1. Nemzetközi áttekintés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Nemzetközi áttekintés"

Átírás

1 GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok alapján nyilvános pályázatot hirdetett. Ez a kiadvány a nyilvános pályázaton támogatást nyert el augusztus

2 GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: 1092 Budapest, Ráday u Postacím: 1461 Budapest, Pf Internet hálózati cím: Telefon: ; Fax: ; Készítették: Akar László Kopik Tamás Losoncz Miklós Molnár László Udvardi Attila GKI Gazdaságkutató Zrt. A tanulmánynak vagy részeinek bármely módon való sokszorosítása tilos. A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők. 2

3 Tartalomjegyzék 1. Nemzetközi áttekintés A válság fő vonásai és a bankokkal szembeni kihívások A bankok válságra adott reakcióinak fő vonásai Régió-, illetve országspecifikus banki reakciók Következtetések Bankok eszközei és forrásai Hitelek Betétek Külföldi tartozások Eszközök kamatai Háztartások Vállalatok Monetáris pénzügyi intézmények és pénzügyi vállalatok Összegzés Források kamatai Betétek Külföldi tartozások és pénzügyi vállalatok betétei Országkockázat Összegzés Összefüggések Összefoglalás

4 1. Nemzetközi áttekintés A globális pénzügyi válság lefolyásával, okaival és következményeivel nagyszámú elemzés foglalkozott a legkülönfélébb megközelítésben. Különösen nagy volt az érdeklődés a válság következményeinek tompítását célzó jegybanki politikák és az állami szerepvállalás különféle formái és eszközei iránt. Ez a fejezet a bankok, azok közül is elsősorban a kereskedelmi bankok válságra adott válaszait elemzi külföldi példák alapján. A fejezet szemlélete jövőorientált, azaz ahol lehetséges, ott a múltbeli trendekből és a jelenlegi helyzet kihívásaiból igyekszik a jövőre vonatkozó következtetéseket levonni A válság fő vonásai és a bankokkal szembeni kihívások Az USA másodrendű jelzálogpiacán 2007 augusztusában kezdődött válság először azokat az amerikai bankokat érintette, amelyek jelentős jelzáloghitel-állománnyal és arra épülő ún. strukturált pénzügyi eszközökkel rendelkeztek. Ezt a szakaszt nagy amerikai és európai bankok csődközeli állapotba kerülése, illetve csődje jellemezte. A bankcsődök veszélyeztették a pénzügyi rendszer egészének stabilitását, ami közvetlen állami beavatkozást váltott ki, elsősorban a nehéz helyzetbe jutott bankok különféle formákat öltő feltőkésítése révén. A pénzintézetek konszolidálását, tőkehelyzetük megerősítését a jegybankok likviditásnövelő intézkedései egészítették ki (az alapkamatok összehangolt csökkentése, jegybanki forráshoz jutás megkönnyítése stb.). A válság felszínre hozta a pénzügyi rendszer gyenge pontjait, és fokozatosan átterjedt a pénzügyi piac egyéb területeire és más országokra, majd mindinkább éreztette kedvezőtlen hatásait a termelőszférában is. A legtöbb ország bankszektorát a globális pénzügyi válságnak a Lehman Brothers szeptember közepén bekövetkezett csődjével fémjelzett második szakasza érintette a legerőteljesebben. Ennek nyomán ugyanis mélypontra zuhant a bankszektor szereplőinek egymás iránti bizalma, aminek következtében a korábbi időszakot jellemző pénzbőség a visszájára fordult, a bankközi pénzpiac likviditása világméretekben drámai módon összeszűkült, 2008 októberében átmenetileg kiszáradt, ezzel összefüggésben a bankközi kamatlábak erőteljesen megemelkedtek és tartósan magas szinten maradtak. A kormányzati beavatkozás először tőkeinjekciók, a kinnlevőségekre történő garanciavállalás formáját öltötte, majd később a rossz hitelek állam által történő megvásárlására vagy garantálására vonatkozó konstrukciókat is kidolgoztak. A pénzügyi piacokon a feszültség 2009 januárjára enyhült, azóta további konszolidáció következett be, ami azonban messze nem jelenti a pénzügyi válság végét. A helyzet továbbra is meglehetősen bizonytalan. 4

5 A válság egyes szakaszaiban a bankoknak különféle típusú veszteségforrásokkal kellett szembesülniük. A válság első szakaszát a kereskedési könyvekben szereplő elértéktelenedett eszközök leírása jellemezte. Ezek nagyságrendje nem volt ismert, fokozatosan derült fény a rossz kinnlevőségekre, ezért a folyamat nem volt előrejelezhető. A strukturált pénzügyi termékek komplexitása miatt nehéz volt megbecsülni, hogy a veszteségek milyen módon érintik az értékpapírosított banki eszközöket. A másodrendű és annál is gyengébb hitelképességű adósokra vonatkozó információk hiánya miatt nehéz volt elfogadható becslést adni a csődarányra, ezáltal a hitelportfolió minősége romlásának mértékére. Ráadásul a bankok az illikvid eszközöket olyan árakon értékelték, amelyek a szóban forgó eszközök minőségén túlmenően a vásárlók hiányát is nagymértékben tükrözték. A Nemzetközi Valutaalap legújabb értékelése szerint világméretekben összesen 4,1 billió dollárra tehető a válság hatására potenciálisan leírásra kerülő pénzügyi eszközök állománya. Ennek kétharmada a bankokra jut. További veszteség-leírási sokkok sem zárhatók ki, de azok a potenciális vagy tényleges veszteségek, amelyekkel a bankok a globális pénzügyi válság második, jelenlegi szakaszában szembesülnek, már sokkal kiszámíthatóbbak. Ezek a potenciális vagy tényleges veszteségek a hitelportfolió romlásával kapcsolatosak. A recesszió és a hitelportfolió minőségének alakulása közötti összefüggések ismertek, a kettő közötti kapcsolatra vannak historikus adatok. A munkanélküliség növekedésével különösen jelentős veszteségek várhatók a hitelkártya- és a jelzáloghitel-üzletágban, de nem lesz jobb a helyzet a személygépkocsi-hitelek és lízingfinanszírozás terén sem A bankok válságra adott reakcióinak fő vonásai A bankok válságra adott válaszainak elemzésekor célszerű abból kiindulni, hogy a fejlett piacgazdaságok bankjai többségének a jövője biztos, mert a kormányok a pénzügyi rendszer stabilitására tekintettel nem hagyják csődbe menni őket. E bankok működése viszont gyökeres változtatásra szorul. A szerkezeti átalakítás keretében az állami tőkejuttatásban részesült bankoknak arra a kérdésre is választ kell adniuk, hogy mennyi idő alatt és milyen feltételek mellett számolja fel tulajdonosi pozícióit az állam. Ennek az elemzése azonban szétfeszítené e tanulmány tartalmi és terjedelmi kereteit. A banki hitelezés általános keretfeltételei gyökeresen megváltoztak, a korábbi kereslet által táplált piac a válság és ezzel összefüggésben a kockázatok megnövekedése miatt kínálathiányossá vált, azaz a kínálat a szűk keresztmetszet a hitelezésben. Az elszenvedett tőzsdei ( mérgezett eszközök ) és hitelezési veszteségek (rossz jelzáloghitelek, romló minőségű hitelportfolió stb.) és növekvő kockázatok miatt a 5

6 pénzintézetek a piaci kamatláb nagyságától függetlenül visszafogták hitelkínálatukat. Ennek nyomán a bankok árazási alkuereje jelentősen megnövekedett. A válság miatt természetesen a hitelek iránti kereslet is csökkent, különösen az amerikai háztartások körében, de kisebb mértékben, mint a kínálat. A háztartások nem hitelfelvételre törekednek, hanem az adósságaik csökkentésére, azaz hiteleik visszafizetésére, de legalább az adósságszolgálati terhek (kamat plusz törlesztés) mérséklésére. Ez mindenekelőtt a globális pénzügyi válság első szakaszára vonatkozik. A globális pénzügyi válság jelenlegi szakaszában a vállalati szférában a hitelek iránti gyenge kereslet a fő probléma, főleg Nyugat-Európában, azaz a vállalati szféra prudensebb, mint a bankszektor. A vállalatok recessziós vagy recessziógyanús környezetben nem kezdenek azonnal beruházásba, ha a kamatlábak mérséklődését tapasztalják, legfeljebb akkor, ha azt várják, hogy a változó kamatozású hitelek kamatlába hosszabb ideig alacsony marad. A vállalati hitelkeresletet kívánják élénkíteni az EBRD és az Európai Központi Bank különféle konstrukciói. Ugyanakkor sok olyan vállalat is van, főként a kkv-szektorban, amelynek szüksége lenne hitelre, de nem jut hozzá. Az utóbbi évtizedben, amikor a tőke ára alacsony volt, a bankok üzleti stratégiája a mérleg eszközoldalára koncentrált. A pénzügyi innovációk (értékpapírosítás, stukturált hitelek stb.) is az aktívákat érintették, nevezetesen, miként lehet tartósan magas hozamokat elérni, miközben a kockázatokat a nemzetközi pénzügyi piacokon ezeknek az innovációknak a segítségével szétterítik. A nemzetközi rating cégek ebben tettestársak voltak, felelősségük részletes bemutatása ismét csak túlmutat ennek a tanulmánynak a keretein. A globális pénzügyi válság kezdete óta azonban az érzékelhető, hogy a forrásoldal került előtérbe, azaz a veszteségekkel szemben védelmet nyújtó tőke nagysága és minősége, illetve a források futamideje vált fontosabbá. A bankok tőkeszükséglete nemcsak a jogszabályi előírások esetleges változásai miatt nő, hanem azért is, hogy meglegyen a megfelelő fedezet az esetleges veszteségekre. A tőke relatív szűkössége és magasabb ára miatt nehézségekbe ütközik a mérlegfőösszeg növelése, ráadásul azok az innovatív megoldások (értékpapírosítás), amelyekkel mérlegen kívülre (off balance sheet) vitték a hitelkockázatokat, ezáltal virtuálisan javították a tőkekövetelményeknek való megfelelést, nem járható út, amit bizonyít, hogy a bankok nagyon erősen visszafogták ezt a korábban széles körben folytatott gyakorlatukat. Emellett a rendelkezésre álló tőkét is a korábbinál hatékonyabban kell felhasználni. Bizonyos tevékenységek tőkeigénye nagy, de megtérülése kicsi, miközben a tőkeáttétel is kisebb, a kockázatok nagyobbak és a tőkeköltség magasabb. A Basel II tőkeelőírásai, illetve a válság nyomán elindított további szabályozási szigorítások egyre szűkebb manőverezési lehetőséget hagynak a bankok számára. 6

7 A globális pénzügyi és gazdasági válságban az eszközök likviditása is más megvilágításba kerül. Olyan időszakban, amikor a piacok kevésbé likvidek, az eszközök hosszabb ideig maradnak a mérlegben. Ez növeli a bank számára a kockázatot, és tőkét köt le, amelyet máshol jobban lehetne felhasználni. Mindez arra ösztönzi a bankokat, hogy a kevésbé tőkeigényes területekre koncentráljanak. A Credit Suisse például továbbra is fenn kívánja tartani jelenlétét az amerikai lakóingatlanjelzáloggal fedezett értékpapírok piacán, amely mély és likvid, de ki kíván lépni ugyanezen pénzügyi instrumentumok európai piacáról, ahol a bankok hosszabb ideig kénytelenek vonatkozó eszközeiket megtartani. A bankok törekednek az általuk vállalható kockázatok mérséklésére, ami azt is jelenti, hogy visszafogják a saját számlás ügyleteket, ehelyett nagyobb mértékben támaszkodnak az ügyfelekre. A bankok érdeklődése nő az olyan tevékenységek iránt, amelyek nem kötnek le jelentős tőkét, és nem járnak nagy kockázatokkal. Ilyen a befektetési banki tanácsadás, a letéti szolgáltatás, a vagyonkezelés (ez utóbbi esetben mások pénzét kockáztatják). A tanácsadás iránti keresletet várhatóan hosszabb időn keresztül táplálja, hogy a válság miatt sok vállalat szorul tőkebevonásra, illetve kénytelen átstrukturálni adósságállományát. A bankok nagyobb figyelmet fordítanak olyan eszközökre, amelyek további hitelfelvételek fedezetéül szolgálnak. Ennek megfelelően a bankok kétfelé osztják tevékenységüket. Az első csoportba azok tartoznak, amelyek olyan fedezetet igényelnek, amelyeket a központi bankok is elfogadnak (például magas minőségű jelzálog) vagy természetüknél fogva megfelelő biztonságot adnak (például bizonyos részvények). A másik csoportba olyan tevékenységek kerülnek, amelyek nem igényelnek fedezetet, így biztosítékok nélküli finanszírozást is lehetővé tesznek. A bankok mérsékelni kívánják a wholesale banki finanszírozásnak való kitettségüket, azaz a bankközi piacok, illetve a tőkepiaci instrumentumok révén történő forrásszerzés helyett nagyobb mértékben kívánnak a betétekre támaszkodni. Általános törekvés a hitel/betét arány csökkentése. A tapasztalatok alapján a kiterjedt fiókhálózattal rendelkező bankok sokkal sikeresebbek voltak a betétgyűjtésben, mint azok a bankok, amelyek más értékesítési csatornákra (Internet stb.,) helyezték a hangsúlyt. Az árnyalt képhez az is hozzátartozik, hogy a betétekre való támaszkodásnak is megvannak a veszélyei és kockázatai. A betétek ugyanis könnyen kivonhatók a bankokból, és a betétesek védelmét szolgáló kormányzati garanciák egyáltalán nem akadályozzák meg a betéteseket abban, hogy diszkrimináljanak az egyes pénzügyi intézmények között. A 7

8 vállalatok és a háztartások ugyanis el kívánják kerülni, hogy csődbe jutott bankból kelljen kivonni betéteiket. A válság hatására a szupermarketek kívánnak betörni a retail bankpiacra. Ügyfélszerzési költségeik alacsonyak, mivel naponta nagyszámú vevő keresi fel értékesítési pontjaikat. A szupermarketek jó hírneve nem sérült a bankválságban, ami jelentős versenyelőny lehet a megtépázott hírnevű banki márkanevekkel szemben. Ilyen jellegű diverzifikációval a TESCO foglalkozik a legkomolyabban. A fogyasztói magatartásban bekövetkezett változások, így különösen a háztartások megtakarításainak növekedése pótlólagos lehetőségeket is teremtenek a retail bankok számára. Az USA-ban a retail bankok fontolgatják olyan strukturált megtakarítási termékek kínálatát a háztartásoknak, amelyek lehetővé teszik a részvénybefektetést, miközben védik a befektetett tőkét. Ugyancsak az USA-ban nő a kereslet a más devizában denominált megtakarítási konstrukciók iránt. Érdekes változás, hogy amíg korábban a bankok féltek ügyfél vállalataik csődjétől, addig jelenleg a bankok vállalati ügyfelei szeretnék biztosítani magukat a bank csődjével kapcsolatban. Konkrétan a vállalatok hivatalos állásfoglalást kérnek bankjaiktól arra a kérdésre, hogy mi történik az általuk nyújtott szolgáltatásokkal akkor, ha csődbe mennek. Ugyanígy garanciákat kérnek a bankok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzájutásra a megállapodott árakon arra az esetre, ha a bank más pénzügyi közvetítővel egyesülne vagy más pénzügyi közvetítőbe olvadna be. Ami a jövőt illeti, a különféle típusú bankok eltérő lehetőségekkel rendelkeznek. A kisebb bankok számára, amelyek kívül esnek az állami beavatkozás (bankmentő csomagok) hatókörén, vagy kevésbé diverzifikált hitelportfolióval rendelkeznek, a kilátások borúsabbak. Így például az amerikai regionális bankok és a spanyol takarékpénztárak helyzete igen instabil amiatt, hogy a kereskedelmi ingatlannal kapcsolatos portfoliójukon óriási veszteségek keletkeztek. A válság hatására az USAban például a bankok száma a jelenlegi 8 ezerről várhatóan 2 ezerre csökken. Az alacsony kamatlábak miatt meredekebbé vált a hozamgörbe, azaz a rövid és a hosszú lejáratú kamatlábak közötti különbség. Ez a kamatmarzsot, azaz a betéti és a hitelkamatlábak közötti különbséget is érintette. Olyan időszakban, amikor a kamatlábak közel vannak a nullához, a bankoknak mérsékelniük kellene hitelkamatlábaikat, miközben nem tudják tovább csökkenteni betéti kamatlábaikat. Mindez a kamatmarzs összeszűkülését eredményezi. A bankok mozgástere nagyon behatárolódik, ha az alacsony kamatlábak hosszú ideig fennmaradnak. 8

9 Magyarországon ennek pontosan ellenkezője következett be: a kamatmarzsok nőttek az utóbbi egy évben. A bankok bevétele, illetve nyeresége nemcsak a kamatmarzsból származik, hanem a különféle díjakból is. Jelentős kockázat, hogy a bankszektor átpolitizálódásával előbbutóbb vizsgálni kezdik: az egyes bankok által a különféle szolgáltatásokra felszámolt díjak mennyire méltányosak. Méltányos díjak követelése a bankok díjbevételeinek alakulását is kedvezőtlenül érintheti. Ugyanakkor tény, hogy a bankok díjbevétel növelési szándékait a lakossági és vállalati körben könnyű keresztül vinni Régió-, illetve országspecifikus banki reakciók A bankok reagálása a válságra eltérő sajátosságokat mutat az egyes régiókban, illetve országokban. Az USA-ban a bankok döntő többsége a kormány által a TARP keretében (Troubled Asset Relief Program) rendelkezésükre bocsátott forrásokat (700 milliárd dollár) új hitelek nyújtására használta fel. A bankok kisebbik része az állami forrást versenytársai felvásárlására fordította. Ez utóbbit az illetékes amerikai hatóságok nem nézik jó szemmel. A kanadai bankrendszer sok olyan vonással rendelkezik, ami miatt érdemes kicsit részletesebben megvizsgálni. Kanada legnagyobb bankjai nyereségesek voltak a január 31-ét megelőző három hónapban, azaz akkor, amikor a piaci feltételek világszerte a legkedvezőtlenebbül alakultak. A kanadai bankok üzleti stratégiája jóval konzervatívabb, kockázatvállalási hajlandósága jóval kisebb, mint az amerikai bankoké. Emiatt a kanadai bankok portfoliójából hiányoztak az amerikai bankok válságot előidéző termékei Ehhez az is hozzájárult, hogy az egyik legnagyobb kanadai bank 2005-ben kivonult a strukturált termékek üzletágból és példáját mások is követték, illetve az, hogy a kanadai jegybank 20-30%-os sávban korlátozza azt az arányt, amely a tőkepiaci üzletág hozzájárulása lehet a nyereséghez. A kanadai bankrendszer oligopolisztikus szerkezetű, öt domináns bank részvételével. Ez a tény egyrészt korlátozza az árversenyt. Független brókerek a jelzáloghiteleknek mindössze egyharmadát közvetítették ki Kanadában az USA 70%-ával szemben. Másrészt megkönnyíti a bankok számára a visszavonulást, ha a dolgok kezdenek túlságosan kockázatossá válni. Mivel a domináns piaci pozícióval rendelkező kanadai bankok túlságosan nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek, ezért a bankfelügyelet is sokkal szigorúbb. Ez abban is kifejezésre jut, hogy a felügyelet meghatározza a tőkeáttétel maximumát, és egységes rendszert alkalmaz a kereskedelmi és a befektetési bankokra. A kevésbé szigorú és sokkal fragmentáltabb rendszerek más országokban lehetővé tették a banki 9

10 mérlegfőösszegek robbanásszerű növekedését. Az USA és Kanada közötti leglényegesebb különbség a jelzáloghitelek szabályozásában van. Az USA-ban a jelzáloghitelek kamata levonható az adóból, ami számottevő mértékben ösztönzi a hitelfelvételt. Kanadában a kamat nem vonható le az adóból. (Ennek jelentőségét azonban nem indokolt eltúlozni. Ebben a tekintetben az Egyesült Királyságban kialakult rendszer megegyezik a kanadaival, mégis súlyos válságban van a jelzálogpiac.) Ha a hitel a fedezetéül szolgáló ingatlan 80%-át meghaladja, akkor Kanadában az adós köteles biztosítást kötni a Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) nevű állami intézménnyel. A bankok portfoliójuk fennmaradó részét is biztosítják a CMHC-vel. Emiatt a CMHC által garantált jelzáloghitelekre szigorú standardokat alkalmaznak. Mindez az USA-tól eltérően nem teszi érdekeltté a bankokat abban, hogy értékpapírosítsák a jelzáloghiteleket. Sok felzárkózó országban, különösen Ázsiában, nehezebbé váltak a bankok működési feltételei a gazdasági helyzet romlásával. Ugyanakkor ezeknek a bankoknak nem, vagy csak szűk tartományban kell tőkeáttételes pozíciókat felszámolni, mert kevés ilyen eszközük volt, vagy egyáltalán nem fektettek ilyen instrumentumokba. Kevésbé van szükség szabályozási változtatásokra is. Az ázsiai bankok a határokon túlnyúló tőkeáramlásoknak való kitettségüket ellenőrzés alatt tartották. Viszonylag szűk tartományban van szükség szerkezeti változtatásokra. Sokkal ellenmondásosabb a helyzet Közép- és Kelet-Európában. Ezt a térséget az jellemzi, hogy egyrészt a bankrendszer tekintélyes hányada külföldi tulajdonban, zömmel nyugat-európai bankok kezében van. Másrészt nagyszámú tényező hatására az utóbbi években ezekben az országokban gyors ütemben terjedt a vállalati szféra és a háztartások devizában (főleg euróban és svájci frankban) denominált hitelfelvétele (de kivétel is van, pl. Csehország). A háztartások devizahitel-állománya fedezetlen árfolyam-kockázatnak van kitéve. Harmadrészt elegendő hazai megtakarítás hiányában a külföldi tulajdonban lévő hazai bankok az anyabankoktól kaptak rövid lejáratú devizaforrásokat, amiket viszont hosszú lejáratra helyezték ki (például lakásvásárlási hitelek formájában, amelyek fedezete az ingatlan). Korábban, kedvező konjunkturális helyzetben az EU pártfogolta a nyugat-európai bankok terjeszkedését az új tagállamokban, mert annak révén a fogadó országok fejlettebb pénzügyi technikákhoz és nagyobb fokú pénzügyi biztonsághoz jutottak. A bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) szerint a Gazdasági és Monetáris Unió tagországaiban (főleg Ausztriában, Olaszországban, Belgiumban és Svédországban) bejegyzett bankoknak Közép- és Kelet-Európában mintegy

11 milliárd dollár hitelállományuk van (az összes külföldi bankhitel állománya a térségben milliárd dollár). Az osztrák bankok közép- és kelet-európai kinnlevőségei Ausztria GDP-je 70%-ára, a bankrendszer eszközeinek 26%-ára rúgnak. Az volt a hallgatólagos feltételezés, hogy a fogadó országokat egy esetleges válság nem érinti hátrányosabban, mint az anyaországot. E terjeszkedés révén ráadásul a GMU-tagországokban bejegyzett bankok jelentős profitra tettek szert az utóbbi években, amelynek nagy részét hazautalták. A globális pénzügyi válság megkérdőjelezte az ismertetett üzleti modell működését. Egyrészt a Lehman-Brothers szeptemberi csődje után a nyugat-európai anyabankok is likviditási nehézségekkel szembesültek, aminek következtében nem tudták közép- és kelet-európai érdekeltségeiket a korábbi időszakhoz hasonló módon finanszírozni. Másrészt a közép- és kelet-európai országokat, különösen a nemzetközi összehasonlításban jelentős külső adósságot felhalmozott Magyarországot, likviditási és árfolyamválság érte, ami többek között devizájuk leértékelődésében csapódott le. Egyes országok, így Magyarország is, nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank, Európai Unió) hitelcsomagja segítségével lett úrrá a likviditási és árfolyamválságon. A válság hatására mind nagyobb teret nyer a nemzeti protekcionizmus, amelynek jegyében a kormányok erkölcsi nyomást gyakorolnak a gazdasági szereplőkre, hogy a válságkezelés keretében nyújtott állami támogatásokat a hazai munkahelyek fenntartására vagy megmentésére fordítsák. Ennél is súlyosabb következményei voltak a pénzügyi protekcionizmusnak, amikor a kormányok által megsegített bankok részben politikai nyomásra saját országuk adófizetőinek érdekeit helyezik előtérbe a hitelezésben és szűkítik nemzetközi kihelyezéseiket, beleértve a külföldi, azon belül közép- és kelet-európai érdekeltségeik finanszírozását, pontosabban devizaforrásokkal történő ellátását. A térségben működő leánybankok számára ezért az üzleti aktivitás fenntartása rendkívül szorosan összekapcsolódik azzal, hogy milyen eredményt tudnak felmutatni a betétgyűjtésben. A hazai bankpiacon az utóbbi hónapokban ezen a területen erősödő árverseny figyelhető meg. Nem dokumentálható, de nem valóságtól elrugaszkodott az a feltételezés, hogy az anyabankok semmiképpen nem akarják közép- és kelet-európai kitettségüket növelni, azaz a leánybankoknál tőkekonszolidációs kényszerbe kerülni. Ezért a prudenciális megfontolásaik sokkal erősebbek, mint a jövedelmezőségi elvárások, ami egyik oka lehet pl. Magyarországon, hogy a kereskedelmi bankok hitelezési hajlandósága drámaian visszaesett. A romló hitelportfoliótól való félelemre vezethető vissza, hogy még a Magyar Fejlesztési Bank refinanszírozási konstrukciónál is visszafogottságot mutatnak. Hozzá kell azért azt is tenni, hogy a keresleti oldal szereplői, a kkv-szektor vállalkozásai között meglehetősen kevés a valóban piacképes, így hitelérdemes 11

12 szereplő. Ezzel együtt a már említett pénzügyi protekcionizmus teljes mértékben ellentmondott annak az Európai Unióban elfogadott alapelvnek, amely szerint az anyabankok felelősek külföldi érdekeltségeik működéséért. Megfigyelhető egyes bankoknál, hogy a korábbi hiteleket lejáratukkor nem hosszabbítják meg az anyabanok, így további tőkét vonnak ki az országból. Ugyanakkor az érintett nyugat-európai bankok nem érdekeltek abban, hogy közép- és kelet-európai leánybankjaikat magukra hagyják. Kilenc, az új tagállamokban érdekeltségekkel rendelkező bank 2009 elején elkezdett lobbizni azért, hogy az Európai Unió és az Európai Központi Bank terjessze ki a válság leküzdésére foganatosított intézkedéseit a Gazdasági és Monetáris Unión, sőt az Európai Unión kívülre (Ukrajnára és egyes jugoszláv utódállamokra). Jelenleg a balti államok mellett Románia, Szerbia és Magyarország külföldi tulajdonban lévő bankjai kaptak megerősítést arról, hogy a nyugat-európai anyabankok eleget tesznek kötelezettségeiknek. Az MKB a német állam által megsegített bajor anyabanktól kapott tőkeinjekciót, a Raiffeisent pedig osztrák anyabankja erősítette meg 20 millió euró kölcsöntőkével. Ennek ellenére a külföldi bankok nem kívánják növelni közép- és kelet-európai kitettségüket. Az osztrák bankok tőkehelyzete a tőkeemelés előtt is rendezett volt, jelenleg a túltőkésítettség jellemzi őket: amennyiben a körülmények javulnak, s az irreálisan magas, 11% körüli tőkemegfelelési elvárások a korábbi szintre mérséklődnek, visszatérhetnek a kelet- és közép-európai piacra Következtetések Bár a 2008 őszi nemzetközi pénz- és tőkepiaci turbulencia mára jelentősen mérséklődött, a helyzet továbbra is meglehetősen bizonytalan. Noha nem zárhatók ki további veszteségleírások, a bankoknak a jövőben inkább a hitelportfolió reálgazdasági válságra visszavezethető romlásával kapcsolatos veszteségekkel kell számolniuk. Az olcsó pénz időszakától eltérően, amikor a mérleg eszközoldala volt előtérben, a válságra adott reakcióként a bankok most a mérleg forrásoldalára koncentrálnak, azaz a veszteségekkel szemben védelmet nyújtó tőke nagysága és minősége, illetve a források futamideje válik mind fontosabbá. A mérlegfőösszeg növelése helyett minőségi szempontok kerülnek előtérbe: a bankok rendelkezésre álló tőke minél hatékonyabb és jövedelmezőbb felhasználása, a kockázatok mérséklése például a saját számlás ügyletek visszaszorításával, az eszközök likviditásának javítása, a kevéssé tőkeigényes tevékenységekre való szakosodás, a fedezet nélküli ügyletek arányának növelése, illetve olyan ügyletek esetében, amelyeknél szükség van fedezetre, jó minőségű fedezet biztosítása. 12

13 A banki stratégiák kiemelkedő fontosságú eleme a hitel/betét arány csökkentése a betételhelyezés ösztönzése révén, azonban a betétek könnyű visszavonhatósága miatt ennek is vannak kockázatai. Az állami tőkeinjekcióban nem részesült, vagy kevésbé diverzifikált hitelportfolióval rendelkező bankok konszolidációs és fejlődési lehetőségei korlátozottak. Az alacsony kamatlábak tartós fennmaradása a szűk kamatmarzs miatt hátrányosan érinti a bankszektort. Az állami tőkejuttatásban részesült bankok által felszámolt díjakra politikai okokból várhatóan jelentős nyomás nehezedik. Ami az országspecifikus jellemzőket illeti, az USA-ban az állam által adott tőkét a bankok többsége a hitelezés bővítésére használta. Sajátos, más országokra nem jellemző specifikus vonásai miatt a kanadai bankrendszert nem érintette a globális pénzügyi válság. A felzárkózó piacokon belül az ázsiai bankokat a recesszió hatásain kívül nem érintette a globális pénzügyi válság. Közép- és Kelet-Európában a válság megkérdőjelezte a devizahitelezés korábbi modelljének fenntarthatóságát. Hosszabb ideig tartó bizonytalanság után a külföldi tulajdonban lévő helyi bankok nyugateurópai anyabankjai megerősítették, hogy képesek közép- és kelet-európai érdekeltségeik likviditásának biztosítására. Ez azonban a hitelezés szinten tartására elegendő, a növekedéshez kevés. 13

14 2. Bankok eszközei és forrásai Első lépésben megvizsgáljuk, hogy a bankok mérlegében mely tételekhez kapcsolható kamatkiadás vagy kamatbevétel, vagyis melyek azok a mérlegtételek, amelyek árazása tanulmányunk szempontjából kiemelten érdekesek. A bankok eszközeit és forrásait a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete számára nyújtott adatszolgáltatások alapján elemeztük. Első lépésben összegyűjtöttük a banki mérlegek legfontosabb idősorait. A banki árazási gyakorlatának alaposabb megismeréséhez mélyinterjúkat készítettünk több magyar bankkal. A mélyinterjúk során rákérdeztünk a hitelek árazásának gyakorlatára, hogy milyen szerepet játszanak a forrásköltségek az egyes banki termékek árazásban. A mélyinterjúk tapasztalatait és a banki észrevételeket felhasználtuk az elemzésünk során. A bankok mérlegének főbb tételei, március 100% Készpénz 90% Belföldi hitelek 80% 70% 60% Belföldiek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzpiaci alapok befektetési jegyei Belföldiek által kibocsátott részvények és egyéb részesedések Külföldi eszközök 50% Tárgyi eszközök és immateriális javak 40% Egyéb eszközök 30% Belföldi betétek 20% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 10% 0% Eszközök Források Külföldi tartozások Saját tőke és tartalékok Egyéb források Forrás: MNB 2009 első felében a bankok eszközeiből a belföldieknek folyósított hitelek tették ki a legnagyobb arányt, részesedésük 64,1% volt. Ide tartoznak a háztartásoknak, a vállalatoknak illetve az államháztartásnak folyósított hitelek. A banki eszközök 14

15 16,5%-a volt belföldiek által kibocsátott értékpapír. Ennek legnagyobb részét állampapírok tették melyeket részben likviditási, részben pedig befektetési céllal vásároltak a bankok. Szintén jelentős volt a külföldi eszközök aránya (11,7%). Ebbe a csoportba részben pénzpiaci termékek tartoznak, részben pedig külföldi leányvállalatok részvényei. A források között szintén nagy a koncentráció. A passzívák 45,3%-át a belföldi betétek tették ki. Ezeket főként a lakosság és a vállalatok körében gyűjtötték a bankok, de az államháztartás betétei is ide tartoznak. A kategória tartalmazza a folyószámlák egyenlegét és a lekötött betéteket is. A másik jelentős finanszírozási forrás a külföldről felvett hitelek csoportja, ennek aránya 35,7% volt. Ez egy elég vegyes kategória, hiszen ide tartoznak a külföldi pénzpiacokon felvett hitelek, de az anyabankok által nyújtott források egy része is itt jelenik meg. Ez utóbbi nagyon jellemző a magyar bankrendszerre, hiszen a Magyarországon működő bankok túlnyomó többsége külföldi bankcsoport tagja. A bankok saját tőkéje az összes forrásnak csak 7,3%-át tette ki, hasonló aránnyal jelennek meg az egyéb források is. Ezek a mérleg összetevők időben kissé változtak. Ha a pénzügyi válságot megelőző időszakot vizsgáljuk, több ponton eltéréseket tapasztalhatunk. A bankok mérlegfőösszege két év alatt több mint másfélszeresére nőtt, és az egyes elemek súlya is változott. 15

16 A bankok mérlegének főbb tételei, március 100% Készpénz 90% Belföldi hitelek 80% 70% 60% Belföldiek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzpiaci alapok befektetési jegyei Belföldiek által kibocsátott részvények és egyéb részesedések Külföldi eszközök 50% Tárgyi eszközök és immateriális javak 40% Egyéb eszközök 30% Belföldi betétek 20% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 10% 0% Eszközök Források Külföldi tartozások Saját tőke és tartalékok Egyéb források Forrás: MNB 2007 márciusában a bankok eszközeinek 65,6%-át tették ki a hitelek. Ez valamivel magasabb arány, mint 2 évvel később. Ezzel szemben 2007 és 2009 között csökkent a belföldiek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya, 17,1%-ról 16,5%-ra. A külföldi eszközök aránya ezzel szemben emelkedett, 10,3%-ról 11,7%-ra. Vagyis az eszköz oldalon voltak ugyan változások, ezek azonban nem voltak igazán jelentősek. A források esetében a betétek aránya 2007-ben 53,3% volt, ez az érték csökkent 2009-re 45,3%-ra. Ellentétes folyamat zajlott le a külföldi tartozások esetében. Ezeknek aránya a 2007-es 27,1%-ról 35,7%-ra ugrott. 16

17 Banki mérleg összetevőinek változása 2007 márciusa és 2009 márciusa között Mérlegsor neve Dinamika Eszközök Készpénz 21,9% Belföldi hitelek 48,3% Belföldiek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 46,5% Pénzpiaci alapok befektetési jegyei -20,5% Belföldiek által kibocsátott részvények és egyéb részesedések 50,2% Külföldi eszközök 72,2% Tárgyi eszközök és immateriális javak -10,2% Egyéb eszközök 150,5% Források Belföldi betétek 29,1% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 23,4% Külföldi tartozások 99,9% Saját tőke és tartalékok 25,7% Egyéb források 98,0% Mérlegfőösszeg 51,8% A két időpont között a bankok mérlegfőösszege 51,8%-kal emelkedett. Ebben részben szerepet játszott az árfolyam változás is, hiszen a devizában denominált eszközök és források állományát is növeli a gyengébb forint/euró árfolyam. Ez különböző mértékben érinti az egyes mérleg sorokat. A mérlegfőösszeg dinamikáját meghaladó mértékben az eszköz oldalon egyedül a külföldi eszközök állománya bővült, 2 év alatt 72,2%-kal. Az átlagtól való eltérés nagyjából megegyezik az árfolyam változásával. Másik szembetűnő változás, hogy a pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek állománya 20%-kal csökkent. Ez sem meglepő, hiszen erre az időszakra jelentős veszteségeket szenvedtek el a befektetési alapok, ami nagyrészt magyarázza a csökkenést. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a banki mérlegek eszköz oldalán nem történtek jelentős változások. A forrás oldal egyes sorainak növekedésében már jelentősebb eltérések tapasztalhatók. A belföldi betétek az átlagtól elmaradó mértékben növekedtek, ezzel magyarázható, hogy arányuk mérséklődött. Ezzel szemben a külföldi tartozások állománya megduplázódott két év alatt. Ez a növekedés csak részben magyarázható a külföldi tartozások átárazódásával. A bankok a gyorsan növekvő hitelezést nem tudták belföldi forrásokból finanszírozni, ezért külföldi forrásokat voltak kénytelenek bevonni. 17

18 2.1. Hitelek A banki mérlegek eszköz oldalán a hitelek jelentik a legnagyobb tételt, ezért ezeket külön megvizsgáljuk. A banki hitelezés a 2000-es évek eleje óta igen dinamikusan bővül. Mind a lakosság, mind a vállalatok jelentős mértékben növelték eladósodottságukat. A tartósan magas forint kamatszint és a támogatott hitelek szigorítása a devizában denominált hitelek felé terelték a hitelfelvevőket. A belföldi hitelek megoszlása, március 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Forint Deviza Monetáris pénzügyi intézmények Államháztartás Nem pénzügyi vállalatok Egyéb pénzügyi vállalatok Háztartások Non-profit szervezetek 20% 10% 0% Devizanem Szektor 2009 márciusára a belföldi hitelek 63%-a valamilyen devizában denominált hitel volt. A deviza adósság főként a vállalatokra és a lakosságra volt a jellemző, a pénzügyi és az állami szférában a forint hitelek dominálnak. Szektoronként vizsgálva a hitelállományt látható, hogy a legnagyobb hitellel a nem pénzügyi vállalatok rendelkeznek, az összes belföldi hitel 37,7%-a vállalatokhoz kapcsolható. Nem sokkal marad el ettől a háztartások 36,4%-os aránya. A többi hitel nagyrészt a monetáris pénzügyi intézmények és az egyéb pénzügyi vállalatok hitele, együttesen a belföldi hitelek 24,1%-a tartozik ide. 18

19 2.2. Betétek A banki források legjelentősebb tétele a belföldi betétek, ami az összes banki forrás 45,3%-át teszi ki. A betétgyűjtés hagyományosan a bankok forrásgyűjtésének legalapvetőbb formája és a hitelezés forrása. A belföldi betétek megoszlása, március 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Forint Deviza Monetáris pénzügyi intézmények Államháztartás Nem pénzügyi vállalatok Egyéb pénzügyi vállalatok Háztartások Non-profit szervezetek 20% 10% 0% Devizanem Szektor A hitelekkel ellentétben a bankok által gyűjtött források túlnyomó részt forint alapúak. A devizabetétek aránya mindössze 24% volt 2009 márciusában. A forint betétek dominanciája részben azzal magyarázható, hogy a folyószámlák többsége forintban vezetett, így az azokon tartott, fizetési célú összegek is a forintbetéteket növelik. A betétek szektoronként megoszlását vizsgálva láthatjuk, hogy a legnagyobb arányban a háztartások képviseltetik magukat, a betétek 46,4%-a tőlük származik. Szintén jelentős arányú még a nem pénzügyi vállalatok betéteinek állománya, melyek 26,4%- os részesedést értek el. A vállalatok esetében különösen igaz, hogy betéteik túlnyomó része folyószámla betét, vagyis a fizetési forgalom és a likviditás fenntartását szolgálják. A harmadik csoport a monetáris pénzügyi intézmények betétei, melyek aránya 20,3%. 19

20 A betétek túlnyomó többségét a fent felsorolt három szektorból gyűjtik a bankok, ezért az elemzés során ezekkel a betétekkel foglalkozunk Külföldi tartozások A belföldi betétek mellett a külföldi tartozások teszik ki a bankok forrásainak jelentős részét márciusában az összes banki forrás 35,7%-a tartozott ide. Az MNB adatai erről a forrásról nem szolgáltatnak több információt. Amennyiben azonban megvizsgáljuk a PSZÁF által publikált banki mérlegeket, látható, hogy egy nagyon heterogén csoportról van szó. Bankok főbb külföldi forrásai, millió forint, március Megnevezés Hitelintézeti szektor összesen GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú Egyéb külföldiek betéte - rövid GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k lekötött betéte - rövid GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú Külföldön kibocsátott értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú Forrás: PSZÁF 20

A MAGYAR BANKSZEKTOR SZABÁLYOZÁSA ÉS VERSENYHELYZETE A VÁLSÁGBAN

A MAGYAR BANKSZEKTOR SZABÁLYOZÁSA ÉS VERSENYHELYZETE A VÁLSÁGBAN Várhegyi Éva A MAGYAR BANKSZEKTOR SZABÁLYOZÁSA ÉS VERSENYHELYZETE A VÁLSÁGBAN A magyar bankszektor jellemzőit a válság közvetlen hatásain túl az állami válságkezeléshez kapcsolódó gazdaságpolitika, kormányzati

Részletesebben

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL MNB-füzetek 1. 5. NOVeMBeR Jelentés a pénzügyi stabilitásról 1. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. február (101 120. o.) HEGEDÜS JÓZSEF VÁRHEGYI ÉVA A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT BIHARI PÉTER NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT A szerző a nem konvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának gyakorlatát vizsgálja, valamint

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZ PIACOK Dr. Losoncz Miklós Dr. Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Losoncz Miklós, Dr. Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezető: DR. LIGETI SÁNDOR egyetemi

Részletesebben

A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK

A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szlávik János Témavezető: Dr. Veress

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1

Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 173 KÁLLAI ZOLTÁN KŐSZEGHY TAMÁS Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1 A 90-es évek közepétől a piaci kockázatkezelés

Részletesebben

Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre

Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre Az elmúlt éveket jellemzõ magas kockázati étvágy mellett a bankok értékpapírosítási tevékenysége

Részletesebben

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában*

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 215. március, 8 11. o. A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Kékesi Zsuzsa Kóczián Balázs Sisak Balázs A válságot követően 214 végéig

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle?

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? MNB-tanulmányok 6. 2013 Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk

Részletesebben

MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, **

MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, ** . ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZÁM Tardos Gergely Vojnits Tamás MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, ** Az elmúlt öt év átlagában a lakossági hitelek állománya Magyarországon évi % feletti ütemben

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III.

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Budapest 2010. szeptember 1. A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben