Kiváltó Hitel eljárásrend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiváltó Hitel eljárásrend"

Átírás

1 Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17.

2 Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3 Kapcsolódó utasítások Hitel célja Igénylők köre Az adósra, adóstársra, készfizető kezesre vonatkozó feltételek Kölcsönösszeg Futamidő Kamatozás Egyéb díjak, költségek Biztosítékok Az ingatlanfedezettel kapcsolatos előírások Tájékoztatás A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok

3 Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Az utasítás hatálya Az utasítás alanyi hatálya a Takarékszövetkezet Kiváltó hitel termékének értékesítésében résztvevő valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, tárgyi hatálya a Kiváltó hitel értékesítésére és kezelésére terjed ki. Kapcsolódó jogszabályok évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi LIII. tv a Bírósági végrehajtásról évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXLI tv. az Ingatlan-nyilvántartásról évi XV. törvény a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 18/2009.(VIII.6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 109/1999(XII.29.) FVM r. az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI tv. Végrehajtásáról A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló a 196/2007. (VII.30.) Korm. sz. rendelet (Hkr.). 361/2009. (XII.30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról évi CLXII. Törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről évi CXXI Törvény az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról Kapcsolódó utasítások a Hitelintézet ügyfél- és partnerminősítési szabályzata; a Hitelintézet fedezetértékelési szabályzata; a Hitelintézet kockázatvállalási szabályzata; a Hitelintézet ügyletminősítési és céltartalék képzési szabályzata; Általános Szerződési Feltételek a jelzáloghitelekhez

4 1. A hitelnyújtás általános feltételei 0.1 Hitel célja A Kiváltó hitel célja a saját vagy más banknál fennálló deviza alapú hitelek kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztése. A kiváltandó kölcsönnek az alábbi, törvényben szabályozott feltételeknek kell megfelelnie: a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100JPY árfolyamnál nem volt magasabb a kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény hatálybalépésének napjáig ( ) nem mondta fel az adós a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevő december 30. napjáig a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére benyújtja amennyiben a végtörlesztendő hitelhez áthidaló, vagy gyűjtőszámla-hitelből eredő tartozás kapcsolódik, az adós egyidejűleg annak végtörlesztését is vállalja. Hitelintézet által elvárt egyéb feltétel: kizárólag problémamentes hitel kiváltására vonatkozó igény fogadható be. Problémamentes hitel: az adósnak nincs lejárt tartozása és a hitel futamideje alatt egyszer sem rendelkezett 60 napot meghaladó lejárt tartozással. az igénylőnek kötelező a Hitelintézetnél számlát nyitnia. 0.2 Igénylők köre Az eredeti, kiváltásra kerülő kölcsönügyletben szereplő személyek kerülnek bevonásra. Amennyiben az adósok, kezesek hitelkapacitása vagy a fedezet nem elegendő a kiváltó hitelhez, új adóstárs és plusz ingatlan bevonására is van lehetőség. Az igénylők nagykorú, cselekvőképes, fizetőképes jövedelemmel és befogadható fedezeti ingatlannal, illetve harmadik, magánszemély által felkínált ingatlanfedezettel rendelkező devizabelföldi természetes személyek lehetnek. Az adós lehet egy vagy több személy, a haszonélvezeti, özvegyi jog jogosultját adóstársként kell bevonni a kölcsönügyletbe, amennyiben ez nem lehetséges le kell mondania a haszonélvezeti vagy özvegyi jogáról. A lemondó nyilatkozatot ügyvédnek kell ellenjegyeznie vagy közjegyzői közokiratba kell foglalni. A haszonélvezeti, özvegyi jog miatt bevont adóstársnak nem kell megfelelnie az adósokra előírt követelményeknek. Ha a kölcsönkérő házastársi/élettársi kapcsolatban él, a házastárs/élettárs kötelező jelleggel a kölcsönügylet adósaként szerepel akkor is, ha a házastárs/élettárs nem tulajdonosa az érintett ingatlannak. Nem kötelező a kölcsönfelvevő házastársát/élettársát adóstársként bevonni, ha közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagyonjogi szerződéssel igazolják, hogy a kölcsönfelvevő és házastársa/élettársa között 4

5 vagyonközösség nem áll fenn, továbbá a házastárs/élettárs a fedezetül ajánlott ingatlannak ingatlan-nyilvántartáson kívül sem tulajdonosa. A kötelező jelleggel bevont adóstársra nem vonatkoznak a munkaviszonyra és jövedelemre vonatkozó feltételek, de a minősítést kötelezően el kell végezni ebben az esetben is. A kölcsön jelzálog fedezetéül szolgáló, Magyarország területén lévő ingatlan minden tulajdonosának, mint a kölcsönügylet zálogkötelezettjének alá kell írnia az ingatlanra vonatkozó zálogszerződést. Amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe, vagy életbiztosítást kell kötnie, amelynek kedvezményezettje a kölcsönösszeg erejéig a Hitelintézet. A kölcsönügyletben szereplő ügyfeleknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 0.3 Az adósra, adóstársra, készfizető kezesre vonatkozó feltételek az adós, készfizető kezes nagykorú cselekvőképes természetes személy, állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél), legalább 6 hónapja folyamatos (a jelenlegi munkahelyen minimum 3 hónapos) határozatlan idejű főállású munkaviszonya ide nem értve a nappali tagozatos tanulókat vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, vállalkozó - ide értve a mezőgazdasági őstermelőt is -, szellemi szabadfoglalkozású, Bt beltag, KKT tag, a jövedelem több jogviszonyból is származhat), vagy nyugdíjas, és nincs GYES-en vagy GYED-en, határozott idejű munkaviszony abban az esetben fogadható el, ha a munkáltató által időszakonként meghosszabbított határozott idejű munkaszerződés legalább 3 éve folyamatosan fennáll. vezetékes vagy mobil telefonnal rendelkezik munkáltatói telefon, amely ellenőrizhetően a munkáltatóhoz tartozik Szerződéskötésig a Hitelintézetnél fizetési számlát nyit egyéni vállalkozóként illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása, egyéni vállalkozóként lezárt üzleti évvel rendelkezik, Bt beltag, KKT tag esetén a gazdasági társaság lezárt üzleti évvel rendelkezik, nem szerepel sem Hitelintézeti tiltólistán, sem a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában, Bt, KKT, és az igénylő egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozása sincs élő státussal a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) hitelmoduljában, sem annak bankkártyamoduljában, amennyiben az adós a futamidő lejárata előtt betölti a 70. életévét, legalább a hitel összegének megfelelő életbiztosítást kell kötnie és a hitelintézetre kell engedményeznie, vagy adóstárs/kezes kerül bevonásra (aki munkaviszonyból származó havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik). 5

6 A zálogkötelezettre vonatkozó feltételek: nagykorú, cselekvőképes természetes személy állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító, magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél), egyéni vállalkozóként illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása, nem szerepel sem Hitelintézeti tiltólistán, sem élő státusszal a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatbázisában, A kölcsönügylet összes alanyára (adós, adóstárs, zálogkötelezett, készfizető kezes, egyéb adós, egyéb kezes) vonatkozó további feltételek: ügyfél egy vállalkozása (Bt beltag, KKT tag esetén) sincs felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt, büntetőeljárás nem folyik ellene, nincs lejárt köztartozása (vám, illeték, stb.), nem folyik ellene végrehajtási eljárás. 0.4 Kölcsönösszeg Minimum: ,-Ft Maximum: ,-Ft Kiváltó hitel csak meglévő deviza alapú hitel kiváltására vehető igénybe, ezért a hitel összege nem haladhatja meg az igénylés időpontjában fennálló hitel jogszabályban megjelölt árfolyamon számított forint összegét. A folyósítható maximális kölcsönösszeget a minimum-maximum határokon belül a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) forgalmi értéke határozza meg A kölcsön összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 70 %-át. 0.5 Futamidő Minimum: 12 hónap Maximum: 240 hónap. A futamidő még prolongálással sem haladhatja meg a maximumot. 0.6 Kamatozás A kamat referencia kamathoz kötött, referencia kamat: Jegybanki alapkamat. A kamatfelár mértéke a Hirdetményben kerül feltüntetésre 6

7 A kölcsön első kamatperiódusra érvényes kamata a folyósításkor (részfolyósításkor) hatályban lévő Hirdetmény alapján kerül megállapításra. A Hitelintézet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra. A kamat összegének megállapítása a mindenkor fennálló tőketartozás alapján a következő képlet szerint történik: Mindenkori tőke x naptári napok száma x kamatláb % 360x100 A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kamatok: Késedelmes teljesítés esetén a hitelintézet az esedékessé vált és meg nem fizetett tartozás után mind a tőkefizetési késedelemre, mind a kamat és egyéb díjfizetési késedelemre késedelmi kamatot számít fel. A kölcsön törlesztőrészlete havonta 1-31-e között esedékes. Az esedékesség hónapjának utolsó napjáig a Hitelintézet nem számít fel késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza: 0.7 Egyéb díjak, költségek Kezelési költség: éves, százalékos mértékű, a fennálló tőketartozás alapján kerül felszámításra, és a havi törlesztő részlettel együtt fizetendő. Folyósítási jutalék: Nem kerül felszámításra. Értékbecslés díja: Hitelintézet költsége, amennyiben új értékbecslés szükséges. Közjegyzői díj: Hitelintézet költsége, a mindenkori közjegyzői díjszabás szerint, amennyiben szükséges. Szerződés-módosítási díj: Az ügyfél által a kölcsön futamideje alatt kezdeményezett szerződésmódosításhoz kapcsolódó banki tevékenység ellenértékeként Szerződésmódosítást von maga után pl: fedezetcsere, adóstárs kiengedése, futamidő módosítás, devizanem váltás. A szerződésmódosítási díj felszámítására csak az ügyfél kérelmének banki elfogadása esetén kerül sor. Rendkívüli ügyintézési díj: Egyedi ügyintézéskor (halasztás, és egyéb esetekben) kerül felszámításra. Előtörlesztési díj: Részleges vagy teljes előtörlesztés esetén kerül felszámításra Rendkívüli levelezés díja: Az adós kérésére megküldött értesítésekhez kapcsolódóan kerül felszámításra. Az adós kérésére kiállított igazolások díja: Az adós kérésére kiállított igazolásokhoz kapcsolódóan kerül felszámításra. 7

8 Késedelmi kamat: Késedelmes törlesztés/fizetés esetén a késedelmes tőkére, kamatra és minden egyéb díjra és költségre kerül felszámításra Biztosítékok Kötelezően alkalmazandó biztosítékok: A fedezetként szereplő ingatlanon alapított jelzálogjog A kölcsönigénylő és az adóstárs igazolt havi nettó jövedelme a hitelintézetre engedményezett vagyonbiztosítás (kivétel: építési telek). A Magatartási kódex elve alapján a hitelintézet elfogadja a meglévő biztosítást is. Amennyiben nincs érvényes biztosítása az ügyfélnek, úgy a vele üzleti kapcsolatban álló biztosítótársasághoz irányítja az ügyfelet, vagy ha nincs ilyen szerződése a hitelintézetnek, akkor az ügyfél szabadon választhat biztosítót. A biztosítás megkötésére csak pozitív hiteldöntést követően szabad felszólítani az ügyfelet. Opcionálisan alkalmazandó biztosítékok: életbiztosítás megkötése vagy készfizető kezes bevonása. A meglévő életbiztosítást a hitelintézet elfogadja, amennyiben az ügyfélnek nincs életbiztosítása, úgy a vele üzleti kapcsolatban álló biztosítótársasághoz irányítja az ügyfelet, vagy ha nincs ilyen szerződése a hitelintézetnek, akkor az ügyfél szabadon választhat biztosítót. A biztosítás megkötésére csak a pozitív hiteldöntést követően szabad felszólítani az ügyfelet. 0.9 Az ingatlanfedezettel kapcsolatos előírások A kölcsön ingatlanfedezete csak Magyarország területén lévő, önállóan forgalomképes ingatlan lehet. A fedezetül felajánlott ingatlanon az alábbiakban felsorolt idegen terhek elfogadhatóak a Hitelintézet-t megelőző ranghelyen, amennyiben a jelzálogjog jogosultja írásbeli hozzájárulását adja az őt követő jelzálogbejegyzéshez. A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, Állami támogatáshoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom, Munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó jelzálogjog Önkormányzati kölcsönhöz vagy támogatáshoz kapcsolódó jelzálogjog Egyéb szolgalmi jogok (pl. vízelvezetési jog) A kiváltandó hitelhez kapcsolódó jelzálogjog a kölcsönigénylés benyújtásának időpontjában még szerepelhet a tulajdoni lapon, a kölcsön teljes végtörlesztése után ez a teher törlésre kerül. 8

9 Az alábbi bejegyzett jogok fennállása esetén az értékbecslő vizsgálja, hogy azok mennyiben korlátozzák az ingatlan használatát, forgalomképességét: telki szolgalmi jog, állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok. Az idegen terhek, valamint a kölcsön összege együttesen nem haladhatják meg a termékre előírt maximális fedezeti szintet. Befogadható ingatlanok típusa: magánszemély tulajdonában álló önállóan forgalomképes lakóingatlan (társasházi, szövetkezeti, sorházas lakás) családi ház, tanya, gazdasági épület, üdülőépület, garázs, építési és üdülőtelek A fedezetül felajánlott ingatlan összes tulajdonosa zálogkötelezettként szerepel az ügyletben. Az ingatlanfedezetet tulajdonosai kötelesek az ingatlant (kivéve építési telek) legalább tűz és elemi kár kockázatokra vagyonbiztosítással biztosítani és e biztosítás kedvezményezettjeként a kölcsön összege és járulékai erejéig a Hitelintézetet megjelölni. A biztosítást a kölcsönfelvevő(k) kötelesek a kölcsön teljes futamideje alatt fenntartani. 2. A kölcsönigénylés folyamata 2.1 Tájékoztatás Az ügyfelek tájékoztatása a Hitelintézet fiókjaiban történik. Az ügyintézőnek a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt tájékoztatnia kell az ügyfelet arról, hogy a megkötendő szerződéssel érintett tevékenységére vonatkozóan csatlakozott a magatartási kódexhez, és a kódex ingyenes elérhetőségét lehetővé kell tennie az ügyfél számára. Az ügyintézőnek teljes körű tájékoztatást kell adnia az ügyfélnek és át kell adnia terméktájékoztatót, az aktuális Hirdetményt a kondíciókról, valamint az egyéb ingatlanfedezetes hiteleknél alkalmazott tájékoztatókat (Tájékoztató az ingatlanhitelekről, PSZÁF tájékoztató stb) Amennyiben az igénylő még nem ügyfele a Hitelintézetnek, fel kell hívni a figyelmét arra, hogy pozitív hitelbírálat esetén fizetési számlát kell nyitnia a Hitelintézetnél, erről a számláról kell a hitelt törlesztenie. A fizetési számlát a szerződéskötésig meg kell nyitnia. Az igénylés befogadása előtt az ügyintézőnek le kell kérnie a KHR-ből az ügyfélre vonatkozó információkat. Amennyiben az ügyfél szerepel a KHR-ben, nem fogadható be az igénylés. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a hitelintézetek ügyfelei évente egy alkalommal térítésmentesen jogosultak hivatalos igazolást kérni a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) üzemeltető cégtől arra vonatkozóan, hogy nem szerepelnek a KHR adatbázisában. Erről tájékoztatni kell az ügyfelet, és amennyiben a kölcsönigénylő ügyfél a kölcsön kérelem benyújtása előtt térítésmentes KHR lekérdezési jogával nem él, vagy ezt a lehetőséget már korábban igénybe vette, a Hitelintézet kérdezi le az ügyfélre vonatkozó hitelinformációt 9

10 2.2 A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok Kölcsönigénylő nyomtatvány KHR nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat Érvényes személyi igazolvány (nincs lakcímkártya), vagy Érvényes, kártya formátumú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy Érvényes útlevél és lakcímkártya, vagy Érvényes kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya A személyét igazoló második dokumentum (Adókártya, útlevél stb) Utolsó két havi fizetési számlakivonat (ha van bankszámlája) Utolsó havi közüzemi számla+befizetést igazoló dokumentum Kiváltó hitelhez szükséges egyéb dokumentumok Hitelintézeti igazolás a fennálló tartozásról, és a problémamentes hitelmúltról (31. sz. melléklet). A fennálló tartozást egy olyan - az ügyintézővel egyeztetett - konkrét jövőbeli dátumra kell megkérni a hitelintézettől, amely napon várhatóan a folyósítás történik majd. Így nem lesz eltérés a fennálló tartozás és a folyósított összeg között. Amennyiben a folyósított összeg nem elegendő a hitel végtörlesztésére, az adósnak saját erőből ki kell egészítenie azt. Hitelintézet hozzájárulása a kiváltó hitelt nyújtó hitelintézet jelzálogbejegyzéséhez és elvi hozzájárulás a jelzálogjog törléséhez Kiváltandó kölcsön kölcsönszerződése A jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok: Alkalmazott esetén: 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás,) Külföldről származó jövedelem esetén hiteles fordítás is szükséges a jövedelemigazolásról, adóhatósági igazolás, 3 havi fizetési számlakivonat, amelyre a munkabér érkezik Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjas igazolás az előző évi nyugdíjról utolsó havi nyugdíj szelvény, vagy utolsó 2 havi fizetési számlakivonat, amely tartalmazza a nyugdíjjóváírást Vállalkozó (egyéni vállalkozó, BT bel- és kültagok, KKt tagok, KFT üzletrész tulajdonosok) esetén: vállalkozói igazolvány NAV jövedelem igazolás 30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozásokról a vállalkozásra vonatkozóan 2 utolsó havi fizetési számlakivonat a vállalkozói bankszámláról 10

11 2.3 Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok Magánszemély tulajdonában lévő ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, ikerház, sorház esetén hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, amely tartalmazza az elővásárlási jogról történő lemondást is, valamint vázrajz Lakásbiztosítási kötvény (folyósítási feltétel a Hitelintézet-re történő engedményezés a kölcsönösszeg erejéig) Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés) 2.4 Igénylők adatainak ellenőrzése, lekérdezése A ügyintéző a beadott dokumentumokat ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed a személyi dokumentumok ellenőrzésére, a kitöltött adatlapok helyességére, a becsatolt iratok érvényességére. A jövedelemigazolások, NAV igazolás, tulajdoni lap 30 napig érvényesek. Amennyiben az anyag hiánytalan, átveszi az ügyféltől, amennyiben hiányos, nem fogadható be az igénylés. Az átvett anyagot az átvétel napján iktatni kell a cenzúrakönyvbe. A befogadást követően a munkatárs elvégzi a további ellenőrzéseket: hitelintézet belső nyilvántartás, munkáltató ellenőrzése a céginformációs rendszerben, munkáltató telefonos ellenőrzése, NAV igazolás ellenőrzése, BM okmányadatbázis (ha rendelkezésre áll). Amennyiben az igénylő szerepel bármelyik Hitelintézeti nyilvántartásban, nem valós adatokat adott meg, vagy bármelyik beadott dokumentum hamis, az igénylést el kell utasítani, és az információt továbbítani kell a szükséges rendszerekbe (belső nyilvántartás, KHR). Az ügyfélnek elutasító levelet kell küldeni postán, illetve az átvétel igazolása mellett személyesen is át lehet adni. 2.5 Értékbecslés megrendelése Az értékbecslést a Hitelintézet munkatársa rendeli meg az értékbecslő cégtől, a szükséges dokumentumok megküldésével Az értékbecslőnek megküldendő dokumentumok Megrendelő levél Tulajdoni lap Térképmásolat vagy helyszínrajz (családi vagy sorház esetén) Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok Az értékbecslés befogadása Az értékbecslések valamint az ingatlanok fedezetként történő elfogadásáról a Hitelintézet Fedezetértékelési szabályzata szerint kell dönteni. 11

12 A Hitelintézet Fedezetértékelési szabályzatában szükséges rögzíteni azt is, hogy mely esetekben és határidővel fogad el a Hitelintézet meglévő értékbecslést, illetve mely esetekben tekint el az értékbecsléstől. Kiváltó Hitel esetén, amennyiben az eredeti értékbecslés/forgalmi érték megállapítás dátuma 2 évnél nem régebbi, a hitelintézet elfogadhatja az eredeti értékbecslést. Amennyiben az értékbecslés 2 évnél régebbi, a Takarékszövetkezet helyszíni szemle során meggyőződik az ingatlan állapotváltozásáról az eredeti ingatlan értékbecslés állapotához képest, és amennyiben a hitelintézet úgy ítéli meg, kérheti az új értékbecslés elvégzését, de ennek költségét a hitelintézet fizeti meg az értékbecslőnek. Az értékbecslés egy példányát az ügyfélnek át kell adni. 2.6 Hitelbírálati javaslat elkészítése/hiteldöntés Az ügyintéző a Hitelintézet belső szabályzata szerint elvégzi az adósminősítést és hitelkapacitás számítást, és elkészíti a bírálati javaslatot. Elutasítás esetén az ügyfelet írásban kell értesíteni a döntésről. Az ügylet engedélyezése esetén szintén írásban kell értesíteni az ügyfelet és meg kell határozni a szerződéskötési illetve a folyósítási feltételeket. 2.7 Az általános szerződéskötési feltételek Pozitív hitelbírálat Lakossági fizetési számla megnyitása Amennyiben az ingatlanon nem megengedett terhek szerepelnek szerződéskötési feltétel a törlési dokumentum földhivatal által érkeztetett példányának bemutatása A haszonélvezeti-, özvegyi jog jogosultjának lemondó nyilatkozata, amennyiben nem szerepel adósként az ügyletben A kiváltandó hitelt nyújtó hitelintézetnek (a továbbiakban: Bank) cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell vállalnia, hogy a jelzálogjogát / vételi jogát / terhelési és elidegenítési tilalmát haladéktalanul törölteti, ha a Takarékszövetkezet a Bank nyilatkozatában rögzített számlára és időpontra (a nyilatkozatban több időpont és ahhoz kapcsolódó összeg megadható) átutalja az Adós adott ingatlanra vonatkozóan a Bank felé fennálló a nyilatkozatban rögzítésre kerülő kölcsöntartozását és a kölcsön előtörlesztésével összefüggő egyéb jogszerű költségeit. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a Bank hozzájárul a Takarékszövetkezet Bankot követő ranghelyi zálogbejegyzéséhez. Emellett az Adósnak nyilatkoznia kell, hogy a kiváltandó hitelt fedező jelzálogjog ranghelyét a Takarékszövetkezet részére fenntartja és hozzájárul a Takarékszövetkezet jelzálogjogának fenntartott ranghelyre történő bejegyzéséhez, vagy amennyiben a Takarékszövetkezet jelzálogjoga terhesebb a megszűnő jelzálogjognál, a megszűnő jelzálogjog ranghelyét nem tartja fenn. E nyilatkozatot két tanúval alá kell íratni vagy ügyvéddel ellen kell jegyeztetni. A döntésre jogosult személy további szerződéskötési feltételeket is előírhat. 2.8 Szerződéskötés az ügylet szereplőivel Az ügyféllel előzetesen telefonon egyeztetett időpontra elő kell készíteni a szerződéseket, valamint a földhivatali bejegyzési kérelmet. 12

13 A szerződéseket két szerződő fél esetében minimum 5 példányban kell elkészíteni és aláíratni. Több szerződő fél esetén a szerződő felek számának megfelelő számú többlet példányt kell aláíratni. A szerződéskötési feltételek ellenőrzése a dokumentumok aláírását megelőzően történik. 2.9 Bejegyzési kérelem eljuttatása a földhivatalba A szerződések aláírását követően az ügyfél döntése szerint vagy a Takarékszövetkezet küldi be a bejegyzési kérelmet a földhivatalba, vagy az ügyfél személyesen juttatja el. Amennyiben az ügyfél személyesen viszi be a kérelmet a földhivatalba a bejegyzéshez kapcsolódó illetéket a földhivatal pénztárában fizeti be. Ha a Takarékszövetkezet küldi be a bejegyzési kérelmet, akkor az illetéket el kell utalni az aktuális földhivatali számlaszámra. A szerződésekhez csatolni kell a ranghely lemondó nyilatkozatot, valamint a hitelintézet hozzájáruló nyilatkozatát a bejegyzéshez. Amennyiben az ügyfél viszi be a kérelmet a földhivatalba, a szerződések aláírása után át kell adni az ügyfélnek 1 eredeti kölcsönszerződést 2 eredeti és 3 másolati példányt a zálogszerződésből 1 eredeti és 1 másolati példány Bejegyzési kérelem A földhivatalhoz benyújtott jelzálogszerződésből 1 másolati példányt, a bejegyzési kérelemből 1 másolati példányt a földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátva vissza kell juttatni a Takarékszövetkezethez. A bejegyzési kérelem iktatásáról széljegyes tulajdoni lapot is be kell mutatnia az ügyfélnek. (Folyósítási feltétel) 2.10 A kölcsön folyósítása Általános folyósítási feltételek Érvényesen aláírt kölcsön- és zálogszerződés Jelzálog bejegyzési kérelem és jelzálogszerződés földhivatali érkeztetett bélyegzővel ellátott példánya 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lap másolat, amely legalább széljegyen tartalmazza a Takarékszövetkezet jelzálogjog bejegyzését Az ingatlanfedezetre vonatkozóan a Takarékszövetkezet által elfogadott feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítási kötvény a Takarékszövetkezet engedményesi jogának feltüntetésével Életbiztosítási kötvény bemutatása a Takarékszövetkezet engedményesi jogának feltüntetésével (ha plusz feltételként előírta a hitelintézet) Folyósítási feltételek teljesítése 13

14 A folyósítási feltételek teljesítésére az ügyfélnek a szerződéskötéstől számított 15 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a folyósítási feltételek nem teljesülnek, az ügyletet el kell utasítani. Egyedi esetben, illetve ha az ügyfélnek fel nem róható okból nem teljesíthetőek a feltételek határidőre, a döntésre jogosult személy a határidőt meghosszabbíthatja Folyósítás A folyósítás egy összegben a hitel végtörlesztésére történik. A folyósítás megtörténte után az ügyfél kötelessége a törlési engedély beszerzése a hitelintézettől és a jelzálog töröltetése a Földhivatalnál. Amennyiben az adós rendelkezik önerővel, és a hitel végtörlesztését csak részben teljesíti a Kiváltó Hitel igénylésével, a folyósítás az alábbiak szerint történik: Az adós a saját erőből fedezett összeget legkésőbb a folyósítást megelőző napon befizeti a hitelt folyósító hitelintézetnél vezetett, az adós nevére megnyitott zárolt/technikai számlára. A hitelintézet a kölcsön folyósítását a zárolt/technikai számlára teljesíti. Az adós a kölcsönszerződésben felhatalmazza a hitelintézetet a teljes összeg átutalására a hitel végtörlesztésére. 3. Folyósítás után - monitoring 3.1 Törlesztés A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak. A havi törlesztő részlet magában foglalja az esedékes kamat, a kezelési költség és a tőketörlesztés összegét. Az első törlesztőrészlet esedékessége legkésőbb a folyósítást követő hónap napja. A további törlesztőrészletek minden hónap ugyanazon. napján esedékesek. A kamatláb, kamatfelár változásáról az esedékességet megelőző 60 nappal megelőzően feladott értesítésben tájékoztatni kell az ügyfelet. A kölcsön törlesztése az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájáról történik, ahol az ügyfélnek az előre meghatározott törlesztési összeget kell biztosítania. Az összeg terhelése automatikusan megtörténik a törlesztés napján. A beérkezett törlesztő részletből a követelések jóváírása a Ptk ában meghatározott, alábbi sorrendben történik: egyéb költség, kezelési költség, késedelmi kamat, ügyleti kamat, tőke. 3.2 Előtörlesztés Előtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Előtörlesztéskor az Adósnak a Hirdetményben közzétett díjat kell megfizetnie. A Takarékszövetkezet az előtörlesztett összeget az alábbi prioritás szerint könyveli el a hitel törlesztésére: egyéb költség, kezelési költség, késedelmi kamat, ügyleti kamat, tőke. A megváltozott törlesztőrészletről az ügyfelet értesíteni kell. Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezett felé a pontos összeg és dátum megjelölésével. 14

15 3.3 Végtörlesztés Az adós a futamidő lejárata előtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget. Végtörlesztés esetén az ügyfél számára tájékoztató levelet kell küldeni, amely tételesen tartalmazza a fizetendő összegeket. Végtörlesztéskor az ügyfélnek a Hirdetmény szerinti költséget kell megfizetnie. 3.4 Halasztás Az ügyfél átmeneti fizetési problémáinak enyhítésére halasztási kérelmet nyújthat be a Takarékszövetkezethez. A halasztás maximum 3 hónap lehet, és az esedékességet megelőző hónap utolsó napjáig lehet igényelni. A halasztott törlesztőrészleteket legkésőbb az engedélyezett időszak utolsó napján kell befizetnie az ügyfélnek. Halasztási kérelmet a teljes futamidő alatt kétszer lehet igényelni. 3.5 Futamidő hosszabbítás (prolongálás) A futamidő során az adós egy alkalommal kérheti a futamidő meghosszabbítását. Az új futamidő nem haladhatja meg a konstrukcióra megállapított maximális futamidőt. Prolongáció esetén az eredeti kölcsönszerződést, zálogszerződést is módosítani kell, amelyből 1-1 példányt tájékoztatás és okirattárba történő lefűzés céljából az illetékes Földhivatalba is továbbítani szükséges. Az ügyfélnek ebben az esetben szerződésmódosítási díjat kell fizetnie. Halasztás és prolongálás esetén a Takarékszövetkezet egyéb belső szabályzataiban foglalt, ezen esetekre vonatkozó előírásainak is egyidejűleg meg kell felelni. 3.6 Monitoring A már megkötött szerződések feltételeiben történő, az ügyfél által kezdeményezett változtatások esetén a változtatásokra vonatkozó döntést az eredeti döntési szint (fórum) jogosult meghozni. Az éven túli jelzáloghitel ügyleteket a Takarékszövetkezet belső szabályzatainak megfelelően (fedezetértékelési szabályzat) évente felül kell vizsgálni, valamint az ügyfélminősítést is el kell végezni. Az ügyfélminősítést bármilyen rendkívüli esemény, illetve az ügyfél kérésére végrehajtott szerződésmódosítás esetén is kötelezően el kell végezni. A Takarékszövetkezet minden kamatperiódus fordulónapján az eltelt időszakban teljesített törlesztésekről és a még fennálló kölcsöntartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és fizetési-kötelezettség mentesen tájékoztatást ad az Adósnak. A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ügyfélév végén minden ügyletre vonatkozóan hitelszámla kivonatot kell küldeni az adósnak, amely tartalmazza az ügyfélévben történt összes terhelést és jóváírást. 15

16 3.8 ZÁRÓ RENDELKEZÉS Jelen szabályzatot a Hodász Porcsalma Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/3/2011. számú határozatával október 17-én jóváhagyta. A szabályzat a jóváhagyásának napján lép hatályba. Hodász 2011.október 17. Az Igazgatóság nevében: Sinka János elnök ügyvezető igazgató 16

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni.

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni. A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetét bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír kell

Részletesebben

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Igénylési feltételek: a. nagykorú, cselekvőképes, megfelelő mértékű igazolt jövedelemmel

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9020 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A hitelnyújtás általános feltételei: A hitel forintban folyósítható.

1/a. sz. melléklet. A hitelnyújtás általános feltételei: A hitel forintban folyósítható. Lehetséges hitelcélok A kölcsönt a Takarékbank finanszírozásában megvalósuló új lakásépítési projektek keretében épülő lakások megvásárlásához lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme HUF A hitelnyújtás

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9021 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a)

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a) A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló deviza alapú kölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 20.

Hatálybalépés napja: 2015. február 20. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Hiteligénylő: a) Devizabelföldi, természetes személy,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9021 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.15-től 1 1. Akciók 2015. április 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott

Részletesebben

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői:

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz célja: A termék célja a KKV szegmensbe tartozó ügyfelek standardizált kiszolgálása scoring alapú, egyszerűsített elbírálású és lebonyolítású

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK A Takarékszövetkezet hitelezési szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től 1 1. Akciók 2015. 07. 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ 1. Hitel célja: TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ - Lakáscélú hitel (vásárlás, építés, bővítés,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés napja: 2014. június 01. Lehetséges hitelcélok: Szabadon,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott szabad felhasználású jelzáloghitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Felhasználási céltól független, magánszemély(ek)

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Priority lakáshitel

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Priority lakáshitel TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Priority lakáshitel Termék leírása: A Priority lakáshitelnek célja lehet: a) Új vagy használt lakás, lakóház megvásárlása, ideértve az építés alatt álló lakás (ház) megvásárlását és építését

Részletesebben

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül*

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci kamatozású lakáscélú

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott piaci kamatozású lakáscélú hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Elsősorban a takarékszövetkezet működési

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01. HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti hitel 3 1.2. Önkormányzatok

Részletesebben

Terméktájékoztató. Piaci kamatozású lakáscélú hitel

Terméktájékoztató. Piaci kamatozású lakáscélú hitel Terméktájékoztató A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató nem minősül jogilag

Részletesebben

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.április 01. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. július 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve saját

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

A konstrukciót a SajóvölgyeTakarékszövezkezet (címe: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a SajóvölgyeTakarékszövezkezet (címe: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Joker Kölcsön kizárólag Forintban igényelhető Standard és Jolly Joker kölcsön Forintban

Részletesebben

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Szabad felhasználású és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék Magánszemélyek részére A Magyarországi Zrt. 2011. november 23 -tól a jelen hirdetményben

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92%

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKISMERTETŐ A PIACI KAMATOZÁSÚ NEM LAKÁSCÉLÚ INGATLAN VÁSÁRLÁSI, ÉPÍTÉSI HITELEKRŐL. Hatályos:2014.07.10. 1. 2.

ÁLTALÁNOS TERMÉKISMERTETŐ A PIACI KAMATOZÁSÚ NEM LAKÁSCÉLÚ INGATLAN VÁSÁRLÁSI, ÉPÍTÉSI HITELEKRŐL. Hatályos:2014.07.10. 1. 2. ÁLTALÁNOS TERMÉKISMERTETŐ A PIACI KAMATOZÁSÚ NEM LAKÁSCÉLÚ INGATLAN VÁSÁRLÁSI, ÉPÍTÉSI HITELEKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói Hirdetmény Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói 0 THM számítás képlete: C k a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel;

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról

Tájékoztató a hitelek teljes előtörlesztésének folyamatáról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk célja a hitelek teljes előtörlesztési folyamatának, valamint az ahhoz kapcsolódó kifejezések, folyamati lépések ismertetése. Hosszú távú pénzügyi döntésről

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott otthonteremtési kamatámogatott hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok A 341/2011.(XII.29.) Kormányrendeletben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek 1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK A. Személyi jellegű hitelek Hitelbírálati díj Takarék személyi kölcsön Folyósítási jutalék. Kölcsönfedezeti biztosítás Kedvezményes számlavezetési díj: Akciós

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben