X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Postai cím: Baross utca 52. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1085 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: dr. Farkas Zoltán Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Ország: Magyarország További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság X Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Környezetvédelem Regionális vagy helyi hatóság Gazdasági és pénzügyek Regionális vagy helyi iroda/hivatal Egészségügy Közjogi szervezet Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi Szociális védelem szervezet Szabadidő, kultúra és vallás Egyéb (nevezze meg): X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X 1

2 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási kötelezettség, és az MPA képzési alaprészéből pályázat, illetőleg egyedi döntés alapján nyújtott támogatások helyszíni ellenőrzésére. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés X Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 9 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés helye NUTS-kód NUTS-kód Ajánlatkérő székhelye NUTS-kód HU-101 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés keretében a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által szakképző iskoláknak, TISZK-eknek, felsőoktatási intézményeknek közvetlenül átadott fejlesztési támogatások helyszíni ellenőrzése. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítők bevallásainak és a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők elszámolásainak helyszíni ellenőrzése. Az Alaprész terhére nyilvános pályázat alapján nyújtott szakképzési célú támogatások, és az Alaprész terhére egyedi döntéssel nyújtott szakképzési és felnőttképzési célú támogatások helyszíni ellenőrzése. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgy(ak) Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 2

3 II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen X nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen X nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre X II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által szakképző iskoláknak, TISZK-eknek, felsőoktatási intézményeknek közvetlenül átadott fejlesztési támogatások helyszíni ellenőrzése. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítők bevallásainak és a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők elszámolásainak helyszíni ellenőrzése. Az Alaprész terhére nyilvános pályázat alapján nyújtott szakképzési célú támogatások, és az Alaprész terhére egyedi döntéssel nyújtott szakképzési és felnőttképzési célú támogatások helyszíni ellenőrzése. A teljes mennyiség 4 részre tagozódik, és minden részre külön ajánlat tehető az alábbiak szerint: 1. rész-ajánlattételi terület A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által szakképző iskoláknak, TISZK-eknek, felsőoktatási intézményeknek közvetlenül átadott fejlesztési támogatások ellenőrzése. A feladatra egyben tehető ajánlat az ellenőrizendő intézmények száma: 269 db. Ellenőrizendő érték:~ Ft 2. rész-ajánlattételi terület A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítők bevallásainak és a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők elszámolásainak helyszíni ellenőrzése 107 hozzájárulásra kötelezettnél. Ebből: A hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítők bevallásinak ellenőrzése 100 db A főtevékenységként gyakorlati képzést végzők elszámolásainak helyszíni ellenőrzése 7 db Ellenőrizendő érték összesen: Ft (hozzájárulási kötelezettség, illetve támogatás) 3. rész-ajánlattételi terület Az Alaprész terhére nyilvános pályázat alapján nyújtott szakképzési célú támogatások pénzügyi elszámolásainak helyszíni ellenőrzése. 229 támogatási szerződés ellenőrzése 113 támogatottnál. Ellenőrizendő érték: Ft 4. rész-ajánlattételi terület Az Alaprész terhére egyedi döntéssel nyújtott szakképzési célú támogatások helyszíni ellenőrzése 53 támogatási szerződés ellenőrzése 29 támogatottnál. Ellenőrizendő érték: Ft 3

4 Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés / / (nap/hó/év) befejezés 31/05/2011. (nap/hó/év) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér mértéke a teljes bruttó vállalási ár 0,5 %-a naponta, de maximum a teljes bruttó vállalási ár 30 %-a. A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes bruttó vállalási ár 20 %-a. A nyertes ajánlattevőnek rész-ajánlattételi-területenként legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ,-Ft - azaz egymillió forint - teljesítési biztosítékot kell nyújtania. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Az ajánlatkérő, mint megrendelő előleget nem fizet, részszámlázásra van lehetőség a dokumentációban foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt (3) bekezdés szerint történik. A Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett és teljesítésigazolással igazolt szabályszerűen kiállított és kézhez vett számla alapján átutalással egyenlíti ki az ellenszolgáltatást. Alkalmazandó az adózás rendjéről szóló évi XCII.tv. 36/A -a. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) - III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem X (adott esetben) III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben és a 61. (1) bekezdésének d) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt

5 (2)-(9) bekezdése szerinti igazolásokat, és nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az igazolásokat a Kbt. 20. (3) bekezdésben meghatározott formában kell csatolni. A nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell benyújtani. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, valamint a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt pont b)-d) alpontjában meghatározott személyre (szervezetre) vonatkozóan - amennyiben ezen személyt (szervezetet) a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak minősít - nyilatkoznia kell, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá a Kbt. 63. (3) bekezdése szerint. Amennyiben az ajánlattevő a 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt pont b)-d) alpontjában meghatározott személyt (szervezetet) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak minősít, úgy rájuk vonatkozóan is igazolni kell a kizáró okokat. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) csatolja: - valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a pénzintézet által cégszerűen aláírt, az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy a pénzügyi intézmény mióta vezeti az adott bankszámlát, és a bankszámlán a nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban volt-e sorban állás (ha igen milyen mértékű és tartamú), (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont) - az előző 3 évben ( ) a közbeszerzés tárgya (pénzügyi ellenőrzés) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozat. - A könyvvizsgálói felelősség biztosítás. Az igazolásokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a pont b)- d) alpontjai szerinti személy (szervezet) különkülön, ha pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben egy alkalommal számláján 10 napot meghaladó fizetési sorbanállás volt. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a pont b)- d) alpontjai szerinti személy (szervezet) együttesen amennyiben: - a közbeszerzés tárgya (pénzügyi ellenőrzés) szerinti nettó árbevétele együttesen az előző 3 évben ( ) nem érte el összesen: 1. rész-ajánlattételi területen a nettó 27 millió Ftot. 2. rész-ajánlattételi területen a nettó 8 millió Ftot. 3. rész-ajánlattételi területen a nettó 13 millió Ft- 5

6 igazolásán túl az erőforrás szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt. ot. 4. rész-ajánlattételi területen a nettó 10 millió Ftot. Amennyiben az Ajánlattevő több részajánlattételi területre pályázik, úgy az egyes részajánlattételi árbevételére vonatkozó értékhatár összeadódik. - ha nem rendelkezik olyan felelősség biztosítással, amelynek kártérítési összege eléri, illetve meghaladja a 10 millió Ft-os értéket/év/ káresemény. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembevételével. A második és harmadik alkalmassági követelménynek az ajánlattevő úgy is megfelelhet, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója tekintetében: - az elmúlt három évben ( ) legjelentősebb támogatások pénzügyi ellenőrzéseire vonatkozó teljesítések bemutatása a következő tartalommal: teljesítés ideje, teljesítés helye, az ellenőrzött támogatási program teljes értéke, szerződést kötő másik fél pontos megnevezése (cégnév és kontaktszemély) és elérhetősége, ellenszolgáltatás összege, a szolgáltatás tárgyának rövid bemutatása, figyelemmel a Kbt. 68. (1) bekezdésére, - a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt könyvvizsgálók részletes bemutatása, képzettségük, gyakorlatuk ismertetése, végzettségeket igazoló bizonyítványok, oklevelek csatolása, - a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés. alkalmazása esetén a pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) együttesen, amennyiben: - amennyiben az elmúlt három évben ( ) nem rendelkezik összesen legalább egy - minimum 200 millió forint értékben finanszírozott támogatási program megvalósítási folyamatának - pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó szolgáltatási referenciával, mely referencia ellenszolgáltatásának értéke eléri a nettó 10 millió forintot. - nem rendelkezik rész-ajánlattételi területenként legalább 1 fő könyvvizsgálói végzettségű és legalább 3 éves közbeszerzés tárgya szerinti szakmai gyakorlattal, rendelkező szakemberrel, aki a teljesítés során folyamatosan 6

7 igazolása, - a teljesítést végző vizsgálatvezető személy bemutatása, könyvvizsgálói kamarai tagságának írásos igazolása, melynek tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember adatain kívül azt, hogy a évi LXXV. törvény alapján könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult, a bejegyzett könyvvizsgáló címet használhatja és a költségvetési minősítésének a számát. - A szolgáltatás ellátását biztosító műszakitechnikai felszereltség leírással történő bemutatása Amennyiben az ajánlattevő más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl az erőforrás szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolásokat egyszerű másolatban, a nyilatkozatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell becsatolni. rendelkezésre áll. - nem a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett könyvvizsgáló vállalkozás és nincs költségvetési minősítése, - nem rendelkezik rész-ajánlattételi területenként legalább egy fő olyan szakemberrel (vizsgálatvezetővel), aki a költségvetési minősítésű könyvvizsgálók kamarai nyilvántartásában szerepel és a munka irányításáért és a minőségbiztosításáért felelős. - nem rendelkezik a megpályázott részajánlattételi területen előírt ellenőrzések dokumentálásához szükséges (szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal ellátott) személyi számítógépekkel, internet-elérhetőséggel, telefon- és faxkapcsolattal. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembevételével. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő úgy is megfelelhet, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem X III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem X III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen X nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt X IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás X 7

8 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem X IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/12/16 (nap/hó/év) Időpont: 10:00 óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2010/12/16 (nap/hó/év) Időpont: 10:00 óra IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) / / -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) X IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/12/16 (nap/hó/év ) Időpont: 10:00 óra Hely (adott esetben): Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. VII. emelet 701. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen X nem Az ajánlatkérő és ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, a Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X 8

9 VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem X VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 1.) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. szerint biztosítja. 2.) Az eredményhirdetés időpontja: január óra, helye az ajánlatkérő székhelye, 1085 Budapest, Baross u. 52. VII. emelet 701. tárgyaló 3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. nap, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon. 4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt a című honlapján térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) visszaigazolni. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációt visszaigazoltan letölteni. 5.) Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdésekre adott válaszokat a honlapján teszi közzé. 6.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, tekintettel a Kbt ban foglaltakra, így arra, hogy az ajánlatkérő a feltételeit és az igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdése szerint nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők esetén megállapodásukat eredetiben vagy hiteles másolatban, mely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, az ellenérték és tevékenység %-os megoszlását a közös ajánlattevők között, továbbá a képviselő cég (személy) megjelölését, elérhetőségét és teljes jogú meghatalmazását. 9.) Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány egyszerű másolatát, egyszerű magyar fordításban). Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot. 10.) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. Ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hiteles példányát. 11.) Az ajánlattevő nyújtsa be a rész-ajánlattételi területenként meghatározott feladattípusokra kidolgozott ellenőrzési tervét. Amennyiben nem rendelkezik a rész- 9

10 ajánlattételi területenként meghatározott feladattípusra vonatkozóan az ellenőrzés elvégzéséhez feladattípusonként kidolgozott ellenőrzési tervvel, úgy az az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után. 12.) Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén az ajánlattevő nyilatkozzon a közte és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló befolyás mértékéről. Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be eredetiben vagy egyszerű másolatban - olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget kizáróan igazolja a Ptk. 685/B (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. Az erőforrásként megjelölt szervezetnek a kizáró okokon túl az alkalmassági feltételeknél előírtak szerint igazolnia kell azon alkalmassági feltételnek való megfelelést, amire bevonásra kerültek. 13.) A becsült érték: 1 rész-ajánlattételi területen: Ft, 2. rész-ajánlattételi területen Ft, 3 rész-ajánlattételi területen: Ft, 4. rész-ajánlattételi területen: Ft. 14.) Minden ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi bankszámláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozzon az ajánlattevő. 15.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) a), b) c) és d) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is. 16.) Az ajánlatokat 3 (1 eredeti, 2 másolati) példányban kell benyújtani, lapozhatóan összefűzve, oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban és az ajánlattételi dokumentációban megadottak szerint. A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: Ajánlat, Támogatás helyszíni ellenőrzése nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig. 17.) Az Ajánlattevő az általa külföldi pénznemben megadott adatokat, illetve azok értékét magyar forintra számolja át a jelen ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyamon. 18.) Az ajánlat elkészítésénél a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. rendelkezései irányadók. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: Telefon: Internetcím (URL): Fax: Ország: Magyarország 10

11 VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: évi CXXIX tv VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: Telefon: Internetcím (URL): Fax: Ország: Magyarország VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: / / (nap/hó/év) A RÉSZ SZÁMA 1 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁS Vállalkozási szerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által szakképző iskoláknak, TISZK-eknek, felsőoktatási intézményeknek közvetlenül átadott fejlesztési támogatások ellenőrzése. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgyak ) MENNYISÉG A feladatra egyben tehető ajánlat az ellenőrizendő intézmények száma: 269 db. Ellenőrizendő érték:~ Ft A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Vállalkozási szerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítők bevallásainak és a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők elszámolásainak helyszíni 11

12 ellenőrzése 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgyak ) MENNYISÉG A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítők bevallásainak és a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők elszámolásainak helyszíni ellenőrzése 107 hozzájárulásra kötelezettnél. Ebből: - A hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítők bevallásinak ellenőrzése 100 db - A főtevékenységként gyakorlati képzést végzők elszámolásainak helyszíni ellenőrzése 7 db Ellenőrizendő érték összesen: Ft ( hozzájárulási kötelezelettség, illetve támogatás) A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS Vállalkozási szerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Az Alaprész terhére nyilvános pályázat alapján nyújtott szakképzési célú támogatások pénzügyi elszámolásainak helyszíni ellenőrzése 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgyak ) MENNYISÉG Az Alaprész terhére nyilvános pályázat alapján nyújtott szakképzési célú támogatások pénzügyi elszámolásainak helyszíni ellenőrzése 229 támogatási szerződés ellenőrzése 113 támogatottnál. Ellenőrizendő érték: Ft A RÉSZ SZÁMA 4 MEGHATÁROZÁS Vállalkozási szerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Az Alaprész terhére egyedi döntéssel nyújtott szakképzési és felnőttképzési célú támogatások helyszíni ellenőrzése. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 12

13 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgyak ) MENNYISÉG Az Alaprész terhére egyedi döntéssel nyújtott szakképzési célú támogatások helyszíni ellenőrzése 53 támogatási szerződés ellenőrzése 29 támogatottnál. Ellenőrizendő érték: Ft 13

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL 1097 BUDAPEST, GYÁLI ÚT 2-6. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A SZŰRŐPROGRAMOK ORSZÁGOS KOMMUNUKÁCIÓJA RÉSZEKÉNT KOMMUNIKÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ SZEMINÁRIUMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben