KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával jött létre. Tevékenységi köre: Tőzegkitermelés Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Testápolási cikk gyártása Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás A vállalkozás 2007-ben teljes gazdasági évet zárt, adatai teljes körűen hasonlíthatóak az előző év adataihoz. 2. Számviteli politika A társaság a Számviteli Törvény értelmében a kettős könyvvezetésre és teljes beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) készítésére kötelezett. Az eredmény kimutatást az A változat szerint készíti el, összköltség eljárással. Az évi éves beszámoló elkészítésének kijelölt időpontja: január 20. A jóváhagyott számviteli politika megfelel a törvényi és jogszabályi előírásoknak, de folyamatos változtatása, módosítása a törvényi előírások változásai miatt elkerülhetetlen. Az immateriális javakra 2007-ben sem számoltunk el értékcsökkenést. 1

2 Befektetett eszközök értékelése Alkalmazott értékelési eljárások A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelését, minősítését az átalakuláskor elkészítette. A Közgyűlés elé terjesztett mérlegben az eszközök már a könyvszerinti értéküknek megfelelően szerepelnek. Az év közben történt új beszerzéseknél és beruházásoknál a beszerzési árhoz illetve a leszámlázott tervezési és kivitelezési költségekhez az üzembe helyezésig felmerült költségek kerültek hozzárendelésre. Az immateriális javakat 2003-ban az Igazgatóság a könyvvizsgáló bevonásával, a kutatási eredmények rendszerezését követően átértékelte azzal, hogy az összesített bruttó és a nettó értéken nem változtatott. Az eszközök rendes amortizálása az elhasználódási idő figyelembevételével történik, a számviteli törvény előírásai szerint. Az erkölcsi avulás korábban hiányzó figyelembe vételét a társaság a rendkívüli értékcsökkenés elszámolásával pótolta az előző években. A rendes értékcsökkenés elszámolására havonta kerül sor, az üzembe helyezés (használatbavétel) napjától, napra arányosan. Az elszámolás módja lineáris. A 100 e Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. A befektetett pénzügyi eszközök a mérlegben könyvszerinti értéken szerepelnek. Forgóeszközök értékelése A társaság tételes, értékben kifejezett anyagnyilvántartást vezet. A beszerzett anyagokat készletre veszi, majd a havi könyvviteli zárlat során elszámolja költségként. (Az anyagkészleteket illetve azok változásait természetes mértékegységben, a leltári felelősség megállapításához szükséges módon számba veszi.) A készleteket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván. A társaság a késztermék készletét a termelésre fordított és közvetlenül elszámolható költségek ( szűkített önköltség ) alapján értékeli és tartja nyilván, a készlet értékében a közvetlenül el nem számolható költségeket (pl. az iroda és a raktár bérleti díja, reklám és marketing ráfordítások, stb.) nem veszi figyelembe. A követelések értékelése a beszámolókban a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően történt. 2

3 Források értékelése A saját tőke és a kötelezettségek könyv szerinti értékben kerültek a mérlegbe. A kötelezettségek között a társaság által elismert, elfogadott, jogosnak ítélt tételeket tartjuk nyilván. A tárgyidőszak valós eredményének megállapítása érdekében a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően aktív időbeli elhatárolásokat alkalmaztunk. 3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása Az eszközök értéke én e Ft én e Ft Növekedés e Ft Befektetett eszközök értéke én e Ft én e Ft Növekedés e Ft Forgóeszközök értéke Nyitó állomány e Ft Záró állomány e Ft Növekedés e Ft 3.1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jellemző mutatók Eszközök összetételének változása (e Ft-ban) Megnevezés Nyitó állomány Részarány % Záró állomány Részarány % Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Összesen: , , Tárgyi eszközök utánpótlása 2007.évben az immateriális javak értéke növekedett e Ft-al, a tárgyi eszközök értéke csökkent e Ft-al. A társaság 2007-ben csak az elavulttá vált immateriális javakra számolt el értékcsökkenést. 3

4 Termelési érték Megnevezés e Ft Értékesítés nettó árbevétele Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 Saját előállítású készletek állomány változása (növekedés) Termelési érték: Tárgyi eszközök mutató számai a. Tárgyi eszköz hatékonysága Termelési érték = Tárgyi eszközök bruttó értéke = b. Tárgyi eszköz igényességi mutató Tárgyi eszközök bruttó értéke = Termelési érték = 10.62% c. Tárgyi eszköz elhasználódási mutató Tárgyi eszköz nettó értéke = Tárgyi eszköz bruttó értéke x 100 = 10,23% 4

5 Készletek mutató számai a. Készletek hatékonysága Értékesítés nettó árbevétele = Készletek értéke = b. Készlet igényességi mutató alakulása Készletek értéke = x 100 = % Értékesítés nettó árbevétele Források összetételének alakulása (e Ft-ban) Megnevezés Nyitó állomány Részarány % Tárgyidőszaki záró állomány Részarány % Saját tőke Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Összesen: , ,0 A saját tőke kismértékű növekedést mutat az előző évihez viszonyítva Saját tőke és az idegen források aránya (e Ft-ban) Megnevezés Nyitó állomány Részarány % Tárgyidőszaki záró állomány Részarány % Saját tőke Kötelezettségek Összesen: , ,0 5

6 Tőke ellátottsági mutató alakulása Saját tőke = x 100 Befektetett eszközök készletek = 148.6% Pénz jövedelem mutató (cash-flow) Mérleg szerinti eredmény + értékcsökkenési leírás = e Ft e Ft = e Ft 3.2. Likviditási mutatók Likviditási mutató I. Pénz eszközök + követelések + rövid lejáratú értékpapírok = = 2.3 Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. Pénzeszközök + követelések + rövid lejáratú értékpapírok + készletek = Rövid lejáratú kötelezettségek = = Költségszint alakulása Összes költség, ráfordítás = x 100 = 76,6% Termelési érték

7 Eszközök A MÉRLEG A. Befektetett eszközök. A társaság befektetett eszközeinek értéke e Ft amely bázishoz viszonyítva 26,62%-os növekedést mutat. A növekedés azzal magyarázható, hogy a társaság az immateriális javak közé aktivált e Ft értékben és a befektetett pénzügyi eszközök növekedtek e Ft-al. adatok E Ft-ban Ss A tétel megnevezése Tárgyév Előző év Változás % z. a b c d f 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ,62% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok) ,26% 03. Alapítás átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ,80% 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek % 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK A szellemi termékek soron ezer forint értékben vannak nyilvántartva: számítógépes programok és egyéb ügyviteli rendszerek (95 eft) egyéb szellemi termékek (2 539 eft) A kísérleti fejlesztések nyilvántartási értéke ezer forint, mely a Szilárd gyógyszerforma, féléves toxikológia, Porgyártási technológia Egyéb HUMET gyógy termékek, A nehézfémek mobilizálása és döntően az Észak-amerikai regisztráció és piacra vitel aktivált értékeit tartalmazza. Ez utóbbi jelenti a legnagyobb tételt. 7

8 TÁRGYI ESZKÖZÖK Ssz A tétel megnevezése Tárgyév Előző év Változás % 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ,35% sorok) 11. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű % jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, % járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, % járművek 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A műszaki berendezések, felszerelések, járművek értéke ezer forint: ezer forintban Termelő gépek berendezések 563 Termelő járművek Összesen: Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értéke 166 ezer forint: ezer forintban Üzemi gépek, felszerelések 166 Egyéb járművek 0 Összesen: 166 8

9 A tárgyi eszközök és azok értékcsökkenésének növekedését/csökkenését az alábbi táblázat foglalja magába, összefoglaló jelleggel: Immat. javak Ingatlan Műszaki berendezés Egyéb berendezés Összesen Bruttó nyitó Beszerzés Kivezetés Záró Écs. nyitó Tárgyévi écs Visszavezetés + 0 Záró Nettó nyitó Változás Záró BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK E soron tartjuk nyilván a évben megszerzett 100%-os tulajdoni részt, az egyesült államokbeli Corvina Natural Products Inc. nevű társaságban. A befektetés értéke ezer forint. Szintén itt került elszámolásra 2006-ban a Pharmanutrients Botanical Corporation ben való részesedésünk, melynek értéke jelenleg ezer forint. 9

10 B Forgóeszközök A tétel megnevezése Tárgyév Előző év Változás 27. B. Forgóeszközök ( sor) % 28. I. Készletek ( sorok ) % 29. Anyagok % 30. Beflen termelés és félkész termék % 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek % 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( 36-40sorok ) % 36. Köv.áruszállításból, szolgáltatásból % (vevők) 37. Követelések kapcsolt váll. szemben 38. Köv. egyéb rész.visz-ban lévő váll. szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések % 41. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok ) 0 0,00% 42. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 43. Egyéb részesedés 44. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0,00% 45. Forgatási célú hitelviszonyt 0 megtestesítő értékpapírok 46. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok ) % 47. Pénztár, csekkek Bankbetétek % KÉSZLETEK A készletek összértéke ezer forint, mely 18,95 %-kal magasabb az előző évi készlet értékénél. A társaság anyagkészletei ezer forintot tettek ki mely összeg %-kal kisebb az előző évinél. Összetevői: alapanyagok e Ft csomagoló anyagok e Ft A félkész termékek értéke ezer forint volt, mely érték növekedést mutat az előző időszakhoz képest %-os 10

11 Késztermék Leltári záró érték ezer forintban Humet-R szirup Kapszula DKH por 423 DHF-L por KÖVETELÉSEK A követelések összértéke jelentősen meghaladta az előző évi állományt, ami a külföldi vevő állomány jelentős növekedésével magyarázható. A belföldi vevő állomány mindössze ezer Ft, míg a külföldi ezer forint. Jelentősebb vevőink: Megnevezés Összeg ezer forintban Bennovum Kft 573 Béres Egészségtár Hungaropharma Rt Phoenix Pharma Rt Pharmanutrients Botanical Corp Az egyéb követelések értéke ezer forint, mely bérleti díjra fizetett biztosíték, Humet-PBC-NA Inc-vel és a PBC Canada-val szembeni követelés. A PÉNZESZKÖZÖK leltár szerinti értéke ezer forint volt a beszámolási időszak végén. C Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke 557 e Ft forint, mely magában foglalja: kamatok elhatárolását bérleti díjak elhatárolását A társaság eszközeinek összértéke: ezer forint, mely szemben az előző évi ezer forinttal, %-os növekedést mutat. 11

12 Források D. Saját tőke A társaság a 2007 évet pozitív mérlegszerinti eredménnyel zárta. Táblázatos formában ez a következők szerint látható: Tétel megnevezése Tárgyév Előző év Változás 57. D. Saját tőke % ( sor) 58. I. JEGYZETT TŐKE % sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 61. III. TŐKETARTALÉK % 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK % 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK % 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 68. E. Céltartalékok( sorok) 0 0 A jegyzett tőke a évihez viszonyítva e Ft-al növekedett. A tőketartalék e Ft-al változott. Az eredménytartalék mindig az előző évek eredményeinek kumulált összegét mutatja, tehát halmozott formában mutatja az eredményességet. Ide került átvezetésre az eddig évek összes vesztesége, ami tárgyév végén ezer forint. A mérlegszerinti eredmény összege ezer forint volt. E Céltartalékok Céltartalékot 2007 évben nem képzett a társaság. F Kötelezettségek A társaság kötelezettségeinek értéke ezer forint, mely százalékos növekedést mutat évhez viszonyítva. Ennek az összegnek a legjelentősebb tétele e Ft, mely a Dr. Csucska Elek alapítványtól kapott kölcsön. 12

13 Tétel megnevezése Tárgyév Előző év Változás 72. F. Kötelezettségek ( Sor) % 73. I. HÁTRASOR. KÖT. ( S.) 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll. szemben 75. Hátrasor.köt.egyéb rész.visz.lévő vállalk. szem. 76. Hátrasor.kötelez.egyéb gazdálkodóval szemben 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZ.( % 85. sorok) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek % 83. Tartós kötelez.kapcsolt vállalkozással szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek % 86. III. RÖVIDLEJ.KÖTELEZ. (87. és % 97. sorok) 87. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 89. Rövidlejáratú hitelek 90. Vevőktől kapott előlegek 91. Köt.áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) % 92. Váltótartozások 93. Rövid lej.kötelez.kapcsolt váll.szemb. 94. Rövid lej.kötelez.egyébrész.visz. váll. szemb. 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % 98. G. Passzív időbeli elhat. ( % sorok) 99. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100. Kötltségek,ráfordítások passzív % időb.elhatárol FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) % 13

14 A hosszú lejáratú kötelezettségek Merkantil Bank Rt felé: e Ft Merkanti Bank kamat: 161 e Ft MKB Eurocredit Rt felé: e Ft MKB Eurocredit Rt kamat 192 e Ft A szállítókkal szembeni kötelezettségek növekedtek, értékük e Ft. Jelentősebb szállítóink: Megnevezés Összeg ezer forintban Budapesti Értéktőzsde 710 Capriovus Kft Gyógynövénykutató Intézet Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összege e Ft. A rövidlejáratú kötelezettségeket az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Összeg ezer forintban Munkabér tartozások 511 A csődegyezségből adódó köt Adók Részvénycsre miatti kötelezettségek 657 Kapott kölcsönök Összesen: G. Passzív időbeli elhatárolások 265 e Ft-ot tettek ki. A társaság forrásainak összértéke: ezer forint, mely szemben az előző évi ezer forinttal, %-os növekedést mutat. 14

15 III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS a Tétel megnevezése Tárgyév Előző év Változás 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02. Export értékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) % 03. Saját termelésű készletek % állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke( % ) III. Egyéb bevételek % III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség % 06. Igénybevett szolgáltatások értéke % 07. Egyéb szolgáltatások értéke % 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások % ( ) 10. Bérköltség % 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések % 12. Bérjárulékok % V Személyi jellegű ráfordítások % ( ) VI Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) % A belföldi értékesítés nettó árbevétele ezer forintot tett ki, mely összeg 12.6%-os növekedést mutat az előző évi árbevételhez képest. Termékenként az alábbiak szerint alakult az értékesítés árbevétele: Humet R szirup árbevétele: e Ft Humet kapszula árbevétele: 1343 e Ft Humet pezsgőtabletta árbevétele: 230 e Ft Alapanyag e Ft 15

16 Az export értékesítés árbevétele jelentősen növekedett évben, Ft-ra, a 2006 évi e Ft-ról. Az egyéb bevételek értéke ezer forint. A saját termelésű készletek állományváltozása ezer forint Az anyagköltségek értéke e Ft az alábbi táblázat szerint: Megnevezés Összeg ezer forintban Alapanyag költségek Energia költség Üzemanyag felhasználás 701 Csomagoló anyagok Nyomdai költségek 971 Nyomtatvány, tisztítószer 342 Az igénybevett szolgáltatások értéke ezer forint volt ( a évi adat ezer forint) táblázatos formában, a jelentősebb tételek az alábbiak: Megnevezés Összeg ezer forintban Telefon, internet 923 Fuvardíjak 687 Bérmunka díjak Ingatlan bérleti díjak Hírdetés, reklám Ügyvédi költségek Számviteli, munkaügyi, könyvvizsgálati szolgáltatás Üzletviteli tanácsadás Fordítás 346 Tőzsdei költségek Minőség vizsgálati költségek Kötelző közzétételek költségei Az egyéb szolgáltatások mérlegértéke e Ft, mely az illetékeket, cégbírósági költségeket és biztosítások összegeit tartalmazza. A társaság évi bérköltsége ezer forintot tett ki. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 221 ezer forint., mely tartalmazza a munkába járás költségeit, és az üzleti vendéglátás költségeit. A bérjárulékok összege ezer forint.. 16

17 A személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok) együttes összege ezer forint volt. Az értékcsökkenési leírás összege ezer forintot tett ki, mely növekedést mutat az előző évi értékhez képest. Ezen a soron kizárólag a tervszerinti értékcsökkenés értéke szerepel. Az immateriális javakra évben csak a meg nem térülő javakra számoltak el értékcsökkenést Az egyéb ráfordítások: növekedtek az előző évihez viszonyítva: e Ft-ra, 3 014e Ft-ról. A jelentősebb tételek az alábbiak voltak: Megnevezés Összeg ezer forintban Immateriális javak kivezetése APEH bírságok, önell.i és kés. pótlékok Saját termelésű készletek értékvesztése Iparűzési adó A társaság üzemi tevékenységének eredménye ezer forint. Tétel megnevezése Tárgyév Előző év Változás 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyer. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszk.kamatai, árfolyamny. 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és % kamatjellegű bev. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei % VIII. Pénzügyi műveletek bev % ( ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesz. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnakadott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű % ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpap.bankbetétek 0 17

18 értékveszt. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai % ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK % EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI % EREDMÉNY (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások 312 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) % E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) % XII. Adófizetési kötelezettség % F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.) % 22. Eredménytart.igénybevétele osztalékra, rész. 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) % A pénzügyi műveletek bevételei ezer forintot tettek ki, mely összeg a befekttési jegyek hozamát és a kapott kamatokat tartalmazza. A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ezer forint. Ez az összeg a pénzintézeteknek fizetendő kamatok és az árfolyam veszteség értéke. A pénzügyi műveletek eredménye : ezer forint. A társaság szokásos vállalkozási eredménye (üzemi tevékenység és pénzügyi műveletek eredményének összege) ezer forint eredményt mutat. Rendkívüli eredmény: ezer forint. A Humet-PBC-North America Inc részvényeinek érték növekedése és az elévült kötelezettség összege. A társaság adózás előtti eredménye ezer forint volt. Adófizetési kötelezettség, amely a 4%-os különadót és a minimumadót jelenti e Ft. Mérleg szerinti eredmény e Ft. Budapest, január

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben