1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében"

Átírás

1 Szakdolgozati lista 199O. 1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében 2. Bihariné Túri Anikó: Gondolatok a Csoportos Élet és Balesetbiztosításról. Legújabb módozat: A CSÉB-ÉVGYŰRŰ nyugdíjkiegészítô biztosítás 3. Fodor Ágnes: A kereskedelmi banki szféra fejlôdése 4. Galamb Andrea: A kétszintű bankrendszer működése 5. Hegyi Magdolna: Az Egri Dohánygyár költségvetési kapcsolatainak alakulása O. között 6. Koltai Zita: A lakossági vagyonbiztosítási igények változása és a legújabb lakásbiztosítási módozat -Családi Otthon Biztosítás - bemutatása 7. Kôrösi Andrea: A Magyar Hitelbank Rt gazdasági befolyásoló szerepe

2 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 8. Balogh Ildikó: A kereskedelmi banki műveletek fejlôdése és ügyfélkörének kapcsolata 9. Baranyi Hajnalka: A lizing illeszkedése a magyar gazdaságban 10. Bata Erika: A forgalmi adó helye az adórendszerben 11. Bodnár Ágnes: A hitelrendszer mint a tôkepiacon kivüli forrásszerzés szintere 12. Czimer János: A magyar tôzsdei kereskedelmi rendszer 13. Fekete Renáta: A magyarországi kötvényforgalmazás gyakorlata, eddigi eredményei és várható alakulása 14. Habina Csaba: A vállalati finanszírozás problémái és megoldási lehetôségei Magyarországon (különös tekintettel a sorban állásokra) 15. Joó Márta: A részvénytársaság mint gazdálkodási és finanszírozási mód 16. Kiss Zoltán: A termékelôállítás finanszírozásának lehetôsége napjainkban 17. Magyar Edina: A váltó mint fizetési és hitelszerzô eszköz a gazdálkodó egységeknél 18. Nagy Zoltán: A lakossági megtakarítások értelmezése, funkciója és felhasználásának értékelése 19. Orosz Péter: Bank -vállalat kapcsolata egy kereskedelmi bank példáján

3 20. Petô Ágnes: A vállalat külsô forráshoz jutásának lehetôségei és módozatai -egy konkrét vállalat alapján 21. Rátkai Zsolt: A költségvetési politika szerepe a Miskolci Közúti Igazgatóság gazdálkodásában 22. Rendek Zoltán: A mérlegen kivüli tételek a Budapest Citibank Rtnél 23. Tóth Róbert - Leskó Gábor: Bank és vállalat kapcsolata a francia finanszírozási rendszerben 24. Udvarhelyi Andrea: Kereskedelmi bank szerepe a kisvállalkozások finanszírozásában 25. Varga Tímea: A pénzügyi közvetítô tevékenység struktúrája -egy konkrét részvénytársaság gazdálkodása alapján 26. Zsofnyák Éva: A gazdaság monetarizálódása 27. Soós Attila: A kétszintű bankrendszer és a kereskedelmi bankok üzletpolitikája Levelezô IV. évfolyam 28. Hizsnyikné Gáspár Izabella: A részvény, mint a tőkeátcsoportosítás egyik eszköze Magyarországon Mérnök-közgazdász 29. Jászai Sándor: A váci cementgyár korszerűsítése I. ütemének pénzügyi nyilvántartási rendjének kidolgozása 30. Primász Katalin: A vagyongazdálkodás, vagyonértékelés problémái Magyarországon 31. Schvarcz István: A Kanizsa Bútorgyár részleges átalakulásának pénzügyi problémái a Kanizsa Trend Kft. megalakulása kapcsán

4 32. Palgutáné Nagy Judit: Egyéni Vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek jövedelemadóztatása O. években, az adórendszer változásának tükrében

5 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 33. Bakos Andrea: Világbanki kölcsönök a Budapest Bank Rt-nél 34. Boller Zsolt: A hitelezési rendszer fejlôdése a 8O-as évek közepétôl; a hitel mint a tôkepiacon kivűli finanszírozási rendszer 35. Deme Géza: A váltó szerepe Szabolcs -Szatmár -Bereg megye mezôgazdaságában 36. Farkas Ágnes: A váltó és a bank egy kereskedelmi bank hálózati egységének tapasztalatai alapján Nincs meg 37. Fekete Ildikó: Értékpapírok az MNB-nél, a magyar költségvetés, különös tekintettel a finanszírozás reformjára 38. Frank Ildikó: A takarékszövetkezetek tevékenységének változásai a BAZ megyei adatok tükrében 39. Háda Bálint: A német és a magyar bankügyletek összehasonlító elemzése 40. Horváth Csaba: Hitelezési rendszer egy bankfiók gyakorlatában 41. Juhász Rita: Értékpapírok a Budapesti Értéktôzsdén 42. Juhász Zsolt: Pénzügyi szolgáltató tevékenységet végzô részvénytársaság faktoring és lízingtevékenységének bemutatása 43. Kardos Andrea: Külkereskedelmi ügyletek pénzügyi háttere az MKB Rt-nél 44. Kemény Norbert: Vállalkozói hitelezés Borsod megyében 45. Király Enikô: A lízing, mint pénzügyi tevékenység

6 46. Kiss Elek: A kereskedelmi bank ügyfélkörébe tartozó vállalatok adósbesorolása -klaszteranalízis- 47. Kiss Irén: A kereskedelmi banki tevékenység elemzése az MHB Rt Debreceni Igazgatóságán 48. Lakatos Andrea: A privatizáció feltételei Magyarországon, és megvalósításának elsô lépései a Miskolci Likôrgyárnál 49. Lázár Szilvia: Mi -lehetne- a váltó szerepe a magyar gazdaságban? 50. Nyeste Judit: Hitelvizsgálat a kisvállakozási és vállalati hitel vonatkozásában a Postabanknál 51. Piskóti Tibor: Gazdálkodás a lízing segítségével 52. Rácz Csilla: Hitelezési formák a Takarékbank gyakorlatában 53. Reskó Judit: Kisvállalkozások finanszírozása a Postabanknál 54. Simon Katalin: Start-hitel a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál 55. Urbán László: Tôzsdematematika Levelezô IV. évfolyam 56. Mélypataki Lászlóné: Újszerű vagyonértékelési módszerek vegyesvállalatok alakítására 57. Szatmári Erika: A piacgazdálkodásra való áttérés megvalósíthatósága a MÁV és az állam közötti piackonform leszabályozásával 58. Szolnokiné Báder Gabriella: A pénzintézeti törvény bevezetésének hatásai a kereskedelmi bankok tevékenységére 59. Szunyoghné Hlatki Éva: A mezôgazdaság finanszírozási problémái egy kereskedelmi banknál

7 Mérnök-közgazdász 60. Gyükerné Volek Anikó: A magánkisiparosok adóztatásának sajátosságai az 1988.évi adóreformot követôen 61. Bódi Tibor: A vállalati sorbanállások Magyarországon 62. Krakkai Péter: Vagyonértékelés problémái a mezôgazdaságban, adott vállalat alapján 63. Lávay Balázs: A váltó története és alkalmazása

8 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 64. Veres Csaba: A hitelnyújtás lehetôségei kis- és közepes vállalkozások számára 65. Szikszay András: Bonítás és biztosíték 66. Szalai Zsuzsanna: Csôdeljárás, felszámolás, végelszámolás jellemzô esetei különös tekintettel a felszámolás alatti finanszírozás kérdéseire 67. Szabó Tímea: Devizaügyletek egy kereskedelmi bank fiókjánál 68. Sípos Ferenc: Az új csôdtörvénnyel kapcsolatos banki feladatok bemutatása különös tekintettel a csődeljárás alá vont vállalat példájára 69. Nagy Mónika: Vállalkozás finanszírozás az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. BAZ. megyei Igazgatóságánál 70. Molnár Gabriella: Újrakezdési hitel egy kereskedelmi banknál 71. Kocsis Beáta: Válságjelenségek a magyar bankrendszerben és a jegybank szerepe a megelôzésben 72. Jordán Anita: Bankmarketing elmélete és gyakorlati alkalmazása a Postabank és a Takarékpénztár Rt.-nél 73. Gyuricza Csaba: A mezôgazdaság hitelezései, hitelproblémái 74. Gál Anita: Jelzáloghitelintézet felállításának lehetôségei Magyarországon 75. Froemel András: Az opció jellemzôi, alapstratégiái és története

9 76. Döbröczöni Eszter: A szerencsejátékok egyes kérdéseirôl jogi, pénzügyi és gazdasági vonatkozásban, európai kitekintéssel 77. Bukta Zsófia: A pénzügyi közvetítô tevékenység elemzése egy konkrét részvénytársaság gazdálkodása alapján 78. Bakó Zsuzsanna: A zsírórendszer múltja, jelene és jövôje Magyarországon 79. Dezsô Péter: Hogyan tovább?-avagy a takarékszövetkezetek múltja, jelene és jövôje Magyarországon Nappali V. évfolyam 80. Udvarhelyi Andrea: Monetáris és költségvetési politika az infláció tükrében a mai Magyarországon 81. Soós Attila: Monetáris politika és gyakorlat Magyarországon 82. Orosz Péter: Hitelezés, hitelképesség-vizsgálat a Postabank gyakorlatában 83. Nagy Zoltán: A lakossági megtakarítások értelmezése, funkciója és a betétmegtakarítások összehasonlító elemzése 84. Leskó Gábor: Egzisztencia hitellel kapcsolatos tapasztalatok egy vidéki bankfiókban 85. Koltai Zita: Az ÁB-AEGON Rt. Családi Otthon Biztosításának múltja, jelene jövôje 86. Habina Csaba: Befektetési célú értékpapírok piaca Magyaro.-on 87. Fodor Ágnes: A PHARE és a vállalkozások fejlesztése 88. Buga Anikó: A hitelképesség vizsgálata

10 Levelezô IV. évfolyam 89. Zsenyeiné Tóth Andrea: Pénzügyi tervezés és elemzés lehetôségei egy adott vállalatnál 90. Tuza Lászlóné: Likviditás biztosítása a MÁV- nál 91. Tomor Ágnes: A magyar tôzsde és a tôzsdei műveletek 92. Szarka Judit: A zsírórendszer múltja, jelene, jövôje 93. Krajnyik Szilvia: Részvénytársaságok pénzügyi gazdálkodása 94. Király Sándor: A magyar állami költségvetés helyzete napjainkig és az államháztartás reformja 95. Kádár Krisztina: Mezôgazdaság finanszírozási problémái 96. Hegyes Mária:A részvények tôzsdei forgalmazása Magyaro.-on 97. Havasi Gáborné Hajdu Erika: Csôdeljárás lefolytatása, hitelezôk kielégítésének lehetséges módjai Mérnök-közgazdász 98. Szalai Pálné: Értékpapírok a mezôgazdasági vagyonfelosztásban 99. Sölétormos Gyula: Egyes válságjelenségek a magyar pénzintézeteknél 100. Metz Rezsô: Faktoring, mint a vállalatok külsô forráshoz jutásának speciális lehetôsége 101. Fülöpné Magyar Ágnes: Válaszút elôtt a takarékszövetkezetek 102. Debiec Lajos: Önkormányzati és központi költségvetés kapcsolata 103. Barzsó Pál: Az aktív bankműveletek biztonságának problémái a mezôkövesdi régióban

11 Szakdolgozati lista Nappali III. évfolyam 104. Nagy András: Kisvállalkozások hitelezésével kapcsolatos eljárások és problémák a gyakorlatban, a BB Rt. Veszprém Megyei Igazgatóság tapasztalatai alapján 105. Szabó Iván: A váltó bemutatása különös tekintettel a külkereskedelmi fizetésekben betöltött szerepére 106. Nagy Zsolt: Az " állam segedelmével " avagy az as hitelkonszolidáció hatása a magyar pénzintézetekre 107. Ertner Zsuzsa: Hitel- és adóskonszolidáció Magyarországon 108. Dobró Szabolcs: A mezőgazdaság finanszírozásának problémái és megoldási lehetőségei 109. Konc Eszter: A kisvállalkozások hitelkérelmeinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 110. Dézsi Levente: A befektetési alapok Magyarországon 111. Bertalan Sándor: Hitelkonszolidáció hatása a pénzintézetekre 112. Ujlaky Zoltán: Rövid távú vállalati pénzgazdálkodás ( Debreceni Dohánygyár Kft. ) 113. Steinhausz Barbara: A nemzetközi bankfizetési rendszer feladatai és funkciói 114. Máté Andrea: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon a BB tükrében 115. Czibula Csilla: A befektetési alapok Magyarországon 116. Riedl Béla: A hitelkonszolidáció hatása a magyar bankrendszerre

12 117. Ombódi Enikő: Új értékpapír a kereskedelmi hitelezésben: a nemzetközi váltó 118. Zámbó Gabriella: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon a kereskedelmi bankoknál, különös tekintettel a Postabank tevékenységére 119. Oláh Flórián: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Mo-on, különös tekintettel a kereskedelmi bankok - elsősorban a MHB - értékpapír kínálatára 120. Tóth Tímea: Nemzetközi banki fizetési rendszer feladatai és funkciói 121. Markó Zoltán: A kisvállalkozások hitelkérelmezéseinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 122. Mari Krisztina: A SWIFT rendszer szerepe a nemzetközi fizetési rendszerben 123. Márföldi Mónika: A BAZ. megyében működő takarékszövetkezetek helyzete a számok tükrében 124. Szalontai Mariann: Az ÉMÁSZ Rt. rövid távú pénzgazdálkodása 125. Rácz Adrienn: A hitelkonszolidáció a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. gyakorlatában 126. Jordán Henrietta: Nemzetközi hitelkártyák és magyar bankkártyák 127. Valek Gabriella: Mezőgazdasági kisvállalkozók hitelkérelmeinek kezelése a Kereskedelmi Bank Rt. debreceni fiókjának tapasztalatai alapján 128. Demeter Zsuzsa: Az angol váltójog gyakorlata 129. Somos Gábor: A 92`-es és 93`-as hitelkonszolidáció hatása a magyar pénzintézetekre

13 130. Glaser Károly: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon Nappali V. évfolyam 131. Háda Bálint: Állampapírok a deficit finanszírozásában 132. Király Enikő: Politique financiere de l`entreprise " Gesfy " entre 1991 et Nyeste Judit: Rövid távú pénzgazdálkodás az Észak- Magyarországi Áramszolgáltató Rt.-nél 134. Bakos Andrea: Pénzgazdálkodási feladatok aktuális kérdései ( A Borsodi Sörgyár Rt. példáján ) 135. Boller Zsolt: A szövetkezetek és állami gazdaságok átalakulásának vizsgálata hitelezői oldalról Levelezô IV. évfolyam 136. Kurdi Csilla: Nyílt végű befektetési alapok vagyonkezelése Luxemburgban 137. Kardos Andrea: Unit trust, investment trust 138. Kákoczkyné Kató Anita: Pénzpiaci befektetési lehetőségek a mai Magyarországon különös tekintettel a kincstárjegyre 139. Rózsahegyi Edina: Financial analysis 140. Szepesi József: A kisvállalkozások hitelkérelmeinek kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján

14 Szakdolgozati lista Nappali V. évfolyam 141. Bakó Zsuzsanna: A nemzetgazdaság élénkítésének egyik módja: a konszolidáció az adóskonszolidáció vizsgálata a Miskolci Hűtőipari Rt.-nél 142. Berencsy Boglárka: A Unilever Magyarország Kft. pénzgazdálkodása 143. Deme Géza: Cégminősítés. Az Iparbankház Rt. cégminősítő rendszerének bemutatása 144. Dobrocsi Ferenc Zsolt: A költségvetés finanszírozásának vizsgálata Franciaországban és Magyarországon 145. Dósa Imre Gábor: A nagy kereskedelmi bankok privatizációja Magyarországon 146. Döbröczöni Eszter: A forgalmi adózás az Európai Unió országaiban és hazánkban 147. Gál Anita: Jelzálogjog, földjelzáloghitel, földhitelintézet 148. Garami Mónika: Készpénzkímélő fizetőeszközök fejlődése Magyarországon. Bankkártyák jelene és jövője 149. Góczi Angéla: Nem készpénzes fizetési módozatok megjelenése Magyarországon az American Express Magyarország Kft. gyakorlatában 150. Gulyás Anita: Lakossági betétek az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. B.-A.-Z. megyei igazgatóságánál 151. Jordán Anita: A Postabank lakossági bankszámla rendszere 152. Kaló Tamás: A magyarországi bankkártyapiac jellemzői és a Budapest Bank Rt. üzletági stratégiája

15 153. Kanyó Lóránt: Az adórendszer, adózás, adóztatás, adózatlan jövedelmek magyarországi helyzete, vizsgálata, különös tekintettel a nem numerikus aspektusokra 154. Kocsis Beáta: Konszolidációs folyamatok Magyarországon. A adóskonszolidáció szerepe, jelentősége a Kereskedelmi Bank Rt.-nél 155. Leleszi István: A lejárt kinnlévőségek kialakulása és rendezési lehetőségei a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál 156. Molnár Gabriella: A Magyar Állami Értékpapírpiac jellegzetességei 1991-tôl 157. Molnár Mónika: A rövid távú pénzgazdálkodás bemutatása a TIGÁZ Rt. példáján keresztül 158. Nagy Barna: Helyzetkép a hazai bankkártya rendszerről, különös tekintettel a GIRO Bankkártya Rt. által üzemeltetett rendszerre 159. Nagy Mónika: Vállalkozások az OTP Bank Rt. hitelezési rendszerében 160. Palotai Henrietta: Befektetési lehetőségek a németországi Sparkasse-nál különös tekintettel a befektetési alapokra 161. Pozbai Andrea: A beruházási hitelügyletek elbírálásának menete és a hitelek folyamatos figyelése az MHB Rt.-nél 162. Rák Mónika: Életbiztosítások piaci feltételeinek elemzése 163. Reé Viktor: A kereskedelmi bankok hitelezési tevékenysége a hiteladósok csődje tükrében 164. Szabó Tímea: A technikai árfolyamelemzés és alkalmazásának lehetőségei a magyar értékpapírpiacon 165. Szikszay András: A bankgaranciáról 166. Zolnay Ildikó: A kereskedelmi kötvény és alkalmazásának lehetőségei a magyar gyakorlatban

16 Nappali III. évfolyam 167. Ábel Viktória: A bankrendszer és a konszolidáció, különös tekintettel az adóskonszolidációra 168. Bartalos Ágnes: A Magyar Hitel Bank Rt. hitelezésének jogi biztosítékai 169. Bertók Mónika: A kereskedelmi bankok hitelügyleteit biztosító mellékkötelezettségekről és a jelzálogjog jelentőségéről 170. Dajka Ernő: A kártyavár alapjai, avagy felnőttünk-e a kártyához 171. Damkó Lilla: Az OTP lakáshitelezési gyakorlata 172. Dsupin Péter: A befektetési alapok általános jellemzői különös tekintettel a hazai alapok sajátosságaira 173. Duna Ildikó: A biztosítás gazdaságtana. A gazdasági szervezetek vagyonbiztosítása a Hungária Biztosító Rt.-nél 174. Földes Szilvia: A lízing, mint a vállalati finanszírozás eszköze 175. Giesz Mónika: A bankkártya, mint kézpénzkímélő fizetőeszköz 176. Jakab Ákos István: A Unicbank Rt. hitelpolitikája és a Greiner-Holding magyarországi vállalati finanszírozásának vonásai 177. Kovács Adrienn: A jogi biztosítékok szerepe a Rákóczi Regionális Fejlesztési Bank Rt. hitelezésében 178. Mészáros Katalin: Magyarországi konszolidációs folyamatok kereskedelmi banki nézőpontból 179. Maczkó Árpád: A kisvállalkozások finanszírozását segítő kedvezményes hitelkonstrukciók és a hozzájuk kapcsolódó garanciarendszerek Magyarországon

17 180. Megyesi Zoltán: Értékpapírpiacunk sajátosságai különös tekintettel az állampapírpiacra 181. Moldvai János: Lakossági készpénzkímélő fizetési rendszerek: bankkártyák 182. Nagy Judit: Az Állami Bankfelügyelet helye és szerepe a magyar pénzintézeti rendszerben 183. Papp Zsuzsanna: Lakossági bankügyletek. Lakáscélú hitelezés az OTP Heves megyei igazgatóságánál 184. Pintér Rita: A bankkártyák helyzete és a fejlődés várható tendenciái 185. Pintér Zoltán: A vállalati termelés finanszírozásának banki gyakorlata 186. Rusa Marianna: Konszolidáció Scharf Anett: A kis- és középvállalkozásokat segítő hitelkonstrukciók Magyarországon és azok tapasztalatai 188. Szerdahelyi Rita: Jogi biztosítékok szerepe az OTP Bank Rt. hitelezésében 189. Tóth Brigitta: PC-program a jövő üzletembereinek: Az Internationale Nederlanden banknál 190. Tóth Erika: A biztosítékok szerepe a Kereskedelmi Bank Rt. hitelezésében 191. Tóth Krisztina: A BB Rt. kártyákról egy kártyatulajdonos szemével 192. Turtegin László: Hitelkockázat-kezelés Nincs meg 193. Varga Viktória: A lízing Magyarországon és hazánkon túl

18 194. Varjas Gergely: A lízingelés gyakorlata, különös tekintettel az importlízingre 195. Zajácz István: A Bankfelügyelet szerepe a magyarországi bankrendszerben IV évfolyam levelezô 196. Bodnárné Gál Judit: Kisvállakozások finanszírozási lehetőségei, kedvezményes hitelkonstrukciók keretében 197. Dobó Klára: Tapasztalatok a Bankközi Zsírórendszerrel kapcsolatban az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél 198. Vizi Erika: Tőzsdei ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén 199. Izsó Viktória: Az életbiztosítás a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. tevékenységének tükrében 200. Juhász Sándor: Pénzkímélés az OTP gyakorlatában 201. Kassai Attila: Kedvezményes kisvállakozói hitelek 202. Kolozsi Sándor: A kisvállalkozók finanszírozási lehetőségei kedvezményes hitelkonstrukciók által 203. Kresznóczki Tibor: A mezőgazdaság finanszírozási problémái 204. Szabó Levente: A rövidlejáratú hitelezés kereskedelmi banki gyakorlata 205. Szakács Zsolt: Az önkormányzatok céltámogatott beruházásainak finanszírozása és hitelezése a banki gyakorlatban Mérnök-közgazdász 206. Nagy István: Az értékpapírok - különös tekintettel a közraktár jegyre - szerepe a finanszírozásban

19 Szakdolgozati lista 1996 III. évfolyam 207. Báncs Attila: Rövid lejáratú finanszírozás 208. Dédesi Judit: Bankkártyák gyakorlati alkalmazása 209. Noviczki Orsolya: Adósminősítés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. esetében 210. Humicskó Miklós: Lakáscélú hitelek és kedvezmények folyósításának gyakorlata az OTP és K & H Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságán 211. Erdős Zoltán: A Budapest Bank Rt. fedezetpolitikája 212. Bereczki Gábor: Rövid távú befektetési lehetőségek Magyarországon 213. Ludányi Mária: A jelzálogbiztosíték szerepe a Magyar Hitelbank Rt. gyakorlatában 214. Klér Zoltán: Egyes speciális hitelkonstrukciók szerepe és helye a magyar monetáris politikán és egy kereskedelmi bank üzletpolitikai stratégiáján belül 215. Rák Tamás: A Kereskedelmi Bank Rt. fedezeti politikájában szereplő garanciák 216. Mochlár Orsolya: A bankgarancia jelentősége a banki hitelezésben 217. Német Mónika: Adósminősítés elméleti és gyakorlati megközelítése a hitelkockázat szempontjából 218. Fábián Anett: Tárgyi biztosítékok rendszere és szerepe a K & H Rt. hitelezési gyakorlatában

20 219. Bóta Ákos: A K & H Rt. gyakorlata a közraktárjegy tekintetében 220. Égert Balázs: A bankok forrásgyűjtő tevékenysége 221. Soós Judit: Pénzügyi értékelés egy konkrét vállalat példáján 222. Trampitsch Babett: A Magyar Hitelbank Rt. miskolci fiókjának rövidtávú befektetési kínálata 223. Szabó Gabriella: Takarékszövetkezetek ellenőrzése a Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóságánál 224. Barna Bertold: Hitelezés és betétgyűjtés a Reálbank Rt. Egri Fiókjánál 225. Hopka Rita: A kereskedelmi bankok és a kisvállalkozások kapcsolata: Milyen legyen egy vállalkozásbarát bank 226. Komócsin Laura: A Magyarországon működő biztosítók befektetései 227. Szabó Ákos: Befektetési alapok Magyarországon Zsatku Zsuzsa: A zsíró rendszer működése Magyarországon 229. Németh Szilvia: A Bankközi Zsíró Rendszer működésének tapasztalatai 230. Gyarmati Andrea: A költségvetés tervezéstől a zárszámadásig (összehasonlítás az európai viszonylattal) 231. Fehér Attila: A zsírórendszer bevezetésének tapasztalatai 232. Balló Anikó: A Bankközi Zsíró Rendszer 233. Magyari Lajos: A lízing és refinanszírozása 234. Goszleth Ildikó: Konvertibilitás, devizagazdálkodás és deviza hatósági ellenőrzés Magyarországon 235. Domina Eszter: Költségvetési szervek gazdálkodása

21 236. Erdős Ákos: A bankkártyák világa 237. Lőrincz Mihály: Az egészségügy finanszírozásának néhány kérdése 238. Malinák János: A paritásos árfolyam érvényesülése a Budapesti Értéktőzsde határidős piacán 239. Varga Norbert: Az önkormányzatok gazdálkodása, pénzügyei, különös tekintettel a hitelezési gyakorlatra 240. Halász Péter: A vállalkozói hitelezés gyakorlata az OTP Bank Rt. Borsod megyei Igazgatóságánál Nappali V. évfolyam 241. Lupták Norbert: Adó: Múlt, jelen, jövő 242. Nagy András: Bankkártyapiac Magyarországon 243. Nagy Mária: Rövid távú vállalati pénzgazdálkodás az AKZO Nobel Coatings Rt. gyakorlatában 244. Víg Rita: Befektetés értékelés a Herbária Rt. kötvény-részvény kibocsátásának tükrében 245. Zvara István: Minősített hitelek kezelése a kereskedelmi bankokban, különös tekintettel a Mezőbank gyakorlatára 246. Mary Krisztina: S.W.I.F.T és az értékpapírpiac 247. Ombódi Enikő: A magyarországi biztosítótársaságok életbiztosítási kínálatának elemzése 248. Nagy Lajos: A helyi önkormányzatok állami költségvetés felől történő finanszírozásának alakulása 1991 és 1995 között Zámbó Gabriella: A lakosság tőkepiaci befektetési lehetőségei a befektetési alapok tükrében

22 250. Nagy Ferenc: Nyugdíjrendszer, nyugdíjpénztárak, nyugdíjbiztosítás 251. Márföldi Mónika: A zsírórendszer indulása után bekövetkezett változások a magyar elszámolásforgalomban 252. Somos Gábor: A lakossági bankszolgáltatások jelene és jövője, különös tekintettel a lakásépítési hitelezés lehetőségeire 253. Szomolya Ottília: A könyvvizsgálat, mint a vállalkozás megítélésének eszköze 254. Oláh Flórián: Tőzsdei származékos ügyletek 255. Steinhausz Barbara: Projektfinanszírozás Magyarországon, különös tekintettel a szindikált hitelezésre 256. Szakács Erik: Külföldi bankfiók létesítéséhez kapcsolódó akvizíciós feladatok és a hozzátartozó hitelképességi vizsgálatok egy külföldi bank szemszögéből Magyarországon 257. Zábreczky Anita: A hitelkockázat csökkentésének módszerei, különös tekintettel az MHB Rt. gyakorlatára 258. Szőcs Gábor: A fedezetek kezelése a Dunabank Rt.-nél 259. Tollárné Pivarnyik Beáta: Pénzügyi elemzés és tervezés egy ipari nagyvállalatnál (a TVK Rt. bemutatása) 260. Konc Eszter: A minősített hitelek kezelése az MHB Rt. gyakorlatában 261. Pálinkás Anikó: Egy lízingcég pénzügyi tervszámítása 262. Kelemen Ágnes: Lakossági befektetések és megtakarítások között 263. Kenyeres Andrea: A bankbiztosítások helyzete Magyarországon 264. Kocsis Gergely: A hazai állampapírpiac

23 265. Glaser Károly: A minősített hitelek kezelése a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél 266. Jacsman Mónika: Adósminősítés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. miskolci fiókjának tapasztalatai alapján 267. Czibula Csilla: Magyarország útja a konvertibilitáshoz 268. Babarczi László: Az állami támogatások és a központi finanszírozás szerepe a magyar mezőgazdaság stabilizációjában 269. Barna Bettina: A magyarországi életbiztosítási piac 270. Boldy Krisztina: A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei egy kereskedelmi bank tükrében 271. Valek Gabriella: Fedezetértékelés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. gyakorlatában 272. Ujlaky Zoltán: Hosszútávú vállalati pénzügyi tervezés 273. Vaszari Péter: A monetáris politika cél- és eszközrendszere Levelező IV. évfolyam 274. Fábiánné Ziman Erika: A kisvállalkozások hitelkérelmének kezelése egy pénzintézeti fiók tapasztalatai alapján 275. Zsarnóczi Richárd: Az önkormányzatok gazdálkodása 276. Szólláth Istvánné: Pénzügyi elemzés és tervezés bemutatása egy adott vállalat alapján 277. Fodor László: Banki fedezetek 278. Fáklya Péter: Rövid távú pénzügyi tervezés a Putnok bánya Kft. példáján keresztül

24 279. Csák István: A mezőgazdasági finanszírozás problémái banki nézőpontból 280. Krilek Zoltán: A helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodása az ös időszakban 281. Köő-Tóth Győző: Vállalatok finanszírozása külső (banki) forrásból 282. Jónásné Péchy Orsolya: A kisvállalkozások finanszírozásának magyarországi lehetőségei 283. Jónás Béla Péter: A magyarországi GIRO rendszer elvei és működése 284. Zahorán Pál: Tapasztalatok a Bankközi Zsíró Rendszer beindításával, működésével kapcsolatban 285. Mohos Péter: Tapasztalatok a bankközi elszámolási rendszer működéséről 286. Bőhmné Varga Marianna: Az ÉMÁSZ Rt. rövidtávú pénzgazdálkodása 287. Csengeri Ervin: Árfolyam politika Magyarországon ( ) A hazai devizapiac 1992-től 288. Galamb Zita: A kisvállalkozások hitelhez jutásának lehetőségei a Magyar Hitel Bank Rt.-nél 289. Horváth János: Önkormányzatok finanszírozása 290. Kerekes Gabriella: Az önkormányzatok gazdálkodása, különös tekintettel Sajószentpéter Város Önkormányzatára 291. Kerecsenné Kovács Erzsébet: A hitelkockázat kezelése a Polgári Bank Rt. gyakorlatában 292. Kígyóssy Zsolt: A pénzmosás nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján

25 293. Simkó Éva: Az önkormányzatok gazdálkodásának bemutatása egy kistelepülés önkormányzatán keresztül

26 Szakdolgozati lista V. évfolyam 294. Ábel Viktória: A home banking szolgáltatások összehasonlító elemzése 295. Bartalos Ágnes: A rejtett gazdaság megjelenése és az APEH lehetôségei annak visszaszorítására 296. Bertók Mónika: Vállalatok értékelési lehetôségei Magyarországon 297. Béres Balázs: Beruházás-ösztönzés az adórendszer tükrében 298. Buócz Emese: A vállalati pénzgazdálkodás bemutatás az ÉMÁSZ Rt. példáján 299. Dajka Ernô: Egy nem szokványos elemzés a magyar gazdaságról 300. Damkó Lilla: A lakáshitelezés változása az OTP Bank Rt-nél, különös tekintettel a lakástakarékpénztár konstrukcióra 301. Ertner Zsuzsanna: Részvénykibocsátás és tôzsdére való bevezetés a BorsodChemnél 302. Farkas Zoltán: A magyar bankrendszer elmúlt 10 éve és a bankprivatizáció 303. Fodor Violetta: A lakossági hitelezés tapasztalatai egy kereskedelmi bank példáján 304. Kadocsa Péter: Magyarországi állampapírpiac 305. Kovács Adrienn: Az önkormányzatok adósminôsítésének gyakorlata a Rákóczi Bank Rt. hitelezésében 306. Moldvai János: A bankkártya üzletág stratégiai jelentôsége a kereskedelmi bankokban 307. Nagy Judit: Az OTP Lakáspénztára

27 308. Nyalka Henriett: A kis- és középvállalkozások támogatása, különös tekintettel a Rákóczi Regionális Fejlesztési Banknál igényelhetô német KVP-hitelre 309. Scharf Anett: Az agrárágazat költségvetési támogatása, annak adóhatósági ellenôrzése 310. Sóki Attila: A vagyonértékelés módszereinek bemutatása egy távközlési vállalkozás példáján 311. Szabó Rita: A devizakockázatok kezelése a BorsodChem Rt. nagyvállalat példáján 312. Szarka Péter: A béta becslése és hazai részvényekre vonatkozó konkrét értékei 313. Takács Judit: A hitelkockázat kezelése a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet gyakorlatában 314. Tóth Brigitta: A hitelezési munka során felmerülô kockázatok és a bankok lépései ezen kockázatok csökkentésére 315. Tóth Erika: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. lakáshitelezési tevékenységének bemutatása és értékelése hazai viszonylatban 316. Turtegin László: A banki treasury 317. Varga Éva: Vállalati pénzgazdálkodás értékelése az ÉMÁSZ Rtnél 318. Varga Viktória: ELECTRONIC BANKING: Számítógépes kapcsolat Bank és ügyfele között 319. Veres Judit: Az OTP Lakástakarékpénztár konstrukciója 320. Zajácz István: A multinacionális vállalatok pénzgazdálkodása III. évfolyam

28 321. Bojtosné Harsányi Andrea: Az általános forgalmi adó ellenôrzése a költségvetési bevételek biztosítása tükrében 322. Illés Gábor: Kockázatkezelés és spekuláció határidôs ügyletekkel a Budapesti Értéktôzsde gyakorlatában Levelezô IV. évfolyam 323. Horváth Csaba: Gazdálkodj okosan! Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodása egy konkrét polgármesteri hivatal tapasztalatai alapján 324. Klinkó Krisztina: A hitelgondozás bemutatása egy bankfiók példáján 325. Molnár Mónika: Az önkormányzatok gazdálkodása Kazincbarcika Város Önkormányzatának tapasztalatai alapján 326. Tôzsérné Kiss Marianna: A BorsodChem Rt. rövid távú pénzgazdálkodása

29 Szakdolgozati lista V. évfolyam 327. Balló Anikó: Nyugdíjreform a pályakezdők nézőpontjából, avagy hogyan válasszunk magánnyugdíjpénztárt? 328. Báncs Attila: Az árfolyamelemzés technikáinak bemutatása a tőzsdeindex, illetve egyes értékpapírok esetében 329. Barna Bertold: Aktív és passzív bankműveletek a Realbank Rt. Egri Fiókjában 330. Bóta Ákos: Bankprivatizáció: Mennyiben változott a magánosított bankok tevékenysége, szolgáltatásainak színvonala és üzletpolitikája? 331. Égert Balázs: A B.-A.-Z. megyei bankok átfogó elemzése 332. Erdős Zoltán: Az árfolyamelemzési technikák bemutatása a tőzsdeindex illetve egyes értékpapírok esetében (OTP Bank Rt.) 333. Farkas Gábor: Retail banking - Lakástakarékpénztárak Magyarországon 334. Fehér Attila: Adósminősítés a K & H banknál 335. Kardos Zoltán: Rövidtávú pénzügyi tervezés a szolnoki Mezőgép Rt-nél 336. Klér Zoltán: Lakástakarékpénztárak Magyarországon 337. Komócsin Laura: Pénzmozgások és tervezésük egy multinacionlis vállalat magyarországi leányvállalatánál 338. Malinák János: A részvények kockázatának mérése és kezelése 339. Mochlár Orsolya: Office banking szolgáltatások Magyarországon

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok

es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok sor szám Beküldő iskola OM azonosítója 2010-2011-es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok Tanuló OM neve Tanuló neve Tagozat kód azonosító 1. 031589 ÁMK Mezőtárkány Egerfarmos Bakondi Zsófia

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály 2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály Balogh István Sándor Lakatos Karola Balogh Mária Lelesz János Belme Judit Megyesi Miklós Brán Brigitta Erika Molnár Ilona Dallos-Nagy Ildikó Mosolygó

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2011. március 5. országos regionális Dél-Alföld Huszár Gergő 50,0 16 2 Vajda Péter Oktatási Ficzere

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 47,500 2 47,100 1 47,700 1 142,300 2 Debrecen Debreceni Egy. Kossuth Lajos Gyak. Ált. Isk. 47,900 1 46,700 2 47,400 2 142,000 3 Ózd Újváros Téri

Részletesebben