A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright"

Átírás

1

2

3 Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion Födő Sándor; Typotex, 2000 Szkmilg ellenőrizte Csorb László Vekerdi László Második, jvított utánnyomás ISBN

4 A könyv z Okttási Minisztérium támogtásávl, Felsőokttási Pályáztok Irodáj áltl lebonyolított Felsőokttási Tnkönyvtámogtási Progrm keretében jelent meg. A megjelent támogtt 77 Elektronik Kft. Nemzeti Kulturális Alp. A további - ngol nyelvű - olvsmányok listáj megtlálhtó címen. Kidj Typotex Elektronikus Kidó Kft. Felelős kidó Votisky Zsuzs Felelős szerkesztő Gerner József Műszki szerkesztő Nádi László A borítót Sir John Everett Millis: Pizrro legyőzi perui inkákt című képe felhsználásávl Tóth Norbert kzítette Terjedelem 31,3 (A/5) ív Kzült z Agroprint Nyomdábn Felelős vezető Ab Bél

5 TARTALOM YALI KÉRDÉSE ELŐSZÓ A különböző térségek eltérő történelmi pályáj ELSŐ Az RÉSZ ÉDENTŐL 9 CAJAMARCÁIG FEJEZET A RAJTVONALIG Mi történt z egyes földrzeken i. e előtt? FEJEZET A TÖRTÉNELEM EGYIK TERMÉSZETES KÍSÉRLETE Hogyn lkított polinéz szigetek földrjz társdlmkt? FEJEZET A CAJAMARCAI ÜTKÖZET Miért nem Athulp ink császár ejtette foglyul I. Károly spnyol királyt? MÁSODIK RÉSZ AZ 65 ÉLELMISZERTERMELÉS KIALAKULÁSA ÉS ELTERJEDÉSE FEJEZET A FÖLDMŰVELÉS HATALOM A háborúk, járványok technikák eredete 5 83

6 6 TARTALOM 5. FEJEZE T A TÖRTENELEM GAZDAGJAI ÉS SZEGÉNYEI Földrjzi különbségek z élelmiszertermel kezdetén MŰVELNI VAGY NEM MŰVELNI FEJEZET Az élelmiszertermel elterjedének oki HOGYAN KÉSZÜL A MANDULA? FEJEZET Az ősi termények véletlenszerű nemesíte AZ ALMÁK VAGY AZ INDIÁNOK? FEJEZET Miért nem sikerült néhány térség népeinek növényeket nemesíteni? 9. FEJEZET 131 ZEBRÁK, BOLDOGTALAN HÁZASSÁGOK ÉS AZ ANNA KARENINA-ELV Miért nem házisítottk legtöbb ngytestű vd emlősfjt? ío. 158 TÁGAS TEREK ÉS DŐLT TENGELYEK Miért terjedt FEJEZET z élelmiszertermel különböző sebességgel z egyes kontinenseken? HARMADIK RÉSZ Az 177 ÉLELMISZERTŐL A HÁBORÚKIG, JÁRVÁNYOKIG ÉS TECHNIKÁKIG F E J E Z E T A JÓSZÁG VÉGZETES AJÁNDÉKA A bktériumok evolúciój 12. FEJEZET 195 MODELLEK ÉS KÖLCSÖNBETŰK Az írás evolúciój F E J E Z E T A SZÜKSÉG SZÜLŐANYJA A technológi evolúciój 14. FEJEZET 239 AZ EGALITARIANIZMUSTÓL A KLEPTOKRÁCIÁIG A kormányzt vllás evolúciój NEGYEDIK RÉSZ 266 OT FEJEZET ALATT A FÖLD KÖRÜL FEJEZET YALINÉPE Ausztráli Új-Guine történelme TARTALOM 16. FEJEZET 7 HOGYAN LETT KÍNA KÍNAI? Kelet- Ázsi történelme 17. FEJEZET MOTORCSÓNAK POLINÉZIÁBA Az usztronéz terjeszked története 297

7 18. FEJEZET A KÉT FÉLTEKE ÖSSZECSAP Eurázsi Amerik történelmének összehsonlítás 19. FEJEZET HOGYAN LETT AFRIKA FEKETE? Afrik történelme UTÓSZÓ AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETE TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSÉNEK JÖVŐJE Tárgymuttó 297

8 E L Ő S Z Ó YALI M INDANNYIAN TUDJUK, KÉRDÉSE HOGY A FÖLD KÜLÖNBÖZŐ élő népek RÉSZEIN történelme rendkívül eltérő módon lkult. Az utolsó jégkorszk ót eltelt év során világ egyes rzein fémszerszámokt hsználó, írni-olvsni tudó ipri társdlmk emelkedtek ki, ugynkkor másutt csk írástudtln földművelő társdlmk, míg megint másutt kő-szerszámot hsználó, vdászó-gyűjtögető társdlmk mrdtk fenn. Ezek történelmi egyenlőtlenségek modern világr is sötét árnyékot vetettek, mert fémszerszámokkl rendelkező írástudó társdlmk leigázták vgy kiirtották többit. Míg z említett különbségek lpvető tényként elfogdottk világtörténelemben, ezeknek ok továbbr is bizonytln ellentmondásos. Eredetük elgondolkodttó kérdét 25 évvel ezelőtt szegezték nekem, egyszerű személyes formábn júliusábn Új-Guine trópusi szigetének prtjin sétáltm, hol mint biológus mdrk evolúcióját tnulmányoztm. Korábbn hllottm már egy figyelemreméltó helyi politikusról, Yliról, ki éppen kkoribn járt környéket. A véletlen úgy hozt, hogy znp egyfelé vitt z utunk, Yli mellém cspódott. Egy órán át sétáltunk, ezltt végig beszélgettünk. Yliból krizm energi sugárzott. Villogó szemei szinte hipnotikusk voltk. Mgbiztosn beszélt önmgáról, de ugynkkor egy sor mélyrehtó kérdt is feltett, feszülten figyelt. Beszélgetünk gyors irmú politiki fejlemények témájávl kezdődött, mely kkoribn minden új-guineit fogllkozttott. Pápu Új-Guine, hogy Yli szülőföldjét m nevezik, kkoribn még usztrál fennhtóság ltt állt z ENSZ megbízásából, de függetlenség szele már érződött levegőben. Yli elmgyrázt nekem, hogyn segít helyieknek felkzülni z utonóm kormányzásr. 8

9 Egy idő múlv másr terelte szót, elkezdett fggtni. Soh nem járt Új-Guineán kívül, tnulmányi befejeződtek középiskolávl, de tudásszomj olthttln volt. Először z új-guinei mdrkkl kpcsoltos munkám iránt érdeklődött ( hogy ezzel mennyit keresek). Elmgyráztm neki, hogy különböző mdárcsoportok z évmilliók során hogyn telepedtek meg Új-Guineán. Ezután rról kérdezett, hogy sját ősei hogyn jutottk el Új-Guineáb z utóbbi néhány tízezer év folymán, hogyn gyrmtosították zt z európi fehérek z elmúlt 200 évben. Beszélgetünk mindvégig brátságos mrdt, bár mindketten tisztábn voltunk z áltlunk képviselt társdlmk közti feszültséggel. Két évszázd z új-guineik még kőkorbn" éltek, vgyis még mindig olyn kőszerszámokt hsználtk, melyeket Európábn már évezredekkel ezelőtt kiszorítottk fémeszközök, flvik életét semmiféle központi politiki htlom nem szervezte meg. Azután jöttek fehérek, központi kormányztot építettek ki, olyn dolgokt hoztk mgukkl, melyeknek értéke zonnl nyilvánvló volt z új-guineik számár, z célfejszétől, gyufától, gyógyszerektől kezdve ruháztig, üdítőitlokig esernyőkig. Új-Guineábn mindezekre csk úgy utltk, mint áru". Sok fehér telepes nyíltn lenézte z új-guineikt, mint ősembereket". Új-Guine fehér urink" - hogy 1972-ben még mindig nevezték őket - legtehetségtelenebbjei is jóvl mgsbb életszínvonlt élvezhettek, mint z őslkosok, mgsbbt, mint egy Ylihoz hsonló krizmtikus politikus. Mégis, Yli rengeteg fehér embert keresett meg kérdeivel, hogy engem is, én is sok új-guineit kifggttm. Mindketten tökéletesen tisztábn voltunk zzl, hogy z új-guineik átlgosn leglább ugynolyn intelligensek, mint z európik. Ezek dolgok járhttk Yli fejében, mikor egy újbb áthtó szemvillnás kíséretében ezt kérdezte tőlem: Miért vn z, hogy ti, fehérek, olyn sok árut termeltetek, hozttok ide, míg nekünk, feketéknek, olyn kev sját árunk vn?" Egyszerű kérd volt, Yli áltl megélt világ központi kérde. Vlóbn, mi npig óriási különbség z átlgos új-guinei z átlgos európi vgy meriki életmódj között. A világ más népeinek életmódj között is hsonló eltérek tlálhtók. E htlms egyenlőtlenségek olyn ngy horderejű tényeknek köszönhetők, melyek tlán nyilvánvlónk is tűnnek. Ennek ellenére, Yli látszólg egyszerű kérdét nem könnyű megválszolni. Akkor nem volt rá válszom. A hivtásos történzek véleménye még mindig eltér; sokuk már nem is fogllkozik kérdsel. A Ylivl folyttott beszélgetem ót eltelt évek során sokt tnulmányoztm z emberi evolúció, történelem nyelv egyéb spektusit, illetve írtm 9

10 ezekről. E könyv, huszonöt évvel kőbb, Yli kérdére próbál válszt dni. BÁR YALI KÉRDÉSE csk z új-guineik z európi fehérek életmódbeli különbségeire vontkozott, kérd kiterjeszthető modern világ többi különbségére is. Vgyonuknál htlmuknál fogv modern világot z eu-rázsii népek urlják, főleg z Európábn Ázsi keleti rzén élő népek, vlmint zok, melyek Észk-Amerikáb települtek át. Más népek, köztük legtöbb friki nép, lerázták mgukról z európi gyrmturlmt, de vgyon htlom tekintetében messze lemrdtk. További népek, például z usztrál meriki őslkosok Afrik legdélibb rzeinek lkói már nem is uri sját földjüknek; z európi gyrmtosítók megtizedelték, leigázták őket, sőt, néhányt teljesen kiirtottk. így modern világ egyenlőtlenségeiről szóló kérdt következőképpen lehetne átfoglmzni: miért éppen így oszlott meg vgyon htlom, miért nem másképp? Például, miért nem z meriki, friki usztrál bennszülöttek voltk zok, kik megtizedelték, leigázták vgy kiirtották z európikt ázsiikt? Ezzel kérdsel könnyen tehetünk egy lépt hátr z időben. Már i. sz bn, megkezdődött, mikor Európ különböző világméretű kontinenseken gyrmti élő terjeszkede népek technológii ismeretei politiki szerveződe igen ngy eltéreket muttott. Európ, Ázsi Észk-Amerik túlnyomórzt fémet hsználó állmoknk vgy birodlmknk dott otthont, melyek közül néhány már z iprosodás küszöbén állt. A két őslkos meriki nép, z inkák z ztékok, kőszerszámokkl urlták birodlmukt. Afrik szubtrópusi területei vsszerszámot hsználó kis állmok törzsi urdlmk között oszlottk meg. Az egyéb népek többsége - Ausztráliábn Új-Guineán, több csendes-óceáni szigeten, z meriki kontinens ngy rzén Afrik néhány kisebb szubtrópusi területén - földművelő, sőt, vdászó-gyűjtögető törzsként élt, kőszerszámokt hsznált. Termzetesen ezek z 1500-bn már fennálló technológii politiki különbségek voltk közvetlen kiváltó oki modern világ egyenlőtlenségeinek. Az célfegyvereket hsználó birodlmk képesek voltk leigázni vgy kiirtni csupán kő- ffegyverekkel rendelkező törzseket. Mégis, hogyn lett világ 1500-r olyn, milyen? Itt kérdünkkel ismét hátrléphetünk egyet történelem írásos emlékeire rcheológii felfedezekre támszkodv. Az utolsó jégkorszk végéig, tehát körülbelül z időszámításunk előtti XI. évezredig, még vlmennyi kontinensen élő összes nép vdászó-gyűjtögető életmódot folyttott. A különböző kontinenseken z i. e. XI. évezred i. 10

11 sz között lezjló eltérő mértékű fejlőd vezetett z 1500-bn fennálló technológii politiki egyenlőtlenségekhez. Míg z usztrál z meriki őslkosság megmrdt vdászó-gyűjtögető életmódnál, ddig Európ, z meriki kontinens ngy rzén Afrik szubtrópusi területein fokoztosn kilkult földművel, állttenyzt, kohászt egy komplex politiki szerveződ. Eurázsi bizonyos területein z meriki kontinens egy rzén (egymástól függetlenül) kilkult z írásbeliség is. Azonbn mindezek vívmányok előbb jelentek meg Eurázsiábn, mint bárhol másutt. A bronzszerszámok tömeggyártás például, mely dél-meriki Andokbn csk z i. sz t megelőző egy-két évszázdbn indult meg, Eurázsi egyes rzein már több, mint négyezer évvel korábbn megkezdődött. Amikor tsmánok 1642-ben először tlálkoztk európi utzókkl, kőszerszámik fejlettsége nem érte el felső pleolitikum Európájábn, több tízezer évvel korábbn elért szintet. így ztán következőképp foglmzhtjuk át ismét modern világ egyenlőtlenségeivel kpcsoltos kérdünket. Mi mgyrázt nnk, hogy z emberiség fejlőde ennyire eltérő sebességgel zjlott le különböző kontinenseken? Ez z eltérő sebesség lkotj történelmünk legáltlánosbb érvényű sémáját, ez egyben könyvem témáj is. így, hbár könyvem végső soron történelemről történelem előtti időkről szól, témáj nemcsk tudományos szempontból érdekes, hnem gykorlti politiki szempontból is. A modern világot egymássl össze nem férő népek tlálkozási lkították ki hódításokon, járványokon népirtásokon keresztül. Ezek z összeütközek olyn visszhngokt keltettek, melyek évszázdok ltt sem hltk el, m is ktívn jelen vnnk világ legzvrosbb területein is. Afrik ngy rze például még mindig küzd közelmúlt gyrmtosításink örökségével. Más területeken - ide trtozik KözépAmerik ngy rze, Mexikó, Peru, Új-Kledóni, volt Szovjetunió Indonézi egyes rzei - még mindig ngy számú őslkosság jórzt z egykori hódítók leszár-mzottiból álló kormány között dúlnk polgári zvrgások, gerillháborúk. betegségeknek Sok következtében más helyen bennszülött népirtásnk lkosság nnyir megfogytkozott - hwii, z usztrál, szibérii őslkosok, z Egyesült Állmok, Knd, Brzíli, Argentín Chile területén élő indiánok -, hogy hódítók leszármzotti már jóvl ngyobb számbn vnnk jelen. Bár kis számú őslkosoknk egy polgárháború kirobbntá-sár így nincs lehetőségük, jogikt zért egyre hngosbbn követelik. Amellett, hogy múlt összecspási még mindig kihtnk jelen gzdságár politikájár, ezek nyelvi következményei is megfigyelhetők - különösen nnk veszélye, hogy modern világ 6000 fennmrdt nyelve fokoztosn eltűnik, helyüket elfogllj z ngol, 11

12 kíni, z orosz, még néhány olyn nyelv, melyek hsznált z elmúlt néhány évszázd során óriási mértékben terjedt el. A modern világ mindezen problémái zokból z eltérő történelmi pályákból erednek, melyek ott rejlenek Yli kérdében is. MIELŐTT VÁLASZOKAT KERESNÉNK Yli kérdére, álljunk meg egy pillntr, vegyük fontolór z ellenérveket. Némelyeket már mg kérd felteve is sért, több okból is. Az egyik ellenvet így szól: h sikerül megmgyráznunk, hogy miképp juthttk bizonyos emberek urlomr mások felett, nem úgy tűnik-e, minth ezzel z urlmukt igzolnánk? Nem úgy tűnik-e, minth zt mondnánk: végkifejlet elkerülhetetlen volt, ennélfogv hiábvló is lenne m már változttássl próbálkozni? Ez z ellenérv bból fkd, hogy sokszor hjlmosk vgyunk z oknyomozást összekeverni z okozt visszigzolásávl vgy elfogdásávl. Mgától mgyrázttól teljesen független, hogy vlki miféle hsznot húz egy történelmi mgyráztból. Egy következmény megérte sokkl gykrbbn szolgálj zt célt, hogy változtssunk rjt, mint hogy zt megismételjük vgy fenntrtsuk. Ezért igyekeznek pszichológusok megérteni gyilkosok nemi erőszkot elkövetők lelkivilágát, történzek népirtást, vgy z orvosok z emberi betegségek okit. Nem z céljuk, hogy gyilkosságot, nemi erőszkot, népirtást betegségeket szentesítsék; sokkl inkább z, hogy z okok láncoltát megértve z erőszkot elkerülhetővé tegyék. íme, második ellenvet: z, hogy Yli kérdét feszegetjük, nem vone utomtikusn mg után egyfjt európcentrikus történelmi megközelítt, nyugt-európi népek dicsőítét, Nyugt-Európ z eleuróp-isodott" Amerik modern világbn betöltött vezető szerepének rögeszm hngsúlyozását? Nem z elmúlt néhány évszázd mulndó jelensége-e ez vezető szerep, mely m már egyre hlványodik Jpán Délkelet-Ázsi felemelkedével? Ami zt illeti, könyv túlnyomó rze nem is európi népekkel fogllkozik. Ahelyett, hogy egyszerűen csk európik nem európik kpcsoltár összpontosítnánk, meg fogjuk vizsgálni különböző nem európi népek tlálkozásit is - különös tekintettel zokr, melyek helyszíne szubtrópusi Afrik, Délkelet-Ázsi, Indonézi Új-Guine, szereplői pedig e területek őslkói. Szó sincs nyugt-európi népek mgsztlásáról; mint látni fogjuk, kultúrájuk leglpvetőbb elemei világ más rzein élő népek körében lkultk ki, csk zután kerültek Nyugt-Európáb. És végül: z olyn szvk kifejezek, mint civilizáció", vgy civilizáció felemelkede", nem keltik-e zt cslók benyomást, hogy civilizáció jó, törzsi vdászó-gyűjtögető életmód pedig nyomorúságos, hogy z elmúlt év történelme z egyre jobbn kiteljesedő emberi 12

13 boldogság felé mutt? Az igzság z, hogy én nem hiszem, hogy z iprosodott állmok jobbk", mint vdászó-gyűjtögető törzsek, vgy hogy ezen életmód feldás egy vseszközökön lpuló állmiságért hldást" jelzi, vgy hogy ez z út boldogsághoz. A személyes benyomásom (mely nnk köszönhető, hogy életem z Egyesült Állmok ngyvárosi Új-Guine flvi között oszlik meg) z, hogy civilizáció úgynevezett áldási" ngyon vegyesek. A vdászó-gyűjtögető népekhez képest például modern ipri állmok polgárink jobb orvosi ellátásbn vn rzük, kisebb z esélyük rr, hogy gyilkosság áldozti lesznek, tovább is élnek, de sokkl kevbé rzesülnek bból z dományból, mit brátság ngycslád nyújt. Nem zért kezdtem kuttni z emberi társdlmkon belül ezeket földrjzi különbségeket, hogy egy társdlmi berendezkedt egy másikkl szemben dicsőítsek, hnem egyszerűen zért, hogy megértsem történelem eseményeit. TÉNYLEG SZÜKSÉG VAN egy újbb könyvre hhoz, hogyyli kérdét meg- válszoljuk? Lehet, hogy már birtokábn vgyunk válsznk? H igen, kkor mi z? A leggykoribb válszok, kimondv vgy kimondtlnul, vlószínűleg trtlmznk utlást z egyes népek biológii különbségeire. Az i. sz utáni százdokbn, hogy z európi felfedezőkben tudtosodott világ népeinek ngyfokú különbözősége technik politiki szerveződ terén, feltételezték, különbözőségéből hogy ered. A ez drwini termzet elmélet dt képességek térhódítás után mgyráztok termzetes kiválsztódás z evolúciós folymt hngsúlyozásávl nyertek új formát. A primitív technológiávl rendelkező népeket evolúciós mrdványnk tekintették bbn folymtbn, melynek során z emberi fj kifejlődött mjomszerű őseiből. E népek kiszorítás z ipri társdlmk gyrmtosítói áltl legerősebb mrd életben" elvet példázt. Kőbb, genetik előretörével mgyráztokt ezen nyelven foglmzták át ismét. Ezután z európikt genetikilg intelligensebbnek tekintették, mint z frikikt, nem is beszélve z usztrál bennszülöttekről. M nyugti társdlmk bizonyos rétegei nyíltn elutsítják rsszizmust. Mégis, sok nyugt-európi (h nem legtöbbjük!), titokbn vgy tudt ltt, kz elfogdni fji mgyráztokt. Jpánbn sok más országbn z effjt nézetek még mindig nyíltn széles körben elfogdottk. Mikor z usztrál bennszülöttekről vn szó, még művelt fehér merikik, európik usztrálok is úgy vélik, vn bennük vlmi primitív. Annyi biztos, hogy másképp néznek ki, mint fehérek. Az európi gyrmtosítás korát túlélő bennszülöttek m élő leszármzotti közül sokn nehezen boldogulnk nygilg fehér usztrál társdlombn. 13

14 Következzen egy meggyőzőnek tűnő mgyrázt. A fehér bevándorlók Ausztráliábn egy olyn írástudó, ipri, politikilg centrlizált demokrtikus állmot építettek fel, melynek lpj fémeszközök hsznált z élelmiszertermel; mindezt egy olyn kontinens gyrmtosításánk egyetlen évszázd ltt, melyen z őslkosok leglább éve élték törzsi vdászó-gyűjtögető életmódjukt, fémszerszámok nélkül. Adott tehát két olyn egymást követő kísérlet z emberi boldogulásr, melyben környezet zonos, z egyetlen változó környezetet birtokb vevő nép. Milyen további bizonyíték szükséges hhoz, hogy megállpítsuk: különbség z usztrál bennszülöttek z európik társdlm között éppen népek különbözőségéből fkd? A kifogásom z ilyesfjt rsszist mgyráztokkl szemben nemcsk z, hogy vissztszítók, hnem tévesek is. Nincs kezünkben elfogdhtó bizonyíték rr nézve, hogy párhuzm lenne techniki fejlettség z emberi intelligenci között. Sőt, hogy zt hmrosn be fogom muttni, modern kőkori" népek átlgosn vlószínűleg még intelligensebbek, mint z iprosodott népek. Bármily prdoxnk tűnik is, 15. fejezetben meg fogjuk látni, hogy z Ausztráliáb bevándorolt fehérek egyáltlán nem érdemlik meg zt z elismert, miben áltlábn rzesítik őket zért, mert létrehoztk egy írástudó ipri társdlmt z összes imént említett erényével együtt. Rádásul zok népek, melyek egzen legutóbbi időkig csk primitív technológiávl rendelkeztek mint például z usztrál bennszülöttek z új-guineik - könnyűszerrel sjátítják el különféle ipri technológiákt, h erre lehetőséget kpnk. A kognitív pszichológi szkértői rengeteg munkát fektettek z zonos országbn élő, de különböző földrjzi vidékekről szármzó népek intelligenciszintjének kuttásáb. Konkrétn, rengeteg fehér meriki pszichológus próbálj évtizedek ót kimuttni, hogy z friki szármzású feketék születüknél fogv kevbé intelligensek, mint z európi szármzású fehér összehsonlított lehetőségeik merikik. népek tekintetében Ismeretes társdlmi ngybn zonbn, körülményeik különböznek. E hogy z tnulmányi tény duplán megnehezíti nnk feltevnek z ellenőrzét, mely szerint technológii különbségek intellektuális különbségekre vezethetők vissz. Először is, még felnőttkori kognitív képességeket is erősen befolyásolják gyermekkori szociális környezetben szerzett élmények, mi mitt ztán rendkívül nehéz kimuttni már korábbn létező genetiki különbségeket. Másodszor, kognitív képességeket vizsgáló tesztek (pl. z IQ tesztek) sokkl inkább műveltséget mérik, nem tisztán veleszületett intelligenciát, h létezik egyáltlán ilyen. A gyermekkori környezet szerzett tudás IQ-tesztekre gykorolt vitthttln htási mitt pszichológusoknk minden igyekezetük ellenére sem sikerült meggyőzően 14

15 kimuttni nem fehér népek intelligenciszintjének állítólgos genetiki fogytékosságit. Az én nézőpontom ezzel z ellentmondássl kpcsoltbn zon 33 éven lpszik, mely során új-guineikkl dolgoztm együtt, z ő sját, érintetlen társdlmukbn. Közös munkánk első pillntitól kezdve csodáltm, hogy áltlábn mennyivel intelligensebbek, tlpresettebbek kifejezőbbek, mint egy átlgos európi vgy meriki, hogy mennyivel ngyobb érdeklődt muttnk körülöttük levő dolgok emberek iránt. Bizonyos feldtokbn, melyekről joggl feltételezhetjük, hogy vlmi módon z gy működét tükrözik (mint például egy ismeretlen környezet képzeletbeli feltérképeze), lényegesen ügyesebbnek bizonyulnk fehéreknél. Termzetesen olyn feldtok esetén, melyek elvégzét fehérek gyermekkoruk ót gykorolják, z új-guineik teljesítménye áltlábn gyengébb. Ez z ok nnk, hogy h egy eldugott fluból szármzó új-guinei elkerül városb, fehérek szemében butánk tűnik. Másrzt viszont állndón tudtábn vgyok nnk, hogy szemében, mennyire mikor ostobánk velük vgyok tűnhetek z én is z őserdőben, új-guineik elárulom jártlnságomt olyn egyszerű problémák terén, mint nyomok követe dzsungelben, vgy egy klyib összetákolás, melyeket ők, velem ellentétben, gyermekkoruk ót gykorolnk. Vn két könnyen beláthtó mgyrázt nnk, hogy miért helyes z benyomásom, hogy z új-guineik eszesebbek, mint fehérek. Először is, z európik évezredek ót élnek népes társdlmkbn, központi kormányzttl, rendőrséggel bíróságokkl. Ezekben társdlmkbn történelem folymán sűrű népességre jellemző fertőző betegségek (pl. himlő) okozták legngyobb számú elhlálozást, míg gyilkosság viszonylg ritk volt, háború is inkább kivételt jelentett, mintsem szbályt. A legtöbb európi, ki túlélte hlálos fertőzeket, hlál más lehetséges okitól is megmenekülhetett, génjeit továbbdhtt. M már legtöbb élve született nyugti csecsemő ugynígy túléli z egykor hlálos betegségeket, szporodik, függetlenül ttól, hogy mennyire intelligens milyen géneket hordoz. Ezzel szemben z új-guineik olyn társdlmkbn éltek, melyekben z emberek szám túl lcsony volt hhoz, hogy ngy népességre jellemző járványos betegségek kilkulhssnk; ehelyett hlál leggykoribb oki gyilkosságok, z állndó törzsi háborúk, blesetek, z élelemszerz nehézségei voltk. A trdicionális új-guinei társdlombn z intelligens embereknek jobbk z esélyeik, hogy elkerüljék gykori hlndóságot okozó tényezőket, mint kevbé intelligenseknek. A trdicionális európi társdlmkbn viszont járványos betegségek okozt elhlálozásoknk semmi köze nem volt z intelligenciához; sokkl inkább egyfjt genetiki 15

16 ellenállóképességtől htároztk meg. függött, A 0-s melyet vgy B-s test kémii vércsoportú tuljdonsági emberek például ellenállóbbk himlővel szemben, mint z A-s vér-csoportúk. Ez zt jelenti, hogy Új-Guineábn z intelligenciát hordozó gének szerepe termzetes kiválsztódásbn vlószínűleg sokkl erősebb volt, mint ngyobb népsűrűségű, politikilg összetett társdlmkbn, hol termzetes kiválsztódásbn inkább test kémii dottsági domináltk. Az imént említett genetiki okok mellett vn még egy mgyrázt rr, hogy miért lehetnek z új-guineik intelligensebbek nyugtiknál. A mi európi meriki gyerekek idejük ngy rzét psszív szórkozássl, tv, rádió előtt, vgy mozibn töltik. Az átlgos meriki háztrtásbn televízió npi hét órán át vn bekpcsolv. Ezzel szemben hgyományos életmódot folyttó új-guinei gyermekeknek gykorltilg nincs lehetőségük z efféle psszív szórkozásr, ehelyett szinte minden ébren töltött órájukt vlmiféle ktív tevékenységnek szentelik, például más gyerekekkel vgy felnőttekkel beszélgetnek, vgy játsznk. A gyermekek fejlődével kpcsoltos szinte vlmennyi tnulmány kiemeli gyermekkori ingerek tevékenységek fontosságát mentális fejlődben, hngsúlyozz z ingerszegény gyermekkorhoz köthető visszfordíthttln mentális leépült. Ez körülmény nem genetiki összetevőként bizonyár hozzájárul z új-guineiknál tpsztlhtó átlgosn mgs szellemi képességekhez. Mindez zt jelenti, hogy z új-guineik szellemi képességei genetikilg vlószínűleg jobbk, mint nyugtiké, mindenképpen jobbn elkerülik őket zok romboló környezeti htások, melyek között legtöbb ipri társdlombn élő gyermek felnő. Az biztos, hogy semmi jel nem utl olyn intellektuális hátrányr z új-guineik körében, mely válszt dhtn Yli kérdére. Ugynez két tényező - vgyis genetiki dottságok gyermekkori fejlőd - vlószínűleg nemcsk z újguineikt nyugtikt válsztj el egymástól, hnem áltlábn vdászó-gyűjtögető, illetve más technikilg fejletlen társdlmkbn élőket, fejlett technikávl rendelkező társdlmk tgjit is. Ezáltl szokványos rsszist feltevt visszájár kell fordítnunk. Hogy lehet z, hogy z európik, vlószínűsíthető genetiki (leglábbis npjinkbn) vitthttln fejlődbeli hátrányik ellenére sokkl több áruvl rendelkeznek? Miért mrdtk z új-guineik fejletlenek technikilg, szerintem mgsbb szintű intelligenciájuk ellenére? A GENETIKAI MAGYARÁZAT nem z egyetlen lehetséges válsz Yli kérdé- sére. Egy másik, főleg Észk-Európ lkói körében népszerű nézet szerint szülőföld hideg éghjlt serkentő, míg forró, párás, trópusi éghjlt gátló htássl vn z emberi kretivitásr energiár. Tlán z 16

17 Egyenlítőtől távolbb fekvő tájk évszkonként változó klímáj ngyobb kihívás, mint z évszkok tekintetében állndó trópusi éghjlt. Tlán hideg éghjlt ngyobb techniki tlálékonyságot igényel túlélhez, mert meleg otthonr meleg ruháztr vn szükség, míg trópusokon egyszerűbb lkóhelyen, ruh nélkül is megél z ember. Vgy ugynezt z érvelt meg is fordíthtjuk, hogy végül ugynrr z eredményre jussunk: z Egyenlítőtől távolbb hosszú tél folymán z embereknek több idejük vn rr, hogy házikbn ülve gondolkodjnk. Bár korábbn népszerű volt ez mgyrázt, z lposbb tnulmányozást ez sem éli túl. Amint zt látni fogjuk, z zk-európi népek egzen z elmúlt évezredig nem járultk hozzá jelentősen z eurázsii kultúrához; egyszerűen olyn szerencs helyen éltek, hol jó esélyük volt rá, hogy rzesüljenek z Eurázsi melegebb vidékein elért vívmányokból, mint például földművel, kerék, z írás fémkohászt. Az Újvilág Egyenlítőtől távoli, hideg területei még inkább z emberi fejlőd állóvizei voltk. írássl rendelkező őslkos meriki társdlmk kizárólg Mexikó területén, Ráktérítőtől délre lkultk ki; z Újvilág legrégibb cseréptárgyi z Egyenlítő környékéről, Dél-Amerik trópusi rzéről vlók; művzetekben, csillgásztbn több más tekintetben is áltlábn legfejlettebbnek trtott újvilági társdlom trópusi yuctáni gutemli klsszikus kori mj társdlom volt, z i. sz. I. évezredben. A Yli kérdére dhtó válszok egy hrmdik fjtáj is szárz éghjltú, lcsonyn fekvő folyóvölgyek fontosságát hngsúlyozz, hol földművel htékonyság jól kiépített öntözőrendszereken múlott, mihez viszont központosított közigzgtásr volt szükség. Ez mgyrázt bból vitthttln tényből indul ki, hogy legrégibb ismert birodlmk írásformák Termékeny Félhold, vgyis Tigris z Eufrátesz közének termékeny völgyeiben Egyiptombn, Nílus völgyében jöttek létre. Úgy tűnik, vízszbályozási rendszerek világ más rzein is összefüggbe hozhtók központi kormányzttl, például z indii szubkontinensen z Indus völgyében, Kínábn Sárg folyó Jngce völgyében, mják lkt lföldön Közép-Amerikábn, Peru prt menti sivtgibn. Alpos régzeti tnulmányok zonbn bebizonyították, hogy bonyolult öntözőrendszerek kiépíte nem közigzgtás központosításávl egyidejűleg kezdődött meg, hnem csk jókor ksel. Vgyis, politiki centrlizációnk vlmi más ok volt, csk lehetővé tette z öntözőrendszerek építét. A világ eme rzeinek politiki centrlizációját megelőző vívmányok egyike sem kpcsolódik folyóvölgyekhez vgy öntözőrendszerekhez. Például Termékeny Félhold élelmiszertermele flusi életmódj hegyek között kezdődött, nem mélyen fekvő folyóvölgyekben. A Nílus völgye kezdetleges civilizációjú hely volt még 17

18 háromezer évvel zután is, hogy flusi élelmiszertermel virágzásnk indult Termékeny Félhold hegyei között. Az Egyesült Állmok délnyugti rzén tlálhtó folyóvölgyekben végül is kilkult z öntözes földművel z összetett társdlmi rendszer, de csk zt követően, hogy átvették e vívmányokt. Az Ausztráli délnyugti rzén fekvő folyóvölgyek lkói mezőgzdsággl nem rendelkező törzsi társdlmk mrdtk. Vn még egy csoportj mgyráztoknk, mely zokt közvetlen tényezőket veszi számb, melyek lehetővé tették, hogy z európik lemzároljnk vgy leigázznk más népeket - ezek közül főként z európi fegyvereket, fertőző betegségeket, z célszerszámokt tömegcikkeket emelhetjük ki. Ezek zok mgyráztok, melyek jó úton járnk, mivel z említett tényezők tényleg közvetlenül bizonyíthtón elősegítették z európi hódításokt. Ez hipotézis zonbn nem teljes, mert még mindig csk közvetlen (első lépcsős) mgyrázttl szolgál záltl, hogy zonosítj közvetlen okokt, rr ingerel bennünket, hogy ezek eredete után kutkodjunk: miért z európik voltk zok, nem z frikik vgy z meriki őslkosok, kiknél megjelentek fegyverek, legveszedelmesebb bktériumok z cél?* Míg z Újvilág európi meghódítás révén történt némi előrelép z okok zonosításábn, Afrik ngy rejtély mrdt. Afrik z földrz, hol z ember őseinek fejlőde legtovább trtott, hol feltehetőleg mi ember is megjelent, hol z olyn őshonos betegségek, mint mlári sárgláz végeztek z európi felfedezőkkel. H kezdeti előny számít vlmit, miért nem Afrikábn bukkntk fel fegyverek z cél, melyek segítségével z frikik kórokozóik meghódíthtták voln Európát? És mivel mgyrázhtó, hogy z usztrál bennszülöttek nem léptek tovább vdászó-gyűjtögető életmódnál kőszerszámoknál? Az emberi társdlmk egz világr kiterjedő összehsonlításából fkdó kérdek zelőtt sok történzt földrjztudóst fogllkoztttk. Az ilyen irányú munkák egyik legismertebbje Arnold Toynbee 12 kötetes műve, Study ofhistory. Toynbeet különösen 23 fejlett társdlom belső dinmikáj érdekelte, melyek közül 22 rendelkezett írássl, 19 eurázsii volt. A történelem előtti idők z egyszerűbb, írástudtln társdlmk kevsé érdekelték. Ám mi világ egyenlőtlenségei mélyen prehisztorikus korbn gyökereznek. Ezért Toynbee nem nézett szembe Yli kérdével, nem birkózott meg zzl, mi véleményem szerint történelem legátfogóbb sémáj. A világtörténelemmel fogllkozó egyéb fellelhető könyvek hsonlóképpen főleg z elmúlt ötezer év fejlett, írástudó eurázsii társdlmir összpontosítnk; csk felületesen érintik Kolumbusz előtti meriki bennszülött civilizációkt, még kevbé világ többi rzén élőket, eltekintve zoknk z eurázsii civilizációkkl vló egzen friss kpcsoltitól. Toynbee kísérlete ót történelem ok- 18

19 okozti összefüggeinek világméretű szintézise nem túl népszerű tém történzek körében, mivel megoldhttlnnk tűnő problémát jelent. Számos tudományág specilistái nyújtottk már átfogó képet sját területükről. E téren különösen z ökológii földrjz, kulturális ntropológi növények nemesítével álltok házisításávl fogllkozó biológi képviselőinek hozzájárulás bizonyult hsznosnk, vlmint zoké tudósoké, kik fertőző betegségeknek történelemre gykorolt htását vizsgálták. Ezek tnulmányok ráirányították ugyn figyelmet kirkós játék egy-egy drbjár, de hiányzó összképnek ezek sjnos csk töredékei. "utlás z ngoi címre: Guns, Germs, nd Steel; ez még több helyen elő fog fordulni szövegben. így tehát nem létezik áltlánosn elfogdott válsz Yli kérdére. Egyrzről közvetlen okok teljesen világosk: bizonyos népeknél hmrbb jelentek meg fegyverek, bktériumok, z cél, egyéb olyn tényezők, melyek politiki gzdsági htlmt biztosíthtnk, mint más népeknél; néhány népnél pedig ezek htlmi tényezők egyáltlán nem bukkntk fel. Másrzről viszont ezeknek z okoknk z eredetét - például, hogy miért jelent meg már korán Eurázsi egyes rzein bronz, kőn csk elszórtn z Újvilágbn, z usztrál bennszülöttek körében soh - továbbr is homály fedi. Az ilyen átfogó mgyráztok jelenlegi hiány mint intellektuális szkdék is jelentős, hiszen kérdes mrd történelem legátfogóbb sémáj. Ennél is komolybb zonbn z ily módon áthidltln morális szkdék. Mindenki számár világos, kár nyíltn rsszist, kár nem, hogy különböző népek ngyon eltérően boldogultk történelem folymán. A mi Egyesült Állmok egy olyn, európikból kovácsolódott társdlom, mely z őslkos merikiktól elhódított területeket lkj, több millió, rbszolgként Amerikáb hozott szubtrópusi fekete leszármzottit olvsztj mgáb. A mi Európ ezzel szemben nem egy szubtrópusi feketékből kovácsolódott társdlom, mely bennszülött merikik millióit hozt mgávl rbszolgként Európáb. Az eredmények teljesen féloldlsk; nem z történt ugynis, hogy Amerik, Ausztráli, Afrik 51%-át európik hódították meg, míg z őslkos merikik, usztrálok, frikik meghódították Európ 49%-át. Az egz modern világot ránytlnságok formálták olynr, milyen. Ennél fogv kell, hogy legyenek vitthttln mgyráztok, méghozzá sokkl lpvetőbbek, mint nnk boncolgtás, hogy egy-egy cstát történetesen ki nyert meg, vgy ki tlált fel vlmit néhány ezer évvel ezelőtt. 19

20 Logikusnk tűnhet z feltételez, hogy történelem sémáj z emberek eredendő különbségeit tükrözi. Persze zt megtnultuk, hogy nem illendő erről nyíltn beszélni. Olvsunk tudományos tnulmányokról, melyek veleszületett különbségeket kívánják demonstrálni, mjd olvssuk ezek cáfoltit, melyek tnulmányok szkmi hibáit róják fel. Mindennpi életünk során tpsztljuk, hogy leigázott népek némelyike továbbr is z lsóbb osztályokt képviseli hzájábn, évszázdokkl hódítás vgy rbszolgák behoztl után. Azt mondják, ez sem vlmiféle biológii hiányosságnk tuljdoníthtó, hnem hátrányos társdlmi helyzetnek korlátozott lehetőségeknek. Mégis, el kell gondolkodnunk. Állndón tnúi vgyunk z egyes népek helyzete közötti szembeszökő mkcs különbségeknek. Arról mindig biztosítnk bennünket, hogy látszólg nyilvánvló biológii mgyrázt világ i. sz ót fennálló különbségeire téves, de helyes válszt senki sem dj meg. Mindddig, míg nincs kezünkben egy meggyőző, rzletes mindenki áltl elfogdott mgyrázt történelem átfogó sémájávl kpcsoltbn, z emberek többsége továbbr is rr fog gynkodni, hogy rsszist biológii mgyrázt mégiscsk helyes. Azt hiszem, ez legfőbb érv, mi e könyv megírás mellett szól. Az ÚJSÁGÍRÓK GYAKORTA kérik rr szerzőket, hogy egy-egy hosszú könyvet egyetlen mondtbn foglljnk össze. íme egy ilyen mondt ezzel könyvvel kpcsoltbn: A történelem z egyes népek környezetének különbségeiből dódón lkult eltérő módon, nem z egyes népek biológii különbségei mitt." Termzetesen z vélemény, hogy földrjzi biológii környezet befolyásolt társdlmi fejlődt, nem új keletű. Mnpság zonbn történzek nem rjongnk ezért z elképzelért; tévesnek, vgy végletekig leegyszerűsítettnek trtják, illetve kifigurázzák elvetik, mint környezeti determinizmust; esetleg z egz kísérletet, - mely világméretű különbségek megértére irányul, - mint túl bonyolult témát, félreteszik. Mégis, földrjzi helyzet vlmi módon igenis kiht történelem lkulásár; nyitott kérd z, hogy mekkor ez htás, hogy földrjzi helyzettel megmgyrázhtjuk-e történelem átfogó sémáját? Megérett z idő rr, hogy újr szemügyre vegyük e kérdeket, mégpedig zoknk z új információknk köszönhetően, melyekkel z emberi történelemtől látszólg távoli tudományágk szolgáltk. E tudományágk főleg következők: kultúrnövényekkel vdon termő őseikkel fogllkozó genetik, molekuláris biológi, biogeográfi; ugynezek tudományágk, viselkedi ökológiávl kiegzülve, háziálltok őseik tnulmányozásábn; z emberi bktériumokkl z 20

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

FOLDMUVELES HATALOM. vadászó-gyt'íjtögető bennszülött lakosság nagy része még mindig ott élt.

FOLDMUVELES HATALOM. vadászó-gyt'íjtögető bennszülött lakosság nagy része még mindig ott élt. 83 4. Ji E 1 E Z E T A... /I / FOLDMUVELES HATALOM TrZENÉVESKÉNT 1956 NYARÁT MONTANÁBAN TÖLTÖTTEM, AHOL egy Fred Hirschy nev (í idős farmernél dolgoztam. A svájci születést'í Fred szintén tizenéves korában

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/ 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött,

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

A civilizáción túl. Az emberiség következő nagy kalandja. Daniel Quinn

A civilizáción túl. Az emberiség következő nagy kalandja. Daniel Quinn Az emberiség következő nagy kalandja Mi lenne, ha társadalmi megoldásainkat egyszer szándékosan a kreatív káosz tűzében kovácsolnánk ki? 2 Rennie-nek, Hap Veerkamp-nak és C.J. Harper-nek, külön köszönet

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

A régi Belső-Ázsia története

A régi Belső-Ázsia története A régi Belső-Ázsia története Vásáry, István, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék Szerkesztette Bende, IldikóZimonyi István, sorozatszerkesztő A régi Belső-Ázsia története írta Vásáry, István

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Gyakorlatias szövegértési feladatok Tanulói munkafüzet A kiadvány KHF/4258-16/2008 engedélyszámon 2008. 12. 11. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 1 2 3 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 4 A kötet a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia 2008 2009. évi stratégiai kutatási programja

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG Az ember a kannibalizmus által vált emberré Az intelligencia megehetô A könyv rövidített, kivonatos változata AZ ORSZÁGÉPÍTÔ

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Al Gore A JÖVÔ. A globális változás hat mozgatórugója

Al Gore A JÖVÔ. A globális változás hat mozgatórugója Al Gore A JÖVÔ Al Gore A JÖVÔ A globális változás hat mozgatórugója A fordítás alapja: Al Gore: The Future: Six Drivers of Global Change. Random House, New York, 2013. All rights reserved. Copyright Albert

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben