A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright"

Átírás

1

2

3 Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion Födő Sándor; Typotex, 2000 Szkmilg ellenőrizte Csorb László Vekerdi László Második, jvított utánnyomás ISBN

4 A könyv z Okttási Minisztérium támogtásávl, Felsőokttási Pályáztok Irodáj áltl lebonyolított Felsőokttási Tnkönyvtámogtási Progrm keretében jelent meg. A megjelent támogtt 77 Elektronik Kft. Nemzeti Kulturális Alp. A további - ngol nyelvű - olvsmányok listáj megtlálhtó címen. Kidj Typotex Elektronikus Kidó Kft. Felelős kidó Votisky Zsuzs Felelős szerkesztő Gerner József Műszki szerkesztő Nádi László A borítót Sir John Everett Millis: Pizrro legyőzi perui inkákt című képe felhsználásávl Tóth Norbert kzítette Terjedelem 31,3 (A/5) ív Kzült z Agroprint Nyomdábn Felelős vezető Ab Bél

5 TARTALOM YALI KÉRDÉSE ELŐSZÓ A különböző térségek eltérő történelmi pályáj ELSŐ Az RÉSZ ÉDENTŐL 9 CAJAMARCÁIG FEJEZET A RAJTVONALIG Mi történt z egyes földrzeken i. e előtt? FEJEZET A TÖRTÉNELEM EGYIK TERMÉSZETES KÍSÉRLETE Hogyn lkított polinéz szigetek földrjz társdlmkt? FEJEZET A CAJAMARCAI ÜTKÖZET Miért nem Athulp ink császár ejtette foglyul I. Károly spnyol királyt? MÁSODIK RÉSZ AZ 65 ÉLELMISZERTERMELÉS KIALAKULÁSA ÉS ELTERJEDÉSE FEJEZET A FÖLDMŰVELÉS HATALOM A háborúk, járványok technikák eredete 5 83

6 6 TARTALOM 5. FEJEZE T A TÖRTENELEM GAZDAGJAI ÉS SZEGÉNYEI Földrjzi különbségek z élelmiszertermel kezdetén MŰVELNI VAGY NEM MŰVELNI FEJEZET Az élelmiszertermel elterjedének oki HOGYAN KÉSZÜL A MANDULA? FEJEZET Az ősi termények véletlenszerű nemesíte AZ ALMÁK VAGY AZ INDIÁNOK? FEJEZET Miért nem sikerült néhány térség népeinek növényeket nemesíteni? 9. FEJEZET 131 ZEBRÁK, BOLDOGTALAN HÁZASSÁGOK ÉS AZ ANNA KARENINA-ELV Miért nem házisítottk legtöbb ngytestű vd emlősfjt? ío. 158 TÁGAS TEREK ÉS DŐLT TENGELYEK Miért terjedt FEJEZET z élelmiszertermel különböző sebességgel z egyes kontinenseken? HARMADIK RÉSZ Az 177 ÉLELMISZERTŐL A HÁBORÚKIG, JÁRVÁNYOKIG ÉS TECHNIKÁKIG F E J E Z E T A JÓSZÁG VÉGZETES AJÁNDÉKA A bktériumok evolúciój 12. FEJEZET 195 MODELLEK ÉS KÖLCSÖNBETŰK Az írás evolúciój F E J E Z E T A SZÜKSÉG SZÜLŐANYJA A technológi evolúciój 14. FEJEZET 239 AZ EGALITARIANIZMUSTÓL A KLEPTOKRÁCIÁIG A kormányzt vllás evolúciój NEGYEDIK RÉSZ 266 OT FEJEZET ALATT A FÖLD KÖRÜL FEJEZET YALINÉPE Ausztráli Új-Guine történelme TARTALOM 16. FEJEZET 7 HOGYAN LETT KÍNA KÍNAI? Kelet- Ázsi történelme 17. FEJEZET MOTORCSÓNAK POLINÉZIÁBA Az usztronéz terjeszked története 297

7 18. FEJEZET A KÉT FÉLTEKE ÖSSZECSAP Eurázsi Amerik történelmének összehsonlítás 19. FEJEZET HOGYAN LETT AFRIKA FEKETE? Afrik történelme UTÓSZÓ AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETE TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSÉNEK JÖVŐJE Tárgymuttó 297

8 E L Ő S Z Ó YALI M INDANNYIAN TUDJUK, KÉRDÉSE HOGY A FÖLD KÜLÖNBÖZŐ élő népek RÉSZEIN történelme rendkívül eltérő módon lkult. Az utolsó jégkorszk ót eltelt év során világ egyes rzein fémszerszámokt hsználó, írni-olvsni tudó ipri társdlmk emelkedtek ki, ugynkkor másutt csk írástudtln földművelő társdlmk, míg megint másutt kő-szerszámot hsználó, vdászó-gyűjtögető társdlmk mrdtk fenn. Ezek történelmi egyenlőtlenségek modern világr is sötét árnyékot vetettek, mert fémszerszámokkl rendelkező írástudó társdlmk leigázták vgy kiirtották többit. Míg z említett különbségek lpvető tényként elfogdottk világtörténelemben, ezeknek ok továbbr is bizonytln ellentmondásos. Eredetük elgondolkodttó kérdét 25 évvel ezelőtt szegezték nekem, egyszerű személyes formábn júliusábn Új-Guine trópusi szigetének prtjin sétáltm, hol mint biológus mdrk evolúcióját tnulmányoztm. Korábbn hllottm már egy figyelemreméltó helyi politikusról, Yliról, ki éppen kkoribn járt környéket. A véletlen úgy hozt, hogy znp egyfelé vitt z utunk, Yli mellém cspódott. Egy órán át sétáltunk, ezltt végig beszélgettünk. Yliból krizm energi sugárzott. Villogó szemei szinte hipnotikusk voltk. Mgbiztosn beszélt önmgáról, de ugynkkor egy sor mélyrehtó kérdt is feltett, feszülten figyelt. Beszélgetünk gyors irmú politiki fejlemények témájávl kezdődött, mely kkoribn minden új-guineit fogllkozttott. Pápu Új-Guine, hogy Yli szülőföldjét m nevezik, kkoribn még usztrál fennhtóság ltt állt z ENSZ megbízásából, de függetlenség szele már érződött levegőben. Yli elmgyrázt nekem, hogyn segít helyieknek felkzülni z utonóm kormányzásr. 8

9 Egy idő múlv másr terelte szót, elkezdett fggtni. Soh nem járt Új-Guineán kívül, tnulmányi befejeződtek középiskolávl, de tudásszomj olthttln volt. Először z új-guinei mdrkkl kpcsoltos munkám iránt érdeklődött ( hogy ezzel mennyit keresek). Elmgyráztm neki, hogy különböző mdárcsoportok z évmilliók során hogyn telepedtek meg Új-Guineán. Ezután rról kérdezett, hogy sját ősei hogyn jutottk el Új-Guineáb z utóbbi néhány tízezer év folymán, hogyn gyrmtosították zt z európi fehérek z elmúlt 200 évben. Beszélgetünk mindvégig brátságos mrdt, bár mindketten tisztábn voltunk z áltlunk képviselt társdlmk közti feszültséggel. Két évszázd z új-guineik még kőkorbn" éltek, vgyis még mindig olyn kőszerszámokt hsználtk, melyeket Európábn már évezredekkel ezelőtt kiszorítottk fémeszközök, flvik életét semmiféle központi politiki htlom nem szervezte meg. Azután jöttek fehérek, központi kormányztot építettek ki, olyn dolgokt hoztk mgukkl, melyeknek értéke zonnl nyilvánvló volt z új-guineik számár, z célfejszétől, gyufától, gyógyszerektől kezdve ruháztig, üdítőitlokig esernyőkig. Új-Guineábn mindezekre csk úgy utltk, mint áru". Sok fehér telepes nyíltn lenézte z új-guineikt, mint ősembereket". Új-Guine fehér urink" - hogy 1972-ben még mindig nevezték őket - legtehetségtelenebbjei is jóvl mgsbb életszínvonlt élvezhettek, mint z őslkosok, mgsbbt, mint egy Ylihoz hsonló krizmtikus politikus. Mégis, Yli rengeteg fehér embert keresett meg kérdeivel, hogy engem is, én is sok új-guineit kifggttm. Mindketten tökéletesen tisztábn voltunk zzl, hogy z új-guineik átlgosn leglább ugynolyn intelligensek, mint z európik. Ezek dolgok járhttk Yli fejében, mikor egy újbb áthtó szemvillnás kíséretében ezt kérdezte tőlem: Miért vn z, hogy ti, fehérek, olyn sok árut termeltetek, hozttok ide, míg nekünk, feketéknek, olyn kev sját árunk vn?" Egyszerű kérd volt, Yli áltl megélt világ központi kérde. Vlóbn, mi npig óriási különbség z átlgos új-guinei z átlgos európi vgy meriki életmódj között. A világ más népeinek életmódj között is hsonló eltérek tlálhtók. E htlms egyenlőtlenségek olyn ngy horderejű tényeknek köszönhetők, melyek tlán nyilvánvlónk is tűnnek. Ennek ellenére, Yli látszólg egyszerű kérdét nem könnyű megválszolni. Akkor nem volt rá válszom. A hivtásos történzek véleménye még mindig eltér; sokuk már nem is fogllkozik kérdsel. A Ylivl folyttott beszélgetem ót eltelt évek során sokt tnulmányoztm z emberi evolúció, történelem nyelv egyéb spektusit, illetve írtm 9

10 ezekről. E könyv, huszonöt évvel kőbb, Yli kérdére próbál válszt dni. BÁR YALI KÉRDÉSE csk z új-guineik z európi fehérek életmódbeli különbségeire vontkozott, kérd kiterjeszthető modern világ többi különbségére is. Vgyonuknál htlmuknál fogv modern világot z eu-rázsii népek urlják, főleg z Európábn Ázsi keleti rzén élő népek, vlmint zok, melyek Észk-Amerikáb települtek át. Más népek, köztük legtöbb friki nép, lerázták mgukról z európi gyrmturlmt, de vgyon htlom tekintetében messze lemrdtk. További népek, például z usztrál meriki őslkosok Afrik legdélibb rzeinek lkói már nem is uri sját földjüknek; z európi gyrmtosítók megtizedelték, leigázták őket, sőt, néhányt teljesen kiirtottk. így modern világ egyenlőtlenségeiről szóló kérdt következőképpen lehetne átfoglmzni: miért éppen így oszlott meg vgyon htlom, miért nem másképp? Például, miért nem z meriki, friki usztrál bennszülöttek voltk zok, kik megtizedelték, leigázták vgy kiirtották z európikt ázsiikt? Ezzel kérdsel könnyen tehetünk egy lépt hátr z időben. Már i. sz bn, megkezdődött, mikor Európ különböző világméretű kontinenseken gyrmti élő terjeszkede népek technológii ismeretei politiki szerveződe igen ngy eltéreket muttott. Európ, Ázsi Észk-Amerik túlnyomórzt fémet hsználó állmoknk vgy birodlmknk dott otthont, melyek közül néhány már z iprosodás küszöbén állt. A két őslkos meriki nép, z inkák z ztékok, kőszerszámokkl urlták birodlmukt. Afrik szubtrópusi területei vsszerszámot hsználó kis állmok törzsi urdlmk között oszlottk meg. Az egyéb népek többsége - Ausztráliábn Új-Guineán, több csendes-óceáni szigeten, z meriki kontinens ngy rzén Afrik néhány kisebb szubtrópusi területén - földművelő, sőt, vdászó-gyűjtögető törzsként élt, kőszerszámokt hsznált. Termzetesen ezek z 1500-bn már fennálló technológii politiki különbségek voltk közvetlen kiváltó oki modern világ egyenlőtlenségeinek. Az célfegyvereket hsználó birodlmk képesek voltk leigázni vgy kiirtni csupán kő- ffegyverekkel rendelkező törzseket. Mégis, hogyn lett világ 1500-r olyn, milyen? Itt kérdünkkel ismét hátrléphetünk egyet történelem írásos emlékeire rcheológii felfedezekre támszkodv. Az utolsó jégkorszk végéig, tehát körülbelül z időszámításunk előtti XI. évezredig, még vlmennyi kontinensen élő összes nép vdászó-gyűjtögető életmódot folyttott. A különböző kontinenseken z i. e. XI. évezred i. 10

11 sz között lezjló eltérő mértékű fejlőd vezetett z 1500-bn fennálló technológii politiki egyenlőtlenségekhez. Míg z usztrál z meriki őslkosság megmrdt vdászó-gyűjtögető életmódnál, ddig Európ, z meriki kontinens ngy rzén Afrik szubtrópusi területein fokoztosn kilkult földművel, állttenyzt, kohászt egy komplex politiki szerveződ. Eurázsi bizonyos területein z meriki kontinens egy rzén (egymástól függetlenül) kilkult z írásbeliség is. Azonbn mindezek vívmányok előbb jelentek meg Eurázsiábn, mint bárhol másutt. A bronzszerszámok tömeggyártás például, mely dél-meriki Andokbn csk z i. sz t megelőző egy-két évszázdbn indult meg, Eurázsi egyes rzein már több, mint négyezer évvel korábbn megkezdődött. Amikor tsmánok 1642-ben először tlálkoztk európi utzókkl, kőszerszámik fejlettsége nem érte el felső pleolitikum Európájábn, több tízezer évvel korábbn elért szintet. így ztán következőképp foglmzhtjuk át ismét modern világ egyenlőtlenségeivel kpcsoltos kérdünket. Mi mgyrázt nnk, hogy z emberiség fejlőde ennyire eltérő sebességgel zjlott le különböző kontinenseken? Ez z eltérő sebesség lkotj történelmünk legáltlánosbb érvényű sémáját, ez egyben könyvem témáj is. így, hbár könyvem végső soron történelemről történelem előtti időkről szól, témáj nemcsk tudományos szempontból érdekes, hnem gykorlti politiki szempontból is. A modern világot egymássl össze nem férő népek tlálkozási lkították ki hódításokon, járványokon népirtásokon keresztül. Ezek z összeütközek olyn visszhngokt keltettek, melyek évszázdok ltt sem hltk el, m is ktívn jelen vnnk világ legzvrosbb területein is. Afrik ngy rze például még mindig küzd közelmúlt gyrmtosításink örökségével. Más területeken - ide trtozik KözépAmerik ngy rze, Mexikó, Peru, Új-Kledóni, volt Szovjetunió Indonézi egyes rzei - még mindig ngy számú őslkosság jórzt z egykori hódítók leszár-mzottiból álló kormány között dúlnk polgári zvrgások, gerillháborúk. betegségeknek Sok következtében más helyen bennszülött népirtásnk lkosság nnyir megfogytkozott - hwii, z usztrál, szibérii őslkosok, z Egyesült Állmok, Knd, Brzíli, Argentín Chile területén élő indiánok -, hogy hódítók leszármzotti már jóvl ngyobb számbn vnnk jelen. Bár kis számú őslkosoknk egy polgárháború kirobbntá-sár így nincs lehetőségük, jogikt zért egyre hngosbbn követelik. Amellett, hogy múlt összecspási még mindig kihtnk jelen gzdságár politikájár, ezek nyelvi következményei is megfigyelhetők - különösen nnk veszélye, hogy modern világ 6000 fennmrdt nyelve fokoztosn eltűnik, helyüket elfogllj z ngol, 11

12 kíni, z orosz, még néhány olyn nyelv, melyek hsznált z elmúlt néhány évszázd során óriási mértékben terjedt el. A modern világ mindezen problémái zokból z eltérő történelmi pályákból erednek, melyek ott rejlenek Yli kérdében is. MIELŐTT VÁLASZOKAT KERESNÉNK Yli kérdére, álljunk meg egy pillntr, vegyük fontolór z ellenérveket. Némelyeket már mg kérd felteve is sért, több okból is. Az egyik ellenvet így szól: h sikerül megmgyráznunk, hogy miképp juthttk bizonyos emberek urlomr mások felett, nem úgy tűnik-e, minth ezzel z urlmukt igzolnánk? Nem úgy tűnik-e, minth zt mondnánk: végkifejlet elkerülhetetlen volt, ennélfogv hiábvló is lenne m már változttássl próbálkozni? Ez z ellenérv bból fkd, hogy sokszor hjlmosk vgyunk z oknyomozást összekeverni z okozt visszigzolásávl vgy elfogdásávl. Mgától mgyrázttól teljesen független, hogy vlki miféle hsznot húz egy történelmi mgyráztból. Egy következmény megérte sokkl gykrbbn szolgálj zt célt, hogy változtssunk rjt, mint hogy zt megismételjük vgy fenntrtsuk. Ezért igyekeznek pszichológusok megérteni gyilkosok nemi erőszkot elkövetők lelkivilágát, történzek népirtást, vgy z orvosok z emberi betegségek okit. Nem z céljuk, hogy gyilkosságot, nemi erőszkot, népirtást betegségeket szentesítsék; sokkl inkább z, hogy z okok láncoltát megértve z erőszkot elkerülhetővé tegyék. íme, második ellenvet: z, hogy Yli kérdét feszegetjük, nem vone utomtikusn mg után egyfjt európcentrikus történelmi megközelítt, nyugt-európi népek dicsőítét, Nyugt-Európ z eleuróp-isodott" Amerik modern világbn betöltött vezető szerepének rögeszm hngsúlyozását? Nem z elmúlt néhány évszázd mulndó jelensége-e ez vezető szerep, mely m már egyre hlványodik Jpán Délkelet-Ázsi felemelkedével? Ami zt illeti, könyv túlnyomó rze nem is európi népekkel fogllkozik. Ahelyett, hogy egyszerűen csk európik nem európik kpcsoltár összpontosítnánk, meg fogjuk vizsgálni különböző nem európi népek tlálkozásit is - különös tekintettel zokr, melyek helyszíne szubtrópusi Afrik, Délkelet-Ázsi, Indonézi Új-Guine, szereplői pedig e területek őslkói. Szó sincs nyugt-európi népek mgsztlásáról; mint látni fogjuk, kultúrájuk leglpvetőbb elemei világ más rzein élő népek körében lkultk ki, csk zután kerültek Nyugt-Európáb. És végül: z olyn szvk kifejezek, mint civilizáció", vgy civilizáció felemelkede", nem keltik-e zt cslók benyomást, hogy civilizáció jó, törzsi vdászó-gyűjtögető életmód pedig nyomorúságos, hogy z elmúlt év történelme z egyre jobbn kiteljesedő emberi 12

13 boldogság felé mutt? Az igzság z, hogy én nem hiszem, hogy z iprosodott állmok jobbk", mint vdászó-gyűjtögető törzsek, vgy hogy ezen életmód feldás egy vseszközökön lpuló állmiságért hldást" jelzi, vgy hogy ez z út boldogsághoz. A személyes benyomásom (mely nnk köszönhető, hogy életem z Egyesült Állmok ngyvárosi Új-Guine flvi között oszlik meg) z, hogy civilizáció úgynevezett áldási" ngyon vegyesek. A vdászó-gyűjtögető népekhez képest például modern ipri állmok polgárink jobb orvosi ellátásbn vn rzük, kisebb z esélyük rr, hogy gyilkosság áldozti lesznek, tovább is élnek, de sokkl kevbé rzesülnek bból z dományból, mit brátság ngycslád nyújt. Nem zért kezdtem kuttni z emberi társdlmkon belül ezeket földrjzi különbségeket, hogy egy társdlmi berendezkedt egy másikkl szemben dicsőítsek, hnem egyszerűen zért, hogy megértsem történelem eseményeit. TÉNYLEG SZÜKSÉG VAN egy újbb könyvre hhoz, hogyyli kérdét meg- válszoljuk? Lehet, hogy már birtokábn vgyunk válsznk? H igen, kkor mi z? A leggykoribb válszok, kimondv vgy kimondtlnul, vlószínűleg trtlmznk utlást z egyes népek biológii különbségeire. Az i. sz utáni százdokbn, hogy z európi felfedezőkben tudtosodott világ népeinek ngyfokú különbözősége technik politiki szerveződ terén, feltételezték, különbözőségéből hogy ered. A ez drwini termzet elmélet dt képességek térhódítás után mgyráztok termzetes kiválsztódás z evolúciós folymt hngsúlyozásávl nyertek új formát. A primitív technológiávl rendelkező népeket evolúciós mrdványnk tekintették bbn folymtbn, melynek során z emberi fj kifejlődött mjomszerű őseiből. E népek kiszorítás z ipri társdlmk gyrmtosítói áltl legerősebb mrd életben" elvet példázt. Kőbb, genetik előretörével mgyráztokt ezen nyelven foglmzták át ismét. Ezután z európikt genetikilg intelligensebbnek tekintették, mint z frikikt, nem is beszélve z usztrál bennszülöttekről. M nyugti társdlmk bizonyos rétegei nyíltn elutsítják rsszizmust. Mégis, sok nyugt-európi (h nem legtöbbjük!), titokbn vgy tudt ltt, kz elfogdni fji mgyráztokt. Jpánbn sok más országbn z effjt nézetek még mindig nyíltn széles körben elfogdottk. Mikor z usztrál bennszülöttekről vn szó, még művelt fehér merikik, európik usztrálok is úgy vélik, vn bennük vlmi primitív. Annyi biztos, hogy másképp néznek ki, mint fehérek. Az európi gyrmtosítás korát túlélő bennszülöttek m élő leszármzotti közül sokn nehezen boldogulnk nygilg fehér usztrál társdlombn. 13

14 Következzen egy meggyőzőnek tűnő mgyrázt. A fehér bevándorlók Ausztráliábn egy olyn írástudó, ipri, politikilg centrlizált demokrtikus állmot építettek fel, melynek lpj fémeszközök hsznált z élelmiszertermel; mindezt egy olyn kontinens gyrmtosításánk egyetlen évszázd ltt, melyen z őslkosok leglább éve élték törzsi vdászó-gyűjtögető életmódjukt, fémszerszámok nélkül. Adott tehát két olyn egymást követő kísérlet z emberi boldogulásr, melyben környezet zonos, z egyetlen változó környezetet birtokb vevő nép. Milyen további bizonyíték szükséges hhoz, hogy megállpítsuk: különbség z usztrál bennszülöttek z európik társdlm között éppen népek különbözőségéből fkd? A kifogásom z ilyesfjt rsszist mgyráztokkl szemben nemcsk z, hogy vissztszítók, hnem tévesek is. Nincs kezünkben elfogdhtó bizonyíték rr nézve, hogy párhuzm lenne techniki fejlettség z emberi intelligenci között. Sőt, hogy zt hmrosn be fogom muttni, modern kőkori" népek átlgosn vlószínűleg még intelligensebbek, mint z iprosodott népek. Bármily prdoxnk tűnik is, 15. fejezetben meg fogjuk látni, hogy z Ausztráliáb bevándorolt fehérek egyáltlán nem érdemlik meg zt z elismert, miben áltlábn rzesítik őket zért, mert létrehoztk egy írástudó ipri társdlmt z összes imént említett erényével együtt. Rádásul zok népek, melyek egzen legutóbbi időkig csk primitív technológiávl rendelkeztek mint például z usztrál bennszülöttek z új-guineik - könnyűszerrel sjátítják el különféle ipri technológiákt, h erre lehetőséget kpnk. A kognitív pszichológi szkértői rengeteg munkát fektettek z zonos országbn élő, de különböző földrjzi vidékekről szármzó népek intelligenciszintjének kuttásáb. Konkrétn, rengeteg fehér meriki pszichológus próbálj évtizedek ót kimuttni, hogy z friki szármzású feketék születüknél fogv kevbé intelligensek, mint z európi szármzású fehér összehsonlított lehetőségeik merikik. népek tekintetében Ismeretes társdlmi ngybn zonbn, körülményeik különböznek. E hogy z tnulmányi tény duplán megnehezíti nnk feltevnek z ellenőrzét, mely szerint technológii különbségek intellektuális különbségekre vezethetők vissz. Először is, még felnőttkori kognitív képességeket is erősen befolyásolják gyermekkori szociális környezetben szerzett élmények, mi mitt ztán rendkívül nehéz kimuttni már korábbn létező genetiki különbségeket. Másodszor, kognitív képességeket vizsgáló tesztek (pl. z IQ tesztek) sokkl inkább műveltséget mérik, nem tisztán veleszületett intelligenciát, h létezik egyáltlán ilyen. A gyermekkori környezet szerzett tudás IQ-tesztekre gykorolt vitthttln htási mitt pszichológusoknk minden igyekezetük ellenére sem sikerült meggyőzően 14

15 kimuttni nem fehér népek intelligenciszintjének állítólgos genetiki fogytékosságit. Az én nézőpontom ezzel z ellentmondássl kpcsoltbn zon 33 éven lpszik, mely során új-guineikkl dolgoztm együtt, z ő sját, érintetlen társdlmukbn. Közös munkánk első pillntitól kezdve csodáltm, hogy áltlábn mennyivel intelligensebbek, tlpresettebbek kifejezőbbek, mint egy átlgos európi vgy meriki, hogy mennyivel ngyobb érdeklődt muttnk körülöttük levő dolgok emberek iránt. Bizonyos feldtokbn, melyekről joggl feltételezhetjük, hogy vlmi módon z gy működét tükrözik (mint például egy ismeretlen környezet képzeletbeli feltérképeze), lényegesen ügyesebbnek bizonyulnk fehéreknél. Termzetesen olyn feldtok esetén, melyek elvégzét fehérek gyermekkoruk ót gykorolják, z új-guineik teljesítménye áltlábn gyengébb. Ez z ok nnk, hogy h egy eldugott fluból szármzó új-guinei elkerül városb, fehérek szemében butánk tűnik. Másrzt viszont állndón tudtábn vgyok nnk, hogy szemében, mennyire mikor ostobánk velük vgyok tűnhetek z én is z őserdőben, új-guineik elárulom jártlnságomt olyn egyszerű problémák terén, mint nyomok követe dzsungelben, vgy egy klyib összetákolás, melyeket ők, velem ellentétben, gyermekkoruk ót gykorolnk. Vn két könnyen beláthtó mgyrázt nnk, hogy miért helyes z benyomásom, hogy z új-guineik eszesebbek, mint fehérek. Először is, z európik évezredek ót élnek népes társdlmkbn, központi kormányzttl, rendőrséggel bíróságokkl. Ezekben társdlmkbn történelem folymán sűrű népességre jellemző fertőző betegségek (pl. himlő) okozták legngyobb számú elhlálozást, míg gyilkosság viszonylg ritk volt, háború is inkább kivételt jelentett, mintsem szbályt. A legtöbb európi, ki túlélte hlálos fertőzeket, hlál más lehetséges okitól is megmenekülhetett, génjeit továbbdhtt. M már legtöbb élve született nyugti csecsemő ugynígy túléli z egykor hlálos betegségeket, szporodik, függetlenül ttól, hogy mennyire intelligens milyen géneket hordoz. Ezzel szemben z új-guineik olyn társdlmkbn éltek, melyekben z emberek szám túl lcsony volt hhoz, hogy ngy népességre jellemző járványos betegségek kilkulhssnk; ehelyett hlál leggykoribb oki gyilkosságok, z állndó törzsi háborúk, blesetek, z élelemszerz nehézségei voltk. A trdicionális új-guinei társdlombn z intelligens embereknek jobbk z esélyeik, hogy elkerüljék gykori hlndóságot okozó tényezőket, mint kevbé intelligenseknek. A trdicionális európi társdlmkbn viszont járványos betegségek okozt elhlálozásoknk semmi köze nem volt z intelligenciához; sokkl inkább egyfjt genetiki 15

16 ellenállóképességtől htároztk meg. függött, A 0-s melyet vgy B-s test kémii vércsoportú tuljdonsági emberek például ellenállóbbk himlővel szemben, mint z A-s vér-csoportúk. Ez zt jelenti, hogy Új-Guineábn z intelligenciát hordozó gének szerepe termzetes kiválsztódásbn vlószínűleg sokkl erősebb volt, mint ngyobb népsűrűségű, politikilg összetett társdlmkbn, hol termzetes kiválsztódásbn inkább test kémii dottsági domináltk. Az imént említett genetiki okok mellett vn még egy mgyrázt rr, hogy miért lehetnek z új-guineik intelligensebbek nyugtiknál. A mi európi meriki gyerekek idejük ngy rzét psszív szórkozássl, tv, rádió előtt, vgy mozibn töltik. Az átlgos meriki háztrtásbn televízió npi hét órán át vn bekpcsolv. Ezzel szemben hgyományos életmódot folyttó új-guinei gyermekeknek gykorltilg nincs lehetőségük z efféle psszív szórkozásr, ehelyett szinte minden ébren töltött órájukt vlmiféle ktív tevékenységnek szentelik, például más gyerekekkel vgy felnőttekkel beszélgetnek, vgy játsznk. A gyermekek fejlődével kpcsoltos szinte vlmennyi tnulmány kiemeli gyermekkori ingerek tevékenységek fontosságát mentális fejlődben, hngsúlyozz z ingerszegény gyermekkorhoz köthető visszfordíthttln mentális leépült. Ez körülmény nem genetiki összetevőként bizonyár hozzájárul z új-guineiknál tpsztlhtó átlgosn mgs szellemi képességekhez. Mindez zt jelenti, hogy z új-guineik szellemi képességei genetikilg vlószínűleg jobbk, mint nyugtiké, mindenképpen jobbn elkerülik őket zok romboló környezeti htások, melyek között legtöbb ipri társdlombn élő gyermek felnő. Az biztos, hogy semmi jel nem utl olyn intellektuális hátrányr z új-guineik körében, mely válszt dhtn Yli kérdére. Ugynez két tényező - vgyis genetiki dottságok gyermekkori fejlőd - vlószínűleg nemcsk z újguineikt nyugtikt válsztj el egymástól, hnem áltlábn vdászó-gyűjtögető, illetve más technikilg fejletlen társdlmkbn élőket, fejlett technikávl rendelkező társdlmk tgjit is. Ezáltl szokványos rsszist feltevt visszájár kell fordítnunk. Hogy lehet z, hogy z európik, vlószínűsíthető genetiki (leglábbis npjinkbn) vitthttln fejlődbeli hátrányik ellenére sokkl több áruvl rendelkeznek? Miért mrdtk z új-guineik fejletlenek technikilg, szerintem mgsbb szintű intelligenciájuk ellenére? A GENETIKAI MAGYARÁZAT nem z egyetlen lehetséges válsz Yli kérdé- sére. Egy másik, főleg Észk-Európ lkói körében népszerű nézet szerint szülőföld hideg éghjlt serkentő, míg forró, párás, trópusi éghjlt gátló htássl vn z emberi kretivitásr energiár. Tlán z 16

17 Egyenlítőtől távolbb fekvő tájk évszkonként változó klímáj ngyobb kihívás, mint z évszkok tekintetében állndó trópusi éghjlt. Tlán hideg éghjlt ngyobb techniki tlálékonyságot igényel túlélhez, mert meleg otthonr meleg ruháztr vn szükség, míg trópusokon egyszerűbb lkóhelyen, ruh nélkül is megél z ember. Vgy ugynezt z érvelt meg is fordíthtjuk, hogy végül ugynrr z eredményre jussunk: z Egyenlítőtől távolbb hosszú tél folymán z embereknek több idejük vn rr, hogy házikbn ülve gondolkodjnk. Bár korábbn népszerű volt ez mgyrázt, z lposbb tnulmányozást ez sem éli túl. Amint zt látni fogjuk, z zk-európi népek egzen z elmúlt évezredig nem járultk hozzá jelentősen z eurázsii kultúrához; egyszerűen olyn szerencs helyen éltek, hol jó esélyük volt rá, hogy rzesüljenek z Eurázsi melegebb vidékein elért vívmányokból, mint például földművel, kerék, z írás fémkohászt. Az Újvilág Egyenlítőtől távoli, hideg területei még inkább z emberi fejlőd állóvizei voltk. írássl rendelkező őslkos meriki társdlmk kizárólg Mexikó területén, Ráktérítőtől délre lkultk ki; z Újvilág legrégibb cseréptárgyi z Egyenlítő környékéről, Dél-Amerik trópusi rzéről vlók; művzetekben, csillgásztbn több más tekintetben is áltlábn legfejlettebbnek trtott újvilági társdlom trópusi yuctáni gutemli klsszikus kori mj társdlom volt, z i. sz. I. évezredben. A Yli kérdére dhtó válszok egy hrmdik fjtáj is szárz éghjltú, lcsonyn fekvő folyóvölgyek fontosságát hngsúlyozz, hol földművel htékonyság jól kiépített öntözőrendszereken múlott, mihez viszont központosított közigzgtásr volt szükség. Ez mgyrázt bból vitthttln tényből indul ki, hogy legrégibb ismert birodlmk írásformák Termékeny Félhold, vgyis Tigris z Eufrátesz közének termékeny völgyeiben Egyiptombn, Nílus völgyében jöttek létre. Úgy tűnik, vízszbályozási rendszerek világ más rzein is összefüggbe hozhtók központi kormányzttl, például z indii szubkontinensen z Indus völgyében, Kínábn Sárg folyó Jngce völgyében, mják lkt lföldön Közép-Amerikábn, Peru prt menti sivtgibn. Alpos régzeti tnulmányok zonbn bebizonyították, hogy bonyolult öntözőrendszerek kiépíte nem közigzgtás központosításávl egyidejűleg kezdődött meg, hnem csk jókor ksel. Vgyis, politiki centrlizációnk vlmi más ok volt, csk lehetővé tette z öntözőrendszerek építét. A világ eme rzeinek politiki centrlizációját megelőző vívmányok egyike sem kpcsolódik folyóvölgyekhez vgy öntözőrendszerekhez. Például Termékeny Félhold élelmiszertermele flusi életmódj hegyek között kezdődött, nem mélyen fekvő folyóvölgyekben. A Nílus völgye kezdetleges civilizációjú hely volt még 17

18 háromezer évvel zután is, hogy flusi élelmiszertermel virágzásnk indult Termékeny Félhold hegyei között. Az Egyesült Állmok délnyugti rzén tlálhtó folyóvölgyekben végül is kilkult z öntözes földművel z összetett társdlmi rendszer, de csk zt követően, hogy átvették e vívmányokt. Az Ausztráli délnyugti rzén fekvő folyóvölgyek lkói mezőgzdsággl nem rendelkező törzsi társdlmk mrdtk. Vn még egy csoportj mgyráztoknk, mely zokt közvetlen tényezőket veszi számb, melyek lehetővé tették, hogy z európik lemzároljnk vgy leigázznk más népeket - ezek közül főként z európi fegyvereket, fertőző betegségeket, z célszerszámokt tömegcikkeket emelhetjük ki. Ezek zok mgyráztok, melyek jó úton járnk, mivel z említett tényezők tényleg közvetlenül bizonyíthtón elősegítették z európi hódításokt. Ez hipotézis zonbn nem teljes, mert még mindig csk közvetlen (első lépcsős) mgyrázttl szolgál záltl, hogy zonosítj közvetlen okokt, rr ingerel bennünket, hogy ezek eredete után kutkodjunk: miért z európik voltk zok, nem z frikik vgy z meriki őslkosok, kiknél megjelentek fegyverek, legveszedelmesebb bktériumok z cél?* Míg z Újvilág európi meghódítás révén történt némi előrelép z okok zonosításábn, Afrik ngy rejtély mrdt. Afrik z földrz, hol z ember őseinek fejlőde legtovább trtott, hol feltehetőleg mi ember is megjelent, hol z olyn őshonos betegségek, mint mlári sárgláz végeztek z európi felfedezőkkel. H kezdeti előny számít vlmit, miért nem Afrikábn bukkntk fel fegyverek z cél, melyek segítségével z frikik kórokozóik meghódíthtták voln Európát? És mivel mgyrázhtó, hogy z usztrál bennszülöttek nem léptek tovább vdászó-gyűjtögető életmódnál kőszerszámoknál? Az emberi társdlmk egz világr kiterjedő összehsonlításából fkdó kérdek zelőtt sok történzt földrjztudóst fogllkoztttk. Az ilyen irányú munkák egyik legismertebbje Arnold Toynbee 12 kötetes műve, Study ofhistory. Toynbeet különösen 23 fejlett társdlom belső dinmikáj érdekelte, melyek közül 22 rendelkezett írássl, 19 eurázsii volt. A történelem előtti idők z egyszerűbb, írástudtln társdlmk kevsé érdekelték. Ám mi világ egyenlőtlenségei mélyen prehisztorikus korbn gyökereznek. Ezért Toynbee nem nézett szembe Yli kérdével, nem birkózott meg zzl, mi véleményem szerint történelem legátfogóbb sémáj. A világtörténelemmel fogllkozó egyéb fellelhető könyvek hsonlóképpen főleg z elmúlt ötezer év fejlett, írástudó eurázsii társdlmir összpontosítnk; csk felületesen érintik Kolumbusz előtti meriki bennszülött civilizációkt, még kevbé világ többi rzén élőket, eltekintve zoknk z eurázsii civilizációkkl vló egzen friss kpcsoltitól. Toynbee kísérlete ót történelem ok- 18

19 okozti összefüggeinek világméretű szintézise nem túl népszerű tém történzek körében, mivel megoldhttlnnk tűnő problémát jelent. Számos tudományág specilistái nyújtottk már átfogó képet sját területükről. E téren különösen z ökológii földrjz, kulturális ntropológi növények nemesítével álltok házisításávl fogllkozó biológi képviselőinek hozzájárulás bizonyult hsznosnk, vlmint zoké tudósoké, kik fertőző betegségeknek történelemre gykorolt htását vizsgálták. Ezek tnulmányok ráirányították ugyn figyelmet kirkós játék egy-egy drbjár, de hiányzó összképnek ezek sjnos csk töredékei. "utlás z ngoi címre: Guns, Germs, nd Steel; ez még több helyen elő fog fordulni szövegben. így tehát nem létezik áltlánosn elfogdott válsz Yli kérdére. Egyrzről közvetlen okok teljesen világosk: bizonyos népeknél hmrbb jelentek meg fegyverek, bktériumok, z cél, egyéb olyn tényezők, melyek politiki gzdsági htlmt biztosíthtnk, mint más népeknél; néhány népnél pedig ezek htlmi tényezők egyáltlán nem bukkntk fel. Másrzről viszont ezeknek z okoknk z eredetét - például, hogy miért jelent meg már korán Eurázsi egyes rzein bronz, kőn csk elszórtn z Újvilágbn, z usztrál bennszülöttek körében soh - továbbr is homály fedi. Az ilyen átfogó mgyráztok jelenlegi hiány mint intellektuális szkdék is jelentős, hiszen kérdes mrd történelem legátfogóbb sémáj. Ennél is komolybb zonbn z ily módon áthidltln morális szkdék. Mindenki számár világos, kár nyíltn rsszist, kár nem, hogy különböző népek ngyon eltérően boldogultk történelem folymán. A mi Egyesült Állmok egy olyn, európikból kovácsolódott társdlom, mely z őslkos merikiktól elhódított területeket lkj, több millió, rbszolgként Amerikáb hozott szubtrópusi fekete leszármzottit olvsztj mgáb. A mi Európ ezzel szemben nem egy szubtrópusi feketékből kovácsolódott társdlom, mely bennszülött merikik millióit hozt mgávl rbszolgként Európáb. Az eredmények teljesen féloldlsk; nem z történt ugynis, hogy Amerik, Ausztráli, Afrik 51%-át európik hódították meg, míg z őslkos merikik, usztrálok, frikik meghódították Európ 49%-át. Az egz modern világot ránytlnságok formálták olynr, milyen. Ennél fogv kell, hogy legyenek vitthttln mgyráztok, méghozzá sokkl lpvetőbbek, mint nnk boncolgtás, hogy egy-egy cstát történetesen ki nyert meg, vgy ki tlált fel vlmit néhány ezer évvel ezelőtt. 19

20 Logikusnk tűnhet z feltételez, hogy történelem sémáj z emberek eredendő különbségeit tükrözi. Persze zt megtnultuk, hogy nem illendő erről nyíltn beszélni. Olvsunk tudományos tnulmányokról, melyek veleszületett különbségeket kívánják demonstrálni, mjd olvssuk ezek cáfoltit, melyek tnulmányok szkmi hibáit róják fel. Mindennpi életünk során tpsztljuk, hogy leigázott népek némelyike továbbr is z lsóbb osztályokt képviseli hzájábn, évszázdokkl hódítás vgy rbszolgák behoztl után. Azt mondják, ez sem vlmiféle biológii hiányosságnk tuljdoníthtó, hnem hátrányos társdlmi helyzetnek korlátozott lehetőségeknek. Mégis, el kell gondolkodnunk. Állndón tnúi vgyunk z egyes népek helyzete közötti szembeszökő mkcs különbségeknek. Arról mindig biztosítnk bennünket, hogy látszólg nyilvánvló biológii mgyrázt világ i. sz ót fennálló különbségeire téves, de helyes válszt senki sem dj meg. Mindddig, míg nincs kezünkben egy meggyőző, rzletes mindenki áltl elfogdott mgyrázt történelem átfogó sémájávl kpcsoltbn, z emberek többsége továbbr is rr fog gynkodni, hogy rsszist biológii mgyrázt mégiscsk helyes. Azt hiszem, ez legfőbb érv, mi e könyv megírás mellett szól. Az ÚJSÁGÍRÓK GYAKORTA kérik rr szerzőket, hogy egy-egy hosszú könyvet egyetlen mondtbn foglljnk össze. íme egy ilyen mondt ezzel könyvvel kpcsoltbn: A történelem z egyes népek környezetének különbségeiből dódón lkult eltérő módon, nem z egyes népek biológii különbségei mitt." Termzetesen z vélemény, hogy földrjzi biológii környezet befolyásolt társdlmi fejlődt, nem új keletű. Mnpság zonbn történzek nem rjongnk ezért z elképzelért; tévesnek, vgy végletekig leegyszerűsítettnek trtják, illetve kifigurázzák elvetik, mint környezeti determinizmust; esetleg z egz kísérletet, - mely világméretű különbségek megértére irányul, - mint túl bonyolult témát, félreteszik. Mégis, földrjzi helyzet vlmi módon igenis kiht történelem lkulásár; nyitott kérd z, hogy mekkor ez htás, hogy földrjzi helyzettel megmgyrázhtjuk-e történelem átfogó sémáját? Megérett z idő rr, hogy újr szemügyre vegyük e kérdeket, mégpedig zoknk z új információknk köszönhetően, melyekkel z emberi történelemtől látszólg távoli tudományágk szolgáltk. E tudományágk főleg következők: kultúrnövényekkel vdon termő őseikkel fogllkozó genetik, molekuláris biológi, biogeográfi; ugynezek tudományágk, viselkedi ökológiávl kiegzülve, háziálltok őseik tnulmányozásábn; z emberi bktériumokkl z 20

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137 ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA Kovács Judit A LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK GAUSS-FÉLE ELIMINÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ MEGOLDÁSÁNAK SZEREPE A VILLAMOSMÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN ON THE ROLE OF GAUSSIAN

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő SZMIZDT! UNIKUM! MURPHY z NL. KÉMIÁN vgy nlitikus murphologi Írt: Juhász Jenő KPHTÓ: csk egy este! egy helyen! (elővétel kizárv, utóárusítás h mrd csk dupl áron!) z idei VEGYÉSZBÁLon (Május 5., Kőrösi

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

Horváth Tünde: A team coach- ing különböző fajtái. Első rész. kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája.

Horváth Tünde: A team coach- ing különböző fajtái. Első rész. kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája. Mgyr Cochszemle Új utkon kilkításánk egyik lppillére tem coching vlmelyik, vgy kár összes fjtáj. Horváth Tünde: tem coch- MIÉRT VN SZÜKSÉG TEM COCHING- ing különböző fjtái R? Első rz Örkény István z utolsó

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben