A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY"

Átírás

1 Richard Dawkins A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY AZ EVOLÚCIÓ BIZONYÍTÉKAI Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009

2 Fordította KELEMEN LÁSZLÓ A mű eredeti címe The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution Copyright 2009 by Richard Dawkins Hungarian translation 2009 by Kelemen László Hungarian edition 2009 by Nyitott Könyvműhely Minden jog fenntartva Kiadja a Nyitott Könyvműhely Felelős kiadó: Halmos Ádám Olvasószerkesztő: Moldován László Korrektor: Rákos Katalin Nyomdai előkészítés: Kebok Borítóterv: Ligetfalvi Zsolt Nyomdai munkák: Kinizsi Nyomda Felelős vezető: Bördős János ISBN

3 JOSH TIMONENNEK

4 TARTALOM ELŐSZÓ 5 1. CSAK EGY ELMÉLET? 8 2. KUTYÁK TEHENEK ÉS KÁPOSZTÁK VIRÁGÖSVÉNY A MAKROEVOLÚCIÓHOZ CSEND ÉS LASSÚ IDŐ A TULAJDON SZEMÜNKKEL A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM MIÉRT HIÁNYZÓ? ELTŰNT SZEMÉLYEK? MÁR MEGKERÜLTEK ÖN IS KÉPES VOLT RÁ KILENC HÓNAP ALATT A KONTINENSEK BÁRKÁJA UNOKATESTVÉREK FÁJA A TÖRTÉNELEM OTT VAN MINDEN PORCIKÁNKBAN FEGYVERKEZÉSI VERSENY ÉS EVOLÚCIÓS TEODICEA FELEMELŐ ELKÉPZELÉS EZ 412 FÜGGELÉK: A TÖRTÉNELEMTAGADÓK 443 JEGYZETEK 453 BIBLIOGRÁFIA 465 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT KÉPEKÉRT 477 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 487

5 ELŐSZÓ AZ EVOLÚCIÓ napról napra sokasodó bizonyítékai még sohasem voltak ilyen szilárdak. Eközben, paradox módon, a tudatlan evolúcióellenesség is erősebb, mint eddig bármikor. Könyvem azon bizonyítékaim személyes összegzése, amelyek szerint az evolúció elmélete valós tény ugyanolyan kétségbevonhatatlan tény, mint a tudományban bármi más. Nem ez az első könyv, amelyet az evolúcióról írtam, és muszáj elmagyaráznom, hogy miben tér el a többitől. A legjobban úgy jellemezhetném, hogy ez a hiányzó láncszem. Az önző gén és A hódító gén című munkáimban újszerű látásmóddal tekintettem át a természetes kiválasztás ismerős elméletét, de nem foglalkoztam annak bizonyításával, hogy maga az evolúciós folyamat ténylegesen lezajlott. A következő három művemben mindegyikben más és más módon a megértést akadályozó korlátokat próbáltam meg azonosítani és felszámolni. Ezek a könyvek A vak órásmester, Folyam az Édenkertből és (a három közül számomra legkedvesebb) A valószínűtlenség hegyének meghódítása olyan kérdésekre válaszoltak, mint mire lenne jó egyetlen szem?, mi értelme lenne egyetlen szárnynak?, hogyan működhet a természetes kiválasztás, ha a legtöbb mutációnak negatív következményei vannak?. Még egyszer hangsúlyozom, hogy noha ez a három könyv számos nehézséget megoldott, nem bizonyították be az evolúció tényét. A leghosszabb könyvem Az Ős meséje az élet történetének teljes

6 folyamatát ábrázolta egyfajta őskereső chauceri zarándoklat formájában, amely az időben visszafelé zajlott; ám ez a könyv is eleve igaznak tételezte fel az evolúciót. Felsorolt munkáimra visszatekintve rájöttem, hogy műveimben sehol nem történt meg az evolúció explicit bizonyítása, és úgy gondoltam, hogy ez olyan komoly hiányosság, amelyet meg kell szüntetnem. Erre jó alkalomnak tűnt a 2009-es év, Darwin születésének kétszázadik, A fajok eredete megjelenésének százötvenedik évfordulója. Nem meglepő, hogy másoknak is eszébe jutott ugyanez a gondolat, és idén e témában néhány további nagyszerű kiadvány is megjelent, mindenekelőtt Jerry Coyne Why Evolution is True (Miért igaz az evolúció?) című könyve. E könyvhöz írt, a The Times Literary Supplementben megjelent méltató ajánlásom megtekinthető a honlapomon is, a Dawkins internetes hivatkozáson. Megszállottként, hihetetlen munkabírással dolgozó irodalmi ügynököm, John Brockman még a könyv Only a Theory (Csak egy elmélet) munkacímű változatát mutatta meg a kiadónak. Időközben kiderült, hogy ezzel a címmel Kenneth Miller már megjelentette azt a művét, amelyben egy teljes könyvnyi terjedelemben elemzi azon emlékezetes bírósági ügyeket, amelyek során alkalmanként tudományos vizsgálatokról mondanak ítéletet (e tárgyban Miller hősies munkát végzett). Egyébként is kételkedtem benne, hogy ez lenne a megfelelő cím, és már majdnem elkészültem a kézirattal, amikor rájöttem, hogy a tökéletes cím az orrom előtt lóg a szekrényemben. Néhány évvel ezelőtt egy névtelen jóakaróm küldött nekem egy pólót, amelyre ezt nyomtatták: Evolúció, a Föld legnagyobb mutatványa, az egyetlen igazi játék! Időről időre fel is vettem, hogy oktassak benne, és hirtelen rádöbbentem, hogy a felirat ideális cím lenne, csak egy kicsit hosszú. Lerövidítettem A legnagyobb mutatványra. A Csak egy elmélet pedig nagyszerűen megfelel az első fejezet címének, mindössze egy elővigyázatos kérdőjellel kell kiegészíteni a kreacionisták szőrszálhasogatása elleni védekezés gyanánt. Munkámban sokféleképpen és sokan segítettek, köztük Michael Yudkin, Richard Lenski, George Oster, Caroline Pond, Henri D.

7 Grissino-Mayer, Jonathan Hodgkin, Matt Ridley, Peter Holland, Walter Joyce, Yan Wong, Will Atkinson, Latha Menon, Christopher Graham, Paula Kirby, Lisa Bauer, Owen Selly, Victor Flynn, Karen Owens, John Endler, Iain Douglas-Hamilton, Sheila Lee, Phil Lord, Christine DeBlase és Rand Russell. Nagy- Britanniában és Amerikában rengeteg támogatást kaptam Sally Gaminarától, Hilary Redmondtól és munkatársaiktól. E könyv befejező munkálatai közben háromszor is előfordult, hogy izgalmas új felfedezésről szóló hírek jelentek meg a tudományos sajtóban. Minden alkalommal bátortalanul felvetettem, lehetséges-e a kiadás pontos rendben zajló bonyolult munkálatait megszakítani, hogy ezeket az új eredményeket a kész könyvben is felhasználhassam. Ilyen esetben minden normális kiadó nemet mondana, de Sally és Hilary a három alkalom közül egyetlenegyszer sem fejezte ki a nemtetszését amiatt, hogy az utolsó pillanatban változtatok, sőt lelkesedésükkel hegyeket mozgattak meg, hogy ezek a változások is bekerüljenek a könyvbe. Ugyanilyen buzgó és segítőkész volt Gillian Somerscales is, aki a nyomtatás előkészítő munkálatait végezte nagyfokú irodalmi hozzáértéssel és érzékenységgel. Feleségem, Lalla Ward a folyamatos bátorítás mellett értékes stilisztikai megjegyzéseivel és jellemzően elegáns javaslataival volt segítségemre. E könyv gondolata akkor érlelődött meg bennem, és akkor kezdtem el az írást, amikor professzorként utolsó hónapjaimat töltöttem a Charles Simonyi nevét viselő intézetben, és akkor fejeztem be, amikor már nyugdíjba vonultam. A Simonyi-intézet leköszönő professzoraként, első találkozásunk után tizennégy évvel és hét könyvvel, Lallával együtt ismételten hálás köszönetemet szeretném kifejezni Charlesnak. Reméljük, hogy barátságunk még sokáig tart. Művemet Josh Timonennek ajánlom. Sok köszönettel tartozom neki, és kicsiny, de elhivatott csapatának, amiért elkészítették a RichardDawkins.net honlapot. A világhálón Josht tehetséges honlaptervezőként ismerik, de ez csak kis része zsenialitásának. Kreatív tehetsége ott van mindennek a mélyén, de köszönetem nem eléggé tükrözi, milyen sokoldalúan járul hozzá közös vállalkozásunkhoz, és azt a meleg humort sem adja vissza, amellyel ezt teszi.

8 1 CSAK EGY ELMÉLET?

9 KÉPZELJE el, hogy Ön egy római történelmet és latin nyelvet oktató tanár, aki minden erejével szeretné megosztani az ókori világ Ovidius elégiái és Horatius ódái, a latin nyelv Cicero szónoklataiban megmutatkozó tömör ökonómiája, a pun háborúk stratégiai finomságai, Julius Caesar hadvezéri erényei és a későbbi császárok hedonista kilengései iránti lelkesedését. Hatalmas vállalkozás, amely sok időt, figyelmet és odaadást igényel. Ugyanakkor észreveszi, hogy csak vesztegeti a drága idejét, mert hallgatósága figyelmét elterelik azok a hangoskodó ignoramusok (latintanárként Ön is tudja, hogy helyesebb az ignorami forma), akik erős politikai és főként pénzügyi támogatással a hátuk mögött arról próbálják meggyőzni a diákjait fáradhatatlanul, hogy a rómaiak sohasem léteztek. Hogy sohasem létezett maga a Római Birodalom sem. Hogy az egész világ csak azóta létezik, amióta az eleven emberi emlékezet. Hogy a spanyol, az olasz, a francia, a katalán, az okcitán és a rétoromán nyelvek mindegyike spontán módon és külön-külön jött létre összes dialektusukkal együtt, és kialakulásuk nem köszönhető egyetlen olyan ősnyelvnek sem, mint mondjuk a latin. Önnek pedig, ahelyett hogy teljes figyelmét a klasszika-filológia magasztos tudósi és tanári hivatásának szentelné, idejét és energiáját arra kell fordítania, hogy utóvédharcokat folytasson azon állítás mellett, hogy a rómaiak igenis léteztek; védekeznie kell egy ostoba megállapítás ellen, és ettől legszívesebben elsírná magát, ha nem foglalná le túlságosan maga a küzdelem. Ha e képzeletbeli latintanár képe túlzottan erőltetettnek tűnne, lássunk egy kézzelfoghatóbb példát. Tegyük fel, hogy Ön újkori történelmet oktat, és a 20. századi Európával foglalkozó tanóráit bojkottálják, bekiabálásokkal vagy más módon zavarják a

10 holokauszttagadók jól szervezett, jól pénzelt és politikailag is erős csoportjai. Feltételezett Róma-tagadóimmal ellentétben holokauszttagadók valóban léteznek. Hangosak, első hallásra tetszetősen érvelnek, és ügyesen a tudományosság látszatát keltik. Legalább egy jelentős ország elnökének támogatását élvezik, és közéjük tartozik a Római Katolikus Anyaszentegyház legalább egy püspöke. Képzelje el, hogy az európai történelem tanáraként folyamatosan olyan agresszív követelésekkel szembesül, hogy az ellenkező véleményt is tanítania kell, és hogy időben kiegyensúlyozottan kell oktatnia azt az alternatív elméletet is, amely szerint sohasem volt holokauszt, és az egész csak a cionista történelemhamisítók koholmánya. E vitába a manapság oly divatosan relativizáló értelmiségiek is beavatkoznak: bizonygatják, hogy nincs abszolút igazság, hogy a holokauszt személyes hit kérdése, ezért minden nézet egyformán érvényes, és egyformán tiszteletben tartandó. A természettudományt oktató tanárok helyzete ma sem kevésbé lehangoló. Amikor a biológia központi vezérelveit kísérlik meg kifejteni; amikor korrekt módon saját történeti kontextusába azaz az evolúcióba helyezik az élővilágot; amikor magának az életnek a természetét tárják fel és magyarázzák el, akkor zaklatják és akadályozzák, erőszakosan lehurrogják, sőt azzal fenyegetik őket, hogy elveszíthetik állásukat. Folyamatosan az idejüket vesztegetik, de ez még a legkevesebb. Valószínűleg fenyegető levelekkel üldözik őket a szülők, és kénytelenek elviselni az agymosott gyerekek gúnyos vigyorgását és konok ellenkezését. Olyan államilag jóváhagyott tankönyvekkel látják el őket, amelyekből módszeresen kitörölték az evolúció szót, vagy valláserkölcsi célzattal átírták időbeli változássá. Régebben az ilyesmin még hajlamosak voltunk tréfálkozni mint sajátságos amerikai jelenségen. Manapság Nagy- Britanniában és Európában is ugyanezzel a problémával szembesülnek a pedagógusok; részben amerikai hatásra, de sokkal inkább azért, mert az iszlám is egyre erőteljesebben van jelen a tantermekben amihez bűnös segítséget nyújt a multikulturalizmus iránti hivatalos elkötelezettség és a rasszista megbélyegzéstől való félelem. Gyakran és jogosan mondják, hogy a klérusnak és a teológusoknak nincs problémájuk az evolúcióval, és ők ebben a

11 tekintetben sokszor még aktívan támogatják is a természettudósokat. Ez többnyire igaz, mint azt magam is örömmel tapasztaltam, amikor két különböző alkalommal is együtt dolgoztam Oxford akkori püspökével aki azóta már Lord Harries ben közösen írtunk a The Sunday Timesba egy cikket, amely ezekkel a sorokkal zárult: Manapság már nincs miről vitatkozni. Az evolúció tény és keresztény nézőpontból Isten egyik legnagyszerűbb műve. Az utolsó mondatot Richard Harries írta, de a cikk összes többi mondatában 1 is egyetértettünk. Két évvel korábban ugyancsak Harries püspökkel az alábbi közös levelet írtuk az akkori miniszterelnöknek, Tony Blairnek: Tisztelt Miniszterelnök Úr, Levelünkkel egy természettudósokból és püspökökből álló csoport aggodalmának adunk hangot a gatesheadi Emmanuel City Technology College-ben folyó természettudományos oktatás miatt. Az evolúció jelentős felvilágosító erővel rendelkező tudományos elmélet, amely széles körben alkalmazható számos diszciplína jelenségeire. A bizonyítékok fényében lehet finomítani, megerősíteni, sőt gyökeresen át is lehet alakítani. Az evolúció nem ugyanabba a kategóriába tartozó hitvallás, ahogy azt e főiskola szószólói állítják, mint a bibliai értelemben vett teremtés, amelynek a funkciója és a célja is más. A probléma jelentősége túlmutat azon, hogy mit oktatnak ma egy főiskolán. Erősödik az aggodalom amiatt, hogy mit és hogyan tanítanak majd a tervezett vallási tanintézetek új generációjában. Meggyőződésünk, hogy ezekben az iskolákban csakúgy, mint az Emmanuel City Technology College-ben, szoros felügyeletre van szükség annak érdekében, hogy mind a tudományos, mind a vallási diszciplínákat megfelelően tiszteletben tartsák. 1 Dawkins meggyőződéses ateista (A ford).

12 Szívélyes üdvözlettel: Richard Harries főtisztelendő, Oxford püspöke Sir David Attenborough, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja Christopher Herbert főtisztelendő, St. Albans püspöke Lord May of Oxford, a Királyi Természettudományos Akadémia elnöke John Enderby professzor, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, a Fizikai Tudományok Osztályának titkára John Oliver főtisztelendő, Hereford püspöke Mark Santer főtisztelendő, Birmingham püspöke Sir Neil Chalmers, a Nemzeti Történeti Múzeum igazgatója Thomas Butler főtisztelendő, Southwark püspöke Sir Martin Rees, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, királyi csillagász Kenneth Stevenson főtisztelendő, Portsmouth püspöke Patrick Bateson professzor, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, a Biológiai Tudományok Osztályának titkára Crispian Hollis főtisztelendő, Portsmouth római katolikus püspöke Sir Richard Southwood, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja Sir Francis Graham-Smith, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja, a Fizikai Tudományok Osztályának volt titkára Richard Dawkins professzor, a Királyi Természettudományos Akadémia tagja Harries püspökkel sebtében kellett megszereznünk az aláírásokat. Emlékezetem szerint minden általunk felkeresett személy aláírta, a tudósok és a püspökök egyike sem volt más véleményen. Canterbury érsekének nincs problémája az evolúcióval, és ugyanígy nincs a pápának sem (beleértve vagy leszámítva azt a furcsa bizonytalanságot, hogy pontosan melyik paleontológiai

13 csomóponttól létezik az emberi lélek), a tanult papoknak és a teológia professzorainak sem. Ez a könyv kifejezetten az evolúció tényének bizonyításáról szól. Nem vallásellenes műnek szántam. Az egy másik ing, amelyet nem itt kell újra felvennem. Már nem harcolnak ellene azok a püspökök és teológusok, akik ráébredtek, hogy az evolúció nyilvánvaló. Néhányan vonakodva, mások mint Richard Harries lelkesen, de a szánalmasan tudatlanoktól eltekintve valamennyien kénytelenek voltak elfogadni az evolúció tényét. Gondolhatják róla azt, hogy Isten elindította a folyamatot, és a további történéseken valószínűleg nem tartotta rajta a kezét. Hihetik azt, hogy Isten először létrehozta az univerzumot, majd olyan harmonikus törvények és fizikai állandók felállításával ünnepelte meg a születését, amelyeket úgy számolt ki, hogy megfeleljenek annak a kifürkészhetetlen célnak, melyben végső soron mi is szerepet játszunk. Még ha néha csak vonakodva, máskor boldogan, a gondolkodó és értelmes lelkészek és lelkésznők is elfogadják az evolúció bizonyítékait. Ugyanakkor nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy azért, mert a püspökök és a tanult klérus elfogadja az evolúciót, a hívek is ezt teszik. Sajnos, mint ahogyan azt a függelékben dokumentálom, a közvélemény-kutatások számos bizonyítékot szolgáltatnak az ellenkezőjére. Az amerikaiak több mint 40 százaléka elutasítja, hogy az emberiség más állatokból fejlődött ki, és azt hiszi, hogy Isten teremtett minket és minden életet valamikor az elmúlt tízezer évben. Nagy-Britanniában ennyire nem rossz a helyzet, de már most is aggasztó, és az egyházak számára ugyanolyan aggasztónak kellene lennie, mint a tudósoknak. Muszáj volt megírnom ezt a könyvet. A továbbiakban a történelemtagadó elnevezést használom azokra, akik elutasítják az evolúciót: azt hiszik, hogy a világ kora évezredekben mérhető és nem évmilliárdokban, és szerintük az emberek a dinoszauruszok között járkáltak. Ismétlem, ők alkotják az amerikai lakosság több mint 40 százalékát! Néhány országban a hasonló számok magasabbak, máshol alacsonyabbak, de a 40 százalék jó átlagnak tekinthető, én pedig időről időre a negyvenszázalékosok elnevezéssel utalok majd a történelemtagadókra. Visszatérve a felvilágosult püspökökre és teológusokra, jó lenne, ha kicsit több energiát fektetnének az általuk is

14 helytelenített tudományellenes zagyvaság felszámolásáért folyó harcba. Miközben sok igehirdető egyetért az evolúció tényével és azzal, hogy sohasem létezett Ádám és Éva, meggondolatlanul kiáll a szószékre, Ádám és Éva példáján kifejt valamilyen erkölcsi vagy teológiai kérdést a prédikációjában, és nem említi meg, hogy Ádám és Éva természetesen sohasem létezett! Mikor ezt a szemükre vetik, azzal érvelnek, hogy tisztán szimbolikus értelemben szándékoztak használni, hogy valamit kezdjenek mondjuk az eredendő bűnnel vagy az ártatlanok tisztaságával. Esetleg bátortalanul hozzáteszik: nyilvánvalóan senki nem olyan buta, hogy szó szerint értse a szavaikat. De ezt a gyülekezetük is tudja? A templomi padban vagy az imaszőnyegen térdelő hívőnek honnan kellene tudnia, hogy a szentírás melyik részletét kell szó szerint, és melyiket szimbolikusan értenie? Tényleg olyan könnyű ezt kitalálniuk a templomba járó tanulatlanoknak? Az esetek döntő többségében a válasz egyértelmű nem, és nem csoda, ha ettől összezavarodnak. Ha nem hisznek nekem, nézzék meg a függeléket! Gondolkodjanak, püspök urak! Vigyázzanak, kedves lelkészek! Dinamittal játszanak, és a lappangó viszály kitörését kísértik ami majdnem biztosan be is következik, ha nem tesznek ellene. Nem gondolják, hogy óvatosabbnak kellene lenniük, amikor a hallgatóságuk előtt azt mondják: hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek? 2. A meglehetősen elterjedt és népszerű téveszmék hangoztatása helyett inkább Önöknek is a tudósokat, a tudomány letéteményeseit kellene buzgón és lelkesen segíteniük! Magukat a történelemtagadókat is megpróbálom elérni ezzel a könyvvel, azonban talán még ennél is fontosabb lehet azok felfegyverzése, akik nem történelemtagadók, de ismernek néhányat esetleg a saját családjukban vagy a templomban és úgy érzik, nem kellően felkészültek a vitákra. 2 Jakab apostolnak közönséges levele 5:12. Károli Gáspár fordítása.

15 Még mindig azt mondom, hogy csak egy elmélet Az evolúció tény. Az evolúció az ésszerű kételyek, a komoly kételyek, az őrült, tudálékos és intelligens kételyek felett álló kétségtelen tény. Az evolúció bizonyítékai legalább olyan szilárdak, mint a holokauszt azon bizonyítékai, amelyek ráadásul még szemmel láthatóvá is teszik a holokausztot. Az a színtiszta igazság, hogy unokatestvérek vagyunk a csimpánzokkal, valamivel távolabbi unokatestvérek az alsóbbrendű majmokkal, még távolabbi unokatestvérek a fokföldi földimalaccal és a lamantinnal, még ennél is távolabbi unokatestvérek a banánfélékkel és a tarlórépával a lista tetszés szerint folytatható. Pedig nem kellene igaznak lennie. Nem magától értetődően, tautologikusan vagy szembetűnően igaz, és voltak olyan időszakok, amikor még a tanult emberek többsége is úgy vélte, hogy nem is az. Nem kellene igaznak lennie, pedig az. Onnan tudjuk, hogy bizonyítékok növekvő áradata támasztja alá. Az evolúció tény, és ez a könyv ezt demonstrálja. Ahogy a közmegbecsülésnek örvendő tudósok sem vitatják, úgy a bizonytalan olvasó sem kételkedik majd benne, amikor leteszi e könyvet. Akkor miért emlegetjük úgy, hogy Darwin elmélete az evolúcióról, hiszen így helytelenül azokat a kreacionista

16 meggyőződésűeket segítjük a történelemtagadókat és a negyvenszázalékosokat, akik szerint az elmélet szó maga olyan előnyt jelent, amely valamiféle ajándékot vagy győzelmet kínál számukra. MI AZ ELMÉLET? MI A TÉNY? Csak egy elmélet? Vizsgáljuk meg, mi az elmélet szó jelentése. Az Oxford English Dictionary (a továbbiakban OED) két meghatározást is ad (valójában többet, de esetünkben ez a kettő bír jelentőséggel). ELMÉLET, 1. ÉRTELMEZÉS: Olyan fogalmak vagy állítások sémája vagy rendszere, amelyek megmagyarázzák vagy érthetővé teszik tények vagy jelenségek csoportjait; olyan feltételezés, amelyet igazoltak, illetve megfigyelésekkel vagy kísérletekkel támasztottak alá, és ismert tények alapjául javasoltak vagy elfogadtak; olyan állítás, amelyet valamilyen ismert vagy megfigyelt dolog vagy jelenség általános törvényének, alapelvének vagy okának tartanak. ELMÉLET, 2. ÉRTELMEZÉS: Magyarázatként ajánlott hipotézis; mint ilyen, puszta feltevés, spekuláció, sejtés; valamire vonatkozó ötlet vagy ötletek halmaza; elképzelésről alkotott egyéni vélemény. Jól látható, hogy a két értelmezés élesen különbözik egymástól. Az evolúció elméletére vonatkozó kifogásra az a rövid válaszom, hogy a tudósok az első értelmezést használják, a kreacionisták pedig lehet, hogy rosszindulatúan, de lehet, hogy jóhiszeműen a másodikat választották. Az első értelmezésre jó példa a Naprendszer heliocentrikus elmélete, amely szerint a Föld és a többi bolygó a Nap körül kering. Az evolúcióra tökéletesen ráillik az első meghatározás. Darwin elmélete az evolúcióról csakugyan fogalmak vagy állítások sémája vagy rendszere. Számos esetben érthetővé teszi tények vagy jelenségek csoportjait. Valóban olyan feltételezés, amelyet igazoltak, illetve

17 megfigyelésekkel vagy kísérletekkel támasztottak alá, és a közmegegyezés szerint olyan állítás, amelyet valamilyen ismert vagy megfigyelt dolog vagy jelenség általános törvényének, alapelvének vagy okának tartanak. Kétségtelen, hogy távol áll attól, amit puszta feltevés, spekuláció, sejtés alatt értünk. A tudósok és a kreacionisták az elmélet szót nagyon eltérően értelmezik. Az evolúció ugyanabban az értelemben elmélet, mint a heliocentrikus elmélet. Egyik esetben sem helyes a csak szó használata úgy ahogyan azt a csak egy elmélet kifejezésben teszik. Ami azt a kifogást illeti, hogy az evolúciót sohasem bizonyították : úgy gondolom, hogy a bizonyítás olyan folyamat, amelyet a tudósok a bizalmatlanok meggyőzésére használnak. Befolyásos filozófusok állítják, hogy a tudományban nem lehet mindent bebizonyítani. A matematikusok bizonyíthatnak dolgokat egy szigorú nézet szerint csakis ők, de más természettudósok a legjobb esetben is csak azt tehetik, hogy nem cáfolnak meg állításokat, miközben rámutatnak, hogy minden erejükkel megpróbálták. Még az olyan vitathatatlan megállapítások, mint hogy a Hold kisebb a Napnál, sem bizonyíthatók be bizonyos filozófusok számára annyira kielégítően, mint amennyire például a Püthagorasz-tétel igazolható. Ugyanakkor számos egymással összefüggő tapasztalat olyan szilárdan támasztja alá, hogy e tény állapot tagadása a megrögzött szőrszálhasogatóktól eltekintve mindenki számára nevetségesnek tűnik. Ugyanez igaz az evolúcióra is. Az evolúció ugyanabban az értelemben tény, amelyben tény az is, hogy Párizs az északi féltekén van. A logika kerékkötői -nek 3 akadékoskodása ellenére néhány megállapítás kívül esik a józan kételkedés határain, ezért ténynek tekintjük. Ha átvészeli, hogy egyre erőteljesebben és kíméletlenebbül próbálják megcáfolni, akkor egyre közelebb kerül ahhoz, amit mindennapi értelemben ténynek nevezünk. Folytathatnám úgy, hogy a továbbiakban az Elmélet, 1. értelmezés vagy az Elmélet, 2. értelmezés kifejezéseket használom, de a számokat nehéz megjegyezni. Alkalmas helyettesítő szavakat kell keresnem. Az Elmélet, 2. értelmezés 3 A logika kerékkötői kifejezés William Butler Yeats Tom O'Roughley című versében szerepel.

18 kifejezésre már van is egy jó szavunk: hipotézis. Mindenki tisztában van vele, hogy a hipotézis egy olyan puhatolózó ötlet, amely megerősítésre (vagy cáfolatra) vár; az evolúciónak éppen ezt a tapogatózó jelleget sikerült levetkőznie, noha Darwin idejében még teherként nehezedett rá. Az Elmélet, 1. értelmezés fogasabb kérdés. Jó lenne, ha az elmélet szót egyszerűen úgy használhatnánk a továbbiakban, mintha a 2. értelmezés nem létezne. Ténylegesen az lenne jó, ha a 2. értelmezésről kinyilvánítanánk, hogy nem kellene léteznie, mert zavarba ejtő és szükségtelen, tekintve, hogy már van hipotézisünk. Sajnos az elmélet 2. értelmezését általánosan használják, ezért mi sem tilthatjuk be rendeletileg. Mindezen megfontolások után megengedem magamnak azt a nagyfokú, de még megbocsátható szabadságot, hogy az 1. értelmezésre a matematikától kikölcsönözzem a teoréma vagy tétel szót. Mint majd látható, ez valójában pontatlan kölcsönzés, de úgy vélem, hogy az előnyök többet nyomnak a latban, mint a félreértés kockázata. Az esetlegesen megbántott matematikusok iránti engesztelő gesztusként a teórum írásmódot használom. 4 Mindenekelőtt hadd fejtsem ki a teoréma pontos matematikai használatának mikéntjét, miközben érthetőbbé teszem azt a korábbi állításomat, amely szerint voltaképpen csak a matematikusoknak van joguk bárminek a bizonyítására (a jogászoknak a busásan megfizetett nagyképűségük ellenére sincs). A matematikus számára a bizonyítás annak logikus levezetése, hogy egy állítás igaznak elfogadott alaptételek szükségszerű következménye. A Püthagorasz-tétel magától értetődően igaz, de csak ha olyan euklideszi axiómákból indulunk ki, mint például, hogy a párhuzamos egyenesek sohasem találkoznak. Csak az idejét vesztegeti az, aki derékszögű háromszögek ezreinek méricskélésével olyat keres közöttük, amellyel megcáfolhatná a Püthagorasz-tételt. A püthagoreusok bebizonyították, a bizonyítási folyamatot bárki megismételheti, egyszerűen igaz lesz, és ezzel el van intézve. A matematikusok a bizonyíték fogalmát arra használják, hogy különbséget tegyenek a sejtés és a teoréma azaz tétel között, és ez felszínesen emlékeztet az 4 For the sake of decorum / Pronounce it theorum. Körülbelül: Azt kívánja a dekórum, / Hogy itt álljék teórum.

19 elmélet két szótári jelentése közötti különbségre. A sejtés olyan állítás, amely igaznak látszik, de sohasem bizonyították be. Nevezetes példája a Goldbach-sejtés, amely kimondja, hogy bármely páros egész szám kifejezhető két prímszám összegeként. A matematikusok az első háromszázezerszer-milliószormilliószor-millió páros szám esetében nem tudták megcáfolni, ezért a józan gondolkodó boldogan nevezné Goldbach-féle ténynek. Ugyanakkor sohasem bizonyították be, pedig tekintélyes díjat tűztek ki rá, ezért a matematikusok jogosan utasítják el, hogy a tételeknek fenntartott piedesztálra emeljék. Ha valaki egyszer majd rábukkan a bizonyítékra, a Goldbach-sejtést előléptetik Goldbach-tétellé, esetleg X. Y. tételévé X. Y. lesz az a leleményes matematikus, aki megtalálja a bizonyítékot. Carl Sagan a Goldbach-sejtést használta a szarkasztikus riposzt eszközeként olyanok esetében, akik azt állították magukról, hogy földönkívüliekkel létesítettek kapcsolatot. Alkalmanként levelet kapok olyanoktól, akik földönkívüliekkel állnak kapcsolatban. Azzal hívnak meg, hogy minden kérdésemre tudják a választ, ezért az évek során összeállítottam egy rövid kérdéssort. Mivel a földönkívüliek nagyon fejlettek, ezért például olyanokat kérek, hogy Kérem, röviden bizonyítsa be Fermat utolsó tételét vagy a Goldbach-sejtést Sohasem kapok választ. Viszont, ha olyan dolgot kérdezek, hogy Jók leszünk-e?, akkor szinte mindig válaszolnak. Ezek az idegenek bármilyen bizonytalan dologban, különösen konvencionális erkölcsi nézetekben előszeretettel nyilatkoznak meg előszeretettel. Ha azonban bármilyen olyan speciális területről van szó, amelyben kiderülhetne, hogy tényleg többet tudnak az embereknél, akkor mélyen hallgatnak. Fermat utolsó tétele a Goldbach-sejtéshez hasonlóan olyan számelméleti probléma, amelyre sokáig senki nem talált kivételt. A matematikusok Szent Gráljaként tekintenek rá 1637 óta, amikor Pierre de Fermat egy öreg matematikakönyv margójára

20 firkantotta, hogy van egy igazán kitűnő bizonyításom, csak ez a margó túl keskeny hozzá. A tételt végül az angol Andrew Wiles bizonyította be 1995-ben. Addig némelyik matematikus szerint sejtésnek kellett nevezni. Wiles sikeres bizonyításának hossza és bonyolultsága, valamint az általa használt fejlett 20. századi módszerek és ismeretanyag miatt a legtöbb matematikus úgy véli, Fermat (jóhiszeműen) csak hitte, hogy bebizonyította. A történetet csak azért meséltem el, hogy illusztráljam a sejtés és a tétel közötti különbséget. Tehát kölcsönveszem a matematikusoktól a teoréma vagy tétel szót, de a teórum formáját használom, hogy megkülönböztessem a matematikai teorémától. Az evolúció vagy a heliocentrizmus olyan tudományos teórumok, amelyek megfelelnek az Oxford-szótárban leírt 1. értelmezésnek. (Az elmélet) olyan feltételezés, amelyet igazoltak, illetve megfigyelésekkel vagy kísérletekkel támasztottak alá, és ismert tények alapjául javasoltak vagy elfogadtak; (az elmélet) olyan állítás, amelyet valamilyen ismert vagy megfigyelt dolog vagy jelenség általános törvényének, alapelvének vagy okának tartanak. A tudományos teórumot nem bizonyították be nem is lehet úgy, ahogyan a matematikai teorémákat. A józan ész azonban ugyanúgy tényként kezeli, ahogyan azt az elméletet is, amely szerint tény, hogy a Föld gömbölyű és nem lapos; vagy azt, amely szerint tény, hogy a növények a naptól nyerik az energiát. Ezek mindegyike természettudományos teórum; nagy mennyiségű bizonyíték szól mellettük, minden tájékozott megfigyelő elfogadja őket, és mindennapi értelemben véve vitathatatlan tények. Ha akadékoskodni akarnánk, akkor minden más tényhez hasonlóan ezekkel kapcsolatban is tagadhatatlan, hogy mérőműszereink és az ezeket leolvasó érzékszerveink kapitális csalás áldozatai lehetnek. Mint Bertrand Russell mondta: Mindannyian akár öt perccel ezelőtt is keletkezhettünk, használatra kész emlékekkel, lyukas zoknikkal és alapos nyírásra szoruló hajjal. Az evolúcióval kapcsolatban rendelkezésünkre álló jelenlegi bizonyítékokat tekintve az evolúció csakis tény lehet, egyébként

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24) 4. Értelmes tervezettség:

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

1. Charles Darwin életmûve

1. Charles Darwin életmûve A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26.) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10.) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24.) 4. Értelmes tervezettség: egy tudományos alternatíva (nov. 7.)

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! A lusta portfólió András György Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Előszó Lustálkodni mindenki tud. Nekem is jól megy. Ez a befektetési kisregény pontosan 5 évvel ezelőtt készült. A mostani utómunkálatok

Részletesebben

233. ülésnap, 34. felszólalás

233. ülésnap, 34. felszólalás Felszólalás ideje 3:02 233. ülésnap, 34. felszólalás Dr. Dávid Ibolya (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés Felszólalások: > Ülésnap adatai DR. DÁVID IBOLYA (MDF): Tisztelt Elnök

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A kreativitás szerepe a kutatói pályán

A kreativitás szerepe a kutatói pályán A kreativitás szerepe a kutatói pályán Kovács Mihály ELTE Biokémiai Tanszék www.mk-lab.org Kreativitás formái Alkalmazott kutatás Operatív (műveleti) szemléletű Innováció (kreativitás) hajtóereje: hasznosság

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 2 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát.

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Kódolás A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Mi az információ? Az információ egy értelmes közlés, amely új ismeretet, új tudást ad. (Úgy is fogalmazhatunk, hogy

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet

Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet INITIUM íróiskola Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet Raon Az ötlet Mitől lesz jó egy írás? Erre a kérdésre sok jó válasz létezik, amelyek között könnyű elveszni a részletekben. Az igazi

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

Mitől jó egy weboldal?

Mitől jó egy weboldal? 1 Mitől jó egy weboldal? Mitől jó egy weboldal? Készítette: Pálinkás Róbert Csatlós Csaba 2 Mitől jó egy weboldal? Ellenőrző lista A Marketingzseni módszer négy lépésből áll (bővebbet a módszerről a www.marketingzseni.hu

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

46. Hét 2009. November 09. Hétfő

46. Hét 2009. November 09. Hétfő Hettii Ellemzéss 46. Hét 2009. November 09. Hétfő SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A hét elején még hektikus, bizonytalan irányú kereskedést láthattunk a piacokon, ami a hét végére lecsendesedő, lassabb

Részletesebben

10. Egy családfában csak a férfiakat és fiúgyerekeket ábrázoljuk, egy közös ősből kiindulva. Készíts

10. Egy családfában csak a férfiakat és fiúgyerekeket ábrázoljuk, egy közös ősből kiindulva. Készíts 1. Egy családfában csak a férfiakat és fiúgyerekeket ábrázoljuk, egy közös ősből kiindulva. Készíts programot, amely felépíti a fát, majd megszámolja, hogy hány embernek nincsenek gyerekei! 2. Egy családfában

Részletesebben

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó Tehetségek akcióban A FEJÉR MEGYEI PEDAG Ó G I A I S ZAKSZO LG Á LAT M Ó R I TAG I N T ÉZMÉNYE VÁ R N A I - POLÁNYI VIKTÓ R I A P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben Gyűjtötte, összeállította és szerkesztette: Tamáska Zoltán Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! BEVEZETŐ Minél pörgősebb, minél egyszerűbben

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp Daniel H. Pink Motiváció 3.0 Ösztönzés másképp A könyv megjelenését a Develor Tanácsadó Zrt. támogatta. Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz 11 BEVEZETÉS: Harry Harlow és Edward Deci rejtélyes rejtvényei

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Bernát Péter Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című TÁMOP- 1. Problémamegoldás 1/a. Problémamegoldás

Részletesebben

Az ember is az állatvilágba tartozik?

Az ember is az állatvilágba tartozik? Az ember is az állatvilágba tartozik? 200 éve született Darwin és 150 éve jelent meg A fajok eredete Charles Robert Darwin 200 éve, 1809. február 12-én született egy angliai kisvárosban. Orvosi egyetemre

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre Kollár Zsolt Játékok könyve Játékok vidám összejövetelekre Egy ilyen játékgyûjteményt egyedül nem lehet jól megírni. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik véleményükkel, ötleteikkel segítették,

Részletesebben

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Tisztelt Pedagógus! Kérjük áldozzon idejéből néhány percet arra, hogy megismerje szolgáltatásainkat és felmérje, hogy

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

29. Hét 2010. július 21. Szerda

29. Hét 2010. július 21. Szerda Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 21. Szerda Összegzés A pénteki esés után hétfőn még nem sok pozitívumot mutattak az amerikai piacok, azonban a tegnapi kereskedés elején már észre lehetett venni, hogy

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben