Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés"

Átírás

1 Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve: Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Intézmény székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. PIR törzsszám: Honlapjának címe: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. Szakmai működésünkre 2007ben is jellemző volt, hogy kis létszámmal végeztünk az átlagosnál több feladatot. A gyűjteményhez kötődő munkák mellett 2007 folyamán 11 időszaki kiállítást nyitottunk, köztük az év végi, három szintet felölelő gyűjteményi kiállítást, mellyel kapcsolatban új gyűjteményi katalógus kiadását, illetve új honlap elindítását terveztük. Néray Katalin igazgatónő szeptemberi váratlan halála miatt a múzeum működtetése és a kiállítási program zavartalan lebonyolítása vált legfontosabb feladatunkká; a katalógus kiadását és az új honlap beindítását 2008ra kellett halasztanunk. Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, feldolgozás. 2007ben összesen 46 millió Ftot (bruttó) költöttünk műtárgyvásárlásra első felében zajlott azoknak a műtárgyaknak a kifizetése, melyekre a kötelezettségvállalás 2006ban született. Ez 19 művet érintett, mintegy 31,9 millió Ft, illetve 50 ezer (bruttó) értékben. Ebből 3 millió Ftot az NKA Képzőművészeti, illetve 1 millió Ftot az NKA Fotóművészeti Kollégiumainál pályázattal nyertünk el; további 750 ezer Ftot kaptunk az OKM 2006os műtárgyvásárlási keretéből. Az 50 ezer eurót (kb ezer Ft) az aacheni Ludwig Stiftung utalta át múzeumunknak műtárgyvásárlásra, további mintegy 4 millió forinttal egyenértékű eurót pedig közvetlenül fizetett ki a múzeum által megjelölt műtárgyért végén az újabb pályázatokkal (NKA, OKM, illetve Ludwig Stiftung) párhuzamosan indítottuk el az aktuális vásárlásokat. Az NKA és az OKM 2007es pályázatain 2 millió, ill. 500 ezer Ftot nyertünk, mely 4 mű részbeni megvásárlását fedezte. A Ludwig Stiftung a 2007es vásárlási keretből közvetlenül a művészeknek fizetett ki mintegy 52 ezer (kb. 13,5 millió Ft) összeget (2007 vége 2008 eleje), 5 különböző műalkotásért. Múzeumunk 2007 végén (bruttó) 14.1 millió Forintot fizetett ki összesen 12 műtárgyért. A gyűjteményi és kiállítási osztály tagjai az év során a gyűjteményi kiállítással és katalógussal kapcsolatban végeztek kutatásokat, illetve pontosították a műtárgyakra vonatkozó adatokat. A műtárgyakról leírásokat készítettek (év végéig több mint 100 műleírás, illetve művész életrajz készült el a katalógus és a web részére); restaurátoruk állapotfelmérést, tisztítást, kisebb számban restaurálást is végzett. Év végén amikor több év után sor került a raktári sínek kerekeinek garanciális cseréjére megkezdtük a műtárgyraktárak revízióját,

2 melyet folytatunk 2008ban is. Az úgynevezett tárgyraktárba a korábbinál teherbíróbb polcrendszert rendeltünk; a páratartalom és hőmérséklet az eddiginél pontosabb ellenőrzésére mérőműszereket vásároltunk. A gyűjteményből 2007ben is számos művet kölcsönöztünk hazai és nemzetközi kiállításokra, bár az ún. főműveket tekintettel az év végi gyűjteményi kiállításra idén visszatartottuk. A hagyományos nyilvántartás mellett az egyelőre nem akkreditált MuseumPlus számítógépes program szolgálja mind a belső hálózaton belüli, mind pedig az internetes hozzáférést a műtárgy adatbázishoz, melynek karbantartása és fejlesztése a Nemzeti Galériával együttműködve történt. Ugyancsak a katalógussal (illetve a műtárgykölcsönzésekkel) összefüggésben került sor számos mű újbóli fényképezésére, digitális és analóg technikával párhuzamosan. A katalógushoz kb. 170 diát szkenneltettünk be nyomdai minőségben. Különböző magyar és külföldi kiadványokhoz (kiállítási katalógusok, szakkönyvek, könyvek) bocsátottunk rendelkezésre fényképeket, elsősorban műtárgy reprodukciókat. Az adattári egységek (kiállítási és egyéb dokumentáció, video és hangfelvételek) digitalizálása nem teljes körű; itt is elsősorban a honlapra szánt anyagok feldolgozását kezdtük meg. Könyvtár. A múzeumi könyvtári állomány 2007ben mintegy 1000 kötettel gyarapodott, csere és vásárlás útján. A könyvtár részére 2007 végén vásároltuk meg a HunTéka könyvtári adatbázis rendszert, mely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagyobb hazai és nemzetközi könyvtári hálózatokhoz csatlakozzunk. A hetente 26 órában nyitva tartó könyvtár a látogatókon túl szolgáltatásaival segítette a kutatók, illetve gyakornokok munkáját is. Könyvtárunkban rendszeresen kutatnak a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói (ELTE BTK, PPKE BTK, MKE, PTE Művészeti Kar). 2007ben három gyakornok dolgozott a múzeum könyvtárában, egyikük az amerikai Yale Egyetemmel történő együttműködés keretében. Fogadtunk egy lengyel kutatónőt, aki a magyar avantgárd témájában gyűjtött anyagot. Kiállítások és publikációk. A 2005ben megnyitott harmadik emeleti állandó kiállítás látogatható volt egész évben. A második emeleten az év elején rövid ideig együtt volt látható a Frac Loire kortárs gyűjteménye és vele egy időben egy válogatás a Ludwig Múzeum anyagából, mely érdekes kontextusba helyezte a magyar, illetve kortárs francia művészetet. Az év során további 10, összesen tehát tizenegy időszaki kiállítás nyílt, átlag hathetes időtartammal. Az év közben bemutatott kiállításokat a négy muzeológuskurátoron kívül részben az igazgató, illetve megbízott szakmai igazgató helyettes, illetve a kommunikációs osztály vezetője rendezték. Év elején zártuk Birkás Ákos 2006ban nyílt kiállítását, és mutattuk be az ebből az alkalomból megjelent életmű katalógust. A Határátlépések című kiállítás a Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg és a Ludwig Múzeum közös kutatómunkájának az eredményeként jött létre, és neves keleteurópai művészek műveit mutatta be. A kiállítás katalógusát a partnerintézménnyel közösen adtuk ki. A rangos Essl művészeti díjat 2007ben második alkalommal ítélték oda középkeleteurópai képzőművészeti hallgatóknak. Az osztrák díjalapítókkal első ízben dolgoztunk együtt, a legfiatalabb generációnak kínálva bemutatkozási lehetőséget. A Párbeszédek és állásfoglalások című kiállítás a DZ Bank AG fotográfiai gyűjteményéből válogatott, bemutatva a kortárs fotográfia legkiválóbb nemzetközi képviselőit. A kiállításhoz kétnyelvű, reprezentatív album jelent meg. Kiemelt fontossággal bírt Marcel Breuer Design és építészet című vándorkiállítása, melyet a Vitra Design Museumtól vettünk át, és amelyet mind az NKA, mind számos szponzor támogatott. A pécsi születésű, a 20. század egyik legnagyobb hatású modernista építészének és bútortervezőjének első nagyszabású kiállítását rendezhettük meg Magyarországon. A gazdag és szemléletes anyagot magyar vonatkozású dokumentációval is kiegészítettük. A kiállítás számottevő érdeklődést keltett, és nagy hiányt pótolt a magyar Bauhaus és 2

3 nemzetközi visszhangjának bemutatása területén. A Vitra által kiadott monográfiából fordított szövegekből tanulmánykötetet adtunk ki. Csi Peng kínai fotóművész májustól június közepéig az artist in residence program részese volt az aacheni Ludwig Alapítvány jóvoltából, melyet egy múzeumban megrendezett akcióval ( kínai piac ) zárt. A nyár elején nyitottuk Fehér László retrospektív kiállítását. Néray Katalin utolsó kurátori munkájának a gyümölcseként a kiállítás folyamatában mutatta be Fehér három évtizedes pályájának sajátos ikonográfiáját és képalkotási módszerét. Az életmű katalógust az Alexandra Kiadóval közösen jelentettük meg. A költségeket nagyrészt szponzorok fedezték. Az éves STRABAG Festészeti Díj alkalmából négy fiatal művész festményeit állítottuk ki. Katarzyna Kozyra A művészetben az álmok valóra válnak című, mintegy 30 videómunkát bemutató nagyszabású kiállítása a nőiesség sztereotípiáit és kliséit tárta a néző elé, multimediális eszközökkel és megközelítésben. A kiállítás a wrocławi BWA Galéria közreműködésével jött létre. Támogatta a Lengyel Intézet és a varsói Magyar Intézet, kiknek segítségével meghívhattuk a kiállítás kurátorát és a művészt is. A kiállítás megvalósítását az NKA 900 E Fttal támogatta. A Németországban kiadott Kozyra kötethez teljes magyar nyelvű fordítást jelentettünk meg. Kim Levin Jegyzetek és útvonalak című kiállítása igazi kuriózum volt, amely a neves amerikai műkritikusnak és kurátornak feljegyzéseiből, széljegyzeteiből, meghívóiból és összegyűjtött promóciós anyagaiból készült installációját mutatta be. Kim Levin a megnyitó alkalmából találkozott a főleg szakmai érdeklődőkkel. Az év végén, nehéz körülmények között, feszített munkatempóban rendeztük meg a régóta tervezett, 123: Fókuszban a gyűjtemény című, három emeletet átfogó gyűjteményi kiállításunkat. Itt a múzeum másfél évtizedes történetre visszatekintő gyűjteményének nagyobbik felét (kb. 300 művet, 3 szinten, mintegy 3000 m2en) új elrendezésben, tematikai, műfaji és kronológiai szempontokat egyaránt szem előtt tartva tártuk a közönség elé, egyúttal hommaget állítva az intézményt a kezdetektől haláláig irányító Néray Katalinnak is. A gyűjteményi kiállítás sorozatot a Minden Mozi című válogatás zárta le 2008 elején. Timár Katalin muzeológuskurátor 2007 elején elnyerte a velencei magyar pavilon kurátori megbízását. Mint ismeretes, a pavilon Arany Oroszlán díjat nyert; az itt bemutatott Andreas Fogarasi művek egyikét múzeumunk ajándékként kapja majd meg. Infrastruktúra, információ, PR. Múzeumunk egyedülálló módon 2007ben is minden nap este 8 óráig, és minden hónap utolsó szombatján este 10 óráig tartott nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére számítva. A hosszú nyitvatartás anyagi fedezetét elsősorban a Concorde Zrt. támogatása adta. A múzeumba érkező látogatók a Művészetek Palotája infrastruktúráját (garázs, ruhatár, stb.) használva érkeznek meg a múzeumba. Idegen nyelvet beszélő pénztárosunk és informátorunk segítették a látogatók eligazítását. Kiállításainkra helyben kültéri molinókon és beltéri plakátokon, a sajtóban rendszeres, célzott hirdetésekkel igyekeztünk felhívni a figyelmet. Negyedévente részletes programfüzetet adtunk ki a múzeumban megrendezett eseményekről. Szóróanyagainkat eljuttattuk oktatási intézményekhez és turisztikai irodákba egyaránt. Rendszeresen tartottunk ingyenes, magyar és angol nyelvű tárlatvezetéseket (csütörtök, szombat). Különleges szolgáltatásként alkalmanként képzőművészek (kiállító művészek, pl. Fehér László, Katarzyna Kozyra, ill. más meghívottak) is tartottak nagysikerű tárlatvezetést vagy előadást. Az időszaki kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyarangol kiállítási füzetet kaptak. A kiadványtípus két éves múltra tekint vissza, és mostanra a kortárs művészetre vonatkozó informatív sorozattá bővült (2007ben hatféle füzet, kb példányban). A múzeum népszerűsítését, a látogatószám növelését szolgálta a lumú 1010ig (tánczeneképzőművészet) program minden hónap utolsó szombatján, melynek kettős célja a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek 3

4 beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra. A programban felléptek többek között a kortárs tánc legjelesebb képviselői is, az MKB Bank támogatásával. 2007ben is számos ötlettel igyekeztünk a múzeumot otthonosabbá tenni. Időszaki kiállításaink kiadványait a kiállítótérben is meg lehet vásárolni. Az ún. Olló térben a hétvégén gyerekekkel érkező látogatók leülhetnek, olvashatnak, a gyerekek rajzolhatnak, játszhatnak a múzeum műtárgyaihoz kapcsolódó játékokkal. Hétvégeken vetítettük a MOME gyerekek részére készített animációs filmjeit. A múzeum speciális helyzeténél fogva nem rendelkezik saját bolttal és kávézóval. A Művészetek Palotája 2007ben lehetővé tette a kávézóban a vezeték nélküli internethasználatot. A múzeumi könyvtár látogatói két számítógépen internetezhetnek. Múzeumpedagógia. A múzeumpedagógiai program 2007ben is a múzeum állandó illetve időszaki kiállításaira épült. A népszerű Breuer Marcell kiállításhoz ismeretterjesztő jellegű, de kiállításvezetőként is használható munkafüzetet adtunk ki, a 2006os múzeumpedagógiai nívódíjjal elnyert összegből. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében rendeztük meg nagy érdeklődés mellett a Pláza vagy alkotóműhely című interaktív eseménynapot. A pedagógusok számára ped.kedd címmel indítottunk sorozatot, melynek célja a kortárs művészettel kapcsolatos ismeretek bővítése és az iskolások múzeumunkba szoktatása a tanárokon keresztül. A múzeumpedagógiai programok közül új kezdeményezés volt a lumi mesék (mesedélelőtt a legkisebbek számára). További múzeumpedagógiai programjaink (kis.műhely, szervezett iskolai csoportok fogadása) az elmúlt évekhez hasonlóan, bár kisebb létszámmal működtek. A Művészetek Palotájával együttműködve a Kicsinyek zenés délelőttje keretein belül nyújtottunk kreatív múzeumi foglalkozást a gyermekek számára. Felnőtteknek indítottuk a Félkörben sorozatot, melynek célja egyegy műtárgyról való elmélyült eszmecsere. A legnépszerűbb eseménysorozat talán a 1010ig keretein belül megrendezett IsIs randevú volt, ahol felkért művészek beszéltek munkásságukról, a múzeum gyűjteményében található művükről Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések: A megtett intézkedések hatásának értékelése. Múzeumunk számára a legfájdalmasabb esemény Néray Katalin igazgatónő szeptember 5i halála, mely következtében ettől az időponttól egy átmeneti helyzet vette kezdetét. Ez időszak alatt a gazdasági igazgató az érvényes SZMSZ szerint az igazgató általános helyetteseként lett az intézmény hivatalos képviselője, 1. számú vezetője, míg a szakmai vezetést az 1. sz. vezető által megbízott szakmai igazgatóhelyettes látta el egészen az új igazgató 2008.mácius 1i kinevezéséig. A féléves működési struktúra tehát nem egy tudatos korszerűsítési igényből, hanem a tényleges rendkívüli helyzetből illetve az SZMSZből adódott év elején sajnos a többi múzeumhoz hasonlóan mintegy 10%os (6 fő) létszámleépítést határozott el a felügyeleti szerv, melyet végrehajtottunk. Ezáltal a 2006ban megkapott 8 fős létszámfejlesztés pozitív hatása nagyrészt elveszett végén a felügyeleti szerv kezdeményezte az Alapító Okirat módosítását, de az eljárás 2007ben nem fejeződött be, az új Alapító Okirat 2008 februárjától lépett életbe. Az intézményeket érintő jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása. 4

5 A megjelent jogszabályokat nem követte a gesztorszervezet tényleges működésének elindítása, így a korábbi önálló működést folytathatta az intézmény. A létszámleépítés miatti többletkiadásokat (pl. végkielégítések kifizetése) a költségvetésből pótlólag megigényeltük, ami az eredeti költségvetési előirányzatokat növelte. Növelte eredeti előirányzatainkat a 13. havi illetmény kifizetésének jogszabályilag változtatott ütemezése, és ezáltal a évi 13. havi fizetés felének már a tárgyévben történő havi kifizetése, amely módosította személyi előirányzatainkat 5

6 2. Az előirányzatok alakulása KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 2007/2006 Index % Kiadások összesen: ,2 Működési kiadások összesen: ,5 ebből személyi juttatások járulékok dologi kiadások ,7 105,1 101,8 Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházási kiadások központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozási kiadások évi tényleges maradvány évi előírt maradvány ,3 95, évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás (felügyeleti szervtől) Működési bevételek Átvett pénzeszközök működési célra (támogatásértékű működési bevétellel) felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap sor) Átlagos statisztikai állományi létszám 64 (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) ,3 98,5 129,6 220, ,0 102,1 90,6 90,6 6

7 Átlagosan be volt töltve az engedélyezett 58 státusz, de év végén üres álláshelyként jelentkezett az akkor már megpályáztatott, de február 29ig be nem töltött igazgatói álláshely A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. A évi kiadási előirányzat 3,2 %al haladta meg a évit. Ebből a működési kiadások 3,5%al, és ezen belül a személyi juttatások 4,7%al, a járulékok 5,1%al, a dologi kiadások 1,8%al nőttek. Az intézményi beruházási kiadások 4,7%al csökkentek az előző évhez képest, mivel egy részük kifizetése a évi pénzmaradványból 2008ban történt meg. Előbbi számok mutatják, hogy az éves inflációs rátát is figyelembe véve reálértéken csökkent összkiadásunk. Az engedélyezett létszám 9,4%al csökkent a központilag elrendelt létszámleépítés miatt. A létszámleépítés következtében történt kifizetések (végkielégítés, felmentési időre járó illetmények) növelték a évi kiadásainkat, és megnehezítették az egyébként is feszített tempójú munkavégzést. A bevételek összesen 1,3%al nőttek, ugyanakkor a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1,5%al csökkent A működési bevételeket 29,6%al sikerült növelni. Átvett pénzeszközök működési célra 20,4%al nőttek. Egyéb bevételeink, amelyek használt tárgyi eszközeink eladásából származnak bár meredek dinamikát mutatnak, továbbra is csekély értéket jelentenek az összbevételen belül, ezért nem relevánsak. Az előző évről származó pénzmaradványt maradéktalanul felhasználtuk. A 2007 évben kialakult pénzmaradvány jelentősen meghaladta a tervezettet az alábbiak miatt: Az előző évi pénzmaradvány tartalékolásán túl 5 millió Ftot decemberben megkaptunk az NKAtól 2008.évi Maurer Dóra kiállításhoz kapcsolódó támogatásként. Ezen felül technikai okokból egy külföldre indított műtárgy vásárlási közel 13 millió Ftos ellenérték csak 2008 januárjában volt átutalható. Előbbi 2 tétel következtében a év végi pénzmaradvány 66,7%al nőtt az előző évhez képest. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek nem voltak 2007 végén. 2007ben 11 időszaki kiállítást nyílt, tehát a fő teljesítménymutató közel azonosan alakult, mint az előző évben, miközben a kiadások reálértéken kisebb mértékben, a költségvetési támogatás pedig nominálisan is ezer Ft értékkel csökkent. Minden tervezett munkatervben rögzített időszaki és állandó kiállítás megvalósult. (Ezt a teljesítményt igazgatónőnk halála következtében kialakult rendkívüli helyzetben érte el az intézmény.) Az éves dologi költségek alacsonyabban tartását segítette, hogy egy időszaki kiállítást a saját műtárgyaikból rendeztünk meg Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása: 7

8 Az év folyamán elhunyt igazgatónőnk tervezte, de halála miatt meghiúsult annak a szervezeti változásnak a végrehajtása, amely a szakmai igazgatóhelyettesi pozíció és a Gyűjteményi kiállítási osztály vezetésének szétválasztását eredményezte volna. A halála után kialakult átmeneti helyzetben nem a szervezet átalakítására, hanem a kialakult szervezeti értékek, stabilitás, működőképesség megőrzésére, a gyűjtemény gyarapítására helyeztük a hangsúlyt, a hosszú távú koncepció kialakítással megvárva az új igazgatót. A konkrét, meghatározott évi feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatokat illetve támogatási összegeket felhasználtuk, azokkal határidőre elszámoltunk a juttató felé Létszám és bérgazdálkodás A 6 fős létszámleépítés érzékenyen érintett bennünket, mivel a 2006ban végre az intézmény megnövekedett szakmai feladataihoz és fejlődéséhez szükséges létszámot foglalkoztattuk, és a megszorítás (valamint igazgatónőnk halála) miatt elsősorban a vezetőknél túlhajtott munkatempóra, sok nem fizetett túlórára kényszerültünk. A tervezett 58 fős teljes munkaidőre számított státuszból 48 fő teljes munkaidős, míg 15 fő állományi létszám mellett 10 fő számított létszámot tettek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak. A létszámleépítés elsősorban a múzeum szakmát kiszolgáló, segítő munkaköröknél történt: teremőr, műszaki szakemberek, kiállítás építő személyében évben mint a többi közalkalmazott központi béremelést és előirányzatot nem kaptunk. Csak a 3 évenkénti kötelező besorolási kategória változás miatti béremeléssel érintettek körében volt béremelés, valamint személyi jellegű előirányzatainkat növelte a 13. havi fizetés kifizetési rendjének (előrehozásának) jogszabályi változása. A jutalomelőirányzattal szemben, amely az éves rendszeres személyi bér 3,545 %a volt az éves tényleges jutalom összességében és átlagosan 2 havi illetménynek megfelelő összeg lett az alábbiak szerint: teljesítményhez kötött jutalom: ezer Ft, normatív jutalom ezer Ft, ami az éves rendszeres személyi juttatások 6,09 %a. A munkaidőn túli szakmai programok rendezésével összefüggésben megnövekedett túlórák, valamint a hosszított nyitvatartási idő miatti teremőrigény költségeit nagyrészt szponzori forrásokból sikerült fedeznünk. A múzeumban fizetett pótlékok: Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb feltételtől függő pótlék ezer Ft ezer Ft 464 ezer Ft Év végével betöltetlen álláshelyként az igazgatónk szeptemberi halála után még be nem töltött igazgatói álláshely mutatkozott, mivel az igazgatói pályázatot csak december végén hirdették meg. Más tartósan üres álláshelyünk nem volt. 8

9 A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása A dologi kiadások nagyobb részét hagyományosan a múzeum szakmai alapfeladataira fordítjuk. Az állandó kiállítás mellett, 11 időszaki kiállítást (ezen belül egyet a saját gyűjteményünkből) rendeztünk. Kiadványokat, katalógusokat adtunk ki az egyes időszaki kiállításokhoz. Emellett marketing és reklám kiadásokra is az anyagi lehetőségeink szerint megpróbáltuk a lehető legtöbbet fordítani, hiszen nagy hátrányt jelent jelenleg az, hogy a IVes metró építés miatti a 2es villamos útvonala megszakad. A kortárs művészet rajongói között jelentős célcsoportot képviselnek a külföldi turisták, akiket a jelenlegi megközelítési lehetőségek nem segítenek. Örömteli, rendkívül pozitív tény, hogy 2007ben a műtárgyvásárlásaink 46 millió Ftot (bruttó) tettek ki a dologi kiadásokból. (Részletesebben lásd a gyűjteménygyarapítás címszónál.) A múzeum épület fenntartási, működtetési rezsi költségeinek zömét a minisztérium és a Művészetek Palotája beruházója közötti PPP szerződés alapján a MŰPA finanszírozza, így a dologi kiadásaink zömét közvetlenül a szakmai működésre tudjuk fordítani. Az előírt befizetési kötelezettséget múzeumunk mind az OKM, mind a hatóságok felé maradéktalanul teljesítette A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása: A múzeum a PPP szerződés keretében megvalósult MŰPA alig 3 éves épületben dolgozik, és a használatában álló tárgyi eszközök zömét is a PPP szerződés keretében bocsátották rendelkezésre. Központi beruházás és felújítás a költségvetésünkben nem szerepelt. Az intézményi beruházás eredeti előirányzata ezer Ft volt. Módosított előirányzat ezer Ft. A ezer Ft többlet előirányzatból ezer Ftot már 2007ben kifizettünk elsősorban a kiállítások kapcsán az eredetileg tervezettnél több projektor, plazma tv vásárlására, másrészt néhány elavult számítástechnikai eszközünket ki kellett cserélnünk. A évi módosított előirányzatunkból ezer Ft összeg a pénzmaradványunkba került, amiből kisebb beruházások mellett a 2007ben megrendelt, (kötelezettségvállalás) de csak elején leszállításra kerülő kisbuszt fizetjük ki. A kisbusz vásárlásával a műtárgy szállítási költségeink csökkenését, a szakmai kollégák kiállításokra történő utazását, valamint a tervezett múzeumpedagógiai eseményeknél esetlegesen gyerekek utaztatását szeretnénk megvalósítani. Valamennyi évi beszerzés nem ideértve a évi pénzmaradványból történő vásárlást műszaki teljesítése megvalósult, az eszközök üzembe helyezése megtörtént A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. Az intézményi működési bevételek az eredetileg tervezett ezer Ftal szemben ezer Ft összegű lett. A mintegy 33%al történő túlteljesítés a saját (jegy és kiadvány) bevételek szerényebb növekedése mellett elsősorban a visszatérített beszerzési ÁFA bevételek megnövekedéséből származott. 9

10 A kiadványokból származó tényleges bevételünk ezer Ft volt, az eredeti előirányzatban szereplő 2 millió Ftal szemben, a terven felüli növekedés elsősorban a nagy népszerűségű Breuer katalógusok eladásából származott. A látogatóink száma kis mértékben növekedett ugyan, de a belépőjegy bevételünkben ez kevéssé mutatkozik meg, mivel elsősorban a kedvezményes vagy ingyenes jegyet (diákok, családok) váltók alkotják a célközönségünket. Az eredeti tervünk ezer Ft jegybevételt irányzott elő, mellyel szemben ezer Ft jegybevételt realizáltunk. A külföldi látogatóink számát jelentősen nem tudtuk bővíteni 2007ben annak ellenére, hogy a hotelekben, közlekedési járműveken is reklámot folytattunk mivel a 4.es metró építése miatti közlekedési problémák (a 2es villamos járata a Vámház térnél megszakadt) nem kedveznek a turista látogatóknak. A marketing és reklám munkára ez évben is nagy erőfeszítéseket, és jelentős kiadásokat fordítottunk, amelyet tovább kell növelnünk, hogy a kortárs művészet egyre nagyobb köröket hódítson meg. Még 2007ben is jellemzőnek tekinthető a MŰPA első éveiben megmutatkozó tendencia, miszerint a magyar közönség jelentős hányada nagy érdeklődéssel megtekinti az új épületet, a múzeumot, de elsősorban az ingyenes állandó kiállítást kívánták megnézni. A évi összes látogatói létszám fő, míg a évi fő volt, ami nagyon szerény növekedést jelez. Bár minden marketing eszközt felhasználtunk a látogatottságunk növelésére tudomásul kellett vennünk, hogy jelenleg a látogatói szám szinten tartása, kis növelése is jelentős eredmény. A turisták számára ugyanis nagyon nehéz a megközelítésünk, természetszerűleg inkább a kényelmesen megközelíthető és patinás városnegyedekben (Vár és Hősök tere) lévő múzeumokat keresik fel, a hazai célcsoportunk nagysága pedig jelenleg nagyon behatárolt, csak hosszú távú nagyon céltudatos kiállítási és marketing munkával bővíthető. A fizető látogatók számának emelkedése viszont kedvezőbb képet mutat, és reméljük, ez tendenciává válik. A 2005ben fő, 2006ben fő után 2007ben fő volt a fizető látogató, ami 24%os növekedést jelent. Az ingyenes látogatók száma a évi fővel szemben 2007ben fő volt. Látogatóink több mint 80 %a magyar látogató, akik számára a kiállításaink mellett változatos programkínálatot állítottunk össze. Célunk a visszatérő látogatók számának növelése, és a kortárs művészet megszerettetése a közönséggel. A korábbi években látogatóink főleg fiatal, felsőoktatásban tanuló diákok, művészek voltak, 2005 óta a célközönségünk körét folyamatosan bővítjük. Felméréseink igazolják, hogy a 3045 év közötti látogatók aránya növekszik. A látogatószám növelése érdekében kezdtük meg 2006ban a minden hónap utolsó szombatján megrendezett, nívódíjas lumú 10től 10ig (tánczeneképzőművészet) sorozatot, melynek kettős célja egyfelől a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra. 2007ben nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a látogatók kiállításainkat jobban megismerjék és hosszútávon visszatérő látogatóink legyenek, ennek érdekében az időszaki kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyarangol kiállítási füzetet kapnak. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tárlatvezetések számának és minőségének növelését. Ingyenes tárlatvezetéseket tartunk minden csütörtökön és szombaton. Extra szolgáltatásként alkalmanként ismert képzőművészek, a kiállító művészek is tartanak tárlatvezetést. 10

11 Múzeumunk minden nap este 8 óráig, és minden hónap utolsó szombatján este 10 óráig tart nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére is számítva. Támogatásértékű bevételek Az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételeket befolyásoló főbb külső tényezőknek az NKA által kiírt pályázati lehetőségeket és az OKM által preferált célokat tekinthetjük. Az NKAtól a műtárgyvásárlás már említett 4 millió Ftos támogatásán túl, az időszaki kiállítások támogatásra további ezer Ftot sikerült elnyernie a múzeumnak. 10 millió Ftot kaptunk a Breuer kiállításunk dologi költségeinek (kiállítás bérleti díja, szállítási költségek, stb.) finanszírozására és 900 ezer Ftal támogatták Katarzyna Kozyra lengyel művész kiállítását. Már 2007ben átutalta az NKA azt az 5 millió Ftot, amely a 2008 ban megrendezésre kerülő Maurer Dóra kiállításra elnyert támogatás 50%a, amit pénzmaradványként átvittünk 2008ra. A Képző és Iparművészeti Lektorátuson keresztül a korábbiakban már említetten az OKMtől 750 ezer Ftot nyertünk el műtárgyvásárlásra. A magánszemélyek felajánlott 1%os adójából 128 ezer Ftot kaptunk. Múzeumpedagógiai nívódíjként, ( Lumu 1010ig programra) kapott intézményünk 800 ezer Ftot, az OKM finanszírozásában a Hungarofest Khtn keresztül. Nemzetközi támogatásként, a Moqndrian Alapítványtól ezer Ft támogatást kaptunk a Breuer kiállítás lebonyolításához. A nemzetközi Ludwig Alapítványtól kaptunk a már említett műtárgyvásárlásokra, 50 ezer Eurót, azaz ezer Ftot. A Ludwig Múzeum Baráti Körén keresztül ezer Ftot kaptunk 2007ben, mely alapvetően a Concorde Befektetési Alapok hosszú nyitva tartást támogató adományából, valamint a Strabag kiállítást támogató Strabag támogatásból és más elsődlegesen a Baráti Kör számára fizetett adományokból származott A bevételek tervezettől való elmaradásának okai. A bevételek a tervezettől nem maradtak el Behajthatatlan követelések Intézményünknek nem volt behajthatatlan követelése 2007ben Előirányzatmaradvány A évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei. A évi ezer Ft előirányzat maradványt dologi kiadások áthúzódó kötelezettségvállalásaira fordítottuk első negyedévében. Főbb felhasználási jogcímek: 11

12 műtárgyvásárlásra: ezer Ft, katalógus és programfüzet nyomdaköltsége: ezer Ft katalógusvásárlás: ezer Ft különféle szolgáltatások: ezer Ft A évi előirányzatmaradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.): A évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele Az előirányzat maradvány összességében ezer Ft lett. Ebből kiadási megtakarítás ezer Ft, bevételi többlet pedig 65 ezer Ft volt. A kiadási megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány volt. Egyrészt terveinknek megfelelően előirányoztuk a ezer Ft előző évi maradvány összeget. E fölött ezer Ftal teljesítettük túl a maradványt, mivel 5 millió Ft ot az NKA átutalt 2007 decemberében, a IV. negyedévében megrendezendő Maurer Dóra kiállításra elnyert összegből, valamint egy külföldről vásárolt műtárgy összegét adminisztrációs okok miatt (időben nem kaptuk meg a helyes bankszámlaszámot) csak elején tudtuk átutalni. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból önrevízió alapján elvonásra ajánlott összeg 30 ezer Ft, amely a évi szabályok alapján a bevételeink után az OKM részére befizetendő 5% os hányad, melyet március 27én átutaltunk. A 65 ezer Ftos bevételi többlet utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között. A kiadási megtakarítások összetétele A évi személyi juttatások előirányzatának maradványáról: Az ezer Ft személyi juttatás maradvány összegben egyrészt elhunyt igazgatónőnk hagyatéki végzés hiányában 2007ben még át nem utalható, utolsó nettó illetmény összege szerepel, másrészt egyéb visszamaradt személyi jellegű kifizetéseket tartalmaz. A dologi kiadási előirányzat (összesen ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei: műtárgyvásárlásra: ezer Ft, WEB fejlesztésre ezer Ft NKAs pályázati összeg (Maurer Dóra kiállítás dologi költségeire) e Ft Anyag, készletbeszerzés, kis értékű tárgyi eszközök: e Ft Hirdetés, reklám költség: ezer Ft Különféle szolgáltatások: ezer Ft A beruházási kiadási előirányzat (összesen: ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei: mikrobusz vásárlás: e Ft egyéb tárgyi eszközök: 808 e Ft évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány felhasználás ütemezése: március 31ig felhasználtunk ezer Ftot, a kötelezettségvállalásaink kifizetésére. Várhatóan június 30ig kifizetjük az 5 millió Ft NKA támogatáson felüli 9 12

13 796 ezer Ft előirányzat maradvány összeget. Az 5 millió Ftot nevesítetten a november január 18ig tartó Maurer Dóra kiállításra kaptuk támogatásként, így annak felhasználása IV. negyedévében várható csak évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok alakulása: A 65 ezer Ftos bevételi többlet utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között. A Kvtv. 52. (4) bekezdésében előírt előirányzatmaradvány képzési kötelezettség teljesítése, az eltérés okainak bemutatása. Az előírt 26,6 millió Ftos maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk, illetve fentiekben kifejtettek szerint maradványunk 17,7 millió Ftal több lett a tervezettnél. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása. Az intézményi vagyon állományváltozását alapvetően a beruházásként 2007ben aktívált eszközök értéke adja. Nem rendelkezik kiadható helységekkel A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Nincs kiszervezett tevékenység, szervezet Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében: Az intézmény alá nem tartozik semmilyen szervezet, alapítvány társaság A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma. Múzeumunknál nincs lakásépítési támogatás Az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok Múzeumunknál nem vett részt EUs programban, illetve nem kapott ilyen támogatást. 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése. Múzeumunk a kiállítási munkatervet maradéktalanul megvalósítva, a költségvetési előirányzatokat betartva kiegyensúlyozottan gazdálkodott a rendelkezésére álló költségvetési összegekkel. A bevételi előirányzatunkat túlteljesítettük. A növekedés jelentős része a saját bevételek és folyó bevételek összegében történt, aminek egyik forrása a beszerzési ÁFA visszatérítés is. 13

14 A személyi kiadások növekedését elsősorban a 13. havi jövedelem előrehozott féléves kifizetése valamint az elbocsátott dolgozók végkielégítése adja. A dologi kiadások növekedését a kiállítások költségnövekedése valamint az igénybevett szolgáltatások mennyiségi és árnövekedése okozza, amire elsősorban a megnyert pályázati összegeket, szponzori támogatásokat fordítottuk A beruházási előirányzataink azért növekedtek meg az év során, mert egyrészt licencdíjakat kellett vásárolnunk a számítógépes programok használatához, másrészt elindítottuk a beszerzését egy 8 személyes mikrobusznak, melyet szakmai célra szereztünk be. Kifizetése a 2007.évi maradvány terhére 2008ban történt meg. Ezzel egyrészt lehetővé vált, hogy szakmai munkatársaink vidéki és közeli európai országok kiállításait látogathassák, másrészt belföldi műtárgyszállításra, szakmai anyagok beszerzésére is rugalmas, gyors, és a külső szállítókénál olcsóbb lehetőséget biztosít számunkra. A dologi és beruházási kiadásoknál a szállítók kiválasztásánál minden esetben a piaci verseny feltételeit próbáljuk megteremteni árajánlatok bekérésével, illetve árengedmények elérésével, a szükséges minőségi színvonal szigorú meghatározása mellett. A kortárs művészet célközönsége nehezen bővíthető (generációs és műveltségi korlátok, érdeklődés miatt), ezért reklám és marketing célokra jelentős összeget fordítottunk. Minden kiállításunkhoz készül kétnyelvű meghívó, illetve kiállítási vezető, melyet a jegyet vásárló közönség ingyen kap meg. A látogatók ingyenesen kapnak kétnyelvű programfüzetet és leporellót az éves kiállítási programmal. Ez reklám és marketing költségeink jelentős részét adja, a hirdetéseken kívül. Erőfeszítéseink ellenére gondként jelentkezik, hogy múzeumunk új helyre költözésével elveszítettük a külföldi turisták jelentős részét. Jelenleg súlyosan nehezíti épületünk megközelítését a IV. metró építése, ami miatt a 2es villamos járata megszakadt. Múzeumunk immár harmadik évét fejezte be a PPP beruházás keretében épült Művészetek Palotája épületében. Az együttműködés fejlesztése a MÜPA vezetésével alapvető feladatunk, ennek formái 2007ben is továbbfejlődtek. A kiállítóterekben saját stábbal, saját költségvetésünkből oldjuk meg a karbantartást, a kiállítás építést, falak festését. Tekintettel arra, hogy a kiállítási program igen változatos, a termek átépítése folyamatosan napirenden van. Készpénzkímélő eszközök (üdülési csekk, bankkártya) elfogadását nem vezettük még be, mivel egyrészt nem látszott ilyen igény a látogatók részéről, másrészt a létszámleépítés és a tervezett majd megállított gesztorszervezeti átalakítások miatt a gazdasági és kiszolgáló apparátust nem kívántuk új feladatokkal terhelni, de jövőbeni terveink között szerepel. Budapest, Bencsik Barnabás Igazgató Baánné dr.jakab Anna gazdasági igazgató 14

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum 2008. évi szöveges beszámolója

Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum 2008. évi szöveges beszámolója Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum szöveges beszámolója A szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

Részletesebben

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója 1. Az intézmény szakmai tevékenysége 1.1. Az intézmény neve: Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Törzskönyvi azonosító száma (PIR):

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A Magyar Bányászati Hivatal évi költségvetési beszámolójának indoklása

A Magyar Bányászati Hivatal évi költségvetési beszámolójának indoklása A Magyar Bányászati Hivatal 2006. évi költségvetési beszámolójának indoklása 1. Feladatkör, tevékenység A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2005. évi szöveges beszámolója

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2005. évi szöveges beszámolója A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2005. évi szöveges beszámolója 1. A múzeum szervezeti változása Múzeumunkban a 2005ös évre tervezett szervezeti változás mely az átköltözéssel különösen aktuálissá

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 12 0600...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. Az Országos Műszaki Múzeum 2008. évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékleteinek szöveges indoklása, amely a 249/2000. (XII.

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 791452 1251 01 0008 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1081 Budapest

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722678 1051 14 0700 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 429-08/2008. A NÉPRAJI MÚZEUM 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 429-08/2008. A NÉPRAJI MÚZEUM 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 429-08/2008. A NÉPRAJI MÚZEUM 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1.1 Intézmény neve: Néprajzi Múzeum Intézmény PIR azonosító száma: 321172

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Országos Idegennyelvű könyvtár 2006. évi beszámoló indoklása

Országos Idegennyelvű könyvtár 2006. évi beszámoló indoklása Országos Idegennyelvű könyvtár 2006. évi beszámoló indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Az intézmény azonosítói Az Intézmény neve: Országos Idegennyelvű Könyvtár Törzskönyvi (PIR) azonosító száma:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2006. Az Országos Műszaki Múzeum 2006. évi számszaki költségvetési beszámoló jelentésének szöveges indoklása a megadott szempontok szerint

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2013. évben az Intézetben osztályszerkezet szinten kismértékő változás történt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív,

Részletesebben

5. sz. melléklet. Pesti Magyar Színház. 2006. évi Szöveges Költségvetési beszámoló jelentés

5. sz. melléklet. Pesti Magyar Színház. 2006. évi Szöveges Költségvetési beszámoló jelentés 5. sz. melléklet Pesti Magyar Színház 2006. évi Szöveges Költségvetési beszámoló jelentés 2 1. Intézménynél bekövetkezett szervezeti változás A színháznál tárgy évben szervezeti, vezető személyi változás

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS. 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások

GAZDÁLKODÁS. 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások XVI. GAZDÁLKODÁS 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások 2013.01.01-től intézményünk a Kincstár Központosított Illetmény számfejtési Rendszerébe (KIR) lépett be a korábbi Nexon Berenc

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben