Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés"

Átírás

1 Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve: Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Intézmény székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. PIR törzsszám: Honlapjának címe: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. Szakmai működésünkre 2007ben is jellemző volt, hogy kis létszámmal végeztünk az átlagosnál több feladatot. A gyűjteményhez kötődő munkák mellett 2007 folyamán 11 időszaki kiállítást nyitottunk, köztük az év végi, három szintet felölelő gyűjteményi kiállítást, mellyel kapcsolatban új gyűjteményi katalógus kiadását, illetve új honlap elindítását terveztük. Néray Katalin igazgatónő szeptemberi váratlan halála miatt a múzeum működtetése és a kiállítási program zavartalan lebonyolítása vált legfontosabb feladatunkká; a katalógus kiadását és az új honlap beindítását 2008ra kellett halasztanunk. Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, feldolgozás. 2007ben összesen 46 millió Ftot (bruttó) költöttünk műtárgyvásárlásra első felében zajlott azoknak a műtárgyaknak a kifizetése, melyekre a kötelezettségvállalás 2006ban született. Ez 19 művet érintett, mintegy 31,9 millió Ft, illetve 50 ezer (bruttó) értékben. Ebből 3 millió Ftot az NKA Képzőművészeti, illetve 1 millió Ftot az NKA Fotóművészeti Kollégiumainál pályázattal nyertünk el; további 750 ezer Ftot kaptunk az OKM 2006os műtárgyvásárlási keretéből. Az 50 ezer eurót (kb ezer Ft) az aacheni Ludwig Stiftung utalta át múzeumunknak műtárgyvásárlásra, további mintegy 4 millió forinttal egyenértékű eurót pedig közvetlenül fizetett ki a múzeum által megjelölt műtárgyért végén az újabb pályázatokkal (NKA, OKM, illetve Ludwig Stiftung) párhuzamosan indítottuk el az aktuális vásárlásokat. Az NKA és az OKM 2007es pályázatain 2 millió, ill. 500 ezer Ftot nyertünk, mely 4 mű részbeni megvásárlását fedezte. A Ludwig Stiftung a 2007es vásárlási keretből közvetlenül a művészeknek fizetett ki mintegy 52 ezer (kb. 13,5 millió Ft) összeget (2007 vége 2008 eleje), 5 különböző műalkotásért. Múzeumunk 2007 végén (bruttó) 14.1 millió Forintot fizetett ki összesen 12 műtárgyért. A gyűjteményi és kiállítási osztály tagjai az év során a gyűjteményi kiállítással és katalógussal kapcsolatban végeztek kutatásokat, illetve pontosították a műtárgyakra vonatkozó adatokat. A műtárgyakról leírásokat készítettek (év végéig több mint 100 műleírás, illetve művész életrajz készült el a katalógus és a web részére); restaurátoruk állapotfelmérést, tisztítást, kisebb számban restaurálást is végzett. Év végén amikor több év után sor került a raktári sínek kerekeinek garanciális cseréjére megkezdtük a műtárgyraktárak revízióját,

2 melyet folytatunk 2008ban is. Az úgynevezett tárgyraktárba a korábbinál teherbíróbb polcrendszert rendeltünk; a páratartalom és hőmérséklet az eddiginél pontosabb ellenőrzésére mérőműszereket vásároltunk. A gyűjteményből 2007ben is számos művet kölcsönöztünk hazai és nemzetközi kiállításokra, bár az ún. főműveket tekintettel az év végi gyűjteményi kiállításra idén visszatartottuk. A hagyományos nyilvántartás mellett az egyelőre nem akkreditált MuseumPlus számítógépes program szolgálja mind a belső hálózaton belüli, mind pedig az internetes hozzáférést a műtárgy adatbázishoz, melynek karbantartása és fejlesztése a Nemzeti Galériával együttműködve történt. Ugyancsak a katalógussal (illetve a műtárgykölcsönzésekkel) összefüggésben került sor számos mű újbóli fényképezésére, digitális és analóg technikával párhuzamosan. A katalógushoz kb. 170 diát szkenneltettünk be nyomdai minőségben. Különböző magyar és külföldi kiadványokhoz (kiállítási katalógusok, szakkönyvek, könyvek) bocsátottunk rendelkezésre fényképeket, elsősorban műtárgy reprodukciókat. Az adattári egységek (kiállítási és egyéb dokumentáció, video és hangfelvételek) digitalizálása nem teljes körű; itt is elsősorban a honlapra szánt anyagok feldolgozását kezdtük meg. Könyvtár. A múzeumi könyvtári állomány 2007ben mintegy 1000 kötettel gyarapodott, csere és vásárlás útján. A könyvtár részére 2007 végén vásároltuk meg a HunTéka könyvtári adatbázis rendszert, mely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagyobb hazai és nemzetközi könyvtári hálózatokhoz csatlakozzunk. A hetente 26 órában nyitva tartó könyvtár a látogatókon túl szolgáltatásaival segítette a kutatók, illetve gyakornokok munkáját is. Könyvtárunkban rendszeresen kutatnak a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói (ELTE BTK, PPKE BTK, MKE, PTE Művészeti Kar). 2007ben három gyakornok dolgozott a múzeum könyvtárában, egyikük az amerikai Yale Egyetemmel történő együttműködés keretében. Fogadtunk egy lengyel kutatónőt, aki a magyar avantgárd témájában gyűjtött anyagot. Kiállítások és publikációk. A 2005ben megnyitott harmadik emeleti állandó kiállítás látogatható volt egész évben. A második emeleten az év elején rövid ideig együtt volt látható a Frac Loire kortárs gyűjteménye és vele egy időben egy válogatás a Ludwig Múzeum anyagából, mely érdekes kontextusba helyezte a magyar, illetve kortárs francia művészetet. Az év során további 10, összesen tehát tizenegy időszaki kiállítás nyílt, átlag hathetes időtartammal. Az év közben bemutatott kiállításokat a négy muzeológuskurátoron kívül részben az igazgató, illetve megbízott szakmai igazgató helyettes, illetve a kommunikációs osztály vezetője rendezték. Év elején zártuk Birkás Ákos 2006ban nyílt kiállítását, és mutattuk be az ebből az alkalomból megjelent életmű katalógust. A Határátlépések című kiállítás a Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg és a Ludwig Múzeum közös kutatómunkájának az eredményeként jött létre, és neves keleteurópai művészek műveit mutatta be. A kiállítás katalógusát a partnerintézménnyel közösen adtuk ki. A rangos Essl művészeti díjat 2007ben második alkalommal ítélték oda középkeleteurópai képzőművészeti hallgatóknak. Az osztrák díjalapítókkal első ízben dolgoztunk együtt, a legfiatalabb generációnak kínálva bemutatkozási lehetőséget. A Párbeszédek és állásfoglalások című kiállítás a DZ Bank AG fotográfiai gyűjteményéből válogatott, bemutatva a kortárs fotográfia legkiválóbb nemzetközi képviselőit. A kiállításhoz kétnyelvű, reprezentatív album jelent meg. Kiemelt fontossággal bírt Marcel Breuer Design és építészet című vándorkiállítása, melyet a Vitra Design Museumtól vettünk át, és amelyet mind az NKA, mind számos szponzor támogatott. A pécsi születésű, a 20. század egyik legnagyobb hatású modernista építészének és bútortervezőjének első nagyszabású kiállítását rendezhettük meg Magyarországon. A gazdag és szemléletes anyagot magyar vonatkozású dokumentációval is kiegészítettük. A kiállítás számottevő érdeklődést keltett, és nagy hiányt pótolt a magyar Bauhaus és 2

3 nemzetközi visszhangjának bemutatása területén. A Vitra által kiadott monográfiából fordított szövegekből tanulmánykötetet adtunk ki. Csi Peng kínai fotóművész májustól június közepéig az artist in residence program részese volt az aacheni Ludwig Alapítvány jóvoltából, melyet egy múzeumban megrendezett akcióval ( kínai piac ) zárt. A nyár elején nyitottuk Fehér László retrospektív kiállítását. Néray Katalin utolsó kurátori munkájának a gyümölcseként a kiállítás folyamatában mutatta be Fehér három évtizedes pályájának sajátos ikonográfiáját és képalkotási módszerét. Az életmű katalógust az Alexandra Kiadóval közösen jelentettük meg. A költségeket nagyrészt szponzorok fedezték. Az éves STRABAG Festészeti Díj alkalmából négy fiatal művész festményeit állítottuk ki. Katarzyna Kozyra A művészetben az álmok valóra válnak című, mintegy 30 videómunkát bemutató nagyszabású kiállítása a nőiesség sztereotípiáit és kliséit tárta a néző elé, multimediális eszközökkel és megközelítésben. A kiállítás a wrocławi BWA Galéria közreműködésével jött létre. Támogatta a Lengyel Intézet és a varsói Magyar Intézet, kiknek segítségével meghívhattuk a kiállítás kurátorát és a művészt is. A kiállítás megvalósítását az NKA 900 E Fttal támogatta. A Németországban kiadott Kozyra kötethez teljes magyar nyelvű fordítást jelentettünk meg. Kim Levin Jegyzetek és útvonalak című kiállítása igazi kuriózum volt, amely a neves amerikai műkritikusnak és kurátornak feljegyzéseiből, széljegyzeteiből, meghívóiból és összegyűjtött promóciós anyagaiból készült installációját mutatta be. Kim Levin a megnyitó alkalmából találkozott a főleg szakmai érdeklődőkkel. Az év végén, nehéz körülmények között, feszített munkatempóban rendeztük meg a régóta tervezett, 123: Fókuszban a gyűjtemény című, három emeletet átfogó gyűjteményi kiállításunkat. Itt a múzeum másfél évtizedes történetre visszatekintő gyűjteményének nagyobbik felét (kb. 300 művet, 3 szinten, mintegy 3000 m2en) új elrendezésben, tematikai, műfaji és kronológiai szempontokat egyaránt szem előtt tartva tártuk a közönség elé, egyúttal hommaget állítva az intézményt a kezdetektől haláláig irányító Néray Katalinnak is. A gyűjteményi kiállítás sorozatot a Minden Mozi című válogatás zárta le 2008 elején. Timár Katalin muzeológuskurátor 2007 elején elnyerte a velencei magyar pavilon kurátori megbízását. Mint ismeretes, a pavilon Arany Oroszlán díjat nyert; az itt bemutatott Andreas Fogarasi művek egyikét múzeumunk ajándékként kapja majd meg. Infrastruktúra, információ, PR. Múzeumunk egyedülálló módon 2007ben is minden nap este 8 óráig, és minden hónap utolsó szombatján este 10 óráig tartott nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére számítva. A hosszú nyitvatartás anyagi fedezetét elsősorban a Concorde Zrt. támogatása adta. A múzeumba érkező látogatók a Művészetek Palotája infrastruktúráját (garázs, ruhatár, stb.) használva érkeznek meg a múzeumba. Idegen nyelvet beszélő pénztárosunk és informátorunk segítették a látogatók eligazítását. Kiállításainkra helyben kültéri molinókon és beltéri plakátokon, a sajtóban rendszeres, célzott hirdetésekkel igyekeztünk felhívni a figyelmet. Negyedévente részletes programfüzetet adtunk ki a múzeumban megrendezett eseményekről. Szóróanyagainkat eljuttattuk oktatási intézményekhez és turisztikai irodákba egyaránt. Rendszeresen tartottunk ingyenes, magyar és angol nyelvű tárlatvezetéseket (csütörtök, szombat). Különleges szolgáltatásként alkalmanként képzőművészek (kiállító művészek, pl. Fehér László, Katarzyna Kozyra, ill. más meghívottak) is tartottak nagysikerű tárlatvezetést vagy előadást. Az időszaki kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyarangol kiállítási füzetet kaptak. A kiadványtípus két éves múltra tekint vissza, és mostanra a kortárs művészetre vonatkozó informatív sorozattá bővült (2007ben hatféle füzet, kb példányban). A múzeum népszerűsítését, a látogatószám növelését szolgálta a lumú 1010ig (tánczeneképzőművészet) program minden hónap utolsó szombatján, melynek kettős célja a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek 3

4 beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra. A programban felléptek többek között a kortárs tánc legjelesebb képviselői is, az MKB Bank támogatásával. 2007ben is számos ötlettel igyekeztünk a múzeumot otthonosabbá tenni. Időszaki kiállításaink kiadványait a kiállítótérben is meg lehet vásárolni. Az ún. Olló térben a hétvégén gyerekekkel érkező látogatók leülhetnek, olvashatnak, a gyerekek rajzolhatnak, játszhatnak a múzeum műtárgyaihoz kapcsolódó játékokkal. Hétvégeken vetítettük a MOME gyerekek részére készített animációs filmjeit. A múzeum speciális helyzeténél fogva nem rendelkezik saját bolttal és kávézóval. A Művészetek Palotája 2007ben lehetővé tette a kávézóban a vezeték nélküli internethasználatot. A múzeumi könyvtár látogatói két számítógépen internetezhetnek. Múzeumpedagógia. A múzeumpedagógiai program 2007ben is a múzeum állandó illetve időszaki kiállításaira épült. A népszerű Breuer Marcell kiállításhoz ismeretterjesztő jellegű, de kiállításvezetőként is használható munkafüzetet adtunk ki, a 2006os múzeumpedagógiai nívódíjjal elnyert összegből. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében rendeztük meg nagy érdeklődés mellett a Pláza vagy alkotóműhely című interaktív eseménynapot. A pedagógusok számára ped.kedd címmel indítottunk sorozatot, melynek célja a kortárs művészettel kapcsolatos ismeretek bővítése és az iskolások múzeumunkba szoktatása a tanárokon keresztül. A múzeumpedagógiai programok közül új kezdeményezés volt a lumi mesék (mesedélelőtt a legkisebbek számára). További múzeumpedagógiai programjaink (kis.műhely, szervezett iskolai csoportok fogadása) az elmúlt évekhez hasonlóan, bár kisebb létszámmal működtek. A Művészetek Palotájával együttműködve a Kicsinyek zenés délelőttje keretein belül nyújtottunk kreatív múzeumi foglalkozást a gyermekek számára. Felnőtteknek indítottuk a Félkörben sorozatot, melynek célja egyegy műtárgyról való elmélyült eszmecsere. A legnépszerűbb eseménysorozat talán a 1010ig keretein belül megrendezett IsIs randevú volt, ahol felkért művészek beszéltek munkásságukról, a múzeum gyűjteményében található művükről Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések: A megtett intézkedések hatásának értékelése. Múzeumunk számára a legfájdalmasabb esemény Néray Katalin igazgatónő szeptember 5i halála, mely következtében ettől az időponttól egy átmeneti helyzet vette kezdetét. Ez időszak alatt a gazdasági igazgató az érvényes SZMSZ szerint az igazgató általános helyetteseként lett az intézmény hivatalos képviselője, 1. számú vezetője, míg a szakmai vezetést az 1. sz. vezető által megbízott szakmai igazgatóhelyettes látta el egészen az új igazgató 2008.mácius 1i kinevezéséig. A féléves működési struktúra tehát nem egy tudatos korszerűsítési igényből, hanem a tényleges rendkívüli helyzetből illetve az SZMSZből adódott év elején sajnos a többi múzeumhoz hasonlóan mintegy 10%os (6 fő) létszámleépítést határozott el a felügyeleti szerv, melyet végrehajtottunk. Ezáltal a 2006ban megkapott 8 fős létszámfejlesztés pozitív hatása nagyrészt elveszett végén a felügyeleti szerv kezdeményezte az Alapító Okirat módosítását, de az eljárás 2007ben nem fejeződött be, az új Alapító Okirat 2008 februárjától lépett életbe. Az intézményeket érintő jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása. 4

5 A megjelent jogszabályokat nem követte a gesztorszervezet tényleges működésének elindítása, így a korábbi önálló működést folytathatta az intézmény. A létszámleépítés miatti többletkiadásokat (pl. végkielégítések kifizetése) a költségvetésből pótlólag megigényeltük, ami az eredeti költségvetési előirányzatokat növelte. Növelte eredeti előirányzatainkat a 13. havi illetmény kifizetésének jogszabályilag változtatott ütemezése, és ezáltal a évi 13. havi fizetés felének már a tárgyévben történő havi kifizetése, amely módosította személyi előirányzatainkat 5

6 2. Az előirányzatok alakulása KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 2007/2006 Index % Kiadások összesen: ,2 Működési kiadások összesen: ,5 ebből személyi juttatások járulékok dologi kiadások ,7 105,1 101,8 Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházási kiadások központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozási kiadások évi tényleges maradvány évi előírt maradvány ,3 95, évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás (felügyeleti szervtől) Működési bevételek Átvett pénzeszközök működési célra (támogatásértékű működési bevétellel) felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap sor) Átlagos statisztikai állományi létszám 64 (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) ,3 98,5 129,6 220, ,0 102,1 90,6 90,6 6

7 Átlagosan be volt töltve az engedélyezett 58 státusz, de év végén üres álláshelyként jelentkezett az akkor már megpályáztatott, de február 29ig be nem töltött igazgatói álláshely A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. A évi kiadási előirányzat 3,2 %al haladta meg a évit. Ebből a működési kiadások 3,5%al, és ezen belül a személyi juttatások 4,7%al, a járulékok 5,1%al, a dologi kiadások 1,8%al nőttek. Az intézményi beruházási kiadások 4,7%al csökkentek az előző évhez képest, mivel egy részük kifizetése a évi pénzmaradványból 2008ban történt meg. Előbbi számok mutatják, hogy az éves inflációs rátát is figyelembe véve reálértéken csökkent összkiadásunk. Az engedélyezett létszám 9,4%al csökkent a központilag elrendelt létszámleépítés miatt. A létszámleépítés következtében történt kifizetések (végkielégítés, felmentési időre járó illetmények) növelték a évi kiadásainkat, és megnehezítették az egyébként is feszített tempójú munkavégzést. A bevételek összesen 1,3%al nőttek, ugyanakkor a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1,5%al csökkent A működési bevételeket 29,6%al sikerült növelni. Átvett pénzeszközök működési célra 20,4%al nőttek. Egyéb bevételeink, amelyek használt tárgyi eszközeink eladásából származnak bár meredek dinamikát mutatnak, továbbra is csekély értéket jelentenek az összbevételen belül, ezért nem relevánsak. Az előző évről származó pénzmaradványt maradéktalanul felhasználtuk. A 2007 évben kialakult pénzmaradvány jelentősen meghaladta a tervezettet az alábbiak miatt: Az előző évi pénzmaradvány tartalékolásán túl 5 millió Ftot decemberben megkaptunk az NKAtól 2008.évi Maurer Dóra kiállításhoz kapcsolódó támogatásként. Ezen felül technikai okokból egy külföldre indított műtárgy vásárlási közel 13 millió Ftos ellenérték csak 2008 januárjában volt átutalható. Előbbi 2 tétel következtében a év végi pénzmaradvány 66,7%al nőtt az előző évhez képest. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek nem voltak 2007 végén. 2007ben 11 időszaki kiállítást nyílt, tehát a fő teljesítménymutató közel azonosan alakult, mint az előző évben, miközben a kiadások reálértéken kisebb mértékben, a költségvetési támogatás pedig nominálisan is ezer Ft értékkel csökkent. Minden tervezett munkatervben rögzített időszaki és állandó kiállítás megvalósult. (Ezt a teljesítményt igazgatónőnk halála következtében kialakult rendkívüli helyzetben érte el az intézmény.) Az éves dologi költségek alacsonyabban tartását segítette, hogy egy időszaki kiállítást a saját műtárgyaikból rendeztünk meg Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása: 7

8 Az év folyamán elhunyt igazgatónőnk tervezte, de halála miatt meghiúsult annak a szervezeti változásnak a végrehajtása, amely a szakmai igazgatóhelyettesi pozíció és a Gyűjteményi kiállítási osztály vezetésének szétválasztását eredményezte volna. A halála után kialakult átmeneti helyzetben nem a szervezet átalakítására, hanem a kialakult szervezeti értékek, stabilitás, működőképesség megőrzésére, a gyűjtemény gyarapítására helyeztük a hangsúlyt, a hosszú távú koncepció kialakítással megvárva az új igazgatót. A konkrét, meghatározott évi feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatokat illetve támogatási összegeket felhasználtuk, azokkal határidőre elszámoltunk a juttató felé Létszám és bérgazdálkodás A 6 fős létszámleépítés érzékenyen érintett bennünket, mivel a 2006ban végre az intézmény megnövekedett szakmai feladataihoz és fejlődéséhez szükséges létszámot foglalkoztattuk, és a megszorítás (valamint igazgatónőnk halála) miatt elsősorban a vezetőknél túlhajtott munkatempóra, sok nem fizetett túlórára kényszerültünk. A tervezett 58 fős teljes munkaidőre számított státuszból 48 fő teljes munkaidős, míg 15 fő állományi létszám mellett 10 fő számított létszámot tettek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak. A létszámleépítés elsősorban a múzeum szakmát kiszolgáló, segítő munkaköröknél történt: teremőr, műszaki szakemberek, kiállítás építő személyében évben mint a többi közalkalmazott központi béremelést és előirányzatot nem kaptunk. Csak a 3 évenkénti kötelező besorolási kategória változás miatti béremeléssel érintettek körében volt béremelés, valamint személyi jellegű előirányzatainkat növelte a 13. havi fizetés kifizetési rendjének (előrehozásának) jogszabályi változása. A jutalomelőirányzattal szemben, amely az éves rendszeres személyi bér 3,545 %a volt az éves tényleges jutalom összességében és átlagosan 2 havi illetménynek megfelelő összeg lett az alábbiak szerint: teljesítményhez kötött jutalom: ezer Ft, normatív jutalom ezer Ft, ami az éves rendszeres személyi juttatások 6,09 %a. A munkaidőn túli szakmai programok rendezésével összefüggésben megnövekedett túlórák, valamint a hosszított nyitvatartási idő miatti teremőrigény költségeit nagyrészt szponzori forrásokból sikerült fedeznünk. A múzeumban fizetett pótlékok: Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb feltételtől függő pótlék ezer Ft ezer Ft 464 ezer Ft Év végével betöltetlen álláshelyként az igazgatónk szeptemberi halála után még be nem töltött igazgatói álláshely mutatkozott, mivel az igazgatói pályázatot csak december végén hirdették meg. Más tartósan üres álláshelyünk nem volt. 8

9 A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása A dologi kiadások nagyobb részét hagyományosan a múzeum szakmai alapfeladataira fordítjuk. Az állandó kiállítás mellett, 11 időszaki kiállítást (ezen belül egyet a saját gyűjteményünkből) rendeztünk. Kiadványokat, katalógusokat adtunk ki az egyes időszaki kiállításokhoz. Emellett marketing és reklám kiadásokra is az anyagi lehetőségeink szerint megpróbáltuk a lehető legtöbbet fordítani, hiszen nagy hátrányt jelent jelenleg az, hogy a IVes metró építés miatti a 2es villamos útvonala megszakad. A kortárs művészet rajongói között jelentős célcsoportot képviselnek a külföldi turisták, akiket a jelenlegi megközelítési lehetőségek nem segítenek. Örömteli, rendkívül pozitív tény, hogy 2007ben a műtárgyvásárlásaink 46 millió Ftot (bruttó) tettek ki a dologi kiadásokból. (Részletesebben lásd a gyűjteménygyarapítás címszónál.) A múzeum épület fenntartási, működtetési rezsi költségeinek zömét a minisztérium és a Művészetek Palotája beruházója közötti PPP szerződés alapján a MŰPA finanszírozza, így a dologi kiadásaink zömét közvetlenül a szakmai működésre tudjuk fordítani. Az előírt befizetési kötelezettséget múzeumunk mind az OKM, mind a hatóságok felé maradéktalanul teljesítette A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása: A múzeum a PPP szerződés keretében megvalósult MŰPA alig 3 éves épületben dolgozik, és a használatában álló tárgyi eszközök zömét is a PPP szerződés keretében bocsátották rendelkezésre. Központi beruházás és felújítás a költségvetésünkben nem szerepelt. Az intézményi beruházás eredeti előirányzata ezer Ft volt. Módosított előirányzat ezer Ft. A ezer Ft többlet előirányzatból ezer Ftot már 2007ben kifizettünk elsősorban a kiállítások kapcsán az eredetileg tervezettnél több projektor, plazma tv vásárlására, másrészt néhány elavult számítástechnikai eszközünket ki kellett cserélnünk. A évi módosított előirányzatunkból ezer Ft összeg a pénzmaradványunkba került, amiből kisebb beruházások mellett a 2007ben megrendelt, (kötelezettségvállalás) de csak elején leszállításra kerülő kisbuszt fizetjük ki. A kisbusz vásárlásával a műtárgy szállítási költségeink csökkenését, a szakmai kollégák kiállításokra történő utazását, valamint a tervezett múzeumpedagógiai eseményeknél esetlegesen gyerekek utaztatását szeretnénk megvalósítani. Valamennyi évi beszerzés nem ideértve a évi pénzmaradványból történő vásárlást műszaki teljesítése megvalósult, az eszközök üzembe helyezése megtörtént A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. Az intézményi működési bevételek az eredetileg tervezett ezer Ftal szemben ezer Ft összegű lett. A mintegy 33%al történő túlteljesítés a saját (jegy és kiadvány) bevételek szerényebb növekedése mellett elsősorban a visszatérített beszerzési ÁFA bevételek megnövekedéséből származott. 9

10 A kiadványokból származó tényleges bevételünk ezer Ft volt, az eredeti előirányzatban szereplő 2 millió Ftal szemben, a terven felüli növekedés elsősorban a nagy népszerűségű Breuer katalógusok eladásából származott. A látogatóink száma kis mértékben növekedett ugyan, de a belépőjegy bevételünkben ez kevéssé mutatkozik meg, mivel elsősorban a kedvezményes vagy ingyenes jegyet (diákok, családok) váltók alkotják a célközönségünket. Az eredeti tervünk ezer Ft jegybevételt irányzott elő, mellyel szemben ezer Ft jegybevételt realizáltunk. A külföldi látogatóink számát jelentősen nem tudtuk bővíteni 2007ben annak ellenére, hogy a hotelekben, közlekedési járműveken is reklámot folytattunk mivel a 4.es metró építése miatti közlekedési problémák (a 2es villamos járata a Vámház térnél megszakadt) nem kedveznek a turista látogatóknak. A marketing és reklám munkára ez évben is nagy erőfeszítéseket, és jelentős kiadásokat fordítottunk, amelyet tovább kell növelnünk, hogy a kortárs művészet egyre nagyobb köröket hódítson meg. Még 2007ben is jellemzőnek tekinthető a MŰPA első éveiben megmutatkozó tendencia, miszerint a magyar közönség jelentős hányada nagy érdeklődéssel megtekinti az új épületet, a múzeumot, de elsősorban az ingyenes állandó kiállítást kívánták megnézni. A évi összes látogatói létszám fő, míg a évi fő volt, ami nagyon szerény növekedést jelez. Bár minden marketing eszközt felhasználtunk a látogatottságunk növelésére tudomásul kellett vennünk, hogy jelenleg a látogatói szám szinten tartása, kis növelése is jelentős eredmény. A turisták számára ugyanis nagyon nehéz a megközelítésünk, természetszerűleg inkább a kényelmesen megközelíthető és patinás városnegyedekben (Vár és Hősök tere) lévő múzeumokat keresik fel, a hazai célcsoportunk nagysága pedig jelenleg nagyon behatárolt, csak hosszú távú nagyon céltudatos kiállítási és marketing munkával bővíthető. A fizető látogatók számának emelkedése viszont kedvezőbb képet mutat, és reméljük, ez tendenciává válik. A 2005ben fő, 2006ben fő után 2007ben fő volt a fizető látogató, ami 24%os növekedést jelent. Az ingyenes látogatók száma a évi fővel szemben 2007ben fő volt. Látogatóink több mint 80 %a magyar látogató, akik számára a kiállításaink mellett változatos programkínálatot állítottunk össze. Célunk a visszatérő látogatók számának növelése, és a kortárs művészet megszerettetése a közönséggel. A korábbi években látogatóink főleg fiatal, felsőoktatásban tanuló diákok, művészek voltak, 2005 óta a célközönségünk körét folyamatosan bővítjük. Felméréseink igazolják, hogy a 3045 év közötti látogatók aránya növekszik. A látogatószám növelése érdekében kezdtük meg 2006ban a minden hónap utolsó szombatján megrendezett, nívódíjas lumú 10től 10ig (tánczeneképzőművészet) sorozatot, melynek kettős célja egyfelől a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra. 2007ben nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a látogatók kiállításainkat jobban megismerjék és hosszútávon visszatérő látogatóink legyenek, ennek érdekében az időszaki kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyarangol kiállítási füzetet kapnak. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tárlatvezetések számának és minőségének növelését. Ingyenes tárlatvezetéseket tartunk minden csütörtökön és szombaton. Extra szolgáltatásként alkalmanként ismert képzőművészek, a kiállító művészek is tartanak tárlatvezetést. 10

11 Múzeumunk minden nap este 8 óráig, és minden hónap utolsó szombatján este 10 óráig tart nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére is számítva. Támogatásértékű bevételek Az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételeket befolyásoló főbb külső tényezőknek az NKA által kiírt pályázati lehetőségeket és az OKM által preferált célokat tekinthetjük. Az NKAtól a műtárgyvásárlás már említett 4 millió Ftos támogatásán túl, az időszaki kiállítások támogatásra további ezer Ftot sikerült elnyernie a múzeumnak. 10 millió Ftot kaptunk a Breuer kiállításunk dologi költségeinek (kiállítás bérleti díja, szállítási költségek, stb.) finanszírozására és 900 ezer Ftal támogatták Katarzyna Kozyra lengyel művész kiállítását. Már 2007ben átutalta az NKA azt az 5 millió Ftot, amely a 2008 ban megrendezésre kerülő Maurer Dóra kiállításra elnyert támogatás 50%a, amit pénzmaradványként átvittünk 2008ra. A Képző és Iparművészeti Lektorátuson keresztül a korábbiakban már említetten az OKMtől 750 ezer Ftot nyertünk el műtárgyvásárlásra. A magánszemélyek felajánlott 1%os adójából 128 ezer Ftot kaptunk. Múzeumpedagógiai nívódíjként, ( Lumu 1010ig programra) kapott intézményünk 800 ezer Ftot, az OKM finanszírozásában a Hungarofest Khtn keresztül. Nemzetközi támogatásként, a Moqndrian Alapítványtól ezer Ft támogatást kaptunk a Breuer kiállítás lebonyolításához. A nemzetközi Ludwig Alapítványtól kaptunk a már említett műtárgyvásárlásokra, 50 ezer Eurót, azaz ezer Ftot. A Ludwig Múzeum Baráti Körén keresztül ezer Ftot kaptunk 2007ben, mely alapvetően a Concorde Befektetési Alapok hosszú nyitva tartást támogató adományából, valamint a Strabag kiállítást támogató Strabag támogatásból és más elsődlegesen a Baráti Kör számára fizetett adományokból származott A bevételek tervezettől való elmaradásának okai. A bevételek a tervezettől nem maradtak el Behajthatatlan követelések Intézményünknek nem volt behajthatatlan követelése 2007ben Előirányzatmaradvány A évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei. A évi ezer Ft előirányzat maradványt dologi kiadások áthúzódó kötelezettségvállalásaira fordítottuk első negyedévében. Főbb felhasználási jogcímek: 11

12 műtárgyvásárlásra: ezer Ft, katalógus és programfüzet nyomdaköltsége: ezer Ft katalógusvásárlás: ezer Ft különféle szolgáltatások: ezer Ft A évi előirányzatmaradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.): A évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele Az előirányzat maradvány összességében ezer Ft lett. Ebből kiadási megtakarítás ezer Ft, bevételi többlet pedig 65 ezer Ft volt. A kiadási megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány volt. Egyrészt terveinknek megfelelően előirányoztuk a ezer Ft előző évi maradvány összeget. E fölött ezer Ftal teljesítettük túl a maradványt, mivel 5 millió Ft ot az NKA átutalt 2007 decemberében, a IV. negyedévében megrendezendő Maurer Dóra kiállításra elnyert összegből, valamint egy külföldről vásárolt műtárgy összegét adminisztrációs okok miatt (időben nem kaptuk meg a helyes bankszámlaszámot) csak elején tudtuk átutalni. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból önrevízió alapján elvonásra ajánlott összeg 30 ezer Ft, amely a évi szabályok alapján a bevételeink után az OKM részére befizetendő 5% os hányad, melyet március 27én átutaltunk. A 65 ezer Ftos bevételi többlet utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között. A kiadási megtakarítások összetétele A évi személyi juttatások előirányzatának maradványáról: Az ezer Ft személyi juttatás maradvány összegben egyrészt elhunyt igazgatónőnk hagyatéki végzés hiányában 2007ben még át nem utalható, utolsó nettó illetmény összege szerepel, másrészt egyéb visszamaradt személyi jellegű kifizetéseket tartalmaz. A dologi kiadási előirányzat (összesen ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei: műtárgyvásárlásra: ezer Ft, WEB fejlesztésre ezer Ft NKAs pályázati összeg (Maurer Dóra kiállítás dologi költségeire) e Ft Anyag, készletbeszerzés, kis értékű tárgyi eszközök: e Ft Hirdetés, reklám költség: ezer Ft Különféle szolgáltatások: ezer Ft A beruházási kiadási előirányzat (összesen: ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei: mikrobusz vásárlás: e Ft egyéb tárgyi eszközök: 808 e Ft évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány felhasználás ütemezése: március 31ig felhasználtunk ezer Ftot, a kötelezettségvállalásaink kifizetésére. Várhatóan június 30ig kifizetjük az 5 millió Ft NKA támogatáson felüli 9 12

13 796 ezer Ft előirányzat maradvány összeget. Az 5 millió Ftot nevesítetten a november január 18ig tartó Maurer Dóra kiállításra kaptuk támogatásként, így annak felhasználása IV. negyedévében várható csak évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok alakulása: A 65 ezer Ftos bevételi többlet utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között. A Kvtv. 52. (4) bekezdésében előírt előirányzatmaradvány képzési kötelezettség teljesítése, az eltérés okainak bemutatása. Az előírt 26,6 millió Ftos maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk, illetve fentiekben kifejtettek szerint maradványunk 17,7 millió Ftal több lett a tervezettnél. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása. Az intézményi vagyon állományváltozását alapvetően a beruházásként 2007ben aktívált eszközök értéke adja. Nem rendelkezik kiadható helységekkel A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Nincs kiszervezett tevékenység, szervezet Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében: Az intézmény alá nem tartozik semmilyen szervezet, alapítvány társaság A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma. Múzeumunknál nincs lakásépítési támogatás Az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok Múzeumunknál nem vett részt EUs programban, illetve nem kapott ilyen támogatást. 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése. Múzeumunk a kiállítási munkatervet maradéktalanul megvalósítva, a költségvetési előirányzatokat betartva kiegyensúlyozottan gazdálkodott a rendelkezésére álló költségvetési összegekkel. A bevételi előirányzatunkat túlteljesítettük. A növekedés jelentős része a saját bevételek és folyó bevételek összegében történt, aminek egyik forrása a beszerzési ÁFA visszatérítés is. 13

14 A személyi kiadások növekedését elsősorban a 13. havi jövedelem előrehozott féléves kifizetése valamint az elbocsátott dolgozók végkielégítése adja. A dologi kiadások növekedését a kiállítások költségnövekedése valamint az igénybevett szolgáltatások mennyiségi és árnövekedése okozza, amire elsősorban a megnyert pályázati összegeket, szponzori támogatásokat fordítottuk A beruházási előirányzataink azért növekedtek meg az év során, mert egyrészt licencdíjakat kellett vásárolnunk a számítógépes programok használatához, másrészt elindítottuk a beszerzését egy 8 személyes mikrobusznak, melyet szakmai célra szereztünk be. Kifizetése a 2007.évi maradvány terhére 2008ban történt meg. Ezzel egyrészt lehetővé vált, hogy szakmai munkatársaink vidéki és közeli európai országok kiállításait látogathassák, másrészt belföldi műtárgyszállításra, szakmai anyagok beszerzésére is rugalmas, gyors, és a külső szállítókénál olcsóbb lehetőséget biztosít számunkra. A dologi és beruházási kiadásoknál a szállítók kiválasztásánál minden esetben a piaci verseny feltételeit próbáljuk megteremteni árajánlatok bekérésével, illetve árengedmények elérésével, a szükséges minőségi színvonal szigorú meghatározása mellett. A kortárs művészet célközönsége nehezen bővíthető (generációs és műveltségi korlátok, érdeklődés miatt), ezért reklám és marketing célokra jelentős összeget fordítottunk. Minden kiállításunkhoz készül kétnyelvű meghívó, illetve kiállítási vezető, melyet a jegyet vásárló közönség ingyen kap meg. A látogatók ingyenesen kapnak kétnyelvű programfüzetet és leporellót az éves kiállítási programmal. Ez reklám és marketing költségeink jelentős részét adja, a hirdetéseken kívül. Erőfeszítéseink ellenére gondként jelentkezik, hogy múzeumunk új helyre költözésével elveszítettük a külföldi turisták jelentős részét. Jelenleg súlyosan nehezíti épületünk megközelítését a IV. metró építése, ami miatt a 2es villamos járata megszakadt. Múzeumunk immár harmadik évét fejezte be a PPP beruházás keretében épült Művészetek Palotája épületében. Az együttműködés fejlesztése a MÜPA vezetésével alapvető feladatunk, ennek formái 2007ben is továbbfejlődtek. A kiállítóterekben saját stábbal, saját költségvetésünkből oldjuk meg a karbantartást, a kiállítás építést, falak festését. Tekintettel arra, hogy a kiállítási program igen változatos, a termek átépítése folyamatosan napirenden van. Készpénzkímélő eszközök (üdülési csekk, bankkártya) elfogadását nem vezettük még be, mivel egyrészt nem látszott ilyen igény a látogatók részéről, másrészt a létszámleépítés és a tervezett majd megállított gesztorszervezeti átalakítások miatt a gazdasági és kiszolgáló apparátust nem kívántuk új feladatokkal terhelni, de jövőbeni terveink között szerepel. Budapest, Bencsik Barnabás Igazgató Baánné dr.jakab Anna gazdasági igazgató 14

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója 1. Az intézmény szakmai tevékenysége 1.1. Az intézmény neve: Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Törzskönyvi azonosító száma (PIR):

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2005. évi szöveges beszámolója

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2005. évi szöveges beszámolója A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2005. évi szöveges beszámolója 1. A múzeum szervezeti változása Múzeumunkban a 2005ös évre tervezett szervezeti változás mely az átköltözéssel különösen aktuálissá

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

Költségvetési alapokmány 2008. évre

Költségvetési alapokmány 2008. évre Fejezet száma: megnevezése: 20 OKM Közgyűjtemények Szektor: 1051 Szakágazat: 910200 Cím/alcím: 0300 PIR törzsszám: 321172 Intézmény megnevezése: Néprajzi Múzeum Intézmény székhely: Budapest Költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2010. Tárgy: 2010.éves költségv. beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S M I N I S Z T É R I U M I

K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S M I N I S Z T É R I U M I A z OKT A T Á S I É S K U L T U R Á L I S M I N I S Z T É R I U M I g a z g a t á s a 2 0 0 9. é v i b e s z á m o l ó j á n a k s z ö v e g e s i n d o k l á s a 2010. 1. Feladatkör, tevékenység... 3

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : 3232-900, 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: 3232-953 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi beszámolóhoz A közhasznú minősítésű Fészek Művészklub már 112 éve az országban, de a világban is egyedülálló összművészeti művelődési központként és most már befogadó színházként

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. FELADATKÖR TEVÉKENYSÉG 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET Törzskönyvi

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az intézmény 2004. évi gazdálkodásának szöveges értékelése a megadott szempontok szerint:

Az intézmény 2004. évi gazdálkodásának szöveges értékelése a megadott szempontok szerint: Az intézmény 2004. évi gazdálkodásának szöveges értékelése a megadott szempontok szerint: 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (továbbiakban: OPKM)

Részletesebben

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése Az El Kazovszkij Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 29. 1 Az El Kazovszkij Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2013-as évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az El Kazovszkij Alapítvány

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakája Esztergom Párkány 2015. rendezvényről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakája Esztergom Párkány 2015. rendezvényről SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakája Esztergom Párkány 2015. rendezvényről Az esztergomi múzeumok (Duna Múzeum, MNM Vármúzeuma, MNM Balassa Bálint Múzeum, Keresztény Múzeum) a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2009. 2 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Pro Musica Alapítvány 2009. évben nem részesült központi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY L. U. 1 3. TELEFON: (36 1) 345 6320 FAX: (36 1) 345 1115 E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2004. év

Szöveges beszámoló 2004. év Szöveges beszámoló 2004. év Intézményünknek a TMÖ Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül alapítványi támogatásból,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

201 1. é v i B e s z á m o l ó h o z

201 1. é v i B e s z á m o l ó h o z M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a R é n y i A l f r é d M a t e m a t i k a i K u t a t ó i n t é z e t S z ö v e g e s I n d o k l á s 201 1. é v i B e s z á m o l ó h o z 1. S z e r v e

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth u. 59. 2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. (1) szerint a polgármester a helyi

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2008. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2008. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2008. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY ( A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐ LEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET ) A NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐ ALPÁR 3.) 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

S z ö v e g e s I n d o k l á s

S z ö v e g e s I n d o k l á s M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a R é n y i A l f r é d M a t e m a t i k a i K u t a t ó i n t é z e t S z ö v e g e s I n d o k l á s 2 0 0 7. é v i B e s z á m o l ó h o z 1. S z e r v

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2008.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2008.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2008.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2008.évben nem volt,

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben