Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés"

Átírás

1 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ AK16291 Lövőház utca 39. Kapcsolattartási pont(ok): Jogi és Közbeszerzési Önálló Osztály, I. emelet Címzett: Boda Zsolt 1024 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Fő tevékenység Egyéb: közlekedésfejlesztés Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység évi ellenőrzésére. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés 1/17

2 2/17 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások A teljesítés helye: Magyarország országos közúthálózata. NUTS-kód HU Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység évi ellenőrzésére. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk Részek A beszerzés részekből áll: igen Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység évi ellenőrzése. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés tárgyát 9 részajánlatra bontotta. I. A gyorsforgalmi országos közúthálózaton a közútkezelői tevékenység szerződés szerinti ellátásának folyamatos ellenőrzése 2 részajánlatra bontva az alábbiak szerint: 1. rész: Nem koncessziós gyorsforgalmi országos közúthálózat A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban MK NZrt.) kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat 987 km főpálya (illetve várhatóan 2014 nyár végétől további 35 km), csomóponti ágai, és pihenőhelyi útjai, 16 autópálya mérnökség és 2 üzemmérnökség, 2 gyorsforgalmi Főmérnökség, IT Elektronikai üzemeltetési osztály, Gyorsforgalmi Úthálózat Üzemeltetési Igazgatóság (Központ) 2. rész: Koncessziós gyorsforgalmi országos közúthálózat a) Az AKA Zrt. kezelésében lévő (156 km főpálya) M5 autópálya és 3 autópálya mérnökség b) A fentieken túl egyéb Koncessziós Társaságok kezelésében lévő M6 és M60 autópálya (202 km főpálya) és 4 autópálya mérnökség II. A nem gyorsforgalmi utakon végzett közútkezelői tevékenység szerződés szerinti ellátásának ellenőrzése az alábbi közutakra, megyei központokra és üzemmérnökségekre vonatkozóan funkcionális régiónként 7 részajánlatra bontva: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban MK Zrt.) kezelésében lévő km országos közút, 19 megyei központ, 78 üzemmérnökség. 3. rész: nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Közép-Magyarországi Régióban országos közúthálózat hossza: km; 1 db megyei igazgatóság, valamint 7 db üzemmérnökség ellenőrzése 4. rész: nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Közép-Dunántúli Régióban 2/17

3 3/17 II.2.2) II.2.3) II.3) országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 11 db üzemmérnökség ellenőrzése 5. rész: nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Nyugat-Dunántúli Régióban országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 12 db üzemmérnökség ellenőrzése 6. rész: nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Dél-Dunántúli Régióban országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 11 db üzemmérnökség ellenőrzése 7. rész: nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Dél-Alföldi Régióban országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 13 db üzemmérnökség ellenőrzése 8. rész: nem gyorsforgalmi országos közúthálózat az Észak-Alföldi Régióban országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 13 db üzemmérnökség ellenőrzése 9. rész: nem gyorsforgalmi országos közúthálózat az Észak-Magyarországi Régióban országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 11 db üzemmérnökség ellenőrzése Az egyes részekre vonatkozó további információkat a B melléklet tartalmazza. Ellenőrzési gyakoriság: Gyorsforgalmi utak közútkezelői tevékenységének ellenőrzése (1-2. sz. részek) esetén a nyertes ajánlattevő által az eljárás során megjelölt ellenőr(ök) egy vagy több részben is ellenőrizhet(nek) azzal, hogy az eljárás során megajánlott ellenőröknek személyesen kell eljárniuk. Minden autópálya-, illetve üzemmérnökséget az 1. sz. rész vonatkozásában havonta két alkalommal (kéthetente), a 2. sz. rész vonatkozásában hetente egyszer kell ellenőrizni. Az 1. rész esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Központjában, illetve az Informatikai Igazgatóságon a kezelői és általános üzemeltetői tevékenységek ellenőrzése esetén havonta egy-egy alkalommal kell ellenőrizni. 1. rész esetében a kezelt úthálózat szakaszain havonta egy alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést kell tartani az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül. Egy ellenőr munkanaponként legfeljebb kettő ellenőrzést végezhet, kivéve az AKA Zrt, által kezelt útszakaszokat, ahol az ellenőrzést az összes kapcsolódó autópálya mérnökségen egy munkanapon kell végrehajtani. A 3-9. sz. részek vonatkozásában a közútkezelői tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központokat havonta egyszer a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk 3/17

4 4/17 Rész száma: 1 Elnevezés: Nem koncessziós gyorsforgalmi országos közúthálózat Nem koncessziós gyorsforgalmi országos közúthálózat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban MK NZrt.) kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat 987 km főpálya (illetve várhatóan 2014 nyár végétől további 35 km), csomóponti ágai, és pihenőhelyi útjai, 16 autópálya mérnökség és 2 üzemmérnökség, 2 gyorsforgalmi Főmérnökség, IT Elektronikai üzemeltetési osztály, Gyorsforgalmi Úthálózat Üzemeltetési Igazgatóság (Központ) Mérnökségek, illetve üzemmérnökségek tevékenységét havonta két alkalommal (kéthetente) kell ellenőrizni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Központjában, illetve az IT Elektronikai üzemeltetési osztályán a kezelői és általános üzemeltetői tevékenységek ellenőrzése esetén havonta egy-egy alkalommal kell ellenőrizni. A kezelt úthálózat szakaszain havonta egy alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést kell tartani az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül. Gyorsforgalmi utak közútkezelői tevékenységének ellenőrzése esetén a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőr(ök) egy vagy több részben is ellenőrizhet(nek) azzal, hogy az eljárás során megajánlott ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie. Egy ellenőr munkanaponként legfeljebb kettő ellenőrzést végezhet. Rész száma: 2 Elnevezés: Koncessziós gyorsforgalmi országos közúthálózat Koncessziós gyorsforgalmi országos közúthálózat. a) Az AKA Zrt. kezelésében lévő (156 km főpálya) M5 autópálya és 3 autópálya mérnökség. b) A fentieken kívül egyéb Koncessziós Társaságok kezelésében lévő M6 és M60 autópálya (202 km főpálya) és 4 autópálya mérnökség. Gyorsforgalmi utak közútkezelői tevékenységének ellenőrzése esetén a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőr(ök) egy vagy több részben is ellenőrizhet(nek) azzal, hogy az eljárás során megajánlott ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie minden autópálya mérnökséget hetente egyszer. Egy ellenőr munkanaponként legfeljebb kettő ellenőrzést végezhet, kivéve az AKA Zrt., által kezelt útszakaszokat, ahol az ellenőrzést az összes kapcsolódó autópálya mérnökségen egy napon kell végrehajtani. 4/17

5 5/17 Rész száma: 3 Elnevezés: Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Közép-Magyarországi Régióban Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Közép-Magyarországi Régióban. Az MK NZrt. Közúthálózat Üzemeltetési Igazgatósága által Pest megyében kezelt országos közúthálózat hossza: km; 1 db megyei igazgatóság, valamint 7 db üzemmérnökség ellenőrzése. A közútkezelő tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központot havonta egyszer a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). Rész száma: 4 Elnevezés: Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Közép-Dunántúli Régióban Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Közép-Dunántúli Régióban. Az MK NZrt. Közúthálózat Üzemeltetési Igazgatósága által Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyékben kezelt országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 11 db üzemmérnökség ellenőrzése. A közútkezelő tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központokat havonta egyszer a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). Rész száma: 5 Elnevezés: Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Nyugat-Dunántúli Régióban Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Nyugat-Dunántúli Régióban. 5/17

6 6/17 Az MK NZrt. Közúthálózat Üzemeltetési Igazgatósága által Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyékben kezelt országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 12 db üzemmérnökség ellenőrzése. A közútkezelő tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központokat havonta egyszer a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). Rész száma: 6 Elnevezés: Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Dél-Dunántúli Régióban Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Dél-Dunántúli Régióban. Az MK NZrt. Közúthálózat Üzemeltetési Igazgatósága által Somogy, Tolna és Baranya megyékben kezelt országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 11 db üzemmérnökség ellenőrzése. A közútkezelő tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központokat havonta egyszer a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). Rész száma: 7 Elnevezés: Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Dél-Alföldi Régióban Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat a Dél-Alföldi Régióban. Az MK NZrt. Közúthálózat Üzemeltetési Igazgatósága által Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben kezelt országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 13 db üzemmérnökség ellenőrzése. 6/17

7 7/17 A közútkezelő tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központokat havonta egyszer a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). Rész száma: 8 Elnevezés: Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat az Észak-Alföldi Régióban Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat az Észak-Alföldi Régióban. Az MK NZrt. Közúthálózat Üzemeltetési Igazgatósága által Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs- Szatmár-Bereg megyékben kezelt országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 13 db üzemmérnökség ellenőrzése. A közútkezelő tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központokat havonta egyszer a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). Rész száma: 9 Elnevezés: Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat az Észak-Magyarországi Régióban Nem gyorsforgalmi országos közúthálózat az Észak-Magyarországi Régióban. Az MK NZrt. Közúthálózat Üzemeltetési Igazgatósága által Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben kezelt országos közúthálózat hossza: km; 3 db megyei igazgatóság, valamint 11 db üzemmérnökség ellenőrzése. A közútkezelő tevékenységének ellenőrzése esetén minden üzemmérnökséget havonta kétszer, valamint a megyei központokat havonta egyszer a nyertes Részvételre jelentkező által az eljárásban megjelölt ellenőrök valamelyikének személyesen kell ellenőriznie a dokumentációban megjelölt módon. Egy ellenőr által munkanaponként legfeljebb 3 szervezeti egység ellenőrizhető (kivételes esetben teljes munkanapon tervezhető 7/17

8 8/17 3 ellenőrzés, amennyiben az adott napon a megyei központ és a megyeszékhelyen lévő üzemmérnökség tevékenységének ellenőrzésére is sor kerül). III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Teljesítési biztosíték mértéke a részfeladatonkénti teljes nettó megbízási díj 5%-a. Az ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja a Kbt (6) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint: óvadékként az Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára (Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlaszámára) történő befizetéssel, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség vállalással, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Érvényesség ideje: a teljesítési biztosítéknak a szerződés megszűnését követő 30. napig érvényesnek kell lennie. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozzon a teljesítési biztosíték Kbt (4) bekezdésében előírt határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ évi költségvetésének terhére történik. Részvételre jelentkező a feladatok ellátásáért a teljesített és az Ajánlatkérő által leigazolt tevékenysége alapján havi részszámla kibocsátására jogosult az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéses feltételek előírásai szerint a Kbt (1),(5) és (6) bekezdésben és a Polgári Törvénykönyv Törvénykönyv 6:130. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. A részletesebb fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Az ajánlatkérő a Kbt. 27. (1)-(2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. 8/17

9 9/17 III.2.2) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56 (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A kizáró okok fenn nem állását a Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib), valamint 4. fc) pontja szerinti nyilatkozatot szükséges tenni. Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozók, illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a Kbt. 57. (1) bekezdés igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a alapján a)vagy a Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) kell nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 57. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 57. szerinti kizáró okok hatálya alá; b) vagy a megjelölt alvállalkozó (a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett), illetve az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja, hogy nem tartozik a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Részvételre jelentkezők a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 57. szám; ) tárgyú útmutató figyelembevételével járjanak el. A nem Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkezők igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság én közzétett A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában útmutatója alapján kell eljárni (KÉ évi 61. szám; ). A kizáró okok saját nyilatkozattal történő igazolása esetén felhívja Ajánlatkérő Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás közzétételének időpontja. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező csatolja be: P.1 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évi, saját, vagy jogelődje által a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban (amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az részvételi jelentkezésben nem szükséges). Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, nyilatkozzon az üzemi-üzleti eredményére a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése fennállása esetén az előző 3 lezárt üzleti év kezdeténél később létrejött Részvételre jelentkező alkalmasságát a közbeszerzés tárgya szerinti (országos 9/17

10 10/17 III.2.3) közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellenőrzési és/vagy mérnöki tevékenységből származó), ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal igazolhatja P.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 2 lezárt üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételéről (országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellenőrzési és/vagy mérnöki tevékenységből származó) évenkénti bontásban, attól függően, hogy az Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Részvételre jelentkező a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az ezen ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha: P.1. ha a vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év mindegyikében az üzemi-üzleti eredménye (egyéni vállalkozó esetében az adóalapja) pozitív vagy nulla volt A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése fennállása esetén a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellenőrzési és/vagy mérnöki tevékenységből származó) ÁFA nélkül számított árbevétele a működésének ideje alatt évente összesen el kell érje a nettó HUF-ot P.2. a közbeszerzési eljárás minden része tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti (árbevételéről (országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellenőrzési és/vagy mérnöki tevékenységből származó)) ÁFA nélkül számított árbevétele az előző 2 lezárt üzleti évben évente összesen eléri a nettó HUF-ot A P.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, a P1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös Részvételre jelentkezők közül egy felel meg (Kbt. 55. (4) bekezdés). Részvételre jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az Részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M /2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján a Részvételi Felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett teljesítéseit, kiemelten a közbeszerzés tárgyával összhangban lévő, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdés szerinti igazolással, illetve csatoljon egy összesítő referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A teljesített szolgáltatásait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetnie Részvételre jelentkezőknek a Kr. 16. (2) bekezdés szerint legalább a teljesítés helye és ideje (befejezési idő év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, vonatkozásában. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az 10/17

11 11/17 alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 16. (6) bekezdése szerint a Rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra M.2. Részvételre jelentkező mutassa be a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban azokat a szakembereket, (szervezeteket) különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint a szakemberek képzettségét, műszaki ellenőri jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolata, illetve azon jogosultság esetében, ahol követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, elegendő megjelölni, hogy az illető személy, mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal. Az egyes szakemberek tekintetében csatolt szakmai önéletrajzoknak az alkalmasság megítéléséhez megfelelő részletezettségűnek kell lennie (azaz minimumkövetelmények körében előírt feltételeket mindenben kielégítő), amelyben meg kell jelölni az adott projekt nevét, illetőleg a kezdő és befejező időpontokat (legalább év, hónap), illetőleg az adott szakembernek a projektekben betöltött feladatkörét. A jelentkezésben szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha rendelkezik M.1. a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozó referenciával: Részenként, évente legalább összesen 300 km hosszúságú, országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellenőrzése tárgyú, legalább 3 hónapon át folyamatosan végzett, befejezett, és az előírásoknak megfelelően szerződésszerűen teljesített munka. Több részre történő részvételi jelentkezés esetén egy referencia legfeljebb három rész tekintetében jelölhető meg M2. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha rendelkezik a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: M.2.1. Az 1. rész tekintetében: legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, közlekedési építmények szakterületre vonatkozó érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal (vagy e jogosultságnak megfelelő, érvényes átsorolás előtti jogosultsággal) és legalább összesen 200 km országos gyorsforgalmi közúton végzett üzemeltetési és karbantartási tevékenység ellenőrzésének szakmai gyakorlatával, tapasztalatával rendelkező projektvezető; továbbá legalább 2 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, közlekedési építmények szakterületre vonatkozó érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal (vagy e jogosultságnak megfelelő, érvényes átsorolás előtti jogosultsággal) és legalább km országos gyorsforgalmi közúton végzett üzemeltetési és karbantartási tevékenység ellenőrzésének szakmai gyakorlatával, tapasztalatával rendelkező műszaki ellenőr. 11/17

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/24 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:337081-2012:text:hu:html HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben