BAMOSZ BEFEKTETÉSI ALAPKEZELÕK ÉS VAGYONKEZELÕK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ÉVES JELENTÉS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAMOSZ BEFEKTETÉSI ALAPKEZELÕK ÉS VAGYONKEZELÕK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ÉVES JELENTÉS 2005"

Átírás

1 BAMOSZ BEFEKTETÉSI ALAPKEZELÕK ÉS VAGYONKEZELÕK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ÉVES JELENTÉS 2

2 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák 31

3 BAMOSZ BEFEKTETÉSI ALAPKEZELÕK ÉS VAGYONKEZELÕK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ÉVES JELENTÉS 2

4 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák BEVEZETÕ ELNÖKI ELÕSZÓ Tisztelt Olvasó! A BAMOSZ szervezete az utolsó három évben számos jelentôs változáson ment keresztül. 23. óta új fôtitkárunk van Temmel András személyében, aki dinamizmusával új színt hozott a Szövetség munkájába. Ugyanebben az évben megújítottuk Alapszabályunkat és új munkafolyamatokat és döntési mechanizmusokat vezettünk be, amelyek a szakmai bizottságokra helyezik a hangsúlyt. A Jogi, Szabályozási és Adó Bizottság, a Szakmai Standard Bizottság, az Oktatási Bizottság, az Etikai Bizottság és a Befektetési Alap Bizottság számos fontos önszabályozási, érdekvédelmi, információátadási és egyéb feladatot végzett el azóta, így 2-ben is. Tagjaink munkája mellett külön szeretném megköszönni Dr. Kis-Lukács Margit áldozatos jogi munkáját a Bamosz mellett, a Szövetség érdekében. Ugyancsak köszönet illeti Dr. Tomori Erikát, aki az Etikai Bizottság külsôs tagjaként segíti tevékenységünket szabadidejében. A 2-ös Éves Jelentésünk elkészültét és megjelentetését az is elôsegítette, hogy a Szövetség sokasodó feladataira tekintettel tavaly a titkárság további egy fôvel, Farkas Miklóssal, bôvült. Ezáltal az adatszolgáltatás, a Szövetség tagjai által kezelt vagyonokról szóló kimutatások tartalma és formája tovább fejlôdött, s ez köszön vissza jelen kiadványunkban is. Ugyancsak megújult az elmúlt két évben a Bamosz honlapja is, amelyen naprakész és igen bôséges információhoz juthat az érdeklô az alapkezelôkrôl és az ról. 2 a befektetési alapkezelôk és eddigi legsikeresebb éve volt Magyarországon. Az vagyona és száma, továbbá az elért hozamok is kiemelkedôen alakultak. Ebben természetesen szerepe volt a befektetési környezetnek: 23 mély sebet hagyó traumáját már 24-ben a konszolidáció követte, amely igazán 2-re fordult át ismét sikertörténetté. Nem csak az, hanem a pénztári, biztosítói és egyéb vagyonok is dinamikus bôvülésen mentek át. 2 azért is sikertörténet számunkra, mert néhány igen régi elhatározásunkat eredmény követte. Több éve harcoltunk azért, hogy a hosszú távú megtakarítások olyan kedvezményben részesülhessenek, amely a mai alacsony szintjükrôl kimozdulást jelenthet. A Budapesti Értéktôzsdével együttesen kiharcolt Nyugdíjelôtakarékossági Számla ebbôl a szempontból rendkívül fontos mérföldkô a Bamosz számára, és reméljük, be is fogja váltani a hozzá fûzött reményeket. El kell persze mondani, hogy ezzel együtt sem állt még elô az a helyzet, amikor a megtakarítások, függetlenül formájuktól, teljesen azonos elbírálás alá esnének, így az erre vonatkozó javaslatainkat az idei évben is tovább fogjuk képviselni. Ugyancsak sikerült a 2-ös Tôkepiaci Törvény módosítások során számos fontos eredményt elérni. Ilyen például a befektetési jegy sorozatokra vagy az ETF-ekre, a tôzsdén forgalmazott indexkövetô ra vonatkozó szabályozás megjelenése a szabályozásban. Ezekrôl is részletesen beszámolunk az Éves Jelentésben. Feladataink e téren természetesen maradtak 2-ra is, így egyebek között a befektetési ügynöki értékesítésének kérdései, vagy az ingatlanra vonatkozó egyes szabályozási kérdések további szabályozási és bizonyos esetekben önszabályozási munkát igényelnek. 2

5 2-ben is a korábbi évekhez hasonló jó munkakapcsolatra volt lehetôség a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével és a Pénzügyminisztériummal, köszönjük a nyitott, együttmûködô hozzáállásukat. A Magyar Nemzeti Bankkal új területen, a nyugdíjpénztárakkal, nyugdíjrendszerrel kapcsolatban készített tanulmányaik egyes kérdéseiben volt módunk azok véleményezésére. Úgy gondoljuk, hogy ez az együttmûködés is eredményesen folytatódhat a késôbbiekben is. A korábbi évekhez hasonló véleménycserékre és közös munkára volt módunk a társszervezetekkel, valamint a már említett Budapesti Értéktôzsdével, az Öngondoskodás Alapítványnyal, illetve nemzetközi téren az EFAMA-val. 2 nem ígérkezik egyszerûnek a befektetési piacokon sem. A választási év várhatóan a korábbiaknál nagyobb ingadozásokat, idegeskedést okozhat, aminek elsô jeleit már tapasztalhattuk. Persze ez mindig jelent lehetôségeket is, egyedi, innovatív megoldásokra. Ehhez kívánok sok sikert elsôsorban értelemszerûen a befektetôknek, a befektetési jegyek tulajdonosainak, a pénztári tagoknak, a biztosítási konstrukciók résztvevôinek, és mindenkinek, akinek a Bamosz tagjai vagyont kezelnek. Sok ügyességet kívánok persze tagjainknak is, egy újabb eredményes év reményében. Budapest, 2. március Az Elnökség nevében Holtzer Péter elnök 3

6 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák A BAMOSZ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA FÕBB CÉLKITÛZÉSEK 2.1. Általános bemutatás alapítás éve: székhely: 12 Budapest, Váci u. 2 telefon: (+3 1) fax: (+3 1) honlap: A szövetség fô feladatai az alábbiak: Érdekegyeztetés, érdekközvetítés és érdekképviselet. Jogszabályok véleményezése és a jogszabályalkotás folyamatában való részvétel. A befektetési megismertetése, megfelelô közönség- és sajtókapcsolat (PR) kialakításán keresztül. Információ gyûjtése a hazai piacról. Szakoktatás támogatása. Kapcsolatok kialakítása a hasonló külföldi szervezetekkel (szövetségekkel). Szakmai normák, közös elvek megfogalmazása, a versenyetikai szabályok kialakítása. Az elmúlt években a BAMOSZ tagjai tevékenységében jelentôs változások mentek végbe, a korábban kizárólag alapkezelési tevékenységet végzô társaságok jelentôs részénél egyre meghatározóbb szerepet játszik az egyéb vagyonkezelési tevékenység (pénztári vagyonkezelés, portfoliókezelés). A változások eredményeként a BAMOSZ is egyre erôteljesebben igyekszik felvállalni a teljes tôkepiaci vagyonkezelési szakma érdekképviseletét. Mindez jelentôs változáshoz vezetett a BAMOSZ belsô mûködésében is. A korábban kizárólag a hazai alapkezelô társaságokat tömörítô szövetség megnyitotta a tagság lehetôségét az olyan egyéb vagyonkezelô társaságok számára is, amelyek fôtevékenységként kizárólag pénztári vagyonkezelési és portfoliókezelési tevékenységet végeznek. Alapvetôen megváltozott a szövetség a döntéshozatali rendje is, az Elnökség mellett különbözô állandó szakmai bizottságok jöttek létre, melyek a hozzájuk tartózó szakmai kérdésekben a fô döntéshozatali fórumként mûködnek. A BAMOSZ-nak jelenleg 22 tagja van, ezen belül 21 alapkezelô és 1 vagyonkezelô társaság. A BAMOSZ jelentôségét, szerepét mutatja, hogy magában foglalja az összes, nyilvános alapot kezelô befektetési alapkezelô társaságot. A BAMOSZ 199. óta tagja az egyes európai országok nemzeti szövetségeit tömörítô európai alap- és vagyonkezelôk szövetségének (EFAMA). A BAMOSZ tevékenységében különleges súlyt helyezett az egységes szakmai normák kialakítására. Ezen önszabályozási tevékenység eredményeként az elmúlt idôszakban gyakorlatilag kialakításra kerültek azok a legfontosabb szabályok és normák, amik alapvetôen meghatározzák a piaci verseny feltételeit. E normák és szabályok az alábbi területeket érintik: Etikai Kódex Egységes eszközértékelési szabályok. Teljesítménymérési szabályok. Teljesítménybemutatási és hirdetési normák A befektetési egységes kategorizálása. Mindezek célja az, hogy a piacon a verseny szabályozott, egységes keretek között folyjon és a befektetôk valós tájékoztatást, információt szerezhessenek a tagok tevékenységérôl. A szabályok és elôírások betartása felett az elején megalakult Etikai Bizottság ôrködik. 4

7 2.2. A BAMOSZ tagjai 2-ben ACCESS Befektetési Alapkezelô Rt. 14 Budapest, Akadémia u ügyvezetô: Kovács Szilárd Tel.: , Fax: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelô Rt. 191 Budapest, Üllôi út 1. ügyvezetô: Heim Péter Tel.: Fax: BUDAPEST Alapkezelô Rt Budapest, Váci út ügyvezetô: Fatér Gyula Tel.: 4 722, Fax: CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelô Rt. 111 Budapest, Fô u ügyvezetô: Vízkeleti Sándor Tel.: 77 42, Fax: CIB Befektetési Alapkezelô Rt. 127 Budapest, Medve u ügyvezetô: dr. Cseh György Tel.: , Fax: CONCORDE Befektetési Alapkezelô Rt Budapest, Alkotás u.. ügyvezetô: Szabó László Tel.: , Fax: CREDIT SUISSE Asset Management Hungary Alapkezelô Rt. 174 Budapest, Rákóczi út ügyvezetô: Kozma Krisztina Tel.: , Fax: ERSTE Bank Magyarország Befektetési Alapkezelô Rt. 17 Budapest, Madách I. u ügyvezetôk: Fekete Attila Tel.: 23 1, Fax: EURÓPA Befektetési Alapkezelô Rt. 111 Budapest, Fô u ügyvezetô: Török Mihály Tel.: 22 2 Fax.: IE Befektetési Alapkezelô Rt. 14 Budapest, Szabadság tér 1. ügyvezetô: Nagy Zoltán Tel.: 373 9, Fax: FUTUREÁL Befektetési Alapkezelô Rt. 12 Budapest, Régiposta u. 12. ügyvezetô: Tatár Tibor Tel.: , Fax: GENERALI Alapkezelô Rt. 1 Budapest, Teréz krt ügyvezetô: Schuszter Péter Tel.: , Fax: ING Befektetési Alapkezelô Rt. 18 Budapest, Dózsa György út 84/B ügyvezetô: Kovács Zsolt Tel.: 2 329, Fax: 2 32 K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelô Rt. 11 Budapest, Vigadó tér 1. ügyvezetô: Zobor Zsuzsa Tel.: 483 2, Fax: MKB Befektetési Alapkezelô Rt. 1 Budapest, Váci u. 38. ügyvezetô: dr. Gagyi Pálffy Andrásné Tel.: , Fax: OTP Alapkezelô Rt. 12 Budapest, Deák F. u elnök: Holtzer Péter Tel.: 48 19, 48 29, Fax: OTP Ingatlan Alapkezelô Rt. 124 Budapest, Margit krt ügyvezetô: Tóth Balázs Tel.: 33 9, Fax: PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelô Rt Budapest, Moszkva tér 1. ügyvezetô: Virág Lászlóné Tel.: , Fax: QUAESTOR Befektetési Alapkezelô Rt. 14 Budapest, Báthori u. 4-. ügyvezetôk: Somlai László, Kárpáti Péter Tel.: 32 1, Fax: RAIFFEISEN Befektetési Alapkezelô Rt. 14 Budapest, Akadémia u.. ügyvezetô: Balogh András Tel.: , , Fax: REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Rt. 13 Budapest, Kossuth L. u. 4. ügyvezetô: Berki István Tel.: 2 99, Fax: 2 99/131 mellék UNIQA Vagyonkezelô Rt Budapest, Róbert Károly krt ügyvezetô: Kovács László Tel.: , Fax:

8 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben A BAMOSZ fô döntéshozó szerve a közgyûlés, a szövetség operatív mûködése ugyanakkor elsôsorban az Elnökség és az egyes bizottságok munkáján, együttmûködésén alapul. A szakmai jellegû döntések színterei az egyes állandó szakmai bizottságok, melyek munkájának összehangolását, felügyeletét az Elnökség látja el. Az Elnökség és a szakmai bizottságok tagjait az elsôdlegesen a kezelt vagyon nagysága alapján meghatározott összetételû ún. tagi csoportok választják, kivéve az Etikai Bizottságot, melynek tagjait a közgyûlés választja. Az Elnökség tagjai: Holtzer Péter (elnök) OTP Alapkezelô Rt. Kozma Krisztina (2. augusztus 2-ig) CSAM Befektetési Alapkezelô Rt. Dr. Cseh György (2. augusztus 2-tôl) CIB Befektetési Alapkezelô Rt. Kovács Zsolt ING Befektetési Alapkezelô Rt. Nagy Zoltán IE Befektetési Alapkezelô Rt. Vízkekeleti Sándor CA-IB Befektetési Alapkezelô Rt. Az Etikai Bizottság tagjai: Móricz Dániel (bizottsági elnök) Concorde Befektetési Alapkezelô Rt. Komm Tibor CIB Befektetési Alapkezelô Rt. Kozma Krisztina (2. szeptember 7-ig) CSAM Befektetési Alapkezelô Rt. Nagy Zoltán (2. szeptember 7-tôl) IE Befektetési Alapkezelô Rt. Szalai Sándor OTP Alapkezelô Rt. Dr. Tomori Erika A Szakmai Standard Bizottság tagjai: Szabó László (bizottsági elnök) Concorde Befektetési Alapkezelô Rt. Kárpáti Péter Quaestor Befektetési Alapkezelô Rt. Kovács Zsolt ING Befektetési Alapkezelô Rt. Köves Benedek OTP Alapkezelô Rt. Padányi Péter CA-IB Befektetési Alapkezelô Rt. A Jogi, Szabályozási és Adó Bizottság tagjai: Fatér Gyula (bizottsági elnök) Budapest Alapkezelô Rt. Csoma András Raiffeisen Befektetési Alapkezelô Rt. Holtzer Péter OTP Alapkezelô Rt. Kocsis Bálint Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Rt. Tas Krisztián Prudent Invest Befektetési Alapkezelô Rt. Az Oktatási Bizottság tagjai: Orbán Gábor (bizottsági elnök) IE Befektetési Alapkezelô Rt. Horváth István K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelô Rt. Kovács László Uniqa Vagyonkezelô Rt. Szalai Sándor OTP Alapkezelô Rt. Várkonyi István Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Rt. A Befektetési Alap Bizottság tagjai: Dr. Cseh György (bizottsági elnök) CIB Befektetési Alapkezelô Rt. Bilibók Botond Concorde Befektetési Alapkezelô Rt. Pázmándi László Budapest Alapkezelô Rt. Simon Péter OTP Alapkezelô Rt. Tas Krisztián Prudent Invest Befektetési Alapkezelô Rt. A BAMOSZ fôtitkára: Temmel András A fôtitkár feladata minden, a BAMOSZ mûködésével, érdekképviseleti és információszolgáltatási tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatos operatív teendô ellátása, az Elnökség és az egyes bizottságok döntéseinek végrehajtása.

9 3. A BAMOSZ, MINT SZAKMAI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE 2-BEN A 2. év nemcsak a BAMOSZ tagjai esetében volt kiemelkedôen sikeres, hanem a BAMOSZ-nak, mint szakmai érdekvédelmi szövetségnek az életében is fontos eredményeket hozott. A BAMOSZ tevékenysége alapvetôen három fô területre terjed ki: érdekvédelem, érdekérvényesítés; információszolgáltatás, a befektetési népszerûsítése; továbbá az önszabályozás fejlesztése. A következôkben azt szeretnénk röviden bemutatni, hogy e három területen milyen eredményeket sikerült elérni a tavalyi év során Szakmai érdekvédelemi tevékenység A BAMOSZ érdekvédelmi tevékenysége 2-ben is elsôdlegesen a jogszabályi mûködési környezet minél kedvezôbb alakítására irányult. Az ezen a téren elért eredmények közül az alábbiak emelhetôk ki: Nyugdíj-elôtakarékossági számla bevezetése: A BAMOSZ céljai között évek óta kiemelt helyen szerepelt a hosszú távú lakossági megtakarításokat ösztönzô adókedvezmények befektetési jegyekre történô kiterjesztésének elérése. Több éves erôfeszítéseket követôen 2-ben végre sikerült eredményt elérni azáltal, hogy a Parlament év végén elfogadta a nyugdíjelôtakarékossági számlára vonatkozó jogszabályt, mellyel végeredményben sikerült elérni, hogy a befektetési jegyekben történô hosszú távú megtakarítást is támogassa az állam adókedvezményen keresztül. A kezdeményezésben, illetve a koncepció elôkészítésében a BÉT mellett a BAMOSZ játszott kiemelkedô szerepet. Tôkepiaci törvény (Tpt.) módosításai: 2-ben, illetve ezt megelôzôen 24. második felében gyakorlatilag folyamatosan napirenden volt az, alapkezelôk mûködésének jogi hátterét biztosító Tpt. módosítása. Ennek kapcsán a BAMOSZ több olyan módosító indítványt is benyújtott, melyek elsôdleges célja az alapkezelési tevékenység hatékonyságának növelése volt, a piac fejlôdésének elômozdítása érdekében. Az általunk kezdeményezett és a törvényben sikerrel átvezetett módosításokon belül az alábbiaknak volt kiemelt szerepe: Különbözô befektetési jegy sorozatok bevezetése: e módosítás révén lehetôvé vált, hogy az alapkezelôk ugyanazon alapra eltérô jogokat megtestesítô, vagy például más devizában denominált befektetési jegy sorozatokat is kibocsáthassanak. Ennek elsôdleges célja az, hogy a különbözô befektetôi csoportok igényeihez igazodó módon lehessen hozzáférést biztosítani ugyanazon portfolióhoz. Ingatlanra vonatkozó egyes szabályok módosítása: Az egyes Tpt. módosítási körök során számos, az ingatlan mûködésének 7

10 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák 31 hatékonyságát javító módosítást tettünk, így többek között: pontosításra kerültek az ingatlanapportra, valamint az építés alatt ingatlanokra vonatkozó szabályok; kiterjedtek az befektetési lehetôségei (más ingatlan befektetési jegyeit is vásárolhatják) és kockázatkezelési eszközei. ETF-ek (tôzsdén kereskedett indexkövetô ) bevezetése: Bár a kezdeményezés a BÉT-tôl jött, a szükséges módosítás elérésében meghatározó szerepet játszott a BAMOSZ. Reményeink szerint a módosítás távlatilag további piaci lehetôségeket nyit a hazai alapkezelôk számára. Forgalmazási szabályok módosítása: Változtak a nyíltvégû jegyeinek forgalmazási szabályai, egyrészt sikerült a vonatkozó rendelkezéseket egyértelmûsíteni, másrészt a származtatott és a zártvégû esetében rugalmasabb forgalmazási lehetôség került bevezetésre. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy minden eddig felmerült változtatási igényt sikerült elérnünk, így természetesen a továbbiakban is vannak olyan célok, melyeket a BAMOSZ továbbra is el szeretne érni. Többek között: Alapcsaládokon belüli újabb kibocsátások engedélyezésének egyszerûsítése: A cél az, hogy már létezô tájékoztatók, alapcsaládok esetében az újabb kibocsátásának engedélyezése egyszerûbben, gyorsabban történhessen. Ez lényeges lépés lenne abban az irányban, hogy az alapkezelôk hatékonyabban tudjanak reagálni a változó piaci helyzetekre és könnyebben, gyorsabban tudjanak új termékekkel piacra lépni. Felügyeleti díjak felülvizsgálata: E téren elsôdleges célunk, hogy biztosítói és egyéb vagyonkezelés delegálása esetén megszûnjön a kettôs díjfizetés. További cél, hogy egyes felügyeleti eljárási díjak mértéke pl. az újabb befektetési jegy sorozatok kibocsátásánál igazodjon az eljárások munkaigényéhez, azaz csökkentésre kerüljön. Befektetési jegyek ügynöki értékesítésének könnyebbé tétele: Egyre nagyobb igény mutatkozik az iránt, hogy a befektetési jegyek ügynökhálózatok útján is értékesíthetôek legyenek. Jelenleg ennek alapvetô akadálya az, hogy a Tpt. ügynöki tevékenységekre vonatkozó szabályozása nem rendezi megnyugtatóan ennek feltételeit, illetve nem teszi lehetôvé alügynökök igénybe vételét. Származtatott tôkeáttételi limitjének módosítása: A jelenlegi szabályozás meglehetôsen merev és szigorú, ami megnehezíti a versenyképes termékekkel történô piacra lépést. Hazánk Európai Uniós tagsága révén a hazai szabályozásban meghatározó szerepet játszanak az európai direktívák, rendeletek. Ezek megfelelô implementálása szintén komoly kihívást jelent nem csak az állami szervek, hanem a BAMOSZ számára is. Nemzetközi kapcsolatok: Az EFAMA-val történô együttmûködés mellett, a BAMOSZ egy tagot delegált a CESR (az EU-tagországok pénzügyi felügyeleti szerveit tömörítô szervezet) mellett mûködô szakértôi testületbe Az információszolgáltatás A BAMOSZ honlapjának továbbfejlesztése: A BAMOSZ új befektetési alap adatbázisa és honlapja, mely 24-ben kezdte meg a mûködését, alapvetô szerepet játszik a hazai befektetési ról szóló információszolgáltatás terén. 2-ben számottevô mértékû továbbfejlesztés is történt, melyek közül a legfontosabb az szórásadatainak lekérdezési lehetôsége, és az angol nyelvû honlap kialakítása volt. Az adatszolgáltatás megújítása: 2-ben jelentôs mértékben átalakult az alapkezeléssel, vagyonkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenységünk. A korábbi havi jelentéseken alapuló adatszolgáltatást felváltotta egy, a befektetési piacát sokkal részletesebben bemutató havi tájékoztatás, továbbá az elsô negyedévtôl kezdôdôen rendszeresen 8

11 3.3. Önszabályozási tevékenység készülnek a teljes vagyonkezelési piacot bemutató, részletes és a korábbiaknál sokkal terjedelmesebb, mélyebb elemzéseket tartalmazó negyedéves jelentések. Közvélemény-kutatás: 2. szeptemberében a BAMOSZ az Öngondoskodás Alapítvánnyal és a Marketing Centrummal közösen közvélemény-kutatást végzett, melynek célja a hazai megtakarítási szokások, pénzügyi ismeretek, befektetési attitûdök feltérképezése volt. A kutatás hasznos és tanulságos adatokkal szolgált, mindamellett az eredmények ismertetése jelentôs sajtónyilvánosságot is kapott, ami elôsegítheti a hazai befektetési kultúra fejlesztését. Oktatás: A BAMOSZ szorosan együttmûködött az Öngondoskodás Alapítvány középiskolai pénzügyi ismereteket oktató tananyagának kialakításában, melyben az együttmûködés eredményeként a befektetési is megfelelô hangsúlyt kaptak. Az önszabályozás mindig kiemelt fontossággal bírt a BAMOSZ belsô mûködésében, ennek megfelelôen 2-ben is jelentôs szakmai munka folyt ezen a téren. Ezen belül az alábbiakat kell kiemelni: 2. év elején a BAMOSZ elfogadta a befektetési új kategorizálási rendszerét, mely a korábbiakhoz képest lényeges változást hozott. A megfelelô tájékoztatás, illetve a korrekt összehasonlítás érdekében a korábbiakhoz képest több új kategória került kialakításra, továbbá bevezetésre került az adott alap befektetéseinek jellemzô devizális, földrajzi kitettségét hangsúlyozó új ismérv. 2-ben elfogadásra került a BAMOSZ Teljesítménymérési szabályzata, mely minden tag által kötelezôen alkalmazandó egységes módszert vezetett be e téren. Külön sikerként értékelendô, hogy gyakorlatilag ezzel párhuzamosan változtak meg a pénztárak vonatkozó szabályai is, így sikerült a teljes vagyonkezelési piacra egységes normarendszert bevezetni a teljesítménymérés terén. Szintén 2. év elejétôl került bevezetésre és publikálásra az ún. BIX index, mely a nyíltvégû ingatlan benchmarkjának szerepét hivatott betölteni. Az év során jelentôs szakmai munka folyt az Eszközértékelési, továbbá a Teljesítménybemutatási és hirdetési normák továbbfejlesztése terén. Az új, továbbfejlesztett szabályzatok jóváhagyása 2. elején várható. 9

12 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák A BEFEKTETÉSI ALAPOK PIACA 2-BEN 4.1. Átfogó áttekintés Lendületes fejlôdést hozott a 2-ös év a befektetési piacán. Míg a 23-as év nevezhetô az alapkezelôk és a befektetôk fekete évének Magyarországon a forint elleni spekuláció, a hazai állampapírok negatív hozama, és az ezt követô pánik a BAMOSZ ra is hatással volt: jelentôs tôkekivonások történtek a hazai kötvényból, a 24-es év pedig a lassú stabilizáció évének, 2-ben meglódult az növekedése, és a negyedik negyedéves stagnálás ellenére mind az teljesítménye, mind tôkevonzása kiemelkedô volt. 2 során 37 új alap indult, három nyíltvégû alap beolvadással vagy végelszámolással, Az vagyonának változására ható tényezôk 2-ben negyedévenként milliárd Forint 1. ábra értékesítés teljesítmény teljes vagyonváltozás 2. Q1 2. Q2 2. Q3 2. Q4 2 Befektetési jegyek aránya a háztartások eszközeiben 2. ábra 9% 8% 7% % % % % % % % 7% 8% 7% 4% 3% 2% 1% 21. Q Q Q4 24. Q4 2. Q1 2. Q2 2.Q3 2. Q4 1

13 egy zártvégû alap pedig a futamidô végével megszûnt. Az száma összesen az év eleji 137-rôl az év végére 17-re nôtt. A BAMOSZ tagjai által kezelt összvagyona 2-ben összesen 7,4%-kal nôtt, és az év végére meghaladta az milliárd forintot. A növekedés üteme messze meghaladja az elmúlt 7 évben tapasztalt növekedést, és azt mutatja, hogy a befektetési piaca kiheverte a 23-as sokkot. A bôvülést 83%-ban az ba áramló friss tôke eredményezte, a 72 milliárd forintos nettó értékesítés a 24-es évinek 23-szorosa. Az nagymértékû tôkevonzása alátámasztja, hogy a befektetôk a korábbi évek után ismét visszatértek az hoz, ugyanakkor változott a befektetôk preferenciája. Az összesen 141 milliárd forint hozamot realizáltak 2-ben, ami szintén meghaladta az elôzô évi mértéket. A háztartások összes eszközein belül a befektetési jegyek aránya 2-ben meghaladta a korábbi -%-os arányt, és a Magyar Alapok összvagyonának növekedési üteme 3. ábra 12% 1% 112% 1% 8% % % 7% 4% 2% % 39% 34% 2% 24% 34% -3% 17% Alapok vagyonának alakulása milliárd Forint 4. ábra % 14% 12% 1% 8% % 4% 2% BAMOSZ vagyona vagyona a háztartási vagyon százalékában vagyona a GDP százalékában milliárd Forint. ábra GDP háztartások nettó pénzügyi vagyona * BAMOSZ * elôzetes adat 11

14 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák 31 Nemzeti Bank elôzetes adatai szerint az év végén több mint 7%-ra nôtt (2. ábra). Az elmúlt 1 évben a BAMOSZ tagok által kezelt vagyona fokozatosan nôtt, a GDP növekedésénél nagyobb ütemben, így a bruttó hazai össztermék egyre nagyobb arányát adta, 2. végén több mint 8%-át. A háztartások összesített nettó vagyonához viszonyítva az összvagyona 14%-nyit tett ki. A BAMOSZ tagok által kezelt a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 1998 óta rendre az összes magyarországi alap vagyonának több mint 98%-át tették ki (4. ábra). Az forgalmát, vagyonnövekedését tekintve fontos kiemelni az egyes alapkategóriák közti különbséget. Bár 24-tôl eltérôen 2-ben nem volt olyan alapkategória, mely ne vonzott volna új tôkét, az növekedése különbözô mértékû volt. A befektetôk változó preferenciáit mutatja, hogy a pénzpiaci vagyon alapján megelôzték a kötvényat, az ingatlan pedig a részvényat. A 22-ben elindult elsô garantált népszerûségét az mutatja legjobban, hogy 2-ben számuk és vagyonuk is megduplázódott, és az év során több friss tôkét vonzottak, mint a részvény. Korábban a BAMOSZ nem különböztetett meg garantált at, de számuk és vagyonuk gyors növekedése az egyik fô oka lett a 2-ben bevezetett új kategóriarendszernek. Befektetési száma ábra Befektetési vagyona milliárd Forint, ábra pénzpiaci kötvény részvény vegyes ingatlan garantált pénzpiaci kötvény részvény vegyes ingatlan garantált Befektetési jegyek forgalma 24-ben milliárd Forint 8. ábra Befektetési jegyek forgalmának hatása a vagyonváltozásra 24-ben 9. ábra 1 8 1% % 8% 7% % % 4% 3% 2% 1% 72 7 pénzpiaci kötvény részvény vegyes ingatlan garantált pénzpiaci kötvény részvény vegyes ingatlan garantált 12

15 Befektetési száma ábra Befektetési vagyona milliárd Forint, ábra pénzpiaci kötvény vegyes részvény garantált származtatott ingatlan egyéb pénzpiaci kötvény vegyes részvény garantált származtatott ingatlan egyéb Befektetési jegyek forgalma 2-ben milliárd Forint 12. ábra Befektetési jegyek forgalmának hatása a vagyonváltozásra 2-ben 13. ábra % 9% 8% 7% % % 4% 3% 2% 1% pénzpiaci kötvény vegyes részvény garantált származtatott ingatlan egyéb pénzpiaci kötvény vegyes részvény garantált származtatott ingatlan egyéb Átlagos alap mérete milliárd Forint 14. ábra

16 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák 31 Az számának és vagyonának gyarapodása mellett látható az is, hogy a 2- ös évben az átlagos mérete is nôtt. Az átlagos méretû alap 22-ig folyamatosan nôtt, majd a következô két évben csökkent azaz 24-ben bár az összvagyona nôtt, ennek oka az új indulása volt, nem az vagyonának növekedése. A 2. évben viszont ismét megugrott az átlagos méretû alap vagyona, és elsô ízben haladta meg a 1 milliárd forintot (14. ábra). Az átlagos méretû európai (UCITS) alap eszközértéke 3-4 milliárd forint, az átlagos amerikai alapé 1-2 milliárd forint. Az egyes alaptípusokban az átlagos mérete eltérhet: míg az átlagos pénzpiaci vagy kötvényalap 2 végi 2 milliárd forintos vagyona közel duplája az átlagos alapénak, a részvény- és vegyes esetében az átlagos alap mérete csak milliárd forint. Különbözik az egyes alaptípusokban az átlagos méret alakulása is: az ingatlan átlagos mérete csak 2-ben haladta meg az átlagot, egy átlagos kötvényalap pedig ma is kisebb, mint 22-ben volt (1. ábra). Az egyes alapkategóriák esetében a különbözô mértékû tôkevonzás és a különbözô nagyságú hozamok más-más arányban növelték a vagyont (1. ábra). Az ábrán látszik, hogy egyedül a részvény esetében haladta meg a hozamok vagyonnövelô hatása a tôkevonzásét. A ábra az átlagos hozamait mutatja 2-ben: jól látható, hogy a pénzpiaci és kötvény -8%-os hozama mellett a Alapok átlagos mérete kategóriánként milliárd Forint 1. ábra pénzpiaci alap kötvény alap vegyes részvény garantált származtatott ingatlan egyéb alap átlagos mérete Alapok vagyonának változására ható tényezôk 2-ben kategóriánként milliárd Forint 1. ábra pénzpiaci kötvény vegyes részvény garantált származtatott ingatlan egyéb értékesítés teljesítmény teljes vagyonváltozás 14

17 Az átlagos hozamai 2-ben 17. ábra Az hazai átlagos hozamai 2-ben 18. ábra 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % 4% % 3% 32 3% % 2% % % % likviditási pénzpiaci rövid kötvény hosszú kötvény kötvénysúlyos vegyes kiegyensúlyozott vegyes részvénytúlsúlyos tiszta részvény egyéb, be nem sorolt garamtált ingatlan likviditási pénzpiaci rövid kötvény hosszú kötvény kötvénysúlyos vegyes kiegyensúlyozott vegyes részvénytúlsúlyos tiszta részvény egyéb, be nem sorolt garamtált ingatlan részvénytúlsúlyos vegyes, az egyéb, be nem sorolt és a részvény- 2 4%-os teljesítményeket mutattak, míg a garantált és az ingatlan átlagosan 9% körüli teljesítményt értek el 2-ben Pénzpiaci Hét pénzpiaci alap indult 2-ben, ebbôl négy a 3 hónapnál rövidebb hátralévô futamidejû likviditási, három pedig a 3 hónap és egy év közötti hátralevô futamidejû hagyományos pénzpiaci közé tartozott. Az száma így a 24 végi 2-ról 27-re nôtt. A pénzpiaci vagyona 2-ben 4%- kal nôtt, elsôsorban a több mint kétszere-sére gyarapodó likviditási nak köszönhetôen, de másfélszeresére nôtt a klasszikus pénzpiaci vagyona is. Közel 198 milliárd forint friss tôke érkezett a pénzpiaci ba, ennek nagyobb része, 14 milliárd a klasszikus pénzpiaci ba, a likviditási tôkevonzása viszont kiegyenlítettebb volt bár volt némi visszaváltás a harmadik negyedévben, a negyedik negyedéves nagyarányú pénzkivonás helyett, ami a klasszikus pénzpiaci at jellemezte, jelentôs friss befektetést vonzottak. Pénzpiaci összvagyona, darabszáma milliárd Forint, db 19. ábra likviditási (db) likviditási (Mrd. Ft) pénzpiaci (db) pénzpiaci (Mrd. Ft)

18 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák 31 A likviditási átlagosan % körüli, míg a klasszikus pénzpiaci,% körüli hozamot értek el 2-ben, ami összesen 31 milliárd forintot jelentett a befektetôknek Kötvény Januárban egy közép-európai kötvény alap megszûnt, míg új kötvényalap az év során nem indult, így az év végére az száma 29-rôl 28-ra csökkent. A kötvény az év utolsó negyedének csökkenése ellenére 32%-kal nôttek 2-ben. A hosszú kötvény némileg nagyobb mértékben, 4%-kal, míg a rövid kötvény 3%-kal bôvültek az év során. A kötvény az év során több mint 97 milliárd forintnyi új befektetést vonzottak annak ellenére, hogy az év utolsó negyedében jelentôs tôkekivonás történt az ból. A friss tôke közel háromnegyede a rövid kötvényba áramlott. A hazai kötvény, illetve az euróövezeti hosszú kötvény átlagosan 7 7,%-os hozamot értek el 2-ben, az euró-, illetve dollárövezeti rövid kötvény 1, 2% körüli, a globális hosszú kötvényalap viszont 1%-os teljesítményt produkált. A hazai kötvény forgalmát a hazai kötvények teljesítményét mutató MAX indexszel összevetô ábrán látszik, hogy a forgalom némi késéssel követi a negatív tendenciákat. (21. ábra) Kötvény összvagyona, darabszáma milliárd Forint, db 2. ábra rövid kötvény (db) rövid kötvény (Mrd. Ft) hosszú kötvény (db) hosszú kötvény (Mrd. Ft) Hazai kötvény forgalma és a MAX index milliárd Forint, % 21. ábra % 4% 3% 2% 1% hazai kötvény forgalma (Mrd. Ft) MAX index havi változása (%) -1% -2% -3% 1

19 4.4. Vegyes A 2-ös év során két új vegyes alap indult, egy 3%-nál kevesebb részvényt tartalmazó kötvénytúlsúlyos alap, és egy 3 és 7% közötti részvényarányt tartó kiegyensúlyozott vegyes alap. Az év végén 1 vegyes alap létezett. Az év során az egyik leggyorsabb növekedést a vegyes mutatták közel hatszorosára nôtt a vagyonuk egy év alatt. Ezen belül a kötvénytúlsúlyos a legdinamikusabb bôvülést produkálták: egy év alatt több mint 17-szersére nôtt a vagyonuk. A kiegyensúlyozott vegyes vagyona megnégyszerezôdött 2-ben. Az ingatlan-, pénzpiaci- és kötvény után a vegyes ba érkezett a legtöbb új tôke, összesen milliárd forint az év során. Ez azonban az elôzô évi összvagyonához képest a legjelentôsebb új tôkebeáramlást jelenti, a 24. végi összesített nettó eszközérték közel ötszöröse. A friss tôke nagyjából fele-fele arányban növelte a kötvénytúlsúlyos, illetve a kiegyensúlyozott vegyes at. A hazai kötvénytúlsúlyos vegyes 2-ben átlagosan 7 8% hozamot hoztak a befektetôknek, míg az európai kötvénytúlsúlyos vegyes alap,%-ot. A kiegyensúlyozott vegyes hozama a nagyobb részvényarány miatt ennél magasabb volt, a hazai átlagosan 19 2%-ot, míg a közép-kelet európai 9 és 31% között, az egyéb vegyes 14 és 21% közötti teljesítményeket mutattak az év során. Vegyes összvagyona, darabszáma milliárd Forint, db 22. ábra kötvénytúlsúlyos vegyes ( db) kiegyensúlyozott vegyes (db) kötvénytúlsúlyos vegyes (Mrd. Ft) kiegyensúlyozott vegyes (Mrd. Ft) 4.. Részvény Az év végén egy közép-európai részvényalap indult, míg az év elején egy globális részvényalap megszûnt, így az év végén az év eleivel megegyezô 33 alap mûködött. Mind a pénzpiaci-, mind a kötvénynál gyorsabb növekedést láthattunk 2-ben a részvénynál: az összesített nettó eszközértékük 72%-kal bôvült. A tiszta részvény dinamikusabban, 183%-kal nôttek, de a részvénytúlsúlyos növekedése is meghaladta a %-ot. A részvény bôvülésébôl 33 milliárd forint új befektetés volt, ami elmarad a többi kategória tôkevonzásától, de jelentôsen meghaladja a részvény 24-es eredményét, amikor összesítve a visszaváltások és értékesítések kiegyenlítették egymást. A friss befektetések nagyobb része, 27 milliárd forint a részvénytúlsúlyos ba érkezett. A tôkevonzás alacsony mértéke a hazai befektetési kultúra egyik jellemzôjét, a tavaly véleménykutatással is alátámasztott kockázatkerülést bizonyítja hiszen a 2-ös évben a részvény érték el a legjobb hozamokat, átlagosan 3 38%-os éves hozamuk 44 milliárd forintot jelentett a befektetôknek,többet, mint a jelentôsen nagyobb vagyonú pénzpiaci vagy kötvény összes hozama. 17

20 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák 31 Ugyanakkor a 2. ábra mutatja, hogy van összefüggés a részvény teljesítménye és a forgalmuk között. A hazai részvények teljesítményét mutató BUX index havi változását és a hazai részvény havi forgalmát összevetve látható, hogy a forgalom erôsen követi az index alakulását. Részvény összvagyona, darabszáma milliárd Forint, db 23. ábra részvénytúlsúlyos (db) részvénytúlsúlyos (Mrd. Ft) tiszta részvény (db) tiszta részvény (Mrd. Ft) Részvény összvagyona, darabszáma a befektetések jellemzô földrajzi kitettsége szerint milliárd Forint, db 24. ábra hazai Európa Közép kelet Európa Észak Amerika egyéb nemzetközi Hazai részvény forgalma és a BUX index milliárd Forint, % 2. ábra % 2% 1% 1% % hazai részvény forgalma (Mrd. Ft) BUX index havi változása (%) -% -1% -1% 18

21 4.. Egyéb értékpapír Azok a nyilvános nyíltvégû értékpapír, amelyek kezelôi nem kívánják a kategorizálással megkötni magukat (például az abszolút hozamra törekvô, és ezért a különbözô eszköztípusokba és országokba szabadon fektetô ) az egyéb, nem besorolt hoz tartoznak. Az év elején még csak két ilyen alap mûködött, de az év során 3 új alap indult, így számuk az év végére számuk ötre emelkedett. Az egyéb nyilvános nyíltvégû értékpapír vagyona bôvült a leggyorsabban, egy év alatt 77%-kal. Bár a nettó értékesítés,4 milliárd forintos összege alacsonynak tûnik, az több mint hétszerese az év eleji összesített eszközértéknek (miközben az száma is több mint duplájára nôtt). A két alap, mely az év egészében létezett, átlagosan csak a részvény és a kiegyensúlyozott vegyes tól marad el hozam szempontjából. A zártkörû értékpapír száma az év elején eggyel csökkent, az év során új zártkörû értékpapíralap nem indult, így az száma -ról -re csökkent az év során. A zártkörû értékpapír vagyona 31%- kal nôtt 2-ben. A zártkörû vegyes alap vagyona 38%-kal, a pénzpiaci- és részvény 3% körüli mértékben bôvültek egy év alatt. A zártkörû értékpapír összességében kevesebb mint félmilliárd forint új tôkét vonzottak. A zártkörû részvényból jelentôs tôkekivonás történt a 2-ös évben, összesen több mint egymilliárd forintot vontak ki az ból (miközben, mint láttuk, a nyilvános részvény sok új befektetôt vonzottak). A zártkörû vegyes- és pénzpiaci fél és egymilliárd forint közötti mértékû új tôkét vonzottak. Egyéb értékpapír összvagyona, darabszáma milliárd Forint, db 2. ábra egyéb, be nem sorolt (db) zártkörû értékpapír (db) egyéb, be nem sorolt (Mrd. Ft) zártkörû értékpapír (Mrd. Ft) 19

22 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák Speciális A garantált száma lendületesen nôtt 22, az elsô alap indulása óta. Az év elején már 18 garantált alap mûködött, de az év során még 2 indult, miközben az elsô alap elérte futamideje végét, és megszûnt. Míg az év elején még csak zártvégû garantált mûködtek, a nyíltvégû garantált száma az év végére négyre szaporodott. A garantált vagyona több mint megduplázódott 2-ben. Miután a garantált többsége zártvégû, az tôkevonzása egybeesik az új indulásával. Összesen közel 4 milliárd forintot fektettek be újonnan garantált ba 2-ben. Ez közel annyi, mint amennyi összesen volt garantált ban az év elején. Az átlagosan 1% körüli hozama további 7 milliárd forinttal növelte az vagyonát. A speciális másik csoportja a származtatott é. Míg az év elején még egyetlen alap sem tartozott e csoportba, az év második felében két új alap is indult. A származtatott év végi mintegy 3 milliárd forintos vagyonából az tôkevonzása 99%-ot biztosított. Mivel egy alap sem létezett az év egészében, éves hozamot nem tudunk bemutatni. Speciális összvagyona, darabszáma milliárd Forint, db 27. ábra garantált (db) garantált (Mrd. Ft) származtatott (db) származtatott (Mrd. Ft) Ingatlan Az év során négy új ingatlanalap indult, mind ingatlanforgalmazó, és 3 közülük ingatlan alapja, míg egy zártkörû ingatlan alap. Az év során egy zártkörû alapot nyilvánossá alakítottak, az év végére pedig az száma 1-ról 2-ra nôtt. Az ingatlan alapjainak száma -rôl (ebbôl 4 volt hazai ingatlan alapja) 8-ra (ebbôl a hazai) nôtt. Az ingatlan vagyona az év során több mint három és félszeresére nôtt. Az ingatlanfejlesztô vagyona 3%-kal, a közvetlen ingatlanbefektetéseket végrehajtó ingatlanforgalmazó 212%-kal, a nem hazai ingatlanba fektetô hatszorosukra, míg a hazai ingatlanba fektetô 12-szeresükre nôttek. A legtöbb friss tôkét 2-ben az ingatlan vonzották, összesen több mint 244 milliárd forintot fektettek be újonnan ingatlanba. Az új befektetésekbôl 73 milliárd forint az ingatlan alapjait (8 milliárd a hazai ingatlanba fektetô at, 1 milliárd pedig az európai ingatlanba fektetô at) illette, míg 171 milliárd a hazai ingatlanat. Az év során végig létezô nyilvános ingatlan 2-ben átlagosan összesen 1% körüli hozamot értek el. Az ingatlanfejlesztô magasabb, 18 és 3% közötti hozamot, a hazai ingatlanforgalmazó és 1% közötti hozamot értek el, míg az európai ingatlanalap 8%-ot. 2

23 Ingatlan összvagyona, darabszáma milliárd Forint, db 28. ábra ingatlanforgalmazó (db) ingatlanforgalmazó (Mrd. Ft) ingatlanfejlesztô (db) ingatlanfejlesztô (Mrd. Ft) Összegzô táblák nemzetközi kitekintés Az évek során a kötvény súlya folyamatosan csökkent az összes belül, és 2 végére elsô ízben nem a kötvény alkotják a legnagyobb csoportot. A legnagyobb alapkategória Magyarországon a pénzpiaci é lett, bár ezek aránya is csökkent 2- ben. Az ingatlan aránya gyors növekedést mutatott az ezredforduló óta, és az év végére megközelítôen minden ötödik forint ingatlanban van, ezzel a harmadik legnagyobb csoportot alkotja. Ugyancsak folyamatosan nô az utóbbi három évben a garantált aránya, és a korábbi aránycsökkenés után a vegyes é is. (29. ábra) A 3. ábra a különbözô nyilvános, nyíltvégû értékpapíralap-típusok megoszlását mutatja Magyarországon és Európában 2. végén. Jól látható, hogy a hazai összetétele lényegesen eltér az európai összességétôl. Míg nálunk az összes vagyon legnagyobb része 43%-a pénzpiaci ban, és további 4%-a kötvényban volt, addig Európában ez a két alaptípus együtt sem teszi ki az vagyonának felét. A hazai részvény aránya az európai átlagnak kevesebb mint negyede. Egy másik jellegzetes különbségre a 31. ábra világít rá: az összes alapon belül az ingatlan aránya nálunk az európai átlag hatszorosa, miközben a zártkörû, intézményi é alig hatoda. Alapok összetétele az évek végén 29. ábra 1% 9% 8% 7% % % 4% 3% 2% 1% ingatlan származtatott garantált egyéb részvény vegyes kötvény alap pénzpiaci alap 21

24 1. Bevezetés elnöki elôszó 2 2. A BAMOSZ általános bemutatása fôbb célkitûzések Általános bemutatás A BAMOSZ tagjai 2-ben 2.3. A BAMOSZ tisztségviselôi, az elnökség és az egyes bizottságok tagjai 2-ben 3. A BAMOSZ, mint szakmai szövetség tevékenysége 2-ben Szakmai érdekvédelemi tevékenység Az információszolgáltatás Önszabályozási tevékenység 9 4. A befektetési piaca 2-ben Átfogó áttekintés Pénzpiaci Kötvény Vegyes Részvény Egyéb értékpapír Speciális Ingatlan Összegzô táblák nemzetközi kitekintés 21. A BAMOSZ tagok által kezelt egyéb vagyonok alakulása 2-ben Pénztári vagyonok Biztosítói vagyonok Egyéb kezelt vagyonok 3.4. Összefoglaló táblák 31 Nyilvános nyíltvégû értékpapír összetétele 3. ábra pénzpiaci kötvény 1% % 1% 9% 14% 2% 3% 18% részvény 43% vegyes alapja egyéb 4% 38% 2% Magyarország Európa Alapok összetétele 31. ábra nyilvános nyíltvégû értékpapír zártkörû ingatlan garantált 2% 19% % % % % % 3% 3% 12% származtatott egyéb 74% 77% Magyarország Európa A befektetési piaca az európai országokban 2. végén millió Euró 32. ábra Luxemburg Svájc 11 7 Görögország Franciaország 1 27 Belgium Törökország 2 2 Németország 9 43 Dánia Lengyelország Nagy Britannia Svédország 1 87 Liechtenstein Írország Hollandia 9 78 Magyarország 7 82 Olaszország Finnország 44 8 Csehország Spanyolország Portugália 3 41 Szlovákia 2 74 Ausztria 1 97 Norvégia 34 1 forrás: EFAMA 22

1. Bevezetés elnöki elôszó... 2. 2. A BAMOSZ általános bemutatása... 4. 3. A BAMOSZ tagjai... 5

1. Bevezetés elnöki elôszó... 2. 2. A BAMOSZ általános bemutatása... 4. 3. A BAMOSZ tagjai... 5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés elnöki elôszó.................................................................. A BAMOSZ általános bemutatása..........................................................

Részletesebben

Befektetetési AlapkezelO k és VagyonkezelO k Magyarországi Szövetsége. Éves Jelentés 2008.

Befektetetési AlapkezelO k és VagyonkezelO k Magyarországi Szövetsége. Éves Jelentés 2008. Befektetetési AlapkezelO k és VagyonkezelO k Magyarországi Szövetsége Éves Jelentés 28. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés elnöki előszó... 4 2. A BAMOSZ általános bemutatása... 6 3. A BAMOSZ tagjai... 7 4.

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Befektetetési AlapkezelO k és VagyonkezelO k Magyarországi Szövetsége. Éves Jelentés 2009.

Befektetetési AlapkezelO k és VagyonkezelO k Magyarországi Szövetsége. Éves Jelentés 2009. Befektetetési AlapkezelO k és VagyonkezelO k Magyarországi Szövetsége Éves Jelentés 2. Tartalomjegyzék Bevezetés elnöki előszó... 4 1. A BAMOSZ általános bemutatása... 2. A BAMOSZ tagjai... 7 3. A BAMOSZ

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23 Kérdések és Válaszok A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán 2013. szeptember 23 Mi a különbség az ingatlan- és az értékpapír-befektetések között? Az ingatlanalapok egyik

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2010. IV. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2010. IV. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2012. III. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2012. III. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Konvergencia Kötvény Alap

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt

egységes szerkezetbe foglalt által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP ALAPKEZELŐ Rt. CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP 2003. éves jelentés 1. A befektetési alap - megnevezése: CIB Kincsem Kötvény Alap - típusa: nyilvános, nyíltvégű befektetési alap - futamideje: a bejegyzéstől határozatlan

Részletesebben

2017 féléves jelentés

2017 féléves jelentés Európa Ingatlanbefektetési Alap 2017 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2017.01.01 2017.06.30 2017.08.23. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

SAJTÓDOKUMENTÁCIÓ. Cím: Megy a harc a magyar befektetőkért - De kik állnak nyerésre? Megjelenés: Portfolio

SAJTÓDOKUMENTÁCIÓ. Cím: Megy a harc a magyar befektetőkért - De kik állnak nyerésre? Megjelenés: Portfolio Cím: Megy a harc a magyar befektetőkért - De kik állnak nyerésre? Megjelenés: Portfolio Dátum: 2016-09-13 http://www.portfolio.hu/finanszirozas/alapkezelok/megy_a_harc_a_magyar_befektetokert_de_kik_ allnak_nyeresre.237214.html

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek Fő témakörök Fővédnök: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Rt. vezérigazgatója Az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2017 II. NEGYEDÉV

HÍRLEVÉL 2017 II. NEGYEDÉV HÍRLEVÉL 2017 II. NEGYEDÉV TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. PORTFÓLIÓ AJÁNLÓ 4 KONZERVATÍV MINTAPORTFÓLIÓ 4 MÉRSÉKELT MINTAPORTFÓLIÓ 5 NÖVEKEDÉSI MINTAPORTFÓLIÓ 6 MINTAPORTFÓLIÓK TELJESÍTMÉNYE 7 3. VEGYES

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge s-nv

Részletesebben

2015 féléves jelentés

2015 féléves jelentés Európa Ingatlanbefektetési Alap 2015 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2015.01.01 2015.06.30 2015.08.28. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Jelentés. 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2009. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2009. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Nyugdíjpénztári vagyonkezelés a régióban

Nyugdíjpénztári vagyonkezelés a régióban Nyugdíjpénztári vagyonkezelés a régióban Czech Republic Fatér Gyula Budapest Alapkezelő Zrt. Eger, 2006 november 9. Hungary Slova Polan Nyugdíjpénztári vagyonkezelés a régióban 1. Régió nagysága 2. Mibe

Részletesebben

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2010. február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2010. február tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 28.

Vezetői összefoglaló február 28. 2017. február 28. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben egyaránt erősödött. A BUX 10,4 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

Mi várható az új befektetési alap törvénytől?

Mi várható az új befektetési alap törvénytől? Mi várható az új befektetési alap törvénytől? Temmel András Főtitkár 1 Rövid történelmi visszatekintés I. A kezdet: 1991-es első törvény.» Viszonylat egyszerű szabályozás, alapvetően a UCITS I.-re épülve»

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben