A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY"

Átírás

1 Richard Dawkins A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY AZ EVOLÚCIÓ BIZONYÍTÉKAI Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009

2 Fordította KELEMEN LÁSZLÓ A mű eredeti címe The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution Copyright 2009 by Richard Dawkins Hungarian translation 2009 by Kelemen László Hungarian edition 2009 by Nyitott Könyvműhely Minden jog fenntartva Kiadja a Nyitott Könyvműhely Felelős kiadó: Halmos Ádám Olvasószerkesztő: Moldován László Korrektor: Rákos Katalin Nyomdai előkészítés: Kebok Borítóterv: Ligetfalvi Zsolt Nyomdai munkák: Kinizsi Nyomda Felelős vezető: Bördős János ISBN

3 JOSH TIMONENNEK

4 TARTALOM ELŐSZÓ 5 1. CSAK EGY ELMÉLET? 8 2. KUTYÁK TEHENEK ÉS KÁPOSZTÁK VIRÁGÖSVÉNY A MAKROEVOLÚCIÓHOZ CSEND ÉS LASSÚ IDŐ A TULAJDON SZEMÜNKKEL A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM MIÉRT HIÁNYZÓ? ELTŰNT SZEMÉLYEK? MÁR MEGKERÜLTEK ÖN IS KÉPES VOLT RÁ KILENC HÓNAP ALATT A KONTINENSEK BÁRKÁJA UNOKATESTVÉREK FÁJA A TÖRTÉNELEM OTT VAN MINDEN PORCIKÁNKBAN FEGYVERKEZÉSI VERSENY ÉS EVOLÚCIÓS TEODICEA FELEMELŐ ELKÉPZELÉS EZ 412 FÜGGELÉK: A TÖRTÉNELEMTAGADÓK 443 JEGYZETEK 453 BIBLIOGRÁFIA 465 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT KÉPEKÉRT 477 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 487

5 ELŐSZÓ AZ EVOLÚCIÓ napról napra sokasodó bizonyítékai még sohasem voltak ilyen szilárdak. Eközben, paradox módon, a tudatlan evolúcióellenesség is erősebb, mint eddig bármikor. Könyvem azon bizonyítékaim személyes összegzése, amelyek szerint az evolúció elmélete valós tény ugyanolyan kétségbevonhatatlan tény, mint a tudományban bármi más. Nem ez az első könyv, amelyet az evolúcióról írtam, és muszáj elmagyaráznom, hogy miben tér el a többitől. A legjobban úgy jellemezhetném, hogy ez a hiányzó láncszem. Az önző gén és A hódító gén című munkáimban újszerű látásmóddal tekintettem át a természetes kiválasztás ismerős elméletét, de nem foglalkoztam annak bizonyításával, hogy maga az evolúciós folyamat ténylegesen lezajlott. A következő három művemben mindegyikben más és más módon a megértést akadályozó korlátokat próbáltam meg azonosítani és felszámolni. Ezek a könyvek A vak órásmester, Folyam az Édenkertből és (a három közül számomra legkedvesebb) A valószínűtlenség hegyének meghódítása olyan kérdésekre válaszoltak, mint mire lenne jó egyetlen szem?, mi értelme lenne egyetlen szárnynak?, hogyan működhet a természetes kiválasztás, ha a legtöbb mutációnak negatív következményei vannak?. Még egyszer hangsúlyozom, hogy noha ez a három könyv számos nehézséget megoldott, nem bizonyították be az evolúció tényét. A leghosszabb könyvem Az Ős meséje az élet történetének teljes

6 folyamatát ábrázolta egyfajta őskereső chauceri zarándoklat formájában, amely az időben visszafelé zajlott; ám ez a könyv is eleve igaznak tételezte fel az evolúciót. Felsorolt munkáimra visszatekintve rájöttem, hogy műveimben sehol nem történt meg az evolúció explicit bizonyítása, és úgy gondoltam, hogy ez olyan komoly hiányosság, amelyet meg kell szüntetnem. Erre jó alkalomnak tűnt a 2009-es év, Darwin születésének kétszázadik, A fajok eredete megjelenésének százötvenedik évfordulója. Nem meglepő, hogy másoknak is eszébe jutott ugyanez a gondolat, és idén e témában néhány további nagyszerű kiadvány is megjelent, mindenekelőtt Jerry Coyne Why Evolution is True (Miért igaz az evolúció?) című könyve. E könyvhöz írt, a The Times Literary Supplementben megjelent méltató ajánlásom megtekinthető a honlapomon is, a Dawkins internetes hivatkozáson. Megszállottként, hihetetlen munkabírással dolgozó irodalmi ügynököm, John Brockman még a könyv Only a Theory (Csak egy elmélet) munkacímű változatát mutatta meg a kiadónak. Időközben kiderült, hogy ezzel a címmel Kenneth Miller már megjelentette azt a művét, amelyben egy teljes könyvnyi terjedelemben elemzi azon emlékezetes bírósági ügyeket, amelyek során alkalmanként tudományos vizsgálatokról mondanak ítéletet (e tárgyban Miller hősies munkát végzett). Egyébként is kételkedtem benne, hogy ez lenne a megfelelő cím, és már majdnem elkészültem a kézirattal, amikor rájöttem, hogy a tökéletes cím az orrom előtt lóg a szekrényemben. Néhány évvel ezelőtt egy névtelen jóakaróm küldött nekem egy pólót, amelyre ezt nyomtatták: Evolúció, a Föld legnagyobb mutatványa, az egyetlen igazi játék! Időről időre fel is vettem, hogy oktassak benne, és hirtelen rádöbbentem, hogy a felirat ideális cím lenne, csak egy kicsit hosszú. Lerövidítettem A legnagyobb mutatványra. A Csak egy elmélet pedig nagyszerűen megfelel az első fejezet címének, mindössze egy elővigyázatos kérdőjellel kell kiegészíteni a kreacionisták szőrszálhasogatása elleni védekezés gyanánt. Munkámban sokféleképpen és sokan segítettek, köztük Michael Yudkin, Richard Lenski, George Oster, Caroline Pond, Henri D.

7 Grissino-Mayer, Jonathan Hodgkin, Matt Ridley, Peter Holland, Walter Joyce, Yan Wong, Will Atkinson, Latha Menon, Christopher Graham, Paula Kirby, Lisa Bauer, Owen Selly, Victor Flynn, Karen Owens, John Endler, Iain Douglas-Hamilton, Sheila Lee, Phil Lord, Christine DeBlase és Rand Russell. Nagy- Britanniában és Amerikában rengeteg támogatást kaptam Sally Gaminarától, Hilary Redmondtól és munkatársaiktól. E könyv befejező munkálatai közben háromszor is előfordult, hogy izgalmas új felfedezésről szóló hírek jelentek meg a tudományos sajtóban. Minden alkalommal bátortalanul felvetettem, lehetséges-e a kiadás pontos rendben zajló bonyolult munkálatait megszakítani, hogy ezeket az új eredményeket a kész könyvben is felhasználhassam. Ilyen esetben minden normális kiadó nemet mondana, de Sally és Hilary a három alkalom közül egyetlenegyszer sem fejezte ki a nemtetszését amiatt, hogy az utolsó pillanatban változtatok, sőt lelkesedésükkel hegyeket mozgattak meg, hogy ezek a változások is bekerüljenek a könyvbe. Ugyanilyen buzgó és segítőkész volt Gillian Somerscales is, aki a nyomtatás előkészítő munkálatait végezte nagyfokú irodalmi hozzáértéssel és érzékenységgel. Feleségem, Lalla Ward a folyamatos bátorítás mellett értékes stilisztikai megjegyzéseivel és jellemzően elegáns javaslataival volt segítségemre. E könyv gondolata akkor érlelődött meg bennem, és akkor kezdtem el az írást, amikor professzorként utolsó hónapjaimat töltöttem a Charles Simonyi nevét viselő intézetben, és akkor fejeztem be, amikor már nyugdíjba vonultam. A Simonyi-intézet leköszönő professzoraként, első találkozásunk után tizennégy évvel és hét könyvvel, Lallával együtt ismételten hálás köszönetemet szeretném kifejezni Charlesnak. Reméljük, hogy barátságunk még sokáig tart. Művemet Josh Timonennek ajánlom. Sok köszönettel tartozom neki, és kicsiny, de elhivatott csapatának, amiért elkészítették a RichardDawkins.net honlapot. A világhálón Josht tehetséges honlaptervezőként ismerik, de ez csak kis része zsenialitásának. Kreatív tehetsége ott van mindennek a mélyén, de köszönetem nem eléggé tükrözi, milyen sokoldalúan járul hozzá közös vállalkozásunkhoz, és azt a meleg humort sem adja vissza, amellyel ezt teszi.

8 1 CSAK EGY ELMÉLET?

9 KÉPZELJE el, hogy Ön egy római történelmet és latin nyelvet oktató tanár, aki minden erejével szeretné megosztani az ókori világ Ovidius elégiái és Horatius ódái, a latin nyelv Cicero szónoklataiban megmutatkozó tömör ökonómiája, a pun háborúk stratégiai finomságai, Julius Caesar hadvezéri erényei és a későbbi császárok hedonista kilengései iránti lelkesedését. Hatalmas vállalkozás, amely sok időt, figyelmet és odaadást igényel. Ugyanakkor észreveszi, hogy csak vesztegeti a drága idejét, mert hallgatósága figyelmét elterelik azok a hangoskodó ignoramusok (latintanárként Ön is tudja, hogy helyesebb az ignorami forma), akik erős politikai és főként pénzügyi támogatással a hátuk mögött arról próbálják meggyőzni a diákjait fáradhatatlanul, hogy a rómaiak sohasem léteztek. Hogy sohasem létezett maga a Római Birodalom sem. Hogy az egész világ csak azóta létezik, amióta az eleven emberi emlékezet. Hogy a spanyol, az olasz, a francia, a katalán, az okcitán és a rétoromán nyelvek mindegyike spontán módon és külön-külön jött létre összes dialektusukkal együtt, és kialakulásuk nem köszönhető egyetlen olyan ősnyelvnek sem, mint mondjuk a latin. Önnek pedig, ahelyett hogy teljes figyelmét a klasszika-filológia magasztos tudósi és tanári hivatásának szentelné, idejét és energiáját arra kell fordítania, hogy utóvédharcokat folytasson azon állítás mellett, hogy a rómaiak igenis léteztek; védekeznie kell egy ostoba megállapítás ellen, és ettől legszívesebben elsírná magát, ha nem foglalná le túlságosan maga a küzdelem. Ha e képzeletbeli latintanár képe túlzottan erőltetettnek tűnne, lássunk egy kézzelfoghatóbb példát. Tegyük fel, hogy Ön újkori történelmet oktat, és a 20. századi Európával foglalkozó tanóráit bojkottálják, bekiabálásokkal vagy más módon zavarják a

10 holokauszttagadók jól szervezett, jól pénzelt és politikailag is erős csoportjai. Feltételezett Róma-tagadóimmal ellentétben holokauszttagadók valóban léteznek. Hangosak, első hallásra tetszetősen érvelnek, és ügyesen a tudományosság látszatát keltik. Legalább egy jelentős ország elnökének támogatását élvezik, és közéjük tartozik a Római Katolikus Anyaszentegyház legalább egy püspöke. Képzelje el, hogy az európai történelem tanáraként folyamatosan olyan agresszív követelésekkel szembesül, hogy az ellenkező véleményt is tanítania kell, és hogy időben kiegyensúlyozottan kell oktatnia azt az alternatív elméletet is, amely szerint sohasem volt holokauszt, és az egész csak a cionista történelemhamisítók koholmánya. E vitába a manapság oly divatosan relativizáló értelmiségiek is beavatkoznak: bizonygatják, hogy nincs abszolút igazság, hogy a holokauszt személyes hit kérdése, ezért minden nézet egyformán érvényes, és egyformán tiszteletben tartandó. A természettudományt oktató tanárok helyzete ma sem kevésbé lehangoló. Amikor a biológia központi vezérelveit kísérlik meg kifejteni; amikor korrekt módon saját történeti kontextusába azaz az evolúcióba helyezik az élővilágot; amikor magának az életnek a természetét tárják fel és magyarázzák el, akkor zaklatják és akadályozzák, erőszakosan lehurrogják, sőt azzal fenyegetik őket, hogy elveszíthetik állásukat. Folyamatosan az idejüket vesztegetik, de ez még a legkevesebb. Valószínűleg fenyegető levelekkel üldözik őket a szülők, és kénytelenek elviselni az agymosott gyerekek gúnyos vigyorgását és konok ellenkezését. Olyan államilag jóváhagyott tankönyvekkel látják el őket, amelyekből módszeresen kitörölték az evolúció szót, vagy valláserkölcsi célzattal átírták időbeli változássá. Régebben az ilyesmin még hajlamosak voltunk tréfálkozni mint sajátságos amerikai jelenségen. Manapság Nagy- Britanniában és Európában is ugyanezzel a problémával szembesülnek a pedagógusok; részben amerikai hatásra, de sokkal inkább azért, mert az iszlám is egyre erőteljesebben van jelen a tantermekben amihez bűnös segítséget nyújt a multikulturalizmus iránti hivatalos elkötelezettség és a rasszista megbélyegzéstől való félelem. Gyakran és jogosan mondják, hogy a klérusnak és a teológusoknak nincs problémájuk az evolúcióval, és ők ebben a

11 tekintetben sokszor még aktívan támogatják is a természettudósokat. Ez többnyire igaz, mint azt magam is örömmel tapasztaltam, amikor két különböző alkalommal is együtt dolgoztam Oxford akkori püspökével aki azóta már Lord Harries ben közösen írtunk a The Sunday Timesba egy cikket, amely ezekkel a sorokkal zárult: Manapság már nincs miről vitatkozni. Az evolúció tény és keresztény nézőpontból Isten egyik legnagyszerűbb műve. Az utolsó mondatot Richard Harries írta, de a cikk összes többi mondatában 1 is egyetértettünk. Két évvel korábban ugyancsak Harries püspökkel az alábbi közös levelet írtuk az akkori miniszterelnöknek, Tony Blairnek: Tisztelt Miniszterelnök Úr, Levelünkkel egy természettudósokból és püspökökből álló csoport aggodalmának adunk hangot a gatesheadi Emmanuel City Technology College-ben folyó természettudományos oktatás miatt. Az evolúció jelentős felvilágosító erővel rendelkező tudományos elmélet, amely széles körben alkalmazható számos diszciplína jelenségeire. A bizonyítékok fényében lehet finomítani, megerősíteni, sőt gyökeresen át is lehet alakítani. Az evolúció nem ugyanabba a kategóriába tartozó hitvallás, ahogy azt e főiskola szószólói állítják, mint a bibliai értelemben vett teremtés, amelynek a funkciója és a célja is más. A probléma jelentősége túlmutat azon, hogy mit oktatnak ma egy főiskolán. Erősödik az aggodalom amiatt, hogy mit és hogyan tanítanak majd a tervezett vallási tanintézetek új generációjában. Meggyőződésünk, hogy ezekben az iskolákban csakúgy, mint az Emmanuel City Technology College-ben, szoros felügyeletre van szükség annak érdekében, hogy mind a tudományos, mind a vallási diszciplínákat megfelelően tiszteletben tartsák. 1 Dawkins meggyőződéses ateista (A ford).

12 Szívélyes üdvözlettel: Richard Harries főtisztelendő, Oxford püspöke Sir David Attenborough, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja Christopher Herbert főtisztelendő, St. Albans püspöke Lord May of Oxford, a Királyi Természettudományos Akadémia elnöke John Enderby professzor, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, a Fizikai Tudományok Osztályának titkára John Oliver főtisztelendő, Hereford püspöke Mark Santer főtisztelendő, Birmingham püspöke Sir Neil Chalmers, a Nemzeti Történeti Múzeum igazgatója Thomas Butler főtisztelendő, Southwark püspöke Sir Martin Rees, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, királyi csillagász Kenneth Stevenson főtisztelendő, Portsmouth püspöke Patrick Bateson professzor, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, a Biológiai Tudományok Osztályának titkára Crispian Hollis főtisztelendő, Portsmouth római katolikus püspöke Sir Richard Southwood, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja Sir Francis Graham-Smith, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, a Fizikai Tudományok Osztályának volt titkára Richard Dawkins professzor, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja Harries püspökkel sebtében kellett megszereznünk az aláírásokat. Emlékezetem szerint minden általunk felkeresett személy aláírta, a tudósok és a püspökök egyike sem volt más véleményen. Canterbury érsekének nincs problémája az evolúcióval, és ugyanígy nincs a pápának sem (beleértve vagy leszámítva azt a furcsa bizonytalanságot, hogy pontosan melyik paleontológiai

13 csomóponttól létezik az emberi lélek), a tanult papoknak és a teológia professzorainak sem. Ez a könyv kifejezetten az evolúció tényének bizonyításáról szól. Nem vallásellenes műnek szántam. Az egy másik ing, amelyet nem itt kell újra felvennem. Már nem harcolnak ellene azok a püspökök és teológusok, akik ráébredtek, hogy az evolúció nyilvánvaló. Néhányan vonakodva, mások mint Richard Harries lelkesen, de a szánalmasan tudatlanoktól eltekintve valamennyien kénytelenek voltak elfogadni az evolúció tényét. Gondolhatják róla azt, hogy Isten elindította a folyamatot, és a további történéseken valószínűleg nem tartotta rajta a kezét. Hihetik azt, hogy Isten először létrehozta az univerzumot, majd olyan harmonikus törvények és fizikai állandók felállításával ünnepelte meg a születését, amelyeket úgy számolt ki, hogy megfeleljenek annak a kifürkészhetetlen célnak, melyben végső soron mi is szerepet játszunk. Még ha néha csak vonakodva, máskor boldogan, a gondolkodó és értelmes lelkészek és lelkésznők is elfogadják az evolúció bizonyítékait. Ugyanakkor nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy azért, mert a püspökök és a tanult klérus elfogadja az evolúciót, a hívek is ezt teszik. Sajnos, mint ahogyan azt a függelékben dokumentálom, a közvélemény-kutatások számos bizonyítékot szolgáltatnak az ellenkezőjére. Az amerikaiak több mint 40 százaléka elutasítja, hogy az emberiség más állatokból fejlődött ki, és azt hiszi, hogy Isten teremtett minket és minden életet valamikor az elmúlt tízezer évben. Nagy-Britanniában ennyire nem rossz a helyzet, de már most is aggasztó, és az egyházak számára ugyanolyan aggasztónak kellene lennie, mint a tudósoknak. Muszáj volt megírnom ezt a könyvet. A továbbiakban a történelemtagadó elnevezést használom azokra, akik elutasítják az evolúciót: azt hiszik, hogy a világ kora évezredekben mérhető és nem évmilliárdokban, és szerintük az emberek a dinoszauruszok között járkáltak. Ismétlem, ők alkotják az amerikai lakosság több mint 40 százalékát! Néhány országban a hasonló számok magasabbak, máshol alacsonyabbak, de a 40 százalék jó átlagnak tekinthető, én pedig időről időre a negyvenszázalékosok elnevezéssel utalok majd a történelemtagadókra. Visszatérve a felvilágosult püspökökre és teológusokra, jó lenne, ha kicsit több energiát fektetnének az általuk is

14 helytelenített tudományellenes zagyvaság felszámolásáért folyó harcba. Miközben sok igehirdető egyetért az evolúció tényével és azzal, hogy sohasem létezett Ádám és Éva, meggondolatlanul kiáll a szószékre, Ádám és Éva példáján kifejt valamilyen erkölcsi vagy teológiai kérdést a prédikációjában, és nem említi meg, hogy Ádám és Éva természetesen sohasem létezett! Mikor ezt a szemükre vetik, azzal érvelnek, hogy tisztán szimbolikus értelemben szándékoztak használni, hogy valamit kezdjenek mondjuk az eredendő bűnnel vagy az ártatlanok tisztaságával. Esetleg bátortalanul hozzáteszik: nyilvánvalóan senki nem olyan buta, hogy szó szerint értse a szavaikat. De ezt a gyülekezetük is tudja? A templomi padban vagy az imaszőnyegen térdelő hívőnek honnan kellene tudnia, hogy a szentírás melyik részletét kell szó szerint, és melyiket szimbolikusan értenie? Tényleg olyan könnyű ezt kitalálniuk a templomba járó tanulatlanoknak? Az esetek döntő többségében a válasz egyértelmű nem, és nem csoda, ha ettől összezavarodnak. Ha nem hisznek nekem, nézzék meg a függeléket! Gondolkodjanak, püspök urak! Vigyázzanak, kedves lelkészek! Dinamittal játszanak, és a lappangó viszály kitörését kísértik ami majdnem biztosan be is következik, ha nem tesznek ellene. Nem gondolják, hogy óvatosabbnak kellene lenniük, amikor a hallgatóságuk előtt azt mondják: hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek? 2. A meglehetősen elterjedt és népszerű téveszmék hangoztatása helyett inkább Önöknek is a tudósokat, a tudomány letéteményeseit kellene buzgón és lelkesen segíteniük! Magukat a történelemtagadókat is megpróbálom elérni ezzel a könyvvel, azonban talán még ennél is fontosabb lehet azok felfegyverzése, akik nem történelemtagadók, de ismernek néhányat esetleg a saját családjukban vagy a templomban és úgy érzik, nem kellően felkészültek a vitákra. 2 Jakab apostolnak közönséges levele 5:12. Károli Gáspár fordítása.

15 Még mindig azt mondom, hogy csak egy elmélet Az evolúció tény. Az evolúció az ésszerű kételyek, a komoly kételyek, az őrült, tudálékos és intelligens kételyek felett álló kétségtelen tény. Az evolúció bizonyítékai legalább olyan szilárdak, mint a holokauszt azon bizonyítékai, amelyek ráadásul még szemmel láthatóvá is teszik a holokausztot. Az a színtiszta igazság, hogy unokatestvérek vagyunk a csimpánzokkal, valamivel távolabbi unokatestvérek az alsóbbrendű majmokkal, még távolabbi unokatestvérek a fokföldi földimalaccal és a lamantinnal, még ennél is távolabbi unokatestvérek a banánfélékkel és a tarlórépával a lista tetszés szerint folytatható. Pedig nem kellene igaznak lennie. Nem magától értetődően, tautologikusan vagy szembetűnően igaz, és voltak olyan időszakok, amikor még a tanult emberek többsége is úgy vélte, hogy nem is az. Nem kellene igaznak lennie, pedig az. Onnan tudjuk, hogy bizonyítékok növekvő áradata támasztja alá. Az evolúció tény, és ez a könyv ezt demonstrálja. Ahogy a közmegbecsülésnek örvendő tudósok sem vitatják, úgy a bizonytalan olvasó sem kételkedik majd benne, amikor leteszi e könyvet. Akkor miért emlegetjük úgy, hogy Darwin elmélete az evolúcióról, hiszen így helytelenül azokat a kreacionista

16 meggyőződésűeket segítjük a történelemtagadókat és a negyvenszázalékosokat, akik szerint az elmélet szó maga olyan előnyt jelent, amely valamiféle ajándékot vagy győzelmet kínál számukra. MI AZ ELMÉLET? MI A TÉNY? Csak egy elmélet? Vizsgáljuk meg, mi az elmélet szó jelentése. Az Oxford English Dictionary (a továbbiakban OED) két meghatározást is ad (valójában többet, de esetünkben ez a kettő bír jelentőséggel). ELMÉLET, 1. ÉRTELMEZÉS: Olyan fogalmak vagy állítások sémája vagy rendszere, amelyek megmagyarázzák vagy érthetővé teszik tények vagy jelenségek csoportjait; olyan feltételezés, amelyet igazoltak, illetve megfigyelésekkel vagy kísérletekkel támasztottak alá, és ismert tények alapjául javasoltak vagy elfogadtak; olyan állítás, amelyet valamilyen ismert vagy megfigyelt dolog vagy jelenség általános törvényének, alapelvének vagy okának tartanak. ELMÉLET, 2. ÉRTELMEZÉS: Magyarázatként ajánlott hipotézis; mint ilyen, puszta feltevés, spekuláció, sejtés; valamire vonatkozó ötlet vagy ötletek halmaza; elképzelésről alkotott egyéni vélemény. Jól látható, hogy a két értelmezés élesen különbözik egymástól. Az evolúció elméletére vonatkozó kifogásra az a rövid válaszom, hogy a tudósok az első értelmezést használják, a kreacionisták pedig lehet, hogy rosszindulatúan, de lehet, hogy jóhiszeműen a másodikat választották. Az első értelmezésre jó példa a Naprendszer heliocentrikus elmélete, amely szerint a Föld és a többi bolygó a Nap körül kering. Az evolúcióra tökéletesen ráillik az első meghatározás. Darwin elmélete az evolúcióról csakugyan fogalmak vagy állítások sémája vagy rendszere. Számos esetben érthetővé teszi tények vagy jelenségek csoportjait. Valóban olyan feltételezés, amelyet igazoltak, illetve

17 megfigyelésekkel vagy kísérletekkel támasztottak alá, és a közmegegyezés szerint olyan állítás, amelyet valamilyen ismert vagy megfigyelt dolog vagy jelenség általános törvényének, alapelvének vagy okának tartanak. Kétségtelen, hogy távol áll attól, amit puszta feltevés, spekuláció, sejtés alatt értünk. A tudósok és a kreacionisták az elmélet szót nagyon eltérően értelmezik. Az evolúció ugyanabban az értelemben elmélet, mint a heliocentrikus elmélet. Egyik esetben sem helyes a csak szó használata úgy ahogyan azt a csak egy elmélet kifejezésben teszik. Ami azt a kifogást illeti, hogy az evolúciót sohasem bizonyították : úgy gondolom, hogy a bizonyítás olyan folyamat, amelyet a tudósok a bizalmatlanok meggyőzésére használnak. Befolyásos filozófusok állítják, hogy a tudományban nem lehet mindent bebizonyítani. A matematikusok bizonyíthatnak dolgokat egy szigorú nézet szerint csakis ők, de más természettudósok a legjobb esetben is csak azt tehetik, hogy nem cáfolnak meg állításokat, miközben rámutatnak, hogy minden erejükkel megpróbálták. Még az olyan vitathatatlan megállapítások, mint hogy a Hold kisebb a Napnál, sem bizonyíthatók be bizonyos filozófusok számára annyira kielégítően, mint amennyire például a Püthagorasz-tétel igazolható. Ugyanakkor számos egymással összefüggő tapasztalat olyan szilárdan támasztja alá, hogy e tény állapot tagadása a megrögzött szőrszálhasogatóktól eltekintve mindenki számára nevetségesnek tűnik. Ugyanez igaz az evolúcióra is. Az evolúció ugyanabban az értelemben tény, amelyben tény az is, hogy Párizs az északi féltekén van. A logika kerékkötői -nek 3 akadékoskodása ellenére néhány megállapítás kívül esik a józan kételkedés határain, ezért ténynek tekintjük. Ha átvészeli, hogy egyre erőteljesebben és kíméletlenebbül próbálják megcáfolni, akkor egyre közelebb kerül ahhoz, amit mindennapi értelemben ténynek nevezünk. Folytathatnám úgy, hogy a továbbiakban az Elmélet, 1. értelmezés vagy az Elmélet, 2. értelmezés kifejezéseket használom, de a számokat nehéz megjegyezni. Alkalmas helyettesítő szavakat kell keresnem. Az Elmélet, 2. értelmezés 3 A logika kerékkötői kifejezés William Butler Yeats Tom O'Roughley című versében szerepel.

18 kifejezésre már van is egy jó szavunk: hipotézis. Mindenki tisztában van vele, hogy a hipotézis egy olyan puhatolózó ötlet, amely megerősítésre (vagy cáfolatra) vár; az evolúciónak éppen ezt a tapogatózó jelleget sikerült levetkőznie, noha Darwin idejében még teherként nehezedett rá. Az Elmélet, 1. értelmezés fogasabb kérdés. Jó lenne, ha az elmélet szót egyszerűen úgy használhatnánk a továbbiakban, mintha a 2. értelmezés nem létezne. Ténylegesen az lenne jó, ha a 2. értelmezésről kinyilvánítanánk, hogy nem kellene léteznie, mert zavarba ejtő és szükségtelen, tekintve, hogy már van hipotézisünk. Sajnos az elmélet 2. értelmezését általánosan használják, ezért mi sem tilthatjuk be rendeletileg. Mindezen megfontolások után megengedem magamnak azt a nagyfokú, de még megbocsátható szabadságot, hogy az 1. értelmezésre a matematikától kikölcsönözzem a teoréma vagy tétel szót. Mint majd látható, ez valójában pontatlan kölcsönzés, de úgy vélem, hogy az előnyök többet nyomnak a latban, mint a félreértés kockázata. Az esetlegesen megbántott matematikusok iránti engesztelő gesztusként a teórum írásmódot használom. 4 Mindenekelőtt hadd fejtsem ki a teoréma pontos matematikai használatának mikéntjét, miközben érthetőbbé teszem azt a korábbi állításomat, amely szerint voltaképpen csak a matematikusoknak van joguk bárminek a bizonyítására (a jogászoknak a busásan megfizetett nagyképűségük ellenére sincs). A matematikus számára a bizonyítás annak logikus levezetése, hogy egy állítás igaznak elfogadott alaptételek szükségszerű következménye. A Püthagorasz-tétel magától értetődően igaz, de csak ha olyan euklideszi axiómákból indulunk ki, mint például, hogy a párhuzamos egyenesek sohasem találkoznak. Csak az idejét vesztegeti az, aki derékszögű háromszögek ezreinek méricskélésével olyat keres közöttük, amellyel megcáfolhatná a Püthagorasz-tételt. A püthagoreusok bebizonyították, a bizonyítási folyamatot bárki megismételheti, egyszerűen igaz lesz, és ezzel el van intézve. A matematikusok a bizonyíték fogalmát arra használják, hogy különbséget tegyenek a sejtés és a teoréma azaz tétel között, és ez felszínesen emlékeztet az 4 For the sake of decorum / Pronounce it theorum. Körülbelül: Azt kívánja a dekórum, / Hogy itt álljék teórum.

19 elmélet két szótári jelentése közötti különbségre. A sejtés olyan állítás, amely igaznak látszik, de sohasem bizonyították be. Nevezetes példája a Goldbach-sejtés, amely kimondja, hogy bármely páros egész szám kifejezhető két prímszám összegeként. A matematikusok az első háromszázezerszer-milliószormilliószor-millió páros szám esetében nem tudták megcáfolni, ezért a józan gondolkodó boldogan nevezné Goldbach-féle ténynek. Ugyanakkor sohasem bizonyították be, pedig tekintélyes díjat tűztek ki rá, ezért a matematikusok jogosan utasítják el, hogy a tételeknek fenntartott piedesztálra emeljék. Ha valaki egyszer majd rábukkan a bizonyítékra, a Goldbach-sejtést előléptetik Goldbach-tétellé, esetleg X. Y. tételévé X. Y. lesz az a leleményes matematikus, aki megtalálja a bizonyítékot. Carl Sagan a Goldbach-sejtést használta a szarkasztikus riposzt eszközeként olyanok esetében, akik azt állították magukról, hogy földönkívüliekkel létesítettek kapcsolatot. Alkalmanként levelet kapok olyanoktól, akik földönkívüliekkel állnak kapcsolatban. Azzal hívnak meg, hogy minden kérdésemre tudják a választ, ezért az évek során összeállítottam egy rövid kérdéssort. Mivel a földönkívüliek nagyon fejlettek, ezért például olyanokat kérek, hogy Kérem, röviden bizonyítsa be Fermat utolsó tételét vagy a Goldbach-sejtést Sohasem kapok választ. Viszont, ha olyan dolgot kérdezek, hogy Jók leszünk-e?, akkor szinte mindig válaszolnak. Ezek az idegenek bármilyen bizonytalan dologban, különösen konvencionális erkölcsi nézetekben előszeretettel nyilatkoznak meg előszeretettel. Ha azonban bármilyen olyan speciális területről van szó, amelyben kiderülhetne, hogy tényleg többet tudnak az embereknél, akkor mélyen hallgatnak. Fermat utolsó tétele a Goldbach-sejtéshez hasonlóan olyan számelméleti probléma, amelyre sokáig senki nem talált kivételt. A matematikusok Szent Gráljaként tekintenek rá 1637 óta, amikor Pierre de Fermat egy öreg matematikakönyv margójára

20 firkantotta, hogy van egy igazán kitűnő bizonyításom, csak ez a margó túl keskeny hozzá. A tételt végül az angol Andrew Wiles bizonyította be 1995-ben. Addig némelyik matematikus szerint sejtésnek kellett nevezni. Wiles sikeres bizonyításának hossza és bonyolultsága, valamint az általa használt fejlett 20. századi módszerek és ismeretanyag miatt a legtöbb matematikus úgy véli, Fermat (jóhiszeműen) csak hitte, hogy bebizonyította. A történetet csak azért meséltem el, hogy illusztráljam a sejtés és a tétel közötti különbséget. Tehát kölcsönveszem a matematikusoktól a teoréma vagy tétel szót, de a teórum formáját használom, hogy megkülönböztessem a matematikai teorémától. Az evolúció vagy a heliocentrizmus olyan tudományos teórumok, amelyek megfelelnek az Oxford-szótárban leírt 1. értelmezésnek. (Az elmélet) olyan feltételezés, amelyet igazoltak, illetve megfigyelésekkel vagy kísérletekkel támasztottak alá, és ismert tények alapjául javasoltak vagy elfogadtak; (az elmélet) olyan állítás, amelyet valamilyen ismert vagy megfigyelt dolog vagy jelenség általános törvényének, alapelvének vagy okának tartanak. A tudományos teórumot nem bizonyították be nem is lehet úgy, ahogyan a matematikai teorémákat. A józan ész azonban ugyanúgy tényként kezeli, ahogyan azt az elméletet is, amely szerint tény, hogy a Föld gömbölyű és nem lapos; vagy azt, amely szerint tény, hogy a növények a naptól nyerik az energiát. Ezek mindegyike természettudományos teórum; nagy mennyiségű bizonyíték szól mellettük, minden tájékozott megfigyelő elfogadja őket, és mindennapi értelemben véve vitathatatlan tények. Ha akadékoskodni akarnánk, akkor minden más tényhez hasonlóan ezekkel kapcsolatban is tagadhatatlan, hogy mérőműszereink és az ezeket leolvasó érzékszerveink kapitális csalás áldozatai lehetnek. Mint Bertrand Russell mondta: Mindannyian akár öt perccel ezelőtt is keletkezhettünk, használatra kész emlékekkel, lyukas zoknikkal és alapos nyírásra szoruló hajjal. Az evolúcióval kapcsolatban rendelkezésünkre álló jelenlegi bizonyítékokat tekintve az evolúció csakis tény lehet, egyébként

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Van valahol egy rejtett világ. A szépség és elegancia eldugott

Van valahol egy rejtett világ. A szépség és elegancia eldugott Előszó Van valahol egy rejtett világ. A szépség és elegancia eldugott univerzuma, amely ezer szállal kötődik a mindennapi világunkhoz. Ez a matematika világa. És ez legtöbbünknek láthatatlan. Ez a könyv

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot?

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? A fordítás alapja: John-Paul Flintoff: How to Change the World. Macmillan, New York, 2012. All

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Matematika. J a v í t ó k u l c s. 8. évfolyam. Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Matematika. J a v í t ó k u l c s. 8. évfolyam. Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10. Matematika J a v í t ó k u l c s 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10. IEA, 2011 1/1. feladat 1/2. feladat : B : B Item: M032757 Item: M032721

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr.

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS Dr. Wintsche Gergely Tartalom Szövegértés és matematika A kísérleti tankönyvek céljai

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2009/2010-es tanév első (iskolai) forduló haladók II. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2009/2010-es tanév első (iskolai) forduló haladók II. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 009/00-es tanév első (iskolai) forduló haladók II.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Matematika nagyon röviden

Matematika nagyon röviden Matematika nagyon röviden Timothy Gowers MATEMATIKA NAGYON RÖVIDEN Budapest, 2010 A kötet megjelenését az MTA Matematikai Tudományok Osztályának ajánlásával az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA ÁTTEKINTÉS... 2 BEFEKTETÉSI PIACOK... 2 ÉPÍTKEZÉSI AKTIVITÁS... 3 A RAKTÁRÉPÜLETEK ÚJ GENERÁCIÓJA... 4 BÉRLETI PIACOK... 8 PIACI BÉRLETI DÍJAK... 8 KÖVETKEZTETÉS... 9 A SZERKESZTŐ

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Rácsos szerkezetek. Frissítve: Egy kis elmélet: vakrudak

Rácsos szerkezetek. Frissítve: Egy kis elmélet: vakrudak Egy kis elmélet: vakrudak Az egyik lehetőség, ha két rúd szög alatt találkozik (nem egyvonalban vannak), és nem működik a csomópontra terhelés. Ilyen az 1.ábra C csomópontja. Ekkor az ide befutó mindkét

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat!

Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat! Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) 2011/2012-2. félév Kiskérdések: Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat! Mások jelenléte javítja az egyén teljesítményét az egyszerű vagy jól

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Kérjük, töltse ki a kérdőívünket!

Kérjük, töltse ki a kérdőívünket! Kérjük, töltse ki a kérdőívünket! Szeretnénk felkérni kérdőíves kutatásban való részvételre, melyet Dr. Oláh Attila vezetésével a Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársai és az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben