EU integráció és a mezőgazdasági termelő 2001 Molnár D. László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU integráció és a mezőgazdasági termelő 2001 Molnár D. László"

Átírás

1 EU integráció és a mezőgazdasági termelő 2001 Molnár D. László Bevezetés A tapasztalat és a szakirodalom tanúsága szerint az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaságban a nagyüzemi gazdálkodásra való áttéréssel a korábbi kisparaszti eszközök nagy része kiesett a termelésből és a fejlesztés érdekében hatalmas állami támogatás vált szükségessé. Ezzel a termelés mennyiségben minden korábbi mértéket felülmúló ütemben növekedett, s többször meghaladta a négy százalékot. Az állattenyésztés fejlődése a növénytermesztésnél jobban gyorsult, különösen az abrakfogyasztó állatok tekintetében. A fejlődés lendülete a világgazdasági hatások begyűrűzése és a hazai pénzügyi politika erősödő elvonása nyomán a nyolcvanas évekre megtorpant. A kiútkeresést jellemezte, hogy a nyolcvanas évek második felében a nem mezőgazdasági tevékenység a mezőgazdasági ágazaton belül jelentős nyereségforrássá vált részben azáltal, hogy a szövetkezeteken vagy a nagyüzemeken belül önálló üzemként működtettek például mezőgazdasági gépjavítással, feldolgozóipari termeléssel, szállítással, kereskedelemmel, vendéglátással foglalkozó üzemeket. A rendszerváltás után a mezőgazdaság ilyen jellegű tevékenysége jórészt megszűnt. A rendszerváltás után a vagyoni kárpótlás keretében megindult a régi birtokok visszaigénylése és a föld magántulajdonba való visszajuttatása közepéig körülbelül félmillió ember jutott árverés útján földhöz, körülbelül kétmillió hektárhoz. A szövetkezetek egy része megszűnt, egy része kisebb szövetkezetekké alakult, az állami gazdaságok többsége pedig részvénytársasággá alakult. A mezőgazdaságot átalakító tulajdoni változásokhoz a termelés anyagi és strukturális feltételei nem voltak megfelelőek. Az agrárolló mellett aszályos évek és a kárpótlási jegyek értékvesztése a termelési feltételeket kedvezőtlenül befolyásolta. Az agrártermékeket nem nagyon sikerült külföldre exportálni: a keleti piacok fizetési gondjai, s a nyugati piacok telítettsége és a külkereskedelem privatizálása és szétforgácsolódása miatt, továbbá a magyar termékek minősége és csomagolása sem volt mindig megfelelő. Emiatt, továbbá az új földtulajdonosok idős kora, kedvezőtlen egészségi állapota vagy rossz anyagi helyzete miatt is azoknak, akik földhöz jutottak egy része nem volt képes megfelelő gazdálkodásra, hanem a földjét inkább eladta vagy bérbe adta. A bérbe adott föld területe 1994-ben megközelítette az egymillió hektárt. A földtulajdon és a földhasználat így mindinkább különvált egymástól. A kilencvenes években a mezőgazdasági termelés csaknem negyven százalékkal esett vissza. Az ben bekövetkezett mélypontból a legutóbbi években csak kis mértékben sikerült kiemelkedni. A visszaesés az állati termékek termelésében nagyobb volt, mint a növénytermesztésben. A mezőgazdaság részaránya a bruttó nemzeti termékből az elmúlt évtizedben csökkent nemcsak a mezőgazdasági termelés hanyatlása miatt, hanem a többi ágazat fejlődése miatt is. A mezőgazdasági bruttó termelés 1999-ben az évi áron számított adatok alapján azonos volt az előző évivel. A két év között a növénytermesztés 1,1 százalékkal növekedett, míg az állattenyésztés 0,8 százalékkal csökkent. Az élelmiszeripar évi termelése 2,6 százalékkal meghaladta az előző évi szintet. A mostoha időjárás és az előző évinél kisebb vetésterület miatt 1999-ben a 11,3 millió tonna gabona termett, az évinél 1,7 millió tonnával, 13 százalékkal kevesebb. Búzából 2,6 millió tonnát, az utóbbi harminc év legkisebb termését takarították be. Az alacsony búzatermés a belföldi ellátásban nem okozott hiányt, de kevesebb jutott exportra. Igaz, hogy kukoricából 7,1 millió tonnás rekordtermést takarítottak be, amely az előző évit 1 millió tonnával meghaladta. Az őszi betakarítású növények közül napraforgóból a termés meghaladta az évit, cukorrépából és burgonyából azonban kevesebb termett. Az állatállomány nagysága a juh kivételével nem érte el az évi szintet decemberében 144 ezerrel, 3 százalékkal kevesebb sertést tartottak, mint egy évvel korábban. A szarvasmarha-állomány 16 ezerrel, a tyúkfélék állománya 4,7 millióval csökkent, a juhok száma viszont 25 ezerrel, 3 százalékkal gyarapodott 1998 és 1999 decembere között. Jóllehet 1999-ben 6,6 százalékkal több mezőgazdasági terméket vásároltak fel, mint az előző évben, a felvásárlási árak csak alig egy százalékkal emelkedtek 1996-hoz képest. A termeléshez felhasznált ipari anyagok ára viszont átlagosan öt százalékkal nőtt, így az agrárolló 1999-ben tovább nyílt.

2 A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 1999-ben csökkenő külkereskedelmi forgalom mellett alacsonyabb exportbevételt és kevesebb exporttöbbletet könyvelhetett el, mint az előző évben. Folyó áron számítva 1999-ben 273 milliárd exportbevételi többlet volt, de 28 milliárd forinttal, 13 százalékkal kevesebb, mint 1996-ban. A mezőgazdaságban 1999-ben is folytatódott a földhasználat gazdálkodási formák szerint történő átrendeződése. A folytatódó birtokkoncentráció miatt a gazdasági társaságok relatív súlya növekedett, a szövetkezeteké és az egyéni gazdálkodóké csökkent. Az agrárágazat foglalkoztatási helyzetében jelentős változás nem történt. A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak létszáma 1999-ben felmérés szerint majdnem hét százalékkal csökkent. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdasági átlag kétharmada, a lemaradás a többi ágazathoz képest 1999-ben tovább növekedett. A növénytermesztés idősoros vizsgálata alapján jól látható, hogy az elmúlt évtizedekben a cukorrépa termelés magasan vezet, és folyamatosan növekszik összehasonlítva a rostlenkóró, rostkenderkóró, dohány, étkezési mák, repcemag, napraforgómag és szójabab termesztéssel. A fontosabb takarmánynövények termésátlaga alakulásának vizsgálata az elmúlt évtizedekben a silókukorica és csalamádé jelentős szerepét mutatja, melyet az őszi és tavaszi takarmánykeverék, valamint a vöröshere- és lucernaszéna termelése egészít ki. Az élelmiszeripar szempontjából fontos állati termékek termelésén belül a legutolsó két-három évet leszámítva egy évtizede folyamatosan csökken a tojástermelés. a tejtermelés Friss statisztikai összeírás alapján 2,1 millió háztartás (a háztartások csaknem kétharmada) közül jelenleg mintegy 960 ezer bizonyul a gazdaság méretét elérő mezőgazdasági termelőnek, további 835 ezer ennél kisebb földterülettel vagy állatállománnyal rendelkezik, 300 ezer pedig semmilyen mezőgazdasági tevékenységben nem érintett. A gazdasági szervezetek körében 8200 szervezet folytatott valamilyen mezőgazdasági tevékenységet. Rajtuk kívül számos olyan szervezet, intézmény létezik még, amelyek a földterület passzív használói, s mezőgazdasági tevékenységük elenyésző. Ide tartoznak a nemzeti parkok, repülőterek, vízügyi szervezetek, ház körüli és üdülőkhöz tartozó kertek tavaszán végzett felmérés szerint közel 960 ezer egyéni gazdaság, és több mint 8200 mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezet létezik ben hasonló felmérés 2600 gazdasági szervezetet és 1 millió 400 ezer kistermelő gazdaságot regisztráltak. A gazdasági szervezetek 27 százaléka nem rendelkezik termőterülettel, az egyéni gazdaságok több mint 70 százaléka 1 hektárnál kisebb területen, a gazdaságcsoport által használt termőterület kevesebb, mint 8 százalékán gazdálkodik. Az állatállományon belül a gazdasági szervezetekben a szarvasmarha, az egyéni gazdaságokban a sertés dominál. A gazdasági szervezetekben 2, az egyéni gazdaságokban pedig 4 állatfaj adja az állatállomány 90 százalékát. Az 1-10 hektárnyi termőterületen az összterület több mint egynegyedén gazdálkodók tartják az egyéni gazdaságok szarvasmarha-állományának több mint negyven százalékát, a tehénállomány közel felét, a sertés- és anyakoca-állomány 36, illetve 40 százalékát. Ebben a gazdaságcsoportban található a tehén-, illetve sertésférőhelyek több mint egyharmada, a bortároló kapacitás közel fele. Ez a gazdaságcsoport rendelkezik a traktor- és tehergépkocsi-állomány 42, illetve 38 százalékával. A gazdasági szervezeteknél ezek az erőforrások a legalább 100 hektáros gazdaságokban koncentrálódnak. Az egyéni gazdaságokhoz átlagosan közel 3 fő tartozik, és közülük 2 fő vesz részt gazdasági tevékenységben. Az egyéni gazdálkodók közel egynegyede nő, átlagéletkoruk 60, a férfiaké 53 év. A gazdaságok számát tekintve március 31-én közel 960 ezer egyéni gazdaság, és több mint 8200 mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet volt.

3 Az elmúlt évtizedben tovább folytatódott az egyéni gazdaságok számának csökkenése, megszűntek a szövetkezetekhez kötődő háztáji gazdaságok, s nincs illetményföld-használat, és csökkent az állatállomány. Egyre több háztartásban hagyták abba vagy csökkentették a mezőgazdasági tevékenységet. Ugyanakkor növekvő számban jelentek meg a 10 hektárnál nagyobb területű gazdaságok. A gazdasági szervezetek száma - a hetvenes és nyolcvanas évek összevonásait követően - a kilencvenes években a korábbi nagyüzemek szétválásával és új típusú szervezetek létrejöttével meredeken emelkedett. Az egy hektárnál kisebb termőterületet használó egyéni gazdaságok - a gazdaságok 70 százaléka - az egyéni gazdaságok -által használt termőterületet közel 8 százalékán gazdálkodva a sertésállomány több mint 40 százalékát tartják. E gazdaságcsoport rendelkezik a sertés- és a baromfi-férőhely felével és a bortároló kapacitás több mint egyharmadával. A legalább 100 hektár nagyságú termőterületen gazdálkodók az egyéni gazdaságoknak csak 0,25 százalékát képezik, viszont a termőterület 17 százalékát művelik. Ezek az ország különböző területein megjelenő nagygazdaságok az árutermelő gazdaságok számának növekedését jelzik. Az egy hektárnál kisebb termőterülettel rendelkező egyéni gazdaságok traktor- és tehergépkocsi-állományból való részesedése két és félszer nagyobb a termőterületi arányuknál. A termőterület növekedésével ez az arány ellentétesen változik: a 100 hektárt meghaladó területen gazdálkodók traktor- és tehergépkocsi-állományból való részesedése már csak egyharmada a területi arányuknak, ami a nagyobb szervezetek nagyobb gazdasági hatékonyságára, jobb gépkihasználtságra utal. A gazdasági szervezeteknél a földterülettel nem rendelkezők - a gazdaságok 27 százaléka - baromfitartási, és az ehhez kapcsolódó baromfiférőhely-aránya emelkedik ki, a 100 hektár termőterületnél nagyobb területet használók csoportjának meghatározó szerepe mellett. A gazdasági szervezetek egynegyede végez kereskedelmi, 12 százalékuk fuvarozási, szállítási tevékenységet is. Kisebb arányt képeznek a mezőgazdasági termék termelésre épülő hús-, tej-, gyümölcs- és zöldségfeldolgozó tevékenységek. Az élelmiszeripar egyike a nagy, stratégiai fontosságú iparágaknak. Az élelmiszeriparban olyan sikertörténetek zajlottak le a közelmúltban, mint a McDonalds, amely a világ bármely pontján hasonló környezetben azonos jellegű és minőségű élelmiszert kínál a fogyasztónak, a hasonló marketing stratégiát követő Kentucky Fried Chicken, nem beszélve a Coca-Coláról és számos más óriásvállalatról, így például a Magyarországon is jól ismert Danone-csoportról. A modern élelmiszeripar magas minőségi követelményeket támaszt az élelmiszer tisztaságát, összetételét és csomagolását tekintve. Részben azért, mert az élelmiszerek betegséget is okozhatnak, részben pedig mert az élelmiszerekkel szemben támasztott minőségi követelmények egyre inkább összemérhetők a gyógyszerekével, az Egyesült Államokban a Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerintézet számos ajánlást fogalmaz meg a minőségi előírásokra és a követendő eljárásokra vonatkozóan. Magyarországon az élelmiszeriparnak nagy hagyományai vannak, de a technológiai versenyben nehéz lépést tartani a nálunk fejlettebb és gazdagabb országokkal. Magyarországon az élelmiszeripar szempontjából jelentős a húsipar, a konzervipar, tejipar, sütőipar, híres a bortermelés, nem elhanyagolható a cukoripar és a sörfőzés, továbbá az ásványvizek palackozása. A külkereskedelemben a kivitel szempontjából jelentős tételek a fejlődő országokba irányuló hús és húskészítmények (1998-ban csaknem 150 milliárd Ft értékben), zöldségféle és gyümölcs (több mint 100 milliárd Ft értékben). Jelentős még Magyarország gabona exportja (1998-ban több mint 100 milliárd Ft értékben), és híres a magyar méz, amely viszont mostanában külföldön nehezen veszi fel a versenyt az olcsóbb, de kevésbé jó minőségű kínai és brazíliai mézzel. A médiában mostanában elég gyakran szerepelnek a konzervipar, a húsipar és a mezőgazdaság más területein tapasztalható gazdasági nehézségekkel kapcsolatos híradások. Ezzel összefüggésben elhangzik, hogy nő az agrárolló, kedvezőtlenebbé válnak a külpiaci feltételek és kevés az állami támogatás.

4 A rendszeres és átlátható állami beavatkozásnak minden fejlett országban helye van, különösen a mezőgazdaságban. Ehhez nemzetközileg alkalmazott stratégiai tervezésre van szükség. A tervezés és végrehajtás során, lényegében a bizonyítékokon alapuló management módszereit alkalmazzák egyre inkább. Ezek a módszerek az információ összegyűjtésén, csoportosításán, rendezésén, feldolgozásán és értelmezésén keresztül biztosítják az átláthatóságot és segítik a stratégiai tervezést. Mindezen folyamatok és tevékenységek mindinkább a minőségbiztosítás és minőségjavítás keretein belül történnek. Ehhez a tevékenységhez először nyers hipotézisekre, továbbá adatokra és információra van szükség. A KSH nagy felmérésekben és országos adatgyűjtések alapján rendszeresen tájékoztatást ad a fő folyamatokról. A napi gyakorlati munkához azonban gyakran van szükség más típusú vagy másképpen elrendezett információra is. Sőt, a leggyakoribb tapasztalat az, hogy a rengeteg adat ellenére mindig olyan információ hiányzik, amire éppen szükség van. A KSH és más nagy szervezetek által gyűjtött adatok megbízhatóak, de az adatok összegyűjtése és feldolgozása lassú, az adatok prezentációja pedig nem mindig abban a formában történik, ahogy a felhasználónak arra szüksége van. A vizsgálat célja Az átalakulás körülményei és a várható további változások fényében mind sürgetőbb, hogy a közelgő Európai Uniós integrációra való tekintettel vizsgálat készüljön a mezőgazdasági termelők körében a rendelkezésükre álló információ mennyiségével, valamint azokkal a kommunikációs csatornákkal kapcsolatban, amelynek alapján célzott, jól felépített kommunikációs stratégiát lehet kidolgozni. Kérdőív A kérdőív a következő kérdések vizsgálatát teszi lehetővé: Hallott-e arról, hogy Magyarország Európai Uniós (EU) csatlakozása mennyire érinti mezőgazdaságot? Mennyire érinti majd Magyarország EU csatlakozása általában, személy szerint? Mennyire érinti majd Magyarország EU csatlakozása mezőgazdasági termelőként? Mennyi információt kap Magyarország EU csatlakozásával kapcsolatban általában, továbbá konkrétan az EU mezőgazdaságot érintő részéről, a terméktámogatásokról, a kvótákról, a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, erdőgazdálkodással, halászattal, vidékfejlesztéssel kapcsolatos szabályokról? Hol, kitől hallott Magyarország EU csatlakozásának mezőgazdaságot érintő részéről: munkahelyen, szaktanácsadótól, napilapban, hetilapban, szaklapban, rádióban, TV-ben, teletexten, információs füzetben, interneten, családban, ismerőstől, vagy egyéb helyen? Kapott-e már tájékoztató füzetet Magyarország EU csatlakozásának mezőgazdaságot érintő részéről? Volt-e olyan rendezvényen, ahol Magyarország EU csatlakozásának mezőgazdaságot érintő részével foglalkoztak? Volt-e olyan mezőgazdasági kiállításon, ahol Magyarország EU csatlakozásának mezőgazdaságot érintő részéről volt szó, és ha igen, mikor és melyiken? Hallott-e a SAPARD programról? Részt venne-e előadáson, továbbképzésen, vagy konferencián a következő témakörökben: EU általában, EU mezőgazdaságot érintő szabályai, terméktámogatások, kvóták, növénytermesztéssel, erdőgazdálkodással, halászattal, vidékfejlesztéssel kapcsolatos szabályok? Tulajdonképpen mit hallott Magyarország EU csatlakozásának mezőgazdaságot érintő részéről? Van-e legalább heti gyakorisággal FAX, számítógép, internet, teletext használati lehetősége, és egyáltalán szükségét érzi-e ezeknek a kommunikációs eszközöknek a használatát? Szokott-e rádiót hallgatni, és ha igen, milyen időszakban mely rádióadásokat szokta hallgatni leggyakrabban: Kossuth, Petőfi, Bartók, egyéb? Szokott-e TV-t nézni, mely adásokat és milyen időszakban: MTV 1, MTV 2, Duna TV, TV 2, RTL Klub? Milyen mezőgazdasági témájú TV-műsorokat szokott nézni: MTV 1 Agrárvilág, MTV 2 Agrárvilág, TV 2 Faluvilág, vagy a Duna TV Gazdakör c. műsorát? Milyen országos és helyi terjesztésű újságokat szokott olvasni: Népszabadság, Népszava, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mai Lap, egyéb országos napilap, egyéb megyei-városi napilap? Szokta-e olvasni a következő, mezőgazdasági témájú szaklapokat: Magyar Mezőgazdaság, Kistermelők Lapja, Agrárium, Szabad Föld, egyéb? A specifikus kérdések mellett a kérdezett demográfiai helyzetével kapcsolatos kérdések lehetőséget kínálnak a mezőgazdasági termelők piaci szegmentálására, tekintettel a mintavétel módjára. A kérdések között szerepeltek a következők: a minta jellege (kijelölt vagy pótminta) minőségbiztosítási elemként, továbbá a megye és a település neve, ahol a kérdezés történt, a település típusa nagyság szerint, a kérdező kódja, továbbá a hagyományos demográfiai változók, mint a válaszoló neme, életkora, iskolai végzettsége. Fontos megkérdezett szempont a gazdálkodási forma, a gazdaság mérete és szakmai területe, a kérdezett gazdaságban betöltött funkciója.

5 Mintavétel A minta alapsokaságát olyan mezőgazdasági termelő háztartások és gazdasági szervezetek képezték, ahol a föld termőterülete legalább 1500 m2, vagy a gyümölcsös-, ill., szőlőterülete együtt legalább 500 m2, vagy van legalább egy nagyobb élő állat (szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, bivaly) vagy legalább 50 baromfi vagy legalább 25 házinyúl, prémes állat vagy húsgalamb vagy legalább 5 méhcsalád. A mintavétel módja többlépcsős rétegzett mintavétel volt. A minta nagysága: 500 fő. A mintába került megyék a következők: * Bács-Kiskun * Győr-Sopron-Moson * Nógrád * Pest * Szabolcs-Szatmár-Bereg * Tolna * Veszprém A minta szétosztása településnagyság szerint a lakosság részaránya szerint történt. A minta besorolása rétegzéshez gazdálkodási forma és méret szerint történt. Forma szerint 1. mezőgazdasági tevékenységben érintett egyéni gazdaság, amelynek nincs külön adószáma 2. adószámmal rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 3. gazdasági szervezet, melyek jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások az egyéni vállalkozók nélkül: (szövetkezet, Bt, Kft, Rt, egyéb). Méret szerint 1. Kisméretű gazdaság, ahol a: Föld nagyság 0-31 hektár termőterületű vagy a Számosállat 0-2,6 (Számosállat = 500 kg súlyú állat) 2. Közepes méretű gazdaság, ahol a: Föld nagyság hektár termőterületű vagy a Számosállat 2, Nagyméretű gazdaság, ahol a: Föld nagyság 301- hektár termőterületű vagy a Számosállat 30,1- Tekintettel arra, hogy a minta nem elég nagy ahhoz, hogy a közepes és nagy gazdálkodók arányosan képviselve legyenek benne, további rétegezésre van szükség a nagyobb településeken. A minta arányos a települések lakosság számával településtípusonként, továbbá a gazdálkodó szervezetek típusával és méretével, de a közepes és nagyobb gazdaságok felülreprezentáltak a kis mintában az információ vesztés elkerülése céljából. A mintaelemek konkrét kiválasztása a helyszínen található listák alapján véletlenszerűen történt meg szisztematikus véletlen mintavétellel. Módszerek A munka során alkalmazásra került a minőségbiztosítás számos eleme. A kérdezőbiztosok eligazítása az egyik fontos minőségbiztosítási elem, amelynek révén megtörtént a fogalmak és alkalmazandó eljárások egységesítése. A kérdőív szerkezete segítette a kérdezőt a szakmai minőségbiztosítási elemek érvényesítésére (kísérleti helyzet, azonos inger a válasz kiváltására). A kérdezés során keletkezett szöveges válaszok rögzítésre kerültek utólagos kódolással. Így mind a teljes válasz, mind a rövidített, kódolt válasz teljes egészében rendelkezésre áll. A minőségbiztosítás fontos eleme volt a kérdezés ellenőrzése a minta 5 százalékán személyesen, illetve telefonon, továbbá a kérdőívek kitöltésének ellenőrzése, kódolása és a megbízható adatrögzítés. Az adatrögzítés során megfelelő programozás és paraméterezés biztosította a felvitt adatok pontosságát. A programmal az adatrögzítés standard módszerei a következők: * érvényes válaszok tartományának megadása, tetszőleges adatbeviteli határok mellett * szabályok megállapítása, amelyek alapján a program riaszt, ha valaki két kérdésre egymásnak ellentmondó válaszokat adott * adatok elfogadása csak az előre megadott sávban

6 * speciálisan az adott vizsgálatra szabott program automatikusan ugrik a következő mezőre, ha adott számú karakter bevitelre került * ugrás a megfelelő mezőbe előre megadott szempontok szerint * az adatok ellenőrzése interaktív, on-line módon * a helyes adatok a ellenőrzése a háttérben * a helyes adatok ellenőrzése ún. batch fájl segítségével (utólag) * gyors adatbevitel * nyitott kérdések, egyszeres és többszörös válaszok is könnyen kezelhetők * a megfelelő módon paraméterezett létrehozott adatfájl automatikusan tartalmazza a változókat és címkéket * a tiszta adat egy adatszótárral ellátott fájlba kerül elmentésre * a fájlt csak meg kell nyitni az elemzés elkezdéséhez * az átfogó adatellenőrzési lehetőségek garantálják az adatok megbízhatóságát. Ismert, hogy az adatok statisztikai elemzése során a következtetést "zavaró" (confounder) külső változók lehetnek jelen. Ezek hatásának megállapítása és megfelelő kezelése szükséges a reális következtetések levonásához, mely rendszerint többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával lehetséges (szükség szerint loglineáris modellek, linear-by-linear asszociációs modellek, nemparaméteres próbák, többváltozós logisztikus regresszió elemzés, klaszter-elemzés, főkomponens-elemzés, diszkriminancia-elemzés, ANOVA, MANOVA, GLM). A modern komputer-intenzív módszerek alkalmazása lehetővé teszi olyan eredmények elérését, amelyek a hagyományos technikákkal nehezen lehetségesek, például a ferde eloszlású változók közötti összefüggések elemzésekor (bizonyos válaszokat ritkán, másokat gyakran adnak meg). Szakmai körökben kétség esetén ezeket a komputer-intenzív módszerekre alapozott eredményeket fogadják el a hagyományos technikákkal szemben. Ide tartoznak a randomizációs, permutációs tesztek, resampling módszerek, a bootstrap, a Monte-Carlo módszerek és az egzakt tesztek. Fontos minőségbiztosítási elem, hogy valamennyi felhasznált szoftver és kiegészítő adat igazolt módon ún. jogtiszta forrásból származik, megfelelő szerződésekkel alátámasztva. Az alkalmazott jogtiszta szoftverek magukban foglalják az alábbi programokat és módszereket: a Windows 2000, Windows NT, Windows 98 és 95 operációs rendszerek, Office 2000, Office 97, Access fejlesztő rendszer (Access Developer Toolkit; ADT), SPSS 10.0 (Base, Tables, Categories, Answer Tree, Regression Models, Advanced Statistics), SPSS Data Entry Builder SPSS Data Entry Station, idősorelemzés, előrejelzés és makroökonómiai modellezés (EViews 4.0), Monte-Carlo és egzakt tesztek (StatXact 4), egzakt logisztikus regresszió (LogXact 4), resampling módszerek (Resampling Stats 5), kategoriális és ordinális adatok többváltozós elemzése (MIM, CDAS), többváltozós statisztikai elemző programcsomag (MVSP 3, 1999), klaszter-elemzés (Clustar/Clustid), többváltozós komputer-intenzív statisztikai módszerek (RT 2.01), klinikai group-szekvenciális vizsgálatok tervezése és elemzése (East I-II), kockázatelemzést segítő szoftver térinformatikai fejlesztések (ArcInfo, ArcView; Mapinfo), programfejlesztésre és nyomtatásra egyaránt jogosító jogtiszta fedvények és egyéb jogtiszta elemző programok, saját fejlesztésű térbeli statisztikai programok térinformatikai és térbeli statisztikai elemzésekhez szükség szerint. Eredmények A részletekért kérjük, keresse a szerzőt. Jegyzetek ÁMÖ Földhasználat Magyarországon a évben - településsoros adatok. KSH, Budapest, 2000 Bishop, Y. M. M., Fienberg, S. E. and Holland, P. W. (1977). Discrete multivariate analysis. Theory and practice. 2nd ed. M.I.T. Pess, Cambridge, Massachusetts. Hoaglin, D. C., Mosteller, F. And Tukey, J. W. (1991). Fundamentals of exploratory analysis of variance. John Wiley and Sons, Inc. New York Magyar mezőgazdaság KSH, Budapest, 2000 Magyarország mezőgazdasága a évben - területi adatok. KSH, Budapest, 2000 Magyarország állatállománya március 31-én - településsoros adatok. KSH, Budapest, 2000 Mehta, C. and Patel, M. (2000) StatXact 4. Cytel Software Co., Cambridge, MA Mezőgazdasági statisztikai évkönyv. KSH, Budapest, 1998 Rudas, T. [1982]. Kontingencia táblák elemzése. Tankönyvkiadó, Budapest Rudas, T. (1998). Odds ratios in the analysis of contingency tables. Sage SPSS for WIN (2000). SPSS, Inc., Chicago

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető...2

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Vas megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Növénytermesztés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az élelmiszer-gazdaság társadalmi- gazdasági szerkezetének változásai és

Részletesebben

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége Közzététel: 2013. január 21. Következik: 2013. január 24. Népmozgalom, 2012. január-november Sorszám: 13. 2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége (A fontosabb növényi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága, 2005

Magyarország mezőgazdasága, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország mezőgazdasága, 2005 (Gazdaságszerkezeti összeírás) ELŐZETES ADATOK Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a Mezőgazdasági és környezetstatisztikai

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013)

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013) Közzététel: 2014. január 22. Következik: 2014. január 24., Népmozgalom, 2013. januárnovember Sorszám: 13. A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon?

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon? TÁRKI Rt. 1 35. Vannak, akik úgy vélik, hogy az állam feladata, hogy szabályozza az árakat, béreket, általában a gazdasági folyamatokat. Mások szerint jobb az, ha kereskedők, termelők versenyeznek egymással.

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország mezőgazdasága, 2013. (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) Tartalom. Bevezető...2. Összefoglaló...

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország mezőgazdasága, 2013. (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) Tartalom. Bevezető...2. Összefoglaló... 2014. január (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 A gazdaságok száma...4 Gazdasági szervezetek...4 Egyéni gazdaságok...4 Termelési típus

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

H SZONÁLLAT ADATBÁZIS

H SZONÁLLAT ADATBÁZIS TARTALOM H SZONÁLLAT ADATBÁZIS I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. MÁRCIUS ÁLLATOT TARTÓK SZÁMA MEGYÉNKÉNT SZARVASMARHALÉTSZÁM MEGYÉNKÉNT SERTÉSLÉTSZÁM MEGYÉNKÉNT MADÁRINFLUENZA: EMBERI FERTŐZÉSEK Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Teret a Vidéknek! Az élhető vidékért: gazdaság- és közösségfejlesztés

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat 2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat Az állampolgárokra - azaz azon állampolgárokra, akik nem ügyfelei a Hivatalunknak - vonatkozó omnibuszos kutatás lefolytatására a Marketing Centrum Országos Piackutató

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Budapest 2010 Készült: Az AKI Gazdaságelemzési és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Nemzeti Agárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatóság

Nemzeti Agárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatóság (gazdasag )1. melléklet Baranya megye gazdasági kitörési lehetőségeinek vizsgálata a kamarák bevonásával a munkahelyteremtés összefüggésében Tájékoztató elemzés a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. november

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN Debrecen 2006. július Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóság, 2006

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre

A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre Kolumbán Gábor,Székelyudvarhely, Civitas Alapítvány, Székelygyümölcs

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

FINO CSOPORT 2013.11.06.

FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT Földrajzi elhelyezkedés Mezőgazdasági vertikum 100% magyar családi tulajdonban ÁLLATTENYÉSZTÉS 2013 2014 Tejelő tehén állomány (fő): 2.500 3.300 Tejtermelés (Liter/nap):

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 1. hullám) 2014. június

KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 1. hullám) 2014. június KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 1. hullám) 2014. június Jó napot kívánok. A MASMI Hungary közvélemény-kutató cég munkatársa,. vagyok. XY-nal szeretnék beszélni, illetve azzal, aki az

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

FI LENNE HA? Az AKI információs rendszereinek továbbfejlesztési elképzelései és a FI technológiák lehetséges alkalmazási területei

FI LENNE HA? Az AKI információs rendszereinek továbbfejlesztési elképzelései és a FI technológiák lehetséges alkalmazási területei FI LENNE HA? Az AKI információs rendszereinek továbbfejlesztési elképzelései és a FI technológiák lehetséges alkalmazási területei Palotay Szilveszter informatikai osztályvezető MAGISZ Agrárgazdasági Kutató

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben