1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében"

Átírás

1 Szakdolgozati lista 199O. 1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében 2. Bihariné Túri Anikó: Gondolatok a Csoportos Élet és Balesetbiztosításról. Legújabb módozat: A CSÉB-ÉVGYŰRŰ nyugdíjkiegészítô biztosítás 3. Fodor Ágnes: A kereskedelmi banki szféra fejlôdése 4. Galamb Andrea: A kétszintű bankrendszer működése 5. Hegyi Magdolna: Az Egri Dohánygyár költségvetési kapcsolatainak alakulása O. között 6. Koltai Zita: A lakossági vagyonbiztosítási igények változása és a legújabb lakásbiztosítási módozat -Családi Otthon Biztosítás - bemutatása 7. Kôrösi Andrea: A Magyar Hitelbank Rt gazdasági befolyásoló szerepe

2 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 8. Balogh Ildikó: A kereskedelmi banki műveletek fejlôdése és ügyfélkörének kapcsolata 9. Baranyi Hajnalka: A lizing illeszkedése a magyar gazdaságban 10. Bata Erika: A forgalmi adó helye az adórendszerben 11. Bodnár Ágnes: A hitelrendszer mint a tôkepiacon kivüli forrásszerzés szintere 12. Czimer János: A magyar tôzsdei kereskedelmi rendszer 13. Fekete Renáta: A magyarországi kötvényforgalmazás gyakorlata, eddigi eredményei és várható alakulása 14. Habina Csaba: A vállalati finanszírozás problémái és megoldási lehetôségei Magyarországon (különös tekintettel a sorban állásokra) 15. Joó Márta: A részvénytársaság mint gazdálkodási és finanszírozási mód 16. Kiss Zoltán: A termékelôállítás finanszírozásának lehetôsége napjainkban 17. Magyar Edina: A váltó mint fizetési és hitelszerzô eszköz a gazdálkodó egységeknél 18. Nagy Zoltán: A lakossági megtakarítások értelmezése, funkciója és felhasználásának értékelése 19. Orosz Péter: Bank -vállalat kapcsolata egy kereskedelmi bank példáján

3 20. Petô Ágnes: A vállalat külsô forráshoz jutásának lehetôségei és módozatai -egy konkrét vállalat alapján 21. Rátkai Zsolt: A költségvetési politika szerepe a Miskolci Közúti Igazgatóság gazdálkodásában 22. Rendek Zoltán: A mérlegen kivüli tételek a Budapest Citibank Rtnél 23. Tóth Róbert - Leskó Gábor: Bank és vállalat kapcsolata a francia finanszírozási rendszerben 24. Udvarhelyi Andrea: Kereskedelmi bank szerepe a kisvállalkozások finanszírozásában 25. Varga Tímea: A pénzügyi közvetítô tevékenység struktúrája -egy konkrét részvénytársaság gazdálkodása alapján 26. Zsofnyák Éva: A gazdaság monetarizálódása 27. Soós Attila: A kétszintű bankrendszer és a kereskedelmi bankok üzletpolitikája Levelezô IV. évfolyam 28. Hizsnyikné Gáspár Izabella: A részvény, mint a tőkeátcsoportosítás egyik eszköze Magyarországon Mérnök-közgazdász 29. Jászai Sándor: A váci cementgyár korszerűsítése I. ütemének pénzügyi nyilvántartási rendjének kidolgozása 30. Primász Katalin: A vagyongazdálkodás, vagyonértékelés problémái Magyarországon 31. Schvarcz István: A Kanizsa Bútorgyár részleges átalakulásának pénzügyi problémái a Kanizsa Trend Kft. megalakulása kapcsán

4 32. Palgutáné Nagy Judit: Egyéni Vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek jövedelemadóztatása O. években, az adórendszer változásának tükrében

5 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 33. Bakos Andrea: Világbanki kölcsönök a Budapest Bank Rt-nél 34. Boller Zsolt: A hitelezési rendszer fejlôdése a 8O-as évek közepétôl; a hitel mint a tôkepiacon kivűli finanszírozási rendszer 35. Deme Géza: A váltó szerepe Szabolcs -Szatmár -Bereg megye mezôgazdaságában 36. Farkas Ágnes: A váltó és a bank egy kereskedelmi bank hálózati egységének tapasztalatai alapján Nincs meg 37. Fekete Ildikó: Értékpapírok az MNB-nél, a magyar költségvetés, különös tekintettel a finanszírozás reformjára 38. Frank Ildikó: A takarékszövetkezetek tevékenységének változásai a BAZ megyei adatok tükrében 39. Háda Bálint: A német és a magyar bankügyletek összehasonlító elemzése 40. Horváth Csaba: Hitelezési rendszer egy bankfiók gyakorlatában 41. Juhász Rita: Értékpapírok a Budapesti Értéktôzsdén 42. Juhász Zsolt: Pénzügyi szolgáltató tevékenységet végzô részvénytársaság faktoring és lízingtevékenységének bemutatása 43. Kardos Andrea: Külkereskedelmi ügyletek pénzügyi háttere az MKB Rt-nél 44. Kemény Norbert: Vállalkozói hitelezés Borsod megyében 45. Király Enikô: A lízing, mint pénzügyi tevékenység

6 46. Kiss Elek: A kereskedelmi bank ügyfélkörébe tartozó vállalatok adósbesorolása -klaszteranalízis- 47. Kiss Irén: A kereskedelmi banki tevékenység elemzése az MHB Rt Debreceni Igazgatóságán 48. Lakatos Andrea: A privatizáció feltételei Magyarországon, és megvalósításának elsô lépései a Miskolci Likôrgyárnál 49. Lázár Szilvia: Mi -lehetne- a váltó szerepe a magyar gazdaságban? 50. Nyeste Judit: Hitelvizsgálat a kisvállakozási és vállalati hitel vonatkozásában a Postabanknál 51. Piskóti Tibor: Gazdálkodás a lízing segítségével 52. Rácz Csilla: Hitelezési formák a Takarékbank gyakorlatában 53. Reskó Judit: Kisvállalkozások finanszírozása a Postabanknál 54. Simon Katalin: Start-hitel a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál 55. Urbán László: Tôzsdematematika Levelezô IV. évfolyam 56. Mélypataki Lászlóné: Újszerű vagyonértékelési módszerek vegyesvállalatok alakítására 57. Szatmári Erika: A piacgazdálkodásra való áttérés megvalósíthatósága a MÁV és az állam közötti piackonform leszabályozásával 58. Szolnokiné Báder Gabriella: A pénzintézeti törvény bevezetésének hatásai a kereskedelmi bankok tevékenységére 59. Szunyoghné Hlatki Éva: A mezôgazdaság finanszírozási problémái egy kereskedelmi banknál

7 Mérnök-közgazdász 60. Gyükerné Volek Anikó: A magánkisiparosok adóztatásának sajátosságai az 1988.évi adóreformot követôen 61. Bódi Tibor: A vállalati sorbanállások Magyarországon 62. Krakkai Péter: Vagyonértékelés problémái a mezôgazdaságban, adott vállalat alapján 63. Lávay Balázs: A váltó története és alkalmazása

8 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 64. Veres Csaba: A hitelnyújtás lehetôségei kis- és közepes vállalkozások számára 65. Szikszay András: Bonítás és biztosíték 66. Szalai Zsuzsanna: Csôdeljárás, felszámolás, végelszámolás jellemzô esetei különös tekintettel a felszámolás alatti finanszírozás kérdéseire 67. Szabó Tímea: Devizaügyletek egy kereskedelmi bank fiókjánál 68. Sípos Ferenc: Az új csôdtörvénnyel kapcsolatos banki feladatok bemutatása különös tekintettel a csődeljárás alá vont vállalat példájára 69. Nagy Mónika: Vállalkozás finanszírozás az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. BAZ. megyei Igazgatóságánál 70. Molnár Gabriella: Újrakezdési hitel egy kereskedelmi banknál 71. Kocsis Beáta: Válságjelenségek a magyar bankrendszerben és a jegybank szerepe a megelôzésben 72. Jordán Anita: Bankmarketing elmélete és gyakorlati alkalmazása a Postabank és a Takarékpénztár Rt.-nél 73. Gyuricza Csaba: A mezôgazdaság hitelezései, hitelproblémái 74. Gál Anita: Jelzáloghitelintézet felállításának lehetôségei Magyarországon 75. Froemel András: Az opció jellemzôi, alapstratégiái és története

9 76. Döbröczöni Eszter: A szerencsejátékok egyes kérdéseirôl jogi, pénzügyi és gazdasági vonatkozásban, európai kitekintéssel 77. Bukta Zsófia: A pénzügyi közvetítô tevékenység elemzése egy konkrét részvénytársaság gazdálkodása alapján 78. Bakó Zsuzsanna: A zsírórendszer múltja, jelene és jövôje Magyarországon 79. Dezsô Péter: Hogyan tovább?-avagy a takarékszövetkezetek múltja, jelene és jövôje Magyarországon Nappali V. évfolyam 80. Udvarhelyi Andrea: Monetáris és költségvetési politika az infláció tükrében a mai Magyarországon 81. Soós Attila: Monetáris politika és gyakorlat Magyarországon 82. Orosz Péter: Hitelezés, hitelképesség-vizsgálat a Postabank gyakorlatában 83. Nagy Zoltán: A lakossági megtakarítások értelmezése, funkciója és a betétmegtakarítások összehasonlító elemzése 84. Leskó Gábor: Egzisztencia hitellel kapcsolatos tapasztalatok egy vidéki bankfiókban 85. Koltai Zita: Az ÁB-AEGON Rt. Családi Otthon Biztosításának múltja, jelene jövôje 86. Habina Csaba: Befektetési célú értékpapírok piaca Magyaro.-on 87. Fodor Ágnes: A PHARE és a vállalkozások fejlesztése 88. Buga Anikó: A hitelképesség vizsgálata

10 Levelezô IV. évfolyam 89. Zsenyeiné Tóth Andrea: Pénzügyi tervezés és elemzés lehetôségei egy adott vállalatnál 90. Tuza Lászlóné: Likviditás biztosítása a MÁV- nál 91. Tomor Ágnes: A magyar tôzsde és a tôzsdei műveletek 92. Szarka Judit: A zsírórendszer múltja, jelene, jövôje 93. Krajnyik Szilvia: Részvénytársaságok pénzügyi gazdálkodása 94. Király Sándor: A magyar állami költségvetés helyzete napjainkig és az államháztartás reformja 95. Kádár Krisztina: Mezôgazdaság finanszírozási problémái 96. Hegyes Mária:A részvények tôzsdei forgalmazása Magyaro.-on 97. Havasi Gáborné Hajdu Erika: Csôdeljárás lefolytatása, hitelezôk kielégítésének lehetséges módjai Mérnök-közgazdász 98. Szalai Pálné: Értékpapírok a mezôgazdasági vagyonfelosztásban 99. Sölétormos Gyula: Egyes válságjelenségek a magyar pénzintézeteknél 100. Metz Rezsô: Faktoring, mint a vállalatok külsô forráshoz jutásának speciális lehetôsége 101. Fülöpné Magyar Ágnes: Válaszút elôtt a takarékszövetkezetek 102. Debiec Lajos: Önkormányzati és központi költségvetés kapcsolata 103. Barzsó Pál: Az aktív bankműveletek biztonságának problémái a mezôkövesdi régióban

11 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 104. Nagy András: Kisvállalkozások hitelezésével kapcsolatos eljárások és problémák a gyakorlatban, a BB Rt. Veszprém Megyei Igazgatóság tapasztalatai alapján 105. Szabó Iván: A váltó bemutatása különös tekintettel a külkereskedelmi fizetésekben betöltött szerepére 106. Nagy Zsolt: Az " állam segedelmével " avagy az as hitelkonszolidáció hatása a magyar pénzintézetekre 107. Ertner Zsuzsa: Hitel- és adóskonszolidáció Magyarországon 108. Dobró Szabolcs: A mezőgazdaság finanszírozásának problémái és megoldási lehetőségei 109. Konc Eszter: A kisvállalkozások hitelkérelmeinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 110. Dézsi Levente: A befektetési alapok Magyarországon 111. Bertalan Sándor: Hitelkonszolidáció hatása a pénzintézetekre 112. Ujlaky Zoltán: Rövid távú vállalati pénzgazdálkodás ( Debreceni Dohánygyár Kft. ) 113. Steinhausz Barbara: A nemzetközi bankfizetési rendszer feladatai és funkciói 114. Máté Andrea: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon a BB tükrében 115. Czibula Csilla: A befektetési alapok Magyarországon 116. Riedl Béla: A hitelkonszolidáció hatása a magyar bankrendszerre

12 117. Ombódi Enikő: Új értékpapír a kereskedelmi hitelezésben: a nemzetközi váltó 118. Zámbó Gabriella: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon a kereskedelmi bankoknál, különös tekintettel a Postabank tevékenységére 119. Oláh Flórián: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Mo-on, különös tekintettel a kereskedelmi bankok - elsősorban a MHB - értékpapír kínálatára 120. Tóth Tímea: Nemzetközi banki fizetési rendszer feladatai és funkciói 121. Markó Zoltán: A kisvállalkozások hitelkérelmezéseinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 122. Mari Krisztina: A SWIFT rendszer szerepe a nemzetközi fizetési rendszerben 123. Márföldi Mónika: A BAZ. megyében működő takarékszövetkezetek helyzete a számok tükrében 124. Szalontai Mariann: Az ÉMÁSZ Rt. rövid távú pénzgazdálkodása 125. Rácz Adrienn: A hitelkonszolidáció a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. gyakorlatában 126. Jordán Henrietta: Nemzetközi hitelkártyák és magyar bankkártyák 127. Valek Gabriella: Mezőgazdasági kisvállalkozók hitelkérelmeinek kezelése a Kereskedelmi Bank Rt. debreceni fiókjának tapasztalatai alapján 128. Demeter Zsuzsa: Az angol váltójog gyakorlata 129. Somos Gábor: A 92`-es és 93`-as hitelkonszolidáció hatása a magyar pénzintézetekre

13 130. Glaser Károly: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon Nappali V. évfolyam 131. Háda Bálint: Állampapírok a deficit finanszírozásában 132. Király Enikő: Politique financiere de l`entreprise " Gesfy " entre 1991 et Nyeste Judit: Rövid távú pénzgazdálkodás az Észak- Magyarországi Áramszolgáltató Rt.-nél 134. Bakos Andrea: Pénzgazdálkodási feladatok aktuális kérdései ( A Borsodi Sörgyár Rt. példáján ) 135. Boller Zsolt: A szövetkezetek és állami gazdaságok átalakulásának vizsgálata hitelezői oldalról Levelezô IV. évfolyam 136. Kurdi Csilla: Nyílt végű befektetési alapok vagyonkezelése Luxemburgban 137. Kardos Andrea: Unit trust, investment trust 138. Kákoczkyné Kató Anita: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon különös tekintettel a kincstárjegyre 139. Rózsahegyi Edina: Financial analysis 140. Szepesi József: A kisvállalkozások hitelkérelmeinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján

14 Szakdolgozati lista Nappali V. évfolyam 141. Bakó Zsuzsanna: A nemzetgazdaság élénkítésének egyik módja: a konszolidáció az adóskonszolidáció vizsgálata a Miskolci Hűtőipari Rt.-nél 142. Berencsy Boglárka: A Unilever Magyarország Kft. pénzgazdálkodása 143. Deme Géza: Cégminősítés. Az Iparbankház Rt. cégminősítő rendszerének bemutatása 144. Dobrocsi Ferenc Zsolt: A költségvetés finanszírozásának vizsgálata Franciaországban és Magyarországon 145. Dósa Imre Gábor: A nagy kereskedelmi bankok privatizációja Magyarországon 146. Döbröczöni Eszter: A forgalmi adózás az Európai Unió országaiban és hazánkban 147. Gál Anita: Jelzálogjog, földjelzáloghitel, földhitelintézet 148. Garami Mónika: Készpénzkímélő fizetőeszközök fejlődése Magyarországon. Bankkártyák jelene és jövője 149. Góczi Angéla: Nem készpénzes fizetési módozatok megjelenése Magyarországon az American Express Magyarország Kft. gyakorlatában 150. Gulyás Anita: Lakossági betétek az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. B.-A.-Z. megyei igazgatóságánál 151. Jordán Anita: A Postabank lakossági bankszámla rendszere 152. Kaló Tamás: A magyarországi bankkártyapiac jellemzői és a Budapest Bank Rt. üzletági stratégiája

15 153. Kanyó Lóránt: Az adórendszer, adózás, adóztatás, adózatlan jövedelmek magyarországi helyzete, vizsgálata, különös tekintettel a nem numerikus aspektusokra 154. Kocsis Beáta: Konszolidációs folyamatok Magyarországon. A adóskonszolidáció szerepe, jelentősége a Kereskedelmi Bank Rt.-nél 155. Leleszi István: A lejárt kinnlévőségek kialakulása és rendezési lehetőségei a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál 156. Molnár Gabriella: A Magyar Állami Értékpapírpiac jellegzetességei 1991-tôl 157. Molnár Mónika: A rövid távú pénzgazdálkodás bemutatása a TIGÁZ Rt. példáján keresztül 158. Nagy Barna: Helyzetkép a hazai bankkártya rendszerről, különös tekintettel a GIRO Bankkártya Rt. által üzemeltetett rendszerre 159. Nagy Mónika: Vállalkozások az OTP Bank Rt. hitelezési rendszerében 160. Palotai Henrietta: Befektetési lehetőségek a németországi Sparkasse-nál különös tekintettel a befektetési alapokra 161. Pozbai Andrea: A beruházási hitelügyletek elbírálásának menete és a hitelek folyamatos figyelése az MHB Rt.-nél 162. Rák Mónika: Életbiztosítások piaci feltételeinek elemzése 163. Reé Viktor: A kereskedelmi bankok hitelezési tevékenysége a hiteladósok csődje tükrében 164. Szabó Tímea: A technikai árfolyamelemzés és alkalmazásának lehetőségei a magyar értékpapírpiacon 165. Szikszay András: A bankgaranciáról 166. Zolnay Ildikó: A kereskedelmi kötvény és alkalmazásának lehetőségei a magyar gyakorlatban

16 Nappali III. évfolyam 167. Ábel Viktória: A bankrendszer és a konszolidáció, különös tekintettel az adóskonszolidációra 168. Bartalos Ágnes: A Magyar Hitel Bank Rt. hitelezésének jogi biztosítékai 169. Bertók Mónika: A kereskedelmi bankok hitelügyleteit biztosító mellékkötelezettségekről és a jelzálogjog jelentőségéről 170. Dajka Ernő: A kártyavár alapjai, avagy felnőttünk-e a kártyához 171. Damkó Lilla: Az OTP lakáshitelezési gyakorlata 172. Dsupin Péter: A befektetési alapok általános jellemzői különös tekintettel a hazai alapok sajátosságaira 173. Duna Ildikó: A biztosítás gazdaságtana. A gazdasági szervezetek vagyonbiztosítása a Hungária Biztosító Rt.-nél 174. Földes Szilvia: A lízing, mint a vállalati finanszírozás eszköze 175. Giesz Mónika: A bankkártya, mint kézpénzkímélő fizetőeszköz 176. Jakab Ákos István: A Unicbank Rt. hitelpolitikája és a Greiner-Holding magyarországi vállalati finanszírozásának vonásai 177. Kovács Adrienn: A jogi biztosítékok szerepe a Rákóczi Regionális Fejlesztési Bank Rt. hitelezésében 178. Mészáros Katalin: Magyarországi konszolidációs folyamatok kereskedelmi banki nézőpontból 179. Maczkó Árpád: A kisvállalkozások finanszírozását segítő kedvezményes hitelkonstrukciók és a hozzájuk kapcsolódó garanciarendszerek Magyarországon

17 180. Megyesi Zoltán: Értékpapírpiacunk sajátosságai különös tekintettel az állampapírpiacra 181. Moldvai János: Lakossági készpénzkímélő fizetési rendszerek: bankkártyák 182. Nagy Judit: Az Állami Bankfelügyelet helye és szerepe a magyar pénzintézeti rendszerben 183. Papp Zsuzsanna: Lakossági bankügyletek. Lakáscélú hitelezés az OTP Heves megyei igazgatóságánál 184. Pintér Rita: A bankkártyák helyzete és a fejlődés várható tendenciái 185. Pintér Zoltán: A vállalati termelés finanszírozásának banki gyakorlata 186. Rusa Marianna: Konszolidáció Scharf Anett: A kis- és középvállalkozásokat segítő hitelkonstrukciók Magyarországon és azok tapasztalatai 188. Szerdahelyi Rita: Jogi biztosítékok szerepe az OTP Bank Rt. hitelezésében 189. Tóth Brigitta: PC-program a jövő üzletembereinek: Az Internationale Nederlanden banknál 190. Tóth Erika: A biztosítékok szerepe a Kereskedelmi Bank Rt. hitelezésében 191. Tóth Krisztina: A BB Rt. kártyákról egy kártyatulajdonos szemével 192. Turtegin László: Hitelkockázat-kezelés Nincs meg 193. Varga Viktória: A lízing Magyarországon és hazánkon túl

18 194. Varjas Gergely: A lízingelés gyakorlata, különös tekintettel az importlízingre 195. Zajácz István: A Bankfelügyelet szerepe a magyarországi bankrendszerben IV évfolyam levelezô 196. Bodnárné Gál Judit: Kisvállakozások finanszírozási lehetőségei, kedvezményes hitelkonstrukciók keretében 197. Dobó Klára: Tapasztalatok a Bankközi Zsírórendszerrel kapcsolatban az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél 198. Vizi Erika: Tőzsdei ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén 199. Izsó Viktória: Az életbiztosítás a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. tevékenységének tükrében 200. Juhász Sándor: Pénzkímélés az OTP gyakorlatában 201. Kassai Attila: Kedvezményes kisvállakozói hitelek 202. Kolozsi Sándor: A kisvállalkozók finanszírozási lehetőségei kedvezményes hitelkonstrukciók által 203. Kresznóczki Tibor: A mezőgazdaság finanszírozási problémái 204. Szabó Levente: A rövidlejáratú hitelezés kereskedelmi banki gyakorlata 205. Szakács Zsolt: Az önkormányzatok céltámogatott beruházásainak finanszírozása és hitelezése a banki gyakorlatban Mérnök-közgazdász 206. Nagy István: Az értékpapírok - különös tekintettel a közraktár jegyre - szerepe a finanszírozásban

19 Szakdolgozati lista 1996 III. évfolyam 207. Báncs Attila: Rövid lejáratú finanszírozás 208. Dédesi Judit: Bankkártyák gyakorlati alkalmazása 209. Noviczki Orsolya: Adósminősítés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. esetében 210. Humicskó Miklós: Lakáscélú hitelek és kedvezmények folyósításának gyakorlata az OTP és K & H Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságán 211. Erdős Zoltán: A Budapest Bank Rt. fedezetpolitikája 212. Bereczki Gábor: Rövid távú befektetési lehetőségek Magyarországon 213. Ludányi Mária: A jelzálogbiztosíték szerepe a Magyar Hitelbank Rt. gyakorlatában 214. Klér Zoltán: Egyes speciális hitelkonstrukciók szerepe és helye a magyar monetáris politikán és egy kereskedelmi bank üzletpolitikai stratégiáján belül 215. Rák Tamás: A Kereskedelmi Bank Rt. fedezeti politikájában szereplő garanciák 216. Mochlár Orsolya: A bankgarancia jelentősége a banki hitelezésben 217. Német Mónika: Adósminősítés elméleti és gyakorlati megközelítése a hitelkockázat szempontjából 218. Fábián Anett: Tárgyi biztosítékok rendszere és szerepe a K & H Rt. hitelezési gyakorlatában

20 219. Bóta Ákos: A K & H Rt. gyakorlata a közraktárjegy tekintetében 220. Égert Balázs: A bankok forrásgyűjtő tevékenysége 221. Soós Judit: Pénzügyi értékelés egy konkrét vállalat példáján 222. Trampitsch Babett: A Magyar Hitelbank Rt. miskolci fiókjának rövidtávú befektetési kínálata 223. Szabó Gabriella: Takarékszövetkezetek ellenőrzése a Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóságánál 224. Barna Bertold: Hitelezés és betétgyűjtés a Reálbank Rt. Egri Fiókjánál 225. Hopka Rita: A kereskedelmi bankok és a kisvállalkozások kapcsolata: Milyen legyen egy vállalkozásbarát bank 226. Komócsin Laura: A Magyarországon működő biztosítók befektetései 227. Szabó Ákos: Befektetési alapok Magyarországon Zsatku Zsuzsa: A zsíró rendszer működése Magyarországon 229. Németh Szilvia: A Bankközi Zsíró Rendszer működésének tapasztalatai 230. Gyarmati Andrea: A költségvetés tervezéstől a zárszámadásig (összehasonlítás az európai viszonylattal) 231. Fehér Attila: A zsírórendszer bevezetésének tapasztalatai 232. Balló Anikó: A Bankközi Zsíró Rendszer 233. Magyari Lajos: A lízing és refinanszírozása 234. Goszleth Ildikó: Konvertibilitás, devizagazdálkodás és deviza hatósági ellenőrzés Magyarországon 235. Domina Eszter: Költségvetési szervek gazdálkodása

21 236. Erdős Ákos: A bankkártyák világa 237. Lőrincz Mihály: Az egészségügy finanszírozásának néhány kérdése 238. Malinák János: A paritásos árfolyam érvényesülése a Budapesti Értéktőzsde határidős piacán 239. Varga Norbert: Az önkormányzatok gazdálkodása, pénzügyei, különös tekintettel a hitelezési gyakorlatra 240. Halász Péter: A vállalkozói hitelezés gyakorlata az OTP Bank Rt. Borsod megyei Igazgatóságánál Nappali V. évfolyam 241. Lupták Norbert: Adó: Múlt, jelen, jövő 242. Nagy András: Bankkártyapiac Magyarországon 243. Nagy Mária: Rövid távú vállalati pénzgazdálkodás az AKZO Nobel Coatings Rt. gyakorlatában 244. Víg Rita: Befektetés értékelés a Herbária Rt. kötvény-részvény kibocsátásának tükrében 245. Zvara István: Minősített hitelek kezelése a kereskedelmi bankokban, különös tekintettel a Mezőbank gyakorlatára 246. Mary Krisztina: S.W.I.F.T és az értékpapírpiac 247. Ombódi Enikő: A magyarországi biztosítótársaságok életbiztosítási kínálatának elemzése 248. Nagy Lajos: A helyi önkormányzatok állami költségvetés felől történő finanszírozásának alakulása 1991 és 1995 között Zámbó Gabriella: A lakosság tőkepiaci befektetési lehetőségei a befektetési alapok tükrében

22 250. Nagy Ferenc: Nyugdíjrendszer, nyugdíjpénztárak, nyugdíjbiztosítás 251. Márföldi Mónika: A zsírórendszer indulása után bekövetkezett változások a magyar elszámolásforgalomban 252. Somos Gábor: A lakossági bankszolgáltatások jelene és jövője, különös tekintettel a lakásépítési hitelezés lehetőségeire 253. Szomolya Ottília: A könyvvizsgálat, mint a vállalkozás megítélésének eszköze 254. Oláh Flórián: Tőzsdei származékos ügyletek 255. Steinhausz Barbara: Projektfinanszírozás Magyarországon, különös tekintettel a szindikált hitelezésre 256. Szakács Erik: Külföldi bankfiók létesítéséhez kapcsolódó akvizíciós feladatok és a hozzátartozó hitelképességi vizsgálatok egy külföldi bank szemszögéből Magyarországon 257. Zábreczky Anita: A hitelkockázat csökkentésének módszerei, különös tekintettel az MHB Rt. gyakorlatára 258. Szőcs Gábor: A fedezetek kezelése a Dunabank Rt.-nél 259. Tollárné Pivarnyik Beáta: Pénzügyi elemzés és tervezés egy ipari nagyvállalatnál (a TVK Rt. bemutatása) 260. Konc Eszter: A minősített hitelek kezelése az MHB Rt. gyakorlatában 261. Pálinkás Anikó: Egy lízingcég pénzügyi tervszámítása 262. Kelemen Ágnes: Lakossági befektetések és megtakarítások között 263. Kenyeres Andrea: A bankbiztosítások helyzete Magyarországon 264. Kocsis Gergely: A hazai állampapírpiac

23 265. Glaser Károly: A minősített hitelek kezelése a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél 266. Jacsman Mónika: Adósminősítés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. miskolci fiókjának tapasztalatai alapján 267. Czibula Csilla: Magyarország útja a konvertibilitáshoz 268. Babarczi László: Az állami támogatások és a központi finanszírozás szerepe a magyar mezőgazdaság stabilizációjában 269. Barna Bettina: A magyarországi életbiztosítási piac 270. Boldy Krisztina: A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei egy kereskedelmi bank tükrében 271. Valek Gabriella: Fedezetértékelés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. gyakorlatában 272. Ujlaky Zoltán: Hosszútávú vállalati pénzügyi tervezés 273. Vaszari Péter: A monetáris politika cél- és eszközrendszere Levelező IV. évfolyam 274. Fábiánné Ziman Erika: A kisvállalkozások hitelkérelmének kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 275. Zsarnóczi Richárd: Az önkormányzatok gazdálkodása 276. Szólláth Istvánné: Pénzügyi elemzés és tervezés bemutatása egy adott vállalat alapján 277. Fodor László: Banki fedezetek 278. Fáklya Péter: Rövid távú pénzügyi tervezés a Putnok bánya Kft. példáján keresztül

24 279. Csák István: A mezőgazdasági finanszírozás problémái banki nézőpontból 280. Krilek Zoltán: A helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodása az ös időszakban 281. Köő-Tóth Győző: Vállalatok finanszírozása külső (banki) forrásból 282. Jónásné Péchy Orsolya: A kisvállalkozások finanszírozásának magyarországi lehetőségei 283. Jónás Béla Péter: A magyarországi GIRO rendszer elvei és működése 284. Zahorán Pál: Tapasztalatok a Bankközi Zsíró Rendszer beindításával, működésével kapcsolatban 285. Mohos Péter: Tapasztalatok a bankközi elszámolási rendszer működéséről 286. Bőhmné Varga Marianna: Az ÉMÁSZ Rt. rövidtávú pénzgazdálkodása 287. Csengeri Ervin: Árfolyam politika Magyarországon ( ) A hazai devizapiac 1992-től 288. Galamb Zita: A kisvállalkozások hitelhez jutásának lehetőségei a Magyar Hitel Bank Rt.-nél 289. Horváth János: Önkormányzatok finanszírozása 290. Kerekes Gabriella: Az önkormányzatok gazdálkodása, különös tekintettel Sajószentpéter Város Önkormányzatára 291. Kerecsenné Kovács Erzsébet: A hitelkockázat kezelése a Polgári Bank Rt. gyakorlatában 292. Kígyóssy Zsolt: A pénzmosás nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján

25 293. Simkó Éva: Az önkormányzatok gazdálkodásának bemutatása egy kistelepülés önkormányzatán keresztül

26 Szakdolgozati lista V. évfolyam 294. Ábel Viktória: A home banking szolgáltatások összehasonlító elemzése 295. Bartalos Ágnes: A rejtett gazdaság megjelenése és az APEH lehetôségei annak visszaszorítására 296. Bertók Mónika: Vállalatok értékelési lehetôségei Magyarországon 297. Béres Balázs: Beruházás-ösztönzés az adórendszer tükrében 298. Buócz Emese: A vállalati pénzgazdálkodás bemutatás az ÉMÁSZ Rt. példáján 299. Dajka Ernô: Egy nem szokványos elemzés a magyar gazdaságról 300. Damkó Lilla: A lakáshitelezés változása az OTP Bank Rt-nél, különös tekintettel a lakástakarékpénztár konstrukcióra 301. Ertner Zsuzsanna: Részvénykibocsátás és tôzsdére való bevezetés a BorsodChemnél 302. Farkas Zoltán: A magyar bankrendszer elmúlt 10 éve és a bankprivatizáció 303. Fodor Violetta: A lakossági hitelezés tapasztalatai egy kereskedelmi bank példáján 304. Kadocsa Péter: Magyarországi állampapírpiac 305. Kovács Adrienn: Az önkormányzatok adósminôsítésének gyakorlata a Rákóczi Bank Rt. hitelezésében 306. Moldvai János: A bankkártya üzletág stratégiai jelentôsége a kereskedelmi bankokban 307. Nagy Judit: Az OTP Lakáspénztára

27 308. Nyalka Henriett: A kis- és középvállalkozások támogatása, különös tekintettel a Rákóczi Regionális Fejlesztési Banknál igényelhetô német KVP-hitelre 309. Scharf Anett: Az agrárágazat költségvetési támogatása, annak adóhatósági ellenôrzése 310. Sóki Attila: A vagyonértékelés módszereinek bemutatása egy távközlési vállalkozás példáján 311. Szabó Rita: A devizakockázatok kezelése a BorsodChem Rt. nagyvállalat példáján 312. Szarka Péter: A béta becslése és hazai részvényekre vonatkozó konkrét értékei 313. Takács Judit: A hitelkockázat kezelése a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet gyakorlatában 314. Tóth Brigitta: A hitelezési munka során felmerülô kockázatok és a bankok lépései ezen kockázatok csökkentésére 315. Tóth Erika: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. lakáshitelezési tevékenységének bemutatása és értékelése hazai viszonylatban 316. Turtegin László: A banki treasury 317. Varga Éva: Vállalati pénzgazdálkodás értékelése az ÉMÁSZ Rtnél 318. Varga Viktória: ELECTRONIC BANKING: Számítógépes kapcsolat Bank és ügyfele között 319. Veres Judit: Az OTP Lakástakarékpénztár konstrukciója 320. Zajácz István: A multinacionális vállalatok pénzgazdálkodása III. évfolyam

28 321. Bojtosné Harsányi Andrea: Az általános forgalmi adó ellenôrzése a költségvetési bevételek biztosítása tükrében 322. Illés Gábor: Kockázatkezelés és spekuláció határidôs ügyletekkel a Budapesti Értéktôzsde gyakorlatában Levelezô IV. évfolyam 323. Horváth Csaba: Gazdálkodj okosan! Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodása egy konkrét polgármesteri hivatal tapasztalatai alapján 324. Klinkó Krisztina: A hitelgondozás bemutatása egy bankfiók példáján 325. Molnár Mónika: Az önkormányzatok gazdálkodása Kazincbarcika Város Önkormányzatának tapasztalatai alapján 326. Tôzsérné Kiss Marianna: A BorsodChem Rt. rövid távú pénzgazdálkodása

29 Szakdolgozati lista V. évfolyam 327. Balló Anikó: Nyugdíjreform a pályakezdők nézőpontjából, avagy hogyan válasszunk magánnyugdíjpénztárt? 328. Báncs Attila: Az árfolyamelemzés technikáinak bemutatása a tőzsdeindex, illetve egyes értékpapírok esetében 329. Barna Bertold: Aktív és passzív bankműveletek a Realbank Rt. Egri Fiókjában 330. Bóta Ákos: Bankprivatizáció: Mennyiben változott a magánosított bankok tevékenysége, szolgáltatásainak színvonala és üzletpolitikája? 331. Égert Balázs: A B.-A.-Z. megyei bankok átfogó elemzése 332. Erdős Zoltán: Az árfolyamelemzési technikák bemutatása a tőzsdeindex illetve egyes értékpapírok esetében (OTP Bank Rt.) 333. Farkas Gábor: Retail banking - Lakástakarékpénztárak Magyarországon 334. Fehér Attila: Adósminősítés a K & H banknál 335. Kardos Zoltán: Rövidtávú pénzügyi tervezés a szolnoki Mezőgép Rt-nél 336. Klér Zoltán: Lakástakarékpénztárak Magyarországon 337. Komócsin Laura: Pénzmozgások és tervezésük egy multinacionlis vállalat magyarországi leányvállalatánál 338. Malinák János: A részvények kockázatának mérése és kezelése 339. Mochlár Orsolya: Office banking szolgáltatások Magyarországon

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Szak megjelölés/ mindkét szak 1

Szak megjelölés/ mindkét szak 1 Témaválasztáshoz 2013 őszétől: Téma ak megjelölés/ mindkét szak 1 Témavezető[1] Magyarországi befektetési, vagy ingatlan alapok hozamainak összehasonlító elemzése Zsugyel János hd Kiválasztott magyarországi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Atlétika MEFOB 2008. Írta: Hypoxia 2008. 05 26.

Atlétika MEFOB 2008. Írta: Hypoxia 2008. 05 26. Atlétika MEFOB 2008 Írta: Hypoxia 2008. 05 26. A Semmelweis Egyetem volt a legeredményesebb a hétvégén Veszprémben megrendezésre került főiskolás országos bajnokságon. A már éveken át címvédő egyetem most

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tanév) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tanév) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tanév) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428.

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428. Szervezet Balassi Intézet Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Támogatásokat Auditáló

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2008. május 2-tól Banki szakügyintéző tételsor 2008. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 84 Antali Brigitta Kisújszállás város önkormányzata vagyoni helyzetének vizsgálata Kurcsinka Tamásné 85 Bagi Stella Az apeh, mint szolgáltató

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben