1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében"

Átírás

1 Szakdolgozati lista 199O. 1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében 2. Bihariné Túri Anikó: Gondolatok a Csoportos Élet és Balesetbiztosításról. Legújabb módozat: A CSÉB-ÉVGYŰRŰ nyugdíjkiegészítô biztosítás 3. Fodor Ágnes: A kereskedelmi banki szféra fejlôdése 4. Galamb Andrea: A kétszintű bankrendszer működése 5. Hegyi Magdolna: Az Egri Dohánygyár költségvetési kapcsolatainak alakulása O. között 6. Koltai Zita: A lakossági vagyonbiztosítási igények változása és a legújabb lakásbiztosítási módozat -Családi Otthon Biztosítás - bemutatása 7. Kôrösi Andrea: A Magyar Hitelbank Rt gazdasági befolyásoló szerepe

2 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 8. Balogh Ildikó: A kereskedelmi banki műveletek fejlôdése és ügyfélkörének kapcsolata 9. Baranyi Hajnalka: A lizing illeszkedése a magyar gazdaságban 10. Bata Erika: A forgalmi adó helye az adórendszerben 11. Bodnár Ágnes: A hitelrendszer mint a tôkepiacon kivüli forrásszerzés szintere 12. Czimer János: A magyar tôzsdei kereskedelmi rendszer 13. Fekete Renáta: A magyarországi kötvényforgalmazás gyakorlata, eddigi eredményei és várható alakulása 14. Habina Csaba: A vállalati finanszírozás problémái és megoldási lehetôségei Magyarországon (különös tekintettel a sorban állásokra) 15. Joó Márta: A részvénytársaság mint gazdálkodási és finanszírozási mód 16. Kiss Zoltán: A termékelôállítás finanszírozásának lehetôsége napjainkban 17. Magyar Edina: A váltó mint fizetési és hitelszerzô eszköz a gazdálkodó egységeknél 18. Nagy Zoltán: A lakossági megtakarítások értelmezése, funkciója és felhasználásának értékelése 19. Orosz Péter: Bank -vállalat kapcsolata egy kereskedelmi bank példáján

3 20. Petô Ágnes: A vállalat külsô forráshoz jutásának lehetôségei és módozatai -egy konkrét vállalat alapján 21. Rátkai Zsolt: A költségvetési politika szerepe a Miskolci Közúti Igazgatóság gazdálkodásában 22. Rendek Zoltán: A mérlegen kivüli tételek a Budapest Citibank Rtnél 23. Tóth Róbert - Leskó Gábor: Bank és vállalat kapcsolata a francia finanszírozási rendszerben 24. Udvarhelyi Andrea: Kereskedelmi bank szerepe a kisvállalkozások finanszírozásában 25. Varga Tímea: A pénzügyi közvetítô tevékenység struktúrája -egy konkrét részvénytársaság gazdálkodása alapján 26. Zsofnyák Éva: A gazdaság monetarizálódása 27. Soós Attila: A kétszintű bankrendszer és a kereskedelmi bankok üzletpolitikája Levelezô IV. évfolyam 28. Hizsnyikné Gáspár Izabella: A részvény, mint a tőkeátcsoportosítás egyik eszköze Magyarországon Mérnök-közgazdász 29. Jászai Sándor: A váci cementgyár korszerűsítése I. ütemének pénzügyi nyilvántartási rendjének kidolgozása 30. Primász Katalin: A vagyongazdálkodás, vagyonértékelés problémái Magyarországon 31. Schvarcz István: A Kanizsa Bútorgyár részleges átalakulásának pénzügyi problémái a Kanizsa Trend Kft. megalakulása kapcsán

4 32. Palgutáné Nagy Judit: Egyéni Vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek jövedelemadóztatása O. években, az adórendszer változásának tükrében

5 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 33. Bakos Andrea: Világbanki kölcsönök a Budapest Bank Rt-nél 34. Boller Zsolt: A hitelezési rendszer fejlôdése a 8O-as évek közepétôl; a hitel mint a tôkepiacon kivűli finanszírozási rendszer 35. Deme Géza: A váltó szerepe Szabolcs -Szatmár -Bereg megye mezôgazdaságában 36. Farkas Ágnes: A váltó és a bank egy kereskedelmi bank hálózati egységének tapasztalatai alapján Nincs meg 37. Fekete Ildikó: Értékpapírok az MNB-nél, a magyar költségvetés, különös tekintettel a finanszírozás reformjára 38. Frank Ildikó: A takarékszövetkezetek tevékenységének változásai a BAZ megyei adatok tükrében 39. Háda Bálint: A német és a magyar bankügyletek összehasonlító elemzése 40. Horváth Csaba: Hitelezési rendszer egy bankfiók gyakorlatában 41. Juhász Rita: Értékpapírok a Budapesti Értéktôzsdén 42. Juhász Zsolt: Pénzügyi szolgáltató tevékenységet végzô részvénytársaság faktoring és lízingtevékenységének bemutatása 43. Kardos Andrea: Külkereskedelmi ügyletek pénzügyi háttere az MKB Rt-nél 44. Kemény Norbert: Vállalkozói hitelezés Borsod megyében 45. Király Enikô: A lízing, mint pénzügyi tevékenység

6 46. Kiss Elek: A kereskedelmi bank ügyfélkörébe tartozó vállalatok adósbesorolása -klaszteranalízis- 47. Kiss Irén: A kereskedelmi banki tevékenység elemzése az MHB Rt Debreceni Igazgatóságán 48. Lakatos Andrea: A privatizáció feltételei Magyarországon, és megvalósításának elsô lépései a Miskolci Likôrgyárnál 49. Lázár Szilvia: Mi -lehetne- a váltó szerepe a magyar gazdaságban? 50. Nyeste Judit: Hitelvizsgálat a kisvállakozási és vállalati hitel vonatkozásában a Postabanknál 51. Piskóti Tibor: Gazdálkodás a lízing segítségével 52. Rácz Csilla: Hitelezési formák a Takarékbank gyakorlatában 53. Reskó Judit: Kisvállalkozások finanszírozása a Postabanknál 54. Simon Katalin: Start-hitel a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál 55. Urbán László: Tôzsdematematika Levelezô IV. évfolyam 56. Mélypataki Lászlóné: Újszerű vagyonértékelési módszerek vegyesvállalatok alakítására 57. Szatmári Erika: A piacgazdálkodásra való áttérés megvalósíthatósága a MÁV és az állam közötti piackonform leszabályozásával 58. Szolnokiné Báder Gabriella: A pénzintézeti törvény bevezetésének hatásai a kereskedelmi bankok tevékenységére 59. Szunyoghné Hlatki Éva: A mezôgazdaság finanszírozási problémái egy kereskedelmi banknál

7 Mérnök-közgazdász 60. Gyükerné Volek Anikó: A magánkisiparosok adóztatásának sajátosságai az 1988.évi adóreformot követôen 61. Bódi Tibor: A vállalati sorbanállások Magyarországon 62. Krakkai Péter: Vagyonértékelés problémái a mezôgazdaságban, adott vállalat alapján 63. Lávay Balázs: A váltó története és alkalmazása

8 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 64. Veres Csaba: A hitelnyújtás lehetôségei kis- és közepes vállalkozások számára 65. Szikszay András: Bonítás és biztosíték 66. Szalai Zsuzsanna: Csôdeljárás, felszámolás, végelszámolás jellemzô esetei különös tekintettel a felszámolás alatti finanszírozás kérdéseire 67. Szabó Tímea: Devizaügyletek egy kereskedelmi bank fiókjánál 68. Sípos Ferenc: Az új csôdtörvénnyel kapcsolatos banki feladatok bemutatása különös tekintettel a csődeljárás alá vont vállalat példájára 69. Nagy Mónika: Vállalkozás finanszírozás az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. BAZ. megyei Igazgatóságánál 70. Molnár Gabriella: Újrakezdési hitel egy kereskedelmi banknál 71. Kocsis Beáta: Válságjelenségek a magyar bankrendszerben és a jegybank szerepe a megelôzésben 72. Jordán Anita: Bankmarketing elmélete és gyakorlati alkalmazása a Postabank és a Takarékpénztár Rt.-nél 73. Gyuricza Csaba: A mezôgazdaság hitelezései, hitelproblémái 74. Gál Anita: Jelzáloghitelintézet felállításának lehetôségei Magyarországon 75. Froemel András: Az opció jellemzôi, alapstratégiái és története

9 76. Döbröczöni Eszter: A szerencsejátékok egyes kérdéseirôl jogi, pénzügyi és gazdasági vonatkozásban, európai kitekintéssel 77. Bukta Zsófia: A pénzügyi közvetítô tevékenység elemzése egy konkrét részvénytársaság gazdálkodása alapján 78. Bakó Zsuzsanna: A zsírórendszer múltja, jelene és jövôje Magyarországon 79. Dezsô Péter: Hogyan tovább?-avagy a takarékszövetkezetek múltja, jelene és jövôje Magyarországon Nappali V. évfolyam 80. Udvarhelyi Andrea: Monetáris és költségvetési politika az infláció tükrében a mai Magyarországon 81. Soós Attila: Monetáris politika és gyakorlat Magyarországon 82. Orosz Péter: Hitelezés, hitelképesség-vizsgálat a Postabank gyakorlatában 83. Nagy Zoltán: A lakossági megtakarítások értelmezése, funkciója és a betétmegtakarítások összehasonlító elemzése 84. Leskó Gábor: Egzisztencia hitellel kapcsolatos tapasztalatok egy vidéki bankfiókban 85. Koltai Zita: Az ÁB-AEGON Rt. Családi Otthon Biztosításának múltja, jelene jövôje 86. Habina Csaba: Befektetési célú értékpapírok piaca Magyaro.-on 87. Fodor Ágnes: A PHARE és a vállalkozások fejlesztése 88. Buga Anikó: A hitelképesség vizsgálata

10 Levelezô IV. évfolyam 89. Zsenyeiné Tóth Andrea: Pénzügyi tervezés és elemzés lehetôségei egy adott vállalatnál 90. Tuza Lászlóné: Likviditás biztosítása a MÁV- nál 91. Tomor Ágnes: A magyar tôzsde és a tôzsdei műveletek 92. Szarka Judit: A zsírórendszer múltja, jelene, jövôje 93. Krajnyik Szilvia: Részvénytársaságok pénzügyi gazdálkodása 94. Király Sándor: A magyar állami költségvetés helyzete napjainkig és az államháztartás reformja 95. Kádár Krisztina: Mezôgazdaság finanszírozási problémái 96. Hegyes Mária:A részvények tôzsdei forgalmazása Magyaro.-on 97. Havasi Gáborné Hajdu Erika: Csôdeljárás lefolytatása, hitelezôk kielégítésének lehetséges módjai Mérnök-közgazdász 98. Szalai Pálné: Értékpapírok a mezôgazdasági vagyonfelosztásban 99. Sölétormos Gyula: Egyes válságjelenségek a magyar pénzintézeteknél 100. Metz Rezsô: Faktoring, mint a vállalatok külsô forráshoz jutásának speciális lehetôsége 101. Fülöpné Magyar Ágnes: Válaszút elôtt a takarékszövetkezetek 102. Debiec Lajos: Önkormányzati és központi költségvetés kapcsolata 103. Barzsó Pál: Az aktív bankműveletek biztonságának problémái a mezôkövesdi régióban

11 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 104. Nagy András: Kisvállalkozások hitelezésével kapcsolatos eljárások és problémák a gyakorlatban, a BB Rt. Veszprém Megyei Igazgatóság tapasztalatai alapján 105. Szabó Iván: A váltó bemutatása különös tekintettel a külkereskedelmi fizetésekben betöltött szerepére 106. Nagy Zsolt: Az " állam segedelmével " avagy az as hitelkonszolidáció hatása a magyar pénzintézetekre 107. Ertner Zsuzsa: Hitel- és adóskonszolidáció Magyarországon 108. Dobró Szabolcs: A mezőgazdaság finanszírozásának problémái és megoldási lehetőségei 109. Konc Eszter: A kisvállalkozások hitelkérelmeinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 110. Dézsi Levente: A befektetési alapok Magyarországon 111. Bertalan Sándor: Hitelkonszolidáció hatása a pénzintézetekre 112. Ujlaky Zoltán: Rövid távú vállalati pénzgazdálkodás ( Debreceni Dohánygyár Kft. ) 113. Steinhausz Barbara: A nemzetközi bankfizetési rendszer feladatai és funkciói 114. Máté Andrea: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon a BB tükrében 115. Czibula Csilla: A befektetési alapok Magyarországon 116. Riedl Béla: A hitelkonszolidáció hatása a magyar bankrendszerre

12 117. Ombódi Enikő: Új értékpapír a kereskedelmi hitelezésben: a nemzetközi váltó 118. Zámbó Gabriella: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon a kereskedelmi bankoknál, különös tekintettel a Postabank tevékenységére 119. Oláh Flórián: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Mo-on, különös tekintettel a kereskedelmi bankok - elsősorban a MHB - értékpapír kínálatára 120. Tóth Tímea: Nemzetközi banki fizetési rendszer feladatai és funkciói 121. Markó Zoltán: A kisvállalkozások hitelkérelmezéseinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 122. Mari Krisztina: A SWIFT rendszer szerepe a nemzetközi fizetési rendszerben 123. Márföldi Mónika: A BAZ. megyében működő takarékszövetkezetek helyzete a számok tükrében 124. Szalontai Mariann: Az ÉMÁSZ Rt. rövid távú pénzgazdálkodása 125. Rácz Adrienn: A hitelkonszolidáció a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. gyakorlatában 126. Jordán Henrietta: Nemzetközi hitelkártyák és magyar bankkártyák 127. Valek Gabriella: Mezőgazdasági kisvállalkozók hitelkérelmeinek kezelése a Kereskedelmi Bank Rt. debreceni fiókjának tapasztalatai alapján 128. Demeter Zsuzsa: Az angol váltójog gyakorlata 129. Somos Gábor: A 92`-es és 93`-as hitelkonszolidáció hatása a magyar pénzintézetekre

13 130. Glaser Károly: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon Nappali V. évfolyam 131. Háda Bálint: Állampapírok a deficit finanszírozásában 132. Király Enikő: Politique financiere de l`entreprise " Gesfy " entre 1991 et Nyeste Judit: Rövid távú pénzgazdálkodás az Észak- Magyarországi Áramszolgáltató Rt.-nél 134. Bakos Andrea: Pénzgazdálkodási feladatok aktuális kérdései ( A Borsodi Sörgyár Rt. példáján ) 135. Boller Zsolt: A szövetkezetek és állami gazdaságok átalakulásának vizsgálata hitelezői oldalról Levelezô IV. évfolyam 136. Kurdi Csilla: Nyílt végű befektetési alapok vagyonkezelése Luxemburgban 137. Kardos Andrea: Unit trust, investment trust 138. Kákoczkyné Kató Anita: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon különös tekintettel a kincstárjegyre 139. Rózsahegyi Edina: Financial analysis 140. Szepesi József: A kisvállalkozások hitelkérelmeinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján

14 Szakdolgozati lista Nappali V. évfolyam 141. Bakó Zsuzsanna: A nemzetgazdaság élénkítésének egyik módja: a konszolidáció az adóskonszolidáció vizsgálata a Miskolci Hűtőipari Rt.-nél 142. Berencsy Boglárka: A Unilever Magyarország Kft. pénzgazdálkodása 143. Deme Géza: Cégminősítés. Az Iparbankház Rt. cégminősítő rendszerének bemutatása 144. Dobrocsi Ferenc Zsolt: A költségvetés finanszírozásának vizsgálata Franciaországban és Magyarországon 145. Dósa Imre Gábor: A nagy kereskedelmi bankok privatizációja Magyarországon 146. Döbröczöni Eszter: A forgalmi adózás az Európai Unió országaiban és hazánkban 147. Gál Anita: Jelzálogjog, földjelzáloghitel, földhitelintézet 148. Garami Mónika: Készpénzkímélő fizetőeszközök fejlődése Magyarországon. Bankkártyák jelene és jövője 149. Góczi Angéla: Nem készpénzes fizetési módozatok megjelenése Magyarországon az American Express Magyarország Kft. gyakorlatában 150. Gulyás Anita: Lakossági betétek az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. B.-A.-Z. megyei igazgatóságánál 151. Jordán Anita: A Postabank lakossági bankszámla rendszere 152. Kaló Tamás: A magyarországi bankkártyapiac jellemzői és a Budapest Bank Rt. üzletági stratégiája

15 153. Kanyó Lóránt: Az adórendszer, adózás, adóztatás, adózatlan jövedelmek magyarországi helyzete, vizsgálata, különös tekintettel a nem numerikus aspektusokra 154. Kocsis Beáta: Konszolidációs folyamatok Magyarországon. A adóskonszolidáció szerepe, jelentősége a Kereskedelmi Bank Rt.-nél 155. Leleszi István: A lejárt kinnlévőségek kialakulása és rendezési lehetőségei a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál 156. Molnár Gabriella: A Magyar Állami Értékpapírpiac jellegzetességei 1991-tôl 157. Molnár Mónika: A rövid távú pénzgazdálkodás bemutatása a TIGÁZ Rt. példáján keresztül 158. Nagy Barna: Helyzetkép a hazai bankkártya rendszerről, különös tekintettel a GIRO Bankkártya Rt. által üzemeltetett rendszerre 159. Nagy Mónika: Vállalkozások az OTP Bank Rt. hitelezési rendszerében 160. Palotai Henrietta: Befektetési lehetőségek a németországi Sparkasse-nál különös tekintettel a befektetési alapokra 161. Pozbai Andrea: A beruházási hitelügyletek elbírálásának menete és a hitelek folyamatos figyelése az MHB Rt.-nél 162. Rák Mónika: Életbiztosítások piaci feltételeinek elemzése 163. Reé Viktor: A kereskedelmi bankok hitelezési tevékenysége a hiteladósok csődje tükrében 164. Szabó Tímea: A technikai árfolyamelemzés és alkalmazásának lehetőségei a magyar értékpapírpiacon 165. Szikszay András: A bankgaranciáról 166. Zolnay Ildikó: A kereskedelmi kötvény és alkalmazásának lehetőségei a magyar gyakorlatban

16 Nappali III. évfolyam 167. Ábel Viktória: A bankrendszer és a konszolidáció, különös tekintettel az adóskonszolidációra 168. Bartalos Ágnes: A Magyar Hitel Bank Rt. hitelezésének jogi biztosítékai 169. Bertók Mónika: A kereskedelmi bankok hitelügyleteit biztosító mellékkötelezettségekről és a jelzálogjog jelentőségéről 170. Dajka Ernő: A kártyavár alapjai, avagy felnőttünk-e a kártyához 171. Damkó Lilla: Az OTP lakáshitelezési gyakorlata 172. Dsupin Péter: A befektetési alapok általános jellemzői különös tekintettel a hazai alapok sajátosságaira 173. Duna Ildikó: A biztosítás gazdaságtana. A gazdasági szervezetek vagyonbiztosítása a Hungária Biztosító Rt.-nél 174. Földes Szilvia: A lízing, mint a vállalati finanszírozás eszköze 175. Giesz Mónika: A bankkártya, mint kézpénzkímélő fizetőeszköz 176. Jakab Ákos István: A Unicbank Rt. hitelpolitikája és a Greiner-Holding magyarországi vállalati finanszírozásának vonásai 177. Kovács Adrienn: A jogi biztosítékok szerepe a Rákóczi Regionális Fejlesztési Bank Rt. hitelezésében 178. Mészáros Katalin: Magyarországi konszolidációs folyamatok kereskedelmi banki nézőpontból 179. Maczkó Árpád: A kisvállalkozások finanszírozását segítő kedvezményes hitelkonstrukciók és a hozzájuk kapcsolódó garanciarendszerek Magyarországon

17 180. Megyesi Zoltán: Értékpapírpiacunk sajátosságai különös tekintettel az állampapírpiacra 181. Moldvai János: Lakossági készpénzkímélő fizetési rendszerek: bankkártyák 182. Nagy Judit: Az Állami Bankfelügyelet helye és szerepe a magyar pénzintézeti rendszerben 183. Papp Zsuzsanna: Lakossági bankügyletek. Lakáscélú hitelezés az OTP Heves megyei igazgatóságánál 184. Pintér Rita: A bankkártyák helyzete és a fejlődés várható tendenciái 185. Pintér Zoltán: A vállalati termelés finanszírozásának banki gyakorlata 186. Rusa Marianna: Konszolidáció Scharf Anett: A kis- és középvállalkozásokat segítő hitelkonstrukciók Magyarországon és azok tapasztalatai 188. Szerdahelyi Rita: Jogi biztosítékok szerepe az OTP Bank Rt. hitelezésében 189. Tóth Brigitta: PC-program a jövő üzletembereinek: Az Internationale Nederlanden banknál 190. Tóth Erika: A biztosítékok szerepe a Kereskedelmi Bank Rt. hitelezésében 191. Tóth Krisztina: A BB Rt. kártyákról egy kártyatulajdonos szemével 192. Turtegin László: Hitelkockázat-kezelés Nincs meg 193. Varga Viktória: A lízing Magyarországon és hazánkon túl

18 194. Varjas Gergely: A lízingelés gyakorlata, különös tekintettel az importlízingre 195. Zajácz István: A Bankfelügyelet szerepe a magyarországi bankrendszerben IV évfolyam levelezô 196. Bodnárné Gál Judit: Kisvállakozások finanszírozási lehetőségei, kedvezményes hitelkonstrukciók keretében 197. Dobó Klára: Tapasztalatok a Bankközi Zsírórendszerrel kapcsolatban az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél 198. Vizi Erika: Tőzsdei ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén 199. Izsó Viktória: Az életbiztosítás a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. tevékenységének tükrében 200. Juhász Sándor: Pénzkímélés az OTP gyakorlatában 201. Kassai Attila: Kedvezményes kisvállakozói hitelek 202. Kolozsi Sándor: A kisvállalkozók finanszírozási lehetőségei kedvezményes hitelkonstrukciók által 203. Kresznóczki Tibor: A mezőgazdaság finanszírozási problémái 204. Szabó Levente: A rövidlejáratú hitelezés kereskedelmi banki gyakorlata 205. Szakács Zsolt: Az önkormányzatok céltámogatott beruházásainak finanszírozása és hitelezése a banki gyakorlatban Mérnök-közgazdász 206. Nagy István: Az értékpapírok - különös tekintettel a közraktár jegyre - szerepe a finanszírozásban

19 Szakdolgozati lista 1996 III. évfolyam 207. Báncs Attila: Rövid lejáratú finanszírozás 208. Dédesi Judit: Bankkártyák gyakorlati alkalmazása 209. Noviczki Orsolya: Adósminősítés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. esetében 210. Humicskó Miklós: Lakáscélú hitelek és kedvezmények folyósításának gyakorlata az OTP és K & H Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságán 211. Erdős Zoltán: A Budapest Bank Rt. fedezetpolitikája 212. Bereczki Gábor: Rövid távú befektetési lehetőségek Magyarországon 213. Ludányi Mária: A jelzálogbiztosíték szerepe a Magyar Hitelbank Rt. gyakorlatában 214. Klér Zoltán: Egyes speciális hitelkonstrukciók szerepe és helye a magyar monetáris politikán és egy kereskedelmi bank üzletpolitikai stratégiáján belül 215. Rák Tamás: A Kereskedelmi Bank Rt. fedezeti politikájában szereplő garanciák 216. Mochlár Orsolya: A bankgarancia jelentősége a banki hitelezésben 217. Német Mónika: Adósminősítés elméleti és gyakorlati megközelítése a hitelkockázat szempontjából 218. Fábián Anett: Tárgyi biztosítékok rendszere és szerepe a K & H Rt. hitelezési gyakorlatában

20 219. Bóta Ákos: A K & H Rt. gyakorlata a közraktárjegy tekintetében 220. Égert Balázs: A bankok forrásgyűjtő tevékenysége 221. Soós Judit: Pénzügyi értékelés egy konkrét vállalat példáján 222. Trampitsch Babett: A Magyar Hitelbank Rt. miskolci fiókjának rövidtávú befektetési kínálata 223. Szabó Gabriella: Takarékszövetkezetek ellenőrzése a Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóságánál 224. Barna Bertold: Hitelezés és betétgyűjtés a Reálbank Rt. Egri Fiókjánál 225. Hopka Rita: A kereskedelmi bankok és a kisvállalkozások kapcsolata: Milyen legyen egy vállalkozásbarát bank 226. Komócsin Laura: A Magyarországon működő biztosítók befektetései 227. Szabó Ákos: Befektetési alapok Magyarországon Zsatku Zsuzsa: A zsíró rendszer működése Magyarországon 229. Németh Szilvia: A Bankközi Zsíró Rendszer működésének tapasztalatai 230. Gyarmati Andrea: A költségvetés tervezéstől a zárszámadásig (összehasonlítás az európai viszonylattal) 231. Fehér Attila: A zsírórendszer bevezetésének tapasztalatai 232. Balló Anikó: A Bankközi Zsíró Rendszer 233. Magyari Lajos: A lízing és refinanszírozása 234. Goszleth Ildikó: Konvertibilitás, devizagazdálkodás és deviza hatósági ellenőrzés Magyarországon 235. Domina Eszter: Költségvetési szervek gazdálkodása

21 236. Erdős Ákos: A bankkártyák világa 237. Lőrincz Mihály: Az egészségügy finanszírozásának néhány kérdése 238. Malinák János: A paritásos árfolyam érvényesülése a Budapesti Értéktőzsde határidős piacán 239. Varga Norbert: Az önkormányzatok gazdálkodása, pénzügyei, különös tekintettel a hitelezési gyakorlatra 240. Halász Péter: A vállalkozói hitelezés gyakorlata az OTP Bank Rt. Borsod megyei Igazgatóságánál Nappali V. évfolyam 241. Lupták Norbert: Adó: Múlt, jelen, jövő 242. Nagy András: Bankkártyapiac Magyarországon 243. Nagy Mária: Rövid távú vállalati pénzgazdálkodás az AKZO Nobel Coatings Rt. gyakorlatában 244. Víg Rita: Befektetés értékelés a Herbária Rt. kötvény-részvény kibocsátásának tükrében 245. Zvara István: Minősített hitelek kezelése a kereskedelmi bankokban, különös tekintettel a Mezőbank gyakorlatára 246. Mary Krisztina: S.W.I.F.T és az értékpapírpiac 247. Ombódi Enikő: A magyarországi biztosítótársaságok életbiztosítási kínálatának elemzése 248. Nagy Lajos: A helyi önkormányzatok állami költségvetés felől történő finanszírozásának alakulása 1991 és 1995 között Zámbó Gabriella: A lakosság tőkepiaci befektetési lehetőségei a befektetési alapok tükrében

22 250. Nagy Ferenc: Nyugdíjrendszer, nyugdíjpénztárak, nyugdíjbiztosítás 251. Márföldi Mónika: A zsírórendszer indulása után bekövetkezett változások a magyar elszámolásforgalomban 252. Somos Gábor: A lakossági bankszolgáltatások jelene és jövője, különös tekintettel a lakásépítési hitelezés lehetőségeire 253. Szomolya Ottília: A könyvvizsgálat, mint a vállalkozás megítélésének eszköze 254. Oláh Flórián: Tőzsdei származékos ügyletek 255. Steinhausz Barbara: Projektfinanszírozás Magyarországon, különös tekintettel a szindikált hitelezésre 256. Szakács Erik: Külföldi bankfiók létesítéséhez kapcsolódó akvizíciós feladatok és a hozzátartozó hitelképességi vizsgálatok egy külföldi bank szemszögéből Magyarországon 257. Zábreczky Anita: A hitelkockázat csökkentésének módszerei, különös tekintettel az MHB Rt. gyakorlatára 258. Szőcs Gábor: A fedezetek kezelése a Dunabank Rt.-nél 259. Tollárné Pivarnyik Beáta: Pénzügyi elemzés és tervezés egy ipari nagyvállalatnál (a TVK Rt. bemutatása) 260. Konc Eszter: A minősített hitelek kezelése az MHB Rt. gyakorlatában 261. Pálinkás Anikó: Egy lízingcég pénzügyi tervszámítása 262. Kelemen Ágnes: Lakossági befektetések és megtakarítások között 263. Kenyeres Andrea: A bankbiztosítások helyzete Magyarországon 264. Kocsis Gergely: A hazai állampapírpiac

23 265. Glaser Károly: A minősített hitelek kezelése a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél 266. Jacsman Mónika: Adósminősítés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. miskolci fiókjának tapasztalatai alapján 267. Czibula Csilla: Magyarország útja a konvertibilitáshoz 268. Babarczi László: Az állami támogatások és a központi finanszírozás szerepe a magyar mezőgazdaság stabilizációjában 269. Barna Bettina: A magyarországi életbiztosítási piac 270. Boldy Krisztina: A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei egy kereskedelmi bank tükrében 271. Valek Gabriella: Fedezetértékelés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. gyakorlatában 272. Ujlaky Zoltán: Hosszútávú vállalati pénzügyi tervezés 273. Vaszari Péter: A monetáris politika cél- és eszközrendszere Levelező IV. évfolyam 274. Fábiánné Ziman Erika: A kisvállalkozások hitelkérelmének kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 275. Zsarnóczi Richárd: Az önkormányzatok gazdálkodása 276. Szólláth Istvánné: Pénzügyi elemzés és tervezés bemutatása egy adott vállalat alapján 277. Fodor László: Banki fedezetek 278. Fáklya Péter: Rövid távú pénzügyi tervezés a Putnok bánya Kft. példáján keresztül

24 279. Csák István: A mezőgazdasági finanszírozás problémái banki nézőpontból 280. Krilek Zoltán: A helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodása az ös időszakban 281. Köő-Tóth Győző: Vállalatok finanszírozása külső (banki) forrásból 282. Jónásné Péchy Orsolya: A kisvállalkozások finanszírozásának magyarországi lehetőségei 283. Jónás Béla Péter: A magyarországi GIRO rendszer elvei és működése 284. Zahorán Pál: Tapasztalatok a Bankközi Zsíró Rendszer beindításával, működésével kapcsolatban 285. Mohos Péter: Tapasztalatok a bankközi elszámolási rendszer működéséről 286. Bőhmné Varga Marianna: Az ÉMÁSZ Rt. rövidtávú pénzgazdálkodása 287. Csengeri Ervin: Árfolyam politika Magyarországon ( ) A hazai devizapiac 1992-től 288. Galamb Zita: A kisvállalkozások hitelhez jutásának lehetőségei a Magyar Hitel Bank Rt.-nél 289. Horváth János: Önkormányzatok finanszírozása 290. Kerekes Gabriella: Az önkormányzatok gazdálkodása, különös tekintettel Sajószentpéter Város Önkormányzatára 291. Kerecsenné Kovács Erzsébet: A hitelkockázat kezelése a Polgári Bank Rt. gyakorlatában 292. Kígyóssy Zsolt: A pénzmosás nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján

25 293. Simkó Éva: Az önkormányzatok gazdálkodásának bemutatása egy kistelepülés önkormányzatán keresztül

26 Szakdolgozati lista V. évfolyam 294. Ábel Viktória: A home banking szolgáltatások összehasonlító elemzése 295. Bartalos Ágnes: A rejtett gazdaság megjelenése és az APEH lehetôségei annak visszaszorítására 296. Bertók Mónika: Vállalatok értékelési lehetôségei Magyarországon 297. Béres Balázs: Beruházás-ösztönzés az adórendszer tükrében 298. Buócz Emese: A vállalati pénzgazdálkodás bemutatás az ÉMÁSZ Rt. példáján 299. Dajka Ernô: Egy nem szokványos elemzés a magyar gazdaságról 300. Damkó Lilla: A lakáshitelezés változása az OTP Bank Rt-nél, különös tekintettel a lakástakarékpénztár konstrukcióra 301. Ertner Zsuzsanna: Részvénykibocsátás és tôzsdére való bevezetés a BorsodChemnél 302. Farkas Zoltán: A magyar bankrendszer elmúlt 10 éve és a bankprivatizáció 303. Fodor Violetta: A lakossági hitelezés tapasztalatai egy kereskedelmi bank példáján 304. Kadocsa Péter: Magyarországi állampapírpiac 305. Kovács Adrienn: Az önkormányzatok adósminôsítésének gyakorlata a Rákóczi Bank Rt. hitelezésében 306. Moldvai János: A bankkártya üzletág stratégiai jelentôsége a kereskedelmi bankokban 307. Nagy Judit: Az OTP Lakáspénztára

27 308. Nyalka Henriett: A kis- és középvállalkozások támogatása, különös tekintettel a Rákóczi Regionális Fejlesztési Banknál igényelhetô német KVP-hitelre 309. Scharf Anett: Az agrárágazat költségvetési támogatása, annak adóhatósági ellenôrzése 310. Sóki Attila: A vagyonértékelés módszereinek bemutatása egy távközlési vállalkozás példáján 311. Szabó Rita: A devizakockázatok kezelése a BorsodChem Rt. nagyvállalat példáján 312. Szarka Péter: A béta becslése és hazai részvényekre vonatkozó konkrét értékei 313. Takács Judit: A hitelkockázat kezelése a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet gyakorlatában 314. Tóth Brigitta: A hitelezési munka során felmerülô kockázatok és a bankok lépései ezen kockázatok csökkentésére 315. Tóth Erika: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. lakáshitelezési tevékenységének bemutatása és értékelése hazai viszonylatban 316. Turtegin László: A banki treasury 317. Varga Éva: Vállalati pénzgazdálkodás értékelése az ÉMÁSZ Rtnél 318. Varga Viktória: ELECTRONIC BANKING: Számítógépes kapcsolat Bank és ügyfele között 319. Veres Judit: Az OTP Lakástakarékpénztár konstrukciója 320. Zajácz István: A multinacionális vállalatok pénzgazdálkodása III. évfolyam

28 321. Bojtosné Harsányi Andrea: Az általános forgalmi adó ellenôrzése a költségvetési bevételek biztosítása tükrében 322. Illés Gábor: Kockázatkezelés és spekuláció határidôs ügyletekkel a Budapesti Értéktôzsde gyakorlatában Levelezô IV. évfolyam 323. Horváth Csaba: Gazdálkodj okosan! Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodása egy konkrét polgármesteri hivatal tapasztalatai alapján 324. Klinkó Krisztina: A hitelgondozás bemutatása egy bankfiók példáján 325. Molnár Mónika: Az önkormányzatok gazdálkodása Kazincbarcika Város Önkormányzatának tapasztalatai alapján 326. Tôzsérné Kiss Marianna: A BorsodChem Rt. rövid távú pénzgazdálkodása

29 Szakdolgozati lista V. évfolyam 327. Balló Anikó: Nyugdíjreform a pályakezdők nézőpontjából, avagy hogyan válasszunk magánnyugdíjpénztárt? 328. Báncs Attila: Az árfolyamelemzés technikáinak bemutatása a tőzsdeindex, illetve egyes értékpapírok esetében 329. Barna Bertold: Aktív és passzív bankműveletek a Realbank Rt. Egri Fiókjában 330. Bóta Ákos: Bankprivatizáció: Mennyiben változott a magánosított bankok tevékenysége, szolgáltatásainak színvonala és üzletpolitikája? 331. Égert Balázs: A B.-A.-Z. megyei bankok átfogó elemzése 332. Erdős Zoltán: Az árfolyamelemzési technikák bemutatása a tőzsdeindex illetve egyes értékpapírok esetében (OTP Bank Rt.) 333. Farkas Gábor: Retail banking - Lakástakarékpénztárak Magyarországon 334. Fehér Attila: Adósminősítés a K & H banknál 335. Kardos Zoltán: Rövidtávú pénzügyi tervezés a szolnoki Mezőgép Rt-nél 336. Klér Zoltán: Lakástakarékpénztárak Magyarországon 337. Komócsin Laura: Pénzmozgások és tervezésük egy multinacionlis vállalat magyarországi leányvállalatánál 338. Malinák János: A részvények kockázatának mérése és kezelése 339. Mochlár Orsolya: Office banking szolgáltatások Magyarországon

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill.

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill. 1 A banki hitelnyújtás folyamata egy kiválasztott vállalat példáján keresztül / Németh Szabina, [Győr], SZIF, [2000]. 56, [14] 2 A banki kamatkockázat kezelése / Nyers Roland, [Győr], SZIF, [2000]. 74,

Részletesebben

15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné

15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné 15217 Balogh Anita Családi

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 13673 Abonyi István A zöldborsó termesztésének technológiája és ökonómiai elemzése a jászapáti 2000. mezőgazdasági zrt-ben Deme Pál 13674 Ábrahámi

Részletesebben

A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK

A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK 2008 (295 dolgozat, SZ. 9911-10205) (Szerkesztette: Szabó G. Tibor) Sz.9911 Litvik Nikoletta A Tiffer Kft.

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 16719 Áfra László A földgáz, mint természeti erőforrás a magyar lakosság körében Dr. Magyary István 16720 Andrási Erika Az egyéni vállalkozók

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 19661 MSC Ágoston-Szita Georgina Az új magyarország vidékfejlesztési program képzéseinek szerepe és jelentősége az észak-magyarországi régióban Dr. Szűcs

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / a 2008-2010 Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Gazdálkodási szak 2008..3 Gazdálkodási szak 2009.33 Gazdálkodási

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 2009. ÉVI SZAKDOLGOZATOK (10206 10412) 207 db fájl, ebből kutatható 155, titkos 52 A titkos dolgozatokról

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

40 Áruszállítási módok a logisztikában / Sinkó István, Győr, SzE, 2007

40 Áruszállítási módok a logisztikában / Sinkó István, Győr, SzE, 2007 1 "A jog megváltoztatja az erkölcsöket", avagy Az antidiszkriminációs törvény szükségességének kérdése Magyarországon az etnikai diszkrimináció megszűntetése érdekében / Fülöp Andrea, [Győr], ELTE ÁJK

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 22202 MSC Asztalos Gergely Vidéki turizmus fejlesztése a gyakorlatban Dr.

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 22202 MSC Asztalos Gergely Vidéki turizmus fejlesztése a gyakorlatban Dr. LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 22201 Angyal Renáta Neurális háló alapú mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei a tőzsdei kereskedelemben Zakár Tivadar 22202 MSC

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Ügyvezetõ. Szerkezeti felépítés Szakmai szerkesztõk Szerzõk Felhasználók Kiegészítõ kötetek Tárgymutató

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Ügyvezetõ. Szerkezeti felépítés Szakmai szerkesztõk Szerzõk Felhasználók Kiegészítõ kötetek Tárgymutató Tartalomjegyzék Szerkezeti felépítés Szakmai szerkesztõk Szerzõk Felhasználók Kiegészítõ kötetek Tárgymutató A A 2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 2.6 A 3 A 3.1 A 3.2 A 3.3 A 3.4 Ügyvezetõ Törvények Saját jogunk A

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 479 Bakos Izabella Mária A károly róbert diákhotel elemzése a "7p" alapján Tamus Antal Ferencné Dr. 480 Bálint Ádám A magyar telekom nyrt külső

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelô: MKB Befektetési Alapkezelô Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. telefon: 268-7081, 268-7826; telefax: 268-7509 Letétkezelô: Magyar

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Hatálybalépés időpontja: 2010.

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL - 1 - GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 10 ÉVES A GTTSZ (Szemelvények a GTTSZ 10 éves tevékenységéből) HÍRLEVÉL KÜLÖNKIADÁS GTTSZ jubileumi közgyűlése 2003. január 29. Dr. Kovács Árpád elnök

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához

ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához I. A támogatás célja és háttere A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben