A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright"

Átírás

1

2

3 Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion Födő Sándor; Typotex, 2000 Szkmilg ellenőrizte Csorb László Vekerdi László Második, jvított utánnyomás ISBN

4 A könyv z Okttási Minisztérium támogtásávl, Felsőokttási Pályáztok Irodáj áltl lebonyolított Felsőokttási Tnkönyvtámogtási Progrm keretében jelent meg. A megjelent támogtt 77 Elektronik Kft. Nemzeti Kulturális Alp. A további - ngol nyelvű - olvsmányok listáj megtlálhtó címen. Kidj Typotex Elektronikus Kidó Kft. Felelős kidó Votisky Zsuzs Felelős szerkesztő Gerner József Műszki szerkesztő Nádi László A borítót Sir John Everett Millis: Pizrro legyőzi perui inkákt című képe felhsználásávl Tóth Norbert kzítette Terjedelem 31,3 (A/5) ív Kzült z Agroprint Nyomdábn Felelős vezető Ab Bél

5 TARTALOM YALI KÉRDÉSE ELŐSZÓ A különböző térségek eltérő történelmi pályáj ELSŐ Az RÉSZ ÉDENTŐL 9 CAJAMARCÁIG FEJEZET A RAJTVONALIG Mi történt z egyes földrzeken i. e előtt? FEJEZET A TÖRTÉNELEM EGYIK TERMÉSZETES KÍSÉRLETE Hogyn lkított polinéz szigetek földrjz társdlmkt? FEJEZET A CAJAMARCAI ÜTKÖZET Miért nem Athulp ink császár ejtette foglyul I. Károly spnyol királyt? MÁSODIK RÉSZ AZ 65 ÉLELMISZERTERMELÉS KIALAKULÁSA ÉS ELTERJEDÉSE FEJEZET A FÖLDMŰVELÉS HATALOM A háborúk, járványok technikák eredete 5 83

6 6 TARTALOM 5. FEJEZE T A TÖRTENELEM GAZDAGJAI ÉS SZEGÉNYEI Földrjzi különbségek z élelmiszertermel kezdetén MŰVELNI VAGY NEM MŰVELNI FEJEZET Az élelmiszertermel elterjedének oki HOGYAN KÉSZÜL A MANDULA? FEJEZET Az ősi termények véletlenszerű nemesíte AZ ALMÁK VAGY AZ INDIÁNOK? FEJEZET Miért nem sikerült néhány térség népeinek növényeket nemesíteni? 9. FEJEZET 131 ZEBRÁK, BOLDOGTALAN HÁZASSÁGOK ÉS AZ ANNA KARENINA-ELV Miért nem házisítottk legtöbb ngytestű vd emlősfjt? ío. 158 TÁGAS TEREK ÉS DŐLT TENGELYEK Miért terjedt FEJEZET z élelmiszertermel különböző sebességgel z egyes kontinenseken? HARMADIK RÉSZ Az 177 ÉLELMISZERTŐL A HÁBORÚKIG, JÁRVÁNYOKIG ÉS TECHNIKÁKIG F E J E Z E T A JÓSZÁG VÉGZETES AJÁNDÉKA A bktériumok evolúciój 12. FEJEZET 195 MODELLEK ÉS KÖLCSÖNBETŰK Az írás evolúciój F E J E Z E T A SZÜKSÉG SZÜLŐANYJA A technológi evolúciój 14. FEJEZET 239 AZ EGALITARIANIZMUSTÓL A KLEPTOKRÁCIÁIG A kormányzt vllás evolúciój NEGYEDIK RÉSZ 266 OT FEJEZET ALATT A FÖLD KÖRÜL FEJEZET YALINÉPE Ausztráli Új-Guine történelme TARTALOM 16. FEJEZET 7 HOGYAN LETT KÍNA KÍNAI? Kelet- Ázsi történelme 17. FEJEZET MOTORCSÓNAK POLINÉZIÁBA Az usztronéz terjeszked története 297

7 18. FEJEZET A KÉT FÉLTEKE ÖSSZECSAP Eurázsi Amerik történelmének összehsonlítás 19. FEJEZET HOGYAN LETT AFRIKA FEKETE? Afrik történelme UTÓSZÓ AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETE TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSÉNEK JÖVŐJE Tárgymuttó 297

8 E L Ő S Z Ó YALI M INDANNYIAN TUDJUK, KÉRDÉSE HOGY A FÖLD KÜLÖNBÖZŐ élő népek RÉSZEIN történelme rendkívül eltérő módon lkult. Az utolsó jégkorszk ót eltelt év során világ egyes rzein fémszerszámokt hsználó, írni-olvsni tudó ipri társdlmk emelkedtek ki, ugynkkor másutt csk írástudtln földművelő társdlmk, míg megint másutt kő-szerszámot hsználó, vdászó-gyűjtögető társdlmk mrdtk fenn. Ezek történelmi egyenlőtlenségek modern világr is sötét árnyékot vetettek, mert fémszerszámokkl rendelkező írástudó társdlmk leigázták vgy kiirtották többit. Míg z említett különbségek lpvető tényként elfogdottk világtörténelemben, ezeknek ok továbbr is bizonytln ellentmondásos. Eredetük elgondolkodttó kérdét 25 évvel ezelőtt szegezték nekem, egyszerű személyes formábn júliusábn Új-Guine trópusi szigetének prtjin sétáltm, hol mint biológus mdrk evolúcióját tnulmányoztm. Korábbn hllottm már egy figyelemreméltó helyi politikusról, Yliról, ki éppen kkoribn járt környéket. A véletlen úgy hozt, hogy znp egyfelé vitt z utunk, Yli mellém cspódott. Egy órán át sétáltunk, ezltt végig beszélgettünk. Yliból krizm energi sugárzott. Villogó szemei szinte hipnotikusk voltk. Mgbiztosn beszélt önmgáról, de ugynkkor egy sor mélyrehtó kérdt is feltett, feszülten figyelt. Beszélgetünk gyors irmú politiki fejlemények témájávl kezdődött, mely kkoribn minden új-guineit fogllkozttott. Pápu Új-Guine, hogy Yli szülőföldjét m nevezik, kkoribn még usztrál fennhtóság ltt állt z ENSZ megbízásából, de függetlenség szele már érződött levegőben. Yli elmgyrázt nekem, hogyn segít helyieknek felkzülni z utonóm kormányzásr. 8

9 Egy idő múlv másr terelte szót, elkezdett fggtni. Soh nem járt Új-Guineán kívül, tnulmányi befejeződtek középiskolávl, de tudásszomj olthttln volt. Először z új-guinei mdrkkl kpcsoltos munkám iránt érdeklődött ( hogy ezzel mennyit keresek). Elmgyráztm neki, hogy különböző mdárcsoportok z évmilliók során hogyn telepedtek meg Új-Guineán. Ezután rról kérdezett, hogy sját ősei hogyn jutottk el Új-Guineáb z utóbbi néhány tízezer év folymán, hogyn gyrmtosították zt z európi fehérek z elmúlt 200 évben. Beszélgetünk mindvégig brátságos mrdt, bár mindketten tisztábn voltunk z áltlunk képviselt társdlmk közti feszültséggel. Két évszázd z új-guineik még kőkorbn" éltek, vgyis még mindig olyn kőszerszámokt hsználtk, melyeket Európábn már évezredekkel ezelőtt kiszorítottk fémeszközök, flvik életét semmiféle központi politiki htlom nem szervezte meg. Azután jöttek fehérek, központi kormányztot építettek ki, olyn dolgokt hoztk mgukkl, melyeknek értéke zonnl nyilvánvló volt z új-guineik számár, z célfejszétől, gyufától, gyógyszerektől kezdve ruháztig, üdítőitlokig esernyőkig. Új-Guineábn mindezekre csk úgy utltk, mint áru". Sok fehér telepes nyíltn lenézte z új-guineikt, mint ősembereket". Új-Guine fehér urink" - hogy 1972-ben még mindig nevezték őket - legtehetségtelenebbjei is jóvl mgsbb életszínvonlt élvezhettek, mint z őslkosok, mgsbbt, mint egy Ylihoz hsonló krizmtikus politikus. Mégis, Yli rengeteg fehér embert keresett meg kérdeivel, hogy engem is, én is sok új-guineit kifggttm. Mindketten tökéletesen tisztábn voltunk zzl, hogy z új-guineik átlgosn leglább ugynolyn intelligensek, mint z európik. Ezek dolgok járhttk Yli fejében, mikor egy újbb áthtó szemvillnás kíséretében ezt kérdezte tőlem: Miért vn z, hogy ti, fehérek, olyn sok árut termeltetek, hozttok ide, míg nekünk, feketéknek, olyn kev sját árunk vn?" Egyszerű kérd volt, Yli áltl megélt világ központi kérde. Vlóbn, mi npig óriási különbség z átlgos új-guinei z átlgos európi vgy meriki életmódj között. A világ más népeinek életmódj között is hsonló eltérek tlálhtók. E htlms egyenlőtlenségek olyn ngy horderejű tényeknek köszönhetők, melyek tlán nyilvánvlónk is tűnnek. Ennek ellenére, Yli látszólg egyszerű kérdét nem könnyű megválszolni. Akkor nem volt rá válszom. A hivtásos történzek véleménye még mindig eltér; sokuk már nem is fogllkozik kérdsel. A Ylivl folyttott beszélgetem ót eltelt évek során sokt tnulmányoztm z emberi evolúció, történelem nyelv egyéb spektusit, illetve írtm 9

10 ezekről. E könyv, huszonöt évvel kőbb, Yli kérdére próbál válszt dni. BÁR YALI KÉRDÉSE csk z új-guineik z európi fehérek életmódbeli különbségeire vontkozott, kérd kiterjeszthető modern világ többi különbségére is. Vgyonuknál htlmuknál fogv modern világot z eu-rázsii népek urlják, főleg z Európábn Ázsi keleti rzén élő népek, vlmint zok, melyek Észk-Amerikáb települtek át. Más népek, köztük legtöbb friki nép, lerázták mgukról z európi gyrmturlmt, de vgyon htlom tekintetében messze lemrdtk. További népek, például z usztrál meriki őslkosok Afrik legdélibb rzeinek lkói már nem is uri sját földjüknek; z európi gyrmtosítók megtizedelték, leigázták őket, sőt, néhányt teljesen kiirtottk. így modern világ egyenlőtlenségeiről szóló kérdt következőképpen lehetne átfoglmzni: miért éppen így oszlott meg vgyon htlom, miért nem másképp? Például, miért nem z meriki, friki usztrál bennszülöttek voltk zok, kik megtizedelték, leigázták vgy kiirtották z európikt ázsiikt? Ezzel kérdsel könnyen tehetünk egy lépt hátr z időben. Már i. sz bn, megkezdődött, mikor Európ különböző világméretű kontinenseken gyrmti élő terjeszkede népek technológii ismeretei politiki szerveződe igen ngy eltéreket muttott. Európ, Ázsi Észk-Amerik túlnyomórzt fémet hsználó állmoknk vgy birodlmknk dott otthont, melyek közül néhány már z iprosodás küszöbén állt. A két őslkos meriki nép, z inkák z ztékok, kőszerszámokkl urlták birodlmukt. Afrik szubtrópusi területei vsszerszámot hsználó kis állmok törzsi urdlmk között oszlottk meg. Az egyéb népek többsége - Ausztráliábn Új-Guineán, több csendes-óceáni szigeten, z meriki kontinens ngy rzén Afrik néhány kisebb szubtrópusi területén - földművelő, sőt, vdászó-gyűjtögető törzsként élt, kőszerszámokt hsznált. Termzetesen ezek z 1500-bn már fennálló technológii politiki különbségek voltk közvetlen kiváltó oki modern világ egyenlőtlenségeinek. Az célfegyvereket hsználó birodlmk képesek voltk leigázni vgy kiirtni csupán kő- ffegyverekkel rendelkező törzseket. Mégis, hogyn lett világ 1500-r olyn, milyen? Itt kérdünkkel ismét hátrléphetünk egyet történelem írásos emlékeire rcheológii felfedezekre támszkodv. Az utolsó jégkorszk végéig, tehát körülbelül z időszámításunk előtti XI. évezredig, még vlmennyi kontinensen élő összes nép vdászó-gyűjtögető életmódot folyttott. A különböző kontinenseken z i. e. XI. évezred i. 10

11 sz között lezjló eltérő mértékű fejlőd vezetett z 1500-bn fennálló technológii politiki egyenlőtlenségekhez. Míg z usztrál z meriki őslkosság megmrdt vdászó-gyűjtögető életmódnál, ddig Európ, z meriki kontinens ngy rzén Afrik szubtrópusi területein fokoztosn kilkult földművel, állttenyzt, kohászt egy komplex politiki szerveződ. Eurázsi bizonyos területein z meriki kontinens egy rzén (egymástól függetlenül) kilkult z írásbeliség is. Azonbn mindezek vívmányok előbb jelentek meg Eurázsiábn, mint bárhol másutt. A bronzszerszámok tömeggyártás például, mely dél-meriki Andokbn csk z i. sz t megelőző egy-két évszázdbn indult meg, Eurázsi egyes rzein már több, mint négyezer évvel korábbn megkezdődött. Amikor tsmánok 1642-ben először tlálkoztk európi utzókkl, kőszerszámik fejlettsége nem érte el felső pleolitikum Európájábn, több tízezer évvel korábbn elért szintet. így ztán következőképp foglmzhtjuk át ismét modern világ egyenlőtlenségeivel kpcsoltos kérdünket. Mi mgyrázt nnk, hogy z emberiség fejlőde ennyire eltérő sebességgel zjlott le különböző kontinenseken? Ez z eltérő sebesség lkotj történelmünk legáltlánosbb érvényű sémáját, ez egyben könyvem témáj is. így, hbár könyvem végső soron történelemről történelem előtti időkről szól, témáj nemcsk tudományos szempontból érdekes, hnem gykorlti politiki szempontból is. A modern világot egymássl össze nem férő népek tlálkozási lkították ki hódításokon, járványokon népirtásokon keresztül. Ezek z összeütközek olyn visszhngokt keltettek, melyek évszázdok ltt sem hltk el, m is ktívn jelen vnnk világ legzvrosbb területein is. Afrik ngy rze például még mindig küzd közelmúlt gyrmtosításink örökségével. Más területeken - ide trtozik KözépAmerik ngy rze, Mexikó, Peru, Új-Kledóni, volt Szovjetunió Indonézi egyes rzei - még mindig ngy számú őslkosság jórzt z egykori hódítók leszár-mzottiból álló kormány között dúlnk polgári zvrgások, gerillháborúk. betegségeknek Sok következtében más helyen bennszülött népirtásnk lkosság nnyir megfogytkozott - hwii, z usztrál, szibérii őslkosok, z Egyesült Állmok, Knd, Brzíli, Argentín Chile területén élő indiánok -, hogy hódítók leszármzotti már jóvl ngyobb számbn vnnk jelen. Bár kis számú őslkosoknk egy polgárháború kirobbntá-sár így nincs lehetőségük, jogikt zért egyre hngosbbn követelik. Amellett, hogy múlt összecspási még mindig kihtnk jelen gzdságár politikájár, ezek nyelvi következményei is megfigyelhetők - különösen nnk veszélye, hogy modern világ 6000 fennmrdt nyelve fokoztosn eltűnik, helyüket elfogllj z ngol, 11

12 kíni, z orosz, még néhány olyn nyelv, melyek hsznált z elmúlt néhány évszázd során óriási mértékben terjedt el. A modern világ mindezen problémái zokból z eltérő történelmi pályákból erednek, melyek ott rejlenek Yli kérdében is. MIELŐTT VÁLASZOKAT KERESNÉNK Yli kérdére, álljunk meg egy pillntr, vegyük fontolór z ellenérveket. Némelyeket már mg kérd felteve is sért, több okból is. Az egyik ellenvet így szól: h sikerül megmgyráznunk, hogy miképp juthttk bizonyos emberek urlomr mások felett, nem úgy tűnik-e, minth ezzel z urlmukt igzolnánk? Nem úgy tűnik-e, minth zt mondnánk: végkifejlet elkerülhetetlen volt, ennélfogv hiábvló is lenne m már változttássl próbálkozni? Ez z ellenérv bból fkd, hogy sokszor hjlmosk vgyunk z oknyomozást összekeverni z okozt visszigzolásávl vgy elfogdásávl. Mgától mgyrázttól teljesen független, hogy vlki miféle hsznot húz egy történelmi mgyráztból. Egy következmény megérte sokkl gykrbbn szolgálj zt célt, hogy változtssunk rjt, mint hogy zt megismételjük vgy fenntrtsuk. Ezért igyekeznek pszichológusok megérteni gyilkosok nemi erőszkot elkövetők lelkivilágát, történzek népirtást, vgy z orvosok z emberi betegségek okit. Nem z céljuk, hogy gyilkosságot, nemi erőszkot, népirtást betegségeket szentesítsék; sokkl inkább z, hogy z okok láncoltát megértve z erőszkot elkerülhetővé tegyék. íme, második ellenvet: z, hogy Yli kérdét feszegetjük, nem vone utomtikusn mg után egyfjt európcentrikus történelmi megközelítt, nyugt-európi népek dicsőítét, Nyugt-Európ z eleuróp-isodott" Amerik modern világbn betöltött vezető szerepének rögeszm hngsúlyozását? Nem z elmúlt néhány évszázd mulndó jelensége-e ez vezető szerep, mely m már egyre hlványodik Jpán Délkelet-Ázsi felemelkedével? Ami zt illeti, könyv túlnyomó rze nem is európi népekkel fogllkozik. Ahelyett, hogy egyszerűen csk európik nem európik kpcsoltár összpontosítnánk, meg fogjuk vizsgálni különböző nem európi népek tlálkozásit is - különös tekintettel zokr, melyek helyszíne szubtrópusi Afrik, Délkelet-Ázsi, Indonézi Új-Guine, szereplői pedig e területek őslkói. Szó sincs nyugt-európi népek mgsztlásáról; mint látni fogjuk, kultúrájuk leglpvetőbb elemei világ más rzein élő népek körében lkultk ki, csk zután kerültek Nyugt-Európáb. És végül: z olyn szvk kifejezek, mint civilizáció", vgy civilizáció felemelkede", nem keltik-e zt cslók benyomást, hogy civilizáció jó, törzsi vdászó-gyűjtögető életmód pedig nyomorúságos, hogy z elmúlt év történelme z egyre jobbn kiteljesedő emberi 12

13 boldogság felé mutt? Az igzság z, hogy én nem hiszem, hogy z iprosodott állmok jobbk", mint vdászó-gyűjtögető törzsek, vgy hogy ezen életmód feldás egy vseszközökön lpuló állmiságért hldást" jelzi, vgy hogy ez z út boldogsághoz. A személyes benyomásom (mely nnk köszönhető, hogy életem z Egyesült Állmok ngyvárosi Új-Guine flvi között oszlik meg) z, hogy civilizáció úgynevezett áldási" ngyon vegyesek. A vdászó-gyűjtögető népekhez képest például modern ipri állmok polgárink jobb orvosi ellátásbn vn rzük, kisebb z esélyük rr, hogy gyilkosság áldozti lesznek, tovább is élnek, de sokkl kevbé rzesülnek bból z dományból, mit brátság ngycslád nyújt. Nem zért kezdtem kuttni z emberi társdlmkon belül ezeket földrjzi különbségeket, hogy egy társdlmi berendezkedt egy másikkl szemben dicsőítsek, hnem egyszerűen zért, hogy megértsem történelem eseményeit. TÉNYLEG SZÜKSÉG VAN egy újbb könyvre hhoz, hogyyli kérdét meg- válszoljuk? Lehet, hogy már birtokábn vgyunk válsznk? H igen, kkor mi z? A leggykoribb válszok, kimondv vgy kimondtlnul, vlószínűleg trtlmznk utlást z egyes népek biológii különbségeire. Az i. sz utáni százdokbn, hogy z európi felfedezőkben tudtosodott világ népeinek ngyfokú különbözősége technik politiki szerveződ terén, feltételezték, különbözőségéből hogy ered. A ez drwini termzet elmélet dt képességek térhódítás után mgyráztok termzetes kiválsztódás z evolúciós folymt hngsúlyozásávl nyertek új formát. A primitív technológiávl rendelkező népeket evolúciós mrdványnk tekintették bbn folymtbn, melynek során z emberi fj kifejlődött mjomszerű őseiből. E népek kiszorítás z ipri társdlmk gyrmtosítói áltl legerősebb mrd életben" elvet példázt. Kőbb, genetik előretörével mgyráztokt ezen nyelven foglmzták át ismét. Ezután z európikt genetikilg intelligensebbnek tekintették, mint z frikikt, nem is beszélve z usztrál bennszülöttekről. M nyugti társdlmk bizonyos rétegei nyíltn elutsítják rsszizmust. Mégis, sok nyugt-európi (h nem legtöbbjük!), titokbn vgy tudt ltt, kz elfogdni fji mgyráztokt. Jpánbn sok más országbn z effjt nézetek még mindig nyíltn széles körben elfogdottk. Mikor z usztrál bennszülöttekről vn szó, még művelt fehér merikik, európik usztrálok is úgy vélik, vn bennük vlmi primitív. Annyi biztos, hogy másképp néznek ki, mint fehérek. Az európi gyrmtosítás korát túlélő bennszülöttek m élő leszármzotti közül sokn nehezen boldogulnk nygilg fehér usztrál társdlombn. 13

14 Következzen egy meggyőzőnek tűnő mgyrázt. A fehér bevándorlók Ausztráliábn egy olyn írástudó, ipri, politikilg centrlizált demokrtikus állmot építettek fel, melynek lpj fémeszközök hsznált z élelmiszertermel; mindezt egy olyn kontinens gyrmtosításánk egyetlen évszázd ltt, melyen z őslkosok leglább éve élték törzsi vdászó-gyűjtögető életmódjukt, fémszerszámok nélkül. Adott tehát két olyn egymást követő kísérlet z emberi boldogulásr, melyben környezet zonos, z egyetlen változó környezetet birtokb vevő nép. Milyen további bizonyíték szükséges hhoz, hogy megállpítsuk: különbség z usztrál bennszülöttek z európik társdlm között éppen népek különbözőségéből fkd? A kifogásom z ilyesfjt rsszist mgyráztokkl szemben nemcsk z, hogy vissztszítók, hnem tévesek is. Nincs kezünkben elfogdhtó bizonyíték rr nézve, hogy párhuzm lenne techniki fejlettség z emberi intelligenci között. Sőt, hogy zt hmrosn be fogom muttni, modern kőkori" népek átlgosn vlószínűleg még intelligensebbek, mint z iprosodott népek. Bármily prdoxnk tűnik is, 15. fejezetben meg fogjuk látni, hogy z Ausztráliáb bevándorolt fehérek egyáltlán nem érdemlik meg zt z elismert, miben áltlábn rzesítik őket zért, mert létrehoztk egy írástudó ipri társdlmt z összes imént említett erényével együtt. Rádásul zok népek, melyek egzen legutóbbi időkig csk primitív technológiávl rendelkeztek mint például z usztrál bennszülöttek z új-guineik - könnyűszerrel sjátítják el különféle ipri technológiákt, h erre lehetőséget kpnk. A kognitív pszichológi szkértői rengeteg munkát fektettek z zonos országbn élő, de különböző földrjzi vidékekről szármzó népek intelligenciszintjének kuttásáb. Konkrétn, rengeteg fehér meriki pszichológus próbálj évtizedek ót kimuttni, hogy z friki szármzású feketék születüknél fogv kevbé intelligensek, mint z európi szármzású fehér összehsonlított lehetőségeik merikik. népek tekintetében Ismeretes társdlmi ngybn zonbn, körülményeik különböznek. E hogy z tnulmányi tény duplán megnehezíti nnk feltevnek z ellenőrzét, mely szerint technológii különbségek intellektuális különbségekre vezethetők vissz. Először is, még felnőttkori kognitív képességeket is erősen befolyásolják gyermekkori szociális környezetben szerzett élmények, mi mitt ztán rendkívül nehéz kimuttni már korábbn létező genetiki különbségeket. Másodszor, kognitív képességeket vizsgáló tesztek (pl. z IQ tesztek) sokkl inkább műveltséget mérik, nem tisztán veleszületett intelligenciát, h létezik egyáltlán ilyen. A gyermekkori környezet szerzett tudás IQ-tesztekre gykorolt vitthttln htási mitt pszichológusoknk minden igyekezetük ellenére sem sikerült meggyőzően 14

15 kimuttni nem fehér népek intelligenciszintjének állítólgos genetiki fogytékosságit. Az én nézőpontom ezzel z ellentmondássl kpcsoltbn zon 33 éven lpszik, mely során új-guineikkl dolgoztm együtt, z ő sját, érintetlen társdlmukbn. Közös munkánk első pillntitól kezdve csodáltm, hogy áltlábn mennyivel intelligensebbek, tlpresettebbek kifejezőbbek, mint egy átlgos európi vgy meriki, hogy mennyivel ngyobb érdeklődt muttnk körülöttük levő dolgok emberek iránt. Bizonyos feldtokbn, melyekről joggl feltételezhetjük, hogy vlmi módon z gy működét tükrözik (mint például egy ismeretlen környezet képzeletbeli feltérképeze), lényegesen ügyesebbnek bizonyulnk fehéreknél. Termzetesen olyn feldtok esetén, melyek elvégzét fehérek gyermekkoruk ót gykorolják, z új-guineik teljesítménye áltlábn gyengébb. Ez z ok nnk, hogy h egy eldugott fluból szármzó új-guinei elkerül városb, fehérek szemében butánk tűnik. Másrzt viszont állndón tudtábn vgyok nnk, hogy szemében, mennyire mikor ostobánk velük vgyok tűnhetek z én is z őserdőben, új-guineik elárulom jártlnságomt olyn egyszerű problémák terén, mint nyomok követe dzsungelben, vgy egy klyib összetákolás, melyeket ők, velem ellentétben, gyermekkoruk ót gykorolnk. Vn két könnyen beláthtó mgyrázt nnk, hogy miért helyes z benyomásom, hogy z új-guineik eszesebbek, mint fehérek. Először is, z európik évezredek ót élnek népes társdlmkbn, központi kormányzttl, rendőrséggel bíróságokkl. Ezekben társdlmkbn történelem folymán sűrű népességre jellemző fertőző betegségek (pl. himlő) okozták legngyobb számú elhlálozást, míg gyilkosság viszonylg ritk volt, háború is inkább kivételt jelentett, mintsem szbályt. A legtöbb európi, ki túlélte hlálos fertőzeket, hlál más lehetséges okitól is megmenekülhetett, génjeit továbbdhtt. M már legtöbb élve született nyugti csecsemő ugynígy túléli z egykor hlálos betegségeket, szporodik, függetlenül ttól, hogy mennyire intelligens milyen géneket hordoz. Ezzel szemben z új-guineik olyn társdlmkbn éltek, melyekben z emberek szám túl lcsony volt hhoz, hogy ngy népességre jellemző járványos betegségek kilkulhssnk; ehelyett hlál leggykoribb oki gyilkosságok, z állndó törzsi háborúk, blesetek, z élelemszerz nehézségei voltk. A trdicionális új-guinei társdlombn z intelligens embereknek jobbk z esélyeik, hogy elkerüljék gykori hlndóságot okozó tényezőket, mint kevbé intelligenseknek. A trdicionális európi társdlmkbn viszont járványos betegségek okozt elhlálozásoknk semmi köze nem volt z intelligenciához; sokkl inkább egyfjt genetiki 15

16 ellenállóképességtől htároztk meg. függött, A 0-s melyet vgy B-s test kémii vércsoportú tuljdonsági emberek például ellenállóbbk himlővel szemben, mint z A-s vér-csoportúk. Ez zt jelenti, hogy Új-Guineábn z intelligenciát hordozó gének szerepe termzetes kiválsztódásbn vlószínűleg sokkl erősebb volt, mint ngyobb népsűrűségű, politikilg összetett társdlmkbn, hol termzetes kiválsztódásbn inkább test kémii dottsági domináltk. Az imént említett genetiki okok mellett vn még egy mgyrázt rr, hogy miért lehetnek z új-guineik intelligensebbek nyugtiknál. A mi európi meriki gyerekek idejük ngy rzét psszív szórkozássl, tv, rádió előtt, vgy mozibn töltik. Az átlgos meriki háztrtásbn televízió npi hét órán át vn bekpcsolv. Ezzel szemben hgyományos életmódot folyttó új-guinei gyermekeknek gykorltilg nincs lehetőségük z efféle psszív szórkozásr, ehelyett szinte minden ébren töltött órájukt vlmiféle ktív tevékenységnek szentelik, például más gyerekekkel vgy felnőttekkel beszélgetnek, vgy játsznk. A gyermekek fejlődével kpcsoltos szinte vlmennyi tnulmány kiemeli gyermekkori ingerek tevékenységek fontosságát mentális fejlődben, hngsúlyozz z ingerszegény gyermekkorhoz köthető visszfordíthttln mentális leépült. Ez körülmény nem genetiki összetevőként bizonyár hozzájárul z új-guineiknál tpsztlhtó átlgosn mgs szellemi képességekhez. Mindez zt jelenti, hogy z új-guineik szellemi képességei genetikilg vlószínűleg jobbk, mint nyugtiké, mindenképpen jobbn elkerülik őket zok romboló környezeti htások, melyek között legtöbb ipri társdlombn élő gyermek felnő. Az biztos, hogy semmi jel nem utl olyn intellektuális hátrányr z új-guineik körében, mely válszt dhtn Yli kérdére. Ugynez két tényező - vgyis genetiki dottságok gyermekkori fejlőd - vlószínűleg nemcsk z újguineikt nyugtikt válsztj el egymástól, hnem áltlábn vdászó-gyűjtögető, illetve más technikilg fejletlen társdlmkbn élőket, fejlett technikávl rendelkező társdlmk tgjit is. Ezáltl szokványos rsszist feltevt visszájár kell fordítnunk. Hogy lehet z, hogy z európik, vlószínűsíthető genetiki (leglábbis npjinkbn) vitthttln fejlődbeli hátrányik ellenére sokkl több áruvl rendelkeznek? Miért mrdtk z új-guineik fejletlenek technikilg, szerintem mgsbb szintű intelligenciájuk ellenére? A GENETIKAI MAGYARÁZAT nem z egyetlen lehetséges válsz Yli kérdé- sére. Egy másik, főleg Észk-Európ lkói körében népszerű nézet szerint szülőföld hideg éghjlt serkentő, míg forró, párás, trópusi éghjlt gátló htássl vn z emberi kretivitásr energiár. Tlán z 16

17 Egyenlítőtől távolbb fekvő tájk évszkonként változó klímáj ngyobb kihívás, mint z évszkok tekintetében állndó trópusi éghjlt. Tlán hideg éghjlt ngyobb techniki tlálékonyságot igényel túlélhez, mert meleg otthonr meleg ruháztr vn szükség, míg trópusokon egyszerűbb lkóhelyen, ruh nélkül is megél z ember. Vgy ugynezt z érvelt meg is fordíthtjuk, hogy végül ugynrr z eredményre jussunk: z Egyenlítőtől távolbb hosszú tél folymán z embereknek több idejük vn rr, hogy házikbn ülve gondolkodjnk. Bár korábbn népszerű volt ez mgyrázt, z lposbb tnulmányozást ez sem éli túl. Amint zt látni fogjuk, z zk-európi népek egzen z elmúlt évezredig nem járultk hozzá jelentősen z eurázsii kultúrához; egyszerűen olyn szerencs helyen éltek, hol jó esélyük volt rá, hogy rzesüljenek z Eurázsi melegebb vidékein elért vívmányokból, mint például földművel, kerék, z írás fémkohászt. Az Újvilág Egyenlítőtől távoli, hideg területei még inkább z emberi fejlőd állóvizei voltk. írássl rendelkező őslkos meriki társdlmk kizárólg Mexikó területén, Ráktérítőtől délre lkultk ki; z Újvilág legrégibb cseréptárgyi z Egyenlítő környékéről, Dél-Amerik trópusi rzéről vlók; művzetekben, csillgásztbn több más tekintetben is áltlábn legfejlettebbnek trtott újvilági társdlom trópusi yuctáni gutemli klsszikus kori mj társdlom volt, z i. sz. I. évezredben. A Yli kérdére dhtó válszok egy hrmdik fjtáj is szárz éghjltú, lcsonyn fekvő folyóvölgyek fontosságát hngsúlyozz, hol földművel htékonyság jól kiépített öntözőrendszereken múlott, mihez viszont központosított közigzgtásr volt szükség. Ez mgyrázt bból vitthttln tényből indul ki, hogy legrégibb ismert birodlmk írásformák Termékeny Félhold, vgyis Tigris z Eufrátesz közének termékeny völgyeiben Egyiptombn, Nílus völgyében jöttek létre. Úgy tűnik, vízszbályozási rendszerek világ más rzein is összefüggbe hozhtók központi kormányzttl, például z indii szubkontinensen z Indus völgyében, Kínábn Sárg folyó Jngce völgyében, mják lkt lföldön Közép-Amerikábn, Peru prt menti sivtgibn. Alpos régzeti tnulmányok zonbn bebizonyították, hogy bonyolult öntözőrendszerek kiépíte nem közigzgtás központosításávl egyidejűleg kezdődött meg, hnem csk jókor ksel. Vgyis, politiki centrlizációnk vlmi más ok volt, csk lehetővé tette z öntözőrendszerek építét. A világ eme rzeinek politiki centrlizációját megelőző vívmányok egyike sem kpcsolódik folyóvölgyekhez vgy öntözőrendszerekhez. Például Termékeny Félhold élelmiszertermele flusi életmódj hegyek között kezdődött, nem mélyen fekvő folyóvölgyekben. A Nílus völgye kezdetleges civilizációjú hely volt még 17

18 háromezer évvel zután is, hogy flusi élelmiszertermel virágzásnk indult Termékeny Félhold hegyei között. Az Egyesült Állmok délnyugti rzén tlálhtó folyóvölgyekben végül is kilkult z öntözes földművel z összetett társdlmi rendszer, de csk zt követően, hogy átvették e vívmányokt. Az Ausztráli délnyugti rzén fekvő folyóvölgyek lkói mezőgzdsággl nem rendelkező törzsi társdlmk mrdtk. Vn még egy csoportj mgyráztoknk, mely zokt közvetlen tényezőket veszi számb, melyek lehetővé tették, hogy z európik lemzároljnk vgy leigázznk más népeket - ezek közül főként z európi fegyvereket, fertőző betegségeket, z célszerszámokt tömegcikkeket emelhetjük ki. Ezek zok mgyráztok, melyek jó úton járnk, mivel z említett tényezők tényleg közvetlenül bizonyíthtón elősegítették z európi hódításokt. Ez hipotézis zonbn nem teljes, mert még mindig csk közvetlen (első lépcsős) mgyrázttl szolgál záltl, hogy zonosítj közvetlen okokt, rr ingerel bennünket, hogy ezek eredete után kutkodjunk: miért z európik voltk zok, nem z frikik vgy z meriki őslkosok, kiknél megjelentek fegyverek, legveszedelmesebb bktériumok z cél?* Míg z Újvilág európi meghódítás révén történt némi előrelép z okok zonosításábn, Afrik ngy rejtély mrdt. Afrik z földrz, hol z ember őseinek fejlőde legtovább trtott, hol feltehetőleg mi ember is megjelent, hol z olyn őshonos betegségek, mint mlári sárgláz végeztek z európi felfedezőkkel. H kezdeti előny számít vlmit, miért nem Afrikábn bukkntk fel fegyverek z cél, melyek segítségével z frikik kórokozóik meghódíthtták voln Európát? És mivel mgyrázhtó, hogy z usztrál bennszülöttek nem léptek tovább vdászó-gyűjtögető életmódnál kőszerszámoknál? Az emberi társdlmk egz világr kiterjedő összehsonlításából fkdó kérdek zelőtt sok történzt földrjztudóst fogllkoztttk. Az ilyen irányú munkák egyik legismertebbje Arnold Toynbee 12 kötetes műve, Study ofhistory. Toynbeet különösen 23 fejlett társdlom belső dinmikáj érdekelte, melyek közül 22 rendelkezett írássl, 19 eurázsii volt. A történelem előtti idők z egyszerűbb, írástudtln társdlmk kevsé érdekelték. Ám mi világ egyenlőtlenségei mélyen prehisztorikus korbn gyökereznek. Ezért Toynbee nem nézett szembe Yli kérdével, nem birkózott meg zzl, mi véleményem szerint történelem legátfogóbb sémáj. A világtörténelemmel fogllkozó egyéb fellelhető könyvek hsonlóképpen főleg z elmúlt ötezer év fejlett, írástudó eurázsii társdlmir összpontosítnk; csk felületesen érintik Kolumbusz előtti meriki bennszülött civilizációkt, még kevbé világ többi rzén élőket, eltekintve zoknk z eurázsii civilizációkkl vló egzen friss kpcsoltitól. Toynbee kísérlete ót történelem ok- 18

19 okozti összefüggeinek világméretű szintézise nem túl népszerű tém történzek körében, mivel megoldhttlnnk tűnő problémát jelent. Számos tudományág specilistái nyújtottk már átfogó képet sját területükről. E téren különösen z ökológii földrjz, kulturális ntropológi növények nemesítével álltok házisításávl fogllkozó biológi képviselőinek hozzájárulás bizonyult hsznosnk, vlmint zoké tudósoké, kik fertőző betegségeknek történelemre gykorolt htását vizsgálták. Ezek tnulmányok ráirányították ugyn figyelmet kirkós játék egy-egy drbjár, de hiányzó összképnek ezek sjnos csk töredékei. "utlás z ngoi címre: Guns, Germs, nd Steel; ez még több helyen elő fog fordulni szövegben. így tehát nem létezik áltlánosn elfogdott válsz Yli kérdére. Egyrzről közvetlen okok teljesen világosk: bizonyos népeknél hmrbb jelentek meg fegyverek, bktériumok, z cél, egyéb olyn tényezők, melyek politiki gzdsági htlmt biztosíthtnk, mint más népeknél; néhány népnél pedig ezek htlmi tényezők egyáltlán nem bukkntk fel. Másrzről viszont ezeknek z okoknk z eredetét - például, hogy miért jelent meg már korán Eurázsi egyes rzein bronz, kőn csk elszórtn z Újvilágbn, z usztrál bennszülöttek körében soh - továbbr is homály fedi. Az ilyen átfogó mgyráztok jelenlegi hiány mint intellektuális szkdék is jelentős, hiszen kérdes mrd történelem legátfogóbb sémáj. Ennél is komolybb zonbn z ily módon áthidltln morális szkdék. Mindenki számár világos, kár nyíltn rsszist, kár nem, hogy különböző népek ngyon eltérően boldogultk történelem folymán. A mi Egyesült Állmok egy olyn, európikból kovácsolódott társdlom, mely z őslkos merikiktól elhódított területeket lkj, több millió, rbszolgként Amerikáb hozott szubtrópusi fekete leszármzottit olvsztj mgáb. A mi Európ ezzel szemben nem egy szubtrópusi feketékből kovácsolódott társdlom, mely bennszülött merikik millióit hozt mgávl rbszolgként Európáb. Az eredmények teljesen féloldlsk; nem z történt ugynis, hogy Amerik, Ausztráli, Afrik 51%-át európik hódították meg, míg z őslkos merikik, usztrálok, frikik meghódították Európ 49%-át. Az egz modern világot ránytlnságok formálták olynr, milyen. Ennél fogv kell, hogy legyenek vitthttln mgyráztok, méghozzá sokkl lpvetőbbek, mint nnk boncolgtás, hogy egy-egy cstát történetesen ki nyert meg, vgy ki tlált fel vlmit néhány ezer évvel ezelőtt. 19

20 Logikusnk tűnhet z feltételez, hogy történelem sémáj z emberek eredendő különbségeit tükrözi. Persze zt megtnultuk, hogy nem illendő erről nyíltn beszélni. Olvsunk tudományos tnulmányokról, melyek veleszületett különbségeket kívánják demonstrálni, mjd olvssuk ezek cáfoltit, melyek tnulmányok szkmi hibáit róják fel. Mindennpi életünk során tpsztljuk, hogy leigázott népek némelyike továbbr is z lsóbb osztályokt képviseli hzájábn, évszázdokkl hódítás vgy rbszolgák behoztl után. Azt mondják, ez sem vlmiféle biológii hiányosságnk tuljdoníthtó, hnem hátrányos társdlmi helyzetnek korlátozott lehetőségeknek. Mégis, el kell gondolkodnunk. Állndón tnúi vgyunk z egyes népek helyzete közötti szembeszökő mkcs különbségeknek. Arról mindig biztosítnk bennünket, hogy látszólg nyilvánvló biológii mgyrázt világ i. sz ót fennálló különbségeire téves, de helyes válszt senki sem dj meg. Mindddig, míg nincs kezünkben egy meggyőző, rzletes mindenki áltl elfogdott mgyrázt történelem átfogó sémájávl kpcsoltbn, z emberek többsége továbbr is rr fog gynkodni, hogy rsszist biológii mgyrázt mégiscsk helyes. Azt hiszem, ez legfőbb érv, mi e könyv megírás mellett szól. Az ÚJSÁGÍRÓK GYAKORTA kérik rr szerzőket, hogy egy-egy hosszú könyvet egyetlen mondtbn foglljnk össze. íme egy ilyen mondt ezzel könyvvel kpcsoltbn: A történelem z egyes népek környezetének különbségeiből dódón lkult eltérő módon, nem z egyes népek biológii különbségei mitt." Termzetesen z vélemény, hogy földrjzi biológii környezet befolyásolt társdlmi fejlődt, nem új keletű. Mnpság zonbn történzek nem rjongnk ezért z elképzelért; tévesnek, vgy végletekig leegyszerűsítettnek trtják, illetve kifigurázzák elvetik, mint környezeti determinizmust; esetleg z egz kísérletet, - mely világméretű különbségek megértére irányul, - mint túl bonyolult témát, félreteszik. Mégis, földrjzi helyzet vlmi módon igenis kiht történelem lkulásár; nyitott kérd z, hogy mekkor ez htás, hogy földrjzi helyzettel megmgyrázhtjuk-e történelem átfogó sémáját? Megérett z idő rr, hogy újr szemügyre vegyük e kérdeket, mégpedig zoknk z új információknk köszönhetően, melyekkel z emberi történelemtől látszólg távoli tudományágk szolgáltk. E tudományágk főleg következők: kultúrnövényekkel vdon termő őseikkel fogllkozó genetik, molekuláris biológi, biogeográfi; ugynezek tudományágk, viselkedi ökológiávl kiegzülve, háziálltok őseik tnulmányozásábn; z emberi bktériumokkl z 20

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 9 7 1. S Z E P T E M B E R A kbréról - vicc nélkül (1) Beszélgetések új színházvezetőkkel Munkásszínház

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009 LEGKEDVELTEBB Szbdidős extrém tevékenységek, klndjátékokvexton 2009 monoton hétköznpokt nem csupán színessé kívánjuk vrázsolni különleges extrém újdonságot, élmény vlmint energiát csptépítő dó klndok -

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc,

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában 1. A csőszigetelések szerepe z épületek energifelhsználásábn A fűtési költségek háztrtások költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A teljes primer energi felhsználás közel egyhrmdát teszi ki fűtés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Elég AZ ÉVTIZED ÁTVERÉSE! testõrsége. Rezsicsökkentés +100% +75% +110% +100% +45% +43% ELSZÁLL, MINT A FÜST. A rezsicsökkentés sokszorosát

Elég AZ ÉVTIZED ÁTVERÉSE! testõrsége. Rezsicsökkentés +100% +75% +110% +100% +45% +43% ELSZÁLL, MINT A FÜST. A rezsicsökkentés sokszorosát Volt!Kövér Idõszki kidvány 2013. jnuár milliárdos Elég testõrsége 4. Rezsicsökkentés AZ ÉVTIZED ÁTVERÉSE! ELSZÁLL, MINT A FÜST Ezt is z Orbán kormánytól kptuk: Kenyér +100% -10%? Trtós tej +75% Cukor +110%

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

Izraeli Hírlevél Israeli Newsletter אל Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo Mobil telefon: 052 3260834

Izraeli Hírlevél Israeli Newsletter אל Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo Mobil telefon: 052 3260834 Izreli Hírlevél Isreli Newsletter אל שר מי רת אג Szerkeszti: Hlmos László mkojeruzslem@gmil.com SKYPE: hlmos.lszlo Mobil telefon: 052 3260834 2009. május 1, péntek A friss információk héber nyelvű sjtóból,

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Vigyáznunk kell rájuk

Vigyáznunk kell rájuk Hjdú-bihri [ IV. évfolym 11. szám 2010. március 31. ] Fotó: Ngy Gábor Vigyáznunk kell rájuk Kisgyerekként szokásosnál is hmrbb ébredtem húsvét hétfőjén. Kirohntm z udvrr, jándék tojás után kuttni fűben.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

T A R TA LO M. játékszín

T A R TA LO M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A R TA LO M X. É V F O L Y A M 1 0. S Z Á M 1 9 7 7. O K T Ó B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

T A R T A L O M. j á t é k s z í n

T A R T A L O M. j á t é k s z í n SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T IX. É V F O L Y A M 9. SZÁM 1 9 7 6. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ. B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN Divéky-Ertsey Ann BUDAPEST 26 1 A doktori iskol megnevezése: Kertészettudományi Doktori Iskol tudományág: Agrártudományok (Növénytermesztési

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

FALIÚJSÁGOK Irta: Lukács Gyula

FALIÚJSÁGOK Irta: Lukács Gyula FIGYELŐ A FALIÚJSÁGOK Irt: Lukács Gyul A szubotiei üzemeket látogtv észrevettem, hogy fli-ujság nem részesül bbn támogtásbn, melyet megérdemel Dolgozóink, kik termelésben országos viszonyltbn is z élen

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN Prof. Dr. Frgó Sándor NYME, Vdgzdálkodási és Gerinces Állttni Intézet, Sopron A NAGY LILIK FELÉTELEZETT VONULÁSI ÚTVONALAI A WÜRM ELJEGESEDÉS IDEJÉN

Részletesebben

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK KISÜZEMI RIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓ GÉPEK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓK LKLMZHTÓSÁG Hidrulikus brikettálóinkt elsősorbn termelési folymtok során keletkező üzemi hulldékok térfogtánk csökkentésére

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés Logisztik A tntárgy 4. gykorlt Egységrkomány képzés MISKOLCI EGYETEM Anygmozgtási és Logisztiki Tnszék TERMELŐ VÁLLALAT ANYAGÁRAMLÁSI RENDSZERE Csomgolás: Csomgolás feldti: áru védelme, áru fogyszthtóvá

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben