A Labdarágás Szabályai Szabálykönyv Szabálykönyv 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Labdarágás Szabályai Szabálykönyv 2005. Szabálykönyv 2005"

Átírás

1 A Labdarágás Szabályai Szabálykönyv 2005 A labdarúgás játékszabályai Szabálykönyv 2005 Ez a fejezet a FIFA Laws of the Game 2005 c. kiadványának a FIFA által engedélyezett hivatalos fordítása. Minden jog az MLSZ-t illeti meg. Ebben a részben közzétett szabályok az International Board által jóváhagyott hivatalos játékszabályok. Az International F. A. Board, amelynek kizárólagos joga a labdarúgás szabályainak módosítása, illetve a szabályokkal kapcsolatos döntvények hozatala, évi ülésén néhány módosítást és döntvényt határozott el, továbbá utasításokat adott ki a játékszabályokkal kapcsolatban. A szabályok és döntvények július 1-én lépnek hatályba (de a korábban kezdd tornákon - Intertoto mérkzéseken, Európa bajnokságon - elreláthatólag már alkalmazni kell ket.), az International F. A. Board más utasításai és útbaigazításai már azonnal érvényesek. Megjegyzés: Az érintett Nemzeti Labdarúgó szövetségek megállapodása és a játékszabályok alapelvének megtartása mellett a következ változtatások engedhetk meg 16 éven aluliak mérkzésein, ni mérkzéseken, veterán labdarúgók (35 éven felüliek) mérkzésein és a fogyatékos játékosok mérkzésein: a játéktér nagysága; a labda nagysága, súlya és anyaga; a kapufák közötti, valamint a keresztléc és a talaj közötti távolság; a játékid; játékoscserék. További módosítások csak az International Board hozzájárulásával engedhetk meg. Jelölés: A szabálykönyvben a következ jelölést használjuk: *Kivéve, ha a 8. szabály (A játék kezdete és újraindítása) Speciális körülmények fejezete másként nem rendelkezik. Piros színnel az új változások vannak jelölve Egységes keretbe foglalva: baranyafoci.hu július 21.

2 1. szabály: A játéktér Méretek A játéktérnek téglalap alakúnak kell lennie. Az oldalvonal hosszának nagyobbnak kell lennie a kapuvonal hosszánál. Hosszúság: legalább 90 m legfeljebb 120 m Szélesség: legalább 45 m legfeljebb 90 m Nemzetközi mérkzések esetén: Hosszúság: legalább 100 m legfeljebb 110 m Szélesség: legalább 64 m legfeljebb 75 m A játéktér borítása: A versenykiírásnak megfelelen természetes és mesterséges borításon is lehet mérkzéseket játszani. A játéktér jelölései: A játékteret vonalak jelölik. Ezek a vonalak ahhoz a területhez tartoznak, amelyet határolnak. A két hosszabb határoló vonalat oldalvonalnak, a két rövidebb vonalat kapuvonalnak nevezzük. Minden vonal legfeljebb 12 cm széles. A játékteret a felezvonal két térfélre osztja. A kezdpont a felezvonal középpontjában van kijelölve; a kezdpont körül 9,15 m sugarú kör húzódik. A kapueltér: A játéktér mindkét végén kapueltér helyezkedik el a következk szerint: A kapuvonalra merlegesen egy-egy vonalat kell 5,5 m-re mindkét kapufa belsejétl megjelölni. Ezek a vonalak 5,5 m hosszúságban nyúlnak be a játéktérre, és a kapuvonallal párhuzamos egyenessel vannak összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapueltérnek nevezzük. A büntetterület: A játéktér mindkét végén büntetterület van a következk szerint: A kapuvonalra merlegesen egy-egy vonalat kell 16,5 m-re mindkét kapufa belsejétl megjelölni. Ezek a vonalak 16,5 m hosszúságban nyúlnak be a játéktérre, és a kapuvonallal párhuzamos egyenessel vannak összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetterületnek nevezzük. Mindkét büntetterületen belül egy büntetpont van kijelölve 11 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenl távolságra. A büntetponttól 9,15 m sugarú körív húzódik a büntetterületen kívül.

3 Zászlórudak: Mindegyik sarokban egy 1,5 m-nél nem rövidebb, nem hegyes vég, tetején zászlóval ellátott zászlórudat kell elhelyezni. Zászlórudak helyezhetk el a felezvonal mindkét végén legalább 1 m-rel az oldalvonalakon kívül. A sarokív: Minden szögletzászlónál egy 1 m sugarú negyedkör van kijelölve a játéktéren belül. A kapuk: Mindkét kapuvonal közepén egy kaput kell elhelyezni. A kapuk két függleges kapufából állnak, amelyek a szögletzászlóktól egyenl távolságra vannak, és egy vízszintes keresztléccel vannak összekötve. A kapufák közötti távolság 7,32 m, a keresztléc alsó éle 2,44 m-re van a földtl. Mindkét kapufa és a keresztléc szélessége és vastagsága azonos és nem lehet több, mint 12 cm. A kapuvonalak a kapufákkal és a keresztléccel azonos szélességek. Hálók rögzíthetk a kapukhoz és a kapu mögött a földhöz, megfelelen kifeszítve, úgy hogy ne akadályozza a kapust. A kapufáknak és a keresztlécnek fehérnek kell lenni. Biztonság: A kapukat biztonságosan kell a talajhoz rögzíteni. Hordozható kapuk csak akkor használhatók, ha eleget tesznek ennek a követelménynek. Az International Board döntvényei: 1. döntvény Ha a keresztléc elmozdul vagy eltörik, a játéknak addig állnia kell, amíg azt helyre nem állítják vagy nem szerelnek fel újat. Ha a javítás nem lehetséges a mérkzést be kell szüntetni. Nem szabad a keresztlécet kötéllel helyettesíteni. Ha a keresztléc javítható, a mérkzést labdaejtéssel kell újraindítani, arról a helyrl, ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt.* 2. döntvény A kapufáknak és a keresztlécnek fából, fémbl vagy más engedélyezett anyagból kell készülniük. A kapufák és a keresztléc alakja (keresztmetszete) négyzet, téglalap, kör vagy ellipszis lehet, és nem veszélyeztetheti a játékosokat. 3. döntvény Nem engedélyezett semmilyen hirdetés (akár tárgyi, akár vetített) a játéktéren és annak felszerelési tárgyain (beleértve a kapuhálókat és az általuk határolt területet) attól az idponttól, amikor a csapatok a játéktérre lépnek, addig, amíg a félidei szünetben elhagyják azt, és attól az idponttól, amikor újra a játéktérre lépnek, a mérkzés végéig. Különösen vonatkozik ez a kapukra, a hálókra, a zászlórudakra és a zászlókra. Semmilyen idegen felszerelést (kamerák, mikrofonok, stb.) nem lehet ezekhez a tárgyakhoz hozzáersíteni.

4 4. döntvény Nem helyezhet el semmiféle hirdetés a technikai zónában, továbbá a játéktéren kívül a talajon az oldalvonaltól egy méteres körzetben. Továbbá, nem helyezhet el hirdetés a kapuvonal és a háló között. 5. döntvény A FIFA, a kontinentális szövetségek, a nemzeti szövetségek, a ligák, a klubok vagy más testületek lógójának vagy emblémájának valós vagy virtuális másolatát tilos a játéktéren és annak felszerelési tárgyain (beleértve a kapuhálót és az általa határolt területet is) elhelyezni a játék ideje alatt, ahogy azt a 3. döntvény tartalmazza. 6. döntvény A sarokívtl való 9,15 m-es távolság megjelölhet a kapuvonalra merlegesen a játéktéren kívül; ez a jel a szögletrúgás elvégzése esetén biztosítja az elírt távolság betartását. 7. Döntvény A FIFÁ-hoz tartozó szövetségek válogatott csapatainak tétmérkzésein és a klubcsapatok nemzetközi tétmérkzésein, ha mesterséges borítást alkalmaznak, akkor a borításnak meg kell felelnie a FIFA mfre vonatkozó minségi elírásainak vagy a Nemzetközi mf szabványnak, kivéve akkor, ha a FIFA egyedi felmentést adott. 8. Döntvény Ahol van technikai zóna, ott az International Board által elfogadott követelményeknek kell megfelelnie, amelyet a szabálykönyv tartalmaz.

5 2. szabály: A labda Tulajdonságok és méretek A labda: gömböly brbl vagy más alkalmas anyagból készült a kerülete 70 cm-nél nem több és 68 cm-nél nem kevesebb a mérkzés kezdetén a súlya nem több 450 g-nál és nem kevesebb 410 g-nál a benne lev levegnyomás 0,6-1,1 atmoszféra ( g/cm 3 ) között van. Alkalmatlanná vált labda helyettesítése Ha a labda a mérkzés folyamán kipukkad vagy a játékra alkalmatlanná válik a játékot meg kell szakítani a játékot a cserelabda leejtésével kell újraindítani arról a helyrl, ahol az elz labda játékra alkalmatlanná vált*. Ha a labda akkor pukkad ki vagy válik a játékra alkalmatlanná, amikor nincs játékban, kezdrúgásnál, szögletrúgásnál, szabadrúgásnál, büntetrúgásnál vagy bedobásnál: a játékot ennek megfelelen kell újraindítani A labda a mérkzés folyamán a játékvezet engedélye nélkül nem cserélhet. Az International Board döntvényei: 1. döntvény Hivatalos mérkzéseken csak olyan labdák használhatók, amelyek megfelelnek a 2. szabályban meghatározott minimális technikai követelményeknek. A FIFA és a kontinentális szövetségek mérkzésein csak olyan labdák használhatók, amelyeken fel van tüntetve az alábbi megnevezések egyike: 1. A hivatalos FIFA APPROVED ( a FIFA által jóváhagyott ) jelzés 2. A hivatalos FIFA INSPECTED ( a FIFA által ellenrzött ) jelzés 3. INTERNATINAL MATCHBALL STANDART ( Nemzetközi mérkzéslabda szabvány ), amihez más a FIFA által megkövetelt és a megfelel technikai színvonalra utaló jelzés is járulhat. E megnevezés jelzi, hogy a labda szükséges ellenrzése megtörtént és, hogy a labda, a 2. szabály minimum-elírásain felül, megfelel a fenti kategóriáknak. Az egyes kategóriákhoz tartozó követelményeket az International Board hagyja jóvá. A nemzeti szövetségek mérkzéseire is elírható a fenti jelzés labdák használata. Minden más mérkzésen a labdának a 2. szabály elírásainak kell megfelelnie.

6 2. döntvény A FIFA, a kontinentális szövetségek és a nemzeti szövetségek által szervezett versenyeken semmilyen hirdetés nem engedélyezett a labdán, kivéve a bajnokság (torna) emblémáját, a bajnokság szervezjének emblémáját és a gyártó engedélyezett védjegyét. A versenyszabályok korlátozhatják az ilyen jelek méretét és számát.

7 3. szabály: A játékosok száma Játékosok A játékban két csapat vesz részt, legfeljebb játékossal, ezek közül 1-1 a kapus. A mérkzés nem kezdhet el csapatonként 7 játékosnál kevesebbel. Hivatalos mérkzések A FIFA, a kontinentális szövetségek és a nemzeti szövetségek által rendezett hivatalos mérkzéseken legfeljebb három cserejátékos szerepeltethet. A versenyszabályzatnak el kell írnia, hogy hány cserejátékos nevezhet; ezek száma háromtól hétig terjedhet. Más mérkzések A nemzeti A csapatok mérkzésein legfeljebb 6 játékos-csere alkalmazható. Az összes többi mérkzésen ennél több játékos-csere alkalmazható feltéve, ha a két csapat megállapodott a cserék maximális számában e megállapodást a mérkzés eltt közlik a játékvezetvel Ha a játékvezett nem tájékoztatják, vagy a két csapat nem tudott megegyezni a mérkzés eltt, akkor legfeljebb hat játékos cserélhet. Minden mérkzésre vonatkozó rendelkezés Minden mérkzésen a cserejátékosok nevét a mérkzés eltt meg kell adni a játékvezetnek. Azok a cserejátékosok, akik nincsenek így megnevezve, nem vehetnek részt a mérkzésen. A csere végrehajtása: Egy játékos cserejátékossal történ helyettesítéséhez a következ feltételek kellenek: a játékvezetnek be kell jelenteni a cserét, annak megtörténte eltt a cserejátékos csak akkor léphet a játéktérre, ha a lecserélt játékos elhagyta azt és a játékvezettl jelzést kapott a belépésre a cserejátékos csak a felezvonalnál léphet a játéktérre és csak akkor, ha áll a játék a csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos belép a játéktérre e pillanattól kezdve a cserejátékos a játékban résztvev játékossá válik, a lecserélt játékos pedig megsznik a játékban résztvevnek lenni a lecserélt játékos a továbbiakban nem vehet részt a játékban minden cserejátékos a játékvezet döntési jogkörébe tartozik, akár részt vesz a játékban, akár nem A kapus cseréje Bármely más játékos helyet cserélhet a kapussal, feltéve, hogy: a cserét annak megtörténte eltt bejelentik a játékvezetnek a cserét akkor hajtják végre, amikor áll a játék

8 Szabálysértések Büntetések Ha egy cserejátékos a játékvezet engedélye nélkül a játéktérre lép: a játékot meg kell szakítani a cserejátékost figyelmeztetni kell, a sárga lapot fel kell mutatni és felszólítani a játéktér elhagyására a játék közvetett szabadrúgással folytatódik ott, ahol a labda a játék megállításakor volt * Ha egy játékos helyet cserél a kapussal mieltt a játékvezet erre engedélyt adott volna: a játék folytatódik a játékosokat figyelmeztetni kell és a sárga lapot fel kell mutatni amikor a labda legközelebb játékon kívülre kerül Ennek a szabálynak minden más megsértésekor: a játékosokat figyelmeztetni kell és a sárga lapot fel kell mutatni A játék újraindítása Ha a játékvezet figyelmeztetés céljából szakítja meg a játékot: a játékot az ellenfél csapata javára megítélt közvetett szabadrúgással kell újraindítani arról a helyrl, ahol a labda a játék megszakításakor volt * Játékosok és cserejátékosok kiállítása Az a játékos, akit a játékvezet a kezdrúgás eltt kiállított, csak a benevezett cserejátékosok egyikével helyettesíthet. Az a benevezett cserejátékos, akit a játékvezet akár a kezdrúgás eltt, akár után kiállít, nem helyettesíthet. Az International Board döntvényei: 1. döntvény A 3. szabály rendelkezéseinek figyelembevételével, a játékosok minimális számának megállapítása a nemzeti szövetségek hatáskörébe tartozik. Az International Board véleménye szerint a mérkzést nem lehet folytatni, ha bármelyik csapatba hétnél kevesebb játékos marad. 2. döntvény Egy csapatvezet a mérkzés folyamán taktikai utasításokat adhat játékosoknak. Az utasítás megadása után vissza kell térnie a helyére. Az összes csapatvezetnek a technikai zóna határain belül kell maradniuk ahol ilyen zóna ki van jelölve- és korrekt módon kell viselkedniük.

9 4. szabály: A játékosok felszerelése Biztonság A játékos nem használhat olyan felszerelést, és nem viselhet semmi olyat, ami veszélyes önmagára vagy egy másik játékosra nézve (beleértve mindenfajta ékszert is). Az International Board egyetértett azzal, hogy az egyrészes sportöltözék az ellentétes a Játékszabályokkal. Alapfelszerelés A játékos kötelez alapfelszerelése: mez vagy ing rövidnadrág, ha termonadrágot visel, akkor annak az alapszíne megegyezik a rövidnadrágéval sportszár sípcsontvéd cip Sípcsontvédk a sportszárnak teljesen el kell fednie a sípcsontvédt a sípcsontvédnek megfelel anyagból (gumi, manyag vagy hasonló anyagból) kell készülnie megfelel fokú védelmet kell nyújtania Kapusok A kapusoknak a többi játékosétól, a játékvezetétl és a játékvezet asszisztensekétl eltér színeket kell viselniük. Szabálysértések Büntetések Ennek a szabálynak bármilyen megsértése esetén nem kell megszakítani a játékot a játékvezet utasítsa a vétkes játékost a játéktér elhagyására, felszerelésének rendbehozatalára a játékos akkor hagyja el a játékteret, amikor a labda legközelebb játékon kívülre kerül, hacsak addigra nem hozta rendbe a felszerelését szerelése rendbehozatala céljából a játéktérrl leküldött játékos a játékvezet engedélye nélkül nem jöhet vissza a játékvezetnek ellenrizni kell, hogy a játékos felszerelése megfelel-e, mieltt megengedi, hogy visszatérjen a játéktérre a játékos csak akkor engedhet vissza a játéktérre, amikor a labda játékon kívül van Ha egy játékos, akinek e szabály megsértése miatt kellett elhagynia a játékteret, belép (vagy visszatér) a játéktérre a játékvezet engedélye nélkül, akkor t figyelmeztetni kell és a sárga lapot fel kell mutatni.

10 A játék újraindítása Ha a játékvezet figyelmeztetés céljából megszakítja a játékot: a játékot az ellenfél csapata javára megítélt közvetett szabadrúgással kell újraindítani arról a helyrl, ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt.* Az International Board döntvényei: 1. döntvény A játékosok nem tárhatnak fel olyan trikókat, melyeken szlogen vagy hirdetés van. Azt a játékost, aki leveszi a mezét, hogy szlogent vagy hirdetést tárjon fel, a versenybizottságnak kell szankcionálni. A mezeknek ujjal kell rendelkezniük.

11 5. szabály: A játékvezet A játékvezet hatásköre Minden mérkzést egy játékvezet vezet, akinek korlátlan joga, hogy azon a mérkzésen érvényt szerezzen a játékszabályoknak. Jogai és kötelezettségei A játékvezet érvényt szerez a szabályoknak a játékvezet asszisztensekkel (és ahol ilyen van, a 4. sz. játékvezetvel) együttmködve vezeti a mérkzést biztosítja, hogy a mérkzésen használt valamennyi labda megfeleljen a 2. szabály követelményeinek biztosítja, hogy a játékosok felszerelése megfeleljen a 4.szabály követelményeinek méri az idt és feljegyzéseket készít a mérkzésrl megszakítja, felfüggeszti vagy beszünteti a mérkzést, saját belátása szerint, a játékszabályok bármely megsértéséért megszakítja, felfüggeszti vagy beszünteti a mérkzést bármely küls beavatkozás esetén megszakítja a mérkzést, ha véleménye szerint egy játékos súlyosan megsérült és biztosítja, hogy eltávolítsák a játéktérrl engedi a mérkzés folytatását, amíg a labda játékon kívülre nem kerül, ha véleménye szerint egy játékosnak csak enyhe sérülése van megszakítja a mérkzést, ha véleménye szerint egy játékosnak súlyos sérülése van, majd biztosítja, hogy a sérült játékost levigyék a játéktérrl. A sérült játékos csak akkor térhet vissza ismét a játéktérre, ha a játék már újraindult. továbbengedi a játékot, ha ebbl annak a csapatnak származik elnye, amelyik ellen a szabálysértést elkövették, és bünteti az eredeti szabálytalanságot, ha a feltételezett elny nem valósul meg ha egy játékos azonos idpontban egynél több szabálysértést követ el, akkor a súlyosabbat bünteti fegyelmez eszközzel él a figyelmeztetend és kiállítandó szabálysértésben vétkes játékosokkal szemben. A játékvezet nem köteles ezt azonnal megtenni, de amikor a labda legközelebb játékon kívülre kerül, köteles fegyelmez eszközt használni. fellép a nem megfelel módon viselked csapatvezetkkel szemben, és belátása szerint elküldheti ket a játéktérrl és annak közvetlen környezetébl a játékvezet asszisztens közlése alapján elbírálja azokat a szabálysértéseket, amelyeket nem látott biztosítja, hogy jogosulatlan személy ne léphessen a játéktérre újraindítja a mérkzést miután az megszakadt

12 a mérkzésrl az illetékes szövetség számára jelentést készít, amelyben információt ad a játékosok és/vagy csapatvezetk elleni fegyelmezési akcióról és bármely más incidensrl, amely a mérkzés eltt, alatt vagy után történik A játékvezet döntései A játékvezetnek a játékra vonatkozó döntései véglegesek. A játékvezet csak akkor változtathatja meg egy döntését, ha felismeri, hogy tévedett, vagy ha elfogadja asszisztense ez irányú közlését. Ezt azonban csak addig teheti meg, amíg a játék újra nem indult, vagy be nem szüntette. Az International Board döntvényei: 1. döntvény A játékvezet (értelemszeren ideértve a játékvezet asszisztens és a 4. sz. játékvezett is) nem vonható felelsségre: - játékos, vezet vagy néz bármilyen jelleg sérüléséért, - tulajdonban esett bármilyen kárért, - bármely személy, egyesület, vállalat, szövetség vagy bármely más intézmény bármilyen jelleg veszteségéért, amely tényleges vagy feltételezett következménye a játékszabályok értelmében hozott vagy a mérkzés megtartásával, lejátszásával illetve vezetésével kapcsolatos játékvezeti döntésnek. Ilyen döntés lehet: - annak megítélése, hogy a játéktér vagy környezetének állapota, avagy az idjárási körülmények lehetvé teszik-e a mérkzés lejátszását - a mérkzés bármilyen okból való beszüntetése - a mérkzéshez használt felszerelések beleértve a kapufákat, a keresztlécet, a zászlórudakat és a labdát- állapotára vonatkozó megállapítások - a mérkzés megszakítása vagy továbbengedése nézk beavatkozása, vagy a néztéren elforduló bármilyen probléma következtében - a játék megszakítása vagy továbbengedése, hogy engedje a sérült játékost eltávolítani a játéktérrl ápolás céljából - annak elrendelése, hogy a sérült játékost távolítsák el a játéktérrl ápolás céljából - annak megengedése vagy megtiltása, hogy egy játékos viselhet-e valamilyen felszerelést - annak megengedése vagy megtiltása, hogy bármely személy (ideértve a csapatvezetket, a stadionhoz tartozó személyeket, biztonsági erket, fényképészeket vagy a médiák más képviselit) tartózkodhat-e a játéktér közelében (amennyiben ez a játékvezet felelsségi jogkörébe tartozik) - bármely más, a játékszabályokkal vagy a játékvezet azon kötelességeivel összhangban hozott döntés, amely az adott mérkzésen a FIFA, a kontinentális szövetség, a nemzeti szövetség vagy a liga szabályzataiból reá hárul.

13 2. döntvény Olyan tornákon (versenyeken, bajnokságokban), amelyeken tartalék-játékvezet is mködik, szerepét és feladatait az International Board útmutatásai határozzák meg, amelyet a szabálykönyv tartalmaz. 3. döntvény A játékkal kapcsolatos tények közé tartozik egy gól érvényessége vagy érvénytelensége valamint a mérkzés eredménye is.

14 6. szabály: A játékvezet asszisztens Kötelességei A mérkzésre két játékvezet asszisztenst kell kijelölni, akiknek kötelessége a játékvezeti döntések elsdlegességének sérelme nélkül, hogy jelezzék amikor a labda teljes terjedelmével elhagyta a játékteret melyik csapat jogosult szögletrúgásra, kirúgásra vagy bedobásra amikor egy játékost leshelyzete miatt büntetni lehet a játékoscsere szándékát az olyan sportszertlenséget vagy más incidenst, amit a játékvezet nem láthatott ha szabálytalanság történt, amikor a játékvezet asszisztens közelebb van az esethez, mint a játékvezet (beleértve a büntetterületen elkövetett szabálytalanságokat) büntetrúgás esetén, hogy a kapus elrelépett-e a rúgás eltt és hogy a labda áthaladt-e a vonalon Segítség A játékvezet asszisztenseknek segíteniük kell a játékvezett, hogy a mérkzést a játékszabályoknak megfelelen vezesse. Szükségképpen beléphetnek a játéktérre, hogy segítsék a 9,15 méteres távolság betartását. Illetéktelen beavatkozás vagy helytelen magatartás esetén a játékvezet mentse föl a játékvezet asszisztenst a feladatai alól és adjon jelentést az illetékes szövetségnek.

15 7. szabály: A mérkzés idtartama Félidk A mérkzés két egyenl 45 perces félidbl áll, hacsak a játékvezet és a két résztvev csapat kölcsönösen másként nem egyezik meg. Bármely megegyezésnek, amely a játékidt megváltoztatja (például mindkét félidt az elégtelen világítás miatt lerövidítik 40 percre), a játék megkezdése eltt kell megtörténnie, és alkalmazkodnia kell a versenyszabályokhoz. A félidk közötti szünet A félidben a játékosoknak joguk van a szünethez. A félidk közötti szünet nem lehet 15 percnél több. A félidk közötti szünet idtartamát a versenyszabályokban kell megállapítani. Csak a játékvezet hozzájárulásával lehet a félidk közötti szünet idtartamát megváltoztatni. Elvesztegetett id miatti idbeszámítás Félidnként minden elvesztegetett idt be kell számítani. Ilyen esetek: játékoscsere (cserék) sérült játékos ápolása sérült játékos eltávolítása a játéktérrl kezelés céljából idhúzás bármely más ok Az elvesztegetett id beszámítása a játékvezet belátására van bízva. Büntetrúgás Büntetrúgás végrehajtására vagy annak megismétlésére bármelyik félid játékidejét meg kell hosszabbítani addig, amíg a büntetrúgás végrehajtása megtörtént. Félbeszakadt mérkzés A félbeszakadt mérkzést újra kell játszani, hacsak a versenyszabályok másként nem rendelkeznek.

16 8. Szabály: A játék kezdete és újraindítása Elzetes intézkedések Pénzfeldobás során, amelyik csapat a sorsoláson nyer, eldönti, hogy az els félidben melyik kapura támadjon. A másik csapat végzi el a mérkzés kezdrúgását. A sorsoláson gyztes csapat végzi el a második félid kezdrúgását. A mérkzés második félidejére a csapatok térfelet cserélnek, és a másik kapura támadnak. A kezdrúgás A kezdrúgás a játék kezdetének vagy újraindításának egy módja: a mérkzés elején gól után a mérkzés második félidejének elején esetleges hosszabbítás mindkét félidejének elején Kezdrúgásból közvetlenül gól érhet el. Végrehajtás minden játékos a saját térfelén tartózkodik a kezdrúgást végz csapat ellenfelének játékosai legalább 9,15 m-re vannak a labdától, amíg az játékba nem kerül a labda mozdulatlanul áll a kezdponton a játékvezet jelt ad a labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és elre elmozdul a rúgó játékos nem érintheti másodszor a labdát, amíg egy másik játékos azt nem érinti Ha az egyik csapat gólt ér el a kezdrúgás az ellenfelet illeti meg. Szabálysértések Büntetések Ha a kezdrúgást végz játékos másodszor érinti a labdát, mieltt azt egy másik játékos érintette: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára arról a helyrl, ahol a szabálytalanság történt. * A kezdrúgás végrehajtása során bármely más szabálysértés esetén: a kezdrúgást meg kell ismételni

17 Labdaejtés A labdaejtés a játék újraindításának módja,olyan idleges megszakítás után, amely eltt a labda játékban volt, és amely a szabályok más helyén nem említett okból vált szükségessé. Végrehajtás A játékvezet leejti a labdát azon a helyen, ahol az a játék megszakításának pillanatában volt.* A játék akkor indul újra, amikor a labda a földet éri. Szabálysértések- Büntetések A labdaejtést meg kell ismételni: ha egy játékos érinti a labdát, mieltt az földet ért ha a labda földetérés után elhagyja a játékteret anélkül, hogy bármely játékos érintette volna Speciális körülmények A védcsapat javára a saját kapueltérben megítélt szabadrúgás a kapueltér bármely pontjáról elvégezhet. A támadócsapat javára az ellenfél kapuelterében megítélt közvetett szabadrúgást a kapuelteret határoló, a kapuvonallal párhuzamos vonal azon a pontjáról végzik el, amelyik a legközelebb esik a szabálytalanság helyéhez. Ha labdaejtésre a játék olyan megszakítása után kerül sor, amikor a labda a kapueltérben volt, akkor a labdaejtésre a kapuelteret határoló, a kapuvonallal párhuzamos vonalnak azon a pontján kerül sor, amelyik a legközelebb van ahhoz a helyhez, ahol a labda a megszakítás pillanatában volt.

18 9. Szabály: A labda játékban és játékon kívül A labda játékon kívül A labda játékon kívül van, ha: akár a földön, akár a levegben teljes terjedelmével áthalad a kapu- vagy oldalvonalon a játékvezet megszakítja a játékot A labda játékban A labda minden más esetben játékban van, akkor is, ha: a keresztlécrl, valamelyik kapufáról vagy a sarokzászlóról visszapattanva a játéktéren marad a játéktéren tartózkodó játékvezetrl vagy egy játékvezet asszisztensrl lepattan

19 10. Szabály: A gól Gólt kell ítélni, amikor a labda teljes terjedelmével áthalad a kapuvonalon a kapufák között és a keresztléc alatt, feltéve, hogy a gólt elér csapat elzen nem követett el szabálysértést. A gyztes csapat Az a csapat a gyztes, amely több gólt ért el a mérkzésen. A mérkzés döntetlen, ha mindkét csapat egyenl számú gólt ért el vagy nem esik gól. Versenyszabályok Abban az esetben, ha a versenyszabályok megkövetelik, hogy egy döntetlenre végzdött mérkzés után gyztest kell hirdetni, akkor ez csak a következ, az International Board által engedélyezett eljárással engedélyezett: Idegenben szerzett gólok szabálya Hosszabbítás Büntetpontról végzett rúgások a. Döntvény: A mérkzés gyztesének meghatározására a versenyszabályokban csak azt az eljárást fogadja el az International Board, amelyet a Szabálykönyv tartalmaz.

20 11. Szabály: A les Leshelyzet Leshelyzetben tartózkodni önmagában nem szabálytalanság. A játékos leshelyzetben van, ha: közelebb van az ellenfél kapuvonalához, mint a labda és az utolsó eltti ellenfél A játékos nincs leshelyzetben, ha: saját térfelén van vagy azonos szintben van az utolsó eltti ellenféllel vagy azonos szintben van az utolsó két ellenféllel Szabálytalanság Leshelyzetben lev játékos csak akkor büntetend, ha abban a pillanatban, amikor csapattársa érinti vagy megjátssza a labdát, a játékos a játékvezet véleménye szerint aktívan részt vesz a játékban úgy, hogy: beavatkozik a játékba vagy zavarja az ellenfelet vagy elnyt szerez leshelyzetébl Nem szabálytalanság Nincs les szabálytalanság, ha a játékos közvetlenül kirúgásból vagy bedobásból vagy szögletrúgásból kapja a labdát. Szabálysértések- Büntetések Bármilyen les szabálytalanság esetén a játékvezetnek közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél csapata javára, arról a helyrl, ahol a szabálytalanság történt.* 1. Döntvény A leshelyzet meghatározásában a közelebb van az ellenfél kapuvonalához kifejezésnél a fejének, testének vagy lábának bármely részének kell közelebb lenni az ellenfél kapuvonalához, a labdánál és az utolsó eltti védnél is. A karokat nem értjük bele a meghatározásba. 2. Döntvény

21 Az aktívan részt vesz a játékban kifejezés elemeinek meghatározása a következ: A beavatkozik a játékba kifejezés azt jelenti, hogy megjátszik vagy érint egy labdát, amelyet játékostársa adott le vagy érintett. A zavarja az ellenfelet kifejezés azt jelenti, hogy meggátolja egy ellenfelét a labda megjátszásában vagy abban, hogy képes legyen a labdát megjátszani, azzal hogy tisztán akadályozza az ellenfelét a látásban, vagy a mozgásában, vagy mozdulatot tesz, vagy úgy mozog, hogy a játékvezet véleménye szerint becsapja vagy megzavarja egy ellenfelét. Az elnyt szerez a helyzetébl kifejezés azt jelenti, hogy megjátszik egy a kapufáról vagy a keresztlécrl hozzá lepattanó labdát, miután leshelyzetben volt, vagy megjátszik egy ellenfelérl hozzá lepattanó labdát, miután leshelyzetben volt.

22 12. Szabály: Szabálytalanságok és sportszertlen viselkedés A szabálytalanságok és a sportszertlen viselkedés büntetése a következ: Közvetlen szabadrúgás Közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha egy játékos elköveti a következ hat szabálysértés valamelyikét, a játékvezet megítélése szerint vigyázatlanul, meggondolatlanul vagy indokolatlan mérték erbevetéssel: az ellenfelet megrúgja vagy megkísérli megrúgni az ellenfelet elgáncsolja vagy megkísérli elgáncsolni nekiugrik az ellenfélnek az ellenfelet támadja az ellenfelet megüti vagy megkísérli megütni az ellenfelét löki Közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára akkor is, ha egy játékos elköveti a következ négy szabálytalanság valamelyikét: a labdáért való küzdelemben történ szerelésnél elbb érinti az ellenfelet, mint a labdát az ellenfelet visszatartja az ellenfelet leköpi szándékosan kézzel érinti a labdát (kivéve a saját büntetterületén belül tartózkodó kapust) A közvetlen szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt.* Büntetrúgás Büntetrúgást kell ítélni, ha a felsorolt tíz szabálysértés valamelyikét a játékos saját büntetterületén belül követi el, tekintet nélkül a labda helyzetére, feltéve, hogy a labda játékban van. Közvetett szabadrúgás Közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha a kapus a saját büntetterületén belül elköveti a következ négy szabálytalanság valamelyikét: hat másodpercnél tovább tartja kezében a labdát, mieltt birtokából kiengedné a labda korábbi birtoklása után azt ismét kézzel érinti, mieltt más játékos érintette volna kézzel érinti a labdát, amit csapattársa szándékosan hozzárúgott kézzel érinti a labdát, amit közvetlenül egyik csapattársa által elvégzett bedobásból kapott

23 Közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára akkor is, ha egy játékos a játékvezet véleménye szerint veszélyesen játszik akadályozza az ellenfél mozgását akadályozza a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon bármilyen más, a 12.szabályban elzleg nem említett szabálytalanságot követ el, amelynél a játékot meg kell szakítani figyelmeztetés vagy kiállítás céljából A közvetett szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt.* Fegyelmezési szankciók Piros vagy sárga kártya csak játékosnak, cserejátékosnak vagy lecserélt játékosnak mutatható. Figyelmeztetéssel járó szabálytalanságok Figyelmeztetni kell és sárga lapot kell felmutatni annak a játékosnak, aki elköveti a következ hét szabálytalanság valamelyikét: sportszertlen magatartásban vétkes szóval vagy mozdulattal kimutatja eltér véleményét következetesen vét a játékszabályok ellen késlelteti a játék újraindítását szabadrúgásnál és szögletrúgásnál nem tartja be az elírt távolságot a játékvezet engedélye nélkül belép vagy visszatér a játéktérre szándékosan elhagyja a játékteret a játékvezet engedélye nélkül Kiállítással járó szabálytalanságok Ki kell állítani és piros lapot kell felmutatni annak a játékos, aki elköveti a következ hét szabálytalanság valamelyikét: súlyos szabálytalanságban vétkes durva játékban vétkes leköpi az ellenfelet vagy bármely más személyt a labda szándékos kezezésével gól elérésében gátolja meg az ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg (ez nem vonatkozik a saját büntetterületén lév kapusra) szabadrúgást vagy büntetrúgást maga után vonó szabálytalansággal gól elérésében gátolja meg a kapura tör ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg goromba, durva vagy sért kifejezéseket és/vagy mozdulatokat használ ugyanazon a mérkzésen második figyelmeztetését kapja A kiállított játékosnak el kell hagynia a játéktér környékét és a technikai zónát.

24 Az International Board döntvényei 1. döntvény Az a játékos, aki, akár a játéktéren akár azon kívül, figyelmeztetést vagy kiállítást maga után vonó szabálytalanságot követ el akár ellenféllel, csapattárssal, a játékvezetvel, a játékvezet asszisztensek valamelyikével vagy más személlyel szemben, a vétségnek megfelelen büntetend. 2. döntvény A labda akkor tekintend a kapus birtokában levnek, amikor azt keze vagy karja bármely részével érinti. Akkor is a kapus birtokában van a labda, ha azt szándékosan kiüti. Ha azonban a játékvezet véleménye szerint csak véletlenül lepattanó labdáról van szó, pl. egy védés után, akkor ez nem jelenti a labda birtoklását. 3. döntvény A 12. szabály értelmében a játékos fejjel, mellel, térddel stb. odajátszhatja kapusához a labdát. Ha azonban a játékos ezt oly módon teszi, -amikor a labda játékban vanhogy az a játékvezet véleménye szerint a szabály kijátszása, akkor a játékos sportszertlen magatartásban vétkes, amiért figyelmeztetni kell és sárga lapot kell felmutatni és az ellenfél javára közvetett szabadrúgást kell ítélni arról a helyrl, ahol a szabálytalanság történt.* Ha egy játékos szabadrúgás végrehajtása során folyamodik a szabály kijátszásához, akkor figyelmeztetni kell és sárga lapot kell felmutatni. A szabadrúgást meg kell ismételni. Ezekben az esetekben közömbös, hogy a kapus érinti-e kézzel a labdát vagy sem. A szabálytalanságot ugyanis a meznyjátékos követi el, aki ki akarja játszani a 12. szabály betjét és szellemét. 4. döntvény A szerelést, amely veszélyezteti az ellenfél testi épségét, súlyos sportszertlenségként kell büntetni. 5. döntvény A játékvezet megtévesztését célzó színlelést, történjék az a játéktér bármely pontján, sportszertlen magatartásként kell büntetni. 6. döntvény Egy játékost, aki a gól ünneplése közben leveszi a mezét, sportszertlen viselkedésért sárga kártyás figyelmeztetésben kell részesíteni.

25 13. Szabály: Szabadrúgások A szabadrúgások fajtái A szabadrúgás közvetlen vagy közvetett lehet. Mind a közvetlen, mind a közvetett szabadrúgás elvégzésekor a labdának mozdulatlanul kell állnia és a szabadrúgást végz játékos egészen addig nem érintheti a labdát másodjára, amíg az egy másik játékost nem érintett. A közvetlen szabadrúgás ha közvetlen szabadrúgásból a labda közvetlenül az ellenfél kapujába jut, gólt kell ítélni ha közvetlen szabadrúgásból a labda közvetlenül csapatának kapujába kerül, szögletrúgást kell ítélni az ellenfél javára A közvetett szabadrúgás Jelzés A közvetett szabadrúgást a játékvezet karjának feje fölé emelésével jelzi. Karját addig kell felemelve tartania, amíg a szabadrúgást el nem végezték és a labda egy másik játékost nem érintett vagy játékon kívülre nem került. A kapuba kerül labda Csak akkor ítélhet gól, ha a labda másik játékost érint, mieltt a kapuba kerül. ha közvetett szabadrúgásból a labda közvetlenül az ellenfél kapujába kerül, kirúgást kell ítélni ha közvetett szabadrúgásból a labda közvetlenül a csapatának kapujába kerül, szögletrúgást kell ítélni az ellenfél javára A szabadrúgás helye Szabadrúgás a büntetterületen belül Közvetlen vagy közvetett szabadrúgás a védcsapat javára: az ellenfél minden játékosa legalább 9,15 méterre van a labdától az ellenfél minden játékosa a büntetterületen kívül van, amíg a labda játékba nem kerül a labda akkor van játékban, ha közvetlenül a büntetterületen kívülre rúgták a kapueltéren belül megítélt szabadrúgás a kapueltér bármely pontjáról elvégezhet

26 Közvetett szabadrúgás a támadócsapat javára: az ellenfél minden játékosa legalább 9,15 méterre van a labdától, amíg az játékba nem kerül, kivéve ha a kapuvonalukon a kapufák között helyezkednek el a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és elmozdult a kapueltéren megítélt szabadrúgást a kapuelteret határoló, a kapuvonallal párhuzamos vonal azon pontjáról kell elvégezni, amelyik a legközelebb van a szabálytalanság helyéhez Szabadrúgás a büntetterületen kívül az ellenfél minden játékosa legalább 9,15 méterre van a labdától, amíg az játékba nem kerül a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és elmozdult a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt Szabálysértések- Büntetések Ha a szabadrúgás elvégzésénél az ellenfél az elírt távolságnál közelebb van a labdához: a szabadrúgást meg kell ismételni Ha a szabadrúgást a védcsapat a saját büntetterületén belülrl végzi el és a labda nem kerül közvetlenül játékba: a szabadrúgást meg kell ismételni Nem a kapus által elvégzett szabadrúgás Miután a labda játékba kerül és a szabadrúgást végz játékos (nem kézzel) ismét érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * Miután a labda játékba kerül és a szabadrúgást végz játékos szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * büntetrúgást kell ítélni, ha a szabálytalanság a szabadrúgást végz játékos büntetterületén belül történt A kapus által végzett szabadrúgás Miután a labda játékba kerül és a kapus (nem kézzel) ismét érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt *

27 Miután a labda játékba kerül és a kapus szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha a szabálytalanság a kapus büntetterületén kívül történt; a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha a szabálytalanság a kapus büntetterületén belül történt; a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt *

28 14. Szabály: A büntetrúgás Büntetrúgást kell ítélni az a csapat ellen, amely elköveti a közvetlen szabadrúgást maga után vonó tíz szabálytalanság valamelyikét a saját büntetterületén belül, amikor a labda játékban van. Büntetrúgásból közvetlenül gól érhet el. Büntetrúgás végrehajtására a félidk vagy a hosszabbítások bármelyik félidejének vége után is idt kell adni. A labda és a játékosok helyzete A labdát: a büntetpontra kell helyezni A büntetrúgást végrehajtó játékost: egyértelmen azonosítani kell A védcsapat kapusa: a kapuvonalon a kapufák közt, a rúgó játékossal szemben marad a rúgás elvégzéséig A játékosoknak, kivéve a büntetrúgást végrehajtó játékost: a játéktéren belül a büntetterületen kívül a büntetpont mögött a labdától legalább 9,15 méter távolságra kell tartózkodniuk A játékvezet nem adhat jelt a büntetrúgás végrehajtására addig, amíg minden játékos a szabály által elírt helyen tartózkodik dönti el, mikor tekintend a büntetrúgás végrehajtottnak Végrehajtás A büntetrúgást végz játékosnak a labdát elre kell rúgnia nem játszhatja meg a labdát másodjára, amíg az egy másik játékost nem érintett a labda akkor van játékban, amikor elrúgták és elre elmozdult A rendes játékidben, az els vagy a második félid végén meghosszabbított idben, rúgott vagy megismételt büntet esetén gólt kell ítélni, ha a labda, mieltt áthaladt volna a kapufák között és a keresztléc alatt: érinti egyik vagy mindkét kapufát és/vagy a keresztlécet és/vagy a kapust

29 Szabálysértések Büntetések Amikor a játékvezet jelt ad egy büntetrúgás végrehajtására és mieltt a labda játékba kerül, valamelyik a következ szituációkból megtörténik: A büntetrúgást végz játékos szabálytalanságot követ el: a játékvezet engedje a rúgás elvégzését ha a labda kapuba jut, a rúgást meg kell ismételni ha a labda nem jut a kapuba, a játékvezet állítsa meg a játékot, és a mérkzés közvetett szabadrúgással folytatódik a véd csapat javára. A kapus szabálytalanságot követ el: a játékvezet engedje a rúgás elvégzését ha a labda kapuba jut, gólt kell ítélni ha a labda nem jut a kapuba, a rúgást meg kell ismételni A rúgást végz játékos csapattársa belép a büntetterületre vagy a 9,15 méteres körívbe vagy a büntetpont elé fut: a játékvezet engedje a rúgás elvégzését ha a labda kapuba jut, a rúgást meg kell ismételni ha a labda nem jut a kapuba, a játékvezet állítsa meg a játékot, és a mérkzés közvetett szabadrúgással folytatódik a véd csapat javára. ha a labda lepattan a kapusról, a keresztlécrl vagy a kapufáról, és ez a játékos érinti, akkor a játékvezet szakítsa meg a játékot és indítsa újra a mérkzést a védcsapat javára megítélt közvetett szabadrúgással A kapus csapattársa belép a büntetterületre, vagy a 9,15 méteres körívbe vagy a büntetpont elé fut: a játékvezet engedje a rúgás elvégzését ha a labda kapuba jut, gólt kell ítélni ha a labda nem jut a kapuba, a rúgást meg kell ismételni Mindkét csapat játékosa szabálytalanságot követ el: a rúgást meg kell ismételni Ha a büntet elvégzése után: A rúgó játékos (nem kézzel) másodszor is érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * A rúgó játékos szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett:

30 közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * Az elrehaladó labdát küls tényez érinti: a rúgást meg kell ismételni A labda a kapusról, a keresztlécrl, vagy a kapufákról lepattan, és ekkor érinti küls tényez: a játékvezet szakítsa meg a játékot a játékot labdaejtéssel kell újraindítani arról a helyrl, ahol a labda a küls tényezt érintette *

31 15. Szabály: A bedobás A bedobás a játék újrakezdésének egyik módja. Bedobásból közvetlenül nem érhet el gól. Bedobást kell ítélni: amikor a labda akár a földön akár a levegben teljes terjedelmével áthalad az oldalvonalon arról a helyrl, ahol keresztezte az oldalvonalat annak a csapatnak a javára, amelyiknek ellenfele utoljára érintette a labdát Végrehajtás A labda elengedésének pillanatában a dobó játékosnak: arccal a játéktér felé kell fordulnia; mindkét lábának egy részével érintenie kell vagy az oldalvonalat, vagy a játéktéren kívül a talajt; mindkét kezét használnia kell; a labdát feje felett elrehozva kell bedobnia. A dobó játékos nem érintheti ismét a labdát, mieltt az más játékost érintett. Minden ellenfél játékosnak a dobás helyétl legalább 2 méterre kell állnia. A labda azonnal játékban van, amint bekerül a játéktérre. Szabálysértések- Büntetések Nem a kapus által végrehajtott bedobás esetén Miután a labda játékba kerül és a dobó játékos (nem kézzel) másodjára érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * Miután a labda játékba kerül és a dobó játékos szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett: közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * büntetrúgást kell ítélni, ha a szabálytalanság a dobó játékos büntetterületén belül történt

32 A kapus által végrehajtott bedobás esetén Miután a labda játékba kerül és a kapus (nem kézzel) másodjára érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * Miután a labda játékba kerül és a kapus szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett: ha az eset a kapus büntetterületén kívül történt, közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt* ha az eset a kapus büntetterületén belül történt, akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * Ha az ellenfél sportszertlenül zavarja vagy akadályozza a dobó játékost: sportszertlen magatartás miatt figyelmeztetni kell és sárga lapot kell felmutatni E szabály bármilyen más megsértése esetén: a bedobást az ellenfél egyik játékosa végzi el

33 16. Szabály: A kirúgás A kirúgás a játék újrakezdésének egyik módja. Kirúgásból közvetlenül gól érhet el, de csak az ellenfél csapatával szemben. Kirúgást kell ítélni amikor: a labda utoljára támadójátékost érintett, majd teljes terjedelmével, akár a földön akár a levegben áthalad a kapuvonalon, de nem esik gól a 10.szabály értelmében Végrehajtás a labdát a kapueltér bármelyik pontjáról a védcsapat egyik játékosának el kell rúgni az ellenfél játékosai a büntetterületen kívül helyezkednek el, amíg a labda játékba nem kerül a rúgó játékos addig nem érintheti a labdát másodjára, amíg az egy másik játékost nem érintett a labda akkor van játékban, ha elrúgták és közvetlenül elhagyta a büntetterületet Szabálysértések Büntetések Ha a labda nem került közvetlenül játékba (a büntetterületeten kívülre): a kirúgást meg kell ismételni Nem a kapus által végrehajtott kirúgás esetén Miután a labda játékba kerül és a rúgást végz játékos (nem kézzel) másodjára érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * Miután a labda játékba kerül a rúgó játékos szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett: közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * büntetrúgást kell ítélni, ha a szabálytalanság a rúgást végz játékos büntetterületén belül történt A kapus által végrehajtott kirúgás esetén Miután a labda játékba kerül és a kapus (nem kézzel) másodjára érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt *

34 Miután a labda játékba kerül és a kapus szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett: ha az eset a kapus büntetterületén kívül történt, közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * ha az eset a kapus büntetterületén belül történt, akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * E szabály bármilyen más megsértése esetén: a kirúgást meg kell ismételni

35 17. Szabály: A szögletrúgás A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja. Szögletrúgásból közvetlenül gól érhet el, de csak az ellenfél csapatával szemben. Szögletrúgást kell ítélni amikor: a labda utoljára védjátékost érintett, majd teljes terjedelmével, akár a földön akár a levegben áthalad a kapuvonalon, de nem esik gól a 10.szabály értelmében Végrehajtás a labdát a közelebb es sarokzászlónál lev sarokívbe kell helyezni a sarokzászlórudat nem szabad elmozdítani az ellenfeleknek a labdától legalább 9,15 méter távolságban kell tartózkodniuk, amíg az játékba nem kerül a labdát a támadócsapat egyik játékosának el kell rúgni a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és elmozdult a rúgó játékos addig nem érintheti a labdát másodjára, amíg az egy másik játékost nem érintett Szabálysértések Büntetések Nem a kapus által végrehajtott szögletrúgás esetén Miután a labda játékba kerül és a rúgást végz játékos (nem kézzel) másodjára érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * Miután a labda játékba kerül a rúgó játékos szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett: közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * büntetrúgást kell ítélni, ha a szabálytalanság a rúgó játékos büntetterületén belül történt A kapus által végrehajtott szögletrúgás esetén Miután a labda játékba kerül és a kapus (nem kézzel) másodjára érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt *

36 Miután a labda játékba kerül és a kapus szándékosan kézzel érinti a labdát, mieltt az más játékost érintett: ha az eset a kapus büntetterületén kívül történt, közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * ha az eset a kapus büntetterületén belül történt, akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a szabadrúgást arról a helyrl kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt * E szabály bármilyen más megsértése esetén: a szögletrúgást meg kell ismételni

37 A mérkzés gyztesét meghatározó eljárások Idegenben szerzett gólok, hosszabbítás és büntetpontról végzett rúgások a mérkzés gyztesének meghatározásánál alkalmazandó módszerek abban az esetben, ha a versenyszabályok megkövetelik, hogy egy döntetlenre végzdött mérkzés után gyztest kell hirdetni. Idegenben szerzett gól Azokon a találkozókon, ahol a csapatok hazai pályán és idegen pályán is játszanak, és a második mérkzés után egyenl az eredmény, akkor a versenyszabályok tartalmazhatnak olyan kitételt, hogy az ellenfél csapatának pályaválasztása mellett szerzett gólok duplán számítanak. Hosszabbítás A versenyszabályok tartalmazhatják, hogy a mérkzés után kell játszani további két olyan egyforma idtartamú idszakot, amelynek tartama nem lépi túl a 15 percet. Ilyenkor a 8. szabály feltételeit kell alkalmazni A büntetpontról végzett rúgások Végrehajtás A játékvezet kijelöli azt a kaput, amelynél a rúgásokat elvégzik. A játékvezet pénzérmét dob fel, amelyik csapat kapitánya a sorsoláson nyert, eldönti, hogy az els vagy a második rúgást végzi-e el. A játékvezet feljegyzést vezet a rúgásokról. Mindkét csapat öt-öt rúgást végez, figyelembe véve az alábbi feltételeket. A csapatok felváltva végzik a rúgásokat. Ha, mieltt mindkét csapat elvégezte volna az öt-öt rúgást, az egyik több gólt ér el, mint amennyit a másik elérhetne, a rúgásokat abba kell hagyni, még akkor is, ha ezzel befejezhetné az öt rúgását. Ha mindkét csapat elvégezte az öt rúgást és egyforma számú gólt rúgott, vagy egyik sem rúgott gólt, a rúgásokat az eddigi rendben folytatni kell, amíg mindkét csapat egyenl számú rúgása mellett az egyik csapat több gólt ért el, mint a másik. Az a kapus, aki a büntetpontról végzett rúgások során megsérül és emiatt, mint kapus nem tud tovább játszani, az egyik megnevezett cserejátékossal helyettesíthet, feltéve, hogy csapata még nem merítette ki a versenyszabályok által meghatározott cserelehetséget. Ez utóbbi esettl eltekintve, csak azok a játékosok vehetnek részt a büntetpontról végzett rúgásokban, akik a mérkzés végén, beleértve a hosszabbítást, a játéktéren vannak. Minden rúgást más-más játékos végez. Egy játékos csak akkor kerülhet másodszor sorra, ha már minden, a rúgásra jogosult játékos elvégzett egy rúgást.

A labdarúgás játékszabályai 2006. 2006 július Készült a FIFA és az International Football Association Board 2006. évi szabálykönyve alapján

A labdarúgás játékszabályai 2006. 2006 július Készült a FIFA és az International Football Association Board 2006. évi szabálykönyve alapján A labdarúgás játékszabályai 2006 2006 július Készült a FIFA és az International Football Association Board 2006. évi szabálykönyve alapján NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (FIFA) Elnök: Joseph S. Blatter

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. Az International F. A. Board véleménye az, hogy egy mérkőzést nem szabad folytatni, ha bármely csapatban A) ötnél kevesebb játékos van. B) hatnál kevesebb játékos

Részletesebben

14. SZABÁLY A BÜNTETİRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

14. SZABÁLY A BÜNTETİRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: 14. SZABÁLY PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Büntetırúgás jár az ellen a csapat ellen, amely elköveti a közvetlen szabadrúgást maga után vonó tíz szabálytalanság valamelyikét

Részletesebben

A Labdarúgás Játékszabályai

A Labdarúgás Játékszabályai A Labdarúgás Játékszabályai 2012/2013 Fédération Internationale de Football Association Elnök: Joseph S. Blatter (Switzerland) Fõtitkár: Jérôme Valcke (France) Cím: FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés félidei szünetében egy játékos helyet cserél a kapussal a játékvezető tájékoztatása nélkül. Az új kapus kezével megakadályoz egy gólt és a labda szögletre

Részletesebben

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV. A JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ TORNÁKHOZ

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV. A JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ TORNÁKHOZ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV A JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ TORNÁKHOZ 1 1. Szabály - A játékosok száma (1) A mérkőzést két csapat játssza 6-6 fővel, ezek közül az egyik a kapus.

Részletesebben

A labdarúgás játékszabályai 2007/ július Készült a FIFA és az International Football Association Board évi szabálykönyve alapján

A labdarúgás játékszabályai 2007/ július Készült a FIFA és az International Football Association Board évi szabálykönyve alapján A labdarúgás játékszabályai 2007/2008 2007 július Készült a FIFA és az International Football Association Board 2007. évi szabálykönyve alapján NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (FIFA) Elnök: Joseph S. Blatter

Részletesebben

A Labdarúgás Játékszabályai 2014/2015

A Labdarúgás Játékszabályai 2014/2015 A Labdarúgás Játékszabályai 2014/2015 Ez a fejezet a FIFA Laws of the Game 2014/15 c. kiadványának a FIFA által engedélyezett hivatalos fordítása. Minden jog az MLSZ-t illeti meg. Fordította: Prof. Hegyi

Részletesebben

A kispályás labdarúgás játékszabályai 2012

A kispályás labdarúgás játékszabályai 2012 A kispályás labdarúgás játékszabályai 2012 2012/2013 bajnoki idény VLSZ Székesfehérvár Székesfehérvár Megyei Jogú Város Labdarúgó Szövetség 8000. Székesfehérvár Géza-nagyfejedelem tér 4. Telefon/Fax: (22)

Részletesebben

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 Fax: -222 7878 Internet: www.fifa.com A labdarúgás játékszabályai 2014/2015 Készült a FIFA és az International Football Association Board 2014. évi szabálykönyve alapján

Részletesebben

NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (FIFA) INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB)

NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (FIFA) INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB) A labdarúgás játékszabályai 2010/2011 Fax: -222 7878 Internet: www.fifa.com A labdarúgás játékszabályai 2010/2011 Készült a FIFA és az International Football Association Board 2009. évi szabálykönyve alapján

Részletesebben

A labdarúgás játékszabályai 2008/ július Készült a FIFA és az International Football Association Board évi szabálykönyve alapján

A labdarúgás játékszabályai 2008/ július Készült a FIFA és az International Football Association Board évi szabálykönyve alapján A labdarúgás játékszabályai 2008/2009 2008. július Készült a FIFA és az International Football Association Board 2008. évi szabálykönyve alapján NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (FIFA) Elnök: Főtitkár: Joseph

Részletesebben

17. SZABÁLY A SZÖGLETRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

17. SZABÁLY A SZÖGLETRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: 17. SZABÁLY PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja. Szögletrúgást akkor kell ítélni, amikor a labda utoljára védıjátékost

Részletesebben

Módosítások és javítások a Futsal játékszabályaihoz 2012/2013

Módosítások és javítások a Futsal játékszabályaihoz 2012/2013 Módosítások és javítások a Futsal játékszabályaihoz 2012/2013 Tisztelt Hölgyem/Uram! A FIFA Futsal Bizottsága együttműködésben az IFAB albizottságával és a FIFA játékvezetői osztályával jóváhagyta a Futsal

Részletesebben

MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG

MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG FUTSAL / TEREMLABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA JÁTÉKSZABÁLYAI 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZABÁLY A JÁTÉKTÉR 3. 2. SZABÁLY A LABDA 4. 3. SZABÁLY A JÁTÉKOSOK SZÁMA 5. 4. SZABÁLY A JÁTÉKOSOK

Részletesebben

Labdarúgás. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Labdarúgás. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Labdarúgás A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A labdarúgás sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

IV. VOYAGE KUPA NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA VERSENYSZABÁLYZATA március

IV. VOYAGE KUPA NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA VERSENYSZABÁLYZATA március IV. VOYAGE KUPA NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA VERSENYSZABÁLYZATA 2014. március A torna aktualitásai, eredményei megtalálhatók a www.voyage-sport.com oldalon. VERSENYSZABÁLYZAT 1. Csapatok

Részletesebben

Hibás az a felfogás, hogy azonnal meg kell szakítani a játékvezetnek a játékot, ha egy második labda is bekerül a játéktérre.

Hibás az a felfogás, hogy azonnal meg kell szakítani a játékvezetnek a játékot, ha egy második labda is bekerül a játéktérre. 1. szabály Nincs meghatározva a büntetpont átmérje! 1994-es szabálykönyv játéktér rajzában ez 22 cm-nek van bejelölve. A 2006-os szabálykönyv nem ír errl és a rajzon sem szerepel. 2. szabály 2 labda a

Részletesebben

! "#$%"#& '(!!!) "#$ *! + *,

! #$%#& '(!!!) #$ *! + *, ! "#$%"#& '(!!!) "#$ *! + *, 2 NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (FIFA) -+ 1! 45.,/0 ).23 0" 6 7 ) :; :; "&&8u!/ 0* &$ INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB) =:*!!)> :?@0+* 0@?@0+*

Részletesebben

TÉTELEK (2015. július 11.)

TÉTELEK (2015. július 11.) TÉTELEK (2015. július 11.) 1. Miként büntesse a játékvezető, az ellenfelét túlzott erőbevetéssel megrúgó vagy azt megkísérlő játékost, ha a labda nincs játékban? 2. Egy játékos a közvetett szabadrúgást

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁG A kispályás labdarúgás játékszabályai 2013/2014. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁG Igazgató: Schneider Béla Cím: 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés folyamán egy játékos megtagadja egy fülbevaló, vagy egyéb veszélyes tárgy eltávolítását. A) Ne engedje, hogy a mérkőzést folytassa. B) Utasítsa őt a játéktér

Részletesebben

FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOK

FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOK FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOK A FIFA hivatalos játékszabály kiadványa alapján engedélyezett fordítás. 1. Szabály - A Játéktér (1) Méretek: A játéktér minden esetben téglalap alakú. A hosszának meg kell haladnia

Részletesebben

A szabályváltozások összefoglalója. Játékosok, edzők és a média számára. Hatályos június 1-től. Bevezetés

A szabályváltozások összefoglalója. Játékosok, edzők és a média számára. Hatályos június 1-től. Bevezetés A labdarúgás játékszabályai 2016/17 A szabályváltozások összefoglalója Játékosok, edzők és a média számára Hatályos 2016. június 1-től Bevezetés Az IFAB 130-dik, 2016. március 5-ei cardiffi Éves Közgyűlésén

Részletesebben

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZABÁLYKÖNYV A FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYOKAT FIGYELEMBEVEVŐ 5+1-es LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGOKHOZ Készült a FIFA és az International Football Association Board 2008. évi szabálykönyve, valamint

Részletesebben

NEYMAR JR S FIVE A JÁTÉK SZABÁLYAI*

NEYMAR JR S FIVE A JÁTÉK SZABÁLYAI* NEYMAR JR S FIVE 2017 - A JÁTÉK SZABÁLYAI* NEYMAR JR S FIVE - A JÁTÉK SZABÁLYAI1 1 GYŐZZ LE MINDENKIT... 3 2 A JÁTÉKTÉR... 3 3 KAPU... 4 4 A JÁTÉKOSOK SZÁMA... 4 5 A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE... 5 6 A LABDA...

Részletesebben

Pollack Mihály Mőszaki Kar Labdarúgó Házibajnokságának Szabálykönyve

Pollack Mihály Mőszaki Kar Labdarúgó Házibajnokságának Szabálykönyve Labdarúgó Házibajnokságának Szabálykönyve I. JÁTÉKTÉR 1. Méretek: A játéktér téglalap alakú. A játéktér hosszának minden esetben meg kell haladnia a szélességet. 2. Vonalak: A játékteret jól látható, 8

Részletesebben

A strandlabdarúgás játékszabályai

A strandlabdarúgás játékszabályai A strandlabdarúgás játékszabályai 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. A játéktér 2. A labda 3. A játékosok száma 4. A játékosok felszerelése 5. A játékvezető és a második játékvezető 6. Az időmérő és a harmadik játékvezető

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell játszani. A Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok előírásai érvényesek

Részletesebben

A labdarúgás játékszabályai 2017/18

A labdarúgás játékszabályai 2017/18 A labdarúgás játékszabályai 2017/18 Szabályváltozások A Gyakorlati útmutató változásai International Football Association Board 2017 Fordította: Prof. Hegyi Péter A játékszabályok változtatásainak vázlatos

Részletesebben

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ Szakmai együttműködő partnereink: Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Budapesti - Egyetemi

Részletesebben

A FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYAI 2010/2011

A FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYAI 2010/2011 A FUTSAL JÁTÉKSZABÁLYAI 2010/2011 Engedélyezte: a FIFA Board Albizottsága. Ennek a kiadványnak az egészben vagy részleteiben történő sokszorosítása és lefordítása a FIFA engedélye nélkül semmilyen formában

Részletesebben

OTTHONI SZABÁLYISMERETI FELMÉRŐ

OTTHONI SZABÁLYISMERETI FELMÉRŐ OTTHONI SZABÁLYISMERETI FELMÉRŐ Név: A feladatlapot ki kell nyomtatni, kitölteni tollal, kézzel írva (nem számítógéppel), és úgy kell postára adni az MLSZ JB Iroda címére (1515 Budapest Pf. 1), hogy 2008.

Részletesebben

III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa

III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa A turisztikai szakma labdarúgó bajnoksága Versenykiírás 2012. Tartalom 1. A bajnokság rendezője... 2 2. A bajnokság célja... 2 3. A bajnokság helyszíne és időpontjai...

Részletesebben

I. Vadkertito.hu Strandfoci kupa SZABÁLYZAT

I. Vadkertito.hu Strandfoci kupa SZABÁLYZAT I. Vadkertito.hu Strandfoci kupa SZABÁLYZAT A kupa célja: sportolási lehetőség biztosítása a nyári időszakban sportbaráti kapcsolatok erősítése a labdarúgás népszerűsítése A rendezőbizottság tagjai: Szabadi

Részletesebben

UEFA Játékvezetk Fejlesztési Programja 2003

UEFA Játékvezetk Fejlesztési Programja 2003 UEFA Játékvezetk Fejlesztési Programja 2003 (3. szeminárium játékvezet asszisztensek részére 2003. szeptember 3-4 és 1. találkozó ELIT játékvezetk részére 2003. szeptember 3) Ebben az oktatási anyagban

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB)

JÁTÉKSZABÁLYOK. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) JÁTÉKSZABÁLYOK DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2016 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell

Részletesebben

Football Factor Dalnoki Bajnokság

Football Factor Dalnoki Bajnokság Football Factor Dalnoki Bajnokság VERSENYKIÍRÁS Helyszín : 1157 Bp. Bánkút u.71 ( Dalnoki pálya) Nevezési Feltételek: 39.000 Ft/Csapat ( minimum 9 meccs garantált) 15 fős Csapatok. (Egyszerre 5+1 játékos

Részletesebben

Futsal. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

Futsal. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. IV. KORCSOPORT IV. KORCSOPORT Futsal A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. Résztvevők: Megyei/budapesti döntőkig bezárólag: A megyei/budapesti

Részletesebben

A mérkőzés megkezdése előtt a játékvezető a két csapatkapitány jelenlétében sorsol. A nyerő csapat térfelet, vagy kezdést választ!

A mérkőzés megkezdése előtt a játékvezető a két csapatkapitány jelenlétében sorsol. A nyerő csapat térfelet, vagy kezdést választ! Kispályás labdarúgó bajnokság 5+1-es játékszabálya I. szabály: A labda A labda gömb alakú, külső bevonata bőrből, vagy más engedélyezett anyagból készül. Semmiféle olyan anyagot nem tartalmazhat, amely

Részletesebben

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Kispályás Labdarúgó Bajnokság

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Kispályás Labdarúgó Bajnokság Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Kispályás Labdarúgó Bajnokság Fegyelmi Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Kispályás Bizottsága, csapatok, valamint labdarúgóik

Részletesebben

Teremlabdarúgás Futsal

Teremlabdarúgás Futsal IV. KORCSOPORT IV. KORCSOPORT Teremlabdarúgás Futsal A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. Résztvevők: Megyei/budapesti döntőkig bezárólag:

Részletesebben

Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából

Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából Szabályismertetés röviden (miben más ) Bonifert Ferenc 2014. május Miben más? Játéktér Játékosok száma Speciális körülmények Sorsolás Játékidő Kezdés

Részletesebben

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás FEKOSZ Sportkupa Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen Versenykiírás 1. A verseny bemutatása A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége által 2013. április 26 28. között Debrecenben

Részletesebben

GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK

GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK U6/7 korosztály A labdarúgás versenyszabályai érvényesek! A különbségeket a következőkben ismertetjük: Pályaméret: 15x20m Kapuméret: 2x1m Büntető terület: nincs jelölve Labdaméret:

Részletesebben

A Trivia magyar nyelvű változata

A Trivia magyar nyelvű változata A Trivia magyar nyelvű változata Szabályismereti teszt 2014 Veszprém megye Ajkai csoport A következő oldalakon a 2012-es kiadású Trivia angol nyelvű változatának kérdéseit, valamint azok helyes válaszait

Részletesebben

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása Nevezni április 10-ig lehet!!! Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság 2012. évi versenykiírása A bajnokság célja: A bajnoki rendszer keretében a lakóhelyi, egyesületi, baráti stb. öregfiú csapatok

Részletesebben

2015-16_03. A Fáy utcai meccsen a 14. percben elmaradt egy büntetőrúgás ítélet, amikor a védő ellenfelét kezével ellökte.

2015-16_03. A Fáy utcai meccsen a 14. percben elmaradt egy büntetőrúgás ítélet, amikor a védő ellenfelét kezével ellökte. 2015-16_03 A Fáy utcai meccsen a 14. percben elmaradt egy büntetőrúgás ítélet, amikor a védő ellenfelét kezével ellökte. Szakértő riporter megjegyzése: Azt néztem, hogy hozzáért-e a csípője, hogy bodicsekkel

Részletesebben

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása 1. A torna rendezője: A PAKSI SE Labdarúgó Szakosztálya Levelezési cím: 7030 Paks, Fehérvári u. 29. 2. A torna helye: Paksi SE Sporttelepe Paks, Fehérvári u. 29.

Részletesebben

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el!

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el! UEFA Etikai kódex A labdarúgás etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki játékosaik magatartására. Viselkedésüknek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM SPORTCSARNOKA ÉS PÁLYÁJA 2015. október 03-én 09.00 órától VERSENY KIÍRÁS

SZENT ISTVÁN EGYETEM SPORTCSARNOKA ÉS PÁLYÁJA 2015. október 03-én 09.00 órától VERSENY KIÍRÁS SZENT ISTVÁN EGYETEM SPORTCSARNOKA ÉS PÁLYÁJA 2015. október 03-én 09.00 órától VERSENY KIÍRÁS 2 A focitorna célja, hogy lehetőséget nyújtson az IPA szellemiségének terjesztésére. Emlékezni azokra, akik

Részletesebben

A szabadrúgások fajtái. A szabadrúgás közvetlen vagy közvetett lehet. A közvetlen szabadrúgás

A szabadrúgások fajtái. A szabadrúgás közvetlen vagy közvetett lehet. A közvetlen szabadrúgás A szabadrúgások fajtái A szabadrúgás közvetlen vagy közvetett lehet. A közvetlen szabadrúgás Jelzés Az egyik játékvezető vízszintesen tartott karjával abba az irányba mutat, amerre a szabadrúgást el kell

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: A VERSENYBIZOTTSÁG

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: A VERSENYBIZOTTSÁG JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: A VERSENYBIZOTTSÁG I. A JÁTÉKTÉR: - A játéktér téglalap alakú, hossza minimum 40 m, szélessége minimum 20 m. - A játéktér közepét egy kezdőponttal

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T 2012.

S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI SZABÁLYZAT Részvételi feltételek és versenyszabályok JÁTÉKOSOK JÁTÉKJOGOSULTSÁGA 1. A játékban két csapat vesz részt, 4 mezőjátékossal és 1 kapussal. Mindkét

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG 2011. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA

A MAGYAR HONVÉDSÉG 2011. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG 2011. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA A bajnokságról: Célja: A Honvédelmi Minisztérium és háttér intézményei, valamint a Magyar Honvédség alakulatai közt eldönteni

Részletesebben

II. MŰFÜVES KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA Kazincbarcika

II. MŰFÜVES KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA Kazincbarcika II. MŰFÜVES KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA Kazincbarcika A torna célja: 2011-ben Kazincbarcikán első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre az I. Műfüves Kispályás Labdarúgó Torna. Az

Részletesebben

Versenykiírás és program

Versenykiírás és program Versenykiírás és program A torna helyszíne: Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola József Attila u. 107 Rendező: Dabas-Gyón FC A torna időpontjai: 2015. február 8. és március 1. Korosztályok: U-7 /2008/

Részletesebben

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz A torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 4-5 sportszervezet

Részletesebben

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA A szabályokról Az MVLSZ Játékvezetői Bizottsága a Ligával egyeztetve a szabályok eltérő értelmezésének kizárása, és az egységes játékvezetői szemlélet kialakítása érdekében az alábbi kötelező érvényű iránymutatással

Részletesebben

Bozsik. - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

Bozsik. - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények Bozsik - Gyermek Egyesületi Program - Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 4 önálló sportszervezet szerepel.

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség)

Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség) Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei meghívásos Téli teremlabdarúgó torna versenykiírása 2017.

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

4. FEJEZET JÁTÉKSZABÁLYOK

4. FEJEZET JÁTÉKSZABÁLYOK 4. FEJEZET JÁTÉKSZABÁLYOK 400 JÁTÉKOSOK A JÉGEN Egy csapatnak játék közben nem lehet hatnál több játékosa a jégen. Technikai kisbüntetés - Túl sok játékos a jégen (573. szabály) A hat játékos: Kapus Jobb

Részletesebben

A labdarúgás Játékszabályai 2016/17

A labdarúgás Játékszabályai 2016/17 A labdarúgás Játékszabályai 2016/17 A labdarúgás játékszabályai 2016/17 Ez a fejezet a FIFA Laws of the Game 2016/17 c. kiadványának a FIFA által engedélyezett hivatalos fordítása. Minden jog az MLSZ-t

Részletesebben

_04. a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret.

_04. a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret. 2015-16_04 A debreceni mérkőzésen a 32. és a 35. percben is a rossz helyről elvégzett (szabálytalan) bedobás újra elvégeztetése történt ahelyett, hogy az ellenfél javára ítélte volna a bedobás jogát. A

Részletesebben

A WATER HEADBALL SZABÁLYAI

A WATER HEADBALL SZABÁLYAI A WATER HEADBALL SZABÁLYAI 1. rész: A pálya leírása (méretek, kellékek) 2. rész. A mérkőzés hivatalos személye 3. rész: Öltözék/mez leírása 4. rész: A csapatok leírása 5. rész: Játékszabályok leírása 6.

Részletesebben

Nyári labdarúgó bajnokság Versenyszabályzata

Nyári labdarúgó bajnokság Versenyszabályzata 06-56-513-561 06-56-513-562 Nyári labdarúgó bajnokság Versenyszabályzata Nyári bajnokság versenyszabályzat I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK: (2013. júl. 9. aug. 23.) 1. A bajnokságban mindenki saját felelősségére

Részletesebben

Játékszabály variációk és rendezési javaslatok a Diákolimpia versenysorozathoz

Játékszabály variációk és rendezési javaslatok a Diákolimpia versenysorozathoz Játékszabály variációk és rendezési javaslatok a Diákolimpia versenysorozathoz MINI, KÖLYÖK, KADETT, JUNIOR KOROSZTÁLYOS RÖGBI VARIÁCIÓI Készítette a Játékvezetői Testület és az Edzői Bizottság BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA Szabálypont Szabálykönyv 2013-16 Szabálykönyv 2015-16 1.1. MÉRETEI A játékpálya négyszög alakú 18x9 m-es terület, melyet egy legalább

Részletesebben

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények A kiemelt régiós U11 és U13 tornákon a régió kiemelt sportszervezeteinek

Részletesebben

- Gyermek Egyesületi Program. U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Gyermek Egyesületi Program. U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Gyermek Egyesületi Program U6/7 fesztivál, U8/9 és U10/11 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A fesztivál, torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti fesztivált, tornát ott lehet rendezni,

Részletesebben

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G Helyszín: Karcag, József Attila u. 1. (Városi Sportcsarnok) Várható kezdés: 2012. november 4. vasárnap Kiíró: Karcagi

Részletesebben

- Egyesületi Program. U6/7, U8/9 fesztivál. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program. U6/7, U8/9 fesztivál. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program U6/7, U8/9 fesztivál Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A fesztivál előkészítése 1. Általános követelmények Gyermeklabdarúgó fesztivált, ott lehet rendezni, ahol a csoportban minimálisan

Részletesebben

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

- Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák. Eljárási Rend, Szakmai Követelmények - Egyesületi Program - U10/11 és U12/13 tornák Eljárási Rend, Szakmai Követelmények A torna előkészítése 1. Általános követelmények A kiemelt labdarúgó régiós U11 és U13 tornákon a régió kiemelt Utánpótlás

Részletesebben

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK 2008. OKTÓBER 23-24. DEBRECEN PROGRAM A SPORTNAPOK RÉSZVEVŐI: - DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA - KECSKEMÉTI FŐISKOLA - PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM - BUDAPESTI MÜSZAKI FŐISKOLA

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS 2015. A bajnokság helyszíne: Új Palotai úti Sporttelep (1138 Budapest, Új Palotai út 13.)

VERSENYKIÍRÁS 2015. A bajnokság helyszíne: Új Palotai úti Sporttelep (1138 Budapest, Új Palotai út 13.) VERSENYKIÍRÁS 2015. A verseny célja: Sportolási lehetőség biztosítása szervezett labdarúgó bajnokság keretein belül, valamint a kispályás labdarúgás népszerűsítése felnőtt férfi csapatok részére. A bajnokság

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROSI FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG évi V E R S E N Y K I Í R Á S A

SZEKSZÁRD VÁROSI FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG évi V E R S E N Y K I Í R Á S A SZEKSZÁRD VÁROSI FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2015-2016. évi V E R S E N Y K I Í R Á S A 1./ A bajnokság szervezője és rendezője: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. megbízásából a Szekszárd

Részletesebben

A korfball szabályai

A korfball szabályai A korfball szabályai 2012.07.01 A korfball szabályai... 3 1. fejezet: A pálya és az eszközök... 3 1.1 A játéktér... 3 1.2 Jelölések... 3 1.3 Állványok... 5 1.4 Korfok... 5 1.5 Labda... 5 1.6 Felszerelés...

Részletesebben

III. ENERGOTT TEREMLIGA

III. ENERGOTT TEREMLIGA III. ENERGOTT TEREMLIGA DUNAÚJVÁROS VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 FŐTÁMOGATÓ: ENERGOTT KFT. DUNAÚJVÁROS TÁMOGATÓ: DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. ENERGOTT TEREMLIGA DUNAÚJVÁROS VERSENYKIÍRÁSA

Részletesebben

A VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2014. év ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2014. év ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2014. év ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság célja: Els sorban a labdarúgást nem aktívan végz k részére rendszeres és

Részletesebben

13. SZABÁLY SZABADRÚGÁSOK. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

13. SZABÁLY SZABADRÚGÁSOK. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 13. SZABÁLY PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com A szabadrúgások fajtái Közvetlen szabadrúgás Közvetett szabadrúgás PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG 2015. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ- BAJNOKSÁG

MAGYAR HONVÉDSÉG 2015. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ- BAJNOKSÁG MAGYAR HONVÉDSÉG 2015. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ- BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Célja: A Magyar Honvédség kiképzési kereteken kívül az állományának fizikai képességének fejlesztése, szabadidős sportprogram biztosítása

Részletesebben

A PROFESSZIONÁLIS - NEMZETKÖZI STRANDFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A PROFESSZIONÁLIS - NEMZETKÖZI STRANDFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A PROFESSZIONÁLIS - NEMZETKÖZI STRANDFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI Bevezetés A BSWW- Strandfoci Világszervezet büszke arra, hogy a Hivatalos Strandfoci Szabályait bemutathatja, amelyekbe beletartoznak a gyakorlati

Részletesebben

Fürge Nyuszi Foci Világ-KUPA

Fürge Nyuszi Foci Világ-KUPA PÉCS VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG Fürge Nyuszi Foci Világ-KUPA Pécs Városi Terembajnokság I., II., osztály és Szenior csoport + Rájátszás Versenykiírása 2016-2017 év Pécsi Városi Teremlabdarúgó Bajnokság

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

Általános információk és Szabályzat

Általános információk és Szabályzat Általános információk és Szabályzat I. Szabályzat 1. A kupa mérkőzései a kispályás 5+1-es foci megszokott szabályai szerint zajlanak egy-két (később részletezett) eltéréssel. 2. A mérkőzések kezdési időpontjait

Részletesebben

Kiegészítı Unihoki Szabálykönyv

Kiegészítı Unihoki Szabálykönyv Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: 06-1-460-6828 Fax. 06-1-460-6829 E-mail: vb@hunfloorball.hu Kiegészítı Unihoki Szabálykönyv Érvényes: a Magyarországon Unihoki

Részletesebben

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A gombfoci szabályai szinte megegyeznek a futball szabályaival. Les nincs. A játékban két ember vesz részt. A versenyzők tíz-tíz darab mező ny játékosgombbal, egy-egy darab kapusgombbal

Részletesebben

Coca-Cola CUP Középiskolai Labdarúgó Program Versenykiírás 2014-2015. tanév

Coca-Cola CUP Középiskolai Labdarúgó Program Versenykiírás 2014-2015. tanév Coca-Cola CUP Középiskolai Labdarúgó Program Versenykiírás 2014-2015. tanév 1. A versenyrendszer célja A Coca-Cola CUP Középiskolai Labdarúgó Program (a továbbiakban: Coca-Cola CUP), mint versenyrendszer

Részletesebben

UEFA Játékvezető Fejlesztési Program 2012

UEFA Játékvezető Fejlesztési Program 2012 UEFA Játékvezető Fejlesztési Program 2012 Gyakorlati Információk Játékvezetők részére UEFA Játékvezető Fejlesztési Program 2012 Gyakorlati Információk Játékvezetők részére 1 UEFA_rövidített.indd 1 2013.06.11.

Részletesebben

Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók versenyszabályzata

Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók versenyszabályzata Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók versenyszabályzata A Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó Sportági Bizottság (Sportági Bizottság) a Villamosenergia-ipari sporttalálkozók általános

Részletesebben

2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság

2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság MMS 2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság MMS Ligabajnokságot azzal a céllal hoztuk létre,hogy a Keleti régió csapatait magas színvonalon versenyeztessük! Tavalyi évben 8 csapat vesz részt a versenyeken.

Részletesebben

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok U9 3 m 3 m U7 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 Szabály játékok 5:3 x x x x Labda nélküli koordináció célbarúgással Szerep játékok 3:3 x x x x 5:5 x x x x 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi feladatok, játékok U7: 5-6 évesek

Részletesebben

INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat

INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat Tartalomjegyzék 1. fejezet Pálya Vonalak Biztonsági és neutrális zónák Játékterület 2. fejezet Labda 3. fejezet Ütők 4. fejezet Játszmák és meccsek Pontozás

Részletesebben

Floorball szabályok. Tartalomjegyzék

Floorball szabályok. Tartalomjegyzék Floorball szabályok Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Fejezet... 3 A játéktér méretei... 3 Jelzések a játéktéren... 3 A kapuk... 3 A csereterületek... 4 A versenybírói asztal és a büntetőpadok...

Részletesebben