem előrehozott féléves kifizetése valamint az elbocsátott dolgozók végkielégítése adja. A dologi kiadások növekedését a kiállítások költségnövekedése valamint az igénybevett szolgáltatások mennyiségi és árnövekedése okozza, amire elsősorban a megnyert pályázati összegeket, szponzori támogatásokat fordítottuk A beruházási előirányzataink azért növekedtek meg az év során, mert egyrészt licencdíjakat kellett vásárolnunk a számítógépes programok használatához, másrészt elindítottuk a beszerzését egy 8 személyes mikrobusznak, melyet szakmai célra szereztünk be. Kifizetése a 2007.évi maradvány terhére 2008ban történt meg. Ezzel egyrészt lehetővé vált, hogy szakmai munkatársaink vidéki és közeli európai országok kiállításait látogathassák, másrészt belföldi műtárgyszállításra, szakmai anyagok beszerzésére is rugalmas, gyors, és a külső szállítókénál olcsóbb lehetőséget biztosít számunkra. A dologi és beruházási kiadásoknál a szállítók kiválasztásánál minden esetben a piaci verseny feltételeit próbáljuk megteremteni árajánlatok bekérésével, illetve árengedmények elérésével, a szükséges minőségi színvonal szigorú meghatározása mellett. A kortárs művészet célközönsége nehezen bővíthető (generációs és műveltségi korlátok, érdeklődés miatt), ezért reklám és marketing célokra jelentős összeget fordítottunk. Minden kiállításunkhoz készül kétnyelvű meghívó, illetve kiállítási vezető, melyet a jegyet vásárló közönség ingyen kap meg. A látogatók ingyenesen kapnak kétnyelvű programfüzetet és leporellót az éves kiállítási programmal. Ez reklám és marketing költségeink jelentős részét adja, a hirdetéseken kívül. Erőfeszítéseink ellenére gondként jelentkezik, hogy múzeumunk új helyre költözésével elveszítettük a külföldi turisták jelentős részét. Jelenleg súlyosan nehezíti épületünk megközelítését a IV. metró építése, ami miatt a 2es villamos járata megszakadt. Múzeumunk immár harmadik évét fejezte be a PPP beruházás keretében épült Művészetek Palotája épületében. Az együttműködés fejlesztése a MÜPA vezetésével alapvető feladatunk, ennek formái 2007ben is továbbfejlődtek. A kiállítóterekben saját stábbal, saját költségvetésünkből oldjuk meg a karbantartást, a kiállítás építést, falak festését. Tekintettel arra, hogy a kiállítási program igen változatos, a termek átépítése folyamatosan napirenden van. Készpénzkímélő eszközök (üdülési csekk, bankkártya) elfogadását nem vezettük még be, mivel egyrészt nem látszott ilyen igény a látogatók részéről, másrészt a létszámleépítés és a tervezett majd megállított gesztorszervezeti átalakítások miatt a gazdasági és kiszolgáló apparátust nem kívántuk új feladatokkal terhelni, de jövőbeni terveink között szerepel. Budapest, Bencsik Barnabás Igazgató Baánné dr.jakab Anna gazdasági igazgató 14

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Beszámolója. a 2013. évi tevékenységéről J/13824. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Beszámolója. a 2013. évi tevékenységéről J/13824. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2013. évi tevékenységéről J/13824 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Budapest, 2014 Bevezető Az Országgyűlés Magyarország

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 1.) A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója és mellékletei Mérleg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálat elfogadása. 2. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására. 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv Magyar Labdarúgó Szövetség Pénzügyi terv 2013 A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-es pénzügyi terve Bevezető Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron

Részletesebben